Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Гордон О. "...Мов колоски пшениці на землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 14
698002
  Степаненко М. "...мова - народ !" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-69.
698003
  Звегинцова М.Э. "Множественно-единичность" как одна из концептообразующих категорий мифопоэтической космологии О. Седаковой // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 118-126
698004
  Гулевич О.А. "Множественное Я":когнитивные модели улучшения межгрупповых отношений / О.А. Гулевич, Е.Р. Агадуллина // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 102-115. – ISSN 0042-8841
698005
  Нагл-Дочекал "Множество форм непубличного рассудка?" Религиозное разнообразие в либеральных демократиях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.12-21. – ISSN 0042-8744
698006
  Воздвиженский В.Г. "Моабитские тетради" Мусы Джалиля / В.Г. Воздвиженский. – Москва, 1969. – 156с.
698007
  Горенко О.П. "Мобі Дік" і "Ахав" як іменні формули ієрогліфічної знакової системи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 55-62
698008
  Калінченко М. "Мобі Дік" крізь призму мультикультуралізму // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – №7/8 (991/992). – С. 230-237. – ISSN 0320-8370


  Уславленому роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" виповнилося сто шістдесят років.
698009
  Хом"як О.В. "Мобілізація на добровольчих принципах": набір до дивізії Ваффен СС "Галичина" у прифронтових смугах (березень - серпень 1944 року) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 316-329. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
698010
  Корнійчук В.С. "Мов органи в величному храмі..." : контексти й інтертексти Івана Франка (порівняльні студії) / Валерій Корнійчук ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжнародна асоціація франкознавців. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 304с. – (Франкознавча серія ; Вип. 8). – ISBN 966-613-495-0
698011
  Айгі Г. "Мов пилом укрита монета" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-62. – ISSN 0585-8365
698012
  Заза Ю. "Мова rusna” як складова арабської молодіжної субкультури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 28-38. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
698013
  Петровська Л.Є. "Мова очей" в болгарській культурі спілкування і фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 61-64
698014
  Литвин В.А. Многокритериальная автоматизированная региональная система моделирования эффективных атмосфероохранных стратегий / В.А. Литвин. – М., 1988. – 183с.
698015
  Гасанов И.И. Многокритериальная задача стохастического оптимального управления в случае дискретного времени / И.И. Гасанов. – Москва, 1989. – 66 с.
698016
  Гурин Л.Г. Многокритериальная задача управления сельскохозяйственным процессом / Л.Г. Гурин, Е.М. Столярова. – М., 1988. – 28с.
698017
  Севастьянов П.В. Многокритериальная идентефикация и оптимизация технологических процессов / П.В. Севастьянов, Н.В. Туманов. – Минск, 1990. – 222с.
698018
  Евенко В.В. и др. Многокритериальная модель оценки интеллектуального капитала будущих специалистов для промышленных предприятий // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 36-44. – ISSN 1561-2465
698019
  Халафов Р.В. Многокритериальная оптимизационная модель планиметрической погрешности при ректификации изображений дистанционного зондирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 41-43 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
698020
   Многокритериальная оптимизация. – Москва : Наука, 1989. – 126с.
698021
   Многокритериальная оптимизация в туроператорской деятельности : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 50-51
698022
  Скалозуб В.В. Многокритериальная оптимизация пластин и оболочек в условиях неполной исходной информации. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.03 / Скалозуб В.В.; Мин.путей сообщ.СССР.ГУУЗ Днепропетр.ин-т.инженер железодор. – Днепропетровск, 1982. – 22л.
698023
  Жуковский В.И. Многокритериальная оптимизация систем в условиях неполной информации / В.И. Жуковский, В.С. Молоствов. – М., 1990. – 110с.
698024
  Жуковский В.И. Многокритериальное принятие решений в условиях неопределенности. / В.И. Жуковский, В.С. Молоствов. – М., 1988. – 132с.
698025
  Шавров Многокритериальное управление в условиях статистической неопределенности / Шавров, В.В. Солдатов. – М, 1990. – 159с.
698026
  Калоев Мамед Абдулович Многокритериальное шкалирование качественных характеристик в системном анализе и исследовании операций : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.03 / Калоев Мамед Абдулович; Грузинский политехн. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
698027
  Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике / Т.Р. Брахман. – М., 1984. – 288с.
698028
   Многокритериальные задачи "математического программирования". – Киев, 1988. – 78 с.
698029
  Перепелица В.А. Многокритериальные задачи теории графов. Алгоритмический подход / В.А. Перепелица. – Киев, 1989. – 66с.
698030
  Жуковин В.Е. Многокритериальные модели принятия решений с неопределенностью. / В.Е. Жуковин. – Тбилиси, 1983. – 105с.
698031
  Дубов Ю.А. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем / Ю.А. Дубов, С.И. Травкин, В.Н. Якимец. – Москва : Наука, 1986. – 296 с.
698032
   Многокритериальные системы при неопределенности и их приложения. – Челябинск, 1988. – 146 с.
698033
  Воронин А.Н. Многокритериальный синтез динамических систем / А.Н. Воронин. – Київ : Наукова думка, 1992. – 160с.
698034
  Паин Э.А. Многокультурная модернизация : эволюция теоретических взглядов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.37-54. – ISSN 0869-0499
698035
  Кочетыгова Н.И. Многокультурность как характерная черта российской государственности // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 86-88. – ISSN 0132-0769
698036
  Реп"ях С.П. Многокутник / С.П. Реп"ях. – К., 1972. – 54с.
698037
  Катунин Д.Н. Многолетнее распределение температуры, солености и прозрачности вод Северного Каспия. / Д.Н. Катунин. – М, 1976. – 231с.
698038
   Многолетнемерзлые горные породы различных районов СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 240с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
698039
  Григорьев Н.Ф. Многолетнемерзлые породы приморской зоны Якутии. / Н.Ф. Григорьев. – М, 1966. – 180с.
698040
  Абрамов Р.В. Многолетние и сезонные изменения положения и глубыни центра Исландского минимума атмосферного давления в эпоху 1891-1962 годов и их предполагаемые причины : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Абрамов Р.В. ; Аркт. и антиркт. науч-исслед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 12 с.
698041
  Соскин И.М. Многолетние изменения гидрологических характеристик Балтийского моря / И.М. Соскин. – Л., 1963. – 160с.
698042
  Гопченко Е.Д. Многолетние изменения морфометрических характеристик рукавов Килийской дельты Дуная / Е.Д. Гопченко, А.И. Черой // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 76-80. – Бібліогр.: 3 назви
698043
  Рогозин А.Г. Многолетние изменения теплового режима озера Большое Миассово (Южный Урал) в результате потепления климата / А.Г. Рогозин, С.В. Гаврилкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 98-102 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
698044
  Гирс А.А. Многолетние колебания атмосферной циркуляции и долгострочные гидрометеорологические прогнозы / А.А. Гирс. – Ленинград, 1971. – 280с.
698045
  Батталов Ф.З. Многолетние колебания атмосферных осадков и вычисление норм осадков. / Ф.З. Батталов; Под ред.О.А.Дроздова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 184с.
698046
   Многолетние колебания гидрометеорологического режима Южного Урала : Межвузовский сб. науч. тр. – Челябинск : Челябинский гос. пед. ин-т, 1986. – 80с. – Бібліогр. в кінці статей
698047
  Раткович Д.Я. Многолетние колебания речного стока : Закономерности и регулирование / Д.Я. Раткович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 255с.
698048
  Саруханян Э.И. Многолетние колебания стока Волги / Э.И. Саруханян, Н.П. Смирнов. – Л., 1971. – 168с.
698049
   Многолетние колебания стока и вероятностные методы его расчёта, 1967. – 280 с.
698050
  Ковалевский В.С. Многолетние колебания уровней подземных вод и подземного стока / В.С. Ковалевский. – Москва : Наука, 1976. – 270с.
698051
  Максимов А.А. Многолетние колебания численности животных, их причны и прогноз / А.А. Максимов. – Новосибирск, 1984. – 250с.
698052
  Шебалина М.А. Многолетние кормовые травы. / М.А. Шебалина, М.С. Коликов. – Л, 1955. – 232с.
698053
  Канзиг Роберт Многолетние однолетники // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 48-50 : фото
698054
  Леднева К.В. Многолетние ряды месячных сумм осадков, осредненных по площади, для основных сельскохозяйственных районов СССР / К.В. Леднева, А.В. Мещерская. – Л., 1977. – 157с.
698055
   Многолетние ряды месячных сумм средних областных осадков за холодный период для основной сельскохозяйственной зоны СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 286с. – Библиогр.: с. 283-284
698056
  Тарковский М.И. Многолетние травы в полевых севооборотах / М.И. Тарковский. – М., 1952. – 372с.
698057
  Сергеев П.А. и др. Многолетние травы на корм и семена / П.А. и др. Сергеев. – М., 1958. – 143с.
698058
   Многолетние травы на мелиорированных землях Карелии. – М, 1987. – 168с.
698059
  Бединггауз М.П. Многолетние флоксы / М.П. Бединггауз. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 64с.
698060
  Каганский А.С. Многолетние характеристики призменного ветра над Северной Атлантикой / А.С. Каганский. – Обнинск, 1977. – 96с.
698061
   Многолетние характеристики температуры и высоты нижней и верхней границ облаков над территорией СССР : Сборник таблиц. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 171с.
698062
   Многолетние цветочные растения. – М, 1972. – 310с.
698063
   Многолетние цветочные растения. – М, 1972. – 310с.
698064
   Многолетние цветочные растения. – М, 1972. – 310с.
698065
   Многолетние цветы открытого грунта. – М, 1959. – 440с.
698066
   Многолетние цветы открытого грунта. – М, 1959. – 440с.
698067
  Юхимчук ІФ Д. Многолетние цветы, зимующие в грунте. / ІФ Д. Юхимчук, Е.Д. Харченко. – К., 1968. – 155с.
698068
  Дроздов О.А. Многолетние циклические колебания атмосферных осадков на территории СССР. / О.А. Дроздов, А.С. Григорьева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 160 с.
698069
  Лузянин С.Г. Многолетний диалог с Востоком // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0130-3864


  До виходу вибраних творів академіка С.Л. Тихвінського
698070
  Селенкин Н.Д. Многолетний люпин. / Н.Д. Селенкин. – Молотов, 1948. – 8с.
698071
  Мавлянов Г.А. Многолетний режим грунтовых вод орошаемых территорю в бассейне Аральского моря / Г.А. Мавлянов, Г.К. Ганиев. – Ташкент, 1990. – 136с.
698072
  Баканов Константин Георгиевич Многолетний режим уровня озера Ханка. : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.07 / Баканов Константин Георгиевич; АН СССР. – М., 1988. – 20л.
698073
   Многолетний тренд концентрации СО2 в приземной атмосфере над Цетральной Сибирью / А.В. Тимохина, А.С. Прокушкин, А.А. Онучин, А.В. Панов, Г.Б. Кофман, С.В. Верховец, М. Хайманн // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 58-64 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
698074
  Гаракальова Л. Многолетний финансовый план Европейского Союза на 2014-2020 годы / Л. Гаракальова, Д. Гаракальова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 49-57. – ISSN 1993-6788
698075
  Никифорова Е.М. Многолетняя динамика антропогенного засоления почв Москвы (на примере Восточного округа) / Е.М. Никифорова, Н.С. Касимов, Н.Е. Кошелева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 351-363 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
698076
   Многолетняя динамика природных объектов Окского заповедника : Сб. науч. тр. – Москва, 1990. – 212 с.
698077
   Многолетняя динамика структуры прибрежных экосистем Черного моря : Сб. науч. тр. – Краснодар, 1984. – 148с.
698078
   Многолетняя динамика температуры воздуха в Луганской области / И.Д. Соколов, Е.Н. Пашутина, Е.Н. Сыч, Т.И. Соколова, Е.Д. Долгих // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
698079
  Суховей В.Ф. Многолетняя изменчивость интенсивности циркуляции вод субтропических антициклонических круговоротов Тихого океана / В.Ф. Суховей, И.Г. Рубан // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 223-233. – ISSN 2311-0902
698080
  Байдал М.Х. Многолетняя изменчивость макроциркуляционных факторов климата / М.Х. Байдал, Д.Г. Ханжина. – Москва : Гидрометеоиздат, 1986. – 103с.
698081
  Гопченко Е.Д. Многолетняя изменчивость минерализации воды в дельтовой части Дуная / Е.Д. Гопченко, С.Д. Кузнеченко, Ю.С. Белаш // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 219-224. – Бібліогр.: 3 назви
698082
  Ковалевский В.С. Многолетняя изменчивость ресурсов подземных вод / В.С. Ковалевский. – М, 1983. – 205с.
698083
  Толстой М.П. Многолетняя мерзлота и ее значение для сельского хозяйства. / М.П. Толстой. – М., 1960. – 31с.
698084
  Клюев В.К. Многолетняя площадка научного сотворчества // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 129-133. – ISSN 0869-6020
698085
  Цицин Н.В. Многолетняя пшеница. / Н.В. Цицин. – М., 1978. – 288с.
698086
  Шишова З.К. Многолетье / З.К. Шишова. – М, 1960. – 415с.
698087
  Антюшина Н. Многоликая Арктика // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 2 (54). – С. 34-46. – ISSN 0201-7083
698088
  Большаков В.В. Многоликая безработица / В.В. Большаков. – М, 1981. – 222с.
698089
  Большаков В.В. Многоликая безработица / В.В. Большаков. – 2-е изд. – М, 1987. – 251с.
698090
  Краске Михаэль Многоликая Далмация : Хорватия. Далмация // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 92-101 : Іл. – ISSN 1029-5828
698091
  Толстоухов А.В. Многоликая демократия : монография / А.В. Толстоухов, И.Г. Парапан, Ю.А. Мелков. – Киев : Парапан, 2011. – 218, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 210-216 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8210-98-3


  Леониду Васильевичу! С наилучшими пожеланиями и глубокой признательностью. С уважением. 14.04.2011 г. Подпись.
698092
  Алексеев А.И. Многоликая деревня : (население и территория) / А.И. Алексеев. – Москва : Мысль, 1990. – 266 с.
698093
  Гринберг И.Л. Многоликая и единая советская поэзия. / И.Л. Гринберг. – М., 1979. – 63с.
698094
  Гусева Н.Р. Многоликая Индия / Н.Р. Гусева. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 255 с. : ил.
698095
  Гусева Н.Р. Многоликая Индия / Н.Р. Гусева ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 272 с. : ил. – (Рассказы о странах Востока)
698096
  Гусева Н.Р. Многоликая Индия / Н.Р. Гусева ; АНСССР, Ин-т востоковедения. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 253 с. : ил. – (Рассказы о странах Востока)
698097
  Нурмухамедов А.-К. Многоликая Индонезия: история и современность // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 30-33
698098
  Александрович Г.С. Многоликая Каисса / Г.С. Александрович, Е.С. Столяр. – Москва, 1989. – 240с.
698099
  Гриценко Марина Многоликая Калифорния. От голливудских звезд до самых больших деревьев // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 64-73 : фото
698100
  Тучнин Р.А. Многоликая Мексика / Р.А. Тучнин. – М., 1988. – 157с.
698101
  Бакай А.С. Многоликая турбулентность / А.С. Бакай. – М, 1989. – 48с.
698102
  Харлампович Г.Д. Многоликая химия / Г.Д. Харлампович. – М, 1992. – 159с.
698103
  Куценков А.А. Многоликая хиндутва // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59-73. – ISSN 0869-1908


