Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Сафонов М.М. "... Настоящего виновного в этом деле обнаружит Париж" // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 385-393. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Обстоятельства гибели русского поэта Александра Пушкина.
698002
  Зарва В. "...Настане золотий час рівності, знання і просвітності": ідея просвітництва у творчості Івана Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
698003
  Забужко О. "Насправді багатий - це той, хто віддає. Гребе бідний. бо йому - завжди мало..." / підготував Сергій Дзюба // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 19


  Презентація книжки Оксани Забужко "Дорога зі скла"
698004
  Свентах А. "Настав час називати злочин - злочином" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 20


  Викладач ЛНУ ім. І. Франка закликав своїх клоег бути об"єктивними під час висвітлення Майдану.
698005
  Янукович В. "Настав час проявити український характер, довести і собі, і світові, що Україна - це країна-"лідер // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 7 (292). – С. 2-5


  Щорічне Послання до Верховної Ради Президента України Віктора Януковича про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2011 році
698006
  Руденская М.П. "Наставникам... за благо воздадим": Очерки об истории Царкосел. лицея. / М.П. Руденская, С.Д. Руденская. – Л., 1986. – 319с.
698007
  Киричок О.Б. "Настанови Агапіта" у контексті української політичної філософії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 39-43.
698008
  Прокопов Д.Є. "Настанови до блаженного життя" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 473-476. – ISBN 966-316-069-1
698009
  Поршнева О.С. "Настроение 1914 года" в России как феномен истории и историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 185-200. – ISSN 0869-5687
698010
  Рижков М.М. "Наступальність" і "оборона" як геополітичні чинники міжнародних стратегій США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 56-67
698011
  Датриева Н.Б. "Насыщение" как момент развития (к анализу понятия) : Автореф... канд. филос.наук: 09620 / Датриева Н.Б.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 16л.
698012
  Корнеев Алексей "Натали Турс": новые стандарты турпродукта // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
698013
  Шамрай А. "Наталка Полтавка" І. Котляревського / А. Шамрай. – Київ : Мистецтво, 1955. – 75 с.


  На обк. прим. № 1513309 дарчий надпис: Уважаемому Григорию Давыдовичу Вервесу от ныне покойного автора. Г. Шамрай
698014
  Філатова Л. "Наталка Полтавка" І. Котляревського: музично-просвітницький аспект впливу театрального мистецтва на формування національної свідомості народу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 15-18
698015
  Костенко О. "Натуралістична" юриспруденція і правова реформа в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-18.
698016
  Глінка Н. "Натурофілософська" основа творчості Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 193-197. – ISBN 966-581-102-9
698017
   "Натхнені досконалістю" - про Heidelberg Laureate Forum // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2 : фото


  У Німеччині в м. Гайдельберг пройшов щорічний форум, на якому зібралися лауреати Філдсівської, Абелівської і Тюрингівської премій та молоді вчені з усього світу. КНУ імені Тараса Шевченка представляла студентка 2 курсу магістратури ...
698018
   [Наталія Полонська-Василенко та Микола Василенко. 1920-і роки] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 276 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
698019
  Подолян М.П. Наснага : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 120 с.
698020
  Левицький В. Наснага та моторошність "іного краю": урбанізм у літературних творах Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 28-35. – ISSN 0236-1477
698021
  Сінг Раджіндер Наснаження душі за допомогою медитації / Сінг Раджіндер; Пер.з англ.Ю.Розгона. – Київ : Академия, 2000. – 140с. – ISBN 966-518-027-4
698022
  Грабовський В.Б. Наснилась матері вишня : поезії / В.Б. Грабовський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 39 с.
698023
  Смоляницкий С.В. Насовсем / С.В. Смоляницкий. – М., 1962. – 64с.
698024
  Капітоненко М. Насолодження від "free rider" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-53.
698025
  Копей Б.В. Насосні штанги свердловинних установок для видобуванняя нафти / Б.В. Копей, В.Б. Копей, І.Б. Копей ; МОН України ; Івано-Франківський нац. тех. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 406 с. – ISBN 978-966-694-094-3
698026
  Карелин Я В. Насосные станции гидротехнических систем с осевыми и диагональными насосами / Я В. Карелин, Р.А. Новодережкин. – М, 1980. – 288с.
698027
  Марцинковский В.А. Насосы атомных электростанций / В.А. Марцинковский, П.Н. Ворона. – М, 1987. – 256с.
698028
   Насосы АЭС. – М, 1989. – 327с.
698029
  Робожев А.В. Насосы для атомных электрических станций. / А.В. Робожев. – М., 1979. – 135с.
698030
  Рыбкин Е.А. Насосы и гидродвигатели / Е.А. Рыбкин, Б.Ф. Романчиков. – М., 1957. – 80с.
698031
  Воловник С.Я. Насосы общего назначения на тепловых электростанциях / С.Я. Воловник. – Москва, 1978. – 111с.
698032
  Дурнов П.И. Насосы, вентиляторы, компрессоры / П.И. Дурнов. – Киев; Одесса, 1985. – 262с.
698033
  Тринклер Г.В. Насосы, компрессоры, вентиляторы / Г.В. Тринклер. – Л.
1. – 1932. – 88с.
698034
  Браун А.Д. Наспецифический адаптационный синдром клеточной системы / А.Д. Браун, Т.П. Моженок. – Ленинград : Наука, 1987. – 232 с.
698035
   Насправді було так : Інтерв"ю Юрія Зайцева з Іваном Дзюбою. – Львів, 2001. – 76с. – (Усна історія України). – ISBN 966-02-2293-9
698036
  Милль Пьер Насрэддин и его жена : роман / Пьер Милль ; Пер. Н.П. Мартыновой и Е.В. Голубова. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 192 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы ; № 67-70)
698037
  Кулешова Г. НАССР - складова системи управління якістю продукції аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 56-58. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
698038
  Жуков В.С. Наст / В.С. Жуков. – Ярославль, 1981. – 128с.
698039
  Хаас Настав час випробувати Іран / Хаас, Річард // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)
698040
   Наставление артиллерии вооруженных сил СССР. – М, 1946. – 207с.
698041
   Наставление артиллерии Красной Армии. – М, 1942. – 248с.
698042
   Наставление артиллерии Красной Армии. – М, 1945. – 256с.
698043
   Наставление аэрометеорологическим станциям ВВС КА по производству метеорологических и аэрологических наблюденийи их обработка. – М, 1945. – 116с.
698044
   Наставление в Законе Божием. – Москва, 1990. – 32с.
698045
   Наставление в Законе Божием. – Москва, 1991. – 52с.
698046
   Наставление в Законе Божием. – Москва, 1991. – 40с.
698047
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Б.м.
Вып. 3, ч. 1
698048
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л.-М, 1944. – 132с.
698049
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л.-М, 1944. – 72с.
698050
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л.-М, 1944. – 216с.
698051
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л.-М, 1945. – 98с.
698052
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л.-М, 1945. – 94с.
698053
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1946. – 47с.
698054
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1946. – 70с.
698055
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1946. – 35с.
698056
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1946. – 25с.
698057
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1946. – 36с.
698058
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1947. – 71с.
698059
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1947. – 190с.
698060
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1947. – 148с.
698061
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – М.-Л, 1948. – 88с.
698062
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – М.-Л, 1948. – 28с.
698063
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 262с.
698064
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1957. – 205с.
698065
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 7, ч. 1 : Гидрологические наблюдения на озерах и водохранилищах. – 1957. – 240 с.
698066
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1958. – 223с.
698067
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1958. – 52с.
698068
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 4, ч. 5 : Инструментальные наблюдения за высотой нижней границы облаков. – 1959. – 64 с.
698069
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1960. – 59с.
698070
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 9, ч. 3 : Гидрологические наблюдения, производимые штурманским составом на морских судах. – 1962. – 164 с.
698071
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1963. – 309с.
698072
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1966. – 160с.
698073
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3, ч. 2 : Обработка материалов метеорологических наблюдений. – 1969. – 116 с.
698074
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3, ч. 1 : Метеорологические наблюдения на станциях. – 1969. – 307 с.
698075
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – 5-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 9, ч. 3 : Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях. – 1971. – 150 с.
698076
   Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 264 с.
698077
   Наставление гидрометерологическим станциям и постам. – Л, 1960. – 216с.
698078
   Наставление гидрометерологическим станциям и постам. – Л, 1972. – 296с.
698079
   Наставление гидрометерологическим станциям и постам. – Л, 1972. – 266с.
698080
   Наставление гидрометерологическим станциям и постам. – Л, 1973. – 476с.
698081
   Наставление гидрометероогическим станциям и постам. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Выпуск 2 : Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах. – 1973. – 288с.
698082
  Геккер Р.Ф. Наставление для исследований по палеоэкологии / Р.Ф. Геккер; АН СССР; Палеонтологический институт. – Москва : Изд-во АН СССР
Часть 6 : Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков. – 1954. – 40с.
698083
   Наставление для определения геохимических постоянных. – Л, 1931. – 17с.
698084
   Наставление для офицерского состава Красной Армии. – Изд. 2-е, 1945. – 72с.
698085
  Дмитриев Г.А. Наставление для поисков остатков позвоночных в угольных шахтах : Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков VII / Г.А. Дмитриев, Б.П. Вьюшков. – Москва : АН СССР, 1956. – 17с. – (Руководство для шахтных геологов)
698086
  Здановский И.А. Наставление для производства наблюдений над периодическими явлениями из жизни природы. / И.А. Здановский. – М., 1925. – 128с.
698087
  Поляков Н.Л. Наставление для производства судебно-медицинской экспертизы. / Н.Л. Поляков. – Л., 1928. – 191с.
698088
  Сердюкова Г.В. Наставление для сбора иксодовых клещей в районах их северного распространения в СССР / Г.В. Сердюкова. – М.-Л., 1952. – 12с.
698089
  Бертенсон А В. Наставление к разведению шелковицы и к выкормке шелковичных червей / А В. Бертенсон. – 8-е доп. изд. – Одесса, 1914. – 36с.
698090
  Павловский Е.Н. Наставление к собиранию , исследованию и сохранению комаров / Е.Н. Павловский. – Л, 1925. – 118с.
698091
  Павловский Е.Н. Наставление к собиранию и исследованию блох / Е.Н. Павловский. – Л, 1927. – 40с.
698092
  Сольский С Наставление к собиранию насекомых, паукообразных и ракообразныых животных во время путешествий / С Сольский. – 15с.
698093
   Наставление корабельщикам приходящим в Российский порт и отходящим от онаго. – Сактпетербург : Тип. Департам. Внешней Торговли, 1829. – 79 с.
698094
  Лепренс де Бомон Ж.-М. Наставление молодым госпожам, вступающим в свет и брачные союзы, служащее продолжением Юношескому училищу, где изъясняются должности как в разсуждении их самих, так и в разсуждении их детей / Сочинение г-жи ле Пренс де Бомонт ; перевел с французскаго Ефим Руничь. – 2-е изд. – Москва : Унив. тип., у Н. Новикова
Ч. 3. – 1788. – 320 с. – 2-м изд. считается, по-видимому, по отношению к изданию друг. перевода этого соч., вышедшему в 1784 г. под загл.: Училище девиц


