Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
699001
  Перепилиця Г. "Маріуполь хочуть взяти в котел". Євросоюз прагне відновити колишні відносини з Росією / розмову вели Наталія Шестопал, Інна Івершень // Газета по-українськи. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 32). – С. 11


  Розмова з професором Київського інституту міжнародних відносин, директором Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Григорієм Перепелицею щодо ситуації на Донбасі.
699002
  Скарімбас Я. [Маріамбас / Яніс Скарімбас ; ред. К. Костіос. – Афіни : Нефелі, 1992. – 230 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-127-5
699003
  Ашла А. [Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я / Александрос Ашла. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1999. – 178, [4] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор: Alexander Ashla. – ISBN 960-385-007-1
699004
  Елітіс О. [Марія Нефелі / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 115 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
699005
  Пецаліс-Діомідіс [Марія Парні : Старе і безсиле покоління : роман / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1983. – 500 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 140])
699006
  Теодорович Сергей Марина Нестеренко, руководитель проекта: "Мы делаем не только рынок. Мы делаем время" : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 24-25 : Фото
699007
   Марина Нестеренко: "Мы работаем в интересах рынка. А рынку, особенно в трудных условиях, нужен позитив" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 29
699008
  Степула Н. Марина Павленко // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 289-290. – ISBN 966-7379-16-7
699009
  Иванова С.Г. Марина Семенова / С.Г. Иванова. – М : Искусство, 1965. – 196 с.
699010
  Телепнева М. Марина Телепнева : серия "Новые имена" / М. Телепнева. – Москва : Советский художник, 1977. – 54 с., [2] с.
699011
  Фейлер Л. Марина Цветаева / Л. Фейлер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – (След в истории). – ISBN 5222002705
699012
   Марина Цветаева 1892-1992 : каталог юбилейной выставки. – Москва : [б. и.], 1992. – 215, [1] с., [24] л. ил., портр., факс. – Указ. лиц, передавших материалы в собрание или способствовавших их поступлению: с. 212-215
699013
  Коган Ю.М. Марина Цветаева в Москве / Ю.М. Коган. – М., 1992. – 240с.
699014
  Краснова Л.В. Марина Цветаева и Лина Костенко: Опыт сопоставительного анализа // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.7-8
699015
  Чеботарь С. Марина Цветаева. Горький дар стихов // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 106-119. – ISSN 1819-6268
699016
  Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество / А. Саакянц. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 816с : Илл. – ISBN 5-7195-0063-4
699017
  Федосеева Л.Г. Марина Цветаева. Путь в вечность / Лариса Федосеева. – Москва : Знание, 1992. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия "Литература" ; 4/1992)
699018
  Воронова М. Марина Цветаева: сокровенное // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
699019
  Саакянц А.А. Марина Цветаева:страницы жизни и творчества(1910-1922) / А.А. Саакянц. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
699020
  Андреев Н. Марина Черкашина . Особое гражданское мужество. Литературовед. Историк. Литератор // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 1. – С. 36-38.
699021
  Хоменко І.Є. Марина Чурай : драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1967. – 126 с.
699022
  Ценципер М.Б. Марине завтра в жизнь. / М.Б. Ценципер. – М, 1979. – 135с.
699023
  Тищенко С. Мариненко Ірина Олегівна : [спогади] / Світлана Тищенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 179. – ISBN 978-966-2726-03-9
699024
  Забудський І. Маринине займище : Про поетичну збірку Марини Павленко "Душа осики" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 0868-4790
699025
   Маринич Олександр Мефодійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 71-72
699026
   Маринич Олександр Мефодійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)
699027
   Маринич Олександр Мефодійович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817
699028
   Маринич Олександр Мефодійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 141-142 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
699029
   Маринич Олександр Мефодійович (1920) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 78-79. – ISBN 966-95774-3-5
699030
  Тинченко Я. Маринівка: стратегічна помилка з фатальними наслідками // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Винний в Ілловайській трагедії той, хто за два тижні до того подарував ворогам шматок державного кордону в районі КПП "Маринівка".
699031
  Матієнко О.А. Мариністичні мотиви у творах українських письменників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 11 (303). – С. 25-28


  У поданому матеріалі розглядається малодосліджений образ моря у творчості українських письменників-мариністів. Осмислюється образ моря в контексті фабульних подій і пригод у зв"язку з пейзажем, портретом героїв
699032
  Новик О.П. Мариністичні образи в літературі бароко та українському романтизму // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 310-316. – ISBN 978-966-8847-84-4
699033
  Кузнецов В.П. Маринка. Первая книга поэта / В.П. Кузнецов. – Магадан, 1962. – 48с.
699034
  Новикова-Ващенцова Маринкина жизнь / Новикова-Ващенцова. – Л., 1934. – 390с.
699035
  Новикова-Ващенцова Маринкина жизнь / Новикова-Ващенцова. – М., 1939. – 460с.
699036
  Вронский В.А. Маринопалинология южных морей / В.А. Вронский; Отв. ред. Чупахин В.М. – Ростов-на-Дону : Из-во Ростовского ун-та, 1976. – 200с.
699037
  Грацци Д. Марио Ланца: слезы паяца // Караван историй. Украина. – Киев, 2008. – № 8. – С. 122-137. – ISSN 1726-6084
699038
  Малиржова Г. Мариола / Г. Малиржова. – М., 1962. – 311с.
699039
  Гурьян О.М. Марион и косой король / О.М. Гурьян. – М., 1972. – 191с.
699040
  Шницлер А. Марионетки : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. Н.И. Бронштейна // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 75 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
699041
  Стуруа М.Г. Марионетки / М.Г. Стуруа. – Москва : Советская Россия, 1981. – 96 с. – (По ту сторону)
699042
  Сидоров Н.А. Марионеточное боннское государство - порождение империалистической политики расчленения и раскола Германии. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сидоров Н.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Каф. гос. права. – Москва, 1951. – 18 л.
699043
   Марионеточный режим Пак Чжон Хи и кабинет Танака. Из газеты "Акахата" -- органа Коммунистической партии Японии (8-14 августа 1974 года).. – Пхеньян, 1974. – 32с.
699044
  Рославлева Н.П. Марис Лиепа / Н.П. Рославлева. – Москва : Искусство, 1978. – 133 с.
699045
  Венцлова А. Марите / А. Венцлова. – Москва, 1945. – 30с.
699046
  Горбунов П.М. Мариула / П.М. Горбунов. – Тюмень, 1962. – 36с.
699047
  Пономарева И. Мариуполь этнический (конец XVIII - начало XX века) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 57-68. – ISSN 2313-8505
699048
  Гриценко И.Ф. Мариупольская агролесомелиоративная опытная станция и ее достижения в борьбе с засухой / И.Ф. Гриценко. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1951. – 62 с.
699049
  Яруцкий Л.Д. Мариупольская старина / Л.Д. Яруцкий. – М., 1991. – 428с.
699050
   Мариупольский Вячеслав Минеевич. Выставка прозведений. Москва. 1981.. – М., 1981. – 20с.
699051
  Слейни Ф.М. Мариус Барбо и канадские художники-пейзажисты: на пересечениях этнологии и искусства // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С.58-79. – ISSN 0869-5415
699052
  Паньоль М. Мариус. -- Фанни. / М. Паньоль. – М., 1960. – 308с.
699053
  Пузикова А.И. Марицкое городище в Посеймье :VI-V вв. до н.э. / А.И. Пузикова. – М, 1981. – 121с.
699054
  Мрштик Мариша / Мрштик, братья. – Л.-М., 1960. – 95с.
699055
  Голубкова М.Р. Маришка. / М.Р. Голубкова, Н.П. Леонтьев. – М., 1960. – 387с.
699056
  Скорино Л.И. Мариэтта Шагинян -- художник. / Л.И. Скорино. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1975. – 359 с.
699057
  Скорино Л.И. Мариэтта Шагинян -- художник. / Л.И. Скорино. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1981. – 392 с.
699058
  Удонова З.В. Мариэтта Шагинян / З.В. Удонова. – М., 1960. – 47с.
699059
  Лайне С.В. Мариэтта Шагинян / С.В. Лайне. – М., 1988. – 62с.
699060
  Маргарян А.Е. Мариэтта Шагинян и ее роман "Гидроцентраль" : Автореф... канд. филол.наук: / Маргарян А.Е.; АН СССР. Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский дом). – Ленинград, 1953. – 14 с.
699061
  Маргарян А.А. Мариэтта Шагинян. Творческий путь. / А.А. Маргарян. – Ереван, 1956. – 155с.
699062
  Емельянова И. Мария-Антуанетта - жертва клеветников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 50-55. – ISSN 1812-867Х
699063
  Мальчевский А. Мария : украинская повесть / Антоний Мальчевский ; Перевод И. Коцуба. – Киев : Тип. С.В. Кульженко. – 88 с.
699064
  Салынский Д А. Мария / Д А. Салынский, . – М, 1972. – 56с.
699065
  Иваненко О.Д. Мария / О.Д. Иваненко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 528 с.
699066
  Исаакс Хорхе Мария / Исаакс Хорхе. – М, 1980. – 270с.
699067
  Иваненко О.Д. Мария : Роман / О.Д. Иваненко. – Москва : Советский писатель, 1985. – 608с.
699068
  Исаакс Хорхе Мария / Исаакс Хорхе. – Москва : Художественная литература, 1989. – 255с.
699069
  Цвейг С. Мария Антуанетта : Портрет ординарного характера / С. Цвейг; Пер. с нем. и примеч. Л.М. Миримова. – Москва : Мысль, 1989. – 495с. – ISBN 5-244-00103-5
699070
  Вдовина Е.В. Мария Биешу / Е.В. Вдовина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1977. – 123 с.
699071
  Вдовина Е.В. Мария Биешу / Е.В. Вдовина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1984. – 207 с.
699072
  Сысуева О. Мария Валевская: "Сладостная Мари" Наполеона Бонопарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 25-29. – ISSN 1812-867Х
699073
  Киселев М.Ф. Мария Васильевна Якунчикова 1870-1902 / М.Ф. Киселев. – Москва : Искусство, 1979. – 191 с.
699074
  Щеголев П.Е. Мария Волконская. / П.Е. Щеголев. – Спб., 1922. – 46с.
699075
  Светаева М.Г. Мария Гавриловна Савина / М.Г. Светаева. – Москва, 1988. – 318 с.
699076
  Шнейдерман И.И. Мария Гавриловна Савина. 1854-1915 / И.И. Шнейдерман. – 76с.
699077
  Шнейдерман И.И. Мария Гавриловна Савина. 1854-1915 / И.И. Шнейдерман. – Л.-М., 1956. – 419с.
699078
   Мария Георгиева (1948–2016) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 126. – ISSN 0204-8701
699079
   Мария Гринберг. – М., 1987. – 302,1с.
699080
  Якобсен И.П. Мария Грубье : Роман из жизни датского общества XVII в. / И.П. Якобсен ; Пер. с датск. [и предисл.] А. и П. Ганзен. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1911. – 277с. – (Универсальная библиотека ; № 407-409)
699081
  Соловьева Т. Мария де Гурне: названная дочь Монтеня и ее время // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 22-42. – ISSN 1812-867Х
699082
  Соловьева Т. Мария де Гурне: названная дочь Монтеня и ее время // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 24-45. – ISSN 1812-867Х
699083
  Шмерлинг В. Мария Демченко / В. Шмерлинг. – М., 1936. – 80с.
699084
  Дурылин С.Н. Мария Заньковецкая, 1854-1934: Жизнь и творчество / С.Н. Дурылин. – Киев, 1982. – 447с.
699085
  Хардель Герхард Мария и ее великий брат / Хардель Герхард. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с.
699086
  Лопес М.К. Мария и Ситонио / М.К. Лопес. – М, 1965. – 253с.
699087
  Грачевский Ю. Мария Ивановна Бабанова / Ю. Грачевский. – М., 1952. – 100с.
699088
  Исаченко И.И. Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут / И.И. Исаченко. – К, 1960. – 32 с.
699089
  Барановская И.Э. Мария Ильинична Ульянова. / И.Э. Барановская. – Ульяновск, 1970. – 35с.
699090
   Мария Ильинична Ульянова: сб.. – М., 1978. – 288с.
699091
  Баранчеева И. Мария Каллас - трепетное сердце : триумф и трагедия примадонны Миланской оперы // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-91. – ISSN 1812-867Х
699092
   Мария Каллас. – М., 1978. – 216с.
699093
  Арцимович В.Э. Мария Конопницкая // Избранное : [стихотвонения ; поэма ; новеллы] / М. Конопницкая. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 2-32
699094
  Живова Ю Мария Конопницкая и ее поэма "Пан Бальцер в Бразилии" // Пан Бальцер в Бразилии / М. Конопницкая. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 3-11
699095
   Мария Конопницкая. Библиограф. указатель.. – М., 1962. – 186с.
699096
   Мария Краснорепова-Хасцлер. Текстиль, акварель. – Москва, 1988. – с.
699097
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – Москва : Атомиздат, 1967. – 352 с.
699098
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1973. – 351 с.
699099
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри; Пер. с франц. Корша Е.Ф. Под. ред. Алпатова В.В. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1974. – 352 с.
699100
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – 4-е изд. – Москва : Атомиздат, 1976. – 327 с.
699101
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри. – 4-е изд. – Москва : Атомиздат, 1979. – 320с.
699102
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри; Пер. с франц. Е.Ф. Корша под ред. В.В. Алпатова. – 4 изд. – Москва : Атомиздт, 1980. – 320с.
699103
  Швачко Т.А. Мария Литвиненко-Вольгемут. / Т.А. Швачко. – К., 1986. – 136 с.
699104
  Метерлинк М. Мария Магдалина : [Пьеса] / Морис Метерлинк, 1915. – С. 6-111. – Экз. деф., без обл. оригинальной и тит. л .


