Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Салига Т. "...Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом..." (Марко Боєслав) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 166-188. – ISBN 978-966-2248-94-4
698002
  Кришталь О. "Мозок треба використовувати за призначенням" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 6-7


  Академік Олег Кришталь - про ілюзію свідомого вибору, механізм та змагання людини і штучного інтелекту.
698003
  Матевосян Грант "Мои мимолетные поцелуи..." : Рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 0012-6756
698004
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1979. – 320с.
698005
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1983. – 320с.
698006
  Невская Т. "Мои пятьсот трупов лежат..." / Т. Невская, О. Морозова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0235-7089


  Горцы Северного Кавказа и Красная армия.
698007
  Гарин-Михайловский "Мои скитания", и другие рассказы / Гарин-Михайловский. – Москва, 1960. – 208с.
698008
  Четрикашвили М.М. "Мои университеты" М. Горького : Автореф... канд. филолог.наук: / Четрикашвили М.М.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 15 с.
698009
  Шутенко Ю. "Мої дівчатка грають на сексофоні..." : еротична поезія Миколи Луговика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 77-82. – ISSN 0236-1477
698010
  Ткаченко І. "Мої дні течуть тепер серед степу..." : "Степ" як психологема в новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
698011
  Панченко В. "Мої зв"язки з Україною - то єдина кровоносна система..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 18-22. – ISSN 1996-1561


  Перебираючи старі фотографії з Юрієм Барабашем.
698012
  Бар"яхтар В. "Мої ідеали і чотири мої праці". // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
698013
  Марчук І. "Мої картини живі, я з ними розмовляю" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 червня (№ 22). – С. 12


  Марчук Іван Степанович — український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
698014
  Булгаков М. "Мой бедный, бедный мастер..." : Полное собрание редакций и вариантов романа "Мастер и Маргарита" : Черный маг. Копыто инженера. Вечер страшной субботы. Великий канцлер. Фантастический роман. Золотое Копье. Князь тьмы и др. / Михаил Булгаков ; издание подготовил Виктор Лосев ; научн. ред. Б.В. Соколов. – Москва : Вагриус, 2006. – 1006с. – ISBN 978-5-9697-0364-3
698015
  Демаш Анатолий "Мой онлайн" - не только бизнес, но и имидж! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 70 : Фото. – ISSN 1998-8044
698016
  Гордієвський М. "Мойсей" - поема Ів. Франка / М. Гордієвський. – Одеса, 1926. – 15с.
698017
  Донцов Д. "Мойсей" І. Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 102-118. – ISBN 978-966-2133-57-3
698018
  Тихолоз Б. "Мойсей" Івана Франка - поема неподоланого сумніву? // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 46-62. – ISSN 0042-9422
698019
  Заславський І.Я. "Мойсей" Івана Франка у типологічних зв"язках з колом поетичних ідей та образів М.Ю. Лермонтова // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 127-141
698020
  Кияновська Л. "Мойсей" Мирослава Скорика - тексти, контекс ти і підтексти // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.55-59
698021
  Яців Р. "Мойсей": Франко, Безніско - чосо-простірний діалог. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.170-172. – ISSN 0868-4790
698022
  Поляков Б. "Молва". Докум. повесть. / Б. Поляков. – М., 1970. – 112с.
698023
  Брескану Г.А. "Молдова-фильм" / Г.А. Брескану, Э.Д. Леошкович. – Кишинев, 1975. – 107с.
698024
  Дамвер"їс Я. [Мої критяни / Яніс Дамвер"їс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 115, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 41]). – ISBN 960-211-098-8
698025
   Мозок Галина Максимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
698026
  Челпанов Г.І. Мозок і душа: критика матеріалізму і нарис сучасних вчень про душу // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277-281. – ISBN 966-613-240-0
698027
  Макарчук М. Мозок його та її // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Наукова стаття зав. кафедри фізіології людини і тварини Інституту біології.
698028
  Рякін А.М. Мозок людини як відображувальний прилад особливого виду - орган мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
698029
  Поппер Я. Мозоли и медали: О Л.Данеке. / Я. Поппер. – М., 1979. – 160с.
698030
   Мозырь. – Мозырь, 1957. – 64с.
698031
  Фишер Р.Д. Мои 6 памятных партий / Р.Д. Фишер. – М, 1972. – 271с.
698032
  Куликов Н.А. Мои апрели / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1979. – 80с.
698033
  Абуков М. Мои аульчане / М. Абуков. – Махачкала, 1963. – 132 с.
698034
  Мудунов А.А. Мои аульчане / А.А. Мудунов. – М., 1980. – 303с.
698035
  Прейнгальтерова Г Мои бенгальские друзья / Г Прейнгальтерова. – Москва : Наука, 1984. – 168 с.
698036
  Эркай Никул Мои березы : лирика / Эркай Никул; пер. с мордов.-эрзя И.Пиняева. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1976. – 271 с.
698037
  Почивалин Н.М. Мои Большие Хутора / Н.М. Почивалин. – М, 1980. – 448с.
698038
  Краснов Н.С. Мои великие люди / Н.С. Краснов. – М., 1988. – 253с.
698039
  Лавриненков В.Д. Мои воздушные бои / В.Д. Лавриненков. – М., 1943. – 32с.
698040
  Шанин М. Мои восемнадцать : проза: рассказ-асберг // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 143-148. – ISSN 0012-6756
698041
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Берлин. – 254с.
698042
  Перец И.-Л. Мои воспоминания / И.-Л. Перец. – Вильно. – 134 с.
698043
  Буслаев Ф.И. Мои воспоминания / Буслаев Ф.И. – Изд. В.Г. Фон-Бооля. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – 387с. – с портретом автора
698044
  Головин К.Ф. Мои воспоминания : в 2 т. / К. Головин. – Санкт-Петербург : Тип. Колокол
Т. 1 : (до 1881 г.). – 1908. – VIII, 386 с.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
698045
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой, 1933. – 262с.
698046
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов. – Москва, 1945. – 555с.
698047
  Конджария В.З. Мои воспоминания / В.З. Конджария. – Сухуми, 1956. – 100с.
698048
  Малинин М.А. Мои воспоминания / М.А. Малинин. – Чебоксары, 1957. – 19с.
698049
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – М., 1957. – 336с.
698050
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – 2-е изд. – М., 1961. – 312с.
698051
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Бекман-Щербина. – Москва : Музгиз, 1962. – 127 с.
698052
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва, 1963. – 288с.
698053
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1969. – 456с. – (Литературные мемуары)
698054
  Блонский П.П. Мои воспоминания / П.П. Блонский. – М, 1971. – 175с.
698055
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – Москва, 1980. – 711с.
698056
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – М, 1980. – с.
698057
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Бекман-Щербина. – Москва : Музыка, 1982. – 112 с.
698058
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1983. – 256с.
698059
  Шихлинский А. Мои воспоминания / А. Шихлинский. – Баку, 1984. – 300 с.
698060
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – М., 1987. – 463с.
698061
  Бенуа А. Мои воспоминания : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1, 5-02-012723-Х
Кн. 1 - 3. – 1990. – 711с.
698062
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1992. – 397 с.
698063
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва
2. – 1992. – 381с.
698064
  Капица С. Мои воспоминания / Сергей Капица. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 272с. – ISBN 978-5-8243-0976-8


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
698065
  Голицын М.В. Мои воспоминания (1873-1917) / Князь Михаил Владимирович Голицын. – Москва : Русскій міръ ; Жизнь и мысль, 2007. – 768с. : илл. – (Семейные хроники : Голицыны). – ISBN 978-5-8455-0064-9
698066
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников. – Ленинград, 1926. – 168 с.
698067
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников, 1927. – 238с.
698068
  Жемчужников Л. Мои воспоминания из прошлого // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 261-278


  Спогади про Куліша
698069
  Людендорф Э. Мои воспоминания о войне / Э. Людендорф. – М.
1. – 1923. – 325с.
698070
  Леттов-Форбек Мои воспоминания о восточной Африке / Леттов-Форбек. – М., 1927. – 323с.
698071
  Шах В. Мои воспоминания. / В. Шах. – М., 1960. – 102с.
698072
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – М., 1963. – 380с.
698073
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – Л., 1979. – 480с.
698074
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – 8-е изд. стер. – Л., 1984. – 477с.
698075
  Бенуа А. Мои воспоминания. : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1; 5-02-012724-8
Кн. 4 и 5. – 1990. – 743с.
698076
  Кузминская Т. Мои воспоминания.(О графине Марии Николаевне Толстой). – Санкт-Петербург, 1914. – 54 с.
698077
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминанияиз прошлого / Л.М. Жемчужников. – Л, 1970. – 446с.
698078
  Смирнов С.В. Мои встречи : cnb[b / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1953. – 188с.
698079
  Смирнов С.В. Мои встречи : стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 240 с.
698080
  Ульянов Н.П. Мои встречи / Н.П. Ульянов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1959. – 174с.
698081
  Кенен В. Мои встречи с Лениным / В. Кенен. – М, 1960. – 55с.
698082
  Поляновский Г.А. Мои встречи с Н.А.Обуховой. / Г.А. Поляновский. – М., 1971. – 109с.
698083
  Ульянов Н.П. Мои встречи. Воспоминания. / Н.П. Ульянов. – М., 1952. – 248с.
698084
  Дракохруст А.А. Мои вы годы - эшелоны... / А.А. Дракохруст. – Минск, 1975. – 255с.
698085
  Жилин И.А. Мои гарнизоны / И.А. Жилин. – М, 1980. – 78с.
698086
  Бек А.А. Мои герои / А.А. Бек. – Москва, 1967. – 459с.
698087
  Шутенко Г.К. Мои глаза. / Г.К. Шутенко. – Минск, 1961. – 46с.
698088
  Ушаков Н.Н. Мои глаза. / Н.Н. Ушаков. – К., 1972. – 95с.
698089
  Рождественский Р.И. Мои года / Р.И. Рождественский. – М., 1982. – 32с.
698090
  Дремов И.А. Мои годы / И.А. Дремов. – М., 1979. – 110с.
698091
  Петров И.М. Мои границы / И.М. Петров. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
698092
  Бальцежак Я. Мои двадцать лет / Я. Бальцежак. – М, 1967. – 128с.
698093
  Зархи А.Г. Мои дебюты / А.Г. Зархи. – Москва : Искусство, 1985. – 287 с.
698094
  Ахундзаде Дильбер Мои дни с Мушфиком / Ахундзаде Дильбер. – Баку, 1981. – 135 с.
698095
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – Л, 1958. – 170с.
698096
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – М, 1972. – 440с.
698097
  Абдурашитов Р.Х. Мои дороги / Р.Х. Абдурашитов. – Москва, 1985. – 35с.
698098
  Дымов З.А. Мои дорогие друзья / З.А. Дымов. – М, 1985. – 255с.
698099
  Куликов Б.Н. Мои дорогие люди. -- (Память сердца. -- День поминовения). / Б.Н. Куликов. – М., 1975. – 272с.
698100
  Робертс Н. Мои дорогие мужчины : роман / Нора Робертс ; [ пер. с англ. И.Л. Файнштейн ]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. – ISBN 5-04-003828-3
698101
  Кабиров Л. Мои дорогие соседи. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 54с.
698102
  Линецкая Р. Мои друзья-китаянки / Р. Линецкая. – Новосибирск, 1960. – 80с.
698103
  Езерский С.Н. Мои друзья -- ученики. / С.Н. Езерский. – М, 1965. – 47с.
698104
  Гайдовский Г.Н. Мои друзья - моряки / Г.Н. Гайдовский. – М., 1956. – 180с.
698105
  Василенко И.Д. Мои друзья / И.Д. Василенко. – Москва, 1946. – 211с.
698106
  Афанасьев А.П. Мои друзья / А.П. Афанасьев. – Ужгород, 1950. – 36с.
698107
  Алга А.Е. Мои друзья / А.Е. Алга. – Чебоксары, 1950. – 104 с.
698108
  Косцинский К.В. Мои друзья / К.В. Косцинский. – Л., 1954. – 198с.
698109
  Рождественский И.Д. Мои друзья / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1954. – 111с.
698110
  Пагирев Г.В. Мои друзья / Г.В. Пагирев. – Л, 1958. – 147с.
698111
  Падерин И.Г. Мои друзья / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 48с.
698112
  Корнейчук А.Е. Мои друзья : Комедия в 2-х д. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1970. – 45с.
698113
  Рябинин Б.С. Мои друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1976. – 319с.
698114
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – Ленинград, 1970. – 104с.
698115
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – М., 1976. – 96с.
698116
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 3-е, дораб. – М., 1985. – 80с.
698117
  Кропачева М.В. Мои друзья комсомольцы / М.В. Кропачева. – Л, 1951. – 232с.
698118
  Каранович А.Г. Мои друзья куклы / А.Г. Каранович. – М., 1971. – 175с.
698119
  Пажетнов В.С. Мои друзья медведи / В.С. Пажетнов. – М., 1985. – 142с.
698120
  Журдан-Моранж Мои друзья музыканты / Журдан-Моранж. – М., 1966. – 266с.
698121
  Булгакова Л.Н. Мои друзья падежи : грамматика в диалогах / Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 216с. – ISBN 978-5-88337-033-4
698122
  Грищенко П.Д. Мои друзья подводники / П.Д. Грищенко. – Л, 1966. – 141с.
698123
  Фиш Г.С. Мои друзья скандинавы / Г.С. Фиш. – М, 1968. – 303с.
698124
   Мои друзья.. – Томск. – 72с.
698125
  Андреев Л.Н. Мои записки : [рассказ] / Леонид Андреев. – Berlin : Ladyschnikow ; (Druck der Spamerschen buchdr. in Leipzig), 1908. – 87 с. – Загл. на рус. и нем. яз.
698126
  Сучков Л.С. Мои зарницы. / Л.С. Сучков. – Якутск, 1967. – 40с.
698127
  Герасимов И.П. Мои зарубежные путешествия / И.П. Герасимов. – Москва : Географгиз, 1959. – 184с
698128
  Ламбрианов Г.Ф. Мои заставы / Г.Ф. Ламбрианов. – Иркутск, 1973. – 15с.
698129
  Наджми Н. Мои звезды / Н. Наджми. – Уфа, 1963. – 152с.
698130
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – М., 1942. – 88с.
698131
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – М., 1946. – 72с.
698132
  Цагараев М.Н. Мои земляки : рассказы и повесть / М.Н. Цагараев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 277 с.
698133
  Шинкуба Б.В. Мои земляки. / Б.В. Шинкуба. – М., 1953. – 132с.
698134
  Шинкуба Б. Мои земляки. / Б. Шинкуба. – Тбилиси, 1958. – 104с.
698135
  Стрыгин А.В. Мои земляки. / А.В. Стрыгин. – М., 1977. – 96с.
698136
  Кобзев И.И. Мои знакомые / И.И. Кобзев. – М., 1956. – 112с.
698137
  Кошелев Николай Васильевич Мои знакомые / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1957. – 135с.
698138
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – Горький, 1958. – 52с.
698139
  Шапиро Л.В. Мои знакомые / Л.В. Шапиро. – Петрозаводск, 1961. – 55с.
698140
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые / Ш. Абдыраманов. – Москва, 1964. – 182 с.
698141
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые : повести / Абдыраманов Ш. – Москва : Художественная литература, 1969. – 304 с. – В изд. также : Хочу быть человеком / Касымбеков Т. ; Девушка с юга / Бобулов К.
698142
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – М., 1977. – 240с.
698143
  Буртынский А.С. Мои знакомые / А.С. Буртынский. – М., 1985. – 304с.
698144
  Марина В.И. Мои знакомые. Очерки. / В.И. Марина. – Иркутск, 1954. – 156с.
698145
  Попов Н.И. Мои знакомые. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1960. – 82с.
698146
  Вышеславский Л.Н. Мои известия / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1962. – 187с.
698147
  Капутикян С.Б. Мои истоки / С.Б. Капутикян. – Москва, 1972. – 32 с.
698148
  Шнейдеров В.А. Мои кинопутешествия / В.А. Шнейдеров. – М., 1973. – 96с.
698149
  Кострев Н. Мои китайские дневники / Н. Кострев. – 4-е изд. – Л., 1932. – 200с.
698150
  Яцук М. Мои координаты / М. Яцук. – Минск, 1971. – 64с.
698151
  Ломиа К. Мои корабли : стихотворения / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Художественная литература, 1981. – 238 с.
698152
  Кабаков М.В. Мои корабли / М.В. Кабаков. – Москва, 1984. – 76 с.
698153
  Шилов К.В. Мои краски - напевы / К.В. Шилов. – Саратов, 1979. – 150с.
698154
  Климов В.В. Мои крылья / В.В. Климов. – Пермь, 1982. – 81с.
698155
  Мандрик А.К. Мои Курилы / А.К. Мандрик. – Южно-Сахалинск, 1960. – 38с.
698156
  Крутецкий А.К. Мои ленинградцы / А.К. Крутецкий. – Москва, 1971. – 192 с.
698157
  Алехин А.А. Мои лучшие партии / А.А. Алехин. – 2-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1928. – 1928с.
698158
  Смирнов С.В. Мои лучшие строки / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1970. – 271с.
698159
  Петров В.И. Мои любимые / В.И. Петров. – Воронеж, 1963. – 266с.
698160
  Киреев Р.Т. Мои люди: Роман. / Р.Т. Киреев. – М,, 1980. – 302с.
698161
  Мопассан Г. Мои маленькие путешествия. Неизданные воспоминания // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С.240-269. – ISSN 0130-6545
698162
  Гарибальди Дж. Мои мемуары / Дж. Гарибальди. – М, 1931. – 196с.
698163
  Бекназар-Юзбашев Мои меридианы / Бекназар-Юзбашев. – Москва, 1971. – 96с.
698164
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – М., 1954. – 202с.
698165
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – М., 1961. – 206с.
698166
  Андреева Е.И. Мои мосты / Е.И. Андреева. – Москва, 1976. – 96с.
698167
  Сергиенко Е.П. Мои мосты / Е.П. Сергиенко. – М., 1983. – 272с.
698168
  Горб М.Г. Мои однополчане / М.Г. Горб. – М., 1976. – 127с.
698169
  Вайнруб М.Г. Мои однополчане / М.Г. Вайнруб. – Москва, 1988. – 260с.
698170
  Дементьев В.В. Мои односельчане / В.В. Дементьев. – Вологда, 1952. – 47с.
698171
  Ахвердов А. Мои олени / А. Ахвердов. – Баку, 1960. – 114 с.
698172
  Батюшков К.Н. Мои пенаты / К.Н. Батюшков. – М, 1982. – 128с.
698173
  Алексеев М. Мои первые встречи с Н.К. Гудзием // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 322-324. – ISBN 5-7707-1061-6
698174
  Доминго П. Мои первые сорок лет / П. Доминго. – Москва : Радуга, 1989. – 303 с.
698175
  Маркова М.М. Мои первые шаги в английском / М.М. Маркова. – Л, 1968. – 60с.
698176
   Мои первые шаги в чтении. – М., 1990. – 94с.
698177
  Джалиль М. Мои песни / М. Джалиль. – Москва, 1966. – 206 с.
698178
  Кудаш С. Мои песни : стихи / С. Кудаш. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
698179
  Коваленко Г.М. Мои печали / Г.М. Коваленко. – М, 1990. – 30с.
698180
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1974. – 119с.
698181
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1977. – 198с.
698182
  Эдер Б.А. Мои питомцы. / Б.А. Эдер. – М., 1955. – 151с.
698183
  Мильчаков В.А. Мои позывные -- "Россиия". / В.А. Мильчаков. – Ташкент, 1956. – 263с.
698184
  Марченко А.Т. Мои показания. / А.Т. Марченко. – М, 1991. – 267с.
698185
  Водопьянов М.В. Мои полеты / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1945. – 40с.
698186
  Востров Н.Н. Мои полномочия / Н.Н. Востров. – Ярославль, 1967. – 48с.
698187
  Трешников А.Ф. Мои полярные путешествия / А.Ф. Трешников. – Москва : Мысль, 1985. – 476с.
698188
  Мальгин Тимофей Семенович Мои посещения кладбища. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии Наук, 1809. – 284 с. – Авт. уст. по интернет-поиску


