Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Мірошниченко А. "Мораторій на продаж сільгоспугідь - щонайменше неконституційний і аморальний" / розмову вів Валерій Ясинський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 9-12


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка А. Мірошниченко щодо мораторію на продаж землі.
698002
  Надеждина Н.А. "Моревизор" уходит в плавание. / Н.А. Надеждина. – М., 1986. – 479с.
698003
  Панченко В. "Морем Чорним воєвати Констянтинополя..." // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14


  Походи князя Оскольда на Візантію 860 - 874 рр.
698004
   "Мореходка" из Одессы научит продавать круизы! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
698005
  Гончаров Владимир "Мореходка": триумф в Украине! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
698006
  Бондар А. "Морквяний лід". Абсурд як звична річ / інтерв"ю взяв Дмитро Дроздовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 23


  Поет, есеїст і перекладач Андрій Бондар - про культуру, форми травм у вітчизняній історії та польсько-українські відносини.
698007
  Локвуд Ч.А. "Морские дьяволы" / Ч.А. Локвуд, Г.Х. Адамсон. – М., 1958. – 319с.
698008
  Стил Дж.П. "Морской дракон" : На Северо-Запад подо льдом / Дж.П. Стил. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 271с.
698009
  Показаньев А.А. "Морской закон". / А.А. Показаньев. – Свердловск, 1964. – 58с.
698010
  Днепров Э.Д. "Морской сборник" в общественном движении периода первой революционной ситуации в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Днепров Э.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1966. – 27л.
698011
  Панченко В. "Морські вовки" в степах України // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 164-171. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Про романи Юрія Яновського "Майстри корабля", "Чотири шаблі"
698012
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; Київський державний педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
698013
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
698014
  Вільна Я. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті висвітлюється морально-естетична концепція людини у ранній творчості українського класика Івана Нечуя-Левицького.
698015
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Дис... канд. пед.наук: / Ващенко Л. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
698016
  Дорога А.Є. Морально-естетичні аспекти історичного пошуку основ національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 3-10
698017
   Морально-естетичні основи формування комуністичного світогляду студентів. – Київ, 1974. – 192с.
698018
  Зязюн І.А. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського / І.А. Зязюн, Є.Г. Родчанін. – Київ, 1980. – 48 с.
698019
  Гайдукевич К.А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі сучасної української молодої сім"ї : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 5 назв.
698020
  Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії "харизматична особистість-спільнота" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються морально-етичні протиріччя взаємодії "харизматична особистість-спільнота". In the article moral-ethic contradictions of co-operation are examined charisma personality-association.
698021
  Скакодуб О.В. Морально-етична парадигма в творах письменників-романтиків М.Костомарова та Ф. Достоєвського (концепт злочину та покарання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-171
698022
  Волосюк І.Б. Морально-етична парадигма поезії "Молитва" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 50-53. – ISBN 966-7825-78-7
698023
  Ігнатович Н.І. Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 73-78


  У статті розглядається розвиток економічних досліджень у морально-етичній парадигмі. Обгрунтовується важливість подолання традиційного методологічного підходу неокласиків до економічних досліджень з позицій "чистої економічної логіки" у сучасній ...
698024
  Тиховська О. Морально-етична проблематика прози В. Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 172-176. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
698025
  Кузнецова С.О. Морально-етична проблематика сучасної радянської прози / С.О. Кузнецова. – Київ, 1978. – 48с.
698026
  Кашуба М. Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 193-198
698027
  Гаєвська Л.О. Морально-етична проблематика української новели кінця XIX - початку XX ст. / Л.О. Гаєвська. – К., 1981. – 128с.
698028
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
698029
  Блохіна І.О. Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
698030
   Морально-етичне виховання молодших школярів. – К., 1988. – 142с.
698031
  Сидоренко І.Г. Морально-етичний аналіз відповідальності мас у контексті тоталітарної ідеології (на прикладі націонал-соціалізму) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
698032
  Пономаренко Л.Г. Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ : монографія / Л.Г. Пономаренко ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-327. – ISBN 978-966-414-145-8
698033
  Шаблистий В.В. Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 228-236. – ISSN 2304-4556
698034
  Драч О.О. Морально-етичні аспекти осмислення вищої жіночої освіти в Російській імперії / О.О. Драч, М.М. Олійник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті з"ясовуються морально-етичні аспекти осмислення російським суспільством прагнень жінок до вищої освіти в контексті еволюційних соціальних змін періоду модернізації другої половини XIX ст. Пріоритетна увага звертається на вивчення ...
698035
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : дис. ... канд. філос.наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Бібліогр.: л. 166-184
698036
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
698037
  Погребняк Г.П. Морально-етичні засади філософських поем Івана Франка. Паралелі з сучасністю : частина друга "Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 112-118. – ISSN 2226-3209
698038
  Вертій О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 39-44
698039
  Семененко Л. Морально-етичні концепти п"єси І. Франка "Украдене щастя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 251-254. – ISBN 966-594-298-0
698040
  Фролова К.П. Морально-етичні пошуки в сучасній українській ліриці. / К.П. Фролова. – К., 1983. – 47с.
698041
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
698042
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
698043
  Тихолаз І. Морально-етичні проблеми соціальної реклами в Україні // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 53-55


  Автор досліджує морально етичні проблеми соціальної реклами в Україні. Проводиться також аналіз за) нодавчої бази та методів призупинення виходу недоброякісної соціальної реклами. This article investigates mental and ethical problems of social ...
698044
  Лонська Л.І. Морально-етничні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 97-101
698045
   Морально-политическая и психологическая подготовка школьной молодежи к защите социалистического Отечества. – М., 1976. – 127с.
698046
   Морально-политический фактор в современной войне. – М., 1958. – 311с.
698047
  Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы / Н.Д. Козлов. – Л., 1985. – 32с.
698048
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая ила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т. повышеня квалификации при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
698049
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
698050
  Поляков К.П. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила развития социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Поляков К.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – М., 1953. – 16л.
698051
  Васецкий Г.С. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества / Г.С. Васецкий. – Москва, 1947. – 32с.
698052
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- гарантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 19л.
698053
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- грантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 15л.
698054
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 56с.
698055
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 21-24
698056
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
698057
  Малкіна Г.М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 54-57


  Морально-політична відповідальність розглядається в контексті парадигми відповідальності як дослідницького підходу, що полягає в аналізі політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб"єктів. Проаналізовано ідейно-теоретичні джерела ...
698058
  Фарфоровський В.Ф. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. / В.Ф. Фарфоровський. – К, 1980. – 136с.
698059
  Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 197-208. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Проаналізовано основні напрямки дослідження та оцінки публіцистики Івана Дзюби українськими та закордонними авторами. Через огляд праць критиків та рецензентів публіцистичної творчості обох інтелектуалів розкрито багатогранну глибину текстів Івана ...
698060
  Ніколаєць Юрій Олексійович Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Юрій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
698061
  Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період ВОВ (на матер. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Ю. О.; КУ. – К., 1998. – 20л.
698062
  Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С.О. Нікітчина; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9176-8
698063
  Панюхіна Ю. Морально-правові аспекти евтаназії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 43-47.
698064
  Гуртієва Л. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 76-81.
698065
  Коваль М. Морально-правові основи управління як фактор формування нової ідеології для реалізації державної влади / М. Коваль, О. Кузьменко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
698066
  Темченко В.І. Морально-правові цінності у психологічній складовій механізму забезпечення громацянських прав і свобод // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 17-21.
698067
  Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья Морально-правовое творчество в процессе кубнской революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
698068
  Шебзухова Т.А. Морально-правовые и политические аспекты свободы в контексте принципа детерминизма / Т.А. Шебзухова, Н.Г. Бондаренко // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
698069
  Даренская В.Н. Морально-правовые отношения в украинской традиционной культуре // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 131-139
698070
  Меліхова Ю. Морально-професійна культура судді предмет філософсько-правової рефлексії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 238-247. – ISSN 1993-0909
698071
   Морально-психологическая устойчивость многонационального воинского коллектива. – М., 1988. – 62с.
698072
  Хмельницкая А.П. Морально-психологический климат в трудовом коллективе / А.П. Хмельницкая. – М, 1986. – 94с.
698073
  Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студентів до вчительської діяльності / Л.В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 53 с. – (ВУЗ - школі)
698074
  Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 34с.
698075
  Негоденко Т. Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-246-8
698076
  Козій Є.В. Морально-психологічна та бойова підготовка військових кадрів червоної армії на території України напередодні та під час Великої вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і висвітлено маловідомі аспекти рівня морально-психологічної і бойової підготовки військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни і заходи, які проводилися в цьому напрямі. It ...
698077
  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення : Курс лекцій / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 349с. – ISBN 966-594-328-6
698078
  Шарий В.І. Морально-психологічне забезпечення дій військ при виконанні завдань територіальної оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 244-247


  У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (си на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні моральн психологічні чинники, що впливають на дії військ. В статье рассмотрено влияние ...
698079
  Ільницький В.І. Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 174-187. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
698080
  Пошедін О.І. Морально-психологічний стан - важливий чинник боєздатності військ: вітчизняні погляди та досвід військового будівництва 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Історія ; Вип. 51)


  Досліджуються шляхи забезпечення високого морально-психологічного стану збройних сил у період вітчизняного військового будівництва 1917 - 1920 рр. і розглядається можливість використання даного досвіду в сучасних Збройних силах України.
698081
  Варій И.Й. Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Дис... докт. психолог.наук: 02.02.02 / Варій И. Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 478л. – Бібліогр.:л.430-470
698082
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Автореф... канд. психолог.наук: 20.02.02 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 31л.
698083
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : Навчально-методичний посібник / Варій Мирон Йосипович; МОУ;Від.ред.Л.В.Сохань. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 311с. – ISBN 5-86-700-016-5
698084
  Варій М.Й. Морально-психологічний стан особового складу військового підрозділу і частини та методика його оцінки : Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 74с.
698085
  Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та в перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0869-3595
698086
  Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
698087
  Клименко В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності, що впливають на планування діяльності спеціальних служб в інтересах досягнення воєнних і політичних цілей. The article deals with moral and psychological aspects of modern ...
698088
  Бублик П.І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 375-385
698089
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009. – 209л. – Бібліогр.: л. 177-209
698090
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.:10 назв
698091
  Петрова І.В. Морально-ригористична концепція дозвілля в культурі Просвітництва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – С. 67-73. – ISSN 2312-4679
698092
  Наєнко Г.М. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 45-52.


  У статті розглянуто ознаки наукового стилю в українському перекладі латинського трактату Станіслава Решки "Розмова о смерты" (1629 р.) The characteristic of the scientific style in the Ukrainian translation of the Latine textof Stanislav Reshka ...
698093
  Богуславський О. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О. Богуславський, Н. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями дослідження підприємництва у морально-етичній парадигмі. В статье рассматривается роль и значение ...
698094
   Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді в період становлення українського суспільства : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. – 4 додатки


  Додатки Додаток А Анкети та опитувальні листи Додаток Б Розуміння соціальної справедливості в залежності від ставлення до реформ Додаток В Що потрібно, щоб почувати себе сьогодні щасливим? Додаток Д Про найголовніше у житті.
698095
   Морально-эстетические проблемы творчества. – К., 1981. – 184с.
698096
  Бельченко Валентина Филипповна Морально-этическая проблематика в творчестве О.Ю.Кобылянской (дооктябрьский период) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Бельченко Валентина Филипповна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
698097
   Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. – М., 1989. – 252с.
698098
  Аксенчик Нина Константиновна Морально-этические проблемы и их идейно-художественное решение в современной белорусской драматургии (на материале пьес А.Петрашеквича, Н.Матуковского, А.Делендика, А.Дударева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Аксенчик Нина Константиновна; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 21л.
698099
  Зарембо Людмила Иванован Морально-этические проблемы и их идейно-эстетическое решение в драматургии Андрея Макаенка 50-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Зарембо Людмила Иванован; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
698100
  Головко Н.А. Морально-этические проблемы международной политики / Н.А. Головко. – М., 1986. – 63с.
698101
  Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики / А.В. Толстых. – Москва, 1988. – 62 с.
698102
   Морально-этическое и эстетическое содержание украинской прозы 70-х годов о Великой Отечественной войне : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лабач М. Н,; Лабач М. Н. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
698103
  Перчилло Владимир Николаевич Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Перчилло Владимир Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
698104
  Перчилло В.Н. Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности". : Дис... Канд. филос. наук: 09.00.05 / Перчилло В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1990. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
698105
  Аббасов С. Моральные догмы ислама и их социальный смысл : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Аббасов С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 16 с.
698106
  Симонова С.А. Моральные коллизии Льва Толстого // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 68-71
698107
  Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1974. – 64с.
698108
  Даниленко И.М. Моральные критерии социальной зрелости личности / И.М. Даниленко. – М, 1980. – 64с.
698109
   Моральные ориентации молодежи. – М., 1985. – 147с.
698110
  Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура / Н.В. Рыбакова. – Ленинград, 1974. – 120с.
698111
  Дедюлина М.А. Моральные постредники в философии технологий Л. Маньяни // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 25-27
698112
  Овчинников И. Моральные права автора в праве США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2014. – № 1. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
698113
  Казарян Д.А. Моральные принципы в народном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Казарян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 25л.
698114
  Бакшутов В.К. Моральные стимулы в жизни человека / В.К. Бакшутов. – Свердловск, 1961. – 63 с.
698115
  Щербак Ф.Н. Моральные стимулы в труде / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1973. – 184с.
698116
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1973. – 64с.
698117
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1974. – 63с.
698118
  Бакщевичене Р. Моральные установки и законодательство: теория и практика Литовской Республики / Р. Бакщевичене, Д. Бейноравичюс // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 90-101. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
698119
  Артемов Г.П. Моральные установки и ценности населения России в европейском контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
698120
  Щербак Ф.Н. Моральные факторы развития социалистического производства / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1975. – 64с.
698121
  Котов Л.И. Моральные факторы ускорения. / Л.И. Котов. – М., 1988. – 64с.
698122
  Харланов Е.И. Моральные ценности в деятельности К.А.Тимирязева и его этическое наследие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Харланов Е.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л.
698123
   Моральные ценности и личность. – М., 1994. – 176с.
698124
   Моральные ценности советского человека. – Л., 1968. – 192с.
698125
   Моральные чувства нашего современника. – Л., 1966. – 238с.
698126
  Семенов М.Н. Моральный авторитет и его роль в воспитании нового человека. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов М.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
698127
  Батдалов Т.Д. Моральный аспект принятия политических решений в учении Н. Макиавелли // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0235-1188
698128
   Моральный выбор. – М., 1980. – 344с.
698129
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – Томск, 1977. – 200с.
698130
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – М, 1983. – 224с.
698131
  Вавилова И.А. Моральный и правовой запреты. : Автореф... Канд.философ.наук: 624 / Вавилова И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
698132
  Гапоненко А.Л. Моральный износ и обновление орудий труда / А.Л. Гапоненко. – М., 1980. – 155с.
698133
  Захаров В.Г. Моральный износ машин и оборудования при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Захаров В.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1963. – 18л.
698134
  Мягков А.И. Моральный износ машин и эффективность социалистическогод общественного производства. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Мягков А.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1978. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
698135
  Мягков А.И. Моральный износ машин при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мягков А.И.; М-во высш.образования и сред.спец.образования. – М, 1960. – 18л.
698136
  Гольдин М.М. Моральный износ основных фондов предприятий в условиях НТР / М.М. Гольдин, Л.Н. Сухинина. – М., 1986. – 161с.
698137
  Сусак Петр Дмитриевич Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак Петр Дмитриевич; Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького. – Киев, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.164-188
698138
  Сусак П.Д. Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак П.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
698139
  Миловидов А.С. Моральный кодекс и нравственное воспитание воина / А.С. Миловидов. – М., 1964. – 85с.
698140
  Уткин С.С. Моральный кодекс и профессиональная специфика морали. / С.С. Уткин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 136с.
698141
   Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научно-педагогической деятельности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-62. – ISSN 0869-3617


