Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Марков Юрий "...Нельзя вечно жить в колыбели" : Марс. Пора в путь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 70-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
698002
  Жулинський М. "...Немає другого Дончика" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 37-38. – ISSN 0236-1477
698003
   "Нелинейные задачи теории гидродинамической устойчивости",. – М., 1989. – 65с.
698004
   "Нелинейные явления",. – М., 1989. – 52с.
698005
  Тимошенко Ю. "Нельзя человеческую жизнь менять на какие-то политические преференции" // Веч. вести. – 2003. - 4-10 апр.


  [По материалам интервью с главой партии "Батьківщина" , нар. депутатом Украины на радио "Свобода" 31 марта с.г.]
698006
  Зятьєв С. "Нема любові понад ту, що окропила кров"ю Крути..." // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 18). – С. 6


  Спільна могила двох учасників бою під Крутами, імена яких достеменно відомі, міститься на території історико-меморіального Лук"янівського заповідника у Києві. Володимир Шульгин (1894 — 29 січня 1918) — студентський діяч, син Якова Шульгіна, ...
698007
  Яковець А. "Нема нам щастя - мусить бути чудо" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-46


  Про феномен Ліни Костенко , як про незміряний степ народної душі"
698008
  Надурак С. "Немає загадки таланту, Є вічна загадка любові" : (Вивчення повісті Григора Тютюнника "Климко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 7-10. – ISSN 0130-5263
698009
  Маринович М. "Немає правди без любові і любові без правди" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2013. – Рік 58, N 27. – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Волинь 1943.
698010
  Чекан О. "Немає часу на поразку..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 44. – ISSN 1996-1561


  Презентація книжки поезій "Гіацинтове сонце" та історичного роману "Берестечко" Ліни Костенко в Українському домі
698011
  Кемпер Д. "Немецкая славофилия": несколько слов о культурно-философской категории Томаса Манна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 125-127. – ISSN 0042-8744
698012
   "Немецкие реалисты 19-го века", Выставка из собр. ФРГ. Москва-Ленинград. 1974 : Каталог выставки. – Москва, 1974. – 118с.
698013
  Макаренко П.В. "Немецкий Октябрь" 1923 г. и советская внешняя политика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 36-55. – ISSN 0042-8779
698014
  Фидарова Ф.К. "Немецкий язык" в немецкой поэзии и его патриотическая роль в культурном пространстве Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 114-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
698015
  Вишневська О.А. Нелегальна зовнішня трудова міграція як об"єкт державного регулювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статтю присвячено дослідженню сучасного стану зовнішньої трудової міграції населення України, зокрема такого її виду, як нелегальна міграція. Виявлено основні характеристики та види нелегальної зовнішньої трудової міграції, а також основні мотиви ...
698016
  Вишневська О.А. Нелегальна зовнішня трудова міграція як об"єкт державного регулювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-92.
698017
  Кременчуцький С.М. Нелегальна імміграція-у контексті сучасної міграційної політики // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 313-323. – (Юридична ; Вип. 1)
698018
  Кременчуцький С.М. Нелегальна імміграція - найгостріша проблема сучасної міграційної політики України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 93-103. – (Юридична ; Вип. 2)
698019
  Кременчуцький С. Нелегальна імміграція - найгостріша проблема сучасної міграційної політики України // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 79-81.
698020
  Попкова В.В. Нелегальна міграція і торгівля людьми: співвідношення, причини розвитку і проблеми протидії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 6 (56). – С. 18-22
698021
   Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті : (у двох книгах) : науково-практич. та документально-джерел. комплекс. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISBN 966-02-1979-2
Кн. 1, ч. 2. – 2001. – С. 515-1011, [3] с. – Бібліогр.: с. 976-1011
698022
  Звьоздная Т. Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-99. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується виникнення міграції як явища, визначаються причини, які сприяють нелегальній міграції, висвітлюється її небезпека, оскільки розуміння причин виникнення та закономірностей розвитку нелегальної міграції дає можливість побудувати в ...
698023
  Василенко П. Нелегальна праця. Кому вигідна, кому не вигідна? // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 22. – С. 11-12
698024
  Топчій А.О. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ : посібник для журналістів / Антон Топчій. – Київ : К.І.С., 2008. – 100с. – ISBN 978-966-7048-86-0
698025
  Кознов А.П. Нелегальная деятельность петербургских большевиков в годы нового революционного подъема : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кознов А.П. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
698026
  Квирикашвили Л.И. Нелегальная литература в библиотеках дореволюционной Грузии : Автореф... канд. пед.наук: 736 / Квирикашвили Л.И.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 30л.
698027
  Дажина И.М. Нелегальная печать партии большевиков в годы первой мировой империалистической войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дажина И.М. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 21 с.
698028
  Шаповалов В. Нелегальний обіг психоактивних речовин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 74-80
698029
  Зеленцова С.М. Нелегальний періодичний друк як джерело з історії анархізму в Україні (1903 - 1914 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 68-70. – ISSN 2076-1554
698030
  Кутно Р. Нелегальний Шевченко // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 12-13


  1840 р. уперше в Петербурзі було видано "Кобзар" - збірку поетичних творів. Але в цьому виданні та й у наступних із цензурних причин було опубліковано лише незначну кількість поезій. Царизм усіляко перешкоджав виходу в світ Шевченкових творів.
698031
   Нелегальні відозви з нагоди шевченковських роковин. – Х, 1925. – 64с.
698032
  Хомра Олександр Нелегальні іммігранти в США // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 46-49 : Табл, діаг. – Бібліогр. 11 назв
698033
  Муратова Д.Б. Нелегальні мігранти як суб"єкти перебування в пунктах тимчасового утримання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 300-306. – ISSN 1563-3349
698034
  Мокій А.І. Нелегітимність права власності в контексті розробки моделі економічного зростання / А.І. Мокій, М.І. Флейчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 113-119.
698035
  Харасайло Наталя Нелегка дорога Віктора Брикульця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 187-193. – ISSN 0208-0710


  Творчість Віктора Брикульця, живописця
698036
  Сальников В.В. Нелегкая вода / В.В. Сальников. – М, 1985. – 45с.
698037
  Жукова Н.М. Нелегкая судьба острова Афродиты // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 49-51. – ISSN 0321-5075
698038
  Парахина Наталья Нелегкая судьба поправок в закон о туризме : Пятница, 13-е... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 69
698039
  Кутилин И.Е. Нелегкая тропа / И.Е. Кутилин. – Калинин, 1956. – 105с.
698040
  Баркова О.М. Нелегке щастя / О.М. Баркова. – Львів, 1955. – 463с.
698041
  Татаринова Г.Н. Нелегкие истины перестройки / Г.Н. Татаринова. – Омск, 1989. – 102с.
698042
  Мальцев В.Н. Нелегкие хлеба. / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1977. – 239с.
698043
  Виктор С. Нелегкий выбоp : Роман / С. Виктор. – Москва : АСТ, 1997. – (Интрига). – ISBN 5784102567
698044
  Гордиенко Е. Нелёгкий писатель // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 6. – С. 32-35


  О русском писателе Андрее Платоновиче Платонове, его детстве, семейной жизни и творчестве
698045
  Поліщук І. Нелегкий польський шлях // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 37-49. – ISSN 0868-8273
698046
  Буртынский А.С. Нелёгкий рейс / А.С. Буртынский. – Саранск, 1958. – 104с.
698047
  Петрунек В.П. Нелегкий шаг к юности: родителям о нерв.-псих. здоровье подростков. / В.П. Петрунек, Л.Н. Таран. – М., 1984. – 160с.
698048
  Романько В. Нелегкий шлях Володимира Сосюри до української мови // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 105-115. – ISSN 1728-9572
698049
   Нелегкий шлях до фіналу / кафедра фізичного виховання та спорту // Київський університет. – Київ, 2013. – вересень (№ 14/15). – С. 8


