Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Зарівна Т. "Недоліки знайомого пейзажу..." : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 105-112. – ISSN 0208-0710
698002
   "Недра". Книги издательства "Недра", вышедшие в 1975 г.. – М., 1977. – 81с.
698003
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
2. – 1923. – 297с.
698004
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
3. – 1924. – 204с.
698005
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
4. – 1924. – 297с.
698006
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
9. – 1926. – 268с.
698007
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
2. – 1927. – 240с.
698008
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
18. – 1930. – 359с.
698009
  Степаненко М. "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв"язки) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 3-16. – ISSN 2075-1486
698010
  Жадько В. "Незабутня сестра, терпелива нянька" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14-21 серпня (№ 36). – С. 8


  Про сестру Тараса Шевченко - Катерину, яка народилася 1804 році в селі Кирилівка. У статізгадується праправнучка Тараса Шевченка по лінії його старшої сестри Катерини - Тамара Красицька, вихованка Київського університету імені Т. Шевченка, за фахом ...
698011
  Онищенко О. "неЗАКОНчена" освіта = Три законопроекти про вищу освіту: основні акценти і відмінності / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23лютого - 1 березня (№ 7). – С. 1, 12


  Напевно, жоден закон не з"являвся на світ з такими муками, як закон про вищу освіту. Потуги тривають шостий рік - з лютого 2008-го. Сьогодні вже й не пригадати всіх іменитих і безіменних авторів та співавторів різних варіантів законопроектів. Особливо ...
698012
  Аварін В.Я. "Незалежна" Маньчжурія. / В.Я. Аварін. – Х., 1934. – 100с.
698013
  Ганин Андрей "Незалежные" генштабисты. Статистика и мотивация // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 116-120. – ISSN 0235-7089


  Офіцери Генерального штабу Росії на сужбі в армії УНР.
698014
  Хомякова И.Г. "Незаменимый специалист и знаток библиотечного дела" // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 70-78. – ISSN 0869-6020


  Микола Петрович Кисельов, видатний бібліограф, книгознавець (1884-1965)
698015
  Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." : філософія в мистецтві Тараса Шевченка : лекції, студії / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 361, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-07-0
698016
  Шишаков В.А. "Незвичайні " небесні явища : Стенограма публічної лекції / В.А. Шишаков; Товариство поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1953. – 28с.
698017
  Новікова Н.Г. "Незвичайні" небесні явища / Н.Г. Новікова. – Львів, 1954. – 60с.
698018
  Новікова Н.Г. "Незвичайні" небесні явища / Н.Г. Новікова. – Львів, 1957. – 56с.
698019
  Безотосній В. "Незнаменитые войны России и "позор" Тильзита // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 64-71. – ISSN 0130-1640
698020
  Мукан А. "Незнаний Шевченко": погляд дослідників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 7


  "... До 200-річного ювілею від дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка розпочав відеоцикл культурологічних програм "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з ...
698021
  Алпеев О.Е. "Неизвестная война": англо-американская историография Восточного (русского) фронта Первой мировой войны / О.Е. Алпеев, Д.Ю. Козлов // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 66-71. – ISSN 0321-0626
698022
  Такала И.Р. "Неизвестная война"? Два века российской историогорафии русско-шведской войны 1808-1809 годов / И.Р. Такала, И.М. Соломещ // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66-72. – ISSN 0869-5687
698023
   "Неизвестные и забытые портретисты 18-го - первой половины 19-го века", выставка. Москва 1975 г.. – Москва, 1975. – 191с.
698024
  Триоле Э. "Неизвестный" и другие рассказы / Э. Триоле. – Москва, 1956. – 446с.
698025
  Пахльовська О. Не-європейська Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)
698026
  Васильців Т.Г. Недоліки державної політики гарантування соціальної безпеки у сфері зайнятості населення / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 144-151
698027
  Бойко А. Недоліки діяльності правоохоронних та судових органів щодо запобігання та протидії економічній злочинності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 216–224. – (Серія юридична ; Вип. 48)
698028
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331
698029
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
698030
  Хруслова Лариса Недоліки законодавчого визначення сутності кримінальної відповідальності та форми її реалізації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 41-49
698031
  Чубай В.М. Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 277-290. – ISSN 1993-6788
698032
  Жильцова О.Л. Недоліки мовлення дітей і шлдяхи їх подолання / О.Л. Жильцова. – Київ, 1971. – 48с.
698033
  Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 8-23. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
698034
  Ковбасенко О.Ю. Недоліки організації забезпечення населення якісною питною водою, причини їх виникнення. Можливі шляхи виходу з кризової ситуації, яка склалася в галузі водного господарства України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 39-45 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
698035
  Бойко А. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48.
698036
  Циркаль В.В. Недоліки призначення окремих видів судових експертиз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-108. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглянуто недоліки, які трапляються при призначенні експертиз у справах про порушення техніки безпеки праці та при організації проведення пожежно-технічних експертиз.
698037
  Бойко А. Недоліки системи правосуддя у структурі детермінації корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 318-322. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
698038
  Деркач О.В. Недоліки сучасного колективно-договірного регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-27.
698039
  Бушко С.Ю. Недоліки та перспективи оподаткування лізингу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 38-41. – ISSN 0321-0499
698040
  Чижук І. Недоліки шкільного виховання та їхня роль у процесі детермінації злочинності неповнолітніх в країнах європейського союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 288–295. – (Серія юридична ; Вип. 48)
698041
  Омельчук Ю.М. Недолюдки / Ю.М. Омельчук. – Львів, 1963. – 134с.
698042
  Воробьев Л.И. Недометанный стог / Л.И. Воробьев. – Москва, 1985. – 477с.
698043
  Сердюк В. Недоорканість та незмінюваність суддів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122.
698044
  Брегін М.Г. Недооцінене досягнення у вивченні інформаційного суспільства на теренах СРСР: твори А.І. Ракітова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 141-149. – ISSN 2072-1692
698045
  Шмиговський К.А. Недопарка / К.А. Шмиговський. – Київ, 1939. – 3 с.
698046
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – Горький, 1962. – 235с.
698047
   Недопетая песня. – Мурманск, 1963. – 62с.
698048
   Недопетая песня. – 2-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1969. – 56с.
698049
  Борзунов С.М. Недопетая песня / С.М. Борзунов. – М., 1973. – 128с.
698050
  Преображенский Сергей Недопетая песня : О романе А.А.Фадеева "Черная металлургия" / Преображенский Сергей. – Москва : Современник, 1977. – 320 с.
698051
  Дугин Г.К. Недопетая песня / Г.К. Дугин. – М, 1979. – 128с.
698052
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – 2-е изд. – Горький, 1981. – 224с.
698053
  Подстаницкий А.В. Недопетая песня / А.В. Подстаницкий. – Мурманск, 1981. – 63с.
698054
  Преображенский С.Н. Недопетая песня / С.Н. Преображенский. – Челябинск, 1981. – 296с.
698055
  Жупан И.В. Недопетая песня / И.В. Жупан. – Ужгород, 1986. – 172с.
698056
  Котов А Б. Недопетая песня. / А Б. Котов. – Сталино, 1960. – 206с.
698057
  Маринчик П.Ф. Недопетая песня. Необычайная жизнь П.И.Жемчуговой. / П.Ф. Маринчик. – Л.-М., 1965. – 147с.
698058
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : Повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1976. – 342с.
698059
  Дроздовський Д. Недописаний лист... : (Прощальне слово про професора Івана Денисюка) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 190-202. – ISBN 978-966-8201-83-7
698060
  Овсієнко Василь Недописаний портрет : з приводу інтерв"ю Василя Овсієнка з Миколою Холодним / Овсієнко Василь, Малюта Іван; розпитував І. Малюта // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
698061
  Бразов Л.П. Недописані сторінки : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Дніпро, 1978. – 245 с.
698062
  Недопитанська Ю. Недопитанський Микола Іванович : [спогади] / Юлія Недопитанська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 208-209. – ISBN 978-966-2726-03-9
698063
  Кіцен Н. Недопустимість "повороту до гіршого" та перевірка вироків, ухвал, постанов, які не набрали законної сили // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 149-152
698064
  Губар О.С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Губар Олексій Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
698065
  Кашка О.С. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при провадженні в суді апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 329-340. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
698066
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
698067
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 188-222
698068
   Недореформа высшей школы. Испытание свободой / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 16


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
698069
  Блинов В.А. Недорисованный портрет / В.А. Блинов. – Саранск, 1991. – 155с.
698070
   Недорисованный портрет: М.Горький, В.Маяковский, ДЖ.Рид, Н.Погодин, М.Шагинян о Ленине. – М., 1991. – 464с.
698071
  Самбикин М.М. Недороды на Украине, их районы , частота и размеры / М.М. Самбикин. – Х.К., 1931. – 112с.
698072
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1927. – 80с.
698073
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1933. – 72с.
698074
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1935. – 119с.
698075
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Х-Одесса, 1936. – 86с.
698076
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л, 1937. – 126с.
698077
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л-, 1949. – 115с.
698078
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1958. – 130с.
698079
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1964. – 95с.
698080
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1965. – 95с.
698081
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Элиста, 1968. – 72с.
698082
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1971. – 358с.
698083
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1981. – 93с.
698084
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1987. – 285с.
698085
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1989. – 175с.
698086
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-220. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6036-5
698087
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-229, [6]. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
698088
  Назаренко М. Недоросль Аленин : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 11/12. – С. 3-75. – ISSN 0131-8136
698089
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой / Ж. -Б. Мольер; Мещанин во дворянстве / Д. И. Фонвизин / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1975. – 352 с. – (Школьная библиотека)
698090
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой. Мещанин во дворянстве / Ж. -Б. Мольер. / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1972. – 358 с. – (Школьная библиотека мировой драматургии)


  Содержание: Грибоедов, А. С. Горе от ума / А. С. Грибоедов Пушкин, А. С. Маленькие трагедии / А. С. Пушкин Мольер, Жан-Батист. Скупой / Жан-Батист Мольер Мольер, Жан-Батист. Мещанин во дворянстве / Жан-Батист Мольер
698091
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / Грибоедов А.С.; Маленькие трагедии / Пушкин А.С.; Скупой. Мещанин во дворянстве / Мольер Ж.-Б.. : для 8 класса / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1969. – 462 с. – В одной кн. 4 произведения. – ((Школьная библиотека)
698092
  Васильченко С. Недоросток : (Побутова легенда) : Комедія в 4-х діях / С. Васильченко. – Київ : Криниця ; Друкрня А.І. Гросмана, 1913. – 63 с. – (Видавниче товариство "Кpиниця" у Київі ; № 8)
698093
  Васильченко С. Недоросток : Народна юмореска в 4-х діях / С. Васильченко. – Харків : Рух, 1925. – 61с. – (Театральна б-ка ; Ч. 52)
698094
  Тарасов Е.М. Недосказанная поэма / Е.М. Тарасов. – М., 1985. – 144с.
698095
  Ющенко О. Недосконалість законодавства про референдум як один із основних чинників зловживання владою в процесі референдуму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 30-35.
698096
  Корнійчук Т. Недосконалість інституційної діяльності ООН та основні напрями її реформування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 148-154


  Стаття присвячена проблематиці реформування інституційної системи ООН. Статья посвящается проблематике реформирования институционной системы ООН. The present article deals with the problem of UN institutional system reform.
698097
  Асютченко С. Недосконалість питань фірмового найменування у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 130-131


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
698098
  Онікієнко С.В. Недосконалість ринків і потреба в регулюванні: соціально-економічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 11-15 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
698099
  Левицький Л.М. Недоспівана пісня / Л.М. Левицький. – К, 1959. – 56с.
698100
  Галан Я.О. Недоспівана пісня : П"єси, оповідання, нариси, памфлети, статті / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1972. – 559с.
698101
  Левицький Л.М. Недоспівана пісня / Л.М. Левицький. – К, 1985. – 205с.
698102
  Пятницкий П.П. Недостатки докембрийской терминологии / П.П. Пятницкий. – 17-26с. – Отдельный оттиск
698103
  Винокур А.С. Недостатки письма у первоклассников с нарушениями речи и пути их устранения в процессе обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Винокур А.С.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.22
698104
  Нелипа Д.В. Недостатки прямых форм демократии // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Среди аргументов против рассмотрения прямых форм демократии как фактора развития общества одними из самых весомых является осознание того, что к прямым формам демократии принадлежат не только выборы, референдумы и опросы общественного мнения, но и ...
698105
  Хватцев М.Е. Недостатки речи у детей / М.Е. Хватцев. – 3-е изд. – Москва, 1948. – 128с.
698106
  Миронова Л. Недостатня матеріально-технічна база сільгоспвиробників зваблює переробні підприємства до порушень законодавства / Л. Миронова, А. Богатько // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 42-50


  На прикладі молочної галузі Черкаської області розглянуто проблеми на ринку молока України та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
698107
  Колчинская А.З. Недостаток кислорода и возраст / А.З. Колчинская; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев : Наукова думка, 1964. – 335с.
698108
  Исупова О.Г. Недостаточно оплачиваемая работа: почему мы соглашаемся? // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.62-72. – ISSN 0132-1625
698109
  Гагуа К.С. Недостаточные в отношении времени глаголы в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гагуа К.С.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 32л.
698110
  Лысцов Виктор Недостающая частица : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 121 : Іл.
698111
  Плавильников Н. Недостающее звено / Н. Плавильников. – М.-Л, 1945. – 56с.
698112
  Офин Э.М. Недостающее звено / Э.М. Офин. – Л., 1968. – 304с.
698113
  Иди М. Недостающее звено / М. Иди. – М, 1977. – 160с.
698114
  Вик Б. Недостверные данные о счастье / Б. Вик. – Москва, 1989. – 188с.
698115
  Пхакадзе И. Недостижимые достижимые миры / И. Пхакадзе. – Тбилиси, 1991. – 302с.
698116
  Підгайний Семен Недостріляні / Підгайний Семен. – Б.м. : Україна
Ч.2. – 1949. – 128с.
698117
  Лєсной В. Недоструктурований інтелект як чинник бідності нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 35)
698118
  Браун Д. Недоступная Земля / Д. Браун, А. Массет. – Москва : Мир, 1984. – 262с.
698119
  Покидова Елена Недоступная недвижимость : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 54-57 : Фото
698120
  Дербенев К.М. Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1961. – 215с.
698121
  Дербенев К.М. Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1961. – 215с.
698122
  Дариус Д. Недоступное глазу / Д. Дариус. – Москва : Мир, 1986. – 247с.
698123
  Сафаргалеев Наиль Недоступное стало реальностью // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-42. – ISSN 0869-4915
698124
  Ожешко Е. Недосьпівана пісня / Еліза Оржешкова; Переклад з польського Антін Кpушельницький. – Львів : Hакладом А. Хойнацького ; З дpук. В.А. Шийковского, 1899. – 104 с. – Прим. № 104197 дефектний, без обкл.


