Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
924001
  Кіндратець О.М. "Новий курс" сучасної соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено погляди західних соціал-демократів "нового третього шляху" та можливості використання досвіду західних країн в Україні.
924002
  Плотнікова Тетяна Валентинівна "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта та еволюція цивільного права США : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Плотнікова Тетяна Валентинівна ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 156л. – Бібліогр.: л. 144-156
924003
  Василенко Р. "Новий обрій" з Австралії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 26-27


  Український альманах літератури, мистецтва та культурного життя - "Новий обрій".
924004
  Кононенко Т.П. "Новий органон" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362-363. – ISBN 966-316-069-1
924005
  Геєць В.М. "Новий прагматизм" як інструмент інклюзивної глобалізації : (до 70-річчя професора Гж.В.Колодко) / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 3-15. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
924006
  Чижова О. "Новий Радянський Союз Путіна - це симулякр" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 23


  Російська письменниця Олена Чижова - про Східну Європу, десовєтизацію і анексію Криму.
924007
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Павленко Н. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 171л. – Бібліогр.: л.157-171
924008
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.08 / Павленко Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
924009
  Гладій І. "Новий регіоналізм" і державний механізм управління ринком // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
924010
  Юр"єв С.Є. "Новий формат" місцевих виборів 2010 // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 12-21
924011
   "Новий" бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування). – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 288с. – ISBN 966-4617-11-Х
924012
   "Новим дням" - 25 років // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – C. 3
924013
  Арбузова С. "Нові "досягнення" МОН - лише імітація боротьби з фальсифікацією і плагіатом" / вела бесіду Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 1, 13


  "Минулий 2016 рік запам"ятається низкою резонансних подій на ниві науки і освіти, серед яких є знакові. Так, зі складу Національної академії наук України виключено радника президента РФ українофоба Сергія Глазьєва (був іноземним членом НАНУ з лютого ...
924014
  Середюк О. Новий-старий рік: історія, традиції, звичаї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – С. 13-14
924015
  Новосьолов О.В. Новий етап / О.В. Новосьолов. – Дніпропетровськ, 1966. – 51с.
924016
  Віднянський С.В. Новий етап об"єднання Європи. Романо Проді / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 349-366. – ISBN 978-966-02-5494-7
924017
  Розвадовський К.О. Новий етап розвитку соціалістичного сільского господарства. / К.О. Розвадовський. – К, 1976. – 181с.
924018
  Москвич Л. Новий етап судової реформи: очікування та сподівання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 24-33. – ISSN 1026-9932
924019
  Михайлова А.С. Новий етап у відносинах Росії й України і принципи двосторонього співробітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
924020
  Бачинська Н.А. Новий етап у розвитку кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв (до 45-річчя заснування кафедри) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 4-7


  У статті розкривається внесок завідувачів кафедри книгознавства і бібліотекознавства у розвиток основних напрямів діяльності кафедри за період з 2003 по 2013 роки
924021
  Моцна І. Новий Єрусалим як символ у творчості Борислава Пекича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 263-268. – ISSN 0203-9494
924022
  Зіньковський Ю. Новий єтап взаємодії системи освіти та ринку праці / Юрій Зіньковський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
924023
  Богуславець М. Новий Житловий кодекс - документ ще не прийняли, а вже видно майбутні корупційні схеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
924024
  Куля А.Е. Новий журналіст - унікальний в універсальному // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 100-104. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
924025
   Новий Завіт. – Рим : Вид-во Українського Католицького Університету ім.св.Климента папи, 1983. – 636с.
924026
  Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як "альтернатива " Острозькоъ Біблії // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 44-46. – ISSN 0042-9422
924027
   Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа : З четвертого повного перекладу Біблії українською мовою. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2002. – 317с. – ISBN 966-7136-23-Х
924028
   Новий заклад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Уряд удруге прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету.
924029
   Новий закон - можливості для всіх / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Прийнято новий Закон "Про повну загальну середню освіту" - "за" проголосували 327 нардепів.
924030
  Колесниченко Т. Новий закон : жарт на 2 дії / Т. Колесниченко. – Київ : Друк. Т-ва "Час", 1917. – 32 с
924031
   Новий закон "Про освіту" на підході // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 67). – С. 1, 4
924032
  Бахрушин В. Новий Закон "Про освіту": навіщо він потрібний? // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 17/18 (389/390), вересень. – С. 6-9
924033
  Шенк О. Новий Закон про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 30-31
924034
  Бездітний В. Новий закон про банкрутство: ідеологія та основні новели. Результати семінару для суддів господарських судів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
924035
  Гаєвський І.М. Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 93-98. – ISSN 2306-9082
924036
  Грабовський С. Новий закон про вибори: опозиція на позиціях // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 34-35. – ISSN 1812--514Х
924037
  Сікора І. Новий закон про вищу освіту: надбання і ризики / І. Сікора, О. Бабанін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 6
924038
  Матишевський П.С. Новий закон про кримінальну відповідальність за державні злочини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 81-84. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье, наряду с общей характеристикой нового Закона, указаны отличительные признаки действующего уголовного законодательства об ответственности за государственные преступления от ранее существовавшего. Рассмотрены понятия таких преступлений, как ...
924039
  Вижва С. Новий закон про науково-технічну діяльність має визначити положення науки в університетах- проректор КНУ // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 25/26 (791/792). – С. 22


  За словами С. Вижви, тісна співпраця провідних інститутів Національної академії наук та провідних університетів сприятиме досягненню ефективних результатів у майбутньому.
924040
  Борковський А. Новий закон про науку та вищу освіту - уроки, які можна винести // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 14-24. – ISBN 978-966-171-947-6


  Реформи вищої освіти в Польщі.
924041
  Гандзюк Ю. Новий закон про ОКУ або як, дотримуючись міжнародних рекомендацій, захистити національні інтереси і побудувати ефективну систему колективного управління авторськими правами / Ю. Гандзюк, Д. Супрун // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1708-7422
924042
  Воронова К Л. Новий закон про оподаткування громадян / К Л. Воронова, М.І. Ославський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 67-73. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються нові порівняно з раніше діючим законом про прибутковий податок положення Закону СРСР "Про прибутковий податок з громадян СРСР, іноземних громадян і осіб без громадянства", введеного в дію з 1 липня 1990 р. Аналізується основний порядок ...
924043
  Бахрушин В. Новий закон про освіту: що він нам дає? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 14-20 липня (№ 28). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
924044
   Новий закон про паспорти: держава знатиме про вас усе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
924045
  Томенко М. Новий закон про рекламу: в інтересах суспільства чи рекламного бізнесу? // Голос України, 2003. – 15 лютого
924046
  Перевезій В. Новий закон про свободу совісті - засіб подолання чи загострення релігійної напруги? // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-169.
924047
  Сторожук О.О. Новий закон про сільськогосподарський податок - важливий засіб дальшого піднесення сільського господарства. / О.О. Сторожук. – К., 1954. – 36с.
924048
  Діденко А. Новий закон про судово-експертну діяльність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 14. – ISSN 1992-9277
924049
  Євсєєв О.П. Новий закон про судоустрій: проблеми теорії й позитивної практики / О.П. Євсєєв, О.Ю. Бруслик // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 36-46. – ISSN 0201-7245
924050
  Утіралов Т. Новий Закон про ТОВ: для кого і для чого? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 20-21
924051
  Фурса С.Я. Новий Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": аналіз та перспективи / С.Я. Фурса, О.С. Драголюб // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 3-6
924052
  Панасевич Д. Новий закон України "Про вищу освіту", або навіщо п"яте колесо до воза? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 20-36. – ISSN 1682-2366


  Відзначається термінологічна та понятійна некоректність, відсутність єдиної методології щодо формування структури та змісту закону.
924053
  Совгиря О.В. Новий Закон України "Про Кабінет Міністрів України": перспективи вдосконалення змісту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 12-20. – ISSN 2306-9082
924054
  Оніщук М.В. Новий закон України "Про місцевий референдум" - гарантія відродження місцевого самоврядування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 6-13
924055
  Драган О. Новий Закон України "Про прокуратуру" щодо повноважень прокурора при провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 46-52
924056
  Чеботарьов О. Новий Закон України "Про судоустрій та статус суддів" та зміни в процесуальному законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 107-126
924057
  Обух В. Новий законопроект про НАБУ: його мета і ризики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
924058
  Білоусенко О. Новий Заповіт / О. Білоусенко. – Київ, 1993. – 144с.
924059
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з грецької мови на українську наново перекладений. – Саут Баунд Брук : Б. в., 1989. – 236 с.
924060
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з додатком псалмів. – Торонто, 1991. – 486 с.
924061
   Новий Заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа. – Abilene. – 461
924062
   Новий здобуток української культури в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 150/151, липень/серпень : липень/серпень. – С. 1, 27
924063
  Титова Н Новий Земельний кодекс України: екологізація його норм // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.94-97
924064
  Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.70-76. – ISSN 0132-1331
924065
  Індиченко П.Д. Новий Земельний Кодекс Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
924066
  Гудзевата Марина Новий злет "Люфтганзи" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-125 : Фото
924067
  Головко М. Новий зміст фізичної та астрономічної освіти в профільній школі: контекст європейських освітніх тенденцій // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-966-644-365-9
924068
  Ферхойген Г. Новий золотий вік Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8
924069
  Фігурний Юрій Новий і незаангажований погляд на вітчизняну етнічну історію : (рецензія на книгу С. Наливайка "Етнічна історія Давньої України". - К.: Євшан-зілля, 2007. - 624 с.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 296-299
924070
  Яковенко Ю. Новий імпульс підвищення культури соціологічного мислення : Рецензія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 188-192. – ISSN 1563-3713
924071
   Новий імпульс співробітництву / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Зустріч ректора КНУ академіка Леоніда Губерського з делегацією зі столиці Казахстану Астани, очолюваною ректором Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова Бахиджаном Абдраімовим. Мета зустрічі - обговорення плану проведення "Днів ...
924072
  Козловський Роман Новий імпульс туристичної індустрії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
924073
  Вугельман Павло Новий інвестиційний бренд Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 41-42 : фото. – ISSN 1998-8044
924074
  Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості в п"ятнадцяти державах Європи (1991-1998) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.123-150


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
924075
   Новий інститут кримінального права / П.В. Кобзаренко, В.С. Шилінгов, Є.А. Усенко, О.В. Білоусенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается уголовно-правовое содержание нового института уголовного права - исполнения приговора иностранного суда, регламентированного заключенной СССР и другими социалистическими странами в 1978 г. Конституцией "О передаче лиц, осужденных ...
924076
  Дорошенко О. Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні - незареєстрований промисловий зразок / О. Дорошенко, Л. Работягова // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 42-51. – ISSN 2308-0361
924077
  Деменьєв В.В. Новий інституціоналізм в Україні: основні напрями та перспективи досліджень // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 226-241. – Бібліогр.: С. 237-241 (на 95 назв). – ISSN 0320-4421


  Огляд наукової літератури з інституціоналізму, структурований стосовно до основних напрямів досліджень в даній галузі. Подано досить масштабну бібліографію наукових праць з розглядуваної проблеми.
924078
  Білецький А. Новий Інтернет-маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 61-63. – ISSN 1606-3732
924079
  Підлуська І.М. Новий інформаційний світовий порядок: становлення інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Робиться спроба визначити основні аспекти, природу і проблеми становлення глобального інформаційного суспільства та нерозривного зв"язку між розвитком інформаційних технологій і забезпеченням сталого розвитку людської цивілізації.
924080
  Менжулін Вадим Ігорович Новий історизм: елементи філософсько-біографічної прагматики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-99. – Бібліогр.: с. 82-99. – ISSN 0235-7941
924081
  Чуб Д. Новий історичний роман Р. Іваничука // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. Ь. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 512/513, листопад-грудень : листопад-грудень. – С. 40-41


  Роман "Орда" Романа Іваничука.
924082
  Чадюк М. Новий історичний... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 4


  У Києві представлено огляд наративу Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який "...потребує значного доопрацювання. За словами Івана Патриляка, декана історичного факультету КНУ, члена комітету рецензентів: "Ми тільки відкриваємо дискусію". ...
924083
   Новий К.С.М. квиток. – Черкаси : Вид. Черкаського РК ЛКСМУ, 1932. – 26 с. – Без тит. л.
924084
  Бєлоколос О. Новий кабінет Трампа: командна стратегія чи какофонія впливів? / О. Бєлоколос, О. Хара // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 4


  "Перший сезон серіалу "Американські політичні гірки", присвячений виборам, не лише протримав спостерігачів з усього світу в напрузі до останнього моменту, а й за його несподіваним фіналом обіцяє не менш непередбачуваний і захопливий розвиток сюжету в ...
924085
  Пасова Тетяна Новий кавказький трикутник: Москва - Тбілісі - Страсбург // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 11