  Футбольна команда нашого університету на чолі з тренерами: викладачами кафедри фізичного виховання та спорту В.Є. Крамаренком та К.А. Сахаровим взяла участь у фінальному матчі Студентської футбольної ліги ФК "Динамо" (Київ).
698050
  Качингве О. Нелегкое дело / О. Качингве. – М., 1970. – 270с.
698051
  Букин Н.И. Нелегкой походкой матросской / Н.И. Букин. – Москва, 1962. – 86с.
698052
  Калиновский Юрий Леонидович Нелептонные распады мезонов и киральные лпгранжианы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калиновский Юрий Леонидович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 7л.
698053
  Портной Р.М. Нелетающие птички / Р.М. Портной. – М., 1960. – 116с.
698054
  Терехов В.Г. Нелетная погода / В.Г. Терехов. – М., 1968. – 48с.
698055
  Пархомов М.Н. Нелетная погода. / М.Н. Пархомов. – М., 1964. – 208с.
698056
  Докшицер Ю.Л. Нелидирующие поправки теории возмущений в динамике кварк-глюонных каскадов и спектры мягких адронов в е+е- аннигиляции / Ю.Л. Докшицер, С.И. Троян; Академия наук СССР; Ленинградский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова. – 922. – Ленинград, 1984. – 46 с.
698057
  Бочарников В.А. Нелидовский ключ / В.А. Бочарников. – Москва. – 238с.
698058
  Стокер Дж Нелинеейніе колебания в механических и єлектических системах / Стокер Дж. – М, 1952. – 264с.
698059
   Нелинейная акустика. – Горький, 1980. – 224с.
698060
  Зарембо Л.К. Нелинейная акустика / Л.К. Зарембо, Л.К. Тимошенко. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 104с.
698061
  Гурбатов С.Н. Нелинейная акустика в задачах / С.Н. Гурбатов, О.В. Руденко. – М., 1990. – 79с.
698062
  Нигул У.К. Нелинейная акустодиагностика (одномерные задачи) / У.К. Нигул. – Л., 1981. – 252с.
698063
  Ланглейбен С.В. Нелинейная деформация балок-стенок, панелей и цилиндров : Автореф... канд. техн.наук: 01.022 / Ланглейбен С.В.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1972. – 16л.
698064
  Павленко В.П. Нелинейная динамика волн с отрицательной энергией : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Павленко В.П. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1983. – 27 с.
698065
  Юэн Генри Нелинейная динамика гравитационных волн на глубокой воде / Юэн Генри, Лэйк Брюс. – М., 1987. – 178с.
698066
  Юэн Герни Нелинейная динамика гравитационных волн на глубокой воде. / Юэн Герни, Лейк Брюч. – М., 1987. – 179с.
698067
  Вольмир А.с. Нелинейная динамика пластинок и оболочек / А.с. Вольмир. – Москва, 1972. – 432с.
698068
  Бленд Д.Р. Нелинейная динамическая теория упругости / Д.Р. Бленд. – М., 1972. – 183с.
698069
  Алгазин Владимир Афанасьевич Нелинейная задач о произвольном движении крыла конечного размаха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Алгазин Владимир Афанасьевич; АН СССР. Сибирск. отд-ние Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1979. – 17л.
698070
  Шумский Г.М. Нелинейная задача о движении системы профилей вблизи волнистой стенки. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Шумский Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теор. и приклад. мех. – Новосибирск, 1980. – 24л.
698071
   Нелинейная квантовая теория поля. – Москва, 1959. – 464 с.
698072
   Нелинейная корреляция и регрессия. – К, 1971. – 215с.
698073
  Аржанов Г.В. Нелинейная краевая задач Римана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аржанов Г.В.;. – Минск, 1962. – 5л.
698074
  Стрижевский В.Л. Нелинейная кристаллооптика / В.Л. Стрижевский, С.Г. Карпенко, 1971. – 74-129с.
698075
  Летохов В.С. Нелинейная лазерная спектроскопия сверхвысокого разрешения / В.С. Летохов, В.П. Чеботаев. – Москва : Наука, 1990. – 511с. – ISBN 5-02-014040-6
698076
  Никогосян Д.Н. Нелинейная лазерная фотофизика, фотохимия и фотобиология нуклеиновых кислот / Д.Н. Никогосян, В.С. Летохов. – Троицк, 1984. – 247с.
698077
  Щеглов А.Д. Нелинейная металлогения и глубины Земли / А.Д. Щеглов, И.Н. Говоров. – Москва, 1985. – 325с.
698078
  Строганов В.И. Нелинейная металлооптика / В.И. Строганов. – Москва : Наука, 1977. – 95с.
698079
  Каудерер Г. Нелинейная механика. / Г. Каудерер. – М., 1961. – 777с.
698080
  Богданов Г.Б. Нелинейная нейроэлектротермодинамика экоуравновешивание / Г.Б. Богданов. – Киев : Изд-во УСХА, 1991. – 406с. – ISBN 5-7987-0019-4
698081
  Бахарева И.Ф. Нелинейная неравновесная термодинамика / И.Ф. Бахарева; Под. ред.М.Ф. Бахаревой. – Саратов : Изд. Сарат.ун-та, 1976. – 140с.
698082
  Стратонович Р.Л. Нелинейная неравновесная термодинамика / Р.Л. Стратонович. – Москва : Наука, 1985. – 479с.
698083
  Бломберген Н. Нелинейная оптика : Пер. с англ. / Н. Бломберген. – Москва : Мир, 1966. – 424 с.
698084
   Нелинейная оптика : Труды 2-го Всесоюзного симпозиума по нелинейной оптике. – Новосибирск : Наука, 1968. – 454с.
698085
   Нелинейная оптика. – Новосибирск
1. – 1979. – 306с.
698086
   Нелинейная оптика. – Новосибирск
2. – 1979. – 202с.
698087
   Нелинейная оптика. – Новосибирск
1. – 1982. – 260с.
698088
   Нелинейная оптика. – Новосибирск
2. – 1982. – 233с.
698089
  Милославский В.К. Нелинейная оптика : учебное пособие для студ. старших курсов, аспирантов и научных работников / В.К. Милославский ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-623-507-0
698090
  Аракелян С.М. Нелинейная оптика жидких кристаллов. / С.М. Аракелян, Ю.С. Чилингарян. – Москва : Наука, 1984. – 360 с.
698091
  Беспалов В.И. Нелинейная оптика и адаптивные лазерные системы. / В.И. Беспалов, Г.А. Пасманик. – Москва : Наука, 1986. – 133с.
698092
   Нелинейная оптика и квантовая электроника. – Ташкент, 1992. – 60с.
698093
   Нелинейная оптика и оптоакустика атмосферы. – Томск, 1988. – 170с.
698094
  Коренева Л.Г. и др. Нелинейная оптика молекулярных кристаллов / Л.Г. и др. Коренева. – Москва : Наука, 1985. – 200с.
698095
  Гридина В.П. Нелинейная оптика. / В.П. Гридина. – М., 1974. – 211с.
698096
  Ермакова Н.А. Нелинейная оптика. Библиография. / Н.А. Ермакова, А.С. Чиркин. – М., 1973. – 216с.
698097
  Гайнер А.В. Нелинейная оптика: Стационар. процессы, электрон. нелинейность / А.В. Гайнер, С.Г. Раутиан. – Новосибирск, 1983. – 71с.
698098
  Агеев Б.Г. Нелинейная оптико-акустическая спектроскопия молекулярных газов / Б.Г. Агеев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 127 с.
698099
   Нелинейная оптимизация систем автоматического управления. – М, 1970. – 308с.
698100
  Бокуть Б.В. Нелинейная оптическая активность. / Б.В. Бокуть, И.С. Козак, А.Н. Сердюков. – Минск, 1977. – 46с.
698101
  Кунченко Ю.П. Нелинейная оценка параметров / Ю.П. Кунченко. – Киев, 1987. – 190с.
698102
  Берман Л.С. Нелинейная полупроводниковая емкость / Л.С. Берман. – Москва, 1963. – 86 с.
698103
   Нелинейная полупроводниковая емкость и ее применение. – М, 1969. – 148с.
698104
  Ицхоки Я.С. Нелинейная радиотехника / Я.С. Ицхоки. – М., 1955. – 508с.
698105
  Черногор Л.Ф. Нелинейная радиофизика : Учебное пособие для студ. радиофиз. спец. высш. учеб. завед. / Л.Ф. Черногор; МОиНУ. Харьков. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – 2-е изд., перераб. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 200 с. – ISBN 966-623-021-6
698106
  Мелков Г.А. Нелинейная релаксация спиновых волн в ферритах // ЖЭТФ, 1967. – №7
698107
  Опойцев В.И. Нелинейная системостатика / В.И. Опойцев. – М., 1986. – 246с.
698108
   Нелинейная спектроскопия : Пер. с англ. под.ред. Ахманова С.А. – Москва : Мир, 1979. – 586с.
698109
  Мелков Г.А. Нелинейная спин-волновая нестабильность в феррите / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Тезисы докладов XVII, Украинской респ. научно-техн. конф. посвящ. Дню Радио, Киев, 1967
698110
  Афашагов М.С. Нелинейная стационарная задача о внутренних волнах в температурно-неоднородной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Афашагов М.С.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1972. – 8л.
698111
  Лайхтман Б.Д. Нелинейная теория акустических и электрических свойств пьезоэлектрических полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лайхтман Б.Д.; АН СССР. Ин-т полупроводников АН СССР. – Л., 1965. – 12л.
698112
  Орлов Ю.Ф. Нелинейная теория бетатронных колебаний в синхротроне с жесткой фокусировкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов Ю.Ф.; Ан СССР. – М, 1956. – 12л.
698113
  Елисеев Ю.Н. Нелинейная теория взаимодействия резонансных частиц со спиральными потенциальными волнами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Елисеев Ю.Н.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1984. – 23л.
698114
  Коловский М.З. Нелинейная теория виброзащитных систем / М.З. Коловский. – М., 1966. – 318с.
698115
  Коловский М.З. Нелинейная теория виброзащитных ситсем / М.З. Коловский. – М., 1966. – 318с.
698116
  Мазитов Р.К. Нелинейная теория затухания волн в плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мазитов Р. К.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. сов. ин-т яд. фз. – Новосибирск, 1969. – 7л.
698117
  Бахвалов Н.С. Нелинейная теория звуковых пучков / Н.С. Бахвалов. – Москва, 1982. – 175 с.
698118
  Руденко А.И. Нелинейная теория нестационарного токопереноса в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 04.02 / Руденко А.И.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 15л.
698119
  Муштари Х.М. Нелинейная теория оболочек : Сборник научных трудов / Х.М. Муштари; Отв.ред.И.Ф.Образцов. – Москва : Наука, 1990. – 220с.
698120
   Нелинейная теория пластин и оболочек. – Казань, 1962. – 176с.
698121
   Нелинейная теория распространения волн. – М, 1970. – 232с.
698122
  Толстолужский А.П. Нелинейная теория распространения и возбуждения регулярных волн в плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Толстолужский А.П.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1980. – 15л.
698123
  Гуревич А.В. Нелинейная теория распространения радиоволн в ионосфере / А.В. Гуревич, А.Б. Шварцбург. – М., 1973. – 272с.
698124
  Истомн Я.Н. Нелинейная теория распространения циркулярно-поляризованных волн в магнитосферной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Истомн Я.Н.; АН СССР. Ин-тут земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1973. – 11л.
698125
  Муштари Х.М. Нелинейная теория упругих оболочек / Х.М. Муштари, К.З. Галимов. – Казань, 1957. – 432с.
698126
  Лурье А.И. Нелинейная теория упругости / А.И. Лурье. – М., 1980. – 512с.
698127
  Ситенко А.Г. Нелинейная теория флуктуаций в плазме / А.Г. Ситенко. – К., 1980. – 35с.
698128
  Михайленко В.С. Нелинейная теория циклотронных неусточивостей плазмы с поперечным током. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Михайленко В.С.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1981. – 18л.
698129
  Халиков Г.А. Нелинейная теплогидропроводность горных пород. / Г.А. Халиков. – Уфа, 1983. – 120с.
698130
  Ларченко В.В. Нелинейная устойчивость и оценка эффективности асимптотического метода в упругих сферических оболочках при различных граничных условиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Ларченко В. В.; Рос.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
698131
  Зельдич Е.И. Нелинейная устойчивость пространственных деформируемых : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Зельдич Е.И.; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1979. – 14л.
698132
  Гуревич Г.И. Нелинейная фантастика / Г.И. Гуревич. – М., 1978. – 240с.
698133
  Тихонов И В. Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов / И В. Тихонов, Н.К. Кульман. – Москва : Советское радио, 1975. – 704с.
698134
  Сандалов А.Н. Нелинейная электроника многорезонаторных клистронов в приближении расслоения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сандалов А.Н.; МГУ. – М., 1972. – 12л.
698135
  Филиппов Е. Нелинейная электротехника / Е. Филиппов ; перевод [с нем.] и доп. А.З. Кулебякина. – Москва : Энергия, 1968. – 503 с.
698136
  Филиппов Е. Нелинейная электротехника / Е. Филиппов ; пер. с нем. А.З. Кулебякина ; под ред. А.Б. Тимофеева. – Москва : Энергия, 1976. – 423 с.
698137
  Лебедев В.В. Нелинейно-оптическая система преобразования изображения из ИК диапазона в видимый с высоким разрешением при когерентном освещении : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Лебедев В.В. ; АН СССР , Сиб. отд-ние Совет секц. общ. и прикл. физики , Объед. уч. сов. по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1975. – 17 с. – Бібліогр.:с.15-17
698138
  Гурзадян Г.Г. Нелинейно-оптические кристаллы. Свойства и применение в квантовой электронике : справочник / Г.Г. Гурзадян, В.Г. Дмитриев, Д.Н. Никогосян. – Москва : Радио и связь, 1991. – 158с.
698139
  Гайнер А.В. Нелинейно-оптические преобразователи инфракрасного излучения / А.В. Гайнер. – Новосибирск, 1990. – 164с.
698140
  Дамгов Владимир Николов Нелинейно-параметрические проыессы в колебательных системах с реактивно-активными параметрическими элементами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Дамгов Владимир Николов; Моск. гос. ун-т им. М.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1977. – 15л.
698141
  Киселев В.В. Нелинейно-упругие узоры из вмятин на поверхностях нагруженных пластин и оболочек / В.В. Киселев, Д.В. Долгих. – Москва : Физматлит, 2012. – 164 с. – Библиогр.: с. 160-164. – ISBN 978-5-9221-1437-0
698142
  Кононов М.В. Нелинейное взаимодействие бегущих электромагнитных волн в волноводах с сегнетоэлектриком : Дис... канд. фи-матнаук: 01.04.03 / Кононов М.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1986. – 182л. – Бібліогр.:л.168-182
698143
  Кононов Михаил Владимирович Нелинейное взаимодействие бегущих электромагнитных волн в волноводах с сегнетоэлектроником : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Кононов Михаил Владимирович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
698144
  Кононов Михаил Владимирович Нелинейное взаимодействие бегущих электромагнитных волн в волноводах с сегнетоэлектроником : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кононов Михаил Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16л.
698145
  Павленко В.Н. Нелинейное взаимодействие волн в эховые явления в плазме.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.08 / Павленко В.Н.; Харьков.гос. ун-т. – Х., 1980. – 37л.
698146
  Кременицкий В.В. Нелинейное взаимодействие лазерных пучков в кристаллах теллурида кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Кременицкий В.В.; АН УССР. Ин-тут физики. – К., 1980. – 16л.
698147
   Нелинейное взаимодействие мощного лазерного излучения с твердым аэрозолем. – Барнаул, 1986. – 130с.
698148
  Тимоха Александр Николаевич Нелинейное взаимодействие ограниченного объема жидкости и находящегося в условиях высокочастотного акустического воздействия газа. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Тимоха Александр Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1988. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
698149
  Тимоха А.Н. Нелинейное взаимодействие органического обхема жидкости и находящегося в условиях высокочастотного акустическго овздействия газа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Тимоха А. Н,; КГУ. – Київ, 1988. – 13 с.
698150
  Свиридкина В.С. Нелинейное взаимодействие переменного поля с ограниченной плазмой в области низких частот : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Свиридкина В. С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698151
  Мелков Г.А. Нелинейное взаимодействие спиновых волн под действием сигнала большой амплитуды. / Г.А. Мелков, А.Ю. Тараненко; Ин-т физики СО АНСССР // III семинар по функциональной электронике. Тез. докл.
698152
  Кубенко В.Д. Нелинейное взаимодействие форм изгибных колебаний цилиндрических оболочек / В.Д. Кубенко, П.С. Ковальчук, Т.С. Краснопольская; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : Наук. думка, 1984. – 219с.
698153
  Обуховский В.В. Нелинейное взаимодействие фотонов в среде и рассеяние света на поляритонах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Обуховский В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
698154
  Драганов А.Б. Нелинейное взаимодействие электромагнитных волн в релятивистских электронных пучках : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Драганов А.Б. ; МИНВУЗ УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 145 л. – Библиогр.: л. 124-145
698155
  Драганов А.Б. Нелинейное взаимодействие электромагнитных волн в релятистских электронных пучках : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Драганов А. Б. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 16с. – Библиогр.: 7 назв.
Климатические характеристики опасных для авиации явлений погоды. – 1988. – 16с. – Библиогр.: 7 назв.
698156
  Гримальский Владимир Всеволодович Нелинейное взаимодействие электромагнитных и акустических волн в ограниченных твердых телах и оптических волноводах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гримальский Владимир Всеволодович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 116л. – Бібліогр.:л.106-116
698157
   Нелинейное взаимодействие электромагнитных и акустических волн и акустоэлектрические волны в ограниченных твердых телах : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бурлак Г. Н,; Бурлак Г. Н,; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 145л.
698158
  Гримальский Владимир Всеволодович Нелинейное взаимодействие электромангитных и акустических волн в ограниченных твердых телах и оптических волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Гримальский Владимир Всеволодович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
698159
  Филимонов Г.Ф. Нелинейное взаимодействие электронных потоков и радиоволн в ЛБВ / Г.Ф. Филимонов, Ю.Н. Бадлевский. – Москва : Советское радио, 1971. – 184с.
698160
  Бадлевский Ю.Н. Нелинейное взаимодействие электронных пучков с выскокчастотным полем в лампах бегущей волны : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бадлевский Ю.Н.; МГУ. – М, 1964. – 14л.
698161
  Бурлак Г.Н. Нелинейное взамиодействие электромагнитных и акустических волн и акустоэлектрические волны в ограниченных твердых телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бурлак Г. Н.; КГУ. – К., 1978. – 14л.
698162
  Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. / Дж. Хедли. – М., 1967. – 507с.
698163
  Мелков Г.А. Нелинейное излучение из феррита при ферромагнитном резонансе / Г.А. Мелков, А.Ю. Тараненко // ЖЭТФ, 1986. – №9
698164
  Прасникова С.С. Нелинейное напряженно-деформированное состояние оболочки вращения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Прасникова С.С.; ЛГУ. – Л., 1981. – 18л.
698165
  Бард Й. Нелинейное оценивание параметров / Й. Бард. – М., 1979. – 349с.
698166
  Кафи Эль Хаж Нелинейное преобразование оптической ячастоты вверх модулированного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кафи Эль Хаж; МГУ. – М., 1976. – л.
698167
  Архипец В.Г. Нелинейное преобразование света в газах / В.Г. Архипец, А.К. Попов. – Новосибирск, 1987. – 139 с.
698168
  Кюнци Г.П. Нелинейное программирование / Г.П. Кюнци, В. Крелле. – М., 1965. – 303с.
698169
  Фиакко А.В. Нелинейное программирование / А.В. Фиакко, Мак-Кормик. – М., 1972. – 240с.
698170
   Нелинейное программирование. – Иркутск, 1975. – 41с.
698171
  Пахомов В.Ф. Нелинейное программирование / В.Ф. Пахомов. – М., 1982. – 71с.
698172
  Базара М. Нелинейное программирование / М. Базара, К. Шетти. – М., 1982. – 583с.
698173
  Гроссман К. Нелинейное программирование на основе безусловной минимизации / К. Гроссман, А.А. Каплан. – Новосибирск, 1981. – 183с.
698174
  Зангвилл У.И. Нелинейное программирование. Единый подход / У.И. Зангвилл. – М, 1973. – 311с.
698175
  Сухоруков А.Н. Нелинейное развитие двумерных и трехмерных возмущений в невязких плоских течениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сухоруков А.Н.; МГУ. – М., 1980. – 16л.
698176
  Зельман М.Б. Нелинейное развитие и взаимодействие возмущений в пограничном слое : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Зельман М.Б.; АН СССР. Сибирск. отделение Ин-т теоретической и прикладной механики. – Новосибирск, 1979. – 15л.
698177
  Голгер Александр Леонидович Нелинейное резонансное преобразование инфракрасного лазерного излучения на молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Голгер Александр Леонидович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
698178
   Нелинейное резонансное преобразование частоты лазерного излучения. – Ташкент, 1979. – 84с.
698179
  Павленко В.П. Нелинейное усиление волн в плазме с электронным пучком.. / В.П. Павленко. – К., 1977. – 20с.
698180
  Стадник В.А. Нелинейность и явления оптической бистабильности в GaSe. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Стадник В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Черноголовка, 1985. – 16л.
698181
  Широков А.М. Нелинейность механических свойств сегнетоэлектрических монокристаллов при резонансных колебаниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Широков А.М.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1965. – 13л.
698182
  Гукасян А.А. Нелинейность фильтрации и вопросы вскрытия пластов : Автореф... канд. техн.наук: 315 / Гукасян А.А.; Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1970. – 15л.
698183
  Петров А.С. Нелинейность шифрования на основе геометрических представлений / А.С. Петров, А.Д. Плотников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 127-130
698184
  Бондарь Н.Г. Нелинейные автономные задачи механики упругих систем / Н.Г. Бондарь. – Киев, 1971. – 140 с.
698185
  Сериков В.И. Нелинейные акустические эффекты в области фазовых переходов в сегнетоэлектрических кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.06 / Сериков В.И. ; МГУ , Физич. фак-т. – Москва, 1975. – 18 с.
698186
  Крылов В.Н. Нелинейные алгоритмы и устройства обработки сигналов изображений в перцептуальном пространстве. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.17 / Крылов В.Н.; Одес. электротехн. ин-тут им. А.С.Попова. – Одесса, 1986. – 17л.
698187
  Мелков Г.А. Нелинейные взаимодействия магнитностатических волн в пленках ЖИГ / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // 4 Всесоюзная научно-техническая конференция "Математическое моделирование и САПР радиоэлектронных и вычислительных систем". Тезисы докладов
698188
  Мелков Г.А. Нелинейные взаимодействия магнитостатических волн. Т.2 / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // Ферритовые СВЧ приборы и материалы
698189
  Мелков Г.А. Нелинейные взаимодействия спиновых волн в ферритах // Физика многочастичных систем, 1984. – №6
698190
  Сухоруков А.П. Нелинейные волновые взаимодействия в оптике и радиофизике / А.П. Сухоруков. – Москва : Наука, 1988. – 230с. – ISBN 5-02-013842-8
698191
   Нелинейные волновые процессы. – М., 1987. – 295с.
698192
  Ильинова Т.М. Нелинейные волновые процессы в активных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ильинова Т.М. ; Моск. ун-т. – Москва, 1965. – 8 с.
698193
  Наугольных К.А. Нелинейные волновые процессы в акустике / К.А. Наугольных, Л.А. Островский. – М, 1990. – 236с.
698194
  Ахатов И.Ш. Нелинейные волновые процессы в гидродинамике / И.Ш. Ахатов. – Уфа, 1987. – 80с.
698195
  Солуян С.И. Нелинейные волновые процессы в диссипативных средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солуян С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1962. – 9л.
698196
   Нелинейные волны. – М., 1977. – 319с.
698197
   Нелинейные волны. – М., 1979. – 359с.
698198
   Нелинейные волны. – Горький, 1980. – 219с.
698199
   Нелинейные волны. – М., 1981. – 241с.
698200
   Нелинейные волны. – М., 1983. – 263с.
698201
   Нелинейные волны. – М., 1987. – 397с.
698202
   Нелинейные волны. – М., 1989. – 400с.
698203
  Рыскин Н.М. Нелинейные волны : Учебное пособие / Н.М. Рыскин, Д.И. Трубецков. – Москва : Наука. Физматлит, 2000. – 272 с. – (Современная теория колебаний и волн). – ISBN 5-02-15553-5
698204
  Карпман В.И. Нелинейные волны в диспергирующих средах / В.И. Карпман. – Новосибирск, 1968. – 140с.
698205
  Карпман В.И. Нелинейные волны в диспергирующих средах / В.И. Карпман. – Москва : Наука, 1973. – 175с.
698206
  Локшин А.А. Нелинейные волны в мехнике твордого тела / А.А. Локшин, Е.А. Сагомоян. – М., 1989. – 144с.
698207
  Галиев Ш.У. Нелинейные волны в ограниченных сплошных средах / Ш.У. Галиев. – Киев : Наукова думка, 1988. – 262 с.
698208
  Бхатнагар П.Л. Нелинейные волны в одномерных дисперсных системах / П.Л. Бхатнагар. – М, 1983. – 136с.
698209
  Демехин Е.А. Нелинейные волны в слое вязкой жидкости, увлекаемой турбулентным газовым потоком : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Демехин Е. А.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
698210
  Энгельбрехт Ю.К. Нелинейные волны деформации. / Ю.К. Энгельбрехт, НИгул. – М., 1981. – 256с.
698211
  Тараненко Ю.Н. Нелинейные волны и солитоны в ионосферной и космической плазме : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Тараненко Ю.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 164 л. – Библиогр.: л. 151-164
698212
  Тараненко Ю.Н. Нелинейные волны и солитоны в ионосферной и космической плазме : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Тараненко Ю.Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с. – Библиогр.: 9 назв.
698213
  Михо В.В. Нелинейные волны на поверхности жидкости во внешних полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Михо В.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
698214
  Косевич А.М. Нелинейные волны намагниченности / А.М. Косевич. – К., 1983. – 189с.
698215
  Сукстанский А.Л. Нелинейные волны намагниченности и некоторые динамические свойства магнетиков с доменными границами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сукстанский А.Л.; МВ и ССО. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1979. – 23л.
698216
  Свирежев Ю.М. Нелинейные волны, диссипативные структры и катастрофы в экологии. / Ю.М. Свирежев. – Москва : Наука, 1987. – 368с.
698217
  Идаятов Эждер Инаятович Нелинейные гальваномагнитные явления в анизотропных многодолинных полупроводниках в квантующих магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Идаятов Эждер Инаятович; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
698218
  Кадушкин В.И. Нелинейные гальваномагнитные явления в квантующем магнитном поле, обусловленные разогревом электронов вырожденного полупроводника : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Кадушкин В.И. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1972. – 16 с.
698219
   Нелинейные граничные задачи : Сборник научных трудов. – Донецк, 1991-. – ISSN 0236-0497
№ 14. – 2004
698220
   Нелинейные граничные задачи : Сборник научных трудов. – Донецк, 1991-. – ISSN 0236-0497
№ 15. – 2005
698221
   Нелинейные граничные задачи : Сборник научных трудов. – Донецк, 1991-. – ISSN 0236-0497
№ 16. – 2006
698222
   Нелинейные граничные задачи : сборник научных трудов / НАНУ Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1991-. – ISSN 0236-0497
№ 19. – 2009
698223
   Нелинейные граничные задачи : сборник научных трудов / НАНУ Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1991-. – ISSN 0236-0497
Т. 21. – 2012. – Резюме на рус., англ., укр. языках
698224
  Колосов С.П. Нелинейные двухполюсники и четырехполюсники / С.П. Колосов, Ю.А. Сидоров. – М., 1981. – 224с.
698225
  Енджиевский Л.В. Нелинейные деформации ребристых оболочек / Л.В. Енджиевский. – Красноярск, 1982. – 295с.
698226
  Куфнер А. Нелинейные дифференциальные уравнения / А. Куфнер, С. Фучик. – Москва, 1988. – 304 с.
698227
  Чан Дык Ван Нелинейные дифференциальные уравнения бесконечного порядка и соответствующие функциональные пространства. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чан Дык Ван; АН СССР. Ин-т математики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 22л.
698228
  Марри Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях = Lectures on Nonlinear-differential-eguation Models in Biology / Дж. Марри ; пер. с англ.: В.Г.Бабского ; под ред.: А.Д.Мышкиса. – Москва : Мир, 1983. – 397с.
698229
   Нелинейные дифференциальные уравнения в прикладных задачах. – Киев, 1977. – 210 с.
698230
   Нелинейные дифференциальные уравнения в прикладных задачах. – Киев, 1984. – 144 с.
698231
  Чан Д.В. Нелинейные дифференциальные уравнения и функциональные пространства бесконечного порядка / Д.В. Чан. – Минск, 1983. – 118 с.
698232
  Ермаков В.П. Нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными первого порядка. Со многими переменными и канонические уравнения : Лекция читанная в Императорском Университете Св.Владимира / В.П. Ермаков. – Киев : В тип. Имераторского университета Св. Владимира, 1884. – 108 с.
698233
   Нелинейные задачи в обобщенных функциях. – Свердловск, 1988. – 95с.
698234
  Винер Н. Нелинейные задачи в теории случайных процессов / Н. Винер. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 159 с.
698235
   Нелинейные задачи гидроаэромеханики и теории упругости. – Днепропетровск, 1987. – 159с.
698236
  Сиденко Н.Р. Нелинейные задачи диатермически разделенных теплоизлучающих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сиденко Н.Р.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.16
698237
  Блехман И.И. Нелинейные задачи динамики вибрационных машин.ж : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блехман И.И.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1955. – 20л.
698238
   Нелинейные задачи динамики виброзащитных систем. – К., 1997. – 200с.
698239
   Нелинейные задачи динамики вязкой жидкости. – Свердловск, 1990. – 156с.
698240
   Нелинейные задачи динамики и прочности машин. – Л., 1983. – 336с.
698241
  Богданович А.Е. Нелинейные задачи динамики цилиндрических композитных оболочек / А.Е. Богданович. – Рига, 1987. – 295с.
698242
  Гончаренко В.П. Нелинейные задачи для уравнений с частными производными / В.П. Гончаренко; МОНУ. КНУТШ. – Черновцы : Рута, 2000. – 200с. – ISBN 966-568-219-9
698243
  Тер-Крикоров Нелинейные задачи и малый параметр / Тер-Крикоров. – М., 1984. – 64с.
698244
  Саран Л.А. Нелинейные задачи неустановившегося течения реальной жидкости в трубах : Автореф... канд. физ мат.наук: 10.02.05 / Саран Л. А.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 17л.
698245
  Григоренко Александр Ярославович Нелинейные задачи о поверхностной неустойвивости упругой полуплоскости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Григоренко Александр Ярославович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 99л.
698246
  Григоренко Александр Ярославович Нелинейные задачи о поверхностной неустойчивости упругой полуплоскости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Григоренко Александр Ярославович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 13 с.
698247
  Климанов В.И. Нелинейные задачи подкрепленных оболочек. / В.И. Климанов, А. Тимашев. – Свердловск, 1985. – 290с.
698248
  Попов Е.П. Нелинейные задачи статики тонких стержней. / Е.П. Попов. – Л-М, 1948. – 170с.
698249
  Кацуба Валентина Сергеевна Нелинейные задачи статистической термоупругости для тонких пластинок с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кацуба Валентина Сергеевна; Ленингр. политех. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1987. – 16л.
698250
  Никогосян А.Г. Нелинейные задачи теории переноса излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никогосян А. Г.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1969. – 7л.
698251
  Щинов Б.Г. Нелинейные задачи теории плазмы и релятивистских электронных колец. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Щинов Б.Г.; ОИЯИ.Лаборат.вычисл. – Дубна, 1971. – 18л.
698252
  Корнишин М.С. Нелинейные задачи теории пластин и пологих оболочек и методы их решения / М.С. Корнишин. – М, 1964. – 192с.
698253
  Морозов Н.Ф. Нелинейные задачи теории тонких пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов Н.Ф.; ЛГУ. – Л., 1958. – 5л.
698254
  Морозов Н.Ф. Нелинейные задачи теории тонких пластин и оболочек : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Морозов Н.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
698255
  Барсегян Размик Мигранович Нелинейные задачи теории фильтрации в неоднородных средах и методы их решения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барсегян Размик Мигранович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1980. – 27л.
698256
  Барсегян Нелинейные задачи теории фильтрации в неоднородных средах и методы их решения. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барсегян размик мигранович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1980. – 27л.
698257
  Митропольский Ю.А. Нелинейные задачи теплопроводности с производной по времени в граничном условии. / Ю.А. Митропольский. – К., 1974. – 32с.
698258
  Боровских Ульяна Валентиновна Нелинейные задачи термоупругости двухсвязных пластин и цилиндров с переменным коэффициентом теплообмена : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Боровских Ульяна Валентиновна; Саратовский гос. технич. ун-тет. – Саратов, 1994. – 21л.
698259
  Ковалев А.М. Нелинейные задачи управления и наблюдения в теории динамических систем / А.М. Ковалев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 173 с.
698260
  Барташевичюс А.Ю. Нелинейные задачи цилиндрических оболочек в условиях ползучести : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барташевичюс А.Ю. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак. , Кафедра теории пластичности. – Москва, 1968. – 3 с.
698261
  Семенов В.В. Нелинейные и вычислительные устройства на магнитных усилителях / В.В. Семенов, Э.Ф. Степура. – М.-Л., 1966. – 165с.
698262
   Нелинейные и оптимальные системы. – М., 1971. – 440с.
698263
  Ильченко Леонид Николаевич Нелинейные и параметрические взаимодействия сверхвысокочастотных упругих волн в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ильченко Леонид Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
698264
  Ильченко Леонид Николаевич Нелинейные и параметрические взаимодействия сверхвысокочастотных упругих волн в кристаллах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ильченко Леонид Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1981. – 142л.
698265
  Кустов О.В. Нелинейные и параметрические преобразователи сигналов (методы расчета) (0705) / О.В. Кустов, В.З. Лундин. – Л., 1986. – 84с.
698266
  Горохов Ф С. Нелинейные и параметрические процессы / Ф С. Горохов, . – М.
2. – 1963. – 91с.
698267
  Кулешов Ю.Г. Нелинейные и параметрические радиоцепи / Ю.Г. Кулешов. – Киев, 1970. – 104с.
698268
  Харкевич А.А. Нелинейные и параметрические явления в радиотехнике / А.А. Харкевич. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. – 184с.
698269
  Губанков Владимир Николаевич Нелинейные и параметрические явления в сверхпроводниках на сверхвысоких частотах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / губанков Владимир Николаевич; АН СССР. Ин-т радиотехн. и электроники. – М., 1978. – 33л. – Бібліогр.:с.29-32
698270
   Нелинейные и тепловые эффекты при переходных волновых процессах,. – Таллин
1. – 1973. – 253с.
698271
  Иманалиев М.И. Нелинейные интегро-дифференциальные производные / М.И. Иманалиев. – Бишкек, 1992. – 111с.
698272
  Абу-Асли Нелинейные ионно-звуковые колебания в плазме с током вблизи порога неустойчивости : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.08 / Абу-Асли Е.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1973. – 12 с.
698273
  Таривердиев Сергей Эдуардович Нелинейные кинетические уравнения типа уравнения Власова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Таривердиев Сергей Эдуардович; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин. электронного машиностроения. – М., 1980. – 12л.
698274
  Ильин Юрий Михайлович Нелинейные киральные SU(3) x SU(3) динамики и их следствия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ильин Юрий Михайлович; АН УССР. Ин-т теоретич. физики. – К., 1974. – 10л.
698275
  Сабо В.Я. Нелинейные киральные U(3)xU(3) и SU(3)xSU(3) динамики и их следствия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сабо В. Я.; Льв.ГУ. – Львов, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.12
698276
   Нелинейные колебания в задачах экологии. – Ярославль, 1985. – 125с.
698277
  Смирнов В.С. Нелинейные колебания в квантовых генераторах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Смирнов В.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наука. – Новосибирск, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.12
698278
  Стокер Дж Нелинейные колебания в механических и электрических системах / Стокер Дж. – 2-е изд. – М, 1953. – 256с.
698279
  Конторович М.И. Нелинейные колебания в радиотехнике (автоколебательные системы) / М.И. Конторович. – М., 1973. – 320с.
698280
  Красовицкий В.Б. Нелинейные колебания в релятивистских пучках заряженных частиц. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Красовицкий В.Б.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
698281
  Беля К.К. Нелинейные колебания в системах автоматического регулирования и управления / К.К. Беля. – М., 1962. – 264с.
698282
  Амелькин В.В. Нелинейные колебания в системах второго порядка / В.В. Амелькин. – Минск, 1982. – 207с.
698283
  Митропольский Ю.А. Нелинейные колебания в системах произвольного порядка / Ю.А. Митропольский. – К., 1992. – 344с.
698284
  Чириков Б.В. Нелинейные колебания в системах, близких к консервативным. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чириков Б.В.; Ин-т ядерной физики Сибир. отд. АН СССР. – Новосибирск, 1959. – 14л.
698285
  Хаяси Т. Нелинейные колебания в физических системах : Пер.с англ. / Т. Хаяси. – Москва : Мир, 1968. – 432 с.
698286
  Луковский И.А. Нелинейные колебания жидкости в сосудах сложной геометрической формы / И.А. Луковский. – К., 1975. – 135с.
698287
  Луковский И.А. Нелинейные колебания жидкости в сосудах сложной геометрической формы / И.А. Луковский. – Киев, 1975. – 135с.
698288
  Ланда П.С. Нелинейные колебания и волны / П.С. Ланда. – Москва : Наука; Физматлит, 1997. – 496с. : илл. – ISBN 5-02-015212-9
698289
   Нелинейные колебания и переходные процессы в машинах. – Москва, 1972. – 364 с.
698290
  Розо М. Нелинейные колебания и теория устойчивости / М. Розо; Пер. с фр. В.Г. Аверьяновой, Л.С. Мазина, Т.Н. Первозванской под ред. А.А. Первозванского. – Москва : Наука, 1971. – 288 с.
698291
   Нелинейные колебания и устойчивость движения. – К., 1973. – 300с.
698292
  Кильдибеков И.Г. Нелинейные колебания и устойчивость оболочек в акустическом поле : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Кильдибеков И.Г.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1968. – 11л.
698293
  Кононенко В.О. Нелинейные колебания механических систем / В.О. Кононенко. – К., 1980. – 382с.
698294
   Нелинейные колебания механических систем. – Горький, 1987. – 225с.
698295
   Нелинейные колебания механических систем : Тезисы докладов Всес. конференции (сентябрь 1987 г.). – Горький
ч.2. – 1987. – 222с.
698296
  Тондл А. Нелинейные колебания механических систем. / А. Тондл. – М., 1973. – 334с.
698297
  Репалов Н.С. Нелинейные колебания плазменных пучков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Репалов Н.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 11л.
698298
  Пруденко Н.Н. Нелинейные колебания систем твердых тел в центральном силовом поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Пруденко Н.Н.; Ин-т механики АН УССР. – К., 1985. – 20л.
698299
  Горчаков Н.Г. Нелинейные колебания системы с несимметричной упругой характеристикой, составленной из прямолинейных отрезков / Н.Г. Горчаков. – [10] с. – Вырезка из: Сб. трудов Ин-та теплоэнергетики и лаб. пробл. быстроходности машин АН УССР, Киев, 1948, №2, (с.109-118)


