Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Голець Оксана Ярославівна " Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Голець О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 176л. – Бібліогр.: л.167-176
698002
  Голець Оксана Ярославівна " Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Голець О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 4 назв.
698003
  Тимошенко Ю. "Націю хочуть позбавити права обирати свого лідера" // Веч. вісті. – 2003. - 5-11 вересня


  [На питання щодо конституц. реформи та єдиного кандидата на Президента України від опозиції в прямому ефірі "Громадського радіо" відповідала лідер БЮТ, нар. депутат України Юлія Тимошенко]
698004
  Савченко В. "Нація під підозрою" : до історії німецьких колоній Одещини другої половини1920-х рр. // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2009. – Вип. 8. – С. 141-149. – ISBN 978-966-389-260-3
698005
  Гандзій О. "Нація понад усе!" : проблема націєтворчих чинників у публіцистиці Романа Іваничука під кутом зору ідей Івана Франка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 40-45
698006
  Щербинина Ю.В. "Начал старшим он грубить..." // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 31-36


  Мовна агресія стає частим супутником спілкування. Словесні прояви агресії вимагають системного і всестороннього дослідження із залученням різних наукових теорій і досягнень цілого ряду гуманітарних дисциплін - лінгвістики, психології, ...
698007
   "Начал читать Ваше письмо - и рассердился" / публикацию подготовили Ю.Н. Амиантов, Ж.В. Артамонова, И.С. Розенталь // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2014. – № 1. – ISSN 0869-6322


  Переписка Л.Д. Троцкого и А.С. Мартынова. Декабрь 1910 - сентябрь 1912 г.
698008
  Буторин Алексей "Наш дар человечеству" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 92-93 : фото. – ISSN 1029-5828
698009
  Семенюк Г.Ф. "Наш Інститут - це особливе місце" / спілкувався В. Мукан // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 40


  11 листопада 2011 р. Інститут філології КНУТШ відзначив своє 10-річчя. Про досягнення та особливості освітнього процесу розповідає директор Інституту Г.Ф. Семенюк.
698010
  Загорій В. "Наш конкурс - не просто тестування на знання державної мови..." / розмовляла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 10


  Президент Ліги українських меценатів розповідає про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика в умовах війни.
698011
  Путилова Е.О. ...Началось в республике Шкид: очерк жизни и творчества Л. Пантелеева / Е.О. Путилова. – Л., 1986. – 124с.
698012
  Квин Л.И. ...начинают и проигрывают / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1968. – 271с.
698013
  Цветов В.Я. ...Наш корреспондент сообщает из России / В.Я. Цветов. – М., 1969. – 160с.
698014
  Казанский П.Е. [Начала международного права]. – LXI, 532 с.


  ??? Казанский, Петр Евгеньевич (1866-1947) Учебник международного права публичного и гражданского : (Вместо литогр. изд. лекций) / Проф. П. Казанский. - Одесса : "Экон." тип., 1902. - LXIV, 532 с.; 24
698015
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 5. – 2008. – Журнал видається українською та англійською мовами
698016
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 7. – 2008. – Журнал видається українською та англійською мовами
698017
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 2 (106). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
698018
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 4 (108). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
698019
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 5 (109). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
698020
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 6 (110). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
698021
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 7 (111). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
698022
  Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією / НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-611-681-2
698023
  Мотульський Р. Національна бібліотека Білорусі як центр корпоративної взаємодії бібліотек країни // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено роль Національної бібліотеки Білорусі як інформаційного, соціокультурного і соціополітичного центру. Розкрито місію НББ у координації діяльності всіх бібліотек та інформаційнхї центрів країни щодо задоволення інформаційних потреб користувачів.
698024
   Національна економіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Круш П.В. та ін.; [ за ред. П.В. Круша ]. – Київ : Каравела, 2008. – 417с. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-96076-7-6
698025
  Ручка А.О. Національна ідентичність у контексті євроінтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається критичний досвід та особливості демократичного транзиту країн Центральної та Східної Європи. З цим явищем пов"язується актуалізація проблеми національної ідентичності на локальному, національному та транснаціональному рівнях. Наводяться ...
698026
  Кривчик Г. Національна ідея для багатонаціональної країни // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 25-35.
698027
  Мануйкін О. Національна ідея у громадянсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917 - середина 30-х років ХХ ст.) // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 93-99. – (Філологічні науки)
698028
  Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 6-50
698029
  Горенко-Баранівська Лариса Національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 338-341
698030
  Панченко В.І. Національна культура в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається культура як фактор міжнародного співробітництва і розвитку. Визначаються передумови, необхідні для розвитку внутрішньої та зовнішньої культурної політики в умовах процесу глобалізації. This activity studies a place of culture in ...
698031
  Попович М.В. Національна культура з погляду національної безпеки // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 12-17
698032
  Горенко-Баранівська Національна культура та освіта в контексті сучасних реалій глобалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 239-241
698033
  Беззуб"як М.Й. Національна освіта: уніфікація чи фрагментація? // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (18). – С. 134-138.
698034
  Погребна О. Національна парламентська бібліотека України на "Інформаційному ярмарку 2008" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-33
698035
  Лук"янов В.С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 160-168. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
698036
  Копельців-Левицька Національна правосвідомість як вияв ментальності українців // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 0132-1331
698037
  Попова О.Б. Національна складова як чинник освітньо-виховного процесу в умовах становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 136-145.
698038
  Голубенко О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформування / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 1682-2366
698039
  Колісник Ю. Національна сутність поезії Ігоря Павлюка // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 97-102. – (Філологічні науки)
698040
  Авер"янова Н. Національне виховання в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-56. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Окреслено значення національного виховання особистості в сучасних умовах глобалізації. The characteristic of the role and context of national education of individe at the globalization time is presented in the investigation.
698041
  Нілова Ірина Національний "Класифікатор професій" України (ДК 003:2005): нехай гірше аби інше // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-26
698042
   Національний атлас України = Национальный атлас Украины. Тексты и легенды карт : тексти і легенди карт. – [ додатковий том ]. – Київ : Картографія, 2007. – 828 с. – ISBN 978-966-475-280-7
698043
   Національний атлас України. – Київ : Картографія, 2007. – 440 с. – ISBN 978-966-475-067-4
698044
   Національний атлас України [ Електронний ресурс ]. – Київ : Інтелектуальні Системи ГЕО, 2007. – 1 CD. – Системн. вимоги : Pentium III, 256 МВ RAM, DVD - привід, Microsoft Windows 2000/XP, Internet Explorer 5,5, Adobe flash player версії 9.0, екран : 1024х768 (16 Bit, High color.- Заголовок з етикетки диску


  Поєднуючи традиційні картографічні підходи та сучасні геоінформаційні технології, електронний Національний атлас України надає всебічну інформацію про історію, природні, соціальні, економічні та екологічні особливості України на початку 21 століття. ...
698045
  Бездрабко В.В. Національний атлас України: ідея, історія, реалізації, наукові здобутки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 72-79. – (Історія ; Вип. 21)
698046
  Гетьман В. Національний ландшафт та етнос // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 18-21
698047
  Мазурок О.С. Національний склад міського населення Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття в другій половині XIX на початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 14-29. – (Історія ; Вип. 19)
698048
  Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академвидав, 2008. – 392 с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-69-4
698049
  Семиволос Наталка Національних особливостей немає. Алкоголізм є // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42


  Страшні плоди практично цілковитої відсутності антиалкогольної пропаганди наше суспільство вже починає пожинати. І нема чого заспокоювати себе тим, що наразі Україна не є світовим лідером за споживанням алкоголю на душу населення. За нинішніх темпів ...
698050
  Лисий Юрій Національні взаємовідносини у Львівському університеті у другій половині XIX - на початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 27-34
698051
  Хименко О. Національні інноваційні кластери як механізм забезпечення реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 1608-6422
698052
  Сивульський М.І. Національні особливості фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 3-19
698053
  Дудченко Г.М. Національні переживання української молоді в 40-х рр. 19 ст. : студент Київського університету св. Володимира Г. Андрузький // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 88-94
698054
  Куєвда В. Національні психотипи у творчості Т. Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 129-165. – ISSN 1728-9572


  У статті порушуються питання зв"язку психічних типів творчості Т. Шевченка з національними первнями
698055
  Дзюба П.В. Національні системи регулювання трансфертного ціноутворення (на прикладі США та Канади) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-61. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні елементи національних систем регулювання трансфертного ціноутворення США та Канади. Проведено порівняльний аналіз законодавства обох країн в цій галузі. Особливу увагу приділено методам трансфертного ціноутворення через призму ...
698056
  Мельник А. Національні та наднаціональні інститути в сучасному світі: діалектика взаємозв"язку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 33-39. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
698057
  Житарюк Іван Національно-етнічний склад населення Буковини під час її перебування у складі Австрії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 103-109
698058
  Шейко С. Національно-історичні особливості становлення філософсько-освітянських ідей М.В. Гоголя та їхній вплив на розвиток освіти в Росії першої половини ХІХ ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 242-244
698059
  Герасимова Е.М. Національно-культурний принцип вивчення історії філософії у вищих навчальних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
698060
  Ковач Леся Національно-культурні товариства України: сучасний стан та проблеми розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 97-107. – ISBN 978-966-02-4851-9
698061
  Ковтанюк Ніна Національному музею історії України - 110 років // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 16-34
698062
  Мельник Надія Іванівна Націонаьно-культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30-х р. ХХ ст. : Дис... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельник Надія Іванівна; КУ ім .Т.Шевченка. – К., 1996. – 194л. – Бібліогр.:л.173-187
698063
  Антоновська М.А. Націософія повістей Т. Шевченка: спадковий гріх та особисте каяття (на матеріалі повісті "Близнецы) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 39-44
698064
  Дмитрів І. Націософія творчості о. Василя Мельника (Лімниченка) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 181-189. – ISSN 2308-4855
698065
  Доманицький Віктор Націотворча роля гетьмана Мазепи : Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти гетьмана І.Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Вінніпезі / Доманицький Віктор; З передмовою президента УВАН в Канаді Я. Рудницького; З порт. гетьмана роботи арт.-мал. О. Булавицького. – Чікаго : Накладом автора, 1960. – 50с.
698066
  Захарчук А. Націотворчі витоки державотворення (до проблеми етногенезу українського народу) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 4. – С.101-105
698067
  Остапчук О Г. Націотворчі та державнотворчі проблеми в історіософії Вячеслава Липинського. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Остапчук Г.О,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 23л.
698068
  Остапчук Галина Олександрівна Націотворчі та державотворчі проблеми в історіософії Вячеслава Липинського : Дис... кандид. філософськихнаук: 09.00.05 / Остапчук Галина Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.169-188
698069
  Пронкевич О.В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму / О.В. Пронкевич. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 254, [2] с. – Алфавіт. покажч. прізвищ: с. 245-254. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7320-98-0
698070
  Дєдков М.В. Нація / М. Дєдков, М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 262-263. – ISBN 966-642-073-2
698071
  Матіос Марія Нація : Проза / Матіос Марія. – Вид-ня 2-ге стереотип. – Львів : Кальварія, 2002. – 216с. – ISBN 966-663-059-1
698072
  Матіос М. Нація : одкровення / Марія Матіос. – 3-тє вид., доп. – Львів : Піраміда, 2006. – 204 с. – ISBN 966-8522-91-5
698073
  Розсоха О.О. Нація / Розсоха Олександр. – Сімферополь : Доля, 2012. – 343, [1] с. – ISBN 978-966-366-584-9
698074
  Морозов М.О. Нація в соціалістичному суспільстві. / М.О. Морозов. – К., 1982. – 156с.
698075
  Соломатіна Н. Нація і наднаціональні правила: Про наслідки приєднання України до СОТ // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-80
698076
  Бордуляк Т. Нація і національна ідея / Тимофій Бордуляк. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 52с. – ISBN 966-538-112-1
698077
  Оксаніч С.М. Нація Колобків починає і виграє / Сергій Оксаніч. – Київ : Атопол, 2010. – 128 с. : іл. – На обкл. : Спеціальний проект компанії з управління активами. – ISBN 978-966-2459-03-6
698078
  Веркалець М.М. Нація на ординських воловодах / Михайло Веркалець. – [Київ : б. в., 2001. – 231 с. – Присвячується 130-ій річниці від дня народження А.Ю. Кримського, орієнталістові найвищого рівня, будівничому незалежної України.- Без тит. арк.
698079
  Абдрахманова М.Ж. Нація премодерної та модерної епохи // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
698080
   Нація серед націй: смисли і значення. – Київ, 1999. – 108с. – ISBN 966-7234-16-9
698081
  Лісничук О. Нація та національні інтереси в правих політичних дискурсах сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 2 (58), березень - квітень. – С. 175-186
698082
  Пелагеша Н. Нація чи держава: парадигмальна трансформація осмислення соціально-політичних процесів у країнах пострадянського простору // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 166-175
698083
  Сторожук С.В. Нація як об"єкт історико-філософського аналізу : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Сторожук Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 40 назв
698084
  Сторожук С.В. Нація як об"єкт історико-філософського аналізу : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Сторожук Світлана Володимирівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2013. – 404 л. – Бібліогр.: л. 367-404
698085
  Жижко С.А. Нація як спільнота / Сергій Жижко. – Київ : Дніпро, 2008. – 808с. – ISBN 966-578-168-5
698086
  Ляшук Л. Нація як спільнота в соціологічній спадщині Володимира Старосольського. // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 16-21. – ISSN 2306-3974
698087
  Зварич Р. Нація як субстанційна ознака національної держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 18-20
698088
  Супругова С.Г. Нація як тип спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 309-311. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
698089
  Лангевіше Д. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі = Nation, Nationalismus, Nationalstaat / Дітер Лангевіше ; [пер. з нім. О. Логвиненко ; ред. В. Єрмоленко]. – Київ : К.І.С., 2008. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-237. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-02-3


  Книжка розповідає про формування модерної німецької нації, про їх культурне та політичне постання та супровідні конфлікти та війни
698090
  Іванишин Василь Нація. Державність. Націоналізм // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 4-17
698091
  Жулинський М.Г. Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – 556 с. – ISBN 978-966-00-0899-6
698092
  Сторожук С.В. Нація: історія і теорія проблеми (історико-філософський вимір) / Світлана Сторожук. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 291-318, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97253-2-5
698093
  Лисак Є.І. Нація: особливості єдності природного і духовного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
698094
  Кольчугина М. Нацпроект "Образование" : инноватизация подготовки кадров // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 64-72. – ISSN 0131-2227


