Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Коляда І. "... не шкодувати життя за віру ..." (до 245-ї річниці повстання Коліївщина 1768 р.) / І. Коляда, А. Бараннік // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 4/5. – С. 11-15
698002
  Коляда І. "... Не шкодувати життя за віру..." / І. Коляда, А. Бараннік // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 1-11


  До 245 -ї річниці повстання Коліївщина 1768 р.
698003
  Сухомлинский В.А. "Не только разумом, но и сердцем...". / В.А. Сухомлинский. – М, 1986. – 205с.
698004
  Сухомлинский В.А. "Не только разумом, но и сердцем...". / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1990. – 141с.
698005
  Миронець Н. "Не треда слів. Хай буде тільки діло..." // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (119). – С. 22-27


  Життєвий і творчий шлях Олени Теліги
698006
  Суслов А. "Не упраздняется народ с таким прошлым..." Тексты Генрика Сенкевича и общественное сознание современных ему поляков // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 54-55. – ISSN 0235-7089
698007
  Бурлай Е.В. "Не усердствуй!" (о государственном нормотворчестве и его неоднозначных результатах) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 63-72. – ISSN 1818-992Х
698008
  Ющенко В. "Не хочу бачити корумповану владу" // Президент. вісн., 2005


  (З виступу Президента України 10 лют. 2005 р., виголошеного під час робочого візиту в Донецьк)
698009
  Тимошенко Ю. "Не хочу быть "королевой бедных": Беседа с Премьер-министром Украины // Московский комсомолец в Украине. – 2005. - 18-25 мая


  [Сто днів діяльності нового уряду]
698010
   "Не цікавився літературою, а література - мною..." : Розмова Данила Ільницького з Миколою Ільницьким // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 238/239. – С. 4-17
698011
  Раменник Н. "Не цураймося, признаваймося, бо багацько нас є..." // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-6. – ISSN 0208-0710


  Бесіда зі співачкою Ніною Матвієнко
698012
  Живетьева И. "Не" с глаголом // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 163-166. – ISSN 1728-8568
698013
  Киктенко В. "Неандертальца ищу..." : проза:повесть с лирическими и философскими отступлениями // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 59-130. – ISSN 0131-2332
698014
  Мойсєєва М.Н. "Неасимілюючі" хлороплати і фотогормони та їх функціі. / М.Н. Мойсєєва. – К, 1966. – 223-257с.
698015
  Шамякина Т. "Неба колокол бьет надо мной..." // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2013. – № 7. – С. 276-281. – ISSN 0027-8238


  Речь идет о новом сборнике поэзий Т.И. Красновой-Гусаченко "У света тени нет" (2011)
698016
  Докторов В.Г. "Небесные хранители" христиан / В.Г. Докторов. – Минск, 1989. – 76с.
698017
  Шафиркин В.И. "Небо" науки и небо религии. / В.И. Шафиркин. – М., 1939. – 52с.
698018
  Кушнир Н. "Невербальные компоненты коммуникации и их роль в речевых актах" (коммуникативная ситуація "объяснение в любви") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль несловесних засобів спілкування. Показано, що репертуар невербальних засобів у комунікативній ситуації "Освідчення в коханні" дуже різноманітний і полі функціональний. Невербальні компоненти комунікації суттєво доповнюють вербальні, а ...
698019
  Кохан Лариса "Невже село моє ще можна не любити?.." : технологічні картки на уроці розвитку зв"язного мовлення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 23-36
698020
  Новокрещенов А.В. "Невидимая рука" избирательного процесса // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.29-35. – ISSN 0132-1625
698021
  Сідлецький "Невидимі" мінерали / Сідлецький, А.К. Ларіонов. – Київ, 1955. – 68с.
698022
  Ананьев М "Невидимый экспорт" и международные отношения / М Ананьев. – Москва, 1971. – 272с.
698023
  Ливенцев Н.М. "Невидимый" арсенал торговой войны / Н.М. Ливенцев. – М., 1980. – 216с.
698024
  Петько Л. "Невизначеність якості" з огляду на модернізацію системи освіти в Україні // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-62


  У статті розглядаються взаємозв"язок і взаємозалежність між державою, економікою та освітою на сучасному етапі модернізації системи освіти в Україні.
698025
  Шалак О. "Невицька легенда" Я. Павличко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 187-189. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
698026
  Зуляк І. "Невідомі" сторінки підготовки Львівського собору 1946 р. (на основі архівних матеріалів) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 544-558. – ISBN 966-7379-92-11
698027
  Мельник Я. "Невідступні товариші" чи "тінь" святого письма: Іван Франко про генезу апокрифів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-10. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
698028
  Трембіцький А. "Невільницькі пісні" українських "остарбайтерів" Другої світової війни в записах Тетяни Тримбіцької // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 486-494
698029
  Козлов Д.Ю. "Невозможно представить, что русские так просто сдали свои необычайно прочные позиции..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 9-12. – ISSN 0321-0626


  Балтийский флот в кампании 1917 года.
698030
  Островський В. "Невольницькі" дієвияви Зіновія Красівського в мемуарних та усноісторичних інтерпретаціях // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 29-39
698031
  Богданова Ю. "Невпопад..." : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0131-8136
698032
  Семена М. (Не) випадкові заручники Егейського моря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 листопада (№ 207). – С. 2


  Через непрості відносини між Грецією і Туреччиною може постраждати імідж України: Інциндент із затриманням грецькою береговою охороною в Егейському морі судна NOUR M, що прямувало з українського порту чи то до турецького порту Іскендерун, чи то до ...
698033
  Огризко В. (Не)песимістичний погляд на глобальну безпеку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 8
698034
  В"ятрович В. (Не)подоланий тоталітаризм. Український урок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 10). – С. 15


  Після того як ущухла ейфорія після відновлення незалежності України в 1991 р., стало зрозуміло: перед українцями постало багато важких проблем. Як і в ін. постколоніальних державах, тут відчувався брак відповідальної політ. еліти, здатної до рішучих ...
698035
  Шишков Ю. «Невозможное триединство» в эпоху финансовой глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
698036
  Литвин В. Не тільки говорити про нову владу - творити її!: Виступ Голови Верховної Ради України при відкритті сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання // Сільські вісті, 2005. – 3 лютого
698037
  Халимоненко Г. Не тільки екзотика та перспектива… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про викладання східних мов і підготовку спеціалістів-сходознавців на відділенні сходознавства з правами факультету розповідає завідуючий відділенням. Згадуються відомі сходознавці світу: А. Кримський, М. Ковалівський, П. Ріттер, О. Пріцак.
698038
  Горинь Богдан Не тільки про себе = документальний роман. Книга друга : розділи з першої книги публікувалися у журналі "Дзвін" № 2-3, 2006 р. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 26-71. – ISSN 0868-4790
698039
  Горинь Б. Не тільки про себе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 28-87. – ISSN 0868-4790
698040
  Волошин В. Не тільки свобода, а й відповідальність // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 22-27. – ISSN 0868-8273
698041
  Махлин П. Не то слово : ( опыт перевода с языка мертвого на живой ) / П. Махлин. – Київ, 1999. – 64с. – ISBN 966-7463-16-8
698042
  Махлин П. Не то слово. (Опыт перевода с языка мертвого на живой) // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 1. – С.125-148. – ISSN 0131-8136
698043
  Воскрекасенко С.І. Не той герой, у кого шапка набакир / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1956. – 136с.
698044
  Вагнер Н. Не той дорогой / Н. Вагнер. – Молотов, 1955. – 114с.
698045
  Нечуй-Левицький Не той став / Нечуй-Левицький, 1896
698046
  Нечуй-Левицький Не той став / Нечуй-Левицький. – Львів, 1927. – 160с.
698047
  Менчинов Г.А. Не толлько за себя в ответе / Г.А. Менчинов. – М., 1979. – 80с.
698048
  Баллард Роберт Не только "Титаник" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 28 : фото
698049
  Ауров О. Не только Болонский процесс // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С. 41-58. – ISSN 0869-44435


  Субїективные заметки о высшем образовании России в эпоху деиндустриализации и "вертикали".
698050
  Фиалков Ю.Я. Не только в воде / Ю.Я. Фиалков. – Ленинград : Химия, 1976. – 96с.
698051
  Фиалков Ю.Я. Не только в воде / Ю.Я. Фиалков. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Химия, 1989. – 88с. – (Вопросы современной химии). – ISBN 5-7245-0351-4
698052
  Сычев В.С. Не только в шутку / В.С. Сычев. – Белгород, 1963. – 47 с.
698053
  Черепанова Л.Я. Не только в шутку. / Л.Я. Черепанова, Ю.А. Черепанов. – М., 1959. – 79с.
698054
  Малькевич Е.М. Не только дать жизнь... / Е.М. Малькевич. – Москва, 1965. – 192 с.
698055
  Ларченков Е.П. Не только для морских геологов (рецензия на учебник "Основы морской геологии". Авторы А.Ю. Митропольский и Е.М. Иваник) : рецензії // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 93-96. – ISSN 1726-5428
698056
  Коростелева В.А. Не только звезды / В.А. Коростелева. – Киров, 1980. – 64с.
698057
  Паевич М.Ч. Не только играй, но и книги читай / М.Ч. Паевич. – 2-е. – М., 1974. – 175 с.
698058
  Паевич М.Ч. Не только играй, но и книги читай / М.Ч. Паевич. – 3-е. – М., 1980. – 176 с.
698059
   Не только играй, но и книги читай.. – К., 1994. – 175с.
698060
  Мацур Геннадий Иванович Не только красивое выведение букв : кажется, мода возвращается // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 11-12. – ISSN 1727-4893
698061
  Мацур Геннадий Иванович Не только красивое выведение букв : кажется, мода возвращается // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 11-12. – ISSN 1727-4893
698062
  Мацур Г. Не только красивое выведение букв. Кажется, мода возвращается // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 11-12. – ISSN 1727-4893


  Мистецтво калліграфії
698063
  Коваленко И.В. Не только любовь / И.В. Коваленко. – М, 1986. – 398с.
698064
  Максимов М.В. Не только любовь // Как на самом деле любить детей : [сокр. пер. с англ.] / Кэмпбелл Росс. – Москва : Знание, 1992. – С. 118-184. – ISBN 5-07-002308-X
698065
  Алачачян А.М. Не только о баскетболе / А.М. Алачачян. – Москва, 1970. – 319с.
698066
  Лаврентьева Е.Ф. Не только о себе / Е.Ф. Лаврентьева. – Донецк, 1976. – 79с.
698067
  Акимов Н.П. Не только о театре / Н.П. Акимов. – 2-е изд. дополненное и переработанное. – Ленинград-Москва, 1966. – 427с.
698068
  Караганов А.В. Не только отражает, но и творит / А.В. Караганов. – М, 1981. – 304с.
698069
  Можейко И.В. Не только память... / И.В. Можейко. – М., 1965. – 136с.
698070
  Иванов С.И. Не только пациенты. / С.И. Иванов. – Л, 1985. – 64с.
698071
  Глазунов М.М. Не только по заветам Гиппократа / М.М. Глазунов, Б.А. Митрофанов. – М, 1983. – 208с.
698072
  Зорич А.А. Не только попутный ветер. За пеленой тумана / А.А. Зорич. – К., 1975. – 344с.
698073
  Зорич А.А. Не только попутный ветер... / А.А. Зорич. – Киев, 1971. – 216с.
698074
  Юнгблут Кристиан Не только челюсти : Акулы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 66-78 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
698075
  Ладонщиков Г.А. Не только шутки / Г.А. Ладонщиков. – Москва, 1981. – 124с.
698076
   Не только шутку.. – М., 1961. – 124с.
698077
  Гамзатов Р. Не торопись / Р. Гамзатов. – Москва, 1965. – 32 с.
698078
  Гаташ В. Не тот момент. Ситуация в стране не годится для академических выборов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 16 мая (№ 19/20). – С. 19


  Выборы президента Национальной академии наук Украины, а также новых академиков и членкоров, которые должны были состояться в этом году, перенесены на следующий. Они отложены из-за нестабильной обстановки в стране и приближения внеочередных выборов ...
698079
  Милюнас В.В. Не тот путь. / В.В. Милюнас. – М, 1959. – 23с.
698080
  Хазан Я.М. Не тратьте времени на ознакомление с чужими ошибками : дискусии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 164-166. – Список літ.: с. 166. – ISSN 0203-3100
698081
   Не тратьте, куме, сили.... – К., 1963. – 102с.
698082
  Зайцева І. Не треба зволікати: документи учасників ЗНО мають бути оформлені вчасно / розмову вела Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 17 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева - про особливості ЗНО у 2014 році.
698083
  Асанов М.О. Не треба квіти топтать / М.О. Асанов. – Київ, 1962. – 79с.
698084
  Уэйт Бел Не тревожьте ламантинов. Суета вокруг морских коров / Уэйт Бел, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 166-181 : фото
698085
  Бриль Ю.Г. Не троньте лошадей! / Ю.Г. Бриль. – Свердловск, 1983. – 63с.
698086
  Вовк М.П. Не туди путівка / М.П. Вовк. – Ужгород, 1971. – 27с.
698087
  Кельнер Ирина Не тяни волынку : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 70-75 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
698088
  Лясковский В.Г. Не убегай от счастья / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1960. – 85с.
698089
  Николаев В.А. Не убежит река / В.А. Николаев. – Горький, 1981. – 224с.
698090
  Поволяев В.Д. Не убей меньшого брата / В.Д. Поволяев. – М., 1986. – 460с.
698091
  Рихтер Г.Д. Не убий / Г.Д. Рихтер. – Москва, 1960. – 365с.
698092
  Якубовский А.П. Не убий... / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1966. – 159с.
698093
  Козловский Борислав Не убили и не съели // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
698094
  Данаилов Г. Не убить Моцарта! / Г. Данаилов. – Москва, 1986. – 128 с.
698095
  Хайнлайн Р. Не убоюсь я зла / Р. Хайнлайн. – М.
12. – 1992. – 512с.
698096
  Шолохов М.А. Не уйти палачам от суда народов! / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1950. – 40с.
698097
  Полотай Н.И. Не указывая пальцем. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1964. – 191с.
698098
  Корнев И.А. Не улетают лебеди с Камчатки. / И.А. Корнев. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 79с.
698099
  Чванов М.А. Не унесу я радости земной. / М.А. Чванов. – Уфа, 1978. – 207с.
698100
  Караванський С. Не унИкально про унІкальне // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 106-115. – ISSN 0042-9422
698101
  Голубь Е.М. Не упади на вираже. / Е.М. Голубь. – М., 1980. – 176с.
698102
  Радов Г.Г. Не упустить талант / Г.Г. Радов. – М., 1970. – 64с.
698103
  Ланина И.Я. Не уроком единым развитие интереса / И.Я. Ланина, 1991
698104
  Власова О. Не успели помирить / О. Власова, Г. Мирзаян // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 48. – С. 36-41


