Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
694001
  Матеу М. "...когда раскупят все мои стихи" : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 219-223. – ISSN 1130-6545
694002
  Мовчан Р. "Кобзар на мотоциклі", або Урбанізм української модерністської прози 1920-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 84-104
694003
  Поліщук В. "Кобзар на мотоциклі". Про долю і спадок Леоніда Малошийченка (Чернова) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 12


  "Письменника Леоніда Кіндратовича Малошийченка (літературний псевдонім Чернов, Чернов-Малошийченко) у 20-ті - на початку 30-х років минулого століття знали від Харкова до Одеси, від Владивостока до Петербурга. Йому належать написана російською мовою ...
694004
  Марченко М. "Кобзар" - "Євангеліє" для українців // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 20). – С. 5


  Першому виданню найвідомішої книги Шевченка минає 175 років.
694005
  Лазарук М. "Кобзар" - на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 1, 9
694006
  Портянко В. "Кобзар" - фронтовик з іменем Шевченка - у бій // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 листопада (№ 46). – С. 18
694007
  Лубчак В. "Кобзар" - як орієнтир для діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 2


  З 19 по 22 травня на Черкащині триває Шевченківський науково-мистецький конгрес.
694008
  Наєнко М. "Кобзар" (- твір Т.Г.Шевченка) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 417-418. – ISBN 978-966-8567-14-8
694009
  Макаренко М. "Кобзар" Л.М.Жемчужнікова / М. Макаренко. – Прилуки, 1929. – 8с.
694010
   "Кобзар" мовою ідиш // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 47/48). – С. 1


  У Києві презентували двомовне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка мовою оригіналу та у перекладі на ідиш.
694011
  Мойсей І. "Кобзар" на вогнищі сталінської інквізиції // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 406-408. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Весніє. Читаю Шевченка. [...] якось дуже вже сумно стає. [...] читаю другий том, [...] якось розбуджує особливо сумний настрій. [...] Сьогодня вперше почав рисувати на тему «Вставайте, кайдани порвіте». [...] Закінчити не пощастило…», – це уривки з ...
694012
  Печорний П. "Кобзар" на окупованій території та Брежнєв на "замовних" тарелях / вела розмову К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-6 березня (№ 8). – С. 13


  Національний Шевченківський комітет цьогоріч визначив три кандидатури, творчість яких гідна головної мистецької премії країни: поет Леонід Горлач, режисер Дмитро Богомазов, народний художник України, проф. Петро Печорний, де відзначено цикл унікальних ...
694013
   "Кобзар" на польській землі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24
694014
  Шевченко Т.Г. "Кобзар" на сцені : драматичні твори за Т.Г. Шевченком / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 217 с.
694015
  Лубчак В. "Кобзар" на фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 16


  Спеціально для бійців з АТО у кишеньковому форматі видано книжку Тараса Шевченка.
694016
  Бігун О. "Кобзар" Т Шевченка: між старим і новим завітом (до проблеми літературної діалогічності) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 3-9


  У статті досліджуються корелятивно-типологічні паралелі сакральних наративів та поетичного доробку Т. Шевченка
694017
  Шубравський В.Є. "Кобзар" Т.Г. Шевченка 1860 року / В.Є. Шубравський. – Київ : Дніпро, 1981. – 22, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Розгорнутий тит. арк.
694018
  Бєляєва Л.В. "Кобзар" Т.Г. Шевченка у фондах Національої бібліотеки України ім. В.І. Вернадського = "Kobzar" by T.H. Shevchenko within V.I. Vernadsky National library of Ukraine funds : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 992, [1] с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка, до 175-річчя виходу друком першого "Кобзаря". - Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 668-986. – ISBN 978-966-02-7558-4
694019
  Добролюбов М.О. "Кобзар" Тараса Шевченка / М.О. Добролюбов. – Київ, 1961. – 16с.
694020
  Коваленко А. "Кобзар" Тараса Шевченка та його перші ілюстратори // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 62-63
694021
  Грінішина І.І. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 201-205. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
694022
  Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326
694023
  Чорна Л. "Кобзар" Тараса Шевченка у формуванні особистості шістдесятників // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 261-276. – ISBN 978-966-920-657-2
694024
  Федотова О.О. "Кобзар" Тараса Шевченка як об"єкт уваги радянських органів контролю // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 32-34
694025
  Зарицька Т. "Кобзар" турецькою мовою // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  У 2009 р. світ побачив перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка турецькою мовою в перекладі докторантки каф-ри тюркології Ін-ту філології Тудори Арнаут. Краса поезії Т. Шевченка, його полум’яний пророчий дар полонили душу молодої письменниці, перекладачки, ...
694026
  Моціяка П. "Кобзар" у Загребі / П. Моціяка, О. Моціяка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 7


  Українське культурно-просвітнє товариство "Кобзар" у Хорватії.
694027
  Подолинний А. "Кобзар" у родині Гладишів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 15


  Зв"язки Тараса Шевченка з Поділлям. Лист Михайла Казимировича Гладиша, який жив і довгий час працював лікарем у Зінькові, до Кобзаря. 10 лип. 1860 р.у лікар, у листі до поета, висловив своє захоплення "Кобзарем" і надіслав два власні вірші, просив їх ...
694028
  Скорульська Р. "Кобзар" у творчості Миколи Лисенка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 15


  Імена Лисенка і Шевченка пов"язані в укр. історії не лише титанічною працею композитора над "Музикою до "Кобзаря", а й величезною його громадською роботою над увінченням пам"яті поета в час найтяжчих утисків укр. слова і думки.
694029
  Одінцова М. "Кобзар" шевченків для дітей": нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 128-134


  У статті йдеться про видавничу діяльність Бориса Грінченка. Тут зосереджено увагу на обґрунтуванні доцільності складання, аспектах створення й аналізі елементів змістової структури одної з його рукописних книг. The paper refers to the publishing ...
694030
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 131-134. – ISSN 2075-1222


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлено художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежено специфіку її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
694031
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 160-167


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлюється художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежіється специфіка її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
694032
  Хоменко О. "Кобзар" як світоглядна підстава Акту Злуки: українознавчі проекції історичного феномену // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 29-43
694033
  Боронь О. "Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов" (1860) у літературному процесі свого часу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 124-128. – ISBN 978-617-7442-48-5
694034
  Шевченко Т.Г. "Кобзарь" Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 114с.
694035
  Беляева Л.В. "Кобзарь" Т.Г. Шевченко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: библиографическое исследование. / Л.В. Беляева, И.Д. Войченко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 23-40. – ISSN 2224-1825


  Осуществлено библиографическое исследование изданий "Кобзаря" Т. Г. Шевченко на языке оригинала и в переводах на языки народов мира за период 1840 - 2014 гг., выполненному в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского.
694036
  Рыльский "Кобзарь" Тараса Шевченко / Рыльский, Ф. – Москва, 1964. – 79с.
694037
  Єременко О. "Коваль, що виковує душі" : рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 6-7. – Бібліогр. в кінці ст.
694038
  Либинзон З.Е. "Коварство и любовь" Ф.Шиллера / З. Либинзон. – Москва, 1969. – 133с.
694039
  Цибульська Т. "Ковбой" : казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 138-140


  Надруковані: "Ковбой", "Майже казка", "Дідова казка".
694040
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – М., 1981. – 222с.
694041
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – 2-е. – Москва, 1985. – 222с.
694042
  Осипчук И. "Когда Грушевский оказался в сталинских застенках, чекисты несколько раз имитировали его расстрел" // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 26 ноября (№ 216). – С. 5


  Ровно 80 лет назад умер председатель Украинской Центральной Рады, автор фундаментального научного труда «История Украины-Руси»
694043
  Осипчук И. "Когда и почему здание Киевского университета стало красным, установить пока не удалось. Известно, что изначально было приказано выкрасить его в серый цвет дикого камня" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 26


  Ровно 175 лет назад скончался архитектор Викентий Беретти, по проектам которого в Киеве были построены Красный корпус университета, Институт благородных девиц (Октябрьский дворец), астрономическая обсерватория, разбит ботанический сад, завершена ...
694044
  Боровинская Л. "Когда меня пугает жизнь - я отдыхаю в искусстве": Борисов-Мусатов и его время // Историк и художник : Журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 3. – С. 126-130
694045
  Климова И. "Когда мы были маленькими" : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 119-123. – ISSN 0131-8136


  Опубликованы рассказы: "На кого Бог пошлет", "Друг мой козел".
694046
  Оришака О. "Когда отыскан угол зренья": поэтология А. Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 92-99
694047
  Чижова Е. "Когда подводишь итог...". О Данииле Гранине // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 382-403. – ISSN 0042-8795
694048
  Винников Г Н. "Когда цветёт акация" и другие комедии / Г Н. Винников. – Москва, 1972. – 536с.
694049
  Списаренко Б. Кобзар-новатор [Григорій Трохимович Китастий] // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 55-57. – ISBN 966-7522-09-1
694050
  Старатілат А. Кобзар - духовник у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 134-138
694051
  Нагірняк З. Кобзар - у бронзі та камені // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 44/45). – С. 15


  Ще в рік смерті Тараса Шевченка студенти Київського університету висловлювали думки про встановлення йому пам"ятника : "Над могилою сього великого мужа воздвинеться пам"ятник, що буде свідчить про славу його".
694052
  Шевченко Т. Кобзар, 1884
694053
  Шевченко Т. Кобзар, 1884
694054
  Шевченко Т. Кобзар
ч.1. – 1893
694055
  Шевченко Т. Кобзар
ч.2. – 1893
694056
  Шевченко Т. Кобзар
ч.2. – 1893
694057
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 401 с.
694058
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 395 с.
694059
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; Українська вільна академія наук в Канаді, Інститут шевченкознавствва ; [ред., статті й пояснення Леоніда Білецького]. – [2-ге попр. й доп. вид.]. – Вінніпег : Тризуб
Т. 3. – 1953. – 576 с. : 1 портр. – Парал. тат. арк. англ. мовою
694060
  Шевченко Т.Г. Кобзар : вибране / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 694 с.
694061
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ, 1964. – 379 с.
694062
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вид. ілюстровано репрод. с рушників Анни Василащук та Ганни Верес. – Київ : Дніпро, 1971. – 583 с. : іл.
694063
  Шевченко Т.Г. Кобзар = Kobzar : з поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича / Тарас Шевченко ; [ Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Рівн. обл. об"єднання тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка ; підготовка факс. вид. Борейка М.С., ; післямова Жулинського М.Г. ]. – факс. вид. – Рівне : Рівненська друкарня, 1998. – 33,444 с. – Вихідні данні оригиналу: Вінніпег, 1960
694064
  Шевченко Т.Г. Кобзар = Kobzar : вибрані поезії / Тарас Шевченко ; [упоряд. і пер. ісп.: Л. Голоцван]. – Київ : Всесвіт, 2003. – 237, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Вид. оформ. парал. укр. та ісп. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95968-5-8
694065
  Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка / Т.Г. Шевченко; [ вступна стаття та прим. Р. Полонського; ред. кол. : Ю. Апазіді, В. Гунько та ін. ]. – Харків : Фоліо, 2006. – 736с. – ISBN 966-03-3462-1
694066
  Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка / Т. Г. Шевченко ; [редкол.:... Р. Полонський (голова) та ін. ; вступ. ст. та прим. Р. Полонського]. – Харків : Фоліо, 2009. – 734, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-03-4378-8


  Повне, без вилучень і спотворень, зібрання поезій
694067
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 719, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-439-113-6


  Повне, без вилучень і спотворень, зібрання поезій
694068
  Шевченко Т.Г. Кобзар : (вибрані твори) : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Віичизняній війні / Тарас Шевченко ; [редактори-упорядники : М. Рильський, Н. Рибак]. – Відтворено з видання 1942 р. – Київ : Редакція журналу "Охорона праці", 2010. – 78 с. – На обкл. : Спілка радянських письменників України
694069
  Шевченко Т.Г. Кобзар : вибрані твори : видання-білінгва / Тарас Шевченко ; пер. їдишем Давида Гофштейна. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 423, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Парал. тит. арк. їдиш. - Текст парал. укр., їдиш. – ISBN 978-966-378-643-8
694070
  Шевченко Т.Г. Кобзар 1840 : тексти позацензур. пр. "Кобзаря" 1840 року : факс. відтворення вид. 1840 р. (за сучасним правописом) / Тарас Шевченко ; [упоряд., передм., прим. Гальченка С.А.]. – Київ : Дніпро, 2014. – 256, [2] с. : іл., портр. – Тит. арк.: с. 119. - Факс. відтворення: c. 1-[115]. - Вих. дан. ориг.: Санкт-Петербург: В тип. Е. Фишера, 1840. – ISBN 978-966-578-244-5
694071
  Капранови Кобзар 2000 : Soft.Hard:Романи / Капранови, брати; Ред.О.Жукова. – Київ : Джерела, 2001. – 424с. – ISBN 966-7831-04-3
694072
  Голобородько В. Кобзар без кобзи : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 252-263
694073
   Кобзар в обладунках // Київський університет. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5). – С. 6


  "Утретє від лютого змінив свій вигляд пам"ятник Тарасу Шевченку навпроти Університету. Перші обстріли він зустрів неозброєним. Уже у квітні Кобзаря оточили надійною, але трохи чудернацькою на вигляд захисною спорудою - як і більшість культурних ...
694074
  Патриляк І. Кобзар в уяві селян південнщї Київщини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  До 198-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Згадується лист М. Максимовича до Т. Шевченка
694075
  Кобзар Є. Кобзар версус диктатор: постать і мотиви Тараса Шевченка у народнопісенній сатирі на Микиту Хрущова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 480-491. – ISSN 1028-5091
694076
  Страшенко О.І. Кобзар Віктор Лісовол - співець козацької долі : худож.-публіцист. нарис / Ольга Страшенко ; [відп. ред. Лучканин С.]. – Київ : Український видавничий консорціум, 2008. – 159, [1] с. : фот., іл., ноти. – ISBN 978-966-8189-76-0


  У пр. № 1702772 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з глибоким пошанівком до Кобзаря та кобзарів. Автор. Підпис. Відпов. редактор. Підпис. Київ. жовтень 2015.
694077
  Гундорова Т. Кобзар Дармограй. Про літературні маски Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 8-9
694078
  Ламонова О. Кобзар епохи "тихого протесту": Шевченкіана Олександра Івахненка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 листопада (№ 22)
694079
  Рильський М.Т. Кобзар Єгор Мовчан / М.Т. Рильський, Ф.І. Лавров. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 32 с.
694080
  Фурніка В.П. Кобзар за Гімалаями / В.П. Фурніка. – К, 1989. – 309с.
694081
  Старченко В. Кобзар і "цар-визволитель" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 1, 9
694082
  Орленко П. Кобзар Іван Запорожченко // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 122-124. – ISBN 966-7522-09-1
694083
  Тетеря С. Кобзар Іван Кучугура-Кучеренко - міфи та дійсність // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 56-63. – ISSN 2415-3567
694084
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай / Ф.І. Лавров. – Київ, 1955. – 100с.
694085
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай. / Ф.І. Лавров. – К., 1970. – 20с.
694086
  Прядко Ю. Кобзар очима журналістів // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 5


  Книгу «Тарас Шевченко очима журналістів» написали і видали студентки Інституту журналістики Катерина Романенко, Олександра Присяжнюк та Валерія Рябик. До неї включено огляд та аналіз публікацій про Тараса Шевченка у різних українських паперових і ...
694087
  Ковальчук А. Кобзар підняв українську мову до світових вершин // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 9
694088
  Гаврилюк О. Кобзар стереже / О. Гаврилюк. – Київ, 1961. – 24с.
694089
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір для дітий : ювілейне вид. в 100 роковини уродин поета. – Львів : Накл. Укр. пед. т-ва, 1914. – 64 с. : 1 портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітий
694090
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : Вибір для дітей : ювілейне вид. в соті роковини уродин Поета / [мал. А. Андрейченка]. – [3-тє вид.]. – Львів : Накладом Укр. Пед. Т-ва, 1914. – 64 с., портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітей. – ([Видання] Українського педагогічного товариства ; Ч. 13)