  Перспективы перехода России, как и многих других стран, на путь инновационного развития в решающей степени определяется состоянием системы образования, качеством университетов , их исследовательским потенциалом.
698095
  Струкова Е. Нацпроект мешает науке / Е. Струкова, Е. Билибина, А. Корня // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 17-18. – ISSN 0321-0383
698096
   Нацумэ Сосэки. Био-библиграфический указатель.. – М., 1959. – 51с.
698097
  Соколовский С. Нацыональные меньшинства в постсоветской России: международно-правовые аспекты // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 2. – С. 178-196. – ISSN 1810-228Х
698098
  Шульга А.Б. Нацыональный доход и экономический рост / А.Б. Шульга, А.Д. Заруба. – К., 1990. – 141с.
698099
  Мехтиев В. Начала / В. Мехтиев. – Махачкала, 1979. – 48с.
698100
  Латышева Л.А. Начала / Л.А. Латышева. – К, 1996. – 144с.
698101
  Марина Зоя Начала / Зоя Марина. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2003. – 447с. – ISBN 966-7625-65-8
698102
  Иванова А.С. Начала "идеологии": Антуан Дестют де Траси и его наука об идеях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 146-148. – ISSN 0042-8744
698103
  Ускова О.Ф. Начала алгоритического языка. / О.Ф. Ускова, О.Д. Горбенко. – Воронеж, 1990. – 140с.
698104
  Лурье И.А. Начала анализа беконечно малых / И.А. Лурье. – Ленинград
1. – 1928. – 193с.
698105
  Богданов Ю.С. Начала анализа в задачах и упражнениях / Ю.С. Богданов, О.А. Катрица. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 172 с.
698106
  Леваков А.А. Начала анализа в наглядном изложении: для детей / А.А. Леваков. – Минск, 1982. – 240с.
698107
  Булатов В.В. Начала аналитической геометрии . / В.В. Булатов, Б.В. Тарасов. – Новосибирск, 1970. – 114с.
698108
  Поляков С.Н. Начала аналитической геометрии на плоскости : Пропедевтический курс / С.Н. Поляков. – Москва : Макиз, 1923. – 96с.
698109
  Лобановский М.Г. Начала геометрческой физики / М.Г. Лобановский. – Москва, 1974. – 184с.
698110
   Начала гидростатики. – Москва ; Ленинград, 1932. – 261 с.
698111
   Начала гидростатики : Архимед. Стэвин. Галилей. Паскаль. – Москва; Ленинград, 1933. – 404с. – (Классики естествознания)
698112
  Черкасов И.И. Начала грунтоведения Луны : Физико-механические свойства лунных грунтов / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1971. – 199с.
698113
  Евклид Начала Евклида / Евклид; Пер. сгреч. ит коммент. Д.Д. Мордухай-Болтовского при ред участии М.Я. Выгодского, И.Н. Веселовского. – Москва; Ленинград : Гос. изд-во технико-теоретич. лит. – (Классики естествознания ; Математика. Механика. Физика. Астрономия)
Книги 1-6. – 1948. – 448с.
698114
  Евклид Начала Евклида / Евклид; Пер. с греч. и коммент. Д.Д.Мордухай-Болтовского, при ред. уч. И.Н.Веселовского. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы. – (Классики естествознания ; Математика, Механика. Физика, Астрономия)
Книги 7-10. – 1949. – 512с.
698115
  Евклид Начала Евклида / Евклид. – М - Л
11-15. – 1950. – 332с.
698116
  Кривицкий А. Начала и концы / А. Кривицкий. – М., 1972. – 560с.
698117
  Озеров Л.А. Начала и концы / Л.А. Озеров. – М., 1989. – 156с.
698118
  Шестов Лев Начала и концы.Сборник статей. – Санкт-Петербург, 1908. – 197 с.
698119
  Мельникова А.В. Начала и метод априорного познания в методологии науки Канта : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Мельникова А.В.; М-во науки высшей школы и техн.политики Рос.Федерации Уральск.гос.ун-т. – Екатеринбург, 1992. – 42л.
698120
  Абрамов С.А. Начала информатики / С.А. Абрамов, Е.В. Зима. – Москва : Наука, 1989. – 256с. – (Библиотечка программиста). – ISBN 5-02-013958-0
698121
  Николов Р. Начала информатики. Язык ЛОГО / Р. Николов, Е Сендова, . – Москва : Наука, 1989. – 173с.
698122
  Соболев Д.Н. Начала исторической биогенетики / Д.Н. Соболев. – Симферополь, 1924. – 197-202с.
698123
  Кисельов М.М. Начала інкорпорації етико-аксіологічних аспектів в предметне поле наук про природу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 47-76
698124
  Фок В.А. Начала квантовой механики / В.А. Фок. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 251 с.
698125
  Фок В.А. Начала квантовой механики / В.А. Фок. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1976. – 376 с.
698126
  Лернер А.Я. Начала кибернетики / А.Я. Лернер. – Москва : Наука, 1967. – 399с.
698127
  Левин В.И. Начала кибернетики и теории систем : Курс лекций / В.И. Левин. – Рига, 1974. – 32с.
698128
  Попруженко М. Начала космографии (математическая география). Уч. для сред. уч. завед. / М. Попруженко. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1909. – 162с.
698129
  Аншелес О.М. Начала кристаллографии / О.М. Аншелес. – Ленинград, 1952. – 276с.
698130
  Флинт Е.Е. Начала кристаллографии : Учебник / Е.Е. Флинт. – Ленинград : Госгеолиздат, 1952. – 224с.
698131
  Флинт Е.Е. Начала кристаллографии : Учебник / Е.Е. Флинт. – 2-е изд. – Ленинград : Высшая школа, 1961. – 242с.
698132
  Романовский П.И. Начала линейной алгебры / П.И. Романовский. – Москва, 1960. – 72 с.
698133
  Ивашковский Семен Начала логики. – Москва, 1824. – 141с.
698134
  Бурбаки Н. Начала математики. Основные структуры анализа. Теория множеств / Н. Бурбаки. – Москва : Мир
Ч.1. – 1965. – 455 с.
698135
  Дрозд А.Д. Начала математического анализа / А.Д. Дрозд. – Москва, 1931. – 583 с.
698136
  Ивашев-Мусаров Начала математического анализа / Ивашев-Мусаров. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 289с.
698137
  Кизима В.В. Начала метафизики тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 33-129
698138
  Родыгина В.Г. Начала минераграфии / В.Г. Родыгина. – Томск, 1990. – 175с.
698139
  Лобачев В. Начала Москвы священной // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 24-29. – ISSN 0130-7045
698140
  Холстед М.Х. Начала науки о программах. / М.Х. Холстед. – М., 1981. – 128с.
698141
  Пальшау А.Н. Начала начертательной геометрии / А.Н. Пальшау. – Киев, 1919. – 175с.
698142
  Пальшау А.Н. Начала начертательной геометрии / А.Н. Пальшау. – Москва, 1924. – 302 с.
698143
  Пальшау А.Н. Начала начертательной геометрии / А.Н. Пальшау. – Москва-Ленинград, 1927. – 310 с.
698144
  Гальчинський А.С. Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-16. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
698145
  Мкртчян М.А. Начала новой дидактики // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 7. – С. 47-57. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются основы дидактики как науки об объективных законах организации и исторического развития учебного процесса, заложенные Виталием Кузьмичом Дьяченко: сущность обучения и понятия, производные сущности. Освещаются перспективы ...
698146
  Вайданич В.Г. Начала общей теории процессов в сложных реальных схемах / В.Г. Вайданич. – Ужгород, 1993. – 55с.
698147
  Брук В.М. Начала общей теории систем / В.М. Брук. – Л, 1977. – 64с.
698148
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : В 2-х кн. / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Москва : Химия
Кн. 1. – 1969. – 663 с.
698149
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : В 2-х книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Москва : Химия
Кн.2. – 1970. – 824с.
698150
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : в двух книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия
Кн. 1. – 1974. – 624с.
698151
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : в двух книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия
Кн. 2. – 1974. – 744с.
698152
  Абрамов С.А. Начала программирования на языке паскаль / С.А. Абрамов, Е.В. Зима. – Москва : Наука, 1987. – 110с.
698153
  Григас Г.К. Начала программирования: кн. для учащихся / Г.К. Григас. – М., 1987. – 110с.
698154
  Ивановский А.В. Начала робототехники / А.В. Ивановский. – Минск, 1988. – 215с.
698155
  Градовский А.Д. Начала русского государственного права : [т. 1-3] / [соч.] А. Градовскаго. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Т. 1 : О Государственном устройстве. – 1875. – XI, [1], 436 с.
698156
  Градовский А.Д. Начала русского государственного права : [т. 1-3] / [соч.] А. Градовскаго. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Органы управления. – 1876. – VIII, 355 с.
698157
  Илизаров С.С. Начала русской научной литературы (обоснование в трудах Г.Ф. Миллера) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 49-81. – ISSN 0205-9606
698158
  Кочетов А.И. Начала семейной жизни / А.И. Кочетов. – Минск, 1987. – 221 с.
698159
  Кочетов А.И. Начала семейной жизни / А.И. Кочетов. – Минск, 1989. – 448 с.
698160
  Шушляпин О.И. Начала системообразующей психологии управления: от стохастических форм (состояний) сознания к детерминированному мышлению в процессах познания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 216-225
698161
  Павлоцкий И.П. Начала слаборелятивистской статистической механики : Учеб.пособие / И.П. Павлоцкий. – Москва : Высшая школа, 1983. – 128с.
698162
  Рэмсден Э.Н. Начала современной химии = А-level chemistry : [справочное издание] / Э.Н. Рэмсден; пер. с англ.; под ред. В.И. Барановского, А.А.Белюстина, А.И. Ефимова, А.А. Потехина. – Ленинград : Химия, 1989. – 784 с. : ил.
698163
  Аверьянов Г.Б. Начала специальной теории относительности / Г.Б. Аверьянов. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 80 с. – (Библиотека юного физика)
698164
  Рахманинов И.И. Начала статистики / И.И. Рахманинов. – Стеклографическое изд., 1886. – 368с.
698165
  Рахманинов И.И. Начала статистики : Динамика системы митных точек; Гидродинамика / И.И. Рахманинов. – Стеклографическое изд., 1886. – 162с.+197с.+93с. – (Записки по механике)
698166
  Носенко И.А. Начала статистики для лингвистов / И.А. Носенко. – М, 1981. – 157с.
698167
  Александров А.Д. Начала стереометрии / А.Д. Александров. – Москва, 1981. – 224с.
698168
  Александров А.Д. Начала стереометрии / А.Д. Александров. – Москва, 1982. – 191с.
698169
  Саянов В.М. Начала стиха / В.М. Саянов. – Москва, 1930. – 110 с.
698170
  Медведев Б.В. Начала теоретической физики : Учебное пособие / Б.В. Медведев. – Москва : Наука, 1977. – 496с.
698171
  Фоминский Л.П. Начала теории движения во времени / Л.П. Фоминский. – Черкассы : Сіяч, 1995. – 92с.
698172
  Соколовский Ю.И. Начала теории относительности с графическими доказательствами / Ю.И. Соколовский. – М., 1970. – 159с.
698173
  Грэхем Начала теории Рамсея / Грэхем, , Л. Рональд. – Москва : Мир, 1984. – 97 с.
698174
  Воронин Ю.А. Начала теории сходства / Ю.А. Воронин. – Новосибирск, 1989. – 120с.
698175
  Воронин Ю.А. Начала теории сходства / Ю.А. Воронин. – Новосибирск, 1991. – 126с.
698176
  Воронин Ю.А. Начала теории сходства / Ю.А. Воронин. – Новосибрск, 1991. – 128 с.
698177
  Павлов В.В. Начала теории эргатических систем / В.В. Павлов. – К., 1975. – 239с.
698178
  Воскресенский П.И. Начала техники лабораторных работ / П.И. Воскресенский. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1971. – 224с.
698179
  Захаров Л.Н. Начала техники лабораторных работ / Л.Н. Захаров. – Л., 1981. – 191с.
698180
  Федоров Е.С. Начала учения о фигурах / Е.С. Федоров. – Москва, 1953. – 41 с.
698181
  Павленко Ю.Г. Начала физики / Ю.Г. Павленко. – М., 1988. – 636с.
698182
   Начала физиологии : Учебник для вузов / А.Д. Ноздрачев, Ю.И. Баженов, И.А. Баранникова, А.С. Батуев; А.Д. Ноздрачев, Ю.И. Баженов , И.А. Баранникова, А.С. Батуев; Под ред. А.Д. Ноздрачева. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 1088с. – (Мир медицины). – ISBN 5-8114-0340-2
698183
  Шварцман Л.А. Начала физической химии для металлургов / Л.А. Шварцман, А.А. Жуховицкий. – 2-е зд., перераб. и доп. – М., 1991. – 207с.
698184
  Шварцман Л.А. Начала физической химии для металлургов. / Л.А. Шварцман, А.А. Жуховицкий. – М., 1974. – 352с.
698185
  Тульчинский Г.Л. Начала философии. Образы культуры. Ценности и нормы. Субкультуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 143-150. – ISSN 0235-1188
698186
  Башарин Г.П. Начала финансовой математики / Г.П. Башарин. – Москва : Инфра-М, 1998. – 160с. – ISBN 5-86225-432-94
698187
  Васильев С.Э. Начала хатха-йоги / С.Э. Васильев. – Москва, 1990. – 230с.
698188
   Начала христианской психологии : Учебное пособие для вузов / Б.С. Братуссь, В.Л. Воейков, С.Л. Воробьев, Р.Б. Введенский. – Москва : Наука, 1995. – 236с. – (Программа " Обповление гуманитарного образования в России"). – ISBN 5-02-013282-9
698189
  Локуциевский Олег Вячеславович. Начала численного анализа : Для студ., аспирантов математ. отд. ун-тов и науч. сотрудников работающих в области прикладной математ. / Олег Вячеславович. Локуциевский, Михаил Борисович. Гавриков. – Москва : ЯНУС, 1995. – 581с. – ISBN 88929-004-5
698190
  Каган М.С. Начала эстетики / М.С. Каган. – Москва, 1964. – 210с.
698191
  Громов Е.С. Начала эстетических знаний / Е.С. Громов. – Москва, 1971. – 209с.
698192
  Громов Е.С. Начала эстетических знаний: Эстетика и искусство / Е.С. Громов. – М., 1984. – 335с.
698193
  Громов Е.С. Начала эстетической категории / Е.С. Громов. – М., 1981. – 64с.
698194
  Сито Ф. Началась жизнь / Ф. Сито. – К, 1938. – 176с.
698195
   Начали с разминки. Академическая молодежь пробует силы в управлении // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Совет молодых ученых (СМУ) Российской академии наук все активнее включается в реализацию целевой программы Президиума РАН, направленной на поддержку научной молодежи.
698196
  Ботвинник С.В. Начало / С.В. Ботвинник. – Л., 1948. – 72с.
698197
  Прилежаева М.П. Начало / М.П. Прилежаева. – М, 1957. – 120с.
698198
  Прилежаева М.П. Начало / М.П. Прилежаева. – Москва, 1958. – 129 с.
698199
  Бушко О.М. Начало / О.М. Бушко. – Смоленск, 1958. – 82с.
698200
  Ваганова Л.С. Начало / Л.С. Ваганова. – Москва, 1965. – 95с.
698201
  Черток С.М. Начало / С.М. Черток. – М., 1973. – 87с.
698202
  Галунчиков В.А. Начало / В.А. Галунчиков. – Москва, 1974. – 239с.
698203
  Басенко К.Я. Начало : роман / К.Я. Басенко. – Москва, 1977. – 488 с.
698204
  Искандер Фазиль Начало : Рассказы / Искандер Фазиль. – Сухуми, 1978. – 172с.
698205
  Шабаева М. Начало / М. Шабаева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
698206
   Начало = Сборник : Повести и рассказы студентов Литературного института им. А.М.Горького. – Москва : Советский писатель, 1984. – 312с.
698207
  Кирпотин В.Я. Начало / В.Я. Кирпотин. – М., 1986. – 253с.
698208
  Бурмистров А.И. Начало : повесть / А.И. Бурмистров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 319 с. – В изд. также: Глаза на том берегу : повесть, рассказы / Сергей Коночкин ; Под стук колес : повесть, рассказы / Анна Турусова. – ISBN 5-7688-0091-3
698209
  Пономаренко Л. Начало / Л. Пономаренко. – Ленингpад : Лига, 1997. – 44с.
698210
  Зингер Исаак Башевис Начало // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.188-201. – ISSN 1130-6545
698211
  Красноженов Б. Начало "великой рецессии" // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 42-49
698212
  Цирулик Д.А. Начало автобиографии. / Д.А. Цирулик. – Благовещенск, 1961. – 64с.
698213
  Халфин Н.А. Начало американской экспансии в странах Средиземноморья и Индийского океана. / Н.А. Халфин. – М., 1958. – 110с.
698214
  Архимандрит Макарий (Веретенников) Начало антилатинской полемики на Руси // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 223-238


