Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
923001
  Чудовский Д.Н. "Новгородки" : Крит. разбор первых двух вып. Русской допетровской нумизматики гр. Ив.Ив. Толстого / Д.Н. Чудовский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1887. – [2], 87 с. : ил.
923002
  Зарічук О.Л. "Нове виховання" у школі в Німецькій імперії (1871-1914 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається один з підходів новаторської педагогіки кінця XIX - початку XX ст. в Німеччині, який отримав назву "нове виховання". Найбільш відомими "школами нового типу" стали сільсько-виховні будинки Г. Літца та "Вільна шкільна громада ...
923003
  Гальчинський А. "Нове прочитання Маркса - одне з найважливіших завдань нашого часу" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 7


  "5 травня виповнилося 200 років від дня народження Карла Маркса. На тлі очевидної кризи ідеологічних і макроекономічних концепцій, що домінували до останнього часу, досить примітна особлива увага до цієї події світової преси. Оцінки, звісно, ...
923004
  Чужа Т. "Нове світло на давню літературу": науковий діалог Івана Франка й Александра Брюкнера // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 537-546
923005
  Бабенко О.О. "Нове село" і будівництво Кременчуцької ГЕС: документована історія однієї утопії у фондах Державного архіву Кіровоградської області // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 194-203
923006
  Горох О.П. "Нове" положення про порядок здійснення помилування: чи є кроки вперед? // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 166-172. – ISSN 2072-8670
923007
  Діденко Л.В. "Нове" філософування; по-кониськи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 219-220. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
923008
  Блакитний М.М. Новгород-Сіверське духовне училище за матеріалами духовної періодики Чернігівщини (друга половина XIX - початок XX ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 261-262. – ISSN 2218-4805
923009
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 4. Князі Новгород-Сіверські. Ярославна // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.18-25
923010
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 3. "Труби трублять в Новгороді" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.17-26
923011
  Воїнов С. Новгород-Сіверський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.49-61
923012
  Горенко Лариса Новгород-сіверський осередок кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті українознавчих досліджень // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 196-202
923013
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Москва, 1946. – 183 с.
923014
   Новгород Великий. – Москва, 1946. – 183 с.
923015
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Ленинград ; Москва, 1961. – 310 с.
923016
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1966. – 310 с.
923017
  Лихачев Д.С. Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII в. / Д.С. Лихачев. – Л., 1945. – 104с.
923018
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в 15 веке / В.Н. Бернадский ; АН СССР, Ин-т истории, Ленинградское отд-ние. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1961. – 396 с. : 1 портр.
923019
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в 15 веке. : Автореф... Доктора ист.наук: / Бернадский В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 19л.
923020
   Новгород сам в себе / [Соч. Василия Пассека] // Исследования в области русской истории / В.В. Пассек. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей росс. при Моск. ун-те, 1870. – 187 с.
923021
  Засурцев П.И. Новгород, открытый археологами / П.И. Засурцев. – Москва, 1967. – 207с.
923022
   Новгород.. – Л,, 1966. – 136с.
923023
   Новгород.. – Л., 1967. – 147с.
923024
   Новгород.. – Л., 1981. – 186с.
923025
   Новгород. К 1100-летию города. – Москва : Наука, 1964. – 314с.
923026
   Новгород. Памятники архитектуры ХI-XVII веков. – Ленинград : Аврора, 1975
923027
   Новгород: Памятник тысячелетию России.. – Л., 1983. – 63с.
923028
   Новгород: Путеводитель. – Л., 1979. – 149с.
923029
   Новгород: Путеводитель.. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1975. – 111с.
923030
  Гапеев С. Новгородсіверський державний історико-культурний заповідник / С. Гапеев. – Харків, 1931. – 44 с.
923031
  Гормин В.В. Новгородская Грановитая палата : (Путеводитель по выставке изделий русского декоративно-прикладного искусства) / В.В. Гормин. – Новгород : Новгородская правда, 1964. – 32 с.
923032
  Истомина Э.Г. Новгородская губерния во второй половине XVIII в. (опыт ист.-геогр. исследования) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Истомина Э.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-тут. – М., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
923033
  Дегтярев А.Я. и др. Новгородская деревня в реформе 1861 года / А.Я. и др. Дегтярев. – Ленинград, 1989. – 198с.
923034
   Новгородская и псковская судные грамоты : тексты с предисловием и кратким обьяснительным словарем сост. канд. прав А.Б. Гинцбургом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. Л. Бергмана, 1888. – 41 с.
923035
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1969. – 200с.
923036
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1976. – 204с.
923037
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1981. – 200 с.
923038
   Новгородская кабальная книга 7106 (1597) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – [4], 62 с. – Экз. без ориг. обл.
923039
   Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.. – М.Л., 1950. – 643с.
923040
  Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. / В.Л. Янин. – М., 1981. – 296с.
923041
   Новгородская харатейная летопись.. – М., 1964. – 344с.
923042
  Лазарев В.Н. Новгородская школа и Северные письма / В.Н. Лазарев. – Москва, 1983. – 66с.
923043
  Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV в. / В.Л. Янин. – М., 1991. – 384с.
923044
  Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. / Л.В. Черепнин. – М., 1969. – 440с.
923045
  Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты. / Л.П. Жуковская. – М., 1959. – 128с.
923046
   Новгородские былины. – Москва : Наука, 1978. – 456с. – (Литературные памятники)
923047
  Полянский М. Новгородские вислые печати княжие, владычные, посадничьи, наместничьи "воевод и тысяцких" / М. Полянский, 1903. – 35с.
923048
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1951 г.) / А.В. Арциховский, М.Н. Тихомиров ; Академия наук СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1953. – 68 с. : 15 л. ил., черт.


  Содерж.: М.Н. Тихомиров. Грамоты и надписи. - А.В. Арциховский. Стратиграфическая датировка грамот и надписей
923049
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1952 г.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 92 с. : ил.; XIII табл.
923050
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1953-1954 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР.Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 154, [5] с. : ил.; XIII табл.
923051
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1955 г.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 152 с. : вкл. ил.
923052
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1956-1957 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т археологии, Ин-т языкознания. – Москва : АН СССР, 1963. – 328 с.
923053
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1958-1961 гг.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1963. – 119 с.
923054
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1962-1976 гг.) / А.В. Арциховский , В.Л. Янин ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1978. – 192 с. : ил., 1 л. схем.
923055
  Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте. / В.Л. Янин, А.А. Зализняк. – М., 1986. – 309с.
923056
  Гаршин Е. Новгородские древности : археологический эскиз / Е. Гаршин. – Изд. 3-е испр. и доп. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1890. – 28 с.
923057
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1968. – Е1-55 : Деревянные изделия / Б.А. Колчин. – С. 1-184, илл.
923058
  Передольский В.С. Новгородские древности. Записка для местных изысканий / В.С. Передольский. – Новгород : Губернская Типография, 1898. – LX, 732 с.
923059
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево // Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1971. – Е1-55 : Резное дерево / Б.А. Колчин. – С. 1-59, 48 табл.
923060
   Новгородские записные кабальные книги 100-104 и 111 годов.. – М.Л., 1938. – 444с.
923061
   Новгородские кабальные книги 7108 (1599-1600) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – IV, 88 с. – Экз. без ориг. обл.
923062
   Новгородские летописи : (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). – Санкт-Петербург : Изд. Археографической комиссии ; Тип. имп Акад.. наук, 1879. – XXIV, 488, 113, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 14162 деф., без обл. и отстутств. с. 105-113
923063
  Азбелев С.Н. Новгородские летописи XVII века / С.Н. Азбелев ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом), Новгор. ист.-архит. музей-заповедник. – Новгород : [б. и.], 1960. – 295 с., 2 л. схем. : ил., схем.
923064
  Абрамович Г.В. Новгородские переписи конца 15 и 16 вв. и их место во внутренней политике русского централизованного государства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абрамович Г.В. ; Ленингр. отд.-ние Ин-т. истории АН СССР. – Ленинград, 1964. – 22 с.
923065
   Новгородские Писцовые книги в статистической обработке / Стат. семинарий Петрогр. высш. жен. курсов. – Петроград : Тип. ""Экономия
Ч. 1 : Погосты и деревни Шелонской пятины по письму 1498-1501 гг. : Табличный материал с предисл. и "Статистическими итогами" проф. А.А. Кауфмана. – 1915. – [5], 52, 129 с.


  Кауфман, Александр Аркадьевич $d 1864-1919
923066
   Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – 1859-1910. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп.
Т. 1 : Переписная оброчная книга деревской пятины, около 1495 года. 1 половина. – 1859. – IV с., 906 стб., 2 л. факс.
923067
   Новгородские писцовые книги, изданные Императорскою Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – [Приготовлен к печати С.К. Богоявленским] ; 1859-1910. – Санкт-Петербург : Сенат. тип.
Т. 5 : Книги Шелонской пятины : I. Около 1498 г., II. 1498 г., III. 1499-1551 гг., IV. 1571 г., V. 1576 г. – 1905. – [9] с., 696 стб. – Экз. деф., у с. 693-696 только половина стр.


  На тит. л. печать-фам.: А.М. Андрияшев
923068
  Янин В.Л. Новгородские посадники. / В.Л. Янин. – М., 1962. – 389с.
923069
  Селин А.А. Новгородские приказы в 1611-1617 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52-61. – ISSN 0869-5687
923070
  Серова М. Новгородские сказки. / М. Серова. – Л-М, 1924. – 79с.
923071
  Седов В.В. Новгородские сопки // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-8 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1970. – Е1-8 : Новгородские сопки / В.В. Седов. – С. 1-57
923072
  Гурлянд И.Я. Новгородские ямские книги 1586-1631 / И.Я. Гурлянд, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губернского правл., 1900. – [2], IV, XVI, 339 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
923073
   Новгородский вклад в поэзию Некрасова.. – Новгород, 1961. – 54 с.
923074
  Гневушев А.М. Новгородский дворцовый приказ в XVII веке : (Краткий очерк деятельности Приказа и документы) / А.М. Гневушев. – Москва : Русская печатня. – [2], II, XXXVI, 162 с.
923075
  Греков Б.Д. Новгородский дом святой Софии : (опыт изучения организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины) / Б.Д. Греков. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1. – 1914. – XIV, 544, 129 с., табл.
923076
  Константинова Т.М. Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник / Т.М. Константинова. – Новгород, 1962. – 84 с.
923077
   Новгородский историко-архитектурный музей заповедник.. – Л., 1966. – 88с.
923078
   Новгородский исторический сборник. – Ленинград
№ 1(11). – 1982
923079
   Новгородский край : Материалы науч. конф."Новгород древний - Новгород социал.". – Л., 1984. – 270с.
923080
  Алешковский М.Х. Новгородский кремль : путеводитель / Алешковский М.Х., Воробье А.В. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 79 с. : ил. – (Туристу о Новгороде)
923081
  Рождественская Л.А. Новгородский кремль / Л.А. Рождественская. – Ленинград, 1980. – 183 с.
923082
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1960. – 20 с.
923083
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1964. – 56 с.
923084
  Кириков Б.М. Новгородский Кремль / Б.М. Кириков. – Ленинград, 1975. – 53 с.
923085
   Новгородский музей древнего и нового русского искусства. – М., 1974. – 56с.
923086
   Новгородский музей.. – Новгород, 1955. – 52с.
923087
   Новгородский сборник 50 лет раскопок Новгорода.. – М., 1982. – 336с.
923088
  Семенов А.И. Новгородский Софийский собор -- исторический памятник XI века / А.И. Семенов. – Новгород, 1958. – 58 с.
923089
  Строков А. Новгородский Софийский собор ХІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 15 с.
923090
  Архимандрит Сергий (Тихомиров) Новгородский уезд Вотской пятины по писцовой книге 1500 года : Ист.-экон. очерк / Архимандрит Сергий (Тихомиров). – Москва : Унив. тип., 1900. – [2], 119 с. – Из "Чтений в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те" за 1899 г.
923091
  Андреев Василий Федорович Новгородский частный акт XII - XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Андреев Василий Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та ист. СССР. – Л., 1980. – 17л.
923092
  Коровников И.Т. Новгородско-Лужская операция / И.Т. Коровников. – М, 1960. – 178с.
923093
  Носов Е.Н. Новгородское (Рюриково) городище / Е.Н. Носов. – Ленинград, 1990. – 211 с.
923094
  Азбелев С.Н. Новгородское летописание XVII века. (Новгор. Уваровская леопись, Новгор. третья, Новгор. Забелинская и Новгор. Погодинская летописи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Азбелев С.Н. ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1958. – 23 с.
923095
  Демиденко Г.Г. Новгородцев Павло Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 247-250. – ISBN 966-8088-02-6
923096
  Азбелев Сергей Новгородцы на Куликовом поле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 37-40. – ISSN 0235-7089
923097
  Щепкин В.Н. Новгороские надписи graffiti. – Москва : Т-во тип. А.И.Мамонтова, 1902. – 23 с., 9 л. ил.
923098
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство : українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 371, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-026-0
923099
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство: українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожня. – Київ : Логос, 2018. – 374, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7446-21-6


  В пр. № 1719918 напис: Бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 27.09.2018.
923100
  Козанкевич Лариса Олексіївна Нове - інколи просто забуте старе // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 273-276. – ISSN 1562-0905
923101
  Шуткевич О. Нове "обличчя" Коцюбинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 83). – С. 6


  У Вінниці готують до реставрації літературно-меморіальний музей-садибу видатного письменника.
923102
  Клочков В. Нове vs. старе: кругообіг судових реформ в Україні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
923103
  Пастух Н. Нове авторитетне видання дослідників міфології та фольклору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 361-366. – ISSN 1028-5091
923104
  Іларіон Нове академічне видання творів Григорія Сковороди : критичні замітки // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 12-18
923105
  Скрипнюк О. Нове академічне слово у сучасній вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 290-291. – ISSN 0132-1331
923106
  Прокопов Д. Нове актуальне дослідження системних основ наукового аналізу політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 15-16
923107
  Гаращук В. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки / В. Гаращук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 241-246. – ISSN 1993-0909
923108
  Панасюк Г. Нове археологічне видання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Монографія Вікторії Котенко "Історія української археологічної керамології (1918 - 1953).
923109
  Палієнко М.Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 277-290. – ISSN 0320-9466
923110
  Кредісов А. Нове бачення міжнародної трудової міграції : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 83-84. – ISSN 0131-775Х
923111
  Бориславська М.В. Нове бачення суб"єктів сімейних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 98-116. – ISSN 2078-9165
923112
  Титаренко Т. Нове бачення феномену людини і суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 1682-2366
923113
  Ворожбит О.. Нове бачення. Як унаслідок пандемії змінюється філософія роботи світових компаній // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
923114
   Нове в діагностиці щитовидки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Науковці кафедри медичної радіофізики радіофізичного факультету розробили спосіб діагностики щитовидної залози. Методика базується на аналізі розсіювання ультразвукових хвиль.
923115
  Виноградова М.В. Нове в дослідженні міської садиби на Андріївському узвозі, 13 у Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 54-63. – ISSN 2078-0133
923116
  Дорофієнко І. Нове в дослідженні Софійського собору в Києві / І. Дорофієнко, В. Отченашко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.17-20. – ISSN 1728-6875
923117
  Тишков В. Нове в дослідженнях Інституту етнології та антропології ім. М. М. Миклухи-Маклая РАН / В. Тишков, О. Півнєва // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 6-14. – ISSN 0130-6936
923118
  Гольдштейн Е.С. Нове в житловому законодавстві. / Е.С. Гольдштейн, В.М. Охрименко. – К., 1938. – 84с.
923119
  Карпенко Д.О. Нове в закондавстві України про працю / Д.О. Карпенко. – К., 1991. – 48с.
923120
  Дроб"язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.49-53. – ISBN 966-667-078-Х
923121
  Дьомін Ю. Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 90-94
923122
  Гупало П.І. Нове в керуванні життям рослин / П.І. Гупало. – Київ, 1956. – 36с.
923123
  Краслянський А.А. Нове в колгоспному селі / А.А. Краслянський. – Київ, 1983. – 103с.
923124
  Маланчук В.А. Нове в культурі й побуті когоспного селянства / В.А. Маланчук. – К., 1970. – 220с.
923125
   Нове в лекційній пропаганді.. – К., 1963. – 56с.
923126
  Онкович Г. Нове в медіаосвіті: вікідидактика / Г. Онкович, А. Онкович // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 249-260


