Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
910001
  Кожановский А.Н. "Национальное строительство "в Испании // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 54-67. – ISSN 0201-7083
910002
  Долгополова Н.А. "Национальные приоритеты" США / Н.А. Долгополова. – Москва, 1982. – 144с.
910003
   "Национальный атлас России". Том 3 "Население. Экономика": Из истории российского спорта и Олимпийское движение / А.Н. Краюхин, Г.В. Поздняк, В.И. Рябчикова, С.В. Кривов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 14-23 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0016-7126
910004
  Ачкинази Борис Александрович "Национальный блок" во Франции и борьба его группировок по вопросм внутренней политики 1919-1923 гг : Автореф... канд ист.наук: 07.00.03 / Ачкинази Борис Александрович; МГУ им Ломоносова. – М, 1980. – 21л.
910005
  Дерейко І. "Нацистам були потрібні люди, які або багато працюють, або мало думають" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 43 (196 ). – С. 54-57


  Хто з українців і чому йшов на співпрацю з окупаційною владою під час Другої світової війни.
910006
  Гранин Ю.Д. "Нация" и "этнос": эволюция подходов и интерпретаций в философии и науке XVIII-XX столетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – C. 5-17. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируются эволюция понятий “этнос” и “нация” в истории европейской философии и науки XVIII - начала XX столетия, выявляются философские основания и исследовательские парадигмы концепций происхождения и эволюции этносов и наций.
910007
  Лук"янчук Г. "Нації вмирають не від інфаркту, у них спочатку мову відбира..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 листопада (№ 46). – С. 5


  9-го листопада, у День української писемності та мови, в Києві, в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка відбувалася наукова конференція на тему "Сучасне російськомовне українство і його етнопсихологічна типологія".
910008
  Віхров Максим "Націократія" Миколи Сціборського і "третій шлях" України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 19-26. – ISSN 0042-9422
910009
  Рог В. "Націократія" та її автор // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 6


  З нагоди 110-річчя від дня народження ідеолога українського націоналізму М. Сціборського в Україні перевидано його фундаментальну працю "Нацократія".
910010
  Марочко В. "Націонал-ухильники" в українських "вишах": від боротьби з "СВУ" до справи боротьбистів / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 148-170. – ISBN 966-675-240-9
910011
  Янчук О. "Націоналіст - слово, яке несе лише позитив" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 19


  Відомий український режисер - про зйомки "Голоду - 33", проблеми Національної кіностудії та особу Симона Петлюри.
910012
  Тимошик М. "Націоналістична" місія просвітянського театру в селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 вересня (№ 37). – С. 7


  До 100-річчя відродження у Центральній та Лівобережній Україні сільських просвітянських театрів.
910013
  Тимошик М. "Націоналістична" місія просвітянського театру в селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 вересня (№ 38). – С. 6-7


  До 100-річчя відродження у Центральній та Лівобережній Україні сільських просвітянських театрів.
910014
  Вілков В.Ю. "Національна держава": концепт політичної філософії Юргена Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 50-61
910015
  Андрєєв А. "Національна модель" університетської освіти: проблеми виникнення та розвитку в Західній Європі та Російській імперії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 75-107. – ISBN 966-7679-64-0
910016
  Квіт С. "Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти своїм першочерговим завданням вбачає не контроль покарання, а діалог та співпрацю із закладами вищої освіти" // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 10, жовтень : Перший моніторинговий звіт Директорату правової політики у сфері судоустрію, судочинства та суміжних правових інститутів. – С. 18-21. – ISSN 2312-1831
910017
  Приходько Л.Ф. "Національний архівний фонд": поняття, склад, структура // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 50-66. – ISSN 0320-9466
910018
  Приходько Л.Ф. "Національний архівний фонд": поняття, склад, структура // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 62-87. – ISSN 0320-9466
910019
  Данилюк І.Ю. "Національно-просвітницька діяльність установ культури на Прикарпатті в 1991 - 2018 рр. (на прикладі роботи музеїв)" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Данилюк Ігор Юрійович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
910020
   Национальная академия наук Беларуси : 1928-2008 гг. : документы и материалы / НАН Беларуси ; Департ. по арх. и делопр. Мин. юст. Республики Беларусь ; Нац. архив Республики Беларусь ; сост.: Василевская Н.В., Ляховский В.В., Токарев Н.В. и др. ; ред. кол. М.В. Мясникович, Казак Н.С. и др. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 767 с. – ISBN 978-985-08-0991-9
910021
  Конарева Л.А. Национальная безопасность в свете теории доктора Э. Деминга // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 113-123. – ISSN 0321-2068


  Характеристика личности и наследия доктора Э. Деминга. Основы его системной теории "глубинных знаний". Возможность применения этой теории для создания глобальной и национальной безопасности. Необходимость смены модели экономического развития и ...
910022
  Ниязов Х. Национальная безопасность и национальные интересы: взгляд из Запада и США ( Національна безпека і національні інтереси: погляд з Заходу і США) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 295-300. – ISSN 2076-1554
910023
  Гараджаев Д.Я. Национальная безопасность и пределы ограничения прав человека // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 2. – С. 78-84. – ISSN 1561-4999
910024
  Авакян Т.А. Национальная безопасность и суверенитет в контексте международной безопасности // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 134-144
910025
   Национальная безопасность России глазами экспертов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 8-23. – ISSN 0321-2017
910026
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 141-148. – ISSN 0321-2017
910027
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность (Часть III) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С. 75-89. – ISSN 0321-2017
910028
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность (Часть ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.35-53. – ISSN 0321-2017
910029
  Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода / Г.Г. Почепцов. – К, 1996. – 133с.
910030
  Пацек Я. Национальная библиография в Интернет / Я. Пацек, М. Крыницка // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 4 (387). – С. 117-127. – ISSN 0869-6020


  В статье анализируются современное состояние национальной библиографии и перспективы ее развития. Авторы ищут ответы на вопросы: будет ли национальная библиография по-прежнему востребована или вольется в сетевое пространство? Если последнее произойдет, ...
910031
  Левин Г.Л. Национальная библиография в России: теоретико-методологические основы // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 3-10. – ISSN 0869-6020
910032
   Национальная библиография в странах Латинской Америки. – Москва, 1974. – 252 с.
910033
   Национальная библиография как форма сохранения культурно-исторической памяти нации : Материалы конференции 21-22. 11. 2000г. РГБ // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.15-22. – ISSN 0869-6020
910034
  Бахарева Галина Викторовна Национальная библиография периодических изднаий. (История, соврем. состояние и перспективы развития). : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Бахарева Галина Викторовна; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К.Крупской. – Л., 1975. – 28л.
910035
  Терлецкая О.А. Национальная библиография Украины в контексте рекомендаций международной конференции по национальным библиографическим службам / О.А. Терлецкая, Л.С. Прокопенко // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 34-39. – ISBN 978-985-7125-33-3
910036
  Загуменная В.В. Национальная библиография Украины: минувшее десятилетие (1994–2004 гг.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-30. – ISSN 0130-9765


  Рассказывается об изданиях в области украинской национальной библиографии за период 1994-2004 годы.
910037
   Национальная библиография, издательская деятельность и библиотечное дело в странах Азии и Африки. – Ленинград, 1985. – 117 с.
910038
   Национальная библиография, издательская деятельность и библиотечное дело в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Ленинград, 1988. – 174 с.
910039
   Национальная библиотека : Библигр. указ. за 1965-1977 гг. В 2-х частях. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 199с.
910040
   Национальная библиотека : Библиогр. указ. за 1965-1977 гг. В 2-х частях. – Москва
Ч. 2. – 1979. – 168с.
910041
   Национальная библиотека : Науч.-вспомог. библиогр. указ. – Москва
Ч. 3 : 1977-1988 гг. – 1982. – 193с. – Изд. выходит с 1979 г.
910042
   Национальная библиотека. – Москва
Ч. 3. – 1982. – 193 с.
910043
  Долгополова Е. Национальная библиотека Беларуси - главный информационный и социокультурный центр страны // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 41-42. – ISSN 2518-7341


  Представлены основные направления деятельности Национальной библиотеки Беларуси.
910044
  Кузьминич Т.В. Национальная библиотека Беларуси как центр библиографической деятельности: современное состояние // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 0869-608Х


  Представлены различные аспекты библиографической деятельности Национальной библиотеки Беларуси (НББ) как главной библиотеки страны, республиканского информационного центра на современном этапе. Акцентируется внимание на изменениях в организации ...
910045
  Киреева Г.В. Национальная библиотека Беларуси как центр книговедческих исследований // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 76-90. – ISBN 978-985-6798-53-8
910046
  Суша А.А. Национальная библиотека Беларуси на ХVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-18
910047
  Чарник О.С. Национальная библиотека в Варшаве: институт книги и чтения: организационная структура и главные задачи // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 73-76. – ISBN 978-985-6798-53-8
910048
  Макарова А.Г. Национальная библиотека и ее читатель: проблемы трансформации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 45-49
910049
  Жилкина Е.А. Национальная библиотека Израиля // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 19-22
910050
  Тахиров К.М. Национальная библиотека как феномен культуры // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 56-59
910051
  Юсупова А.Х. Национальная библиотека Республики Казахстан - территория диалога культур // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 33-38
910052
  Ходжаев А.А. Национальная библиотека Узбекестана им. А. Навои: история развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 36-42
910053
  Яковлева Ю.В. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского на пути к Европейской библиотеке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-52
910054
  Горева В. Национальная библиотека Украины имеи В.И. Вернадского как научно-исследовательский институт: итоги пятилетней деятельности, перспективы инновационного развития / В. Горева, Т. Кулаковская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 17. – С. 19-39. – ISSN 2224-1825
910055
  Попик В. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского, Киев // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2013. – № 5 (73), май : История в музейном пространстве. – С. 76-77. – ISSN 2222-436X


  Институт рукписи НБУВ хранит один из самых ценных памятников украинской правовой культуры XVIII в. - "Права, по которым судится малороссийский народ" Это первый Кодекс, содержащий нормы административного, гражданского, торгового, уголовного и ...
910056
  Саволайнен Л. Национальная библиотека Финляндии в век цифровых технологий / Лиза Саволайнен; пер. Е.П. Баранчук // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 22-23
910057
  Солдаткина О.П. Национальная библиотека Чешской Республики / Оксана Павловна Солдаткина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 87-94. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена Национальной библиотеки Чешской Республики: приведены общая характеристика, основные количественные показатели. Рассматриваются программы оцифровки культурного наследия, а также издательская деятельность библиотеки. Подробнее ...
910058
  Тюлина Н.И. Национальная библиотека. / Н.И. Тюлина. – М, 1988. – 183с.
910059
  Савельев Н.А. Национальная буржуазия в странах Азии / Н.А. Савельев. – Москва : Международные отношения, 1968. – 271 с.
910060
  Аль-Саиед Хуссейн Хуссейн Ахмед Национальная буржуазия Сирии (до 1963 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Аль-Саиед Хуссейн Хуссейн Ахмед ; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 24 с.
910061
  Вдовиченко Д.И. Национальная буржузия Турции / Д.И. Вдовиченко ; АН СССР. Ин-т мировой экон. и межд. отнош. – Москва : Ин-т междун. отнош., 1962. – 268 с.
910062
  Фрадков П. Национальная внешнеэкономическая стратегия: проблемы и перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 2074-6040


  Рассматриваются основные научно-практические подходы к формированию долгосрочной конкурентоспособности страны и оценке конкурентоспособности в системе "фирма-отрасль-страна". Выделены основные проблемы развития экспортного потенциала страны как ...
910063
  Кузнецова И.А. Национальная галерея в Лондоне / И.А. Кузнецова. – М., 1968. – 159с.
910064
  Кузнецова И.А. Национальная галерея в Лондоне / И.А. Кузнецова. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 185с.
910065
   Национальная галерея. Лондон / Кузнецова И. – Москва, 1971. – 169с.
910066
  Евдокименко Николай Национальная гостиничная ассоциация - какой она должна быть : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 16-18 : фото
910067
  Солдатова А.Е. Национальная государственная политика образования автохтонного населения Мексики (история и современность) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 189-195. – ISSN 0130-3864
910068
  Грушкин Дмитрий Валерьевич Национальная государственность как способ модернизации Башкирского этноса (1988-2001) : Автореф. ... дис. канд. истор. наук:07.00.07 / Грушкин Д.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 2003. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
910069
   Национальная государственность союзной республики. – Киев, 1991. – 254с.
910070
   Национальная государственность союзных республик. – М., 1968. – 568с.
910071
  Инамджанова Г.З. Национальная государственность Узбекистана и ее фальсификаторы / Г.З. Инамджанова. – Ташкент, 1977. – 164с.
910072
  Абсаттаров Р.Б. Национальная духовная культура и развитие личности / Р.Б. Абсаттаров ; Казах. ин-т менеджмента, экономики и программиров., Каф. социол. и философии. – Алма-Ата : [б. и.], 1992. – 30, [1] с.
910073
  Сафаров Р.А. Национальная журналистика в развитом социалистическом обществе (начало 1960-х -- 1980-е годы) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Сафаров Р. А.; МГУ. – М., 1981. – 36л.
910074
  Шульга Н. Национальная и политическая маргинализация в условиях системного кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.5-12
910075
  Кочетков В.В. Национальная и этническая идентичность в современном мире // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 144-162. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
910076
  Чадаева А.Я. Национальная игрушка / А.Я. Чадаева. – Хабаровск, 1986. – 93с.
910077
  Гнатенко П.И. Национальная идентичность / П.И. Гнатенко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 239, [1] с. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-924-767-4
910078
  Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: Современные споры // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 64-97. – ISSN 1998-1776
910079
  Тульчинский Г.Л. Национальная идентичность и социально-культурные технологии ее формирования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 23-28. – ISSN 0235-1188
910080
  Мондэй К. Национальная идентичность и экономическая наука: Е.Ф. Канкрин в русском общественном сознании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 86-112. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  Стаття присвячена дослідженню того, як у популярному образі національної традиції екон. думки трансформуються, поширюються і використовуються колективні спогади про минуле. Цей процес розглядається на прикладі інтерпретації спадщини графа Е.Ф. Канкрина ...
910081
  Телегин Д.В. Национальная идентичность как вид социокультурной идентичности и модель языковой общности в европейской перспективе / Д.В. Телегин, Г.В. Телегина // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.46-57
910082
  Полякова Л. Национальная идентичность как литературоведческая проблема: к теории компаративистики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 111-118. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
910083
  ГаджиевК.С Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0042-8744
910084
  Васильев А.В. Национальная идея как фактор сплочения российского народа // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 4-10. – ISSN 1812-8696
910085
  Лапицкий М. Национальная идея: специфика американского опыта // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 64-81. – ISSN 0321-2068
910086
  Левитская А.П. Национальная инновационная система Республики Молдова: характеристика и направления развития // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 35-40. – ISSN 2306-546X


  Данная статья отражает анализ существующей национальной инновационной системы Республики Молдова, основных субъектов инновационной среды. Выявленные автором недостатки определи круг задач, которые необходимо решить в целях координации, стимулирования и ...
910087
  Веретенников В. Национальная инновационная система Украины как фактор социально-экономического развития / В. Веретенников, А. Химченко, В. Храпкина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 146-151. – ISSN 1993-0259
910088
  Голиченко О. Национальная инновационная система: от концепции к методологии исследования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 35-50. – ISSN 0042-8736


  У роботі розглядаються передумови виникнення концепції національної інноваційної системи (НІС), показана роль неокласичної екон. теорії, еволюційного, інституційного та неошумпетеріанского підходів у її формуванні. Виявлено проблеми, які повинна ...
910089
  Булычёва О.С. Национальная информационная инфраструктура: точки роста / О.С. Булычёва, О.В. Сюнтюренко // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 0130-9765


  Показаны современные макротенденции развития сферы научно-технической информации. Рассмотрены новые элементы отечественной информационной инфраструктуры. Проанализированы структура, задачи, перспективы развития научных социальных сетей для повышения ...
910090
   Национальная историография стран Юго-Восточной Азии. – М., 1974. – 247с.
910091
  Иванова Е.В. Национальная книжная палата Беларуси как информационно-ресурсная база книговедческих исследований // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 123-128. – ISBN 978-985-6798-53-8
910092
  Будкин В.С. Национальная конкурентоспособность стран СНГ на мировых рынках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 14-17. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує причини невисокої конкурентоздатності товарів країн СНД на зовнішніх ринках. Підкреслено значення низького рівня економічної свободи – основного фактора послаблення позицій цих держав як експортерів готової продукції. Наведені оцінки ...
910093
  Кузьмин Д. Национальная конкурентоспособность, глобальное равновесие и мировая валютная система // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 17-23. – ISSN 0131-2227
910094
   Национальная конференция Румынской коммунистической партии, Бухарест 14-16 декабря 1987 г.. – М., 1989. – 87с.
910095
  Жукова О.А. Национальная культура и либерализм в России (о политической философии П.Б.Струве) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 126-135. – ISSN 0042-8744
910096
  Хо Сун Чхоль Национальная культура и образование, направленные на развитие государства // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 169-171
910097
  Жукова О.А. Национальная культура и христианский либерализм. Об актуальности наследия И.С. Аксакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 82-89. – ISSN 2073-9702
910098
  Ярощук Н.З. Национальная культура как субъект диалога // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 23-25
910099
  Семченко Е.Е. Национальная культурно-интеллектуальная интеграция в образовательной политике Японии и России: сравнительный анализ // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 37-41. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается образовательная политика Японии. Показано, что ее личностноориентированный характер позволил устранить противоречия между инновацией и традицией, профессионализацией образования и сохранением его культурного и интеллектуального ...
910100
  Сиделковский А.Л. Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 22-24
910101
  Ляшок Я.А. Национальная модель в системе моделей жизнеобеспечения населения // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 17-23. – ISSN 2075-4892
910102
  Тютюнникова С.В. Национальная модель социальной политики как фактор экономического развития / С.В. Тютюнникова, И.А. Шпак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 20-25. – ISSN 2222-4459
910103
  Коркешкин А.П. Национальная Народная армия ГДР. / А.П. Коркешкин. – М., 1960. – 86с.
910104
  Гарбовский Н.К. Национальная оборона во Франции / Н.К. Гарбовский. – М, 1983. – 82с.
910105
  Батюк В.И. Национальная оборонная стратегия США после неоконсервативной революции // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 7. – С. 21-38. – ISSN 0321-2068
910106
  Шогенов А.А. Национальная образовательная политика // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
910107
  Некрасова Т. Национальная опера Украины // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-65.
910108
  Ковлер И.В. Национальная партия Новой Зеландии после второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Ковлер И.В.; АН СССР. – М, 1985. – 19л.
910109
  Ахмедов Д.Н. Национальная печать Северного Кавказа, 1917-1937 гг. / Ахмедов ДЖ.Н. – Махачкала : Дагестан. кн. изд-во, 1989. – 131, [2] с.
910110
  Богданова Светлана Национальная платежная система России: какой ей быть? : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 21-23
910111
  Холмогоров А.И. Национальная политика в СССР / А.И. Холмогоров. – М., 1988. – 62с.
910112
  Перетц В.Н. Национальная политика в СССР и успехи украинского литературоведения в 1917-1932 гг. / В.Н.Перетц ; АН СССР. Труды ноябр. юбилейцной сессии. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1933. – 15 с.
910113
   Национальная политика ВКП (б) в цифрах. – М., 1930. – 328с.
910114
  Синицын Ф.Л. Национальная политика Германии на оккупированной территории СССР в начальный период Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 47-67. – ISSN 0042-8779