  25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журналов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему «Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный кодекс ученого и преподавателя ...
698142
  Богданова Светлана Моральный кодекс строителей капитализма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-28 : Фото
698143
  Чеботарев Э.П. Моральный кодекс строителей коммунизма. / Э.П. Чеботарев, Л.М. Чеботарев. – Иваново, 1962. – 60с.
698144
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Омск, 1962. – 16с.
698145
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Рига, 1963. – 84с.
698146
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Кишинев, 1963. – 40с.
698147
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – М., 1964. – 191с.
698148
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – 2-е изд. – М., 1965. – 176с.
698149
  Сытенко Л.Т. Моральный кодекс строителя коммунизма и критика религиозной нравственности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сытенко Л.Т. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 19 с.
698150
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравоучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
698151
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравственные поучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
698152
  Соловьев Г.И. Моральный коэффициент / Г.И. Соловьев. – М., 1944. – 128с.
698153
   Моральный облик советского воина. – М., 1950. – 44с.
698154
   Моральный облик советского рабочего. – М., 1966. – 312с.
698155
  Пятунин М.М. Моральный облик советского человека / М.М. Пятунин. – Свердловск, 1955. – 64с.
698156
  Ефимов В.Т. Моральный облик строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – М, 1959. – 40с.
698157
   Моральный облик строителя коммунизма. – М., 1964. – 248с.
698158
  Мелещенко Л.П. Моральный образ вченого в творчості В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 78-81. – ISSN 0374-3896


  Показано розуміння В.І. Вернадським етики і цінностеей науки, відповідальності вченого перед суспільством.
698159
  Скирдо М.П. Моральный фактор в Великой Отечественной войне. / М.П. Скирдо. – М, 1959. – 136с.
698160
  Ильин С.К. Моральный фактор в современной войне / С.К. Ильин. – 2-е доп. изд. – М., 1969. – 175с.
698161
  Ильин С.К. Моральный фактор в современных войнах / С.К. Ильин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 223с.
698162
  Селютин А. Мораторий остается! // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Относительно купли-продажи земельных участков с/г назначений".
698163
  Герасимова Е. Мораторий преткновения. Отечественные финансисты оспаривают Мораторий на принудительную реализацию имущества в Конституционном Суде // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.19-21
698164
   Мораторій - заради порятунку села / Я. Краснопольський, В. Жук, Л. Спіцина,О. Ковалів, Л. Молдован, П. Каленич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 6-8
698165
   Мораторій гальмує розвиток земельних реформ і породжує тіньовий ринок // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-7.


  Прес-конференція
698166
  Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-52.
698167
  Кулинич П.Ф. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: правові та соціально-економічні проблеми // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-43.
698168
  Бутирський А.А. Мораторій на задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства (порівняльно-правовий аналіз) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 573-576. – ISBN 966-660-151-6
698169
  Зінковська О. Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 12-15
698170
  Лапина М.С. Морвологическое словобразование в латинском языке / М.С. Лапина. – Х, 1970. – 37с.
698171
   Моргуліс Наум Давидович - засновник Київської наукової школи фізичної електроніки (1904-1976) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 64-65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
698172
   Моргуліс Наум Давидович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 292. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
698173
   Моргуліс Наум Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320-321 : фото
698174
   Мордва-каратаи: язык и фольклор. – Казань, 1991. – 152с.
698175
  Маркелов М. Мордва / М. Маркелов. – Москва, 1928. – 12 с.
698176
  Шереметев С.Д. Мордвиновы : [очерк] / [Сергей Шереметев]. – Москва : Типо-лит. Н.И. Куманина, 1900. – 16 с. – Автор указан в конце текста
698177
  Казьмирчук М.Г. Мордвінцев В"ячеслав Михайлович / М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 256. – ISBN 96966-8060-04-0
698178
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 60. – ISBN 966-8352-11-4
698179
  Кадакин В.В. МордГПИ им.М.Е.Евсевьева: история и современность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит краткую информацию по истории развития Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Особое внимание уделяется характеристике современного состояния учебной, научной, инновационной и воспитательной работы. ...
698180
   Мордовия. – Саранск, 1985. – 143с.
698181
   Мордовия в годы Великой Отечественной войны. – Саранск, 1962. – 568с.
698182
  Фирстов И.И. Мордовия в годы первой русской революции / И.И. Фирстов. – Саранск, 1955. – 302с.
698183
  Ефимов И.А. Мордовия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 - лето 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 20л.
698184
  Корсаков И.М. Мордовия в период разложения крепостного строя (1800-1861 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корсаков И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1950. – 20л.
698185
   Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны. – Саранск, 1959. – 424с.
698186
  Дорожкин М.В. Мордовия накануне Великой Октябрьской социалистической революции / М.В. Дорожкин, И.И. Фирстов. – Саранск, 1958. – 72с.
698187
  Горький М. Мордовка / М. Горький. – Саранск, 1983. – 200с.
698188
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Самошкин С.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 27л.
698189
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература / С.А. Самошкин. – Саранск, 1970. – 184 с.
698190
  Самородов К.Т. Мордовская литература и критика. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1964. – 208с.
698191
   Мордовская народная вышивка. – Саранск, 1991. – 114с.
698192
  Маскаев А.И. Мордовская народная эпическая песня. / А.И. Маскаев. – Саранск, 1964. – 440с.
698193
  Самородов К.Т. Мордовская обрядовая поэзия. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1980. – 168с.
698194
   Мордовская республиканская картинная галерея. – Саранск, 1970. – 68с.
698195
  Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. / М.Е. Евсевьев. – 2-е изд. – Саранск, 1959. – 273с.
698196
  Горбунов В.В. Мордовская советская литература - детище Великого Октября / В.В. Горбунов, В.Е. Кирюшин. – Саранск, 1957. – 35с.
698197
  Ватанина М.Ф. Мордовские исторические песни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ватанина М.Ф. ; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 24 с.
698198
   Мордовские народные песни. – Саранск, 1955. – 88с.
698199
   Мордовские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1957. – 271 с.
698200
  Фетисов М.И. Мордовские народные сказательницы. / М.И. Фетисов. – Саранск, 1953. – 196с.
698201
   Мордовские народные сказки.. – Саранск : Мордовское книжное из-во, 1954. – 86 с.
698202
   Мордовские народные сказки.. – Саранск, 1971. – 414с.
698203
   Мордовские народные сказки.. – 2-е изд. – Саранск, 1978. – 414с.
698204
   Мордовские народные сказки: Собрал и обработал К.Т.Самородов.. – Саранск, 1985. – 400с.
698205
   Мордовские поэты.. – М., 1940. – 112с.
698206
   Мордовские рассказы.. – Саранск, 1954. – 208с.
698207
   Мордовские рассказы.. – М., 1958. – 216с.
698208
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 112с.
698209
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 116с.
698210
  Таракина Э.Н. Мордовский детский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Таракина Э.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 23л.
698211
   Мордовский областной комитет КПСС. Верховный Совет Мордовской АССР.. – Саранск, 1990. – 117с.
698212
  Кирюшкин Б.Е. Мордовский советский роман / Б.Е. Кирюшкин. – Саранск, 1965. – 184с.
698213
   Мордовский университет им. Н.П.Огарева. Саранск. Конференция молодых ученых. 1974. – Саранск, 1974. – 120с.
698214
   Мордовский университет. Труды Мордовского гос. университета имени Н.П.Огарева (1957-19670). Библиографический указатель. – Саранск, 1971. – 135с.
698215
  Мосин М.В. Мордовско-эстонские лексические отношения : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Мосин М.В.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 18л.
698216
  Вавилин В.Ф. Мордовское народное зодчество / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1980. – 98 с.
698217
   Мордовское устное народное творчество : учеб. пособие. – Саранск, 1987. – 287с.
698218
  Александровский В.Н. Море-счастье мое / В.Н. Александровский. – Хабаровск, 1963. – 64с.
698219
  Митрофанов Л.И. Море - отважным! Драма / Л.И. Митрофанов. – М., 1960. – 79с.
698220
  Коваленко Г.О. Море / Грицько Коваленко ; Накладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1913. – 22 с.
698221
  Руммер А. Море / А. Руммер. – Краснодар, 1951. – 384с.
698222
  Никандров Н.Н. Море / Н.Н. Никандров. – М., 1952. – 212с.
698223
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 382 с.
698224
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 2. – 1959. – 331 с.
698225
   Море : Сборник. – Пер. с франц. – Москва, 1960. – 620с.
698226
  Келлерман Б. Море / Б. Келлерман. – Симферополь, 1991. – 415с.
698227
  Іваничук Р. Море : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
698228
  Бэнвилл Д. Море : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
698229
  Данилюк І. Море : радіоетюд / І. Данилюк, І. Немирована // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 286-289
698230
  Зоненко И.Т. Море Азовское / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1960. – 56с.
698231
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рига, 1969. – 278с.
698232
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рязань, 1985. – 336с.
698233
  Павлов И. Море бесправия - Америка: капитализм США и дискриминация личности. / И. Павлов. – М., 1981. – 191с.
698234
  Бать Л.Г. Море бушует. Повесть о писателе А.С. Прибое / Л.Г. Бать. – М, 1967. – 191с.
698235
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1963. – 304 с.
698236
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1972. – 384с.
698237
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул, 1964. – 304с.
698238
  Устинов А.А. Море в капле : Жизнь - литература - критика. / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
698239
  Попов В.Л. Море в капле. / В.Л. Попов. – Л, 1969. – 104с.
698240
  Кукуев Л.А. Море в ладонях. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1969. – 427с.
698241
  Скалозуб Ю.Г. Море в огне: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1986. – 277с.
698242
  Дмитренко В.М. Море в теплих долонях / В.М. Дмитренко. – К., 1989. – 293с.
698243
  Беднарский Владимир Море внутри : destination // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 77-83 : Фото
698244
   Море возможностей с "Ривьерой-Сочи" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 40 : Фото
698245
  Мисько П.А. Море Геродота / П.А. Мисько. – М., 1979. – 423с.
698246
  Осадчий О.М. Море голубое / О.М. Осадчий. – М, 1976. – 240с.
698247
  Емцев М.Т. Море Дирака / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1967. – 460 с.
698248
  Маняк В.А. Море Дірака : оповідання, повісті / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 335 с.
698249
  Изюмский Б.В. Море для смелых / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1977. – 328с.
698250
  Ізюмський В Б. Море для сміливих / В Б. Ізюмський, . – К., 1964. – 331с.
698251
  Халваши Ф. Море доброй надежды: Стихи / Ф. Халваши. – М, 1976. – 103с.
698252
  Бээкман В.Э. Море дождя и солнца : стихотворения и поэмы / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1974. – 176 с.
698253
   Море дружбы. Сборник стихотворений.. – Калининград, 1972. – 127с.
698254
  Сальников А.А. Море друужбы / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1973. – 168с.
698255
  Голованов К.П. Море дышит велико / К.П. Голованов. – Л., 1983. – 287с.
698256
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – Москва, 1949. – 288с.
698257
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская наука, 1956. – 376с.
698258
  Корнеев А.Н. Море за околицей. / А.Н. Корнеев. – П., 1975. – 334с.
698259
  Сизоненко А.А. Море замерзает у берегов / А.А. Сизоненко. – М., 1961. – 262с.
698260
  Пунченок А.Е. Море зовет / А.Е. Пунченок. – М, 1943. – 53с.
698261
  Дыгало В.А. Море зовет / В.А. Дыгало. – М, 1989. – 127с.
698262
  Богданова Светлана Море зовет : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 66-68 : Фото
698263
  Щербановский О.С. Море зовет отважных. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 120с.
698264
  Ойслендер А.Е. Море и берег / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1960. – 200 с.
698265
  Басистый Н.Е. Море и берег / Н.Е. Басистый. – Москва, 1970. – 212с.
698266
  Войскунский Е.Л. Море и берег / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1975. – 304с.
698267
  Соловьев А.И. Море и берег / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1987. – 86с.
698268
  Бирюлин Г.М. Море и звезды / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1962. – 210с.
698269
  Бирюлин Г.М. Море и звезды / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1968. – 187с.
698270
  Джангулашвили Т. Море и лето : стихи / Т. Джангулашвили. – Тбилиси, 1960. – 98 с.
698271
  Гук Г.Г. Море и люди / Г.Г. Гук. – Владивосток, 1957. – 192с.
698272
  Флеров Н.Г. Море и люди / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 141с.
698273
  Иноземцев Иван Владимирович Море и люди : Книги будущему аквалангисту: [Обзор литературы] / Иноземцев Иван Владимирович. – Москва : Книга, 1977. – 46с.
698274
  Фишгойт М.Г. Море и мы / М.Г. Фишгойт. – Симферополь, 1966. – 109с.
698275
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1961. – 96с.
698276
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1977. – 71с.
698277
  Эндо Сюсаку Море и яд / Эндо Сюсаку. – М, 1964. – 126с.
698278
   Море исчезающих времен: Повести и рассказы латиноамер. писателей.. – М., 1981. – 367с.
698279
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
698280
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
698281
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
698282
  Малєй Антоніна Море й маги Криму : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-41 : Фото
698283
  Даненбург В.И. Море кипит / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1975. – 141с.
698284
  Карелин Д.Б. Море Лаптевых : Научно-популярный физико-географический очерк / Д.Б. Карелин. – Москва: Ленинград : Главсевморпути, 1946. – 200с.
698285
  Тарбеев Д. Море Лаптевых и его побережье. / Д. Тарбеев. – Л.М., 1940. – 78с.
698286
  Євменова Анастасія Море лікує, або Таласотерапія по-грецькому : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 20-23 : Фото
698287
  Алеханов В.П. Море мечты / В.П. Алеханов. – Минск, 1968. – 88с.
698288
  Годенко М.М. Море мое / М.М. Годенко. – Москва, 1956. – 141с.
698289
  Демерджі Д.Л. Море моє / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1959. – 86с.
698290
  Красовский А.С. Море молодое / А.С. Красовский. – К., 1965. – 103с.
698291
  Хасин А.И. Море на вкус соленое / А.И. Хасин. – Москва, 1984. – 224 с.
698292
  Пальчевский А.О. Море на камне / А.О. Пальчевский. – М, 1976. – 424с.
698293
  Пушкин В.М. Море над землей / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1965. – 56с.
698294
  Халваши Ф. Море начинается в Батуми: Стихи / Ф. Халваши. – М, 1990. – 265с.
698295
  Снегов С.А. Море начинается с берега / С.А. Снегов. – Калининград, 1964. – 231с.
698296
  Хазри Н. Море начинается с вершин : стихи и поэмы / Н. Хазри; перевод с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1975. – 208с.
698297
  Кассис В.Б. Море начинается с гор / В.Б. Кассис. – М., 1979. – 128с.
698298
  Руденко М. Море не помиляється : проза: п"єса на 3 дії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 56-74
698299
  Эдитдович М.Д. Море пахнет льдом. / М.Д. Эдитдович. – Магадан, 1975. – 94с.
698300
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.1. – 1969. – 608с.
698301
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.2. – 1969. – 272с.
698302
  Міліневський Г.П. Море Росса-надія П"ятого океану // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
698303
  Мойланен Таня Море Росса - Эдемский сад / Мойланен Таня, Траутман Кельвин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 64-69 : фото
698304
  Абромайт Ларс Море Росса. Южный океан. Кипение жизни в холодной воде / Абромайт Ларс, Веллер Джон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
698305
  Кларети Жюль Море свободы. Паяц / Жюль Кларети ; пер. с фр. А. Башиловой. – Санкт-Петербург : Т-во печ. и изд. дела "Труд", 1909. – (Художественная библиотека ; № 4)
698306
   Море синее не потому, что в нем отражается небо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
698307
  Калимуллин И. Море синее, пой! / И. Калимуллин. – Казань, 1972. – 56с.
698308
  Хитон П. Море синеет / П. Хитон. – Л., 1974. – 192с.
698309
  Златогоров М.Л. Море слабых не любит / М.Л. Златогоров. – М., 1956. – 205с.
698310
  Еременко А.К. Море следов не хранит / А.К. Еременко. – Краснодар, 1987. – 122с.
698311
  Замотина Марина Море смывает все беды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-51 : Фото
698312
  Хазри Н. Море со мной : стихи / Н. Хазри. – М, 1983. – 111с.
698313
  Рыбин В.Ф. Море согласия / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад
2. – 1971. – 328с.
698314
  Букин Н.И. Море создано для смелых / Н.И. Букин. – Москва, 1971. – 78с.
698315
  Чурбанов А.А. Море соленое / А.А. Чурбанов. – Архангельск, 1970. – 95с.
698316
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
1. – 1980. – 239с.
698317
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
2. – 1982. – 288с.
698318
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
3. – 1990. – 205с.
698319
  Червоткіна І. Море стонет чайками. Повія. Ночь - это вкусно, быстро, полезно. Выстрел. Як філософію Ніцше : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 64-66
698320
  Махмуд Море тайн относительно доблестей благородных: (География). / Махмуд, ибн. – Ташкент, 1977. – 167с.
698321
  Белов Р.П. Море тебя полюбит / Р.П. Белов. – Пермь, 1965. – 42с.
698322
  Синельников Л.И. Море Цимлянское / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 18с.
698323
  Овчаренко Ф.Е. Море штормит / Ф.Е. Овчаренко. – Свердловск, 1978. – 175с.
698324
  Холендро Д.М. Море шумит / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1951. – 72с.
698325
  Беляев А.А. Море шумит / А.А. Беляев. – Мурманск, 1961. – 104с.
698326
  Лисин М.Д. Море шумит / М.Д. Лисин. – Горький, 1962. – 195с.
698327
  Красовский А.С. Море шумит : стихи и песни / А.С. Красовский. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 55с.
698328
   Море юности: Писатели 30-х голов о молодежи: Повести, рассказы.. – М., 1990. – 410с.
698329
  Подолей Л. Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 240-243
698330
  Кессених В.А. Море Ясности / В.А. Кессених. – Архангельск, 1966. – 53с.
698331
  Правдин Л.Н. Море Ясности. / Л.Н. Правдин. – Пермь. – 304с.
698332
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты : Роман / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 416с.
698333
  Ковалев Д.М. Море, море / Д.М. Ковалев. – М, 1976. – 158с.
698334
  Краснов А.М. Море, небо и любовь / А.М. Краснов. – Калининград, 1982. – 159с.
698335
  Рыбалко В.Я. Море, реки и лиманы / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1990. – 159с.
698336
   Море. Развитие идей и наблюдений, связанных с изучением морей.. – М., 1965. – 464с.
698337
  Угаров Михаил Море. Сосны : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 92-135. – ISSN 0130-7673
698338
  Байцуров П.А. Море...Море... / П.А. Байцуров. – Л, 1979. – 222с.
698339
   Море: Сборник.. – М., 1987. – 404с.
698340
  Заика В.Е. Мореведы с большим кругозором // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1684-1557