  Вікіпедія – глобальна, вільна і багатомовна Інтернет-енциклопедія, найстаріший і найбільший проект Фонду Вікімедіа. Швидкий процес його розвитку триває по всьому світу, що привело до появи нових понять, термінів. Освітня програма Вікіпедії є ...
923127
  Криницька М. Нове в методах досліджень з виявлення перспективних покладів бурштину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  На прикладі локальної площі досліджено умови залягання покладів бурштину. Доповнено методику вивчення територій, перспективних на виявлення промислових покладів бурштину. On the example of local area researched conditions of bedding of amber deposits. ...
923128
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Х., 1965. – 92с.
923129
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Дніпропетровськ, 1970. – 152с.
923130
   Нове в оподаткуванні. – Київ : Компас, 1998. – 68с
923131
  Смовж А.К. Нове в оптоелектронному приладобудуванні / А.К. Смовж. – Київ, 1981. – 48 с.
923132
  Гаврилюк Ю. Нове в польсько-українських відносинах // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 480, лютий : лютий. – С. 14-18
923133
  Золотар В.А. Нове в правовому регулюванні житлових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются новые правовые нормы, содержащиеся в Основах жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые Верховным Советом СССР 24 июня 1981 г.
923134
  Гончаренко В. Нове в публічному господарському праві: позачергові перевірки ДПА без повідомлення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 84-86
923135
  Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз змін та доповнень до чинного законодавства, що регулює питання організації та проведення громадської екологічної експертизи в сучасних умовах розвитку права екологічної безпеки України. У результаті виявлення позитивних і негативних ...
923136
  Гуменюк Б.І. Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового десятиліття / Б.І. Гуменюк, О.В. Щерба // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 7-25. – ISBN 966-7196-06-2
923137
  Лазебник Ю. Нове в розвитку радянської преси : Дис... канд. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1960. – 188л.
923138
  Лазебник Ю.А. Нове в розвитку радянської преси / Ю.А. Лазебник. – К., 1960. – 188 с.
923139
  Кизя Л.Є. Нове в стародавньому Китаї / Л.Є. Кизя. – К., 1956. – 136с.
923140
  Боцян Ц.В. Нове в статутах сільськогосподарських артілей / Ц.В. Боцян. – Київ, 1958. – 64с.
923141
  Кір"ян Т. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: с. 27-29
923142
  Муравйова В. Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF 12 / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 31-33. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміни та доповнення у головному довідковому файлі УДК MRF 12.
923143
  Ляшенко І.Ф. Нове в українській радянській музиці / І.Ф. Ляшенко. – Київ, 1966. – 44с.
923144
  Русанівський В.М. Нове в українському правописі / В.М. Русанівський. – Київ, 1962. – 38с.
923145
   Нове в умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 2 червня (№ 21). – С. 4 : фото. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно у Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Угоду про співробітництво підписали президент ...
923146
   Нове в університетському сайтобудуванні // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Співробітники факультету кібернетики разом із студентами-старшокурсниками (керівник проекту - А. Яресько) вирішили застосувати технологію "живого" веб-зображення в університетських сайтах.
923147
  Алоні Н. Нове вбрання для товариша короля / трагікомедія у трьох діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 230-261. – ISSN 0320-8370
923148
  Лосієвський І.Я. Нове видання архівних документів з генеалогії та історії дворянських родів Слобожанщини // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 221-222. – ISSN 0320-9466
923149
  Бездрабко В. Нове видання документів як історіографічне джерело з історії освіти в Угорщині // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 255-258. – ISBN 966-625-040-3


  "Результатом багаторічної археографічної діяльності колективу науковців бібліотеки Будапештського університету під керівництвом д-ра Ласло Сьогі стала поява у 1995 р. збірника документів присвячених історії університетів в Угорщині епохи середнтовіччя."
923150
  Дзера О.В. Нове видання з адвокатури України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 63-64.


  Рецензія на книгу: Адвокатура України: навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К.: КНТ, 2007. - (Серія "Процесуальні науки").
923151
  Палієнко М.Г. Нове видання з історії української еміграції // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 265-268. – ISSN 0320-9466


  Рец. на кн.: Українська політична еміграція 1919 - 1945: документи і матеріали / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, ЦДАГО України; кол. упоряд.: В.С. Созицький (кер), О.В. Бажан, С.І. Власенко, А.В. Кентій. - К.: ...
923152
  Слободяник М. Нове видання з управлінського документознавства : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-40
923153
  Войцехівська І. Нове видання з урбаністики України / І. Войцехівська, Н. Коломієць // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 111-116. – ISSN 2309-9356
923154
  Роман М. Нове видання Михайла Наєнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 62-. – ISSN 0130-5263
923155
  Рожнов М. Нове видання національного стандарту ДСТУ ISO 7504 "Аналіз газів. Словник термінів" / М. Рожнов, О. Левбарг // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 38-41. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розроблено національний стандарт ДСТУ ISO 7504:2018 «Аналіз газів. Словник» термінів, що є ідентичний міжнародному стандарту ISO 7504:2015 Gas analysis – Vocabulary. Стандарт набирає чинності 1 січня 2019 року та замінить ДСТУ ISO 7504-2003, який було ...
923156
  Антонович М. Нове видання поезій Юрія Липи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 18-20
923157
  Наумова Н. Нове видання Тараса Шевченка у Франції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 5). – С. 5


  Тема "Шевченко у Франції" багатоаспектна і включає такі підтеми, як проникнення поезії Шевченка у Францію, історія ознайомлення з постаттю українського поета французької літературної критики, переклади його поезій французькою мовою, їх аналіз та ...
923158
  Костів К. Нове видання української Біблії // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 1-6
923159
  Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-39
923160
  Десятерик Д. Нове втілення для Гарета Джонса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 6


  Відомий актор Джек Рейнор зіграє головну роль у художньому фільмі про валійського журналіста, який першим на Заході розповів про Голодомор в Україні.
923161
  Каширкина А.А. Нове границы соотношения международного и национального права как результат сотрудничества государств по противодействию терроризму / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 143-153. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
923162
   Нове державницьке воскресіння України : до 90-річчя проголошення УНР / МОНУ ; Ін-т історії України НАНУ ; Ін-т української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М. Грушевського ; КНУТШ ; Київський міжнародний університет ; [ ред.кол. : Смолій В.А. та ін. ]. – Київ : КиМУ, 2008. – 680 с.
923163
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 32-34
923164
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / Валентина Кононенко, Ірина Ігнатецька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
923165
  Згурець С. Нове дихання для ЗРК / С. Згурець, В. Бадрак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 4-5


  Переозброєння Ефіопії як класика створення української зброї.
923166
   Нове для здоров"я і настрою. Угорщина : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 72-74
923167
  Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.166-174. – ISSN 0869-3595
923168
  Легун Ю.В. Нове дослідження з історії архівної справи на Хмельниччині (1922 - 2017) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 258-261. – ISSN 0320-9466
923169
  Мордвінцев В. Нове дослідження з історії українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст. : історична література // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : до 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти. – Київ, 2007. – Серія 6 : Історичні науки, вип. 4
923170
  Гусєв Віктор Нове дослідження з історії Української Держави П.П. Скоропадського // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 123-125


  Рецензія доктора історичних наук, проф. КНУ ім. Тараса Шевченка В. Гусєва на книгу Жванко Л.М. Соціальні виміри Української Держави (квітень-грудень 1918 р. ).- Х: Прапор, 2007.- 224 с.
923171
  Реєнт О.П. Нове дослідження з проблем регіональної історії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 216-219. – ISSN 0320-9466


  Навчальний посібник В.М. Мельниченка "Черкащина в добу Української революції 1917 - 1921 рр."
923172
  Папакін Г.В. Нове дослідження з теорії та історії української археології // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 212-216. – ISSN 0320-9466
923173
  Кара-Васильєва Нове дослідження мистецтва бароко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 137-151
923174
  Куковальська Н. Нове дослідження поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київський / Н. Куковальська, І. Марголіна, Н. Нікітенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 72-85. – ISBN 978-966-02-6215-7
923175
  Навальна М. Нове дослідження про лексику української мови XVI-XVII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 155-158. – ISSN 1682-3540
923176
  Мовна У. Нове дослідження про творців народного мистецтва з Яремчанщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 478-478. – ISSN 1028-5091


  Книга прикарпатського краєзнавця Світлани Флис "Гуцульський дивосвіт".
923177
  Носік В. Нове дослідження проблем теорії аграрного права України / В. Носік, Т. Коваленко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 132-133. – ISSN 0132-1331


  Рецензія на книгу: Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія. - Х.: Харків юридичний, 2007. - 496 с.
923178
  Даниленко Л. Нове дослідження сучасного паремійного мінімуму чеської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Шляхом анкетування за методикою Г. Перм"якова досліджено сучасний паремійний мінімум чеської мови. Схарактеризовано мету експерименту та його учасників, структуру анкети, параметри оцінювання відповідей. Отримані дані порівнюються з висновками щодо ...
923179
  Астрелін І.М. Нове досягнення хіміків ХТФ - мономолекулярний вуглеводневий діод // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 102-103. – ISBN 978-966-622-690-0
923180
  Стефанчук Р.О. Нове енциклопедичне дослідження в галузі приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 338-339
923181
  Дарманський П.Ф. Нове життя - нові обряди / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1984. – 87с.
923182
  Миронович М. Нове життя / М. Миронович. – К., 1940. – 64с.
923183
  Памук Орхан Нове життя : роман / Закінчення. Поч. в № 1, 2, 2010 р. // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-96
923184
  Гринда Лариса Нове життя "Живої газети" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 47. – ISSN 0130-5212
923185
   Нове життя вантажної митної декларації // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-29.
923186
  Якель Р. Нове життя Вишневецького палацу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 16


  Окрасою і перлиною давнього містечка Вишневця, що розкинулося на берегах річки Гнізни, є розкішний палац — пам"ятка архітектури національного значення. Нещодавно Національний заповідник "Замки Тернопілля" став одним з переможців у конкурсі проектів, ...
923187
  Гамянын В.І. Нове життя китайського саньвень (до 100-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті Чжу Цзиціна) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 138-145
923188
   Нове життя рейсу Харків - Баку // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24
923189
  Кислюк Л. Нове життя репресованих словників // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (10). – С. 80. – ISSN 1819-7329
923190
  Овчаренко Ф.Д. Нове життя силікатів / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1983. – 47с.
923191
  Пошедін О.І. Нове життя Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 48-54. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
923192
  Томіленко Л. Нове життя старих слів, або семантичні зміни у структурі сучасної української лексики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
923193
  Козловський Роман Нове життя старої круїзної лінії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
923194
  Прокопенко М. Нове життя торбана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 32


  Ентузіаст із Києва відроджує музичний інструмент епохи бароко, на якому грала козацька старшина.
923195
  Чапленко В. Нове з"ясування назви "козак" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 31-32
923196
  Луцик О. Нове законодавство - нові методи роботи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50


  Зміни в Кримінально - процесуальному кодексі
923197
  Проценко О. Нове законодавство в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Проблеми застосування // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 41-42
923198
   Нове законодавство і роль громадськості в боротьбі з злочинністю.. – К., 1961. – 127с.
923199
  Анджієвський В.С. Нове законодавство про адміністративні правопорушення / В.С. Анджієвський, І.А. Тимченко. – Київ : Політвидав України, 1987. – 107, [3] с. – Бібліогр.: с. 109
923200
  Сусло Д.С. Нове законодавство про боротьбу з дрібними розкраданнями державного або громадського майна : (до десятиріччя дії) / Д.С. Сусло, С.В. Репа // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье изложены новые положения об уголовной ответственности за мелкое хищение государственного и общественного имущества, прокомментирован новый порядок уголовного судопроизводства по таким делам. Дана сравнительная характеристика ранее ...
923201
  Підопригора О.А. Нове законодавство про винахідництво та раціоналізацію / О.А. Підопригора. – К, 1975. – 98с.
923202
  Заворотько П.П. Нове законодавство про порядок виконання судових рішень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
923203
  Павшукова О.Г. Нове законодавство про працю / О.Г. Павшукова. – К, 1972. – 48с.
923204
  Москальчук К. Нове законодавство про службу в органах місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1561-4999
923205
   Нове законодавство України. – Киев
1. – 1992. – 151 с.
923206
   Нове законодавство України про працю.. – К., 1991. – 128с.
923207
   Нове законодавство України.. – К.
2. – 1992. – 158с.
923208
   Нове законодавство України.. – К.
3. – 1992. – 186с.
923209
  Кравченко О. Нове звучання сакрального малярства // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 233-236. – ISSN 08-68-4790-1


  Про Ольгу Кравченко - художницю, іконописця.
923210
  Будзан Б. Нове знайомство із давнім знайомим // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про книжку Богдана Гаврилишина "Залишаюсь українцем".
923211
  Габович О. Нове знання як передумова входження до наукової еліти / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-518-698-4
923212
  Мушинка М. Нове ім"я в українській літературі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – С. 78-93


  З приводу двох видань повісті-есе Івана Голубовського про художника Олексу Новаківського.
923213
  Панченко Ю. Нове ім"я для НАТО та ЄС: на які поступки й заради чого пішла Македонія? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 1992-9277
923214
  Бірюков О.М. Нове історико-правове дослідження // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-63
923215
   Нове керівництво для авторів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 168-175. – ISSN 2310-9769


  Це Керівництво розроблене відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань, з урахуванням рекомендацій щодо підготовки матеріалів для їх індексації міжнародними науко-метричними і бібліометричними базами даних.
923216
   Нове керівництво Методичного центру української мови КІУСу // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 5 вересня (число 34). – С. 11


  Канадський Інститут Українських Студій (КІУС) повідомляє про призначення нового діючого директора Методичного центру української мови (МЦУМ) Альбертського університету.
923217
  Івашин Д. Нове коло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як Росія повторює український сценарій гібридної агресії проти Білорусі.
923218
  Золотарьова К. Нове корейське кіно: національна естетика, універсальні змісти // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 72-78. – ISBN 978-617-7768-14-1
923219
  Шевченко Т.В. Нове кримінально - процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-32
923220
  Сидоренко Віктор Нове критське задоволення : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 138 : Фото
923221
  Горбовский Н.Я. Нове лето. Пятая книга стихов / Н.Я. Горбовский. – Л, 1971. – 88с.
923222
  Нечипоренко Л. Нове літо / Лад Нечипоренко. – Хмельницький ; Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2005. – 84 с. – ISBN 966-8529-47-2
923223
  Гнатюк І.Ф. Нове літочислення : вірші та поеми / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 196 с.
923224
  Мельник П. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 195-205
923225
  Бойніцька О.С. Нове минуле у повоєнній британській історичній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 43-47
923226
  Бузський М.П. Нове мислення та категорії діалектики (методологічний аспект) / М.П. Бузський, І.І. Баркар // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
923227
  Лазарєв С. Нове мистецтво в реаліях сучасної масової культури (на матеріалі електронної музики) // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 633-642. – ISBN 978-966-423-392-4
923228
  Цимбал Я. Нове місто для "Нової генерації": урбанізм і футуристи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 89-94. – ISSN 2307-2261
923229
  Сидоренко Віктор Нове місце зустрічі : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-76 : Фото
923230
  Гнатовський М. Нове народження звичаєвого міжнародного гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 17-22. – ISSN 1814-3385


  Ця стаття подає огляд деяких проблем, що постали перед наукою міжнародного права у зв"язку із завершенням організованого Міжнародним комітетом Червоного Хреста дослідження звичаєвого міжнародного гуманітарного права, а також його значення для ...
923231
  Чорноморець Ю. Нове народження українського православ"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 10
923232
  Касьянова О. Нове народжується в пошуках // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 3


  "...До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка Олександр Деко уклав публіцистично-літературознавчу працю про Кобзаря – "Шевченківський календар". В стінах Інституту філології відбулася презентація цієї книги".
923233
  Федоренко В. Нове наукове дослідження теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 124-126