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
699105
  Даниловский Г. Мария Магдалина / Г. Даниловский. – М, 1923. – 312с.
699106
  Даниловский Г. Мария Магдалина : исторический роман / Густав Даниловский ; [пер. с пол. Евгения Троповского]. – Москва : Восхождение, 1991. – 239с. : ил. – ISBN 5-85846-005-4
699107
   Мария Майерова. – М, 1962. – 60с.
699108
  Кузнецова Р Мария Майерова / Р Кузнецова. – М., 1982. – 293с.
699109
  Эртель Д. Мария Малибран: уйти в зените // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268
699110
  Блинов А.С. Мария Малых / А.С. Блинов, Т.А. Пострелова. – Л, 1976. – 184с.
699111
  Головань И. Мария Материкова / И. Головань. – М., 1951. – 112с.
699112
  Поюровский Б.М. Мария Миронова, Александр Менакер / Б.М. Поюровский. – М, 1978. – 152 с.
699113
  Молина Мария Мария Молина о гибриде лингвистики и вирусологии. Вирус статистики // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 14 : фото
699114
  Бескин Э. Мария Николаевна Ермолова / Э. Бескин. – М.-Л., 1936. – 80с.
699115
   Мария Николаевна Ермолова. – Москва, 1954. – 116 с.
699116
   Мария Николаевна Ермолова. – Москва : Искусство, 1955. – 495 с.
699117
  Дмитриев Ю.А. Мария Николаевна Ермолова. / Ю.А. Дмитриев. – М., 1954. – с.
699118
  Дурылин С.Н. Мария Николаевна Ермолова. 1858-1928. Очерк жизни и творчества / С.Н. Дурылин. – М., 1953. – 652с.
699119
  Радимова М.П. Мария Павлована Радимова, Константин Павлович Радимов / М.П. Радимова, К.П. Радимов. – М., 1981. – 20с.
699120
   Мария Патрикеева. – М., 1991. – 39с.
699121
  Фоменко Л.Н. Мария Прилежаева / Л.Н. Фоменко. – М, 1962. – 64 с.
699122
  Фоменко Л.Н. Мария Прилежаева / Л.Н. Фоменко. – М, 1971. – 111 с.
699123
   Мария Пуйманова.Био-библиографический указатель. – М, 1954. – 24с.
699124
  Ермоленко О. Мария Романова // Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков, 2012. – № 2 февраль. – С. 48-53
699125
  Поплавский П.И. Мария Русская / П.И. Поплавский. – К, 1987. – 219с.
699126
  Яворивский В.А. Мария с полынью в конце столетья / В.А. Яворивский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 604 с.
699127
   Мария Сергеевна Назаревская. – М., 1955. – 66с.
699128
   Мария Сергеевна Чураковская (1924-1982): кат. выст.. – Москва, 1986. – 23с.
699129
  Лукина Т.А. Мария Сибилла Мериан, 1647-1717 / Т.А. Лукина. – Л., 1980. – 207с.
699130
  Скакунова М. Мария Степанова: "Слово должно быть кривоватым" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 12 (50). – С. 82-86.


  Поезія Марії Степанової
699131
  Шиллер Ф. Мария Стюарт / Ф. Шиллер. – М., 1958. – 231с.
699132
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Москва : Изд. иностр. лит., 1959. – 350с.
699133
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 400с.
699134
  Шиллер Ф. Мария Стюарт / Ф. Шиллер. – М., 1960. – 199с.
699135
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Минск : Беларусь, 1982. – 318с. – (Б-ка отеч. и зарубеж. классики)
699136
  Цвейг С. Мария Стюарт : Ромен / С. Цвейг; Пер. с нем. Р. Гальпериной. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1983. – 335с.
699137
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1987. – 478, [2] с.
699138
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Москва : Правда, 1989. – 400 с. – (Библиотека зарубежной классики)
699139
  Цвейг С. Мария Стюарт : Жозеф Фуше / С. Цвейг. – Москва : Художня література, 1991. – 591с. – ISBN 5-280-02005-2
699140
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Минск : Мастац, 1991. – 604с. – ISBN 5-340-00893-2
699141
  Цвейг С. Мария Стюарт : Романизированная биография / С. Цвейг. – Киев : Глобус, 1992. – 350с.
699142
  Ливанова М. Мария Тальони: полет сильфиды // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 50-71. – ISSN 1819-6268


  "«Тальони – воздух. Воздушнее еще ничего не бывало на свете», – написал о ней Николай Васильевич Гоголь. Так говорили все: восхищались ее легкостью и воздушностью, уверяли, что своими глазами видели, как она порхает – нет, даже парит! – над сценой. ...
699143
  Кунецкая Л.И. Мария Ульянова / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Вып. 6. – М., 1979. – 271с.
699144
  Кунецкая Л.И. Мария Ульянова / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 315с.
699145
  Горина Людмила Мария Федоровна : венценосная художница // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 104-108. – ISSN 1812-867Х
699146
   Мария Федоровна Андреева .Переписка. Воспоминания.Статьи.Документы.Воспоминания о М.Ф.Андреевой. – М, 1961. – 720с.
699147
   Мария Федоровна Андреева .Переписка. Воспоминания.Статьи.Документы.Воспоминания о М.Ф.Андреевой. – 2-е доп.изд. – М, 1963. – 725с.
699148
   Мария Федоровна Андреева .Переписка. Воспоминания.Статьи.Документы.Воспоминания о М.Ф.Андреевой. – 3-е доп.и перераб.изд. – М, 1968. – 800с.
699149
  Качиков С. Мария Фортус. / С. Качиков. – Киев, 1976. – 134 с.
699150
  Долгорукова Н. Мария Французская и Кретьен де Труа: разговор, которого не было? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 299-320. – ISSN 0042-8795
699151
  Эмон Луи Мария Шапделен. Повесть о Французской Канаде / Эмон Луи. – Москва : Художественная литература, 1977. – 143 с.


  "Мария Шапделен" - известный роман Луи Эмона, принадлежащий классике канадской литературы. Он рассказывает о первых французских поселенцах в Канаде. Их жизнь трудна, она не всякому под силу. Вместе с тем в ней много своих радостей, красоты и глубокого ...
699152
  Бэлза И.Ф. Мария Шимановская / И.Ф. Бэлза. – Москва : Академия Наук СССР, 1956. – 187 с.
699153
  Дубинянская Я. Мария Юдина: легенда о пианистке // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 77-93. – ISSN 1819-6268


  Мария Вениаминовна Юдина (1899-1970) - русская пианистка.
699154
  Худяцкий Н. Мария. Роман. / Н. Худяцкий. – Краснодар, 1954. – 264с.
699155
  Лагерквіст П. Маріамна / П. Лагерквіст. – К, 1988. – 635с.
699156
   Маріанна Абрамова // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 12 : Маріанна Абрамова. – С. 3-31.
699157
  Голобородько Маріанна Кіяновська: флористика поетичних культур // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 137-148


  Своїми збірками "Книга Адама", "Звичайна мова", "Дещо щоденне" Маріанна Кіяновська виразно й стильно продемонструвала, що вона не тільки володіє різнотональними й різноціннісними поетичними культурами - ф й тонко, ренльєфно, повногранно виражає ...
699158
  Вакуленко Інна Маріанські лазні. Мінеральна терапія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-97 : фото
699159
  Цвайг Ш. Марієнбадська елегія : Епізод з життя Гьоте // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 76-80. – ISSN 0320 - 8370
699160
   Марії Григорівні Онищенко – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  У червні 2014 року виповнилось 50 років з дня народження Марії Григорівни Онищенко, відомого спеціаліста в галузі картографії, завідувача НДС "Картографії та геоінформатики", кандидата географічних наук.
699161
  Дубовик Ольга Маріїні сонцЯ: Хто вона - Марія Томен? : краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 138-141 : Фото
699162
  Щурат В.Г. Маріїнський культ на українських землях давньої польської держави. – Львів : Накл. ред. "Ниви" ; З друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1910. – 22 с.
699163
  Донець Г. Маріїнський палац // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С.8-12. – ISSN 1814-5078
699164
  Бетге Г. Марійка : (оповідання) / Ганс Бетге // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
699165
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1930. – 238 с.
699166
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1958. – 156 с.
699167
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1966. – 139 с.
699168
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1974. – 136 с.
699169
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1978. – 121 с.
699170
  Онищенко Іван Марійка / Онищенко Іван. – Київ, 2003. – 188с. – ISBN 966-646-056-4
699171
  Онищенко І. Марійка : Повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 4-77. – ISSN 0130-321Х
699172
  Пасішна Н. Марійка Бойко: об"єктивно-суб"єктивна думка сучасниць / Н. Пасішна, М. Кібченко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 125-133
699173
  Родимцев О.І. Марійка з Мишоловки. / О.І. Родимцев. – К., 1973. – 170с.
699174
  Фірман В. Марійський духовний центр Зарваниця : [фотоальбом] / [о. Володимир Фірман ; світлини: Василь Балюх]. – Тернопіль : Василь Балюх, 2013. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл. авт. не зазнач.


  У пр. №1717239 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
699175
  Квітневий В.М. Марійчине весілля / В.М. Квітневий. – Львів, 1965. – 70с.
699176
  Десятерик Д. Марік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 16


  "Після початку війни Маріуполь став одним із найважливіших міст на мапі України - по суті, неофіційною столицею українського Донбасу."
699177
  Бараташвілі М. Маріне / М. Бараташвілі. – Київ, 1954. – 116с.
699178
  Янкович О.В. Маріо Варгас Льйоса - "картограф людського опору, бунту й поразки". Премія 2010 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 32-33
699179
  Шендрик О. Маріо Варгас Льйоса в Україні: історія перекладу та проблема рецепції / Олексій Шендрик // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 329-333. – ISSN 0320-3077
699180
  Оржицький І. Маріо Варгас Льйоса: війна проти кінця світу // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 10/11. – С. 106-111. – ISSN 0130-321Х


  7 жовтня 2010 р. Нобелівську премію з літератури здобув іспаномовний автор - перуанець Марйо Варгас Льйоса (народився у 1936 р.) за всеосяжний опис владних структур і проникливе змалювання опору, бунту й поразки особистості.
699181
  Ямборко Ольга Маріон Котілар // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 48-49. – ISSN 1562-3238


  Фран. акторка Маріон Котіяр народилась в 1975 р. в Парижі
699182
  Самченко В. Маріонетка - не кардинал: чому для фільму про Василя Стуса важливими є сцени у суді з адвокатом Віктором Медведчуком // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 87). – С. 12


  "Розголос про зникнення з першого художнього повнометражного фільму про українського поета-дисидента Василя Стуса сцен із зали суду, де адвокатом у 1980 році був молодий Віктор Медведчук, нині очільник проросійського за наповненням руху з ...
699183
   Маріс Кремона - провідний фахівець у галузі зовнішніх зносин Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 248-249. – ISSN 2304-1773
699184
  Єщенко М. Марісабель // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 45
699185
   Марісова Людмила Йосипівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 57. – ISBN 966-8352-11-4
699186
   Марітен (Maritain) Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 813-814. – ISBN 966-316-069-1
699187
  Поташній Юрій Маріуполь святкує 230-ту річницю заснування / підгот. Ю. Поташній // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 60-61


  Восени Маріуполь відзначає подвійне свято - 230-ту річницю заснування та 65-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Нині місто динамічно розвивається, впевнено посідаючи провідні місця за соціально-економічними показниками не лише ...
699188
  Глазунова О. Маріуполь. Там вірність Україні пізнають через війну // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 24-26
699189
  Балабанов К. Маріупольський державний університет сприяє формуванню позитивного іміджу України у світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 1 (310). – С. 42-43
699190
  Чоп В. Маріупольський десант: історія однієї революційної авантюри 1918 року // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 362-381
699191
  Ашла А. Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я [ Електронний ресурс ] / Александрос Ашла ; AАA 1967 Fabelsound/ Greece. – Афіни : Додоні, 1999. – 1 CD. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою
699192
  Мазуркевич М. Маріуш Мазуркевич: "Важливо почати з дуже впливового вишу" // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  Координатор проекту QUAERE Маріуш Мазуркевич (Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща) відповів на кілька запитань щодо проекту програми Еразмус +.
699193
  Макаренко Микола Маріюпільський могильник : 55 таблиць, 2 пляни, 1 портр. и 100 рис. у тексті / Микола Макаренко, Всеукраїнська АН. – Київ : Вид. Всеукр. Акад наук, 1933. – 152, [5] с., LV арк.
699194
  Шевченко Т. Марія / Т. Шевченко, 1927. – 11-39с.
699195
  Шевченко Т. Марія / Т. Шевченко ; [предисл.: Іван Лакиза]. – [Харкiв] : Український робітник, 1929. – 30, [1] с. – Опис. по обл. Без тит. л. – (Дешева бiблiотека красного письменства ; № 240)
699196
  Левада О.С. Марія : п"єса / О.С. Левада. – Київ, 1953. – 112 с.
699197
  Шевченко Т.Г. Марія / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1957. – 28с.
699198
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 655 с.
699199
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ, 1977. – 579 с.
699200
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Дніпро, 1986. – 643 с.
699201
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 542 с.
699202
  Ісаакс Х. Марія / Х. Ісаакс. – К, 1990. – 252с.
699203
  Самчук У. Марія : роман / У. Самчук. – Київ : Український письменник, 1999. – 186 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-10-Х
699204
  Самчук У. Марія : [твори шк. програми для обов"язкового читання та вивч.] / Улас Самчук. – Київ : Школа, 2007. – 314, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2005 р. - В кн. також: Марія (повість) ; Гори говорять (повість). - На обкл. : Твори шк. програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-853-2
699205
  Мальчевський А. Марія : українська повість / Антоній Мальчевський // Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – С. 45-144. – ISBN 966-8126-21-7
699206
  Самчук У. Марія : повість / Улас Самчук ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2011. – 174, [2] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-568-5
699207
  Самчук У. Марія : повість / Улас Самчук ; [післямова Ніни Бернадської ; Іл. Анастасії Мільковицької]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 174, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0103-9 (м"яка обкл.)
699208
  Шевченко Т. Марія (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 714-718. – ISBN 978-966-500-300-7
699209
  Самчук У. Марія [Електронний ресурс] / Улас Самчук; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча; читає Народний артист України Євген Шах. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 6 год. 33 хв.
699210
  Цвайг С. Марія Антуанета = Marie-Antoinette : роман / Стефан Цвайг ; з нім. пер. П. Таращук. – Київ : Основи, 2007. – 576 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-270-8
699211
  Цвейг С. Марія Антуанетта : Портрет пересічності; Магеллан; Людина та її діяння / С. Цвейг; Пер. з нім. П. Таращук. – Київ : Дніпро, 1991. – 590с. – ISBN 5-308-00889-2
699212
  Макара М. Марія Байко: співачка, педагог колега // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 112-116. – ISSN 2224-0926
699213
  Крилатий Ю. Марія Башкирцева // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 211-214
699214
  Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева : роман-есе / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1986. – 302 с.
699215
  Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева : роман-есе / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1987. – 233 с.
699216
  Кравець Я. Марія Башкирцева // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 218-230. – ISSN 0320 - 8370
699217
  Качмарский С. Марія Башкирцева (1860-1884 гг) / С. Качмарский. – Прага. – 14с.
699218
  Анісенко І.А. Марія Бринцева / І.А. Анісенко. – Київ, 1959. – 51с.
699219
  Дмитренко Наталія Марія Бурмака: Я знаю, що жива : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24 : Фото
699220
   Марія В"ячеславівна Левчук // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 141-142. – ISBN 978-966-924-219-8
699221
  Круліковскі К. Марія Веркентін. Лікар. Вчений. Громадянин (історико-біографічне дослідження) // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 187-191