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
698189
  Эверс Г.Г. Мои похороны ; Оригинальная коллекция; Почему Арно Фальк влюбился; Границы : [рассказы] / Г.Г. Эверс ; Пер. Зин. Львовского. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1913. – 58, [2] с. – 7 беспл. прил. к № 23 журн. "Сатирикон". – (Юмористическая библиотека "Сатирикона" : Иностр. юмор)
698190
  Раковская Э.М. Мои приоритеты и интересы в служении географии в течение полувека сменялись : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 45-47. – ISSN 0016-7207
698191
  Кемери С. Мои прогулки с Анатолем Франсом / С. Кемери. – М.-Л, 1928. – 205с.
698192
  Кайтанов К. Мои прыжки. / К. Кайтанов. – М.-Л., 1938. – 128с.
698193
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири / В.А. Обручев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 274с.
698194
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири. / В.А. Обручев. – М., 1963. – 288с.
698195
  Щербаков Д.И. Мои путешествия. / Д.И. Щербаков. – Л., 1954. – 198с.
698196
  Куренцов А.И. Мои путешествия. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1973. – 624с.
698197
  Филатов В.П. Мои пути в науке. / В.П. Филатов. – Одесса, 1955. – 164с.
698198
  Ферсман А.Е. Мои путишествия / А.Е. Ферсман. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 150с.
698199
  Ауэрбах Е. Мои рассказы / Е. Ауэрбах. – Москва, 1958. – 80с.
698200
  Ауэрбах Е.Б. Мои рассказы / Е.Б. Ауэрбах. – Москва, 1962. – 215с.
698201
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1951. – 176 с.
698202
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1952. – 32 с.
698203
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 160 с.
698204
  Татарикова Г.И. Мои родные / Г.И. Татарикова. – Воронеж, 1974. – 94с.
698205
  Ханзадян С.Н. Мои родные и соседи. / С.Н. Ханзадян. – М., 1959. – 301с.
698206
  Карпов Е.В. Мои родственники. Рассказы. / Е.В. Карпов. – Сталинград, 1959. – 123с.
698207
  Толчанов И.М. Мои роли / И.М. Толчанов; Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова ; [предисл. П. Маркова]. – Москва : Искусство, 1961. – 112 с.
698208
  Плотников Н.С. Мои роли / Н.С. Плотников. – М., 1972. – 55с.
698209
  Ерубаев С. Мои сверстники / С. Ерубаев. – Алма-Ата, 1964. – 139с.
698210
  Джатиев Т.И. Мои седые кудри / Т.И. Джатиев. – Москва, 1972. – 360 с.
698211
  Александров Л.А. Мои семнадцать... / Л.А. Александров. – Свердловск, 1986. – 348с.
698212
  Черви А. Мои семь сыновей / А. Черви. – Москва, 1956. – 128 с.
698213
  Нуайме М. Мои семьдесят лет / М. Нуайме. – М, 1980. – 237с.
698214
  Гиляровский В.А. Мои скитания / В.А. Гиляровский. – Вологда, 1958. – 256с.
698215
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – М., 1987. – 477с.
698216
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – Минск, 1987. – 413с.
698217
  Гофман Г.Б. Мои современники / Г.Б. Гофман. – М, 1982. – 424с.
698218
  Кравченко Н.А. Мои современники / Н.А. Кравченко; Українська академія аграрних наук. – Київ : Аграрна наука, 1999. – 104с. – ISBN 966-540-154-8
698219
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – М, 1984. – 439с.
698220
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – М, 1987. – 576с.
698221
  Приставкин А.И. Мои современники. / А.И. Приставкин. – М., 1960. – 120с.
698222
  Коптелов А.Л. Мои современники. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1963. – 158с.
698223
  Аскад Мухтар Мои сограждане / Аскад Мухтар. – Москва, 1951. – 120с.
698224
  Зиборов Е.А. Мои сограждане / Е.А. Зиборов. – Тула, 1967. – 156с.
698225
  Кадыров П. Мои сокровища : повесть / П. Кадыров. – Ташкент, 1962. – 85 с.
698226
  Колотилов Н.Ф. Мои соседи / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1957. – 68с.
698227
  Кулиев К. Мои соседи / К. Кулиев. – Нальчик, 1957. – 123 с.
698228
  Герасимов И.А. Мои соседи / И.А. Герасимов. – Кишинев, 1958. – 222с.
698229
  Халфина М.Л. Мои соседи. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1964. – 71с.
698230
  Скакбаев М. Мои соседи: повести и рассказы / М. Скакбаев. – Алма-Ата, 1985. – 334с.
698231
  Некрасова К.А. Мои стихи / К.А. Некрасова. – М, 1976. – 175с.
698232
  Емельянов А.В. Мои счастливые дни / А.В. Емельянов. – Москва, 1983. – 398 с.
698233
  Сапожникова Людмила Владимировна Мои Тарасовы пути / Сапожникова Людмила Владимировна. – Кызылорда : Тумар, 2001. – 296с. – ISBN 9665-457-25-5
698234
  Срезневский Б.И. Мои тезисы / Б.И. Срезневский. – М, 1928. – 32-46с.
698235
  Пеллико Сильвио Мои темницы : Записки Сильвио Пеллико : в 2 ч. / Пер. пополненный крат. биогр. авт., соч. г-м Де Латур и ист. замечаниями П. Марончелли. – Санкт-Петербург : Издатель Ев. С. ; Тип. отд. корпус внутренней стражи
Ч. 1. – 1836. – XLVIII, 221 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
698236
  Пришвин М.М. Мои тетрадки / М.М. Пришвин, 1948. – 240с.
698237
  Глотов В.И. Мои товарищи / В.И. Глотов. – Львов, 1940. – 96с.
698238
  Львов М.Д. Мои товарищи / М.Д. Львов. – М., 1945. – 75с.
698239
  Кубанский Г.В. Мои товарищи / Г.В. Кубанский. – Л, 1947. – 199с.
698240
  Порфирьев Б.А. Мои товарищи / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1947. – 104с.
698241
  Дайреджиев В.Л. Мои товарищи / В.Л. Дайреджиев. – М., 1953. – 184с.
698242
  Курочкин В.С. Мои товарищи / В.С. Курочкин. – М, 1958. – 191с.
698243
  Гайдар А.П. Мои товарищи / А.П. Гайдар. – М., 1961. – 647с.
698244
  Мартьянов И.В. Мои товарищи. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1950. – 59с.
698245
  Мартынов А. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – Изд. 2-е. – М, 1924. – 60с.
698246
  Мартынов А. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – М.-Птгр, 1932. – 76с.
698247
  Горький Максим Мои университеты / Горький М. – Москва : Московский рабочий. – 35 с. – (Роман-газета ; № 1 (13))
698248
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1927. – 156с.
698249
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – 3-е изд. – Москва; Ленинград, 1929. – 192с.
698250
  Горький Максим Мои университеты / Горький М. – Горький : ОГИЗ, 1944. – 110 с.
698251
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Саратов, 1948. – 127с.
698252
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1953. – 135с.
698253
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Горький, 1980. – 214с.
698254
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1984. – 126с.
698255
  Горький М. Мои университеты / М. Горький, 1988. – с.
698256
  Федоровская О. Мои университеты // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2008. – № 9 (29). – С. 104-107. – ISSN 1991-8348
698257
  Долинина Н.Г. Мои ученики и их родители / Н.Г. Долинина. – М., 1959. – 95с.
698258
  Хантер Беверли Мои ученики работают на компьютерах / Хантер Беверли. – Москва, 1989. – 223с.
698259
  Волчек Я.И. Мои учителя / Я.И. Волчек. – Москва, 1963. – 159с.
698260
  Земская Е.А. Мои учителя : из воспоминаний филолога // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 134-140. – ISSN 0373-658Х
698261
  Чегодаев А.Д. Мои художники / А.Д. Чегодаев. – М., 1974. – 333с.
698262
  Березина А.С. Мои четвероклассники / А.С. Березина. – Москва, 1976. – 95с.
698263
  Зверев М.Д. Мои четвероногие друзья / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1967. – 239с.
698264
  Розов В.С. Мои шестидесятые / В.С. Розов. – М, 1969. – 379с.
698265
  Чичибабин Б.А. Мои шестидесятые. / Б.А. Чичибабин. – Киев, 1990. – 277с.
698266
  Пинчук Л.Р. Моим детям -- вместо завещания. / Л.Р. Пинчук. – М., 1978. – 111с.
698267
  Пинчук Л.Р. Моим детям -- вместо завещания. / Л.Р. Пинчук. – 2-е изд. – М., 1980. – 208с.
698268
  Бакалдин В.Б. Моим друзьям / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1952. – 110с.
698269
  Высоковский К.И. Моим друзьям / К.И. Высоковский. – Ленинград, 1954. – 48с.
698270
  Макарочкина Н.А. Моим друзьям / Н.А. Макарочкина. – Владимир, 1960. – 48с.
698271
  Кузнецов Ф.С. Моим друзьям / Ф.С. Кузнецов. – Казань, 1964. – 64с.
698272
  Квитко Л.М. Моим друзьям : стихи / Л.М. Квитко. – Москва, 1980. – 303 с.
698273
  Гордон И.Б. Моим землякам / И.Б. Гордон. – Одесса, 1965. – 48с.
698274
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 1 : Разбор рецензии В.К. на "Исследование о главных направлениях в науке русской истории в связи с ходом образованности (Универ. известия. Киев, 1869 г.), помещенной в Православном обозрении 1869 года / В. К. – 1870. – [2], 100 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870
698275
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 2 : Возражения на рецензию г. Бильбасова о сочинении: "Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории", напечатанную в Университетских известиях 1870, № 3. – 1870. – [2], 102, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870. – Библиогр.: "Список книг, взятых нами из Университетской библиотеки, во время составления докторской диссертации"