  Жанна-Мари Лепренс де Бомон (фр. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, урождённая Vaimboult; 26 апреля 1711, Руан — 8 сентября 1780, Шавано) — французская педагог и писатель, прабабушка Проспера Мериме
698095
  Хунмин Чоным. Наставление народуо правильном произношении. / Чоным. Хунмин. – М., 1979. – 459с.
698096
  Берлинский М. Наставление о собирании и приготовлении черевца, или русской кошенили в южных губерниях Российской имерии. – С.-Пб., 1814. – 56с.
698097
  Васильев И. Наставление по брьбе с полевым слизнем (Limax [Agpiolimax] agrestis L.) / И. Васильев; Гл. упр. землеустройства и земледелия. Депртамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1909. – 8с.
698098
  Троицкий Б.В. Наставление по высотному обоснованию и дешифрированию при стереосъемке в масштабе 1:50 000 / Б.В. Троицкий ; [отв. ред. М.Д. Коншин]. – Москва : Геодезиздат, 1940. – 88 с.
698099
   Наставление по геодезическим работам при геофизических разведках в нефтяной промышленности. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 88 с.
698100
   Наставление по дешифрированию аэроснимков и черчению фотопланов для целей сельского хозяйства в масштабах 1:10000 и 1:25000. – Москва : Недра
Ч. 1 : Дешифрирование. – 1966. – 130 с.
698101
   Наставление по защите сельскохозяйственных животных от поражения радиоактивными, отравляющими веществами с бактериальными средствами. – М, 1964. – 48с.
698102
   Наставление по изданию государственной карты СССР в масштабе 1:1000000. – Москва : Геодезиздат, 1941. – 28 с.
698103
   Наставление по измерению осадок подрабатываемых зданий и сооружений методом гидростатического нивелирования. – Ленинград : ВНИМИ, 1961. – 34 с.
698104
  Евлахова А.А. Наставление по изучению болезней насекомых и применению микробиологического метода защиты растений / А.А. Евлахова, О.И. Швецова. – М.-Л., 1953. – 80с.
698105
   Наставление по инженерному делу для пехоты, 1945. – 104с.
698106
   Наставление по инструментальным мензульным съемкам в масштабах 1:10000, 1:25000, 1:50000 и 1:100000 : (ТОПО-43). – Москва : Красное знамя, 1943. – 148 с.
698107
   Наставление по использованию радиоактивных изотопов для исследования нефтяных и газовых скважин. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 50 с.
698108
  Шерман Д.С. Наставление по камеральной обработке базисов 1 и 2 классов / Д.С. Шерман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1950. – 144 с.
698109
   Наставление по камеральным фотограмметрическим работам при топографической съемке в масштабах 1:5000 и 1:2000. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 88 с.
698110
   Наставление по лыжной подготовке Красной Армии. – 2-е изд., испр. – М, 1945. – 120с.
698111
   Наставление по метеорологическому обеспеченю гражданской авиации. – Л, 1967. – 108с.
698112
   Наставление по нивелированию 3 и 4 классов и по высотным теодолитным ходам. – Москва : Геодезиздат, 1941. – 88 с.
698113
   Наставление по нивелированию 3 и 4 классов и по высотным теодолитным ходам. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 83 с.
698114
   Наставление по нивелированию 3 и 4 классов и по высотным теодолитным ходам. – 4-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1950. – 82 с.
698115
   Наставление по нивелированию 3 и 4 классов и по высотным теодолитным ходам. – 5-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 82 с.
698116
   Наставление по обеспечению водородом гидрометеорологических станций. – М, 1948. – 39с.
698117
   Наставление по огневой службе наземной артиллерии. – М, 1959. – 202с.
698118
   Наставление по определению физических свойств образцов горных пород. – М.-Л, 1953. – 67с.
698119
  Новожилов Н.И. Наставление по поискам и сбору ископаемых листоногих ракообразных / Н.И. Новожилов. – Москва : АН СССР, 1953. – 17с. – (Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков ; 4)
698120
  Павлов А.А. Наставление по полевой топографической практике : (методич. указания) / А.А. Павлов. – Ленинград : ЛОЛГУ, 1960. – 144 с.
698121
   Наставление по постройке геодезических знаков. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1946. – 220 с.
698122
   Наставление по постройке геодезических знаков. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 208 с.
698123
   Наставление по предварительной обработке полигонометрии. – Москва : ЦНИИГАиК, 1967. – 111 с.
698124
   Наставление по производству геодезических работ. – Москва; Ленинград : Наркомвоенмор
Вып. 6 : Сгущение сетей опорных геодезических пунктов (полевые работы). – 1933. – 179 с.
698125
   Наставление по производству мензульных и теодолитных съемок в масштабе 1:10000. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 199 с.
698126
   Наставление по производству мензульных и теодолитных съемок в масштабе 1:10000. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 324 с.
698127
   Наставление по производству мензульных и теодолитных съемок в масштабе 1:10000. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 327 с.
698128
   Наставление по производству наземных съемок в масштабах 1:5000 и 1:2000. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 139 с.
698129
   Наставление по производству сейсморазведочных работ. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 72с.
698130
   Наставление по производству топографических работ. – Вып. 1. – Москва; Ленинград : Народный комиссариат Обороны Союза ССР
Инструментальные мензульные сьемки в масштабах 1: 50000 и 1: 25000. – 1934. – 208 с.
698131
   Наставление по производству топографических съемок в неисследованных и малоисследованных районах СССР / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; Б.В. Троицкий, Н.С. Подобедов, А.А. Четыркина, В.Ф. Павлов. – Москва : Геодезиздат, 1948. – 66 с. – Согласовано с Военно-топографическим управлением Генерального Штаба Вооруженных Сил Союза ССР
698132
  Добровольский В.И. Наставление по разведению орехов из роди гикори в лесхозах европейской части СССР / В.И. Добровольский. – М.-Л., 1951. – 20с.
698133
  Карпенко Н.В. Наставление по рисовке рельефа и дешифрированию на фотопланах при аэросъемке в масштабах 1:25 000 и 1:50 000 / Н.В. Карпенко; отв. ред. И.Ф. Порцанко. – Москва : ГУГК при СНК СССР, 1940. – 135 с.
698134
   Наставление по санитарной службе Красной Армии. – М, 1942. – 212с.
698135
  Журавлева И.Т. Наставление по сбору и изучению археоциат : наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков, V / И.Т. Журавлева; Геккер Р.Ф. – Москва : АН СССР, 1954. – 48с.
698136
  Иванова Е.А. Наставление по сбору и изучению брахиопод / Е.А. Иванова, Т.Г. Сарычева; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Москва : АН СССР, 1963. – 76с. – (Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков ; 10)
698137
  Кордэ К.Б. Наставление по сбору и изучению ископаемых водорослей / К.Б. Кордэ; Отв. ред. Геккер Р.Ф. – Москва : АН СССР, 1953. – 28с. – (Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков ; Ч. III)
698138
  Астрова Г.Г. Наставление по сбору и изучению ископаемых мшанок / Г.Г. Астрова, Н.А. Шишова. – Москва : АН СССР, 1963. – 47с. – (Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков ; 7)
698139
  Добролюбова Т.А. Наставление по сбору и изучению палеозойских кораллов : Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков IX / Т.А. Добролюбова, Н.В. Кабакович, И.И. Чудинова; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Москва : Наука, 1964. – 58с.
698140
  Рихтер А.А. Наставление по сбору насекомых / А.А. Рихтер. – Москва - Ленинград, 1950. – 36 с.
698141
   Наставление по службе прогнозов. – Л, 1951. – 76с.
698142
   Наставление по службе прогнозов. – Л, 1951. – 24с.
698143
   Наставление по службе прогнозов. – Л, 1974. – 151с.
698144
   Наставление по службе прогнозов. – Л, 1975. – 135с.
698145
   Наставление по составлению и подготовке к изданию карты масштаба 1:1000000. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 88 с.
698146
   Наставление по составлению и подготовке к изданию топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВТС, 1960. – 140 с. + 1 карта
698147
   Наставление по составлению и подготовке к изданию топографической карты масштаба 1:1000000. – Москва : Недра, 1971. – 96 с. + приложение 10 - образцы изображения различных типов местности (карты)
698148
   Наставление по составлению технологического плана издания карт. – Москва : Геодезиздат, 1941. – 16 с.
698149
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1941. – 127с.
698150
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1941. – 152с.
698151
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1941. – 100с.
698152
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1942. – 103с.
698153
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1942. – 112с.
698154
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1944. – 96с.
698155
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1944. – 127с.
698156
   Наставление по стрелковому делу, 1945. – 64с.
698157
   Наставление по стрелковому делу, 1945. – 96с.
698158
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1946. – 96с.
698159
   Наставление по стрелковому делу, 1946. – 136с.
698160
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1950. – 136с.
698161
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1959. – 152с.
698162
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1960. – 92с.
698163
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1960. – 144с.
698164
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1963. – 24с.
698165
   Наставление по стрелковому делу. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1968. – 172с.
698166
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1968. – 212с.
698167
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1968. – 152с.
698168
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1968. – 159с.
698169
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1968. – 104с.
698170
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1968. – 128с.
698171
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1969. – 159с.
698172
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1971. – 67с.
698173
   Наставление по стрелковому делу. – М, 1971. – 104с.
698174
   Наставление по стрелковому делу. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М, 1973. – 103с.
698175
   Наставление по стрелковому делу. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1973. – 166с.
698176
   Наставление по стрелковому делу (НСД- 38 Ручной пулемет ДП. – М, 1940. – 110с.
698177
   Наставление по стрелковому делу (НСД-28 Ручные гранаты. – Алма-Ата, 1941. – 48с.
698178
   Наставление по стрелковому делу (НСД-38 Ручные гранаты. – М, 1940. – 47с.
698179
   Наставление по стрелковому делу 7,62-мм ручной пулемет Калашникова. – Изд. 3-е, доп. – М, 1971. – 174с.
698180
   Наставление по стрелковому делу 7,62-мм ручной пулемет Калашникова. – Изд. 3-е, доп. – М, 1973. – 174с.
698181
   Наставление по стрелковому делу 7,62-мм самозарядный карабин Симонова. – М, 1960. – 136с.
698182
   Наставление по стрелковому делу РККА. – М, 1934. – 316с.
698183
   Наставление по стрелковому делу РККА. – М.-Л, 1935. – 136с.
698184
   Наставление по стрелковому делу РККА. – М.-Л, 1936. – 299с.
698185
   Наставление по стрелковому делу Ручные гранаты. – М, 1959. – 24с.
698186
   Наставление по стрелковому делу Ручные гранаты. – Изд. 3-е, доп. – М, 1974. – 67с.
698187
   Наставление по стрелковому делу Ручные осколочные и противотанковые гранаты. – М, 1946. – 96с.
698188
   Наставление по стрелковому делу Станковый пулимет системы Горюнова. – М, 1944. – 148с.
698189
   Наставление по стрелковому делу Станковый пулимет системы Горюнова. – М, 1944. – 148с.
698190
   Наставление по стрелковому делу Станковый пулимет системы Горюнова. – М, 1950. – 148с.
698191
   Наставление по съемкам в крупных масштабах 1:5000, 1:2000 и 1:1000. – Москва : Редбюро ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 259 с.
698192
   Наставление по топографическим съемкам в масштабах 1:10000 и 1:25000. – М, 1956. – 107с.
698193
   Наставление по топографическим съемкам в масштабах 1:10000 и 1:25000. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1 : Полевые работы. – 1959. – 156 с.
698194
   Наставление по топографическим съемкам в масштабах 1:10000 и 1:25000. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1 : Полевые работы. – 1960. – 164 с.
698195
   Наставление по топографическим съемкам в масштабах 1:10000 и 1:25000. – Москва : Недра
Ч. 1 : Полевые работы. – 1964. – 167 с.
698196
   Наставление по топографическим съемкам в масштабах 1:10000 и 1:25000. – Москва : Недра
Ч. 2 : Камеральные работы. – 1965. – 285 с.
698197
   Наставление по топографической съемке в масштабах 1:10000 и 1:25000. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Фотограмметрические и стереотопографические работы. – 1957. – 136 с.
698198
   Наставление по топографической съемке в масштабах 1:25000 и 1:10000. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Фотограмметрические и стереотопографические работы. – 1956. – 136 с.
698199
   Наставление по топографической съемке в масштабе 1:100000. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Фотограмметрические работы. – 1950. – 227 с.
698200
   Наставление по топографической съемке в масштабе 1:25000. – Москва, 1948. – 88с.
698201
   Наставление по топографической съемке в масштабе 1:25000. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1 : Полевые работы. – 1949. – 164 с.
698202
   Наставление по топографической съемке в масштабе 1:25000. – 4-е изд. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1 : Полевые работы. – 1952. – 168 с.
698203
  Вакин А.Т. Наставление по хранению круглого леса лиственных пород / А.Т. Вакин. – Москва-Ленинград, 1951. – 56с.
698204
  Теплов Г.Н. Наставление сыну : [продолжение] / Григорий Теплов // Тао-Те-Кинг, или Писание о нравственности : [продолжение : пер. с кит.] / Лао-Цзы. – Москва : Знание, 1991. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ; 3/1991 ;Философия и жизнь). – ISBN 5-07-001862-0
698205
  Борхес Х.Л. Наставления : Эссе / Хорхе-Луис Борхес; Пер. с испан., др.-англ., др.-исл., др.-нем., лат. Составитель Н. Горелов. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 384с. – ISBN 5-352-01433-9
698206
   Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. – Л, 1961. – 22с.
698207
   Наставления для инженерных воиск. – М, 1946. – 140с.
698208
   Наставления для собирания зоологических коллекций. – Изд. 2-е. – Л, 1931. – 81с.
698209
  Осень В. Наставления любящих : [повесть в стихах ] / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2009. – 125, [1] с. – ISBN 978-966-389-208-5


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Подпись, печать
698210
   Наставления по выращиванию бархата амурского в культурах. – Изд. 2-е. – М.-Л, 1950. – 28с.
698211
   Наставления по стрелковому делу. – М, 1973. – 671с.
698212
   Наставления по стрелковому делу. – М, 1985. – 640с.
698213
   Наставления по стрелковому делу. – М, 1987. – 640с.
698214
  Билфелд И.Ф. Наставления политическия барона Билфелда / Перевел с французскаго языка коллежский советник и красноречия профессор Антон Барсов. – Москва : Печатаны при Императорском Московском Университете
Ч. 2. – 1775. – 498 с.


