Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
910001
  Коцюбинський М.М. "Пе-коптьор" / М.М. Коцюбинський, 1929. – 51 с.
910002
  Булкін К. "Педагогічна конвергенція" або Дещо про досвід поєднання різних жанрів і творчих форм у висвітленні перед старшокласниками теми "Творчість і життя Василя Стуса" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-43.
910003
  Булкін Кирило "Педагогічна конвергенція", або Дещо про досвід поєднання різних жанрів і творчих форм у висвітленні перед старшокласниками теми "Творчість і життя Василя Стуса" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-43
910004
  Бойко А. "Педагогічна україністика затребувана часом" / розмову вів Сергій Кучменко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 14
910005
  Цивірко Микола "Пейзаж після мору" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 15. – ISSN 0868-9644
910006
  Леонов В. "Пейзаж" на фоне трех столетий : Петр Великий и Библиотека Академии наук // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 10 (124). – С. 9 - 13. – ISSN 1727-4893
910007
   "Пейзаж", выставка произведений живописи художников Российской Федерации.. – М, 1978. – 12с.
910008
  Сєднєв В.В. "Пекінська карта" у грі. / В.В. Сєднєв. – К, 1981. – 190с.
910009
  Быстров Б.Н. "Пеликан" уходит в море / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1962. – 118с.
910010
  Ходак І. "Пелікан" і "пеліканеня" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 10


  Одного з провідних українських мистецтвознавців першої третини 20 ст. Данила Щербаківського учні прозвали "пеліканом". Таке порівняння з птахом, який для християн був уособленням милосердя, батьківської любові, самопожертви, символом євхаристії та ...
910011
  Наку Л. [Пекло для дітей / Ліліка Наку. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 220 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0059-2
910012
   Педагогіка. – Київ : Радянська школа, 1940. – 592 с.
910013
   Педагогіка. – Київ, 1941. – 592 с.
910014
   Педагогіка. – Київ : Радянська школа
Вип. 1. – 1963. – 55 с.
910015
   Педагогіка. – Київ : Радянська школа
Вип. 2. – 1964. – 67 с.
910016
  Збандуто С.Ф. Педагогіка / С.Ф. Збандуто. – Київ, 1965. – 508с.
910017
  Савін М.В. Педагогіка : Навчальний посібник для училищ / М.В. Савін. – 2-ге вид., доп. – Київ : Вища школа, 1980. – 312с.
910018
   Педагогіка : Навчальний посібник для вузів. – Київ : Вища школа, 1985. – 295с.
910019
   Педагогіка : Підручник для вузів. – Київ : Вища школа, 1986. – 543с.
910020
  Фіцула М.М. Педагогіка : Hавчальний посібник для студ. вищ. пед.закладів освіти / М.М. Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1997. – 192с. – ISBN 966-7224-60-0
910021
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : Навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк. – Вид. 3-те, доповене. – Київ : ВаТ КДНК, 2001. – 608с. – ISBN 966-5812-76-9
910022
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2001. – 576с. – (Альма- матер). – ISBN 966-580-109-0
910023
  Ягупов В.В. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. пед. спец. вищих навч. закладів / В.В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560с. – ISBN 966-06-0251-0
910024
   Педагогіка : Хрестоматія. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 700с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-91-4


  Зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів. Для студентів та викладачів вузів
910025
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2003. – 576с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-109-0
910026
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : Навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк. – 4-е вид., доп. – Київ, 2003. – 615с. – ISBN 966-5812-76-9
910027
  Мазоха Д.С. Педагогіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницьк. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Центр навч. л-ри, 2005. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.:с. 230-231. – ISBN 966-364-055-3


  У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали для самостійного опанування майбутніми вчителями початкової школи нормативного навчального курсу з педагогіки
910028
   Педагогіка : хрестоматія. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-045-7


  Зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів. Для студентів та викладачів вузів
910029
  Нісімчук А.С. Педагогіка : підручник / Андрій Нісімчук. – Київ : Атіка, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-326-234-5
910030
  Пальчевський С.С. Педагогіка : Загальні засади педагогіки. З історії педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.С. Пальчевський. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 496с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-74-1
910031
  Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Максимюк ; МОН України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2009. – 670 с. – ISBN 966-8251-36-9
910032
  Пермяков О.А. Педагогіка : навч. посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – 3-тє вид., виправл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 194-198. – ISBN 978-617-07-0055-1
910033
  Терещенко Ю.І. Педагогіка : філософія затвердження людського в людині // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.110-119
910034
  Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. для студ., аспірантів та молодих викладачів вищ. навч. закл. / А.М. Алексюк; Міжн. фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Либідь, 1998. – 558 с. – ISBN 966-06-0037-2
910035
  Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи : Методологія, стандартизація туристської освіти. Навчальний посібник / Н.А. Фоменко; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 216с. – ISBN 966-8407-56-3
910036
   Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 399 с. – ISBN 966-346-010-5
910037
  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 444-454. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-98-4
910038
   Педагогіка вищої школи.. – Київ, 1973. – 56с.
910039
  Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Гура; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-129-0
910040
  Білик А. Педагогіка добра Івана Зязюна / А. Білик, В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-11. – ISSN 0868-8117
910041
  Стельмахович М.І. Педагогіка життя. / М.І. Стельмахович. – Київ, 1980. – 48с.
910042
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 1. – 1997
910043
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 1993-
№ 2. – 2001
910044
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2002
910045
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3/4. – 2003
910046
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2004
910047
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2004
910048
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2004
910049
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2005
910050
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2005
910051
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2006
910052
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3/4 (60/61). – 2008
910053
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (64). – 2009
910054
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4 (65). – 2009
910055
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (74). – 2012
910056
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (75). – 2012
910057
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 3 (76). – 2012
910058
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 1. – 1995
910059
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 4. – 1995
910060
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 1. – 1996
910061
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 1. – 1998
910062
   Педагогіка і психологія. = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2002
910063
  Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Падалка Г.М. ; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Освіта України, 2008. – 274 с. – ISBN 978-966-8847-79-0
910064
  Фрейре П. Педагогіка пригноблених = Pedagocia do oprimido / Пауло Фрейре; З англ. пер. Олександр Дем"янчук. – Київ : Юніверс, 2003. – 168 с. – ISBN 966-7305-68-6


  Нова філософія освіти, яка сприяє визволенню людини від фізичного, ідеологічного, психологічного чи культурного гноблення, - ось у кількох словах суть цієї праці
910065
  Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 324с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-346-054-7
910066
  Осипчук Н. Педагогіка серця Януша Корчака // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)


  2012 рок за рішенням Сейму Республіки Польща проголошено Роком Януша Корчака ( 1878 - 1942 ) - педагога, філософа, письменика, лікаря.
910067
  Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н.М. Лавриченко; Ін-т педагогіки АПНУ ; Благод. фонд підтримки творчої молоді "Дебют". – Київ : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. – 444с. – ISBN 966-95755-1-6
910068
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1997
910069
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1998
910070
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2001
910071
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
910072
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
910073
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
910074
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
910075
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2/3. – 2006
910076
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
910077
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
910078
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2008
910079
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
910080
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (46). – 2008
910081
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1/2 (47/48). – 2009
910082
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (50). – 2009
910083
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (52). – 2010
910084
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Полікультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (58) 2011/ № 1 (59) 2012. – 2011
910085
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (60). – 2012
910086
  Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-346-064-4
910087
  Сазоненко Г.С. Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) : Науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко. – Київ : Гнозис, 2004. – 684 с. – ISBN 966-7569-75-6
910088
   Педагогіка.. – К, 1959. – 304с.
910089
  Мельничук С.Г. Педагогіка. (Теорія виховання) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Г. Мельничук ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 285, [3] с. – Додатки: с. 238-285. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-104-4
910090
  Омеляненко В.Л. Педагогіка. Завдання і ситуації : Практикум / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 423с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-042-2
910091
  Савін М.В. Педагогіка: навч. посіб. / М.В. Савін. – К., 1974. – 252с.
910092
  Горобей М.П. Педагогічгі умови активізації рухової діяльності молодших школярів у режимі продовженого дня : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Горобей М. П.; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1994. – 21л.
910093
  Полянський Павло Педагогічна адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 2-3
910094
   Педагогічна академія пані Софії : Міні-журнал. – Харків : ВГ "Основа", 2005-
Травень : Урок 3. Нестандартні форми уроків. – 2006
910095
   Педагогічна академія пані Софії : Міні-журнал. – Харків : ВГ "Основа", 2005-
Лютий : Урок 2. Контроль та оцінювання знань. – 2006
910096
   Педагогічна академія пані Софії : Міні-журнал. – Харків : ВГ "Основа", 2005-
Вересень : Урок 4. ч.1. Проектуємо урок разом. – 2006
910097
  Борщ Ж. Педагогічна антропологія Миколи Гоголя / Ж. Борщ, В. Погребняк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.185-193. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
910098
  Брояковський О. Педагогічна біографія Володимира Антоновича в історико-архівних документальних свідченнях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 126-129. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Аналізується зміст неопублікованих документальних свідчень стосовно освітньої діяльності одного з класиків української національної педагогіки XIX - поч. XX ст. В.Б. Антоновича, які містяться у фондах державних архівів м. Києва.
910099
  Малахов М.А. Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технологій навчання у ВНЗ інженерно-технічного профілю / М.А. Малахов, О.І. Кравченко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 303-


  На підставі синергетичного підходу з’ясовано категоріальну сутність педагогічної взаємодії, запропоновано модель педагогічної взаємодії викладача і студентів, розкрито педагогічні умови, функції, етапи педагогічної взаємодії під час використання нових ...
910100
  Наход С.А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 23-30. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
910101
  Опанасенко В.О. Педагогічна взаємодія як джерело прояву владних стосунків // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 55-56
910102
   Педагогічна газета. – Київ, 2000
910103
   Педагогічна газета. – Київ
№ 11, листопад. – 2000. – 8 с.
910104
   Педагогічна газета. – Київ
№ 1. – 2001
910105
   Педагогічна газета. – Київ
№ 2. – 2001
910106
   Педагогічна газета. – Київ
лютий (№ 2). – 2013. – 8 с.
910107
   Педагогічна газета. – Київ
лютий (№ 4). – 2013. – 8 с.
910108
   Педагогічна газета. – Київ
травень (№ 5). – 2013. – 8 с.
910109
   Педагогічна газета. – Київ
липень (№ 7). – 2013. – 8 с.
910110
   Педагогічна газета. – Київ
листопад (№ 11). – 2013. – 8 с.
910111
   Педагогічна газета. – Київ
грудень (№ 12). – 2013. – 8 с.
910112
   Педагогічна газета. – Київ
березень (№ 3). – 2014. – 8 с.
910113
   Педагогічна газета. – Київ
квітень (№ 4). – 2014. – 8 с.
910114
   Педагогічна газета. – Київ
червень (№ 6). – 2014. – 8 с.
910115
   Педагогічна газета. – Київ
вересень (№ 9). – 2014. – 8 с.
910116
   Педагогічна газета. – Київ
жовтень (№10). – 2014. – 8 с.
910117
   Педагогічна газета. – Київ
листопад (№11). – 2014. – 8 с.
910118
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2015. – 8 с.
910119
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2015. – 8 с.
910120
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2015. – 8 с.
910121
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2015. – 8 с.
910122
   Педагогічна газета. – Київ
Січень - лютий (№ 1). – 2016. – 8 с.
910123
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2016. – 8 с.
910124
   Педагогічна газета. – Київ
Травень - червень (№ 3). – 2016. – 8 с.
910125
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2016. – 8 с.
910126
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2016. – 8 с.
910127
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2016. – 8 с.
910128
   Педагогічна газета. – Київ
Січень-лютий (№ 1). – 2017. – 8 с.
910129
   Педагогічна газета. – Київ
Березень-квітень (№ 2). – 2017. – 8 с.
910130
   Педагогічна газета. – Київ
Травень-березень (№ 3). – 2017. – 8 с.
910131
   Педагогічна газета. – Київ
Липень-серпень (№ 4). – 2017. – 8 с.
910132
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2017. – 8 с.
910133
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад-грудень (№ 6). – 2017. – 8 с.
910134
  Дурдуківський В. Педагогічна діяльність Б.Грінченка / В. Дурдуківський. – 78 с.
910135
  Іванова Я. Педагогічна діяльність бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 19-21. – ISSN 1811-377X