  Хиндутва (санскр. «индусскость») — многочисленное движение, проповедующее индуистский национализм. Hindutva (Devanagari: "Hinduness", a word coined by Vinayak Damodar Savarkar in his 1923 pamphlet entitled Hindutva: Who is a Hindu? ) is the term ...
698104
  Кавешников Н. Многоликая энергетическая безопасность // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 88-103. – ISSN 0130-9625
698105
  Чехонин Б.И. Многоликая Япония / Б.И. Чехонин. – М, 1970. – 271с.
698106
  Елина Г.А. Многоликие болота. / Г.А. Елина. – Л., 1987. – 190с.
698107
  Сохнова Галина Александровна Многоликий "ЛИК" : Опыт работы читательского клуба // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 36-38. – ISSN 1727-4893
698108
  Ахметов С.Ф. Многоликий кремний / С.Ф. Ахметов. – Москва, 1987. – 62с.
698109
   Многоликий приморский мегаполис : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 80-81 : фото. – ISSN 1029-5828
698110
  Филиппов А.Т. Многоликий солитон / А.Т. Филиппов. – Москва : Наука, 1986. – 224 с.
698111
  Филиппов А.Т. Многоликий солитон / А.Т. Филиппов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1990. – 286с.
698112
  Сыдыков Ж.С. Многоликое ископаемое земли / Ж.С. Сыдыков. – Алма-Ата, 1983. – 128с.
698113
  Иванов К.А. Многоликое средневековье / К.А. Иванов. – Москва : Алетейа, 1996. – 432c. – (VITA MEMORIAE). – ISBN 5-89231-002-6
698114
  Мажуль Л.А. Многоликость времени: психологические и культурные аспекты // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 16-29. – ISSN 2073-8528
698115
  Кива А.В. Многоликость российской модернизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0869-0499
698116
  Хейман В.К. Многолистные функции / В.К. Хейман. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 180 с.
698117
  Скоков И.В. Многолучевые интерферометры в измерительной технике. / И.В. Скоков. – Москва : Машиностроение, 1989. – 255с.
698118
  Голдина Нина Дмитриевна Многолучевые интерферометры и интерференционные фильтры с тонкими поглощающими слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Голдина Нина Дмитриевна; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 15л.
698119
  Троицкий Ю.В. Многолучевые интерферометры отраженного света / Ю.В. Троицкий. – Новосибирск, 1985. – 207с.
698120
  Скоков И.В. Многолучевые интерферометры. / И.В. Скоков. – Москва : Машиностроение, 1969. – 248с.
698121
  Кубаркін Л. Многолямпові приймачі / Л. Кубаркін. – Х.К., 1932. – 68с.
698122
  Подольцев А.Д. Многомасштабное моделирование в электротехнике = Multiscalemodeling in electrical engineering / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2011. – 254, [2] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 240-255. – ISBN 978-966-02-5942-3
698123
   Многомашинная СУБД. – М, 1989. – 158с.
698124
  Якубайтис Э.А. Многомашинные ассоциации / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 54с.
698125
  Голубев-Новожилов Многомашинные комплексы вычислительных средств / Голубев-Новожилов. – М., 1967. – 424с.
698126
  Бекмуратов Т.Ф. Многомашинные комплексы на базе ЭВМ БЭСМ-6 / Т.Ф. Бекмуратов, А.И. Иноятов. – Ташкент, 1987. – 83с.
698127
   Многомашинные системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1978. – 234с.
698128
  Дерябин В.Е. Многомерная биометрия для антропологов / В.Е. Дерябин. – М, 1983. – 227с.
698129
  Акивис М.А. Многомерная дифференциальная геометрия / М.А. Акивис. – Калинин, 1977. – 83с.
698130
  Фоменко А.Т. Многомерная задача плато на римановых многообразиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 006 / Фоменко А.Т.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
698131
  Меновщиков В.Ю. Многомерная модель дискурса интернет-консультирования // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.97-103. – ISSN 0042-8841
698132
  Ковтун Н.В. Многомерная оценка потенциала и уровня развития экономики Украины в разрезе видов экономической деятельности / Н.В. Ковтун, А.И. Игнатюк // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 4. – С. 62-74. – ISSN 0320-8168
698133
  Погорелов А.В. Многомерная проблеме Минковского / А.В. Погорелов. – Москва, 1975. – 95с.
698134
  Аржаных И.С. Многомерная теория поля / И.С. Аржаных. – Ташкент : Фан, 1978. – 166 с.
698135
  Богатая Л.М. Многомерное мышление в его конструктивном, процессуальном, темпоральном проявлениях // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 5-7
698136
  Клюшин Д.А. Многомерное ранжирование с помощью эллипсов Петунина / Д.А. Клюшин, М.В. Присяжная // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 95-101. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
698137
   Многомерное ранжирование с помощью эллиптического пилинга / Ляшко, СИ, Д.А. Клюшин, В.В. Алексеенко // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 29-36. – ISSN 0023-1274
698138
  ПогореловА.В Многомерное уравнение Монжа-Ампера / ПогореловА.В. – Москва : Наука, 1988. – 92 с.
698139
  Дэйвисон М.Л. Многомерное шкалирование / М.Л. Дэйвисон. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 254 с.
698140
  Соколов А.В. Многомерность библиотечного дела // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12 (150) спецвыпуск № 2 (08) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматриваются основные положения в области информатики, анализируется их актуальность в свете современного общества и библиотечного дела.
698141
  Аницына Т. Многомерность в мире знаний : единое информационное пространство общеобразовательного учреждения / Татьяна Аницына // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-23. – ISSN 0869-4915
698142
  Гришаева Ольга Николаевна Многомерность связей между самостоятельными предложениями текса : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гришаева Ольга Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 25л.
698143
  Смирнов В.И. Многомерные анализаторы с предварительной обработкой информации : Автореф... кандидата техн.наук: / Смирнов В.И.; Науч.-исслед. ин-т атомных реакторов. – М., 1966. – 16л.
698144
  Энгельс Г.К. Многомерные аналоги классических ортогональных полиномов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Энгельс Г.К.; МВ и ССО РСФСР.Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1979. – 10л.
698145
  Сысоева Ф.А. Многомерные аналоги неравенств Харди и Гильберта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сысоева Ф.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
698146
  Хеннан Э.Дж. Многомерные временные ряды. / Э.Дж. Хеннан. – Москва : Мир, 1974. – 575с.
698147
  Цих А.К. Многомерные вычеты и их применения / А.К. Цих. – Новосибирск, 1988. – 241с.
698148
  Кильдишев Г.С. Многомерные группировки / Г.С. Кильдишев, Ю.И. Аболенцев. – М., 1978. – 160с.
698149
  Полюдов Александр Николаевич Многомерные дискретные модели в задачах плазменной кинетики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Полюдов Александр Николаевич; Ин-т прикладной математики им. М.В.Келдыша. АН СССР. – М., 1980. – 13л.
698150
  Катковник Я В. Многомерные дискретные системы управления. / Я В. Катковник, Р.А. Полуэктов. – М, 1966. – 416с.
698151
  Перов Александр Иванович Многомерные дифференциальные уравнения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Перов Александр Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
698152
  Фоминых В.И. Многомерные измерения на базе ЭВМ "Минск-2" в задачах ядерной спектроскопии : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Фоминых В.И.; объедин. ин-т ядерных исследований. 13-6354. лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
698153
  Лихтциндер Б.Я. Многомерные измерительные устройства / Б.Я. Лихтциндер, С.М. Широков. – М., 1978. – 311с.
698154
  Соболь И.М. Многомерные квадратурные формулы и функции Хаара / И.М. Соболь. – Москва : Наука, 1969. – 288 с.
698155
  Феденя О.А. Многомерные матрицы и некоторые экстремальные комбинаторные задачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Феденя О.А.; АН БССР. ин-т математики. – Минск, 1978. – 13л.
698156
  Лаврентьев М.М. и др. Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравнений / М.М. и др. Лаврентьев. – Новосибирск, 1969. – 68с.
698157
  Рамм А.Г. Многомерные обратные задачи рассеяния = Multidimensional inverse scattering problems / А.Г. Рамм; пер. с англ. М.В. Зеленцовой под ред. В.Г. Романоваї. – Москва : Мир, 1994. – 494с. – ISBN 5-03-002939-7
698158
  Ялалов Ф.Г. Многомерные педагогические компетенции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 45-53. – ISSN 0869-561Х


  Сформулировано определение понятий: многомерные компетенции, многомерные педагогические компетенции, раскрыто содержание базовых и интегративных многомерных педагогических компетенций в повышении эффективности педагогической деятельности.
698159
  Лисица Виктор Тимофеевич Многомерные поверхности отрицательной внешней кривизны с плоской нормальной связностью : Автореф... канд. физико-мат.наук: 01.01.04 / Лисица Виктор Тимофеевич; Одесский гос. университет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1983. – 16л.
698160
  Вилкаускас Л. Многомерные предельные теоремы для больших уклонений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Вилкаускас Л. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 9 с.
698161
  Лукашук Л.И. Многомерные предельные теоремы для конечных марковских процессов и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Лукашук Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
698162
  Левин В.В. Многомерные предельные теоремы для разделимых статистки и их статистические применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левин В. В.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
698163
  Лукашук Л.И. Многомерные предельные теории для конечных марковских процессов и их применение : Дис... Канд. физ-мат. наук.: 01.01.05 / Лукашук Л.И.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.134-142
698164
  Непомнящая Татьяна Яковлевна Многомерные проективные структуры и аналоги теоремы Паскаля : Автореф... физ.-мат.наук: 01.01.04 / Непомнящая Татьяна Яковлевна; МП РСФСР. Моск. обл. пед. институт. – М., 1975. – 18л.
698165
  Розенфельд Б.А. Многомерные пространства / Б.А. Розенфельд. – Москва : Наука, 1966. – 646 с.
698166
  Михлин С.Г. Многомерные сингулярные интегралы и интегральные уравнения / С.Г. Михлин. – М., 1962. – 254с.
698167
  Лазебный Ю.А. Многомерные системы автоматического управления / Ю.А. Лазебный, П.Ф. Осмоловский, 1961. – 92с.
698168
  Маляренко Анатолий Андреевич Многомерные случайные поля марковского типа : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Маляренко Анатолий Андреевич; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 92л. – Бібліогр.:л.89-92
698169
  Маляренко Анатолий Андреевич Многомерные случайные поля Марковского типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Маляренко Анатолий Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 10 с.
698170
  Филиппов В.М. Многомерные социальные измерения университетов классического типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1726-667Х


  Статья подготовлена на основе доклада, который был сделан В.М. Филипповым, ректором Университета Дружбы народов, на церемонии присуждения ему степени почетного доктора Университета Бабеш-Больяи (Румыния). За последние десятилетия в мире появилось ...
698171
  Курочкин С.С. Многомерные статистические анализаторы / С.С. Курочкин. – Москва : Атомиздат, 1968. – 443с.
698172
  Болч Б. Многомерные статистические методы для экономики. / Б. Болч, К.Дж. Хуань. – Москва, 1979. – 317с.
698173
  Поляк И.И. Многомерные статистические модели климата / И.И. Поляк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 183с.
698174
  Владимиров В.С. Многомерные тауберовы теоремы для обобщенных функций / В.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1986. – 304 с.
698175
  Золотарев В.А. Многомерные треугольные модели систем линейных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Золотарев В.А.; Харьковский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 24л.
698176
  Федорова В.И. Многомерные три-ткани Боля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Федорова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 11л.
698177
  Сакович Г.Н. Многомерные устойчивые распределения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Сакович Г.Н.; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – Киев, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
698178
  Жозе Многомерные функциональные уравнения на многообразии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жозе да К. Ж.; Хар.ГУ. – Х., 1992. – 18л.
698179
  Янушаускас А. Многомерные эллиптические системы с переменными коэффициентами / А. Янушаускас. – Вильнюс, 1990. – 178с.
698180
  Кашик С.А. Многомерный анализ в литолоии / С.А. Кашик, В.Н. Мазилов. – Новосибирск, 1984. – 72с.
698181
  Китаев Н.А. Многомерный анализ геохимических полей / Н.А. Китаев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 119с.
698182
  Хаустов А.П. Многомерный анализ гидрогеологических систем горно-складчастых областей / А.П. Хаустов. – Новосибирск, 1986. – 109с.
698183
  Дезин А.А. Многомерный анализ и дискретные модели / А.А. Дезин. – Москва, 1990. – 238 с.
698184
   Многомерный анализ социологических данных. – М, 1981. – 179с.
698185
  Сажин Ю.В. Многомерный анализ структуры и взаимосвязей технико-экономических показателей / Ю.В. Сажин, Е.Н. Ивенин. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 1991. – 128 с.
698186
  Клименко А.А. Многомерный анализ, моделирование спектров и обработка результатов в экспериментах по поиску двойного бета-распада различных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Клименко А.А.; АН СССР. Ин-тут ядерных исслед. – М., 1990. – 17л.
698187
  Мошинский Дмитрий Антонович Многомерный вариант метода Крылова-Боголюбова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мошинский Дмитрий Антонович; АН УССр. Ин-т математики. – К., 1974. – 7л. – Бібліогр.:с.7
698188
  Трубников Владимир Иванович Многомерный генетический анализ антропометрических показателей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Трубников Владимир Иванович; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
698189
  Аренс Хайнц Многомерный дисперсионный анализ / Аренс Хайнц, Лейтер Юрген. – Москва, 1985. – 230с.
698190
  Голушко В.В. Многомерный измерительный комплекс с регистартором циклического типа : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Голушко В.В.; Научно-исследоват. ин-т атомных реакторов. – Дубна, 1970. – 26л.
698191
  Райков Д.А. Многомерный математический анализ / Д.А. Райков. – Москва, 1989. – 270 с.
698192
  Знаков В.В. Многомерный мир человека: типы реальности, понимания и социального знания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 18-29. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
698193
  Финогенова Светлана Алексеевна Многомерный подход в генетическом анализе количественных характеристик пальцевой и ладонной дерматоглифики : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Финогенова Светлана Алексеевна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1977. – 20л.
698194
  Гирко В.Л. Многомерный статистический анализ / В.Л. Гирко. – Киев : Выща школа, 1988. – 320с. – ISBN 5-11-000107-3


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
698195
  Комаров И.С. Многомерный статистический анализ в инженерной геологии / И.С. Комаров, Н.М. Хацме, А.П. Бабенышев. – Москва : Недра, 1976. – 200с.
698196
  Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях / Л.И. Бородкин. – М., 1986. – 187с.
698197
   Многомерный статистический анализ в экономике : Учеб. пособие для вузов / Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер; Под. ред. В.Н. Тамашевича; Рец.: Ю.Н. Иванов, Г.М. Булдык. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 598с. – ISBN 5-238-00099-5
698198
  Дубров М А. Многомерный статистический анализ в экономических исследованиях / М А. Дубров, . – М, 1988. – 111с.
698199
  Кендалл М.Д. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М.Д. Кендалл. – М, 1976. – 736с.
698200
  Рахманкулов И.Ш. Многомерный статистический анализ качества функционирования сложнотехнических систем / И.Ш. Рахманкулов. – Казань : Казанский университет, 1984. – 182 с.
698201
   Многомерный статистический анализ при исследовании техногенного загрязнения подземных вод / Д.Ф. Чомко, И.К. Решетов, Ф.В. Чомко, Р.Ф. Чомко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 73-80 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв.
698202
   Многомерный статический анализ. – М, 1976. – 223с.
698203
  Сытник А.А. Многомодульные электромагнитные системы с бегущим магнитным полем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Сытник А.А.; НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1997. – 18л.
698204
  Спенсер Г. Многомужество и многоженство / Герберт Спенсер ; Пер. с англ. – Санкт-Петербург : "Владимирская" Паровая типо-лит. Мордуховского, 1899. – 61 с.
698205
  Якимова Л.П. Многонациональная Сибирь в русской советской литературе / Л.П. Якимова. – Новосибирск : Наука, 1982. – 228 с.
698206
   Многонациональная советская архитектура. – Москва, 1983. – 96 с.
698207
  Купцов И.И. Многонациональная советская живопись / И.И. Купцов. – М, 1968. – 158с.
698208
  Купцов И.И. Многонациональная советская живопись / И.И. Купцов. – М, 1968. – 158с.
698209
   Многонациональная советская журналистика. – М, 1972. – 374с.
698210
   Многонациональная советская журналистика. – М, 1975. – 374с.
698211
   Многонациональная советская журналистика. – М, 1990. – 249с.
698212
   Многонациональная советская литература. – М, 1979. – 185с.
698213
   Многонациональная советская литература. – М, 1979. – 185с.
698214
  Блохина Л.Л. Многонациональная советская поэзия на страницах фронтовой периодической прессы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Блохина Л.Л.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1983. – 19л.
698215
  Оскотский В.Д. Многонациональное богатство романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Оскотский В.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 19л.
698216
  Пархоменко М.Н. Многонациональное единство советской литературы / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1978. – 287с.
698217
  Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма / Н.Е. Бекмаханова. – М., 1986. – 242с.
698218
   Многонациональное советское государство. – М, 1972. – 431с.
698219
   Многонациональное советское киноискусство / Л Маматова, Х, , . – М, 1982. – 159с.
698220
   Многонациональные концерны и занятость. – Москва : Прогресс, 1985. – 469 с.
698221
  Клод А. Многонациональные корпорации и империализм / А. Клод ; пер. с фр. Коломийцева В.Ф. – Москва : Прогресс, 1981. – 285, [2] с.
698222
   Многонациональный воинский коллектив. – М, 1989. – 175с.
698223
  Захавин В.П. Многонациональный советский спорт. / В.П. Захавин. – М., 1982. – 64с.
698224
   Многонациональный советских роман. – М, 1966. – 308с.
698225
  Кавунец Наталия Степановна Многонациональный трудовой коллектив социально-политические условия его функционирования в развитом социалистическом обществе. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кавунец Наталия Степановна; Киевский политехнический ин-т. – К., 1983. – 194л. – Бібліогр.:л.177-194
698226
  Кавунец Наталия Степановна Многонациональный трудовой коллектив: социально-политические условия его функционирования в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кавунец Наталия Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 24л.
698227
  Зайцев В.И. Многооборотная инженерия частиц в протонный синхротрон на энергию 76 ГэВ : Автореф... канд. тех.наук: / Зайцев В.И.;. – Х, 1975. – 14л.
698228
  Марушиак О. Многообразие в единстве литературы социалистического реализма (Чехословац. писатели о Средней Азии. Худож. традиции в Киргизии. Ч. Айтматов - человек, журналист, писатель) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Марушиак О. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
698229
  Гаус Д. Многообразие видов всеобъемлющего либерализма // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 28-55. – ISBN 978-966-400-275-9
698230
  Комацу Мацуо Многообразие геометрии / Комацу Мацуо. – Москва : Знание, 1981. – 207с.
698231
  Трубецкой Б.А. Многообразие и единство: ст. по вопр. эстетики, критики, журналистики. / Б.А. Трубецкой. – Кишинев, 1986. – 192с.
698232
  Трубецкой Б.А. Многообразие и единство: статьи по вопр. эстетики, критики, журналистики. / Б.А. Трубецкой. – Кишинев, 1986. – 194с.
698233
  Левина Р.Е. Многообразие и эволюция форм размножения растений / Р.Е. Левина. – М, 1961. – 71с.
698234
  Ланщиков А.П. Многообразие искусства / А.П. Ланщиков. – М, 1974. – 192с.
698235
   Многообразие культур: неоклассика и контркультура : материалы международного семинара (г. Харьков, 22-23 апреля 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Балтийская междунар. акад., Латвийская академ. б-ка ; [редкол.: В. Бакиров, С. Бука, И. Журавлева и др. ; лит.-библиогр. ред. Ю. Полякова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 232, [7] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-710-4
698236
  Арутюнян Ю.В. Многообразие культурной жизни народов СССР / Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева. – Москва, 1987. – 303с.
698237
  Гуревич П.С. Многообразие культурных миров // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 271-278. – ISSN 1606-951Х
698238
  Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории государства и права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6. – С. 2-16. – ISSN 1812-3805
698239
  Чибисова Н.Г. Многообразие подходов к изучению культурно-образовательной среды вуза // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 231-236. – ISSN 1993-5560
698240
  Михайлова А.А. Многообразие прекрасного / А.А. Михайлова. – М., 1968. – 48с.
698241
  Мадхусудана Сарасвати Многообразие путей познания. Прастхана-бхеда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 143-154. – ISSN 0042-8744
698242
  Головашенко Ю.А. Многообразие реализма / Ю.А. Головашенко. – Л., 1973. – 286с.
698243
  Апдайк Д. Многообразие религиозного опыта : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 3-19. – ISSN 1130-6545
698244
  Медведев Н.Я. Многообразие решеточно упорядоченных групп / Н.Я. Медведев. – Барнаул, 1987. – 78с.
698245
  Каприо Ф.С. Многообразие сексуального поведения / Ф.С. Каприо. – М., 1995. – 349с.
698246
  Остапенко А.А. Многообразие социокультурных ситуаций на селе и организация профильного обучения в школе / А.А. Остапенко, А.Ю. Скопин // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 4 (46) : Социокультурное развитие сельской школы: проблемы и возможности. – С. 50-57. – ISSN 1726-5304
698247
  Османов В.М. Многообразие стилей в азербайджанской советской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.08 / Османов В.М.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1974. – 31л.
698248
  Ковалев В.А. Многообразие стилей в советской литературе / В.А. Ковалев. – М, 1965. – 140с.
698249
   Многообразие стилей советской литературы. – М, 1978. – 510с.
698250
  Каратеев В.П. Многообразие форм единства есетственных, общественных и технических наук / В.П. Каратеев. – Саратов, 1983. – 81с.
698251
  Золотарев В.К. Многообразие форм отражения объективной реальности в теоретическом знании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Золотарев В.К.; Мос. ин-тут нар. хоз-ва. – М., 1977. – 24л.
698252
  Пузиков П.Д. Многообразие форм перехода от старого качества к новому. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузиков П.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф. диалектич. и историч. материализма. – М., 1955. – 16л.
698253
  Репина А.А. Многообразие форм скачков в природе и обществе : Автореф... кандидата философ.наук: / Репина А.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – Пермь, 1965. – 23л.
698254
  Акатаев А.А. Многообразия Olm.n. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Акатаев А.А.; Новосибирск. гос.ун-т. – Новосибирск, 1971. – 12л.
698255
  Смирнов Д.М. Многообразия алгебр / Д.М. Смирнов. – Новосибирск, 1992. – 202с.
698256
  Алиев И.Ш. Многообразия алгебр и комбинаторные схемы : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев И. Ш. О.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Сов. секц. физ.мат. наук Объед. уч. сов по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 14л.
698257
  Нейман Х. Многообразия групп / Х. Нейман. – Москва : Мир, 1969. – 264 с.
698258
  Свиридова И.Ю. Многообразия и алгебраические алгебры органического индекса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Свиридова И. Ю.;. – Ульяновск, 1998. – 14л.
698259
  Мельник И.И. Многообразия и решетки многообразий -алгебр. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Мельник И.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
698260
  Борисов Ю.Ф. Многообразия ограниченной кривизны с краем : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Борисов Ю.Ф.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 6л.
698261
  Альсус Нуреддин Многообразия порожденные двуэлементными неассоциативными группоидами : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: 01.01.06 / Альсус Нуреддин; МВ и ССО УССР, Харьковский университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1988. – 9л.
698262
  Плоткин Б.И. Многообразия представлений групп / Б.И. Плоткин, С.М. Вовси. – Рига, 1983. – 338с.
698263
  Плоткин Б.И. Многообразия представлений групп / Б.И. Плоткин, С.М. Вовси. – Рига, 1983. – 338с.
698264
  Бессе А.Л. Многообразия с замкнутыми геодезическими. / А.Л. Бессе. – М., 1981. – 325с.
698265
  Фихтнер К. Многообразия универсальных алгебр с идеалами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фихтнер К.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1968. – 6л.
698266
  Бессе А.Л. Многообразия Эйнштейна / А.Л. Бессе. – Москва : Мир
1. – 1990. – 318 с.
698267
  Бессе А.Л. Многообразия Эйнштейна / А.Л. Бессе. – Москва : Мир
2. – 1990. – 703 с.
698268
  Альсус Нуреддин Многообразования, порожденные двуэлементами неассоциативными группоидами. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Альсус Нуреддин; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1988. – 96л. – Бібліогр.:л.91-96
698269
  Меркишин Г.В. Многооконные оптико-электронные датчики линейных размеров / Г.В. Меркишин. – М., 1986. – 166с.
698270
  Железняков А.С. Многоопорная политика современной Монголии сквозь призму восточного вектора российской политики / А.С. Железняков, Д. Баасансурэн, И.Л. Недяк // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 5 (137). – С. 121-132. – ISSN 0321-2017
698271
  Некрасов В. Многоотраслевой колхоз / В. Некрасов. – М., 1940. – 60с.
698272
  Нуруллаев Т.Д. Многоотраслевые комплексы Узбекистана / Т.Д. Нуруллаев. – Ташкент, 1985. – 148с.
698273
  Мартынов Г.В. Многоотраслевые комплексы: проблемы и методы оптимизации / Г.В. Мартынов. – Москва : Наука, 1986. – 229с.
698274
  Полунина Г.В. Многоотраслевые концерны в системе современного капитализма. / Г.В. Полунина. – М., 1980. – 138с.
698275
  Тополянский Д.Б. Многопараметрические краевые задачи на собственные значения. / Д.Б. Тополянский, Т.В. Крылова. – Днепропетровск, 1973. – 53с.
698276
  Белов Лотар Многопартийная система в ГДР и ее роль в вовлечении непролетарских слоев в социалистическое строительство 1952-1961 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Белов Лотар; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории междунар. коммунистич. и рабочего движения. – М., 1965. – 16л.
698277
  Кроневальд И.И. Многопартийная система в ГДР. : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Кроневальд И.И.; Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1970. – 15л.
698278
  Булатов О.Ш. Многопартийность в России: историко-правовые аспекты особенностей становления политических партий в Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 80-84. – ISSN 1812-8696
698279
  Дергачев В. Многопартнерская геополитика Турции // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 30-40
698280
  Пушный Б.В. Многопереходные светодиоды на основе гетероструктур в системе алюминий-галлий-мышьяк : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Пушный Б.В.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1980. – 20л.
698281
  Комолов В.П. Многопозиционные параметрические триггеры как элементы систем переработки информации и фазочувствительных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Комолов В.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
698282
  Кондратьев В.С. Многопозиционные радиотехнические системы / В.С. Кондратьев, А.Ф. Котов, Л.Н. Марков. – М, 1986. – 264с.
698283
  Хмельницкая Е.Л. Многополистический капитализм Западной Германии / Е.Л. Хмельницкая. – М, 1959. – 355с.
698284
  Адонц Г.Т. Многополюсник / Г.Т. Адонц. – Ереван, 1965. – 468с.
698285
  Баранова Любовь Александровна Многополюсные электронно-оптические системы и вопросы коррекции геометрических аберраций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Баранова Любовь Александровна; Физ.-техн. ин-т. – Л., 1974. – 15л.
698286
  Черветто А. Многополярный мир : 1990-1995 : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Montreuil-sous-Bois : Марксистская наука, 2006. – XXI, 323 с. : карты. – Указ.: c. 304-323. – Библиогр.: с.301-302. – ISBN 2-912639-21-2
698287
  Дарзаманова Р.З. Многополярный образ мира в публицистике Хуго Лёчера : автореф. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Дарзаманова Р.З. ; "Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина" М-ва образования и науки Российской Федерации. – Казань, 2010. – 25 с. – Бібліогр.: 7 назв.
698288
  Елисеев Г.Г. Многопостовые сварочные выпрямители. / Г.Г. Елисеев. – М., 1965. – 5с.
698289
  Заневский Юрий Вацлавович Многопроволочные детекторы ядерных излучений на линии с ЭВМ для экспериментов в физике высоких энергий : Автореф... д-ра техн.наук: 05.12.08 / Заневский Юрий Вацлавович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 26л.
698290
  Дроздов Е.А. Многопрограммные цифровые вычислительные машины. / Е.А. Дроздов. – М., 1974. – 406с.
698291
  Рихтер К. Многопродуктовые модели управления производством за запасами и их применение на социалистических предприятиях : Автореф... канд. экон.наук: / Рихтер К.; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 11л.
698292
  Джапаридзе Г.А. Многопроектное сетевое планирование в технической подготовке машиностроительного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Джапаридзе Г. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1971. – 19с. – Бібліогр.:с.18-19
698293
  Колокольцев В.М. Многопрофильный университетский комплекс на основе социального партнерства // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 56-62. – ISSN 0869-3617


  Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И. Носова - о жизни вуза ,о его создании, о научном корпусе,международных связях, реформах,выпускниках, системе дополнительного образования в университете - на эти вопросы отвечает ректор ...
698294
  Аристов В.В. и др. Многопроцессорная гибридная вычислительная система ГВС-2 / В.В. и др. Аристов. – Киев, 1977. – 66с.
698295
   Многопроцессорные вычислительные системы. – М, 1975. – 142с.
698296
   Многопроцессорные вычислительные системы. – М, 1975. – 142с.
698297
   Многопроцессорные вычислительные системы. – М, 1982. – 153с.
698298
   Многопроцессорные гибридные системы и их алгоритмы. – М, 1976. – 153с.
698299
  Белецкий В.Н. Многопроцессорные и параллельные структуры с организацией асинхронных вычислений / В.Н. Белецкий. – Киев, 1988. – 239с.
698300
  Каляев А.В. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой / А.В. Каляев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 240 с.
698301
   Многопроцессорныегибридные системы и их алгоритмы. – М, 1976. – 153с.
698302
   Многопультовые системы отображения информации. – К, 1983. – 111с.
698303
  Давыдов С.А. Многорядное взравание / С.А. Давыдов. – М, 1965. – 96с.
698304
  Тамайчук А.Н. Многорядный принцип ранжирования таксонов в районировании Мирового океана // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 14-20. – Бібліогр.: 9 назв
698305
  Лубківський Р.М. Многосвіточ / Р.М. Лубківський. – К., 1978. – 263с.
698306
  Зайцева Е.В. Многосвязное регулирование некоторых металлургических процессов : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Зайцева Е.В.; Днепропетровский металлургический ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 17л.
698307
   Многосвязные системы управления. – М, 1990. – 263с.
698308
  Опарин Д.И. Многосекторная схема балансовых соотношений расширенного воспроизводства / Д.И. Опарин. – Калининград
1. – 1959. – 32с.
698309
   Многосекторные региональные модели прогноза. – М, 1978. – 238с.
698310
   Многосекторные региональные модели прогноза. – М, 1978. – 238с.
698311
   Многосерийный телефильм. – М, 1976. – 254с.
698312
   Многосерийный телефильм. – М, 1976. – 254с.
698313
  Шайдуров В.В. Многосеточные методы конечных элементов / В.В. Шайдуров. – Москва : Наука, 1989. – 288 с.
698314
  Пальцев Б.В. Многосеточный метод для двумерной системы типа Стокса / Б.В. Пальцев, И.И. Чечель. – М, 1990. – 61с.
698315
  Пальцев Б.В. Многосеточный метод для двумерной системы типа Стокса / Б.В. Пальцев, И.И. Чечель. – М, 1991. – 38с.
698316
  Гершберг А.Е. Многосигнальные видиконы / А.Е. Гершберг, Г.И. Вишневский. – Л., 1983. – 140с.
698317
  Каримов К.А. Многослойная модель средней атмосферы / К.А. Каримов. – Фрунзе, 1980. – 150с.
698318
  Корявов П.П. Многослойная модель экмановского типа для расчета ветровых течений / П.П. Корявов. – М., 1991. – 25с.
698319
   Многослойная палеолитическая стоянка Кормань на Среднем Днестре. – М, 1977. – 185с.
698320
   Многослойная палеолитическая стоянка Молодова-5. – М, 1987. – 185с.
698321
  Мочанов Ю.А. Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века Якутии / Ю.А. Мочанов. – Москва, 1969. – 256 с.
698322
  Драбкин Г.М. Многослойное нейтронное поляризующее зеркало / Г.М. Драбкин, А.И. Окороков, А.Ф. и др. Щебетов. – Ленинград
183. – 1975. – 22 с.
698323
  Мелентьева Ю.П. Многослойность чтения // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 6 (389). – С. 17-25. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена сложной и многоаспектной проблеме чтения. Автор утверждает, что в течение жизни человек использует различные модификации чтения: семейное, учебное, профессиональное, развлекательное, а также экзистенциальное чтение, - и только их ...
698324
  Каган Д.Ф. и др. Многослойные и комбинированные пленочные материалы / Д.Ф. и др. Каган. – М, 1989. – 287с.
698325
  Гринберг Б.Г. Многослойные металлы в технике / Б.Г. Гринберг, Ю.В. Кнышев. – Москва, 1969. – 46с.
698326
  Рассказов Александр Олегович Многослойные ортотропные пологие оболочки и пластины : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.03 / Рассказов Александр Олегович; Киев. авто-дорожн. ин-т им. 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1978. – 43л.
698327
  Федулова А.А. Многослойные печатные платы / А.А. Федулова, Э.Р. Явич, Е.П. Котов. – Москва : Советское радио, 1973. – 119с.
698328
  Солуянова Г.Б. Многослойные печатные схемы / Г.Б. Солуянова, 1965. – 15с.
698329
  Александров Л.Н. Многослойные пленочные структуры для источников света / Л.Н. Александров, А.С. Иванцев. – Новосибирск : Наука, 1981. – 137 с.
698330
   Многослойные полупроводниковые структуры. – М, 1967. – 288с.
698331
   Многослойные полупроводниковые структуры. – М, 1967. – 288с.
698332
   Многослойные полупроводниковые структуры и сверхрешетки : сб. науч. трудов. – Горький : ИПФ, 1984. – 212с.
698333
   Многослойные полупроводниковые структуры и сверхрешетки. – Новгород, 1990. – 185с.
698334
  Николин Б.И. Многослойные структуры и политипизм в металлических сплавах / Б.И. Николин. – Киев, 1984. – 239 с.
698335
  Изотова Т.П. Многослойные ферромагнитные пленки : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Изотова Т.П.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1965. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
698336
  Постников В.И. Многослойные электромагнитные модели электрических машин / В.И. Постников, Л.Б. Остапчук, И.В. Химюк. – Киев : Наукова думка, 1988. – 160с.
698337
   Многослойный печатный монтаж в приборостроении. – Москва : Машиностроение, 1978. – 264с.
698338
  Черевань В.П. Многосменка: человек и экономика. / В.П. Черевань. – К., 1988. – 108с.
698339
  Парамонов В.Н. Многосменный режим работы-важный путь пнтенсификации производства / В.Н. Парамонов. – Харьков, 1987. – 35с.
698340
   Многостаночники. – М, 1940. – 64с.
698341
  Пруденский Г.А. Многостаночники / Г.А. Пруденский. – Л., 1940. – 112с.
698342
  Опарин Д.И. Многостворная схема функционирования народного хозяйства / Д.И. Опарин. – М, 1965. – 183с.
698343
   Многостороннее сотрудничество академий наук социалистических стран : Сборник статей и документов. – Москва : Наука, 1978. – 264 с.
698344
   Многостороннее сотрудничество академий наук социалистических стран : Сборник статей и документов. – Издание второе, переработанное и дополненное. – Москва : Наука, 1981. – 368 с.
698345
  Фадеев Н.В. Многостороннее сотрудничество стран социализма и его значение в современных условиях / Н.В. Фадеев. – М, 1972. – 40с.
698346
   Многостороннее экономическое сотрудничество социалистических государств. – М, 1976
698347
   Многостороннее экономическое сотрудничество социалистических государств : Документы 1975 - 1980 гг. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 472 с.
698348
  Ляхс М. Многосторонние договоры / М. Ляхс. – М., 1960. – 320с.
698349
  Александров Д.А. Многосторонние таможенные соглашения -- орудие эксансионстской политики США. : Автореф... канд. юрид.наук: / Александров Д. А.; Акад. общ-ных наук при ЦК ВКП(б), каф. междунар. права. – М., 1952. – 16л.
698350
  Зиновский Ю.Г. Многосторонняя дипломатия и миротворчество в условиях современного мира // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 65-74. – ISSN 20718160
698351
  Бороздин А.К. Многострадальная книга : Путешествие А.Н. Радищева из Петербурга в Москву / А.К. Бороздин. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 32 с.
698352
  Наумова Н. Многостраждальна Тарасова могила // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 10-12. – ISSN 1814-5078
698353
  Коровина Н.Н. Многосчетчиковая суммирующая машина-автомат Аскота класса 170 / Н.Н. Коровина. – М., 1964. – 136с.
698354
  Гурбанович И.С. Многотельный подход к описанию взаимодействий сложных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Гурбанович И.С.; МГУ. – М, 1981. – 17л.
698355
  Бетелин В.Б. Многотерминальная диологовая система экспресс для ЕС ЭВМ / В.Б. Бетелин. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 87 с.
698356
  Абдуллина Р.Г. Многотиражная газета как массовая трибуна рабочих : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.0110 / Абдуллина Р.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1973. – 23 с.
698357
  Вычуб Геннадий Семенович Многотиражная печать в системе советской прессы. (К истории возникновения, развития и функционизирования) : Автореф... канд. ист.наук: 110 / Вычуб Геннадий Семенович; МГУ. Фак-т фурналистики. Кафедра теории и практики парт.-совет. печати. – М., 1972. – 19л.
698358
   Многотомное руководство по неврологии. – Москва
Т.1, кн.1. – 1955. – 479с.
698359
   Многотомное руководство по неврологии. – Москва
Т.1, кн.2. – 1957. – 611с.
698360
  Ананьев Владимир Михайлович Многоточечная регистрация биоэлектрических потенциалов человека и животных (Отведение, усиление, регистрация, анализ) : Автореф... д-ра биол.наук: / Ананьев Владимир Михайлович; АМН СССР. – М., 1967. – 40л.
698361
  Беленький Я.Е. Многоточечные бесконтактные сигнализаторы температуры. / Я.Е. Беленький, Б.М. Кац. – Москва, 1974. – 120с.
698362
  Напола А. Многоточие в сети. Вузы СНГ будут вместе развивать дополнительное образование // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 октября (№ 43). – С. 14


  В ноябре заканчивается очередной этап проекта МГТУ им. Н.Э.Баумана “Открытие точек дистанционного доступа к образовательным программам по инженерным специальностям в странах СНГ”, выполняемого при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного ...
698363
  Бродяга-Бродецкий Многоточие жизни... : повествование / Александр Бродяга-Бродецкий. – Запорожье : Просвіта, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-653-216-2
698364
  Забиякин Г.И. Многотрактовый спекторометрический измерительный центр : Автореф... д-ра тех.наук: / Забиякин Г.И.;. – Дубна, 1967. – 22л.
698365
  Милосердов В. Многоукладная экономика АПК: состояние и перспективы // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ, Росс.ак.сельскохоз. наук, Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2002. – № 2. – ISSN 0235-2443
698366
  Калинина Г.П. Многоуровневая библиографическая запись // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 12. – С. 50-52. – ISSN 1726-6726