  (Элиза Ожешкова, Элиза Оржешко, польск. Eliza Orzeszkowa, белор. Эліза Ажэшка (устар. Эліза Арэшчыха)
698125
  Весос Тарьей Недотепа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.102-114. – ISSN 1130-6545
698126
  Серьогін В.О. Недоторканність приватного життя дітей: постановка проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 274-276.
698127
  Бойко О.Є. Недоторканність судді як гарантія його незалежності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 86-91
698128
  Сердюк В.В. Недоторканність та незмінюваність суддів: українські реалії та європейський досвід // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 49-53. – (Правознавство ; Вип. 365)
698129
  Савченко А.В. Недотримання принципу законності в українському судочинстві як причина порушень прав та інтересів громадян / А.В. Савченко, В.О. Останін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 93-103
698130
  Кривошеина К. Недоумок // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 10. – С. 7-56. – ISSN 0321-1878
698131
  Шатров В. Недофедерація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 8 (276). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Регіональні реформи Путіна перетворили Росію на уніфіковану, забюрократизовану й корумповану неоімперію.
698132
  Кузьмін П. Недоцільність вступу України в ЄС // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 16-18
698133
  Западов А.В. Недочитанные строки / А.В. Западов, Е.П. Соколова. – М, 1979. – 326с.
698134
  Малиновский Ю.М. Недра-летопись биосферы / Ю.М. Малиновский. – Москва : Недра, 1990. – 159с.
698135
  Друянов В.А. Недра - цех под землей / В.А. Друянов. – М, 1980. – 128с.
698136
   Недра Арктики. – М-Л
1. – 1946. – 228с.
698137
   Недра Арктики. – М-Л
2. – 1947. – 233с.
698138
  Кузнецов С.С. Недра гор Северного Кавказа / С.С. Кузнецов. – М.-Л., 1953. – 110с.
698139
  Зимин Н.П. Недра и воды.Прикладная геология,гидрография и гидрология в работе юных натуралистов / Н.П. Зимин. – М, 1930. – 144с.
698140
  Копылов Б.В. Недра Киргизстана на службе родины. / Б.В. Копылов, В.М. Рожанец. – Фрунзе, 1967. – 18с.
698141
   Недра социалистического Татарстана : сборник статей. – Казань : Т.Н.И.Э.И., 1931. – 112 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
698142
  Федоровский Н. Недра СССР и пути их использования. / Н. Федоровский. – М.-Л., 1926. – 79с.
698143
  Соболев Д.Н. Недра Украины / Д.Н. Соболев. – Харьков, 1928. – 60с.
698144
  Аскасинский В.В. Недра Читинской области / В.В. Аскасинский. – Чита : Читинское книжное из-во, 1957. – 76с.
698145
  Мадалиев Н. Недра Ягноба - на службу народа / Н. Мадалиев. – Душанбе, 1976. – 130с.
698146
  Неводов Б.С. Недра. / Б.С. Неводов. – М., 1950. – 224с.
698147
   НедраВосточнойСибири. – Иркутск, 1940. – 111с.
698148
  Кузовкин Г.Г. Недремлющее око / Г.Г. Кузовкин. – Львов, 1969. – 112с.
698149
  Стрельцов Иван Недремлющий брегет : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 138-143
698150
  Туричин И.А. Недремлющий лес / И.А. Туричин. – М., 1959. – 238с.
698151
  Туричин И.А. Недремлющий лес / И.А. Туричин. – Л., 1982. – 320с.
698152
  Возняк М.С. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича / Михайло Возняк. – Львів : З дpук. І. Айхельбеpгеpа, 1911. – 29 с.
698153
  Міяковський Володимир Недруковане й забуте: громадські рухи дев"ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література = Unpublished and forgotten writings / Міяковський Володимир; Ред.:Антонович М. – New York : The Ukrainian Academy, 1984. – 509с. – (Джерела до новітньої історії України/ УВА у США; ЗагюредБілінський Я та ін. ; Том 1). – ISBN 0-916381-02-1
698154
  Лучук І. Недруковані вірші Назара Гончара // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 300-301
698155
  Боронь О.В. Недруковані дописи Юрія Липи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 23-28
698156
  Антонович М. Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка : (з архіву УВАН) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 239-252. – ISBN 966-7272-00-1


  "Листи Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834-1908) до Федора Кіндратовича Вовка (1847-1918), які збереглися в Архіві П.П. Курінного в Музею-Архіві УВАН мають велике значення, оскільки вони з"ясовують деякі невідомі дотепер сторінки їхнього життя, ...
698157
  Кониський О.Я Недруковані поезії Т.Г. Шевченка : [розвідка та вірші] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1901. – 8 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1901, т.39, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1901. - На тит. арк. та обкл. ...
698158
  Планше Ж. Недуг армии / Ж. Планше. – М., 1959. – 127с.
698159
  Голубков Д.Н. Недуг бытия. / Д.Н. Голубков. – М., 1987. – 494,2с.
698160
  Клейн Ф. Неевклидова геометрия / Ф. Клейн. – Москва-Ленинград, 1936. – 355 с.
698161
  Клейн Ф. Неевклидова геометрия = Vorlesungen uber nicht-Euklidische geometrie / Ф. Клейн ; пер. с нем. Н.К. Брушлинского. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 356 с. – ISBN 978-5-382-00235-4
698162
  Фукс Б.А. Неевклидова геометрия в теории конформных и псевдоконформных отображений / Б.А. Фукс. – М - Л, 1951. – 148с.
698163
   Неевклидова геометрия и теория чисел. – Калинин, 1978. – 113 с.
698164
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы геометрии / Б.А. Розенфельд. – М, 1955. – 744с.
698165
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1967. – 744 с.
698166
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства / Б.А. Розенфельд. – Москва : Наука, 1969. – 546с.
698167
  Букреев Б.Я. Неевклідова планіметрія в аналітичному викладі / Б.Я. Букреев. – Київ : Радянська школа
Частина 1. – 1947. – 80 с.
698168
  Гребенюк М.Ф. Неевклідові зв"язності поверхні V[верхній індекс r, нижній індекс n-1] та їхні форми кривини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-15. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття стосується диференціальної геометрії тангенціально-вироджених поверхонь неевклідового простору [1]. Визначено 6 неевклідових зв"язностей, які асоційовані з тангенціально-виродженою поверхнею, дано форми цих зв"язностей та форми кривини деяких з ...
698169
  Вахненко Т. Нееквівалентність зовнішньої торгівлі - фундаментальна проблема економічного розвитку країн, які розвиваються : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0131-775Х
698170
  Лобунець Т.В. Неекономічні важелі активізації інвестиційного процесу в корпоративному секторі економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 54-58. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
698171
  Сіденко С.В. Неекономічні чинники світового економічного розвитку / С.В. Сіденко ; НАН України ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – Київ : Аврора-Прінт, 2011. – 236 с. + Додатки: с. 217-229. – Бібліогр.: с. 230-234. – ISBN 978-966-647-177-5
698172
   Неелова Марина. – М., 1976. – 17с.
698173
  Амалян Н.Д. Неефективність участі України у міжнародних інтеграційних процесах / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – С. 31-33
698174
   Нежданно-негаданно. – М., 1973. – 248с.
698175
  Пономарев В.И. Нежданно-негаданно: повести и рассказы / В.И. Пономарев. – М., 1978. – 256с.
698176
  Лебков Е.Д. Нежданно-негаданно: повесть и рассказы / Е.Д. Лебков. – Москва, 1987. – 269с.
698177
  Васильев П.А. Нежданно-негадано / П.А. Васильев. – Ленинград, 1989. – 221с.
698178
  Хазри Н. Нежданно : Стихи и поэмы / Н. Хазри. – Москва, 1986. – 124 с.
698179
  Козлов В.Ф. Нежданное наследство: Роман. Повесть. Рассказы. / В.Ф. Козлов. – М., 1980. – 448с.
698180
  Осинин В.С. Нежданные пристани / В.С. Осинин. – М, 1961. – 148с.
698181
  Спектор Г.Л. Нежданный гость / Г.Л. Спектор. – Челябинск, 1961. – 83с.
698182
  Никифоров Г.П. Нежданный гость / Г.П. Никифоров. – Ярославль, 1982. – 320с.
698183
  Мартыновский А.Д. Нежданный гость / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1991. – 255с.
698184
  Шефнер В.С. Нежданный день / В.С. Шефнер. – Л., 1958. – 147с.
698185
  Лиленкова Агнесса Петровна Нежегородское земство в 1890-1904 гг. (Социальный состав, бюджеты и практ. деятельность) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лиленкова Агнесса Петровна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 28л.
698186
  Лиханов А.А. Нежеланные, или Мать чужих детей. / А.А. Лиханов. – М., 1984. – 64с.
698187
  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. – Москва, 1982. – 296с.
698188
  Барнард К. Нежелательные элементы / К. Барнард. – Москва, 1979. – 480с.
698189
  Филлипс С.Э. Неженка : Роман / С.Э. Филлипс. – Москва-Минск : АСТ, Попурри, 1999. – 496с. – (Страсть). – ISBN 5-237-02710-5; 985-438-059-9
698190
  Рябухин Б. Неженская женская проза // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 10 (693). – С. 169-170. – ISSN 0132-2036