  Национальная политика германских властей на оккупированной территории Советского Союза в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941-ноябрь 1942 гг. ) служила одним из основных средств обеспечения экономической и трудовой эксплуатации ...
910115
  Махмутходжаев М.Х. Национальная политика гоминьдана (1927-1937). / М.Х. Махмутходжаев. – М., 1986. – 127с.
910116
   Национальная политика и национальные отношения: История и современность. – Новосибирск, 1991. – 76с.
910117
  Володарский П.Г. Национальная политика и суд / П.Г. Володарский, 1932. – 40с.
910118
  Шварц П.И. Национальная политика Коммунистической партии в период создания фундамента социализма. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Шварц П.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 17л.
910119
  Грдзелидзе Р.К. Национальная политика Коммунистической партии и период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд ист.наук: / Грдзелидзе Р. К.; Тбил.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Тбилиси, 1958. – 24л.
910120
  Виткаускпас П. Национальная политика Коммунистической партии Литвы в годы социалистической революции и Советской власти в Литве /1918-1919 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Виткаускпас П.; Вильнюс. гос .ун-т. – Вильнюс, 1971. – 17л.
910121
   Национальная политика КПСС. – Москва, 1981. – 256 с.
910122
   Национальная политика КПСС : Ист. опыт, противоречия и пробл. перестройки : Межвуз. сб. науч. тр. – Чебоксары : ЧГУ, 1990. – 132 с.
910123
  Гитлин С.И. Национальная политика КПСС в условиях развитого социализма / С.И. Гитлин. – Ташкент, 1983. – 126с.
910124
  Рахимов С. Национальная политика КПСС и вымыслы "советологов" / С. Рахимов. – Ташкент : Узбекистан, 1988. – 123, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 116-124
910125
  Картозия А.Г. Национальная политика КПСС и современная советология (Критический анализ на примере ГССР 1975-1989 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Картозия А. Г.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал ин-та маркс. лент при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 26л.
910126
   Национальная политика КПСС. Интернациональное воспитание в СССР на современном этапе : Указ. кн. и ст., опубл. на рус. яз. в 1986 - 1988 (март) гг. – Москва : ГБЛ, 1988. – 96с.
910127
  Ангели Ф.А. Национальная политика КПСС: правда жизни и вымыслы фальсификаторов / Ф.А. Ангели. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1983. – 104 с.
910128
  Бурмистрова Т.Ю. Национальная политика партии большевиков в первой русской революции 1905 - 1907 годы / Т.Ю. Бурмистрова. – Ленинград, 1962. – 244 с.
910129
   Национальная политика партии и современная идеологическая борьба в свете решений XXXVII съезда КПСС. – Рига, 1986. – 63с.
910130
  Воронков А.Я. Национальная политика правящих кругов Малазии / А.Я. Воронков ; АН СССР. Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1983. – 165 с.
910131
  Воронков Анатолий Яковлевич Национальная политика правящих кругов Малайзии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Воронков Анатолий Яковлевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1979. – 36л.
910132
  Абдулатипов Р. Национальная политика Российской Федерации: от концепции к реализации / Р. Абдулатипов, В. Михайлов, А. Чичановский; Рос. академия гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : Славянский диалог, 1997. – 111с. – ISBN 5-85468-076-9
910133
  Баграмов Э.А. Национальная проблематика : в поисках новых концептуальных подходов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.34-51. – ISSN 0042-8744
910134
  Винслав Ю. Национальная промышленная политика: еше раз об абсолютной модернизаиионпой необходимости и ключевых параметрах развертывания // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-26. – ISSN 0130-9757
910135
   Национальная психология. – Днепропетровск, 1992. – 120с.
910136
  Гнатенко П.И. Национальная психология : Монография / П.И. Гнатенко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2000. – 213с. – ISBN 966-7647-05-6
910137
  Оганисьян Ю.С. Национальная революция в Анголе (1961-1965 гг.) / Ю.С. Оганисьян. – Москва, 1968. – 144с.
910138
  Царьова Л.А. Национальная сборная России : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 46-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
910139
  Попов М.А. Национальная система дистанционного зондирования Земли: поиск рациональных решений / М.А. Попов, В.И. Лялько, С.А. Станкевич // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 6 (121). – С. 39-50. – ISSN 1561-8889
910140
  Рысакова П.И. Национальная система образования как агент формирования глобальной идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 110-127. – ISSN 0235-1188
910141
  Лист Ф. Национальная система политической экономии / сч. д-ра Фридриха Листа ; Пер. с нем. под ред. К.В. Трубникова с его вступлением, примеч. и биогр. очерком Фр. Листа. – Санкт-Петербург : Изд. А.Э. Мертенс ; Тип. бр. Пантелеевых, 1891. – [2], IV, XXVI, [2], 452 с.


  Ред. и авт. предисл.: Трубников, Константин Васильевич (1829-1904)
910142
  Поляков В.Е. Национальная составляющая партизанского движения Крыма 1941-1944 гг. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 20-22. – ISSN 2077-1800
910143
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1981. – 158 с.
910144
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1982. – 204 с.
910145
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1983. – 152 с.
910146
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1988. – 116 с.
910147
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы ХІХ -ХХ веков (проблемы эстетики и поэтики) : Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 1985. – 160 с.
910148
   Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. – М., 1988. – 171с.
910149
  Задохин А.Г. Национальная стратегия России: глобальная миссия и интересы? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 12-16. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
910150
   Национальная хартия Алжирской Народной Демократической Республики, 1976. – М., 1979. – 213с.
910151
   Национальная художественная галерея. София. – София, 1960. – 8с.
910152
  Грунский Н.К. Национальная школа Юго-Западной Руси в нач. XVI-XVII веков / [Н.К. Грунский]. – [Санкт-Петербург] : б. и.
[(окончание следует)]. – 1908. – С. 31-47. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская школа. 1908, т. 2
910153
  Грунский Н.К. Национальная школа Юго-Западной Руси в нач. XVI-XVII веков / [Н.К. Грунский]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1908. – [3], 43 с. – Напечатано на машинке. - Литография. - Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская школа. 1908, № 10, с. 31-47, № 11, с. 10-29
910154
  Бункина М.К. Национальная экономика : Учебное пособие / М.К. Бункина. – Москва : Дело, 1997. – 272 с. – ISBN 5-7749-0041-Х
910155
  Градов А.П. Национальная экономика : Курс лекций / А.П. Градов. – Санкт-Петербург : Специальная литература, 1997. – 316с. – ISBN 5-87685-071-3
910156
  Вислый А.И. Национальная электронная библиотека - когда ждать результатов? : [интервью с А.И. Вислым] / беседу записала Е.А. Шибаева // Медиатека и мир : научно-практический журнал: журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2014. – № 2. – С. 6-9


  Александр Иванович Вислый, генеральный директор Российской государственной библиотеки, кандидат физико-математических наук, поведал об основных вехах в реализации программы РФ по созданию Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
910157
  Семенова Ю.В. Национальная электронная библиотека для пользователя: как это работает / Юлия Владимировна Семенова // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 9-10
910158
  Мирза-Азмедова Национальная эпическая традиция в творчестве Чингиза Айтматова. / Мирза-Азмедова, Париза Мансуровна. – Ташкент, 1980. – 92 с.
910159
  Медяник Н.В. Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества / Н.В. Медяник, И.С. Штапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 24-35. – ISSN 1993-6788
910160
  Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского государства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 141-163. – ISSN 0321-2017
910161
  Кудаймендиев У.О. Национально-государственное и хозяйственно-культурное строительство в Киргизии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудаймендиев У.О.; Акад.общественн.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
910162
  Северин П.Я. Национально-государственное строительство БССР в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Северин П. Я.; АОН при ЦК ВКП (б), Каф. ист. СССР. – Москва, 1950. – 18 л.
910163
  Полевой Л.П. Национально-государственное строительство в СССР: Факты и домыслы / Л.П. Полевой. – Киев, 1977. – 167с.
910164
  Златопольский Д.Л. Национально-государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1977. – 39с.
910165
  Тадевосян Э.В. Национально-государственное устройство СССР. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1978. – 64с.
910166
  Коркмасова К.Д. Национально-государственноу устройство СССР. / К.Д. Коркмасова. – Ростов -на-Дону, 1984. – 151с.
910167
  Киселев Д.С. Национально-государственные отношения в политической системе советского общества / Д.С. Киселев. – Ашхабад, 1986. – 163с.
910168
  Рахлевский В.А. Национально-госудаственное устройство зарубежных социалистических стран / В.А. Рахлевский. – Москва, 1985. – 96 с.
910169
  Казанбиев М.А. Национально-госудерственное строительство в Дагестанской АССР / М.А. Казанбиев. – Махачкала, 1960. – 146с.
910170
  Гафуров З.Ш. Национально-демократическая революция / З.Ш. Гафуров. – М., 1987. – 300с.
910171
  Казьмирчук М.Г. Национально-демократическая революция в Украине. Вожрождение государственности украинского народа (1917-1920 гг.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 445-474. – ISBN 978-966-2726-16-9
910172
  Гафуров З.Ш. Национально-демократическая революция и армия / З.Ш. Гафуров. – М., 1983. – 214с.
910173
  Мохаммед Акбар Акбари Национально-демократическая революция как фактор развития Афганского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мохаммед Акбар Акбари; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
910174
   Национально-демократическая революция: сущность и перспективы. – М., 1990. – 255с.
910175
  Шин А.С. Национально-демократические революции. / А.С. Шин. – Москва, 1981. – 254с.
910176
  Сумбатин Ю.Г. Национально-демократические революции: актуальные, теоретические и практические проблемыё / Ю.Г. Сумбатин. – М., 1987. – 63с.
910177
  Энтин Л.М. Национально-демократическое государство и экономический прогресс / Л.М. Энтин. – М, 1968. – 190с.
910178
  Аширян Ш.Ч. Национально-демократическое движение в Иракском Курдистане / Ш.Ч. Аширян ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 167 с. – Библиогр.: с. 152-166
910179
   Национально-колониальные проблемы. – М., 1937. – 136с.
910180
  Ленин В.И. Национально-колониальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 180 с.
910181
   Национально-культурная специфика поведения. – М., 1977. – 352с.
910182
  Хижняк С.П. Национально-культурная специфика проприальных терминов юридической терминосистеме английского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 62-67. – ISSN 2522-493Х
910183
   Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982. – 152с.
910184
  Селезнева Н.В. Национально-культурная специфика языковой картины мира как отражение национального мышления // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 141-152. – ISSN 1811-0916
910185
   Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : учеб. пособие для студ. филол. спец. вузов / А.В. Александров, А.Д. Беньковская, Н.Е. Данилюк, О.Ю. Добробабина, О.А. [и др.] Кирилова; [Александров А.В. и др. ; отв. ред. Н.М. Раковская ; редкол.: А.В. Александров и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Каф. мировой лит. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-318-566-X
Ч. 2 : Авторская модель мира. – 2006. – 285, [3] с. – Авт. указ. на с. 283. - Текст рус., укр. - Предм. указ.: с. 278-279. - Имен. указ.: с. 280-282. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст.
910186
  Нюдюрмагомедов А.Н. Национально-ориентированнное образование: опыт и тенденции развития / А.Н. Нюдюрмагомедов, Б.Б. Джамалова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 10. – С. 25-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье показана динамика становления и тенденции развития национальной школы. На основе сравнительного анализа народной, национальной и этнокультурной школ национально-ориентированное образование определено как более продуктивная и перспективная ...
910187
  Лилуашвили К.С. Национально-освободительная борьба болгарского народа против фанариотского ига и Россия / К.С. Лилуашвили. – Тбилиси, 1978. – 220с.
910188
  Лилуашвили Кукури Семенович Национально-освободительная борьба болгарского народа против фанариотского ига и Россия : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.03 / Лилуашвили Кукури Семенович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 430л.
910189
  Васильева В.Я. Национально-освободительная борьба в странах Юго-Восточной Азии / В.Я. Васильева. – Москва, 1949. – 32с.
910190
  Шамсутдинов А.М. Национально-освободительная борьба в Турции 1918-1923 гг. / А.М. Шамсутдинов. – М., 1966. – 360с.
910191
  Хачатурян Л.Ф. Национально-освободительная борьба ирландского народа в сатаре Томаса Мура. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Хачатурян Л.Ф.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 16л.
910192
   Национально-освободительная борьба китайского народа в 1840-1949 гг.. – М., 1959. – 168с.
910193
   Национально-освободительная борьба китайского народа в 1840-1949 гг.. – М.
2. – 1959. – 169-413с.
910194
  Леонтьев А.П. Национально-освободительная борьба народа Вьетнама / А.П. Леонтьев. – Москва, 1956. – 45с.
910195
  Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народа Египта / А.М. Голдобин. – М., 1989. – 325с.
910196
   Национально-освободительная борьба народов насовременном этапе. – М., 1966. – 432с.
910197
  Луцкий В.Б. Национально-освободительная война в Сирии /1925-1927 гг./. / В.Б. Луцкий. – М., 1964. – 336с.
910198
  Левковский А.И. Национально-освободительная война народов Малайи / Канд. экон. наук А.И. Левковский. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 1, № 96)
910199
  Казьмирчук Г.Д. Национально-освободительная война украинского народа во главе с Богданом Хмельницким // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 181-207. – ISBN 978-966-2726-16-9
910200
   Национально-освободительное движение - составная часть мирового революционного процесса. – М., 1985. – 182с.
910201
   Национально-освободительное движение - составная часть союза мировых революционных сил. – Прага, 1976. – 136с.
910202
  Бондарь В.Я. Национально-освободительное движение / В.Я. Бондарь. – М, 1965. – 34с.
910203
  Шенин А.Д. Национально-освободительное движение / А.Д. Шенин. – К, 1965. – 336с.
910204
  Побережный И.Н. Национально-освободительное движение / И.Н. Побережный. – Киев, 1967. – 42с.
910205
   Национально-освободительное движение. – М., 1967. – 375с.
910206
   Национально-освободительное движение. – Кишинев, 1970. – 38с.
910207
  Искандеров Ахмед Ахмедович Национально-освободительное движение / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1970. – 392с.
910208
  Гаврилов Ю.Н. Национально-освободительное движение / Ю.Н. Гаврилов. – Москва, 1981. – 85с.
910209
  Кива А.В. Национально-освободительное движение / А.В. Кива. – М., 1989. – 335с.
910210
  Ланда Р.Г. Национально-освободительное движение в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1962. – 291с.
910211
  Сиволобов А.М. Национально-освободительное движение в Африке / А.М. Сиволобов. – Москва : Знание, 1961. – 40 с.
910212
   Национально-освободительное движение в Индии и деятельность Б.Г. Тилака. – М., 1958. – 596с.
910213
  Губер А.А. Национально-освободительное движение в Индонезии : Стенограмма публ. лекции, прочит. 27 марта 1946 г. в Лекц. зале в Москве / Д-р ист. наук А.А. Губер ; Всес. лекц. бюро при Ком-те по делам высш. школы при Совете Министров СССР. – Москва : Изд. "Правда", 1946. – 20 с.
910214
   Национально-освободительное движение в Индонезии (1942-1965). – Москва, 1970. – 296 с.
910215
  Оганесян Н.О. Национально-освободительное движение в Ираке (1917-1958 гг.) / Н.О. Оганесян. – Ереван, 1976. – 395с.
910216
  Камаль М.А. Национально-освободительное движение в Иракском Курдистане (1918-1932 гг.) / М.А. Камаль. – Баку, 1967. – 184с.
910217
   Национально-освободительное движение в Латинской Америке на современном этапе. – М., 1961. – 298с.
910218
  Шилков А.М. Национально-освободительное движение в Океании / А.М. Шилков ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. : карт. – Библиогр. в конце книги. – (Международная ; 22)
910219
  Атаев Х. Национально-освободительное движение в Хорасане в 20-х годах ХХ века / Атаев Х. ; АН Туркмен. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Ашхабад : [б. и.], 1962. – 177 с.
910220
  Недорезов А.И. Национально-освободительное движение в Чехословакии 1938-1945 гг. / А.И. Недорезов. – М., 1961. – 367с.
910221
  Чертко Э.А. Национально-освободительное движение в Южной Родезии на современном этапе (1963-1967 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 572 / Чертко Э.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – М., 1968. – 15л.
910222
  Локшин Г.М. Национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме. : Автореф... Канд.ист.наук: / Локшин Г.М.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1965. – 20л.
910223
  Шилотова А.П. Национально-освободительное движение во Вьетнаме / А.П. Шилотова, В.Ф. Мордвинов. – М., 1958. – 199с.
910224
  Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа (1900-1914 гг) / И.Ф. Мужев. – Нальчик, 1965. – 132с.
910225
   Национально-освободительное движение и идеологическая борьба. – Москва, 1987. – 357с.
910226
  Тума Э. Национально-освободительное движение и проблема арабского единства / Э. Тума. – Москва : Наука, 1977. – 432 с.
910227
   Национально-освободительное движение и распад колониальной системы империализма. – М., 1962. – 16с.
910228
  Хижняк В.П. Национально-освободительное движение и современные буржуазные фальсификаторы / В.П. Хижняк. – Москва, 1966. – 32с.
910229
  Гурко-Кряжин Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке / Гурко-Кряжин. – Москва
1. – 1923. – 152с.
910230
   Национально-освободительное движение на пороге 80-х. С кем оно?. – Прага, 1982. – 268с.
910231
  Тастанов Ш.Ю. Национально-освободительное движение на современном этапе / Ш.Ю. Тастанов. – Київ, 1965. – 37с.
910232
  Сагайдачная З.А. Национально-освободительное движение на современном этапе / З.А. Сагайдачная. – Москва, 1966. – 32 с.
910233
  Шулус И.И. Национально-освободительное движение на современном этапе / И.И. Шулус. – Рязань, 1966. – 26с.
910234
  Ларьков А.М. Национально-освободительное движение на современном этмапе / А.М. Ларьков. – М, 1968. – 64с.
910235
  Лавров Н.М. Национально-освободительное движение народов Америки в конце XVIII - начале XIX века. / Н.М. Лавров, Н.И. Сомин. – Москва, 1957. – 58с.
910236
  Ефанов И. Национально-освободительное движение народов Малайи / И. Ефанов, Г. Стах. – М, 1956. – 72с.
910237
  Вахрушев В.В. Национально-освободительное движение против неоколониализма / В.В. Вахрушев. – Москва : Международные отношения, 1986. – 261 с.
910238
  Метелица Л.В. Национально-освободительное движение. / Л.В. Метелица. – Москва, 1971. – 48с.
910239
  Бочкарев Ю.А. Национально-освободительное движение: друзья и враги. / Ю.А. Бочкарев. – М., 1985. – 64с.
910240
  Попов Б.С. Национально-освободительное и рабочее движение в Болгарии и Сербии в 1871-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК КПСС / Б.С. Попов. – Москва, 1958. – 52 с.
910241
  Ермолаев В.И. Национально-освободительное и рабочее движение в странах Латинской Америки после второй мировой войны / В.И. Ермолаев. – М., 1958. – 98с.
910242
  Махтумов С. Национально-освободительное, народно-демократическое и антиимпериалистическое движение в Иране в новейшее время (1918-1980 гг.) Метод. указания, программа и литература по спецкурсу. / С. Махтумов. – Ашхабад, 1982. – 42с.
910243
  Долгополов Е.И. Национально-освободительные войны в современную эпоху / Е.И. Долгополов. – М., 1960. – 80с.
910244
  Долгополов Е.И. Национально-освободительные войны в современную эпоху / Е.И. Долгополов. – Москва, 1977. – 158 с.
910245
  Тлостанов В.К. Национально-освободительные революции и их соотношение с социалистической революцией. : Автореф... канд. филос.наук: / Тлостанов В.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1964. – 16л.
910246
  Агафонов В.П. Национально-освободительные революции современной эпохи / В.П. Агафонов ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : Знание, 1980. – 39 с.
910247
  Селезнев Л.И. Национально-освободительные революции современной эпохи. / Л.И. Селезнев. – Л, 1972. – 158с.
910248
  Селезнев Л.И. Национально-освободительный революции современной эпохи / Л.И. Селезнев. – Ленинград, 1971. – 40с.
910249
  Вартанов Г.А. Национально-освободитеьное движение в странах Латинской Америки. / Г.А. Вартанов. – Ленинград, 1960. – 58с.
910250
  Оганесян Н.О. Национально-осободительное движение в Ираке (1917-1958 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Оганесян Н. О.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 54л.
910251
  Еремина Н. Национально-политический разлом. От регионализма к сепаратизму в странах ЕС (напримере Шотландии и Уэльса) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 21-34. – ISSN 0869-44435
910252
  Илюшина Т.В. Национально-правовое регулирование договора международной перевозки пассажира и багажа морским транспортом в Украине // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 79-84. – ISBN 978-966-927-199-0
910253
  Гутерман Е.А. Национально-революционная война в Испании. 1936-1939 гг. / Е.А. Гутерман. – Москва, 1966. – 17с.
910254
  Комшуков Национально-революционная война испанского народа 1936-1939 гг и советская общественность : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Комшуков а.А.; МВ и ССО УРРС. ХГУ им А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 285л.
910255
  Райков А.В. Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу / А.В. Райков. – М, 1979. – 270с.
910256
  Цыганов В.А. Национально-революционные партии Индонезии (1927-1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыганов В. А.; МГУ. – Москва, 1965. – 15л.
910257
  Цыганов В.А. Национально-революционные партии Индонезии. / В.А. Цыганов. – М., 1969. – 168с.
910258
   Национально-русские языковые связи в процессе функционирования русского языка в Молдавии. Вопросы русского языка и литературы. – Кишинев, 1988. – 97с.
910259
  Бяшимов Н. Национально-русское двуязычие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.02 / Бяшимов Н.; Казахстан.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 20л.
910260
  Аллаярова Р.Р. Национально-специфические элементы семантики устойчивых словесных комплексов современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Аллаярова Р. Р. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1987. – 27 с.
910261
  Биргауз Е.А. Национально-этническая проблема Судана (1956-1968 гг.) / Е.А. Биргауз ; АН СССР, Ин-т мировой экономики междунар. отношений. – Москва : Наука, 1975. – 214 с. : карт. – Библиогр.: с. 207-210
910262
  Мингазутдинов Игорь Александрович Национально-этнические группы и формирование внешнеполитического курса США (40-80-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мингазутдинов Игорь Александрович; АН УССР, Ин-т социальных и экон. проблем зарубежн. стран. – К., 1987. – 181л. – Бібліогр.:л.167-181
910263
  Бурнусус К. Национально-этнические особенности материальной культуры причерноморских немцев (на материалах Буго-Днестровского междуречья) / К. Бурнусус, В. Василенко // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 11-14. – ISBN 966-7321-41-Х
910264
  Охрименко Т.В. Национально-языковая картина мира сквозь призму номинаций денежных единиц // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 97-102. – ISSN 2307-4558
910265
   Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы. – Москва, 1989. – 222 с.
910266
  Клюев Б.И. Национально-языковые проблемы независимой Индии / Б.И. Клюев. – Москва, 1978. – 294с.
910267
  Семенец О.Е. Национально-языковые проблемы современной Нигерии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 77-80. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
910268
  Биджева С.Ю. Национально - территориальные и административно - территориальные начала в государственном устройстве Российской Федерации // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.38-43
910269
  Скибина В.И. Национально негомоненный язык и лексикографическая практика. / В.И. Скибина. – Запорожье, 1996. – 176с.
910270
  Черковец В. Национальное багатство и национальный продукт с позиций общей экономической теории: ретроспектива и настоящее // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2011. – № 2. – С. 69-94. – ISSN 0130-9757
910271
  Сидорович А.В. Национальное богатство при социализме / А.В. Сидорович. – М., 1985. – 240с.
910272
  Кириченко В.Н. Национальное богатство СССР / В.Н. Кириченко. – Москва, 1964. – 215с.
910273
  Голдсмит Р.У. Национальное богатство США в послевоенный период / Р.У. Голдсмит. – Москва, 1968. – 430 с.
910274
   Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. – М., 1978. – 355с.
910275
  Васькин И.А. Национальное возрождение мордовского народа / И.А. Васькин. – Саранск, 1956. – 164с.
910276
  Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 63-73. – ISSN 0321-2017
910277
  Малахов В.С. Национальное государство, национальная культура и культурный суверенитет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 87-94. – ISSN 0042-8744
910278
  Мариносян Х.В. Национальное государство: настоящее и будущее // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-22. – ISSN 0235-1188
910279
  Сеитмуратова А. Национальное движение крымских татар : события, факты, документы / Айше Сеитмуратова. – Симферополь : [б. и.], 1997. – 39, [1] с. : ил., табл.
910280
  Жагалина О.И. Национальное движение курдов в Иране (1918-1947 гг). / О.И. Жагалина. – Москва, 1988. – 166 с.
910281
  Куаммен Дэвид Национальное достояние - парки. Это твоя земля. Сто лет назад / Куаммен Дэвид, Уайлкс Стивен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 56-71 : фото
910282
  Волокитин Д. Национальное достояние пора спасать // Рабочая газета : всеукраинская общественно-политическая газета. – Киев, 2013. – 7 декабря (№ 215)