  Объектом многоуровневой библиографической записи является многочастный документ в целом, одна или несколько частей многочастного документа. В данной статье в качестве объекта многоуровневой записи рассматривается многотомное издание (см. также № 3, 4, ...
698367
  Таненбаум Э. Многоуровневая организация ЭВМ. / Э. Таненбаум. – М., 1979. – 547с.
698368
  Тахмасби С. Многоуровневая система образования в Великобритании // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 308-314
698369
  Соколицын С.А. Многоуровневая система оперативного управления ГПС в машиностроении. / С.А. Соколицын. – Л., 1991. – 208с.
698370
  Вишнякова И.В. Многоуровневая система подготовки к управлению интеллектуальной собственностью в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 33-35. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается формирование готовности инженера к деятельности по управлению интеллектуальной собственностью в системе непрерывного профессионального образования. Разработаны критерии и показатели сформированности компетентности инженера в области ...
698371
   Многоуровневая система подготовки специалистов : Краткий библиографический указатель. – Томск, 1993. – 26с.
698372
  Гильмиярова С. Многоуровневое высшее образование: американский опыт и российские перспективы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
698373
  Гильмиярова С. Многоуровневое высшее образование: американский опыт и российские перспективы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
698374
  Пиччотто Сол Многоуровневое международное управление: на пути к созданию глобальной конституции? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 43. – ISSN 1812-7126
698375
  Антанавичюс К.А. Многоуровневое стохастическое моделирование отраслевых плановых решений / К.А. Антанавичюс. – Вильнюс, 1977. – 246с.
698376
   Многоуровневое структурное проектирование программ. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 298 с.
698377
   Многоуровневое управление динамическими объектами. – Москва : Наука, 1987. – 308с.
698378
  Стрежнева М.В. Многоуровневое финансовое управление на пространстве Европейского Союза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 106-125. – (Международные отношения и мировая политика ; № 4). – ISSN 0201-7385,2076
698379
  Костин А.Н. Многоуровневость психической регуляции как одно из оснований развития психодиагностики / А.Н. Костин, Ю.А. Голиков // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.58-73. – ISSN 0205-9592
698380
  Флеров Ю.А. Многоуровневые динамические игры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Флеров Ю.А.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1970. – 12л.
698381
   Многоуровневые интегрированые АСУ. – М, 1985. – 171с.
698382
   Многоуровневые интегрированые АСУ. – М, 1986. – 171с.
698383
   Многоуровневые системы отраслевой оптимизации. – Москва, 1975. – 207 с.
698384
   Многоуровневые системы управления. – Москва, 1983. – 120 с.
698385
   Многоуровневые системы управления. – М, 1988. – 120с.
698386
  Голубев Г.Е. Многоуровневые транспортные узлы / Г.Е. Голубев. – Москва, 1981. – 152 с.
698387
  Каминский А.А. Многоуровневые функциональные схемы кристаллических лазеров / А.А. Каминский, Б.М. Антипенко. – Москва : Наука, 1989. – 269 с.
698388
  Ситников Л.С. Многоустойчивые элементы в цифровой измерительной технике / Л.С. Ситников. – К, 1970. – 139с.
698389
   Многоустойчивые элементы и их применение. – М, 1971. – 320с.
698390
  Абдукаюмов Абдурашид Многоустойчивые элементы промышленной автоматики / Абдукаюмов Абдурашид. – Ташкент, 1988. – 77с.
698391
  Беленький Я.Е. Многофазные магнито-транзисторные релаксаторы. / Я.Е. Беленький, О.Е. Левицкий. – Киев, 1974. – 159с.
698392
  Беленький Я.Е. Многофазные релаксаторы. / Я.Е. Беленький. – Киев, 1966. – 239с.
698393
  Беленький Я.Е. Многофазные релаксационные схемы на транзисторах. / Я.Е. Беленький. – Москва, 1972. – 129с.
698394
  Калюжный В.А. Многофазовые включения в минералах. (Методы изучения состава и отдельные вопросы применения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Калюжный В.А.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 16л.
698395
  Нестеренко С. Многофакторная модель оценки конкурентоспособности предприятий // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 12. – С. 79-82. – ISSN 0235-2443
698396
  Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе динамики / Л.Н. Ковалева. – М, 1980. – 104с.
698397
  Острейковский В.А. Многофакторные испытания на надежность / В.А. Острейковский. – М., 1978. – 151с.
698398
  Френкель А.А. Многофакторные корреляционные модели производственности труда / А.А. Френкель. – Москва, 1966. – 96с.
698399
  Котюков В.И. Многофакторные кусочно-линейные модели / В.И. Котюков. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 216 с.
698400
  Махмод Ю.Е. Многофакторные методы исследования глобальной конкурентноспособности стран MENA (опыт для Ливии) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 19-24. – ISSN 2222-4459
698401
  Бродский В.З. Многофакторные регулярные планы / В.З. Бродский. – М, 1972. – 217с.
698402
  Каз М.С. Многофакторные системы заработной платы / М.С. Каз. – Томск, 1991. – 140с.
698403
  Савинов Д.М. Многофакторный анализ систем предударного вокализма в южнорусских говорах // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 15-25. – Библиогр.: 25 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 5). – ISSN 0321-1711
698404
  Назаров А.А. Многофакторный анализ социальных аспектов повышения производительности труда / А.А. Назаров. – Душанбе, 1975. – 89с.
698405
  Максимов В.Н. Многофакторный эксперимент в биологии / В.Н. Максимов. – Москва : Московский университет, 1980. – 280 с. : ил.
698406
  Цукерблат Б.С. Многофононные процессы в примесных центрах малого радиуса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цукерблат Б. С.; Казан,ГУ. – Кишинев, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
698407
  Лопушанская Н.В. Многофононные процессы и спекктр квазичастиц в полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лопушанская Н.В.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
698408
  Лебедев И.В. Многофотные процессы в газах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедев И.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
698409
  Асеев Г.И. Многофотонное возбуждение люминесценции и фотопроводимости в щелочно-галоидных кристаллах и процессы их разрушения в сильных световых полях. : Автореф... наук: 01.04.05 / Асеев Г.И.; Саратов. гос. унив. – Саратов, 1972. – 23л.
698410
  Арсеньев В.В. Многофотонное поглощение в полупроводниках и его применение : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арсеньев В.В.;. – М, 1971. – 16л.
698411
  Арифжанов Султанмурат Балтабаевич Многофотонное поглощение и изенение когерентности света при распространении в нелинейно среде : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Арифжанов Султанмурат Балтабаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 18 с.
698412
  Арифжанов С.Б. Многофотонное поглощение и изменение когерентности света при распространении в нелинейной среде. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Арифжанов С.Б.; МВ и ССО УзССР.ТАшкент. гос. ун-т. – ТАшкент, 1978. – 159л.
698413
  Семенова Т.А. Многофотонное умножение частоты при электродипольных взаимодействиях в газах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Семенова Т.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
698414
  Салтиел Соломон Моис Многофотонные нерезонансные процессы в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Салтиел Соломон Моис; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698415
  Фердман Н.А. Многофотонные переходы в широкозонных полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Фердман Н.А.; АН МолдССР. Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Кишинев, 1973. – 19л.
698416
  Клышко Д.Н. Многофотонные процессы в оптическом и радиодиапазонах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Клышко Д.Н. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 27 с.
698417
  Перельман Наум Фроймович Многофотонные процессы в системах с водородоподобным спектром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Перельман Наум Фроймович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
698418
  Тодирашку С.С. Многофотонные резонансные процессы в атомах в оптических полях различной степени когерентности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тодирашку С.С.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1979. – 17л.
698419
  Молокина Т.С. Многофункциональная учебно-ориентированная карта - новый вид картографического обеспечения обучения в высшей школе // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 16-20 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
698420
  Соловьян Н.А. Многофункциональность и многозначность служебных слов в синтаксических структурах. (На матер. слов. wenn, wie, was в соврем. нем. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Соловьян Н.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 27л.
698421
  Петриков А. Многофункциональность сельского хозяйства: теоретические и политические аспекты // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2007. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 0235-2443
698422
  Каримов А.В. Многофункциональные арсенидгаллиевые тонкопереходные структуры / А.В. Каримов. – Ташкент, 1992. – 172с.
698423
  Балашов Е.П. Многофункциональные запоминающие устройства. / Е.П. Балашов, А.И. Кноль. – Л., 1972. – 143с.
698424
  Макаров К.Н. Многофункциональные искусственные островные комплексы / К.Н. Макаров, В.П. Мальцев, М.Ю. Николаевский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 47-49 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
698425
  Иванов В.И. Многофункциональные лидарные системы. / В.И. Иванов. – Минск, 1986. – 286с.
698426
  Задерей Г.П. Многофункциональные магнитные радиокомпоненты / Г.П. Задерей. – М., 1980. – 137с.
698427
  Тычино К.К. Многофункциональные цифровые измерительные приборы / К.К. Тычино, Н.К. Тычино. – Москва : Радио и связь, 1981. – 128с.
698428
  Ваксберг Б.С. Многофункциональный текстовый редактор / Б.С. Ваксберг. – Обнинск, 1992. – 29с.
698429
  Ипатов П.М. Многоходовые обмотки якорей электрических машин постоянного тока / П.М. Ипатов. – М.-Л, 1965. – 62с.
698430
  Плотникова Т.В. Многохромозомные формы в потомстве пшенично-ржаных гибридов. / Т.В. Плотникова. – 203-207с.
698431
  Тютюнник А.И. Многоцветковый дернистый тюльпан / А.И. Тютюнник. – с.
698432
  Бизам Дьердь Многоцветная логика: 175 логич. задач / Бизам Дьердь, Герцег Янош. – М., 1978. – 435с.
698433
   Многоцветная радуга. – Ижевск, 1974. – 78 с.
698434
  Страйжис В.Л. Многоцветная фотометрия звезд: Фотометрические системы и методы / В.Л. Страйжис. – Вильнюс : Мокслас, 1977. – 311 с.
698435
  Тихонов Николай Семенович Многоцветные времена / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Известия, 1972. – 680с.
698436
   Многоцветный экран ТВ. – М, 1977. – 208с.
698437
  Ганкин Б.А. Многоцветье / Б.А. Ганкин. – Минск, 1977. – 95с.
698438
  Рамазанов Г.З. Многоцветье / Г.З. Рамазанов. – М., 1980. – 240с.
698439
  Саммур Самер Многоцелевая оптимизация стратегии повышения пропускной способности распределительных электрических сетей : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.02 / Саммур Самер; КПИ. – К., 1994. – 18л.
698440
  Лисицкий Д.В. Многоцелевой картографический ресурс- новое направление в картографии / Д.В. Лисицкий, С.С. Дышлюк // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 16-19 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
698441
  Домарацкий А.Н. Многоцелевой статистический анализ случайных сигналов / А.Н. Домарацкий. – Новосибирск, 1975. – 163с.
698442
  Ветлинский В.Н. Многоцелевые РЛС / В.Н. Ветлинский, Г.Н. Ульянов. – Москва, 1975. – 103с.
698443
   Многоценная жемчужина : Преп. Ефрем Сирин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Федор Студит. – Киев : Дух і Літера, 2003. – 600с. – ISBN 966-7888-39-8
698444
  Кузьменко В.А. Многоцикловая усталость при переменных амплитудах нагружения / В.А. Кузьменко. – К, 1986. – 263с.
698445
   Многочастичные аспекты теории легких ядер. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 157с.
698446
  Артыков И.З. Многочастичные взаимодействия во внутриядерных каскадах при высоких и сверхвыских энергиях : Автореф... канд. физ-матнаук: / Артыков И.З.;. – М, 1968. – 24л.
698447
  Артыков И.З. Многочастичные взаимодействия во внутриядерных каскадах при высоких и сверхвыских энергиях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Артыков И.З. ;. – Москва, 1968. – 24 с.
698448
  Павлов В.П. Многочастичные процессы в аксисматическом методе Боголюбова. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлов В.П.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1977. – 18л.
698449
  Дятлов И.Т. Многочастичные процессы и аналитические свойства амплитуд в теории сильных взаимодействий : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дятлов И.Т.; АН СССР. – Л, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
698450
  Михайловский А.Г. Многочастичные состояния в спектрах спонтанного параметрического рассеяния света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Михайловский А.Г.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
698451
   Многочастичные эффекты в атомах. – Москва : АН СССР, 1985. – 296 с.
698452
  Комас Эрнандес Фернандо Многочастичные эффекты в процессах (е,е) и (е, 2е) с выбиванием атомного электрона из металла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Комас Эрнандес Фернандо; МГУ. – М., 1979. – 14л.
698453
  Кочергин Е.В. Многочастичные эффекты при электронном туннелировании в металлах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кочергин Е.В. ; МВ и ССО УССР , Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1980. – 16 с.
698454
  Вишин Г.М. Многочастотная радиолокация. / Г.М. Вишин. – Москва, 1973. – 92с.
698455
  Сидоров И.М. Многочастотные колебания в нелинейных системах управления / И.М. Сидоров, В.В. Тимофеев. – Москва, 1984. – 248с.
698456
  Иванов С.А. Многочастотные колебания в параметрической и двухконтурной автоколебательной системе при наличии внешнего воздействия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Иванов С.А.; Физич. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
698457
  Иванов С.А. Многочастотные колебания в параметрическом контуре и двухконтурной автоколебательной системе при наличии внешнего воздействия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Иванов С.А.; МГУ. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
698458
  Олейник В.П. Многочастотные корреляции вблизи критической точки простой жидкости : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Олейник В. П.; ОГУ. – Одесса, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
698459
  Бибиков Ю.Н. Многочастотные нелинейные колебания и их бифуркации. / Ю.Н. Бибиков. – Ленинград : Изательство Ленинградского университета, 1991. – 142с.
698460
  Трифонов В.И. Многочастотные параметрические усилители : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Трифонов В.И.; Москов. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1968. – 19л.
698461
  Железовский Б.Е. Многочастотные режимы в приборах СВЧ / Б.Е. Железовский, Э.В. Кальянов. – М, 1978. – 256с.
698462
  дравских Многочастотные фазовые измерения в РСДБ / дравских, А.М. Финкельштейн. – Ленинград, 1983. – 34с.
698463
  Карпова В.П. Многочленное именное сказуемое в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Карпова В.П. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1973. – 25 с.
698464
  Деменчук В.В. Многочлены и микрокалькулятор / В.В. Деменчук. – Минск, 1988. – 175с.
698465
  Рамизов Д. Многочлены Лагерра в формулах суммарных представлений обобщенного осесимметричного потенцдиала. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 008 / Рамизов Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.15
698466
  Цыганков А.А. Многочлены от двух переменных, ортогональные на плоской кривой : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.001 / Цыганков А. А.; Калин.пед. ин-т. – Калинин, 1971. – 12л.
698467
  Данилов Ю.А. Многочлены Чебышева / Ю.А. Данилов. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 157 с.
698468
  Маергойз Л.С. Многочлены Чебышева с нулями на окружности и смежные вопросы : препринт / Л.С. Маергойз, Н.Н. Рыбакова ; М-во образования и науки РФ ; Сибир. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 26, [2] с. – Библиогр.: с. 24-26. – ISBN 978-5-7638-2520-6
698469
  Томчук Ю.Я. Многочлены, ортогональные на системе интервалов числовой оси и дуг единичной окружности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Томчук Ю.Я.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 11л.
698470
  Абуталиев Ф.Б. Многошаговое вероятностное оценивание при неполной информации и его приложения. / Ф.Б. Абуталиев, Ю.К. Ахатов. – Ташкент, 1982. – 64с.
698471
  Жук Петр Федорович Многошаговые итерационные методы вариационного типа : Дис... доктора физ.-матем.наук: 01.01.07 / Жук Петр Федорович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 265л. – Бібліогр.:л.241-257
698472
  Бердник М.И. Многошаговые методы первого порядка в решении уравнений теории связанных кластеров / М.И. Бердник, В.В. Иванов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : [збірник наукових праць] / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 39-45. – (Серія "Хімія" ; вип. 25 (48)). – ISSN 2220-637X
698473
  Фурман Я.А. Многошаговые процедуры принятия решений. / Я.А. Фурман, В.В. Яншин. – Красноярск, 1989. – 287с.
698474
  Модель Б.И. Многошаговые процессы перебора с пополнением. / Б.И. Модель. – М, 1990. – 91с.
698475
   Многошаговые, дифференциальные, бескоалиционные и кооперативные игры. – Калинин, 1983. – 104с.
698476
   Многошаговые, дифференциальные, бескоалиционные и кооперативные игры и их приложения. – Калинин, 1982. – 61с.
698477
   Многошаговые, дифференциальные, бескоалиционные игры. – Калинин, 1987. – 114с.
698478
   Многошаговые, иерархические, дифференциальные и кооперативные игры : Межвузовский тематич. сборник научных трудов. – Калинин, 1986. – 116с.
698479
  Прусов В.А. Многошаговый метод численного решения задачи моделирования циркуляции атмосферы в постановке задачи Коши / В.А. Прусов, А.Е. Дорошенко // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 4. – С. 62-70. – ISSN 0023-1274
698480
  Ушаков П.В. Многощетинковые черви (Polychaeta) Желтого моря и связанные с ними некоторые вопросы зоогеографии северо-западной части Тихого океана. / П.В. Ушаков, Бао-Лин. – Л., 1962. – 12с.
698481
  Левенштейн Р.Я. Многощетинковые черви (Polychaeta) северо-западной части Барингова моря : Автореф... канд. биол.наук: / Левенштейн Р. Я.; АН СССР, Ин-т океанологии. – М., 1964. – 16л.
698482
  Ушаков П.В. Многощетинковые черви дальневосточных морей СССР. / П.В. Ушаков. – М.-Л., 1955. – 446с.
698483
  Ушаков П.В. Многощетинковые черви подотряда phyllodociformia полярного бассейна и северо-западной части Тихого океана. / П.В. Ушаков. – Л.
1. – 1972. – 1-272с.
698484
  Стрельцов В.Е. Многощетинковые черви семейства Paraonidae Cerruti, 1909 (Polychaeta, Sedentaria) / В.Е. Стрельцов. – Л., 1973. – 170с.
698485
  Алибеков Б.И. Многоэкстремальные задачи размещения и приближенный метод их решения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алибеков Б. И.; МВиССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 17л.
698486
   Многоэлектронная задача в квантовой химии. – К, 1987. – 199с.
698487
  Шияновский Владислав Иванович Многоэлектронная ионизация глубоких оболочек атомов при фотопоглощении и электронном ударе : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шияновский Владислав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 227л. – Бібліогр.:л.212-227
698488
  Шияновский Владислав Иванович Многоэлектронная ионизация глубоких оболочек атомов при фотопоглощении и электронном ударе : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шияновский Владислав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 32л.
698489
  Синаноглу О. Многоэлектронная теория атомов, молекул и их взаимодействий : Пер. с англ. / О. Синаноглу. – Москва : Мир, 1966. – 152с.
698490
  Фальковская Л.Д. Многоэлектронная теория косвенного обмена взаимодействия в халькогенидах европия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фальковская Л.Д.; Уральский гос.у н-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
698491
  Москвин А.С. Многоэлектронная теория обменных взаимоействий в диэлектриках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Москвин А.С.; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
698492
  Кучер Т.И. Многоэлектронное рассмотрение движения электрона (дырки) в деформированном кристалле / Т.И. Кучер, Б К. Толпыго, 1956. – [10] c. – Отд. оттиск
698493
  Кучер Т.И. Многоэлектронное рассмотрение движения электрона в возмущенном кристалле / Т.И. Кучер, К.Б. Толпыго. – С. 21-32. – Отд. оттиск
698494
  Андрийко Александр Афанасьевич Многоэлектронные электрохимические процессы в расплавах, содержащих комплексные фториды : Автореф... доктора хим.наук: 02.00.05 / Андрийко Александр Афанасьевич; АН Украины, Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1993. – 45л.
698495
   Многоэлементные детекторы ионизирующего излучения. – Киев : Техника, 1985. – 136с.
698496
  Пилипович В.А. Многоэлементные фотоприемники в преобразователях перемещений / В.А. Пилипович. – Минск, 1991. – 181с.
698497
  Кулматов Рашид Анарович Многоэлементный активационный анализ водных объектов и его применение в экологических исследованиях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кулматов Рашид Анарович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
698498
  Хохлов В.В. Многоэлементный спектральный анализ в геологии / В.В. Хохлов. – Ленинград : Недра, 1986. – 199с.
698499
  Литинецкий И.Б. Многоэтажная земля. (Город, архитектура, природа) / И.Б. Литинецкий, В.И. Левин. – Москва : Знание, 1975. – 95 с. – (Человек и природа)
698500
  Суханова Н.А. Многоэтажная планета / Н.А. Суханова. – Ростов -на-Дону, 1982. – 112с.
698501
   Многоэтажные здания. – Москва, 1972. – 171с.
698502
   Многоэтажные здания. – Москва, 1972. – 171с.
698503
  Лихтенштейн Г.И. Многоядерные окислительно-восстановительные металлоферменты / Г.И. Лихтенштейн; АН СССР, Институт химической физики. – Москва : Наука, 1979. – 324 с. : табл., ил.
698504
   Многоязыкий театр России. – М, 1980. – 392с.
698505
   Многоязыковая транслирующая система. – М, 1987. – 151с.
698506
  Гонца М.Г. Многоязыковые транслирующие системы / М.Г. Гонца. – Кишинев, 1978. – 140с.
698507
  Добрушина Н.Р. Многоязычие в Дагестане конца XIX - начала XXI века: попытка количественной оценки // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 61--80. – Список лит.: С. 80; 19 назв. – ISSN 0373-658Х
698508
  Протасова Е.Ю. Многоязычие в детском возрасте / Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 276с. – ISBN 5-86547-287-9
698509
   Многоязычие и литературное творчество. – М, 1981. – 339с.
698510
   Многоязычие и литературное творчество. – М, 1981. – 339с.
698511
   Многоязычие и литературное творчество. – М, 1981. – 339с.
698512
  Солдатова Г.В. Многоязычие как фактор формирования новой идентичности и культурного интеллекта / Г.В. Солдатова, М.В. Тетерина // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.34-45
698513
  Кожемякина В.А. Многоязычная Канада: социолингвистический портрет // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 23-31. – Библиогр.: с. 30-31; 29 назв. – ISSN 1562-1391
698514
  Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. / В.И. Евинтов. – К., 1981. – 134с.
698515
   Многоязычный демографический словарь. – М, 1981. – 13с.
698516
   Многоязычный демографический словарь. – М, 1981. – 13с.
698517
  Павлова Е.К. Многоязычный тезаурус как инструмент исследования концептов национального политического сознания и гармонизации перевода политической лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 105-114. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
698518
   Многоязычный тезаурус по геологии : Русский вариант. – Ленинград
Кн. 2. – 1982. – 273с.
698519
   Многоязычный тезаурус по геологии : Русский вариант. – Ленинград
Кн. 3. – 1983. – 101с.
698520
  Сегединов А.А. Многоярусный город / А.А. Сегединов. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 167с.
698521
  Раввина Е.А. Множевенное рождение адронов в протон-ядерных взаимодействиях в эмульсии при энергии 800 ГэВ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Раввина Е.А.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1990. – 20л.
698522
  Завадський І.О. Множення на комутаційних елементах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 145-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Побудовано паралельний алгоритм множення на комутаційних елементах з мінімально можливою часовою та поліноміальною ємнісною складністю.
698523
  Селляхова Т.Н. Множества значений коэффициентов функций, однолистных в полуплоскости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Селляхова Т.Н.; МВ и ССО РСФСР.Тюмен.гос.ун-ит. – Тюмень, 1974. – 28л.
698524
  Волков В.А. Множества, функции и операции над ними / В.А. Волков. – Ленинград, 1989. – 96с.
698525
  Нешков К.И. Множества. Отношения. Числа. Величины. / К.И. Нешков. – Москва : Просвещение, 1978. – 63 с.
698526
  Жданов Г.Б. Множественная генерация частиц / Г.Б. Жданов. – Москва : Наука, 1974. – 168с.
698527
  Бобровская Е.Н. Множественная деривация как источник полисемии производного слова (на материате суффиксальных производных прилагательных современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бобровская Е. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1986. – 25л.
698528
  Тлостанова М.В. Множественная идентичность в контексте концепции транскультурации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 142-155. – ISSN 1606-951Х
698529
  Ефимова М.Р. Множественная корреляция / М.Р. Ефимова. – М, 1977. – 19с.
698530
  Ильиных С.А. Множественная маскулинность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 7 (327 ). – С. 101-109. – ISSN 0132-1625
698531
   Множественное образование адронов. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 236 с.
698532
  Герасимова Н.М. Множественное образование частиц больших энергий и прохождение их через атмосферу. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Герасимова Н.М.; Акад.наук СССР,. – М, 1958. – 8л.
698533
   Множественное образование частиц в адрон-нуклонных и адрон-ядерных взаимодействиях. – Ташкент : Фан, 1985. – 223с.
698534
  Юлдашев Б.С. Множественное образование частиц в П- р-взаимодействиях при импульсе Р-4 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юлдашев Б.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6090. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.14-15
698535
  Ледницки Р. Множественное образование частиц и резонансов в антипротон-протонных взаимодействиях, корреляционные и спиновые эффекты : Автореф... докт. физ .мат.наук: 01.04.06 / Ледницки Р.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 27л.
698536
   Множественное рождение и структура молекул : тем. сб. науч. трудов. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1985. – 112 с.
698537
  Шабратова Галина Семеновна Множественное рождение частиц на ядрах протонами и пионами с импульсами 50-70 ГэВ/с, дейтронами и ядрами гелия с импульсами 4,5 ГэВ/с на нуклон : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Шабратова Галина Семеновна; ОИЯИ. 1-80-306. – Дубна, 1980. – 12л.
698538
  Купреянова В.Н. Множественное число слов латинского и греческого происхождения / В.Н. Купреянова. – Новосибирск, 1962. – 76с.
698539
  Ляпин Л.Н. Множественнозначные отображения и интегральные уравнения с разрывным оператором. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 003 / Ляпин Л.Н.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698540
  Лазарев Ю.А. Множественность мгновенных нейтронов при спонтанном делении атомных ядер в области кюрия -- элемента 102 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Лазарев Ю.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 16л.
698541
  Кротков Е.А. Множественность мировоззрений - территория конфликтов? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 105-115. – ISSN 0236-2007
698542
  Сидорина Т. Множественность подходов к типологии государства всеобщего благосостояния // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 122-139. – ISSN 0042-8736