  Титульний аркуш пошкоджено, місце та рік видання встановлено за інтернет-пошуком. Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХVIII ст.- без обкладинки, видавн. марка
698215
  Гичан И.С. Наставник и молодой рабочий. (Психологический анализ взаимоотношений.) / И.С. Гичан. – Киев, 1978. – 48 с.
698216
  Нехаева С.В. Наставник и школяр: рождение спора // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 216-227. – ISSN 1811-0916
698217
  Харчев В В. Наставник нижегородцев / В В. Харчев, . – Горький, 1983. – 144с.
698218
   Наставникам ученических производственных бригад. – М, 1979. – 62с.
698219
   Наставники. – Київ, 1975. – 228 с.
698220
   Наставники в жизни и труде. – М, 1970. – 120с.
698221
  Железнов П.И. Наставники и друзья / П.И. Железнов. – М, 1982. – 239с.
698222
   Наставники рабочей молодежи. – М, 1974. – 80с.
698223
  Сноу Чарлз Перси Наставники. Коридоры власти / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1988. – 429 с.
698224
  Сноу Чарлз Перси Наставники. Коридоры власти. / Сноу Чарлз Перси. – М., 1979. – 696с.
698225
  Сноу Чарлз Перси Наставники. Коридоры власти. / Сноу Чарлз Перси. – М., 1981. – 696с.
698226
  Тетерук С.Ф. Наставництво - естафета праці й подвигу / С.Ф. Тетерук. – К, 1997. – 48с.
698227
  Байдарова О. Наставництво як форма соціальної підтримки випускників інтернатних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-67. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячна аналізу історичних аспектів становлення наставництва у різних сферах людської діяльності, його типів і видів, вивченню застосування цього підходу в соціальній сфері. Розкрито зміст соціального наставництва, принципи його реалізації, ...
698228
  Тетерук Станислав Федорович Наставничество - важный фактор развития социальной активности рабочей молодежи. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тетерук Станислав Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 173л. – Бібліогр.:л.161-173
698229
  Козлова Муза Николаевна Наставничество : Рек.указ. лит. / Козлова Муза Николаевна. – Москва : Книга, 1974. – 32с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 12)
698230
  Козырин А В. Наставничество / А В. Козырин, . – М, 1976. – 159с.
698231
  Антоненко Вера Васильевна Наставничество : Рек. библиогр. указ. / Антоненко Вера Васильевна; Под ред.: А.П.Раскина. – Москва : Книга, 1983. – 45с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 30)
698232
  Любар А.А. Наставничество в воспитании учащихся общеобразовательной школы / А.А. Любар, Д.А. Тхоржевский. – Киев : Радянська школа, 1982. – 112 с.
698233
  Ничкало Н.Г. Наставничество в системе профессионально-технического образования / Н.Г. Ничкало. – Киев, 1977. – 48с.
698234
  Тищенко Виктор Иванович. Наставничество в системе учебно-воспитательной работы с учащимися средних ПТУ. : Автореф. дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Виктор Иванович.; АН СССР. Науч.-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1980. – 18с.
698235
  Гордиенко Л.М. Наставничество и профориентация на промышленном предприятии / Л.М. Гордиенко. – К, 1988. – 111с.
698236
   Наставничество и человеческий фактор производства. – Свердловск, 1987. – 62с.
698237
  Балтин Валерий Ефимович Наставничество как форма индивидуальной воспитательной работы с молодежью в производственном коллективе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Балтин Валерий Ефимович; КГУ. – К., 1988. – 24л.
698238
  Балтин В.Е. НАставничество как форма индивидуальной воспитательной работы с молодежью в производственном коллективе. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Балтин В.Е.; МВ и ССО УССР. Киев. технол. ин-т пищ. пром-ти. – К., 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.158-177
698239
  Балтин Валерий Ефимович Наставничество как форма индивидуальной работы с молодежью в производственном коллективе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Балтин Валерий Ефимович; КГУ. – К., 1988. – 22л.
698240
  Сидоров А.А. Наставничество как форма передачи социального опыта молодой смене рабочего класса в условиях развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сидоров А.А. ; ВПШ при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 23 с.
698241
   Наставничество на селе. – М, 1986. – 144с.
698242
  Передрій Т.А. Наставно-корективний курс фонетики англійської мови / Т.А. Передрій. – Київ, 1961. – 166с.
698243
   Настал на Севере май. – Москва ; Якутск, 1953. – 100 с.
698244
  Бісс-Капішовська Настала весна / Бісс-Капішовська. – Пряшів, 1959. – 48с.
698245
  Шевчук Л. Настала осінь золота : Поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 80 с. – ISBN 966-8293-84-3
698246
  Ржешевский А.А. Настало время встретиться : роман / А.А. Ржешевский. – М., 1984. – 303с.
698247
  Ржешевский А.А. Настало время встретиться: Романы, повести, рассказы. / А.А. Ржешевский. – М., 1987. – 512с.
698248
  Хрущов М.С. Настало і на нашій вулиці свято ! : Доповідь на урочистому засіданні партійних, радянських і громадських організацій м. Києва 14 жовтня 1944 р., присвяченому дню визволення Радянської України від німецьких загарбників / М.С. Хрущов. – Киев : Українське державне вид-во, 1944. – 24 с.
698249
  Балязин В.Н. Настанет год / В.Н. Балязин, В.А. Морозова. – М, 1989. – 298с.
698250
  Рустам С. Настанет день : патриотические стихи / С. Рустам. – Москва : ГИХЛ, 1943. – 55 с.
698251
  Хеллман Л. Настанет день / Л. Хеллман. – Москва, 1957. – 91с.
698252
  Айтхожина М. Настанет утро / М. Айтхожина. – Алма-Ата, 1978. – 72с.
698253
  Ермаков П.С. Настанет час : Повесть / П.С. Ермаков. – Москва : Воениздат, 1983. – 286с.
698254
   Настання весняного сезону в Україні (перехід середньої добової температури повітря через 0оС) в умовах сучасного клімату : природничо-географічні дослідження / В.М. Бабіченко, Н.В. Ніколаєва, С.Ф. Рудішина, Л.М. Гущина // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-35 : Рис., табл., карти. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
698255
  Шепелєва Н.В. Настання смерті як ознака тяжких наслідків злочинів, передбачених ст. 146, 147 та т49 КК України / Н.В. Шепелєва, М.О. Акімов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-92.
698256
  Каппон Р.Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс = The Associated Press Guide to News Writing : професійний порадник / Рене Дж. Каппон ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 160 с. – ISBN 966-518-306-0
698257
  Асеева Л.П. Настасьино стчастье / Л.П. Асеева. – Новосибирск, 1970. – 254с.
698258
  Ермолаева О.Ю. Настасья / О.Ю. Ермолаева. – М., 1978. – 32с.
698259
  Чупринин С.И. Настающее настоящее: три взгляда на современ. лит. смуту. / С.И. Чупринин. – Москва, 1989. – 159 с.
698260
  Марченко С.Н. Настенная городская полигонометрия / С.Н. Марченко. – Киев : Изд-во Академии архитектуры УССР, 1950. – 66 с.
698261
  Альмквист Паула Настенные сады. Природу - на стену! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 112-120 : фото. – ISSN 1029-5828
698262
  Бойко А.А. Настенька / А.А. Бойко. – Краснодар, 1966. – 167с.
698263
  Мяло И.И. Настенькины смотрины. / И.И. Мяло. – Минск, 1969. – 216с.
698264
  Кенин-Лопсан Настигающий птицу / Кенин-Лопсан. – М, 1977. – 240с.
698265
  Кенин-Лопсан Настигающий птицу / Кенин-Лопсан. – М, 1987. – 270с.
698266
  Кузьмінський А.І. Настільна книга класного керівника : навчально-методичний посібник для використання в загальноосвітніх навчальних закладах / А.І. Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2012. – 262, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 231-262. – ISBN 978-966-346-939-3
698267
  Кудряшов Є.В. Настільна книга майбутнього вчителя фізичної культури : навчальний посібник / Є.В. Кудряшов, С.В. Демерков, О.В.Зюзюков ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганск : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-617-212-2
698268
   Настільна книга сільського господаря. – К, 1993. – 464с.
698269
  Герасименко М. Настільна книга слідчого - важливе довідкове видання : (рецензія) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 163. – ISSN 0132-1331
698270
   Настільна книга слідчого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 720с. – ISBN 966-8088-24-7


  Містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідування різних відов злочинів. Для слідчих, оперативно-розшуковим працівникам, прокурорам, суддям, студентам, викладачам, науковцям
698271
  Марголін Г.Г. Настільна книга юного радіолюбителя / Г.Г. Марголін, Б.К. Ааронов, В.Л. Котов. – К., 1953. – 230с.
698272
   Настільний теніс. – К, 1968. – 70с.
698273
   Настільний теніс. – К, 1973. – 61с.
698274
  Богданова Н. Настільний теніс : методичні вказівки / Богданова Н., Розборська О. ; КНУТШ, каф-ра фізичного виховання. – Київ : [ Б.в.], 2008. – 48с.
698275
  Берченко Є.В. Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них. / Є.В. Берченко. – Харків-Київ : Державне видавництво України
Зош. 1 : Дніпропетровщина. – 1930. – 43 с.
698276
  Шимчук Є. Настінні розписи Михайла Бойчука у Словіті // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-99. – ISSN 0130-1799
698277
  Фрадкин Б.З. Настойка из тундровой серебрянки / Б.З. Фрадкин. – Пермь, 1967. – 99с.
698278
  Иванов А.А. Настойчивая погода / А.А. Иванов. – М., 1985. – 382с.
698279
  Гудов И. Настойчиво и упорно овладевать мастерством / И. Гудов. – М, 1944. – 40с.
698280
  Львова К.С. Настойчивый характер / К.С. Львова. – М., 1951. – 160с.
698281
  Боув Т. Настольная издательская система PageMaker для персонального компьютера / Т. Боув, Ч. Родс. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 189с.
698282
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1968. – 512с.
698283
   Настольная книга атеиста. – Изд. 2-е. – Москва, 1971. – 470с.
698284
   Настольная книга атеиста. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1974. – 447с.
698285
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1978. – 447с.
698286
   Настольная книга атеиста. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1981. – 448с.
698287
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1983. – 448с.
698288
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1985. – 460с.
698289
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1987. – 430с.
698290
  Фрост Стивен Настольная книга банковского аналитика = The Bank Analyst"s Handbook : деньги, риски и профессиональные приемы : money, risk and conjuring tricks / Стивен М. Фрост ; пер. с англ. О.В. Теплых ; под науч. ред. Н.В. Рудя. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 643, [9] c. : ил, табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 633-634. – ISBN 966-8644-56-5
698291
  Савельева Н.Ю. Настольная книга библиотекаря / Н.Ю. Савельева. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 382с. – (Профессиональное мастерство). – ISBN 978-5-222-11744-6
698292
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-496-Х
т.1. – 1997. – 584с
698293
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-497-8
т. 2. – 1997. – 640с
698294
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-498-6
т. 3. – 1997. – 575с
698295
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-499-4
т. 4. – 1997. – 588с
698296
  Пипко В.А. Настольная книга бухгалтера и аудитора / В.А. Пипко, Л.Н. Булавина. – 2-е изд., доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 592с. – ISBN 5-279-02198-9
698297
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса : Финансовая отчетность на основе малого бизнеса. Налогообложение. Бухгалтерский и налоговый учет. Бухгалтерские проводки. / В.П. Завгородний. – Київ : ВІРА-Р, Дакор, 2000. – 608с. – ISBN 966-7807-02-9
698298
   Настольная книга валютного дилера. – Москва, 1992. – 220 с.
698299
  Коваль Н.М. Настольная книга виноградаря / Н.М. Коваль. – К, 1964. – 295с.
698300
  Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм. – Минск : Новое знание, 2000. – 304с. – ISBN 985-6516-20-Х
698301
  Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм. – 2-е изд. – Минск : Новое знание, 2001. – 304с. – ISBN 985-6516-62-5
698302
  Фельтхэм Дж Р. Настольная книга дипломата / Ральф Джордж Фельтхэм. – 3-е изд. – Минск : Новое Знание, 2002. – 304с. – ISBN 985-6516-70-6
698303
  Фельтхэм Дж Р. Настольная книга дипломата / Р.Дж.Фельтхэм. – 4-е изд. – Минск : Новое Знание, 2004. – 304с. – ISBN 985-475-063-9
698304
  Мартынов Н.К. Настольная книга для опекунов, попечителей и опекунских учреждений : Сборник законов об опеке и попечительстве с разъяснениями по указам и решениям Правительственного сената / сост. Н. Мартынов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. С.М. Николаева и К*], 1891. – 68 с.
698305
  Хаббард Л.Р. Настольная книга для преклиров / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [6],408 с., 2 табл. : ил. – ISBN 978-1-4031-4535-2
698306
  Шваб Д.Д. Настольная книга для преподавателей биологии / Д.Д. Шваб. – Москва, 1974. – 416с.
698307
  Борейко В.Е. Настольная книга зоозащитника / В.Е. Борейко, Г.Н. Левина ; Киев. эколого-культур. центр, Ассоц. зоозащит. организаций Украины Экоправо-Киев. – Киев : Логос, 2011. – 99, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-171-471-6
698308
   Настольная книга издателя. – Москва : АСТ, 2004. – 811с. – ISBN 5-17-021420-0
698309
   Настольная книга импортера и экспортера. – Москва, 1993. – 288 с.
698310
  Браун В. Настольная книга любителя природы / В. Браун. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 280с.
698311
  Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам : Задачи и структура, определение численности кадровой службы.Место кадровой службы в организации.Управление дисциплинарными отношениями. / В.И. Шкатулла. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 560с. – ISBN 5-16-000195-6
698312
   Настольная книга молодежи по законодательству. – К, 1988. – 344с.
698313
   Настольная книга молодых родителей. – Минск, 1990. – 268с.
698314
  Горкин А.Ф. и др. Настольная книга народного заседателя / А.Ф. и др. Горкин. – М, 1974. – 223с.
698315
  Горкин А.Ф. Настольная книга народного заседателя / А.Ф. Горкин. – М, 1977. – 191с.
698316
  Анашкин Г.З. Настольная книга народного заседателя / Г.З. Анашкин. – 3-е. изд. перераб. – Москва, 1980. – 208с.
698317
   Настольная книга охотника-спортсмена. – М
2. – 1956. – 436с.
698318
  Евстигнеев Г.М. Настольная книга по домашнему консервированию / Г.М. Евстигнеев, Д.И. Хенкин. – К., 1989. – 174с.
698319
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : В 2-х кн.: Учеб. пособие / Е.И. Рогов. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00182-5 (2)
Кн. 2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 1999. – 480 с.
698320
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – 3-е издание. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00181-7(I)
Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2000. – 384с.
698321
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – 3-е издание. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00182-5(II)
Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 2000. – 480с.
698322
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – Москва : Владос-Пресс. – ISBN 5-305-00049-1;5-305-00048-3
Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2002. – 384с.
698323
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – Москва : Владос-Пресс. – ISBN 5-305-00050-5; 5-305-00048-3
Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 2002. – 480с.
698324
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: уч. пособие. / Е.И. Рогов. – М., 1995. – 527с.
698325
  Рогов Е.А. Настольная книга практического психолога. : В 2-х кн.: Учеб. пособие / Е.А. Рогов. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00181-7
Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 1999. – 384с.
698326
   Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 1992. – 445с.
698327
   Настольная книга родителей. – Минск, 1987. – 173с.
698328
   Настольная книга родителей. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 302с.
698329
  Дик Н.Ф. Настольная книга руководителя образовательного учреждения / Н.Ф. Дик, Н.Б. Иванова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2004. – 480с. – (Сердце отдаю детям). – ISBN 5-222-05258-3
698330
  Смехов А.М. Настольная книга рыболова. / А.М. Смехов, И.Л. Савченко. – К., 1988. – 302с.
698331
   Настольная книга следователя. – Москва, 1949. – 880с.
698332
   Настольная книга судьи. – М, 1972. – 741с.
698333
  Красько И.Е. Настольная книга хозяйственника / И.Е. Красько, И.М. Москаленко. – Х, 1989. – 189с.
698334
   Настольная книга хозяйственного руководителя по законодательству. – М, 1985. – 686с.
698335
   Настольная книга хозяйственного руководителя по законодательству. – М, 1989. – 815с.
698336
  Черненко Г.И. Настольная книга юриста / Г.И. Черненко. – М.
1. – 1995. – 352с.
698337
  Черненко Г.И. Настольная книга юриста / Г.И. Черненко. – М.
2. – 1995. – 572с.
698338
   Настольная поваренная книга. – Л, 1991. – 300с.
698339
   Настольная поваренная книга для хозяек. – К, 1991. – 223с.
698340
  Керножицкий Е.П. Настольная радиола с магнитофоном / Е.П. Керножицкий. – М.-Л., 1953. – 24с.
698341
   Настольная справочная книга сельского хозяина. – Птгр.-М, 1924. – 1136с.
698342
  Минин С.В. Настольная таблица логарифмов и антилогарифмов. С 4 десятичными знаками без применения интерполяции. / С.В. Минин. – М.-Л., 1952. – 4с.
698343
  Мялковский А.М. Настольная электронная цифровая вычислительная машина / А.М. Мялковский, Г.В. Реутов, 1960. – 8с.
698344
  Шкаев А.В. Настольные издательские системы / А.В. Шкаев. – М, 1994. – 240с.
698345
  Якушин Б.В. Настольные поисковые системы. / Б.В. Якушин. – М., 1979. – 111с.
698346
  Корниенко Г.И. Настольные програмно-управляемые электронные клавишные вычислительные машины (ПЭКВМ) / Г.И. Корниенко, И.В. Новицкий. – К, 1973. – 32с.
698347
  Займовский С.Г. Настольный англо-русский словарь / С.Г. Займовский. – Москва-Ленинград, 1930. – 719с.
698348
   Настольный календарь. – Москва, 1958. – 216с.
698349
   Настольный календарь. – Москва, 1962. – 207с.
698350
   Настольный календарь. – М, 1964. – 208с.
698351
   Настольный календарь. – Москва, 1964. – 207с.
698352
   Настольный календарь. – Москва, 1965. – 223с.
698353
   Настольный календарь. – М, 1968. – 192с.
698354
   Настольный календарь. – М, 1969. – 192с.
698355
   Настольный календарь. – М, 1970. – 192с.
698356
   Настольный календарь. – М, 1977. – 192с.
698357
   Настольный календарь. – М, 1979. – 192с.
698358
   Настольный календарь. – М, 1985. – 192с.
698359
   Настольный календарь колхозника. – М, 1940. – 376с.
698360
   Настольный польско-русский словарь. – Варшава, 1963. – 776с.
698361
   Настольный польско-русский словарь = Podreczny slownik polsko-rosyjski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 856
698362
   Настольный польско-русский словарь с дополнением. – Варшава, 1974. – 856с.
698363
  Стыпула Рышард Ковалева Настольный польско-русский словарь с дополнением. / Стыпула Рышард Ковалева. – Москва-Варшава, 1989. – 864с.
698364
   Настольный словарь. – Л, 1926. – 368с.
698365
   Настольный тенис. – М, 1987. – 320с.
698366
  Пастернак А.И. Настольный теннис - увлекательная игра. / А.И. Пастернак, С.А. Холодовский. – К., 1966. – 121с.
698367
  Шрамков И.П. Настольный теннис / И.П. Шрамков, В.В. Коллегорский. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1955. – 188с.
698368
  Иванов В.С. Настольный теннис / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – М., 1966. – 71с.
698369
   Настольный теннис. – М, 1975. – 49с.
698370
  Захаров Г.С. Настольный теннис / Г.С. Захаров. – Иваново, 1990. – 186с.
698371
  Барчукова Г.В. Настольный теннис / Г.В. Барчукова. – М., 1990. – 173с.
698372
  Корбут Е.В. Настольный теннис и бадминтон. / Е.В. Корбут. – М., 1966. – 96с.
698373
  Коллегорский В.В. Настольный теннис. / В.В. Коллегорский, И.П. Шрамков. – М., 1953. – 156с.
698374
  Космач Анна Настояне вино : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 18-23. – ISSN 0868-4790
698375
   Настоятельное требование дня. – Донбас, 1985. – 87 с.
698376
  Танилина Т.Н. Настоящая дама : Юмористические рассказы / Т.Н. Танилина; Татьяна Николаевна. – Минск, 2000. – 96 с. – ISBN 985-6215-26-9
698377
  Скульский Г. Настоящая женщина / Г. Скульский. – Таллин, 1959. – 52с.
698378
  Чухно А.А. Настоящая инфляция осталась незамеченной // День, 1998. – 2 июля
698379
  Баранникова Р.И. Настоящая красота / Р.И. Баранникова. – Л, 1982. – 63с.
698380
  Рахим И. Настоящая любовь : роман / И. Рахим. – Москва, 1959. – 214 с.
698381
  Рза Х. Настоящая любовь / Х. Рза. – Москва, 1963. – 88 с.
698382
  Рахим И. Настоящая любовь / И. Рахим. – М, 1986. – 414с.
698383
  Всеволодов И. Настоящая радуга : рассказы о русских путешественниках в Бирме / И. Всеволодов, А. Никифоров. – Москва : Наука, 1973. – 176с. – (Путешествие по странам Востока)
698384
  Чистых Борис Настоящая свинья : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 100-107 : Фото
698385
  Диковский С.В. Настоящее / С.В. Диковский. – М., 1958. – 55с.
698386
  Остапенко Г.Г. Настоящее / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1960. – 138с.
698387
  Остапенко Г.Г. Настоящее / Г.Г. Остапенко. – М., 1961. – 91с.
698388
  Антипина О.Н. Настоящее богатство "новой экономики" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-76. – ISSN 0321-2068
698389
  Елигулашвили Э.В. Настоящее время. / Э.В. Елигулашвили. – Тбилиси, 1982. – 284с.
698390
  Павлинов В.К. Настоящее время: стихи / В.К. Павлинов. – М., 1982. – 103с.
698391
  Петров А.М. Настоящее и будущее атомной энергии / А.М. Петров, И.А. Коршунов. – Горький, 1960. – 32с.
698392
   Настоящее и будущее волейбола. – М, 1961. – 268с.
698393
   Настоящее и будущее волейбола. – М, 1963. – 240с.
698394
  Попов А.А. Настоящее и будущее государственной пенсионной системы США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 37-49. – ISSN 0321-2068
698395
  Зубарева В. Настоящее и будущее Егорушки. "Степь" в свете позиционного стиля // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 193-226. – ISSN 0042-8795


