Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
697001
  Белімова Т. "Клавка" - роман про літературу, кохання і Київ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 116-122. – ISSN 0236-1477
697002
  Зозуляк П. "Кланяюся цьому святому дому" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.74-83. – ISSN 0868-4790
697003
  Береза Р. "Кларнет" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 78-94. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
697004
  Ковалів Ю.І. "Кларнетизм" П. Тичини -нереалізована естетична концепція // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-52. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
697005
  Чорногуз О. "Класик захалявної літератури" (Микола Холодний) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 138-150. – ISSN 0130-1608
697006
  Марценішко В. "Класик роману для мас..." (Погляди Генріка Сенкевича на історичний роман) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 79-84. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Погляди польського письменника Генріка Сенкевича щодо особливостей історичного роману як літератрного жанру
697007
  Карчевський М.В. "Класичні" та новітні пролеми кримінально-правового регулювання у сфері інформатизації // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 11-19. – ISBN 978-617-616-077-9
697008
  Каплін О. "Класичні", "істинні" слов"янофіли і слов"янофільство у спадщині, тлумачінні і розумінні російських емігрантів (1920-ті рр.) / О. Каплін, Г. Гончаров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 219-242. – (Серія "Історія" ; вип. 61). – ISSN 2220-7929
697009
  Марочко В. "Класовий ворог в радянській школі": наслідки політичних чисток / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 246-255. – ISBN 966-675-240-9
697010
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – Москва, 1966. – 190с.
697011
  Чертова Н. Клавдия : повесть / Н. Чертова. – Москва : Советский писатель, 1944. – 161 с.
697012
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – М, 1977. – 94с.
697013
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – Л, 1980. – 175с.
697014
  Павлов Н.В. Клавдия и Тонечка / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1964. – 172с.
697015
  Бобернага С.Г. Клавдия Кобизева / С.Г. Бобернага. – Москва : Советский художник, 1988. – [87] с. : ил., цв. ил. – (Скульптура)
697016
  Хотимская В. Клавдия Николаевна Еланская / В. Хотимская. – М, 1950. – 72с.
697017
  Гашин И.А. Клавдия Петрова / И.А. Гашин. – Изд. 2-е. – Ярославль, 1966. – 88с.
697018
  Чезза Л. Клавдия Семеновна Кобизева. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 34с.
697019
  Скороходов Г.А. Клавдия Шульженко / Г.А. Скороходов. – Москва, 1974. – 135с.
697020
  Василинина И.А. Клавдия Шульженко / И.А. Василинина. – Ленинград, 1979. – 176с.
697021
  Кульова В. Клавдія Шульженко // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 174-180. – ISBN 978-966-2082-09-8
697022
  Алексеев А.Д. Клавирное искусство. Очерки и материалы по истории пианизма : учеб. пособие для консерваторий / А.Д. Алексеев. – МоскваЛ. : Музгиз. – (Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. Труды Кафедры истории пианизма и методики обучения игре на фортепиано)
Вып. 1. – 1952. – 252 с. – Библиогр.: с. 248-250
697023
  Коваль Э.З. Клавиципитальные грибы СССР / Э.З. Коваль. – Киев, 1984. – 287с.
697024
  Дьяченко В.Е. Клавиши / В.Е. Дьяченко. – Волгоград, 1968. – 27с.
697025
  Грудев И.Т. Клавиши / И.Т. Грудев. – М, 1972. – 191с.
697026
  Бобров А.Г. Клавишные вычислительные машины : конструкция и техн. обслуж. : [учеб. для техникумов ж.-д. трансп.] / А.Г. Бобров, В.Н. Думов, В.И. Кастерин. – Москва : Статистика, 1978. – 456 с. : ил. + 1 отд. л. схем
697027
  Левинсон А.З. Клавишные вычислительные машины и программирование / А.З. Левинсон. – М., 1984. – 366с.
697028
  Шуміліна О. Клавірні сонати синьйора Бера з Краківського рукопису і чеська музична культура другої половини XVIII століття // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 24-32. – ISSN 2224-0926
697029
  Русінова Т. Клавішні та автоматично запрограмовані музичні інструменти з фондової колекції національного музею народної архітектури та побуту України / [Тамара Русінова ; упоряд. Л. Плєшакова ; співупоряд., фот.: К. Астаулова] ; Нац. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2017. – 47, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2017 р. - Кн. у суперобкл. – Бібліогр.: с. 11. – (Золотий фонд України : каталог 1). – ISBN 978-617-7548-10-1


  У пр. №1727638 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
697030
  Ерошкина З.А. Клавка Уразова / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1959. – 132с.
697031
  Чебаевский Н.Н. Клад-озеро. / Н.Н. Чебаевский. – Москва, 1958. – 104с.
697032
  Фефер И. Клад : стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1939. – 134 с.
697033
  Бочкарев Б.И. Клад : повесть / Б.И. Бочкарев. – Кострома : Книжное издательство, 1963. – 68 с.
697034
  Шенгелая Д. Клад : романы, повести, рассказы / Д. Шенгелая. – Москва : Художественная литература, 1966. – 335 с.
697035
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 240 с.
697036
  Байрамов Б. Клад : романы и повесть : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 448 с., [1] л. портр.
697037
  Пертту П. Клад : повести / Пекка Пертту; авториз. пер. с фин. О.Хавкина. – Москва : Современник, 1973. – 302 с.
697038
  Ищенко Н.Г. Клад : роман / Н.Г. Ищенко. – М., 1975. – 296с.
697039
  Ахунов Г. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва, 1976. – 463 с.
697040
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 302 с.
697041
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1981. – 303 с.
697042
  Чепуров А.Н. Клад / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 127 с.
697043
  Сарсекеев М. Клад : роман / Медеу Сарсекеев ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 462 с.
697044
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1989. – 285 с.
697045
  Бахревский В.А. Клад атамана : ист. повесть [о Кудеяре, для дерей] / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с. : ил.
697046
  Красовский Л.С. Клад Баира / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1976. – 232с.
697047
  Абрамзон М.Г. Клад боспорских статеров 234-253 гг. н.э. из Керчи (1988) / М.Г. Абрамзон, Н.А. Фролова, Т.Н. Смекалова // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-109. – ISSN 0321-0391
697048
  Колотенко Ксения Клад времен Ивана Грозного. Паника времен Ивана Грозного // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 44 : фото
697049
  Таммсааре А.Х. Клад и другие рассказы / А.Х. Таммсааре; пер. с эстон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 136 с.
697050
  Даркевич В.П. Клад из Старой Рязани. / В.П. Даркевич, А.Л. Монгайт. – М, 1978. – 39с.
697051
  Розанов С.К. Клад карбона / С.К. Розанов. – Саратов, 1955. – 244с.
697052
  Слободянюк Э.П. Клад копирайтера / Элина Слободянюк ; [худож.-оформ. В.Н. Карасик]. – Харьков : Фолио, 2017. – 218, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-7827-8
697053
  Волков О.В. Клад Кудеяра / О.В. Волков. – Москва, 1963. – 313с.
697054
  Шугаевский В.А. Клад медных русских монет ХVІІІ столетия / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1913. – 17 с.
697055
  Абрамзон М.Г. Клад монет IV - I вв. до н.э. Из Фанагории (2007 г.) / М.Г. Абрамзон, В.Д. Кузнецов // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 75-107. – ISSN 0321-0391
697056
  Чугунов В.М. Клад на Алчедате / В.М. Чугунов. – Алма Ата, 1959. – 150с.
697057
  Романов А.А. Клад на двоих / А.А. Романов. – М., 1981. – 159с.
697058
  Зарецкий И.Я. Клад найденный при селе Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии / И.Я. Зарецкий. – Полтава : Электрич. типография Г.И. Маркевича, 1912. – 28 с. – Дефект.кн.: № 43415 - відс. ст. 17; Оттиск из выпуска 9-го Трудов Полтавской Ученой Архивной Комиссии
697059
  Цыбизов В.Д. Клад Наполеона. / В.Д. Цыбизов. – М., 1973. – 240с.
697060
  Орлик В. Клад ольвийских монет "борисфенов", найденный в Городищенском районе Черкасской области весной 2018 года / В. Орлик, В. Коцур, Л. Цыганенко // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2019. – Nr 65. – С. 39-50. – ISSN 0065-0986
697061
  Байдерин В.А. Клад под старой липой : [рассказы : для ст. школьного возраста] / В.А. Байдерин ; [ил.: Б.А. Чукомин]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1975. – 79 с.


  Клад под старой липой ; Домик в Заречье ; Приглашение на свадьбу ; Брак по расчету ; Лоскут полотна Следственная работа
697062
  Кузьменко Олег Клад римских денариев // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 6-10. – ISSN 1811-542X
697063
  Кротков А.А. Клад серебряных джучидских монет с Водянского городища / А.А. Кротов. – Саратов : Типография Союза печатного дела, 1913. – 7, 15 с. : ил. – Часть текста (15 с.) написана от руки. Литогр.. - Оттиск из Трудов Саратовской ученой архмвной комиссии, вып. 30-й 1913 г.
697064
  Оленин А.С. Клад Солнца / А.С. Оленин, В.Д. Марков. – Москва : Мысль, 1983. – 111с.
697065
  Массон М.Е. Клад утвари мастерской фальшивомонетчика XIV века под Ташкентом. / М. Е. Массон. – Ташкент : Типо-лит. № 1, 1933. – 23 с. : ил. – (Материалы Узкомстариса / Узбек. ком. по охране памятников материальной культуры ; Вып. 4)
697066
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Л., 1960. – 687с.
697067
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Москва-Л., 1962. – 694с.
697068
  Славич И. Клад. Счастливая мельница / И. Славич. – Москва : Художественная литература, 1954. – 224 с.
697069
  Хургин А. Кладбище балалаек : Нелюбовный роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11-48. – ISSN 0130-7673
697070
  Катаев В.П. Кладбище в Скулянах / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 240с.
697071
  Кинг С. Кладбище домашних животных : [роман : пер. с англ.] / Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2000. – 459, [3] с. – Пер. изд.: Stephen King. Pet sematary. 1986. – ISBN 5-17-001587-9
697072
  Кинг С. Кладбище домашних животных : Роман / Пер. с англ. С.Кинг; Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2002. – 379с. – ISBN 5-17-012946-7
697073
  Аникин Андрей Кладбище драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 66-71 : фото
697074
  Филиппова С.В. Кладбище как символическое пространство социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.80-96. – ISSN 1029-8053
697075
  Фейеш Э. Кладбище ржавчины / Э. Фейеш. – М, 1981. – 256с.
697076
  Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских философов / П.Н. Ткачев. – Москва : Правда, 1990. – 637с.
697077
  Шамсон А. Кладезь чудес / А. Шамсон. – Москва, 1947. – 374 с.
697078
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
697079
  Павлинов И.Я. Кладистический анализ / И.Я. Павлинов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 158с.
697080
   Кладистичний аналiз серин-треонiнової протеїнкiнази KIN10 та особливостi її експресiї в рiзних органах Arabidopsis thaliana / О.Є. Краснопьорова, С.В. Ісаєнков, П.А. Карпов, А.І. Ємець, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-91. – ISSN 1025-6415
697081
  Крутов Г.В. Кладка / Г.В. Крутов. – М., 1967. – 64с.
697082
  Сушинський Б.І. Кладка : повість та новели / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с.
697083
  Боднарчук І. Кладка : дитячі новели / І. Боднарчук. – Торонто : [Б. в.], 1982. – 41 с. – (Нашим дітям ОПДЛ)
697084
  Шепелев О.М. Кладка печей / О.М. Шепелев. – К, 1985. – 205с.
697085
  Нациашвили С.И. Кладки древне-грузинского строительства : Автореф... канд. техн. наук: / Нациашвили С.И. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
697086
  Москвичев И.В. Кладовая / И.В. Москвичев. – М, 1990. – 159с.
697087
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – М., 1985. – 64с.
697088
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – 2-е изд., перераб. – М., 1990. – 64с.
697089
  Ризова Оксана Кладовая здоровья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 46-48 : фото
697090
   Кладовая земного богатства. – Махачкала : Махачкала, 1986. – 96 с.
697091
  Уайт Мел Кладовая мирового океана. Пограничные миры / Уайт Мел, Лииттшвагер Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 118-133 : фото
697092
  Тыликова Е. Кладовая народных традиций // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 4 (284). – С. 37-40. – ISSN 0869-8171


  Духовная культура - это средство самореализации личности на языке понятий, символов, образров
697093
  Гаврилов В.П. Кладовая океана / В.П. Гаврилов. – Москва, 1983. – 168с.
697094
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1980. – 304 с.
697095
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти. / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1973. – 343 с.
697096
  Лукашев К.И. Кладовая планеты / К.И. Лукашев. – Москва : Знание, 1974. – 135с.
697097
  Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о рус. нар. искусстве и его творцах. / А.П. Рогов. – М., 1982. – 240с.
697098
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М-Л, 1946. – 31с.
697099
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 227с.
697100
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 47с.
697101
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Петрозаводск, 1950. – 144с.
697102
   Кладовая солнца. – Воронеж, 1976. – 285с.
697103
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 567с.
697104
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Куйбышев, 1978. – 40с.
697105
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1983. – 118с.
697106
  Зверев М.Д. Кладовая чудес / М.Д. Зверев. – М., 1984. – 128с.
697107
  Стельмашенко М. Кладовища міста Київ / Стельмашенко М. – Київ : ВУАН, 1929. – 27 с. – Окр. відб.: Праці коміс.для виуч. фін справ. Вип.5, ч. І. Госп-во Києва: Зб. ст.- К., 1929, с.161-187
697108
  Павлова М.В. Кладовище кісток поретинних ссавців на лівому березі Волги між Сенгилеем та с. Новдівочим / М.В. Павлова. – Київ, 1926. – 12 с.
697109
  Вакуленко-К Володимир Кладовище сердець : роман у п"ятнадцяти частинах // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 22-108
697110
  Пшеничний Н.І. Кладові білка. / Н.І. Пшеничний. – К., 1963. – 40с.
697111
  Куницын А.В. Кладовуха / А.В. Куницын. – Челябинск, 1975. – 56с.
697112
  Старжина-Бисти Кладовые дна Мирового океана / Старжина-Бисти. – Москва : Международные отношения, 1980. – 102с.
697113
  Судо М.М. Кладовые Земли : Минеральное сырье и экономика / М.М. Судо. – Москва : Знание, 1987. – 148с.
697114
  Табеев Ф.А. Кладовые резервов / Ф.А. Табеев. – Москва, 1971. – 24 с.
697115
  Блок Г.Э. Кладовые северного сфинкса / Г.Э. Блок. – Москва : Знание, 1974. – 190 с. : ил.
697116
  Пешкин И.С. Кладовые семилетки. / И.С. Пешкин. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 223с.
697117
  Васильков И.А. Кладовые солнца / И.А. Васильков, М.З. Цейтлин. – Москва, 1952. – 64с.
697118
  Буравлев Е.С. Кладоискатели : стихи, поэма / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1956. – 104 с. : ил.
697119
  Божаткин М.И. Кладоискатели : повести : для сред. и ст. шк. возраста / Михаил Божаткин ; [худож. А.А. Синишин]. – Одесса : Маяк, 1983. – 206 с. : ил.