  Мета даної статті - представити узагальнену картину сучасних досліджень в галузі порівняльного аналізу моделей держави загального добробуту.
698543
  Дагель П.С. Множественность преступлений : лекция по курсу Советского уголовного права, часть общая / П.С. Дагель ; М-во высшего и среднего спец. образования РСФСР ; Дальневосточный гос. ун-т. – Москва, 1969. – 26 с.
698544
  Красиков Ю.А. Множественность преступлений / Ю.А. Красиков. – М., 1988. – 96с.
698545
  Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву / В.П. Малков. – Казань, 1982. – 174с.
698546
  Криволапов Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву / Г.Г. Криволапов. – 32. – М., 1974. – 32с.
698547
  Семернева Н.К. Множественность преступлений. / Н.К. Семернева. – Свердловск, 1990. – 82с.
698548
  Юшков Ю.И. Множественность преступных деяний (Вопросы квалификации преступлений и назначения наказания) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Юшков Ю.И.; Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1974. – 27л.
698549
  Фролов Е.А. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. / Е.А. Фролов, Р.Р. Галиакбаров. – Свердловск, 1967. – 20с.
698550
  Черепанова В.Ф. Множественность словообразовательной структуры глаголов в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Черепанова В.Ф.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 19л.
698551
  Ряснянская Р.А. Множественность словообразовательной структуры имен прилагательных в современном русском языке (на матер. отыменных суффиксальн. прилагат. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ряснянская Р. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1980. – 22л.
698552
  Темрокова Л.И. Множественность словообразовательной структуры слова в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Темрокова Л. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 26л.
698553
  Читавичюс Д.Б. Множественные мутанты у дрожжей Saccharomyces cerevisiae. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Читавичюс Д.Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 28л.
698554
  Тувдендорж Дэндэвийн Множественные процессы в неупругих пион-углеродных взаимодействиях при высоких энергиях : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 01.04.01 / Тувдендорж Дэндэвийн; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 19л.
698555
  Кумахов М.А. Множественные процессы в теории взаимодействия ядерных частиц с кристаллами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Кумахов М.А.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 12л.
698556
  Мурзин В.С. Множественные процессы при высоких энергиях / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – М., 1974. – 367с.
698557
   Множественные процессы при высоких энергиях. – М, 1976. – 277с.
698558
   Множественные процессы при высоких энергиях. – М, 1976. – 277с.
698559
  Филиппович Ю.Б. Множественные формы ферментов насекомых и проблемы сельскохозяйственной энтомологии / Ю.Б. Филиппович, А.С. Коничев. – Москва, 1987. – 164с.
698560
  Назаренко Н.И. Множество смыслов романа Э. Бронте "Грозовой перевал" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 177-183. – ISBN 966-72-77-79-8


  Статтю присвячено тлумаченню сенсів роману англійської письменниці ХІХ ст Е. Бронте "Грозовий перевал".
698561
  Халтурин Ф.Н. Множим славу боевую. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1966. – 55с.
698562
  Кулян В.Р. Множина досяжності в задачах фінансового менеджменту / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем цінних паперів як задача оптимального керування динамічною системою. Ключові слова:математична модель, оптимальний портфель, оптимальне керування. The problems of construct ...
698563
  Тарасюк Г.Т. Множина. / Г.Т. Тарасюк. – Київ, 1982. – 72с.
698564
  Пацюк О. Множини Jа-самоспряжених розширень симетричних операторів та їхні властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Досліджено властивості множин Jа-самоспряжених розширень для довільної фундаментальної симетрії Jа із алгебри Кліффорда Cl2(J, R). Показано існування унітарного відображення між довільними двома такими множинами. Properties of sets of Jа-self-adjoint ...
698565
  Шрам В.В. Множини робастної стійкості та стабілізація сімей динамічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Шрам Віталій Вікторович ; НАН України ; Ін-т математики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
698566
  Курченко О.О. Множини слів у скінченному алфавіті без фіксованих комбінацій довжини три // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдено число елементів множини всіх слів довжини n у алфавіті {0,1,...,m-1}, які не містять фіксованої комбінації букв довжини три. Розглянуто приклади для алфавіта {0,1,2}.
698567
  Терлецький Д.О. Множини як сукупності сутностей-об"єктів // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 2. – С. 64-71


  Пропонується деяке розширення та формалізація класичної теорії множин у вигляді конструктуивної її версії (CST) в якій вводиться новий рівень - рівень об"єктів, які є складовими для створення множин; концепція класу об"єктів, що дозволяє у певному ...
698568
  Максименко Л.О. Множиннiсть бактерiоцинiв, одержаних з природних iзолятiв пектолiтичних фiтопатогенних бактерiй Рectobacterium carotovorum subsp carotovorum, видiлених у рiзних областях України / Л.О. Максименко, С.І. Войчук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
698569
  Семененко Г. Множинне заперечення в історії англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 37-42. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
698570
  Гарднер Г. Множинні інтелекти. Теорія у практиці : Хрестоматія / Пер. Д.Купко, Р.Свято; Говард Гарднер. – Київ : Мегатайп, 2004. – 288с. – ISBN 5-85722-105-6
698571
  Кучеренко В. Множинні молекулярні форми пероксидаз видів роду Haworthia Duv. (Asphodelaceae) / В. Кучеренко, М. Гайдаржи, Ю. Горіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень множинних молекулярних форм пероксидази видів роду Haworthia Duv. (Asphodelaceae ), що дало можливість підтвердити і розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The resalts observations of the multiple molecular forms ...
698572
  Дідух М. Множинні молекулярні форми пероксидази видiв роду Nuphar Smith (Nymphaeaceae Salisb.) / М. Дідух, В. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень множинних молекулярних форм пероксидази видів роду Nuphar Smith (Nymphaeaceae Salisb.), що дало можливість підтвердити і розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The resalt observations of the multiple molecular ...
698573
  Задорожна С.М. Множинність (плюралізм) визначень загальних принципів сучасного міжнародного права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 189-194
698574
  Бекмухамедова В.І. Множинність бактеріоцинів PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP, CAROTOVORUM. Їх кілерна специфічність та деякі властивості / В.І. Бекмухамедова, Л.О. Максименко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 9-10
698575
  Сафонік Л.М. Множинність буттєвих смислів як дорога до радості буття у філософії Ф. Ніцше // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 158-167
698576
  Головкін Б.М. Множинність злочинів як елемент кримінально-правової структури корисливої насильницької злочинності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 173-185. – ISSN 0201-7245
698577
  Черниш Н.Й. Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтерпретацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-13. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
698578
  Отраднова О.О. Множинність осіб у деліктних зобов"язаннях // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 76-82


  У статті розглядаються випадки множинності осіб у цивільно-правових деліктних зобов"язаннях.
698579
  Шліхар Т.О. Множинність перекладу імперативів у драматичному діалозі на матеріалі п"єси Е. Олбі "Не боюсь Вірджинії Вульф" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 295-300


  Метою статті є виокремити з-поміж інших ілокутивних актів спонукальні директивні акти, визначити їх роль як рушія дії в драматичному творі та показати на прикладах з п"єси Е. Олбі "Не боюся Вірджинії Вульф" у перекладі Я. Стельмаха необхідність ...
698580
  Косів Г.М. Множинність перекладу та межі перекладацької інтерпретації // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 94-99
698581
  Нікульшина Т.М. Множинність світів: вербалізація у логіко-філософському аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 469-474
698582
  Венгренівська М.А. Множинність чи варіативність перекладів? // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 93-97. – ISBN 978-966-581-885-4
698583
  Тыннов М.М. Множители суммируемости в теории рядов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тыннов М.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 10л.
698584
  Эспенберг Х.А. Множители суссируемых для метода Эйлера-Кноппа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эспенберг Х.А.; Тарту.гос.ун-т. – Тарту, 1967. – 10л.
698585
  Анисимов П.М. Множительные таблицы для исчисления объема круглых лесоматериалов : Справочник / П.М. Анисимов, Л.М. Кореневич. – Изд. 4-е. – Москва : Экология, 1992. – 57с.
698586
  Комаринцький Т.П. Множити славу батьків / Т.П. Комаринцький. – Київ, 1967. – 47с.
698587
  Пискулов Ю.В. Мнологикая Скандинавия / Ю.В. Пискулов. – М, 1975. – 256с.
698588
  Астафьев В.П. Мною рожденный / В.П. Астафьев. – Москва, 1991. – 606с.
698589
  Писарев В.И. МНП на пути к завершению строительства социализма / В.И. Писарев. – М., 1964. – 160с.
698590
  Сэндэнжав Н. МНР в системе социалистической экономической интеграции. / Н. Сэндэнжав, Х. Наранхуу. – М., 1989. – 38с.
698591
   МНР в современном мире. – М, 1991. – 62с.
698592
  Жамбалсурэн Н. МНР в современном мире / Н. Жамбалсурэн. – Иркутск, 1991. – 61 с.
698593
  Батболд Балжиннямын МНР и страны Латинской Америки: развитие межгосударственных отношений и общественных связей : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Батболд Балжиннямын; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1979. – 25л.
698594
  Даваадорж Ц. МНР. Итоги шестидесятилетия социально-экономического развития / Ц. Даваадорж, В. Цеденбал. – М., 1981. – 126с.
698595
  Руденко Світлана Степанівна Мнтипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвищенною рухомістю алюмінію : Дис... док. біолог.наук: 03.00.16 / Руденко Світлана Степанівна; КУ. – К, 2000. – 300л. – Бібліогр.:л.250-300
698596
  Амр Мо аллаха Амре ибн-Кольсума / Амр, ибн-Кольсум Таглибский. – 6-12с.
698597
  Пасечник В. Мо янь: первое знакомство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 256-266. – ISSN 0042-8795
698598
  Семков М. Моабит 8085: Димитров пред имперския съд. / М. Семков. – София, 1981. – 320с.
698599
  Джалиль М. Моабитская тетрадь / М. Джалиль. – Москва, 1957. – 210 с.
698600
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : стихи / М. Джалиль. – Москва : Художественная литература, 1969. – 183 с.
698601
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : цикл стихотворений / М. Джалиль. – Москва : Советская Россия, 1984. – 190 с.
698602
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : стихи : [пер. с татар.] / Муса Джалиль ; [вступ. ст. Р. Мустафина ; худож. Т. Хазиахметов]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1986. – 221, [1] с. : ил. – Перед вып. дан. авт.: Джалилов Муса Мустафович (Муса Джалиль)
698603
  Джалиль М. Моабитская тетрадь : цикл стихотворений / М. Джалиль. – Симферополь, 1988. – 127 с.
698604
  Джаліль М. Моабітський зошит / М. Джаліль. – Київ, 1957. – 184 с.
698605
  Джаліль М. Моабітський зошит / М. Джаліль. – Київ : Дніпро, 1986. – 311с.
698606
  Джаліль М. Моабітський зошит. / М. Джаліль. – К., 1991. – 120с.
698607
  Зохейр С. Абу-С Моаллака Зейхера, сына Абу-Сюдьмы / С. Абу-С Зохейр. – 12-16с.
698608
  Козловский Роман Мобайл-тревеллінг: перспективи для галузі // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 50-52 : фото. – ISSN 1998-8044
698609
  Мелвилл Г. Моби Дик / Г. Мелвилл. – Л, 1968. – 238с.
698610
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Калининград
1. – 1978. – 398с.
698611
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Калининград
2. – 1978. – 383с.
698612
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1981. – 632с.
698613
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1982. – 672с.
698614
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Кишинев, 1982. – 496с.
698615
  Мелвилл Г. Моби Дик , или Белый Кит / Г. Мелвилл. – Устинов, 1987. – 638с.
698616
  Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1961. – 839с.
698617
  Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл. – М, 1962. – 839с.
698618
  Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит / Г. Мелвилл; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1967. – 607 с. – (Библиотека Всемирной литературы ; Серия вторая ; Т. 94 : Литература 19 века)
698619
  Лаврентьев В.В. Мобилизация азота гумуса черноземных почв европейской части СССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.532 / Лаврентьев В.В. ; АСН, Почвен. ин-т. – Москва, 1970. – 25 с.
698620
  Пешков Александра Александровна Мобилизация азотсодержащих запасов семян в связи со скоростью роста проростка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Пешков Александра Александровна; Ирукт. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
698621
  Батухин И.Л. Мобилизация внутренних резервов - решающее условие перехода на семичасовой рабочий день / И.Л. Батухин. – Л, 1960. – 48с.
698622
  Архангельский С.М. Мобилизация внутренних ресурсов за счет сверхнормативных и излишних производственных запасов. : Автореф... наук: 595 / Архангельский С.М.; НИИМС. – М., 1969. – 22л.
698623
  Ломова М.А. Мобилизация жиров у животных при воздействии ионизирующей радиации : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломова М.А.; АМН СССР. – Москва, 1964. – 17л.
698624
  Попов В.А. Мобилизация и использование трудового потециала производственно-технической и научной интеллигенции в годы Великой Отечественной войны. / В.А. Попов. – Казань, 1991. – 230с.
698625
  Вахонин С.Ф. Мобилизация Коммунистической партией советского народа на разгром первого похода Антанты : Автореф... канд. ист.наук: / Вахонин С.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 21л.
698626
  Ковалев П.А. Мобилизация на тыловые работы населения Туркестана и восстания 1916 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Ковалев П.А.; Среднеазиат. гос. ун-тет. – Ташкент, 1953. – 23л.
698627
  Вишнев С.М. Мобилизация промышенности в Северо-Американских Соединенных Штатах. / С.М. Вишнев. – Москва, 1927. – 196с.
698628
  Киреева Л. Мобилизация ресурсов цепочки поставок: прозрачность, контроль, результат // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 8-17 : фото, рис.
698629
  Павлов Я.С. Мобилизация сил и средств Белорусской ССР на отпор врагу в начале Великой Отечественной войны (июнь - август 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлов Я.С.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1971. – 24л.
698630
  Каменев Е.В. Мобилизация смыслов: интерпретация М. В. Нечкиной литературного декабризма (на примере произведения А. Д. Улыбышева "Сон") // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 45-54. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323