  . Киев:АН УССР,
698300
  Саладаш В.А. Нелинейные колебания стержней с учетом деформации сдыига и инерции вращения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Саладаш В. А. ; АН УССР, Ин-т механ. – Киев, 1979. – 19 с.
698301
  Ганиев Р.Ф. Нелинейные колебания твердого тела на упругих опорах : Автореф... кандидата техн.наук: / Ганиев Р.Ф.; Гос. науч.-исслед. ин-т машиноведения. – Киев, 1965. – 15л.
698302
  Багдасаров А.Д. Нелинейные колебания тонких упругих пластинок : Автореф... канд. физ-матнаук: / Багдасаров А.Д.; АН Аз ССР Ин-т математики и механики. – Ташкент, 1952. – 17л.
698303
  Сибукаев Ш.М. Нелинейные колебания упругих пластин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сибукаев Ш.М.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкнт, 1967. – 12л.
698304
  Кубенко В.Д. Нелинейные колебания цилиндрических оболочек / В.Д. Кубенко. – Киев, 1989. – 207с.
698305
   Нелинейные колебания экологии. – Ярославль, 1984. – 123с.
698306
  Жураховский В.А. Нелинейные колебания электронов в магнитонаправляемых потоках / В.А. Жураховский. – Киев, 1972. – 304с.
698307
  Булах Б.М. Нелинейные конические течения газа : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Булах Б. М.; МГУ, Мех.-мат. фак. – М., 1962. – 6л.
698308
  Хлыпало Е.И. Нелинейные корректирующие устройства в автоматических системах / Е.И. Хлыпало. – Л, 1973. – 344с.
698309
   Нелинейные корректирующие устройства в системах автоматического управления. – М., 1971. – 466с.
698310
   Нелинейные краевые задачи. – К., 1980. – 200с.
698311
  Борсук М.В. Нелинейные краевые задачи в составной области для квазилинейных эллиптических уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Борсук М.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1968. – 13л.
698312
   Нелинейные краевые задачи математической физики. – Киев, 1973. – 345с.
698313
   Нелинейные краевые задачи математической физики. – К., 1992. – 117с.
698314
   Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. – К., 1990. – 130с.
698315
   Нелинейные краевые задачи обыкновенных дифференциальных уравнений. – Рига, 1985. – 166с.
698316
  Тимофеев Е.К. Нелинейные краевые задачи теории аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимофеев Е. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
698317
  Березовский А.А. Нелинейные краевые задачи теплоизлучающего тела / А.А. Березовский. – К, 1968. – 165с.
698318
  Кондрат Василий Федорович Нелинейные магнитотермоупругие колебания электропроводных тел при периодическом во времени силовом нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кондрат Василий Федорович; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
698319
  Валеев Х.С. Нелинейные металлоксидные полупроводники / Х.С. Валеев, В.Б. Квасков. – Москва, 1983. – 160с.
698320
  Пальтов И.П. Нелинейные методы исследования автоматических систем / И.П. Пальтов. – Л, 1976. – 128с.
698321
  Крячко В.М. Нелинейные механико-акустические свойства вспененных полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Крячко В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1971. – 16л.
698322
  Дубровская Инна Семеновна Нелинейные модели и алгоритмы расчета нестационарных и стационарных колебаний гибких нелинейно-упругих пластин : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Дубровская Инна Семеновна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1977. – 16л.
698323
   Нелинейные модели и задачи механики деформируемого твердого тела. – М., 1984. – 208с.
698324
  Рыбин В.В. Нелинейные модели ионизованных образований, движущихся в верхней атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Рыбин В.В.; Ин-т приклад. геофизики. – Москва, 1969. – 14л.
698325
   Нелинейные модели многокомпонентной диффузии. – Ростов -на-Дону, 1983. – 154с.
698326
  Тихонов Андрей Николаевич Нелинейные некорректные задачи / Тихонов Андрей Николаевич, А.С. Леонов, А.Г. Ягола. – 3е изд. – Москва : Наука. Физматлит, 1995. – 311с.
698327
   Нелинейные нестанционные системы. – М., 1986. – 333с.
698328
   Нелинейные операторы в глобальном анализе. – Воронеж, 1991. – 164с.
698329
  Гаевский Х. Нелинейные операторы уравнения и операторные дифференциальные уравнения = Nichtlineare operatorgleichungen und operatordifferentialgleichungen / Х. Гаевский, К. Грегер, К. Захариас ; под ред. В.И. Соболева ; Пер. с нем. В.Г. Задорожного и А. И. Перова. – Москва : Мир, 1978. – 336 с.
698330
  Изтелеулов Бейсенбай Изтелеуович Нелинейные оптимизационные модели макроэкономической динамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Изтелеулов Бейсенбай Изтелеуович; Всесоюзный научно-исслед. ин-т системных исслед. – М., 1980. – 20л.
698331
  Райнтжес Д.Ф. Нелинейные оптические параметрические процессы в жидкостях и газах / Д.Ф. Райнтжес. – М, 1987. – 510с.
698332
  Чеботарь В.Н. Нелинейные оптические поляризационные эффекты в полупроводниках и гетероструктурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чеботарь В.Н.; АН МолдССР. Ин-т полупроводников. – Кишинев, 1981. – 17л.
698333
  Хаджи П.И. Нелинейные оптические процессы в системе экситонов и биэкситонов в полупроводниках. / П.И. Хаджи. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 213с.
698334
  Столяренко А.В. Нелинейные оптические свойства и примесные состояния в L--SiC (6H). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Столяренко А.В.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – К, 1980. – 17л.
698335
   Нелинейные оптические свойства органических молекул и кристаллов. – М.
1. – 1989. – 528с.
698336
   Нелинейные оптические свойства органических молекул и кристаллов. – М.
2. – 1989. – 248с.
698337
  Трошин Александр Сергеевич Нелинейные оптические свойства примесных центров в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трошин Александр Сергеевич; ЛГУ. – Л., 1972. – 14л.
698338
   Нелинейные оптические свойства экситонов в полупроводниках различной размерности. – Кишинев, 1992. – 178с.
698339
  Зуев В.Е. Нелинейные оптические эффекты в аэрозолях / В.Е. Зуев. – Новосибирск, 1980. – 184с.
698340
  Насыров Уали Нелинейные оптические явления в кристаллических и стеклообразных As2S3 и SbSl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Насыров Уали; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
698341
  Тихонов Евгений Александрович Нелинейные оптические явления в органических соединениях / Тихонов Евгений Александрович, Шпак Марат Терентьевич. – Киев : Наукова думка, 1979. – 383с.
698342
  Погорелова Э.В. Нелинейные оптические явления в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Погорелова Э.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
698343
  Грибковский В.П. Нелинейные оптические явления и границы применимости классической теории гармонического осциллятора : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Грибковский В. П.; МВСС и ПО БССР, БГУ. – Минск, 1960. – 12л.
698344
  Ахмедиев Наил Нурисламович Нелинейные оптические явления при учете эффектов границы и простарнственной дисперсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ахмедиев Наил Нурисламович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698345
  Иванов И.В. Нелинейные параметрические и термостабилизирующиеся колебательные системы на сетнетоэлектриках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванов И.В.; МГУ. – М., 1978. – 29л.
698346
  Гроза Андрей Дмитриевич Нелинейные поверхностные поляритоны р-ТИПА в случае сред с насыщающейся нелинейностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гроза Андрей Дмитриевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
698347
  Гроза Андрей Дмитриевич Нелинейные поверхностные поляритоны р-ТИПА в случае сред с насыщающейся нелинейностью : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гроза Андрей Дмитриевич; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 132л. – Бібліогр.:л.117-132
698348
  Мартюшов К.И. Нелинейные полупроводниковые резисторы. / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – М, 1968. – 190с.
698349
  Пасынков В.В. Нелинейные полупроводниковые сопротивления и их применение. / В.В. Пасынков. – Л., 1962. – 212с.
698350
  Черный Б.К. Нелинейные полупроводниковые сопротивления на основе окисных систем ZnO-SnO2 и NiO-SnO2 и их электрические свойства. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Черный Б.К. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 19 с.
698351
  Папазен Т.А. Нелинейные поляризационные эффекты в парах атомарного калия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Папазен Т.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 12л.
698352
  Красносельский М.А. и др. Нелинейные почти периодические колебания / М.А. и др. Красносельский. – Москва, 1970. – 352с.
698353
  Смирнов Александр Дмитриевич Нелинейные представления групп в спинорной теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Смирнов Александр Дмитриевич; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
698354
  Воробьев Л.М. Нелинейные преобразования в прикладных вариационных задачах. / Л.М. Воробьев, Т.М. Воробьева. – Москва, 1972. – 208с.
698355
  Тихонов Василий Иванович Нелинейные преобразования случайных процессов / Тихонов Василий Иванович, . – Москва : Радио и связь, 1986. – 295с.
698356
  Хазен Э.М. Нелинейные преобразования случайных процессов в системах с сосредоточенными и распределенными параметрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хазен Э.М.; Моск.ордена Ленана и оредена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 6л.
698357
  Деч Р. Нелинейные преобразования случайных процессов. / Р. Деч. – М., 1965. – 207с.
698358
  Цепитис Я.В. Нелинейные прикладные краевые задачи обыкновенных дифференциальных уравнений. / Я.В. Цепитис. – Рига, 1986. – 55с.
698359
   Нелинейные проблемы полупроводниковой электроники СВЧ. – М., 1986. – 139с.
698360
   Нелинейные проблемы теории поверхностных и внутренних волн. – Новосибирск : Наука, 1985. – 318 с.
698361
  Гольденблат И.И. Нелинейные проблемы теории упругости / И.И. Гольденблат. – Москва, 1969. – 336с.
698362
  Ганиев Р.Ф. Нелинейные пространственные колебания твердых и упругих тел : Автореф... д-ра техн.наук: 05.020 / Ганиев Р.Ф.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.16-20
698363
  Васильев Е.И. Нелинейные процессы в выходных устройствах приборов клистронного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Васильев Е.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 19 с.
698364
   Нелинейные процессы в двухэлектронных атомах. – М., 1984. – 235с.
698365
   Нелинейные процессы в оптике. – Новосибирск, 1973. – 427с.
698366
  Баженов В.Г. Нелинейные процессы ударного выпучивания упругих элементов конструкций в виде ортотропных оболочек вращения / В.Г. Баженов, Е.В. Игоничева. – Нижний Новгород, 1991. – 132с.
698367
  Тартаковский Илья Иосифович Нелинейные процессы флуоресценции в кристаллах антрацена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тартаковский Илья Иосифович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Черноголовка, 1976. – 16л.
698368
  Бокк О.Ф. Нелинейные режимы работы транзисторного каскада при гармоническом сигнале на входе : Автореф... канд. техн.наук: / Бокк О. Ф.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1968. – 14л.
698369
  Суровегин А.Л. Нелинейные резонансные процессы высших порядков в атомах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Суровегин А.Л.; МГУ. – М., 1981. – 18л.
698370
  Бахрамов С.А. Нелинейные резонансные процессы и преобразование частоты в газах / С.А. Бахрамов, Г.Х. Тартаковский, П.К. Хабибуллаев; Отв. ред. С.А. Ахманов; АН УзССР, Отдел теплофизики. – Ташкент : Фан, 1981. – 160с.
698371
   Нелинейные резонансные процессы и преобразование частоты в газах. – Ташкент, 1981. – 159 с.
698372
  Копасов Александр Павлович Нелинейные резонансные эффекты в проводниках в сильном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Копасов Александр Павлович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
698373
  Попова Т.Я. Нелинейные резонансные явления в спектрах испускания и поглощения газовых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Попова Т.Я.; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 14л.
698374
  Загородняя Н.В. Нелинейные резонансные явления в упругих системах при неконсервативном погружении : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загородняя Н.В.; КГУ. – К, 1980. – 22л.
698375
  Раутиан С.Г. Нелинейные резонансы в спектрах атомов и молекул / С.Г. Раутиан, Г.И. Смирнов, А.М. Шалагин. – Москва : Наука, 1979. – 311 с.
698376
  Любченко В.Е. Нелинейные свойства и отрицательная проводимость арсенида галлия при разогреве электронов электрическим током. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любченко В.Е.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М,, 1968. – 12л.
698377
   Нелинейные свойства твердых тел : Пер. с англ. под ред. Файна В.М. – Москва : Мир, 1972. – 226с.
698378
   Нелинейные свойства ферритов в полях с. в. ч.. – М., 1963. – 256с.
698379
  Мелков Геннадий Андреевич Нелинейные свойства ферритов на сверхвысоких частотах : Автореф...доктора физ.-мат.наук / Мелков Геннадий Андреевич. – Х., 1977. – 42с.
698380
  Мелков Г.А. Нелинейные свойства ферритов при низких температурах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин, С.М. Рябченко // ЖЭТФ, 1974. – № 6 (12)
698381
  Мелков Г.А. Нелинейные свойства ферритов различной намагниченности / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин, В.А. Рубан // УФЖ, 1973. – №9
698382
  Мелков Г.А. Нелинейные СВЧ свойства эпитаксильных плёнок ВТСП / Г.А. Мелков, В.Ю. Малышев, С.К. Корсак // ФНТ, 1997. – №10
698383
  Селищев Павел Александрович Нелинейные связи и внешние флуктуации в самоорганизации структур радиационных дефектов : Дис....д-ра физико-математ.наук:01.04.02 / Селищев Павел Александрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Киев, 2001. – 291л. – Бібл.:л.258-291
698384
  Сурина Н.Н. Нелинейные связности в многообразиях проективной структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Сурина Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 13л.
698385
  Попова З.Х. Нелинейные связности специальных типов в расслоении линейных реперов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Попова З.Х.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 12л.
698386
  Летохов В.С. Нелинейные селективные фотопроцессы в атомах и молекулах / В.С. Летохов. – Москва, 1983. – 408 с.
698387
  Петров В.В. Нелинейные сервомеханизмы / В.В. Петров, А.А. Гордеев. – М., 1979. – 472с.
698388
  Ермольев Ю.М. Нелинейные сетевые задачи / Ю.М. Ермольев. – Киев, 1964. – 28с.
698389
  Кетов С.В. Нелинейные сигма-модели в квантовой теории поля и теории струн / С.В. Кетов. – Новосибирск, 1992. – 235с.
698390
  Чанг К.В. Нелинейные сингулярно возмущенные краевые задачи / К.В. Чанг, Ф.А. Хауэс. – Москва, 1988. – 245 с.
698391
  Наталевич В.К. Нелинейные сингулярные интегральные уравнения и нелинейные краевые задачи теории аналитических функций : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Наталевич В.К.; МВО СССР. Новочеркасский политехнический ин-тут им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1951. – 3л.
698392
  Кропачев В.Ф. Нелинейные сингулярные интегральные уравнения и нелинейные краевые задачи теории эллиптических дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кропачев В.Ф. ; Казан. гос. ун-тет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 6 с.
698393
  Фейгельс В.З. Нелинейные системы в радиотехнике / В.З. Фейгельс. – М-Л, 1951. – 72с.
698394
  Мататов Валерий Иванович Нелинейные системы дифференциальных уравнений с однозначными подвижными особыми точками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мататов Валерий Иванович; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 10л.
698395
  Кунцевич В.М. Нелинейные системы управления / В.М. Кунцевич, Ю.Н. Чеховой. – К, 1970. – 339с.
698396
  Гельднер К. Нелинейные системы управления / К. Гельднер, С. Кубик. – Москва : Мир, 1987. – 368 с.
698397
  Полонская Л.В. Нелинейные системы управления: Учеб. пособие. / Л.В. Полонская. – Л., 1982. – 87с.
698398
  Карасаев М.В. Нелинейные скобки Пуассона / М.В. Карасаев. – М, 1991. – 365с.
698399
  Карасев М.В. Нелинейные скобки Пуассона, Геоиметрия и квантование / М.В. Карасев, В.П. Маслов. – Москва : Наука, 1991. – 368с. – ISBN 5-02-014325-1
698400
  Гурбатов С.Н. Нелинейные случайные волны в средах без дисперсии / С.Н. Гурбатов. – М., 1990. – 214с.
698401
  Львов В.С. Нелинейные спиновые волны / В.С. Львов. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
698402
  Фущич В.И. Нелинейные спинорные уравнения: симметрия и точные решения / В.И. Фущич, Р.З. Жданов. – Киев, 1992. – 287 с.
698403
  Бондарь Н.Г. Нелинейные стационарные колебания / Н.Г. Бондарь. – К, 1974. – 211с.
698404
  Тинфавичюс Э.С. Нелинейные стохастические дифференциальные уравнения в некоторых банаховых пространствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Тинфавичюс Э. С.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1979. – 14л.
698405
  Диментберг М.Ф. Нелинейные стохастические задачи механических колебаний / М.Ф. Диментберг. – М., 1980. – 368с.
698406
  Мусаев П.Х. Нелинейные токи в полупроводниках с непараболическим законом дисперсии / П.Х. Мусаев. – Ташкент, 1988. – 108с.
698407
  Васильева Е.М. Нелинейные транспортные задачи на сетях / Е.М. Васильева. – Москва, 1981. – 104с.
698408
  Демин А.В. Нелинейные транспортные и магнитные свойства сверхпроводящих гетероконтактов и джозефроновских систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Демин А. В.; АН Украины, Ин-т монокристаллов. – Х,, 1992. – 20л.
698409
  Корнейчук Леонид Григорьевич Нелинейные упруго-пластические задачи теории стержней и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Корнейчук Леонид Григорьевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 13л.
698410
  Марченко В.А. Нелинейные уравнения и операторные алгебры / В.А. Марченко; АН УССР, Физико-технич. ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1986. – 154 с.
698411
  Ларькин Н.А. Нелинейные уравнения переменного типа / Н.А. Ларькин. – Новосибирск, 1983. – 269 с.
698412
  Косицкий М.Е. Нелинейные уравнения с монотонными операторами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косицкий М. Е.; Моск. обл. пед ин-т. – М., 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698413
  Шерман П.Б. Нелинейные фредгольмовы отображнеия и теоремы существования : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шерман П. Б.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1975. – 14л.
698414
  Атабеков Г.И. Нелинейные цепи / Г.И. Атабеков. – 3-е испр. изд. – Москва, 1970. – 232с.
698415
   Нелинейные цепи и системы. – Ташкент, 1984. – 86с.
698416
  Кирианаки Н.В. Нелинейные частотные и фазовые избиратели / Н.В. Кирианаки. – Львов, 1987. – 143с.
698417
   Нелинейные электрические волны. – М., 1983. – 312с.
698418
  Костюченко Н.И. Нелинейные электрические системы с сосредоточеннными постоянными / Н.И. Костюченко
1. – 1954. – 56с.
698419
  Костюченко Н.И. Нелинейные электрические системы с сосредоточенными постоянными / Н.И. Костюченко
2. – 1954. – 53с.
698420
  Хьюз В. Нелинейные электрические цепи / В. Хьюз. – Москва : Энергия, 1967. – 336с.
698421
  Бессонов Л.А. Нелинейные электрические цепи / Л.А. Бессонов. – 3-е изд., перераб., доп. – М., 1977. – 343с.
698422
  Стрижевский В.Л. Нелинейные электромагнитные процессы в материальных средах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Стрижевский В.Л. ; АН УССР ,Объед.учен.совет.ин-тов физики, полупроводников и металлофиз. АН УССР. – Киев, 1967. – 42 с. – Бібліогр.:с.37-42
698423
  Агаронянц Р.А. Нелинейные электромагнитные элементы систем управления / Р.А. Агаронянц. – Москва, 1984. – 225 с.
698424
   Нелинейные электромеханические свойства ацентричных икисталлов. – Новосибирск, 1986. – 175с.
698425
  Крылов Г.М. Нелинейные электронные усилители. / Г.М. Крылов. – М., 1973. – 64с.
698426
  Кленина Л.И. Нелинейные эллиптические и параболические уравнения бесконечного порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кленина Л.И.; Москов. ин-тут электрон. машиностроения. – М,, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
698427
  Крылов Н.В. Нелинейные эллиптические и параболические уравнения второго порядка / Н.В. Крылов. – Москва, 1985. – 376 с.
698428
  Скрыпник И.В. Нелинейные эллиптические уравнения высшего порядка / И.В. Скрыпник. – Киев, 1973. – 219 с.
698429
  Скрыпник И.В. Нелинейные эллиптические уравнения высшего порядка. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 003 / Скрыпник И.В.; АН УССР.Инг-т математики. – К, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
698430
  Антонюк А.В. Нелинейные эффекты в задачах регулярности для бесконечномерных эволюций классических гиббсовских моделей / А.В. Антонюк, А.В. Антонюк; НАНУ. Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2006. – 208с. – Расст. для каб.51Анто, ISSN Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0472-9
698431
   Нелинейные эффекты в кинетике разрушения. – Л., 1988. – 181с.
698432
  Рыжов В.А. Нелинейные эффекты в параллельных магнитных полях в растворах парамагнетиков / В.А. Рыжов, В.Н. Фомичев. – Ленинград : ЛИЯФ, 1981. – 53с.
698433
  Цытович В.Н. Нелинейные эффекты в плазме / В.Н. Цытович. – Москва : Наука, 1967. – 287с.
698434
  Кингсеп А.С. Нелинейные эффекты в плазме с участием ионно-звуковых волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Кингсеп А.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.10
698435
  Куклов А.Б. Нелинейные эффекты в суперионных проводниках. : Автореф... Канд.физ.-мат.наук: 01.04.10 / Куклов А.Б.; МВ и ССО УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 19л.
698436
  Волокитин Геннадий Иванович Нелинейные эффекты в термоупругих изотропных телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Волокитин Геннадий Иванович; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 22л.
698437
  Курдгелаидзе Д. Нелинейные эффекты в электродинамике и мезодинамике. : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Курдгелаидзе Д.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1954. – 8л.
698438
  Снапиро Игорь Борисович Нелинейные эффекты в электропроводности тонких металлических образцов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Снапиро Игорь Борисович; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1986. – 14л.
698439
  Протасов В.П. Нелинейные эффекты при вынужденном комбинационном рассеянии света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Протасов В.П.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
698440
  Протасов В.П. Нелинейные эффекты при вынужденном комбинационном рассеянии света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Протасов В.П.; МГУ. Физ. ф-тет. – Москва, 1974. – 16л.
698441
  Пийр И.Р. Нелинейные эффекты при движении фотонов в квантованном гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пийр И.Р.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 8л.
698442
  Слепышев А.А. Нелинейные эффекты при распределении пакетов внутеренних волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 04.00.22 / Слепышев А.А.; АН УССР.морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1990. – 14л.
698443
  Валитова Н.Р. Нелинейные эффекты при распространении гиперзвуковых волн в могокристалле LitaO3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 045 / Валитова Н.Р.; МГУ. – М, 1970. – 15л.
698444
  Денисенко В.В. Нелинейные эффекты при распространении поверхностных звуковых волн в пьезополупроводниковых и слоистых структурах "пьезоэлектрик-полупроводник" : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Денисенко В. В.; МВССО РСФС, Моск. физ. техн. ин-т. – Москва, 1973. – 15л.
698445
  Левашкевич В.Г. Нелинейные эффекты при фильтрации жидкости в пористой среде / В.Г. Левашкевич. – Минск, 1987. – 102с.
698446
  Шахназарян Н.В. Нелинейные эффекты рассеяния в многоуровневых средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шахназарян Н.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1979. – 16л.
698447
  Криндач Д.П. Нелинейные эффекты, возбуждаемые газовым лазером. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Криндач Д.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. физ. ф-тет. – Москва, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698448
  Рогашкова А.И. Нелинейные эффекты, возникающие при прохождении импульсов СВЧ поля через слабоионизированную газовую среду / А.И. Рогашкова. – Москва : ИРЭ, 1981. – 40с.
698449
  Михайлов Б Г. Нелинейные явления биополярного переноса зарядов в полупроводниках с глубокими уровнями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Михайлов Г.Б,; Москов. ин-т электр. техн. – М,, 1976. – 18л.
698450
  Тептин Г.М. Нелинейные явления в догопериодных колебаниях атмосферы / Г.М. Тептин. – Казань, 1986. – 108с.
698451
  Бойкова Р.Ф. Нелинейные явления в квантовом оптическом усилителе бегущей волны с обратной связью : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойкова Р. Ф.; ЛГУ. – Л., 1970. – 13л.
698452
  Филиппов Павел Геннадьевич Нелинейные явления в передаче энергии электронного возбуждения в молукулярных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Филиппов Павел Геннадьевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1979. – 24л.
698453
  Грибов Э.Б. Нелинейные явления в приемно-передающем тракте аппаратуры связи на транзисторах / Э.Б. Грибов. – М., 1971. – 247с.
698454
  Кац А.М. Нелинейные явления в СВЧ приборах О-типа с длительным взаимодействием / А.М. Кац, Е.М. Ильина, И.А. Манькин. – М., 1975. – 296с.
698455
  Ризуенко В.И. Нелинейные явления при высококачественном перемагничивании тонких магнитных пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Ризуенко В. И.; АН СССР, Сиб. от. Ин-т физ. – Красноярск, 1979. – 21л.
698456
  Шабат Борис Владимирович Нелинейные, гиперболические и пространственные задачи теории квазиконформных отображений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Шабат Борис Владимирович; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – М., 1961. – 8л.
698457
  Кружков С.Н. Нелинейныеуравнения с частными производными / С.Н. Кружков. – М, 1970. – 135с.
698458
  Обен Ж.П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. / Ж.П. Обен. – М., 1988. – 264с.
698459
   Нелинейный анализ поведения механических систем / В.Г. Горр, А.А. Илюхин, А.М. Ковалев, А.Я. Савченко; В.Г. Горр, А.А. Илюхин, А.М. Ковалев, А.Я. Савченко ; АН УССР, Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287 с.
698460
  Куйбида В.С. Нелинейный анализ слабо возмущенных нелинейных динамических систем на функциональных многообразиях и некоторые смежные задачи математической физики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Куйбида В.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 12л.
698461
  Мелков Г.А. Нелинейный импеданс пленок высокотемпературных сверхпроводников / Г.А. Мелков, И.Л. Заблоцкий // УФЖ, 1990. – №6
698462
  Вайнреб Г.Е. Нелинейный ионный транспорт в каналах биомебран. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Вайнреб Г.Е.; Ин-т теорет.физики. – К, 1992. – 17л.
698463
  Вайнреб Г.Е. Нелинейный ионный транспорт в каналах биомембран. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Вайнреб Г.Е.; Междурнар.научно-инженерн.центр физики живого и микроволновой резонансной терапии. – К, 1993. – 16л.
698464
  Чириков Б.В. Нелинейный резонанс / Б.В. Чириков. – Новосибирск, 1977. – 81с.
698465
  Герман О.Г. Нелинейный следящий привод / О.Г. Герман, Е.Н. Ефремов. – Л., 1975. – 50с.
698466
  Перекрест В.Т. Нелинейный типологический анализ социально-экономической информации: мат. и вычисл. методы / В.Т. Перекрест. – Л., 1983. – 175с.
698467
  Мелков Г.А. Нелинейный ферромагнитный резонанс / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин, В.В. Запорожец // Письма в ЖЭТФ, 1967. – №10
698468
  Моносов Я.А. Нелинейный ферромагнитный резонанс. / Я.А. Моносов. – М., 1971. – 376с.
698469
  Строгановд В.И. Нелиненийные оптические процессы на поверхности и в тонких пленках металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Строгановд В.И.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.секции общей и прикл.физики. – Новосибирск, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.12
698470
  Воронько П.М. Нелинь : Лірика / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 270с.
698471
  Рерихт Карл Херман Нелицеприятные сказки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.157-168. – ISSN 1130-6545
698472
  Петренко О.В. Неличные формы глагола / О.В. Петренко. – Киев, 1980. – 86с.
698473
  Юсупов Ф.Ю. Неличные формы глагола в диалектах татарского языка / Ф.Ю. Юсупов. – Казань, 1985. – 320с.
698474
  Краснодембская Н.Г. Неличные формы глагола в сингальском языке (основообразование, парадигма, синтаксис) : Автореф... канд. филол.наук: 10.670 / Краснодембская Н.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 27л.
698475
  Барсуков И.И. Неличные формы глагола современного английского языка / И.И. Барсуков, Н.Ф. Пимченко. – Л., 1975. – 76с.
698476
  Балабан Ф.П. Неличные формы испанского глагола / Ф.П. Балабан. – Кишинев, 1975. – 50с.
698477
  Мелков Г.А. Нелінейна релаксація спінових хвиль у феритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкін, Г.М. Бурлак // Вісник Київського ун-ту, сер. Фізика, 1973. – № 14
698478
  Куліш М.Р. Нелінейне поглинання в CdS / М.Р. Куліш, В.П. Кунець, В.П. Кунець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 304-309. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Досліджено нелінійне поглинання в урбахівській частині спектру пластинчатих монокристалів CdS. Показано, що аномально швидке зменшення коефіцієнта поглинання кількісно описується в рамках моделі перезарядки мілких акцепторів, в той час як у дворівневій ...
698479
  Анісімов О І. Нелінійна взаємодія модульованого електронного пучка з областю локального плазмового резонансу: двовимірне моделювання / О І. Анісімов, Т.Є. Літошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 251-256. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шляхом числового моделювання досліджено нелінійну взаємодію тонкого модульованого електронного пучка з неоднорідною плазмою. Виявлено ефекти генерації ленгмюрівських хвиль в області локального плазмового резонансу та утворення каверни іонної густини на ...
698480
  Лисенко Ю. Нелінійна динаміка макроекономічних показників / Ю. Лисенко, Л. Сергєєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 27-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
698481
  Глоба Я.В. Нелінійна динаміка пропускання лазерного випромінювання м"якими біологічними тканинами у процесі їх розтину / Я.В. Глоба, А.І. Іванісік, М.М. Лопійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 291-299. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Наведені результати експериментальних досліджень лазерного препарування біологічних тканин на довжині хвилі 1,06 мкм.
698482
  Мікек П. Нелінійна динаміка реального валютного курсу в Словенії : наукове життя за кордоном / П. Мікек, А. Кавклер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 246-262 : Рис., табл. – Бібліогр.: 51 назва. – ISSN 1993-6788
698483
  Константінов О.В. Нелінійна динаміка системи резервуар-рідина в умовах слабкої гравітації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається задача сумісного руху ідеальної капілярної рідини та циліндричного резервуару в умовах слабкої гравітації. Резервуар рухається поступально під дією початкового збудження вільної поверхні рідини або прямокутного імпульсу сили, що ...
698484
  Василевський Ю.Є. Нелінійна динаміка трубопроводів з рідиною, що протікає : автореф. ... канд. фіз. -мат. наук : 01.02.04 / Василевський Ю.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв.
698485
  Василевський Ю.Є. Нелінійна динаміка трубопроводів з рідиною, що протікає : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. / Василевський Ю.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 140 л. – Бібліогр.: л. 128-140
698486
  Василевський Ю.Є. Нелінійна динаміка трубопроводу з рідиною в околі критичних швидкостей течії / Ю.Є. Василевський, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-46. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розроблено нелінійну модель динаміки трубопроводу при швидкісному русі рідини. На основі варіаційних методів побудовано нелінійну дискретну модель системи та чисельний алгоритм дослідження задач динаміки та динамічної стійкості трубопроводу з рідиною ...
698487
  Черняк Микола Петрович Нелінійна динамічна модель імунного відгуку у відкритих умовах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Черняк М.П.; НАНУ. Ін-тут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 14л. – Бібліогр.: 6 назв
698488
  Обуховський В.В. Нелінійна дифузія в суміші ацетон-бензол / В.В. Обуховський, В.В. Ніконова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-174. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто нелінійну дифузію у багатокомпонентних рідких системах за умови протікання хімічних реакцій. Теорія застосовується для аналізу масопереносу у розчині ацетон-бензол. Показано, що для пояснення експериментально зафіксованої залежності ...
698489
  Глущенко О.А. Нелінійна математична модель оптимізації розповсюджень забруднень за допомогою насипних гребель / О.А. Глущенко, І.А. Горіцина, А.П. Мукоєд // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 212-217. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто нелінійну модель керування захистом грунтових вод від забруднень за допомогою насипних гребель. За критерій оптимальності вибрано мінімізацію вартість спорудження додаткових елементів греблі (шпунта та понуру).
698490
  Лисенко О.В. Нелінійна мультигармонічна теорія ефекту супергетеродинного підсилення в моделях клістронного типу / О.В. Лисенко, В.І. Савченко, В.В. Куліш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-67. – (Фізика ; Вип. 4)