  До 150-річчя від дня народження почесного академіка Інституту біології південних морів НАН України Миколи Михайловича Книповича (1862-1939).
698341
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; Херсонський держ. ун-тет. – Херсон, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л. 182-198; Дод.: л. 198-209
698342
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
698343
  Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / Пилипенко І.О. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 178с. – ISBN 966-8912-04-7
698344
  Чесноков И.Н. Морем живы / И.Н. Чесноков. – Мурманск, 1983. – 157с.
698345
  Рупинский Ю Морем заваленные. / Ю Рупинский. – Мурманск, 1965. – 64с.
698346
  Гільєн Н. Морем Карібським кораблик пливе... / Н. Гільєн. – К., 1984. – 32с.
698347
  Виита Л. Морена : Роман / Лаури Виита // Прекрасная свинарка : роман, рассказы / М. Ларни. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 233-375. – (Библиотека финской литературы)
698348
  Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
698349
   Морены-источник гляциологической информации. – Москва : Наука, 1989. – 234 с.
698350
   Морены -- источник гляциологической информации.. – М., 1989. – 235с.
698351
  Нойирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня / Г. Нойирхен. – Ленинград, 1977. – 183с.
698352
  Берадзе Т.Н. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии / Т.Н. Берадзе. – Тбилиси, 1989. – 286с.
698353
  Те Ранги Хироа Мореплаватели солнечного восхода / Те Ранги Хироа. – М., 1950. – 264с.
698354
  Те Ранги Хироа (П. Бак) Мореплаватели солнечного сосхода : Пер. с англ. Витова М.П., Сапгир Л.М. Под. ред. Токарева С.А. / Ранги Хироа (П. Бак) Те. – Москва, 1959. – 253с.
698355
  Базунов О.В. Мореплаватель / О.В. Базунов. – Л., 1990. – 397с.
698356
  Свет Я.М. Мореплаватель туманного Альбиона : "Джемс Кук" / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1963. – 80с.
698357
   Мореходка набирает менеджеров / Дементьев Сергей, Милитицкий Илья, Фельдман Михаил, Карманова Елена, Килимник Ольга // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 64-69 : фото, рис.
698358
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – М-Л, 1939. – 380с.
698359
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – М-Л, 1949. – 52с.
698360
  Белобров А.П. Мореходная астрономия / А.П. Белобров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 314с.
698361
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1991. – 348с.
698362
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 322с.
698363
  Рытхэу Ю.С. Морж раздора : рассказы / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Правда, 1964. – 62 с.
698364
  Сакерина Юлия Морж: со льда - на сушу. День моржа // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 46 : фото
698365
  Иванова Г.Д. Мори Огай / Г.Д. Иванова. – М, 1982. – 246с.
698366
  Самойленко Анатолій Моринська криниця : Лірика, поеми, гумор; Худ. видання / Самойленко Анатолій. – Київ : Рада, 1998. – 128с. – ISBN 966-7087-12-3
698367
  Кузьменко-Волошина Моринські барвінки / Кузьменко-Волошина. – К, 1987. – 126с.
698368
  Грабовецький В.В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, Каф-ра історії України ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 344 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи). – ISBN 966-8265-71-8
698369
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
1. – 1990. – 446с.
698370
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
3. – 1991. – 783 с.
698371
  Маслова С. Морис Метерлинк. Под маской синей птицы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 56-65
698372
  Цыпин Г.М. Морис Равель / Г.М. Цыпин. – Москва : Музгиз, 1959. – 135 с.
698373
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
698374
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, 1975. – 152 с.
698375
  Смирнов В.В. Морис Равель / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1989. – 60 с.
698376
  Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1981. – 222 с.
698377
  Фревиль Ж. Морис Торез / Ж. Фревиль. – Москва, 1961. – 115 с.
698378
  Касаткина Г.П. Морис Торез / Г.П. Касаткина. – Москва, 1975. – 316с.
698379
  Панько М.А. Морис Торез в борьбе за коммунистическую партийность французской литературы : Автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.644 / Панько М.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
698380
   Морис Утрилло. – М., 1988. – 193с.
698381
  Залка Матэ Морислав воює / Залка Матэ. – К, 1936. – 207с.
698382
  Короткий В.А. Морі Меттью Фонтейн / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 92-93. – ISBN 966-06-0393-2
698383
  Лорті С. Моріс Дюплессі і провінція Квебек / С. Лорті. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 233с. – ISBN 966-96099-4-1
698384
  Ролан Моріс Равель (1875-1937) / Ролан, Манюель -. – Київ : Музична Україна, 1975. – 144 с.
698385
  Джеджула А.О. Моріс Торез / А.О. Джеджула, К.О. Джеджула. – Київ : Політвидав України, 1974. – 221с.
698386
   Морія : Альманах .Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-16-4
№ 1. – 2004
698387
   Морія : Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-50-4
№ 2. – 2004
698388
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-93-8
№ 3. – 2005
698389
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-389-034-7
№ 4. – 2005
698390
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 5. – 2006
698391
   Морія : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 10. – 2008
698392
  Мещерюк И Г. Морковь дикая, ее биология и эфирномасличность в Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мещерюк Г.И,; Ан СССР. – Л, 1966. – 16л.
698393
  Уэлш Д. Морлоки / Д. Уэлш. – Москва, 1926. – 124 с.
698394
  Аболіна Г Т. Морльнісна культура в контексті соціокультурної динаміки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Аболіна Т.Г,; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 36л.
698395
  Альтшулер Н. Мормышка / Н. Альтшулер. – Рига, 1968. – 88с.
698396
  Грешнер Аннетт Мороженое "Московское" : отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 122-184. – ISSN 1130-6545
698397
  Белокрылов В.А. Мороженые яблоки / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1968. – 96с.
698398
  Некрасов Н.А. Мороз -- Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1936. – 47с.
698399
  Застрожный В.К. Мороз и девчонки / В.К. Застрожный. – Воронеж, 1964. – 102с.
698400
  Вяхирев И.А. Мороз и солнце / И.А. Вяхирев. – Москва, 1961. – 87с.
698401
  Бараз М.У. Мороз и солнце / М.У. Бараз. – Владивосток, 1974. – 167с.
698402
   Мороз и солнце. – М., 1988. – 172с.
698403
  Чичибабин Б.А. Мороз и солнце. / Б.А. Чичибабин. – Харьков, 1963. – 86с.
698404
  Куранов Ю.Н. Мороз и солнце: Лирич. миниат. и повести. / Ю.Н. Куранов. – М., 1981. – 96с.
698405
  Одоевский А.И. Мороз Иванович / А.И. Одоевский. – М.-Л., 1944. – 16с.
698406
  Сидоренко Віктор Мороз і сонце : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Каминіна Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 50-53 : Фото
698407
  Одоєвський В.Ф. Мороз Іванович / В.Ф. Одоєвський. – К., 1982. – 16с.
698408
  Губерський Л.В. Мороз Олександр Олександрович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 128-129. – ISBN 966-316-045-4
698409
   Мороз Олексій Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 251. – ISBN 978-966-644-090-0
698410
  Млынарж З. Мороз ударил из Кремля / З. Млынарж. – М, 1992. – 287с.
698411
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1946. – 127с.
698412
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Хабаровск, 1948. – 72с.
698413
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1949. – 104с.
698414
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1949. – 76с.
698415
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1950. – 104с.
698416
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1958. – 39с.
698417
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1967. – 128с.
698418
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1987. – 63с.
698419
  Некрасов Н. А. Мороз, Красный нос. Русские женщины. Дедушка / Н.А. Некрасов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971. – 127 с. – Миниатюрное издание. - Обл. из дерева.
698420
  Мирний П. Морозенко : Повість / П. Мирний. – Львів : Видавнича спілка, 1900. – 43с.
698421
  Мирний П. Морозенко : Оповидання / Панас Мырный. – У Кыиви(Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Выдавныцтво "Вик" ; № 40)
698422
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Львів : Просвіта, 1918. – 32с. – (Посвітні листки ; Ч. 57. 1928 р.)
698423
  Мирний П. Морозенко : Оповідання П. Мирного. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 23 с. – (Мати : Книжка для читання в школі ; Кн. 4)
698424
  Мирний П. Морозенко : Оповідання / П. Мирний. – Київ : Сяйво, 1927. – 47с. – (Дешева б-ка красного письменства)
698425
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 34с. – (Б-ка "Хата-читальня")
698426
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 59с. – (Масова худ. б-ка)
698427
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1965. – 200с. – (Шкільна б-ка)
698428
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1970. – 176с. – (Шкільна б-ка)
698429
  Славинський М. Морозиво з ожиною // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 142-144. – ISSN 0208-0710


