Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
699001
  Поліщук Т. "Композитор - професіонал повинен уміти писати все!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 162). – С. 11


  До 75-річчя від дня народження Мирослава Скорика.
699002
   "Композитор Глинка". – М., 1953. – 72с.
699003
  Хюртер Тобиас "Компьютер" эллинов = Компьютер из морских глубин : Археология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 110-122 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
699004
   Композитные материалы : международный научно-технический сборник. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2267-09-11
Т. 3, № 2. – 2009. – резюме рос., укр., англ. мовами
699005
   Композитные материалы = Composite materials : международный научно-технический сборник ; спецвыпуск / Украинская технологическая академия; Днепропетровский гос. аграрный ун-т. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2267-09-14
Т. 4, № 1 : Материалы международной научной конференции "Полимерные композиты : методы получения, свойства, применение". – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
699006
   Композитные материалы = Composite materials : международный научно-технический сборник ; спец. выпуск. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2360-03-5
Т. 4, № 2 : Материалы международной научной конференции "Полимерные композиты : методы получения, свойства, применение". – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
699007
  Кривоносов М.М. Композитные прилагательные современного английского языка (опыт коррелятивного описания номинативных и коммуникативных свойств композитных прилагательных) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кривоносов М.М.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 16л.
699008
  Михайлов М.М. Композитор-демократ Микола Лисенко / М.М. Михайлов. – Київ, 1952. – 32 с.
699009
  Лапчинский Г.И. Композитор-песенник / Г.И. Лапчинский. – Петрозаводск, 1965. – 64 с.
699010
  Лунина А. Композитор - маленькая планета : беседы с Евгением Станковичем, Олегом Кивой, Александром Костиным, Лесей Дычко, Юрием Ищенком, Виталием Годзяцким, Леонидом Грабовским, Геннадием Ляшенком, Валентином Сильвестровым, Валерием Матюхиным / Анна Лунина. – Киев : Дух і Літера, 2013. – 735, [1] с., [24] л. фотоил. : ил. – ISBN 978-966-378-295-9
699011
  Євтушок Олександр Композитор : [рецензія] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 119-120. – ISSN 0130-5212
699012
  Грабовський В. Композитор versus філософ. Про Романа Бергера // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 2 (40). – С. 102-104. – ISSN 2224-0926
699013
  Лойтер Е.Э. Композитор Анатолий Николаевич Александров - детям / Е.Э. Лойтер. – Москва : Музыка, 1973. – 24 с.
699014
  Черпухова К.М. Композитор Б.В. Підгорецький і розвиток російсько-українських музичних зв"язків / К.М. Черпухова. – Київ : Наукова думка, 1981. – 172 с.
699015
  Семейкина Н.Н. Композитор В.С. Косенко в судьбе певицы Г.С. Селюк-Лапиной (по архивным материалам) // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 176-184
699016
  Тевосян А.Т. Композитор Владимир Рубин / А.Т. Тевосян. – Москва : Советский композитор, 1989. – 270 с.
699017
  Фрадкина Э.А. Композитор Георгий Портнов / Э.А. Фрадкина. – Москва, 1988. – 104 с.
699018
  Павленко П.А. Композитор Глинка. / П.А. Павленко. – Москва, 1953. – 62с.
699019
  Рыцарева М.Г. Композитор Д. Бортнянский : жизнь и творчество / М.Г. Рыцарева. – Москва : Музыка, 1979. – 256 с.
699020
  Купец Л. Композитор Дебюсси как поэт : О вокальном цикле "Лирические прозы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 140-149. – ISSN 0042-8795
699021
  Паласио К. Композитор и жизнь / К. Паласио. – М, 1980. – 232с.
699022
  Назаренко В.І. Композитор і педагог Микола Вілінський (1888-1956). Життя. Спогади. Роздуми / В.І. Назаренко, Ю.С. Вілінський // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 67-109. – ISSN 2522-4190


  "Опис творчого шляху та педагогічної роботи М. Вілінського в Одеській, Ташкентській та Київській консерваторіях. Характеристика спогадів колег і учнів М. Вілінського: К. Данькевича, О. Білаша, С. Орфєєва, М. Старкова, О. Фельцмана, А. Мухи, В. Кирейка".
699023
  Михайлов М.М. Композитор і хоровий диригент Г.М. Давидовський / М.М. Михайлов. – Київ : Советский композитор, 1962. – 104 с.