  Побудовано нелінійну мультигармонічну теорію та проведено аналіз фізичних процесів у двопотокових супергетеродинних лазерах на вільних електронах (ДСЛВЕ) клістронного типу. Ураховано мультигармонічність поля хвиль сигналу, накачки і просторового заряду ...
698491
  Куліш В.В. Нелінійна мультигармонічна теорія ефекту супергетеродинного підсилення у моделях клістронного типу / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, В.І. Савченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.428-439. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована нелінійна мультигармонічна теорія та проведено аналіз фізичних процесів в двопотокових супергетеродинних лазерах на вільних електронах (ДСЛВЕ) клістронного типу. Враховано мультигармонічність поля хвиль сигналу накачки і просторового заряду ...
698492
  Фернаті Павло Вікторович Нелінійна повзучість в"язкопружних односпрямованих волокнистих композитів та їх компонентів за умов розтягу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Фернаті П.В.; НАН України Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
698493
  Павлюк Я.В. Нелінійна повзучість та релаксація в"язкопружних матеріалів за умов нестаціонарного одновісного навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Павлюк Я.В. ; НАНУ ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
698494
  Маслов Б.П. Нелінійна повзучість тріщинуватих геологічних середовищ : випуск 23 / Б.П. Маслов, Я.Г. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Отримано розв"язок задач про визначення характеристик повзучості для геологічних середовищ. Поведінка повзучості гірських порід розглядається на прикладі алевроліту, аргіліту, пісковику, включення яких є нелінійно пружними і випадкого розміщеними. ...
698495
  Пугач І.П. Нелінійна поляризаційна анізотропія активного середовища // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 437-440. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються ефекти впливу полярізаційних характеристик випромінювання на нелінійні підсилюючі та дисперсійні властивості активного середовища.
698496
  Кудря І.Г. Нелінійна просторова логіка інформаціоналізму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 141-150. – ISSN 2077-8309
698497
  Назаревич А.В. Нелінійна пружність і тензорочутливість гірських порід (дослідження та застосування для геодинамічного моніторингу) : випуск 23 / А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-38. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Описано природу і характеристики нелінійної пружності та параметричної тензочутливості гірських порід, а також їх застосування для створення методик сейсмогеоакустичного контролю змін напружено-деформованого стану масивів порід при проведенні ...
698498
  Чорногор Л.Ф. Нелінійна радіофізика : Переклад з рос.видання: Навч. посібник для студ. радіофізичних спец. вищ. навч. закладів / Л.Ф. Чорногор; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2-е вид., перероб. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006. – 200с. – ISBN 966-623-366-5
698499
  Завізіон Г. Нелінійна сингулярно збурена система інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод асимптотичного інтегрування задачі Коші сингулярно збуреної нелінійної системи інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсним впливом. The method asymptotic integration of the Cauchy problem of the singular perturbed nonlinear ...
698500
  Розуван К.П. Нелінійна спектроскопія фулеренів / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 349-353. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі приведені результати спектральних досліджень фулеренів С60 за допомогою еліпсометричних вимірювань та фемтосекундної чотирьохпучкової взаємодії з реалізацією геометрії хвиль уперед. Еліпсометричні вимірювання проводились із застосуванням ...
698501
  Первунінський Станіслав Михайлович Нелінійна фільтрація негауссових сигналів у класі степеневих поліноміальних операторів : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук: 05.12.13 / Первунінський С.М.; Одеська академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2001. – 32 с.
698502
  Фелінський Г.С. Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні процеси в оптичних хвилеводах : дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Фелінський Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 350 л. – Бібліогр.: л. 331-350
698503
  Фелінський Г.С. Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні процеси в оптичних хвилеводах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Фелінський Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 25 назв
698504
  Сторожук В.М. Нелінійне деформування еліптичних пластин при гідродинамічному навантаженні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Сторожук В.М.; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАНУ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
698505
  Олевский В.І. Нелінійне деформування і стійкість прямокутних пластин та циліндричних оболонок при контактному стисненні по торцю з періодичною неоднорідністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Олевский В. І.; Дніпроп. інж. буд. ін-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 15л.
698506
  Мольченко Л. Нелінійне деформування кільцевої пластини змінної жорсткості в магнітному полі / Л. Мольченко, І. Лоос, С. Корнєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-101. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Побудована нелінійна двовимірна модель магнітопружності кільцевої пластини змінної жорсткості. Отримана розв"язувальна система нелінійних диференціальних рівнянь магнітопружності пластини. Наведено числовий приклад. The two-dimensional nonlinear ...
698507
  Мейш В.Ф. Нелінійне деформування циліндричних оболонок з підкріпленням змінної жорсткості при нестанціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, А.П. Мукоєд, Е.А. Штанцель // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 278-283. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається постановка нелінійних динамічних задач теорії циліндричних оболонок з дискретним підкріпленням змінної жорсткості. Чисельний алгоритм розв"язку задачі будується на основі різницевої апроксимації вихідного функціоналу. Проводиться аналіз ...
698508
  Мороз І.П. Нелінійне затухання електромагнітних хвиль в i-області p-i-n-структур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 356-362. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається явище нелінійного затухання НВЧ хвиль в і-області p-i-n-структури. Отримано критичне значення поля, при якому нелінійні ефекти в p-i-n-модуляторах починають домінувати.
698509
  Кичкирук Т.В. Нелінійне мислення в контексті розвитку філолсофської думки // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 13-18. – ISSN 2227-7242
698510
  Висоцький В.І. Нелінійне підсилення короткохвильового електромагнітного випромінювання в системі канальованих електронів у монокристалах / В.І. Висоцький, М.В. Максюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему створення джерел вимушеного короткохвильового випромінювання лазерного типу на основі три частотного нелінійного параметричного підсилення на системі релятивістських канальованих електронів у монокристалах. Вона об"єднує три ...
698511
  Зеленський С. Нелінійне поглинання та люмінесценція боратного скла, активованого ртутноподібними іонами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-26. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проведено комп"ютерне моделювання процесів нелінійного поглинання і люмінесценції лужно-боратного скла, активованого ртутноподібними іонами, при інтенсивному імпульсному лазерному збудженні. Результати розрахунків добре корелюють з результатами ...
698512
  Григорук В.І. Нелінійне самоперемикання випромінювання в тунельно-зв"язаних оптичних хвилеводах / В.І. Григорук, С.О. Рожко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-30. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Викладено результати чисельного обрахунку взаємодії хвиль у кубічно-нелінійних тунельно-зв"язаних оптичних хвилеводах при реальних довжинах. Показано можливість використання нелінійноо само перемикання випромінювання як принципу швидкісного керування ...
698513
  Зеленський С.Є. Нелінійне світіння центрів поглинання у конденсованих середовищах : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Зеленський С.Є.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 359л. – Бібліогр.: л. 296-343
698514
  Зеленський С.Є. Нелінійне світіння центрів поглинання у конденсованих середовищах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 04. 05 / Зеленський С. Є.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібл.: 25 назв
698515
  Корнієнко Н.М. Нелінійне театро(мистецтво)знавство: постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея / Неллі Корнієнко. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-542-543-4
698516
  Іванчук А.В. Нелінійний ентропійний аналіз медичних даних за допомогою нейронних мереж з метою сегментації магніторезонансних та ультразвукових зображень / А.В. Іванчук, А.В. Мисник, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 330-337. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається розроблена методика сегментації магніторезонансних зображень головного мозку та ультразвукових зображень щитовидної залози, в основу якої покладено виявлення кластерів в просторі статистичних характеристик вихідного ...
698517
  Понежа Олена Олександрівна Нелінійний тунельний транспорт електронів у двобар"єрних системах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Понежа О.О.; НАНУ. Ін-тут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
698518
  Шишканова С.Ф. Нелінійний узагальнений закон деформування шорсткості в задачі про плоский круговий штамп / С.Ф. Шишканова, Н.М. Д"яченко, Є.В. Шашкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 269-273. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язок нелінійного інтегрального рівняння задачі про вдавлення кругового плоского штампу в пружний півпростір з шорсткістю при узагальненому нелінійному законі деформування шорсткості представляється у вигляді степеневого ряду, коефіцієнти якого ...
698519
  Войцеховська О.В. Нелінійні властивості комбінованих транзисторних негатронів та пристрої автоматики на їх основі : АВтореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Войцеховська О.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 21 назва
698520
  Резинкін О.Л. Нелінійні електрофізичні процеси у твердих діелектриках під дією сильних електромагнітних полів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Резинкін Олег Лук"янович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
698521
  Савенко П.О. Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем : теорія і методи розв"язування / П.О. Савенко; НАНУ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : ІППММ НАН України, 2002. – 320с. – ISBN 966-02-2605-5


