Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
699001
   "Климатологическая реакция" на курортах южного берега Крыма и винаградолечение. / Прохорович Е.В. – Симферополь, 1932. – 244с.
699002
  Шульга В. "Клинописи страждання на щоках...". Поема Анни Ахматової "Реквієм" - пам"ятка доби сталінського терору // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 23-25
699003
  Авакян В.Р. Клементина Черчилль у Севастополі (1945 р., квітень) // Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – C. 128-135. – ISSN 0320-9466
699004
  Савін Л. Клементінум - скарбниця друкованого слова // Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2003. – № 7-8. – С. 3-7. – ISSN 1727-9291


  Національна бібліотека Клементінум є однією з найстаріших, та найбільших у Європі за обсягом фондів публічною бібліотекою в Чеській Республіці.
699005
   Клен було чим не дерево : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Микола Ткача / [упоряд.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2014. – 247, [5] с. : іл., ноти
699006
  Цапко А. Клен над обрывом: повесть. / А. Цапко. – Саранск, 1979. – 158с.
699007
  Нулле Л. Клен у серці = L"erable au coeur / Люсьєн Нулле ; [пер. з фр. Є. Кононенко]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-378-390-1


  В пр. №1707144 дарчий напис інозем. мовою.
699008
   Клен цукровий (Acer Saccharum Marshall) в умовах Харківської області / Л.І. Терещенко, С.А. Лось, М.А. Грачова, Т.С. Риженко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 21-29 : табл., рис. – Бібліогр.: с.27-28. – ISSN 1026-3365
699009
  Сацький О.С. Клени / О.С. Сацький. – К., 1967. – 128с.
699010
  Голованівський С.О. Клени : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
699011
  Колесникова Л.М. Клени золоті : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ, 1972. – 167 с.
699012
  Кохно М.А. Клени лісостепових дібров України / М.А. Кохно. – Київ, 1962. – 51с.
699013
   Кленова гілка.. – К, 1971. – 171с.
699014
  Василенко П.П. Кленове клечання : поезії / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1983. – 48 с.
699015
  Ле І.Л. Кленовий лист / І.Л. Ле. – Київ : Молодь, 1960. – 283 с. – (Пригоди, подорожі, наукова фантастика)
699016
  Ван Мен Кленовий листок : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С. 60-64.
699017
  Мен Ван Кленовий листок : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 70-82. – ISSN 0320 - 8370
699018
  Зарічняк Л. Кленовий листок із Тризубом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Служба у Збройних силах Канади під час Другої світової війни не тільки посприяла емансипації та інтеграції українців у заокеанське суспільство, а й урятувати багатьох від повернення до "радянського раю".
699019
  Камінчук А.С. Кленовий поріг / А.С. Камінчук. – К., 1973. – 114с.
699020
  Гармаш Г. Кленовий сік : поема // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 76-86. – ISSN 0585-8365
699021
  Кулик Н. Кленовий шлях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)


  Про українського поета, перекладача, літературного критика Клена Юрія, Бурггардта Освальда-Еккарда. Закінчив романо-германський відділ філологічного факультету київського Університету святого Володимира. Викладав у Київському інституті народної ...
699022
  Кулик Н. Кленовий шлях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
699023
  Стефаник В.С. Кленові листки / В.С. Стефаник : ДВУ, 1924. – 330с. – (Б-ка укр. письменників)
699024
  Стефаник В.С. Кленові листки / В.С. Стефаник. – Київ : ДЛВ, 1949. – 56с.
699025
  Стефаник В.С. Кленові листки : Новели / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1966. – 279с.
699026
  Стефаник В.С. Кленові листки : Новели / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1978. – 215с.
699027
  Стефаник В.С. Кленові листки : Оповідання / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1987. – 236с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
699028
  Стефаник В.С. Кленовые листья : Рассказы / В.С. Стефаник; Пер. с укр. Н. Ляшко. – Москва : Правда, 1948. – 43с. – В кн. статья: В. Стефаник / Н.Н. Ляшко. – (Б-ка "Огонек" ; №46, 1948)
699029
  Бровка П. Кленовые листья : новые стихи / П. Бровка; авториз. пер. с белорус. Я. Хелемского. – Москва : Правда, 1965. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
699030
  Голосов П.П. Кленовые листья / П.П. Голосов. – Ярославль, 1971. – 176с.
699031
  Курлат И.Б. Кленовые листья. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1965. – 80с.
699032
  Шир Луна Кленовый каприз : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.28 : Фото
699033
  Ле И. Кленовый лист : Повесть / И. Ле; Пер. с укр. Н. Потаюк. – Ташкент : Ёщ гвардия, 1963. – 199с.
699034
  Чак А. Кленовый лист : рассказы / Александр Чак; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1972. – 112 с.
699035
  Котов В.П. Кленовый лист. / В.П. Котов. – М, 1961. – 109с.
699036
  Ян Т. Кленовый листок. / Т. Ян. – Казань, 1957. – 154с.
699037
  Зурабов А.А. Клены / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1964. – 189с.
699038
  Аксенова Н.А. Клёны / Н.А. Аксенова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1975. – 96 с.
699039
  Аксенова Н.А. Клёны / Н.А. Аксенова. – Москва : Московский университет, 1975. – 96 с.
699040
  Спиридонова В.И. Клены в цвету / В.И. Спиридонова. – Рига, 1954. – 239с.
699041
  Тяпаев А.П. Клены на окне : стихи и поэма / Анатолий Тяпаев ; пер. с морд.-мокша Б.Сиротина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 64 с.
699042
  Кохно Н.А. Клены Украины / Н.А. Кохно. – Киев : Наукова думка, 1982. – 183с.
699043
  Эберс Г. Клеопатра / Г. Эберс. – К, 1993. – 285с.
699044
  Мартынов А. Клеопатра VII // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 11. – С. 64-69


  Про життя і діяльність останньої цариці Єгипту Клеопатри
699045
  Винниченко Т. Клеопатра VII Филопатра: чисто женская власть // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 92-109. – ISSN 1819-6268
699046
  Мартынов А. Клеопатра VII. Очерк жизни и деятельности последней царицы Египта // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 10. – С. 59-63
699047
  Пупурс І. Клеопатра очима європейських письменників-романтиків // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 294-309. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-193-016-1
699048
  Фрэн И. Клеопатра, или Неподражаемая / Ирэн Фрэн ; [пер. с фр. и предисл. Т.А. Баскаковой]. – Москва : Молодая гвардия, 2001. – 479, [1] с., [16] л. ил. – Серия биографий осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр.: с. 464-465. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 796 ; Серия биографий). – ISBN 5-235-02392-7
699049
  Хаггард Г.Р. Клеопатра. : Исторический роман / Г.Р. Хаггард; Пер. с англ. – Донецк. Київ, 1992. – 304с. – ISBN 5-88492-017-1
699050
  Хаггард Г.Р. Клеопатра. Владычица зари: Романы / Г.Р. Хаггард. – К, 1992. – 587с.
699051
  Браун Чип Клеопатра. Поиски Клеопатры // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 98-121 : фото
699052
  Хаггард Г.Р. Клеопатра; Владичица Зари : романы / Г.Р. Хаггард; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1991. – 590с. – ISBN 5-280-01240-8
699053
  Хаггард Г.Р. Клеопатра; Дочь Монтесумы; Люди тумана Романы / Г.Р. Хаггард. – Нальчик, 1991. – 604с.
699054
  Орехов М. Клепальники / М. Орехов. – К., 1948. – 46с.
699055
  Стоцький І. Клепачівський рейд = The Klepachiv raid : повість / Іван Стоцький ; обкл. та іл. Михайла Михайлевича. – Лондон : Видавництво центральної управи спілки української молоді, 1968. – 180 с. : іл. – Парал. тит. англ. – (Юнацька Бібліотека СУМ ; Ч. 2)
699056
  Тудорковецька Я. Клепсидра сліз // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 109-111. – ISSN 0130-1608
699057
  Перепелиця Г. Клептократія - "ахілесова п"ята" Путіна / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 жовтня (№ 192/193). – С. 3


  Чотири елементи стратегії, як Заходу протидіяти неоімперській політиці Кремля.
699058
  Русина О. Клептоман у нетрях церковної історії // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 20-23


  Критична стаття на роботу В. Ульяновського "Історія церкви та релігійної думки в Україні". "Перший та другий томи "Історії церкви..." є невправною, суто механічною компіляцію впереміш із кричущим плагіатом, подекуди доволі незграбно завуальованим..."
699059
  Роні Молодший Клер Тесель. Жінка-адвокат / Роні Молодший. – ХарківКиїв, 1930. – 160с.
699060
  Кантеров И.Я. Клеракализм - идеология духовного насилия. / И.Я. Кантеров. – Москва, 1986. – 192с.
699061
  Роллан Р. Клерамбо / Р. Роллан. – К, 1923. – 355с.
699062
  Фомиченко В.В. Клерикализм / В.В. Фомиченко. – Симферополь, 1988. – 190с.
699063
  Онищенко А.С. Клерикализм и его роль в идеологии и политике империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Онищенко А. С.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – К., 1963. – 23л.
699064
  Кантеров И.Я. Клерикализм сегодня. / И.Я. Кантеров. – Москва, 1988. – 63с.
699065
  Решетников Н.А. Клерикализм. / Н.А. Решетников. – Москва, 1965. – 447с.
699066
  Онищенко О.С. Клерикалізм - ідеологічне знаряддя імперіалізму / О.С. Онищенко. – Київ, 1963. – 140с.
699067
  Ігнатченко Г.І. Клерикалізм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 198-199. – ISBN 966-642-073-2
699068
  Обушний М.І. Клерикалізм у політичному житті сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розкрито зміст клерикалізму та його вплив на політичне життя України за умов незалежного її розвитку.
699069
  Ротовский А.А. Клерикальная пропаганда / А.А. Ротовский. – Харьков, 1988. – 234 с.
699070
  Трофимчук Н.А. Клерикальная радиопропаганда - орудие "психологической войны". / Н.А. Трофимчук. – М., 1988. – 62с.
699071
  Урина Наталья Валентиновна Клерикально-католическая журналистика в системе буржуазной пропаганды : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.10 / Урина Наталья Валентиновна; МГУ. Факультет журналистики. – М., 1972. – 17л.
699072
  Урина Н.В. Клерикально-католическая журналистика в системе буржуазной пропаганды / Н.В. Урина. – М., 1976. – 108с.
699073
  Ротовский А.А. Клерикальное радиовещание в "психологической войне" / А.А. Ротовский. – Київ : Политиздат Украины, 1987. – 165 с.
699074
  Андреев М.В. Клерикальный антикоммунизм / М.В. Андреев. – Москва : Знание, 1977. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике: Серия "Научный атеизм" ; № 12)
699075
  Гольденберг М.А. Клерикальный антикоммунизм / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1979. – 178с.
699076
  Белов А.В. Клерикальный антикоммунизм / А.В. Белов. – Москва : Политиздат, 1987. – 255, [2] с. – (Критика буржуаз. идеологии и ревизионизма)
699077
  Фомиченко В.В. Клерикальный антикоммунизм в системе идеологических диверсий / В.В. Фомиченко. – Симферополь, 1984. – 81с.
699078
  Фартушный А.А. Клерикальный антикоммунизм на службе империализма. / А.А. Фартушный. – Львов, 1983. – 87с.
699079
  Кантеров И.Я. Клерикальный антикоммунизм. / И.Я. Кантеров. – Москва, 1979. – 144с.
699080
  Шевченко В.Н. Клерикальный антимарксизм в современной Франиции : Автореф... канд. филос.наук: / Шевченко В. Н.; АН УССР, Секц. обществ. наук. – К., 1966. – 12л.
699081
   Клерикальный антисоветизм. – К, 1984. – 303с.
699082
  Акройд П. Клеркенвельськi оповiдi / Пітер Акройд ; [пер. з англ. А.О. Івахненко, Н.В. Скоробогатова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 281, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3668-1
699083
  Стржелецкий С.Ф. Клеры Херсонеса Таврического / С.Ф. Стржелецкий. – Симферополь, 1961. – 1-248с.
699084
  Стржелецкий С.Ф. Клеры Хресонеса Таврического. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стржелецкий С.Ф.; АН СССР.Ин-т археологии. – М, 1959. – 20л.
699085
  Насонов Д.Н. Клетка - основа жизни / Д.Н. Насонов. – Ленинград, 1925. – 120с.
699086
  Студитский А.Н. Клетка / А.Н. Студитский. – Москва, 1961. – 38с.
699087
  Бэл Алберт Артурович Клетка : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1979. – 253 с.
699088
  Свенсон К. Клетка / К. Свенсон, Л. Уэбстер. – Москва, 1980. – 303с.
699089
  Бемиг Л. Клетка (морфология и размножение) : с 73 рис. / Людвиг Бемиг, проф. д-р, ; Авториз. пер. с послед. нем. изд. под ред. д-ра А.С. Розенталя. – Берлин ; Рига : Книгоиздат "Наука и жизнь", 1923. – 132 с. : ил. – (Русское издание "Библиотеки Гешен" ; [74])
699090
  Тюрин А.В. Клетка для буйных. / А.В. Тюрин, А.Г. Щеголев. – Л, 1991. – 157с.
699091
  Соловьев В.Д. Клетка и вирус / В.Д. Соловьев, И.Г. Баландин. – Москва, 1973. – 191с.
699092
  Вильсон Э. Клетка и ее роль в развитии и наследственности / Э. Вильсон. – Москва-Ленинград : АН ССР
Том. 2. – 1940. – 1062 с. : ил.
699093
  Вильсон Э. Клетка и ее роль в развитии и наследственности. / Э. Вильсон. – Москва-Ленинград
Том. 1. – 1936. – 564 с. : ил.
699094
  Лункевич В.В. Клетка и жизнь : введения в биологию / В.В. Лункевич. – 3-е изд., радикально перераб. и дополн. – Москва, 1935. – 292 с. : ил.
699095
  Розин М.А. Клетка и неспецифическая сопротивляемость организма / М.А. Розин. – Ленинград, 1967. – 147с.
699096
  Вермель Е.М. Клетка и организм / Е.М. Вермель. – Москва-Ленинград, 1928. – 116с.
699097
   Клетка и температура среды : труды Международного симпозиума по цитоэкологии . Ленинград, 31 мая-5 июня 1983 г. – Москва ; Ленинград : Наука
Роль клеточных реакций в приспособлении многоклеточных организмов к температуре среды. – 1964. – 304 с. : табл.
699098
  Гертвиг О. Клетка и ткани. Основы общей анатомии и физиологии : в 2 т. / [соч.] Оскара Гертвига, проф. д-ра, дир. 2 Анат. ин-та в Берл. ун-те; !Пер. с нем. соч. O. Hertwig, Die Zelle und Die Gewebe, и доп. И. Бородин и Н. Холодковский, проф. Воен.-мед. акад. – 1894-1900. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
[Т. 1] : [Общая анатомия и физиология клетки] : с 168 рис. в тексте. – 1894. – X, 342 с. : ил.
699099
  Гертвиг О. Клетка и ткани. Основы общей анатомии и физиологии : в 2 т. / [соч.] Оскара Гертвига, проф. д-ра, дир. 2 Анат. ин-та в Берл. ун-те; !Пер. с нем. соч. O. Hertwig, Die Zelle und Die Gewebe, и доп. И. Бородин и Н. Холодковский, проф. Воен.-мед. акад. – 1894-1900. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 2 : Общая анатомия и физиология тканей : с 89 рис. в тексте. – 1900. – X, 342 с. : ил.
699100
  Гертвиг О. Клетка и ткани. Основы общей анатомии и физиологии / [соч.] Оскара Гертвига, проф. д-ра, дир. Анат.-биол. ин-та Берлинского ун-та ; Испр. и доп. по 3-му нем. изд.: "Allgemeine Biologie O. Hertwig" А.В. Немиловым, Под непосред. ред. [и с предисл.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та и Жен. мед. ин-та. – 3-е изд., рус., знач. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера [Юрьев]. – (Общая биология)
[Т. 1] : [Общая анатомия и физиология клетки] : с 168 рис. в тексте. – 1911. – X, 548, XLIV с. : ил. – Эез. деф., отсутств. с. 465-548 и I- XLIV - Библиогр.: "Указатель литературы" (с. I-XXXIII)