  Головною темою на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала російсько-грузинська війна. Дебати стосовно боїв у Південній Осетії тривали цілих два дні - це абсолютний часовий рекорд для ПАРЄ. Як правило, хоч би якою гострою була ...
924086
   Новий китайський словник. – Пекін : [Б. в.], 1987. – 1243 с. – Видання китайською мовою
924087
  Лєтова Л. Новий колдоговір обіцяє нам нове життя? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Про колективний договір між ректором і колективом співробітників Київського університету ім. Т. Шавченка, за яким: кошторис витрат має друкуватися в газеті "Київський університет". У плані розширення умов праці колективу договором встановлюється (за ...
924088
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 1. – 1999
924089
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 2. – 1999
924090
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 3. – 1999
924091
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 4. – 1999
924092
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2000
924093
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2000
924094
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2000
924095
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2000
924096
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2000
924097
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2000
924098
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2001
924099
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2003
924100
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2003
924101
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3/4. – 2003
924102
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2003
924103
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2004
924104
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2004
924105
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2004
924106
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2004
924107
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2005
924108
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2005
924109
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2005
924110
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2005
924111
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2005
924112
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2006
924113
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2006
924114
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2006
924115
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2006
924116
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2006
924117
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2006
924118
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2007
924119
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2007
924120
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2007
924121
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2007
924122
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2007
924123
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2007
924124
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2008
924125
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2008
924126
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2008
924127
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2008. – мова резюме рос., укр.
924128
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (48). – 2008
924129
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (49). – 2008
924130
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (50). – 2009. – мова резюме рос..укр.
924131
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (51). – 2009. – мова резюме рос.,укр.
924132
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (52). – 2009. – мова резюме рос..укр.
924133
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (53). – 2009. – мова резюме рос..укр.
924134
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (54). – 2009. – мова резюме рос..укр.
924135
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (55). – 2009. – мова резюме рос..укр.
924136
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2 (56). – 2010. – мова резюме рос..укр.
924137
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (58). – 2010. – мова резюме рос..укр.
924138
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4/5 (59/60). – 2010. – мова резюме рос..укр.
924139
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (61). – 2010. – мова резюме рос..укр.
924140
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (63). – 2011. – мова резюме рос..укр.
924141
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (64). – 2011. – мова резюме рос..укр.
924142
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (65). – 2011. – мова резюме рос..укр.
924143
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (66). – 2012. – мова резюме рос..укр.
924144
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (67). – 2012. – мова резюме рос..укр.
924145
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№3 (68). – 2012. – мова резюме рос..укр.
924146
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (69). – 2012. – резюме рос., укр. мовами
924147
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (70). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
924148
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (71). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
924149
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (73). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
924150
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (74). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
924151
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (75). – 2014. – Резюме: рос., укр. мовами
924152
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924153
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (79). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924154
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (80). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924155
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924156
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (82). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924157
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (84). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924158
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (85). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924159
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (86). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924160
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (87). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924161
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (88). – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924162
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (89). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924163
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (90). – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924164
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (91). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924165
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (92). – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924166
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (93). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924167
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (94). – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924168
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (95). – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924169
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (96). – 2019. – 102 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924170
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (97). – 2019. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924171
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (98). – 2019. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924172
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (99). – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924173
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (100). – 2020. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924174
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (101). – 2020. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924175
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (102). – 2020. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924176
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (103). – 2021. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924177
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (104). – 2021. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924178
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (105). – 2021. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924179
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (106). – 2021. – 94 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
924180
   Новий комплекс у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 липня (№ 26/27)


  Акт приймання-передачі цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при Президентові України до управління КНУ імені Тараса Шевченка підписано. Відтак 1 липня до складу новоствореного Навчально-наукового інституту ...
924181
  Набока С. Новий комплексний довідник зі спеціальних історичних дисциплін : [Рецензія] // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 365-369


  Рецензія на кн.: Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. - К.: Либідь, 2008. - 520 с.
924182
   Новий комплексний реагент для водоочищення на базі солі алюмінію та ПГМГ / В.О. Азовський, В.В. Нижник, Т.Ю. Нижник, Ж.В. Приймак // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 178
924183
   Новий композит поліанілін/наночастинки типу "ядро-оболонка" полістирол-полі (N-ізопропіалриламід) / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, А.І. Маринін, А.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 162
924184
   Новий конкурс на ректора КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793
924185
  Баулін Ю. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 1026-9932
924186
  Вишеславський Г. Новий конформізм // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 32-33. – ISSN 0130-1799
924187
   Новий корпус ЧНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича відкрили новий корпус, у якому будуть навчатися педагоги, психологи, соціальні працівники та студенти чотирьох кафедр Інституту фізико-тхнічних та комп"ютерних наук.
924188
  Зозулінський Т. Новий КПК та адвокат: знайти спільну мову // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)


  Про 2-й Західно-український юридичний форум, який відбувся у Львові. Організатори - Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України". Особливу увагу приділено новелам КПК. Експерт Дмитро Кухнюк (КНУТШ) провів паралель між положеннями ...
924189
  Коваль П. Новий КПК України - крок до європейських стандартів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 80-88
924190
  Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
924191
   Новий кремнієвий датчик магнітного поля / В.Г. Вербицький, К.В. Кривохижа, О.Г. Кухаренко, М.Г. Толмачов, О.В. Третяк // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 45-50. – ISSN 1815-7459


  Досліджувались структури у вигляді планарного кремнієвого p-n переходу, в область просторового заряду якого вводились парамагнітні центри шляхом опромінення високоенергетичними іонами Не+. Експериментально підтверджено зміну провідності таких структур ...
924192
  Мойсик Новий Кримінальний кодекс україни: дія в часі / Мойсик, в.Р. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26
924193
   Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Питання застосування нового Кримінал. кодексу України" 25-26 жовт. 2001 р., м. Харків. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер, 2002. – 271, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-667-042-9
924194
  Романов Новий Кримінальний кодекс України: чи обгрунтовано криміналызація трансплантології / Романов, с, О. Мислива // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.101-105


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
924195
  Тацій В.Я. Новий Кримінальний кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 801-814. – ISBN 978-966-458-148-3
924196
  Верланов С. Новий Кримінальний процесуальний кодекс / С. Верланов, О. Процюк // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 30-31
924197
  Наджафов О. Новий Кримінальний процесуальний кодекс зумовлює потребу в удосконаленні чинних законів матеріального права щодо відповідальності за корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 82-88
924198
  Бездітний В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс не вирішує питання перегляду кримінальних справ "довічників" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)


  19 листопада2012 року відбувся круглий стіл на тему " Новий кримінальний процесуальний кодекс не вирішує перегляду кримінальних справ "довічників".
924199
  Оніщук М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттево посилить захист прав людини та підвищить ефективність розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
924200
  Лукашевич В.Г. Новий кримінальний процесуальний кодекс України - виклик теоріям кримінального процесу та криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 111-117. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
924201
  Гриценко І.С. Новий Кримінальний процесуальний Кодекс України - нагальне питання сьогодення (вступне слово) // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 6-8. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
924202
   Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : коментарі, роз"яснення, документи / [упоряд.: В.С. Ковальський (відп. ред.), Ковальська О.В., Козаченко Л.М. ; комент. підгот. за публікаціями О. Баганця та ін. ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 407, [1] с. : табл. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-567-8
924203
  Маляренко В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В. Маляренко, О. Шаповалова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
924204
  Маляренко В.Т. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В.Т. Маляренко, О.А. Шаповалова // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 7-18. – ISSN 2227-7048
924205
  Корж В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми впровадження в практичну діяльність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 79-87
924206
  Лобойко Л. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: яку музику виконують його розробники? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
924207
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
924208
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
924209
  Костенко Юрій Новий крок в українсько-ізраїльських відносинах // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
924210
   Новий крок до міжнародного співробітництва в академічній сфері географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за даними прес-центру КНУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 81-84. – ISSN 1682-2366


  "...У рамках проекту культурного обміну між КНУ імені Тараса Шевченка та Державним професійним інститутом готельного господарства, ресторанної справи та туризму "Джероламо Варнеллі", на основі чинних партнерських угод про співпрацю в галузі культури та ...
924211
  Борденюк В. Новий крок у дослідженні конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина : [рец.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 508-511. – ISSN 1026-9932
924212
  Чухно А.А. Новий крок у підвищенні добробуту народу. Вип. 6 // Розвиток і вдосконалення відносин розподілу: Респ. міжвідом. наук. зб., 1959. – Т.17
924213
  Призинчук С. Новий крок у розвитку співпраці з Китаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 листопада (№ 210). – С. 8


  Про найважливіше з Другого форуму Шовкового шляху.
924214
  Баймуратов М. Новий крок у розвитку сучасної науки порівняльного конституційного права (рецензія на збірку за редакцією Роджера Мастермана і Роберта Шютце "Кембриджський супутник до порівняльного конституційного права") / М. Баймуратов, Н. Бочарова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 197-201. – ISSN 1026-9932
924215
  Рабінович П. Новий крок харківської наукової школи у розвитку досліджень та викладання загальнотеоретичної юриспруденції // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 237-240. – ISSN 2227-7153
924216
   Новий кур"єр : Інформаційний вісник. – Київ
Березень : Вибори 2006. – 2006
924217
  Орлова Т.В. Новий курс / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 265-266. – ISBN 966-642-073-2
924218
  Гюль Абдулла Новий курс Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Зовнішня політика Туреччини.
924219
   Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред.: В.М. Гейцф, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-02-5605-7
924220
  Рулмен Вільям Новий лад. Поезії : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 85-87. – ISSN 0320 - 8370
924221
  Соколов Б. Новий Левіафан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  Російський актор Олексій Серебряков про війни Росії.
924222
  Наєнко М. Новий лжестандарт освіти плюс дебілізація всієї країни // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 521-527. – ISBN 978-617-7993-01-7
924223
  Наєнко М. Новий лжестандарт середньої освіти або Плюс дебілізація всієї країни // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень 2020. – С. 19-21


  Громадське обговорення проєкту Державного стандарту базової середньої освіти.
924224
  Тримбач С. Новий ліро-епос: Чендеїада // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 вересня (№ 176/177). – С. 24


  На Закарпатті відбувся літературно-мистецький фестиваль, у центрі якого образ великого письменника Івана Чендея.
924225
  Деревинська Т. Новий локалітет Штернбергії зимівникоцвітої поблизу Одеси / Т. Деревинська, Н. Товстуха, Б. Кливняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 116-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Описано нове природне місцезростання рідкісного реліктового виду Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) на схилах Сухого лиману в 6 км від межі м. Одеса. Відмічено високий ступінь сучасного антропогенного навантаження на ділянку ...
924226
  Ніколаєв М. Новий магічний напис з Ольвії / М. Ніколаєв, Є. Сліпець // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 145-152. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
924227
  Сіренко С.І. Новий метаевристичний алгоритм розв"язання задач комбінаторної оптимізації / С.І. Сіренко, Л.Ф. Гуляницький // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 41-42
924228
  Комлєв О.О. Новий метод вивчення динаміки платформенних геоструктур території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 18-23 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
924229
  Жмудський О.З. Новий метод вимірювання постійних кристалічних решіток / О.З. Жмудський, 1952. – [11] c.
924230
  Гарбарчук В. Новий метод комп"терної звукової стенографії на основі перетворень Фур"є і частотного маскірування : наукове життя за рубіжем / В. Гарбарчук, Г. Козел // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 240-250 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
924231
   Новий метод локалізації джерела магнітного поля в задачах магнітокардіографії / О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, Ю.В. Дурнєва, С.М. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 212-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто зворотну задачу по відновленню параметрів магнітного диполя у вільному просторі, виходячи з обмірюваної z-компоненти магнітного поля за допомогою розташованої вище площини з дискретними сенсорами. Головною метою дослідження була розробка ...
924232
  Маслов Б.П. Новий метод математичного моделювання впливу напруженого стану на пружні властивості порід-колекторів = геологія / Б.П. Маслов, Г.Т. Продайвода // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 84-88 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
924233
  Мокін В.Б. Новий метод оптимізації програм моніторингу управління водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування / В.Б. Мокін, А.Р. Ящолт, Є.М. Крижановський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
924234
  Кулай І.В. Новий метод отримання заміщених 7H-[1,3]тіазоло[3,2-a]піридин-7-онів / І.В. Кулай, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 59
924235
   Новий метод регіональної оцінки водозбагаченості гірських прорід / Ф.А. Руденко, І. Жернов, М.І. Дробноход, Ю.Ф. Філіпов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 33-39 : Рис. – (Геологія ; Вип. 10)
924236
  Штаерман І.Я. Новий метод розв"язування деяких алгебраїчних рівнянь, що мають застосування в математичній фізіці і техниці / І.Я. Штаерман, 1936. – 9-19с.
924237
  Похоленко О.А. Новий метод синтезу 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів: синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти / О.А. Похоленко, З.В. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано синтез похідних 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів ацилюванням єнамінів. Описано синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти та 1-[2-(2-метоксикарбоніл-бензоїл)-циклогекс-1-еніл]-естеру-2-метил естеру фталевої ...
924238
   Новий метод синтезу системи 4H,10H-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону / О. Лозинський, Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-63. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено новий метод синтезу системи 4Н,10Н-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону на основі циклізації 8-(3-диметиламіно-2-пропеноіл)-7-гідрокси-4H-хромен-4-ону в оцтовій кислоті. Разработан новый метод синтеза системы 4Н,10Н-пирано[2,3-f]хромен-4,10-диона ...
924239
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 68-76. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналiзу часових рядiв виявлено пухлинно-асоцiйованi змiни фрактальної структури хроматину букального епiтелiю у людей, хворих на фiброаденоматозi рак молочної залози. Побудованi моделi класификацiї мають високу точнiсть, що ...
924240
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 68-76. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналізу часових рядів виявлено пухлинно-асоційовані зміни фрактальної структури хроматину букального епітелію у людей, хворих на фіброаденоматоз і рак молочної залози. Побудовані моделі класификації мають високу точність, що ...
924241
  Шушкова Ю.В. Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 90-94 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
924242
  Саліхова О.Б. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
924243
  Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил : узвичаєне та нове законодавство // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.26-41
924244
  Виноградова О. Новий митний кодекс України про визначення країн походження товарів та верифікацію сертифікатів про походження товарів // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 4. – С.45-46
924245
  Мацьків В.В. Новий Митний кодекс України та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 372-376. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
924246
  Ткаленко С. Новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 122-128. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
924247
  Коппель О.А. Новий міжнародний порядок: структурні характеристики та особливості формування / О.А. Коппель, З. Кісільова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 11-17


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження сучасного міжнародного порядку. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності міжнародного порядку від характеру міжнародної ...
924248
  Підставка Р. Новий міжнародний туристичний продукт "Шлях Гедиміновичів" // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 157-158
924249
  Меженський В. Новий міжродовий гібрид х Sorbaronia kovalevii (Rosaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 156-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис і зображення міжродового гібриду Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia у порівнянні з батьківськими видами. The intergeneris hybrid Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia is described and illustrated. It is compared with a parental ...
924250
  Масенко Л. Новий мовний закон - запорука збереження цілісності Української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 5
924251
   Новий навчальний // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
924252
  Прихода Я. Новий навчальний комплект для польських студентів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 368-370. – ISSN 2078-5119


  Проаналізовано новий навчальний комплект: підручник з української мови для початківців, українсько-польський словник і диск щодо ефективності навчання української мови як іноземної, а також з погляду культури навчального видання.
924253
  Карпенко О. Новий навчальний посібник із загальної теорії документа і книги / Олена Карпенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 32-33. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2014. - 405 с. Навчальний посібник складається з передмови, двох частин ("Основи теорії документа" і "Книга як вид документа"), ...
924254
  Миколюк О. Новий навчальний рік: зміни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  МОН готує окремий статус для студентів-кримчан, дає вишам фінансову автономію і відкриває школи.
924255
   Новий навчальний центр // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  У Сумському державному університеті відкрили навчальний центр за сприяння ТОВ "Брокодерс".
924256
   Новий навчально-науковий центр [у Хмельницькому національному університеті] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
924257
   Новий надпровідник на основі ванадату лантану / В.В. Скопенко, С.А. Неділько, Т.П. Лішко, В.О. Дрозд // Доповіді АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1993. – №10
924258
  Дмитрієнко Ю.М. Новий напрям досліджень у теорії держави та права: комп"ютерне моделювання лінійних тенденцій стану та трансформації української правосвідомості // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 11-23. – ISSN 1563-3349
924259
  Астахова В. Новий напрям у дослідженні проблем освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 83-85. – ISSN 2078-1016
924260
  Шаблій О.І. Новий напрям у дослідженні територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 175-178. – Бібліогр: 3 назви
924261
  Базилевич В. Новий напрям фундаментальних економічних досліджень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
924262
  Тензер Н. Новий неліберальний порядок Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 січня (№ 10). – С. 11