  Остання поїздка Лесі Українки до Грузії
698430
  Мирный П. Морозко : Рассказы / П. Мирный; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 90с.
698431
   Морозко. – Москва, 1987. – 48 с.
698432
  Деменчук Г.С. Морозная родина / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1961. – 36с.
698433
  Злотников Н.М. Морозное облако / Н.М. Злотников. – М., 1977. – 175с.
698434
  Орлов В.О. Морозное пучение грунтов в расчетах оснований сооружений / В.О. Орлов. – Новосибирск, 1987. – 136с.
698435
  Ян Т.Г. Морозное солнце. / Т.Г. Ян. – Кемерово, 1963. – 80с.
698436
  Садовский Б. Морозные узоры / Б. Садовский. – Пб., 1922. – 79с.
698437
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 4)
698438
  Моложавенко В.С. Морозовск / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94с.
698439
  Бахревский В.А. Морозовская стачка / В.А. Бахревский. – М, 1976. – 176с.
698440
  Бахревский В.А. Морозовская стачка / В.А. Бахревский. – М, 1984. – 192с.
698441
   Морозовская стачка 1885. – М., 1925. – 19-264с.
698442
  Ерман Р.К. Морозовская стачка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
698443
  Кабанов П.И. Морозовская стачка 1885 года. / П.И. Кабанов, Р.К. Ерман. – М., 1963. – 115с.
698444
   Морозовская стачка 7-13 (19-25) января 1885 г.. – М., 1923. – 77с.
698445
   Морозовская стачка. 1885-1935. – М., 1935. – 104с.
698446
  Ерман Р.К. Морозовская стычка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
698447
  Бахревський В.А. Морозовський страйк / В.А. Бахревський. – Київ : Веселка, 1985. – 183 с.
698448
  Бестужева-Лада Морозовы. Символ русского предпринимательства // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 4-17


  Фамилия Морозовых со временем стала почти что нарицательной - такой огромный вклад внесли представители этой династии в развитие промышленности, финансовой сферы, науки, образования, культуры, здравоохранения и духовного потенциала России. Хотя сам ...
698449
  Шамрай Т.Ф. Морозом намальована весна / Т.Ф. Шамрай. – Х., 1991. – 113с.
698450
   Морозоопасные грунты как основания сооружений. – Новосибирск, 1992. – 165с.
698451
  Опалко О. Морозостійкість пагонів Amelanchier spicata (lam.) С. Roch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів Amelanchier spicata (Lam.) С. Roch у першій декаді січня при температурах-5C і -35С а також у першій декаді березня при температурах -20С i -25C. The results of freezing of shoots of Amelanchier spicata ...
698452
  Капля А.В. Морозостійкість різних частин кореневої системи плодових культур / А.В. Капля, 1961. – 46-55с.
698453
  Поліщук Л.К. Морозостійкість рослин / Л.К. Поліщук. – Київ, 1962. – 47с.
698454
   Морозостійкість тканин пагонів листопадних магнолій / Р.М. Палагеча, В.В. Грохольський, О.І. Китаєв, С.В. Фомічова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування однорічних пагонів, контрастних за морозостійкістю листопадних магнолій. Визначено рівень пошкодження кожної із тканин (кора, камбій, деревина, серцевина) на морфометрично різних сегментах пагону. The results of ...
698455
  Мининберг С.Я. Морозостойкость и особенности обмена веществ винограда при различных условиях питания. / С.Я. Мининберг. – К. – 327-330с.
698456
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях г. Киева : Дис... канд. биолог.наук: / Бертуш М. Б.; Киевский лесохозяйственный ин-т. – К., 1951. – 231л. – Бібліогр.:л.220-231
698457
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях города Киева : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бертуш М.Б. ; Киев. лесохозяйтвен. ин-т. – Киев, 1952. – 16 с.
698458
  Мининберг С.Я. Морозостойкость некоторых сортов винограда / С.Я. Мининберг. – Киев, 1948. – 72с.
698459
  Бочкарева Эмма Борисовна Морозостойкость озимых масличных крестоцветных культур и методы ее определения для целей селекции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Бочкарева Эмма Борисовна; Всесоюз. академия сельскогохозяйственных наук. Всесоюзн. науч.-иссл. ин-т растениеводства. – Л., 1979. – 20л.
698460
  Проценко Д.Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР / Д.Ф. Проценко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 392с.
698461
  Сидорович Е.А. Морозостойкость роз в условиях Белоруссии: Экол.-физиол. аспекты / Е.А. Сидорович, И.К. Володько. – Минск, 1989. – 95с.
698462
  Самсонова А.Е. Морозоустойчивость корневых систем сеянцев дуба и шелковицы в различных условиях выращивания : Автореф... кандидата биол.наук: / Самсонова А.Е.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 22л.
698463
  Вовкун В.В. Морозяне щастя : повість ; оповідання / Василь Вовкун. – Київ : Молодь, 1991. – 204с. – У кн. також: Весною на плоту зими / О.Б. Жилін. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0523-5
698464
  Мушкетик Юрій Морок : Роман / Мушкетик Юрій. – Київ : Український письменник, 2001. – 214с. – (Сер "Сучасна українська література"). – ISBN 966-579-088-9
698465
  Мушкетик Ю. Морок: [Роман] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.85-112. – ISSN 0208-0710
698466
   Мороховський Микола Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 83-84
698467
   Мороховський Микола Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 162-163 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
698468
   Мороховський Микола Олександрович (1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 92-93. – ISBN 966-95774-3-5
698469
  Сергієнко А.Є. Морошка для Оксани // Зустрічний вітер / В.М. Григорчук. – Київ : Молодь, 1988. – С. 240-342. – (Перша книга прозаїка)
698470
  Ушаков Д.А. Морошка. / Д.А. Ушаков. – М., 1968. – 79с.
698471
  Тарханов А.С. Морошковое лето / А.С. Тарханов. – М., 1985. – 95с.
698472
   Морская аквакультура. – М., 1985. – 254с.
698473
   Морская аквакультура: экономика, организация, планирование, управление. – К., 1992. – 255с.
698474
   Морская биоакустика. – Л., 1969. – 424с.
698475
   Морская биогеография: Предмет, методы, принципы районирования. – М., 1982. – 309с.
698476
  Костылев В.И. Морская быль. / В.И. Костылев. – М.-Л., 1945. – 356с.
698477
  Попов Н.И. Морская вода: справ. руководство : Справочное руководство / Н.И. Попов, К.Н. Федоров, В.М. Орлов. – М., 1979. – 327с.
698478
  Томази А. Морская война на Адриатическом море. / А. Томази. – М.-Л., 1940. – 164с.
698479
  Купер Д.Ф. Морская волшебница : роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1982. – 375 с. – (Морская библилтека ; Кн. 27)
698480
  Костоглодов В.В. Морская гамма-спектрометрическая съемка / В.В. Костоглодов. – М., 1979. – 148с.
698481
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – Ленинград : Недра, 1969. – 462с.
698482
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – 3-е изд. – Ленинград : Недра, 1976. – 488с.
698483
  Логвиненко Н.В. Морская геология : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Недра, 1980. – 343с.
698484
  Хосино М. Морская геология / М. Хосино. – Москва : Недра, 1986. – 432с.
698485
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 1. – 1987. – 384с.
698486
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 2. – 1987. – 384с.
698487
  Леонтьев О.К. Морская геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирового океана) / О.К. Леонтьев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 344с.
698488
  Спрингис К.Я. Морская геология и проблемы минерального сырья / К.Я. Спрингис. – Москва : Знание, 1971. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Науки о Земле" ; 9)
698489
   Морская геология, седиментология, осадочная петрография и геология океана. – Л., 1980. – 255с.
698490
   Морская геоморфология: Терминол. справочник. Береговая зона: процессы, понятия, определения. – Москва : Мысль, 1980. – 280с.
698491
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва : Недра, 1979. – 103с.
698492
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва, 1979. – 103с.
698493
  Осадчий В.Г. Морская геотермосъемка / В.Г. Осадчий, Г.А. Куксов, В.В. Ковалик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 102с.
698494
  Шапировский Н.И. Морская геофизическая разведка / Н.И. Шапировский, Р.М. Гаджиев. – Баку, 1962. – 156с.
698495
  Гордиенко В.И. Морская геофизическая разведка (элементы теории электромагнитных методов) / В.И. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164с.
698496
  Дерюгин К.К. Морская гидрометрия / К.К. Дерюгин, И.А. Степанюк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 392с.
698497
  Остроухов А.В. Морская гидрометрия / А.В. Остроухов, Ю.И. Шамраев. – Л., 1981. – 447с.
698498
  Коровин В.П. Морская гидрометрия : Учебник для вузов / В.П. Коровин, Е.И. Чверткин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 262с. – ISBN 5-286-00013-4
698499
  Истошин Ю.В. Морская гидрометрия. / Ю.В. Истошин. – Л., 1967. – 408с.
698500
  Ланге В. Морская гравиметрия / В. Ланге. – Москва : Недра, 1965. – 96с.
698501
  Делинджер П. Морская гравиметрия / П. Делинджер. – М, 1982. – 312с.
698502
  Гайнанов А.Г. Морская гравиразведка : Учебное пособие для вузов / А.Г. Гайнанов, В.Л. Пантелеев. – Москва : Недра, 1991. – 213с.
698503
  Синецкий Валентин Петрович Морская деятельность: теоретический аспект // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 49-50, 52-53, 55. – ISSN 0131-2227
698504
  Черемисинова Е.А. Морская диатомовая флора межледниковых отложений в долине рр. Мги и Вытегры и в котловине Ладожского озера. : Автореф... канд. биол.наук: / Черемисинова Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1952. – 22л.
698505
  Поликарпов Г.Г. Морская динамическая радиохемоэкология / Г.Г. Поликарпов, В.Н. Егоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 175 с. – Библиогр. : С. 166-174
698506
  Амбаров К.М. Морская доблесть и слава / К.М. Амбаров, Н.В. Усенко. – Москва, 1989. – 63с.
698507
   Морская доблесть: сборник. – М., 1982. – 208с.
698508
  Вагнер Н. Морская дружба / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1950. – 96с.
698509
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – 2-е изд. – М, 1943. – 376с.
698510
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1943. – 55с.
698511
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 40с.
698512
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М-Л, 1945. – 87с.
698513
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 432с.
698514
  Соболев Л.С. Морская душа : Рассказы / Л.С. Соболев. – Одесса : Маяк, 1973. – 475с. – (Морская библиотека)
698515
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1979. – 161-629с.
698516
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1984. – 107с.
698517
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Киев, 1988. – 444с.
698518
  Соболев Л.С. Морская душа Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1958. – 799с.
698519
  Смектин Г. Морская душа композитора // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып .8. – С. 38-46