  "...О ситуации, в которой оказалось "Крымская астрофизическая обсерватория" после кабминовской "реформы"...".
910283
  Шаинян Карен Национальное достояние. Кубинский ром // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 42-45 : фото
910284
  Конрадова Наталья Национальное достояние. Мексиканские экс-вото // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 36-39 : рис., фото
910285
  Бебехер Юлия Национальное достояние: Израильская фалафельная // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 40-44 : фото
910286
  Конрадова Наталья Национальное достояние: Минанкари // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 46-51 : фото, рис.
910287
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
1. – 1970. – 213с.
910288
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
2. – 1970. – 402с.
910289
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
3. – 1970. – 284с.
910290
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
4. – 1970. – 291с.
910291
  Рыжук Д.А. Национальное и интернациональное в искусстве советских народов / Д.А. Рыжук. – Москва, 1970. – 72с.
910292
  Садыков А. Национальное и интернациональное в Киргизской советской литературе / А. Садыков. – Фрунзе, 1970. – 195 с.
910293
   Национальное и интернациональное в литературе и искусстве. – М., 1964. – 263с.
910294
   Национальное и интернациональное в литературе, фольклоре и языке. – Кишинев, 1971. – 360с.
910295
  Карабаев У.Х. Национальное и интернациональное в массовой культурно-просветительной работе / У.Х. Карабаев. – Ташкент, 1984. – 128с.
910296
  Тудэв Лодонгийн Национальное и интернациональное в монгольской литературе. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1982. – 253с.
910297
   Национальное и интернациональное в образе жизни и культуре личности: Актуальные проблемы национального и интернационального в духовном мире советского человека. – Баку
4. – 1985. – 272с.
910298
  Зеленчук В.С. Национальное и интернациональное в оветском образе жизни. / В.С. Зеленчук, М.Н. Губогло. – Кишинев, 1979. – 67с.
910299
  Володина М.Н. Национальное и интернациональное в процессе терминологической номинации / М.Н. Володина. – Москва, 1993. – 112с.
910300
   Национальное и интернациональное в развитии языков. – Иваново, 1984. – 152с.
910301
   Национальное и интернациональное в советской литературе.. – Москва : Наука, 1971. – 518 с.
910302
  Фасеев К.Ф. Национальное и интернациональное в социалистической культуре. / К.Ф. Фасеев. – Казань, 1970. – 80с.
910303
  Куличенко М.И. Национальное и интернациональное в социалистическом образе жизни / М.И. Куличенко. – Москва, 1980. – 64с.
910304
   Национальное и интернациональное в фольклоре и литературе: Сходное, общее и своеобразное. – Нальчик, 1983. – 180с.
910305
   Национальное и интернациональное в чувашской советской литературе и искусстве. – Чебоксары, 1975. – 163с.
910306
  Соловьев М.Д. Национальное и интернациональное во взаимоотношениях социалистических стран / М.Д. Соловьев. – Л., 1973. – 46с.
910307
  Титаренко Л.Г. Национальное и наднациональное в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 22-29. – ISSN 0132-1625
910308
  Хмара Н.И. Национальное и националистическое / Н.И. Хмара. – К, 1989. – 23с.
910309
  Трайнин И. Национальное и социальное освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии / И.Трайнин ; Ин-т права АН СССР. – Москва : Социально-экономическое издательство, 1939. – 79 с.
910310
  Молочко А.Д. Национальное отношение в СССР в период развёрнутого строительства коммунизма / А.Д. Молочко. – Минск, 1962. – 32с.
910311
  Пленков О.Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте сегодняшней европейской интеграции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 91-100. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
910312
  Матулявичюс Альгирдас Антанович Национальное положение литовцев в Пруссии в 1701-1807 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Матулявичюс Альгирдас Антанович; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 36л.
910313
  Беленький А.Б. Национальное пробуждение Индонезии / Беленький А.Б. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 347 с.
910314
  Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы 11 - 17 вв. / Д.С. Лихачев. – Москва-Ленинград, 1945. – 119 с.
910315
  Атамурадов С.А. Национальное самосознание и интернациональное воспитание / С.А. Атамурадов; Садулла Атамуратов. – Ташкент : Узбекистон, 1991. – 122, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 116-123
910316
  Павлова Н. Национальное самосознание и литература швейцарцев // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.16-33
910317
  Ларина Е.И. Национальное самосознание и традиционные социальные институты в Центральной Азии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 66-90. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
910318
  Сикевич З.В. Национальное самосознание русских (Социологический очерк) / З.В. Сикевич; Ин-тут открытое общество. – Москва : Механик, 1996. – 208с. – (Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество). – ISBN 5-85235-254-3


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
910319
  Шумилова Э.И. Национальное своеобразие балета / Э.И. Шумилова. – Москва, 1976. – 48с.
910320
  Павленко Е.А. Национальное своеобразие новеллистики Брет Гарта / Павленко Е.А. – Санкт-Петербург, 1994. – 19 с.
910321
  Хантемирова Г.З. Национальное своеобразие оригинала и проблемы перевода. / Г.З. Хантемирова. – Казань, 1974. – 92с.
910322
  Станкеева З.В. Национальное своеобразие поэзии А. Блока / З.В. Станкеева. – Пермь, 1981. – 84с.
910323
  Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы / Б.И. Бурсов. – Москва-Л., 1964. – 395с.
910324
  Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы / Б.И. Бурсов. – Л., 1967. – 396с.
910325
  Купреянова Е.Н. Национальное своеобразие русской литературы / Е.Н. Купреянова. – Л : Наука, 1976. – 415 с.
910326
  Нигматуллина Ю.Г. Национальное своеобразие эстетического идеала / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1970. – 212с.
910327
  Фальборк Г., Чарнолуский В. Национальное собрание / Г. Фальборк, В. Чарнолуский. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глаголева, 1905. – [4], 264 с., 1 л. табл. – (К реформе Государственного строя России ; Вып. 3)


  Авт.: Чарнолуский, Владимир Иванович (1865-1941)
910328
   Национальное страхование в Чехословакии. – 2-е изд. – Прага, 1950. – 236 с.
910329
  Гайко О. Национальное строительство в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 61-68. – ISSN 1998-1813
910330
  Богданова Светлана Национальное шоу России: живое искусство танца : Сказка со счастливым концом. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 18-19 : Фото
910331
  Попик В.И. Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского - 95 лет // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 34-35
910332
  Мельцер Д.Б. Национальной свободе Болгарии 100 лет / Д.Б. Мельцер, Й. Тончев. – Минск, 1978. – 166с.
910333
  Козлов В.И. Национальности СССР / В.И. Козлов. – Москва, 1975. – 263с.
910334
  Козлов В.И. Национальности СССР / В.И. Козлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1982. – 303с.
910335
  Грачев О.А. Национальные академии наук европейских стран: науковедческий анализ / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (88). – С. 99-112. – ISSN 0374-3896


  Порівняльний наукознавчий аналіз національних академій наук 48 європейських країн виконано на підставі відомостей, що містились на їхніх веб-сайтах у 2014-2015 рр.
910336
  Грачев О.А. Национальные академии наук стран Азии, Австралии и Новой Зеландии. Науковедческий анализ деятельности / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 80-92. – ISSN 0374-3896
910337
  Грачев О.А. Национальные академии наук стран Африки. Науковедческий анализ деятельности / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 63-78. – ISSN 0374-3896
910338
  Волков Г.В. Национальные Академии Наук США : (Структура и финансирование) ; (По материалам открытой зарубежной печати) / Центральный НИИ информации и технико-эконом. исслед. по атомн. науке и техн. ; Г.В.Волков. – Москва : ЦНИИатоминформа, 1971. – 110 с.
910339
  Лащенова Ева Национальные архетипы внешней политики России, или возвращение к истокам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 37-48. – ISSN 0130-9625
910340
   Национальные атласы : История, анализ, пути совершенствования и унификации. – Москва : ЛИК МГУ, 1960. – 149 с.
910341
  Мотульский Р.С. Национальные библиотеки в современном мире: основные тенденции развития : (на примере Национальной библиотеки Беларуси) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 52-56
910342
  Бердигалиева Р.А. Национальные библиотеки в цифровом мире // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 1 (19). – С. 39-43
910343
  Чижиков Г.Д. Национальные бизнес-ассоциации в условиях интеграции экономики в мировое хозяйство : Научное издание / Г.Д. Чижиков; Мин-во образования и науки Украины; Донецкий госуд. ун-т экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского. – Донецк : Норд-Пресс, 2006. – 284с. – ISBN 966-380-100-Х
910344
  Доронина И.И. Национальные биографические словари зарубежных стран. Австрия. Германия до 1949 г. Германская Демократическая Республика. Федеративная Республика Германии. Швейцария : Аннот. библиогр. указ. / И.И. Доронина, Л.К. Миронова. – Москва : ГБЛ, 1984. – 46с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. справ.- библиогр. обслуж.)
910345
   Национальные биографические словари зарубежных стран: Азия, Африка, Австралия и Океания : Аннот. библиогр. указ. / Сост.: И.И.Доронина. – Москва, 1987. – 50с. – (В помощь пропаганде библ.-биогр. знаний)
910346
  Доронина И.И. Национальные биографические словари зрубежных стран. Европа: Бельгия. Дания. Ирландия. Испания. Италия. Нидерланды. Норвегия. Финляндия. Франция. Швеция : Аннот. библиогр. указ. / Сост.: И.И.Доронина. – Москва, 1985. – 44 с.
910347
   Национальные биографические словари зрубежных стран. Европа: НРБ. ВНР. ПНР. СРР. ЧССР. СФРЮ / Доронина И.И. – М., 1986. – 27с.
910348
   Национальные биографические словари зрубежных стран: Европа, НРБ, ВНР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ : Аннот. библиогр. указ. – Москва, 1986. – 27с.
910349
   Национальные биографические словари зрубежных стран: США. Канада : Аннот. библиогр. указ. – Москва, 1985. – 49с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
910350
   Национальные виды спорта. – М., 1976. – 79с.
910351
  Торопов Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане / Н.И. Торопов. – М, 1944. – 78с.
910352
  Суслов М.Г. Национальные движения в истории и современности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 13-16. – ISSN 1812-8696
910353
  Романенко С.А. Национальные движения югославянских народов Австро-Венгрии и судьба монархии Габсбургов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 67-81. – ISSN 0130-3864
910354
  Плышевский Б.П. Национальные доход СССР за 20 лет. / Б.П. Плышевский. – М., 1964. – 191с.
910355
  Лукин В.В. Национальные и многонациональные системы электронной обработки данных в развитых капиталистических странах / В.В. Лукин. – М., 1977. – 256с.
910356
   Национальные и социальные движения на Востоке: история и современность. – Москва : Наука, 1986. – 377 с.
910357
  Фалькнер С.А. Национальные индексы зароботной платы / С.А. Фалькнер. – М, 1923. – 324с.
910358
  Комочин З. Национальные интересы и интернационалистские цели / З. Комочин. – 2-е изд. – М., 1976. – 399с.
910359
  Замышляев Д.В. Национальные интересы и обеспечение национальной безопасности государства в рамках концепций международных отношений // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.32-37. – ISSN 1812-3910
910360
  Федорова Е.О. Национальные интересы Испании в Субсахарском регионе : война в Мали // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 134-139
910361
  Кокошин А.А. Национальные интересы, реальный суверенитет и национальная безопасность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 5-20. – ISSN 0042-8744


  Категории национальные интересы и национальная безопасность - среди важнейших понятий, которыми оперируют государственные руководители, политики, СМИ, ученые разного профиля. Трактовка этих понятий в данной статье осуществляется, прежде всего, на ...
910362
   Национальные исследовательские университеты: шаг в будущее. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-15. – ISSN 1726-667Х
910363
  Коготкова Т.С. Национальные истоки русской терминологии / Т.С. Коготкова. – М., 1991. – 118с.
910364
  Прокопенко В.В. Национальные источники таможенного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 33-43
910365
  Кондратьев В.А. Национальные кадры в развивающейся экономике / В.А. Кондратьев. – М, 1973. – 272с.
910366
  Смирнов А.Г. Национальные кадры освободившихся стран / А.Г. Смирнов. – М., 1980. – 229с.
910367
  Шабанов М.Р. Национальные комитеты - местные органы государственной власти Чехословацкой социалистической республики. / М.Р. Шабанов. – Москва, 1963. – 122с.
910368
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – Москва, 1978. – 304с.
910369
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – Москва, 1989. – 328с.
910370
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1990. – 604с.
910371
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 604с.
910372
  К-ша Г. Национальные мастерские во Франции в 1848 г. : Подлинные немецкие документы и изречения о герм. замыслах и поступках / С предисл. депутата Рэйхстага аббата Э. Ветэрле; С фр. пер. Н.М. Лагов. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1906. – 19 с. – Перед загл.: Г. К-ша
910373
  Сеjфула К. Национальные меншиства в Социалистической Республике Македонии / К. Сеjфула. – Београд (Белград) : Jугославиjа, 1965. – 62 с.
910374
  Гусейнова Л.Дж. Национальные меньшинства в странах Центральной и Восточной Европы 1945-2002 : Справочник / Л.Дж. Гусейнова. – Баку : Адильоглы, 2005. – 80с. – ISBN 5-8025-0029-0
910375
   Национальные меньшинства и иммигранты в соверменном капиталистическом мире. – Киев, 1984. – 293с.
910376
   Национальные меньшинства и иммигранты в соверменном капиталистическом мире. – К, 1984. – 293с.
910377
  Борщевский А. Национальные меньшинства и проблема толерантности в современной Молдове // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 44-46. – ISSN 1810-3081
910378
  Орлянский Владимир Семенович Национальные меньшинства юга Украины в 20-е годы: социально-политические аспекты проблемы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Орлянский Владимир Семенович;. – 166л. – Бібліогр.:л.145-166
910379
  Митина Е.Ю. Национальные мифы и национальная история в "Британии" Уильяма Кэмдена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 156-164. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Уільям Кемден (Уілльям Камден) (1551 – 1623) , англійський історик
910380
  Ильницкий Д.А. Национальные модели университетского патентования: выводы из мирового опыта // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 14-23. – ISSN 2222-0712
910381
  Вяземский Е.Е. Национальные образовательные стандарты по истории: западный опыт // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-124. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются национальные образовательные стандарты, существующие в Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и других государствах Запада; рассказывается об общеевропейских рекомендациях по преподаванию истории. Новой тенденцией в ...
910382
  Гачев Г.Д. Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М., 1988. – 445с.
910383
  Гачев Г. Национальные образы мира / Г. Гачев. – М., 1995. – 480с.
910384
  Хушкадамова Х. Национальные обряды в современном Таджикистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 78-82. – ISSN 1998-1813
910385
  Муханбаева А.Х. Национальные обычаи и традиции Казахского народа и их влияние на воспитание детей и молодежи. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Муханбаева А.Х.; Науч-исслед.ин-т общей педагогики АПН СССР. – 28л.
910386
  Кузаков К.Г. Национальные округа Крайнего Севера СССР : Пособие для учителей / К.Г. Кузаков. – Москва : Просвещение, 1964. – 143с.
910387
  Нейчева Л.В. Национальные особенности болгарского вокала // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 154-165. – ISSN 2077-9542
910388
  Лагода А.Ю. Национальные особенности в прозе и драматургии Л. Леонова (некоторые аспекты) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 95-105. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068
910389
  Беликова К. Национальные особенности охраны патентных прав в России, Индии и Китае // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 2. – С. 40-53. – ISSN 0201-7067