  Теракти в Індії в Мумбаї
698105
  Балачан В.Ф. Не успокоиться душе... / В.Ф. Балачан. – М., 1983. – 78с.
698106
  Пармузин Б.С. Не уставайте! / Б.С. Пармузин. – Москва, 1959. – 49с.
698107
  Казакова Р. Не устает душа любить // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 69-72. – ISSN 0012-6756
698108
   Не уступим пітьмі поля.. – К., 1983. – 326с.
698109
  Гордон А.В. Не утоливший жажды : об Андрее Тарковском / Александр Гордон. – Москва : Вагриус, 2007. – 384 с., [ 16 ] с. илл. – ISBN 978-5-9697-0341-4
698110
  Воробьев К.Д. Не уходи совсем / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1963. – 173с.
698111
  Измайлов В.А. Не учатся любви.... / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1981. – 280с.
698112
  Онисенко Т.С. Не фінансові переваги від інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 92-94
698113
  Миньков К.И. Не фунт изюма. / К.И. Миньков. – Тула, 1972. – 184с.
698114
  Довженко О.П. Не хазяйнувати німцям на Україні / О.П. Довженко : Укрвидав, 1943. – 16с.
698115
  Стайлз Річард Не хворійте // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 20 : Фото
698116
   Не хвърляйте бумеранга, той се връща = Кой изопачава истината? : Статия, поместена във в. "Работническо дело" бр. 234 от 21 август 1968 г. / "Пиринско дело" бр. 93 от 10 август 1968. – Благоевград : Никола Калъпчиев, 1968. – 28 с.
698117
  Дудинцев В.Д. Не хлебом единым / В.Д. Дудинцев. – М., 1957. – 356с.
698118
  Дудинцев В.Д. Не хлебом единым : Роман / В.Д. Дудинцев. – Москва : Художественная литература, 1968. – 408с.
698119
  Дудинцев В.Д. Не хлебом единым / В.Д. Дудинцев. – М., 1979. – 415с.
698120
  Дудинцев В.Д. Не хлебом единым / В.Д. Дудинцев. – М., 1990. – 413с.
698121
  Пестушко В. Не хлебом единым... : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 72 : Іл.
698122
  Войцехівська О. Не хоббі, а частка її життя // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 7. – С. 8-9 : Фото:(на 4 стор.обкладинки)
698123
  Кривощеков Л.Д. Не ходи никуда без сердца своего... / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1964. – 144с.
698124
  Пулатов Т. Не ходи по обочине / Т. Пулатов. – М, 1965. – 130с.
698125
  Пулатов Т. Не ходи по обочине / Т. Пулатов. – М, 1965. – 130с.
698126
  Кушнир И. Не хочу быть двоечником : Учеб. пособ. по математике для уч. 5-6 кл. и их родителей / И. Кушнир, Л. Финкельштейн. – Київ : Факт, 1997. – 137с. – ISBN 966-7274-06-3
698127
  Атаров Н.С. Не хочу быть маленьким / Н.С. Атаров. – Москва, 1967
698128
  Атаров Н.С. Не хочу быть маленьким / Н.С. Атаров. – Москва, 1970. – 191с.
698129
  Каленова Т.А. Не хочу в рюкзак / Т.А. Каленова. – М., 1968. – 304с.
698130
  Сторожук А.В. Не хочу долі іншої. / А.В. Сторожук. – К., 1988. – 45с.
698131
  Багмут Р.А. Не хочу обманывать.Записки бывшего священника / Р.А. Багмут. – Одесса, 1961. – 90с.
698132
  Брауде Л.Ю. Не хочу писать для взрослых! / Л.Ю. Брауде. – Ленинград, 1987. – 110 с.
698133
  Вагабзаде Б. Не хочу покоя : стихи и поэмы / Б. Вагабзаде. – Москва : Азернешр, 1970. – 275 с.
698134
  Олдридж Д. Не хочу, чтобы он умирал / Д. Олдридж. – Москва, 1958. – 72с.
698135
  Олдрідж Д. Не хочу, щоб він помирав / Д. Олдрідж. – Київ, 1961. – 279с.
698136
  Олдрідж Д. Не хочу, щоб він помирав / Д. Олдрідж. – Київ : Дніпро, 1978. – 250с.
698137
  Чуприна Наталья Тихоновна Не цель, а средство : стратегия развития или способ выживания? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Библиотечные инновации не самоцель, а средство выживания и развития библиотек в меняющемся обществе. Невозможно их запланировать, невозможно им обучать. Ими невозможно управлять. Однако нужно создавать условия для реализации инновационного потенциала ...
698138
  Чуприна Наталья Тихоновна Не цель, а средство : стратегия развития или способ выживания? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Библиотечные инновации не самоцель, а средство выживания и развития библиотек в меняющемся обществе. Невозможно их запланировать, невозможно им обучать. Ими невозможно управлять. Однако нужно создавать условия для реализации инновационного потенциала ...
698139
  Филиппова Яна Не цель, а средство // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
698140
  Дінабургський Й. Не цурайтесь старих пісень / Й. Дінабургський, 1918. – 47с.
698141
  Володин Г.Г. Не чужая беда / Г.Г. Володин. – Донецк, 1962. – 27с.
698142
  Кривда Г.Ф. Не чужая мать. Повесть. Рассказы / Г.Ф. Кривда. – М., 1965. – 181с.
698143
  Борщаговский А.М. Не чужие / А.М. Борщаговский. – М., 1978. – 383с.
698144
  Нагибин Ю.М. Не чужое ремесло. / Ю.М. Нагибин. – М., 1983. – 350с.
698145
  Кулик Н. Не шукайте чорну кішку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Після офіційної частини прес-конференції під час розмови із журналістами Д.Табачник " макнув" Могилянку, згадав Конфуція і пообіцяв підвищити стипендії. Журналістів цікавили реформування міністерства, перспективи електронного вступу та інш. "Якщо нема ...
698146
  Скирда С. Не шукаю легких шляхів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – вересень (№ 8)


  Першокурсник С. Скирда про свій вибір вчитися на факультеті кібернетики.
698147
  Волохов Ф.С. Не шуми ты, рожь... / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1954. – 247с.
698148
   Не шуми ты, рожь.... – Казань, 1978. – 159с.
698149
  Шамо І.Н. Не шуми, калинонько : пісенник / І. Шамо. – Київ : Музична Україна, 1989. – 120 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
698150
   Не шутки ради.... – Ташкент, 1958. – 197с.
698151
  Курбанов А.К. Не щади хулигана! / А.К. Курбанов, М.Л. Хоменкер. – Ашхабад, 1967. – 128с.
698152
  Мельник О.П. Не щеми, серце / О.П. Мельник. – Київ : Молодь, 1965. – 216 с.
698153
  Пастернак Б.Л. Не я пишу стихи... / Б.Л. Пастернак. – М., 1991. – 351с.
698154
  Копытов В.М. Неабелево многообразие... / В.М. Копытов. – Новосибирск, 1984. – 53с.
698155
  Дроботько Н. Неабутні роки дитинства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 18-20. – ISSN 0130-5263


  Матеріали до уроку за поезіями Максима Рильського
698156
  Русакова Ю. Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря : виникнення і поземельний аспект побутування у кінці XVI - середині XVII ст. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 167-186. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Дослідження історії церковних структур. Ключовою темою історико-церковних студій є комплекс проблем, пов’язаних із багатовекторним функціонуванням монастирів на теренах Русі-України
698157
  Кубічка А.А. Неавтономна гамільтонова система в околі квазістаціонарної точки еліптичного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-122. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами КАМ-теорії досліджується питання існування квазіперіодичних розв"язків неавтономної гамільтонової системи з квазіперіодичним гамільтоніаном.
698158
  Бронштейн И.У. Неавтономные динамические системы / И.У. Бронштейн. – Кишинев, 1984. – 291с.
698159
  Минакова И.И. Неавтономные режимиы автоколебательных систем / И.И. Минакова. – М., 1987. – 167с.
698160
  Пойзнер Б.Н. Неавтономный режим многочастотных автогенераторов сверхвысокочастотного и оптического диапазонов волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Пойзнер Б.Н.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
698161
  Вукобратович Миомир и др. Неадаптивное и адаптивное управления манипуляционными работами / Миомир и др. Вукобратович. – Москва, 1989. – 376с.
698162
  Конопелько В.К. Неадежное хранение информации в полупроводниковых запоминающих устройствах / В.К. Конопелько, В.В. Лосев. – М., 1986. – 240с.
698163
  Прокопчук І. Неадекватне cтавлення до хвороби як чинник, що спричиняє порушення соціалізації особистості у хворих на псоріаз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014


  В статті розглядаються особливості внутрішньої картини хвороби у хворих на псоріаз як фактори, що погіршують процес соціалізації та соціальної адаптації особистості. В статье рассматриваются особенности внутренней картины болезни у больных псориазом ...
698164
  Левківський В.М. Неадекватність традиційних індикаторів інвестиційної активності та економічного зростання в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розкрито мутність, причини та форми прояву невідповідності в сучасних умовах розвитку постіндустріальної економіки використання традиційних показників для співвідношення інвестицій та економічного зростання, коли центральне місце займає інформатика та ...
698165
  Прокопов Д.Є. Неадекватність хиби і проблема її універсальності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 413-422.
698166
  Карамышев Г.В. Неадекватное познание / Г.В. Карамышев. – Саратов, 1990. – 113с.
698167
  Пономарев В.В. Неадекватность перевода как средство фальсификации семантического и идейного содержания художественного произведения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пономарев В.В.; МП УССР. КГПИ ин. яз. – К., 1979. – 20л.
698168
  Павлович В.Н. и Рудько В.Н. Неадиабатическая теория диффузии примесей внедрения в кристаллах / В.Н. и Рудько В.Н. Павлович. – К., 1977. – 21с.
698169
   Неадиабатические переходы в сильном электромагнитном поле.. – Кишинев, 1980. – 174с.
698170
  Никитин Е.Е. Неадиабатические переходы при медленных атомных столкновениях / Е.Е. Никитин, С.Я. Уманский. – Москва : Атомиздат, 1979. – 272с.
698171
  Хлыстов И.П. Неаколониализм / И.П. Хлыстов. – Ростов на Дону, 1971. – 32с.
698172
  Назмитдинов Р.Г. Неаксиальная деформируемость вращающихся атомных ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Назмитдинов Р.Г.; Объед. ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 11л.
698173
  Казарин В. Неактуальный Самокиш = Послесовие к юбилею // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 168-170. – ISSN 0131-8136


  Николай Семёнович Самокиш (1860-1944) - российский и советский художник-баталист и педагог укр. происхождения, работавший также в области анималистического жанра и книжной графики. Академик (1890) и Действительный член Императ. Академии художеств ...
698174
  Васильев С.В. Неандартальцы: формирование, расцвет и... // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-51. – ISSN 0869-5415
698175
  Констэбл Д. Неандертальцы / Д. Констэбл. – М., 1978. – 160с.
698176
   Неантагонистические дифференциальные игры и их приложения : межвуз. сб. науч. трудов. – М., 1986. – 164с.
698177
  Данилов Н.И. Неантагонистические игры двух лиц / Н.И. Данилов, Н.А. Зенкевич. – Кемерово, 1990. – 99с.
698178
  Суджюте Д.П. Неантагонистические игры с выбором момента времени. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Суджюте Д.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 9л.
698179
  Удрис З.А. Неантагонистические противоречия социалистического способа производства как источник и движущая сила его развития : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Удрис З.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1969. – 20 c.
698180
  Вакринене С. Неантагоническая динамическая игра двух лиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.009 / Вакринене С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 10л.
698181
  Чертков В.П. Неантогонистические противоречия при социализме / В.П. Чертков. – М., 1957. – 232с.
698182
  Черенкова Ю.В. Неантропоморфные гештальты локуса "Россия" в русской поэзии 80-90-х годов XX века // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 56-60. – ISSN 1684-2618
698183
  Знамеровская Т.П. Неаполитанская живопись первой половины 17 века / Т.П. Знамеровская. – Москва, 1978. – 239с.
698184
  Сибирева Г.А. Неаполитанское королевство и Россия в последней четверти XVIII в.: / Г.А. Сибирева. – М., 1981. – 196с.
698185
   Неаполитанцы и Арнауты // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.2-3. – ISSN 0321-0669


  Пляски, пение и игры южной Италии.
698186
  Де Филиппо Неаполь - город миллионеров / Эдуардо Де Филиппо. – Москва, 1959. – 110 с.
698187
  Высотская Т.И. Неаполь - столица государства поздних скифов / Т.И. Высотская. – Київ, 1979. – 207с.
698188
  Махнева О.А. Неаполь Скифский. Путеводитель. / О.А. Махнева. – Симферополь, 1968. – 32с.
698189
  Архимандрит Августин (Никитин) Неаполь: встреча Востока и Запада. Чудо Святого Януария // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2007. – Т. 21. – С. 174-181. – ISSN 1609-5359
698190
  Щекина Е.А. Неарбитрабельные споры по законодательству Украины // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 141-148. – ISSN 0201-7245
698191
  Вишик Михаил Маркович Неархимедова спектральная теория и ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вишик Михаил Маркович; МГУ. – М., 1979. – 12л.
698192
  Мустафин Г.А. Неархимедова униформизация. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мустафин Г.А.; АН СССР.Мат.ин-т. – Москва, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.9
698193
  Панчишкин А.А. Неархимедовы автоморфные дзета-функции / А.А. Панчишкин. – М., 1983. – 164с.
698194
  Алехин А. Неба хватит на всех : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 122-124. – ISSN 0130-7673
698195
   Небажаний супутник жилих приміщень - радон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 2
698196
  Попов О. Небанальне повсякдення: підготовка до турпоїздки за кордон у Радянському Союзі 1950-1980-х рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 197-203
698197
  Кабачій Р. Небанальні "Банальності" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 9


  Нова поетична збірка Інни Зборовської "Банальності"
698198
  Ватаманюк З.Г. та інш. Небанківські фінансові інститути в економічній системі США // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.119-127
698199
  Каракулова І.С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 08.00.08 / Каракулова І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
698200
  Каракулова І.С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Каракулова І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 234л. + Додатки: л.197-217. – Бібліогр.: л.218-234
698201
  Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гладчук О.М. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ, 2009. – 216, [ 19 ] л. + Додатки : л. 208-216. – Бібліогр. : [ 19 ] л.
698202
  Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08. / Гладчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
698203
  Ватаманюк З.Г. Небанківські фінансові інститути у країнах Західної Європи : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 98-106 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
698204
  Ватаманюк З.Г. Небанківські фінансові інститути у перехідних економічних системах : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 77-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 34 назви
698205
  Дорош О. Небанківські фінансові інститути як вагомі конкуренти банкам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 173-176. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
698206
  Ільченко-Сюйва Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 76-78
698207
  Оленчик А. Небанковский финансовый сектор в Украине: состояние и приоритеты дальнейшего развития // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2001. – № 11/12 : декабрь 2001- январь 2002. – С. 8-17


  В Украине НБФУ представлены страховыми компаниями, кредитными союзами, негосудар. ПФ и др. Кроме того, сюда же - "неорганизов. сектор" финан. услуг.
698208
  Таран Т.В. Небезпека вживання м"яса при лейкозі великої рогатої худоби // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 30-31 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
698209
  Пестушко Валерій Небезпека забруднення океану нафтою : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34
698210
   Небезпека й ціни не зменшили популярності Туреччини = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 98
698211
  Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.89-94. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
698212
  Наконечна О.В. Небезпека мобільних телефонів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 34 : фото
698213
  Ліпська А.Г. Небезпека на льоду! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-39
698214
  Плис М. Небезпека об"єктів з хімічними технологіями / М. Плис, М. Рогальов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
698215
   Небезпека обмороження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 31
698216
  Шпонтак І.М. Небезпека побутової хімії! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 30-31
698217
  Павлов Ю.В. Небезпека постмодернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
698218
  Зеркалов Д.В. Небезпека та загроза. Особливості оперативної обстановки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 23-25 : фото
698219
  Чагайда М. Небезпека укусів комах (методичні матеріали для проведення занять з предмету "Основи здоров"я") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-23 : фото
698220
  Шпонтак І.М. Небезпека чадного газу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 39-40 : фото
698221
  Мельниченко В. Небезпеки безвідповідальності влади // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1812--514Х
698222
  Гайдуцький П. Небезпеки кризофобії в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-19. – ISSN 1605-2005
698223
  Зосімова Л.І. Небезпеки, що підстерігають нас у власних квартирах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 37-38
698224
  Олдрідж Д. Небезпечна гра : Роман / Д. Олдрідж. – Київ : Дніпро, 1977. – 248с.
698225
  Щербак Ю. Небезпечна гра Москви та уроки історії // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 17-19.
698226
  Худяк В. Небезпечна гра. / В. Худяк. – Х.-К., 1930. – 64с.
698227
  Комарова Т.І. Небезпечна краса / Т.І. Комарова, Т.І. Таволжанова, М.І. Сіренко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 30 : фото
698228
  Донець Г. Небезпечна краса // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-28. – ISSN 1814-5078


  Нова Зеландія.Подорожі
698229
  Свято Роксоляна Небезпечна любов : кіно і література. Про тенденції нових "екранізацій" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 44-47. – ISSN 1562-3238
698230
  Балагур Л.В. Небезпечна смакота // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 11
698231
  Радовський В.С. Небезпечне доручення / В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1983. – 191 с.
698232
  Б"єрнсон Б. Небезпечне сватання / Б. Б"єрнсон. – Київ, 1986. – 343с.
698233
  Бржезовський Б. Небезпечний вік : серйозна комедія у двох частинах про батьків і дітей / Богуслав Бржезовський ; [із словацької мови переклав Ю. Дацко]. – Пряшів : Словацьке педагогічне вид-во відділ української літератури, 1964. – 84, [1] с.
698234
  Суханєвич Тетяна Небезпечний вплив шуму на здоров"я працівників залізничного транспорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 16-17 : фото
698235
  Дроздовский В.В. Небезпечний двійник / В.В. Дроздовский. – с.
698236
  Джеффрі Небезпечний курс Путіна / Джеффрі, Сакс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 3
698237
  Щербак Ю. Небезпечний поворот історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 6