  Філософія мільярдера становить пряму загрозу демократії США.
924263
  Таммсааре А. Новий Нечистий із самого Пекла : роман / Антон Таммсааре ;. – Київ, 1978. – 206 с.
924264
   Новий німецько-український українско-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterduch : 60 000 слів. – Харків : ДИВ, 2005. – 576с. – ISBN 966-8504-06-2
924265
   Новий німецько-український українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterbuch : 40 000 слів. – Харків : Світовид, 2001. – 448с. – ISBN 966-7921-24-7
924266
   Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024с. – ISBN 966-539-434-7
924267
  Басанець З.О. Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / З.О. Басанець, В.Н. Бублик, О.В. Двухжилов та ін. ; за ред Е.І. Лисенко ; уклад.: З.О.Басанець, В.Н.Бублик, О.В.Двухжилов та ін. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2003. – 1024 с. – ISBN 966-8291-35-2
924268
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник : 45000 слів. – Київ : Аконит, 1997. – 688 с. – ISBN 9667173356
924269
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche. – Харків : Єдінорог, 1999. – 448с. – ISBN 966-7333-35-3
924270
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches, ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред Е.І. Лисенко; [уклад.: З.О. Басанець, В.Н. Бублик, О.В. Двухжилов та ін.]. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024 с. – ISBN 966-539-338-3
924271
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterbuch : 45 000 слів. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Аконіт, 2002. – 542, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-35-6
924272
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред. Е.І. Лисенко ; [уклад.: З.О. Басанець та ін.]. – 2-е вид., випр. – Київ : А.С.К., 2004. – 1023, [1] с. – На обкл. також.: Німецька частина відповідає нормам сучасного німецького правопису. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
924273
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisches- deutschs worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред. Е.І. Лисенко; уклад.: З.О. Басанець, В.Н.Бублик, О.В.Двухжилов та ін. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2004. – 1024с. – ISBN 966-8291-35-2
924274
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterduch : 40 000 слів. – Харків : Див, 2004. – 446, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-7921-24-7
924275
  Басанець З.О. Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches, Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред. Е.І. Лисенко; [ укладачі: З.О. Басанець, В.Н. Бублик, О.В. Двухжилов та ін.]. – 2-ге вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2006. – 1024 с. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
924276
  Клименко О.М. Новий нотаріат України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 395-397. – ISSN 2219-5521
924277
  Работягова Л. Новий об"єкт винвходу - "застосування" // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.22-27. – ISSN 1608-6422


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
924278
  Крушинська Олена Новий оберт млина : Україна чудес / Крушинська Олена, Лавріненко Назар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 138-141 : Фото
924279
  Петасюк О.І. Новий образ світосприйняття в XX столітті (до 125-річчя з дня народження К. Малевича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-89. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено джерела та фактори творчого становлення українського авангардиста К. Малевича, чия мистецька та філософська спадщина сприяла утвердженню нового світогляду в XX ст.
924280
   Новий обрій : альманах. – Мельборн : Ластівка
Ч. 2 : Література. Мистецтво. Культурне життя. – 1999. – 318 с.
924281
  Єрьоменко А. Новий оператор ГТС: без майна, але з 50 претендентами у наглядову раду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 8


  "Чи вступлять у переділ європейського газового й газотранспортного ринку вагомі європейські гравці? Коли публічно говорять про газотранспортну систему України, то питання лише в тому, хто стригтиме купони з ГТС, як довго та що дістанеться/залишиться ...
924282
  Качка Т. Новий оптимізм для Балкан. ЄС прагне, аби балканські країни вірили, що можливість приєднатися до ЄС цілком реальна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "6 лютого комісар Ган представив Європейському парламенту актуальну стратегію Європейської комісії щодо розширення ЄС на Балкани. Ключове слово у назві стратегії - довіра. ЄС прагне, аби балканські країни вірили, що можливість приєднатися до ЄС цілком ...
924283
  Дудкін Іван Новий Орлеан. Місто-джаз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 108-112 : фото
924284
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – Київ : Аконіт, 2002. – 416с. – ISBN 966-7173-00-3
924285
  Івченко Анатолій Новий орфографічний словник української мови / Івченко Анатолій. – Львів : Кальварія, 2002. – 532с. – (Літера). – ISBN 966-663-065-6; 966-663-066-4 (серія "Літера")


  Містить 43000 слів. Для найширших кіл користувачів, насамперед школярів та студентів. Видання опрцьоване переважно на основі "Словника української мови" в 11 томах із урахуванням усіх змін, внесених до українського правописа 1993 року
924286
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – 2-е вид., стереот. – Київ : Аконіт, 2004. – 416с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-00-3
924287
  Кучеренко В.С. Новий острів у Тихому океані // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 22 : фото
924288
  Антонович О. Новий пам"ятник Тарасові Шевченку в Канаді // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 28-29. – ISSN 1563-3977
924289
  Середюк О. Новий пам"ятник у Дубно // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25/31 жовтня (№ 43). – С. 7


  Володимир Шолудько - відомий київський скульптор, автор багатьох монументальних пам"ятників в Україні та на Волині.
924290
  Воронов К. Новий партнерский договор РФ-ЕС: североевропейский ракурс // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
924291
  Іларіон Новий переклад Біблії : історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 3-12
924292
  Грушевський М.С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 рр. / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Либідь, 1992. – 46 с. – ISBN 5-355-00249-Х
924293
  Логвіненко Н. Новий період розвитку української фантастичної прози (1960-1990 рр.) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 32-34
924294
   Новий перспективний інтродуцент якон (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) для лікарського рослинництва в Україні / А.В. Дащенко, В.В. Новожилов, Л.А. Глущенко, Н.Ю. Таран, С.М. Марчишин, Л.Т. Міщенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-46. – ISSN 2077-4893


  Проведено інтродукційні дослідження якону (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) в агроекологічних умовах Київської та Полтавської областей. Визначено вміст 23 хімічних елементів у листках, кореневищах, кореневих бульбах і шкірках ...
924295
  Баулін Ю. Новий перспективний напрям розвитку юридичної науки: легітимність державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 286-289. – ISSN 0132-1331
924296
  Джос В.С. Новий петрогліф з Кам"яної Могили // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0235-3490
924297
   Новий підкопуючий робочий орган для коренебульбозбиральних машин / С.М. Грушецький, Л.Ю. Збаравська, І.В. Семенишина, Д.В. Скоробогатов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 133-140 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
924298
  Павлишенко М. Новий підручник з економіки торгівлі : Критика і бібліографія / М. Павлишенко, Н. Міценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.94-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
924299
  Чухно А. Новий підручник з економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-113. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
924300
  Савчук В. Новий підручник з історії економічних учень // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 93-97. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
924301
  Луняк Є. Новий підручник з історії України, виданий у Київському Шевченківському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 125-127


  Авторський колектив, який працював над створенням підручника: професори Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, доценти О.В. Вербовий, І.М. Заболотна, Г.М. Казакевич, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний, Ю.М. Шемета, викладачі М.Г. Казьмирчук, ...
924302
  Клименко Н. Новий підручник з криміналістики / Н. Клименко, І. Красюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-153. – ISSN 0132-1331
924303
  Базилевич В.Д. Новий підручник з міжнародної економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 89-90. – ISSN 0131-775Х
924304
  Науменко О.В. Новий підхід в амортизації дисконту та визначенні очікуваного відшкодування для боргових цінних паперів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-36. – Бібліогр.: 10 назв
924305
  Холошин І.В. Новий підхід в організації навчальних геологічних екскурсій з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Криворізького регіону) / І.В. Холошин, І.С. Паранько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 112-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
924306
  Фадєєв М.М. Новий підхід до аналізу структурних змін регіональної промислової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.185-188
924307
  Мезенцева І.Є. Новий підхід до вдосконалення протидії корупції в Україні // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 51-54. – ISBN 978-617-7220-89-2
924308
   Новий підхід до вивчення громадської думки стосовно НАТО : [огляд наукового круглого столу] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
924309
  Мальцев Д.В. Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 203-213 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
924310
  Юдіна Г. Новий підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 38-44. – ISSN 2308-0361
924311
  Азаренкова Г. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку : банки України / Г. Азаренкова, О. Головко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
924312
  Рибалова О.В. Новий підхід до визначення показника екологічної безпеки промислового підприємства / О.В. Рибалова, С.В. Бєлан // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 57-67 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
924313
  Спольник О. Новий підхід до викладання фізики. Шляхом євроінтеграції / О. Спольник, І. Волчок, Л. Каліберда, М. Чегорян. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 55-56. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
924314
  Суботіна Т.І. Новий підхід до використання надвисокочастотної терапії за результатами опромінювання відкритих органів тварин / Т.І. Суботіна, О.О. Яшин // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 23-33. – ISSN 1023-2427
924315
   Новий підхід до вимірювання фазових збурень об"єктів за допомогою інтерферометричного панорамного корелятора / Л.А. Держипольська, О.В. Гиатовський, Є.П. Удалов, П.В. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядається можливість при кореляційному співставленні двох просторових статистичних фазових розподілів використовувати голографічний інтерферометр (замість більш складного корелятора). Доведено, що параметр ...
924316
  Шайкевнч І.А. Новий підхід до гоніометричних вимірювань при визначенні кольору / І.А. Шайкевнч, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 427-431. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Обговорюється новий підхід для визначення світлорозсіюючих характеристик, зокрема при вимірюванні кольру. Запропонований метод дає можливість прогнозувати колір об"єкта для будь-яких умов освітлення та спостереження.
924317
  Хассан Ширвані Новий підхід до методу аналізу охоплення даних з використанням показника банківської ефективності у Туреччині / Хассан Ширвані, Шарам Тадж, Бахман Міршаб // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1998-6068
924318
  Боровик О.В. Новий підхід до оцінки автотехнічного забезпечення транспортних засобів прикордонного загону / О.В. Боровик, С.Б. Головня, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 14-20. – ISSN 2524-0056
924319
  Довбня С.Б. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 62-71.
924320
  Моторин Р. Новий підхід до оцінки розміру внесків банків у фонд гарантування депозитів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 1 назв.
924321
   Новий підхід до побудови пост-квантової схеми електронного цифрового підпису / О. Кузнецов, А. Кіян, А. Пушкарьов, Т. Кузнецова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 23-30. – ISSN 2707-1758


  Методи криптографічного захисту інформації мають важливе значення в розбудові сучасної інфраструктури кібербезпеки. Останнім часом з"явилися нові виклики та загрози криптографічним перетворенням. Зокрема, поява та стрімкий розвиток новітніх технологій ...
924322
  Зубков А.М. Новий підхід до проблеми гуманітарного розмінування / А.М. Зубков, Я.В. Красник, С.А. Мартиненко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 80. – ISBN 978-966-2699-94-4
924323
  Гудак Штефан Новий підхід до розв`язання проблеми досяжності: на шляху до методології аналізу часово - критичних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Гудак Штефан; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 33л.
924324
  Горбань Н.С. Новий підхід до розуміння принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 219-223


  Статтю присвячено більш поглибленому аналізу нотаріальної дії як однієї із форм здійснення нотаріальної діяльності та особливостям реалізації нотаріальної таємниці щодо інших видів проваджень, які вчиняє нотаріус у процесі нотаріальної діяльності.
924325
   Новий підхід до синтезу похідних 1H-піроло[1,2-b]-1,2,4-триазолу / І.Ю. Шибека, І Л. Курилюк, Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 124
924326
  Чикун Н. Новий підхід до створення інтегрованих програм та викладання хімічних дисциплін : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
924327
  Легенчук С. Новий підхід до структури бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 23-29
924328
  Зозульов О. Новий підхід до управління в маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 48-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
924329
  Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
924330
  Панасевич Д. Новий підхід до формування структури та змісту переліку напрямів підготовки і спеціальностей бакалаврів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 72-82 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
924331
  Череватський Д.Ю. Новий підхід до характеристики взаємодії економічного зростання та споживання енергії / Д.Ю. Череватський, Р.Г. Смірнов // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (721). – С. 57-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-9303
924332
  Коррес Д. Новий підхід у визначенні інноваційної та технічної діяльності / Д. Коррес, Д. Поліхронопулос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 306-338. – ISSN 1684-906Х
924333
  Крилова-Грек Новий підхід у навчанні медіаосвіти з опорою на психолінгвістику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-42. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про новий підхід, розроблений у галузі медіаосвіти, який полягає у включенні основ психолінгвістики в навчальну методику. Авторський курс "Психолінгвістичні основи інформаційної грамотності" спрямований на розвиток аналітичних навичок для ...
924334
  Демченко С.А. Новий підхіддо синтезу 4"-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів / С.А. Демченко, В.Г. Пивоваренко // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 11-13.
924335
  Кирпиченко М. Новий пневматичний дночерпак / М. Кирпиченко, 1936. – С. 163-174
924336
   Новий побут. Вип. 5 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 251-413
924337
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Новий поверх лесу на Україні / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – 22с. – Окремий відбиток
924338
  Діхтієвський П.В. Новий погляд на адміністративне право як навчальну дисципліну // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 713-714. – ISSN 1563-3349
924339
  Фесенко А.А. Новий погляд на діяльність адмірала Олексія Грейга – Головного командира Чорноморського флоту і портів Чорного моря, військового губернатора міст Миколаєва та Севастополя // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – C. 194-205. – ISSN 0320-9466
924340
  Книженко О.О. Новий погляд на звільнення від відбування покарання з випробуванням за корупційні кримінальні правопорушення // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 17-23. – ISSN 2523-4552
924341
  Латиш Ю. Новий погляд на історичний шлях Чорногорії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 93-94
924342
  Москалик Д. Новий погляд на історію "неісторичних націй" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 31