  В настоящей статье рассматривается правовая основа отнесения результатов интеллектуальной деятельности человека к патентноспособным обьектам. Внимание уделяется также авторам изобретений, полезных моделей как субъектам патентных прав.
910390
  Пилявский В.И. Национальные особенности русской архитектуры / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1970. – 20 с.
910391
  Пилявский В.И. Национальные особенности русской архитектуры / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1974. – 43 с.
910392
  Благой Д.Д. Национальные особенности русской литературы в свете трудов В.И. Ленина и И.В. Сталина / Д.Д. Благой ; Всесоюзное о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 38 с.
910393
  Репин И.А. Национальные особенности создания системы налогов в период формирования Русского централизованного государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 18. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805
910394
  Голишева Л.А. Национальные отделы в Сибири и их деятельность (1919-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Голишева Л.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 24л.
910395
   Национальные отношения : Словарь. – Москва : Владос, 1997. – 208с. – ISBN 5-691-00066-7
910396
  Тавадов Г.Т. Национальные отношения в развитом социалистическом обществе / Г.Т. Тавадов. – Москва, 1974. – 47с.
910397
   Национальные отношения в развитом социалитстическом обществе. – Москва, 1977. – 335с.
910398
  Холмогоров А.И. Национальные отношения в социалистическом обществе / А.И. Холмогоров. – Киев, 1982. – 142с.
910399
  Бурмистрова Т.Ю. Национальные отношения в СССР / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 39с.
910400
  Мустафаев А.Х. Национальные отношения в СССР в трудах турецкий авторов / А.Х. Мустафаев. – Баку, 1990. – 210с.
910401
   Национальные отношения в СССР в трудах ученых союзных республик. – М., 1986. – 350с.
910402
  Куличенко М.И. Национальные отношения в СССР и тенденции их развития / М.И. Куличенко. – Москва, 1972. – 564 с.
910403
   Национальные отношения в СССР на современном этапе. – Москва, 1966. – 46с.
910404
  Гавриленко Н.В. Национальные отношения в СССР на современном этапе / Н.В. Гавриленко. – Москва, 1977. – 80с.
910405
   Национальные отношения в СССР на современном этапе. – Москва, 1979. – 312с.
910406
  Цамерян И.П. Национальные отношения в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1987. – 181с.
910407
  Дикселис В.П. Национальные отношения в СССР: диалектика развития на современном этапе / В.П. Дикселис. – Минск, 1987. – 187с.
910408
  Грызлов В.Ф. Национальные отношения в условиях развитого социализма / В.Ф. Грызлов. – М., 1984. – 78с.
910409
  Метелица Л.В. Национальные отношения в условиях развитого социализма. / Л.В. Метелица. – Москва, 1973. – 63с.
910410
   Национальные отношения в условиях социализма. – Кишинев, 1983. – 94с.
910411
   Национальные отношения и государство в современный период. – М., 1972. – 462с.
910412
   Национальные отношения и идеологическая борьба. – Рига, 1982. – 148с.
910413
  Кондратюк Г. Национальные отношения на Левобережной Украине и Крыму в контексте политики коренизации (20-е - начало 30-х гг. XX в.) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 44-53. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
910414
   Национальные отношения на Северном Кавказе при социализме. – Грозный, 1988. – 144с.
910415
  Чертина З.С. Национальные отношения при социализме в бужуазной историографии США / З.С. Чертина. – М., 1982. – 141с.
910416
  Затеев Владимир Иосифович Национальные отношения: сущность, законы развития (философско-социологический аспект проблемы) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Затеев Владимир Иосифович ; АН ССР , Ин-т философии. – Москва, 1979. – 57 с.
910417
   Национальные парки - все самое интересное. По следам Натана Дрейка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 52 : фото
910418
  Николаевский А.Г. Национальные парки / А.Г. Николаевский. – М, 1985. – 189с.
910419
  Транин А.А. Национальные парки в СССР. / А.А. Транин. – М, 1991. – 294с.
910420
   Национальные парки и другие объекты ПЗФ Украины без гламура : мониторинг нарушений заповедного режима (2006-2017) : материалы независимого расследования / В.Е. Борейко [и др.] ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2017. – 128 с. : табл. – Библиогр.: с. 116-127 и в конце глав. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 77). – ISBN 978-617-7442-49-2
910421
  Тотонова Е.Е. Национальные парки как основа развития туриндустрии северных территорий Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 97-117. – ISSN 0321-2068
910422
  Бессонов С.А. Национальные планы и экономическое развитие стран Африки / С.А. Бессонов ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1975. – 408 с. – Библиогр.: с. 400-406 (213 назв.)
910423
  Стенник Ю.В. Национальные поэтические традиции 18 века в творчестве Пушкина 1810-1820-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стенник Ю.В.; АН СССР.Ин-т рус.литер. – Л, 1969. – 19л.
910424
   Национальные правозащитные учреждения : история, принципы, роль и функции. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2010. – VI, 211 с. : ил., табл. – (Права человека / ООН, Упр. Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека ; № 4 (Rev. 1) ; Серия документов по вопросам профессиональной подготовки). – ISBN 978-92-1-454035-9
910425
  Голдсмит Оливер Национальные предрассудки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 243-245. – ISSN 1130-6545
910426
  Баграмов Э.А. Национальные проблемы в современных условиях / Э.А. Баграмов ; Киев. высш. шк. МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : КВШ МВД СССР, 1989. – 50 с. – Библиогр. в примеч.: с. 48-49 (36 назв.). – (Библиотечка по интернациональному воспитанию и критике буржуазной идеологии)
910427
  Шкундин Г.Д. Национальные проблемы Габсбургской монархии во время Первой мировой войны в советской историографии 1920-х гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 122-131. – ISSN 2313-1993
910428
   Национальные проблемы Канады. – Москва, 1972. – 232 с.
910429
   Национальные проблемы современного Востока. – М., 1977. – 232с.
910430
  Трайнин И.П. Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ее распад / И.П. Трайнин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1947. – 306 с.
910431
  Кузнецов И А. Национальные процессы в современной Индонезии. : Автореф... канд.ист.наук: 576 / Кузнецов А.И,; АН СССР. – М, 1969. – 23л.
910432
  Саликов Р.А. Национальные процессы в СССР / Р.А. Саликов. – М., 1987. – 350с.
910433
   Национальные процессы в СССР. – М., 1991. – 261с.
910434
  Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР : в поисках новых подходов / Ю.В. Бромлей. – М, 1988. – 207с.
910435
   Национальные процессы в странах Ближнего и Среднего Востока. – М., 1970. – 229с.
910436
   Национальные процессы в США. – Москва, 1973. – 400с.
910437
   Национальные процессы в Центральной Африке и Мексике. – Москва, 1974. – 350с.
910438
  Базаржапов В.Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны / В.Б. Базаржапов ; отв. ред. Б.Б. Батуев ; АН СССР, Сиб. отд., Бурят. фил. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд., 1981. – 256 с.
910439
  Слоним И.Я. Национальные республики и автономные области СССР / И.Я. Слоним. – Л, 1927. – 159с.
910440
  Микульский К.И. Национальные ресурсы и международное сотрудничество. Актуальные проблемы междунар. соц. разделения труда. / К.И. Микульский. – Москва, 1967. – 224с.
910441
  Паливода Р. Национальные системы качества продовольствия Польши // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 88-100. – ISSN 2313-092X
910442
   Национальные соблазны "Лисотеля" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 60-61 : фото
910443
  Романов П.С. Национальные стандарты в библиотеках Китайской Народной Республики и проблема их эффективности // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 86-90. – ISSN 0869-608Х
910444
  Устюндаг С. Национальные стереотипы в отношении России в современной турецкой прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
910445
  Устюндаг С. Национальные стереотипы в отношении Турции в современной российской прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 142-145. – ISSN 2070-9773
910446
  Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы : Практикум / Б.Т. Рябушкин. – Одеса : Финансы и статистика, 1999. – 128с. – Библиогр.:с.126-128. – ISBN 5-279-02080-Х
910447
  Сербин О.О. Национальные таблицы Библиотечно-библиографической классификации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 48-52
910448
  Казначеева Т. Национальные танцевальные тенденции в операх "Осада Дубно" П. Сокальского и "Тарас Бульба" Н. Лысенко на сюжет Н. Гоголя // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 107-117
910449
  Капчеля В.М. Национальные традиции : сущность, генезис, перспективы развития / В.М. Капчеля; отв. ред. Е.П. Мохоря. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 80, [4] с.
910450
  Файзуллаев А. Национальные традиции в современном Узбекистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 83-94. – ISSN 1998-1813
910451
  Морозов М Национальные традиции и воспитание советского патриотизма : В помощь изучающим марксизм-ленинизм / М Морозов. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 39, [1] с.
910452
   Национальные традиции и генезис социалистического реализма (в литературах стран народной демократии). – М., 1965. – 670с.
910453
   Национальные традиции и процесс интернационализации в сфере художественной культуры. – Киев, 1987. – 235с.
910454
   Национальные фестивали.. – Пхеньян, 1992. – 221с.
910455
  Кремлев Ю.А. Национальные черты русской музыки / Ю.А. Кремлев. – Л., 1968. – 120с.
910456
   Национальные школы РСФСР за 40 лет.. – М., 1958. – 303с.
910457
  Беляев Ю.Н. Национальные экономические интересы в условиях социалистической интеграции / Ю.Н. Беляев. – Москва : Международные отношения, 1979. – 197 с. – Библиогр. в примеч.: с. 192-196
910458
  Makosza-Bogdan Национальные языки в эпоху интернета и глобализации // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 55-70. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
910459
  Григорьев А.А. Национальный IQ как фактор образовательных достижений страны / А.А. Григорьев, О.Л. Сенгеева, Г.И. Кравцов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – C. 51-58. – ISSN 1561-2465


  Анализируются связи образовательных достижений с интеллектом и социально-экономическими условиями на уровне стран. Частная корреляция интеллекта с образовательными достижениями при контроле социально-экономических условий оказалась значительно выше ...
910460
  Владко Д. Национальный аграрно-промышленный комплекс Болгарии / Д. Владко. – Москва, 1979. – 248с.
910461
   Национальный ансамбль песни и танца острова Окинава Япония. (Гостроли в СССР), 1970. – 15с.
910462
   Национальный аспект решения женского вопроса в СССР: сб. статей.. – Ташкент, 1978. – 206с.
910463
   Национальный атлас Кубы. – Гавана, 1970. – 132 с.
910464
  Ишмуратов Б.М. Национальный атлас Монгольской Народной Республики : проблематика и научное содержание / Б.М. Ишмуратов, К.Н. Мисевич, И.Л. и др. Савельева; АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; отв. ред. В.В. Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1989. – 240 с. – ISBN 5-02-028919-1
910465
  Лазебник О.А. Национальный атлас России и высшее профессиональное образование // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 36-40. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
910466
   Национальный атлас России. Том 2 "Природа. Экология" и отображение состояния окружающей среды / Н.Н. Комедчиков, А.Н. Краюхин, Г.В. Поздняк, Г.Ф. Кравченко, С.В. Кривов, В.И. Рябчикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 20-29 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
910467
  Чурко Ю.М. Национальный балет на белорусской сцене : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Чурко Ю.М.; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
910468
  Костенко Л. Национальный библиометрический проект: пять лет на службе науки Украины / Л. Костенко, Т. Симоненко, А. Жабин // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 17. – С. 40-49. – ISSN 2224-1825
910469
  Гордеев А.Ю. Национальный взгляд на исследования карт-портоланов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 51-54 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
910470
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва
Вып. №42-43. – 1925. – 67с.
910471
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 180с.
910472
  Лилоян Г.Ц. Национальный вопрос в армянской большевистской публицистике / Г.Ц. Лилоян. – Ереван, 1967. – 112с.
910473
  Гаврилова А.Г. Национальный вопрос в Бирме в 1940-1950-е годы / А.Г. Гаврилова. – Москва, 1981. – 212с.
910474
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос в борьбе идей / Э.А. Баграмов. – Москва : Политиздат, 1982. – 336 с.
910475
  Юсуповский А.М. Национальный вопрос в Великобритании // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 193-204. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
910476
  Задорецкий В.М. Национальный вопрос в деятельности КПЗУ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Задорецкий В.М. ; Львов. ГУ. – Львов, 1974. – 27 с.
910477
   Национальный вопрос в дореволюционной России и его решение после Великой Октябрськой социалистической революции. – М., 1984. – 123с.
910478
  Леонтович Ф.И. Национальный вопрос в древней России / Ф.И. Леонтович. – 65с.
910479
  Шерстобитов В.П. Национальный вопрос в идейном противоборстве двух систем / В.П. Шерстобитов. – Москва, 1981. – 64 с.
910480
  Халмухамедов М.Х. Национальный вопрос в идеологическом противоборстве двух систем. / М.Х. Халмухамедов. – Москва, 1976. – 48с.
910481
  Трубецкой В. Национальный вопрос в Исламской Республике Иран // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 90-105
910482
  Богословский В.А. Национальный вопрос в Китае (1911-1949) / В.А. Богословский, А.А. Москалев ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1984. – 262 с. – Библиогр.: с. 250-257
910483
  Гордеев В.В. Национальный вопрос в Малайзии / В.В. Гордеев. – М, 1977. – 147с.
910484
  Геевский И.А. Национальный вопрос в общественно-политической жизни США / И.А. Геевский, С.А. Червонная; Отв.ред. А.А.Кокошин; АН СССР, Институт США и Канады. – Москва : Наука, 1985. – 273с. – Загл. корешка: Национальный вопрос в США
910485
   Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. – Москва : Наука, 1986. – 260 с.
910486
  Гелиаш М.-М. Национальный вопрос в Польше (1918-1939 гг.): проблемы государственного регулирования // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 207-218
910487
  Левин И.Д. Национальный вопрос в послевоенной Европе / И.Д. Левин. – Москва, 1934. – 526с.
910488
  Бурмистрова Т.Ю. Национальный вопрос в программах и тактике политических партий в России 1095-1917 гг. / Т.Ю. Бурмистрова, В.С. Гусакова. – М., 1976. – 264с.
910489
  Покровский В.С. Национальный вопрос в произведениях революционных демократов России / В.С. Покровский. – М., 1950. – 52-*60с.
910490
   Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник. – Москва
Вып. 2. – 1980. – 218 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
910491
  Соловьев В.С. Национальный вопрос в России / Владимир Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 2. – 1891. – VIII, 343 с.
910492
  Венгер Н.В. Национальный вопрос в Российской империи в оценке С.Ю. Витте: "…Я не либерал и не консерватор, я просто культурный человек" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 177-223. – ISSN 2313-1993


  Рассмотрена позиция С. Ю. Витте касательно решения национального вопроса в Российской империи. Ввиду отсутствия фундаментальных теоретических работ сановника по обозначенной проблеме автор основывается на особенностях его личной и политической биографии.
910493
  Троценко Г.П. Национальный вопрос в Синде / Г.П. Троценко. – М., 1990. – 147с.
910494
   Национальный вопрос в СССР : Документы. – Москва, 1975. – 429 с.
910495
   Национальный вопрос в странах Востока: сб. ст.. – М., 1982. – 272с.
910496
  Киселев Е.Г. Национальный вопрос в строительстве Советского социалистического государства (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев Е.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
910497
  Биргауз Е. Национальный вопрос в Судане и политическая ситуация в Северо-Восточной Африке // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 158-166
910498
   Национальный вопрос в Татарии дооктябрського периода: сб. ст.. – Казань, 1990. – 116с.
910499
  Дьяков А.М. Национальный вопрос и английский империализм в Индии / А.М. Дьяков. – М, 1948. – 328с.
910500
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос и буржуазная идеология : (критика новейших полит.-социол. концепций) / Э.А. Баграмов. – Москва : Мысль, 1966. – 327 с. – Библиогр. обзор: с. 4-16
910501
  Сталин И.В. Национальный вопрос и ленинизм. / И.В. Сталин. – М., 1954. – 20с.
910502
  Сталин Национальный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим / Сталин. – М. : Госполитиздат, 1954. – 20 с.
910503
  Ганковский Ю.В. Национальный вопрос и национальное движение в Пакистане / Ю.В. Ганковский. – Москва, 1967. – 271с.
910504
   Национальный вопрос и новое мышление : [сб. статей]. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1989. – 294 с.
910505
  Бурмистрова Т.Ю. Национальный вопрос и рабочее движение в России / Т.Ю. Бурмистрова. – Москва, 1969. – 276с.
910506
  Возняк Н.В. Национальный вопрос и религия : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Возняк Н.В. ; АН УССР , Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1969. – 23 с.
910507
   Национальный вопрос и современная идеологическая борьба: сб. ст.. – Ташкент, 1977. – 253с.
910508
  Росенко М.Н. Национальный вопрос и современные международные отношения / М.Н. Росенко. – Л, 1967. – 48с.
910509
  Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия / О. Бауэр ; пер. с немец. М.С. Панина ; с предисл. Х. Житловского. – Санкт-Петербург : Кн. изд-во "Серп", 1909. – LIV, 600 с.
910510
  Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия / О. Бауэр ; пер. с немец. Б. Соловейчик. – Санкт-Петербург : Пушкинская скоропечать
Ч. 1 : Нация. – 1909. – 195 с.
910511
  Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия : в изложении и со вступ. ст. С. Семковского / Бауэр О. : Книга, 1918. – 154 с. + Прилржение : Указатель литературы по национальному вопросу на русском и иностранном языках
910512
  Горовский Ф.Я. Национальный вопрос и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – Киев, 1991. – 253 с.
910513
   Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции.. – вып. 1. – М., 1964. – 124с.
910514
   Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции.. – вып. 2. – М., 1964. – 76с.
910515
  Мотовникова Е.Н. Национальный вопрос: опыт социальной герменевтики Н.Н. Страхова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 69-78. – ISSN 0042-8744
910516
  Волкович В.А. Национальный воспитатель Константин Дмитриевич Ушинский / В.А. Волкович. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-во М.О. Вольф, 1913. – 235 с., 8 л. ил. : ил.
910517
  Евстигнеева Г.А. Национальный доступ к международным базам данных в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – C. 29-43. – ISSN 0130-9765
910518
  Евстигнеева Г.А. Национальный доступ к международным базам данных в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 6. – C. 23-40. – ISSN 0130-9765


