Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
  Андрушко П. "Кримінальне право: актуальні питання на часі" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 10-33. – ISSN 2227-7056


  Інтерв"ю професора Петра Андрушка головному редакторові "Студентського юридичного журналу" Станіславу Теплюку.
698002
  Пєтков С. "Кримінальний проступок" як метастаз радянського права // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 30-31
698003
  Мирошниченко Н.А. Кримінальна відповідальність // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 320-323. – ISBN 978-966-419-300-6
698004
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 313 л. – Додатки: л. 262-313. – Бібліогр.: л. 199-261
698005
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
698006
  Русанова Л.В. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за викрадення, привласнення зброї, військового майна, бойових припасів: історико-правовий аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 210-220. – ISSN 2304-4556
698007
  Радіонов І.І. Кримінальна відповідальність за бандитизм - історія та перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 62-68. – ISBN 966-8759-17-6
698008
  Пономарчук О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір"ю новонародженої дитини в сучасному законодавстві зарубіжних країн // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 151-158. – ISBN 966-8759-17-6
698009
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 211-231
698010
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
698011
  Готін Олександр Миколойович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
698012
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
698013
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
698014
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 11. – ISSN 1992-9277
698015
  Бершов Г.Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів : монографія / Г.Є. Бершов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Харків : НікаНова, 2014. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-81-3
698016
  Лосич Т. Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного керимінального права Чехії та Словаччини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 146-155. – ISSN 2308-9636
698017
  Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров"я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 149, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
698018
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
698019
  Корнієнкова К. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 240-243. – ISSN 2663-5313
698020
  Кобильчук О.С. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства: проблеми кваліфікації / О.С. Кобильчук, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 70-72
698021
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 274л. – Бібліогр.: л. 193 -226
698022
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти / М.П. Куцевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 330, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-71-9
698023
  Калмиков Д.О. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей : монографія / Д.О. Калмиков ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 558, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 500-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-004-5
698024
  Головкін О.В. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель / О.В. Головкін, Я.О. Леляк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 38-44
698025
  Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди в період Київської Русі і феодальної роздробленості (IX - середина XIII ст.) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. ак. правових наук України ; Нац. юрид. ак. України ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності ; редкол.: В.І. Борисов, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва [та ін.]. – Харків, 2011. – Вип. 21. – С. 89-98. – ISSN 2079-6242
698026
  Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : монографія / Наталія Антонюк ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-7651-89-3
698027
  Іванова Є.В. Кримінальна відповідальність за зараження соціальною хворобою (історичний аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 107-115
698028
  Базов В. Кримінальна відповідальність за застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 101-106.
698029
  Базов В. Кримінальна відповідальність за застосування засобів війни, заборонених міжнародним правом (продовження) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-111.
698030
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 282л. + Додатки: л.233-282. – Бібліогр.: л.202-232
698031
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
698032
  Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за злісне ( умисне ) банкрутство в зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.74-79
698033
  Алексеева Н.Ю. Кримінальна відповідальність за злочин проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них: історія становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 140-146. – ISSN 1563-3349
698034
  Возьний В. Кримінальна відповідальність за злочини проти авторитету органів державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 62-69


  Етапи становлення законодавства
698035
  Романюк Б.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту : (навч.-практ. посібник-коментар) / Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. ; [наук. ред. М.В. Костицький]. – Київ : Крок, 2015. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 188-201 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-285-8
698036
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 249-257. – ISSN 2082-4939
698037
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих та референдних прав за законодавством країн-учасниць Європейського Союзу ( порівняльно-правовий аналіз ) // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 275-323. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
698038
  Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності: еволюція наукової думки та законодавства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 122-130. – (Юридичні науки ; № 3)
698039
  Голубош В.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України) : монографія / Голубош Володимир Валентинович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Київ. ін-т інтелект. власності та права нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 296-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-286-172-3
698040
  Житний О.О. Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (національно-правовий вимір) : монографія / О.О. Житний, І.М. Ральченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : В деле, 2017. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-32-2
698041
  Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / [О.Ф, Бантишев, О.В. Шамара]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на обкл. – Бібліогр.: с. 180-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-365-8
698042
  Янко В.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу : монографія / В.М. Янко. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-235 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-087-8
698043
  Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи на українських землях у законодавстві Великого князівства Литовського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 15-20.
698044
  Ониськів А.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
698045
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження / О. Кваша, А. Ониськів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 64-70. – ISSN 2311-6676
698046
  Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Мовчан Роман Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
698047
  Катеринчук І.П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп"ютерних технологій: досвід зарубіжних країн // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2312-928X
698048
  Біленчук П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності / П. Біленчук, Ю. Волик // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102
698049
  Ключик Ю.В. Кримінальна відповідальність за злочини, пов"язані з банкрутством : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ключик Юлія Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
698050
  Коротюк О.В. Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на об"єкти права інтелектуальної власності, у радянський період // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 67-91. – ISSN 2523-4889
698051
  Волос А. Кримінальна відповідальність за кардшейрінг, камкординг та фінансування порушення авторського права та суміжних прав // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 113-119. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
698052
  Телесніцький Г.Н. Кримінальна відповідальність за катування міжнародний і національний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 238-249
698053
  Книженко О. Кримінальна відповідальність за катування, вчинене працівником правоохоронного органу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 51-57. – ISSN 2311-6676
698054
  Данилевська Ю.О. Кримінальна відповідальність за наркозлочини в Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 84-86. – ISBN 978-617-7627-30-1
698055
  Карпенко М. Кримінальна відповідальність за наявності кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 406 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 92-99
698056
  Нересян А. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 24-25
698057
  Драган О. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень: питання теорії та практики // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 56-61. – ISSN 2311-6676
698058
  Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні : монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Дудорова, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ДЛУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-068-7
698059
  Щупаківський Р.В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом : [ монографія ] / Р.В. Щупаківський. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-247-5
698060
  Радутний А. Кримінальна відповідальність за незаконне зібрання, використання або розголошення комерційної таємниці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.110-114. – Бібліогр.: 14 н. – ISSN 0132-1331
698061
  Андрушко А.В. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги : монографія / А.В. Андрушко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : РІК-У, 2019. – 226, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-72-9


  У пр. № 1735315 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича від автора. 17.IX.2020
698062
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти / С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 109-120. – ISSN 2222-5374
698063
  Романюк Х.І. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Романюк Христина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
698064
  Куц В.М. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною : монографія / В.М. Куц, С.В. Гізімчук, В.О. Єгорова. – Харків : Юрайт, 2012. – 302, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 243-280 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-10-3
698065
  Голуб С. Кримінальна відповідальність за незаконні дії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 55-62
698066
  Панов М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків(ст. 200 КК) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
698067
  Погорецький М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними картками потребує посилення / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 100-104.
698068
  Будяченко О.М. Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Будяченко Ольга Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
698069
  Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини : монографія / С.В. Гринчак ; за ред. Л.В. Дорош. – Харків : Право, 2011. – 292, [2] с. – Бібліогр.: с. 262-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-251-0
698070
  Олашин М.М. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов"язків щодо охорони життя та здоров"я дітей: тлумачення оціночних ознак складу злочину // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 278-282. – (Право. Економіка. Управління)
698071
  Черніков Є.Е. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Черніков Євген Едуардович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
698072
  Лазаренко В. Кримінальна відповідальність за неповідомлення про злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 59-63
698073
  Бельський Ю.А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бельський Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
698074
   Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ : монографія / Ю.А. Бельський, П.А. Воробей, А.В. Савченко, О.Г. Колб ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-743-6
698075
  Кваша О.О. Кримінальна відповідальність за одержання хабара, вчинене за попередньою змовою групою осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 215-219
698076
  Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 40-43
698077
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Задоя К.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 231л. + Додатки : л.194-203. – Бібліогр. : л.204-231
698078
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. 6 назв
698079
  Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчих прав та права брати участь у референдумі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-81.
698080
  Тихий В.П. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого або референдного права / В.П. Тихий, М.І. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45.
698081
  Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання підготовці та проведенню виборів і референдуму в Україні та країнах Центральної Європи (на прикладі Польщі та Словаччини): порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-140.
698082
  Кострицький В.В. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 95-103. – ISSN 2310-6166
698083
  Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодаством США : монографія / Д.В. Каменський ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 423, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 379-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2905-93-9


  У пр. № 1728416 напис: Шановному Павлу Сергійовичу із щирою повагою та найкращими побажаннями від автора. Вересень 2011 р. Підпис.
698084
  Зубач О.І. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав у Україні за ст. 176 КК України // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 423-425
698085
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу : монографія / С.Я. Лихова ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 93, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 18). – ISBN 978-966-458-497-2
698086
   Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав : монографія / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; [ П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, М.І. Мельник, В.І. Осадчий, В.П. Тихий та ін. ]. – Харків : Кроссроуд, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-8759-41-9
698087
  Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 47-53. – ISSN 2222-5374
698088
  Антонов С. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 123-130. – ISSN 1026-9932
698089
  Мазепа С. Кримінальна відповідальність за порушення карантину в умовах пандемії COVID-19 // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 143-149. – ISSN 2524-0129
698090
  Филь Р.С. Кримінальна відповідальність за порушення прав на секретні винаходи та корисні моделі в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 261-267. – ISSN 2072-8670
698091
  Уткіна М.С. Кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 249-251. – ISBN 978-966-999-024-2
698092
  Сміх В.В. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на правову допомогу / В.В. Сміх. – Київ : Атіка-Н, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-199. – ISBN 978-966-326-423-3
698093
  Боровенко Володимир Микитович Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Боровенко Володимир Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 15л.
698094
  Заблоцька О. Кримінальна відповідальність за порушення у бюджетній сфері: міжнародний досвід // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 149-151.
698095
  Дячкін О.П. Кримінальна відповідальність за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв"язку та їх обладнання : Монографія / О.П. Дячкін; Дніпропетр. нац. ун-т внутріш. справ; за ред. В.П. Ємельянова. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. – 116с. – Шифр. дубл. 34 Дячк. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-383-136-7
698096
  Брух Х. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти. - // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 248-255. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
698097
  Мохончук С.М. Кримінальна відповідальність за пропаганду війни: аналіз елементів складу злочину // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 132-138. – ISSN 0201-7245
698098
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 236-267. – Бібліогр.: л. 195-235
698099
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
698100
  Федулова І.М. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Федулова Інна Миколаївна ; М-во внутрішніх справ України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
698101
  Клименко В.А. Кримінальна відповідальність за професійну не обережність // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
698102
  Семенюк О. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 35-44. – ISSN 2308-9636
698103
  Яковенко Р.В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 376-383. – ISSN 2078-3566
698104
  Тавлуй О. Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення за законодавством окремих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
698105
  Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-87.
698106
  Романюк Б.В. Кримінальна відповідальність за спричинення смерті людині: кваліфікація таких діянь та їх відмежування від суміжних злочинів : монографія / Б.В. Романюк, О.Ф. Бантишев ; [наук. ред. М.В. Костицький]. – Київ ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 678 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-3146-2
698107
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013. – 197 л. – Додатки: л. 191-197. – Бібліогр.: л. 167-190
698108
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
698109
  Чуфрін Ю.Ю. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чуфрін Юрій Юрійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
698110
  Бурачинська Ю. Кримінальна відповідальність за створення небезпеки за статутами Великого Князівства Литовського: порівняльний аналіз // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 112-116
698111
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33.
698112
  Гулкевич В. Кримінальна відповідальність за терористичну діяльність в Іспанії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7220-78-6
698113
  Чігер В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 266-269. – ISSN 2663-5313
698114
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лизогуб Я.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
698115
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини:порівняльно-правове дослідження : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Лизогуб Ярослав Григорович; Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – 202 л. + Додатки: л. 200-202. – Бібліогр.: л. 177-199
698116
  Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 88-93
698117
  Печерій П.П. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з особливою жорстокістю за законодавством окремих зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
698118
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : автореф. дис. ... канд юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
698119
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2017. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 188-219
698120
  Чорнозуб Л.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чорнозуб Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
698121
  Житник Г.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 59-63
698122
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 215-263. – Бібліогр.: л. 187-214
698123
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
698124
  Кіріндясов М.Г. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст.165 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кіріндясов Максим Геннадійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
698125
  Омельченко І. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 100-103
698126
  Опанасенко В.І. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів: особливості регламентації та шляхи вдосконалення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Опанасенко Віталій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 276 арк. – Додатки: арк. 255-276. – Бібліогр.: арк. 225-254
698127
  Опанасенко В.І. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів: особливості регламентації та шляхи вдосконалення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 12.00.08 / Опанасенко Віталій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
698128
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 248 л. – Додатки: л. 246-248. – Бібліогр.: л. 209-245
698129
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
698130
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) / В.В. Бондарчук. – Київ : Дакор, 2014. – 259, [1] с. – На обкл. також: "Яр. ВАЛ" адвокатське об"єднання. – Бібліогр.: с. 227-259 та в підрядк. прим. – (Бібліотека адвокатського об"єднання "Яр. ВАЛ"). – ISBN 978-617-7020-35-5
698131
  Довнич О.М. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 75-77. – ISSN 1609-0462
698132
  Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
698133
  Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Налуцишин В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 266л. + Додатки: л.226-266. – Бібліогр.: л.203-225
698134
  Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінол., кримінал.-виконавче право / Налуцишин В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
698135
  Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння : хуліганські злочини та склади злочинів : монографія / О.А. Івахненко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Харків : Право, 2016. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-937-054-9
698136
  Ємельянов М.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія / М.В. Ємельянов. – Харків : Право, 2014. – 173, [3] с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-458-616-7
698137
  Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження : монографія / Савченко А.В., Шуляк Ю.Л. ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-194 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2435-4-1