  У статті роскривається сутність педагогічної діяльності бібліотекаря й бібліотеки як складної багатокомпонентної системи.
910136
  Хомич Л. Педагогічна діяльність Бруно Шульца в навчальних закладах Дрогобича міжвоєнного періоду // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 103-121. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
910137
  Алейкіна В. Педагогічна діяльність В.О. Біднова (1874-1935) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 56-61.
910138
  Белічко Н. Педагогічна діяльність Василя Перевальського // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 278-284. – ISSN 0236-4832
910139
  Пасічник В. Педагогічна діяльність Володимира Гошовського // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 153-161
910140
  Шафран Р. Педагогічна діяльність Володимира Січинського: американський період (1949-1962 рр.) : на основі архівних матеріалів // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 224-233. – ISSN 0236-4832
910141
  Слуцький Я. Педагогічна діяльність волонтерів корпусу миру в навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 138-142. – ISSN 2308-4634
910142
  Зарічна І.М. Педагогічна діяльність Гуго Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 197-203. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
910143
  Шульц Н.А. Педагогічна діяльність Дмитра Жудіна на Поділлі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 200-201
910144
  Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Степаненко А.В.; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 205л. + Додатки: л.181-188. – Бібліогр.: л.189-205
910145
  Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернстра Меймана : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.01 - заг. педагогіка та іст.педагогіки / Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
910146
  Марушкевич А.А. Педагогічна діяльність І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 207-211. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
910147
  Ковальова Л. Педагогічна діяльність М. Максимовича // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 292-295. – ISBN 978-617-640-146-9
910148
  Іващенко В. Педагогічна діяльність М.В. Гоголя (документи із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 175-179. – ISBN 978-966-02-5639-2
910149
  Лещенко Е.В. Педагогічна діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку земств Півдня України (друга половина XIX століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лещенко Ельза Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
910150
  Кутуза Л.Л. Педагогічна діяльність Миколи Пирогова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 133-135. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910151
  Федорищак Р.Л. Педагогічна діяльність Мирона Кордуби в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 3-8. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
910152
  Рогів Н. Педагогічна діяльність О. Грушевського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 329-334. – ISBN 978-617-640-146-9
910153
  Приходько Л. Педагогічна діяльність О. С. Грушевського. // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 126-139
910154
  Коробченко А.А. Педагогічна діяльність О. Янати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Присвячено видатному українському педагогу, ученому, діячу освіти О.А. Янаті, дано характеристику його діяльності.
910155
  Кожуховська А. Педагогічна діяльність О.П. Довженка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.62-67
910156
  Максимова М.В. Педагогічна діяльність П.В. Голубовського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів висвітлено основні етапи педагогічної діяльності професора Київського університету П.В. Голубовського. This article deals with main stages of pedagogical activity revealed on the basis of archival documents of ...
910157
  Гонтар Н. Педагогічна діяльність Панаса Саксаганського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 16-18
910158
  Самойленко Л.Г. Педагогічна діяльність професора Л.М. Славіна // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0235-3490
910159
  Обженська А.І. Педагогічна діяльність С.Ф. Русової // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 174-176. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910160
  Тельвак В.В. Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському університеті // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 126-130. – ISBN 966-2980-20-2
910161
  Рибалко Л. Педагогічна діяльність у сучасному освітньому просторі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; вип. 31). – ISSN 2078-5526
910162
  Пархоменко Ю.М. Педагогічна діяльність Х.Д. Алчевської // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 180-182. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910163
  Оніщенко О. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті розвитку європейської освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено педагогічну діяльність Христини Данилівни Алчевської, засновниці першої недільної школи для жінок у Російській імперії. Освітня діяльність Алчевської відображала європейські тенденції жіночої освіти, поклала початок становленню та ...
910164
  Жадько В. Педагогічна діяльність як основа відродження історичної пам"яті молоді // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 260-268
910165
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2004
910166
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2004
910167
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2004
910168
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2004
910169
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2005
910170
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2005
910171
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2005
910172
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2005
910173
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2006
910174
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2006
910175
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2006
910176
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2006
910177
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2007
910178
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2007
910179
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2007
910180
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2007
910181
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2008
910182
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2008
910183
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2008
910184
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2008
910185
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2009
910186
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2009
910187
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2009
910188
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2009
910189
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2010
910190
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2010
910191
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2010
910192
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2010
910193
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2011
910194
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2011
910195
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2011
910196
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2012
910197
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2012
910198
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2012
910199
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2012
910200
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2013
910201
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2013
910202
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2013
910203
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2013
910204
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2014
910205
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2014
910206
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4, спец. вип. – 2014
910207
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2015
910208
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2015
910209
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2015
910210
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2015. – 58 с.
910211
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2016. – 66 с.
910212
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2016. – 64 с.
910213
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2016. – 64 с.
910214
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2016. – 64 с.
910215
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2017. – 144с.
910216
  Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина 19 ст.- 1939 р.) : [ монографія ] / Зіновія Нагачевська ; МОНУ ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2007. – 764 с. – ISBN 978-966-2159-00-4
910217
  Васянович Г.П. Педагогічна етика : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.П. Васянович. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 245-254. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-023-3
910218
  Рик С. Педагогічна етика: пошуки нової парадигми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 6-12. – ISSN 0131-6788
910219
  Машталер О.В. Педагогічна і освітня діяльність О.В.Духновича / О.В. Машталер. – Київ : Радянська школа, 1966. – 148 с.
910220
  Лашко М.В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лашко Михайло Васильович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
910221
  Міхно О. Педагогічна і просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 59-61
910222
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-058-0
Т. 1 : Теорія та історія педагогіки / [ редкол. тому : Сухомлинська О.В. та ін. ]. – 2007. – 360 с. – До 15-річчя АПН України
910223
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-059-7
Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – 2007. – 368 с. – До 15-річчя АПН України
910224
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-060-3
Т. 3 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / редкол. тому : Максименко С.Д. та ін. – 2007. – 376 с. – До 15-річчя АПН України
910225
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-062-7
Т. 5 : Неперервна професійна освіта : теорія і практика / [ редкол. тому : Ничкало Н.Г та ін. ]. – 2007. – 392 с. – До 15-річчя АПН України
910226
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-213-3
Т. 1 : Загальна педагогіка та філософія освіти / [редкол. т.: Сухомлинська О.В. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 365, [3] с. : табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
910227
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-214-0
Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / [редкол. т.: Максименко С.Д. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 398, [2] с. : табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
910228
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-215-7
Т. 3 : Загальна середня освіта / [редкол.: Ляшенко О.І. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 429, [3] с. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
910229
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-216-4
Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих / [редкол.: Ничкало Н.Г. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 510, [2] с. : табл., іл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
910230
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-217-1
Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 389, [1] с. : іл., табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
910231
  Мініна Н.М. Педагогічна інноватика - нова практика освіти - у реферативній базі даних "Україніка наукова" // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – С. 121-123. – ISBN 978-966-02-7933-9
910232
  Грицюк О.С. Педагогічна інноватика як засіб оптимізації та модернізації математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 185-192. – ISBN 978-617-7306-08-4. – ISSN 2312-2471
910233
  Козак Л. Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 29-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
910234
  Чоповський В. Педагогічна й літературна діяльність Марійки Підгірнянки (1881-1963) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 2. – С. 23-30


  Марійка Підгірянка - літературний псевдонім Марії Омелянівни Ленерт-Домбровської. Народилася відома дитяча поетеса 29 березгя 1881 р. в с. білі Ослави Надвірнянського повіту на Гуцульщині. 18 травня 1963 р. відійшла у вічність.
910235
  Волошина В.Я. Педагогічна й освітня діяльність Т.Г. Лубенця / В.Я. Волошина. – Київ : Академія, 1999. – 128с. – ISBN 966-580-050-7
910236
  Васильєва О.А. Педагогічна кар"єра в контексті самореалізації викладача // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 21-26. – (Серія "Педагогічні науки")
910237
   Педагогічна компаративістика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст", який відбувся в Національній академії педагогічних наук України. У зібранні взяли участь представники КНУ імені ...
910238
   Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : монографія / [Балл Г.О. та ін. ; наук. ред. В.Л. Зливков] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 152-158. – ISBN 978-966-644-202-7
910239
   Педагогічна Конституція Європи. Преамбула // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 111-115. – ISSN 2078-1016
910240
  Микитюк В.І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія вивчення і стан рецепції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 126-136. – (Серія "Філологічні науки")
910241
  Степаненко М. Педагогічна концепція А.С. Макаренка і сучасність ( до 125-ї річниці від дня народження ) / М. Степаненко, А. Бойко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 17/24 жовтня (№ 45)


  Становлення і розквіт творчих сил, педагогічної діяльности А.С.Макаренка.
910242
  Степаненко М. Педагогічна концепція А.С.Макаренка і сучасність : (до 125-ї річниці від дня народження видатного українського педагога) / М. Степаненко, А. Бойко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788


  Розкрито сучасні підходи до вивчення його творчої спадщини, а також здійснено аналіз деяких аспектів основної проблеми педагогічної системи А.С.Макаренка - проблеми колективу і особистості.
910243
  Зайченко І.В. Педагогічна концепція С.Ф. Русової : Навч. посібник для студ. педагогічних спеціальностей вузів / І.В. Зайченко. – 3-є вид., доп. і перероб. – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – 264с. – ISBN 966-502-321-7
910244
   Педагогічна культура. – Харків : ХДУ, 1993. – 148с.
910245
  Скнар О.І. Педагогічна культура в сім`ї. / О.І. Скнар. – К., 1984. – 47с.
910246
  Гриньова В. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х
910247
  Герговська Н. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 134-140. – ISSN 2308-4634
910248
  Згурська М. Педагогічна культура викладача вищої школи: етична складова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 78-81. – ISSN 1562-529Х
910249
  Завгородня Т.К. Педагогічна культура викладача ВНЗ як необхідна умова якісної підготовки майбутнього фахівця // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 78-81. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
910250
  Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : Пiдpучник для вищ.пед.навч.закладів / За pед. Зязюна I.А. – Київ : Вища школа, 1997. – 349с. – ISBN 5-11-004706-5
910251
   Педагогічна майстерність : Навчальна програма для магістрантів спеціальності "Журналістика". – Київ : Київський університет, 2003. – 18с.
910252
   Педагогічна майстерність : Підручник для студ. вищих педагог. навч. закладів / За ред. І.А. Зязюна; Авт. Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос, О.Г.Мирошник. – 2-е вид., доп. і перер. – Київ : Вища школа, 2004. – 422 с. – ISBN 966-642-238-7
910253
   Педагогічна майстерність : Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – Київ : Вища школа, 2006. – 608с. – ISBN 966-642-323-5


  В хрестоматії зібрані унікальні тексти, більшість яких стали бібліографічною рідкістю. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
910254
  Зварич І.М. Педагогічна майстерність в процесі оцінювання знань студентів США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 113-117
910255
  Побережна Н.О. Педагогічна майстерність викладачів іноземної мови в організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 261-268. – ISSN 2304-4470
910256
  Виговська О. Педагогічна майстерність і педагогічна творчість : Дослідження педагогічних засад ефективної діяльності вчителя // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.61-70. – Бібліогр.: 13 пунктів
910257
  Уварова Ганна Педагогічна майстерність кращих учителів географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-42
910258
  Вітер В. Педагогічна майстерність М. Верхацького: режисерський аспект // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 312-324. – ISSN 1997-4264


  Михайло Полієвктович Верхацький (1904—1973) - український режисер, педагог і театрознавець; брат Сергія Верхацького. Учень Леся Курбаса.
910259
  Рубан Л. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя іноземних мов у дискурсі поглядів американського педагога Джона Холта // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 473-477. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
910260
  Зварич І. Педагогічна майстерність у процесі оцінювання знань студентів США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-79. – ISSN 0131-6788
910261
  Семеног О. Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 9, вересень. – С. 2-4
910262
  Мітюров Б.Н. Педагогічна майстерність учителя / Б.Н. Мітюров. – К., 1966. – 128с.
910263
  Лавріненко О.А. Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 102-106. – ISSN 2078-7782


  У статті визначено особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи в Україні.
910264
  Губанова Т.О. Педагогічна майстерність як одна із граней творчого таланту Олександра Шевченка // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-966-97457-5-0
910265
  Сторубльов О.І. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у військовому інституті : Методичний посібник / О.І. Сторубльов, Л.М. Бєсєдіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 172с. – ISBN 966-594-717-6
910266
  Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 10-17. – ISSN 0131-6788


  У статті здійснено спробу визначення причин і джерел виникнення та функціонування міфологічних сюжетів в українському освітньо-педагогічному просторі; розглядається специфіка посилення впливу міфотворчості на педагогічну науку, освіту і практику в ...
910267
  Базурін В.М. Педагогічна модель розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики під час навчання інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 51-66
910268
  Слободянюк О.М. Педагогічна модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 146-151. – ISSN 1997-9266


  Проаналізовані поняття «модель», «моделювання». Вперше розроблена структура та зміст мо-делі формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів у вищому навчально-му закладі. На основі врахування змісту економічної освіти виявлено ...
910269
  Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків : навчальний посібник / В.Л. Омельяненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-603-3
910270
  Кузьмінський А. Педагогічна наука на тлі подій і явищ XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788


  У статті розкриваються актуальні проблеми педагогічної науки XXI століття та реабілітації функції освіти. Розглянуто перспективні напрями співпраці українських і польських учених з питань розвитку педагогики.
910271
  Пуховська Л. Педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: шляхи і бездоріжжя // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 17-20
910272
  Ковчина І.М. Педагогічна освіта в Польщі у 80-90-х роках 20 століття / І.М. Ковчина; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : Логос, 2000. – 142с. – ISBN 966-581-151-7
910273
  Кристопчук Т.Є. Педагогічна освіта в республіці Польща: структура та зміст // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 127-134. – ISSN 1609-8595
910274
  Бабан С.М. Педагогічна освіта в сполученому королівстві: освітні рівні та напрями підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 163-168. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто загальні підходи до підготовки вчителів у системі вищої освіти Сполученого Королівства. Проаналізовано освітні програми вищих навчальних закладів Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, визначено освітні рівні та напрями підготовки ...
910275
   Педагогічна освіта в Україні і Польщі : реалії та перспективи = Pedagogiczna oswiata na Ukrainie i w Polsce : realia i perspektywy : збірник наукових праць / за ред. Д. Герцюка, Р. Кухи ; [ переклад : Н. Горук, Н. Заячківська та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка ; Тріада плюс, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-486-018-2
910276
  Дем"яненко Н.М. Педагогічна освіта в Україні першої половини XIX ст.: актуалізація досвіду / Н.М. Дем"яненко, І.П. Важинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-96. – Бібліогр.: с. 96. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз розвитку вищої педагогічної школи в Україні першої половини XIX ст. Актуалізовано тенденції багаторівневості, університезації, автономізації та регіоналізації педагогічної освіти.
910277
  Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура функціонування, тенденції розвитку / В.І. Луговий. – Київ : МАУП, 1994. – 196с. – ISBN 5-86926-046-9
910278
  Андрущенко В. Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-10
910279
  Галан О. Педагогічна освіта на Волині в 1939-1941 роках: заснування середніх спеціальних навчальних закладів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 7-14. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
910280
  Гончаренко І. Педагогічна освіта на теренах генерального округу "Київ" райхскомісаріату "Україна" (1941-1944) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 34-38
910281
  Яковець Н.І. Педагогічна освіта, Болонський процес і вектори модернізації системи освіти / Н.І. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 32-39. – ISSN 1818-5797
910282
  Дем"яненко Н. Педагогічна освіта: зміна пріоритетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-25. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема конструювання компетентнісно-контекстної моделі підготовки педагогічних кадрів на тлі зміни структури освітньої діяльності, нарощування дослідницької компоненти, розширення функцій педагогічного університету в інноваційному ...
910283
  Андрущенко В. Педагогічна освіта: історико-філософська рефлексія для майбутнього розвитку // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-16
910284
   Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2001-. – ISSN 2311-2409
№ 22. – 2014. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910285
  П"янковський Геннадій Валентинович Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання : Дис... канд. педагог.наук : 13.00.01 / П"янковський Геннадій Валентинович ; КУ. – Київ, 1997. – 218 л. – Бібліогр. : л. 173-202
910286
  П"янковський Г.В. Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання призовної молоді : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / П"янковський Г.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 23 с.
910287
  Білик Л.І. Педагогічна підготовка магістрів гуманітарного та інженерного профілю у технологічному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 188-191


  У статті розглядається педагогічно-психологічна складова високопрофесійних, конкурентноспроможних фахівців магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня в аспекті інтеграції України в Європейський простір відповідно до принципів Болонської декларації. ...
910288
  Хорєв І.О. Педагогічна підготовка слухачів (курсантів) як цілісна динамічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається педагогічна підготовка слухачів (курсантів) вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) як цілісна динамічна система, аналізуються її основні компоненти.
910289
  Твердохліб Т.С. Педагогічна підготовка студентів в Київській духовній академії (друга половина XIX - початок XX століття) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 320-329. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
910290
  Ткаченко А.В. Педагогічна підготовка студентів з урахуванням їх високих особливостей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко А.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
910291
  Яремчук Н. Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 19-26. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто доцільність вивчення основ педагогіки у вищих навчальних закладах як складової порофесійної освіти спеціалістів економічного профілю.
910292
  Островська-Бугайчук Педагогічна підготовки викладачів вищих військових навчальних закладів до запобігання і подолання девіантної поведінки у курсантів // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 120-121
910293
  Чжефу С. Педагогічна підтримка іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 410-414


  У статті на підставі аналізу наукових праць розкрито сутність феномену педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання в українському вищому навчальному закладі, ії принципи та етапи реалізації; висвітлено форми й методи педагогічної ...
910294
  Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості / Надія Аніскіна; Видавець Л.Галіцина. – Київ : Шкільний світ, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-60-7; 966-8651-97-9
910295
  Савчук О.П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін: аналіз результатів дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються результати анкетування кураторів студентських груп щодо виявлення обізнаності в питаннях педагогічної підтримки студентів, здійснення та підтримки кураторами - розвитку особистісної самореалізації студентів. Аналізуються відповіді ...
910296
  Казачинер О.С. Педагогічна підтримка учнів / О.С. Казачинер. – Харків : Основа, 2009. – 80с. – (Англійська мова та література ; 11(83)). – ISBN 978-611-00-0372-8
910297
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Вид. 2-е. – Х.
1-2. – 1936. – 538с.
910298
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Х.
3. – 1936. – 341с.
910299
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – К., 1969. – 595с.
910300
  Макаренко А.С. Педагогічна поема : пер. з рос. / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 508с.
910301
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1977. – 508с.
910302
  Загоруйко Н. Педагогічна поема в листах : Листи українських в"язнів сумління до своїх дітей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 56-62. – ISSN 0130-5263
910303
  Бобрицька В.І. Педагогічна практика : наскрізна програма, метод. рекомендації, нормат. база : навч.-метод. посібник / Валентина Бобрицька, Наталія Терентьева. – [Вид. 2-ге, перероб.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 169, [1] с. : табл. – Додатки: с. 111-166. – Бібліогр.: с. 167-169 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-493-627-6
910304
  Дятленко Т. Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя-словесника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.
910305
   Педагогічна практика студентів. – Київ, 1972. – 252с.
910306
   Педагогічна практика студентів. – Київ, 1976. – 55с.
910307
  Терно С.О. Педагогічна практика студентів історичного факультету : (Методичні рекомендації для студентів, методистів, керівників навчальних закладів, учителів) / С.О. Терно; МОНУ. Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – 40с.
910308
  Горащук В.П. Педагогічна практика студентів спеціальності "Фізичне виховання і валеологія" : Навчальний посібник / В.П. Горащук, Л.П. Харченко, В.І. Макаров; МОНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 203с. – ISBN 966-617-169-4
910309
  Фещенко Г. Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 128-135
910310
  Топтигіна Н. Педагогічна практика як складовий компонент професійної підготовки майбутніх учителів // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 101-107. – ISSN 2077-1827
910311
  Луців В. Педагогічна праця Тараса Шевченка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 575-594
910312
  Білик Н Педагогічна преса як засіб співраці вищих навчальних закладів регіону / Н. Білик. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.207-213. – (Педагогічні науки)
910313
   Педагогічна преса, національна школа, наука: точки перетину // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-42
910314
  Тарасюк В. Педагогічна проблематика в журналістиці Авгистина Волошина у контексті національного відродження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.406-410. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
910315
  Год Н. Педагогічна проблематика в трактаті Еразма Роттердамського "Виховання християнського государя" // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.104-115. – (Педагогічні науки)
910316
   Педагогічна пропаганда серед населення.. – К, 1964. – 96с.
910317
  Фазан В. Педагогічна просвіта у вищих духовних навчальних закладах при лаврах України (ХІХ поч.ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 215-221. – ISSN 2075-1478