  Статья посвящена исследованию риторических приемов, которые М. В. Нечкина использовала в своей монографии «движение декабристов» при анализе текста члена общества«Зеленая лампа» А. Д. Улыбышева «Сон». Методологическую основу исследования составляют ...
698631
  Кульчицкий Станислав Владиславович Мобилизация финансовых ресурсов для социалистической индустриализации СССР (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Кульчицкий Станислав Владиславович ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1976. – 67 с. – Бібліогр.:с.62-67
698632
  Ковалев А.А. Мобилизм и поисковые геологические критерии / А.А. Ковалев. – Москва : Недра, 1978. – 287с.
698633
  Ковалев А.А. Мобилизм и поисковые геологические критерии / А.А. Ковалев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 223с.
698634
  Рудов В.С. Мобилизован партией. / В.С. Рудов, П.И. Емельянов. – Минск, 1971. – 208с.
698635
  Ельницкий С.А. Мобилизующая и организующая роль Коммунистической партии Советского Союза в развитии социалистического соревнования за выполнение четвертого пятилетнего плана восст. и развития народ. хоз. СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Ельницкий С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 18л.
698636
  Нестерович В.П. Мобилизующая сила радио / В.П. Нестерович. – Минск, 1971. – 152с.
698637
  Чурюмов С. Мобилизующий менеджмент, или Как переломить ситуацию // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 12. – С. 20-37
698638
  Беляков М.И. Мобильная операционная система : Справочник / М.И. Беляков, Ю.И. Рабовер, А.Л. Фридман. – Москва : Радио и связь, 1991. – 208 с. – ISBN 5-256-00581-2
698639
  Орлов В.Н. Мобильная операционная система МОС ЕС / В.Н. Орлов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 207с.
698640
  Шефер Торстен Мобильная связь : трубка мира. Глобализация // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 168-174 : фото. – ISSN 1029-5828
698641
   Мобильная связь и телекоммуникации : Словарь-справочник / И.А. Гепко, В.И. Гупал, И.В. Аблазов, Е.А. Женчур; И.А. Гепко, В.И. Гупал, И.В. Аблазов, Е.А. Женчур; Под ред. В.И. Гупала. – Киев : Марко Пак, 2001. – 196с. – ISBN 966-95865-0-X
698642
  Зимина О.В. Мобильная связь, компьютеры и исправление нравов. / О.В. Зимина, А.И. Кириллов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 2. – С. 44-49. – ISSN 0321-0383
698643
  Бутов М. Мобильник : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.6-42. – ISSN 0130-7673
698644
  Филатова В.Т. Мобильно-проницаемые зоны в фундаменте северо-восточной части Балтийского щита и условия их локализации // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 50-62 : рис. – Библиогр.: с. 61-62. – ISSN 0203-3100
698645
  Новикова М. Мобильное обслуживание в современной России // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-13. – ISSN 0869-4915
698646
  Монахов Д.Н. Мобильное обучение в условиях информационного неравенства // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 157-159. – ISSN 0869-3617


  Данная статья посвящена вопросам преодоления цифрового неравенства в информационном пространстве современного общества. В ней раскрывается сущность информационного неравенства, показаны пути его преодоления. В статье рассматривается современный ...
698647
  Куклев В.А. Мобильное обучение завтра? Уже сегодня! // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 3. – С. 68-70. – ISSN 1726-6726
698648
  Куклев В.А. Мобильное обучение: от теории к практике // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-95. – ISSN 0869-3617


  В работе представлена авторская трактовка феномена мобильного обучения. Раскрыты предпосылки его возникновения, рассмотрены педагогическая система и модель мобильного обучения, результаты эксперимента по внедрению компонентов мобильного обучения.
698649
   Мобильное программное обеспечение. – М
1. – 1988. – 80с.
698650
   Мобильное программное обеспечение. – М
2. – 1988. – 80с.
698651
  Шейнаускас Мобильное программное обеспечение САПР / Шейнаускас, А.Э. Таргамадзе. – Вильнюс, 1989. – 178с.
698652
   Мобильное световое программное обеспечение. – Москва, 1989. – 85 с.
698653
  Матлина С.Г. Мобильное, реальное и виреальное... : Социально-культурные аспекты модернизации библиотечного пространства // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 21 (159). – С. 9-15. – ISSN 1727-4893
698654
  Езова С. Мобильность - пусковой механизм коммуникативной компетентности / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 43-45. – ISSN 0869-4915
698655
  Суворов В. Мобильность библиотечного сервиса: инфокоммуникационные услуги и не только // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 3. – С. 4-8
698656
   Мобильность генома растений. – М, 1990. – 271с.
698657
   Мобильность кадров. – Киев, 1981. – 218 с.
698658
  Цигулева О.В. Мобильность как условие развития негосударственной высшей школы // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 5 (56). – С. 50-60. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается мобильность как одно из основных условий развития частной высшей школы сегодня. Автор полагает, что успешность профессиональной мобильности будущего специалиста зависит от его особенностей и подготовленности, которая является ...
698659
  Сичивица О.М. Мобильность науки / О.М. Сичивица. – Горький, 1975. – 255с.
698660
  Сичивица О.М. Мобильность науки и научно-технический прогресс. : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.01 / Сичивица О.М.; Акад.мин.внутренних дел.СССР. – М, 1980. – 29л.
698661
  Стариков Ю.А. Мобильность программ и особенности реализаций языка Си. / Ю.А. Стариков. – М., 1992. – 88с.
698662
  Горелик А.М. Мобильность программ на фортране / А.М. Горелик. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 167с.
698663
   Мобильность программного обеспечения. – М, 1980. – 336с.
698664
   Мобильность рабочей силы при социализме : Социально-экономический механизм регулирования. – М, 1982. – 160 с.
698665
  Серга М.Ю. Мобильность студентов в европейских и национальных программах // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С.62 - 70. – ISSN 0321-0383


  В данной статье рассматриваются современные тенденции развития международной мобильности студентов. Особое внимание уделяется анализу основных европейских программ, содействующих мобильности студентов и аспирантов, а также приводятся статистические ...
698666
  Раднаев Б.Л. Мобильность транспортной системы региона / Б.Л. Раднаев; Отв. ред. В.Ф. Задорожный. – Новосибирск : Наука, 1991. – 136 с.
698667
  Гадецкий В.Г. Мобильность, как один из важнейших социальных аспектов реструктуризации угольной промышленности Украины // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 182-189. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
698668
   Мобильные библиотеки и внестационарное обслуживание населения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 30-33. – ISSN 1726-6726


  О передвижных (мобильных) библиотеках в России.
698669
  Гаген Александр Мобильные болезни роста : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 142-145 : Іл.
698670
   Мобильные города : Feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 62-67 : Фото
698671
  Шиллер Й. Мобильные коммуникации / Йоган Шиллер; Пер. с англ. О.О. Лисового, В.В. Марченко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 384с. – ISBN 5-8459-0353-Х


  Введение в область мобильных коммуникаций и посвящена вопросам цифровой передачи данных
698672
  Володченко А. Мобильные мини-атласы: новое поколение элекронных атласов // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 5-10


  В статті стисло розглядається одне з цікавих питань сучасної картосеміотики – нове покоління електронних атласів, покоління Мобільних Мультимедійних Мультидисплейних Мініатласів (4М-атласов). В статье коротко рассматривается один из интересных ...
698673
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2006. – до № 10 см. назв. "Mobile news Украина""
698674
   Мобильные новости : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2006. – до № 10 см. назв. "Mobile news Украина""
698675
   Мобильные новости : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2006. – до № 10 см. назв. "Mobile news Украина""
698676
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 1/2. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698677
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698678
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698679
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698680
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698681
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7/8. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698682
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698683
   Мобильные новости : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2007. – до № 10"2006 см. назв. "Mobile news Украина". Цена за комплект "Mobile radio + Мобильные новости"
698684
  Пугач В.Ф. Мобильные студенты в высшем образовании России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 104-111. – ISSN 0869-3617


  В статье показаны особенности формирования потоков международной студенческой мобильности в Россию как принимающую страну, дан анализ изменения структуры мобильных студентов по странам и регионам их происхождения, дана оценка места России в ...
698685
   Мобильные технологии изменяют лицо индустрии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 9 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
698686
   Мобильные технологии прямых поисков нефти и газа: о целесообразности их дополнительного применения при выборе мест заложения скважин / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 5-30 : рис. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 1684-2189
698687
   Мобильные устройства в помощь туристам // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
698688
  Шляхтина С. Мобильный Интернет: реальность и перспективы // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.60-63
698689
  Курилко А. Мобильный роман : проза: роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 3-40. – ISSN 0131-8136
698690
  Мелвілл Г. Мобі Дік : роман / Герман Мелвілл ; пер. з англ. [Д. Радієнко ; передм. О.П. Горенко ; прим. І.В. Летунівської]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 570, [4] с., [1] арк. портр. – Пер. вид. : Moby Dick / Herman Melville. Penguin Popular Classics, 1994. – ISBN 978-617-7013-11-1
698691
  Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит : Роман / Г. Мелвілл. – Київ : Дніпро, 1984. – 580с. – (Вершини світового письменства ; Т. 48)
698692
  Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит : роман / Герман Мелвілл ; [пер. з англ. Д. Радієнко ; передм. О.П. Горенко ; прим. І.В. Летунівської] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 570, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Література США). – ISBN 978-966-03-4581-2
698693
  Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит : роман / Герман Мелвілл ; [пер. з англ. Д. Радієнко ; передм. О.П. Горенко ; прим. І.В. Летунівської]. – Харків : Фоліо, 2012. – 570, [4] с. – Назва обкл. : Мобі Дік. - Пер. вид. : Mobi Dick / Herman Melville, 1994. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5911-6
698694
  Чолій С. Мобілізаційна політика Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття як основна причина "Української зради" в Галичині 1914-1915 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду процесу еволюції мобілізаційної політики Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття та показано безпосередні результати цієї еволюції. The article describes the processes of evolution of the Austro-Hungarian"s ...
698695
  Якубовський В. Мобілізаційна політика радянської влади і командування Червоної армії на території України в 1943-1945 роках // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 275-277
698696
  Задихайло Д. Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 158-169. – ISSN 1993-0909
698697
  Сокирко О. Мобілізаційні можливості гетьманського війська у війні за "польську спадщину" 1733-1735 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стану боєздатності козацького війська Лівобережної Гетьманщини у війні за "польську спадщину" 1733-1735 рр. The article analyzes the military efficiency of the Left-Bank Cossack Hetmanate troops in the Polish heritage War ...
698698
  Токар В.В. Мобілізаційно-інноваційна модель розвитку КНР // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 52-55
698699
  Сахновський Є. Мобілізація інтелекту: організація британської зовнішньополітичної пропаганди на початку Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – С. 34-47
698700
  Яременко В. Мобілізація класиків літератури на броротьбу з російським фашизмом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 4-5


  Слово - зброя: Борис Грінченко.
698701
  Большаков С. Мобілізація колісних транспортних засобів в зону АТО: оцінка та оформлення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 44-52


  Розкрито особливості оцінки колісних транспортних засобів у разі мобілізації їх до зони АТО. Зроблено наголос на особливостях оцінки колісних транспортних засобів не тільки під час відправлення їх до зони бойових дій, а й під час повернення їх із зони ...
698702
  Татаринов І.Є. Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бессарабської губернії під час Першої світової війни (1914 - 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Татаринов Іван Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
698703
  Татаринов І.Є. Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бессарабської губернії під час Першої світової війни (1914 - 1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Татаринов Іван Євгенович ; М-во освіти і науки України, Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2016. – 238 арк. – Додатки: арк. 211-238. – Бібліогр.: арк. 176-210
698704
  Зуйковська А. Мобілізація масової свідомості українських громадян у контексті вираження політичних інтересів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 269-280
698705
  Татаринов І.Є. Мобілізація священнослужителів Бессарабії до духовного загону (1914 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 307-316. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
698706
  Ротарева І.В. Мобілізація соцієтального капіталу розвитку людства в Україні // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 148-153
698707
  Калачиков О.Т. Мобілізація та імобілізація кальцію в трунті = Die mobilisation und die immobilisation des kalziums im boden / О.Т. Калачиков; НКЗС УСРР;Київська крайова с.-г. дослідна станція;Агрохімічний відділ. – Київ
Вип.№38. – 1929. – 41с.
698708
  Михальчук Н.М. Мобілізаціяподаткового боргу: перспективи зміцнення бюджетної безпеки держави / Н.М. Михальчук, К.А. Нечипорук // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 50-55. – ISSN 2221-8440
698709
  Салига Т. Мобілізований добою : До 120-річчя від дня народження Юрія Дарагана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 10-11
698710
  Зубрицька Л.Й. Мобілізуюча роль міфу у поглядах Жоржа Сореля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 79-81
698711
  Андрусяк Василь Мобільна загроза // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 37 : фото
698712
  Кондратюк Віталій Мобільна комерція в Україні : економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 43-44. – Бібліогр.: 8 назв
698713
  Пархоменко О. Мобільна культура японської Молоді.ФеноМен "гяру моджі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Користування Інтернетом і мобільним телефоном вже давно стало невід"ємною частиною життя більшості японців. І як результат - поява своєї "мови спілкування". Особливо слід відзначити відправлення СМС повідомлень за допомогою використання ...
698714
  Мельник Ю. Мобільна редакція як метод ефективної організації роботи журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 46-47. – ISSN 2078-1911
698715
  Заколодяжний В.О. Мобільна стратегія як інноваційна складова розвитку страхової компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 108-111. – ISSN 2306-6806
698716
  Локоть Н. Мобільна школа комп"ютерної та інтернет-грамотності для людей з особливими потребами: досвід та здобутки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 8-12. – ISSN 1811-377X
698717
  Лубна Є. Мобільне навчання у дидактиці вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 61-67. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
698718
  Макаренко Л. Мобільний бум - маркетологам "на руку". Підказки фахівцям // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 25-30. – ISSN 1606-3732
698719
  Коваль В. Мобільний друг і помічник та його вплив на організм людини / В. Коваль // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 5-6
698720
  Вилегжаніна Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 4-5
698721
   Мобільний комплекс метрового діапазону хвиль для вимірювань радіошумів атмосферного та іоносферного походження / С.І. Мусатенко, С.М. Кутузов, М.М. Медведський, П.Ф. Кравчук, А.Л. Пастернак, А.О. Сухий, В.П. Трофімюк, В.М. Федун // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Розроблено, виготовлено та випробувано мобільний вимірювальний комплекс на [лямбда] = 2 м. Він складається з 4 розбірних радіотелескопів - синфазних лінійних антенних ґраток. Чотири елементи кожної ґратки - безтраверсні антени типу (хвильовий канал). ...
698722
  Тринчук В. Мобільний маркетинг страхових компаній / В. Тринчук, Б. Лисак // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-41 : табл. – ISSN 1810-7923
698723
  Мельник Алена Мобільний телефон для дитини - безпека чи небезпека? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 28-29 : фото
698724
  Якименко І.Л. Мобільний телефон і здоров"я людини / І.Л. Якименко, Є.П. Сидорик. – Київ : Знання, 2010. – 94 с. – Бібліогр.: с. 88-91. – (Бібліотечка товариства "Знання" : Cерія "Здоров"я" ; № 1-2 - 2010). – ISBN 978-966-346-866-2
698725
  Якименко І.Л. Мобільний телефон і твоє здоров"я : Cell phone and your health / [Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. ; відп. ред. В.Ф. Чехун]. – Київ : Діа, 2014. – 22, [2] с. : іл., портр. – Без тит. арк. - Авт. на обкл. не зазнач. - Текст парал. англ., укр. – Бібліогр.: с. 22
698726
  Копей Б.В. Мобільні вимірювальні системи в нафтогазовій та гірничій промисловості : монографія / Копей Б.В., Лопатін В.В., Стефанишин О.І. ; МОНУ ; НАНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Ін-т геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 392 с. : іл. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-964-128-5
698727
  Кунах В.А. Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин / В.А. Кунах ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ : Логос, 2013. – 297, [2] с. : іл., табл. – Анот., зміст, вступ, підсумок парал. укр., англ. - Словник: с. 265-298. – Бібліогр.: с. 235-264. – ISBN 978-966-171-721-2


  У пр. №1708155 напис: Кафедрі загальної і молекулярної генетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора - випускника кафедри 1969 р. 17.07.2015 р. Підпис
698728
  Черноусов А. Мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян: на шляху до впровадження національного превентивного механізму із запобігання тортурам // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
698729
  Черноусов А. Мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян: на шляху до впровадження національного превентивного механізму із запобігання тортурам // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0132-1331
698730
   Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ : практичний посібник / В.Соболєв, Ю. Бєлоусов, А. Черноусов, Д. Кобзін ; Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні ; Харківський ін-т соціальних досліджень. – Харків : Права людини, 2006. – 360 с. – ISBN 966-8919-16-5
698731
  Рашевська Н.В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Рашевська Н.В. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
698732
  Шульц Р.В. Мобільні комплекси лазерного сканування залізничних колій / Р.В. Шульц // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 9-14 : мал., табл. – Бібліогр.: 18 назв
698733
  Рашкевич С.А. Мобільні навчально-консультаційні пункти - можливість "достукатись" до свідомості людей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 22-23
698734
  Сайко В.Г. Мобільні радіотехнології в освіті // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 55-60
698735
  Берлоус Ю. Мобільні технології в бібліотеці: просто та зручно // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 18-24
698736
  Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці: OR-код // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 55-59


  Висвітлюється впровадження у практику бібліотечного обслуговування інноваційних мобільних технологій. Розкрито суть, специфіку використання бібліотеками QR-кодів у контексті розширення спектру послуг і залучення нових користувачів. Визначено основні ...
698737
  Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці: QR-код / Вікторія Бондаренко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 28-32. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється впровадження у практику бібліотечного обслуговування інноваційних мобільних технологій. Розкрито суть, специфіку використання бібліотеками QR-кодів у контексті розширення спектру послуг і залучення нових користувачів. Визначено основні ...
698738
  Шамардіна В.М. Мобільність- шлях інтеграції в європейський освітній простір // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 24-26. – ISSN 2307-9770
698739
  Голубовська І. Мобільність викладачів або проблеми інтеграції освітянських просторів і наукових традицій // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 7-14 грудня (№ 50)


  Про конкурсну програму ERASMUS MUNDUS в Київськом національном університеті ім.Т. Шевченка.
698740
  Пустоловська О.О. Мобільність еліт: досвід політичного дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 334-342
698741
  Ручка А.О. Мобільність соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 250-251. – ISBN 966-642-073-2
698742
  Демидович О. Мобінг не має національності // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-24.
698743
  Митцель О. Мобінг у трудовому колективі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 113-115.
698744
  Баклан А.А. Моблогінг як новий засіб масової інформації в інтернет-журналістиці // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 491-492
698745
  Рябічев В.Л. Моблогінг як один із різновидів соціальних медіа / В.Л. Рябічев, А.О. Баклан // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 159-161