  Содерж.: Секрет СЗМ; Кладоискатели.
697120
  Котляр Н.Ф. Кладоискательство и нумизматика / Н.Ф. Котляр. – К, 1974. – 128с.
697121
  Бенинг А.Л. Кладоцедра Кавказа / А.Л. Бенинг ; Высокогорная биологическая станция НКП Грузинской ССР. – Тбилиси : Грузмедгиз, 1941. – VII, 384 с.
697122
  Бенинг А.Л. Кладоцера Кавказа / А.Л. Бенинг. – Тбилиси, 1941. – 384с.
697123
  Фаликов И.З. Клады : книга лирики / И.З. Фаликов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
697124
  Пахомов Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краев Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку : Изд-во Азерб. филиала Акад. наук СССР. – (Труды Института истории, языка и литературы / Акад. наук СССР, Азерб. филиал ; Т. 2/41)
Вып. 2. – 1938. – 102 с., 1 л. карт. : карт.
697125
  Мокрынин В.П. Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. / В.П. Мокрынин, В.М. Плоских. – Бишкек, 1992. – 174с.
697126
  Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – Москва, 1962. – 63с.
697127
  Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана / Е.А. Давидович. – М., 1979. – 462с.
697128
  Лебедев А.Г. Клады заветные / А.Г. Лебедев. – Москва, 1963. – 206с.
697129
  Бублейников Ф.Д. Клады земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 168 с. : ил.
697130
  Новиков Э.А. Клады земли / Э.А. Новиков. – Москва : Просвещение, 1971. – 104с.
697131
  Федоров-Давыдов Клады золотоордынских монет. (Основные этапы развития денежного обращения и денежно-весовых систем в Золотой Орде XIII-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров-Давыдов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1957. – 14л.
697132
  Гошкевич В.И. Клады и древности Херсонской губернии / В.И. Гошкевич. – Херсон : Типография Юга (В.И. Гошкевича), 1903. – III, 176, II, [37] с.
697133
  Успенский В.Д. Клады и загадки Таймыра. / В.Д. Успенский. – М, 1972. – 267с.
697134
  Астахова В.Г. Клады на болотах / В.Г. Астахова. – Москва : Лесная пром-сть, 1976. – 81 с. : ил.
697135
  Полозов И.М. Клады рассказывают (топография кладов, найденных на территории Брянской области в 1944-1962 годах). / И.М. Полозов. – Брянск, 1963. – 23с.
697136
  Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1961. – Г4-4 : Клады римских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – С. 1-136
697137
  Метелкин Н.В. Клады Украины / Н.В.Метелкин. – Киев : Атика, 2005. – 112с. – ISBN 966-326-101-3
697138
  Власова С.К. Клады Хрусталь-горы / С.К. Власова. – Челябинск, 1970. – 192с.
697139
  Страшкевич К.Ф. Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / Издал зав. минц-каб. Е. Страшкевич ; [под ред. К. Страшкевича]. – Киев : В университетской тип., 1867. – [2], 108 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1866. - Конволют. - Пер.: Монетные клады Киевской губернии / Н. Беляшевский ; Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира / [В. Данилевич]


  На форзаце подпись: В. Шугаевский. г. Киев [1932]
697140
  Буткус В.А. Клайпеда : [пер. с литов.] / Венантас Буткус. – Вильнюс : МИНТИС, 1976. – 62 с., [40] л. ил. : фото, ил.
697141
  Жюгжда Р.Ю. Клайпедский край в планах империалистических государств (1919-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жюгжда Р. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
697142
  Гладких М.І. Клан / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193. – ISBN 966-642-073-2
697143
  Железова В.Ф. Клан 20-ти : Международные банки США / В.Ф. Железова. – М, 1981. – 254с.
697144
   Клан Кеннеди / Горовиц Дэвид, Кольер, , Питер. – М, 1988. – 494с.
697145
  Рубель В.А. Клан Муракамі-Гендзі в політичній системі Японії XI-XIV століть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 174-179. – (Історія ; вип. 22)


  Стаття висвітлює історію типового японського середньовічного клану "другого ешелону" влади, його участь у політичних подіях XI-XIV ст. Увагу приділено також життя та творчості Кітабатаке Тікафуса - видатному політику та історику XIV ст.
697146
  Мезенхеллер Матис Клан победителей : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 140-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
697147
  Дашкевич Я. Клан Хмельницького: легенда чи дійсність // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 51-57
697148
  Онацький М.Ю. Клани Туркменістану: історико-політичний аспект // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 115-127. – ISSN 2411-7587
697149
  Баева А. Кланицата.Структурен анализ на романа "Хоро" от Антон Страшимиров / А. Баева. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 163 с. – ISBN 954-571-042-Х
697150
  Рущенко І.П. Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 49-55. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
697151
  Магійович І. Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси / І. Магійович, І. Більський // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-3627
697152
  Бородин Е. Клановый характер устройства Киргизской Республики // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 48-59. – ISSN 1998-1813
697153
  Софронів-Левицький Кланялися вам три України = Salute from three Ukraines : репортаж про туристичний маратон по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі / Василь Софронів-Левицький. – Вінніпег ; Торонто : Новий шлях, 1970. – 175 с.
697154
  Дьяков Л.В. Кланяюсь Дону / Л.В. Дьяков. – М, 1983. – 64с.
697155
  Шепітько О. Клаптик зігрітої сонцем землі : повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 5-58. – ISSN 0130-1608
697156
  Чмельов С.П. Клаптик історії. / С.П. Чмельов. – К., 1961. – 72с.
697157
  Яценківський О.В. Клаптик України в "золотому трикутнику" Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 червня (№ 106)


  Екскурсію для "Дня" провів радник - директор Культурно-інформаційного центру Олег Яценківський.
697158
   Клапченко Василь Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
697159
  Калакура Я.С. Клапчук Сергій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 213. – ISBN 96966-8060-04-0
697160
  Коцур Г.Г. Клапчук Сергій Миколайович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 46 : фото
697161
  Коцур А.П. Клапчук Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 268. – ISBN 978-966-02-6814-2
697162
   Клапчук Сергій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199. – ISBN 978-966-439-754-1
697163
   Клапчук Сергій Миколайович (1931) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 219. – ISBN 978-966-933-054-3
697164
  Балаклицький М. Клара Гудзик як християнський публіцист: до проблеми світоглядної ідентифікації // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 137-149. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
697165
   Клара Ивановна Калинычева. Поэзия будней : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1976. – 30 c., [26] с. ил. : ил.
697166
  Кваснецкая М.Г. Клара Лучко / М.Г. Кваснецкая. – Москва, 1987. – с.
697167
   Клара Цеткин. – Москва, 1933. – 32 с.
697168
  Пик В. Клара Цеткин / В. Пик. – М, 1938. – 40с.
697169
  Ильберг Г. Клара Цеткин / Г. Ильберг. – Москва, 1958. – 206с.
697170
  Боярская З.С. Клара Цеткин / З.С. Боярская. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 115 с. : ил.
697171
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи. / В.М. Кларин. – М, 1963. – 191с.
697172
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за народное просвещение и воспитание молодежи. : Автореф... канд. пед.наук: / Кларин В.М.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 20л.
697173
  Пік В. Клара Цеткін / В. Пік. – К, 1939. – 32с.
697174
  Кведнау В. Клара Шуман. / В. Кведнау. – М., 1973. – 176с.
697175
  Холендро Д.М. Кларенс и Джульетта / Д.М. Холендро. – М., 1962. – 55с.
697176
  Касимов Н.С. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии / Н.С. Касимов, Д.В. Власов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 15-16. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
697177
  Фаст Г. Кларктон. / Г. Фаст. – М, 1950. – 152с.
697178
  Панченко В. Кларнет і дудка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 27 (192). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Історія генія, який відмовився від свободи - Павла Тичини
697179
  Борецький В. Кларнет у творчості І. Стравінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 47-60. – ISSN 2310-0583
697180
  Метлушко В.О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Метлушко Володимир Олександрович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
697181
  Червінський В.І. Клас / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193-195. – ISBN 966-642-073-2
697182
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та іх застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей Віктор Олександрович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. Кафедра математ. аналізу та теорії імовірностей. – Київ, 2002. – 152 л. + Додатки: л. 136 - 144. – Бібліогр.: л. 123 - 136
697183
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
697184
  Андросенко М. Клас єдиності і локальні наближення розв"язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь / М. Андросенко, О. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Для нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь описано клас єдиності розв"язку і спектр різницевого оператора. Побудовано локальні наближення розв"язків, які є аналогом локальних сплайнів мінімального дефекту. Class of solution uniqueness and ...
697185
   Клас і класика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 58-59 : фото
697186
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 22-23 : фото
697187
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 36-37 : фото
697188
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 24 : фото
697189
  Кудря І.Г. Клас і соціальна стратифікація в добу глобалізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 9-14
697190
  Пекарська М.-К. Клас пані Чайки = Klasa pani Czajki : [для дітей ст. шк. віку] / Малгожата-Кароліна Пекарська ; пер. з пол. Божена Антоняк. – Харків : Школа, 2016. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-429-134-4
697191
  Толок Валентина Клас створює кінофільм "Тарас Бульба" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-13


  В №6 за нинішній рік ми вмістили добірку матеріалів, присвячених 200-річчю від дня народження Миколи Гоголя. В ній ішлося про стан вивчення творчості нашого славетного земляка в школі, про необхідність його поліпшення шляхом посилення українського ...
697192
  Шчарбакоу В.К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1934. – 106с.
697193
  Симончук Е. Класи в політичній сфері суспільства: підтримка партій і довіра до них // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 43-63. – ISSN 1563-3713
697194
  Смирнова Н.Ф. Класи і нації / Н.Ф. Смирнова. – Донецк, 1970. – 48с.
697195
  Гулевич В.Н. Класи і політичні партії ФРН / В.Н. Гулевич. – Київ, 1975. – 287 с.
697196
   Класи Конфуція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Першого вересня на базі Запорізького національного університету відбудеться урочисте відкриття класів Інституту Конфуція з вивчення китайської мови, культури та традицій.
697197
  Россада Т.В. Класи номінативних даних зі швидким доступом до компонентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 199-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується проблема ефективного доступу до компонентів даного. Дослідження здійснюються в рамках композиційно-номінативного підходу до програмування, який надає достатньо розвинені можливості для формалізації необхідних понять. У статті ...
697198
  Карнаух Т.О. Класи пам"яті R-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається класифікація R-перетворювачів з точки зору операцій над пам"яттю та властивості замкненості класів перетворень, що задаються R-перетворювачами одного класу пам"яті, відносно суперпозиції з скінченним перетворенням. Показано, що при певних ...
697199
  Кеба О.М. Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 177-183


  У статті розглянуто можливі в іспанській мові комбінації вібрантів з приголосними фонемами в межах однієї лексичної одиниці. Визначаються категорії артикуляцій звуків в контакті з вібрантами, які необхідно враховувати як змінні, що впливають на їх ...
697200
  Булавін Л.А. Класи проєктивних представлень у визначенні симетрії колективних спінорних збуджень та їхньої дисперсії в кристалах і періодичних наноструктурах / Л.А. Булавін, В.О. Губанов, А.П. Науменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 38-50. – ISSN 1025-6415
697201
  Чечельницький Віктор Якович Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Чечельницький В.Я.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
697202
  Лавренюк Я.В. Класи спряженості групи трикутних автоморфізмів афінного простору над простим скінченним полем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються класи спряженості факторгрупи групи Жонк"єра по ядру її дії на афінному просторі вимірюваності n над простим скінченним полем F[нижній індекс p]. Встановлено деякі оцінки потужностей цих класів спряженості. При їх вивченні природньо ...
697203
  Італмазов Х. Класи спряженості і транзитивні підгрупи силовських 2-підгруп симетричних груп степенів 2 . : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Італмазов Х.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
697204
  Астахов О. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О. Астахов, О. Русько, Б. Неклеєвич ; за ред. О.І. Астахова. – Київ : Радянська школа, 1948. – 215 с., 1 л. табл.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
697205
  Чалий К.О. Класи універсальності для просторово-обмежених систем різної природи в контексті розвитку нанотехнологій та наномедицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 486-492. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорені деякі аспекти теоретичних досліджень просторово-обмежених систем різної природи у зв"язку з пріоритетним розвитком нанотехнояогій та наномедицини. Запропонований перелік ознак, які характеризують певний клас універсальності для ...
697206
  Карнаух Т.О. Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. + Додатки: л. 151-188. – Бібліогр.: л. 146-151
697207
  Карнаух Тетяна Олександрівна Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
697208
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
697209
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами. : Дис... Канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.147-151
697210
   Класик біографічного жанру. До 120-річчя від дня народження Андре Моруа // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 3 кв. – С. 30-32. – ISSN 0130-2043
697211
  Бондарук Т.І. Класик історико-правової науки (до 180-річчя від дня народження Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 2219-5521


  У статті, присвяченій видатному правознавцю, історику права М.Ф. Владимирському-Буданову, подається короткий виклад його життєвого і творчого шляху, аналізуються основні творчі здобутки, підходи й методи, з"ясовується роль у розвитку української ...
697212
   Класик математичної науки // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 187-191. – ISBN 966-505-054-0
697213
  Кабаченко Володимир Класик одеської школи живопису Микола Андрійович Шелюто (1906-1984) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 38-40. – ISSN 0130-1799
697214
   Класик романтичної прози. До 230--річчя від дня народження Е.Т.А. Гофмана // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.Л. Заваліна, Т.М. Заморіна [та ін.]. – Київ, 2005. – 1 кв. 2006 р. – С. 41-48. – ISSN 0130-2043
697215
  Степусишин С.Б. Класик світового детективу : урок-пошук з вивчення біографії А. Конан Дойла. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-17
697216
  Зорівчак Р.П. Класик українського перекладознавства: (До 75-річчя професора Віктора Вікторовича Коптілова ) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2006. – Том 3 № 1(7). – С. 167-171.
697217
  Нестеренко П. Класик українського письменства в екслібрисі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
697218
  Захарчук О. Класик української археології // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 209-212. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Ярослав Іванович Пастернак (1892-1969) - український археолог, доктор філософії, професор. Найважливіші розкопки провів на терені княжого Галича (1934-1941), де відкрив Успенський собор з саркофагом Ярослава Осмомисла. В 1935 р. габілітувався на ...
697219
  Захарчук О. Класик української археології. До 130-ліття Ярослава Пастернака // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Вересень (№ 9). – С. 6-7


  В українській археологічній науці постать Ярослава Пастернака займає одне з провідних місць. Його внесок у розвиток наукових знань про минуле України вимірюється роками плідної праці, десятками проведених теренових експедицій, великою кількістю ...
697220
  Костриця М. Класик української географії (до 170-річчя Павла Чубинського) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 7-12
697221
  Чугуй О.П. Класик української драматургії : (до 125-річчя І.К. Карпенко-Карого (Тобілевича) / О.П. Чугуй. – Київ : Тов-во "Знання" УССР, 1970. – 48 с. : іл.
697222
  Бурлака Г. Класик української текстології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 49-52. – ISSN 0236-1477


  Сиваченко Микола Єфремович - історик літератури, фольклорист, текстолог, член-кореспондент НАН України (1920-1988).
697223
  Славинський М. Класик, який твердо знав: "треба любити" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 58-60


  5 грудня видатному українському прозаїкові Григоров Тютюннику виповнилося б 80 років
697224
   Класика - балканистика - палеославистика = Classical, Balkan and Paleoslavic studies : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 85-годишнината од раганьето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 444 с. : портр. – Парал. тит. лист англ. мовою - Статті мак., нім. та англ. мовами. – Библиогр.: c. 409-438. – ISBN 9978-9989-101-75-5
697225
  Сас Олена Класика жанру? Сподіваймося! : децентралізація публічної влади та реформа місцевого самоврядування на порозі точки неповернення / Сас Олена, Ткачук Анатолій Федорович // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 26-28


  Скепсис ніби став гарним тоном, коли в будь-якому контексті вживають словосполучення "реформа місцевого самоврядування" або "адміністративно-територіальна реформа" (чи то відповідно до європейських стандартів "реформа публічної влади"). Справді, ці ...
697226
  Косюк О. Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (Міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 147-158. – ISBN 978-966-600-359-4
697227
  Зоммер Тео Класика німецької журналістики: графиня Маріон Дьонгофф / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 17-18


  Про цінності видатної публіцистки повоєнної Німеччини - у розмові з її учнем та послідовником, редактором тижневика DIE ZEIT Тео Зоммером.
697228
  Бакіров В. Класика, що випереджає час // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016


  Інтерв"ю академіка Віля Бакірова, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету.
697229
  Шалагінов Б.Б. Класики і романтики : штудії з історії нім. л-ри ХVIII - XIX cт. / Борис Шалагінов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 439, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 432-439. – Бібліогр.: с. 423-431. – ISBN 978-966-518-632-8
697230
  Трипільський А. Класики літератури в боротьбі за високу ідейність мистецтва / А. Трипільський. – К., 1949. – 63с.
697231
  Тарасун П.К. Класики марксизму-ленінізму про можливі непередбачені наслідки взаємодії людини з природою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
697232
  Воробйова В.С. Класики марксизму-ленінізму про необхідність підготовки молоді до трудової діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-6. – (Серія історії ; № 15)
697233
  Бондаренко М.П. Класики марксизму-ленінізму про роль колективу у вихованні особи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10. – (Серія історії ; № 16)
697234
  Погрібний А. Класики не зовсім за підручником / А. Погрібний; Анатолій Поргрібний. – Київ : Школяр, 2000. – 136 с. – ISBN 966-7625-06-0
697235
  Макеєв С. Класики німецької та світової соціології у Першій світовій війні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-171. – ISSN 1563-3713
697236
   Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера = Klassiker des politischen Denkens : Пер. з нім. – Київ : Тандем, 2002. – 584с. – Бібліогр.: с.514-569. – ISBN 966-7145-40-9
697237
  Рубін І.І. Класики політичної економії від XVII до середини XIX ст. : збірка витягів с творів економістів та пояснувальні статті / І.І. Рубін. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 460 с.
697238
  Руденко К.П. Класики російського природознавства про роль гіпотези в науці / К.П. Руденко. – Київ, 1955. – [16] с. – Окр. відб. з : Філософський збірник , № 2, 1955, [c.125-140]
697239
   Класики української літератури. – Київ, 1961. – 23 с.
697240
  Осляк І.Ф. Класики української літератури про релігію. / І.Ф. Осляк. – К., 1960. – 40с.
697241
   Класики української літератури. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з текстовками на укр. м. : Гравюри на вініпласці Василя Чебаника]. – Київ : Мистецтво, 1966. – 29 л. : 29 листівок + 2 обкл.
697242
  Присухін С. Класики української філософії: Григорій Сковорода // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)
697243
  Погоріляк Й.М. Класиологія - наука про природний порядок цілісних систем: людину і природу / Й.М. Погоріляк. – Ужгород, 1995. – 40с.
697244
  Цікановська Н.А. Класифiкацiя недержавних пенсiйних фондiв у контекстi забезпечення їхньої фiнансовоi безпеки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 64-70. – ISSN 2221-755X
697245
  Филиповски Г. Класификациjа на почвите на Република Македониjа = Soil classification of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; уредн. Р. Лозановски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 341 с. – ISBN 9989-101-59-0
697246
  Соколов Л. Класификаціа на околиите во НР Македониіа спрема степенот на стопанскишт развиток / Л. Соколов. – Скопіе, 1960. – 109с.
697247
  Гритенко О.А. Класифіікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти / О.А. Гритенко, Т.О. Ульянова // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2312-928X
697248
  Старовойтенко О.А. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) та Класифікатор основних фондів (КОФ) як основа визначення внутрішнього середовища туристської галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-95. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми визначення внутрішнього середовища туристської сфери на основі застосування Класифікатора видів економічної діяльності і Класифікатора основних фондів.
697249
  Носіков О. Класифікатор професій в Україні: чергові зміни у "живій" книзі / О. Носіков, М. Дрозач, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 12-17. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-6912 03
697250
   Класифікатор професій ДК 003 : 2005 (зміни та доповнення №3) : вид. офіційне / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; М-во праці та соц. політики України, Держ. установа НДІ соц.-трудових відносин М-ва праці та соц. політики України (м. Луганськ) ; [розробники: С. Мельник та ін.]. – Київ : Соцінформ, 2008. – 107, [1] с. : табл. – Текст укр., рос.
697251
   Класифікатор професій ДК 003: 2005 : Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2005. – 616с. – (Національний класифікатор України)
697252
   Класифікатор професій ДК 003: 2005. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544с. – На обкл. Законодавство. – ISBN 966-667-236-7
697253
   Класифікатор професій ДК 003: 2010 / [ДУ НДІ соціально-трудових відносин ; Ін-т укр.мови НАНУ ; Державний комітет статистики України ; розробники : М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін.]. – Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2010. – 746 с. + Додаток: с. 43-745. – (Національний класифікатор України)
697254
  Балашов Н.В. Класифікатор професій та методика його вдосконалення : аналіт. записка : № 1 / [Н.В. Балашов, Л.Й. Літвінчук ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 18 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
697255
  Орлова В.В. Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National geographic) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 41-51. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397
697256
  Ілик О. Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 73-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
697257
  Архіпов В.В. Класифікації експертних завдань, які вирішуються в рамках судово-товарознавчої експертизи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 181-187.
697258
  Гриненко І.О. Класифікації злочинів та їх кримінально-правове значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гриненко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
697259
  Сенич О.Я. Класифікації злочинів у сфері торговельної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 216-221. – (Юридична ; Вип. 2)
697260
  Хлюпин О.А. Класифікації інтерактивних медіа-фасадів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 183-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
697261
  Овсієнко А.С. Класифікації метафори в сучасному мовознавстві // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 70-84. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
697262
  Шихненко К.І. Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 223-233. – ISSN 2312-5993
697263
  Шибірник С.О. Класифікації та групування об"єктів ринку нерухомого майна // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 114-116
697264
  Сербін О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 39-43