  О композиторе, народном артисте РСФСР (1981) Евгении Эммануиловиче Жарковском (1906-1985)
698520
  Соболев Л.С. Морская душа. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Мурманск, 1974. – 301с.
698521
   Морская жемчужина Мармарис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 54-55 : фото
698522
  Чернов Ю.И. Морская жилка / Ю.И. Чернов. – М., 1962. – 48с.
698523
   Морская инженерная геология : сб. науч. тр. – Рига, 1990. – 99с.
698524
   Морская инженерная геология и гидрогелогия: сб. ст.. – Рига, 1980. – 106с.
698525
   Морская инженерная геофизика : Сборник научніх трудов. – Рига, 1988. – 107с.
698526
  Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. Справочник. / Б.Г. Масленников. – М., 1973. – 366с.
698527
  Павлова А.В. Морская картография (Составление геогр. карт океанов и морей). : Автореф... канд. географ.наук: 502 / Павлова А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л.
698528
  Гордеев А.Ю. Морская картография в Украине (историко-организационный аспект) / А.Ю. Гордеев, О.Г. Марченко // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 97-100. – Бібліогр.: 2 назви
698529
  Котляров Б.И. Морская книга. / Б.И. Котляров. – К, 1977. – 167с.
698530
  Лебедев А.А. Морская купель / А.А. Лебедев. – Ярославль, 1974. – 176с.
698531
  Гордин В.М. Морская магнитометрия / В.М. Гордин, Е.Н. Розе, Б.Д. Углов. – Москва : Недра, 1986. – 231с.
698532
  Крисс А.Е. Морская микробиология : (глубоководная) / А.Е. Крисс; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Изд-во АН ССР, 1959. – 456 с. : табл.
698533
   Морская микропалеонтология (диатомеи, радиолярии, силикофлягелляты, фораминиферы и известковый наннопланктон) : сборник. – Москва : Наука, 1978. – 254с.
698534
  Горшков С.Г. Морская мощь государства / С.Г. Горшков. – М., 1976. – 463с.
698535
  Зайцев П Ю. Морская нейстонология / П Ю. Зайцев. – К., 1970. – 264с.
698536
  Казьмин В.Д. Морская нива. / В.Д. Казьмин. – Владивосток, 1989. – 133с.
698537
  Дмитрук А.В. Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – 344 с. – В кн. также: Земля необетованна / В.А. Заяц ; Передай другому / Л.П. Козинец
698538
  Мельников П.Е. Морская пехота / П.Е. Мельников. – М., 1982. – 96с.
698539
  Камалов Х.Х. Морская пехота в боях за Родину. / Х.Х. Камалов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 221с.
698540
  Овлащенко А.В. Морская политика Европейского Союза в свете интеграционных теорий // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 139-146. – ISSN 0321-2017
698541
  Иванов Л. Морская политика и дипломатия империалистических держав. / Л. Иванов. – М., 1964. – 444с.
698542
  Пантюхов И.М. Морская почка. / И.М. Пантюхов. – Калининград, 1972. – 96с.
698543
  Токарева А.Е. Морская проблема Боливии: есть ли выход из тупика? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 044-748Х
698544
  Роблес Э. Морская прогулка: романы / Э. Роблес. – М., 1982. – 415с.
698545
  Левасту Т. Морская промысловая экосистема: Колич. оценка параметров и регулирование рыбловства / Т. Левасту, Г. Ларкинз; Пер. с англ. Н.К. Прусовой ; Под ред. Ю.Н. Ефимова. – Москва, 1987. – 165 с .
698546
  Шацов А.Н. Морская радиометрия / А.Н. Шацов. – Москва : Недра, 1969. – 104с.
698547
   Морская радиохемоэкология и проблема загрязнений. – К., 1984. – 182с.
698548
   Морская радиоэкология.. – К., 1970. – 276с.
698549
  Куадра Х. Морская раковина : рассказы / Х. Куадра; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1963. – 167 с.
698550
  Брамсон М.А. Морская рефрактометрия / М.А. Брамсон, Э.И. Красовский, Б.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 246с.
698551
  Божаткин М.И. Морская романтика / М.И. Божаткин. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 111 с.
698552
  Мотузенко Евгений Михайлович Морская рыболовецкая терминология северо-западного Причерноморья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мотузенко Евгений Михайлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
698553
  Лельов П. Морская свинка / П. Лельов, Д. Радченко, 1951. – 24с.
698554
   Морская сейсморазведка методом преломленных волн. – М., 1984. – 174с.
698555
  Лебедев А.А. Морская сила / А.А. Лебедев. – Иваново, 1945. – 127с.
698556
  Савичев Г.А. Морская симфония. / Г.А. Савичев. – М., 1963. – 48с.
698557
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – М., 1954. – 647с.
698558
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – 4-е изд. – Саратов, 1965. – 627с.
698559
  Жданов Н.Г. Морская соль / Н.Г. Жданов. – М, 1952. – 152с.
698560
  Бершадский В.А. Морская столица / В.А. Бершадский. – Одесса, 1971. – 87с.
698561
   Морская стратиграфия и микропалеонтология : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 182с.
698562
  Кэгл М. Морская фойна в Корее. / М. Кэгл, Ф. Мэнсон. – М., 1962. – 384с.
698563
  Хорн. Р. Морская химия : (структура воды и химия гидросферы) / Р. Хорн. – Москва : Мир, 1972. – 399с.
698564
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
698565
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
698566
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
698567
  Кушинг Д.Х. Морская экология и рыболовство / Д.Х. Кушинг; Под ред. канд. биол. наук. В.П. Серебрякова. – Москва : Пищевая промышленность, 1979. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр. : 436 назв.
698568
  Крыжановский Р.А. Морская экономика: сегодня и завтра / Р.А. Крыжановский. – М., 1991. – 159с.
698569
   Морские "светлячки" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
698570
  Гурьянова Е.Ф. Морские арктические равноногие раки (Isopoda) // Определители по фауне СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. – 4 : Морские арктические равноногие раки (Isopoda)/Гурьянова Е.Ф. – с.1-181
698571
  Кириллов Н.И. Морские басни. / Н.И. Кириллов. – Киев, 1957. – 63с.
698572
  Лымарев В.И. Морские берега и человек. / В.И. Лымарев; Отв.ред.О.К.Леонтьева. – Москва : Наука, 1986. – 159с.
698573
   Морские биологические исследования прикамчатских вод 1755-1983 гг. : Библиографический указатель. – Владивосток, 1985. – 232с.
698574
  Артюхин Юрий Морские бобры, или каланы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 32-36 : фото
698575
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Киев, 1954. – 343с.
698576
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Изд. 3-е. – Киев : Молодь, 1972. – 372с.
698577
   Морские были. – М., 1990. – 464с.
698578
  Бигелоу Г.Б. Морские ветровые волны и прибой / Г.Б. Бигелоу, В.Т. Эдмондсон. – Пер.с англ.. Под ред.В.Б.штокмана. – Москва : Изд-е иностранной л-ры, 1951. – 212с
698579
  Чэпмен В. Морские водоросли и их использование / В. Чэпмен. – М., 1953. – 248с.
698580
  Зубов Н.Н. Морские воды и льды / Н.Н. Зубов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1938. – 453с.
698581
  Макграт Сьюзан Морские волки / Макграт Сьюзан, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 94-107 : фото
698582
  Сиротов К.М. Морские волны / К.М. Сиротов. – Владивосток, 1972. – 83с.
698583
  Зигмонте Д.А. Морские ворота : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1966. – 234 с.
698584
  Штернштейн Я.М. Морские ворота Украины / Я.М. Штернштейн. – Одесса, 1958. – 246с.
698585
  Северов П.Ф. Морские встречи / П.Ф. Северов. – М., 1986. – 478с.
698586
  Пояркова З.Н. Морские гастроподы мела окраин Азии / З.Н. Пояркова, М.Р. Джалилов; АН СССР, Дальневосточн. научн. центр, Дальневосточн. геологич. ин-т; отв. ред. Найдин Д.П. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 168с.
698587
   Морские геолого-геофизические исследования на нефть и газ: некоторые проблемы и результаты: сб. науч. тр.. – Рига, 1990. – 79с.
698588
   Морские геомагнитные исследования на НИС "Заря". – М., 1986. – 183с.
698589
   Морские геофизические исследования. – Москва : Недра, 1977. – 375с.
698590
  Абузяров З.К. Морские гидрологические информации и прогнозы / З.К. Абузяров, Ю.И. Шамраев. – Ленинград, 1974. – 219 с.
698591
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебное пособие для вузов / К.И. Кудрявая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 276с.
698592
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебник для вузов / К.И. Кудрявая, Е.И. Серяков, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 310с.
698593
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Уч. пос. для техникумов / Н.А. Белинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 166 с.
698594
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Учебное пособие / Н.А. Белинский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
698595
   Морские глаза Эстонии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-48. – ISSN 1029-5828