699024
  Степанченко Г. Композитор Ігор Щербаков у сучасному музичному просторі // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 362-368


  "...У статті представлено творчий портрет композитора, музичного діяча, педагога І. Щербакова. Розкрито різні грані його творчості та діяльності. Зроблено спробу осмислити значення його творчості для сучасної української музичної культури".
699025
  Тимонен А.Н. Композитор К.Э.Раутио : Жизнь, творчество, музыкально-общественная деятельность / А.Н. Тимонен, Г. Лапчинский. – Петрозаводск : Карельс. книгоиздат, 1964. – 47 с.
699026
  Жежера В. Композитор Кирило Стеценко заробляв на прожиття священником // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 20 (123). – С. 52-57
699027
  Михайлов М.М. Композитор Костянтин Федорович Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ, 1959. – 56 с.
699028
  Рыцарева М. Композитор М.С. Березовский / М. Рыцарева. – Москва, 1984. – 142 с.
699029
  Волинський Й. Композитор Микола Колесса / Й. Волинський. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1954. – 56 с.
699030
  Скорульська Р. Композитор Миколи Лисенко в житті Лесі Українки // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (128). – С. 58-61
699031
  Вайнштейн М.З. Композитор Михаил Иорданский / М.З. Вайнштейн. – Москва : Музыка, 1973. – 48 с.
699032
  Тарновский К.Н. Композитор Никита Богословский / К.Н. Тарновский. – Москва, 1984. – 95с.
699033
  Рапіна Лідія Композитор Оксана Марчун: "Ми забули про дитячу духовність" : юна українська співачка Марійка Шамич презентувала свій дебютний альбом "Лялька Пітті"/ / Л. Рапіна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 126-127
699034
  Свірідова С.В. Композитор Олександр Зноско-Боровський. Невідомі сторінки біографії // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 108-116. – ISSN 2226-2180
699035
  Лара Філіпп Композитор свободи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 4 (376), 30.01-5.02.2015 р. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Музика Валентина Сильвестрова змінює наше сприймання інших композиторів.
699036
  Федоровская Л.П. Композитор Степан Давыдов / Л.П. Федоровская. – Ленинград : Музыка, 1977. – 176 с.
699037
  Павлишин С. Композитор трагічної долі // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 6-10. – ISSN 2224-0926


  Український композитор В. Барвінський.
699038
  Степанченко Г. Композитор у сучасних реаліях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 липня (№ 118). – С. 10


  Представлено новий фоліант відомого українського музикознавця Анни Луніної: вперше під єдиною обкладинкою об"єднано сузір"я українських сучасних композиторів.
699039
  Лапко В.В. Композитор Шолом Секунда в мультикультурному мистецькому середовищі Олександрії на початку XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 215-218. – ISSN 2312-4679
699040
  Степанченко Г.В. Композитор Яків Степовий / Г.В. Степанченко. – Київ : Знання, 1974. – 46 с.
699041
  Добровенский Р.Г. Композитор, ищущий неизвестности / Р.Г. Добровенский. – М, 1978. – 128с.
699042
  Черемшинська Р. Композитор, що вмів дружити // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 15


  До 140-річчя від дня народження С. Людкевича.
699043
  Івахова К. Композитори Хмельниччини (авторська та музично-педагогічна діяльність) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 45-51. – ISSN 2308-4634
699044
  Сушко М. Композиторка поетичного слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)


  Теодозія Зарівна - поетеса, живим інструментом якої є мова.
699045
  Ландсбергис В. Композиторское творчество М.К.Чюрлениса : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.821 / Ландсбергис В.; АН ЛитССР. ИН-т ист. – Вильнюс, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.24
699046
  Коновалова І.Ю. Композиторська інтерпретація в ракурсі постмодерну (на матеріалі хорової творчості Є. Станковича) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 242-250
699047
  Лю Бінь Композиторська інтерпретація трагедії П. Корнеля "Горації" в однойменній опері А. Сальєрі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 70-78. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
699048
  Донцова-Пушенко Композиторська інтерпретація філософсько-художніх ідей Г. Сковороди в хоровій симфонії О. Щетинського "Узнай себе" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 141-142. – ISBN 978-966-8308-26-0
699049
  Гомельська Ю.О. Композиторська освіта у Великій Британії як феномен європейської музичної культури : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Юлія Олександрівна Гомельська; Одес. держ. акад. ім. А.В.Нежданової. – Одеса, 2006. – 16с.. – Бібліогр.: 4 назви
699050
  Битко О. Композиторська режисура С. Прокоф"єва в опері "Війна і мир" // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 88-95. – ISSN 2224-0926
699051
  Залітач Я. Композиторська творчість Анастасії Лемешко // Український календар УСКТ. – Варшава, 1981
699052
  Леонтьєв С.А. Композиторські технології в музичній практиці американського ігрового кінематографа : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Леонтьєв Сергій Анатолійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. п.І. Чайковського. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
699053
  Рзянкина Т.А. Композиторы -- детям. / Т.А. Рзянкина. – Л., 1962. – 112с.