  У публікації представлено та комплексно проаналізовано ідеологічну фундаментальність дуалістичного вчення Арістотеля, подано класифікаційну систему мислителя, встановлено, що трилогічність загальної структури класифікації підпорядкована певній ...
697265
  Bernd Lorenz Класифікаційна система Регенсбург: історія та сучасний розвиток // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 21-29. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є висвітлення розвитку німецької бібліотечної системи класифікації, яку було впроваджено у 1964 році фахівцями університетської бібліотеки в Регенсбурзі. Методологія базується на використанні історичних та класифікаційних принципів і ...
697266
  Кузенков О.О. Класифікаційна система точок рівноваги лінійної системи диференціальних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі зроблена спроба систематизації простих та складних типів точок рівноваги лінійної системи трьох диференціальних рівнянь при різних характеристичних числах системи. Запропонована можлива класифікаційна система простих та складних станів ...
697267
  Маляренко О.С. Класифікаційна схема вихідних критеріїв ідентифікації можливих елементів регіональних екомереж // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 31-33
697268
  Заїка В.В. Класифікаційна характеристика державних нагород України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
697269
  Бондар Л. Класифікаційна характеристика та функціональна роль Шевченкових присвят // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 194-205. – ISBN 978-966-02-4721-5
697270
  Курач Т.М. Класифікаційний аналіз геозображень / Т.М. Курач, Р.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 97-99. – ISSN 2075-1893


  З появою нових видів геозображень із невизначеними власивостями постає проблема їх ідентифікації. У статті пропонується класифікаційний аналіз масиву геозображень за пріорітетом наближення їх до поняття географічної карти на основі встановлення ...
697271
  Горобець І.С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів. Лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плі = (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 321-328. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті здійснено спробу дослідження лексико-семантичних особливостей давніх рецептів народної медицини в античних авторів, визначається їхня генеза та основні принципи структури, проводиться зіставний аналіз авторського стилю на основі текстів "De ...
697272
  Чаварга Я.М. Класифікаційний тип змістових зв"язків у семантиці прикметників англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 82-86. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-86; 9 назв. – ISSN 1729-360Х
697273
  Бекешко В.Я. Класифікаційні аспекти методів оцінювання ефективності маркетингових комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
697274
  Масна А.М. Класифікаційні аспекти послуг як об"єктів управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-106. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
697275
  Моклиця Ю.В. Класифікаційні аспекти туристичного потенціалу міста Луцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
697276
   Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Бондаренко Віталій Михайлович; Ін-тут математики НАНУ. – Київ, 2000. – 310л. – Бібліогр.:л.298-310
697277
  Бондаренко В.М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп : Автореф...доктора фіз.мат. наук:01.01.06 / Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.26-29
697278
  Сергейчук В.В. Класифікаційні задачі лінійної алгебри. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Сергейчук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
697279
  Сергійчук В.В. Класифікаційні задачі лінійної алгебри. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Сергійчук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
697280
  Мелкумова Т.В. Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 168-171. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
697281
  Нестеренко Оксана Олексіївна Класифікаційні моделі та системні методи інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Нестеренко О.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
697282
  Рубцова М.Ю. Класифікаційні ознаки аутсорингу у виборі конкурентних форм взаємодії суб"єктів підприємництва // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-37.
697283
  Курач Т.М. Класифікаційні ознаки географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 10-16


  Класифікаційні ознаки – один з головних складених елементів класифікації. Виділення й дослідження ознак класифікації, заснованих на властивостях карт як моделей дійсності визначає сукупність майбутніх класифікаційних груп карт по різних ...
697284
  Прекрасна О.І. Класифікаційні ознаки державної казначейської служби України як суб"єкта адміністративного права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 120-127. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
697285
  Пурська І. Класифікаційні ознаки міжнародного туризму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 187-195. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
697286
  Пасічна І.О. Класифікаційні ознаки податкових правовідносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 55-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
697287
  Мєлєкєсцева Н.В. Класифікаційні ознаки предикатів наявності/відсутності у сучасній українській літературній мові // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 73-74
697288
  Комісаров К. Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному мовознавстві дедалі послідовніше розрізняють власне члени речення та синтаксеми, і ці два ряди компонентів виявляють різне спрямування: власне члени речення спрямовані у внутрішню структуру мови, а синтаксеми – у зовнішню. Синтаксема має ...
697289
  Лужанський А.В. Класифікаційні ознаки суб"єктів доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 10 (146). – С. 38-42
697290
  Петрик О. Класифікаційні основи іменників опредметненої дії // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 114-119. – ISSN 2075-1486
697291
  Кудин О.О. Класифікаційні основи ісламського радикалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 108-115
697292
  Бондарук О.С. Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 93-99. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
697293
  Гордєєв А.Ю. Класифікаційні особливості карт-портоланів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 310-316. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
697294
  Дубініна О.М. Класифікаційні параметри акме-технології формування математичної культури майбутніх інженерів з програмного забеспеченя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 85-97. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
697295
  Чумак В.В. Класифікаційні параметри лінгвотекстових категорій у східнослов"янському мовознавстві / В.В. Чумак, С.М. Шевель // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 76-81. – Бібліогр.: Літ.: с. 81; 24 назв. – ISSN 1729-360Х
697296
  Арібжанова І. Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 27-34. – ISSN 0252-3108


  "Розглянуто типологічні ознаки невласне граматичного узгодження, що має вияв у структурах зі специфічно вираженим опорним компонентом у функції означуваного предмета (незмінний субстантив, змінний субстантив недиференційованого роду, сполука слів, ...
697297
  Ковтун О.М. Класифікаційні підходи до зонування земель // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 29-36. – ISSN 2310-9769
697298
  Лобузіна К.В. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лобузіна К.В.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
697299
  Сербін О. Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д"Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 38-43. – ISSN 2076-9326


  У публікації охарактеризовано класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії. Проведено детальний аналіз структури та змісту класифікаційних схем, який дає підстави зробити висновок, що це видання розпочало відлік розвитку організації систем ...
697300
  Пономаренко С.С. Класифікаційні типи морфонологічних моделей в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 57-65. – ISSN 0027-2833
697301
  Поміркована Т.В. Класифікаційні характеристики прийменникових конструкцій англійської мови // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 22-28. – ISBN 978-966-8847-78-3
697302
  Маєвська О.М. Класифікація "мозкових центрів" світу: основні підходи // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 125-129. – ISSN 2519-2949
697303
  Савочкіна Т.І. Класифікація 3-породжених р-груп, у яких нормалізатори підгруп нормальні та мають доповнення (Р>2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються р-групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальною підгрупою і має доповнення. Ключові слова: нормаліатор, доповнення, комутант. P-groupx are investigated at which normalizer of each subgroup is a normal subgroup and has ...
697304
  Раренко Л.А. Класифікація 3D-реклами в Україні. Аналіз актуальних пропозицій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  В Україні активно виготовляють рекламу із застосуванням тривимірних технологій та тривимірної графіки. Мета дослідження - виявлення особливостей 3D-реклами, представленої на вітчизняному ринку, та створення її загальної класифікації на основі ...
697305
  Міщенко К.І. Класифікація m-функцій загального положення на некомпактних поверхнях скінченного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано топологічну класифікацію т-функцій загального положення на некомпактных поверхнях скінченого типу. Ключові слова: некомпактні поверхні, граф Ріба, функції Морса. We give the topological classifications of m-functions on the noncompact surfaces ...
697306
  Заярний О.А. Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 80-100. – ISSN 2227-796X


  У статті з наукових і правозастосовчих позицій здійснено класифікацію адміністративних інформаційних правопорушень, запропоновано групи критеріїв для такої класифікації - за ознаками складів проступків, правових режимів інформації, що є предметом ...
697307
  Ворон Д.Л. Класифікація адміністративних послуг у сфері вищої освіти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 158-162. – ISBN 978-617-7404-86-5
697308
  Кучма К.С. Класифікація адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-110. – ISSN 2219-5521
697309
  Келемен М.І. Класифікація адміністративно-правових форм участі публічної адміністрації та громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 228-240. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
697310
  Омелян В. Класифікація адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 225-226
697311
  Донченко В.С. Класифікація акцій за критерієм інвестиційної привабливості з використанням теорії збурень псевдообернених матриць / В.С. Донченко, М.Ф. Кириченко, В.Н. Омардибірова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 180-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису технології багатовимірної класифікації акцій за критерієм інвестиційної привабливості. Технологія побудована з використанням теорії збурення псевдообернених матриць. The article is devoted to the description of multidimensional ...
697312
  Коломієць М.О. Класифікація аналітичних структур за семантичними та прагматичними ознаками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  У статті розглядаються аналітичні лексико-синтаксичні структури. Проводиться аналіз поняття аналітичних структур та перекладацького аспекту використання їх при перекладі речень з іспанської мови українською, підкреслюється здатність їх виступати ...
697313
  Петьков В.А. Класифікація аномального розвитку особистості як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 237-240
697314
  Денисик Г.І. Класифікація антропогенного карсту Правобережної України для потреб раціонального використання : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / Г.І. Денисик, Б.Д. Панасенко // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 132-138. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
697315
  Мєр"ємова Ю. Класифікація антропонімів англійських, російських та українських літературних казок за походженням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 504-507. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
697316
  Купцова М. Класифікація арбітражних угод // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 108-113.
697317
  Покотило М.О. Класифікація аргументативних схем О. Фрілі та проблема оцінки аргументації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 142-144
697318
  Цюпа М.С. Класифікація архітектурних об"єктів з геральдичним декором // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 215-224. – ISSN 2077-3455
697319
  Кікоть О. Класифікація аукціонів цінних паперів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 30-35. – ISSN 1810-3944
697320
  Ковальов О.Л. Класифікація банківських ризиків.Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 63-70. – Бібліогр.: на 17 пунктів
697321
  Іванова О.К. Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний метод деталізованого прогнозу погоди з місячною завчасністю для території України : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол, клімат.,агрометеорол. / Іванова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
697322
  Оніщук О.М. Класифікація батьківських прав // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (201). – C. 23-28. – ISSN 2308-9636
697323
  Білоус В.В. Класифікація безпілотних літальних апаратів та ії значення для криміналістичної практики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 47-57. – ISSN 1993-0917
697324
  Самойленко В.М. Класифікація берегових ландшафтних ярусів і смуг / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 318-325.
697325
  Кузнецова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 24-28


  Досліджено та розроблено загальну схему і структуру видової класифікації складу ресурсів, продуктів та послуг з краєзнавства в електронному середовищі публічних бібліотек України.
697326
  Мельник Мар"яна Іванівна Класифікація бізнес-середовища: системний підхід // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 251-260. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розширено трактування сутності поняття "бізнес-середовище", виокремлено його характерні особливості; на основі запропонованої системи критеріїв оцінки розроблено класифікацію видів бізнес-середовища з метою комплексного врахування об"єктивного ...
697327
  Василенко С.В. Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 37-42
697328
  Бриндак Д. Класифікація боргових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-120.
697329
  Музика-Стефанчук Класифікація бюджетних правовідносин: питаннятеорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 67-72
697330
  Стрішенець Н. Класифікація в електронному середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-43. – ISSN 1029-7200
697331
  Криволапов Б.М. Класифікація валютних операцій в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 344-350


  Стаття присвячена проблемам класифікації валютних операцій в міжнародному праві. Автор аналізує визначення та класифікацію валютних операцій різними міжнародними фінансовими організаціями та порівнює їх з українським законодавством.
697332
  Шигонін О.Б. Класифікація вбивств із сексуальних мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 275-279
697333
  Кадубовський О.А. Класифікація векторних полів Морса-Смейла на двовимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-88. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мінімальні векторні поля Морса-Смейла на двовимірних компактних замкнених орієнтовних багатовидах. Наведено необхідну й достатню умову топологічної еквівалентності цих полів у термінах хордових діаграм. Підраховано число ...
697334
  Чімишенко С.М. Класифікація видатків на утримання особового складу військових формувань України / С.М. Чімишенко, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються принципи формування та класифікації видатків на утримання особового складу військових формувань України та пропонуються шляхи подолання диспропорції у нормах та видах матеріального забезпечення військовослужбовців різних ...
697335
  Пеліпадченко Р.О. Класифікація видатків та витрат в системі обліку бюджетних установ та організацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 182-186. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
697336
  Бихова О.М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 1683-1942
697337
  Богма О.С. Класифікація видів бюджетної безпеки країни // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 38-40. – ISSN 2409-1944
697338
  Ющик О.І. Класифікація видів виправданого ризику // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.111-115. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
697339
  Горох О.П. Класифікація видів звільнення від покарання за стадією кримінального провадження // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 34-38. – ISBN 978-617-616-069-4
697340
  Нестеренко О.С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 112-117
697341
  Онопрієнко С. Класифікація видів інформаційної безпеки як правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 60-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
697342
  Пахомов В.В. Класифікація видів контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-107
697343
  Петрушевський Ю. Класифікація видів макроекономічного планування / Ю. Петрушевський, О. Попадюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 228-232. – ISSN 1993-0259
697344
  Григоренко Т.М. Класифікація видів мерчандайзингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 511-515. – ISSN 2222-4459
697345
  Угольков Є.О. Класифікація видів монетизації інтернет-ресурсів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 157-163. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
697346
  Жукович І.А. Класифікація видів наукової та науково-технічної діяльності / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-94 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
697347
  Романко О.П. Класифікація видів планування конкурентноспроможності машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 133-137. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
697348
  Вінтюк Ю. Класифікація видів поведінки: спроба аналізу та оптимізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-192. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
697349
  Павлова М. Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 133-137
697350
  Дем"янова О.В. Класифікація видів проваджень у цивільному процесі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена розгляду питань, пов"язаних з визначенням поняття провадження, його співвідношенням з іншими структурними елементами цивільного процесу. Обгрунтовується існування основних, спеціальних, функціональних та приватних проваджень. Окрема ...
697351
  Голік О.В. Класифікація видів реклами за критерієм етичності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 178-182. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
697352
  Карамушка Л.М. Класифікація видів соціальної напруженості в освітніх організаціях // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 44-56. – ISSN 2411-3190
697353
  Удалов Олег Класифікація видів стархування у сфері інвестиційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 44-47
697354
  Старовойтенко О.А. Класифікація видів туризму в контексті культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 132-140
697355
  Гарбера О.Є. Класифікація видів туризму в системі міжнародної торгівлі послугами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 59-62
697356
  Кохановський В. Класифікація видів туризму і туристичних подорожей та її цивільно-правове значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 209-210. – ISBN 978-617-7069-28-6
697357
  Шем"яков О.П. Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 221-228
697358
  Семенов А.Г. Класифікація видів фінансової стратегії підприємства / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 163-170. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
697359
  Яремко О.П. Класифікація видів цільового використання земель, проблеми лісу і лісівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
697360
  Шемелинець І.І. Класифікація видів юридичної відповідальності: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 14-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
697361
  Шемелинець І.І. Класифікація видів юрилдичної відповідальності: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 14-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
697362
  Ровний В.В. Класифікація видів, форм та методів здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 238-243. – (Серія "Право" ; вип. 2)
697363
  Бурденко І. Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов"язання чи інструмент капіталу : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 27-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
697364
  Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку ( на прикладі швейних підприємств) : галузевий облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
697365
  Мінаєв Д. Класифікація витрат агродіяльності з позиції обліку і контролю в умовах використання геоінформаційних технологій / Д. Мінаєв, Ю. Раделицький // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.-М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 3 (109), липень-вересень. – С. 97-114. – ISSN 2786-4537
697366
  КУзнецова Класифікація витрат в управлінському обліку // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 104-109. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
697367
  Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 15-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
697368
  Валінкевич Н.В. Класифікація витрат та їх загальний вплив на результативність діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Валінкевич, В.М. Кобилинський // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 50-57. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
697369
  Озеран В.О. Класифікація витрат як засіб управління ними / В.О. Озеран, Р.Я. Хіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто методику класифікації витрат у сучасних умовах господарювання. Проводячи класифікацію витрат, підприємство має керуватися такими класифікаційними ознаками, що дозволять досягнути основні цілі управління, а саме: управління собівартістю, ...
697370
  Бадовська І. Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
697371
  Побіянська Н. Класифікація віртуальних активів // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (127), лютий 2023 р. – С. 133-140
697372
  Смілка В.А. Класифікація внутрішніх процесів містобудівного моніторингу // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 140-148 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
697373
  Дереко В.Н. Класифікація воєнно-політичних рішень України: нормативно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 630-636. – ISSN 1563-3349
697374
  Крисюк Б.В. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України : економіка та управління національним господарством / Б.В. Крисюк, В.І. Крисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 75-87. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
697375
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація галузей районного територіально-виробничого комплексу за їх роллю в територіальному поділі праці / І.Т. Твердохлєбов, М.В. Багров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 3-10 : Табл.
697376
  Чемодурова Н.О. Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 120-130
697377
  Жук А. Класифікація гарантій прав і свобод підозрюваного під час застосування запобіжного заходу "тримання під вартою" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 243-248. – ISSN 2663-5313
697378
  Самойленко Л.В. Класифікація геологічних пам"яток за інженерно-геологічними ознаками / Л.В. Самойленко, А.В. Дубицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
697379
  Кисленко Р.В. Класифікація гібридного типу політичного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 321-326. – ISSN 2076-1554
697380
  Гузій М.І. Класифікація гірських порід за параметрами анізотропії магнітної сприйнятливості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-72. – (Геологія ; Вип. 13)