  Автор надає характеристику монографії Д.Прокопова, яка присвяченаа дослідженню теорії природного права .
923234
   Нове наукове перезавантаження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка організував масштабну наукову подію - Міжнародний економічний форум EFBM 2.0 "Зміни. Адаптація. Нова економіка".
923235
  Бабенко О.О. Нове наше море... : сторінками історії буд-ва Кременчуц. гідровузла / Олег Бабенко, Іван Петренко ; [Держ. архів Кіровоград. обл. ; Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного ; Кіровоград. обл. від-ня пошук.-видавн. агенства "Книга пам"яті України" та ін.]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 370-379. – (Серія "Архівні документи свідчать"). – ISBN 978-966-189-411-6
923236
  Волян Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 35-38. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Рівненського осередку Української бібліотечної асоціації у напрямку професійного розвитку своїх членів, їх соціальної активності та реалізації суспільно-корисних ініціатив через проектну діяльність.
923237
  Доннелі К. Нове обличчя європейських Збройних Сил у 21 столітті // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-65
923238
  Задорожний Микола Нове обличчя журналу : Сторінка головного редактора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
923239
  Олійник К. Нове обличчя Інтернету та перспективи вирішення доменних спорів. Як захистити інтелектуальну власність у Всесвітній Павутині // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
923240
  Михайлова Наталья Нове обличчя Парижа : modus-vivendi / Михайлова Наталья, Горський Ніколай // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 88-93 : Фото
923241
  Будько Євген Нове обличчя старої школи : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 48-49 : Фото
923242
  Наумко І.М. Нове оригінальне видання з історії мінералогічних знань і здобутків мінералогії в Україні // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – C. 86-88. – ISSN 2519-2396
923243
  Возняк В. Нове педагогічне мислення: істотні характеристики // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 43-56. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "У статті ставиться завдання розкрити істотні характеристики нового педагогічного мислення. Застосована методологія діалектики як логіки і теорії пізнання, що передбачає розгляд проблеми у царині всезагального (конкретно-всезагального, а не ...
923244
   Нове перемир"я і стара війна // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 1992-9277
923245
  Бьомер Д.-Д. Нове питання Близького Сходу / Д.-Д. Бьомер, А. Гакенсбергер, К. Кенше // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
923246
  Шидловський П.С. Нове пізньопалеолітичне місцезнаходження на Вінниччині // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 40-44
923247
  Локшін А. Нове пложення про бухгалтерські звіти і баланси / А. Локшін. – К., 1936. – 51с.
923248
   Нове повне зібрання творів Лесі Українки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  В Україні видано перше повне зібрання творів Лесі Українки.
923249
   Нове покоління в Україні - конфлікт генерацій чи світоглядів? : Матеріали конференції, Київ, 15-18 грудня 1998 р. – Київ, 1998. – 226с.
923250
  Михайловська М.Т. Нове покоління за безпеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 40 : фото
923251
   Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки). – Київ, 2002. – 211с. – ISBN 966-7902-23-4
923252
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
923253
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
923254
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
923255
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
923256
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
923257
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 6. – 2004
923258
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 7. – 2004
923259
  Мулярчук І.Ф. Нове покоління хімічних комплексів з переробки апатитів та фосфоритів / І.Ф. Мулярчук. – Київ : НАУ, 1998. – 82с.
923260
  Попов М.В. Нове поле філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 8-15
923261
   Нове польське видання поезій Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Taras Szewczenko, Wybуr poezji. Opracowal Marian Jakуbiec, Wroclaw — Warszawa — Krakуw — Gdansk, Zaklad Narodowy sm. Ossolinskich, 1974.
923262
  Крижанівський В. Нове поповнення бібліотечки студента-міжнародника / В. Крижанівський, М. Дорошко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-103. – ISSN 1682-2366
923263
  Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-82
923264
  Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. Селіванов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 15-21
923265
  Бек О.А. Нове призначення : роман / Олександр Бек ; пер. з рос. М. Дрозд. – Київ : Дніпро, 1990. – 222, [1] с. – ISBN 5-308-00826-4
923266
  Кавецька Г.О. Нове про будову живої клітини / Г.О. Кавецька, Р.А. Литвин. – Київ, 1965. – 85с.
923267
  Добровольський Л. Нове про декабристів на Україні / Л. Добровольський. – 39-45с.
923268
  Дубинський Г.П. Нове про Землю / Г.П. Дубинський, Т.М. Соколова. – Київ : Знання України, 1963. – 40 с.
923269
  Антонюк В.Г. Нове про Миколу Аркаса // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 63-67.
923270
  Оліфіренко С. Нове про письменника Костя Буревія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 245-251. – ISSN 1728-9572
923271
  Всехсвятський С.К. Нове про природу Венери / С.К. Всехсвятський. – Київ : Знання, 1969. – 96 с.
923272
  Малаков Д. Нове про професора Володимира Симиренка // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 75-77
923273
  Слободянюк О. Нове про рисунок Тараса Шевченка "Київський Межигірський монастир" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 290-295


  У статті з"ясовується проблема датування олівцевого рисунка "Києво-Межигірський монастир" Т. Шевченка за нововиявленими обставинами
923274
  Заболотна Т. Нове про Т.Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" восени 2009 р. випустив друком навчальний посібник "Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839–1861). Бібліографія. Матеріали". Книжку впорядкувала завідувачка навчальної лабораторії ...
923275
  Шугай О. Нове про Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 5, 11
923276
  Смирнов В.А. Нове просвітництво - прогностичний проєкт освоєння майбутнього // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 191-195. – ISBN 978-966-698-282-0
923277
  Ковалів Ю. Нове прочитання "Прапороносців" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 64-74. – ISSN 2520-6346


  "Переглянуто рецепцію трилогії "Прапороносці" О. Гончара з погляду сьогодення, з"ясовано її справжні смислові акценти, наявні у підтексті, національну основу й любовну інтригу, на якій розбудовані сюжетні колізії". In the article the recipe of the ...
923278
  Стріха М. Нове прочитання класика. "Травіата" в перекладі Максима Рильського прозвучала через 20 років у Національній філармонії // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 14


  Цей концерт планувався ще торік у березні, саме тоді, коли великому українському поетові трагічного ХХ століття Максиму Рильському виповнилося б 125 років. На жаль, свої корективи внесла пандемія. Але після п’яти (!) послідовних перенесень ювілейний ...
923279
  Мельниченко В. Нове прочитання Щоденника Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 червня (№ 23). – С. 10-11
923280
  Дуброва Я. Нове регулювання держзакупівель в Україні // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон.. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (101), червень. – С. 22-27
923281
  Каптаренко О.К. Нове родовище свинцового блиску на Україні : (З геологічного свинцового блиску на Україні) / Ольга Каптаренко // Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О.К. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 4 с. – Бібліограф.: с. 4 (8 назв.)
923282
  Каптаренко О. Нове родовище свинцового блиску на Україні : ( З геологічного кабінету УАН) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4] с. – Бібліогр.: 8 назв.
923283
  Булавіна Н. Нове розуміння актуального мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 9-14. – ISBN 966-7021-96-3
923284
  Садовий М.М. Нове розуміння продуктивності праці та її стимулювання у трансформаційний період / М.М. Садовий, М.І. Карлін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-104. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про сучасні погляди на проблему продуктивності праці. На основі досвіду різних країн світу аналізуються можливі традиційні і нетрадиційні форми підвищення продуктивності праці в Україні у трансформаційний період.
923285
  Патлайчук О.В. Нове розуміння сутності природного права в концепції відродженого природного права // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 27-29
923286
  Ланцедова Ю. Нове розуміння сутності та базисних основних і додаткових юридичних властивостей доказів у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 140-142
923287
  Зубар В.М. Нове свідоцтво про римські війська у Херсонесі Таврійському // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 4. – С. 133-137. – ISSN 0235-3490
923288
  Якубович М. Нове середньовіччя? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 25 (605), 21-26.06.2019. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Мусульманський світ у боротьбі за науковий розвиток.
923289
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-583-7
Кн. 1. – 2012. – 765, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
923290
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-662-9
Кн. 2. – 2013. – 783, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
923291
  Сліпушко О. Нове слово в українській медієвістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 112-114. – ISSN 0236-1477
923292
  Абашкіна Н. Нове слово до відомої теми... // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.53-55
923293
  Статєєва Валентина Нове слово Кирила Галаса в теорії ономасіології // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 15-25. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
923294
  Короненко С. Нове слово про видатну українку // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 141-143. – ISSN 0131-2561
923295
  Кузьменко В. Нове слово у грінченкознавстві // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 177-180
923296
  Білорус О. Нове слово у розвитку ноосферної соціально-економічної стратегіки глобального співрозвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 3. – С. 115-119. – ISSN 1811-3141
923297
  Митропольський О.Ю. Нове слово у теорії палеоклімату (рецензія на монографію В.О. Большакова "Новая концепция орбитальной теории палеоклимата" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 86-87. – ISSN 1726-5428
923298
  Боронь О. Нове слово у шевченкознавстві : рецензія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 116-119. – ISSN 0236-1477
923299
  Южакова О.І. Нове слово у шевченкознавстві (на підставі монографії І. Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 156-162. – ISSN 2522-493X


  У статті здійснено спробу розкрити новизну Шевченкової теми в монографії літе- ратурно-критичного характеру, що її створив відомий український літературознавець Іван Дзюба. З цією метою проаналізовано методологічну основу праці, вказано на певні ...
923300
  Хараз Г. Нове старе протистояння, або Два проєкти над Бабиним Яром // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 11
923301
  Єремєєва В. Нове стипендіальне забезпечення студентів і учнів навчальних закладів 2017 року // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Марчук Т.П., Демиденко Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (133), лютий. – С. 39-41
923302
  Корсак К. Нове століття-нова вища освіта. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.62-71. – ISSN 1682-2366
923303
  Крамар О. Нове стратегічне стримування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  За підтримки США Україна здатна стати наріжним камнем нової регіональної системи стримування.
923304
  Боднар Г. Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х-60-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У другій половині 40-х-60-х роках ХХ століття Львів заселили найрізноманітніші мешканці - приїжджі зі Сходу росіяни, євреї та українці, колишні військові, які поверталися із Заходу, українці-переселенці з Польщі, поодинокі довоєнні жителі, мігранти з ...
923305
  Кіраль С. Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 487-492. – (Слово). – ISSN 2304-7402
923306
  Біляцький С. Нове тисячоліття: тренди і прогнози стосовно майбутнього людства / С. Біляцький, Н. Ярова // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
923307
  Савицький В.І. Нове тлумачення топоніму "Україна". (Не окраїна, а благодатна земля) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 3-9
923308
   Нове традицією стало.. – Львів, 1978. – 128с.
923309
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.2. – 550с. – Видання китайською мовою
923310
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.3. – Видання китайською мовою
923311
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.4. – 530с. – Видання китайською мовою
923312
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.5. – 420с. – Видання китайською мовою
923313
  Цьєнь М. Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Му Цьєнь. – Тайбей
Ч.1. – 1971. – 522 с. – Видання китайською мовою
923314
  Подолей Л. Нове у вивченні стильових особливостей поезії "Молодої Музи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 95-99. – (Філологія ; Вип. 21)
923315
  Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 15-17
923316
  Федорова К.О. Нове у вітчизняній науці: коменсалізм як органістична форма розвитку космополітизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 51-55. – ISSN 2077-1800
923317
  Разиграєва Н. Нове у діяльності ДП "Інтелзахіст": Інтернет, медіація, патентний аудит // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1608-6422
923318
  Кохан В.П. Нове у законодавстві про дисциплінарну відповідальність суддів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
923319
  Зоря О.В. Нове у законодавстві стосовно органів. що протидіють та запобігають корупційним правопорушенням // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 133-136. – (0). – ISSN 2078-9165
923320
  Рощина І. Нове у законодавстві України і перспективи запобігання злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
923321
  Миронець І.М. Нове у земельному та колгоспному законодавстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-10. – (Серія права ; № 12)


  В современных условиях быстрого развития промышленности транспорта, строительства огромного значения приобретает правильное, рациональное использование земли, повышаются требования к ее охране. Новый закон, принятый 14 декабря 1968 г. "Основы ...
923322
  Каральник С.М. Нове у знайомому / С.М. Каральник. – К., 1969. – 91с.
923323
   Нове у керівництві туризму = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96 : Іл.
923324
   Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : Навч. пос. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Харків : Право, 2002. – 160 с. – ISBN 966-7146-67-7
923325
   Нове у медіаосвіті: інженерна блогодидактика / Г. Онкович, В. Білецький, А. Онкович, М. Ткаченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
923326
  Шилін Ю.О. Нове у нумізматиці Караханидів (За матеріалами приватних українських зібрань) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 119-145. – ISSN 1608-0599


  Караханіди — тюркська династія, царювавша в Караханідській державі
923327
  Нелін О. Нове у спадковому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 22-25
923328
   Нове у стипендіальному забезпеченні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Щодо порядку призначення стипендій та їх розмірів у зв"язку зі зміною законодавства про стипендіальне забезпечення . Профспілка працівників освіти і науки України подає роз"яснення.
923329
  Монастирський Є.О. Нове у трудовому законодавстві / Є.О. Монастирський, З.К. Симорот. – Київ, 1972. – 99с.
923330
  Квасницький О.В. Нове у фізіології розмноження тварин. / О.В. Квасницький. – К.-Х., 1950. – 100с.
923331
  Катачина О. Нове у чеській термінології позначень правопорушень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
923332
  Ральченко К. Нове узагальнення дробового броунівського руху // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 77-78
923333
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
923334
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
923335
  Касьянова О. Нове Шевченкознавче видання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 2


  26 вересня у КНУ імені Тараса Шевченка за участі ректора акад. Л.В. Губерського, проректора проф. П.О. Беха, заст. директора Інституту літератури НАН України д.філол.н. М.М. Сулими, директора Національного музею Тараса Шевченка Д.В. Стуса, зав. каф. ...
923336
  Пустова Ф. Нове явище у словникарстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 268-272. – ISSN 1728-9572


  Рец. на кн.: Універсальний літературний словник-довідник / Авт.: Вадим Оліфіренко, Леся Оліфіренко, Світлана Оліфіренко. -Донецьк, 2006.(??).- ??? с.уточ.??
923337
  Мельникова Н.І. Нове як фактор суспільного життя / Н.І. Мельникова. – К., 1985. – 128с.
923338
  Кузьменко А.А. Новев керуванні рослиною / А.А. Кузьменко. – К, 1939. – 43с.
923339
  Чйон Г. Новезькі та скандинавські вікінги в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 93-97. – ISBN 978-966-432-087-7
923340
  Тэн И. Новейшая английская литература в современных ее представителях : служит продолжением соч. того же авт.: Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы / соч. Тэна ; пер. Д.С. Ивашинцова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1876. – [2], IV, 384, [1] с.
923341
  Кацнельсон Р.А. Новейшая архитектура Италии / Р.А. Кацнельсон. – Москва, 1963. – 192 с.
923342
  Христиани А.М. Новейшая архитектура США / А.М. Христиани. – Москва, 1963. – 262 с.
923343
  Монахова Л.П. Новейшая архитектура ФРГ / Л.П. Монахова. – Москва, 1974. – 71 с.
923344
   Новейшая география Российчкой империи, сочиненная по нынешнему ее разделению. – часть 1-3. – С-Пб, 1810. – 103с.
923345
  Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины / В.П. Палиенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 115с.
923346
  Фриче В.М. Новейшая европейская литература. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 51с.
923347
  Хомутецкий Н.Ф. Новейшая зарубежная архитектура / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1971. – 80 с.
923348
  Розанов Г.Л. Новейшая истории / Г.Л. Розанов. – Москва, 1967. – 246с.
923349
  Верхось В.П. Новейшая историография Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верхось В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
923350
  Ворошилов С.И. Новейшая история / С.И. Ворошилов. – Москва, 1960. – 288с.
923351
  Розанов Г.Л. Новейшая история / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – М, 1964. – 272с.
923352
   Новейшая история : Рекоменд. библиогр. указ. для учителей. – Москва : Книга, 1981. – 128с.
923353
   Новейшая история (1917-1939 гг.) : уч. для 10 кл. ср. шк. – 2-е изд. – М., 1989. – 143с.
923354
  Розанов Г.Л. Новейшая история (1917 - 1945) : Пособие для учителей / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1972. – 272 с.
923355
  Зубок Л.И. Новейшая история (1918-1923 гг.) : стеногр. лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. Л.И. Зубок, проф, С.В. Захаров, проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1946. – 371, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории)


