Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
928001
  Ніколаєнко О. "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років 19 ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36.


  "Органічна праця" - це загальна назва польського суспільно-політичного руху. У 1834 р. в Києві відкрився Ун-т Св. Володимира. Більшість студентства в перші роки існування закладу становила польська молодь - у 1838-1862 рр. у середньому 52,6 % поляки.
928002
  Ніколаєнко Ольга "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст.
928003
  Кіндратець О.М. "Органічність" демократичної та авторитарної моделі модернізації // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
928004
  Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля / Р.К. Луканин. – М., 1984. – 303с.
928005
  Аскер А. "Оргузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-дина и "Родословная туркмен" Абу-л-гази хана Хивинского об истории огузов // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 44-48. – ISSN 0130-6936
928006
   "Орден Святого Пантелеймона": визнання найкращих медиків країни // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (144). – С. 50-51. – ISSN 1729-2344


  Відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден Святого Пантелеймона" є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров"я.
928007
  Іванишин П. "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 111-115
928008
   "Орієнтири виборців" - моніторинг реалізації передвиборчих обіцянок народних депутатів у законотворчому процесі (підсумки 4-ї сесії Верховної Ради України 4 скликання) / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус, Д. Ковриженко, Д. Котляр, С. Панцир. – Київ : Міленіум, 2004. – 106с. – ISBN 966-8063-43-X
928009
  Лазебна М. "Орієнтуйтесь на потреби ринку праці" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 114). – С. 9
928010
  Огризко Володимир "Орієнтуючись на конкретику" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-5


  За матеріалами підсумкової прес-конференції "Про зовнішньополітичну діяльність Міністерства закордонних справ України у 2008 році та пріоритетні напрями на 2008 рік.
928011
  Андрухович Ю. "Орім свій переліг... І сіймо слово" // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.2-4
928012
   [Орест Левицький] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 205. – ISSN 0869-3595
928013
  Елітіс О. [Орієнтири / Одісей Елітіс. – 13-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 152 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-88-3
928014
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
2. – 1926. – 1108с.
928015
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
3. – 1927. – 840 с.
928016
  Петрик І.І. Організаційна і воєнно-технічна робота більшовицьких організацій / І.І. Петрик. – Київ, 1959
928017
  Каращук Л.М. Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю.Г. Семенова / Л.М. Каращук, В.Ю. Конотопчик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 62-68. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
928018
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 2. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
928019
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
928020
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (4). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
928021
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (5/6). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
928022
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (7). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
928023
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (8). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
928024
  Лисюк В.М. Організаційна структура логістики товарних ринків / В.М. Лисюк, М.Л. Тараканов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 214-224. – ISSN 2524-003X
928025
  Поліщук М. Організаційна структура римського легіону періоду республіки (IV - I ст. до н.е. ) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 263-267
928026
  Подкопаєв С.В. Організаційна структура системи органів прокуратури України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 69-76. – ISSN 2220-1394
928027
   Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
928028
   Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти / Ю.А. Байдак, О.М. Загорка, В.В. Гамора, В.В. Коваль // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-22
928029
  Коробка В.М. Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 200-205. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Обгрунтовано особливості та методи трансферу і комерціалізації інноваційної продукції в Україні та за кордоном і розкрито їх роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Обоснованы особенности и методы трансфера и коммерциализации ...
928030
  Корнєва Н.О. Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні / Н.О. Корнєва, Н.В. Данік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 122-126. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто і досліджено організаційне забезпечення механізмів фінансово-кредитних інститутів в Україні. Визначені основні питання специфіки організації і функціонування системи фінансово-кредитних інститутів в ринковій економіці. Сформовані ...
928031
  Корнілова І. Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві / І. Корнілова, В. Святненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні питання організаційного забезпечення управління інтелектуальної власності на підприємстві. Визначено сутність, цілі, завдання організовування інтелектуальної власності. Виділено його особливості, фактори впливу на вибір ...
928032
  Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства : навч. посібник / В.П. Кукоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 420, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. - Предм. покажч.: с. 404-407. – Бібліогр.: с. 413-418. – ISBN 978-966-483-207-3
928033
  Іванов Д. Організаційне становлення та початок діяльності комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 466-469. – ISBN 978-966-171-893-6
928034
  Криворученко З.Р. Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в Україні / З.Р. Криворученко, В.В. Серенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
928035
  Хмирова А.О. Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 104-108. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
928036
  Гладка В.В. Організаційний фундамент системи органів державного фінансового контролю // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 81-85. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
928037
  Макарець М.В. Організаційні аспекти розвитку фізики в університеті: історичний огляд і перспектива // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 81-82
928038
  Гаман С.М. Організаційні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 41-49. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
928039
  Шишка О.Р. Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 225-228. – ISSN 2219-5521
928040
  Демуз І. Організаційні засади діяльності "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898 - 1918 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 64-75
928041
  Сафонова С. Організаційні засади підготовки дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-105. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано проблему визначення підготовки дітей-сиріт до переходу в різні форми життєвлаштування. Встановлено, що на законодавчому рівні процедура такої підготовки не прописана, лише практичний досвід має певні зрушення. Визначено, що під ...
928042
  Ганюкова А. Організаційні засади побудови системи cтатистичних показників середньої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру та зміст статистичного забезпечення аналізу середньої освіти. Особливу увагу приділено організаційним засадам побудови системи статистичних показників стану та тенденцій розвитку досліджуваного явища. Подано систему ...
928043
  Білецька І. Організаційні засади та зміст раннього іншомовного навчання у США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 141-147. – ISSN 2308-4081


  Високорозвинені країни світу, зокрема Сполучені Штати Америки, визначили ряд завдань у всьому комплексі політичних, економічних, соціальних, культурних питань, а також у галузі освіти для створення толерантного співтовариства. Одним із пріоритетних ...
928044
  Гринько Т.В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 51-54. – ISSN 1728-6220
928045
  Марценюк Л.В. Організаційні моделі управління туристичним бізнесом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 2306-6806
928046
  Божко С.О. Організаційні основи зовнішньої політики Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 51-57


  В статті розглядаються роль і місце державних інституцій Швеції в процесі прийняття зовнішньополітичних рішень. З"ясовуються найголовніші фактори впливу на зовнішню політику Швеції.
928047
  Андрієнко М.В. Організаційні особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-13. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні особливості дійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України), систематизація яких дозволила структурувати вертикаль державного управління сферою пожежної безпеки, ...
928048
  Губені Ю. Організаційні особливості становлення фонду економічної підтримки сільського господарства в Чеській Республіці / Ю. Губені, М. Сватош // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
928049
  Кропивко М.М. Організаційні особливості створення родових садиб як альтернативної форми розвитку господарств населення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 24-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
928050
  Захарченко Т. Організаційні питання діяльності постійно діючого третейського суду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
928051
  Петрова І.А. Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 214-218. – ISSN 1727-1584
928052
  Бережна К.С. Організаційні трансформації публічних бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 68-76. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Досліджено організаційні зміни, що відбулися в діяльності публічних бібліотек на сучасному етапі інформатизації суспільства. Розглянуто трансформації в організаційній структурі публічних бібліотек. Висвітлено актуальні зміни в штатному розписі. ...
928053
  Міхневич Л.В. Організаційні форми наукових юридичних досліджень // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 54-63. – ISBN 978-966-483-563-0
928054
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : навч. посібник / Людмила Токарук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114. – ISBN 978-617-640-222-0


  В пр. №1702161 напис: Студентській бібліотеці Інституту філолог. на добру згадку. Підпис. 10.11.15 р.
928055
  Ілларіонов О.Ю. Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень угоди про асоціацію з Європейським Союзом // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 34-43. – ISSN 2414-4207
928056
  Богач Л.В. Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 41-46. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано організаційно-економічні особливості та пріоритети функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель, досліджено тенденції та можливості подальшого вдосконалення земельних орендних відносин.
928057
  Маляревський Ю.Д. Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств : монографія / [Ю.Д. Маляревський, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 176-204. – ISBN 978-966-2194-59-3
928058
  Буряк А.А. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 188-195. – ISSN 2313-4569
928059
  Череп Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення / Череп, А..В, Д.В. Крилов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 102-108. – ISSN 2306-546X
928060
  Захарченко С.В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів: кластерний підхід // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 37-39
928061
  Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України : монографія / О.П. Жук, Г.І. Тибінка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 227, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-397-291-1
928062
  Нікітін Ю.О. Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок підприємства водного транспорту України / Ю.О. Нікітін, Рукас-Пасічнюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 61-66. – ISSN 2309-1533
928063
  Бутенко Н.В. Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 248-254. – ISSN 2222-4459
928064
  Татарчук Т.М. Організаційно-економічний механізм формування діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України у напрямі трасферу технологій, інновацій, знань // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 144-157
928065
  Настич Т.П. Організаційно-економічні засади розвитку освітньої діяльності вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 43-47. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
928066
  Криворук Б.М. Організаційно-економічні засади функціонування процесу контролю якості сільськогосподарської продукції: вітчизняні реалії та виклики сьогодення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
928067
  Воронкова І.Ю. Організаційно-економічні основи управління кластероутворенням // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 183-189. – ISSN 2308-6912


  Процес формування кластерів сприяє економічному розвитку взаємодіючих підприємств, організацій та установ регіону, забезпечуючи інноваційну модель господарювання. У межах функціонування кластеру стає можливим підвищення їх продуктивності, ...
928068
  Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 2 (31))
928069
  Богдан О. Організаційно-економічні передумови підвищення потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано структуру потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України. Досліджено науковий потенціал та виробничі потужності АПК з метою виявлення суттєвих диспропорцій, що стають на заваді науково-виробничій ...
928070
  Плинокос Д.Д. Організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг і підготовки фахівців за кордоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 102-107. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто формування на світовому ринку країн-продавців та країн-покупців специфічного товару - освітніх послуг. Висвітлено організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг та підготовки фахівців за кордоном, зокрема розглянуто ...
928071
  Сиротюк Г. Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 102-103 : фото
928072
  Ніколаєску І.О. Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 147-152. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність і структуру науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічного феномену. Виділено організаційну структуру наукового товариства магістрантів, подано його мету, завдання, функції, принципи, ...
928073
  Осьмук Н.Г. Організаційно-інституціональні засади забезпечення якості вищої освіти в сучасній Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.142-144. – ISBN 978-966-698-191-5
928074
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
928075
  Скоп Х. Організаційно-методичне забезпечення переоцінки нематеріальних активів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 303-311. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
928076
  Ніколаєнко В.В. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11-18-річного віку: порівняльний аналіз / В.В. Ніколаєнко, О.В. Байрачний // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 79-83. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що вивчення питань, пов"язаних з удосконаленням системи підготовки спортивного резерву у футболі, завжди були та залишаються актуальними та практично значущими. Мета дослідження - здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних ...
928077
  Мошковська О.А. Організаційно-методичні принципи управлінського обліку на виробничих підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 202-207. – ISSN 2309-1533
928078
  Черниш С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 307-314. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
928079
  Шевчук О. Організаційно-педагогічна діяльність Іларія Карбулицького в розбудові українського шкільництва на Буковині // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 115-118. – ISSN 1994-4845


  Карбулицький Іларій Іванович — педагогічний та громадський діяч, публіцист, письменник, член Української національної ради ЗУНР.
928080
  Хоменко М. Організаційно-педагогічна діяльність професора Валентини Борисенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 10-14
928081
  Пухальська Г. Організаційно-педагогічні проблеми підготовки майбутніх пілотів цивільної авіації у ВНЗ авіаційного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
928082
  Фрицюк В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
928083
  Адамська І. Організаційно-правова діяльність радянської влади щодо створення системи охорони здоров"я в Україні (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політику комуністичної партії та уряду УСРР в сфері охорони здоров"я. У 1920-х роках більшовики намагалися організувати власну модель цієї галузі. Вже у 1918 р. вони почали формувати систему державного контролю над нею. За зразок ...
928084
  Поліщук В.А. Організаційно-правове забезпечення державної підтримки промислового садівництва в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 244-250. – ISSN 2306-9082
928085
  Кульчій І.М. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників : монографія / І.М. Кульчій ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2015. – 168, [2] с. – Бібліогр.: с. 140-165. – ISBN 978-966-2740-63-9
928086
  Люшин В. Організаційно-правове забезпечення охорони особливо цінних земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 23-27
928087
  Новак А. Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 40-45. – ISSN 2414-4436
928088
  Лещенко В.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лещенко Віктор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
928089
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-32. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню правових механізмів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з урахуванням змін та доповнень, запроваджених відповідно до Лісабонського договору. Спеціальна увага приділена питанням ...
928090
  Іжа М.М. Організаційно-правовий механізм регіональної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
928091
  Стешенко Т.В. Організаційно-правові аспекти виборчого процесу по виборах народних депутатів України / Т.В. Стешенко, М.Г. Коваленко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 27-33. – ISSN 2224-9281
928092
  Бевз О.В. Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 234-244. – ISSN 2227-796X


  Використовуючи напрацювання наук адміністративного, екологічного та земельного права, автор розкриває особливості системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення. У ...
928093
  Андрійко О.Ф. Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 306-313. – ISSN 0869-2491
928094
  Проневич О.С. Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 152-162. – ISSN 1999-5717
928095
  Євтушенко І.В. Організаційно-правові засади взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями під час врегулювання збройного конфлікту на території України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 43-52. – ISSN 2078-3566
928096
  Сердюк С.А. Організаційно-правові засади державного регулювання обігу земель державної власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 120-124. – ISSN 2220-1394
928097
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-383. – ISBN 978-617-673-439-0
928098
  Проскуряков К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-85. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто організаційно-правові засади державно-службових відносин в Україні із залученням конституційного права, теорії держави і права, науки управління та інших галузей знань. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку державної служби ...
928099
   Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
928100
  Ліхтер М.П. Організаційно-правові засади забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 343-346. – ISBN 978-966-7957-18-6
928101
  Гайдай М.Г. Організаційно-правові засади здійснення перекладу міжнародних стандартів фінансової звітності / М.Г. Гайдай, М.Ю. Очеретна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 108-121 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
928102
  Шпортюк Н. Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 278-288
928103
  Петрусь Т.В. Організаційно-правові засади освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи в Україні / Т.В. Петрусь, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 260-263
928104
  Горенко А.Г. Організаційно-правові засади освоєння озброєння та військової техніки / А.Г. Горенко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 242-248
928105
  Саєнко В.О. Організаційно-правові засади освоєння ракетно-космічної галузі / В.О. Саєнко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 333-337
928106
  Сопільник Р.Л. Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 100-105. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
928107
  Борець Л.В. Організаційно-правові засади створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 231-236
928108
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 182 л. – Додатки: л. 153-155. – Бібліогр.: л. 156-182
928109
  Губар О.В. Організаційно-правові засади функціонування міжнародної системи забезпечення біологічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 39-61. – ISSN 2415-7732
928110
  Бойко О. Організаційно-правові заходи протидії екстремізму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7220-78-6
928111
  Нашинець-Наумова Організаційно-правові методи забезпечення інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 21-24
928112
  Кільніцький О. Організаційно-правові особливості спортивного туризму та мультиспорту / О. Кільніцький, Ю. Грабовський, І. Маляренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-55. – ISBN 978-966-2328-98-1
928113
  Чумак В.В. Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 102-106. – ISSN 1727-1584
928114
  Подоляк-Богачек Організаційно-правові та формально-юридичні властивості антикорупційного механізму, релевантні моделі публічної влади у Київської Русі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 351-355. – ISSN 2072-8670
928115
  Петрик М.Д. Організаційно-правові умови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-183
928116
  Заяць Р.В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 81-86. – ISSN 2221-1055
928117
  Васильєв Є.О. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні підходи до виникнення, становлення і розвитку // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 15-28. – ISSN 2413-1342
928118
  Дударенко В.В. Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 110-116. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
928119
  Мороз Р.А. Організаційно-психологічні засади волонтерської допомоги в Україні / Р.А. Мороз, П.А. Казар"ян // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 192-196
928120
  Олтаржевський Д.О. Організаційно-редакційні аспекти діяльності корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 149-153


  У статті розглянуто особливості редакційного менеджменту корпоративної преси, питання організа ційної структури, кадрового забезпечення та взаємодії з аудиторією. The article considers the features of editorial management of corporate media, as well ...
928121
  Архірейський Д.В. Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923–1924 рр. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 46-54. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
928122
  Прокопенко Н.М. Організаційно-тактичні засади розслідування злочинів, пов"язаних з незаконним збутом наркотиків : монографія / Н.М. Прокопенко. – Харків : Панов, 2016. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-09-4
928123
  Євтухова Т.О. Організаційно-технологічне управління ефективністю функціонування регіональних систем комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Євтухова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
928124
  Мар"їна О.Ю. Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 111-118