  Бильбасов, Василий Алексеевич
698276
  Пришвин М.М. Моим молодым друзьям / М.М. Пришвин. – М., 1973. – 319с.
698277
  Парфенов Л.И. Моим ровесникам / Л.И. Парфенов. – Владимир, 1955. – 64с.
698278
  Шогенцуков А.А. Моим современникам : стихи и поэмы / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-в, 1957. – 72 с.
698279
  Ованесян Р.К. Моим товарищам по счастью : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 125 с.
698280
  Девин И.М. Моим товарищам по счастью : стихи / И.М. Девин. – Саранск : Морд. кн. изд., 1953. – 92 с.
698281
  Круглова А.И. Моим юным друзьям / А.И. Круглова. – Л, 1958. – 78с.
698282
  Мелехин П.Л. Моими глазами / П.Л. Мелехин. – М, 1966. – 108с.
698283
  Франко І.Я. Моисей : Поэма с предисл. автора / Иван Франко ; просмотренный авт. перев. со 2-го укр. изд. П. Дятлова. – Вена : Изд. Г. Дятлова ; Тип. Ад. Гольццтаузена, 1917. – 88 с. – (Библиотека пленника : Образцы украинской литературы ; Сер. 1, № 1)
698284
  Франко И.Я. Моисей / И.Я. Франко. – Харьков : Пролетарий, 1927. – 112с.
698285
   Моисей : Жизнь. Учение. Мысли, афоризмы. – 2-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 288с. – ISBN 985-443-429-Х
698286
  Мантурова Т.Б. Моисей Абрамович Вайнман. / Т.Б. Мантурова. – Л., 1984. – 167с.
698287
  Рабинович М.А. Моисей Азриелевич Рабинович / М.А. Рабинович. – М., 1978. – 11с.
698288
  Седаков Э.С. Моисей в Египте / Э.С. Седаков. – М, 1991. – 283с.
698289
   Моисей Горациевич Зельдович -- профессор Харьковского университета : Библиогр. указ. – Харьков, 1989. – 24с.
698290
  Чезза Л. Моисей Ефимович Гамбурд. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 22с.
698291
  Вогман М.В. Моисей как правитель в раннераввинистической литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 135-152. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
698292
  Ургалкина Н.А. Моисей Спиридонович Спиридонов / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1975. – 48с.
698293
  Бушуева С.К. Моисси / С.К. Бушуева. – Л, 1986. – 187с.
698294
  Пелитев Х. Моите атентатори : Избрани разкази. Фейлетони. Приказки за хора и животни. Пътеписи / Х. Пелитев. – София, 1977. – 244 с.
698295
  Касил Л. Моите мили момчета. Командосите от рибарски затон / Л. Касил. – София. – 206с.
698296
  Чилингиров С. Моите съвременници / С. Чилингиров. – София, 1955. – 295с.
698297
  Болдирєв І. Мої "Грундріссе" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-90. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
698298
  Курбанов В. Мої "зустрічі" з Тарасом Шевченком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 338-347
698299
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 10-11
698300
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 15
698301
  Мушинка Микола Мої взаємини з Олексою Мишаничем в останні роки його життя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
698302
  Забашта В. Мої вчителі та друзі // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 64-116. – ISSN 0131-2561
698303
  Чурсіна В. Мої вчителі у Харкові // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – ISSN 0130-1799
698304
  Кучер В.С. Мої друзі / В.С. Кучер. – Харків : Український робітник, 1935. – 89 с.
698305
  Кравчук П.І. Мої друзі і знайомі / П.І. Кравчук. – К., 1986. – 255с.
698306
  Зарудний М.Я. Мої земляки : повість / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 164 с.
698307
  Сетон Томпсон Ернест Мої знайомі. / Сетон Томпсон Ернест. – К., 1925. – 253с.
698308
  Берло Г. Мої знайомства з деякими українськими діячами // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 429. – ISBN 966-7272-00-1
698309
  Сетон-Томпсон Ернест Мої знакомі. Нариси з життя звірів, які я знав. / Сетон-Томпсон Ернест. – Львів-Київ, 1925. – 277 с.
698310
  Керда О. Мої знання - мій капітал / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2010. – 488 с.
698311
  Росоховатський І. Мої зустрічі з інопланетянами // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2003. – № 5. – С.1-4
698312
  Горинь Б. Мої зустрічі з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С.126-128. – ISSN 0868-4790
698313
  Барановський Г.О. Мої зустрічі з С.П. Корольовим // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 60-65..


  Матеріали присвячені 100-летію ювілею від дня народження академіка С.П. Корольова
698314
  Ячейкін Ю.Д. Мої і чужі таємниці / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1989. – 242 с.
698315
  Щурат В.Г. Мої листи : [Збіpка поезій] / В. Щурат. – [Львів] : Вид. М. Заячківського ; [З наpодова дpук. Ст. Манєцкого і Спілки. Під заpядом В. Годака], 1898. – 69, III с. – (Артистично-літературні новини ; Кн. 1)


  В кн. також пеp. віpшів В. Гюго, Ф.І. Тютчева, Ш. Петефі, Д. Каpдуччі, К. Тетмайєpа, К.Д. Бальмонта, М. Конопніцької, H. Ленау, Р. Беpнса, Д.Д. Ахшаpумова, Гафіза, М.О. Hекpасова. (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра ...
698316
  Ле І. Мої листи : (1941-1944) / І. Ле. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 227 с.
698317
  Квітковський Денис Мої міркування : Збірник публіцистичних творів 1963-1969 рр. / Квітковський Денис; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА. За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 648 с. – ISBN 966-7018-00-8
698318
  Квітковський Д. Мої міркування : Збірник публіцистичних творів / Д. Квітковський; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА ; За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-22-9
Ч. 2. – 1998. – 544 с.
698319
  Коротя-Ковальська Мої найдорожчі ювіляри. До 70-річчя Марії та Івана Миколайчуків // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 17-18. – ISSN 1562-3238
698320
  Грабовецький В. Мої незабутні Винники у літописі та ілюстраціях. За спогадами минулих літ : наукові видання музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовець ; [упор. Крайчук Ю. ; наук. ред. і авт. вступної ст. Королько А.] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Вид. 2-е, значно допов. та ілюстроване. – Івано-Франківськ, 2011. – 286 с. : іл. – На тит арк. : Присвячую колективу Винниківського історико-краєзнавчого музею за подвижницьку працю в ім"я збереження пам"ятників історії та культури рідного міста та його околиць
698321
  Гаман В. Мої незрадливі супутниці : Дещо із творчих записних книжок / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2005. – 504с. – ISBN 966-581-474-5
698322
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-67-3
Том 1. – 2004. – 336 с.
698323
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина; Ін-тут літератури ім. Т.Шевченка НАН України; Центр Європ. гуманіт. досліджень НАУКМА. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-68-1
Том 2. – 2004. – 386с.
698324
  Тишовницький О.М. Мої пам"ятки = My mementos : фрагменти спогадів, статті, промови, листи, документи, світлини тощо / О.М. Тишовницький. – Льос Анхелес, 1974. – 518 с.,[18 л.] : іл.
698325
  Лукасевич Михайло Мої пацієнти. Роздуми хірурга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 26-28 : Фото
698326
  Шкіль Микола Мої педагогічні університети. Автобіографічна повість. Дану повість присвяченою своїй дружині Катерині Тодосівні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47)


  Автобіографічна повість видатного українського математика і видатного організатора освіти Миколи Івановича Шкіля - " Мої педагогічні університети". Присвячено 80 - річчя.
698327
  Романюк Августин Мої піонiрські пригоди в Канаді : Автобіографія Августина Романюка / Романюк Августин. – Вінніпег : Canadian Farmer, 1958. – 228с. : іл.
698328
  Сивокінь Григорій Мої постуніверситети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 106-107. – ISSN 0236-1477
698329
  Колаковський Л. Мої правильні погляди на все = Moje sluszne poglandy na wszystko / Лешек Колаковський ; пер. з польськ. Сергія Яковенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 280 с. – ISBN 966-518-334-6
698330
  Іларіон Мої проповіді / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Частина 1. – 1973. – 185 с.
698331
  Підгурська М.В. Мої роздуми над "Кобзарем" Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 101-102. – ISSN 1810-2131
698332
  Смольницька Г. Мої роздуми над новелою Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.21-23. – ISSN 0130-5263
698333
  Карась О.М. Мої розмови з віруючими / О.М. Карась. – Донецьк, 1969. – 30с.
698334
  Балог К.Ф. Мої роси і зорі / К.Ф. Балог. – Ужгород, 1988. – 59с.
698335
  Пилипчук Д. Мої рубаї / Дмитро Пилипчук. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 208с. – Шифр. дубл. 8ут. Пили. – ISBN 978-966-8207-83-9
698336
  Дорошенко Д. Мої спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 200. – ISBN 966-7272-00-1
698337
  Столяревська О.В. Мої спогади // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 33


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П. Спогади ...
698338
  Говда І. Мої спогади й роздуми / І. Говда ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-193-031-4
698339
  Верзилів А. Мої спогади про чернігівських археологів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 419-421. – ISBN 966-7272-00-1
698340
  Дубовий І.Н. Мої спогади про Щорса / І.Н. Дубовий. – 20с.
698341
  Русова С. Мої спомини (1861-1879) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 135-175
698342
  Білецький Л.Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) / Л.Т. Білецький ; [підгот. тексту, вступ. ст. та імен. покажч.: В.Р. Адамський] ; Хмельн. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Кам"янець-Подільський : Медобори, 2013. – 239, [1] с. – Імен. покажч.: с. 209-238. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-029-2
698343
  Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле 1901 - 1914 рр. / Д. Дорошенко. – Винипег, 1949. – 168с.
698344
  Тобілевич С.В. Мої стежки і зустрічі / Софія Тобілевич. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 476 с. : 30 л. іл.
698345
  Сингаївський М.Ф. Мої сторони світу : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 111 с.
698346
  Кравченко Є.С. Мої сучасники / Є.С. Кравченко. – Київ, 1954. – 180 с.
698347
  Смолич Ю.К. Мої сучасники : Літературно-портретні нариси / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 376с.
698348
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / Микола Садовський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 44 с. – на обкл.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки. - Передрук із журн.: Літ.-Наук. Вістник
698349
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
698350
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
698351
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
698352
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
698353
  Дорошко П.О. Мої тривоги : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1964. – 79 с.
698354
   Мої улюблені казки. – К., 1993. – 128с.
698355
  Горький Максим Мої університети / Горький М. – [ Харків ] : Вид-во "Пролетрій". – 150 с.
698356
  Горький М. Мої університети / М. Горький. – Харків; Київ, 1933. – 208с.
698357
  Івшина Л. Мої університети / Лариса Івшина. – Київ : Українська прес-група, 2006. – 204 с. : фотоіл. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-8152-09-2
698358
  Наулко В. Мої університети // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 46-54


  В автобіографічній статті розглядаються основні етапи життєвого і творчого шляху відомого українського вченого, професора Київського славістичного університету, доктора історичних наук, член-кор. НАН України Всеволода Івановича Наулка. Випускник КНУТШ, ...
698359
  Гнєденко Б.В. Мої університетські роки // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 73-82. – ISSN 1029-4171
698360
  Мікколя И. Мої харківські спогади. / И. Мікколя. – 3-4с.
698361
  Стрілець О.О. Мої! : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 87 с.
698362
  Green Julien Моїra : Roman / Green Julien. – Paris : Plon, 1964. – (Le livre de poche)
698363
  Мицик Ф.О. Моїй землі / Ф.О. Мицик. – К., 1962. – 82с.
698364
  Майоров М.К. Моїм адресатам : збірка гуморесок / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1985. – 136 с.
698365
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом : (до сторіччя від дня народження Марка Боєслава) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 143-152. – ISSN 0868-4790
698366
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 203-215. – ISSN 1028-5091
698367
  Герасименко Ю.Г. Моїм однодумцям : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 95 с.
698368
  Нванкво Нкем Мой "мерседес" больше / Нванкво Нкем. – М., 1979. – 155с.
698369
  Горюхина Э.Н. Мой 9 "В" / Э.Н. Горюхина. – М., 1972. – 94с.
698370
   Мой адрес - Советский Союз : песенник / [сост.: Б. Чип]. – Киев : Молодь, 1976. – 154, [5] с. – Миниатюрное издание
698371
  Нариманбеков Т.Ф. оглы Мой Азербайджан / Т.Ф. оглы Нариманбеков. – Москва, 1972. – 31с.
698372
  Тригони М. Мой арест в 1881 году // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 76-77
698373
  Хурюгский Т. Мой аул / Т. Хурюгский. – М, 1959. – 68с.
698374
  Адалло А. Мой аул / А. Адалло. – Москва, 1969. – 79 с.
698375
  Королевич К. Мой бедный Эд // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 227-231. – ISSN 1728-8568
698376
  Гилевич Н.С. Мой белый день : стихи и поэмы / Н.С. Гилевич; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127 с.
698377
  Невинная В.А. Мой берег / В.А. Невинная. – Тула, 1967. – 64с.
698378
  Молчанов И.Н. Мой берег / И.Н. Молчанов. – М., 1974. – 94с.
698379
  Берилов Н.Т. Мой берег / Н.Т. Берилов. – Донецк, 1976. – 47с.
698380
  Лебедев Е.А. Мой Бессеменов / Е.А. Лебедев. – М., 1973. – 151с.
698381
  Вольф С.Е. Мой брат-боксер и ласточки / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1966. – 144с.
698382
  Алексин А.Г. Мой брат играет на кларнете / А.Г. Алексин. – Москва, 1983. – 384 с.
698383
  Гагарин В.А. Мой брат Юрий / В.А. Гагарин. – Минск, 1988. – 430с.
698384
  Ступин Е.С. Мой брат. Докум. повесть / Е.С. Ступин. – Тула, 1968. – 113с.
698385
  Стиблова В. Мой братишка / В. Стиблова. – М., 1985. – 142с.
698386
   Мой Бродский [Електронний ресурс] : читает Михаил Казаков. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0215-6