  На основі вивчення магнітної сприйнятливості колекції зразків докембрійських гранітоїдів Українського щита та розгляду анізотропії феропарамагнітної моделі запропонована класифікація кристалічних гірських порід за її параметрами. Розглянуто питання ...
697381
  Роботинська В.О. Класифікація гласного цивільного процесу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 45-48
697382
  Кропивко М.М. Класифікація господарств населення як форми малого сільськогосподарського підприємництва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 135-142. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
697383
  Віхров О. Класифікація господарських правовідносин: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 134-142. – ISSN 1993-0909
697384
  Тертишна Л.С. Класифікація господарсько-правових засобів реалізації державної регіональної політики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 70-77. – ISSN 2224-9281
697385
  Слюсарчук Л.І. Класифікація готової продукції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  Класифікацію продукції обгрунтовано з погляду удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку, з метою нагромадження інформації формування вартості.
697386
  Тесліцький А.М. Класифікація громадських об"єднань в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 44-47. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
697387
  Гаєва Н.П. Класифікація громадських організацій: теоретичні підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
697388
  Опадчий І.М. Класифікація грошових зобов"язань як інституту зобов"язального права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 130-137. – ISBN 966-7784-65-7
697389
  Кошельок Г.В. Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 32-40
697390
  Атамас П. Класифікація грощових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
697391
  Виноградова Г.В. Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-21. – ISSN 2222-5374
697392
  Коцар О.В. Класифікація даних обліку електричної енергії // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 79, вип. 2. – С. 42-52. – ISSN 0368-6418
697393
  Шубний В.О. Класифікація двовимірних безщільових напівпровідників / В.О. Шубний, О.Б. Кашуба // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
697394
  Сербін О. Класифікація двокрапкою та її автор - взаємозв"язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 13-16. – ISSN 2076-9326
697395
  Піддубна Д. Класифікація державних органів та їх повноважень у сфері податкового обліку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
697396
  Карнарук Н. Класифікація державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44
697397
  Бондар А.В. Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-103
697398
  Калакура Я.С. Класифікація джерел інтелектуальної історії України // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 106-113. – ISSN 2077-5709


  З"ясовуються сутність джерел з інтелектуальної історії України як носіїв відомостей про процес творчості, продукування ідей, теорій, концепцій, створення наукових праць, творів літератури, мистецтва, архітектури, формування суспільно-політичної і ...
697399
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
697400
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
697401
  Шевченко А.О. Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 42-47. – ISSN 2308-9636
697402
  Михайлова Л.В. Класифікація директивних мовленнєвих актів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 451-456. – ISSN 1993-5560
697403
  Бойчук Класифікація дискреційних повноважень в діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-11. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
697404
  Курач Т. Класифікація дистанційних геозображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто властивості дистанційних геозображень. Виокремлено властивості дистанційних геозображень, розроблено систему класифікаційних ознак. Класифікаційні ознаки дистанційних геозображен ь розбито на дві групи: ознаки всього твору та ...
697405
  Цимбал-Слатвінська Класифікація дітей з особливими освітніми потребами в аспекті професійної діяльності логопеда // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 163-171 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
697406
  Беседіна Т. Класифікація договорів (контрактів) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 33-36
697407
  Попко Є.В. Класифікація договорів Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 357-364. – ISSN 1563-3349
697408
  Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 139-148. – ISSN 0132-1331
697409
  Падучак Б.М. Класифікація договорів у сфері трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 189-192
697410
  Штим Т. Класифікація договорів, що опосередковують акціонерні відносини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 296-297. – ISBN 978-617-7069-17-0
697411
  Гопанчук В. Класифікація договору банківського вкладу (депозиту) / В. Гопанчук, М. Біда // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 110-116
697412
  Ніколенко Л.М. Класифікація доказів у господарському процесі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 219-223. – ISSN 1563-3349
697413
  Татарінцев Т. Класифікація доказів у справах про адміністративні корупційні правопорушення: окремі підходи до здійснення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 81-84
697414
  Яшний Д.В. Класифікація документальних листівок з видами Криму як джерела пам"яткознавчих досліджень (1895–1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 215-221. – ISSN 2078-0133
697415
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповано за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, ...
697416
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповані за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, терміном дії та ...
697417
  Ковальчук В. Класифікація документів мережі ОУН(б) і запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 73-82. – (Нова серія ; вип. 10/11)
697418
  Кудлай В.О. Класифікація документів у системі управління якістю підприємства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 17-23
697419
  Запотоцький А.П. Класифікація документів як джерела доказів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 199-207.
697420
  Климчук Л.В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-38


  У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які застосовувались українськими та зарубіжними вченими.
697421
  Музика О. Класифікація доходів місцевих бюджетів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
697422
  Богдан І.В. Класифікація доходів сектору загальнодержавного управління України згідно з GFSM 2014 / І.В. Богдан, Д.В. Коноваленко, Т.Ю. Яра // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 33-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
697423
  Мельниченко О.А. Класифікація доходів селян та особливості механізму державного регулювання їх розподілу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 93-100. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
697424
  Кетько М.О. Класифікація ЕКГ на базі теореми Байеса / М.О. Кетько, Т.П. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 268-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудова високоточного алгоритму класифікації ЕКГ на базі теореми Байеса та його практичне застосування.
697425
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 194-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
697426
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту: проблеми і напрями вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 92-96
697427
  Овандер Н.Л. Класифікація економіко-математичних моделей // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 187-196. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
697428
  Дрозд І.К. Класифікація економічного контролю та шляхи її вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-108. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність класифікації економічного контролю, дано критичну оцінку існуючих класифікаційних ознак, ви-значено системний підхід до класифікації економічного контролю, запропоновано власну вдосконалену класифікацію еконо-мічного контролю на ...
697429
  Гандзюра В.П. Класифікація екосистем різного ступеня забруднення за продукційними показниками біосистем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-131. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Запропоновано оригінальний метод класифікації угруповань, який дозволяє виокремлювати групи ценозів певного рівня токсичного забруднення середовища як за видовою структурою, так і за функціональними характеристиками організмів, популяцій і угруповань.
697430
  Рудишин С. Класифікація екосистем: проблеми й перспективи / С. Рудишин, В. Самілик // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 2-4
697431
  Жученко О.А. Класифікація електродної продукції та її застосування / О.А. Жученко, А.П. Корж // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 41-42. – ISBN 978-966-622-803-4
697432
  Фіголь Н.М. Класифікація електронних видань // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 124-129. – ISSN 2077-7264


  У статті аналізується типологія електронних видань, запропонована в ДСТУ 7157:2010, наводяться пропозиції щодо її уточнення, поширення, пропонуються критерії, які варто додати.
697433
  Стовпова А.С. Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 60-64. – ISSN 2306-6814
697434
  Гунько С.О. Класифікація емпіричних ознак та їх вимірювання в соціально-педагогічних дослідженнях / С.О. Гунько, О.С. Семенов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 98-102. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність та особливості класифікації емпіричних ознак та їх вимірювання в ході проведення соціально-педагогічних досліджень.
697435
  Ломака О. Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 48-55. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
697436
  Пухтецька А А. Класифікація європейських принципів адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-119.
697437
  Гайдаржи М. Класифікація життєвих форм сукулентних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Багаторічні спостереження за ростом і розвитком сукулентних рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна дозволили модифікувати класифікацію життєвих форм І. Серебрякова. Подано конспект класифікації з доповненнями, завдяки яким можна ...
697438
  Мудра І. Класифікація журналістських блогів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 76-80. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
697439
  Онищенко С.В. Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 108-113. – ISSN 2218-1199
697440
  Снігир Л.П. Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 28-32. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто поняття класифікації загроз економічній безпеці вищого навчального закладу. Проведена систематизація загроз, що притаманна економічній безпеці освітніх установ. Визначено, що забезпечення економічної безпеки освітніх установ є ...
697441
  Кузнецова І.О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 120-128. – ISSN 2313-4569
697442
  Зачосова Н.В. Класифікація загроз сталості економічної безпеки компаній з управління активами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-12
697443
  Голованенко М.В. Класифікація задач визначення ефективності діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 188-191


  Стаття присвячена проблемі розробки класифікації задач оцінки ефективності діяльності підприємства. Не дивлячись на наявність численних показників та методик оцінки ефективності, загальної класифікації задач, які постають в процесі оцінки ефективності, ...
697444
  Артемчук В.О. Класифікація задач оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 10-15
697445
  Кравченко М. Класифікація закономірностей реалізації закону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-104. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації закономірностей, які властиві процесу реалізації закону. Статья посвящена классификации закономерностей, которые свойственны процессу реализации закона. The article is devoted classifications of conformities to law, ...
697446
   Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України та узгодження з класифікаційними системами PRMS та PKOOH-2009 / Г.І. Рудько, В.Г. Омельченко, В.Г. Григіль, В.І. Ловинюков, О.В. Нецький // [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – С. 268-271. – ISBN 978-966-7896-74-4
697447
  Демкова В.О. Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі / В.О. Демкова, Ю.Л. Хомяковський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 187-190. – ISSN 2413-1571
697448
  Лукач І. Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  На основі норм корпоративного права та наукових досліджень запропонована власна класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав, а також аналізуються проблеми, що пов"язані з застосуванням цих засобів на практиці. На ...
697449
  Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно - паравового примусу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-111. – ISSN 0132-1331
697450
  Благодир А. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 178-181.
697451
  Щербатюк Н.В. Класифікація заходів нетарифного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 111-116
697452
  Стрельченко Класифікація заходів стимулювання в системі публічного управління / Стрельченко, ОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 288-294. – ISSN 1563-3349
697453
  Бусуйок Д.В. Класифікація земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 239-245
697454
  Губар О. Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 93-100
697455
  Хавронюк М.І. Класифікація злочинів проти власності // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7020-87-4
697456
  Палюх Л. Класифікація злочинів проти правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 176-181. – ISSN 2307-8049
697457
  Стародубов В.О. Класифікація злочинів у кримінальному праві: теоретичне та практичне значення // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 26-28. – ISBN 978-966-419-280-1
697458
  Дякін Ярослав Класифікація злочинів у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 148-151.
697459
   Класифікація зміни рейтингу фінансових показників страхових компаній / В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
697460
  Шепетяк О. Класифікація знаків у семіотиці Чарльза Пірса // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 129-136. – ISSN 2227-1503
697461
  Гінзбург М. Класифікація значень ся- дієслів в українських текстах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 34-48


  Ґрунтуючись на працях О. Курило, С. Смеречинського, Ю. Шевельова та інших мовознавців, проаналізовано значення дієслів з афіксом -ся (ся-дієслів) і виокремлено їхні чотири основні значення (зворотне, безособове, пасивне й активне), а також дев"ять ...
697462
  Полякова Т.В. Класифікація зображень на основі ознакових просторових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Полякова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
697463
  Горда О.В. Класифікація зображень об"єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина" / О.В. Горда, О.О. Пузько // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 68-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-815X
697464
  Мазуренок О.Р. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на діяльність вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 470-476. – ISSN 2222-4459
697465
  Неділько С.А. Класифікація і взаємозв"язок ізоморфізму в структурному типі граната : хімія / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
697466
  Косович О. Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 234-243. – ISSN 2312-5993
697467
  Шумілова А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 4 (249). – С. 22-27. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто принципи класифікації та типи словників, визначено вплив типологічних особливостей на процес формування цих видань. Проаналізовано роль словників як важливого засобу поширення наукової інформації на історичних етапах розвитку ...
697468
  Шумілова А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто принципи класифікації та типи словників, визначено вплив типологічних особливостей на процес формування цих видань. Проаналізовано роль словників як важливого засобу поширення наукової інформації на історичних етапах розвитку ...
697469
  Поручинський В. Класифікація і типологія міських поселень України / В. Поручинський, Ф. Сосницька // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 98-101. – ISSN 2076-1333
697470
  Омельянчик С.В. Класифікація і типологія особи адміністративного правопорушника // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 300-304. – ISSN 1563-3349
697471
  Буравльов Є.П. Класифікація і управління техногенними ризиками / Є.П. Буравльов, І.П. Дрозд // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 17-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
697472
  Косилова О. Класифікація і характеристика господарських ризиків // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.140-143. – ISBN 966-654-085-1
697473
  Романюк Я. Класифікація імперативних цивільно-правових норм // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 4-14. – ISSN 2308-9636
697474
  Тягунська Т.Д. Класифікація інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 37-41
697475
  Караван Н.А. Класифікація інвестицій та обгрунтування вибору критеріїв їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6814
697476
  Поєдинок В. Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні критерії класифікації інвестицій та з"ясовується їх значення для цілей господарсько-правового регулювання. В статье исследуются основные критерии классификации инвестиций и определяется их значение для целей ...
697477
  Соколовська В.В. Класифікація індивідуальних побутових послуг як об"єкт ціноутворення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 93-94 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
697478
  Рибачук В. Класифікація індивідуальних профілів вікової фазової динаміки наукової діяльності вчених / В. Рибачук, Г. Квіст // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 0374-3896
697479
   Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ). – Київ, 2007. – 75с.
697480
  Драбаніч А.В. Класифікація інновацій за інтересами суб"єктів інноваційного процесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 30-32
697481
  Фурсіна О.В. Класифікація інновацій та зміст інноваційної діяльності // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.11. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
697482
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування : необхідність і проблеми / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-12
697483
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми : економіка та управління національним господарством / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 71-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
697484
  Сухонос В. Класифікація інституту глави держави; критерії та види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 0132-1331
697485
  Антонюк П.П. Класифікація інструментів безготівкових розрахунків в Україні згідно норм чинного законодавства / П.П. Антонюк, Ю.А. Марченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 8-11. – ISSN 2409-1944
697486
  Дацькова Д. Класифікація інструментів інтернет-маркетингу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 127-132. – ISSN 2078-5860
697487
  Притуляк Н.М. Класифікація інтелектуального капіталу - методологічний аспект внутрішнофірмового управління // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 23-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
697488
  Бабецька І.Я. Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 112-116. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
697489
  Богдан І.В. Класифікація інформації для аналізу даних про наукові дослідження і розробки: міжнародні стандарти та національна практика / І.В. Богдан, А.О. Свиридовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 21-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
697490
  Ламонова П.П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 187-189
697491
  Ламонова П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 146-148
697492
  Долгий О. Класифікація інформації: зв"язок із забезпеченням безпеки працівників державної податкової служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.75-79
697493
  Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 116-122
697494
  Юдкова К.В. Класифікація інформаційних систем / К.В. Юдкова, Г.Г. Чернишина // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 92-98
697495
  Воронкін О. Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 95-102. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано оригінальну класифікацію інформаційно-комунікаційних технологій навчання, в основу якої покладено технології організації навчально-виховного процесу (предметно орієнтована, особистісно орієнтована та партнерська технології) у поєднанні з ...
697496
  Гелич Ю.О. Класифікація інформаційно-правових гарантій таємниці особистого життя людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 156-160
697497
  Льовочкін М.О. Класифікація інфраструктури та місце в ній державної інфраструктури // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
697498
  Кручок Н.С. Класифікація іпотечних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-24
697499
  Калакура Я.С. Класифікація історичного знання / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 195-197. – ISBN 966-642-073-2
697500
  Остроух В.І. Класифікація карт: що потрібно знати вчителю і учню // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
697501
  Шелепало Г.В. Класифікація квазігрупових функційних рівнянь і тотожностей мінімальної довжини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Шелепало Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
697502
  Пуліна Т. Класифікація кластерних об"єднань підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 227-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
697503
  Хмара М.П. Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 154-165