  Розглядаються питання організаційно-управлінських комунікацій у процесі формування регіональних бібліотечних систем. Викладено основні принципи, механізми управління комунікаційними процесами в регіональних бібліотечних системах.
928125
  Шолом А.С. Організаційно-функціональна структура ГАТТ/СОТ та її спряження із системою міжнародних інституцій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 24-31. – ISSN 2222-4459
928126
  Сіньова Л.М. Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду "Пам"ять, відповідальність і майбутнє" // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 298-304. – ISSN 2306-9082
928127
  Кобєлєв М О. Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються напрями й особливості організаційно-функціональної трансформації системи соціальних комунікацій як фактора розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек
928128
  Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 158-164. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
928129
  Кузнецова С.А. Організація бухгалтерського обліку за стадіями облікового процесу // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 107-118. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
928130
  Лиско Н.А. Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 2306-6806
928131
  Казан П.І. Організація взводних (ротних) опорних пунктів в умовах розтягнутого фронту оборони у ході ведення АТО / П.І. Казан, В.І. Заболотнюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 9-10
928132
  Осадчук С. Організація викладання церковного права в Національному університеті "Одеська юридична академія" // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 180-186. – ISSN 1561-4999
928133
   Організація виробництва : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.О. Пашнюк, О.П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-192
928134
  Штефан Л. Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 32-35. – ISSN 1562-529Х
928135
   Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / [ І. Агібалов та ін. ; відп. ред. В. Гордєйко ; упоряд. М. Мурашова ; наук. ред. О. Кожушко]. – Київ : ПРООН в Україні, 2012. – 116 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-115 та в підрядк. прим.
928136
  Сагайдак Р.А. Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 326-333. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
928137
  Ставицький А.В. Організація дистанційного навчання в Україні та світі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 95-98. – ISSN 2078-1016


  У статті аналізуються можливості впровадження дістанційного навчання у вітчизняних університетах.
928138
  Плешивцова М.В. Організація дитячого туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 153-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
928139
  Волошин Ю.О. Організація діяльності європейського парламенту в умовах сучасних інтеграційних процесів / Ю.О. Волошин, Є.В. Годованик // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 99-108. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
928140
  Паславсыса Н.Т. Організація діяльності земельної конституційної юстиції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
928141
  Драган О. Організація діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень. Питання практичної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 22-32
928142
  Вовк Ю.Є. Організація діяльності Ради комісарів – першого уряду Директорії Української Народної Республіки // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 211-216. – ISSN 2227-796X


  У статті на основі протоколів засідань досліджено організацію діяльності Ради комісарів Української Народної Республіки. Наголошується, що це був перший уряд Директорії. В статье на основе протоколов заседаний исследуется организация деятельности ...
928143
  Жилка Н.Я. Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : монографія / Жилка Н.Я., Слабкий Г.О., Чепурнова Н.В. – Київ : [б. в.], 2015. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-122
928144
  Грицик Т.А. Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 218-227. – ISSN 2312-5993
928145
  Твердохліб О.С. Організація доступу громадян до інформації в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-49. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні та правові засади забезпечення доступу громадян до інформації органів державної влади. Охарактеризовано особливості державної інформаційної політики Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі розвитку. Вказано на ...
928146
  Амброзяк О.В. Організація евристичної діяльності учнів основної і старшої школи у процесі формування геометричних понять : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Амброзяк Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
928147
  Демків Х.С. Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 340-343. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
928148
  Харьковий А.О. Організація екскурсії у великому місті на екологічно чистому транспорті (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 300-302
928149
  Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 516 л. – Бібліогр.: л. 399-516 та в підрядк. прим.
928150
  Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток - ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 47-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
928151
  Рутар В. Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 446-458. – ISSN 2078-6077
928152
  Петров А.О. Організація здоров"язбережувального процесу у ВНЗ // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 245-251. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 7)
928153
  Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
928154
  Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 503, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-485-5
928155
  Бранецкі Т. Організація і функціонування Федерального адміністративного суду Швейцарської Конфедерації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 44-52
928156
  Волошина В.В. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
928157
  Сибірцев В.В. Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 72-78. – ISSN 1683-1942
928158
  Мултанівська Т.В. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 30-38. – ISSN 1683-1942
928159
  Ковальчук Ю. Організація квестів у бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 23-24. – ISSN 1811-377X


  Розкривається досвід Рівненської державної обласної бібліотеки в сфері логістики ігрової форми організації дозвілля користувачів - квеста. Використання ігрової форми взаємодії з користувачем, як засобу непрямої реклами відділів та послуг ...
928160
  Верес І.Я. Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 217-221. – ISSN 2219-5521
928161
  Синчук В.Л. Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 46-50. – ISSN 1727-1584
928162
  Козлова В.О. Організація контролю за депозитарною діяльністю як складова системи фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 79-85. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
928163
  Мормиль О.В. Організація метеорологічних спостережень у школі / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
928164
  Реуцький А.В. Організація міжнародного співробітництва правоохоронних органів при розслідуванні злочинів у фінансово-кредитній системі // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 116-119
928165
  Шпак Ю.О. Організація місцевого самоврядування в Японії // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 227-236. – ISSN 1993-0941
928166
  Бурова Т.А. Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено дослідження теоретико-методологічних аспектів формування й функціонування зовнішнього моніторингу діяльності підприємств промисловості. Пропонований підхід, заснований на проведенні поетапного моніторингу, забезпечує можливість в ...
928167
  Іванюта І.В. Організація музейної справи у Франції та ії досвід для України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 271-273
928168
  Зінь Л. Організація навчальних секцій з фізичної культури і спортивного туризму в Львівському інституті економіки і туризму / Л. Зінь, К. Лабарткава, О. Лядик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 343-350. – ISBN 978-966-2328-98-1
928169
  Марчук О.О. Організація навчально-виховного процесу в Острозькій чоловічій гімназії на початку XX століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 73-79. – ISBN 978-966-7359-77-5
928170
  Завальнюк О.М. Організація навчального процесу в Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) : (до 100-річчя заснування вишу) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 15-17


  У повідомленні досліджуються основні організаційні аспекти, пов"язані з проведенням у Кам"янець-Подільському державному українському університеті навчальної праці зі студентами - майбутніми педагогами, юристами, агрономами і священиками.
928171
  Савєльєва О.С. Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 201-206. – ISSN 2076-2429
928172
  Бутковська Н.О. Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – C. 15-19
928173
  Касьян Т.К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині XIX - початок XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Касьян Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницькього. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
928174
  Грищук Ю. Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 101-105. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
928175
  Максименко Л. Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 147-151. – (Серія: Педагогічні науки)
928176
  Солдаткіна Л.М. Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-156. – ISBN 978-617-689-067-6
928177
  Нестор М.В. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю при вивченні хімії, біології, основ екології в Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету / М.В. Нестор, А.Я. Казімірська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 108-114
928178
  Даценко В. Організація науково-дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі / В. Даценко, Н. Хименко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
928179
  Бойчук Т. Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 7-23. – ISSN 2311-9896
928180
  Сафронов О.В. Організація наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України в особливий період / О.В. Сафронов, О.А. Прохоров, М.Ф. Полторак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 211-220
928181
  Давидов Г.М. Організація національних систем аудиту в державах європейського економічного простору // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-611-01-0721-1
928182
  Ларікова Т.В. Організація обліку в бюджетних установах / Т.В. Ларікова, І.С. Шилко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 243-257. – ISSN 2310-9734


  У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на успішність і розвиток діяльності ...
928183
  Литвиненко Е.І. Організація обліку вибуття "нефінансових активів" бюджетних установ як нового комплексного об"єкта обліку в бюджетних установах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 105-108. – ISSN 2306-6806
928184
  Кирильєва Л.О. Організація обліку кредитних операцій у системі управління фінансовими ресурсами / Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 7-16. – ISSN 2312-394X
928185
  Ткаченко С.А. Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб"єктів агропродовольчої сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
928186
  Кравченко О. Організація опіки над дітьми-біженцями: документальні джерела з фондів Російського державного військово-історичного архіву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Актуальність представленої теми спричинена відсутністю досліджень з історії опіки за дітьми, які стали жертвами Першої світової війни. Стаття присвячена вивченню та аналізу документів з Російського військово-історичного архіву, які запроваджуються в ...
928187
  Янішевський С.О. Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 125-131. – ISSN 2306-5664
928188
  Линьов В. Організація освітнього процесу на засадах особистісно орієнтованого навчання: досвід роботи міжнародних шкіл якості (QSI). // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
928189
  Бабченко Н.В. Організація педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Швеції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 209-217. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
928190
  Комарніцький О. Організація педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (1920-1930-ті рр.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 149-168


  Згадується Київський Інститут народної освіти (КІНО).
928191
  Овдін О. Організація перепису населення Великої Британії 2011 р.: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 181-189
928192
  Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Наталія Самохіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 13-17. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються наукові та технологічні аспекти організації електронних інформаційних ресурсів. Проаналізовано особливості формування, наукового опрацювання та обслуговування повнотекстовими електронними документами. Визначено найближчі ...
928193
  Кравченко О. Організація податкового контролю в умовах реформування економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 113-117. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
928194
  Крупка М. Організація податкового контролю в умовах розвитку економіки України / М. Крупка, З. Щепанюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 285-290. – ISSN 2078-5860
928195
  Солнцева Х.В. Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 69-73. – ISSN 1727-1584
928196
  Мілашовська О.І. Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства регіону / О.І. Мілашовська, А.В. Грянило, Е.П. Балог // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 161-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
928197
  Романенко О.В. Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевір" Межигірського району Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 305-311. – Бібліогр.: 6 назв.
928198
  Костюк В.Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 170-177. – ISSN 2306-9082
928199
  Фаюк Г.В. Організація проектної діяльності на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 7/8 (449/450). – С. 2-6
928200
  Пилипенко Н.М. Організація професійної діяльності практичного психолога-початківця вищого навчального закладу // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 4-16
928201
  Козіна І.В. Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
928202
  Бортнікова О.Г. Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 253-257. – ISSN 2076-1554
928203
  Шумський О.Л. Організація процесу іншомовної підготовки студентів ВНЗ з використанням засобів інформаційних технологій // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 152-154
928204
  Баханов К.О. Організація процесу навчання історії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 12 (364). – С. 6-9
928205
  Надточій Н.О. Організація процесу формування академічних компетенцій в освітньому середовищі ВНЗ / Н.О. Надточій, В.М. Ємельянова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 89-97. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
928206
  Скопненко Ю.Г. Організація публічної влади в столичних містах Європейських держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 288-292. – ISSN 2219-5521
928207
  Романуха З. Організація роботи віртуальних довідкових служб у бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України. - // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 327-339. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
928208
  Петрова І. Організація роботи з електронними зверненнями громадян в сучасній Україні / І. Петрова, Д. Тімотіна // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 95-100. – ISSN 2306-4323
928209
  Орещенко А.В. Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 52-61


  У статті викладено призначення атласу і його цільову аудиторію. Описано організаційну складову робочого процесу, яка має бути врахована під час проектування методики для створення таких картографічних творів. Головну увагу зосереджено на оптимізації та ...
928210
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій на основі програми LTSP. Налаштування сервера, тестування сумісності швидкодії / С.П. Загороднюк, Я.О. Шевченко, О.С. Баужа, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (22). – С. 49-55. – ISSN 2306-6512
928211
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій. Налаштування і підтримка протоколу мережевого завантаження gPXE / С.П. Загороднюк, О.С. Баужа, Я.О. Шевченко, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (23). – С. 56-63. – ISSN 2306-6512
928212
  Яковенко М.О. Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 262-272
928213
  Лозинська І. Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень-вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 21-30. – ISSN 2519-058X
928214
  Герасименко Л. Організація самостійної діяльності майбутніх фахівців авіаційної галузі засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 25-31. – ISSN 1682-2366
928215
  Кобернік С.Г. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 29-35. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Анализ отечественной историко-педагогической литературы середины XIX – начала ХХ века показал, что вопрос ответственности учеников рассматривался как проблема нравственно-этического, национального, патриотического и семейного воспитания. Установлено, ...
928216
  Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей : монографія / О.П. Биконя ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. помилково зазнач.: Монография. – Бібліогр.: с. 370-431. – ISBN 978-966-2188-63-9
928217
  Москаленко А.М. Організація самостійної роботи cтудентів магістри з курсу професійна етика управлінців навчальних закладів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
928218
  Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу "Нова історія країн Азії та Африки") // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 83-89.
928219
  Матвійчук О.В. Організація самостійної роботи студентів по підготовці до лабораторних робіт з фізики з використанням засобів it / О.В. Матвійчук, С.О. Подласов // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 197-200. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
928220
  Загнітко А. Організація самостійної роботи у Всеукраїнському віртуально-лінгвістичному діалозі: лінгвометодологічні та лінгвокомп"ютерні засади
928221
  Лещенко В.В. Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6814
928222
  Добринь С.В. Організація системи управління фінансовими ресурсами підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 37-40. – ISSN 2306-6814
928223
  Шевчук А.В. Організація словникової статті зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської мови: зіставний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 230-235
928224
  Романцова Я.В. Організація соціально-педагогічної діяльності в українських ВНЗ: витоки і сучасність / Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 187-194. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
928225
  Малік М. Організація страхового захисту у аграрному підприємництві - зарубіжний досвід / М. Малік, Г. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-25. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Сільськогосподарське виробництво і дохід від сільського господарства пов"язаний з низкою ризиків. В даній статті розглянуті особливості і характеристики систем агрострахування, що впроваджені в зарубіжних країнах. Проаналізовані можливі форми за якими ...
928226
  Яворська Т. Організація страхового нагляду в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 87-96. – ISSN 1605-2005
928227
  Лозинська І. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 97-111. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
928228
  Вовк С.М. Організація сучасного механізму фінансування охорони здоров"я в умовах трансформаційного періоду країни / С.М. Вовк, В.М. Лобас // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – C. 8-12. – ISSN 2415-8763
928229
  Окіпняк А.С. Організація та вдосконалення навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України / А.С. Окіпняк, В.В. Бурлюк, Р.М. Кирилюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 121-130


  Розглядається проблема викладання дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" у вищих навчальних закладах України в умовах недосконалості і суперечливості окремих положень правової бази у сфері цивільного захисту; незалежного рівня ...
928230
  Орлова О. Організація та ведення бухгалтерського обліку суб"єкта господарювання: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-86. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті виконано дослідження господарсько-правових основ організації та ведення бухгалтерського обліку, визначення поняття організації бухгалтерського обліку, встановлення співвідношення між поняттями "організація" та "ведення" бухгалтерського обліку, ...
928231
  Корольов Ю.О. Організація та діяльність ВНЗ в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 115-116. – ISBN 978-966-328-120-9
928232
  Дишкант О. Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 83-93. – ISSN 1818-5754
928233
  Сквірський І.О. Організація та здійснення громадського контролю у Російській Федерації: питання теорії та практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 52-60. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано як наукові праці з питань організації та здійснення громадського контролю у Російській Федерації, так і відповідне законодавство. Розглянуто основні нормативні акти Російської Федерації, які регламентують вказані питання, а ...
928234
   Організація та методика аудиту : навч. посібник / [І.К. Дрозд та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.К. Дрозд. – Київ : Сова, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-97269-7-1
928235
  Скоп Х. Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 29-40


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
928236
  Тимошенко М.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей / М.М. Тимошенко, І.М. Можарівчська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 159-167
928237
  Заднепровська С. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
928238
  Курач Т.М. Організація та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 30-34 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
928239
  Іваненко О.І. Організація та проблеми фінансового моніторингу в кредитних спілках // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 93-94
928240
  Щегельська Ю.П. Організація та проведення PR-кампаній : навч. посібник освіт.-проф. програми спец. 6.030302 "Реклама і зв"язки з громадськістю" / к. політ. н., доц. Щегельська Ю.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн., Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Фенікс, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143 та в кінці гл. – ISBN 978-966-136-198-9
928241
  Полтавська О.І. Організація та соціальний інститут: проблема співвідношення понять // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 75-80


  Запропоновано критерії розмежування обсягу та змісту понять "організація" і "соціальний інститут" у контексті соціокомунікаційної парадигми розвитку бібліотекознавства.
928242
   Організація та триботехнології авіаремонтного виробництва : монографія / А.П. Кудрін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-966-598-926-4
928243
  Матвійчук А.В. Організація та функціонування інституту самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 383-399
928244
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 247-252. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
928245
  Зельдіс В.В. Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 266-273. – ISSN 2222-0712