  Путевые заметки.
698596
   Морские гравиметрические исследования. – М., 1984. – 135с.
698597
  Щербаков Владимир Морские громовержцы : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 102-110 : Фото
698598
  Китаевич Б.Е. Морские грузовые операции / Б.Е. Китаевич. – М, 1991. – 160с.
698599
  Юнга Е.С. Морские дороги / Е.С. Юнга. – М., 1953. – 312с.
698600
  Строганов И.Н. Морские дороги / И.Н. Строганов. – Москва, 1958. – 102 с.
698601
  Баранов Ю.А. Морские дороги / Ю.А. Баранов. – М, 1977. – 255с.
698602
  Хаткевич Василий Морские ежи - долгожители : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
698603
  Дьяконов А.М. Морские ежи / А.М. Дьяконов. – Птгр, 1923. – с.
698604
  Федоренко Н.Т. Морские записи / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 223с.
698605
  Пилия Морские записки / Пилия, , Шамиль. – Сухуми, 1984. – 322 с.
698606
  Дьяконов А.М. Морские звезды морей СССР / А.М. Дьяконов. – М-Л, 1950. – 204с.
698607
  Чапский К. Морские звери Советской Арктики. / К. Чапский. – Л.М., 1941. – 188с.
698608
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л, 1979. – 471с.
698609
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л
3. – 1988. – 501с.
698610
  Кусакин О.Г. Морские и солооватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л, 1982. – 462с.
698611
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков, 1946. – 159с.
698612
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Челябинск, 1958. – 148ёс.
698613
  Исаков И.С. Морские истории / И.С. Исаков. – М, 1970. – 254с.
698614
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Одесса, 1973. – 268с.
698615
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – М., 1984. – 46с.
698616
  Житков Б.С. Морские истории. - Что бывало. - Рассказы о животных / Б.С. Житков. – Куйбышев, 1967. – 496с.
698617
   Морские истории: повести и рассказы. – Калининград, 1984. – 352с.
698618
   Морские истории: сборник. – Москва : Вокруг света, 1991. – 364с. – ISBN 5-87260-001-1
698619
  Бирюлин Г.М. Морские каникулы / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1973. – 110с.
698620
  Дорохов А.П. Морские летчики в обороне Одессы / А.П. Дорохов. – Одесса, 1982. – 168с.
698621
  Туютянь Ю.а. Морские лилии верхнего ордовика Центрального и Южного Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Туютянь Ю.а.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1970. – 17л.
698622
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона и нижнего карбона Дальнего Востока / Ю.А. Дубатолова, Р.С. Елтышева, Е.А. Модзалевская; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1967. – 73с.
698623
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона Кузбасса / Ю.А. Дубатолова; Отв. ред. Елтышева Р.С., Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1964. – 126с.
698624
  Мужчинкин В.Ф. Морские львы и котики / В.Ф. Мужчинкин. – М., 1987. – 172с.
698625
  Бурке А. Морские льды / А. Бурке. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 96с.
698626
  Кан И С. Морские льды / И С. Кан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 124с.
698627
  Буйницкий В.Х. Морские льды и айсберги Антарктики. / В.Х. Буйницкий. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1973. – 255с.
698628
  Ивашин М.В. Морские млекопитающие / М.В. Ивашин. – М, 1972. – 303с.
698629
  Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и человек / Ф.Г. Вуд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 263с.
698630
   Морские млекопитающие.. – М., 1965. – 320с.
698631
   Морские млекопитающие.. – К.
ч. 1. – 1975. – 223с.
698632
   Морские млекопитающие.. – К.
ч. 2. – 1975. – 202с.
698633
   Морские млекопитающие: Результаты и методы исслед.. – М., 1978. – 263с.
698634
   Морские млекопитающие: сб. ст.. – М., 1984. – 312с.
698635
  Бадзошвили Ц.И. Морские моллюски мэотиса Западной Грузии и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 128 / Бадзошвили Ц.И.; АН ГРузССР Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 29л.
698636
  Павлова А.В. Морские навигационные карты / А.В. Павлова. – Ленинград : Университетское, 1961. – 180 с.
698637
  Сарсенбаев А. Морские напевы / А. Сарсенбаев. – Алма-Ата, 1977. – 267 с.
698638
  Долгопольская М.А. Морские невидимки / М.А. Долгопольская, Е.В. Павлова. – Киев, 1968. – 91с.
698639
  Бычков В.С. Морские нерегулярные волны / В.С. Бычков, С.С. Стрекалов. – Москва : Наука, 1971. – 132с.
698640
   Морские нефтегазопромысловые сооружения : сб. науч. тр. – Рига, 1989. – 139с.
698641
  Феличе А. Морские нищие / А. Феличе. – М., 1959. – 344с.
698642
  Вильсон Х. Морские операции в мировой войне 1914-1918 гг. / Х. Вильсон. – Москва, 1935. – 340с.
698643
  Капица П.О. Морские охотники / П.О. Капица. – Л., 1954. – 183с.
698644
  Аммон А Г. Морские памятные даты / А Г. Аммон. – Москва, 1987. – 397 с.
698645
  Евсеев В.М. Морские перевозки в интересах вооруженных сил США во вьетнамской войне 1965-1973 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 10-16. – ISSN 0321-0626
698646
  Смуул Ю.Ю. Морские песни : стихи и поэмы / Ю.Ю. Смуул. – Москва : Советский писатель, 1963. – 149 с.
698647
  Баранник З.Ф. Морские пищевые ресурсы и продовольственная проблема развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Баранник З.Ф.; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1971. – 26л.
698648
  Лобач-Жученко Морские плавания на парусных яхтах. / Лобач-Жученко. – Москва, 1956. – 176с.
698649
  Тращук Н.Н. Морские плейстоценовые отложения Причерноморья Украинской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Тращук Н.Н.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
698650
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Москва, 1954. – 431с.
698651
  Вадецкий Б.А. Морские повести / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1958. – 522 с.
698652
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Мурманск, 1964. – 414с.
698653
  Росляков В.П. Морские повести / В.П. Росляков. – М., 1984. – 336с.
698654
  Конецкий В.В. Морские повести и рассказы / Виктор Конецкий. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 654 с.
698655
  Халилецкий Г.Г. Морские повести. / Г.Г. Халилецкий. – М., 1981. – 448с.
698656
   Морские подводные исследования.. – М., 1969. – 380с.
698657
  Хард Арчибальд Морские порты Азии и Африки. / Хард Арчибальд. – М., 1957. – 417с.
698658
  Хард Арчибальд Морские порты капиталистических стран. / Хард Арчибальд; Под ред.Бакаева В.Г. – Пер.с англ. – Москва, 1951. – 604с.
698659
  Соул Г. Морские приключения / Г. Соул. – Л., 1971. – 247с.
698660
   Морские прогнозы : Учебник для вузов по спец. "Океанология". – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с. – ISBN 5-286-00011-8
698661
  Жилинский А.А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана / А.А. Жилинский; Управление постройки Мурманской железнй дороги. – Петроград, 1917. – 148с.
698662
  Никандров Н.Н. Морские просторы / Н.Н. Никандров. – М., 1935. – 248с.
698663
   Морские птицы Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 160с.
698664
  Итин В.А. Морские пути Советской Арктики / В.А. Итин. – М., 1933. – 110с.
698665
  Щеголев Е.Я. Морские радионавигационные устройства / Е.Я. Щеголев. – Ленинград : Водтрансиздат, 1954. – 228 с.
698666
  Бабиков М.А. Морские разведчики / М.А. Бабиков. – Сыктывкар, 1966. – 112с.
698667
  Михеев Вадим Морские разведчики : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 152-159 : Іл.
698668
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1940. – 48с.
698669
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.-Л., 1942. – 80с.
698670
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.
5. – 1944. – 406с.
698671
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.-Л.
7. – 1944. – 463с.
698672
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Иваново, 1946. – 116с.
698673
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – Л., 1947. – 135с.
698674
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – Ростов на Дону, 1948. – 46с.
698675
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Куйбышев, 1950. – 212с.
698676
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Ставрополь, 1950. – 232с.
698677
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1951. – 324с.
698678
  Новиков-Прибой Морские рассказы / Новиков-Прибой. – Курск, 1951. – 128с.
698679
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1952. – 192с.
698680
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Молотов, 1955. – 216с.
698681
  Дойль А.К. Морские рассказы : пер. с англ. / А.К. Дойль; Конан-Дойл. – Москва : Художественная литература, 1957. – 144 с.
698682
  Дубровский В.Г. Морские рассказы / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1960. – 86с.
698683
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – М., 1960. – 93с.
698684
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1973. – 463с.
698685
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1986. – 477с. – (Классики и современники ; Русская классическая литература)
698686
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1987. – 541с.
698687
  Войтов В.И. Морские робинзоны / В.И. Войтов. – Москва : Мысль, 1971. – 159с.
698688
  Жамиак И. Морские свинки / И. Жамиак. – М., 1963. – 115с.
698689
  Шагурин Н.Я. Морские сказки / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1981. – 142с.
698690
  Шагурин Н.Я. Морские сказки. / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1981. – 142с.
698691
  Конецкий В.В. Морские сны / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 344 с.
698692
  Красовский А.С. Морские сонеты / А.С. Красовский. – Симферополь, 1986. – 91с.
698693
  Писаревский Н.П. Морские суда Древней Греции и Рима в современной зарубежной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 162-173. – ISSN 0042-8779
698694
  Голубев Г.Н. Морские тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1981. – 223с.
698695
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 108с.
698696
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 112с.
698697
  Истошин Ю.В. Морские течения / Ю.В. Истошин. – Владивосток, 1975. – 87с.
698698
  Ригос Александр Морские течения : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-74 : фото. – ISSN 1029-5828
698699
  Васильев Б.И. Морские улицы / Б.И. Васильев. – Ленинград, 1969. – 51с.
698700
  Кривко В.А. Морские флаги Отечества / В.А. Кривко. – М., 1984. – 48с.
698701
  Мурина В.В. Морские черви сипункулиды арктических и бореальных вод Евразии / В.В. Мурина. – Л., 1977. – 283с.
698702
  Лондон Д. Морский волк / Д. Лондон. – Калининград, 1977. – 408с.
698703
  Чуковский Н.К. Морский охотник / Н.К. Чуковский. – Барнаул, 1967. – 92с.
698704
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – Л., 1946. – 232с.
698705
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – М., 1957. – 384с.
698706
  Зонин А.И. Морское братство: повесть и дневник / А.И. Зонин. – М., 1975. – 363с.
698707
  Архангельский И.В. Морское бурение инженерно-геологических скважин / И.В. Архангельский. – Ленинград : Недра, 1980. – 264с.
698708
  Абузяров З.К. Морское волнение и его прогнозирование / З.К. Абузяров. – Ленинград, 1981. – 166 с.
698709
  Зенкович В.П. Морское дно / В.П. Зенкович. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 55с.
698710
  Калинкин Г.Ф. Морское дно / Г.Ф. Калинкин, Я.А. Островский. – Москва, 1970. – 176с.
698711
  Павлов А.П. Морское дно и созданные морем геологические напластования / А.П. Павлов. – 2-е изд., 1922. – 71с.
698712
  Павлов П А. Морское дно и созданные морем геологические напластования. / П А. Павлов. – 3-е изд. – М.-Л., 1935. – 70с.
698713
  Волков А.А. Морское и рыболовное право / А.А. Волков, К.А. Бекяшев. – Москва, 1980. – 456с.
698714
  Симаков В.И. Морское многоборье / В.И. Симаков. – М, 1962. – 68с.
698715
  Маричев Игорь Васильевич Морское образование как компонент единого мирового образовательного пространства // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-53. – ISSN 1726-667Х
698716
  Федоров А.Ф. Морское право / А.Ф. Федоров. – 343с.
698717
  Джавад Ю.Х. Морское право / Ю.Х. Джавад. – Москва, 1964. – 318с.
698718
  Волков А.А. Морское право / А.А. Волков. – Москва, 1969. – 248с.
698719
  Жудро А.К. Морское право / А.К. Жудро, Ю.Х. Джавад. – М ., 1974. – 384с.
698720
   Морское право и международное торговое мореплавание: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 128с.
698721
  Федоров А.Ф. Морское право профессора Императорского Новороссийского Университета А.Ф. Федорова / А.Ф. Федоров ; [вступ. сл. С.В. Кивалова ; сост. : Т.В. Аверочкина. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов]. – Одесса : Фенікс, 2008. – 329, [3] с. – Адаптация текста учеб. "Морское право", изд. в 1913 г. – ISBN 978-966-438-123-6
698722
  Авсов Ю.А. Морское право СССР / Ю.А. Авсов, В.В. Егорьев, А.Д. Кейлин ; Всес. тог. палата ; Комисия торг. морепл. и морского парва. – Ленинград : Внешторгиздат, 1932. – 143 с.
698723
   Морское право: Официальный текст Конвенции ООН по морскому праву с приложениями и предметным указателем : Заключительный акт третьей Конференции ООН по морскому праву: Вводная часть, относящаяся к Конвенции и Конференции. – Нью Йорк : ООН, 1984. – 49,316с.
698724
  Глушкин Б О. Морское притяжение / Б О. Глушкин, . – М, 1983. – 206с.
698725
  Исаков И.С. Морское притяжение / И.С. Исаков. – М, 1984. – 286с.
698726
  Блескин Л.Л. Морское притяжение / Л.Л. Блескин. – К., 1990. – 140с.
698727
  Роблес Э. Морское путешествие: кн. для чтения на фр. яз. для студ. / Э. Роблес. – М., 1982. – 144с.
698728
  Черкашин Н.А. Морское солнце / Н.А. Черкашин. – М, 1988. – 382с.
698729
  Иванов Л. Морское соперничество империалистических держав. / Л. Иванов; Академия наук СССР, Ин-т мирового хозяйства и мировой политики. – Москва ; Ленинград : Государственное социально-єкономическое издательство, 1936. – 291 с.
698730
  Волкомирская Л.Б. Морское электромагнитное зондирование с учетом свойств источника вариации применительно к Северному Ледовитому океану : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Волкомирская Л.Б.;. – М., 1978. – л.
698731
  Таубе А.М. Морской англо-русский словарь / А.М. Таубе, В.А. Шмид. – М., 1943. – 480с.
698732
  Егоров Л.М. Морской арбитраж в Англии / Л.М. Егоров. – М., 1963. – 84с.
698733
   Морской астрономический календарь на 1923 г.. – Одесса, 1922. – 52с.
698734
   Морской атлас. – [Ленинград] : Изд. Гл. Штаба ВМФ СССР
Т. 1 : Навигационно-географический. – 1950. – 16 с.
698735
   Морской атлас
Т. 3, ч. 1 : Военно-исторический. – 1958. – 45 с.
698736
  Зенкович В.П. Морской берег / В.П. Зенкович. – Москва; Ленинград, 1952. – 72с. – (Научно-популярная библиотека ; Вип. 41)
698737
  Виноградов А.К. Морской биолог Константин Александрович Виноградов / А.К. Винограадов ; НАН України ; Карадагский природный заповедник. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 105 с. – Бібліогр.: фот. – ISBN 978-966-02-5281-3
698738
  Бикчентаев А. Морской бог / А. Бикчентаев. – Москва, 1966. – 48с.
698739
  Алексеев В.П. Морской бой : скрытность и внезапность / В.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 192с.
698740
   Морской бой. (Морские рассказы на англ. яз.). – М., 1967. – 108с.
698741
  Иоселиани Я.К. Морской ветер / Я.К. Иоселиани; . – Москва, 1970. – 176с.
698742
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Ташкент, 1956. – 276с.
698743
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1982. – 408с.
698744
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Одесса, 1983. – 248с.
698745
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1984. – 413с.
698746
  Рид Морской волчонок / Рид, Майн. – Калининград, 1989. – 430с.
698747
  Рид Морской волчонок / Рид, Майн. – Ленинград : Детская литература, 1990. – с.
698748
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 2, март - апрель. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698749
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698750
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698751
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698752
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 1, январь - февраль. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698753
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 3, май - июнь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698754
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698755
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698756
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
698757
  Инфантьев В.Н. Морской горизонт / В.Н. Инфантьев. – Л., 1971. – 208с.
698758
  Истошин С.Ю. Морской горный промысел / С.Ю. Истошин. – М., 1981. – 167с.
698759
  Капица П.И. Морской десант / П.И. Капица. – Л., 1970. – 208с.
698760
  Джатиев Т. Морской джигит. / Т. Джатиев, И. Всеволожский. – 2-е изд., испр. – Дзауджикау, 1948. – 152 с.
698761
   Морской Змей Горыныч : Морская звезда. Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 108 : Іл.
698762
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 196с.
698763
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 150с.
698764
  Кокорев П.Б. Морской контроль в России: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805
698765
  Доронин Ю.П. Морской лёд / Ю.П. Доронин, Д.Е. Хейсин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 318с.
698766
  Савронь Э.Б. Морской неоген окрина Днецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук : 04.00.09 / Савронь Э.Б. ; КГУ. – Киев, 1972. – 28 с.
698767
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Москва, 1958. – 238с.
698768
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Белгород, 1961. – 232с.
698769
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Москва, 1981. – 303с.
698770
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Калининград, 1985. – 351с.
698771
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Ленинград, 1987. – 208с.
698772
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Минск, 1989. – 236с.
698773
  Олдридж Д. Морской орел. Дело чести / Д. Олдридж. – Свердловск, 1960. – 564с.
698774
  Мисюк Б.С. Морской отпуск / Б.С. Мисюк. – Одесса, 1971. – 126с.
698775
  Марриет Ф. Морской офицер Франк Мильдмей / Ф. Марриет. – М, 1992. – 476с.
698776
  Ясуока Сетара Морской пейзаж / Ясуока Сетара. – Москва, 1983. – 214 с.
698777
  Ясуока Сетара Морской пейзаж. / Ясуока Сетара. – М., 1983. – 127с.
698778
  Бирман И.Б. Морской период жизни и вопросы динамики стада тихоокеанских лососей / И.Б. Бирман. – М., 1985. – 208с.
698779
  Мамаладзе Д.И. Морской плейстоцен Колхиды / Д.И. Мамаладзе. – Тбилиси, 1975. – 207с.
698780
  Сидоренко А.В. Морской протест / А.В. Сидоренко, Л.А. Короткова. – Москва, 1974. – 56с.
698781
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – М., 1982. – 240с.
698782
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – М., 1984. – 64с.
698783
  Харт Г. Морской путь в Индию : Рассказ о плаваниях и подвигах португальских мореходов, а также о жизни и времени Донаа Васко Да Гамы... / Г. Харт; Пер. с англ. Ванникова Н.В. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 331с.
698784
  Харт Г. Морской путь в Индию / Г. Харт. – М, 1959. – 349с.
698785
  Высоцкий А.Ф. Морской регионализм / А.Ф. Высоцкий. – Київ, 1986. – 193с.
698786
  Овлащенко А.В. Морской регионализм: международно-правовые аспекты институционализации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 25-30. – ISSN 1812-3910


  В статье проанализированы международно-правовые и политологические вопросы предпосылок возникновения и современной фазы морского регионализма. Отмечена сложность и противоречивость этого процесса. Обращено особое внимание на ряд негативных факторов в ...
698787
  Самойлов К.И. Морской словарь. / К.И. Самойлов. – М-Л, 1939. – 654с.
698788
  Борисов Т.М. Морской старик / Т.М. Борисов. – Хабаровск, 1950. – 104с.
698789
  Штибликов Д.А. Морской терроризм как составляющая современного терроризма. Современные угрозы и вызывы // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-54. – (Політичні та юридичні науки)
698790
  Коновалов Юрий Петрович Морской торговый флот России в период промышленного капитализма. 60-е - середина 90-х гг. XIX в. (На материалах Черноморско-Азовского бассейна) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коновалов Юрий Петрович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 25л.
698791
  Паршин В.Г. Морской транспорт капиталистических стран / В.Г. Паршин. – М., 1983. – 260с.
698792
  Латышева Н.Н. Морской транспорт современной Японии / Н.Н. Латышева. – М, 1985. – 112с.
698793
  Сергеев В.Н. Морской транспорт Швеции. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Сергеев В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
698794
  Эдлинский С.Ф. Морской транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эдлинский С.Ф.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 79л.
698795
  Золототрубов А.М. Морской узел / А.М. Золототрубов. – М., 1964. – 48с.
698796
  Граевский А.М. Морской узел / А.М. Граевский. – Пермь, 1966. – 74с.
698797
  Григорьев Т С. Морской узелок. / Т С. Григорьев. – М, 1959. – 304с.
698798
  Григорьев С.Т. Морской узелок. / С.Т. Григорьев. – М, 1969. – 304с.
698799
  Григорьев С.Т. Морской узелок. / С.Т. Григорьев. – М, 1976. – 304с.
698800
  Беренс Б.А. Морской флот и требования войны / Б.А. Беренс. – М, 1964. – 336с.
698801
  Бережинский В. Морской флот Османской империи начала XVIII в. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 314-319. – ISSN 2078-0850