  Испр. и доп. по 3-му нем. изд.: "Allgemeine Biologie O. Hertwig" А.В. Немиловым, хранителем Анатомо-гистол. кабинета С.-Петерб. ун-та ; Под непосред. ред. [и с предисл.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та и Жен. мед. ин-та
699101
  Маянский Д.Н. Клетка Купфера и система мононуклеарных фагоцитов / Д.Н. Маянский; Отв. ред. Н.И. Цирельников; АН СССР, Сибирск. отд., Научно-исслед. клинич. центр. – Новосибирск : Наука, 1981. – 168с.
699102
  Лепешинская О.Б. Клетка, её жизнь и происхождение / О.Б. Лепешинская. – М., 1950. – 48с.
699103
  Лепешинская О.Б. Клетка, её жизнь и происхождение / О.Б. Лепешинская. – Москва, 1951. – 48с.
699104
  Лепешинская О.Б. Клетка, её жизнь и происхождение / О.Б. Лепешинская. – М., 1952. – 63с.
699105
  Жуков Борис Клетки завтрашнего дня : Медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 148-155 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
699106
  Мальцев Иван Анатольевич Клетки и клеточные подалгебры итеративных алгебр поста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Мальцев Иван Анатольевич; Сиб. отд-ние. Ученый совет ин-та математики по присуждению ученых степеней. – Новосибирск, 1974. – 11л.
699107
  Бейер Т.В. Клеточная биология споровиков-возбудителей протозойных болезней животных и человека = The cell biology of sporozoan parasites of animals and of man / Т.В. Бейер ; отв. ред. Ю.И. Полянский ; [АН СССР, Ин-т цитологии, Всесоюз. о-во протозоологов]. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1989. – 184 с., [30] л. ил. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 151-176 (829 назв.). – ISBN 5-02-026564-0
699108
   Клеточная дифференцировка и индукционные механизмы. – Москва : Наука, 1965. – 272 с.
699109
  Бернет Ф. Клеточная иммунология / Франк Бернет ; пер. с англ. Л.Б. Меклера, Е.В. Сидоровой, А.М. Оловникова ; под ред. и с предисл. А.Е. Гурвича. – Москва : Мир, 1971. – 542 с.
699110
  Глеба Ю.Ю. Клеточная инженерия растений / Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник. – Киев : Наукова думка, 1984. – 160с.
699111
  Никольская Е.И. Клеточная композиция костномозговых ниш гемопоэтических стволовых клеток (обзор литературы) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 272-286. – ISSN 2413-7944
699112
  Оленов Ю.М. Клеточная наследственность, дифференцировка клеток и канцерогенез как проблемы эволюционной генетики / Ю.М. Оленов. – Ленинград : Наука, 1967. – 310с.
699113
  Каллиникова В.Д. Клеточная органелла кинетопласт / В.Д. Каллиникова. – Ленинград, 1977. – 127с.
699114
  Васильев Ю.М. Клеточная поверхность и реакции клеток / Ю.М. Васильев, А.Г. Маленков. – Ленинград : Медицина, 1968. – 294 с.
699115
   Клеточная репродукция и процессы дифференциации : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1990. – 143 с. : табл., ил. – Библиогр.: 583 назв.
699116
  Феофилова Е.П. Клеточная стенка грибов / Е.П. Феофилова. – Москва : Наука, 1983. – 248с.
699117
  Бейнарт И.И. Клеточная стенка древесины с ее изменениями при химическом воздействии / авт. И.И. Бейнарт. – Рига : [б. и.], 1972. – 509 с.
699118
  Кацнельсон З.С. Клеточная теория в ее историческом развитии / З.С. Кацнельсон. – Ленинград, 1963. – 344 с.
699119
  Щелкунов С.И. Клеточная теория и учение о тканях. / С.И. Щелкунов. – Ленинград, 1958. – 224с.
699120
   Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы / М.Ю. Юркевич, М.М. Зафранская, В.В. Пономарев, А.В. Бойко, Н.Е. Алейникова // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 4 (90). – C. 93-101. – ISSN 2224-0713
699121
  Кульчицкий В.Е. Клеточно-автоматная эненгетическая модель очага землетрясения // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 128-135 : рис. – Библиогр.: с. 134-135. – ISSN 0203-3100
699122
   Клеточное обновление. – Ленинград, 1966. – 271с.
699123
  Кладовщиков В.Ф. Клеточное разведение нутрии / В.Ф. Кладовщиков. – М, 1964. – 112с.
699124
   Клеточное размножение и процессы дифференциации. – Ленинград : Наука, 1983. – 248 с. : ил., табл. – Список лит.: 813 назв.
699125
   Клеточное ядро и его ультраструктуры : материалы второго Всесоюзного симпозиума. Структура и функции клеточного ядра 16-20 сентября 1968 г. – Москва : Наука, 1970. – 376 с.
699126
   Клеточное ядро. Морфология, физиология, биохимия : материалы Международного симпозиума . Структура и функции клеточного ядра. – Москва : Наука, 1972. – 267 с. : ил., табл.
699127
  Беркович С.Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых представлений физических и информационных процессов / С.Я. Беркович. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 110 с.
699128
  Дьюкар Э. Клеточные взаимодействия в развитии животных / Э. Дьюкар. – Москва : Мир, 1978. – 332с.
699129
  Геккель Эрнст Клеточные души и душевные клетки : лекция, читанная 22-го марта 1878 г. в "Concordia" в Вене / [соч.] Эрнста Геккеля ; Пер. с нем. О. Филиппова. – Киев : Тип. Е.Я. Федоров, 1880. – 44 с.


  Авт. Карпинский Александр Львович (1836-1887), зоолог
699130
  Нейфах А.А. Клеточные и генетические основы биотехнологии / А.А. Нейфах. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
699131
  Муксинова К.Н. Клеточные и молекулярные основы перестройки кровотворения при длительном радиационном воздействии / К.Н. Муксинова, Г.С. Мушкачева; под ред.: А.К.Гуськовой. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 160 с. – ISBN 5-283-03006-7
699132
  Семенов Б.Ф. Клеточные и молекулярные основы противовирусного иммунитета / Б.Ф. Семенов. – Москва, 1982. – 239с.
699133
  Островский М.А. Клеточные мембраны. / М.А. Островский. – М., 1974. – 64с.
699134
   Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях. – Київ : Наукова думка, 2003. – 277 с. – ISBN 966-00-0027-8
699135
  Кудрявцев Б.Н. Клеточные механизмы нормального и репаративного роста печени млекопитающих. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.25 / Кудрявцев Б.Н.; Ин-т.цитологии АН СССР. – С-Петербург, 1991. – 52л.
699136
  Гудков И.Н. Клеточные механизмы пострадиационного восстановления растений / И.Н. Гудков. – Киев : Наукова думка, 1985. – 223с.
699137
  Бабаев А.Х. Клеточные механизмы регуляции водно-солевого обмена. Роль митохондрий почек в регулировании водно-солевого обмена / Бабаева А.Х. ; под. ред. чл.-кор. АМН СССР С.А. Нейфаха и чл.-кор. АН ТССР Ф.Ф. Султанова ; АН Туркменск.ССР, Ин-т физиологии и экспериментальной патологии аридной зоны АН ТССР. – Ашхабад : [б. и.], 1972. – 120 с. – Библиогр.: с. 102-115
699138
  Попов С.М. Клеточные механизмы регуляции секреторного процесса в молочной железе / С.М. Попов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 194с.
699139
  Шаповалов А.И. Клеточные механизмы синаптической передачи (в физиологическом и фармакологическом освещении) / А.И. Шаповалов. – М., 1966. – 318с.
699140
  Кириллов О.И. Клеточные механизмы стресса / О.И. Кириллов. – Владивосток, 1973. – 132с.
699141
  Фриденштейн А.Я. Клеточные основы иммунитета / А.Я. Фриденштейн, И.Л. Чертков. – Москва, 1969. – 256с.
699142
  Кэндел Э.Р. Клеточные основы поведения / Э.Р. Кэндел. – Москва : Мир, 1980. – 598с.
699143
   Клеточные основы регенерации у млекопитающих.. – Москва : Наука, 1984. – 212с.
699144
  Иванов В.Б. Клеточные основы роста растений / В.Б. Иванов. – Москва : Наука, 1974. – 223с.
699145
  Евгеньева Т.П. Клеточные поверхности и их эволюционные преобразования / Т.П. Евгеньева. – Москва, 1975. – 79 с.
699146
  Пелевина И.И. Клеточные факторы реакции опухолей на облучение и химиотерапевтические воздействия / И.И. Пелевина, Г.Г. Афанасьев. – Москва : [Б.и.], 1978. – 304 с.
699147
  Ротт Н.Н. Клеточные циклы в раннем эмбриогенезе животных / Н.Н. Ротт. – Москва : Наука, 1987. – 207с.
699148
  Решетников В.Н. Клеточные ядра высших растений: Состав. Структура. Функции. / В.Н. Решетников. – Минск, 1992. – 86с.
699149
  Скворцова Р.Г. Клеточный анализ роста корня кукурузы в условиях резкого снижения температуры. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Скворцова Р.Г.; Всес.науч-исслед.ин-т.растениеводства. – Л, 1978. – 23л.
699150
   Клеточный цикл : Проблемы регуляции. – Москва : Наука, 1973. – 196 с. : табл. – Библиогр.: с. 185-189
699151
  Иванов В.Н. Клеточный цикл микроорганизмов и гетерогенность их популяций / В.Н. Иванов, Г.А. Угодчиков. – Киев : Наукова думка, 1984. – 280 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-273
699152
   Клеточный цикл растений в онтогенезе.. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204с.
699153
   Клеточный цикл растения.. – Киев : Наукова думка, 1983. – 232с.
699154
  Шкапа М.В. Клефт в ирландском языке: к типологии клефта и теоретических предложений // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 89-105. – ISSN 0373-658Х
699155
  Ткач М.М. Клечальний міст : джерела української міфології / Микола Ткач, Надія Данилевська ; [ред. О.О. Лисенко ; худож. Н.О. Данилевська]. – Київ : Снива, 1995. – 191, [9] с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 5-301-01754-3
699156
  Иванов Д.И. Клещ Ixodes aprovophopus p.sch., некоторые особенности его экологии и эпизоотологическое значение в очагах туляремии северной лесостепи Омской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Иванов Д.И.; АН СССР. Сибир. отд. Биол. ин-тут. – Новосибирск, 1975. – 23л.
699157
   Клещ Варроа -- возбудитель варроатоза пчел.. – К, 1988. – 120с.
699158
  Сацыперов Ф.А. Клещевина : Культура ее и переработка / Ф.А. Сацыперов. – Москва : Новая деревня, 1928. – 36 с.
699159
  Попова Г.М. Клещевина. / Г.М. Попова. – Л., 1930. – 64с.
699160
  Бутенко О.М. Клещи-ринониссиды неворобьиных птиц СССР / О.М. Бутенко. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 188 с. : ил. – Библиотека: с. 164-173
699161
  Тер-Погосян Клещи-эктопаразиты грызунов юго-восточной Армении / А.Г. Тер-Погосян, 1946. – 15 с.
699162
  Мальченкова Н.И. Клещи - вредители виноградной лозы в Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Мальченкова Н.И.; АН Молдав.ССР. Ин-т зоологии. – Кишинев, 1966. – 25л.
699163
  Померанцев Б.И. Клещи / Б.И. Померанцев. – М-Л, 1946. – с.
699164
  Сенотрусова В.Н. Клещи Hirstionyssus meridianus Zemsk., 1951 -- паразиты гребенщиковой песчанки в предгорьях Заилийского Ала-Тау. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сенотрусова В.Н.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
699165
   Клещи грызунов фауны СССР.. – М-Л, 1955. – 459с.
699166
  Севастьянов В.Д. Клещи когорты Tarsomina и надсемейства Аnoetoidea фауны СССР : Автореф... докт. ибол.наук: 03.00.08 / Севастьянов В. Д.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1979. – 52л.
699167
  Сартбаев С.К. Клещи рода Haemaphyalis в Киргизии (распространение, экология и вредносное значение) : Автореф... канд. биол.наук: / Сартбаев С. К.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1959. – 16л.
699168
  Давыдова М.С. Клещи Северной Азии / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1982. – 86с.
699169
  Волгин В.И. Клещи семейства cheyletidal мировой фауны / В.И. Волгин. – Ленинград, 1969. – 432с.
699170
  Никитина А.Д. Клещи семейства Macrochelidae : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Никитина А.Д. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1969. – 33 с. – Бібліогр. : с. 32-33
699171
  Щербак Г.И. Клещи семейства Rhodacaridae oudemans палеарктики : Автореф... Доктора биол.наук: 03/00/08 / Щербак Г.И.; АН УССР.Ин-т зоологии. – Киев, 1980. – 43л.
699172
  Щербак Г.И. Клещи семейства Rhodacaridae Палеарктики / Г.И. Щербак. – Киев : Наукова думка, 1980. – 215с.
699173
  Рослякова А.Ф. Клиаты Северной и Центральной Америки / А.Ф. Рослякова. – М., 1960. – 49с.
699174
  Меленко Анна Клиент всегда прав: права потребителей в гостиничном бизнесе // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 40-43 : фото
699175
   Клиент экономит - вы зарабатываете // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 72
699176
  Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность : исследование клиентарных отношений, их роль в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России / М.Н. Афанасьев ; Центр конституционных исследований Московского обществвенного Научного Фонда. – Москва, 1997. – 300 с.
699177
   Клиентоориентированный подход при предоставлении информационных ресурсов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – март. – С. 58-63. – ISSN 1726-6726


  Приоритетными требованиями к научной и образовательной информации в настоящее время являются ее качество, инновационность и доступность для пользователей. Министерство образования и науки РФ планирует разработать новый стандарт научно-образовательной ...
699178
  Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия : Збірник / К. Роджерс. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 320с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-051-9 966-543-140-4
699179
  Ромек Клиентоцентрированный подход и рационально-эмоциональная поведенческая терапия (если бы на стуле К. Роджерса сидел А. Эллис...) / Ромек, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 87-95. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются особенности понимания и применения гуманистического подхода в терапевтических методах К. Роджерса и А. Эллиса. Анализируются социокультурные и исторические обстоятельства, способствовавшие утверждению принципов гуманистической ...
699180
  Роджерс Клиентоцентрированный/человекоцентрированный подход в психотерапии / Роджерс, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 70-81. – ISSN 0042-8841


  В статье, являющейся своего рода психотерапевтическим завещанием К. Роджерса, автор не только резюмирует сущность своего клиентоцентрированного/человекоцентрированного подхода в психотерапии и консультировании, но и рассматривает новые интуитивные, ...
699181
  Меньшиков В.М. Клиенты "черной кассы" / В.М. Меньшиков. – Москва, 1986. – 158с.
699182
   Клиенты выбирают "Волжанку". Лечение, спорт, отдых?.. Выбирают клиенты : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32 : Фото
699183
  Сорокин В.В. Клик / В.В. Сорокин. – Москва, 1973. – 167с.
699184
  Степенцев Вячеслав Клик победы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 108-115 : фото
699185
   Клика Ли Сын Мана -- заклятый враг корейского народа.. – Пхеньян, 1952. – 44с.
699186
  Патрушев С.В. Кликократический порядок как институциональная ловушка российской модернизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 120-133. – ISSN 0321-2017
699187
  Маркова О.И. Кликун-камень / О.И. Маркова. – Свердловск, 1970. – 192с.
699188
  Маркова О.И. Кликун-камень / О.И. Маркова. – Челябинск, 1989. – 219с.
699189
  Сліпушко О.М. Клим Смолятич // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 58-62. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
699190
  Сивець Т. Клим Смолятич і П"єр Абеляр: екзистенція духовного сирітства як інтерпретація авторської позиції у літературній спадщині митців // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 502-507