  О киевском Митрополите Ефреме (1055-1061) и Митрополите Георгие (1062-1076)
698215
  Буслаева Ю.В. Начало библиотечного образования в России (XIX - 30-е гг.XX века) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-121. – ISSN 0869-608Х
698216
  Буслаева Ю.В. Начало библиотечного образования в России (ХІХ - 30-е гг. ХХ века) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0869-608Х
698217
  Богатырев В.С. Начало биографии / В.С. Богатырев. – Саратов, 1958. – 56с.
698218
  Богатырев В.С. Начало биографии / В.С. Богатырев. – Саратов, 1958. – 56с.
698219
  Попов В.Н. Начало биографии. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1961. – 175с.
698220
  Ледков В.Н. Начало большого дня : повести, легенды, сказки / В.Н. Ледков. – Москва : Современник, 1988. – 267 с.
698221
   Начало большого пути. – Орел, 1955. – 180с.
698222
  Барковская Т.Н. Начало большого пути / Т.Н. Барковская. – 4-е изд., испр. – Куйбышев, 1984. – 179с.
698223
  Самсония А. Начало борьбы / А. Самсония. – М., 1951. – 20с.
698224
  Самсония А. Начало борьбы / А. Самсония. – М., 1952. – 43с.
698225
  Мукерджи О. Начало борьбы / О. Мукерджи. – М., 1978. – 108с.
698226
  Самсония А.А. Начало борьбы. / А.А. Самсония. – М, 1951. – 20с.
698227
  Самсония А.А. Начало борьбы. / А.А. Самсония. – М, 1952. – 43с.
698228
   Начало бьольшого пути.. – Кишинев, 1964. – 151с.
698229
  Белый А. Начало века / А. Белый. – Москва-Ленинград, 1933. – 503с.
698230
  Белый А. Начало века / А. Белый. – М., 1990. – 526с.
698231
  Белый А. Начало века / А. Белый. – М., 1990. – 688 с. – (Серия литературных мемуаров)
698232
  Немчинов Г.А. Начало века, или Жизнь Андрея Машерина / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1991. – 472с.
698233
   Начало века: Москва начала ХХ столетия в произведениях рус. пис.. – М., 1988. – 509с.
698234
  Бахтин И.А. Начало великого пути: Из истории соц. преобразования деревни, 1917-1925 / И.А. Бахтин. – М, 1979. – 152с.
698235
  Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение / Г.П. Григорьев. – Л., 1968. – 176с.
698236
  Анфилов В.А. Начало Вкликой Отечественной веойны (22 июня1941-середина июля1941г.)Военно исторический очерк / В.А. Анфилов. – Москва, 1962. – 222с.
698237
  Бовин А.Е. Начало восьмидесятых / А.Е. Бовин. – Москва, 1984. – 271 с.
698238
  Ливанов Александр Карпович Начало времени : Лирич. повесть / Ливанов Александр Карпович. – Москва : Современник, 1976. – 221с. – (Новинки "Современника")
698239
  Слуцкис М. Начало всех начал / М. Слуцкис. – М., 1975. – 318с.
698240
  Соловьев Б.Г. Начало второй мировой войны / Б.Г. Соловьев. – М., 1989. – 63с.
698241
  Ивашин И.Ф. Начало второй мировой войны и внешняя политика СССР / И.Ф. Ивашин. – М, 1951. – 40с.
698242
  Пак Б.И. Начало высшего образования и первые шаги науки в Советском Туркестане (1917-1924 гг). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Пак Б.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
698243
  Сухотин А.М. Начало высшей математики : учебное пособие для студ. технических вузов / А.М. Сухотин ; Федеральное агенство по образованию , Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования "Томский политехнический университет". – 3-е изд. – Томск : Томский политехнический университет, 2008. – 164 с.
698244
  Красильников Г.Д. Начало года / Г.Д. Красильников. – Ижевск, 1968. – 224с.
698245
  Красильников Г.Д. Начало года / Г.Д. Красильников. – Москва, 1972. – 479с.
698246
  Жуков Ю.А. Начало города / Ю.А. Жуков. – Хабаровск, 1977. – 219с.
698247
   Начало гражданской войны. : Сост.С.А.Алексеев. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 478с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
698248
  Петров Н.И. Начало греко-болгарской распри и возрождения болгарской народности / Н.И. Петров. – Оттиск из журнала "Труды Киевской духов. Академии" за 1886 г. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – 105 с.
698249
  Васенко П.Г., Платонов С.Ф., Тураева-Церетели Е.Ф. Начало династии Романовых : исторические очерки : с 12 портретами и рисунками / П.Г. Васенко, проф. С.Ф. Платонов, Е.Ф. Тураева-Церетели. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К° ; Тип. М. Волковича, 1912. – [8], 248 с., [12] л. ил.


  Авторы: Платонов Сергей Федорович, 1860-1933 Тураева-Церетели Елена Филимоновна, 1868-
698250
  Асламов М.Ф. Начало дня / М.Ф. Асламов. – Хабаровск, 1966. – 103с.
698251
  Абрамов М.А. Начало дня / М.А. Абрамов. – Тула, 1976. – 106с.
698252
  Юнко А.П. Начало дня / А.П. Юнко. – Кишинев, 1979. – 66с.
698253
  Хохлов В.К. Начало дня: очерки. / В.К. Хохлов. – М., 1982. – 48с.
698254
  Маяк Р. Начало долгого пути / Р. Маяк. – Таллин, 1984. – 238с.
698255
  Туган М.М. Начало дружбы. / М.М. Туган. – Сталинград, 1956. – 263с.
698256
  Хадкевич Т.К. Начало дружбы. Рассказы. / Т.К. Хадкевич. – Минск, 1956. – 156с.
698257
  Лесин А.А. Начало жизни / А.А. Лесин. – Симферополь, 1948. – 22с.
698258
  Адамян Н. Начало жизни / Н. Адамян. – Москва, 1955. – 214с.
698259
  Финн К.Я. Начало жизни / К.Я. Финн. – М, 1959. – 91с.
698260
  Олевский Б. Начало жизни / Б. Олевский. – Москва, 1967. – 248с.
698261
  Серебровская Е.П. Начало жизни. / Е.П. Серебровская. – Л, 1971. – 304с.
698262
  Кондратьев Н.И. Начало журнальной прессы в Восточной Сибири / Н.И. Кондратьев. – Иркутск, 1985. – 192 с.
698263
  Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / В.И. Вернадский. – Петербург, 1922. – 59с.
698264
  Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / В.И. Вернадский. – Москва, 1989. – 702с.
698265
  Каныгин Начало и конец времени : Новый взгляд на историю / Ю.М.Каныгин. – Киев : А.С.К., 2005. – 464с. – ISBN 966-539-467-3
698266
  Зарудный Е. Начало и конец истории // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 47-50. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
698267
  Мейер В. Начало и конец мира / В. Мейер. – Л., 1926. – 188с.
698268
  Вильчинский Ольгерд Начало и центры европейской культуры / Ольгерд Вильчинский. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – [2], 40 с. – Конволют. - Пер.:
698269
  Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России / А.А. Формозов. – М., 1983. – 127с.
698270
  Глотов М.Б. Начало институциализации социологии в России // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.127-133. – ISSN 0132-1625
698271
  Борисов Л.И. Начало истории / Л.И. Борисов. – Ленинград, 1938. – 224с.
698272
  Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения / А.К. Дживелегов. – 2-е изд. – Москва. – 240 с.
698273
  Абаренков И.В. Начало квантовой химии : Учебн. пособ. / И.В. Абаренков, В.Ф. Братцев, А.В. Тулуб. – Москва : Высшая школа, 1989. – 302 с. – ISBN 5-06-000492-9
698274
  Немировский Евгений Львович Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : Описание изд. и указ. лит., 1517-1977 / Немировский Евгений Львович; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. ред. кн. – Москва : ГБЛ, 1978. – 160с.
698275
  Зернова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине / А.С. Зернова. – М., 1947. – 104с.
698276
  Немировский Евгений Львович Начало книгопечатания в Москве и на Украине. Жизнь и деятельность первопечатника Ивана Федорова : Указ. лит. 1574 - 1974 / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. ред. кн.; Сост. Е.Л. Немировский. – Москва : ГБЛ, 1975. – 198 с.
698277
  Немировский Е.Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров / Е.Л. Немировский. – М., 1974. – 224с.
698278
  Яброва М.М. Начало колониальной экспансии Англии 70-80 гг. XVI в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Яброва М.М. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А. Жданова. Исторический факультет. – Ленинград, 1950. – 13 с.
698279
  Березный Л.А. Начало колониальной экспансии в Китае и современная амерканская историография / Л.А. Березный ; АН СССР, институт востоковедения, восточный факультет ЛГУ. – Москва : Наука ; Глав. ред восточ. лит., 1972. – 216с.
698280
  Чарный И.С. Начало колониальной экспансии Германии (1879-1885). : Автореф... канд. истор.наук: / Чарный И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
698281
  Цукерман Л.Я. Начало колониальной экспанчии в Америку : Автореф... канд. ист.наук: / Цукерман Л. Я.; ЛГУ. – Л., 1950. – 16л.
698282
  Кременюк В.А. Начало конца : как зарождалась стратегия выхода из "холодной войны" (опыт реконструкции исторических событий) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
698283
  Конецкий В.В. Начало конца комедии : повести и рассказы / В.В. Конецкий. – Москва : Современник, 1978. – 368 с. – (Новинки "Современника")
698284
  Данилин Б.С. Начало космической эры / Б.С. Данилин. – М, 1960. – 45с.
698285
  Кузьмин А.Н. Начало кризиса рабовладельческого строя древнего Рима. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин А.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
698286
  Левин Начало круга / Левин, 1925. – 31с.
698287
  Аржанов Ф.М. Начало ленинского этапа в развитии марксизма / Ф.М. Аржанов. – Ленинград, 1970. – 48с.
698288
   Начало ленинского этапа в развитии марксизма.. – Львов, 1966. – 43с.
698289
  Скакбаев М. Начало лета. / М. Скакбаев. – Алма-Ата, 1982. – 248с.
698290
   Начало лета: Рассказы и повести молод. свердл. литер.. – Свердловск, 1985. – 268с.
698291
  Мозолевский Б.М. Начало марта / Б.М. Мозолевский. – К., 1963. – 103с.
698292
   Начало маршрута - Саратов.. – Саратов
1. – 1989. – 238с.
698293
  Кривогуз И.М. Начало массового антивоенного движения в Германии в период первой мировой империалистической войны (1914-1916 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кривогуз И.М.; АН СССР. Ин-тут истории. Лен. отд. – Л., 1952. – 20л.
698294
  Шапошникова Л.В. Начало массового колхозного движения. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шапошникова Л.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1954. – 22л.
698295
  Аскольдова С.М. Начало массового рабочего движения в США / С.М. Аскольдова. – Москва, 1966. – 232с.
698296
  Разумовский А.М. Начало массового социалистического соревнования в колхозном производстве СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Разумовский А.М. ; М-во просвещения РСФСР, Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1956. – 13 с.
698297
  Дадыкин Р.П. Начало массового социалистического соревнования в промышленности СССР. / Р.П. Дадыкин. – М, 1954. – 224 с.
698298
  Палийчук Б.Д. Начало мая / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1975. – 79с.
698299
  Фридланд Л.С. Начало мира / Л.С. Фридланд. – Л., 1958. – 235с.
698300
  Фридланд Л.С. Начало мира / Л.С. Фридланд. – М.-Л., 1966. – 308с.
698301
  Братко Н.Н. Начало мира: Библия и современная наука // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 34-43. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
698302
  Нардова В.А. Начало монополизации нефтяной промышленности России. / В.А. Нардова. – Л, 1974. – 151с.
698303
  Мавродин В.В. Начало мореходства на Руси / В.В. Мавродин. – Л., 1949. – 147с.
698304
  Мавродин В.В. Начало мореходства на Руси / В.В. Мавродин. – Л., 1950. – 44с.
698305
  Бугаев Н.В. Начало наибольших и наименьших показателей в теории дифференциальных уравнений : Целые частные интегралы / Н.В. Бугаев. – Москва : Университетская тип., 1891. – 42с.
698306
  Зайончевский В. Начало наименьшей потерянной работы как общее начаол механики / В. Зайончевский. – 49с.
698307
  Рахманинов И.И. Начало наименьшей потерянной работы, как начало общее начало Механики : Математ.семинарий Унив.Св.Владимира / И.И. Рахманинов. – Отд.оттиск из Универ.Известий. – Киев : В университетской тип., 1878. – 20с. – Книга с автографом автора
698308
  Рахманинов И.И. Начало наименьшей потерянной работы, как начало общее начало Механики / И.И. Рахманинов. – Отд.оттиск из Универ.Известий. – Киев : В университетской тип., 1878. – 20с. – Книга с автографом автора
698309
  Каиров С.Л. Начало народно-освободительной борьбы в Югославии (1941 г.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.573 / Каиров С.Л. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1971. – 20 с.
698310
  Макаров Б.К. Начало начал / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1975. – 23с.
698311
  Богданов А.И. Начало начал / А.И. Богданов. – Таллин, 1978. – 79с.
698312
  Тихоплав В.Ю. Начало начал / В.Ю. Тихоплав, Т.С. Тихоплав. – Санкт-Петербург : Весь, 2003. – 288с. – (На пороге тонкого мира). – ISBN 5-94435-392-9
698313
  Паустовский К.Г. Начало неведомого века / К.Г. Паустовский. – Москва, 1958. – 219с.
698314
  Паустовский К.Г. Начало неведомого века / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1985. – 399с.
698315
   Начало немецкой социал-демократии : [Юбилейный сборник лейпцигских рабочих к 23 мая 1903 г.] / С нем. пер. В. Величкиной (Величкина - девичья фамилия Бонч-Бруевич Вера Михайловна). – Санкт-Петербург : Т-во "Знание", 1906. – 92 с. – (Дешевая библиотека товарищества "Знание" ; № 277)


  Содерж.: Очерк начала рабочего движения / [Соч.] А. Бебеля. Лейпцигский центральный комитет и Фердинанд Лассаль / [Соч.] Юлиуса Вальтейха. Лейпцигское рабочее движение 1862-1867 годов / [Соч.] Франца Меринга. Лейпцигское рабочее движение 1868-1878 ...
698316
  Рудюк В. Начало нового века ожидается неурожайным, однако без глобальных катастроф // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 28 декабря (№ 243). – С. 6