  Київська Духовна Академія, заснована у 1819 р., стала головним рушієм нової системи духовної освіти на українських землях при Лаврах, основним досягненням якої був розрив із украй застарілою схоластичною освітою.
910318
  Афанасьєва В.В. Педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків в умовах загальноосвітньої школи // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 1817-3764
910319
  Власова О.І. Педагогічна психологія : Навчальний посібник / О.І. Власова; Ін-тут післядипломної освіти. Фак-тет соціології та психології. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Киевский университет, 2001. – 247с. – ISBN 966-7863-09-3
910320
  Головінський Іван Педагогічна психологія = Pedagogical psychology / Головінський Іван. – Київ : Аконіт, 2003. – 288с. – ISBN 966-7173-29-1
910321
  Потапчук Л.В. Педагогічна психологія : Методичні рекомендачії для студентів спеціальності "Психологія" / Л.В. Потапчук; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки; Психологічний факультет; Кафедра пед. та вікової психології. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 90с.
910322
  Власова О.І. Педагогічна психологія : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400с. – ISBN 966-06-0369-Х


  Висвітлено матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень психологічного знання. Широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік.
910323
  Савчин М.В. Педагогічна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2007. – 424с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-51-9


  Висвітлено матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень психологічного знання. Широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік.
910324
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2009. – 224с. – Шифр. дубл. 15 Лися. (доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-2229-00-4
910325
  Степанов О.М. Педагогічна психологія : навчальний посібник / О.М. Степанов. – Київ : Академвидав, 2011. – 413, [3] с. – Бібліогр.: с. 402-413. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-010-3
910326
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : практикум : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-223 та в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-00-4
910327
   Педагогічна психологія : навч. посібник / О.П. Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0269-8
910328
   Педагогічна психологія.. – К, 1991. – 180с.
910329
  Чужикова Вікторія Григорівна Педагогічна реабілітація дітей та підлітків Чорнобильської зони в умовах дитячого оздоровчого центру : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чужикова Вікторія Григорівна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1996. – 28л.
910330
  Ткаченко Т. Педагогічна рефлексія у прозі Костянтини Малицької // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 141-146. – (Серія: Філологічні науки ; № 19 (296) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
910331
  Остапчук О. Педагогічна синергетика: найкоротший шлях до особистості в запитаннях, відповідях і діалогах // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.85-89.
910332
  Левківський М. Педагогічна система А. Макаренка: погляд із сьогодення // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 31-34
910333
  Левківський М. Педагогічна система А.С. Макаренка (спроби системного аналізу) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 1999-4966
910334
  Андрєєнко К. Педагогічна система В.О. Сухомлинського у сучасних працях вітчизняних учених // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 15. – С. 3-5
910335
  Алфімов В. Педагогічна система університетського ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 8-11. – ISSN 0131-6788
910336
  Прошкін В.В. Педагогічна система як предмет наукового дослідження // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
910337
  Манько В. Педагогічна складова забезпечення якості підготовки кадрів для Служби безпеки України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 46-54. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
910338
  Музика О.Л. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст.
910339
  Мірошниченко І. Педагогічна спадщина барона Корфа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 9 (433), вересень. – С. 43-45
910340
  Матвійчук О. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка у бібліотечних фондах // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 11-13
910341
  Брояковський О. Педагогічна спадщина В.Б. Антоновича в історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 206-213. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)
910342
  Оніщенко І. Педагогічна спадщина Віталія Шульгіна за матеріалами фонду ДНБ України імені В.О. Сухомлинського // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 94-103. – ISSN 1682-2366
910343
  Федурко М. Педагогічна спадщина Г. Врецьони, М. Гущинського, І. Ющишина в сучасному лінгводидактичному прочитанні / М. Федурко, В. Котович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 119-123. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
910344
  Задорожна-Княгницька Педагогічна спадщина Григорія Сковороди в контексті вивчення історії педагогіки // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 45-53. – ISSN 2078-1687
910345
   Педагогічна спадщина з питань дитячого читання.. – К, 1941. – 252с.
910346
  Кузьміна С.Л. Педагогічна спадщина київської академічної філософії XIX - початку XX ст.: капітал мертвий чи живий? // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 29-43. – Бібліогр. : 33 назв. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  Стаття містить характеристику внеску київських академічних філософів XIX-XX ст. у розвиток вітчизняної педагогічної культури. Повною мірою долучились до цієї діяльності й професори філософії Університету Св. Володимира : С. Гогоцький, П.Юркевич, Г. ...
910347
  Шульгіна А. Педагогічна спадщина кінооператора Олексія Калюжного // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 94-101. – ISSN 1728-6875
910348
  Сухобокова О. Педагогічна спадщина Никифора Григорієва // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 9-16


  До 130-річчя від дня народження видатного громадсько-політичного діяча та освітянина.
910349
  Балашова С.П. Педагогічна спадщина О. Музиченка


  Висвітлено творчий шлях видатного українського педагога початку XX ст. О. Музиченка (1875-1940) та розкрито внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогіки.
910350
  Балашова С.П. Педагогічна спадщина О. Музиченка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 47-52. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено творчий шлях видатного українського педагога початку XX ст. О. Музиченка (1875-1940) та розкрито внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогіки.
910351
  Іващенко В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326
910352
   Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта : Науково-методичний посібник. – Київ, 1998. – 196c. – ISBN 966-597-003-8
910353
  Майборода В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 90-94. – ISSN 2309-9127
910354
   Педагогічна спадщина Тимофія Григоровича Лубенця в контексті модернізації освіти України : (до 160-річчя від дня народж.) : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф. / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початкової освіти ; [упоряд.: В.П. Антипець та ін. ; відп. за вип. І.В. Лисенко]. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 111, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-67-7
910355
  Нікітенко Л. Педагогічна спадщина. Освітянські ідеї Олександра Захаренка впроваджують у навчальних закладах Польщі, Словаччини, США, Болгарії, Литви // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 16). – С. 3


  Цьогоріч із нагоди ювілею видатному українському педагогу, академіку НАПН України Олександру Антоновичу Захаренку відкривається меморіальна стела на фасаді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
910356
  Іващенко В. Педагогічна спадщіна М.О.Корфа у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 42-46
910357
  Левшин М. Педагогічна сутність поняття "інформаційна культура особистості" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.67-74.
910358
  Войцехівська І.Н. Педагогічна та навчально-організаційна діяльність // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 86-101. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
910359
  Кляп М. Педагогічна та освітня діяльність Августина Волошина // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 291-298. – ISSN 0236-4832
910360
  Кляп М.І. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919-1939 ) / М.І. Кляп; МОНУ УНУ. – Вид.1-е. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2001. – 152с. – ISBN 966-7400-16-8
910361
  Грибок О.П. Педагогічна творчість викладача вищої школи: психологічний аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 288-294


  У статті проводиться спроба відповісти на запитання: “Що таке педагогічна творчість викладача вищої школи?”, розглянувши цей феномен в аспекті педагогічної психології. Зроблена спроба дослідження творчої (креативної) особистості з урахуванням її ...
910362
   Педагогічна творчість і майстерність. : Хрестоматія. – Київ : ІЗМН, 2000. – 168с. – ISBN 5-7763-2681-8
910363
  Яковенко Т.В. Педагогічна творчість та педагогічна креативніфсть в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 8-15. – ISSN 2074-8922
910364
  Новикова Ніна Педагогічна творчість учителів біології Львівщини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.
910365
  Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей : [монографія] / С.М. Лобода ; М-во освіти і науки України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 417-503. – ISBN 978-966-617-250-4
910366
  Лупак Н. Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 37-41. – ISSN 2308-4634
910367
  Пільгук Т.С. Педагогічна творчість як основа самореалізації педагога-професіонала // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 253-260. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
910368
  Романенко М.І. Педагогічна творчість як філософсько-освітня проблема // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
910369
   Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ : КиМУ. – ISSN 2219-438X
Вип. 5. – 2014. – 524 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910370
   Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2219-438X
Вип. 1 (6). – 2017. – 540 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910371
  Приходченко К.І. Педагогічна терапія як орієнтація на внутрішній локус контролю цілісного здоров"я людини / К.І. Приходченко, В.В. Приходченко, О.В. Приходченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 10-13. – Бібліогр.: 7 назв
910372
  Тонконог І.В. Педагогічна техніка в жіночих навчальних закладах Полтавщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 279-288. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Здійснено аналіз процесу становлення педагогічної техніки як складової педмайстерності майбутніх вчительок в жіночих на-вчальних закладах Полтавщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автор переконливо доводить, що в жіночих закладах регіону існувала ...
910373
  Фасоля Анатолій Педагогічна техніка, технологія і... поезія : урок одного вірша в 7 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 0130-5263
910374
  Чернілевський Д.В. Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін : навч. посібник / Д.В. Чернілевський, О.М. Джеджула, Н.А. Гунько. – Вінниця : АМСКП, 2014. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-203. – ISBN 978-617-7121-50-2
910375
  Світич С.І. Педагогічна технологія організації іншомовного спілкування зі студентами сходознавцями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 232-235
910376
  Балашова С.П. Педагогічна технологія формування дослідницьких умінь у курсантів-психологів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 157-160


  Розглянуті підходи до вивчення поняття “педагогічна технологія” та розкрита педагогічна технологія формування дослідницьких умінь у курсантів-психологів. Рассмотрены подходы к изучению понятия “педагогическая технология” и раскрыта педагогическая ...
910377
  Балашова С.П. Педагогічна технологія формування дослідницьких умінь у курсантів-психологів // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
910378
  Ромащенко І. Педагогічна технологія формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх маркетологів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-52. – ISSN 1682-2366
910379
  Приходько В. Педагогічна технологія формування навчальної діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко, О. Ясєв // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
910380
  Рак Г. Педагогічна технологія як основа для формування професійної компетентності фахівця // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 204-206
910381
  Коротяєв Б.І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило, С.В. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-339. – ISBN 978-966-617-241-2
910382
  Журавльов С.А. Педагогічна, фольклорна та письменницька діяльність Григорія Івановича Грушевського в Україні в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 104-108. – ISSN 2076-8982


  У статті розглянуто основні етапи життя та культурно-освітньої діяльності Григорія Івановича Грушевського, двоюрідного брата визначного вченого Михайла Сергійовича Грушевського. Досліджено його здобутки у царині педагогіки, літератури та культури в ...
910383
  Андрієнко О.С. Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років : 13.00.01:Дис....канд. педагог.наук / Андрієнко О.С.; Запорізький держ.університет. – Запоріжжя, 1997. – 121л.
910384
  Андрієнко Олена Станіславівна Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Андрієнко Олена Станіславівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
910385
  Комогорова М.І. Педагогічне забезпечення міцності знань : (на прикладі англійської мови) / М.І. Комогорова, Л.С. Рибалко. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. – Бібліогр.: с. 79-80. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1280-7
910386
  Петров О. Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 48-51. – ISSN 0131-6788
910387
  Равчина Т. Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Визначено суть, особливості, вимоги до організації педагогічного керівництва процесом формування наукових знань студентів відповідно до природи, логіки, структури їхньої пізнавальної діяльності.
910388
  Дудчак Г.І. Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів шляхом використання інноваційних технологій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 50-54. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
910389
  Шумілова І.Ф. Педагогічне краєзнавство : навч. посібник / Ірина Шумілова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. – 326, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 27-35 та в дод.: c. 221-326. – ISBN 978-966-2569-84-1
910390
  Турищева Л.В. Педагогічне мислення як об"єкт дослідження психологічної служби // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 248-252. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
910391
  Михнюк М.І. Педагогічне мовлення як важлива складова професійної культури викладача спеціальних дисциплін // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 69-73


  В даній статі розкриваються вимоги до педагогічного мовлення викладача спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів, його мовленевої культури.
910392
  Шапран Ю. Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 39-43. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються теоретичні основи побудови моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів біології.
910393
  Вознюк О.В. Педагогічне навіювання - важливий елемент педагогічної майстерності / О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 235-241


  Розглядається педагогічне навіювання як важливий елемент педагогічної майстерності.Аналізується поведінково-ситуативний тип сугестивного впливу на людину, який грунтується на певних принципах інформаційного маніпулювання поведінкою людини, ...
910394
  Білавич Г. Педагогічне новаторство в Україні в контексті освітньої практики Золтана Жофчака / Г. Білавич, І. Розман // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
910395
  Дічек Н. Педагогічне новаторство як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 40-44. – ISSN 0131-6788
910396
  Зварич І.М. Педагогічне оцінювання знань студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 316-320
910397
  Комишан А. Педагогічне оцінювання навчальної діяльності студентів за умов кредитно-модульної системи навчання / А. Комишан, К. Хударковський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 77-84. – ISSN 1562-529Х
910398
  Кульбашна Я. Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення / Я. Кульбашна, О. Астапенко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 173-179. – ISSN 2226-3012