  У статті зроблено спробу компаративного аналізу позицій щодо розуміння тлумачення Святого Письма середньовічними мислителями русичем Климом Смолятичем і французом П"єром Абеляром з погляду філософського вчення про екзистенцію духовного сирітства
699191
  Паращук О. Клим Смолятич і П"єр Абеляр: заявлення авторської позиції чи протест проти авторитету святого письма // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 67-72. – ISSN 0236-1477


  У статті зроблено спробу порівняльного аналізу позицій щодо розуміння християнства і тлумачення священних текстів середньовічними мислителями Климентом Смолятичем і П"єром Абеляром у контексті авторитету Святого Письма. На прикладі життя і творчості ...
699192
   Клим Трохименко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 279, квітень : квітень. – С. 12


  Трохименко Клим — маляр-примітивіст.
699193
  Птіцина І. Клим Чурюмов - український астроном з Києва зі світовим ім"ям // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 379-384. – ISBN 978-617-7399-06-2
699194
  Зражевський С. Клим Чурюмов: "Космос кличе нас!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 травня - 2 червня (№ 21). – С. 6 : фото


  29 квітня в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбувся круглий стіл "Клим Чурюмов - людина сторіччя", організований бібліотекою вишу. Співорганізаторами заходу виступили Наукова бібліотека ім. М. ...
699195
  Зражевський С. Клим Чурюмов: "Я завжди повторюю, що я - українець. Для мене це принципове питання" // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 179-188. – ISSN 2311-8822


  Автор звітує про круглий стіл "Клим Чурюмов - людина сторіччя", що відбувся 29 квітня 2015 року у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Співорганізатором заходу виступила Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ...
699196
  Мельник Є. Клим Чурюмов: Життя в загадковому світі космічних світил / Є. Мельник, Т. Чурюмова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Відомому в Україні і світі астроному Климу Івановичу Чурюмову виповнилося 75 років. Коротка біографія, звання, нагороди.
699197
   Климат - город - человек. – Москва, 1976. – 170 с.
699198
  Андреев Б.М. Климат / Б.М. Андреев. – Москва, 1957. – 48с.
699199
  Бабков И.И. Климат / И.И. Бабков. – Симферополь : Крым, 1964. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 61. – (Природа Крыма)
699200
  Бабков И.И. Климат / И.И. Бабков. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 67 с. : ил., карт. – (Природа Крыма)
699201
  Энгельн Хеннинг Климат : Досье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 102-120 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
699202
   Климат Абакана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 152с.
699203
   Климат Азердбайджана. – Баку, 1968. – 344с.
699204
   Климат Андижана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 143с.
699205
  Русин Н.П. Климат Антарктиды / Н.П. Русин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 112с.
699206
   Климат Антарктики. – Москва : Географгиз, 1959. – 288с. : Карти
699207
  Багдасарьян А.Б. Климат Армянской ССР / А.Б. Багдасарьян ; АН Арм.ССР, Ин-т экономики. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1958. – 139, [12] с. – Библиогр.: 138-140
699208
   Климат Баку.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 112с.
699209
   Климат Барнаула. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 171с.
699210
  Шкляр А.Х. Климат Белоруссии и сельское хозяйство / А.Х. Шкляр. – Минск, 1962. – 423с.
699211
  Адаменко В.Н. Климат больших городов / В.Н. Адаменко ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидрометеорол. информ. – Обнинск : ВНИИГМИ - МЦД, 1975. – 71 с. : ил. – Список лит.: с. 32-70 (405 назв.)
699212
   Климат больших озер Сибири. – Новосибирск : Наука, 1984. – 145с.
699213
   Климат большого города.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1965. – 196с.
699214
   Климат Братска.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 166с.
699215
   Климат Бреста. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 159с.
699216
  Жуков В.М. Климат Бурятской АССР / В.М. Жуков. – Улан-Удэ, 1960. – 188с.
699217
  Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 351 с. – Библиогр.: с. 333-350
699218
   Климат Витебска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 143с.
699219
   Климат Владивостока. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 167с.
699220
   Климат Владимира. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 136с.
699221
  Джавахишвили Ш.И. Климат Внутренней Кахетии : Автореф... канд. геогр.наук: / Джавахишвили Ш. И.; МВО СССР, Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 18л.
699222
  Степаненко В.М. Климат войны. / В.М. Степаненко. – Харьков, 1989. – 190с.
699223
   Климат Волгограда.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 215с.
699224
   Климат Вологды.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 173с.
699225
   Климат Воронежа. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 104с.
699226
   Климат Гомеля. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с. – (Климат города)
699227
  Кратцер П.А. Климат города / П.А. Кратцер. – Москва, 1958. – 239с.
699228
  Ландсберг Г.Е. Климат города / Г.Е. Ландсберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 248с.
699229
  Федорова Т.Г. Климат города Валдая / Т.Г. Федорова. – Л., 1972. – 36с.
699230
   Климат города Горького.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 224с.
699231
   Климат города Казани. – Казань, 1976. – 210с.
699232
   Климат Днепропетровска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 232с.
699233
  Полтараус Б.В. Климат Домбая / Б.В. Полтараус. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 110с.
699234
   Климат Душанбе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 124с.
699235
  Липранди И.П. Климат Европейской Турции : из записок / И.П. Липранди. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1877. – 32 с.
699236
  Багдасарян А.Б. Климат Еревана / А.Б. Багдасарян, А.А. Багдасарян ; АН АрмССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1986. – 128, [1] с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 128 (22 назв.)
699237
   Климат Еревана.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 214с.
699238
  Шварева Ю.Н. Климат Западно-Сибирской равнины в погодах / Ю.Н. Шварева. – Москва : Наука, 1976. – 116с.
699239
   Климат зарубежных стран : Каталог. – Москва, 1979. – 224с.
699240
  Чубуков Л.А. Климат засушливых районов и влияние полезащитных лесных полос на его изменение : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории общества в Москве / Л.А. Чубуков. – Москва, 1951. – 24с.
699241
  Фельдман Я.И. и Чубуков Л.А. Климат засушливых районов СССР и пути его улучшения / Я.И. и Чубуков Л.А. Фельдман. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 96с.
699242
  Котляков В.М. Климат Земли: прошлое, настоящее, будущее / В.М. Котляков, М.Г. Гросвальд, А.Н. Кренке. – Москва : Знание, 1985. – 47с. – (Науки о Земле ; 12)
699243
   Климат и воды Сибири. – Новосибирск : Наука, 1980. – 232с.
699244
  Акчурина Р.М. Климат и воды суши Юго-Востока Европейской части СССР. / Р.М. Акчурина, Ю.О. Бибило. – Саратов, 1961. – 267с.
699245
   Климат и воды юга Средней Сибири : Результаты работ Среднесибирской южнотаёжной экспедиции Института географии Сибири и Дальнего Востока (1960-1962 гг.). – Иркутск : Восточно-Сибирское нижн. изд-во, 1966. – 238с.
699246
   Климат и воздействие на аэрозольный слой стратосферы. – Л, 1974. – 42с.
699247
  Смирнов В.А. Климат и выращивание зерновых культур на зеленый корм. / В.А. Смирнов, Л.И. Корнеева. – Л., 1986. – 87с.
699248
   Климат и гидрология. – Новосибирск
[№ ?]. – 1982
699249
   Климат и гидрология. – Новосибирск
№ 2. – 1983
699250
   Климат и гидрология. – Новосибирск
№ 3. – 1983
699251
   Климат и гидрология. – Новосибирск
№ 5. – 1983
699252
  Яковлева Климат и гидрология Западной Сибири / Яковлева, Ф, др. и. – Новосибирск, 1972. – 282 с.
699253
   Климат и гидрология Сибири : указатель литературы. – Новосибирск
№ 4. – 1981
699254
   Климат и гидрология Сибири : указатель литературы. – Новосибирск
№ 5. – 1981
699255
   Климат и гидрология Сибири : указатель литературы. – Новосибирск
№ 4. – 1983
699256
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1977
699257
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1977
699258
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1977
699259
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 4. – 1977
699260
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№№ 2,3,5,6. – 1978
699261
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1979
699262
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1979
699263
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1979
699264
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 4. – 1979
699265
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 5. – 1979
699266
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1980
699267
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1980
699268
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 4. – 1980
699269
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 5. – 1980
699270
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1981
699271
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1981
699272
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1981
699273
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 6. – 1981
699274
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
[№ ?]. – 1982
699275
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1982
699276
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1982
699277
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1982
699278
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 5. – 1982
699279
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
[№ 1]. – 1983
699280
   Климат и город. – М, 1974. – 152с.
699281
  Борисенков Е.П. Климат и деятельность человека / Е.П. Борисенков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 134 с. – (Человек и окружающая среда)
699282
  Борисенков Е.П. Климат и его изменения / Е.П. Борисенков. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Физика / О-во "Знание" ; 6 ; Физика)
699283
  Эккардт В. Климат и жизнь : (Биоклиматология) / Вильг. Р. Эккардт, д-р ; пер. с нем. В.Н. Розанова ; Под ред., с предисл. и доп. преп. Высш. жен. курсов А.А. Крубера. – Киев : Изд. "Природа" ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1913. – 96 с. : табл. – (Естественно-историческая библиотека - Природа / Ежемес. журн. под ред. проф. Л.В. Писаржевского ; Июль. 1913 г.)


  Пер.: Розанов, Владимир Николаевич (1876-1939) Ред., авт. предисл.: Крубер, Александр Александрович (1871-1941)
699284
  Эккардт В. Климат и жизнь : (Биоклиматология) / Вильг. Р. Эккардт, д-р ; пер. с нем. В.Н. Розанова ; Под ред., с предисл. и доп. А.А. Крубера. – 2-е изд., вновь пересм. и доп. – Москва : Госиздат ; [Нижний Новгород, Нижполиграф], 1922. – 102, V с. : табл. – (Популярно-научная библиотека)