  Творческое развитие и художественные поиски эстонской писательницы Хелью Ребане.
698191
  Джеймс Ф.Д. Неженское дело : [роман] / Филис Дороти Джеймс // Ищите женщину : остросюжетные детективы / [сост. А.А. Литвиненко]. – Киев : ИРИС, 1992. – [Вып.3]. – С. 1-156. – ISBN 5-8292-0031-7
698192
  Хузе О.Ф. Неживая природа и ее силы на службе человека. / О.Ф. Хузе. – Л., 1956. – 36с.
698193
  Скаткин М.Н. Неживая природа. Уч. для 4 кл. / М.Н. Скаткин. – 8-е изд. – М., 1953. – 176с.
698194
  Румянцев Ф.П. Нежигородский опыт реформирования аграрных отношений на современном этапе земельной реформы в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 21-22. – ISSN 1812-3805
698195
  Рубанова М.П. Нежилое помещение как недвижимая вещь и объект гражданских прав // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 55-58. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
698196
  Самойленко Г.В. Нежин - город юности Гоголя / Г.В. Самойленко. – Нежин, 2002. – 262с. – ISBN 966-7391-27-2
698197
   Нежин. – К., 1986. – 125с.
698198
  Самойленко Г.В. Нежинская филологическая школа 1820-1990гг. / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1993. – 169 с.
698199
  Самойленко Г.В. Нежинские реминисценции в творчестве Н. Гоголя // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 4. – С. 60-63.
698200
  Корпачев Э.М. Нежная душа / Э.М. Корпачев. – М., 1980. – 336с.
698201
  Будрис Р.И. Нежнорогий возвращается в лес. / Р.И. Будрис. – М, 1977. – 144с.
698202
  Желязкова Л. Нежност в повече / Л. Желязкова. – Варна, 1989. – 34с.
698203
  Тремасов Н.Я. Нежности Волчицы / Н.Я. Тремасов. – Саранск, 1991. – 94с.
698204
  Абдрахманова Турсынхан Нежность / Абдрахманова Турсынхан. – Москва, 1968. – 30 с.
698205
  Алиева Ф. Нежность / Ф. Алиева. – Москва, 1977. – 198 с.
698206
   Нежность. – Москва, 1989. – 383 с.
698207
  Березин Владимир Нежность бесприютного мира : повести разных времен // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
698208
  Петрунина Н.В. Нежность для Нивелии: сборник / Н.В. Петрунина. – М., 1991. – 380с.
698209
  Шевелев А.А. Нежность земли. / А.А. Шевелев. – М, 1970. – 96с.
698210
  Вершинин М.М. Нежность и мужество / М.М. Вершинин. – Москва, 1966. – 80с.
698211
  Коротовский М.П. Нежность и мужество / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
698212
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю / А.А. Бахвалов. – М, 1973. – 277с.
698213
  Бахалов А.А. Нежность к ревущему зверю / А.А. Бахалов. – М, 1973. – 254с.
698214
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю / А.А. Бахвалов. – М, 1986. – 507с.
698215
  Николаева Л.А. Нежность Людмила Николаевна / Л.А. Николаева. – Ярославль, 1977. – 23с.
698216
  Решетов А.Л. Нежность. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1960. – 55с.
698217
  Агишев О.А. Нежность. / О.А. Агишев. – Москва, 1973. – 143с.
698218
  Павлов А.Е. Нежность. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1970. – 96с.
698219
  Унгарсынова Ф. Нежность. Стихи. / Ф. Унгарсынова. – Алма-Ата, 1977. – 120с.
698220
  Кузнецов В.П. Нежность: стихи и поэмы / В.П. Кузнецов. – М., 1978. – 239с.
698221
  Фомичев В.Т. Нежностью наполнилась душа / В.Т. Фомичев. – М., 1986. – 110с.
698222
  Линдсей Д. Нежный плут / Д. Линдсей. – М., 1993. – 352с.
698223
  Донцова Д.А. Нежный супруг олигарха : роман ; Ангел на метле : главы из нового романа ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22913-0
698224
  Донцова Д.А. Нежный супруг олигарха : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-38323-8
698225
  Кононов Н. Нежный театр : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 7. – С. 13-81. – ISSN 0130-7673
698226
  Попов М.М. Нежный убийца: роман, рассказы / М.М. Попов. – М., 1989. – 476с.
698227
  Большак В.Г. Нежонатий голова. / В.Г. Большак. – Львов, 1961. – 83с.
698228
  Різниченко Т.М. Нежонатий ходжу : жартівливі переспіви українських народних пісень та творів окремих авторів / Тетяна Різниченко. – Київ : Стилос, 2011. – 100, [6] с. фотоіл.
698229
  Кудрик П.І. Нежорсткі замкнені неопуклі поверхні обертання / П.І. Кудрик, М.В. Рябчич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Досліджуються замкнені поверхні обертання знакозмінної кривини, які допускають нетривіальні нескінченно малі згинання.
698230
  Степанков В.С. Нез"ясовані проблеми Батозької битви // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1. – С. 55-57
698231
  Васильченко С. Незабаром у рекламодавців правила гри стануть більш жорсткими, але справедливими // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.37-38
698232
  Во И. Незабвенная : Повесть / И. Во. – Москва : Текст, 1998. – 190с. – ISBN 5-7516-0146-7
698233
  Шошин М.Д. Незабвенные друзья / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1968. – 263с.
698234
  Карабчиевский Ю.А. Незабвенный Мишуня / Ю.А. Карабчиевский. – М., 1991. – 46с.
698235
  Гриценко І.С. Незабитовський Василь Андрійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 88. – ISBN 978-966-06-0557-2
698236
  Боген Л. Незабіваеміе / Л. Боген. – М, 1933. – 176с.
698237
  Драгойчева Цола Незабравими дни на българо-съветската дружба в СССР / Драгойчева Цола. – София, 1958. – 112 с.
698238
  Стрелков Л. Незабравими дни. Пиеса в седем картини. / Л. Стрелков. – София, 1959. – 112с.
698239
  Бурбан В. Незабронзовілий Іван Дзюба на тлі непроминального минулого й сьогодення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 6-7
698240
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 48с.
698241
  Воробьев Незабудка / Воробьев, е.З. – Москва, 1966. – 280с.
698242
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1970. – 96с.
698243
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1977. – 686с.
698244
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1987. – 476с.
698245
  Старченко Николай Незабудка с Новой земли // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 8-9. – ISSN 1727-4893
698246
  Моро Э. Незабудка. Избранное / Э. Моро. – Москва, 1937. – 181с.
698247
  Пришвин М.М. Незабудки / М.М. Пришвин. – Вологда, 1960. – 343с.
698248
  Забашта Л.В. Незабудки : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1966. – 183 с.
698249
  Лендьел Йожеф Незабудки / Лендьел Йожеф. – М., 1990. – 183с.
698250
  Одноралов В.И. Незабудки / Владимир Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 302 с. – ISBN 5-7688-0344-0
698251
  Ковба М.В. Незабудки в солдатській книжці / М.В. Ковба. – Київ, 1978. – 184 с.
698252
  Домовитов Н.Ф. Незабудки на бруствере / Н.Ф. Домовитов. – Пермь, 1981. – 119 с.
698253
  Рыбалко Н.А. Незабудки на кургане / Н.А. Рыбалко. – М., 1975. – 174с.
698254
  Гуссаковская О.Н. Незабудки на скалах / О.Н. Гуссаковская. – М., 1976. – 301с.
698255
  Кухно А.А. Незабудок брызги синие. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1958. – 60с.
698256
  Хорунжий А.М. Незабуті весни : нариси та оповідання / А.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1959. – 280 с.
698257
  Нагнибіда М.Л. Незабутнє : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Львів : Радянський письменник, 1946. – 102с.
698258
  Збанацький Ю.О. Незабутнє : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 92с.
698259
  Слободянюк Б.Й. Незабутнє : оповідання / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 115 с.
698260
  Коваленко П.Т. Незабутнє / П.Т. Коваленко. – Київ, 1962. – 271с.
698261
  Довженко О.П. Незабутнє : Оповідання. Кіноповість / О.П. Довженко. – Київ : Дніпро, 1974. – 223с.
698262
  Довженко О.П. Незабутнє / О.П. Довженко. – Київ : Дніпро, 1980. – 191с.
698263
   Незабутнє. – К., 1984. – 196с.
698264
  Тютюнник М. Незабутнє // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 58-61.
698265
  Омельчук І.В. Незабутнє / Ірина Омельчук. – Київ : Поезія, 2010. – 448 с., [40] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-2170-25-2
698266
  Орлик М.А. Незабутнє : фоторозповідь про пам"ятні події у житті та зустрічі з відомими людьми / Марія Орлик. – Київ : Просвіта, 2010. – 104 с. : іл., фот. – ISBN 978-966-7115-85-2
698267
  Шевело Л. Незабутнє : [поетична збірка] / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2012. – 107, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: Лідія Шевело (Худаш Л.С.). - На тит. арк.: Доктору філол. наук, професору Худашу Михайлу Лукичу присвячую / Автор. – ISBN 966-559-178-9
698268
  Матюшкіна Тетяна Незабутні "чари дитинства" : до проблеми компаративного вивчення творів "Зачарована Десна" Олександра Довженка і "Кульбабове вино" Рея Бредбері // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
698269
  Матюшкіна Т.П. Незабутні "чари дитинства" у творах О. Довженка "Зачарована Десна" та Р. Бредбері "Кульбабове вино" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
698270
  Матюшкіна Т.П. Незабутні "чари дитинства" у творах О.Довженка "Зачарована Десна" та Р.Бредбері "Кульбабове вино" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13.
698271
  Матюшкіна Т. Незабутні "чари дитинства" у творах О.Довженка "Зачарована Десна" та Р.Бредбері "Кульбабове вино" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С.27-29
698272
  Міщенко В.І. Незабутні адреси / В.І. Міщенко. – К, 1982. – 80с.
698273
   Незабутні дні. – Одеса, 1957. – 124с.
698274
  В"юн С.М. Незабутні дні / С.М. В"юн. – Львів, 1989. – 86с.
698275
  Самійленко П.М. Незабутні дні горінь / П.М. Самійленко. – К, 1970. – 84с.
698276
   Незабутні зустрічі. – К., 1975. – 295с.
698277
  Колянчук Олександр Незабутні могили / О. Колянчук. – Львів : Основа, 1993. – 48с.
698278
   Незабутні роки. – Кривий Ріг, 1957. – 24с.
698279
   Незабутні роки. – К., 1967. – 605с.
698280
  Левчик Н. Незабутні: До 90-річчя від дня народження Ніни Луківни Калениченко та Леоніда Миколайовича Коваленка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 102-103. – ISSN 0236-1477


  До 90-річчя від дня народження відомого літературознавця, доктора філологічних наук Ніни Луківни Калениченко (1922-2008)
698281
  Патлажан Ю.І. Незабутній вияв пролетарської солідарності / Ю.І. Патлажан. – Львів, 1973. – 148с.
698282
  Луценко Т.І. Незабутній Дмитро Луценко / Світлана Соколова // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 68-69


  Дружина українського поета Дмитра Луценка Тамара про митця, його творчість, його спілкування з композиторам
698283
  Олійник Б. Незабутній і неперебутній // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 255-257. – ISSN 0869-3595
698284
  Волошина Н. Незабутній Іван Багряний : (Іван Павлович Лозов"ягин) 1906-1963 // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 10-13
698285
   Незабутній Максим Рильський. – К., 1968. – 431с.
698286
   Незабутній наш Анатолій Архипович [Житник] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 7


  А.А. Житник - випускник юридичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
698287
  Іванникова Л Незабутній образ [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання"України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 261-266. – ISSN 0206-8001
698288
  Жданенко-Прилюк Незабутня / Жданенко-Прилюк. – Киев, 1994. – 68 с.
698289
  Ящук В. Незабутня зустріч випускників // Київський університет. – Київ, 2013. – грудень (№ 20/21). – С. 7


  Звіт про зустріч випускників Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, якому виповнилося 50 років.
698290
  Чайковський Б.Й. Незабутня сторінка дружби / Б.Й. Чайковський. – Київ, 1964. – 186 с.
698291
  Чайковський Б.Й. Незабутня сторінка дружби / Б.Й. Чайковський. – 2-е, доп. и перероб. – Київ, 1971. – 296 с.
698292
  Зеленин С.М. Незабываемая земля суоярвская / С.М. Зеленин. – Петрозаводск, 1991. – 63с.
698293
  Чалай В. Незабываемая осень / В. Чалай. – М., 1977. – 112с.
698294
  Шпорта Я.Г. Незабываемое / Я.Г. Шпорта. – М., 1952. – 152с.
698295
  Бондарев Ю.В. Незабываемое / Ю.В. Бондарев. – М, 1954. – 48с.
698296
  Луговской И.С. Незабываемое / И.С. Луговской. – Чита, 1958. – 48с.
698297
  Сидоренко Н.Н. Незабываемое / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1959. – 94с.
698298
   Незабываемое. – М., 1961. – 303с.
698299
  Феддерс Г.Ю. Незабываемое / Г.Ю. Феддерс. – Рига, 1963. – 334с.
698300
  Кахана М.Г. Незабываемое / М.Г. Кахана. – М., 1965. – 310с.
698301
  Лозгачев-Елизаров Незабываемое / Лозгачев-Елизаров. – 5-е изд. – Саратов, 1966. – 260с.
698302
   Незабываемое. – Петрозаводск, 1967. – 355с.
698303
  Кравейшвили Б.И. Незабываемое / Б.И. Кравейшвили. – Тбилиси, 1970. – 292с.
698304
  Збанацкий Ю.О. Незабываемое : Повесть и рассказы / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. Б. Зубавина и А. Тоннеля. – Москва : Воениздат, 1970. – 392с.
698305
   Незабываемое. – Л., 1972. – 159с.
698306
  Аджемов К.Х. Незабываемое / К.Х. Аджемов. – Москва, 1972. – 152с.
698307
  Степанов Г.Г. Незабываемое / Г.Г. Степанов. – Краснодар, 1973. – 112с.
698308
  Федоров П.И. Незабываемое / П.И. Федоров. – М., 1975. – 95с.
698309
  Губский Ф Н. Незабываемое / Ф Н. Губский, . – Минск, 1976. – 159с.
698310
  Баринова И.Е. Незабываемое / И.Е. Баринова. – Ярославль, 1979. – 22с.
698311
  Давидзон Я.Б. Незабываемое / Я.Б. Давидзон. – Киев, 1982. – 112с.
698312
   Незабываемое. – М., 1985. – 479с.
698313
  Кригер Е.Г. Незабываемое / Е.Г. Кригер. – М., 1985. – 431с.
698314
  Меламуд Х.Г. Незабываемое / Х.Г. Меламуд. – М, 1985. – 376с.
698315
  Мазуров К.Т. Незабываемое / К.Т. Мазуров. – Минск, 1987. – 413с.
698316
  Мазуров К.Т. Незабываемое / К.Т. Мазуров. – М, 1988. – 366с.
698317
  Коробейников В.И. Незабываемое / В.И. Коробейников. – Новосибирск, 1990. – 166с.
698318
  Здравков П. Незабываемое детство. / П. Здравков. – М., 1962. – 255с.
698319
  Зедгинидзе К Э. Незабываемое лето : рассказы и легенды / К Э. Зедгинидзе, . – Москва, 1959. – 220 с.
698320
  Корсунов Н.Ф. Незабываемое о Шолохове: Встречи и беседы / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1990. – 174с.
698321
  Ульяненко Н. Незабываемое. Записки летчицы. / Н. Ульяненко. – Ижевск, 1949. – 64с.
698322
  Ульяненко Н.З. Незабываемое. Записки летчицы. / Н.З. Ульяненко. – Ижевск, 1975. – 115с.
698323
  Ларина А.М. Незабываемое: (О Н.И. Бухарине) / А.М. Ларина. – М., 1989. – 365с.
698324
  Малютин И.П. Незабываемые встречи / И.П. Малютин. – Челябинск, 1957. – 91с.
698325
  Бать Л.Г. Незабываемые встречи / Л.Г. Бать. – М, 1970. – 334с.
698326
  Бать Л.Г. Незабываемые встречи / Л.Г. Бать. – М, 1972. – 302с.
698327
  Лазебников А.Е. Незабываемые встречи / А.Е. Лазебников. – М., 1985. – 173с.
698328
   Незабываемые встречи с Лениным. – М., 1978. – 261с.
698329
   Незабываемые встречи с Лениным. – 2-е изд,. испр. – М., 1985. – 256 с.
698330
  Зейналов Мир Паша Незабываемые встречи с Ясиром Арафатом // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 12. – С.40-44. – ISSN 0321-5075
698331
  Гази И. Незабываемые годы / И. Гази. – Казань, 1950. – 284 с.
698332
   Незабываемые годы. – Ростов-на-Дону, 1957. – 416с.
698333
  Круглов И.С. Незабываемые годы / И.С. Круглов. – Калинин, 1957. – 108с.
698334
  Дубровин Г. Незабываемые годы / Г. Дубровин. – Фрунзе, 1966. – 91с.
698335
   Незабываемые годы. – Саранск, 1967. – 360с.
698336
   Незабываемые годы. – Тбилиси, 1975. – 216с.
698337
  Попов Ф.Т. Незабываемые годы. / Ф.Т. Попов. – Минск, 1972. – 143с.
698338
  Гази И. Незабываемые годы: детство : повесть / И. Гази. – Казань : Татарское книжное изд-во,, 1976. – 277 с.
698339
   Незабываемые дни. – М., 1959. – 61с.
698340
  Майоров М.К. Незабываемые дни / М.К. Майоров. – Смоленск, 1963. – 132с.
698341
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни. / М.Т. Лыньков. – М., 1953. – 680с.
698342
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни. / М.Т. Лыньков. – Минск
1. – 1956. – 622с.
698343
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни. / М.Т. Лыньков. – М.
2. – 1961. – 592с.
698344
  Фурманов Д.А. Незабываемые дни. / Д.А. Фурманов. – М., 1967. – 44с.
698345
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни. / М.Т. Лыньков. – М.
1,2. – 1968. – 631,687с.
698346
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни. / М.Т. Лыньков. – Минск
1,2. – 1970. – 608,656с.
698347
  Фурманов Д.А. Незабываемые дни: повесть, рассказы, очерки, статьи. / Д.А. Фурманов. – Л., 1983. – 304с.
698348
  Лыньков М. Незабываемые дни: Роман. / М. Лыньков. – М.
1. – 1979. – 607с.
698349
  Лыньков М. Незабываемые дни: Роман. / М. Лыньков. – М.
2. – 1979. – 655с.
698350
   Незабываемые дороги. – М., 1974. – 287с.
698351
  Кудаш С. Незабываемые минуты / С. Кудаш. – Москва, 1964. – 283с.
698352
  Кудаш С. Незабываемые минуты. / С. Кудаш. – Уфа, 1962. – 221с.
698353
  Киселев А.И. Незабываемые раунды / А.И. Киселев, С.Б. Шенкман. – М., 1979. – 140с.
698354
  Владимиров О.Е. Незабываемые страницы истории / О.Е. Владимиров. – Москва, 1970. – 47с.
698355
  Вишневский В.В. Незабываемый 1919-й / В.В. Вишневский. – Ленинград, 1951. – 164с.
698356
  Вишневский В.В. Незабываемый 1919-й / В.В. Вишневский. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 112с.
698357
  Горянов Л.Б. Незабываемый гол / Л.Б. Горянов. – М., 1969. – 224с.
698358
  Гарсиа Маркес Незабываемый день в жизни Бальтасара / Гарсиа Маркес. – Москва, 1978. – 48с.
698359
   Незабываемый отдых // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 22-23 : фото
698360
   Незабываемый подвиг. – Львов, 1980. – 175с.
698361
  Анфилов В.А. Незабываемый сорок первый / В.А. Анфилов. – 2-е доп.изд. – Москва, 1989. – 367с.
698362
  Муравьев-Апостол Незабывамый рейс. / Муравьев-Апостол. – М., 1959. – 36с.
698363
  Суслович Н.Р. Незабытые ветры / Н.Р. Суслович. – М., 1980. – 111с.
698364
  Степанов В. Незабытые рубежи // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 67-70. – ISSN 0321-0626