  Люди на Майдані захищають не лише права українців - вони захищають також безпекові інтереси Європи проти відродження імперського монстра.
698238
  Салинський П. Небезпечний спутник / П. Салинський. – Київ, 1954. – 84с.
698239
  Выгодская Е.Й. Небезпечний утікач / Е.Й. Выгодская. – Київ, 1961. – 397с.
698240
  Острянко В.П. Небезпечні "сюрпризи" Великої Вітчизняної війни // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 20 : табл.
698241
  Щербань І. Небезпечні агрометеорологічні явища в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-30. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено небезпечні та аномальні агрометеорологічні явища, які спостерігались в Україні з 1998 р. до 2007 р. Розглянута інтенсивність та тривалість явищ, площа поширення, збитки. Проаналізовані циркуляційні умови виникнення заморозків і посух. The ...
698242
  Щербань І.М. Небезпечні агрометеорологічні явища в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 75-81 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
698243
  Сопронюк М.Т. Небезпечні важкі метали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 37-39 : фото
698244
  Бубряк А.Е. Небезпечні внутрішні перенапруги на елементах комбінованої ізоляції (умови виникнення та заходи обмеження на прикладі ТН типу НОМ-10) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Бубряк А.Е.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
698245
  Кобзан О.Б. Небезпечні геологічні процеси на сучасних урбанізованих територіях (на прикладі м. Києва) // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 290-297. – ISBN 978-966-187-005-4
698246
  Шпонтак І.М. Небезпечні дари лісу! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 34-35 : фото
698247
  Адамс Р. Небезпечні мандри : Казкова оповідь / Р. Адамс; Пер. з англ. Мокровольського О. – Київ : Молодь, 1990. – 352с.
698248
  Москалець О. Небезпечні принади Кенії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 46 (314). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  У цій африканській країні треба постійно бути напоготові. Але вона того варта.
698249
  Дубіс Л. Небезпечні процеси у басейнових системах Українських Карпат : поширення, інтенсивність розвитку, вплив на екологічний стан річкових русел / Л. Дубіс, І. Ковальчук, А. Михнович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 59-70. – Бібліогр.: 19 назв
698250
  Кривоцюк М.Ю. Небезпечні рослини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 34-36 : рис.
698251
  Голуб О.А. Небезпечні хімічні речовини : Навчальний посібник для студ. екологічних спеціальностей / О.А. Голуб, В.О. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 67с. – ISBN 966-594-410-Х
698252
  Зубавіна І. Небезпечно вільний Параджанов = До 80-річчя від дня народження С.Й.Параджанова // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 396-399. – ISBN 966-7170-47-0
698253
  Матвеева А. Небеса // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 6. – С. 5-93. – ISSN 0321-1878
698254
  Прох Л.З. Небеса без чудес / Л.З. Прох. – К., 1962. – 93с.
698255
  Валентинов А. Небеса ликуют : Роман / А. Валентинов. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 400с. – (Нить времени). – ISBN 5-04-004104-7
698256
   Небеса могут подождать.. – М., 1991. – 190с.
698257
  Шахтаманов О.-Г. Небеса над ущельем. / О.-Г. Шахтаманов. – М., 1968. – 78с.
698258
  Шарановичь В. Небески галиот / Веселин Шарановичь. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка кньижарница Зорана Стоjановичьа, 1993. – 134, [1] с.
698259
  Естерхазі П. Небесна гармонія : роман / Петер Естерхазі ; [пер. з угор. Ю.А. Бушко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 413, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Harmonia Caelestis / Peter Esterhazy, 2000. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6630-5
698260
  Середа В. Небесна гармонія і земна реальність у романах Петера Естергазі // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 14-101. – ISSN 0320-8370
698261
  Чубач Г.П. Небесна долина / Г.П. Чубач. – К, 1993. – 368с.
698262
  Александров Ю.В. Небесна механіка : Підручник / Ю.В. Александров; Мін-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 236с. – ISBN 966-623-261-8
698263
  Яровий О. Небесна твердь : вірші різних років / Олександр Яровий. – Чернігів : Управління у справах преси та інформації, 2012. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-2646-24-5


  Автограф автора 4 квітня 2013 р., Київ
698264
  Пестушко Валерий Небесная "Азбука" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 50-51 : Іл.
698265
  Левантовский В.И. Небесная баллистика. / В.И. Левантовский. – М., 1965. – 95с.
698266
  Блох Ю.И. Небесная и земная механика одесита Венчеслава Жардецкого / Ю.И. Блох, И.Э. Рикун // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 190-196 : фото. – Библиогр.: с. 196. – ISSN 0203-3100
698267
  Бедюров Б.Я. Небесная коновязь / Б.Я. Бедюров. – Москва, 1979. – 125 с.
698268
  Чичкина Светлана Небесная консолидация на Дальнем Востоке : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 39 : Фото
698269
  Дубошин Г.Н. Небесная механика / Г.Н. Дубошин. – 2-е изд.перераб и доп. – Москва, 1938. – 800с.
698270
  Дубошин Г.Н. Небесная механика / Г.Н. Дубошин. – М, 1963. – 586с.
698271
  Дубошин Г.Н. Небесная механика / Г.Н. Дубошин. – М, 1964. – 560с.
698272
  Шарлье К. Небесная механика / К. Шарлье. – М., 1966. – 628с.
698273
  Дубошин Г.Н. Небесная механика : Основные задачи и методы / Г.Н. Дубошин. – 2-е изд. – М, 1968. – 800с
698274
  Дубошин Г.Н. Небесная механика / Г.Н. Дубошин. – 3-е изд. – М, 1975. – 799с.
698275
  Дубошин Г.Н. Небесная механика / Г.Н. Дубошин. – 2-е изд. перераб. – М, 1978. – 455с.
698276
  Дубошин Г.Н. Небесная механика / Г.Н. Дубошин. – М, 1983. – 351с.
698277
  Смарт Уильям Небесная механика. / Смарт Уильям. – М., 1965. – 502с.
698278
  Иванов В.М. Небесная перина. Сатира и юмор / В.М. Иванов. – Ленинград, 1963. – 99с.
698279
  Старченко Н.Н. Небесная подкова / Н.Н. Старченко. – М, 1988. – 320с.
698280
  Милицкий Александр Небесная тревога : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 70-76 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
698281
  Бондаренко С. Небесне і земне Володимира Затуливітра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 3


  Вшанування пам"яті видатного поета Володимира Затуливітра на Сумщині. На стіні будинку, де знаходилася редакція газети, в якій працював письменник (нині газета "Сумщина"), відкрито меморіальну дошку.
698282
  Бєляєв А.Р. Небесний гість / А.Р. Бєляєв. – К., 1963. – 252с.
698283
  Нікітенко М. Небесний Єрусалим та "Лествиця Небесна" в їєротопії Великої Печерської церкви // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 9-21. – ISSN 0869-3595
698284
  Гуменна Докія Небесний змій = The celestial serpent : Фантастична повість на тлі праісторії / Гуменна Докія. – Hью Йорк : Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1982. – 262с. : іл.
698285
  Мазур Андрій Небесні авантюристи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-92 : фото
698286
  Ставицька А. Небесні автографи Олександра Івченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 14


  110 років від дня народження видатного українського авіаконструктора.
698287
  Сухий О.А. Небесні мандрівники // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 66-67. – ISSN 1605-9875


  Про роль магнітного поля в орієнтуванні птахів під час перельотів.
698288
  Бицоев Г. Небесное зеркало / Г. Бицоев. – Орджоникидзе, 1987. – 413с.
698289
  Михалевич А.В. Небесное и земное / А.В. Михалевич. – К., 1964. – 407с.
698290
  Гай Д.И. Небесное притяжение: Жизнь выдающегося конструктора самолетов В.М. Мясищева / Д.И. Гай. – М., 1984. – 221с.
698291
   Небесные братья.. – М., 1963. – 111с.
698292
  Туглас Фридеберт Небесные всадники. / Туглас Фридеберт. – Таллин, 1985. – 349с.
698293
  Аверьянов Александр Небесные драконы : спираль времени // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 58-65 : Фото
698294
  Федынский В.В. Небесные камни - метеориты и метеоры / В.В. Федынский. – М, 1949. – 23с.
698295
  Федынский В.В. Небесные камни - метеориты и метеоры / В.В. Федынский. – М, 1950. – 23с.
698296
  Кринов Е.Л. Небесные камни : (Метеориты) / Е.Л. Кринов. – Москва- Лннинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 80с.
698297
  Кринов Е.Л. Небесные камни / Е.Л. Кринов. – М., 1952. – 116с.
698298
  Кринов Е.Л. Небесные камни / Е.Л. Кринов. – М., 1955. – 48с.
698299
  Кринов Е.Л. Небесные камни / Е.Л. Кринов. – М., 1961. – 87с.
698300
  Авакян А.Х. Небесные окна / А.Х. Авакян. – Москва, 1988. – 125 с.
698301
  Рыжков Владимир Небесные пастбища Алтая : экспедиция // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 72-78 : Фото
698302
  Корольева Е.В. Небесные побратимы / Е.В. Корольева, Савова-Черкезова. – К, 1983. – 107с.
698303
  Корольева Е.В. Небесные побратимы / Е.В. Корольева, Савова-Черкезова. – К, 1985. – 207с.
698304
  Бервальд Джули Небесные реки : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 48 : Фото
698305
  Кузьмина Елена Небесные сады поднебесной : традиции / Кузьмина Елена, Уэбстер Уилл // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 60-73 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
698306
  Дульгеру Е. Небесные свадьбы Эмира Кустурицы // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 60-67.
698307
  Митчелль О.М. Небесные светила или планетные и звездные миры / О.М. Митчелль. – М. – 504с.
698308
  Алексеева Л.М. Небесные сполохи и земные заботы / Л.М. Алексеева. – Москва, 1985. – 160с.
698309
  Лиснянская Инна Небесные стропы : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
698310
  Москвина М. Небесные тихоходы. Путешествие в Индию // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 9. – С. 128-166. – ISSN 0012-6756
698311
  Каширин С.И. Небесные тропы / С.И. Каширин. – Л., 1976. – 96с.
698312
  Лорка Ф.Г. Небесный балаган // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 211-223. – ISSN 1130-6545
698313
  Пестушко Валерий Небесный виновник экологической катастрофы : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54
698314
  Сапарина Е.В. Небесный землемер / Е.В. Сапарина. – М, 1959. – 200с.
698315
  Ляхницкий В.М. Небесный камень / В.М. Ляхницкий. – Иркутск, 1964. – 151с.
698316
  Кросс Я. Небесный камень / Я. Кросс. – Таллин, 1976. – 255с.
698317
  Игумнов Д. Небесный Коля : проза: маленькая повесть // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 9 (680). – С. 39-58. – ISSN 0132-2036
698318
  Алиев Х. Небесный мельник / Х. Алиев. – Москва, 1990. – 124 с.
698319
  Бурнаков Ф.Т. Небесный огонь / Ф.Т. Бурнаков. – Новосибирск, 1981. – 112с.
698320
  Попова Т.Г. Небесный покровитель космонавтов, или Что такое лествица // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 22-26. – ISSN 2073-9702


  Работа посвящена жизнеописанию святого покровителя летчиков и космонавтов, византийского писателя Иоанна Синайского, автора чрезвычайно популярной в Средние века книги, получившей в славянских рукописях название "Лествица".
698321
  Задереев С.К. Небесный посланник / С.К. Задереев. – М., 1991. – 270с.
698322
  Оболенский Александр Небесный тихоход // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 6-8
698323
  Балков К. Небесный хворост : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 85-108. – ISSN 0131-2332
698324
   Небесный хоровод. – М., 1991. – 29с.
698325
  Старделов Г. Небиднината : Поезиjата и поетското искуство на Ацо Шопов / Г. Старделов. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 310с. – ISBN 9989-48-016-8
698326
  Доронина Р.И. Небит-Даг-оазис Кара-Кумов / Р.И. Доронина. – М., 1972. – 87с.
698327
  Кербабаев Б.М. Небит-Даг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1959. – 470 с.
698328
  Кербабаев Б.М. Небит-Даг : Роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Профиздат, 1972. – 431 с.
698329
  Кербабаев Б.М. Небит-Даг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Известия, 1982. – 446 с.
698330
  Будзиновський В. Небіжчик - ходить : історичне оповідання / В. Будзиновський. – Львів : Накладом автора ; [Друк. Ставропігіського ін-ту у Львові], 1924. – 78 с. стп.
698331
  Прилуцький В.І. Небільшовицькі молодіжни об"єднання в УСРР в 20-ті роки : історичні зошити / В.І. Прилуцький; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1993. – 58 с. – ISBN 5-7702-0587-3
698332
  Кербабаєв Б.М. Небіт-Даг : роман / Б.М. Кербабаєв. – Київ : Дніпро, 1968. – 432 с.
698333
  Бахадова Е.В. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.37-51. – ISSN 0042-8841
698334
   Неблагоприятные гидрологические процессы в Молдавии.. – Кишинев, 1988. – 68с.
698335
  Дудин Ю.В. Неближний путь / Ю.В. Дудин. – Москва, 1977. – 96с.
698336
  Дудко А.Л. Неблокирующие коммутационные схемы / А.Л. Дудко. – М., 1990. – 67с.
698337
  Нигматуллина К.С. Неблюдение общего содержания озона и атмосферного аэрозоля по ослаблению солнечного излучения в дидимой области спектра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нигматуллина К.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 10 с.
698338
   Небо - Земля.. – М., 1964. – 32с.
698339
  Маккейб Ю. Небо - рядом // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 168-194. – ISSN 1130-6545
698340
  Синельников Л.І. Небо / Л.І. Синельников. – М., 1961. – 22с.
698341
  Перовский Н.М. Небо / Н.М. Перовский. – М., 1965. – 96с.
698342
  Мамедзаде С. Небо / С. Мамедзаде. – Баку, 1966. – 79с.
698343
  Мурашкин М.Г. Небо / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Свидлер А.Л., 2014. – 215 с. : ил. – ISBN 978-617-627-071-3
698344
  Степула Н. Небо (не) сповідане. Все (і) ніщо : роман-андрогін / Надія Степула ; [худож. оформ. І. Женченко]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 299, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-85-5
698345
  Кардек А. Небо (Рай) и Ад. / А. Кардек. – Ростов -на-Дону
2. – 1995. – 448 с.
698346
  Антошкин Е.А. Небо августа / Е.А. Антошкин. – Москва, 1981. – 127с.
698347
  Віта В. Небо без жайворів / В. Віта. – Київ, 1995. – 165с.
698348
  Пугач А.Ф. Небо без чудес / А.Ф. Пугач, К.И. Чурюмов. – К., 1987. – 228с.
698349
  Рыбас Т.М. Небо будет ясным / Т.М. Рыбас. – К., 1962. – 349с.
698350
  Штейн А.П. Небо в алмазах / А.П. Штейн. – М., 1976. – 407с.
698351
  Феденьов Р.К. Небо в алмазах / Р.К. Феденьов. – К., 1978. – 70с.
698352
  Хаким С. Небо в глазах / С. Хаким. – Казань, 1966. – 152с.
698353
  Яровий О. Небо в нетрях / О. Яровий. – К., 1995. – 87с.
698354
  Борискин Н.М. Небо в огне / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1965. – 236с.
698355
  Парандовский Я. Небо в огне / Я. Парандовский. – М., 1969. – 271с.
698356
  Тихомолов Борис Ермилович Небо в огне / Тихомолов Борис Ермилович. – Москва : Воениздат, 1970. – 303с.
698357
  Тихомолов Борис Ермилович Небо в огне / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1970. – 344с.
698358
  Тихомолов Борис Ермилович Небо в огне / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1973. – 386с.
698359
   Небо в огне.. – Днепропетровск, 1985. – 189с.
698360
  Панов В.М. Небо в пригоршнях. / В.М. Панов. – Йошкар-Ола, 1969. – 88с.
698361
  Кондырев Л.Н. Небо в реке / Л.Н. Кондырев. – М, 1960. – 293с.
698362
  Амнуэль П.Р. Небо в рентгеновских лучах / П.Р. Амнуэль. – Москва, 1984. – 223с.
698363
  Стеценко Наталія Небо в янтарі : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 20-23. – ISSN 0868-4790
698364
  Фучеджиев Д. Небо Велеки / Д. Фучеджиев. – М, 1966. – 270с.
698365
  Покришкін О.І. Небо війни / О.І. Покришкін. – Київ, 1965. – 279с.
698366
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1967. – 264с.
698367
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1975. – 495с.
698368
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1978. – 468с.
698369
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1981. – 494с.
698370
  Покришкін О. Небо війни. / О. Покришкін. – К, 1982. – 494с.
698371
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1988. – 458с.
698372
   Небо возвращается на землю.. – Кишинев, 1962. – 82с.
698373
  Порышкин А.И. Небо войны / А.И. Порышкин. – Новосибирск, 1988. – 446с.
698374
  Покрышкин А.И. Небо войны. / А.И. Покрышкин. – М, 1966. – 455с.
698375
  Андреев Е.Н. Небо вокрег меня / Е.Н. Андреев. – Москва, 1983. – 70с.
698376
  Кешелава Б. Небо высокое / Б. Кешелава. – Тбилиси, 1971. – 183с.
698377
  Румянцев Б.П. Небо героев. / Б.П. Румянцев. – Ярославль, 1979. – 254с.
698378
   Небо глазами роботов : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 26-34
698379
  Уханов И.С. Небо детства / И.С. Уханов. – Челябинск, 1971. – 207с.
698380
  Михайлова Наталия Небо для вільних : Україна чудес / Михайлова Наталия, Петровська Світлана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 134-137 : Фото
698381
  Сухачев М.П. Небо для смелых / М.П. Сухачев. – М., 1979. – 255с.
698382
  Нечай М.П. Небо душі твоєї / М.П. Нечай. – Київ, 1963. – 531с.
698383
  Нечай М.П. Небо душі твоєї / М.П. Нечай. – 2-е перероб. вид. – К., 1969. – 391с.
698384
  Идашкин Ю.В. Небо его мечты: о Главном маршале авиации А.Е. Голованове / Ю.В. Идашкин. – М., 1986. – 122с.
698385
  Тихомиров Вениамин Васильевич Небо закрыто льдами / Тихомиров Вениамин Васильевич. – М. : Мол. гвардия, 1965. – 110с.
698386
  Плоткін Г.Д. Небо залишається з нами : п"єса / Г.Д. Плоткін. – Київ : Мистецтво, 1982. – 62 с.
698387
  Томилин А.Н. Небо Земли / А.Н. Томилин. – Л., 1974. – 334с.
698388
  Милявский А.И. Небо зовет. / А.И. Милявский. – К, 1979. – 155с.
698389
  Мериме П. Небо и ад / П. Мериме. – М., 1956. – 27с.
698390
  Броунов П.И. Небо и воздух / П.И. Броунов. – М., 1923. – 60с.
698391
  Лункевич В.В. Небо и звезды / В.В. Лункевич. – 8-е изд., просмотр. – Л., 1924. – 79с.
698392
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1949. – 792с.
698393
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1949. – 552с.
698394
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1952. – 672с.
698395
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1953. – 633с.
698396
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – М., 1954. – 420с.
698397
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – М., 1963. – 412с.
698398
  Саянов В.М. Небо и земля : Роман / В.М. Саянов. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 695с.
698399
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – М., 1986. – 667с.
698400
  Лурье Н.Г. Небо и земля. / Н.Г. Лурье. – М., 1965. – 308с.
698401
  Криванчиков Н.Г. Небо и море. Книга стихотворений. / Н.Г. Криванчиков. – М., 1958. – 247с.
698402
  Шишаков В.А. Небо и небесные явления / В.А. Шишаков. – Москва, 1940. – 393 с.
698403
  Шишаков В.А. Небо и небесные явления / В.А. Шишаков. – М, 1951. – 393с.
698404
  Шишаков В.А. Небо и небесные явления / В.А. Шишаков. – М, 1951. – 393с.
698405
  Черкесов В.Н. Небо и поле / В.Н. Черкесов. – Благовещенск, 1982. – 55с.
698406
  Ворожейкин А.В. Небо истребителя / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1991. – 302с.
698407
  Всехсвятський С.К. Небо і земля / С.К. Всехсвятський. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 100с.