  Пер.: Розанов, Владимир Николаевич (1876-1939) Ред., авт. предисл.: Крубер, Александр Александрович (1871-1941)
699285
  Берг Л.С. Климат и жизнь / Л.С. Берг. – Москва : Госиздат, 1922. – 196 с. – Библиогр.: с. 190-192
699286
  Павлов Н.В. Климат и жизнь / Н.В. Павлов. – Москва : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1940. – 80с.
699287
  Берг Л.С. Климат и жизнь / Л.С. Берг. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 356 с. : Карти
699288
  Будыко М.И. Климат и жизнь / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 472 с.
699289
   Климат и здоровье человека. – Л
Т. 1. – 1988. – 305с.
699290
   Климат и здоровье человека. – Ленинград
Т. 2. – 1988. – 251 с.
699291
  Шарапов Н.И. Климат и качество урожая / Н.И. Шарапов, В.А. Смирнов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 128с.
699292
  Антонов В.П. Климат и курорты южного берега Крыма : очерк с ил. / В.П. Антонов. – Ялта : Кр. АССР, 1932. – 88 с. : ил. – (Ялтинский объединенный музей краеведения)
699293
  Караушева А.И. Климат и микроклимат района Кодар-Чара-Удокан / А.И. Караушева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 129с.
699294
  Гаврилова М.К. Климат и многолетнее промерзание горных пород / М.К. Гаврилова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 213с.
699295
  Адаменко В.Н. Климат и озёра : (к оценке настоящего, прошлого и будущего) / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 254-260
699296
  Адаменко В.Н. Климат и озёра / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1986. – 15 с. – Библиогр. в конце кн. (10 назв.). – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг.)
699297
   Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 319с.
699298
  Данилова Н.А. Климат и отдых в нашей стране : Европейская часть СССР. Кавказ / Н.А. Данилова. – Москва : Мысль, 1980. – 158с.
699299
  Гальцов А.П. Климат и погода / А.П. Гальцов. – Москва, 1957. – 72с.
699300
  Гусев А.М. Климат и погода / А.М. Гусев. – Москва : Наука, 1966. – 123с.
699301
  Каминский А.А. Климат и погода в равнинной местности / А.А. Каминский. – Л.
1. – 1925. – 184с.
699302
  Риль Г. Климат и погода в тропиках / Г. Риль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 605с.
699303
  Советов С.А. Климат и погода как факторы урожайности / С.А. Советов. – М - Л, 1930. – 63с.
699304
  Матюхин Г.Д. Климат и погода южного склона Эльбруса и верховьев реки Баксан : Автореф... кандидата геогр.наук: / Матюхин Г.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 16л.
699305
  Популиди К.Х. Климат и пожнивные посевы гречихи / К.Х. Популиди. – Л., 1976. – 116с.
699306
   Климат и растительность Южного Прибайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 148с.
699307
  Степанова В.М. Климат и сорт / В.М. Степанова. – Л., 1985. – 182с.
699308
  Манабе С. Климат и циркуляция океана / С. Манабе, К Брайен, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 192с.
699309
   Климат Иванова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 160с.
699310
   Климат Ижевска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
699311
  Чаттерджи С.Б. Климат Индии. / С.Б. Чаттерджи. – Москва, 1959. – 320с.
699312
   Климат Иркутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 247с. – (Климат города)
699313
  Санин А.Г. Климат Кабарды / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
699314
  Санин А.Г. Климат Кабарды. / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
699315
   Климат Казани. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 185с.
699316
  Кадацкий В.Б. Климат как продукт биосферы / В.Б. Кадацкий. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 110с.
699317
   Климат Калинина.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 158с.
699318
   Климат Калуги.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 127с.
699319
  Кондратюк В.И. Климат Камчатки / В.И. Кондратюк ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР ; Камчат. упр. гидрометслужбы ; Петропавл. гидрометеорол. обсерватория. – Москва : Гидрометеоиздат, 1974. – 202 с.
699320
   Климат Кемерова. – Ленинград, 1987. – 166с.
699321
   Климат Киева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 288с. – (Климат города)
699322
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 257л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
699323
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции. Приложение : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 19л.
699324
  Щербань М.И. Климат Киева и ео изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Щербань М.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 10 c.
699325
   Климат Киргизской ССР. – Фрунзе : ИЛИМ, 1965. – 292с.
699326
   Климат Кировабада. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 121с.
699327
  Чэнь Ши-сюнь Климат Китая / Чэнь Ши-сюнь. – Москва, 1961. – 344с.
699328
   Климат Кишинева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 167с.
699329
   Климат Костромы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с. – (Климат города)
699330
  Пенюгалов А.В. Климат Крыма : Опыт климатического районирования. Отдельный оттиск из книги "Пути реконструкции народного хозяйства.Труды съезда по изучению производительных сил Крыма. Выпуск второй" / А.В. Пенюгалов; Наркомзем Крыма. Отдел водного хозяйства : Крымгиз, 1930. – 178с. – (Материалы по водному хозяйства Крыма ; Вып. 6)
699331
  Бабков И.И. Климат Крыма / И.И.Бабков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 88 с. : ил.
699332
   Климат Куйбышева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 224с.
699333
  Грицюте А.П. Климат курортов Литовской ССР в погодах : Автореф... канд. геогр.наук: / Грицюте А.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 18л.
699334
  Белова З.Н. и др. Климат Курска / З.Н. Белова и др. ; Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 112 с.
699335
  Синицын В.М. Климат латерита и боксита / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1976. – 152с.
699336
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда / Т.В. Покровская. – Л., 1957. – 115с.
699337
   Климат Ленинграда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 252с.
699338
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда и его окресности / Т.В. Покровская, А.Т. Бычова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 199с.
699339
  Бокша В.Г. Климат лечит : справочник / В.Г. Бокша, Я.М. Бершицкий. – 3-е изд., доп. – Симферополь : Таврия, 1990. – 55, [2] с. : ил. – ISBN 5-7780-0175-4
699340
  Павлова М.Д. Климат Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 15с.
699341
   Климат Луцка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 178с.
699342
   Климат Минска. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288с.
699343
   Климат Могилева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 150с.
699344
  Лассе Г.Ф. Климат Молдавской ССР / Г.Ф. Лассе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 374с.
699345
  Визе В.Ю. Климат морей Советской Арктики / В.Ю. Визе. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1940. – 125с. – (Библиотека полярника)
699346
   Климат Москвы : (особенности климата большого города). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 324с.
699347
   Климат Москвы за последние 30 лет. – Москва : Московский университет, 1989. – 92с.
699348
  Колобков Н.В. Климат Москвы и Подмосковья / Н.В. Колобков. – М., 1960. – 106 с.
699349
  Яковлев Б.А. Климат Мурманска / Б.А. Яковлев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 106с.
699350
  Яковлев Б.А. Климат Мурманской обл. / Б.А. Яковлев. – Мурманск, 1961. – 185с.
699351
  Дауєр Том Климат на льду. Климат длительного хранения / Дауєр Том, Шоун Робби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
699352
  Атаян Дж.Х. Климат Нагорно-Карабахской автономной области : Автореф... наук: 698 / Атаян Дж.Х.; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1970. – 16л.
699353
   Климат Намангана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
699354
   Климат Нижнего Новгорода.. – Л, 1991. – 167с.
699355
   Климат Новгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 168с.
699356
   Климат Новосибирска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 223с.
699357
   Климат Нукуса.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 133с.
699358
  Дувакин Ф. Климат Одессы / Ф. Дувакин. – 22с.
699359
   Климат Одессы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 173с. – (Климат городов)
699360
  Большаков В.Н. Климат Одессы : справочник для любознательных / В.Н. Большаков, А.С. Матыгин. – Одесса : Астропринт, 2018. – 33, [3] с. : ил., табл., портр. – ISBN 978-966-927-387-1
699361
  Мизандронцева К.Н. Климат озера Байкал в погодах / К.Н. Мизандронцева; Отв.ред.Н.П.ладейщиков. – Новосибирск : Наука, 1985. – 159с.
699362
  Иванов В.К. Климат Омска / В.К. Иванов. – Омск, 1970. – 56с.
699363
   Климат Омска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 246с.
699364
  Иванов В.К. Климат Омской области / В.К. Иванов. – Омск, 1937. – 80с.
699365
   Климат Пензы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 181с.
699366
  Шкляев Климат Пермской области / Шкляев, В.А. Балков. – Пермь, 1963. – 192с.
699367
   Климат планет. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 96 с.
699368
   Климат Полтавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 208с. – (Климат города)
699369
   Климат полярных районов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 443с.
699370
   Климат почв. – Пущино, 1985. – 180 с.
699371
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – Л., 1967. – 300с.
699372
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – 2-е. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 342с.
699373
  Гейгер Р. Климат приземного слоя воздуха / Р. Гейгер. – Москва, 1960. – 486с.
699374
   Климат Пскова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 158с.
699375
   Климат Пярну.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 202с.
699376
  Темникова Н.С. Климат Риги и Рижского взморья. / Н.С. Темникова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 160с.
699377
   Климат Ростова-на-Дону.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 222с.
699378
   Климат Самарканда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 190 с.
699379
   Климат Саратова.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 151с.
699380
  Земцова А.И. Климат Сахалина : Автореф... канд. геогр.наук: / Земцова А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1965. – 11л.
699381
  Земцова А.И. Климат Сахалина / А.И. Земцова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 197с.
699382
   Климат Свердловска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 190с.
699383
   Климат свободной атмосферы зарубежной Арктики. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 320с.
699384
  Апостолов Л.Я. Климат Северо Кавказского края : для школ повышеного типа на Северном Кавказе / Апостолов Л.Я. – Ростов-на-Дону : Северный Кавказ, 1931. – 96 с. – (Краеведческая научно-популярная библиотека)
699385
  Цзо Д.-кан Климат Синьцзяна : Автореф... канд. геогр.наук: / Цзо Д.-кан; МГУ. – М., 1960. – 23л.
699386
  Пардаев Г.Р. Климат Смарканда / Г.Р. Пардаев. – Ташкент, 1976. – 87с.
699387
  Черниговский Н.Т. Климат Советской Арктики (радиационный режим) / Н.Т. Черниговский, М.С. Маршунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 199с.
699388
  Прик З.М. Климат Советской Арктики и условия его формирования. : Автореф... доктор географ.наук: / Прик З.М.; Арктический и Антарктич. НИИ. Глав. управл. гидромет. службы СССР. – Л., 1965. – 16л.
699389
  Бузовкин Б.А. Климат Соединенных Штатов Америки / Б.А. Бузовкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 104 с. : ил. и карт.
699390
   Климат Сортавалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 116с.
699391
   Климат Союза Советских Социалистических Республик.. – Ленинград, 1933. – 258с.
699392
  Колобков Н.В. Климат Среднего Поволжья / Н.В. Колобков. – Казань, 1968. – 252 с.
699393
  Мельчаков Л.Ф. Климат Среднего Урала в погодах. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мельчаков Л.Ф.; Ин-т георгафии АН СССР. – М, 1955. – 15л.
699394
   Климат СССР. – Ленинград, 1932. – 121с.
699395
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебное пособие для вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1956. – 127 с., [2] л. карт. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце кн.
699396
  Алисов Б.П. Климат СССР / Б.П. Алисов. – Москва : Московский университет, 1956. – 127с
699397
  Зубков А.И. Климат СССР / А.И. Зубков. – Л, 1957. – 39с.
699398
   Климат СССР : Занина А.А. Дальневосточные районы, Камчатка и Сахалин. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6. – 1958. – 168с.
699399
  Жаков С.И. Климат СССР : Климатообразование и основные климатические закономерности (пособие для студентов географ.ф-тов пединститутов и учителей географии) / С.И. Жаков. – Пенза, 1960. – 96 с.
699400
   Климат СССР : Орлова В.В. Западная Сибирь. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 4. – 1962. – 360с. : Карти
699401
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебник для геогр. спец. ун-тов и пед. вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Высшая школа, 1969. – 104 с., [7] л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 103-104
699402
  Мячкова Н.А. Климат СССР : учеб. пособие для вуов геогр. спец. / Н.А. Мячкова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 192с.
699403
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 220с.
699404
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 291с.
699405
   Климат Сыктывкара.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 190с.
699406
   Климат Таллина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 267с.
699407
  Смоляков П.Т. Климат Татарии / П.Т. Смоляков. – Казань : Татгосиздат, 1947. – с.
699408
   Климат Татарской АССР. – Казань., 1983. – 160с.
699409
  Хисамов А.В. Климат Ташкента / А.В. Хисамов. – Ташкент, 1966. – 176с.
699410
   Климат Ташкента. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с. – (Климат городов)
699411
   Климат территории нефтегазовых месторождений на полуостровах Тазовский и Ямал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 220с.
699412
   Климат Тольятти.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 207с.
699413
   Климат Томска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 176с.
699414
   Климат туристских маршрутов Западного Кавказа в бассейнах рек Белая и Шахе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 34с.
699415
   Климат Тюмени.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 184с.
699416
   Климат Ужгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 190с.
699417
  Бучинский И.Е. Климат Украины / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 131с.
699418
  Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем / И.Е. Бучинский. – Киев : Сельхозиздат, 1963. – 308с.
699419
   Климат Украины.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 415с.
699420
   Климат Уфы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 119с.
699421
   Климат Фрунзе.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 134с.
699422
   Климат Харькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 216с.
699423
  Гаджиев Г.А. Климат хлопковых районов Азербайджанской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гаджиев Г.А. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1966. – 35 с.
699424
  Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии / М.К. Гаврилова. – Якутск, 1962. – 213с
699425
   Климат ЦЧО. : Атлас. – Воронеж
Вып.2. – 1929. – с.
699426
   Климат Чебоксар. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 167с.
699427
  Райк А.А. Климат Эстонской ССР, выраженный в погодах, в связи с физико-географическими особенностями республики. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Райк А.А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
699428
  Кодрау О.Д. Климат Эфиопии / О.Д. Кодрау. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 48с.
699429
   Климат Юго-Востока Европейской части СССР.. – Саратов, 1961. – 135с.
699430
   Климат Якутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 246с.
699431
   Климат Якутской АССР.. – Ленинград, 1968. – 32с.
699432
  Витвицкий Г.Н. Климат Японии / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1954. – 176с.
699433
   Климат Ярославля. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 139с.
699434
  Кладо Т.Н. Климат, его значение и методы изучения / Т.Н. Кладо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 88с.
699435
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Казань : Издательство Казанского университета
Ч.1. – 1978. – 156 с.
699436
   Климат, рельеф и деятельность человека : Тезисы докладов всесоюзного совещания. – Казань : Казанский университет
Ч.2. – 1978. – 106с.
699437
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 278с.
699438
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 106с.
699439
  Козловский Борислав Климат. Живой гаджет каменного века // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
699440
   Климат. Почва. Мерзлота : Комплексные исследования в районах Сибири и Дальнего Востока. Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 192с.
699441
  Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня, завтра? / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 174с.
699442
   Климатическая геоморфология денудационных равнин. – Казань, 1977. – 224с.
699443
   Климатическая зональность и осадкообразование. – Москва : Наука, 1981. – 198с.
699444
   Климатическая зональность и петрографический состав углей раннего карбона Восточно-Европейской платформы / В.Ф. Шульга, Л.Б. Зайцева, А.В. Иванова, М.Г. Панкова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 58-65 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
699445
  Привальский В.Е. Климатическая изменчивость / В.Е. Привальский. – М, 1985. – 183с.
699446
  Белокопытов В.Н. Климатическая изменчивость плотностей структуры Черного моря // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 227-235 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
699447
  Назарова И.В. Климатическая оценка влияния напрваления и скорости ветра на режим температуры воздуха Европейской территории СССР. / И.В. Назарова. – М.
2. – 1964. – 108с.
699448
  Овчинникова А.И. Климатическая характеристика вегетационного периоды территории Вологодской обласи : Автореф... канд. геогр.наук: / Овчинникова А.И.; ЛГУ. – Л, 1963. – 20л.
699449
   Климатическая характеристика зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с.
699450
  Варбанец Т.В. Климатическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Дис... канд. геогр.наук: / Варбанец Т. В.; МВ и ССО УССР. Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1974. – 261л. – Бібліогр.:л.164-179
699451
  Хайруллин К.Ш. Климатическая характеристика оттепелей на территории СССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Хайруллин К.Ш.; Глав.геофиз.обсерват. – Л, 1967. – 19л.
699452
   Климатическая характеристика поля скорости звука северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 117с.
699453
  Рутковская Н.В. Климатическая характеристика сезонов года Томской области / Н.В. Рутковская. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1979. – 116с.
699454
  Иманаева Р.Ш. Климатическая характеристика теплых и холодных зим в Татарии : Автореф... канд. географ.наук: / Иманаева Р.Ш.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 13л.
699455
  Федоров К.Н. Климатически значащие физические параметры океана / К.Н. Федоров, А.Г. Островский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 40с.
699456
  Копанев И.Д. Климатические аспекты изучения снежного покрова. / И.Д. Копанев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 240с.
699457
   Климатические воздействия на антенные системы. – Ашхабад, 1988. – 404 с.
699458
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы : Гора Вишневская - Чкалов - Уральск - Каспийское море. – Ленинград, 1950. – 46 с.
699459
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы : Пенза - Екатериновка - Вешенская - Каменск. – Ленинград, 1950. – 38 с.
699460
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос : Белгород - Дон и Воронеж - Ростов на Дону. – Ленинград, 1950. – 51 с.
699461
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос : Чапаевск - Владимировка. – Ленинград, 1950. – 44 с.
699462
   Климатические данные для междуречья Волги Урала.. – Л, 1951. – 88с.
699463
   Климатические данные. Вып.3. – Москва, 1969. – 146с.
699464
   Климатические данные.Вып.2. – Москва, 1969. – 330с.
699465
  Лазарева Н.А. Климатические закономерности характеристик пограничного слоя атмосферы на Европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лазарева Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 13л.
699466
  Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР / Ф.Ф. Давитая. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Пищепромиздат, 1948. – 192 с. – в приложении имеет цветную карту климатических зон винограда
699467
   Климатические и биологические последствия ядерной войны. – Москва, 1987. – 287с.
699468
   Климатические и биологические последствия ядерной войны.. – М, 1986. – 207с.
699469
   Климатические и микроклиматические исследования в Молдавии.. – Кишинев, 1985. – 148с.
699470
  Броунов П.И. Климатические и сельсько-хозяйственные районы России / П.И. Броунов ; Гос. ин-т опытной агрономии. – Ленинград ; Москва : Изд. Нар. комиссариата земледелия "Новая деревня", 1924. – 32 с, карт.
699471
  Артюшенко А.Т. Климатические изменения в антропогене Украины на основании палинологических и малакофаунистических данных / А.Т. Артюшенко, И.В. Мельничук, Паришкура-Турло // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 119-126. – Бібліогр.: 18 назв
699472
  Ильин Ю.П. Климатические изменения гидрометеорологического режима морей Украины : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ильин Юрий Павлович ; Гос. служба Украины по чрезвычай. ситуациям, Нац. Акад. Наук Украины, Укр. гидрометеорол. ин-т. – Киев, 2016. – 280 л. – Библиогр.: л. 256-280
699473
  Муратова М.В. Климатические изменения и их воздействие на человеческую деятельность / М.В. Муратова, Т.С. Лукьянова. – М., 1990. – 39с.
699474
  Горбаренко Е.В. Климатические изменения радиационных параметров атмосферы по данным наблюдений в Метеорологической обсерватории МГУ // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
699475
  Гусева И.Н. Климатические карты / И.Н. Гусева. – Москва, 1970. – с.
699476
   Климатические карты облачности Северного полушария.. – Москва, 1967. – 59с.
699477
  Брайцева О.А. Климатические колебания и четвертичные оледенения Камчатки : Автореф... канд. геогр.наук: / Брайцева О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1966. – 16л.
699478
  Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран / Б.П. Алисов; Моск. гос. ун-т. Научно-исслед. ин-т географии. – Москва : Географиздат, 1950. – 349с.
699479
  Алисов Б.П. Климатические области и районы СССР / Б.П. Алисов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т географии. – Москва : Географгиз, 1947. – 212 с., [1] л. карт. карт. – Библиогр.: с. 209-210
699480
  Хачатрян Л.А. Климатические обоснования естественной влагообеспеченности сельскохозяйцственных культур в горных и предгорных зонах Армянской ССР : Автореф... наук: / Хачатрян Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
699481
   Климатические параметры Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических районов : (Научно-справочное пособие). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 390с.
699482
   Климатические параметры зоны осовения Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
699483
  Молоснова Т.И. Климатические последствия хозяйственной деятельности в зоне Аральского моря / Т.И. Молоснова. – Москва, 1987. – 119с.
699484
  Стенчиков Г.Л. Климатические последствия ядерной войны. / Г.Л. Стенчиков. – М., 1985. – 34с.
699485
  Берг Л.С. Климатические пояса земли / Л.С. Берг. – [Б. г. : б. и.]. – C. 21-47. – Вырезка
699486
   Климатические ресурсы Белоруссии и рациональное их использование.. – Минск, 1986. – 141с.
699487
   Климатические ресурсы и их прикладное использование. – Москва : Московский университет, 1989. – 159с.
699488
  Давитая Ф.Ф. Климатические ресурсы Кубы и их использование в народном хозяйстве / Ф.Ф. Давитая, И.И. Трусов. – Тбилиси : МЕЦНИИРЕБА, 1966. – 60 с.
699489
   Климатические ресурсы Украинских Карпат и горных районов Болгарии. – Москва, 1988. – 338с.
699490
   Климатические ресурсы Центрально-Черноземных, Брянской и Орловской областей. – Ленинград, 1978. – 14с.
699491
   Климатические ресурсы центральных областей Европейской части СССР и использование их в сельскохозяйственном производстве.. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1956. – 311с.
699492
  Салль М.А. Климатические риски: временные тренды и гетероскедастичность // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 84-92 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
699493
  Беспалый В.Г. Климатические ритмы и их отражение в рельефе и осадках / В.Г. Беспалый ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Сев.-вост. комплекс. НИИ. – Москва : Наука, 1978. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-139
699494
  Чирков Ю.И. Климатические сособенности тропических стран / Ю.И. Чирков, В.А. Сенников. – Москва, 1979. – 55с.
699495
  Другова Н.А. Климатические условия Воронежской области. / Н.А. Другова. – Воронеж, 1935. – 47с.
699496
  Шашко Д.И. Климатические условия земледелия Центральной Якутии : (c вопросами методики с.-х. оценки климата) / Д.И. Шашко ; Акад. наук СССР, Комис. по проблемам Севера, Совет по изучению производит. сил, Якут. филиал Сиб. отд-ния. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 264 с., [1] л. граф.ил. – Библиогр.: с. 258-262
699497
   Климатические условия и микроклимат таежных геосистем Сибири. – Новосибирск, 1980. – 230с.
699498
  Лиопо Т.Н. Климатические условия и тепловое состояние человека / Т.Н. Лиопо, Г.В. Циценко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 152с.
699499
  Иванов Г.И. Климатические условия и урожай хлебов ЧАССР / Г.И. Иванов. – Чебоксары, 1927. – 55 с.
699500
  Воейков А.И. Климатические условия ледниковых явлений, настоящих и прошедших / [соч.] А.И. Воейкова // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 70 с.
699501
  Башалханова Л.Б. Климатические условия освоения котловин Южной Сибири / Л.Б. Башалханова, В.В. Буфал, В.И. Русанов ; отв. ред. С.В. Рященко. – Новосибирск : Наука, 1989. – 157 с
699502
  Броунов П.И. Климатические условия Петроградского края : с прил. 8 карт / [соч.] П.И. Броунова. – Петроград : [Рос. гос. Акад. тип.], 1923. – 8 с., [4] л. карт. – (Материалы по исследованию Петроградского края, издаваемые Комис. по изучению естеств. производит. сил России при Рос. АН, Географо-экон. исслед. ин-т при Географ. ин-те ; Вып. 5)


