Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
931001
  Волкова І.В. "Нервова клітина нації". Олесь Гончар і національно-культурне відродження України у ХХ столітті : монографія / І.В. Волкова, Л.М. Тептюк. – Чернобай : ЧКПП, 2017. – 224 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2499-21-6
931002
  Івахно В.В. "Нереверсивні дволанкові перетворювачі постійної напруги з розділеною комутацією" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Івахно Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
931003
  Гераськов С.В. "Нерелігійна релігійність": японський сценарій секуляризаційних процесів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 144-146
931004
  Шелудько Н.М. "Неринковий" фондовий ринок: українські реалії // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 152-153. – ISSN 1605-7988
931005
  Букет Є. "Нерівна рівність": філософський концепт XVIII століття, який порушила росія // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-7 грудня (№ 43). – С. 1


  До 300-річчя від дня народження видатного українського мислителя Григорія Савича Сковороди.
931006
  Павлов І. "Нерівність душ - це гірше, ніж майна" : (Урок - гендерне дослідження за романом "Маруся Чурай") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
931007
  Скупейко Л. "Нерівномірне темпо й повна випадковість" : з історії франкознавства 1880-1940 рр. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 29-41. – ISSN 0236-1477
931008
  Коваленко Л. "Нерівня душ - це гурше, ніж майна! // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-22


  Про історичний романЛіни Костенко "Маруся Чурай". Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання Марусі і Гриця
931009
  Барсєгян Г.З. "Нерозв"язні проблеми" і безмежність пізнання
931010
  Джебраїлова А. "Нерозказане" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 105-123


  Літературний дебют першокурсників набору 2020 р. Проза.
931011
  Горинь Б. "Нерозривно пов"язане моє життя..." / спілкувалася Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 6-7


  Інтерв"ю з новою книгою в руках: побачив світ другий том монументальної праці Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби", присвячений українському художнику, графіку, мистецтвознавцю, поету, перекладачу, журналісту.
931012
  Дольська О.О. "Нерукотворний дім" християнського Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 72-78. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
931013
  Ткаченко А "Несерйозний чоловік" (про Григорія Сивоконя - у жанрі мемуаразмів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 65-67. – ISSN 0236-1477
931014
  Алексеев А. "Несется конница, сверкает меч..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2
931015
  Артамонов В. "Несказанная виктория" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 0869-7078


  У вересені 1708 р. під білоруським селом Лісовим ( деревня Лесная ) відбулася битва між російськими та шведськими військами, яка отримала назву "матері Полтавської битви".
931016
  Степаненко О. "Несказанний камертон природи": персоніфікація неживої природи у поетичних творах шістдесятників // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
931017
  Сильвестров В. "Нескасований текст Сергія Кримського" : Інтерв"ю / Валентин Сильвестров ; [інтерв"ю взяла] Тетяна Чайка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)
931018
  Латишева Д. "Нескорена Слобожанщина" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 458-461. – ISBN 978-966-171-783-0


  Боротьба проти нацистських загарбників на Новопсковщині під час окупації.
931019
  Шевченко А. "Нескорений злітає падаючи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 144-150. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
931020
  Тома Л. "Нескучна історія" Миколи Жулинського, або Портрет в інтер"єрі епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 1, 9
931021
  Музичко О. "Несподіване" Володимира Леонтовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 22


  Текст твору видатного українського письменниука-націєтворця виявлено в Одесі.
931022
  Щелкунова О. "Несподіваний Шевченко" : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 3 : Фото


  Так називається виставка, яка відкрилася у Національному музеї Тараса Шевченка та яку відвідали студенти-першокурсники Інституту філології. Виставка присвячена ювілею Тараса Шевченка. На фото: проректор університету В. Бугров вручає директорові ...
931023
  Ліпінський Не-рухомі зображення : малярство і кінематограф / Ліпінський, ф. // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
931024
  Сергеев Г.А. Неравновесная кристаллизация твердых растворов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 010407 / Сергеев Г.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
931025
  Лебедев Ю.А. Неравновесная плазма разрядов СВЧ и постоянного тока: сравнительные аспекты и подобие : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедев Ю. А.; Моск. физ. общество. – М., 1993. – 26л.
931026
  Коршак В.В. Неравновесная поликонденсация. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – Москва, 1972. – 696с.
931027
  Третяк О.В. Неравновесная поляризация электронов и лазерный эффект при спин-зависимой рекомбинации через обменно-связанные пары / О.В. Третяк, В.С. Львов // ЖЭТФ, 1984. – Вып.1
931028
  Диамант Г.М. Неравновесная проводимость в процесе фотохимической реакции в азиде серебра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.04 / Диамант Г.М.; Кемеровский гос.ун-т. – Кемерово, 1988. – 22л.
931029
  Пригожин И. Неравновесная статистическая механика : Пер. с англ. / И. Пригожин. – Москва : Мир, 1964. – 314с.
931030
  Гроот Р С. де Неравновесная термодинамика / Р С. де Гроот, П. Мазур. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
931031
  Тарапов И.Е. Неравновесная термодинамика и ее приложение к механике намагничивающихся и поляризующихся сред. / И.Е. Тарапов. – Харьков : ХГУ, 1986. – 72с.
931032
  Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы : Пер.с англ. / И. Дьярмати. – Москва : Мир, 1974. – 304 с.
931033
  Нусратуллин В.К. Неравновесная экономическая теория: прикладные и институциональные аспекты / В.К. Нусратуллин, И.В. Нусратуллин // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 216-225. – ISSN 1729-7206
931034
  Шутов Б.М. Неравновесне поглощение и влияние ИК света на люминесценцию аSiC(6H) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Шутов Б.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
931035
  Березин В.Т. Неравновесно-релятивисткий длинноволновый предел в электродинамике деформируемых твердых тел со сложной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Березин В.Т.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 23л.
931036
  Щукина Н.Г. Неравновесное образование спектра нейтрального кислорода и калия в солнечнй атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Щукина Н.Г.; Гл.астрон.обсерват.АН УССР. – Киев, 1985. – 20л.
931037
  Шутов Борис Михайлович Неравновесное поглощение и влияние ик света на люминесценцию -SIC(6H). : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шутов Борис Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
931038
  Малютенко Владимир Константинович Неравновесные нелинейные явления в пространственно-неоднородной электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малютенко Владимир Константинович; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 30л.
931039
  Крылов О.В. Неравновесные процессы в катализе / О.В. Крылов. – Москва : Химия, 1990. – 286 с.
931040
   Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах : монография / [Р.В. Витер и др.] ; под общ. ред. проф. В.А. Смынтыны ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 239, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит л. – Библиогр.: с. 228-235 и в конце разд. – ISBN 978-617-689-128-4
931041
  Гуртов В.А. Неравновесные процессы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1986. – 102 с.
931042
  Лашкарев В.Е. Неравновесные процессы в фотопроводниках / В.Е. Лашкарев, А.В. Любченко, М.К. Шейнкман. – Киев : Наукова думка, 1981. – 264с.
931043
  Лесников Виктор Петрович Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников Виктор Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
931044
  Ли Т.Ю. Неравновесные течения в газовой динамике / Т.Ю. Ли, 1961. – 28с.
931045
   Неравновесные течения газа и оптимальные формы тел в гиперзвуковом потоке: Сб. ст.. – Москва, 1982. – 104с.
931046
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями.. – Москва, 1985. – 94с.
931047
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями: Сб. ст.. – Москва, 1989. – 69с.
931048
  Коптелов Эдуард Алексеевич Неравновесные фазовые переходы в облучаемых твердых телах. Условия экспериментальных наблюдений на мезонных фабриках : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коптелов Эдуард Алексеевич; Росс. АН Ин-т ядерных исследов. – М., 1993. – 31л.
931049
  Емельянов Владимир Ильич Неравновесные флуктуационно-диссипационные задачи в теории комбинационного рассеяния и генерации света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Емельянов Владимир Ильич; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
931050
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; М-во высш. и среднего специального образования РСФСР ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1989. – 163 л. – Библиогр.: л. 154-163
931051
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
931052
  Булыженков И.Э. Неравновесные явления в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Булыженков И. Э.; АН СССР, Ин-т теорет. физ. – Черноголовка, 1979. – 12л.
931053
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми ферминонами : Дис... канд. фи-матнаук: 01.04.02 / Костур В.Н.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.137-144
931054
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми фермиомами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н.; КГУ. – К., 1989. – 18л.
931055
   Неравновесные явления в свехпроводящих средах и системах с тяжелыми фермионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н,; КГУ. – К., 1989. – 17л.
931056
  Кузнецов В.В. Неравновесные явления при жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов / В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. – Москва, 1991. – 173 с.
931057
   Неравновесные явления: Уравнение Больцмана : пер. с англ. – Москва : Мир, 1986. – 269 с.
931058
  Трахтенберг И. Неравнодушное творчество о Киеве и его почитателях : воспоминания // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 121-136. – ISSN 0131-8136


  Содержание: Лирический пролог; Киевские летописцы прошлого; Современные киевоведы - продолжатели традиций; Ностальгические строки и память; Беззаветно любившие душу города.
931059
  Мотылев В.В. Неравноерность развития современного капитализма / В.В. Мотылев. – Москва, 1966. – 205с.
931060
  Светлов П.Я. Неравномерное распределение света Христова и духовного хлеба на Руси / [соч.] П. Светлов, проф., прот. – Санкт-Петербург : Сунодальная тип., 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из журн.: Церковный голос. 1906
931061
  Шевченко Т.Н. Неравномерность империалистического развития на современном этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Шевченко Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 24л.
931062
  Иванчик Елена Петровна Неравномерность индивидуального развития и критические периоды онтогенеза американской белой бабочки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Иванчик Елена Петровна; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1973. – 22л.
931063
  Цуканов В.П. Неравномерность регионального развития Ирана. / В.П. Цуканов. – Москва, 1984. – 127с.
931064
  Киселев В.М. Неравномерность суточного вращения Земли / В.М. Киселев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 160с.
931065
  Кудров В.М. Неравномерность экономического развития империалистических стран / В.М. Кудров. – М., 1973. – 51с.
931066
  Панич В.Б. Неравномерность экономического развития современного капитализма. / В.Б. Панич. – Москва, 1983. – 64с.
931067
  Бояршинов В.Г. Неравноправные договоры как орудие неоколониализма : Автореф... канд. юрид.наук: / Бояршинов В.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1967. – 20л.
931068
  Казун А. Неравные среди равных: почему развивающиеся страны реже выигрывают споры в ВТО? / А. Казун, А. Казун // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 106-122 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0042-8736
931069
  Розов В.С. Неравный бой / В.С. Розов. – Москва, 1960. – 78 с.
931070
  Чуковский Н.К. Неравный брак / Н.К. Чуковский. – М, 1965. – 200с.
931071
  Баныкин В.И. Неравный брак : повести / Виктор Баныкин. – Москва : Современник, 1976. – 207 с. – (Новинки "Современника")
931072
  Берсенева А. Неравный брак : [роман] / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо, 2004. – 411, [2] с. – В конце кн. авт.: Анна Берсенева (Сотникова Татьяна Александровна). – (Любовь в большом городе). – ISBN 5-699-08182-8
931073
  Лемма Мэнгысту Неравный брак. / Лемма Мэнгысту. – М., 1966. – 96с.
931074
  Зименко В.М. Неравный брак.Картина В.В,Пукирева / В.М. Зименко. – М.Л., 1947. – 20с.
931075
  Осокин А. Неравный обмен 1941года. Почему дата обмена посольств СССР и Германии стала тайной? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 6-7, 10-11


  "Один из самых интересных и важных эпизодов начала войны - обмен посольств СССР и Германии в июле 1941года - до сего дня остается загадкой. До сих пор не названы точные дата и место, где он состоялся, не опубликованы акты и протоколы о его ...
931076
  Криворотов А.К. Неравный раздел пополам: к подписанию российско-норвежского договора о разграничении в Арктике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 62-91. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
931077
  Райерсон С.Б. Неравный союз / С.Б. Райерсон. – М, 1970. – 398с.
931078
  Салтанов Г.П. Неравовесные и нестационарные процессы в газодинамике однофазных и двухфазных сред / Г.П. Салтанов. – Москва, 1979. – 286 с.
931079
  Голубев Г.Н. Неразгаданные тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1960. – 239с.
931080
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1961. – 99с.
931081
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – М., 1968. – 103с.
931082
  Степанов Г. Неразгаданные тайны пирамиды Хеопса // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  На Земле нет ничего равного пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и Большому сфинксу - грандиозному ансамблю на пустынном плато Гиза близ Каира. Равного по суммарной массе тайн, заключённых в этих колоссах. Речь не только об архитектурно-инженерных ...
931083
  Шишкан К.Б. Неразгаданный материк : роман, повести, рассказы / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1982. – 576 с.
931084
  Ганкин Б.А. Неразделимость / Б.А. Ганкин. – Минск, 1982. – 55с.
931085
   Неразделимые: Рассказы писателей Югославии.. – М., 1985. – 311с.
931086
  Оратовский И.Б. Нераздельность. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1963. – 87с.
931087
  Мудуев М.М. Нераздельные опредение плотности теплового потока Земли в буровых скважинах : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 131 / Мудуев М.М.; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1969. – 26л.
931088
  Кудина Л.С. Неразлжимые распределения в евклидовом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кудина Л.С.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков., 1974. – 12л.
931089
  Рутус А.Б. Неразложимость высказываний с финитными глаголами ha ben и sein как лингвистический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рутус А.Б.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
931090
  Орлова Л.В. Неразложимые словосочетания, употребляющиеся в современном русском языке в роли обстоятельства. : Автореф... канд.филол.наук: / Орлова Л.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
931091
  Берман С.Д. Неразложимые целочисленные представления конечных групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берман С.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
931092
  Бурдина З.Г. Неразложимые языковые структуры и речевая коммуникация / З.Г. Бурдина. – М., 1987. – 118с.
931093
  Ирошников А.М. Неразлучные / А.М. Ирошников. – М, 1961. – 18с.
931094
  Бедный Б.В. Неразменное счастье : повесть и рассказы / Б.В. Бедный ; ил. В. Перцев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 382 с.
931095
  Лесков Н.С. Неразменный рубль / Н.С. Лесков. – Москва : Детская литература, 1976. – 32 с.
931096
   Неразоушающий контроль элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Советское радио, 1976. – 296с.
931097
  Реут В.В. Неразрезная полосовидная пластинка, ослабленная трещиной / В.В. Реут, С.Т. Роговский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 213-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Построено эффективное приближённое решение задачи о напряжённом состоянии неразрезной полосовидной пластинки, лежащей на n опорах и ослабленной прямолинейной трещиной. С помощью обобщённой схемы метода интегральных преобразований и метода трёх моментов ...
931098
  Левитин Неразрешимая психологическая загадка / Левитин, М. Коул // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.19-33. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
931099
  Лавров И.А. Неразрешимость некоторых элементарных теорий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лавров И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 7л.
931100
  Кратко М.И. Неразрешимость проблемы полноты в теории автоматов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кратко М.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
931101
  Кузенецов М.И. Неразрешимые модулярные алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кузенецов М.И.; АН СССР. – М, 1977. – 7л.
931102
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.1. – 1965. – 504с.
931103
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.2. – 1965. – 492с.
931104
   Неразрушающие методы контроля металлов на тепловых электростанциях. – Москва : Энергия, 1974. – 128 с.
931105
  Некрасов М.М. Неразрушающие методы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Некрасов. – Киев : Техніка, 1980. – 199 с.
931106
  Комаров Ф.Ф. Неразрушающий анализ поверхностей твердых тел ионными пучками / Ф.Ф. Комаров. – Минск : Университетское, 1987. – 255 с.
931107
   Неразрушающий контроль-88: 11-12 мая 1988 г.: Тезисы докладов семинара.. – Рига, 1988. – 120с.
931108
  Зацепин Н.Н. Неразрушающий контроль / Н.Н. Зацепин. – Минск, 1979. – 192с.
931109
  Леонов Б.И. Неразрушающий контроль / Б.И. Леонов. – Москва, 1985. – 64 с.
931110
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль в радиоэлектронике / Н.С. Данилин, Ю.А. Банников, В.П. Улитенко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
931111
   Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении: Сб. научн. тр.. – М., 1988. – 63с.
931112
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль качества продукции радиоэлектроники / Н.С. Данилин. – Москва, 1976. – 240 с.
931113
  Лушников Г.А. Неразрушающий контроль качества углородных материалов. / Г.А. Лушников, А.С. Гаревских. – М., 1976. – 48с.
931114
  Скипочка С.И. Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи / С.И. Скипочка, В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 229-240 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
931115
  Гораздовский Т.Я. Неразрушающий контроль металлов / Т.Я. Гораздовский. – М., 1964. – 40с.
931116
  Гаврилин В.В. Неразрушающий контроль параметров тонких проводящих пленок электромагнитными методами / В.В. Гаврилин. – Рига, 1991. – 207 с.
931117
  Троицкий В.А. Неразрушающий контроль сварных соединений / В.А. Троицкий, М.И. Валевич. – М, 1988. – 112с.
931118
  Аболтинь Э.Э. Неразрушающий контроль физических свойств двухслойных полупроводников на сверхвысоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: 253 / Аболтинь Э.Э.; АН Латв.ССР. – Рига, 1968. – 22л.
931119
  Попеначенко В.И. Неразрушающий метод контроля надежности полупроводниковых диодов. : Автореф... канд. техн.наук: 298 / Попеначенко В.И.; КПИ,. – К., 1967. – 25л.
931120
  Франчук А.Н. Неразрушающий метод оценки надежности керамических трубчатых конденсаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Франчук А.Н.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра диэлектриков и полупроводников. – К., 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
931121
   Неразрущающие методы контроля материалов и изделий. Сб. ст.. – М., 1964. – 516с.
931122
  Саакян Г.А. Неразрывная связть материи и движения в свете ядерной физики : Автореф... канд. филос.наук: / Саакян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 22л.
931123
  Свечников Г.А. Неразрывность материи и движения / Г.А. Свечников. – Москва, 1969. – 15с.
931124
  Кудимова Марина Неразрывный пробел = Из цикла "Красота" : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 81-82. – ISSN 0012-6756
931125
  Фоменко К. Неразъясненный вопрос в древних сказаниях о прениях славянских первоучителей с козарскими евреями / [Свящ. Климент Фоменко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 22 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
931126
  Дести Мэри Нерасказанная история / Пер. с англ.З.Рахлиной // Моя жизнь/ Нерасказанная история; Дести М. : Пер. с англ.Н.Краснова Я.Яковлева / А. Дункан. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – с.253-461. – (Избранницы судьбы). – ISBN 5-300-02465-1
931127
  Давыдов В.Ф. Нераспространение ядерного оружия и политика США / В.Ф. Давыдов. – М., 1980. – 279с.
931128
  Бойер Р.О. Нерассказанная история рабочего движения в США : повесть о классовых боях, поражениях и победах америк. рабочих - мужчин и женщин / Р. О. Бойер, Г. М. Морейс ; пер. с англ. Г. Киценко [и др.] ; под ред. и со вступ. ст. И. Микусона, [с. 5-21]. – Москва : Издательство иностранная литература, 1957. – 655 с.