  Представлено ювілейну збірку вибраних поезій для дітей, приурочену до 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Видання побачило світ у 1914 році у Львові, книжка видана на кошти Українського педагогічного товариства. На початку збірки вміщено ...
694091
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір поезій з життєписом, илюстраціями і поясненнями / [Т. Шевченко ; ілюстр. авт.]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під[Учит. Громада], 1914. – 367 c. : ілюстр., портр. – (Видання товариства учителїв висших шкіл «Учительска Громада» ; № 1)
694092
  Каденюк Л. Кобзар у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 20-21 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Кобзар" Шевченка, є першою друкованою книгою, яка побувала в Космосі.
694093
  Куделя М.П. Кобзар у моєму житті : спогади з недавнього минулого / Микола Куделя ; Фундація ім. О. Ольжича. – Луцьк : Ініціал, 1998. – 125, [3] с. : іл., портр. – ISBN 966-95313-0-6


  У пр. № 1747281 напис: Михайлові Кузьмічу Наєнку з щирими побажаннями дарує автор. /підпис/ 10.ІІІ.1999 р.
694094
  Головко Т. Кобзар у світлинах і Шевченківські краєвиди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 12


  У новому альбомі "Шевченківська посвята" Василь Пилип"юк представив свої мандри-кадри, які видано видавництвом "Світло й тінь".
694095
   Кобзар у степах Казахстану / упоряд. Євген Козак ; [ред. Іван Лучук]. – Львів : Українські технології, 2017. – 509, [3] с. : іл., портр. – На корінці зазнач.: 1847-1857. - До 160-річчя звільнення Тараса Шевченка із заслання. – Бібліогр.: с. 502-503 та в підрядк. прим. – (Честь і чин). – ISBN 978-966-345-317-0


  Вид. здійснено за підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні та Почесного Консульства Республіки Казахстан у Західній Україні
694096
   Кобзар у степах Казахстану // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "В Інституті міжнародних відносин за участі Центру літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка було презентовано міжнародний українсько-казахський проект «Кобзар у степах Казахстану». Промотор ...
694097
  Літвинчук Т. Кобзар у філателії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Березень (№ 3)


  "Два роки тому Тараса Шевченка офіційно визнали рекордсменом за кількістю встановлених йому пам’ятників у світі. Утім, вшанування найвидатнішого українця цим не обмежується: марки з його зображенням і нині серед фаворитів для колекціонерів ...
694098
  Лазарук М. Кобзар у Флоренції // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 3 (121). – С. 263-266. – ISBN 966-7109-34-8


  Дев"ятого березня 2021 р. у Флоренції (Італія) відкрито пам"ятник Тарасові Шевченку.
694099
  Лубківський Р. Кобзар ув"язнених видань... : Закінчення. Початок у № 7-8, 2014 // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 247-256. – ISSN 0320 - 8370


  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
694100
  Грінченко М. Кобзар Федір Кушнерик / М. Грінченко. – Київ : ЦДНТ УРСР, 1940. – 56 с.
694101
  Горбачов Дмитро Кобзар як інтелектуал та естет / Горбачов Дмитро, Соломарська Олена // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 147-162


  Повісті Шевченка,написані російською мовою, складають осібну частину його творчості
694102
   Кобзар як по нотах // Київський університет. – Київ, 2023. – Березень (№ 3). – С. 5


  "Напередодні дня народження Кобзаря у Музичному салоні КНУ презентували унікальну книгу. "Музична Шевченкіана українських композиторів" - це бібліографічне видання, що охоплює творчість 373 українських композиторів, які працювали з творчим спадком ...
694103
  Грабович Г. Кобзар. Каменяр. Дочка Прометея // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 16-19
694104
  Шевченко Т.Г. Кобзар.Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року / Т.Г. Шевченко. – Репринтне видання. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Фишера, 1962. – 114 с.
694105
  Мостовий Я. Кобзарева доля : поезії / Ярослав Мостовий. – Івано-Франківськ, 1999. – 196с.
694106
   Кобзарева зоря : збірник : поезії рад. поетів про Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 262 с.
694107
  Кравець Я. Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 447-459. – ISBN 978-966-920-140-9
694108
  Мосенкіс Ю. Кобзареве слово в Парижі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  Про нові публікації, що виходять до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка.
694109
   Кобзареві - Одеса. – Одеса, 1964. – 212с.
694110
  Танана Р. Кобзареві шанувальники про українську мову : За сторінками книг вражень першого народного музею Кобзаря в Каневі - Тарасової світлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 118-123. – ISSN 0868-4790
694111
   Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году. – Киев : Литография Губернского Правления, 1904. – 65 с. – (Оттиск из Памятной книжки Киевской губернии на 1904 год)
694112
  Шуст Я.И. Кобзари и лирники Украины на фоне славянского эпоса. (Связь кобзарей и лирников Украины с русскими и другими славянскими народными певцами). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуст Я.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 17 с.
694113
  Тиховский П. Кобзари Харьковской губернии / П. Тиховский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", князя К.Н. Гагарина, 1902. – [4] с. – Окр. відбиток из : Сборник историко-филологического общества, т. 13, 1902 г. ; [Ксерокс]
694114
   Кобзарі [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстівками укр., рос. та англ.мовами). – Київ : Мистецтво
Вип. 1. – 1991. – 15 л. : 15 фотопортретів + 1 обкл.
694115
   Кобзарі, як духовні провідники / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7480-55-5
694116
  Лавров Ф.І. Кобзарі. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1980. – 249с.
694117
  Павко А. Кобзарство - через віки й випробування // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 39/40). – С. 8
694118
  Мороз В. Кобзарство в контексті історії України козацької доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 109-112. – ISBN 978-966-439-357-4
694119
  Стратілат А. Кобзарство в контексті становлення професійної української культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 314-319
694120
  Жеплинський Б. Кобзарство і Шевченко // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 243-247. – ISBN 966-02-1422-7
694121
  Нирко О. Кобзарство Криму та Кубані : [ навчальний посібник (хрестоматійне видання) для студ. вищих навчальних закл. ] / Олексій Нирко ; [ упорядкував, редагув., передм., вступна стаття Н. Сулій ]. – Київ : Просвіта, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-2133-11-0
694122
  Васюта О.П. Кобзарство Чернігівщини: пошук новочасної освітньої моделі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 351-359
694123
  Янковська Ж. Кобзарство як національно-культурний феномен: відображення в літературі ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-357-4
694124
  Куровська І.Р. Кобзарство як феномен української духовності (на матеріалі Кримського регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Куровська Ірина Ростиславівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
694125
  Чорногуз Ярослав Кобзарська січ : Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г. Майбороди - 90 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0868-9644


  Нац. засл. капелі бандуристів ім. Г. Майбороди - 90 років
694126
  Лісняк І. Кобзарська тематика у творчості Максима Рильського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 29-36. – ISSN 2313-8505
694127
  Лоцман Р. Кобзарське виконавство у контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 119-121
694128
  Корякін О.О. Кобзарське мистецтво як феномен української нації // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 166-169
694129
   Кобзарськи Думы [Кобзарські Думи] : Казка наpодня: [Збіpка]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. О-ва гpамотности]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 80 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Изд. Ком. Хаpьк. О-ва pаспpостpаненія в наpоде гpамотности ; № 125)


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
694130
  Субота М. Кобзарський дух в наіональній культурі та класичній літературі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 279-285. – ISBN 978-617-640-323-4
694131
   Кобзарський страдіварі. До 120-річчя від дня народження О.С. Корнієвського // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1, 2009 р. – С. 93-101. – ISSN 0130-2043
694132
  Жеплинський Б.М. Кобзарськими стежинами / Богдан Жеплинський ; [упоряд., ред.: М. Пономаенко ; відп. ред. Л.І. Крушельницька] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2002. – 277, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 966-02-1422-7
694133
  Іваннікова Л. Кобзарські пісні та думи 30–50-х років ХХ століття: між аматорством і народною традицією // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 20 (23). – С. 107-117. – ISSN 2313-8505
694134
  Маслова Ю.В. Кобзарські школи у формуванні вокальної культури України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 155-161. – ISSN 2225-7586
694135
  Савченко Микола Кобзарські шляхи Остапа Вересая : 200-й річниці з дня народження О.Вересая присвячується / Савченко Микола. – Київ : Київський університет, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-492-4
694136
   Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. праць наук.-практ. конференції з міжнар. участю, 15-16 черв., 2019 р., м. Київ / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд.: К.П. Черемський]. – Київ : Олександр Савчук : Музей Івана Гончара, 2019. – 218, [1] с. : іл., портр., ноти. – Окремі ст. англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
694137
  Дяченко Д. Кобзарсько-лірницька традиція як соціокультурний феномен // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 211-213. – ISBN 978-966-171-783-9
694138
  Романюк І. Кобзарсько-лірницька традиція як феномен національної культури України // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 152-156. – ISBN 966-7170-47-0
694139
  Щербина М. Кобзаря і Канів малював з уяви // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  "...Минуло 100 років від дня народження Андрія Федоровича Пошиваника, талановитого педагога і самодіяльного художника, людини творчої, ініціативної, щирої, закоханої у малювання".
694140
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
2. – 132-303с.
694141
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1840. – 115с.
694142
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева і Полонського / Т.Г. Шевченко ; [ред.-упоpяд.: О.О. Русов, Ф.К. Вовк]. – У Празі (Прага) : Nakl. knih. dra Gregra a Ferd. Dattla, 1876. – XXII, [1], 414, IV с. : 1 поpтp., мал. – Ред.-упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. - К., 1976. - Прим. № 69517 дефектний, відсутні тит. арк., с. XV-XXII, обидва примірника без с. I-IV в кінці кн. – ISSN 1876


  В кн. поет. твоpи, дpама "Hазаp Стодоля", автобіогpафія (pос.) "Письмо к pедактоpу Hаpоднаго Чтенія" та спогади (pос.) І.С. Туpгенєва і Я.П. Полонського
694143
   Кобзарь : зборник руско-украинских квартетов выданый гр. к. дух. Семенища у Львові / под ред. Вп. п. А. Вахнянина и Вн. о. Бажанського. – Львов : Накл. питомцев гр. кат. дух. Семенища у Львові ; [В друк. Пилєра], 1885. – VII, 114 с. – Тести пісень на рос. і укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
694144
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – В Киеве (Киев) : Изд. в кн. маг.Иогансона ;[Высоч. утв.Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К в Моск. ; Киевск. отд.], 1889. – 3, 553, [4] с., 1 аpк. поpтp. – Hа обкл. епігpаф з твоpу авт. - В кн. віpші, поеми, дpама "Hазаp Стодоля" та віpш О.І. Псьол "До сестpи". - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
694145
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Київ, 1899. – 614с.
694146
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : В переводе русских писателей Н.В. Берга, И.А. Бунина, И.А. Белоусова : с портр. и биогр., сост. Ив. Ал. Белоусовым / Тарас Шевченко ; Ред. И.А. Белоусова. – 2-е изд., значит. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание" ; [Тип. Монтвида], 1906. – ХХVІІ, 362 с., 1 л. портр
694147
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : (с портретом). – Санкт-Петербург : [Типогр. И. Флейтмана], 1907. – 388 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
694148
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко ; [Під редакціею [та з передм.] В.М. Доманицького. – 3-є повн. вид. – Санкт-Петербург : Вид. В.І. Яковенка ; [Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – XXIX, 600 c., 1 арк. портр.: іл. – Прим. № 103551 деф., вилучена передмова: Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький. . - Примітки: с. 581-600
694149
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко ; [Передм. "Тарас Григорьевич Шевченко" И. Леонова]. – Санкт-Петербург : Тип. П.Я. Синченко, 1911. – 571, V с. – Передм. рос.
694150
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : Б.Н. Берга, Н. Гербеля, Н. Голованова и др. / Тарас Шевченко ; Под ред. М. Славинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, 252 с.
694151
   Кобзарь : сборник малороссийских песен. – Москва : Тип. Бельцова, 1911. – 280, VIII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
694152
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
1. – 1911. – 127с.
694153
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Рус. кн. Т-во "Деятель" ; [Типо-Литогр. В.В. Шварца], 1914. – V, 162 с. – Передм. рос. - В кн. поет. твоpи. - Приписи [пpиміт.]: с. 161-162. – (Общедоступная библиотека ; № 381/3)
694154
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Петроград : Изд. Н.И. Холмушина ; [Тип. П.Я. Синченко], 1915. – 570, VI с. – Передм. рос.
694155
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : З портретом і життєписом / Т. Шевченко ; В редакції [з передм. "Життя Тараса Шевченка" й приміт.] В. Доманицького. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Друк. Т-ва "Криниця"], 1917. – XXXI, 704 с. : мал., поpтp. – Примітки: с. 669-697
694156
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко. – Харков : Изд. П.Д. Калугина, 1918. – 208, III с. : мал. – Тит. л. рос. мовою
694157
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повний текст : з життєписом, поpтpетами письменника й малюнками хати, де наpодився Т. Шевченко, й його могили / Т. Шевченко ; в pедакції [та з вступ. ст. "Життя Таpаса Шевченка"] В. Доманицького. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. І.І. Чоколова, 1918. – XXVI, 576 стп., 1 л. портр. : поpтp., мал. – Прим. № 36370 дефектний, відсутні ствб. 573-576
694158
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Січеслав, 1919. – 526с.
694159
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повне видання з поясненями Юліана Ясницького / Тарас Г. Шевченко ; під ред. Ю. Ясницького. – Мелітополь : Вид-во Гай ; [Друк "Наша жизнь "]
Т. 1, вип. 2. – 1920. – 63 с.
694160
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Катеринослав, 1921. – 431с.
694161
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : скорочене ювілейне видання 1861-1921 / Т. Шевченко ; [Передм. В. Коряк]. – Харьков : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – ХХ, 332 с. : 1 портр. – На с. 315 ноти до „Заповіту”. - Прим. № 241144 дефектний, відсутні с. I-XX та 317-330
694162
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Ленинград; Москва, 1933. – 171с.
694163
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1934. – 392с.
694164
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1935. – 279с.
694165
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 464с.
694166
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ростов, 1939. – 166с.
694167
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко; М. – Москва, 1947. – 687с.
694168
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : пер. с укр. / Тарас Шевченко ; ред. А . Дейча, М. Рыльского и Н. Ушакова. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 743 с. : ил.
694169
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : избранные стих. и поэмы ; пер. с укр. / Тарас Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 623 с. : изд. ил. рис. автора
694170
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихотворения и поэмы ; пер. с укр. / Т.Г. Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 655 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 124 ; Серия вторая. Литература XIX века)
694171
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1979. – 239 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных. - Миниатюрное издание в суперобл. и в футляре
694172
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : [стихи : пер. с укр. / Т.Г. Шевченко ; изд. иллюстрировано работами Т.Г. Шевченко]. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1980. – 238 с. : 1 портр. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
694173
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1983. – 647 с.
694174
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Киев, 1983. – 608с.
694175
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1983. – 591с.
694176
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1984. – 240с.
694177
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1989. – 227с.
694178
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : Репр. відтворення женев. вид. 1878 р. / Вих. дані ориг.: Женева: Печатня ”Громади”, 1878. – Київ : Добровільне товариство любителів книги УРСР
Ч. 1. – 1991. – ХХІ, [2], 24-126, ІІ, [2] с. – Мініатюр. вид. (55 х 85 мм)


  Перше мініатюрне видання "Кобзаря" Т.Г. Шевченка, видруковане в Женеві 1878 року, форматом 55 х 85 мм українською мовою, тиражем 1000 прим. у друкарні "Громади". Друкарня ця була заснована М.П.Драгомановим, який, емігрувавши з Російської імперії, ...
694179
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Тарас Шевченко ; [ред.-сост. К. Жумашева]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 239, [1] с., [20] л. фотоил. – Т. Шевченко - 200. – ISBN 978-966-399-627-1
694180
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихи и поэмы в новых переводах на русский язык / Тарас Шевченко ; [ил.: Т.Г. Шевченко ; сост. и предисл. В.Г. Крикуненко ; пер. на рус.: Н. Кобзев и др.]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 574, [1] с. : ил. – Т. Шевченко - 2000. – ISBN 978-966-399-583-0
694181
  Шевченко Т.Г. Кобзарь [1878] / упоряд. та передм. Ф. Вовк, уклад. А. Г. Ляхоцький. – Київ : Жовтень
Ч. 1. – 1989. – 128 с. – Репритное издание 1878, Женева
694182
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводах русских писателей / Т.Г. Шевченко ; [собр. И.А. Белоусовым]. – [Москва] : О-во любителей Рос. словесности ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерева и К*], 1911. – 6, 136 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. арк.: Доход с издания поступает на памятник Т. Шевченко
694183
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводе русских поэтов / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 463с.
694184
  Апушкин Я.В. Кобзарь Дармограй : драмат. этюд [о Т.Г. Шевченко] / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1963. – 23 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 18 ; Одноактные пьесы)
694185
  Сластионов А. Г. Кобзарь Михайло Кравченко и его думы / [Соч.] Г. А. Сластионова. – Киев : Тип. Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – с. : рис. – Отд. отт.: Киевская старина. Киев, 1902, т. LXXVIІ , № 5, с. 303-331. - Думы Михайла Кравченко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надпись от автора
694186
  Конинский А. Кобзарь Остап Вересай. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [8] с. – Отд. оттиск из : Киевская старина, 1882
694187
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка / коштом Д. Е. Кожанчикова. – (типом четвертим). – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : Типография Императорской Академии Наук (Вас. Остр., 9 лин., №12), 1867. – XII, 677 с.