  Перша жінка -радіолог відродженої Польщі, талановитий науковець, відомий польський лікар Марія Веркентін народилася 21.02.1901 року в селі Корделівка на Вінниччині.
699222
  Халак Н. Марія Григорівна Вавричин (1935-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 763-770. – (Нова серія ; вип. 15)


  Марія Григорівна Вавричин – українська дослідниця в галузі історії, картографії, соціотопографії, краєзнавства, науково-культурний діяч.
699223
   Марія Григорівна Горкун : біобібліографічний нарис. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 96с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін.)
699224
   Марія Григорівна Казьмирчук. Завжди з Кліо : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд., авт., вступ. ст.: Г.Д. Казьмирчук і Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 109, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: 107-109. – ISBN 978-617-7107-16-2


  Студентам і викладачам наук. бібліотеки ім. М.О. Максимовича з побажанням добра. Підпис. Г.Д. Казьмирчук. 28/04/2014 р.
699225
  Маценко Г. Марія Грінченко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 110-111. – ISSN 0868-4790
699226
  Верба А. Марія Домбровська // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 231-233
699227
  Іларіон Марія Єгиптянка : поема / Митрополит Іларіон. – Париж : Наша культура, 1947. – 78, [6] c. – (Видавництво "Наша культура" ; ч. 2)
699228
  Яворівський В.О. Марія з полином наприкінці століття : роман / Володимир Яворівський ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 201, [4] с. – ISBN 978-966-03-7505-5
699229
  Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1987. – 191 с.
699230
  Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1988. – 261 с.
699231
  Нежива Л.Л. Марія Загірня. Літературний портрет : Монографія / Л.Л. Нежива. – Луганськ : Знання, 2003. – 170с. – ISBN 966-7915-69-7
699232
  Гладишева А. Марія Заньковецька - неперевершений майстер сценічного слова // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 191-194. – ISBN 966-7170-47-0


  Марія Костянтинівна Заньковецька (справжнє прізвище - Адасовська; 1854-1934) - українська актриса
699233
  Савич І.С. Марія Заньковецька : поема / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 40 с.
699234
  Доценко С. Марія Заньковецька // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 207-209
699235
  Пільгук І.І. Марія Заньковецька / І.І. Пільгук. – Київ, 1978. – 231с.
699236
   Марія Заньковецька : Легенда укр. сцени. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5-7707-9747-3
699237
  Бабанська Н. Марія Заньковецька і суспільно-мистецькі проблеми кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 195-200. – ISBN 966-7170-47-0
699238
  Дурилін С.М. Марія Заньковецька. 1860-1934. Життя і творчість / С.М. Дурилін. – К., 1955. – 520с.
699239
  Корнійчук В. Марія Заньковецька. Світова велич генія національного : мистецтвознав. дослідж. / Володимир Корнійчук ; передм. Леоніда Андрієвського. – 3-тє вид., допов. – Київ : Криниця, 2015. – 496 с. : іл. – До 160-річчя від дня народж. – ISBN 978-966-2434-28-6
699240
   Марія Іванівна Мірошниченко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 155-157. – ISBN 978-966-924-219-8
699241
  Кочевська Л.А. Марія Капніст. Сторінки незвичайної долі. Спогади / Л.А. Кочевська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 112 с.
699242
  Кирчів Р. Марія Колцуняк // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 205-208
699243
   Марія Конопницька // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 225-226
699244
  Вєдіна В.П. Марія Конопніцька : нарис життя і творчості / В.П. Вєдіна. – Київ : Дніпро, 1987. – 197 с. – (Класики зарубіжної літератури)
699245
  Паніна С.Р. Марія Крушельницька. Особливості творчого становлення // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 200-208. – ISSN 2077-9542
699246
  Швачко Т.О. Марія Литвиненко-Вольгемут. / Т.О. Швачко. – Київ, 1972. – 184 с.
699247
  Степула Н. Марія Людкевич та Олександр Шугай - лауреати літературної премії "Благовіст" // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 155-160. – ISBN 966-7379-16-7
699248
  Кутченко Ф.П. Марія Марцун / Ф.П. Кутченко. – К., 1959. – 60с.
699249
  Новиков А.О. Марія Матіос "Солодка Даруся": тема, сюжет, образи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 16/18 (488/490), червень. – С. 62-66
699250
  Кононенко Петро Марія на Голгофі / Кононенко Петро. – Київ, 1996. – 255с.
699251
  Студенець Н. Марія Новицька. Життєвий шлях і наукова діяльність // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.103-113. – ISSN 1728-6875
699252
   Марія Приймаченко : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1994. – 132с. – ISBN 5-7715-0616-8
699253
  Самокиш І. Марія Приймаченко та фінські літаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 11


  Плагіатний скандал, який розгорівся у Фінляндії, по-новому відкрив світові українську художницю.
699254
  Трачук О. Марія Приймаченко. Синтез орнаментального і фігуративного начал як стильова основа творчості // Від Трипільської культури до сучастності : (Відпочивайте в селах Київшини) Путівник-довідник. Присвячується 110-й річниці відкриття Трипільської культури на Київщині / Управл. культури, Упр. з питань фізкульт. і спорту Київ.обл. держ. адмін.; Гол. ред.:В.П.Коцур; Ред.кол.: Б.Л.Дем"яненко. – Київ, 2004. – С. 110-112. – ISBN 966-7958-27-2
699255
  Марченко М. Марія Примаченко. Фантасмагорії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 7
699256
  Дузь І.М. Марія Садовська. Нарис про життя і творчість / І.М. Дузь. – К., 1957. – 76с.
699257
  Кривенко М. Марія Свенціцька. Спогади (передмова "Марія Свенціцька - бібліотекар, педагог-германіст, дослідник", коментарі, бібліографія Маргарити Кривенко) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 454-489. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
699258
  Шіллер Ф. Марія Стуарт / написав Фpидpих Шілєp ; З нім. м. пеpевіpшував Б. Гpінченко (В. Чайченко). – Львів : Виданє В. Лукича ; Hакл. ред. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1896. – 226 с.
699259
  Словацький Ю. Марія Стюарт : істор. драма на 5 дій / Ю Словацький ; пер. М. Зісмана ; за ред. М. Рильського. – Київ : Мистецтво, 1947. – 149 с. – (Бібіліотека слов"янської драматургії)
699260
  Гардель Г. Марія та її великий брат / Г. Гардель. – К, 1980. – 176с.
699261
  Хоменко Марія Василівна Марія Хоменко: "Соціальне партнерство - інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку регіону" : інтерв"ю з першим заступником начальника Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації Марією Василівною Хоменко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 62-63. – ISSN 1810-3944
699262
  Придатко Т. Марія Шнайдер-Сенюк // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 140-141. – ISSN 0130-1799
699263
  Поліщук В. Марія, дружина Павла Филиповича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 7


  До 125-річчя поета-неокласика.
699264
  Самчук Улас Марія. Куди тече та річка / Самчук Улас. – Київ : Наукова думка, 1999. – 416с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0510-5
699265
  Самчук Улас Марія. Куди тече та річка / Самчук Улас. – Київ : Наукова думка, 2001. – 416с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0641-1
699266
  Самчук У. Марія: Хроніка одного життя : роман / У. Самчук. – Київ, 1991. – 187 с.
699267
  Льйоса М.В. Марйо Варгас Льйоса: "Я маю набагато більше проектів, ніж часу, щоб їх реалізувати" / спілкувався Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 208-212. – ISSN 0320 - 8370
699268
  Оржицький І. Марйо Варгас Льйоса: перуанське єство в латиноамериканському контексті // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 129-140. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
699269
   Марк Абрамов. – Москва : Советский художник, 1988. – [48] с. : ил., цв. ил. – (Мастера советской карикатуры)
699270
  Боровков Д. Марк Аврелий Антонин - "философ на троне" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 40-67. – ISSN 1812-867Х
699271
  Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира / Эрнест Ренан; Пер. с фр. Л.Я. Гуревич. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. – [2], II, 468 с.
699272
  Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 347с.
699273
  Алєксандрова О.В. Марк Аврелій Антонін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 133-134. – ISBN 966-316-069-1
699274
  Махун С. Марк Аврелій Антонін. Мудрець на троні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 13


  "До народу він звертався так, як це було заведено у вільній державі. Дуже тактовно поводився, коли потрібно було або утримати людей від зла, або спонукати до добра, щедро винагородити одних, виправдати — виявивши поблажливість — інших. Він робив ...
699275
  Голованов Н.Н. Марк Александрович Шмаков / Н.Н. Голованов. – Л., 1988. – 44с.
699276
  Рыбак Л.А. Марк Бернес / Л.А. Рыбак. – Москва, 1976. – 152с.
699277
   Марк Веніамінович Цвік - відомий український теоретик права і конституціоналіст (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С.267-268. – ISSN 1026-9932
699278
   Марк Викторович Гинзбург. – М., 1987. – 8с.
699279
   Марк Викторович Гинзбург. – М., 1987. – 22с.
699280
  Горбачук М.Л. Марк Григорович Крейн // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Выдающийся сов. математик, автор более 250 работ (в том числе 7 монографий, многие из которых переведены на иностр. языки) по различным разделам алгебры, анализа, теории функций, функциональному анализу, теории интегральных и дифференциальных ...
699281
  Кряжинская Н.Ю. Марк Давыдович Сергеев / Н.Ю. Кряжинская. – Иркутск, 1973. – 62с.
699282
   Марк Донской. – М., 1973. – 272с.
699283
  Кузнецов Б.М. Марк Иванович Малютин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1964. – 36с.
699284
  Черемська О. Марк Йогансен як мовознавець // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 187-195. – ISSN 0201-419
699285
  Каррас Я. Марк Левитт о Григории Паламе и патристика в Российской империи во второй половине XVIII века // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 420-431
699286
  Любимова О.В. Марк Лициний Красс и плебейские трибуны 70-х годов I в. до н. э. // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 2 (285), апрель, май, июнь. – С. 148-157. – ISSN 0321-0391
699287
  Гессен Маша Марк Льюис "Мне дали условный срок, а я все еще думал, что хочу быть психологом" / Гессен Маша, Де Фей Дункан // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 166-172 : фото
699288
  Можуховская Е.В. Марк Малютин / Е.В. Можуховская. – Л., 1981. – 128с.
699289
  Кузнецова Э.В. Марк Матвеевич Антокольский / Э.В. Кузнецова. – Л, 1986. – 92с.
699290
   Марк Михайлович Голубчик в вузовской и школьной географии : информация. Люди науки / Н. Логинова, С.В. Сарайкина, И.А. Семина, Л.В. Сотова, Л.Н. Фоломейкина // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 62-63 : Табл. – ISSN 0016-7207
699291
  Розовский М. Марк Розовский / Марк Розовский. – Москва : Эксмо. – (Антология Сатиры и Юмора России 20 века). – ISBN 978-5-699-19240-3
Т. 51. – 2007. – 624с., [ 24 ] л. илл.
699292
   Марк Савчук: "Достижения стоит делить с теми, кто преодолевает трудности" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 56-57 : фото
699293
   Марк Сальман : скульптура. – М, 1989. – 37с.
699294
  Фонер Ф.С. Марк Твен - социальный критик / Ф.С. Фонер. – М, 1961. – 416с.
699295
  Боброва М.Н. Марк Твен / М.Н. Боброва. – М, 1952. – 156с.
699296
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 383с. – (Жизнь замечательных людей)
699297
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – М., 1960. – 48с.
699298
  Савуренок А.К. Марк Твен / А.К. Савуренок. – Л., 1960. – 50с.
699299
  Боброва М.Н. Марк Твен : очерк творчества / М.Н. Боброва. – Москва : Художественная литература, 1962. – 503с.
699300
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – 3-е изд. доп. и перераб. – М., 1964. – 429с.
699301
  Левидова И.М. Марк Твен / И.М. Левидова. – М., 1974. – 175с.
699302
  Лібман З.Я. Марк Твен / З.Я. Лібман. – Київ, 1977. – 143с.
699303
  Ромм А.С. Марк Твен / А.С. Ромм. – Москва : наука, 1977. – 192с. – (Из истории мировой культуры)
699304
  Пиар К.О. Марк Твен / К.О. Пиар. – М., 1983. – 126с.
699305
  Мендельсон М.О. Марк Твен = Mark Twain / М.О. Мендельсон. – Москва : ИКАР, 2005. – 227, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 226. – ISBN 5-7974-0121-5
699306
  Петрова Е.Н. Марк Твен в оценке литературной критики США : Автореф... канд. филол.наук: / Петрова Е.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра зарубежной литературы. – Ленинград, 1968. – 20л.
699307
  Касьян А.К. Марк Твен В России (1872-1966) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Касьян А. К.; Ленингр. гос. пед. ни-т им. А. И. Герцена. Каф. зарубежн. лит-ры. – Ленинград, 1967. – 23 с.
699308
  Старцев А.И. Марк Твен и Америка / А.И. Старцев. – М., 1985. – 303с.
699309
  Старцев А.И. Марк Твен и Америка. / А.И. Старцев. – М., 1963. – 307с.
699310
  Ромм А.С. Марк Твен и его книги о детях / А.С. Ромм. – Л, 1958. – 136с.
699311
   Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. – М., 1987. – 238с.
699312
   Марк Твен. 1835-1910. – М., 1955. – 19с.
699313
  Фиалков Д. Марк Твен: лоцман за письменным столом // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 5-25. – ISSN 1819-6268
699314
  Бондар Ю. Марк Туллій Цицерон як публікатор-видавець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 9-13. – ISSN 2076-9326
699315
  Курцман А.С. Марк Фрадкин / А.С. Курцман. – Москва : Советский композитор, 1991. – 202 с.
699316
   Марк Шагал. – Москва, 1987. – 79с.
699317
   Марк Шагал // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 117 : Шагал Марк. – С. 1-31.
699318
  Апчинская Н.В. Марк Шагал : графика / Н.В. Апчинская. – Москва, 1990. – 222с.
699319
  Приходько Д. Марк Шагал и его мир // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268
699320
  Каменский А.А. Марк Шагал и Россия / А.А. Каменский. – М., 1988. – 55с.
699321
  Юдалевич М.И. Марк Юдалевич / М.И. Юдалевич. – Новосибирск, 1978. – 160с.
699322
  Микитчик О.В. Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення / О.В. Микитчик, І.О. Бердиченко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 16-21. – ISSN 2222-5374
699323
  Николаев Л.Н. Марка из Анголы / Л.Н. Николаев. – М., 1979. – 174с.
699324
  Николаев Л.Н. Марка из Анголы / Л.Н. Николаев. – 2-е. – М., 1981. – 176с.
699325
  Пронюхина Людмила Марка качества : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-22 : Фото
699326
  Таций В.Я. Марка нашего вуза - это своеобразный знак качества // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 602-607. – ISBN 978-966-458-725-6
699327
  Степаненко В.И. Марка с острова Мадагаскар / В.И. Степаненко. – М., 1971. – 160с.
699328
  Берман Л. Марка с острова св. Маврикия. / Л. Берман. – Новгород, 1930. – 71с.
699329
  Сидоренко Віктор Марка України : Марка на мапі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-113 : Фото
699330
  Михайлов В.Ф. Маркаколь / В.Ф. Михайлов. – Алма Ата, 1983. – 165с.
699331
   Маркевич Борис. Выставка произведений.. – М., 1977. – 29с.
699332
  Короткий В. Маркевич Микола Андрійович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 219-221. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
699333
   Маркевич Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 180. – ISBN 978-966-2726-03-9
699334
  Пилипчук О.Я. Маркевич Олександр Прокопович - визначний український паразитолог // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 159-163
699335
   Маркевич Олександр Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 35. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
699336
  Баранова Е.В. Маркер воспаления у больных с различными типами мозговых инсультов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 45-48. – ISSN 2224-0713
699337
  Васильєва Н.В. Маркер соціалістичного ладу "товариш" в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 36-52. – ISSN 2413-5593