  Розглядається проблема застосування педагогічного оцінювання у професійній підготовці майбутніх лікарів в Україні. Конкретизується зміст, визначається роль і місце педагогічного оцінювання у процесі підвищення якості вищої медичної освіти; висвітлено ...
910399
  Ковальчук З.Я. Педагогічне спілкування як категорія психологічної науки // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  Висвітлено психологічні аспекти педагогічного спілкування, проаналізовано суть, функції, сторони, стилі, комунікативна, інтерактивний та перцептив-ний складники педагогічного спілкування.
910400
  Саух М.П. Педагогічне спостереження як метод внутрішкільного контролю / М.П. Саух. – К., 1965. – 77 с.
910401
  Вітченко А.О. Педагогічне стажування викладачів ВВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення / А.О. Вітченко, С.С. Гайдаров // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 183-189
910402
  Кондратюк О.П. Педагогічне стимулювання в процесі формування поведінки учнів / О.П. Кондратюк. – Київ, 1963. – 144 с.
910403
  Шаповалова Ірина Олексіївна Педагогічне стимулювання навчальної діяльності старшокласників (на мат-лі предметів гуманітарного циклу) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шаповалова Ірина Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.160-176
910404
  Шаповалова І.О. Педагогічне стимулювання навчальної діяльності старшокласників. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Шаповалова І.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
910405
  Хорєв І.О. Педагогічне управління ефективністю підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено аналіз педагогічного управління підготовкою військових фахівців і визначені педагогічні умови його ефективності.
910406
  Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 6-7
910407
  Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 лютого (№ 7/8). – С. 6-7
910408
  Кузьменко Н. Педагогічний аспект "Спогадів І.П. Львова про П.Г. Тичину" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується педагогічний контекст рукопису "Спогади І.П. Львова про П.Г. Тичину", написані в 1968 році колишнім вчителем українського поета, викладачем Чернігівської духовної семінарії, в якій Павло Тичина навчався у 1907-1913 рр. Автор ...
910409
  Грищук О.К. Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі / О.К. Грищук, В.В. Ципко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 118-123. – ISSN 2413-0966
910410
  Коваленко О. Педагогічний барон . Підручники Миколи Корфа зробили його ім"я відомим на всю Російську імперію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Історія світової педагогіки писалася паралельно з історією людства, свій вклад у розвиток педагогічної думки вносили люди найрізноманітніших суспільних верств і професій, серед видатних педагогів і барон - Микола Олександрович Корф.
910411
  Гевко І.В. Педагогічний вищий навчальний заклад як простір професійної підготовки в умовах модернізації педагогічної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 22-28. – (Педагогічні науки ; № 3 (116)). – ISSN 2414-5076
910412
  Омельченко С. Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти: сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку : (На прикладі Слов"янського ДПУ) / С. Омельченко, С. Чуйко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 27-31. – ISSN 0131-6788
910413
  Макарчук В.В. Педагогічний вплив О.Л. Блока на формування Є.В. Спекторського як енциклопедиста права // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7133-95-6
910414
  Харченко Ірина Анатоліївна Педагогічний гумор як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середній школі : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Харченко Ірина Анатоліївна; Київ. держ. пед. ін-тут інозем. мов. – Київ, 1993. – л.
910415
  Харченко І.А. Педагогічний гумор як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середній школі. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Харченко І.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 23л.
910416
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-
Вип. 14. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910417
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910418
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910419
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 17. – 2014. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910420
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 18. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910421
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 19. – 2015. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910422
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 20. – 2016. – 225 с. – Резюме укр., англ. мовами
910423
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 21. – 2016. – 221 с. – Резюме укр., англ. мовами
910424
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 22. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
910425
  Андрусяк І.В. Педагогічний дискурс в системі інституційних дискурсів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 12-16
910426
  Ігнатьєва С. Педагогічний дискурс Євгена Березняка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 50-52
910427
  Сухомлинська О. Педагогічний дискурс ХIХ ст. - диференціація й інтеграція ідей // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 36-41
910428
  Михаськова М.А. Педагогічний досвід вчителя музики: проблема визначення // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 72-78. – ISSN 2413-5402
910429
  Василенко В.А. Педагогічний зміст творчої спадщини Володимира Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
910430
  Сухомлинська О.В. Педагогічний ідеал крізь призму теорій моралі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор анализирует место педагогического идеала в структуре морального сознания, развитие концепции морали в советский период и в наше время и предлагает свое понимание духовности как педагогического идеала.
910431
  Сейдаметова З. Педагогічний інструментарій CS-освіти: освітній стандарт CSCC 2013, закон Астрахана, залучення до викладання студентів та аспірантів / З. Сейдаметова, В. Темненко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366


  Представлено педагогічний інструментарій, що забезпечує високу якість підготовки фахівців у сфері Computer Science (CS) в американських університетах.
910432
  Коеноваленко Ю. Педагогічний інструментарій яким неодмінно має володіти сучасний викладач вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 6
910433
  Міхно О. Педагогічний календар. Серпень - 2017 // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 8 (245). – С. 26-28


  125 років від дня народження Осипа Гермайзе (1892-1958), українського історика, педагога, громадсько-політичного діяча; 125 років від дня народження Сави Чавдарова (1892-1962), українського вченого, педагога, директора Науково-дослідного інституту ...
910434
  Міхно О. Педагогічний календар: січен-лютий 2017 // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 7


  У Педагогічному музеї України відбулося відкриття виставки "Педагогічний календар: січень-лютий 2017". Виставка присвячена вшануванню пам"яті цьогорічних зимових ювілярів - учених, педагогів, освітніх та громадських діячів, які зробили вагомий внесок у ...
910435
  Кузьменко Н. Педагогічний контекст "Спогадів І.П. Львова про П.Г. Тичину" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-47. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Вивчено ступінь дослідженості проблеми у науково-педагогічній літературі. Визначено актуальність дослідження в сучасних умовах реформування освітньої системи України. Досліджено основні етапи науково-педагогічної діяльності Івана Петровича Львова. ...
910436
  Климчук А.О. Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 35-36
910437
  Шубіна Л.Ю. Педагогічний контроль якості в системі дистанційного навчання / Л.Ю. Шубіна, М.А. Кучеренко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 68-69
910438
  Ушій С. Педагогічний концепт у соціально-філософському дискурсі М.П. Драгоманова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66.
910439
  Сурмяк Ю.Р. Педагогічний коучинг у підготовці студентів-психологів / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 187-197. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
910440
  Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 29-36


  У статті обгрунтовано педагогічний кочинг як інноваційну технологію науково-методичного супроводу, яка сприяє підвищенню якості підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, формуванню у них педагогічної ...
910441
  Тадеєв В. Педагогічний ліцей фізико-математичного профілю Тернопільського педагогічного інституту // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
910442
  Піддубна О.М. Педагогічний малюнок як основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у процесі вивчення предметів "Малюнок" і "Живопис" // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 92-95. – ISSN 2413-5402
910443
  Безручко О.В. Педагогічний метод О.П. Довженка / Олександр Безручко; Мін-во культури і туризму України; Київський нац. ун-т театру, кіно, телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; НАНУ; Ін-т мистецтвознавста, фольклористики та етнол. ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Глобус-Пресс, 2008. – 208с. : фотоіл. – Книгу видано за сприяння Нац. кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка. – ISBN 966-8300-18-1
910444
  Галайба В. Педагогічний музей // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 3. – С.40 : Фото. – ISSN 0130-5212


  Про педагогічний музей який знаходиться у Будинку вчителя, заснован на кошти М.А. Терещенка
910445
  Малюга В. Педагогічний музей України: шлях тановлення і розвитку ( ХХ - початок ХХ1 ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С.74-78. – ISSN 0131-6788
910446
  Міхно О. Педагогічний портрет Євгена Гребінки (до 200-річчя від дня народження письменника, педагога, видавця) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 58-63


  У статті визначено передумови формування педагогічного таланту Євгена Гребінки, висвітлено викладацьку діяльність письменника в Перербукрзі і втілення його педагогічних поглядів у художніх творах
910447
  Франчук Т.Й. Педагогічний потенціал афоризмів Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 234-240. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
910448
  Шумейко З. Педагогічний потенціал загадок зі збірки Матвія Номиса "Українські приказки, прислів"я і таке інше" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 497-508
910449
  Калаур С.М. Педагогічний потенціал загальнонаукових принципів, покладених в основу системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв"язання конфліктів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 89-92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
910450
  Шеремет М. Педагогічний потенціал історичної дисципліни в творчому розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів: інтегративний підхід // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 40-44
910451
  Топчій О.В. Педагогічний потенціал професійної діяльності працівників прокуратури // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 234-242
910452
  Прокопенко Л.І. Педагогічний потенціал творчої спадщини Лесі Українки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 4. – C. 27-34. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
910453
  Крисоватий А. Педагогічний потенціал творчої спадщини Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 7-11. – ISSN 1810-2131
910454
   Педагогічний пошук. – К, 1988. – 495с.
910455
  Вархолик Г.В. Педагогічний пошук в процесі екологічної освіти в Японії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 45-47. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
910456
  Ткачова Н.О. Педагогічний практикум : Навчальний посібник / Н.О. Ткачова, С.І. Ткачов; Народна Українська академія. – Харків, 2002. – 96 с. – ISBN 966-7557-42-1
910457
  Зварич І. Педагогічний принцип доброзичливості в процесі оцінювання знань студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 153-156
910458
  Зварич І. Педагогічний принцип доброзичливості в процесі оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-75. – ISSN 0131-6788
910459
  Лотюк Ю.Г. Педагогічний програмний засіб Lotos підтримки навчання планіметрії / Ю.Г. Лотюк, О.М. Черкун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 193-197. – (Серія : Педагогічні науки)
910460
  Морозов В.В. Педагогічний процес як предмет педагогічного дискурсу: проблема інноваційного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 165-173
910461
  Морозов В. Педагогічний процес як просвітництво і дослідницька діяльність // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-41. – ISSN 2078-1016


  Аналізується історична генеза взаємодії (поєднання) просвітництва і наукової діяльності, значення цієї взаємодії для сучасного освітньо-виховного процесу. Зазначається, що педагогічний процес є повноцінним, коли містить і виховний (просвітництво), і ...
910462
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
910463
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
910464
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
910465
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
910466
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
910467
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
910468
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910469
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910470
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Видавниче підприємство "Едельвейс", 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910471
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910472
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910473
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910474
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910475
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910476
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1/2. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910477
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3/4, (48/49). – 2015. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910478
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5/6. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910479
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 : Психологія. – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910480
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2 : Педагогіка. – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910481
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 : Психологія. – 2016. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910482
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4 : Педагогіка. – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910483
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 (56) : Психологія. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910484
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2 (57) : Педагогіка. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910485
  Богуславський М.В. Педагогічний світогляд О.І.Герцена. До 200-річчя від дня народження // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 30-34
910486
   Педагогічний словник. – Київ : Педагогічна думка, 2001. – 516с.
910487
  Ковровський І.Г. Педагогічний та правовий аспекти визначення поняття "світська освіта" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 228-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються історичний, юридичний, організаційно-педагогічний та освітньо-релігійний аспекти визначення поняття "світська освіта", а також дається формулювання вказаного поняття на основі освітнього законодавства України.
910488
  Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І.О. Синиця. – Київ : Радянська школа, 1981. – 319 с.
910489
  Синиця І.О. Педагогічний такт у вихованні дітей в сім"ї / І.О. Синиця. – Київ, 1956. – 36с.
910490
  Стражник Н. Педагогічний талант Олени Пчілки. Журнал "Молода Україна" як зразок для сучасного дитяча видання // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 9-13
910491
  Білюк О.Г. Педагогічний тренінг у навчально-виховному процесі університету // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 92-96. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.43 (98)). – ISSN 2078-2128
910492
  Антоненко В.Д. Педагогічний університет для вчителів / В.Д. Антоненко, В.Г. Зарівняк. – Київ, 1963. – 28с.
910493
   Педагогічний центр в глибинці / прес-центр УДПУ імені Павла Тичини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 4


  Уманському державному педагогічному університету в 2015 р. виповнилося 85 років із часу його заснування.
910494
  Остапенко Н.Ф. Педагогічний часопис "Світло" (1910-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізується досвід видання журналу "Світло", його роль у підтримці національної школи.
910495
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-
№ 1. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910496
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-
№ 1 (2). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910497
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-. – ISSN 2415-8143
№ 2 (3). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910498
  Головко Н.І. Педагогічний шлях М. Костомарова // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 52-57. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено педагогічну діяльність М. Костомарова. У змісті його наукових, фольклорних і художніх творів велику увагу приділено проблемам української освіти, що дає змогу простежити його погляди на навчання та виховання.
910499
  Нагорнюк Л. Педагогічні аспекти використання друкованих медіа у формуванні іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 126-132. – ISSN 2077-1827
910500
  Ломакович В.Я. Педагогічні аспекти еколого-естетичної освіти в сучасній Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-123. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто проблеми еколого-естетичної освіти у сучасній Німеччині. Зроблено акцент на необхідності формування екологічної культури шляхом вивчення природоохоронних традиційних різних народів і насамперед німецького.
910501
   Педагогічні аспекти інтенсивної підготовки обслуг командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання / А.А. Каленський, О.С. Автушенко, В.К. Шваб, Ю.Г. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 210-215


  Стаття присвячена педагогічним аспектам інтенсивної підготовки обслуг радіоелектронної техніки і командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання. Статья посвящена педагогическим аспектам интенсивной подготовки расчетов радиоэлектронной ...
910502
  Слободяник О.В. Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 303-306. – (Серія : Педагогічні науки)
910503
  Міршук О.Є. Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 88-94. – ISSN 2074-8922
910504
  Овчаров С. Педагогічні аспекти проектування навчальних програмних засобів / С. Овчаров // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.73-80. – (Педагогічні науки)
910505
  Гапонова В.М. Педагогічні аспекти розвитку вмінь розв"язування проблемних ситуацій / В.М. Гапонова, М.Г. Карпушина // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 59-64
910506
  Сафін О.Д. Педагогічні аспекти формування військово-спеціальних умінь з фізичної культури у студентської молоді / О.Д. Сафін, Ю.А. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-113. – Бібліогр.: С. 113. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  На тлі ситуації, що склалася у країні у сфері фізичної культури та спорту, на основі аналізу рівня розвитку фізичних якостей сучасної молоді автор розглядає педагогічні аспекти формування військово-спеціальних умінь з фізичної культури у студентів ...
910507
  Кручек В.А. Педагогічні аспекти формування комунікаивних вмінь студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С213-219
910508
  Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки України : (друга половина XIX- 20-ті роки XX ст.) / П.І. Рогова ; АПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 270 с. – ISBN 978-966-529-210-4
910509
  Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / Алла Богуш; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-8407-89-5
910510
  Попович Олена Вікторівна Педагогічні впровадження модульно-тьюторської технології навчання : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Попович Олена Вікторівна; КУ. – Київ, 2001. – 278л. – Бібліогр.:л.274-278
910511
  Рахімова Ф.У. Педагогічні думки в творчості Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 204-205. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910512
  Марушкевич А.А. Педагогічні завдання до теми 4 [Забезпечення функціонування та контролю діяльності вищого навчального закладу] / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 126-129. – ISBN 978-966-439-865-4


  "...Висловити оціночні судження щодо напрямку формування інноваційної культури педпгогів, який розвивається в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
910513
  Рижило Є.М. Педагогічні задачі / Є.М. Рижило, Г.Г. Чернов. – Київ, 1968. – 148с.
910514
   Педагогічні задачі і завдання для батьків.. – Київ, 1989. – 187с.
910515
  Боєва Т.І. Педагогічні заклади Донбасу наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціальний аспект // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 978-966-581-930-1
910516
  Кудря М.М. Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації : автореф. дис. ... канд. пед. нук : 13.00.01 / Кудря Микола Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
910517
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : монографія / І.М. Зварич. – Київ : Фенікс, 2008. – 210с. – ISBN 978-966-651-580-6
910518
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Зварич І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л. 230 - 257. – Бібліогр.: л. 208 - 229
910519
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Зварич І.М.; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 21 назв.
910520
  Шарко В.В. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шарко Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
910521
  Погорєлова Тетяна Педагогічні засади професійного розвитку особистості майбутнього прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 41-47


  Розглядається проблема профенсійного розвитку особистості майбутнього прокурора під час магістерскої підготовки .Автор уточнює структуру, зміст та методи системи професійного становлення майбутніх прокурорських працівників. На підставі проведеного ...
910522
  Нагірний Р. Педагогічні засади розвитку творчих особистостей аматорів дитячих театральних студій // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.61-67. – ISSN 0131-6788
910523
  Янішевська З.В. Педагогічні засади та практика сімейного виховання в сучасній Іспанії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук : спец. 13.00.01- Загальна педагогіка та історія педагогіки / Янішевська З. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
910524
  Янішевська З.В. Педагогічні засади та практика сімейного виховання в сучасній Іспанії : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Янішевська З.В.; Київський націон. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки: л.217-246. – Бібліогр.: л.195-216
910525
  Скрипка О. Педагогічні заслуги Б. Гнєденка в історії розвитку наукової школи теорії ймовірностей та математичної статистики // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 247-252. – ISBN 978-617-640-146-9
910526
  Андрущенко Н.О. Педагогічні здібності - основа професійної майстерності педагога / Н.О. Андрущенко, М.Г. Прадівлянний // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 9-13