  Каких сюрпризов ждать от Солнца в ближайшем столетии? - отвечает на вопрос сотрудник отдела солнечно-земных связей Астрономической обсерватории КНУ имени Тараса Шевченко Павел Романчук.
698317
  Абишев А. Начало нового этапа в развитии социалистического соревнования в колхозах Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абишев А.; Казах.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 19л.
698318
  Абишев А.А. Начало нового этапа в развитии социалистического соревнования в колхозах Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист. наук: / Абишев А.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1956. – 18л.
698319
   Начало новой жизни Л.Н.Толстого. – 112 с.
698320
  Пушной М. Начало новой эры. Эры свободной Энергии // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-17. – ISSN 2073-9117
698321
  Варга Е.С. Начало общего кризиса капитализма. / Е.С. Варга. – Москва, 1974. – 447с.
698322
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни. / И.Ф. Панькин. – М., 1960. – 238с.
698323
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни. / И.Ф. Панькин. – Тула, 1963. – 199с.
698324
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни: Повесть, легенды. / И.Ф. Панькин. – Изд. перераб. – Тула, 1987. – 318с.
698325
  Суслова Ф.М. Начало организованной борьбы / Ф.М. Суслова. – М., 1986. – 254с.
698326
  Камышинцев А.В. Начало осени: Повесть, рассказы. / А.В. Камышинцев. – М., 1989. – 264с.
698327
  Кардашова А.А. Начало осмотра / А.А. Кардашова. – М, 1986. – 247с.
698328
  Дегтярев А.Я. Начало Отечества / А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. – Ленинград, 1983. – 184с.
698329
  Дегтярев А.Я. Начало Отечества / А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. – Москва, 1990. – 382 с.
698330
  Виргинский В.С. Начало парового судоходства в России / В.С. Виргинский. – Москва, 1948. – 48с.
698331
  Фурер Л.Н. Начало пароходства на Волге. / Л.Н. Фурер. – Казань, 1957. – 24с.
698332
  Савинченко Н.В. Начало первой буржуазно-демократической революции в России. / Н.В. Савинченко, В.Е. Смирнов. – М., 1960. – 50с.
698333
   Начало первой русской революции.. – М., 1955. – 960с.
698334
  Лапин Н.И. Начало перехода Маркса к материализму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Лапин Н.И. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва. – 16 с.
698335
  Евсиков Ю.Г. Начало песни / Ю.Г. Евсиков. – Челябинск, 1960. – 52с.
698336
   Начало песни.. – Киров, 1963. – 20с.
698337
   Начало песни.. – Куйбышев, 1965. – 104с.
698338
  Брандыс М. Начало повествования. / М. Брандыс. – М., 1952. – 196с.
698339
   Начало полета.. – М., 1966. – 222с.
698340
  Родионов А.М. Начало поля / А.М. Родионов. – Кемерево, 1975. – 78с.
698341
  Торопыгина М.Ю. Начало прекрасной дружбы - Аби Варбург и Эрнст Кассирер // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 158-169. – ISSN 0042-8744
698342
  Тарновский К.Н. Начало пролетарского периода революционно-освободительного движения в России / К.Н. Тарновский. – М., 1971. – 32с.
698343
  Сопровский А.А. Начало прощания / А.А. Сопровский. – М., 1991. – 29с.
698344
  Зусманович Д.Д. Начало прямой военной интервенции США во Вьетнаме и советско-американские отношения (1964-1965 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 91-104. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
698345
  Василевский С В. Начало пути / С В. Василевский, . – Москва, 1947. – 95с.
698346
  Изюмский Б.В. Начало пути / Б.В. Изюмский. – М., 1950. – 200с.
698347
  Грачев Н. Начало пути / Н. Грачев. – Иваново, 1955. – 72с.
698348
   Начало пути. – Ростов-на-Дону, 1955. – 124с.
698349
  Чуйков В.И. Начало пути / В.И. Чуйков. – М, 1959. – 360с.
698350
  Балыкин М. Начало пути / М. Балыкин. – Алма-Ата, 1960. – 39с.
698351
  Чуйков В.И. Начало пути / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1962. – 399с.
698352
  Коротина К.И. Начало пути / К.И. Коротина. – Ставрополь, 1966. – 104с.
698353
  Гульшин Г.С. Начало пути / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1967. – 346с.
698354
  Энгельс Начало пути / Энгельс; Єнгельс ; худ. Л.В. Козлов ; авт. вст. ст. Г.И. Серебрякова. – Москва, 1972. – 128 с. : ил.
698355
  Суравира А.В. Начало пути / А.В. Суравира. – М., 1976. – 143с.
698356
  Макушкин В.М. Начало пути / В.М. Макушкин. – Саранск, 1976. – 146с.
698357
  Кузнецова Э.Ф. Начало пути / Э.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 1979. – 127с.
698358
  Алексеева В.Г. Начало пути / В.Г. Алексеева. – Москва, 1979. – 64с.
698359
  Давыдов М. Начало пути / М. Давыдов. – Москва, 1980. – 224 с.
698360
  Абдукаримов Мамасалы Начало пути / Абдукаримов Мамасалы. – Фрунзе, 1982. – 174с.
698361
  Бонфельд С.М. Начало пути будущих новаторов производства / С.М. Бонфельд. – Москва, 1962. – 48 с.
698362
   Начало пути христианина.. – Коктебель, 1990. – 49с.
698363
  Шургин М.А. Начало пути. -- Зима в Бежице. / М.А. Шургин. – Л, 1957. – 160с.
698364
  Шургин М.А. Начало пути. / М.А. Шургин. – Л, 1955. – 175с.
698365
   Начало пути.. – М., 1956. – 152с.
698366
  Савченко И. Начало пути. / И. Савченко. – К., 1956. – 348с.
698367
  Селезнев П.И. Начало пути. / П.И. Селезнев. – Сталинград, 1957. – 149с.
698368
   Начало пути.. – Белгород, 1958. – 250с.
698369
   Начало пути.. – Л., 1960. – 227с.
698370
   Начало пути: Из сов.лит. критики 20-х гг.. – М., 1987. – 350с.
698371
   Начало пути: поколение со средним образованием.. – М., 1989. – 238с.
698372
  Шубкин В.Н. Начало пути: проблемы молодежи в зеркале социологии и литературы. / В.Н. Шубкин. – М., 1979. – 224с.
698373
  Коровникова Н.И. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России / Н.И. Коровникова. – Москва, 1963. – 47с.
698374
  Васина Э.Л. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России (1883-1894) / Э.Л. Васина. – Москва, 1960. – 44с.
698375
  Буцко Н.А. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России (1883-1894) / Н.А. Буцко. – Киев, 1976. – 28с.
698376
   Начало рабочего движения и распространения марксизма в России.. – М., 1960. – 371с.
698377
   Начало рабочего движения и распространения марксизма в России.. – М., 1965. – 126с.
698378
  Долгинцев Г.М. Начало рабочего движения и распространения марксизма в России. Лекция по истории КПСС / Г.М. Долгинцев, В.Ф. Рыков. – Свердловск, 1973. – 37с.
698379
  Свистунова Т.Г. Начало рабочего и социалистического движения в Царстве Польском. Рабочая партия "Пролетариата" (70-е средина 80-х годов XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Т. Г.; МГУ. – Орел, 1953. – 16л.
698380
  Третьяков Ю.Д. Начало рабочего патруля / Ю.Д. Третьяков. – М., 1966. – 125с.
698381
  Бренев И.В. Начало радиотехники в России / И.В. Бренев. – М, 1970. – 256с.
698382
  Кряквин Н.Е. Начало развития онтологических воззрений в христианстве как культурный феномен (анализ трудов византийских богословов) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 2073-9702


  В статье приведен анализ византийских авторов, активно занимавшихся решением вопросов, в которых заключена онтологическая проблематика — о начале бытия, творении и устроении его элементов, сохранения и устойчивости мироздания. Подчеркивается, что, ...
698383
  Бурджалов Э.Н. Начало разложения крепостного строя. / Э.Н. Бурджалов. – М., 1940. – 58 с.
698384
  Лазарев В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве : Архитектура. Скульптура. Живопись. Трактаты : таблицы / В.Н. Лазарев. – Москва : Искусство, 1979. – 270 с., ил. – Прилож. к: Происхождение итаальянского Возрождения, кн. 3 / В.Н. Лазарев (Инв. № 1021608)
698385
  Листвин В.Ф. Начало распространения марксизма в России / В.Ф. Листвин, 1958. – 38с.
698386
  Курбатова И.Н. Начало распространения марксизма в России : Лит.-изд.деятельность группы "Освобождение труда" / И.Н. Курбатова. – М., 1983. – 268с.
698387
  Ленин В.И. Начало революции в России / В.И. Ленин. – Л., 1924. – 205с.
698388
  Ленин В.И. Начало революции в России / В.И. Ленин. – Тарту, 1970. – 27с.
698389
  Ленин В.И. Начало революции в России. Карл Маркс.Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Тарту, 1970. – 28с.
698390
  Ленин В.И. Начало революции в России. Революционная армия и революционное правительство.Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1954. – 80с.
698391
  Ленин В.И. Начало революции в России. Революционная армия и революционное правительство.Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1955. – 144с.
698392
  Ленин В.И. Начало революции в России. Революционная армия и революционное правительство.Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1955. – 80с.
698393
  Ленин В.И. Начало революции в России. Уроки московского восстания / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 16 с.
698394
  Ленин В.И. Начало революции в России. Уроки московского восстания / В.И. Ленин. – М, 1990. – 14с.
698395
  Соловьев А.Г. Начало революционного движения в Туркмении в 1900-1905 гг. / А.Г. Соловьев. – Ашхабад; Москва
2. – 1946. – 258с.
698396
  Петров С.М. Начало революционной деятельности В.И.Ленина / С.М. Петров. – Москва, 1953. – 32с.
698397
  Матьяс О.А. Начало революционной деятельности В.И.Ленина / О.А. Матьяс. – М., 1956. – 58с.
698398
  Надточеев Д.И. Начало революционной деятельности И.В.Сталина / Д.И. Надточеев. – М., 1950. – 29с.
698399
   Начало рек.. – М., 1960. – 80с.
698400
  Лисочкин И.Б. Начало романтики / И.Б. Лисочкин. – Ленинград, 1968. – 270с.
698401
  Елисеева И.И. Начало российской государственной статистики / И.И. Елисеева, А.Л. Дмитриев // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 0320-8168
698402
  Фомин В.В. Начало Руси в трудах М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 14-21. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
698403
  Горский Антон Начало Руси: славяно-варяжская дилемма? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 15-18. – ISSN 0235-7089
698404
  Скрицкий Н.В. Начало русско-турецкой войны 1877-1878 гг. // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 4. – С.69. – ISSN 0321-0626
698405
  Прудовский П.И. Начало русско-шведской войны 1656-1661 гг. и генезис Рижского договора 1656 г. между Россией и Бранденбургом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 21-32. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Ослаблення Речі Посполитої привело до руйнування стабільності в Східній Європі і початку серії конфліктів
698406
  Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России / Д.Н. Альшиц. – Ленинград, 1988. – 242с.
698407
   Начало света: Стран. заруб. поэзии ХХ в.. – М., 1990. – 478с.
698408
  Владимиров П.В. Начало славянского / П.В. Владимиров, 1894
698409
  Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания / Е.Л. Немировский. – М., 1971. – 270с.
698410
  Могилевцев Г.И. Начало слов / Г.И. Могилевцев. – М, 1963. – 79с.
698411
  Лобанов М.М. Начало советской радиолокации. / М.М. Лобанов. – Москва : Советское радио, 1975. – 288с.
698412
   Начало создания социалистической экономики Сибири.. – Иркутск, 1978. – 106с.
698413
  Шарапов Г.В. Начало социалистических преобразований в деревне в первые годы Советской власти / Г.В. Шарапов. – М., 1960. – 88с.
698414
  Чернявский Ф.Ф. Начало социалистических преобразований в Закарпатье (октябрь 1944 - январь 1946 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Ф.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1957. – 22л.
698415
  Белялов У.Б. Начало социалистических преобразований в экономике Казанской губернии / У.Б. Белялов. – Казань, 1961. – 54с.
698416
  Волковичер И. Начало социалистического движения в бывшей Русской Польше / И. Волковичер. – Москва-Ленинград, 1925. – 124с.
698417
  Корниенко Е.А. Начало социалистической индустриализации страны / Е.А. Корниенко. – К, 1961. – 20с.
698418
  Володин А.И. Начало социалистической мысли в России. / А.И. Володин. – Москва, 1966. – 187с.
698419
  Герасимюк В.Р. Начало социалистической революции в деревне 1917-1918 гг. / В.Р. Герасимюк. – М, 1958. – 160с.
698420
  Качелин А. Начало структурных преобразований в газовой монополии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 62-66. – ISSN 2074-6040
698421
  Сидоров Г.А. Начало судьбы / Г.А. Сидоров. – Чебоксары, 1973. – 119с.
698422
  Зарецкий М. Начало счастья / М. Зарецкий. – Минск, 1980. – 303 с.
698423
  Фоняков И.О. Начало тревоги / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1965. – 239с.
698424
  Горфункель А.Х. Начало университетской библиотеки / А.Х. Горфункель, Н.И. Николаев. – Л., 1980. – 88с.
698425
  Чанышев А.Н. Начало философии / А.Н. Чанышев. – М, 1982. – 184с.
698426
  Маликов Ф. Начало формирования рабочего класса в горной промышленности Казахстана во второй половине XIX века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маликов Ф. ; Акад. наук Казах. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1955. – 15 с.
698427
  Крупник И.Н. Начало хороших времен / И.Н. Крупник. – М, 1989. – 332с.
698428
  Сергеева-Тютюгина Начало Храма этой жизни / Сергеева-Тютюгина, Н.Д. Берек // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 2 (24). – С. 27-45.
698429
  Боровков Д. Начало царствования Ивана Грозного: по страницам летописей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
698430
  Лужанин М. Начало человека : стихотворения, поэмы / М. Лужанин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
698431
  Абдуллаев З.З. Начало экспансии США в Иране / З.З. Абдуллаев. – Москва, 1963. – 97с.
698432
  Тихонов Николай Семенович Начало эры / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1958. – 64с.
698433
  Романов В.В. Начало юридической деятельн / В.В. Романов, Г.В. Романова // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 5. – С.43-44
698434
  Чистов К.К. Начало. / К.К. Чистов. – Иркутск, 1965. – 19с.
698435
  Райчевски Г. Начало. / Г. Райчевски. – Пловдив, 1969. – 44с.
698436
   Начало. Стихи. – Саратов, 1974. – 127с.
698437
   Начало. Стихи. – Свердловск, 1974. – 115с.
698438
   Начало. Стихи мол. поэтов Черноземья.. – Воронеж, 1967. – 190с.
698439
   Начало: Повести и рассказы студ. Лит. ин-та им. А.М.Горького.. – М., 1982. – 367с.
698440
   Начало: Повести и рассказы студ. Лит. ин-та им. А.М.Горького.. – М., 1987. – 352с.
698441
  Нефедотв Н.Н. Начало: Повесть. / Н.Н. Нефедотв. – М., 1975. – 246с.
698442
   Начало: Сб. работ молодых ученых.. – М., 1990. – 250с.
698443
   Начало: Сб. стихов.. – Иркутск, 1979. – 95с.
698444
  Радчун Г. Началось с ареста Антони / Г. Радчун. – М., 1971. – 191с.
698445
  Иноземцева Т.Н. Началось с огня / Т.Н. Иноземцева. – М, 1982. – 64с.
698446
  Киселев Я.С. Началось с проступка... / Я.С. Киселев. – М, 1958. – 32с.
698447
  Тишев Д. Началото на историческия прелом. БЗНС-юни-септември 1923 / Димитър Тишев. – София : БЗНС, 1981. – 211 с.
698448
  Нейков Н. Началото на края / Н. Нейков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 144 с.
698449
  Гончаров В.Л. Начальная алгебра / В.Л. Гончаров. – Изд. 2-е. – Москва, 1960. – 451 с.
698450
  Мартынова М.Ф. Начальная алгебра в младших классах восьмилетней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Мартынова М.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1966. – 18л.
698451
  Гончаров В.Л. Начальная алгебра. VI-VII классы / В.Л. Гончаров. – Москва, 1955. – 448 с.
698452
  Динзе В.Ф. Начальная английская грамматика / В.Ф. Динзе. – Ленинград, 1931. – 91 с.
698453
  Оде-Васильева Начальная арабская хрестоматия / Оде-Васильева. – Л., 1926. – 44с.
698454
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, А.М. Рогачев. – Минск, 1972. – 478с.
698455
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, М А. Рогачев. – 2-е доп. и перераб. – Минск, 1975. – 480с.
698456
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, А.М. Рогачев. – М, 1981. – 270с.
698457
  Гусак П Начальная военная подготовка / П Гусак, , А.М. Рогачев. – 2-е перераб. – М, 1987. – 223с.
698458
   Начальная военная подготовка в общеобразовательной школе.. – М., 1973. – 134с.
698459
  Белоусов Н.А. Начальная военная подготовка учещихся / Н.А. Белоусов. – Минск, 1985. – 156с.
698460
   Начальная военная подготовка.. – М., 1940. – 200с.
698461
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – М., 1979. – 304с.
698462
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – М., 1979. – 302с.
698463
   Начальная военная подготовка.. – 3-е изд., испр. – М., 1980. – 304с.
698464
   Начальная военная подготовка.. – 7-е изд., испр. – М., 1984. – 240с.
698465
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – Фрунзе, 1986. – 305с.
698466
   Начальная военная подготовка.. – 9-е изд. – М., 1987. – 253с.
698467
  Березин Н. Начальная география / Н. Березин. – Пг., 1919. – 96с.
698468
  Селезнева Ф.Г. Начальная задача для общих систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициетами и некоторые смешанные задачи для уравнения на плоскости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Селезнева Ф.Г.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
698469
  Месчян С.Р. Начальная и длительная прочность глинистых грунтов / С.Р. Месчян. – Москва : Недра, 1978. – 208с.
698470
  Кигурадзе Начальная и краевые задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений / Кигурадзе, ИТ. – Тбилиси
1. – 1997. – 212с.
698471
  Сигов И.А. Начальная математика для рабочих / И.А. Сигов. – 2-е изд. – Ленинград, 1924. – 272 с.
698472
  Сигов И.А. Начальная математика для рабочих / И.А. Сигов. – Ленинград, 1924. – 198 с.
698473
  Иванов Е.А. Начальная подготовка ориентировщика. / Е.А. Иванов. – М., 1985. – 159с.
698474
  Коноплев М.А. Начальная подготовка стрелка-разрядника / М.А. Коноплев. – М., 1962. – 167с.
698475
  Леонов Ю.И. Начальная политическая школа / Ю.И. Леонов. – М, 1968. – 127с.
698476
  Баринов М.К. Начальная стрельба из малокалиберного спортивного оружия / М.К. Баринов. – М., 1957. – 79с.
698477
   Начальная туристская и судейская подготовка в туристской секции коллектива физической культуры.. – М., 1985. – 80с.
698478
  Баранов П. Начальная физика / П. Баранов. – Берлин, 1921. – 195 с.
698479
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер. – 16-е изд. – Москва ; Ленинград, 1928. – 406 с.
698480
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер. – 17-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 416 с.
698481
  Цингер А.В. Начальная физика. Первая ступень / А.В. Цингер. – 9-е изд. – Берлин : Госиздат РСФСР, 1921. – 396с.
698482
  Цингер А.В. Начальная физика. Первая ступень / А.В. Цингер. – 10-е изд. – Москва : Пролетарий, 1923. – 397с.
698483
  Путуридзе В.С. Начальная хрестоматия персидского языка : (тексты и персидско-русский словарь) / В.С. Путуридзе ; АН СССР, Закавказский фил., Ин-т Кавказовед., Сектор Языка и Мышления. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 138 с.
698484
   Начальная школа. – Москва
2. – 1949. – 620 с.
698485
   Начальная школа.. – Л.
1. – 1948. – 615с.
698486
   Начальная школа.. – М., 1950. – 916с.
698487
  Жигарев Л.В. Начальник артиллерии / Л.В. Жигарев. – Москва, 1939. – 40с.
698488
  Шехтман З.С. Начальник боепитания / З.С. Шехтман. – М., 1965. – 64с.
698489
   Начальник відділу кадрів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38
698490
  Холмогорова Е. Начальник воздуха // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-155. – ISSN 0012-6756
698491
  Тиковенко А.Г. Начальник и подчиненный : Правовые аспекты служеб. отношений / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука и техника, 1984. – 160 с.
698492
  Коряков О.Ф. Начальник квадрата 15-85 / О.Ф. Коряков. – Тюмень, 1959. – 176с.
698493
  Лісовенко Микола Начальник козацького штабу : Кальміуська паланка славить весь Донбас // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 62-63