  На обл. дарств. надпись: Борису .... Срезневскому. П. Броунов
699503
  Прохоров И.И. Климатические условия промерзания почвы равнинного Казахстана. : Автореф... канд. географ.наук: / Прохоров И.И.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при Сов. Мин СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1961. – 13л.
699504
  Федоров А.В. Климатические условия районов опытных полей сахаротреста. Метеорологические условия 1925 и 1926 гг. в районах опытных полей сахаротреста / А.В. Федоров, П.П. Журавская. – К., 1928. – 300с.
699505
  Церфас К.Э. Климатические условия распространения примесей в атмосфере на территории Узбекистана / К.Э. Церфас. – Москва, 1987. – 41с.
699506
  Давидович Н.В. Климатические условия существования современного ледникового покрова на Новой земле : Автореф... канд. геогр.наук: / Давидович Н.В.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
699507
  Лиопо Т.Н. Климатические условия теплового состояния человека на территории Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Лиопо Т.Н.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1967. – 20л.
699508
  Половко И.К. Климатические условия юга УССР и севера Крыма / И.К. Половко. – Киев, 1953. – [8] с. – Отд. оттиск
699509
  Дороганевская Е.А. Климатические факторы химизма сельско-хозяйственных растений / Е.А. Дороганевская. – Алма-Ата, 1948. – 212с.
699510
  Каримов К.А. Климатические факторы циркуляционного режиме нижней термосферы / К.А. Каримов, М.А. Такырбашев. – Фрунзе, 1989. – 134с.
699511
  Хохлова А.В. Климатические характеристики влажности воздуха в Арктическом регионе по данным аэрологических наблюдений / А.В. Хохлова, А.О. Агуренко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 31-38 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
699512
   Климатические характеристики земного шара : Азия (без СССР), Африка Австралия, Океания Южная Америка. Справочник для синоптиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 319с.
699513
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС. – Москва, 1964. – 58с.
699514
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 119с.
699515
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 73с.
699516
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 52с.
699517
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1966. – 47с.
699518
  Пивоварова З.И. Климатические характеристики солнечной радиации как источника энергии на территории СССР / З.И. Пивоварова, В.В. Стадник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 291с.
699519
  Конюкова Л.Г. Климатические характеристики СССР по месяцам / Л.Г. Конюкова. – Ленинград, 1971. – 144с.
699520
   Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 328с.
699521
  Филиппов Д.М. Климатический анализ физических полей Атлантического и Тихого океанов / Д.М. Филиппов ; под ред. В.А. Рожкова, Э.И. Черного. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 213 с. : ил., карт.
699522
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 76-116с.
699523
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 75с.
699524
   Климатический атлас Курской области. – Ленинград, 1967. – 40с.
699525
   Климатический атлас Липецкой области. – Ленинград, 1967. – 43с.
699526
   Климатический атлас районов полезащтных лесонасаждений Европейской части СССР. – Ленинград, 1951. – 77с.
699527
   Климатический атлас Украинской ССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 232с.
699528
   Климатический и гидрологический атлас Баренцова моря. – Москва, 1955. – 103с.
699529
   Климатический и гидрологический атлас Черного и Азовского морей.. – Москва, 1956. – 106с.
699530
  Щербак Л.В. Климатический метод оценки агропроизводственного состояния и урожайности сельськохозяйственных культур на осушенных землях Малого Полесья : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Л.В. Щербак, И.М. Белоус // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 51-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
699531
  Данилевский Н.И. Климатический очерк / Н.И. Данилевский. – Киев : Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела
Ч. 1 : г. Конотоп, Черниговской губернии. 1893-1907 г.г. – 1912. – 38 с.
699532
  Оникиенко В.В. Климатический очерк Карпатских областей УССР / В.В. Оникиенко, Т.П. Осейко, 1958. – 62с.
699533
   Климатический режим Арктики на рубеже 20 и 21 вв.. – Санкт-Петербург, 1991. – 199с.
699534
   Климатический справочник Австралии и Новой Зеландии. – Ленинград, 1975. – 144 с.
699535
   Климатический справочник Африки. – Ленинград, 1967. – 260 с.
699536
   Климатический справочник Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Температура воздуха, осадки. – 1968. – 480 с.
699537
   Климатический справочник Западной Европы. – Ленинград, 1979. – 678 с.
699538
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Континентальные районы. – 1974. – 540с.
699539
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 2 : Острова и архипелаги Тихого океана. – 1974. – 653 с.


  Вторая часть "Климатического справочника зарубежной Азии " содержит информацию по основным метеорологическим элемементам (температуре всздуха, осадкам, ветру, относительной влажности воздуха, облачнности и туманам) островов Японии, Филлипин, Индонезии ...
699540
   Климатический справочник Северной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 447 с. : Карти
699541
   Климатический справочник Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 371 с.
699542
   Климатический фактор рельефобразования : Тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Казань, 1978. – 152с.
699543
  Колосков П.И. Климатический фактор сельского хозяйства и агроклиматическое районирование / П.И. Колосков. – М., 1971. – 328с.
699544
  Семенова О.А. Климатическое описание Гиссарского района. / О.А. Семенова, Г.Н. Леухина. – Л., 1965. – 68с.
699545
   Климатическое описание Сурхан-Дарьинской области.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 115с.
699546
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, А.И. Сущенко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 53-67 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
699547
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, И.Г. Рубан, О.С. Рудич // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 157-172 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
699548
   Климатическое районирование Средней Азии.. – Ташкент., 1926. – 57с.
699549
  Пузырева А.А. Климатическое районирование Южного Казахстана / А.А. Пузырева. – Алма Ата, 1975. – 224с.
699550
  Данилевський М.І. Климатичні нариси Чернігівщини. / М.І. Данилевський. – К, 1922. – 210с.
699551
  Борисов А.А. Климатография Советского Союза : [учеб. пособ. для геогр. фак.] / А.А. Борисов ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1970. – 311 с. : 2 л. карт. – Библиогр.: с. 306-310
699552
  Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии : учеб. пособ. / Л.Н. Бабушкин ; МВ и ССО УзССР, Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Государственный ун-т, 1981. – 92 с.
699553
  Чирва В.Я. Климатозид С - тритепеновый олигозид из Clematis manshurica Rupr. : Автореф... канд. хим.наук: / Чирва В.Я.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 16л.
699554
  Кобышева Н.В. Климатологическая обработка метеорологической информации / Кобышева Н.В., Наровлянский Г.Я. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 280-291
699555
  Варбанец Татьяна Васильевна Климатологическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Варбанец Татьяна Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
699556
  Кооль Л.В. Климатологическая характеристика пассатной циркуляции в Атлантическом океане : Автореф... канд. геогр.наук: / Кооль Л.В.; Ин-т океанографии АН СССР. – М., 1967. – 16л.
699557
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград, 1931. – 111с.
699558
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград
Вып. 1 : Европейская часть СССР. – 1932. – 261с.
699559
   Климатологический справочник СССР. – Киев
Вып.10 : По Украинской и Молдавской ССР. – 1950. – 713с.
699560
   Климатологический справочник СССР. – Минск, 1954. – 250с .
699561
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 324с.
699562
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 172с.
699563
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 64с.
699564
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 502с.
699565
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 124с.
699566
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 186с.
699567
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 224с.
699568
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 84с.
699569
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 104с.
699570
   Климатологический справочник СССР. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1961. – 250с.
699571
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1961. – 229с.
699572
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград
Вып.13. Часть 4 : Облачность и солнечное сияние (кн. 1). – 1961. – 929с.
699573
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1 : Вологодская область. Метеорологические данные за отдельные годы. Части 1-8. – 1962. – 596с.
699574
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 172с.
699575
   Климатологический справочник СССР. – Сыктывкар, 1964. – 186с.
699576
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1970. – 204с.
699577
   Климатологический справочник СССР. – Київ, 1970. – 474 с.
699578
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 467с.
699579
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 439с.
699580
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 550с.
699581
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 200с.
699582
  Борисов А.А. Климатология : учеб. пособ. для гидрометеорологических техникумов / А.А. Борисов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 226 с. : 5 карт.
699583
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Пкровская. – Л., 1953. – 428с.
699584
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Покровская. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 485с.
699585
  Алисов Б.П. Климатология : учебник для ун-тов / Б.П. Алисов, Б.В. Полтараус. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1962. – 228 с., [2] л. карт., [14] отд. л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 220-226
699586
  Наровлянский Г.Я. Климатология : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 1 : Методы климатологической обработки метеорологических наблюдений с элементами мат. статистики. – 1964. – 290 с.
699587
  Алисов Б.П. Климатология : учеб. для геогр. фак. ун-тов, спец. по метеорологии и климатологии / Алисов Б.П., Полтараус Б.В. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 299 с : черт., карт. – Библиогр.: с. 289-297
699588
  Шапаев В.М. Климатология / В.М. Шапаев. – Ленинград, 1974. – 168с.
699589
  Захаржевский Я.В. Климатология / Я.В. Захаржевский. – Одесса, 1977. – 59с.
699590
  Кобышева Н.В. Климатология : Учебник / Н.В. Кобышева, С.И. Костин, Э.А. Струнников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 344с.
699591
  Полтараус Б.В. Климатология : (Палеоклиматология и теория климата) / Б.В. Полтараус, А.В. Кислов. – Москва : Московский университет, 1986. – 143с.
699592
   Климатология : Учебник для вузов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 568с.
699593
  Каминский А.А. Климатология в СССР за последние 10 лет / А.А. Каминский. – М., 1934. – 4с.
699594
  Разоренова О.А. Климатология высотных фронтальных зон Северного полушария в зимний период // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
699595
  Баталин Ф. Климатология и ботаническая география / [Ф. Баталин] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [12] с.
699596
   Климатология и микроклиматология. – Москва : Прогресс, 1964. – 424с.
699597
   Климатология и сверхдолгосрочный прогноз. – Л, 1977. – 123с.
699598
  Спиридонова Ю.В. Климатология облачности по спутниковым наблюдениям на современном этапе / Ю.В. Спиридонова. – Обнинск, 1971. – 28с.
699599
  Кондратьев К.Я. Климатология радиационного баланса для района АТЭП / К.Я. Кондратьев, Л.Н. Дьяченко, Н.И. Федорова. – Обнинск, 1976. – 17с.
699600
  Маховер З.М. Климатология тропопаузы / З.М. Маховер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 255с.
699601
   Климатология, гидрология и гидрофизика озер внутреннего Тянь-Шаня : тенденции природного развития. – Ленинград : Наука, 1981. – 244с.
699602
  Наровлянский Г.Я. Климатология. Условия формирования и характеристика климатов земного шара : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 2. – 1971. – 197с.
699603
   Климатолого-статистическое исследование термогалинных полей Северной Атлантики. – М, 1982. – 164с.
699604
   Климатологческий справочник [по] СССР. – Куйбышев : Гидрометеоиздат
Вып. 12 : Татарская АССР, Ульяновская, Куйбышевская, Пензенская, Оренбургская, Саратовская область. Метеорологические данные за отдельный годы. Ч. 4 : Ветер. – 1974. – 653 с. : 1 л. карт.
699605
  Дорофеев Л.М. Климатострафический принцип расчленения отложений плейстоцена-рациональная основа инженерно-геологических исследований (на примере среднего Приднепровья) / Л.М. Дорофеев. – Киев : Институт геологических наук, 1982. – 70с.
699606
  Христов Пеню Климатът на София / Христов Пеню, Танев Атанас. – 2 доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1978. – 278с.
699607
   Климаты Австралии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 125с.
699608
   Климаты Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 488с.
699609
  Криштофович А.Н. Климаты верхнего палеозоя / А.Н. Криштофович; 17 международный геологический конгресс. – Ленинград : ЦНИГРИ, 1940. – 197-201 с.
699610
   Климаты Западной Европы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 446с.
699611
  Витвицкий Г.Н. Климаты зарубежной Азии / Г.Н. Витвицкий. – Москва, 1960. – 399с.
699612
   Климаты зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 448с. – Библиогр.: с.442-448
699613
   Климаты Земли в геологическом прошлом. – Москва : Наука, 1987. – 228с.
699614
  Журавлев Андрей Климаты и кризисы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 50 : фото
699615
  Ясаманов Н.А. Климаты и ландшафты мезозоя и кайнозоя Западной и Средней Сибири / Н.А. Ясаманов. – М., 1976. – 142с.
699616
  Клименко Л.В. Климаты мира / Л.В. Клименко. – М., 1966. – 36с.
699617
  Оке Т.Р. Климаты пограничного слоя / Т.Р. Оке. – Л., 1982. – 360с.
699618
  Брукс К. Климаты прошлого / К. Брукс ; пер. с англ. В.Г. Левинсона ; под ред. Б.П. Алисова, В.И. Громова. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1952. – 358 с.
699619
  Шварцбах М. Климаты прошлого : Введение в палеоклиматологию / М. Шварцбах. – Москва : Изд. иностр. лит-ры, 1955. – 284с.
699620
  Котляков В.М. Климаты прошлого из глубины ледниковых щитов / В.М. Котляков. – Москва, 1991. – 45с.
699621
  Витвицкий Г.Н. Климаты Северной Америки / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1953. – 288с.
699622
  Борисов А.А. Климаты СССР : учеб пособ. для географич. ф-тот ун-тов и педагогич. ин-т / А.А. Борисов. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 224 с. : 5 карт. – Библиогр.: с. 222-223
699623
  Борисов А.А. Климаты СССР : Пособие для учителей / А.А. Борисов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1959. – 276с. : 3 карты
699624
  Борисов А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 296 с. : черт., карт. + 2 отд. л. карт. – Библиогр.: с. 293
699625
  Борисов А.А. Климаты СССР в прошлом, настоящем и будущем / А.А. Борисов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградский университет, 1975. – 432 с. : 1 л. карт. – Библиогр.: с. 428-431
699626
   Климаты Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 327с.
699627
  Макаренко Д.Є. Клименко Василь Якович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 110-111. – ISSN 0367-4290
699628
  Котюк І.І. Клименко Ніна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 304. – ISBN 978-966-02-6814-2
699629
   Клименко Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199. – ISBN 978-966-439-754-1
699630
   Клименко Ніна Іванівна (1933) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 219-220. – ISBN 978-966-933-054-3
699631
  Гривко А.В. Клименко Ніна Федорівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 118-120
699632
   Клименко Ніна Федорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-966-439-754-1
699633
   Клименко Ніна Федорівна (1939-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 220. – ISBN 978-966-933-054-3
699634
  Завальнюк О.М. Клименко Пилип Васильович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 235-241. – ISBN 966-363-074-4
699635
  Алєксандрова О.В. Климент Александрійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 256-258. – ISBN 966-316-069-1
699636
  Комаров В.Л. Климент Аркадьевич Тимирязев / В.Л. Комаров. – М., 1945. – 227с.
699637
  Зимовский Ф.Я. Климент Аркадьевич Тимирязев / Ф.Я. Зимовский, 1947. – 105с.
699638
  Гомозов Д.Г. Климент Аркадьевич Тимирязев / Д.Г. Гомозов. – Воронеж, 1950. – 51с.
699639
  Платонов Г.В. Климент Аркадьевич Тимирязев / Г.В. Платонов. – Москва, 1955. – 208с.
699640
  Митин М.Б. Климент Аркадьевич Тимирязев. К 100-летию со дня рождения / М.Б. Митин. – Москва, 1943. – 23с.
699641
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов / В.С. Акшинский. – Москва : Пилитиздат, 1974. – 287 с.
699642
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов : биографические очерки / В.С. Акшинский. – 2-е. – Москва : Политиздат, 1976. – 282 с.
699643
   Климент Ефремович Ворошилов / Акшинский В.С. – М, 1978. – 103с.
699644
   Климент Ефремович Ворошилов. – Изд. 2-е. – М, 1980. – 104с.
699645
  Акшинський В.С. Климент Євремович Ворошилов / В.С. Акшинський. – Київ : Політіздав, 1981. – 272 с.
699646
  Лук"янчук Г. Климент Квітка. Хто він? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 3
699647
  Драгова Н. Климент Охридски / Н. Драгова
1. – 268с.
699648
   Климент Охридски и улогата на охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета : материjали од научен собир одржан во охрид од 25 до 27 септември 1986 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 393 с.
699649
   Климент Охридски: Студии. – Скопиjе, 1986. – 279с.
699650
  Верещагина Н.В. Климент Римский - небесный покровитель Киевской Руси / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2011. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 129-155. – ISBN 978-966-190-442-1
699651
  Алєксандрова О.В. Климент Римський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 258-259. – ISBN 966-316-069-1
699652
  Кралюк П.М. Климент Смолятич: модель філософа-церковного ієрарха // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 110-114. – ISBN 978-966-373-777-5