  До 65-річчя Битви під Москвою
698365
  Медведська Л. Незавершена п"єса для механізму консолідації // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)


  Всеукраїнська науково-практична конференція "Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України", що відбулася 22-23 березня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
698366
  Кавафіс К.П. Незавершені поезії, 1918 - 1932 / К. П. Кавафіс ; філолог. видання та комент. Ренати Лавагніні. – [ Афіни ] : Ікарос, 1994. – 347, [ 2 ] с., 15 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-74-3
698367
  Лагунова О.С. Незавершенная работа А.Е. Крымского "Материалы для изучения языка и быта Сирии" // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 97-107. – ISSN 0869-1908
698368
  Григорьян К.Н. Незавершенная статья В.Я.Брюсова по теории стиха. / К.Н. Григорьян. – Л, 1959. – 181-185с.
698369
  Самарин А.Ю. Незавершённые проекты отдела редких книг ГБЛ по библиографии истории книги // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 9-114. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена двум незавершённым проектам отдела редких книг Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина - библиографии по истории отечественной книги (вторая половина 1940-х гг.) и изданию "Отдел редких книг. 60 лет. Каталог выставки" (1978 ...
698370
  Осьмакова Л.Н. Незавершенные произведения и неосуществленные замыслы И.С.Тургенева : Автореф... Канд.филол.наук: / Осьмакова Л.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 16л.
698371
  Фейнберг И.Л. Незавершенные рааботы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 4-е изд. – Москва : Советский писатель, 1964. – 431с.
698372
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М, 1955. – 340с.
698373
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 2-е доп. изд. – М, 1958. – 365с.
698374
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 3-е изд. доп. – М, 1962. – 430с.
698375
  Фейнберг И. Незавершенные работы Пушкина / И. Фейнберг. – М, 1969. – 432с.
698376
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М, 1976. – 397с.
698377
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 7-е изд. – М, 1979. – 366с.
698378
  Немирович-Данченко Незавершенные режиссерские работы: "Борис Годунов", "Гамлет" / Немирович-Данченко. – М., 1984. – 336с.
698379
  Вардомский Л. Независимая Армения в поисках модели экономического развития // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 2. – С. 54-69. – ISSN 0130-9757
698380
   Независимая Африка в документах. – Москва : Типография У-та дружбы народов им. П. Лумумбы, 1965. – 220, [3] с.
698381
  Шведов А.А. Независимая Африка: внешнеполитические проблемы. / А.А. Шведов. – М., 1983. – 350с.
698382
  Шурубович А. Независимая Белоруссия: этапы, тенденции и проблемы социально-экономического развития // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 5. – С. 99-113. – ISSN 0130-9757
698383
  Белоцерковский А.В. Независимая внешняя оценка качества подготовки бакалавра / А.В. Белоцерковский, Л.А. Кравцова, А.В. Дождиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит основные положения и выводы аналитического проекта, связанного с оценкой качества подготовки выпускников бакалавриата и дальнейшим использованием его результатов при осуществлении конкурсного отбора в магистратуру. Результаты проекта ...
698384
  Польшиков П.И. Независимая Гана / П.И. Польшиков, Ю. Сергеев. – М., 1964. – 72с.
698385
  Секу Т. Независимая Гвинея. / Т. Секу. – М, 1960. – 188с.
698386
  Перов В.И. Независимая Индия / В.И. Перов. – М., 1956. – 40с.
698387
   Независимая Индия. – М., 1958. – 199с.
698388
  Беттельхейм Ш. Независимая Индия / Ш. Беттельхейм. – М., 1964. – 390с.
698389
  Бебенина Е.В. Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт / Е.В. Бебенина, Н.П. Калашников // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 0321-0383
698390
  Захаренко М. Независимая оценка эффективности и качества // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 2 (86). – С. 36-40. – ISSN 1608-4071
698391
   Независимая профессиональная оценка в свете Болонской декларации / Ю. Авраамов, Н. Калашников, Е. Крылова, Н. Хохлов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 118-124. – ISSN 0869-3617
698392
   Независимая система оценивания вузов для совершенствования их деятельности / В.П. Соловьев, А.И. Кочетов, Н.В. Крапухина, С.В. Проничкин // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 105-116.


  В качестве инструмента оценки образовательной деятельности вуза и ее совершенствования предлагается использовать самооценку.
698393
  Лысова Е.Б. Независимая система оценки результатов общего образования во Франции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 79-86. – ISSN 0869-561Х
698394
  Сидоренко Л.В. Независимое государство Конго: к вопросу об образовании и эволюции бельгийского колониального государства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 77-83. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
698395
  Нарышкин А. Независимое Косово - конфликт будет углубляться // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
698396
  Ефремова Н.Ф. Независимое оценивание учебных достижений как инструмент формирования компетенций обучающихся / Н.Ф. Ефремова, Е.Ф. Корсунова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 57-62. – ISSN 0869-561Х
698397
   Независимость. – Київ, 2000
698398
   Независимость Румынии. – Бухарест, 1977. – 265с.
698399
   Независимость Румынии. – Бухарест, 1977. – 265 с.
698400
  Инга Михайловская Независимость судей и процессы управления в судебной системе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 137-142. – ISSN 1812-7126
698401
  Кагриманян А.С. Независимость Шотландии: быть или не быть // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 745-752. – ISSN 1812-8696
698402
   Независимые государства Океании. – М., 1984. – 214с.
698403
  Ибрагимов И.А. Независимые и стационарно связанные величины / И.А. Ибрагимов, Ю.В. Линник. – Москва, 1965. – 524с.
698404
   Независимые страны Африки. – М., 1965. – 316с.
698405
   Независимые страны Африки. – М., 1986. – 276с.
698406
   Независимый Афганистан. – М., 1958. – 271с.
698407
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ. – ISSN 1608-4071
№ 1 : Трудовой кодекс Российской Федерации. – 2002
698408
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ. – ISSN 1608-4071
№ 2 : Новое пенсионное законодательство. – 2002
698409
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2002
698410
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 : Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством РФ на 2002-2004 г. – 2002
698411
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2002
698412
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2002
698413
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 : спец.выпуск. – 2003
698414
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2003
698415
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 : Трудовой кодекс: вопросы и ответы. – 2003
698416
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2003
698417
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2003
698418
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2003
698419
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2004
698420
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2004
698421
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2004
698422
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2004
698423
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2004
698424
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 : Новые редакции социальных законов. – 2004
698425
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2005
698426
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2005
698427
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2005
698428
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 : Жилищный кодекс Российской Федерации. – 2005
698429
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2005
698430
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 : Дачникам и садоводам -любителям. – 2005
698431
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2006
698432
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2006
698433
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2006
698434
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2006
698435
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2006
698436
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2006
698437
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2007
698438
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2007
698439
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2007
698440
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2007
698441
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2007
698442
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2007
698443
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2008
698444
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2008
698445
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2008
698446
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2008
698447
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2008
698448
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (54). – 2008
698449
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (55). – 2009
698450
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (56). – 2009
698451
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (57). – 2009
698452
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (58). – 2009
698453
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (59). – 2009
698454
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (60). – 2009
698455
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (61). – 2010
698456
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (62). – 2010
698457
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (63). – 2010
698458
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (64). – 2010
698459
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (65). – 2010
698460
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 ( 66). – 2010
698461
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (68). – 2011
698462
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (69). – 2011
698463
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (70). – 2011
698464
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (71). – 2011
698465
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (72). – 2011
698466
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (73). – 2012
698467
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (74). – 2012
698468
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (75). – 2012
698469
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (76). – 2012
698470
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (77). – 2012
698471
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (78). – 2012
698472
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (79). – 2013
698473
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (80). – 2013
698474
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (81). – 2013
698475
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (83). – 2013
698476
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (84 ). – 2013
698477
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (86). – 2014
698478
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (87). – 2014
698479
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (88). – 2014
698480
  Шваков А.В. Независимый Египет. / А.В. Шваков, В.В. Богословский. – М., 1956. – 64с.
698481
  Метлина Н.А. Независимый и зависимый инфинитив и его синтаксическая роль в предложении современного русского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Метлина Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
698482
  Мирошниченко М.В. Независимый инфинитив в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Мирошниченко М.В. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1968. – 28 с.
698483
  Илиев С. Незавършени портрети / С. Илиев. – София, 1967. – 260с.
698484
   Незаглъхнали извори. – [S. l.], 1996. – 303 с. – На обкл.: 1884-1941; Иван Вазов, Константин Величков, Иван Хаджов та ін.
698485
  Барт И. Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа / И. Барт. – М., 1988. – 215с.
698486
   Незадовільний стан безпеки на будівельних об"єктах Полтавської області // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20
698487
   Незадовільний стан дитячих майданчиків Полтави // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 4
698488
  Шарма Р. Незадоволення та розчарування в Україні : результати дослідження IFES у жовтні 2008 року / Ракеш Шарма, Рола Абдул-Латіф, Лорен Серпе. – Washington : IFES, 2008. – 57 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID from the American people. Публікація підготовлена IFES для Агенції США з міжнародного розвитку в межах асоційованого гранту № 121-А-00-07-00701-00... – ISBN 1-931459-30-4
698489
  Абт Теренц Незадолго до полуночи. / Абт Теренц. – Москва, 1963. – 24с.
698490
  Симонов К.М. Незадолго до тишины : Записки 1945 г. Март - апрель - май / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 228с.
698491
  Вале О. Незаживающие раны памяти / О. Вале. – Москва, 1985. – 176 с.
698492
  Кравчук М.І. Незаймана вода : новели, етюди / М.І. Кравчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 176 с.
698493
  Тешаєва Міла Незаймана Чорногорія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 80-86 : Фото
698494
  Мигай В.Е. Незаказные письма / В.Е. Мигай. – М, 1977. – 95с.
698495
  Ласков М.Р. Незакатная весна / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1974. – 79с.
698496
  Рыбалко Н.А. Незакатная зведа / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1982. – 216с.
698497
  Драверт П.Л. Незакатное вижу я солнце / П.Л. Драверт. – Новосибирск, 1979. – 224с.
698498
  Борин Б. Незакатное солнце / Б. Борин. – Магадан, 1977. – 87с.
698499
  Білкун М. Незакінчена молитва / М. Білкун. – К., 1958. – 20с.
698500
  Янчук Б. Незакінчена опера / Б. Янчук. – К., 1986. – 237с.
698501
  Швець Алла Незакінчена поема Івана Франка "Мелеагер": міфоейдологічний аспект // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
698502
   Незакінчена розмова. – Київ, 1987. – 173 с.
698503
  Луценко Д.О. Незакінчена соната. Лірика / Д.О. Луценко. – Київ, 1966. – 94с.
698504
  Шабат-Савка Незакінчене висловлення як синтаксичний засіб реалізації комунікативних інтенцій : За романом "Тигролови" Івана Багряного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
698505
  Цвяшко Ю. Незакінчений експеримент : Невідома проза Роберта Третьякова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0130-1608
698506
  Шпорта Я.Г. Незакінчений зошит / Я.Г. Шпорта. – К., 1972. – 255с.
698507
  Хорунжий А.М. Незакінчений політ : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1958. – 276 с.
698508
  Хорунжий А.М. Незакінчений політ : повість, оповідання / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1973. – 278 с.
698509
  Гримайло Я.В. Незакінчений роман / Я.В. Гримайло. – Київ, 1962. – 344 с.
698510
  Андрушко О.В. Незакона міграція як предмет криміналістичного вивчення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 289-291. – (Право. Економіка. Управління)
698511
  Береговських В. Незаконна міграція: як подолати наявні проблеми // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-80.
698512
  Заруба П. Незаконна приватизація державного, комунального майна: проблеми визначення об"єктивної сторони злочину // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-71
698513
  Адам В. Незаконна торгівля ранньоквітучими рослинами в Україні / В. Адам, О. Кравченко // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 55-57.
698514
  Поляков С.Б. Незаконная власть как основание и повод государственного вмешательства в трудовые правоотношения // Вестник Пермского университета : научный журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – С. 49-53. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Изложен оригинальный подход к понятию "правовая культура", рассмот- рена ее структура. Вводится новое понятие "продукты правовой культуры". Показывается роль и значение данного явления. Анализируется соотношение правовой культуры и ее продуктов в ...
698515
  Дудоров О. Незаконне бюджетне відшкодування податків: проблеми кримінально-правової кваліфікації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 129-135
698516
  Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України / П.С. Берзін; КНУТШ. – Київ : Атіка, 2005. – 316 с. – ISBN 966-326-119-6
698517
  Єрофєєв А. Незаконне використання патенту - привід для патентного рейдерства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-28. – ISSN 1608-6422
698518
  Дубинський М Незаконне використання товарного знака: кримінально - правові аспекти // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.63-70
698519
  Лисенко В. Незаконне відшкодування із державного бюджету ПДВ / В. Лисенко, О. Дзісяк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 96-104.
698520
  Білоконь О.С. Незаконне відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями: характеристика способів вчинення злочинів // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 16-21