  Усе починалося із Запоріжжя, У тому краї, немов заговорені від забуття, живуть козацькі пісні, звичаї, незнищенна повага до нашої славетної старовини. Та й як воно могло бути інакше, якщо від твого рідного села до махновської столиці Гуляй-Поля лише 20 ...
698494
  Атаров Н.С. Начальник малых рек / Н.С. Атаров. – Москва, 1948. – 64с.
698495
  Ликарчук И. Начальник нашей службы безопасности признался, что может гарантировать конфиденциальность тестовых заданий только на 70 процентов. Сказав это, он сразу уволился / разговор вела Е. Копанева // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 17 апреля (№ 69). – С. 5


  Директор Украинского центра оценивания качества образования Игор Ликарчук рассказал "Фактам" о том, на каких условиях будут проходить тестирование крымские выпускники и каких новшеств ждать абитуриентам.
698496
  Гербачевский В.П. Начальник острова Врангеля / В.П. Гербачевский. – М, 1982. – 192с.
698497
  Космина Ю. Начальник правового управління Міноборони Володимир Кириленко:"За воєнних умов обов"язки військового юрисконсульта кардинально змінюються" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 12-13. – ISSN 1726-3077


  Діяльність правового управління Міністерства оборони України
698498
  Рибалка А. Начальник слідчого відділу як суб"єкт доказування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 180-183
698499
  Шапошникова С.С. Начальник угрозыска / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1970. – 251с.
698500
  Платошкин М.Н. Начальник цеха / М.Н. Платошкин. – М., 1951. – 220с.
698501
  Митюрин Дмитрий Начальник чучхе : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 44-49 : Фото


  Сеул
698502
  Кудірка В. Начальники / Вінцас Кудірка; переклад з литовської Т. Пушкаренко-Щербини. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 56с. – ISBN 966-8278-30-9
698503
   Начальники Генерального (Головного) штабу Збройних Сил України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 12 (114). – С. 8-11
698504
  Гай-Нижник Начальники особистого штабу гетьмана П. Скоропадського // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 45-56
698505
  Гончар О.Д. Начально-виховна робота з учнями в курсі зоології / О.Д. Гончар. – Київ, 1969. – 80с.
698506
  Яковлев Н.М. Начальное географическое картоведение : (чтение физической карті) в средней школе / Н.М. Яковлев. – Ніжин, 1957. – 164с.
698507
   Начальное знакомство с КУВТ "Ямаха".. – Новосибирск, 1992. – 44с.
698508
  Мижуев П.Г. Начальное и среднее образование в Швеции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1903. – [2], 44 с. – Конволют. - Перепл.: Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев
698509
  Полищук Николай Самойлович Начальное и среднее образование на Правобережной Украине в 60-90-х годах XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Полищук Николай Самойлович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
698510
   Начальное народное образование в Харьковской губернии за 1914/15 учебный год.. – Х.
2. – 1918. – 99с.
698511
  Кахиани М.П. Начальное образование в Грузии в 60-70-х годах XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Кахиани М.П.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 21л.
698512
  Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861-1917) / А.В. Ососков. – М., 1982. – 208с.
698513
  Князев Л.Н. Начальное образование. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1989. – 383с.
698514
  Вершинин В. Начальное обучение велосипедному спорту / В. Вершинин. – Москва, 1966. – 192с.
698515
  Гиттис И.В. Начальное обучение истории. Очерки по методике преподавания истории. / И.В. Гиттис. – Л., 1940. – 243с.
698516
  Маслов В.И. Начальное обучение плаванию. / В.И. Маслов. – М., 1965. – 184с.
698517
   Начальное обучение прыжкам в воду.. – М., 1972. – 62с.
698518
   Начальное обучение.. – 2-е изд. – М.
1. – 1964. – 172с.
698519
  Ефименко А.Я. Начальное руководство по украинско-великорусской (русской )истории для народных школ / А.Я. Ефименко. – Харьков, 1919. – 89 с.
698520
  Полежаев Е.Ф. Начальное состояние больших полушарий и условный рефлекс : Автореф... доктора мед.наук: / Полежаев Е.Ф.; Рязан. мед. ин-т им. И.П.Павлова. – Рязань, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
698521
   Начальные геологические ресурсы углеводородов шельфа моря Лаптевых / А.Ф. Сафронов, А.И. Сивцев, О.Н. Чалая, И.Н. Зуева, А.Н. Соколов, Г.С. Фрадкин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1275-1279 : рис. – библиогр.: с. 1279. – ISSN 0016-7886
698522
  Торп Д. Начальные главы дифференциальной геометрии / Д. Торп. – М, 1982. – 360с.
698523
  Карлов Н.В. Начальные главы квантовой механики / Н.В. Карлов, Н.А. Кириченко. – Москва : Физматлит, 2004. – 360с. – ISBN 5-9221-0538-8
698524
  Маукеев Б.И. Начальные главы теории функций бикомплексного переменного / Б.И. Маукеев, М.М. Абенов. – Алматы, 2003. – 58с. – ISBN 9965-9245-0-3
698525
  Толстая С.М. Начальные и конечные сочетания согласных в славянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Толстая С.М.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1968. – 22л.
698526
  Спаркс М. Начальные навыки эриксонианского гипноза / М. Спаркс. – Новосибирск : Имидж-контакт, 1991. – 80с.
698527
  Красев А.А. Начальные народные училища Вятской губернии : Краткий очерк возникновения и постепенного развития этих училищщ за время с 1786 по 1898 г. / [Дир. нар. уч-щ А. Красев]. – Вятка : Тип. и хромолит. Маишеева, б. Куклина и Красовского, 1900. – 54 с., 10 л. ил. – Авт. указан в конце текста
698528
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 269 с.
698529
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
2. – 1791. – 334 с.
698530
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
6. – 1791. – с.
698531
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и изкопаемых : В трех частях / Издано академиком Васильем Севергиным. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в Императорской типографии
Ч. 1. – 1794. – 319 с.
698532
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 367 с.
698533
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 254+167 с.
698534
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых : "Царство животных" издано акад. Николаем Озерецковским по систематическому животных расположению Г. Леске, на немецком языке писаному: 6 частей в 2-х книгах. – Санктпетербург : Императорская тип.
Кн. 2, Ч. 3, 4, 5, 6. – 1791. – 534с.
698535
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
3. – 1794. – 404 с.
698536
  Мабли Начальные основания нравоучения. – Москва, 1812. – 262 с.
698537
  Столетов В.Н. Начальные основы мичуринской биологии / В.Н. Столетов. – М, 1978. – 56с.
698538
  Нассер Рамез Начальные приближения эффективных сейсмических моделей и применение их при сейсморазведке в нефтегазоносных районах северо-востока Сирийской Арабской Республики : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.12 / Нассер Рамез; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1979. – 22л.
698539
  Русинова Н.Г. Начальные пути ассимиляции углекислоты хемоавтотрофом Thiobacillus thiooxidans 58R. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Русинова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
698540
  Смирнов А.М. Начальные сведения из физики / А.М. Смирнов. – 2-е изд. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 170 с.
698541
  Шевченко И.Н. Начальные сведения о приближенных вычислениях / И.Н. Шевченко. – М, 1958. – 35с.
698542
  Белютин Э.М. Начальные сведения о рисунке / Э.М. Белютин. – М., 1954. – 39с.
698543
  Белютин Э.М. Начальные сведения о рисунке и живописи / Э.М. Белютин. – М., 1957. – 81с.
698544
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – Москва, 1969. – 160с.
698545
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 2-е изд. – М., 1972. – 172с.
698546
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 4-е изд, испр. – М., 1979. – 164с.
698547
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 5-е изд., испр. – М., 1983. – 143с.
698548
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – Москва, 1989. – 143с.
698549
  Белютин Э.М. Начальные сведения по живописи / Э.М. Белютин. – М., 1955. – 38с.
698550
  Потапов В.М. Начальные сведения по органической химии / В.М. Потапов, П.Б. Терентьев. – М., 1975. – 103с.
698551
  Павлов Б.А. Начальные сведения по химии / Б.А. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 176с.
698552
  Ассинг И. Начальные стадии выветривания и почвообразования на массивно-кристаллических породах : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ассинг И.; Ленинграднский гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1948. – 2л.
698553
  Бойм А.Б. Начальные стадии высоковольтного импульсивного разряда и формирование электронных пучков в импульсном режиме : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойм А. Б.; МГУ. – М., 1966. – 8л.
698554
  Хайаш Ц. Начальные условия, приводящие к различным типам периодических решений уравнений Дюффинга / Ц. Хайаш, У. Нишикава. – К, 1961. – 24с.
698555
  Векуа Н.Г. Начальные училища народного образования дореволюционной Абхазии : Автореф... канд. пед.наук: / Векуа Н.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Сухуми, 1959. – 26л.
698556
  Рыбакова М.М. Начальные формы творческого воображения детей дошкольного возраста на основе изучения детского словесного творчества. : Автореф... канд. пед.наук: / Рыбакова М.М.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 15л.
698557
  Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания / А.Г. Кузьмин. – М, 1977. – 406с.
698558
  Иванова Л.П. Начальные этапы истории языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 10-30. – ISBN 978-966-188-123-4
698559
  Скотникова О.И. Начальные этапы радиационного нарушения метаболизма РНК в органах облучения крыс. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.01 / Скотникова О.И.; АН СССР Ин-т биол.физики. – Пущино, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
698560
  Перова Р.С. Начальные этапы углеводного обмена у бактерий брюшного тифа и дизентерии Флекснера : Автореф... кандидата биол.наук: / Перова Р.С.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 20л.
698561
  Лапин Н.И. Начальные этапы формирования взглядов К. Маркса в цельнео научного мировоззрение : Автореф... док. филос.наук: / Лапин Н. И.; Ин-т фиолс. АН СССР. – М., 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
698562
   Начальный географический атлас.. – М., 1938. – 16с.
698563
  Иноземцева В.А. Начальный курс аглийского разговорного языка / В.А. Иноземцева, Д.М. Саттон. – Москва, 1989. – 526с.
698564
  Косневски Ч. Начальный курс алгебраической топологии / Ч. Косневски. – Москва, 1983. – 304с.
698565
  Леонтьева А.А. Начальный курс алгебры / А.А. Леонтьева, Г.Н. Жевнева. – Иркутск, 1981. – 98 с.
698566
  Катцер Ю.М. Начальный курс английского языка / Ю.М. Катцер. – Москва, 1937. – 239 с.
698567
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка / В.С. Сегаль ; под ред. Х.К. Баранова. – Репринт. изд. – Киев : Чумацький Шлях, 2003. – 184 с. : табл. – На тит. л. автор : С. Сегаль. – ISBN 966-95747-8-1
698568
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка / В.С. Сегаль; под ред. Х.К. Баранова. – Репринтное издание. – Киев : Чумацький Шлях, 2006. – 184с. – ISBN 966-95747-8-1
698569
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка. / В.С. Сегаль. – М, 1962. – 183с.
698570
  Анцыферов С.С. Начальный курс арифметики для школ взрослых / С.С. Анцыферов. – 6-е изд. – Москва
2. – 1966. – 248с.
698571
  Глебова И.И. Начальный курс вьетнамского языка / И.И. Глебова. – М., 1963. – 244с.
698572
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – С-Пб
Часть 3 : Европа. – 170с.
698573
  Иванов Г.И. Начальный курс географии с хрестоматией. / Г.И. Иванов. – 14-е изд., испр. и значит. доп. – Х.
1. – 1923. – 119, 95с.
698574
   Начальный курс географии.. – 14- е изд. – М., 1918. – 156с.
698575
  Иванов Г.И. Начальный курс географии. / Г.И. Иванов. – 5-е изд. – Пг.
2. – 1918. – 182с.
698576
  Нестеренко Т.Я. Начальный курс геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Нестеренко Т. Я.;. – К. – 21л.
698577
  Бурлаков Л.Г. Начальный курс естествознания на основе моделирования. / Л.Г. Бурлаков. – Рига, 1990. – 59с.
698578
  Сердюкова Н.Н. Начальный курс испанского языка / Н.Н. Сердюкова, М.А. Гайлит. – М., 1964. – 247с.
698579
  Задоенко Т.П. Начальный курс китайского языка / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Муравей. – ISBN 5-89737-145-8
Ч. 1. – 2004. – 286, [2] с. – Прилож.: с. 240-260
698580
  Виноградов П. Начальный курс латинского языка / П. Виноградов. – 12-е изд. – Москва, 1918. – 242с.
698581
   Начальный курс научного коммунизма. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 399с.
698582
   Начальный курс научного коммунизма : для слуш. школ основ марк.-лен. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 368 с.
698583
  Афанасьев В.Г. Начальный курс научного коммунизма / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1978. – с.
698584
   Начальный курс научного коммунизма.. – М., 1970. – 399с.
698585
   Начальный курс научного коммунизма.. – 3-е изд. – М., 1973. – 399с.
698586
  Белицкий К.Я. Начальный курс немецкого языка для младших классов средних учебных заведений : Применительно к новым прогр. для гимназий, прогимназий и реал. уч-щ, утв. г. министром нар. прос. 20-го июля 1890 г. / сост. К.Я. Белицкий. – Одесса : Тип. О-ва Св. Климента, 1911. – 288 с.
698587
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – К., 1901. – с.
698588
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – К., 1908. – с.
698589
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – К., 1913. – с.
698590
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – К., 1918. – 255с.
698591
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 13-е изд. – К., 1918. – 255с.
698592
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 15-е изд. вновь перераб. – М.-Л., 1926. – 420с.
698593
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 17-е изд. (5-е ГИЗА). – М.-Л., 1930. – 467с.
698594
  Смирнов М.Т. Начальный курс педагогики / М.Т. Смирнов. – М., 1950. – 268с.
698595
  Леонтьев А. Начальный курс политической экономии / А. Леонтьев. – М, 1932. – 367с.
698596
   Начальный курс политической экономии Михалевского.. – М., 1927. – 329с.
698597
  Воинова Н.Я. Начальный курс португальского языка для институтов и факультетов иностранных языков / Н.Я. Воинова. – Москва, 1983. – 255с.
698598
  Ростовцев С.И. Начальный курс практических занятий по анатомии растений для школ и самообразованию / С.И. Ростовцев. – 3-е изд. – М-Птгр, 1923. – 212с.
698599
  Броуди Лео Начальный курс программирования на языке фортр. / Броуди Лео. – М., 1990. – 352с.
698600
  Каджазнуни Л. Начальный курс разговорного английского языка / Л. Каджазнуни. – М., 1994. – 232с.
698601
  Козлова Т.В. Начальный курс русского языка для делового общения = Business russian for beginners : (с комментариями на английском языке) / Т.В. Козлова, И.В. Курлова, М.В. Кульгавчук. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-086-0
Ч. 1. – 2007. – 192 с.
698602
  Козлова Т.В. Начальный курс русского языка для делового общения = Business russian for beginners : (с комментариями на англ. языке) / Т.В. Козлова, И.В. Курлова, М.В. Кульгавчук. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-153-9
Ч. 2. – 2007. – 240 с.
698603
  Березин Б.И. Начальный курс С и С++ / Б. И. Березин, С.Б. Березин. – Москва : Диалог ; МИФИ, 2008. – 288 с. – ISBN 5-86404-075-4
698604
  Кочергина В.А. Начальный курс санскрита : учебник для гос. ун-тов / В.А. Кочергина ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания, МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 195с.
698605
  Рохлин В.А. Начальный курс топологии. / В.А. Рохлин. – М, 1977. – 487с.
698606
   Начальный курс философии.. – 2-е изд., доработ. – М., 1967. – 319с.
698607
   Начальный курс философии.. – 2-е изд., доработ. – М., 1968. – 320с.
698608
   Начальный курс философии.. – 3-е изд., доработ. – М., 1970. – 319с.
698609
  Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики : Учебное пособие / Г.А. Медведев. – Москва : Остожье, 2000. – 267с. – ISBN 5-86095-102-7
698610
  Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики : Учебное пособие / Г.А. Медведев. – Москва : Остожье, 2000. – 267с. – ISBN 5-86095-117-5
698611
  Потушанская Л.Л. и др. Начальный курс французского языка / Л.Л. и др. Потушанская. – Москва : Высшая школа, 1985. – 256с.
698612
  Потушанская Л.Л. Начальный курс французского языка / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Мирта-Принт, 1999. – 312с. – ISBN 5-7328-0020-4
698613
  Залманова М.Е. Начальный курс экономики строительства / М.Е. Залманова. – Москва, 1969. – 256с.
698614
  Маслов С.И. Начальный период Байронизма в России / С.И. Маслов, 1915
698615
   Начальный период войны. – Москва, 1974. – 359с.
698616
  Богуш Е.Ю. Начальный период контрреволюционной интервенции США в Китае после второй мировой войны (1945-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Богуш Е. Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф-ра междунар. отнош. – М., 1952. – 19л.
698617
  Здобнов Н.В. Начальный период русской рекомендательной библиографии. / Н.В. Здобнов. – М., 1931. – 14с.
698618
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва, 1910. – 222с.
698619
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва
2. – 1912. – 212с.
698620
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва, 1917. – 224с.
698621
  Чаузова Л.И. Начальный учебник русского языка. / Л.И. Чаузова. – М., 1971. – 95с.
698622
  Зубарев Н.М. Начальный учебник шахматной игры / Н.М. Зубарев, В.И. Панов. – Москва, 1937. – 112с.
698623
  Новиков М.В. Начальный этап космических исследований в Украине // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 115-126. – ISSN 0374-3896