  Згадується професори КУ - Коломієць Л.В., Іваницька М.Л.
699338
  Виноградська Г. Маркери "малої батьківщини" у спогадах переселенців 1944-1947 рр. з Надсяння та Холмщини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 407-413. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті виділяються і аналізуються основні образи-символи, т. зв. маркери «малої батьківщини» у спогадах переселенців 1944-1947 рр. з Надсяння та Холмщини. Визначається їх роль у формуванні національної самосвідомості депортованих та можливості впливу ...
699339
  Дубін О. Маркери ISSR-PCR в оцінці молекулярно-генетичного поліморфізму сортів Aglaonema commutatum Schott колекції НБС НАН України / О. Дубін, Н. Денисієвська, Н. Іваннікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено молекулярно-генетичний поліморфізм 10 сортів за допомогою методу ISSR-PCR. За використання 4 праймерів отримано 57 продуктів ампліфікації, 18 з яких (31,58 0/0[відсотків]) були поліморфними. На основі отриманих даних побудована дендрограма ...
699340
  Заболотська О. Маркери авторської текстової модальності у романі Д. Брауна "Код да Вінчі" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 68-74
699341
  Фокін С.Б. Маркери дисфемізмів у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 462-472


  Виявлено та розглянуто мікро- та макроконтекстуальні маркери дисфемізмів у художньому тексті. Ці маркери можуть стати матеріальним підгрунтям для формалізації методів вибірки дисфемізмів з художніх текстів з огляду на необхідність укладання словників ...
699342
  Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 238 л. – Додатки л. 179. – Бібліогр.: л. 180 -217
699343
  Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :8 назв.
699344
  Берник О.О. Маркери ендогенної інтоксикації за тривалої гіпохлоргідрії шлунка щурів / О.О. Берник, Т.В. Томашевська, К.О. Дворщенко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 24-24
699345
   Маркери запалення у хворих на хронічну хворобу нирок з артерійною гіпертензією / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Б.А. Шелест, В.І. Коваль // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 35-39. – ISSN 1029-4244
699346
  Ротар Н.Ю. Маркери ідентифікації УДАРу на парламентських виборах 2012 р.: євроінтеграційний вимір // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 7-10
699347
  Димовська А.К. Маркери ідеологічного кітчу в оповіданні "Контрольні цифри" Леся Гомона, новелі "Юрко" та нарисі "Майбутні шахтарі" М. Хвильового // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 124-130. – ISSN 2077-804X
699348
  Димитренко Л. Маркери імпліцитності в художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 106-110. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто проблему імпліцитності художнього тексту на матеріалі оповідання Ф.С. Фіцджеральда “The Curious Case of Benjamin Button” («Загадкова історія Бенджаміна Баттона»). Імпліцитність художнього тексту представлена імплікативним простором, який є ...
699349
  Савчук А.Я. Маркери інтертекстуальності як структурні особливості наукових монографій Девіда Лоджа // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 167-169
699350
  Березенко В.М. Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 3-7.
699351
  Морошкіна Г.Ф. Маркери кооперативності у телевізійному інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 353-358. – ISBN 966-581-388-9
699352
  Бурлакова І. Маркери містичного світу і традиції готичної літератури в архітектоніці новели Юрія Клена "Акація" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 61-70.
699353
  Калитюк Л. Маркери питальності питальних речень в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 191-195. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
699354
  Новікова Н.Л. Маркери професійної компетентності державних службовців / Н.Л. Новікова, Р.А. Науменко, А.О. Ільїна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 85-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2522-9303
699355
  Заворотна К.О. Маркери розмовного стилю в сучасній публіцистиці (на матеріалі іспанської мови) / К.О. Заворотна, Л.В. Артемова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 332-336


  Статтю присвячено дослідженню експресивно маркованого та прагматично спрямованого вживання елементів розмовного стилю в сучасній іспанській публіцистиці. Статья посвящена исследованию экспрессивно маркированого и прагматически направленого ...
699356
  Корольов І.Р. Маркери розмовності в комунікативній ситуації "виправдання" в українському, російському та англійському художніх дискурсах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 54-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 20 п.


  Розглядаються мазкери розмовного мовлення в комунікативній ситуації "виправдання" в українському, російському та англійському художніх дискурсах. Observers the markes of oral speech in the communicative situation of the "justifications" in ...
699357
  Купрій Т.Г. Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554


  Аналізується концепція приватного вищого навчального закладу Німеччини і його нормативна, освітня, суспільна і філософська інтенція в сучасних реаліях. На основі філософського розуміння сутності освіти як студентоцентричної квінтесенції у сучасному ...
699358
   Маркери успішності методів сурфактант-замісної терапії у немовлят з респіраторним дистрес синдромом / С.П. Лапоног, Ю.Р. Вайсберг, І.А. Сергейко, Л.І. Моренець, В.Г. Рижук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 31-37. – ISSN 2226-1230
699359
  Ванчура В. Маркета Лазарова / В. Ванчура; перевод с чешского. – Москва : Художественная литература, 1979. – 147с.
699360
  Макота А. Маркетизація політики: концепт "політичного ринку" // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 403-415
699361
  Мосьпан Н.В. Маркетизація та європеїзація вищої освіти в Європейському Союзі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 92-95. – ISSN 2078-1687
699362
  Борисова Т. Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С. 157-170
699363
  Морева О.Н. Маркетинг-микс в продвижении библиотечного фонда потребителю / Ольга Николаевна Морева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 43-45. – ISSN 1726-6726


  Библиотечный фонд – сложное явление. Его можно рассматривать с разных позиций: как явление культуры, как часть информационных ресурсов общества и, наконец, как главный информационный продукт библиотеки. В условиях рыночной среды библиотеки вынуждены ...
699364
  Смирнов І. Маркетинг-мікс у туризму: модерна концепція в контексті сталого туризму / І. Смирнов, О. Шматок // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 326-332. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
699365
  Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты. / А.П. Панкрухин. – Москва, 1998. – 160с.
699366
  Сидорин В.В. Маркетинг - актуальное понятие для современной библиотеки / Валентин Валентинович Семячкин // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 28-30
699367
  Козуля И. Маркетинг - в законе или в загоне? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 9 (180). – С. 44-48
699368
  Шинкаренко В.Д. Маркетинг - инструмент трансформации традиционных обществ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 37-43. – ISSN 2077-1800
699369
  Сидорин В.В. Маркетинг - нечуждое понятие для современной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (237). – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена работе отдела маркетинга президентской библиотеки
699370
  Луцій О.П. Маркетинг - освіта в приватних вищих навчальних закладах України: сучасні сценації розвитку // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 51-58


  У статті розглянуто актуальні проблеми маркетинг-освіти в часи економічного спаду та невизначеності. Особливу увагу приділено методичним підходам і практичним рекомендаціям до формування стратегії розвитку приватних вищих навчальних закладів на основі ...
699371
  Козачук О. Маркетинг - стимул для бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 12-18
699372
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Барри. Берман; Сокращенный перевод с английского. – Москва : Экономика, 1990. – 350с. – ISBN 5-282-00513-1
699373
   Маркетинг : толковый терминол. словарь-справочник : (1000 терминов рыноч. экономики). – М., 1991. – 222с.
699374
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман. – Москва : Экономика, 1993. – 335с. – ISBN 5-282-01693-1
699375
  Афонін А.С. Маркетинг / А.С. Афонін. – Київ, 1994. – 88с.
699376
  Герасимчук В.Г. Маркетинг : теорія і практика : навч. посібник / Герасимчук В.Г. – Київ : Вища школа, 1994. – 326 с.
699377
  Голубков Е.П. Маркетинг / Е.П. Голубков. – М., 1994. – 160с.
699378
  Прауде В.Р. Маркетинг / В.Р. Прауде, О.Б. Білий. – К., 1994. – 256с.
699379
   Маркетинг. – Київ : Україна, 1994. – 399с. – ISBN 5-319-00922-4
699380
   Маркетинг. – Київ : Україна, 1995. – 400 с.
699381
   Маркетинг : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1995. – 560с. – ISBN 5-85173-003-Х
699382
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Навч. посібник / С.С. Гаркавенко; МФ "Відродження". – Київ : Лібра, 1996. – 384 с. – ISBN 5-7707-9574-3
699383
   Маркетинг : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1996. – 560с. – ISBN 5-85173-003-Х
699384
   Маркетинг : методы, формы, исследования и консультации. – Москва
№ 1. – 1997
699385
   Маркетинг : методы, формы, исследования и консультации. – Москва
№ 2. – 1997
699386
   Маркетинг : методы, формы, исследования и консультации. – Москва
№ 3. – 1997
699387
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. вузів,що навчаються за спец."Маркетинг" / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 1998. – 384 с. – ISBN 966-7035-17-4
699388
   Маркетинг : Учебник. – Москва : Тандем, 1998. – 320с. – ISBN 5-88124-010-3
699389
  Мороз Л.А. Маркетинг / За ред. Л.А.Мороз; МОУ; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 244с. – Шифр для кабинетов 33. – ISBN 966-553-171-9
699390
  Павленко А.Ф. Маркетинг : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / А.Ф. Павленко, А.Ф. Войчак; МОУ КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 84с. – ISBN 966-574-161-6
699391
  Багиев Г.Л. Маркетинг : Учебник / Под ред. Г.Л.Багиева. – Москва : Экономика, 1999. – 703c. – ISBN 5-282-01932-9
699392
  Басовский Л.Е. Маркетинг : Курс лекций / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 219с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-966-Х
699393
  Голубков Е.П. Маркетинг : Словарь-справочник / Е.П. Голубков. – Москва : Дело, 2000. – 440c. – ISBN 5-7749-0197-1
699394
   Маркетинг : Учебник для студ.высш.учеб.завед. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623с. – ISBN 5-238-000888-Х
699395
  Басовский Л.Е. Маркетинг : Курс лекций / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 219с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-966-Х
699396
  Годин А.М. Маркетинг : Учебно-методическое пособие / А.М. Годин. – Москва : Издательский Дом Дашков и К, 2000. – 212с. – ISBN 5-8316-0038-6
699397
  Примак Т.О. Маркетинг : Навч. посібник / Т.О. Примак; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 200с. – ISBN 966-608-080-Х
699398
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман; Пер.с англ. – Москва : Сирин, 2001. – 308с. – ISBN 5-86567-024-6
699399
  Рижий І.Б. Маркетинг : Навчальний посібник / І.Б. Рижий; Інститут менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2001. – 184с. – ISBN 966-7768-26-0
699400
  Мороз Л.А. Маркетинг : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред.: Л.А. Мороз. – Вид. друге, оновлене. – Львів : Інтелект-Захід, 2002. – 244с. – ISBN 966-7597-26-1
699401
  Балабанова Л.В. Маркетинг : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / Л.В. Балабанова. – Донецьк, 2002. – 600с.
699402
  Маслова Т.Д. Маркетинг : Учеб. для студ. обуч. по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 400с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-318-00763-5