  У статті розглянуто зміст злочинної діяльності щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями та запропоновано заходи щодо мінімізації зазначених правопорушень. In the article the substance of criminal activity ...
698521
  Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грицюк Андрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
698522
  Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грицюк Андрій Григорович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013. – 261 л. – Додатки: л. 215-261. – Бібліогр.: л. 168-214
698523
  Орлеан А. Незаконне заволодіння активами юридичних осіб в Україні (Деякі результати опитування прокурорів) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-46.
698524
  Клименко Олена Незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами: кримінально-правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 121-125
698525
  Кумановський М.В. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: до проблем кваліфікації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 565-568. – ISBN 978-966-458-403-3
698526
  Гринько В.А. Незаконне заволодіння транспортними засобами: питання кваліфікації // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.184-186. – ISBN 966-660-151-6
698527
  Борисов Є.М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
698528
  Борисов Є.М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мнчникова. – Одеса, 2013. – 199 л. – Бібліогр.: л. 183-199
698529
  Лихова С. Незаконне знищення вибоччої документації або документів референдуму: Проблеми криміналізації // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103.
698530
  Федосєєв В.В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (коментар до ст. 332 КК України) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 84-102.
698531
  Гороховська О.В. Незаконне переривання вагітності: історико-правовий та порівняльно-правовий аналіз / О.В. Гороховська, І.Е. Коршун // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 57-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
698532
  Фесенко Є. Незаконне поводження з предметами, які можуть бути сировиною або технологічними компонентами при виготовленні наркотичних засобів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.118-121
698533
  Лизогуб Я. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
698534
  Лизогуб Я. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 126-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
698535
  Лизогуб Я. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 126-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
698536
  Матвійчук В.К. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання : Монографія / НАУ; За заг. ред. В.К. Матвійчука. – Київ : КНТ, 2006. – 304с. – ISBN 966-373-122-2
698537
  Старко О. Незаконне проведення аборту за чинним Кримінальним Кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 134-137.
698538
  Тимошенко В. Незаконний обіг наркотиків в Україні: практика протидії // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-45.
698539
  Сокол М. Незаконний страйк: порівняльна характеристика Українського та Європейського законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 124-127.
698540
  Вакулик О.О. Незаконні дії як спосіб примушування давати показання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 36-39.
698541
  Дереза В. Незаконній приватизації-надійний заслін // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-23
698542
  Дем"яненко Е.В. Незаконное предпринимательство и реализация права, закрепленного в ст. 34 Конституции России / Е.В. Дем"яненко, И.В. Шишко // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 96-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
698543
  Алисов Е.А. Незаконные денежные операции в теневой экономике Украины // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 48. – С.87-91. – ISSN 0201-7245
698544
  Квицинский Ю.А. Незаконные притязания ФРГ на Западный Берлин : Автореф... канд. юрид.наук: / Квицинский Ю.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 22л.
698545
  Ярочкин Б.П. Незаконный / Б.П. Ярочкин. – М, 1971. – 109с.
698546
  Ильютченко Н.В. Незаконный арест: проблемы возмещения вреда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.41-57. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
698547
  Джадан Игорь Незаконный полуостров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 8 (1079). – С. 7-9. – ISSN 0234-1670
698548
  Жуков А.И. Незаконченное дело / А.И. Жуков. – М., 1991. – 349с.
698549
  Мар Е.П. Незаконченное письмо / Е.П. Мар. – М., 1970. – 94с.
698550
  Мар Е.П. Незаконченное письмо /о Е.Б.Бош. 1979-1925/ / Е.П. Мар. – М., 1970. – 94с.
698551
   Незаконченное прошлое. – М., 1988. – 378с.
698552
  Анисимов Г.А. Незаконченные биографии / Анисимов Г.А. – Москва, 1988. – 363 с.
698553
  Гайдуцький П.І. НеЗалежна економіка України = InDependent economy of Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2014. – 527, [1] с. [8] арк. кольор. фот. : іл. – Другий тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7141-03-6
698554
  Льовкіна О. Незалежна етика Т. Котарбіньського у світлі християнського віровчення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 66-72. – ISSN 0321-0499


  Тадеуш Мар’ян Котарбіньський (1886-1981) - польськ. філософ і логік, видатний представник Львівсько-варшавської школи, впливовий пол. мислитель другої пол. ХХ ст. та представник пол. антиірраціоналізму
698555
  Бучко Р. Незалежна кінокритика 1930-х років // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 13-16. – ISSN 1562-3238
698556
  Каланова Ш. Незалежна національна акредитація як чинник конкурентноспроможності системи освіти // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 44-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
698557
  Гутиря І.І. Незалежна преса і влада / І.І. Гутиря, С.І. Гутиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-42. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про утиски на незалежну пресу владними олігархічними кланами Кучми - Медведчука - Януковича напере-додні президентських виборів 2004 року. Особливу увагу при цьому приділено газеті захисту інтересів селян України "Сільські вісті". In the ...
698558
  Гутиря С.І. Незалежна преса і нова влада // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 40-44


  У статті аналізуються фактори впливу тематики та змісту на результативність публікацій з політичної проблематики незалежного періодичного видання від перемоги Помаранчевої революції і до відставки так званої нової влади. Subject-matter and content, ...
698559
  Тертишник В. Незалежне судочинство-отже, не маніпулятивне // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 54-55
698560
  Онищенко О. Незалежне тестування-2015: серпом по неякісній освіті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Український центр оцінювання якості освіти розпочав підготовку до проведення зовнішнього оцінювання-2015. І вже запропонував серйозні зміни до процедур ЗНО. Що ж нового буде у ЗНО 2015 року? На ці питання відповідає директор УЦОЯО (Українського центру ...
698561
  Верхогляд О. Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США в контексті діяльності ВНЗ України / О. Верхогляд, Ю. Романоновська, О. Романовський // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 175-189.
698562
  Добривечір А. Незалежний аудит як спосіб переконання в об"єктивності медіадосліджень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 1606-3732
698563
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 1 (1) лютий. – 2012
698564
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 2 (2) лютий. – 2012
698565
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 3 (3) квітень. – 2012
698566
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 4 (4) травень. – 2012
698567
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 5 (5) червень. – 2012
698568
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 6 липень. – 2012
698569
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 7 серпень. – 2012
698570
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 8 вересень. – 2012
698571
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 9 жовтень. – 2012
698572
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 10 листопад. – 2012
698573
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 11 грудень. – 2012
698574
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 1. – 2013
698575
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 2. – 2013
698576
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 3. – 2013
698577
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 4. – 2013
698578
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партисіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 5 (III). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698579
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 6. – 2013
698580
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 7. – 2013
698581
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 8. – 2013
698582
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 9. – 2013
698583
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 10. – 2013
698584
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 11. – 2013
698585
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "СОВА". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 12. – 2013
698586
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 2 (25). – 2014
698587
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2311-9721
№ 3 (26). – 2014
698588
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-
№ 4 (27). – 2014
698589
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-
№ 5 (28). – 2014
698590
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 7 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698591
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 8 (II). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698592
  Шірінян Л.В. Незалежний рейтинг ринку страхування в Україні : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 118-125 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
698593
  Третяк О.В. Незалежний університет незалежної держави // Вечірній Київ, 1993. – 15 липня
698594
  Звонська-Денисюк Незалежні дієприкметникові конструкції в грецькому тексті Нового Завіту та проблеми їх перекладу українською мовою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Провадиться семантичний аналіз вживання незалежної дієприкметникової конструкції "родовий відмінок самостійний" у тексті Нового Завіту та проблеми її перекладу українською мовою. Автор висуває тезу про стилістичну нейтральність та обмежену синтаксичну ...
698595
  Кравчук Л. Незалежні крізь терни. Україні - 20 : Інтерв"ю першого Президента України Леоніда Кравчука - журналу "Право України" / Л. Кравчук, О. Святоцький, А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 5-12. – ISSN 0132-1331


  На прес-конференції інформаційному агенству журналу "Право України" вдалося поспілкуватися з перщим Президентом України - Леонідом Кравчуком, про перспективи та майбутнє нашої країни.
698596
  Сердюк В.В. Незалежність і неупередженість суду як складові права на судовий захист та їх значення для Верховного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 30-37. – (Правознавство ; Вип.306)
698597
  Кампо В. Незалежність конституційних суддів: український досвід у європейському контексті // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-31.
698598
  Капітоненко М.Г. Незалежність Косова як виклик для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 24-27
698599
  Тимченко Л.О. Незалежність Косово, інститут визнання держав та майбутнє міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
698600
  Каравайцева О.В. Незалежність Косово: історія та міжнародні наслідки конфлікту // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 111-120
698601
  Дорохов Микола Незалежність по-радянські або Чому республіканський наркомат оборони УРСР мав статус англійської королеви, а керманич генерал Герасименко потрапив у немилість "великого кормчого" / Дорохов Микола, Щербінін Олександр // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-33


  Герасименко Василь Пилипович ( 1900-1961 ) Генерал-лейтенант, з 1945 р. Нарком Оборони УРСР.
698602
  Весецька Р. Незалежність прокуратури та Європейський Союз // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 114-118
698603
  Сібільова Н.В. Незалежність прокурора у кримінальному судочинстві - одна з гарантій незалежності суду // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 255-259


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
698604
  Невмержицький Є. Незалежність прокурора як гарантія забезпечення верховенства права в державі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 63-70.
698605
  Алєєва І.В. Незалежність суддів - гарантія конституційного права на судовий захист // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 37-39
698606
  Городовенко В.В. Незалежність суддів і моральні засади суддівської професії // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.42-44
698607
  Городовенко В. Незалежність суддів і самостійність судів у контексті нового етапу судово-правової реформи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 206-215. – ISSN 1993-0909
698608
  Потильчак О.І. Незалежність суддів як гарантія правової держави: міжнародний досвід // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 6 (166). – С. 44-48
698609
  Галайденко Т. Незалежність суддів як індикатор стану вітчизняної судової системи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 12-14
698610
  Крижанівський В.В. Незалежність судової влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 24-29. – ISSN 1563-3349


  Досліджено соціальну та правову природу незалежності судової влади, систему засобів її забезпечення. Розглядаються проблеми взаємодії судової влади із законодавчою й виконавчою гілками влади. Звертається увага на форми соціального контролю за судовою ...
698611
  Бабій І.В. Незалежність судової влади в особі судді-запорука демократичної держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-64. – ISBN 966-614-021-7
698612
  Осетинський А.Й. Незалежність судової влади в Україні в контексті міжнародних стандартів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 83-92
698613
  Василевич М.В. Незалежність судової влади в Україні: історія та перспективи розвитку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 231-240
698614
  Попович Є. Незалежність та деполітизація прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С.54-61
698615
  Дорошенко І.В. Незалежність та прозорість центрального банку: еволюція в умовах сучасної глобалізаційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 72-77.
698616
  Дорошенко І.В. Незалежність та прозорість Центрального банку: еволюція в умовах сучасної глобалізаційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 119-124
698617
   Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (22 серпня 2011 р., м. Київ) : до 20-річчя незалежності України / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [упоряд. : Я.А. Жаліло, С.О. Янішевський]. – Київ : НІСД, 2011. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-554-142-4
698618
  Таланчук П. Незалежність України, як і власну гідність, громадянам необхідно захищати, навіть не вміючи // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 12-16. – ISSN 1819-7329
698619
   Незалежність України: історичні витоки та перспективи : матеріали наук.-практичної конф. 22 серпня 1996 р. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1997. – 228 с. – ISBN 966-02-0209-1
698620
  Сас Б. Незалежність Центрального банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.11-13. – ISSN 1605-2005
698621
  Бич І.В. Незалежність Центрального банку як один із найважливіших факторів європейської інтеграції // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 120-124. – (Правознавство ; Вип.286)
698622
  Ковальчук А. Незалежність Центрального банку як проблемний фактор подолання фінансової кризи (правовий контекст) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 32-38.
698623
  Зіганшина Л.О. Незалежність як життєтворчість за умови абсолютної необхідності за вченням П. Іванова // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.82-97. – ISSN 2075-1443
698624
  Лифшиц М.А. Незаменимая традиция. / М.А. Лифшиц, Л.Я. Рейнгард. – М., 1974. – 183с.
698625
  Аграновский А.А. Незаменимые / А.А. Аграновский. – Москва, 1976. – 240с.
698626
  Терлецкий В.К. Незаменимые продукты леса / В.К. Терлецкий. – Львов, 1985. – 127с.
698627
  Соколов В.А. Незаменимый дед. Комедия / В.А. Соколов. – М., 1965. – 16с.
698628
  Олейник С.И. Незаменимый Мацепура : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1954. – 48с.
698629
  Гордеев С.М. Незамерзающее течение / С.М. Гордеев. – М, 1973. – 80с.
698630
  Сургутская Е. Незамерзающие реки / Е. Сургутская. – К., 1958. – 352с.
698631
  Сургутская Е.Ф. Незамерзающие реки / Е.Ф. Сургутская. – К., 1985. – 438с.
698632
  Лескин С.Ф. Незаметная должность / С.Ф. Лескин. – М., 1964. – 164с.
698633
  Захаров Владимир Незаметная правда : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 56-61. – ISSN 0130-7673
698634
  Картер У. Незаметная служба / У. Картер, Э. Дюваль. – М., 1963. – 320с.
698635
  Турсун-Ходжаев Незаметный подвиг. -- (Добрые соседи) / Турсун-Ходжаев. – Ташкент, 1967. – 48с.
698636
  Пармузин Б.С. Незаметный человек / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1958. – 111с.
698637
  Кудрявцев П.П. Незамеченная смерть : памяти М.А. Протопопова // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 8 с.
698638
  Варшавский В.С. Незамеченное поколение / В.С. Варшавский. – Москва, 1992. – 387с.
698639
  Скляренко Г. Незамкнене коло українського бароко // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (81). – С. 128-129. – ISSN 0130-1799
698640
  Годованець М.П. Незаможник Клим. / М.П. Годованець. – Вінниця, 1927. – 32с.
698641
  Соболенко Р.К. Незамужняя вдова / Р.К. Соболенко. – Минск, 1974. – 223с.
698642
  Култыгин В.П. Незападные концепции глобализации // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.80-103. – ISSN 1606-951Х
698643
  Маринина А. Незапертая дверь / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-008932-5
698644
  Супранова Е. Незапланированная жизнь // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 0321-1878
698645
  Виханський Б. Незаплямована честь дивізійників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 12-13


  До 70-річчя створення дивізії "Галичина".
698646
  Грицюк В. Незасвоєний урок історії? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 46-50