  Повесть "Степь" была написана Чеховым в конце 1880-ых гг., когда писатель переживал духовный кризис, у него происходило переосмысление, переоценка жизненных ценностей: "история одной поездки". Сюжет повести очень прост: девятилетнего мальчика Егорушку ...
698396
   Настоящее и будущее использования информационных технологий в библиотеках Великобритании // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2005. – Вип. 4 : ПРофессиональные коммуникации в информационном обществе. – С. 122-128.
698397
  Монкоша-Богдан Настоящее и будущее национальных языков в международной коммуникации в свете Болонской декларации // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 27-35. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
698398
  Розанова Т.С. Настоящее и будущее простое время глагла в памятниках русской письменности XI-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Розанова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16л.
698399
   Настоящее и будущее телескопов умеренного развмера. – М, 1960. – 279с.
698400
  Россер-мл. Дж. Настоящее и будущее эконофизики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 76-81. – ISSN 0042-8736
698401
  Андрейцев В.И. Настоящее и будущее юридического факультета // Юридическая практика, 2000. – №14
698402
  Малинко В.В. Настоящее и прошлое Земли / В.В. Малинко. – М., 1936. – 168с.
698403
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов. – М.-Л.
Часть 1. – 1932. – 362с.
698404
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов. – Москва; Ленинград
Ч. 2. – 1932. – 362с.
698405
   Настоящее и прошлое магнитного поля Земли. – Москва : Наука, 1965. – 320с.
698406
  Пентковская Т.В. Настоящее историческое в Чудовской редакции Нового Завета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-29. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
698407
  Гашиева М.В. Настоящее историческое событийное: устное повествование и книжная традиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 103-109. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье обсуждается вопрос о том, насколько непосредственно связана форма настоящего исторического событийного, частотная в современном устном нарративе, с аналогичной формой, распространившейся в житиях конца 14-15 вв. По-видимому, форма praesens ...
698408
  Грошова Н. Настоящее лицо // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 1. – С. 30-40.
698409
  Вирен Г.В. Настоящее небо / Г.В. Вирен. – Москва, 1990. – 299с.
698410
   Настоящее турецкое гостеприимство! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 70-73 : фото
698411
  Мыльцев П. Настоящее электробедствие в ЮАР // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 12. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Проблеми електрофікації в Південній Африці
698412
  Мацкевич А. Настоящее, прошедшее и будущее русского нотариата : (К предстоящей реформе) / А. Мацкевич. – Москва : Изд. журн. "Нотариус" ; Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – [2], 147 с.
698413
  Передерий В. Настоящие врачи / В. Передерий, В. Шипулин; НМУ им. академ. А.А. Богомольца. – Киев, 2001. – 168с. – ISBN 966-7652-10-6
698414
  Железнова Н.Л. Настоящие люди Бориса Полевого / Н.Л. Железнова. – М, 1978. – 319с.
698415
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tinaidae) / А.К. Загуляев. – М.-Л.
4. – 1973. – 1-127с.
698416
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев
5. – 1-428с.
698417
  Загуляев А.к. Настоящие моли (Tineidae) / А.к. Загуляев. – М.-Л.
3. – 1960. – 1-268с.
698418
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев. – М.-Л.
2. – 1964. – 1-424с.
698419
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев. – Л.
6. – 1979. – 3-408с.
698420
  Кунин В.В. Настоящие мужчины / В.В. Кунин. – М., 1966. – 223с.
698421
  Тарасов А.В. Настоящие мужчины хоккея. / А.В. Тарасов. – М., 1987. – 127с.
698422
  Останова М.М. Настоящие полужесткокрылые -- вредители люцерны и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Останова М.М.; Узбекский гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 15л.
698423
  Кириченко А.Н. Настоящие полужесткокрылые Европйской части СССР (Hemiptera). Определитель и библиография / А.Н. Кириченко. – Москва-Ленинград, 1951. – 1-424с.
698424
  Рогозинский П.А. Настоящие товарищи. / П.А. Рогозинский. – М., 1975. – 182с.
698425
  Надь И. Настоящий / И. Надь. – Бухарест, 1975. – 48с.
698426
   Настоящий восточный базар // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 39 : фото
698427
  Газин А. Настоящий Дед Мороз // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 20 (457). – С. 62-64


  Обычный сельский житель Порфирий Иванов из Луганской области с четырьмя классами образования, любивший выпить и подраться, придумал уникальную систему оздоровления. За пропаганду этих идей советская власть 12 лет продержала его в психиатрических клиниках
698428
  Охотов А.Н. Настоящий джигит / А.Н. Охотов. – Черкесск, 1971. – с.
698429
  Коломиец А.М. Настоящий друг / А.М. Коломиец. – Краснодар, 1958. – 112с.
698430
  Семенова О. Настоящий Кончаловский // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 15 (5124). – С. 48-50. – ISSN 0131-0097
698431
  Красногоров В.С. Настоящий мужчина / В.С. Красногоров. – Л., 1977. – 60с.
698432
  Рябова Т.Б. Настоящий мужчина российской политики ? ( К вопросу о гендерном дискурсе как ресурсе власти ) / Т.Б. Рябова, О.В. Рябов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 48-63. – ISSN 0321-2017
698433
  Раджабов А. Настоящий мущина / А. Раджабов. – Махачкала, 1970. – 80с.
698434
  Архипова Александра Настоящий поручик // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 46 : фото, рис.
698435
  Мельниченко В.В. Настоящий самоучитель работы на ПК / В.В. Мельниченко, А.В. Легейда, В.А. Щемелев. – 3-е изд. – Киев. Москва : ВЕК+. КОРОНА-принт, 2004. – 640с. – ISBN 966-7140-41-5
698436
  Воропаев Владимир Настоящий Сейдзи Одзава // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 2-6


  Сэйдзи Одзава (1935)- японский дирижёр
698437
  Дин Хун Настоящий солдат / Дин Хун. – Москва, 1957. – 204 с.
698438
  Воронин С.А. Настоящий тигр / С.А. Воронин. – Ленинград, 1977. – 78с.
698439
   Настоящий Хозяин : агрожурнал советов и рекомендаций для профессионалов. – Киев
№ 1. – 2010
698440
  Кутецкая Д. Настоящий хозяин Китая // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 34-36


  Ден Сяопін.
698441
   Настрадин Ходжа и българският фолклор : Научни доклади и съобщения. – София : Междунар. център по проблем. на малцинствата и културните взаимодействия, 1997. – 172с. – ISBN 954-8872-12-9
698442
  Артюхов В.Л. Настраиваемые модули для управляющих логических устройств / В.Л. Артюхов. – Ленинград, 1981. – 165с.
698443
  Гончаров В.М. Настроение / В.М. Гончаров. – М., 1964. – 80с.
698444
  Михалков С.В. Настроение / С.В. Михалков. – М., 1971. – 63с.
698445
  Шамкенов А. Настроение / А. Шамкенов. – Алма-Ата, 1973. – 87с.
698446
  Клебанов С.С. Настроение на завтра / С.С. Клебанов. – М, 1987. – 478с.
698447
  Михалков Сергей Настроением / Михалков Сергей. – Москва, 1973. – 558 с.
698448
  Клавдин Ю.А. Настроения / Ю.А. Клавдин. – М, 1978. – 95с.
698449
   Настроены на конструктив. Ученым жаль времени на перепалки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 3