699054
   Композиторы - лауреаты Ленинской премии. – М., 1971. – 128с.
699055
  Гордеева Е.М. Композиторы "Могучей кучки" / Е.М. Гордеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1985. – 446с.
699056
   Композиторы "Могучей кучки" о народной музыке. – Москва : Музгиз, 1957. – 246 с. – Библиогр.: с. 206-208. – (Русская классическая музыкальная критика)
699057
   Композиторы "Могучей кучки" о программной музыке / Гордеева Е.М. – Москва : Музгиз, 1956. – 187 с.
699058
   Композиторы "Могучей кучки" об опере / Гордеева Е.М. – М., 1955. – 407с.
699059
  Халилов Р. Композиторы Азербайджана. / Р. Халилов. – Баку, 1959. – 132с.
699060
  Келдыш Ю.В. Композиторы второй половины XIX века / Ю.В. Келдыш. – М, 1945. – 88с.
699061
   Композиторы Казахстана. – Алма-Ата
1. – 1978. – 148с.
699062
  Бочкарева О.А. Композиторы Карелии. / О.А. Бочкарева. – Петрозаводск, 1975. – 47с.
699063
  Житомирский Д. Композиторы конца XIX и начала ХХ века / Д. Житомирский. – М, 1945. – 75с.
699064
   Композиторы Молдавской ССР. – Кишинев, 1956. – 179с.
699065
   Композиторы Молдавской ССР. – М., 1960. – 225с.
699066
  Асафьев Б.В. Композиторы первой половины XIX века / Б.В. Асафьев. – Москва : Моск. государственная филармония, 1945. – 64 с. – (Музыкальный университет. Русская классическая музыка ; вып. 17)
699067
  Асафьев Б.В. Композиторы первой половины XIX века. (Русская музыка) / Б.В. Асафьев. – Москва : Советский композитор, 1959. – 40 с. – (В помощь слушателям нар. университетов культуры. Беседы о музыке)
699068
  Берлянд Е.С. Композиторы первой половины восемнадцатого века / Е.С. Берлянд. – Москва : Московская гос. филармония, 1946. – 76 с. – (Музыкальный университет. Западно-европейская классическая музыка ; Вып. 7)
699069
   Композиторы Российской. – Москва, 1982
699070
   Композиторы Российской Федерации. – Москва
Вып. 1. – 1981
699071
   Композиторы Советского Татарстана. – Казань, 1957. – 148с.
699072
  Журавлев Д.Н. Композиторы Советской Белоруссии / Д.Н. Журавлев. – Минск, 1966. – 226с.
699073
   Композиторы Советской Украины. – К., 1951. – 102с.
699074
   Композиторы союзных республик. – М.
1. – 1976. – 263с.
699075
   Композиторы Узбекистана. – Ташкент, 1951. – 47с.
699076
   Композиторы. Музыканты. Исполнители. – М., 1970. – 16с.
699077
  Захарченко Т.Л. Композитосутнісні моделі адаптивних процесональних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Захарченко Тарас Леонідович ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
699078
  Имнаишвили В.И. Композиты в древнегрузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Имнаишвили В.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1970. – 29л.
699079
  Рудой Б.Л. Композиты. / Б.Л. Рудой. – Москва, 1976. – 143с.
699080
  Гурьев И О. Композиции Андреа Палладио : Вопрос пропорциональности / И О. Гурьев. – Ленинград, 1984. – 120 с.
699081
  Зелепукин Н.П. Композиции на шахматной доске / Н.П. Зелепукин, А.Б. Молдованский. – Киев, 1985. – 94с.
699082
  Мягченков В.А. Композиционная неоднородность сополимеров / В.А. Мягченков, С.Я. Френкель. – Ленинград : Химия, 1988. – 248 с.