  Опубліковано перший том вибраних праць Ольгерда Бочковського.
924343
  Бєлая О.М. Новий погляд на історію Державного архіву Київської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – C. 82-99. – ISSN 0320-9466
924344
   Новий погляд на історію Кореї : [підручник] / Кім Чжонбе [та ін.] ; [за ред. Хо Сун Чьол ; пер. з корейської Ю.А. Ковальчук]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго ; Korea Foundation, 2010. – 328, [7] с., [8] арк. іл. – ISBN 978-966-489-076-9
924345
  Жук В.Н. Новий погляд на історію Полтавщини й України : (за давньобулгарськими літописами) / В.Н. Жук, Ф.Г.-Х. Нурутдінов. – Полтава : АСМІ, 2008. – 156с.
924346
  Баумейстер А. Новий погляд на історію, або Як нам позбутися комплексу жертви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 7


  "У передмові до першого видання "Історії України-Руси" (1898) Михайло Грушевський зауважує, що "наша історія дає нам переважно невеселий образ", але суспільство повинно мати мужність "поглянути на неприкрашену правду свого минулого", щоб почерпнути в ...
924347
  Компанець Є.М. Новий погляд на кваліфікацію та доказування деяких елементів складу злочинів що посягають на права інтелектуальної власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 70-74. – ISBN 978-617-696-925-9
924348
  Науменко Н. Новий погляд на лірику Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 158-167


  Розглянуто ряд ліричних і ліро-епічних творів Осипа Маковея під кутом зору їхнього формозмістового (жанрового, стильового, образного, зокрема інтертекстуального) наповнення. Показано, що потреба нового прочитання творчості поета зумовлює введення в ...
924349
  Сліпушко О. Новий погляд на модерний літературний процес // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 19
924350
  Братель О. Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 3-12


  У статті в теоретичному та практичному аспектах досліджено співвідношення завдань та мети цивільного судочинства. Визначені проблемні сторони використання словосполучення "розгляд і вирішення цивільних справ" для позначення завдань цивільного ...
924351
  Вечерський В. Новий погляд на проблему втраченої архітектурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.2-9. – Бібліогр.: С.9. – ISSN 0131-2685
924352
  Стебельська Г.Я. Новий погляд на проблему класифікації нафт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 50-56. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
924353
  Черенько Л.М. Новий погляд на проблему української бідності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 75-84
924354
  Степовик Д. Новий погляд на релігійність Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 15


  Літературна сенсація від Дмитра Степовика - відомого мистецтвознавця, філософа і богослова (за фахом).
924355
  Швайка Л.А. Новий погляд на розвиток інформаційної сфери України // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 125-127. – ISSN 2077-7264


  Рецензія на монографію: Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України : моногр. [Текст] / [Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, А.М. Штангрет, Е.П. Семенюк, В.І. Воробйов] ; ПрАТ «Укр. наук.-дослід. ін-т спец. видів ...
924356
  Мяловицька Н.А. Новий погляд на розвиток місцевої публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 444-445. – ISSN 2219-5521
924357
  Хоменко І.А. Новий погляд на соціальну функціональність радіопрограм "гібридного" напряму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 138-146


  Статтю присвячено науковій проблемі удосконалення впливу радіопрограм гібридного напрямку на аудиторію. У дослідженні представлено структурно-композиційні принципи оптимального поєднання мистецької виразності і журналістської достовірності у межах ...
924358
  Мельник Р. Новий погляд на стару статтю: (до аналізу наукової спадщини М. Карадже-Іскрова) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 258-266. – ISSN 0132-1331
924359
  Савченко Н.А. Новий погляд на структуру методики навчання географії як науки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С.58-66.
924360
  Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.115-120. – ISSN 0132-1331
924361
  Фурса С.Я. Новий погляд на традиційне сприйняття правової науки і підготовку фахівців в галузі права // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 8-18. – ISBN 978-966-437-304-0
924362
  Мойсієнко А. Новий погляд на український модернізм 1920-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 126-127
924363
  Приходько В.В. Новий погляд на філософію історії Й.Г. Фіхте: спроба її захисту від панлогістського тлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про необхідність відмови від панлогістського тлумачення філософії історії Фіхте.
924364
  Чуніхіна Л. Новий погляд на фінансовий контроль // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
924365
  Гайдук О. Новий погляд світу на Україну // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007-8). – С. 4-9. – ISSN 0868-9644


  21 листопада 2012 р. в найбільшому музеї сучасності - паризькому Луврі - відкрилася виставка українського Майстра - "Іоанн-Георгій Пінзель, український скульптор бароко 18 ст.". Ексклюзивні коментарі про цю подію.
924366
  Швабій К. Новий податковий компроміс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 7


  "Політика - це і наука, і мистецтво. І це повною мірою стосується податкової політики держави. Адже політика завжди є підходом, спробою вирішення тієї чи іншої проблеми, сутність якої полягає в пошуку динамічного компромісу між інколи взаємовиключними ...
924367
   Новий податок на авто: кого торкнулися зміни? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  Українцям доведеться платити податки на авто за новими правилами у 2022 році. Зокрема, розширено список тих, хто має віддавати за своє авто гроші до бюджету. Відповідні зміни передбачає законопроєкт №5600, вони почали діяти з 1 січня".
924368
  Бульвінський А. Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 8-12
924369
   Новий політичний скандал! : брифінг прем"єр-міністра Юлії Тимошенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 12-13. – ISSN 1810-3944
924370
  Новосад Г. Новий порядок визнання іноземних дипломів - це перемога над абсурдом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У червні набули чиності нові порядки визнання іноземних освітніх документів, які були затверджени наказом МОН № 504 від 5 трав.2015 р.
924371
  Бланк С. Новий порядок денний США для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 вересня (№ 161). – С. 9


  Невивчені уроки Обами щодо російської агресії.
924372
  Висіцька І. Новий порядок зміни цільового призначення земельної ділянки: коли застосовується // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 25-29


  17 червня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон № 711-IX «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (Далі – Закон № 711). Однією з головних новел цього закону є спрощення процедури ...
924373
  Летич І. Новий порядок компенсації єдиного соціального внеску // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2013. – № 9 (165). – С. 40-42
924374
  Сохацька О. Новий порядок на світовому фінансову ринку: післякризові проекти і реалії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 93-107. – ISSN 1684-906Х
924375
  Кальніченко А. Новий порядок набуття прав на земельні ділянки та розміщене на них нерухоме майно // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 11-13
924376
  Штогун С. Новий порядок оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 68-73.
924377
  Дручок Г.В. Новий порядок оформлення прав на службові винаходи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 25-29. – (Серія права ; № 15)


  В статье в свете Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. рассматриваются вопросы оформления прав на служебные изобретения. Новые требования относительно состава заявки на изобретение и качества ее ...
924378
   Новий порядок переведення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету № 927 - редакція ...
924379
   Новий порядок прийому абітурієнтів із ТОТ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
924380
  Сліпко О. Новий порядок присвоєння будівельних і поштових адрес: проблемні моменти // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 14-15
924381
  Кравченко О Новий порядок проведення формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
924382
  Кравченко О. Новий порядок формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.20-23. – ISSN 1608-6422
924383
  Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики = Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, 2014. – 357, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 27-29 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-54-8
924384
  Пуряєва Н. Новий посібник з історичної фонетики і фонології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 168-169. – ISSN 0320-3077


  Рец. на кн.: Історія української мови : практикум з фонетики й фонології / Г. М. Наєнко, О. О. Суховій. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017.
924385
  Коцур А. Новий посібник з історії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Колектив кафедри української історії та етнополітики підготував і видав навчальний посібник "Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За ред. д.і.н. , проф. А.П. Коцура, к.і.н., доц. Н.В. Терес".
924386
  Корнійчук Л. Новий посібник з історії економічної думки / Л. Корнійчук, В. Фещенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 114-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
924387
  Козицький А. Новий посібник з історії сучасного світу // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-115


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
924388
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
924389
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
924390
  Тишковець М.П. Новий посібник з української мови як іноземної для студентів медичного ВНЗ / М.П. Тишковець, В.І. Зевако // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 225-227
924391
   Новий початок : становище ЛГБТІ в Україні у 2016 році : [звіт] / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Наш світ, 2017. – 56 с. : іл., табл.
924392
  Барвінська П.І. Новий початок після 1945 року: з історії інституалізації східноєвропейських історичних досліджень у Західній Німеччині у другій половині 40-х - 50-ті роки XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 176-184
924393
  Кірст В. Новий початок у травмованій країні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Італійські праві партії об"єднуються, щоб усунути уряд на регіональних виборах .
924394
  Добриніна О. Новий почесний доктор // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Звання почесного доктора ун-ту отримав Президент Чеської Республіки, видатний чеський письменник Вацлав Гавел.
924395
  Ейсмонт Ю. Новий правопис: дискусійні питання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
924396
  Геєць В. Новий прагматизм - інструмент досягнення кращого майбутнього // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 5-24. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
924397
  Колодко Гжегож Новий прагматизм, або економіка помірності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 13-28. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
924398
  Герасимчук Л. Новий практичний економічний словник = New Dictionary of Everyday Economy : Англо-українький, українсько-англійський; 30 000 термінів / Лесь Герасимчук. – Київ : Криниця, 2003. – 352с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-36-5
924399
   Новий практично важливий різновид монациту Побужжя, збагачений чистим ізотопом свинцю 208Pb / А. Вальтер, В. Андрєєв, В. Павлюк, А. Писанський, Н. Підберезська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 119-128. – ISSN 2078-6220
924400
  Петрів П. Новий президент Литви // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 7 червня (№ 23). – С. 5


  "Росія - агресор, але російська мова - це "надбання". Новообраний президент Литви Гітанас Науседа наблизився до національного рекорду, взявши у другому турі виборів дві третини голосів виборців. Він виступає за соціальну рівність, розширення ...
924401
  Костюк Б. Новий Президент оновленої України: поглиблення співпраці із Заходом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 3
924402
  Сервецький І. Новий принцип призначення покарання - позбавлення волі на певний строк // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 48-50
924403
  Гуцал О.З. Новий принцип утилізації промислових відходів / О.З. Гуцал, Т.М. Вітенько // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
924404
  Кузьма Н. Новий проект діє : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 47
924405
  Царук Л.С. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 224-231. – ISSN 1563-3349
924406
  Скакун І. Новий промінь зору у світі романів Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
924407
  Амельченко Ю. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 17-19


  Трансформаційні процеси і зміни в суспільстві стали основою для зміни пріоритетів у діяльності Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського
924408
  Яручик Ю. Новий простір для наукових досліджень. У Римі обговорили актуальні думки й ідеї Миколи Костомарова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 червня (№ 98)


  Про книжку італійського дослідника Андреа Франко, що аналізує відому працю М. Костомарова "Дві руські народності".
924409
  Короденко М. Новий простір для нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
924410
   Новий простір на економічному // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Оновлений простір для більш комфортного навчання й саморозвитку створено на економічному факультеті завдяки співпраці з IT-компанією Генезис. 3 вересня 2019 року тут відкрили нову мультимедійну аудиторію. Вона має стати ще одним майданчиком для обміну ...
924411
  Шавкун І.Г. Новий публічний менеджмент як концепція публічного управління / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 195-201. – ISSN 2072-1692
924412
  Палієнко М. Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / Ред. кол.: Л. A. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова ...
924413
  Шумада Н. Новий ракурс дослідження слов"янського пісенного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.79-82. – ISSN 0130-6936
924414
  Димарчук З. Новий ракурс методичної діяльності Центральної бібліотеки ЦБС Баранівського району Житомирської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 22-23


  Місія бібліотеки сьогодні - гармонізувати сучасне суспільство
924415
  Богомолов О. Новий раунд іранського питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 3


  Про ядерну проблему Ірану та діалог між ним та світовою спільнотою.
924416
   Новий реагент для синтезу гем-дифторостиренів / М.О. Редька, О.П. Благун, О.О. Григоренко, З.В. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 128
924417
   Новий регіоселективний літій-промотований метод синтезу комплексоутворюючих лігандів на основі діестерів 2,5-піридиндикарбонових кислот / І.С. Саф"янова, С.В. Вакаров, О.А. Варзацький, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 5/6, май - июнь. – С. 17-21. – ISSN 0041-6045


  Відкрито нову іон-промотовану регіоселективну реакцію активації алкоксикарбонільної групи в положенні 2 діестерів піридин - 2,5-дикарбонових кислот, що призводить до утворення 5-алкоксикарбонів - 2-піридингідроксамової кислоти, 5-алкоксикарбоніл -2- ...
924418
   Новий Регламент про захист персональних даних GDPR - благо чи покарання для страховиків? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (72). – С. 29
924419
   Новий регуляторний інструмент допоможе зменшити адміністративне навантаження на бізнес // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2017. – № 51. – С. 12-13
924420
  Іванчик Аскольд Ігоревич Новий римський військовий диплом з території України / Іванчик Аскольд Ігоревич, Погорілець Олег Григорович, Саввов Ростислав Володимирович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація римського військового диплома, виданого 30 березня 207 р. ветерану преторіанської когорти, який носив дакійський когномен Dribalus і був уродженцем Дуростору.
924421
  Лутовинова В.І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-140.
924422
   Новий рік – нові можливості // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Аби полегшити адаптацію першокурсників до нового життя, у КНУ на початку навчального року з розмахом проходять Дні університету, які занурюють новоприбулих у вир студентського життя. Цьогоріч на честь alma mater презентували студентські ініціативи і ...
924423
  Карський Ю. Новий рік / Ю. Карський. – Київ, 1938. – 62 с.
924424
  Треніна А.С. Новий рік без пригод // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 35 : фото
924425
  Дюкова Е. Новий рік і "Щедрик": аспекти інтерпретації, парадокси святкування / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 24-43. – ISSN 1682-2366
924426
   Новий рік на добрі справи добрим людям на здоров"я! // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Рік, що минає, починався з однієї вершини математичного Монблану, яку підкорила випускниця КНУ Марина В"язовська, а завершується іншою. Між ними були високі позиції Університету в міжнародних освітніх рейтингах і переконливіший за них найвищий в ...
924427
  Гуторова Світлана Новий рік по-новому : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 18-19 : Фото
924428
  Москаленко Леся Новий рік у Вероні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 66-69 : фото
924429
  Пилипчук І. Новий рік у дитячому будинку // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С.6