  Авт.: Захаров, Сергей Владимирович Миллер, Анатолий Филиппович (1901-1973)
923356
   Новейшая история (1918-1939 гг.) : Курс лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / Проф. Л.И. Зубок, С.В. Захаров, проф. А.Ф. Миллер, С.Н. Ростовский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1948. – 744 с. – (Курс всеобщей истории)
923357
   Новейшая история (1918-1939 гг.). – М., 1972. – 584с.
923358
   Новейшая история (1918-1939 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1974. – 640 с.
923359
   Новейшая история (1918-1939гг.) : курс лекций. – Москва, 1958. – 744 с.
923360
  Зубок Л.И. Новейшая история (1924-1939 гг.) / Л.И. Зубок. – М., 1946. – 503с.
923361
  Кривогуз И.М. Новейшая история (1939-1970 гг) / И.М. Кривогуз. – М., 1971. – 264с.
923362
   Новейшая история (1939-1973 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1975. – 624 с.
923363
   Новейшая история (1939-1975 гг.) : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1977. – 624 с.
923364
   Новейшая история (1939-1975гг.). – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 271с.
923365
   Новейшая история (1939-1976 гг.) : учебное пособие для 10-го кл. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1977. – 271 с.
923366
   Новейшая история (1939-1986 гг.). – 17 изд., испр. и доп. – М., 1987. – 288с.
923367
   Новейшая история (1939-1988 гг). – М., 1989. – 288с.
923368
   Новейшая история /1939-1981/.. – 13-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 288с.
923369
   Новейшая история /1939-1982/. : под ред.Фураева В.К. – 14-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 288с.
923370
   Новейшая история 1917-1939 гг. : Уч. для 9 кл. ср.шк. – Москва : Просвещение, 1987. – 112 с.
923371
  Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. / В.Г. Трухановский. – М., 1958. – 592с.
923372
   Новейшая история арабских стран (1917-1966). – Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1968. – 655, [5] c. : ил. + карты
923373
   Новейшая история арабских стран Азии. – Москва : Наука, 1988. – 639 с.
923374
   Новейшая история арабских стран Африки, 1917-1987.. – М., 1990. – 469с.
923375
   Новейшая история арабских стран.. – М.
2. – 1976. – 480с.
923376
   Новейшая история Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 659с.
923377
  Глинкин А.Н. Новейшая история Бразилии (1939-1959 гг.) / А.Н. Глинкин. – Москва, 1961. – 404с.
923378
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – М., 1967. – 312с.
923379
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 304с.
923380
  Попов Н.В. Новейшая история в художественно-исторических образах. 1945-1972. Хрестоматия. / Н.В. Попов. – М., 1973. – 295с.
923381
  Исраэлян В.Л. Новейшая история Венгрии / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Нежинский. – М., 1962. – 267с.
923382
   Новейшая история Вьетнама. – М., 1984. – 424с.
923383
   Новейшая история Вьетнама.. – М., 1963. – 196с.
923384
  Филиппсон М. Новейшая история еврейского народа (1789-1908) : С предисл. авт., специально напис. для рус. изд. : [С прил. портр. д-ра Мартина Филипсона] / Проф. д-р Мартин Филипсон; Пер. с нем. под ред. д-ра В.Л. Шерешевского. – Одесса : Тип. ""Издатель" Я.Х. Шерман
Т. 2, кн. 5-7. – 1910. – 320 с., 1 л. портр
923385
   Новейшая история Европы и Америки.. – Ставрополь, 1971. – 32с.
923386
  Лукин Н. Новейшая история Западной Европы / Н. Лукин. – М.
Вып. 1. – 1923. – 539с.
923387
  Царюк Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до начала 21 в. : (Учебно-методический комплекс для студ. исторического ф-та) / Н.А. Царюк, Л.А. Козик. – Минск : БГУ, 2004. – 194с. – ISBN 985-485-282-2
923388
   Новейшая история зарубежных стран. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 368 с.
923389
   Новейшая история зарубежных стран.. – М.
1. – 1967. – 544с.
923390
   Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка 1917-1945 : учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 448 с.
923391
   Новейшая история зарубежных стран. ХХ век : Учебник для учащихся 11 класса. – Москва : Владос, 2000. – 400c. – ISBN 5-691-00560-Х
923392
   Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1939-1975. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 575 с.
923393
   Новейшая история Индии.. – М., 1959. – 759с.
923394
  Иванов М.С. Новейшая история Ирана. / М.С. Иванов. – М., 1965. – 256с.
923395
  Комолова Н.П. Новейшая история Италии / Н.П. Комолова. – Москва, 1970. – 319с.
923396
   Новейшая история Йемена, 1917-1982 гг.. – М., 1984. – 230с.
923397
  Бектимирова Н.Н. Новейшая история Кампучии / Н.Н. Бектимирова, Ю.П. Дементьев, Е.В. Кобелев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1989. – 231 с. – Библиогр. в примеч.: с. 220-229. – ISBN 5-02-016678-2
923398
   Новейшая история Китая (1917-1970 гг.). – М., 1972. – 437с.
923399
   Новейшая история Китая, 1917-1927.. – М., 1983. – 399с.
923400
   Новейшая история Китая, 1928-1949.. – М., 1984. – 439с.
923401
  Савина Л.Н. Новейшая история лесов Западного Саяна (по данным спорово-пыльцевого анализа почв). / Л.Н. Савина. – Новосибирск, 1976. – 158с.
923402
  Могилевский С.А. Новейшая история международного коммунистического и рабочего движения 1917-1970 гг. / С.А. Могилевский ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. – 160 с.
923403
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : (исторические особенности и традиции народов Европы и Северной Америки) / В.Н. Смирнов. – Харьков : [б. и.], 2017. – 178, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-178 и в подстроч. примеч.
923404
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Европы, Африки, Австралии и Азии / Смирнов В.Н. – Харьков : [б. и.], 2018. – 224 с. – Библиогр.: с. 217-223 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2741-75-9
923405
  Вольвич Е.Р. Новейшая история народов мира : ист. особенности и традиции народов Латинской Америки и Азии / Вольвич Е.Р., Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 196 с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. и англ. – Библиогр.: с. 188-194 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7541-56-0
923406
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Северной Америки, Турции и Грузии. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 256-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7722-92-1


  У пр. № 1726737 напис: С уважением от автора. Подпись. 8/04.2019 г.
923407
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет фр. народа / Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2019. – 268, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 264-268 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7771-35-6


  У пр. № 1729230 напис: С уважением от автора. Подпись. 15.07.2019 г.
923408
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Германии и Австрии / Смирнов В.Н. – Харьков : Федорко, 2021. – 191, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 181-189 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7664-01-6


  У пр. № 1743675 напис: С уважением от автора! Подпись. 11/12.2021.
923409
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Белоруссии и Польши / Смирнов В.Н. – Харьков : Федорко, 2021. – 274 с. : ил. – Библиогр.: с. 265-272 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7664-42-9


  У пр. № 1739845 напис: С Днем Победы над нацизмом! С уважением автор. Подпись. 7.05.2021
923410
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00109-4
Т.1. – 1998. – 496с.
923411
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00110-8
Т2. – 1998. – 448с.
923412
  Каплин П.А. Новейшая история побережий Мирового океана / П.А. Каплин. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 265с.
923413
  Орлик И.И. Новейшая история Польши по страницам фундаментального труда "Польша в XX веке" / И.И. Орлик, И.С. Синицына // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0130-3864
923414
  Юрьев А.И. Новейшая история России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Юрьев А.И., Островский Н.М. – Москва : АСТ. Астрель, 2003. – 256с. – ISBN 5-17-021047-7
923415
  Шестаков В.А. Новейшая история России : [ с начала 20 века и до сегодняшнего дня ] / В.А. Шестаков. – Москва ; Владимир : АСТ; Астрель; ВКТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-17-047452-3
923416
  Сеньобос Ш. Новейшая история с 1815 г.. Ч. 2 / Проф. Ш. Сеньобос и проф. А. Метэн ; Пер. с фр. М.Н. Данилевской, под ред. В.В. Битнера. // Новейшая история с 1815 г. : Ч. 1-2 / Сеньобос Ш., Метэн А. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника Знания" ; [Тип. Т-ва "Народна Польза"], 1905. – Ч. 1
923417
  Агеев В.Ф. Новейшая история Синда / В.Ф. Агеев ; АН СССР, Ин-т восковедения. – Москва : Наука, 1986. – 283, [2] с.
923418
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В двух частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2(1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2001. – 368с.
923419
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X(2); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2001. – 320с.
923420
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4; 5-691-00645-2(Ч1)
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 368с.
923421
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00820-X (Ч.2)
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
923422
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений в двух частях. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X (1); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
923423
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00821-8(Ч.3)
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 272с.
923424
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2 (1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2005. – 367с.
923425
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – М., 1965. – 594с.
923426
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972. – 86с.
923427
   Новейшая история стран Азии и Африки: Метод. указан.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 114с.
923428
  Тумаков А.И. Новейшая история стран Восточной Азии (1945-2000 гг. ) : Учебное пособие / А.И. Тумаков, А.П. Чижов. – Харьков : ШТРИХ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7757-13-7
923429
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1918-1945 гг. : учебное пособие для вузов по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1986. – 590 с.
923430
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1945-1986 гг. : учебное пособие для студентов вузов обучения по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 639 с.
923431
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч. 3 : 1945-2000. – 2001. – 256с.
923432
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : В двух частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00607-X
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 464с.
923433
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : в 3-х частях : учебник для студ. высш. учеб. заведений / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев; Гаджиев К.С. [и др.] ; под ред.: А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00866-8(2); 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2004. – 336 с.
923434
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : В 3-х частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 256с.
923435
   Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00866-8 (2 т.) ; 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2001. – 334 с.
923436
   Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00607-X (1); 5-691-00606-1 ; 5-691-00867-6
Ч. 1 : 1900-1945. – 2001. – 463 с.
923437
   Новейшая история стран Запада.. – М., 1959. – 776с.
923438
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – М.
1. – 1959. – 808с.
923439
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – Москва
Т. 2. – 1966. – 557 с.
923440
   Новейшая история стран зарубежного Востока.. – М.
4. – 1960. – 352с.
923441
   Новейшая история стран зарубежной Азии и Африки.. – Л., 1963. – 614с.
923442
  Зубок Новейшая история США / Зубок, Н.Н. Яковлев. – Москва : Просвещение, 1972. – 368 с.
923443
  Сивачев Новейшая история США / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 383с.
923444
  Сивачев Новейшая история США (1917-1972гг.) : Учеб. пособие / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1972. – 334с. – Библиогр.: с. 330-332
923445
  Яковлев Н.Н. Новейшая история США (1947 - 1960) / Н.Н. Яковлев. – М, 1961. – 624с.
923446
  Ананова Е.В. Новейшая история США 1919-1939 годы / Е.В. Ананова. – Москва, 1962. – 304 с.
923447
  Кустов В.С. Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины II пол. XX - нач. XXI в. в фактах, документах, фотографиях / Виталий Кустов. – Киев : Геопринт, 2013. – 155, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 133-155. – ISBN 978-617-674-008-7
923448
   Новейшая история Турции. – Москва, 1968. – 396с.
923449
  Балабанов И.П. Новейшая история формирования инженерно-геологических условий и долгосрочный прогноз развития береговой зоны полуострова Пицунда / И.П. Балабанов, Б.Д. Квирквелия, А.Б. Островский ; М-во геологии СССР, Второе гидрогеол. упр. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-200 (86 назв.)
923450
   Новейшая история Франции 1871-1895 : краткий очерк событий ; пер. с нем. / Н.И. Никифоров. – Одесса : Изд. "Международной биб-ки " ; Тип. Исаковича, 1895. – 55 с.
923451
  Смирнов В.П. Новейшая история Франции 1918-1975 / В.П. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 376 с.
923452
  Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. 1917-1964 / Ю.В. Борисов. – М, 1966. – 256с.
923453
  Кредер А.А. Новейшая история ХХ века / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1996. – 309с.
923454
   Новейшая история, 1917-1939. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
923455
   Новейшая история, 1989-1990.. – М., 1991. – 96с.
923456
   Новейшая история.. – М.
2. – 1959. – 672с.
923457
  Кургинян Е.А. Новейшая история. / Е.А. Кургинян. – М., 1964. – 376с.
923458
  Кредер А.А. Новейшая история. ХХ век : Учебник / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЦГО, 1996. – 312с. – ISBN 5-7662-0027-7
923459
   Новейшая история.1917-1939. – 4-е изд. – М., 1973. – 112с.
923460
   Новейшая история.1939-1972гг.. – 3-е изд. – М., 1972. – 255с.
923461
  Лопаков Х. Новейшая литература о св. Георгии Победоносце / Х. Лопаков. – 50с.
923462
  Жангожа Р. Новейшая литература Центральной Азии как сопротивление Небытию // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2016. – № 1/2. – C. 175-192. – ISSN 0131-8136
923463
  Троцкая М. Новейшая немецкая литература. / М. Троцкая. – Л., 1929. – 60с.
923464
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 1 : [Начало XX в.]. – 1908. – 420 с., [1] л. портр.
923465
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 2 : [Начало XX в.]. – 1908. – XVI, 493 с. – Указ.: с. 489-493.
923466
  Львов-Рогачевский Новейшая русская литература / Львов-Рогачевский. – М., 1919. – 141с.
923467
  Львов-Рогачевський Новейшая русская литература / В. Львов-Рогачевський. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Изд. Л.Д. Френкель, 1924. – 396, IV с.
923468
  Львов-Рогачевский В.Л. Новейшая русская литература (1881-1919 г.) / В. Львов-Рогачевский ; Всероссийский совет рабочей кооперации. – Москва : [Всерос. центр. союз потреб. о-в], 1919. – 140, [1] с. – Обл. загл. на обл.: "Очерки по истории новейшей русской литературы. (1881-1919 г.)", дата: 1920
923469
   Новейшая русская литература, критика-театр, методология. : Темы библиографии. – Ивано-Вознесенск : Основа, 1927. – 256 с.