  Проаналізовано обсяги світової торгівлі деривативами у розрізі бірж, інструментів та категорій. Констатується, що строковий сегмент біржового ринку в Україні щойно зароджується. Розглянуто передумови, операційні характеристики, регламент торгівлі ...
928246
  Гуцалюк О.М. Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 66-73. – ISSN 2413-9610
928247
  Орчелота О.І. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Орчелота Олена Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214, [42] л. – Додатки: [42] л. – Бібліогр.: л. 189-214
928248
  Дралюк І.М. Організацйіно-правові форми міжнародного співробітництва спецлужб та правоохоронних органів України у сфері протидії корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 114-121. – ISSN 2310-9769
928249
  Бондаренко О.С. Організіційні моделі управління запасами промислових і торговельних підпиємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
928250
  Чорна Н.В. Організіція професійного навчання безробітних як напрям державного регулювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-84. – Бібліогр.: 8 назв
928251
   Організм і космос. – Київ : Радянська школа, 1981. – 73с.
928252
  Поваляєва В. Організм людини потребує загартування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 15 : фото
928253
   Організм як система. – Київ : Наукова думка, 1966. – 147с.
928254
  Марцінковський І. Організована Аркасом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 4-5


  Серед ювілейних дат відродження держави Україна у 2016 - 2018 рр. відзначають 110-річчя від часу заснування й просвітяни Миколаївщини.
928255
  Гула Л.Ф. Організована злочинна група - основа організованої злочинності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 365-375. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
928256
  Чаплинський К.О. Організована злочинна група: поняття та ознаки за українським законодавством // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38.
928257
  Іваненко І.В. Організована злочинна група: сучасне розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
928258
  Медведєв В.С. Організована злочинна діяльність як загроза національній беспеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 109-117. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
928259
  Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 75-82
928260
  Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.130-142
928261
  Бараненко Б.І. Організована злочинність в Україні: (минуле, сучасне, майбутнє) // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 14-23. – ISBN 978-617-616-075-5
928262
  Міняйло Н.Є. Організована злочинність в Україні: стан, структура й особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 118-122. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
928263
  Бортник В.А. Організована злочинність і тероризм / В.А. Бортник, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – ISSN 1609-0462
928264
  Пендюра М.М. Організована злочинність та ії форми як пряма загроза національній і міжнародній безпеці // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 106-107
928265
  Коваленко В.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні / В.В. Коваленко, В.І. Кривенко, О.В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-44. – ISSN 1609-0462
928266
  Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об"єкт міжнародної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Окреслено систему поглядів науковців на проблему організованої злочинності в контексті міжнародної взаємодії; вдосконалено поняття організованої злочинності; розглянуто проблемні питання протидії організованій міжнародній злочинності. Очерчено систему ...
928267
  Шостко О.Ю. Організована злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльна кримінологічна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
928268
  Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
928269
  Геворгян В.М. Організована злочинність у США / В.М. Геворгян. – Київ, 1975. – 81с.
928270
  Лисенко В.В. Організована злочинність як загроза національній безпеці України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-80
928271
  Січень І. Організована злочинність як інструмент "гібридних" воєн Росії // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (10). – С. 20-29
928272
  Черних С. Організована злочинність як об"єкт адміністративно-правової протидії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття організованої злочинності, уточнено її ознаки як об"єкта адміністративно-правової протидії, визначено основні напрями адміністративно-правової протидії організованій злочинності, охарактеризовано основні завдання суб"єктів ...
928273
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт социально-філософського аналізу : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.178-202
928274
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт соціально-філософського аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
928275
  Кальченко Т.Л. Організована злочинність: кримінологічна характеристика та напрями протидії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 133-140
928276
  Кондратішина В.В. Організована злочинність: міжнародно-правові аспекти // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7272-11-2
928277
  Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії ("механістичний" підхід) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 114-120. – (Правознавство ; Вип. 282)
928278
  Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід"ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 76-83
928279
  Бусол О.Ю. Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
928280
  Березовський І.Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 144-153. – ISSN 1609-0462
928281
  Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання та його ознаки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-225. – ISSN 1609-0462
928282
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498 с. – ISBN 966-8968-00-X
928283
  Галій М. Організований голод в Україні 1932-1933 = Organized famine in Ukraine / Микола Галій. – Чікаго ; Нью-Йорк : Український публіцистично-науковий інститут, 1968. – 40 с. – Парал. тит. арк. англ.
928284
   Організований капіталізм. – Х, 1931. – 194с.
928285
  Жбанова К. Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 2309-9356


  У статті висвітлено особливості кримського напрямку організованого набору та переселення робітників у 1950-1960-х рр. На базі архівних джерел досліджено практику укладання трудових договорів серед населення областей країни для відбудови народного ...
928286
   Організований наркобізнес : (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). – Харків : Право, 2005. – 256с. – ISBN 966-8467-57-4
928287
  Єрмоленко С. Організований розум (пам"яті академіка В.М. Русанівського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 28-33. – ISSN 0201-419
928288
  Соболєв О В. Організовані злочинні групи як об"єкт соціологічного аналізу / О В. Соболєв, О.Н. Ярмиш // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-40. – ISSN 1681-116Х
928289
  Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-43
928290
  Ущаповський В.Ф. Організовані злочинні угруповання та їх ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-110.
928291
  Козаченко О.І. Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності / О.І. Козаченко, Е.В. Федосов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 27-31. – ISSN 1609-0462
928292
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 283 арк. – Додатки: арк. 224-283. – Бібліогр.: арк. 178-223
928293
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
928294
  Загробська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А.Ф. Загробська. – Київ : Наукова думка, 1974. – 112с.
928295
  Сокирко О.В. Організовані середовища нейонної пар triton x-100 для концентрування та виділення деяких алкалоїдів / О.В. Сокирко, ЛелюшокС.О // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 31
928296
  Куліченко С.А. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Куліченко С.А., Дорощук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 107с. – ISBN 978-966-439-280-5
928297
  Шамрук О.П. Організованість особистості офіцера пенітенціарної служби: зміст і структура // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 111- 119
928298
  Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
928299
  Шульгина-Іщук Організування першої гімназії імені Т. Шевченка / підготувала до друку О. Леонтович // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8-9


  "Першим директором гімназії був Петро Іванович Холодний, що до того був професором фізики в Політехніченому інституті і директором Комерційної школи в Києві." "...Йосип Юрійович Гермайзе вів історичний гурток. В його гуртку діти пробували писати ...
928300
  Шип Н.А. Організційно-правові засади діяльності Київської духовної академії ( 1819-1919 рр.) / Н.А. Шип ; М-во фінансів України ; Укр. держ ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 48с.
928301
  Пашков С.М. Органіїаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
928302
   Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан) / Ад.А. Алієв, О.Р. Аббасов, А.Дж. Ібадзаде, А.Н. Мамедова // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 13-18 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1682-721Х
928303
  Рябоконь Т.С. Органікостінний мікрофітопланктон і форамініфери київської світи Українського щита : organic-walled microphytoplankton and foraminifera of the Kiev Suite of the Ukrainian Shieid / Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-40 : fig. – Bibliogr.: 16 name
928304
  Лу Е. Органіст / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
928305
  Гриненко І.О. Органічна будова сільськогосподарського виробництва. / І.О. Гриненко. – К., 1972. – 44с.
928306
  Сорока П. Органічна глибина простоти, або в ритмі серця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0868-4790


  Художник Іван Холоменюк
928307
  Смола М.Г. Органічна єдність конституційних прав і обов"язків громадян СРСР / М.Г. Смола, Б.А. Пережняк. – К, 1980. – 16с.
928308
  Сливка С. Органічна єдність системи церковних законів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 129-135. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
928309
  Гоцуляк В. Органічна продукція та перспективи органічного ринку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 371-372. – ISBN 978-617-7069-15-6
928310
  Кресін О.В. Органічна теорія національного права у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 289-300. – ISSN 0896-2491
928311
  Верховський В.Н. Органічна хімія / В.Н. Верховський. – Вид. 13-е. – Київ, 1947. – 151с.
928312
  Цвеєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвеєтков. – К., 1954. – 128с.
928313
  Тюткало І.М. Органічна хімія / І.М. Тюткало. – 2-е вид. – К., 1961. – 204с.
928314
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – К., 1963. – 219с.
928315
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1964. – 236с.
928316
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 6-е вид. – К., 1969. – 255с.
928317
  Маковецький П.С. Органічна хімія / П.С. Маковецький, І.І. Грандберг. – Київ : Вища школа, 1975. – 176 с.
928318
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 18-те вид. – К., 1987. – 175с.
928319
  Цветков Л.О. Органічна хімія : Підручник для 10 класу серед. школи / Л.О. Цветков; Л.О. Цвєтков. – 19-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 222 с. : іл.
928320
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – К., 1990. – 222с.
928321
  Домбровський А.В. Органічна хімія : Навч. посібник / А.В. Домбровський, В.М. Найдан. – Київ : Вища школа, 1992. – 503с. – ISBN 5-11-002504-5
928322
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник для студ. і викладачів вищ. навч. закладів зооветеринарних факультетів / О.І. Кононський. – Київ : Сільгоспосвіта, 1994. – 528с. – ISBN 5-7987-0124-7
928323
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2000. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
928324
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 2-ге вид. – Львів : Центр Європи, 2001. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
928325
  Кононський О.І. Органічна хімія : Практикум: Навч. посіб. для аграрних навч. закладів Ш-1V рівнів акредитації із спеціальностей "Ветеринарна медицина" / О.І. Кононський. – Київ : Вища школа, 2002. – 247с. – ISBN 966-642-104-6
928326
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою):Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
928327
  Глубіш П.А. Органічна хімія : Навчальний посібник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / П.А. Глубіш; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : НМЦВО. – ISBN 966-646-036-X
Ч.1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні. – 2002. – 296с.
928328
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник / О.І. Кононський. – Київ : Дакор, 2003. – 568с. – ISBN 966-95845-4-Х
928329
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
928330
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 3-те вид., стереотипне. – Львів : Центр Європи, 2006. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
928331
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : підручник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн. закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Вид.4-те, стер. – Львів : Центр Європи, 2009. – 868 с. – ISBN 966-7022-19-6
928332
   Органічна хімія : підручник [ для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів ] / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. – Львів : БаК, 2009. – 996 с. – ISBN 966-7065-87-4


  Подано основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглянуто шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
928333
  Гупало О.П. Органічна хімія : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5


  для студентів нехімічних спеціальностей
928334
   Органічна хімія : методичні розробки для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Л.О. Вретік, Т.Г. Єжова]. – Київ : Київський університет, 2010. – 78 с.
928335
  Боднарюк Ф.М. Органічна хімія : навч. посібник : європ. кредит.-трансфер. система навч. процесу ; для студентів напрямів підгот. 6.090101 "Агрономія" та 6.060101 "Будівництво" / Ф.М. Боднарюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-вата природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184
928336
  Біла Є.Є. Органічна хімія : [навч. посібник для студентів хімічних спец. ВНЗ] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 3 : Гетерофункціональні сполуки / Є.Є. Біла, М.Д. Обушак. – 2011. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198
928337
  Бойчук І.Д. Органічна хімія : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька ; Житомир. базовий фармацевт. коледж ім. Г.С. Протасевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-617-505-313-3
928338
  Обушак М.Д. Органічна хімія : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 2 : / М.Д. Обушак, Є.Є. Біла. – 2018. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 243-249. – Бібліогр.: с. 250-251
928339
  Горічко М.В. Органічна хімія : загальний практикум : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / М.В. Горічко, Д.С. Мілохов, О.В. Шабликіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189. – ISBN 978-966-933-053-6
928340
   Органічна хімія в прикладах і задачах. – Київ, 1993. – 192с.
928341
  Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях : навч. посібник / О.О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102
928342
  Мархілевіч К.І. Органічна хімія. / К.І. Мархілевіч, К.Р. Чібісов. – Х, 1932. – 148с.
928343
   Органічна хімія.. – 2-е. – Х.
вип. 1. – 1964. – 16с.
928344
  Реформатський О.М. Органічна хімія. Короткий початковій курс з додатком практичних вправ. / О.М. Реформатський, 1931. – 178с.
928345
  Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Сливка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1]с. : іл. – Бібліогр.: с. 293. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-576-5
928346
  Горічко М.В. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко ; ред. Грицаюк О.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Авт. не вказані на тит. арк. – Бібліогр.: с. 340 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-540-0
928347
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручник для 6-го класу / Л.О. Цвєтков. – 4-е вид. – К., 1972. – 256с.
928348
  Цвєтков Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Цвєтков, л.О. – 70е вид. – К., 1976. – 216с.
928349
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – 15-е вид. – К., 1983. – 176с.
928350
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – К., 1984. – 176с.
928351
  Лаврук М.М. Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 66-75. – ISSN 0868-6939
928352
  Піддубна Д.С. Органічне виробництво - категорія реалізації конституційного положення щодо "якості харчових продуктів" // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 206-207. – ISBN 978-966-7957-18-6
928353
  Кузняк Б.Я. Органічне виробництво - основа здоров"я людей і природи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 76-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
928354
  Любинський О.І. Органічне виробництво продукції тваринництва // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 131-147. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
928355
  Мельник В.О. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 238-241. – ISSN 2219-5521
928356
  Кундрик В.А. Органічне господарювання Європейського Союзу в XXI столітті // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 375-. – ISBN 978-966-2075-11-3
928357
  Піддубна Д.С. Органічне господарювання у 2016 році - головний напрям аграрної політики України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-419-269-6
928358
  Поліщук А.Б. Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 55-63. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто історію становлення органічного землеробства в Україні, проаналізовано його сучасний стан і можливості розвитку в нашій державі. Встановлено, що органічне землеробство є перспективним напрямком економіки держави загалом і для ...
928359
  Павленко О.П. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення / О.П. Павленко, О.Ю. Лещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 17-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
928360
  Сосницька Я. Органічне сільське господарство та його розвиток в Україні: суспільно-географічні аспекти / Я. Сосницька, Ю. Суровцова, О. Цуз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
928361
  Потапенко В.Т. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В.Т. Потапенко, О.М. Потапенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 58-65. – ISSN 2221-1055
928362
  Тележенко Л.М. Органічне харчування / Л.М. Тележенко, С.Л. Колесніченко, Я.Г. Верхівкер // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 20-21 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв
928363
  Ковалевський А.К. Органічний відпад в дібровах лісостепу України : Дис... канд. біолог.наук: / Ковалевський А.К.; Ан УРСР. Ін-т лісівництва. – К, 1952. – 223л. – Бібліогр.:л.214-223
928364
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Посіб.для вчителів / П.А. Глубіш; Мін-во осв.Укра ни.Ін-т змісту і методів навчання.Держ.Академія легко пром-ті Укра ни. – Київ : ІЗМH. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.1. – 1997. – 320с.
928365
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Навчальний посібник / П.А. Глубіш; МОУ. – Київ : ІЗМН. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.2. – 1997. – 220с.
928366
  Маковецкий П.С. і Маковецький Ю.П. Органічний синтез на основі нафти, газу та вугілля / П.С. і Маковецький Ю.П. Маковецкий. – К., 1972. – 48с.
928367
  Дрозд І.П. Органічні відходи і екологічна безпека: пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми / І.П. Дрозд, В.І. Скляренко, А.В. Гулий // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 45-55.
928368
  Мерленко М І. Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та іх вплив на родючість дерново-підзолістого грунту і продуктивність сільскогосподарських культур в умовах Західного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.04 / Мерленко І.М. ; Укр. Акад. аграрн. наук. – Харків, 1985. – 16 с.
928369
  Кириченко О.М. Органічні закони: поняття та ознаки, їх місце в системі джерел права України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-32.
928370
  Буданский С.В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Буданский С. В.; НАН України, Наук.техн. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 1999. – 18л.
928371
  Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі / А.Т. Пилипенко. – К., 1972. – 216с.
928372
  Косінова О. Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 165-171