  До яскравих постатей давньоруської культури та церковного життя належав Климент Смолятич. Можливо, походив він зі Смоленська. Звідси його прізвисько. Хоча існує інша версія – ніби воно від слова «смола». Загалом вірогідним видається смоленське ...
699653
  Кралюк П. Климент Смолятич: модель філософа - церковного діяча // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 110-114. – ISBN 978-966-2254-74-7
699654
  Ложечко А.Б. Климент Тимирязев / А.Б. Ложечко. – Москва, 1964. – 72с.
699655
  Морозова І.С. Климентій Домінчен / І.С. Морозова. – Київ : Музична Україна, 1972. – 52 с.
699656
  Колосова В.П. Климентій Зіновієв : Життя і творчість / В.П. Колосова. – Київ : Наукова думка, 1964. – 208 с.
699657
  Михайловська Н. Климентій Зіновіїв і Григорій Сковорода: спадкоємність художніх ідей // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (5), січень. – С. 35-37
699658
  Кепін Д. Климентій Зіновіїв як етнограф // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 218-223. – ISBN 966-95758-1-8
699659
  Гераль О. Климентій Шептицький - аристократ, мученик, монах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 1. – С. 9. – ISSN 0027-8254
699660
   Климентова Олена Вадимівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 220. – ISBN 978-966-933-054-3
699661
   Клименюк Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200. – ISBN 978-966-439-754-1
699662
   Клименюк Микола Миколайович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 220. – ISBN 978-966-933-054-3
699663
  Ільюшин І.І. Климецький М. Галицька Соціалістична Радянська Республіка. Окупація Східної Малопольщі (Галичини) Червоною армією в 1920р. - Торунь. - 2006. - 229 с. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 212-216. – ISSN 0130-5247
699664
  Тютюнник Г.М. Климко : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1976. – 87 с.
699665
  Тютюнник Г.М. Климко : Повесть: Для младш. шк. возраста / Г.М. Тютюнник. – Москва : Детская литература, 1980. – 63 с.
699666
  Тютюнник Г.М. Климко : Повісті: для мол. та серед. шк. віку / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1989. – 164с. – ISBN 5-301-00481-6
699667
   Климко Григорій Никифорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200. – ISBN 978-966-439-754-1
699668
   Климко Григорій Никифорович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 56-57
699669
   Климко Григорій Никифорович (1934-2014) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 220-221. – ISBN 978-966-933-054-3
699670
  Кулик І.Г. Клин - клином : сатир.-гуморист. оповідання / І.Г. Кулик. – Х., 1985. – 93с.
699671
  Лупейко В. Клин чорнозему : повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 93-127. – ISSN 0130-321Х
699672
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России / А.Г. Лушников. – М., 1962. – 256с.
699673
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России первой половины 19 века / А.Г. Лушников. – М., 1959. – 295с.
699674
  Чугунов В.В. Клиника дисциплинарная и история психотерапии / В.В. Чугунов. – 2-е изд., стереотип. – Киев ; Харьков : Здоров"я ; Око - Наука, 2008. – 768 с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 5-311-01350-8; 966-526-103-7
699675
  Салтуп Г.Б. Клиника доктора Тракарта. / Г.Б. Салтуп. – Петрозаводск, 1991. – 157с.
699676
  Бочарова Г.М. Клиника и лечение больных с односторонним укорочением зубных рядов : Автореф... канд. мед.наук: 14.771 / Бочарова Г.М.; Днепропетровский мед. ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 20л.
699677
  Мизерницкая О.Н. Клиника и некоторые вопросы патогенеза бронхиальной астмы у детей раннего возраста. : Автореф... Доктора мед.наук: 758 / Мизерницкая О.Н.; Моск.науч-исслед.ин-т педиатрии и дет.хирургии. – М, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
699678
  Михайлов Б.В. Клиника и принципы психотерапии расстройств тревожного спектра / Б.В. Михайлов, Т.С. Черная // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 44-48. – ISSN 2413-8843
699679
  Коновалова Г.И. Клиника и этиология первичных вирусных энцефалитов у детей во Владимирской области : Автореф... канд. мед.наук: 762 / Коновалова Г.И.; Центр. Ин-т усовершенствования врачей. – М., 1972. – 17л.
699680
  Куценок Б.М. Клиника рецидивов шизофрении : Автореф... канд. мед.наук: / Куценок Б.М.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. Киев. гор. клинич. психоневрол. больница им. И.П.Павлова. – К., 1965. – 20л.
699681
  Мигович М.И. Клиника, диагностика и лечение адамантином челюстей. : Автореф... Канд.мед.наук: 771 / Мигович М.И.; Львов.гос.мед.ин-т. – Львов, 1968. – 25л.
699682
  Черненко В.Г. Клиника, диагностика и хирургическое лечение менингеом серповидного отростка. : Автореф... канд. мед.наук: 763 / Черненко В.Г.; Киев. науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – К., 1968. – 19л.
699683
   Клиника, лечение и профилактика алкоголизма в молодом возрасте. – Саранск, 1985. – 88с.
699684
  Коляденко В.Г. Клиника, лечение и профилактика венерических болезней / В.Г. Коляденко, Д.Я. Головченко. – К., 1990. – 128с.
699685
  Осадчий Е.Д. Клиника, патогенез и лечение розацеда : Автореф... Канд.мед.наук: / Осадчий Е.Д.; Киев.мед.ин-т. – Киев, 1967. – 36л.
699686
  Морозов Н.Л. Клиника, течение и профилактика алиментарного, климатического и искусственно-приобретенного бесплодия крупного рогатого скота : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Морозов Н.Л.; Львов. зооветеринарный ин-т. – Львов, 1961. – 20л.
699687
  Криворученко И.В. Клинико-биохимические параллели и материалы к механизмам нарушения липидного обмена при эссенциальной гиперлипидемии и атеросклерозе. : Автореф... доктор мед.наук: / Криворученко И.В.; Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.27
699688
  Лунга И.Н. Клинико-генеалогический анализ ахондроплазии. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Лунга И.Н.; АМН СССР. – М., 1975. – 26л.
699689
  Куандыков Е.У. Клинико-генетический анализ луковиц цифоза. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Куандыков Е.У.; Ин-тут мед. генетики. – М., 1976. – л.
699690
   Клинико-генетическое и психолого-педагогическое изучениие и коррекция аномалий психического развития у детей : Сборник научных тудов. – Москва : АПН СССР, 1991. – 159с. : 8 табл., 3
699691
  Бураковский Г.Г. Клинико-дерматологический анализ семей, отягощенных болезнью Дауна : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Бураковский Г.Г. ; Ак. мед. наук СССР , Ин-т медицинской генетики. – Москва, 1975. – 26 с.
699692
  Мищенко Т.С. Клинико-компьютерно-томографические критерии прогнозирования функционального исхода раннего восстановительного периода мозгового ишемического полушарного инсульта / Т.С. Мищенко, С.А. Медведкова // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 105-109. – ISSN 1981-276Х
699693
   Клинико-лабораторные показатели в патогенезе формирования стоматологической патологии у лиц чернобыльского контингента / В.Ф. Куцевляк, С.Н. Волков, И.Е. Велигоря, О.В. Любченко // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 14-23. – ISSN 1027-3204
699694
  Пятикоп В.А. Клинико-морфологическая характеристика метастатических опухолей головного мозга и их первичных источников / В.А. Пятикоп, Аль-Травнех, О.Н. Плитень // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 29-39. – ISSN 2304-9359
699695
  Власова С.Ф. Клинико-морфологическая характеристика отосклеротического процесса у больных, подвергшихся операциям на стремени и овальном окне : Автореф... канд. мед.наук: 753 / Власова С.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т отоларингологии. – Киев, 1968. – 23л.
699696
  Кураев Г.А. Клинико-нейрофизиологические аспекты межполушарной асимметрии мозга. / Г.А. Кураев, В.И. Орлов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 56с.
699697
  Козёлкин А.А. Клинико-параклиническая характеристика больных повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в остром периоде заболевания / А.А. Козёлкин, Л.В. Новикова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 5-9. – ISSN 2524-0412
699698
  Каретникова В.В. Клинико-сорфологическая характеристика поражения желудка и двендацатиперстной кишки при опистрихозе и стронгилоидозе : Автореф... канд. мед.наук: / Каретникова В.В.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М., 1971. – 16л.
699699
  Лоскутов А.Е. Клинико-статистический анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава / А.Е. Лоскутов, А.Е. Олейник, Е.А. Ковбаса // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 11-15. – ISSN 0030-5987
699700
  Бедалова С.М. Клинико-физиологические исследования среднегорной курортной местности Шуша. (Малый Кавказ) : Автореф... д-ра мед.наук: / Бедалова С.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1964. – 25л.
699701
  Гуржав Н. Клинико-физиологические, гематологические и биохимические показатели крови у монгольских овец в связи с возрастом, полом и сезонностью. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуржав Н.; Моск.вет.акад. – М, 1964. – 24л.
699702
  Мицкевич А.И. Клинико-экспериментальные данные о патогенезе, диагностике и терапии газовой гангрены : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.777 / Мицкевич А.И. ; Одес. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1970. – 24 с.
699703
  Литвинов С.К. Клинико-эпидемиологическая характеристика дракункулеза. : Автореф... Канд.мед.наук: 107 / Литвинов С.К.; Центр.науч-исслед.ин-т.эпидемиологии. – М, 1971. – 22л.
699704
  Мигачев А. Клининг : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 144-169. – ISSN 0130-6405
699705
  Чичкина Светлана Клининговые компании и отели объединяют усилия : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 31 : Фото
699706
   Клиническая биохимия : Учеб. для студ. медицинских вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-МЕД; Из-во МГУ, 2004. – 512с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-9231-0420-2
699707
  Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В.Д. Менделевич. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2005. – 426, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-98322-087-X
699708
  Потебня Г.П. Клиническая и экспериментальная иридология / Г.П. Потебня, Г.С. Лисовенко, В.В. Кривенко; НАНУ. Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1995. – 262с. – ISBN 5-12-004178-7
699709
  Зарецкая Ю.М. Клиническая иммуногенетика / Ю.М. Зарецкая. – М, 1983. – 208с.
699710
  Крайп Л. Клиническая иммунология и аллергия / Л. Крайп; Пер. англ. С.М. Белоцкого; Под ред. А.Д. Адо, Б.Г. Стоянова. – Москва : Медицина, 1966. – 400с.
699711
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
1. – 1990. – 528с.
699712
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
2. – 1990. – 560с.
699713
   Клиническая иммунология и аллергология. – Москва : Медицина
Том 3. – 1990. – 527с.
699714
  Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология : пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечеб. профиля всех спец. / Г.Н. Дранник. – 4-е изд., доп. – Киев : Полиграф плюс, 2010. – 552 с. : ил., табл. – Терминол. словарь: с. 528-544. – Библиогр.: с. 545-547. – ISBN 978-966-8977-09-1
699715
  Бажора Ю.И. Клиническая иммунология и аллергология : [учеб. пособие] / Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. – 4-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 286, [2] с. : ил., табл. – Глоссарий: с. 279-284. – Библиогр.: с. 285-286. – ISBN 978-966-2512-94-6
699716
  Тонконогий И.М. Клиническая нейропсихология : учеб. пособ. для студентов вузов / И.М. Тонконогий, А. Пуанте. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 528 с. – Библиогр.: с. 452-526. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-01288-7
699717
   Клиническая нейрофизиология. – Л., 1972. – 720с.
699718
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин. рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699719
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699720
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699721
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699722
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699723
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699724
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699725
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699726
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (17). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699727
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (18). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699728
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699729
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (20). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699730
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (21). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699731
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (22). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699732
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (23). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699733
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред.: Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОНТ", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (24). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699734
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (25). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699735
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (26). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699736
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редколл.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [та ін.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (27). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699737
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОН", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (28). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699738
   Клиническая онкология = Клінічна онкологія = Clinical Oncology / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгоова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 4 (32). – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699739
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 1 (29). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699740
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 2 (30). – 2018. – С. 81-152. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699741
   Клиническая онкология = Клінічна онкологія = Clinical Oncology / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгоова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 3 (31). – 2018. – С. 153-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
699742
   Клиническая психология. – 2-е междунар.изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 1312с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00148-9
699743
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов и фак-тетов клинической психологии. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-8046-0187-3
699744
   Клиническая психология : Учебник студ. медицинских вузов. – 2-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-469-01004-Х
699745
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов. – 3-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-91180-249-X
699746
  Бурно М.Е. Клиническая психотерапия : учеб. пособие по психотерапии / М.Е. Бурно. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Екатеринбург ; Москва : Деловая книга ; Академический Проект, 2006. – 800 с. – (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии / под ред. В.В. Макарова). – ISBN 5-8291-0682-5
699747
  Переслегин И.А. Клиническая радиология / И.А. Переслегин, Ю.Х. Саркисян. – М., 1973. – 455с.
699748
  Зедгенидзе Г.А. Клиническая радоизотипная диагностика / Г.А. Зедгенидзе, Г.А. Зубовский. – М, 1968. – 368с.
699749
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 8. – 1977
699750
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 9. – 1978
699751
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 10. – 1979
699752
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 11. – 1980
699753
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 12. – 1981
699754
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 13. – 1982
699755
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 14. – 1983
699756
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 1 : Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной полости. – 1983. – 440с.
699757
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 2 : Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения. – 1983. – 421с.
699758
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 3 : Рентгенодиагностика повреждений и заболеваний костей и суставов. – 1984. – 464с.
699759
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 4 : Радионуклидная диагностика. Компьютерная томогрпфия. – 1985. – 368с.
699760
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство / Под ред.: Г.А.Зедгенидзе. – Москва : Медицина
Т. 5 : Лучевая терапия опухолей и неопухолевых заболеваний. – 1985. – 496с.
699761
  Давыдович О.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии : (классификация, препараты, схемы лечения) : пособие для студентов вузов III-IV уровней аккредитации, врачей-кардиологов, терапевтов и семейных врачей] / О.В. Давыдович, Н.Я. Давыдович. – Тернополь : Підручники і посібники, 2007. – 319, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 315-320. – ISBN 966-07-0501-8
699762
  Филимонов В.И. Клиническая физиология : учебник для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / В.И. Филимонов. – Киев : Медицина, 2015. – 431, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-505-429-1
699763
  Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестизиологии и реаниматологии / А.П. Зильбер. – М, 1984. – 479с.
699764
  Зилва Дж.Ф. Клиническая химия в диагностике и лечении / Дж.Ф. Зилва, П.Р. Пэннелл. – М, 1988. – 528с.
699765
  Гроллман А. Клиническая эндокринология и ее физиологические основы / А. Гроллман. – М, 1969. – 512с.
699766
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 79-85. – ISSN 2524-0412
699767
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 34-40. – ISSN 2524-0412
699768
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 17-24. – ISSN 2524-0412
699769
   Клинические и биологические проблемы общей и судебной психиатрии. – М., 1988. – 168с.
699770
  Абдуллаев А.А. Клинические и гематологические показатели бицитопении у детей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 69-73. – ISSN 2226-1230
699771
   Клинические и физиологические аспекты биоэлектроуправления. – Киев, 1978. – 42с.
699772
  Брусиловский Е.С. Клинические лекции по аллгергологии : [учеб. пособие для студ. мед. ин-тов] / Е.С. Брусиловский. – Киев : Вища школа, 1977. – 344 с. – Библиогр.: с. 335-339
699773
  Мельников Ю.Л. Клинические основы судебномедицинской экспертизы при сотрясении мозга / Ю.Л. Мельников, В.В. Ушаков. – Москва, 1964. – 139с.
699774
  Яценко Л.А. Клинические особенности течения вирусного гепатита у женщин и функциональная характеристика коры надпочечников и половых желез : Автореф... д-ра мед.наук: 759 / Яценко Л.А.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 46л.
699775
  Овчаренко П.А. Клинические проявления и лечение приобретенного токсоплазмоза у взрослых : Автореф... канд. мед.наук: 759 / Овчаренко П.А.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
699776
  Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама / Д. Киппер. – Москва : Класс, 1993. – 224с. – ISBN 5-86375-003-0
699777
  Кушаковский М.С. Клинические формы повреждения гемоглобина / М.С. Кушаковский. – Л., 1968. – 328с.
699778
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 1. Т. 1. – 1925. – 90, XXVIII c.
699779
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 2. Т. 1. – 1925. – C. 96-151, 29-67
699780
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 1. Т. 3. – 1927. – 97 c.
699781
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 1. Т. 4. – 1928. – 85 c.
699782
  Веропотвелян П.Н. Клинический взгляд на проблему неэффективности попыток ЭКО при рецептивности эндометрия / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 32-39. – ISSN 2309-4117
699783
   Клинический пример ишемической болезни сердца у женщины: нетипичный случай / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, Т.А. Загубиженко, Т.В. Скиба // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 103-114. – ISSN 2312-7015