  Авт. сост.: Белецкий, Александр Иванович
923470
  Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. / Р. Якобсон. – Прага, 1921. – 68с.
923471
  Кент В. Новейшая система управления промышелнным предприятием / В. Кент. – 2-е изд. – М.-Л, 1924. – 117с.
923472
   Новейшая статистика европейских государств. Часть 2-я. Содержащая Российское государство, описанное в нынешнем ее состоянии, с присовокуплением Статистического описания Китая и о Союзных Американски. – Спб., 1821. – (8), 161, 45 с.
923473
  Зорин Ю.А. Новейшая структура и изостазия Байкальской рифтовой зоны и сопредельных территорий / Ю.А. Зорин. – Москва : Наука, 1971. – 168с.
923474
   Новейшая тектоника. – М., 1984. – 192с.
923475
  Верховцев В.Г. Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 29-42 : Карта, табл. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 0203-3100
923476
  Кондакова Л.П. Новейшая тектоника зоны Манычских прогибов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Кондакова Л.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 19л.
923477
  Бельский В.А. Новейшая тектоника зоны сочленения Северного Памира и Таджикской депрессии / В.А. Бельский ; отв. ред. М.М. Кухтиков ; АН ТаджССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1978. – 254 с. : ил.
923478
  Николаев Н.И. Новейшая тектоника и геодинамика литосферы / Н.И. Николаев. – Москва : Недра, 1988. – 490с.
923479
  Ширинов Наиб Ширин оглы Новейшая тектоника и развитие рельефа Кура-Араксинской депрессии. / Ширинов Наиб Ширин оглы. – Баку, 1975. – 189с.
923480
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Рождественский А. П.; МГУ. – М., 1967. – 56л. – Бібліогр.:с.52-56
923481
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья / А.П. Рождественский. – Москва : Наука, 1971. – 303с.
923482
   Новейшая тектоника и формирование многолетнемерзлых пород и подземных вод.. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
923483
  Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1968. – 484с.
923484
  Расцветаев Л.М. Новейшая тектоника Копетдага : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Расцветаев Л.М.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – Москва, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.28-31
923485
  Нгуен Тронг Йем Новейшая тектоника Северо-Востока Индокитая и некоторые методические проблемы ее изучения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Нгуен Тронг Йем; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 21л.
923486
  Можаев Б.Н. Новейшая тектоника Северо-Запада Русской равнины / Можаев Б.А. – Ленинград : Недра, 1973. – 232 с.
923487
   Новейшая тектоника Сибирской платформы и ее влияние на нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
923488
   Новейшая тектоника Урала.. – Саратов, 1975. – 106с.
923489
  Козловский Г.М. Новейшая тектоника хребта Чингиз и его обрамления. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Козловский Г.М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 33л.
923490
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов / Б.Б. Ситдиков. – Ташкент, 1976. – 83с.
923491
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Ситдиков Б.Б.; Ин-т геологии и разведки нефт.и газовых местрождений. – Ташкент, 1968. – 24л.
923492
  Додонов А.Е. Новейшая тектоника юго-восточной части Балтийской синеклизмы / А.Е. Додонов. – М., 1976. – 196с.
923493
  Улицкий Ю.А. Новейшая тектоника южной части Северо-Западного Прикаспия. (По данным структурно-геоморфол. исследований) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Улицкий Ю.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 20л.
923494
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. – Москва : Московский университет
Вып. 7. – 1980. – 188с.
923495
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. – Москва
Сб. 8. – 1982
923496
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 2. – 1969. – 202с.
923497
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сборник 3. – 1972. – 278с.
923498
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
4. – 1973. – 200с.
923499
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 5. – 1973. – 357с.
923500
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
6. – 1976. – 162с.
923501
   Новейшая тектоника, новейщие отложения и человек. : VIII Международному конгресу ИНКВА. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сб. 1 : Новейшие отложения и человек. – 1969. – 224с.
923502
  Стуков С.А. Новейшая тенденция в развитии производственного учета / С.А. Стуков. – Калинин, 1983. – 48с.
923503
  Прыкин Б.В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика ( концепции философии и естествознания в экономике ) : Учебник / Б.В. Прыкин. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 445с. – ISBN 5-85173-083-8
923504
  Соловьева О.М. Новейшая французская литература в критике М.Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева О.М.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
923505
  Рамзай В. Новейшая химия / В. Рамзай. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 517 с.
923506
  Яворский Ю.А. Новейшая червоннорусская лирика. – Б. м. : [Уделовая тип.]. – 9 с. – Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: "Научно-литературный сборник" Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 4


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
923507
  Музаев Н.Д. Новейшая чеченская литература на путях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Музаев Н.Д.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1966. – 21л.
923508
  Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. 2008 / Виталий Леонтьев. – Москва : Олма Медиа Групп, 2008. – 748 с. – ISBN 978-5-373-01185-3
923509
  Захаров В.В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера - 2008 / Захаров В.В. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-386-00134-6
923510
  Клюбер Новейшее европейское народное право. – Москва : Тип.Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1828. – 374с.
923511
   Новейшее законодательство Украины: Сб.законов.. – К., 1992. – 167с.
923512
  Башкиров Б.Г. Новейшее минералообразование и физико-химические изменения руд и горных пород месторождения Текели / Б.Г. Башкиров. – Москва : Недра, 1976. – 131с.
923513
  Розов В. Новейшее направление русской лингвистики в деле изучения древних русских и церковно-словянских памятников в связи с общим ходом развития европейского языкознания : вступительная лекция / В.Розов. – 17 с.
923514
  Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования : Сб. ст., в защиту науч. воспитания проф-в Тиндаля, Даубени ... и др. / Сост. Эдвардом Юмансом. – Санкт-Петербург : Изд. "Русская книжная торговля", 1867. – [3], XXVIII, III, 415 с.


  Содержание конволюта: 1. Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования; 2. Милль Д.С. Речь об университетском образовании
923515
  Кинсберген Новейшее описание Архипелага. – Москва, 1793. – 180 с.
923516
   Новейшее развитие квантовой электродинамики : сб. статей/ перевод. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 394 с.
923517
  Вин В. Новейшее развитие физики и ее применений : 3 доклада / пер. с нем. / В. Вин. – Одесса : Всеукраинское гос. издательство, 1922. – 113 с.
923518
   Новейшее учение о происхождении мира : перевод. – Москва : Издание ЦК жел.-дор., 1923. – 83 с.
923519
  Рыжкин В.Я. Новейшие американские електрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1932. – 250 с.
923520
   Новейшие археологические исследования на Дальнем Востоке СССР.. – Владивосток, 1976. – 157с.
923521
  Рубинштейн Р.И. Новейшие археологические открытия в Египте / Р.И. Рубинштейн. – М., 1962. – 72с.
923522
  Бороздин И. Новейшие археологические открытия в Крыму / И. Бороздин. – М., 1925. – 30с.
923523
  Танатар И.И. Новейшие взгляды на происхождение полосчатых железистых квартицов в связи с вопросом происхождения этих пород и руд в Криворожском бассейне. / И.И. Танатар. – 20-48с.
923524
  Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1. – 1823. – 361с.


  Код-Гр,фсд- задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням
923525
   Новейшие геологические исследования в Антарктиде. – Москва : Мир, 1966. – 208с.
923526
  Пазинич В.Г. Новейшие данные о возрасте кодакской погребенной почвы и днепровского валунного суглинка (к проблеме стратиграфии верхнего плейстоцена) / В.Г. Пазинич, В.В. Стецюк, В.В. Манюк // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
923527
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Зап. Европе / Евг. М. Васильев ; [Энтомологическая станция м. Смеле] // Компакт - 252276 / Е.М. Васильев. – 12 с.
923528
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Западной Европе // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – 12 с. : ил.
923529
  Кучеров Н.И. Новейшие данные о жизни на Марсе / Н.И. Кучеров. – Ленинград : Знание, 1959. – 44 с.
923530
  Самойлич К.А. Новейшие данные о свойствах лессов в условиях естественного залегания (г.Днепропетровск) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 95-103 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
923531
  Паренаго П.П. Новейшие данные о строении Вселенной : стенограмма публ. лекции / П.П. Паренаго. – Москва : Правда, 1948. – 20 с.
923532
   Новейшие данные по археологии Севера Дальнего Востока: Мат. Сев.Вост.Азиат. комплекс. археол. экспед.. – Магадан, 1980. – 159с.
923533
  Поспелов В.П. Новейшие данные по вопросу о борьбе с головней : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 16 с. табл.
923534
  Воля П. Новейшие данные по устройству и содержанию пути и подрижного состава железных дорог. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества " Общественная польза", 1868. – 116, II c.
923535
  Выржиковский Р.Р. Новейшие движения земной коры на Украине / Р.Р. Выржиковский, 1936. – 409-416с.
923536
   Новейшие движения, вулканизм и землятресения материков и дна океанов. – Москва : Наука, 1969. – 276с.
923537
  Дашкевич Н.П. Новейшие домыслы о Болохове и болоховцах : [рецензия на кн.: Кто были Болоховские князья / А.О. Петрушевич и др.] // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [32] с.
923538
  Докукин М.В. Новейшие достижения в области культуры болот / М.В. Докукин. – Ленинград, 1929. – 25 с..
923539
  Уайтхед Д. Новейшие достижения в теории гомотопий / Д. Уайтхед. – М., 1974. – 128 с.
923540
   Новейшие достижения в теории комет и динамике малых тел Солнечной системы : темат. сб. – Москва : Издательство ВАГО АН СССР, 1986. – 62 с.
923541
   Новейшие достижения в электромашиностроении за рубежом.. – Ереван, 1964. – 224с.
923542
  Каданер Л.И. Новейшие достижения гальваностегии / Л.И. Каданер. – Харьков, 1951. – 256 с.
923543
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 28 с.
923544
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 44 с.
923545
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Ленинград, 1929. – С.25-38. – Отдельный оттиск
923546
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 16с.
923547
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Ленинград, 1929. – 21 с.
923548
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 42с.
923549
  Рахманинов А.Н. Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. / А.Н. Рахманинов. – Ленинград, 1929. – 49-76с.
923550
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 76с.
923551
   Новейшие достижения нефтехимии и нефтепереработки.. – М.
1. – 1960. – 312с.
923552
  Борисковский П.И. Новейшие достижения советской археологии / П.И. Борисковский. – Л., 1959. – 44с.
923553
  Биллитер Ж. Новейшие достижения технической электрохимии / Ж. Биллитер. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 320 с.
923554
  Несмеянов С.А. Новейшие и сейсмогенерирующие структуры Западного Гиссаро-Алая / С.А. Несмеянов, И.И. Бархатов. – Москва : Наука, 1978. – 118с.
923555
   Новейшие и современные движения земной коры восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1974. – 61с.
923556
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
1. – 1930. – 547с.
923557
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
2. – 1930. – 648с.
923558
  Клесон К. Новейшие инструментальные методы исследования структуры полимеров / К. Клесон, Дж. Кубат, А. и др. Петерлин; Кёниг Дж. – Москва : Мир, 1982. – 264 с.
923559
  Костычев С.П. Новейшие исследования по биодинамике почв / С.П. Костычев. – С. 357-371
923560
   Новейшие исследования по истории России периода империализма в советской и зарубежной историографии. – Москва, 1985. – 134с.
923561
   Новейшие исследования по социально-экономической и культурной истории дореволюционной Кубани.. – Краснодар, 1989. – 149с.
923562
   Новейшие исследования распространения радиоволн вдоль земной поверхности.. – М.Л., 1945. – 296с.
923563
  Северный А.Б. Новейшие исследования физики Солнца / А.Б. Северный. – Киев : Знание, 1983. – 33 с.
923564
  Воройский Ф.С. Новейшие концепции, технологии и разработки в области информационной безопасности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 45-55. – ISSN 0130-9765


  Вопросы информационной безопасности вычислительных систем и информации занимают одно из ведущих мест в международном сообществе. В этом материале приводятся сведения о наиболее важных действующих и перспективных разработках.
923565
  Алехин В. Новейшие материалы по флоре Тамбовской губернии / В. Алехин. – с. 270-302. – Отдельный оттиск
923566
   Новейшие методы геоморфологических исследований.. – Москва, 1981. – 107с.
923567
   Новейшие методы исследования полимеров. – Москва : Мир, 1966. – 571 с.
923568
   Новейшие методы преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей вузов.. – М., 1991. – 207с.
923569
   Новейшие научно-технические достижения и политика социально-экономического маневрирования буржуазных государств.. – М., 1987. – 43с.
923570
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 1. – 1975. – 129 с.
923571
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 2. – 1975. – 132 с.
923572
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 3. – 1975. – 125 с.
923573
  Давац В.Ю. Новейшие открытия физики гравитации и постпозитивизм // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
923574
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Западной Камчатки.. – М., 1978. – 122с.
923575
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Чукотки.. – М., 1980. – 296с.
923576
   Новейшие отложения и палеография северных морей.. – Апатиты, 1989. – 113с.
923577
  Гагин И.А. Новейшие оценки "Истории Российской" В.Н. Татищева // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-23. – ISSN 0042-8779
923578
  Глязер Г. Новейшие победы медицины / Г. Глязер. – Москва, 1966. – 190 с.
923579
  Артюшков Е.В. Новейшие поднятия земной коры как следствие инфильтрации в литосферу магнитных флюидов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 6. – С. 738-760 : рис. – Библиогр.: с. 755-760. – ISSN 0016-7886
923580
  Новоселова Л. Новейшие преобразования бюджетно-налоговой системы КНР в интересах социально-экономического развития страны // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2016. – № 1. – С. 66-89. – ISSN 0130-9757
923581
   Новейшие приемы защиты старого мира.. – М., 1962. – 555с.
923582
  Крывелев И.А. Новейшие приемы религиозной апологетики / И.А. Крывелев. – Москва, 1971. – 63с.
923583
   Новейшие проблемы гравитации : сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 488 с.
923584
  Жуков А.В. Новейшие прогрессивные строительные материалы в Украинской ССР / А.В. Жуков. – К., 1961. – 40с.
923585
  Радченко К.Ф. Новейшие проекты реформы русской орфографии и мнения, высказанные по поводу их в печати нашими учеными / К Радченко // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 35 с.
923586
  Корсаков Г.Б. Новейшие противоракетные технологии США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 75-88. – ISSN 0321-2068
923587
  Бриджмен П.В. Новейшие работы в области высоких давлений : пер. с англ. / П.В. Бриджмен. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 299 с.
923588
  Тренделенбург Ф. Новейшие работы по акустике и электроакустике : пер. с нем. / Ф. Тренделенбург. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 96 с.
923589
  Стебницкий И. Новейшие работы по определению силы тяжести. / И. Стебницкий. – 6с.
923590
   Новейшие работы по физико-химии стекла.. – М.Л., 1936. – 180с.
923591
  Столяров И.В. Новейшие русские новеллисты : Гаршин, Короленко, Чехов, Горький / Мих. Столяров. – Киев ; Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат. Ф. И. Иогансон, 1901. – VI, 98 с.
923592
  Иванчин-Писарев Н. Новейшие стихотворения, собранные после издания 1819 года, с прибавлением нескольких сочинений его в прозе. – М, 1828. – 267с.
923593
  Ибрагимов Р.Н. Новейшие структуры Центральных Кызылкумов и их сейсмотектонические особенности / Р.Н. Ибрагимов. – Ташкент, 1973. – 122с.
923594
  Марков П.А. Новейшие театральные течения / П.А. Марков. – М, 1924. – 68с.
923595
  Масарский С.И. Новейшие тектонические движения и сейсмичность Западного Саяна и Западной Тувы / С.И. Масарский, Г.И. Рейснер. – Москва : Наука, 1971. – 156с.
923596
   Новейшие тектонические движения и структуры альпийского геосинклинального пояса юго-западной Евразии.. – Баку, 1970. – 160с.
923597
  Парканский А.Б. Новейшие тенденции в американо-китайском инвестиционном взаимодействии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
923598
   Новейшие тенденции в организации управления крупными фирмами в США.. – М., 1966. – 322с.
923599
  Кудров В.М. Новейшие тенденции в развитии современной капиталистической экономики. / В.М. Кудров. – Москва, 1969. – 61с.
923600
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол конгр.. – Москва
1. – 1986. – 189с.
923601
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол. конгр.. – М.
2. – 1986. – 207с.
923602
  Планк М., Пуанкарє А. Новейшие теории в термодинамике / Макс Планк, проф. теорет. физики Берлинского ун-та, Анри Пуанкарэ, проф. Сорбонны ; пер. с немецкого С.А. Алексеева. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1913. – 64, [4] с.