  У пр. № 1728436 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з глибокою повагою від автора А.В. Савченко. 2013 р.
698138
  Шуляк Ю.Л. Кримінальна відповідальність і покарання за шахрайство у порівняльно-правовому аспекті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 37-44
698139
  Цимбалюк В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров"я особи: напрямки реформування законодавства // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 112-116
698140
  Шопіна Ю.О. Кримінальна відповідальність медичного або фармацевтичного працівника за вчинення злочину, пов"язаного з виконанням професійних обов"язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шопіна Юлія Олегівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
698141
  Чорноусько М. Кримінальна відповідальність народних депутатів за неособисте голосування: міфи та реалії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
698142
  Красота О.І. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: історико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 59. – С. 11-15.
698143
  Ігнатов О. Кримінальна відповідальність працівників міліції: пропозиції щодо вдосконалення законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 82-84. – ISSN 0132-1331
698144
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність співучасників за законодавством окремих іноземних держав // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 456-459. – ISBN 978-966-458-403-3
698145
  Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 45-52
698146
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність та покарання в рішеннях Конституційного Суду України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  "...Тез виступу до круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року)".
698147
   Кримінальна відповідальність та форми ії реалізації : підручник / [О.В. Козаченко (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-534-327-2
698148
  Мельничук Н.О. Кримінальна відповідальність у правовому регулюванні договірних трудових відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 309-314. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні засади притягнення до кримінальної відповідальності за порушення у сфері використання найманої праці на договірних умовах.
698149
  Сухопар А.А. Кримінальна відповідальність штучного інтелекту // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 85-86. – ISSN 2410-244Х
698150
  Кузьмін Р. Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 7-10
698151
  Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 153-157.
698152
  Шамара О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 37-40
698153
  Грек Б.М. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 19-22
698154
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи : наук.-практ. посібник / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 295, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 238-259 та в підрядк. прим. – (Науково-практичний посібник). – ISBN 978-966-667-684-2
698155
  Стрельцов Є.Л. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: необхідність "суверенного" виваженого рішення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-23 квітня (№ 13/15)
698156
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 32-41
698157
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 228-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-137-6
698158
  Політова А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: чи готова Україна до неї // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 121-128
698159
  Дзюба В.Т. Кримінальна відповідальність: зміст та розуміння за вимогами сучасної кримінально-правової науки // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 249-253. – ISBN 978-966-458-403-3


  У статті розглядаються відповідальність змісту та розуміння кримінальної відповідальності вимогам сучасної кримінально-правової науки.
698160
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87-89
698161
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 89-90
698162
  Дзюба В. Кримінальна відповідальність: сучасне розуміння // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 104-107
698163
  Бова А. Кримінальна віктимізація та дозвіллєві практики київського студентств // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 14-15
698164
  Сердюк Н.Ю. Кримінальна жаргонна лексика в оригінальному романі Ч. Діккенса "Oliver Twist" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 133-142. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
698165
  Порфімович О. Кримінальна журналістика = The criminal journalism selected lectures : [вибрані лекції] / Ольга Порфімович. – Київ : ФОП - ПОДОЛІН І.В., 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-2111-27-9
698166
  Порфімович О.Л. Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіанасильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 310-323. – ISSN 2309-1797


  У статті проаналізовано загальну ситуацію в країні щодо впливів журналістських матеріалів, які містять сцени насильства, на аудиторні настрої. Подано короткий історичний екскурс з даної проблематики. Наголошено на виключній актуальності досліджень з ...
698167
  Сапронов А. Кримінальна злочинність у Гетьманщині (історіографічний аспект) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 41-47. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
698168
  Комар Є. Кримінальна злочинність як прояв соціальних аномалій у суспільному житті УСРР у 20-х рр. XX ст. (за матеріалами Донецької губернії) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 74-76
698169
  Чернобай А. Кримінальна й адміністративна відповідальність за порушення норм // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 93-100
698170
  Брижань Т. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 189-190
698171
  Легецький М.П. Кримінальна міліція як суб"єкт профілактики правопорушень, пов"язаних з обігом наркотиків серед неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 143-150.
698172
  Бойко С. Кримінальна практика "під соусом" пандемії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
698173
  Дякулич О. Кримінальна природа штрафів за антимонопольні порушення у практиці ЄСПЛ / О. Дякулич, А. Панчак // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 20-21
698174
  Рябошапко Л.І. Кримінальна протидія ксенофобії - політико-правова необхідність // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 184-192. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
698175
  Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 154-160. – ISSN 2310-9769
698176
  Загурський О.Б. Кримінальна процесуальна політика України: історико-правовий аспект : монографія / О.Б. Загурський ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-68-0
698177
  Вовчук Л.С. Кримінальна процесуальна правозахисна діяльність владних суб"єктів досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Вовчук Любомир Святославович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
698178
  Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 130-140. – ISSN 1993-0909
698179
  Кацавець Р.С. Кримінальна психологія : навч. посібник / Руслан Кацавець. – Київ : Правова Єдність, 2018. – 121, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-617-566-442-1
698180
  Деревінський В. Кримінальна справа "Українського вісника" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Як КГБ полював на український підпільний журнал та особисто на В"ячеслава Чорновола.
698181
  Скавронік В. Кримінальна справа про геноцид в Україні: особливості попереднього розгляду апеляційним судом та проблеми об"єктивного обчислення кількості жертв // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 296-302
698182
  Скавронік В. Кримінальна справа про геноцид в Україні: особливості попереднього розгляду Апеляціним судом та проблеми об"єктивного обчислення кількості жертв // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 574-588
698183
  Яцишин М.М. Кримінальна справа про пограбування Чесного Хреста в Луцьку (1621 рік) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 4 (6). – С. 49-54. – ISSN 2523-4552
698184
  Захаров Є. Кримінальна справа проти L.B.ua в світлі практики Європейського Союзу // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 4. – С. 3-4
698185
  Радзієвський В.О. Кримінальна субкультура на землях України: від Середньовіччя до нашого часу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 230-234. – ISSN 2226-3209
698186
  Рябчинська О.П. Кримінальна субкультура та прогнозування поведінки засуджених у місцях позбавлення волі / О.П. Рябчинська, Е.Г. Стоматов // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 36-39
698187
  Пришко І. Кримінальна субкультура як невід"ємна частина загальносуспільной культури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 120-126
698188
  Азаров Д.С. Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 99-109. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
698189
  Ткаченко В.В. Кримінальна та адміністративно-правова відповідальність за порушення норм цензури в Російській імперії / В.В. Ткаченко, О.Ю. Кирієнко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 146-155. – ISSN 2072-8670
698190
  Печарський А. Кримінальна тенденція екстерналізації в житті і творчості Андрія Головка
698191
  Прилуцький С.В. Кримінальна юстиції України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 107-114.
698192
  Міщеною С.Т. Кримінальна юстиція у стратегії протидії злочинності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
698193
  Півненко В.П. Кримінальна юстиція України : збірник наукових праць / В.П. Півненко. – Харків : СПД ФО Сілічева С.О., 2005. – 200с. – (Наукові праці). – ISBN 966-8794-01-X
698194
  Прилуцький С. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
698195
  Марушев А. Кримінальне банкрутство в Україні / А. Марушев, О. Спіженко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45.
698196
  Романюк О. Кримінальне законгодавство України та міжнародно - правові стандарти // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.39-47
698197
  Нікітін А.А. Кримінальне законодавство зарубіжних країн щодо порушення порядку в"їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 14-20. – ISSN 2617-4162
698198
  Добробог Л.М. Кримінальне законодавство радянського періоду, що регулює відносини по охороні природи (навколишнього природного середовища) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 243-246
698199
  Голіна В.В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 475-477. – ISBN 978-966-458-403-3
698200
  Брич Л. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 308-322. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано, як і наскільки узгоджуються підходи, закладені у КК України, існуючіь в теорії і практиці кримінального права України з рішеннями Європейського Суду з прав людини.
698201
  Малишев Володимир Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення / Малишев Володимир, Бесчастний Віктор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 14-16
698202
  Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Юрисконсульт, 2006. – 1048с. – (Бібліотека кримінального права). – ISBN 966-96571-3-Х
698203
  Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження: [ монографія ] / А.В. Савченко; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2007. – 596с. – ISBN 978-966-373-254-1
698204
  Кваша О. Кримінальне законодавство України у контексті розвитку конституційних засад / О. Кваша, Н. Пархоменко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 127-132. – ISSN 2409-4544
698205
  Боднарук О.М. Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
698206
  Стрельцов Є. Кримінальне законодавство: "гільйотина" чи "масажний прилад" - пошук компромісу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
698207
  Стрельцов Є. Кримінальне законодавство: "гільйотина" чи "масажний прилад" - пошук компромісу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
698208
  Стрельцов Є. Кримінальне законодавство: "гільйотина" чи "масажний прилад" - пошук компромісу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
698209
  Остафійчук Г.В. Кримінальне переслідування на досудових стадіях : монографія / Г.В. Остафійчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-7064-09-0
698210
  Корж В. Кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 85-90
698211
  Власюк О.В. Кримінальне переслідування українських послів польського сейму (1922-1927 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 158-165. – ISSN 0321-0499
698212
  Єна І.В. Кримінальне переслідування як виключна компетенція держави // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 83-89. – ISSN 2310-9769
698213
  Горбачевський В.Я. Кримінальне переслідування як функція кримінального процесу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 46-59
698214
  Прилуцький С.В. Кримінальне переслідування: теоретико-правовий зміст та проблеми співвідношення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 62-70.
698215
  Топчій Я. Кримінальне покарання у вигляді позбавлення виборчого права на певний строк: антиконституційне чи необхідне // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
698216
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1998. – 896с. – ISBN 966-95034-4-2
698217
   Кримінальне право : особлива частина : підручник для ВНЗ / [А.С. Беніцький та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – Луганськ : Елтон-2. – ISBN 978-617-563-108-9
Т. 1. – 2012. – 779, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим.


  У пр. № 1728440 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з найкращими побажаннями від імені авторського колективу. Підписи
698218
   Кримінальне право : особлива частина : підручник для ВНЗ / [А.С. Беніцький та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – Луганськ : Елтон-2
Т. 2. – 2012. – 703, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим.
698219
  Дудоров О.О. Кримінальне право : навч. посібник / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – Київ : Ваіте, 2014. – 943, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 898-943, в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-08-5
698220
  Демидова Л.М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 139-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
698221
   Кримінальне право в запитаннях і відповідях : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-44-0
698222
   Кримінальне право в питаннях і відповідях (Посібник для підготовки до іспитів). – Київ : Правові джерела, 1999. – 197с. – ISBN 966-95605-3-5
698223
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-419-8
Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. – 2011. – 448 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
698224
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-420-4
Т. 2 : Бібліографія. – 2011. – 640 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
698225
  Берзін П.С. Кримінальне право в університеті Святого Володимира / П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич // Кримінальне право в Університеті Святого Володимира : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич. – Київ : Дакор, 2019. – С. 5-46. – ISBN 978-617-7679-13-3
698226
   Кримінальне право в Університеті Святого Володимира : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич. – Київ : Дакор, 2019. – 619, [1] с. : іл. – Текст рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-13-3


  У змісті: О ходе уголовного законоведения вообще и преимущественно в Германии / И.Н. Данилович ; Исследование о смертной казни / А.Ф. Кистяковский ; О воровстве-краже по русскому праву: историко-догматическое исследование / Л.С. Белогриц-Котляревский ...
698227
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 432с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-66-7
698228
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива. : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 544с. – Шифр дубл. – ISBN 955-7714-74-8
698229
  Боган С. Кримінальне право Німеччини на теренах окупованої німецькими військами України у 1941-1944 рр.: норми і застосування // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 146-155. – ISBN 978-966-2710-92-2
698230
  Сухонос В. Кримінальне право та церква в Україні // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 188-195
698231
  Стрельцов Євген Львович Кримінальне право у площині сучасної реформи правоохоронної системи // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 525-530. – ISBN 978-617-7220-83-0
698232
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : посібник / Н.В. Чернишова, М.В. Володько, Н.М. Хазін. – Київ : Наукова думка, 1995. – 456с. – ISBN 5-12-003961-8
698233
   Кримінальне право України : Завдання до семінарських і практичних занять. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-8872-0
698234
  Коржанський М.И. Кримінальне право України : Частина особлива / М.И. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 592с. – ISBN 966-504-186-Х
698235
   Кримінальне право України : загальна частина : [підручник для студ. вузів] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; за ред.М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ ; Харьків : Юрінком Інтер ; Право, 2001. – 413, [1] с. – ISBN 966-7784-90-8, 966-7146-52-9
698236
   Кримінальне право України : Особлива частина: Підручник для студ. вузів. – Київ-Харьків : Юрінком Інтер-Право, 2001. – 496с. – ISBN 966-667-024-0
698237
   Кримінальне право України : особлива частина : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш; за ред. проф. М.І.Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 496 с. – ISBN 966-667-026-7
698238
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-55-6
698239
   Кримінальне право України : Альбом схем: Навчальний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-71-8
698240
  Александров Ю.В. Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. – Киев : МАУП, 2004. – 328с. – ISBN 966-608-402-3
698241
   Кримінальне право України : Підручник / Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред.: М.І. Мельника, В.А. Клименка; Авт.: Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий та ін. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-326-031-9
Особлива частина. – 2004. – 656с.
698242
   Кримінальне право України : Особлива частина: Практикум / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.Л. та ін. Хар; заг. ред. В.К. Матвійчук; О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, В.М. Присяжний; НАУ. – Київ : Азимут-Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8405-14-5
698243
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 6. – 2006
698244
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 7. – 2006. – 70 с.
698245
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 8. – 2006. – 70 с.
698246
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 10. – 2006. – 64 с.
698247
  Селецький С.І. Кримінальне право України : загальна частина; посібник для студ. юрид. вузів і юрид. фак. із змінами та доповн. / С.І. Селецький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 248с. – Шифр дубл.34 Селе.Доп.карт.м.в. – ISBN 978-966-364-627-5
698248
  Селецький С.І. Кримінальне право України : особлива частина: посібник для студ. юрид. вузів і юрид. факультетів із змінами та доповненями станом на 1 листопада 2007 року / С. Селецький; Ін-т економ. і упр., юридичний фак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-364-628-2
698249
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / П.Л. Фріс ; МОНУ ; Прикарпатський юридичний ін-т Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Вид. 2-е, доп. і перероблене. – Київ : Атіка, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-326-329-8
698250
  Діордіца І.В. Кримінальне право України : посібник для підготовки до іспитів : навчальне видання / І.В. Діордіца ; МОН України. – Київ : Видавець Ліпкан О.С., 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-2439-03-8
698251
  Вереша Р.В. Кримінальне право України : загальна частина : навч. посібник / Вереша Р.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 359, [1] с. – ISBN 978-617-566-467-4
698252
  Сухонос В.В. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / В.В. Сухонос, Р.М. Білокінь. – Суми : Університетська книга, 2018. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-680-863-2
698253
   Кримінальне право України : заг. характеристика розд. Особливої частини : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Цимбалюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Львів : Новий Світ-2000. – ISBN 978-617-7519-27-9
Ч. 1. – 2019. – 219, [1] с. : іл., табл.
698254
  Вереша Р.В. Кримінальне право України : робоча програма навч. дисципліни / Р.В. Вереша, Є.В. Фесенко ; Акад. адвокатури України. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2020. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-584-8