  Маркетинговые исследования. Товары и цены. Коммуникационная политика. Для студентов вузов, предпринимателей, маркетологов
699403
   Маркетинг : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 1200с. – (Бизнес-класс). – ISBN 5-318-00124-6
699404
  Панкрухин А.П. Маркетинг : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. 061500 Маркетинг / А.П. Панкрухин. – Москва : Омега-Л, 2002. – 656с. – (Гильдия маркетологов). – ISBN 5-901386-51-5
699405
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. економічних спеціальностей вищих навчальн. закладів / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2002. – 712с. – ISBN 966-7035-41-7
699406
  Гончарук Я.А. Маркетинг : Навч. посібник у тестах / Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ; Львівська комерційна академія. – Київ : КНЕУ, 2002. – 314с. – ISBN 966-574-337-6
699407
  Святненко В.Ю. Маркетинг : Навчально-методичний комплекс / В.Ю. Святненко; Ін-тут післядипломної освіти; Економ. фак-тет; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2002. – 190с. – ISBN 966-7863-16-6
699408
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман; Пер. с англ. – Москва : Сирин, 2002. – 308с. – (Классика маркетинга). – ISBN 5-86567-046-2
699409
  Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов; КНУТШ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 191 с. – ISBN 966-7767-48-5
699410
  Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 326с. – ISBN 966-620-108-9
699411
   Маркетинг : Підручник для вищих навчальних закладів. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Студцентр, 2003. – 400с. – ISBN 966-7530-27-2


  Курс викладено послідовно і логічно струнко, грунтуючись на досягненнях економічної науки і практики світової цивілізації та з урахуванням специфіки України
699412
   Маркетинг : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 258с. – ISBN 966-584-129-7
699413
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Робочий конспект та навчальні тестові завдання: Навчальний посібник / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2004. – 280с. – ISBN 966-7035-64-6
699414
  Балабанова Л.В. Маркетинг : Підручник / Л.В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 645с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-44-2


  Підручник складається з 4-х частин: парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу й управління маркетинговими зусіллями. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів
699415
  Маслова Т.Д. Маркетинг : Учебник / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – изд. 2-е, допол. – СПб : Питер, 2004. – 400с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00763-5
699416
  Примак Т.О. Маркетинг : Навч. посібник / Т.О. Примак; МАУП. – 2-е вид., виправлене та доповнене. – Київ : МАУП, 2004. – 228с. – ISBN 966-608-405-8
699417
  Гончарук Я.А. Маркетинг : Навчальний посібник у тестах / Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський; МОНУ; КНЕУ; Львівська комерційна академія. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : КНЕУ, 2004. – 392с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-566-2
699418
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2004. – 712с. – ISBN 966-7035-41-7
699419
   Маркетинг : ситуаційні вправи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю.О. Веретельникова, А.В. Вершицький, А О. Вихопень Виноградов, Т.В. [та ін.] Гавриленко; [Веретельникова Ю.О. та ін. ; упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько ; наук. ред.: Т.М. Циганкова] ; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Центр інновацій та розвитку, Програма поширення ситуаційного методу навчання. – Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2004. – 503, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 495-500. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8487-22-2
699420
  Романенко Л.Ф. Маркетинг : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.Ф. Романенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215 та на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-98-9
699421
   Маркетинг : корот. тлумач. словник для студентів ф-ту менеджменту всіх форм навчання. – Київ : Політехніка, 2005. – 15, [1] с.
699422
  Бєлявцев М.І. Маркетинг : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко; Мін-во освіти і науки України; Донецький нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-364-00-2
699423
  Скибінський С.В. Маркетинг : Підручник / МОНУ; КНЕУ; Львівська комерційна акад.; Станіслав Скибінський. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-753-3
Ч. 1. – 2005. – 568с.
699424
  Щербань В.М. Маркетинг : Навчальний посібник / В.М. Щербань; МОНУ; Черкаська академія менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-179-7
699425
  Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов; КНУТШ. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Знання, 2006. – 327с. – ISBN 966-346-108-Х
699426
  Астахова І.Е. Маркетинг : Навчальний посібник / Астахова І.Е.; Ред. Сєдова Л.М.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 208с. – ISBN 966-676-176-9
699427
  Бутенко Н.В. Маркетинг : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Н.В. Бутенко. – Київ : Атіка, 2006. – 300 с. – ISBN 966-326-206-0
699428
  Армстронг Г. Маркетинг = Marketing : загальний курс / Гарі Армстронг, Філіп Котлер. – 5-те вид. – Москва ; Санкт-Петербург ; Київ : Діалектика, 2007. – 608с. – ISBN 978-5-8459-0131-6
699429
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С.С. Гаркавенко. – 5-те вид., доп. – Київ : Лібра, 2007. – 720с. – ISBN 978-966-7035-89-1
699430
  Бородкіна Н.О. Маркетинг : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Бородкіна Н.О. – Київ : Кондор, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-351-050-7
699431
  Парсяк В.Н. Маркетинг : від теорії до практики: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Н. Парсяк. – Київ : Наукова думка, 2007. – 255с. – ISBN 978-966-00-0611-9
699432
  Петруня Ю.Є. Маркетинг : навч. посібник / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 2007. – 325, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-325. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-346-293-0
699433
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С.С. Гаркавенко. – 6-те вид. – Київ : Лібра, 2008. – 720 с. – Бібліогр.: с. 714-717. – ISBN 978-966-7035-89-1
699434
  Бутенко Н.В. Маркетинг : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Н.В. Бутенко; МОНУ. – Київ : Атіка, 2008. – 300с. – ISBN 966-326-206-0
699435
   Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко, Є.В. Крикавський [ та ін. ] ; за ред. А.О.Старостиної. – Київ : Знання, 2009. – 1070с. – ISBN 978-966-346-629-3
699436
   Маркетинг : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [ В. Руделіус та ін. ; ред.-упоряд. укр. вид.: О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова]. – 4-е укр. вид. – Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні", 2009. – 646, [2] с. : кольор. іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 624-639. – ISBN 966-8487-45-1
699437
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – 7-ме вид. – Київ : Лібра, 2010. – 717, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 710-713. – Бібліогр.: с. 714-717. – ISBN 978-966-7035-89-1
699438
  Петруня Ю.Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю.Є. Петруня. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 351с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-671-2
699439
  Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова ; МОНУ ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2011. – 543, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 505-543. – Бібліогр.: с. 462-470. – (Школа маркетиногового мененджменту). – ISBN 978-966-483-444-2
699440
  Фірсова С.Г. Маркетинг : практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 282, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 274-276
699441
  Турченюк М.О. Маркетинг : підручник / М.О. Турченюк, М.Д. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-904-1
699442
  Зозулев А.В. Маркетинг : учебное пособие / А.В. Зозулев, Н.С. Кубышина ; под ред. С.А. Солнцева. – Киев ; Москва : Знання ; Рыбари, 2011. – 421, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 414-421. – (Высшее образования XXI века). – ISBN 978-966-346-852-5
699443
  Маслій Н.Д. Маркетинг : навч.-метод. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / Н.Д. Маслій ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 180, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 168-172. – Бібліогр.: с. 179-180. – ISBN 978-966-927-217-1
699444
  Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового = Marketing 4.0 / Філіп Котлер, Гермаван Картаджая, Їван Сетьяван ; [пер. з англ. К. Куницької, О. Замаєвої]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 207, [1] с. : іл. – На обкл. також: Гуру маркетингу про найновіші тенденції, технології та виклики. - Покажч. термінів та імен: с. 202-204. – ISBN 978-966-948-009-5
699445
  Борисова Т. Маркетинг благодійних і волонтерських організацій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – № 2 (49). – С. 177-187. – ISSN 2409-8892
699446
  Косар Н.С. Маркетинг в антикризовому управлінні підприємством / Н.С. Косар, М.В. Кіндій, М.М. Мамчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 59-64. – ISSN 0321-0499
699447
  Спицын И.О. Маркетинг в банке / И.О. Спицын, И.О. Спицын. – Тернополь, Киев : Тарнекс, Писпайн, 1993. – 656с. – ISBN 5-8321-005-0
699448
  Жуков С.А. Маркетинг в банку : опорний конспект: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Жуков Святослав Августович; МОНУ; Мукачівський технологічний ін-т. – Київ : Кондор, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-351-153-5
699449
  Мешкова Юлия Владимировна Маркетинг в библиотечной деятельности: новые подходы и тенденции // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 195-212. – Бібліогр. в кінці ст.
699450
  Волошина И.А. Маркетинг в дополнительном образовании / И.А. Волошина, И.О. Котлярова, Ю.В. Тягунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 48-53. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены особенности структуры управления институтом дополнительного образования в университете, определена роль маркетинга в дополнительном образовании, представлен опыт применения маркетинговых исследований и их результатов при принятии ...
699451
  Фролова А. Маркетинг в зеркале Майдана // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 16-19 : рис. – ISSN 1606-3732
699452
   Маркетинг в информационном обществе : учебник / [Белозеров С.А. и др.] ; под ред. Н.Н. Молчанова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 408 с. : табл., ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце модулей. – ISBN 978-5-9988-0160-0
699453
  Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе: руководство Баркалайз банка. / Л. Роджерс. – М., 1996. – 255с.
699454
  Тєлєтов О.с. Маркетинг в освітній діяльності // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 78-86


  В статті обгрунтовано, що нові закони України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність" спрямовані на модернізаційні зрушення в системі управління вищими навчальними закладами й сприяють підвищеню ролі маркетингу освіти та освіти ...
699455
  Шкардун В.Д. Маркетинг в практике информационных служб организаций и предприятий : (Методическое пособие) / В.Д. Шкардун. – Москва : Знание, 1991. – 118 с.
699456
  Решетнікова І. Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
699457
  Томилов В.В. Маркетинг в системе предпринимательства / В.В. Томилов, Е.В. Песоцкая. – Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2000. – 520с. – ISBN 5-93682-013-0
699458
   Маркетинг в системі управління підприємствами, регіонами, державою : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоід та спорту України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 189, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 166-180. – ISBN 978-966-599-426-8
699459
  Перевозова І.В. Маркетинг в системі управління соціально-економічним розвитком регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 101-109. – ISSN 2309-1533
699460
  Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Дамир Халилов. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 235, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-91567-869-0
699461
  Ибрагимова Чинара Искендеровна Маркетинг в сфере обращения товаров : Автореф. дис... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Ибрагимова Чинара Искендеровна; Ибраимова Ч.И. ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1994. – 21 с.
699462
  Ибрагимова Чинара Искендеровна Маркетинг в сфере обращения товаров : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ибрагимова Чинара Искендеровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1994. – 155 л. – Бібліогр.:л.144-155
699463
  Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : Учебное пособие / П.С. Завьялов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000011-9
699464
  Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : Учебное пособие / П.С. Завьялов. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000011-9
699465
  Симонов В.В. Маркетинг в текстильной промышленности / В.В. Симонов. – М., 1991. – 61с.
699466
  Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме / А.Т. Кириллов, Л.А. Волкова; С.-Петербургский госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург : С-Петербурского университета, 1996. – 184с. – ISBN 5-288-01492-2
699467
  Дурович А.П. Маркетинг в туризме : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. / А.П. Дурович. – 2-е изд., перераб и доп. – Минск : ООО "Новое знание", 2001. – 496с. – ISBN 985-6516-29-3
699468
  Дурович А.П. Маркетинг в туризме : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. / А.П. Дурович. – 3-е изд., стереотип. – Минск : ООО "Новое знание", 2003. – 496с. – ISBN 985-475-022-1
699469
  Бриггс С. Маркетинг в туризме / Сьюзен Бриггс; Пер. с англ. М.Ю. Зарицкой. – Пер. со 2-го англ. изд. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 358 с. – (Европейский маркетинг). – ISBN 966-311-032-5
699470
  Дурович А.П. Маркетинг в туризме / А.П. Дурович. – 6-е изд., стер. – Минск : Новое Знание, 2006. – 496с. – ISBN 985-475-208-9
699471
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2000
699472
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2000
699473
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2001
699474
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2001
699475
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2001
699476
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2001
699477
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2002
699478
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2002
699479
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2002
699480
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2002
699481
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2002
699482
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2002
699483
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку / С.В. Близнюк; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Політехника, 2003. – 384с. – ISBN 966-622-122-5
699484
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2003
699485
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2003
699486
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2003
699487
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2003
699488
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2003
699489
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2003
699490
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2004
699491
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2004
699492
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2004
699493
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2004
699494
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2004
699495
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2004
699496
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2005
699497
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2005
699498
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2005
699499
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2005
699500
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2005
699501
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2005
699502
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2006
699503
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2006
699504
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2006
699505
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2006
699506
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2006
699507
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2006
699508
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2007
699509
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2007
699510
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2007
699511
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2007
699512
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2007
699513
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2007
699514
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2008
699515
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2008
699516
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2008
699517
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2008
699518
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2008
699519
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (52). – 2008
699520
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (53). – 2009
699521
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (54). – 2009
699522
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (55). – 2009
699523
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (56 ). – 2009
699524
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (57 ). – 2009
699525
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (58 ). – 2009
699526
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (59). – 2010
699527
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (60). – 2010
699528
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (61). – 2010
699529
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (62). – 2010
699530
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (63). – 2010
699531
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (64). – 2010
699532
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (66). – 2011
699533
   Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (67). – 2011
699534
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (68). – 2011
699535
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5/6 (69). – 2011
699536
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (70). – 2012
699537
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (71). – 2012
699538
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (72). – 2012
699539
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (73). – 2012
699540
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (74). – 2012
699541
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (75). – 2012
699542
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1, січень - лютий. – 2013
699543
   Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2, березень-квітень. – 2013
699544
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3, травень - червень. – 2013
699545
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4, липень - серпень. – 2013
699546
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (80), вересень - жовтень. – 2013
699547
   Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (81), листопад - грудень. – 2013
699548
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1, січень - лютий. – 2015
699549
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2, березень - квітень. – 2015
699550
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3, травень - червень. – 2015
699551
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (91), липень - серпень. – 2015
699552
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (93), листопад-грудень. – 2015
699553
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1/2 (94/95), січень - квітень. – 2016
699554
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (96), травень - червень. – 2016. – 72 с.
699555
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (97), липень - серпень. – 2016. – 72 с.
699556
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (98), вересень - жовтень. – 2016. – 72 с.
699557
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (99), листопад - грудень. – 2016. – 72 с.
699558
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (100), січень - лютий. – 2017. – 80 с.
699559
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (101), березень - квітень. – 2017. – 72 с.
699560
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (102), травень - червень. – 2017. – 73 с.
699561
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (103), липень - серпень. – 2017. – 72 с.
699562
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5/6 (104/105), вересень - грудень. – 2017. – 84 с.
699563
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С.В. Близнюк; МАУП. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Політехніка, 2004. – 400с. – ISBN 966-622-122-5