  З нагоди 75-ї річниці початку Другої світової війни.
698647
  Хайкин С.Э. Незатухающие колебания / С.Э. Хайкин. – М-Л, 1953. – 127с.
698648
  Никаноров А.В. Незатянувшаяся петля / А.В. Никаноров. – М, 1963. – 108с.
698649
  Бояров В. Незахищений свідок // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 2. – С.24-27. – ISSN 1726-3077
698650
  Кашежева И.И. Незаходящее солцне / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1965. – 148с.
698651
  Пахаренко В. Незбагнений апостол : Світобачення Шевченка / В. Пахаренко. – 2-ге вид-ня. – Черкаси : Брама-Ісуеп, 1999. – 296 с. – ISBN 966-95675-0-5
698652
  Шимборська Віслава Незбагненне життя : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 201-213
698653
  Вільде І. Незбагненне серце / І. Вільде. – Львів, 1990. – 255с.
698654
  Мірошниченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л. Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
698655
  Мірошніченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л.Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
698656
  Савич І.С. Незборима пам"ять: худ.-мемуар. оповіді. / І.С. Савич. – К., 1980. – 120с.
698657
   Незборима сила ідей Жовтня. – К., 1967. – 184с.
698658
  Руденко М. Незбориме плем"я. / М. Руденко. – Ужгород, 1948. – 136с.
698659
   Незвал Витезслав. – М., 1967. – 96с.
698660
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – Рязань, 1960. – 375с.
698661
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – К., 1994. – 352с.
698662
  Жаден Ю.А. Незваный гость хуже...? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 39-41


  История поговорки "Незваный гость хуже татарина"
698663
  Махній М. Незвичайна антропологія = Extraordinary antropology : [науково-популярний курс] / Микола Махній ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім.Т.Г. Шевченка, 2011. – 188 с. : іл.
698664
  Чжоу Лі-бо Незвичайна весна / Чжоу Лі-бо. – К., 1962. – 411с.
698665
  Гринько Д.Г. Незвичайна історія / Д.Г. Гринько. – К., 1974. – 176с.
698666
  Керекеш Ю.Ю. Незвичайна любов / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1972. – 214с.
698667
  Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика!... / Б. Еренгросс. – Київ, 1982. – 192с.
698668
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Умека / Веддінг Алекс. – Київ, 1956. – 307с.
698669
  Веддинг А. Незвичайна пригода Каспара Умека / А. Веддинг. – Київ, 1982. – 280с.
698670
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Шмека / Веддінг Алекс. – Київ, 1982. – 280с.
698671
  Виговський В. Незвичайна розвідка / В. Виговський. – Київ, 1976. – 56с.
698672
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
698673
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля (до 135-річчя від дня народження Богдана Лепкого) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
698674
  Колесников В.П. Незвичайна фотографія. / В.П. Колесников. – Київ, 1980. – 148с.
698675
  Муранов О.П. Незвичайне і грізне в природі / О.П. Муранов. – К., 1976. – 351с.
698676
  Федін К. Незвичайне літо. / К. Федін. – К, 1954. – 652с.
698677
  Кохан В.І. Незвичайний злочин / В.І. Кохан. – Ужгород, 1984. – 400с.
698678
  Прилежаєва М.П. Незвичайний рік / М.П. Прилежаєва. – К, 1986. – 336с.
698679
  Копельський А. Незвичайні лекції в незвичайному музеї // Столиця. – Київ, 2000. – 1 квітня (№ 36). – С. 12


  Про Лінгвістичний навчальний музей КНУ імені Тараса Шевченка.
698680
  Теряєва М.С. Незвичайні небесні явища / М.С. Теряєва. – К, 1958. – 42с.
698681
  Пясковський Д.В. Незвичайні небесні явища. / Д.В. Пясковський. – К., 1946. – 24с.
698682
  Ларри Я.Л. Незвичайні пригоди Карика та Валі / Я.Л. Ларри. – К, 1985. – 255с.
698683
  Мейнк В. Незвичайні пригоди Марко Поло / В. Мейнк. – Львів, 1959. – 508с.
698684
  Верн Ю. Незвичайні пригоди Матія Сандорфа [Матіас Шандор] : Повість / Ю. Верн. – Б.м. : Накл. Укр. вид. спілки "Українського голосу". – 749с.
698685
  Алексін А.Г. Незвичайні пригоди Сєви Котлова / А.Г. Алексін. – Київ, 1965. – 227с.
698686
  Сомадева Незвичайні пригоди царевича Нараваханадати / Сомадева. – К, 1984. – 606с.
698687
  Афонін Олег Незвична подорож Черкащиною // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С.33-38. – ISSN 0869-3595
698688
  Сусь Б.А. Незвичне бачення традиційних проблемних питань фізики : науково-методичне видання : (книга для дискусій) / Сусь Б.А., Сусь Б.Б. – Київ : Просвіта, 2010. – 132 с. – ISBN 978-966-2133-14-1
698689
  Петрашик О. Незвідані світи Володимира Будникова // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-21. – ISSN 0130-1799
698690
  Назарчук В.В. Незвідні системи твірних групи періодично визначених підстановок з 2-адичним періодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-51. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано незвідну систему твірних груп, що є індуктивною границею симетричних груп з степенями 2[верхній індекс n], n[належить]N, з діагональним зануренням, яка природним чином діє на множині натуральних чисел.
698691
  Назарчук В.В. Незвідні системи твірних і генетичний код однорідно симетричних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено умови, при виконанні яких множина [ксі]-транспозицій буде системою твірних однорідно симетричної групи, степінь якої є заданим супернатуральним числом [ксі]. Побудовано генетичний код однорідно симетричної групи степеня 2[верхній індекс ...
698692
  Мортіков В.В. Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-41. – Бібліогр.: с. 35-36, 39, 41


  Розвивається теорія незворотних витрат. Проводиться аналіз незворотних витрат на рівнях: підприємства, домогосподарства, національному, міжнародному. Виявляються відмінності у ставленні різних економічних суб"єктів до незворотних витрат.
698693
   Незворотні процеси в електрохімічних системах. – Чернівці, 1996. – 35с.
698694
  Мортіков В. Незворотні рішення та витрати в соціально-трудовій сфері : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
698695
  Лісовська М.П. Незгасимі зоряниці / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1978. – 27с.
698696
  Бурнашов Г.В. Незгасна ватра / Г.В. Бурнашов. – Ужгород, 1988. – 109с.
698697
  Баш Я.В. Незгасна віра : Романи / Я.В. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 512с.
698698
  Славинський Микола Незгасна зоря генія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 13 : Фото
698699
  Сова В. Незгасна свіча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 13


  Життя видатного українського поета, літературознавця, правозахисника політв"язня радянських концтаборів, лауреата Національної премії імені Т.Шевченка (посмертно), Героя України (посмертно) Василя Стуса пов"язане з Лубенщиною, що на Полтавщині.
698700
  Кашпрук М. Незгасна свіча Валер"яна Поліщука // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 181-187
698701
  П"ятишкін П.С. Незгасне полум"я / П.С. П"ятишкін. – Київ, 1974. – 148 с.
698702
  Карпенко В. Незгасне світло маяків // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 24-27
698703
  Атаманчук М. Незгасний світоч України // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 1 (68). – С. 68-74


  Упродовж багатьох десятиліть в Україні ім"я одного з іі найвидатніших синів, титанів думки і духу такого рівня, як Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Грушевський, перебувало під забороною, замовчувалася його безприкладна подвижницька діяльність ...
698704
   Незгасний свыточ : українвькі радянські письменники про Миколу Гавриловича Чернишевського. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 425 с.
698705
   Незгасний юності вогонь. – Ужгород, 1968. – 223с.
698706
  Горіславець В. Незглибимі таємниці буття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С. 5


  Творчий портрет українського прозаїка Бориса Фінкельштейна
698707
  Горбач С.С. Незгода як фактор обмеження інтенції // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 73-76. – ISSN 1729-360Х
698708
  Воронцова Н.Г. Незгода як фактор обмеження інтенції // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 76-82. – ISSN 1729-360Х
698709
  Гриць-Дуда Незгоди / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1967. – 122с.
698710
  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. / Г. Касьянов. – Київ : Либідь, 1995. – 224 с. – ISBN 5-325-00704-1
698711
  Мокроусова О. Нездійснена мрія: до історії пам"ятника Тарасу Шевченку в Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 48-77. – ISSN 0131-2685
698712
  Швидько Г.К. Нездійснений проект перенесення Запорозької Січі // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 212-217. – ISBN 966-551-159-9
698713
  Ільницька Л. Нездійсненний видавничий прект Івана Калиновича (до взаемин І. Калиновича з М. Грушевським) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 253-259. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
698714
  Танчер В.К. Нездолана сила пролетарського атеїзму : (На допомогу лектору) / Танчер В.К.; Київськ. міський кабінет атеїзму. – Київ, 1960. – 27с.
698715
  Корнілова В.О. Нездоланна сила сучасності / В.О. Корнілова. – К, 1979. – 137с.
698716
  Буряківець Ю. Нездоланні : Роман / Ю. Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1991. – 661с.
698717
  Горбатов Б.Л. Нездоланні. (Сім"я Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Київ, 1945. – 109с.
698718
  Горбатов Б.Л. Нездоланні. (Сім"я Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Вид. 3-є. – Сталіно, 1952. – 132с.
698719
  Литвин С.М. Нездоланність любові / С.М. Литвин. – К., 1976. – 111с.
698720
  Бжиська Ю. Нездорові діти США: шляхи розв"язання проблеми // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 20-22.
698721
  Мельник В. Неземна дорога : Поезія / Літературний форум; Володимир Мельник. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-8387-02-3
698722
  Озеров Л.А. Неземное тяготение / Л.А. Озеров. – М., 1969. – 231с.
698723
  Реймерс Г.К. Неземной талисман. / Г.К. Реймерс. – Брянск, 1964. – 240с.
698724
  Васильев Антон Неземные горизонты Босха // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-52. – ISSN 0130-7045
698725
  Кириленко А.А. Незеркальное отражение волн периодическими дифракционными решетками / А.А. Кириленко, А.П. Кусайкин, Ю.К. Сиренко. – Харьков, 1983. – 33с.
698726
  Васильченко С. Незібрані твори / С. Васильченко. – Київ, 1941. – 239 с.
698727
  Білецький М.С. Незламаність. / М.С. Білецький. – Київ, 1982. – 226 с.
698728
   Незламна єдність. – К., 1985. – 231с.
698729
  Усенко П. Незламний герой журнальної праці // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 10


  185 літ од дня народження Миколи Чернишевського - самовідданого провідника нескоренності друкованого слова.
698730
  Тинченко Я. Незламний герой Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 4 (272). – С. 56-58. – ISSN 1996-1561


  Історія старшини Армії УНР Семена Могили, який пожертував життям, обравши свободу.
698731
  Лю Цінь Незламний мур / Лю Цінь. – К., 1956. – 248с.
698732
  Бондаренко І.М. Незламний союз побітників і селян / І.М. Бондаренко. – Київ, 1976. – 253с.
698733
  Чирко В.А. Незламний союз республік радянських / В.А. Чирко, Н.В. Пода. – К., 1981. – 264с.
698734
  Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Книга Пам"яті України, 2002. – 352с. – ISBN 966-7605-06-4
698735
  Тарнашинська Л. Незламні крила "синього птаха" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 24


  До 85-річчя відомої керамістки і шістдесятниці Галини Севрук.
698736
  Завальнюк К. Незламні. Ямпільці в обороні державності: 1917-1925 / Костянтин Завальнюк, Сергій Борсуковський ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Подільському державному ун-ті та ін. – Вінниця : Книга-Вега, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-621-403-7
698737
  Безвершук Ж. Незмінний чинник розвитку інтелекту, ябо чому і як треба вивчати культурологію // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 71-79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність вивчення студентами вищих навчальних закладів курсу "Культурологія". Висвітлюється структура сучасного навчального посібника з культурології та зміст найважливіших тем.
698738
  Панько Ю. Незмінні частини мови. Додадок до української мови для 7 кл. основної дев"ятирічної школи. / Ю. Панько, 1964. – 36с.
698739
  Анастасьев Алексей Незнайка в Новом Свете // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 102-111. – ISSN 0130-6405


  Саша Барон Коэн (1971) - британ. комедийный актёр, известный благодаря своим вымышленным персонажам : Али Джи (анг. джанглист и кокни), Борат Сагдиев (казахс. репортер) и Бруно (австр. гомосексуалист — ведущий программы мод)
698740
  Носов Н.Н. Незнайка в Солнечном городе / Н.Н. Носов. – Кишинев, 1989. – с.
698741
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне : роман-сказка в 4-х частях / Н.Н. Носов. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 479 с. – ISBN 5-301-00319-4
698742
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне / Н.Н. Носов. – Минск, 1990. – 494с.
698743
  Носов М.М. Незнайко на місяці / М.М. Носов. – К, 1993. – 450с.
698744
  Носов М.М. Незнайко на Місяці / М.М. Носов. – К, 1980. – 382с.
698745
  Кочевих Олег Незнайко родом із Києва // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0130-5212
698746
  Русина О. Незнайома Кліо : Українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття / О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб; НАНУ. Ін-т історії України; Наук. ред. В.Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – 312с. – ISBN 966-00-0804-Х
698747
  Горобець В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / НАНУ; Інститут історії України; Віктор Горобець, Тарас Чухліб; Наук. ред. В. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2004. – 312с. – Перевидання нарисів В. Горобця, Т. Чухліба з книги О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб "Незнайома Кліо: українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття". – ISBN 966-00-0152-5
698748
  Галета О. Незнайоме тіло сучасної української прози: жіноча література від Василя Габора // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 234-266. – ISBN 978-966-02-6024-5
698749
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1966. – 167с.
698750
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1977. – 143с.
698751
  Грабовський С. Незнайомий знайомець Климент Квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 21
698752
  Стриж В. Незнайомий предтеча : Український конституціоналізм ХІХ століття: розвій думки в добу бездержавності // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 1812--514Х
698753
  Нестайко В.З. Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків / В.З. Нестайко. – К., 1988. – 365с.
698754
  Ибрагимбеков М. Незнакомая песня / М. Ибрагимбеков. – М., 1974. – 271с.
698755
  Шатберашвили Г.И. Незнакомая спутница / Г.И. Шатберашвили. – М., 1958. – 83с.
698756
  Зорин Л.Г. Незнакомец / Л.Г. Зорин. – М., 1978. – 63с.
698757
  Мирнев В.Н. Незнакомец / В.Н. Мирнев. – М., 1990. – 302с.
698758
  Шелдон С. Незнакомец в зеркале. Конец света : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. – Москва : АСТ, 1997. – 540с. – ISBN 5150002798
698759
  Моэм В.С. Незнакомец в Париже / В.С. Моэм. – М, 1992. – 324с.
698760
  Колосов Л.С. Незнакомец в черной сутане / Л.С. Колосов. – М., 1972. – 111с.
698761
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры : Повести // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 409-568. – (Б-ка пионера)
698762
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры , или Похитители ищут потерпевшего... / В.З. Нестайко. – М., 1971. – 144с.
698763
  Фульга Л. Незнакомка / Л. Фульга. – Бухарест, 1969. – 64с.
698764
  Кашежева И.И. Незнакомое время / И.И. Кашежева. – М., 1980. – 120с.
698765
  Логан Лиандра Незнакомцы в ночи // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 161-246. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
698766
  Донован Д. Незнакомцы на мосту / Д. Донован. – М., 1992. – 345с.
698767
  Долгополов И.В. Незнакомый Домье / И.В. Долгополов. – М., 1965. – 63с.
698768
  Зимин А.М. Незнакомый знакомый лес / А.М. Зимин. – Л, 1987. – 175с.
698769
  Кондратьев А.Н. Незнакомый человек / А.Н. Кондратьев. – М, 1968. – 100с.
698770
  Кондратьев А.Н. Незнакомый человек / А.Н. Кондратьев. – М, 1968. – 100с.
698771
  Глазков Н.И. Незнамые реки / Н.И. Глазков. – М, 1975. – 95с.
698772
  Ольжич О. Незнаний вояк = Безвестный воин / Олег Ольжич ; пер. с укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-378-059-7
698773
   Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р. / публікація Ю.А.Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 165-167. – ISSN 0130-5247
698774
  Телячий Ю. Незнаний Петро Холодний старший // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22. – ISSN 0130-1799
698775
  Салтовська Н. Незнані і забуті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 244-250