  Особливо докладно у брошурі висвітлюются вивчення активності хвостатих світил, що пов"язані з дією на кометні льди корпускулярних потоків і ультрофіолетової радіації Сонця.
698408
  Всехсвятський С. Небо і земля / С. Всехсвятський, В. Бондарчук. – Київ : Радянська Україна, 1946. – 100с.
698409
  Андрухович Ю.І. Небо і площі / Ю.І. Андрухович. – Київ, 1985. – 79с.
698410
  Мілевський Ф.Ц. Небо криничара. / Ф.Ц. Мілевський. – К., 1973. – 52с.
698411
  Панченко В. Небо Левка Мацієвича : нарис / Володимир Панченко. – Київ : Пульсари, 2009. – 52 с. – ISBN 978-966-2171-58-7
698412
  Панченко Володимир Небо Левка Мацієвича // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-46
698413
   Небо любви: Из средневек. инд. поэз.. – М., 1980. – 98с.
698414
  Малышева Т.П. Небо любит крылатых: Повесть. / Т.П. Малышева. – Грозный, 1982. – 119с.
698415
  Малышева Т.П. Небо любит крылатых: Повесть. / Т.П. Малышева. – Грозный, 1990. – 189с.
698416
  Аматуни П.Г. Небо людей / П.Г. Аматуни. – Ростов-на-Дону, 1981. – 191с.
698417
  Балков К.Н. Небо моего детства / К.Н. Балков. – М, 1985. – 224с.
698418
  Смирнов Б.А. Небо моей молодости. / Б.А. Смирнов. – Москва, 1990. – 318с.
698419
  Алешко А.А. Небо на замке / А.А. Алешко. – Минск, 1982. – 351с.
698420
  Гречгоровиус Э Небо на замле / Э Гречгоровиус, 1908. – с.
698421
  Сагач Г.М. Небо на землі: сім днів на святій землі / Г.М. Сагач. – Київ : Криниця, 2000. – 64с. – ISBN 966-7575-15-2
698422
  Макеев В.С. Небо на плечах / В.С. Макеев. – Волгоград, 1966. – 63с.
698423
  Макеев В.С. Небо на плечах / В.С. Макеев. – Волгоград, 1966. – 63с.
698424
  Субботина Н.В. Небо на плечах. / Н.В. Субботина. – М., 1982. – 28с.
698425
   Небо над Байкалом: РАссказы. – М., 1986. – 159с.
698426
  Братан М. Небо над долиной. / М. Братан. – М., 1985. – 111с.
698427
  Михайлик Ю.Н. Небо над облаками. / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1968. – 87с.
698428
  Брунамонтини Д. Небо над трибунами / Д. Брунамонтини. – Москва, 1971. – 112с.
698429
  Береговой Г.Т. Небо начинается на земле / Г.Т. Береговой. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 256с.
698430
  Водопьянов М.В. Небо начинается с земли / М.В. Водопьянов. – Москва, 1976. – 413с.
698431
  Власов Д.П. Небо начинается с земли / Д.П. Власов. – Москва, 1989. – 343с.
698432
  Климишин І.А. Небо нашої планети / І.А. Климишин. – Львів, 1979. – 204с.
698433
  Любимов Л Небо не слишком высоко / Л Любимов. – М., 1970. – 223с.
698434
  Любимов Л Небо не слишком высоко / Л Любимов. – 2-е изд. – М., 1979. – 223с.
698435
  Череватенко А.Т. Небо Одессы, 1941-й. / А.Т. Череватенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1978. – 176с.
698436
  Силаков А.С. Небо остается голубым / А.С. Силаков. – М., 1966. – 116с.
698437
  Чечнева М.П. Небо остается нашим / М.П. Чечнева. – М, 1970. – 238с.
698438
  Чечнева М.П. Небо остается нашим / М.П. Чечнева. – 2-е изд. – М, 1976. – 238с.
698439
  Ковалев В.Д. Небо остается синим / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1961. – 104с.
698440
  Сенэш Л. Небо остается синим. / Л. Сенэш. – М., 1965. – 296с.
698441
  Клименко Е.М. Небо остается со мною. / Е.М. Клименко. – Донецк, 1967. – 171с.
698442
  Изюмский Б.В. Небо остаётся... / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1982. – 272с.
698443
  Изюмский Б.В. Небо остаётся... / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону
2. – 1982. – 190с.
698444
   Небо падає.. – К., 1958. – 155с.
698445
  Парандовський Я. Небо пломеніє / Я. Парандовський. – Львів, 1978. – 250с.
698446
  Кашицын Вячеслав Небо подземелья : роман // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 1 (636). – С. 15-49. – ISSN 0132-2036
698447
  Михайлов П.М. Небо покоряется сильным / П.М. Михайлов. – М., 1984. – 111с.
698448
  Мейлахс М.Г. Небо полно неожиданностей / М.Г. Мейлахс. – М., 1979. – 96с.
698449
  Казаков В. Небо помнит... / В. Казаков. – Москва, 1988. – 253 с.
698450
  Сералиев Н. Небо после дождя: повести. / Н. Сералиев. – Алма-Ата, 1980. – 134с.
698451
  Береговий Г.Т. Небо починається на землі / Георгій Береговий ; Перекл. з рос.: В. Салата, Г. Липська. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1978. – 240 с. : іл.
698452
  Цюпа Небо прагне спокою / Цюпа, І. – Київ, 1978. – 175с.
698453
  Кирия Ш.Н. Небо принадлежит звездам / Ш.Н. Кирия. – Тбилиси, 1981. – 171с.
698454
  Альорж А. Небо проти землі : [фантастика] / Анрі Альорж : Держвидав України. – 160 с. – Кн. без тит. стор., не вказан рік, та місце видання
698455
  Дубов Н.И. Небо с овчинку / Н.И. Дубов. – М, 1976. – 191с.
698456
  Пухов В.А. Небо свободы: Повесть. / В.А. Пухов. – Тула, 1989. – 334с.
698457
  Ващенко О.Н. Небо сквозь травы / О.Н. Ващенко. – Тула, 1968. – 56с.
698458
  Годжа Ф. Небо смотрит в море. / Ф. Годжа. – М, 1982. – 176с.
698459
  Драгомощенко А.Т. Небо соответствий: Стихи. / А.Т. Драгомощенко. – Л., 1990. – 69с.
698460
  Михаленко К.Ф. Небо стоит верности / К.Ф. Михаленко. – М., 1981. – 127с.
698461
  Кабул Н. Небо твоего детства. / Н. Кабул. – М., 1982. – 288с.
698462
  Перебийніс П.М. Небо твоє і земля / П.М. Перебийніс. – К, 1979. – 112с.
698463
  Бородулин Р. Небо твоих очей / Р. Бородулин. – Москва, 1976. – 87 с.
698464
  Ткач М.М. Небо твоїх очей / М.М. Ткач. – Київ, 1982. – 98с.
698465
   Небо України : Поетична антологія. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-076-5
Кн.1. – 2001. – 479с.
698466
  Минчковский А.М. Небо утром и вечером. / А.М. Минчковский. – М.Л., 1962. – 304с.
698467
  Белостоцкий Ю.В. Небо хранит тайну / Ю.В. Белостоцкий. – Казань, 1972. – 208с.
698468
  Чандар К. Небо ясное / К. Чандар. – М, 1960. – 79с.
698469
  Образцов Э.Д. Небо, дом мой. / Э.Д. Образцов. – Тула, 1966. – 142с.
698470
  Ленцов В.А. Небо, дома и мы / В.А. Ленцов. – К, 1962. – 163с.
698471
  Френкель И.Л. Небо, море, земля / И.Л. Френкель. – Москва, 1961. – 199с.
698472
  Миллер Л. Небо, небо : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 114-116. – ISSN 0130-7673
698473
  Шимкус Владас Небо, опустись на землю. / Шимкус Владас. – М., 1990. – 141с.
698474
  Баклан А.Я. Небо, прошитое трассами / А.Я. Баклан. – Л., 1987. – 126с.
698475
  Синиченко О. Небо, світила і світло в Шевченковій поезії // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 29-32.
698476
  Синиченко О. Небо, світило і світило в Шевченковій поезії : Уроки української лексики // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 1/2 (107/108). – С. 24-26
698477
  Колесников Л.П. Небо. / Л.П. Колесников. – 2-е изд. – Волгоград, 1969. – 207с.
698478
  Арзуманян А.М. Небо. Звезды. Вселенная / А.М. Арзуманян. – Москва, 1987. – 122с.
698479
   Небо.Наука.. – М., 1992. – 207с.
698480
  Колесников Л.П. Небо: Роман, повести. / Л.П. Колесников. – Волгоград, 1984. – 334с.
698481
  Красинский З. Небожественная комедия : [Пьеса] / З. Красинский ; Пер. и вступ. ст. А. Курсинского. – Москва : Скорпион ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – [5], 102 с., 1 л. портр. – Апофеоз личности: (По поводу поэмы Красинского "Небожественная комедия": Вступ. ст.) / А. Курсинский, с. 1-24