699083
  Кайда Л.Г. Композиционная поэтика публицистики : Учеб. пособие / Л.Г. Кайда. – Москва : Флинта, Наука, 2006. – 144с. – ISBN 5-89349-888-7. 5-02-034762-0
699084
  Дитькова С.Ю. Композиционная функция носителей христианского сознания в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; № 1)
699085
  Вержбицкий Ж.М. Композиционная целостность новых общественных зданий в историческом городе / Ж.М. Вержбицкий. – Ленинград, 1990. – 43 с.
699086
  Голубенко Лидия Николаевна Композиционно-архитектонические и синтаксические особенности публицистики Эрнеста Морица Арндта : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Голубенко Лидия Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
699087
  Конторчук Анна Кириловна Композиционно-архитектонические особенности жанра кореспонденции в газете (под рубрикой "Командировка по письму") : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Конторчук Анна Кириловна; КГУ. – Киев, 1984. – 221л.
699088
  Конторчук Анна Кириловна Композиционно-архитектонические особенности жанра корреспонденции в газете (под рубрикой "Командировка по письму") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Конторчук Анна Кириловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
699089
  Амлинский Л.З. Композиционно-планировочные решения и техническое оснащение научных библиотек / Л.З. Амлинский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 295, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 279-294
699090
  Мизецкая В.Я. Композиционно-речевая организация драматургического текста. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мизецкая В.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 29л.
699091
  Мизецкая Вера Ярославовна Композиционно-речевая организация драматургического текста. Часть 1 : Дис... доктора филолог.наук: 10.02.04 / Мизецкая Вера Ярославовна; Одесский Госуниверситет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 231л.
699092
  Мизецкая Вера Ярославовна Композиционно-речевая организация драматургического текста. Часть 2 : Дис... доктора филолог.наук: 10.02.04 / Мизецкая Вера Ярославовна; Одесский Госуниверситет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 507л. – Бібліогр.:л.426-507
699093
  Полякова Анна Юрьевна Композиционно-речевая организация художественного текста и ее специфика в одном из типов полифонической прозы : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Полякова Анна Юрьевна; Москов. ин-т иностр. языков им. М.Тореза. – М., 1985. – 25л.
699094
  Пустовалова Н.И. Композиционно-семантическая организация стихотворения Арсения Тарковского "Посредине мира" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 94-96. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
699095
  Пустовалова Н.И. Композиционно-семантическая структура стихотворения Арсения Тарковского "Ночью медленно время идет…" // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 95-98. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
699096
  Татару Л.В. Композиционно-симметрическая организация концептуального пространства в романе Дж. Джойса "Улисс" // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 10-17. – ISSN 1562-1391
699097
  Иванова Тамара Петровна Композиционно-смысловая и синтаксическая структура краткого газетного текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Тамара Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1975. – 40л.
699098
  Остапенко С.В. Композиционно-содержательная организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама 1920-х гг. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 1 (23). – С. 46-54. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Композиційно-змістовна організація текстів літературно-критичних портретів О. Мандельштама 1920-х рр.
699099
  Маров В.Н. Композиционно-стилистическая и нормативно-оценочная характеристика абзаца в газете : Автореф... канд. филол.наук: / Маров В.Н.; МГУ. Фак. журналистики. Каф-ра стилистики рус. яз. – М., 1972. – 15л.
699100
  Куцый В.В. Композиционно-стилистическая структура политического памфлета периода английской буржуазной революции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куцый В.В.; Киев. пед. ин-т. – К., 1980. – 22л.
699101
  Турчин Ирина Леонидовна Композиционно-стилистические и архитектонические свойства абзаца : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Турчин Ирина Леонидовна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 18л.
699102
  Каджарова Мая Мухамедовна Композиционно-стилистические особенности английского эссе первой половины XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Каджарова Мая Мухамедовна; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1983. – 23л.
699103
  Гриценко И.М. Композиционно-стилистические функции абзаца в репортажах Э.Э.Киша : Автореф... канд. филол.наук: / Гриценко И.М.; ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 20л.
699104
  Суханова И.Д. Композиционно-структурные и лингвостилистические параметры текстов жанра коммерческой корреспонденции английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Суханова И.Д.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1984. – 26л.
699105
  Назаренко М.И. Композиционно-тематическая структура исторической тетралогии Булата Окуджавы // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 190-199. – ISBN 966-581-617-9
699106
  Гриневич Г.А. Композиционное моделирование гидрографов / Г.А. Гриневич. – Москва : Недра, 1972. – 181с.