  У статті розглядається творчість Тараса Шевченка - поета, художника, музиканта, фольклориста-етнографа, археолога, історика. У центрі уваги - синтез літературного, музичного та образотворчого мистецтв у поетичних та прозових творах автора. В статье ...
928373
  Ройзман Л.И. Органная культура Эстонии / Л.И. Ройзман. – Москва : Музгиз, 1960. – 88 с.
928374
  Хрієнко Микола Органний акорд Кунаширу : дива заморські // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 116-117 : Фото
928375
  Иржанов С.Д. Органные культуры в вирусологических исследованиях / С.Д. Иржанов, Я.Е. Хесин. – Москва : Медицина, 1977. – 160 с. : ил.
928376
  Тухсанов Э. Органо-минеральное удобрение на основе аммонизации выветрелых углей и суперфосфата (гумофос) : Автореф... канд. хим.наук: / Тухсанов Э.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1967. – 22л.
928377
  Слісенко О.В. Органо-неорганічні гідрогелі: синтез, властивості, перспективи використання // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 71-85. – ISSN 0041-6045
928378
   Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру / В.Л. Будзінська, С.С. Іщенко, Є.В. Лебедєв, В.В. Мужев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 60-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 0041-6045
928379
   Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро-оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту [хімічна формула] / Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, Є.В. Одинець, А.Г. Білоус // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – С. 99-103. – ISSN 0041-6045
928380
  Абдуллаева Т.М. Органогенез изолированных листьев и возможности его регулирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдуллаева Т.М. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 18 с.
928381
  Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано різновікові органогенні споруди карбону Донецького басейну. Порівняно їх палеотектонічну позицію у Донецькому басейні та в деяких регіонах Європи і Північної Америки. Розглянуто дві основні моделі, які пояснюють виникнення та розвиток ...
928382
  Лупачев А.В. Органогенные надмерзлотно-аккумулятивные горизонты криоземов тундр севера Якутии / А.В. Лупачев, С.В. Губин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 57-68 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
928383
   Органогенные постройки девона Белоруссии. – Минск, 1984. – 236с.
928384
  Болгова Г.В. Органогенные постройки кембрия Южного Тянь-Шаня и их палеоальгологическая характеристика : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.09 / Болгова Г. В.; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геол. и геофиз.). – Новосибирск, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
928385
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А. Дринберг. – М., 1976. – 141с.
928386
  Натансон Э.М. Органозоли металлов в углеводородных средах : Автореф... докт. химич.наук: / Натансон Э.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 29 с.
928387
  Зоетман Б. Органолептическая оценка качества воды = Sensory Assessment of Water Quality / Б. Зоетман ; пер. З. Н. Макаренко. – Москва : Стройиздат, 1984. – 68 с.
928388
  Добринская Л.А. Органометрия некоторых видов рыб Обского бассейна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добринская Л.А. ; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1964. – 18 с.
928389
  Добринский Л.Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Добринский Л.Н.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1962. – 47л.
928390
  Стадник В.І. Органон філософії / В.І. Стадник. – Львів : Логос, 1997. – 56с.
928391
  Гарновский А.Д. Органопсевдогалогениды в современной координационной химии // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-55. – (Хімія ; Вип. 33)


  Обсуждаются свойства и методы получения органопсевдогалогенидов, а также разнообразных координационных соединений на их основе.
928392
  Харитонов Н.П. Органосиликатные композиции / Н.П. Харитонов. – Ленинград, 1980. – 90с.
928393
  Завин Б.Г. Органосиликатные материалы / Б.Г. Завин. – Москва, 1986. – 32с.
928394
  Куприна Н.И. Органоспецифические антигены в печени и экспериментальных гепатомах : Автореф... канд. биол.наук: / Куприна Н.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея АМН СССР. – М., 1965. – 25л.
928395
   Органотерапевтический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типо-Хромо-Литография В.В. Шварц, 1907. – V, 173 с.
928396
  Блюмхардт Александр Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование) : Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Блюмхардт Александр; КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 2002. – 224 л. – Библиогр.: л.: 205 - 224
928397
  Медведев В.Г. Органы власти и управления антисоветских государственных образований Востока и Юга России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.125-134. – ISSN 1811-9018
928398
   Органы власти и управления, осуществляющие руководство отраслями АПК Казахской ССР. – Алма-Ата, 1987. – 90с.
928399
  Крошилов А.А. Органы военного управления на Украине в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Крошилов А.А.; Пермский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 16л.
928400
  Яшин С.В. Органы военных сообщений в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0042-8779
928401
  Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. Документы архивов ФСБ России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-52. – ISSN 0130-3864
928402
  Потарикина Л.Л. Органы государственного контроля Украинской ССР в условиях строительства социализма (1917-1934 гг.) : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01 / Потарикина Л.Л.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1972. – 40л.
928403
  Соколов Д.С. Органы государственного регулирования страхового рынка: их успехи и ошибки (международный опыт) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 31-35. – ISSN 1684-2618
928404
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР / М.Х. Кебеков. – М, 1981. – 102с.
928405
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР и их система. (По материалам Сев.-Осет. АССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 711 / Кебеков М.Х.; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
928406
  Лазарев Б.М. Органы государственного управления в СССР. / Б.М. Лазарев. – М., 1978. – 47с.
928407
  Теплова Н.А. Органы государственного управления промышленностью в СССР / Н.А. Теплова. – М, 1960. – 38с.
928408
  Мозохина А.Г. Органы государственного управления промышленностью в старанах -- членах СЭВ. / А.Г. Мозохина. – М., 1972. – 248с.
928409
  Марчук В.М. Органы государственного управления УССР да современном этапе / В.М. Марчук. – Киев, 1964. – 192 с.
928410
  Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная власть // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-34. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
928411
  Чжан Чжун-линь Органы государственной власти в городах СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чжан Чжун-линь; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 16л.
928412
   Органы государственной власти и государственного управления Калмыцкой автономной области и документирование их деятельности (1920-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов К. Н,; Максимов К. Н,; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1971. – 32л.
928413
  Шеремет К.Ф. Органы государственной власти и управления / К.Ф. Шеремет. – М, 1977. – 48с.
928414
   Органы государственной власти и управления Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 206с.
928415
  Бугай Н.Ф. Органы защиты завоеваний Октября. / Н.Ф. Бугай. – М., 1982. – 176с.
928416
  Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. – Ташкент, 1987. – 182с.
928417
  Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву : автореф. дис. .. канд. юрид. наук / Валеева Р.Х. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
928418
  Сопина Р.Д. Органы КК-РКИ Урала в борьбе за воспитание у рабочих промышленности социалистического отношения к труду в годы первой пятилетки (1928-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сопина Р.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
928419
  Бабичев И.В. Органы местного самоуправления муниципального образования как публично-правовая система: некоторые вопросы институционализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-81. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
928420
  Умаров К.У. Органы милиции - основные органы дознания. (По материалам УзССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Умаров К.У.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 28л.
928421
   Органы народного контроля. – Минск, 1982. – 303с.
928422
  Манукян М.Н. Органы народного контроля в борьбе за построение коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Манукян М.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 34л.
928423
  Горин В. Органы народного контроля в СССР / В. Горин, В. Степанов. – Москва, 1969. – 48с.
928424
  Шорина Е.В. Органы народного контроля СССР в борьбе за укрепление дисциплины и социалистической законности / Е.В. Шорина. – М, 1969. – 38с.
928425
  Карпенко Н.Ф. Органы народного контроля УССР в борьбе за осуществление ленинского плана построения социализма (1920-1934 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Карпенко Н.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 36 с.
928426
  Попов Н.Н. Органы народного контроля. / Н.Н. Попов. – Л., 1968. – 40с.
928427
  Михелькис А.Я. Органы народной власти в восстании, руководимом Емельяном Пугачевым в 1773-1775 годах. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Михелькис А.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 16л.
928428
  Рамазанов Б.Р. Органы народовластия / Б.Р. Рамазанов. – Алма-Ата, 1972. – 112с.
928429
   Органы научно-технической информации стран -- членов центра. – Москва, 1971. – 288с.
928430
   Органы общесвенной самодеятельности как форма социалистической демократии. – М., 1988. – 237с.
928431
  Кулагин Иван Сергеевич Органы партийно-государственного контроля - боевые помощники партии в подъеме промышленного производства (1963-1965 гг.) (На мат. Закарпат., Ивано-Франков. и Львов. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кулагин Иван Сергеевич; Ин-т истории партии КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1973. – 27л.
928432
  Раджабов Р.А. Органы партийно-государственного контроля Азербайджанской ССР в борьбе за построение социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 30л.
928433
  Анисимова Марина Федоровна Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 22 с.
928434
  Анисимова М.Ф. Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики. (1921-1925). : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1991. – 200 л. – Библиогр.: л. 179-200
928435
  Марков В.С. Органы партийного комитета / В.С. Марков. – Москва : Политиздат, 1986. – 142 с.
928436
  Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма / И.М. Москаленко. – Москва, 1981. – 169 с.
928437
  Рыжаков Д.Г. Органы политического сыска дореволюционной России в англоязычной историографии (вторая половина ХХ в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-169. – ISSN 0042-8779
928438
  Ломов В.С. Органы предварительного расследования в Советском государстве до издения Декрета о суде №1 / В.С. Ломов. – Волгоград, 1976. – 47с.
928439
  Мурашин Геннадий Алексанрович Органы прокуратуры в механизме советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01-02 / Мурашин Геннадий Алексанрович; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государсвта и права. – Киев, 1972. – 28л.
928440
  Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства / Г.А. Мурашин. – Киев, 1972. – 178с.
928441
  Маляров М.П. Органы прокуратуры в СССР: Пособ. для слуш. / М.П. Маляров. – М., 1975. – 96с.
928442
  Ковалев В.А. Органы расследования и судебная система Великобритании / В.А. Ковалев. – М, 1985. – 49с.
928443
  Закружный А.А. Органы снабжения и сбыта / А.А. Закружный. – Минск, 1983. – 224с.
928444
  Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе / П.Т. Василенков. – Москва, 1967. – 302с.
928445
  Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления / Ю.М. Козлов. – М, 1960. – 151с.
928446
  Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период / Ц.А. Ямпольская ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 228 с.
928447
  Манохин В.М. Органы советского государственного управления. Вопросы формирования / В.М. Манохин. – Саратов, 1962. – 164с.
928448
  Абова Т.Е. Органы Советского общенародного государства / [Т.Е. Абова, Б.Н. Габричидзе, Т.Н. Добровольская и др. ; редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – 344 с.
928449
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М, 1968. – 38л.
928450
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 38л.
928451
  Айзенберг А.М. Органы социалистического государства / А.М. Айзенберг, М.И. Хмелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1961. – 73 с. – Библиогр.: с. 72 и в подстроч. примеч.
928452
  Чугунов А.И. Органы социалистического контроля РСФСР. 1923-1934 гг. / А.И. Чугунов. – Москва, 1972. – 472с.
928453
  Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
928454
  Астанин Л.П. Органы тела млекопитающих и их работа / Л.П. Астанин. – Москва : Советская наука, 1958. – 352с. : табл., ил.
928455
  Зинуров Р.Н. Органы уголовной юстиции царской России и их взаимодействие в дореволюционный период (1722-1864) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-14
928456
  Повилейко Р.П. Органы управления и инструмент. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1965. – 89с.
928457
   Органы управления и статус гражданина. – Алма-Ата, 1988. – 174с.
928458
   Органы управления отраслью "Геологоия и разведка недр" от Геолкома до Министерства геологии СССР. – Л., 1990. – 686с.
928459
  Зиновьев Ф.В. Органы управления сельскохозяйственным производством / Ф.В. Зиновьев. – К, 1985. – 136с.
928460
  Туй Ван Чан Органы управления туризмом во Вьетнаме // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 146-155. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
928461
  Кошлина М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
928462
  Морозов Л.Ф. Органы ЦКК - НК РКИ в борьбе за совершенствование советского государственного аппарата / Л.Ф. Морозов, В.П. Портнов. – М., 1964. – 220с.
928463
  Минеева Т.Г. Органы чрезвычайной юстиции в эпоху формирования английского абсолютизма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
928464
  Дислер Н.Н. Органы чувст системы боковой линии и их значение в поведении рыб. / Н.Н. Дислер. – Москва, 1960. – 311с.
928465
  Макаренко Ю.А. Органы чувств и автоматы / Ю.А. Макаренко. – М, 1966. – 32с.
928466
  Третьяков Д.К. Органы чувств речной миноги / Д.К. Третьяков. – Одесса, 1915. – с.
928467
  Крейбиг Органы чувств человека / Крейбиг. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. – 134 с.
928468
  Фролов Ю.П. Органы чувств. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1952. – 103с.
928469
  Симкин Л.С. Органы юстиции и суды: борьба с преступностью / Л.С. Симкин. – М., 1988. – 126с.
928470
  Бажанов А.Т. Органы юстиции Парижской Коммуны / А.Т. Бажанов. – Казань, 1971. – 139с.
928471
  Лукашук И.И. Органы, представляющие государство при заключении международных договоров / И.И. Лукашук. – Киев, 1965. – 93с.
928472
  Алферов А.В. Оргатехника / А. В. Алферов, И. С. Резник, В. Г. Шорин ; под общ. ред. проф. В. Г. Шорина. – Москва : Знание, 1973. – 320с. – (Наука и управление 6)
928473
  Павленко В.Н. Оргинизация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических вузах / В.Н. Павленко, Ю.М. Ткаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 98-102. – ISSN 1814-4225
928474
  Українка Л. Оргія : Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-122-1
928475
  Харламова Татьяна Оргкомитет премии: каждый раз - это выход на новые рубежи : лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-31
928476
  Коваленко В.М. та інш. Оргнанізаційно-економічні аспекти розвитку кредитних спілок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.104-109
928477
  Касымбеков Пулатбек Оргнизация автоматизированого решения задач технико-физического планирования сельскохозяйственого производства (на примере сельскохозяйственных предприятий УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Касымбеков Пулатбек ; МВ и ССО УССР , Киевск. ин-т им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1982. – 18 с.
928478
  Прокофьев А.В. Орготехника в АСУ / А.В. Прокофьев. – М., 1975. – 64с.
928479
  Чернявская Е.И. Оргпнизационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия в трансформационной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.286-292
928480
  Тарасов В.Г. Оргструктура и хозрасчет объединений / В.Г. Тарасов. – М., 1983. – 64с.
928481
  Ассонов Г.Ф. Оргструктуры управления в условиях рынка / Г.Ф. Ассонов, Л.В. Бурлакова. – Київ, 1991. – 30с.
928482
  Сергеева Надежда Андреевна Оргтехника : Рек.указ.литературы в помощь лектору / Сергеева Надежда Андреевна. – Москва : Знание, 1977. – 24с.
928483
  Кривоногов Ю.А. Оргтехника / Ю.А. Кривоногов. – Киев, 1978. – 208 с.
928484
   Оргтехника. – М., 1978. – 333с.
928485
   Оргтехника в управлении. – М., 1975. – 183с.
928486
  Качалина Л.Н. Оргтехника на службе управления. / Л.Н. Качалина. – М, 1980. – 64с.
928487
  Исанчурин Р.А. Оргтехнические средства оперативного управления. / Р.А. Исанчурин, И.А. Волкова. – М, 1978. – 136с.
928488
  Сенченко М. Оргтехнології трансформації соціально-політичних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
928489
  Касицкий И.Я. Оргтехплан машиностроительного завода. Основные вопросы методики планирования орг.-техн. мероприятий / И.Я. Касицкий. – М., 1953. – 200с.
928490
  Шутяк Софія Оргуська конвенція допомагає громадським організаціям захищати екологічні права // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 92-95
928491
  Іваничук Роман Орда : Історичний роман / Іваничук Роман. – Київ : Український Центр духовної культури, 1994. – 192с. – 5668. – (Сер."Український історичний роман"). – ISBN 5-7707-5382-7
928492
  Лагунов К.Я. Ордалия. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1970. – 255с.
928493
  Цхадая З. Ордалії : Засіб і мета у поезії Рауля Чілачави // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-143.
928494
  Ковальова С.Г. Ордалії у правосвідомості варварських народів Європи V–VIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 41-44. – ISSN 2219-5521
928495
  Михайленко А.Г. Ордалія : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 350 с.
928496
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Президент України П.О. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова (вихованець ...
928497
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Президент України П. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова орденом "За мужність" III ...
928498
  Светлишин Н.А. Орден "Победа" - полководцам / Н.А. Светлишин. – М., 1988. – 238с.
928499
  Симонова Л.С. Орден в твоем доме / Л.С. Симонова. – М., 1987. – 172с.
928500
  Папазова А.В. Орден єзуїтів в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 107-110. – ISSN 2076-1554
928501
  Резниченко Г.И. Орден за бой. / Г.И. Резниченко. – М., 1987. – 158с.
928502
  Блинова Т.Б. Орден иезуитов в Белоруссии - крупный вотчинник и эксплуататор народных масс : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Блинова Т.Б.; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 30л.
928503
   Орден Італійської республіки вручено ректорові нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  На грудневому засіданні Вченої Ради університету Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо за дорученням Президента Італійської Республіки оголосив про присвоєння Почесного звання Командора і вручив Орден ...
928504
  Земной В.П. Орден Ленина / В.П. Земной. – Саратов : Саратовское краевое изд-во, 1936. – 78 с.
928505
   Орден Ленина на знамени Баку. – Баку, 1980. – 159с.
928506
   Орден на знамени. – Минск, 1985. – 190с.
928507
  Крисюк М. Орден на прапорі / М. Крисюк. – Київ, 1949. – 92с.
928508
   Орден Святого Станіслава : Хроніка: січень-червень 2002. – Київ : Великий Пріорат Ордену Святого Станіслава в Україні, 2002. – 76с.
928509
  Кононенко О.Т. Орден Сестер Бенедиктинок в Україні: витоки і сучасність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  "Орден Сестер Бенедиктинок" - це один з найстаріших середньовіч- них чернечих орденів, котрому виповнилося понад 1500 років від часу його заснування. Важливим для їх розуміння місії та особливостей ор- дену є з"ясування історичних обставин появи ...
928510
  Савицька О. Орден Травня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 11