  Соціальний відділ юридичного факультету в грудні 2011 року провів акцію "Здійсни мрію дитини".Дітям, які мешкають у дитячому будинку "Любисток"зробили подарунки.
924430
  Машовець Софія Новий рік у Таїланді : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-40 : Фото
924431
  Адам О.Ю. Новий рік цілий рік // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 86-87
924432
  Чжан Яньбо Новий рік як свято... весни / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 21


  Аташе з культури Посольства Китаю в Україні Чжан Яньбо - про співпрацю наших країн.
924433
  Москаленко Леся Новий рік: по-простому і по-багатому : Австрія. Зальцбург // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
924434
  Бредель В. Новий розділ / В. Бредель. – Ужгород, 1961. – 351с.
924435
  Найдьонова М.О. Новий розпорядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві / М.О. Найдьонова, Д.М. Кравцов // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7625-74-1
924436
  Лопес Анрі Новий романс / Лопес Анрі. – К, 1985. – 214с.
924437
   Новий російський тлумачний словник економічних термінів та український тлумачний словник економічних термінів. – Харків : Єдінорог, 2001. – 448с. – ISBN 966-7333-52-3
924438
   Новий російсько-український-англійський тлумачний словник з інформатики : Основні терміни: близько 3300 термінів. – Харків : Корвін, 2002. – 656с. – ISBN 966-7930-01-7
924439
   Новий російсько-український політехничний словник = Новый русско-украинский политехнический словарь : 100 000 термінів-словосполучень. – Харків : Гриф, 2005. – 952с. – ISBN 966-7165-95-7
924440
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 65 тис. слів. – Київ : Довіра, 1996. – 800с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і дііловодство)
924441
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 100 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; Київська міська держ.адміністрація.Ін-тут укр.мови; За ред.С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт. – 2-ге вид-ня, доповн. і виправлене. – Київ : Довіра, Рідна мова, 1999. – 878с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-067-3; 5-7707-9729-0
924442
   Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери : Близько 85 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; [уклали : С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець та ін.] ; Київська міська державна адміністрація ; Ін-т української мови HАH України. – Київ : Довіра ; Рідна мова, 1998. – 779, [5] с. – Бібліогр.: с. 778. – (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). – ISBN 5770797320
924443
   Новий російсько-український словник : із граматичними таблицями (навч.). – Харків : Торсінг, 1999. – 672 с. – ISBN 966-7300-92-5
924444
  Загнітко А.П. Новий російсько-український, українсько-російський словник : 80 000 : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, студ., викладачів] / А.П. Загнітко, М.О. Вінтонів, І.Г. Данилюк ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-475-8
924445
  Сейтяг"яєв Н. Новий рукопис "Історії Челебі Акая" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 70-80. – ISSN 0236-1477
924446
  Ткачева А Новий русско-французский словарь / составила А. Ткачева. – Paris : Garnier freres. – (Vocabulaires Garnier)


  Соколов Н.В. Новый русско-французский и французско-русский словарь : Ч. рус.-фр / Сост. Н. Соколов. - Paris, [1895]. - XXII, 472 с. ; 14 см Автор (ред., сост., организация): Соколов (1837-1888), Николай Васильевич
924447
   Новий санітарний регламент // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 2219-5793
924448
  Зіганшина Л.О. Новий свідомо-еволюційний етап розвитку світу за вченням П. Іванова та філософією космізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 151-160
924449
  Москвіна В. Новий світ - нові підходи // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 3


  "Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених "Об"єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень", що пройшла в Університеті 12-13 листопада 2020 року, об"єднала молодих вчених із рiзних галузей знань ...
924450
  Півняк Г. Новий світ і відповідність Часу / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 14-15


  Ректор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Геннадій Півняк: "Вирішення актуальних проблем економіки стане можливим тільки завдяки позиції та досягненням освіти й науки".
924451
  Абе Сіндзо Новий світанок Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 8
924452
  Розумюк В.М. Новий світовий безлад: Pax Americana на початку XXI століття та перспективи його трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 30-44
924453
  Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 353-370. – ISSN 1684-906Х
924454
  Какічев С.В. Новий світовий лад – електронна цивілізація / С.В. Какічев, Л.І. Ліщитович. – Київ : КВІЦ, 2017. – 199, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-697-065-1
924455
  Овчаренко Наталія Новий світовий міф та його вплив на художню свідомість митця : на матеріалі романів Т. Фіндлі "Пілігрим" та Дж. Фаулза "Волхв" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст.
924456
  Семиволос І. Новий світовий порядок будуватиметься за рахунок Росії та на руїнах Росії / розмову вела Ольга Таукач // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  Розмова з провідним українським експертом-конфліктологом Ігорем Семиволосом.
924457
  Шульга М.А. Новий світовий порядок: європейський дискурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується особливості європейського дискурсу нового світового порядку. З"ясовуються їх відмінності від американської версії останнього. В статье анализируются особенности европейского дискурса нового мирового порядка. Указываются их ...
924458
  Ільченко Н. Новий світовий порядок: на шляху до одно - чи багатополярності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 64-66.
924459
  Пінтер Гарольд Новий світоустрій : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 117-124. – ISSN 0320 - 8370
924460
  Пасльон Ю. Новий семестр розпочався не лише для студентів // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Відчинилися двері дитячого садочка № 38 "Промінець", який створено для дітей студентів, аспірантів та співробітників університету.
924461
  Зубченко В. Новий семестр у Business-Leader School KNU // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "Тренінги та майстер-класи, найкращі спікери, заняття підприємницького клубу, сертифікати про успішне проходження циклу занять найкращим учасникам – лише частина можливостей, які відкриває перед учасниками бізнес-школа КНУ. До того ж це чудовий ...
924462
   Новий сигнал від Ердогана / Н. Пушкарук, М. Сірук, І. Семиволос, Г. Шелест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 11


  Експерти - про домовленість президентів США і Туреччини щодо співпраці в Сирії.
924463
  Канцелярук Б.І. Новий силовий центр - закономірна несподіванка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 228-232
924464
  Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.46-54. – ISBN 966-667-078-Х
924465
  Скуйбіда О. Новий сімейний кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 43. – С.39-42
924466
  Скуйбіда О. Новий Сімейний Кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 36. – С.42-44
924467
   Новий склад колегії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки затвердило новий склад колегії. Список членів консультативно-дорадчого органу відомства затверджений наказом № 902 від 7 липня. До складу колегії входить Леонід Губерський, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів ...
924468
   Новий словник іншомовних слів : [слова та словосполучення] : 20 000 слів. – Київ : Аконіт, 2007. – 847, [1] с. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 978-966-8001-31-4
924469
  Тараненко О.О. Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника) / О.О. Тараненко ; Ін-т укр. мови НАН України, Центр мовознавчих студій Ін-ту укр. мови при Кам"янець-Подільськ. держ. пед. ін-ті. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 1996. – 171, [1] с. – ISBN 5-7702-1187-3
924470
  Дубровіна Л.А. Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 116-125. – ISSN 2222-4203
924471
  Потіха Л.М. Новий спосіб анелювання ізохінолінованого циклу по грані a піридинів / Л.М. Потіха, В.В. Сипченко, В.О. Ковтуненко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 332
924472
   Новий спосіб детектування іонізуючих випромінювань із використанням багатосекційних детекторів / О.С. Фролов, В.А. Шевченко, А.А. Садовничій, І.Л. Зайцевський, Р.Б. Подвіянюк, Д.О. Фролов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 411-417. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті викладено результати розробки і досліджень кремнієвих багатосекційних детекторів формату 6х6 і багатоканальної системи підсилення-формування сигналів для прецизійної альфа спектропетрії і бета радіометрії.
924473
  Турик В.М. Новий спосіб керування когерентними структурами у вихрових камерах / В.М. Турик, В.О. Кочін, М.В. Кочіна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 24-32 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
924474
  Баран П.І. Новий спосіб розміщення клотоїди та її з"єднання з незміщеною коловою кривою / П.І. Баран, К.О. Бурак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
924475
  Швецова-Водка Новий стандарт "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 28-34. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміст нововеденого державного стандарту України "ДСТУ 3017 : 2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять".
924476
  Говорун Д. Новий старт // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Роботу з обрання кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України планують завершити до літа, але це залежить від кількості кандидатів, які подають документи".
924477
   Новий статус наукових об"єктів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  До Державного реєстру наукових об"єктів, що становлять національне надбання, було внесено п"ять унікальних наукових об"єктів, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки. Троє з них - Київського національного університету імені Тараса ...
924478
  Пархоменко Н.М. Новий Статут Національної академії наук України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 644-646. – ISSN 0869-2491
924479
   Новий статут університету - нові можливості // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 4


  У липні 2015 р. затверджено нову редакцію Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Підставою для прийняття Статуту в новій редакції був Закон України «Про вищу освіту», ухвалений 2014 року», – зазначила начальник юридичного ...
924480
  Бобок І.І. Новий стеганоаналітичний метод, заснований на теорії збурень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 26
924481
   Новий стратегічний партнер // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "Улітку цього року Zhejiang Xipei Education Technology і КНУ підписали угоду про співпрацю в організації набору іноземних громадян на навчання в нашому Університеті. І студентами економічного факультету КНУ вже стали четверо громадян КНР. Наступного ...
924482
  Макарець М. Новий структурний підрозділ - оптико-механічний коледж // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Згідно наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту № 944 від 23.08.2012 р. Ізюмський філіал Київського оптико-механічного технікуму разом із технікумом приєднано до університету як відокремлений підрозділ - Оптико-механічний коледж.
924483
  Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-70
924484
  Демидова Л. Новий судоустрій України та процесуальні повноваження прокурора (у відповідних судових процедурах) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 26-33


  Загальна характеристика законодавства.
924485
  Стецько Я. Новий суспільний лад // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 127-140. – ISBN 978-966-1513-01-2
924486
   Новий твердофазний реагент на основі модифікованого силікагелю для визначення мікрокількостей іонів алюмінію(ІІІ) / О.Ю. Наджафова, О.А. Запорожець, Л.С. Чорна, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 35)


  Вивчено сорбцію аніонного барвника алізаринового червоного C (Aliz) силікагелем, модифікованим йодидом дидециламіноетил - b - тридециламонію (І). Показано, що сорбцію барвника обумовлено утворенням на поверхні іонного асоціату складу Aliz : І = 1 : 1. ...
924487
  Федорченко Н. Новий творчий внесок у сучасне шевченкознавство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 11


  Книга Володимира Мельниченка "Подробиці Шевченкового життя: 370 історичних мініатюр, есеїв і начерків".
924488
  Хлистун О.С. Новий театр Леся Курбаса: вимоги до заглиблення актора в образ // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 236-243. – ISSN 2225-7586
924489
  Ковальчук Л.О. Новий термогазодинамічний метод для прогнозування газонасиченості порід на великих глибинах : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розроблено новий термогазодинамічний метод для виявлення глибокозалягаючих порід. Автором застосовано критерій Фіалка (F) як пошукову ознаку підвищеної газоносності порід на глибині.
924490
  Мельник В.І. Новий тип віруючого у п"ятидесятництві / В.І. Мельник. – К., 1991. – 47с.
924491
  Філоненко С. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років ХХ століття: проблема самореалізації жінки через творчість // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 239-250. – ISBN 966-7773-70-1
924492
  Удовенко О.О. Новий тип кондитерських (кулінарних) жирів функціонального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Удовенко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
924493
  Труш В.О. Новий тип координації карбациламідофосфатного ліганду: будова та властивості комплексу срібла (І) з диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом / В.О. Труш, К.В. Домасевич, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7
924494
  Аппатов С.Й. Новий тип міжнародних відносин : (зовнышньополыт. дыяльнысть краън соцыалызму) / Аппатов С.Й. – Київ : [Знання], 1971. – 48 с. – (Серыя 3 / Т-во "Знання" УРСР ; № 1)
924495
  Піоро І.С. Новий тип монети античного Херсонесу // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 106-108. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Статья посвящена публикации нового типа монеты античного Херсонеса. Изображение Геракла в львиной шкуре на лицевой стороне данной монеты впервые сочетается с изображением палицы на ее оборотной стороне. Предполагаемая датировка монеты - конец III в. до ...
924496
   Новий тип поліметалічного зрудніння в карбонатних породах докембрію Волинського мегаблоку. / В.Ф. Грінченко, Я.О. Галій, О.В. Зінченко, О.П. Глухов // Доп. АН УРСР. Сер. Б., 1990. – №11
924497
  СаввовР Новий тип ранніх монет Великого князівства Литовського // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
924498
  Чадюк М. Новий тип українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 31


  Розмова про Петра Яцика та причини, що заважають нам стати заможними.
924499
  Бончковський О.С. Новий тік - новий розріз лесово-ґрунтової серії неоплейстоцену Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 77-89. – ISSN 0868-6939


  На основі макроморфологічний опису розрізу Новий Тік (Рівненська обл.) детально стратифіковано лесово-ґрунтову серію до рівня стадіолітів. Зроблено гранулометричний аналіз, а також визначено вміст гумусу у кожному горизонті. Для розчленування відкладів ...
924500
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 1 : А-Є. – 1999. – 910с.
924501
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 2 : Ж-Обд. – 1999. – 912с.
924502
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 3 : Обе-Роб. – 1999. – 928с.
924503
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 4 : Роб-Я. – 1999. – 944с.
924504
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х т. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 2000. – 910с.
924505
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 2000. – 912с.
924506
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 2000. – 928с.
924507
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 2000. – 944с.
924508
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х т. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-13-5
Т.1 : А-К. – 2001. – 928с.
924509
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х т. 42000 слів. Для студ.вищ. та серед. навч. закладів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 2001. – 912с.
924510
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 2001. – 912с.
924511
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-23-2
Т.2 : К-П. – 2001. – 928с.
924512
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-28-3
Т.3 : П-Я. – 2001. – 864с.
924513
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 2001. – 928с.
924514
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 2001. – 944с.
924515
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-11-7
Т. 1 : А- К. – 2005. – 928с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
924516
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-12-5
Т. 2 : К- П. – 2005. – 928с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
924517
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-13-3
Т. 3 : П- Я. – 2005. – 864с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
924518
   Новий тлумачний словник української мови : 10 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2006. – 543, [1] с. – ISBN 966-8024-15-X
924519
   Новий тлумачний словник української мови : 200 000 слів : у 3 т. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-11-7
Т. 1 : А-К. – 2006. – 926, [2] с. – Сер. засн. в 1996 р. – Бібліогр.: с. 7-8