  Доп. тит. л.: Labor"s untold story. The adventure story of the battles, betrayals and victories of Amer. working men and women. By Richard O. Boyer and Herbert M. Morais. New York, 1955
931129
  Абайя Эрнандо Нерассказанная история Филиппин / Абайя Эрнандо. – Москва, 1970. – 381с.
931130
  Люшнин Г.И. Нерасстрелянная песня / Г.И. Люшнин. – Москва, 1974. – 133с.
931131
  Жданов Ю.А. Нерасторжимые звенья / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 239с.
931132
  Матвеева Н.Н. Нерасторжимый круг / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1991. – 158с.
931133
  Михайловский В.Г. Нерастраченный потенциал системы военного образования / В.Г. Михайловский, И.С. Дробот, А.В. Рогожин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание современного состояния военного образования Российской Федерации. Выделены основные направления развития военного образования России. Presented is analytical description of nowadays state of military education in the Russian ...
931134
   Нерациональное использование природных ресурсов в капиталистическом мире. Некоторые проблемы истощения природной среды. Сб. ст.. – М., 1974. – 64с.
931135
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Москва, 1981. – 237с.
931136
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
931137
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – 3-е. – Москва : Современник, 1988. – 238с. – ISBN 5-270-00742-8
931138
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Чебоксары, 1989. – 237с.
931139
  Сычева Н. Нерв научной работы // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 0869-4915
931140
  Катц Б. Нерв, мышца и синапс / Б. Катц. – Москва : Мир, 1968. – 221с.
931141
  Рябий В. Нерв, що біжить верхами Карпат // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Василя Герасим"юка.
931142
  Коровкин П.П. Нервенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1983. – 71с.
931143
   Нервная клетка. – Ленинград, 1966. – 263с.
931144
  Филаретов А.А. Нервная регуляция гипофизарно-адренокортикальной системы / А.А. Филаретов. – Ленинград, 1979. – 144с.
931145
  Сафонов В.А. Нервная регуляция дыхания у животных в условиях избыточного давления в легких : Автореф... канд. биол.наук: / Сафонов В. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1965. – 22л.
931146
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Воробьева Н. М.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1966. – 255л. – Бібліогр.:л.215-255
931147
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Воробьева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
931148
  Удельнов М.Г. Нервная регуляция сердца / М.Г. Удельнов. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 383с.
931149
  Родионов И.М. Нервная регуляция сосудов скелетных мышц : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Родионов И.М. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26-27
931150
   Нервная система. – Ленинград
Вып.1. – 1960. – 223 с.
931151
   Нервная система. – Ленинград
Вып. 19 : Проблемы биохим. – 1978
931152
   Нервная система. – Ленинград
Вып. 20 : Проблемы нейроф. – 1978
931153
   Нервная система. – Ленинград
Вып. 21. – 1980
931154
   Нервная система. – Ленинград
Вып. 27 : Биохимические основы метаб. – 1980
931155
  Невмывака Г.А. Нервная система дождевого червя. / Г.А. Невмывака. – М.Л., 1966. – 134с.
931156
  Швалев В.Н. Нервная система и заболевания сердца. / В.Н. Швалев. – Москва, 1983. – 72с.
931157
  Бирюкова З.И. Нервная система и спорт / З.И. Бирюкова. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 40 с. : ил. – (Библиотечка спортсмена)
931158
  Брандт Э.К. Нервная система ос (Vespa). – Санкт-Петербург : Тип. Э.Арнгольда, 1878. – 11, [2] с. – Отд. оттиск из: Протоколы С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 7, с. XCIII
931159
  Богоявленский Ю.К. Нервная система паразитических нематод / Ю.К. Богоявленский, Г.В. Иванова, А.А. Спасский ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии, 1-й Московский мед. ин-т им. И.М. Сеченова. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 190 с.
931160
  Колосов Н.Г. Нервная система пищеварительного тракта позвоночных и человека / Н.Г. Колосов. – Л., 1968. – 172с.
931161
  Родионов М.Д. Нервная система современной библиотеки : интервью с заместителем генерального директора Российской государственной библиотеки М.Д. Родионовым / М.Д. Родионов; беседовала Е.А. Шибаева // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 4-6
931162
  Теплов С.И. Нервно-гормональные механзимы изменений коронарного кровообращения при прямом и рефлекторном возбуждении гипотоламической области : Автореф... докт. мед.наук: / Теплов С. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 23л.
931163
  Исмайлов Б О. Нервно-гуморальная регуляция экскреторной деятельности желез желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмайлов О.Б,; Ком. высш. и сред. спец. образов. Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
931164
   Нервно-гуморальные регуляции деятельности пищеварительного аппарата.. – Москва, 1949. – 304с.
931165
  Скок В.И. Нервно-мышечная физиология / В.И. Скок, М.Ф. Шуба. – Киев : Вища школа, 1986. – 216с.
931166
  Кривой И.И. Нервно-мышечный синапс и антихолинэстеразные веществва / И.И. Кривой. – Ленинград, 1987. – 240с.
931167
  Тасаки И. Нервное возбуждение. Макромолекулярный подход / И. Тасаки. – Москва : Мир, 1971. – 222с.
931168
  Штрюмпель А. Нервность и воспитание : Лекция для воспитателей, врачей и лиц, страдающих нервностью / Проф. А. фон-Штрюмпелль ; Авториз. пер. д-ра Ц.А. Шабад. – Москва : К-во "Соврем. пробл.", 1912. – 53 с. – Без тит. л.
931169
  Фельцман О.Б. Нервные дети : Очерк психопатологии дет. возраста для воспитателей / Д-р О.Б. Фельцман, орд. Преображен. психиатр. больницы ; Общедоступ. курсы по дошкольному воспитанию. – Москва : Практические знания, 1916. – 92 с. – (Лекции, организованные Кружком совместного воспитания и образования детей и читанные в Московском горном университете им. А.Л. Шанявского ; № 5)
931170
  Фельцман О.Б. Нервные дети / О.Б. Фельцман. – М, 1918. – 91с.
931171
  Гарбузов В.И. Нервные дети / В.И. Гарбузов. – Л, 1990. – 172с.
931172
  Писарева Л.В. Нервные дети и их воспитание. / Л.В. Писарева. – М., 1952. – 80с.
931173
  Тонких А.В. Нервные и гормональные факторы в происхождении пневмонии и отека легких. / А.В. Тонких. – Москва, 1949. – 104с.
931174
  Николайшвили Л.С. Нервные и гуморальные механизмы изменения просвета пиальных артерий, снабжающих кровью кору головного мозна : Автореф... канд. биол.наук: / Николайшвили Л. С.; АН ГССР, Ин-т физиол. – Тбилиси, 1968. – 22л.
931175
   Нервные и гуморальные механизмы регуляции функций. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 284с.
931176
   Нервные и гуморальные механизмы рефлекторных реакций.. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 279с.
931177
  Зощенко М.М. Нервные люди / М.М. Зощенко. – Мурманск, 1991. – 254с.
931178
  Бар Герман Нервные люди. Столица : Рассказ ; Очерк / Герман Бар ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 67)
931179
   Нервные механизмы двигателей деятельности. – Москва, 1966. – 488с.
931180
  Иоселиани Т.К. Нервные механизмы интегративной деятельности спинного мозга. / Т.К. Иоселиани; . – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 199с.
931181
  Беритов И.С. Нервные механизмы поведения высших позвоночных животных / И.С. Беритов ; [И.С. Бериташвили] ; Отд. биологич. наук. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 354 с.
931182
   Нервные механизмы условнорефлекторной деятельности.. – Москва, 1963. – 320с.
931183
  Карупу В.Я. Нервные структуры печени и их изменения в различных экспериментальных условиях : Автореф... док. биол.наук: / Карупу В. Я.; АН УССР, От-ние биол. – К., 1963. – 29л.
931184
  Соловьев В.Н. Нервный аппарат вилочковой железы в норме и экспериментальной патологии. : Автореф... канд. мед.наук: / Соловьев В.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 17л.
931185
  Зяблов В.И. Нервный аппарат оболочек спинного мозга человека. (Морфол. и эксперим.-морфол. исслед.) : Автореф... доктор мед.наук: / Зяблов В.И.; Донецкий гос. ин-тут им. А.М.Горького. – Донецк, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
931186
  Несен К.И. Нервный и гуморальный пути передачи влияний с гипоталамуса на моторику желудочно-кишечного тракта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Несен К.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
931187
  Ходжкин А. Нервный импульс / А. Ходжкин. – Москва : Мир, 1965. – 125с.
931188
  Захаржевский В.Б. Нервный контроль коронарного кровообращения. (Участие кортикальных механизмов в регуляции кровооснабжения сердечной мышцы) : Автореф... д-ра мед.наук: 03.00.13 / Захаржевский В.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1981. – 49л.
931189
  Майоров Ф.П. Нервный механизм сновидений / Ф.П. Майоров. – Ленинград : Наука, 1970. – 148с.
931190
  Старобинец М.Х. Нервный центр и мыщца при дефиците возбуждения / М.Х. Старобинец, А.Д. Пшелецкая. – Петрозаводск, 1973. – 196с.
931191
  Лиманський Ю.П. Нервова клітина і мозок / Ю.П. Лиманський. – К., 1966. – 69с.
931192
  Нікітіна Н.С. Нервова провідність та механокінетичні параметри скорочення м"язу musculus gastrocnemius у щурів з діабетичною полінейропатією та їх корекція : дис. ... канд. біол. наук (д-ра філософії) : 091 / Нікітіна Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 174 арк. – Додатки: арк. 171-174. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 139-170
931193
  Молдавська С.І. Нервова система і ваша професія / С.І. Молдавська. – К., 1974. – 110с.
931194
  Єрмаков М.В. Нервова система і вуглеводний обмін у безхребетних / М.В. Єрмаков. – Київ : АН УРСР, 1938. – 96с.
931195
  Сауляк-Савицька Нервова система і органи чуття / Сауляк-Савицька. – Київ : Радянська школа, 1962. – 47с.
931196
  Ганошенко Ю.А. Нервове та психічне захворювання в загальному контексті поетики драм В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-47. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
931197
  Оранський В.В. Нервові та психічні хвороби з основами медичної психології : підручник для мед. училищ / В.В. Оранський. – Київ : Вища школа, Головне видавництво, 1977. – 207 с. : іл.
931198
   Нервові хвороби : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : Вища школа, 1993. – 487с. – ISBN 5-11-0041-46-6
931199
  Сепп Є.К. Нервові хвороби (підручник). / Є.К. Сепп. – Київ, 1951. – 579с.
931200
  Нікітін Ю.І. Нервово-психічні захворювання при алкоголізмі / Ю.І. Нікітін. – К, 1975. – 32с.
931201
   Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2016. – № 6 (112). – С. 46-51. – ISSN 1992-5921
931202
  Рогачев А.А. Нервущиеся нити: стихи и поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1983. – 111с.
931203
  Повещенко М.В. Нервы пясти и пальцев овцы : Автореф... канд. биол.наук: / Повещенко М.В.; Оренбургский сельскохоз. ин-т. – Оренбург, 1966. – 20л.
931204
  Белокуренко С.П. Нервы фиброзной капсулы почки человека и некоторых млекопитающих животных. (Морфол. и эксперим. данные) : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Белокуренко С.П. ; Донецкий мед. ин-т им. А.М. Горького. – Донецк, 1965. – 16 с.
931205
  Слепков Ю.И. Нервый аппарат нисходящей аорты в норме и при гипертонической болезни. : Автореф... Канд.мед.наук: / Слепков Ю.И.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1953. – 8 с.
931206
  Губська О. Нереабілітуючи підстави закриття кримінальних справ з позиції презумпції невинуватості // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.73-75
931207
  Косова Л.Б. Нереализованные возможности : механизмы мобильности в советском и постсоветском обществе // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.96-107. – ISSN 0869-0499
931208
  Самойлов Юрий Нереализованный потенциал Южночешского края : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 58-62. – Библиогр.: Фото
931209
  Чуткий А. Нереалізований потенціал // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561
931210
  Горбатюк М. Нереалізований проект рееміграції німців-колоністів з Німеччини в УСРР у 1921 - 1922 рр. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 148-153. – ISSN 2306-4323
931211
  Мазур В.Л. Нереалізовані можливості наповнення бюджету України / В.Л. Мазур, М.В. Тимошенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 38-47. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
931212
  Боляновський А. Нереалізовані можливості: спроби українсько-польського порозуміння (осінь 1939 – перша половина 1941 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 63-88. – ISSN 0130-5247
931213
  Воронін В.М. Нереалізовані нагородні проекти 40–60-х років ХХ ст. керівників Радянської України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 70-75. – ISSN 0320-9466
931214
  Музика-Стефанчук Нереальні положення у фінансовому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 29-37. – ISSN 1026-9932
931215
  Игрицкий Ю.И. Нереальные расчеты "критиков" реального социализма / Ю.И. Игрицкий. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
931216
   Нерегулярная двойственность в математическом программировании: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 77с.
931217
  Звонська-Денисюк Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функционально-семантичний аспект) : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Л.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 20л.
931218
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 196л. – Бібліогр.:л.161-174
931219
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : 10.02.14. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КНУТШ. – Київ, 1999. – 20 с.
931220
  Петров Владислав Викторович Нерегулярные вариационные задачи на классах разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Петров Владислав Викторович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
931221
  Данилюк И.И. Нерегулярные граничные задачи на плоскости / И.И. Данилюк. – М., 1975. – 295 с.
931222
  Сушкевич В.И. Нерегулярные линейные волноводные системы : Введение в анализ линейных цепей сверхвысоких частот / В.И. Сушкевич. – Москва : Советское радио, 1967. – 295 с.
931223
   Нерегулярные магнитные возмущения в Антарктике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигалов Л. Н,; Жигалов Л. Н,; Арктич. и антарктич. НИИ. – Л, 1965. – 11л.
931224
  Александров А.М. Нередельные сульфоны, содержащие фтор : Автореф... канд. хим.наук: / Александров А. М.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1969. – 17л.
931225
  Строков А. Нередица - памятник русского зодчества ХІІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 14 с.
931226
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 206 л. – Бібліогр.: л. 186-206
931227
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
931228
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 142-152
931229
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 29 назв
931230
  Анісімов І.О. Нерезонансне перехідне випромінювання модульованого електронного потоку на тривимірних неоднорідностях анізотропної плазми / І.О. Анісімов, Л.В. Мішак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Розраховано нерезонансне перехідне випромінювання, збуджуване модульованим електронним потоком, що рухається уздовж магнітного поля через тривимірне просторово обмежене плазмове утворення. Показано, що зростання випромінювання можливе для ...
931231
  Богомолець-Бараш Нерекомендовані рекомендації: зауваження до порадників із культури Слововживання / Богомолець-Бараш, О.Б. Шарко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 43-51