  Відомого українського перекладача, поета і дипломата Сергія Борщевського нагороджено "За заслуги" Аргентинською Республікою.
928511
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А.Я. Блатин. – 2-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1952. – 88 с. – На обл. авт. не указан
928512
   Орден трудовой славы. – Москва, 1943. – 63с.
928513
  Лазаренко В. Орден УНСО "За заслуги" ("Пустельний хрест") // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 1811-542X
928514
  Тишкевич Є. Ордена вранішнього сонця удостоєні професори КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  За внесок в українсько-японську співпрацю Уряд Японії відзначив чотирьох громадян України, серед яких професори КНУ імені Тараса Шевченка. Орденом Вранішнього Сонця 3 ступеня нагороджені: проф. Інституту філології, зав. кафедри китайської, корейської ...
928515
   Ордена Дружбы народов Академия наук Литовской ССР. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 220 с.
928516
  Петерс Я.Я. Ордена и инфаркты / Я.Я. Петерс. – Рига, 1990. – 148с.
928517
  Кузнецов А.А. Ордена и медали России / А.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1985. – 174с.
928518
  Кузнецов А. Ордена и медали России. Орден Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 232-233. – ISBN 5-7707-1061-6
928519
   Ордена и медали Союза ССР. – Москва : Известия, 1984. – 192 с.
928520
  Васильев А.Н. Ордена и медали СССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1940. – 11с.
928521
  Лобода В.Ф. Ордена и медали СССР : справочник / В.Ф. Лобода, И.П. Каргальцев. – М : Военное издательство, 1950. – 238 с.
928522
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 2-е изд., доп. – М., 1978. – 311с.
928523
   Ордена и медали СССР. – М., 1982. – 236с.
928524
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 302с.
928525
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР. / Г.А. Колесников, М А. Рожков, . – 4-е изд., сокр. – Минск, 1986. – 126с.
928526
   Ордена и медали СССР. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Планета
Вып. 3. – 1975. – 22 л., 8 с. : 22 цветных открытки + 1 обл. + 1 л. тект. вклад.
928527
  Добровольская Л.И. Ордена и награды академика И.И. Косоногова в собрании Государственного Эрмитажа // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 175-182
928528
   Ордена Ленина гражданская авиация. – М., 1967. – 560с.
928529
  Институт Ордена Ленина институт кибернетики / Институт, Киев кибернетики. – Киев, 1976. – 47с.
928530
  Институт Ордена Ленина Институт проблем управления / Институт, проблем управления. – М., 1974. – 120с.
928531
  Фомин А.А. Ордена Ленина колхоз "Грузия" Херсонской области / А.А. Фомин. – Симферополь, 1974. – 152с.
928532
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1953. – 304 с.
928533
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1954. – 312 с.
928534
  Герасимов Д.Д. Ордена Ленина колхоз "Россия" Крымской области / Д.Д. Герасимов. – Симферополь, 1971. – 120с.
928535
   Ордена Ленина Красноярский край. – М., 1968. – 255 с.
928536
   Ордена Ленина Ленинградский военный округ. – Л., 1968. – 568с.
928537
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 2-е, испр. и доп. – М., 1977. – 572с.
928538
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 3-е, испр. и доп. – М., 1985. – 621с.
928539
   Ордена Ленина Московский округ ПВО. – М., 1981. – 319с.
928540
  Чабан Д.Г. и Михеев Е.К. Ордена Ленина совхоз "Герои Сиваша" / Д.Г. и Михеев Е.К. Чабан. – Симферополь, 1973. – 127с.
928541
  Федотов М.М. Ордена Леніна колгосп "Дружба" Львівської області. / М.М. Федотов, М.І. Ярмола. – Львів, 1973. – 80с.
928542
  Гладкоскок Я.Я. Ордена Леніна радгосп "Комінтерн" Харківської області / Я.Я. Гладкоскок. – Х, 1971. – 88с.
928543
  Царенко М. Ордена на фюзеляже // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 26-29. – ISSN 1811-542X


  Использование фалеристических мотивов в качестве авиационных опознавательных знаков.
928544
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1972. – 208с.
928545
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1980. – 223с.
928546
  Матвеев В.В. Ордена Союза ССР / В.В. Матвеев. – К., 1978. – с.
928547
   Ордена Трудового Красного Знамени ин-тут физиологии растений им. К.А. Тимерязвева. – М., 1976. – 64с.
928548
   Ордена Трудового Красного Знамени Институт органического синтеза 1957-1981. – Рига : Зинатне, 1982. – 234 с.
928549
  Институт Ордена Трудового Красного Знамени Институт проблем материаловедения. / Институт, материаловедения. Киев проблем; Трефилов В. И. – К., 1976. – 80с.
928550
   Ордена Трудового Червоного прапора Інститут електрозварювання ім. Б. Є. Патона. – К., 1959. – 159с.
928551
  Білинець П.Ю. Ордена Трудового Червоного Прапора колгосп "За нове життя", / П.Ю. Білинець. – Ужгород, 1973. – 176с.
928552
  Єфімов О.М. Ордени бойової слави / О.М. Єфімов. – К, 1985. – 48с.
928553
   Ордени і медалі Союзу РСР = Ордена и медали Союза ССР / [сост.: В.В. Матвєєв]. – Київ : Вища школа, 1982. – 303 с. : кол. іл. – Назва і текст парал. укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
928554
  Даскалов С.Ц. Орденоносец / С. Даскалов ; пер. с бол. А. Эмильева. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 151 с. : ил.
928555
   Орденоносна Одещина. – Одеса, 1959. – 168с.
928556
   Орденоносні комсомольські організації України. – Київ, 1958. – 136с.
928557
   Орденоносное Оренбуржье. – Челябинск, 1968. – 392с.
928558
  Сафьян Б.И. Орденоносный 2Печатный Двор". / Б.И. Сафьян, З.Б. Марвиц. – М., 1969. – 112с.
928559
  Тырановец В.С. Орденоносный колхоз / В.С. Тырановец, Е.И. Поляруш. – М., 1939. – 80с.
928560
  Боднарюк Б. Орденське чернецтво XI-XIV ст.: епоха розквіту та домінування у західноєвропейському соціумі (I) // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 55-64
928561
  Буйских А.В. Ордер в античній архітектурі : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Буйских А. В. ; АН України, Ін-т археології. – Київ, 1993. – 17 с.
928562
  Костыря И.С. Ордер на вселение: повесть / И.С. Костыря. – К., 1985. – 279с.
928563
  Муратов Н.Г. Ордер на доверие / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1970. – 316с.
928564
  Богданов В.Л. Ордер на квартиру / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – М, 1988. – 207с.
928565
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-61. – ISSN 0130-321Х
928566
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 73-74. – ISSN 0130-321Х
928567
  Туманова З.А. Ордер на мир. Хроника одного дома. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1974. – 191с.
928568
  Гуревич Г.И. Ордер на молодость / Г.И. Гуревич. – М., 1990. – 254с.
928569
   Ордер на убийство. – М., 1990. – 397с.
928570
  Шекли Р. Ордер на убийство : Сборник научно-фантастических рассказов / Р. Шекли. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
928571
  Гарнери А. Ордера гражданской архитектуры: Джакомо Бароцци да Виньола в сопоставлении с Витрувием, Палладио. Серлио и Скамоцци / А. Гарнери. – Киев, 1937. – 132 с.
928572
  Аксеновская Л.Н. Ордерное понимание организационной культуры // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.25-32. – ISSN 0205-9592
928573
  Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги / Е.Ю. Трегубенко; Мин-во образования РФ; Ярославский гос.ун-тет им.П.Г.Демидова. – Ярославль, 2002. – 104 с. – ISBN 5-8397-0234-Х
928574
  Дубинский-Мухадзе Орджоникидзе / Дубинский-Мухадзе. – Изд. 2-е, испр. – М, 1967. – 334с.
928575
  Разгон И.М. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.М. Разгон. – М, 1941. – 332с.
928576
  Сенюшкин К.Д. Орджоникидзеабардский район Таджикской ССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Сенюшкин К.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 28л.
928577
  Дубинський-Мухадзе Орджонікідже / Дубинський-Мухадзе. – Київ, 1970. – 328с.
928578
   Орджонікідзе:. – Київ, 1938. – 292с.
928579
  Величко В.Є. Ординальні ідеали та структурні властивості напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається зв"язок природного часткового упорядкування класів еквівалентностей Гріна із напіврешітками ідеалів (лівих, правих, двобічних) напівгруп.
928580
  Романчик Р.Э. Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко : Биобиблиография / Ромаш Э. Романчик; Тартуский ун-т, Каф. славянской филологии; Вступ. статья А.Ф. Журавлева; Под ред. О.В. Никитина. – Тарту, 2006. – 285с. – Парал. тит. лист на англ. яз.
928581
  Пухов В.А. Ординатор : повести / В.А. Пухов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 207с.
928582
  Мельничук І.А. Ординський та кримський напрями у зовньополітичній стратегії Литви (кінець XIV - кінець XV ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 342-345. – ISBN 978-966-493-676-4
928583
  Ропот В.Ф. Ордовик Белоруссии / Ропот В.Ф., Пушкин В.И. ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т, IGCP IUGS UNESCO, project № 86. – Минск : Наука и техника, 1987. – 233, [1] с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 223-232
928584
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1972. – 242с.
928585
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
2. – 1973. – 100с.
928586
  Ульст Р.Ж. Ордовик Латвии / Р.Ж. Ульст. – Рига, 1982. – 294с.
928587
   Ордовик Приполярного Урала. – Свердловск, 1990. – 196с.
928588
   Ордовик Приполярного Урала : Палеонтология; монография. – Свердловск : УрО АН СССР, 1991. – 241с.
928589
   Ордовик Сибирской платформы. – Новосибирск, 1989. – 214с.
928590
  Четверикова Н.П. Ордовикские и силурийские отложения западной части Центрального Казахстана / Н.П. Четверикова. – М, 1960. – 100с.
928591
  Занин Ю.Н. Ордовикские и силурийские отложения Иркутского амфитеатра / Ю.Н. Занин. – Новосибирск : Наука, 1970. – 219с.
928592
  Каипов А.Д. Ордовикский вулканизм и медноколчеданное оруденение Акбастау-Кусмурунского рудного поля / А.Д. Каипов, А.К. Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 191с.
928593
  Шадрин Леонид Федорович Ордовские отложения северной части полярного Урала и их корреляция с ордовиком уральских субрегионов и других областей : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Шадрин Леонид Федорович; Уральск. науч. центр. – Свердловск, 1979. – 24л.
928594
  Ахонина В.С. Орегон : Бобровый штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 119-126. – ISSN 0321-2068
928595
   Орел-город. – Тула, 1967. – 184с.
928596
  Беляков С. Орел / С. Беляков. – Орел, 1939. – 129с.
928597
  Сидельникова З.Я. Орел / З.Я. Сидельникова. – Орел : Приоркское книжное изд-во, 1964. – 56с. : Ил. – Авт. на обкл. не вказ.
928598
  Федоров С.И. Орел / С.И. Федоров. – Москва, 1969. – 192 с.
928599
  Теодору Р. Орел / Р. Теодору. – Бухарест, 1975. – 48с.
928600
  Эсхель А.А. Орел : поэма / А.А. Эсхель. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1977. – 80 с.
928601
  Шмелев И. Орел : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 16-24


  Справка о писателе Шмелеве Иване Сергеевиче (1873-1950)
928602
  Сатклиф Р. Орел девятого легиона / Р. Сатклиф. – Л., 1990. – 239с.
928603
  Баруздин С.А. Орел и вертолет / С.А. Баруздин. – М., 1979. – 96с.
928604
  Батров А. Орел и Джованни / А. Батров. – Москва, 1956. – 80с.
928605
   Орел и кошка. – М., 1991. – 30с.
928606
  Крылов И.А. Орел и крот / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
928607
  Ракитин В.Г. Орел и осел. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1958. – 46с.
928608
  Перебийніс П. Орел між червоних прапорців // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 12