  У статті зроблено спробу систематизувати науково-дослідницький доробок кафедри фольклористики з історії фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В статье сделано попытку систематизировать ...
698776
  Кралюк П. Незнання свого багатого спадку веде до комплексу неповноцінності : Інтерв"ю / Петро Кралюк [інтерв"ю взяв] Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)
698777
  Капсамун І. Незнання своєї історії як загроза... національним інтересам, або Чому депутатів не лякають репутаційні втрати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 4-5


  Як трапилося так, що правляча партія у Польщі виступає проти визнання події Волинської трагедії "геноцидом" польського народу, а правляча партія в Україні - за таке формулювання? Коментарі експертів.
698778
  Ольжич О.О. Незнаному Воякові : Заповідане живим / О.О. Ольжич. – Київ : Фундація імені О. Ольжича, 1994. – 432с.
698779
  Кукушкина О.В. Незначимые компоненты в структуре русского слова: взгляд с позиции морфонологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-29. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
698780
  Крижанівська Тетяна Незнищена пам"ять: до 140-річчя від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 37-38. – Бібліогр. в кінці ст.
698781
  Стефак В. Незнищенні луни : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 30-46. – ISSN 0868-4790
698782
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; [Передм. А. Матвієнка, Відп. за вип. О. Ткачук]. – Київ : Діокор, 2003. – 93с. – (Б-ка українського патріота). – ISBN 966-96038-6-2
698783
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 88с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-422-8
698784
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко. – Вид. 3-є, доп. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 80 с. – ISBN 966-608-422-8
698785
  Зайцев И. Незнокомка : Роман / И. Зайцев. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 352с. – ISBN 966-7276-48-1
698786
  Ілемницький П. Незорана нива / П. Ілемницький. – Ужгород, 1955. – 338с.
698787
  Рубан Л.Д. Незраджена любов / Л.Д. Рубан. – Дніпропетровськ, 1981. – 48с.
698788
  Горбань Юрій Незрадливі капці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 65-66


  Спогади про Вячеслава Чорновола.
698789
  Бочаров Ю. Незрелое яблоко соблазна // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.192-206. – ISSN 1560-4233
698790
  Олійник М.Я. Незрима нить / М.Я. Олійник. – Київ, 1983. – 302с.
698791
  Гусейнов Гасан Незримая античность : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 34-48 : Фото, карта
698792
  Аннин А. Незримая коллекция // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 7. – С. 42-59


  Про білоруського і французького художника-сюрреаліста і графіка єврейського походження Марка Шагала.
698793
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 371 с.
698794
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1976. – 218 с.
698795
  Постников М.П. Незримі межі. / М.П. Постников. – Львів, 1969. – 79с.
698796
  Пастух Б. Незримі субстанції Миколи Ільницького // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 144-147. – ISSN 0868-4790
698797
  Осадчий О.М. Незримо среди нас... / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1969. – 112с.
698798
  Бугреев А.Н. Незримое оружие. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1974. – 159с.
698799
   Незримое сражение. – Львов, 1976. – 212с.
698800
  Жестев М. Незримые корни / М. Жестев. – Л, 1971. – 231с.
698801
  Носов В. Незримые крылья / В. Носов. – Махачкала, 1974. – 95с.
698802
  Постников Н.А. Незримые межи. / Н.А. Постников. – К., 1989. – 110с.
698803
   Незримые нити. – М., 1968. – 32с.
698804
   Незримые нити. – М., 1978. – 80с.
698805
   Незримые поединки. – Воронеж, 1985. – 303с.
698806
  Немцов В.И. Незримые пути / В.И. Немцов. – М., 1953. – 264с.
698807
  Головченко И. Незримый бастион / И. Головченко, А. Мусиенко. – Москва, 1968. – 360с.
698808
   Незримый бой. – Пермь, 1981. – 118с.
698809
  Стратановский С. Незримый крест // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 91-94. – ISSN 0130-7673
698810
   Незримый мост. – Л., 1976. – 464с.
698811
  Флоренцев В.А. Незримый поединок / В.А. Флоренцев. – Ташкент, 1966. – 140с.
698812
  Акперов А Незримый поединок / А Акперов. – Баку, 1966. – 134с.
698813
  Шварц А.Л. Незримый поиск. / А.Л. Шварц. – М., 1965. – 223с.
698814
   Незрмый бой. – Магадан, 1976. – 168с.
698815
  Водзінський М. Незручний народ // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  У планах польських просвітників Україні було відведено роль Землі Обітованої для "своїх" євреїв. Допомогти втіленню ідеї мали російські царі.
698816
   Незрячие деятели науки и культуры. – М.
2. – 1973. – 284с.
698817
   Незрячие деятели науки и культуры : Биобиблиографический указатель. – Москва
Т. 4 : Незрячие ученые. Изобретатели (Физико-математических и технических наук). – 1981. – 407с.
698818
  Семенов В.Г. Незыблемость мировлюбивой политики Коммунистической партии и Советского государства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1953. – 20л.
698819
  Борисов А.Ю. Незыблемые договоренности / А.Ю. Борисов. – М., 1985. – 64с.
698820
  Анфилов В.А. Незыбываемый сорок первый / В.А. Анфилов. – Москва, 1982. – 368с.
698821
  Кулик П.П. Неидеальная плазма. / П.П. Кулик. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 200 с.
698822
   Неидеальные гетеропереходы для сенсоров изображения : монография / Смынтына В.А. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2014. – 178, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 176-178. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-689-068-3
698823
  Олещук Ф.Н. Неизбежна ли война / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1956. – 64с.
698824
  Мейер Гершл Неизбежна ли гибель Америки? / Мейер Гершл. – М., 1950. – 216с.
698825
   Неизбежно. неминуемо.... – М., 1967. – 287с.
698826
  Коллоэн И.С. Неизбежное крушение? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 221-230. – ISSN 1130-6545
698827
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Неизбежность / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – М, 1981. – 319с.
698828
  Смирнов О.П. Неизбежность / О.П. Смирнов. – М., 1984. – 400с.
698829
  Смирнов О.П. Неизбежность : роман / О.П. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1986. – 400с.
698830
  Семенов В.В. Неизбежность доброго мира / В.В. Семенов. – Воронеж, 1981. – 158с.
698831
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2013. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 0869-4915


  Представляем вашему вниманию авторский цикл по правовому обеспечению деятельности библиотек и их модернизации. Предлагаемая статья, как и последующие, основана на действующих правовых нормах с учетом современных экономических требований по оптимизации ...
698832
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2013. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 0869-4915


  Продолжаем разговор о правовом обеспечении и модернизации библиотек, начатый в № 2 (2013) журнала.
698833
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Журн. "Библиотека". – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 61-67. – ISSN 0869-4915


  Почему профессия библиотекаря в Российской Федерации не интересна и не престижна, как, например, в Соединенных Штатах Америки или во многих европейских странах? Однозначного ответа никто не даст. Автор статьи предлагает свое видение данной проблемы, а ...
698834
  Данин Д.С. Неизбежность странного мира / Д.С. Данин. – Москва, 1961. – 359 с.
698835
  Зинкэ Х. Неизбежный финал / Х. Зинкэ. – Москва, 1988. – 430 с.
698836
  Богданов И. Неизбледняващи спомени: Срещи и разговори с български писатели и учени / И. Богданов. – София, 1981. – 374с.
698837
  Раппопорт С.Х. Неизбразительные формы в декоративном искусстве / С.Х. Раппопорт. – М., 1968. – 271с.
698838
  Погодин Н.Ф. Неизведанное / Н.Ф. Погодин. – Москва
2. – 1969. – 376с.
698839
   Неизведанными путями. – Л., 1967. – 440с.
698840
  Алексанов В.П. Неизведанными тропами / В.П. Алексанов, А.Ф. Панов. – Челябинск, 1976. – 105 с.
698841
  Рыжиков И.В. Неизвесный рядовой. / И.В. Рыжиков. – Смоленск, 1963. – 180с.
698842
  Миров С. Неизвестеая Алина // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 131-136. – ISSN 0131-8136
698843
   Неизвестная Австралия : Иммиграция. Крикет. Через континент. Опалы. Тасмания // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-130 : Іл., карты. – ISSN 1029-5828
698844
  Тихонов А. Неизвестная война за интеллектуальную собственность. Из истории музыкального пиратства в Р оссии (1998-1917 гг.) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-67. – ISSN 0201-7059
698845
  Розен А.Г. Неизвестная девушка. / А.Г. Розен. – Л, 1954. – 244с.
698846
  Попов П.Н. Неизвестная драма Петровской эпохи "Иудифь" / П.Н. Попов. – М.-Л., 1936. – 195-253с.
698847
  Щеглова С.А. Неизвестная драма Петровской эпохи о царице и львице / Щеглова С.А. – Москва. – 153-229 с. – Отд. оттиск из Трудов комиссии по древнерусской лит-ре АН 1
698848
  Морозов А.Д. Неизвестная земля / А.Д. Морозов, П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1991. – 174с.
698849
  Томан Н.В. Неизвестная земля. / Н.В. Томан. – М., 1966. – 237с.
698850
  Кремо М. Неизвестная история человечества / Майкл Кремо, Ричард Томпсон ; [пер. с англ. В. Филипенко]. – Полн. изд. – Москва : Филос. кн., 1999. – 494 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 468-494. – ISBN 5-8205-0010-5
698851
   Неизвестная Ливия // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 52-55 : фото
698852
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 2. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698853
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698854
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698855
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698856
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698857
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698858
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698859
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698860
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 4. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698861
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698862
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698863
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 9. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698864
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 10/11. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698865
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
698866
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2007. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"Наступн.№ - у 2008р.
698867
  Куин Э. Неизвестная рукопись доктора Уотсона. / Э. Куин. – М, 1991. – 96с.
698868
  Ермишин О.Т. Неизвестная статья Г.В. Флоровского в контексте современной "философской теологии" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 93-99. – ISSN 0235-1188
698869
  Драненко Т. Неизвестная судьба известного скульптора // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 18-23.


  Опекушин А.М.
698870
  Влайков Т. Неизвестни писма на Т.Г. Влайков / Т. Влайков. – София, 1991. – 197с.
698871
  Хаджийски И. Неизвестно от него, неизвестно за него / И. Хаджийски. – София, 1989. – 500 с.
698872
  Этерлей Неизвестное в известном / Этерлей, О.Д. Кузнецова. – Л, 1979. – 149с.
698873
  Егоров С.Ф. Неизвестное в известном // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
698874
  Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое: публицистика, мемуары, документы, письма / М.В. Фрунзе. – М., 1991. – 271с.
698875
   Неизвестное об известном. – Донецк, 1978. – 181с.
698876
  Дивочкин А.А. Неизвестное об известном / А.А. Дивочкин. – М., 1990. – 63с.
698877
  Романовский О.В. Неизвестное об известном // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 9 (117). – С. 32-59. – ISSN 1606-0219


  Руднєв Семен Васильович - генерал-майор, Герой Радянського Союзу (1943, посм.). Під час ВВВ — один з організаторів партизан. Руху на Україні, комісар партизан. з`єднання С. А. Ковпака.
698878
  Романовский О.В. Неизвестное об известном... // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 90-117. – ISSN 1606-0219
698879
  Седова Г.М. Неизвестное письмо о дуэли и смерти Пушкина // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
698880
  Панкеев И.А. Неизвестное поколение? / И.А. Панкеев. – М., 1990. – 232с.
698881
  Голубев С.Т. Неизвестное полемическое сочинение против папских притязаний в Юго-Западной России (1633 года) / С. Голубев. – Киев : Типю Имп. У-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 42 с. – Отд. отт.: Труды Киевской духовной академии. 1899 г., № 1, с. 300 – 345; ЧИОНЛ, 1899 г., т. 13, отд. 1, с. 154 – 156.
698882
  Каримов У.И. Неизвестное сочетание Абу Бакра ар-Роза (ум в 925 г.) "Книга тайны тайн" в свете друхих его трудов по химии : Автореф... канд. филол.наук: / Каримов У. И.; ЛГУ. – Л., 1953. – 19л.
698883
  Каримов У.И. Неизвестное сочинение ар-Рази "Книга тайны тайн" / У.И. Каримов. – Ташкент, 1957. – 192с.
698884
  Скульская Е.Г. Неизвестному художнику / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1980. – 68с.
698885
  Малкин В.М. Неизвестные - известны / В.М. Малкин. – М., 1983. – 236с.
698886
  Шилов А.В. Неизвестные авторы известных песен. / А.В. Шилов. – М., 1961. – 112с.
698887
  Ухов П.Д. Неизвестные атериалы из собрания П.В.Киреевского / П.Д. Ухов. – М, 1958. – 24с.
698888
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – М., 1966. – 541с.
698889
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Кишинев, 1989. – 506с.
698890
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Минск, 1989. – 506с.
698891
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – М., 1990. – 237с.
698892
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Минск, 1991. – 506с.
698893
  Жукова И. Неизвестные воспоминания А.П. Боголюбова о Марии Башкирцевой // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 147-153. – ISSN 0234-1395
698894
  Гончаров И.А. Неизвестные главы "Обрыва" / И.А. Гончаров. – М, 1926. – 64с.
698895
  Кантор Ю.З. Неизвестные документы о "Деле военных" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 1812-3805
698896
   Неизвестные и предполагаемые постройки В.И. Баженова. – Москва, 1951. – 292 с.
698897
  Афанасьев И.Б. Неизвестные корабли / И.Б. Афанасьев. – Москва, 1991. – 63с.
698898
  Дербенев К.М. Неизвестные лица. - Ошибочный адрес. - Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1965. – 435с.
698899
  Федоров В.Д. Неизвестные позывные / В.Д. Федоров. – М., 1958. – 48с.
698900
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 32-47. – ISSN 1812-867Х
698901
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
698902
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ
698903
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-92. – ISSN 1608-0599
698904
  Глускина Г.М. Неизвестные рукописи сочинения Алхаризи "Тахкемони" в Государственной публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде : Автореф... канд. филол.наук: 676 / Глускина Г.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
698905
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1962. – 880с.
698906
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 490с.
698907
  Волощук М.М. Неизвестные страницы биографии галицкого боярина Володислава Кормильчича (1214-1232 г.) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 17-26. – ISSN 2071-9574
698908
  Христофоров В.С. Неизвестные страницы Варшавского восстания 1944 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 38-42. – ISSN 0321-0626
698909
  Мяновская Иоанна Неизвестные страницы литературы третьей волны русской эмиграции = Nieznane stronice literatury trzeciej fali emigracji rosyjskiej: Aleksander Minczin: proza zycia / Мяновская Иоанна; Александр Минчин: проза жизни. – Быдгощ : Wyd-wo Akad. Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 161с. – ISBN 83-7096-389-7
698910
  Балышева Е.В. Неизвестные страницы об известном человеке В канун 150 - летия академика А.Н. Бекетова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 57-85