  На титульному аркуші штампи: "Бібліотека Інституту Т.Г.Шевченка". "Наукова бібліотека Інституту української літератури імені Шевченка". На 17 с. штамп: "Інститут Тараса Шевченка. Харків"
694188
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка. – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 3 : Пеpеклав О. Кониський. – 1895. – 112, 102 c.


  Зміст: Записки або Жуpнал Таpаса Гpигоpовича Гpушівського Шевченка / Вступне слово pедакції; Художник: Автобіогpафічна повість Т. Шевченка
694189
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. – У Львові (Львів) : Виданє Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 4. – 1898. – [1], 347, [4] с.


  Зміст: Hаймичка; Безщасний; Княгиня; Варнак / [Укр. пер. О. Кониського]. Капитанша / [Укр. пер. Товкача]. Музика / [Укр. пер. Міхновського]. - Перекладачів встановлено за кн.: Покажчик видань Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Повне видання ...
694190
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [1860 року] / Т.Г. Шевченко. – Факсим. видання. – Київ : Дніпро, 1981. – 244, [2] с. : портр. – Передрук вид.: Кобзарь Тараса Шевченка : коштом Платона Семеренка. С. Петербург: в друкарні П.А. Куліша, 1860. - Кн. в картонному футлярі. - На корінці: Кобзарь 1860
694191
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Печ. В. Головина, 1869. – 332, II, [1] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 309-332)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
694192
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., вновь испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1876. – 332, [2] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 321-334)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
694193
  Добролюбов Н.А. Кобзарь Шевченка (1860) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 14 с.
694194
  Костомаров М. Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 195-201. – ISBN 978-966-500-300-7
694195
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 50
694196
   Кобзистий Павло Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 94-95 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
694197
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 100. – ISBN 978-966-439-961-3
694198
   Кобзистий Павло Іванович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 53. – ISBN 966-95774-3-5
694199
   Кобилецький Юрій (Іван) Свиридович (1905-1987) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 223. – ISBN 978-966-933-054-3
694200
   Кобилецький Юрій Свиридович (1905-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203. – ISBN 978-966-439-754-1
694201
  Коновалов С.М. Кобилиця Лук"ян // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / за заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І. Астахова, К.В. Астахова, Є.О. Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн. 1. – С. 176-178. – ISBN 966-8088-02-6
694202
  Мацяк О. Кобилянська і Шопен: без імітації // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 221-230. – ISSN 2309-4389
694203
  Вітер В. Кобилянська й сучасники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 квітня (№ 70). – С. 11


  Письменниця своєю творчістю спростовує думку про те, що класику нами вже прочитано.
694204
   Кобилянська О. "Людина" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48 с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-90-7
694205
  Курас І. Кобилянська Ольга Юліанівна // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 242-244. – ISBN 966-642-207-7
694206
  Гребінь В.В. Кобилячка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 417. – ISBN 978-966-02-6814-2
694207
  Нурабуллаев Е. Коблан : каракалп. нар. эпос / записан от Е. жрау Нурабуллаева Н. Жапаковым ; перевод с каракалп. А. Наумова ; [худож. К.Т. Рейпназаров]. – Нукус : Каракалпакстан, 1987. – 246, [2] с. : цв. ил. – Развернутый тит. л. - Кн. в суперобл. - На обл. авт. не указан
694208
   Кобланды-батыр. – М., 1975. – 446с.
694209
  Горобець Ірина Кобленц. Німецький кут / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 68-75 : фото
694210
   Коблянський Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268 : фото
694211
  Королев М.А. Кобол - язык для алгоритмизации экономических расчетов / М.А. Королев. – М, 1964. – 36с.
694212
  Сэксон Д. Кобол / Д. Сэксон. – Москва : Статистика, 1970. – 180 с.
694213
   Кобол. – К, 1973. – 292с.
694214
   Кобол. – К., 1978. – 408 с.
694215
   Кобол ЕС ЭВМ. – М., 1978. – 280 с.
694216
  Кендзера О.В. Коболев Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 420. – ISBN 978-966-02-6814-2
694217
   Коболев Володимир Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-966-439-754-1
694218
   Коболев Володимир Павлович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 223-224. – ISBN 978-966-933-054-3
694219
  Гослинг П. Кобра : [роман ; пер. с англ.] / Паула Гослинг. – Рига : Лиесма Системс, 1993. – 430 с. – (Бестселлеры Голливуда)
694220
  Арманд Т.А. Кобуладзе : художник / Т.А.Арманд. – Москва : Искусство, 1962. – 32, [32] с. : ил.
694221
  Мушкудіані О.Н. Кобуладзе Сергій Соломонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 424-425. – ISBN 978-966-02-6814-2
694222
  Колесова Н. Кобуци // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 103-119. – ISSN 1728-8568
694223
  Магауин М.М. Кобыз и копье / М.М. Магауин. – Алма-Ата, 1970. – 160с.
694224
  Искин А.Ю. Ковалевская черемуха / А.Ю. Искин. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1963. – 132 с.
694225
  Куприц Н.Я. Ковалевский / Н.Я. Куприц. – М, 1978. – 119с.
694226
  Плахова О. Ковалевський Максим Максимович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 138-141. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
694227
  Короткий В. Ковалевський Микола (1892-1957) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 416-417. – ISBN 5-7707-1062-4
694228
  Короткий В. Ковалевський Олександр Онуфрієвич (1840-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 417. – ISBN 5-7707-1062-4
694229
  Короткий В.А. Ковалевський Олександр Онуфрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 192. – ISBN 966-06-0393-2
694230
   Ковалевський Олександр Онуфрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 30. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
694231
   Ковалевський Олександр Онуфрійович (1840-1901) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 224. – ISBN 978-966-933-054-3
694232
  Булгаков Коваленка в роботі наукових форумів у галузі механіки (1942 - 1957) / Булгаков, А.Д. Участь // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 150-164. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
694233
  Данилюк І.В. Коваленко Алла Борисівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 433. – ISBN 978-966-02-6814-2
694234
   Коваленко Алла Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
694235
   Коваленко Алла Борисівна (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 224. – ISBN 978-966-933-054-3
694236
   Коваленко Анатолій Дмитрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 158-160. – ISBN 966-02-0537-6
694237
   Коваленко Анатолій Дмитрович (1905-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 224-225. – ISBN 978-966-933-054-3
694238
   Коваленко Андрій Віленович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268-269 : фото
694239
   Коваленко Валерій Фадейович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 269-270 : фото
694240
  Анисимов І.О. Коваленко Валерій Фадейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 437. – ISBN 978-966-02-6814-2
694241
   Коваленко Валерій Фадейович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
694242
   Коваленко Валерій Фадейович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 225. – ISBN 978-966-933-054-3
694243
   Коваленко Віталій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270 : фото
694244
   Коваленко Віталій Петрович (1940-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
694245
   Коваленко Віталій Петрович (1940-1999) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 225. – ISBN 978-966-933-054-3
694246
  Сидоренко Н. Коваленко Григорій Андрійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 124-126. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
694247
  Сидоренко Н. Коваленко Григорій Олексійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 126-128. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
694248
   Коваленко Ігор Миколайович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 225. – ISBN 978-966-933-054-3
694249
   Коваленко Леонід Антонович (1907-1985) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 226. – ISBN 978-966-933-054-3
694250
  Сидоренко Н. Коваленко Олексій Кузьмич / Н. Сидоренко, О. Сидоренко // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 128-130. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
694251
   Коваленко Олена Едуардівна : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: О.І. Єрьоміна, І.І. Царенко, Т.В. Калініченко та ін. ; наук. ред. Н.М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2009. – 133 с. : іл., табл., портр. – Тест укр., рос., англ. - Імен. покажч. праць: с. 75-76. – (Вчені УІПА - ювіляри)
694252
   Коваленко Петро Іванович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1967-1998 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1998. – 64, [4] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 61-65. – Бібліогр. в кінці кн. – (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-004-5
694253
   Коваленко Тетяна Олександрівна (1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 226. – ISBN 978-966-933-054-3
694254
   Коваленко Тимофей Егорович. – Ленинград, 1987. – 4с.
694255
  Юодка Бенедиктас Антанович Ковалентные взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, синтетические и природные нуклеотидопептидные : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Юодка Бенедиктас Антанович; МГУ. – М., 1981. – 56л.
694256
  Юодка Б.А. Ковалентные нуклеиново-белковые структуры и их химическое моделирование / Б.А. Юодка. – Вильнюс, 1985. – 176с.
694257
  Синько Р. Ковалерідзе. Інше світобачення // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 48-57 : Фото: пам"ятники Т. Шевченку. – ISSN 0868-9644


  "...Дослідження Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе до 200-річчя від дня народження поета-пророка".
694258
  Кушко І.В. Ковалі своєї долі / І.В. Кушко. – К., 1988. – 148с.
694259
  Астаф"єв О.Г. Ковалів Юрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 459-460. – ISBN 978-966-02-6814-2
694260
   Ковалів Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204-205. – ISBN 978-966-439-754-1
694261
   Ковалів Юрій Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144-146. – ISBN 978-966-439-757-2
694262
   Ковалів Юрій Іванович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 226. – ISBN 978-966-933-054-3
694263
  Вовк М.П. Ковалівське поле / М.П. Вовк. – Харків, 1976. – 103с.
694264
  Слдов"янова М. Ковалок згадки до ювілейної учти // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 386-388. – ISSN 2078-1911
694265
   Ковалшьчук Трохим Тихонович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 227. – ISBN 978-966-933-054-3
694266
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1970) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1975 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г.Шевченка
694267
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 198-199. – ISSN 2075-437X
694268
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка / А.М. Шалаєв. – Київ, 1966. – 74 с.
694269
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка (Розповідь про метали...) / А.М. Шалаєв. – Киев : Наукова думка, 1966. – 74с.
694270
  Кравченко О.В. Коваль Алла Петрівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 123-124
694271
  Пономарів О. Коваль Алла Петрівна / Олександр Пономарів // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 152-153. – ISBN 978-966-2726-03-9
694272
  Пономарів О.Д. Коваль Алла Петрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 462. – ISBN 978-966-02-6814-2
694273
   Коваль Алла Петрівна (1923-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
694274
   Коваль Алла Петрівна (1923-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 226-227. – ISBN 978-966-933-054-3
694275
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко // Boa constrictor / І.Я. Франко. – Нове, переробл. вид. – Львів : Накл. Українсько руської видавничої спілки, 1907. – 139 с.
694276
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – вид. 2-ге. – Катеринослав : [Слово] ; Дpук. І. Вісьман та І. Моpдхілевич, 1918. – 130 с. – В кн. пеpедм. до 1-го вид.


  В кн. пеpедм. до 1-го вид.
694277
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів ; Київ : Накл. укр. книгарні і антикварні ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1924. – 148 с.
694278
  Будько Євген Коваль емалей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 120-125 : фото
694279
   Коваль Ігор Пилипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270-271 : фото
694280
   Коваль Ким Петрович. – М, 1987. – с.
694281
   Коваль Лариса Григорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
694282
   Коваль Лариса Григорівна (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 227. – ISBN 978-966-933-054-3
694283
   Коваль Леонід Васильович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 92-93. – ISBN 978-966-313-531-1
694284
   Коваль Леонід Васильович (1933-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
694285
   Коваль Леонід Васильович (1933-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 227. – ISBN 978-966-933-054-3
694286
  Саксе А.О. Коваль щастя : казки / Анна Саксе ;. – Львів : Каменяр, 1972. – 95 с.
694287
  Яновский Ю. Коваль. / Ю. Яновский, 1942. – 32с.
694288
   Ковальов Митрофан Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 113-114. – ISBN 978-617-573-038-6
694289
  Боньковська С.М. Ковальство на Україні (XIX - початок XX ст.) : (19 - початок 20 ст.) / С.М. Боньковська ; Акад. наук України, Ін-т мистецтвознавіства, фольклору та етнографії ым. М.Т. Рильського, Львів. від-ня. – Київ : Наукова думка, 1991. – 109, [2] с. : іл. – ISBN 5-12-001986-2
694290
  Короткий В.А. Ковальський Маріан Альбертович (Войтехович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 187. – ISBN 966-06-0393-2
694291
  Качковська Н. Ковальські цехи та майстерні Cтаніславова кін. XIX - поч. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 180-189. – ISSN 0236-4832