  Над сторінками книжки "Іван Чендей у колі сучасників".
928609
  Никифоров Г.П. Орел молодой / Г.П. Никифоров. – Владимир, 1962. – 175с.
928610
  Гагиев Г.А. Орел над скалой : стихи, поэма / Г.А. Гагиев; пер. с ингуш. Д.Долинского. – Грозный, 1976. – 74 с.
928611
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335 с.
928612
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце. / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 320 с.
928613
  Алиева Ф.Г. Орел точит клюв о камень. Родовой герб : романы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Михайловой ; ил. Д. Шимилис. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 575 с. : ил., портр.
928614
  Бикчентаев А. Орел умирает на лету : повесть / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 262 с.
928615
  Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест. / Р.В. Кинжалов. – СПб., 1991. – 184с.
928616
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 1. – 1961. – 343 с.
928617
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 2. – 1961. – 334 с.
928618
  Игнатов Ф.Ф. Оренбург - Каспий. Очерк-путеводитель / Ф.Ф. Игнатов, К.В. Телятов. – Алма-Ата, 1978. – 136с.
928619
  Борисов А.Я. Оренбург : справочник-путеводитель / А.Я. Борисов. – Оренбург, 1968. – 167с.
928620
   Оренбургская обл. за 50 лет Советской власти. – Челябинск, 1967. – 138с.
928621
  Шипилов Г.Ф. Оренбургская областная партийная организация в борьбе за освоение целинных и залежных земель (1954-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шипилов Г.Ф.; Казанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Казань, 1953. – 20л.
928622
   Оренбургская параллель. – М., 1978. – 302с.
928623
   Оренбургская ученая архивная коммиссия. Протоколы заседаний за 1901-1907 гг. и отчет за 1907 год : (Рассмотрены ред. ком.). – Оренбург : Типо-лит. Б.А. Бреслина, 1909. – 81 с. – За последующие годы печ. на с. изд.: Тр. Оренб. учен. арх. комис.
928624
  Соколов Д.Н. Оренбургская юра / Д.Н. Соколов. – Пб., 1921. – с.
928625
  Шадрин В.М. Оренбургские казаки на полицейской службе // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.47-50
928626
   Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова. – Москва, 1949. – 416с.
928627
  Варламов С.А. Оренбургские художники. / С.А. Варламов. – Оренбург, 1963. – 88с.
928628
  Даль В.И. Оренбургский край в очерках и научных трудах писателя / Даль Владимир Иванович; [сост.: А.Г. Прокофьева, Г.П. Матвиевская, В.Ю. Прокофьева и др.]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2002. – 480с. – ISBN 5-88788-104-6
928629
  Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя / Даль Владимир Иванович. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2001. – 416с. – 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля посвящается. – ISBN 5-88788-103-8
928630
  Струздюмов Н.Т. Оренбургский платок - пуховязальные места и их обитатели / Н.Т. Струздюмов. – М, 1985. – 207с.
928631
  Уханов И.С. Оренбургский платок / И.С. Уханов. – М, 1976. – 96с.
928632
  Мир-Хайдаров Оренбургский платок / Мир-Хайдаров. – М., 1978. – 223с.
928633
  Аксенов А.В. Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии капитализма в Средней Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аксенов А.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
928634
  Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. / М.Д. Машин. – Саратов, 1984. – 158с.
928635
  Шаблей П.С. Оренбургское магометанское духовное собрание и семейно-брачные отношения у казахов в ХIХ веке: правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается участие ОМДС в правовом регулировании семейно-брачных отношений у казахов. Описана практика межведомственного взаимодействия в условиях существования и применения нескольких правовых систем (адат, шариат, русские законы). ...
928636
  Крючков В.П. Оренбургской области 40 лет / В.П. Крючков. – Оренбург, 1974. – 38с.
928637
  Герасько О. Оренда (аутстафінг) працівників. Як бути, коли закон прийнято, а порядок - ні? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 15
928638
  Гайдуцький П.І. Оренда в агрокомплексі: Запитання і відповіді / П.І. Гайдуцький. – К., 1991. – 206с.
928639
   Оренда в Україні : загальні положення; порядок укладання договору; лізинг та фрахт; орендна плата; оренда землі; діяльність дозвільних органів; судова практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-667-259-2
928640
  Саблук П.Т. Оренда в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, А.А. Фесина. – К., 1991. – 45с.
928641
   Оренда державного і комунального майна // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянув законопроекти щодо оренди державного і комунального майна.
928642
  Семененко Н. Оренда державного майна: окремі аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 36-40
928643
  Пейчев К. Оренда земель державної та комунальної власності в 2009 році (аналіз законодавства) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 11-15.
928644
  Маляр Ю. Оренда земель запасу під забудову - поза аукціоном? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-32.
928645
  Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення : історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.419-422. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
928646
  Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : монографія / Н.В. Ільків; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 296с.
928647
  Кочергіна Н. Оренда земельних ділянок (у тезисах і таблицях) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 98-103.
928648
  Нагинайло В. Оренда земельних ділянок, що належать фізичним особам, крізь призму судової практики. Частина 1 // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 56-61.
928649
  Поліводський О. Оренда земельних паїв. Теорія і практика єдині? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29
928650
  Калініченко А. Оренда землі // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 64-66
928651
  Бородін М.М. Оренда землі (огляд судової практики за матеріалами Апеляційного суду Харківської області) / М.М. Бородін, О.М. Ситник // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 56-65.
928652
  Лобко О.А. Оренда землі в поміщицьких маєтках на Правобережній Україні XIX - початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
928653
  Гривнак К. Оренда землі в Україні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.38-42
928654
  Мірошніченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Наведено історико-правовий аналіз земельно-орендних правовідносин в Україні, розкрито певні правові проблеми, пов"язані з орендою земельних ділянок, запропоновано можливі шляхи розв"язання цих проблем. The article provides the historical analyses of ...
928655
  Фелів О. Оренда землі згідно з законодавчими змінами від 16 вересня 2008 р. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 97-99.
928656
  Фелів О. Оренда землі згідно із законодавчими змінами від 16 вересня 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 32-36.
928657
  Губені Ю. Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств / Ю. Губені, В. Босіока // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-3627
928658
  Деледивка С. Оренда комунальної землі у м. Києві: чи не час бити на сполох? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 26-27
928659
  Литвиненко І.Ю. Оренда як економічна категорія: проблеми дефініції // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 216-227. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
928660
  Івашина Галина Миколаївна Оренда як економічна форма реалізації власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Івашина Галина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
928661
  Сапич В.І. Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
928662
  Щурик М.В. Оренда як напрям оптимізації земельних ресурсів сільського господарства Карпатського макрорегіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
928663
  Шульга Т. Орендна плата за землю як джерела бюджетних доходів, пов"язаних із природокористуванням // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 82-88.
928664
  Морозов Є. Орендна плата за землю: підстава для припинення договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 1992-9277
928665
  Панченко І. Орендна плата за міську землю: економічна природа, способи розрахунку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
928666
  Завадський Й.С. Орендний підряд / Й.С. Завадський. – К., 1990. – 94с.
928667
  Біднина М.М. Орендний підряд / М.М. Біднина. – Київ : Політвидав України, 1990. – 125 с.
928668
   Орендні відносини в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 400с. – шифр дубл. – ISBN 966-7784-64-9
928669
  Ядчук С.В. Орендні відносини на селі / С.В. Ядчук. – К, 1990. – 31с.
928670
  Непиталюк А.В. Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 177-185. – ISSN 2306-546X
928671
  Щурик М. Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-3627
928672
  Каландадзе А. Ореол : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси, 1984. – 422 с.
928673
  Каширгов Х. Ореол : роман / Хапача Каширгов; пер. с кабард. М.Ишкова. – Москва : Современник, 1985. – 335 с.
928674
  Великій А. Ореол Святого Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Березень [№] 5. – С. 6
928675
  Робб Дж. Ореол смерти: роман / Дж. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001890-8
928676
   Ореолы рассеяния месторождений Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 280с.
928677
  Дворников А.Г. Ореолы рассеяния ртути в некоторых районах Центрального донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Дворников А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
928678
  Лизунок М.К. Оресса в огне / М.К. Лизунок. – Минск, 1984. – 128с.
928679
  Заброваниний С. Орест Авдикович - виховник молодого покоління // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254
928680
  Нахлік Є. Орест Авдикович - письменник, літературознавець, педагог / Є. Нахлік; Львів.відділення Ін-туту літератури ім.Т.Шевченка. НАНУ. – Львів, 2001. – 92с. – ("Літературні портрети". Випуск 2). – ISBN 966-02-0651-8
928681
  Кирчів Р. Орест Авдикович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 158-162
928682
  Чижикова Е.Н. Орест Адамович Кипренский / Е.Н. Чижикова. – Л., 1965. – 52с.
928683
  Сарабьянов Д.В. Орест Адамович Кипренский / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1982. – 208с.
928684
  Зименко В.М. Орест Адамович Кипренский 1782-1836 / В.М. Зименко. – Москва, 1988. – 349с.
928685
  Михайлова К.В. Орест Адамович Кипренский, 1782-1836 / К.В. Михайлова. – Л., 1986. – 95с.
928686
  Цимбалюк В.І. Орест Андрійович Цімейко : [некролог] // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 60-65. – ISSN 1998-4235
928687
  Каменский А.А. Орест Георгиевич Верейский / А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1960. – 203 с.
928688
  Гусин И.Л. Орест Евлахов : очерк жизни и творчества / И.Л. Гусин. – Ленинград : Музыка, 1964. – 120 с.
928689
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 11-79. – ISSN 0321-1878
928690
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 44-119. – ISSN 0321-1878
928691
  Паустовский К. Орест Кипренский / К. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 80 с.
928692
  Машковцев Н.Г. Орест Кипренский / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л., 1944. – 20с.
928693
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – Москва, 1975. – 166с.
928694
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – М., 1982. – 48с.
928695
  Кислякова И.В. Орест Кипренский : эпоха и герои / И.В. Кислякова. – М, 1977. – 142с.
928696
  Валицкая А.П. Орест Кипренский в Петербурге. / А.П. Валицкая. – Ленинград, 1981. – 261с.
928697
  Кислякова И.В. Орест Кипренский. Эпоха и герои / И.В. Кислякова. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 144 с.
928698
  Приступа С. Орест Левицький - один з фундаторів Української Академії наук // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 173-174
928699
  Доліновський В.І. Орест Левицький – археограф і джерелознавець // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 142-155. – ISSN 0320-9466
928700
  Крикун Ю. Орест Левицький – дослідник звичаєвого права українців XVI–XVII століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 65-70
928701
  Кушпетюк О. Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 108-112. – ISSN 1998-4634
928702
  Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160-річчя від дня народження // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 197-212.
928703
   Орест Макарович Новицький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 237-238. – ISBN 966-613-240-0
928704
   Орест Михайлович Івасишин : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; [уклад.: П.Є. Марковський, Д.Г. Саввакін ; авт. вступ. ст.: В.М. Надутов, В.А. Татаренко ; відп. ред. В.А. Татаренко). – Львів : Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова, 2016. – 97, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 87-96. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-02-8031-1
928705
  Качуровський І. Орест невідомий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 168-183. – ISSN 0208-0710
928706
  Бардін Г.Б. Орест Новицький - основоположник професійної філософської освіти у Київському університеті Св.Володимира // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 82-83
928707
  Бардин Г.Б. Орест Новицький про предмет та завдання філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема предмету, завдань і призначення філософії.
928708
  Апанасенко Г.Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського процесу : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 08.00.05 / Галина Богданівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
928709
  Апанасенко Галина Богданівна Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико - філософського процесу : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Апанасенко Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. – Бібліогр.: л.158-168
928710
  Ткачук М.Л. Орест Новицький: штрихи до життєпису // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 73-84. – ISSN 1996-9872
928711
  Савенко А.О. Орест Розвтілений: нотатки до інтерпретації образу в збірці "Міт-історема" Й. Сефериса // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 251-258


  У статті на матеріалі збірки "Міт-історема" подано аналіз особливостей використання Й. Сеферисом функціонально-семантичної категорії персональності для конструювання образу деперсоніфікованого ліричного героя. В статье представлен анализ своеобразия ...
928712
  Кирилюк З.В. Орест Сомов - співробітник і друг К. Рилєєва та О. Бестужева // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 28-31. – ISBN 978-966-171-154-8
928713
  Блик О.І. Орест Сомов і "українська школа" в російській літературі XIX століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 53-58


  У статті розглянуто специфіку творчості Ореста Сомова, а саме використання ним фольклорних матеріалів. З"ясовано походження фольклорних вставок у його творчості шляхом порівняльного аналізу художніх творів та записів українського фольклору. Для аналізу ...
928714
   Орест Степанович Ступка : [70] : бібліогр. покажчик. – Львів : [б. в.], 2007. – 58, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Покажчики: с. 44-54. - На обкл.: ІГГГК - Львів 1951. – ISBN 978-966-02-4513
928715
  Хоркавців Я.Д. Орест Теодорович Демків (до 80-річчя вченого) / Я.Д. Хоркавців, О.В. Лобачевська, І.С. Данилків // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 3. – С. 392-393. – ISSN 0372-4123
928716
  Пастух Р. Орест Яцків // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 106-107. – ISSN 2224-0926
928717
  Эсхил Орестея / Эсхил. – М, 1958. – 174с.
928718
  Эсхил Орестея / Эсхил. – Москва, 1961. – 215 с.
928719
  Коваль Р. Оресту Абрагамовичу, онукові скульптора Михайла Гаврилка виповнюється 70 років // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Грудень (число 12). – С. 2
928720
   Оресту Івановичу Фурдику - 65 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 106-107. – ISSN 2221-1055


  Академіку Національної академії аграрних наук України - 65.
928721
  Гора И.Н. Орех грецкий в геолезащитных полосах правобережной черноземной степи Украины : Автореф... канд. с.х.наук: 06.03.04 / Гора И. Н.; Укр. с.х. акад. – К., 1975. – 28л.
928722
  Гырляну Э. Орех Одобака / Э. Гырляну. – Бухарест, 1960. – 44с.
928723
  Кичунов Н.И. Орехи и их культура / Н.И. Кичунов. – 2. – Москва ; Ленинград, 1931. – 196 с.
928724
  Тоймак Василий Орехи и прорехи : Рассказы, юморески, басни, сказки. миниатюры / Тоймак Василий. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1972. – 88 с.
928725
  Туйчиев Маннан Орехи Средней Азии (род Juglans L.) : Автореф... д-ра биол.наук: / Туйчиев Маннан Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю. Отд-ние биол. наук АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 48л. – Бібліогр.:с.47-48
928726
  Рогачев А.А. Орехов цвет. Стихи / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1948. – 40с.
928727
  Удальцова Л.Г. Ореховая Зона / Л.Г. Удальцова. – Москва, 1978. – 272 с.
928728
  Колыхалов В Ореховая страда / В Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 302 с.
928729
  Оглоблин А.А. Орехово-Зуево в 1917 году и теперь / А.А. Оглоблин. – М., 1957. – 112с.
928730
  Толоконский Н.И. Орехово-Зуевская стачка 1885 г. / Н.И. Толоконский. – Москва, 1956. – 128с.
928731
  Чекунов А.В. Орехово-Павлоградский глубинній разлом и его продолжение на Русской платформе и в Альпийском геосинклинальном поясе / А.В. Чекунов. – Киев, 1966. – С. 46-57. – Отд. оттиск
928732
  Фадеев М.И. Ореховская опорная скважина / М.И. Фадеев. – М, 1963. – 92с.
928733
   Ореховые-гвоздичные. – Л.
3. – 1968. – 1-711с.
928734
  Глазков А.П. Ореховые сады / А.П. Глазков, Т Ш. Кейсерухский. – Москва : Знание, 1968. – 64 с.
928735
  Аламиа Г.Ш. Ореховый ключ : стихи / Геннадий Аламиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 110 с.
928736
  Шальтянис С. Ореховый хлеб / С. Шальтянис. – Москва, 1979. – 256 с.
928737
  Друцэ И.П. Ореховый шепот : рассказы / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Правда, 1968. – 63 с.
928738
   Орехоплодные в Таджикистане. – Душанбе, 1965. – 102с.
928739
  Дьякончук Л.А. Орехотворки подсемейства cynipinae Украины. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.09 / Дьякончук Л.А.; Ин-т.зоологии. – К, 1981. – 17л.
928740
  Вересов А.И. Орешек / А.И. Вересов. – Ленинград, 1961. – 227с.
928741
  Ногтева М. Орешек / М. Ногтева. – М, 1970. – 104с.
928742
   Орещенко Андрій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 182 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
928743
   Орєхов Володимир Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 177-178. – ISBN 978-617-573-038-6
928744
  Линовицький П.П. Оржиця / П.П. Линовицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 61 с.
928745
  Ислом Назар оглы Орзигул / Ислом Назар оглы. – Ташкент, 1958. – 104с.
928746
  Эйтминавичюте И.С. Орибатиды Литовской ССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Эйтминавичюте И.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 23л.
928747
  Жицька Т.В. Оригамі. Магія білого аркуша // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 31-33. – ISSN 2518-7104
928748
  Ниточкин В.Ф. Ориген. Основы христианства в зеркале античной философии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 114-127
928749
  Евреинов Н.Н. Оригинал о портретистах. / Н.Н. Евреинов. – М., 1922. – 112с.
928750
  Щвецова-Водка Оригинальная трактовка документирования и документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 11-25. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены предложения относительно формирования теории документирования как особого направления науки о документе.
928751
  Охрименко П.П. Оригинальность и своеобразие памятников литературы Киевской Руси и ее значение в единении восточных славян / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 22 с.
928752
  Красностанов Э.Г. Оригинальность художественных сообщений : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Красностанов Э.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Каф-ра эстетики и этики. – М., 1968. – 16л.
928753
  Барамидзе Р.Г. Оригинальные грузинские агиграфические произведения V-XIII веков, как памятник художественной литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Барамидзе Р.Г.; Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1953. – 20л.
928754
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Освіта, 1992. – 160с.
928755
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : Пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Магистр-S, 1996. – 160 с. – ISBN 5-330-01779-3
928756
  Иванова Елена Оригинальные отели : Каким мы видим гостиничный номер. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-27 : Фото
928757
  Нікоряк Н.В. Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом ("Intermezzo" Сергія Параджанова) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 160-174. – ISSN 2306-2908
928758
  Чуб Д. Оригінальна повість Віталія Коротича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 10-11
928759
  Хоменко І.А. Оригінальна радіодрама : Навч. посібник для суд. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / І.А. Хоменко; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.Я. Миронченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 320с. – ISBN 966-594-172-0
928760
  Фоменко В. Оригінальна радіодрама (радіоп"єса): особливості жанру / В. Фоменко, І. Хоменко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 347-349. – ISSN 2078-1911
928761
  Хоменко І. Оригінальна радіодрама як засіб розширення суспільних функцій української мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 185-194
928762
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Хоменко Ілля Андрійович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2001. – 199л. + Додаток А. Повернення. Радіоп"єси. л.:189-199. – Бібл.:л.:161-189
928763
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Хоменко І.А.; КУ ім. Т. Шевченка. ін-тут журн. – Київ, 2002. – 18 с.
928764
  Мицик Ю.А. Оригінальна теорія виникнення Катеринослава історика початку ХІХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.219-223. – ISBN 966-7089-17-7
928765
  Кралюк П.М. Оригінальна філософська думка в Київській Русі // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 102-110. – ISBN 978-966-373-777-5


  Розвиток шкільництва, наявність перекладної візантійської літератури, концентрація вчених людей, книжників як у релігійних осередках (монастирях, при єпископських кафедрах), так і при князівських дворах – все це створювало сприятливі умови для появи в ...
928766
  Хоменко І.А. Оригінальне акустичне мистецтво як знаряддя сучасної медіаосвіти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 106-109