  Розглянуто новий різновид соціальних медіа - моблогінг. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку соціальних медіа в Україні та європейських країнах, зокрема у Швеції. Подано статистичні дані щодо місця України в європейській ...
698746
  Гінзбург В.З. Мов журавлиний ключ... / В.З. Гінзбург. – Ужгород, 1987. – 101с.
698747
  Базилевський Володимир Мов камінь із праці... : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 9-15. – ISSN 0130-1608
698748
  М"ястківський А.П. Мов ключ журавлиний : повість / А.П. М"ястківський. – Київ, 1964. – 63 с.
698749
  Гусленко Р. Мов ті діди високочолі, дуби з гетьманщини стоять // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 12-13


  До питання переказів про Шевченків дуб у Лазірках. Шлях від Іванівки до Ісківець (відстань 16 км від Лазірок) пролягав через Величків хутір (околиця Лазірок). Власником його був Величко - найвпливовіший поміщик Лазірок, мав маєток, великий парк та ...
698750
  Занік Г. Мова - душа народу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 19-22.
698751
  Лізавенко К. Мова - заповіт предків: зцілення мовою // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 236-239. – Бібліогр.: Літ.: с.-239; 6 назв
698752
  Глазова Олександра Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу : вступний розділ підручника "Рідна мова. 8 клас" / Глазова Олександра, Кузнецов Юрій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-29
698753
   Мова - народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с. – ISBN 966-8499-53-0
698754
  Мацько Л.І. Мова - основа духовного й інтелектуального розвитку особистості молодої людини // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 60-66. – ISBN 978-966-660-472-2
698755
  Дяченко-Лисенко Любов Мова - скарбниця духовності народу : вступний урок у 7класі / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
698756
  Плющ Н. Мова - солов"їна. То чому ж цвірінькаємо? // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.19-21


  Про вимовні норми в умовах українсько-російської двомовності
698757
  Мовчан П.М. Мова - явище космічне / П.М. Мовчан. – К, 1994. – 169с.
698758
  Кушляк В. Мова -наша остання барикада // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 8
698759
  Кіт Л. Мова – це стильно // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 2


  "Україна на зламі тисячоліть" – тема цьогорічного радіодиктанту, який у черговий раз об’єднав українців навколо рідного слова та вкотре довів, що українська мова – це стильно, українська мова – сучасна. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності ...
698760
   Мова. – К, 1937. – 44с.
698761
   Мова. – К, 1977. – 236с.
698762
   Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-189-3
№ 7 : Текст і його складники; Присвячено пам"яті професора кафедри російської мови ОНУ Любові Максимівни Лосєвої (1917-1976). – 2002
698763
   Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-189-3
№ 8 : Рік Росії в Україні. – 2003
698764
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698765
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 21. – 2014. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698766
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 22. – 2014. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698767
   Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1993-. – ISSN 2307-4558
№ 23. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698768
  Коваленко Б.О. Мова "народних оповідань" А. Свидницького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 215-220. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
698769
  Тома Н.М. Мова "Требника" Петра Могили // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 87-89


  У статты розглянуто мовны особливосты "Требника" Петра Могили. Уточнено змыст поняття абстрактна лексика, наведено тематичны групи слыв з абстрактним значенням, з"ясовано роль запозичень у творы
698770
  Іванова О.Ю. Мова vs етнос // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 350-354
698771
  Тертишник В.М. Мова в діяльності юриста / В.М. Тертишник, А.М. Поповський // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 2078-3736
698772
  Хом"як О.І. Мова в ієрархії культурних цінностей сучасної України // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 22-28.


  У статті розглядаються проблеми мовно-культурної політики України в контексті глобально-цивілізаційних тенденцій сучасного світу. The article touches upon the problems of the linguistical and cultural Ukrainian policy within the modern world"s ...
698773
   Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації : матеріали науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [редкол. : Клименко О.С., Фесенко Ю.П., Хомяк Н.В. та ін.]. – Луганськ : Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля, 2012. – 72 с. – Бібліогр. в кінці доповідей
698774
  Русанівський В.М. Мова в нашому житті. / В.М. Русанівський. – К., 1989. – 109с.
698775
  Шевченко Л. Мова в операціональній теорії інтелекту Ж. Піаже. Погляд лінгвіста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-150. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Пропонується лінгвістичний аналіз теорії інтелекту швейцарського психолога Ж.Піаже в контексті сучасних дослідницьких дискурсів гуманітарної науки.
698776
  Радчук В. Мова в Україні й українська мова // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 82-89. – ISBN 966-95452-3-7
698777
  Рудишин С. Мова в Україні: погляд із позицій рефлекторної теорії поведінки та психолінгвістики // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 5 (9). – С. 36-38
698778
  Панько Т. Мова в утвердженні України як самостійної держави // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 68-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76, 13 поз. – ISBN 966-95452-3-7
698779
  Богуш А.М. Мова ваших дітей : [Посібник] / А.М. Богуш. – Київ : Радянська школа, 1989. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 126-127. – (Бібліотека для батьків)
698780
  Баран Г. Мова віршованої молитви Дмитра Павличка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 9 (84). – С. 105-108
698781
  Сербенська Олександра Антонівна Мова газети і мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку сустпільства : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.10 / Сербенська Олександра Антонівна ; Киев. гос. ун-т им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 38 с.
698782
  Бініон М. Мова глобалізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Англійська мова як інструмент "м"якої" сили" Великої Британії. Мова забезпечує конкурентною перевагою у сфері культури, дипломатії, журналістики, науки та високих технологій.
698783
  Зубков М.Г. Мова дiлових паперiв : Комплексний довідник / М.Г.Зубков. – Харків : Фоліо, Майдан, 2001. – 288с. – ISBN 966-03-1502-3
698784
   Мова державна - мова офіційна : Збірник матеріалів наукової конференції "Мова державна - мова офіційна". – Київ : Просвіта, 1995. – 176с. – ISBN 5-7707-7069-4
698785
  Балушок В. Мова державна, мова офіційна й інформаційна безпека // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 14


  Чергові президентські вибори в Україні вкотре спровокували так зване мовне питання. Зокрема, очільники Партії регіонів і пов"язані з нею кандидати у президенти заявляли, що лише надання російській статусу державної, мовляв, єдине, що може втихомирити ...
698786
  Шинкаренко Т.І. Мова дипломатичних документів : навч. посібник / Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, О.Ю. Ковтун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 112 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-439-244-7
698787
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Навчальний посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 3-тє вид., перероблене і доповнене. – Київ : Либідь, 1993. – 192с. – ISBN 5-325-00399-2
698788
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – вид. 2-е, пеpеpоб. i доп. – Київ : Либiдь, 1994. – 208с. – ISBN 5325005944
698789
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Практ. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – Київ : Либідь, 1995. – 208с. – ISBN 5-325-00734-3
698790
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 208с. – ISBN 5-325-00269-4
698791
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Практичний посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець, Кацавець Ганна Миколаївна. – 3-тї видання, перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1998. – 296с. – Бібліогр.С.289. – ISBN 966-06-0074-7
698792
  Паламар Л.М. Мова ділових паперів : Практичний посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 4-те видання. – Київ : Либідь, 2000. – 296с. – Бібліогр.С.289. – ISBN 966-06-0142-5
698793
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар. – Київ : Алерта, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8533-01-1
698794
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар; Міністерство освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2005. – 328с. – ISBN 966-8533-23-2
698795
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар; МОНУ. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2006. – 328с. – ISBN 966-8533-45-3
698796
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар ; МОНУ. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8533-87-7
698797
  Біскуб І. Мова експертних систем: штучна чи природна? // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 171-177. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
698798
  Коробейнікова Д.С. Мова ЄС - Євролект чи переклад? // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 56-61


  Стаття присвячена дослідженню лінгвальних та екстралінгвальних особливостей мови законодавчих актів ЄС з метою визначити її специфіку задля адекватного відтворення при перекладі цільовою мовою, а також з"ясувати конотацію поняття євролект та його місце ...
698799
  Горяйнова Ю.В. Мова жестів античного театрального та ораторського мистецтв // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 202-209. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто театральну акторську гру в мімічному та жестовому аспектах в античній Греції та Римі. Виявлено вплив на сприйняття глядацької аудиторії невербального спілкування під час виступу оратора. Аналіз мови жестів античного театрального ...
698800
  Крак Ю. Мова жестів може бути мовою міжнаціонального спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Про інтерес у науковців та розробників технічних засобів до методів передачі інформації за допомогою рухів людини. Важливим складником передачі інформації за допомогою рухів є спілкування мовою жестів людей з вадами слуху. Про наукові досягнення в цій ...
698801
  Родина С.М. Мова з Украины [України] : Сбоpник сочинений на южно-pусском языке / зложення С.М. Родыны [псевд.] [Уклад. С.Л. Метлинський]. – Киев : Губеpн. Тип.,
Подил 1 : [Віpші С.Л. Метлинського]. – 1858. – XIV, 53, [2] с. – Пеpедм. pос. - Під пеpедм. підпис: К. [С.Л. Метлинський] ; Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Семен Лук"янович (літ. псевд.— Семен Родина; рр. н. і см. невідомі) — укр. поет і етнограф 50—60-х рр. 19 ст. Брат А. Метлинського
698802
  Жебрівський П. Мова з феномену культури перетворилася на фактор безпеки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 14
698803
  Ющук І. Мова завойовника вустах завойованого є мовою раба // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 3
698804
  Суходубова І.В. Мова закону як умова його ефективності і стабільності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 10-15. – ISSN 0201-7245
698805
  Соколова С. Мова засобів масової комунікації очима майбутніх журналістів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 71-83. – ISSN 1682-3540
698806
  Левченко А. Мова ЗМІ має буути еталоном // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 174-177
698807
  Тищенко К. Мова зникає тому, що нею не говорять ті, хто її знає / текст: Т.Порхун, фото:Н.Чубенко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 32 (135). – С. 12 : Фото


  Костянтин Тищенко - доктор філологічних наук, автор понад 180 праць із метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, лінгвістичних закономірностей, лінгвопедагогіки, проблем розвитку мови, професор кафедри Близького Сходу.
698808
  Тищенко К. Мова зникає тому, що нею не говорять ті, хто її знають // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 47 (150). – С. 12
698809
  Погрібний А.Г. Мова і голос майдану // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 128-142.
698810
  Курченко Л.М. Мова і демократія: до питання розвитку гендерно чутливої мови в Австрії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 338-344


  У статті розглядається історія виникнення та розвитку гендерної течії в германістиці з 1970-х рр. і до нашого часу з акцентом на антисексистській мовній політиці Австрії. Показано науковий внесок австрійських лінгвісток до гендерних студій. ...
698811
  Плотникова Л.Ф. Мова і духовний світ українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 113-120. – Бібліогр.: в приміт.; С. 113-120


  Стаття присвячена осмисленню і розкриттю ролі української мови як універсального чинника самопізнання і самотворення українського народу і, зокрема, формуванню світогляду, свідомості та культури народу.
698812
  Манакін В.М. Мова і загальна симетрія універсуму // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-40. – ISSN 0027-2833
698813
  Хоменко І. Мова і зміст радіодрами (мовна специфіка українського радіомистецтва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив реальної мовної ситуації в Україні на форму і зміст художніх радіопрограм. The article is devoted to influence of language situation in Ukraine on the form and contest of art radio programs.
698814
  Білодід І.К. Мова і ідеологічна боротьба / І.К. Білодід. – К., 1974. – 84с.
698815
   Мова і культура. – Київ : Наукова думка, 1986. – 185 с.
698816
   Мова і культура : Дев"ята міжнар. наукова конференція ім.С.Б. Бураго: Програма. – Київ, 2000. – 44с.
698817
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 1, вип. 1. – 2000. – (Філологія)
698818
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 1, вип. 2. – 2000. – (Філологія)
698819
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 2, вип. 2. – 2000. – (Філологія)
698820
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 3, вип. 1. – 2000. – (Філологія)
698821
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 3, вип. 2. – 2000. – (Філологія)
698822
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 4, вип. 1 (А-К). – 2000. – (Філологія)
698823
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 4, вип. 1 (Л-Я). – 2000. – (Філологія)
698824
   Мова і культура = Язык и культура : науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго
Т. 5, вип. 1. – 2000. – (Філологія)
698825
   Мова і культура : ХІ Міжнар. наукова конференція ім.С.Б. Бураго: Програма. – Київ, 2002. – 76с.
698826
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 4, ч. 2 : Мова і художня творчість. – 2002. – (Філологія)
698827
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 4, ч. 1 : Мова і художня творчість. – 2002. – (Філологія)
698828
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 3, ч. 1 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – 2002. – (Філологія)
698829
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 4, Том 3, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – 2002. – (Філологія)
698830
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-. – ISBN 966-7825-44-2
Вип. 4, Том 1, ч. 1 : Філософія мови і культури. – 2002. – (Філологія)
698831
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 6, Том 6, ч. 2 : Художня література в контексті культури. – 2003. – (Філологія)
698832
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 6, Том 6, ч. 1 : Художня література в контексті культури. – 2003. – (Філологія)
698833
   Мова і культура = Язык и культура : Науковий щорічний журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 6, т. 5, ч. 1 : Національні мови в їхній специфіці та взаємодії. – 2003. – (Філологія)
698834
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 7, ч. 2 : Художня література в контексті культури. – 2004. – (Філологія)
698835
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 7, ч. 1 : Художня література в контексті культури. – 2004. – (Філологія)
698836
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 8 : Теорія і практика перекладу. – 2004. – (Філологія)
698837
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 7, Том 2 : Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. – 2004. – (Філологія)
698838
   Мова і культура = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – 2005. – 351 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Філологія)
698839
   Мова і культура = 16 Международная науч. конференция им. проф. Сергея Бураго = 16 International Scientific Conference named after prof. S. Burago : 16 Міжнародна наукова конференція ім.С.Б. Бураго: програма. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 84с.
698840
   Мова і культура (Хроніка) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7. – ISSN 0205-471Х
698841
  Голубовська І. Мова і культура в їх взаємодії та взаємовпливі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 105-110. – Бібліогр.: Літ.: С.109-110; 18 поз. – ISBN 966-7825-79-5
698842
  Хом"як О.І. Мова і культура суспільства: ідіостилістика художнього тексту в контексті національної культури : навчальний посібник / Оксана Хом"як ; [за ред. Л.І. Шевченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 170 с. – Бібліогр.: с. 164-168. – ISBN 966-594-934-9
698843
  Андрейчук Н. Мова і культура у контексті системного підходу в науках про людину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-174. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
698844
  Поляренко В.С. Мова і культура. Риси характеру українського народу як складова національної культури // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2305-3852
698845
  Дроздова І. Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 37-42


  Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення
698846
  Шелюх О. Мова і література як націотворчі чинники у культурологічному дискурсі Василя Сімовича // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 443-450. – ISBN 978-966-2248-36-4
698847
  Кононенко П. Мова і майбутнє України // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : Науковий альманах / Львівське крайове т-во" Рідна школа", Львів.нац.ун-т. – Львів, 2005. – № 3. – С. 7-15. – ISBN 966-613-236-2
698848
  Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.М. Манакін. – Київ : Академія, 2012. – 284, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-390-4
698849
  Дем"яненко О.Ф. Мова і мовлення : конспект лекцій для студентів-заочників гуманітарних і загальнонаукових вузів з курсу "Загальне мовознавство" / О.Ф. Дем"яненко; МО УССР ; Київський держ.пед. ін-т іноз. мов. – Київ, 1966. – 38 с.
698850
  Дахній А. Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеггера // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6. – С. 71-88. – ISSN 0235-7941
698851
  Іванишин П. Мова і можливість літературної герменевтики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 304-311. – (Літературознавство ; Вип. 27)
698852
  Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Радевич-Вінницький. – 4-те вид. доп. – Дрогобич, 1994. – 226с.
698853
  Панько Т.І. Мова і нація в естетичній концепції І. Франка / Т.І. Панько. – Львів, 1992. – 188с.
698854
  Радевич-Винницький Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / Ярослав Радевич-Винницький, Василь Іванишин ; [за ред. Я. Радевича-Винницького]. – Вид. 6-те, доповн. – Львів : Апріорі, 2012. – 210, [2] с. – ISBN 978-617-629-091-9
698855
  Штоквиш О.А. Мова і Пам"ять. Лінгвокультурологічний аспект проблематики memory studies // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 245-267. – ISBN 978-966-8809-48-4
698856
  Масенко Л. Мова і політика / Л. Масенко. – Київ : Соняшник, 1999. – 100с. – ISBN 966-7274-40-3
698857
  Петренко В.В. Мова і політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 117-123. – ISBN 966-628-108-8
698858
  Масенко Л.Т. Мова і політика / Лариса Масенко. – Вид. 2-ге , допов. – Київ : Соняшник, 2004. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-622-165-9
698859
  Любченко М. Мова і право: питання співвідношення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 36-44. – ISSN 1993-0909
698860
  Гринів О. Мова і проблеми пролітичної ідентичності в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 46-50.
698861
  Погиба Л.Г. Мова і професія / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 95--99
698862
  Іванишин Б.М. Мова і процес національної самоідентифікації українців // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 133-143. – ISBN 978-966-428-305-9
698863
   Мова і процеси суспільного розвитку. – К, 1980. – 211 с.
698864
  Лафарг П. Мова і революція / П. Лафарг. – Харків, 1936. – 95с.
698865
  Левченко С.П. Мова і стиль драм О. Е. Корнійчука (Загибель ескадри, Платон Кречет, Богдан Хмельницький : Дис... канд. філол.наук: / Левченко С. П.;. – К., 1946. – 227л. – Бібліогр.:л.1-9
698866
  Гнатюк І. Мова і стиль науково-популярний праць Лесі Українки // Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-25. – ISSN 1682-3540
698867
  Савчин М. Мова і стиль Основного Закону. У світлі доктрини горизонтального ефекту Конституції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
698868
  Масальский Вол. Мова і стиль поезій Т.Г.Шевченка : Дис... наук: / Масальский Вол.;. – 197л.
698869
  Бєляєва Т.В. Мова і стиль публічного мовлення / Т.В. Бєляєва, І.В. Тимченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 150-156
698870
  Білодід І.К. Мова і стиль романа "Вершники" Ю. Яновського : Дис... кандид. дис.наук: / Білодід І. К.;. – К., 1947. – 216л. – Бібліогр.:л.211-216
698871
  Білодід І.К. Мова і стиль романа "Вершники" Ю. Яновського / І.К. Білодід. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 129с.
698872
  Масальський В.І. Мова і стиль творів М.Коцюбинського / В.І. Масальський. – Київ, 1965. – 125с.
698873
  Бутрин М.Л. Мова і стиль українських письменників / М.Л. Бутрин. – Львів, 1966. – 256с.
698874
  Горобець В.Й. Мова і стиль юридичних актів XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – C. 76-83. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Звертається увага на загальномовний аналіз слідчої та оповіщувальної документації з урахуванням формулярних особливостей акта, що засвідчує послідовне відтворення народно-розмовної стихії в записах, котрі фіксують виступи свідків. Серед книжних ...
698875
  Масенко Л. Мова і суспільство : постколоніальний вимір / Лариса Масенко. – Київ : КМ Академія : Просвіта, 2004. – 163 с. – ISBN 966-518-255-2
698876
   Мова і суспільство = Language and society : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010-
Вип. 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
698877
   Мова і суспільство = Language and society : збірник наукових праць. – Львів, 2010-
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
698878
  Зацний Ю.А. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 243 с. – ISBN 966-599-127-2
698879
  Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд : монографія / Світлана Єрмоленко; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2007. – 444с.
698880
   Мова і час. – Київ, 1977. – 239 с.
698881
  Бокова П.М. Мова і час // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 18-21. – ISBN 966-581-373-0
698882
  Цяцько А. Мова і язык. Російські україністи розповіли, чому українці в Москві не вчать українську // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  Проблеми викладання української мови в Росії. З цього року розпочала свою роботу російсько-українська магістратура під назвою "Східно-європейські дослідження". Це спільний проект МДІВ (МГИМО) з КНУ ім. Т. Шевченка, після якого й українські, й ...
698883
  Жилко Ф.Т. Мова Івана Франка / Ф.Т. Жилко. – Київ-Львів, 1949. – 31с.
698884
  Тищенко О. Мова інтернет-спілкування: стиль, норма, освіта // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263