  У статті розглянуто головні аспекти розвитку ремісничих ковальських об’єднань (цехів), відділів художнього металу архітектурно-будівельних, слюсарно-мистецько-будівельних фірм; механічно-слюсарних майстерень Станіславова як чинників розвитку металевого ...
694292
  Штонь Г.М. Ковальчук-Синичук Леся Максимівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 543. – ISBN 978-966-02-6814-2
694293
   Ковальчук Людмила Іванівна // Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна, 2017. – [Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – С. 197. – ISBN 978-966-2457-18-6
694294
  Жадько В. Ковальчук Олександр Володимирович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 424. – ISBN 978-966-8567-14-8
694295
   Ковальчук Станіслав Сергійович (1952-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206-207. – ISBN 978-966-439-754-1
694296
   Ковальчук Тетяна Григорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 42. – ISBN 966-8352-11-4
694297
  Базилевич В.Д. Ковальчук Трохим Тихонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542. – ISBN 978-966-02-6814-2
694298
   Ковальчук Трохим Тихонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
694299
   Ковальчук Трохим Тихонович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 227. – ISBN 978-966-933-054-3
694300
  Жовтянський В.А. Ковальчук Юрій Гіоргійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542-543. – ISBN 978-966-02-6814-2
694301
   Кованцов Микола Іванович (1924-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
694302
   Кованцов Микола Іванович (1924-1988) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 227-228. – ISBN 978-966-933-054-3
694303
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Киев, 1956. – 132с.
694304
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Москва, 1956. – 208 с.
694305
  Ветлина В.А. Кованый сундук алтайца Анчи / В.А. Ветлина. – Москва, 1961. – 108с.
694306
  Дубиций А.Ф. Кованый шлем / А.Ф. Дубиций. – Алма-Ата, 1961. – 71с.
694307
  Савкіна М.Ю. Коварiацiйна матриця оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 63-70. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi знайдено в явному виглядi коварiацiйну матрицю оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри в виглядi рiвностей у випадку, коли кiлькiсть обмежень на одиницю менше кiлькостi параметрiв. Невiдомi параметри моделi ...
694308
  Зубарев А.П. Ковариантная полевая теория взаимодействующих открытых суперструн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зубарев А.П.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 19л.
694309
  Барковский Л.М. Ковариантная теория электрооптических эффектов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барковский Л.М.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 13л.
694310
  Натиев Шакир Мамед Оглы Ковариантная формулировка релятивистской гамильтоновой теории на световом конусе и некоторые ее применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Натиев Шакир Мамед Оглы; Азерб. гос. университет. – Баку, 1979. – 18л.
694311
  Алексеев А.И. Ковариантное уравнение двух аннилигирующих частиц : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексеев А. И.; МВО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1956. – 7л.
694312
  Дамаскинский Евгений Викторович Ковариантные представления групп канонических и таковых переменных в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дамаскинский Евгений Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
694313
  Токарев М.В. Ковариантный подход в переменных светового конуса и применение его для описания процессов с участием дейтрона. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Токарев М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1994. – 39л.
694314
  Тариеладзе Важа Изетович Ковариационные операторы вероятностных мер в бесконечномерных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тариеладзе Важа Изетович; АН Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1975. – 14л.
694315
  Ломпей Р.Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ломпей Роберт Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
694316
  Савкіна М.Ю. Коваріаційна матриця оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С.191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено в явному вигляді коваріаційну матрицю оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей, коли функція регресії – лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме; обмеження ...
694317
  Пане Армийн Коварная голубка / Пане Армийн. – Москва, 1960. – 74 с.
694318
  Бауэр И. Коварная проповедь ренегата, или Крутой поворот Р. Гароди = Sirenengesang eines Renegaten oder Die "grose Wende" Roger Garaudys / Бауэр И., Липерт А. ; пер. с нем. Т.А. Рябушкиной. – Москва : Прогресс, 1973. – 181 с.
694319
  Никитинский И. Коварные методы подрывной работы империалистических разведок / И. Никитинский. – Москва, 1954. – 88с.
694320
  Колупаев Г.П. Коварный враг : О вреде употребления алкоголя / Г.П. Колупаев, Л.Л. Галин. – Москва : Воениздат, 1987. – 56 с.
694321
  Ардов В.Е. Коварный лунатик / В.Е. Ардов ; ил. Ю. Ганфа. – Москва, 1945. – 61 с. – (Библиотека крокодила ; 7)
694322
   Коварская Евгения Моисеева. – М, 1985. – 32с.
694323
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва-Л., 1951. – 228с.
694324
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1964. – 131с.
694325
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1967. – 128с.
694326
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Л., 1975. – 272с.
694327
  Шиллер Ф. Коварство и любовь. – Москва : Книга, 1985. – 399с.
694328
  Кривицкий А. Коварство и политика / А. Кривицкий. – Москва, 1981. – 200с.
694329
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1934. – 116с.
694330
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1937. – 129с.
694331
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Київ, 1947. – 191с.
694332
  Ляпунова Анастасия Коварство орхидей. Прекрасные могиенницы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 98-103 : фото
694333
  Приймич М. Ковач Антон Михайлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 23 : Антон Ковач. – С. 3-31.
694334
  Квіт С.М. Ковба Жанна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 551. – ISBN 978-966-02-6814-2
694335
  Бончковський О.С. Ковбань - детально стратифікований лесово-грунтовий розріз Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 24-33 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
694336
   Ковбасюк Стефанія Андріївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 147. – ISBN 978-966-439-757-2
694337
  Лауринчюкас А.К. Ковбои истерии и торжество разума / А.К. Лауринчюкас; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Правда, 1984. – 221 с.
694338
  Папченко Анна Ковбои южных широт : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 132-141
694339
  Іщенко Н. Ковбої в грі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 11


  Як Вашингтону вдається мирити Белград та Приштину.
694340
  Соколян М. Ковдра сновиди : виправдання безладу : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2005. – 236 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-061-0
694341
   Ковель. – К, 1976. – 45с.
694342
  Вельма М.Г. Ковель : Путівник / М.Г. Вельма. – Львов : Каменяр, 1990. – 68с
694343
  Сміян П.К. Ковель. / П.К. Сміян. – Львів, 1968. – 47с.
694344
  Татаринов В. Ковер-самолет. – Екатеринослав : Типо-Литогр. М.С.Копылова, 1899. – 7 с. – Отд. оттиск
694345
  Туманова З.А. Ковер весны. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1980. – 192с.
694346
  Рошаль Г. Ковер Джомарта. / Г. Рошаль, А. Тажибаев. – М-Л, 1944. – 100с.
694347
  Уваров Ю.В. Ковернинские сосны / Ю.В. Уваров. – Горький, 1979. – 63с.
694348
  Павлов С. Ковзальський спорт / С. Павлов, Н. Теппер. – Х, 1933. – 100с.
694349
  Іщенко О.С. Ковзанка в небо : поезії / Олена Іщенко. – Київ : Український письменник, 2018. – 92, [4] с. – ISBN 978-966-579-541-4
694350
  Джумайло В.П. Ковзанярський спорт. / В.П. Джумайло. – К., 1959. – 72с.
694351
  Острик Володимир Ковзний контакт жорсткого диска з пружним клином / Острик Володимир, Шокотова Ольга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контакт з тертям жорсткого диска, який рівномірно обертається, з пружним клином. Одна з граней пружного клина закріплена, а обід диска вдавлюється у незакріплену грань клина в околі його вершини. Методом Вінера-Гопфа отримано точний ...
694352
  Бойко Т М. Ковзні іскри на поверхні скляних трубок в розрідженому повітрі / М.Т. Бойко. – Київ : [Б. в.], 1938. – С. 33-53. – (Фізичні записки / АН УРСР, Ін-т фізики ; Т. 7, Вип. 1)
694353
  Хорунжий А.М. Ковила : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 112 с.
694354
  Терен В.В. Ковила на вітрі / В.В. Терен. – К, 1991. – 294с.
694355
  Соколов Б. Ковід-19: Жнива скорботи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 3
694356
  Лиховид І. Ковід не відступає // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 6


  У Національній академії наук прогнозують пік захворюваності на квітень - травень - як у регіонах готуються до чергової хвилі пандемії?
694357
  Ситник О. Ковідна конкуренція: тренди АМКУ в 2020 р. // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 14
694358
  Наєнко М. Ковінька, Дяченко, Григоренко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 305-306
694359
  Лебедев А. Ководство / Артемий Лебедев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 504, [2] с. – ISBN 978-5-98062-016-5
694360
  Головаха С. Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 215-222. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто нові можливості для подальшого розвитку бібліотек та урізноманітнення надання ними послуг за умов економічної кризи. Як експеримент запропоновано коворкінг, який надасть змогу запропонувати відвідувачам більший набір сучасних бібліотечних ...
694361
  Гладков Т.К. Ковпак / Т.К. Гладков, Л.Е. Кизя. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 288с. – (Жизнь замечательных людей)
694362
   Ковпак Сидір Артемович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 94-95
694363
  Баран В.Л. Ковпаківці / В.Л. Баран. – Львів : Карпати, 1977. – 22 с. : іл. – Укр. та рос. мовами
694364
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Драбівському і Золотоніському районах Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 565. – ISBN 978-966-02-6814-2
694365
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Чорнобаївському районі Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 566. – ISBN 978-966-02-6814-2
694366
  Ухсай Я.Г. Коврига : стихи и поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 176 с.
694367
  Ежов А.В. Коврига хлеба / А.В. Ежов. – Чебоксары, 1986. – 284с.
694368
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Азербайджана / Н.А. Абдуллаева ; АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Элм, 1971. – 150 с.
694369
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Советского Азербайджана : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: / Абдуллаева Н.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 19л.
694370
  Кулиев М.М. Ковроделие в Азербайджане. (Ист.-этногр. исследование по материалам сев.-вост. районов Азербайджана) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кулиев М.М.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 27л.
694371
  Маковецкая Марина Ковры-портреты. Портрет на фоне ковра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 102-111 : фото
694372
  Гоберман Д.Н. Ковры Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1960. – 83с.
694373
  Шестопал Я.Е. Ковры под псевдонимом / Я.Е. Шестопал, Л.Г. Южаков. – М., 1987. – 128с.
694374
  Вітковський В. Ковтки свободи. Спроба теоретичного аналізу одного феномена // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.3-5.
694375
   Ковток життя : літ.-худож. альм. : [зима - 2018] / [кер. проекту Т. Виговська ; літ. ред. Н. Данилюк]. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7477-13-5
694376
  Сологуб Дмитро Ковток Мадейри : Мадейра / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 30-35 : Фото
694377
  Окуджава Б.Ш. Ковток свободи / Б.Ш. Окуджава. – Київ, 1990. – 509с.
694378
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 95-96 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
694379
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 101. – ISBN 978-966-439-961-3
694380
   Ковтонюк Ольга Володимирівна (1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 54. – ISBN 966-95774-3-5
694381
  Акимов І.А. Ковтун Михайло Фотійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572. – ISBN 978-966-02-6814-2
694382
  Герасименко С.С. Ковтун Наталія Василівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572-573. – ISBN 978-966-02-6814-2
694383
   Ковтун Наталія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
694384
   Ковтун Наталія Василівна (1970) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 228. – ISBN 978-966-933-054-3
694385
  Мовчанюк Д. Ковтун Тетяна Валентинівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 154. – ISBN 978-966-2726-03-9
694386
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-754-1
694387
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-439-757-2
694388
   Ковтуненко Володимир Олексійович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 228. – ISBN 978-966-933-054-3
694389
  Бабаян В. Ковчег : стихи : пер. с арм. / Вардгес Бабаян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 78 с.
694390
  Владимиров А.А. Ковчег / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1990. – 300с.
694391
  Чаренц Егише Ковчег : стихотворения и поэмы / Егише Чаренц ; [сост., вступ. ст., прим. Р. Ангаладяна ; ил. Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1990. – 380 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
694392
   Ковчег. – М., 1991. – 510с.
694393
   Ковчег : зб. статей з церковної історії. – Львів : [б. в.]
Число 1. – 1993. – 153, [1] с. – На тит. акр. назва також старогр. – Бібліогр. в кінці ст.
694394
  Неділько Оксана Ковчег : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 89-100. – ISSN 0130-321Х
694395
  Винницька Я. Ковчег "Україна" / [Ярина Винницька ; художники-дизайнери: Юлія Табенська та ін. ; пер. англ. Анна-Юлія Франко]. – Львів : Ковчег, 2021. – [160] с. : іл., портр. – Текст парал. англ., укр. – (Ковчег "Україна"). – ISBN 978-966-97900-5-7
694396
  Тарасюк Галина Ковчег для метеликів = недитяча казочка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 51-63. – ISSN 0130-1608
694397
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів : новели / Галина Тарасюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-361-434-2
694398
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів: Недитяча казочка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
694399
  Романецкий Н. Ковчег на второй линии // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 100-115. – ISSN 1728-8568
694400
  Даррелл Д. Ковчег на острове / Д. Даррелл. – Москва : Мир, 1980. – 128с.
694401
  Даррел Дж. Ковчег на острове : Золотые крыланы и розовые голуби; Hатуралист на мушке; Ковчег на острове / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 444 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763200721
694402
  Шлапак П В. Ковчег Ноя : рух матерії в Сонячній системі та на ядерних рівнях Землі // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 174-178. – ISSN 1728-3671


  У Стародавньому світі пророку Мойсею було відкрито таємницю створення світу. Як науковий геній свого часу, Мойсей зашифрував у алегоричну форму в родоводі Адама і Потопі прикладну науку про будову ядра Землі, Сонячної системи і рухи космічної водневої ...
694403
   Ковчег отця Ковча / [авт. тексту: О. Крук ; над вид. працювали: О. Константинюк, М. Цісик, Р. Лихван та ін. ; фото: Л. Криса, М. Романяк ; худож. ред.: В. Біленко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 143, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – ISBN 978-617-635-111-5
694404
  Хаткевич Василий Ковчега на Арарате нет, - но... : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 4
694405
   Ковш : Литературно-художественный альманах : в 4 кн. – 1925-1926. – Ленинград : Госиздат
Кн. 3. – 1925. – 246 с.
694406
  Смирнов-Фролов Ковш / Смирнов-Фролов. – Москва, 1981. – 32с.
694407
  Эдель Ю.У. Ковшовые гидротурбины. / Ю.У. Эдель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 285с.
694408
  Черкасов Н.М. Ковыли / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1970. – 111с.
694409
  Кияница А.П. Ковыли седые / А.П. Кияница. – Алма Ата, 1981. – 344с.
694410
  Литвинов Д.И. Ковыли, смешываемые под названием Stipa Sibirica (Z) Zam / Д.И. Литвинов, 1928. – 59-64с.
694411
  Хотинский Н.А. Ковыль-трава на Куликовом поле / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1988. – 173с.
694412
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : повесть, рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 200 с.
694413
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
694414
  Хорунжий А.М. Ковыль : повесть / А.М. Хорунжий; Авториз. пер. с укр. Н. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1961. – 133 с.
694415
  Хонинов М. Ковыль : стихи и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167с.
694416
  Комлев И. Ковыль / И. Комлев. – Иркутск, 1990. – 250с.
694417
  Гольдберг А.Я. Ковыль горит / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1959. – 132с.
694418
  Загородный Н.Г. Ковыль отступает. Очерки / Н.Г. Загородный. – Х., 1956. – 222с.
694419
  Поливин Н.Г. Ковыльная держава / Н.Г. Поливин. – М, 1974. – 63с.
694420
  Солоухин В.А. Ковыльный край / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 94с.
694421
  Апанасенко В.Д. Ковыльный свет : стихи / Владимир Апанасенко. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1980. – 30 с. – (Первое слово)
694422
  Смилески-Брадина Кога Цутеа Раните / Смилески-Брадина. – Скопjе : Наша книга, 1985. – 276 с.
694423
   Коган Л.. – М., 1987. – 246с.
694424
  Саєнко Л.І. Коган лев Рудольфович / Л.І. Саєнко, О.В. Власенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 583. – ISBN 978-966-02-6814-2
694425
   Коган Юхим Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 271-272 : фото
694426
  Горянски П. Когато светлините не гаснет / П. Горянски. – София, 1984. – 375 с.
694427
  Киттнер Д. Когда-то был человеком / Д. Киттнер. – М., 1989. – 447с.
694428
  Земсков Михаил Когда "Мерло" теряет вкус : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 7-94. – ISSN 0012-6756
694429
  Силаев А.С. Когда "родился" "Дядя Ваня"? // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 26-35. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
694430
   Когда "формул" еще не было // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 70 : ил.
694431
  Иваненко Анна Когда автобус - дом родной : Автобусный тур. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 105-107 : Іл.
694432
  Ким Цын Сон Когда акация цветет / Ким Цын Сон. – Ташкент, 1956. – 38с.
694433
  Ротштейн Э. Когда Англия вторглась в Советскую Россию... / Э. Ротштейн. – М., 1982. – 187с.
694434
   Когда Ану сотворил небо : лит. древ. Месопотамии. – Москва : Алетейа, 2000. – 455, [1] с., [20] л. ил. : ил. – (Сокровенное слово Востока / сост. и общ. ред. Беловой Г.А., Шерковой Т.А.). – ISBN 5-89321-059-X
694435
  Казанцева Л.В. Когда астрономические знания объединились с национальной гордостью // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 16-18
694436
  Саакова В.Г. Когда б не любила... / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1973. – 63с.
694437
  Курбаннепесов К. Когда б три жизни : стихи и поэма / К. Курбаннепесов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 143 с.
694438
  Возовикова Т. Когда бедность - порок. Минобрнауки заставляет вузы сократить штаты и поднять зарплаты ППС // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 4