  Розглянуто сутність сучасного маркетингу та проблеми його застосування в підпиємницькій діяльності на вітчизняному споживчому ринку
699564
  Коляда А. Маркетинг в условиях обвала рынков // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 4. – С. 20-27
699565
   Маркетинг вашей библиотеки: клиенто-ориентированный подход : семинар-тренинг в Российской государственной библиотеке : [аналитический обзор] / [семинар вела К. Кунтц] ; публикацию подгот.: Л.Н. Зайцева, А.В. Калинкина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 78-87. – ISSN 0869-608Х
699566
  Дудар Т. Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 22-34. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
699567
   Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия: Метод. рекомендации.. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – 151с.
699568
  Хайем А. Маркетинг для "чайников" / А. Хайем. – Киев : Диалектика, 1998. – 336с. – ISBN 966-506-107-0
699569
  Пащук Л. Маркетинг для бізнес-асоціацій. Сучасні можливості практичного використання : посібник з маркетингу для бізнес-асоціацій / Лідія Пащук ; Світовий банк. – Київ : [б. в.], 2013. – 48 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Резюме англ.
699570
  Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров : учеб. пособие / И.В. Алешина. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 455, [1] с. : ил., табл. – На обл. загл. разд.: Маркетинг и организация ; Управление маркетингом ; Макетинговая информация ; Маркетинговый комплекс. – Библиогр.: с. 448-456. – ISBN 5-8183-0657-7
699571
  Хринюк О.С. Маркетинг для підприємців / О.С. Хринюк. – К, 1993. – 48с.
699572
  Сержук А.В. Маркетинг закупівель : навч. посібник / А.В. Сержук ; [редкол.: О.К. Шафалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 159. – ISBN 978-966-926-083-3
699573
  Лукашенко М. Маркетинг и PR в учебном заведении // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.32-40. – ISSN 0869-3617
699574
  Березин И. Маркетинг и исследования рынков / И. Березин. – Москва : Русская Деловая Литература, 1999. – 416 c. – ISBN 5-89247-028-8
699575
  Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве / М.А. Окландер. – Одеса : АПНТиЭИ, 1996. – 104с. – ISBN 5-7707-9265-5
699576
  Захарова С. Маркетинг и логистика: искусство компромисса // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 30-37 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 3 назв
699577
  Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент : Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер. – 2-е русское издание. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 896с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-8046-0048-6
699578
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 5/6. – 1997
699579
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 7/8. – 1997
699580
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 9. – 1997
699581
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1997
699582
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1997
699583
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1997
699584
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 1. – 1998
699585
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 2. – 1998
699586
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 3. – 1998
699587
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 4. – 1998
699588
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 5. – 1998
699589
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 6. – 1998
699590
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 7. – 1998
699591
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 8. – 1998
699592
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 9. – 1998
699593
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1998
699594
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1998
699595
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1998
699596
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 1. – 1999
699597
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 2. – 1999
699598
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 3. – 1999
699599
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 4. – 1999
699600
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 5. – 1999
699601
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 6. – 1999
699602
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 7. – 1999
699603
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 8. – 1999
699604
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 9. – 1999
699605
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1999
699606
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1999
699607
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1999
699608
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2000
699609
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2000
699610
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2000
699611
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2000
699612
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2000
699613
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2000
699614
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2000
699615
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2000
699616
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11/12. – 2000
699617
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2001
699618
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2001
699619
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2001
699620
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2001
699621
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2001
699622
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2001
699623
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2001
699624
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2001
699625
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2001
699626
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2001
699627
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2002
699628
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2002
699629
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2002
699630
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2002
699631
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2002
699632
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2002
699633
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2002
699634
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2002
699635
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2002
699636
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2002
699637
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2003
699638
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2003
699639
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2003
699640
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2003
699641
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2003
699642
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2003
699643
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2003
699644
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2003
699645
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2003
699646
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2003
699647
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2004
699648
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2004
699649
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2004
699650
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2004
699651
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2004
699652
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2004
699653
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2004
699654
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2004
699655
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2004
699656
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2004
699657
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2005
699658
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2005
699659
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2005
699660
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2005
699661
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2005
699662
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2005
699663
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2005
699664
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2005
699665
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2005
699666
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2005
699667
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2006
699668
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2006
699669
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2006
699670
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2006
699671
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5. – 2006
699672
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 6. – 2006
699673
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2006
699674
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2006
699675
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2006
699676
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2006
699677
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2006
699678
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2007
699679
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2007
699680
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2007
699681
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2007
699682
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5. – 2007
699683
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 6. – 2007
699684
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2007
699685
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2007
699686
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2007
699687
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2007
699688
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2007
699689
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1. – 2008
699690
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2. – 2008
699691
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3. – 2008
699692
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4. – 2008
699693
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5. – 2008
699694
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6. – 2008
699695
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2008
699696
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9. – 2008
699697
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10. – 2008
699698
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11. – 2008
699699
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (148). – 2008
699700
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (149). – 2009
699701
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (150). – 2009
699702
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (151). – 2009
699703
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (152). – 2009
699704
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (153). – 2009
699705
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (154). – 2009
699706
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (155/156). – 2009
699707
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (157). – 2009
699708
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (158). – 2009
699709
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (159). – 2009
699710
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (160). – 2009
699711
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (161). – 2010
699712
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (162). – 2010
699713
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (163). – 2010
699714
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (164). – 2010
699715
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (165). – 2010
699716
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (166). – 2010
699717
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (167/168). – 2010
699718
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (169). – 2010
699719
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (170). – 2010
699720
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (171). – 2010
699721
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (172). – 2010
699722
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (174). – 2011
699723
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (175). – 2011
699724
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (176). – 2011
699725
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (177). – 2011
699726
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (178). – 2011
699727
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (178). – 2011
699728
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (180). – 2011
699729
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (181). – 2011
699730
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (182). – 2011
699731
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (183). – 2011
699732
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (184). – 2012
699733
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (185). – 2012
699734
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (186). – 2012
699735
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (187). – 2012
699736
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (188). – 2012
699737
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (189). – 2012
699738
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (190/191). – 2012
699739
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (192). – 2012
699740
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (193). – 2012
699741
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (194). – 2012
699742
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (195). – 2012
699743
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (196). – 2013
699744
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (197). – 2013
699745
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (198). – 2013
699746
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (199). – 2013
699747
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (200). – 2013
699748
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (201). – 2013
699749
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (202). – 2013
699750
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (204). – 2013
699751
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (205). – 2013
699752
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (206). – 2013
699753
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (207). – 2013
699754
  Титов А.Б. Маркетинг и управление иннновациями : Учебное пособие / А.Б. Титов. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240с. : іл. – (Краткий курс). – ISBN 5-318-00156-4
699755
  Ромат Т. Маркетинг из засады: неожиданно и эффективно. Но законно ли? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 56-63
699756
  Кухарская Н.А. Маркетинг инноваций : учеб. пособие / Кухарская Н.А., Новошинская Л.В. ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. экон. ун-т. – Одесса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 215, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 212-215. – ISBN 978-617-7253-62-3
699757
  Гончарова Н.П. Маркетинг инновационного процесса : Учебное пособие / Н.П. Гончарова, Перерва Петр Григорьевич. – Київ : ВИРА-Р, 1998. – 267 с. – ISBN 966-95172-3-0
699758
   Маркетинг информационных продуктов и услуг в США: Науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 67с.
699759
  Мавріна А.О. Маркетинг і логістика у здобутті конкурентної переваги на глобальному ринку / А.О. Мавріна, Н.М. Кутнів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 143-150. – ISSN 0321-0499
699760
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 4. – 2013. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699761
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 1. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699762
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 2. – 2014. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699763
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 3. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699764
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 1. – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699765
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 2. – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699766
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 3. – 2015. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699767
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 4. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699768
  Дадо Я. Маркетинг і управління - конфлікт чи інтеграція функції? Підстава до дискусії у світлі досліджень в академічному середовищі Словаччини і Польщі / Я. Дадо, Я. Віктор // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (104/105), вересень - грудень. – С. 47-55. – ISSN 1606-3732


  Метою дослідження була емпірична перевірка концепції Реса "маркетингової війни з управлінням" на основі міжнародних досліджень у студентському середовищі. Дослідження проводилися зі студентами двох університетів: Матея Бельського університету (UMB - ...
699769
  Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках / О.В. Башун; Донецька обл. універсальна наук. біб-ка. – Донецьк, 2000. – 58с. – ISBN 966-7517-02-0
699770
   Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017-. – ISSN 2522-9087
Т. 1, № 2. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
699771
   Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017-. – ISSN 2522-9087
Т. 1, № 1. – 2017. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
699772
   Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017-. – ISSN 2522-9087
Т. 2, № 1. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
699773
   Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. ; редкол.: Борисова Т.М., Василевський М., Віктор Я. [та ін.]. – Одеса : "ТЕС", 2017-. – ISSN 2522-9087
Т. 2, № 2. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
699774
  Євтушевський В.А. Маркетинг інновацій – пріоритетний напрямок підвищення конкурентоспроможності організації / В.А. Євтушевський, М.О. Батрак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 33-39
699775
  Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів : Монографія / Ю.В. Каракай; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 226с. – ISBN 966-574-765-7
699776
  Пасічник Т.О. Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 109-114. – ISSN 2308-1988
699777
  Палеха Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 478, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-478. – ISBN 978-966-2609-07-3
699778
  Акимов Д.И. Маркетинг как технология управления социальными процессами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-7.
699779
  Грошев И. Маркетинг качества / И. Грошев, А. Краснослободцев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 68-84. – ISSN 0207-3676
699780
  Казакова Е. Маркетинг личности // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 54-56
699781
   Маркетинг личности: что об этом думают эксперты ? (материалы блиц-опроса) // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 14-22
699782
  Величко О.В. Маркетинг людських ресурсів у сучасних умовах господарювання підприємств галузі АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 131-134
699783
  Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия : Практическое пособие / А.А. Бревнов. – Київ : Вира-Р, 1998. – 384с. – ISBN 966-95172-6-5
699784
  Котлер Филип Маркетинг менеджмент = A framework for marketing management : Экспресс-курс / Котлер Филип; Пер.с англ. Т.Виноградова. – СПб.; М.; К. : Питер, 2002. – 496с. – (Деловой бестселлер). – ISBN 5-318-00228-5
699785
  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – 11-е изд. – СПб., М., Харьков : Питер, 2003. – 800с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-94723-311-8
699786
  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : Экспресс-курс / Филип Котлер. – С.-П.б., М., Харьков : Питер, 2003. – 496с. – (Деловой бестселлер). – ISBN 5-318-00228-5
699787
  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент = Marketing management / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2012. – 814 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 794-799. – (Серия "Классический зарубежный учебник"). – ISBN 978-5-459-00841-8
699788
  Котлер Филип Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Котлер Филип; Пер.с англ.Т.Виноградова и др. – СПб.,М.,Х. : Питер, 2001. – 496с. – (Деловой бестселлер). – ISBN 5-318-00228-5
699789
  Должикова-Поліщук Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-101 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
699790
  Ильющенко Е.В. Маркетинг на предприятии / Е.В. Ильющенко. – Минск : Экоперспектива, 2000. – 208с. – ISBN 985-6598-08-7
699791
  Тєлєтов О.С. Маркетинг на промисловому підприємстві : Навчальний посібник / О.С.Тєлєтов. – Суми : Собор, 1999. – 160с. – ISBN 966-7164-15-2
699792
  Воронько О. Маркетинг на ринку освітніх послуг: поняття та сутність освітньої послуги // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 84-89. – ISSN 1682-2366
699793
  Астахова О. Маркетинг на ринку праці: аспекти питання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв
699794
  Шаповалов О.В. Маркетинг на ринку рсвітніх послуг // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 226-232. – (Економіка ; Вип. 1)
699795
  Кирилова О. Маркетинг на ринку туристичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 57-59. – ISSN 1606-3732
699796
  Новошинская Л. Маркетинг на финансовом рынке как закономерный результат дифференциации научного знания // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 62-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Рассматривается современная тенденция расширения концепции маркетинга, причины и закономерности его проникновения в сферу финансового рынка. Рассмотрен генезис трансформаций концепций маркетинга. Сформированы некоторые понятия, особенности и аргументыв ...
699797
  Ланц Леора Маркетинг независимых отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 36-38 : фото
699798
  Борисова Т. Маркетинг некомерційних суб"єктів сфери освіти України: концептуальні особливості та вектори розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 415-429. – ISSN 1684-906Х
699799
  Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. : навч. посіб / С.Г. Фірсова ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 240с. – ISBN 978-966-326-374-8
699800
  Ванькина И.В. Маркетинг образования : учебное пособие по спец. "Маркетинг" / И.В. Ванькина, А.П. Егоршин, В.И. Кучеренко. – Москва : Логос, 2007. – 336с. – ISBN 978-5-98704-145-7
699801
  Ашеров А. Маркетинг образовательных компьютерных услуг / А. Ашеров, Е. Самойлова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 27-35. – ISSN 1562-529Х
699802
  Вьюшкова Л.Н. Маркетинг образовательных услуг для абитуриентов (по материалам сайтов вузов) / Л.Н. Вьюшкова, Л.М. Кочетова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 88-97. – ISSN 1811-0916


  Рассматриваются особенности образовательных услуг для абитуриентов и маркетинговые механизмы их продвижения. Анализируется специфика маркетинга отношений и маркетинга интегрированных коммуникаций в образовательном пространстве. Говоря об этапе ...
699803
  Науменко О. Маркетинг освіти в контексті Болонського процесу / О. Науменко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 94-98
699804
  Матвіїв М. Маркетинг освітніх послуг в економіці вищого навчального закладу // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.85-90. – ISBN 966-654-025-8
699805
  Біліченко С.В. Маркетинг освітніх послуг на етапі тренування абітурієнтів: концепція вищої освіти Республіки Польща // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 108-111. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
699806
  Євтушевський В. Маркетинг освітніх послуг у системі вищої освіти України / В. Євтушевський, Н. Бутенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.49-55
699807
  Огаренко В. Маркетинг освітніх послуг як об"єкт управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 141-148. – Бібліогр.: на 14 пунктів
699808
  Христофорова О. Маркетинг партнерських відносин у системі управління клієнтською базою банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-43. – Бібліогр.: 12 назв
699809
  Макаренко М. Маркетинг пасажирських перевезень залізничним транспортом як складова концепції інтегрованого менеджменту послуг / М. Макаренко, О. Бакалінський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 55-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
699810
  Гутиря І.І. Маркетинг періодичного видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 35-44