  Информативность многих методов диагностики ишемической болезни сердца у женщин ниже по сравнению с мужчинами, особенно в возрастной группе до 55 лет, когда распространенность этого заболевания у женщин невысока.
699784
   Клинический случай радиочастотной абляции межжелудочковой перегородки у пациента с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии / В.И. Целуйко, Ю.И. Карпенко, Д.Е. Волков, Д.А. Лопин, С. Дагхар // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 179-184. – ISSN 2224-0586
699785
   Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, А.М. Матушак, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев
699786
   Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, А.М. Матушак, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 172-175. – ISSN 2224-0586
699787
   Клинический случай успешного лечения больного с разрывом аневризмы дистального отдела аорты и массивной кровопотерей / Е.Н. Клигуненко, Ю.А. Площенко, С.П. Новиков, А.В. Василишин, Ю.Б. Байда, Л.В. Бородай, И.К. Бородина // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 176-181. – ISSN 2224-0586
699788
   Клинический случай успешного лечения злокачественного нейролептического синдрома на фоне острой токсико-аллергической реакции IV степени / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, С.В. Рудейченко, В.И. Олейник, А.А. Медведев // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 169-171. – ISSN 2224-0586
699789
   Клинический случай успешного лечения тяжелой внебольничной пневмонии, ассоциированной с вирусом г / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, С.В. Рудейченко, А.М. Матушак, В.И. Олейник, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев, Е.П. Новгородцева // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 165-168. – ISSN 2224-0586
699790
  Каплан Ю.Д. Клиническое значение биохимических маркеров I триместра беременности для развития несостоятельности шейки матки / Ю.Д. Каплан, Т.Н. Захаренкова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 34-38. – ISSN 2413-550Х
699791
  Спесивцев О.Г. Клиническое значение изменений в бронахах у больных кавернозными формами туберкулеза легких в связи с реакцией и антибактериальной терапией. : Автореф... доктор мед..наук: 14766 / Спесивцев О.Г.; Одес. мед.ин-т. – Одесса, 1969. – 34л.
699792
  Шмигельский Н.И. Клиническое значение количественного определения фосфора в крови по способу William Mackie : диссертация / Н.И. Шмигельский. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 52, [5] с.
699793
  Новокшонов А.А. Клиническое значение нарушений кислотно-щелочного равновесия и водно-электролитного обмена при вирусном гепатите у детей. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.09 / Новокшонов А.А.; МЗ РСФСР. 2-й Москов. гос. мед. ин-т. – М., 1973. – 24л.
699794
  Туровец И.М. Клиническое значение определения напряжения СО2 в альвеолярном воздухе : Дис... наук: / Туровец И.М.;. – 74, 14л. – Бібліогр.:л.1-14
699795
  Зыбина М.А. Клиническое значение особенностей распространения рака желудка, прорастающего серозную оболочку : Автореф... канд. мед.наук: / Зыбина М.А.; Киев. науч.-исслед. ин-тут эксперимент. и клинич. онкологии.. – Киев, 1967. – 24л.
699796
  Целуйко В.И. Клиническое и прогностическое значение липопротеина / В.И. Целуйко, Н.Е. Мищук // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (186). – С. 32-38. – ISSN 1997-9894
699797
   Клиническое наблюдение новорожденного с синдромом Риттера / В.А. Клименко, О.Н. Плахотная, О.В. Пионтковская, М.И. Перхун, Л.А. Зоря, Т.О. Забровская // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 118-120. – ISSN 2226-1230
699798
   Клиническое наблюдение пациента с поздней формой нейросифилиса / И.Б. Савицкая, О.И. Аргунова, Л.В. Бутко, В.Л. Воловой, Л.И. Бирюкова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 142-145. – ISSN 2224-0586
699799
  Мельникова К.В. Клиническое течение и некоторые вопросы патогенеза аскаропсоза свиней : Автореф... канд. ветеринар. наук: 03.00.20 / Мельникова К.В.; Белоцерковский с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1973. – 20л.
699800
  Степашкина К.И. Клиническое толкование сдвигов белков крови / К.И. Степашкина. – Киев, 1963. – 204с.
699801
  Гринберг И.Л. Клинками песен боевых. / И.Л. Гринберг, Е.С. Добин. – М. : Советская Россия, 1966. – 192 с.
699802
  Тихонов Николай Семенович Клинки и тачанки : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Изд. писат. в Ленинграде, 1932. – 200с.
699803
  Коба О.О. Клинкова зброя VIII - X ст. на території Давньої Русі / О.О. Коба, О.А. Коваль // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 210-216. – ISSN 2227-4952
699804
  Вертієнко Г.В. Клинкова зброя в Молодшій Авесті // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-138. – ISSN 1608-0599
699805
  Калініченко В. Клинкова зброя з Середнього Подністров"я і військова справа Болгарської держави в IX - першій половині X ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 68-75. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
699806
  Федоров В.И. Клинок / В.И. Федоров. – Москва : Военное издательство, 1965. – 199с.
699807
  Родичев Н.И. Клинок / Н.И. Родичев. – М., 1971. – 96с.
699808
  Лордкипанидзе К.А. Клинок без ржавчины : повести и рссказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1975. – 382 с.
699809
  Гамзатов Р. Клинок и роза : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Воениздат, 1972. – 320 с.
699810
  Власова С.К. Клинок Уреньги / С.К. Власова. – Челябинск, 1968. – 100с.
699811
  Брянцев Г.М. Клинок эмира : повесть : [для детей] / Г.М. Брянцев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1967. – 240 с. : ил.
699812
  Брянцев Г.М. Клинок эмира. - Конец "Осиного гнезда" : повести / Г.М. Брянцев. – Москва : Воениздат, 1966. – 484 с.
699813
  Брянцев Г. Клинок эмира. По ту сторону фронта / Георгий Брянцев. – Москва : Правда, 1989. – 480 с. – (Мир приключений)
699814
   Клинообразные тексты. – 88 с.
699815
   Клинописные тексты из Кюльо-Тепе в собраниях СССР. – М., 1968. – 307с.
699816
  Полишкаров А.Ф. Клинопись грозы / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1991. – 79с.
699817
  Каратов С.Ф. Клинопись птичьих следов / С.Ф. Каратов. – Москва, 1988. – 188с.
699818
  Челищев Н.Ф. Клиноптилолит / Н.Ф. Челищев, Б.Г. Беренштейн; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦНТИ. – Москва, 1974. – 39с.
699819
   Клиноптилолит: Труды Симпозиума по вопросам исследования и применения клиноптилолита. Тбилиси, 2-4 ноября 1974 г.. – Тбилиси, 1977. – 243с.
699820
  Мільович С.С. Клиноптилоліт Сокирницького родовища: модифікація, властивості, оптимізація параметрів, практичне використання : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мільович Степан Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 33 назви
699821
   Клинотрон. – Киев, 1992. – 196 с.
699822
  Давыдов Ю.Л. Клинские годы творчества Чайковского / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 127 с.
699823
  Михайленко М. Клинтон готовится исправлять ошибки Обамы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2015. – 20 апреля (№ 16). – С. 26-27


  Хіларі (Гілларі) Клінтон оголосила про свій намір стати президентом США.
699824
   Клинцам 250 лет, 1959. – 96с.
699825
  Тищенко Микола Клинцівські друкарні старовірів / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – [14] с. – Вирізка з журн. "Бібліографічні вісті", 5 (с. 65-79)
699826
  Кульминский С.С. Клинцы. Историко-экономический очерк о городе Клинцах / С.С. Кульминский; Макаренко А.А. – Брянск, 1951. – 40с.
699827
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2005
699828
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2005
699829
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2005
699830
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2005
699831
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2006
699832
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2006
699833
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2006
699834
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2006
699835
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2007
699836
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2007
699837
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2007
699838
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2007
699839
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (41). – 2008
699840
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (42). – 2008
699841
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (43). – 2008
699842
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ ! (40). – 2008
699843
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1 (44). – 2009
699844
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (45). – 2009
699845
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (46). – 2009
699846
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (47). – 2009
699847
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 1 (48). – 2010
699848
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 2 (49). – 2010
699849
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (50). – 2010
699850
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (51). – 2010
699851
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (53). – 2011
699852
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (54). – 2011
699853
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (55). – 2011
699854
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (56). – 2011
699855
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (57. – 2011
699856
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (58). – 2011
699857
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (59). – 2011
699858
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (60). – 2011
699859
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (61). – 2012
699860
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (62). – 2012
699861
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (63). – 2012
699862
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (64). – 2012
699863
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (65). – 2012
699864
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (66). – 2012
699865
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (67). – 2012
699866
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (68). – 2012
699867
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (69). – 2012
699868
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (70). – 2012
699869
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11(71). – 2012
699870
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (72). – 2012
699871
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (73). – 2013
699872
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (74). – 2013
699873
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (75). – 2013
699874
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (76). – 2013
699875
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (77). – 2013
699876
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (78). – 2013
699877
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (81). – 2013
699878
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (82). – 2013
699879
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 ( 83). – 2013
699880
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (84). – 2013
699881
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (86). – 2014
699882
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (87). – 2014
699883
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (88). – 2014
699884
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (89). – 2014
699885
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (90). – 2014
699886
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (91). – 2014
699887
   Клио = Klio : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (92). – 2014
699888
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (93). – 2014
699889
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (94). – 2014
699890
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 (95). – 2014
699891
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (96). – 2014
699892
  Ирибаджаков Н. Клио перед судом буржуазной философии / Н. Ирибаджаков. – М, 1972. – 360с.
699893
  Схендел А. ван Клипер "Иоганна-Мария" / А. ван Схендел, 1966. – 176 с.
699894
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 367с.
699895
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – Одесса, 1987. – 335с.
699896
   Клиповое мышление в анестезиологии: катастрофа или закономерность? / Е.Н. Клигуненко, В.В. Ехалов, Е.А. Кущ, О.В. Кравец, О.И. Гайдук, С.И. Баранник, Н.В. Хоботова // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 124-136. – ISSN 2224-0586
699897
  Герасимов Д.Н. Клистрон / Д.Н. Герасимов. – Москва, 1961. – 56 с.
699898
  Хайков А.З. Клистронные усилители / А.З. Хайков. – Москва : Связь, 1974. – 391 с.
699899
   Клистроны. – Москва, 1952. – 227 с.
699900
  Кирк Г. Клитгород и Сыновья / Г. Кирк. – Москва, 1955. – 208с.
699901
  Высоцкий В.С. Клич / В.С. Высоцкий. – Красноярск, 1988. – 279с.
699902
  Зорин Э.П. Клич / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1989. – 317с.
699903
   Клич "День печати" : сборник на помощь жертвам войны. – Москва : [б. и.], 1915. – 240, V с. : ил.
699904
  Бабиенко Л.Т. Клич березовых богов : [рассказы и очерки] / Лариса Бабиенко ; предисл. И. Подсвирова. – Москва : Современник, 1990. – 252, [2] с.
699905
  Бажан М. Клич вождя / М. Бажан, 1942. – 24с. – ("Фронт і тил". Б-ка Спілки Радянських письменників України)
699906
  Бажан М. Клич вождя / М. Бажан. – Москва : Укрвидав, 1943. – 10с.
699907
   Клич магістралі. Поезії про БАМ. – К., 1978. – 112с.
699908
  Лагода В. Кличе земля : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 191 с.
699909
  Сопівник М. Кличе, як рідна мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Товариству "Просвіта" - 150 років.
699910
  Пархомчук Т. Кличко VS Зеленський: бомбити бомбосховищами. Чому Зе-влада намагається навішати всіх собак на Кличка? // Україна молода. – Київ, 2023. – 7 червня (№ 23)