  “На сегодняшний день фактическая численность преподавателей в вузах на 30% превышает нормативную, а в некоторых вузах это превышение составляет 40 и 50%. Понятно, что, поднимая всем заработную плату в этой ситуации, мы будем просто стимулировать ...
694439
  Мустафаев Ф.М. Когда бессилен скальпель / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1969. – 84 с.
694440
  Помаскина Г.А. Когда боги были на земле... / Г.А. Помаскина. – Фрунзе, 1976. – 34с.
694441
  Козлов В.Ф. Когда боги глухи : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 2. – 1987. – 624с.
694442
  Панков Е.П. Когда болит душа. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1968. – 163с.
694443
  Кессель В.П. Когда болят суставы / В.П. Кессель. – Москва, 1979. – 96с.
694444
  Абдуллин И.А. Когда бродит березовый сок : [повести и рассказы] : [перевод] / Ибрагим Абдуллин. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 264 с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж. : Не жди; История последней любви; Когда бродит березовый сок; Здравствуй, любовь!; Иду во вчерашний день; А надо было сказать правду; Нарзанный источник; Извини меня, старый друг; Короткое замыкание; Несчастливый ...
694445
  Ивасенко А.А. Когда буду художником : повесть : для мл. возраста : рис. авт. / Анатолий Ивасенко. – Ленинград : Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1980. – 127 с.
694446
  Ефремов А.Н. Когда будущее в тягость / А.Н. Ефремов. – М, 1981. – 63с.
694447
  Хелм Т. Когда бушуют стихии / Т. Хелм. – М, 1972. – 174с.
694448
  Мейерович М.Г. Когда был основан Ярославль / М.Г. Мейерович. – Ярославль, 1959. – 63с.
694449
  Лебедев М. Когда была основана Псковская Духовная Семинария?. – Псков : Электричес.Типог.Псков.Губ.Земства, 1913. – 8 с. – Отд.отт. из : "Псков. Епарх. Вед.", №№ 12-14, 1913
694450
  Володихин Д.М. Когда была отменена опричнина? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-13. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
694451
  Никольский Н.К. Когда было написано обличительное послание царя Ивана Васильевича IV в Кирилло-Белозерский монастырь? / [Николай Никольский]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – 14 с. – Извлеч. из журн. "Христиан. чтение". 1907 г.. ; Авт. указан в конце текста. ; Без тит. л. и обл.
694452
  Иванов Б.С. Когда в доме волшебник / Б.С. Иванов. – М., 1977. – 144с.
694453
  Удовиченко-Ивашина Когда в душе живет Любовь... : стихи / Вероника Удовиченко-Ивашина. – Днепр : Лира, 2019. – 203, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-981-226-1
694454
  Дмитриев Е.ф. Когда в задаче одни неизвестные / Е.ф. Дмитриев, А.С. Букин. – Алма-Ата, 1984. – 150с.
694455
  Яковлев Е.В. Когда в листопаде деревья / Е.В. Яковлев. – Архангельск, 1980. – 80с.
694456
  Ветров Н.И. Когда в ответе родители / Н.И. Ветров. – Москва, 1973. – 127с.
694457
  Моргенштерн И.Г. Когда в русском языке появилось слово "библиография"? // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 6. – С. 121. – ISSN 0869-6020
694458
  Ма Ван Кханг. Когда в саду облетают листья / Ван Кханг. Ма. – М, 1989. – 384с.
694459
  Янина Н.И. Когда в семье неблагополучно / Н.И. Янина. – Алма-Ата, 1967. – 123 с.
694460
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1964. – 375с.
694461
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1985. – 478с.
694462
  Патрикеев А.А. Когда вам за сорок / А.А. Патрикеев, В.М. Смолевский. – М., 1967. – 24с.
694463
  Мошков В.Н. Когда вам за сорок. Физическая культура во второй половине жизни / В.Н. Мошков. – М, 1965. – 32с.
694464
  Ле Шан Эда Когда ваш ребенок сводит вос с ума / Ле Шан Эда. – М, 1990. – 267с.
694465
  Хабинский М.П. Когда веет свежестью / М.П. Хабинский. – Х., 1963. – 123с.
694466
  Нечай А.М. Когда вернулись аисты / А.М. Нечай. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
694467
   Когда вернулось счастье. – Махачкала, 1965. – 28с.
694468
  Голубков Д.Н. Когда вернусь. / Д.Н. Голубков. – М., 1971. – 367с.
694469
  Суровов Г.П. Когда верны озерам родинки. / Г.П. Суровов. – Ярославль, 1979. – 23с.
694470
   Когда весна придёт. – Ярославль, 1979. – 207 с.
694471
  Постнов Ю.С. Когда ветер волнует. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1968. – 158с.
694472
  Романенко А.Р. Когда взрослеют дети... / А.Р. Романенко. – М., 1988. – 46с.
694473
  Алиева Ф.Г. Когда взрослеют сыновья : роман и рассказы / Фазу Алиева; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 448 с. : ил.
694474
  Иовица В. Когда вино смеется и плачет : рассказы / Влад Иовица ; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 92 с.
694475
  Поскребышев О.А. Когда вникаешь в мир огромный / О.А. Поскребышев. – М., 1983. – 190с.
694476
  Валеев Р.Ш. Когда вода цвела / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1966. – 219с.
694477
  Тарази Аким Когда возвращается комета : повести / Аким Тарази ; пер. с каз. А.Гладилина. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 192 с.
694478
   Когда возвращается чайка. – М., 1958. – 48с.
694479
  Тучинский Л.И. Когда возможно невозможное... / Л.И. Тучинский. – Киев, 1988. – 140с.
694480
  Кяшкин М.А. Когда вокруг друзья / М.А. Кяшкин. – Саранск, 1967. – 88с.
694481
  Александров Л.А. Когда вокруг тишина : повесть / Александров Л.А. – Киев : Молодь, 1967. – 222 с.
694482
  Синицын И.С. Когда воспитывает трцд / И.С. Синицын. – М., 1987. – 334с.
694483
  Карапетян Л. Когда восторжествует сила права? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 61-63


  Невизнані держави: Абхазія, Нагорний Карабах, Південна Осетія, Придністров"я
694484
  Ламберов А.Г. Когда восходит солнце / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1971. – 96с.
694485
  Рибейру А. Когда воют волки. / А. Рибейру. – Москва, 1963. – 221с.
694486
  Матьяс О.А. Когда враг угрожал Москве / О.А. Матьяс. – Москва, 1966. – 95с.
694487
  Салимова Л. Когда время вернется // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 119-125. – ISSN 1728-8568
694488
  Чапмен Роджер Когда время против нас. / Чапмен Роджер. – М., 1983. – 175с.
694489
  Визбор Ю. Когда все были вместе... / Ю. Визбор. – Москва : Киноцентр, 1989. – 64с.
694490
  Онищенко Вячеслав Когда все прыгнули : эпицентр: люди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 106-110 : Фото
694491
  Карповский М.Н. Когда вскрывается Амур / М.Н. Карповский. – Хабаровск, 1980. – 190с.
694492
  Грибов Ю.Т. Когда встает солнце / Ю.Т. Грибов. – М., 1983. – 384с.
694493
  Кульбачко Г.Л. Когда встречаются двое / Г.Л. Кульбачко. – Сталино, 1959. – 178с.
694494
  Алимжанов А. Когда встречаются друзья : репортаж о встрече писателей Азии и Африки / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 76 с. : ил.
694495
  Пронякин Ю.Ф. Когда встречаются корабли. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1990. – 269с.
694496
  Уорсли П. Когда вструбит труба / П. Уорсли. – М, 1963. – 358с.
694497
  Зверев М.Д. Когда гаснет гнев / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
694498
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает сердце / Н.П. Казаков. – М : Московский рабочий, 1965. – 243 с.
694499
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает серца / Н.П. Казаков. – Смоленск : Смоленское книжное, 1961. – 307 с.
694500
  Татьяничева Л.К. Когда говорят о России... / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1967. – 143с.
694501
  Лапин К.К. Когда говорят пушки... / К.К. Лапин. – Москва, 1969. – 104с.
694502
  Гринько А.И. Когда горели кварталы. / А.И. Гринько. – Москва, 1987. – 91,2с.
694503
  Кирюшин А.С. Когда горит огонек... / А.С. Кирюшин, В.П. Чернышев. – М., 1960. – 29с.
694504
  Имшенецкий Н.И. Когда горит сердце / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1961. – 100с.
694505
  Андреев В.М. Когда горит сердце : рассказы / Андреев В.М. – Москва : Воениздат, 1966. – 191 с. : ил.
694506
  Эквенси К Когда горит трава / К Эквенси. – Москва : Прогресс, 1964. – 118с
694507
  Эквенси К. Когда горит трава / К. Эквенси. – М, 1965. – 47с.
694508
   Когда город спит. – Х., 1966. – 8с.
694509
  Чхаидзе А.В. Когда город спит : пьеса в 2-х д. / Александр Чхаидзе ; авториз. пер. с груз. Л.Танюка. – Москва : Искусство, 1978. – 63 с.
694510
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. : повесть / Ю.И. Усыченко. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 190 с.
694511
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1964. – 432с.
694512
  Кликин М. Когда горы заснут : проза: рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-59
694513
  Тимохин В.А. Когда горят костры : стихи / В.А. Тимохин. – Саратов : Приволжск.кн. изд., 1964. – 112 с.
694514
  Подобед И.М. Когда гремели бои / И.М. Подобед, Б.Г. Комский. – М, 1983. – 238с.
694515
   Когда гремели пушки. – Л., 1973. – 255с.
694516
  Демидова П.П. Когда дети взрослеют / П.П. Демидова. – Тула, 1966. – 91с.
694517
  Макеев И. Когда Днепр стал красным от крови? // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-11.
694518
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1966. – 591с.
694519
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1979. – 542 с.
694520
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
1. – 1986. – 285, (2)с.
694521
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
2. – 1986. – 206,(2)с.
694522
  Костоглодова М.Н. Когда допущена ошибка? / М.Н. Костоглодова. – Ростов -на-Дону, 1965. – 38с.
694523
  Тюриков В.И. Когда друг оступился. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1966. – 153с.
694524
  Дзярновская Я. Когда другие еще дети / Я. Дзярновская. – М., 1963. – 332с.
694525
  Емельянов Г.А. Когда друзья рядом... / Г.А. Емельянов, Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1961. – 100с.
694526
  Коноплев В.В. Когда друзья шагают рядом / В.В. Коноплев. – Л., 1960. – 55с.
694527
  Юнга Е.С. Когда дует бора / Е.С. Юнга. – Москва, 1951. – 120с.
694528
  Нгуен Куанг Шанг Когда дует северный ветер / Нгуен Куанг Шанг. – М., 1985. – 280с.
694529
  Кулик С.Ф. Когда духи отступают / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1981. – 223с.
694530
  Неманов И.Н. Когда духи показывают когти... / И.Н. Неманов. – М., 1969. – 272с.
694531
  Зорин Виталий Когда едеш ты в Европу... : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 44-52 : Іл.
694532
  Каляев С. Когда есть любовь : поэмы / С. Каляев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 120 с.
694533
  Санбаев С. Когда жаждут мифа : повести и рассказы / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 348 с.
694534
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1978. – 415с.
694535
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1985. – 414 с.
694536
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1987. – 413с.
694537
  Михайлова А.Я. Когда же надо начинать изучение драматических произведений? Обращение к жанру драмы как способ активизации процесса формирования у школьников художественного восприятия. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.28-32
694538
  Рубина Д. Когда же пойдет снег? : повести и рассказы / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-699-08206-3
694539
  Рубина Д. Когда же пойдет снег?... / Д. Рубина. – Ташкент, 1980. – 93 с.
694540
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – Москва-Ленинград, 1923. – 67с.
694541
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1956. – 63 с.
694542
  Ковалев Л.Р. Когда жить трудно / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1961. – 87 с.
694543
  Матвеев К.П. Когда заговорила клинопись / К.П. Матвеев, А А. Сазонов, . – М., 1979. – 128с.
694544
  Лебедев В.А. Когда заговорили камни / В.А. Лебедев. – Кострома, 1959. – 166с.
694545
  Шартанов А. Когда загорается свет : пьеса в 3-х д., 6-ти карт. / Аскерби Шартанов; пер. с кабард. М.Киреева. – Москва : Искусство, 1950. – 112 с.
694546
  Левитина В.Б. Когда загораются огни рампы... / В.Б. Левитина. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
694547
  Василевская В.Л. Когда загорится свет : роман / В.Л. Василевская. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 303 с.
694548
  Рясенцев Б.К. Когда занавес закрывается / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1961. – 274с.
694549
  Мусин Н. Когда занималась заря : повести и рассказы / Нугуман Мусин ; авториз. пер. с башк. А.Жирова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
694550
  Лившиц Б.К. Когда зарождалась его скандальная известность, "еще мало похожая на славу". Воспоминания о Владимире Маяковском // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-53
694551
  Подколзин И.В. Когда засмеется сфинкс / И.В. Подколзин. – М, 1983. – 240с.
694552
  Воронин А.С. Когда зацвел лотос / А.С. Воронин. – Москва, 1987. – 286с.
694553
   Когда зацветает багульник. – Л., 1987. – 349с.
694554
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1970. – 190с.
694555
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1971. – 190с.
694556
  Пененжек Ш. Когда зацветают яблони. / Ш. Пененжек. – М, 1973. – 464с.
694557
  Туаршев А.У. Когда зацветет сэтэней : повесть / Аслан Туаршев ; апер. с черкес. В.Острогорской. – Москва : Современник, 1982. – 350 с.
694558
  Пермяков Ю.В. Когда зацветут тюльпаны / Ю.В. Пермяков. – Волгоград, 1965. – 192с.
694559
  Поляков Александр Когда звезды падали в снег. Советско-финская война // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-66. – ISSN 1812-867Х
694560
   Когда звезды спускаются с небес : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-29 : Фото
694561
  Белов А.В. Когда звонят колокола / А.В. Белов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 333 с. : ил.
694562
  Белов А.В. Когда звонят колокола : [о религиоз. праздниках] / А.В. Белов. – 2-е изд., перераб., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 249, [3] с.
694563
  Тазиев Г. Когда земля дрожит / Г. Тазиев. – Москва : Мир, 1968. – 252с.
694564
  Зарапин Д.Ф. Когда зовут дороги / Д.Ф. Зарапин. – Москва : Правда, 1966. – 320с.
694565
  Лупан А.П. Когда зреют орехи : романы / А.П. Лупан. – Москва : Советский писатель, 1967. – 240 с.
694566
  П.Л. (Лебединцев П.Г.) Когда и где совершилось крещение киевлян при св.Владимире. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 11 с.
694567
  Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев / М.Ю. Брайчевский ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1964. – 183 с. – Библиогр.: с.173-180 (235 назв.)
694568
  Величко И.М. Когда и как возникли растения / И.М. Величко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158с.
694569
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : рассказы о мастерстве. Для детей среднего и старшего возраста / Л.В. Антонова; ред.: Л.М. Мелковская. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1962. – 74 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
694570
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1965. – 87 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
694571
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 3-е изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1966. – 88 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
694572
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для учащихся среднего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 5-е испр. и доп. изд. – Ленинград : Аврора, 1970. – 103 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
694573
  Тарасенко В.Р. Когда и как появились книги христианского "священного писания". / В.Р. Тарасенко. – Минск, 1960. – 35с.
694574
   Когда и как русский народ бил германских захватчиков. – Москва, 1941. – 23с.
694575
  Черняева М. Когда и как стала Волга русскою рекой / Сост. М. Черняева ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – [2], 72 с., 2 л. карт.
694576
  Мельниченко И.П. Когда и сколько заплатили Иуде Искариоту : (историограф. повесть) / Игорь Мельниченко. – Киев : Парламентское издательство, 2003. – 309, [3] с. : ил., портр. – ISBN 966-611-257-4
694577
  Краевский Б. Когда играют дельфины... / Б. Краевский, Ю. Лиманов. – Москва, 1958. – 168 с.
694578
  Родрик Д. Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-44. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
694579
  Возовиков В.С. Когда идет бой / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 128с.
694580
  Оливье Ж. Когда идет снег / Ж. Оливье. – Л., 1967. – 67с.
694581
   Когда иду я Подмосковьем.... – Москва, 1989. – 253с.
694582
  Фатхи-Хошгинаби Когда идут дожди / Фатхи-Хошгинаби. – М., 1959. – 120с.
694583
   Когда им было двадцать. – Москва : Политиздат, 1979. – 335 с. : ил.
694584
   Когда им было двадцать. – Москва : Политиздат
Кн. 2. – 1981. – 272 с. : ил.
694585
  Исарова Л.Т. Когда им шестнадцать / Л.Т. Исарова. – М, 1968. – 80с.
694586
  Станев Е. Когда иней тает... / Е. Станев. – М., 1958. – 120с.
694587
  Эберц А. Когда исполнится восемнадцать : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 58-68. – ISSN 0131-8136
694588
  Ягодинский В.Н. Когда исчезает мираж / В.Н. Ягодинский. – М., 1988. – 239с.
694589
  Капица И П. Когда исчезает страх / И П. Капица, . – Л, 1962. – 531с.
694590
  Капица П.И. Когда исчезает страх / П.И. Капица. – Л., 1970. – 528с.
694591
   Когда исчезают миражи. – М., 1987. – 252с.
694592
  Леонидова Б.Л. Когда их двое / Леонидова Б.Л. – Москва : Знание, 1987. – 93, [2] с.
694593
  Иваненко Анна Когда к тебе спускаются ангелы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 58-67 : фото
694594
  Коробков Г.Я. Когда казаки поют / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1985. – 128с.
694595
  Сердюков Георгий Когда камера лжет : Повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 12 (647). – С. 16-41. – ISSN 0132-2036