  Представлена и проанализирована информация об основных направлениях и важных задачах научных исследований в области изучения и использования космического пространства на начальном этапе космических исследований в Украине, а также наиболее эффективных ...
698624
  Сирык Т.Л. Начальный этап обучения английскому языку / Т.Л. Сирык. – К, 1977. – 140с.
698625
  Базонова А.В. Начальный этап обучения французскому языку / А.В. Базонова. – М., 1965. – 84с.
698626
  Борисковский П.И. Начальный этап первобытного общества / П.И. Борисковский. – Л., 1950. – 136с.
698627
  Голяков А.В. Начальный этап социалистических преобразований в области культуры. 1917-1925 гг. (по материалам народного просвещения в губерниях Верхней Волги) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Голяков А.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 23 с.
698628
  Маковская Начальный этап строительства органов юстиции РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. юр.наук: / Маковская ЛП.; МВССО СССР,МГУ. – М., 1979. – 16л.
698629
  Миляков Н.В. Начальный этап формирования инвестиционного комплекса СССР. / Н.В. Миляков. – М, 1988. – 158с.
698630
   Начальный этап формирования русского национального языка.. – Л., 1961. – 256с.
698631
   Начальныя основания естественной истории содержащия царства животных, произрастений, и изкопаемых. : Царство животных издано акад. Н. Озерецковским. – В Санкт-Петербурге : Печатано в Императорской Тип.
Ч. 5. – 1791. – 68, 82, 211, 166 с. : табл.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. -картон, шкіра
698632
  Батте Начальныя правила словесности г. аббата Батте, профессора королевскаго, Академии французской и Академиии надписей и Изящных наук : в 4 т. – Москва : В Университетской типографии
Т. 2. – 1807. – 442 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, шкіра
698633
  Федотова В. Начальственная степень // Литературная газета. – Москва, 2013. – 17-23 апреля № 16. – С. 3


  Расмотрена проблема обесценивание научной аттестации. Причина - массовое проникновение в эту сферу посторонних, но влиятельных людей. Причем их сопровождает свита нечестных ученых.
698634
  Ирошникова И.И. Начаол аути / И.И. Ирошникова, 1951. – 168с.
698635
  Рыжков В.Л. Начатки биологии. / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1924. – 205с.
698636
  Грин Р. Начатки ботаники / Р. Грин. – Москва, 1911. – 149с.
698637
  Белоцерковский Б.В. Начатки высшей математики / Б.В. Белоцерковский, А.П. Лукашин. – Л.-М., 1933. – 159с.
698638
  Белоцерковский Б.В. Начатки высшей математики / Б.В. Белоцерковский. – Л.-М., 1935. – 200с.
698639
  Тихомиров Д.В. Начатки грамматики / Д.В. Тихомиров. – Москва : Тип.Дортман, 1918. – 111с.
698640
  Баев К.Л. Начатки мироведения. / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – М. – 124с.
698641
  Баев К.Л. Начатки мироведения. / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – 3-е изд., перераб. – М., 1947. – 116с.
698642
  Баев К.Л. Начатки мироведения. / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – 6-е изд. – М., 1958. – 128с.
698643
  Сикорский И.А. Начатки психологии : (Из лекций, прочит. на Пед. курсах в г. Киеве) [в 1906 г.]; С 20 фигурами в тексте / Проф. И.А. Сикорский. – 2-е изд., доп. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – VI, 138 с. : ил.
698644
  Вейнгарт М. Начатки чешской культуры и первое чешско-церковнославянское предание о святом Вацлаве / М. Вейнгарт. – Прага, 1945. – 24с.
698645
  Фролов К. Начать и выиграть. В Томском политехническом университете заключен первый эффективный контракт с научно-педагогическим работником // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 15


  Подобная система оплаты труда ученых и преподавателей вузов действует в США, Германии, Великобритании, Франции и Китае. В Томском политехническом университете исходным ориентиром послужил стандартный договор, который предлагается в Великобритании ...
698646
  Копылова Т.А. Начать с себя / Т.А. Копылова. – М., 1987. – 126с.
698647
  Стил Д. Начать сначала / Д. Стил. – М., 1996. – 447с.
698648
  Алексеев Г Д. Начдив Иван Грязнов / Г Д. Алексеев, . – Свердловск, 1968. – 113 с.
698649
  Дарманян П.Э. Начдив Киквидзе / П.Э. Дарманян. – Волгоград, 1963. – 174с.
698650
  Бузукашвили М.И. Начдив Киквидзе. / М.И. Бузукашвили. – Москва, 1977. – 92с.
698651
  Крючков Ф.И. и Смирнов П.А. Начдив Солодухин / Ф.И. и Смирнов П.А. Крючков. – Л., 1961. – 220с.
698652
  Васильчиков В.С. Начдив Щорс. (Боевой путь) / В.С. Васильчиков. – Москва, 1957. – 119с.
698653
  Йорданіду М. Наче божевільні птахи / Марія Йорданіду. – 19-е вид. – Афіни : Естия, 1997. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – (Новогрецька література ; 217). – ISBN 960-05-0182-3
698654
  Іванченко Р. Наче тисячу літ живу : Поезії / Р. Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 152с. – ISBN 966-7276-26-0
698655
  Муравьев М.С. Начерательна и проективная геометрия / М.С. Муравьев. – Москва, 1960. – 324 с.
698656
  Голубець М. Начерк історіі українського мистецтва / М. Голубець. – Львів
1. – 1922. – 262с.
698657
  Лепкий Б.С. Начерк історії української літератури. – 2-ге спавлене. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня Київ-ЛЯйпціг
Кн. 1 : До нападів татар. – 336 с. : іл.
698658
  Шульгін Я.М. Начерк Коліївщини : на підставі виданих і невиданих документів 1768 і близших років / написав Яків Шульгин ; [Пеpедм. М.С. Гpушевського; Пеp. М.К. Воpоного] // Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1897. – Ч. 1. – IV, [2], 219 с. – (Руська історична бібліотека ; Т. 19)
698659
  Шульгін Я.М. Начерк Коліївщини на підставі виданих і невиданих документів 1768 і близших pоків / написав Яків Шульгин ; [Пеpедм. М.С. Гpушевського; Пеp. М.К. Воpоного]. – У Львові (Львів) : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – IV, [2], 219 с. – Азбучний покажчик імен особових і геогpафічних... / Уклад. П. Рондяк: с. 189-219. – Бібліогp.: с. 7-8. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове товариство імені Шевченка ; Т. 20)
698660
  Кригер И. Начерк психологии до ужитку школьного и науки пpиватной / Иоан Кригер. – Львов : З друк. т-ва имени Шевченка, под зарядом К. Беднарского, 1879. – 112, [4] с. + 1 аpк. табл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
698661
  Сумцов М.Ф. Начерк розвитку української літературної мови / Культурно-історична бібліотека під ред. Проф. Д.І. Багалія. – Харків : Союз, 1918. – 40с.
698662
  Звінський І. Начерк філософічної термінології / І. Звінський. – Черкаси : Допомога Школі, 1920. – 33c.
698663
  Листопад О.Г. Начерки до портрету Українського лісу / О.Г. Листопад. – Київ, 2001. – 100с. – ISBN 966-95792-6-0
698664
  Варзар В.Е. Начерки основ промислової статистики. / В.Е. Варзар. – Харків, 1930. – 301с.
698665
  Велицин Иван Начертание врачебного благоустройства или о средствах зависящих от правительства к сохранению народного здоровья. – Санктпетербург, 1795. – 234с.
698666
   Начертание знатнейший народов света по их происхождению, распространению и языках. – Москва, 1798. – 127 с.
698667
  Крестинин Василий Начертание истории города Холмогор. – С-Пб, 1790. – 44с.
698668
  Лионне Начертание мифологии, пользу юношества обоего пола.... – Спб., 1815. – 158, 95, 18, с.
698669
  Вернадский Г.В. Начертание русской истории / Г.В. Вернадский. – Прага : Евразийский книгоиздат
Ч. 1 : с приложением "Геополитических заметок по русской истории" П.Н. Савицкого. – 1927. – 264 с., 4 л. карт.
698670
  Вернадский Георгий Владимирович Начертание русской истории : Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по историческим специальностям / Вернадский Георгий Владимирович. – Санкт-Петербург : Лань, 2000. – 320с. – (Мир культуры, истории и философии). – ISBN 5-8114-0272-4