  Виникнення та розповсюдження кластерів (локальних, регіональних, національних, транскордонних і транс-континентальних систем) - це конвергенційні процеси (процеси зближення) розвитку сучасної економічної системи на базі територіально-виробничих ...
697504
  Вакуленко О.В. Класифікація коливальних мод у кристалах SnJ4 / О.В. Вакуленко, В.А. Терехов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з метою вдосконалення методу позиційно-групового аналізу пропонується із всіх можливих структур, утворених атомами (молекулами) елементарної комірки, вибирати структури найвищої симетрії. На прикладі молекулярного кристалу SnJ4 показано, що ...
697505
  Бобкова Т.В. Класифікація колокацій українського юридичного дискурсу: попередні результати // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 7-16. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
697506
  Гінзбург О. Класифікація компартійних документів періоду перебудови фонду ЦК КПУ ЦДАГО України // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 71-73. – ISBN 978-966-171-90295
697507
  Пілунський І. Класифікація комплексних програм територіального розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 292-297
697508
  Багацька К.В. Класифікація комунальних підприємств як основа вибору політики їх фінансування // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 74-79. – ISSN 2306-6806
697509
  Славгородська О.Ю. Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства / О.Ю. Славгородська, В.Г. Щербак // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 94-101. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
697510
  Кузьменко П. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.95-98
697511
  Костицька І. Класифікація конституційно-правових моделей юридичної відповідальності депутатів: світовий досвід та українська практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 288-294. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
697512
  Дашковська Н. Класифікація конституційно-правових норм // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 71. – С. 3-5.
697513
  Свиридюк Н.П. Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
697514
  Давиденко О.В. Класифікація корейських прислів"їв і приказок за типами паремії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються структурні особливості фразеологізмів сучасної корейської мови. The structur"s features of Korean phraseologies of Modem Korean Language analyzed.
697515
  Лисенко Н.М. Класифікація корпоративних прав держави та проблеми управління ними // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-93. – Бібліогр.: на 5 пунктів
697516
  Король О.Д. Класифікація країн походження туристів за валовими та питомими показниками зарубіжного (виїзного) туризму // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 82-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
697517
  Тригуб І. Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
697518
  Хватов Ю.Ю. Класифікація країн, що розвиваються у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 107-117. – ISSN 2308-6912
697519
  Лутчин В. Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом Республіки Польша в залежності від шкоди чи небезпеки яка завдається правовому благу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 134-136
697520
  Самороков В.О. Класифікація кримінальних правопорушень проти власності: проблеми і шляхи вирішення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 97-105. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
697521
  Макарчук Д.І. Класифікація кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві Франції про кримінальну відповідальність // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 292-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
697522
  Макарчук Д.І. Класифікація кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві Франції про кримінальну відповідальність // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 292-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
697523
  Ахтирська Н. Класифікація кримінально-правових ознак організованої злочинності за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 113-116
697524
  Лонська Л.І. Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі "Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка") // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 74-81. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
697525
  Кулиняк І.Я. Класифікація лізингу залежно від мети здійснення суб"єктами лізингової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 50-54. – ISSN 0321-0499
697526
  Шаварська О.В. Класифікація лісових біологічних активів як об"єктів бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
697527
  Гаджиєв В.В. Класифікація логічних підходів до теоретико-ігрової семантики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується класифікація головних логічних підходів до теоретико-ігрової семантики, які можуть бути застосовані для побудови теоретико-ігрової моделі. Розглядаються взаємозв"язки логіки та теоретико-ігрової семантики. Окреслюються головні ...
697528
  Осадча В.М. Класифікація локальних фольклорних традицій у сучасній культурології та етномузикології: міждисциплінарний підхід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 226-235
697529
  Красовська О.Ю. Класифікація маркетингових активів підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 66-71. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
697530
  Гаркуша Н.М. Класифікація матеріальних оборотних активів у системі управління підприємством / Н.М. Гаркуша, І.В. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 288-296. – ISSN 2222-4459
697531
  Туркевич К. Класифікація медичних періодичних інтернет-видань України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 254-259. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
697532
  Касперевич Л. Класифікація методичних підходів до оцінки об"єктів природно-заповідного фонду // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 64-73. – ISSN 2410-0919
697533
  Ковтун Н.В. Класифікація методів виявлення і прогнозування фінансових махінацій // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 12-14
697534
  Юдін О.К. Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону / О.К. Юдін, Р.В. Зюбіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 13-21. – ISSN 2075-0781


  "Значна роль у формуванні голосових характеристик інформаційних сигналів відводиться акустичній системі представлення певної язикової групи, яка відповідає за основні голосові параметри, такі як частота основного тону сигналу, інформаційні фрейми та ...
697535
  Рижакова Г.М. Класифікація методів прогнозування економічних показників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 24-29
697536
  Пономаренко В.С. Класифікація методів рейтингування закладів вищої освіти України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 24-36. – ISSN 2304-06294
697537
  Шульга О. Класифікація методів судово-мистецтвознавчої експертизи // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 176-179. – ISSN 2310-9769
697538
  Лобань О.В. Класифікація методів та моделей логістичних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 92-95.
697539
  Тимечко І.Р. Класифікація механізмів взаємодії суб"єктів економічних відносин у транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 144-149. – ISSN 1562-0905
697540
  Настюк В.І. Класифікація митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 110-117. – ISSN 0201-7245
697541
  Лемеха Р. Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 118-124. – ISSN 2663-5313
697542
  Волошко Ю.А. Класифікація міжнародних організацій зі співробітництва держав у сфері супутникових телекомунікацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 620-625. – ISSN 1563-3349
697543
  Руденко Л.Г. Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
697544
  Коновченко О.В. Класифікація міжнародної контрактно-договірної документації: документознавчий аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 204-211


  Проаналізовано важливі для документознавства критерії класифікації міжнародної контрактно-договірної документації.
697545
  Разовський Ю.В. Класифікація мінерально-сировинного та екологічного капіталу / Ю.В. Разовський, О.М. Сухіна, К.Ю. Горенкова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 56-78 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
697546
  Яценко Ю. Класифікація міст України за рівнем забруднення атмосферного повітря / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-30. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи є дослідження сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міст України завислими речовинами, моноксидом вуглецю, двооксидом азоту та формальдегідом для виявлення найзабрудненіших міст, їх ранжування та здійснення класифікації міст за ...
697547
  Запорощенко Наталія Класифікація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 118-121
697548
  Тришкіна Т.В. Класифікація модальності у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  На основі огляду основних концепцій модальності в сучасній лінгвістиці визначаються логічні та мовні принципи побудови класифікації модальності у французькій мові. Роль модальності досліджується залежно від граматичної будови та контексту.
697549
  Поляков С.А. Класифікація моделей даних / С.А. Поляков, Л.М. Сільвейструк, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою статті є класифікація та огляд моделей даних, спираючись на єдиний концептуальний базис - колекції та відношення на колекціях. Побудовані реляційні дерева, які є композицією бінарних зв"язків. The purpose of the article is classification and ...
697550
  Савченко Т.Г. Класифікація моделей економічної рівноваги / Т.Г. Савченко, О.С. Качаєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 22-30
697551
  Красильникова Г. Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуті існуючі види моделей моніторингу якості у вітчизняних ВНЗ. Автором запропонована класифікація моделей якості за різними ознаками: концептуальною основою; спрямованістю; статусом суб’єктів масштабом охоплення об’єктів моніторингу ...
697552
  Ємельянов В.О. Класифікація морських геолого-екологічних систем / В.О. Ємельянов, Л.А. Прохорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
697553
  Довгун І. Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 195-199. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
697554
  Рослий І.М. Класифікація морфоструктур Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 87-94 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
697555
  Куценко Ю. Класифікація навчальних закладів Полтавської губернії другої половини XIX - початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 35-44
697556
  Сербін Олег Класифікація наук Демокріта в аналітичному представленні структури атомістичного вчення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
697557
  Ярмоліцька Н.В. Класифікація наук за О. Контом в контексті філософських поглядів О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз поглядів О.О. Козлова на позитивізм О. Конта. The analysis of O.O. Kozlov"s veiws concerning O. Kont"s positivism is givenin the article.
697558
  Сербін О. Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 31-34
697559
  Окландер І. Класифікація наукових організацій Одеської області за економіко-статистичними методами : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
697560
  Лукач І. Класифікація наукових поглядів щодо визначення поняття "корпорація" в українській і російській юридичній літературі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 106-109


  У статті аналізуються основні підходи до визначення поняття "корпорація", зокрема, доводиться, що це поняття не збігається з суміжними поняттями "господарське товариство", "підприємство" й "юридична особа".
697561
  Перебитюк М.В. Класифікація науково-технічних засобів, які використовуються при розслідуванні злочинів і в криміналістичній експертизі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються галузеві криміналістичні класифікації науково-технічних засобів та їх значення в практиці розслідування і криміналістичній експертизі. Branch criminalistic classifications of scientific and technical devices and their significance in the ...
697562
  Чернявська О.В. Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / О.В. Чернявська, О.А. Горбунова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
697563
  Гончаренко О. Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 15-25. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
697564
  Сафранов Т.А. Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів - передумова формування системи поводження з ними в регіонах України / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 130-135. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
697565
  Сагалакова Н. Класифікація невизначеності ключових факторів ціноутворення у сфері туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено специфічні характеристики невиробничих процесів у сфері туризму. Проаналізовано особливості процесу ціноутворення на туристичному підприємстві. Ідентифіковано основні проблеми при впровадженні моделі формування оптимальної ціни на ...
697566
  Музиченко О.В. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 270-274. – ISBN 978-966-7178-01-8
697567
  Міщенко К.І. Класифікація некомпактних поверхонь зі скінченною кількістю компонент краю / К.І. Міщенко, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-91. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено топологічну класифікацію некомпактних поверхонь зі скінченним числом компонент краю.
697568
  Криштопа І.І. Класифікація нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 76-82. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
697569
  Сизоненко О.В. Класифікація нематеріальних активів з метою ефективного забезпечення виконання завдань бухгалтерського, управлінського обліку та аналізу // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 240-250
697570
  Булатов Є.В. Класифікація нематеріальних активів сукб"єктів господарювання / Є.В. Булатов, А.В. Гусь // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 43-47. – ISSN 1681-6277
697571
  Мигалюк Л. Класифікація непойменованих договорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 18-22
697572
  Бодров А.В. Класифікація неурядових організацій в сучасній науковій літературі // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 53-57
697573
  Бардадим О. Класифікація новаторів на основі аналізу їх компетенцій : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 45-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
697574
  Городенко Л.М. Класифікація новітніх медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 69-75


  У статті зроблено спробу об"єднати і систематизувати погляди вчених на класифікацію новітніх медіа, виокремивши базові чинники поділу, а також запропоновано авторський поділ мережевих ЗМІ за типологічними, формотворчими, знаково-символьними та іншими ...
697575
  Сидор В.Д. Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 249-252
697576
  Латишева В.В. Класифікація нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства на селі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 205-210
697577
  Піддубна Д. Класифікація нормативно-правових актів у сфері податкового обліку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 84-88.
697578
  Рим О.М. Класифікація нормативно-правових актів, що регулюють запобігання конкуренції у сфері трудового права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 62-70. – (Юридична ; Вип. 1)
697579
  Конюшенко І.В. Класифікація нотних видань в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 56-59


  У статті розглянуто сучасний стан і розвиток нотних видань в Україні. Визначено основні проблеми в цій галузі та запропоновано шляхи їх подолання на видавничому ринку України. Наведено конкретні приклади нотних видань. The article considers the ...
697580
  Гуржій Г.О. Класифікація об"єктів адміністративних деліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-30.
697581
  Чернадчук В. Класифікація об"єктів бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 87-91.
697582
  Мікчовда В.П. Класифікація об"єктів природно-заповідного фонду регіону / В.П. Мікчовда, І.Б. Дяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 44-49. – (Економіка ; Вип. 32)
697583
  Смілка Владислав Анатолійович Класифікація об"єктів, що будуються засобами нейронних мереж // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2219-5300
697584
  Маліновська І. Класифікація обєктів авторського права // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 126-132. – ISSN 2311-4894
697585
  Дабіжа Д.В. Класифікація обліків та інформаційних систем // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 175-180. – ISSN 1992-4437
697586
  Будько О.В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 207-212. – ISSN 2309-1533
697587
  Валуєв Б.І. Класифікація облікової інформації (можливий підхід) / Б.І. Валуєв, Н.О. Лоханова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 51)


  Запропоновано підхід до побудови системи класифікації облікової інформації за сукупністю ознак, які розкривають її з позиції потреб системи управління. Визначено класифікації облікової інформації за складом і змістом; центрами виникнення витрат; ...
697588
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0132-1331
697589
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
697590
  Городенко Л.М. Класифікація ознак мережевої комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – C. 25-29


  У статті розглянуто головні структурні, когнітивні та семантичні ознаки мережевої комунікації, а також сформульовано авторську концептуальну класифікацію ознак мережевої комунікації та проаналізовано кожний окремий її складник. The article deals with ...
697591
  Степанюк Р.Л. Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 156-160. – ISSN 1727-1584
697592
  Ямчук А.М. Класифікація операцій ООН із підтримання миру на Африканському континенті // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
697593
  Журавель Я. Класифікація органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-64.
697594
  Мішина Н.В. Класифікація органів самоорганізації населення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1561-4999
697595
  Гриценко В.Г. Класифікація органів судової влади України, сутність та особливості їх правоохоронної діяльності // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 44-50. – ISSN 2309-818X
697596
  Босак А.О. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А.О. Босак, Р.З. Дарміць, В.А. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 26-35. – ISSN 0321-0499
697597
  Бєлашова І. Класифікація освітніх парадигм // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 164-167
697598
  Кузьмінська Ю.М. Класифікація освітніх проектів підвищення кваліфікації в структурі безперервної освіти // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 38-52. – ISSN 2222-8810
697599
  Ромашко А. Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / А. Ромашко, І. Верба, Я. Лемберг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 30-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 10 назв
697600
  Косілова О.І. Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина за функціями прав у правовій системі Німеччини // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 389-398. – ISSN 2072-8670
697601
  Ляпіна Л.А. Класифікація основних характеристик етнічних меншин сучасної України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
697602
  Мухамєдова Е. Класифікація особистих немаинових прав фізичних осіб у цивільному прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-64.
697603
  Гуменюк О.І. Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 119-123. – (Право. Економіка. Управління)
697604
  Городинський Ю. Класифікація паломницьких маршрутів у релігійно-туристичному дослідженні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
697605
  Гайдук Т.М. Класифікація пар лінійних відображень U -> V -> W загального положення з нулями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається сім"я пар m x p і q x m матриць, у яких деякі елементи - нулі, а інші довільні, відносно перетворення (А, В) [відображується в] (SAR, QBS[верхній індекс -1]), де S, Q і R - невироджені матриці. Доводиться, що майже усі пари перетворюються ...
697606
  Словська І.Є. Класифікація парламентів за повноваженнями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
697607
  Андріів В.М. Класифікація пенсійних систем світу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7625-68-0
697608
  Єфименко В.А. Класифікація перекладацьких помилок її використання для оцінки якості перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 169-173. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті аналізуються види перекладацьких помилок, проводиться розмежування між перекладацькими та механічними помилками. Запропоновано класифікацію перекладацьких помилок та способи її використання для оцінки якості перекладів. В статье анализируются ...
697609
  Тищук Т. Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про класифікацію циклів неперервних унімодальних опуклих вгору відображень відрізка в себе за взаємним розміщенням точок циклу. Запропоновано поняття опуклої вгору (опуклої вниз) циклічної перестановки, підозрілого на типовий ...
697610
  Гнатів Класифікація персональних даних / Гнатів, к. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 314-317
697611
  Стадницький Ю. Класифікація підприємств за фактрами розташування: теоретичні та практичні аспекти // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 108-116. – ISSN 1562-0905
697612
  Шилова Д.В. Класифікація підстав до закриття кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 152-159. – (0). – ISSN 2078-9165
697613
  Воробель У.Б. Класифікація підстав закінчення розгляду справи без ухвалення рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 76-77
697614
  Іванов А. Класифікація підстав набуття та припинення права власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 69-72.
697615
  Апопій І. Класифікація підстав недійсності шлюбу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 128-130
697616
  Горемикіна Ю.В. Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 79-89. – ISSN 2072-9480
697617
  Балакіна Ю.С. Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 286-291. – ISSN 2222-4459
697618
  Довга Т.М. Класифікація побутових відходів як передумова ефективності їх рециклінгу в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
697619
  Дараганова Н. Класифікація повноважень Державної служби України з питань праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 215-217
697620
  Вагілевич А.А. Класифікація податкових методів в системі державного регулювання національної економіки // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 69-73. – ISSN 0321-4095
697621
  Маріхін К.В. Класифікація податкових режимів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-32. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
697622
  Бучик А.Ю. Класифікація податкових спорів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 152-155
697623
  Криницький І. Класифікація податково-процесуальних правових норм // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-85
697624
  Лікарчук Д.С. Класифікація політичних конфліктів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 388-394. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
697625
  Погребенник О.І. Класифікація політичних партій у наукових дослідженнях М.Дюверже // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.31-33. – ISSN 0868-8117
697626
  Лях О. Класифікація помилок при вивченні іноземної мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 232-238. – ISSN 2411-6548
697627
  Шумейко І. Класифікація порушень корпоративних прав як об"єкту адміністративно-правової протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 250-251
697628
  Корж І. Класифікація посад Секретаріату комітету парламенту України: порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
697629
  Здреник В.С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 54-60. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
697630
  Тимошенко К.Л. Класифікація походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 174-177. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X
697631
  Нагорна В.В. Класифікація прав дітей з особливими потребами в системі прав людини: загально-теоретичні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 13-22. – ISSN 2078-9165
697632
  Кириченко Ю.В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за конституцією України: теоретичні та практичні аспекти // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 26-32. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
697633
  Гулевська Д.В. Класифікація прав людини: теорія чотирьох поколінь прав // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 179-182. – ISBN 978-966-7166-36-6
697634
  Гришина Ю.М. Класифікація прав профспілок в контексті необхідності зміни мети організації і функціонування профспілок в Україні // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-52-1
697635
  Сердюк І.А. Класифікація правових актів: аналіз існуючих та нові підходи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 87-93. – ISSN 2078-3566
697636
  Левада О.В. Класифікація правових обмежень як засобів регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 194-201. – ISSN 2224-9281
697637
  Кужелєв О.М. Класифікація правових послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 2219-5521
697638
  Гаргат-Українчук Класифікація правових презумпцій у кримінальному процесі України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 265-270. – (Право. Економіка. Управління)
697639
  Чистякова Ю. Класифікація правових систем // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 6-10. – ISSN 1561-4999
697640
  Окунєв І.С. Класифікація правових статусів суб"єкта права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
697641
  Кравцов І.В. Класифікація правових цінностей та її значення для правової теорії і практики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 51-55. – ISSN 1996-5931
697642
  Кокітко І.В. Класифікація правовідносин: аналіз підходів і критеріїв // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 20-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
697643
  Ожоган А. Класифікація предикатів у сучасних лінгвістичних студіях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 234-239. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
697644
  Гавриш А.О. Класифікація прибутку як основа управління фінансовими результатами підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 84-91. – (Cерія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
697645
  Заярний О.А. Класифікація приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 360. – ISBN 978-966-667-624-8
697646
  Балендр А. Класифікація прикордонних відомств країн Європейського Союзу за типом підготовки персоналу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 28-42. – ISSN 2617-1775
697647
  Денега О.П. Класифікація принципів держави як суб"єкта права соціального забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 73-78. – ISSN 2617-5967