  В РГБ есть электронный ресурс
698482
  Винонен Р.И. Небозеро / Р.И. Винонен. – Москва, 1977. – 127с.
698483
  Рудой А.И. Неболение / Анатолий Рудой. – Киев : Освита Украины, 2011. – 327, [1] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 326. – ISBN 978-966-188-251-4
698484
  Антонов С.П. Небольшие повести / С.П. Антонов. – Москва, 1976. – 256с.
698485
  Шаталова И. Небольшое путешествие на "большой север" Чили // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 22-27. – ISSN 0234-1670
698486
  Иванов С. Небольшое рассуждение об универсалиях, демократии и реакционности сталинской культуры // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 59-83. – ISSN 1992-5557
698487
  Трихманенко В.Ф. Небом крещенные / В.Ф. Трихманенко. – М, 1969. – 368с.
698488
  Трихманенко В.Ф. Небом крещенные / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1976. – 271с.
698489
  Панченко П.Е. Небосклоны. / П.Е. Панченко. – М., 1966. – 131с.
698490
  Васильев Г.В. Небоскреб в разрезе / Г.В. Васильев. – Москва, 1970. – 144с.
698491
  Исиналиев М.И. Небоскреб на Ист-Ривер / М.И. Исиналиев. – Алма-Ата, 1987. – 108 с.
698492
  Лаптухин В.В. Небоскребы над лагуной. / В.В. Лаптухин. – М., 1987. – 171с.
698493
  Бакуменко Д.О. Небояни / Д.О. Бакуменко. – К, 1987. – 93с.
698494
   Небу жарко.. – Симферополь, 1964. – 104с.
698495
  Кирчів Р. Небуденна постать української культури (Степан Щурат) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 127-129. – ISSN 0868-4790
698496
  Думанський В. Небуденний митець Михайло Чхан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Про одного з найпомітніших поетів Придніпров"я 1960-1970 років.
698497
  Раш К.Б. Небываемое бывает: сб. / К.Б. Раш. – М., 1990. – 236с.
698498
  Нестлингер К. Небывалая игра; Долой огуречного короля: Поести: Для мл. шк. возраста / К. Нестлингер. – Минск, 1990. – 220с.
698499
  АлексеевС.П Небывалое бывает / АлексеевС.П. – Москва, 1980. – 607 с.
698500
  Ионов Г.А. Небывалое бывало. / Г.А. Ионов. – М., 1989. – 166с.
698501
   Небывалый рост авиаперевозок // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8 : табл.
698502
  Булавко В. Нев"януча краса вірності // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 480. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  До 80-річчя письменника Олеся Гончара професор М. Наєнко видав невелике літературознавче есе "Спогад про Красу вірності". У ньому автор розповідає про свіої зустрічі й розмови з Олесем Гончарем.
698503
  Каверина Л.К. Нев"януча молодысть Бетховена. / Л.К. Каверина. – К., 1970. – 28с.
698504
  Бойко О. Нев"янучий сад поезій Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 16-20. – ISSN 0130-5263
698505
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 7. – 2002
698506
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 8. – 2002
698507
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 9. – 2002
698508
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 10. – 2002
698509
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 11. – 2002
698510
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 12. – 2002
698511
  Королев Н.И. Неварсикй язык / Н.И. Королев. – М, 1989. – 130с.
698512
  Вілкс Е.М. Невгамовна / Е.М. Вілкс. – Київ, 1965. – 75с.
698513
  Хижняк А.Ф. Невгамовна. / А.Ф. Хижняк. – К., 1961. – 343с.
698514
  Корнющенко І.П. Невгамовний щем / І.П. Корнющенко. – Суми : Мрія-1, 1996. – 150 с.
698515
  Маринат О.Р. Невгамонна дівчина / О.Р. Маринат. – Київ, 1962. – 310с.
698516
  Гете Й.В. Невгасима любов : Вибрані поезії / Й.В. Гете. – Київ : Академія, 1997. – 480с. – ISBN 9665800043
698517
  Гете И.В. Невгасима любов / И.В. Гете. – К., 1997. – 476с.
698518
   Невгасиме полум"я.. – Київ, 1982. – 176с.
698519
   Невгасиме світло Перемоги.. – К., 1976. – 143с.
698520
  Серебрякова Г.Й. Невгасиме світло. / Г.Й. Серебрякова. – К, 1974. – 384с.
698521
  Хоросницька М.В. Невгомонність / М.В. Хоросницька. – Львів, 1984. – 95с.
698522
  Горєлов В.І. Невдала операція військ Південно-Західного напряму під Харковим навесні 1942 року // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 35-50. – ISBN 978-966-524-029
698523
  Стрілець В. Невдала спроба "українізації" уряду (позиція Української партії соціалістів-федералістів у перші дні Української Держави гетьмана П. Скоропадського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 99-109. – ISBN 978-966-02-5322-3
698524
  Іванець А. Невдала спроба творення "уряду України" під патронатом білих // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 143-148
698525
  Іванець А. Невдала спроба творення "уряду України" під патронатом білих // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 91-94
698526
  Немирович І.О. Невдале залицяння / І.О. Немирович. – К., 1978. – 112с.
698527
  Фомюк Г.А. Невдале подружнє життя: теоретичні та практичні аспекти психологічного діагностування і консультування / Г.А. Фомюк, О.А. Кудіна. – Київ : Оріяни, 2004. – 144 с. – ISBN 966-8305-20-5
698528
  Панов Б.К. Невдалеке от дороги. / Б.К. Панов. – Тамбов, 1963. – 23с.
698529
  Бехер У. Невдовзі після четвертої : роман / У. Бехер; Пер. з нім. Н. Фірсель. – Київ : Молодь, 1972. – 135 с.
698530
  Езера Р. Неведимий вогонь. / Р. Езера. – К, 1990. – 407с.
698531
  Цвеленьев Максимилиан Неведомая дуга // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 98-105 : фото
698532
  Сафонов В.А. Неведомая фреска / В.А. Сафонов. – М., 1967. – 255с.
698533
  Фламмарион К. Неведомое / К. Фламмарион, 1901
698534
  Семенов Н.Н. Неведомое на вашу долю / Н.Н. Семенов, И.В. Петрянов. – М., 1974. – 96с.
698535
  Марголит Е. Неведомому богу = Сопротивление. Киноверсия Марка Донского // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 9. – С. 89-97. – ISSN 0130-6405


  О сов. кинорежиссере Сергее Донском: нар. артист СССР (1966); Герой Соц. Труда (1971), лауреат трёх Сталинских (1941, 1946, 1948) и Гос. премии СССР (1968). Член ВКП(б) с 1945 г.
698536
  Баландин Р.К. Неведомые земли : среди тундр и пустынь, болот и гор / Р.К. Баландин. – Москва : Мысль, 1980. – 221с.
698537
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
1. – 1961. – 515с.
698538
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
2. – 1961. – 518с.
698539
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
3. – 1962. – 471с.
698540
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
4. – 1963. – 547с.
698541
  Хаггард Г.Р. Неведомые силы. Чудовище. Дитя из слоновой кости. Аллан Кватерман : романы : [ пер. с англ. ] / Г.Р. Хаггард. – Санкт-Петербург : Тайм-Аут при ФМБ Пирал, 1992. – 544 с. – (Мастера приключенского жанра). – ISBN 5-85990-027-9
698542
  Мальцев О.М. Неведомый Колодезь / О.М. Мальцев. – М., 1970. – 224с.
698543
  Потапов Р.Л. Неведомый Памир / Р.Л. Потапов. – М., 1970. – 216с.
698544
  Левушкин А.И. Неведомый праздник / А.И. Левушкин. – М, 1969. – 96с.
698545
  Бальзак Оноре де Неведомый шедевр / Бальзак ; Вступ. статья Валерия Брюсова, пер. с фр. И. М. Брюсовой. – Москва : Альциона, 1918. – 46 с.
698546
  Бальзак Оноре де Неведомый шедевр / Бальзак Оноре де. – Москва, 1966. – 236с.
698547
   Неведомый шедевр : Рассказы французских писателей XIX века. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 446с. – (Библиотека юношества)
698548
   Неведомый шедевр: Рассказы фр. писат.. – М., 1983. – 446с.
698549
  Юргенсон П.Б. Неведомыми тропами Сибири / П.Б. Юргенсон. – Москва : Мысль, 1964. – 47с. – (Замечательные географы и путешественники)
698550
  Полторацкий В.В. Невелик-городок. / В.В. Полторацкий. – М., 1971. – 88с.
698551
  Кашаускас Р. Невелики наши грехи / Р. Кашаускас. – М., 1979. – 380с.
698552
  Підмогильний В.П. Невеличка драма : роман на одну частину. / Валер"ян Підмогильний. – Київ : Знання, 2014. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0204-3
698553
  Култаєва М. Невеличка екскурсія по філософських ландшафтах Петера Слотердайка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 20-40. – ISSN 0235-7941
698554
  Кличков А.Н. Невеличкі байки / А.Н. Кличков. – К., 1960. – 31с.
698555
  Мовсисян Г.О. Невеллистическое творчество Бузурга Алави (1930-1952) : Автореф... канд. филолог.наук: / Мовсисян Г.О.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 17л.
698556
  Михаиловска Е. Невена Коканова / Е. Михаиловска. – М, 1974. – 111с.
698557
  Калиничев С.С. Невенчанная губерния / С.С. Калиничев. – К, 1988. – 390с.
698558
  Калиничев С.С. Невенчанная губерния / С.С. Калиничев. – К, 1991. – 574с.
698559
  Сєрякова І.І. Невербалістика: основні напрями дослідження // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 325-332. – Бібліогр.: Літ.: с. 324; 4 п.


  Стаття висвітлює роль невербалістики в антропологічній парадигмі лінгвістики та описує основні сучасні напрями досліджень у цій галузі: когнітивно-комунікативний, функціональний, комунікативно--культурологічний та номінативно-прагматичний ...
698560
  Даниленко С.І. Невербальна комунікація як інструмент побудови іміджу політичного лідера / С.І. Даниленко, Н. Сидорук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 77-79
698561
  Гавриш М. Невербальна поведінка в ситуаціях соціального і ситуативного домінування // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 208-214. – Бібліогр.: С. 212; 18 назв


  Досліджено роль невербальніх компонентів комунікації в асиметричних ситуаціях спілкування. Проаналізовано стратегію невербальної поведінки ситуативно домінантних комунікантів, яка допомагає їм заволодіти ініціативою в розмові. Висновки засвідчують про ...
698562
  Малиновська Н.Л. Невербальне спілкування журналіста в кадрі при веденні випусків новин // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 5-6


  Розглядається питання використання вітчизняними журналістами мови тіла. Аналізується дисбаланс вербальної та невербальної мови ведучих. Досліджується залежність міміки, жестів, пози в кадрі від характеру журналіста. It considers the question how ...
698563
  Фоменко О.С. Невербальні аспекти процесу комунікації (на матеріалі програми ВВС "Hard Talk") / О.С. Фоменко, М.В. Крижановська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 227-231. – ISBN 966-581-295-5
698564
  Крижановська М.В. Невербальні елементи комунікації як складові комунікативної компетенції у дискурсі телеінтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 275-285. – ISBN 966-581-388-9
698565
  Скрипник Ю.Д. Невербальні засоби вираження ввічливості в корейській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С.138-144. – ISSN 1608-0599
698566
  Яворська А. Невербальні засоби вираження незадоволення та гніву у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-61. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
698567
  Чемеринська І. Невербальні засоби вираження подяки в англомовній комунікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 79-85. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
698568
  Якименко М.Р. Невербальні засоби впливу в публічному виступі Ліни Костенко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 149-157
698569
  Данилюк С.С. Невербальні засоби комунікації в англомовних електронних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 121-134. – ISBN 966-581-481-8
698570
  Гончар К.Л. Невербальні засоби комунікації на позначення вихваляння // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 392-395. – Бібліогр.: Літ.: с. 394-395; 11 +11 назв. – ISSN 1729-360Х
698571
  Дьяконова І.Л. Невербальні засоби комунікації у жіночому флірті (на прикладі комунікації в англомовному середовищі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 145-149. – ISBN 966-581-481-8
698572
  Козловський С. Невербальні засоби пілкування у фразеології польської та української мови // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 49-53. – Бібліогр.: С. 53 ; 9 поз.
698573
  Тащенко А.Ю. Невербальні знаки як ресурс розвитку соціології мови // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 261-263
698574
  Шило Олександр Всеволодович Невербальні і вербальні засоби в образотворчій діяльності : Автореф... доктора мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Шило Олександр Всеволодович; Мін-во культури і мистецтва України. Харків. держ. академ. культури. – Харків, 1998. – 35л.
698575
  Божко Г.П. Невербальні компоненти спілкування в комунікативній ситуації "примирення" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 14-17. – ISBN 966-581-373-0
698576
  Бондаренко В.В. Невербальні компоненти текстів англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В.В. Бондаренко, А.В. Боцман // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 48-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
698577
  Гандзюк О.М. Невербальні маркери в романі Івана Багряного "Тигролови" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, педагогічний університет ім. Гнатюка В. національний. – Тернопіль, 2014. – С. 52-55. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
698578
  Гандзюк О. Невербальні маркери у творах Степана Васильченка // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 39-46. – ISSN 2311-5165