  Авт.: Пуанкаре, Жюль Анри (1854-1912)
923603
  Угрюмов В.И. Новейшие теории современной буржуазной социологии / В.И. Угрюмов. – М, 1961. – 70 с.
923604
  Каблуков Ив. Новейшие теории строения атомов / Ив. Каблуков, проф. Моск. ун-та и Моск. с.-х. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1908. – 31 с. : ил.
923605
   Новейшие технологии для комфортных автопутешествий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 24-25 : фото
923606
  Нарский И.С. Новейшие течения буржуазной философии / И.С. Нарский. – М., 1982. – 63с.
923607
  Зограф Н.Ю. Новейшие течения в зоологии, намечающиеся в новом, XX веке : (Речь, произнесенная приоткрытии зоологической секции ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей 29 декабря 1909 года) / Н.Ю. Зограф, 1909. – С. 175-190. – Отд. оттиск
923608
  Тартаковский П.С. Новейшие течения в области учения об атоме и электроне / П.С. Тартаковский. – Ленинград : Красная газета, 1929. – 51 с.
923609
  Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права / А.Ф. Клейнман. – Москва, 1967. – 120с.
923610
   Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. – Москва, 1978. – 367с.
923611
  Покровский К.Д. Новейшие успехи астрономии / К.Д. Покровский. – С.-ПБ, 1914. – 80с.
923612
  Вавилов Н.И. Новейшие успехи в области теории селекции : Лекция на област. курсах для агрономов 15-30 декабря 1922г., устроенных московск. обл. с.-х. Опытной Станцией совместно с Всеросс. обществом агрономов и Московским земельным управлением / Н.И. Вавилов. – Москва : Кооперативное, 1923. – 16 с. – Дарственная подпись автора
923613
  Абрамов Я.В. Новейшие успехи знания : популярные очерки / Я.В. Абрамов. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1890. – [5], 306 с.
923614
  Точидловский И.Я. Новейшие успехи наблюдательной актинометрии // Образование зародышевых элементов тумана и облаков : Две лекции штатного наблюдателя магнито-метеорологической обсерватории Императорского Новороссийского университета И.Я. Точидловского / И.Я. Точидловский. – С. 15-26
923615
  ТвердохлебовВ.Н Новейшие финансовые проблемы. 1914-1923 / ТвердохлебовВ.Н. – Птгр., 1923. – 156с.
923616
  Шванвич Б.Н. Новейшие экспериментльные исследования рисунка бабочек и их морфлогические исследования. / Б.Н. Шванвич, 1937. – 257-294с.
923617
  Семивский Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, из чего многое данные не было всем известно. – С.-Пб., 1817. – 227, 183, 1 вс.
923618
  Ястребова Е.М. Новейшии тенденции в выставочной деятельности библиотек // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2009. – Вып. 3. – С. 1-61-94
923619
  Мостицкий И.Л. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике. Быстро и легко переводим с аглийского литературу по компьютерам, телекоммуникациям, электронике, аудио-, видео- и радиотехн. = New englisn - russian thesaurus dictionary on modern electronics : Ок. 8000 терминов (5500 словарных статей) / Сост. и ред.: И.Л.Мостицкий. – Москва : Лучшие книги, 2003. – 528с. – ISBN 5-93673-022-0
923620
  Пальмов И.С. Новейший Велеград и господствующее в нем т. н. кирилло-мефодиевское направление : из доклада... в Славянском благотворит. о-ве, 30 ноября 1909 года... / И.С. Пальмов. – 20 с. – Отд. оттиск из: Славянские известия
923621
   Новейший всеобщий секретарь и стряпчий, или Полный письмовник и приказный обрядник : В 5-ти частях. – Москва : В Университетской типографии, 1814. – 182, 140, 147, 169, 110, 150 с.
923622
  Лукьянец В.С. Новейший дискурс о Вселенной: гигантское расширение мировоззренческих горизонтов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 81-91
923623
  Тищенков А. Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 28-33
923624
  Тищенков А. Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 26-31


  Помимо РЛС для обнаруже ния целей, истребитель МиГ-35, использует оптико-локационные станции. Оптико-локационная станция совместно с нашлемной системой целеуказания интегрирована в систему управления вооружением. Пилоту истребителя на специальный ...
923625
  Эйдельнант А.Б. Новейший номенализм и его предшественники. / А.Б. Эйдельнант. – 2-е изд., доп. и перераб. – М,, 1948. – 270с.
923626
   Новейший орфографический словарь русского языка : 120 000 слов. – Москва : ДОМ. 21 век; ИД РИПОЛ классик, 2006. – 380с. – ISBN 5-91213-006-1; 5-7905-4673-0
923627
   Новейший орфографический словарь русского языка : 120 000 слов / [ сост. Е. Куренкова ]. – 3-е изд. – Москва : ДОМ. 21 век; РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 380с. – (Библиотека энциклопедических словарей). – ISBN 978-5-91213-017-5
923628
  Андреев Д.Л. Новейший Плутарх : ил. биогр. слов. воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Д.Л. Андреев, В.В. Парин, Л.Л. раков ; основатель изд., глав. ред. и ил. Л.Л. Раков ; [вступ. ст. В. Новикова ; послесл. Н.Д. Париной]. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 302, [2] с. : ил.
923629
  Оллендорф Г. Новейший полный самоучитель немецкого языка, или руководство научиться без помощи учителя, правильно читать, писать и говорить по немецки : с приложением прописей и главнейших правил чисто-и правописания / Сост. по методе Оллендорфа и другим источникам. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. НИ. Холмушина ; [Тип. Н.И. Корпуснова], 1914. – 189 с.


  ... : Сост. по новейшему усовершенствованному методу известного проф. г. Оллендорфа с доп. в оном учебнике для учащегося нового легчайшего способа изучать фр. слова и целую речь изображенными рус. буквами : С доп. особой части, в которой помещены ...
923630
  Мартыновский Новейший полный словотолкователь и объяснитель 150,000 иностранных слов, вошедших в русский язык с приведением корней и изследованием о происхождении их : полнейший из всех словарей, изданных в россии. Необходимая настольная книга для всех классов общества, содержащая в себе самое полное, толковае и общепонятное объяснение всех иностранных слов по всем отраслям научных знаний ... : справочная книга ... / Мартыновский, , Ковалевский; сост. филологами Мартыновским, Ковалевским ; доп. и испр. В.М. Николаевским по новейшим известным словарям: Макарова, Рейфа, Павловского, Даля, Сувырона, Гейзе и по многим др. – 2-е вновь испр. и значительно доп. изд. – Москва : Типография Н.Е. Евстафьева, 1892. – 598, [2] с.
923631
   Новейший российский дорожник верно показующий все почтовые пути Российской империи и новоприсоединенных от Порты Оттоманской и Республики Польской областей, собранных через переписку со всеми почтов. – С.-Пб., 1803. – 57, XXVI, 305с.
923632
   Новейший русско-украинский словарь : Около 50 000 слов. – Харків : Прапор, 1999. – 1135 с. – ((Від А до Я)). – ISBN 5-7766-0669-1
923633
   Новейший русско-украинский словарь : Около 50 000 слов. – Издание второе. – Харьков : ПРАПОР, 2002. – 1135с. – (Від А до Я). – ISBN 966-7880-23-0


  Содержит более 50 тысяч наиболее употребляемых слов и словосочетаний современной лексики - от официально-деловой до разговорно-бытовой. Отдельными приложениями даны собственные имена, фамилии и географические названия. Для широкого круга чита
923634
   Новейший самоучитель работы на компьютере = Устройство компьютера, MS-DOS, Windows 95 и 98, Norton Utilities for Windows, Word 7 и 97. Excel 7 и. – Санкт-Петербург : ДЕСС КОМ, 2001. – 654с. – ISBN 5-901096-01-0
923635
  Шитов В.Н. Новейший самоучитель работы на компьютере : [ практический курс ] / В.Н. Шитов. – Москва : Дом Славянской книги ; Вече, 2007. – 864с. – ISBN 5-85550-111-6


  Слушателям и преподавателям факультетов психологии.
923636
   Новейший справочник для поступающих в вузы : все аккредитованные высшие учебные заведения России / [ сост. : И.Е. Быстров, А.Н. Баскаков, И.В. Агаркова ]. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2008. – 992 с. – ISBN 978-5-17-042625-6
923637
  Бабаев Новейший тектогенез зоны сочленения Гиссаро-Алая и Таджикиской депресии : ( Район Файзабада-Обигарма) / Бабаев А.М. ; отв. ред. АН ТаджССР М.М. Кухтиков ; АН ТаджССР, Ин-т геол. – Душанбе : Дониш, 1975. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с.141-150
923638
  Уэллс Г.Д. Новейший ускоритель / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1944. – 40 с.
923639
   Новейший философский словарь. – Минск : В.М.Скакун, 1999. – 896с. – ISBN 985-6235-17-0
923640
   Новейший философский словарь. Постмодернизм. – Минск : Современный литератор, 2007. – 816с. – ISBN 978-985-14-1332-0
923641
   Новейший французско-русский, русско-французский словарь = Nouveau francais-russe russe dictionnaire : 90 000 слов. – Харьков : Харьковская книжная фабрика им. М.В. Фрунзе, 2005. – 832с. – ISBN 966-324-014-8
923642
   Новейший энциклопедический словарь. – Ленинград : Изд-во "П.П. Сойкин", 1926. – 2892стбл.
923643
  Сладкопевцев С.А. Новейший этап развития речных долин / С.А. Сладкопевцев. – Москва : Недра, 1977. – 200с.
923644
   Новейшую агротехнику в с/х производство.. – М., 1932. – 79с.
923645
  Бровко О.О. Новела-казка як інкорпорований текст у прозі Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Шпола, М. Могилянського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 60-64. – (Б-ка Ін-ту філології)
923646
  Денисенко О.В. Новела-легенда Іоанікія Галятовського про маляра-ченця (до проблеми сюжетної структурованості) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.18-22. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
923647
  Шураєва Н.Б. Новела "Гайдар" А. Любченка: особливості поетики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 189-194. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті схарактеризовано фольклорну традицію та особливості поетики новели "Гайдар" А. Любченка; з"ясовано спорідненість даного твору із жанром думи; проаналізовано фольклорну поетику новели на різних рівнях структури - жанрово-стильовому, ...
923648
  Девдера К. Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О. Лишеги як втілення архетипу самості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 52-57. – ISSN 0236-1477
923649
  Бровко О.О. Новела в структурі української прози: модифікації та функції : монографія / О.О. Бровко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 345-399. – ISBN 978-966-617-272-6
923650
  Остапчук В.В. Новела Г. Сенкевича "Czy ci najmilszy?" і біблійна притча про блудного сина: компаративний вимір // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 363-367
923651
  Гузь О.О. Новела Гі де Мопассана "Пампушка" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 23-25
923652
  Гузь О.О. Новела Гі де Мопассана "Пампушка". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-56
923653
  Утченко К. Новела доктрини адміністративного права України: бездіяльність як акт суб"єкту публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 110-112. – ISBN 978-617-7069-28-6
923654
  Колінько О.П. Новела і музика: до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХЫХ-ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 148-154. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
923655
  Фащенко В.В. Новела і новелісти / В.В. Фащенко. – К., 1968. – 264с.
923656
  Качуровський І. Новела іспанського Середньовіччя // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.39-43. – ISSN 0236-1477
923657
  Литвинова І.В. Новела Л.Пономаренко "Гер переможений" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 14-17
923658
  Кирилова В.А. Новела Михайла Коцюбинського "Intermezzo" - як відзеркалення української душі у французькому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 202-211


  Статтю присвячено аналізу основних проблем та складнощів, з якими зустрічається перекладач при відтворенні лінгвопоетики новели М. Коцюбинського "Intermezzo" французькою мовою; визначаються найпоширеніші прийоми її адекватного відтворення у ...
923659
  Лисенко Л. Новела О. Генрі в американській літературній традиції (до 150-річчя з дня народження виджатного американського письменника) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 131-137. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
923660
  Абліцов В. Новела про те, як митець-шевченкознавець Микола Бурачек об"єднав Донецьк з Ужгородом, Харковом та Києвом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 105-113. – ISSN 1728-9572


  У звичне слово "новела" тут вкладено етимологічний зміст. Кілька епізодів з історії культури Донбасівського краю, зокрема, про Донецький державний укр. драм. театр.
923661
  Линченко М.Д. Новела у творчій спадщині Володимира Винниченка / М.Д. Линченко, О.В. Гаєвська, Н.М. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про жанр новели в спадщині В. Винниченка. Розглядаються різновиди новел письменника. This article is dedicated to the genre of short – story of V. Vynnychenko. It deals with the different issues of narrator"s short-stories.
923662
  Гузь О.О. Новела Шервуда Андерсона "Шедевр Блекфута" : (10 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 34-36
923663
  Гузь О.О. Новела Шервуда Андерсона "Шедевр Блекфута". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-45
923664
  Симонов К.М. Новеле / К.М. Симонов : Русская книга, 1950. – 32с.
923665
  Дімаров А. Новелети : проза: новелети // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 3-9
923666
  Ватуляк Софія Новели-світлини з життя Романа Шухевича // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 19-21
923667
  Гайм Георг Новели / Гайм Георг. – Київ, 1925. – 66 с. – (Світове письменство)
923668
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська, 1925. – 228с.
923669
  Стефаник В. Новели / В. Стефаник. – Харків : Український робітник, 1927. – 32с.
923670
  Любченко А. Новели / Аркадій Любченко. – [Харків] : Держлітвидав, 1936. – 318 с.
923671
  Ле І. Новели / І. Ле. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 396 с. – (Сучасна укр. літ.)
923672
  Бейлін П. Новели / П. Бейлін. – Київ : ДЛВ, 1937. – 71 с.
923673
  Хазан М. Новели / М. Хазан. – Київ, 1938. – 61 с.
923674
  Сенченко І.Ю. Новели / Сенченко І.Ю. – Київ : ДЛВ, 1940. – 186 с.
923675
  Нижанківський Б. Новели / Б. Нижанківський. – Київ, 1941. – 101 с.
923676
  Гончар О. Новели / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 132с.
923677
  Хазан М. Новели / М. Хазан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 240 с. – У кн. стаття: Михайло Хазан / А. Чернігівець
923678
  Черемшина Марко Новели / Черемшина Марко. – Львів, 1950. – 60 с.
923679
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1950. – 60с.
923680
  Гуреів О.И. Новели / О.И. Гуреів. – Київ, 1951. – 244 с.
923681
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1952. – 244с.
923682
  Гончар О. Новели / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1954. – 192с.
923683
  Чапек Карел Новели / Чапек Карел. – Киев, 1954. – 135с.
923684
  Хазан М. Новели / Михайло Хазан. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 232 с.
923685
  Кротевич Є.М. Новели / Є.М. Кротевич. – Київ, 1957. – 128 с.
923686
  Яцків М.Ю. Новели / М.Ю. Яцків. – Львів, 1959. – 63 с.
923687
  Косинка Г.М. Новели / Г.М. Косинка. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 221 с.
923688
  Гуцало Є.П. Новели / Є.П. Гуцало. – Київ : Дніпро, 1969. – 375 с.
923689
  Ткачук В.І. Новели / Василь Ткачук. – Львів : Каменяр, 1973. – 96 с.
923690
  Івашкевич Я. Новели / Я. Івашкевич. – К, 1974. – 332с.
923691
  Сенкевич Г. Новели / Г. Сенкевич; пер. з польськ. Степан Ковганюк; Вступ.ст. Юлії Булаховської. Іл. О.Є. Ніколаєць. – Київ : Дніпро, 1975. – 319 с. : іл. – (Зарубіжна новела ; Кн.19)
923692
  Стефаник В.С. Новели / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1977. – 176с. – (Шкільна б-ка)
923693
  Упіт А.М. Новели : з латиської / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ : Дніпро, 1980. – 255 с.
923694
  Яцків М.Ю. Новели / М.Ю. Яцків; Упорядкування і вступна стаття М. Ільницького. – Львів : Каменяр, 1985. – 200 с.
923695
  Колісниченко А. Новели / А. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1988. – 341 с.
923696
  Мопассан Гі де Новели : для ст. шк. віку : пер. з фр. / Гі де Мопассан ; [упоряд. текстів, підгот. навч.-метод. матеріалів Дорофєєвої Н.І. та Чередниченко О.Д.]. – Київ : Школа, 2002. – 447, [1] с. – Сер. засн. 2002 р. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-039-6
923697
  Паламарчук Г. Новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 82-110. – ISSN 0130-1608
923698
  Тарасюк Г. Новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 80-111. – ISSN 0208-0710
923699
  Цвейг С. Новели = Novellen : видання з паралельним текстом [нім. та укр. мовами] / Стефан Цвейг. – Харків : Фоліо, 2006. – 224с. – ISBN 966-03-3399-4
923700
  Тарасюк Г.Т. Новели : [зб. новел за 1990-2000 р., 2001-2003 р., 2004-2006 р.] / Галина Тарасюк ; [худож. оформлення: О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 413, [3] с. – ISBN 966-96601-1-4
923701
  Тарасюк Г. Новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-102. – ISSN 0208-0710
923702
  Ольжич М. Новели // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С.149-160. – ISSN 0585-8365
923703
  Гостра О. Новели // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 4 : "З журбою радість обнялась" (О.Олесь). – С. 106-158.
923704
  Шипківський Г. Новели // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.83-91.
923705
  Мрожек Славомір Новели : новели // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570)
923706
  Смотрич О. Новели : проза: новели // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 68-87. – ISSN 0131-2561