  Михаил Михайлович Казаков сіграл более 60 ролей в кино, на его счету около 30 режиссерских работ, но все же, по словам артиста : "... актерство мое началось и вот уже полвека продолжается только благодаря стихам". В єтот диск вошли произведения Иосифа ...
698387
  Соколовская Н.П. Мой Вавилон / Н.П. Соколовская. – М., 1979. – 112с.
698388
  Бетаки В. Мой вальс : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0321-1878
698389
  Хаммер Арманд Мой век - двадцатый. Пути и встречи / Хаммер Арманд; Пер. с англ. Салливан Г. – Москва : Прогресс, 1988. – 301с.
698390
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – Москва : Политиздат, 1971. – 368с.
698391
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – М., 1972. – 368с.
698392
  Ушаков Н.Н. Мой век / Н.Н. Ушаков. – М., 1973. – 480с.
698393
  Турсун-заде М. Мой век : стихи и поэма / М. Турсун-заде. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
698394
  Решетников Л.В. Мой век : стихотворения / Л.В. Решетников. – М., 1979. – 220с.
698395
  Сысойков М.П. Мой век / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1981. – 174с.
698396
  Никольский С.М. Мой век / С.М. Никольский. – Москва : ФАЗИС, 2005. – 320с. – ISBN 5-7036-0099-5
698397
   Мой век, мои друзья и подруги. – М, 1990. – 735с.
698398
  Коненков С.Т. Мой век: воспоминания / С.Т. Коненков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 383с.
698399
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – Чита, 1954. – 500с.
698400
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – М., 1959. – 616с.
698401
  Краснов Н.С. Мой верный аист / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1978. – 237с.
698402
  Позднеев А.А. Мой верный товарищ / А.А. Позднеев, 1951. – 64с.
698403
  Яковлев Ю. Мой верный шмель / Ю. Яковлев. – М., 1969. – 256с.
698404
  Пастернак Б.Л. Мой взгляд на искусство : сборник / Б.Л. Пастернак. – Саратов : Саратовский университет, 1990. – 288с. – ISBN 5-292-00771-4
698405
  Коберидзе К. Мой виноградник : рассказы / К. Коберидзе. – Москва : Советский писатель, 1976. – 238 с.
698406
  Ляховчук В.И. Мой выбор / В.И. Ляховчук. – М., 1990. – 300с.
698407
  Шеварднадзе Э.А. Мой выбор / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1991. – 331с.
698408
  Буков Е.Н. Мой Вьетнам : стихи / Е.Н. Буков. – Кишинев. : Лумина, 1968. – 75 с.
698409
  Сергиевский Александр Мой Гарибальди // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 188-197. – ISSN 1609-5359
698410
  Квателадзе И. Мой генерал : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0012-6756
698411
  Костомаров В.Г. Мой гений, мой язык: Размышления языковеда в связи с обществ. дискус. о яз. / В.Г. Костомаров. – М., 1991. – 63с.
698412
  Томас Дилан Мой герой на руке своей оголяет нерв : новые переводы стихов // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 139-145. – ISSN 0130-7673
698413
  Шостка В.В. Мой голос / В.В. Шостка. – Куйбышев, 1963. – 116с.
698414
  Шамкенов А. Мой голос / А. Шамкенов. – Алма-Ата, 1981. – 256с.
698415
   Мой город- герой. – Тула, 1979. – 110с.
698416
  Северов П.Ф. Мой город / П.Ф. Северов. – К.-Х., 1935. – 96с.
698417
  Сульдин К.Н. Мой город / К.Н. Сульдин, М.И. Шушарин. – Челябинск, 1969. – 98с.
698418
  Карпова Н.И. Мой город : кн. стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1981. – 60с.
698419
  Маричева В.И. Мой город на заре : очерк / В.И. Маричева. – Алма-Ата, 1980. – 190с.
698420
  Шестаков К.И. Мой город родной / К.И. Шестаков. – Самара, 1990. – 278с.
698421
  Северцев С.Л. Мой Гулистан / С.Л. Северцев. – Ташкент, 1985. – 463с.
698422
  Бахтия И. Мой Гюлистан / И. Бахтия. – Алма-Ата, 1958. – 127 с.
698423
  Власов Н. Мой Дагестан / Н. Власов. – Махачкала, 1956. – 57с.
698424
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва
2. – 1968. – 93 с.
698425
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1,2. – 1972. – 423 с.
698426
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Махачкала, 1974. – 384 с.
698427
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1974. – 292 с.
698428
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1977. – 431 с.
698429
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1985. – 438 с.
698430
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1986. – .
698431
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Махачкала
1-2. – 1989. – 411с.
698432
  Щипахина Л.В. Мой двадцатый век / Л.В. Щипахина. – М., 1984. – 47с.
698433
  Сазонов Г.К. Мой дед Захар Нерчинск / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1973. – 125 с.
698434
  Аксельрод Ю.С. Мой дед Лев Троцкий и его семья / Юлия Аксельрод. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 445, [3] с., [4] л. фотоил. – Библиогр.: с. 445-446. – (Личный взгляд : воспоминания, материалы, документы). – ISBN 978-5-227-04169-2
698435
  Ивашева П.А. Мой день : [рассказ] / П.А. Ивашева. – 2-е изд. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 16 с. : ил. – На обл. номер изд. № 22. - Без тит.л. описан по обл.
698436
  Стефанова Мой день / Стефанова, дЛ. – М, 1962. – 72с.
698437
  Асеков И. Мой день / И. Асеков. – Москва, 1963. – 103с.
698438
  Соболев М. Мой Диоген // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 7. – С.109-124. – ISSN 0321-1878
698439
  Ошерович Г.Ш. Мой добрый клен / Г.Ш. Ошерович. – М, 1962. – 105с.
698440
  Каштанов А.Л. Мой дождь / А.Л. Каштанов. – Минск, 1982. – 254с.
698441
  Смирнов О.П. Мой дом - на Востоке / О.П. Смирнов. – М., 1962. – 336с.
698442
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость / В.Г. Кузьмин. – Нальчик, 1974. – 384с.
698443
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость : Роман / В.Г. Кузьмин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 464с.
698444
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость / В.Г. Кузьмин. – М, 1990. – 397с.
698445
  Хаидов А. Мой дом - пустыня: Повести и рассказы / А. Хаидов. – Ашхабад, 1987. – 245с.
698446
  Гранцева Н.А. Мой дом - Россия с видом на Неву / Н.А. Гранцева. – Ленинград, 1979. – 80с.
698447
  Осмонов А. Мой дом / А. Осмонов. – М., 1950. – 156с.
698448
   Мой дом. – Красноярск, 1961. – 80с.
698449
  Колас Якуб Мой дом : избрання лирика / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 111 с.
698450
  Завальнюк Л.А. Мой дом / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1966. – 70с.
698451
  Жупанов И.Л. Мой дом / И.Л. Жупанов. – Тула, 1967. – 63с.
698452
  Колас Якуб Мой дом : избранная лирика / Колас Якуб. – Москва, 1972. – 207 с.
698453
  Антропова И.А. Мой дом / И.А. Антропова. – Київ, 1973. – 40с.
698454
  Долгополов Ю.С. Мой дом / Ю.С. Долгополов. – М., 1983. – 62с.
698455
  Джангазиев М. Мой дом в золотой долине : стихи и поэмы / М. Джангазиев. – Фрунзе : Мектеп, 1976. – 236 с.
698456
  Никулина М.П. Мой дом и сад / М.П. Никулина. – Свердловск, 1969. – 56с.
698457
   Мой дом на Красной Пресне. – М, 1979. – 281с.
698458
  Ленк Дж. Мой домашний аудиовидео комплекс / Дж. Ленк. – М, 1994. – 320с.
698459
  Збанацкий Ю.О. Мой дорогой друг : Рассказы: Для средн. шк. возраста / Ю.О. Збанацкий. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 64с.
698460
  Никитин Г.М. Мой друг- Моцарт / Г.М. Никитин. – М, 1975. – 61с.
698461
  Турчинская А.Ф. Мой друг - Ашхабад / А.Ф. Турчинская. – М., 1960. – 531с.
698462
  Финн К.Я. Мой друг / К.Я. Финн. – М, 1930. – 152с.
698463
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : рассказы и повести / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 246 с.
698464
  Друнина Ю.В. Мой друг / Ю.В. Друнина. – М, 1965. – 111с.
698465
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : повесть / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 135 с.
698466
  Расих Атилла Мой друг : роман / Расих Атилла; пер. с татар. А.Чехова. – Москва : Современник, 1973. – 230 с.
698467
  Цветкова Н. Мой друг / Н. Цветкова. – М., 1973. – 47с.
698468
  Казанский В.И. Мой друг / В.И. Казанский. – М, 1982. – 79с.
698469
  Цаголов В.М. Мой друг Бибо / В.М. Цаголов. – Орджоникидзе, 1962. – 91с.
698470
  Ошанин Л.И. Мой друг Борис : Три повести в стихах / Л.И. Ошанин. – Москва : Воениздат, 1972. – 110с.
698471
  Левитин М.З. Мой друг верит / М.З. Левитин. – Москва, 1989. – 284 с.
698472
  Перле А. Мой друг Генри Миллер : Роман / Пер. с агл. Л. Житковой; Альфред Перле. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 352с. – ISBN 5-267-00626-2
698473
  Кружков Н.Н. Мой друг Иван Титов / Н.Н. Кружков. – Москва, 1972. – 143с.
698474
  Милль Пьер Мой друг Кубик / Пьер Милль ; Пер. с фр. Е. Трутовской ; С пред. Л. Козловского. – 2-е изд. – Петроград : Задруга, 1918. – VIII, 124 с.
698475
  Кузнецов Н.В. Мой друг лайка / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1962. – 288с.
698476
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – М, 1973. – 256с.
698477
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – М, 1981. – 223с.
698478
  Сименон Ж. Мой друг Мегрэ / Ж. Сименон. – Одесса, 1989. – 323с.
698479
  Гроссман М.С. Мой друг Надежда / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 262с.
698480
  Чейшвили Р.Б. Мой друг Нодари : роман / Р.Б. Чейшвили. – Москва : Советский писатель, 1968. – 271 с.
698481
  Вирта Н.Е. Мой друг полковник / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1942. – 132 с.
698482
  Нагорный С.Г. Мой друг Пучков / С.Г. Нагорный. – М., 1942. – 48с.
698483
   Мой друг работает в милиции. – Л, 1974. – 207с.
698484
  Бэро Анри Мой друг Робеспьер / Бэро Анри. – М, 1927. – 232с.
698485
   Мой друг рядом. – М, 1981. – 270с.
698486
  Вучетич В.Е. Мой друг Сибирцев / В.Е. Вучетич. – Москва, 1981. – 413с.
698487
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : [повесть] / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 315, [2] с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-006856-5
698488
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : Повесть / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00578-1
698489
  Ремез О.Я. Мой друг театр / О.Я. Ремез. – М, 1967. – 176с.
698490
  Сологубов Н.М. Мой друг хоккей / Н.М. Сологубов. – М., 1967. – 96с.
698491
  Горький М. Мой друг, великий человек... / М. Горький. – М., 1980. – 238с.
698492
  Николаев А.М. Мой друг, человек / А.М. Николаев. – М, 1967. – 136с.
698493
  Тилье Клод Мой дядя Бенжамен = (Mon oncle benjamin) / Клод Тилье ; пер. с фр. Венедикта Ливщица, предисл. П. Когана. – Москва : Акц. изд. "Огонек", 1930. – 142 с. – Экз. в разных переплетах. – (Библиотека романов)
698494
  Юфит М.И. Мой дядя изобретатель / М.И. Юфит. – М., 1971. – 328с.
698495
  Медведева Е. Мой дядя Лунеш // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 66-86. – ISSN 1728-8568
698496
  Мопассан Ги де Мой дядя Состен / Мопассан Ги де. – М., 1963. – 47с.
698497
  Месса Рамон Мой дядя чиновник. / Месса Рамон. – М., 1964. – 294с.
698498
  Рогожин М.В. Мой желанный убийца : роман / М.В. Рогожин. – М., 1997. – 346с.
698499
  Танчич М. Мой жизненный путь / М. Танчич. – М, 1952. – 452с.
698500
  Бенц К. Мой жизненный путь и мои изобретения / К. Бенц. – М.-Л., 1928. – 104с.
698501
  Донжашвили Т.Г. Мой заповедник : рассказы и очерки / Т.Г. Донжашвили. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 175 с.
698502
  Файзуллин Р.А. Мой звездный час : стихи / Р.А. Файзуллин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 350 с.
698503
  Севастьянов А.А. Мой знакомый медведь: повесть / А.А. Севастьянов. – М., 1980. – 208с.
698504
  Аношкин М.П. Мой знакомый учитель / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1963. – 178с.
698505
  Самохин Н.Я. Мой знаменитый двойник / Н.Я. Самохин. – Москва, 1972. – 144 с.
698506
  Калиничев С. Мой золотой дукат : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0131-8136
698507
   Мой истинный дом. – М, 1986. – 366с.
698508
  Алимбаев М. Мой Казахстан / М. Алимбаев. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
698509
   Мой Казахстан. – Алама-Ата, 1978. – 152с.
698510
  Лебедев Мой календарь / Лебедев, -Кумач. – М., 1939. – 112с.
698511
  Трутнева Е. Мой календарь / Е. Трутнева. – Молотов, 1947. – 66с.
698512
  Зиедонис И.Я. Мой камень не спит : стихотворения / И.Я. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
698513
  Аршинник Татьяна Мой канарсис. Женский взгляд в дневниках : THE Experiense // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 86-93 : Фото
698514
  Вигдорова Ф.А. Мой класс : Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Прага, 1956. – 412с.
698515
  Суслопарова Л.Д. Мой класс / Л.Д. Суслопарова. – М., 1975. – 96с.
698516
  Сорокин Л.Л. Мой компас - сердце / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1962. – 92с.
698517
  Найдич М.Я. Мой комсомольский секретарь / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1966. – 24с.
698518
  Пришелец А.И. Мой костер / А.И. Пришелец. – М., 1955. – 302с.
698519
  Приземлин Г.П. Мой костер / Г.П. Приземлин. – Воронеж, 1970. – 48с.
698520
  Нерис С. Мой край / С. Нерис. – Каунас, 1947. – 154 с.
698521
  Цаграев Г. Мой край / Г. Цаграев. – М, 1973. – 112с.
698522
  Паневина Г.Н. Мой край : Методика и опыт / Г.Н. Паневина, А.Н. Махинов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 50-59 : Іл.
698523
  Османов А.М. Мой край Дагестан / А.М. Османов. – М., 1979. – 143с.
698524
  Пискаев Н.А. Мой край задумчивый и нежный / Н.А. Пискаев. – Кемерово, 1907. – 31с.
698525
  Петкявичус В. Мой край Литвой зоветься / В. Петкявичус. – М, 1974. – 176с.
698526
  Брыль Я. Мой край родной / Я. Брыль. – Москва, 1960. – 216 с.
698527
  Ларин С.Ф. Мой край родной / С.Ф. Ларин. – Минск, 1982. – 159с.
698528
  Петров Б.М. Мой край Сибирский / Б.М. Петров, 1978. – 198с.
698529
   Мой край, задумчивый и нежный!. – М, 1985. – 127с.
698530
  Пермяк Е.А. Мой край. Рассказы, очерки, истории, были и небыли о стране чудес и несметных сокровищ / Е.А. Пермяк. – М., 1970. – 256с.
698531
  Вагнер Н. Мой крылатый друг / Н. Вагнер. – Ленинград, 1984. – 279 с.
698532
  Янг Скотт Мой кумир - хоккей / Янг Скотт. – М., 1988. – 364с.
698533
  Мельникова В. Мой ласковый и нежный мент : Роман / В. Мельникова. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 490с. – (Сер.Женские истории). – ISBN 5-227-01028-5