  У пропонованій статті наведено критичний огляд порадників з українського слововживання. Хибні, на думку авторів посібників, а також рекомендовані ними варіанти сталих словосполучень перевірено за кодифікацією у словниках різних періодів. В ...
931232
  Карпачева О.В. Нерелигиозное феминистское движение и "исламский феминизм" в Египте: ХХ век // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-49. – ISSN 0869-1908
931233
  Черкасов О.В. Нерелізована "реформа" ректора Богдашевського: до витоків становлення викладання педагогічних наук у Київській духовній академії // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 130-132
931234
  Труглик Э. Нерелятивистская квадратная диаграмма и прямые ядерные реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Труглик Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 6л.
931235
  Лендьел В.И. Нерелятивистская квантовая теория рассеяния : Учеб.пособие / В.И. Лендьел, М. Салак. – Львов : Вища школа, 1983. – 136 с.
931236
  Душутин Н.К. Нерелятивистская теория ядерных взаимодействий / Н.К. Душутин. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1989. – 88 с.
931237
  Блохинцев Л.Д. Нерелятивистские диаграммы и их применение в теории ядерных реакций. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Блохинцев Л.Д.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
931238
  Коппель А.А. Нерелятивистский анализ релятивистских гравитационных полей : учеб. пособие / А.А. Коппель. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1977. – 85 с.
931239
  Світличний К.К. Нерентабельна любов : оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк, 1965. – 215 с.
931240
  Кожин Н.И. Нерестово-вырастные хозяйства / Н.И. Кожин, М.А. Летичесвский. – М., 1953. – 48с.
931241
  Бирман И.Б. Нерестовые миграции и качественные показатели стад осенней амурской кеты. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бирман И.Б.; Академия наук Союза ССР. – Владивосток, 1951. – 15 с.
931242
  Песериди Н.Е. Нерестовые популяции осетра и севрюги р.Урал и мероприятия по их воспроизводству : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Песериди Н.Е.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Астрахань, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
931243
  Іващенко І. Нерефлексійні теорії самосвідомості: новий початок старої історії? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 115-118. – ISSN 0235-7941
931244
  Цокур В. Нереформована спецслужба. Чому "Слуги" другий рік ухиляються від реформи СБУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
931245
  Андреев А.Ф. Нерехта / Андреев А.Ф., Большаков И.Г., Магнитский М.П. – Кострома : Книжное издательство, 1963. – 160 с.
931246
  Большаков И.Г. Нерехта / И.Г. Большаков, Е. Михеев, В. Бадин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1989. – 110, [2] с. : ил. – ISBN 5-7415-0024-2
931247
  Лихоткин Г.А. Нерешение вопросы биографии и творчества Н.И.Новикова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Лихоткин Г.А.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1975. – 17л.
931248
   Нерешенные вопросы русского правописания. Сб. ст.. – Москва, 1974. – 304с.
931249
  Улам С. Нерешенные математические задачи / С. Улам. – Москва, 1964. – 168 с.
931250
  Лункевич В.В. Нерешенные проблемы биологии : С приложением статей о Р. Вирхове и Л. Бюхнере : с 81 рис., 4 табл. и 8 портретами / В.В. Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – [8], 379 с., 81 ил., 12 л. ил., портр. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 376-379)
931251
  Григорьев Л. Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России / Л. Григорьев, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С.36-62 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
931252
  Коротков Г.С. Нержавеющая память / Г.С. Коротков. – М., 1986. – 166с.
931253
  Коломбье Л. Нержавеющие и жаропрочные стали / Л. Коломбье, И. Гохман. – М., 1958. – 479с.
931254
  Химушин Ф.Ф. Нержавеющие кислотоупорные и жароупорные стали / Ф.Ф. Химушин. – Москва : Металлургиздат, 1945. – 479 с.
931255
  Бурлачук Ф.Ф. Нержавеющий клинок / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1983. – 208с.
931256
  Ткаченко А.О. Неримовані вірші Лесі Українки: особливості версифікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 184-203. – ISSN 2520-6346


  Установлено, що дослідники українського верлібру здебільшого пов"язують його започаткування з творчістю Лесі Українки. Не спростовуючи цього твердження стосовно спроб поетеси відходити від жорстких метричних канонів класичної силабо-тоніки, автор ...
931257
  Щипківський Г.П. Неримовані думки : есеї, роздуми / Геннадій Щипківський. – Одеса : Астропринт, 2018. – 220, [2] с. – ISBN 978-966-927-329-1
931258
  Феофанов Л.К. Неринкові теорії розвитку економіки СРСР // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 10-16. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано й узагальнено погляди зарубіжних і українських авторів на розвиток економіки СРСР. Головним фактором статичності економіки радянського типу була відсутність самоорганізації та саморегулювання. Інститути, які забезпечують ...
931259
  Венцлова А. Нерис, Саломея : стихи / А. Венцлова, К. Зелинский; пер. с лит. – Каунас, 1947. – С. 7-23
931260
  Щербакова О.А. Нериторична дія та медіавплив в аудіовізуальній сфері масової комунікації: уведення до міждисциплінарної проблематики через анотований бібліографічний опис нових видань // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 49-53.


  Аналіз проблеми неориторичної дії та медіавпливу на свідомість людей в аудіовізуальній сфері мачсової комунікації.
931261
  Десятерик Д. Нерівна всім рівність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 29


  Нова ініціатива Міністерства культури загрожує знищити українську кіноіндустрію.
931262
  Бєлкін Л. Нерівні, або чому принцип рівної відповідальності України та Росії за війну на Донбасі є неприпустимим // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 32-33
931263
   Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / [Черенько Л.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-304-005-9
931264
  Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 4-19. – ISSN 0131-775Х
931265
  Індлекофер К.-Х. Нерівність для відстані Леві між двома функціями розподілу та її застосування / К.-Х. Індлекофер, О.І. Клесов, Й.Г. Штайнебах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 53-64. – ISSN 0868-6904
931266
  Сотула О.В. Нерівність доступу як ризик для економічної безпеки системи вищої освіти України / О.В. Сотула, В.В. Опалько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 84-89. – ISSN 2222-4459
931267
  Соколовська А.М. Нерівність доходів і багатства та податкові інструменти її зменшення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 23-41. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
931268
  Лаврук І.Г. Нерівність доходів населення в Україні / І.Г. Лаврук, С.І. Тодорюк, В.І. Кифяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено нерівність доходів населення як один із чинників, що порушує внутрішню структуру економіки держави. Розкрито основні причини виникнення диференціації населення України та детально вивчено статистичні дані, на основі яких зроблено ...
931269
  Міщук Г.Ю. Нерівність доходів у системі індикаторів якості життя: оцінка та детермінанти регулювання // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 97-105. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
931270
  Несін Є.С. Нерівність доходів, як результат економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 526-527. – ISBN 978-966-188-219-4
931271
  Лібанова Е.М. Нерівність за доходами в сучасній Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – C. 26-36
931272
  Мирошниченко А. Нерівність правового статусу населення Месопотамії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 87-89
931273
  Тимошкевич Т.Д. Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 164-173. – ISSN 0868-6904
931274
  Ванькович Д. Нерівність та бідність - конкуруючі пріоритети фінансової політики держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 87-91. – ISSN 2078-5860
931275
  Левчук Н.М. Нерівність у порядку вимирання й дожиття умовних поколінь в Україні / Н.М. Левчук, Л.В. Лущик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 52-64. – ISSN 2072-9480
931276
  Шушпанов Д.Г. Нерівність у стані здоров"я населення України: гендерні особливості // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 76-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
931277
  Буткалюк В. Нерівність у сфері праці: глобальний вимір // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 75-93. – ISSN 1563-3713
931278
  Лебеда Т.Б. Нерівність як ендогенний фактор в моделях економічного росту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 25-35. – ISSN 2522-1620
931279
  Бучнев В.В. Нерівноважна плазма дуг в поперечному потоці повітря / В.В. Бучнев, С.Д. Коваль, В.Я. Черняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 316-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджений вплив поперечного продуву газу на характер нерівноважності плазми фіксованої в просторі та обертальної ковзаючої дуги. Показано, що плазма повітря таких дуг нерівноважена з суттєвим відривом температури заселення ...
931280
  Булавін Л.А. Нерівноважна термодинаміка : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Рівняння дифузії. – 2003. – 14с.
931281
   Нерівноважний характер реакцій на плазмовому електроді в несамостійному розряді "газ - рідина" / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев, В.В. Юхименко, А.К. Трохимчук, В.В. Ярош // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 400-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі було досліджено спектри поглинання водного розчину соляної кислоти після обробки її плазмою. Кількість хлору, що утворюється і залишається розчиненим у рідині після такої обробки, немонотонно залежить від електричних параметрів розрядів. ...
931282
  Оленич І.Б. Нерівноважні електронні процеси у наносистемах на основі кремнію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Оленич Ігор Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
931283
  Лучечко А.П. Нерівноважні електронні фото- та термостимульовані процеси в оксидних матеріалах функціональної електроніки на основі галію та алюмінію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Лучечко Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 76 назв
931284
  Аксіментьєва О.І. Нерівноважні електрохімічні процеси. Теоретичний практикум : навч. посібник / О.І. Аксіментьєва, Г.В. Мартинюк, І.В. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 212-213. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-617-10-0415-3
931285
   Нерівноважні плазмохімічні технології обробки води за наявності хімічного, бактеріологічного або радіаційного забруднення / В.Я. Черняк, В.В. Юхименко, І.Л. Бабіч, В.А. Зражевський, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода, А.К. Трохимчук, В.В. Наумов, Я.Б. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалась плазмохімічна деструкція стійкої токсичної речовини 1,1-ді(4-хлорфенол)-2,2,2-трихлоретан (ДДТ) у во-ді. Деструкція сільськогосподарського пестициду, що містить ДДТ, проводилась у водному розчині за атмосферного тиску з використанням як ...
931286
  Давидюк Г.Є. Нерівноважні процеси в напівпровідниках : Навч. посібник / Г.Є. Давидюк; Волинський дер. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 151c. – ISBN 966-600-002-4
931287
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М. П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 134л. – Бібліогр.:л.123-133
931288
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М.П.; КУ. – К., 1993. – 15л.
931289
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 134 л. – Бібліогр. : л. 129-134
931290
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
931291
  Гаріна С.М. Нерівномірність георозподілу цільової аудиторії закладів вищої освіти як фактор впливу на результати вступної кампанії / С.М. Гаріна, Н.Т. Тверезовська // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – C. 16-21. – ISSN 2413-1571
931292
  Халіна О.В. Нерівномірність економічного розвитку країн світу як глобальна проблема сучасності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 15-20. – ISSN 2222-4459
931293
  Фаріон М.М. Нерівномірність розподілу доходів населення України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 159-165. – ISSN 2222-4459
931294
  Дучинська Н.І. Нерівномірність у розподілі доходів в умовах ринкової економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 60-64. – ISSN 2071-4653
931295
  Пєтух А.М. Нерівномірносні характеристики дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків : монографія / А.М. Пєтух, Д.Т. Обідник, О.Н. Романюк ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 89 с. – ISBN 978-966-641-320-1
931296
  Альохін О.Д. Нерівності для величин критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 361-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі експериментальних досліджень інтенсивності розсіяного світла та кінетики встановлення рівноваги в неоднорідних системах в гравітаційному полі поблизу критичної точки запропоновані нерівності між величинами критичних індексів, які відповідають ...
931297
  Нестеренко О. Нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів / О. Нестеренко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  У роботі отримано нові нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів. В работе получены новые неравенства для вторых модулей непрерывности кратных аргументов. New inequalities for second modulus of continuity in the case of multiple ...
931298
  Голомозий В.В. Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 39-51. – ISSN 0868-6904


  В данiй роботi розглядаються умови за яких гарантовано iснування математичного сподiвання моменту склеювання для двох незалежних, дискретних, неоднорiдних за часом ланцюгiв Маркова. Розглядаються дискретнi ланцюги з фазовим простором {0, 1, . . . }, та ...
931299
  Булдигін В.В. Нерівності для розподілів функціоналів від субгауссівських векторів / В.В. Булдигін, Є.Д. Печук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 23-33. – ISSN 0868-6904
931300
  Добржанскький С. Нерівності та їх застосування / С. Добржанскький. – Київ, 1938. – 48 с.
931301
  Нестеренко О. Нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова для цілих функцій експоненціального типу К // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Відомі нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова узагальнюються на випадок цілих функцій багатьох змінних експоненціального типу К. In the article the knov/ns Nikolskiy - Ibragimov - type inequalitys is generalized for entire functions of ...
931302
  Яковенко А.К. Нерівноцінності тілесності: стан здоров"я, подача їжі та транспортний рух на вагах моралі / А.К. Яковенко, А.Ю. Тащенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 202-208. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
931303
  Смирнов В.М. Нерль / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1965. – 56с.
931304
  Недушкин В.П. Неровный горизонт / В.П. Недушкин. – Краснодар, 1980. – 207с.
931305
   Нероденко Володимир Минович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 64. – ISBN 966-8352-11-4
931306
  Булычев В.Н. Неродные родные дети. / В.Н. Булычев. – Киров, 1989. – 218,2с.
931307
  ОвсієнкоС.А Нерозв"язні матричні поліноміальні рівняння / ОвсієнкоС.А, РогановЮ.В, РогановаОЮ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У статті виводяться 2 критерія розв"язності поліноміальних матричних рівнянь. Доводиться, що існують 2 багатопараметричні множини матричних нерозв"язних поліноміальних рівнянь розмірності два. Ключові слова: матричне рівняння, корінь. In this paper, ...
931308
  Карнаух Т.О. Нерозв"язні проблеми для алгоритмічних пристроїв зі скінченною пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нерозв"язні проблеми для скінченних R-перетворювачів. Доведено, що клас функцій, заданих скінченними R-перетворювачами, не є ефективно замкненим відносно віднімання та додавання. Undecidable problems for finite R-transducers are ...
931309
  Корнієвський О.А. Нерозвиненість громадянського суспільства як чинник безвідповідальності влади та посилення тенденції авторитаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 229-239
931310
  Мудрак Олеся Нерозгадана вічність води : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
931311
  Білоус В. Нерозгадана постать: "Ігнатій з Никлович" на тлі народознавчого і суспільного життя Галичини (середина XIX ст.) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Герасим. – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 28-39. – ISSN 2225-5095
931312
  Опанасенко Світлана Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
931313
  Кулик Н. Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск
931314
  Сюндюков І. Нерозгаданий Іван Мазепа // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Знаний російський історик Тетяна Таїрова-Яковлєва опубліковала четверте, оновлене й доповнене видання монографії, присвяченої життю легендарного гетьмана України.
931315
  Пишнюк Т.В. Нерозгаданий постскриптум : [романи] / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2017. – 486, [2] с. – Зміст: Божа вивірка ; Поміж століть ; Кацапочка. – ISBN 978-966-399-856-5


  В пр. №1717554 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському - в День сторіччя незабутнього Олеся Гончара на Щастя і Добро. Щиросердно Автор Підпис. м. Київ, університет 3.04.2018 р.
931316
  Тимофіївна В. Нерозгаданий пророк : Реферат читаний на Шевченківській академії / В. Тимофіївна. – Перемишль, 1932. – 15 с.
931317
  Москалець О. Нерозгадані загадки Гондурасу // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 48 (201). – С. 24-27
931318
  Червак Б. Нерозгадані таємниці Олега Ольжича. До 110-річчя від дня народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 11


  "Нещодавно ми відзначили 110 років від дня народження Олега Кандиби-Ольжича. Уже, принаймні, 25 років його життя і діяльність досліджується в незалежній Україні. Адже за радянських часів на цю постать було накладено «табу» через приналежність до ...
931319
  Загиней З. Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 103-109. – ISSN 2409-4544
931320
  Вахудова М.А. Нерозділена Європа = Europe undivided : демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Мілада Анна Вахудова ; пер. з англ. Тараса Цимбала. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 377, [3] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Сер. засн. 2003 р. - Покажч.: с. 365-377. – Бібліогр.: с. 331-364. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 978-966-518-500-0
931321
  Сюндюков І. Нерозкаяні жінки: українки-в"язні радянських таборів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 31


  Про них розповідає нова книжка "Ув"язнені чорнобривці", щойно випущена видавництвом "Кліо".
931322
  Погуляйло С. Нерозквітла "Блакитна троянда" : До 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2011. – № 2. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  Про драму-трагедію Лесі Українки "Блакитна Троянда"
931323
  Тилищак О.А. Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем / О.А. Тилищак, Н.В. Юрченко, Р.Ф. Цімболинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 135-139. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
931324
  Лавренюк Я.В. Нерозкладність скінченної знакозмінної групи у пряму суму підгруп при нестандартній примітивній дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі встановлена нерозкладність скінченної знакозмінної групи в нетривіальну пряму суму деяких підгруп при нестандартній примітивній дії. Indecomposability of finite alternating grot into the direct sum of certain subgroups provided nonstandard ...
931325
  Йовенко С.А. Нерозкритий конверт : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1987. – 123 с.
931326
   Нерозповсюдження, контроль над озброєннями, роззброєння у 2009 р. // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 317-445. – ISBN 978-966-7272-97-5
931327
  Розгон О. Нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї): практичні проблеми сьогодення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 153-161
931328
  Наконечна О.І. Нерозривна єдність іпостасей поета та художника в мистецькій постаті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 156-160.
931329
  Янарас Х. Нерозривна філософія : Нариси вступу до філософії / Христос Янарас ; З новогр. пер. Анатолій Чердаклі та Ніна Клименко. – Київ : Основи, 2000. – 314с. – ISBN 966-500-171-Х
931330
  Семененко І.А. Нерозривне сонце / І.А. Семененко. – К., 1991. – 121с.
931331
   Нерозривний зв"язок фронту і тилу -- запорука премоги над ворогом.. – К., 1941. – 16с.
931332
  Яблонський В.А. Нерозставлені акценти / Валентин Яблонський. – 2-ге, доповнене видання. – Київ : [Анва-прінт], 2010. – 489 с. + Додаток: с. 465-486. – Бібліогр.: с. 431-462
931333
  Бровченко В.Я. Нерозстріляні зорі : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1966. – 147 с.
931334
  Матвеев А.К. Неройки караулят Урал; Путешествие в Топонимию. / А.К. Матвеев. – Свердловск, 1976. – 215с.
931335
  Кравчук А. Нерон / А. Кравчук. – Москва, 1989. – 294с.
931336
  Сизек Э. Нерон / Э. Сизек. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 448с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00197-0
931337
  Костолани Д. Нерон, кровавый поэт : роман / Д. Костолани; Пер. с венгерского Н. Подземской. – Москва : Художественная литература, 1977. – 238 с.
931338
  Дубинянская Я. Нерон: выход артиста // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
931339
  Базаева Тамара Ивановна Неросуклонное развитие и соврершенствование рабочей силы как экономическихй закон социализма : Автореф... канд.экон.наук: 080001 / Базаева Тамара Ивановна; МВССО РСФСР Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1980. – 16л.
931340
  Назар В.В. Нерсес Аштаракеци та ікона "Св. Нерсес" (1844 р.) з колекції Київського Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 325-330
931341
  Долуханян А.Г. Нерсес Мокаци : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Долуханян А.Г.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 20л.
931342
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – М, 1980. – 416с.
931343
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – 2-е изд. – М, 1988. – 398с.
931344
  Тейтельбойм В. Неруда. : пер. с исп. / Володя Тейтельбойм. – Москва : Прогресс, 1988. – 676 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басуальто, исп. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basualto)
931345
   Нерудная геофизика: Геофиз. исслед. при поисках и разведке горнотехн. сырья и др. неметаллов. Сб. тр.. – М., 1978. – 105с.
931346
   Нерудное минеральное сырье для нужд сельского хозяйства Нечерноземья : сб. науч. тр. – М., 1987. – 151с.
931347
  Никоноров С.П. Нерудное минеральное сырье. / С.П. Никоноров. – М, 1974. – 84с.
931348
  Ботвинников В.И. Нерудное сырье Кузбасса / В.И. Ботвинников. – Кемерова, 1961. – 67с.
931349
   Нерудные ископаемые. – Ленинград
Т. 3. – 1927. – 719 с.
931350
   Нерудные ископаемые Советской Азии. – Москва, 1932. – 124с.
931351
   Нерудные ископаемые.. – Л.
4. – 1929. – 390с.
931352
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
1. – 1926. – 550с.
931353
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
2. – 1927. – 659с.
931354
   Нерудные минеральные ресурсы ТАССР: Справочник.. – Казань, 1982. – 68с.
931355
  Чичерин А.В. Нерудовский этап в истории критического реализма. / А.В. Чичерин. – К., 1963. – 19с.
931356
  Танасійчук Я.В. Неруйнівна методика діагностики резонаторних елементів потужних електронно-вакуумних НВЧ-приладів : дис. ... д-ра філософії : 172 / Танасійчук Ярослав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 133 арк. – Додатки: арк. 129-133. – Бібліогр.: арк. 119-128
931357
  Лапцевич Ф.Ф. Неруйнівний контроль електромагнітних параметрів елементів і вузлів електродвигунів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Лапцевич Ф. Ф.; Хар. політехн. ун-т. – Х., 1999. – 19л.
931358
  Сахно Н. Неруйнівний контроль як інструмент для прийняття рішень щодо зниження ризику експлуатації АЕС / Н. Сахно, І. Каденко // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 149-150. – ISBN 978-966-188-137-1
931359
  Сахно Н.В. Неруйнівний контроль як невід"ємна частина СППР для підвищення ядерної безпеки АЕС / Н.В. Сахно, І.М. Каденко // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 163-164. – ISBN 978-966-188-227-9
931360
   Неруйнівні методи визначення фізико-механічних характеристик металоконструкцій тривалої експлуатації : монографія / М.О. Карпаш [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 310 с. : іл., табл. + Додаток: с. 303-309. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 978-966-694-121-6
931361
  Сусліков Л.М. Неруйнівні методи контролю : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спеціальностей / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Фіз. ф-т. – Ужгород : Говерла, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів і визначень: с. 187-189. – Бібліогр.: с. 190-191
931362
  Білокур І.П. Неруйнуюча історія : біографія / І.П. Білокур. – Київ : НАУ, 2017. – 156, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 91-109
931363
   Нерукотворний пам"ятник // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 березня (№ 10)