  Приведено класифікацію якостей викладача та проаналізовано психологічні особливості відносин "викладач-студент".
910527
  Мацько В. Педагогічні ідеї Анатолія Погрібного в системі розбудови національної освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 137-142. – ISSN 2309-9127


  Про національні педагогічні ідеї професора Університету А. Г. Погрібного як гуманістичні.
910528
  Слюсаренко А.О. Педагогічні ідеї Антона Семеновича Макаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 233-235. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910529
  Веркалець М.М. Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка / М.М. Веркалець. – Київ, 1990. – 48с.
910530
  Лещенко М. Педагогічні ідеї Володимира Вернадського в контексті модернізації сучасної вищої школи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 109-115.
910531
  Ткаченко Л.І. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди : навчальна програма спецкурсу для студентів педагогічних спец. / Ткаченко Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т екології економіки і права ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : ТОВ "Інформаційні системи", 2011. – 24 с. : табл.
910532
  Кислашко О. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди в українській духовності // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 42-45
910533
   Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди : Збірник статей. – Київ : Вища школа, 1972. – 246с.
910534
   Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.. – К, 1972. – 246с.
910535
  Антонюк Т. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 148-153.
910536
  Маслюк Н.В. Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 154-156. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910537
  Маковська Г.Я. Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині Косачів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маковська Г. Я.; КУ. – К., 1996. – 28л.
910538
  Маковскька Галина Яківна Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині Косачів : Дис... канд.педагог.наук: 13.00.01 / Маковскька Галина Якывна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 158 л. – Бібліогр.:л.159-190
910539
  Кучеренко Н.Я. Педагогічні ідеї Івана Семеновича Нечуя-Левицького // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 38-39
910540
  Смаль В.З. Педагогічні ідеї Івана Франка. / В.З. Смаль. – К., 1966. – 187с.
910541
   Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського.. – К, 1974. – 339с.
910542
  Троцька І.Л. Педагогічні ідеї Лесі Українки в ліриці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-66. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Робиться спроба розкрити суть лірики Лесі Українки, спрямованої на виховання дітей. Дається характеристика віршів, статей, присвячених цій темі, а також визначаються позитивні риси та вплив її творів на формування особистості дитини.
910543
  Окорков В.С. Педагогічні ідеї М. М. Коцюбинського / В.С. Окорков. – Київ : Радянська школа, 1969. – 96 с.
910544
  Павко А.І. Педагогічні ідеї М.І. Пирогова в контексті модернізації освіти в Україні / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-29. – ISSN 0868-8117
910545
  Мішіна А.С. Педагогічні ідеї народності К.Д. Ушинського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 164-165. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910546
  Коваленко Т. Педагогічні ідеї О. Духновича // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 230-235. – ISBN 978-617-640-146-9
910547
  Вощенко О. Педагогічні ідеї О. Міщенко та її внесок у розвиток освітньої галузі України // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 199-203. – ISBN 978-617-640-146-9
910548
  Балаховська Ю. Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної думки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 7-11
910549
  Кондратьєва Д. Педагогічні ідеї Пантелеймона Куліша як чинник формування національної ідеї // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 441-445. – ISBN 978-966-493-651-1
910550
  Черненко В.О. Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 136-140. – ISSN 2045-146X
910551
  Артюх М.С. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті підготовки сучасного керівника навчального закладу // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 26-33. – ISBN 978-966-7496-76-0
910552
  Біла С. Педагогічні ідеї та надбання історико-етнографічної спадщини Якова Новицького // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 135-137
910553
  Чавдаров С.Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченко / С.Х. Чавдаров. – К, 1953. – 208с.
910554
  Яворська С. Педагогічні ідеї у працях видатних діячів літератури, освіти і науки у діалозі з сучасністю // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (130). – С. 9-13
910555
  Мітюров Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні / Б.Н. Мітюров. – Київ, 1971. – 108с.
910556
  Лопушинський І.П. Педагогічні ідеї Яра Славутича / І.П. Лопушинський. – Київ, 2004. – 39с. – ISBN 966-7551-98-15
910557
  Прокоф"єв Л.Б. Педагогічні інновації у вищій школі України в XIX столітті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 3-8. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто розвиток інноваційних педагогічних тенденцій у вітчизняній вищій школі у ХІХ ст. на прикладі діяльності Харківського, Київського і Новоросійського університетів. Встановлено, що діяльність цих університетів була регламентована відповідними ...
910558
   Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи = Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives = Педагогические инновации: идеи, реалии, перспективы : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
Вип. 1 (12). – 2014. – 181 с. – Резюме англ., рос. мовами
910559
  Кліцаков І.О. Педагогічні кадри України (1917-1937) / І.О. Кліцаков; Мін.освіти України.Горлівський держ.пед.ін-т іноземн.мов. – Донецьк : Юго-Восток, 1997. – 310с. – ISBN 966-7239-08-х
910560
  Ільєнко О.Л. Педагогічні компоненти науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 155-163. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
910561
  Лещенко Е.В. Педагогічні курси і з"їзди як форма поширення громадсько-педагогічного досвіду М.О. Корфа (до 180-річчя від дня народження М.О. Корфа) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 15-22. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
910562
  Неживий О. Педагогічні мотиви в художній прозі Григора Тютюнника // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 317-324. – ISBN 966-7773-70-1
910563
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 1. – 2009. – мова рез. рос., англ.
910564
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2009. – мова рез.рос., англ.
910565
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 1. – 2010. – мова рез.рос., англ.
910566
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами.
910567
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
910568
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
910569
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 3 (56). – 2012. – 141 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
910570
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 54. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
910571
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 55. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
910572
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 1 (57). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910573
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 2 (58). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910574
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 3 (59). – 2013. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
910575
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 60. – 2014. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
910576
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 61/62. – 2014. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
910577
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 63. – 2015. – 156 с. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
910578
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 64. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910579
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 65. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910580
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 66/67. – 2016. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910581
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 68. – 2017. – 198 с. – Резюме укр., англ. мовами
910582
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (38). – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910583
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 6 (40). – 2014. – 466 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910584
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (41). – 2014. – 405 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910585
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (42). – 2014. – 398 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910586
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (43). – 2014. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910587
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (44). – 2014. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910588
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (45). – 2015. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910589
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (46). – 2015. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910590
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (47). – 2015. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910591
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (48). – 2015. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910592
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (49). – 2015. – 483 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910593
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 6 (50). – 2015. – 486 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910594
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (51). – 2015. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910595
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (53). – 2015. – 466 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910596
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (54). – 2015. – 387 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910597
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (55). – 2016. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910598
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (56). – 2016. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910599
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (57). – 2016. – 538 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910600
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (58). – 2016. – 484 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910601
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (59). – 2016. – 467 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910602
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (62). – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910603
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (63). – 2016. – 281 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910604
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (64). – 2016. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910605
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (65). – 2017. – 297 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910606
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (66). – 2017. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910607
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (67). – 2017. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910608
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (68). – 2017. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910609
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (69). – 2017. – 349 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
910610
  Будугай О. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з"їздів в Україні у XIX ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
910611
  Шашло Т.М. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання в загальноосвітній школі. : Дис... доктор пед.наук: / Шашло Т.М.; КДУ. – К., 1971. – 532л. – Бібліогр.:л.I-XXXV
910612
  Ярошенко Ольга Григорівна Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії) : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.01, 13.00.02 / Ярошенко Ольга Григорівна; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 33л.
910613
  Іванченко А.В. Педагогічні основи науково-атеїстичного вихвання / А.В. Іванченко. – Київ, 1976. – 47с.
910614
  Репко І.П. Педагогічні основи національно-патріотичного виховання студентської молоді // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 228-237. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
910615
  Дрижак Віктор Володимирович Педагогічні основи підготовки старшокласників до підприємницької діяльності : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Дрижак Віктор Володимирович; Український держ. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 23л.
910616
  Зеленов Є. Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 62-78. – ISSN 1682-2366
910617
  Цимбалюк І.М. Педагогічні основи системи підвищення кваліфікації керівних кадрів професійної освіти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 190-200. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
910618
   Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями : посібник / [С.Г. Кравець та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Інститут ПТО НАПН України ; Поліграфсервіс, 2014. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-8618-47-6
910619
  Донцов А.В. Педагогічні основи формування моральної культури майбутніх учителів : Автореф. дис. ... д-ра педагогічних наук: 13.00.07 / Донцов А.В.; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 3 назви
910620
  Ткач Ю. Педагогічні основи фундаментальної професійної підготовки майбутніх економістів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 277-287. – ISSN 2304-4470
910621
  Чепур О. Педагогічні особливості активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 269-272


  Розглядаються педагогічні особливості активізації пізнавальної діяльності студентів. Оскільки пізнавальний інтерес є невід"ємною частиною навчання і вагомим чинником його успішності, то він допомагає організувати сприятливішу, продуктивнішу ...
910622
  Рябченко Л.О. Педагогічні особливості підвищення ефективності розвитку пізнавальної діяльності майбутніх економістів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 200-203. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
910623
  Бедніна В. Педагогічні особливості підготовки дослідницьких робіт старшокласників для захисту на всеукраїнських та міжнародних конкурсах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 24-27. – ISSN 0131-6788


  В основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти наголошується на важливості розкриття інтелектуального потенціалу нації, що формується в системі неперервної освіти. У зв"язку з цим особливого значення набуває втілення в життя ...
910624
  Фенчак Л.М. Педагогічні особливості розвитку екологічної культури студента в умовах ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 50-54. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів є частиною їх професійної підготовки, а його зміст передбачений новою концепцією розвитку вищої школи. Об’єктивно виникає потреба внесення ефективних змін у зміст і методи підготовки ...
910625
  Щербина О. Педагогічні особливості формування інтелектуальних умінь майбутніх інженерів на заняттях з іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – ISSN 0131-6788
910626
  Лєдєньова О.П. Педагогічні передумови запровадження комп"ютерного навчального курсу з органічної хімії при підготовці інженерів-педагогів // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 65-69
910627
  Грищенко М.В. Педагогічні підходи до естетичного виховання майбутніх фахівців з міжнародних відносин // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 32-32
910628
  Крамущенко Л.В. Педагогічні погляди В.Г.Короленка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 96-100. – ISSN 2045-146X
910629
  Гетьман В.М. Педагогічні погляди Г. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 59-61. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910630
  Кордис Ю.В. Педагогічні погляди Джона Локка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 123-124. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910631
  Мухін М.І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської / М.І. Мухін. – Київ : Вища школа, 1979. – 183 с.
910632
  Шляхова В. Педагогічні погляди Івана Нечуя -Левицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 194-196
910633
  Гудима Н.В. Педагогічні погляди Івана Огієнка в контексті національного рідномовного виховання дітей молодшого шкільного віку // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 189-192. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
910634
  Вишневський О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 7
910635
  Гоштанар І. Педагогічні погляди Й.Ф.Гербарта на проблему співвідношення навчання й виховання у контексті змін сучасної освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 77-80. – ISSN 0131-6788
910636
  Тертичний І.П. Педагогічні погляди М.І. Калініна / І.П. Тертичний. – Київ : Радянська школа, 1957. – 179 с.
910637
  Лавренчук Ю.М. Педагогічні погляди М.І. Пирогова та М.О. Корфа як відображення їх життя та діяльності // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 48-57. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
910638
  Криворучко Л.В. Педагогічні погляди О.В. Духновича // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-129. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
910639
  Уліщенко А.Б. Педагогічні погляди О.К. Дорошкевича в контексті сучасної культурологічної освіти студентів ВНЗ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 75-82
910640
  Коберник І.С. Педагогічні погляди П.Ф. Лесгафта / І.С. Коберник, С.О. Распопова // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 50-51. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
910641
  Довгий С. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка у контексті розвитку освіти. Рекомендаційний бібліографічний список // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 10


  Про створення Порталу - з відображенням життя та творчості Т. Шевченка в наймасштабнішому інформаційному просторі - мережі Інтернет.
910642
   Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка у контексті розвитку освіти. Рекомендаційний бібліографічний список // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 5
910643
  Гальонка О. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка. Проблеми української школи / О. Гальонка, Н. Ланько // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 72-73
910644
  Хайруддінов М. Педагогічні погляди та діяльність І.Гаспринського (До 150-річчя від дня народження) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.49-53.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
910645
  Марушкевич А.А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Л. Сергієнка (1911-1984 рр.) : монографія / А.А. Марушкевич, Н.В. Постоюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 167, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-146. – ISBN 978-617-640-165-0