  В статті проаналізовано принципи держави як суб"єкта права соціального забезпечення. Розглянуто запропоновані у правовій доктрині класифікації принципів права соціального забезпечення. Сформульовано власну класифікацію принципів держави як суб"єкта ...
697648
  Бардаш С.В. Класифікація принципів контролю як складного поліморфного явища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
697649
  Оксанюк Н.М. Класифікація принципів спадкування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 151-154. – ISSN 2219-5521
697650
  Коротун В. Класифікація принципів судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 98-101
697651
  Старчук О. Класифікація принципів трудового права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 82-86
697652
  Шостаковський М.Л. Класифікація принципів фінансової діяльності держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 180-183. – ISSN 2219-5521
697653
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація природних ресурсів та природних умов за їх впливом на формування і розвиток районних територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви
697654
  Патлачук О. Класифікація природоохороннох доктрин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 245-252. – ISSN 1026-9932
697655
  Маштакова Н.В. Класифікація прислів"їв із семантикою прикмет німецької, англійської, української та російської мов як мовленнєвих актів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 128-136. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 12)
697656
  Івахненков С. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 55-65
697657
  Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
697658
  Колоскова Г.В. Класифікація проектів публічних бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 157-162
697659
  Іщук С.І. Класифікація промислових агломерацій країн світу / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 148-52
697660
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 97-108. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiїнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
697661
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 97-108. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiєнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
697662
  Колотуха І.О. Класифікація просторових траспортних утворень великого міста (на прикладі Києва) / І.О. Колотуха, О.В. Колотуха // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2022. – Т. 27, вип. 1 (40). – С. 100-113. – (Серія: Географічні та геологічні науки ; Т. 27, вип. 1 (40)). – ISSN 2303-9914
697663
  Мамонов К.А. Класифікація просторових факторів, які впливають на вартість земель мегаполісу / К.А. Мамонов, Е.С. Штерндок // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 138-142. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
697664
   Класифікація процесів, що спричиняють деградацію земельних угідь / Ю.О. Зайцев, В.І. Собко, В.Л. Кожевнікова, О.П. Лобанова, А.М. Кирильчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2022. – № 3. – C. 150-159. – ISSN 2077-4893
697665
  Бирка М.І. Класифікація прямих іноземних інвестицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 24-31. – ISSN 0321-0499
697666
  Остапенко В.М. Класифікація публічно-приватного партнерства з урахуванням рівнів фінансового потенціалу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 21-29. – ISSN 2218-1199
697667
  Запорозчук А. Класифікація радіоактивних відходів відповідно до рекомендацій МАГАТЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 22-27


  Стаття присвячена дослідженню розробки єдиного підходу до класифікації радіоактивних відходів в рамках Міжнародного агентства з атомної енергії. The article is devoted to the study of unification approach of classification of radioactive waste within ...
697668
  Бойко З. Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
697669
  Ловінська Л.Г. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 99-115. – ISSN 2305-7645
697670
  Ковбасенко А.Ю. Класифікація реаліті-шоу: сучасний стан і перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 110-113. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
697671
  Соколовська Н. Класифікація регіонів України за рівнем використання потенціалу енергетичної безпеки на регіональному та місцевому рівнях (за методом ієрархій) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 113-122. – ISSN 2664-3618
697672
  Бушинська В.В. Класифікація регіонів України за рівнем розвитку економіки знань // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 63-67. – ISSN 2222-4459
697673
  Ганжа Н.В. Класифікація регламентів органів державної влади в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 14-16. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
697674
  Плачинда В. Класифікація режимів валютного курсу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 31-35


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
697675
  Федоркіна М.С. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 92-97. – ISSN 0321-0499
697676
  Булах Тетяна Класифікація реклами у книговиданні та книгорозповсюдженні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
697677
  Божук Т.І. Класифікація релігійного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 81-86
697678
  Максим’як О. Класифікація репортажних медіа-ефектів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 215-222
697679
  Верхоглядова Н.І. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням / Н.І. Верхоглядова, О.Б. Письменна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
697680
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків зростання іноземного капіталу у банківській системі країни / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 97-104.
697681
  Назарова К. Класифікація ризиків компаній ІТ-індустрії / К. Назарова, Парасій-Вергуненко, А. Остапець // Scientia Fructuosa : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. торговельно-економ. ун-т ; Познанський ун-т економіки та бізнесу ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (150). – С. 120-137. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2786-2978
697682
   Класифікація ризиків перинатального періоду життя новонароджених / О.С. Коваленко, Г.С. Лепьохіна, О.В. Азархов, С.М. Злепко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 52-55 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
697683
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 156-164. – ISSN 1562-0905
697684
  Коць О.О. Класифікація ризиків промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.96-103. – ISSN 0321-0499
697685
  Новак О.С. Класифікація ризиків сек"юритизації активів на основі інвестиційних фондів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 148-156. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (67)). – ISSN 1728-4236
697686
  Бездітко О.Є. Класифікація ризиків сільськогосподарських підприємств з метою вибору інструментів управління ними // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 64-71. – ISSN 2663-2144
697687
  Петрович Й.М. Класифікація ризиків та оцінка ефективності менеджменту персоналу банку / Й.М. Петрович, Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 111-118. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення менеджменту персоналу банку.
697688
  Наумов Д.О. Класифікація ризиків у міжнародній практиці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
697689
  Оверчук А.В. Класифікація ризиків у процесі здійснення фінансового планування // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 99-103. – ISSN 1994-1749
697690
  Бражко О.В. Класифікація ризиків управління брендом в інноваційній економіці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 7-12
697691
  Чайкін І.Б. Класифікація ризиків, що виникають на ринках фінансових послуг, за суб"єктним складом // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 160-164. – ISSN 0201-7245
697692
  Дубина М. Класифікація ринків фінансових послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 2). – ISSN 2306-4420
697693
  Вашека О.В. Класифікація ритмів сезонного розвитку папоротей регіонів із помірним кліматом / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Стаття являє собою огляд найзначніших публікацій, присвячених ритмам сезонного розвитку папоротей, виділеним на основі довговічності життя листового апарату більш як за сторічний проміжок часу.
697694
  Похиленко І.С. Класифікація ритуальних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 125-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
697695
  Вакал Є.С. Класифікація рівнянь із частинними похідними з використанням системи MATLAB : навч. посібник / Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 96, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 978-966-699-898-2
697696
   Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів / Н.П. Суходольська, В.М. Іщенко, Кочубей-Литвиненко, М.В. Іщенко, Т.К. Панчук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 1/2. – С. 19-23. – ISSN 2078-9912
697697
  Артюх-Пасюта Класифікація різновидів діагностики підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
697698
  Смірнова В. Класифікація рішень суду апеляційної інстанції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 124-127
697699
   Класифікація розвиваючих систем та теорії старіння : інструктивний матеріал. – Київ, 1997. – 29 с. – (Довідник підприємця)
697700
  Воловик В.М. Класифікація сакральних ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 145-154. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано класифікацію сакрального класу антропогенних ландшафтів Поділля , виділено два підкласи , групи варіантів та варіанти . Проаналізовано особливості їх ландшафтної структури та розташування . Особливу увагу приділено ...
697701
  Довгалюк О.А. Класифікація сипучих продуктів на сепаруючих конвейєрах у комьбікормовій промисловості. : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.14 / Довгалюк О.А.; Укр.держ.ун-т.харчових технологій. – К, 1994. – 25л.
697702
  Кузьмін О.Є. Класифікація систем наукової та науково-технічної діяльності університетів / О.Є. Кузьмін, Л.В. Жук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 87-95. – ISSN 2222-4459
697703
  Гаца О.О. Класифікація систематичних утворень / О.О. Гаца, В.К. Міхно // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
697704
   Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний. – 2-ге вид., допов. – Київ : Урожай, 2009. – 461, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 456-460. – ISBN 966-05-0094-7
697705
  Канаєва М. Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто класифікацію складових та елементів інноваційної інфраструктури на основі виділення комплексу класифікаційних ознак. Досліджено сутність основних складових та елементів інноваційної інфраструктури. Проана-лізовано сутність поняття ...
697706
  Котюк О.І. Класифікація слідчих дій - нові підстави і старі проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 149-155
697707
  Щербакова Г.В. Класифікація слідчих ситуацій за критерієм етапності розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 208-213.
697708
  Козаченко І.М. Класифікація снарядів до пневматичної зброї // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 262-268. – ISSN 1993-0917
697709
  Димитров В.Г. Класифікація сортів сої за комплексом господарсько цінних ознак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 128-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
697710
  Сич Т.В. Класифікація соціальних закладів / Т.В. Сич, Н.В. Циган // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 125-133
697711
  Курбан О.В. Класифікація соціальних мережевих технологій як PR-інструментів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті пропонується загальна класифікація соціальних мережевих технологій у контексті застосування їх як PR-інструментів. Дається також загальний аналіз процесів їх розвитку в ретроспективному аспекті.
697712
  Андріїв В.М. Класифікація соціальних пільг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 91-99. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті запропоновано теоретичний підхід щодо класифікації соціальних пільг. Розглядаються різні критерії поділу соціальних пільг. З урахуванням наукових напрацювань наголошується на використанні позитивних моментів та аналізу недоліків кожного з ...
697713
  Смадич І.П. Класифікація соціальних чинників: характеристики, показники та критерії оцінки їх впливу на архітектуру житлового середовища // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 62-67. – ISSN 2304-5809
697714
  Неліпа Д.В. Класифікація соціально-політичних систем у праці А. Ханкена "Кібернетика та суспільство: аналіз соціальних систем" // Панорама політологічних студій : науковий вісник РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Історико-соціологічний ф-т, Каф. полт. наук ; редкол.: Бортнікова В.І., Гон М.М., Канцелярук Б.І. [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 7. – С. 51-58
697715
  Музиченко О.В. Класифікація спеціальних податкових режимів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 103-108
697716
  Жаровська Г.П. Класифікація співучасників та її підстави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.109-113. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
697717
  Кудрявцев В. Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов"язань // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 21-27. – ISSN 2308-9636
697718
  Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці : навчальний посібник для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів / М.В. Даньшин; МОНУ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 116с. – ISBN 966-623-407-6
697719
  Зав"ялов С.М. Класифікація способів учинення злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 186-190
697720
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 415-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
697721
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 358-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
697722
  Пилипенко А.І. Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
697723
  Аммарі А.О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 150-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
697724
  Мала Н.Т. Класифікація стилів керівництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-91. – ISSN 0321-0499
697725
  Шевченко Л.І. Класифікація стилів української літературної мови як проблема сучасної теоретичної лінгвістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-7.
697726
  Шерстюк Л. Класифікація стратегій вивчення мови у педагогічних дослідженнях // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
697727
  Пехник А. Класифікація стратегій входження ТНК на іноземні ринки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 196-203. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
697728
  Семенов А.Г. Класифікація стратегічних методів підвищення ефективності виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 277-281. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
697729
  Ніколайчук О.А. Класифікація стратегічного розвитку економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-136. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
697730
  Бутирський А. Класифікація строків у процедурі банкрутства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 33-42. – ISSN 1026-9932
697731
  Пилипець О.В. Класифікація структурних характеристик іпотеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 52-57
697732
  Вітрук М.В. Класифікація суб"єктивних прав радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 10-16
697733
  Мацелик Т.О. Класифікація суб"єктів адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 248-253. – ISSN 1563-3349
697734
  Іванова А. Класифікація суб"єктів бюджетного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 324-330. – ISSN 1993-0909
697735
  Ятченко Є.О. Класифікація суб"єктів виконавчих правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
697736
  Коритко Л.Я. Класифікація суб"єктів господарювання в австро-угорській період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 186-190. – (Право. Економіка. Управління)
697737
  Рибалка О.В. Класифікація суб"єктів доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 34-38
697738
  Коваль О.П. Класифікація суб"єктів інституційної інфраструктури фінансової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 89-95
697739
  Портнов А. Класифікація суб"єктів конституційних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-42.
697740
  Білоцерковець Н. Класифікація суб"єктів правовідносин у сфері електронної ідентифікації та надання електронних довірчих послуг // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 302-303
697741
  Косов В. Класифікація суб"єктів судово-контрольної діяльності на досудових стадіях кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 147-150
697742
  Слюсар А. Класифікація суб"єктів трудового права України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 195-205. – ISSN 1993-0909
697743
   Класифікація судових експертиз : монографія / [Е.Б. Сімакова-Єфремян, В.Г. Абросимова, Т.Є. Балинян та ін.] ; за заг. ред. Е.Б. Сімакової-Єфремян ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків : Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2021. – 567, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8123-02-4
697744
  Гритенко О.А. Класифікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 23-26. – ISSN 2312-928X
697745
  Брянський А.Е. Класифікація сучасних бездротових систем передачі інформації та область їх застосування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 95-106. – ISSN 2524-0056
697746
  Голубнича Л.О. Класифікація сучасних джерел педагогічної історіографії / Л.О. Голубнича, О.В. Каданер // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 19-31. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
697747
  Дубич К.В. Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 133-148
697748
  Бостан С.К. Класифікація сучасних форм державного правління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-33. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
697749
  Скіцько В.І. Класифікація та аналіз задач е-логістики, методів і моделей їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 25-30. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
697750
  Коротун І.В. Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об"єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 1. – С. 296-299. – ISSN 2076-815X
697751
  Коротун І.В. Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об"єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 89-92. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
697752
  Турянський Ю.І. Класифікація та види податкових пільг / Ю.І. Турянський, Н.М. Коломійчук, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
697753
  Семеряга О. Класифікація та використання у туризмі белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 168-175 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
697754
  Титаренко П.В. Класифікація та ієрархія ділянок нестійкості та неприпустимості ударної адіабати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-22. – (Астрономія ; Вип. 34)


  У роботі розглядаються поняття нестійкості та неприпустимості ударних хвиль, що є підгрунтям класифікації відповідних ділянок ударної адіабати. Будується ієрархія всіх цих ділянок. Показано, що для однозначних ударних адіабат ділянки, де існує в"язкий ...
697755
  Пилипів В. Класифікація та інформаційні можливості джерел з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.212-222. – ISBN 966-625-033-0
697756
  Бекетова О.В. Класифікація та лексико-граматичні моделі фігур повтору як лінгвостилістичних засобів аргументації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-55. – Бібліогр.: с. 54-55; Літ.:21 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
697757
  Мосієвич О.О. Класифікація та методи врахування ризиків в моделях оцінки венчурних проектів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 142-148. – ISSN 2309-1533
697758
  Бейдик О.О. Класифікація та нові типи адаптивного туризму // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 8-13
697759
  Молявко В.Г. Класифікація та номенклатура магматичних порід : Навчальний посібник з курсу "Петрографія" / В.Г. Молявко, Ю.Л. Гасанов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 58с.
697760
  Моргарт Р.М. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук / Р.М. Моргарт. – Львів : Вища школа, 1977. – 180 с.
697761
  Обиночна З.В. Класифікація та особливості архітектурно-планувальної організації об"єктів іпотерапії Прикарпаття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 197-203 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
697762
  Богуславський О. Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-15. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. У статті розглянуто різні підходи до виділення груп показників конкурентоспроможності фірм та проаналізовано можливості їх застосування в Україні. Статья посвящена ...
697763
  Онїщенко К.О. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 632-640. – ISSN 1563-3349
697764
  Цехан Д.М. Класифікація та особливості формування злочинних угруповань у місцях позбавлення волі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 334-345. – ISSN 2524-0323
697765
  Семенченко А. Класифікація та оцінка загроз національній безпеці // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 33-45.
697766
  Ковтуненко Ю.В. Класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей бюджетних установ / Ю.В. Ковтуненко, О.О. Матросова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 34-35. – ISSN 2409-1944
697767
  Шарапа О.М. Класифікація та оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку за міжнародними та національними стандартами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 26-30
697768
  Лоханова Н. Класифікація та оцінка фінансових інструментів - огляд змін у зв"зку з оновленням МСФЗ 9 (frs 9) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 16-22 : рис. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
697769
  Бессонова С.І. Класифікація та оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 59-68. – ISBN 978-966-999-094-5
697770
  Башова Н.П. Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
697771
  Тимошенко К.Л. Класифікація та походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 174-181. – Літ.: С. 180-181; Бібліогр.: 5 +5 (10) поз. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
697772
  Андросова О.Ф. Класифікація та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах / О.Ф. Андросова, С.М. Дубиніна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-13. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
697773
  Орлик О.В. Класифікація та систематизація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 106-115. – ISSN 2313-4569
697774
  Турінін О.В. Класифікація та специфічні ознаки видів державної служби // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 313-319. – (Серія "Право" ; вип. 2)
697775
  Сохікян А.С. Класифікація та співвідношення закону з іншими джерелами кримінального права України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 88-96. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
697776
  Шніпко О.С. Класифікація та сутність загроз економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 11-16
697777
  Боровець П. Класифікація та типологія керамічних мисок черняхівського могильника Велика Бугаївка за методом С.П. Пачкової // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 15-22. – ISBN 978-966-171-90295
697778
  Осауленко О.І. Класифікація та характеристика окремих видів норм кримінально-виконавчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 28-36.
697779
  Кучерява М.В. Класифікація та характеристика факторів впливу на якість фінансової звітності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 47-51. – ISSN 2409-1944
697780
  Слобода Л. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 185-193. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
697781
  Літвін Н.М. Класифікація та циклічність кризових явищ та ситуацій на підприємствах в умовах економіки перехідного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 166-168
697782
  Семенюк О.Г. Класифікація таємної інформації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 44-51