  У пр. № 1733598 напис: Вельмишановному Губерському Леоніду Васильовичу з повагою та вдячністю від співавтора. 26.02.20202 р.
698255
  Тютюгін В.І. Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини) : навч. посібник для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / В.І. Тютюгін, М.А. Рубащенко ; відп. ред. В.І. Тютюгін. – Харків : Право, 2020. – 321, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 320-321. – (ЗНО 2020). – ISBN 978-966-998-008-3
698256
   Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-2526-09-7
698257
  Навроцький В. Кримінальне право України в епоху глобалізації // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 140-152. – ISSN 2078-1431
698258
  Гребеньков Г. Кримінальне право України у контексті аксіологічного виміру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 95-102
698259
  Назимко Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 120-123
698260
   Кримінальне право України. Загальна та особлива частини : навч. посібник. – Київ : Істина, 2007. – 400с. – ISBN 966-7613-99-2
698261
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
698262
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 512с. – ISBN 966-7302-99-7
698263
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник для студ. юрид. спец. / П.С. Матишевський; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-28-2
698264
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; МОНУ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-160-3
Загальна частина:. – 2005. – 480с.
698265
   Кримінальне право України. Загальна частина : Практикум. Навчальний посібник / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, ін. та; Авт. кол.: Костенко О.М., Козаченко І.П., Матвійчук В.К., Нікітін Ю.В., Хар І.О. та ін.; За ред. В.К. Матвійчука; Нац. академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 432с. – ISBN 966-373-083-8
698266
  Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / М.І. Колос. – Київ : Атіка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-326-223-9
698267
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Вереша; МОНУ; акад. адвокатури України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 960с. – Шифр дубл.34 Вере. – ISBN 978-966-364-621-3
698268
   Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Омельчук О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Омельчука ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2010. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2183-89-4
698269
  Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-практ. посібник] / Л.Ф. Дадерко, В.П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 120, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-388-365-6
698270
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид,, перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 525, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 513-526. – ISBN 978-966-458-756-0
698271
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Назимко Є.С. та ін.] ; за заг. ред. проф. В.М. Бесчастного, О.М. Джужи ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2018. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7020-98-0
698272
   Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [В.Б. Харченко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Право, 2019. – 478, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-819-4
698273
   Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239, [1] с. : табл. – В кінці кн. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 233-236. – ISBN 978-966-8388-81-1
698274
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 237-249. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 512 с. (Витяг. С. 123-132). Об"єкт злочину.
698275
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / С.І. Селецький; Відкритий міжнародний Ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 504с. – ISBN 966-364-371-4
698276
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова, Ю.В. та ін. Гродецький; Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова та ін.; МОНУ; за ред.: В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-667-278-3
698277
  Брич Л.П. Кримінальне право України. Особлива частина : тести / Л.П. Брич, О.К. Марін, В.О. Навроцький. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 284с.
698278
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [А.О. Байда та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 677, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 662-678 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-757-7
698279
   Кримінальне право України. Практикум. : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Андрушко П.П. [ та ін. ] ; за ред С.С.Яценка. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-76-4


  Містить задачі з усіх тем навчального курсу кримінального права України та методику виконання завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельованих судових процесів.
698280
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Практикум: навч. посіб. / за ред.. С.С. Яценка // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 369-377. – ISBN 978-966-667-750-4


  Кримінальне право України. Практикум: навч. посіб. / за ред.. С.С. Яценка; МОН України. КНУТШ. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 528 с. (Витяг. С. 113-119). Методика до практичних і семінарських занять. Підготовка та проведення змодельованих судових ...
698281
   Кримінальне право України. Судові прецеденти. 1864-2007 / за ред. В.Т. Маляренка ; [ укладачі : П.П. Пилипчук, Є.І. Овчинніков ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 1104 с. – (Судова практика). – ISBN 978-966-8847-76-9
698282
   Кримінальне право України.Загальна частина : Підручник. – 2-е вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 512с. – ISBN 966-7302-30-Х
698283
   Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, С.Я. Лихова, П.С. Матишевський, А.А. Стрижевський; За ред. П.С.Матишевського,П.П.Андрушка,С.Д.Шапченка/КУ ім.Тараса Шевченко;Юрид.фак. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
698284
   Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / МОНУ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 456с. – ISBN 978-966-458-155-1
698285
   Кримінальне право України: Загальна частина. : Підручник. – Київ : Юридична думка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-041-6
698286
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 333-368. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник // Економіка. Фінанси. Право. Київ: А.С.К., 2001. 352 с. (Витяг. С. 122-153). Суб"єкт злочину.
698287
   Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 896с. – ISBN 966-7302-50-4
698288
   Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Дорош; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-159-Х
Особлива частина. – 2005. – 546с.
698289
   Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / МОНУ ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Г.М. Анісімов та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2010. – 608с. – ISBN 978-966-458-156-8
698290
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.С. Яценка // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 250-332. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.С. Яценка. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 896 с. (Витяг. С. 287-365.). Злочини проти власності.
698291
   Кримінальне право України: Практикум. : Навчальний посібник / МОіНУ; За ред.: С.С. Яценка; Авт. кл.: Андрушко П.П., Кобзаренко П.В., Матишевський П.С., Шапченко С.Д., Яценко С.С. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 592с. – ISBN 966-667-157-3
698292
  Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 87-92
698293
  Яценко І.С. Кримінальне право України: сучасні реалії і наявні проблеми / І.С. Яценко, К.П. Задоя, С.Д. Шапченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  Тези доповідей учасників круглого столу, організованого юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
698294
   Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 2/3. – 2007
698295
  Гуторова Н.О. Кримінальне право України: Фундаментальні та прикладні проблеми / Н.О. Гуторова, Л.В. Дорош, М.В. Сенаторов // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 20-34. – ISBN 966-8467-41-8
698296
  Грищук В. Кримінальне право як соціальна цінність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-37. – ISSN 1026-9932
698297
  Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії) : У трьох томах / П.П. Михайленко. – Київ : Генеза, 1999. – 944с. – ISBN 966-504-157-6
698298
   Кримінальне право. Загальна частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – Київ : Істина, 2011. – 1111, [1] с.. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. / Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-60-3


  У пр. № 1706037 напис: Дорогій студентці і нашій надії з побажанням зрозуміти і полюбити цю галузь права!!! 01.07.2015
698299
   Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 784 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-19-5
698300
  Панов М. Кримінальне правопорушення (його види: кримінальний проступок і злочин) - новела кримінального законодавства України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – C. 9-11. – ISSN 1026-9932
698301
  Берзін П.С. Кримінальне правопорушення, злочин і кримінальний проступок за новим кримінальним кодексом Республіки Казахстан: поняття та особливості співвідношення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 217-231. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено окремим проблемам визначення поняття кримінального правопорушення, злочину та кримінального проступку за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан. Визначаються особливості співвідношення цих понять, їх вплив на окремі ...
698302
   Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Каф. кримін. права [та ін. ; редкол.: Є.Л. Стрельцов та ін. ; передм. С.В. Ківалова ; відп. за вип. Є.Л. Стрельцов]. – Одеса : Юридична література, 2019. – 230, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-365-5
698303
  Панов М. Кримінальне правопорушення: поняття та його види / М. Панов, С. Харитонов // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 27-60. – ISSN 1026-9932
698304
  Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 16-25. – ISSN 1026-9932
698305
  Дроздов О. Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 196-213. – ISSN 1026-9932
698306
  Марчак В.Я. Кримінальне провадження на підставі угод: правові та психологічні особливості : навч. посібник / В.Я. Марчак, О.В. Стратій ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-61-9
698307
  Новак Р.В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 131-137. – ISSN 1727-1584
698308
  Комарницька О.Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 23-33
698309
  Сорока С.О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання / С.О. Сорока, Р.М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 381-390. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
698310
  Ахтирська Н.М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 41-47. – ISSN 2413-1342
698311
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 223-236. – Бібліогр.: л. 191-222
698312
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
698313
  Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту : посібник / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – Київ : Прецедент, 2013. – 159, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Запити ; Заяви ; Клопотання ; Договори ; Скарги ; Вимоги. – (Бібліотека журналу "Адвокат"). – ISBN 978-966-520-160-1
698314
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 273 л. – Додатки: л. 239-273. – Бібліогр.: л. 213-238
698315
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
698316
  Глинська Н.В. Кримінальне процесуальне забезпечення відновлення правопорядку на тимчасово окупованих територіях України // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 140-142. – ISBN 978-617-7627-30-1
698317
   Кримінальне процесуальне право України : навч. посібник / [Беляєва К.В. та ін.] ; за ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юстініан, 2014. – 573, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в додадках : с. 563-566. – ISBN 978-617-7039-04-3
698318
  Баулін О.В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посібник / Баулін О.В. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова Єдність, 2018. – 150, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-147. – (На допомогу студенту). – ISBN 978-617-7191-02-4
698319
   Кримінальне судочинство в Україні. Судова практика : злочини проти життя особи (вбивства). – Офіційне видання. – Київ : Ін Юре, 2007. – 960 с. – ISBN 978-966-313-349-2
698320
  Білостоцький С.М. Кримінальне судочинство міста Львова 16 - 18 ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду міста Львова) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Білостоцький С.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
698321
  Підюков Петро Кримінальне судочинство та його перша стадія: теоретичний і практичний аспекти відповідно до національного нормотворення та проекту КПК України / Підюков Петро, Конюшенко Яна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 42-47
698322
  Аленін Ю. Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів / Ю. Аленін, Т. Лукашкіна // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1561-4999
698323
  Фріс П. Кримінальне суспільство і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
698324
  Доценко О. Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року у парадигмі загальноімперського та радянського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-28-6
698325
  Скрипник А.В. Кримінальний жаргон у французькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 320-324


  Статтю присвячено мовному аналізу кримінального жаргону у французькій та українській мовах та його історії виникнення. У статті наводяться приклади вжитку жаргонізмів антисоціальних та асоціальних груп людей, прослідковується історія розвитку ...
698326
  Наден О.В. Кримінальний закон — форма вираження норм кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 44-56. – ISBN 966-8759-17-6
698327
  Лизогуб Я.Г. Кримінальний закон vs. перевищення влади або службових повноважень: дискусія триває // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 12-18. – ISSN 2308-9636
698328
  Бантишев О. Кримінальний закон у боротьбі з корупцією / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 41-47
698329
  Навроцький В.О. Кримінальний закон у судженнях Василя Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 74-82. – ISSN 2224-9281
698330
  Бондаренко І.П. Кримінальний кодекс КНДР: мовні особливості та труднощі перекладу / І.П. Бондаренко, Ю.Д. Скрипник // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 21-39
698331
  Тацій В. Кримінальний кодекс України - правова основа боротьби зі злочинністю в Україні / В. Тацій, В. Сташис // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 243-257. – ISSN 0132-1331
698332
   Кримінальний кодекс України : Затверджений Законом від 28 грудня 1960 року , Офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 1 лютого 1993 року. – Київ : Україна, 1993. – 184 с.
698333
   Кримінальний кодекс України : Із змінами та доповненнями за станом на 5 вересня 2000 р. – Харків : Фоліо, 2000. – 160с. – (Кодекси України). – ISBN 966-03-0987-2
698334
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 143с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-098-9
698335
   Кримінальний кодекс України : від 5 квітня 2001 року: прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання: відповідає надрукованому в "Офіційному віснику України", №21, 2001. – Київ : А.С.К., 2001. – 304 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-322-7
698336
   Кримінальний кодекс України : (станом на 1 вересня 2003 року). Офіційне видання. – Київ : Атіка, 2003. – 192с. – ISBN 966-8074-85-8
698337
   Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2004. – 1196с. – ISBN 966-313-048-2


  На основі сучасної теорії кримінального права, з урахування судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був принятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 року
698338
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання: Текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240 с. – ISBN 966-313-096-2


  Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
698339
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
698340
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 172с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
698341
   Кримінальний кодекс України : Офіційний документ. Станом на 25 квітня 2006 р. – Київ : Велес, 2006. – 152с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-2-8
698342
   Кримінальний кодекс України : (станом на 1 червня 2006 року). – Київ : Київська правда, 2006. – 160с. – (Закон & бізнес ; 23(751))
698343
   Кримінальний кодекс України : За станом на 18 грудня 2007 року. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2007. – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-594-5
698344
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176с. – Шифр дубл.34(Код)Крим. Доп.карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
698345
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, С.В. Гізімчук, Н.О. та ін. Гуторова; [Ю.В. Баулін та ін.] ; за заг. ред. акад. Акад. прав. наук України, проф. В.В. Сташиса, акад. НАН України, акад. Акад. прав. наук України, проф. В.Я. Тація ; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид.3-є, перероб.та допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 1183, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 966-633-585-9
698346
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 176 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698347
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698348
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1березня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698349
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2009. – 814, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-633-809-2
698350
   Кримінальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 01 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 167, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-93-1
698351
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2010 року : ( офіційний текст) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698352
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 14 лют. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 173, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
698353
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 15 трав. 2011 р. / [авт. комент.: О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 7-ме, переробл. та доповн. – Харків : Одіссей, 2011. – 821, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 9-786-176-100-645
698354
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 6 лип. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2011. – 184 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
698355
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 верес. 2012 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698356
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 жовт. 2012 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698357
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 14 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698358
   Кримінальний кодекс України : станом на 18 квіт. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [упоряд. В.І. Тютюгін ; відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 227, [2] с. – ISBN 978-966-458-458-3
698359
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 1 квіт. 2013 року / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 9-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2013. – 911, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-617-610-144-4
698360
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 черв. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 208, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698361
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2015 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 209, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698362
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 16 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 211, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
698363
   Кримінальний кодекс України (за станом на 1 квітня 1999 року). – Київ : Сірін, 1999. – 136с. – ISBN 966-95277-3-3
698364
   Кримінальний кодекс України (Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року). – Київ : Право, 1998. – 144с.
698365
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 15.09.1992 року). – Київ : Радник, 1992. – 92 с.
698366
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1лютого1993 року). – Київ : Україна, 1993. – 240с.
698367
   Кримінальний кодекс України (Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р.) : Офійійний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7784-82-7
698368
   Кримінальний кодекс України (станом на 15 листопада 1997 р.). Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-11-0
698369
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
698370
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
698371
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А,С,К., 2002. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
698372
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А.С.К., 2003. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
698373
  Тацій В.Я. Кримінальний кодекс України правова основа боротьби зі злочинністю в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 123-144. – ISBN 978-966-458-725-6
698374
   Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : ФІНН, 2002. – 224с. – (Україна правова). – ISBN 966-8030-02-8
698375
   Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацко, Нагорний // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-26. – Бібліогр.: 10 н.
698376
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2001. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
698377
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 16 лютого 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 440с. – ISBN 966-7613-19-4
698378
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 15 жовт. 2007 р. – Київ : Істина, 2007. – 440 с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
698379
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 1999 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-52-0
698380
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 2001 р.( Постанови Пленуму Верховного Суду України станом на 1 грудня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 800c. – ISBN 966-7784-45-2
698381
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.: В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-425-5
Т.1 : Загальна частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Богданов та ін.]. – 2013. – 374, [2] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
698382
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-426-2
Т. 2 : Особлива частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.]. – 2013. – 1039, [1] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
698383
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення : (за станом законодавства на 1 вересня 1997 року). – Київ : А.С.К., 1997. – 320с. – ISBN 966-539-053-8
698384
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення. Постанови пленуму Верховного Суду України : [підготовлено з урахуванням змін та доповнень за станом на 1 травня 1993 року]. – Київ : Бібліотечка газети "Іменем закону", 1993. – 255 с.
698385
   Кримінальний кодекс України: зpазки пpоцесуальних документiв. – Київ : Основа ; Астарта, 1996. – 352с. – ISBN 9665230107
698386
   Кримінальний кодекс України: Офіційний текст : Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 352с. – ISBN 966-667-016-Х
698387
   Кримінальний кодекс Української РСР : офіційний текст із змінами та доповненням на 1 січня 1975 року і постатейними матеріалами. – Київ : В-во політичної літератури України, 1975. – 351 с.
698388
  Кіндюк Б. Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки 1927 року: кількісні показники та рівень юридичної техніки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 149-155. – ISSN 1026-9932
698389
  Карелова Г.А. Кримінальний проступок і кримінальна відповідальність: зміст термінопонять та їх співвідношення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 271-276. – ISBN 978-966-458-403-3
698390
   Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві : монографія / [В.О. Туляков та ін. ; за заг. ред. В.О. Тулякова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2012. – 424 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-166-8