  У статті аналізується роль маркетингу в зміцненні фінансової бази газети. In the article it is analyzed the role of marketing in strengthening of the newspaper financial base.
699811
  Колпаков В.М. Маркетинг персоналу : [навчальний посібник для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 408с. – ISBN 966-608-515-1
699812
  Федорішин І.С. Маркетинг персоналу організації / І.С. Федорішин, В.В. Мірошник // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 108-111. – ISBN 978-966-493-863-8
699813
  Кобяк О.В. Маркетинг персоналу як вид інформаційного забезпечення ринку праці молодих фахівців // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 77-82
699814
  Старостіна А.І. Маркетинг персоналу як чинник управління підприємницькими структурами / А.І. Старостіна, В.А. Кравченко, Л.В. Пащук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 111-119


  Розкривається значення та особливості використання маркетингу персоналу як чинника управління підприємницькими кадровими ризиками з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
699815
   Маркетинг підприємств споживчої кооперації України / М.А. Окландер, В.М. Беспалов, І.Л. Литовченко, Л.В. Новошинская; М.А.Окландер , В.М.Беспалов, І.Л.Литовченко, Л.В.Новошинская; За ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2005. – 278с. – ISBN 96048-6-9
699816
  Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 611, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 599-611. – Бібліогр.: с. 594-598. – (Школа маркетингового менеджменту). – ISBN 978-611-01-1046-4
699817
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Шканова. – Київ : Кондор, 2003. – 304с. – ISBN 966-7982-23-8
699818
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. Шканова. – Київ : Кондор, 2008. – 304 с. – ISBN 966-7982-23-8


  Для студентів економічних вищих навчальних закладів
699819
  Харачко М. Маркетинг природно-заповідних територій // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 56-60. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
699820
   Маркетинг промышленных товаров : Сборник. – Москва : Прогресс, 1978. – 261с.
699821
  Клиновський А. Маркетинг регіону і його вплив на розвиток регіональної економіки в умовах кризи / А. Клиновський, Т. Мамрош // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 101-104. – ISSN 1993-0259
699822
  Черчик Л.М. Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних ресурсів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-103. – Бібліогр.: 11 назв
699823
  Матвієць М. Маркетинг ринку товарів і послуг (компаративний аналіз) / М. Матвієць, Ю. Нейман // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 15-19. – ISSN 1728-9343


  Надається порівняльна характеристика маркетингу США, Японії та України і розглянуті особливості його розвитку.
699824
  Андреюк Н.В. Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості / Н.В. Андреюк, Г.О. Кундєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 180-186


  Розглянуто маркетинг розвитку новацій, визначено альтернативні напрями інноваційної діяльності для можливих варіантів ринкового розвитку підприємств харчової промисловості за відповідними новаціями та запропоновано програми здійснення інноваційного ...
699825
  Вачевський М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 60-67. – ISSN 1682-2366
699826
  Кравців І.К. Маркетинг сільських територій у розвитку економіки регіону: проблеми, завдання, перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 129-135. – ISSN 1562-0905
699827
  Кравців І.К. Маркетинг сільських територій як чинник нарощування соціально-економічного потенціалу прикордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 95-101. – ISSN 1562-0905
699828
  Попова Н.В. Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 169-178. – ISSN 2313-4569
699829
  Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
699830
  Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
699831
  Гапоненко Т.М. Маркетинг та інновації: взаємозв"язок і вплив на діяльність підприємства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 76-84. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Систематизовано наукові підходи до визначення сутності поняття "інновація" та уточнено дане визначення. Охарактеризовано взаємозв"язок маркетингу та інновацій та їх впливу на діяльність і розвиток підприємства. Проаналізовано проблеми та наслідки ...
699832
  Жуков С.А. Маркетинг та інформаційне забезпечення в галузі охорони здоров"я : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.А. Жуков, В.О. Котунович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 165-171. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
699833
  Ігнатьєв М.П. Маркетинг та менеджмент в системі управління економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 218-220.
699834
  Ситник О.Г. Маркетинг театральної діяльності: історико-культурний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 201-207
699835
  Охота В.І. Маркетинг територій як інструмент виходу туристичної дестинації на всеукраїнський та світовий ринок // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 182-188. – ISSN 2308-1988
699836
  Дудкіна О. Маркетинг територій як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 9-13. – Бібліогр.: 15 назв.
699837
  Игнатьев С.Ю. Маркетинг территории - инструмент развития региона в условиях кризиса // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 231-241
699838
  Игнатьев С.Ю. Маркетинг территории как инструмент повышения конкурентоспособности региона // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 186-193
699839
  Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. – Київ : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-490-9
699840
  Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг : навчальний посібник / Н.Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Знання, 2011. – 350, [2] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-683-5
699841
  Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства : Навчальний посібник / Ю.Б. Забалдіна; Федерація профспілок України. Ін-тут туризму. – Київ, 2002. – 196с. – ISBN 966-7849-03-1
699842
   Маркетинг турпродукту : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура, Г.Б. Мунін ; НАНУ ; Рада із вивчення продуктивних сил України ; Київський національний ун-т культури і мистецтв ; Європейський ун-т ; за заг. ред. Г.Б. Муніна, О.О. Гаци. – Київ : Кондор, 2009. – 394с. – ISBN 978-966-351-224-2
699843
  Штейн О.І. Маркетинг у банківській сфері // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-39. – Бібліогр.: 4 назв
699844
  Нікітін А.В. Маркетинг у банку : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.В. Нікітін; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 170с. – ISBN 966-574-201-9
699845
   Маркетинг у банку : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Дубовик, С.М. Бойко, М.А. Вознюк, Т.Д. Гірченко; Дубовик О.В. [та ін.] ; МОНУ ; Нац. банк України ; Львів. банківський ін-т. – 2-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2007. – 275 с. : іл., табл. + Додатки: с. 226-275. – Бібліогр.: с. 221-225. – ISBN 978-966-8533-59-4
699846
   Маркетинг у банку : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Т.А. Вачильєва та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Васильєвої ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. банк. справи. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 353, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8958-94-6
699847
  Влодарчик Я. Маркетинг у видавничій справі - фантазія чи дійсність? / Яцек Влодарчик ; [пер. з польської О. Гірного]. – Львів : Кальварія, 2002. – 144 с. – ISBN 966-663-074-5
699848
   Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / [І.М. Буднікевич та ін. ; за ред. І.М. Буднікевич]. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 535, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 529-535. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-192-4
699849
  Романенко Л.Ф. Маркетинг у діяльності міжнародних фірм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається роль маркетингу в здійснені ефективної виробничо-комерційної діяльності міжнародних фірм.
699850
  Грисюк О.В. Маркетинг у забезпеченні ефективної діяльності комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль маркетингу в управлінні комерційним банком.
699851
  Зозульов О.В. Маркетинг у забезпеченні стартап-проектів / О.В. Зозульов, Єє О. Кофанов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 165-172. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
699852
  Лилик І. Маркетинг у нових ринкових економіках // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-30. – ISSN 1606-3732
699853
   Маркетинг у прикладах і завданнях : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Суми : Університетська книга, 2006. – 400с. – ISBN 966-680-229-5
699854
  Карпова Я. Маркетинг у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 431-437. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
699855
  Котова Н.О. Маркетинг у системі державного управління як ефективний інструмент підвищення інвестиційної привабливості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 62-67. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
699856
  Дудар Т.Г. Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Т.Г. Дудар, О.Т. Шумейко, В.Т. Дудар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 46-53. – ISSN 2221-1055
699857
  Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017. – Т. 1, № 1. – C. 20-33. – ISSN 2522-9087
699858
  Пивоваров М.Г. Маркетинг у сфері вищої освіти / М.Г. Пивоваров, К.О. Каліцінська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 173-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
699859
  Літвякова Н.В. Маркетинг у сфері освітніх послуг як управлінський і соціальний процес // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 200-208. – ISSN 2227-2844
699860
  Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі : навч. посібник / Смирнов І.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-210 та в додатках: с. 211-251. – ISBN 978-966-97475-9-4
699861
  Любіцева О.О. Маркетинг у туризмі : практикум / О.О. Любіцева, О.Г. Давидова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-221. – ISBN 978-966-439-942-2
699862
  Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг : Учебное пособие / Е.В. Песоцкая. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 160с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00047-1
699863
  Майдебура Е.В. Маркетинг услуг / Е.В. Майдебура. – Киев : ВІРА-Р, 2001. – 574с. – ISBN 966-7808-08-8
699864
  Виноходова С.Г. Маркетинг фінансових послуг: сучасні виклики і тренди // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Л. Семака. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 19-23. – ISSN 2076-4561
699865
  Карбовська Л.О. Маркетинг як важливий інструмент регулювання ринку освітніх послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Обгрунтовано підходи щодо застосування маркетингу як інструменту врегулювання попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг.
699866
  Черкасов А.А. Маркетинг як економіко-правове явище у сфері господарювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 249-256. – ISSN 0201-7245
699867
  Прохорчук Л. Маркетинг як з"єднувальна ланка між газетою та рекламодавцем // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.28-30
699868
  Бондаренко Д.В. Маркетинг як засіб економічного розвитку вищих навчальних закладів України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 88-92
699869
  Лісовіна О.М. Маркетинг як інститут економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 176-180. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
699870
  Шостак Л. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства у світовому економічному просторі // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-84. – ISSN 0131-775Х
699871
  Шостак Л. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства у світовому економічному просторі : Сільськогосподарські зв"язки : тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-84 : Табл. – Бібл. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
699872
  Данніков О. Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління страховим бізнесом // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 11-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
699873
  Сєріков А.В. Маркетинг як необхідна умова синергетичного управління господарською діяльністю / А.В. Сєріков, О.О. Зубова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 276-283. – ISSN 1993-6788
699874
  Левків Г.Я. Маркетинг як необхідність удосконалення управління агропідприємствами у конкурентному середовищі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 139-148. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
699875
  Зозульов Олександр Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах / Зозульов Олександр, Базь Марія, Царьова Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій інноваційного розвитку економіки України із використанням методологічної основи маркетингової дільності. Проведено первинний аналіз ймовірних напрямків здіснення інноваціних перетворень із урахуванням потреб ...
699876
  Зозульов О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-68. – ISSN 1682-2366
699877
  Балик У.О. Маркетинг як складова підвищення інвестиційної привабливості підприємств в умовах зони вільної торгівлі з ЄС / У.О. Балик, М.В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 131-137. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
699878
  Лилик І.В. Маркетинг як філософія бізнесу в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 123-129. – (Економічні науки)
699879
  Коноплицкий В.А. Маркетинг, рынок, финансы : терминологический словарь-справочник / В.А. Коноплицкий, А.И. Филина. – Київ : ИМЭКС, 1992. – 184с.
699880
  Прауде В.Р. Маркетинг. / В.Р. Прауде. – Рига, 1991. – 348с.
699881
  Сокол М. Маркетинг. Макроэкономика и прогнозирование событий // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 26-28 : рис. – ISSN 1606-3732
699882
  Котлер Филип Маркетинг. Менеджмент / Котлер Филип; Пер.с англ.Т.Виноградова и др. – 10-е изд. – С.-Пб., М., Х., Минск : Питер, 2001. – 752с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-272-00172-9
699883
   Маркетинг. Менеджмент : Научное издание. – Донецк, 2001. – 596с.
699884
   Маркетинг. Практикум : [метод. посібник] для студентів напряму підгот. 6.030504 - Eкономіка підприємства / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ : Компринт
Ч. 2 / [уклад.: Литвиненко Т.М., Онисенко Т.С.]. – 2015. – 110 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109-110
699885
  Ховард Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе : Учебник / Ховард, др. и; Под ред. Н.Д.Эриашвили. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1999. – 255с. – ISBN 5-238-00043-Х
699886
  Романенко Л.Ф. Маркетинг. Словник економічних термінів / Л.Ф. Романенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 230, [1] с. – ISBN 966-388-083-Х
699887
  Крылова Г.Д. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций : Учебное пособие / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 519с. – ISBN 5-238-00095-2
699888
  Крылова Г.Д. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций : Теория и 86 ситуаций. Учебное пособие для студ.высших учеб., обуч.по эконом. спец. / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 519с. – ISBN 5-238-00095-2
699889
  Крылов И.В. Маркетинг.(Социология маркетинговых коммуникаций) : Учебное пособие / И.В. Крылов. – Москва : Центр, 1998. – 192с. – ISBN 5888600237
699890
  Лилик І. Маркетинг: виклики XXI століття / І. Лилик, І. Сайчук // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
699891
  Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы / Г.П. Абрамова. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 156. – (Рыночная экономика для всех)
699892
  Жих Е.М. Маркетинг: как завоевать рынок? / Е.М. Жих. – Ленинград, 1991. – 136 с.
699893
  Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке? / Р.Б. Ноздрева, Л.И. Цыгичко. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 304 с. : ил. – ISBN 5-279-00861-3
699894
  Завгородняя А.В. Маркетинг: методы и процедуры: Уч. пособие / А.В. Завгородняя, М.С. Кадзевич. – Л., 1990. – 113с.
699895
  Савельєв Є.В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 133-146. – ISSN 1729-7206
699896
   Маркетинг: Опыт. Проблемы. Тенденции развития : Ретросп. библиогр. указ. – Москва, 1991. – 153с.
699897
  Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Липчука. – 2-ге вид., допов. і випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 280, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 285-286. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-23-2
699898
  Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха : Учебник для вузов; Пер. с нем. / Х. Хершген. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 334с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-16-000332-0
699899
   Маркетинг: принципи і функції : Навчальний посібник. – 3-є вид., перероб. і допов. – Харків : Студцентр, 2002. – 320с. – ISBN 966-7530-20-5
699900
   Маркетинг: принципи та функції : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : НМЦВО МОіНУ України; Студцентр, 2001. – 320с. – ISBN 966-7530-15-9
699901
   Маркетинг: принципы и функции : Учебно-практическое пособие для студ.вузов спец. 7.050108. – Київ : Студцентр, 2000. – 320с. – ISBN 966-7530-13-2
699902
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон"юнктури ринку : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. – Київ : Знання, 2001. – 215с. – ISBN 966-620-013-9