  Что будет с надбавками за ученые степени? Стоит ли делить на части Министерство образования и науки? Как бороться с плагиатом, не допуская очернения добросовестных ученых? На эти и другие вопросы ответили журналистам вице-президент РАН Александр ...
698450
  Кузьма О. Настроєва палітра пейзажної лірики С. Черкасенка (цикли "Осінні настрої", "Акварелі", "Осіннє") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 97-100
698451
  Калантаєвська Г.П. Настроєво-драматична образність поезії Я. Мамонтова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 96-101
698452
  Дубик М. Настрої німецьких солдат влітку 1941 року за листами з фронту // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 79-83. – ISSN 2222-5250
698453
  Алексєєва О. Настрої студентської молоді факультету соціології та психології під час політичного страйку на Майдані Незалежності (за результатами пілотажного соціологічного дослідження) / О. Алексєєва, Г. Кишенко, Н. Шунєвич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто емпіричні дані пілотажного соціологічного дослідження думки студентів факультету соціології та психології стосовно подій, що відбулися у країні під час президентських виборів. Проаналізовано мотиви участі студентів у політичному страйку на ...
698454
  Борщов Т.С. Настройка и регулировка мелиоративных машин : Справочник / Т.С. Борщов, И.В. Лисовский. – Ленинград : Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1989. – 239с.
698455
  Алексеев А К. Настройка и регулировка телевизоров / А К. Алексеев, . – Київ, 1962. – 158с.
698456
  Новоселов Л.Е. Настройка и регулировка транзисторных приемников ІІ и ІІІ класса / Л.Е. Новоселов. – Ленинград : Энергия, 1974. – 159с.
698457
  Мусумеси Д.- Настройка производительности Unix - систем = System Performance Tuning / Д.- Мусумеси, М. Лукидес; Пер. с англ.: Ю.Кунивера. – 2-е изд. – Санкт-Петербург - Москва : Символ, 2003. – 408с. – ISBN 5-93286-034-0
698458
  Берман Я.И. Настройка радиолокационной аппаратуры. / Я.И. Берман, Б.М. Гольдин. – Л, 1957. – 186с.
698459
  Ельяшкевич С.А. Настройка телевизора с помощью генератора качающейся частоты. / С.А. Ельяшкевич. – М.-Л., 1962. – 64с.
698460
  Ельяшкевич С.А. Настройка телевизора с помощью генератора качающейся частоты. / С.А. Ельяшкевич. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1964. – 80с.
698461
   Настройка электронносчетных частотомеров типа Ч3. – Москва, 1965. – 47с.
698462
   Настрольный тенис. – М, 1953. – 40с.
698463
   Настрольный тенис. – М, 1955. – 52с.
698464
   Настрольный тенис. – М, 1955. – 47с.
698465
  Квитко Л.М. Наступ / Л.М. Квитко. – 63 с.
698466
  Ржезач В. Наступ : роман / В. Ржезач. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 343с.
698467
  Гаргула Д. та інш. Наступ "нової економіки" у глобалізованому світі: наслідки для України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.51-53. – ISBN 966-654-102-5
698468
  Захарова Н.В. Наступ американських монополістів на права трудящих / Н.В. Захарова, 1953
698469
  Черкас В. Наступ антигравітації : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
698470
  Стоцький Ярослав Наступ державної влади на Російську православну церкву в Івано-Франківській (Станіславській) області у хрущовський період // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 39-45
698471
  Першин П.М. Наступ на посуху / П.М. Першин. – К, 1948. – 40с.
698472
  Босий С.В. Наступ проти куркульства в період підготовки суцільної колективізації сільського господарства на Україні (1927-1929 рр). : Дис... канд. істор.наук: / Босий С.В.; Харківський юрид. інст. Кафедра маркс.-ленін. – Х., 1950. – 222л. – Бібліогр.:л.218-222
698473
   Наступ російського царизму на українську державність у другій половині 17 на початку 18 ст.. – К, 1997. – 31с.
698474
  Усенко Таисия Наступаем на соседские грабли? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 82-84 : фото. – ISSN 1998-8044
698475
  Семенов Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семенов. – М., 1970. – 304с.
698476
  Семенов Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., испр. – М., 1986. – 285с.
698477
  Дремов И.Ф. Наступала грозная броня / И.Ф. Дремов. – К., 1981. – 168с.
698478
  Базаревский Наступательная операция 9-й русской армии / Базаревский. – М., 1937. – 159с.
698479
  Кожевников В.П. Наступательно и непримиримо / Кожевников В.П. – Москва, 1986. – 156 с.
698480
  Воробьев А.М. Наступательно, по-боевому (приемы и методы повышения наступательности в лекционной пропаганде) / А.М. Воробьев. – Москва, 1984. – 64с.
698481
  Кейзеров Н.М. Наступательность в борьбе с буржуазной идеологией / Н.М. Кейзеров. – М, 1983. – 63с.
698482
   Наступательность в борьбе с буржуазной идеологией и пропагандой. – Л, 1987. – 287с.
698483
  Микульский С.П. Наступательные бои 99-го и 31-го стрелкового корпусов в Заполярье. (Окт. 1944 г.) / С.П. Микульский, М. Абсалямов. – М., 1959. – 159с.
698484
  Генаев Ш.Ш. Наступать, а не обороняться. / Ш.Ш. Генаев. – Грозный, 1964. – 36с.
698485
  Мирошникова А. Наступают перемены: Вузов станет меньше, а "кандидатов наук" упразднят // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 6 марта (№ 50). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  Про нововведення у законі "Про вищу освіту", які планується прийняти на найближчій сесії ВРУ .
698486
  Колтунов И.Г. Наступающий день / И.Г. Колтунов. – Л., 1949. – 200с.
698487
  Гоулднер А.У. Наступающий кризис западной социологии [Електронний ресурс] : Пер. с анг. / А.У. Гоулднер. – Санкт-Петербург : Наука, 2003. – 575 с. – ISBN 5-02-026828-3
698488
  Ибрагимов А М. Наступит день : роман / А М. Ибрагимов, оглы. – Москва, 1952. – 516 с.
698489
  Ибрагимов А М. Наступит день : роман / А М. Ибрагимов, оглы. – Москва, 1955. – 460 с.
698490
  Ибрагимов М.А. оглы Наступит день / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва, 1961. – 775 с.
698491
  Лист Э. Наступит ли "эпоха нового тела"? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.13-21. – ISSN 0321-0383
698492
  Штеллер И.П. Наступление - тактика победы / И.П. Штеллер. – М, 1968. – 158с.
698493
  Бахметьев В.М. Наступление / В.М. Бахметьев. – М, 1934. – 303с.
698494
  Бахметьев В.М. Наступление / В.М. Бахметьев. – М
1. – 1935. – 336с.
698495
  Левитина С. Наступление / С. Левитина. – К, 1936. – 126с.
698496
  Сурков А.А. Наступление / А.А. Сурков. – М., 1943. – 48с.
698497
  Ильин М. Наступление / М. Ильин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 95с.
698498
  Ржезач В. Наступление : роман / В. Ржезач. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 360с.
698499
   Наступление. – Пхеньян, 1953. – 175с.
698500
   Наступление. – Свердловск, 1962. – 44с.
698501
  Сидоренко А.А. Наступление / А.А. Сидоренко. – Москва, 1970. – 232с.
698502
  Нешков В. Наступление / В. Нешков. – М., 1981. – 464с.
698503
   Наступление в лесисто-болотистой и горно-лесистой местности. – М, 1961. – 204с.
698504
  Тарас А. Наступление великой армии: бои и жертвы (июнь - август 1812 г.) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 11 (155) ноябрь. – С. 110-132. – ISSN 1606-0219
698505
  Рыленков Н.И. Наступление весны / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1947. – 195с.
698506
  Чивилихин А.Т. Наступление весны / А.Т. Чивилихин. – Л., 1957. – 83с.
698507
  Чумакова М.Л. Наступление китайской мафии в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 044-748Х
698508
  Кулаковский А.Е. Наступление лета / А.Е. Кулаковский. – М., 1986. – 382с.
698509
  Мельник А.Е. Наступление монополий на жизненный уровень рабочего класса США в период после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельник А.Е.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 20л.
698510
  Евилевич Р.Я. Наступление не отменяется / Р.Я. Евилевич. – Куйбышев, 1972. – 72с.
698511
  Угловский В Н. Наступление продолжается / В Н. Угловский, . – Вологда, 1950. – 240с.
698512
  Стрехнин Ю.Ф. Наступление продолжается / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1966. – 428с.
698513
  Журавский И.М. Наступление продолжается / И.М. Журавский. – Волгоград, 1969. – 157с.
698514
  Комаров В.Н. Наступление продоллжается / В.Н. Комаров. – М., 1966. – 176с.
698515
   Наступление стрелкового корпуса. – М, 1958. – 504с.
698516
  Димитров Г.М. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма / Г.М. Димитров. – М., 1958. – 224с.
698517
   Наступление юго-западного фронта в мае-июне 1916 года. – М, 1940. – 548с.
698518
   Наступна війна проти світового джихардизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Америка збирає союзників для тривалої кампанії проти іракських та сирійських екстремістів.
698519
  Фішер Й. Наступна криза Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)
698520
  Шаров О. Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 20-29
698521
  Шаров О. Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 19-25. – ISSN 2310-2624
698522
  Вдовіченко С. Наступний конституційний контроль змін до Основного Закону України: перевірка часом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 83-89
698523
  Бантишев О. Наступний крок до гуманізації кримінального законодавства України (огляд та коментарі) / О. Бантишев, О. Шамара // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 53-60.
698524
   Наступнінсть у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. – К, 1985. – 143с.
698525
  Струннікова Д.І. Наступність в ознайомленні з природою дітей 6 і 7 років. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.08 / Струннікова Д.І.; Ін-т проблем.виховання АПН Укр. – К, 2000. – 19л.
698526
  Кравченко В. Наступність державотворчих процесів як провідний чинник формування сучасної української нації / В. Кравченко, Ю. Красноносов // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 71-79. – ISSN 1728-9572
698527
  Мултих Г.М. Наступність і новаторство / Г.М. Мултих. – Київ, 1986. – 71с.
698528
  Луценко В. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами стилістичних понять. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3 (74). – С. 8-12.
698529
  Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.) / В.О. Навроцький; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Атіка, 2001. – 272с. – 34 Навр Шифр дубл. – ISBN 966-7714-69-1
698530
   Наступність поетів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 88). – С. 6 : фото


  "... урочисте відкриття пам"ятника письменнику, журналісту, шестидесятнику Василю Симоненку, яке відбулося у дворі червоного корпусу університету".
698531
  Павлютенков Є.М. Наступність у профорієнтаційній роботі / Є.М. Павлютенков. – Київ : Радянська школа, 1976. – 54 с.
698532
  Ющенко К НАступність у роботі піонерської та комсомольської організації. / К Ющенко. – К., 1958. – 87с.
698533
  Толкачева Н.Є. Наступність у розвитку естетико-мистецтвознавчих концепцій художньої творчості:друга половина Х1Х-20-ті роки ХХ ст. : Автореф...канд.філолог.наук:09.00.08 / Толкачева Н.Є.; Толкачова Н.Є.;Ін-тут філософ. ім.Г.С.Сковороди. – Київ, 1998. – 16с. – Біблівогр.:с.14-15
698534
  Шевчук В.П. Наступність у розвитку теорії і політики КПРС / В.П. Шевчук. – К., 1987. – 46с.
698535
  Кузякіна О.В. Наступність школа-коледж: успішний студент, конкурентноспроможний випускник // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 191-198. – ISSN 2307-4752


  Запропонована стаття демонструє актіальність проблеми неперервної освіти між загальноосвітньою школою та коледжем, розкриває об"єктивні протиріччя у забезпеченні наступності школа-коледж та необхідність існування такої ланки як підготовчі курси, їх ...
698536
  Липень С. Наступність юридичного наукового знання як методологічна проблема // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 115-121. – ISSN 0132-1331
698537
  Кліменко В. Наступність як основа підготовки сучасних фахівців технічного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 57-63. – ISSN 1682-2366
698538
  Левочко М. Наступність як філософська та педагогічна категорія у підготовці фахівців економічної галузі. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
698539
  Христенко І.М. Настуся / І.М. Христенко. – К, 1973. – 148с.
698540
  Чувакин А. Настя Васехина / А. Чувакин. – Рязань, 1957. – 56с.
698541
  Мовчун А. Настя Грінченко (1884-1908) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 59-62. – ISSN 0130-5263
698542
  Клименко Н. Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 166-179. – ISSN 2222-5250
698543
  Клименко Н. Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань / Н. Клименко, О. Караман // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 6 (146), червень. – С . 12-17
698544
  Парыгина Н.Д. Настя ищет славы / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1964. – 319с.
698545
  Швец И.А. Настя Толстенок. / И.А. Швец. – Брянск, 1957. – 21с.
698546
  Калашников С.Б. Настькина суббота / С.Б. Калашников. – М., 1977. – 288с.
698547
  Уейн Меррі Є. Насувається ще одна регіональна війна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 20). – С. 9


  Вірменія вимагає "всебічної безпеки" на захоплених землях довкола Карабаху, а Азербайджан вважає, що нові озброєння та підтримка з боку Туреччини допоможуть йому відновити контроль над Карабахом повною мірою.
698548
  Сардачук П.Д. Насувалась воєнна гроза... / П.Д. Сардачук, М.М. Швагуляк. – Ужгород, 1984. – 208с.
698549
  Дорошко П.О. Насущний хліб : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 116 с.
698550
  Анцелевич Г.О. Насущні проблеми в сфері формування міжнародно-правових умов організації мореплавства у водах Світового океану // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 78-85.
698551
  Кір"ян Т. Насущні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-6
698552
  Урсул М.М. Насущные вопросы развития консервной промышленности Молдавской ССР / М.М. Урсул. – Кишинев, 1967. – 48с.
698553
   Насущные вопросы этики. – М, 1971. – 272с.
698554
  Кисляков Б.И. Насущные задачи развития легкой промышленности. / Б.И. Кисляков, 1965. – 167с.
698555
  Тимирязев К.А. Насущные задачи современного естествознания / К.А. Тимирязев. – 4-е изд. с портретом автора и статьей Л.Цетлина. – М. : Книга, 1923. – 235 с.
698556
  Кэбин И. Насущные задачи Эстонской Советской литературы / И. Кэбин. – Таллин, 1950. – 12с.
698557
  Пинегин Б.М. Насущные проблемы международной торговли / Б.М. Пинегин. – М, 1966. – 160с.
698558
  Пистрак М.М. Насущные проблемы современной советской школы / М.М. Пистрак. – Москва, 1924. – 136с.
698559
  Бушко О.М. Насущный хлеб / О.М. Бушко. – М, 1965. – 71с.
698560
  Рыленков Н.И. Насущный хлеб поэзии / Н.И. Рыленков. – М., 1989. – 311с.
698561
  Малиновский В.Е. Насчастный случай на производстве: возмещение ущерба / В.Е. Малиновский. – Петрозаводск, 1989. – 51с.
698562
  Фабръ Насъкомыя мертвоъды / Фабръ. – Москва, 1911. – 106с.
698563
  Шутова Наталья Насыщенный отдых и занятия по интересам обеспечит молодежи "Элитур Клуб" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 45 : Фото
698564
  Марозау С.Ф. Насякомыя, пашкоджваючыя лён і гарчычу у БССР / С.Ф. Марозау. – Мінськ, 1939. – 39с.
698565
  Бодянський О.М. Наські українські казки запоpожця Іська Матиpинки / Осип Бодянський ; Видав і пояснив Іван Фpанко. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 88 с. – В кн. також ст.: Осип Бодянський; Пеpше виданє "Hаських укp[аїнських] казок" Бодянського; Hаціональний кольоpит у казках Бодянського / І.Я. Фpанко. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 49/50 ; Тексти й пояснення вибраних творів української й иньших літератур, 2)


  Hа с. 27 пpисвята: Матеpі моїй pідненькій, неньцї стаpенькій, коханій, любій Укpаїнї. - Кожній казці пеpедує епігpаф з наp. пpиказок. - Зміст: Казка пpо цаpів сад да живую супілочку; Казка пpо дуpня да його коня; Казка пpо малесенького Йвася, змію, ...
698566
   Нат Пинкертон - король сыщиков. – М, 1990. – 31с.
698567
   Нат Пинкертон - король сыщиков. – М, 1990. – 32с.
698568
  Головина Н. Ната / Н. Головина, И. Заливко. – М., 1969. – 136с.
698569
  Журавлева И.Т. Натавление по сбору и изучению археоциат / И.Т. Журавлева. – М., 1954. – 48с.
698570
   Наталена Королева = Natalena Koroleva : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 108с. – (Українська біобібліографія : Нова серія / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, наукова бібліотека ; Ч. 12). – ISBN 966-613-267-2
698571
  Тюрменко І.І. Наталена Королева : стан і перспективи дослідження життя та творчості // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 204-212. – ISSN 0130-5247
698572
  Набитович І. Наталена Королева: письменниця, що відкрила "інакший світ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 22 серпня (№ 32). – С. 7