  Новели: "Сволочовський дом", "1941", "Ранок", "Повнява життя", "Неоклясика", "Обновка"
923707
  Іллєнко Ю. Новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – ISSN 0208-0710
923708
  Щипківський Г. Новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 92-102. – ISSN 0208-0710
923709
  Кракалія Роман Новели : новели // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 53-63. – ISSN 0585-8364
923710
  Галан А. Новели : проза: новели / вступне слово В. Науменка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 22-47. – ISSN 0130-1608
923711
  Кулинич О.П. Новели аграрного законодавства щодо правового становища фермерських господарств в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 193-196. – ISBN 978-966-7957-18-6
923712
  Глуханчук О.В. Новели апеляційного провадження за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 11-17. – ISSN 2308-9636
923713
  Дерій О.О. Новели в законодавстві України щодо виконання рішень про стягнення аліментів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-54
923714
  Шаркова І.М. Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 35-40. – ISSN 2222-5374
923715
  Ростомян В.В. Новели в законодавстві щодо виконання рішень про стягнення аліментів // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 152-155. – ISBN 978-617-7361-58-8
923716
  Щербина В.С. Новели в правовому статусі Державного арбітражу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье с учетом принятых в последнее время нормативных актов рассмотрены новеллы в правовом положении органов Государственного арбитража. Высказано предложение о совершенствовании предупредительной деятельности арбитража. Показано значение ...
923717
  Біленко Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника згідно з новим КПК України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 77
923718
  Токарик Марта Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
923719
  Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33. – ISSN 0130-5263
923720
  Шумляк О. Новели виборчого законодавства // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 40-41.
923721
  Кузь Новели виконавчого провадження / Кузь, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 10-17
923722
  Усенко І. Новели вітчизняного законодавства про інформацію у контексті вимог здорового глузду і юридичної техніки // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 1. – С. 3-25
923723
  Фінчук Г.В. Новели Гі де Мопассана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 26-30
923724
  Карпенко В. Новели господарського кодексу України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.39-42
923725
  Тесленко А. Новели законодавства і проблеми його застосування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.79-81


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
923726
  Токарчук Л.М. Новели законодавства про патронат // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 149-151. – ISBN 978-966-927-257-7
923727
  Коваленко Т. Новели законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 30-37. – ISSN 2308-9636
923728
  Дерій О.О. Новели законодавства України в сфері стягнення аліментів: практика застосування та шляхи вдосконалення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7361-58-8
923729
  Гетманцев М. Новели законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 71-76. – ISSN 2663-5313
923730
  Борсук Н.Я. Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 20-29


  У статті проаналізовано основні новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні, визначено їх зміст та сформульовано подальші напрями розвитку механізму правового забезпечення доступності вищої освіти в Україні.
923731
  Федорчук Д. Новели законодавства щодо підстав визнання правочинів недійсними // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 97-104.
923732
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2312-1831
923733
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців в Україні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 84-87. – ISBN 978-617-7069-34-7
923734
  Щербина О. Новели Закону "Про акціонерні товариства": поділ товариств на публічні та приватні, аналіз окремих недоліків закону // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 41-45.
923735
  Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 146-153. – ISSN 1026-9932
923736
  Міщенко І.В. Новели інституту митного режиму в контексті реформування митного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 73-77. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена загальній характеристиці інституту митних режимів в Україні з позиції нової редакції Митного кодексу України. Звертається увага на новації, запроваджені цією редакцію, робиться їх оцінка, висвітлюються позитивні та негативні аспекти ...
923737
  Світлична Г.О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 41-48.
923738
  Коржупова А.П. Новели Кобилянської : Дис... канд.філол.наук: / Коржупова А.П.;. – Чернівці, 1948. – 223л.
923739
  Шелевер Н.В. Новели кодексу адміністративного судочинства // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 220-224. – ISBN 978-617-7404-86-5
923740
  Гап Д. Новели Кодексу адміністративного судочинства України з питань відкиття провадження у справах // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 132-139
923741
  Гладьо Ю. Новели Кодексу України з процедур банкрутства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 185-187
923742
  Сидор В.Д. Новели користування земельними ділянками зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 69-73. – ISBN 978-966-7957-20-9
923743
  Печений О. Новели корпоративного права у світлі законодавчих змін // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 103-105
923744
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідадьності за секс-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
923745
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідальності за сес-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
923746
  Ахтирська Н.М. Новели кримінального процесуального закону України щодо суду присяжних та застосування відеоконференції через призму практики Європейського суду з прав людини // Актуальні питання кодифікації законодавства України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 17-24. – ISBN 966-8126-19-X
923747
  Чередніченко В. Новели міграційного законодавства / В. Чередніченко, Т. Ященко; інтерв"ю з Т. Кислим // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 30
923748
  Буяджи Г. Новели міжнародно-правового регулювання підсудності спорів, що виникають із трастів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 159-169. – ISSN 1026-9932
923749
  Загребельний П.А. Новели морського узбережжя / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 272с.
923750
  Лагнюк О. Новели наказного провадження в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 378-380
923751
  Кондратюк А. Новели нашого хутора : Роман-ессе. Повісті. Оповідання / Андрій Кондратюк. – Київ : Український письменник, 1999. – 206 с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-051-Х
923752
  Іванченко М. Новели неволі / Михайло Іванченко. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-538-194-5
923753
  Кармазін Ю.А. Новели нового кримінально - процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-6
923754
  Чурпіта Г. Новели окремого провадження // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 147-159. – ISSN 1026-9932
923755
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
923756
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
923757
  Марко В.П. Новели Олеся Гончара "Модри Камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 66-75
923758
  Павлюченко Ю. Новели оподаткування єдиним податком в умовах воєнного часу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 19. – ISSN 1992-9277
923759
  Кульчицька О.І. Новели пенсійного законодавства: переваги та недоліки Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-23
923760
  Король В.І. Новели податкового законодавства України та acquis ЄС у контексті реалізації плану заходів BEPS / В.І. Король, О.В. Небильцова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 221-234. – ISSN 2078-9165
923761
  Хатнюк Н.С. Новели податкового законодавства України у сучасних умовах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 229-245


  Наукова стаття присвячена дослідженню новел сучасної системи оподаткування та останніх змін податкового законодавства України в умовах реформаційних процесів. Розкрито основні проблеми та недоліки оновленої системи оподаткування та запропоновано шляхи ...
923762
  Ігонін В. Новели посвідчення права на земельну ділянку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 112-115
923763
  Бонтлаб В. Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 4-9
923764
  Гуцуляк В. Новели правового регулювання відносин з проведення проектних та пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 24-29. – ISSN 2663-5313
923765
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 5-13


  У статті проаналізовано новели правового регулювання та порядок проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки за чинним законодавством в умовах реформування в Україні практики оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно.
923766
  Яворська О. Новели правового регулювання за Законом України "Про акціонерні товариства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 66-70
923767
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання земельного податку із земель залізничного траспорту за Податковим кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 41-46


  У статті розглядаються нові правові підходи сплати земельного податку із земель залізничного транспорту, що запроваджені чинним податковим законодавством України, порядок та особливості його справляння. В статье расматриваются новые подходы оплаты ...
923768
  Якимова І. Новели правового регулювання концесійних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано новели правового регулювання концесійних відносин у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, запроваджені Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об"єктів централізованого водо-, ...
923769
  Бобкова А. Новели пректу Господарського процесуального кодексу України / А. Бобкова, О. Банасько // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 1026-9932
923770
  Скворцов С.С. Новели примусового виконання рішень // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7361-58-8
923771
  Коцюбинський М.М. Новели про Італію / Михайло Коцюбинський // Рай і Пекло Коцюбинського : [есеїстична повість, новели] / О.В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 165-214. – ISBN 978-966-399-590-8
923772
  Ковінька О.І. Новели про химери / О.І. Ковінька. – Київ, 1965. – 469с.
923773
  Притика Ю. Новели провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів у цивільному процесуальному законодавстві України / Ю. Притика, Д. Притика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-34. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про новели реформованого процесуального законодавства України щодо оскарження рішення третейського суду та оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу, а також про нові підходи до визначення правової природи провадження у ...
923774
  Харенко О. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 7-9
923775
  Білак Н.І. Новели Проекту Митного Кодексу України в частині захисту прав інтелектуальної власності // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 45-55
923776
  Погорецький М.А. Новели проекту нового КПК України щодо стадії досудо-вого розслідування й заходи забезпечення їх реалізації в правозастосовній діяльності // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 12-17. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
923777
  Уркевич В.Ю. Новели процесуального законодавства щодо визначення юрисдикційності спорів Великою Палатою Верховного Суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 62-64. – ISSN 2308-9636
923778
  Блажівська О.Є. Новели речового, зобов"язального та спадкового права в Правах, за якими судиться малоросійський народ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 25-30. – ISSN 2220-1394
923779
  Цюпа І.А. Новели рідного краю / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 239 с.
923780
  Науменко І.Я. Новели Світлого Долу / І.Я. Науменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 111 с.
923781
  Ромовська З.В. Новели сімейного кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
923782
  Марчик О.А. Новели сімейного кодексу України щодо порядку розірвання шлюбу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 91-93. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
923783
  Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
923784
  Харченко О. Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 89-99. – ISSN 2308-0361
923785
  Падалко П.К. Новели Степана Васильченка : Дис... кандидата філологічнихнаук: / Падалко П.К.; Полтавський Держ. педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1948. – 204л. – Бібліогр.:л.202-203
923786
  Тимочко І. Новели Стефаника в інтерпретації І. Драча й Л. Осики // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 326-327
923787
  Грабовський В. Новели судового збору в адміністративному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 14
923788
  Ханова Р. Новели судової практики Верховного Суду у сфері оподаткування та митної справи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 231-241. – ISSN 1026-9932
923789
  Зельдіна О. Новели судової реформи: позитивні та негативні наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
923790
  Глущенко С.В. Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 70-83. – ISSN 2310-6166
923791
  Мельник Р.С. Новели сучаної концепції українського адміністративного права // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (7). – C. 5-16. – ISSN 2524-101X
923792
  Кологойда О. Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери / О. Кологойда, М. Крук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню та аналізу завдань та основних напрямків удосконалення законодавства, що регулює відносини на фондовому ринку України. В статье определены и проанализированы задачи и основные направления усовершенствования ...
923793
  Галайчук Т. Новели трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)
923794
  Буга В.В. Новели у відшкодуванні збитків у результаті дорожньо-транспортної пригоди / В.В. Буга, Г.С. Буга // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 56-61. – ISSN 2524-0064
923795
  Ткачук В.О. Новели у законодавчому регулюванні інституту доказування в цивільних справах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 47-48. – ISSN 2308-9636
923796
  Черняк Є. Новели українського законодавства щодо конституційної скарги // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
923797
  Михайлів В. Новели українського законодавства. Щодо управління об"єктами державної власності // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
923798
  Кагановська Т.Є. Новели українського цивільного законодавства - інститути довірчої власності й управління майном // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 55-62. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
923799
  Радченко Л.І. Новели цивільного законодавства у сфері інвестування будівництва житла: проблеми та перспективи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 90-95
923800
  Гранін В. Новели цивільного процесуального законодавства щодо відповідальності за зловживання процесуальними правами // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 99-104. – ISBN 978-966-2710-92-2
923801
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 21-30
923802
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-31
923803
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-30
923804
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-44
923805
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-23.
923806
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 22-31
923807
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-35.
923808
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-24.
923809
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-40.
923810
  Навроцька Ю. Новели ЦПК: звернення судових рішень до виконання // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 20-21
923811
  Крушніцька О.В. Новели чи загрози у конституційному реформуванні права на правничу допомогу в Україні у 2018 році // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 269-270. – ISBN 978-617-7096-97-8
923812
  Ахтирська Н.М. Новели чинного законодавства щодо екстрадиції: удосконалений механізм та його процесуальне забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 132-143. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
923813
  Мушкетик Ю. Новели, оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 19-32. – ISSN 0130-1608
923814
  Хвильовий М. Новели, оповідання "Повість про санаторійну зону". "Вальдшнепи". Роман. Поетичні твори. Памфлети. / М. Хвильовий; Вступ. ст. і приміт. В.П.Агеїво. – Київ : Наукова думка, 1995. – 816 с. – (Бібліотека української літератури. Рад. укр. літ.). – ISBN 5-12-003303-2
923815
  Мішвеладзе Р.А. Новели. / Р.А. Мішвеладзе. – К., 1982. – 273с.
923816
  Агромаков П.М. Новели. Обране / Павло Агромаков. – Одеса : Астропринт, 2018. – 23, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-927-375-8
923817
  Черемшина Марко Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи / Марко Черемшина. – Київ : Наукова думка, 1987. – 443 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
923818
  Кобилянська О.Ю. Новелі / О. Кобилянська. – [Харків] : Книгоспілка. – [203] c. – Примірник дефектний, описано за обкладинкою. – (Літературна бібліотека)
923819
  По Едгар Новелі / Едгар По ; з англ. перекл. Іван Петрушевич. – [Львів] : Вид-во М.Заячківського ; [Hаp. дpук. Ст. Манєцкого і Спілки], 1898. – 104 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті. Т. 3. - К., 1988. – (Літературно-артистичні новини ; Кн. 2)


  Зміст: В Мальштpомі; Дивний вплив месмеpізму на скін чоловіка; Розмова з мумією; Загублений лист.
923820
  Майський М. Новелі / М.Майський [псевд.]. – [Харків] : Вид. Т-во Пролетарських Письменникыв Гарт, 1930. – 124 с.
923821
  Лур"є Н.Г. Новелі / Ноте Лур"є. – Харків; Київ, 1931. – 318 с.
923822
  Васильченко С. Новелі = Novels / С. Васильченко. – Вінніпег : КПУК, 1953. – 127, [1] c. – (Клюб Приятелів Української Книжки ; кн. 17)
923823
  Кравцов С.О. Новелізаційні підходи до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 43-48


  Стаття присвячена новелізаційним підходам до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. Статья посвящена новелизационным подходам к вопросам признания и исполнения ре- шений международного коммерческого ...
923824
  Проневич О.С. Новелізація вітчизняного законодавства про прокуратуру // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7272-11-2
923825
  Волощенко О. Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 17-21. – ISSN 2663-5313
923826
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 56-60.
923827
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-62
923828
  Рябченко О. Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1026-9932
923829
  Гусаров К.В. Новелізація повноважень суду апеляційної інстанції у законі України "Про судоустрій і статус суддів" // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 175-184. – ISBN 978-966-437-304-0
923830
  Шутко Н. Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 248-253. – ISSN 2409-4544
923831
  Комаров В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.467-482
923832
  Звиняцковський В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського. / В.Я. Звиняцковський. – К, 1987. – 105с.
923833
  Кабкова О.В. Новелістика Вільяма Тревора : посібник / О.В. Кабкова. – Київ : Стилос, 2021. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 113-115 та в кінці ст. – ISBN 978-966-193-135-9
923834
  Денисюк Т. Новелістика Володимира Винниченка: поетика сюжету і композиції // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 63-65
923835
  Кавун Лідія Іванівна Новелістика Г.Косинки і проблема поетики української малої прози 20-30-х років ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: / Кавун Лідія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.153-161
923836
  Маркітантова Є.В. Новелістика Галини Тарасюк у контексті фемінної традиції // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 52-55. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
923837
  Балла Е. Новелістика Григора Тютюнника у параметрах ліричної прози // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 11-15. – (Філологія ; Вип. 16)
923838
  Пангелова М.Б. Новелістика Джона Апдайка та американська новела 50-70-х рр. ХХ століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 87-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
923839
  Карабльова О. Новелістика Ірини Вільде крізь призму гендерології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 64-68. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
923840
  Ткаченко Т. Новелістика Миколи Кравчука // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 154-164. – ISSN 2312-6809
923841
  Поліщук Володимир Новелістика Михайла Старицького : Монографія / Поліщук Володимир. – Черкаси : Брама, 2002. – 136с. – ISBN 966-8021-16-9