  У прим. № 1693642 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Н.В. Постоюк
910646
  Кралюк П.М. Педагогічні погляди Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 137-141. – ISSN 1810-2131
910647
  Єрмакова Т.С. Педагогічні погляди Януша Корчака щодо формування здорової особистості // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 8-11. – ISSN 2220-7481
910648
  Кулікова Л. Педагогічні погляди, діяльність Г.-В.-Ф. Гегеля і сучасність // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55
910649
  Мороз Л. Педагогічні принципи вивчення української літератури в навчальних закладах 20-х років ХХ ст. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 100-105
910650
  Безсмолий Є.Б. Педагогічні принципи підготовки магістрів з правознавства до викладацької діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 70-75
910651
  Шевчук О.Б. Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 38-43. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено вперше систему педагогічних принципів, на основі яких треба здійснювати проектування педагогічних технологій навчання, що базуються на експертних навчальних системах. Подано гносеологічне обгрунтуваня вказаної системи принципів.
910652
  Новицька Лариса Педагогічні пріоритети Антоніни Гук : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-9 : Фото
910653
   Педагогічні проблеми виховання неповнолітніх. – Київ : Радянська школа, 1976. – 192 с.
910654
  Алексєєнко Т.С. Педагогічні проблеми молодої сім"ї / Т.С. Алексєєнко. – Київ, 1997. – 114с.
910655
  Фіцула М.М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів / М.М. Фіцула. – К, 1981. – 104с.
910656
  Кобзар Б.С. Педагогічні проблеми розвитку шкіл-інтернатів / Б.С. Кобзар. – К., 1968. – 295с.
910657
  Кашуба-Вольвач Педагогічні програми з Фортеху. Огляд авторських концепцій та їх аналіз // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 191-211. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Київський художній інститут (1924).
910658
  Купенко О.В. Педагогічні проекти : навч. посібник / О.В. Купенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-590-9
910659
  Галів М.Д. Педагогічні рефлексії в історико-педагогічному наративі (на прикладі наукових праць Миколи Лавровського) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 13-16. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
910660
  Моісеєнко-Кравцова Педагогічні роздуми вчителя-словесника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 26-28.
910661
  Прошкін В.В. Педагогічні системи в наукових дослідженнях / В.В. Прошкін, І Прошкіна // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 29-31. – ISSN 2307-9770
910662
  Франко І.Я. Педагогічні статті і висловлювання / І.Я. Франко; Упор. О.Г. Дзеверін; Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1960. – 300с.
910663
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
3. – 1963. – 755с.
910664
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
4. – 1964. – 612с.
910665
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ : Радянська школа
5. – 1964. – 667 с.
910666
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
6. – 1965. – 455с.
910667
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ
7. – 1965. – 690с.
910668
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ
8. – 1965. – 746с.
910669
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
11. – 1966. – 927с.
910670
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
10. – 1967. – 768с.
910671
  Волошин А.І. Педагогічні твори / Августин Волошин ; [ редкол. : О.О. Гаваші, С.В. Варцаба, Ю.В. Герцог та ін. ]. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 576 с. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-039-9
910672
  Чепіль М.М. Педагогічні технології : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 215-222. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-031-8
910673
  Різун В.В. Педагогічні технології в журналістській освіті // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.26-30
910674
  Круглик Лідія Педагогічні технології в методиці вивчення курсу загальної географії = Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 15-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв
910675
  Ситченко А. Педагогічні технології на уроках української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.19-22. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
910676
  Добровольська І.Є. Педагогічні технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 54-57. – (Педагогічні науки)
910677
  Лисюк І.П. Педагогічні технології професійно-творчої підготовки студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 162-166. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються професійно-творча підготовка студентів до майбутньої діяльності та педагогічні технології її реалізації, пов"язані з формуванням творчих якостей особистості за умови особистісно-орієнтованого навчання.
910678
   Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. – Київ, 2001. – 502с. – ISBN 5-8238-0743-0
910679
  Бабинець М. Педагогічні технології у рамках технології концентрованого навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців під час вивчення іноземної мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 7-9
910680
  Зайчук Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 1682-2366
910681
   Педагогічні технології,. – К, 1995. – 253с.
910682
   Педагогічні технології: теорія та практика. – Полтава, 2006. – 230с.
910683
  Малікова Л.Т. Педагогічні умови активізації мовленнєвої діяльності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються основні педагогічні умови розвитку мовленнєвої діяльності іноземних студентів просунутого етапу навчання, характеризується роль викладача в забезпеченні певних умов, що сприяють активізації мотиваційного потенціалу особистості в ...
910684
  Денисенко Н.Ф. Педагогічні умови активізації рухового режиму дітей 5-7 років в дошкішьних закладах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Денисенко Н. Ф.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 25л.
910685
  Романишин А. Педагогічні умови викладання навчальної дисципліни "Морально-психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців" у ВВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 88-95. – ISSN 1682-2366
910686
  Сукнов М. Педагогічні умови використання комп"ютерної технології з метою контролю навчальних досягнень студентів з іноземної мови // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
910687
  Заєць О.Й. Педагогічні умови використання наочності в навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.96-101
910688
  Косик І.М. Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього і старшого віку : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Косик І. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 17л.
910689
  Косик Іван Миколайович Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього шкільного віку : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Косик Іван Миколайович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 157л. – Бібліогр.:л.145-157
910690
  Попович О.В. Педагогічні умови впровадження модульнотьюторської технології навчання (на матер. вивчення філос.-політологічних дисциплін студентами технічних дисциплін студентами техніч. спец.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Попович О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 23л.
910691
  Нікітчина С. Педагогічні умови впровадження результатів міжнародних проектів у підготовку викладачів XXI століття // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 122-132. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
910692
  Стеблюк С.В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стеблюк Світлана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
910693
  Гергель А.Ф. Педагогічні умови ефективності навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гергель А.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
910694
  Гергель А.Ф. Педагогічні умови ефективності навчення іноземних мов на початковому етапі в середній школі : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гергель А.Ф.; Київ. держ. лінгвістичний уні-тет. – К., 1995. – 217л. – Бібліогр.:л.130-139
910695
  Бедевельська М.В. Педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 14-20. – ISSN 2304-4470
910696
  Костюченко Т. Педагогічні умови забезпечення здоров"язбережувальної компетентності в структурі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті висвітлені основні аспекти здоров"язбережувальної компетентності, як необхідної складової в структурі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. Проаналізовані умови, в загалі, та педагогічні умови, зокрема, для успішної реалізації ...
910697
  Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : Монографія / І.В. Мороз; МОНУ; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Освіта України, 2005. – 278 с. – ISBN 966-8847-01-6
910698
  Безносюк О О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчально-методичний посібник / Безносюк О.О., Прохоров О.А., Уліч В.Л. ; за заг. ред. Балабіна В.В. ; Військовий ін-т КНУТШ. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Інфодрук, 2008. – 228 с. : табл.
910699
  Спірідонова В.О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
910700
  Шевченко О. Педагогічні умови застосування кейс-методу під час вивчення гуманітарних дисциплін у ВТНЗ // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 28-31.
910701
  Ямковий О.Ю. Педагогічні умови застосування технології тестового контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ямковий Олександр Юрійович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
910702
  Грицай Н.Б. Педагогічні умови інноваційної методичної підготовки майбутніх учителів біології // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 69-76. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780


  Виокремлено педагогічні умови інноваційної методичної підготовки майбутніх учителів біології: формування позитивної мотивації до виконання методичної діяльності; проектування змісту методичної підготовки на основі контекстного підходу; розроблення ...
910703
  Дуднік Н.Ю. Педагогічні умови навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання / Н.Ю. Дуднік, В.Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 238-241
910704
  Уваркіна О.В. Педагогічні умови оптимизації та підвищення ефективності культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання / О.В. Уваркіна, С.І. Дичковський // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-26.
910705
  Потапова Н.І. Педагогічні умови оптимізації підготовки майбутнього вчителя до виховної діяльності в початковій школі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 36-43
910706
  Уваркіна Олена Василівна Педагогічні умови оптимізації та підвищення ефективності культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання / Уваркіна Олена Василівна, Дичковський Степан Іванович // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье анализируется экспериментальная работа высших учебных заведений, направленная на культурологическую подготовку будущих инженеров, осуществляемую с помощью дистанционного обучения.
910707
  Зонь В.В. Педагогічні умови організації виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-103. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови і методи організації процесу виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів. Проаналізовано різноманітні підходи до розуміння понять "воля" та "вольові якості".
910708
  Латишева Н. Педагогічні умови організації навчального процесу з іноземної мови в Національній академії СБ України / Н. Латишева, Г. Алексюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 55-61. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
910709
  Симоненко Т. Педагогічні умови організації науково-дослідницької роботи студентів-філологів у ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 37-39.
910710
  Орел Л.О. Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Орел Лілія Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
910711
  Шемет Л.В. Педагогічні умови освоєння фольклору дітьми у групових формах дозвільної діяльності : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Шемет Л. В.; Київ. держ ін-т культ. – К., 1995. – 28л.
910712
  Волкова Н.І. Педагогічні умови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 21-27. – ISSN 2078-1687
910713
  Щербина І.Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до здоров"язберігаючого навчання учнів у загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Щербина Ілона Юріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
910714
  Федоров М.П. Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоров М.П.; Луганський держ. пед. ун-т ім Т.Шевченка. – Луганськ, 2000. – 19л.
910715
  Попадич О.О. Педагогічні умови правового виховання майбутніх фахівців комп"ютерної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Попадич Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
910716
  Пелех Ю.В. Педагогічні умови проектування технології ціннісно-смислової готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 6-10
910717
  Кубрак С.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубрак Сніжана Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
910718
  Белан Т.Г. Педагогічні умови професійної адаптації молодих учителів технологій до педагогічної діяльності // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 39-42. – (Серія : Педагогічні науки)
910719
  Куценко Т.В. Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Куценко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
910720
  Мадзігон В. Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю з основ маркетінгу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 22-26. – ISSN 2308-4634
910721
  Малик Г.Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малик Г.Д. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
910722
  Плавуцька О.П. Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Плавуцька О.П. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
910723
  Радієвська А.А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів молодших класів у ліцеї мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Радієвська Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
910724
  Шемчук В.А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шемчук Вадим Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т професійно-технічної освіти. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
910725
  Субочева О. Педагогічні умови саморозвитку особистості студента // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 218-221
910726
  Тодосійчук В.Л. Педагогічні умови систематизації економічних знань студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Статтю присвячено актуальній та недостатньо вивченій у вищіх навчальних закладах освіти проблемі систематизації економічних знань студентів. Проведено експеримент із застосуванням таких методів: 1) проблемного викладу матеріалу; 2) частково-пошукового; ...
910727
  Іванов В.М. Педагогічні умови соціалізаціх міських старшокласників : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Іванов В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
910728
  Пінчук Лариса Миколаївна Педагогічні умови співробітництва в процесі соціальної взаємодії учнів середнього шкільного віку : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Пінчук Лариса Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
910729
  Татьянченко Олена Олександрівна Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Татьянченко Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
910730
  Татьянченко Олена Олександрівна Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Татьянченко Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
910731
  Іонова І.М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
910732
  Ткачук С. Педагогічні умови трудового виховання старшокласників на традиціях і звичаях українського народу // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.122-131. – (Педагогічні науки)
910733
  Гайдаржі Василь Федорович Педагогічні умови удосконелення діяльності клубних установ з професійної орієнтації старшокласників сільських шків : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Гайдаржі Василь Федорович; Кіїв. держ. ін-тут культури. – К., 1995. – 24л.
910734
  Ху Жунсі Педагогічні умови формування адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 105-110. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
910735
  Черкун І.А. Педагогічні умови формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 16-21. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті обговорюються педагогічні умови формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки. Наголошується на використанні активних методів навчальної діяльності.
910736
  Міненок А. Педагогічні умови формування готовності до науково-дослідної діяльності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за напрямом підготовки "початкова освіта" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 2. – С. 124-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
910737
  Сатановська Л. Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-72. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розкрито аспекти формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з УНЗ; уточнено зміст понять "професійний саморозвиток", "готовність до професійного саморозвтку". Професійний саморозвиток розглянуто як шлях самоаналізу, ...
910738
  Никорак Я. Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 98-102. – ISSN 1994-4845
910739
  Коломієць А.М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання особистісно зорієнтованих технологій навчання / Алла Миколаївна Коломієць, Ірина Олегівна Мазайкіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 53-59. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті проаналізовано методологічні засади організації вищої педагогічної освіти, суть і результативність методологічних підходів до вивчення іноземних мов, основні характеристики особистісно орієнтованого навчання. Обґрунтовано принципи, педагогічні ...
910740
  Цун Чжоу Педагогічні умови формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 390-394. – ISSN 2312-5993


  Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.
910741
  Москалюк Н.В. Педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів майбутніх учителів у процесі вивчення біологічних дисциплін // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 111-115. – ISSN 2413-1571
910742
  Прохорчук О.М. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 207-216. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
910743
  Лисак О.Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю як перспективний напрям розвитку професійної освіти // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 49-54. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  Європейська мобільність майбутніх фахівців економічного профілю є інтегрованою рисою характеру, яка визначає готовність студента-економіста до участі у програмах академічного обміну. Використовуючи дані проведеного дослідження було визначено ...
910744
  Кондратюк А.Л. Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 161-166


  Педагогічними умовами, що забезпечують ефективність функціонування системи формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів немовних спеціальностей, є: розвиток позитивної мотиваційної сфери особистості ...
910745
  Дарійчук Л.П. Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Дарійчук Л. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 289л. – Бібліогр.: С.258-287
910746
  Дарійчук Леся Петрівна Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : Дис... кандид. педагогічнихнаук: 13.00.01 / Дарійчук Леся Петрівна;. – К., 1999. – 187л. – Бібліогр.:л.157-168
910747
  Дарійчук Леся Петрівна Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дарійчук Леся Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
910748
  Теличко Н.В. Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці вчителя іноземної мови / Н.В. Теличко, А.О. Брегвадзе // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 109-115. – ISSN 2311-8164


  Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови потребує спеціальної організації навчального процесу у вищій школі.
910749
  Галацин К. Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженеоно-технічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 25-31. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
910750
  Кучерявий А. Педагогічні умови формування культури навчальної діяльності студента вищого навчального закладу як риси особистості // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 31-34
910751
  Яновська Л.Г. Педагогічні умови формування методичної компетентності у майбутніх магістрів істориків // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 86-90. – (Педагогічні науки ; № 3 (116)). – ISSN 2414-5076
910752
  Лігоцький Анатолій Олексійович Педагогічні умови формування переліку спеціальностей (з досвіду реформування вищої освіти в Україні) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лігоцький Анатолій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
910753
  Лігоцький А.О. Педагогічні умови формування переліку спеціальностей. : Дис... Канд. пед. наук.: / Лігоцький А.О.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1994. – 229л. – Бібліогр.:л.214-229
910754
  Ковнір Олена Іванівна Педагогічні умови формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У своїй статті ми зупинилися на низці основних, на нашу думку, педагогічних умов, необхідних для формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України в процесі навчання. Проте, самі по собі вищеназвані умови не виникають, ...
910755
  Бабенко Любов Володимирівна Педагогічні умови формування почуття милосердя в учнів профтехучилища : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Бабенко Любов Володимирівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1993. – 20л.
910756
  Слюта А.М. Педагогічні умови формування професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики для застосування їх у майбутній діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 117-121. – ISSN 2304-4470
910757
  Лузай О.Є. Педагогічні умови формування професійно-творчої компетентності // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 8-10
910758
  Емре Еджиєс Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 321-325. – ISSN 2312-5993


  Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.
910759
  Атаманська К.І. Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 196-202. – ISSN 2312-5993
910760
  Воскобойніков С.О. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Воскобойніков Сергій Олегович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
910761
  Гордєєва О. Педагогічні умови формування професійної кваліфікації майстерності майбутнього педагога-балетмейстера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 260-267. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто проблему набуття студентами професійної майстерності у процесі навчання у ВНЗ, окреслені основні чинники формування професійної майстерності й визначені необхідні умови професійної майстерності педагога-балетмейстера.
910762
  Свідовська В.А. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 361–366. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
910763
  Райко В.В. Педагогічні умови формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності / В.В. Райко, І.М. Почекалін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 332-336
910764
  Райко В.В. Педагогічні умови формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності / В.В. Райко, І.М. Почекалін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 289-293
910765
  Сидорчук Н.Л. Педагогічні умови формування рефлексивної культури у фаховій підготовці майбутніх інженерів-будівельників / Наталія Леонідівна Сидорчук // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 105-109. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті обґрунтовано педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки: наступність і поетапність формування рефлексивної культури у ході фахової підготовки студентів, що забезпечує ...
910766
  Каніболоцька Л.В. Педагогічні умови формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 101-106. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  Охарактеризовано методи і форми, які є ефективними під час упровадження педагогічних умов риторичної компетентності.
910767
  Огренич Надія Миколаївна Педагогічні умови формування соціальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.05 / Огренич Надія Миколаївна; Миколаївський держ. педагог. ін-т. – Миколаїв, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.151-164
910768
  Кушнір В. Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 17-22. – ISSN 0131-6788
910769
  Горчинський С.В. Педагогічні умови формування творчої самостійності у студентів педагогічних університетів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 193-196. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається комплекс педагогічних умов, що сприяють ефективності процесу формування творчої самостійності студентів педагогічних університетів. У процесуальному аспекті розглядаються педагогічно комфортне середовище, включенність студентів у ...
910770
  Вакуленко В.М. Педагогічні умови формування у старшокласників професійно значущих якостей майбутнього вчителя. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Вакуленко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
910771
  Ломакович В.Я. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 250-253
910772
  Безносюк О.О. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості / О.О. Безносюк, О.А. Прохоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 212-215


  У статті йдеться про кмови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
910773
  Возняк А.Б. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 284-287


  У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
910774
  Возняк А.Б. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 121-125


  У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
910775
  Кинева Л.С. Педагогічні умови формування цінностей ненасилля у студентів в університетському освітньо-виховному просторі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 118-123. – (Педагогіка ; № 2)
910776
  Огренич Н.М. Педагогічні умови формування, соцальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Огренич Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 22л.
910777
  Гавеля Оксана Миколаївна Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованної учнівської молоді у позанавчальний час : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Гавеля Оксана Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 25л.
910778
  Хриков Є.М. Педагогічні умови як складова наукових знань // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 11-15