  Неофіційне видання призначене для юристів, що займаються питаннями ратифікації Палермської Конвенції 2000 року
698522
  Селищев Павло Олександрович Нелінійні зв"язки та зовнішні флуктуації у самоорганізації структур радіаційних дефектів : Автореф. дис. ... док. фіз.-мат. наук:01.04.02 / Селищев П.О.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 33 с.
698523
  Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 124л. – Бібліогр. : л.121-124
698524
  Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
698525
  Якименко Олександр Ілліч Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль у магнітоактивній плазмі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Якименко О.І.; АНУ. Ін-тут Ядерних Досліджень. – Київ, 2003. – 121с. – Бібліогр.: л. 108-121
698526
  Якименко Олександр Ілліч Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль у магнітоактивній плазмі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Якименко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 15 назв
698527
  Шидловська Н.А. Нелінійні кола з тепловими втратами : Національна Академія наук України, Інститут електродинамики / Н.А. Шидловська. – Київ, 2002. – 160с. – ISBN 966-00-0065-0
698528
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 2, № 3. – 1999. – резюме - англ, укр. мовами
698529
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 3, № 3. – 2000. – резюме - англ, укр. мовами
698530
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 4, № 2. – 2001. – резюме - англ, укр. мовами
698531
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 4, № 1. – 2001. – резюме - англ, укр. мовами
698532
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 4, № 3. – 2001. – резюме - англ, укр. мовами
698533
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 4, № 4. – 2001. – резюме - англ, укр. мовами
698534
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 5, № 3. – 2002. – резюме - англ, укр. мовами
698535
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Том 5, № 4. – 2002. – резюме - англ, укр. мовами
698536
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 5, № 2. – 2002. – резюме - англ, укр. мовами
698537
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 5, № 1. – 2002. – резюме - англ, укр. мовами
698538
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 6, № 2. – 2003. – резюме - англ, укр. мовами
698539
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 6, № 3. – 2003. – резюме - англ, укр. мовами
698540
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 6, № 4. – 2003. – резюме - англ, укр. мовами
698541
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 6, № 1. – 2003. – резюме - англ, укр. мовами
698542
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 7, № 1. – 2004. – резюме - англ, укр. мовами
698543
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 7, № 2. – 2004. – резюме - англ, укр. мовами
698544
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 7, № 3. – 2004. – резюме - англ, укр. мовами
698545
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 7, № 4. – 2004. – резюме - англ, укр. мовами
698546
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 8, № 4. – 2005. – резюме - англ, укр. мовами
698547
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 8, № 3. – 2005. – резюме - англ, укр. мовами
698548
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 8, № 2. – 2005. – резюме - англ, укр. мовами
698549
   Нелінійні коливання : науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 8, № 1. – 2005. – резюме - англ, укр. мовами
698550
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 9, № 3. – 2006. – резюме - англ, укр. мовами
698551
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 9, № 1. – 2006. – резюме - англ, укр. мовами
698552
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 9, № 2. – 2006. – резюме - англ, укр. мовами
698553
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 9, № 4. – 2006. – резюме - англ, укр. мовами
698554
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 10, № 4. – 2007. – резюме - англ, укр. мовами
698555
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 10, № 1. – 2007. – резюме - англ, укр. мовами
698556
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 10, № 2. – 2007. – резюме - англ, укр. мовами
698557
   Нелінійні коливання : Науковий журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 10, № 3. – 2007. – резюме - англ, укр. мовами
698558
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 11, № 1. – 2008. – резюме - англ, укр. мовами
698559
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 11, № 2. – 2008. – резюме - англ, укр. мовами
698560
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 11, № 3. – 2008. – резюме - англ, укр. мовами
698561
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 11, № 4. – 2008. – резюме - англ, укр. мовами
698562
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 12, № 1. – 2009. – резюме - англ, укр. мовами
698563
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 12, № 2. – 2009. – резюме - англ, укр. мовами
698564
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 12, № 3. – 2009. – резюме - англ, укр. мовами
698565
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 12, № 4. – 2009. – резюме - англ, укр. мовами
698566
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 13, № 1. – 2010. – резюме - англ, укр. мовами
698567
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 13, № 2. – 2010. – резюме - англ, укр. мовами
698568
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 13, № 3. – 2010. – резюме - англ, укр. мовами
698569
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 13, № 4. – 2010. – резюме - англ, укр. мовами
698570
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 14, № 2. – 2011. – резюме - англ, укр. мовами
698571
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 14, № 3. – 2011. – резюме - англ, укр. мовами
698572
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 14, № 4. – 2011. – резюме - англ, укр. мовами
698573
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 15, № 4. – 2012. – резюме - англ, укр. мовами
698574
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 15, № 2. – 2012. – резюме - англ, укр. мовами
698575
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 15, № 3. – 2012. – резюме - англ, укр. мовами
698576
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 15, № 1. – 2012. – резюме - англ, укр. мовами
698577
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 16, № 1. – 2013. – Резюме англ., укр. мовами
698578
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 16, № 3. – 2013. – Резюме англ., укр. мовами
698579
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 16, № 2. – 2013. – Резюме англ., укр. мовами
698580
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 16, № 4. – 2013. – Резюме англ., укр. мовами
698581
   Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України. Інститут математики. – Київ, 1998-. – ISSN 1562-3076
Т. 17, № 1. – 2014. – Резюме англ., укр. мовами
698582
  Горошко О.О. Нелінійні коливання гнучкого трубопроводу з потоком рідини з нульовим початковим натягом / О.О. Горошко, С.В. Кикоть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-68. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті досліджуються коливання гнучкого трубопроводу з рухомою рідиною з нульовим початковим натягом. Для постановки задачі та побудови розв"язку нелінійних рівнянь використовується гіпотеза Кірхгофа та прямі методи математичної фізики. Результати ...
698583
  Семенова І.Ю. Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі параболічної форми : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Семенова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 133л. – Бібліогр.: л.111-133
698584
  Семенова І.Ю. Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі параболічної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Семенова І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
698585
  Глухівський Л.Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання / Л.Й. Глухівський. – Київ : Альфа Пік, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-96613-7-1
698586
  Даниленко В.А. Нелінійні математичні моделі середовищ з часовою та просторовою нелокальностями / Даниленко В.А., Даневич Т.Б., Скуратівський С.І. ; НАНУ, Ін-т геофізики С.І. Субботіна. – Київ : Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 2008. – 86 с. – ISBN 978-966-02-5043-7
698587
  Яловега І.Г. Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних культур з коменсальною взаємодією : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Яловега І.Г.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
698588
  Бойчук І.О. Нелінійні нетерові крайові задачі в критичних випадках : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Бойчук І.О. ; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв.
698589
  Бомба А.Я. Нелінійні обернення крайових задач на квазіконформні відображення в анізотропних середовищах / А.Я. Бомба, С.С. Каштан // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 182-195. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий алгоритм чисельного розв"язання обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення в анізотропних середовищах - криволінійних чотирикутних областях, обмежених лініями течії та еквіпотенціальними лініями, з побудовою ...
698590
  Сорока В.М. Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м"язу щура : Дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.02 - біофізика / Василь Михайлович Сорока; КНУТШ. – Київ, 2006. – 121л. – Бібліогр. л.105-121
698591
  Сорока В.М. Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м"язу щура : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Василь Михайлович Сорока; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
698592
  Залізняк Юрій Олексійович Нелінійні солітонні та вихорові структури у нерівноважній магнітоактивній плазмі : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.04.08 / Залізняк Юрій Олексійович; АНУ; ІЯД. – Київ, 2001. – 156 л. – Бібліограф.: л.139-156
698593
  Залізняк Ю.О. Нелінійні солітонні та вихорові структури у нерівноважній магнітоактивній плазмі : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Залізняк Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 15с. – Бібліогр.:с.12-13
698594
  Григорук В.І. Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Григорук, П.А. Коротков, Г.С. Фелінський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 578с. – ISBN 978-966-439-120-4
698595
   Нелінійність ефекту Холла у слабких магнітних полях у плівках легованого оловом оксиду індію / В.М. Добровольський, Л.В. Іщук, Г.К. Нінідзе, Ю.М. Гуденко, О.Ю. Лозова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 395-401. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше у плівках легованого оловом оксиду індію в слабких магнітних полях експериментально спостережена нелінійна залежність поля Холла від індукції магнітного поля. Ефект пояснено на основі моделі, що враховує наявність у плівці "повільних" і ...
698596
  Дмитрук А.М. Нелінійність пропускання інтенсивного лазерного випромінювання кістковими тканинами / А.М. Дмитрук, А.І. Іванісік, С.А. Нагула // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 397-403. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для твердих біологічних тканин у широкому інтервалі потужності експериментально досліджено лінійне та нелінійне пропускання випромінювання видимого діапазону з довжиною хвилі [лямбда]=0,6943 мкм (рубіновий лазер) і тривалістю імпульсу 20 нс.
698597
  Милов Ю.П. Нелінійність, самодія та самоорганізація єдиного поля матерії // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
698598
  Шелест Б.П. Нелітературні мовні утворення у системі чеської національної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 285-287
698599
  Лабенко О. Нелітерні графічні засоби диференціації омофонів у французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 154-158
698600
  Хайчевська Т.М. Нелітерні графічні засоби експресії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.156-159. – Бібліогр.: Літ.: с. 159; 6+12 п. – ISSN 1729-360Х
698601
  Вітвіцька І.В. Нелітерні графічні засоби та їх функціональні можливотсі в художньому творі (на прикладі арготизмів сучасної французької літератури) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 126-129
698602
  Баранчук Н.Е. Нелли Евгеньевна Баранчук: Живопись / Н.Е. Баранчук. – М, 1981. – 12с.
698603
   Нелли Мышкова. – М., 1967. – 14с.
698604
  Новицкая Н.А. Нелли Новицкая / Н.А. Новицкая. – Москва, 1984. – 35с.
698605
  Хруняк О. Неллі Закс // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 7/9. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х