  Представлена поддерживаемая Министерством образования и науки РФ Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы", нацеленная на комплексное решение ...
910519
  Медведев В.А. Национальный доход / В.А. Медведев. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1989. – 120 с.
910520
  Равун И.И. Национальный доход Белоруссии / И.И. Равун. – Минск, 1968. – 148с.
910521
  Равун И.И. Национальный доход Белорусской ССР на этапе развитого социализма / И.И. Равун. – Минск, 1978. – 126с.
910522
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход в семилетке / Д.А. Аллахвердян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1959. – 40 с. – (Знание в массы)
910523
   Национальный доход в социалистическом обществе. – М., 1977. – 383с.
910524
  Калдымов А.А. Национальный доход в СССР в период построения социализма : Автореф... канд. экон.наук / Калдымов А.А. – М., 1953. – 16 с.
910525
  Савичев К.П. Национальный доход и его распределение между различными классами буржуазного общества. / К.П. Савичев. – М., 1963. – 72с.
910526
  Баранник Ю.Г. Национальный доход и особенности его роста при переходе к интенсивному производству. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Баранник Ю.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 173л. – Бібліогр.:л.153-173
910527
  Зверев А.Г. Национальный доход и финансы СССР / А.Г. Зверев. – Москва, 1961. – 343 с.
910528
  Зверев А.Г. Национальный доход и финансы СССР / А.Г. Зверев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 312с.
910529
  Шульга А.Б. Национальный доход и экономический рост / А.Б. Шульга, А.Д. Заруба. – Киев, 1990. – 141 с.
910530
  Алексеев А.М. Национальный доход капиталистического общества : лекция / А.М. Алексеев ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1956. – 32 с. – (Курс политической экономии. Раздел "Капиталистический способ производства")
910531
  Лукашук А. Национальный доход Польской Народной Республики. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лукашук А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
910532
  Пальцев А. Национальный доход при капитализме / А. Пальцев. – М, 1954. – 112с.
910533
  Ошаровский Б.Я. Национальный доход софиалистического общества / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1975. – 40 с.
910534
  Тельнов В.Н. Национальный доход социалистического общества / В.Н. Тельнов. – Саратов, 1957. – 34с.
910535
  Новожилов И.В. Национальный доход социалистического общества / И.В. Новожилов. – Москва, 1958. – 27с.
910536
  Конаков Д.М. Национальный доход социалистического общества / Д.М. Конаков. – М, 1958. – 38с.
910537
  Голубничий И.С. Национальный доход социалистического общества. / И.С. Голубничий. – М., 1954. – 24с.
910538
  Ситарян С.А. Национальный доход союзных республик / С.А. Ситарян. – М., 1961. – 159с.
910539
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход СССР / Д. Аллахвердян. – [Москва] : Госполииздат, 1952. – 119 с.
910540
  Петров А.И. Национальный доход СССР / А.И. Петров. – Москва, 1954. – 48с.
910541
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход СССР / Д.А. Аллахвердян. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 152 с. – (В помощь изучающим полит. экономию)
910542
  Белик Ю.А. Национальный доход СССР / Белик Ю.А. – Москва : Высшая школа, 1961. – 60 с.
910543
  Ишутин М.И. Национальный доход СССР / М.И. Ишутин. – Москва, 1964. – 47с.
910544
  Кошелев Г.А. Национальный доход СССР и его распределение : Дис... канд. экон.наук: / Кошелев Г.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 201л. – Бібліогр.:л.1-12
910545
  Литошенко Л.Н. Национальный доход СССР. / Л.Н. Литошенко. – М., 1925. – 57с.
910546
  Малышев И.С. Национальный доход СССР. Стенограмма публичной лекции. / И.С. Малышев. – М., 1953. – 40с.
910547
   Национальный доход стран Африки: производство и использование. – М., 1983. – 287с.
910548
  Бродович Б.Н. Национальный доход стран Латинской Америки / Б.Н. Бродович. – Москва : Мысль, 1974. – 236с.
910549
  Колганов М.В. Национальный доход. / М.В. Колганов. – М., 1959. – 374с.
910550
  Сидоров М.Н. Национальный доход: факторы роста, структура, методы прогнозирования / М.Н. Сидоров, А.А. Федотов. – Москва : Экономика, 1984. – 168 с.
910551
  Шевцова Т.И. Национальный и иностранный капитал во внешней торговле независимой Индии. / Т.И. Шевцова. – М, 1968. – 153с.
910552
  Киреев Н.Г. Национальный и иностранный капитал во внешней торговле Турции. / Н.Г. Киреев. – М., 1968. – 160с.
910553
   Национальный институт исследования и сохранения памятников немецкой классической литературы в Веймаре.. – 2-е изд. – Веймар, 1973. – 40с.
910554
  Коссович Л.Ю. Национальный исследовательский университет в контексте модернизации образования / Л.Ю. Коссович, Ю.Г. Голуб, Е.Г. Елина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 6-10. – ISSN 1026-955X


  Анализируется реформа ВПО с точки зрения университетской профессуры. Определены достоинства и недостатки организации современного высшего образования, сделана попытка понять, как программа развития национального исследовательского университета ...
910555
  Пахомова Л.Ф. Национальный капитал в экономике Индонезии / Л.Ф. Пахомова. – М., 1966. – 152с.
910556
  Хавкин Б.Л. Национальный комитет "Свободная Германия" и попытка создания немецкого антигитлеровского правительства // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 31-52. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе российских и немецких источников и литературы рассматривается возможность создания немецкого антигитлеровского правительства в 1943-1945 гг. и отношения внутри "большой тройки" в связи с немецким антигитлеровским Сопротивлением, ...
910557
   Национальный комитет славистов Эстонии (НКСЄЭ = Eesti slavistide rahvuskomitee : 2005. – Тарту, 2005. – 150с. – ISBN 9949-11-105-6
910558
   Национальный комитет славистов Эстонии 1996.. – Тарту, 1996. – 99с.
910559
  Сиделковский А.Л. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 20-22


  В 1920 году к медицинскому факультету Киевского университета св. Владимира были присоединены медицинский факультет ранее самостоятельного Украинского государственного университета и Женский медицинский институт. Так был образован Институт ...
910560
   Национальный музей изящных искусств, Гавана : Альбом. – Москва, 1990. – 190с.
910561
   Национальный музей. Варшава. Альбом. – Москва, 1977. – 15с.
910562
   Национальный народный театр (Париж). – М.-Л., 1956. – 56с.
910563
  Словесная Н.Г. Национальный опрос в Таиланде / Н. Г. Словесная ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 135 с.
910564
  Возовикова Т. Национальный ответ? За адаптацию мигрантов взялись университеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 октября (№ 43). – С. 11


  Для решения этой задачи на федеральном уровне в РФ уже не первый год реализуется проект по развитию централизованной системы тестирования по русскому языку как иностранному (РКИ). Среди ее главных функций - подтверждение требуемых языковых знаний у ...
910565
  Маррис Ємма Национальный парк Ману. За тридевять земель / Маррис Ємма, Джеймс Гамильтон Чарли // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 112-135 : фото
910566
  Забелина Н.М. Национальный парк. / Н.М. Забелина. – Москва, 1987. – 170с.
910567
   Национальный парк. Проблема создания: сб.. – Москва : Знание, 1979. – 95с. – (Человек и природа ; Номер випуску серії: 6/79)
910568
  Аллахвердян Д.А. Национальный подход в девятой пятилетке / Д.А. Аллахвердян. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Экономика" ; № 5)
910569
  Кошелев Г.А. Национальный подход СССР и его распределение : Автореф... канд. экон.наук: / Кошелев Г.А.; М-во высш. образования СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 18л.
910570
  Игнатенко А. Национальный прагматизм и имперский романтизм во внешней политике Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 146-154. – ISSN 1998-1813
910571
  Попова Е.Н. Национальный природный парк "Тузловские лиманы": ценность и проблемы / Е.Н. Попова, И.Т. Русев // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2016. – № 46, весна. – С. 4-10. – ISSN 1684-8438
910572
  Розинская Н. Национальный проект "Доверие" / Н. Розинская, И. Розинский // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 138-146. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
910573
  Горшков М.К. Национальный проект "Образование" : проблемы восприятия и первые итоги оценивания / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6-15. – ISSN 1561-2465
910574
  Савинков В.И. Национальный проект "образование" и его роль в развитии научного потенциала вузов региона / В.И. Савинков, И.В. Суколенов, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 1561-2465


  Анализируются проблемы повышения качества образования в регионах, освещается перспектива реализации в них ключевых положений национального проекта «Образование» с привязкой научного потенциала вузов к запросам субъектов Российской Федерации. ...
910575
  Исупов А.А. Национальный состав населения СССР (по итогам переписки 1959 г.) / А.А. Исупов. – М., 1961. – 60с.
910576
   Национальный состав населения СССР: По данным Всесоюз. переписи населения 1989 г.. – М., 1991. – 160с.
910577
  Майстрович Т.В. Национальный стандарт "Библиотечная статистика...". Показатели и единицы исчисления: преемственность и новые подходы / Татьяна Викторовна Майстрович // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 76-81. – ISSN 2072-3849
910578
  Демин В.Н. Национальный стиль и стилевые течения современной коми литературы / В.Н. Демин. – Сыктывкар, 1985. – 24с.
910579
  Шевцов В.С. Национальный суверенитет / В.С. Шевцов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 230с.
910580
  Судницын Ю.Г. Национальный суверенитет в СССР. / Ю.Г. Судницын. – М., 1958. – 104с.
910581
  Гринин Леонид Ефимович Национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные замечания) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 123-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
910582
  Шевцов В.С. Национальный суверенитет и советское союзное государство / В.С. Шевцов. – Москва, 1972. – 56с.
910583
   Национальный театр Великобритании. Гастроли в СССР. Москва. Сент. 1965 г.. – Калини, 1965. – 28 с.
910584
  Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" = National technical University "Kharkiv Polytechnical Institute" : [фотоальбом] / [Л.Л. Товажнянский, Г.В. Лисачук, И.М. Шептун ; под общей ред. Л.Л. Товажнянского]. – [Изд. 2-е, измененное]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – [212] с. : фотоилл. – Посвящается 125-летию Нац. технического ун-та "Харьковский политехнический ин-т". – ISBN 978-966-593-787-G
910585
  Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" : 125 лет / Леонид Товажнянский ; [ред.: С. Землянская, М. Ефремова, Л. Копиевская ; фото: А.И. Гапон и др.]. – Харьков : НТУ ХПИ, 2010. – 193, [1] с., [58] л. цв. ил. : ил., фот. – ISBN 978-966-593-824-8
910586
   Национальный турофис Германии в Москве. Курортный ренесанс : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 27 : Фото
910587
  Наумикин В.В. Национальный фронт в борьбе за независимость Южного Йемена / В.В. Наумикин. – Москва, 1980. – 280 с.
910588
  Волкобой Сергей Семенович Национальный фронт ГДР в период развернутого строительства социализма (1971-1981 г.г.) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.03 / Волкобой Сергей Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
910589
  Волковой С.С. Национальный фронт ГДР в период развернутого строительства социализма (1971-1981 гг) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Волковой С. С.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-лет. воссоединен. Укр. с Росс. – Днепропетровск, 1986. – 237л. – Бібліогр.:л.195-233
910590
  Горошкова Г.Н. Национальный фронт демократической Германии / Г.Н. Горошкова. – Москва, 1966. – 468с.
910591
  Жиров Б.В. Национальный фронт демократической Германии в борьбе за единство страны демократический мирный договор и социальный прогресс (ноябрь 1947 -- матр 1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жиров Б. В.; Казах.ГУ, Каф. всеобщ. ист. – Алма-Ата, 1965. – 27л.
910592
  Завьялов А.С. Национальный фронт демократической Германии и строительство социализма в ГДР / А.С. Завьялов. – Днепропетровск, 1971. – 52с.
910593
  Моисеева Н.А. Национальный характер как воля к бытию в зеркале идеологии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 75-81. – ISSN 2073-9702
910594
  Коробка Г.А. Национальный характер смеха в межкультурной коммуникации: специфика речевого этикета // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 59-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
910595
  Гнатенко П.И. Национальный характер: мифы и реальность / П.И. Гнатенко. – Киев, 1984. – 152с.
910596
   Национальный язык и национальная культура: сб. ст.. – М., 1978. – 209с.
910597
  Джафаркулиев А М. Национальный язык и право. / А М. Джафаркулиев. – Баку, 1990. – 77с.
910598
  Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты / В. Жирмунский. – Ленинград : Художественная литература, 1936. – 297, [2] с.
910599
   Нацистская политика геноцида и "выжженной земли" в Белоруссии, 1941-1944. – Минск, 1984. – 271с.
910600
  Мартыненко Б.А. Нацистские военные преступники в США и других старанах НАТО / Б.А. Мартыненко. – К., 1988. – 214с.
910601
  Иванов В.Г. Нацистские военные преступники и их покровители. / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 64с.
910602
  Филатов М.Н. Нацистские мифы вчера и сегодня: критика лит.-полит. спекуляций нацизма и неонацизма. / М.Н. Филатов. – Алма-Ата, 1979. – 215 с.
910603
   Нацистских преступников - к ответу! : сборник. – Москва : Политиздат, 1983. – 223с.
910604
  Кашеварова Н. Нацистська ідеологія і пропаганда на сторінках "Інформаційного бюлетеня" Служби Розенберґа під час Другої світової війни // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 355-365. – ISSN 2224-9516
910605
  Савіцький Р.П. Нацистська окупація Галичини в 1941–1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 97-107. – ISSN 0320-9466
910606
  Ільюшин І.І. Нацистська політика і практика стосовно українського і польського народів на територіях їхнього спільного проживання в роки Другої світової війни // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 129-146. – ISBN 978-966-8809-48-4
910607
  Малолєтова Н. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941–1944 р. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 46-68. – ISBN 966-625-040-3
910608
  Лисенко О. Нацистська продовольча політика в окупованій Україні (1941–1944 рр.) / О. Лисенко, Т. Заболотна, О. Маєвський // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 188-198
910609
  Заболотна Т. Нацистська продовольча політика в окупованій Україні (1941 - 1944 рр.) / Т. Заболотна, О. Лисенко, О. Маєвський // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 365-386
910610
  Патриляк О. Нацистська промислово-економічна політика і життєвий рівень населення міст Райхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто німецьку промислову політику в окупованій Україні та її вплив на рівень життя міського населення. Проаналізовано наслідки цієї політики. In the article influences German industrial politicians are considered detailed on occupied territory ...
910611
   Нацистський "новий порядок" в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities : album of the phot. and documents based on the materials of Museum "Jewish memory and Holocaust in Ukraine" : зб. фот. та док. з фондів музею "Пам"ять єврейського народу та Голокост в Україні" / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: Д. Глущенко та ін. ; відп. ред. Л. Сандул ; переклад: Н. Островська, В. Шевченко]. – Дніпропетровськ : Ткума ; Ліра ЛТД, 2015. – 335, [2] с. : фот. – Текст укр. та англ. – ISBN 976-966-383-601-0
910612
  Подольский Анатолій Юхимович Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Подольский Анатолій Юхимович ; НАН України. Ін-тут національн. відносин і політології. – Київ, 1996. – 18 с.
910613
  Петренко І.Д. Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр. : [до 70-ї річниці визволення України від нацист. загарбників] / Іван Петренко ; [Держ. архів Кіровоград. обл. ; Кіровоград. обл. від-ня пошук.-видавн. агенства "Книга Пам"яті України" ; Кіровоград. обл. орг. Нац. спілки краєзнаців України]. – Кіровоград : Центрально-Укаїнське видавництво, 2014. – 552, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 529-550. – (Серія "Архівні документи свідчать"). – ISBN 978-966-130-043-8
910614
  Захарченко О. Нацистські плани аграрної колонізації Північного Причорномор"я // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 67-74. – ISSN 1998-4634
910615
  Оришев А.Б. Нацисты в Иране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 62-67. – ISSN 0321-5075
910616
  Розен В. Нацисты и боннская фемида / В. Розен. – Москва, 1966. – 136с.
910617
  Козинг А. Нация в истории и современности / А. Козинг. – М., 1978. – 291с.
910618
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе / М.А. Морозов. – Москва, 1979. – 175с.
910619
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе / М.А. Морозов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1986. – 172с.
910620
  Быкова А. Нация в униформе // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-15


  Уніфіцирований одяг японців
910621
  Рымарь С.В. Нация и государство // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
910622
  Старушенко Г.Б. Нация и государство в освобождающихся странах. / Г.Б. Старушенко. – М., 1967. – 295с.
910623
  Арутюнян С.М. Нация и ее психологический склад : Автореф... док. филос.наук: / Арутюнян С.М.; МГУ. – Москва, 1969. – 40 л.
910624
  Агости Э.П. Нация и культура / Э.П. Агости ; пер. с испан. Р. Бургете, А. Дерюгиной ; общ. ред. Н.В. Пуховского. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 263 с.
910625
   Нация и личность при социализме: науч.-аналит. обзор. – М., 1986. – 63с.
910626
  Дашдамиров А.Ф. Нация и личность. / А.Ф. Дашдамиров. – Баку, 1976. – 226с.
910627
  Ярощук Н.З. Нация и национально-культурная автономия в современном обществе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-115. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
910628
   Нация и национальные отношения.. – Фрунзе, 1966. – 144с.
910629
  Калмырзаев А.С. Нация и общественное сознание / А.С. Калмырзаев. – Алма-Ата, 1984. – 207с.
910630
  Ачылова Р.А. Нация и семья / Р.А. Ачылова ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1987. – 188 с.
910631
  Куличенко М.И. Нация и социальный прогесс / М.И. Куличенко. – Москва, 1983. – 317с.
910632
  Шмыт З. Нация и этничность в Монголии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 58-70. – ISSN 0869-5415
910633
  Тульчинский Г.Л. Нация или охлос? Роль социально-культурных технологий в политической культуре современного общества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 36-42. – ISSN 0235-1188
910634
  Семененко И. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 91-102. – ISSN 0131-2227


  Анализ современных дискурсов по проблемам этнонациональных отношений выявляет новые линии размежевания в развитии политических сообществ, объединенных общей территорией и общими политико-правовыми институтами. Как способы представления комплекса ...
910635
  Саттер Дэвид Нация, не признающая вины // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – июнь (№ 6). – С. 19-21. – ISSN 2075-7522


  Новая книга американского журналиста Дэвида Саттера посвящена исторической памяти, с которой у России - большие проблемы.
910636
  Кагиян С.Г. Нация: этносоциальная общность или "согражданство" // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 5. – С.32-46
910637
  Штонь Г. Націєвоскресний жмуток // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 430-434. – ISBN 978-617-7201-57-0
910638
  Штонь Г. Націєвоскресний жмуток. До 85 річчя з дня народження Дмитра Павличка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 1, 6
910639
  Філіпчук Г. Націєкультурність: спроби ревізії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 грудня (№ 51)
910640
  Фаріон І. Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 6-7


  З нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана Пулюя
910641
  Філіпчук В. Націєтворення - державне управління - державотворення: деякі теоретико-методологічні аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 22-35
910642
  Нечитайло А.А. Націєтворення та національна пам"ять в епоху постмодерну та розбудови глобального інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 332-340