  Планируется издать " Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры А.Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бектовых, 1885-1941 гг."
698911
  Воробьев В. Неизвестные страницы пограничных переговоров с Китаем // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 56-61. – ISSN 0130-9625
698912
  Зегерс А. Неизвестные страницы. / А. Зегерс. – М., 1987. – 157с.
698913
  Киселев Н.П. Неизвестные фрагменты древнейших памятников печати Германии и Голландии / Н.П. Киселев. – Москва, 1961. – 73с.
698914
  Смирнов С.В. Неизвестный - известен. - (Озаренье. - Вечный провидец) / С.В. Смирнов. – Москва, 1974. – 127с.
698915
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1964. – 315с.
698916
  Триоле Э. Неизвестный / Э. Триоле. – К., 1994. – 416с.
698917
  Массов А.Я. Неизвестный автограф Н.Н. Миклухо-Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 111-117. – ISSN 0869-5415
698918
   Неизвестный богатырь. – М., 1961. – 199с.
698919
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-001-6
Кн.1 : А.А.Богданов (Малиновский). Статьи, доклады, письма и воспоминания. (1901-1928 гг.). – 1995. – 252с.
698920
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-007-5
Кн.2 : А.А.Богданов и группа РСДРП "Вперед" (1908-1914 гг.). – 1995. – 283с.
698921
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-008-3
Кн.3 : А.А.Богданов.Десятилетие отлучения от марксизма. Юбилейный сборник. (1904-1914). – 1995. – 244с.
698922
  Холопов Г.К. Неизвестный боец / Г.К. Холопов. – М., 1955. – 48с.
698923
  Березюк Н.М. Неизвестный В.Я. Джунковский : ректор Харьковского университета 1821-1826 гг. / Березюк Н.М. ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центральная научная б-ка. – Харьков : Тимченко А.Н., 2008. – 312 с. : илл. – ISBN 978-966-8661-27-3
698924
  Аксентьев С. Неизвестный Верещагин = Зигзаги славы. Часть II / окончание // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 2 (69 ) февраль. – С. 21-25


  Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.
698925
  Савина Г.А. Неизвестный Виноградский : по страницам документов и воспоминаний // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 88-104. – ISSN 0205-9606
698926
  Шварцбург А. Неизвестный Гарвард // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6. – С. 97-102. – ISSN 0028-1263
698927
  Эйзелин М. Неизвестный Гиндукуш / М. Эйзелин. – Москва : Мысль, 1967. – 166с. – (Рассказы о природе)
698928
  Иванов А. Неизвестный Дзержинский / А. Иванов. – Минск, 1994. – 544с.
698929
  Каверин В.А. Неизвестный друг. / В.А. Каверин. – М., 1960. – 248с.
698930
  Соколов Б. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи / Борис Соколов. – Минск : Родиола-плюс, 2000. – 608с. – (Мир в войнах). – ISBN 985-448-036-4
698931
  Степанов В. Неизвестный комдив Московской битвы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 5 (137). – С. 73-86. – ISSN 1606-0219
698932
  Рыбаков М. Неизвестный Михаил Кольцов // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 6. – С.154-164. – ISSN 0131-8136
698933
  Катасонова Е.Л. Неизвестный Нагиса Осима // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 64-70. – ISSN 0321-5075


  Нагиса Осима – один из самых ярких, будоражащих и темпераментных авторов японского киноискусства. Лидер "японской новой волны", никогда не устававший экспериментировать, он сам себя никогда не причислял ни к одному направлению или стилю. С начала 60-х ...
698934
  Верховский Ю.Н. Неизвестный Огарев / Ю.Н. Верховский. – Москва, 1928. – 56с.
698935
   Неизвестный памятник книжного искусства. – М-Л, 1963. – 96с.
698936
  Еремин И.П. Неизвестный памятник украинской публицистики конца XVI века / И.П. Еремин. – [Ленинград], 1934. – [10] с. – Отд. оттиск кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. Изд. АН СССР, Л., 1934. стр. 83-92 (ИРЛИ)


  В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С.
698937
  Черный Д. Неизвестный поэт-диссидент // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 0131-2332
698938
  Азадовский М.К. Неизвестный поэт-сибиряк (Е. Милькеев) / М.К. Азадовский. – Чита, 1922. – 35с.
698939
  Белянинов К. Неизвестный президент // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 29. – С. 28-30. – ISSN 0131-0097


  Юні роки Барака Обами, 44-го президента США
698940
  Московкин В.М. Неизвестный Семен Кузнец : учеба в Харькове // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 52-65.
698941
   Неизвестный солдат. – Кишинев, 1985. – 192с.
698942
  Рыбаков А.Н. Неизвестный солдат / А.Н. Рыбаков. – М, 1985. – 88с.
698943
  Линна В. Неизвестный солдат / В. Линна. – М., 1991. – 415с.
698944
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 64-73 : Фото
698945
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 40-49 : Фото
698946
  Гарин И.И. Неизвестный Толстой / И.И. Гарин. – Харьков : Фолио, 1993. – 238с. – ISBN 5-7150-0074-7
698947
  Григорьев А. Неизвестный Экзюпери на страницах "Эха" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
698948
  Васильев В.В. Неизвестный Юм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 0042-8744
698949
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный. Час сенокоса. Громовый гул / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1979. – 510с.
698950
  Горзий Т.А. Неизгибаемость выпуклых гиперповерхностей в пространствах постоянной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Горзий Т. А.; Харьк.ГУ. – Х., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698951
  Боткин В.П. Неизданная переписка. 1851-1869 гг. / В.П. Боткин, И.С. Тургенев. – М.-Л., 1930. – 351с.
698952
  Брюсов В. Неизданная проза / В. Брюсов. – М.-Л., 1934. – 215с.
698953
  Капиев Э Неизданное / Э Капиев. – Махачкала, 1959. – 169с.
698954
  Погодин Н.Ф. Неизданное / Н.Ф. Погодин. – Москва
1. – 1969. – 384с.
698955
  Цветаева Марина Неизданное. Сводные тетради / Цветаева Марина; Подг.текста,предисл.и примеч.Е.Б.Коркиной и И.Д.Шевеленко;Рос.гос.архив лит.и искусства. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 640с. – ISBN 5-88889-001-4
698956
  Владимирский-Буданов М.Ф. Неизданные законы Юго-Западных славян / [М. Владимирский-Буданов]. – С. 93-138. – Ксерокс книги.- Отд. оттиск: Журнал Министерсва народного просвещения. 1881, № 3-4
698957
  Прутков К. Неизданные и забытые произведения / К. Прутков. – 197-226с.
698958
  Бакунин М.А. Неизданные материалы и статьи / М.А. Бакунин. – М, 1926. – 190с.
698959
  Чехов А.П. Неизданные письма / А.П. Чехов. – М, 1930. – 235с.
698960
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского к А.П.Елагиной и А.П.Зонтаг / В.А. Жуковский. – 45с.
698961
  Тургенев И.С. Неизданные письма И.С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям: Густаву Флоберу и г-же Комманвиль, к г-же Жорж-Занд (и др.). (1864-1882) / И.С. Тургенев. – М., 1900. – 363с.
698962
   Неизданные письма иностранных писателей ХУШ-Х1Х вв. из Ленинградский рукописных собраний. – М-Л, 1960. – 380с.
698963
  Островский А.Н. Неизданные письма к А.Н.Островскому. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1932. – 743с.
698964
   Неизданные письма Л.Н.Толстого, И.А.Гончарова, Н,А.Некрасова. Ф.М.Достоевского, А.Ф.Писемского и др. к А.Н.Островскому. – М-Л, 1932. – 743с.
698965
  Салтыков-Щедрин Неизданные письма. / Салтыков-Щедрин. – М.Л., 1932. – 436с.
698966
  Серафимович А.С. Неизданные рукописи. / А.С. Серафимович. – М.-Л., 1950. – 279-287с.
698967
  Щербатов М.М. Неизданные сочинения / М.М. Щербатов. – Москва, 1935. – 215с.
698968
  Гулак-Артемовский П.П. Неизданные сочинения Гулака-Артемовского. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1897. – 26 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1897, кн. 3. - Изд.на рус.и франц. яз.; Тесты песен на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. - В кн. стихи и письма к А.А. Вагнеpу, М.М. Лонгинову
698969
  Брюсов В. Неизданные стихи / В. Брюсов. – М.-Л., 1928. – 167с.
698970
  Гумилев Н.С. Неизданные стихи и письма / Н.С. Гумилев. – Paris : YMCA, 1980. – 225, [1] с.
698971
  Дельвиг А.А. Неизданные стихотворения / А.А. Дельвиг. – Петербург, 1922. – 149с.
698972
  Брюсов В. Неизданные стихотворения / В. Брюсов. – М., 1935. – 542с.
698973
  Эдельштейн А.В. Неизданные труды / А.В. Эдельштейн. – Ленинград : Недра, 1970. – 285с.
698974
  Эдельштейн Я.С. Неизданные труды. / Я.С. Эдельштейн. – Л., 1970. – 287с.
698975
  Толстой Л.Н. Неизданные художественные произведения / Л.Н. Толстой. – М., 1928. – 342с.
698976
  Жолковский А. Неизданный Вознесенский // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 111-115. – ISSN 0130-7673
698977
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1922. – 315с.
698978
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1923. – 315с.
698979
  Салтыков-Щедрин Неизданный Щедрин. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1931. – 328с.
698980
  Аверченко А. Неизлечимые / А. Аверченко. – цена 35 коп. – Москва, 1989. – 15с.
698981
  Соболев Л.С. Неизменному другу / Л.С. Соболев. – М, 1986. – 427с.
698982
  Лурье С.Я. Неизменяемые слова в функции сказуемого в индоевропейских языках. / С.Я. Лурье. – Львов, 1955. – 72с.
698983
  Абраамян С.Г. Неизменяемые части речи и соотношение их лексческих и грамматических признаков в современном армянском языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Абраамян С.Г. ; Ан Арм. ССР ин-т. языка. – Ереван, 1966. – 84 с.
698984
  Богатырев А.Ф. Неизотермическая диффузия в газах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богатырев А. Ф.; МГУ, физ.фак. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.15
698985
  Фиалко М.Б. Неизотермическая кинетика в термическом анализе / М.Б. Фиалко. – Томск, 1981. – 110с.
698986
   Неизотермические течения вязкой жидкости. – Свердловск, 1985. – 72с.
698987
  Федосеев С.Д. Неизотермичность гетерогенных реакций и проблема газификации твердого топлива. : Автореф... доктор техн.наук: / Федосеев С.Д.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.32
698988
  Нгуен-Тхе-Зан Неизотермичность реакций восстановления двуокиси углерода и водяного пара углеродом : Автореф... кандидата техн.наук: / Нгуен-Тхе-Зан; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
698989
  Будницкий О. Неизученная война // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 12 (1014). – С. 49-57. – ISSN 0130-1640


  "Социальна история Великой Отечественной войны еще не написана," - утверждает доктор исторических наук Олег Будницкий.
698990
  Глибицкая С. Неизученное наследие Григория Чирикова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 59-64. – ISSN 1029-7200


  Публікація розкриває життєвий шлях, недосліджену творчу спадщину відомого харківського бібліографа другої половини ХІХ ст. Григорія Сергійовича Чирикова (1835-1881).
698991
   Неизученные страницы европейского романтизма. – М., 1975. – 351с.
698992
  Мережников Н.Я. Неименность. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1974. – 159с.
698993
  Волчинский Виктор Корнеевич Неимущесвтенные права хозяйственных организаций : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Волчинский Виктор Корнеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1973. – 26л.
698994
  Гриб А.А. Неинвариантность вакуума и рождение пар во снешних электромагнитных и гравитационных полях : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гриб А. А.; МГУ. – М., 1979. – 12л.
698995
  Урнов М.Ю. Неинституциональные факторы социальной динамики - подходы к моделированию // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 59-70. – ISSN 0869-0499
698996
  Шенфельд Н. Неионогенные моющие средства / Н. Шенфельд. – М, 1965. – 487с.
698997
  Чечот Д.М. Неисковые производства / Д.М. Чечот. – М, 1973. – 166с.
698998
  Хенли В. Неискушенные сердца : [роман] / Вирджиния Хенли ; [пер. с англ.: В.В. Копейко, Н.К. Рамазанова]. – Москва : АСТ, 1997. – 478, [1] c. – (Откровение). – ISBN 5-15-000164-3
698999
  Трембовецкая Т.П. Неиспользование товарного знака в Украине как основание для прекращения права // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-60
699000
  Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс: Полтора года в правительстве / Л.И. Абалкин. – Москва, 1991. – 304 с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,