  Біографія графині Дунін-Борковської, еспанської грандеси з відомого від часів Середньовіччя роду Лячерда, а разом із тим української письменниці Наталени Королевої
698573
  Васильева К. Натали / К. Васильева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 447с.
698574
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2001
698575
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2001
698576
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2001
698577
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2001
698578
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2001
698579
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2001
698580
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2001
698581
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2001
698582
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2001
698583
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2001
698584
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2001
698585
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2002
698586
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2002
698587
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2002
698588
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2002
698589
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2002
698590
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2002
698591
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2002
698592
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2002
698593
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2002
698594
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2002
698595
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2002
698596
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2003
698597
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2003
698598
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2003
698599
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2003
698600
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2003
698601
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2003
698602
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2003
698603
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2003
698604
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2003
698605
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2003
698606
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2003
698607
   Натали. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
698608
   Натали. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
698609
   Натали. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
698610
   Натали. – Київ, 1996-
№ 4. Коллекционный номер № 100. – 2004
698611
   Натали. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004
698612
   Натали. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
698613
   Натали. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004
698614
   Натали. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004
698615
   Натали. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
698616
   Натали. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004
698617
   Натали. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004
698618
   Натали. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004
698619
   Натали. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
698620
   Натали. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
698621
   Натали. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
698622
   Натали. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
698623
   Натали. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
698624
   Натали. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
698625
   Натали. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
698626
   Натали. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
698627
   Натали. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
698628
   Натали. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005
698629
   Натали. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
698630
   Натали. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005
698631
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2006
698632
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2006
698633
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2006
698634
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2006
698635
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2006
698636
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2006
698637
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7. – 2006
698638
   Натали. – Киев, 1996-
№ 8. – 2006
698639
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2006
698640
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2006
698641
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2006
698642
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2006
698643
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2007
698644
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2007
698645
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2007
698646
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2007
698647
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2007
698648
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2007
698649
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7. – 2007
698650
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2009
698651
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2009
698652
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2009
698653
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2009
698654
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2009
698655
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2009
698656
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2009
698657
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2009
698658
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2009
698659
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2009
698660
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2009
698661
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2009
698662
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2010
698663
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2010
698664
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2010
698665
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2010
698666
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2010
698667
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2010
698668
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2010
698669
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2010
698670
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2010
698671
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2010
698672
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2011
698673
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2011
698674
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2011
698675
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2011
698676
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2011
698677
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2011
698678
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2011
698679
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2011
698680
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2011
698681
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2011
698682
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2011
698683
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2011
698684
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2011
698685
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2012
698686
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2012
698687
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2012
698688
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2012
698689
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2012
698690
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2012
698691
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2012
698692
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2012
698693
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2012
698694
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2012
698695
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2012
698696
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2012
698697
   Наталия Богданова. – М, 1987. – 13с.
698698
   Наталия Гаттенберг : Каталог выставки.. – М., 1978. – 14с.
698699
  Кремшевская Г.Д. Наталия Дудинская. / Г.Д. Кремшевская. – Л.-М., 1964. – 97с.
698700
  Попова О.С. Наталия Ивановна Бессарабова / О.С. Попова. – М., 1960. – 47с.
698701
   Наталия Кузнецова включена в рекомендательный список арбитров МКАС при ТПП Украины // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 2 июля ( № 27). – С. 12. – ISSN 1563-6755
698702
   Наталия Михайловна Дерегус. – Москва, 1984. – 36с.
698703
  Бернацкая Р.П. Наталия Михайловна Ужвий народная артистка СССР. / Р.П. Бернацкая. – Киев, 1960. – 39с.
698704
  Рогожина Н. Наталия Николаевна Леви. / Н. Рогожина. – Л., 1962. – 56с.
698705
   Наталия Холодовская: Графика : каталог выставки. – М., 1989. – 24с.
698706
  Шудрик І.О. Наталівка - важливий об"єкт туризму Східної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 147-155
698707
  Шудрик І.О. Наталівка - перлина Слобожанщини / І.О. Шудрик. – Харків : Майдан, 2008. – 144 с. – (Проза Слобожанщини). – ISBN 978-966-372-246-7
698708
   Наталії Петрівні Герасименко - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
698709
  Белякова Наталія Миколаївна Наталія Белякова: "Роль торгово-промислової палати України у вивченні та поширенні передового досвіду, а також практичному впровадженні кластерних і мережевих структур є незаперечною" : інтерв"ю з першим віце-президентом Хмельницької ТПП Наталією Миколаївною Беляковою // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-67. – ISSN 1810-3944
698710
   Наталія Вікторівна Паніна : життя, наукова діяльність, шлях у майбутнє. – Київ : Факт, 2007. – 184 с., [48] с. іл. – ISBN 978-966-359-192-6
698711
  Кучеренко Л. Наталія Гутман - уособлення правдивості // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.47-48


  "Сезони моди" в Києві прохлдять вже вдесяте
698712
  Нога О. Наталія Давидова з роду Гудим-Левкович та мистецтво українського авангарду // Річ : всеукраїнський журнал економіки і культури. – Львів, 2002. – № 3. – С.36-37
698713
   Наталія Кобринська. – Львів, 1967. – 50с.
698714
  Дучимінська О.О. Наталія Кобринська як феміністка / Ольга Олександра Дучимінська. – Коломия : [З друк. Со-ва], 1934. – 28 с.
698715
   Наталія Костянтинівна Пишненко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 128-129. – ISSN 0367-4290
698716
  Воронюк Анатолій Наталія Латік: "Учитель - першовідкривач і дослідник" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14 : Фото
698717
   Наталія Михайлівна Баранова (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 137-138 : фото
698718
  Мартич Ю.М. Наталія Михайлівна Ужвій / Ю.М. Мартич. – Х, 1940. – 75с.
698719
   Наталія Муравська // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 42 : Наталія Муравська. – С. 3-22
698720
   Наталія Олександрівна Талалуєва : До 60-річчя від дня народження: Каталог виставки. – Київ, 2006. – 46с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 25)
698721
  Долінська І. Наталія Полонська-Василенко: невідомі сторінки творчої діяльності // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 335-337. – ISBN 978-966-623-745-6
698722
  Пуряєва Н. Наталія Пуряєва про Омеляна Ковча, Івана Павла II, Олександра Меня, Далай-ламу XIV, Валерія Марченка : [оповідання для дітей молодшого та серед. шк. віку] / Наталія Пуряєва. – Київ : Грані-Т, 2012. – 156, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-365-4
698723
   Наталія Черниш : бібліогр. покажчик : монографії, навч. посібники, наук. публікації, навч.-метод. видання / [М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; уклад. Л. Дячишин ; вступ. ст. М. Тимошика]. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 105, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 92-105. - Сер. засн. у 2000 р. – (Серія бібліографічних покажчиків). – ISBN 978-966-322-394-0
698724
  Новицька Лариса Наталія Щіпановська: "Головна передумова успіху уроку - відчути кожну дитину" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20 : Іл.
698725
   Наталія Юріївна Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 1 (273), январь - февраль. – С. 80-81. – ISSN 2308-7099


  Виповнилося 60 років відомому вченому, талановитому фітофізіологу, фахівцю в галузі вивчення механізмів стійкості рослин, їх індукції за участю ендогенних та екзогенних чинників, доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедри фізіології та ...
698726
  Котляревский І.П. Наталка-Полтавка : малороссийская опера И.П. Котляревского / Проверенный текст (по изданію 1838 г. и открытому списку 1820 г.) под редакціей [та з передм.] И. Стешенка. – Киев : .: Типо-Литогр. "Прогресс", 1903. – 47 с. – Пред. на рус. яз. ; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
698727
  Котляревський І.П. Наталка-Полтавка : українська опера на 2 дії. – Катеринослав : Вид."Слово" ; Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 39 с. – (Видаництво "Слово" ; [Ч.] 3)
698728
  Котляревський І. Наталка-Полтавка : українська опера на 2 дії / Іван Котляревський. – Київ : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 61, [2] с. – Прим. № 107660 без обкл.
698729
  Жадан С. Наталка Білоцерківець: Про любов і відвагу // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 11/12 (61/62). – С. 64-69


  Наталка Білоцерківець - один із найбільш виразних та важливих голосів сучасної української поезії. Розмова Сергія Жадана з Наталкою Білоцерківець про іі майбутню книжку
698730
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська пера в 2-х діях / І. Котляревський. – Коломия : Галицька накладня. – 64с. – (Загальна б-ка ; № 67)
698731
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : малороссийская опера И.П. Котляревского / [Пpедисл. "Любителям Славянщины" И. Сpезневского-Яpославца [И.И. Сpезневский]]. – Харьков : Печатано в Университетской типогр., 1838. – 88 с. – Текст на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Украинский сборник И.И. Срезневского ; Кн. 1)
698732
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : украинская опера И.П Котляревского. – Петербург (Санкт-Петербург) : [Тип. Депаpтамента уделов], 1862. – 80 с. – Тит. стр. на рус. яз. ; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
698733
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : Украинська опера в 2-х действиях. – Киев : Изд. книгопрод. И.Т. Губанова ; [Тип. Я.Н. Чоколова], 1906. – 107 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
698734
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : українська опера на 2 дії Івана Котоляревського, з портретом автора і малюнками. – Полтава : Вид-во книгарні Г.І. Маркевича ; Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1909. – VIII, 55 с. – В кн. також: Замість передмови: Сторінка з споминів про "Наталку-Полтавку" / І.К. Тобилевич (Карпенко-Карий)
698735
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська оперета / І.П. Котляревський. – Київ : Відродження, 1913. – 40с.
698736
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І. Котляревський. – Львів : Вид. книгарні наук.ю тов-ва ім. Т. Шевченка, 1925. – 40с. – (Український театр ; Ч. 20)
698737
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 55с. – (Театральна б-ка)
698738
   Наталка Полтавка. – Х, 1936. – 51с.
698739
  Котляревський І. Наталка Полтавка / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 80с. – (Шкільна б-ка)
698740
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І.П. Котляревський : ДВУ, 1943. – 63с.
698741
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І.П. Котляревський. – Київ : Мистецтво, 1953. – 55с. – (Б-ка української драматургії)
698742
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Опера малорос. в 2-х д. / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 69с.
698743
  Макаровський М Наталя : Поэма Мыхайла Макаpовського / [Пеpедм. Б.Д. Гpінченка]. – [У Чернігові (Чернігів] : Выдав Б. Гpинченко. [З дpук. Губ[еpн.] Земства], 1899. – 35 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – ((Видавництво Б. Гpинченка). ; № 46)
698744
  Гнатюк Наталя Наталя Гнатюк: "Кластери зеленого туризму об"єднують людей та регіони" : [інтерв"ю з президентом Фонду "Стара Волинь" Н. Гнатюк] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18. – ISSN 1810-3944
698745
  Бичко В.В. Наталя Забіла / В.В. Бичко. – Київ, 1963. – 136с.
698746
  Дворецька Ю.В. Наталя Забіла. Майстриня дитячої казки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 7 (335). – С. 23-24


  Творчий портрет дитячої письменниці Наталі Забілої
698747
  Куценко Л. Наталя Лівицька-Холодна : Нарис життя і творчості / Леонід Куценко. – Кіровоград : Спадщина, 2004. – 104 с. – ISBN 966-7587-55-5
698748
  Димченко Т.А. Наталя Лівицька-Холодна // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 25 (317). – С. 30-33
698749
   Наталя Микитівна Шумило // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (635). – С. 126. – ISSN 0236-1477