  У пр. № 1696113 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з великою пошаною, Підпис: В. Туляков
698391
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: дослідження теоретичної моделі // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 113-127. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
698392
  Федотова Г.В. Кримінальний проступок: правова природа, сутність та шляхи упровадження / Федотова Ганна Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Ніланд-ЛТД, 2016. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 285-309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-924-448-2
698393
  Політова А.С. Кримінальний проступок: спірні питання впровадження у кримінальний кодекс // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 206-209. – ISBN 978-966-458-403-3
698394
  Шибіко В.П. Кримінальний процес : Практикум / В.П. Шибіко, В.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 304с. – ISBN 966-7302-70-9
698395
  Молдован А.В. Кримінальний процес : Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.В. Молдован ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 327-330. – ISBN 978-966-364-929-0
698396
   Кримінальний процес = Criminal process : [підручник] / [Л.Д. Удалова та ін] ; за ред.: В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного ; Нац. акад. внутр. справ України. – Киев : Центр учбової літератури, 2013. – 543, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 527-529 та наприкінці глави. – ISBN 978-617-673-222-8
698397
   Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило ; [уклад. предм. покажчика: С.І. Перепелиця, Є.В. Повзик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 823, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 811-817. – Бібліогр.: с. 779-810. – ISBN 978-966-458-488-0
698398
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук. – Київ : Ваіте, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-279, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-09-2
698399
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : підручник / Лобойко Л.М. – Київ : Істина, 2014. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-99-3
698400
   Кримінальний процес : підручник / [О.В. Капліна та ін.] ; за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 581, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 552-574 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-430-1
698401
   Кримінальний процес : підручник / [О.В. Капліна, В.М. Трофименко, О.М. Дроздов та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.В. Капліної, чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. Щ.Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 581, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 552-574 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-430-1
698402
  Сорока С.О. Кримінальний процес в Україні: історія і сучасність / С.О. Сорока, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 553-562. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
698403
   Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя каф. кримін. процесу і криміналістики Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 24 січ. 2020 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – 319, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
698404
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – Київ : Либідь, 1992. – 431с. – ISBN 5-325-00044-6
698405
   Кримінальний процес України : Підруч.для студ.юридичн.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 2000. – 496с. – ISBN 966-7146-35-9
698406
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. – Шифр дубл.34 Кова.Доп.1 карт. юр. – ISBN 966-667-169-7
698407
  Назаров Віктор Володимирович Кримінальний процес України : Загальна частина: Навч. посібник / Назаров Віктор Володимирович, Руденко Михайло Михайлович. – Київ : Текст, 2004. – 208с. – ISBN 966-96136-7-1
698408
  Назаров В.В. Кримінальний процес України : Підручник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – Київ : Юридична думка, 2005. – 548с. – ISBN 966-326-117-X
698409
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : Навч. посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2005. – 202с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-057-7
698410
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / МОНУ; Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-219-7


  Розглянуто основні положення, форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників процесуальної діяльності.
698411
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : навчальний посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2007. – 202 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-106-9
698412
   Кримінальний процес України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Нор В.Т., Бобечко Н.Р., Бойко В.П., Гузела М.В. та ін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. В.Т. Нора. – Київ : Ін Юре, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-313-360-7
698413
  Назаров В.В. Кримінальний процес України / В.В. Назаров, О.В. Шпотаківська, В.В. Зарубей ; МОН України. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 200 с. – (Студент 21 століття). – ISBN 978-966-2439-06-9
698414
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
698415
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
698416
  Тертишник В.М. Кримінальний процес України : підручник / В.М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 839, [1] с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-566-419-3
698417
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України. (Ігри, задачи) : Навч. посібн. / М.М. Михеєнко. – Київ : Либідь, 1992. – 254с.
698418
  Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підручник : акад. видання / В.М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2014. – 438, [2] с. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-273-1
698419
  Молдован В В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован, Р.С. Кацавець. – 2-ге вид., із змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 359, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
698420
   Кримінальний процес України: загальна частина : підручник / [Лобойко Л.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2015. – 171, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-51-5
698421
  Молдован А.В. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. : навч. посібник / А.М. Молдован, Р.С. Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2014. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
698422
  Галаган І.С. Кримінальний процес Української РСР / І.С. Галаган, Д.С. Сусло. – Київ : Вища школа, 1970. – 251с.


  Посібник складений на основі Кримінального процесуального законодавства СРСР і УРСР з урахуванням відмінностей кримінально-процесуального законодавства УРСР та інших союзних республік.
698423
  Курманова Т. Кримінальний процес як футбол. Як працює САП // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 11


  "Уже кілька років в Україні працюють спеціальні антикорупційні органи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підтримує державне обвинувачення в судах із корупційних справ, які веде національне антикорупційне бюро (НАБУ). Крім того, САП ...
698424
  Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США : навч. посібник / А.В. Молдован, В.А. Савченко, Т.В. Садова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-333. – ISBN 978-617-566-244-1
698425
  Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України - новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 80-87. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України. Виділено його позитивні та негативні аспекти. Стверджується, що прийняття КПК України є безперечним свідченням продовження позитивного розвитку кримінального ...
698426
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [В.Г. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ : Юстініан, 2012. – 1223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – (Юридичні Традиції). – ISBN 978-966-8257-89-6
698427
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Бандурка О.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1. – 2012. – 767, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 756
698428
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Блажівський Є.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2. – 2012. – 661, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 647
698429
   Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 27 лютого 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 344, [1] с. – ISBN 978-966-458-434-7
698430
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
698431
  Україна. Закони Кримінальний процесуальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 02 верес. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 268, [1] с. – ISBN 978-617-566-139-0
698432
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1 : [Бандурка О.М. та ін.]. – 2013. – 767, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 756-757
698433
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2 : [Блажівський Є.М. та ін.]. – 2013. – 661, [3] с. : табл. – Авт. т. зазнач. на с. 647-649
698434
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 236, [1] с. – (Законодавство України ; Кодекси України). – ISBN 978-617-673-086-6
698435
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 верес. 2015 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 327, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
698436
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 квіт. 2015 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
698437
   Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 371, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 305-330. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-547-0
698438
  Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 156-163. – ISSN 2222-5374
698439
  Маслова Н.Г. Кримінальний радикалізм: феномен, детермінація, протидія : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Маслова Наталія Григорівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 30 с. – Бібліогр.: 28 назв
698440
  Пивоваров В. Кримінальні банкрутства: деякі питання кримінологічних досліджень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
698441
  Захарченко П Кримінальні відносини у пам"ятках права Війська Запорозького та Російської імперії у вимірі компаративізму / П Захарченко, Я. Тарасенко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-63
698442
  Гуцалюк М.В. Кримінальні делікти в Іnternet // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
698443
   Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці. – Київ : Істина, 2001. – 272с. – ISBN 966-7613-19-4
698444
  Захаров Є. Кримінальні переслідування, що порушують свободу вираження поглядів // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 3. – С. 3-5
698445
  Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 384-404, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0004-9
698446
  Козирєва В. Кримінальні покарання майнового характеру: сутність, мета, практика застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 140-145
698447
  Крапивін Є. Кримінальні проступки: пенацея від дрібних злочинів чи обмеження прав? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 1992-9277
698448
  Барабаш Т.М. Кримінальні процесуальні аспекти законодавчого забезпечення судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 92-101. – ISBN 978-617-7530-15-1
698449
  Іскендеров Е. Кримінальні процесуальні гарантії детективів Національного антикорупційного бюро України як суб"єктів доказування у досудовому розслідуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу положень чинного кримінального процесуального законодавства України та матеріалів практики досліджено проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних гарантій детективів Національного антикорупційного бюро України як ...
698450
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки : арк. 258-295. – Бібліогр.: арк. 204-257
698451
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
698452
  Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 185-193. – ISSN 2222-5374
698453
  Зуєв В.В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія / В.В. Зуєв ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2017. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-36-9
698454
  Вінниченко В.А. Кримінальні процесуальні правовідносини між слідчим та підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 40-48. – ISSN 2308-9636
698455
  Сопронюк О.А. Кримінальні процесуальні санкції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сопронюк Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
698456
  Пасечник М.Л. Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пасечник Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
698457
  Зінченко П.В. Кримінальні справи у Київській судовій палаті як історичне джерело // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 136-138. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто кримінальні справи в фондах Київської судової палати і оцінено їх інформативний потенціал.
698458
  Марін О. Кримінальнй проступок: вплив на кримінально-правову систематику // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 129-134
698459
  Кернякевич-Танасійчук Кримінально-виконавча політика України : монографія / Ю.В. Кернякевич-Танасійчук ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – 336, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-457-5
698460
  Кубрак Р.М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р.М. Кубрак, В.В. Лень ; М-во науки і освіти України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". – Дніпро : Біла К.О., 2018. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-224. – ISBN 978-617-645-301-7
698461
  Доробалюк О.П. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
698462
  Стулов О.О. Кримінально-виконавча характеристика злісного порушника встановленого порядку відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-47. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
698463
  Тома М. Кримінально-виконавча характеристика особистості професійного злочинця // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 227-232. – ISSN 2663-5313
698464
   Кримінально-виконавче право : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Бадира В.А. [ та ін. ] ; за ред. Денисової Т.А. ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ" ; Запорізький юрид. ін-т ; Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8909-18-4
698465
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 325, [3] с. – Предм. покажч.: с. 316-318. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-458-204-6
698466
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 391, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 389-391. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-458-747-8
698467
  Семаков Г.С. Кримінально-виконавче право України : Курс лекцій / Г.С. Семаков, А.П. Гель. – Київ : МАУП, 2000. – 196с. – ISBN 966-608-013-3
698468
   Кримінально-виконавче право України : Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, В.М. Харченко; МОНУ;Нац.юрид.акад.України ім.Ярослава Мудрого;За ред. В.М. Трубникова. – Харків : Право, 2001. – 384с. – ISBN 966-7146-42-1
698469
   Кримінально-виконавче право України : Загальна та Особлива частина:Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – 34Крим Шифр дубл. – ISBN 966-667-025-9
698470
   Кримінально-виконавче право України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. та ін. Черненок; А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. Черненок та ін. ; МОНУ ; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А.Х. Степанюка. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Харків : Право, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8467-51-5
698471
  Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України : підручник: за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / І.Г. Богатирьов; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8533-93-8
698472
  Автухов К.А. Кримінально-виконавче право України : академічний курс : підручник / К.А. Автухов, А.П. Гель, І.С. Яковець. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 431, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-760-3
698473
   Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник / [О.М. Литвинов та ін] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова та д-ра юрид. наук, проф. А.Х. Степанюка. – Київ : Дакор, 2015. – 631, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 620-631 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-7
698474
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційний текст від 11 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-8074-83-1
698475
   Кримінально-виконавчий кодекс України. – Харків : Одіссей, 2004. – 112c. – (Закони України). – ISBN 966-633-271-X
698476
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 15 листопада 2004 року. – Київ : Велес, 2004. – 72с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-12-Х
698477
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Текст відповідає офіційному, станом на 1 січня 2004 року. – Київ : Школа, 2004. – 96с. – ISBN 966-661-257-7
698478
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. За станом на 26 травня 2006 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 87с. – (Бібліотека офіційних видан). – ISBN 966-611-471-2
698479
   Кримінально-виконавчий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2003 року №1129-IV. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 серпня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – С. 3-133
698480
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. А.Х. Степанюк]. – Харків : Право, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-458-224-4
698481
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 16 січ. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 88, [1] с. – ISBN 978-966-458-437-8
698482
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – 2-е вид., доп. і переробл. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-691-3
698483
  Новосад Ю.О. Кримінально-виконавчі засади участі прокуратури України у сфері виконання покарань : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Новосад Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
698484
  Устюжанінова О.Т. Кримінально-виконавчі засади функціонування державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Устюжанінова Ольга Тарасівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
698485
  Коваленко В. Кримінально-иправова протидія релігійній дискримінації в Україні // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 239-241. – ISBN 978-3-8305-3271-2
698486
  Веприцький Р.С. Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 211-218. – ISSN 2306-9082
698487
  Цибульська Е.І. Кримінально-олігархічне коріння української кризи в економіці // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 7-9. – ISBN 978-9934-571-43-5
698488
  Волох О.В. Кримінально-правова боротьба з майновими злочинами в Україні після першої кодифікації кримінального законодавства // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-7. – Бібліогр.: 35 н.
698489
  Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством / М.Л. Наклович. – Львів, 1974. – 112с.
698490
  Вереша Р.В. Кримінально-правова вина : Бібліографія / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2006. – 56с. – ISBN 966-326-186-2
698491
  Дроб"язко В. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16-24