  На основі аналізу постмодерних підходів до розуміння феноменів нації й національної ідентичності, основних тенденцій глобалізації та розбудови глобального інформаційного суспільства досліджено формування національної пам"яті. Ключові слова: нація, ...
910643
  Саксєєв С.В. Націєтворсі чинники історіософської концепції Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 63-66
910644
  Фігурний Ю. Націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 29-45
910645
  Волосюк І.Б. Націєтворча концепція у посланні "І мертвим, і живим, і ненародженим..." Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C.
910646
  Дроздовський Д. Націєтворча місія перекладу: проекції XXI століття / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 209-214. – ISSN 0320 - 8370


  Новий проект започатковано в Інституті філології КНУТШ "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" спільно з журналом "Всесвіт" (1 грудня 2010 року відбувся перший к"круглий стіл") .
910647
  Семенюк Г. Націєтворча місія театру корифеїв // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 5-11. – ISSN 2520-6346


  Наприкінці XIX ст., у період бездержавлення, жорстокого національного гніту і заборони рідного слова в Україні лише теа тр був здатний консолідувати націю, об"єднати в собі всі стани, кл аси і прошарки суспільства. У цей час найпомітнішою ...
910648
  Фігурний Ю. Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 162-173. – ISSN 2413-7065
910649
  Потапенко Я. Націєтворчий дискурс як домінантний вектор творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115


  У статті досліджується роль життєтворчості Т. Шевченка у процесі демістифікаціїі мперської ідеї та створення власного націєтворчого міфу
910650
  Потапенко Я. Націєтворчий модус Шевченкового спадку через призму модерністських концепцій націогенезу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 109-116


  Автор робить спробу проаналізувати націєтворчі аспекти творчості Т. Шевченка, використовуючи теоретичні розробки Е. Гобсбаума та Б. Андерсона щодо особливостей націогенезу в модерну добу. Доводиться, що поет цілеспрямовано створював націоцентричну ...
910651
  Козачок Я. Націєтворчий характер прозових текстів Миколи Костомарова // Studia methodologica : Альманах / Тернопільский нац. пед. ун. ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Наративні виміри літ-ри. Мат. міжн. конф. з наратології. Тернопіль,Україна 23-24 жовтня 2003 р. – С. 164-172. – ISBN 966-07-0234-5
910652
  Дунай П. Націєтворчий чин Андрія Ніковського початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 32-38
910653
  Штонь Г.М. Націєтворчі PRO і CONTRA // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 8-13
910654
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 61-76. – ISSN 0236-1477


  У статті на підставі докладного вивчення періодики, маловідомих та архівних матеріалів зроблено спробу всебічного аналізу дискусії І. Франка з Т. Зіньківським у статті "Формальний і реальний націоналізм" у контексті їхньої доби з погляду сьогодення; ...
910655
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 3-21. – ISSN 0236-1477
910656
  Дунай П.О. Націєтворчі інтенції публіцистичної діяльності Андрія Ніковського (1909–1916) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 48-51


  У статті розглядається публіцистична діяльність А. Ніковського періоду його співпраці в газеті "Рада" та інших часописах ("Літературно-науковий вісник", "Основа", "Світло", "Україна", "Українська справа", "Степ", "Кооперативна зоря", "Громада"), ...
910657
  Воропаєва Т.С. Націєтворчі концепти Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 196-198
910658
  Воропаєва Т. Націєтворчі процеси в Україні кінця XIX - початку XX ст. / Т. Воропаєва, С. Бойко // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 26-37. – ISBN 966-7060-54-1
910659
  Космеда Т.А. Націєцентризм, лінгвопатріотизм і фемінізм Лесі Українки у вимірах сучасної поліфункційної наукової парадигми // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 204-218. – ISSN 2312-0665
910660
  Грабовський С. Нації в глобалізаційну добу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 21


  Лев Ребет - "небезпечніший для СРСР, ніж Бандера".
910661
   Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення : анот. наук.-доп., архів.- бібліогр. покажч. / Держ. архів Херсон. обл., Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; [уклад.: Андрієнко Л.М. та ін. ; упоряд.: Мокрицька Г.П. та ін. ; відп. ред. Зелена Л.І.]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Херсон : [б. в.], 2013. – 241, [1] с.
910662
  Гелнер Е. Нації та націоналізм = Nations and nationalism : Націоналізм / Е. Гелнер; Переклав з англ Г.Касьянов. – Київ : Таксон, 2003. – 300с. – (Ex professo). – ISBN 966-7128-41-5
910663
  Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху = Nations and Natiоnalism in a Global Era / Ентоні Сміт; [пер.з англ.: М. Климчук, Т. Цимбала]. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 320с. – (Зміна парадигми ; Вип. 11). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-401-2


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
910664
  Шемшученко Ю. Націлений на перспективу. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 88). – С. 4
910665
  Куюн С. Націнка на "тінь" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 10


  "Чому в Україні стали буденністю грандіозні націнки на паливо. У грудні тема цін на нафтопродукти знову вийшла на поверхню. Сталося це завдяки добре засвоєному споживачами правилу: вартість палива прямо залежить від курсу долара. Цю закономірність ...
910666
  Ліпкан В. Націобезпекознавча парадигма // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
910667
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М. Сціборського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308-309. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
910668
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М.Сціборського та фашизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 223-230. – ISBN 966-628-197-5
910669
  Славич Ольга Дмитрівна Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 01 / Славич О. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібл.: 6 назв
910670
  Славич О.Д. Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Славич О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 191л. – Бібліогр.: л. 165-191
910671
  Сціборський М. Націократія // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 113-126. – ISBN 978-966-1513-01-2
910672
  Сціборський М. Націократія // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 222-223. – ISBN 978-966-668-480-9
910673
  Холод О. Націократія й демократія у світлі соціальномімікрійних процесів // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 535-542. – ISBN 978-617-7196-23-4
910674
  Ніколенко Г.С. Націократія як процес становлення націй за О.І. Бочковським // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 410-413
910675
  Демуз І. Націокультурний аспект діяльності Б.Д. Грінченка в історичній ретроспективі: історіографія проблеми // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 159-165. – ISBN 978-966-308-217-2


  У статті проаналізовано дорадянські, радянські та сучасні дослідження, що висвітлюють суспільно-громадські заходи Б.Д. Грінченка на ниві національної справи. Виділено історіографічні періоди нагромаджень знань із зазначеної тематики та прослідковано ...
910676
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 63-66


  Лавріненко Юрій Андріянович - (псевд. - Юрій Дивнич, 1905-1987) - укр. літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник "Розстріляного відродження".
910677
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 384-394. – ISBN 978-966-2410-55-6
910678
  Філіпчук Г. Націокультурність України: імунітет Державності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)
910679
  Іванишин М. Націологічний потенціал теорії Семюела Гантингтона: теоретико-літературний аспект // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 61-64.
910680
  Рудакевич О.М. Націологічні засади модернізації українського суспільства : наук.-популярне вид. / Олег Рудакевич ; Акад. політ. наук України. – Київ : Видавництво Політія, 2020. – 359, [1] с. : іл., табл. – Зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Бібліотека АПН України"). – ISBN 978-966-97788-4-0
910681
  Коломієць Т.В. Націологічні погляди О. Бочковського: детермінанти і характеристика // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 10-18
910682
  Обушний М.І. Націологія в системі наук про націю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню необхідності заснування спеціальної науки для вивчення нації - націології. Проаналізовано погляди вчених-засновників націологічних досліджень.
910683
  Балюк Б.Л. Націонал-більшовицька партія в Росії: ідеологія та практичний вимір діяльності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 7-9
910684
  Шляхтун П.П. Націонал-демократизм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 122-127. – ISBN 978-611-01-0097-7
910685
  Огієнко В. Націонал-комунізм у добу Української революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 189-200. – ISBN 978-966-02-5322-3
910686
  Піпаш В. Націонал-комуністи та національно орієнтовані комуністи в Україні (60-ті - 80-ті рр. XX ст.) // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 241-249. – ISBN 978-617-8046-15-6
910687
  Манелюк Ю. Націонал-самостійницький ідеал як альтернативна політична традиція суспільно-політичної думки України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 88-93
910688
  Мулярчук І.Ф. Націонал-соціалізм Гітлера. Французький націонал-соціалізм. Фашизм Італії // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 145-147. – ISBN 978-966-171-218-7
910689
  Газін В.П. Націонал-соціалізм і комунізм у контекті німецької історії початку 30-х років // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.269-277. – ISBN 966-551-070-3
910690
  Фольнгальс Клеменс Націонал-соціалізм у західнонімецьких дослідженнях історії сучасності після 1945 року // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 19-30. – ISBN 966-95788-6-8
910691
  Полінчук К. Націоналізація банків Європи як метод їх порятунку: досвід США та перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 162-163
910692
  Савченко Г. Націоналізація в російській армії: польський та український складники (березень - липень 1917 р.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 286-300. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розглядаються проблеми полонізації та українізації в російській армії, ставлення до цих процесів вищого командування, російських та українських політиків, аналізуються особливості розвитку польського і українського рухів в армійському середовищі.
910693
  Шевченко В.І. Націоналізація і консолідація банків як методи виходу банківської системи України з фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 96-99
910694
  Сацький П.В. Націоналізація міжнародних відносин і українське питання після Першої світової війни // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 418-428. – ISBN 978-966-428-404-9
910695
  Юрчик Ю. Націоналізація поза законом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 86). – С. 6


  Експерти "Дня" про проблеми незаконної "націоналізації" в Криму.
910696
  Яценко С.С. Націоналізація ПрАТ «КБ Приватбанк»: правова оцінка крізь призму Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 80-91. – ISSN 2224-9281
910697
  Котнюк Ю. Націоналізація Приватбанку: атака на НБУ з кіпрського напрямку виявилася безрезультатною // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 20. – ISSN 1992-9277
910698
  Коростаренко М.К. Націоналізація Суецького каналу - впливовий етап боротьби египецького / М.К. Коростаренко. – Київ, 1956
910699
  Кіт О. Націоналізація та функціонування образу Жанни д"Арк в українській поезії та прозі кінця XIX - першої половини XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 169-175. – ISSN 2078-340X


  Досліджено специфіку націоналізації та функціонування образу Жанни д’Арк в укр. поезії та прозі кін. 19 – першої пол. 20 ст. Проаналізовано особливості входження цього традиційного образу в укр. літературу, його трансформацію під впливом ...
910700
  Бойчук Н.Р. Націоналізація, реквізиція та експропріація як підстави набуття державою корпоративних прав: деякі питання правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 48-56. – ISSN 2311-4894
910701
  Аппелбаум Е. Націоналізм - саме те, що потрібно Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 86). – С. 3


  Демократія зазнає невдач, коли громадяни не вірять, що за їхню країну варто боротися. "Донецьк, Слов"янськ, Краматорськ - є тим, як насправді виглядає країна без націоналізму: корумпована, анархічна, переповнена злочинцями-рантьє і найманцями. ...
910702
  Масенко Л. Націоналізм - слово, про яке сперечаємось // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 травня (№ 19). – С. 5
910703
  Сич О. Націоналізм - фактор цивілізаційного визначення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 108-120. – ISSN 2524-0137
910704
  Донцов Д. Націоналізм = Nationalism / Д. Донцов. – Лондон ; Торонто : Українська видавнича спілка ; Ліга визволення України, 1966. – 363 с. – Парал. тит. арк. англ.
910705
   Націоналізм : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2000. – 872с. – ISBN 966-7332-35-7
910706
  Донцов Д. Націоналізм : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 482-487. – ISBN 966-524-093-5
910707
  Бойченко М.І. Націоналізм / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 260. – ISBN 966-642-073-2
910708
  Донцов Д. Націоналізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 33-70. – ISBN 978-966-1513-01-2
910709
  Донцов Д. Націоналізм / Дмитро Донцов. – Київ : Стебеляк О.М., 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 238-248. – ISBN 978-966-1635-15-8
910710
  Шляхтун П.П. Націоналізм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 115-122. – ISBN 978-611-01-0097-7
910711
  Донцов Д. Націоналізм : правда прадідів великих / Дмитро Донцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 349, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 15-16. – ISBN 978-617-673-898-5
910712
  Химка І. Націоналізм без Бога // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 7-11


  Тема колаборації українців у нацистському геноциді проти євреїв.
910713
  Козловець М.А. Націоналізм в історії людства. Особливості українського націоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 176-179. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
910714
  МакЛафлін Націоналізм в літературній критиці американських індіанців // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 31-35. – ISSN 2307-2261
910715
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 19-31. – ISBN 978-966-1513-13-5
910716
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 352-356
910717
  Мофа С.О. Націоналізм і його роль в сучасному українському суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 247-251. – ISSN 2076-1554
910718
  Євдокименко В.Ю. Націоналізм і нації / В.Ю. Євдокименко, В.О. Ігнатов. – К., 1981. – 208с.
910719
  Монастирський В. Націоналізм і національна ідея: що у них є спільне та чим вони різняться // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 24-28. – ISSN 1819-7329
910720
  Добрецова В.В. Націоналізм і релігія на службі антикомунізму / В.В. Добрецова. – Київ, 1976. – 204с.
910721
  Стельмах С.П. Націоналізм і транснаціональний раціоналізм Георга Зіммеля // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3 (28), iss. 2. – С. 139-149. – ISSN 2664-9950
910722
  Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах = Nationalism and chauvinism in international relations : Монографія / П. Кузик; ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Наукова бібліотека. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 216 с. – ISBN 966-613-205-2
910723
  Ленкавський С. Націоналізм на Україні // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 297-308. – ISBN 978-966-1513-01-2
910724
  Утерс Націоналізм не згасає. Його живить історична пам"ять / Утерс, Жан-Люк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Бельгійський письменник Жан-Люк Утерс - про підтримку багатонаціональних культур країни.
910725
  Петрів П. Націоналізм прем"єра викликав заворушення // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 5


  "Імміграційна політика прем’єра Індії Нарендри Моді викликала масштабні заворушення. У сутичках із поліцією загинули за останній час понад 20 осіб, а тисячі заарештовано. У багатьох містах установлено надзвичайний стан, заборону зібрань, обмежено ...
910726
  Чередниченко В.П. Націоналізм проти нації / В.П. Чередниченко. – Київ, 1970. – 191 с.
910727
  Куришко С.С. Націоналізм та мультикультуралізм як концепції співіснування націй у політичному просторі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 82-84. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
910728
  Іванова О.Ю. Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 202-212. – Бібліогр.: Літ.: с. 212; 19 назв


  Статтю присвіячено теоретичному розгляду питання впливу ідеології націоналізму на регулювання мовної ситуації полілінгвального суспільства. Апробація запропонованої теорії практично демонструється на прикладі відродження регіональних мов Іспанії - ...
910729
  Удод О. Націоналізм та революційний патріотизм на українських землях в міжвоєнний період: історіографічний дискурс та історична політика // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 53-60
910730
  Богачевська М. Націоналізм та фемінізм - одна монета спільного вжитку // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 4-13
910731
  Николишин С. Націоналізм у літературі на Східних Українських Землях / С. Николишин. – Paris : [Б. в.], 1938. – 47, [1] с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-48
910732
  Жаборюк А. Націоналізм як ідеологія відродження української нації і української культури // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 206-214.
910733
  Головінський Іван Націоналізм як ідея, ідеологія і політичні рухи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С.46-49
910734
  Сич О.М. Націоналізм як метаідеологія: соборницький потенціал // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 189-199. – ISBN 978-966-668-533-2
910735
  Резник Д.О. Націоналізм як центральний вектор політичної ідеології на прикладі Німеччини 1933 – 1945 р. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 21-22
910736
  Гула Р.В. Націоналізм, патріотизм та інтернаціоналізм: методологічні й праксеологічні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 175-191. – ISSN 0130-5247
910737
  Лубан Д. Націоналізм, права людини та перспективи миру // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 147-171. – ISSN 2227-7153
910738
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – Київ : Основи, 2000. – 328, [4] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 323-328. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-500-535-9
910739
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2001. – 328 с. – ISBN 966-500-535-9
910740
  Монастирський В. Націоналізм: зло чи добро // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 17-19. – ISSN 1819-7329
910741
  Сміт Е. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія = Nationalism. Theory, ldeology, history / Ентоні Д. Сміт; пер. з англ. Р. Фещенко. – Київ : К.І.С., 2004. – 170с. – ISBN 966-8039-42-4


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
910742
  Монастирський В. Націоналізм: чим він є, або чому українцям конче потрібно бути націоналістами? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 16-22
910743
  Степанчук О.М. Націоналіст Міхновський: радикал чи реаліст? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
910744
  Чепурний В. Націоналіст чи москофіл? Невтомний трудівник чи суперник Шевченка? До 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 150). – С. 8
910745
  Загрєбаєв О. Націоналістична діяльність на південноукраїнських землях часів німецько-радянської війни 1941 - 1945 рр. / О. Загрєбаєв, В. Іванчівський // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 290-294. – ISBN 978-966-171-795-3
910746
  Ольжич О. Націоналістична культура // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 141-146. – ISBN 978-966-1513-01-2
910747
  Колодзінський М. Націоналістичне повстання. Розділ із праці "Воєнна доктрина українських націоналістів" / публікація та коментарі Олександра Зайцева // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 257-295. – ISSN 2078-659X
910748
  Сайтайрли І.А. Націоналістичний контекст цивілізаційного підходу у соціально-філософських вченнях XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 132-142
910749
  Най Джозеф Націоналістичний поворот Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 206)


  Суперека Японіїі з Китаєм щодо пустинних острівців загальною площею шість квадратних кілометрів у Східно-Китайському морі, які Японія називає Сенкаку, а Китай — острови Дяоюйдао. Ці взаємні претензії сягають корінням кінця ХІХ століття, проте їхній ...
910750
  Ісаєв І. Націоналістичні і проросійські середовища посилюють атаку на українців у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 27 вересня (№ 39)
910751
  Ткач В.А. Націоналістичні і сепаратистські рухи Іспанії: сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 264-270
910752
  Бондар Є.Н. Націоналістичні ідеї М.Міхновського в контексті суспільно-політичних реалій українського суспільства кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 202-206
910753
  Беззуб"як М.В. Націоналістичні критерії оцінки політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 29-38
910754
  Маланчук Ф.І. Націоналістичні нулі / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1972. – 79с.
910755
  Секо Я.П. Націоналістичні погляди Левка Лук"яненка в дискурсі українського націонал-комунізму 1950-1970-х років // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 207-217
910756
  Терлиця М. Націоналістичні скорпіони / М. Терлиця. – К., 1963. – 207с.
910757
  Ткач В. Націоналістичні та сепаратистські рухи Іспанії. Сучасний стан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 54-57
910758
  Метін Октай Національіні цінності, відображені у сучасній гагаузькій поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 194-201
910759
   Національна академія аграрних наук України = National academy of agrarian sciences of Ukraine : презентація до 100-річчя від дня створення : [іл. альбом] / Нац. акад. аграр. наук України ; [упоряд.: Л.О. Тимченко, Т.В. Шевченко, А.В. Доронін та ін. ; ред. рада.: Я.М. Гадзало (голова) та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 2018. – 239, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-540-539-9
910760
   Національна академія аграрних наук України. Наукові установи / [відп. за упоряд.: В.Ф. Камінський, П.В. Кондратенко, О.М. Жукорський та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 2018. – 137, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-540-544-3
910761
  Наумовець А.Г. Національна академія наук України - країні і людям (доповідь) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 50-71. – ISSN 0374-3896
910762
   Національна академія наук України (1918-2018) : до 100-річчя від дня заснування / [С.І. Пирожков (керівник), О.С. Онищенко, П.І. Андон та ін. ; редкол.: Б.Є. Патон (голов. ред.), С.І. Пирожков, В.Л. Богданов та ін.] ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2018. – 333, [3] с. : іл., фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Бібліотека має аналог. видання англ. мовою. – Бібліогр.: с. 325-333. – ISBN 978-966-360-361-2
910763
   Національна академія наук України (до 100-річного ювілею) / М. Павлюк, А. Побережський, М. Яковенко, М. Козак // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 5-9. – ISSN 0869-0774
910764
   Національна академія наук України має нового президента // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 3-5. – ISSN 1560-4926


  Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Загороднього.
910765
  Бондаренко Г. Національна академія наук України оголошує конкурси у 2020 році // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 29/30). – С. 4
910766
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2018 : [збірник наук. праць] / НАН України ; [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-380-3
[14]. – 2019. – 401, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - Покажчики: с. 395-402
910767
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2020 / НАН України ; [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-432-9
[16]. – 2021. – 333, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - Покажч. установ НАН України : с. 327-334
910768
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2009. – Київ : Март, 2010. – 33, [1] с. : портр., іл.
910769
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2014. – Київ : ВТС Принт, 2015. – 31, [1] с. : іл., табл., портр.
910770
  Локтєв В.М. Національна академія наук України: історія становлення, успіху, проблем і перспектив // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 1. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459
910771
   Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки (стенограма спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України 17 жовтня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – C. 64-84. – ISSN 1027-3239
910772
   Національна академія наук України: підсумки діяльності за 2017 рік та основні напрями подальшої роботи (сесія Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) / за матеріалами засідання підготувла О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 3-7. – ISSN 1027-3239
910773
   Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності = National academy of sciences of Ukraine: the legal bases of the organization and activities : До 100-річчя утворення Національної академії наук України / [Ю.С. Шемшученко, О.Ф. Андрійко, Ю.Л. Бошицький та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2018. – 573, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-041-6


  У пр. № 1740818 напис: Глибокошановному Леоніду Васильовичу на добру згадку від вихованця нашого університету. Підпис. /В. Олещенко/. 27.07.2020
910774
   Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / [Б.А. Маліцький та ін] ; голов. ред. В.Л. Богданов ; НАН України, Держ. установа "Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва". – Київ : Фенікс, 2018. – 343, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: 100 років НАН України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-565-9
910775
  Малицький Б.А. Національна академія наук: феномен державності та творець нового знання // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 3-32. – ISSN 0374-3896
910776
   Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 8
910777
   Національна академія правових наук України : довідник / [відп. за вип.: В.А. Журавель]. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 541, [1] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 537-538. – (Наукове видання). – ISBN 978-966-667-717-7
910778
  Ткачук П. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
910779
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред.: А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2000-
№ 7/8 (165/166). – 2016. – 112 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
910780
  Гай-Нижник Національна безпека України в гуманітарній сфері: структуроформуючі чинники та актуальні проблеми // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 9-54. – ISBN 978-966-97599-0-0
910781
  Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті інформаційної політики Російської Федерації та США / О.М. Андрєєва, М. Русскіх // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 160-162
910782
  Курас А.І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 462-471
910783
  Корнієнко В. Національна безпека України: принципи контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 173-175
910784
  Чекаленко Л. Національна безпека України: система реалізації // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 17-19. – (Політичні науки)
910785
  Рубан А.В. Національна безпека як об"єкт державного регулювання // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 58-62. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
910786
  Ніколайчук Г.Г. Національна безпека: поняття, сутність, підходи до визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 290-297
910787
  Клочко А.М. Національна безпека: поняття, сутність, характеристика / А.М. Клочко, І.М. Неклонський, В.Б. Коханенко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2020. – С. 57-66. – (Серія "Державне управління" ; вип. 2 (13)). – ISSN 2414-5858
910788
   Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади : монографія / [В.В. Бєлєвцева та ін.] ; за заг. ред. О.П. Дзьобаня ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Харків : Право, 2021. – 773, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 675-741 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-088-5
910789
  Половинчак Ю.М. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 238-245. – ISSN 2222-4203
910790
  Малолєтова Н. Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена одній з найвідоміших бібліотек світу, головній книгозбірні франкомовного простору, національному центру бібліотечної мережі країни - Національній бібліотеці Франції.Розглядається історія її становлення, розвитку, основні напрями ...
910791
  Білий О. Національна держава, влада й усталення інфрамистецтва // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 274-289. – ISBN 978-966-02-6741-1
910792
  Гураль П. Національна держава: походження, ознаки, сутність // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 9-13
910793
  Василенко В. Національна детермінанта Наталки Поклад. Дещо про сучасну поезію для дітей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (740), листопад. – С. 51-53. – ISSN 0130-5263
910794
   Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : до 25-річчя незалежності України / [Н.М. Авшенюк, О.В. Аніщенко, М.В. Артюшина [та ін.] ; за заг. ред. президента НАПН України В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України]. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач на с. 438-444. – Бібліогр.: с. 193-214. – ISBN 978-966-644-453-3
910795
  Ващишин М. Національна екологічна мережа як інтегрована система // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 299-310. – ISSN 2082-4939
910796
  Статівка О.О. Національна екологічна мережа як об’єкт еколого-правового регулювання: теоретико-правове розуміння // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 133-143. – ISSN 2224-9281
910797
  Ковтун О.І. Національна економіка (засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку) : навч. посібник для самост. вивч. дисципліни за кредитно-модульною системою орг. навч. процесу / Ковтун О.І. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 169, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 163-167 та в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-219-2
910798
  Куцик П.О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : [в 2 ч.] : монографія / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин. – Львів : Растр-7. – ISBN 978-617-7359-74-5
Ч. 1. – 2016. – 457, [1] с. : табл., іл. – Присвяч. 200-річчю з часу заснування Львів. торг.-екон. ун-ту. – Бібліогр.: с. 436-457
910799
  Куцик П.О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : [у 2 ч.] : монографія / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин. – Львів : Растр-7. – ISBN 978-617-7359-89-9
Ч. 2. – 2017. – 399, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 200-річчю з часу заснування Львів. торг.-екон. ун-ту;. – Бібліогр.: с. 376-399
910800
  Малолєткова О. Національна економічна стратегя - 2030 уже втілюється в життя // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 65). – С. 1, 2
910801
   Національна єдність у конкурентному суспільстві : аналіт. доповідь / [Р.В. Балабан та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 282, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 282. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8829-4
910802
  Чередниченко О.Ю. Національна єдність як умова подолання загроз національній безпеці держави на сучасному етапі розвитку України / О.Ю. Чередниченко, І.М. Товма // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 29-32. – ISSN 2078-7480
910803
  Дерменджі О. Національна і державна освіта тюркомовних народів України в аспекті політичного міфу принадлежності Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 223-239


  Україна є полінаціональним державним утворенням, титульною нацією якої є українці. Процес формування національної ідентичності не скінчився із набуттям Україною незалежності, що відбивається у соціальній, культурній, а також в освітній сфері. Згідно із ...
910804
  Білецька О. Національна і регіональна ідентичності у формуванні ефективної української державності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 399-402. – ISSN 2076-1554
910805
  Вовканич С. Національна і світова безпека новітньої доби: соціогуманістичний концепт // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – C. 751-761. – ISSN 1028-5091
910806
  Ільїн В.Г. Національна ідентифікація більшовиків України їхніми політичними опонентами в період Української революції 1917 - 1921 років // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 152-161. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
910807
   Національна ідентичність і громадянське суспільство / Є. Бистрицький, С. Пролеєв, О. Білий [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 462, [2] с. – Покажчик. імен: с. 459-463. – Бібліогр.: с. 447-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-595-0
910808
  Кіянка І.Б. Національна ідентичність та популізм: державницький аспект / І.Б. Кіянка, А.А. Шараскін // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 6-11. – ISSN 2414-4436
910809
  Іванова Л.Г. Національна ідентичність та український модерний рух (остання чверть XVIII - 60-і рр. XIX ст.) : іст. розвідки / Людмила Іванова. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Дніпро, 2019. – 390, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 358-382 та в кінці розд. – ISBN 978-966-578-306-0
910810
  Бичко А. Національна ідентичність у колі українських соціально-правових ідей // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 80-95
910811
  Хомрач В.П. Національна ідентичність у структурі різноманітних типів суспільної ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 280-287


  Стаття присвячена аналізу феномену національної ідентичності, та його визначенню через характеристику інших типів ідентичності. Ключові слова: ідентичність, національна ідентичність, політична ідентичність. Статья посвящена анализу феномена ...
910812
  Козловець М. Національна ідентичність українців: посттоталітарний дискурс // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 234-238. – ISBN 978-617-7196-23-4
910813
  Задорожна О. Національна ідея в творчості Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 87-93


  Розглядається творча спадщина одного з представників українського національного життя Осипа Маковея в аспекті втілення національної ідеї. Рассматривается поэтическое наследие одного из представителей украинской национальной жизни Осипа Маковея с точки ...
910814
  Салига І. Національна ідея у філософських поглядах Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 120-126
910815
  Поплавська Н.М. Національна ідея як домінанта публіцистики Юрія Косача 30-х років ХХ ст // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 283-289. – ISSN 2520-2103
910816
  Борисенко Є. Національна ідея як передумова для побудови дискурсивної політики в Україні // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-285-491-6
910817
  Магера С. Національна ідея як стрижнева основа української культури // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 67-72. – ISSN 2078-1016
910818
  Федіна Н.В. Національна імплементація прав людини на етапі інтеграції України у світове співтовариство // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 85-95. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
910819
  Мазуренко О.В. Національна інноваційна система - основні поняття та визначення // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 220-227. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
910820
  Корж І.Ф. Національна інтегрована система нормативно-правових актів: реальність і можливості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 2 (29). – С. 9-16. – ISSN 2616-6798
910821
  Воскобойнікова-Гузєва Національна інформаційна політика і розвиток бібліотечно-інформаційної сфери // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 40-46. – ISBN 978-966-479-052-6
910822
  Кармазін А.О. Національна історія в мистецьких образах як сутність композиторської творчості Михайла Вериківського : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кармазін Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
910823
  Логвиненко І.А. Національна картина світу крізь призму турецької антропоніміки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 164-171


  У статті досліджено деякі особливості національної картини світу турецького народу на основі семантичного аналізу сучасних турецьких антропонімів. Антропоніми розглядаються автором як знаки на межі мови і культури. Створено класифікацію турецьких ...
910824
  Щербак А.В. Національна конкурентна політика - шлях до ефективної економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 32-46. – ISSN 1605-7988


  У статті досліджено причини суттєвої різниці в динаміці ВВП України в 2000-2008 рр. та упродовж останнього десятиліття. Показано, що масштабні реформи, проведені в розвинених країнах у 1980-1990-ті роки, сприяли порівняно стабільному розвитку економік ...
910825
  Сасько Н.В. Національна конкурентоспроможність України: географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 225-230


  Виділено фактори національної конкурентоспроможності України через призму регіонального, цивілізаційного та світ-системного підходів на основі аналізу Глобального індексу конкурентоспроможності. Ключові слова: національна конкурентоспроможність, ...
910826
  Горенко Л. Національна культура в системі українознавства: актуальність, проблематика дослідження та перспективи // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 45-48
910827
  Газізова О. Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького режиму в Кримській АРСР у 1920-1930-х рр. XX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С.103-113. – ISSN 2413-7065
910828
   Національна культура: єдність у різноманітності : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол. : Ю.П. Богуцький та ін. ; ред.-упоряд. і відп. за вип. Щербина В.М.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-28-0
910829
  Медицька М. Національна минувшина в художньому осмисленні Івана Франка та Станіслава Виспянського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
910830
  Янь Пен Національна модель управління інформаційним середовищем Китайської Народної Республіки // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 305-306. – ISBN 978-966-8308-26-0
910831
  Бейдик О.О. Національна монументальна Шевченкіана: регіональний вимір / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, Н.П. Ладиженська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
910832
  Гайдук С.А. Національна морська політика: проблеми та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 114-126
910833
  Вергунов В.А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН та ННЦ "Інститут аграрної економіки": 100 років у системі організації інформаційного забезпечення галузевого дослідництва в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 94-104. – ISSN 2221-1055
910834
  Рева Т. Національна пам"ять як метод формування суспільного світогляду // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 250-252. – ISBN 978-617-7196-23-4
910835
  Кушнір О.В. Національна парадигма інтерпретації "міфу про землю" українськими модерністами (Ольга Кобилянська, М.Яцків, М. Коцюбинський) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 65-71. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
910836
  Каліщук О. Національна політика Другої Речі Посполитої як чинник ескалації українсько-польського протистоянн: історіографія проблеми // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 105-109. – ISSN 2305-9389
910837
  Тропіна А.А. Національна політика коренізації в Криму в радянський та пострадянський історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 215-220. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
910838
  Бакало І. Національна політика КПРС у світлі переписів населення СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 13-15
910839
  Середюк В.Ю. Національна політика російського уряду та формування "українського питання" у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 73-77. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
910840
  Сталюнас Національна політика Російської імперії в Північно-Західному краї та питання про вищий навчальний заклад після польського повстання 1863-1864 років / Сталюнас, . // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 214-227. – ISBN 966-7679-64-0
910841
  Тичина Д.М. Національна поліція України в системі суб"єктів запобігання злочинам // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 154-162. – ISSN 2304-4556
910842
  Кононець В.П. Національна поліція, як основний суб"єкт забезпечення охорони прав і свобод людини / В.П. Кононець, І.С. Циб // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 73-78. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
910843
   Національна правова система в умовах глобалізації: чинники реформування та оновлення : наук.-аналіт. доповідь : до 70-річчя створення Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019. – 107, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9070-9
910844
   Національна премія імені Бориса Патона // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)
910845
   Національна премія імені Бориса Патона // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 1
910846
  Богатирьов І. Національна програма трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 1992-9277
910847
  Мазоха Г. Національна пролематика в рецепції І. Франка та В. Стуса (на матеріалі приватного листування) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 69-74
910848
  Вєдєнєєв Д. Національна романтика vs проза геополітики. Брестська угода 1918 року і міжнародна доля України // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2018. – № 1. – С. 29-33. – (Політичні науки)
910849
  Зелінська Є.І. Національна самосвідомість та фактори її формування // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 203-207. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується проблема національної самосвідомості та її роль щодо етносу та нації. Розглядаються такі фактори її формування як етнонаціональна культура, геопростір та історична доля. The problem of national consciousness and its role in ...
910850
  Надольний І. Національна самосвідомість як чинник державотворення // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 175-186
910851
   Національна свідомість і державний інтерес // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 4


  Про кафедру історії світового українства на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Згадується ректор Л. Губерський, доктори наук О. В. Даниленко, Т.В. Орлова, І. К. Патриляк, В. І. Сергійчук, Т.Ю. Горбань, Л.Д. Чекаленко, Ю.В. Латиш, І.М. ...
910852
  Шандор Ф.Ф. Національна свідомість як підгрунтя виховної практики в сучасному українському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 134-144


  Стаття присвячена аналізу природи і структури національної свідомості, та як засобу впливу на особистість в контексті виховних практик у сучасному українському суспільстві. Ключові слова: сучасне українське суспільство, національна свідомість, ...
910853
  Капелюшний В. Національна символіка в умовах розгортання подій Української революції 1917-1921 рр. у Києві: відоме, маловідоме, дискусійне / В. Капелюшний, М. Чубата // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 147-155. – ISBN 978-617-7399-39-0
910854
  Тимовчак І.Ю. Національна символіка, як елемент ідентичності держави в архітектурі дипломатичних представництв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 316-326. – ISSN 2077-3455
910855
  Фрадинський О.А. Національна система політичної економії Фрідріха Ліста // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 231-234. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
910856
  Огнев"юк Г.З. Національна система правової охорони інтелектуальної власності: економічні виклики реформи // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 13-17. – ISBN 978-617-696-813-9
910857
  Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої літератури XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Могилко Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 230 арк. – Додатки: арк. 211-230. – Бібліогр.: арк. 191-210
910858
  Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої літератури XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Могилко Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
910859
  Голубовська І.О. Національна специфіка мовних значеннєвих систем. Внутрішня форма лексичних та фразеологічних одиниць // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 152-158. – ISBN 978-966-439-983-5
910860
  Савчук В. Національна специфіка польських народних чарівних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 314-317
910861
   Національна спецслужба в українському державотворенні = National Special Service in Ukrainian state-building : збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці СБУ / [редкол.: Ю.Б. Артюхов, О.Ф. Бєлов (спец. ред.), В.В. Газін та ін.]. – Київ : Прометей, 2021. – 374, [2] с. : іл. – Видання присвяч. співробітникам СБУ, які загинули, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність книїни. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7502-02-8
910862
  Гринів О. Національна спільнота як історична тяглість // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 11). – С. 6-7


  Московська історична квазінаука зазнавала значних змін у трактуванні статусу українців як етнічної спільноти. М. Грушевський як засновник народницької школи на підставі всебічного вивчення історичних джерел і їхнього логічного аналізу дійшов ...
910863
  Кириленко В.В. Національна стандартизація. Науково-технічна термінологія: сучасний стан та підходи до її розвитку на прикладі сфери інтелектуальної енергетики / В.В. Кириленко, І.В. Блінов, В.В. Кучанський // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 5 (117). – С. 4-9. – ISSN 2307-4949
910864
  Вітченко А. Національна стратегія управління якістю вищої освіти в Україні: наслідування чи змагальність? / А. Вітченко, А. Вітченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 51-64. – ISSN 1682-2366
910865
  Шергін С. Національна та міжнародна безпека: сутність, типологія, пріоритети // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 26-31. – (Політичні науки)


  "На початку ХХІ ст. деякі країни опинились на межі виживання саме через турбулентний розвиток постбіполярної міжнародної системи. Відповідно збільшилось число країн, стан економіки і соціальної системи яких характеризується вкрай негативними ...
910866
  Кучинська О.П. Національна та міжнародна практика застосування норм, що містять оцінні поняття, під час обрання запобіжних заходів / О.П. Кучинська, Р.В. Бараннік // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 164-171. – ISSN 2310-6166
910867
  Бейдик О. Національна та світова археологія в таблицях Шульте / О. Бейдик, І. Лазарук // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 32. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
910868
  Мезіна С.С. Національна традиція у творчості українських шістдесятників: механізм спадкоємності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 156-161. – ISSN 2226-0285
910869
  Лисий І. Національна філософія - ідеологема чи метафілософський концепт? // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 10-23. – ISSN 2075-1443
910870
  Комарницька О.Е. Національне-патріотичне виховання на уроках англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 24 (502), серпень. – С. 4-8
910871
   Національне агентство кваліфікацій наблизить освіту до ринку праці // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 1
910872
  Крусь О.П. Національне виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Крусь Оксана Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 30 назв
910873
  Дяков І. Національне виховання особистості в сучасній школі в контексті поглядів Софії Русової // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 85-88. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
910874
   Національне відродження в особистостях // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 травня (№ 100)