  У статті йдеться про невербальні маркери у творах Степана Васильченка. Сюди належать такі засоби, як жести, міміка, погляд, постава, рухи тіла. Вони часто поєднуються в різних комбінаціях. Показано, що невербальні маркери виступають системою немовних ...
698579
  Зубовський Д.С. Невербальні прояви в процесі дезінформації / Д.С. Зубовський, Є.В. Татарінов // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 218-223
698580
  Зубовський Д. Невербальні прояви дезінформаційної поведінки / Д. Зубовський, М. Кузьменко // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 312-317
698581
  Козак-Федорків Невербальні та непрямі вербальні способи вираження схвалення/осуду у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 59-66. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
698582
  Даниленко С.І. Невербально-комунікативна складова як інструмент побудови іміджу політичного лідера / С.І. Даниленко, Н. Сидорук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 202-205
698583
  Лабунская В.А. Невербальное поведение / В.А. Лабунская. – Ростов н/Д, 1986. – 135с.
698584
  Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации / И.Н. Горелов. – Москва, 1980. – 104 с.
698585
  Солощук Л.В. Невербальные компоненты коммуникации и дискурс // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 209-212. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
698586
  Серякова И.И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : монография / И.И. Серякова ; [науч. ред. Васько Р.В.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. лингвистический ун-т. – Киев : КНЛУ, 2012. – 280, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248-280. – ISBN 978-966-638-261-3
698587
  Ефимов И.М. Неверная / Игорь Ефимович. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 448с. – ISBN 5-91181-015-8
698588
  Земских В.В. Неверный угол / В.В. Земских. – Л., 1991. – 77с.
698589
   Неверов Александр Сергеевич.. – Куйбышев, 1961. – 16с.
698590
  Чубарев М А. Невероятная вероятность / М А. Чубарев, . – М, 1976. – 128с.
698591
  Король Денис Невероятная история Джона Ди и его помощника Эдварда Келли // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 42-58 : Іл., карта
698592
  Хаткевич Василий Невероятная планета // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
698593
  Пилипюк В.Л. Невероятная правда / В.Л. Пилипюк. – Душанбе, 1983. – 128с.
698594
  Китайгородский А.И. Невероятно - но факт / А.И. Китайгородский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 255с. – (Эврика)
698595
  Фролов В.Г. Невероятно насыщенная жизнь. / В.Г. Фролов. – Л, 1972. – 222с.
698596
  Закс А.А. Невероятно правдивые истории / А.А. Закс. – Кишинев, 1978. – 183с.
698597
   Невероятно, но отпуск : Варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 98-103 : Фото
698598
  Барнфорд Шейла Невероятное путешествие / Барнфорд Шейла. – М., 1968. – 112с.
698599
  Наковски А. Невероятные встречи / А. Наковски. – София, 1974. – 152с.
698600
  Низюрский Э. Невероятные приключения Марека Пегуса / Э. Низюрский. – М., 1962. – 182с.
698601
  Урбаньчик А. Невероятные путешествия / А. Урбаньчик. – Москва : Знание, 1981. – 168с.
698602
  Боровичка В.П. Невероятные случаи зарубежной криминалистики / В.П. Боровичка. – М
1. – 1991. – 361с.
698603
   Невероятный мир: Заруб. фант.. – Кемерово, 1991. – 570с.
698604
   Невероятный мир: Сб.заруб. фант.. – Ставрополь, 1989. – 572с.
698605
  Кушнер Александр Невероятный случай : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 76-80. – ISSN 0130-7673
698606
  Марчук А. Невероятный трубкозуб : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 7 : Іл.
698607
  Чичкина Светлана Невеселая статистика по детскому отдыху : Рост сети муниципальных оздоровительных центров не компенсирует сокращения числа отдохнувших детей. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 36-39 : Фото
698608
  Таморенко (Тамаренко) Лисак Невесели сильски малюнкы [Невеселі сільські малюнки] : (оповидання батюшкы) / Лисак Таморенко [псевд.]. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 10 с. – Окр. відбиток з: Киевская старина. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
698609
  Кабо Л.Р. Невесело быть мещанином! / Л.Р. Кабо. – М., 1965. – 55с.
698610
  Зенченко Михаил Невеселый юбилей. Что собираются праздновать на Украине под видом Конотопа? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34-40. – ISSN 0235-7089
698611
   Невесомость. – Москва, 1964. – 275 с.
698612
  Ромашов А.П. Невеста / А.П. Ромашов. – Пермь, 1959. – 20с.
698613
  Елькин А.А. Невеста / А.А. Елькин. – Тула, 1964. – 143с.
698614
  Макаров В.А. Невеста / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1965. – 79с.
698615
  Чаковский А.Б. Невеста : Повесть / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 328с.
698616
  Нарлиев Х Невеста / Х Нарлиев. – Москва : Искусство, 1975
698617
  Коваленко Л.М. Невеста / Л.М. Коваленко. – Днепропетровск, 1981. – 174с.
698618
  Кабыш И. Невеста без места... : Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0012-6756
698619
  Кассола К. Невеста Бубе / К. Кассола. – М., 1965. – 254с.
698620
  Омирбеков Ж. Невеста героя / Ж. Омирбеков. – Москва, 1960. – 112 с.
698621
  Дробиз Г.Ф. Невеста из троллейбуса / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1975. – 163с.
698622
  Файнштейн О.В. Невеста льва / О.В. Файнштейн. – М, 1991. – 236с.
698623
  Ким А.А. Невеста моря / А.А. Ким. – М., 1987. – 544с.
698624
  Модиньяни Е Невеста насилия : Роман / Е Модиньяни. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 464с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001870-3
698625
  Билл А. Невеста оборотня / А. Билл. – М., 1994. – 320с.
698626
  Мельникова И. Невеста по наследству / Ирина Мельникова. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 416 с. – (Вера, надежда, любовь). – ISBN 978-5-699-17154-5
698627
  Студеникин Н.М. Невеста скрипача / Н.М. Студеникин. – М, 1976. – 272с.
698628
   Невеста Соломзи: Повести, притчи, рассказы писат. Африки.. – М., 1988. – 271с.
698629
  Гудмэн Джо Невеста страсти : Роман / Гудмэн Джо; Пер. с англ. Я.Е. Царьковой. – Москва : АСТ, 1998. – 496 с. – (Очарование). – ISBN 5-237-01049-0
698630
  Широцький К. Невеста Шевченка. / К. Широцький. – с.
698631
  Кафаров В. Невеста. / В. Кафаров. – Баку, 1961. – 60с.
698632
  Стрымбяну А. Невеста. Рассказы. / А. Стрымбяну. – М., 1970. – 171с.
698633
  Шихлы В. Невестка / В. Шихлы. – Баку, 1959. – 234с.
698634
  Бицоев Г. Невестка Газга / Г. Бицоев. – М., 1979. – 159с.
698635
  Жернаков Н.К. Невесты / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1963. – 152с.
698636
  Вильде Э. Невесты с изъяном : Романы, рассказы / Э. Вильде. – Москва : Художественная литература, 1989. – 590с.
698637
   Невесты.. – М., 1961. – 32с.
698638
  Головатый Н.И. Невечерний свет / Н.И. Головатый. – Ярославль, 1980. – 237с.
698639
  Яхнин З.Я. Невечная мерзлота / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1975. – 80с.
698640
  Фартышев В.И. Невечная мерзлота. / В.И. Фартышев. – М, 1978. – 319с.
698641
  Толстой Л.Н. Невже так треба? / Л.Н. Толстой. – Полтава, 1917. – 13с.
698642
  Бортняк А.А. Невже таке буває? : гумор і сатира / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 103 с.
698643
  Барстоу С. Невже це любов? / С. Барстоу. – К., 1980. – 270с.
698644
  Шкляр В.І. Невже.., або казуальні думки про квазінауковість // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 166-167
698645
   Невзаємний фазовий зсув для ТМ-мод у плівках ферит-гранатів / Ю.О. Гайдай, А.М. Ковторов, В.С. Сидоренко, А.В. Сирота, О.С. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 227-230. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати теоретичного аналізу невзаємного фазового зсуву для ТМ-оптичних мод у магнітному планарному хвилеводі. Визначено параметри магнітного хвилеводу, за яких фазовий зсув буде максимальним. Ключові слова: невзаємний фазовий зсув, ...
698646
  Абрамов В.П. Невзаимные устройства на ферритовых резонаторах / В.П. Абрамов. – Москва, 1989. – 200с.
698647
  Мелков Г.А. Невзаимный ферритовый СВЧ фазовращатель на полосковой структуре со смещением поля / Г.А. Мелков, В.В. Запорожец, В.В. Касаткин // Весник Киевского ун-та , Физика, 1977. – № 18
698648
  Шукуров И.Ш. Невзирая на лица... / И.Ш. Шукуров. – М, 1988. – 206с.
698649
  Роман В.И. Невзрывное возбуждение и массовое некопление сейсмических сигналов : Автореф... канд. физ. мат.наук: -1.-4.12 / Роман В. И.; АН СССР, Ин-т физ. Земли. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
698650
   Невзрывные источники сейсмических колебаний : Справочник. – Москва : Недра, 1992. – 239с.
698651
  Яшанова Екатерина Невзятая высота // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 18-21 : фото
698652
  Щипахина Л.В. Невзятые вершины. / Л.В. Щипахина. – Л., 1971. – 95с.
698653
  Майстренко Я.В. Невигадана повість : драма / Я.В. Майстренко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 76 с.
698654
  Первомайський Л.С. Невигадане життя : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 328 с.
698655
  Гольдін А.М. Невигадане життя / А.М. Гольдін. – К., 1983. – 192с.
698656
  Гродзенська С. Невигадані історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 1/2. – С.130-133. – ISSN 0130-1608
698657
  Ступницький Л.В. Невигадані історії. Записки журналіста. / Л.В. Ступницький. – Львів, 1964. – 79с.
698658
  Кавафіс К.П. Невидані вірші / К. П. Кавафіс ; передмова : Вірон Леондарис. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 129, [ 2 ] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
698659
  Герасименко Н.О. Невидані листи О.І. Ханенка до О.М. Лазаревського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 92-108. – ISSN 0130-5247
698660
  Ляскоронський В.Г. Невидані спогади В.Г. Ляскоронського за Володимира Боніфатієвича Антоновича як професора // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 390-398 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
698661
  Каманін І.М. Невидані спомини про В.Б.Антоновича. / І.М. Каманін. – 66-70с.
698662
  Сотник Ю. Невиданная птица / Ю. Сотник. – М.-Л., 1951. – 112с.
698663
  Сотник Ю.В. Невиданная птица / Ю.В. Сотник. – М., 1961. – 286с.
698664
  Сотник Ю.В. Невиданная птица / Ю.В. Сотник. – М., 1964. – 105-314с.
698665
  Сотник Ю.В. Невиданная птица / Ю.В. Сотник. – М., 1970. – 287с.
698666
  Гаузнер Г. Невиданная Япония / Г. Гаузнер. – Москва : Федерация, 1929. – 123с.
698667
  Митина Наталья Невиданное наводнение 1908 года в Москве // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 62-67. – ISSN 1812-867Х
698668
  Попов Е.И. Невидий. : научно-фантастическая повесть / Е.И. Попов. – Киев : Молодь, 1980. – 173с.
698669
  Сенченко М.І. Невидима перманентна війна - "економічні вбивці" США / М.І. Сенченко. – Київ, 2007. – 60с. – ISBN 978-966-8475-23-8
698670
  Шкурдода Л. Невидима присутність "благословенної" України. Вивчення проблеми еміграції на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-26
698671
  Липов В. Невидима рука чого...або кого? Від взаємного пристосування до інституційної комплементарності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-35 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1811-3141
698672
  Хоменко Н.К. Невидима скрипка. / Н.К. Хоменко. – К., 1972. – 79с.
698673
   Невидимая брань: Рус. прав. сб.. – М., 1991. – 59с.
698674
  Кайдановский Н.Л. Невидимая Вселенная / Н.Л. Кайдановский. – Л., 1962. – 64с.
698675
  Сушкина Н.Н. Невидимая жизнь в почве. / Н.Н. Сушкина. – М.-Л., 1939. – 64с.
698676
  Чебан А.П. Невидимая застава. / А.П. Чебан. – Киев, 1982. – 128с.
698677
  Федоров В.Ф. Невидимая империя / В.Ф. Федоров. – М., 1961. – 96с.
698678
  Роботова А.С. Невидимая лаборатория труда преподавателя высшей школы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 28-34. – ISSN 0869-3617


  Статья отражает авторский взгляд на деятельность преподавателя высшей школы. Предметом анализа и рефлексии стала собственная работа в вузе. В статье раскрывается интегративный характер деятельности вузовского преподавателя, который, помимо ...
698679
  Когут В. Невидимая нить / В. Когут. – Минск, 1989. – 171с.
698680
  Петрухинцев Николай Невидимая эпоха, или Как нам устаканить Россию // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
698681
  Уеллс Г. Невидимець : Науково-фантастичний роман / Г. Уеллс. – Київ : Молодь, 1972. – 136с.
698682
  Ульяновський В. Невидимий світ віри в приватному і публічному житті кн. Василя-Костянтина Острозького // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 126-148. – ISSN 0869-3595
698683
  Лункевич В.В. Невидимі друзі та вороги людей / В.Лункевич ; Пеpеклад з 7-го моск. вид.Івана Пpихоженка. – Київ : Вид. "Всеувито" ; [Дpук. "Союзбанку"], 1919. – 100 с. – (Популярна наукова бібліотека ; Ч. 2)
698684
  Гриненко А. Невидимі поєдинки / А. Гриненко, Л. Спрага. – Київ, 1964. – 80с.
698685
  Горгієв Т.Б. Невидимі працюють / Т.Б. Горгієв. – Київ : Знання, 1965. – 40 с.
698686
  Свіренко Д.О. Невидимі санітари наших вод. / Д.О. Свіренко. – Х., 1933. – 67с.
698687
  Акмолинский Г.Л. Невидимка / Г.Л. Акмолинский. – Ленинград, 1971. – 181с.
698688
  Шкловский Е. Невидимка и Беатриче : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 118-126. – ISSN 0130-7673
698689
  Жариков А.Д. Невидимки / А.Д. Жариков. – М., 1973. – 94с.
698690
  Пикуль В.С. Невидимки / В.С. Пикуль. – М, 1987. – 523с.
698691
  Пикуль В.С. Невидимки / В.С. Пикуль. – Днепропетровск, 1988. – 492с.
698692
  Огилви В. Невидимки за работой / В. Огилви. – М., 1954. – 152с.
698693
  Гамильтон Д. Невидимки. Детонаторы : романы / Дональд Гамильтон. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 512 с. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-037-4
698694
  Никольский Г.М. Невидимое Солнце / Г.М. Никольский. – Москва, 1980. – 63 с.
698695
  Розенштраух Л.С. Невидимое стало зримым / Л.С. Розенштраух. – М, 1987. – 64с.
698696
  Лоркиш И.Я. Невидимые бои / И.Я. Лоркиш. – Ленинград, 1967. – 142с.
698697
  Тарианов Н.В. Невидимые бои. / Н.В. Тарианов. – М., 1964. – 287с.
698698
  Тарианов Н.В. Невидимые бои. / Н.В. Тарианов. – Ташкент, 1966. – 285с.
698699
  Гонсалес-Мата Невидимые властители / Гонсалес-Мата. – М., 1983. – 223с.
698700
  Могилевкин И.М. Невидимые войны ХХ века / И.М. Могилевкин. – Москва, 1989. – 207 с.
698701
  Лункевич В.В. Невидимые враги и друзья людей / В.В. Лункевич. – 10-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 83 с.
698702
  Лункевич В.В. Невидимые враги и друзья людей / В.В. Лункевич. – 11-е изд. – М., 1948. – 94с.
698703
  Петров В.П. Невидимые дороги к сокровищам / В.П. Петров. – К., 1988. – 173с.
698704
  Палладин В.И. Невидимые живые существа : Популярный очерк: Их значение в природе, в заразных болезнях и в промышленности / В.И. Палладин. – Петроград : Мысль, 1922. – 88с. : С рис.
698705
  Самсонов С.К. Невидимые земледельцы / С.К. Самсонов. – М, 1987. – 172с.
698706
  Черняк Е.Б. Невидимые империи / Е.Б. Черняк. – М., 1987. – 271с.
698707
  Фридман В.Г. Невидимые лучи / В.Г. Фридман. – Москва ; Ленинград, 1928. – 65 с.
698708
  Кушнир Ю.М. Невидимые лучи / Ю.М. Кушнир. – Москва, 1952. – 88 с.
698709
  Кузин А.М. Невидимые лучи вокруг нас / А.М. Кузин. – Москва : Наука, 1980. – 152 с. – (Человек и окружающая среда)
698710
  Бухман А.И. Невидимые лучи на службе здоровья / А.И. Бухман. – М., 1978. – 96с.
698711
  Лауринчюкас А.К. Невидимые небоскребы / А.К. Лауринчюкас. – М, 1988. – 381с.
698712
  Мазурика И. Невидимые нити // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 11. – С. 94-106. – ISSN 0131-8136
698713
  Акимушкин И.И. Невидимые нити природы / И.И. Акимушкин. – Москва : Мысль, 1985. – 287 с. : ил.
698714
  Борисов Е.Б. Невидимые подмастерья / Е.Б. Борисов, Е. Горохов. – М., 1949. – 56с.
698715
  Земский К. Невидимые связи / К. Земский. – М., 1989. – 158с.
698716
   Невидимые связи: : детективы польских писателей. – Москва : Правда, 1991. – 475с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00337-1
698717
   Невидимые связи: Детективы польск. писателей.. – Москва : Правда, 1992. – 475с. – (Мир приключений)
698718
  Юрьев М.И. Невидимые сети. / М.И. Юрьев. – М., 1960. – 30с.
698719
  Крупин В.Д. Невидимые сокровища / В.Д. Крупин. – М, 1959. – 223с.
698720
  Дейч А.Н. Невидимые спутники звезд / А.Н. Дейч. – Москва, 1972. – 31с.
698721
  Суслов Л. Невидимые тропы / Л. Суслов. – Воронеж, 1969. – 96с.
698722
  Шариков К.Е. Невидимые труженики / К.Е. Шариков. – Минск, 1966. – 163с.
698723
  дю Туа Грег Невидимые хищники. Под покровом ночи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
698724
  Лосев Николай Невидимые цвета вселенной : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 138-141 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
698725
  Гавличек Я. Невидимый / Я. Гавличек. – М., 1978. – 408с.
698726
  Скороходов М.Е. Невидимый берег / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1962. – 160с.
698727
  Поперечный А.Г. Невидимый бой / А.Г. Поперечный. – М., 1963. – 110с.
698728
  Гуро И.Р. Невидимый всадник : Роман / И.Р. Гуро. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 343с.
698729
  Гуро И. Невидимый всадник / И. Гуро. – М., 1982. – 336с.
698730
  Гольдгаммер Д.А. Невидимый глазу мир / Д.А. Гольдгаммер. – Берлин, 1923. – 158 с.
698731
  Лукьянченко О.А. Невидимый дом / О.А. Лукьянченко. – Ростов, 1991. – 363с.
698732
  Полянов В. Невидимый ключ. / В. Полянов. – София, 1965. – 204с.
698733
  Оксанович Л.В. Невидимый конфликт / Л.В. Оксанович. – М., 1986. – 164с.
698734
  Омелянский В.Л. Невидимый мир / В.Л. Омелянский. – Б.м. – 46с.
698735
  Омельянский В.Л. Невидимый мир / В.Л. Омельянский. – Москва, 1923. – 46с.
698736
  Коруджиев Д. Невидимый мир / Д. Коруджиев. – М., 1986. – 222с.
698737
  Майер В. Невидимый мир вирусов / В. Майер, М. Кенда. – Москва : Мир, 1981. – 336 с. : ил.
698738
  Мурогина Л.И. Невидимый мир. Вы болеете или ведете здоровый ритм жизни / Любовь Мурогина. – Киев, 2008. – 136 с. – ISBN 978-966-96951-0-9
698739
  Эзера Р. Невидимый огнь: фантасмагория. / Р. Эзера. – М., 1981. – 407с.
698740
  Эзера Р. Невидимый огонь : роман, повесть / Р. Эзера. – М., 1991. – 608с.
698741
  Карцев А.А. Невидимый океан / А.А. Карцев, С.Б. Вагин. – Москва : Недра, 1973. – 113с.
698742
  Карцев А.А. Невидимый океан / А.А. Карцев, С.Б. Вагин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 110с.
698743
   Невидимый противник.. – М., 1991. – 382с.
698744
  Угаров Г. Невидимый риф / Г. Угаров. – Киев, 1968. – 201 с.
698745
  Коротеев Н.И. Невидимый свет / Н.И. Коротеев, В.Д. Успенский. – М., 1957. – 95с.
698746
   Невидимый свет.. – М., 1959. – 192с.
698747
  Лучник Н.В. Невидимый современник / Н.В. Лучник. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254 с.
698748
  Брагина Е. Невидимый труд в экономике Азии и Африки // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 11. – С. 53-61. – ISSN 0131-2227
698749
  Лебедев А.И. Невидимый фронт / А.И. Лебедев, Н.С. Горбунов. – Новосибирск, 1959. – 108с.
698750
  Дмитриев Ю.Д. Невидимый фронт / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1966. – 104с.
698751
  Усыченко Ю.И. Невидимый фронт. / Ю.И. Усыченко. – Львов, 1951. – 186с.
698752
   Невидимый фронт: Сб. худ.-докум. повестей, рассказов и очерк.. – Харьков, 1987. – 221с.
698753
  Коломієць В. Невизнане чудо України // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-9
698754
  Малина Б. Невизнаний Патріарх // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-34.
698755
  Кривошея С.А. Невизначений інтеграл / С.А. Кривошея. – К., 1997. – 47с.
698756
  Азаренкова Г. Невизначеність аналізу перерозподілу фінансових ресурсів у перехідних економіках : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 79-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
698757
  Коваленко Т.О. Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 48-54