  Неллі Закс - німецька поетеса єврейського походження, лауреат Нобелівської преміїї 1966 року.
698606
  Уйда Нелло и Патраш / Уйда. – М., 1978. – 64с.
698607
   Нелля Григорівна Ничкало - академік НАПН України : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Штома Л.Н. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л.О. ; вступ. ст.: Кремень В.Г.; наук. ред.: Рогова П.І.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ, 2011. – 210, [2] с. : портр. – До 20-річчя НАПН України. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 15)
698608
   Нелля Григорівна Ничкало : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 96с.
698609
  Пепа Вадим Неложними вустами : публіцистика; голодомор 1932-1933 рр. // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 2-15. – ISSN 0208-0710
698610
  Загребельний П.А. Неложними устами : Статті, есе, портрети / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 479 с.
698611
  Эскин Л.Д. Нелокальная асимптотика решений дифференциальных уравнений и ее приложения / Л.Д. Эскин. – Казань, 1990. – 296с.
698612
  Ефимов Г.В. Нелокальная квантовая теория скалярного поля / Г.В. Ефимов. – К
2. – 1968. – 68с.
698613
  Ефимов Г.В. Нелокальная квантовая теория скалярного поля / Г.В. Ефимов. – К
2. – 1968. – 68с.
698614
  Власов А.А. Нелокальная статистическая механика / А.А. Власов. – Москва : Наука, 1978. – 264с.
698615
  Ільків Володимир Степанович Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Ільків В.С.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 291л. – Бібліогр.: л.257-291
698616
  Ільків Володимир Степанович Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Ільків В.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 33 назви
698617
   Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними / Б.Й. Пташник, В.С. Ільків, І.Я. Кміть, В.М. Поліщук; НАНУ. Ін-тут прикладн. проблем механ. і математ. ім. Я.С.Підстригача; За заг. ред.: Б.Й. Пташника. – Київ : Наукова думка, 2002. – 416с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0095-2
698618
  Волошинов В.В. Нелокальное параметрическое оценивание функции оптимума экстремальных задач. / В.В. Волошинов. – Москва, 1989. – 25с.
698619
  Розет И.Г. Нелокальное рождение предельных циклов и квадратичные дифференциальные уравнения на плоскости : Автореф... канд. физ. матнаук: / Розет И. Г.; Самакр.ГУ. – Самарканд, 1971. – 9л.
698620
  Зайденберг М.Г. Нелокальные вопросы теории опраторов, зависящих от параметров : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайденберг М.Г.;. – Ташкент, 1972. – 13л.
698621
  Кирилич В.М. Нелокальные задачи типа ДАРБУ для гиперболических уравнений и систем с двумя независимыми переменными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кирилич В.М.; АН УССР Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1984. – 20л.
698622
  Красовский В.Л. Нелокальные кинетические явления в плазме при резонансном взаимодействии частиц с волнами конечной амплитуды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Красовский В.Л.; АН СССР. Ин-тут земного магнитизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 12л.
698623
   Нелокальные краевые задачи для нагруженных уравнений смешанного типа и родственные проблемы непрерывного анализа. – Нальчик, 1982. – 255с.
698624
  Плисс В.А. Нелокальные проблемы теории колебаний / В.А. Плисс. – М.-Л., 1964. – 367с.
698625
  Жуковская Л.В. Нелокальные уравнения в струнной теории поля и их космологические применения : Автореф. дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 01.04.02 / Людмила Владиславовна Жуковская; РАНб; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 2006. – 20с. – Библиогр.: 6 названий
698626
  Якибчук Петр Николаевич Нелокальный модельный потенциал и некоторые атомные свойства непереходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Якибчук Петр Николаевич; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
698627
  Ефимов Г.В. Нелолгальные взаимодействаия квантованных полей / Г.В. Ефимов. – М, 1977. – 367с.
698628
  Грінченко Б.Д. Нелюб : оповидання / Hапысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Киев : Изд. В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1891. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
698629
  Тимошенко Б. Нелюб : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 29-80. – ISSN 0130-321Х
698630
  Тимошенко Б. Нелюб : роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 6-74. – ISSN 0130-321Х
698631
  Кривоколыско В.Я. Нелюбимые герои / В.Я. Кривоколыско. – Симферополь, 1963. – 40с.
698632
  Морговський А. Нелюбов : роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 156. – С. 126-176
698633
  Ночкин В. Нелюбовь // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 92-106. – ISSN 1728-8568
698634
  Вартан В. Нелюдимка / В. Вартан. – Ленинград, 1990. – 317с.
698635
  Пинаев А.Е. Неляна / А.Е. Пинаев. – Кемерово, 1973. – 112с.
698636
  Богданова Светлана Нельзя "бить по рынку шоковой терапией" : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 47-49
698637
  Прихненко А.В. Нельзя без сердца / А.В. Прихненко. – Хабаровск, 1978. – 160с.
698638
  Хан Салман Нельзя больше учиться строем. Развитие технологий может сделать обучение более личностно ориентированным // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – С. 77-78. – ISSN 0208-0621
698639
  Гартунг Л.А. Нельзя забывать... / Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1985. – 83с.
698640
  Иванин Н. Нельзя иначе / Н. Иванин. – Тула, 1967. – 29-46с.
698641
  Золотов Д.И. Нельзя не заметить / Д.И. Золотов. – Новосибирск, 1967. – 227с.
698642
  Рыклин Г.Е. Нельзя не удивляться / Г.Е. Рыклин. – М., 1962. – 158с.
698643
  Бакин Дмитрий Нельзя остаться : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 105-109. – ISSN 0130-7673
698644
  Дюма А. (отец) Нельская башня : Сборник пьес / А. (отец) Дюма. – 2-е изд. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 351с. – ISBN 5-7715-0244-8
698645
  Дюма А. (отец) Нельская башня. / А. (отец) Дюма. – Киев, 1981. – 352с.
698646
  Райхель Ю. Нельсон Мандела: "Длятого, щоб розбудувати нашу націю, ми маємо стрибнути вище голови" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 липня (№ 123). – С. 3
698647
  Підлуцький О. Нельсон Мандела: людина, яка поєднала чорне з білим // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 грудня (№ 46). – С. 10


  На 96-му р. життя пішов із життя Нельсон Мандела - перший темношкірий президент ПАР (1994-1999). Безкомпромісний борець за справедливість, права людини за часів апартеїду, заслужив повагу та любов у всьому світі. Генсек ООН Пан Гі Мун назвав Нельсона ...
698648
  Коваленко Я. Нема викруту! / Я. Коваленко. – К, 1930. – 24с.
698649
  Білокопитов Микола Нема до кого крикнути: "Рятуйте наші душі!" / В. Писаренко [та ін.] ; бліц-опитування провели: О. Сищук, М. Білокопитов // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 2


  На пленарному засіданні 2 грудня Перший заступник Голови парламенту Олександр Лавринович повідомив, що в парламентських комітетах попередньо розглянуто 26 антикризових законопроектів, та лише один готовий до розгляду в сесійному залі. І наголосив на ...
698650
  Лазаренко М.С. Нема життя вуйні Василині. / М.С. Лазаренко. – Станіслав, 1960. – 48с.
698651
  Миценко М.П. Нема зерна неправди / М.П. Миценко. – Київ, 1967. – 291с.
698652
  Жільдас-Андрієвський Нема коня для Гаміда! / Жільдас-Андрієвський. – К, 1960. – 88с.
698653
  Гренджа-Донський Нема набрів / Гренджа-Донський. – Харків, 1930. – 38 с.
698654
  Бондаренко В.Ю. Нема невідомих солдатів / В.Ю. Бондаренко. – Київ, 1970. – 46с.
698655
  Возняк Ірина Нема нічого кращого за дружбу! : вивчення повісті Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-27. – ISSN 0130-5263
698656
  Барта О. Нема пощади / О. Барта. – К., 1938. – 239с.
698657
  Митропольський О.Ю. Нема пророка в своїй Вітчизні. (До 80-річчя від дня народження академіка Української нафтогазової академії О.М.Палія) / О.Ю. Митропольський, С.Г. Половка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-91 : Фото. – ISSN 1726-5428
698658
  Форсайт Фредерік Нема чого боятися // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.69-81


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
698659
  Томенко М. Немає в революції кінця : Розмова з віце-прем"єром з гуман. питань // Галицькі контракти, 2005. – 4 квітня (№ 14)


  Щодо плівок М. Мельниченка; конфлікту нвколо ФК "Динамо"; монополій у телепросторі
698660
  Шитова Л. Немає вищої посади... // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 22-23.
698661
   Немає другого Дніпра.... – Київ : Вища школа, 1997. – 112с. – ISBN 5-11-004727-8


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
698662
  Пшипковський А. Немає майбутнього в Сен-Назері / А. Пшипковський. – Київ, 1975. – 216 с.
698663
  Баско С. Немає нашого дідуся. / С. Баско. – К., 1926. – 29с.
698664
  Бондаренко В.Ю. Немає невідомих солдатів / В.Ю. Бондаренко. – К, 1972. – 267с.
698665
  Козачок Л. Немає неталановитих дітей є нерозкриті дарування // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 90-94
698666
   Немає нічого практичнішого за гарно виконані фундаментальні дослідження / вела розмову Л.Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – вересень (№ 7)


  Про дослідження в галузі нанотехнологій, які ведуться в КНУТШ на кафедрі загальної фізики розповідає завідувач кафедри доц. М.О. Боровий.
698667
  Віхров О. Немайнові абсолютні господарські правовідносини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 290-295. – ISSN 0132-1331
698668
  Шишка Р. Немайнові права автора // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.110-122
698669
  Дубова К.О. Немайнові права авторів: аспекти міжнародно-правової регламентації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 448-453. – ISSN 1563-3349
698670
  Чеботаев П.А. Немало нами хожено. / П.А. Чеботаев. – Свердловск, 1967. – 92с.
698671
  Севастьянов П.В. Неман - Волга - Дунай. / П.В. Севастьянов. – М., 1961. – 266с.
698672
  Усачевас Й.Т. Неман ломает лед / Й.Т. Усачевас. – М., 1960. – 397с.
698673
  Габрите Е.К. Немаркированные падежные формы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Габрите Е.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 20л.
698674
   Немарксистcкие концепции социализма. – М., 1986. – 327 с.
698675
  Славный Б.И. Немарксистская политэкономия о проблемах отсталости и зависимости в развивающемся мире. / Б.И. Славный. – М., 1982. – 248с.
698676
  Римаренко С.Ю. Немарксистские концепции национально-политической ситуации в Советском Союзе и странах Восточной Европы в 80-е годи : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Римаренко С. Ю.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 17 с.
698677
  Макарова С.М. Немарксистские концепции перестройки международных экономических отношений / С.М. Макарова. – М., 1981. – 120с.
698678
   Немарксистские концепции социализма в свете нового политического мышления: сб. ст.. – М., 1989. – 141с.
698679
  Троицкий Е.С. Немарксистские концепции социализма и борьба за общественный прогресс в странах Азии и Африки / Е.С. Троицкий. – М, 1974. – 336с.
698680
  Наниев А.И. Немаршевый батальон / А.И. Наниев. – Кишинёв, 1985. – 306с.
698681
  Климов Л.А. Нематериальное культурное наследие: к вопросу о содержании понятия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 15-19. – ISSN 2073-9702


  Нематериальное культурное наследие - концепция, предложенная в 1990-х гг. в качестве аналога Списку Всемирного наследия. В 2001 г. ЮНЕСКО провела опрос среди государств и неправительственных организаций, с целью выработки определения. В 2003 г. была ...
698682
  Головнев П.И. Нематериальное производство // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.24-26. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
698683
  Кужель К. Нематеріальне стимулювання працівників ЗМІ як ефективний інструмент підвищення продуктивності та якості праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-14. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються рекомендації щодо застосування нематеріальних методів мотивації для заохочення, розвитку та стимулювання працівників засобів масової інформації. Recommendations for application of non-financial methods of incentives for motivation, ...
698684
  Литвин Н. Нематеріальні активи банків України: розкриття інформації у фінансовій звітності : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
698685
   Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування : навчальний посібник / Жук В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Жука. – Київ : Юр-Агро-Веста, 2008. – 250 с. – (Облік і фінанси АПК). – ISBN 978-966-2173-01-7
698686
  Плекан М.В. Нематеріальні активи в системі бухгалтерського обліку і фінансової звітності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-242. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
698687
  Єршова Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 104-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
698688
  Лепетан І.М. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 83-87.
698689
  Легенчук С.Ф. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал в бухгалтерському обліку: взаємозв"язок понять // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 131-137. – Бібліогр.: на 22 пункта. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
698690
  Кудирко О.В. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал: порівняльний аналіз економічних категорій // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 30-35. – ISSN 2074-5354
698691
  Ямненко Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємвства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
698692
  Невінчаний І. Нематеріальні активи як фактор формування ринкової вартості фірми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено аналіз існуючих підходів до змісту та класифікації нематеріальних активів. Розглянуто структуру та досліджено вплив нематеріальних активів на формування ринкової вартості фірми. In clause the analysis of existing approaches to an ...
698693
  Білоброва Т.О. Нематеріальні активи як чинник інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Т.О. Білоброва, Л.С. Солоха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 209-213. – ISSN 0321-0499
698694
  Бондаренко Е.Л. Нематеріальні ресурси та активи картографічного підприємства // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 87-89
698695
  Матвієнко П.В. Нематеріальні рушії вітчизняної історії (на прикладі аналізу поглядів К.Д. Кавеліна) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 149-152. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
698696
  Матвієнко П.В. Нематеріальні рушії вітчизняної історії (на прикладі аналізу поглядів К.Д. Кавеліна) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 149-152. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
698697
  Компанец Игорь Николаевич Нематические кристаллы в оптоэлектронных устройствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Компанец Игорь Николаевич; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1973. – 18л.
698698
  Скарбилович Т.С. Нематодные болезни сельскохозяйственных растений. / Т.С. Скарбилович. – М., 1951. – 56с.
698699
   Нематодные болезни сельскохозяйственных растений.. – М., 1967. – 232с.
698700
  Мавлянов О. Нематодофауна кенафа и его прикорневой почвы в Ташкентской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мавлянов О.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1966. – 17л.
698701
  Шептал Л.Т. Нематодофауна овощных культур и почвы вокруг их корней в Самаркандсокм сельском районе : Автореф... канд. биол.наук: / Шептал Л. Т.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1965. – 16л.
698702
  Лисецкая Л.Ф. Нематодофауна основных эфироносов Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Лисецкая Л.Ф.; АН Молдав. ССР. – Кишинев, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
698703
  Герман Э.В. Нематодофауна сельскохозяйственных культур Верхнего и Среднего Приобья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 107 / Герман Э.В. ; Объед.совет по биологии и мед.наукам при Томском гос. ун-те. – Алма-Ата, 1969. – 19 с.
698704
  Шавров Г.Н. Нематодофауна сои Приморского края : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Шавров Г.Н.; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 18л.
698705
  Филипьев И.Н. Нематоды вредные и полезные в сельском хозяйстве / И.Н. Филипьев. – М.-Л., 1934. – 440с.
698706
  Лазаревская С.Л. Нематоды жестококрылых -- вредителей сосны. (Фауна, биология, систематика) : Автореф... канд. биол.наук: / Лазаревская С.Л.; Вес. Акад. с.-х. наук. Всес. ин-т гельминтологии. – М., 1965. – 20л.
698707
  Гурандо Е.В. Нематоды малого соснового лубоеда и их взаимоотношения с хозяином в условиях Киевского полесья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Гурандо Е.В.; АН УССР. – К, 1974. – 26л.
698708
  Скуодите З. Нематоды пшеницы Литовской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скуодите З.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16л.
698709
  Деккер Х. Нематоды растений и борьба с ними : фитонематология / Х. Деккер; под ред. Свешниковой Н.М. – Москва : Колос, 1972. – 444 с.
698710
  Барановская И.А. Нематоды растений и почв: (Афеленхоидиды и сейнуриды) / И.А. Барановская. – М., 1981. – 234с.
698711
   Нематоды растений и почвы: Род Дитиленхус. – М., 1982. – 246с.
698712
  Кирьянова Е.С. Нематоды с.-хоз. растений западной полосы СССР. / Е.С. Кирьянова. – 253-300с.
698713
  Цалолихин С.Я. Нематоды семейства Tobrilidae и Tripylidae мировой фауны. / С.Я. Цалолихин. – Л., 1983. – 231с.
698714
  Шагалина Л.М. Нематоды хлопчатника южных и юго-восточных районов Туркмении : Автореф... канд. биол.наук: / Шагалина Л.М.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1967. – 22л.
698715
  Изатуллаева Р.И. Нематоды цветочных культур Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Изатуллаева Р.И.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
698716
  Хакимов Н.Х. Нематоды целины и хлопковых полей в Голодной степи. : Автореф... канд.биол.наук: / Хакимов Н.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1966. – 17л.
698717
  Малахов В.В. Нематоды. / В.В. Малахов. – М., 1986. – 213с.
698718
  Латышев В.Н. Нематричные многообразия ассоциативных алгебр : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.03 / Латышев В. Н.; МГУ. – М., 1977. – 14л.
698719
  Кемер Александр Робертович Нематричные многообразия, многообразия со степенным ростом и конечнопереведенные Р1-алгебры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кемер Александр Робертович; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 10л.
698720
  Виноградов И.И. Немая атака / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1973. – 232с.
698721
  Дрда Я. Немая барикада / Я. Дрда. – Ставрополь, 1954. – 76с.
698722
  Дрда Я. Немая баррикада / Я. Дрда. – М., 1947. – 48с.
698723
  Громов Дмитрий Немая жертва перестройки // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 29 (368). – С. 46-48