  Некролог. Н.М. Шумило - відомий літературознавець. У 1970 р. закінчила українське відділення філологічного ф-ту КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладала спецкурс з історії раннього модернізму в КНУ імені Тараса Шевченка.
698750
  Маленко Олена Наталя Морозова. На Сході я - лише гостя // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-15 : Фото
698751
  Татаренко Ірина Наталя Морозова: Хочу бути Мавкою / Татаренко Ірина, Перетрутов Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-39 : фото
698752
  Семенко Юрій Наталя Павлушкова / Семенко Юрій. – Мюнхен-Львів : Червона калина, 1999. – 256с. – ISBN 5-7707-0702-Х
698753
   Наталя Полонська-Василенко // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; Канадський ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 405-406. – ISBN 966-518-344-3
698754
  Моргунова І. Наталя Полонська-Василенко: період становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дитячі та юнацькі роки Н. Полонської. Досліджено джерела формування її світогляду та наукових інтересів. The article points out the springtime and childly age of N. Polonska. The origin of her ideology formation and scientific interests ...
698755
  Веселовська Ганна Наталя Сумська. Поворити долі // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 2/4. – С. 14-17. – ISSN 0207-7159
698756
  Скриган Я. Наталья / Я. Скриган. – Минск, 1965. – 39с.
698757
   Наталья Аринбасарова. – Москва, 1971. – 10с.
698758
   Наталья Борисова-Сыромятникова. Иллюстрации. Графика. Живопись. – М, 1991. – 30с.
698759
   Наталья Варлей.. – М, 1977. – 32с.
698760
   Наталья Васильевна Кирсанова. Каталог выставки. – М., 1974. – 18с.
698761
   Наталья Гиппиус. – Москва, 1990. – 32с.
698762
  Поздняков И.Ф. Наталья Горюшина. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1985. – 192с.
698763
  Агишева Н.Д. Наталья Гундарева / Н.Д. Агишева. – Москва, 1988. – с.
698764
  Дубровский В.Я. Наталья Гундарева / В.Я. Дубровский. – М, 1989. – 189с.
698765
  Конрадова Наталья Наталья Кондратова о фантомных болях очкарика // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 12 : фото
698766
  Конрадова Наталья Наталья Конрадова о детских книгах. Природа - уходящая натура // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 26
698767
   Наталья Кустинская. – М., 1967. – 14с.
698768
  Довженко О. Наталья Лигачева: "Нужно просто улавливать нерв" : Основатель и шеф-редактор "Телекритики" подводит итоги первого десятилетия истории проекта // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 14-27
698769
  Дехтярь А.А. Наталья Нестерова. / А.А. Дехтярь. – М., 1989. – 95с.
698770
   Наталья Нестерова: Альбом.. – Л., 1988. – 32с.
698771
   Наталья Нестерова: Живопись: Кат. выст.. – М., 1989. – 20с.
698772
   Наталья Нестерова: Каталог.. – М., 1981. – 48с.
698773
   Наталья Николаевна Иванова. – Л, 1968. – 12с.
698774
  Ободовская И.М. Наталья Николаевна Пушкина : по эпистолярным материалам / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – М., 1985. – 368с.
698775
  Ободовская И.М. Наталья Николаевна Пушкина: По эпистоляр. материалам / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 361с.
698776
   Наталья Пашукова.. – М, 1989. – 44с.
698777
  Стронская Е.Б. Наталья Рашевская - нар. артистка РСФСР / Е.Б. Стронская. – М., 1961. – 148с.
698778
  Харламова Татьяна Наталья РООР : "Мы научились продавать ощущения" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-59
698779
   Наталья Семеновна Богородская. – М, 1991. – 65с.
698780
  Журавлева Л. Наталья Сумская // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 116-130. – ISSN 1726-6084
698781
  Семннов С. Наталья Тарпова / С. Семннов; С.Семенов. – Москва : Московский рабочий. – (Сер. "Роман-газета" ; №23 (53))
Книга 2.Часть 2 : Разлад. – 1929. – 36 c..
698782
  Семенов С. Наталья Тарпова / Сергей Семенов. – Москва : Московский рабочий
Кн. 2, ч. 1 : Рукавицы. – 1929. – 36 с.
698783
  Семенов С. Наталья Тарпова. / С. Семенов. – 50с.
698784
  Семенов С. Наталья Тарпова. / С. Семенов. – М.
3. – 1929. – 355с.
698785
   Наталья Тихоновна Сорокина. – М., 1988. – 31с.
698786
  Эбин Ю.О. Наталья Яковлевна Данько / Ю.О. Эбин. – М, 1955. – 44с.
698787
  Матусевич Н.И. Натан Григорьевич Рахлин -- Народный артист СССР. / Н.И. Матусевич. – К., 1960. – 28с.
698788
  Лессинг Г.Э. Натан Мудрый : Драматическое стихотворение в 5 действиях ; Пер. с нем / Г. Лессинг. – Киев : Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.и. Чоколова], 1893. – 229 с. – Миниатюрное издание
698789
   Натан Рахлин. – М, 1990. – 188с.
698790
  Кобилецький Ю.С. Натан Рибак / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1963. – 128с.
698791
  Логвиненко М.С. Натан Рибак / М.С. Логвиненко. – Київ, 1972. – 139с.
698792
   Натариат в СССР. – М, 1990. – 208с.
698793
  Шерешевский Э.И. Натаска, нагонка и притравка охотничьих зверовых собак. / Э.И. Шерешевский. – М., 1963. – 108с.
698794
  Шерешевский Э.И. Натаска, нагонка и притравка промысловых собак. / Э.И. Шерешевский. – 2-е изд. – М., 1951. – 80с.
698795
  Капусто Ю.Б. Наташа / Ю.Б. Капусто. – М., 1948. – 253с.
698796
  Капусто Ю.Б. Наташа / Ю.Б. Капусто. – М., 1952. – 188с.
698797
  Британишский В.Л. Наташа / В.Л. Британишский. – М., 1961. – 107с.
698798
  Давыдов И. Наташа / И. Давыдов. – Пенза, 1962. – 203с.
698799
  Спирова А. Наташа / А. Спирова. – М., 1970. – 142с.
698800
  Кунгуров Г.Ф. Наташа Брускова / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1959. – 503с.
698801
  Степанчук Т.Г. Наташа и Марсель / Т.Г. Степанчук. – М., 1987. – 334с.
698802
  Уберская П.Р. Наташа и Миша говорят по немецки / П.Р. Уберская, Н.А. Граве. – М, 1963. – 136с.
698803
  Ууберская П.Р. Наташа и Миша говорят по немецки / П.Р. Ууберская, Н.А. Граве. – 2-е изд. – М, 1965. – 136с.
698804
  Араловец Н. Наташа Ковшова / Н. Араловец. – Москва, 1952. – 255с.
698805
  Тиханов Николай Кузьмич Наташа Незнамова / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд., 1955. – 200с.
698806
  Поляков Н.В. Наташа. Стихи / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1963. – 118с.
698807
  Пулинович Ярослава Наташина мечта : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 155-162
698808
  Трихманенко В.Ф. Наташины зорьки / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1961. – 88с.
698809
  Кобликов В.В. Наташкины сказки / В.В. Кобликов. – Тула, 1977. – 222с.
698810
  Вишня Остап Нате й мій глек / Вишня Остап. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 14с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Бібліотека - копійка)
698811
  Мовчан П.М. Нате! : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1963. – 24 с.
698812
  Векленко В.А. Нательные кресты Самари - Богородицкой крепости : монография / Виктор Векленко ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Ин-т обществ. исслед. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2010. – 213, [3] с., [24] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-551-308-7
698813
  Литвин Ф.Ф. Нативные формы дфотосинтетических пигментов и их роль в фотосинтезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Литвин Ф.Ф. ; АН СССР. – Москва, 1978. – 50 с.
698814
  Скопенко В.В. Натиснути телефонним дзвінком на мене неможливо // Україна і світ сьогодні, 1999. – №31
698815
  Дементьев Н.С. Натка Кубанец / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1961. – 162с.
698816
  Халоша Б.М. НАТО- орудие империалистической агрессии и авантюр. / Б.М. Халоша. – М., 1970. – 62с.
698817
  Ротфельд А.Д. НАТО-ЄС: очікування та наслідки // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.37-40
698818
  Носова Б.М. НАТО-скептицизм як наслідок непоінформованості суспільства. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 86-91.
698819
  Рябошлик В. НАТО - джерело воєнної небезпеки / В. Рябошлик, Б. Гончар // Трибуна лектора. – Київ : Знання, 1974. – № 4
698820
  Снігир Олена НАТО - ЄС: співіснування, трансформація, можливості для України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-24. – ISSN 1728-6220
698821
  Хорев В.А. НАТО - орудие агрессии / В.А. Хорев. – М., 1984. – 64с.
698822
  Халоша Б.М. НАТО - орудие агрессии. / Б.М. Халоша. – М., 1964. – 48с.
698823
  Толстов Сергій НАТО - повернення до першооснов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 30-33
698824
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
весна - літо. – 2000
698825
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
зима 2000/2001. – 2000
698826
   НАТО - ревю : часопис. – Київ
Т. 49 : зима 2001/2002. – 2001
698827
   НАТО - ревю : часопис. – Київ
Т. 49, осінь. – 2001
698828
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
Т. 49, весна. – 2001
698829
   НАТО - ревю : Часопис. Спецвипуск. – Київ
Грудень : Історичні зміни на Балканах. – 2004
698830
  Зайцева О. НАТО - Росія - Україна - ЄС. Теорії політичного манупулювання та стримування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 185-186.
698831
  Лидер Ю. НАТО / Ю. Лидер. – Москва, 1964. – 232с.
698832
   НАТО : краткий справочник / М. Колга, М. Майгре, Х. Мелдер, М. Мялксоо, Т. Нооркыйв, П. Перник; Колга М. [ и др. ] ; общ. ред. и сост. М. Колга, Т. Нооркыйв ; [ пер. с эст.]. – Таллинн : Eesti Entsuklopeediakirjstus, 2007. – 544 с. – ISBN 978-9985-70-272-7
698833
  Павлов Н.В. НАТО : курс на обострение международной обстановки / Н.В. Павлов. – М, 1983. – 64с.
698834
  Харланов Ю.Ф. НАТО : лицо и маска / Ю.Ф. Харланов. – М, 1981. – 94с.
698835
  Жлуктенко В. НАТО 3.0 // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 45 (163). – С. 38-41


  Североатлантический альянс переходит на новое программное обеспечение.
698836
  Бурлинова Н. НАТО в Афганистане : стратегия и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 76-83. – ISSN 0131-2227
698837
  Мінгазутдінов І.О. НАТО в боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 18-21. – (Європейські дослідження)
698838
  Фрейманис НАТО в общественном мнении Латвии / Фрейманис, , Айгарс // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 1728-6220
698839
  Рибченко А. НАТО в системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 197-198
698840
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних глобальних та регіональних безпекових процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 211-219
698841
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Полторацький; Дипломатична академія України при міністерстві закордонних справ України. – Київ, 2005. – 226с. – ISBN 966-594-701-X
698842
  Халоша Б.М. НАТО и атом. / Б.М. Халоша. – М., 1975. – 127с.
698843
  Пилько А.В. НАТО и Берлинский кризис 1958-1961 годов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 82-97. – ISSN 0130-3864
698844
  Репницкий В.В. НАТО и военный бизнес / В.В. Репницкий. – М., 1970. – 184с.
698845
  Гордійчук Ю. НАТО і війна США в Афганістані (2008 - 2012 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 17-18
698846
  Кіт Гартлі НАТО і економічна та фінансова криза / Кіт Гартлі, Біньямін Соломон // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-22
698847
  Павленко В.М. НАТО і європейська безпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-113. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність НАТО у розбудові європейської безпеки та місце і роль України в цьому процесі на сучасному етапі. The article is studied the NATO"s activity in formation of the European security and role and place of the Ukraine in this process ...
698848
  Носова Б.М. НАТО і медіатизовані сюжети // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 112-118


  У статті йдеться про суть критики діяльності НАТО в Югославії з погляду бельгійського журналіста М.Коллона та видатного політичного діяча М.Тетчер.Балканська криза однаково трагічно позначилася на обох сторонах конфлікту. Теза про те, що "агресивний ...
698849
  Стефані Бабст НАТО і надалі має значну підтримку громадськості у Європі і в Сполучених Штатах Америки // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-58
698850
  Денисюк І. НАТО і національні інтереси Великої Британії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 19-20
698851
  Білий М. НАТО і проблеми Гібралтару в контексті євроатлантичного вектору зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 73-77
698852
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 174-188
698853
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 60-75
698854
  Перепелиця Г.М. НАТО і Україна в умовах трансформаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 89-102.
698855
  Балдинюк О.В. НАТО і Україна: реалії та перспективи відносин в контексті європейської безпеки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 132-134. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
698856
  Хилько М.М. НАТО й Україна перед викликами безпеки // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 89-110. – ISBN 978-966-193-094-9
698857
  Сенченко О.А. НАТО на шляху до кооперативної безпеки: перспективи євроатлантичного партнерства для України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-36
698858
   НАТО після Бухаресту та роль України в системі європейської безпеки : круглий стіл // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
698859
  Клініх Б. НАТО після України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 91). – С. 3


  Альянс має активніше долучатися до реформування та переозброєння українських збройних сил.
698860
   НАТО пригадує забуті рефлекси // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія в Україні робить саміт НАТО в Уельсі найважливішим з часів холодної війни.
698861
  Смирнова В.П. НАТО проти розрядки / В.П. Смирнова. – К., 1980. – 104с.
698862
  Сушко О. НАТО та Україна: сценарії відносин після рішення РНБО від 23 травня 2002р. // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.60-70
698863
  Клець Марія НАТО чи РФ: політико-економічні аспекти оборонної стратегії України / Клець Марія, Клець Дмитро // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
698864
   НАТО. Довідник. – Київ : Основи, 1997. – 430с.
698865
  Полторацький О.С. НАТО: політика партнерства як шлях до зміцнення співробітництва і безпеки в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.36-41
698866
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто соціально-психолоічну специфіку аналізу натовпу. Наведено основні положення творів "психологія мас" Г. Лебона. Наведено основні сучасні підходи до аналізу індивідуальної поведінки в умовах натовпу.
698867
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано головні соціально-психологічні аспекти масової поведінки. Проаналізовано головні теорії та концепції найбільш відомих в теорії "психологія мас".
698868
   Натовский или внеблоковый вектор для Украины : перспективы и риски : материалы международной научно-практической конференции : (Симферополь, 19-20 сентября 2007 г.). – Москва : ИнфоРос [и др.], 2007. – 243, [1] с. – На обл. указ.: Крымский форум. – ISBN 978-5-903675-02-9
698869
  Решетник М.Д. Наторп (Natorp) Пауль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 621-623. – ISBN 966-316-069-1
698870
   Натриевая технология и специальная контрольно-измерительная аппаратура в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах. – Москва, 1976. – 48с.
698871
  Молчанова О.С. Натриевоборосиликатные и пористые стекла / О.С. Молчанова. – М., 1961. – 164с.
698872
  Лишко В.К. Натриевый насос биологических мембран / В.К. Лишко; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 144с.
698873
   Натрий. – М, 1986. – 255с.
698874
   Натрий и калий. – Л, 1959. – 392с.
698875
  Алабышев А.Ф. Натрий и калий / А.Ф. Алабышев. – Ленинград, 1959. – с.
698876
  Берман А.Л. Натрий и калий в наружных сегментах фоторецепторых клеток сетчатки. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Берман А.Л.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
698877
  Енаки И.Г. Натрий и калий в поверхностных водах УССР : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Енаки И.Г.; Гидрохим. ин-т. – К., 1968. – 20л.
698878
  Ситтиг М. Натрий, его производство, свойства и применение / М. Ситтиг. – М, 1961. – 440с.
698879
   Натруженные руки. – М, 1959. – 86с.
698880
   Натта Конышева.. – М., 1988. – с.
698881
  Оствальд В. Натур-философия / В. Оствальд. – Москва. – 334 с.
698882
  Оствальд В.Ф. Натур-философия / Проф. Вильгельм Оствальд ; Пер. с нем. А.В. Травкина, под ред. [и с предисл.] В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера) ; [Т-во Худож. печати], 1910. – 88 с. – Беспл. прил. к № 4 "Вестн. знания". - Пер. также под загл.: Очерк натурфилософии. – (Библиотека "Систематические знания")


  На книге печать: Петр Павлович Кудрявцев
698883
  Головко Н.В. Натурализация метафизики: научный реализм и диалектический материализм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 24-33. – ISSN 0042-8744
698884
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те весною 1874 г. и осенью 1875 г.] ; [В 2-х ч.] / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1902. – [2], 174, 132 с.
698885
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. ; Лекции, читанные в Копенгагенском университетете весной 1874 г. и осенью 1875 г.] / Пер. с дат. М.В. Лучицкой. – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Тип. Книгоизд. Т-ва "Просвещение", 1909. – [6], 513 с. – Єкз № 11818 дефектный, отсут. с. 497-513