  У статті досліджується юридична природа такого техніко-юридичного дефекту правового регулювання земельних відносин в Україні, як невизначеність земельно-правових норм, яка має місце за умови, коли в нормах земельного права не зафіксовані, не ...
698758
  Паздрій В.Я. Невизначеність зовнішнього середовища: сутність та оцінювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 273-279 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
698759
  Бушанський В. Невизначеність і об"єктивність у мовній політиці // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 2 (58), березень - квітень. – С. 97-107
698760
  Щербак В.Г. Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства : економіка та управління підприємствами / В.Г. Щербак, О.В. Щербак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 156-161 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
698761
  Скоромнюк М.О. Невизначеність і ризики в інвестиційних процесах : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
698762
  Литвиненко Т.М. Невизначеність ринкового середовища та шляхи її локалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 46-55


  Аналізується невизначеність як суттєва характеристика ринкового середовища, її види, причини, шляхи зменшення впливу на підприємства.
698763
  Шматко Н. Невизначеність та інфляція: вплив на очікувану дохідність цінних паперів і ефективність інвестицій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 26-31
698764
  Ястремський О. Невизначеність, ризик, інтереси в моделюванні економічної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 20-30 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
698765
  Ціделко В.Д. Невизначенність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання / В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук. – Київ : Політехніка, 2002. – 176с. – ISBN 966-622-111-Х
698766
  Гасс Ш. Невиконання і надмірно тривале виконання рішень національних судів у цивільних і адміністративних справах; відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 83-87. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
698767
  Кендзьор І.П. Невикористані можливості налагодження ефективних зовнішньоекономічних зв"язків України після розпаду Радянського Союзу: причини та наслідки / І.П. Кендзьор, О.І. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 426-430. – ISSN 0321-0499


  Визначено типологію експортних та імпортних товарів, які домінують при здійсненні зовнішньоекономічних операцій в Україні.
698768
  Волошина Н. Невимовна втрата : [некролог] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56
698769
  Семенченко М. Невимушений героїзм / М. Семенченко, Т. Белімова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 7


  Друзі та викладачі Надії Савченко розповідають, що сформувало її мужність та патріотизм, та якою вона є у повсякденному мирному житті.
698770
  Нечуй-Левицький Іван Невинна : Оповідання. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського, 1918. – 16с. – (Сільська бібліотека ; №4)


  Hа с. 2: Од видавництва [біогр. відомості пpо авт.].
698771
  Манн Г. Невинна? Старость : [рассказы] / Генрих Манн ; Пер. с нем. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – Беспл. прилож. к жур. "За 7 дней", № 5. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 37)
698772
  Иванов М.Г. Невинномысский канал. / М.Г. Иванов. – Ростов-на-Дону, 1940. – 31с.
698773
  Земцов Владимир Невинные виноватые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 92-101 : фото
698774
  Розвал С.Я. Невинные дела. / С.Я. Розвал. – М, 1958. – 403с.
698775
  Розвал С.Я. Невинные дела. / С.Я. Розвал. – М, 1962. – 444с.
698776
  Салтыков-Щедрин Невинные рассказы / Салтыков-Щедрин. – М., 1955. – 200с.
698777
  Салтыков-Щедрин Невинные рассказы / Салтыков-Щедрин. – Сталинград, 1958. – 202 с.
698778
  Лавик-Гудолл Невинные убийцы / Лавик-Гудолл, Джейн, ван. – М., 1977. – 176с.
698779
  ван Лавик-Гудолл Невинные убийцы / ван Лавик-Гудолл, и. – Москва, 1981. – 121-268с.
698780
   Невинные убийцы / Лавик-Гудолл, Джейн, Гуго и, ван. – М., 1982. – 121-268с.
698781
  Шубина В.С. Невинный скворец. / В.С. Шубина. – М., 1983. – 247с.
698782
  Брох Г. Невиновные / Г. Брох. – М, 1990. – 558с.
698783
  Килеса В. Невиновные // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 4-16. – ISSN 0131-8136
698784
  Шмаглевская С. Невиновные в Нюрнберге / С. Шмаглевская. – Москва, 1988. – 271 с.
698785
  Сушко Олександр Невипадковий гість // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 4 (105). – С. 20-21


  Зустріч президентів України та Бєларусі.
698786
  Калоїз Ж. Невипадкові випадковості (про літературно-художні антропоніми та відантропонімні назви) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 72-76. – Бібліогр.: с.76 (13 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
698787
  Слабошпицький М. Невипита пляшка коньяку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 12


  Спогади Михайла Слабошпицького про Анатолія Захаровича Москаленка- українського письменника, журналіста, який з 1984 року став деканом факультету журналістики, а згодом директором Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
698788
  Лихова С. Невиплата заробітної плати - злочин проти власності (ст. 175 КК України) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 5. – С.100-106
698789
  Чорновіл Тарас Невиправний ідеаліст : [інтерв"ю з народним депутатом України Т. Чорноволом] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 18-21. – ISSN 0130-5212
698790
  Моссаковський В Невирішені питання обліку непоточних активів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 17-28. – Бібліогр.: 5 назв
698791
  Мосскаковський В. Невирішені питання обліку оплати праці / В. Мосскаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: 1 назв.
698792
  Яковенко К. Невирішені проблеми Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 9


  У той час, як Франція депортувала ромів до Румунії, Німеччина залишається найбільш привабливою для мігрантів.
698793
  Зейкан Я.П. Невирішені проблеми Кримінального процесу // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.26-29
698794
  Кравцов П. Невирішені проблеми у новому КК України / П. Кравцов, В. Мульченко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.50-53. – ISSN 0132-1331
698795
  Степура О.С. Невиробничі фонди та відтворення робочої сили в колгоспах / О.С. Степура. – К., 1976. – 48с.
698796
  Пріцак Л.Д. Невислана грамота турецького султана Мегмеда IV від 10 серпня 1650 р. гетьману Богдану Хмельницькому та причини її невислання // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 24-26. – ISSN 1608-0599
698797
  Маланюк Євген Невичерпальність : Поезії, статті.Для старшого шкільного віку / Маланюк Євген. – 2-е вид. – Київ : Веселка, 2001. – 318с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0164-3
698798
  Кузьменко О. Невичерпна глибина символу. Урок-дослідження за п"єсою А.П.Чехова "Вишневий сад" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 50-54
698799
  Пашкевич І.С. Невичерпне джерело / І.С. Пашкевич. – Київ, 1977. – 191с.
698800
  Пашкевич І.С. Невичерпне джерело / І.С. Пашкевич. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1979. – 197с.
698801
  Настасьєв Г.К. Невичерпне джерело / Г.К. Настасьєв, Д.І. Пащенко. – К, 1988. – 48с.
698802
   Невичерпне джерело духовності : (Нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова). – Харків : Народна українська академія, 2003. – 140 с. – ISBN 966-7557-54-5
698803
  Лісовий К.І. Невичерпне джерело економічного зротання / К.І. Лісовий. – К., 1975. – 88с.
698804
  Острянко М.М. Невичерпне джерело ідейного виховання молоді / М.М. Острянко. – Київ, 1970. – 26с.
698805
   Невичерпне джерело.. – К., 1972. – 150с.
698806
  Легкий З. Невичерпний дух одвічної стихії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 141-144. – ISSN 0868-4790


  Рецензія на роман Р. Коритко "Дух одвічної стихії" (2011)
698807
  Шевчук В. Невичерпні джерела фольклорної ономастики: топонімічні легенди та перекази Поділля // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С.93-102
698808
  Денисюк І.О. Невичерпність атома / І.О. Денисюк; Мин-во освіти і науки України. Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. Ін-тут франкознавства. – Львів, 2001. – 319с. – (Франкознавчі студії ; Вип.2). – ISBN 966-613-052-1
698809
   Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. – Київ : Український письменник, 1994. – 172с.
698810
  Брикун М.І. Невичерпність матерії / М.І. Брикун. – Львів, 1972. – 136с.
698811
  Сердюк П.О. Невичерпність пізнання / П.О. Сердюк. – К., 1989. – 234с.
698812
  Литвин В. Невід"ємне від серця : Привітання Голови Верховної Ради України з нагоди відкриття першого Музею історії української мови // Українське слово, 2004. – 30 червня- 6 липня
698813
  Плахотник М.В. Невід"ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Плахотник М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 160л. – Бібліогр.: л.155-160
698814
  Плахотник М.В. Невід"ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Плахотник М.В. ; НАНУ, Ін-т математики НАН України. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
698815
  Лукеренко В.Л. Невід,ємні риси нашого способу життя. / В.Л. Лукеренко. – К., 1973. – 150с.
698816
  Казанський Д. Невідворотна санація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 35 ( 355 )


  Радянщина, яка кістлявими пальцями все ще тримається за горло України, міцно вкорінилася в донецьких преріях. І можна стверджувати, що без ліквідації цього явища жодного руху вперед та врегулювання нинішньої ситуації не буде.
698817
  Єфімов Л.Ю. Невідворотність / Л.Ю. Єфімов. – К, 1989. – 237с.
698818
  Яцканин І. Невідворотність долі : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 4-28
698819
  Максимюк О.Д. Невідворотність та індивідуалізація юридичної відповідальності: системний зв"язок і взаємодія // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 30-34. – (Правознавство ; Вип.286)
698820
  Озадовський А.А. Невідкладна вимога часу / А.А. Озадовський. – Київ, 1968. – 47с.
698821
   Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів : навч.-метод. посібник / [Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 194, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-194. – ISBN 978-966-613-760-2
698822
  Сліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 5-13. – ISSN 1682-2366
698823
  Криса Б. Невідкладні завдання української медієвістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 48-51. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
698824
  Кваша С.М. Невідкладні проблеми теорії управління в агробізнесі з позицій менеджменту ХХІ століття / С.М. Кваша, Г.М. Чорний, О.М. Павленко // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-106
698825
  Кулиняк Д.І. Невідкриті острови / Д.І. Кулиняк. – К., 1985. – 103с.
698826
  Пахолко С. Невіднайдені українські фалеристичні пам"ятки, відомі з описів / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 7-9. – ISSN 1811-542X
698827
  Галаджий Олена Невідома відома Чехія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-50 : Фото
698828
  Чайковський А.С. Невідома війна : (Партиз. рух в України 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика). / А.С. Чайковський. – Київ : Україна, 1994. – 255с. – ISBN 5-319-01283-7
698829
  Ковальчук М. Невідома війна 1919 року : Українсько-білогвардійське збройне протистояння / Михайло Ковальчук. – Київ : Темпора, 2006. – 576с. – ISBN 966-8201-22-1
698830
  Зашкільняк Леонід Невідома війна: українсько-польські стосунки на Волині і в Східній Галичині в 1939-1944 рр. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
698831
  Дрига І.М. Невідома діалектологія: турецька мова на Кіпрі : рецензія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 206-207. – ISSN 1608-0599
698832
  Заманський В. Невідома знаменитість : (Костін Ігор - увійшов до світової антології "Сто репортерів ХХ століття") // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24
698833
  Голобородько Я. Невідома література...зі світовим іменем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 192). – С. 11


  Чому естетично вишукану прозу Нобелівської лауреатки канадської письменниці Еліс Манро не поспішають видавати в Україні ?
698834
  Ульяновський В. Невідома перша історична праця В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 72-81. – ISBN 5-7702-0821-X
698835
  Ушкалов О. Невідома полемічна стаття Михайла Ялового (Юліана Шпола) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 231-237. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
698836
  Кавун М.Е. Невідома праця Д.І. Яворницького з історії Катеринослава (до питання про витоки авторської концепції урбогенезу) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.125-134. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано текст роботи Д.І. Яворницького з історії виникнення Катеринослава, опублікованої в 1915 р., але до сьогодні невідомої науковому загалу. Розглянуто питання про порівняння текстів 1915 р. та "Истории города Екатеринослав" 1937 р. з точки ...
698837
  Заславський Ісай Невідома праця про поезію Павла Тичини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
698838
   Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди = Неизвестная разведка. Факты. события. Люди. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – С №2 см."Неизвестная разведка".
698839
  Горак Р. Невідома світлина Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 211-233. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Уперше оприлюднено досі невідомий факт про перебування Івана Франка в Збаражі восени 1911 року у відомого галицького пасічника Євгена Білинського з нагоди чого й була зроблена світлина, досі не зафіксована у франкознавстві. Простежено стосунки І. ...
698840
  Вернадський В.І. Невідома стаття академіка В.І. Вернадського // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 482


  Про К.Г. Воблого. - С. 482.
698841
  Федорук Я. Невідома стаття Івана Крип"якевича про українсько-турецькі взаємини 1648-1657 років // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 124-139. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
698842
  Коваленко О. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.144-150


  Історик, етнограф і видавець (1750-1810)
698843
  Крамар О. Невідома Східна Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 5 (222). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  У 1930-х роках загинули і русифікувалися мільйони українців Східної Слобожанщини і Північного Кавказу.
698844
  Коваль М.В. Невідома Україна: історія фортифікації XX ст. Міфи та реалії / Михайло Коваль. – Київ : Фенікс, 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 365-367. – ISBN 978-966-136-102-6
698845
   Невідома Україна: Серіал науково-пізн. фільмів нац. кінематики.. – К., 1997. – 32с.
698846
  Іващенко Микола Невідома Чехія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 50-52 : фото
698847
  Зданевич Б.І. Невідоме видання Йоганна Гутенберга / Б.І. Зданевич. – Київ, 1941. – 58 с. – Шифр 002
698848
   Невідоме лібрето Олександра Олеся з його еміграційного архіву // Українська культура : Київ, 2001
698849
  Толстоухов А. Невідоме шевченкознавство // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85) : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 3-5. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
698850
  Коцюбинський М. Невідомий / М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 12с.
698851
  Ігнатенко В.Л. Невідомий автограф роману Квітки-Основ"яненка / В.Л. Ігнатенко. – [17] с. – Окрем. відб.: с. 213-229
698852
  Гунько О. Невідомий Анатолій Бахута : 2 січня 2014 рокеу талановитому поету виповнилося б 75 років // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 17
698853
  Березюк Н. Невідомий бібліограф академік І Срезневський // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 27-30
698854
  Катриченко Т. Невідомий Будапешт // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 42 (195). – С. 28-30
698855
  Марченко І. Невідомий Вайнштейн // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.38-39. – ISSN 0130-1799


  Художник Михайло Вайнштейн
698856
  Віленський Ю. Невідомий Віктор Некрасов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 14
698857
  Ткачук А. Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, педагогічний університет ім. Гнатюка В. національний. – Тернопіль, 2013. – С. 396-402. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
698858
  Миронець Н. Невідомий вірш Володимира Винниченка в епістолярному контексті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 110-119. – ISSN 0236-1477


  Стаття написана на основі листів В. Винниченка до Марії Ярмут, Катерини Голіцинської, Людмили Гольдмерштейн, у яких розкрита історія його нещасливого кохання до Марусі, а в одному з них уміщено присвячений їй вірш, який ніде не публікувався
698859
  Гриневич Л. Невідомий голод 1928 - 1929 років // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 47. – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254
698860
  Горбач Н. Невідомий Григорій Сковорода / Назар Горбач. – Львів : Логос, 2002. – 152 с. – ISBN 966-7379-31-0
698861
  Корпусова В.М. Невідомий документ: "Петров Віктор Платонович. Праці з філософії"" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
698862
  Філоненко Світлана Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об"єктивності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-76
698863
  Філоненко Світлана Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об"єктивності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-76
698864
  Гундорова Т.І. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. – Київ : Либідь, 2006. – 360с. : іл. – ISBN 966-06-0435-1
698865
  Біленко Василь Невідомий Ізраїль. Як потрапити в Кабалу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 82-86 : Фото
698866
  Кушаков Ю.В. Невідомий Й.Г. Фіхте (типові помилки в розумінні фіхтевського вчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються типові помилки в дослідженнях філософії Й.Г. Фіхте. This article is about typical fallacies in researches of J.G. Fichte philosophy.
698867
  Кравченко Я. Невідомий Кароль Гіллер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 24


  Кароль Гіллер - польського живописець і графік, німець за походженням.
698868
  Регідайло Надія Невідомий класик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст.
698869
  Соловей О. Невідомий Леонід Лиман // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 117-127. – ISSN 2075-1222