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
924520
   Новий тлумачний словник української мови : 200 000 слів : у 3 т. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-12-5
Т. 2 : К-П. – 2006. – 926, [2] с. – Сер. засн. в 1996 р.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
924521
   Новий тлумачний словник української мови : 200 000 слів : у 3 т. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-13-3
Т. 3 : П-Я. – 2006. – 926, [2] с. – Сер. засн. в 1996 р.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
924522
  Білорус О. Новий тоталітаризм глобальних корпорацій - зростаюча загроза безпеці розвитку у ХХI столітті // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 9. – C. 3-7. – Bibliogr.: на 11 пунктів. – ISSN 1728-6220
924523
  Дубовик О. Новий тріумф Тараса Петриненка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 8-9
924524
  Білик І.В. Новий трудовий кодекс України: переваги та недоліки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 208-214. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
924525
   Новий Трудовий кодекс: чи всі крапки над "і" у відносинах працівник - роботодавець розставлено? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
924526
  Ремезівський Ф. Новий український вертеп / Ф. Ремезівський. – Ківне; Київ, 1941. – 14с.
924527
  Русіна О. Новий український правопис: історія, зміни, нововведення // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 24 травня (№ 21). – С. 10. – ISSN 0027-8254
924528
   Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 50 000 слів. – Київ : Аконіт, 2004. – 575, [1] с. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-07-9
924529
   Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 60 000 слов. – Харьков : Див, 2007. – [576] с. – ISBN 978-966-8504-23-5
924530
   Новий українсько-російський, російсько український словник = Новый украинско-русский русско-украинский словарь : 50 000 слів. – Київ : Аконит, 1999. – 723с. – ("Нові словники"(започаткована 1996 року)). – ISBN 966-7173-15-1
924531
  Горська С. Новий університет вітав першокурсників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Кабмін створив Державний університет інфраструктури та технологій у Києві на базі Державного економіко-технологічного університету транспорту і Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного шляхом злиття.
924532
  Дронова О.Л. Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 33-41 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
924533
  Табачник Д. Новий учбовий рік-2010: що нового? // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 9( 83). – С. 6-9


  Реформи в галузі освіти коментує міністр освіти і науки Д. Табачник.
924534
  Савченко І.Ю. Новий учень // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 36


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
924535
  Безлюдний О. Новий учитель - нова школа. Підготовка сучасних педагогів залежить від високої якості послуг вишу // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 9
924536
  Пшенична Л. Новий учитель Нової української школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 61-83. – ISSN 2312-5993
924537
  Галиця І. Новий фахівець - потреба часу // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 68). – С. 2


  В умовах економіки стресу конкурентоспроможність фахівця визначається вже не тільки глибокими знаннями, а й затністю до креативності свого розвитку.
924538
   Новий Фонд Президента : [Указ Президента України від 28 вересня 2019 року № 718/2019 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357"] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 4. – ISSN 2219-5793
924539
  Манжола В.А. Новий формат взаємодії Україна - ЄС в контексті підготовки нової посиленої угоди / В.А. Манжола, А.П. Сапсай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 3-7. – (Європейські дослідження)
924540
  Гребенюк М. Новий формат державно-правового регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 103-106
924541
  Пилипів Р. Новий формат діяльності правоохоронного органу - поліції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 125-129
924542
  Кузьменко Ю. Новий формат літстудії: вечір поезії і музики // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 68-72


  "Душевний спів під гитару" в Центрі літературної творчості. Директор Центру М. Наєнко зауважив, що "поезія від прози відрізняється музикою". Тому на зустрічі лунали усі три жанри.
924543
  Коваленко М.М. Новий формат незалежності Національного банку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 128-131
924544
  Литовченко С.В. Новий формат освітнього середовища: діти з порушенням слуху в дошкіллі : навч.-метод. посібник / С.В. Литовченко, В.В. Жук, В.В. Литвинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушеннями слуху. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 280 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97951-2-0
924545
  Цаповська М. Новий формат теорії сталого розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 73-74. – ISSN 1810-3944
924546
   Новий французько-український та українсько-французький словник : 85000 слів. – Харків : Світовид, 2002. – 896с. – Парал. тит. арк. фран. мовою. – ISBN 966-7921-27-6
924547
  Паньков С.В. Новий центр стародавнього екстенсивного залізодобування в центральній Україні / С.В. Паньков, Д.П. Недопако // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; редкол.: Бредіс Н.Ю., Вечерський В.В., Вознесенська Г.О. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 120-126


  "Публікуються результати польових та лабораторних досліджень центра залізодобувного виробництва екстенсивного типу, виявленого поблизу с. Підвисоке Кіровоградської області. Реконструюються металургійні горна та визначається їх продуктивність".
924548
  Довгерт А. Новий Цивільний кодекс України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.20- 30
924549
  Тертишніков В. Новий Цивільний кодекс України та деякі проблеми цивільного судочинства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.496-500
924550
  Луспеник Д.Д. Новий Цивільний кодекс України. Спеціальні способи захисту гідності, честі та ділової репутації за новим Цивільним кодексом: теортичні та практичні аспекти // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.18-22
924551
  Коржанський М. Новий Цивільний кодекс України: думки вчених / М. Коржанський, О. Литвак // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.126-128. – ISSN 0132-1331
924552
  Підопригора З.А. Новий Цивільний кодекс УРСР і діяльність міжколгоспних організацій // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
924553
   Новий цивільний кодекс УРСР і питання діяльності міжколгоспних об"єднань.. – Х., 1965. – 31с.
924554
  Короєд С.О. Новий Цивільний процесуальний кодекс України: швидкий судовий розгляд чи ефективний захист прав громадян? // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 56-64. – ISSN 2413-1342
924555
  Дахно І. Новий цивільний... // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 13, 16-17
924556
   Новий цикл передплати [наукометричні бази] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 11 червня (№ 22-23)
924557
  Бичкова С. Новий ЦПК України: бути чи не бути... // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 22-23
924558
   Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ : Медіа - ДК, 2014-
№ 1/3 (369/371), 27 січня 2022. – 2022. – 64, [2] c. – До 2022р. див. "Новое время страны"
924559
   Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ : Медіа - ДК, 2014-
№ 4 (372), 3 лютого 2022. – 2022. – 64, [2] c. – До 2022 р. див. "Новое время страны"
924560
   Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ : Медіа - ДК, 2014-
№ 5 (373), 10 лютого 2022. – 2022. – 63, [3] c. – До 2022 р. див. "Новое время страны"
924561
   Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ : Медіа - ДК, 2014-
№ 6 (374), 17 лютого 2022. – 2022. – 65, [1] c. – До 2022 р. див. "Новое время страны"
924562
   Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ : Медіа - ДК, 2014-
№ 7 (375), 24 лютого 2022. – 2022. – 64, [2] c. – До 2022 р. див. "Новое время страны"
924563
  Білик Б. Новий часопис із соціальної історії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 126-127.


  Рецензія на книгу: Соціальна історія: Науковий збірник / Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра історії для гуманітарних факультетів. - К., 2007. - 106 с.
924564
   Новий шлях : календар - альманах. – Торонто. – ISBN 0-920365-60-4
на 1993 рік. – 1993
924565
   Новий шлях : календар - альманах. – Торонто. – ISBN 0-920365-60-4
на 1994 рік. – 1994
924566
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 79, 18 вересня (число 36). – 2008. – 16 с.
924567
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 9 грудня (число 48). – 2010. – 16 с.
924568
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 4 листопада (число 43). – 2010. – 16 с.
924569
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 7 січня (число 1). – 2010. – 16 с.
924570
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 19 серпня (число 31/32). – 2010. – 16 с.
924571
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 27 травня (число 21). – 2010. – 16 с.
924572
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 18 серпня (число 32). – 2011. – 16 с.
924573
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 3 листопада (число 43). – 2011. – 16 с.
924574
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 23 серпня (число 32). – 2012. – 16 с.
924575
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 12 липня (число 27/28). – 2012. – 16 с.
924576
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 7 червня (число 22). – 2012. – 16 с.
924577
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 3 травня (число 17). – 2012. – 16 с.
924578
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 29 березня (число 12). – 2012. – 16 с.
924579
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 1 березня (число 8). – 2012. – 16 с.
924580
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 27 грудня (число 50). – 2012. – 16 с.
924581
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 29 листопада (число 46). – 2012. – 16 с.
924582
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 22 листопада (число 45). – 2012. – 16 с.
924583
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 15 листопада (число 44). – 2012. – 16 с.
924584
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 8 листопада (число 43). – 2012. – 16 с.
924585
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 1 листопада (число 42). – 2012. – 16 с.
924586
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 25 жовтня (число 41). – 2012. – 16 с.
924587
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 18 жовтня (число 40). – 2012. – 16 с.
924588
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 4 жовтня (число 38). – 2012. – 16 с.
924589
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 27 вересня (число 37). – 2012. – 16 с.
924590
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 20 вересня (число 36). – 2012. – 16 с.
924591
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 13 вересня (число 35). – 2012. – 16 с.
924592
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 6 вересня (число 34). – 2012. – 16 с.
924593
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 30 серпня (число 33). – 2012. – 16 с.
924594
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 16 серпня (число 31). – 2012. – 16 с.
924595
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 9 серпня (число 29/30). – 2012. – 16 с.
924596
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 14 червня (число 23). – 2012. – 16 с.
924597
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 21 листопада (число 45). – 2013. – 16 с.
924598
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 14 листопада (число 44). – 2013. – 16 с.
924599
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 7 листопада (число 43). – 2013. – 16 с.
924600
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 31 жовтня (число 42). – 2013. – 16 с.
924601
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 17 жовтня (число 40). – 2013. – 16 с.
924602
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 10 жовтня (число 39). – 2013. – 16 с.
924603
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 3 жовтня (число 38). – 2013. – 16 с.
924604
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 26 вересня (число 37). – 2013. – 16 с.
924605
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 12 вересня (число 35). – 2013. – 16 с.
924606
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 5 вересня (число 34). – 2013. – 16 с.
924607
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 29 серпня (число 33). – 2013. – 16 с.
924608
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 18 липня (число 28/29). – 2013. – 16 с.
924609
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 11 липня (число 27). – 2013. – 16 с.
924610
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 4 липня (число 26). – 2013. – 16 с.
924611
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 21 березня (число 11). – 2013. – 16 с.
924612
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 14 березня (число 10). – 2013. – 16 с.
924613
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 7 березня (число 9). – 2013. – 16 с.
924614
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 21 лютого (число 7). – 2013. – 16 с.
924615
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 10 січня (число 1). – 2013. – 16 с.
924616
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 84, 6 лютого (число 5). – 2014. – 16 с.
924617
  Сергійчук В.І. Новий шлях українства до Казахстану // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 202-204. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 60-річчя початку масового залучення українців до освоєння цілинних земель.
924618
  Акулін Е. Новий шлях. Білоруська поезія : поезія / Е. Акулін, О. Бадак, Т. Зіненко // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 128-134. – ISSN 0208-0710
924619
  Струменко О. Новий шлях. Вечірка за масову колективізацію. / О. Струменко. – Харків, 1930. – 36с.
924620
  Євгеньев Л. Новий щоденник мурзилки / Л. Євгеньев. – Одеса, 1929. – 180с.
924621
  Перегудов А.В. Новиков-Прибой / А.В. Перегудов. – М, 1953. – 240с.
924622
  Западов А.В. Новиков / А.В. Западов. – М, 1968. – 192с.
924623
   Новиков Борис Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 37. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
924624
   Новиков Борис Григорович (1909-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 338. – ISBN 978-966-439-754-1
924625
  Будяк Л. Новиков в Москве и Подмосковье / Л. Будяк. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 128 с.
924626
  Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты : Исследование М.Н. Лонгинова. – Москва : Тип. Грачева и комп., 1867. – [2], IV, 384, [176] с. – Приложение стр. написаны от с. 01-0176
924627
   Новиков Микола Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 187
924628
   Новиков Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 66. – ISBN 966-8352-11-4
924629
   Новиков Микола Миколайович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215-217. – ISBN 978-966-439-757-2
924630
   Новиков Н.Ф.. – М., 1976. – 8с.
924631
  Мочульский В.Н. Новиковские журналы XVIII века "Трутень" и "Живописец" (1769-1772) / В.Н. Мочульский. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1909. – 27 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник
924632
  Распутин В.Г. Новили / В.Г. Распутин. – София, 1975. – 268 с.
924633
  Мартинюк В. Новим Шовковим шляхом / запитання Центру комунікацій // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 2


  На Міжнародній професійній конференції з інноваційного розвитку освіти – 2016 (1-3 червня 2016 р., м. Пекін, КНР), що відбулася у рамках китайського геополітичного проекту «Великий шовковий шлях», успішно презентовано серію наукових розробок ...
924634
   Новими дорогами = New roadways of life : Біографічний нарис про Василя Перепелюка. – Вінніпег : Накладом Василя Перепелюка, 1972. – 242с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
924635
  Василів-Базюк Новими стежками : іст. повість / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2018. – 431, [1] с. – ISBN 978-617-7663-52-1
924636
  Калениченко Н.Л. Новими шляхами. До питання про особливості революційно-демократичного напряму в українській літературі кінця XIX - поачатку XX ст. / Н.Л. Калениченко. – К., 1959. – 147с.
924637
  Стефаник В.С. Новина : Вибрані оповідання / В.С. Стефаник. – Київ : Пролетарська правда, 1928. – 48с.
924638
  Стефаник В.С. Новина / В.С. Стефаник. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1953. – 24с.
924639
  Стефаник В.С. Новина / В.С. Стефаник. – Київ : ДЛВ, 1956. – 24с.
924640
  Козланюк П.С. Новина : оповідання та памфлети / П.С. Козланюк. – Львів, 1959. – 36 с.
924641
  Чічановський А. Новина в журналістиці : проблеми практичної політики / Анатолоій Чічановський ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-15-4
924642
  Віленський Ю. Новина в таємничому саду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 грудня (№ 224). – С. 11


  "Понад 40 років тому (1979) Олена Михайлівна Лук"янова очолила академічний Інститу педіатрії, акушерства і гінекології, що нині носить її ім"я."
924643
  Соколов М. Новина і влада: розбіжність цілей // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 74-83. – ISBN 978-966-349-110-3
924644
  Русанов С.П. Новина. Донские новеллы. / С.П. Русанов. – М., 1964. – 133с.
924645
  Смилевски В. Новинарски лексикон : со примери / Веле Смилевски; Гл. уредник: Р. Силjан. – Скопjе : Матица Македонска, 2001. – 370с. – ISBN 9989-48-396-5
924646
   Новини VS. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах. – Київ : ЦВП, 2005. – 212с. – ISBN 966-7181-83-9
924647
  Снігурська А. Новини Бюджетного Кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 118-119
924648
  Миронченко В.Я. Новини в ефірі / В.Я. Миронченко. – К., 1973. – 79с.
924649
  Дорошенко Новини в українському Інтернеті / Дорошенко, о. // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 32-33