  Повідомлення про вихід з друку книги В. Литвина "Будівничі українського національного відродження XIX - XX ст. Постаті, ідеї, візії". Серед знакових постатей видання - М. Максимович, М. Драгоманов.
910875
  Попко В.В. Національне законодавство – джерело транснаціонального кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 381-386. – ISSN 2219-5521
910876
  Колісник Ю. Національне й інтернаціональне в пресі національних меншин (1992-1999 рр.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 119-130. – ISBN 966-294-186-0
910877
  Березовський О.М. Національне питання в програмах українських партій Російської імперії на початку ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 147-157. – ISSN 2076-1554
910878
  Мельник І. Національне питання в Українській РСР у процесі її суверенізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 214-222. – ISBN 966-628-197-5
910879
  Чапленко В. Національне питання на 5-у з"їзді письменників України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 205, лютий : лютий. – С. 8-14
910880
  Козачук О.О. Національне питання у внутрішній політиці США та Канади : порівняльний аналіз : монографія / О.О. Козачук. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-347. – ISBN 978-617-7611-23-2
910881
  Чепелик О. Національне підсвідоме в драматичній поемі "Над Дніпром" О. Олеся та польський контекст // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті виявлено спорідненість художнього світогляду О. Олеся з естетикою польського символізму. На теоретичному рівні означено іманентні константи поняття "національне підсвідоме" з проекцією їх функціонування в поемі "Над Дніпром" українського ...
910882
  Платонова Г.А. Національне правове регулювання строків у трудовому праві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 62-66. – ISSN 2617-5967
910883
  Алфьорова З.І. Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті / З.І. Алфьорова, А.М. Алфьоров // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 175-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
910884
  Шаповалова І.В. Національне та загальнолюдське у моральній культурі суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 157-161. – ISSN 2076-1554
910885
  Сакало О.Є. Національне щастя та державна політика щодо його формування / О.Є. Сакало, С.В. Степаненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 6-13. – ISSN 2222-4459
910886
  Захаревич М.В. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у динаміці соціокультурних перетворень 1920 - 2001 років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Захаревич Михайло Васильович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
910887
  Рудковський А. Національний банк України як регулятор страхової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 61-66. – ISSN 2663-5313
910888
  Шаров О. Національний банк України: час справжніх реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С.1, 7


  У запалі чергової метушні та владної "міжусобиці" навколо банківського Олімпу чомусь щоразу забуваються питання про те, а який саме Національний банк потрібен Україні? Тим часом система функціонування НБУ як центрального банку держави потребує не лише ...
910889
  Кораблін С. Національний бізнес-цикл і доходи зведеного бюджету України: підходи до оцінки кількісного впливу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1811-3141
910890
  Ткаченко Л. Національний бренд України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 12. – ISSN 2219-5793
910891
  Ткачук А. Національний бренд України на міжнародній арені // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 70-75. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
910892
  Васєчко О.О. Національний голосарій із супроводу GSBPM: методологія та практика // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 4-11. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2519-1853
910893
  Іванишин П.В. Національний і соціальний імперативи Івана Франка в тлумаченні Луки Луціва // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 161-166. – ISSN 2520-2103
910894
  Линченко М. Національний імператив І. Франка в світоглядних інтенціях В. Винниченка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 271-273
910895
  Степико М.Т. Національний інститут стратегічних досліджень: 25 років наукового поступу // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 80-95
910896
  Смирнов І.Г. Національний історико-архітектурний заповідник "Кам"янець": давньоримський слід // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-13


  Розкрито логістичні, тобто торговельно-складські та митно-транспортні функції середньовічного міста-фортеці Кам"янця-Подільського - одного з туристичних чудес України. Показано Давньоримський слід у створені та розвитку цього одного з туристичних див ...
910897
  Черевченко О. Національний культуропростір поезії неокласиків (на прикладі лексико-семантичної групи земля) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 106-109. – ISSN 0320-3077
910898
  Проневич О.С. Національний механізм адаптації законодавства до acquis communautaire: легітимізація, конфігурація та перспективи модернізації // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (8 червня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 67-69
910899
   Національний музей "Київська картинна галерея". Путівник : [до 100-річчя Київ. картинної галереї] / [упоряд.: Ю. Вакуленко ; авт. статей: Н. Агеева, Г. Алавердова, О. Боримська та ін. ; фотозйомка: М. Андреєва, П. Ілінг, Н. Тенвигенхорн та ін.]. – Київ : Антиквар, 2020. – 269, [3] с. : іл. – Вид. підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. – ISBN 978-617-7285-32-7
910900
   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 11
910901
   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова оголошує конкур на заміщення посад завідувачів кафедр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
910902
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Білоозерський" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 45-48 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
910903
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Вижницький" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 33-39 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
910904
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Гомільшанські ліси" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 47-49 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
910905
  Миронюк Степан Національний природний парк "Дністровський каньйон" відзначає своє 10-річчя // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 15-19 : фото
910906
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Олешківські піски" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 270. – С. 99-103. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія"). – ISSN 2307-9320
910907
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Пирятинський": територіальні цінності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 31-35 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
910908
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Прип"ять-Стохід" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 20-24 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
910909
  Гетьман В. Національний природний парк "Хотинський" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 січня (№ 3). – С. 12-13
910910
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Хотинський" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 32-38 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
910911
  Гетьман В.І. Національний природний парк Меотида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 9 (223). – С. 32-35 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
910912
  Малюта О. Національний провідник Іван Франко та українська державність // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 135-152
910913
  Філіпчук Г. Національний Просвітник чеснот // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)


  До 90-річчя Івана Дзюби.
910914
  Ткаченко Т.І. Національний туристський продукт: образ, імідж, бренд (рекреаційно-туристський аспект) / Т.І. Ткаченко, Т.В. Кляпко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 97-105. – Бібліогр.: 12 назв.
910915
   Національний університет "Києво-Могилянська академія" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 16. – ISSN 2219-5793
910916
  Чорний О. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 42-44. – ISSN 1682-2366
910917
   Національний університет біоресурсів і природокористування України відзначив свій 118-й день народження / В. Обрамбалський, О. Наконечна, І. Білоус, Д Мотринчук, О. Марус // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (75). – С. 90-127
910918
  Здоровик Я.О. Національний фармацевтичний університет: історія та здобутки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С.471-472
910919
   Національний форум "Поводження з відходами в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 5-7 : фото
910920
   Національний форум "Поводження з відходами в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 2-5 : фото
910921
   Національний характер українців / за матеріалами Інтернету // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 1814-5078
910922
  Муравйов О. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого кращі традиції юридичної освіти та науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 172-176. – ISSN 1026-9932
910923
  Рибачук В.П. Національні академії наук у світовому інформаційному просторі: вебометричні оцінки / В.П. Рибачук, Г. Квіст // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – С. 36-49. – ISSN 0374-3896
910924
  Гречанюк Р. Національні антикорупційні стратегії в системі запобігання корупції України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 29-35. – ISSN 2524-0129
910925
  Пенфей Сунь Національні аспекти вивчення виконавського стилю в музичному мистецтві // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 152-160. – ISSN 2312-5993
910926
  Вилегжаніна Т. Національні бібліотеки: разом чи поодинці // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 4-6
910927
  Дьомін М. Національні витоки образотворчості Віталія Губенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 9/13). – С. 18. – ISSN 2519-4429
910928
  Скальскі Д. Національні впливи на формування концепцій фізкультурної освіти у модерну добу (ХVІІІ ст. - перша половина ХХ ст.) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 22-29. – ISSN 2411-1317
910929
  Даниленко С. Національні ЗМІ й питання захисту національних інтересів / Сергій Даниленко // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-34
910930
  Щелкунова О.С. Національні ідеї у творчості письменника XVI ст. Станіслава Оріховського: художня інтерпретація // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 76-80


  Стаття присвячена дослідженню аналізу національної ідеї у творчості Станіслава Оріховського. Зроблено акцент на способах вираження провідних дотичних до даного концепту понять. Підкреслено закономірності виявлення національної складової. Статья ...
910931
  Настюк В.Я. Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 52-57
910932
  Олійник Ю.І. Національні інтереси України в Африці: чинники присутності та перспективи розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 22-30. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
910933
  Абрамович В.Є. Національні класифікаційні іспити як стандартизована система оцінювання якості вищої медичної освіти у Франції // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 30-53. – ISSN 2219-438X
910934
   Національні лідери України / Українська конфедерація журналістів, Український видавничий консорціум, Ін-т біографічних досліджень, Нац. рейтинги України ; [упоряд. В.В. Болгов]. – Киев : Інститут біографічних досліджень, 2013. – 455, [1] с. – Сер. засн. 2009 р. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-966-8178-597
910935
  Чорна Л. Національні меншини Києва на початку 20-х років XX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 70-73. – ISBN 978-966-485-023-7
910936
  Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережної України в політико–правовому полі Російської імперії в кінці ХVIII - на початку ХХ століття: аналіз джерельної бази // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 116-131
910937
  Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережної України та політика російського царизму щодо них в працях дореволюційних дослідників // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 132-146. – ISSN 2076-1554
910938
  Коцур В. Національні меншини України в науковому дискурсі вітчизняних дослідників 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 232-250. – ISSN 2415-3567
910939
  Коцур В. Національні меншини України в період національно-визвольних змагань 1917-1921: у роки минулого і сучасність (історіографія) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 152-170. – ISSN 2415-3567


  Розкрито особливості діяльності національних меншин України в період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Проведений комплексний аналіз наукового дискурсу щодо місця і ролі національних меншин України в політичних процесах ...
910940
  Кочук С.І. Національні моделі соціально-економічного розвитку як результат економічної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 6-10
910941
  Андріів В.М. Національні накопичувальні фонди // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 134-139. – ISBN 978-617-7625-68-0
910942
  Вагіна О.М. Національні освітні традиції Фінляндії у контексті європейської освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 227-230. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
910943
  Малюга Л. Національні особливості соціального законодавства Федеративної Республіки Німеччина: досвід для України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 184-197. – ISSN 1026-9932
910944
  Петрина Н.В. Національні парки Італії: територіальна організація мережі та особливості рекреації і туризму / Н.В. Петрина, І.В. Третяк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 13-20


  Взаємодія природних умов і компонентів зумовили формування у межах території Італії різноманітних природних ландшафтів, однак активна господарська діяльність людини призвела до зменшення ландшафтного різноманіття і гостро поставила питання про ...
910945
  Яремчук Н.В. Національні погляди Івана Огієнка: мовний аспект / Н.В. Яремчук, М.А. Іскова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 269-273. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Дослідження спрямоване на висвітлення соціокультурних елементів та етнопсихологічної складової лінгвофілософських ідей Івана Огієнка.
910946
  Дубенко О.Ю. Національні поетичні картини світу у лінгвокогнітивному та перекладознавчому аспектах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 ; 10.02.16 / Дубенко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
910947
  Кожухова Т.В. Національні політики США і Японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 15-20. – ISSN 2306-6814
910948
  Микитюк О. Національні постулати текстів Дмитра Донцова // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 246-249. – ISBN 978-617-7196-23-4
910949
  Гетьман В.І. Національні природні парки Лісостепу і Степу України / В.І. Гетьман. – Київ : Талком, 2020. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-273. – ISBN 978-617-7832-34-7
910950
  Третяк І.В. Національні природні парки України: природно-регіональний аналіз // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 350-358 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
910951
  Брюховецька Л. Національні світи кіно 1920-х. До 95-річчя ВУФКУ // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 35-39. – ISSN 1562-3238
910952
  Прокопенко М. Національні стереотипи у творчості Яна Захар"ясевича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 318-321. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті досліджено національні стереотипи у творчості Яна Захар"ясевича, зокрема на прикладі історичного роману "?wi?ty Jur". Об"єктом зацікавлення виступають чотири етнічні групи (поляки, русини-українці, німці, євреї), які розглядаються з погляду ...
910953
  Андрущенко В.Л. Національні схеми бюджетного федералізму / В.Л. Андрущенко, О.П. Кириленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 67-73
910954
  Габович О. Національні та міжнародні оцінки наукових досягнень / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 128-135. – ISBN 978-966-518-698-4
910955
  Тропін З. Національні та міжнародно-правові засоби притягнення держав до відповідальності за поширення пандемії коронавірусу COVID-19 // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 80-82. – ISSN 1814-3385
910956
  Шевченко Є. Національні творчі спілки: загрози, виклики, перспектива // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 4-7
910957
  Авдєєва М.С. Національні традиції в архітектурі модерну Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 22-28. – ISSN 2077-3455
910958
  Третяк К. Національні традиції в культовій архітектурі України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – С. 10-13
910959
  Трачук П.А. Національні традиції та інновації в сучасній освіті і науці // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 186-202. – ISSN 2218-5348
910960
  Дружиніна Г. Національні українські ознаки в сучасній архітектурі (на прикладі архітектури центрального регіону) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 92-100. – ISBN 966-7021-96-3
910961
  Грушко В.І. Національні фінанси : підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 656, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 652-657. – ISBN 978-966-170-014-6
910962
   Національні фінансові системи в умовах глобалізації : монографія / [І.О. Лютий та ін.] ; за заг. ред. І.О. Лютого. – Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2008. – 308 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст, резюме укр., англ., фр. мовами. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7768-70-8
910963
  Дьомін М. Національні художні традиції у творчості династії художників-монументалістів Литовченків : (до 95-річчя від дня народження Івана Литовченка) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 54-63. – ISSN 1819-7329
910964
  Мележик О. Національній академії наук України - 100 років (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України 7 грудня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 3-15. – ISSN 1027-3239


  Виступ голови Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректора КНУ ім. Т.Шевченка Л.В. Губерського
910965
  Яблонський В. Національно-визвольна боротьба державного центру УНР в екзилі й ідеологія "непередрішенства" у 1950-х роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 192-201. – ISSN 1998-4634
910966
  Чава І.С. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького у польській історіографії кінця XIX ст. - 1939 р. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чава Ігор Степанович ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
910967
  Калантаєвська Г.П. Національно-визвольні змагання в оцінюванні В. Винниченка // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 99-102. – ISBN 978-966-657-737-8
910968
  Мотиль О. Національно-визвольні змагання націоналізму з лібералізмом // Критика. – Київ, 2003. – Листопад, (число 11). – С. 3-6


  Праця американського філософа Джона Ровлза "Закон народів".
910969
  Троян С. Національно-визвольні рухи і революції в країнах Азії та Латинської Америки (початок XX ст.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (224), листопад - грудень 2020. – С. 2-6
910970
  Гринів О. Національно-державна ідея, або Без вивчення власної історії не виховати патріота // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 4 травня (№ 18/19). – С. 1, 5, 11
910971
  Булига О.С. Національно-конфесійні трансформації Почаївського монастиря кінця XVI - першої чверті XX ст. Історіографічні аспекти
910972
  Топчій О. Національно-культурана специфіка колоративних систем української та англійської мов // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 133-137. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Статтю присвячено дослідженню багатогранних за своєю семантикою та структурою семантичних особливостей прикметників black та white в англійській та українській мовах, проаналізовано символіку цих ад"єктивів у різних культурах, зроблено функціональний ...
910973
  Кресіна І.О. Національно-культурна автономія: правовий шлях вирішення русинської проблеми // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 18-23. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
910974
  Парахіна М. Національно-культурна політика України (1921-1939 рр.): історіографічний аналіз / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 96-101


  У статті подається періодизація розвитку історичних знань, що стосуються національно-культурної політики України 1921 - 1939 рр.
910975
  Заваринська І.Ф. Національно-культурна специфіка внутрішньої форми фразеологічних одиниць з онімним компонентом споріднених та неблизькоспоріднених мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 67-76


  У статті розглядається національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць з онімними компонентами в етнолінгвокультурологічному та порівняльно-історичному аспектах. Дослідження проводиться на матеріалі англійської, польської та української мов. В ...
910976
  Пастущак Т. Національно-культурна специфіка кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (769), квітень. – С. 40-42
910977
  Пляченко А.Г. Національно-культурне значення Острозької академії: до 435-річчя найстарішого вищого навчального закладу України // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 110-118. – ISBN 978-966-927-118-1
910978
  Мединська А. Національно-культурний аспект підтексту поезій Василя Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 241-252. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
910979
  Ломачинська С.В. Національно-культурний зміст православних електронних бібліотек в епоху глобалізації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Стаття присвячена аналізу джерельного наповнення електронних бібліотек православних церков в Україні та їх національно-культурного спрямування в сучасному глобалізованому світі. Визначено роль бібліотек у формуванні культурного простору соціуму, ...
910980
  Домніч О.В. Національно-культурний код у лінгвістичній парадигмі знання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті здійснюється розгляд проблеми культурного коду, типології культурних кодів і національно-культурного коду в сучасній лінгвістичній парадигмі знання. Уточнюються дефініції згаданих понять, обгрунтовується значущість вивчення ...
910981
  Бондар М.В. Національно-культурний компонент турецької мовної картини світу в українському лінгвокультурному просторі (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 127-134. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
910982
  Дем"яненко Н. Національно-культурний компонент у польській фразеології // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена вивченню фразеологізмів польської мови у руслі проблематики картини світу, зокрема з точки зору ментальної характеристики особистості. This article is devoted to studying Polish language phraseological problems in the course of ...
910983
  Пономарьова Ю.А. Національно-культурні особливості японської міжособистісної комунікації у процесі навчання студентів японського діалогічного мовлення // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 3 (87). – С. 30-35. – ISSN 1817-8510


  Окреслено основні труднощі оволодіння японським діалогічним мовленням для українських студентів. Також визначено знання, навички й уміння, якими необхідно оволодіти тим, хто навчається, для здійснення ефективної міжособистісної комунікації з носіями ...
910984
  Шеремета В. Національно-мовний стереотип у сучасних наукових парадигмах: типологія, функції // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 317-323. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
910985
  Розлуцька Г.М. Національно-орієнтаційні детермінанти розвитку освіти у середовищі Мукачівського монастиря на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 208-212. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
910986
  Стражнікова І. Національно-орієнтовані концепти сучасних історико-педагогічних досліджень про розвиток освітніх систем Західного регіону України // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 149-154. – ISSN 2309-9127
910987
  Руда О.В. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20-30-х роках XX століття: реалізація та рецепції : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01, 07.00.02 / Руда Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
910988
  Грубов В.М. Національно-особливе у практиці протидії сепаратизму у Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 393-410. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
910989
  Євдокименко І.М. Національно-патріотична домінанта у публіцистиці Софії Русової : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Євдокименко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 264 арк. – Додатки: арк. 213-264. – Бібліогр.: арк. 178-212
910990
  Євдокименко І.М. Національно-патріотична домінанта у публіцистиці Софії Русової : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Євдокименко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
910991
  Дяків-Михайлюк Національно-патріотичне виховання - загальна вимога і виклик сьогодення // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 10. – С. 120-127. – ISSN 2409-9244
910992
  Третяк Н. Національно-патріотичне виховання молодших школярів у контексті наукової спадщини І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 222-228. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
910993
  Філімонова Т.В. Національно-патріотичне виховання особистості: педагогічний аспект // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 43-48. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
910994
  Казмірчук О. Національно-патріотичне виховання студентів крізь викладання суспільних дисциплін : теорія і практика / О. Казмірчук, О. Курчаба // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (9). – С. 31-37. – ISSN 2415-8143
910995
  Кучинська І. Національно-патріотичне та громадянське формування молоді у педагогічній спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 171-176. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
910996
  Шалата-Барна Національно-політичні максими прози Тодося Осьмачки в контексті його духовних шукань // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 402-411. – ISSN 2520-2103
910997
  Бабій Ю. Національно-специфічні засоби вербалізації концепту реформа в українській лінгвокультурі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 7-14. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
910998
  Яроцький П. Національно культурна ідентифікація і конфесійна уніфікація як вияви особливостей релігієгенезу // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 33-39
910999
   Національному університету харчових технологій - 135 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 7-8. – ISSN 1682-2366
911000
   Національною академією наук України ініційовано моніторинг законодавства у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 лютого (№ 29)
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,