  Стаття присвячена з"ясуванню сутності педагогічних умов, аналізу засобів їх виокремлення та місця у наукових дослідженнях.
910779
   Педагогічні читання з історіі та Консттуції.. – К, 1954. – 116с.
910780
   Педагогічно-меморіальний музей А.С.Макаренка.. – Х, 1973. – 35с.
910781
  Литвиненко М.А. Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського / М.А. Литвиненко. – К., 1979. – 36 с.
910782
  Дутчак В. Педагогічно-методичні пріоритети в бандурному мистецтві українського зарубіжжя // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 91-97
910783
  Резніченко І.Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Резніченко Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
910784
  Журавльов С.А. Педагогічно-просвітницька діяльність Сергія Федоровича Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 17-26. – ISBN 978-966-353-435-0
910785
  Мацейків Т. Педагогічно-просвітницька діяльність Тадея Рильського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.36-38. – ISSN 0130-5263
910786
  Животенко-Піанків Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка / А. Животенко-Піанків. – Київ : Просвіта, 1999. – 176с. – ISBN 966-7551-05-9
910787
   Педагогічну психологію -- в школу.. – Львів, 1967. – 196с.
910788
  Козловский Б.Г. Педагогу - журналистские навыки : Опыт подготовки журналистов-общественников в педагогическом вузе / Б.Г. Козловский; Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков: Кафедра журналистики фак-та общественных профессий. – Иркутск : Вост.Сиб.кн.изд-во, 1966. – 180с.
910789
  Астапов В.М. Педагогу о психическом здоровье учащихся / В.М. Астапов. – Москва, 1991. – 39с.
910790
  Бируля А.А. Педварительное сообщение о млекопитающих из "кухонных отбросов" стоянки каменного века на Вехоленской горе близ Иркутска / А.А. Бируля, 1929. – 91-93с.
910791
  Димитрова В.А. Педегогическое руководство самостоятельной учебной работой учащихся в школах продленного для Народной Республики Болгарии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димитрова В.А.; Науч-исслед.ин-т.общей пед.АПН СССР. – М, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
910792
  Бендерський Б. Педегогічні погляди М.Г. Чернишевського / Б. Бендерський. – К., 1939. – 51с.
910793
   Педесет години на македонската наука за jазикот : Прилози од научниот собир одржан од 30 ноември до 2 декември 1995 во Скопjе. – Skopje, 1997. – 362 с. – ISBN 9989649375
910794
  Лещенко Г.А. Педжент "Триумф золота" Е. Манді крізь призму інтерпретаційного перекладу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 221-228. – (Філологічні науки ; № 1)
910795
  Чечет В.В. Педогогика для всех / В.В. Чечет. – Минск, 1984. – 191 с.
910796
  Багаліка Т.М. Педогогічні умови розвитку мотивації до навчання в системі безперервної професійної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 7-11
910797
  Болотнікова І.В. Педологія і психологія в Україні: єдність витоків становлення // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.151-158. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
910798
  Сухорада А.В. Педомагнетизм - нова галузь геофізики : геофізика / А.В. Сухорада, А.М. Жадан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Наводиться огляд результатів досліджень магнітних властивостей грунтів, що проводились у світі, за майже піввікову історію їх еволюції.
910799
  Меньшов О. Педомагнітні дослідження мегаполісів України (перші результати) / О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-43. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основи концепції урбогеофізичних досліджень. Представлено перші результати педомагнітних досліджень мегаполісів на прикладі Києва та Донецька. The foundations of the conception of the urban geophysical investigations are considered. The ...
910800
  Кофман А. Педрарис Давила - злодей, хранимый ангелом // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 17-24. – ISSN 1812-867Х


  Із історії Іспанії ХVI ст.
910801
  Купрієнко С. Педро Куберо Себастьян: перша навколосвітня подорож у східному напрямку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Здійснено аналіз книги "Паломництво світом", написаною мандрівником-паломником Педро Куберо Себастьяном в 1682 р. Виокремлено основні маршрути його подорожі, встановлено її датування та висунуто гіпотезу про штучний характер маршруту, зображеного в ...
910802
  Калитеевская И.М. Педро Лопес де Айяла // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 128-137. – ISSN 0042-8779
910803
  Короткий В.А. Педру ІІ д"Алькантра / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 138-139. – ISBN 966-06-0393-2
910804
  Курдюмова Т.Ф. Пейзаж - средство эстетического воспитания : (на уроках литературы) / Курдюмова Т.Ф. – Москва : Просвещение, 1965. – 157 с. – Библиогр.: с. 154-156
910805
  Стасевич В.Н. Пейзаж / В.Н. Стасевич. – М, 1978. – 159с.
910806
   Пейзаж [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
910807
  Володина К.С. Пейзаж Александра Иванова : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Володина К.С.; Ин-т истории искусств Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
910808
  Яворская Н.В. Пейзаж Барбизонской школы. / Н.В. Яворская. – М., 1962. – 347с.
910809
  Васинский А.И. Пейзаж будущего / А.И. Васинский. – Москва, 1985. – 206с.
910810
  Довжок Т. Пейзаж в авторській концепції польських прозаїків нової "української школи" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Предметом аналізу статті є художній образ ландшафту польсько-українських суміжних земель (південно-східних "кресів"). Пейзаж та його деталі у творах письменників нової "Української школи" відіграють роль знаків та символів. У символічних образах Річки ...
910811
  Айвазян М.А. Пейзаж в армянской советской живописи / М.А. Айвазян. – Ереван, 1978. – 112с.
910812
  Попова О.П. Пейзаж в изобразительном искусстве Киргизии: Живопись / О.П. Попова. – Фрунзе, 1982. – 80с.
910813
   Пейзаж в русской живописи. – Москва, 1972. – 34с.
910814
  Соложенкина С.Л. Пейзаж в русской советской поэзии. (20-3-е гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Соложенкина С.Л.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 19л.
910815
  Черлинка Г.К. Пейзаж в советской живописи / Г.К. Черлинка. – М., 1984. – 48с.
910816
  Григорьян К.Н. Пейзаж в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. / К.Н. Григорьян. – Л, 1961. – 181-194с.
910817
   Пейзаж горного края. – Душанбе, 1987. – 200с.
910818
  Слабошпицький М. Пейзаж для Помаранчевої революції : Хроніка-колаж / Михайло Слабошпицький. – Київ : Ярославів вал, 2005. – 262с. – ISBN 966-8135-22-9
910819
  Ковтун В.Г. Пейзаж з собакою в дусі реалізму / В.Г. Ковтун. – Київ, 1991. – 225с.
910820
  Алексеев М.П. Пейзаж и жанр у Островского / М.П. Алексеев. – [6] с. – Отд. оттиск
910821
  Назаревский А.В. Пейзаж и папа Пий II / А.В. Назаревский. – 8с. – Вырезка
910822
   Пейзаж как развивающаяся форма воплощения авторской концепции.. – М, 1984. – 135 с.
910823
   Пейзаж нашей Родины.. – М, 1970. – 48с.
910824
  Вильчек Л.Ш. Пейзаж после жатвы / Л.Ш. Вильчек. – Москва : Советский писатель, 1988. – 320 с.
910825
  Карахасан Д. Пейзаж развалин как сад. (Поэтика руин) : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 259-270. – ISSN 1130-6545
910826
   Пейзаж Родины.. – М, 1966. – 34с.
910827
   Пейзаж Родины.. – М, 1973. – 22с.
910828
   Пейзаж с колизеем // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 86-90 : фото
910829
  Жуков В.Н. Пейзаж с парусом / В.Н. Жуков. – Москва, 1981. – 287с.
910830
  Новиков А.И. Пейзаж с фиалками : рассказы / А.И. Новиков. – М., 1991. – 300с.
910831
  Чулков Б.А. Пейзаж с человеком / Б.А. Чулков. – М, 1986. – 92с.
910832
  Федичев Р.И. Пейзаж со знаками. / Р.И. Федичев. – Тула, 1985. – 183с.
910833
   Пейзаж советских художников. – Москва, 1975. – 203с.
910834
  Конєва Т. Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 20-24. – ISSN 2075-1486
910835
  Галич О. Пейзаж у вікні // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 79-94. – ISSN 0868-4790
910836
  Бондарчук Н.О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. (традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бондарчук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
910837
  Голомб Л. Пейзаж у ліриці Олекси Стефановича // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 3-10. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядається календар природи в ліриці Олекси Стефановича, який був одним із найбільш обдарованих представників Празької школи в українській поезії. Простежуються засоби сугестивності та символізації в пейзажній ліриці поета
910838
  Тараненко М.П. Пейзаж у художньому творі. / М.П. Тараненко. – К., 1965. – 66с.
910839
  Присяжнюк С. Пейзаж як засіб розкриття характерів та душевних станів у дитячих оповіданнях В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 226-229. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
910840
  Соколовська Ю. Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 110-119. – ISSN 1728-9572
910841
  Соколовська Ю. Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 2 (110), березень - квітень. – С. 56-59


  Розглянуто особливості пейзажів та основні прийоми їх змалювання у прозі Ірен Роздобудько. Пейзажі, що їх використовує у художніх творах письменниця, тлумачаться у їх зв"язку з головними ідеями прози авторки.
910842
  Тагільцева Я. Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 29-33. – ISSN 2075-1486
910843
  Линдин С.И. Пейзаж, натюрморт / С.И. Линдин. – Москва, 1983. – 4с.
910844
  Караева К.З. Пейзаж, соц-арт и В. Абдрашитов. Полемические заметки // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 115-119. – ISSN 2073-9702


  В статье на примере работ художника Эрика Булатова, принадлежащих направлению соц-арт в живописи, и фильмов Вадима Абдрашитова автор доказывает образную совместимость двух художест. текстов (живописного и кинематографического). Драматур. текст фильмов ...
910845
  Стоян Ш. Пейзаж. / Ш. Стоян. – Бухарест, 1983. – 44с.
910846
  Дугладзе В. Пейзаж. Портрет / В. Дугладзе. – Москва, 1985. – 32с.
910847
  Загянская Галина Аврамовна Пейзажи Александра Иванова. Проблемы живописного метода художника / Загянская Галина Аврамовна. – Москва : Искусство, 1976. – 119с.
910848
  Колпинская Е.М. Пейзажи Армении М.Сарьяна / Е.М. Колпинская. – М., 1962. – 18с.
910849
  Телепи К. Пейзажи Венгерской национальной галереи / К. Телепи. – Бапешт, 1973. – 34с.
910850
  Мочалов Л.В. Пейзажи Вячеслава Владимировича Пакулина / Л.В. Мочалов. – Л, 1971. – 80с.
910851
  Буравлев И. Пейзажи Камиля Коро // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 56-68


  Жан Батіст Каміль Коро (1796-1875) - французький живописець, один із засновників франц. реалістичного пейзажу XIX ст. Коро працював з натури, що зближує його з барбізонською школою. Каміль Коро відомий також як майстер малюнка й офорта.
910852
  Ватолина Н.Н. Пейзажи Москвы: / Н.Н. Ватолина. – Москва, 1983. – 335с.
910853
   Пейзажи народных художников СССР лауреатов Гос. премии действ. членов Академии художеств СССР. – Москва, 1964. – 42 с.
910854
   Пейзажи нашей Родины. – Ленинград, 1962. – 4с.
910855
   Пейзажи нашей Родины.. – М, 1964. – 12с.
910856
  Юденич И.В. Пейзажи Писсарро в Эрмитаже. / И.В. Юденич. – Л, 1963. – 24с.
910857
   Пейзажи Подмосковья. – Москва, 1983. – 152с.
910858
  Сокольников М.П. Пейзажи Родины. / М.П. Сокольников. – М., 1980. – 128с.
910859
  Лубківський Р. Пейзажі з-за обрію : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 3-11. – ISSN 0868-4790
910860
  Ільницький М. Пейзажі з вікна (віконна призма в поезії Б.-І. Антонича) : (до 100-річчя з дня народження Б.- І. Антонича) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 39-44
910861
  Ільницький М. Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 14-21. – ISSN 0236-1477
910862
  Поліщук Я. Пейзажі людини / Ярослав Поліщук. – [ Б.м. ] : Акта, 2008. – 348с. – (Університетські лекції. Компаративістика й історія літератури). – ISBN 978-966-8917-05-4
910863
  Галич В.М. Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 47-54


  Крізь призму категорії текстуальності розкривається соціально-комунікативний феномен пейзажної деталі у творчості Олеся Гончара, що дозволяє з"ясувати публіцистичну природу ландшафтного образу, сприяє матеріалізації автора через його ландшафтні ...
910864
  Ткачук М.П. Пейзажна лірика Богдана-Ігоря Антонича: міфологія і поетика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 79-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджується пейзажна лірика Б.-І. Антонича. Як в естетиці митця гармонія поєднується з філософією життєутверження, джерела якої він вбачав у природі.
910865
  Паращук Н.В. Пейзажна лірика у творчості поетів Буковини // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 34-38
910866
   Пейзажная живопись передвижников.. – М, 1972. – 23с.
910867
  Федорук Олександр Пейзажний живопис Євгена Вжеща = До 110-річчя Національного художнього музею України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 509-561
910868
  Петриченко Н.Г. Пейзажний компонент у польській та українській поезії й прозі першої половини XIX століття (на матеріалі художніх творів А. Міцкевіча, Ю.-І. Крашевського, М. Чайковського; Марка-Вовчка, Г. Квітки-Основ"яненко, І. Нечуя-Левицького) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 285-292. – ISSN 2075-437X


  Предметом исследования в предложенной статье выступает пейзаж и его роль в польской и украинской прозе первой половины XIX века. В качестве примера предлагаются художественные произведения выдающихся украинских и польских авторов указанного периода-Г. ...
910869
  Смирнов І.Г. Пейзажні дороги у міжнародному туризмі: світовий досвід та застосування в Україні / І.Г. Смирнов, В.В. Обозний // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 46-54 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
910870
  Хомик Т. Пейзажні метафори в поезії Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 60-71.
910871
  Симонова А.Т. Пейзажные образы Саратовского края / А.Т. Симонова. – Саратов, 1981. – 56с.
910872
  Дацишин Х. Пейоративна лексика в політичних ток-шоу // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 227-230. – Бібліогр.: Літ.: С. 230; 7 поз. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано використання пейоративної лексики в українських політичних ток-шоу. Автор виявляє найчастотніші групи пейоративів, зосереджує увагу на функціях слів з негативниою оцінністю у цьому різновиді телевізійних програм. Проанализовано ...
910873
  Белецька А. Пейоративна лексика як засіб впливу в політичному дискурсі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 90-100