  У статті описано прикметні риси мови інтернет-спілкування: розкрито стилістичні особливості віртуальної комунікації, схарактеризовано новий тип мовної особистості - члена інтернет-спільноти, порушено питання мовного етикету в мережі й потреби подолання ...
698885
  Бєляков К.І. Мова інформаційно-правових досліджень: проблеми формування // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 3-9
698886
  Таборанський С.П. Мова історика в рецепції учасників XV Міжнародного конгресу історичних наук у Бухаресті (1980 р.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 37-41. – ISSN 2077-1800
698887
   Мова й дискурс: вимір і вимірювання : до 75-річчя з дня народження д-ра філол. наук, проф. Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко / Басиров Ш.Р. [та ін.] ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 235 с. : іл. – ISBN 978-966-657-310-3
698888
  Мушкетик Л. Мова й етнокультура угорців Закарпаття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 106-111. – ISBN 978-96602-6551-6
698889
  Туркіна О.М. Мова й ідіостиль Томаса Манна в художньому дискурсі XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 65-69. – Бібліогр.: 37 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
698890
   Мова й література в масовій школі профосу : (Програмово-бібліографічний довідник). – Київ : Держвидав України
Т. 1. – 1929. – 80с.
698891
  Дудик П. Мова й мовлення: деякі спільні й диференційні ознаки / П. Дудик, В. Теклюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 3-7. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
698892
  Жовта Н.М. Мова казки в порівнянні з мовою міфу // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-2-919320-34-9
698893
  Мосенкіс Ю.Л. Мова кімерійців: проблема східних і західних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Мова кімерійців розглядається у світлі кімерійської ономастики та її зв"язків із давніми мовами Сходу і Заходу.
698894
  Оліщук Р.Л. Мова латиномовного документа початку XIX ст.- Statuta Societatis Presbytorum ritus graeco-catholici Galiciensium / Р.Л. Оліщук, Л.Ю. Смольська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-82. – ISBN 966-581-295-6
698895
  Кравчук Л.В. Мова мас-медіа як основне джерело збагачення новотворами загальномовного словника // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 53-58. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
698896
  Галицька Т.М. Мова мистецтв як вираз ціннісно-смислового поля образу світу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 230-237
698897
  Шумарова Н. Мова міста в соціолінгвістичному вимірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 10-17. – Бібліогр.: Літ.: с. 17; 8 назв
698898
  Степанов Є. Мова міста як соціолінгвістична проблема // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 65-71. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
698899
  Миколенко Т.М. Мова міста: динаміка та сучасний етап вивчення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.77-82


  У статті проаналізовано динаміку розвитку досліджень мови міста, виокремлено основні його етапи та напрямки, акцентовано увагу на особливостях міського мовлення минулого та сьогодення. В статье проанализирована динамика развития исследований язика ...
698900
  Дзюба І. Мова мітингу - не мова науки й культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 22-23


  Ситуація навколо висунення на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка професора Гарвардського університету (США) Григорія Грабовича.
698901
  Смолич Ю.К. Мова мовчання : Кримінальна новела / Ю.К. Смолич. – Харків : Юрвидав НКО УРСР, 1929. – 32с.
698902
  Іванченко О. Мова моя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Вірші. З поетичного зошита Олеся Іванченка.
698903
  Олійник О.Б. Мова моя калинова : Навчальний посібник для учнів старших класів, абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень / О.Б. Олійник. – Київ, 1993. – 292с.
698904
  ищенко Мова на сторожі історичної пам"яті українців. Інтерв"ю з професором Костянтином Тищенком / Спілкувалися О. Кульчинський , К. Криконюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 157-166. – ISSN 0320-8370


  Інтерв"ю з професором Костянтином Тищенко - лінгвіст-політолог з енциклопедичними знаннями, творець першого і єдиного у світі Лінгвістичного музею, видатний педагог Київського національного університету ім.Т.Шевченка, автор численних книжок.
698905
  Мамчич І.П. Мова наказів про зовішнє незалежне оцінювання // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 118-124
698906
  Різник С. Мова народу - це його дім і фортеця: (Міжнародний день рідної мови - 21 лютого) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91. – ISSN 0236-1477
698907
  Труш О. Мова наукових праць Івана Франка як об"єкт вивчення // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 369-379. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
698908
  Михайленко О.О. Мова наукової статті: українсько-англійські паралелі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 119-127
698909
  Терещенко В.М. Мова національних меншин // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 6 (190). – С. 37
698910
   Мова наша - українська : навч.-метод. посібник для вчителя : [10 кл.] / Л.І. Мацько [та ін.] ; за ред. Л.І. Мацько. – Київ : Богданова А.М., 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 505-510. – ISBN 978-966-2184-14-3


  Кобень Тетяні із найкращими побажаннями. Підписи. 18.01.2011. Київ
698911
  Ющук І.П. Мова наша Українська : Статті, виступи , роздуми. : Десятій річниці незалежності України присвячується / І.П. Ющук. – Київ : Просвіта, 2001. – 144с. – ISBN 966-7551-34-2
698912
  Березяк Віктор Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 26-29 : фото
698913
  Березяк Віктор Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 20-22
698914
  Чмир О. Мова нашого Первослова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 20


  Як виникла писемно-літературна традиція Кирила і Мефодія.
698915
  Чмир О. Мова нашого Первослова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 161/162). – С. 14


  Як виникла писемно-літературна традиція Кирила й Мефодія.
698916
  Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0236-1477
698917
  Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на Українському телебаченні) / Дончик Віталій // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 147-160. – ISBN 966-95452-3-7
698918
  Дончик В. Мова не винна:(Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-20
698919
   Мова Нечуя-Левицького. – К, 1948. – 15с.
698920
  Кощій О.М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кощій О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
698921
  Кощій О.М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кощій О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 286 л. + Додаток: л. 228-286. – Бібліогр.: л. 206-227
698922
  Кощій О.М. Мова новолатинської поезії: статика і динаміка // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 169-177


  У статті розглядаються статичні і динамічні особливості пізньосередньовічної та ранньомодерної латини на матеріалі новолатинської поезії та з"ясовуються і аналізуються чинники, які вплинули на появу відповідних особливостей, оскільки структура ...
698923
  Семенюк Г. Мова об"єднує // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Напередодні Дня української писемності та мови пройшла розмова з директором Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Григорієм Фоковичем Семенюком щодо змін у розвитку філологічної освіти та науки в Інституті. Григорій Фокович розповів, що поряд ...
698924
  Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. / П.О. Білецький. – К., 1973. – 128с.
698925
  Барабанов О.В. Мова опису апаратних засобів VHDL : Навчальний посібник / О.В. Барабанов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с. – ISBN 966-594-393-6
698926
  Донченко А.В. Мова опису шаблонів документів, базованих на табличних даних для прототипіювання Internet/lntranet вузла // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 133-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розглянуто проблематику побудови інформаційно-довідкових систем у межах великих мереж (WAN-nelworks) з функціональної точки зору. Наведено структуру інструментального засобу, що дозволяє будувати та підтримувати малі та середні ...
698927
  Олійник О.Б. Мова офіційних документів : Навчальний посібник / Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ; Ольга Олійник. – Київ : Київський університет, 2002. – 261с. – ISBN 966-7863-08-5
698928
  Зубрицька М. Мова очей і голос душі: невербальні засоби комунікування у творчості Лесі Українки та їх рецепція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 127-133. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 8)
698929
  Цимбалюк Т.В. Мова перекладу Миколи Лукаша. / Т.В. Цимбалюк. – Київ, 1996. – 238с.
698930
  Коломієць Л.В. Мова перекладу як реалізація методологічної моделі тексту перекладу (на матеріалі українських перекладів історичної хроніки В. Шекспіра "Генріх IV") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-103. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено мову перекладу як реалізацію методологічної моделі тексту перекладу. Увагу зосереджено на українському перекладі історичної хронічки В. Шекспіра "Генріх IV".
698931
  Назаров Б.В. Мова персонажів як важливий засіб їх індивідуалізації у творчості А.Тесленка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С.69-73. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
698932
  Сулейменов О. Мова письма : Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / Олжас Сулейменов; Пер. з російської В. Василенко. – Київ : Юніверс, 2006. – 480с. – ISBN 966-8118-34-0
698933
  Юрачківський А.П. Мова підручників для середньої школи // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 79. – ISBN 5-77-63-2310-X
698934
  Зінич Олена Мова пластики в сучасному французькому балетному (пластичному) театрі : метаморфози форм руху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 80-89. – ISSN 1728-6875
698935
  Зінич О. Мова пластики Джорджа Баланчіна: від естетики авангардизму до балетної неокласики = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 24-36. – ISSN 1728-6875
698936
  Гливінська Л.К. Мова поезії: у пошуках методики дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 63-66
698937
  Косьянова О.Г. Мова політики та політичний дискурс як взаємозалежні категорії // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 20-23


  Представлено аналіз мови політики та англомовного політичного дискурсу як взаємозалежних категорій.
698938
  Влад М.М. Мова полонин. / М.М. Влад. – Київ, 1981. – 189с.
698939
  Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Н.В. Артикуца; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Центр інноваційних метод. правничої освіти. – Київ : Стилос, 2002. – 198с. – (Правнича лінгвістика). – ISBN 966-8009-25-8
698940
  Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Н.В. Артикуца; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Центр інноваційних методик правничої освіти. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Стилос, 2004. – 277с. – (Сер. "Правнича лінгвістика"). – ISBN 966-80-09-37-1
698941
  Балтаджи П.М. Мова правових актів як показник правової культури суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 24-28. – ISSN 1563-3349
698942
  Балтаджи П.М. Мова правових актів: реалії та перспективи // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 39-40.
698943
  Ткаченко Є. Мова правосуддя в Криму українська чи російська? // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-55.
698944
  Сербенська О.А. Мова преси в контексті вимог перебудови: навч. посіб. / О.А. Сербенська. – К., 1989. – 62с.
698945
  Рожнятовська А. Мова приватних оголошень. Стилістичний і лексико-синтасичний аналіз // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – C. 214-216
698946
  Корочкін О.В. Мова програмування Ада як базова під час підготовки фахівців з комп"ютерної інженерії // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 80-82. – ISBN 966-8847-12-1
698947
  Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації) / Іван Ціхоцький; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 280с.
698948
  Мірошниченко П.В. Мова радіомовлення як провідна ознака етнічної диференціації споживача інформації в медійному контексті України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 85-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
698949
  Пономаренко Л.Г. Мова регіональних україномовних ЗМІ: етнолінгвістичний аспект (на прикладах "Запорізької правди" та "Запорізької січі") // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 144-149. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
698950
  Костенко Л. Мова реклами: неоднозначна позиція законодавця // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 134-136.
698951
   Мова рідна, слово рідне : Рекоменд. покажч. літ, 1989-1992 рр. – Київ, 1992. – 29с.
698952
  Олійник О. Мова русів у фінікійській та етруській епіграфіці 10 ст. до Хр. - 3 ст. н. е. (до основ української епіграфіки) / Олександр Олійник. – [Торонто : б. в., 1999. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 0-921537-26-3
698953
   Мова руських літописів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 181-187. – ISBN 978-966-00-1476-3
698954
  Лысенко П.С. Мова села Михайло-Коцюбинського Чернігівської області : Дис... канд. филол.наук: / Лысенко П. С.; Ін-т мовозн. ім. О. Потебні АН УРСР. – Київ, 1948. – 225л. – Бібліогр.:л.213-223
698955
  Науменко М.В. Мова соціології: проблема штучних та природних (повсякденних) понять // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 86-91. – ISSN 2077-1800
698956
  Півньова Л. Мова спеціального призначення як об"єкт лінгвістичних студій // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 117-125. – ISSN 1682-3540
698957
  Матвійчук Уляна Мова суспільно-політичних передач на українському телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 246-252. – Бібліогр.: Літ.: С. 251; 4 поз. – ISSN 2078-1911
698958
  Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. / А.Ф. Марахова. – К., 1981. – 140с.
698959
  Сапожнікова О.В. Мова сучасних текстів : навч. посіб. з укр. мови для студ.-іноземців / О.В. Сапожнікова ; [кер. проекту: Т.В. Табенська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 118, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-430-4
698960
  Непийвода Василь Петрович Мова сучасних шкільних підручників: нотатки нефахівця // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті обговорено мовні аспекти низької якості підручників, грунтуючись передовсім на огляді трьох із них, які широко використовують у середній школі. До основних чинників, що негативно впливають на мовну правильність цих підручників, можна ...
698961
  Гладкий М. Мова сучасного українського письменства / М. Гладкий // Українські граматики / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен, 1992. – Вип. 9. – С.1-159
698962
  Гладкий М. Мова сучасного українського письменства / М. Гладкий. – Х., 1930. – 160с.
698963
  Макогон К. Мова сучасної журналістики: виражає чи вражає? // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 210-212
698964
   Мова сучасної масово-політичної інформації. – К, 1979. – 241с.
698965
  Білоус В. Мова та "наріччє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 12


  Про що писав Даль ще 150 років тому.
698966
  Раєвська І.В. Мова та діалект: італізація діалектів та діалектизація італійської літературної мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 107-110
698967
  Кузенко Г.М. Мова та емоції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 62-66. – ISBN 966-581-102-9
698968
  Гурко Олександр Мова та етнічна самоідентифікація послідовників нових релігій у Білорусі // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – С. 78-81. – ISSN 0130-6936
698969
  Чередниченко О. Мова та ідентичність у глобальному світі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 67-72. – ISSN 1682-2366
698970
  Богачов А.Л. Мова та істина: метафізика vs герменевтика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Автор зіставляє метафізичну та риторичну моделі мови. У статті також аналізуються автором слабкість метафізичної моделі, вказує на значущість риторичної моделі для філософської герменевтики. Автор сопоставляет метафизическую и риторическую модели ...
698971
   Мова та історія : переодичний збірник наукових праць. – Київ, 1993-
Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – 2005. – 180 с.
698972
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – 2009. – 73 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
698973
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 116 : Випуск на пошану кандидата філологічних наук, професора Володимира Васильовича Чумака. – 2010. – 47 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
698974
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 119. – 2010. – 26 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
698975
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – 2010. – 58 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
698976
   Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – 2010. – 50 с. – Випуск здійснено за сприяння Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України
698977
   Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 1993-
Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – 2013. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
698978
  Захарчук О.І. Мова та комунікація // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 151-152
698979
  Навроцький Б. Мова та поезія: Нарис з теорії поезії. : Нарис з теорії поезії / Б. Навроцький. – Київ : Книгоспiлка, 1925. – 240 с.
698980
  Білоус В.Б. Мова та революційні перетворення : (соціальне та лінгвокультурне дослідження на матеріалі драматичних творів Володимира Винниченка) / Віктор Білоус. – Кіровоград, 2008. – 128с.
698981
  Бугров В.А. Мова та символ в контексті проблем розуміння : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Бугров В. А.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
698982
  Бугров В.А. Мова та символ в контексті проблеми розуміння : Дис... канд. філос.наук: 09.00.01 / Бугров В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 156л. – Бібліогр.:л.141-156
698983
  Гуменюк В.О. Мова та стиль конституційних актів періоду Української Центральної Ради // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
698984
  Грицютенко І.Є. Мова та стиль художніх творів Панаса Мирного ("Хіба ревуть воли, як ясла повні?") / І.Є. Грицютенко. – К., 1959. – 156с.
698985
  Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка / В.С. Ващенко. – Київ, 1963. – 252с.
698986
  Білодід І.К. Мова твоpiв Олександpа Довженка : (збірник "Зачарована Десна") / І.К. Білодід; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : АH УРСР, 1959. – 96с.
698987
  Білодід І.К. Мова творів Лесі Українки // Курс історії української літературної мови / МО УРСР; НМКЗНВ; За заг. ред. І.К.Білодіда. – Київ : Радянська школа, 1956. – Вип.12 : Мова творів Лесі Українки: Посібник для студентів-заочників/І.К.Білодід. – С.1-52
698988
  Кравченко Оксана Мова творів Олеся Гончара у сприйнятті сучасного школяра // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210
698989
  Пічахчі Н. Мова творів П. Загребельного як стильовий і націєтворчий чинник // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 178-179. – ISBN 978-966-439-357-4


  Автор статті аналізує художній світ письменника П. Загребельного, мова творів якого створює яскраві, життєво достовірні образи, надає мовленню персонажів смислової єдності, виразності та самобутності
698990
   Мова торгівлі. – Vienna : USIA Regional Program office, 2005. – 139 с.
698991
  Кононенко В.І. Мова у контексті культури / Віталій Кононенко ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Акад. пед. наук України. – Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 389, [3] с. : фот. – Бібліогр.: с. 366-381. – ISBN 978-966-640-237-3
698992
  Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Р.С. Кацавець, Г.М. Кацавець; МОНУ. – Київ : Алєрта, 2005. – 284с. – ISBN 966-8533-27-5
698993
  Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : підручник для студ. ВНЗ / Руслан Кацавець. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-364-541-4
698994
  Винничук Ю. Мова у ролі ворога // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 11
698995
  Шаглі Г.І. Мова у ролі індикатора культурної орієнтації етносу (на прикладі турецької мови) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 145-158. – ISSN 1682-671Х
698996
   Мова у соціальному і культурному контексті. – Київ, 1997. – 268 с.
698997
  Матвіяс І. Мова українських колядок і щедрівок // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 148-155. – ISSN 0201-419
698998
  Тараненко О.О. Мова української західної діаспори і сучасна мовна ситуація в Україні : (на загальнослов"янському тлі) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 63-100. – ISSN 0027-2833


  У мовному житті сучасної України досить помітною є присутність ознак такого явища, як мова укр. західної діаспори, виявляючись у впливах як на статус, так і на корпус укр. "материкової" мови. У цьому знаходить свій вияв, з одного боку, прагнення нац. ...
698999
  Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець XIX - початок ХХ ст.) / М.А. Жовтобрюх; Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1970. – 303 с.
699000
  Жовтобрюх М.А. Мова української преси (до середини дев"яностих років XIX ст.) / М.А. Жовтобрюх; Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ; відпов. ред. І.К. Білодід. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 415 с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,