  Сжатый очерк истории России, написанный с позиций "евразийства". Для ученых-историков, студентов и всех интересующихся историей России
698671
  Писарев А. Начертание художеств или правила в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре, с присовокуплением разных отрывок , касательно до художеств выбранных из лучших сочинителей А. Писаревым.. – Издано В. Антоновым. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1808. – 219с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -папір
698672
   Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века в пользу духовного юношества.. – М., 1849. – 433с.
698673
  Рубан В. Начертание, подающее понятие, о достославном царствовании Петра Великого, с приобщением хронологической росписи главнейших дел и приключений жизни сего великого государя. – Санктпетербург, 1778. – 32с.
698674
  Чапек Йозеф Начертано на тучах. / Чапек Йозеф. – М., 1986. – 302с.
698675
  Рынин Н.А. Начертательная геометрия / Н.А. Рынин. – Птгр., 1918. – 334 с.
698676
  Дорофеев Н.С. Начертательная геометрия / Н.С. Дорофеев. – М., 1926. – 134с.
698677
  Колотов С.М. Начертательная геометрия / С.М. Колотов. – Москва-Ленинград, 1933. – 208 с.
698678
  Пальшау А.Н. Начертательная геометрия / А.Н. Пальшау. – Москва-Ленинград, 1938. – 263 с.
698679
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Ч.1. – Киев; Москва, 1939. – 170с.
698680
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Ч.2. – Киев; Москва, 1939. – 172с.
698681
  Монж Гаспар Начертательная геометрия / Монж Гаспар. – Ленинград, 1947. – 291с.
698682
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Киев; Москва, 1949. – 420с.
698683
  Глаголев Н.А. Начертательная геометрия / Н.А. Глаголев. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1953. – 220 с.
698684
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва, 1954. – 356 с.
698685
  Крылов Н.Н. Начертательная геометрия / Н.Н. Крылов. – Москва, 1959. – 367 с.
698686
  Панкратов А.А. Начертательная геометрия / А.А. Панкратов. – Москва, 1959. – 204 с.
698687
  Хаскин А.М. Начертательная геометрия / А.М. Хаскин. – К, 1959. – 14с.
698688
  Караулов А.Н. Начертательная геометрия / А.Н. Караулов. – Ленинград
3. – 1960. – 266 с.
698689
  Брилинг Р.С. Начертательная геометрия / Р.С. Брилинг. – Х, 1962. – 217с.
698690
   Начертательная геометрия. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев
1. – 1962. – 12 с.
698691
   Начертательная геометрия. – Киев
2. – 1962. – 36 с.
698692
   Начертательная геометрия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 420 с.
698693
  Борисов Д.М. Начертательная геометрия / Д.М. Борисов. – Л., 1964. – 68с.
698694
  Борисов Д.М. Начертательная геометрия / Д.М. Борисов. – Л., 1964. – 44с.
698695
  Норкин К.А. Начертательная геометрия / К.А. Норкин, П.Ф. Долебандо. – Одесса, 1965. – 36 с.
698696
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – М., 1968. – 424с.
698697
  Афанасьев А.Ф. Начертательная геометрия / А.Ф. Афанасьев. – Москва, 1969. – 88с.
698698
  Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия / Н.С. Кузнецов. – М., 1969. – 496с.
698699
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников, М.Я. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 416с.
698700
  Виноградов В.Н. Начертательная геометрия : Учебник / В.Н. Виноградов. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 362с.
698701
  Фролов С.А. Начертательная геометрия / С.А. Фролов. – Москва, 1978. – 239с.
698702
  Юранс В.Ю. Начертательная геометрия / В.Ю. Юранс. – Рига, 1983. – 103с.
698703
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва : Высшая школа, 1985. – 288 с.
698704
  Филиппов П.В. Начертательная геометрия / П.В. Филиппов. – Л, 1986. – 124с.
698705
  Виноградов В.Н. Начертательная геометрия / В.Н. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 238с.
698706
  Лазариди К.Х. Начертательная геометрия / К.Х. Лазариди. – М., 1990. – 286с.
698707
  Островский А.И. Начертательная геометрия в популярном изложении. / А.И. Островский. – М., 1953. – 224с.
698708
  Куликов А.С. Начертательная геометрия в применении к черчению, конструированию и проектированию. (Учеб. пособие для втузов). / А.С. Куликов. – М., 1959. – 323с.
698709
  Липкин А.Е. Начертательная геометрия в чертежах. Пособие для студентов пед. ин-тов. / А.Е. Липкин. – М., 1964. – 128с.
698710
   Начертательная геометрия и инженерная графика. – Алма-Ата, 1985. – 81 с.
698711
   Начертательная геометрия и инженерная графика.. – Свердловск, 1975. – 94с.
698712
   Начертательная геометрия и машинная графика в практике решения инженерных задач : Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Омск, 1986. – 111с.
698713
  Вальцгефер В.Л. Начертательная геометрия и машиностроительное черчение / В.Л. Вальцгефер. – Москва, 1950. – 136с.
698714
   Начертательная геометрия и машиностроительное черчение. – Москва
1. – 1951. – 52 с.
698715
   Начертательная геометрия и машиностроительное черчение. – Москва
2. – 1952. – 75 с.
698716
  Вальцгефер В.Л. Начертательная геометрия и машиностроительное черчение / В.Л. Вальцгефер. – Изд. 4-е. – Москва
1. – 1953. – 72с.
698717
  Аносов В.Я. Начертательная геометрия и применения к химическим диаграммам тройных и четверных систем / В.Я. Аносов. – Москва-Ленинград, 1949. – 176с.
698718
  Зеленин Е.В. Начертательная геометрия и черчение / Е.В. Зеленин. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 524 с.
698719
  Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. – М, 1987. – 399с.
698720
  Зеленин Е.В. Начертательная геометрия и черчение для техникумов. / Е.В. Зеленин. – М-Л, 1950. – 552с.
698721
  Буймола Г.Л. Начертательная геометрия и черчение. / Г.Л. Буймола. – Москва, 1966. – 36с.
698722
   Начертательная геометрия и черчение.. – Алма-Ата, 1979. – 92с.
698723
   Начертательная геометрия и черчение.. – Алма-Ата, 1981. – 89с.
698724
   Начертательная геометрия и черчение.. – Алма-Ата, 1981. – 88с.
698725
  Филиппов П.В. Начертательная геометрия многомерного пространства / П.В. Филиппов. – Л, 1979. – 280с.
698726
  Глоговський В.В. Начертательная геометрия на алгоритмической основе / В.В. Глоговський. – Львов, 1978. – 147с.
698727
  Жекулина Г.Д. Начертательная геометрия неевклидовых пространств с распадающимся абсолютом на метризованных афинных плоскостях : Автореф... кад. физ. мат.наук: / Жекулина Г. Д.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1969. – 13л.
698728
  Норкин К.А. Начертательная геометрия с применением принципов программированного обучения / К.А. Норкин. – Одесса, 1967. – 202с.
698729
   Начертательная геометрия.. – 4-е изд., испр. и доп. – К., 1968. – 112с.
698730
   Начертательная геометрия.. – Свердловск
1. – 1969. – 63с.
698731
  Рускевич Л Н. Начертательная геометрия. / Л Н. Рускевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1970. – 392с.
698732
  Котов И.И. Начертательная геометрия. / И.И. Котов. – М., 1970. – 383с.
698733
   Начертательная геометрия.. – Свердловск, 1971. – 112с.
698734
   Начертательная геометрия.. – Свердловск
1. – 1971. – 56с.
698735
  Котов И.И. Начертательная геометрия. / И.И. Котов. – М., 1973. – 200с.
698736
  Фролов С.А. Начертательная геометрия. / С.А. Фролов, М.В. Покровская. – Минск, 1986. – 206с.
698737
  Шиловский И.А. НАчертательная геометрия. / И.А. Шиловский. – М., 1926. – 104с.
698738
  Морозов П.К. Начертательная геометрия. Метод. указ. / П.К. Морозов. – Москва, 1956. – 31с.
698739
  Попов Н.А. Начертательная геометрия. Метод. указ. и контр. задания / Н.А. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1951. – 64 с.
698740
  Малышев А.С. Начертательная геометрия. Сборник задач / А.С. Малышев, Л.А. Зибенгар. – Москва, 1965. – 199 с.
698741
   Начертательная геометрия: Уч. пособ. для студ. инж. фак.. – 2-е изд., перераб. – Алма-Ата, 1989. – 111с.
698742
  Фомичева Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком / Э.А. Фомичева. – М, 1991. – 93с.
698743
  Козырева И.В. Начинаем изучать немецкий язык / И.В. Козырева, О.Г. Козьмин. – М, 1988. – 272с.
698744
  Стейн Г. Начинаем изучать французский : учебное пособие / Гейл Стейн ; [отв. ред. Л.В. Забродина]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – XXII, 425, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-17-040711-8
698745
   Начинаем летать по правилам : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 38-40 : Фото
698746
  Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины / А. Мартенссон. – Москва, 1981. – 62с.
698747
  Чеповецкий Е.П. Начинаем представление / Е.П. Чеповецкий. – К, 1988. – 220с.
698748
  Викторов А.В. Начинаем эстрадный концерт. / А.В. Викторов. – Москва, 1974. – 47с.
698749
  Евсеенко И.И. Начинается осень / И.И. Евсеенко. – Воронеж, 1974. – 129с.
698750
   Начинается от порога.. – М., 1983. – 177с.
698751
  Сердюков Н.Н. Начинается с меня / Н.Н. Сердюков. – Минск, 1983. – 189с.
698752
  Козлов В.А. Начинается с человека: человеч. фактор и соц. стр-ве: итоги и уроки 30-х годов / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1988. – 251с.
698753
  Гриненко М.Ф. Начинайте день с зарядки!.. / М.Ф. Гриненко, Г.С. Решетников. – М., 1981. – 64с.
698754
  Зорин М. Начиналась война... / М. Зорин. – Рига, 1974. – 494с.
698755
  Сито Ф. Начиналась жизнь / Ф. Сито. – М, 1958. – 251с.
698756
  Андрющенко С.А. Начинали мы на Славутиче / С.А. Андрющенко. – Москва, 1979. – 288с.
698757
  Ланевский Г Начиналось с подполья / Г Ланевский. – Минск, 1991. – 174с.
698758
  Ермолаев Ю.И. Начинать жизнь не просто / Ю.И. Ермолаев. – М., 1981. – 187с.
698759
  Зубенко И.А. Начинаю жить / И.А. Зубенко. – М, 1972. – 264с.
698760
  Почукаев М.И. Начинающему граверу / М.И. Почукаев. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1971. – 48 с.
698761
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 160с.
698762
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 3-е изд. – М., 1967. – 176с.
698763
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 4-е изд. – М., 1971. – 240с.
698764
  Алпатов В.В. Начинающему натуралисту-биологу / В.В. Алпатов. – Москва, 1961. – 52с.
698765
   Начинающему ползователю IBM PC.. – К., 1995. – 63с.
698766
  Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю. / В.И. Галкин. – Минск, 1983. – 223с.
698767
  Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю. / В.И. Галкин. – 2-е изд. переаб. доп. – Минск, 1989. – 304с.
698768
  Городецкий Л.Н. Начинающему рационализатору / Л.Н. Городецкий, Д.Д. Крашенникова. – Днепропетровск, 1978. – 264с.
698769
  Озерский И.З. Начинающему учителю истории: Из опыта работы / И.З. Озерский. – Москва, 1989. – 208 с.
698770
  Бернштейн Б.М. Начиная знакомиться с историей искусства / Б.М. Бернштейн. – Москва, 1963. – 63с.
698771
  Скороходов М.А. Начиная с этого дня / М.А. Скороходов. – М., 1956. – 48с.
698772
  Иванова К. Начини на глаголното действие съвременний български език / К. Иванова. – София, 1974. – 146с.
698773
  Семенов М.Г. НАчинка для пирога. / М.Г. Семенов. – М., 1987. – 238с.
698774
  Резник С. Начисление бюджетной розницы. / С. Резник. – К., 1939. – 63с.
698775
  Закладной В.С. Начисление заработной платы рабочим и служащим совхозов / В.С. Закладной. – М, 1970. – 192с.
698776
  Толмачев И.Л. Начисление и учет зарплаты в вузах НИИ на ЭВМ 3-го поколения / И.Л. Толмачев. – М., 1980. – 96с.
698777
  Николаев Ю.И. Начистоту / Ю.И. Николаев. – Южно-Сахалинск, 1974. – 111с.
698778
  Щасная Л.И. Начло дня. / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1968. – 64с.
698779
  Никольский Ю.Д. Начнем все с начала. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1972. – 199с.
698780
  Чернова Т. Начнем издалека? Российские вузы присматриваются к дистанционному обучению // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 12


  В передовых странах все больше средств вкладывают в развитие электронного образования. К примеру, в Южной Корее созданы десятки киберуниверситетов, а Великобритания уже потратила на e-learning 8 млрд фунтов стерлингов, и это не предел. В России ...
698781
  Филимонов Л.А. Начнем с дождя... / Л.А. Филимонов. – М, 1980. – 191с.
698782
  Шильгави В.П. Начнем с игры / В.П. Шильгави. – М., 1980. – 79с.
698783
  Лагунов К.Я. Начнем сначала / К.Я. Лагунов. – М, 1991. – 399с.
698784
  Ленч Л.С. Начнем сначала! / Л.С. Ленч. – М, 1986. – 173с.
698785
  Козин М.Д. Начни с себя / М.Д. Козин. – Л., 1987. – 62с.
698786
  Гончаров Э.В. Начни с себя / Э.В. Гончаров. – Краснодар, 1989. – 95с.
698787
   Начни с себя!. – М., 1986. – 349с.
698788
   Начни с себя!.. : Из современной советской поэзии. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 349с.
698789
   Начни с себя: Из совр. сов. поэзии.. – 2-е изд., 1987. – с.
698790
  Наджафов Н.Г. Начно-литературная деятельность Салмана Мумтаза. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Наджафов Н.Г.; АН Азебр.ССР.Ин-т литературы. – Баку, 1975. – 36л.
698791
  Садыков К.С. Начуно-технический прогресс и некоторые вопросы развития личности в период строительства коммунизма. / К.С. Садыков. – Ташкент, 1971. – 28с.
698792
  Рингис А. Наш Bookварь // Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2010. – № 10 (173). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Вместо стопки бумажных книг - электорнный учебник.Украинские школьники первыми в мире могут отказаться от тяжеленных портфелей
698793
  Ферсман А.Е. Наш автопробег по Южному Уралу / А.Е. Ферсман, В.И. Крыжановский. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1936. – 120 с.
698794
   Наш адрес - КазГУ. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
698795
  Горелкин Е.Е. Наш адрес - Советский Союз / Е.Е. Горелкин, И.Н. Ровнягин. – М, 1980. – 156с.
698796
  Чише К.Х. Наш аквариум / К.Х. Чише. – Москва, 1987. – 93 с.
698797
  Ферсман А.Е. Наш апатит / А.Е. Ферсман. – М., 1968. – 136с.
698798
  Щербак Ю. Наш аргумент - високий дух Майдану // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Виступ Надзвичайного і Повноважного посла України, письменника Юрія Щербака на міжнарордній конференції "Солідарність з Україною через 25 років після перемоги "Солідарності"(Польща, Ясьонка, 15 березня 2014 р.)
698799
  Могилевский Б.Л. Наш Артем / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1980. – 238с.
698800
  Хоринская Е.Е. Наш Бажов / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1982. – 111с.
698801
  Хоринская Е.Е. Наш Бажов / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1989. – 108с.
698802
  Журавель Марина Наш бал у Монте-Карло : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 56-57
698803
  Федорів Т.Ф. Наш Бандера / Тарас Федорів. – Івано-Франківськ ; Старий Угринів : Нова Зоря, 2008. – 88 с., [2] арк. фотоіл. – До 100-літнього ювілею Провідника ОУН. – ISBN 978-966-398-034-8
698804
  Максяшев П.Ф. Наш Белинский / П.Ф. Максяшев. – 2-е изд. – Саратов, 1977. – 191с.
698805
  Максяшев П.Ф. Наш Белинский / П.Ф. Максяшев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Саратов-Пенза, 1986. – 237с.
698806
  Рост В. Наш Большой : один день из жизни театра / В. Рост. – М, 1977. – 62с.
698807
  Борзеко С.А. Наш Буденный / С.А. Борзеко, Н.Н. Денисов. – 2-е изд. – М., 1982. – 127с.
698808
  Медведев Дмитрий Анатольевич Наш будущий президент. Д.А. Медведев намерен продолжить политику В.В. Путина и не станет перераспределять полномочия президента и премьера : [интервью с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым] // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
698809
  Ицкова А.И. Наш быт глазами врача / А.И. Ицкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
698810
  Максяшев П.Ф. Наш В.Г. Белинский / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1961. – 127с.
698811
  Лейснер Наш век / Лейснер
2, кн. 3,4,5. – с.
698812
  Арошенко М.М. Наш взрослый детский дом / М.М. Арошенко. – Днепропетровск, 1990. – 173с.
698813
  Мигаль Й. Наш вибір - незалежна Україна / Йосип Мигаль. – [Б. м.], 2010. – 28 с.
698814
  Скопенко В. Наш випускник повинен відповідати найвищим вимогам часу // Київський університет, 2000. – №6
698815
   Наш вожатий - комсомол.. – К., 1958. – 56с.
698816
   Наш Воскрекас: Ст. , оповід., вірші, спогади про Сергія Воскрекасенка. – К., 1990. – 313с.
698817
  Россошанский В.И. Наш Гагарин / В.И. Россошанский. – Саратов, 1989. – 157с.
698818
  Сом М. Наш Галаган // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 48). – С. 15


  До 130-річниці від дня народження Миколи Галагана. Микола Михайлович Ґалаґан — український громадсько-політичний діяч, публіцист, член Української Центральної Ради.
698819
  Ару Карл Наш генерал / Ару Карл, Ф.И. Паульман. – Таллин, 1983. – 126с.
698820
   Наш гениальный земляк И.В.Мичурин и его вклад в биологическую науку.. – Тамбов, 1949. – 23с.
698821
  Вовчок О.Н. Наш герб и флаг / О.Н. Вовчок. – Одесса, 1973. – 8с.
698822
   Наш герб і прапор - світоч миру.. – К., 1960. – 48с.
698823
   Наш гість - Фідель Кастро Діас-Баларт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – червень (№ 10/11)


  В КНУ відбулася зустріч ректора Л.В. Губерського з Фіделем Кастро Діас-Балартом, сином лідера кубинської революції,дійсним членом Академії наук Куби, доктором фізико-математичних наук, який перебував з офіційним візитом в Україні на запрошення ...
698824
  Малей Антонина Наш голос : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-14 : Фото
698825
  Малей А. Наш голос // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-12.


  Володимир Гришко - відомий у всьому світі тенор. Уже два роки - радник Президента України з питань культури
698826
  Глебов Ю.Ф. Наш город / Ю.Ф. Глебов. – Иваново, 1951. – 42с.
698827
  Мамешин Е.Д. Наш город / Е.Д. Мамешин. – Хабаровск, 1958. – 52 с.
698828
  Сидорова И.В. Наш город : Рассказы из истории города Горького / И.В. Сидорова. – Горький, 1974. – 159с.
698829
  Коверда П.Т. Наш город Артемовский / П.Т. Коверда, А.И. Брылин. – Свердловск, 1966. – 106 с.
698830
   Наш город.. – Новосибирск, 1967. – 52с.
698831
  Уайлдер Т. Наш городок / Т. Уайлдер. – М, 1979. – 72с.
698832
  Шапиро И.А. Наш графитовый гигант / И.А. Шапиро. – М.-Л., 1932. – 40с.
698833
  Киселев В.П. Наш гуманизм / В.П. Киселев. – Горький, 1962. – 48с.
698834
  Неклюдова О.С. Наш двор / О.С. Неклюдова. – М., 1955. – 224с.
698835
   Наш девиз - поиск: путеш.. – М., 1987. – 184с.
698836
   Наш девиз - ускорение.. – Одесса, 1986. – 88с.
698837
   Наш девиз : Всеукраинский научно-теоретический журнал. – Киев, 2003-
№ 1-2 : Материалы международной научно-практ.конф."Социал-демократия и социальная политика:европейский опыт и украинские перспективы" (Киев,22-23 ноября 2003 года). – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
698838
  Шестопал М.М. Наш девіз -- братерство / М.М. Шестопал. – К., 1964. – 66с.
698839
  Чайка В. Наш девіз: "Я люблю своє місто" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.21-22


  Виступ Рівненського міського голови
698840
  Мацюк Наш девіз: дружба і братерство. / Мацюк, в.Я. – К., 1975. – 19с.
698841
   Наш Девятнадцатый век : Книга для чтения в 2-х томах. – Москва : Центр. – ISBN 5876670049, 5876670022
Т.2. – 1995. – 464с
698842
   Наш девятнадцатый век: Книга для чтения : в 2- х т. – М.
Т.1. – 1995. – 464с.
698843
  Радзинский Э.С. Наш Декамерон / Э.С. Радзинский. – М, 1990. – 238с.
698844
  Шарофетдинова М. Наш день - Татьянин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 1726-667Х
698845
  Шарофетдинова М. Наш день - Татьянин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 1726-667Х
698846
   Наш день хорош.. – Челябинск, 1961. – 71с.
698847
  Смердов А.И. Наш день. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1953. – 111с.
698848
  Паладій Лазар Наш діалог із виборцями // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 12-13