  У моногрфії вперше детально аналізується новелістика М. Старицького (1840-1904), її проблематика і худож. особливості.
923842
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література : рецепція і типологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Лотоцька О.Л. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 176-202
923843
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література: рецепція і типологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05. / Лотоцька О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
923844
  Мурейко А. Новелістика Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського: типологія характеротворення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – C. 289-294. – (Філологія ; Вип. 23/24)
923845
  Полежаєва Т.В. Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 103-107. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
923846
  Пилипенко Ю. Новелістична сторінка творчості Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 208-213.
923847
  Тарнашинська Л. Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 277-282. – ISBN 966-8110-14-5
923848
  Гуляк А.Б. Новелістичний "канон" у малій прозі Володимира Винниченка / А.Б. Гуляк, О.М. Башкирова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються особливості різноманітних новелістичних форм у творчості В. Винниченка. До того ж, новелістичний тип художнього мислення письменника проявився і в інших прозових жанрах. This article takes a look at some peculiarities of ...
923849
  Федосій О.О. Новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 428-433


  У статті розкривається новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської. Аналізується майстерність письменниці психологічного прозописьма у відтворенні настроєвих порухів, емоційних нюансів, пов’язаних із відчуттям самотності. Розглядаються ...
923850
  Талько О. Новелістичний характер творчості Мирослава Дочинця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 186-197
923851
  Гветадзе М. Новелла в современной грузинской литературе : Автореф... кандидата филол.наук: / Гветадзе М.; Гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1965. – 25л.
923852
   Новелла ГДР. 70-е годы. – Москва : Прогресс, 1980. – 560 с.
923853
   Новелла ГДР: 70-е гг.. – М., 1980. – 560с.
923854
  Елисеев Д.Д. Новелла корейского средневековья. / Д.Д. Елисеев. – М., 1977. – 256с.
923855
   Новелла о современной Румынии.. – М., 1962. – 619с.
923856
  Фащенко В.В. Новелла Олеся Гончара. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фащенко В.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. укр. лит. – Одесса, 1957. – 16л.
923857
   Новелла современной Румынии. – Москва : Художественная литература, 1962. – 616с.
923858
  Голыгина К.И. Новелла средневекового Китая. / К.И. Голыгина. – М., 1980. – 326с.
923859
  Кенчошвили И.А. Новелла Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 21л.
923860
   Новелла эпохи Возрождения. – Киев : Політвидав України, 1990. – 479 с. – ISBN 5-319-00437-0
923861
  Янковски А. Новелла Эфраима Севелы "Возраст Христа" в контексте эмигрантского творчества писателя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 211-216
923862
   Новеллино.. – М., 1984. – 318с.
923863
  Калагастова Наталия Владимировна Новеллистика Альфреда Эдгара Коппарда. (Проблема народа и личности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Калагастова Наталия Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
923864
  Петриковская А.С. Новеллистика Генри Лоусона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Петриковская А.С. ; Моск. гос. ун-т , Филол. фак-т , Кафедра истории зарубежной литературы. – Москва, 1969. – 19 с.
923865
  Цыбульская Виктория Витальевна Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цыбульская Виктория Витальевна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 235л. – Бібліогр.:л.196-221
923866
  Цыбульская В.В. Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: / Цыбульская В.В.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
923867
  Чеканов В.Н. Новеллистика Джона Чивера. (Проблемы, идеи, худож. специфика). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Чеканов В.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 27л.
923868
  Раджабов Х. Новеллистика Мохана Ракеша / Х. Раджабов. – Душанбе, 1984. – 162 с.
923869
  Сардыко Г.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: / Сардыко Г. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 19л.
923870
  Нечепорук Е.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: 01.10.05 / Нечепорук Е.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 22л.
923871
  Лозовский А.И. Новеллистика Т.Драйзера / А.И. Лозовский. – Краснодар, 1987. – 102с.
923872
  Березина Б.М. Новеллистика Ш.Андерсона и основные тенденции развития американского реалистического рассказа двадцатых годов : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Березина Б.М.; МГУ. – М, 1969. – 24л.
923873
  Яценко В.И. Новеллистика Э.Колдуэлла. (На материале сборников 1931-1935 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Яценко В.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
923874
  Скржинская М.В. Новеллистическая традиция о тирании в Греции 7-6 вв до н.э. : Автореф... канд. филол. наук: 644 / Скржинская М.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л, 1968. – 25л.
923875
  Дуб Константин Семенович Новеллистический роман в украинской советской литературе. (Проблемы жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дуб Константин Семенович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
923876
  Килланд А. Новеллы / Александр Киланд ; Пер. с нем. Л. Плумянской-Басковой. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1908. – 103 с., 1 л. фронт. (портр.)


  Содерж.: Бьернстерн-Бьернсон об Александре Килланде. Обезьянка; Народный праздник; Чистая совесть Бьернсон, Бьернстерне Мартиниус (1832-1910)
923877
  Глазман Новеллы / Глазман, 1925. – 317 с.
923878
  Бальзак Оноре де Новеллы / Оноре де Бальзак ; пер. К.Г. Локса. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 343 с.
923879
  Ларднер Р. Новеллы / Р. Ларднер. – Москва, 1935. – 159 с.
923880
  Горелов И.П. Новеллы / И.П. Горелов. – Ростов -на-Дону, 1936. – 96с.
923881
  Нодье Ш. Новеллы / Шарль Нодье ; Вступ. статья В. М. Блюменфельда ; Пер. с фр. М. А. Салье, А. С. Бобовича. – Ленинград : Гослитиздат ; [Тип. им. Бухарина и тип. им. Володарского], 1936. – 380, [2] с. – Экз. дефектный, отст. портр.
923882
  Зозуля Е.Д. Новеллы / Е.Д. Зозуля. – Москва, 1937. – 62с.
923883
  Северов П.Ф. Новеллы / П.Ф. Северов. – Харків, 1937. – 498с.
923884
  Черняков М. Новеллы / М. Черняков. – К., 1938. – 73с.
923885
  Хусни Ф. Новеллы / Фатых Хусни; пер. с татар. М.Никитина и Я.Винницкого. – Казань : Татгосизат, 1947. – 35 с.
923886
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – Москва-Л, 1947. – 466с.
923887
  Гашек Я. Новеллы : [пер. с чеш.] / Ярослав Гашек. – Ленинград, 1950. – 340 с.
923888
  Блауман Р. Новеллы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 132 с.
923889
  Келлер Г. Новеллы / Г. Келлер. – М.-Л, 1952. – 420с.
923890
  Стендаль Новеллы : [пер. с фр.] / Стендаль. – Москва-Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 147 с.
923891
  Сейранян Б.М. Новеллы / Беник Сейранян ;. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 104 с.
923892
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва, 1953. – 604с.
923893
  Мопассан Ги Новеллы / Мопассан Ги. – Москва, 1954. – 412с.
923894
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1954. – 312с.
923895
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Київ : Художньоъ лытератури, 1955. – 96 с.
923896
  Стендаль Новеллы / Стендаль. – К., 1955. – 108с.
923897
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Москва, 1956. – 343с.
923898
  Бес Г.Б. Новеллы / Г.Б. Бес; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 167 с.
923899
  Гарт Брет Новеллы : [пер. с англ.] / Брет Гарт. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1957. – 256 с.
923900
  Верга Д. Новеллы / Д. Верга. – Москва, 1957. – 255с.
923901
  Голсуорси Д. Новеллы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 198 с. – (Массовая серия)
923902
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1957. – 444с.
923903
  Изюмский Б.В. Новеллы / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1959. – 131с.
923904
  Назор В. Новеллы / В. Назор. – Москва, 1959. – 231 с.
923905
  Поттеккатт С. Новеллы / С. Поттеккатт. – М., 1959. – 96с.
923906
  Паркер Д. Новеллы / Д. Паркер. – М., 1959. – 296с.
923907
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 495с.
923908
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 415 с.
923909
  Пуйманова М. Новеллы / М. Пуйманова. – М, 1960. – 158с.
923910
  Лопе Новеллы / Лопе де Вега ; [Пер. с исп., вст. ст. и ком. А.А. Смирнова]. – Москва-Л : Гослитиздат, 1960. – 304 с.
923911
  Кукучин М. Новеллы / М. Кукучин; Пер. со словацкого. – Москва : Художественная литература, 1961. – 232 с.
923912
  Голсуорси Д. Новеллы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1961. – 198 с.
923913
  Зохраб Г. Новеллы / Григор Зохраб; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 247с.
923914
  Надь Л. Новеллы / Л. Надь. – Москва, 1963. – 294с.
923915
  Грин Новеллы / Грин, а.С. – Москва, 1964. – 403с.
923916
  Готорн Н. Новеллы : пер. с англ. / Натаниель Готорн. – Ленинград : Художественная литература, 1965. – 494 с.
923917
  Шторм Т. Новеллы / Т. Шторм. – М
1. – 1965. – 519с.
923918
  Шторм Т. Новеллы / Т. Шторм. – Москва
2. – 1965. – 565 с.
923919
  Геллери А.Э. Новеллы / А.Э. Геллери. – Москва, 1966. – 254 с.
923920
  Лопе Новеллы / Лопе де Вега. – Изд. подг. А.А. Смирнов. – Москва : Наука, 1969. – 312 с. – (Литературные памятники)
923921
  Келлер Г. Новеллы / Г. Келлер. – Ленинград, 1970. – 256с.
923922
  Упит А.М. Новеллы : пер. с латыш. / А.М. Упит; [вступ. статья А. Григулиса ; ил.: Г. Васки]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 702 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 (187) ; Серия третья. Литература XX в.)
923923
  Шоу Б. Новеллы / Б. Шоу. – Москва, 1971. – 224с.
923924
  Саид Ф. Новеллы // Саид Фаик и его новеллы / Н.А. Айзенштейн. – Москва : Наука, 1971. – С. 103-239
923925
  Келлер Г. Новеллы : Кн. для чтения на нем. яз. на ст. курсах от-ний нем. яз. пед. ин-тов / Г. Келлер. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 192с. – (Классическая немецкая литература)
923926
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Москва, 1973. – 382с.
923927
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1974. – 208с.
923928
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава ; [вступ. ст. А. Стругацкого]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 703 с. – (Библиотека всемирной литературы / Библиотека всемирной литературы ; Серия третья ; Т. 129 : Литература XX века)
923929
  Голсуорси Д. Новеллы : пер. с англ. / Джон Голсуорси. – Москва : Художественная литература, 1975. – 207 с. – (Народная библиотека)
923930
  Ларднер Р. Новеллы : пер. с английского / Р. Ларднер. – Минск : Художественная литература, 1975. – 301 с.
923931
  Эса Новеллы / Эса, де Кейрош. – М, 1976. – 302с.
923932
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Челябинск : Уж.-Урал. кн. изд-во, 1978. – 487с.
923933
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1978. – 348с.
923934
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1978. – 301с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
923935
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман; Пер. с немецкого. – Москва : Художественная литература, 1978. – 336с.
923936
  Буль П. Новеллы : книга для чтения для студ. пед. ин-в на франц. яз. / П. Буль. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 127 с.
923937
  Хаанпяя П. Новеллы : Сборник рассказов / П. Хаанпяя, М. Ларни. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 272с.
923938
  Тонкабони Ф. Новеллы / Ф. Тонкабони. – Москва : Художня література, 1979. – 239 с.
923939
  По Э.А. Новеллы / Э.А. По. – Минск, 1980. – 320с.
923940
  Камю А. Новеллы : учебное пособие / А. Камю. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 280 с.
923941
  Голсуорси Д. Новеллы / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1981. – 479 с. – (Библиотека зарубежной классики)
923942
  Сайкаку Ихара Новеллы / Сайкаку Ихара. – Москва : Художественная литература, 1981. – 287с.
923943
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Ленинград : Художественная литература, 1981. – 320с. – (Классики и современники: Зарубежная литература)
923944
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Книга, 1981. – 476с. – (Книга и время)
923945
  По Э Новеллы / Э По. – Минск : Изд.БГУ им. В.И.Ленина, 1981. – 316с.
923946
  Упит А.М. Новеллы / Андрей Упит ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 718 с.
923947
  Голсуорси Д. Новеллы / Джон Голсуорси. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1982. – 573 с.
923948
  Кастело Бранко Камило Новеллы / Кастело Бранко Камило. – М., 1982. – 270с.
923949
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Минск, 1982. – 318с.
923950
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1982. – 285с.
923951
  Мишвеладзе Р.А. Новеллы / Реваз Мишвеладзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1982. – 408 с.
923952
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1983. – 560 с.
923953
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1983. – 285с.
923954
  Ирвинг В. Новеллы / Вашингтон Ирвинг ; Пер. с англ. – Москва : Художня література, 1983. – 734 с. – В одной кн. : Последний из могикан / Ф. Купер. – (Библиотека литературы США)
923955
  Гофман А Э.Т. Новеллы : [сб. ; пер. с нем.] / Э.Т.А. Гофман ; [сост., вступ. ст. и прим. С. Шлапоберской]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 399 с.
923956
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1983. – 448 с.
923957
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Воронеж, 1983. – 303с.
923958
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1983. – 224с.
923959
  Стефаник В.С. Новеллы / В.С. Стефаник. – Москва : Наука, 1983. – 288с.
923960
  Грин А.С. Новеллы / А.С. Грин. – М., 1984. – 416с.
923961
  Генри О. Новеллы / О. Генри. – Чебоксары, 1984. – 368 с.
923962
  Ихара С. Новеллы / С. Ихара. – М., 1984. – 431с.
923963
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Л., 1984. – 335с.
923964
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн; Пер. с нем. – Ленинград : Художественная литература, 1984. – 256с.
923965
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Элиста, 1985. – 144с.
923966
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Ереван, 1985. – 488с.
923967
  Ирвинг В. Новеллы : Сост. и вступ. ст. А. Зверева / В. Ирвинг; [Пер. с англ. А. Бобовича}. – Москва : Права людини, 1985. – 352 с.
923968
  Брох Г. Новеллы / Г. Брох. – Л, 1985. – 438с.
923969
  Хаксли Олдос Новеллы / Олдос Хаксли; Вступ. статья Н. Дьяковой. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 454с.
923970
  Акутагава Р. Новеллы : эссе, миниатюры / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1985. – 607 с.
923971
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Баку : Язычы, 1986. – 216с.
923972
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Минск : Вышейш. школа, 1986. – 336с. – (Б-ка отечественной и зарубежной классики)
923973
  Зограб Г. Новеллы / Григор Зограб; пер. с арм. – Ереван : Советакан грох, 1986. – 208 с.
923974
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Вильнюс, 1986. – 363с.
923975
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Казань, 1987. – 239с.
923976
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг; Пер. с англ. А Бобовича. – Москва : Правда, 1987. – 352 с.
923977
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1987. – 510 с.
923978
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Художественная литература, 1987. – 286с.
923979
  Шоу Б. Новеллы / Б. Шоу. – Алма-Ата, 1988. – 205с.
923980
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Свердловск, 1988. – 442с.
923981
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Минск, 1988. – 349с.
923982
  Генри О. Новеллы / О. Генри. – Казань, 1989. – 349 с.
923983
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1989. – 573 с.
923984
  Гофман Э.Т. Новеллы / Э.Т. Гофман. – Л, 1990. – 608с.
923985
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 80с.
923986
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 86с. – ISBN 5-280-01839-2
923987
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва; Одесса : Эльф, 1991. – 429с.
923988
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман. – Москва : Правда, 1991. – 477с. – ISBN 5-253-00173-5
923989
  Тарасюк Галина Новеллы : новеллы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 20-38. – ISSN 0012-6756
923990
  Кондратенко Людмила Ивановна Новеллы Вильгельма Раабе 60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Кондратенко Людмила Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 15л.
923991
  Кораев К. Новеллы законодательства о банкротстве: как оспорить сделки должника // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-43. – ISSN 0132-0831
923992
  Гофман А Э.Т. Новеллы и повести / А Э.Т. Гофман. – Л., 1936. – 802с.
923993
   Новеллы и повести. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1969. – 496с.
923994
   Новеллы и повести. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1969. – 488с.
923995
  Струг А. Новеллы и повести / А. Струг. – Ленинград, 1971. – 327с.
923996
  Лацис В.Т. Новеллы и рассказы / В.Т. Лацис. – Рига : Латгостиздат, 1951. – 312 с.
923997
  Михалков С.В. Новеллы и сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1963. – 48с.
923998
  Чашев А. Новеллы из цикла "Заотне" : проза: новеллы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 137-143. – ISSN 0131-2332
923999
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – Москва : Искусство, 1973. – 359 с.
924000
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – М., 1979. – 651с.
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,