  "... Право і безправ"я. Законодавство і практика ".
924650
  Гриневич Л. Новини з Міністерства. ЄС профінансує створення освітньої платформи // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 21/22 (369/370), листопад. – С. 6-11


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич обговорила з представниками місії ЄС поглиблення та подальші пріоритети співпраці в освітній галузі.
924651
   Новини з Національної Академії педагогічниї наук України // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 78-96
924652
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 1-2. – 2001
924653
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 3. – 2001
924654
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 4. – 2001
924655
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 5-6. – 2001
924656
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 7. – 2001
924657
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 8. – 2001
924658
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 9-10. – 2001
924659
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 11. – 2001
924660
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 12. – 2001
924661
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 13-14. – 2001
924662
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 15. – 2001
924663
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 16. – 2001
924664
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 17-18. – 2001
924665
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 19. – 2001
924666
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 20. – 2001
924667
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 21-22. – 2001
924668
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 23. – 2001
924669
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 24-25. – 2001
924670
  Бердніков Є. Новини законопроектної діяльності / Є. Бердніков, Н. Радкевич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 10. – С. 5-7
924671
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 1. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
924672
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 2. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
924673
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 3. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
924674
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 4. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
924675
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 1. – 1999. – щокварт. дод. до жур. "Пропозиція"
924676
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 2. – 1999. – щокварт. дод. до жур. "Пропозиція"
924677
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 3. – 1999. – щокварт. дод. до жур. "Пропозиція"
924678
  Ахунова Л. Новини зі світу хімії. Нобелівська премія 2019 року // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Грудень (№ 12). – С. 4-5


  У Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з хімії у 2019 році. Її отримали Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино. За розробку літій-іонних акумуляторів. Літій-іонні акумулятори зробили революцію в нашому житті і ...
924679
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 1 (713). – 2020. – 26, 26 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924680
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 2 (714). – 2020. – 22, 23 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924681
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 3 (715). – 2020. – 26, 26 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924682
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 4/5 (716, 723). – 2020. – 22, 24 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924683
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 6, 7 (724, 725). – 2020. – 26, 26 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924684
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 8 (726). – 2020. – 25, 24 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924685
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 9 (727). – 2020. – 23, 24 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924686
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 10 (728). – 2020. – 26, 24 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924687
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 11 (729). – 2020. – 22, 22 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924688
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 12 (733). – 2020. – 22, 22 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924689
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 13/14 (734/737). – 2020. – 18, 19 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924690
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 15/16 (742/743). – 2020. – 22, 22 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924691
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 6 (758). – 2021. – 19, 18 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924692
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 8 (762). – 2021. – 22, 22 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924693
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 9 (763). – 2021. – 22, 22 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924694
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 10 (764). – 2021. – 20, 19 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924695
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 11 (765). – 2021. – 22, 22 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924696
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 13 (770). – 2021. – 18, 19 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924697
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 14 (774). – 2021. – 18, 19 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924698
   Новини медицини та фармації в Україні. – Київ
№ 15/16 (775/777). – 2021. – 18, 19 с. – Газета - "переверт". - Переплетено разом з: "Новини медицини та фармації у світі"
924699
  Дворянин П.Я. Новини на регіональному телебаченні : навч. посібник / Парасковія Дворянин, Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 261, [1] с. – Покажчики: с. 249-261. – Бібліогр.: с. 242-248. – ISBN 978-617-10-0316-3
924700
   Новини НАТО. – Київ
зима. – 1998
924701
   Новини НАТО. – Київ
№ 1. – 2003
924702
   Новини НАТО. – Київ
№ 2. – 2003
924703
   Новини НАТО. – Київ
№ 3. – 2003
924704
   Новини НАТО. – Київ
№ 4. – 2003
924705
   Новини НАТО. – Київ
№ 1. – 2008. – безкоштовна передплата
924706
   Новини НАТО. – Київ
№ 2. – 2008. – безкоштовна передплата
924707
   Новини НАТО. – Київ, 2003-
№ 1. – 2009
924708
   Новини НАТО. – Київ, 2003-
№ 2. – 2009
924709
   Новини науки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Спільними зусиллями кафедр оптики фізичного факультету та неорганічної хімії хімічного факультету створено фосфатні сполуки, що можуть застосовуватися для дистаційного моніторингу руйнівних процесів у контейнерах радіоактивних відходів. На кафедрі ...
924710
   Новини науки Придніпров"я : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 4. – 2002. – (Інженерні дисципліни)
924711
   Новини науки. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі фізіології людини і тварини біологічного факультету КНУТШ розроблено комплексний метод і апарат лікування хронічного простатиту.
924712
   Новини науки. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Кафедрою мікробіології розроблено безпечний і технічно простий у виконанні спосіб одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу.
924713
   Новини науки. Хімічний факултет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі фізичної хімії розроблено адсорбційно-напівпровідниковий сенсор газів як базовий елемент аналітичних приладів.
924714
   Новини науки. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі фізичної хімії розроблено прилад для пошуку витоків магістрального газу без розриття грунту "Газтрест".
924715
   Новини науки. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі хімії високомолекулярних сполук розроблено високоефективний флокулянт "Unicomfloc" для комплексного очищення природної води.
924716
  Дідковська І. Новини нормативно-правового регулювання на фондовому ринку. Щоло прийняття Закону про ДСУ // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
924717
   Новини НТСА // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Наприкінці року відбулося засідання Правління Наукового товариства студентів та аспірантів (НТСА) КНУ ім. Т. Шевченка у складі представників 13 фак-тів (ін-тів) ун-ту, на якому за особистою заявою О. Дядюшкіна була прийнята його відставка з посади ...
924718
  Іванов В.Ф. Новини основних каналів у лютому 2012 року: морози, катастрофи, конфлікти / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 158-159


  Наукове повідомлення подає результати контент-аналізу теленовин за лютий 2012 року з метою визначення стану й динаміки політичного змісту новин українських телеканалів. The research presents results of content analysis of television news in February ...
924719
  Костенко Н.В. Новини прайм-тайму провідних українських телевізійних каналів напередодні президентських виборів: результати моніторингу новин - березень 2019 р. / Н.В. Костенко, В.Ф. Іванов // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В. Різун ; редкол.: Т. Валяс, Д. Суска, Д. Гілпін [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 8-21. – ISSN 2312-5160
924720
   Новини світової та української ядерної енергетики. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003. – з № 7 - назва "Ядерні новини України та світу"
924721
  Фіялка С.Б. Новини сепаратистських Інтернет-медіа в інформаційній війні проти України // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (55). – С. 73-87. – ISSN 2077-7264
924722
  Красовська Г. Новини спортивні // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 6


  Про спортивні досягнення команд Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 р.
924723
  Матяш І.Б. Новини Українсько-угорської комісії істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 229-231. – ISSN 0130-5247
924724
   Новини української радянської художньої літератури (1958-1959 рр.). – Київ, 1960. – 40с.
924725
  Альошина В.О. Новини, PR-інформація, реклама: принципи розмежування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 52-56
924726
   Новини. Перегони морських черепах у Дубаї // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 56 : фото
924727
   Новини. Погуляємо Буковиною // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36
924728
   Новини. Сім чудес України. Голосуй і вигравай // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36
924729
   Новини. У Чехії нас вилікують // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36
924730
   Новинка сезона - круиз по Меконгу и отдых в Нячанге : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 69
924731
   Новинка сезона от "Авроры Интур" : Из сердца Европы до Адриатики. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 54 : Фото
924732
  Тельвак В. Новинка української кордубіани / В. Тельвак, Б. Янишин // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 364–370. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595


  Рецензія на монографію: Поліщук Ю.А. Мирон Кордуба як історіограф, археограф і джерелознавець / Ю. А. Поліщук. - Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2019. ? 274 с.
924733
  Вельвич В. Новинки болгарской драматургии (1982 - первая половина 1984 гг.) // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 22-37
924734
  Кулаков В. Новинки в кримінальному законодавстві - 2020 / В. Кулаков, Х. Римець // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 15. – ISSN 1992-9277
924735
  Березина Ирина Новинки в мире бассейнов // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 92-93 : фото
924736
  Чабаи Д. Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи / Д. Чабаи. – Москва : Советское радио, 1974. – 136 с. – (Советско-венгерская библиотека по радиоэлектронике)
924737
   Новинки від "Сонцецвіта" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 84-86 : фото
924738
   Новинки горнолыжных курортов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 48-53 : фото
924739
   Новинки для оновлення : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 64-65 : Фото
924740
  Окснер А.М. Новинки з ліхенофлори України / А.М. Окснер. – Київ, 1925. – 34 с.
924741
   Новинки сезону від компанії "Магія світлодіодів": вуличні світлодіодні дерева різних розмірів , кольорів і форм // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 74-75 : фото
924742
  Сойфер В.М. Новинки советской прозы / В.М. Сойфер. – Л, 1969. – 20с.
924743
   Новинки технической литературы издания Народного Комиссариата местной промышленнсоти. – М.-Л, 1938. – 28с.
924744
   Новинки турринку : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 121 : Фото
924745
  Вайшенберг З. Новинна журналістика : Навчальний посібник: стандарти якості журналістської практики / З. Вайшенберг; Зігфрід Вайшнберг у співпраці з Юдит Ракерс; За заг. ред. В.Ф. Іванова. – Київ : Академія Української преси, 2004. – 262с. – Парал. тит. арк. німецькою. мовою. – ISBN 966-7181-73-1
924746
  Вайшенберг З. Новинна журналістика = Nachrichten-Journalismus : навч. посібник : стандарти якості журналіст. практики / Зігфрид Вайшенберг у співпраці з Юдит Ракерс ; [пер. з нім. : В. Климченко, А. Баканов ; за заг. ред. В.Ф. Іванова ; Б-ка масової комунікації ; Акад. Української Преси]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Академія Української Преси ; Центр вільної преси, 2011. – 261, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-966-2123-29-6
924747
  Косачова О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 38-43. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано сучасний стан ведення новинної інтернет-журналістики на вб-сайтах провідних бібліотек України. Контент аналіз здійснено за професійними журналістськими критеріями цінної новини.
924748
  Плеханова Т.М. Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку / Т.М. Плеханова, Деркач, // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку й функціонування в сьогоденні однієї з найпопуляр ніших галузей журналістики - спортивних інтернет-медіа. Автори аналізують загальний стан розробки функціонування спортивної електронної преси, її проблеми ...
924749
  Сіріньок-Долгарьова Новинний дискурс як явище соціокомунікативного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття новинного дискурсу як явища соціокомунікативного середовища, його особливості та властивості. Звернуто увагу на саме поняття дискурсу, його природу та тлумачення різними вченими, на дослідження дискурсивного характеру ...
924750
  Стеценко Н.М. Новинний медіатекст російськомовних ЗМІ України: семантика, структура, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стеценко Надія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
924751
  Сіріньок-Долгарьова Новинні інтернет-медіа (на прикладі веб-сайтів регіональних телекомпаній) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 26-29


  У статті розглядається поняття повинних медіа в середовищі інтернет-журналістики. На конкретних прикладах веб-сайтів запорізьких регіональних телеканалів визначається поняття сайта телевізійної компанії, виокремлюються та аналізуються його особливості ...
924752
  Шумицька Г. Новинні сайти як індикатор мовної ситуації в Україні (на прикладі веб-ресурсів Закарпаття) // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 163-180. – ISSN 2522-1442
924753
  Крюкова М.С. Новины Марфы Семеновны Крюковой / М.С. Крюкова. – Архангельск, 1939. – 72с.
924754
  Михайлів Л. Нових громів натеше блискавиця : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 99-103. – ISSN 0868-4790-8
924755
  Вітович І. Нових облич "наїлися", повернемось до старих. Права опозиція здобула переконливу перемогу на місцевих виборах у Греції // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – C. 8


  "Опозиційна права партія «Нова демократія» здобула переконливу перемогу минулої неділі у другому турі місцевих виборів у Греції. За поданими в понеділок результатами, «Нова демократія» перемогла в 12 з 13 грецьких регіонів і в більшості міст, включно з ...
924756
  Мещеряков А.А. Нових підхід до визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 214-220. – ISSN 1993-6788
924757
   Новицкая Нелли Аркадьевна : живопись, графика, керамика. – Москва : Советский художник, 1981. – 8 с.
924758
  Студенець Н.В. Новицька Марія Олексіївна (31.08.1896-12.12.1965) // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 487-489. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
924759
  Усенко І.Б. Новицький Віктор Ізмайлович: спроба наукової біографії // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 119-131. – ISSN 0869-2491
924760
  Майданович І.І. Новицький Іван Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 262. – ISBN 96966-8060-04-0
924761
  Федорова Л. Новицький Олексій Петрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 96-103. – ISBN 966-02-3530-5
924762
  Огородник І.В. Новицький Орест Маркович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 199-205. – ISBN 5-325-00792-0
924763
  Курас І. Новицький Орест Маркович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 498-500. – ISBN 966-642-207-7
924764
  Майданович І.І. Новицький Орест Маркович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 263. – ISBN 96966-8060-04-0
924765
  Короткий В.А. Новицький Орест Маркович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 205. – ISBN 966-06-0393-2
924766
   Новицький Орест Маркович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 386. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
924767
  Короткий В. Новицький Орест Маркович (1806-1884) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 428. – ISBN 5-7707-1062-4
924768
  Бовсунівська Т. Новицький Орест Маркович (1806-1884) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 134-152. – ISBN 966-7825-40-Х
924769
   Новицький Орест Маркович (1806-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 338-339. – ISBN 978-966-439-754-1
924770
   Новицький Орест Маркович (1806-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 129. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
924771
   Новицький Орест Петрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 72-77. – ISBN 966-02-0537-6
924772
  Курас І. Новицький Яків Павлович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 500-501. – ISBN 966-642-207-7
924773
  Фишер П. Новичек в кресле шефа / П. Фишер. – М, 1995. – 182с.
924774
  Соколовский А.А. Новичок / А.А. Соколовский. – М., 1955. – 192с.
924775
  Санин В.М. Новичок в Антарктиде / В.М. Санин. – Москва, 1973. – 367 с.
924776
  Коновер Т. Новичок, или Как я охранял "Синг-Синг" : Фрагмены книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 218-249. – ISSN 1130-6545
924777
  Савов С. Новия явления в съвремения капитализъм. Изменения в цикличното развитие / С. Савов. – София, 1968. – 202с.
924778
  Стронгъ А.Л. Новиять путь на Литва. / А.Л. Стронгъ. – Москва, 1940. – 84с.
924779
  Яровий О. Нові - старі - вічні стратегії або Про дух і букву в літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 109-115. – ISBN 966-594-263-8
924780
  Якубіна В.Л. Нові "виклики" для гуманітаристики постнормальних часів та інтерактивні "відповіді" сучасної філософії історії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 38-41. – ISSN 2414-5823