698534
  Орлов С.С. Мой лейтенант / С.С. Орлов. – Л., 1972. – 327с.
698535
  Андреев М В. Мой лейтенант / М В. Андреев, . – Москва, 1978. – 416с.
698536
  Андреев В.М. Мой лейтенант / В.М. Андреев. – Москва, 1987. – 368с.
698537
  Андреев В.М. Мой лейтенант / В.М. Андреев. – Горький, 1989. – 239с.
698538
  Дементьев В.В. Мой лейтенант: Книга о С. Орлове / В.В. Дементьев. – М., 1981. – 208с.
698539
  Устинова Т. Мой личный враг : Повесть / Татьяна Устинова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-010281-Х
698540
   Мой лучший рассказ, 40-50-е годы. – М, 1989. – 654с.
698541
   Мой луший рассказ 70-80-е годы. – Москва, 1988. – 607 с.
698542
   Мой любимый актер. – М, 1988. – 381с.
698543
  Адамов А.Г. Мой любимый жанр-детектив / А.Г. Адамов. – Москва, 1980. – 312с.
698544
  Кайдаш-Лакшина Мой любимый женский роман написан в Японии // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 53-57. – ISSN 0132-2036
698545
   Мой маленикий мир // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 68-69 : фото
698546
  Николаев С.В. Мой марийский Урал / С.В. Николаев. – М., 1974. – 55с.
698547
  Шмелев И.С. Мой Марс / И.С. Шмелев. – М., 1990. – 284с.
698548
  Ласкер Э. Мой матч с Капабланкой / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 63с.
698549
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – М, 1935. – 13с.
698550
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – Киев, 1935. – 15с.
698551
  Якут В.С. Мой мир - театр / В.С. Якут. – М., 1987. – 160с.
698552
  Воронько П.М. Мой мир : Стихи / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 208с.
698553
  Журавлев Н.П. Мой мир / Н.П. Журавлев. – М., 1970. – 63с.
698554
  Акопян А. Мой мир / А. Акопян. – Москва, 1974. – 270 с.
698555
  Грубиян М.М. Мой мир : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1979. – 295 с.
698556
  Сисакян А. Мой мир зарифмованый... : Стихи разных лет / Алексей Сисакян. – Дубна : [Б.и.], 1999. – 120с.
698557
  Ата Салих Мой наказ : стихи / Ата Салих. – Ашхабад, 1944. – 56 с.
698558
  Мато Н. Мой народ Сиу / Н. Мато. – М., 1964. – 182с.
698559
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 191 с. : цв. ил.
698560
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова. – 2-е изд.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 192 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание
698561
  Шиваза Я.Д. Мой новый дом / Я.Д. Шиваза. – Фрунзе, 1969. – 158с.
698562
  Виктор И. Мой номер - первый / И. Виктор. – Москва, 1981. – 368с.
698563
  Горяинов В.Г. Мой огонь / В.Г. Горяинов. – Сталино, 1955. – 51с.
698564
  Шмелев Ю.А. Мой океан / Ю. Шмелев. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
698565
  Татьяничева Л.К. Мой олененок / Л.К. Татьяничева. – М., 1969. – 144с.
698566
  Алешин М. Мой опыт / М. Алешин. – Москва, 1947. – 16с.
698567
  Черных А. Мой опыт агитационной работы в цехе / А. Черных. – Молотов, 1951. – 20с.
698568
  Белый И.П. Мой опыт бурения станком новой отечественной конструкции / И.П. Белый. – М., 1952. – 14с.
698569
  Гусарская Г.Ю. Мой опыт воспитания в старшик классах интереса и развития склонностей учащихся к научным знаниям / Г.Ю. Гусарская. – Казань, 1961. – 16с.
698570
  Озерный М.Е. Мой опыт выращивания высоких урожаев кукурузы / М.Е. Озерный. – Москва, 1951. – 24с.
698571
  Нектов П.В. Мой опыт высокопроизводительного использования комбайна / П.В. Нектов. – Москва, 1955. – 24с.
698572
  Недефов И.И. Мой опыт отличного содержания пути / И.И. Недефов. – Харьков, 1953. – 36с.
698573
  Фандеев Д. Мой опыт руководства кружком по изучению истории КПСС / Д. Фандеев. – Брянск, 1955. – 16с.
698574
  Нимейер О. Мой опыт строительства : Бразилиа / О. Нимейер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 63с.
698575
  Нимейер Оскар Мой опыт строительства Бразилиа / Нимейер Оскар. – Москва, 1963. – 63 с.
698576
   Мой Оренбург. – М, 1986. – 120с.
698577
  Де Ла-Барт Ф. Мой ответ на "ответ" г. Шаровольского. – [Киев] : б. и., 1908. – 57с. – Отд. оттиск из: Журнал Народного просвещения ; Критика и библиография, К., 1908
698578
  Ангелина П.Н. Мой ответ на американскую анкету / П.Н. Ангелина. – Москва, 1950. – 96с.
698579
  Ситько С.П. Мой отец - Пантелеймон Онуфриевич Ситько // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – С. 25-34. – ISSN 1023-2427
698580
  Осмоналиев Качкынбай Мой отец : повести и рассказы / Осмоналиев Качкынбай; пер. с кирг. А.Дугинца. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 267 с.
698581
  Разикашвили В. Мой отец Важа Пшавела / В. Разикашвили. – Тбилиси, 1977. – 152с.
698582
  Булах П.Е. Мой отец: штрихи к биографии Евгения Георгиевича Булаха // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 221-222. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
698583
  Бочков К. Мой отчет избирателям / К. Бочков. – М. : Партиздат ЦК ВКП/б/, 1936. – 20 с.
698584
  Соложенкина С.Л. Мой отчий дом / С.Л. Соложенкина. – Баку, 1966. – 76с.
698585
  Лихарев Б.М. Мой отыщется след: Избранн. / Б.М. Лихарев. – Л., 1975. – 287с.
698586
  Пришвин М.М. Мой очерк / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 314с.
698587
   Мой папа - рабочий. – Одесса, 1982. – 32с.
698588
  Козин В.Е. Мой парень / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1958. – 32с.
698589
  Бусуйок А. Мой парижский дядя : повести / А. Бусуйок. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 238 с.
698590
   Мой партийный билет : из документов и материалов Пермской областной партийной организации / [сост. Т.И. Демиденко]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 252 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0078-0
698591
  Урина О.К. Мой первый алфавит / О.К. Урина. – М., 1990. – 32с.
698592
  Зайцев В.И. Мой первый пароход / В.И. Зайцев. – Симферополь, 1989. – 255с.
698593
  Голубев А.А. Мой первый снег / А.А. Голубев. – Воронеж, 1970. – 64с.
698594
  Автомонов П.Ф. Мой позывной - "Галка" / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1986. – 366 с.
698595
  Быков Н.А. Мой позывной - Арзамас! / Н.А. Быков. – М., 1988. – 61с.
698596
  Шолом-Алейхем Мой поклонник и друг / Шолом-Алейхем. – Одесса. – 15 с.
698597
  Холодковский В. Мой полк - моя семья / В. Холодковский. – М., 1944. – 48с.
698598
  Сангулиа Ш. Мой попутчик : стихи / Ш. Сангулиа; пер. с абхаз. – Сухуми, 1960. – 80 с.
698599
  Печавин И.П. Мой поселок / И.П. Печавин. – Саратов, 1978. – 40с.
698600
  Залыгин С.П. Мой поэт / С.П. Залыгин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 127 с.
698601
  Карпенко В.М. Мой правый берег / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1989. – 301с.
698602
  Крюс Дж. Мой прадедушка, герой и я : [для детей : пер. с нем.] / Джеймс Крюс // О гномах и сиротке Марысе : [пер. с пол.] / М. Конопницкая. – Москва : Правда, 1988. – с.
698603
  Егорова Т. Мой прекрасный джентльмен : комедия в двух частях // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.12-35. – ISSN 0132-2036
698604
   Мой приятель Сык. – М, 1988. – 304с.
698605
  Либкнехт К. Мой процесс по документам / К. Либкнехт. – Пг, 1918. – 214с.
698606
  Федоров А.М. Мой путь / А.М. Федоров. – М. – 220с.
698607
  Корчагина-Александровская Мой путь / Корчагина-Александровская. – Ленинград, 1934. – 80 с.
698608
   Мой путь в науке (интервью с проф. А.А. Зиновьевым) // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.278-334
698609
  Шевалье М. Мой путь и мои песни / М. Шевалье. – Москва, 1977. – 279с.
698610
  Схенк А. Мой путь к вершинам / А. Схенк. – М., 1973. – 152с.
698611
  Водопьянов М.В. Мой путь к полюсу / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1939. – 342с.
698612
  Брюсов В. Мой Пушкин / В. Брюсов. – Москва ; Ленинград : Государственное здательство, 1929. – 319 с.
698613
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 275с.
698614
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223с.
698615
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Баку, 1988. – 280с.
698616
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Алма-Ата, 1990. – 205с.
698617
  Никонов Н.Г. Мой рабочий одиннадцатый / Н.Г. Никонов. – М, 1983. – 270с.
698618
  Маршалл У. Мой радоиактивный сад / У. Маршалл. – М., 1991. – 32с.
698619
  Гиляжев Х. Мой род : стихи / Х. Гиляжев; пер. с башк. – Москва : Современник, 1984. – 64 с.
698620
  Уйгун Мой родник : стихи и поэма / Уйгун. – Москва : Советский писатель, 1968. – 207 с.
698621
  Гаджиев З. Мой родной аул : стихи и поэма / З. Гаджиев; пер. с азар. – Москва : Советский писатель, 1959. – 98 с.
698622
  Неклюдова О.С. Мой родной дом / О.С. Неклюдова. – М., 1961. – 160с.
698623
  Мурадов А. Мой русский брат / А. Мурадов. – Ашхабад, 1965. – 156с.
698624
  Крылова Н.Г. Мой русский букварь / Н.Г. Крылова, Т.С. Залманова, Е.В. Фомина ; руководитель проект. Ю.Е. Прохоров ; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 192 с. : илл. – Проект "Русский язык для всех детей и для каждого ребенка". – ISBN 978-5-9576-0299-6
698625
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – Москва : Детская литература, 1975. – 111с.
698626
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – 2-е изд. – М., 1982. – 111с.
698627
  Маканны Ш. Мой рыжий дрозд / Ш. Маканны. – М, 1989. – 253с.
698628
  Гельбах П.А. Мой сверстник / П.А. Гельбах. – Вильнюс, 1959. – 468 с.
698629
  Бридака Л.Я. Мой свет / Л.Я. Бридака. – М, 1970. – 120с.
698630
  Закусина Н.М. Мой светлый день / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1972. – 61с.
698631
  Браун Н.Л. Мой светлый край / Н.Л. Браун. – М., 1945. – 123с.
698632
  Гаврилов А.С. Мой светлый край / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1978. – 62с.
698633
  Авдышев А.И. Мой Север светлый / А.И. Авдышев. – Петрозаводск, 1983. – 62с.
698634
  Флеров В. Мой словарик / В. Флеров. – 3-е изд. – М.Л., 1925. – 64с.
698635
  Грин Г. Мой собственный мир : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 163-187. – ISSN 1130-6545
698636
  Бсису М. Мой Советский Союз / М. Бсису. – М., 1984. – 208с.
698637
  Межелайтис Э. Мой соловей : стихи / Э. Межелайтис. – Каунас : Гослитиздат ЛитССР, 1952. – 124 с.
698638
  Уварова Л.З. Мой сосед Мишка / Л.З. Уварова. – Москва, 1968. – 192с.
698639
  Демин А. Мой спортивный путь / А. Демин. – М, 1954. – 92с.
698640
  Пономарева Н.А. Мой спортивный путь / Н.А. Пономарева. – М., 1963. – 88с.
698641
  Василевский И И. Мой спутник солнце / И И. Василевский, . – Минск, 1971. – 223с.
698642
  Алексеев М.Н. Мой Сталинград / М.Н. Алексеев. – Москва, 1993. – 46с.
698643
  Козловская М.Н. Мой старший брат / М.Н. Козловская. – Минск, 1968. – 144с.
698644
  Алабаева М.Э. Мой старший брат / М.Э. Алабаева. – Таллин, 1974. – 155с.
698645
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – М., 1975. – 248с.
698646
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – Изд. перераб. и доп. – М., 1980. – 280с.
698647
  Пожера Ю. Мой суд : повесть / Ю. Пожера. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 165 с.
698648
  Завадский-Краснопольский В.А. Мой судебный процесс с японским подданным Иосифом Николаевичем (Иосибуми) Куроно, лектором японского языка при Императорском С.-Петербургском университете и редактором анонимного военного толмача, сост.для русской армии во время Русско-японской войны / В.А. Завадский-Краснопольский, преп. япон. яз. в Гимназии имп. Александра I в Спб. – Санкт-Петербург : Тип. "Самокат", 1909. – [2], 96, 48 с., 4 л. портр. факс.
698649
  Чекалина Н. Мой сын / Н. Чекалина. – М., 1942. – 15с.
698650
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / П.Ф. Автомонов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 310 с.
698651
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Динкевича. – Москва : Военное издательство, 1978. – 235, [5] с.
698652
  Головин А.Д. Мой Танкоград / А.Д. Головин. – Челябинск, 1979. – 104с.
698653
  Бродский И.И. Мой творческий путь / И.И. Бродский. – 2-е изд.доп. и перераб. – Л, 1965. – 176с.
698654
  Самохвалов А.Н. Мой творческий путь / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1977. – 319 с.
698655
  Грасси Паоло Мой театр / Грасси Паоло; Беседы, записанные Эмилио Поцци ; Пер. с итал. Ю.А. Добровольской. – Москва : Искусство, 1982. – 312с.
698656
  Цеков П. Мой товарищ / П. Цеков. – Черкесск, 1957. – 27с.
698657
  Мартынов А.К. Мой товарищ : повесть в стихах / А.К. Мартынов. – Саранск, 1958. – 112 с.
698658
  Каманин Ф.Г. Мой товарищ : повесть / Ф.Г. Каманин. – М., 1963. – 189с.
698659
  Кастро Б. Мой товарищ отец / Б. Кастро. – М., 1960. – 200с.
698660
  Кан Луис Логан Лаура Мой узел Web / Кан Луис Логан Лаура. – М, 1996. – 232с.
698661
  Чуковский К.И. Мой Уитмен. Его жизнь и творчество / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М, 1969. – 304с.
698662
  Чуковский К.И. Мой Уитмен. Очерки о жизни и творчестве / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 271с.
698663
  Петерс Я.Я. Мой улей : стихи / Я.Я. Петерс. – Москва : Советский писатель, 1978. – 151 с.
698664
  Марьев Б.М. Мой Урал / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1972. – 72с.
698665
  Бальшина Н.Я. Мой участок ускорения. Опыт работы Героя Соц. Труда В.П. Брезгунова / Н.Я. Бальшина. – М, 1989. – 95с.
698666
  Фере Н.Э. Мой учитель / Н.Э. Фере. – М, 1953. – 104с.
698667
  Икрами Д. Мой учитель, моя школа и я сам : повесть / Д. Икрами. – Москва : Детская литература, 1970. – 112 с.
698668
  Копа Р. Мой футбол / Р. Копа. – М., 1984. – 71с.
698669
  Мухаметшин Г. Мой характер : юморист. рассказы / Г. Мухаметшин; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1968. – 159 с.
698670
  Танк Максим Мой хлеб насущный : стихи / Танк Максим. – Минск, 1965. – 207 с.
698671
  Элляй Мой хомус / Элляй. – М., 1974. – 127с.
698672
  Нор-Айр Мой цветущий сад / Нор-Айр. – Москва, 1976. – 190 с.
698673
  Агеев Л.М. Мой человек / Л.М. Агеев. – Ленинград, 1968. – 107с.
698674
  Славин Л.И. Мой чувствительный друг / Л.И. Славин. – М., 1973. – 414с.
698675
  Машбаш И. Мой шар земной : стихи и поэма / И. Машбаш. – Москва, 1971. – 160 с.
698676
  Кундера Милан Мой Яначек : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 157-184. – ISSN 1130-6545