  Про засновника і першого президента Академії наук вищої школи Віталія Стріху.
931364
  Колотилин Андриан Нерукотворные монументы на Большом Ляховском. Почти как люди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 86-91 : фото
931365
   Нерукотворный мост: Сб.. – М., 1983. – 503с.
931366
  Белей Л.О. Нерусинство у контексті сучасної України / Л.О. Белей, Л.Л. Белей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 57-61. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
931367
  Снегирев В. Нерусский бунт // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 19 (609). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  В 1918 году в нынешней Луганской области произошло Беловодское восстание - крестьяне с вилами противостояли вооруженным донским казакам. Последствия тех сражений ощущаются до сих пор.
931368
  Груба Д. Нерухома турбулентність: ризики інвестування у житло // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 16-17
931369
  Грущинська Н. Нерухоме майно - об"єкт цивільного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 144-149
931370
  Меньшикоа А. Нерухомий обрахунок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 4 (148). – С. 20-22. – ISSN 1726-3077
931371
  Дихтяренко О. Нерухомий ринок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 12-14. – ISSN 1726-3077
931372
  Баранівський В. Нерухомі правила // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 16


  Держава сприяє розвитку іпотечного кредитування та чітко встановлює "правила гри" на ринку, але рівень захисту прав кредиторів поки що залишається низьким.
931373
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 284л. – Бібліогр.: л.265-284
931374
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.01.05 / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
931375
  Іксанов Олександр Маратович Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
931376
  Сиротчук О.А. Нерухомі хроматографічні фази зі зниженою гідрофобністю у визначенні консервантів та діючих речовин протизастудних засобів методом високоефективної рідинної хроматографії : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Сиротчук Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 185 арк. – Додатки: 144-168 арк. – Бібліогр.: 169-185 арк.
931377
  Сиротчук О.А. Нерухомі хроматографічні фази зі зниженою гідрофобністю у визначенні консервантів та діючих речовин протизастудних засобів методом високоефективної рідинної хроматографії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Сиротчук Олександр Андрійович ; М-со освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
931378
  Яремчук Н.Ф. Нерухомість підприємства в контексті облікової політики // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 143-151. – ISSN 2411-4413
931379
  Бідах А. Нерухомість та будівництво: що нам готує 2019 рік? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 12-13
931380
  Дементьєв О. Нерухомість у справах ЄСПЛ: top-list рішень // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 24-25
931381
  Лівенда К.О. Нерухомість як об"єкт бухгалтерського обліку: класифікація та оцінка // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 65-68. – ISSN 2313-0431
931382
  Євтух О.О. Нерухомість як об"єкт оцінки: сутність і класифікація // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-96. – Бібліогр.: 18 п.
931383
  Полянек К.М. Нерухомість як особливий об"єкт права власності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 27-30
931384
  Єфанова Н. Нерухомість: подарувати чи продати? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 9, 14-15
931385
  Отрош І.М. Нерухомість: проблеми визначення поняття та ознак // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-137
931386
  Козько В.А. Неруш / В.А. Козько. – Київ, 1986. – 360 с.
931387
  ПаламарчукО.Л Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223-224. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1953) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
931388
  Паламарчук О.Л. Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X
931389
  Андроников Л.Н. Нерушимая дружба : Борьба народов СССР и Болгарии против общих врагов / Л.Н. Андроников, К.Е. Комаров, А.Н. Ратников. – Москва : Воениздат, 1959. – 116 с., [4] л. ил. : ил. и карты
931390
  Епищев П.И. Нерушимая дружба братских народов : [к 300-летию воссоединения Украины с Россией] / П.И. Епищев ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 92 с.
931391
   Нерушимая дружба братских народов СССР. : К 300-летию воссоединения Украины с Россией : Сб. библиогр. и метод. матер. для масс. б-к. – Москва, 1954. – 72с.
931392
   Нерушимая дружба братских народов. 300-летие воссоединения Украины с Россией. (Материалы к библиографии)., 1955. – 59с.
931393
   Нерушимая дружба и братство. Пребывание президента Алжирской Нар. Демократич. Республики, генерального секретаря партии Фронт нац. освоождения Алжира Ахмеда Бен Беллы в СССР 25 апр. -- 7 мая 1964 г.. – М., 1964. – 151с.
931394
  Коровин Е.А. Нерушимая дружба и сотрудничество народов СССР и народно-демократических стран -- могучий оплот мира и всеобщей безопасности / Е.А. Коровин. – Москва, 1955. – 40с.
931395
  Арутюнян Ю.В. Нерушимая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики - прочная опора мира во всем мире : стенограмма публичной лекции... / Арутюнян Ю.В. – Москва : Знание. – 32 с. – (Серия 1 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и наук. знаний ; № 21)
931396
   Нерушимая дружба украинского и белорусского народов в период социализма. – Киев, 1978. – 271 с.
931397
   Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма.. – Киев, 1980. – 426с.
931398
  Шевченко Ф.П. Нерушимая дружба украинского и русского народов / Ф.П. Шевченко. – М., 1954. – 96с.
931399
   Нерушимая дружба.. – М., 1971. – 192с.
931400
   Нерушимая дружба. К 10-летию Китайской Нар. Республики. Репертуарный сборник для армейской и флотской худож. самодеятельности.. – Москва, 1959. – 136с.
931401
  Нихамин В.П. Нерушимаясоветско-китайская дружба - оплот мри и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире. / В.П. Нихамин. – М., 1955. – 36с.
931402
  Рерих Н. Нерушимое / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 236 с. – ISBN 5-85745-015-2
931403
  Жамбалов Ц. Нерушимое братство / Ц. Жамбалов. – Иркутск, 1972. – 63с.
931404
  Васягин С.П. Нерушимое единство народа и армии / С.П. Васягин. – Москва, 1978. – 55с.
931405
  Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1987. – 142с.
931406
  Клименко Б.М. Нерушимость границ - условие международного мира. / Б.М. Клименко, Н.А. Ушаков ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1975. – 168 с.
931407
  Бетаки Д.М. Нерушимый союз марксистской философии и естествознания : учеб. пособ. по курсу марксистско-ленинской философии / Д.М. Бетаки ; Ленингр. электротехнич. ин-т связи, Кафедра марксизма-ленинизма. – Ленинград : [б. и.], 1963. – 76 с.
931408
  Исаченко М С. Нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства / М С. Исаченко, . – М, 1954. – 48с.
931409
  Титаренко Степан Лазаревич Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства - основа крепости Советского Союза / Титаренко Степан Лазаревич. – М : Знание, 1953. – 40с.
931410
  Рекунков Ф.Н. Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства / Ф.Н. Рекунков. – Свердловск, 1956. – 38с.
931411
  Ким М.П. Нерушимый союз рабочих и крестьян / М.П. Ким. – Москва, 1957. – 24с.
931412
  Крухмалев А.Е. Нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции - социальная основа СССР / А.Е. Крухмалев. – М., 1978. – 64с.
931413
  Кравцев І.Є. Нерушма єдність радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму : розширена стенограма лекції / І. Кравцев. – Київ : [Друк вид. ЦК КП(б)У "Радянська Україна"], 1952. – 60 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
931414
  Петряев Е.Д. Нерчинск : Очерки культуры прошлого / Е.Д. Петряев. – Чита, 1959. – 124с.
931415
   Нерчинская каторга. Сб. Нерчинского землячества.. – М., 1933. – 268с.
931416
  Жуков Борис Неряшливый красавец : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 110-118 : Фото
931417
  Дайсон Ф. Несамовита наука // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 26-27


  "Фізика на узбіччі" описує роботи аматорів – людей, яких відцуралися академічні заклади і які відцуралися традиційних академічних переконань. Часто-густо це самоуки, не знайомі з вищою математикою. Математика – мова фахівців, аматори натомість ...
931418
  Коваленко О. Несамовитий "приписувач" власних пригод // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Буссенар слідом за співвітчизником Жулем Верном обрав найпопулярніший у сер. 19 ст. літературний жанр - географічний роман. Луї Анрі Буссенар (1847-1910) - французький письменник, автор пригодницьких романів та мандрівник.
931419
  Цимбал Я. Несамовитий Панаїт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 8 (640), 21-27.02.2020. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  Як українські письменники 1920-х "пригріли ренегата", котрий наважився замість панегіриків розповісти Заходу правду про СРСР.
931420
  Ткаченко О. Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 77-94. – ISSN 1026-9932
931421
  Сіроха Д. Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 226-232. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються питання щодо критеріїв розмежування правового регулювання відносин у сфері праці, зокрема на підставі дослідження розуміння самостійності та несамостійності праці визначені характерні риси, які притаманні кожному із наведених ...
931422
  Дементьева В.В. Несанкционированные гражданские contiones как общественно-политический институт Римской республики / В.В. Дементьева, Р.М. Фролов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 63-88. – ISSN 0321-0391
931423
  Дрьомов С. Несанкціоноване знищення інформації / С. Дрьомов, Т. Рендель // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-95
931424
  Пономаренко Ю. Несанкціоноване поширення військово значущої інформації: питання кримінально-правової кваліфікації та застосування кримінально-правових засобів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 100-117. – ISSN 1026-9932
931425
  Лукшин И.П. Несбывшиеся притязания / И.П. Лукшин. – М., 1982. – 48с.
931426
  Петрушкевич А. Несвідоме в концепції Ж. Лакана: дискурс Іншого/дискурс культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 193-200. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізовано, як одна з основних тез Ж. Лакана: “несвідоме – дискурс Іншого” трансформується у висновок: “несвідоме – дискурс культури” завдяки відмові від вітально-біологічного розуміння природи несвідомого та інтерпретації його в термінах культури".
931427
  Назарова Т.В. Несвободные глагольно-субстантивные сочетания, обозначающие процессы чувствования в русском литературном языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Назарова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
931428
  Янцен В.К. Несвободные словосочетания с родительным определительным в русском литературном языке XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Янцен В.К.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
931429
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – Москва, 1990. – 394с.
931430
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – Москва, 1991. – 126с.
931431
  Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре / М. Горький. – Москва, 1990. – 192с.
931432
  Якуша П.А. Несвоевременные мысли, или Л. Б. Р. Л. З. М (не-политическое эссе) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 187-188
931433
  Меркачева Е. Несвятая Матрена. Что скрыто за красивой легендой о самом загадочном памятнике Петербурга? // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Среди питерских легенд особое место занимает мистическая история о памятнике, установленном на старинном кладбище. В мраморе вырезан юноша, который держит на руках мертвую девушку. Надпись гласит: "Посвящается павшим в борьбе с темными силами" ("темные ...
931434
   Несвятая София. – Л., 1987. – 319с.
931435
  Овчаренко Е. Несвяткові настрої до ювілею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 16


  Народний художник України Валерій Франчук відзначив свій ювілейний день народження.
931436
  Мазур П. Несвяткові роздуми напередодні ювілею // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 13


  Тарас Шевченко і Віссаріон Бєлінський.
931437
  Сторожева А.М. Несгибаемые большевики / А.М. Сторожева. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 158, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 158-159
931438
  Тутык А.А. Несгибаемый / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1977. – 159с.
931439
  Поляков Ю. Несгибаемый гвоздь тамплиеров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 17 (1136). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670
931440
  Рог Е. Несгибаемый команданте // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 122-133. – ISSN 1819-6268
931441
  Папченко Анна Несгинувшие майя : большое путешествие / Папченко Анна, Сорина Александра // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56 : Фото
931442
  Папченко А. Несгинувшие майя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56
931443
  Ефименко Ю.В. Несговорчивые люди / Ю.В. Ефименко. – Хабаровск, 1980. – 206с.
931444
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
931445
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Изд. 2-е. доп. – Москва : Художественная литература, 1988. – 334 с.
931446
  Ласков М.Р. Несгорающие звезды / М.Р. Ласков. – К, 1983. – 143с.
931447
  Данько Ганна Несебр. Історія з ароматом троянд : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 152-153 : Фото
931448
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004489-5
931449
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00596-Х
931450
  Сидор С.И. Несельскохозяйственные сельские поселения БССР, проблемы и перспективы их развития. : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Сидор С.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
931451
  Сенин Б.О. Несем ли мы больше моральных обязательств перед роботами, чем перед людьми? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 62-64
931452
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1962. – 64с.
931453
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1963. – 139с.
931454
  Мельников И.А. Несентиментальное путешествие к Лорелее / И.А. Мельников. – М., 1966. – 136с.
931455
  Винокуров В.Г. Несепарабельніе пространства с мерой. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Винокуров В.Г.; АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.11
931456
   Несеребряные и необычные среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1978. – 127 с.
931457
   Несеребряные фотографические процессы. – Л., 1984. – 375с.
931458
  Кривин Ф.Д. Несерьезные Архимеды / Ф.Д. Кривин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 221с. – (Эврика)
931459
  Белкина Татьяна Несерьезные вещи : Роман-оперетта / Белкина Татьяна. – Київ : Бери и помни, 2000. – 432с.
931460
   Несерьезные дети. – М., 1983. – 256с.
931461
   Несерьезные дети. – 2-е изд. – М., 1988. – 240с.
931462
  Велимирович Е.-Л. Несжатая полоса / Е.-Л. Велимирович. – Белград, 1956. – 200с.
931463
  Дружинин В.Н. Неси меня, Дунай! / В.Н. Дружинин. – Л, 1964. – 223с.
931464
  Концевич В.В. Несилове проактивне управління якістю проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Концевич Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
931465
  Острик В.І. Несиметричний контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя і часткового зчеплення в області контакту. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа система інтегральних рівнянь задачі зведена до нескінченної систем алгебраїчних рівнянь. Знайдено ...
931466
  Кудрик П.І. Несиметричні нескінченно малі згинання поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено замкнені поверхні обертання знакозмінної гауссової кривини, які допускають несиметричні нескінченно малі згинання.
931467
   Несиметричные трехэлементные схемы индуктивно-емкостных преоразований. – Киев, 1980. – 55с.
931468
  Петраускас А.К. Несимметрические обменные взаимодействия в легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петраускас А.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
931469
  Чарудешна Дас (Измайлов Х Э. Несимметричная диалектика // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 9-17. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
931470
  Икрамов Х.Д. Несимметричная проблема собственных значений / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
931471
  Садыков Тузельбай Несимметрично замещенные диацетиленовые гликоли и аминоспирты пиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садыков Тузельбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 32л.
931472
  Дормидонтова Нелля Петровна Несимметричное наращивание по Виттигу в ряду диальдегидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Дормидонтова Нелля Петровна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 18л.
931473
  Воронцов В.И. Несимметричные дисперсионные резонаторы с дифракционной решёткой / В.И. Воронцов. – Киев, 1979. – 22 с.
931474
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1985. – 223л. – Бібліогр.:л.207-220
931475
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
931476
  Русаков Е.В. Несимметричные режимы работы тиристорных выпрямителей трехфазного тока : учебное пособие / Е.В. Русаков. – Саранск, 1978. – 128 с.
931477
  Щербаков В.К. Несимметричные электропередачи : Электрический расчет / В.К. Щербаков. – Томск, 1946. – 138 с.
931478
  Хармут Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи / Х.Ф. Хармут; под ред. Мальцева А.П. – Москва : Радио и связь, 1985. – 376 с.
931479
  Минин Г.П. Несинусоидальные токи и их измерение / Г.П. Минин. – Москва, 1979. – 112 с.
931480
  Кисіль В. Несистемна реєстрація // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 26-27