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасних суспільно-політичних газет. На матеріалі газет, засновниками яких є політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним, а й ...
910874
  Ніколаєнко Л.С. Пейоративні композитні номінації на позначення емоційного стану людини в англійській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 377-380. – ISSN 1729-360Х
910875
  Шишков В.Я. Пейпус-озеро / В.Я. Шишков. – Москва, 1985. – 475 с.
910876
  Пестушко Валерий Пейте козье молоко! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 54 : Іл.
910877
   Пейте на здоровье!. – Саранск, 1988. – 42с.
910878
  Прохорова М.Е. ПЕК України та енергетична політика ЄС: проблеми співробітництва та перспективи інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 24-25.
910879
   Пека Ганріетта Павлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 339 : фото
910880
   Пекар Соломон Ісаакович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 339-340 : фото
910881
  Ванчура В. Пекарь Ян Маргоул / В. Ванчура. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 477с.
910882
  Ванчура В. Пекарь Ян Маргоул. / В. Ванчура. – Москва, 1964. – 328с.
910883
  Ванчура В. Пекарь Ян Маргоуль. / В. Ванчура. – Москва-Ленинград, 1928. – 112с.
910884
   Пекин -- столица Китайской Народной Республики.. – Пекин, 1954. – 34с.
910885
  Ильин М.А. Пекин - враг мира, разрядки и международного сотрудничества / М.А. Ильин. – М., 1982. – 64с.
910886
  Никитин Н.Н. Пекин / Н.Н. Никитин. – М, 1950. – 72с.
910887
  Ху Цзя Пекин / Ху Цзя. – Пекин, 1957. – 118с.
910888
  Капченко Н.И. Пекин / Н.И. Капченко. – М., 1967. – 232с.
910889
   Пекин : Перемены. Олимпиада 2008. Тяньаньмэнь. Молодежь. Сады. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 80-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
910890
  Скачков К.А. Пекин в дни тайпинского восстания. / К.А. Скачков. – М., 1958. – 360с.
910891
  Пядышев Борис Пекин выбирает "ось удобства" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 67-72. – ISSN 0130-9625
910892
  Сафронова Е.И. Пекин и "третий мир": брак по расчету // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 2-5. – ISSN 0321-5075
910893
  Поспелов Д.М. Пекин против Вьетнама / Д.М. Поспелов, Е.Д. Степанов. – М, 1983. – 205с.
910894
  Кулешов Н.С. Пекин против национально-освободительного движения / Н.С. Кулешов. – М., 1981. – 93с.
910895
   Пекин. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 104-105 : Іл.
910896
  Денисова Анастасия Пекин. Управляемый хаос : Китай / Денисова Анастасия, Лимер Лиза // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 78-86 : фото. – ISSN 1029-5828
910897
   Пекин./Справочник-путеводитель/.. – Пекин, 1959. – 222с.
910898
  Пышков Б.М. Пекин: в поисках "пятой колонны" / Б.М. Пышков, Б.С. Старостин. – М., 1981. – 174с.
910899
   Пекин: курсом провокаций и экспансии.. – М, 1979. – 239с.
910900
  Юрков С.Г. Пекин: новая политика? / С.Г. Юрков. – М., 1972. – 270с.
910901
  Чэнь Пекинская музыкальная драма / Чэнь Линь-Жуй ; фото Е Хуа. – Пекин : Изд-во лит. на иностр. яз., 1959. – [1], 24 с., [4] л. ил.
910902
  Серова С.А. Пекинская музыкальная драма / С.А. Серова. – М, 1970. – 196с.
910903
  Кузьмин Н.А. Пекинская опера сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 73-79. – ISSN 0321-5075
910904
  Кассис В.Б. Пекинские события / В.Б. Кассис. – М., 1980. – 48с.
910905
   Пекинский дворец физической культуры.. – с.
910906
  Косюков Ю.Л. Пекинский дневник / Ю.Л. Косюков. – Москва, 1968. – 80с.
910907
  Коваль О. Пекін вивіряє курс. Чого очікувати від нового політичного сезону в Китаї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 5


  "Політичний сезон 2017 року в Китаї буде особливим. За традицією він починається в березні. У Пекіні на свої засідання збираються два найважливіші органи влади: Всекитайський комітет Народної політичної консультативної ради (НПКРК — збори представників ...
910908
  Шлінчак Віктор Пекін з іншого боку // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 34/35 (83/84). – С. 34-37
910909
  Рудницька А. Пекін зблизька. Нотатки мандрівниці // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 807-813. – ISBN 978-966-579-271-0
910910
  Кадніков Олександр Пекін. Під Небом Піднебесної // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 20-26 : фото
910911
  Гринюк П.Ф. Пекінські авантюристи / П.Ф. Гринюк, В.К. Муцький. – Київ, 1969. – 40с.
910912
  Данте Аліг"єрі Пекло : Пісні I-X / Данте Аліг"єрі ; Пеpеклав В. Сивенький [В.І. Самійленко]. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1902. – 83, [4] с. – ((Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 41/42)
910913
  Аліг"єрі Д. Пекло : проза: уривки з "Божественної комедії" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 267-280
910914
  Нахлік Є. Пекло в "Енеїді" Івана Котляревського : генеза й міфологічні сеннси (античні та христіанські) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
910915
  Беймлер Г. Пекло в Дахау / Г. Беймлер. – Х, 1933. – 79с.
910916
  Панченко В. Пекло Холодного // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 39-50. – ISBN 978-966-8201-83-7
910917
  Лозінський К. Пекло червоних імператорів. Китай і права людини / Кшиштоф Лозінський ; [пер. укр. мовою: Маргарита та Лариса Сидорови, Андріс Вишняускас]. – Львів : Арсенал, 1997. – 139, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Pieklo Srodka - Ciny a prawa czlowieka / Krzysztof Lozinski. Warszawa, 1996. – Бібліогр.: с. 134-136 та в підрядк. прим.
910918
  Губарєва М.В. Пекотська війна 1636-1637 рр.: початок знищення корінних американуів у Новій Англії // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 3-7. – ISSN 1728-3671


  У статті викладені основні аспекти Пекотської війни 1636-1637 рр.
910919
  Локшин Э.Ю. Пекрспективы развития промышленности СССР на ближайшие 15 лет / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1958. – 40с.
910920
  Гладких Т.А. Пектин-транс-элиминаза verticillium dahsiae klebahn и ее роль в патогенезе вилта хлопчатника. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Гладких Т.А.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1979. – 22л.
910921
  Сапожникова Е.В. Пектиновые вещества и их превращения при созревании и переработке плодов : Автореф... докт. биол.наук: / Сапожникова Е. В.; КомВССО СМ АзССР, АзГУ. – Баку, 1963. – 42л.
910922
  Сапожникова Е.В. Пектиновые вещества плодов / Е.В. Сапожникова. – М., 1965. – 183с.
910923
  Шелухина Н.П. др. Пектиновые вещества, их некоторые свойства и производные / Н.П. др. Шелухина. – Фрунзе, 1970. – 74с.
910924
  Ашубаева З.Д. и др. Пектины: Аннотирванный библиографический указатель / З.Д. и др. Ашубаева. – Фрунзе
2. – 1989. – 252с.
910925
  Ашубаева З.Д. и др. Пектины: Аннотированный библиографический указатель / З.Д. и др. Ашубаева. – Фрунзе
1. – 1988. – 230с.
910926
  Капитонова Л.С. Пектолитические ферменты Clostridium felsinium шт. 5. мацерирующие стебли льна : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Капитонова Л.С.; АН СССР, Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
910927
  Ясноок О. Пектораль - послання скіфів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 вересня (№ 35). – С. 11
910928
  Гаврилюк Н.А. Пектораль из Толстой Могилы как источник для изучения для экономики Степной Скифии. Историография вопроса // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 284-291. – ISSN 2227-4952
910929
  Іванович Т. Пектораль любові : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 11-14. – ISSN 0868-4790
910930
  Те Ги Чен Пектусан / Те Ги Чен. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 47 с.
910931
  Те Ги Чен Пектусан / Те Ги Чен. – Л., 1952. – 56с.
910932
  Те Гі Чен Пектусан / Те Гі Чен. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 60 с.
910933
  Гоцка Т.Г. Пекулярные движения переменных звезд типа Миры Кита : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : / Гоцка Т. Г. ; МГУ. – Москва, 1970. – 10 с.
910934
  Гриньова Юлія Пекучі пасторалі : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 98-107. – ISSN 0208-0710
910935
  Речмедін А.П. Пекучі спомини про відшумілі весни : Роки. Люди. Долі: художньо-документальна повість / Анатолій Речмедін. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 204с. – ISBN 978-966-621-361-0
910936
  Труханов В.И. Пел над шахтой жаворонок / В.И. Труханов. – М., 1957. – 111с.
910937
  Хавкин О.А. Пелагеин муж / О.А. Хавкин. – Благовещенск, 1961. – 110с.
910938
  Беньяш Р.М. Пелагея Антипьевна Стрепетова / Р.М. Беньяш. – Л, 1947. – 169с.
910939
   Пелагея Глущенко. – Киев, 1977. – 20 с.
910940
  Абрамов Ф.А. Пелагея и Алька / Ф.А. Абрамов. – Архангельск, 1974. – 447с.
910941
  Беньяш Р. Пелагея Стрепетова / Р. Беньяш. – Л, 1967. – 256с.
910942
  Абрамов Ф.А. Пелагея. Алька : повести / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1980. – 79 с.
910943
  Грезе В.Н. Пелагиаль Средиземного моря как экологическая система / В.Н. Грезе. – Киев : Наукова думка, 1989. – 197 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 179-196. – ISBN 5-12-000792-9
910944
  Захваткина К.А. Пелагические личинки некоторых двустворчатых моллюсков Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Захваткина К.А. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1964. – 15 с.
910945
  Короткевич В.С. Пелагические немертині дальневосточніх морей СССР / В.С. Короткевич. – М-Л, 1955. – 132с.
910946
  Марушкин А.И. Пелагические фации Мезотетиса в разрезе Восточных Карпат. / А.И. Марушкин. – К, 1992. – 122с.
910947
  Акунин Б. Пелагия и белый бульдог. Пелагия и черный монах. Пелагия и красный петух : Романы / Б. Акунин. – Москва : АСТ, 2007. – 848с. – Шифр. дубл. 8рт Акун. – ISBN 5-17-028749-6
910948
  Акунин Б. Пелагия и красный петух : [ роман в 2-х томах ] / Борис Акунин. – Москва : АСТ. – (Провинциальный детектив). – ISBN 978-5-17-018698-3(Т.1)
Т. 1. – 2007. – 320с.
910949
  Акунин Б. Пелагия и красный петух : [ роман в 2-х томах ] / Борис Акунин. – Москва : АСТ. – (Провинциальный детектив). – ISBN 978-5-17-018712-6(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 272 с.
910950
  Шікула В. Пеларгонія / В. Шікула. – К., 1984. – 312с.
910951
  Адрианова В.П. Пелгримация Ипполита Вишенского в новом издании Правосланого Палестинакого общества / В.П. Адрианова. – Петроград (Сакт-Петербург) : Сенатская тип., 1915. – 34 с. – Отд. отт.: Журнала Министерства Народного Просвещения. 1915 г.
910952
  Фонтан А. Пеле- король футбола / А. Фонтан. – М, 1973. – 160с.
910953
  Фесуненко И.С. Пеле, Гарринча, футбол... / И.С. Фесуненко. – М., 1970. – 199с.
910954
  Фесуненко И.С. Пеле, Гарринча, футбол... / И.С. Фесуненко. – 2-е, доп. – М., 1973. – 267с.
910955
  Фесуненко И.С. Пеле, Гарринча, футбол... / И.С. Фесуненко. – М., 1990. – 205с.
910956
  Зырянов А. Пеле: просто Король // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268
910957
  Метерлинк М. Пелеас и Мелизанда / М. Метерлинк. – Москва. – 64с.
910958
  Ланин Б.А. Пелевин и Сорокин: диалог традиций и новаторства // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 63-74. – ISSN 2310-4287
910959
  Халов П.В. Пеленг 307. / П.В. Халов. – Хабаровск, 1963. – 208с.
910960
  Савченко А. Пеленг на дружбу / А. Савченко. – Одесса, 1968. – 80с.
910961
  Бахвалов В.Б. Пеленгаційна радіотехнічна система на двох супутниках / В.Б. Бахвалов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 14-16


  Пропонується принцип побудови пеленгаційної радіотехнічної системи на двох низькоорбітальних супутниках. Система призначена для пеленгування наземних імпульсних радіолокаторів мікрохвильового діапазону. Робота радіотехнічної системи заснована на ...
910962
  Саркисян С.Г. Пелеогеография времени образования терригенной толщи девона Башкирии и Татарии / С.Г. Саркисян, Н.А. Михайлова; АН СССР; Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. – М., 1961. – 233с.
910963
  Апарин В.П. Пелеомагнитные зоны в разрезе среднего и верхнего палеозоя Саяно-Алтайской складчатой области : Автореф. дис. ... / Апарин В.П. – Свердловск, 1966. – 13с.
910964
  Лещук Р.Й. Пелеонтологічне обгрунтування стратифікації юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат / Р.Й. Лещук, Г.І. Гоцанюк // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 93-99 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
910965
   Пелециподы и кораллы юрских отложений Армянской ССР. – Ереван : АН Армянской ССР, 1983. – 127с.
910966
   Пелешенко Василь Іларіонович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 106-108
910967
   Пелешенко Василь Іларіонович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 200-201 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
910968
   Пелешенко Василь Іларіонович (1927) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 116-117. – ISBN 966-95774-3-5
910969
  Василевский С В. Пели песню девушки / С В. Василевский, . – Москва, 1956. – 308с.
910970
  Варшавский А.С. Пелика с ласточкой / А.С. Варшавский. – Москва, 1971. – 215с.
910971
  Варшавський А.С. Пеліка з ластівкою / А.С. Варшавський. – Київ, 1982. – 208с.
910972
  Семенова М.В. Пелко и волки. / М.В. Семенова. – СПб., 1992. – 191с.
910973
  Нексе М.А. Пелле завоеватель т.2 / М.А. Нексе. – Ленинград, 1935. – 592 с.
910974
  Нексе М.А. Пелле завойовник / М.А. Нексе. – К, 1955. – 808с.
910975
  Каминіна Наталія Пелопонес. Сатирам і діогенам : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 96-99
910976
   Пелопоннес від А до А // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 64-80 : Фото
910977
  Гудзевата Марина Пелопоннес. Береги й тисячоліття : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 46-51
910978
  Москаленко Леся Пелопоннес. Пил віків та аромат вина : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 60-66 : Фото
910979
   Пелопоннес: греческие каникулы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 49 : Фото
910980
  Розумюк В.М. Пелопоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 52-63
910981
  Бульвер-Литтон Пелэм, или Приключения джентльмена / Бульвер-Литтон. – Москва : Художественная литература, 1958. – 612с.
910982
  Гнатюк Н.Ю. Пелюстка грому / Н.Ю. Гнатюк. – Київ : "Молодь", 1966. – 61с.
910983
  Драгомирецький А.М. Пелюстка полум"я. Пастелі / А.М. Драгомирецький. – Ужгород : Карпати, 1969. – 128 с.
910984
   Пелюстка світу.. – К, 1989. – 330с.
910985
  Поп Д. Пелюстки англійського жіночого неосентименталізму // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 81-83. – ISSN 0320-8370
910986
  Горлач Л.Н. Пелюстки живого вогню : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1983. – 72 с.
910987
  Фесенко Г.Ф. Пелюстки життя / Галина Фесенко. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2013. – 507, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-493-638-2


  Сердечно дякую за матеріальну підтримку у видавництві книги: Марчену Анатолієві Василбовичу, директору СТОВ "Чапаєвське" Кир"яченку Сергієві Петровичу, генеральному директору ТДВ "Русь", заслуженому працівникові сільського гос-ва Бабаченку Михайлові ...
910988
  Павличко Д.В. Пелюстки і леза : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро, 1964. – 347 с.
910989
  Неприцький-Грановський О.І. Пелюстки Надій : [збірка поезій] / Ол. Неприцький-Грановський. – Київ : Вид. І. Кременецького ; Друк. Акц[іонер]. Т-ва "П. Барський"
Т. 1. – 1910. – 128, [2] с.
910990
   Пелюстки провесни., 1977. – 524с.
910991
  Чечель Л. Пелюстки спогадів про Миколу Шудрю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 2


  У будинку письменників України відбувся вечір пам"яті відомого українського журналіста, сценариста, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка
910992
  Венглийский Д.Л. Пелядь бассейна реки Вилюй : Автореф... канд. ьиол.наук: / Венглийский Д.Л.; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1966. – 19л.
910993
   Пелядь: Систематика, морфология, экология, продуктивность.. – М, 1989. – 302с.
910994
  Виан Борис Пена дней : Романы / Виан Борис; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 1998. – 367с. – ISBN 966-03-0408-0
910995
  Виан Б. Пена дней : Роман / Борис Виан; Пер. с франц. Л. Лунгиной. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 256с. – ISBN 5-352-01399-5
910996
  Виан Б. Пена дней : роман / Борис Виан ; [пер. с фр. Л. Лунгиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 249, [7] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02538-7
910997
  Мацола Андрей Пена дней // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 74-79 : фото
910998
  Кругляков П.М. Пена и пенные пленки / П.М. Кругляков, Д.Р. Ексерова. – М, 1990. – 425с.
910999
  Сердюк П.П. Пенальна теорія кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 204-208. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
911000
   Пенаты : культурно-історичний інформаційно-розважальний альманах. – Харків
№ 1/2. – 1997
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,