699107
  Базилевич Л.А. Композиционное моделирование производственной программы предприятия дискретного типа проиводства : Автореф... канд. экон. наук: 607 / Базилевич Л.А.; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
699108
   Композиционное построение и оформление диссертации и автореферата : Методические рекомендации в помощь соискателю. – Москва, 1982. – 37 с.
699109
  Лазарев И.А. Композиционное проектирование сложных агрегативных систем. / И.А. Лазарев. – М., 1986. – 311с.
699110
   Композиционное членение и языковые особенности художественного произведения. – М., 1987. – 154с.
699111
  Басараб И.А. Композиционные базы данных / И.А. Басараб, Н.С. Никитченко, В.Н. Редько. – Київ : Лыбидь, 1992. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 187-190 (65 назв.). – ISBN 5-325-00169-8
699112
   Композиционные материалы. – Москва
1 : Поверхности раздела в металлических композитах. – 1978. – 438с.
699113
   Композиционные материалы. – М.
2. – 1978. – 566с.
699114
   Композиционные материалы. – М.
3. – 1978. – 510с.
699115
   Композиционные материалы. – М.
4. – 1978. – 504с.
699116
   Композиционные материалы. – М.
5. – 1978. – 484с.
699117
   Композиционные материалы. – М.
6. – 1978. – 294с.
699118
   Композиционные материалы : [В 8 т.]. – Ч.1. – Москва : Машиностроение
Т. 7, ч. 1 : Анализ и проектирование конструкций / Ред. К. Чамис Перевод В.В. Васильева Под ред. Ю.М. Тарнопольского. – 1978. – 344с. : ил. – Библиогр. в конце глав
699119
   Композиционные материалы. – Ч.2. – М.
8. – 1978. – 264с.
699120
   Композиционные материалы. – М., 1981. – 303с.
699121
   Композиционные материалы. – М., 1985. – 592с.
699122
   Композиционные материалы в конструкции летательных аппаратов. – Москва, 1975. – 271 с.
699123
   Композиционные материалы волокнистого строения. – К., 1970. – 403с.
699124
   Композиционные материалы и новые конструкции. – К., 1977. – 156с.
699125
  Портной К.И. и др. Композиционные материалы на никелевой основе / К.И. и др. Портной. – М., 1979. – 264с.
699126
  Тучинский Л.И. Композиционные материалы, получаемые методом пропитки / Л.И. Тучинский. – М., 1986. – 207с.
699127
  Тода Х. Композиционные методы в теории гомотопических групп сфер / Х. Тода; Под ред. Фукса Д.Б. – Москва : Наука, 1982. – 224с.
699128
   Композиционные полимерные материалы. – К., 1975. – 192с.
699129
   Композиционные полимерные материалы. – Киев
Вып. 1. – 1979
699130
   Композиционные полимерные материалы. – Киев
Вып. 2. – 1979
699131
   Композиционные полимерные материалы. – Киев
Вып. 3. – 1979
699132
   Композиционные полимерные материалы. – Киев
Вып. 4. – 1979
699133
   Композиционные полимерные материалы. – Киев
Вып. 5. – 1980
699134
   Композиционные полимерные материалы. – Киев
Вып. 6. – 1980
699135
   Композиционные полимерные материалы и их применение в народном хозяйстве. – Ташкент, 1986. – 235с.
699136
  Вольфсон С.А. Композиционные полимерные материалы сегодня и завтра / С.А. Вольфсон. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
699137
   Композиционные прецизионные материлы. – М., 1983. – 86с.
699138
  Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г.П. Степанов. – Ленинград, 1984. – 320 с.
699139
  Горелов В.П. Композиционные резисторы для энергетического строительства / В.П. Горелов, Г.А. Пугачев. – Новосибирск : Наука, 1989. – 214 с.
699140
  Лизунов В.И. Композиционные стали / В.И. Лизунов. – Москва, 1978. – 150 с.
699141
  Лисецкий Ю.М. Композиционный метод формирования элементной базы корпоративной интегрированной информационной системы / Ю.М. Лисецкий, В.Е. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 1028-9763
699142
  Банах Л.С. Композиционный прием "текст в тексте" в романах Маро Дука // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 16-21


  У статті розглядаються особливості втілення прийому "текст в тексті" в композиції романів грецької письменниці Маро Дука. Вставні твори проаналізовано як психодраматичні інсценування психологічних проблем протагоністів, що дозволяють читачеві сприймати ...