  Метою статті є аналіз/синтез нових досліджень з філософії історії й теорії історії в контексті постнормальних часів постіндустріальної доби. Дослідниця приділяє особливу увагу наслідкам "культурального повороту" у сучасній гуманітаристиці. Целью ...
924781
  Касьян Я. Нові "правила гри" виконують не всі / Я. Касьян, О. Надточій // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (137), червень. – C. 20-22
924782
  Шмирко С.В. Нові "розваги" сучасної учнівської молоді / С.В. Шмирко, С.В. Гелдаш // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-5. – Бібліогр.: 14 назв
924783
  Бобечко Н. Нові (додаткові) матеріали під час провадження у вищестоящих судах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 375-385. – (Серія юридична ; Вип. 41)
924784
   Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини / А. Коноваленко, О. Шабликіна, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-8. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінку 3-([alpha]-бромацетил) ізокумарину (3-(2-бромацетил)-1H-ізохромен-1-ону) в реакціях з заміщеними 2-амінопіридинами, о-фенілендіамінами та 2-амінотіазолом. Синтезовано нові ізокумарини з імідазо[1,2-а]піридиновими, хіноксаліновими, ...
924785
  Тершаковець М. Нові kopitariana : додаток (Матеріали) : [Листи, відгуки на праці, уривки хронік і літописців та ін.] / подав Михайло Тершаковець. – У Львові (Львів) : [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові], 1935. – С. 69-105. – Окр. відб.:


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1935. - На ...
924786
   Нові адміністративні райони УСРР : райони, що змінили свої межі за постановою ВУЦВК та РНК від 03. 09. 1930 / Державна планова комісія УСРР, Економічно-статистичний сектор. – Харків : Держвидав України, 1930. – 77 с.
924787
   Нові адміністративні райони УСРР : статистичний довідник. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1930. – XXX, 292 с.
924788
   Нові адміністративні райони УСРР.. – Х., 1930. – 77с.
924789
   Нові адміністративні райони УСРР.. – Х., 1930. – 292с.
924790
   Нові аерокосмічні технології дистанційного зондування поверхні та надр землі / Ю.О. Богданов, В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 415-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропонована концепція розпізнавання просторової структури поверхні і надр земної кори за даними дистанційної реєстрації надвипромінювання твердих порід Землі за допомогою безпілотних аерокосмічних засобів. Показано, що відповідний аналіз ...
924791
   Нові академіки АН ВШ України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 28 : січень - лютий. – С. 25-27. – ISBN 966-951-1.-6
924792
  Шаблиста Л. Нові акценти в державній політиці фінансової підтримки в промислових підприємств у посткризовий період // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 46-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
924793
  Гаманюк В. Нові акценти в мовної освіті: зміни в додатковому томі "Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти" // Філологіка : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 21. – С. 264-274
924794
  Мирович Т. Нові акценти в проблематиці державної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 52-53
924795
  Савінова Н. Нові акценти кримінальної відповідальності у сфері національної безпеки: вимога сучасності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 188-191. – ISSN 1026-9932
924796
  Заседка Л.М. Нові акценти у вивченні природних наук у сучасних умовах // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 44-45. – ISBN 5-77-63-2310-X
924797
  Пригуза П.Д. Нові алгоритми судового провадження у справах про банкрутство в України // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-110.
924798
  Янковий В.О. Нові аналітичні можливості неокласичних виробничих функцій // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 136-145. – ISSN 2313-4569
924799
  Рабошвіль К.В. Нові аналітичні форми для спектрофотометричного визначення ванадію(V) та селену(VI) на основі продуктів редокс-взаємодії з. 4-сульфо-2(4"-сульфонафталін-1"-азо)нафтолом-1 : автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Рабошвіль Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
924800
  Філатова О.О. Нові англійські номінації годинників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – C. 148-154


  У статті розглядаються нові англійські номінації на позначення годинників. Основним джерелом матеріалу дослідження є спеціалізовані сайти присвячені новинкам у сфері побутових предметів, а саме різних видів годинників. Лексичні одиниці аналізуються з ...
924801
  Філатова О.О. Нові англійські номінації другорядних предметів інтер"єру // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 220-223


  У статті розглядаються нові номінативні одиниці на позначення дрібних предметів інтер’єру, а саме полиць, килимів та доріжок, камінів та вішалок. Практичним матеріалом стали нові, оригінальні предмети, які є другорядними, але разом з тим часто ...
924802
  Руденко М. Нові антикорупційні інституції та прокуратура. Питання понятійної визначеності / М. Руденко, Т. Дунас // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 16-25
924803
  Абдуліна І. Нові антипіратські заходи в Інтернеті на території Росії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 63-67. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
924804
  Култаєва М. Нові апартаменти соgito // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.121-134
924805
   Нові аргументи щодо необхідності підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі / Є.Х. Заремба, Р.Ю. Грицко, Ю.Г. Кияк, В.С. Заремба, Заремба-Федчишин, О.В. Заремба // Сімейна медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 2017. – № 5 (73). – С. 16-19. – ISSN 2307-5112
924806
  Супруненко О.Б. Нові археологічні дослідження на Кременчуччині = New archaelogical study in the Kremenchuk region / Ін-т археології НАНУ; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК; Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. – Київ-Полтава : Техсервіс, Археологія, 2006. – 146с. – ISBN 966-8892-10-0
924807
  Матяш І.Б. Нові архівні джерела до вивчення думової теорії Філарета Колесси // Архіви України. – Київ, 1995. – № 1/3. – С. 98-104
924808
  Карамаш С. Нові архівні джерела про зведення в Києві першої централізованої каналізації / С. Карамаш, В. Кобзар // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 11-15. – ISSN 2222-5250


  У статті наводяться фрагменти архівних документів, в яких відображено нормативну базу створення першої централізованої каналізації в м. Києві. Згадується акціонерне товариство київської каналізації на чолі з професором медицини Є.І. Афанасьєвим.
924809
  Фрідман Д. Нові аспекти американської зовнішньої політики щодо Росії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 38-39. – (Історичні науки)
924810
  Добоні М.І. Нові аспекти біографії Павла Білецького-Носенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 235-241


  У статті запропоновано свіжий погляд на життєвий шлях українського письменника першої половини XiX ст. П. Білецького-Носенка, подано нові біографічні відомості,що базуються на архівних матеріалах. В статье представлен свежий взгляд на жизненный путь ...
924811
  Борисенко М. Нові аспекти в етнологічних дослідженнях Слобожанщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 102-103. – ISSN 2309-9356
924812
  Попович З.О. Нові аспекти в політиці адміністрації президента США щодо науки і технології // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (112). – С. 100-102. – ISSN 1560-4926
924813
  Данко Д.В. Нові аспекти викладання соціальної медицини та організації охорони здоров"я в рамках кредитно-модульної системи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 152-154. – (Серія " Медицина" ; вип. 1 (55)). – ISSN 2415-8127
924814
  Возняк Д.К. Нові аспекти використання флюїдних включень у відтворенні РТ-умов мінералоутворення / Д.К. Возняк, В.О. Сьомка, В.М. Бельський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 24-35 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2519-2396
924815
  Бобровник С. Нові аспекти дослідження теорії судової влади // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 2 (73). – С. 337-339. – ISSN 1993-0909
924816
  Ольховая Ю.І. Нові аспекти зовнішньої політики Французької Республіки в рамках НАТО та Євросоюзу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 277-280


  Викладено окремі положення "Білої книги" Французької Республіки, проаналізовано заходи французького військово-політичного керівництва щодо співробітництва в області оборони та безпеки в рамках Європейського Союзу та НАТО, а також вимоги до застосування ...
924817
  Нікончук М.Г. Нові аспекти інтерпретації ранніх соціально-фантастичних романів Г. Уелса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 144-148. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається проблема відношення особистості та сучасної цивілізації. На матеріалі ранніх фантастичних творів Г. Уелса робиться спроба проаналізувати новий, активно-гуманістичний аспект цієї проблеми, що показує фантаста-соціолога в новому ракурсі - ...
924818
  Нікітіна Ф.О. Нові аспекти компаративістики (перспективи концептології) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 116-118. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується можливість використовувати концептологію у компаративістиці. В статье исследуется возможность использовать концептологию в компаративистике. The article investigates the possibility to use the conceptology in the ...
924819
  Стусенко О. Нові аспекти молодіжного роману // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 144-150. – ISSN 0208-0710
924820
  Білявський Г.О. Нові аспекти теорії і практики гармонійного розвитку в умовах глобалізації у контексті національної безпеки / Г.О. Білявський, В.О. Межжерін // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 192-102. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
924821
  Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.18-21
924822
  Галиця І.О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії / І.О. Галиця, І.Л. Мельник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 155-161. – ISSN 1562-0905
924823
  Захарчин Г.М. Нові аспекти управління персоналом в умовах побудови громадянського суспільства / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 254-259. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні ознаки громадянського суспільства та їх вплив на управління персоналом. Охарактеризовано нові принципи управління персоналом в умовах розбудови громадянського суспільства. The article considers the key features of civic ...
924824
  Веременко А. Нові бази, нові можливості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 1608-6422
924825
  Ключина П. Нові байки. / П. Ключина. – К., 1960. – 64с.
924826
  Талалаєвська М. Нові бачення просторових рішень бібліотек (за матеріалами зарубіжних і українських інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 20-22


  За матеріалами зарубіжних і українських інтернет-джерел
924827
  Коцюба Г.М. Нові береги / Г.М. Коцюба. – 2-е. – Харків, 1933. – 308с.
924828
  Забашта Л.В. Нові береги / Л.В. Забашта. – Київ, 1950. – 212 с.
924829
  Коцюба Г.М. Нові береги : роман / Г.М. Коцюба. – Київ : Художественная литература, 1959. – 466с.
924830
  Коцюба Г.М. Нові береги : Роман. Оповідання / Г.М. Коцюба. – Київ : Дніпро, 1972. – 607с.
924831
  Гостюк М. Нові біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 79-83. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
924832
  Приказюк Н. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні / Н. Приказюк, Т. Моташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні аспекти автотранспортного страхування. Проаналізовано розвиток автотранспортного страхування з позиції інноваційних заходів, що в ньому здійснюються, у світі. Виявлено актуальні проблеми та окреслено нові вектори розвитку ...
924833
   Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 243, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
924834
  Кондрацька Н.М. Нові вектори розвитку місцевого самоврядування в Україні // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 84-87. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
924835
  Власенко Ф.П. Нові вектори соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 48-51


  Здійснено соціально-філософський аналіз соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій та виявлено особливості й спрямованості означеного процесу. Обґрунтовано, що в сучасному суспільстві особливості соціалізації пов"язані з кризою її ...
924836
  Шевченко І. Нові вибои за старими правилами: коли Рада візьметься за Виборчий кодекс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 12. – ISSN 1992-9277
924837
  Новохатський К.Є. Нові видання листування академіка В.І. Вернадського з української тематики // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 187-193. – ISSN 0320-9466
924838
   Нові видання працівників факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 100-101. – (Серія права ; № 15)
924839
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1996
924840
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1997
924841
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1998
924842
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 1998
924843
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 1998
924844
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 1998
924845
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 1998
924846
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 1998
924847
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 1998
924848
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 1998
924849
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 1998
924850
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 1998
924851
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 1998
924852
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 1998
924853
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 1998
924854
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 1998
924855
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 1998
924856
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 1998
924857
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 1998
924858
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 1998
924859
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 1998
924860
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 1998
924861
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 1998
924862
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 1998
924863
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 1998
924864
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 1998
924865
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 1998
924866
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 1998
924867
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 1998
924868
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 1998
924869
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 1998
924870
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 1998
924871
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 1998
924872
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 1998
924873
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 1998
924874
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 1998
924875
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 1998
924876
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 1998
924877
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1999
924878
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2000
924879
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2001
924880
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2004
924881
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2004
924882
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 2004
924883
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 2004
924884
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2004
924885
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2005
924886
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2005
924887
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2005
924888
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2005
924889
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2005
924890
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 2005
924891
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2005
924892
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2005
924893
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2005
924894
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2005
924895
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2005
924896
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2005
924897
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2005
924898
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2005
924899
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2005
924900
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 2005
924901
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 2005
924902
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 2005
924903
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2006
924904
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2006
924905
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2006
924906
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2006
924907
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2006
924908
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2006
924909
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2006
924910
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2006
924911
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2006
924912
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2006
924913
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2006
924914
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2006
924915
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2006
924916
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2006
924917
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2006
924918
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2006
924919
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2006
924920
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2006
924921
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2007
924922
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2007
924923
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2007
924924
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2007
924925
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2007
924926
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2007
924927
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2007
924928
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2007
924929
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2007
924930
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2007
924931
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2007
924932
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2007
924933
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2007
924934
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2007
924935
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2007
924936
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2007
924937
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2007
924938
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2007
924939
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2011
924940
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2011
924941
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2011
924942
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2011
924943
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2011
924944
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2011
924945
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2011
924946
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2011
924947
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924948
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2012
924949
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924950
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924951
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924952
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924953
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924954
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924955
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924956
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924957
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924958
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924959
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924960
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924961
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
924962
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2013
924963
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2013
924964
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2013
924965
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2013
924966
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2013
924967
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2013
924968
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2013
924969
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2013
924970
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2013
924971
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2013
924972
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2013
924973
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2013
924974
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2013
924975
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2013
924976
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2013
924977
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924978
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924979
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924980
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924981
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924982
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924983
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924984
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924985
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2013. – (Національна бібліографія України)
924986
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924987
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924988
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924989
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924990
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924991
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924992
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924993
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924994
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924995
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924996
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924997
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924998
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2014. – (Національна бібліографія України)
924999
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2014. – (Національна бібліографія України)
925000
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2014. – (Національна бібліографія України)
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,