  Висвітлено різні наукові погляди на класифікацію таємної інформації та здійснено пошук критеріїв її поділу на види, розкрито зміст поняття "конфіденційна інформація".
697783
  Семенюк О.А. Класифікація тактичних прийомів проведення допиту // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Верезубова Т.А., Герасимович А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/1. – С. 6-10. – ISSN 2409-1944
697784
   Класифікація твердих муніципальних відходів - передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
697785
  Шпінарева І.М. Класифікація текстів на природній мові за допомогою нейронної мережі / І.М. Шпінарева, О.А. Геренко, К.Ю. Морозова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 171-177. – ISSN 2524-0056
697786
  Нікіфорова О.М. Класифікація текстів у військовому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 294-304. – (Бібліотека Інституту філології)


  "...навчально-методична класифікація військового перекладу підкреслюється підручниками, навчально-методичними матеріалами та спецкурсами, що їх успішно апробовано на кафедрі військового перекладу та спеціальної мовної підготовки Військового інституту ...
697787
  Нікіфорова О.М. Класифікація текстів у військовому перекладі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – C. 33-41. – ISSN 2077-804X
697788
  Пешкова А. Класифікація телекомунікаційних послуг як об"єктів цивільних прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 58-62
697789
  Яценко В.О. Класифікація територіальних громад за системністю функціонльно- структурних елементів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 380-388. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
697790
  Петрова Ю.І. Класифікація територіальних ідіомів Єгипту // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 118-129. – ISSN 1682-671Х
697791
  Григолінська Н.М. Класифікація термінологічних мікросистем німецької військової лексики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 131-133
697792
  Бронська А. Класифікація тестів з методики викладання української та російської мов як іноземних // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.53-56. – ISSN 0131-6788
697793
  Давидюк О. Класифікація технологій в інноваційному праві: сучасний стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-31.
697794
  Асланов С.А. Класифікація типів етнополітичної стабільності у політичній науці: динамічна, статична, абсолютна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 51-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
697795
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 76-83. – ISSN 1563-3349
697796
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2220-1394
697797
  Виноградова О. Класифікація товарів при митному оформленні в положення нового Митного кодексу України // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 1/2. – С.40-41
697798
  Руднєв В.А. Класифікація товарних бензинів та легких газоконденсатних фракцій родовищ східних областей України на основі діеле-ктрометричних та газохроматографічних даних / В.А. Руднєв, О.П. Бойченко, П.В. Карножицький // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 148-157. – ISSN 1991-0290
697799
  Солоненко В.І. Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві / В.І. Солоненко, О.В. Ватаманюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 200-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
697800
  Самусь А. Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 61-65. – ISSN 2307-8049
697801
  Долгополова О.В. Класифікація торгових марок і типи їхніх стратегій : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-79. – Бібліогр.: 10 назв
697802
  Коніщук В.В. Класифікація торфових боліт у розвитку і типології гелоландшафтів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
697803
  Костюченко Я.М. Класифікація третіх країн як учасників міжнародних правовідносин з Європейським Союзом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 28-31
697804
  Кузьменко А.І. Класифікація третіх осіб в адміністративному процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 92-96. – ISSN 2220-1394
697805
  Бонтлаб В.В. Класифікація трудових спорів (конфліктів) // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 22-29. – ISSN 2617-5967
697806
  Дараганова Н.В. Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 41-44
697807
  Гілецький Й.Р. Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.52-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
697808
  Колотуха І.О. Класифікація туристсько-спортивної діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 100-103
697809
  Комадовська В. Класифікація у страхуванні життя // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 93-102. – ISSN 1818-2682
697810
  Цаль-Цалко Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку / Цаль-Цалко, Ю.Ю. Мороз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 256-264. – ISSN 2222-4459
697811
  Сніжко Н.В. Класифікація узагальнених просторів Гельдера функцій двох змінних // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В работе изучается структура обобщенных пространств Гельдера функций двух комплексных переменных. Устанавливаются условия, налагаемые на структурные характеристики пространств, при которых пространства совпадают либо вложены друг в друга.
697812
  Подорожна К.Ю. Класифікація українських історичних реалій та їх передача німецькою мовою (на матеріалі творів художньої прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 222-228. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено дослідженню класифікації українських історичних реалій, на основі відібраних прикладів вживання реалій виокремлено основні семантичні групи історичних реалій. В статті розглядаються визначення понять "матеріальні архаїзми", ...
697813
  Ящук Д.В. Класифікація українських підприємств за станом платоспроможності за допомогою дерев рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 372-379


  Розглянуто основні моделі прогнозування банкрутства підприємств, які успішно використовуються у зарубіжній практиці. Базуючись на цих моделях, побудовано моделі за допомогою дерев рішень для класифікації українських підприємств по класах ...
697814
  Івахненко М. Класифікація українських та японських казок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-53. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему поділу літератури на роди, жанри та жанрові різновиди та визначення казки як жанру, визначено необхідність вивчення казки та чіткої її класифікації, проаналізовано поділ казки на жанрові різновиди, запропонований європейськими та ...
697815
  Потопахіна О.М. Класифікація умов трудового договору за проектом Трудового кодексу України // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 444-448. – ISBN 978-966-927-142-6
697816
  Левченко С. Класифікація управлінських рішень в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-78
697817
  Ширшикова Р. Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-57.
697818
  Карпенко О.В. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності / О.В. Карпенко, М.О. Любимов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 145-151. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
697819
  Слінько К.М. Класифікація учасників кримінального провадження // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 136-138. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
697820
  Тараненко О. Класифікація факторів впливу на вартість підприємств індустрії туризму // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 84-89. – ISSN 2409-8892
697821
  Грінченко А.В. Класифікація факторів впливу на витрати підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 392-398
697822
   Класифікація факторів впливу на збут продукції / О.С. Молнар, Н.В. Булеца, Н.Ш. Гіцій, Д.І. Осика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 113-118. – ISSN 2522-1620
697823
  Змерзла Т.І. Класифікація факторів впливу на організаційну культуру промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
697824
  Секірож Я.В. Класифікація факторів впливу на рівень інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 249-256. – ISSN 2222-4459
697825
  Ємельянова І. Класифікація факторів конкурентоспроможності аграрних підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 20-23. – ISSN 1728-9343
697826
  Голованенко М.В. Класифікація факторів ризику в діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 316-323
697827
  Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
697828
  Лагун М.І. Класифікація факторів, що впливають на динаміку економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 15-18.
697829
  Теловата М.Т. Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 319-323. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
697830
  Осипова А.О. Класифікація факторів. що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 304-309 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-815X
697831
  Засадний Б Класифікація фінансових інвестицій в умовах стандартизації обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розкрито основні переваги та недоліки ПБО 12 "Фінансові інвестиції", подано класифікацію та визначено мету придбавання фінансових інвестицій підприємствами.
697832
  Гайдук І.О. Класифікація фінансових ресурсів підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.204-208. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
697833
  Бурий К.П. Класифікація фінансових ризиків банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 49-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
697834
  Пікус Р.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній - основа ефективного ризик-менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-123. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методичні підходи щодо класифікації фінансових ризиків страхових компаній як основи її ефективного ризик-менеджменту, визначено зміст страхового ризику, а також критерії його страхувальності. In article were discussed methodical ...
697835
  Батіщева С. Класифікація фінансових стимулів соціально-економічного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-160
697836
  Ситник О.І. Класифікація форм влади // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 123-125
697837
  Процюк І.В. Класифікація форм державного правління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 3-13. – ISSN 0201-7245
697838
  Біба О.А. Класифікація форм державного устрою в сучасній юридичній науці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
697839
  Крижановський А. Класифікація форм співучасті у злочині / А. Крижановський, К. Марисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 253-258. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
697840
  Ткаченко В. Класифікація форм співучасті у злочині як кримінально-правова проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-103. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить короткий огляд найхарактерніших підходів до розв"язання проблеми класифікації форм співучасті. Досліджено поняття "класифікації" і "систематизації". The article contains the short review of the most characteristic approaches to the ...
697841
  Мартинюк Р. Класифікація форми правління: проблема вибору критеріїв // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 207-219. – ISSN 1026-9932
697842
  Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-114. – ISSN 0321-0499
697843
  Словська І. Класифікація функцій парламенту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 112-115
697844
  Тарасевич А.В. Класифікація функційних рівнянь і тотожностей на тернарних квазігрупах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тарасевич Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
697845
  Палій О.С. Класифікація функціональних особливостей оболонки космічної індустріальної платформи // Технічна механіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро, 2023. – № 2. – С. 64-73. – ISSN 1561-9184
697846
  Городинський Ю.Я. Класифікація християнського паломництва (для потреб суспільно-географічних досліджень) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 168-176 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
697847
  Ступак О.В. Класифікація цивільних справ, в яких реалізується принцип "найкращі інтереси дитини" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (237). – С. 29-39. – ISSN 2308-9636
697848
  Бервено С.М. Класифікація цивільно-правових договорів у сучасному праві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-100
697849
  Романюк Я. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1026-9932
697850
  Кирнасовський О.Ю. Класифікація циклічних квазігруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття роду циклічної квазігрупи, тобто лінійного ізотопу циклічної групи, у вигляді трійки чисел. Доводиться, що групи автоморфізмів квазігруп однакового роду є ізоморфними. Знаходиться формула обчислення з точністю до ізоморфізму кількості ...
697851
  Орлов І.В. Класифікація цінних паперів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.155-160. – (Технічні науки ; № 17)
697852
  Смулка О. Класифікація чинників впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 111-118 : табл. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISSN 2313-3627
697853
  Смочко Н.М. Класифікація чинників впливу на формування монорозвитку територіальних систем // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 39-46. – ISSN 2308-135X
697854
  Дібрівна С.Б. Класифікація чинників формування іміджу держави // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 190-192. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
697855
  Штокало Я. Класифікація чинників формувння рівня життя населення у регіоні // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 97-99. – ISBN 978-966-07-0845-7
697856
  Ситницька О.А. Класифікація юридичних гарантій у трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 83-89. – (0). – ISSN 2078-9165
697857
  Борисова В.І. Класифікація юридичних осіб за цивільним правом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 87-91. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
697858
  Сливич І.І. Класифікація юридичних фактів у кримінально-процесуальному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 473-478. – ISSN 1563-3349
697859
  Ковальська Класифікація юридичних фактів у сімейному праві України / Ковальська, С // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 82-87. – (0). – ISSN 2078-9165
697860
  Шулешко Є.П. Класифікація, облік та реєстрація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру / Є.П. Шулешко, С.М. Рачков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 34-40 : схеми, табл.
697861
  Соколов В.А. Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
697862
   Класиффикация участников производства по делам об административных правонарушениях / А.В. Куракин, Д.В. Астахов, М.Г. Сальников, А.Н. Куракина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 37-46. – ISSN 1812-8696
697863
  Лексіна Г. Класицизм : загальна характеристика стилю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0130-321Х
697864
  Лімборський І. Класицизм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 43-51. – ISSN 0130-5263
697865
  Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. Овсійчук; НАНУ. Ін-тут народознавства. – Київ : Дніпро, 2001. – 447с. – 7Овсі Шифр дубл. – ISBN 966-578-034-4 966-02-1984-9
697866
  Пономаренко Л. Класицизм і романтизм у живописі історичного жанру Шевченка-художника // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (126). – С. 14-17


  Саме український романтизм у поезії, а згодом в образотворчому мистецтві проголошує через творчість Т. Шевченка національні цінності за найвищі в світі
697867
  Гнатюк Л.Р. Класицизм у формотворенні сакрального простору // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. № 82. – С. 81-94. – ISSN 2076-815X
697868
  Лімборський І.В. Класицизм. 8-й клас. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 27-36
697869
  Михайлов Димитър Класически творби в българската литература : Анализи / Михайлов Димитър. – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 158с. – ISBN 954-439-405-2
697870
  Жаров В.С. Класична боротьба / В.С. Жаров. – К., 1968. – 94с.
697871
  Богдан І.Г. Класична боротьба : [посібник] / І.Г. Богдан. – Київ : Здоров"я, 1972. – 124 с. : іл. – (Бібліотечка сільського фізкультурника)
697872
  Грищенко Т. Класична геополітика і зовнішньополітична стратегія США кінця XX - початку XXI ст. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 163-167. – ISBN 978-966-171-651-2


  В тезах заторкується питання про можливий вплив класичної геополітики на міжнародну стратегію США.
697873
  Нікітіна М.Г. Класична геополітика і меркантилізм : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-58. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
697874
   Класична динаміка у ньютонівському та лагранжевому формалізмі : навч.-метод. посібник / [О.В. Єзерська, О.С. Ковальов, З.О. Майзеліс, Т.С. Чебанова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 147, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-285-508-1
697875
  Бараніченко П. Класична драматургія в естрадному мистецтві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 130-137. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
697876
  Базилевич В.Д. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам конкурентоспроможності вищої освіти у вищих класичних університетах. На прикладі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка автором охарактеризовано нові сучасні дисципліни у ...
697877
  Несмашний Є.О. Класична електродинаміка : Навчальний посібник для студ. вищ.навч.закладів / Є.О. Несмашний; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 183c. – ISBN 966-7103-78-1
697878
  Ларіонова В.К. Класична етика абсолюту М.О. Лосського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 64-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
697879
  Зуєв В.М. Класична і некласична методологія в реаліях сучасного філософського дискурсу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 24-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
697880
  Біскуб І.П. Класична категоризація vs категоризація за родовою схожістю (розпізнавання і номінація форм) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 50-57. – ISBN 978-617-7132-02-07
697881
  Усеінов Т.Б. Класична кримськотатарська писемна поезія кінця XVI - початку XVIII ст.: Архітектоніка. Семантика : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.10 / Усеінов Тімур Бекірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
697882
  Яблонська О. Класична література крізь призму етно- та соціопсихології Олександра Кульчицького // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 281-299. – ISSN 2304-9383
697883
  Демірська І.О. Класична логіка: проблема взаємозв"язку логіки та філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 35-36
697884
  Іро Гаральд Класична механіка / Іро Гаральд; Пер. з нім. Гайда Р., Головач Ю.; За ред. І.Вакарчука. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 464с. – ISBN 966-613-013-0
697885
  Єжов С.М. Класична механіка : підручник / С.М. Єжов, М.В. Макарець, О.В. Романенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-439-029-0
697886
  Несмашний Є.О. Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / Є.О. Несмашний; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн.ун-тет. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 212 c. – ISBN 5-7763-1955-2
697887
  Харазішвілі Ю.М. Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейсіанської теорії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
697888
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : автореф. ... д-ра філософ. наук спец. 09.00.05 історія філософії / Прокопов Д. Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 34с. – Бібліогр. :40 назв.
697889
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Прокопов Д.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 429 л. – Бібліогр.: л. 401 - 429
697890
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 16-24


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих джерел ...
697891
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 26-34


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих ...
697892
   Класична освітня парадигма: суб"єкт-суб"єктні відносини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 35-42. – ISSN 2078-1016
697893
   Класична педагогіка і філологія в світі сучасних завдань шкільної і вузовської словесності.. – Одеса, 1993. – 130с.
697894
  Жовтобрюх М.М. Класична політекономія і ліберальна концепція мінімальної держави А. Сміта // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 13-18
697895
  Almeida Garrett Класична португальська лірика в перекладах [Алмейда Гарретт (1799-1854)] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.В. Циркунова, Р. Бруннер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (8). – С. 212-214. – ISSN 2617-8923


  Віконт Жуан Баптішта да Сілва Лейтан ді Алмейда Гаррет (1799–1854) – відомий португальський письменник, драматург, оратор та політичний діяч (був депутатом парламенту, міністром закордонних справ, пером). Є засновником романтизму в португальській ...
697896
  Antero Класична португальська лірика в перекладах [Антеру Таркініу де Кінтал (1842–1891] / Antero, de Quental // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.В. Циркунова, Р. Бруннер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (8). – С. 214-215. – ISSN 2617-8923


  Антеру Таркініу де Кінтал (1842–1891) – португальський лірик, прозаїк, публіцист, представник академічної течії Покоління 70, один із засновників соціалістичної партії Португалії. Прославився як автор сонетів, які, на думку багатьох критиків, є ...
697897
  Manuel Maria de Barbosa Класична португальська лірика в перекладах [Мануел Марія ду Бокажі (1765-1805)] / Manuel Maria de Barbosa, l"Hedois du Bocage // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.В. Циркунова, Р. Бруннер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (8). – С. 210-212. – ISSN 2617-8923