  Сердюклв Георгий - начинающий молодой писатель, родился в Москве в 1988 г. Данная повесть есть его дипломной работой
694596
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повест / Юван Шесталов ;. – Москва : Современник, 1972. – 238 с.
694597
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повести. романы / Юван Шесталов ;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 559 с.
694598
  Воложин С. Когда кино было / С. Воложин; Отв.завып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 104с. – (Книги прошлого ; Кн. 3). – ISBN 966-7423-41-7
694599
  Кириллов А. Когда Китай начнет править миром? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 9 (1128). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
694600
  Рытхэу Ю.С. Когда киты уходят : повести и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1977. – 336 с.
694601
  Златкин М.И. Когда книга сближает народы / М.И. Златкин. – Тбилиси, 1972. – 226с.
694602
  Граник Г.Г. Когда книга учит / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – Изд. 2-е., доп. – Москва : Педагогика, 1991. – 256с. – (Б-ка учителя и воспитателя)
694603
  Божедонова Варвара Когда консервация - прогрессивна // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 0869-4915
694604
  Яковенко А.Ф. Когда конфликт неизбежен... / А.Ф. Яковенко. – Москва, 1989. – 219с.
694605
  Чхаидзе А.В. Когда кончается детство : повесть / Александр Чхаидзе ; пер. с груз. А.Абаноидзе. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
694606
   Когда кончается смена. – М., 1952. – 72с.
694607
  Антонович Н.К. Когда кончается урок математики : метод. реком. для рук. мат. кружков учащихся 8-х кл. / Н.К. Антонович ; отв. ред. Л.П. Мозгалева, М.И. Тененбаум ; Новосиб. обл. ин-т усовершен. врачей. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1989. – 130 с. : ил.
694608
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – Минск, 1968. – 160 с.
694609
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1976. – 208 с.
694610
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 3-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1988. – 142 с.
694611
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Полымя, 1983. – 255 с.
694612
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
694613
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
694614
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Народная асвета, 1983. – с.
694615
  Мартиновская М. Когда креатив - не самоцель // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 55-59.
694616
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются / С.Н. Голубов. – Москва, 1970. – 776 с.
694617
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Москва, 1953. – 1040с.
694618
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Петрозаводск, 1975. – 872с.
694619
  Дядечко Л.П. Когда крылатое слово крылато // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 6-13. – ISBN 966-594-355-3


  Лингвистическая категория крылатые слова в русском яхыке.
694620
  Ким Докхи Когда лает серп // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 70-83. – ISSN 1738-8252
694621
  Лысенкова С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова. – Минск, 1990. – 172с.
694622
   Когда лекарство приносит вред. – Москва, 1980. – 96с.
694623
   Когда лечит хирург. – Москва, 1989. – 95с.
694624
  Марков А.Я. Когда листаешь книгу / А.Я. Марков. – М, 1986. – 246с.
694625
  Журавлев Андрей Когда лишайники были большими // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 43 : фото
694626
  Погодин Н.Ф. Когда ломаются копья / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1953. – 104с.
694627
  Иванов Л.И. Когда любишь дело / Л.И. Иванов. – Москва, 1964. – 148с.
694628
  Линдсей Д. Когда любовь ждет : роман / Джоанна Линдсей ; [ пер. с англ.Ю. Степанова ]. – Москва : АСТ, 1997. – 416 с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0585-Х
694629
  Третьяк В.А. Когда льду жарко. / В.А. Третьяк. – М, 1979. – 161с.
694630
  Третьяк В.А. Когда льду жарко... / В.А. Третьяк. – М, 1981. – 177с.
694631
  Попов Игорь Когда мамонты не были большими : спираль времени / Попов Игорь, Островский Андрей, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 113-118 : Фото
694632
   Когда мамы нет дома.... – Ростов -на-Дону, 1990. – 54с.
694633
  Ленч Л.С. Когда медицина бессильна... / Л.С. Ленч. – М, 1958. – 199с.
694634
  Каневских Т.И. Когда микробы угрожают нервам. / Т.И. Каневских. – М, 1981. – 95с.
694635
  Кузин А.М. Когда миры соприкасаются / А.М. Кузин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 207 с. – (Эврика)
694636
  Бычко В.В. Когда мне галстук повязали / В.В. Бычко. – М., 1982. – 96с.
694637
  Хазри Н. Когда мне сорок... : стихи и поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1964. – 214 с.
694638
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва, 1970. – 228с.
694639
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена : Загадки древней Эгеиды / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва : Наука, 1970. – 228с.
694640
  Шалимов А.И. Когда молчат экраны / А.И. Шалимов. – Л, 1965. – 205с.
694641
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; авториз. пер. с азерб. Л. Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312 с.
694642
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; Авториз. пер. с азерб. Л. Либединской. – Москва : Советский писатель, 1979. – 511 с.
694643
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Бабанлы В. – Баку : Язычы, 1988. – 416 с.
694644
  Поливин Н.Г. Когда море неспокойно / Н.Г. Поливин. – Нукус, 1962. – 116с.
694645
  Лану А. Когда море отступает : роман / А. Лану; Пер. с французского Н. Любимова. – Москва : Прогресс, 1965. – 269 с.
694646
  Бехтерев Л.И. Когда мужает юность : повесть / Л.И. Бехтерев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 159 с.
694647
  Бутенко В.А. Когда мужчины говорят / В.А. Бутенко. – М., 1979. – 79с.
694648
   Когда мужчины стали носить галстуки? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 104 : Іл.
694649
  Бийу Ф. Когда мы были министрами / Ф. Бийу ; вступ. ст. Ж. Марше ; пер. с франц. под ред. и с послесл. В.В. Загладина. – Москва : Прогресс, 1974. – 183 с.
694650
   Когда мы были молоды.... – Саратов, 1990. – 238с.
694651
  Миллер Д. Когда мы были чемпионами : пьеса в 3-х действиях / Д. Миллер. – Москва, 1980. – 71 с.
694652
  Канашин И.И. Когда мы были юными / И.И. Канашин. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 232 с.
694653
  Розен А.Г. Когда мы вернемся... / А.Г. Розен. – Л, 1962. – 391с.
694654
  Зелеранский Н.Я. Когда мы взрослеем : [повесть] / Зелеранский Н.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 255 с.
694655
  Василенко Л.И. Когда мы говорим конечно, может быть / Л.И. Василенко. – Минск, 1990. – 109с.
694656
  Катифорис Н. Когда мы долбили небо. / Н. Катифорис. – М, 1966. – 166с.
694657
  Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 5-19. – ISBN 978-966-02-6741-1
694658
  Дробиз Г.Ф. Когда мы красивы / Г.Ф. Дробиз. – Москва, 1968. – 127с.
694659
  Дебольски А. Когда мы молоды : рассказы / А. Дебольски; пер. с нем. Т.Бангерской. – Москва : Советский писатель, 1984. – 254 с.
694660
  Стоянов Г. Когда мы расстаемся. / Г. Стоянов. – София, 1968. – 151с.
694661
  Губай Гариф Когда мы росли : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1964. – 238 с.
694662
  Заяц А.С. Когда мы рядом / А.С. Заяц. – М., 1976. – 111с.
694663
  Йокай М. Когда мы состаримся / М. Йокай. – Москва, 1988. – 279 с.
694664
   Когда мы сражались за свободу.... – М., 1987. – 142с.
694665
  Демиденко М.И. Когда мы становимся взрослыми? / М.И. Демиденко. – М, 1974. – 270с.
694666
  Викторов А.В. Когда мы счастливы / А.В. Викторов. – Москва, 1979. – 334с.
694667
  Бронфман А.М. Когда мы умираем, что с нами будет потом? : ответы на вопросы / Александр Бронфман. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-392-5
[Кн. 3]. – 2018. – 199, [1] с. : ил., портр.
694668
  Ибсен Г. Когда мы, мертвецы, пробуждаемся : драматический эпилог в 3-х действиях / Генрик Ибсен; Разреш. авт. пер. с подлинника А. и П. Ганзен. – Санкт-Петербург : Электропечатня Россия, 1900. – [2], 65 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В РГБ есть электронный ресур
694669
  Черкашина Л.А. Когда на весах лекарство / Л.А. Черкашина. – М, 1987. – 48с.
694670
  Вишневская С. Когда на конференции в Вашингтоне Нильс Бор сообщил о делении ядра урана, многие ученые прямо в смокингах бросились в свои лаборатории, чтобы проверить сказанное датским физиком // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 24-30 января (№ 3). – С. 31


  80 лет назад Нильс Бор сделал открытие, навсегда изменившее мир.
694671
  Омельченко Н.М. Когда на мостике капитан / Н.М. Омельченко. – Киев, 1984. – 109 с.
694672
  Маргвелашвили Г.Г. Когда на нас глядит поэт... : Статьи / Г.Г. Маргвелашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 334с.
694673
  Неретин В.П. Когда на небе были тучи: Худож-докум. очерки. / В.П. Неретин. – Кишинев, 1980. – 160с.
694674
  Попов В. Когда на Севере весна : стихи / Владимир Попов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 64 с.
694675
  Мошковский А.И. Когда налетел норд-ост / А.И. Мошковский. – М, 1979. – 367с.
694676
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать : повесть и рассказы / В.Н. Александровский ; послесл.: П. Халова ; худож. Г.В. Алимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1983. – 414 с. : ил.
694677
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: А. Шульца. – Москва : Детгиз, 1957. – 255 с. : ил.
694678
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. шк. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.В. Слепченко. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1959. – 192 с. : ил.
694679
  Маркуша А. Когда нам сорок... / А. Маркуша. – М, 1963. – 45с.
694680
  Воронько П.М. Когда народ стоит за мир / П.М. Воронько. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 236с.
694681
  Жукова Е.Д. Когда настал ХХ век. Хроника борьбы и побед / Е.Д. Жукова. – Москва, 1973. – 207с.
694682
  Резник Г.М. Когда наступает ответственность. / Г.М. Резник. – Москва, 1980. – 119с.
694683
  Мастерсон Вит Когда наступает полночь / Вит Мастерсон // Дама из Байе / Ж. Сименон. – Москва : Система, 1990. – С. 27-62
694684
   Когда наступает расплата. – Л., 1983. – 62с.
694685
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
1. – 1967. – 79с.
694686
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
2. – 1967. – 79с.
694687
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва, 1971. – 391с.
694688
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет : роман / Геннадий Федоров ; пер. с ком. – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1976. – 391 с.
694689
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет... / Г.А. Федоров. – Сыктывкар, 1966. – 471с.
694690
  Воинов А.И. Когда наступит час... / А.И. Воинов. – Москва, 1965. – 192с.
694691
  Гросул В.Я. Когда началась Вторая мировая война // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-233. – ISSN 0130-3864
694692
  Мартиросян Д.Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626