  У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту авторських і суміжних прав.
698492
  Вознюк А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів і керівників злочинних об"єднань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109.
698493
  Коломієць Ю.Ю. Кримінально-правова ідеологія в юридичній доктрині та кримінальному законодавстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Коломієць Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 66 назв
698494
  Фріс П. Кримінально-правова ідеологія і кримінально-правова політика // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-66. – ISSN 1026-9932
698495
  Мельник М. Кримінально-правова ідея і міфи. Нотатки на полях закону про кримінальий проступок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 6. – ISSN 1992-9277
698496
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 124-141. – ISSN 2310-6166
698497
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 92-122. – ISSN 2310-6166
698498
  Оксенюк С.В. Кримінально-правова кваліфікація дій, що пов"язані із захопленням заручників, як вияв тероризму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 122-128.
698499
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова кваліфікація злочинів у сфері віросповідання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 68-72
698500
  Задоя К.П. Кримінально-правова кваліфікація катування, вчиненого службовою особою // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 23-24
698501
  Дудоров О.О. Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу : практ. посібник / О.О. Дудоров, Є.О. Письменський ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім Е.О. Дідоренка, 2017. – 212, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-078-6
698502
  Лисий О.В. Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 149-153. – ISSN 1992-4437
698503
  Стрельцов Є. Кримінально-правова компаративістика: сучасні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  "...Чотирнадцятого серпня в Німеччині у Макс-Планк Інституті зарубіжного та міжнародного кримінального права відбулася представницька міжнародна науково-практична конференція "Реформа кримінального права в деяких країнах колишнього Радянського Союзу та ...
698504
  Савінова Н. Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 1026-9932
698505
  Монастирська Р.І. Кримінально-правова метафора у поезіях Б. Олійника // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 80-81
698506
  Гулкевич В. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав в Іспанії // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-48.
698507
  Бурбій А.В. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бурбій Анастасія Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
698508
  Гревцова Р.Ю. Кримінально-правова охорона відносин у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів: питання удосконалення / Р.Ю. Гревцова, Г.В. Гусева // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 50-61. – ISSN 2310-9769
698509
  Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 87-95. – ISSN 0132-1331
698510
  Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н.О. Антонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Додатки: с. 495-511. – Бібліогр.: с. 468-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-954-5
698511
  Кузьмін С.А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України / С.А. Кузьмін, О.В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 103-109
698512
  Топчій В. Кримінально-правова охорона державної таємниці у забезпеченні національної безпеки України // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 359-362. – ISBN 978-617-7638-06-2
698513
  Власюк В.В. Кримінально-правова охорона діяльності захисника та представника особи по наданню правової допомоги: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 49-54. – ISSN 2312-1831
698514
  Антонюк У.В. Кримінально-правова охорона довкілля у сфері залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 478-485. – ISSN 1563-3349
698515
  Каменський Д.В. Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Каменський Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Севєродонецьк, 2020. – 497 арк. – Додатки: арк. 471-497. – Бібліогр.: арк. 430-470
698516
  Каменський Д.В. Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Каменський Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 9 назв
698517
  Тихонова О.В. Кримінально-правова охорона економічної системи держави від злочинних посягань в період перебування українських земель під протекторатом інших країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 208-212. – ISSN 2219-5521
698518
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
698519
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [43] л. – Додатки: 6 л. – Бібліогр.: 37 л.
698520
  Марін О. Кримінально-правова охорона журналістів в Україні: рефлексія підходу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 198-207. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
698521
  Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : монографія / А.М. Шульга ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НикаНова, 2013. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-75-2
698522
  Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в Україні: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Шульга Андрій Михайлович ; М-во внутр. справ Україн, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв
698523
  Тівікова І.І. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 341-345. – ISBN 978-617-7404-86-5
698524
  Харченко Вадим Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 103-108
698525
  Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об"єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
698526
  Швед А.Ю. Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 73-75. – ISSN 2308-9636
698527
  Міщенко М.О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в історії українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 518-523. – ISSN 1563-3349
698528
  Сасов О.В. Кримінально-правова охорона лісу у зарубіжному законодавстві / О.В. Сасов, Є.С. Назимко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 82-85. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
698529
  Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від трудової експлуатації: основні напрями вдосконалення законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 286-290. – ISBN 978-966-458-403-3
698530
  Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона моральності неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження = Criminal and legal maintenance of juvenile morality: comparative and legal investigation : монографія / Кузнецов В.В., Семчук Н.О., Чабанюк В.Д ; .Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т упр. держ. охорони України. – Київ : Кандиба Т.П., 2017. – 276, [2] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 252-276 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7523-07-8


  У пр. № 1715447 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу із щирою вдячністю та глибокою повагою від автора. Підпис. 1.09.17 р.
698531
  Юртаєва К.В. Кримінально-правова охорона об"єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 125-136. – ISSN 2304-4556
698532
  Коротюк О.В. Кримінально-правова охорона об"єктів права інтелектуальної власності на західноукраїнських землях, що входили до складу Австро-Угорської імперії (XIX - початок XX століть) // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 62-72. – ISSN 2523-4889
698533
  Комарницький М.М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв"язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комарницький Микола Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
698534
  Яценко С.С. Кримінально-правова охорона осіб, які виконують службовий або громадський обов"язок // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 77-82
698535
  Кубальський В.Н. Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 368-376. – ISSN 0869-2491
698536
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 226-232. – Бібліогр.: л. 198-225
698537
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
698538
  Компанець Є. Кримінально-правова охорона прав на кваліфіковане зазначення походження товару в кримінальному провадженні в Україні: реальність та шляхи вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 53-68. – ISSN 2308-0361
698539
  Филь Р.С. Кримінально-правова охорона прав на об"єкти промислової власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Филь Руслан Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
698540
  Бойко Ю.Ю. Кримінально-правова охорона прав пацієнта в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бойко Юлія Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
698541
  Болотіна Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності на лікарські засоби: проблеми судового захисту / Болотіна, (Дігтяр) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 36-45. – ISSN 2308-0361
698542
  Ковальський В. Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності. Загальні питання // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-24.
698543
  Павленко Т.А. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 26-32. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
698544
  Пономарчук О.В. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
698545
  Залеська А.С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти : монографія / А.С. Залеська ; [за заг. ред. О.М. Литвинова] ; Кримінологічна асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-13-4
698546
  Костенко О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 268-274. – ISSN 0132-1331


  На підставі проведеного дослідження автор формулює пропозиції щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення права споживача на інформацію про продукцію. На основании проведенного исследования автор формулирует предложения об ...
698547
  Ахмедов В.А. Кримінально-правова охорона правосуддя в Азербайджанській республіці та Україні : теоретико-порівняльне дослідження : монографія / Вусал Алігісмат огли Ахмедов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Одеса : Фенікс, 2019. – 424, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 385-424 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-429-7


  У пр. № 1729715 напис: Коваленко Тетьяне Александровне с уважением от автора. Подпись.
698548
  Лановенко І.П. Кримінально-правова охорона праці / І.П. Лановенко. – К, 1972. – 47с.
698549
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. + Додатки: л. 246 - 253. – Бібліогр.: л. 227 - 245
698550
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
698551
  Кравченко С.І. Кримінально-правова охорона процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кравченко Станіслав Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
698552
  Кравченко С.І. Кримінально-правова охорона процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кравченко Станіслав Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 269 арк. – Додатки: арк. 250-269. – Бібліогр.: арк. 215-249
698553
  Волкова Т.І. Кримінально-правова охорона рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів (ст. 249 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Волкова Тетяна Іванівна ; ПрАТ ”ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
698554
  Гринишин О.А. Кримінально-правова охорона свободи договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гринишин Орест Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
698555
  Гринишин О.А. Кримінально-правова охорона свободи договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гринишин Орест Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 228 арк. – Додатки: арк. 223-228. – Бібліогр.: арк. 12-13, 197-222 та в додатках: арк. 226-227
698556
  Мейдич І. Кримінально-правова охорона службової інформації в законодавстві України: історичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 39-40
698557
   Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В.С. Кошевський, П.А. Воробей, А.В. Савченко [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 152, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 133-152 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-681-1
698558
  Омецинська В.Ю. Кримінально-правова охорона статевої свободи та статевої недоторканості дитини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Омецинська Вероніка Юріївна ; М-во внутрішніх справ України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
698559
  Сарнавський О.М. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 48-54. – ISSN 2413-1342
698560
  Кондратов Д.Ю. Кримінально-правова охорона таємниці особистої кореспонденції (історичний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 30-35. – (Юридична ; Вип. 1)
698561
  Денисов С.Ф. Кримінально-правова охорона тваринного світу / С.Ф. Денисов, Р.С. Якушев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 2222-5374
698562
  Немеш Я.Ф. Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 9-13
698563
  Лихова С.Я. Кримінально-правова охорона трудових прав - людини, громадянина, працівника / С.Я. Лихова, П.С. Берзін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.37-50
698564
  Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Волинець Руслан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 461 арк. – Додатки: арк. 447-461. – Бібліогр.: арк. 395-446
698565
  Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Волинець Руслан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
698566
  Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення : монографія / Р.А. Волинець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Дакор, 2018. – 452, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-96-6
698567
  Кондра М. Кримінально-правова оцінка застосування інституту індивідуальної амністії в України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 137-140
698568
  Маломуж А.І. Кримінально-правова оцінка неправосудних рішень // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 437-450. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
698569
  Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 79-88. – ISSN 2079-6242
698570
  Федорак Л. Кримінально-правова політика визначення множинності злочинів у період Київської Русі та її феодальної роздробленості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 86-95
698571
  Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н.А. Савінова ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 289, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 260-289 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-458-502-3
698572
  Шпіляревич В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 34-42
698573
  Осадчий В.І. Кримінально-правова політика у сфері охорони виборчого права та права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С.11-29
698574
  Федорак Л.М. Кримінально-правова політика щодо визначення інституту множинності злочинів в Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 156-168. – ISSN 2310-6166
698575
  Козич І.В. Кримінально-правова політика: функції та функціонування : монографія / Козич І.В. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2020. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7468-59-1


  У пр. № 1735076 напис: Вельмишановній Тетяні Олександрівні Коваленко з повагою від автора. Підпис.
698576
   Кримінально-правова протидія діяльності злочинних організацій в сучасній Україні: проблеми та шляхи вдосконалення // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 271-286. – ISBN 978-966-919-129-8
698577
  Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917-1921 рр.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 87-96
698578
  Бондаренко О.С. Кримінально-правова протидія камкордингу в Україні та закордоном // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 27-30. – ISBN 978-966-999-024-2
698579
  Дудоров О. Кримінально-правова протидія контрабанді лісу: очікування, реалії, перспективи / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
698580
  Дудоров О. Кримінально-правова протидія контробанді лісу: очікування, реалії, перспективи / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 березня (№ 11). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
698581
  Леонов Б.Д. Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації / Б.Д. Леонов, В.С. Серьогін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 139-146


  Розглядаються проблемні питання формування поняття "спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації", а також шляхи вдосконалення законодавчої регламентації спеціальних технічних засоби негласного отримання інформації. Аналізуються питання ...
698582
  Савченко А.В. Кримінально-правова протидія організованій злочинності та корупції в Україні та США: порівняльний аналіз // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 131-142
698583
  Осадчий В.І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України "Про Національну поліцію" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 154-160. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
698584
  Литвак О.М. Кримінально-правова та кримінологічна політика в Україні / О.М. Литвак, І.В. Однолько // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 90-94
698585
  Однолько І.В. Кримінально-правова та кримінологічна політика держави щодо запобігання злочинності неповнолітніх // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 503-505. – ISBN 978-966-458-403-3
698586
  Грек Б.М. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні / Б.М. Грек, Г.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 44-48
698587
  Черевко К. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика потерпілої від незаконного проведення аборту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 98-105.
698588
  Бантишев О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика суб"єкта легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 142-147.
698589
  Марчак В.Я. Кримінально-правова та психологічна характеристика обмеженої осудності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 110-113. – (Правознавство ; Вип. 427)
698590
  Демчіхіна Є.С. Кримінально-правова характеристика групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 133
698591
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика діяння, пов"язаного із порушенням правил охорони або використання надр // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 94-100
698592
  Макарова Н.О. Кримінально-правова характеристика еутаназії // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 30-32
698593
  Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (Ст 371 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
698594
  Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (ст.371 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 221л. + Додатки: л.180-189. – Бібліогр.: л.190-221
698595
  Долженко К. Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 399-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
698596
  Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров"ю особи під час зайняття спортом : монографія / В.М. Бурдін, О.Б. Сибаль. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-611-01-0758-7


  У пр. № 1702192 напис: У подарунок Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис.
698597
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Акімов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 17 назв
698598
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Акімов Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – 209 арк. – Додатки л. 175-187. – Бібліогр.: арк. 187-209
698599
  Барабаш О.А. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 478-481. – ISBN 978-966-600-475-1
698600
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правосуддя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 97-103
698601
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж і мереж електрозв"язку за законодавством Казахстану, Грузії ТА Білорусі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 73-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
698602
   Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх / Савченко А. В. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : НАВС, 2016. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8923-29-6
698603
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова характеристика злочинів що вчиняються на релігійному грунті або пов язані з релігією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-65. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
698604
  Задоя К.П. Кримінально-правова характеристика змісту діяння в основному складі перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 211-219.
698605
  Тельпіс М.В. Кримінально-правова характеристика знарядь та засобів вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тельпіс Микита Вікторович ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 5 назв
698606
  Василенко Кримінально-правова характеристика камкордингу / Василенко, М. Феськов // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 159-165. – ISSN 2524-0129
698607
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / КНУТШ; Ільїна О.В. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.184-201
698608
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ільїна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
698609
  В"ячеслав Борисов Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак згвалтування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 123-127.
698610
  Прокопович Г.В. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 45-54
698611
  Храмцов О.М. Кримінально-правова характеристика насильства при необхідній обороні (національний та міжнародний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 120-128. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
698612
  Ткаченко В.В. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат / В.В. Ткаченко, Т.В. Волощук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 156-162. – ISSN 2072-8670
698613
  Шармар О. Кримінально-правова характеристика незаконної поруки лісу передбаченої ст. 246 КК України / О. Шармар, Р. Миронченко // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 214-216
698614
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика об"єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 3-6
698615
  Коваль А. Кримінально-правова характеристика об"єкту злочину "порушення авторського права і суміжних прав" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 43-52
698616
  Андрушко П.П. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-79
698617
  Фролова О.Г. Кримінально-правова характеристика окремих ознак об"єктивної сторони незаконних дій у разі банкрутства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 249-257. – (Право. Економіка. Управління)
698618
  Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 159-167. – ISSN 1026-9932
698619
  Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення комп"ютерної інформації як форми об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
698620
  Бадюков Ю.В. Кримінально-правова характеристика поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 Кримінального Кодексу України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бадюков Юрій Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
698621
  Волинець Р.А. Кримінально-правова характеристика порушення бюджетного законодавства за КК України (ст. 210) та КК РФ (ст. 285.1): порівняльний аспект // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2. – С. 104-107
698622
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
698623
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 227-235. – Бібліогр.: л. 196-226
698624
  Володавська О.С. Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 65-74. – ISSN 2304-4556
698625
  Задніченко С.І. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за законодавством Німеччини та України // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 143-148
698626
  Грудзур О. Кримінально-правова характеристика провокації хабара за законодавством зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 150-160. – ISSN 1993-0909
698627
  Киренко С.Г. Кримінально-правова характеристика психічного насильства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-28.
698628
  Усов Д.С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д.С. Усов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
698629
  Матишевський П.С. Кримінально-правова характеристика розкрадання соціалістичного майна шляхом зловживання службовим становищем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-63. – (Серія права ; № 10)