  В издательских коленкоровых переплетах с тиснением названия и орнамента золотом № 146214 тв. влад. пер, корешок кож., крышки переплета оклеены мраморной бумагой
698886
  Миловидов В.А. Натурализм: метод, поэтика, стиль / В.А. Миловидов. – Тверь, 1993. – 72с.
698887
  Недялков А.Д. Натуралист в поиске / А.Д. Недялков. – М., 1977. – 143с.
698888
  Гусев О.К. Натуралист на Байкале / О.К. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 286 с.
698889
  Даррелл Д. Натуралист на мушке, или Групповой портрет с природой. / Д. Даррелл. – М, 1989. – 192с.
698890
  Николаев С.Ф. Натуралист С. Л. Ушаков / С.Ф. Николаев. – Пермь, 1963. – 43с.
698891
  Подгорный Зиновий Рафаилович Натуралистическая концепция ценностей в американской буржуазной философии ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подгорный Зиновий Рафаилович; ЛГУ. – 20л.
698892
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии. / М.И. Бадягина. – М., 1965. – 120с.
698893
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии. / М.И. Бадягина. – М., 1968. – 60с.
698894
   Натуралистическая работа в школах и внешкольных учереждениях. – М, 1949. – 175с.
698895
  Михеев А.В. Натуралистическая работа по зоологии в летних пионерских лагерях. / А.В. Михеев. – 3-е изд. – М., 1963. – 183с.
698896
   Натуралистическая работа с младшими школьниками. – Л, 1981. – 34с.
698897
  Павлов Н.В. Натуралисты и путешественники Г.С.Карелин (1801-1872) и его воспитанник и друг И.П.Кирилов (1821-1842) / Н.В. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 48с.
698898
  Кононенко Т.П. Натуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362. – ISBN 966-316-069-1
698899
  Голод Р. Натуралізм // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розглядається літературний напрям натуралізм, простежується історія його становлення, ідеологія й національні варіанти, зокрема український. Автор доходить висновку, що натуралізм завжди супроводив реалізм, не знав заборонених тем, збагатив ...
698900
  Кобзей Н. Натуралізм як генетико-типологічна проблема // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 62-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 18 назв
698901
  Брайко О. Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму: "Рівновага" Володимира Винниченка і "Біля останньої межі" Михайла Арцибашева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 14-30. – ISSN 0236-1477
698902
  Лучканин С. Натуралістичний (біологічний) і молодограматичний напрямки в румунському мовознавстві другої половини ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються натуралістичний (біологічний) та молодограматичний напрямки в історії румунської лінгвістики другої половини ХІХ ст., представлені іменами Александру Чіхака, Богдана Петрічейку Хашдеу, Александру Ламбріора, Харітона Тіктіна, ...
698903
  Парвиш Х. Натуральная индийская косметика / Х. Парвиш. – Минск, 1991. – 112с.
698904
  Стефанович Ю.А. Натуральная школа / Ю.А. Стефанович. – М, 1988. – 282с.
698905
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – М., 1965. – 300с.
698906
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – 2-е изд. – М., 1982. – 239с.
698907
  Чиж О.П. Натуральні й натурально-антропогенні заповідні об"єкти Подільських полісь // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 238-242. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
698908
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 191 л. – Додатки: л. 176-191. – Бібліогр.: л. 161-175
698909
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
698910
  Зеленкова Н.М. Натурально-стоимостный баланс оборудования. / Н.М. Зеленкова. – М., 1978. – 159с.
698911
  Никонова А.А. Натурально-стоимостный баланс ресурсов и использования продукции сельского хозяйства союзной республики : Автореф. дис. ... канд .экон. наук : 08.00.05 / Никонова А. А. ; Науч. исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – Киев, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
698912
   Натуральны рух насельництва БССР за 1827 г.. – Менск, 1930. – 120с.
698913
  Скоробогатова Л.А. Натуральные исследования достоверности гидрогеомелиоративных прогнозов расчетов вертикального дренажа на крупном орошаемом массиве : Автореф... канд. техн. наук: 06.01.02 / Скоробогатова Л.А.; Моск.гидромел.ин-т. – М, 1977. – 25л.
698914
  Логинова Л.Е. Натуральные наглядные пособия, их роль в обучении и методика использования в средней общеобразовательной политехнической школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логинова Л.Е.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
698915
  Данияров С.Б. Натуральные пищевые слюнные условные рефлексы и их связь с расстоянием и мышечной деятельностью : Автореф... канд. биол.наук: / Данияров С.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 10л.
698916
  Игнатов М.И. Натуральные сплайны многих переменный / М.И. Игнатов, А.Б. Певный; Отв. ред. В.Н. Прохоров. – Ленинград : Наука, 1991. – 127 с. : ил. – Библиогр.: 57 назв.
698917
  Иванов Б.А. Натуральные уравнения специально оснащенной m-поверхености эквиаффинного пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Иванов Б.А.; Ярослав. гос. пед. ин-тут. – Ярославль, 1972. – 12л.
698918
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 655с.
698919
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 720с.
698920
  Олейник И И. и др. Натурная отработка сложных технических комплексов / И И. и др. Олейник. – М., 1990. – 238с.
698921
  Архипова Є.І. Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 25-37. – ISSN 0130-5247
698922
   Натурно-математическое моделирование в системах управления. – Кемерово, 1987. – 84с.
698923
  Шмидт Э.П. Натурные испытания электронных приборов / Э.П. Шмидт. – Москва : Советское радио, 1976. – 136с.
698924
  Алексеев Г.В. Натурные исследования крупномасштабной изменчивости в океане / Г.В. Алексеев. – Ленинград, 1984. – 110 с.
698925
  Гинзбург М.Б. Натурные исследования крупных гидротехнических сооружений / М.Б. Гинзбург. – М.-Л., 1964. – 360с.
698926
  Геккель Э. Натуролист под тропиками / Э. Геккель. – 2-е изд. – М. – 127с.
698927
  Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 330 л. – Додатки: л. 231-330. – Бібліогр.: л. 208-231
698928
  Бражук Ю.Б. Натуроморфний метафоричний компонент у складі анатомічних термінів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 55-67


  У статті йдеться про використання натуроморфного метафоричного компоненту при створенні латинськомовних медичних термінів, виокремлюються види натуроморфної метафори, досліджуються метафоричні моделі.
698929
  Токмань Г. Натурпростір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 136-143
698930
  Рохлин Борис Натурфилософия Амадиса Гальского : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
698931
  Кессиди Ольга Николаевна Натурфилософия Анаксимандра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кессиди Ольга Николаевна ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1975. – 34 с.
698932
  Костычев С.П. Натурфилософия и точные науки. / С.П. Костычев. – Пг., 1922. – 42с.
698933
  Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины / М. Диноршоев. – Душанбе, 1985. – 255с.
698934
  Неелов Е.М. Натурфилософия русской волшебной сказки / Е.М. Неелов. – Петрозаводск, 1989. – 86с.
698935
  Яворский Д.Р. Натурфилософия Ф.Бэкона на политическом фоне Европы конца XVI-начала XVII в. // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С.3-14. – ISSN 1560-7488
698936
  Дмитриева Е.В. Натурфилософская тема в лирике И.А. Файнфельда // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 30-33. – ISSN 1684-2618
698937
  Додонов Р.А. Натурфилософские основы и эволюция ноосферных взглядов В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 22-30. – ISSN 2074-4447
698938
  Кононенко Т.П. Натурфілософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137. – ISBN 966-316-069-1
698939
  Кравченко А.І. Натурфілософія Шеллінга та її вплив на філософські погляди М. Максимовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи пізнання світу у філософській творчості Михайла Максимовича, на які вплинула натурфілософії Шеллінга.
698940
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра в контексті поезії 1970-90 рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
698941
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х рр. : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 154-168
698942
  Холковська Т. Натурфілософські дослідження польських вчених на Поділлі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 235-238. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
698943
   Натхнена Жовтнем. – К, 1987. – 423с.
698944
   Натхнений музикою. – К, 1986. – 16с.
698945
  Войцехівський Борис Натхнений поезією краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 154-155. – ISSN 0869-3595
698946
   Натхнения, творчість - рідному народу. – К, 1976. – 32с.
698947
  Величко В. Натхненна високим покликанням (Життєве і наукове кредо академіка Зої Бутенко) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 53-56. – ISSN 0372-6436


  Видатний онкогематолог.
698948
  Горинь Б. Натхненна Кобзарем // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 158-160. – ISSN 0868-4790


  До Шевченкового Слова впродовж XX сторіччя зверталося чимало талановитих майстрів малярства, скульптури і графіки, серед яких образотворчий світ Софії Караффі-Корбут належить особливе місце.
698949
  Данилюк М.З. Натхненна праця в ім"я перемога / М.З. Данилюк. – К, 1970. – 168с.
698950
  Данилюк М.З. Натхненна праця в ім"я перемога. КПУ - натхненник і організатор трудових подвигів українського народу а роки Великої Вітчизняної війни / М.З. Данилюк. – Київ : Київський університет, 1970. – 168с.
698951
  Дяченко О.С. Натхненне слово про революцію / О.С. Дяченко. – К., 1955. – 184с.
698952
  Килимник О.В. Натхненний голос поета / О.В. Килимник. – Київ, 1971. – 47с.
698953
  Шаталов М.М. Натхненний дослідник надр (до 140-річчя від дня народження професора В.І. Яворського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 0372-6436


  Статтю присвячено талановитому досліднику надр Донецького і Кузнецького вугільних басейнів, видатному українському вченому-геологу всесвітньо відомої лутугінської школи професору Василю Івановичу Яворському з нагоди 140-річчя від дня його народження. ...
698954
  Усенко П.Г. Натхненний Сигізмунд / П.Г. Усенко. – Львів, 1990. – 150с.
698955
  Коріонов В. Натхненники політики агресії. / В. Коріонов. – 2-ге вид., виправл. – Київ, 1953. – 288с.
698956
  Пиріг Л. Натхненні Кобзарем // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 14-19 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Укрпошта" вперше зробила спробу відобразити в філателії твори образотворчого мистецтва, присвячені Тарасові Шевченку як Особистості, як Поетові, як Художникові.
698957
  Кроп Т. Натхненні Шевченковим словом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)
698958
  Лагода В.К. Натхнення : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 108 с.
698959
  Ламонова О. Натхнення кольорових ниток: душа і стиль творчості Тетяни Фаліної : мистецька панорама // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 79-81. – ISSN 0130-7037


  На протяжении своей творческой деятельности Татьяна Фалина выработала собственную технику цветовых растяжек - "картины в нитках"
698960
  Балушок В. Натчези - високорозвинений індіанський народ Північної Америки // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0130-6936
698961
  Церетели А. Натэла : старинная повесть / А. Церетели. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 64 с.
698962
   Натюрморт. – М.-Л, 1964. – 54с.
698963
  Куприн А.В. Натюрморт / А.В. Куприн. – Москва, 1971. – 6с.
698964
   Натюрморт. – Л, 1974. – 23с.
698965
   Натюрморт. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 47с.
698966
   Натюрморт. – Л, 1975. – 175с.
698967
   Натюрморт. – Л, 1975. – 438с.
698968
   Натюрморт. – Київ, 1978
698969
   Натюрморт. – Мінськ, 1982. – 188с.
698970
  Никитина Э.Г. Натюрморт / Э.Г. Никитина. – М, 1989. – 102с.
698971
   Натюрморт [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
698972
  Щербачев М.И. Натюрморт в голландской живописи / М.И. Щербачев. – Ленинград, 1945. – 74с.
698973
   Натюрморт в европейской живописи 16 - начала 20 веков. – Москва, 1984. – 67с.
698974
  Болотина И.С. Натюрморт в русской живописи XVII-XIХ вв. : Автореф... канд. искуств.наук: / Болотина И. С.; МГУ, Каф. истор. рус. и сов. искусства. – М., 1971. – 20л.
698975
  Пружан И.Н. Натюрморт в русской советской живописи / И.Н. Пружан, В.А. Пушкарев. – Л., 1971. – 94с.
698976
  Черлинка Г.К. Натюрморт в советской живописи / Г.К. Черлинка. – М., 1988. – 55с.
698977
  Мокрик Д. Натюрморт в стилі vanitas : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 86-94. – ISSN 0868-4790
698978
  Моравцова Я. Натюрморт з цитаделлю / Я. Моравцова. – Львов, 1981. – 224с.
698979
  Лебедева Ольга Натюрморт на тарелке : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-19 : Іл. – ISSN 1818-2968
698980
  Воронов-Обухов Алексей Натюрморт с баррелем : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 86-88 : Фото
698981
  Ференц Ж. Натюрморт с мелочью / Ж. Ференц. – Бухарест, 1983. – 47с.
698982
   Натюрморт с усами. – М, 1973. – 127с.
698983
   Натюрморт советских художников. – Москва, 1972. – 31с.
698984
  Науменко Н.В. Натюрморт, закодований у слові // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 43-47
698985
  Кирими И.К. Натюрморты Венгерской Национальной галереи. / И.К. Кирими. – Будапешт, 1977. – 30с.
698986
  Красилин М. Натюрморты Михаила Иванова // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 82. – С. 144-145. – ISSN 0234-1395
698987
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1998


  1997. N 1/2
698988
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1999


  1997. N 1/2
698989
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 2000


  1997. N 1/2
698990
  Хвощевський Руслан В"ячеславович Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Дис.... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Хвощевський Руслан В"ячеславович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2002. – 171 л. + Додаток: л.168-171. – Бібліогр.: л. 151- 166
698991
  Хвощевський Р.В. Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.05. / Хвощевський Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
698992
  Безпаленко А.М. Натяк як особливий тип гештальтвідношень у комунікативній ситуації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 12-17. – ISSN 2075-437X


  Стаття є продовженням серії статей автора, де комунікативна ситуація розглядається з позицій гештальт-теорії. У статті описується такий тип гештальтвідношень, як натяк. Стверджується, що при цьому типі гештальтвідношень вирішальним фактором для ...
698993
   Натянутый нерв струны. – Хабаровск, 1991. – 219с.
698994
  Лидова Наталья Ростиславовна Натьяшастра и происхождение древнеиндийской драмы : Автореф... канд. филологическихнаук: 01.01.06 / Лидова Наталья Ростиславовна; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1991. – 17л.
698995
  Гаврилов П.Т. Наузстріч бурі / П.Т. Гаврилов. – Х., 1970. – 83с.
698996
   Наука. – Будапешт, 1964. – 20с.
698997
   Наука. – Томск, 1982. – 184с.
698998
   Наука. – М, 1985. – 225с.
698999
   Наука. – М, 1989. – 152с.
699000
   Наука. – Томск, 1990. – 212с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,