  По описанию П.А. Толстого.
698802
  Пантелеев Ю.А. Морской фронт. / Ю.А. Пантелеев. – М., 1965. – 317с.
698803
   Морской энциклопедический словарь: в 3 т.. – Л.
1. – 1991. – 503с.
698804
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.1 : А-Н. – 1986. – 508с.
698805
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.2 : О-Я. – 1986. – 520с.
698806
  Сабатини Р. Морской ястреб / Р. Сабатини. – М, 1991. – 685с.
698807
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 66-68
698808
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади (частина І) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 90-93
698809
  Сороцинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 9 (154), вересень. – С. 42-45
698810
  Сорочинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 7/8 (156), липень-серпень. – С. 24-29
698811
  Гриневецький С. Морська галузь: Чи пройшла Україна точку неповерненя? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
698812
  Кузнецов С.О. Морська гегемонія Афін: історико-правове дослідження (VII - V ст. до н.е.) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 46-50.
698813
  Ємельянов В.О. Морська геоекологія та теоретико-методологічні основи диференціації морських геоекосистем // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
698814
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4. – 2004
698815
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 5. – 2004
698816
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2004
698817
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 1. – 2005
698818
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 2. – 2005
698819
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 3. – 2005
698820
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4. – 2005
698821
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 5. – 2005
698822
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2005
698823
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 1/2. – 2006
698824
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 3. – 2006
698825
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4/5. – 2006
698826
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2006
698827
  Соболев Л.С. Морська душа / Л.С. Соболев. – К, 1946. – 216с.
698828
  Соболев Л.С. Морська душа / Л.С. Соболев. – К, 1954. – 424с.
698829
  Котлярчук Андрій Морська опера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 44-50 : фото
698830
  Мишанич Я. Морська тематика в українському літописанні // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 75-79. – ISSN 0236-1477
698831
   Морська торгівля в Північному Причорномор"ї = Sea trade in north black sea region : Збірка наукових статей. – Киев, 2001. – 240с. – Статті українською та російською мовами. – (Бібліотека Vita antioua). – ISBN 966-95597-3-1
698832
  Чекаловець В. Морська транспортна система США: досвід розвитку та можливості його використання в Україні / В. Чекаловець, С. Крижановський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 50-54. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
698833
  Збанацький Ю.О. Морська чайка : Повість та оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1959. – 254с.
698834
  Збанацький Ю.О. Морська чайка : Повісь: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1967. – 191с.
698835
  Рід Морське вовченя , або Подорож у темряві / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1989. – 132с.
698836
  Рід Морське вовченя, або Подорож в темряві / Майн Рід. – Київ : Дитвидав, 1958. – 212с. – (У світі пригод)
698837
   Морське здоров"я від "Альдемар" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 68-71 : фото
698838
  Романюк Н.І. Морське піратство як загроза міжнародній безпеці / Н.І. Романюк, Я.В. Калініна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 97-103. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
698839
  Желіховський С. Морське піратство як загроза міжнародній безпеці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 54-57
698840
  Шамара О. Морське піратство як загроза сучасному судноплавству: методи боротьби // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 3 (29). – С. 83-85.
698841
  Потапчук Г.В. Морське піратство: до актуалізації проблеми протидії та її міжнародно-правової регламентації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 527-530. – ISSN 1563-3349
698842
   Морське право: актуальні питання теорії та практики = Maritime law: actual aspects of theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса : Фенікс
Вип. 7. – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698843
   Морське право: актуальні питання теорії та практики = Maritime law: actual aspects of theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса : Фенікс
Вип. 8. – 2014. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698844
  Рижева Н.О. Морське суднобудування в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 31 пункт
698845
  Величко Л. Морське суперництво / Л. Величко. – Харків, 1930. – 92с.
698846
  Сліпачук Т. Морський арбітраж в Англії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 120-122
698847
  Лондон Д. Морський вовк / Д. Лондон. – К, 1958. – 279с.
698848
  Бласко Ібаньєс В. Морський гайдамака : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 7)
698849
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698850
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698851
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698852
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 4. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698853
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 10, № 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698854
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 10, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698855
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698856
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698857
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698858
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698859
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698860
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698861
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698862
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698863
  Передерієв Є. Морський сектор має стратегічне значення у сфері міжнародної торгівлі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-75.
698864
  Соколюк С. Морський тероризм: чинники розвитку // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 32-43
698865
  Безвенюк В.П. Морський флот Османської імперії наприкінці XVII - на початку XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 191-197. – ISSN 2218-4805


  За матеріалами П.О. Толстого.
698866
  Зієдоніс І. Морський хліб / І. Зієдоніс. – К, 1965. – 54с.
698867
  Тульчинська Морські бактерії служать людині. / Тульчинська, Р.М. Короткий. – К., 1974. – 94с.
698868
  Нагнибіда М.Л. Морські балади / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Молодь, 1947. – 62с.
698869
  Ткаченко Ф.П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря) : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за ред. П.М. Царенка. – Одеса : Астропринт, 2011. – 104 с., [24] с. іл. – ISBN 978-966-190-443-8
698870
  Пестушко Валерій Морські газові гіганти : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7 : Карта
698871
  Половка С. Морські геологічні дослідження вчених України в Антарктиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол. наук, доц. О.М. Іванік) В статті висвітлено наукові здобутки морських геологів України, які були отримані під час антарктичних експедицій. The article deals with the results of the research ...
698872
  Толконніков С.Ю. Морські гідробіонти в годівлі яєчної та м"ясної птиці. : Автореф... доктор с.-г.наук: 06.02.02 / Толконніков С.Ю.; Україн. держаграр. ун-т. – К., 1993. – 38л.
698873
  Кисловський В.П. Морські зони національної юрисдикції України : картографія / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-25 : Карта. – Бібліогр.: 6 назв
698874
  Багряна А. Морські медитації; Купальське-2013; Всенебесний потоп; Тінь; Літнє-1 (побачене); Імписте; Круглий стіл; Сараєво, 2012; Лист додому; Кульбаба; Панічно; Депо; Опади : про автора; поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 122-128
698875
  Коваль Н. Морські мрії Поділля. II Intermezzo Short Stori Festival // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 11/12, червень. – С. 7-9


  Міжнародний фестиваль короткої прози, який традиційно вже вдруге відбувся у Вінниці. "Приватні моря, спільні береги" - така тема цьогорічного фестивалю.
698876
   Морські навігаційні карти : (навчально-методичний посібник для студентів-картографів) / А.Ю. Гордєєв, Н.О. Полякова, В.О. Шевченко, В.І. Остроух ; КНУ ім. Т.Ш. – Київ : ЦНТЕІ, 2009. – 44 с. : іл.
698877
  Тращук Н.Н. Морські плейстоценові відклади Причорномор"я Української РСР / Н.Н. Тращук. – Київ : Наукова думка, 1974. – 150с.
698878
  Сергійчук В.І. Морські походи запорожців / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 60 с. – (Бібліотека українця ; № 5 ; 1 серія). – ISBN 5-7707-2142-1
698879
  Сокульський А. Морські походи запорожців / А. Сокульський; Запорізький держ. ун-т, Лабораторія історії козацтва; Акціонерне тов-во "Мотор Січ". – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 218с. – ISBN 5-7775-0614-3
698880
  Буряченко С. Морські походи запорозьких козаків на Крим і Туреччину на початку XVII ст. в українській, російській та польській історіографіях // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 131-133. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
698881
  Брехуненко В. Морські походи українських козаків на Каспійське море у I половині XVII століття // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 87-91. – ISBN 966-8552-05-9
698882
  Кривусева Р. Морські тварини / Р. Кривусева. – Х., 1928. – 64с.
698883
  Скржинська М.В. Морські шляхи ольвійських кораблів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 135-141. – ISSN 0130-5247


  Морські шляхи між грецькими державами; ольвійські мореплавці
698884
  Нексе М.А. Мортен Червоний / М.А. Нексе. – К, 1950. – 411с.
698885
  Самодова Ю.В. Мортенсон-центр международных программ Иллионского университета: новые возможности для профессионалов из России // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 93-96. – ISSN 0869-608Х
698886
  Цыганков П.А. Мортон Каплан и системное исследование международной политики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-40. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
698887
  Даниельссон Б. Моруроа, любовь моя / Б. Даниельссон, М.-Т. Даниельссон. – Москва : Наука, 1983. – 300с.
698888
  Жаналина Л.К. Морфема в интегративной лингвистике // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 37-46. – ISSN 0130-9730
698889
   Морфема и проблемы типологии: сб. ст.. – М., 1991. – 399с.
698890
  Новак Г. Морфема як компонент авторського словотвору (на матеріалі віршів Пауля Целана) / Г. Новак, Ю. Лещук // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 222-231. – ISSN 2311-5165


  В статті запропоновано лінгвостилістичний аналіз морфеми як компонента індивідуально-авторського словотвору у віршованих текстах Пауля Целана. Порушення звичної сполучуваності морфем у складі слова, що є характерним для творчої манери поета, породжує ...
698891
  Толмачева З.А. Морфемика / З.А. Толмачева. – Рига, 1975. – 34с.
698892
  Толмачева З.А. Морфемика / З.А. Толмачева, Э.М. Джемакулова. – Рига, 1980. – 44с.
698893
  Толмачева З.А. Морфемика / З.А. Толмачева, Э.М. Архангельская. – Рига, 1985. – 50с.
698894
   Морфемика и аффиксальная комбинаторика языка: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1982. – 120с.
698895
  Толмачева З.А. Морфемика и словообразование / З.А. Толмачева. – Рига, 1979. – 60с.
698896
  Яковлев В.Н. Морфемика и словообразование современного русского языка / В.Н. Яковлев. – Барнаул, 1990. – 61с.
698897
   Морфемика: принципы и методы систем. описания. Межвуз. сб.. – Л., 1987. – 193с.
698898
  Толмачева З.А. Морфемики и словообразование / З.А. Толмачева, Э.М. Архангельская. – Рига, 1986. – 86с.
698899
  Білоус М. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови : практикум для студентів укр. від-ня філол. ф-ту / [Марія Білоус, Ірина Кузьма] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 157, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 150-155 та наприкінці тем
698900
  Зубань Оксана Миколаївна Морфеміка суфіксaльної зони українського дієслова : 10.02.01 : Дис. ... канд. філол. наук / Зубань Оксана Миколаївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ. – 195 л.
Т. 1. – 1998. – 195 л.
698901
  Зубань О.М. Морфеміка суфіксальної зони українського дієслова : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Зубань О.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
698902
  Зубань Оксана Миколаївна Морфеміка суфіксальної зони українського дієслова : Дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Зубань Оксана Миколаївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ. – 268 л.
Т. 2 : Додатки. – 1998. – 268 л.
698903
  Козленко І.В. Морфеміка сучасної української літературної мови : навчальний посібник / Ірина Козленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 236с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-953-5
698904
  Безпояско О.К. Морфеміка української мови / О.К. Безпояско; Відп.ред. І.Р.Вихованець. – К : Наукова думка, 1987. – 212 с.
698905
  Цимбалістий І. Морфеміка усічених антропонімів у сучасній іспанській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 233-238. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
698906
  Макаренко Ю. Морфемна композиція лексики політичного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 91-93
698907
  Замаруєва І.В. Морфемна обробка текстів в системах машинного перекладу / І.В. Замаруєва, О.О. Шипнівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-63. – Бібліогр.: 63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання автоматичної обробки текстової інформації на морофологічному рівні мовної си-стеми. Особливу увагу приділено методу уніфікованої граматичної параметризації текстових одиниць. In article the question of automatic processing ...
698908
  Саламаха М.Я. Морфемна структура англійських термінів сфери охорони довкілля // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 27-32