  У своїй перманентній з 2019 року боротьбі «за Київ без Кличка» Банкова не нехтує нічим. Навіть людським горем. Перші результати розслідування подій у ніч проти 1 червня, коли під час російської ракетної атаки в Києві загинули троє людей, у тому числі ...
699911
  Кличко Віталій Кличко обіцяє струсонути політикум. Але поки що струсонули його : [інтерв"ю з В. Кличком] / Кличко Віталій, Тимошенко Наталія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13. – ISSN 0130-5212
699912
  Перлулайнен Л. Кличний відмінок / Л. Перлулайнен. – Львів, 1996. – 32с.
699913
  Рябець Л.В. Кличний відмінок в українському діалектному мовленні // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 379-388. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Однією з характерних особливостей, що виокремлює українську мову з-поміж інших слов"янських, зокрема східнослов"янських, є функціонування в ній такої морфологіч- ної форми, як кличний відмінок (клична форма), або вокатив. В енциклопедії "Українська ...
699914
  Задорожний В. Кличний відмінок іменників на -ець у сучасній українській мові. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: С. 42 (15 назв.). – ISSN 0130 - 5263
699915
  Павловські З. Кличний відмінок у новогрецькій мові: відмінок чи форма? // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 50-53. – (Бібліотека Інституту філології)
699916
  Бухаловская Н.Л. Кличут трубы : повесть : [для ст. шк. возраста] / Н.Л. Бухаловская ; [худож. Ю.А. Зибров]. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1983. – 95 с. : ил.
699917
  Кучерявий В.П. Кличуть околиці Львова / В.П. Кучерявий. – Львів, 1974. – 63с.
699918
  Кацнельсон І.Ю. Кличуть простори наддніпрянські. : Путівник по туристських маршрутах Дніпропетровщини / І.Ю. Кацнельсон. – К, 1967. – 84с.
699919
  Барченков Александр Андреевич Клише и штампы в языке английской газеты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Барченков Александр Андреевич; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 24л.
699920
  Лукієнко Олександр Іванович Кліваж (за даними тектонофаціальних досліджень) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 143-155 : Фото, мал. – Бібліогр.: 37 назв
699921
  Андрощук І.Д. Кліважі українського студентства // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 6-9
699922
  Яценко Б.П. Клівленд // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 328. – ISBN 978-966-02-6814-2
699923
  Ткач О. Клівленд Стівен Гровер // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 170-177. – ISBN 978-617-751-922-4
699924
  Жукова В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу та його підсистем, головним завданням яких є якнайповнішезаьезпечення інформаційних потреб читача
699925
  Котова О. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні послуги бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 6-7. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка щодо надання онлайн-послуг віддаленим користувачам завдяки веб-сайту бібліотеки. Головна мета послуг підвищення рівня обслуговування користувачів, створення ...
699926
  Зволинський В. Клієнт платить двічі. Чому? : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 17
699927
  Ткач О.І. Клієнтелізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 355-363


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов вкраїнах Латинської Америки Ключові слова: цивілізація, демократія, Латинська Америка, політична система, режим, модернізація, ...
699928
  Таран С.В. Клієнтелізм як вияв регіоналізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 227-249


  Аналізуються сучасні західні підходи до вивчення регіоналізму і застосовуються до вивчення регіонально окресленого клієнтелізму в Україні. Ключові слова: регіоналізм, клієнтелізм, конфлікт, політичні інституції, політичні поділи, патронаж, політична ...
699929
  Телешун Я.С. Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – С. 79-83. – ISSN 2519-2949
699930
  Соловян В.С. Клієнтельно-патронажна мережа суспільних зв"язків в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 123-125
699931
  Руденко В.В. Клієнтельно-патронажна мережа як стержень неопатримоніальних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 135-142
699932
  Ткач О.І. Клієнтилізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 181-187


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки.
699933
  Мулеса О.Ю. Клієнтоорієнтована оптимізація кадрового складу закладів охорони здоров"я / О.Ю. Мулеса, В.Є. Снитюк // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 6-14. – ISSN 2788-6603


  Розглянуто проблему розроблення інформаційної технології для клієнтоорієнтованої оптимізації кадрового складу закладів охорони здоров’я. Установлено, що ключовими для напрацювання управлінських рішень у проце-сах формування кадрової політики в медичних ...
699934
  Трачук Л. Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – C. 10-17. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність утвердження нової концепції діяльності українських бібліотек, спрямованої на вдосконалення обслуговування їх користувачів, на вироблення стратегії і тактики збереження статусу бібліотеки як соціального інституту. ...
699935
  Маслова В.О. Клієнтоорієнтований підхід до визначення стратегії розвитку діяльності фінансово-кредитних організацій / В.О. Маслова, М.В. Шпирна // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 157-164. – ISSN 2075-4892
699936
  Трушкіна Н.В. Клієнтоорієнтований підхід до логістичного сервісу в умовах інформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 196-204. – ISSN 2222-4459
699937
  Ковалевський В.О. Клієнтоорієнтованість організації як соціально-економічна категорія / В.О. Ковалевський, О.О. Юшкевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
699938
  Гура В.Л. Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 314-319
699939
  Боліла С.Ю. Клієнторієнтовані технології формування конкурентних переваг м"ясопереробного підприємства на локальному ринку / С.Ю. Боліла, Н.В. Кириченко, І.В. Осадчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 78-86 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
699940
  Верба В.А. Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства / В.А. Верба, О.О. Тищенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 186-192 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
699941
  Литвиненко Т.М. Клієнтський капітал як основа визначення ефективності маркетингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 99-107


  Розглянуті різні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. Зазначені переваги визначення ефективності маркетингу на основі визначення рентабельності інвестицій в маркетинг. Досліджено взаємозв"язок маркетингової ...
699942
  Давидов Л.Я. Клімакс / Л.Я. Давидов, Л.І. Султан. – Київ, 1980. – 47с.
699943
  Волощук В.М. Клімат - статистичний режим випадкових метеорологічних процесів / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто історію поняття "клімат" від античних часів до сьогодення. Обговорена обгрунтованість введення поняття "кліматичний статистичний ансамбль" та розглянуті питання побудови кліматичного статистичного ансамблю на прикладі статистичного аналізу ...
699944
  Токмаков О.І. Клімат : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 13-20
699945
  Півошенко І.М. Клімат Вінницької області : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Півошенко; Малюнки та оформлення І.М.Півошенка. – Київ, 1999. – 240с. – ISBN 966-588-004-7
699946
  Кайгарадау А. Клімат Заходняй Беларусі / А. Кайгарадау. – Менск, 1932. – 107с.
699947
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  У зв"язку з глобальною проблемою дефіциту питної води Водне агентство України доручило кафедрі метеорології та кліматології географічного факультету провести спеціальне дослідження для отримання сучасних та достовірних оцінок зміни водних ресурсів в ...
699948
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 11


  Професор, зав. каф. метеорології та кліматології географ. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка С. Сніжко про негативний вплив зміни клімату на водні ресурси.
699949
  Щербань М.І. Клімат і врожаї на Україні / М.І. Щербань. – Київ, 1991. – 32с.
699950
  Бехта Павло Клімат і деревина / Бехта Павло, Козакєвіч Павел. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 202s. – ISBN 83-7244-195-2
699951
  Гончарова Л.Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери : Навч. посібник для студ. гідрометеорологічних і геогр. спец. вищих навч. закладів / Л.Д. Гончарова, Е.М. Серга, Є.П. Школьний; Мін-во освіти і науки України; Одеський держ. екол. ун-т. – Київ : КНТ, 2005. – 252с. – ISBN 966-373-017-Х
699952
   Клімат і місто // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На економічному факультеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція з питань запобігання кліматичним змінам, організована українсько-німецькою кафедрою екологічного менеджменту та підприємництва. Відкрив конференцію декан факультету В. ...
699953
  Купалова Г. Клімат і місто // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 12-19 червня (№ 29). – С. 8


  5-6 червня на екон. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна конференція з питань запобігання кліматичним змінам "Клімат і місто" (на прикладі м. Києва). Організаторами її виступили українсько-німецька каф. еколог. менеджм. та підприємн. ...
699954
  Проценко Григорый Данилович Клімат і сільське господарство України / Проценко Григорый Данилович, Шербань Михайло Антонович. – Київ, 1980. – 20с.
699955
   Клімат Києва. – Київ, 1995. – 80с. – ISBN 5-87920-016-7
699956
   Клімат Києва / [В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко, О.О. Косовець та ін.] ; за ред. В.І. Осадчого, О.О. Косовця, В.М. Бабіченко ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи [та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 11-12. - Зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-966-521-546-2
699957
  Романчук П.Р. Клімат Києва і сонячна активність / П.Р. Романчук, М.М. Пасечник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-71. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Аналізуються особливості зміни температури повітря в кліматичному регіоні м.Києва за 1890-1992 рр. Досліджується зв"язок аномалій середньорічної температури цього регіону і сонячної активності. Наведено прогноз аномалій температури до 2008 р.
699958
  Вишневський В.І. Клімат Києва та його околиць / В.І. Вишневський, О.А. Доніч, А.В. Куций. – Київ : ВАРТО, 2023. – 119, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-120. – ISBN 978-966-2321-53-1
699959
  Данилов Л. Клімат Поділля / Л. Данилов. – Вінниця, 1924. – 48с.
699960
  Кучеренко Валентина Клімат та історичні події: яка залежність? : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 19
699961
  Жданько І.А. Клімат та природний ландшафт як фактори повсякденного життя у творчих біографіях композиторів XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Жданько Ірина Андріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
699962
  Пестушко Валерій Клімат теплішає через...воду // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 24
699963
  Пестушко Валерій Клімат у районі станції "Академік Вернадський" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49
699964
  Селецький І. Клімат України : Короткий нарис з трьома картами / І. Селецький. – Київ : Укрмет, 1929. – 32с.
699965
  Бучинський И.Е. Клімат України / И.Е. Бучинський. – Київ : Знання, 1961. – 48с.
699966
   Клімат України. – Київ : Видавництво Раєвського, 2003. – 343с. – ISBN 966-7016-18-8
699967
  Гавриленко О. Клімат України сьогодні та прогнози на майбутнє // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 89-107. – ISSN 1682-2366
699968
  Бучинський І.О. Клімат Українських Карпат / І.О. Бучинський, М.М. Влеваха, В.О. Коржов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 172с.
699969
  Гук М.І. Клімат Української РСР : (Короткий нарис) / М.І. Гук, І.К. Половко, Г.Ф. Прихотько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 72 с
699970
  Прохоренко К. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 330
699971
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 259 л. – Додатки: л. 194-206. – Бібліогр.: л. 207-259
699972
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 13 назв
699973
  Бабире О.В. Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 64-73. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена аналізу сучасних концептів і номінацій в англомовному екологічному дискурсі. Розглянуті ключові концептуальні метафори, що виникли під час обговорення кліматгейту у віртуальному просторі. Їхня поява свідчить про постійну зміну ...
699974
  Щербань М.І. Клімати земної кулі : Посібник для вчителів / М.І. Щербань. – Київ : Радянська школа, 1986. – 165с.
699975
  Проць Н. Кліматична безпека: сутність та необхідність фінансового забезпечення // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 142-148. – ISSN 2411-4014
699976
  Пожарська А.-О.Ю. Кліматична зброя // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 61-63
699977
   Кліматична освіта в сучасній школі. Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (очно-дистанційна форма, 36 год) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
699978
  Філончук З.В. Кліматична освіта в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17
699979
  Перга Т. Кліматична політика Австралії: крок - вперед, два - назад // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 2663-2675
699980
  Лянзберг О.В. Кліматична політика в Україні. Регіональні проблеми адаптації до кліматичних змін // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 39-41. – Бібліогр.: 7 назв.
699981
  Барабаш М.Б. Кліматична посушливість на території України період глобального потепління / М.Б. Барабаш, Т.В. Корж // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 250-256. – Бібліогр.: 6 назв
699982
  Дзюба Я.В. Кліматична характеристика заморозків Київської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 73-76
699983
  Симонець Т.С. Кліматична характеристика, умови формування та сучасна практика прогнозування гроз на аеродромі Київ/Жуляни / Т.С. Симонець, В.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 154-155. – ISSN 2306-5680
699984
  Чернюк Г.В. Кліматичне районування Хмельницької області за термічним режимом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 29-30
699985
   Кліматичний атлас України.. – К, 1927. – 14с.
699986
  Купріянчук О.І. Кліматичний ефект урбанізації = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.; 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
699987
   Кліматичний календарик.. – Київ, 1928. – 80с.
699988
   Кліматичний сендвіч-проект // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта географічного факультету КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів різних природних зон України, ...
699989
  Комарницький Кліматичні елементи басейну ріки Дніпра вище м.Київа та його складових частин за час 1909-1917 гг. / Комарницький, с. – К., 1925. – 44с.
699990
  Половко І.К. Кліматичні елементи Києва / І.К. Половко. – Київ, 1937. – 200с.
699991
  Гетьман А.П. Кліматичні законодавство і правовідносини: сучасний стан та перспективи розвитку в контексті забезпечення національної безпеки / А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Лученко, О.О. Шинкарьов [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 162. – C. 6-37. – ISSN 2224-9281
699992
  Ільїн Ю.П. Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ільїн Юрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
699993
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни повторюваності ясного й похмурого стану неба за загальною та нижньою хмарністю / Т.М. Заболоцька, Т.М. Шпиталь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
699994
  Рушковський М. Кліматичні зміни як новітня детермінанта корпоративних стратегій ризик-менеджменту багатонаціональних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено та представлено фундаментальні тенденції останнього десятиліття , пов " язані зі зміною клімату . Також розглянуто діяльність міждержавних і глобальних економічних кампаній , спрямовану на уповільнення цього процесу , що створюють новий ...
699995
  Липка Л.О. Кліматичні особливості території Національного Природного парку "Кременецькі гори" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 10-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
699996
  Краковська С.В. Кліматичні проекції опалювального періоду в Україні до середини ХХІ сторіччя / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, Т.М. Шпиталь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 144-164 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISSN 0203-3100
699997
  Краснова В І. Примостка Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі / В І. Примостка Краснова, В.В. Лавренюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 140-146. – ISSN 2222-0712
699998
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як один із засобів нормативного забезпечення локальної кліматичної політики // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 264-268. – ISBN 978-966-7957-20-9
699999
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як політико-правовий інструмент адаптації до зміни клімату // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 119-121. – ISSN 2413-7189
700000
  Андреєва О.Ю. Кліматичні чинники, що впливають на уразливість сосни звичайної до нападів короїдів у Центральному Поліссі // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 119-127 : рис., табл. – Бібліогр.: с.126-127. – ISSN 1026-3365
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,