  Для хищения социалистического имущества путем злоупотребления служебным положением, в отличие от хищения путем присвоения и растраты, наличие у должностного лица правомочий в отношении похищенного им имущества не всегда обязательно. Среди ...
698630
  Дудоров О.В. Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва / О.В. Дудоров, М.І. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 29-36.
698631
  Хитра О. Кримінально-правова характеристика складу злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів із залученням неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
698632
  Бондаренко О.С. Кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України / О.С. Бондаренко, П.І. Супрун // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 40-43. – ISSN 2519-2353
698633
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
698634
  Федоренко Р. Кримінально-правова характеристика та правильна кваліфікація умисного вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-67.
698635
  Почкун Г.О. Кримінально-правова характеристика фальсифікації ліарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 132
698636
  Пілюков Ю. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 169-174. – ISSN 2524-0129
698637
  Бондар В.Г. Кримінально-правова характеристика хабарництва в Україніі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 70-76
698638
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013. – 201 л. – Додатки: л. 196-201. – Бібліогр.: л. 174-195
698639
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
698640
  Попко В. Кримінально-правова юрисдикція та ії принципи у транснаціональному кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 238-247. – ISSN 2663-5313
698641
  Шаблистий В.В. Кримінально-правове забезпечення безпеки людини у світлі реформування кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 310-313. – ISBN 978-966-458-403-3
698642
  Данилевський А.О. Кримінально-правове забезпечення доступу до правосуддя в контексті запровадження інституту кримінального проступку // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 87-92. – ISBN 978-617-7627-30-1
698643
  Шепітько М.В. Кримінально-правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
698644
  Власюк В.В. Кримінально-правове забезпечення охорони діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Власюк Владислав Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
698645
  Тихий В. Кримінально-правове забезпечення права людини на безпеку // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 260-263


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
698646
  Триньова Я.О. Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 401-412. – ISSN 2078-3566
698647
  Мельник П.О. Кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельник Павло Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 267 арк. – Додатки: арк. 264-267. – Бібліогр.: арк. 8-10, 216-263 та в додатках: арк. 264-266
698648
  Мельник П.О. Кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельник Павло Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
698649
  Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні : монографія / В.І. Павликівський. – Харків : Панов, 2016. – 486, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 424-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-15-8
698650
  Бурдін В. Кримінально-правове значення обмеженої осудності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 281-291. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
698651
  Бурдін В. Кримінально-правове значення психічного захворювання особи після вчинення нею злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243-252. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
698652
  Рудковська М. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 222-228. – ISSN 2409-4544
698653
  Мелих Б. Кримінально-правове значення юридичної помилки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 299-306. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
698654
  Максимюк О.Д. Кримінально-правове обвинувачення як підстава реалізації кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 461)
698655
  Мельничок В. Кримінально-правове обвинувачення як чинник персоніфікації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-110.
698656
  Мамотенко О.П. Кримінально-правове покарання за незаконне поводження з товарами у сфері акцизного оподаткування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (190). – С. 28-33. – ISSN 2308-9636
698657
  Олефір Л.І. Кримінально-правове поняття пробації // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 107-110
698658
  Ющик О. Кримінально-правове регулювання господарського ризику // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-144
698659
  Батраченко Т.С. Кримінально-правове регулювання економічної безпеки в Україні // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 128-129. – ISBN 978-966-328-120-9
698660
  Панов М. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права (м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р.) / М. Панов, І. Зінченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 228-246. – ISSN 1026-9932
698661
  Єгорова Ю.В. Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 244-249. – ISSN 2219-5521
698662
  Бойко М.Г. Кримінально-правове регулювання штрафу як виду покарання // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 9-11. – ISBN 978-966-419-280-1
698663
  Діордіца І. Кримінально-правове розуміння національної безпеки України за Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 121-125
698664
  Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НікаНова, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-09-7
698665
  Марчак В. Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності. Crime and psychological meaning and problems of differentiation of insanity, sanity and partial insanity are ...
698666
  Фітьковський С.М. Кримінально-правовий аналіз суб"єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст.115 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2222-5374
698667
  Беньківський В.О. Кримінально-правовий аспект аналізу злочинної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 403-410. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
698668
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з проявами нетерпимості та дискримінації в суспільстві // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-19.
698669
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з тероризмом // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 8-13
698670
  Мостепанюк Л.О. Кримінально-правовий аспект одержання хабара, поєднаногоз вимаганням / Л.О. Мостепанюк, О.М. Грудзур // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27.
698671
  Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров"я населення (коментар законодавства та судової практики) / Є.В. Фесенко. – Київ : Істина, 2001. – 192с. – ISBN 966-7613-20-8
698672
  Мульченко В.В. Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 169-172. – (Серия: Право ; № 1 (39)). – ISSN 1813-338Х
698673
  Недогібченко Є. Кримінально-правовий захист об"єктів індивідуалізації в Україні та за кордоном // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 81-87. – ISSN 2308-0361
698674
  Орлеан А.М. Кримінально-правовий захист особи / А.М. Орлеан, Ю.В. Волощина // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 82-84. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Кримінально-правова політика спрямовується на захист особи, її особистої безпеки,здоров"я, життя, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості (розділи I-V, XV, XVII-XIX КК України) [1]. Зазначені злочини в чинному КК України ...
698675
  Сийплокі М.В. Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сийплокі Микола Васильович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
698676
  Танаджі В.Г. Кримінально-правовий захист прав працівників у договірних відносинах з роботодавцем (ст. 173 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Танаджі Василь Григорович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
698677
  Кульчинська Ю.О. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 69-79. – ISSN 2222-5374
698678
  Самотієвич В. Кримінально-правовий захист права на життя новонародженої дитини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 222-227. – ISSN 2663-5313
698679
  Гусаров С.М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 34-43. – ISSN 2304-4556
698680
  Литвин М. Кримінально-правовий інститут співучасті у злочині // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-49. – ISSN 2227-7056
698681
  Коваль К. Кримінально-правовий компроміс. Наявні механізми примирення й особливості їх реалізації / К. Коваль, А. Коваль // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 7. – ISSN 1992-9277
698682
  Шепітько М. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 126-133. – ISSN 1993-0909
698683
  Болдарь Г. Кримінально-правовий статус арбітражного керуючого // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-115
698684
  Яценко С. Кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти інституту помилування за чинним вітчизняним законодавством на тлі положень Конституції України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7.
698685
  Коломієць Ю. Кримінально-правовий хаус, або Яке майбутнє чекає проект нового ККУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 9-15 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 1992-9277
698686
  Леськів С. Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – C. 199-203. – ISSN 2
698687
  Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошвих коштів та іношого майна, здобутого незаконним шляхом : 12.00.08: Дис. ... канд. юрид. наук / Бондарєва М. В.; КУ ім. Т. Шевченко. – Київ, 2000. – 210л. – Бібліогр.: С.190-210
698688
  Бондарєва Марія Володимирівна Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.08 / Бондарєва Марія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
698689
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
698690
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст.228 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276л. + Додатки : л. 201-256. – Бібліогр. : л.257-276
698691
  Куц В. Кримінально-правові аспекти звільнення від відповідальності у зв"язку з вчиненням корупційного злочину // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 70-74. – ISSN 2308-9636
698692
  Василинчук В.І. Кримінально-правові аспекти об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального Кодексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 106-110.
698693
  Денькович О. Кримінально-правові аспекти обігу криптовалюти в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 115-119
698694
  Васильківська І.П. Кримінально-правові аспекти протидії торгівлі людьми в умовах дії угоди України про асоціацію з Європейським Союзом // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 190-201. – ISSN 2412-8465
698695
  Мельник П.В. Кримінально-правові гарантії охорони праці в умовах формування підприємницького сектору економіки : Спецкурс з кримінального права. Монограф. дослідження / П.В. Мельник. – Ірпінь, 1998. – 158с. – ISBN 966-7257-15-0
698696
  Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
698697
  Шведова Г.Л. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 187-192. – ISSN 2078-6670
698698
  Янко В.М. Кримінально-правові засади протидії основ суверенітету українського народу // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 22-29. – ISBN 978-617-616-077-9
698699
  Оропай О.О. Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 63-68. – ISSN 2413-1342
698700
  Коваленко В. Кримінально-правові засоби боротьби зі злісною непокорою засуджених законним вимогам адміністрації виправної колонії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 207-212. – ISSN 0132-1331
698701
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини: поняття та система // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 105-110.
698702
  Луцик Г. Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 62-69
698703
  Шостко О.Ю. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 146-153
698704
  Голіна В.В. Кримінально-правові засоби у системі спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / В.В. Голіна, Б.М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 16-27
698705
   Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / [О.В. Козаченко та ін.] ; за ред. проф. О.В. Козаченка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 215, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-5634-287-9
698706
  Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 351-357. – ISSN 1026-9932
698707
  Кахнич В.С. Кримінально-правові концепції у Львівському університеті Австрійського періоду (1784-1867 рр.) та їх вплив на сучасну правову доктрину України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 2219-5521
698708
  Пономаренко Ю.А. Кримінально-правові наслідки запровадження в Україні воєнного стану // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 179-192. – ISSN 2224-9281
698709
  Павликівський В.І. Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах / В.І. Павликівський, І.М. Острівний // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 137-141. – ISSN 1727-1584
698710
  Вознюк А.А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія / Вознюк Андрій Андрійович ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-93-6


  У пр. № 1728412 напис: Шановному Сергію Олександровичу з найкращими побажаннями від автора. 18.02.15 Підпис
698711
  Артюхова В.В. Кримінально-правові ознаки особи злочинця-хулігана // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-616-069-4
698712
  Смирнова Анелія Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 129-133
698713
  Петрущак А.І. Кримінально-правові особливості згвалтування, вчиненого неповнолітніми // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 37-39
698714
  Ференець О.Б. Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 156-165. – ISSN 2078-9165
698715
  Харитонова О.В. Кримінально-правові погляди О.Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень : монографія / О.В. Харитонова ; Нац. юрид. академія ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-458-164-3
698716
  Юзікова Н.С. Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Юзікова Н.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – Бібліогр.:16с.
698717
  Цвіркун Н.Ю. Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 155-167. – ISSN 2304-4556
698718
  Ус О. Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 178-186. – ISSN 1993-0909
698719
  Кубальський В.Н. Кримінально-правові проблеми протидії корупції у системі органів місцевого самоврядування / В.Н. Кубальський, О.О. Бойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 213-222. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
698720
  Барсученко Ю.О. Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 177-182. – ISSN 2616-6798
698721
  Присяжнюк І.І. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
698722
  Наумчук Н.В. Кримінально-правові та адміністративно-правові аспекти відповідальності у сфері безпеки продукції в сучасному українському законодавстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – C. 179-185. – ISSN 2227-796X


  In the article we stressed on the necessity of harmonization of criminal law with administrative. We analyzed the value of criminal and administrative responsibility for delivery of dangerous products. We formulated recommendations for improving the ...
698723
  Коваль А. Кримінально-правові та кримінальні процесуальні підстави розмежування процедури примирення на підставі ст.46 КК України та на підставі угоди про примирення. Проблеми понятійного апарату // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 135-137
698724
  Рябчинська О.П. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти застосування покарання у виді громадських робіт в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 64-67
698725
  Ніколаєнко Т.Б. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлення й розвитку кримінального покарання "тримання в дисциплінарному батальоні" від витоків до початку XX століття // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 285-293. – ISSN 2307-3427
698726
  Андрушко П.П. Кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти виконання рішення Конституційного суду України, яким визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) стаття 366 КК України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 67-71. – ISSN 2308-9636
698727
  Орлов Ю.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 126-136. – ISSN 2304-4556
698728
  Джужа А.О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини : монографія / Джужа А.О., Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гадяк Ж.В., 2013. – 193, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 136-151. – ISBN 966-89-23-16-2
698729
  Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню : монографія / О.В. Шевченко. – Київ : Дакор, 2013. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-617-7020-24-9
698730
   Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України : наук.-практ. посібник / [М.С. Туркот та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : АртЕк ; Національна академія прокуратури України, 2014. – 244, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-617-7264-01-8
698731
  Собко Г.М. Кримінально-правові та кримінологічні основи протидії психічному насильству : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Собко Ганна Миколаївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
698732
  Астахова О.О. Кримінально-правові форми вираження обстановки та види обстановки вчинення злочину в сучасному кримінальному праві України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 4-22. – ISSN 2222-5374
698733
  Кобзаренко П.В. Кримінально-правової проблеми імплементації норм міжнародного права / П.В. Кобзаренко, О.А. Селіванова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. є актом загальногалузевої, в тому числі і кримінально-правової, імплементації норм міжнародного права. Укладені і належним числом ратифіковані Україною міжнародні ...
698734
  Бойко А.М. Кримінально-правоий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Бойко А. М.; МО України, КУ ім. Шевчека. – К., 1995. – 24л.
698735
  Вовк І. Кримінально-процесуальна аналогія та інші правові категорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 340-345. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
698736
  Потайчук І.В. Кримінально-процесуальна компетенція органів досудового розслідування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 231-238
698737
  Гаврилюк Л. Кримінально-процесуальна норма як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
698738
  Скрипа Є.В. Кримінально-процесуальна регламентація функціонування місць несвободи: національний та міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 316-320. – ISSN 2219-5521
698739
  Савонюк Р. Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб"єкта доказування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.69-73. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
698740
  Андрушко П.П. Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 9-20


  Автор досліджує юридичну природу обставин, що виключають злочинність діяння, їх відмінності від обставин, що виключають провадження у кримінальній справі, та практику некоректного застосування в кримінальному процесі. Автор исследует юридическую ...
698741
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко ; Мін-во внутрішніх справ України ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-е, змінене і доп. – Київ : Істина, 2008. – 488с. – ISBN 966-7613-66-6
698742
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В.М. Тертишник. – 5-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2007. – 848 с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-110-4
698743
  Нор В. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування / В. Нор, Н. Бобечко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 1026-9932
698744
  Сопронюк О. Кримінально-процесуальне правопорушення як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 100-110
698745
  Чорноусько М.В. Кримінально-процесуальний закон та Конституція України: деякі аспекти відповідності // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 95-98. – ISBN 978-966-419-300-6
698746
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Закони України. – Київ : Інкомп, 1993. – 434 с. – ISBN 5-8292-0069-4
698747
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційний текст із змінами і доповненнями. – Київ : Україна, 1994. – 240с. – ISBN 5-319-01326-4
698748
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 158с.
698749
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 2003 року). – Київ : ІнЮре, 2003. – 416с. – ISBN 966-8088-28-X
698750
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 272 с. – ISBN 966-313-091-1


  Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
698751
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 жовтня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 216с. – ISBN 966-7714-75-6
698752
   Кримінально-процесуальний кодекс України : За станом на 1 грудня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-412-7
698753
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 10 березня 2006 р. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 280с. – ISBN 966-313-288-4
698754
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – Шифр дубл.34(Код) Крим.Доп. 1 карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
698755
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
698756
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
698757
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року.: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
698758
  Матвійчук В.К. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2009 року / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 459, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2183-92-4
698759
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197,[1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-95-5
698760
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 10 листопада 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 212 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-049-2; 978-611-01-0053-3
698761
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 17 січ. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 215, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-117-8
698762
   Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 1 січня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-13-7
698763
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі зміними на 01 березня 2004 р.. – Київ, 2004. – 208с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-6-6
698764
   Кримінально-процесуальний кодекс України. За станом на 1 квітня 1997 р.. – Київ : Логос, Сірін, 1997. – 157с. – ISBN 966-581-003-0
698765
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Київ : ФОРУМ, 2003. – 940с. – ISBN 966-95843-6-1
698766
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-667-001-01
698767
  Молдован А.В. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН та його відмінності від кримінально-процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.26-29
698768
  Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 119-121. – ISSN 2310-9769
698769
  Савченко В.А. Кримінально-процесуальні гарантії (за законодавстві України) // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 278-288
698770
  Погорецький М. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці: до визначення поняття // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 88-96
698771
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-19.
698772
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 406, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-415-2


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
698773
  Костін М. Кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки особи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 98-103.
698774
  Бондар І.С. Кримінально-процесуальні порушення досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 114-115
698775
  Хабло О.Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 465-470. – ISSN 1563-3349
698776
  Чабанюк В. Кримінально-процесуальні правопорушення при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 145-149
698777
  Лєшукова І. Кримінально-процесуальні проблеми взамодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами країн СНД у боротьбі зі злочинними співтовариствами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С129-136
698778
  Лукашевич В.Г. Кримінально-процесуальні проблеми криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 101-104. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
698779
  Коваленко Є.Г. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу : монографія / Є.Г. Коваленко, Г.Я. Коваленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-667-458-9
698780
  Приступа А.Є. Кримінально-психологічні етюди Дмитра Андрійовича Дріля / А.Є. Приступа, В О. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 91-95
698781
  Гмирко В. Кримінально-судові докази: юридичне поняття чи дефініція? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 26-35. – ISSN 1026-9932
698782
  Киренко С. Кримінально - правова охорона неповнолітніх: новий КК - старі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
698783
  Гевко В. Кримінально - процесуальна форма: структура та елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.139. – ISSN 0132-1331
698784
  Лихова С. Кримінально -правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.115-120. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
698785
  Абросімова Ю.А. Кримінальпо-психологічні особливості злочинності неповнолітніх на загальному та регіональному рівнях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 156-162.
698786
  Баганець О. Криміногена ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими ролками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
698787
  Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ - ХХІ століть і прогноз на перспективу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 60-67
698788
  Зозуля Є.В. Криміногенна ситуація в Україні періоду становлення та розвитку незалежної держави // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1728-3671
698789
  Батиргареєва В.С. Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 151-156. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
698790
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулим роками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  "...Аналіз стану злочинності, її структури й динаміки на території України за 2013-2016 роки (частина 1)".
698791
  Баганець Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Ключові причини розгулу злочинності та безпорадності правоожоронної системи і можливі шляхи врегулювання даних проблем (частина 3 - заключна) / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 5. – ISSN 1992-9277
698792
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2016 році (в порівнянні з 2013-2015 рр.) (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
698793
  Вавриш А.В. Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 45-59. – ISSN 2410-3594
698794
  Гега П.Т. Криміногенна ситуація та стан економіки в аграрному секторі України / П.Т. Гега, П.М. Борута // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.107-124. – ISSN 1609-0462
698795
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування корисливої спрямованості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 29-32.
698796
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування насильницької спрямованості у неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 148-151.
698797
  Баганець О. Криміногенна Україна: між Венесуелою та Нігерією // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)


  Загальний стан злочинності та протидії їй в Україні у 2020 році (в порівнянні з відповідними даними 2013 - 2019 років)
698798
  Баганець О. Криміногенна Україна: між Венесуелою та Нігерією. Загальний стан злочинності та протидії їй в Україні у 2020 році (в порівнянні з відповідними даними 2013 – 2019 років) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 6. – ISSN 1992-9277
698799
  Баганець Криміногенний вал / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Стан злочинності в Україні за минулий рік та результати протидії їй з боку держави і як це пов"язано з реформуванням правоохоронних органів.
698800
  Байлов А.В. Криміногенний потенціал діяльності засобів масової інформації / А.В. Байлов, П.В. Сахута // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 143-153. – ISSN 2304-4556


  Стаття присвячена характеристиці криміногенного потенціалу діяльності засобів масової інформації. Доводиться, що разом із позитивними складовими, які визначаються інституціоналізацією ліберальних суспільних інституцій, засоби масової інформації здатні ...
698801
  Нікітін Ю.В. Криміногенні впливи на економічну безпеку яr складову національної безпеки держави та їх попередження : економіка та право // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-136. – Бібліогр.: 10 назв
698802
  Шаповалов О.В. Криміногенні ризики сьогодення шляхи профілактики віктимності населення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 118-128.
698803
  Стеблинська О.С. Криміногенні чинники пияцтва і наркотизму в структурі злочинів неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-111.
698804
  Скулиш Є. Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях (Чернівецький національний університет), які працювали на юридичному факультеті.
698805
  Бандурка О.М. Кримінологічі фактори впливу на стан злочинності в україні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 7-12. – ISBN 978-617-7364-24-4
698806
  Смирнова Анелія Кримінологічна автентичність суб"єктів співучасті у структурі економічної злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 151-154
698807
  Скулиш Євген Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 47-50
698808
  Шелухін М.Л. Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення : монографія / Шелухін М.Л.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Вебер, 2008. – 365с. – ISBN 978-966-335-197-1
698809
  Доробалюк О.П. Кримінологічна детермінація злочинів, вчинених персоналом Державної пенітенціарної служби України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 32-35
698810
  Іщук О.С. Кримінологічна діяльність органів прокуратури : монографія / О.С. Іщук ; Ген. прокуратура Укрїни, Нац. акад. прокуратури. – Харків : Золота миля, 2014. – 365, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-56-6
698811
  Давиденко В. Кримінологічна діяльність суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-116.
698812
  Орлов Ю.В. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 78-84
698813
  Орлов Ю. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів як засіб протидії злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 101-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
698814
  Головкін Б.М. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму корисливого насильницького спрямування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 232-237
698815
  Голіна В. Кримінологічна політика в Украні: деякі теоретико-прикладні проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
698816
   Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 / О.М. Джужа, Р.В. Вереша, Д.М. Тичина, В.В. Василевич // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 190-209. – ISSN 1993-0909
698817
  Ківалов С.В. Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю / С.В. Ківалов, В.Н. Дрьомін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1609-0462
698818
  Гончарова А. Кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 182-185. – ISSN 2307-8049
698819
  Філіппов С.О. Кримінологічна політика у сфері транскордонних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 292-296. – ISSN 2219-5521
698820
  Голіна В.В. Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 192-203. – ISSN 2224-9281
698821
  Харченко В.Б. Кримінологічна протидія інтелектуальному піратству органами державної влади України та іноземними неурядовими організаціями: очікування та реальність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 210-227. – ISSN 2304-4556
698822
  Панов М.І. Кримінологічна та кримінально-правова науки: до проблеми співвідношення і міждисциплінарних наукових зв"язків / М.І. Панов, С.В. Панова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 41-47. – ISSN 2308-9636
698823
  Журавльов В.П. Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об`єднань у новому Кримінальному кодексі України / В.П. Журавльов, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.44-58. – ISSN 1609-0462
698824
  Корнякова Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0132-1331
698825
  Юрчишин В. Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 96-102
698826
  Петричко Н.Й. Кримінологічна характеристика азартних ігор // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 16-20.
698827
  Турлова Ю.А. Кримінологічна характеристика бракон"єрських посягань, що вчиняються групою осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 497-501. – ISSN 1563-3349
698828
  Корнякова Т. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки особи у контексті психофізіологічної та соціально-правової складової / Т. Корнякова, Н. Юзікова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 245-263. – ISSN 1026-9932
698829
  Нєбитов А.А. Кримінологічна характеристика жертви торгівлі людьми // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 160-165
698830
  Євдокімова М.О. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності в сфері економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Євдокімова Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
698831
  Продан Т.В. Кримінологічна характеристика жіночої насильницької злочинності в Україні : монографія / Т.В. Продан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-82-9
698832
  Андрушко А.В. Кримінологічна характеристика захоплення заручників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 213-218. – ISSN 2219-5521
698833
   Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми : монографія / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України; за заг. ред. В.В. Голіни. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 156с. – ISBN 978-966-8759-38-9
698834
  Гладун О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері виконання бюджету // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 290-296. – ISSN 0132-1331
698835
  Ахмедов В.А. Кримінологічна характеристика злочинів як передумова розробки стратегії протидії злочинності у сфері правосуддя // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 51-58. – ISSN 2413-1342
698836
  Гребенюк М. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених із особливою жорстокістю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-88.
698837
  Григор"єв Р.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 178-186. – ISSN 2079-6242
698838
  Суховолець У.А. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних із незаконним обігом наркотиків // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 36-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
698839
  Сметаніна Н.В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних із торгівлею людьми / Н.В. Сметаніна, Є.С. Манагарова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2219-5521
698840
  Попович В.М. Кримінологічна характеристика злочинів: теорія та методологія формування, напрями розвитку // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 302-314. – ISSN 2072-8670
698841
   Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства : монографія / Т.В. Корнякова, О.Л. Соколенко, К.А. Марков [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 295, [5] с. – До 100-річчя Дніпропетров. нац. ун-ту імені Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 290-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-859-5
698842
  Шелухін М.Л. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економічної діяльності: поняття та елементи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 120-130. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
698843
  Костюк В.В. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Костюк Володимир Володимирович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
698844
  Лісниченко Л.В. Кримінологічна характеристика і заходи запобігання грабежам та розбійним нападам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лісниченко Лілія Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
698845
  Єфремов С.О. Кримінологічна характеристика конкретної життєвої ситуації в момент вчинення умисного вбивства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 91-94. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основании материалов изучения уголовных дел об умышленных убийствах раскрывается содержание и криминологическое значение конкретной жизненной ситуации в момент совершения данных преступлений, показываются ее особенности применительно к ...
698846
  Гайворонський Є.П. Кримінологічна характеристика контрабанди історичних і культурних цінностей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 159-164. – ISSN 0201-7245
698847
  Гришко О. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 309-315. – ISSN 0132-1331
698848
   Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISBN 966-8759-17-6
698849
  Скулиш Є.Д. Кримінологічна характеристика корупції в Україні на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-115. – (Правознавство ; Вип. 474)
698850
  Шостко О.Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 69-78. – ISSN 2079-6242
698851
  Гришко О.М. Кримінологічна характеристика крадіжок, вчинених щодо осіб похилого віку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 534-540. – ISSN 1563-3349
698852
  Куликович А.Ю. Кримінологічна характеристика морально-психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Куликович Антон Юрійович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
698853
  Тимошенко В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу-її сутність та призначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 89-94. – ISSN 0132-1331
698854
  Піщенко Г. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні / Г. Піщенко, С. Мінченко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
698855
  Пазенко Д. Кримінологічна характеристика наркоманії й алкоголізму в контексті визначення наркоманії й алкоголізму в контексті визначення понять та відмінностей // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 138-141
698856
  Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
698857
  Гумін О.М. Кримінологічна характеристика насильства у сім"ї щодо неповнолітніх // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 492-499. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
698858
  Левченко Ю.О. Кримінологічна характеристика необережної злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 110-117
698859
  Стеблинська О. Кримінологічна характеристика неповнолітніх, які вчиняють злочини в стані сп"яніння // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-81.
698860
  Сказко Ю. Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 156-161. – ISSN 2308-9636
698861
  Комаринська Ю.Б. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють вбивства на залізничному транспорті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 158-163
698862
  Оропай О.О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють трудову експлуатацію дітей в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
698863
  Оропай О.О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють трудову експлуатацію дітей в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
698864
  Бучацька О.М. Кримінологічна характеристика особи безпритульного злочинця та причин, що зумовлюють його безпритульність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-134. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х