  Мануел Марія де Барбоза л"Едуа дю Бокаж (1765–1805) – славетний португальський поет, один із найяскравіших представників і символ лузитанської поетичної школи. Для творів поета притаманні надзвичайна легкість, милозвучність та суто народний дух. Тому ...
697898
  Виноградов О.Г. Класична психометрика та теорія тестових завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Мета статті - ознайомлення вітчизняних спеціалістів з основами сучасної психометричної теорії - IRT. Коротко розглянуто обмеження класичної теорії тестів, моделі для дихотомічних завдань та їх переваги. Також введено деякі базові поняття IRT.
697899
  Ласка І.В. Класична риторика П.Фонтаньє і сучасна лінгвістика / І.В. Ласка, О.М. Пархоменко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 138-143
697900
  Мельник Анатолій Класична соціально-філософська думка про закономірності й цілі історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 148-151
697901
   Класична спадщина і сучасне художнє мислення : Збірник наукових праць до 60-річчя М.І. Борецького. – Дрогобич; Черкаси : Коло, 2001. – 226с. – ISBN 966-7996-06-9
697902
  Соболевська М.О. Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 203-210. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто зв’язок сучасної соціологічної теорії із традицією класичного соціологічного теоретизування. Соціологічну класику розглянуто як стимул і джерело розвитку сучасних теоретичних розвідок у соціології. На прикладі формування принципових ...
697903
  Гаєвська Н.М. Класична традиція зображення жінки в українській літературі та специфіка її функціонування в творчості Андрія Малишка / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 34-44


  У статті йдеться про класичну традицію зображення жінки в українській літературі загалом і особливість функціонування цієї традиції в поезії Андрія Малишка. В статье речь идет о классической традиции изображения женщины в украинской литературе и ...
697904
  Крисаченко В.С. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 166-191
697905
  Крисаченко В. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 177-197
697906
  Третяк О.В. Класична університетська освіта в Україні: стан тенденції, перспективи розвитку // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. Другі академічні читання
697907
  Клименко Н.Ф. Класична філологія / Н.Ф. Клименко, Ю.В. Шанін // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 271-272. – ISBN 978-966-02-6814-2
697908
  Павленко Л. Класична філологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л. Павленко, Л. Звонська // Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Л.В. Павленко, Л.Л. Звонська. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269-282
697909
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 152--132


  У 1948 р. було відкрито відділення класичної філології у Київському університеті ім. Т. Шевченка. Згадуються викладачі : С. Семчинський, Ф. Нікітіна, Ю. Шанін, академік А. Білецький
697910
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 166-171
697911
   Класична філологія у XXI ст.: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П. Маслюка, (Львів, 28 травня 2010 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фак. іноземних мов, Каф. класичної філології ; [редкол. : А.О. Содомора, Л.М. Глущенко. О.В. Сафроняк та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр. в кінці виступу
697912
  Панафідіна О. Класична філософія під ціннісно-історичним кутом зору // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 : Насильство як явище сучасного світу. – С. 70-81. – ISSN 2522-9338
697913
  Кльоба В.Л. Класична школа політекономії про банківську діяльність / В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 117-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Про вплив на банківську систему ідей та поглядів А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса.
697914
  Скороход О. Класичне євразійство в сучасній українській науковій думці // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 274-277
697915
  Маньковська Ю.О. Класичне і некласичне розуміння наукового знання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 77-83. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду поняття "наукового знання" в межах класичної та некласичної філософії.
697916
  Космеда Т.А. Класичне й модерне: актуалізація вчення Л. Щерби про мовний експеримент як мовну гру // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 4-13. – ISBN 978-617-7092-36-9
697917
  Проскуров М.В. Класичне право власності в традиційному ісламському законодавстві та розвиток традиційної системи регулювання інституту власності у сучасному суспільстві на прикладі цивільного права Єгипту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 194-199. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті висвітлено розвиток права власності у ісламському законодавстві на прикладі законодавства Єгипту. Проаналізовані нормативно правові акти, що регламентують права власності: Закони Шаріату та деякі інші Закони Єгипту. Розкрито не традиційний ...
697918
  Захарчук О.І. Класичне та сучасне рабство: проблема співвідношення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 111-119


  Розглянуто співвідношення класичного та сучасного рабства. Виокремлено основні форми сучасного рабства такі як торгівля людьми, примусовий шлюб, віртуальне рабство. Зазначено, що між цими формами не існує чітких розмежувань, оскільки одна й таж сама ...
697919
  Барабаш О.В. Класичний аналог спіну в релятивістській теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 321-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджуються дві класичні теорії спіну: векторна та тензорна. Показано, що в усіх розглянутих випадках результати квантово-механічних обрахунків співпадають з теорією Баргмана-Мішеля-Телегді. Two classical spin theories: vector and tensor ...
697920
  Тарасевич В.М. Класичний античний поліс: форми привласнення та соціальні кластери // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2023. – № 1. – C. 5-30. – ISSN 1811-3141
697921
  Москаль Ю. Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 163-170. – ISSN 1810-2131
697922
  Рябченко М.М. Класичний детектив в українській літературі (на матеріалі циклу "Проникливість лікаря Піддубного" Юрія Шовкопляса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 63-67. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Масова література є невід"ємною та важливою складовою літературного процесу. В українському просторі цей літературний сегмент тривалий час не мав можливості повноцінно розвиватися через складні соціально-історичні обставини. Відродження й активне ...
697923
  Бойніцька О.С. Класичний канон в англійському історіографічному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті вивчається своєрідність функціонування класичного літературного канону в англійському історіографічному романі кінця ХХ - початку ХХІ ст., яка виявляє себе у формі естетичної ностальгії. Розглядаються різноманітні способи встановлення зв"язку ...
697924
  Гуанюй Ц. Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906-1279 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 208-217. – ISSN 1682-671Х
697925
  Волянська Г. Класичний конституціоналізм vs. харизматичний пострадянський конституціоналізм / Г. Волянська, В. Ковтунець // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33-37.
697926
  Кротова Т.Ф. Класичний костюм в європейській моді XIX - початку XXI століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Кротова Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
697927
  Палінська О. Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 174-180. – Бібліогр.: С. 179; 7 назв


  У статті розглянуто формування класичного львівського регіолекту. На основі проведеного пілотного дослідження шляхом анкетування респондентів із різних регіонів України з"ясовано уявлення мовців про зміст цього терміна, окреслено ідіому, маркери. з ...
697928
  Романюк Н. Класичний міжурядовий підхід у теоріях європейської інтеграції: основні положення та історичний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-95. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
697929
  Старко В.Ф. Класичний підхід до категоризації в мовно-когнітивних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 117-123. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто класичну модель категоризації, розкрито принципи, які лежать в її основі, виявлено слабкі сторони й з"ясовано, що переважною ділянкою успішного застосування цієї моделі є фахова мова. В статье рассмотрено классическую модель ...
697930
  Забаранкін М.Ю. Класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе в осесиметричному випадку для веретеноподібного тіла // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе для зовнішньої області веретеноподібного тіла у випадку осесиметричних граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення вихрової функції. Отримано інтегральне рівняння Фредгольма для ...
697931
  Пилипенко Я.С. Класичний та посткласичний етапи розвитку уявлень про глобальні конфлікти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 167-172. – ISSN 2077-1800
697932
  Поляков М.В. Класичний університет : еволюція, сучасний стан, перспективи / М.В. Поляков, В.С. Савчук. – Київ : Генеза, 2004. – 416c. – ISBN 966-504-253-X
697933
  Будак В.Д. Класичний університет як осередок формування професійної та особистісної успішності молоді // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 44-53. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
697934
  Гаврилюк С.В. Класичний університет як рушій інформаційно- інноваційного процесу в регіоні / С.В. Гаврилюк, О.Б. Герасимчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
697935
  Рябченко В.І. Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 311-317. – ISSN 2076-1554
697936
  Кремень В. Класичний університетський підручник з історії економічних учень // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1


  Рецензія на кн.:Історія економічних учень : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича - К.: Знання, 2004. - 1300 с.
697937
  Рибалкін В.С. Класичні арабські словники: принципи побудови, специфіка користування / В.С. Рибалкін; НАНУ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 1994. – 32с. – (Бібліотека журналу "Східний світ" ; Серія філологічна.ч.2/Відп.ред.О.Й.Пріцак)
697938
  Александрович В. Класичні аспекти у львівському малярстві першої половини XVI ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 21-33. – ISSN 2523-4234
697939
  Винницька М.Я. Класичні бізнес-цикли та цикли зростання в процесах економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 198-203
697940
  Федорів Л. Класичні виміри ідеї трансцендентного // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 58-63. – ISSN 0321-0499
697941
  Копець Л.В. Класичні експерименти в психології : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Людмила Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 283 с. – ISBN 978-966-518-513-0
697942
  Павко А. Класичні ідеали та сучасні реалії. Пошук оптимальної моделі університету // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 3
697943
  Скварок Н. Класичні й новітні мови у навчальному процесі першої української Львівської Академічної гімназії // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 88-93
697944
  Штевіна А. Класичні концепції "громадянського суспільства" післявоєнної Японії у японській політичній думці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 279-286. – (Бібліотека Інституту філології)
697945
  Звонська Л.Л. Класичні мови в природничих науках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 347-351. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються особливості мовного вираження наукового пізнання дійсності, втіленого в термінології природничих наук давньогрецького і латинського походження. Аналіз становлення природничої термінології виявляє як розвиток автентичних греко та ...
697946
  Голубовська І.О. Класичні мови і сучасна лінгвістика // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 222-233. – ISBN 978-966-439-842-5
697947
   Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-842-5
697948
  Голубовська І.О. Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, метамова, інструментарій // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 3-10


  У рамках даної статті розглядається розвиток української класичної філології за останні десять років у контексті зміни лінгвістичних парадигм, переходу від традиційної міждисциплінарної описовості до структурних підходів і, врешті-решт, до ...
697949
  Гультай М. Класичні моделі конституційної скарги на прикладі Австрії та Іспанії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 62-74. – ISSN 1993-0909
697950
  Карпишин Н. Класичні моделі фнансового забезпечення охорони здоров"я / Н. Карпишин, М. Комуніцька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 110-117. – ISSN 1818-5754
697951
  Пилипів В.М. Класичні основи теорії чисел : [навч.-метод. посібник] / Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – 66, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 66
697952
  Ярмоліцька Н.В. Класичні підходи до визначення поняття "ідеологія" та її функції // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розкривається сутність ідеології, її місце та роль у процесі соціальних змін. Проаналізовано основні підходи щодо аналізу виникнення та особливостей становлення ідеології, розкриваються походження, специфіка та функції ідеології. Классические подходы ...
697953
  Батрин С.В. Класичні підходи до теоретичного пояснення корпорації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 33-38. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Пропонується комплексний аналіз теоретичних питань відносно дослідження корпорації. Ряд наукових і теоретичних позиції піддаються аналізу на предмет дослідження правової природи корпорації. Наводиться обгрунтування для того, щоб віддати перевагу ...
697954
  Попова Ю.В. Класичні принципи оподаткування - основа для формування принципів оподаткування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 18-23
697955
  Малиш Л.О. Класичні принципи та правила досліджень соціальної стратифікації. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 3-12. – ISSN 1996-5931
697956
  Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
697957
  Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 325 л. – Бібліогр.: л. 287-325
697958
  Леоненко П.М. Класичні ситуації Й.А. Шумпетера і місце в них української економічної думки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 236-245. – ISSN 0320-4421
697959
  Олтаржевський Д.О. Класичні та нові корпоративні медіа: комунікативний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 31-35


  У статті досліджено комунікативні можливості корпоративних медіа традиційного паперового формату та їх новітніх інтернет-аналогів. This article investigates communication potential of traditional corporate media compared to modern Internet ased ...
697960
  Юдін П.Ф. Класичні твори марксистського філософського матеріалізму. / П.Ф. Юдін. – К, 1939. – 120с.
697961
  Ісаєва Н. Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект / Н. Ісаєва, А. Акімова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-62. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам порівняння теоретичних систем європейської та китайської драми. Наукове підґрунтя такого порівняння формувалось досить довго, тому увага приділяється історії розвитку питання. У ХХ ст. було представлено декілька версій ...
697962
  Харченко Л.В. Класичні теорії еліт та їх інтерпретації у сучасному політичному контексті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 144-154
697963
  Кузьома О.Ю. Класичні теорії міжнародної торгівлі // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 74-85. – ISBN 978-617-696-407-0
697964
  Скідін Л.О. Класичні теорії соціальної дії в соціологічному дискурсі: можливості утилітаристського уточнення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С.59-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
697965
  Вакарюк Л. Класичні теорії юридичних інститутів і поняття "інститут фінансового права" // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-105.
697966
  Гордон О. Класичні троянди поезії Наталії Горішної // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 225-227. – ISSN 08-68-4790-03-04
697967
  Кормич Б.А. Класичні форми митної політики: зміст та історія формування // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 76-86
697968
  Климчук Л.В. Класіфікація документів: досвід, історіографічний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 44-47. – Бібліогр.: 17 назв.


  У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які застосовувались українськими й зарубіжними вченими.
697969
  Ялтанець Т. Класне керівництво в двох класах одночасно // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.46-47. – ISSN 0131-6788
697970
  Галузинский В.М. Класний керівник / В.М. Галузинский. – Київ, 1968. – 46с.
697971
   Класний керівник.. – К, 1955. – 336с.
697972
   Класному керівнику. Виховні години. 8-9 класи / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-578-5


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
697973
  Пивовар С.Ф. Класова боротьба / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 197-198. – ISBN 966-642-073-2
697974
   Класова боротьба в книгознавстві.. – К, 1932. – 86с.
697975
  Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму / М.Н. Лещенко. – Київ, 1970. – 304с.
697976
  Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі на початку ХХ століття / М.Н. Лещенко. – Київ, 1968. – 204с.
697977
  Лось Ф.Є. Класова боротьба в українському селі. 1907-1914 / Ф.Є. Лось, О.Г. Михайлюк. – Київ, 1976. – 283с.
697978
  Ленін В.І. Класова боротьба і завдання молоді / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 196с.
697979
   Класова боротьба селянства Східної Галичини. – К, 1974. – 596с.
697980
  Симончук О. Класова дія: тенденції формування соціальних класів в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 50-96. – ISSN 1563-3713
697981
  Мірошниченко Д. Класова ідентичність інтелектуала // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0235-7941
697982
  Іваненко А.М. Класова політика Державної ради при обговоренні законопроекту "Про оплату робітників, які потерпіли від нещасних випадків" // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 49-55. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дается анализ документов и материалов, отражающих классовую политику Государственного совета Российской империи, вся деятельность которого была направлена на отстаивание интересов господствующих классов.
697983
  Підопригора О.А. Класова роль судових магістратів в охороні права власності в Стародавньому Римі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 99-110. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В советской романистической литературе отсутствуют специальные исследования, посвященные классовой роли судебных магистратов в древнем Риме. Между тем буржуазные романисты изображают судебную деятельность магистратов тенденциозно, не вскрывая ее ...
697984
  Симончук О. Класова свідомість: досвід порівняльного емпірічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 56-84. – ISSN 1563-3713
697985
  Макеєв С. Класова структура сучасного суспільства / С. Макеєв, О. Симончук // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 110-134. – ISBN 978-966-02-7294-1
697986
  Прокопенко Й.І. Класова суть капіталістичного "планування". / Й.І. Прокопенко. – К, 1970. – 48с.
697987
  Макеєв С.О. Класова та освітня мобільність в Україні / С.О. Макеєв, С.М. Оксамитна // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-17. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
697988
  Кушерець Т.В. Класова теорія К.Маркса: досвід формування образу колективного суб"єкта історії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 94-98. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
697989
  Даниленко І.М. Класове та загальнолюдське в комуністичній моралі / І.М. Даниленко. – К, 1980. – 87с.
697990
   Класови основи на образованието в развитите капиталистичеси страни.. – София, 1980. – 85с.
697991
  Макеєв С. Класовий аналіз у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.5-23
697992
  Цимбрикевич Й.С. Класовий і загальнолюдський підходи до аналізу і оцінки суспільних явищ (до критики класової методології ленінізму) : [монографія] / Цимбрикевич Й.С.; МОНУ. – Наукове вид. – Івано-Франківськ : Супрун, 2007. – 268 с. – ISBN 978-966-8969-12-6
697993
  Косюта М.В. Класово - політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х роках - на початку 30-х років ХХ сторіччя // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.75-81
697994
  Мутагиров Д.З. Класс - созидатель : (Рабочий класс: состав, структура и границы) / Д.З. Мутагиров. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 285, [3] с.
697995
  Дятлов В.С. Класс "Репетиро МЭИ" / В.С. Дятлов, Ю.Н. Кушелев. – М., 1969. – 68с.
697996
  Берковский М Б. Класс автомодельных задач пограничного слоя на проницаемой поверхности с теплообменом в неньютоновских жидкостях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берковский Б.М,; АН БССР. – Минск, 1965. – 30л.
697997
  Мурашова Е. Класс коррекции : повесть : [ длс сред. и ст. шк. возраста] / Екатерина Мурашова. – [ 2-е изд. ]. – Москва : Самокат, 2007. – 192 с. – (Вечное движение). – ISBN 978-5-902326-35-9
697998
  Нестеров П.И. Класс круглых чревей Nematoda / П.И. Нестеров. – Кишинев, 1988. – 276с.
697999
  Рогалина Н.Л. Класс кулачества накануне массовой коллективизации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рогалина Н. Л.; МГУ, Ист. фак. каф. ист. СССР советск. общества. – Москва, 1972. – 29л.
698000
  Коткин Г.Г. Класс методов последовательной безусловной минимизации / Г.Г. Коткин. – Москва, 1989. – 63 с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,