  Стаття присвячена дослідженню морфемної структури похідних термінів-іменників сфери охорони довкілля. Результати дослідження відображають найпродуктивніші морфемні моделі термінотворення. Виявлені продуктивні та найуживаніші в термінах префікси та ...
698909
  Лучко І. Морфемна структура іменників сучасної перської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 104-108. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто особливості морфемної структури іменників сучасної перської мови та зроблено їх морфемний аналіз на основі методу типологічних індексів Дж. Грінберга
698910
  Рогачова Н.В. Морфемна структура іменників у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.04 / Рогачова Н.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16
698911
   Морфемна структура слова. – К., 1979. – 334с.
698912
   Морфемная и словообразовательная структура слова: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1979. – 130с.
698913
  Волчкова Лидия Михайловна Морфемная структура слов современного английского языка. (На материалах производных от высокочастотных корней) : Автореф... канд. филол.наук: 221 / Волчкова Лидия Михайловна; АН УССР. Ин-т языковедения. – К., 1972. – 20л.
698914
  Яценко І.Т. Морфемний аналіз / І.Т. Яценко. – Київ
1. – 1980. – 356с.
698915
  Яценко І.Т. Морфемний аналіз / І.Т. Яценко. – Київ
2. – 1981. – 352с.
698916
  Полюга Л.М. Морфемний словник / Л.М. Полюга. – Київ, 1983. – 464с.
698917
   Морфемний словник учня початкових класів : Близько 2250 слів. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1997. – 48с. – (Бібліотека учня). – ISBN 966-7224-23-6
698918
  Мадоян В.В. Морфемное членение и словообразовательная интерпретация иноязычных слов в русском языке / В.В. Мадоян, З С. Шейранян // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 39-47. – ISSN 2310-4287
698919
  Лазарова Мариана Морфемното равнище - динамичният консерватор на езиковата система / Лазарова Мариана. – Велико Търново : Слово, 1999. – 102с. – ISBN 954-439-559-8
698920
  Чижова Л.А. Морфемный анализ и классификация глагольных парадигм русского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чижова Л.А.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1973. – 30л.
698921
  Игнатьева М.М. Морфемный и словообразовательный анализ слова: уч. пособие / М.М. Игнатьева. – М., 1989. – 73с.
698922
  Ведерников С.В. Морфизмы однородных пространств и их геометрические приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ведерников С.В.; Казанск. гос. ун-т. – К, 1981. – 16л.
698923
  Булгаков М.А. Морфий / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 478с.
698924
  Чукленкова И.Н. Морфиметрические исследования древнеледниковой морфоскульптуры / И.Н. Чукленкова. – М, 1982. – 76с.
698925
  Кожинд А.Н. Морфлогические модели новых слов и формы смыслового преобразования прежних слов в русском литературном языке эпохи Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кожинд А.Н.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1951. – 16л.
698926
  Коцур А.П. Морфлюк Людмила Василівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 64 : фото
698927
  Есмагамбетов Дюсем Есмагамбетович Морфно-функциональная организация стробилы и механизм стробиляции у цесто-циклофиллидей и ее эволюционное значение : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Есмагамбетов Дюсем Есмагамбетович; АН Казах.ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1985. – 23л.
698928
  Калинина Э.М. Морфо-анатомические и экологические особенности в онтогенезе камбал Черного моря : Автореф... канд. биолог.наук: / Калинина Э.М.; Калининградский тех. ин-т рыбной пром. и хоз. – Калининград, 1966. – 16л.
698929
  Нармуратов Халмумин Морфо-биологические особенности Lagochilus kschtutensis knorr lagohilus zeravschanicus knorr в связи с введением их в культуру : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Нармуратов Халмумин; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1981. – 17л.
698930
  Чепурнов А.В. Морфо-биологические особенности внутривидовых биологических форм атлантической сельди. (Атлантич.-скандинавская сельдь, морска балтийская салака, весенняя и осенняя салака Риж. залива). : Автореф... канд. биол.наук: / Чепурнов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1963. – 20л.
698931
  Лобченко В В. Морфо-биологические особенности производителей карпа Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.01.08 / Лобченко В.В,; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
698932
  Заруцкая Л.С. Морфо-биологические особенности репродуктивных органов тарана дубильного - Polygonum Grid. в условиях Средней Азии. (В связи с перспективами селекции семеноводаства) : Автореф... канд. биол.наук: / Заруцкая Л.С.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам. Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 23л.
698933
  Седова И.А. Морфо-биологический анализ ротового аппрата птиц в связи с их питанием. : Автореф... Канд.биол.наук: / Седова И.А.; Моск.город.пед.ин-т. – М, 1950. – 11л.
698934
  Федотовских Г.В. Морфо-гистохимические изменения в почках при воздействии некоторых экстремальных факторов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Федотовских Г.В.; Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1973. – 21л.
698935
  Глаголев А.А. Морфо-гранулометрический анализ массивных агрегатов (горные породы, сплавы, керамика) / А.А. Глаголев. – Алма-Ата : Ан КССР, 1950. – 49с.
698936
  Мельниченко А.П. Морфоадаптиві властивості синовіального средовищя кольінного суглоба після одностронньої меніскектомії : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.11 / Мельниченко А.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 23л.
698937
  Мельниченко Антонина Петровна Морфоадаптивные свойства синовиальной среды коленного сустава после односторонней менискэктомии : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.11 / Мельниченко Антонина Петровна; Белоцерковский гос.аграрный ун-т. – Белая Церковь, 1996. – 178л. – Бібліогр.:л.154=178
698938
  Шакарян Ж.О. Морфобиологическая и цитогенетическая характеристика хозяйственно-ценных константных радиомутантов мягкой пшеницы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Шакарян Ж.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – л.
698939
  Зайцева З.Д. Морфобиологическая изменчивость декоративных растений в связи с их интроидукцией на Среднем Урале : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Зайцева З.Д.; АН СССР.Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
698940
  Худжаниязова С. Морфобиологическая характеристика и биология цветения рудбский и эхинаций в условиях Ташкента : Автореф... канд. биол.наук: / Худжаниязова С.; АН УзССР. Объединен. Ученый Совет по биологическим наукам. Отд. хим.-тех. и биол. наук. – Ташкент, 1964. – 26л.
698941
  Юсупова А.Ф. Морфобиологическая характеристика потенциально-волокнистой группы гибридных гибискусов Ф.Н.Русанова : Автореф... кандидата биол.наук: / Юсупова А.Ф.; АН УзССР. Отд-ние хим.-технол. и биол. наук. Ботан. сад. – Ташкент, 1964. – 22л.
698942
  Исмагилова Г Г. Морфобиологические особенности Bunias orientalis L. в условиях лесостепи Украины. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.05 / Исмагилова Г.Г,; НАН Украины. Центр. ботан. сад им. Н.Н.Гришко. – К., 1994. – 20л.
698943
   Морфобиологические особенности дикорастущих растений Узбекистана. Сб. ст.. – Ташкент, 1974. – 126с.
698944
  Корзун Леонид Петрович Морфобиологические особенности челюстного и подъязычного аппаратов поганок и гагар : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Корзун Леонид Петрович; МГУ. – М., 1975. – 28л.
698945
   Морфобіологічні ознаки насіння інтродукованих видів лікарських рослин в ДСЛР / Н. Куценко, Л. Сивоглаз, О. Куценко, Т. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати вивчення морфобіологічних ознак насіння 16 перспективних інтродукованих видів в ДСЛР УААН. Results of the morphological and biological researches of the 16-th perspective introduced species of medicinal plants are presented.
698946
  Куценко Н. Морфобіологічні особливості нового сорту алтеї лікарської "Мальвіна" в умовах лісостепу України / Н. Куценко, О. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати багаторічних досліджень, морфобіологічних ознак алтеї лікарської сорту "Мальвіна". The results of the long-term researches of the morphological and biological peculiarities of Althea officinalis L. are presented.
698947
  Кирилюк В.І. Морфобіологічні та екологічні особливості видів роду LONICERA L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.03.01 / Кирилюк В.І.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
698948
  Ткачук О.О. Морфобіологічні та фізіологічні зміни асиміляційних органів троянд в умовах промислового забруднення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 33)


  Вивчено симптоми пошкодження асиміляційних органів троянд шкідливими атмосферними викидами. Виявлено, що під впливом промислових газів і пилу у троянд зменшується маса та загальна площа листків.
698949
  Алабушев А.И. Морфогенез альбских и раннесеноманских аммонитид Северо-Востока СССР : Монография / А.И. Алабушев. – Магадан : СВКНИИ АН СССР, 1989. – 104с. – Для геологов, палеонтологов, биостратиграфов
698950
  Демкин О.Т. Морфогенез архегониат / О.Т. Демкин, К.М. Сытник. – К, 1985. – 204с.
698951
  Антонюк Н.М. Морфогенез вегетативных и генеративных органов позднеплодных и скороплодных форм грецкого ореха : Автореф... канд. биолог.наук: / Антонюк Н.М.;. – Киев, 1969. – л.
698952
  Антонюк Н.М. Морфогенез вегетативных и генеративных органов позднеплодных и скороплодных форм грецкого ореха : Автореф... канд. биолог.наук: / Антонюк Н.М.;. – Киев, 1969. – л.
698953
  Королев М.Б. Морфогенез вирусов бешенства, кори и болезни Ньюкасла в клетках тканевых культур : Автореф... канд. биол.наук: / Королев М. Б.; АМН СССР, Ин-т вирусологии. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
698954
  Ткачук О.О. Морфогенез генеративних бруньок троянд закритого грунту в районі Києва / О.О. Ткачук, О.А. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено результати дослідження морфогенезу квіткових бруньок троянд у закритому грунті. Виявлено закономірності формування та диференціації генеративних органів залежно від температури повітря і сорту троянди. Встановлено, що нестача тепла у період ...
698955
   Морфогенез генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка / А. Ліханов, С. Машковська, А. Клюваденко, Л. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структурно-анатомічні й гістохімічні особливості генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. З"ясовано, що структурні елементи насінних зачатків в умовах інтродукції ...
698956
  Лебедев П.В. Морфогенез злаков и условия внешней среды : Автореф... докт. биол.наук: / Лебедев П. В.; Перм.ГУ. – Пермь, 1966. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
698957
  Строева О.Г. Морфогенез и врожденные аномалии глаза млекопитающих. : Автореф... Доктора биол.наук: / Строева О.Г.; АН СССР.Ин-т биологии развития. – М, 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
698958
  Уоддингтон К.Х. Морфогенез и генетика / К.Х. Уоддингтон. – М, 1964. – 260с.
698959
  Ахундова В.А. Морфогенез и особенности потенциальной и реальной продуктивности однолетних бобовых растений / В.А. Ахундова. – Москва, 1979. – 63с.
698960
   Морфогенез и продуктивность растений. Уч.-метод. пособие. – Горький, 1976. – 68с.
698961
   Морфогенез и ритм развития высших растений: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1987. – 121с.
698962
  Пошехонова З.Я. Морфогенез и семенная продуктивность садовой фиалки (Viola wittrochiana Jams). : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Пошехонова З.Я.; АН СССР. Уральский науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1972. – 28л.
698963
  Хань Бин Морфогенез и содержание углеводов у разных форм азота у изогенных по генам VRN линий пшеницы (Triticum aestivum L.) : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Хань Бин ; М-во науки и образования Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2014. – 178 л. – Библиогр.: л. 149-178
698964
  Чирятьева В.З. Морфогенез и условия образования вегетативных и генеративных органов у садовой крупноплодной земляники (Fragaria grandiflora Eneh.) : Автореф... канд. биол.наук: / Чирятьева В.З.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1966. – 20л.
698965
  Борхвардт В.Г. Морфогенез и эволюция осевого скелета / В.Г. Борхвардт. – Л., 1982. – 143с.
698966
  Барсков И.С. Морфогенез и экогенез палеозойских цефалопод : монография / И.С. Барсков. – Москва : Московский университет, 1989. – 159с.
698967
  Печеницын В.П. Морфогенез и эмбриология некотоырх видов рода Tulipa L. : Автореф... канд. биол.наук: / Печеницын В.П.; АН АзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
698968
  Якуч Л. Морфогенез карстовых областей : Варианты эволюции карста / Л. Якуч. – Москва : Прогресс, 1979. – 388с.
698969
  Цвілинюк О.М. Морфогенез коренів кукурудзи під впливом 6-БАП та а-НОК : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цвілинюк О. М.; КУ. – К., 1997. – 19л.
698970
  Цвілинюк Ольга Миколаївна Морфогенез коренів кукурудзи під впливом 6-БАП та а-Нок. : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.12 / Цвілинюк Ольга Миколаївна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 121л. – Бібліогр.:л.99-121
698971
  Морозова Е.Д. Морфогенез кукурузы и влияние на него некоторых условий среды : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Е.Д.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 18л.
698972
   Морфогенез на территории Белоруссии: сб. ст.. – Минск, 1983. – 139с.
698973
  Кондратьева Н.В. Морфогенез основные пути эволюции гормогониевых = (отдел Cyanophyta, класс Hormogfoniophyceae) / Н.В. Кондратьева. – Киев : Наукова думка, 1975. – 302с.
698974
  Горовой Л.Ф. Морфогенез пластичных грибов / Л.Ф. Горовой. – К, 1990. – 166с.
698975
  Синнот Э.В. Морфогенез растений / Э.В. Синнот. – Москва, 1963. – 603 с.
698976
   Морфогенез растений.. – М., 1961. – 688с.
698977
   Морфогенез растений.. – М.
2. – 1961. – 571с.
698978
   Морфогенез рельефа и палегеография Латвии : сб. науч. тр. – Рига, 1986. – 148с.
698979
   Морфогенез рельефа и палеогеография Латвии: межведомственный сб. науч. тр.. – Рига, 1980. – 84с.
698980
  Филатов Николай Семенович Морфогенез сахарной свеклы (Beta Vulgaris Z) под влянием нуклеиновых кислот в системе донор-реципиент : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Филатов Николай Семенович; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 30л.
698981
  Хань Бін Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Triticum aestivum L.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Хань Бін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
698982
  Голубенко А.В. Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro : Дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12- фізіологія рослин / Голубенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193 л. + Додатки: л. 155-193. – Бібліогр.: л. 136-155
698983
  Голубенко Анастасія Володимирівна Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Голубенко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
698984
  Вейнбергс И.Г. Морфогенезис рельефа Западной Латвии во время последнего оледенения и особенности основных рельефообразующих процессов : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Вейнбергс И.Г.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27л.
698985
   Морфогенетическая диагностика процессов почвообразования на отвалах каменноугольных разрезов Сибири / Д.А. Соколов, В.А. Андроханов, С.П. Кулижский, Е.А. Доможакова, С.В. Лойко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 106-117 : рис., табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
698986
   Морфогенетические процессы при бесполом размножении, соматическом эмбриогенезе и регенерации. Сб. ст.. – Л., 1973. – 194с.
698987
  Бекташи И.Д. Морфогенетические типы и минералого-геохимические особенности руд Дилидагского интрузивного массива : Автореф... канд. геол..-минерал.наук: / Бекташи И.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 20л.
698988
  Капустян А. Морфогенетична адаптивна відповідь рослин на стрес / А. Капустян, О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто формування адаптивної морфогенетичної відповіді рослин на стресові чинники. Показано, що зовнішні сигнали та зміна експресії генів є ключовими регуляторами макроморфогенезу і прояву фенотипової реакції рослинного організму. It is considered ...
698989
   Морфогенетична класифікація розсипного золота з алювіальних відкладів р. Дністер / М.С. Ковальчук, В.М. Квасниця, Р.М. Довгань, В.М. Павлюк, К.І. Деревська // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
698990
  Серебрякова Т.И. Морфогенз побегов и эволюция жизненных форм злаков. / Т.И. Серебрякова. – М, 1971. – 360с.
698991
  Мейер К.И. Морфогения высших растений / К.И. Мейер. – М., 1958. – 256с.
698992
  Кислый И.М. Морфографо-морфометрическая характеристика поверхности Приазовья Украины : Автореф... канд. техн.наук: / Кислый И.М.; М-во высш. образования УССР. Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. Каф-ра геодезии. – Х., 1956. – 16л.
698993
  Арнагельдыев А. Морфодинамика эолового рельефа песчаных пустынь. / А. Арнагельдыев; Овезлиев А.О. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 161с.
698994
  Ласточкин А.Н. Морфодинамический анализ / А.Н. Ласточкин. – Ленинград : Недра, 1987. – 254с.
698995
  Максимов С.А. Морфодинамический анализ рельефа: методология, методика, производство работ / С.А. Максимов. – Фрунзе, 1990. – 92с.
698996
  Горзев Б. Морфозы : повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 9. – С. 134-164. – ISSN 0012-6756
698997
  Шабатура О.В. Морфокінематичні реконструкції геодинамічних зон октябрського масиву за петрофізичними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  За допомогою палеогеодинамічного аналізу реконструйовані палеогеодинамічні режими формування порід Октябрського масиву, за якими визначені морфо кінематичні особливості основних геодинамічних зон масиву.
698998
  Эрдтман Г. Морфолгия пыльцы и систематика растений : (Введение в палинологию) / Г. Эрдтман. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Ч. 1 : Покрытосеменные. – 1956. – 486с.
698999
   Морфолитогенез и позднечетвертичная история прибржено-шельфовых зон: сб. ст.. – М., 1978. – 201с.
699000
  Дубіс Л.Ф. Морфолітогенез та вік реліктової дюни в околиці смт. Старий Добротвір (Мале Полісся, Україна) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 99-109 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,