  Проаналізовано фактори та причини, що зумовлюють безпритульність як неповнолітніх, так і дорослих осіб; чинники, які спонукають осіб до втечі з дому чи інтернату, і як наслідок, до паразитичноо способу життя; наведено кримінологічний портрет ...
698865
  Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика особи жінки-рецидивістки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 133-138
698866
  Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчинив службову недбалість // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 220-229.
698867
  Марченко М. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який самовільно зайняв земельну ділянку та здійснив самовільне будівництво // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 81-86
698868
  Поліщук А. Кримінологічна характеристика особи корупціонера у системі правосуддя: соціально-демографічні ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 144-149
698869
  Дьордяй В.І. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього гвалтівника // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 152-159
698870
  Скриннікова Н.С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статті), яка вчиняє злочини в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 257-260
698871
  Лазаренко В. Кримінологічна характеристика особи працівника кримінально-виконавчої установи, який вчиняє злочини у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-91.
698872
  Левикін В.Є. Кримінологічна характеристика особи професійного вбивці // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 58-60. – ISBN 978-966-419-280-1
698873
  Бурбело Р.Ю. Кримінологічна характеристика особи професійного злочинця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 136-138. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
698874
  Томчук О І. Кримінологічна характеристика особи хабародавця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 236-241.
698875
  Фіалка М.І. Кримінологічна характеристика особи, яка вчинює службове підроблення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 6. – С. 177-186. – ISSN 2304-4556
698876
  Глоба К.П. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини у сфері приватизації майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-91.
698877
  Михайлик О. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє насильство в установах виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 204-208. – ISSN 2
698878
  Мороз Л. Кримінологічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
698879
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
698880
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О. ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 245с. – Додатки л. 181 -220. – Бібліогр.: л. 221 - 245
698881
  Сокол О.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2222-5374
698882
  Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця: клото, лахесіс // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 542-548. – ISSN 1563-3349
698883
  Туркот М. Кримінологічна характеристика особистості суб"єкта військових злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 76-82. – ISSN 2311-6676
698884
  Юрасюк О.В. Кримінологічна характеристика особистості торговця людьми // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 124-130. – ISSN 0201-7245
698885
  Політова А.С. Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 135-138
698886
  Ємець Б.М. Кримінологічна характеристика привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (по матеріалам Полтавської області) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
698887
  Василенко К.І. Кримінологічна характеристика проблем суїциду в установах виконання покараннь і слідчих ізоляторах // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 8-18
698888
  Ставінський В.А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
698889
  Батиргарєєва В.С. Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Украіні (рівень, структура, динаміка) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 42-62.
698890
  Сподарик Н. Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров"я особи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 522-527. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
698891
  Арделян Т.О. Кримінологічна характеристика сучасних ознак злочинності у сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Арделян Тетяна Онуфріївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
698892
   Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, О.М. Самойлова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 3-39
698893
  Семененко В.В. Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Семененко Вадим Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
698894
  Рябчук С.В. Кримінологічна характеристика та запобігання гральному бізнесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рябчук Святослав Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
698895
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики автономної республіки Крим) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В.; Таврійський націонльн. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2008. – 280л. + Додатки: л.201-251. – Бібліогр.: л.252-280
698896
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.08. - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
698897
  Хомич Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти моральності // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 223-227. – ISSN 2409-4544
698898
  Артеменко О.М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Артеменко Олексій Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
698899
  Корнякова Т.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / Т.В. Корнякова, В.В. Фінчук ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-185. – ISBN 978-966-981-041-0
698900
  Волянюк О.Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 102-104. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
698901
   Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій і корисливо-насильницькій злочинності жінок в Україні / Б.М. Головкін, А.Б. Блага, Л.О. Шевченко, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 102-124.
698902
  Дорохін Д.В. Кримінологічна характеристика та запобігання релігійному екстремізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дорохін Дмитро Вадимович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
698903
  Свір П.В. Кримінологічна характеристика та запобігання розбійним нападам на житло в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Свір Павло Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
698904
  Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
698905
  Михалік О.І. Кримінологічна характеристика та запобігання фальшивомонетництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михалік Олександр Ігорович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
698906
  Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного вироб-ва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркот. засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту : (За матеріалами Автономної республіки Крим) Монографія / І.О. Доброрез. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2006. – 200с. – ISBN 966-354-083-4
698907
  Сокуренко В.В. Кримінологічна характеристика та протидія злочинності у сфері фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сокуренко Віталій Валерійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
698908
  Гурстієва Ю.О. Кримінологічна характеристика умисних вбивств із корисливих мотивів та запобігання їм : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гурстієва Юлія Олексіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
698909
  Бедриківський В.В. Кримінологічна характеристика учасника банди // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 166-175
698910
  Жаровська Г.П. Кримінологічна характеристика функціональної ролі пособника у злочині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 118-124. – (Правознавство ; Вип. 385)
698911
  Ільченко С.Ю. Кримінологічне дослідження стану латентності контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів / С.Ю. Ільченко, Б.М. Ємєць // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С.19-27
698912
  Сазонов В.В. Кримінологічне забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сазонов Василь Вікторович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 29 с. – Бібліогр.: 26 назв
698913
  Корнякова Т. Кримінологічне забезпечення національної безпеки України в паливно-енергетичному комплексі України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 357-362. – ISSN 1026-9932
698914
  Якимова С.В. Кримінологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 563-569. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
698915
  Бесчастний М В. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні : монографія. – Харків : В справі, 2017. – 358, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-91-2
698916
  Філіппов С.О. Кримінологічне значення показника "ціна транскордонної злочинності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 225-230. – ISSN 2219-5521
698917
  Корнякова Т. Кримінологічне значення соціальних протиріч у системі криміногенної детермінації в умовах демократичного суспільства / Т. Корнякова, Н. Юзікова // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 183-194. – ISSN 1026-9932
698918
  Ларченко М.О. Кримінологічне моделювання та прогнозування злочинної поведінки : монографія / М.О. Ларченко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 357, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 325-357. – ISBN 978-617-527-196-4
698919
  Машлякевич Д.С. Кримінологічний аналіз абсолютних та відносних показників корупційної злочинності в Україні за 2005-2015 роки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 117-125
698920
  Семенюк О.Г. Кримінологічний аналіз загроз у сфері охорони державної таємниці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 106-113


  Проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз у сфері охорони державної таємниці, виокремлено джерела та носії таких загроз, розглянуто мотивацію протиправної діяльності на шкоду Україні та механізми її формування.
698921
  Козакова І.В. Кримінологічний аналіз засуджених осіб, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 168-180. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
698922
  Гавловський В.Д. Кримінологічний аналіз злочинів, учинених з використанням соціальних мереж // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 101-107
698923
  Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-98
698924
  Кулик О. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
698925
  Головкін Б.М. Кримінологічний аналіз кількісних показників корисливої насильницької злочинності в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 165-175. – ISSN 0201-7245
698926
  Ващенко І.В. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І.В. Ващенко, В.П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 6-10. – ISBN 966-435-028-1
698927
  Орлов Ю.В. Кримінологічний аналіз проекту закону України "Про пенітенціарну систему" // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 68-73. – ISSN 1727-1584
698928
  Шкуро В.В. Кримінологічний аналіз рівня та динаміки суїцидальності як фонового явища злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 246-257. – ISSN 2304-4556
698929
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 142-150. – ISSN 1026-9932
698930
  Баліна С.Н. Кримінологічний аналіз статистичних показників злочинності в установах, підприємствах, організаціях України за видами економічної діяльності за 2013–2015 роки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 133-142. – ISSN 2072-8670
698931
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 66-72. – ISSN 2311-6676
698932
  Леонов Б.Д. Кримінологічний аналіз сучасного тероризму // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 100-107. – ISSN 1609-0462
698933
  Демчіхіна Є.С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 86-90
698934
  Колодяжний М.Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 20-33. – ISSN 2304-4556
698935
  Бандурка І.О. Кримінологічний вимір злочинності неповнолітніх // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 154-163. – ISSN 2304-4556
698936
  Йосипів А.О. Кримінологічний і кримінально-правовий зміст поняття насильства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 160-167
698937
  Шаповалов В. Кримінологічний моніторинг щодо посилення кримінально-правових заходів державного контролю у протидії злочинності, пов"язаної із обігом психоактивних речовин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-98.
698938
  Семенюк О. Кримінологічний портрет особи, що вчиняє злочини у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 60-67. – ISSN 2308-9636
698939
  Камлик М.І. Кримінологічні аспекти банківської діяльності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.82-96. – ISSN 1609-0462
698940
  Пономарьова Т. Кримінологічні аспекти запобігання злочинам у галузі медичного обслуговування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 85-88
698941
  Довженко Я.М. Кримінологічні аспекти кібершахрайства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 293-298. – ISSN 2310-9769
698942
  Моргун О.С. Кримінологічні аспекти молодіжної злочинності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 132-137
698943
  Синєокий О.В. Кримінологічні аспекти об"єктивних ознак злочинів, вчинених на сексуальному підгрунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Об"єктивні ознаки сексуальних злочинів розглядаються комплексним кримінологічним дослідженням з широким залученням психології, соціології, сексології. Дається огляд досліджень із зазначеної проблеми. Проводиться класифікація сексуальних злочинів. ...
698944
  Філіппов С.О. Кримінологічні аспекти реалізації антикорупційної політики у державній прикордонній службі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 45-51
698945
  Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 118-123. – (Правознавство ; Вип.306)
698946
  Ларченко М. Кримінологічні аспекти шлюбно-сімейних стосунків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 116-119
698947
  Туркевич І.К. Кримінологічні дослідження в трудовому колективі / І.К. Туркевич, С.В. Гаврилюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
698948
  Мошак К. Кримінологічні дослідження спеціалізованих установ ФРН і України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
698949
  Курилюк Ю.Б. Кримінологічні засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів охорони державного кордону // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 64-68. – ISSN 2220-1394
698950
  Бугера О.І. Кримінологічні засади використання мережі інтернет для запобігання злочинності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бугера Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
698951
  Орлов Ю. Кримінологічні засади встановлення історичної правди як напряму перехідного правосуддя в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 24-31. – ISSN 2306-9082
698952
  Носенко В.А. Кримінологічні засади запобігання вчиненню злочинів проти життя та здоров"я особи у місцях позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 130-132
698953
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посібник / Богатирьов І.Г., Лисенко В.О. ; за заг. ред. О.Г. Колба. – Київ : Дакор, 2014. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-195. – ISBN 978-617-7020-37-9
698954
  Кривенко В.В. Кримінологічні засади запобігання корупційним та пов"язаним із корупцією правопорушенням в органах місцевого самоврядування України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кривенко Володимир Володимирович ; ПрАТ " Вищий навч. заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
698955
  Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля : монографія / Т.В. Корнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т вивч. проблем злочинності. – Київ : Ін Юре, 2011. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-455-0
698956
  Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 116-126
698957
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам / І.Г. Богатирьов, М.О. Ларченко ; Поліцейська фінансово-правова акад. – Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-219. – ISBN 978-966-2213-14-0
698958
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
698959
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 262 арк. – Додатки: л. 204-262. – Бібліогр.: арк. 184-203
698960
  Сокуренко В.В. Кримінологічні засади протидії злочинам агресії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 11-22. – ISSN 2304-4556
698961
  Максіменцев М.Г. Кримінологічні засади протидії злочинності у сфері надрокористування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Максіменцев Максим Геннадійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
698962
  Гладкова Є.О. Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії наркозлочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Гладкова Євгенія Олексіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
698963
  Дідківська Г.В. Кримінологічні засади участі України в міжнародній системі запобігання злочинності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Дідківська Галина Василівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
698964
  Головкін Б. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від корисливої насильницької злочинності та її проявів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 240-246. – ISSN 0132-1331
698965
  Дунас М.О. Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дунас Михайло Омелянович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
698966
  Шило С. Кримінологічні напрями запобігання корупції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 232-236. – ISSN 2
698967
  Бабенко А.М. Кримінологічні особливості злочинності організованих груп і злочинних організацій у регіонах України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 11-14
698968
  Кальман О. Кримінологічні проблеми реформування органів кримінальної юстиції України / О. Кальман, О. Чикін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
698969
  Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б.М. Головкін. – Харків : ППВ "Нове-слово", 2004. – 252с. – ISBN 966-8430-14-Х
698970
  Фіалка М. Кримінологічні риси особи, яка вчиняє злочинне діяння, пов"язане з підробкою документа та його використанням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 96-100
698971
  Фесенко Є.В. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 128-130. – ISSN 2310-9769
698972
  Голіна В В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : Монографія / В В. Голіна. – Харків : Регіон-інформ, 2004. – 212с. – ISBN 966-7291-64-2
698973
  Олійник О.П. Кримінологічні та психопатологічні особливості скоєння кримінальних злочинів учасниками бойових дій // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 139-142. – ISSN 2410-7484
698974
  Дідківська Г. Кримінологічні теорії зарубіжних країн у боротьбі із злочинністю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 123-126.
698975
  Бандурка О.М. Кримінологічні фактори впливу на стан злочинності в Україні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-83-0
698976
   Кримінологія : Навчально-методичний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 400с. – ISBN 966-8074-30-0
698977
   Кримінологія : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. та ін. Опанасенко; МОНУ. Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2004. – 208с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-060-7
698978
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник [для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів] / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 264 с. – ISBN 966-8037-76-6
698979
  Янович Р.М. Кримінологія : Конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; Р.М. Янович, І.О. Єсип, М.Й. Штангрет. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 144с.
698980
   Кримінологія : навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванова, П.М. Опанасенко, В.Г. та ін. Пшеничний; О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний та ін. ; МОНУ ; Національна академія внутрішніх справ України ; за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2006. – 200 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-098-4
698981
   Кримінологія : довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела : навч. посібник / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов, В.С. Наливайко, О.В. [ та ін. ] Батюк; Колб О.Г. [ та ін. ] ; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки ; [ за заг. ред. О.Г. Колба ]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 466 с. – ISBN 966-517-571-2
698982
  Бузало П.М. Кримінологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Бузало, С.Ф. Денисов, О.В. Кириченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-364-523-0
698983
   Кримінологія : навчально-методичний посібник / Київський нац. ун-т внутрішніх справ; [ Василевич В.В. та ін.; за заг ред. Джужи О.М. ]. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-310-6
698984
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-437-035-3


  Висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної і Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні
698985
   Кримінологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. неавч. закл. / Даньшин І.М. [ та ін. ] ; за ред. В.В.Голіни ;МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-098-1
Загальна та особлива частини. – 2009. – 288 с.
698986
   Кримінологія : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ ; Київ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2010. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-311. – ISBN 978-966-326-354-0
698987
  Михайлов О.Є. Кримінологія : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – Київ : Знання, 2012. – 568 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-649-1
698988
   Кримінологія : підручник / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. та предм. покажчики: с. 435-439. – Бібліогр. : с. 432-434. – ISBN 978-966-458-674-7
698989
   Кримінологія : навч.-метод. посібник / [В.М. Дрьомін та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ін-т прокуратури та слідства, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія, 2015. – 143, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-73-5
698990
   Кримінологія : підручник : практикум / [Ю.В. Александров та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 341, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 332-341 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-672-9
698991
  Щур Б.В. Кримінологія : навч. посібник / Б.В. Щур, М.П. Федоров ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торгово-економічного університету, 2017. – 407, [1] с. – Покажчики: с. 402-407. - Присвяч. 200-річчю заснування Львів. торг.-екон. ун-ту. – Бібліогр.: с. 382-401. – ISBN 978-617-602-198-8
698992
   Кримінологія : підручник / [Л.М. Абакіна-Пілявська та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова ; Нац. акад. упр., Кримінол. асоц. України. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Харків : Право, 2018. – 415, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-443-1
698993
  Богатирьов І.Г. Кримінологія : підручник / Іван Богатирьов ; М-во освіти та науки України. – Київ : Дакор, 2019. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-617-7020-99-7
698994
   Кримінологія : [акад. підручник] : 25 років ННІП УДФС України / [І.Г. Богатирьов, Л.В. Гусар, А.П. Гаврилишин та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 301-315. – ISBN 978-617-7611-62-1
698995
  Шакун В.І. Кримінологія влади у вітчизняному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання кримінології влади у вітчизняному вимірі. Issues of criminology of authorities in domestic dimension are researched into.
698996
  Мартиненко О Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.83-85. – ISSN 0132-1331
698997
   Кримінологія: питання та відповіді / [Авдєєв О.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2015. – 323, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на с. 3
698998
  Тимошенко В.І. Кримінологія: проблеми теорії та історії / В.І. Тимошенко. – Київ : Людмила, 2019. – 103, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-60-4
698999
  Нікітін Ю. Кримінолого-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-100.
699000
  Цимбалюк В.С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються звикористанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.79-96. – ISBN 966-7146-60-Х
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,