  Принципи функціонування системи реєстрації прав на нерухомість.
931481
  Игнатченко И.В. Несистемная оппозиция во Франции в 30-е гг. XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 130-142. – ISSN 0042-8779
931482
  Мельничук Т.Ю. Несімо любов планеті / Т.Ю. Мельничук. – Ужгород, 1967. – 41с.
931483
  Інг С. Несказане = Everything I never told you / Селесте Інг ; пер. з англ. Анастасія Дудченко. – Київ : Наш формат, 2016. – 247, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: Бестселер New York Times. - Пер. за вид. : Everything I never told you / Celeste Ng. New York: Penguin Press, 2014. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-617-7279-87-6
931484
   Несказанная страна. – Магадан, 1980. – 240с.
931485
  Есенин С.А. Несказанное, синее, нежное / С.А. Есенин. – Элиста, 1978. – 154с.
931486
   Несказанное, синее, нежное.... – М., 1974. – 36с.
931487
  Кошечкин Сергей Несказанный свет. Поэты. За есенинской строкой. В дороге и дома / Кошечкин Сергей. – М., 1986. – 384с.
931488
  Мірошниченко Л.Я. Нескептична ностальгія: "Золотий зошит" та "Альфред та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 313-329. – ISBN 978-966-11-0683-2
931489
  Мірошниченко Л.Я. Нескептичний Девід Г"юм (до питання про літературний скептицизм) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 14-20
931490
  Єфремов С. Нескінчена лекція : з споминків про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 430-432. – ISBN 966-7272-00-1
931491
  Ламонова О. Нескінчена мелодія "просто красивої епохи" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  150 років з дня народження Віктора Борисова-Мусатова.
931492
  Кореньков О. Нескінченна війна на Кавказі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 5


  "З початку нинішнього року тільки в республіці Дагестан п"ять разів впроваджували режим контртерористичної операції. З 1 по 4 травня у Ставропольському краї внаслідок зіткнень із терористами постраждали, щонайменше, п"ятеро людей. У дагестанському ...
931493
  Вітович І. Нескінченна гра у Брекзит. Дату виходу Великої Британії з ЄС знову відтерміновано // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 6


  "Європейський Союз погодився знову перенести дату припинення членства Великої Британії в організації, оскільки політики в Лондоні не змогли дійти згоди, на яких умовах країна має вийти з ЄС і якими будуть їхні подальші відносини. Голова Європейської ...
931494
  Крісті А. Нескінченна ніч : Посібник для навчання читання англійскою мовою / А. Крісті. – Київ : Знання, 1997. – 80с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 966-7131-04-1
931495
   Нескінченна подорож = Incessant journey: a book of memory of Orest Matsiuk : книга пам"яті Ореста Мацюка / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Центр. держ. іст. архів України у Львові ; Укр. національний ком-т істориків ; [ ред. кол.: Б. Якимович, Д. Пельц, І. Бутич та ін. ; укладачі: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 372 с. – ISBN 978-966-613-633-9
931496
  Хома В.О. Нескінченне тіло і нескінченне начало в 5 розділі ІІІ книги Аристотелевої "Фізики" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 57-59
931497
  Костюк Є.Ю. Нескінченний пошук. / Є.Ю. Костюк. – Київ : Знання, 1971. – 64с.
931498
  Дзюба С. Нескінченний шлях осягнення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 15


  До 300-річчя Григорія Сковороди. Книга "Осягнення" Дмитра Шупти, Петра Лойтра, Володимира Стеценка.
931499
  Логвин М.Ю. Нескінченні виміри "Записів каменю": домінанта матеріального та психологічні підтексти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Детально зображуючи подробиці щоденного життя у "Записах каменя", Цао Сюєцінь створює дуже виразні та вірогідні лаштунки для душевних порухів своїх героїв. Прискіплива увага до матеріального світу допомагає композиції оповіді як із точки зору ...
931500
   Нескінченні добутки. – Київ, 1975. – 60с.
931501
  Попович П.Р. Нескінченні дороги Всесвіту / П.Р. Попович. – К., 1986. – 215с.
931502
  Попович Павло Нескінченні дороги Всесвіту / Попович Павло; Співавт.О.Немов;Пер.з російськ.В.Іконников. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. – ISBN 5-308-01765-4
931503
  Мелешко В. Нескінченні системи лінійних алгебричних рівнянь у задачах пружної рівноваги тіл скінченних розмірів / В. Мелешко, С. Папков, Ю. Токовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У рамках розвитку алгоритму удосконаленої редукції при застосуванні методу суперпозиції до розв"язання двовимірних задач теорії пружності для тіл скінченних розмірів запропоновано єдиний підхід визначення асимптотичного значення невідомих у ...
931504
  Наєнко М. Нескінченність Гончаревого донкіхотства // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 54-58. – ISBN 966-7576-18-3
931505
  Голик Ю. Нескінченність не для слабаків : кн. про менеджерів, які хакнули систему держуправління / Юрій Голик. – Харків : Фоліо, 2020. – 284, [4] с., [80] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-03-9125-3
931506
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пассонівською мірою : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 129л. – Бібліогр.:л.121-129
931507
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пуассонівською мірою : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
931508
  Боднарчук Ю.В. Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Ю.В. Боднарчук : Нац. Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : [Б. в.], 2004. – 251 л. – Бібліогр.: л. 243-251
931509
  Бондарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 26 назв.
931510
  Поливода О.Є. Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін"єктивних границях абсолютних екстензорів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Поливода Орислава Євгенівна ; НАН України, Ін-т мат. НАН України. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
931511
  Голлеман А. Нескладні досліди з органічної хімії. / А. Голлеман. – Х-К, 1932. – 84с.
931512
  Котов Павел Несклонившиеся // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 18-19 : фото
931513
  Кованцов Н.И. Несколько аспектов в геометрии неголономных поверхностей / Н.И. Кованцов, 1970. – С. 63-95. – Отд. оттиск: Analele Syintifice ale Universitatii "Al. L. Cuza" din Iasi (Seria noua). Sectiunea 1, a Matematica, t. 16, anul 1970, fasc. 1
931514
  Кармиггелит С. Несколько бесполезных соображений / С. Кармиггелит. – Москва, 1985. – 384 с.
931515
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 305-311
931516
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 305-311
931517
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 305-311. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, № 3-4 (январь 1909 г.)


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому в знак искреннего уважения от автора. В инвентарной кн. и ген. кат. авторский знак на ЖУКИ
931518
  Гинтов О.Б. Несколько важных шагов в направлении комплексирования сейсмологии и тектонофизики / О.Б. Гинтов, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 160-162. – Бібліогр.: c. 162. – ISSN 0203-3100
931519
  Кац М. Несколько вероятностных задач физики и математики / М. Кац. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
931520
  Потанин Г.Н. Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов у сибирских инородцев / Г.Н. Потанин. – С.-Петербург, 1881. – 13 с.
931521
  Мещерский И.И. Несколько воспоминаний о В.В. Докучаеве, как общественном деятеле // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 123с.
931522
  Холодный Н.Г. Несколько воспоминаний о С.Г.Навашине / Н.Г. Холодный, 1931. – 383-386с.
931523
  Казакова Инга Несколько грамов удовольствия : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 145 : Іл.
931524
  Александровский Г.В. Несколько данных из психологии Гоголевского творчества / [соч.] Г. Александровского. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1902. – Отд. оттиск: Ежегодник Коллегии Павла Галагана. - Экз. деф. без обл.
931525
  Сахаров Н.Л. Несколько данных к биологии Orgyia dubia Tausch. (Lepidoptera, Lymantriidae) / Н. Сахаров (Астрахань) // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – 7 с.
931526
  Перетц В.Н. Несколько данных к объяснению сказаний о провалившихся городах / В.Н. Перетц. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1904. – [2], 8 с.
931527
  Шнитников В.Н. Несколько данных о Семиреченском тритоне (Ranidens sibiricus Kessl.) : (Представлено 15 марта 1912 г.) : с 2 рис. в тексте / [соч.] Вл. Н. Шнитникова // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 53-62


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал.: фр. - Ч. текста парал.: рус., фр., нем.
931528
   Несколько данных о судьбе Железняка после его ареста в Умани // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.564-568
931529
  Ершов Н.Г. Несколько данных относительно чешуекрылых / [соч.] Н. Ершова // Компакт - 252293 / Н.Г. Ершов. – С. 367-370


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
931530
  Введенский В. Несколько данных, относящихся к вопросу о строении фосфористой кислоты / [соч.] Вл. Веденского; Из Химической. лаборатории Казанского университета // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 4 с.
931531
  Черный К.Г. Несколько дне жаркого лета. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1980. – 142с.
931532
  Бек А.А. Несколько дней : повести и рассказы / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1961. – 495 с.
931533
   Несколько дней из жизни следователя. – М., 1987. – 301с.
931534
  Мирамар Х. Несколько дней после конца света : роман / Хуан Мирамар. – Киев : Ника-Центр ; Эльга, 2004. – 255, [1] с. : портр. – (Серия 700 ; вып. 42). – ISBN 966-521-290-7
931535
  Базилевич В.М. Несколько документов к истории Веневских засек в XVII веке / В.М. Базилевич. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1915. – 32 с. – Отд. оттиск: Труды Тульской губернской архивной комиссии. Кн. 2


  На тит. стр. надпись: Глубокоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому на добрую память от благодарного издателя
931536
  Смирнов П.П. Несколько документов к истории Соборного уложенья и Земского собора 1648-1649 гг. / [Сост.] Павел Смирнов. – Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – [2], 20 с.
931537
  Перетц В. Несколько документов к истории Украины 1692-1759 гг. / Перетц В. // Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – С. 55-71. – ISBN 5-7702-0426-5
931538
  Любович Н.Н. Несколько документов по истории Реформации в Литве из Ватиканской библиотеки / Проф. Н.Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1914. – [1], 14 с. – Текст на рус. и латин. яз.
931539
  Херсковиц М. Несколько дополнительных замечаний о культурном релятивизме // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 45-52. – ISSN 1606-951Х
931540
  Маркиш С. Несколько заметок о переводах с древних языков // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 153-172
931541
  Кесслер К.Ф. Несколько заметок о фауне вообще и о Киевской фауне в частности // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 104-109
931542
  Иконников В.С. Несколько заметок по вопросам Cмутного времени в Московском государстве / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 55 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1916


  На обл. экз. № 46979 автограф автора На экз. № 46980: дарственная надпись от автора и печать: из книг Василенко
931543
  Штерн Э.Р. Несколько заметок по поводу статьи В. В. Латышева «О поддельных греческих надписях из южной России» / Э. Р. фон Штерна. – [Б. м.] : Экономическая тип. – 22 с.
931544
  Стеглик В. Несколько заметок, касающихся суверенитета Чешской республики в контексте европейской интеграции // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 76-80


  В статье затрагивается вопрос определения понятия суверенитета в контексте европейской интеграции, с одной стороны, так, как оно было определено в судебной практике Европейского суда, с другой стороны - так, как его определяют государства - члены ЕС. В ...
931545
  Загоровский Н.А. Несколько замечаний к вопросу о высыхании Одесских лиманов / Н.А. Загоровский, 1925. – 5с.
931546
  Тарасенко Н.А. Несколько замечаний к предыстории древнеегипетской Книги Мертвых // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 122-131. – ISSN 1608-0599
931547
  Бугославский С.А. Несколько замечаний к теории и практике критики текста / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – Чернигов : Тип. Губ. правл., 1913. – [2], 16 с.


  Содержание: 1. Процесс работы исследования в наиболее обычных случаях критики текста; 2. Классификация списков, как методологичечкий прием. Редакции В 1912 г. окончил историко-филологический фак-т Киевского ун-та св. Владимира, в 1912-1914 гг. ...
931548
  Донских О.А. Несколько замечаний о "гуманитарной составляющей" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-106. – ISSN 0869-3617
931549
  Назаревский А.А. Несколько замечаний о "Послании дворянина к дворянину" / А.А. Назаревский. – Москва; Ленинград, 1958. – 5с. – Отд. оттиск из: Трудов отдела древнерусской литературы, Т. 14
931550
  Стоянов Р.В. Несколько замечаний о времени и причинах основания Херсонеса Таврического // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 125-144. – ISSN 0321-0391
931551
  Петухов Е. Несколько замечаний о лицах в лермонтовской поэзии / Е. Петухов. – 137-148с.
931552
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
931553
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252347 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
931554
  Зелинский Н. Несколько замечаний о химической природе органических соединений и асимметрическом углероде. – Одесса : Тип. Шт. Войск воен. Округа, 1892. – XIV с.
931555
  Гайденко П.И. Несколько замечаний о церковно-исторической науке (на примере исследования киевского периода Русской церкви0 // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 61-65
931556
  Танфильев Г. Несколько замечаний о черноморском побережье Кавказа, вообще и об окресностях Гагр, в частности. – Одесса : Типо-Литография М. Соколовской, 1906. – 13 с. – Отд. оттиск из : Записок Крымско-Кавказского Горного клуба, №№3, 4, 5, 1906 г.
931557
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Несколько замечаний об общем характере четвертичных отложений у Юго-Восточной границы Днепровского ледникового языка / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 125-166с.
931558
  Калинкин В.М. Несколько замечаний об особенностях семантики поэтонимов // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 72-76. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
931559
  Семенов-Тян-Шанский Несколько замечаний по вопросам классификации Coleoptera по поводу "Краткого обзора классификаций жесткокрылых" Г. Якобсона / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 6 с. : портр.
931560
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Несколько замечаний по вопросам классификации Coleoptera по поводу "Краткого обзора классификаций жесткокрылых" Г. Якобсона / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр.: "Герольд"], 1905. – 6 с. : портр. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1905, т. V, № 1-2 (апрель)
931561
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по вопросу о том, влияет ли язык и на абстрактнейшие доктрины, каковы: счисление (арифметика) и математика, все ли равно, на каком языке учить и учиться счету / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 7 с. – Отд.оттиск : Рус.Фил.Вести, 1910 г.
931562
  Шиллер Н.Н. Несколько замечаний по поводу "Исследований по математической физике" кн. Б. Голицына / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, 1894. – 47 с. – Отд.оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
931563
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу исследований В.О.Калиненко над железобактериями / Н.Г. Холодный, 1939. – С. 206-210. – Отд. оттиск
931564
  Гольдгаммер Д.А. Несколько замечаний по поводу исследования г. Ефимова о магнетизме газов / [соч.] Д. Гольдгаммера // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 8 с.
931565
  Фрейд Зигмунд Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.9-16
931566
  Фрейд З. Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 12-19. – ISSN 2307-3195
931567
  Грацианов В.И. Несколько замечаний по поводу работы Г.В. Грацианову "Опыт обзора рыб Российской Империи" [Рецензия Л.С. Берга] : (Представлено 17 сентября 1908 г.) / [соч.] Л.С. Берга. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 437-464. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Академии наук. 1908, т. XIII


  Лев Семёнович (Симонович) Берг (1876-1950) Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. XIII : ...
931568
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по поводу рецензии И. Анненского о "Начатках русской грамматики" А. Ветухова / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 10 с. – Отд.отт. из : "Рус.Фил.Вести"
931569
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу старой и новой литератуы о железобактериях / Н.Г. Холодный. – 149-158с.
931570
  Колли Р.А. Несколько замечаний по поводу статьи г. Канонникова "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений, ч. 1 : Органические соединения" / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 15 с.
931571
  Рудзкой М.П. [Рудский П М. Несколько замечаний по поводу теории образования гор / [соч.] М.П. Рудзкого // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – С. 165-177
931572
  Пим Б. Несколько зеленых листьев / Б. Пим. – Москва : Художественная литература, 1987. – 318с.
931573
  Сергеева Елена Несколько идей для отдыха в Греции : Ионические острова. Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 66 : Фото
931574
  Арсенишвили З.И. и др. Несколько интервью по личным вопросам : Киносценарий / Арсенишвили З.И., Ахвледиани Э., Гогоберидзе Л. ; [ Вступит. ст. Фрейлиха С. ]. – Москва : Искусство, 1980. – 71 с. : илл. – В вып. дан. 2-й вт.: Ахвледиани Эрлом Сергеевич. – (Библиотека кинодраматургии)
931575
  Барсов Н.И. Несколько исследований исторических и рассуждений о вопросах современных профессора Н.И. Барсова. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стаысюлевича, 1899. – VIII, 378 с.
931576
  Пунченок А.Е. Несколько историй / А.Е. Пунченок. – М, 1956. – 272с.
931577
  Чавчавадзе И.Г. Несколько картин, или случай из жизни разбойника : поэма / Илья Чавчавадзе ;. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 40 с.
931578
  Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении ученого : Назначение человека; Основные черты современной эпохи: Сборник / И.Г. Фихте; Пер. с нем.; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск; Москва : Попурри, 1998. – 480c. – ISBN 985-438-192-7
931579
  Гарин-Михайловский Несколько лет в деревне / Гарин-Михайловский. – Чебоксары, 1980. – 382с.
931580
  Шур М.М. Несколько лет жизни / М.М. Шур. – М., 1973. – 96с.
931581
  Влэстару Б.М. Несколько летних дней : рассказы / Б.М. Влэстару; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
931582
  Новацкая Эва Несколько месяцев - целая жизнь : повесть / Новацкая Эва. – Москва, 1984. – 142 с.
931583
  Аверинцев С. Несколько мыслей о "евразийстве" Н. С. Трубецкого // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С.137-150. – ISSN 0130-7673
931584
  Будилович А. Несколько мыслей о греко-славянском характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия / А. Будилович. – Варшава : [б. и.], 1885. – 117 с.
931585
  Соболевский А.И. Несколько мыслей об древней русской литературе / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1903, т. 8, кн. 2, с. 138-158
931586
  Юзефович Б.М. Несколько мыслей по поводу суда присяжных / Б. Юзефович. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1895. – 30 с.
931587
  Архангельский Н.Н. Несколько наблюдений над различными способами борьбы с амбарными вредителями : Отд.оттиск из Изв. С.-К. Краевой Ст. Защ. Раст., №1 / Архангельский Н.Н. ; Северо-Кавказское краевое земельное управление. Краевая станция защиты растений. – Ростов-на-Дону : Донполиграфбум, 1925. – 20 с.
931588
  Бобринский А.А. Несколько неизданных змеевиков : сообщение / А.А. Бобринский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 8 с.
931589
  Березко Г.С. Несколько необязательных советов. "Секреты" художественности / Г.С. Березко. – Москва : Советская Россия, 1974. – 143 с. – (Писатели о творчестве)
931590
  Фомин А.В. Несколько новых видов растений из Закавказья / А.Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1909. – 14 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1909. Вып. 14, с. 43–56
931591
  Щербаков Ф.С. Несколько новых данных о географическом распространении уховерток Российской Империи (Orthoptera. Forficulodea) / Ф.С. Щербаков (Москва) // Компакт - 252339 / Ф.С. Щербаков. – 6 с. – Библиогр.: Цитируемая литература с. 6 (11 назв.)