  Районна рада V скликання з перших днів свого існування прагне працювати прозоро, відповідно до законодавства. Ми виходили з того, що треба не розділяти владу на виконавчу й законодавчу, а працювати на інтереси людей і розвиток нашого району. Такий ...
698849
   Наш дім - наш храм. – К., 1989. – 102с.
698850
  Торецька Т.К. Наш дім / Т.К. Торецька. – К, 1989. – 269с.
698851
  Малишко В.А. Наш добрий дім / В.А. Малишко. – Київ, 1978. – 111с.
698852
  Радкевич Е.А. Наш дом - Земля / Е.Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 208с. – (Эврика)
698853
  Радкевич А Е. Наш дом - Земля / Е.Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 206с. – (Эврика)
698854
  Смирнов С.В. Наш дом / С.В. Смирнов. – М., 1949. – 41с.
698855
  Пришвина В.Д. Наш дом / В.Д. Пришвина. – М., 1977. – 334с.
698856
  Жуков К. Наш дом / К. Жуков, В. Федоров. – Москва, 1977. – 120 с.
698857
   Наш дом. – Москва : Реклама, 1987. – 64с.
698858
   Наш дом. – М.
3. – 1990. – 32с.
698859
  Школенко Ю.А. Наш дом биосфера / Ю.А. Школенко. – М, 1988. – 61с.
698860
   Наш дом на Пушечной: Дни и годы Центр. ордена Дружбы народов Дома работн. искусств СССР.. – М., 1986. – 350с.
698861
   Наш дом наш быт.. – М.
1-2. – 1992. – 128с.
698862
   Наш дом наш быт.. – М.
2. – 1992. – 128с.
698863
   Наш дом наш быт.. – М.
3. – 1993. – 128с.
698864
  Смит Роберт Наш дом планета Земля : Полемические очерки об экологии человека / Смит Роберт. – Москва : Мысль, 1982. – 382с.
698865
   Наш дом, или Как отремонтировать квартиту. – Саратов, 1990. – 263с.
698866
   Наш дом, наш быт.. – М., 1993. – 128с.
698867
  Григорьев Е.А. Наш дом. / Е.А. Григорьев. – М., 1966. – 122с.
698868
   Наш дом.. – М., 1988. – 463с.
698869
   Наш дом.. – М., 1989. – 494с.
698870
   Наш дом: Книга о семье и для семьи.. – Кишинев, 1989. – 285с.
698871
   Наш Донбасс.. – К., 1955. – 204с.
698872
   Наш дороговказ.. – Ужгород, 1971. – 119с.
698873
   Наш дорогой Ильич.. – М., 1969. – 224с.
698874
  Гранин Д.А. Наш дорогой Роман Авдеевич / Д.А. Гранин. – Л, 1991. – 63с.
698875
  Мороз В.І. Наш досвід боротьби за високий урожай бавовни / В.І. Мороз, Н.С. Якименко. – К.-Х., 1939. – 28с.
698876
   Наш досвід застосування технічних засобів та програмованого навчання. – Київ, 1968. – 80с.
698877
  Квіт С. Наш Драгоманов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
698878
  Стрельцова В.Б. Наш друг- природа / В.Б. Стрельцова. – М., 1985. – 113с.
698879
  Белькович В.М. Наш друг-дельфин / В.М. Белькович. – М., 1967. – 336с.
698880
   Наш друг - бег.. – М., 1972. – 135с.
698881
  Железный А.И. Наш друг - грампластинка / А.И. Железный. – К, 1989. – 280с.
698882
  Геллер Е.М. Наш друг - игра / Е.М. Геллер. – Минск, 1978. – 95 с.
698883
  Печенко М.Ф. Наш друг - книга. / М.Ф. Печенко. – Минск, 1989. – 71с.
698884
   Наш друг - компьютер. – Москва : Кн.палата, 1990. – 84с. – (Беседы о книгах)
698885
   Наш друг - природа.. – Ужгород, 1976. – 214с.
698886
  Нужний В.Ф. Наш друг - радіо / В.Ф. Нужний, В.Л. Щербатюк. – К., 1965. – 96с.
698887
   Наш друг - театр: Рассказ об истории, жизни и работе делегат. собрания Ленинг. театра юн. зрит.. – Л., 1982. – 142с.
698888
   Наш друг - телевидение: Мастера сов. культуры о ТВ.. – М.
2. – 1978. – 229с.
698889
   Наш друг - телевидение: Мастера сов. культуры о ТВ.. – М.
2. – 1980. – 223с.
698890
  Калинченко А.И. Наш друг "Максим" / А.И. Калинченко. – М, 1943. – 19с.
698891
  Круглов Г.Е. Наш друг автомобиль / Г.Е. Круглов, П.Д. Дудко. – Минск, 1980. – 208с.
698892
   Наш друг Болгария. – Орджоникидзе, 1966. – 32с.
698893
  Башкатов Б.А. Наш друг Болгария / Б.А. Башкатов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 96с.
698894
  Михайлов Р.М. Наш друг из далекой страны / Р.М. Михайлов. – Л., 1954. – 327с.
698895
  Мальований М.С. Наш друг і помічник. / М.С. Мальований, С.А. Кіперман. – К., 1975. – 47с.
698896
   Наш друг книга.. – К., 1977. – 208с.
698897
  Вакулюк П.Г. Наш друг лес / П.Г. Вакулюк. – Киев : Реклама, 1983. – 224 с. : 16 ил.
698898
  Галенович Юрий Наш друг Лю Шаоци // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 191-200. – ISSN 0869-44435


  К 110-летию со дня рождения и 40-летию гибели политического лидера Китая.
698899
  Набатов Г.О. Наш друг Люсьен. / Г.О. Набатов. – Свердловск, 1963. – 95с.
698900
  Воеводин Е.В. Наш друг Олег / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1962. – 255с.
698901
  Григорьев Н.Ф. Наш друг природа / Н.Ф. Григорьев. – М, 1985. – 239с.
698902
  Войскунский Е.Л. Наш друг Пушкарев / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1960. – 191с.
698903
  Цагараев М.Н. Наш друг Саго / М.Н. Цагараев. – М, 1959. – 294с.
698904
  Яковлев Н.Н. Наш друг Стара-Загора / Н.Н. Яковлев. – Куйбышев, 1967. – 90с.
698905
  Одинець М.С. Наш друг Угорщина / М.С. Одинець. – Київ, 1964. – 77с.
698906
  Соскин А.М. Наш друг футбол / А.М. Соскин. – М., 1963. – 96с.
698907
  Рябов В.Ф. Наш духовный мир / В.Ф. Рябов. – Л., 1987. – 156с.
698908
  Смирнов С. Наш заморский классик // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2 (992). – С.110-113. – ISSN 0130-1640
698909
  Осадчий В.М. Наш зеленый дом / В.М. Осадчий. – Кишинев, 1989. – 56с.
698910
  Барьяхтар В.Г. Наш земляк-великий естествоиспытатель Николай Николаевич Боголюбов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2010. – № 1 (69). – С. 3-5.
698911
  Гельдыев А. Наш земляк / А. Гельдыев. – Ашхабад, 1965. – 112с.
698912
  Ерахтин А.В. Наш земляк / А.В. Ерахтин. – Алма-Ата, 1968. – 143с.
698913
   Наш земляк летчик-космонавт СССР. А.Г.Николаев.. – Чебоксары, 1964. – 104с.
698914
  Драбкина А.В. Наш знакомый герой / А.В. Драбкина. – Л, 1987. – 350с.
698915
  Примчук О. Наш золотий Ягі-Сан! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Студентка 1 курсу філолог. ф-ту, яка вивчає японську мову, з захопленням розповідає про свою групу та про викладача з Японії Ягі-Сана.
698916
  Сибельдин Н.П. Наш идеал : / Н.П. Сибельдин. – М., 1968. – 112с.
698917
  Бонч-Бруевич Наш Ильич / Бонч-Бруевич. – М., 1960. – 64с.
698918
   Наш Ильич.. – М., 1969. – 240с.
698919
   Наш Ильич.. – М., 1969. – 448с.
698920
   Наш Ильич.. – Минск, 1975. – 127с.
698921
  Константинов Ф.Т. Наш интернациональный долг / Ф.Т. Константинов. – М., 1959. – 52с.
698922
  Дубина А. Наш ислам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 141-146. – ISSN 0130-9625


  О книге Р.А. Силантьева "Мусульманская дипломатия в России". Ислам в России
698923
  Михайлюк І.А. Наш Іван / І.А. Михайлюк. – ЛЬвів, 1963. – 64с.
698924
  Ковалець Л. Наш Іван Алчевський : Видатному оперному співакові і громадсько-культурному діячеві -130 // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 185-191. – ISSN 0130-1608
698925
  Бонч-Бруєвич Наш Ілліч / Бонч-Бруєвич. – К., 1969. – 62с.
698926
   Наш кандидат // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-4. – ISSN 1726-667Х
698927
  Габуния Е.Д. Наш Кишинев / Е.Д. Габуния. – Кишинев : Тимпул, 1970. – 163с.
698928
  Бусленко В.Н. Наш коллега - робот / В.Н. Бусленко. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222 с.
698929
  АлексеевС.П Наш колхоз стоит на горке / АлексеевС.П. – Москва, 1991. – 125с.
698930
  Гранин Д.А. Наш комбат : Повести, рассказы / Д.А. Гранин. – Москва : Правда, 1989. – 461с. – (Б-ка журнала "Знамя")
698931
  Диков Ю. Наш комплексный метод скоростной обработки металлов / Ю. Диков. – М., 1951. – 24с.
698932
   Наш комсомол бойовий.. – К., 1960. – 88с.
698933
   Наш концерт.. – Л., 1960. – 172с.
698934
   Наш концерт.. – Тюмень, 1961. – 108с.
698935
  Гончаров А. Наш корреспондент / А. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1951. – 140 с.
698936
  Гончаров А.Г. Наш корреспондент / А.Г. Гончаров. – М., 1953. – 304с.
698937
  Гончаров А.Г. Наш корреспондент / А.Г. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1953. – 252с.
698938
   Наш Коста.. – Москва, 1959. – 111с.
698939
  Осніцька Н.О. Наш край - наше натхнення // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 40-45 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
698940
   Наш край : (Документы, материалы, 1777-1917гг.) К двухсотлетию г.Ставрополя. – Ставрополь, 1977. – 424с.
698941
   Наш край : Документы, материалы (1917-1977гг.). – Ставрополь, 1983. – 405с.
698942
   Наш край в истории СССР : Учебное пособие по краеведению для учащихся 7-8 классов. – Иваново, 1962. – 96 с.
698943
   Наш край древнейшая. – Гродно, 1990. – 20с.
698944
  Верольский Ю.Б. Наш край и литература / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1969. – 129с.
698945
  Кожем"яка О.Л. Наш край наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст. переселення греків з Криму в Приазов"я // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 36 (244). – С. 2-12
698946
   Наш край родной. – Барнаул, 1967. – 368с.
698947
   Наш край с X по XIX век: Уч. пособ. по краевед. для учащ. 7-8 кл.. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1980. – 118с.
698948
   Наш край.. – Владимир, 1951. – 56с.
698949
   Наш край.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 576с.
698950
   Наш край.. – Саратов, 1964. – 156с.
698951
  Коржов Н.И. Наш край. / Н.И. Коржов. – Воронеж, 1967. – 30с.
698952
   Наш край.. – Ростов-на-Дону, 1968. – 618с.
698953
   Наш край.. – Свердловск, 1971. – 276с.
698954
   Наш край.. – Волгоград, 1973. – 256 с.
698955
   Наш край.. – Гродно, 1990. – 31с.
698956
   Наш край.. – Гродно, 1990. – 36с.
698957
   Наш край: Гродненщ. в годы гражд. войны и иностранн. военной интервенции (1918-1920 гг.).. – Гродно, 1989. – 14с.
698958
   Наш край: Эконом. и соц. развитие Гродн. обл.. – Гродно, 1990. – 19с.
698959
  Житков Б.М. Наш крайний север / Б.М. Житков. – Изд. 2-е, сокращенное. – Москва, 1924. – 176 с.
698960
  Логинов А.Ф. Наш Кремль / А.Ф. Логинов. – М., 1957. – 328с.
698961
   Наш Кренкель.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 174с.
698962
   Наш Кренкель.. – Л., 1977. – 174с.
698963
  Долинюк Є.О. Наш крилатий час / Є.О. Долинюк. – Київ, 1976. – 182с.
698964
  Брежнєв Л.І. Наш курс - мирне творення / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1980. – 16с.
698965
  Скопенко В.В. Наш курс незмінний: готувати фахівців світового рівня // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Згідно Статуту університету один раз на рік ректор робить звіт на конференції трудового колективу. Подано Звіт ректора у скороченому вигляді. Згадується Наукова бібліотека ім. Максимовича: "Визначну роль в організації навчальної та наукової роботи ...
698966
  Алексеев М.Н. Наш лейтенант / М.Н. Алексеев. – Москва, 1955. – 48с.
698967
  Полевой Б.Н. Наш Ленин / Б.Н. Полевой, Н.Н. Жуков. – М, 1965. – 143с.
698968
  Полевой Б.Н. Наш Ленин / Б.Н. Полевой, Н.Н. Жуков. – М, 1988. – 108с.
698969
   Наш Ленини.. – Майкоп, 1960. – 84с.
698970
   Наш ленинский комсомол. – Москва, 1968. – 48 с.
698971
   Наш ленинский комсомол. – М., 1974. – 48с.
698972
   Наш ленинский комсомол. – 2-е изд., дораб. – М., 1974. – 431с.
698973
   Наш ленинский комсомол.. – М., 1969. – 48с.
698974
   Наш ленинский комсомол.. – М., 1970. – 40с.
698975
   Наш ленинский комсомол.. – М., 1971. – 48с.
698976
   Наш ленинский комсомол.. – Л., 1971. – 536с.
698977
   Наш ленинский комсомол.. – М., 1975. – 47с.
698978
   Наш ленинский комсомол.. – 3-е изд., дораб. – М., 1976. – 351с.
698979
   Наш Ленинский комсомол.. – М., 1972. – 479с.
698980
   Наш Ленинский Комсомол.. – Кишинев, 1965. – 23с.
698981
   Наш Ленинский комсомол: Пример. учеб. прогр.. – М., 1979. – 47с.
698982
  Полевой Б.Н. Наш Ленін / Б.Н. Полевой, М.М. Жуков. – Київ, 1969. – 159с.
698983
  Величко М.М. Наш ліцей / М.М. Величко, Л.М. Савченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 68-70. – ISSN 1029-4171
698984
   Наш Лукаш : у 2-х книгах / упоряд. Л. Череватенко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-529-1
Кн. 1. – 2009. – 639 с. : 16 арк.фот. – До 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша
698985
   Наш Лукаш : у 2-х книгах / упоряд. Леонід Череватенко ; [редкол. : Дзюба І., Житник В., Корнієнко В. та ін. ; худ. оформл. Н.В. М"ясковської]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-551-2
Кн. 2. – 2011. – 639 с. : 16 арк. фото. – До 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша
698986
  Маркова М. Наш лучший президент // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 марта (№11). – С. А 1


  12 октября Google напомнил дудлом (праздничным логотипом) своим украинским, белорусским молдавским и русским пользователям о 150-летии со дня рождения выдающегося ученого - Владимира Вернадского. Он известен как автор концепции "ноосферы" и "биосферы", ...
698987
  Космолінська Наталя Наш Мазох : Машина часу / Космолінська Наталя, Охріменко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 118-119 : Іл.
698988
  Адаменко О.М. Наш майбутній дім - Екоєвропа : Роман життя, науки і кохання в 4-х томах / Олег Адаменко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте
Т. 4. – 2007. – 428с.
698989
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж / В.И. Лихоносов. – М
17. – 1989. – 111с.
698990
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж / В.И. Лихоносов. – М
18. – 1989. – 128с.
698991
  Лихоносов В.І. Наш маленький Париж / В.І. Лихоносов. – К, 1990. – 606с.
698992
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1990. – 762с.
698993
  Лихоносов И В. Наш маленький Париж / И В. Лихоносов. – Краснодар, 1990. – 765с.
698994
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания : роман / Виктор Лихоносов ; [худ. Ю. Космынин]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 608 с. : илл. – ISBN 5-265-00586-2
698995
  Коларова Я. Наш маленький, маленький мир / Я. Коларова. – М., 1980. – 341с.
698996
   Наш Мартенс // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 6-30. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
698997
   Наш Маяковский.. – М., 1960. – 160с.
698998
  Славинський М. Наш менеджер. Олександрові Бакуменко - 60! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 8


  До ювілею відповідального секретаря Київської організації НСПУ Олександра Бакуменка.
698999
  Ковалев Ф.Л. Наш метод изученияи массового распространения стахановского опыта / Ф.Л. Ковалев. – Москва, 1950. – 16с.
699000
  Гурунц Л.К. Наш милый Шушикенд / Л.К. Гурунц. – М., 1974. – 397с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,