  Статтю присвячено теоретичним і практичним аспектам медіаосвіти, зокрема, методологічному значенню акустичного мистецтва у підготовці кадрів для сучасного українського радіомовлення. Узагальнюється досвід створення експериментальних медійних проектів ...
928767
  Заставний Ф.Д. Оригінальне дослідженння теорії промислових комплектів / Ф.Д. Заставний, І.Т. Кутковець // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 172-174. – Бібліогр: 1 назва
928768
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
928769
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
928770
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
928771
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
928772
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
928773
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
928774
  Грищук П.І. Оригінальний алгоритм підбору магнітних аномалій з використанням сіткових покриттів джерел // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68), жовтень - грудень. – С. 53-63 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1684-2189
928775
  Олійник Я.Б. Оригінальний підручник // Урядовий кур"єр, 1998
928776
  Савчук В. Оригінальний підручник енциклопедичного характеру з економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
928777
  Черевченко Олександр Миколайович Оригінальний світ поета (спостереження над поетичним ідіостилем Анатолія Мойсієнка)
928778
  Антонова О.В. Оригінальні жанрові форми інтерв’ю в письменницькій публіцистиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Статтю присвячено визначенню особливостей реалізації комунікативної стратегії інтерв"юера в оригі нальних жанрових модифікаціях інтерв"ю як невід"ємної складової письменницької публіцистики. This article is deals with identifying of special features ...
928779
  Буркат В.П. Оригінальні козацькі прізвища / Валерій Буркат. – Київ, 2005. – 208 с.
928780
  Приймачок О. Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої мови // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 149-157. – ISSN 2413-0923
928781
   Оригінальні латинські джерела : Хрестоматія текстів. – Київ : Київський університет, 2003. – 235 с. – ISBN 966-594-376-6
928782
  Шовковий В.М. Оригінальні тексти давньогрецьких авторів (хрестоматія з коментарями) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В"ячеслав Шовковий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Давньогрецько-український словник на с. 159-237. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-966-439-545-5
928783
  Смоляк Б. Оригінальність енергії: троєслов [про поетичну творчість Ярослави Павличко] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 198-204. – ISSN 0868-4790
928784
  Абдрахманов Б.М. Ориенатция учащихся на профессии механизатора в учебно-воспитательной работе сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Абдрахманов Б.М. ; МП Казах. ССР , Казах. пед . ин-т. – Алма-Ата, 1980. – 26 с.
928785
  Шульга М. Ориентализм и диалог цивилизаций // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 54-66. – ISSN 2524-0137


  У статті розглядається діалог цивілізацій, як він передбачений у межах дискурсу орієнталізму. Робиться висновок, що зазначеному дискурсу властиво обмежувати діалог цивілізацій завданнями взаємного культурного збагачення та виокремлення і просування ...
928786
  Байрамова Л.К. Ориентализмы в лексике и фразеологии болгарского языка : (в сопоставлении с татарским языком) / Л.К. Байрамова. – Казань : Алма-Лит, 2007. – 330 с. – ISBN 5-98245-029-4
928787
   Ориенталистика в Киргизии. – Фрунзе, 1987. – 195с.
928788
  Клюйкова Е. Ориентальная образность в ранней прозе Анатолия Кима // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 188-191. – ISSN 2307-2261
928789
  Милагин М.Ф. Ориентационная вытяжка и прочность линейных аморфных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Милагин М.Ф.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л.
928790
  Филалеев О.В. Ориентационная зависимость второго момента спектров ПМР в диамагнитных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Филалеев О.В.; АН СССР. Сибир. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 20л.
928791
  Гаспарян Сурен Вартанович Ориентационная зависимость дислокационного внутреннего трения щелочногалоидных кристаллов и кристаллов с гексагональной плотноупакованной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гаспарян Сурен Вартанович; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
928792
  Юрченко Владимир Михайлович Ориентационная зависимость энергии межкристаллитных границ и их взаимодействие с точечными дефектами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юрченко Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
928793
  Ярунин В.С. Ориентационное упорядочение в твердом водороде с квадрупольным взаимодействием между молекулами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Ярунин В.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
928794
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглодщении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – Киев, 1988. – 30л.
928795
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Дис... доктор. физ-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – К, 1988. – 334л. – Бібліогр.:л.295-334
928796
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – К., 1988. – 29л.
928797
   Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. – Москва : Наука, 1979. – 318 с.
928798
  Горбач В.Н. Ориентационные фазовые переходы в гексаферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Горбач В. Н.; Хар.ГУ. – Х., 1984. – 22л.
928799
  Бабудаев Анатолий Яковлевич Ориентационные эффекты расеяния быстрых электронов в щелочногалоидных монокристаллах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.01 / Бабудаев Анатолий Яковлевич; МВ и ССО РСФСР Томск. полит. ин-т им С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 13л.
928800
  Поляков Петр Иванович Ориентационный фазовый переход в антиферромагнетиках: магнитные, высокочастотные и магнитоупругие свойства : Автореф... доктора физико-математ.наук: 01.04.11 / Поляков Петр Иванович; НАН Украины. Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк, 1996. – 36л.
928801
  Штарк А.А. Ориентация в реакциях нитрофторирования полифторпроизводных бензола и ее связь с относительной стабильностью полифторированных аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Штарк А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
928802
   Ориентация и миграции птиц. – М, 1975. – 211с.
928803
  Зефирова Л.И. Ориентация и промежуточные соединения при внутримолекулярном ароматическом нуклеофильном замещении : Автореф... канд. фим.наук: 072 / Зефирова Л.И.; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1969. – 24л.
928804
   Ориентация и стабилизация спутников. – М, 1978. – 176с.
928805
   Ориентация и территориальные связи популяций птиц. – Рига, 1973. – 124с.
928806
   Ориентация искусственных спутников в гравитационных и магнитных полях. – М, 1976. – 303с.
928807
  Тельнов А.А. Ориентация личности как предмет социологического исследования : Автореф... канд. филос.наук: / Тельнов А.А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 14л.
928808
   Ориентация молодежи на педагогическую профессию. – Полтава, 1987. – 255с.
928809
   Ориентация на партнера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 2-3 (прилож.) : фото
928810
  Таразевич Г.С. Ориентация на человека. / Г.С. Таразевич. – М., 1989. – 142с.
928811
   Ориентация насекомых и клещей. – Томск, 1984. – 178с.
928812
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторых бесхвостых амфибий в эксперименте : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Лялюшко Д.М.; МВ и ССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 28с.
928813
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторыъ бесхвостых амфибий в эксперименте : Дис... канд. биол.наук: / Лялюшко Д. М.; МВ и ССО, УССР, КГУ. – К., 1973. – 136л. – Бібліогр.:л.124-136
928814
  Коньяр Ж. Ориентация нематических жидких кристаллов и их смесей : пер. с англ. / Ж. Коньяр. – Минск : Университетское, 1986. – 100 с.
928815
  Архангельский А.В. Ориентация плоскости и пространства и смежные вопросы / А.В. Архангельский. – Москва, 1971. – 36с.
928816
  Нечаев Ю.В. Ориентация производства на конечные результаты и эффективность труда / Ю.В. Нечаев. – Киев, 1981. – 48с.
928817
   Ориентация птиц. – Рига, 1978. – 206с.
928818
  Дума Д.П. и др. Ориентация системы координат FK4 по меридианным наблюдениям планет / Д.П. и др. Дума. – Киев : Наукова думка, 1980. – 131 с.
928819
  Контвайнас Римантас Ионович Ориентация старшеклассников на рабочие профессии в условиях регионального центра (на материале Алитусского регионного центра Литовской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Контвайнас Римантас Ионович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 25л.
928820
  Спектор М.Д. Ориентация строительного производства на конечные цели / М.Д. Спектор. – М., 1989. – 138с.
928821
  Прокофьев Ф.И. Ориентация студентов в переходный период украинского общества (социологический анализ 1989-1995 гг.) / Ф.И. Прокофьев, Т.И. Выперайленко, В.А. Степин; Мин-во образования и науки Украины; Приднепрвская госуд. акад. строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 2004. – 52с.
928822
  Евсецова Е.А. Ориентация студентов на универсальные ценности в обучении истории педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-118. – ISSN 0869-561Х
928823
  Пасынок В.Г. Ориентация учащихся на выбор професии учителя / В.Г. Пасынок. – Харьков : Основа, 1996. – 152с. – ISBN 5776803454
928824
  Ахмедин З.А. Ориентация учащихся старших классов средней школы на профессию учителя. (По материалам КазССР) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ахмедин З.А.; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
928825
  Зыков Ю.А. Ориентация хозяйственного механизма на повышение качества продукции / Ю.А. Зыков, Л.А. Матвеев. – М., 1986. – 212с.
928826
   Ориентация членистоногих. – Томск, 1991. – 159с.
928827
  Барко Вадим Иванович Ориентация школьников на труд в сфере промышленного производства . : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Барко Вадим Иванович; Научно-исслед. ин-т. – К., 1985. – 19л.
928828
  Ишлинский А.Ю. Ориентация. Гироскопы и инерциальная навигация / А.Ю. Ишлинский. – Москва, 1976. – 670с.
928829
  Полищук А.Н. Ориентир - конечный результат / А.Н. Полищук, И.А. Кириченко. – Донецк, 1988. – 51с.
928830
  Кирсипуу В.А. Ориентир - потребности населения: Опыт лег. пром-сти ЭССР / В.А. Кирсипуу, Я.А. Лейманн. – М., 1987. – 101с.
928831
   Ориентир - профессии села. – М, 1979. – 51с.
928832
  Суслов И.Ф. Ориентир - эффективность / И.Ф. Суслов. – М, 1983. – 62с.
928833
   Ориентир дает партия : школа на путях реформ. – М, 1987. – 159с.
928834
   Ориентир для учителей КАлининского района. – Алма Ата, 1967. – 24с.
928835
  Корсак К.В. Ориентир образования ХХI века - строительство ноообщества // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-12


  Образование и общеcтво.
928836
  Чепурин Александр Ориентир: конгресс соотечественников // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 47-60. – ISSN 0130-9625
928837
  Богданович Е.Д. Ориентирование во времени и в пространстве : в помощь учителям географии краеведам и туристам / Е.Д. Богданович; Ожиганов Д.Г., Цветаев А.А., Маслов М.Д., Кадильникова Е.И.; Отв. за вып. Кудряшев И.К. – Уфа, 1960. – 52с.
928838
  Куприн А.М. Ориентирование и движение на местности / Куприн А.М. – Москва : Воениздат, 1962. – 59 с. : ил., карт. – (Библиотека сержанта)
928839
  Вертель Л.В. Ориентирование и поведение в лесу / Л.В. Вертель; Ред. Шехтер Д.И. – Петрозаводск : Из-во "Карелия", 1980. – 62с.
928840
  Куприн А.М. Ориентирование на марше и в бою / А.М. Куприн. – М, 1977. – 79с.
928841
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Москва : Недра, 1964. – 131 с.
928842
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 184 с.
928843
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Київ : Вища школа, 1982. – 103 с.
928844
  Беляков М.Ф. Ориентирование на местности без карты / М.Ф. Беляков. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 70с.
928845
  Захаревич В.Г. Ориентирование на пользователя информационные системы / В.Г. Захаревич. – Ростов-на-Дону, 1985. – 95с.
928846
  Павлов В.Н. Ориентирование радиоактивных ядер в комбинированном рефрежираторе растворения 3Не в 4Не и исследование свойств ядер 153Tb, 154Tb, 148Gd, 57Ce и 60Се. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Павлов В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
928847
  Зеленый Г.П. Ориентирование собаки в области звуков, 1906. – С. 337-357. – Отд. оттиск
928848
   Ориентирование стереопар фотоснимков на цифровых фотограмметрических станциях по координатам опорных меток / А.Э. Гайсин, Р.А. Коршунов, О.Н. Левитская, В.В. Носков, В.В. Погорелов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 34-38 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
928849
  Палатник Л.С. Ориентированная кристаллизация / Л.С. Палатник, И.И. Папиров. – Москва : Металлургия, 1964. – 408с.
928850
  Власов С.В. Ориентированное состояние полимеров / С.В. Власов, В.Н. Кулезнев. – Москва, 1987. – 47с.
928851
  Мелихов А.П. Ориентированные графы и конечные автоматы / А.П. Мелихов. – Москва, 1971. – 416 с.
928852
   Ориентировачный рефлекс и вопросы высшей нервной деятельности в норме и патологии. – М, 1959. – 343с.
928853
  Идобаева Татьяна Афанасьева Ориентировка в структуре действия и обобщение анализа задач : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Идобаева Татьяна Афанасьева; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 20л.
928854
  Саркисян С.Г. Ориентировка галек и методы их изучения для палеогеографических построений / С.Г. Саркисян, Л.Т. Климова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 167с.
928855
  Кондратьев Н.Я. Ориентировка по звездам / Н.Я. Кондратьев. – Москва : Воениздат, 1961. – 96 с.
928856
  Поддьяков А.Н. Ориентировочная и дезориентирующая основы деятельности: иерархии целей обучения в конфликтующих системах // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.79-89. – ISSN 0042-8841
928857
  Семенова А.П. Ориентировочная оценка влияния изменения испарения в степной зоне Украины на осадки / А.П. Семенова, А.Я. Короткова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 94-97 : Табл. – Бібліогр.:4 назви
928858
  Павлова Л.Н. Ориентировочно-исследовательская деятельность и условия ее развития у детей второго-третьего года жизни. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Павлова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1976. – 23л.
928859
  Облова С. Ориентировочное планирование уроков русского язика для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64.
928860
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64
928861
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-64
928862
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-128
928863
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 61-76
928864
  Пауперова Г.П. Ориентировочные и оборонительные рефлексы у некоторых воробьиных птиц. : Автореф... канд.биол.наук: / Пауперова Г.П.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1961. – 17л.
928865
  Васич Н.Н. Ориентировочный план электрификации Донбасса / Н.Н. Васич. – Москва-Ленинград, 1926. – 81с.
928866
   Ориентировочный рефлекс и проблемы рецепции в норме и патологии. – М, 1964. – 264с.
928867
  Михеечев В.С. Ориентирующие устройства геодезических приборов по курсу "Геодезические приборы" : конспект лекций для студ. оптико-механической специальности / В.С. Михеечев; Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1973. – 42 с.
928868
  Траат М. Ориентиры : стихи / Матс Траат ; пер. с эст. Б.Штейна. – Таллин : Ээсти раамат, 1972. – 309 с.
928869
  Васильев И.А. Ориентиры / И.А. Васильев. – Москва, 1988. – 382с.
928870
  Попов Л.А. Ориентиры атеизма / Л.А. Попов. – Тула, 1983. – 97с.
928871
  Мережинская А. Ориентиры новой художественной парадигмы в творчестве "поколения 1990-х" (новаторство Д. Данилова в контексте прозы новой генерации) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 494-508. – ISBN 978-966-2763-27-0
928872
  Уваров А.Ю. Ориентиры образовательных реформ и информационные технологии // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 99-111. – ISSN 2078-838Х
928873
  Еникеев З.Д. Ориентиры развития юридического образования в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 0132-0769
928874
  Долгин В.Г. Ориентиры разума и сердца / В.Г. Долгин. – М., 1980. – 48с.
928875
  Моханти С.К. Оризните почви во СР Македониа и нивната антропогенизациа / С.К. Моханти, Г.С. Филиповски. – Сопие, 1980. – 70с.
928876
   Орион. – Тбилиси, 1967. – 444с.
928877
   Орион. – М, 1988. – 347с.
928878
  Куліш П. Орися. – Киев, 1883
928879
  Куліш П.О. Орися та інші опов[ідання] : з біогpафією і поpтpетом / П. Куліш ; [Пеpедм. С. Б-к [С. Беpезняк]]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХIV, 67, [1] с. : порт. – (Народна бібліотека ; № 1)


  Зміст: Дівоче сеpце; Гоpдовита паpа; Пpо злодія у селі Гаківниці.
928880
  Полонник К.Ф. Орися. / К.Ф. Полонник. – Одеса, 1941. – 64с.
928881
   Оришка (1940 - 2012) // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 18. – С. 1, 5


  Ірина Стасів-Калинець - українська письменниця, поетеса, багаторічний політв"язень радянських таборів, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.
928882
  Алєксандрова О.В. Оріген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 272-273. – ISBN 966-316-069-1
928883
  Кочубей Ю. Орієнтал із України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Наукова творчість Агатангела Кримського, який присвятив життя вивченню мусульманської цивілізації
928884
  Саїд Е.В. Орієнталізм = Orientalism / Е.В. Саїд; Пер. з англ. В.Шовкун. – Київ : Основи, 2001. – 511с. – ISBN 966-500-092-6
928885
  Арендаренко І. Орієнталізм "Татарских набегов..." Г.Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 6-8. – ISBN 966-8110-14-5
928886
  Арендаренко І.В. Орієнталізм в англійській та українській поезії доби романтизму // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 140-153. – ISBN 966-8474-34-1
928887
  Тесленко І.О. Орієнталізм в українському образотворчому мистецтві першої третини 20 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.05 / Тесленко І.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Львов, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
928888
  Арендаренко І. Орієнталізм Е. А. По та європейських письменників-романтиків // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 80-91
928889
  Жлуктенко Н.Ю. Орієнталізм у поемах Джорджа Гордона Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 147-151. – ISBN 966-8188-10-1
928890
  Лебедєв Ю.І. Орієнталізм у фольклористичних студіях Агатангела Кримського