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор
931592
  Костылев Ю.А. Несколько новых и малоизвестных видов сем. Vespidae (Hym.) / Ю.А. Костылев, 1936. – С. 221-227
931593
  Травин И.С. Несколько новых фактов, выявленных в процессе работ по селекции краснаго клевера на Носовской с.-х. оп. станции / И.С. Травин. – Киев, 1928. – 71с. – (Издания Носовской сельско-хозяйств. опытной станции ; Вып. 86)
931594
  Шелюжко Л.А. Несколько ноых форм чешуекрылых / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1908. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1907, № 4, с. 232-234
931595
  Бугай Д.В. Несколько пассажей, иллюстрирующих этику Плотина // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 135-145. – ISSN 0042-8744
931596
  Гроссман В.С. Несколько печальных дней / В.С. Гроссман. – Москва, 1989. – 431с.
931597
  Михелис Ю. Несколько портретов углем / [портр.] Юрия Михелиса // Сборник стихов / Сиринкс. – [2] с., 4 л. портр. : портр.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
931598
  Чебаненко И. Несколько поэтических сочинений / Иван Чебаненко. – Киев, 2001. – 154с. – ISBN 966-95585-2-2
931599
  Константов С.В. Несколько представителей флоры миоценовых отложений, развитых в низовьях р. Буреи / С.В, Константов // Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 405-421, 2 л. ил : ил.
931600
  Срезневский И.И. Несколько припоминаний о научной деятельности А.Е. Викторова / [Соч.] Акад. И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – [2], 23 с. – Прил. к 38 т. "Зап. Акад. наук". 1881, № 5
931601
  Ибрагимбеков М. Несколько причин для развода : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 240 с.
931602
  Глыбач К.В. Несколько проблем математики / К.В. Глыбач. – Куйбышев, 1991. – 17 с.
931603
  Индриксон Ф.Н. Несколько работ по физике : для учеников средней школы / Ф. Индриксон. – Санкт-Петербург : "Т-во худож. печати", 1905. – 108, II с.
931604
  Иверсен В.М. Несколько редких и интересных русских монет из собрания В.М. Иверсена / В.М. Иверсен. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – [2], 29 с. : ил. – Отт. из 1 т. "Зап. Нумизмат. отд-ния Рус. археол. о-ва"
931605
  Ливинский Станислав Несколько слов : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 2 (649). – С. 42-45. – ISSN 0132-2036
931606
  Новицкий О. Несколько слов в ответ на рецензию сочинения: "Постепенное развитие древних философских учений и пр." помещенную в Современник [в № 6 за 1860 г.]. – [Киев], 1861. – XX с. – Отд. оттиск. - Авт. указ. в конце статьи


  [Новицкий Орест]. Постепенное развитие древних философских уче- ний в связи с развитием языческих верований. Соч[инение] Ор[еста] Новицкаго. – Часть IV: Религия и философия Александрийскаго перио- да. – Киев: В Университетской типографии, 1861. – ...
931607
  Семевский В. Несколько слов в память Николая Михайловича Ядринцева // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 29-37 с.
931608
  Макарова Г.В. Несколько слов в связи с выходом в свет новой книги о Ф.В. Булгарине // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 0132-1366
931609
   Несколько слов для настоящих мужчин. – Алма-Ата, 1990. – 270с.
931610
   Несколько слов к портрету Н. И. Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-2
931611
  Кирсанова О. Несколько слов о "холодной" логистике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 22-23
931612
  Слудский Ф.А. Несколько слов о вихревых атомах сэра В. Томсона / [соч.] Ф.А. Слудского. – [Москва] : [Изд. Моск. о-ва испытателей природы ; В унив. тип.], 1879. – 6 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou
931613
  Котек Ф. Несколько слов о гимнастике / Ф. Котек. – 9с.
931614
  Дуров М. Несколько слов о графе А.К. Толстом и его поэтической деятельности. – Вильна : Печатня А.Г. Сыркина, 1877. – 18 с. – Отд. оттиск из : "Вилен. Вест", №№ 7,8
931615
  Криксин В.С. Несколько слов о дневнике Сестренцевича, первого митрополита всех римско-католических церквей в России : (По поводу изд. в кн. 16 "Старины и новизны" дневника Сестренцевича за 1797 и 1798 г.) / В.С. Криксин. – Санкт-Петербург : О-во ревнителей рус. ист. просвещения, в память имп. Александра III, 1913. – 23 с. – Библиогр. в примеч.
931616
  Голубев А. Несколько слов о жизни и церковно-общественной деятельности св. Кирила, Архиепископа Александрийского ([ум.] 444 г.) : (По поводу трактаций проф. Ю.А. Кулаковского по данному вопр. в его соч. "История Византии", т. 1. (395-518), 2-е изд., пересмотр. Киев 1913 г.) / Алесей Голубев, воспитанник 7 кл. Киев. 3 гимназии. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1913. – 29 с. – Отд. оттиск: Голос Церкви. 1913, № 11. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарств. надпись: Стольмашевско от автора 1914 г.
931617
   Несколько слов о жмудских народных книгах // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 27 с.
931618
  Русов А.А. Несколько слов о значении трудов и творчества Н.В. Лисенка для малорусского народаН.В. Лысенко и русская музыкальная культура / А. Русов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела НН.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 35 с. – Отд. оттиск из журн.: Киевская старина
931619
  Варпаховский Н. Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской губернии : (Предварительный отчет Нижегеродскому губернскому земству) / Печатано с разрешения г. Нижегородского губернатора Н.М. Баранова 14 апреля 1888 г. – Нижегородск : Тип. Й.Соколенкова, 1888. – 11 с.
931620
  Некрасов А. Несколько слов о лицевых списках жития преп. Евфросинии Суздальской // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 258-269
931621
  Зверезомб-Зубовский Несколько слов о насекомых, гнездящихся в подпольях зернохранилищ / Зверезомб-Зубовский, 1916. – 3 с. – Отд. оттиск
931622
  Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский, 1944. – 120с.
931623
  Ястребов В. Несколько слов о писанках // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.5-8
931624
  Рейнгард А.Л. Несколько слов о покровных суглинках Предкавказья / А.Л. Рейнгард. – 428-432с.
931625
  Красовский А.В. Несколько слов о послетретичных отложений на Украине / А.В. Красовский. – Кам"янець-на Поділлю, 1927. – 11с.
931626
  Тютчев И.А. Несколько слов о преподавании химии // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 114-120
931627
  Молчанов Л.А. Несколько слов о птицах северного острова Новой Земли / Л.А. Молчанов // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А.


  Пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербургского общества естествоиспытателей
931628
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М.-Л., 1937. – 95с.
931629
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1958. – 32с.
931630
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1960. – 48с.
931631
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1963. – 31с.
931632
  Ляпунов Б.М. Несколько слов о рукописи евангельских чтений, хранящихся в библиотеке Новороссийского Общества истории и древностей / Б.М. Ляпунов. – Одесса : Экономическая типография, 1906. – 20 с. – Отд.оттиск
931633
  Мережко А. Несколько слов о Светлане Ярославовне Фурсе // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 33-35. – ISBN 978-966-437-277-7
931634
  Синцов И. Несколько слов о степных отложениях левого берега Волги между кол. Ровным и сел. Духовницким = Einige Worte uber die Steppen-Ablagerungen des linken Ufers der Wolga zwischen Rownoje und Duchownitzkoje) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 8 с.


  На тит. л. надпись: П. Тутковс...
931635
  Видгоф Л. Несколько слов о стихотворениях О. Мандельштама "Сумерки свободы" и "Квартира тиха, как бумага..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 388-406. – ISSN 0042-8795
931636
  Куимова М.В. Несколько слов о технологии проблемного обучения в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе / М.В. Куимова, Н.А. Кобзева // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 437-439
931637
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячменя / Д.К. Ларионов. – Масловка, 1928. – 80с.
931638
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячмня / Д.К. Ларионов. – Масливка, 1928. – 22с.
931639
  Межуев Б.В. Несколько слов о цикличности революций // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.55-60. – ISSN 0321-2017
931640
  Грум-Гржимайло Несколько слов о чешуекрылых Крыма / сост. П. Грум-Гржимайло // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 153-168 : ил., карт.
931641
  Панов А. Несколько слов о японских премьер-министрах // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0130-9625
931642
  Клейгельс А.Н. Несколько слов об албанцах и весеннем восстании 1910 года / А.Н. Клейгельс. – Санкт-Петербург : Сила, 1913. – [2], 48 с., 1 л. фронт. (карт.), 1 л. карт.
931643
  Макеева Е. Несколько слов об аудите во Франции // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 7-9. – ISSN 2306-0050
931644
  Веретенников В. Несколько слов об исторической критике / В. Веретенников. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Сборник Харьков. ист.-филол. о-ва в честь проф. В.П. Бузескула
931645
  Полетаев Н.А. Несколько слов об органах дыхания личинок стрекоз // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 182-194 : ил.
931646
  Красовский А.В. Несколько слов по геологии Бессарабии / А.В. Красовский. – Вырезка из Записок геологич. отд. – 81-88с.
931647
  Каманин И.М. Несколько слов по поводу "Архивного инвентаря" проф. Д.И. Самоквасова / И. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [1], 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1898. В ген. каталоге идет на: Самоквасова


  На с. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора 30 сентября 1898 г.
931648
  Кулаковский Ю.А. Несколько слов по поводу "ответа" проф. Ф.А. Брауна / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 262-269
931649
  Чернев Н.П. Несколько слов по поводу книги его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича : Описание и изображение некоторых редких монет моего собрания / Н.П. Чернев. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – [2], 19 с. – Из июн. кн. журн. "Труды Киев. духов. акад." 1886 г.
931650
  Динник Н.Я. Несколько слов по поводу нахождения на Кавказе краснобрюхой жерлянки и чесночницы / Н.Я. Динник // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 259-262
931651
  Колли Р.А. Несколько слов по поводу ответа г. Канонникова на мои замечания касательно его статьи о светопреломляющей способности химических соединений / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 5 с.
931652
  Войцеховский П.А. Несколько слов по поводу перевода Острожской учительской семинарии в с. Большие Дедеркалы, Кременецкого уезда, Волынской губернии / Сост. инспектор нар. уч-щ Киев. губ. П.А. Войцеховский. – Киев : тип. т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд., 1895. – 23 с.
931653
  Зайцев А. Несколько слов по поводу статьи горн. инжен. А. Краснопольского: "Геологические исследования и поиски каменного угля в Мариинском и Томском округе в 1896 и 1897 годах" : [рецензия] // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 5 с.
931654
  Гуткина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога / Н.И. Гуткина. – М., 1991. – 76с.
931655
  Савва В.И. Несколько случаев изучения иностранных языков русскими людьми во второй половине XVI в. / В. Савва. – Харьков : Тип. "печатное дело", 1913. – [2], 12 с.
931656
  Плигинский В.Г. Несколько случаев уродства у жесткокрылых / В.Г. Плигинский, 1929. – 140с.
931657
  Чичерин Б. Несколько современных вопросов : [Сб. ст.] / [Соч.] Б. Чичерина. – Москва : Изд. К. Солдатенков, 1862. – 265 с.
931658
  Булаховская Юлия Несколько соображений о "Болонской системе" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 93-95


  Болонський процес
931659
  Булаховская Ю.Л. Несколько соображений о творчестве Антония Погорельского // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 296-299. – ISBN 966-8906-05-5
931660
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 8 с.
931661
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // Зоология. [Компакт - 252336]. – 8 с.
931662
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу труда А.П. Семенова-Тянь-Шаньского - "Таксономические границы вида и его подразделения" / [соч.] Сергея Алфераки, почетного чл. Рус. Энтомол. О-ва, кор. Зоол. муз. АН ... // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – С. 165-170
931663
  Семенов-Тян-Шанский А.П. [Алфераки С.Н.] Несколько соображений по поводу труда А.П. Семенова-Тянь-Шаньского - "Таксономические границы вида и его подразделения" / [соч.] Сергея Алфераки, почетного чл. Рус. Энтомол. О-ва, кор. Зоол. муз. АН ... – Москва : Университ. тип., 1910. – С. 165-170. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Биологический журнал. 1910, т. 1, кн. 4


  Алфераки, Сергей Николаевич (1850-1918);
931664
  Дерюгин К.М. Несколько стадий развития Lophius piscatorius : (Acanthopterygii, сем. Pediculati) / К. Дерюгин. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1902. – 45 с., 1 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Обл. пар. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Императорского С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отделение зоолог. и физиолог. Т. XXXIII, вып. 4


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко автор
931665
  Караулов Г. Несколько статей о Крыме / Г. Караулов. – Феодосия : Типография Армянского Халибовского училища, 1861. – 20, 78, 27, 10 с.
931666
  Богданов-Катьков Н.Н. Несколько страниц из истории прикладной энтомологии : памяти Карла Эдуардовича Линдемана / Н.Н. Богданов-Катьков. – Ленинград : Издание журнала "Защита растений от вредителей" : (1-я Тип. изд-ва Ленингр. облисполкома и Совета), 1930. – 9 с. – Отд. отт. из : "Бюллетень защиты растений от вредителей", Т. 6, №5-6
931667
  Голубев С.Т. Несколько страниц из новейшей историй Киевской Духовной Академии : (ответ проф. Голубева проф. Титову и беседы его с разными лицами по вопросам ученым, учебным и житейским) / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1907. – 239с.
931668
  Недоборовский З. Несколько страничек из моих воспоминаний / З. Недоборовский. – 15с.
931669
  Рубина Д. Несколько торопливых слов о любви // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 83-115. – ISSN 0130-7673
931670
  Барбюс Анри Несколько уголков сердца : рассказы ; [пер. с фр.] / Анри Барбюс. – Москва : Художественная литература, 1963. – 355 с.
931671
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 57-64
931672
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 8 с.
931673
  Тэсс Т.Н. Несколько часов одной жизни. / Т.Н. Тэсс. – Москва : Известия, 1973. – 272с.
931674
  Каманин И.М. Несколько черт для характеристики профессора Терновского. – [Киев], 1911. – 10 с., 1 л. портр. (фронт.). – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1911 г., т. 22, № 1-2, отд. 1, с. 60 – 69. - Без тит. л. и обл.
931675
  Вышеславский Г. Несколько черт личности Юрия Щербака // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 100-102. – ISSN 2309-8406
931676
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 138 с.
931677
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1964. – 179 с. – Циклы: Просека; Две встречи (1958-1960); Белый свет; Третья весна
931678
  Куклин Л.В. Несколько школьных "почему?" / Л.В. Куклин. – Л, 1989. – 189с.
931679
  Корж Н.Н. Несколько штрихов к научной биографии Е.Н. Соколова / Н.Н. Корж, Н.В. Дубровинская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
931680
  Стыкалин А.С. Несколько штрихов к портрету Имре Надя // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-98. – ISSN 0042-8779


  Угорський політик
931681
  Кулик Н. Нескорена // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 10 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
931682
  Клочек Г. Нескорена (Штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
931683
  Йовик І. Нескорена армія : спогади / Іван Йовик. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-899-2
931684
   Нескорена Берегиня : Жертви московсько-комуністичного терору 20 століття. – Торонто; Львів : Піраміда, 2002. – 280с. : іл., фото. – Книга видана з нагоди 50-ліття СФУЖО; На титул. аоркуші: Присвячується пам"яті героїчних жінок-політв"язнів України. – ISBN 966-7188-59-0
931685
  Заболотний І.П. Нескорена Волинь / І.П. Заболотний. – Львів, 1964. – 204с.
931686
  Яблонський В. Нескорена Волинь : (кіносценарій) / Валентин Яблонський, Оксана Яблонська. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 183, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7656-27-1
931687
   Нескорена Долинщина. Літопис визвольних змагань : Мартирологи, біографії, спогади, документи, фотографії. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 700 с. – ISBN 966-7363-78-3
931688
  Сюндюков І. Нескорена квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 169). – С. 7


  "Спалах перед світанком" - так названо книжку-альбом, присвячену творчості й подвигу Алли Горської.
931689
   Нескорена нація. – Львів, 2001
931690
  Гончар О. Нескорена Полтавчанка : (Земля гуде): Повість про Л. Убийвовк / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1965. – 231с. – (Герої, роки, звершення)
931691
  Сергійчук В.І. Нескорена українка // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 115-118. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 100-річчя від дня народження Валентини Кульчинської.
931692
  Сергійчук Володимир Нескорена церква : Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / Сергійчук Володимир. – Київ : Дніпро, 2001. – 494с. – 9у2Серг Шифр дубл. – Бібліогр.: Перелік документів: с.465-474. – ISBN 966-578-014-X
931693
  Радчик Р.В. Нескорене слово : тексти лекцій для студентів Інституту журналістики зі спецкурсу "Публіцистика періоду Другої світової війни" / Р.В. Радчик ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 172с.
931694
  Мельниченко В.Ю. Нескорений / Мельниченко В.Ю. – Киев : Молодь, 1990. – 213 с.
931695
  Вишневська М. Нескорений і незабутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 10