  Росія в Першій світовій війні.
694693
  Розанов В. Когда начальство ушло... : 1905-1906 гг. / В. Розанов. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1910. – II, 420 с.
694694
   Когда начинается другая жизнь. – Москва, 1988. – 270 с.
694695
  Даскалов С.Ц. Когда начинается любовь. / С.Ц. Даскалов. – М, 1966. – 158с.
694696
  Балков К.Н. Когда начинается утро : роман / К.Н. Балков. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1973. – 328 с.
694697
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1974. – 238с.
694698
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 342с.
694699
  Мельницкая И.В. Когда не было лета / И.В. Мельницкая. – Харьков, 1988. – 190 с.
694700
  Дубровин Б.С. Когда не могут без тебя / Б.С. Дубровин. – М, 1969. – 399с.
694701
  Могутин Ю. Когда не наступает никогда : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 0131-2332
694702
  Мандер Д. Когда не остается ничего святого : провал технологий и судьба коренных народов / Джерри Мандер ; пер. под общ. ред. В.И. Постникова. – Киев : ЭкоПраво, 2007. – 336 с. – На обл.: Автор бестселлера "Четыре аргумента за отмену телевидения". - Печ. по изд.: In the Absence of the Sacred / Jerry Mander. Sierra Club, 1991. – Библиогр.: с. 328-336 и в подстроч. примеч.
694703
  Осипов А.И. Когда не пели соловьи / А.И. Осипов. – М, 1982. – 224с.
694704
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В.Аркадьева, Г.В.Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.1. – 2006. – 232с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
694705
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.2. – 2006. – 256с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
694706
  Пестов Марк Когда не спасает панцирь. Древнее динозавров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 94-98 : фото
694707
  Муссалитин В.И. Когда не спит сова Минервы / В.И. Муссалитин. – М., 1988. – 366с.
694708
  Полунин Н.Ф. Когда не спят перепела. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1973. – 78с.
694709
   Когда неспокойно море. – Калининград, 1975. – 240с.
694710
  Федотова В.Г. Когда нет протестантской этики. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.27-44. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
694711
  Крапивный О Когда нет страха : рассказы / О Крапивный, . – Харьков : Прапор, 1968. – 64с.
694712
   Когда нотариус откажет в совершении нотариального действия // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 5
694713
  Кениг Карл Когда нужен психотерапевт... = Wem kann psychoterapie helfen? / Кениг Карл; Пер. с нем. – Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998. – 128с. – (Психология и психотерапия: Бестселлеры 20 века). – ISBN 5-86225-693-8
694714
  Степанченко О.Б. Когда нужно и когда не нужно редактировать // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 1726-6726
694715
  Шапа Л.А. Когда оживают легенды / Л.А. Шапа. – Львов, 1978. – 176с.
694716
  Нугербеков Б.Р. Когда оживают сказки / Б.Р. Нугербеков. – Алма-Ата, 1984. – 159с.
694717
  Марчук А. Когда оживет сумчатый волк : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 5 : Іл.
694718
  Гуттари Т.О. Когда озеро цветет / Т.О. Гуттари. – Петрозаводск, 1964. – 111 с.
694719
  Никитин Ю.З. Когда окончены уроки / Ю.З. Никитин. – Челябинск, 1970. – 50с.
694720
  Сая К. Когда они стали деревьями / К. Сая. – Москва, 1980. – 295с.
694721
  Гульшин Г.С. Когда опадают листья / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1956. – 120 с.
694722
  Титов В.С. Когда опадают листья : повесть / В.С. Титов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 176 с.
694723
  Азероглу Б. Когда опадают листья : стихи / Б. Азероглу. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с. : портр.
694724
  Мальцев С.И. Когда опасность рядом. / С.И. Мальцев. – Минск, 1977. – 255с.
694725
  Степанян А.М. Когда опускаются сумерки / Анжела Степанян ;. – Москва, 1982. – 231 с.
694726
  Эртэм С. Когда останавливаются прялки / С. Эртэм. – М, 1956. – 160с.
694727
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Ташкент, 1978. – 156 с.
694728
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Москва : Воениздат, 1984. – 320 с.
694729
  Яковлев Ю.Я. Когда отдыхает парта / Ю.Я. Яковлев. – М., 1962. – 103с.
694730
  Щеглов Ю.М. Когда отец ушел на фронт. / Ю.М. Щеглов. – М, 1976. – 303с.
694731
  Мирошниченко Н.И. Когда отзвенел малиновый звон / Н.И. Мирошниченко, Н.З. Трохимчук. – М., 1966. – 320с.
694732
  Велехова Н.А. Когда открывается занавес / Н.А. Велехова. – Москва, 1975. – 310с.
694733
  Ситников Ю.А. Когда открывается мир прекрасного... / Ю.А. Ситников. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
694734
  Мар Н.И. Когда отступает смерть / Н.И. Мар. – М., 1968. – 64с.
694735
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – Москва, 1964. – 190с.
694736
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1968. – 256с.
694737
  Лукина Л.А. Когда отступают ангелы / Л.А. Лукина, Е.Ю. Лукин. – Волгоград, 1990. – 221с.
694738
  Богданов Е.Ф. Когда отцветают травы : рассказы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1966. – 147 с. : ил.
694739
  Шнурре В. Когда отцовы усы еще были рыжими / В. Шнурре. – М., 1981. – 462с.
694740
  Любин Н.А. Когда отцы воевали / Н.А. Любин. – Тула, 1971. – 139с.
694741
  Молева Н.М. Когда отшумела оттепель... / Н.М. Молева. – М., 1991. – 165с.
694742
  Ибрагимов Г.Х. оглы Когда ошибается сердце : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Л.Пороцкой. – Баку : Гянджлик, 1968. – 171 с.
694743
  Ли Ионас Когда падает занавес : [Повесть] / Ионас Ли ; Сокр. пер. Альмар. – Санкт-Петербург : Изд. Т-во "Хронос", 1913. – [62] с. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотека изданий товарищества "Хронос" ; № 108-109)
694744
  Айтматов Ч. Когда падают горы : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.9-99. – ISSN 0012-6756
694745
  Айтматов Ч. Когда падают горы : [роман, повести] / Чингиз Айтматов. – Санкт-Петербург : Азбука, 2017. – 445, [2] с. – Содерж.: Когда падают горы (вечная невеста): роман; Повести: Материнское поле; Ранние журавли. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-13435-5
694746
   Когда падают шишки. – Челябинск, 1967. – 128с.
694747
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... : роман / А.П. Ладинский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 263с.
694748
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Москва, 1973. – 854с.
694749
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Волгоград, 1986. – 621с.
694750
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... : Исторический роман / А.П. Ладинский. – Киев : Молодь, 1987. – 576с.
694751
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 589с.
694752
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1989. – 589с.
694753
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Москва : Правда, 1989. – 800с.
694754
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Симферополь, 1989. – 591с.
694755
  Приходько К.И. Когда перед следователем несовершеннолетний / К.И. Приходько. – М., 1979. – 63с.
694756
  Омар Хайям Когда песню любви запоют соловьи... : рубайат / Омар Хайам. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 256 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-035003-2
694757
  Чернеева А.М. Когда пламенеют листья / А.М. Чернеева. – Владивосток, 1975. – 248с.
694758
  Соколов В.Д. Когда плачут камни. / В.Д. Соколов. – Москва, 1970. – 48с.
694759
  Бахтиаров С.С. Когда плачут сваты / Бахтиаров С. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 76 с.
694760
  Михеева А. Когда по сцене ходят носороги… : Театр абсурда Эжена Ионеско / А. Михеева. – Москва : Искусство, 1967. – 176 с.
694761
  Аниканов И.Я. Когда победы были большими / И.Я. Аниканов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 206 с. : ил.
694762
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован : Роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Политиздат, 1990. – 298с.
694763
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован: роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Україна
2. – 1991. – 281с.
694764
  Цулукидзе Т.Г. Когда поднимается занавес. / Т.Г. Цулукидзе. – Минск, 1963. – 69с.
694765
  Михайловский Н.Г. Когда поднимается флаг / Н.Г. Михайловский. – М, 1966. – 111с.
694766
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 96 с.
694767
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 128 с.
694768
  Галязимов Б.И. Когда поет железо / Б.И. Галязимов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1976. – 112 с.
694769
  Арсанов С.А. Когда познается дружба : [роман] / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1963. – 460 с.
694770
  Арсанов С.А. Когда познается дружба : [роман] / С. Арсанов ; послесл. Г. Яблоковой. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1979. – 463 с.
694771
  Макаренко Н. Когда полетят космические корабли с электрическими двигателями // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 46-49
694772
  Моложавенко В.С. Когда полыхали зарницы... / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1966. – 123с.
694773
  Микава Н.М. Когда поют дожди : повести, рассказы, новеллы / Николай Микава ; пер. с груз., авт. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
694774
  Микава Н.М. Когда поют дожди. Очерк. / Н.М. Микава. – Тбилиси, 1972. – 70с.
694775
   Когда поют солдаты. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 174с.
694776
  Сергиенко В.Ю. Когда появились "правые" и "левые". У истоков политической традиции // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 182-187. – ISSN 0130-3864
694777
  Мезенцев В.А. Когда появляются призраки / В.А. Мезенцев. – М, 1971. – 336с.
694778
  Немцов В.И. Когда приближаются дали... : Роман о реальной мечте / В.И. Немцов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 256с.
694779
  Курин Л.Л. Когда прилетают журавли : репортаж по следам героя / Л.Л. Курин. – Орджоникидзе, 1978. – 134с.
694780
  Калнинь Я.Я. Когда прилетят скворцы : из раннего детства / Ян Калнинь; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1970. – 288 с.
694781
   Когда приходит весна. – М., 1961. – 264с.
694782
  Абдулжалилов Ф.А. Когда приходит весна : повесть, рассказы : [перевод] / Ф.А. Абдулжалилов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1972. – 128 с.
694783
  Савельев Л.С. Когда приходит любовь / Л.С. Савельев. – М, 1954. – 23с.
694784
  Скуинь З. Когда приходит любовь, и другие рассказы : роман / Зигмуд Скуинь; пер. с лат.С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1968. – 226 с.
694785
  Миньков К.И. Когда приходит любовь. / К.И. Миньков. – Брянск, 1958. – 135с.
694786
  Парфенов А.В. Когда приходит любовь. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1959. – 170с.
694787
  Минутко И.А. Когда приходит любовь. / И.А. Минутко. – Тула, 1960. – 208с.
694788
  Сараев А. Когда приходит ноябрь : повести и рассказы / Анес Сараев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 350 с.
694789
  Портнов К.Ф. Когда приходит счастье / К.Ф. Портнов. – Краснодар, 1962. – 242с.
694790
  Буртынский А.С. Когда приходит счастье / А.С. Буртынский. – М., 1977. – 246с.
694791
  Потанин В.Ф. Когда пришли дожди / В.Ф. Потанин. – М., 1978. – 252с.
694792
  Чандар К. Когда пробудились поля / К. Чандар. – М, 1972. – 414с.
694793
   Когда пробуждается море. – М., 1964. – 31с.
694794
  Гарин С.С. Когда пробуждаются великаны / С.С. Гарин. – М, 1958. – 170с.
694795
  Белов М.П. Когда пробуждаются вулканы : роман / М.П. Белов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1961. – 207 с., [12] л. ил. : ил.
694796
  Цагараев М.Н. Когда пробуждаются камни : повесть и рассказы / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1972. – 286 с.
694797
  Маклин А. Когда пробьет восемь склянок ... = When eight bells toll / Алистер МакЛин. – Киев : Лакодер, 1992. – 222, [2] с. – Пер. изд.: When Eight Bells Toll / Alistair Maclean/ London: Normandy Investments Ltd., 1966. - Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-7707-3140-0
694798
  Обухов М.М. Когда прозвенел звонок / М.М. Обухов. – Воронеж, 1972. – 200с.
694799
  Калитин Н.И. Когда происходит чудо / Н.И. Калитин. – М, 1964. – 144с.
694800
  Самошенко А.И. Когда пропадает страх / А.И. Самошенко. – Москва, 1970. – 286с.
694801
   Когда пушки гремели... 1941-1945. – Москва : Искусство, 1973. – 352 с.
694802
   Когда пушки гремели... 1941-1945. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1978. – 366 с.
694803
  Голосовский И.М. Когда пылал широкий Днепр / И.М. Голосовский. – Москва, 1962. – 287с.
694804
  Курбангалив И.Ф. Когда пылают камни: Худ.-докум. повести, очерки. / И.Ф. Курбангалив. – Львов, 1988. – 70с.
694805
  Пичугина Г.Н. Когда работает актив / Г.Н. Пичугина. – М, 1963. – 60с.
694806
  Семенников В.П. Когда Радищев задумал "Путешествие" ? : ("Отрывок путешествия в *** И*** Т***" 1772 г. и "Путешествие из Петербурга в Москву" 1790 г.) / В.П. Семенников. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейм ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – 46 с.


  На обоих экз. кн. дарственные надписи автора
694807
  Алиева Ф.Г. Когда радость в доме : стихотворения и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Туркина. – Москва : Советская Россия, 1979. – 415 с.
694808
   Когда развеялся туман. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 302 с. – ISBN 5-235-01053-1
694809
  Бикбай Б.Г. Когда разливается Акселян : роман / Б. Бикбай ; пер. с башк. В. Ягунина ; послесл. А. Вахитова. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1979. – 335 с. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
694810
  Автомонов П.Ф. Когда разлучаются двое : трилогия / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 668, [3] с.


  У повісті розповідається про бойові операції мінерів льодового десанту із спецбатальйону, що діяв на північному березі Таганрозької затоки захопленому ворогом.
694811
  Врублевский В.В. Когда разлучаются двое. / В.В. Врублевский. – Днепропетровск, 1958. – 171с.
694812
  Клещенко А.Д. Когда расходится туман. / А.Д. Клещенко. – М, 1963. – 333с.
694813
  Чудасов Е.В. Когда расходятся пути / Е.В. Чудасов. – Волгоград, 1962. – 280с.
694814
  Расих Атилла Когда расходятся пути : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1971. – 336 с.
694815
  Сарсенбаев О. Когда расцвела джида : рассказы и повесть : пер. с казах. / Оразбек Сарсенбаев ; [худож. В. Воронцов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 359 с.


  Содерж.: Жар-птица: Повесть; Рассказы: У колодца Кос-Кудух; Переправа; Этот неугомонный Палмакан; Дочь чайханщика; В голодный год змеи; Зимний день; Мешок пшеницы; Красная майка; Эхо войны; Гипноз; Когда расцвела джида; Спи спокойно, ревизор!; Все в ...
694816
  Шефер Торстен Когда расцветет река : природа / Шефер Торстен, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 120-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
694817
  Эдель П. Когда речь идет о жизни: моя история. / П. Эдель. – М., 1983. – 280с.
694818
  Маркин И.И. Когда решались судьбы : роман / И.И. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 415 с.
694819
  Маури К. Когда риск - это жизнь / К. Маури. – Москва, 1986. – 272с.
694820
   Когда родилась "Елочка" // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 1. – С. 61-64


  Історія створення відомої дитячої пісеньки "В лесу родилась елочка...". Вірш склала російська поетеса Раїса Кудашева.
694821
  Соколов Борис Когда родился Рокоссовский? Штрихи к биографии маршала // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-16. – ISSN 0235-7089
694822
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное : роман / Шариф Камал; пер. с татар. М.Рафиков. – Казань : таткнигоиздат
1. – 1957. – 331 с.
694823
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное : роман / Шариф Камал; пер. с татар. М.Рафикова. – Казань : Татар. кн. изд-во
1. – 1968. – 335 с.
694824
  Лужанин М. Когда рождался новый мир : поэмы, стихи / М. Лужанин. – Минск : Мастац. лит, 1984. – 221 с.
694825
   Когда Россия молодая мужала с гением Петра... : Рек.библиогр.указ. – Москва : Кн.палата, 1990. – 84с. – ISBN 5-7000-0169-1
694826
  Сазонов А.А. Когда рушится "образ врага": СССР в глазах общественности Запада. / А.А. Сазонов. – Москва, 1991. – 63с.
694827
  Жидков В.П. Когда рядом друг / В.П. Жидков. – Москва, 1957. – 206с.
694828
   Когда рядом друг. – М., 1962. – 142с.
694829
  Трусов Ю. Когда рядом друг / Ю. Трусов. – Одесса, 1963. – 294 с.
694830
  Струина Р.М. Когда рядом друзья / Р.М. Струина. – Волгоград, 1962. – 140с.
694831
  Чебалин П.Л. Когда рядом друзья. / П.Л. Чебалин. – К., 1965. – 238с.
694832
   Когда рядом настоящий друг.... – М., 1960. – 32с.
694833
  Боков В.Ф. Когда светало... / В.Ф. Боков ; [ил. Ф. Петровский]. – Москва : Современник, 1972. – 127 с. : ил. – (Новая книга стихов)
694834
  Шевелов В.М. Когда светит солнце. : Рассказы / В.М. Шевелов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 100 с.
694835
  Виджайя П. Когда сгущается тьма.Телеграмма / П. Виджайя. – Москва, 1981. – 239с.
694836
   Когда сердце поёт. – Ю.-Сахалинск, 1957. – 240с.
694837
  Ведута А.Т. Когда серебрится Аму / А.Т. Ведута. – Ташкент, 1958. – 323с.
694838
  Белланже Р. Когда сжимаются кулаки / Р. Белланже ; пер. с франц. рукописи Э. Шлосберг ; под ред. Е. Полонской. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 127 с. : портр.
694839
  Баныкин В.И. Когда сжимаются кулаки. Андрей Снежков учится жить : повести / В.И. Баныкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 207 с.
694840
  Бровка П. Когда сливаются реки : [роман / П. Бровка ; авториз. пер. с белорус. Н. Грибачева]. – Москва : Гослитиздат, 1958. – [1], 136 с. – (Роман-газета ; № 7 (163))
694841
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 362 с.
694842
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь ; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 344 с.
694843
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н. Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 355 с. : ил.
694844
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 357 с.
694845
  Бровка П. Когда сливаются реки : роман / Петрусь Бровка ; [авториз. пер. Н. Грибачева ; ил. И. Огурцов]. – Москва : Известия, 1973. – 366 с. : ил. – (Библиотечка "Дружбы народов")
694846
  Кленицкая И.Я. Когда слова диктует чувство... / И.Я. Кленицкая. – М : Просвещение, 1991. – 77 с.
694847
  Левшин Л.А. Когда слово воспитывает / Л.А. Левшин. – М, 1970. – 111с.
694848
  Хорунжий А.М. Когда служили мы : повести, рассказы, очерки / А.М. Хорунжий; Пер. с укр. А.А. Беслик. – Москва : Воениздат, 1969. – 335 с.
694849
  Акименко И.В. Когда случилась беда... : повесть / Иван Акименко. – Львов : Каменяр, 1986. – 151 с.
694850
  Гаташ В. Когда смогли, поймали. Аферисту №1 припомнили все его “заслуги” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 20


  Львовский суд рассмотрел дело Андрея Слюсарчука. Этот человек известен на Украине по прозвищу “доктор Пи”, которое он получил за то, что якобы запомнил огромное количество знаков числа “пи”. Он прославился также как победитель в игре “вслепую” с ...
694851
   Когда собака стала другом человека? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 72 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
694852
  Шихлы В. Когда совесть молчит : роман / Видади Шихлы; авториз. пер. с азерб. Л.Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
694853
   Когда созреет арахис. – М., 1981. – 303с.
694854
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1968. – 335с.
694855
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1970. – 352с.
694856
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1991. – 234с.
694857
  Головатый Г.А. Когда солнце сгорает / Г.А. Головатый. – Иркутск, 1965. – 27с.
694858
  Журахович С.М. Когда сомкнутся кроны : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1957. – 293 с.
694859
  Маммери Когда спит справедливость / Маммери, , Мулуд. – Москва, 1960. – 164с.
694860
  Карелина Дарья Когда спящий проснется // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 76-81 : фото
694861
  Езова С. Когда становится стыдно : о нестандартном регуляторе поведения / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915