  Падіння Берлінської стіни.
698724
   Немая красота : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 114-123 : Фото. – ISSN 1029-5828
698725
  Антонов С. Немая Фрося : маленькая повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 10-35. – ISSN 0132-2036
698726
   Неменский Борис Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1972. – М., 1972. – 11с.
698727
   Неменский Борис Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1986. – М., 1986. – 64с.
698728
  Джанджгава В.Н. Немеренные версты. / В.Н. Джанджгава. – М., 1979. – 271с.
698729
   Немеркнуча пам"ять. – Дніпропетровськ, 1991. – 118с.
698730
  Мойсеєв О.В. Немеркнуча слава героїв. / О.В. Мойсеєв. – К, 1975. – 302с.
698731
   Немеркнуче сузір"я.. – Львів, 1982. – 302с.
698732
  Моисеев О.В. Немеркнучий подвиг народу / О.В. Моисеев. – Киев, 1970. – 36с.
698733
  Дубина К.К. Немеркнучий подвиг. / К.К. Дубина, М.О. Буцько. – К., 1963. – 48с.
698734
  Пільгук І.І. Немеркнучі легенди / І.І. Пільгук. – Київ, 1986. – 431с.
698735
  Горбачов М.С. Немеркнучі традиції трудового подвигу / М.С. Горбачов. – К., 1985. – 16с.
698736
  Суюналиев С. Немеркнущая слава / С. Суюналиев. – Фрунзе, 1967. – 230с.
698737
  Колесник А.Д. Немеркнущая слава защитников Москвы. / А.Д. Колесник. – М., 1964. – 169с.
698738
  Торчинский О. Немеркнущая слава Фаберже // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 34-35.
698739
  Одинцов А.И. Немеркнущее зарево / А.И. Одинцов. – М., 1982. – 238с.
698740
  Алпатов М.В. Немеркнущее наследие / М.В. Алпатов. – Москва, 1990. – 302с.
698741
   Немеркнущие годы. Очерки и воспом. о Красном Петрограде 1917-1919.. – Л., 1957. – 320с.
698742
  Шелест Г.И. Немеркнущие зори / Г.И. Шелест. – М., 1959. – 151с.
698743
   Немеркнущие традиции трудового подвига.. – М., 1986. – 270с.
698744
  Вышинский В.И. Немеркнущие трудовые традиции / В.И. Вышинский. – Минск, 1988. – 95с.
698745
  Шумихин Немеркнущиий подвиг / Шумихин, Н.В. Борисов. – М, 1985. – 271с.
698746
   Немеркнущий подвиг народа : Документы и материалы о праздновании 40-летия освобождения Сов. Укр. от нем.-фаш. захв. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 116с.
698747
   Немеркнущий подвиг.. – К., 1941. – 80с.
698748
   Немеркнущий подвиг: Сб. докум. и мат.. – М., 1982. – 381с.
698749
  Николаева А О. Немеркнущий сад / А О. Николаева. – Рига, 1976. – 95с.
698750
  Тлюстен Ю.И. Немеркнущий свет / Ю.И. Тлюстен. – М, 1952. – 215с.
698751
  Сингх Г. Немеркнущий свет / Г. Сингх. – Л., 1971. – 248с.
698752
  Идашкин Ю.В. Немеркнущий свет / Ю.В. Идашкин. – М., 1985. – 96с.
698753
   Немеркнущий свет Октября: Мат. и докум.. – К., 1978. – 137с.
698754
   Немеркнущий свет. Воен. рассказы писателей соц. стран - Болгарии, Польши, Монголии, Чехословакии, Кореи.. – М., 1961. – 48с.
698755
  Романов А.В. Немеркнущий экран / А.В. Романов. – М., 1973. – 175с.
698756
  Романов А.В. Немеркнущий экран / А.В. Романов. – М., 1976. – 272с.
698757
  Куликов К. Немеркнущим светом. Героическая драма в 3-х действ., 10 картинах, с прологом и эпилогом. / К. Куликов, Г. Панкратов. – Петропавловск-Камчатский, 1962. – 71с.
698758
   Немертини, коловертки, скреблянки та цефалоринхи : конспект лекций. – К., 1997. – 44с.
698759
  Лебединский Я. Немертины Севастопольской бухты / Я. Лебединский. – 25-57с.
698760
   Немет Йожеф. Выставка произведений. Москва. 1974. каталог выставки.. – М., 1974. – 8с.
698761
   Неметалічні корисні копалини України : Підручник для геологічних та гірничих спеціальностей вищ. навч. закл. – Київ : Київський університет, 2003. – 219с. – Для каб. шифр 55. – ISBN 966-594-359-6
698762
   Неметалічні корисні копалини України : підручник / Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., Курило М.В.. Михайлова Л.С.. Шунько В.В., Шевченко В.І. та ін. ; КНУТШ. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 495 с. – ISBN 978-966-439-076-4
698763
  Топчий С.Ф. Неметаллические включения в марганцевых и хромистых ферросплавах и влияние их на качество легированных сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 321 / Топчий С.Ф. ; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.23
698764
  Шаломеев А.А. Неметаллические включения в электростали для отливок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 321 / Шаломеев А.А. ; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 20 с.
698765
  Явойский В.И. Неметаллические включения и свойства стали. / В.И. Явойский. – М., 1980. – 175с.
698766
  Куслицкий А.Б. Неметаллические включения и усталость стали / А.Б. Куслицкий. – Киев, 1976. – 126 с.
698767
   Неметаллические ископаемые СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР
1. – 1936. – 580с.
698768
   Неметаллические ископаемые СССР.. – М.-Л.
4. – 1941. – 771с.
698769
   Неметаллические ископаемые СССР.. – М.-Л.
5. – 1941. – 596с.
698770
   Неметаллические ископаемые СССР.. – М.-Л.
2. – 1943. – 447с.
698771
   Неметаллические материалы, применяемые в приборостроении (кратк. справ.), 1959. – 153с.
698772
   Неметаллические материалы. Справочник.. – М.-Свердловск, 1962. – 360с.
698773
  Петров В.П. Неметаллические полезные ископаемые / В.П. Петров. – М., 1980. – 38с.
698774
  Кужварт М. Неметаллические полезные ископаемые / М. Кужварт. – Москва : Мир, 1986. – 470с.
698775
  Петров В.П. Неметаллические полезные ископаемые / В.П. Петров. – М., 1988. – 45с.
698776
  Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые / Н.И. Еремин. – Москва : МГУ, 1991. – 283с.
698777
  Любимов И.А. Неметаллические полезные ископаемые в урало-кузнецкой проблемеё / И.А. Любимов. – М.-Л., 1932. – 80с.
698778
   Неметаллические полезные ископаемые гипербазитов. Сб. ст.. – М., 1973. – 267с.
698779
   Неметаллические полезные ископаемые коры выветривания. – Москва : Наука, 1977. – 320с.
698780
   Неметаллические полезные ископаемые СССР : Справочное пособие. – Москва : Недра, 1984. – 407с.
698781
   Неметаллические полезные ископаемые, связанные с магнезиальными комплексами и вулканизмом: сб. ст.. – Москва : Наука, 1978. – 221с.
698782
  Меренков В.Я. Неметаллические полезные ископаемые. Учеб. пособие для геолого-развед. ВТУЗов. / В.Я. Меренков. – М.-Свердловск, 1942. – 327с.
698783
   Неметаллические тугоплавкие соединения. – М., 1985. – 224с.
698784
   Неметаллические химические стойкие покрытия аппаратуры и строительных конструкций.. – М., 1951. – 214с.
698785
  Александров О.М. Неметричні узагальнення релятивістської теорії гравітації. Вихідні положення та проблеми інтерпретації спостереження даних / О.М. Александров, І.Б. Вавилова, В.І. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються питання теоретичного формалізму, потрібного для обґрунтування експериментів з перевірки релятивістської теорії тяжіння. Запропоновано неметричне узагальнення вихідних положень метричних теорій. Обґрунтовано застосування систем відліку ...
698786
  Бибин О.А. Немеций язык: 1-й курс. / О.А. Бибин. – 2-е изд., дораб. – М., 1986. – 382с.
698787
  Ульянов В.И. Немецкая авиационная терминология. Некоторые вопросы теории терминов и анализ немецкой авиационной оперативно-тактической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ульянов В.И.; Военный ин-т иностранных языков. – Москва, 1956. – 16л.
698788
  Варакаускас Р.Ю. Немецкая агрессия в Литве в XIII веке : Автореф... канд. ист.наук: / Варакаускас Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1958. – 17л.
698789
  Девекин В.Н. Немецкая анифашистская литература 1933-1945 гг / В.Н. Девекин. – М, 1965. – 100с.
698790
  Муравьев В.С. Немецкая антифашистская художественная литература / В.С. Муравьев. – М., 1963. – 28с.
698791
  Комарова Р.А. Немецкая антропонимика / Р.А. Комарова. – Саратов
1. – 1979. – 37с.
698792
  Комарова Р.А. Немецкая антропонимика / Р.А. Комарова. – Саратов
2. – 1983. – 65с.
698793
  Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1805 года / А.С. Богомолов. – М., 1969. – 448с.
698794
   Немецкая буржуазная философия после Великой Октябрьской социалистической революции. Сб. ст.. – М., 1960. – 123с.
698795
   Немецкая гравюра 15-16 вв. Каталог выставки.. – Л., 1969. – 52с.
698796
   Немецкая гравюра на дереве эпохи Альбрехта Дюрера: из собр. ГМИИ им. А.С.Пушкина: каталог. – М., 1988. – 110с.
698797
  Зарютина В.Е. Немецкая грамматика / В.Е. Зарютина. – М, 1962. – 240с.
698798
  Федорова А.Д. Немецкая грамматика в коммуникативных упражнениях. / А.Д. Федорова. – Иркутск, 1988. – 86с.
698799
  Гауф Л.А. Немецкая грамматика для самообучения и для школьного преподавания / Л.А. Гауф. – 7-е изд. – Гейдельберг, 1922. – 454с.
698800
  Вуяновский С. Немецкая грамматика из различных авторов, наипаже готшедовых книг собрана и в пользу сербских детей на славеносербском языке изменена Стефаном Вуяновским. – Вена, 1772. – 560с.
698801
  Попов А.А. Немецкая грамматика от A до Z : Словарь-справочник по практической грамматике немецкого языка / А.А. Попов. – Москва : Лист, 1999. – 272с. – ISBN 5-7871-0015-8
698802
  Попов А.А. Немецкая грамматика от A до Z : Словарь-справочник по практической грамматике немецкого языка / А.А. Попов. – Москва : Иностранный язык. ОНИКС, 2000. – 272с. – ISBN 5-94045-009-1
698803
  Шульц Х. Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц, В. Зундермайер; Пер. с нем.А.А.Попова. – Москва : Лист, 1998. – 328с. – ISBN 578710014Х
698804
  Шульц Х. Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц -В. Зундермайер; Перевод А.А. Попова. – Москва : Инностранный язык; Оникс, 2001. – 328с. – Парал. тит. лист на нем. языке. – ISBN 5-94045-025-3
698805
  Шульц Х. Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц, В. Зундермайер; Пер. А.А. Попова. – Москва : Иностранный язык; Оникс, 2003. – 328с. – ISBN 5-94045-025-3
698806
   Немецкая демократическая поэзия. 1914-1953.. – М., 1955. – 832с.
698807
   Немецкая диалектография. Сб. ст.. – М., 1955. – 246с.
698808
  Жирмунский В.М. Немецкая диалектология / В.М. Жирмунский. – Москва-Ленинград, 1956. – 636с.
698809
  Строева Т.В. Немецкая диалектология / Т.В. Строева. – Л., 1985. – 89с.
698810
  Бровко Л.Н. Немецкая евангелистическая церковь и национал-социализм // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 71-92. – ISSN 0130-3864
698811
   Немецкая железка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 46-49 : фото
698812
  Изергина А.Н. Немецкая живопись 17 века / А.Н. Изергина. – Л.-М., 1960. – 188с.
698813
   Немецкая живопись в музеях Советского Союза. Альбом. – Ленинград, 1972. – 13с.
698814
   Немецкая живопись, 1890-1918. Выставка из собраний ФРГ. Москва-Ленинград. 1978 : Каталог выставки. – Москва, 1978. – 211с.
698815
  Кофман Андрей Немецкая заря Венесуэлы : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 140-150 : Фото
698816
  Никулин Н.Н. Немецкая и австийская живопись 15-18 веков. / Н.Н. Никулин. – Ленинград, 1989. – 338с.
698817
   Немецкая и австрийская живопись XV-XVIII века. Каталог. – Ленинград, 1987. – 541с.
698818
   Немецкая и австрийская живопись XVIII века из фондов Эрмитажа: кат. выст.. – Л., 1986. – 16с.
698819
  Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М, 1934. – 619с.
698820
  Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М, 1956. – 615с.
698821
  Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М, 1988. – 574с.
698822
  Феллон Дениэл Немецкая инициатива достижения превосходства // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 45-46. – ISSN 0321-0383
698823
  Грицун О.Л. Немецкая историография о федеральных избирательных кампаниях 1980-х годов в США (организационный аспект) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.277-285. – ISBN 966-551-070-3
698824
  Фролов М.И. Немецкая историография об "упущенном шансе" Германии в войне с СССР // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 43-46. – ISSN 2070-9773
698825
  Михайлов Немецкая историческая школа права - разновидность "социологизма" как типа правопонимания? / Михайлов, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 202-227. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
698826
   Немецкая каторга. сб. докум.. – М., 1943. – 52с.
698827
  Ойзерман Т.И. Немецкая классическая философия - один из теоретических источников марксизма / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1955. – 48с.
698828
  Гулыга А.В. Немецкая классическая философия / А.В. Гулыга. – М., 1986. – 332с.
698829
  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия : Учебник для студ. вузов, обучающ. по специальности "Философия" / В.Н. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2003. – 438с. – (История философии). – ISBN 5-06-004223-5