  Ессе присвячені чеському композитору Леошу Яначеку
698677
  Канюков А.Ф. Мой ясовей / А.Ф. Канюков. – Архангельск, 1964. – 55с.
698678
   Мойсеєнко Владислав Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
698679
  Franko Ivan Мойсей-Moses / Franko Ivan; Transl. by Melnyk Bohdan. – Toponto : Basilian, 2002. – 141p. – (Ukrainian classik). – ISBN 0-921537-54-9
698680
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – Накладом автора. – Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадского, 1905. – 102 с.
698681
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 2-є вид. з передмовою. – Львів : Із "Загальної друкарні" ; [Укp.-Руська Видавн. Спілка], 1913. – XVII, 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека ; Ч. 153)
698682
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 3-є вид. – [Київ] : [Криниця ; Друк. А. Гросмана], 1916. – 56 с.
698683
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / І.Я. Франко; Передмова О. Фінкеля. – Харків; Дніпропетровськ : ДЛВ, 1930. – 100с. – (Масова худ. б-ка)
698684
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 4-е вид. з передмовою. – Коломия : З друк. М. Бойчука, 1930. – XXI, 63 с. – (Видавництво "Чорногора")
698685
  Франко Іван Мойсей = Moses / Франко Іван; Ред. і статті Ю.Шевельова; Укр. вільна акад. наук у США. – Нью-Йорк, 1968. – 156,[2]с. : іл.
698686
   Мойсей українського Духа : [наук.-іст., мистецькі, моногр. матеріали й док. про Митрополита Андрея Шептицького] / [авт.-упоряд. О.Д. Михайлюк ; наук. ред. Л. Гентош]. – Львів : Артклас, 2015. – 559, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97000-3-2
698687
  Ярема Яким Мойсєй = Поема Івана Франка : критична студія. – Накладом автора. – Тернопіль : З друкарні подільскої Йосипа Степка, 1912. – 59 с. – На обкл. після назви: На стрічу ювілею сороклїтної праці Духа-Творця Новочасної України. – (Критична студія)
698688
  Панченко В. Мойсівка, "український Версаль" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 22