  Розглядаються теоретичні та практичні питання кон"юнк-турних спостережень, методика аналізу і прогнозування стану окремих ринків з урахуванням особливостей переходу України до ринкових відносин.
699903
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон"юнктури ринку : Навчальний посібник / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 284с. – ISBN 966-620-185-2


  Теоретичні й практичні питання кон"юктурних спостереженнь, методика аналізу і пргнозування стану окремих ринків з урахуванням особливостей переходу України до ринкових відносин. Для студентів і викладачів віщих навчальних закла
699904
   Маркетинг: ситуаційні вправи : Навч. посібник. – Київ : Студцентр, 2002. – 192с. – ISBN 966-7530-24-8
699905
   Маркетинг: ситуаційні вправи (кейси) та практичні завдання : навч.-метод. посібник / [О.В. Зозульов та ін.] ; за ред. С.О. Солнцева ; [відп. ред. С.О. Солнцев] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 446, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 445-446
699906
  Волошина А. Маркетинг: сучасна економічна характеристика та особливості // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 164-168
699907
   Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Захожай В.Б. та ін.] ; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом (МАУП). – Київ : Персонал, 2015. – 604, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 590-605. – ISBN 978-617-02-0176-8


  У пр. № 1719164 напис: Шановному Віктору Дмитровичу з повагою. Підпис. 4.06.2015 р.
699908
  Фігун Н.В. Маркетинг: теорія і сучасні реалії / Н.В. Фігун, О.І. Чорний // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 50-55. – ISSN 2221-755X
699909
  Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія : навч. посібник / Євген Майовець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 440-449. – ISBN 978-617-10-0070-4
699910
  Армстронг Гарі Маркетинг:Загальний курс = Marketing:An introduction / Армстронг Гарі, Котлер Філіп; Пер.з англ. – 5-те видання. – Москва, Санкт-Петербург, Київ : Діалектика, Вильямс, издательский дом, 2001. – 608с. – ISBN 5-8459-0131-6
699911
  Маслова Т.Д. Маркетинг:задачи, логические схемы, тесты / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 128с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-318-00107-6
699912
  Ассэль Г. Маркетинг:принципы и стратегия : Учебник для вузов / Г. Ассэль. – 2-е изд. – Москва : Инфра-М, 1999. – 804с. – ISBN 5-86225-882-5
699913
  Ассэль Генри Маркетинг:принципы и стратегия = Marketing; principles @ strategy : Учебник для вузов / Ассэль Генри; Пер.с англ. – 2-е изд. – Москва : Инфра-М, 2001. – 804с. – ISBN 5-86225-882-5
699914
  Дорошенко В.І. Маркетингова географія : тексти лекцій / В.І. Дорошенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 56с.
699915
  Ліфанова Я.В. Маркетингова концепція прогнозування контингенту ВНЗ застосуванням системи управління та лопстичної моделі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.207-210. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
699916
  Ромат Є. Маркетингова концепція та її використання у сфері державного управління (методологічний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.140-147. – ISBN 966-73-53-51-Х
699917
  Торяник В.М. Маркетингова орієнтація як системотвірний чинник сучасного політичного процесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С.121-125. – ISSN 2077-1800
699918
  Іваницька Л.Л. Маркетингова оцінка логістичних послуг у каналах розподілу товарів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 197-199
699919
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навч. посібник / Т.І. Лук"янець; Мін-во освіти і науки України.Київ.нац.економ.чний ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 380 с. – ISBN 966-574-009-1
699920
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; МОНУ; КНЕУ. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-521-2


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
699921
  Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення : Монографія / МОНУ; КНЕУ; А.Ф. Павленко, В.Л. Корінєв. – Київ : КНЕУ, 2004. – 332с. – ISBN 966-574-684-7
699922
  Драганов В.Є. Маркетингова програма як складова частина бізнес-планів компаній // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
699923
  Гутиря І.І. Маркетингова стратегія незалежного періодичного видання / І.І. Гутиря, С.І. Гутиря // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 28-35


  У статті аналізується роль маркетингу в зміцненні фінансової бази Сільських вістей" -гвзети захисту інтересів селян України. In the article it is analyzed the role of marketing in strengthening of financial base of "Silski visti" - the newspaper of ...
699924
  Чукурна Олена Павлівна Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Чукурна О.П.; МОіНУ; Одеський держ. економ. ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
699925
  Гавриленко Т.В. Маркетингова стратегія підприємства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості міжнародної маркетингової стратегії українських підприємств порівняно з американськими. Охарактеризовано сучасний стан глобалізації економіки, визначено місце міжнародної маркетингової стратегії в загальному процесі ...
699926
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / В.Я. Кардаш; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 156с. – 2784. – ISBN 966-574-105-5
699927
  Шканова О.М. Маркетингова товарна політика : Навчальний посібник / О.М. Шканова; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 160с. – ISBN 966-608-308-6
699928
  Кучеренко В.Д. Маркетингова товарна політика : підручник / В.Д. Кучеренко, Н.Б. Ткаченко; КНТЕУ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 185 с. – ISBN 966-629-201-7
699929
   Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева [та ін.] ; за ред. Н.О. Криковцевої. – Київ : Знання, 2012. – 183 с. : іл., табл. – Донецькому нац. університету економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського 90 років. – Бібліогр. : с. 180-183. – ISBN 978-966-346-758-0
699930
  Лошенюк І.Р. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський ; МОН України. – Київ : КНТ, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8379-44-4, 978-966-373-404-0
699931
  Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-611-01-0316-9
699932
  Алачева Т.И. Маркетинговая информация в управленческой деятельности предприятий / Т.И. Алачева ; МОУ. Дон. гос. коммерческий ин-т, Каф. маркерингового менеджмента. – Донецьк : Донбасс, 1998. – 35 c. – ISBN 966-7545-05-9
699933
  Сергеева М.Г. Маркетинговая служба как инструмент рынка труда и рынка образовательных услуг // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 60-67. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены цели, задачи и основные направления деятельности маркетинговой службы в учреждениях профессионального образования в регионе. Маркетинговая служба представлена как эффективный инструмент взаимодействия рынков труда и образовательных ...
699934
  Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. + Додаток: л. 228-232. – Бібліогр.: л. 204-227
699935
  Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
699936
  Пилипчук В. Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
699937
  Пелішенко В.П. Маркетингове планування в плановій системі підприємництва / В.П. Пелішенко, Н.В. Бутенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 47)


  Розглядаються питання маркетингового планування: його сутність, необхідність, наведено етапи процесу маркетингового планування, визначено місце маркетингового планування в корпоративній структурі.
699938
  Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л.Г. Ліпич; МОНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк : ЛДТУ, 2002. – 376с. – ISBN 966-7667-17-0
699939
  Іщук Галина Петрівна Маркетингове регулювання виробництва товару : Дис... канд. економіч.наук: 08.00.01 / Іщук Галина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 165л. – Бібліогр.:л.142-159
699940
  Бутенко Н.В. Маркетингове стратегічне планування діяльності підприємств корпоративного типу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-36. – ISBN 966-614-021-7
699941
   Маркетинговий аналіз : навчальний посібник / Липчук В.В. [ та ін. ] ; за ред. В.В. Липчука. – Київ : Академвидав, 2008. – 216с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-68-7
699942
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 189л. – Бібліогр.:л.189-198
699943
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємства України : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
699944
  Дідок І.О. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності юридичних факультетів вищих навчальних закладів: результати спостереження // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-20. – ISSN 1606-3732
699945
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Навч.- метод. посіб. для самос. вивч.дисц. / А.В. Войчак; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 100с. – ISBN 966-574-168-3
699946
  Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник / В.М. Куценко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-246-2


  Викладено теоретичні основи сучасного маркетингового менеджменту, методи і прийоми його застосування у практичній ринковій діяльності підприємств (фірм)
699947
   Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бєлявцев, В.М. Воробйов, Г В. Кузнецов, В.Є. Ніколайчук, Г.Д. Леонова, С.І. Гриценко; Мін-во фінансів України; Донецький нац. ун-т; Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с. – ISBN 966-364-218-1
699948
  Матвійчук-Соскіна Маркетинговий менеджмент як регулятор торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 71-72. – ISSN 1728-6220
699949
  Єрьоменко В.В. Маркетинговий підхід в управління підприємством // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 48-52. – ISSN 1729-7206
699950
  Довгань С. Маркетинговий підхід до стратегії формування регіонів-переможців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано застосування маркетингового підходу при формуванні стратегій розвитку регіональних економічних систем, а також визначені завдання органів влади, реалізація яких сприяє завоюванню регіоном лідируючих позицій у соціально-економічному ...
699951
  Кудлай В.Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
699952
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження : Практичний аспект / А.О. Старостіна. – Київ, Москва, Санкт-Петербург : Вильямс, 1998. – 264с. – ISBN 9667416321
699953
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко ; за наук. ред. А.В. Войчака ; ИМОН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-483-017-8
699954
  Коваль Т. Маркетингові дослідження в бібліотечному середовищі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 1811-377X
699955
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків : підручник / Старостіна А.О. – Київ : Лазарит-Поліграф, 2012. – 480 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 469-474. – ISBN 978-966-1543-33-0
699956
  Красовська О. Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 41-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
699957
  Федорченко А. Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 24-29. – ISSN 1606-3732
699958
  Туровська Л. Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 18-29
699959
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.06.01. / Богомаз Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
699960
  Рябчик А.В. Маркетингові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 7 пунктів
699961
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія / Т.О. Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383с. – ISBN 966-543-072-6
699962
  Черемних І. Маркетингові комунікації на ТБ: прорблеми термінів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-25
699963
  Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : [монографія] / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 232 с. + Додатки: с.173-213. – Бібліогр.: с. 214-230. – ISBN 978-966-190-269-4
699964
  Ткачук О. Маркетингові комунікації у логістичних системах // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 32-38. – ISSN 1606-3732
699965
  Костюченко А.М. Маркетингові комунікації у формуванні іміджу вищих навчальних закладів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 108-111. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто сутність іміджу вузів та його характерних рис.
699966
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації як механізм регулювання відносин на споживчому ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С104-109
699967
  Щербань В.М. Маркетингові організаційні інновації у сфері державного управління : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
699968
  Лялюк А.М. Маркетингові підходи до вдосконалення фінансування вищої школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 52-56
699969
  Ковальчук С. Маркетингові підходи до сегментування класичного страхового ринку / С. Ковальчук, Є. Забурмеха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми охоплення класичного страхового ринку. Запропоновано можливу сегментацію клієнтів страхової компанії та підходи роботи на запропонованих сегментах. Наведено доцільність маркетингових заходів для збільшення власної частки страхового ...
699970
  Крижненко К.О. Маркетингові підходи оцінки вартості торговельної марки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-136.
699971
  Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми / Ю.А. Дайновський. – Київ : А.С.К., 1998. – 110с. – ISBN 966-539-095-3
699972
  Хамініч Світлана Юріївна Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / Хамініч Світлана Юріївна, Касян Сергій Якович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
699973
  Долгополова О.В. Маркетингові програми виводу нової торгової марки на український ринок : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
699974
  Пасенченко О.Ю. Маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки, які зумовлені високим ступенем невизначеності та динаміки середовища міжнародного бізнесу. Показано політичну, економічну та соціокультурну структурні складові маркетингових ...
699975
  Каніщенко О.Л. Маркетингові стратегії міжнародної діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування обґрунтованих маркетингових програм на основі систематизованих професійних досліджень зарубіжних ринків та застосування певної логіки і методики оцінки маркетингового середовища міжнародного бізнесу в процесі інтенсифікації ...
699976
  Демків Я.В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 171-180. – ISSN 0321-0499
699977
  Богомаз Н. Маркетингові стратегії на українському страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-71. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії на страховому ринку України. Peculiarities of marketing strategies at Ukrainian insurance market are considered.
699978
  Бужбецька А. Маркетингові стратегії та українське книговидання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С 18 - 19. – ISSN 2076-9326
699979
   Маркетингові технології економічного зростання : [монографія] / М.А. Окландер [та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2012. – 375, [1] с. : іл. – Додатки: с. 361-375. – Бібліогр.: с. 355-360. – ISBN 978-966-190-531-2
699980
  Романенко К.М. Маркетингові технології як механізм реформування державного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 121-123
699981
  Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование : Анализ моделей управления : Конкурентная политика : Контроль над качеством / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 352 с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00767-8
699982
  Овечкина Елена Андреевна Маркетинговое планирование : Конспект лекций / Овечкина Елена Андреевна; Межрегиональная академия упрвления персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 264с. – ISBN 966-608-221-7
699983
  Новошинская Л. Маркетинговые инструменты противодействия финансовому кризису в деятельности институционального инвестора // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
699984
  Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – 2-е дораб. изд. – Київ : Наукова думка, 2000. – 174с. – ISBN 966-00-0545-8
699985
  Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 752с. – дубл. р. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-8048-0191-1
699986
  Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика: учеб. пос. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – Москва - Киев : Рыбари - Знання, 2008. – 648с. – Шифр. дубл. 33 Зозу. (доп. карт. м/в.). – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-5-93763-007-0; 978-966-346-311-7
699987
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2003
699988
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2004
699989
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2004
699990
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
699991
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
699992
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2005
699993
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2006
699994
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2006
699995
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2006
699996
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2006
699997
  Ворошилов В.В. Маркетинговые коммуникации в журналистике : Конспект лекций / В.В. Ворошилов. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2000. – 64с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0102-3
699998
  Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход = Introduction to marketing communication / Дж. Бернет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 864с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00232-6
699999
  Мамедова С.М. Маркетинговый анализ и перспективы развития сегмента оливковой продукции рынка продуктов питания // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 218-221
700000
  Гольдина О.Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, службы информации // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 46-60. – ISSN 0130-9765
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,