  2-е изд., испр. и доп. с учетом новейших достижений историко-философской науки и задач современного университетского образования освещаются учения Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов
698830
  Булатов М.А. Немецкая классическая философия / М.А. Булатов. – Киев : Стилос. – ISBN 966-8009-36-3
Ч.1 : Кант. Фихте. Шеллинг. – 2003. – 322с.
698831
  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX века : Учебное пособие / В.Н. Кузнецов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 478с. – ISBN 5-06-000002-8
698832
  Розен Е.В. Немецкая лексика / Е.В. Розен. – Москва : Высшая школа, 1991. – 94с.
698833
  Старцев К.Ф. Немецкая литература 20-х и 30-х годов в жураналах Международного объединения революционных писателей : Автореф... канд. филол. наук: 678 / Старцев К.Ф.; Моск. гос. ун-т. – М, 1968. – 18л.
698834
  Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи просвещения : Автореф... докт. филол.наук: / Неустроев В.П.; АН СССР, Ин-т миров. лит. – М., 1961. – 65л.
698835
  Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи Просвещения. / В.П. Неустроев. – М., 1958. – 466с.
698836
  Шюкэ Немецкая литература. / Шюкэ. – М-Птгр, 1923. – 254с.
698837
  Роганова И.С. Немецкая литература: прошлое и настоящее // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 87-101. – ISSN 0201-7083
698838
  Демченко В.Д. Немецкая литературная критика конца 18 века / В.Д. Демченко. – Днепропетровск, 1986. – 78с.
698839
  Рындин М.М. Немецкая математическая хрестоматия / М.М. Рындин. – Ленинград, 1939. – 133 с.
698840
  Кершнер Л.М. Немецкая народная музыка / Л.М. Кершнер. – М., 1965. – 92с.
698841
   Немецкая новелла ХХ века.. – М., 1963. – 622с.
698842
  Романько О.В. Немецкая оккупационная группировка и силовые структуры на территории Белоруссии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-26. – ISSN 0321-0626
698843
  Райд Я.Г. Немецкая оккупация Эстонии в 1918 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Райд Я.Г.; АН Эстонск.ССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1963. – 27л.
698844
  Дегтярева Л.И. Немецкая ономастика в Сумской области // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 23-28. – Бібліогр.: С. 28; 6 назв
698845
  Миронов А.О. Немецкая орфоэпия / А.О. Миронов. – Харьков
1. – 1991. – 158с.
698846
  Никулин Н.Н. Немецкая пейзажная живопись 18 века. / Н.Н. Никулин. – Л, 1978. – 25с.
698847
   Немецкая поэзия XVIII века.. – М., 1976. – 205с.
698848
   Немецкая поэзия революции 1848 года.. – М., 1948. – 232с.
698849
   Немецкая поэзия. 1954-1959. Сб.. – М., 1960. – 404с.
698850
  Залепеев В.Н. Немецкая пресса в первый месяц Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 148-152. – ISSN 0042-8779
698851
  Білогуб А.Л. Немецкая профессиональная лексика в топонимах Германии // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
698852
  Білогуб А.Л. Немецкая профессиональная лексика в топонимах Германии // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 31-36. – ISBN 966-7890-03-1
698853
  Троицкий М. Немецкая психология в текущем столетии : Историко-критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии в Англии ... / М. Троицкий. – Москва
Т. 2. – 1883. – 517 с.
698854
  Ионг Луи де. Немецкая пятая колонна во второй мировой войне. / Луи де. Ионг. – М, 1958. – 447с.
698855
  Путилов Е. Немецкая разведка : полтора века традиций // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2007. – № 1. – С. 35-43
698856
  Девкин В.Д. Немецкая разговорная лексика / В.Д. Девкин. – М, 1973. – 344с.
698857
  Бородулина М.К. Немецкая разговорная лексика / М.К. Бородулина, Г.С. Тюпаева. – М., 1987. – 189с.
698858
  Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь : синтаксис и лексика / В.Д. Девкин. – М, 1979. – 254с.
698859
  Мудесити М.П. Немецкая революционная литература 20-х годов. / М.П. Мудесити. – К., 1964. – 42с.
698860
  Бент М.И. Немецкая романтическая новелла: генезис, эволюция, типология / М.И. Бент. – Иркутск, 1987. – 118с.
698861
   Немецкая романтическая повесть.. – М.-Л.
1. – 1935. – 467с.
698862
   Немецкая романтическая повесть.. – М.-Л.
2. – 1935. – 479с.
698863
  Тронская М.Л. Немецкая сатира эпохи просвещения / М.Л. Тронская. – Л., 1962. – 276с.
698864
  Ювалова Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270. / Е.П. Ювалова. – Москва, 1983. – 352с.
698865
   Немецкая скульптура первой половины ХІХ века.. – Л., 1983. – 15с.
698866
  Хотивари Арчил Иосифович Немецкая тема и германоязычная литература в творчестве Константина Гамсахурдиа : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хотивари Арчил Иосифович; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
698867
  Уусталу К.Й. Немецкая топонимия южной Эстонии (названия мыз) : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук : / Уусталу К.Й. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1962. – 22 с.
698868
  Черный О.Е. Немецкая трагедия. : Повесть о Карле Либкнехте / О.Е. Черный. – Москва : Политиздат, 1971. – 478с. – (Пламенные революционеры)
698869
  Черный О.Е. Немецкая трагедия. / О.Е. Черный. – 2-е изд. – М, 1982. – 445с.
698870
  Мелещенко З.Н. Немецкая философия XIX - начала XX вв. в идейной борьбе за национальное единство Германии / З.Н. Мелещенко. – Л., 1965. – 118с.
698871
  Филина И.А. Немецкая философия XVIII-XIX вв.:четыре аспекта классичности // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 156-164. – ISBN 978-966-177-064-4
698872
  Кутлунин А.Г. Немецкая философия жизни / А.Г. Кутлунин. – Иркутск, 1986. – 169с.
698873
  Лекторский В.А. Немецкая философия и российская гуманитарная мысль: С.Л. Рубинштейн и Г.Г. Шпет. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.129-139. – ISSN 0042-8744
698874
   Немецкая философия после 1945 года.. – М., 1964. – 136с.
698875
  Жучков В.А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения: (Конец XVII - первая четверть XVIII в.) / В.А. Жучков. – Москва : Наука, 1989. – 205с.
698876
  Айтов С.Ш. Немецкая философская и историческая мысль конца XVIII- первой половине ХІХ вв. и украиноведение исследования журнала "Основа" (1861-1862): аспект изучения национального характера // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.5-15. – ISBN 966-551-070-3
698877
  Андерсон Ф.К. Немецкая хрестоматия / [Соч.] Ф.К. Андерсона. – 5-е изд. испр. и доп. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Энергия". – (Учебные пособия по немецкому языку с подстрочным и алфавитным словарями Ф.К. АНдерсона)
Ч. 2. – 1902. – [2], 251, II с. – Тит. л. пар. на нем. и рус. яз.
698878
  Кордес И.Р. Немецкая хрестоматия / И.Р. Кордес. – М., 1931. – 154 с.
698879
  Синицина Е.Ф. Немецкая хрестоматия / Е.Ф. Синицина. – Москва, 1940. – 186 с.
698880
  Пише А.Ю. Немецкая хрестоматия для медиков / А.Ю. Пише. – М.-Л, 1931. – 381с.
698881
  Пише А.Ю. Немецкая хрестоматия для русских технических училищ / А.Ю. Пише. – М.-Л, 1930. – 113 с.
698882
  Пише А.Ю. Немецкая хрестоматия для сельскохозяйственных учебных заведений / А.Ю. Пише. – М.-Л, 1930. – 183с.
698883
  ЧАчхиани Немецкая хрестоматия по технической промышленности. / ЧАчхиани. – М., 1931. – 173с.
698884
  Беляева Л.Н. Немецкая хрестоматия по химии / Л.Н. Беляева. – М., 1958. – 96с.
698885
  Стендер Г.М. Немецкая хрестоматия по электротехнике. / Г.М. Стендер. – М.Л., 1931. – 166с.
698886
   Немецкая эпиграмма = Deutsche Epigramme : [переводы] / [сост. В. Новиков, И. Кутик ; худож. М. Федоров]. – Москва : Книга, 1986. – 101, 86 с. встреч. паг. – Текст парал. на рус. и нем. яз. - Влож. с 4 др. кн. в коробку с загл.: Эпиграммы
698887
  Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века / В.Ф. Асмус. – Москва, 1962. – 312с.
698888
  Торчинский О. Немецкие архитекторы - строители Петербурга // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56-57.
698889
   Немецкие баллады. Сб.. – М., 1958. – 294с.
698890
   Немецкие волшебно-народные сказки.. – Л., 1972. – 216с.
698891
  Гольдштейн И.П. Немецкие глаголы и глагольные фразеологические единицы. Особенности управления. / И.П. Гольдштейн. – М., 1983. – 80с.
698892
  Мессерле Е. Немецкие глаголы сильного и неправильного спряжения / Е. Мессерле. – Алма-Ата, 1958. – 16 с.
698893
  Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. / А.Н. Немилов. – Л., 1979. – 167с.
698894
   Немецкие демократы XVIII века. Шубарт, Форстер, Зеймс.. – М., 1956. – 662с.
698895
  Верман С.И. Немецкие дифтонги. : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Верман С.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 27л.
698896
  Коробова М.С. Немецкие заимствования в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коробова М. С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16 с.
698897
  Галлер К.А, Немецкие и русские коммерческие письма для употребления в училищах и самообучения : Ч. 1-2 / Э Баллод. – Рига : Изд. К.Г. Зихмана
Ч. 1 : Этимология. – 1909. – 288 с. – Тит. л. пар. на рус. и нем. яз.
698898
  Дикс Р. Немецкие интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... Канд.ист.наук: / Дикс Р.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
698899
  Теслюк О. Немецкие качества // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 2. – С. 66


  Німецький етикет
698900
  Магжаладзе Г.Х. Немецкие колонисты в Закавказье (1817-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Магжаладзе Г. Х.; АН ГССР, ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1970. – 34л.
698901
  Архирейский Д.В. Немецкие колонисты и повстанческое движение в Украине в период гражданской войны и новой экономической политики / Д.В. Архирейский, В.В. Ченцов // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.5-13. – ISBN 966-551-070-3
698902
  Иванова Людмила Михайловна Немецкие конструкции типа (в сравнительном рассмотрении) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Людмила Михайловна; АН СССР. Ин-т языкознания. – Л., 1981. – 20л.
698903
  Беккер К. Немецкие морские диверсанты во второй мировой войне. / К. Беккер. – Москва, 1958. – 232с.
698904
   Немецкие народные баллады.. – М., 1959. – 135с.
698905
   Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. : Справочник. – Москва, 2002. – 479с. – ISBN 5-93227-001-2
698906
  Чистякова М.Р. Немецкие органы управления в процессе формирования Бизонии (1946-1947) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 26-38. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
698907
  Дениц К. Немецкие подводные лодки во второй мировой войне / К. Дениц. – М., 1964. – 456с.
698908
  Чернова-Деке Немецкие поселения на Кавказе. 1816-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 92-105. – ISSN 0042-8779
698909
  Шалагина В.К. Немецкие пословицы и поговорки / В.К. Шалагина. – Москва, 1962. – 88 с.
698910
  Байер Х. Немецкие пословицы и поговорки / Х. Байер, А. Байер. – Москва, 1989. – 392с.
698911
  Корсунский А. Немецкие правые социал-демократы на службе у американо-английских поджигателей войны / А. Корсунский. – М., 1952. – 188с.
698912
  Джолдошбеков А. Немецкие предлоги и их функциональные соответствия в киргизском языке. / А. Джолдошбеков. – Фрунзе, 1970. – 92с.
698913
  Барык С.С. Немецкие предлоги, управляющие винительным и дательным падежами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Барык С.С. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20 с.
698914
  Барык С.С. Немецкие предлоги, управляющие винительным и дательным падежами. : Дис... канд филол.наук: / Барык С.С.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1953. – 322л. – Бібліогр.:л.317-320
698915
  Барык С.С. Немецкие предлоги, управляющие внимательным и дательным падежами : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барык С.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 12 с.
698916
  Ульянская Б.Б. Немецкие прозаические шванки 16 века : Автореф... канд. филол.наук: / Ульянская Б.Б.; Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 14л.
698917
  Микитенко Елена Ивановна Немецкие текстовые эквиваленты временных форм украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04, 10.02.02 / Микитенко Елена Ивановна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 16 с.
698918
  Осадчук Мария Лукинична Немецкие терминологические неологизмы в области радиоэлектроники : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Осадчук Мария Лукинична; АН УССР. Ин-т языковедения. – К., 1984. – 283л. – Бібліогр.:л.183-206
698919
  Осадчук М.Л. Немецкие терминологические неологизмы в области радиоэлектроники : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Осадчук М.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 24л.
698920
  Мякишева Р.Ф. Немецкие устойчивые словесные комплексы типа "прилагательное - существительное" в аспекте структура-семантика-функция. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мякишева Р.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1980. – 23л.
698921
  Райхштейн А.Д. Немецкие устойчивые фразы / А.Д. Райхштейн. – Ленинград, 1971. – 184с.
698922
  Пышновская З.С. Немецкие художники-антифашисты / З.С. Пышновская. – М., 1976. – 136с.
698923
   Немецкие шванки и народные книги 16 века. – Москва : Художественная литература, 1990. – 640 с. – (Литература эпохи Возрождения). – ISBN 5-280-01215-7
698924
  Фрейман Нина Немецкие штучки : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 72-77 : Фото
698925
  Молодец В.Н. Немецкие эквиваленты русских грамматических терминов / В.Н. Молодец. – Х., 1982. – 117с.
698926
  Лазарева К.И. Немецкий / К.И. Лазарева. – Воронеж, 1975. – 237с.
698927
  Гейдебрехт Г. Немецкий акцент в архитектуре Одессы // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 104-114
698928
  Балин Б.М. Немецкий аспектологический контекст в сопоставлении с английским / Б.М. Балин. – Калинин, 1969. – 432с.
698929
  Молок А.И. Немецкий военный разбой в Европе (X-XX века) / А. И. Молок, проф. – [Ленинград] : ОГИЗ, Госполитиздат, 1945. – 272 с.
698930
  Дарвина Р.А. Немецкий воспитательный роман нового типа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 647 / Дарвина Р.А. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 27 с.
698931
  Шейнина Н.М. Немецкий глагол / Н.М. Шейнина. – М, 1956. – 320с.
698932
  Россихина Г.Н. Немецкий глагол в упражнениях : Учебное пособие / Г.Н. Россихина, Е.С. Ульянова. – Москва : Лист Нью, 2004. – 192с. – ISBN 5-7871-0188-X
698933
   Немецкий город XIV-XV вв. Сб. мат.. – М., 1936. – 176с.
698934
  Попов А.А. Немецкий для всех / А.А. Попов. – М., 1993. – 103с.
698935
  Попов А.А. Немецкий для всех / А.А. Попов. – М., 1995. – 296с.
698936
  Попов А.А. Немецкий для всех: Углубленный курс = Deutsch fur jedermann : Учебное пособие / А.А. Попов. – ISBN 5-7707-4420-0
Кн.2. – 298с.
698937
  Буко В.П. Немецкий для физиков = Lese- und ubungsbuch fur physiker : Учебное пособие для студ.спец. G 31 04 02 "Радиофизика",G 31 04 01 "Физика", G 31 04 03 "Физическая электроника" / В.П. Буко, А.Г. Папкович. – Минск : БГУ, 2003. – 99с. – ISBN 985-445-973-X
698938
  Басова Н.В. Немецкий для экономистов : Учеб. пособие для студ.эконом.спец.высших учебных заведений / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 128с. – ISBN 5-222-00603-4
698939
  Попов А.А. Немецкий за 13 дней / А.А. Попов. – М., 1995. – 271с.
698940
   Немецкий закон о судьях: мат. по вопросам политики и общества ФРГ. – Бонн, 1993. – 71с.
698941
   Немецкий импрессионизм: живопись, рисунок, печатная графика. – Л., 1985. – 15с.
698942
  Энгельс Ф. Немецкий крестьянин. / Ф. Энгельс. – М., 1939. – 20с.
698943
  Береснев С.Д. Немецкий научно-технический текст с позиции русского реципиента / С.Д. Береснев. – Ульяновск, 1979. – 92с.
698944
  Стродс А.Д. Немецкий персонализм : Критич. очерк возникновения и становления. / А.Д. Стродс. – Рига, 1984. – 198с.
698945
  Стоклицкая-Терешкович Немецкий подмастерье Х1У-ХУ веков. / Стоклицкая-Терешкович, 1933. – 56с.
698946
  Шульце П. Немецкий поиск национальной идентичности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 177-184. – ISSN 0869-44435


  Сучасна світова політика
698947
  Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918-1945 годов (эволюция жанра) / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1975. – 325с.
698948
  Тронская М.Л. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи просвещения / М.Л. Тронская. – Л., 1965. – 248с.
698949
  Еше А. Немецкий синтаксис / Александр Еше. – Москва : Изд. кн. маг. В.В. Думнова под ф. Насл. бр. Салаевых ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1887. – XVI, 128 с. – Экз. в разных тип. переплетах
698950
  Сахаров В. Немецкий студент, сибирский помещик, Владимир Ленский...: Н.М. Языков - один из героев романа "Евгений Онегин" // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.345-349. – ISSN 0042-8795
698951
  Роговой Е.С. Немецкий фактор в процессе становления словацкой государственности и его восприятие общественностью в 1939-1941 гг. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 229-240. – (Історія ; Вип. 25)
698952
  Никитинский И. Немецкий шпионаж в России / И. Никитинский. – М, 1942. – 47с.
698953
  Типсина А.Н. Немецкий экзистенциализм и религия / А.Н. Типсина. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1990. – 152с.
698954
  Мысливченко А.Г. Немецкий экзистенциализм на службе врагов мира, прогресса, демократии / А.Г. Мысливченко. – М., 1958. – 36с.
698955
  Калиниченко А.С. Немецкий язык - филологам / А.С. Калиниченко. – Х, 1970. – 150с.
698956
  Ривкина Л. Немецкий язык / Л. Ривкина. – Москва, 1937. – 192 с.
698957
  Каминская Л.М. Немецкий язык / Л.М. Каминская. – М., 1940. – 432с.
698958
  Белостоцкая О.М. Немецкий язык / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – М, 1940. – 84с.
698959
  Белостоцкая О.М. Немецкий язык / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – Москва, 1965. – 291с.
698960
  Калиниченко А.С. Немецкий язык / А.С. Калиниченко. – Киев : Вища школа, 1972. – 338 с.
698961
  Гез Н.И. Немецкий язык : Учебник для 10 кл. / Н.И. Гез. – М., 1973. – 240с.
698962
  Гез Н.И. Немецкий язык / Н.И. Гез. – Изд. 3-е. – М., 1973. – 240с.
698963
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 239с.
698964
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 3-е. – Москва, 1976. – 255с.
698965
  Гез Н.И. Немецкий язык / Н.И. Гез. – М., 1976. – 224с.
698966
  Бобковский Г.А. Немецкий язык / Г.А. Бобковский. – М, 1977. – 230с.
698967
  Гофман Е.А. Немецкий язык / Е.А. Гофман. – М, 1977. – 212с.
698968
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 4-е. – Москва, 1979. – 256с.
698969
  Гофман Е.А. Немецкий язык / Е.А. Гофман. – М, 1980. – 224с.
698970
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 5-е. – М., 1984. – 223с.
698971
  Бим И.Л. Немецкий язык : 5 кл. / И.Л. Бим. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 336 с.
698972
  Гез Н.И. Немецкий язык / Н.И. Гез. – М., 1987. – 288с.
698973
  Дулиенко Г.И. Немецкий язык / Г.И. Дулиенко, В.М. Лещинская. – К., 1987. – 239с.
698974
  Антипов А.Ф. Немецкий язык / А.Ф. Антипов. – Москва, 1987. – 320с.
698975
  Дубовик Е.И. Немецкий язык / Е.И. Дубовик, А М. Кудревич, . – Минск, 1990. – 148с.
698976
  Баскакова Н.А. Немецкий язык / Н.А. Баскакова. – М., 1990. – 302с.
698977
  Бринзюк И.Э. Немецкий язык : устные темы для учащихся 5-11 классов и поступающих в вузы / Бринзюк Ивонна Эгоновна. – Харьков : Ранок, 1997. – 128с. – ISBN 966-7382-61-3
698978
  Гвоздович Б.Н. Немецкий язык без преподавателя / Б.Н. Гвоздович. – Воронеж
Ч.1. – 1988. – 189с.
698979
  Гурвич П.Б. Немецкий язык в занимательных рассказах / П.Б. Гурвич. – Саратов, 1961. – с.
698980
  Ищенко Л.Е. Немецкий язык вне урока. Пособие для учителей нем. яз. / Л.Е. Ищенко, Л.З. Якушина. – М., 1969. – 144с.
698981
  Ищенко Л.Е. Немецкий язык вне урока. Пособие для учителей нем. яз. / Л.Е. Ищенко, Л.З. Якушина. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 127с.
698982
  Анненкова Н.М. Немецкий язык для 2 курса филологического факультета / Н.М. Анненкова, Л.З. Красноперова. – Свердловск, 1989. – 96с.
698983
  Попов А.А. Немецкий язык для всех : Книга для начинающих / А.А. Попов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 303с.
698984
  Попов А.А. Немецкий язык для всех / А.А. Попов. – Москва : ИНИ. – ISBN 5-87433-075-5
Ч.1 : книга для начинающих; книга для продолжающих. – 1995. – 575с
698985
  Гандельман В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов : Учебник / В.А. Гандельман, А.Г. Катаева. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 2001. – 303с. – ISBN 5-06-003543-3
698986
  Архипова И.А. Немецкий язык для социологов / И.А. Архипова, Г.М. Савина. – Москва, 1990. – 128с.
698987
   Немецкий язык для студентов-математиков = Deutsch fur Mathematikstudenten : Arbeitsheft zum selbstlernen : практикум для самостаятельной работы / Воробьева Л.П., Лашук Т.В., Давидович Т.Г., Воробьева А.Н. – Минск : БГУ, 2008. – 107 с. – ISBN 978-985-518-023-5
698988
  Басова Н.В. Немецкий язык для экономистов : Учеб. пособие для студ. экономических специальностей высш. учеб. завед. / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. – 6-е изд., испр. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2003. – 384с. – ISBN 5-222-04036-4
698989
  Баскакова Н.А. Немецкий язык для юристов / Н.А. Баскакова. – М., 1982. – 152с.
698990
  Вотинов В.А. Немецкий язык за 12 занятий / В.А. Вотинов. – Москва, 1991. – 204с.
698991
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – М, 1975. – 448с.
698992
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 2-е изд. – М, 1978. – 448с.
698993
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 3-е изд. – М, 1981. – 448с.
698994
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 4-е изд. – М, 1985. – 448с.
698995
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 5-е изд. – Москва, 1989. – 462 с.
698996
  Гевелинг Л.Н. Немецкий язык на базе английского для физиков / Л.Н. Гевелинг. – Москва : МГУ, 1977. – 167с.
698997
  Беккер Э.Г. Немецкий язык. / Э.Г. Беккер. – 5-е изд. – Москва, 1974. – 288с.
698998
  Гез Н.И. Немецкий язык. Учебник для 10 класса / Н.И. Гез. – Изд. 9-е. – М., 1972. – 208с.
698999
  Гез Н.И. Немецкий язык. Учебник для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – Изд. 4-е. – М., 1976. – 239с.
699000
  Буц И.А. Немецкий язык. Учимся беседовать на общественно-политические темы / И.А. Буц, И.В. Буц. – Москва : Высшая школа, 1991. – 138с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,