  У 1830-1840 роки маєток Волховської в селі Мойсівка мав репутацію "українського Версаля".
698689
   Мойся Ріхард Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
698690
  Крьстев Б. Мойта служба полицейска / Б. Крьстев. – София, 1992. – 160с.
698691
   МОК и международные спортивные объединения.. – М, 1979. – 262с.
698692
  Векслер А.Г. Моква в Москве / А.Г. Векслер. – Москва, 1968. – 122с.
698693
  Пассар А.А. Мокона : стихи ипоэма / А.А. Пассар; пер. нанайск. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 104 с.
698694
   Мокрая консервация паровых котлов.. – М, 1963. – 12с.
698695
  Шалатонов В.Г. Мокрая сопка / В.Г. Шалатонов. – М, 1985. – 223с.
698696
  Гуцевич А.В. Мокрецы. Кровососущие двукрылые семейства Heleidae / А.В. Гуцевич. – М.-Л., 1956. – 52с.
698697
  Поляков В.Є. Мокроусов - правда і вигадки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 13-16. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються факти і причини відставки командувача партизанським рухом Криму О.В. Мокроусова і його подальша доля.
698698
  Соловейчик С.Л. Мокрые под дождем / С.Л. Соловейчик. – М., 1968. – 95с.
698699
  Назарова А.И. Мокрый монтарь табака : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назарова А.И. ; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1967. – 17 с.
698700
  Руднева А.В. Мокрый снег и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1964. – 167с.
698701
  Устинова В.А. Мокрый снег. / В.А. Устинова. – Рига, 1962. – 142с.
698702
  Ільїн В.В. Мокша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 61. – ISBN 966-316-069-1
698703
  Козлов А.А. Мокшанский результатив и диахрония результативной конструкции // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 51-75. – ISSN 0373-658Х
698704
  Казанцев А.П. Мол "Северный" / А.П. Казанцев. – М., 1952. – 391с.
698705
  Файзуллин Р.М. Молассоидные золотоносные конгломераты Балейского грабена (Восточное Забайкалье) и их роль в образовании кайнозойских россыпей. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Файзуллин Р.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26л.
698706
  Беккер Ю.Р. Молассы докембрия. / Ю.Р. Беккер. – Ленинград : Недра, 1988. – 287с.
698707
  Беляев М. Молва / М. Беляев. – М., 1967. – 95с.
698708
  Салынский Д А. Молва / Д А. Салынский, . – М, 1982. – 80с.
698709
  Стекольников И.С. Молгния, гроза и грозозащита. / И.С. Стекольников. – М., 1950. – 32с.
698710
  Стати В. Молдаване Украины : историко-географическое и этнодемографическое исследование / Василий Стати ; Ассоциация молдаван Украины. – Одесса : ВМВ, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-413-171-8
698711
   Молдаване.. – Кишинев, 1977. – 459с.
698712
   Молдаване.. – Л, 1980. – 27с.
698713
  Орлик В.М. Молдавани в Україні : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Орлик В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
698714
  Орлик Василь Михайлович Молдавани в Україні (1920-1929 рр.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Орлик Василь Михайлович; Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – К., 1998. – 186л. – Бібліогр.:л.148-155
698715
  Статі В. Молдавани України = Moldovenii din Ucraina : історіко-географічне та етнодемографічне дослідження / Васілє Статі. – Одеса : [ Б.в. ], 2008. – 488 с. – ISBN 978-9975-78-517-4
698716
   Молдавия-цветущий сад. – Кишинёв, 1981. – 252с.
698717
  Беликова Ю.В. Молдавия - Румыния: перспективы сближения / Ю.В. Беликова, А.Л. Бовдунов // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 70-86. – ISSN 2079-3359
698718
   Молдавия. – Москва, 1980. – 126с.
698719
  Демидецкий В. Молдавия : независимость от здравого смысла // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 13 (1132). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
698720
   Молдавия в период развитого социализма. – Кишинёв, 1982. – 224 с.
698721
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
1. – 1961. – 454с.
698722
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
2. – 1978. – 448с.
698723
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
4. – 1986. – 364с.
698724
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
5. – 1987. – 326 с.
698725
  Цыху Октавиан Молдавия и басня Крылова : Молдавия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
698726
  Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV - первой трет XVI в. / Г.В. Гонца. – Кишинев, 1984. – 150с.
698727
  Верцан Ф.М. Молдавия и Россия: преемственность общественно-политической и философской мысли / Ф.М. Верцан. – Кишинев, 1984. – 175 с.
698728
  Дергачев В.А. Молдавия и соседение территории в эпоху бронзы / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1986. – 220с.
698729
  Кетрару Н.А. Молдавия от камня до бронзы / Н.А. Кетрару, Л.Л. Полевой. – Кишинёв, 1971. – 80с.
698730
  Себряковский В. Молдавия. / В. Себряковский. – М., 1948. – 172с.
698731
   Молдавія. – К., 1953. – 239с.
698732
  Сергиевский М.В. Молдаво-славянские этюды / М.В. Сергиевский. – М., 1959. – 212с.
698733
  Думбрэвяну А.Н. Молдавская диалектная антропонимия / А.Н. Думбрэвяну. – Кишинев, 1982. – 160с.
698734
  Островский И. Молдавская книга / И. Островский, С. Рыбак. – Кишинев, 1970. – 49с.
698735
  Еронина Е.К. Молдавская кухня / Е.К. Еронина, М.И. Аваева. – Кишинев, 1990. – 271с.
698736
  Борщ А.Т. Молдавская лексикография (построение и язык русско-молдавских и молдавско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: / Борщ А.Т.;. – К., 1957. – 230л. – Бібліогр.:с.223-229
698737
  Мадан И.К. Молдавская литература / И.К. Мадан, И.И. Шпак. – М, 1972. – 208с.
698738
  Коваль Д.В. Молдавская литературная критика в печати первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.642 / Коваль Д.В. ; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 27 с.
698739
  Хынку И.Г. Молдавская народная керамика / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1969. – 144с.
698740
  Чебан И.Д. Молдавская народная лирическая поэзия. / И.Д. Чебан. – Кишинев, 1973. – 359с.
698741
  Жунгиету Е.В. Молдавская народная песня периодв ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жунгиету Е. В.; МВО Молд. ССР,Киш. ГУ. – Кишинев, 1974. – 24л.
698742
  Благодаров В.П. Молдавская национальная борьба / В.П. Благодаров, Л.С. Балобин. – Кишинёв, 1956. – 71с.
698743
   Молдавская новелла. – Кишинёв, 1963. – 287с.
698744
  Бэешу Н.М. Молдавская новогодняя обрядовая поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.648 / Бэешу Н.М.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
698745
  Асипов Л.А. Молдавская областная партийная организация в борьбе за проведение коллективизации сельского хозяйства / Л.А. Асипов. – Кишинёв, 1963. – 51с.
698746
  Еремия Анатолий Ильич Молдавская ономастика (1924-1984) : Обзор, очерк, исслед: Библиогр. указ. / Еремия Анатолий Ильич, Лунгу Магдалина Семеновна; Под ред.: Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 143с.
698747
   Молдавская осень. – Кишинёв, 1987. – 178с.
698748
  Асипов Л.А. Молдавская партийная организация в борьбе за подготовку и проведение коллективизации сельского хозяйства./1927-1932 гг/ : Автореф... наук: / Асипов Л.А.; Акад. общ. наук при ЦК ВКПб. Каф. истории ВКПб. – Москва, 1950. – 28 л.
698749
  Корчмарь В.В. Молдавская пастушеская терминология / В.В. Корчмарь. – Кишинев, 1989. – 156с.
698750
  Финк В.Г. Молдавская рапсодия / В.Г. Финк. – М, 1966. – 222с.
698751
   Молдавская республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ. Каталог. – Кишинёв, 1973. – 59 с.
698752
  Лазарев А.М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1974. – 912с.
698753
  Савка П.Х. Молдавская советская литература на языках народов СССР / П.Х. Савка. – Кишинев, 1963. – 76с.
698754
   Молдавская ССР. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1947. – 123с.
698755
  Одуд А.Л. Молдавская ССР / А.Л. Одуд. – Москва : Географгиз, 1955. – 224с.
698756
   Молдавская ССР. – М., 1959. – с.
698757
  Захарова Т.К. Молдавская ССР : Кратние сведения о природе, населении и хозяйстве / Т.К. Захарова. – Москва : Географгиз, 1959. – 72 с.
698758
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
1. – 1975. – 653с.
698759
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
2. – 1975. – 676с.
698760
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
2. – 1976. – 674с.
698761
  Левит С.Э. Молдавская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левит С. Э.; МВО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1957. – 16с.
698762
  Грек И.Ф. Молдавская ССР в общественно-политических связях СССР и НРБ (вторая половина 50-х - 70-е гг.) / И.Ф. Грек. – Кишинев, 1990. – 176с.
698763
   Молдавская ССР в цифрах. – Кишинёв, 1984. – 207 с.
698764
   Молдавская ССР в цифрах в 1987 году : краткий статистический справочник. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 276 с. – ISBN 5-362-00350-X
698765
  Морару Иван Селивестрович Молдавская ССР во внешнеэкономических связях Советского Союза (1959-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Морару Иван Селивестрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 23л.
698766
  Котляров Б.Я. Молдавская ССР. / Б.Я. Котляров, А.В. Абрамов. – М, 1957. – 96с.
698767
  Щелоков Н.А. Молдавская ССР. / Н.А. Щелоков. – М, 1959. – 96с.
698768
  Ставраков Х.Н. Молдавская ССР. / Х.Н. Ставраков. – М., 1960. – 40с.
698769
   Молдавская художественная фотография. – Кишинёв, 1985. – 16с.
698770
  Черная Е.К. Молдавская эпистолярная литература 40-60-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Черная Е.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 26л.
698771
  Александри В. Молдавские баллады / В. Александри. – Кишинёв, 1956. – 78с.
698772
  Горловский С А. Молдавские встречи / С А. Горловский. – Кишинев, 1990. – 306с.
698773
  Удлер Р.Я. Молдавские говоры Черновицкой области в стравнении в говорами Молдавской ССР, / Р.Я. Удлер. – Кишинев, 1964. – 276с.
698774
  Веневцева Л.В. Молдавские грамоты XIV-XV веков как источник изучения истории украинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Веневцева Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 23 с.
698775
  Бакалов С. Молдавские казаки, происхождение, эволюция и организационная структура (XVI - XX вв.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 12-33. – ISBN 978-966-171-569-0
698776
  Гоберман Д.Н. Молдавские ковры / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1959. – 12с.
698777
  Лукьянец О.С. Молдавские коллекции в собраниях Государственного музея этнографии народов СССР / О.С. Лукьянец, Н.М. Калашникова. – Кишинев, 1990. – 125с.
698778
  Костенко Н.Ф. Молдавские напевы : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 78 с.
698779
   Молдавские народные песни. – К., 1986. – 128с.
698780
  Ботезату Г.Г. Молдавские народные сказки / Г.Г. Ботезату. – Кишинев, 1973. – 400с.
698781
   Молдавские народные сказки. – Кишинёв, 1981. – 400с.
698782
  Курбет В. Молдавские народные танцы. / В. Курбет, М. Мардарь. – Кишинев, 1969. – 235с.
698783
  Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники / Ю.В. Попович. – Кишинев, 1974. – 183с.
698784
   Молдавские повести. – Москва : Известия, 1981. – 591с. – (Библиотека "Дружбы народов")
698785
   Молдавские рассказы. – М., 1959. – 399с.
698786
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1957. – 336с.
698787
   Молдавские сказки. – Изд. 2-е. – Кишинёв, 1959. – 336с.
698788
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1964. – 428с.
698789
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1965. – 428с.
698790
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1967. – 480с.
698791
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1968. – 480с.
698792
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1971. – 438с.
698793
   Молдавский исторический журнал = Revista de istorie a Moldovei : Revista stiintifica. – Chisinau : Stiinta, 1990-. – ISSN 0236-3100
№ 3-4 (19-20). – 1994. – З 1996 року назва "Revista de istorie a Moldovei@
698794
  Гром О.А. Молдавский национализм в "публичной сфере" Бессарабии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 89-102. – ISSN 0132-1366
698795
  Зеленчук В.С. Молдавский национальный костюм / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1984. – 143с.
698796
  Бырня П.П. Молдавский средневековый город в вДнестровско-Прутском междуречье / П.П. Бырня. – Кишинев, 1984. – 206с.
698797
  Прилепов Д.И. Молдавский театр / Д.И. Прилепов. – М, 1967. – 165с.
698798
   Молдавский феодализм. – Кишинёв, 1991. – 276с.
698799
   Молдавский фольклор. – Москва : Художественная литература, 1953. – 332 с.
698800
   Молдавский фольклор. – Кишинёв, 1976. – 208с.
698801
  Попович Н.В. Молдавский фольклор на страницах русской прессы XIX века / Н.В. Попович. – Кишинев, 1982. – 167с.
698802
  Ботезату Г.Г. Молдавский фольколор / Г.Г. Ботезату. – Кишинев, 1976. – 208с.
698803
  Винниченко И.Ф. Молдавский эксперимент / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1977. – 80с.
698804
  Паря Е. Молдавский язык для стран СНГ : учебник для студ., обучающихся по спец. направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Е. Паря, Д. Усач ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т" ; М-во просвещения Респ. Молдова, Славянский ун-т. – Москва : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. – 417, [2] с. : ил., табл. + + 1 CD. – Библиогр.: с. 9. – ISBN 978-5-88983-511-0
698805
  Корлэтяну Н.Г. Молдавский язык сегодня. / Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев, 1983. – 86с.
698806
  Власова Л.В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII -начале XVIII в. / Л.В. Власова. – Кишинев, 1980. – 166с.
698807
  Бабий А.И. Молдавско-русские идейные связи в эпоху революционного народничества / А.И. Бабий, Л.К. Каряева. – Кишинев, 1991. – 99с.
698808
   Молдавско-русский словарь. – М., 1961. – 779с.
698809
   Молдавско-русско-украинские литературные и фольклорные связи. – Кишинёв, 1967. – 220с.
698810
   Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины 19 в.. – Кишинёв, 1979. – 283с.
698811
   Молдавско-русско-украинские литературные связи начала 20 в.. – Кишинёв, 1982. – 263с.
698812
  Савка П.Х. Молдавско-русско-украинские литературные связи. / П.Х. Савка. – Кишинев, 1973. – 208с.
698813
  Дука Г.Г. Молдавско-украинские культурные и научные связи : история и современность // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 166-173. – ISSN 0374-3896
698814
  Слабу Г.Г. Молдавско-украинские общественно-политические и философские связи 19 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Слабу Г.Г.; АН УССР.Объед.совет.Ин-та философии. – К, 1973. – 20л.
698815
  Мироненко Я.П. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и современность / Я.П. Мироненко. – Кишинев, 1988. – 142с.
698816
  Брескану Г.А. Молдавское кино / Г.А. Брескану. – Кишинев : Тимпул, 1975. – 24 с.
698817
  Руссев Е.М. Молдавское летописание - памятник феодальной идеологии. / Е.М. Руссев. – Кишинев, 1982. – 372с.
698818
  Постолаки Е.А. Молдавское народное творчество (ХІХ - начало ХХ в.) / Е.А. Постолаки. – Кишинев, 1987. – 203с.
698819
  Попович Н.В. Молдавское народное творчество и вопросы фольклористики в русской печати XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Попович Н.В.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1975. – 24л.
698820
   Молдавское Поднестровье в первобытную эпоху. – Кишинёв, 1987. – 130с.
698821
  Платон М.С. Молдавское село сегодня и завтра / М.С. Платон. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1977. – 174 с.
698822
  Гуцул Л.А. Молдавское советское языкознание (1924 - 1965 гг.) / Л.А. Гуцул. – Кишинев, 1969. – 112с.
698823
  Куруч Л.И. Молдавское стихосложение / Л.И. Куруч. – Кишинев, 1985. – 235с.
698824
   Молдавська радянська поезія. Антологія. – Київ : Дніпро, 1975. – 326с.
698825
  Бровко Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / Ф. Бровко. – К., 1947. – 16с.
698826
  Ільяшенко К.Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / К.Ф. Ільяшенко. – Київ, 1972. – 71с.
698827
   Молдавське радянське оповідання. – К., 1980. – 224с.
698828
   Молдавські народні пісні. – Київ, 1977. – 127с.
698829
   Молдавські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1969. – 207 с.
698830
  Иванов Л.И. Молдинские были / Л.И. Иванов. – Москва, 1966. – 112с.
698831
  Златін О. Молдова : місце зіткнення геополітики і соціальної реальності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 35-39. – (Історичні науки)
698832
   Молдова в эпоху феодализма. – Кишинёв
6. – 1992. – 291с.
698833
  Лупу М. Молдова и СНГ: перспективы развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 19-29. – ISSN 0869-44435
698834
  Крушинська Олена Молдова кольорова : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 126-130 : Фото
698835
  Девятков А.В. Молдова на перекрестке отношений России и ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 187-202. – ISSN 0235-5620
698836
   Молдова. В гости к соседям. Кишинев // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 44-47 : фото
698837
  Тодуа З. Молдова. Костры демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 7-24. – ISSN 0869-44435
698838
  Кулик В. Молдова: "новий старий" театр гібридної війни проти України й ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  27 березня в Кишиневі відбувся уже традиційний марш уніоністів із приводу 98-ої річниці об"єднання Бессарабії і Румунії. Трохи незвичним виявився масштаб заходу - за різними оцінками, на ньому були присутні від п"яти до десяти тисяч людей (в останні ...
698839
   Молдова: признаки стабильного роста на фоне бремени внешнего долга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 42. – ISSN 2074-6040
698840
  Фурса С.Я. Молдован Валеріан Васильович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 37. – ISBN 978966-97130-0-1
698841
  Білоус С.В. Молдовська національна меншина Півдня України в дослідженнях істориків Республіки Молдови // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 206-210. – (Історія та географія ; вип. 48)
698842
  Вовк В. Молебень до Богородиці = Oratorium fur die Gottesmutter = Oratorio a Mae de Deus / Віра Вовк ; іл. і обкл. : Зоя Лісовська. – Ріо-де-Жанейро ; Женева : [б. в.], 1997. – 102 с. : іл. – Текст укр., нім., порт.
698843
   Молебна Тетяна Василівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319-320 : фото
698844
  Бурлаков М.В. Моледі, алгоритми та обчислювальні процедури оптимізації ситуаційного керування у системах обслуговуваня : Автореф... докт. техн.наук: 05, 13, 13; 05.13.06 / Бурлаков М. В.; АН України Ін-т кіберн. – К., 1993. – 31л.
698845
  Янчилина Ф. Молекула анфас и в профиль. Микромир приобщают к 3D-формату // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Фундаментальные методы, позволяющие проникнуть в структуру вещества сначала на уровне “нано”, а затем, после статистической обработки большого числа данных об одиночных молекулах, получить макроскопическую информацию, разрабатывают и постоянно ...
698846
  Шевченко С.М. Молекула в пространстве / С.М. Шевченко. – Л, 1986. – 144с.
698847
  Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм / Е.С. Чухрай. – М, 1981. – 160с.
698848
  Ефремов Г.Д. Молекуларно-биолошки основи на туморните заболуваньа = Molecular-biological aspects of cancer / Георги Д. Ефремов ; Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологиjа ; [ уред. : A. Андреевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 89, [ 1 ] с. : іл., табл. – Библиогр.: c. 78-83. – ISBN 9989-649-43-X
698849
  Круглицький М.М. Молекули-пограничники / М.М. Круглицький, В.П. Батюк. – К, 1972. – 44с.
698850
  Іванюк О.М. Молекули m-функцій степені 2 на поверхнях з краєм / О.М. Іванюк, О.О. Пришляк // Proceedings of hte International Geometry Center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2014. – Vol. 7, n. 3. – С. 27-37. – ISSN 2072-9812