  Стаття присвячена творчості Леоніда Лимана, українського письменника в еміграції, і акумулює доступні на сьогодні відомості з його творчої та людської біографії. На матеріалах спогадів сучасників і поодиноких статей про творчість письменника ...
698870
  Кравченко Я. Невідомий Лесь Лозовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 24


  Життя талановитого художника, учня Михайла Бойчука, трагічно обірвалося у 22 роки.
698871
   Невідомий лист Миколи Аркаса до Василя Доманицького / Вступне слово і примітки Богдана Цимбала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 105-108. – ISSN 0236-1477
698872
  Сидор-Гібелінда Олег Невідомий майстер з Оболоні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 0130-5212
698873
  Мацько В. Невідомий Олександер Смотрич (Флоринський): листування з Віталієм Мацьком : 28 квітня - 90 років з дня народження письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С.94-107. – ISSN 0236-1477
698874
   Невідомий переклад "Заповіту" Тараса Шевченка верхньолужицькою мовою // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 305-310. – ISSN 0203-9494
698875
  Кірсанов В. Невідомий Поплавський / В. Кірсанов. – Київ, 1999. – 176с. – ISBN 966-602-010-6
698876
  Тельвак В. Невідомий портрет Михайла Грушевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 41. – ISSN 0131-2685
698877
  Кіпіані В. Невідомий президент Грузії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 44 (312). – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Концентрацією всієї влади в руках політсили олігарха Бідзіни Іванішвілі.
698878
  Непомнящий А. Невідомий рукопис Арсенія Маркевича: нові матеріали до біографії видатного краєзнавця // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 165-170
698879
  Толочко О. Невідомий список літопису Мгарського монастиря // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 235-239
698880
  Бурлака Г. Невідомий спогад про Михайла Грушевського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 107-112. – ISSN 0236-1477


  Публікація вводить у науковий ужиток, виявлений в архіві матеріал про знайомство й подальші взаємини Михайла Грушевського з Григорієм Коваленком-Коломацьким.
698881
  Дмитрієв В. Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 130-132. – ISSN 0235-7941
698882
  Каменьок Т.О. Невідомий Чичиков. Концепція особистості у другому томі "Мертвих душ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 85-89
698883
   Невідомий шедевр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 75. – ISSN 0130-5212
698884
  Папакін Г. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 427-433. – ISSN 0320-9466
698885
  Іванченко Н. Невідомий Яготин // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-26


  Про Яготин і Яготинський держ. історичний музей
698886
  Ширяєв Т. Невідомі 1930-ті у творчості П. Альошина: реконструкція київських готелів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 36-51. – ISSN 0131-2685
698887
  Миронець Н. Невідомі автографи Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 77-92. – ISSN 0236-1477
698888
  Мельниченко О.Г. Невідомі автографи Івана Франка / О.Г. Мельниченко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 80 с.
698889
  Мірошниченко Л. Невідомі автографи Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-78. – ISSN 0236-1477
698890
  Мельничук О.П. Невідомі взаємини Дмитра Дорошенка з тижневиком "Нова зоря" в 1928 році, приховані за криптонімом "S.М." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано належність невідомого криптоніму Д. Дорошенкові, його вживання в матеріалах, надісланих до газети "Нова зоря" в 1928 р., висвітлено тогочасне ставлення автора до деяких методів пропаганди ідеологічних засад гетьманського руху.
698891
  Савчук О. Невідомі вороги і друзі людини. / О. Савчук. – Одеса, 1947. – 32с.
698892
  Палієнко М. Невідомі джерела про долю архіної спадщини Вячеслава Липинського (за матеріалами листування о. Теофила Горникевича та Євгена Зиблікевича) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 149-171
698893
  Попов П.М. Невідомі листи Г.Ф. Квітки-Основ`яненка / П.М. Попов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 52 с.
698894
  Пагіря О. Невідомі листи делегації уряду Карпатської України до уряду Угорщини // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 49-70. – ISBN 978-966-8919-85-5


  До 70-річчя Карпатської України.
698895
  Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українсько народу 1648-1658 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.134-147. – ISSN 0130-5247
698896
  Власенко В. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 83-110
698897
   Невідомі листи М.І. Яворського до Д.І. Багалія // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 203-207. – ISBN 966-7077-60-8
698898
  Матяш І. Невідомі листи Михайла Грушевського з бібліотеки та архіву Канади // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 138-149
698899
  Рябченко С. Невідомі подробиці з історії Інституту фізики / С. Рябченко, В. Манжара, А. Негрійко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0372-6436
698900
  Мельничук О.П. Невідомі публікації Д.І.Дорошенка на сторінках катеринославського часопису "Дніпрові хвилі" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 42)


  Розглядаються виявлені в часописі "Дніпрові хвилі" публікації Д.І. Дорошенка, які раніше не були враховані бібліографією його друкованих праць
698901
  Первомайський Л.С. Невідомі солдати : трагема / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 111с.
698902
  Петров В. Невідомі статті // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 231-251


  Спогади визначного діяча української науки, члена Української Академії Наук.
698903
  Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 559-568. – ISSN 2224-9516


  У статті аналізується творчість В. М. Перетца. Він представлений як педагог- новатор, літературознавець, дослідник давньоруської писемності. Подається рецензія на його творчість з архівного фонду НБУВ його учня, професора Київського університету ...
698904
  Волощук М. Невідомі сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214-1232 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 29-39. – (Історія ; Вип. 16)


  Стаття присвячена досі не обговорюваним в історичній літературі перипетіям перебування Володислава Кормильчича в межах Угорського королівства впродож 1214 - 1232 рр. на основі залучення до процесу дослідження кількох угорських дипломів автором ...
698905
  Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921-1923 років в Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. – К., 1993. – 69с.
698906
  Лущій С. Невідомі сторінки еміграційної шевченкіани // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 12-24. – ISSN 0236-1477
698907
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 66-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
698908
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 66-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
698909
   Невідомі сторінки життя О.П. Оглоблина в архівних документах / О. Пшенніков, Д. Вєдєнєєв, І. Верба, Г. Смирнов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія наук.-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 1999. – № 1/2. – С. 260-315.
698910
  Барабан Леонід Невідомі сторінки з однієї біографії : Олексій Суходольський, його театральна трупа, праця і дні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
698911
  Мельник Олександр Невідомі сторінки творення пропам"ятної відзнаки Української Галицької Армії ( комбатський хрест УГА 1928 року ) / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 17-21. – ISSN 1811-542X
698912
  Бєлокос О. Невідомі сторінки української дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 16-18


  Про деякі аспекти дипломатичної служби Надзвичайного і Повноважного Посла СРСР у Замбії та Ботсвані - Дмитра Захаровича Білоколоса. Д. З. Білоколос — дипломат радянської доби.
698913
  Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва / М.О. Рибаков. – Київ : Кий, 1997. – 370с.
698914
  Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії театрального життя Києва (70-і рр. 19 ст. - 1920-і рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-88. – ISSN 0869-3595
698915
  Берзін П. Невідомі учні О.Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті описуються різні фрагменти життя і наукової діяльності Я.Я. Шостака, М.М. Ступіна та М.Я. Могилянського як учнів О.Ф. Кістяківського та представників Київської школи кримінального права. Визначається їх внесок у становлення і розвиток цієї ...
698916
  Берзін П.С. Невідомі учні П.К. Скорделі (П. Д"яковський, А. Доманський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 918-921. – ISBN 978-617-7020-05-8
698917
  Процишен М. Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 360-365. – ISSN 0132-1331
698918
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
698919
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов констянтин Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
698920
  Довгань А.К. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі: спроба визначення поняття // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 82-88. – ISSN 0201-7245
698921
  Ионникова І.А. Невідповідність працівника посаді, як підстава звільнення з ініціативи роботодавця // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.13-20
698922
  Шкарабан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
698923
  Шкарбан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав як перешкода у реалізації рівності та рівноправності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
698924
  Карпенко М.І. Невідправлені листи : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 94 с.
698925
  Сивокінь П. Невідроджена співдружність // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 51 (204). – С. 20-22


  У Росії на зустрічі держав - учасниць СНД президенти погодилися відродити цю організацію.
698926
  Кардиналовська Т.М. Невідступне минуле / Тетяна Кардиналовська; [передм. М. Жулинського]. – Харків : Майдан, 2005. – 174с. – ISBN 966-8646-27-4
698927
  Божок Є. Невійськова сфера НАТО // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-29


  Співробітництво України з НАТО в невійськовій сфері розпочалося у 1991 р.
698928
  Захарчук О.М. Невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Історія ; Вип. 55)


  Висвітлюється малодосліджене питання про невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта.
698929
  Бедзик Д. Невільник : Драматичний етюд / Д. Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1939. – 24с.
698930
  Стругацький Г. Невільники / Г. Стругацький. – К, 1929. – 135с.
698931
  Лара Х. Невільниця. / Х. Лара. – К., 1975. – 343с.
698932
  Левицький О.І. Невінчані шлюби на Україні в XVI-XVII ст. / Студія Ореста Левицького. – Київ, 1909. – С. 97-107. – Окремий відбиток
698933
  Караславов Г. Невістка / Г. Караславов. – К, 1955. – 364с.
698934
  Орищук Є.С. Невласне-пряме мовлення крізь призму новітніх філологічних дисциплін // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 20-28. – ISSN BIB-ID 83558
698935
   Невласні інтеграли. Інтеграли, залежні від параметра : збірник задач і вправ із математичного аналізу / КНУТШ ; [упоряд. : С.І. Ляшко, І.М. Александрович, О.І. Молодцов]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-356-7
698936
  Харчук Б.М. Невловиме літо : повісті / Б.М. Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 344 с.
698937
  Чалова Ганна Невловимий "Бумбокс" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 18-22 : фото
698938
  Сюндюков І. Невловимий геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 8


  Про Гоголя без догм і стереотипів.
698939
  Тихенко С.И. Невменяемость и вменяемость / С.И. Тихенко. – К : б/и, 1927. – 104с.
698940
  Орлов В.С. Невменяемость по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Орлов В.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 16 с.
698941
  Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств / Н.А. Ушаков. – Москва, 1971. – 168 с.
698942
  Полушкіна Л.С. Невмируща драма. ("Камінний господар" Л.Українки). / Л.С. Полушкіна. – К., 1972. – 118с.
698943
  Данченко Л. Невмируще джерело. / Л. Данченко. – К., 1975. – 190с.
698944
   Невмирущий Кобзар.. – К., 1964. – 144с.
698945
   Невмирущий тероризм // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.20-21.


  [Події 11 вересня 2001 року в США.]
698946
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – Київ
1. – 1966. – 346с.
698947
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – К., 1981. – 344с.
698948
  Чернишов А.Ф. Невмирущі / А.Ф. Чернишов. – Х., 1970. – 246с.
698949
  Стех М.Р. Невмирущі = Обламки епосу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 94-115
698950
   Невмирущі джерела : Збірник народної творчості в записах учнів ужгородської гімназії. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 76с. – (Біб-ка журналу "Віночок"). – ISBN 5-87116-071-9
698951
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1969. – 172с.
698952
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1976. – 264с.
698953
  Утевська П. Невмирущі знаки. / П. Утевська. – К., 1981. – 245с.
698954
   Невмирущі традиції.. – К., 1962. – 218с.
698955
  Крижко О.А. Невмотивовані зооніми як складові елементи наївної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 139-151. – Бібліогр.: Літ.: с. 156
698956
  Коротаев А.С. Невовведения в промышленности США / А.С. Коротаев. – М, 1981. – 55с.
698957
  Файнберг А.А. Невод / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1986. – 325с.
698958
  Палит Ш.Р. Неводное титрование : Монография по кислотно-основному титрованию в органических растворителях / Ш.Р. Палит. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 192с.
698959
  Гриншпан Д.Д. Неводные растворители целлюлозы / Д.Д. Гриншпан. – Минск, 1991. – 275с.
698960
   Неводные растворители.. – М., 1971. – 374с.
698961
   Неводные растворы в технике и технологии.. – М., 1991. – 231с.
698962
  Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней плитике США / И.Л. Шейдина. – М, 1984. – 351с.
698963
  Крашенинников Н.А. Невозвратное / Н.А. Крашенинников. – Уфа, 1987. – 174с.
698964
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 109-160с.
698965
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 128с.
698966
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Ленинград, 1991. – 36с.
698967
  Фатенков А.Н. Невозвращенец: фигура субъекта в негативной диалектике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 159-169. – ISSN 0042-8744
698968
  Мазин Виктор Невозможная профессия как возможность психоанализа // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.30-56
698969
  Горбунов М.П. Невозможность исполнения обязательства (некоторые вопросы исполнения гражданских обязательств) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Горбунов М. П.; МВиССО Всесоюз. юр. заочн. ин-т. – М., 1972. – 22л.
698970
  Власов А.А. Невозможность катастрофическисильного сжатия массивного тела в релятивистской теории гравитации / А.А. Власов, А.А. Логунов. – Москва, 1984. – 15с.
698971
   Невозможные положения в математике.. – 22с.
698972
  Ковальчук О.М. Неволін К.О. - перший теоретик права Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-133. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
698973
  Короткий В.А. Неволін Костянтин Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 82. – ISBN 966-06-0393-2
698974
   Неволін Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 445. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
698975
   Неволін Костянтин Олексійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 64-71. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
698976
  Гриценко І.С. Неволін Костянтин Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 25. – ISBN 978-966-06-0557-2
698977
  Кащенко А. Неволя бусурманська в українській народній поезії. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1915. – 58 с. : іл. – Авт. вказ. на обкладинці. - На обкл. назва: Бусурманська неволя в українській народній поезії. – (Видання товариства "Просвіта" в Катеринославі ; № 6)
698978
  Виньи Альфред де Неволя и Величие солдата / Виньи Альфред де. – Ленинград, 1968. – 187с.
698979
  Шевченко Т. Невольник / Т. Шевченко, 1914
698980
  Кропивницький М. Невольник / М. Кропивницький. – Київ, 1953. – 165с.
698981
  Шевченко Т. Невольник (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 711-712. – ISBN 978-966-500-300-7
698982
  Ковда В.В. Невольник жизни / В.В. Ковда. – М, 1989. – 318с.
698983
  Повяьнов В.И. Невольник чести / В.И. Повяьнов. – Тбилиси, 1937. – 78с.
698984
  Галкин А. Невольник чести // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670


  Пушкин великолепно знал свое лицо: в автопортретах схвачены самые разные оттенки его душевного состояния.
698985
  Цовьянов В.И. Невольник чести. / В.И. Цовьянов. – Тбилиси, 1937. – 78с.
698986
  Амарасекара Г. Невольники судьбы / Г. Амарасекара. – Москва, 1971. – 160с.
698987
  Калинець І. Невольнича муза = Captive muse : вірші 1973-1981 років / Ігор Калинець ; вступ. ст.: Данило Гусар Струк. – Балтимор - Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1991. – 452 с. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 63). – ISBN 0-914834-65-7
698988
  Пехтерев А.С. Невольно к этим берегам... / А.С. Пехтерев. – Тула, 1983. – 238с.
698989
  Шевченко Т.Г. Невольнык.Тополя. Перебендя. [Невольник. Тополя. Перебендя] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владиміра акц[ионеp.] о-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1902. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
698990
  Исибаси М. Невооруженный нейтралитет / М. Исибаси. – М, 1984. – 293с.
698991
  Шубин В.Г. Невоспетые герои. Советские военные и освобождение Юга Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 13-20. – ISSN 0321-5075
698992
  Бешелев С.Д. Невосполнимый ресурс: О факторе времени в науке и технике. / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М., 1986. – 176с.
698993
  Терехов С.В. Невостребованные научно-философские идеи А.Л. Чижевского как перспективные направления современных научных исследований // Философия и космология : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава, 2009. – за 2009 г. – С. 288-299. – ISBN 978-966-192-045-2
698994
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
698995
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 517-520. – ISBN 966-7890-03-1
698996
  Лупій О.В. Невпинність / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1977. – 104 с.
698997
   Невпинно підносити якість роботи спеціальних шкіл.. – К., 1950. – 44с.
698998
  Соловей Е. Невпізнаний гість : Доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей. – Київ : Наукова думка, 2006. – 224с. – ISBN 966-00-0630-6
698999
  Телешевская М.Э. Неврастения / М.Э. Телешевская. – К., 1988. – 166с.
699000
  Прутська О. Невраховані фактори українських реформ // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.51-55. – ISSN 0131-775Х
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,