  35 років тому похорон Володимира Івасюка у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.
931696
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2007. – 64c. : іл. – (Літопис Української Повстанської Армії)
931697
  Посівнич М. Нескорений командир // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0868-4790


  До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича
931698
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії / [ відп. ред. П. Й. Потічний ]. – 2-е, доповн., розшир. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – Нескорений командир / Микола Посівнич. – 77 с. – (Події і люди ; кн. 1)
931699
  Паламарчук Г.П. Нескорений Прометей / Г.П. Паламарчук. – Київ, 1968. – 111с.
931700
  Василашко В. Нескорений Сергій Мартинюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
931701
  Сліпушко О. Нескорений Тарас Шевченко: мистецька спадщина 1847-1861 рр. // Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6-23. – ISBN 978-966-439-716-9
931702
  Зозуляк В. Нескорені / В. Зозуляк. – Пряшів, 1962. – 354с.
931703
  Мечник С.М. Нескорені = Invincible : док. повість про геройську боротьбу членів революційної ОУН / С.М. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1965. – 288 с. – Парал. тит. арк. англ.
931704
  Орленко В.Г. Нескорені / В.Г. Орленко. – Львів, 1972. – 144с.
931705
   Нескорені. – К., 1982. – 254с.
931706
  Софійчук М. Нескорені / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2006. – 108 с. – ISBN 966-8519-28-0
931707
  Кабачинська С. Нескорені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Найкращим пам"ятником Стусу буде справді незалежна і могутня Україна".
931708
  Шалівська З. Нескорені депортаціями. Переселені за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі родини були під наглядом агентів КДБ як неблагонадійні // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 28)


  Переселенці... Так безлико стали називатись майже пів мільйона українців із Холмщини, Лемківщини, Підляшшя, які за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі були примусово виселені переважно у степові райони півдня та сходу України. А ...
931709
  Маківка С.А. Нескорені креси : (Записки політв"язня) / С.А. Маківка. – Львів, 1954. – 108 с.
931710
  Маківка С.А. Нескорені креси : записки політв"язня / С.А. Маківка. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1957. – 160 с.
931711
  Мазило В.М. Нескорені патріоти / В.М. Мазило. – К, 1975. – 48с.
931712
  Мірошников І.Я. Нескорені харків"яни / І.Я. Мірошников. – Київ, 1969. – 102с.
931713
  Дем"яненко В. Нескорені шахтарчата / В. Дем"яненко. – Донецьк, 1972. – 152с.
931714
   Нескорені: національно-визвольний рух на Вінниччині 40-50-х років XX ст. мовою документів та досліджень / В.Й. Гурин [та ін.] ; Держ. арх. Вінниц. обл. ; Вінниц обл. орг. т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса ; Краєзнав. т-во "Поділля" ; Б-ка іст. клубу "Холодний Яр". – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 303, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2024-71-5
931715
  Головко Т. Нескореність по імені свобода // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 4-5


  Чим близькі й дорогоцінні українцям заповіти вождя чеченського народу.
931716
  Кардаш І. Нескоренність, як головна ознака свободи (за творчістю Івана Багряного) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 36-46. – ISBN 978-966-306-020-4
931717
   Нескромное очарование Люцерна // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 114-116 : фото
931718
  Дидро Дени Нескромные сокровища // Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – С. 399-605. – ISBN 5-86737-001-1
931719
   Нескучная книга для всей семьи. – Минск, 1991. – 286с.
931720
  Арцишевский А.А. Нескучные уроки : [для сред. школ. возраста] / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 159 с. : ил.
931721
  Букатов В. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии : Пособие по социоигровой педагогике / Вячеслав Букатов, Александра Ершова. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-97-6; 966-356-035-5
931722
  Коваленский А. Нескучный сад / А. Коваленский. – Л, 1930. – 160с.
931723
  Уварова Л.З. Нескучный сад / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 79с.
931724
  Амлинский В.И. Нескучный сад : повесть, романы, рассказы / Владимир Амлинский. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 607 с. : ил.
931725
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 1. – 2012
931726
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 2. – 2012
931727
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 3. – 2012
931728
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 4. – 2012
931729
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 5. – 2012
931730
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 6. – 2012
931731
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 7. – 2012
931732
   Нескучный сад : журнал о православной жизни: спецвыпуск / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 8 : Портрет современника. – 2012
931733
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 9. – 2012
931734
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 10 (81). – 2012
931735
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 11 (82). – 2012
931736
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 12 (83). – 2012
931737
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (83). – 2013
931738
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (84). – 2013
931739
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (85). – 2013
931740
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (86). – 2013
931741
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (87). – 2013
931742
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (88). – 2013
931743
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (89). – 2013
931744
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (90). – 2013
931745
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10 (91). – 2013
931746
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 11 (92). – 2013
931747
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (93). – 2013
931748
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (94). – 2014
931749
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (95). – 2014
931750
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (96). – 2014
931751
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (97). – 2014
931752
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (98). – 2014
931753
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (99). – 2014
931754
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (100). – 2014
931755
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (104). – 2015
931756
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (105). – 2015
931757
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (106). – 2015
931758
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (107). – 2015
931759
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (108). – 2015
931760
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (109). – 2015
931761
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (110). – 2015
931762
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (111). – 2015
931763
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (112). – 2015
931764
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (113). – 2015
931765
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (114). – 2016. – 66с.
931766
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (115). – 2016. – 81с..
931767
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (116). – 2016. – 66 с.
931768
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (117). – 2016. – 50 с.
931769
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (118). – 2016. – 50 с.
931770
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (119). – 2016. – 50 с.
931771
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (120). – 2016. – 50 с.
931772
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (121). – 2016. – 50 с.
931773
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (122). – 2016. – 66 с.
931774
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (123). – 2016. – 66 с.
931775
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (124). – 2017. – 50 с.
931776
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (125). – 2017. – 50 с.
931777
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (126). – 2017. – 50 с.
931778
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (127). – 2017. – 50 с.
931779
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (128). – 2017. – 50 с.
931780
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред.: С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 7 (129). – 2017. – 50 с.
931781
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 8 (130). – 2017. – 50 с.
931782
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 9 (131). – 2017. – 50 с.
931783
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 10/11 (132). – 2017. – 50 с.
931784
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (133). – 2017. – 58 с.
931785
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 1/2 (134). – 2018. – 50 с.
931786
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (135). – 2018. – 50 с.
931787
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3, спецвыпуск : Все о декоративных травах. Каталог декоративных трав, 112 видов и 120 сортов. – 2018. – 50 с.
931788
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 4 (136). – 2018. – 50 с.
931789
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 5 (137). – 2018. – 50 с.
931790
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 6 (138). – 2018. – 50 с.
931791
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 7/8 (139). – 2018. – 50 с.
931792
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 9 (140), сентябрь. – 2018. – 50 с.
931793
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 10/11(141), октябрь - ноябрь. – 2018. – 50 с.
931794
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев : ВІТ НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (142), декабрь. – 2018. – 47, [3] c., включ. обкл.
931795
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 1/2 (143). – 2019. – 49, [1] с., включ. обкл.
931796
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 3/4 (144). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
931797
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 5/6 (145). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
931798
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 7/8/9 (146). – 2019. – 48, [2] с.
931799
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 10/11/12. – 2019. – 49, [1] с.
931800
  Харчук Б.М. Неслава : повість / Б.М. Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 131 с.
931801
  Жуков Борис Несладкая жизнь : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 116-121 : Фото
931802
  Дажина И.М. Несломленные / И.М. Дажина. – Москва, 1986. – 176с.
931803
  Дуняшенко Н. Неслухняність чи спосіб утвердження власного я? : за оповіданням Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 44-49
931804
  Пальгуева Галина Михайловна Неслучайные люди : детский библиотекарь вымирает как класс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893


  Не все дети стремятся во взрослую жизнь. Не все детские библиотекари способны проникнуть в мир ребёнка. Как сделать так, чтобы они встретились, и человек за кафедрой в детской библиотеке был не случайным человеком в этой непростой профессии, а немножко ...
931805
  Азерников В.З. Неслучайные случайности: рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : для ст. возраста / В.З. Азерников ; ил.: Ю. Лышко. – Москва : Детская литература, 1972. – 271 с. : ил.
931806
  Шамба Н. Неслучайные страсти / Н. Шамба. – Ростов-на-Дону, 1996. – 413с.
931807
  Макаров В. Неслыханная удача фюрера // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-56. – ISSN 0235-7089


  Чи міг Адольф Гітлер попасти в радянський полон?
931808
  Гюрпынар Х.Р. Неслыханное дело / Х.Р. Гюрпынар. – М., 1959. – 126с.
931809
  Красавицкая М.П. Неслыханное дело / М.П. Красавицкая. – Рига, 1980. – 492с.
931810
  Кудрявцев Б.Б. Неслышимые звуки / Б.Б. Кудрявцев. – Москва ; Ленинград, 1950. – 40 с.
931811
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук / Л.Л. Мясников. – Ленинград : Судпромгиз, 1963. – 111 с.
931812
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук. / Л.Л. Мясников. – 2-е изд. – Л., 1967. – 139с.
931813
  Санги В.М. Неслышная любовь : стихи / Владимир Санги ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 144 с.
931814
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Л., 1977. – 576с.
931815
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Ленинград, 1987. – 511 с.
931816
  Лурье Э.В. Неслышный крик: Стихи. / Э.В. Лурье. – Л., 1990. – 80с.
931817
  Поздышев В.А. Неслышный снег. / В.А. Поздышев. – М, 1970. – 216с.
931818
  Тримбач С. Несмак і смак інтелектуалів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 190). – С. 6


  Нове українське кіно прагне вийти на контакт з масовою аудиторією.
931819
  Видерман Х. Несмелая улыбка / Х. Видерман. – Монреаль, 1946. – 208с.
931820
  Супян В. Несмертельно больная экономика США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-110. – ISSN 0130-9625
931821
  Федосеев Семен Несмертельно и нестандартно : арсенал / Федосеев Семен, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 116-122 : Фото
931822
  Белоголовцев Никита Несмешной прикол : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
931823
  Хисамутдинов А.И. Несмещенные оценки в методах Монте-Карло для интегральных уравнений / А.И. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1986. – 147 с.
931824
  Воинов В.Г. Несмещенные оценки и их применения. / В.Г. Воинов, М.С. Никулин. – Москва : Наука, 1989. – 436 с.
931825
  Гершанова С.Ю. Несмеяна / С.Ю. Гершанова. – М, 1981. – 110с.
931826
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня / С.И. Шуртаков. – Элиста, 1982. – 352с.
931827
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня. / С.И. Шуртаков. – М, 1985. – 47с.
931828
  Зубавин Б.М. Несмолкающая батарея / Б.М. Зубавин. – М, 1953. – 144с.
931829
  Лавров И.М. Несмолкающая песня / И.М. Лавров. – М., 1956. – 279с.
931830
  Щипачев С.П. Несмолкшая тишина / С.П. Щипачев. – Москва, 1975. – 31с.
931831
  Григорьев Н. Несносный Фаддей. / Н. Григорьев. – Ленинград, 1963. – 189 с.
931832
  Маазик Э.А. Несносный характер : рассказы / Э.А. Маазик; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 133 с.
931833
  Корсунов Н.Ф. Несносный характер / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1969. – 216с.
931834
  Липкович Я.С. Несносный характер. / Я.С. Липкович. – М., 1959. – 88с.
931835
  Горький М. Несобранные литературно-критические статьи / М. Горький. – Москва, 1941. – 546с.
931836
  Чехов А.П. Несобранные письма / А.П. Чехов. – М, 1927. – 124с.
931837
  Богданов Н. Несобранные письма Михаила Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 407-422. – ISSN 0042-8795
931838
  Чуковский К.И. Несобранные статьи о Н.А.Некрасове / К.И. Чуковский. – Калининград, 1974. – 102 с.
931839
  Соколова Л.А. Несобственно-авторская несобственно-прямая речь как стилистическая категория. / Л.А. Соколова. – Томск, 1968. – 282с.
931840
  Дронова Нина Петровна Несобственно-косвенная речь в немецком языке. (На материале источников XVI-XX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дронова Нина Петровна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 21л.
931841
  Кислая С.В. Несобственно-определительные придаточные предложения в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кислая С.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1963. – 18 с.
931842
  Лю Цзюань Несобственно-прямая речь в авторском повествовании // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 102 - 104. – ISSN 1684-2618
931843
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Дис... докт. филол.наук: 10.02.04 / Кусько Е. Я.; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1979. – 400л. – Бібліогр.:л.352-379
931844
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Кусько Е.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 48 с.
931845
  Гончарова Е.А. Несобственно-прямая речь в современной немецкой художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Гончарова Е.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 20л.
931846
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 443л.
Том 1. – 1968. – 443л.
931847
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
Том 2. – 1968. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
931848
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; КГУ. – Киев, 1969. – 64 с.
931849
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1970. – 64 c.
931850
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в художественной прозе Луи Арагона / А.А. Андриевская. – Киев : Київський університет, 1967. – 171 с.


  Книга представляет собой исследования автора в области стилистического синтаксиса, а именно- исследование приема несобственно-прямой речи как актуального типа организации языка современной художественной прозы. Во введение дается общая основная ...
931851
  Фещенко В.Г. Несобственно-прямая речь как средство художественной изобразительности: (На матер. произведений М.М.Пришвина.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фещенко В.Г.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – К., 1978. – 25л.
931852
  Мартынюк Т.ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Дис... канд.филологич.наук: / Мартынюк Т.ф.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 212л. – Бібліогр.:л.204-211
931853
  Мартынюк Т.Ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мартынюк Т.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 11 с.
931854
  Еремин И.И. Несобственные задачи линейного и выпуклого программирования / И.И. Еремин. – Москва : Наука, 1983. – 335с.
931855
   Несобственные задачи оптимизации / Еремин И.И. – Свердловск, 1982. – 99 с.
931856
  Крючкова И.В. Несовершенная матрица экономики Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 53-60. – ISSN 0131-7741
931857
  Селецкий А.И. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением / А.И. Селецкий, С.А. Тарарухин. – Киев : Вища школа, 1981. – 238с.
931858
  Волосатов А.В. Несовершеннолетний как суб"ект уголовной ответственности в России с XVIII века (историко-правовой аспект) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.172-177. – ISSN 1684-2626
931859
   Несовершенные грибы. – Алма-Ата, 1975. – 518с.
931860
  Мельник В.А. Несовершенные грибы на древесных и кустарниковых породах / В.А. Мельник, И.С. Попушой. – Кишинёв, 1992. – 368с.
931861
   Несовершенства в кристаллах полупроводников : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1964. – 303 с.
931862
  Родес Р.Г. Несовершенства и активные центры в полупроводниках. : пер. с англ. / Р.Г. Родес. – Москва : Металлургия, 1968. – 372с.
931863
   Несовершенства кристаллического строения и мартенситные превращения. – М., 1972. – 237с.
931864
  Пухляков Л.А. Несовершенства скважин и проблема повышения нефтеотдачи пластов. / Л.А. Пухляков. – Томск, 1988. – 363с.
931865
  Тарасов А. Несоветские левые // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-45. – ISSN 0869-44435


  Лівий рух в пострадянській Росії
931866
  Курлович И.Т. Несовместимо с величием духа: О противоалкогол. пропаганде среди подростков и молодежи. / И.Т. Курлович. – Минск, 1986. – 38с.
931867
  Новиков Ю.В. Несовместимо со спортом / Ю.В. Новиков. – Москва, 1983. – 63 с.
931868
  Суриков И.М. Несовместимость и эмбриональная стерильность растений / И.М. Суриков. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 220 с. – ISBN 5-10-002348-1
931869
  Ширавов К.З. Несовместимость нравственных поучений ислама с моральным кодексом строителя коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Ширавов К.З.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 20л.
931870
  Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития : литературно-эстетические работы разных лет / В.В. Розанов. – Москва : Искусство, 1990. – 604с. – ISBN 5-210-00101-6
931871
  Вайнер М.И. Несовпадение / М.И. Вайнер. – Москва, 1981. – 221с.
931872
  Шанайда В.И. Несоврместимость православной концепции декалога с моральными принципами научного коммунизма : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Шанайда В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
931873
  Гильченок Т.Х. Несогласованное сказуемое в современном русском языке и характер его связи с подлежащим. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гильченок Т.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
931874
  Долин Ю.Т. Несогласованные глагольные сказуемые и сфера их использования в языке художественной литературы XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Долин Ю.Т.; МГУ. – Москва, 1970. – 14л.
931875
  Фурашов В.И. Несогласованные определения в современном русском языке : (учеб. пособие по соврем. рус. яз. для студентов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов) / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва : МГПИ, 1984. – 113 с. – Библиогр.: с. 106-112
931876
  Котляров Б.И. Несогласованный цветок. / Б.И. Котляров. – К, 1961. – 142с.
931877
  Ананьин С.А. Несознательный исполнитель : произвидения сатирич., юмористич. / Ананьин С.А. ; [ил. В. Гольдяев]. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 80 с. : ил.
931878
   Несокрушимая и легендарная. – Москва, 1978. – 262с.
931879
   Несокрушимая и легендарная. – М., 1988. – 62с.
931880
  Бедный Д. Несокрушимая уверенность / Д. Бедный. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 167 с.
931881
  Смирнов А.Ф. Несокрушимое единство / А.Ф. Смирнов. – М., 1982. – 176с.
931882
  Замлинский В.А. Несокрушимое единство / В.А. Замлинский. – Киев, 1984. – 208с.
931883
  Обровец С.М. Несолевые породы верхнефаменской соленосной толщи Припятского прогиба. / С.М. Обровец. – Минск, 1987. – 126с.
931884
  Масалов А. Несолоно хлебавши : Случай с окупантом: Роман / Анатолий Масалов. – Киев : Поэзия, 2006. – 284с. – ISBN 966-8455-48-7
931885
   Несомненное условие счастья. – Москва : Педагогика, 1990. – 224 с.
931886
  Быкова Л.А. Несоотностельные грагольные формы несовершенного вида в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быкова Л.А.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1956. – 15л.
931887
  Кимхе Д. Несостоявшаяся битва / Д. Кимхе. – М, 1971. – 168с.
931888
  Дин Ю.И. Несостоявшаяся депортация корейцев Сахалинской области в 1952 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 136-141. – ISSN 0042-8779