  Ми розглядаємо молекули з атомів степені 2 на поверхнях з краєм. Всі можливі молекули, які можна отримати склеюванням атомів складності 2 m-функцій на поверхнях з краєм, обчислюються трьома способами: 1) Склеювання тих двох атомів між собою, в першому ...
698851
  Гадзінський Я. Молекули та сніжинки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 326-333
698852
  Иванов В.И. Молекулы-гиганты / В.И. Иванов. – М., 1951. – 119с.
698853
  Эткинс П.У. Молекулы / П.У. Эткинс. – Москва : Мир, 1991. – 215с. – ISBN 5-03-0011208-7
698854
  Дмитриев И.С. Молекулы без химических связей (очерки о "химической топологии") / И.С. Дмитриев. – Ленинград : Химия, 1980. – 159с.
698855
  Ораевская А.Н. Молекулы генераторы. / А.Н. Ораевская. – М, 1964. – 296с.
698856
  Сойфер В.Н. Молекулы живых клеток / В.Н. Сойфер. – М, 1975. – 208с.
698857
  Старз Д. Молекулы жизни / Д. Старз. – М., 1976. – 103с.
698858
  Холодова Ю.Д. Молекулы жизни / Ю.Д. Холодова, Н.В. Кивенко. – Киев : Знание Украины, 1987. – 48с. – (Сер.8 "Новое в науке, технике, производстве" ; № 17)
698859
  Товарницкий В.И. Молекулы и вирусы / В.И. Товарницкий. – Москва : Советская Россия, 1978. – 208с.
698860
  Волькенштейн М.В. Молекулы и жизнь / М.В. Волькенштейн. – Москва, 1965. – 504с.
698861
  Волькенштейн М.В. Молекулы и их строение / М.В. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Издателство АН СССР, 1955. – 231 с.
698862
   Молекулы и клетки. – М., 1966. – 186с.
698863
   Молекулы и клетки. – М.
2. – 1967. – 164с.
698864
   Молекулы и клетки. – М.
3. – 1968. – 207с.
698865
   Молекулы и клетки. – М.
4. – 1969. – 239с.
698866
   Молекулы и клетки. – М.
5. – 1970. – 211с.
698867
   Молекулы и клетки. – М.
6. – 1977. – 336с.
698868
   Молекулы и клетки. – М.
7. – 1982. – 221с.
698869
  Ферми Э. Молекулы и кристаллы : Пер. с нем. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 267с.
698870
  Краснов К.С. Молекулы и химическая связь / К.С. Краснов. – М., 1977. – 280с.
698871
  Краснов К.С. Молекулы и химическая связь / К.С. Краснов. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1984. – 295с.
698872
  Баблоянц А. Молекулы, динамика и жизнь: Введ. в самоорганизацию материи / А. Баблоянц. – Москва : Мир, 1990. – 373с.
698873
  Єльська Г.В. Молекулярна біологія — важлива і перспективна наука (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 64-65. – ISSN 1027-3239
698874
  Микуляк В.В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Микуляк Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 112-135
698875
  Сиволоб А.В. Молекулярна організація хромосом : навч. посібник [для студ. біол. ф-тів ун-тів, аспірантів і науковців] / А.В. Сиволоб, К.С. Афанасьєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 286, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-721-3
698876
  Радченко І.В. Молекулярна фізика : учб. посібник / І.В. Радченко. – 3-є вид., переробл. і доп. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1959. – 539 с.
698877
  Якібчук П.М. Молекулярна фізика : підручник / П.М. Якібчук, М.М. Клим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 583, [1] с. : іл., табл., портр. – Предм. покажч.: с. 573-578. – ISBN 978-966-613-975-0
698878
   Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин = Molecular phylogeny and recent taxonomy of terrestrial sporen plants / [С.Я. Кондратюк та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 227, [5] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 205-225. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1332-2
698879
  Белозерский А.Н. Молекулярная биология - новая ступень познания природы / А.Н. Белозерский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 190с.
698880
  Спирин А.С. Молекулярная биология : Структура рибосомы и биосинтез белка : учебник для студ. биол. спец. вузов / А.С. Спирин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 302 с. : ил.
698881
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 2. – 2013
698882
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 3. – 2013
698883
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 4. – 2013
698884
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 5. – 2013
698885
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 47, № 1. – 2013
698886
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 2. – 2014
698887
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 4. – 2014
698888
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 5. – 2014
698889
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 48, № 6. – 2014
698890
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 1. – 2015
698891
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 2. – 2015
698892
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 3. – 2015
698893
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 4. – 2015
698894
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 49, № 5. – 2015
698895
  Стент Гюнтер Молекулярная биология вирусов бактерий. / Стент Гюнтер. – М., 1965. – 467с.
698896
  Нейфах А.А. Молекулярная биология процессов развития / А.А. Нейфах. – М., 1977. – 312с.
698897
  Боннер Дж. Молекулярная биология развития / Дж. Боннер. – Москва : Мир, 1967. – 179 с.
698898
  Сетлоу Р. Молекулярная биофизика : : пер. с англ. / Р. Сетлоу, Э. Полард. – Москва : Мир, 1964. – 437с.
698899
  Косовер Э. Молекулярная биохимия / Э. Косовер; Под ред. акад. А.Е. Браунштейна, Я.М. Варшавского. – Москва : Мир, 1964. – 336 с.
698900
  Берд Г. Молекулярная газовая динамика : пер. с англ. / Г. Берд. – Москва : Мир, 1981. – 319 с.
698901
  Дубинин Н.П. Молекулярная генетика и действие излучений на наследственность / Н.П. Дубинин. – Москва : Атомиздат, 1963. – 240 с.
698902
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2001
698903
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2001
698904
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2013
698905
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2013
698906
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2013
698907
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2013
698908
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2014
698909
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2014
698910
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2014
698911
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 1. – 2015
698912
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 2015
698913
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2015
698914
  Стент Гюнтер Молекулярная генетика. / Стент Гюнтер. – М., 1974. – 535с.
698915
  Стент Гюнтер Молекулярная генетика. / Стент Гюнтер, Кэлиндар Ричард. – 2-е изд. – М., 1981. – 646с.
698916
  Бриллиантов Н.В. Молекулярная динамика неупорядоченных сред / Н.В. Бриллиантов, О.П. Ревокатов. – Москва : Издательство Московского университета, 1996. – 159 с.
698917
  Хершбах Д.Р. Молекулярная динамика элементарных химических реакций. / Д.Р. Хершбах. – М., 1988. – 48с.
698918
   Молекулярная и клеточная биофизика. – М., 1977. – 308с.
698919
  Кульберг А.Я. Молекулярная иммунология : учеб. пособ. / А.Я. Кульберг. – Москва : Высшая школа, 1985. – 287 с. : ил.
698920
  Вульфсон С.Г. Молекулярная магнетохимия / С.Г. Вульфсон. – Москва, 1991. – 260с.
698921
   Молекулярная микробиология. – М., 1977. – 520с.
698922
  Рамбиди Н.Г. Молекулярная микроэлектроника: истоки и надежды / Н.Г. Рамбиди, В.М. Замалин. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
698923
  Келих С. Молекулярная нелинейная оптика : Пер.с польск. / С. Келих. – Москва : Наука, 1981. – 671 с.
698924
  Ритов Б В. Молекулярная организация и функциональны свойства транспортной Са-зависимой аденозинтрифосфатазы саркоплазматического ретикулума / Б В. Ритов, . – Иркутск, 1983. – 133с.
698925
   Молекулярная радиобиология. – М., 1972. – 262с.
698926
   Молекулярная спектроскопия : тезисы докладов Респ. конф., 1972. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1972. – 60 с.
698927
  Мальцев А.А. Молекулярная спектроскопия (теория, практические работы, задачи) : Учеб.пособие / А.А. Мальцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 272 с.
698928
   Молекулярная спектроскопия высокого и сверхвысокого разрешения. – Новосибирск : Наука, 1976. – 159 с.
698929
  Мак-Глинн Молекулярная спектроскопия триплетного состояния / Мак-Глинн. – М, 1972. – 448с.
698930
   Молекулярная структура : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : ИХТИ, 1990. – 159с.
698931
   Молекулярная структура углеводородов и гетероатомных соединений нефти и седиментитов. – М., 1978. – 75с.
698932
  Роулинсон Дж. Молекулярная теория капиллярности. : пер. с англ. / Дж. Роулинсон, Б. Уидом. – Москва : Мир, 1986. – 375с.
698933
  Радченко И.В. Молекулярная физика / И.В. Радченко. – Москва : Наука, 1965. – 479с.
698934
  Телеснин Р.В. Молекулярная физика / Р.В. Телеснин. – Москва, 1965. – 298 с.
698935
  Дерябин В.М. Молекулярная физика / В.М. Дерябин. – Тюмень, 1969. – 174с.
698936
  Телеснин Р.В. Молекулярная физика : учеб.пособие / Р.В. Телеснин. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 360с.
698937
   Молекулярная физика. – М., 1977. – 48с.
698938
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1981. – 400с.
698939
  Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения / А.С. Ахматов. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 472 с.
698940
  Гаряева А И. Лукманов Молекулярная физика и термодинамика / А И. Лукманов Гаряева. – Челябинск, 1978. – 70с.
698941
   Молекулярная физика неравновесных систем : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1984. – 159 с.
698942
   Молекулярная физика. Термодинамика : программированное пособие. – 2-е изд., перераб. – Челябинск : ЧПИ, 1978. – 69 с.
698943
  Поликар А. Молекулярная цитология мембран животной клетки и ее микроокружение / А. Поликар. – Новосибирск, 1975. – 184с.
698944
  Кимура М. Молекулярная эволюция / М. Кимура. – Москва : Мир, 1985. – 394 с.
698945
  Рощина Г.П. Молекулярне розсіювання світла і структура розчинів неелектролітів / Г.П. Рощина, 1959. – С. 93-104
698946
  Лазарєв І.В. Молекулярні полікристалічні сцинтилятори, отримані гарячим пресуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лазарєв Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
698947
  Смирнов А.А. Молекулярно-кинетическая теория металлов / А.А. Смирнов. – Москва : Наука, 1966. – 488 с.
698948
  Матысина З.А. Молекулярно-кинетическая теория упорядочивающихся твердых раствовров / З.А. Матысина. – Днепропетровск, 1978. – 119с.
698949
   Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры. – Москва : Мир, 1989. – 582с.
698950
   Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена / Н.И. Никитенко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 742, [1] с. : ил,. – Библиогр.: с. 721-733. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1314-8
698951
  Сергеев Г.Б. Молекулярное галогенирование олефинов / Г.Б. Сергеев, В.В. Смирнов. – М., 1985. – 239с.
698952
   Молекулярное кафе. – М., 1988. – 382с.
698953
  Рощина Г.П. Молекулярное рассеяние света в газах / Г.П. Рощина. – Киев : Киевский университет, 1962. – 40с.
698954
  Привалко В.П. Молекулярное строение и свойства полимеров / В.П. Привалко. – Л, 1986. – 237с.
698955
   Молекулярные аспекты адаптации к гипоксии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 265с.
698956
  Сергеев П.В. и др. Молекулярные аспекты действия стериоидных гормонов / П.В. и др. Сергеев. – М., 1971. – 221с.
698957
  Грин Д.Э. Молекулярные аспекты жизни / Д.Э. Грин, Р. Гольдбергер. – Москва : Мир, 1968. – 400 с.
698958
  Хохштрассер Р. Молекулярные аспекты симметрии. / Р. Хохштрассер. – М., 1968. – 384с.
698959
   Молекулярные взаимодействия. – М., 1984. – 598с.
698960
   Молекулярные взаимодействия, структура и реакционная способность органических соединений. – К., 1989. – 166с.
698961
  Папулов Ю.Г. Молекулярные графы: уч. пособие / Ю.Г. Папулов. – Тверь, 1990. – 88с.
698962
  Маличенкоа Б.Ф. Молекулярные диаграммы органических соединений / Б.Ф. Маличенкоа. – К., 1982. – 228с.
698963
   Молекулярные и генетические механизмы взаимодействия микроорганизмов с растениями. – Пущино, 1989. – 223с.
698964
   Молекулярные и клеточные аспекты биотехнологии. – Л., 1986. – 255с.
698965
   Молекулярные и клеточные аспекты клинической иммунологии. – М., 1989. – 233с.
698966
  Брондз Б.Д. Молекулярные и клеточные основы иммунологического распознавания / Б.Д. Брондз, О.В. Рохлин. – М, 1978. – 335с.
698967
   Молекулярные и функциональные механизмы онтогенеза. – Х., 1987. – 228с.
698968
   Молекулярные и функциональные основы онтогенеза. – М., 1970. – 392с.
698969
  Сергеев Г.Б. Молекулярные комплексы и химическая кинетика / Г.Б. Сергеев, В.А. Терентьев. – Куйбышев, 1981. – 75с.
698970
   Молекулярные комплексы полимеров. – Алма-Ата, 1988. – 172с.
698971
  Коренева Л.Г. Молекулярные кристаллы в нелинейной оптике / Л.Г. Коренева. – Москва : Наука, 1975. – 136 с.
698972
   Молекулярные механизмы биологического действия оптического излучения. – М., 1988. – 231с.
698973
  Айтхожин М.А. Молекулярные механизмы биосинтеза белка растений : избранные труды / М.А. Айтхожин. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 288 с.
698974
   Молекулярные механизмы биосинтеза белков и нуклеиновых кислот хлопчатника. – Ташкент, 1975. – 167с.
698975
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1972. – 395с.
698976
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1976. – 323с.
698977
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1979. – 158с.
698978
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1982. – 260с.
698979
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1983. – 185с.
698980
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1985. – 374с.
698981
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1987. – 194с.
698982
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1990. – 244с.
698983
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – М., 1991. – 214с.
698984
  Комиссаренко В.П. Молекулярные механизмы действия с стероидных гормонов / В.П. Комиссаренко. – К., 1986. – 191с.
698985
   Молекулярные механизмы изменения наследственной информации у микроорганизмов. – Рига, 1983. – 180с.
698986
  Сойфер В.Н. Молекулярные механизмы мутагенеза / В.Н. Сойфер. – М, 1969. – 512с.
698987
  Луговской Э.В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина = Molecular mechanisms of formation and degradation of fibrin : physical, chemical and immunochemical analysis : физико-химический и иммунохимический анализ / Э.В. Луговской, Е.М. Макогоненко, С.В. Комисаренко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 229, [2] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Резюме парал. рус. и англ. – Библиогр.: 176-225. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1341-4
698988
  Тарасов В.А. Молекулярные механизмы репарации и мутагенеза. / В.А. Тарасов. – М., 1982. – 226с.
698989
  Киселев А.В. Молекулярные основы адсорбционной хроматографии / А.В. Киселев. – М., 1986. – 269с.
698990
  Ляшенко В.А. Молекулярные основы иммуногенности антигенов / В.А. Ляшенко, А.А. Воробьев. – М., 1982. – 272с.
698991
  Анфинсен К. Молекулярные основы эволюции = The molecular basis of evolution / К. Анфинсен; Пер. с англ. В.В. Хвостовой, Н.А. Родионовой. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 228 с. : табл., ил.
698992
  Симон Ж. Молекулярные полупроводники. Фотоэлектрические свойства и солнечные элементы / Ж. Симон, Ж.-Ж. Андре. – М., 1988. – 341с.
698993
  Саксаганский Г.Л. Молекулярные потоки в сложных вакуумных структурах / Г.Л. Саксаганский. – М., 1980. – 216с.
698994
  Рамзей Н. Молекулярные пучки : пер. с англ. / Н. Рамзей. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 411 с.
698995
  Соколов В.А. Молекулярные сита и их применение. / В.А. Соколов. – М., 1964. – 156с.
698996
  Смирнова Н.А. Молекулярные теории растворов / Н.А. Смирнова. – Л., 1987. – 333с.
698997
   Молекулярные, клеточные и биологические характеристики рака щитовидной железы у детей. – Брюссель, 1996. – 119с.
698998
  Касумов Молекулярный механизм взаимодействия полиеновых антибиотиков с липидными мембранами / Касумов, , Халил Мамедали оглы. – Баку : Элм, 1986. – 223 с.
698999
  Лодыгин Е.Д. Молекулярный состав гумусовых веществ тундровых почв (13С-ЯМР-спектроскопия) / Е.Д. Лодыгин, В.А. Безносиков, Р.С. Василевич // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 546-552 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
699000
  Киреев П.С. Молекулярный спектральный анализ. / П.С. Киреев, Е.В. Загорянская. – М., 1961. – 142с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,