  Статья посвящена этическим аспектам поведения библиотечного специалиста: рассматривается феномен стыда как один из регуляторов поведения библиотекаря.
694862
  Грибачев Н.М. Когда становишься солдатом... / Н.М. Грибачев. – Москва, 1987. – 222с.
694863
  Суханова Н.А. Когда становятся короче дни / Н.А. Суханова. – М., 1971. – 238с.
694864
  Виноградов Ю. Когда стартуют ракеты / Ю. Виноградов. – Рига, 1968. – 164с.
694865
  Бытовой С.М. Когда сходятся берега / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 126с.
694866
  Дмитрин Г.К. Когда сын выбирает профессию / Г.К. Дмитрин. – М., 1977. – 96с.
694867
  Мирошин Л.А. Когда сынам своим пишу / Л.А. Мирошин. – Тула, 1978. – 94 с.
694868
  Добряков В.А. Когда тебе пятнадцать / В.А. Добряков. – К, 1986. – 384с.
694869
  Сериков В.В. Когда тебя понимают : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 115-119. – ISSN 0869-561Х
694870
  Левченко И.Н. Когда тебя Россия позовет / И.Н. Левченко. – Москва : Советская Россия, 1970. – 431с.
694871
  Фомичев Н.Н. Когда трогается лед / Н.Н. Фомичев. – М., 1959. – 144с.
694872
  Селянкин О.К. Когда труба зовет / О.К. Селянкин. – Пермь, 1970. – 229с.
694873
  Казакова Л. Когда ты в пути / Л. Казакова. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное, 1966. – 24 с.
694874
   Когда ты людям нужен. – М., 1987. – 496с.
694875
  Крахмальникова З.А. Когда ты убежден / З.А. Крахмальникова. – М., 1964. – 119с.
694876
  Дьякону Мирча Когда у нас зима / Дьякону Мирча. – М, 1989. – 126с.
694877
   Когда убивает государство.... – М., 1989. – 421с.
694878
  Малиев Н.Д. Когда увлекают сердца / Н.Д. Малиев. – Орджоникидзе, 1965. – 108с.
694879
  Пюрбю С.Б. Когда улетают журавли : стихи и поэмы / С.Б. Пюрбю, пер. с тувин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с.
694880
  Плетнев А.Н. Когда улетают журавли / А.Н. Плетнев. – Владивосток, 1978. – 360с.
694881
   Когда улыбаются джентльмены. – М., 1992. – 319с.
694882
  Геттуев М.И. Когда улыбаются окна : стихи / Максим Геттуев ; авториз. пер. с балкар Я.Серпина. – Москва : Правда, 1971. – 32 с.
694883
  Тер-Григрян Когда улыбнется Ганеш / Тер-Григрян. – М., 1985. – 302с.
694884
  Роговенко В.В. Когда умирать не страшно... / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1990. – 303с.
694885
  Динабургский В.Д. Когда умирают деревья... / В.Д. Динабургский. – Тула, 1982. – 200с.
694886
  Колтунова Елена Когда умолкнул звон трамваев : оповідання // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 0131-8136
694887
  Авалиани Л. Когда умывалось солнце : рассказы : пер. с груз. / Ладо Авалиани. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1966. – 178 с.
694888
  Щуркова Н.Е. Когда урок воспитывает / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1981. – 128с.
694889
  Егоров Г.И. Когда уроки окончены... / Г.И. Егоров. – Москва, 1962. – 48с.
694890
  Шпаковский О В. Когда уроки сделаны / О В. Шпаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 70с.
694891
  Калиновский И.А. Когда усмехнулся Плутарх / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1967. – 204 с.
694892
  Акулиничев И.Ф. Когда уходит август / Иван Акулиничев. – Куйбышев : Куйбишевское книжное издательство, 1975. – 31с.
694893
  Зюзюкин И.И. Когда уходит детство / И.И. Зюзюкин. – М., 1990. – 190с.
694894
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1971. – 176с.
694895
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1972. – 191с.
694896
  Соловьев В.А. Когда уходят годы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1972. – 190с.
694897
  Рядченко И.И. Когда уходят коробли / И.И. Рядченко. – Одесса : Маяк, 1965. – 92с.
694898
   Когда уходят Плеяды. – М., 1980. – 583с.
694899
  Гончарова Т.И. Когда учитель - властитель дум / Т.И. Гончарова, И.Ф. Гончаров. – М, 1991. – 174с.
694900
  Рабиев А. Когда ушел дозор // Сказочник : рассказы / Р.А. Галимов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – С. 102-144. – (Молодые голоса)
694901
  Улюра Г. Когда фантастическая условность не противоречит установкам документальности: случай антиутопии (на материале "Дзюдо" Вячеслава Дурненкова) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 357-369. – (Бібліотека інституту філології)
694902
  Ждан В.Н. Когда фильм-искусство / В.Н. Ждан. – М., 1967. – 73с.
694903
   Когда фортуна - твой враг : сборник произведений зарубежных писателей / [ сост.: Ю.М. Сапожников ; ред. кол.: А.Н. Бадак, А.Н. Карлюкевич и др. ]. – Мінск : Літоратура і Мастацтва, 2009. – 288 с. – (Библиотека "Всемирной литературы"). – ISBN 978-985-6720-87-4
694904
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва, 1973. – 208 с.
694905
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва : Прогресс, 1982. – 397 с.
694906
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – М, 1986. – 300с.
694907
  Григорьев М.А. Когда художнику шестьдесят... / М.А. Григорьев. – Л.-Москва, 1964. – 167с.
694908
  Эступиньян Б.Н. Когда цвели гуаяканы / Б.Н. Эступиньян. – Москва, 1978. – 207с.
694909
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
694910
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Томск, 1987. – 242с.
694911
  Кузнецов С.А. Когда цветёт папоротник / С.А. Кузнецов. – М., 1965. – 112с.
694912
  Алимджан Х. Когда цветет урюк : лирика / Х. Алимджан; пер. с узб. – Москва : Правда, 1990. – 32 с.
694913
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Грозный, 1964. – 414с.
694914
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 446с.
694915
  Падерин И.Г. Когда цветут камни : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Воениздат, 1972. – 408с.
694916
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Саранск, 1975. – 416с.
694917
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1979. – 431с.
694918
  Падерин И.Г. Когда цветут камни (последний удар) : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 461с.
694919
  Роготченко А.П. Когда цветут мимозы : Были о героях / А.П. Роготченко. – Москва : Воениздат, 1971. – 135с. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
694920
  Братов Г. Когда цветут подснежники : повести / Габасп Братов ; пер. с черкес. М. Ганиной. – Москва : Современник, 1984. – 237 с. – (Новинки "Современника")
694921
  Рубинштейн Л.В. Когда цветут реки. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1958. – 246с.
694922
  Рубинштейн Л.В. Когда цветут реки. / Л.В. Рубинштейн. – Москва, 1959. – 246 с.
694923
  Файзулин К.И. Когда цветут розы : киносценарий / К.И. Файзулин. – Москва : Искусство, 1961. – 77 с.
694924
  Ларионов А.М. Когда цветут сосны : рассказы и очерки / А.М. Ларионов. – Архангельск, 1979. – 144 с.
694925
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1981
694926
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1990. – 292 с.
694927
  Филимонов Ю.Б. Когда цифры говорят : [о профессии экономиста] / Юрий Филимонов. – Москва : Знание, 1990. – 45 с. – ISBN 5-07-001524-9
694928
  Меньков А.Т. Когда часов не наблюдают / А.Т. Меньков. – Тула, 1989. – 252с.
694929
  Сумин Вадим Когда человек лишний / Сумин Вадим, Закирова Эльдара, Ильин Вадим // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 124-128 : рис., фото
694930
   Когда человек любит. – Москва, 1959. – 136с.
694931
  Инфантьев В.Н. Когда человек любит / В.Н. Инфантьев. – М.-Л., 1963. – 214с.
694932
  Селиванов Ф. Когда человек не сдается / Ф. Селиванов. – М, 1969. – 128с.
694933
  Лордкипанидзе К.А. Когда человек один : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. Э.Фейгина. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с.
694934
   Когда человек полетит на Луну?. – Ставрополь, 1958. – 52с.
694935
  Кузьмин Н.П. Когда человек прав / Н.П. Кузьмин. – М, 1964. – 416с.
694936
  Энтин Г.М. Когда человек себе враг / Г.М. Энтин. – М, 1979. – 64с.
694937
  Михайлова-Дукашева Когда человек стареет / Михайлова-Дукашева. – Минск, 1965. – 184с.
694938
  Морозова Ю. Когда человек танцует // Новый Акрополь : Философия. Психология. Наука. Искусство. – Москва, 2002. – № 3. – С. 29-33.
694939
  Ангелов Д. Когда человека не было : повесть / Д. Ангелов ; пер. с болгар. З.А. Бобырь ; ил. И. Старосельский, А. Орлов. – изд. 2-е. – Москва : Советская Россия, 1959. – 255 с., [3] л. ил. : ил.
694940
  Пряшников А.Ф. Когда человеку лучше / А.Ф. Пряшников. – М., 1987. – 174с.
694941
  Левин Б.Н. Когда человеку семнадцать. Рассказы и повесть. / Б.Н. Левин. – К., 1961. – 259с.
694942
  Джимбиев А.М. Когда человеку трудно : повесть и рассказы / Андрей Джимбиев; пер. с калм. и послесл. К.Ерымовского. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1969. – 271 с.
694943
  Чистовский О.Г. Когда шагаешь по земле. / О.Г. Чистовский. – Л., 1973. – 239с.
694944
  Пальман В.И. Когда шагаешь по траве... / В.И. Пальман. – М, 1991. – 140с.
694945
  Маевский В.В. Когда шатаются небоскребы : В.В. Маевский / В.В. Маевский. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 208 с.
694946
  Тюриков В.И. Когда шла война... / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1975. – 216с.
694947
  Мухтаров Г.М. Когда шоколад горек : водевиль / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1953. – 20 с.
694948
  Матусовский М. Когда шумит Ильмен-озеро. / М. Матусовский. – Москва, 1944. – 72с.
694949
  Максимов М.Д. Когда шумит рожь / М.Д. Максимов. – Москва : Современник, 1974. – 238 с.
694950
  Максимов Е.В. Когда шумит рожь. Рассказы и повесть. / Е.В. Максимов. – М., 1974. – 238с.
694951
  Карим Х.К. Когда шумят дубы : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1973. – 126 с.
694952
  Карим Х. Когда шумят дубы : Стихи и поэмы / Х. Карим. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128с.
694953
  Шутов В.В. Когда юность уходит... / В.В. Шутов. – Сталино, 1958. – 86с.
694954
  Кондря К. Когда я был в справочном бюро : сб. расск. / К. Кондря. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 158 с.
694955
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым : повесть / Н.В. Богданов ; ил. С. Забалуева. – Москва : Детгиз, 1961. – 192 с. : ил. – (Школьная библиотека : для восьмилетней школы)
694956
  Богданов Н. Когда я был вожатым / Н. Богданов. – М, 1961. – 643с.
694957
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – Москва : Детская литература, 1989. – 462, 2 с. : ил. – (Библиотека пионера)
694958
  Кестнер Э. Когда я был маленьким / Э. Кестнер. – М., 1990. – 350с.
694959
  Яган И. Когда я был мальчишкой / И. Яган. – Новосибирск : Западно-сибирскле книжное издательство, 1965. – 91 с.
694960
  Галич А. Когда я вернусь... : стихи и отрывки из автобиографической повести / Александр Галич. – Фрунзе : Ала-Тоо, 1989. – 106с.
694961
   Когда я говорю-Россия!. – Ташкент, 1979. – 100с.
694962
  Салимон В. Когда я птиц в саду кормлю : поэзия: стихотворения // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
694963
  Глебова Л.Д. Когда я снова буду... / Л.Д. Глебова. – Москва, 1970. – 206с.
694964
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким / Я. Корчак. – М., 1961. – 254с.
694965
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким : повести : для старш. шк. возр. / Януш Корчак; [Пер. с польского Кинги Сенкевич]. – Москва : Детская литература, 1964. – 254 с.
694966
  Кузнецов А.В. Когда я стану великаном / А.В. Кузнецов, И.С. Туманян. – Москва, 1982. – 87с.
694967
  Фесенко А.Я. Когда, если не теперь / А.Я. Фесенко. – М., 1980. – 399с.
694968
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – Москва : Госиздат Дет. Литературы, 1958. – 157с.
694969
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1968. – 288 с.
694970
  Кургут Л.П. Когезивні одиниці мікротекстів каузальної семантики / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 258-262. – ISBN 966-594-420-7
694971
  Дідух Х. Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 250-256


  У статті, на прикладі романів В. Вулф «До маяка» та «Хвилі», розглядаються особливості стилю модерністської прози, де одним з головних художніх прийомів виступає «потік свідомості». Аналіз типів когезії в текстах потоку свідомості доводить, що цей ...
694972
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 307-311. – ISBN 966-581-231-9
694973
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
694974
  Колесник Р.С. Когезія та когерентність у художньому перекладі (на матеріалі перекладів оповідань В. Борхерта) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 161-166


  Стаття присвячена аналізу відтворення когерентних та когезивних зв"язків у художньому перекладі на матеріалі оповідання "Хліб" В. Борхерта. Розглядаються основні форми когезії, аналізуються прийоми відтворення лексичної, стилістичної, образної та ...
694975
  Станіслав О.В. Когезія та сепаратизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 246-254


  Автор пропонує власну точку зору на проблему співвідношення таких синтаксичних категорій, як когезія та сепаратизація. У статті йдеться про типи корелятивних відношень між розчленованим та зв"язними синтаксичними структурами у залежності від їхньої ...
694976
  Котовська О.В. Когезія як особливий вид зв"язку у гіпертексті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 154-158. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 5)
694977
  Решетник М.Д. Коген (Cohen) Герман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 606-608. – ISBN 966-316-069-1
694978
   Когенерация в децентрализованной и возобновляемой энергетике / Басок Б.И. [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики при содействии фонда фундамент. исслед. Украины. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 407, [1] с. : ил., табл. – В конце кн. вых. дан. укр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6715-2
694979
   Когенерация в котельных на основе органического цикла Ренкина / В.А. Маляренко, А.Л. Шубенко, С.Ю. Андреев, А.В. Сенецкий, Н.Ю. Бабак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 55-64 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
694980
  Долінський А. та інш. Когенерація - нові потужності для енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-32. – ISSN 0372-6436


  Когенерація - це поєднання декількох технологій івироблення енергії
694981
  Алексахин Ю.И. Когерантная устойчисвость электронного пучка в коллективном ускорителе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Алексахин Ю. И.; АН СССР, Ин-т выс. темпер. – М., 1980. – 17л.
694982
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
694983
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
694984
  Маловичко С.В. Когерентна система управління електронною торгівлею підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-116. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
694985
  Коротеев Н.И. Когерентная активная спектроскопия комбинационного рессеяния света в центросимметрических средах с помощью параметрического генератора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Коротеев Н. И.; МГУ, Физ. фак. – М., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.15-16
694986
  Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 190 с.
694987
  Львова Н.А. Когерентная и нелинейная оптика / Н.А. Львова. – Ленинград, 1977. – 68 с.
694988
   Когерентная спектроскопия молекулярных кристаллов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 204с.
694989
  Фоміна Аліна Петрівна Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Фоміна А.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 105л. – Бібліогр.: л.98-105
694990
  Фоміна Аліна Петрівна Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Фоміна А.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв.
694991
  Коваленко Б Ю. Когерентне приймання ЧМнБФ сигналів в супутникових системах зв"язку (Алгоритми обробки та структурні схеми приймачів) : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Коваленко Ю.Б,; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1998. – 16л.
694992
  Кухаренко О.В. Когерентне розсіяння назад в везикулярних плівках / О.В. Кухаренко, В.П. Ящук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70
694993
  Вовкогон Т. Когерентні властивості випромінювання протяжного джерела, мікролінзованого точковою лінзою / Т. Вовкогон, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 8-11. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто внесок ефектів хвильової оптики в автокорреляційну функцію (АФ) випромінювання гравітаційно-лінзової системи, утвореної протяжним джерелом та точковою мікролінзою. Отримано короткохвильову асимптотику степені взаємної когерентності двох ...
694994
   Когерентні зв"язки основних ритмів ЕЕГ головного мозку правшів та лівшів при монокулярному сприйнятті домінантним чи недомінантним оком вербальної емоційної інформації / Бондаренко, (Рассомагіна), В Кравченко, М. Макарчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 133-138. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
694995
  Хлопов Григорій Іванович Когерентні системи ближньої радіолокації міліметрового діапазону : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.12.17 / Хлопов Г.І.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 33 назв.
694996
  Конончук Г.Л. Когерентні явища. Фізичний практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко. – Київ : Київський університет, 2005. – 104с. – Шифр. дубл. 53 Коно. (доп. карт. фз. )
694997
  Карасьов О. Когерентність конфігурації земної поверхні як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
694998
  Кононенко Т.П. Когерентність наукового і навчального складників у царині гуманітарної освіти // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Стаття є результатом аналізу досвіду викладання історії філософії на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка та у інших структурних підрозділах дослідницької установи. Досліджені структурні підстави діяльності кафедри, як осередку поширення, ...
694999
  Крохмальний Р. Когерентність образу: до проблеми інформаційної природи мистецького явища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 289-315. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто проблеми інформаційної природи мистецького явища у контексті авторської та фольклорної творчості крізь призму когерентного образу як головного елементу мистецького твору у його діахронних зв’язках. Автор експлікує концепцію інформаційного ...
695000
  Якунов А.В. Когерентність у живому світі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 4
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,