  Розглядаються різноманітні питання розвитку фольклору й фольклористики східних народів у науковій діяльності Агатангела Кримського. Different aspects of the development of the Oriental nations" Folklore and Folklore Studies in Ahatanhel Krymskiy"s ...
928891
  Мосенкіс Ю.Л. Орієнталізми "Слова о полку Ігоревім" як матеріал спецкурсу "Мовні контакти"


  Основним завданням дослідження є показ східних лексичних елементів "Слова о полку Ігоревім" у світлі нових компаративних студій.
928892
  Смущинська І.В. Орієнталізми у романських, германських та слов"янських мовах (на прикладі французької, англійської та української мов) / І.В. Смущинська, О.С. Горчанюк // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 258-274


  Статтю присвячено орієнталізмам, запозиченим французькою, англійською та українською мовами. Особлива увага приділяється їхнім особливостям, асиміляції та хронологічної появи у цих мовах.
928893
  Грицик Л.В. Орієнталістика А. Кримського в українському літературному процесі початку XX ст. / Л.В. Грицик ; [наук. ред. д-р філол. наук О.А. Баканідзе]. – Київ : Живиця, 1994. – 134, [2] с. – Бібліогр.: 127-135
928894
  Циганкова Е.Г. Орієнталістика України в контексті історії науки // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 414-430. – ISBN 978-966-02-6446-5
928895
  Завгородній Ю.Ю. Орієнталістична "Індійська філософія” С. Радгакрішнана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-73. – ISSN 1608-0599
928896
  Лебедєв Ю. Орієнтальна проблематика часопису "Україна" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 135-141
928897
  Кочубей Ю.М. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30-х рр. XX ст. В.М. Зуммер (1885-1970) / Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ : Стилос, 2005. – 314, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 302-314. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 966-8518-42-X
928898
  Сабат Галина Орієнтальні казки Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-44. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 0130-5263
928899
  Кочубей Ю.М. Орієнтальні мотиви в українському образотворчому мистецтві // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1608-0599
928900
  Лебедєв Ю. Орієнтальні ознаки українських народних дум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 49-53
928901
  Кочевих Олег Орієнтальні орієнтири // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
928902
  Останіна Г.Г. Орієнтальні реалії у творчості Г. Квітки-Основ"яненка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 50-57


  У матеріалі статті розглядається художній орієнталізм у прозових творах Г. Квітки-Основ"яненка.
928903
  Сьомочкіна О.М. Орієнтальні строфи в поезії Василя Простопчука:особливості рецепції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 35-39. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
928904
  Сьомочкіна О. Орієнтальні строфи в українській поезії 2-ї пол. ХХ ст. (причитни появи) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 10-16. – ISBN 966-7773-70-1


  У запропонованій статті розглянуто ймовірні причини появи в оригінальній українській поезії другої половини ХХ ст. орієнтальних строф і відновлення інтересу до них у період fin de siecle, ключовою з-поміж яких називається гостре бажання поетів ...
928905
   Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – 504, [4] с., [6] арк. фот. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5736-8
928906
  Качан Л. Орієнтанція- на впровадження європейських соціальних стандартів / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-4.
928907
  Глова Л.А. Орієнтації військовослужбовців-контрактників у світі цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування ціннісних орієнтацій віпськовослужбовців-контрактників. Розглянуто основні складові процесу формування ціннісних орієнтації", подано систематизацію цінностей, що сприяють якісному вихованню військовослужбовців, ...
928908
  Дєєв Валерій Олексійович Орієнтації іспанської соціології ХІХ-ХХ ст. : Автореф... д-ра соц.наук: 22.00.01 / Дєєв Валерій Олексійович; Харк. держ. ун-т. – Х., 1993. – 24л.
928909
  Дряпіка В.І. Орієнтації студентської молоді на цінності музичної культури (соціально-педагогічний аспект) / В.І. Дряпіка; АПНУ; Ін-т педагогіки. – К. - Кіровоград : Державне Центрально-Українське вид-во, 1997. – 215с. – ISBN 966-583-030-9
928910
  Усенко В.О. Орієнтаційна епітаксія в системі Cs/Mo(110) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 335-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано спостереження орієнтаційної епітаксії в субмоношаровій та двошаровій плівках Cs на грані (110)Мо. Зроблено висновки про неузгодженість решіток адшару та підкладки, а також про глибину рельєфу грані (110) молібдену.
928911
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
928912
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 337 л. – Бібліогр.: л. 275-337
928913
  Решетняк Віктор Юрійович Орієнтаційне впорядкування та світлоіндуковані явища в просторово обмежених рідких кристалах : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02, 01.04.14 / Решетняк Віктор Юрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 36 с.
928914
  Потапенко С.І. Орієнтаційний простір англомовних журнальних текстів: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 26-30. – (Філологічні науки)
928915
  Лесюк А.І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою поверхнею і керованою легкою віссю : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лесюк Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 144 арк. – Додатки: арк. 142-144. – Бібліогр.: арк. 125-141
928916
  Лесюк А.І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою поверхнею і керованою легкою віссю : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лесюк Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
928917
  Толох І.С. Орієнтаційно-залежне тунелювання електрона в макромолекулярних системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Толох І.С.; НАН України. Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 22л.
928918
  Антонюк М.М. Орієнтація базових знань, умінь і навичок на професійне становлення студентів-медиків / М.М. Антонюк, І.М. Хмеляр // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 10-13
928919
  Рудольф С. Орієнтація зовнішньої торгівлі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 422-431. – ISSN 1684-906Х
928920
  Козяревич І.О. Орієнтація молекулярних стіків фталоціанінів за допомогою магнітного поля / І.О. Козяревич, О.К. Покидько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчались транспортні властивості плівок Ленгмюра-Блоджет (ПЛБ) фталоціаніну марганцю та хрому, та термічно осаджених плівок фталоціаніну марганцю. Досліджено вплив магнітного поля на провідність плівок в залежності від напрямку магнітного поля. ...
928921
  Гончаренко Я.В. Орієнтація на клієнта комерційних організацій різного типу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
928922
  Асаре Джозеф Орієнтація на клієнта якфактор економічної безпеки банків // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 85-90 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
928923
  Ходаківський Є.І. Орієнтація на психопедагогіку в екологічній освіті / Є.І. Ходаківський, Н.М. Гембарська // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення, міжнар., наук.-практ. конф. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – С. 202-205. – ISBN 978-966-97932-0-1
928924
  Величко О. Орієнтація на споживача - реалізація принципу підвищення якості освітянських послуг / О. Величко, В. Вікторов, В. Охотський // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.108-112. – ISBN 966-73-53-51-Х
928925
  Ципко В.В. Орієнтація національної вищої освіти на інтеграцію в європейський освітній простір // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 105-106


  Система освіти України, включаючи професійну освіту, орієнтована на інтеграцію в європейський освітній простір. Потрібно гармонійне поєднання вітчизняних освітніх традицій із кращими зразками європейського досвіду.
928926
  Шевченко Т.Г. Орієнтація освіти і науки на досягнення домінування в економіці малого та середнього бізнесу / Т.Г. Шевченко, О.С. Одинець // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 155-164. – (Економічні науки ; № 3 (31)). – ISSN 2414-0287
928927
  Солодков В. Орієнтація педкадрів України на Європейські соціальні цінності: стан, проблеми // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 29-33
928928
  Боярчук А.І. Орієнтація України на євроінтеграційний курс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 70-75. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто ситуацію навколо інтеграційного курсу України до Європейського Союзу. Проведено оцінювання прагнень України до повноцінного членства в Європейському Союзі. Проаналізовано відносини України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньо- ...
928929
  Юрчишин В.В. Орієнтація управлінської діяльності на кінцеві результати в сільському господарстві. / В.В. Юрчишин. – К., 1982. – 48с.
928930
  Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогоподарські професії / Г.Г. Бас. – Київ, 1986. – 159с.
928931
  Шот М. Орієнтир - на модернізацію й міжнародні стандарти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 104). – С. 10


  60 років з часу заснування відзначив Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського.
928932
  Величко Юрій Орієнтир - одвічні чесноти // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-26. – ISSN 0130-5212
928933
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" : До 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
928934
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" (до 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
928935
  Глушко С. Орієнтир на лідерство в яхтінгу та бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-57. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
928936
  Стеченко Д.М. Орієнтири активізації інноваційної діяльності промислових підприємств в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 124-129


  Подається агрументація щодо активізації інноваційної діяльності промислових підприємств у процесі їх реструктуризації та посилення конкуренції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Визначено заходи державної підтримки в галузі інновацій та ...
928937
   Орієнтири виборця 2004 / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус, Д. Ковриженко, І. Когут. – Київ, 2004. – 236с. – ISBN 966-7863-42-5
928938
  Горська С. Орієнтири вирішального року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 2


  25 лютого в Кабінеті Міністрів України відбулася прес-конференція Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника яким є визначальні вектори розвитку дошкілля, які аспекти будуть основними в роботі над удосконаленням професійно-технічної та ...
928939
  Андрущенко В.Л. Орієнтири вітчизняної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр.: 7 назв
928940
  Коренева І.М. Орієнтири впровадження освіти для сталого розвитку у вищу педагогічну освіту: сутність та принципи сталого розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 65-70. – ISSN 1995-0519
928941
  Рудницький Л. Орієнтири й контексти студій Наталії Пазуняк // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 6-11. – ISBN 978-966-355-044-2
928942
  Сабадаш В.В. Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції / В.В. Сабадаш, А.Ю. Казбан // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 122-133. – ISSN 1726-8699
928943
  Лазебник Л.Л. Орієнтири оптимізації фінансової складової української макроекономічної моделі: досвід Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті наведений досвід Франції щодо тенденцій у сфері форм управління держави своїми ресурсами і координації поведінки решти учасників фінансового аспекту економічного життя. The experience of France concerning tendencies in a sphere of state ...
928944
  Льовочкін С. Орієнтири податкової політики // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.68-73
928945
  Дзьобак В.С. Орієнтири пошуку / В.С. Дзьобак. – Київ, 1987. – 87с.
928946
  Каленюк І. Орієнтири реформ в освіті та науці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 жовтня (№ 39). – С. 12


  Реформування в системі освіти і науки — модна тема, всі розуміють його необхідність, з огляду на безліч невирішених проблем. Спробуємо зупинитися на деяких проблемах, котрі мають принципове значення. Одним із широко заявлених напрямів реформування ...
928947
  Онишко С. Орієнтири реформування діяльності податкової служби у руслі сучасної адміністративної реформи // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 103-108
928948
  Лесик Г.В. Орієнтири розвитку соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України початку XXI століття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 25-28. – ISSN 2078-1016


  Автор аналізує окремі важливі орієнтири впровадження процесу європеїзації та пропонує необхідні для поліпшення соціально-гуманітарної підготовки дії щодо вдосконалення викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу в контексті євроінтеграції.
928949
  Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ; Рівне : Олег Зень, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-96738-6-2
928950
  Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Всеукраїнська громадська організація "Асоціація гуманістичної психології". – Вид. 2-ге, доп. – Житомир : Волинь ; Рута, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-8162-14-5
928951
  Забарна Е.М. Орієнтири сучасної державної інноваційно-інвестиційної стратегії України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 124-132. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
928952
  Юрій С. Орієнтири теорії міжнародних фінансів в умовах глобалізації // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.131-138. – ISBN 966-654-102-5
928953
  Москаленко А.З. Орієнтири: державність, реформи, консолідація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-15. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються новітні орієнтири сучасної преси: державність, консолідація, впровадження реформ. Особливого значення в перехідний період набуває консолідація журналістських сил, спрямування їх на утвердження в суспільстві правових основ та високої ...
928954
  Птащенко Л.О. Орієнтовані та соціальні аспекти інвестиційної діяльності корпорацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 40-48. – ISSN 2218-1199
928955
  Володимиров Олег Орієнтовна програма пожежно-технічного мінімуму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 38
928956
  Ткач Юлія Орієнтовне календарне планування програм з курсу "Основи економіки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-30
928957
  Гільберг Т.Г. Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Географія: регіони та країни", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 17-21
928958
  Гільберг Т.Г. Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Загальна географія", 6 клас / Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 10-14
928959
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-41
928960
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 84-93
928961
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-57
928962
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-53.
928963
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-32
928964
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-53
928965
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-40
928966
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-50
928967
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-28
928968
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-41
928969
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 48-64.
928970
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури : (Продовження.Початок див.:2009 - №№7-8-12.) / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 1 : Жіночі образи в світовій літературі. – С. 43-59
928971
  Сутула О.В. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури (5 клас) / О.В. Сутула, І.А. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.16-20. – ISSN 0205-471Х
928972
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 32-53
928973
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (375). – С. 34-53
928974
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 35-48
928975
  Гузь О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків зарубіжної літератури : (10 клас. Академічний рівень) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-40
928976
  Гузь О.А. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури (10 клас) : (Лев Толстой. "Анна Каренина" Жизненный и творческий путь писателя.) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2-34
928977
  Гузь О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури (11 клас) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-19


  Тема: Життєвий та творчий шлях Габріеля Гарсіа Маркеса (нар.1928 р.) як ключ до розуміння його творчості на прикладі твору "Сто років самотності".
928978
  Покась Л.А. Орієнтовне тематичне планування до курсу "Природознавство", 5 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 10-12 : табл.
928979
   Орієнтовний зміст виховання школярів. – К, 1982. – 190с.
928980
   Орієнтовний план всеукраїнських масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та дослідницько-пошукового напрямів позашкільної освіти на : додаток до пункту 2.1 наказу МОН від 19.06.2008 р. №556 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-32. – ISSN 0130-8890
928981
   Орієнтовний план всеукраїнських масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та дослідницько-пошукового напрямів позашкільної освіти на : додаток до пункту 2.1 наказу МОН від 19.06.2008 р. №556 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-32. – ISSN 0130-8890
928982
   Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 2-3
928983
   Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 2-5
928984
  Костіна Л.М. Орієнтовні моделі позааудиторних заходів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / Л.М. Костіна, В.І. Ларіонова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 285-289


  У статті досліджуються форми і методи навчання у ВНЗ, серед яких провідне місце посідає моделювання. Визначається роль моделювання у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької, творчо-пізнавальної діяльності. ...
928985
   Орієнтовні теми дисертаційних робіт з нової української літератури // З історії українсько-чешських літературних зв"язків / Ю.П. Ступак, 1957. – С. 155-156
928986
   Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров"я / Ю.Ю. Мусхаріна, В.В. Бабак, Ю.В. Буров, С.О. Чернобай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 47-53. – ISSN 1818-9172
928987
  Смирнов В.М. Орієнтування на місцевості / В.М. Смирнов, О.С. Сандомирський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 104 с.
928988
  Лукашук М. Орієнтуємось на Європу // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 9
928989
  Гільберт Т.Г. Орієньовне календарно-тематичне планування до курсу "Україна і світове господарство", 9 клас (52 год_ / Т.Г. Гільберт, І.Г. Савчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 7-12
928990
  Василенко М.Г. Орії / М.Г. Василенко. – Київ, 1989. – 62с.
928991
  Кібець І Ю. Оріль / І Ю. Кібець, . – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
928992
  Калашник Є.С. Орільський рубіж Полтавського козацького полку в археологічних дослідженнях // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 100-103. – ISSN 2218-4805
928993
  Зайвий О.Ф. Орільські горлиці : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 64 с.
928994
  Фідлер А. Оріноко / А. Фідлер. – К., 1959. – 360с.
928995
  Мулик Н.С. Орінсія. Вбивця драконів : роман / Назар Мулик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 410, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-621-550-8


  У пр.№1699971 напис: Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис, 11. 10. 2015
928996
   Орінтування на місцевості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Оцінка першого півріччя Терези Мей при владі.
928997
  Лукашук М. Орінтуємось на Європу // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 9
928998
   Оріон золотий. – К, 1986. – 429с.
928999
  Клімов М.А. Оріховець колгоспний / М.А. Клімов. – К., 1957. – 140с.
929000
  Чекунов А.В. Оріхово-Павлоградський лінеамент / А.В. Чекунов. – Київ, 1965. – С. 13-26. – Окр. відбиток
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,