  О возможной, но неосуществленной депортации сахалинских корейцев в 1952 году, сведения о которой сохранились в российских архивах.
931889
  Тинченко Я. Несостоявшаяся Еврейская республика // Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 10 (67), октябрь : Ecole de Paris. Диалог культур. – С. 130-141. – ISSN 2222-436X


  В 1918 г. на территории Западной Украины біла осуществлена попытка провозгласить Еврейскую автономную национально-персональную республику. События происходили на фоне распада Австро-Венгерской и Российской империй. Третья по численности нация, ...
931890
  Манвелов В. Несостоявшаяся Земля Ханаан на экваторе // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 64-69. – ISSN 1812-867Х
931891
  Новоселов Д.С. Несостоявшаяся реформа Льва Каменева о реформировании ВЧК и системы ревтрибуналов // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 3 (123). – С. 29-43. – ISSN 1606-0219
931892
  Цыганков А.П. Несостоявшийся диалог с Фукуямой. О западных идеях, многокультурном мире и ответственности интеллектуалов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.3-23. – ISSN 0042-8744
931893
  Бондаренко Кость Несостоявшийся король Украины // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 68-71


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген (Василь Вишиваний).
931894
  Ибрагимов И. Несостоявшийся смех / Ибрагим Ибрагимов ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 183 с.
931895
  Глотов А.Л. Несостоявшийся Чехов (К 110-летию со дня рождения Ильи Ильфа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 10-14.
931896
  Обухов П.А. Несостоявшйся шантаж / П.А. Обухов. – М., 1995. – 523с.
931897
  Гончар Б.М. Несостоятельность американских буржуазных фальсификаций политики СССР в отношении освободившихся стран / Б.М. Гончар, И.Д. Комиренко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 73-80. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
931898
   Несостоятельность антикоммунистических концепций общественного развития. – К., 1982. – 336с.
931899
  Добрускин М.Е. Несостоятельность антикоммунистических концепций роли советской интеллигенции / М.Е. Добрускин. – К, 1983. – 196с.
931900
  Кримус Ю.В. Несостоятельность баптистской концепции "общества будущего" / Ю.В. Кримус. – К., 1983. – 32с.
931901
  Лобачев Ю.М. Несостоятельность буржуазной фальсификации строительства высшей школы в СССР. / Ю.М. Лобачев. – Волгоград, 1983. – 93с.
931902
   Несостоятельность буржуазных концепций мирного сосуществования. – К., 1981. – 207с.
931903
  Савельев В.Л. Несостоятельность буржуазных концепций политической культуры социализма / В.Л. Савельев, М.Х. Фарукшин. – Киев, 1986. – 157с.
931904
   Несостоятельность буржуазных трактовок экономических проблем развитого социализма. – К., 1983. – 191с.
931905
  Выговский И.И. Несостоятельность буржуазных фальсификаций истории воссоединения Украины с Россией // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 90-96. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
931906
   Несостоятельность буржуазных фальсификаций национальных отношений в республиках Советского Востока. – Алма-Ата, 1984. – 183с.
931907
  Исакова Наталия Петровна Несостоятельность буржуазных фальсификаций партийного руководства развитием сельского хозяйства СССР на этапе зрелого социализма. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Исакова Наталия Петровна; Украинская сельскохоз. академия. – К., 1982. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
931908
  Буцко В.А. Несостоятельность буржуазных фальсификаций политики КПСС и советского государства в отношении освободившихся стран (176-1985 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буцко В. А.; КГУ. – К., 1988. – 184-206л. – Бібліогр.:л.184-206
931909
   Несостоятельность буржуазных фальсификаций социалистического образа жизни. – К., 1985. – 22с.
931910
  Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство : Доклад, читанный в С.-Петербургском юридическом обществе / А. Трайнин. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право", 1913. – 61 с. табл.
931911
  Шиловцев Ю.В. Несостоятельность и социальная опасность фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 4-14. – ISBN 978-966-524-029
931912
  Пилипенко Н.В. Несостоятельность концепции множественности "моделей" социализма / Н.В. Пилипенко. – М., 1983. – 40с.
931913
  Довгополый Д.Г. Несостоятельность концепций восточноевропейской политики США (70-80-е годы) / Д.Г. Довгополый, И.Ю. Харченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 15-21. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
931914
  Зыбина Л.Н. Несостоятельность критики буржуазными философами и ревизионистами марксистско-ленинского учения о материи и сознании / Л.Н. Зыбина. – Москва, 1978. – 127с.
931915
  Мережинская Е.Ю. Несостоятельность методологии буржуазных экстерналистских концепций развития науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
931916
  Оствальд В.Ф. Несостоятельность научного материализма и его устранение / Чтение Вильг. Оствальда, проф. Лейпциг. ун-та на Съезде нем. естествоиспытателей и врачей в Любеке в сент. 1895 г. ; Пер. с нем.: "Die uberwindung des wissenschaftlichen materialismus, von W. Ostwald" Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. Я. Трей], 1896. – 22 с. – Пер. также под загл.: "Победа над научным материализмом"


  На книге печать: Петр Павлович Кудрявцев
931917
  Сайгина Елизавета Михайловна Несостоятельность новейших антикоммунистических концепций о роли интеллигенции (на примере Франции 1968-1978 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сайгина Елизавета Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
931918
  Сидоренко Л.И. Несостоятельность позитивистских подходов к решению проблемы теоретизации современной биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
931919
  Столяров Ю.Н. Несостоятельность понятия "информационный ресурс" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 0130-9765


  Кратко проанализирован ГОСТ "Электронные документы. Основные виды, выход- ные сведения, технологические характеристики". Сопоставлены понятия "информационный объект", "электронный документ", "информационный ресурс" и др. Сделан вывод о ...
931920
  Буренко В.И. Несостоятельность реформистского понимания места и роли научно-технической революции в капиталистическом обществе (На материалах СДПГ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Буренко В. И.; МГУ. – М., 1977. – л.
931921
  Олейниченко Алла Николаевна Несостоятельность современных англо-американских буржуазных фальсификаций борьбы В.И.Ленина за образование марксистской партии в России (1900-1903) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Олейниченко Алла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.183-210
931922
   Несостоятельность современных англоамериканских буржуазных фальсификаций борьбы В. И.Ленина за образование марксистской партии в России (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд истор. наук : 07.00.01 / Олейниченко А. Н,; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
931923
  Зоц В.А. Несостоятельные претензии (критич. очерки православно-богословской интерпретации проблем духовной культуры) / В.А. Зоц. – Москва, 1976. – 143с.
931924
  Харкевич Г.И. Несохранение Р-четности в гамма-распаде 41 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Харкевич Г.И.; АН СССР.Ленингр.ин-т.ядерной физики. – Л, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
931925
  Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях / И.Б. Хриплович. – Москва : Наука, 1981. – 223с.
931926
  Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях / И.Б. Хриплович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 286с.
931927
  Лобашов В.М. Несохранение четности в у-распаде ядер : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 055 / Лобашов В.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1968. – 34 с. – Бібліогр. : с. 33-34
931928
  Фурсов Ю.С. Несохранение четности в ядерном взаимодействии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Фурсов Ю.С. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
931929
  Крюкова С. Несоциальный социалист // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 10-13


  Екс-прем"єр Угорщини Дьюрчань Ференц.
931930
  Бурлаков С.Р. Неспалима врода : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1979. – 221 с.
931931
  Яворська О. Неспалима смерека : повість / Ольга Яворська. – Львів : Місіонер, 2018. – 205, [3] с. – На обкл. : "Крилатий Лев". Диплом 2017. – ISBN 978-966-658-409-3


  У пр. № 1738476 напис : Читачам бібліотеки Київського університету на мир і любов. Сердечно - Ольга Яворська. 15.10.2019 р.
931932
  Мороз Д. Неспарована пара : прозові та драматичні твори, етнографічні записи, спогади / Данило Мороз ; [упоряд., пер. та примітки : М. Ткач, Н. Данилевська ; ред. М. Шудря]. – Київ : Просвіта, 2004. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 966-8547-44-6
931933
  Мороз Д.К. Неспарована пара / Данило Мороз ; [упоряд., переклади та примітки : М. Ткач, Н. Данилевська ; ред. М. Шудря]. – Київ : Просвіта, 2005. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 966-8547-44-6
931934
  Корсунский Л.А. Неспетая песня / Л.А. Корсунский. – М., 1988. – 344с.
931935
  Эйдус Л.Х. Неспецифическая реакция клеток и радиочувствительность / Л.Х. Эйдус. – Москва : Атомиздат, 1977. – 152с.
931936
  Несин Ю.А. Неспецифическая резистентность реципиентов облученной сигнетной крови : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Несин Ю. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1980. – 22л.
931937
  Кратин Ю.Г. Неспецифические системы мозга / Ю.Г. Кратин, Т.С. Сотниченко. – Ленинград, 1987. – 159с.
931938
   Неспецифические стимуляторы реактивности организма в онкологии. – Рига, 1974. – 222с.
931939
  Ненашко І.А. Неспецифічна дисплазія сполучної тканини - фактор ризику післяопераційного тромбозу в системі нижньої порожнистої вени // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 75-76. – ISSN 1681-276Х
931940
   Неспецифічна проникність мітохондріальних мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки / К. Дворщенко, У. Савко, О. Бервен, С. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-83. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання неспецифічної проникності мембран мітохондрій клітин слизової оболонки шлунка за умов обох моделей експериментальної виразки. The increase of permeability transition of mitochondria membranes of gastric mucosa cells fixed at both ...
931941
  Панталієнко А.В. Неспецифічні реакції клітин вищих водяних рослин на дію солей важких металів / А.В. Панталієнко, О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-33. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено впдлив модельних токсикантів на здатність клітин деяких вищих водяних рослин до гранулярного відкладення нейтрального червоного з визначенням ротаційного руху протоплазми. Дослідження проведені з метою виявлення неспецифічних реакцій клітин ...
931942
  Соломчак Н. Неспеціалізовані засоби вираження модального значення впевненості // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 148-153. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
931943
  Марунич І.А. Неспеціалізовані системи онлайн бронювання в туризмі: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 288-290
931944
  Кашликов Антон Неспешность. Подлинность // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 1/2 (70/71). – С. 50-55


  Село Краснодарка - естонське поселення в Криму.
931945
  Померанцев В.М. Неспешный разговор / В.М. Померанцев. – Москва, 1965. – 345с.
931946
  Дубко Т. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 60-62. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн: Шведова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч.-посіб. для студентів спеціальності 029 "Ін форм., бібл. та архів. справа" / Г.М. Шведова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ...
931947
  Куляс І. Неспішна "українська оперативність".Лікнеп для новинарів // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 54-59
931948
  Роганов Євген Неспішний політ у тиху погоду. Огляд вітчизняного авіаринку в 2016 році // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
931949
  Кириченко Б.Й. Неспішні роздуми / Борис Кириченко. – Київ : Європейський університет, 2007. – 64с. – ISBN 978-966-301-146-2
931950
  Кінаш Я. Несплата проїзду в громадському транспорті / Я. Кінаш, А. Кутиркін // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 86-89. – ISSN 0132-1331
931951
   Несплачений рахунок : як вугільні електростанції руйнують наше здоров"я : звіт Альянсу з охорони здоров"я та довкілля. – [Київ] : Національний екологічний центр України. – 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 41-44
931952
   Несплачений рахунок / підготував Олег Шама // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 7 (375), 24 лютого 2022. – С. 60-64


  Нацистська окупація України.
931953
  Меріні А. Несплачені балади = Незвіданими стежками італійської літератури : поезія: балади // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 22-25. – ISSN 0320 - 8370
931954
  Мороз Г.Л. Несплошное наблюдение в статистике торговли : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Мороз Г.Л.; МОск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
931955
  Толкін Р Д.Р. Несподівана гостина : Уривок з роману // Альманах перекладацької майстерні. – Дрогобич : Коло, 2002. – Т.1 : Художні переклади
931956
  Смешко І. Несподівана Київська Русь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 15


  Святослав Хоробрий, Болгарія, Карл Маркс та самоідентифікація України.
931957
  Смєшко Д. Несподівана Київська Русь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 20


  Святослав Хоробрий, Болгарія, Карл Маркс та самоідентифікація України.
931958
  Конак С.В. Несподівана осінь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1991. – 54 с.
931959
  Мушкетик Ю. Несподівана пісня (Маруся Чурай) : повість // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
931960
  Русинов В. Несподівана халепа : драма в 2 діях; Посвята шановному М.Л. Кропивницькому; до вистави дозволено 17 января 1901 року № 559 / В. Русинов. – 2-ге вид. – Полтава : Друк. И.Л. Фришберга, 1913. – 35 с. – (Видвництво "Час" ; Cеp. 4, № 40)


  На обкл. двричий надпис від автора
931961
  Вейсберг Михайло Несподіване 1 травня : Куба / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 44-49 : Фото
931962
  Москаленко Леся Несподіване Хайдусобосло // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 78-80 : фото
931963
  Пугач О. Несподіваний Бунін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 14. – ISSN 2519-4429
931964
  Пугач О. Несподіваний Бунін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
931965
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 4. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 14. – ISSN 2519-4429
931966
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 5 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
931967
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 6. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
931968
  Пугач О. Несподіваний Бунін. Частина 3. : Частина 3. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Згадується М. Максимович.
931969
  Лучинський Ю. Несподіваний візит / Юрій Лучинський. – Київ : Простір, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-2068-10-8
931970
  Терещенко Ю. Несподіваний перегук: В"ячеслав Липинський та Іван Франко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 21
931971
  Терещенко Ю. Несподіваний перегук: В"ячеслав Липинський та Іван Франко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 21
931972
  Яровенко Т. Несподіваний ракурс бачення "Федька-халамидника" Володимира Винниченка як заперечення усталеної інтерпретації образу головного героя // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 37-43


  В основі раритетного видання оповідання В. Винниченка автор пропонує нову концепцію бачення головного героя в умовно створеній віртуальній студії
931973
   Несподіваний результат утворення макроциклів у синтезі конденсованих аза-циклоалкілоксазолів. / Ю.Л. Березовська, Є.Ю. Слободянюк, С.В. Рябухін, Д.М. Волочнюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 94
931974
  Курінна М. Несподівані зустрічі на кіровоградській землі (з експедиційних вражень хореографа) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 247-250. – ISSN 2413-4767


  Планова експедиція співробітників Інституту мистецтвознавства в Кіровоградську і Полтавську області.
931975
  Врублевська В.В. Несподівані мандри / В.В. Врублевська. – Київ, 1974. – 111 с.
931976
  Врублевська В.В. Несподівані мандри. / В.В. Врублевська. – Київ, 1986. – 223 с.
931977
  Владимирова В.М. Несподівані ракурси долі (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова "Романи Куліша" та І. Корсака "Перстень Ганни Барвінок") // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 127-135. – ISSN 2077-804X
931978
   Несподівані результати минулого року = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114 : Іл.
931979
   Несподіванка з півночі. Українські політики про наслідки протестів для Білорусі й насамперед для України / підготували Андрій Голуб, Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
931980
  Шевченко Т. Несподіванки й одкровення минулого сезону: Вибранні спостереження // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.52-54


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
931981
  Треніна А.С. Несподіванки під час збору врожаю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 29
931982
  Балушок В. Несподіванки української етнонімії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.27-35. – ISSN 0869-3595


  В процесі непростої етнічної історії та під впливом певних зовнішніх та внутрішніх обставин український народ змінив свою самоназву . Етноніми "русин" є таким же нашим, як і "українці"
931983
  Грінчак В.Я. Неспокій : поеми / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1959. – 76 с.
931984
  Арсірій А. Неспокій : поезії / Арсірій А. – Ужгород : Карпати, 1965. – 80 с.
931985
  Гаптар М.Л. Неспокій / М.Л. Гаптар. – К., 1977. – 82с.
931986
  Немирована І. Неспокій / Інна Немирована. – Львів : Піраміда, 2019. – 234, [1] с. – ISBN 978-966-441-589-4
931987
  Поліщук А.І. Неспокій буднів / А.І. Поліщук. – Київ, 1983. – 135 с.
931988
  Панченко В. Неспокій Джозефа Конрада // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
931989
  Савченко Г. Неспокій краєзнавчої душі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 92-101


  До 75-річчя Дмитра Малакова.
931990
  Прісовський Є.М. Неспокій шукань / Є.М. Прісовський. – Київ, 1972. – 183 с.
931991
  Загоруйко Ю. Неспокійна Каталонія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Сотні тисяч людей виходять на вулиці столиці провінції, щоб підтримати 9 арештованих політиків - лідерів руху за незалежність Каталонії. Арештованим загрожують тюремні строки до 25 років. Протести почалися наприкінці березня, одразу ж після того, як ...
931992
  Кожемякін О.Я. Неспокійна посада / О.Я. Кожемякін. – Київ, 1954. – 111с.
931993
  Шабатин П.Ю. Неспокійна ріка : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 119 с.
931994
  Рахманов Л. Неспокійна старість / Л. Рахманов, 1951
931995
  Швець В.С. Неспокійне літо : поезії / Василь Швець. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 189 с.
931996
  Пестушко Валерій Неспокійний Азов // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34
931997
  Костенко О.К. Неспокійний рейс. / О.К. Костенко. – К., 1976. – 96с.
931998
  Райхель Ю. Неспокійні дні Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 8


  Турецький прем"єр хоче підім"яти судову владу.
931999
  Симоненко П.І. Неспокійні знайомства / П.І. Симоненко. – Дніпропетровськ, 1985. – 207с.
932000
   Неспокійні серця. – К., 1966. – 189с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,