699143
  Козлов Н.Г. Композиция / Н.Г. Козлов. – М.-Л., 1964. – 40с.
699144
  Шорохов Е.В. Композиция / Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов. – М, 1978. – 160с.
699145
  Шорохов Е.В. Композиция / Е.В. Шорохов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 285с.
699146
  Кулакова Л.И. Композиция "Путешествия из Петербурга в Москву". / Л.И. Кулакова. – Л., 1972. – 56с.
699147
  Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – Москва, 1977. – 263с.
699148
  Вайсфельд И.В. Композиция в киноисскустве / И.В. Вайсфельд. – Москва
1. – 1974. – 83с.
699149
   Композиция в промышленном и декоративно-прикладном искусстве. – Л., 1973. – 104с.
699150
   Композиция в современной архитектуре. – Москва, 1973. – 287 с.
699151
  Беневолеская Т.А. Композиция газетного очерка : пособие по спецкурсу / Т.А. Беневолеская; Т.А. Беневоленская ; Науч.-метод. каб. по-заоч. и вечер. обучению Москов. гос. ун0та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1975. – 88 с.
699152
  Уманцев А.А. Композиция главных романов Достоевского. / А.А. Уманцев. – Прага, 1946. – 21 с.
699153
  Холодов Е. Композиция драмы / Е. Холодов. – Москва : Искусство, 1957. – 224 с.
699154
  Черкесов М.И. Композиция зеленых насаждений / М.И. Черкесов. – М-Л, 1954. – 283с.
699155
  Черкасов М.И. Композиция зеленых насаждений / М.И. Черкасов. – М-Л, 1954. – 283с.
699156
  Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги / Н.А. Гончарова. – М, 1977. – 92с.
699157
  Ноздрина Л.А. Композиция и грамматические средства связаности художественного текста.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ноздрина Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1980. – 26л.
699158
  Табашников Игорь Николаевич Композиция и графика областной газеты. (Проблемы и опыт моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Табашников Игорь Николаевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1976. – 17л.
699159
  Кистаури Э.И. Композиция и декомпозиция дискретных марковских процессов и их применение : Дис... Канд. физико-математ.наук: 01.01.05 / Кистаури Э.И.; Ан Груз. ССР. Ин-т кибернетики. – Тбилиси, 1984. – 142л. – Бібліогр.:л.135-141
699160
  Кистаури Э.И. Композиция и декомпозиция дискретных марковских процессов и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0.05 / Кистаури Э.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Тбилиси, 1985. – 18 с.
699161
  Пихтовникова Л.С. Композиция и стиль фантастического рассказа Ся Цзя [текст на китайськом языке] ("Улица Призраков") / Л.С. Пихтовникова, А.И. Мотрохов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 24-28. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
699162
  Денисова Т.Н. Композиция как средство художественного обобщения (На материале современного романа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Денисова Т.Н. ; Ин-т лит. АН УССР. – Киев, 1965. – 22 с.
699163
  Головня А.Д. Композиция кинокадра. Лекции для студентов кинооперат. фак-та / А.Д. Головня. – М., 1965. – 47с.
699164
  Кулешова Г.Г. Композиция оперы / Г.Г. Кулешова. – Минск, 1983. – 175с.
699165
  Русинов М.М. Композиция оптических систем. / М.М. Русинов. – Л., 1989. – 382с.
699166
  Мирский В.В. Композиция песен европейских народов / В.В. Мирский. – Рига, 1990. – 92с.
699167
  Сулейманова Ф.Г. Композиция присадок к моторным маслам из бакинских нефтей / Ф.Г. Сулейманова. – Баку, 1974. – 220с.
699168
  Введениская Л.А. Композиция публичного выступления / Л.А. Введениская, Л.Г. Павлова; Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов. ун-та, 1976. – 56 с.
699169
  Козьмин В.Ф. Композиция романов и циклов М.Е.Салтыкова-Щедрина. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Козьмин В.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 16л.
699170
  Ткаченко Е.М. Композиция стихотворений А.Блока (Лингвистический аспект). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ткаченко Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Лингвист. гос. ун-т. – Л., 1978. – 26л.
699171
  Альтшулер Б. Композиция сценария научно-популярного фильма / Альтшулер Б. – Москва : Искусство, 1958. – 120 с. – (Библиотека молодого кинематографиста)
699172
  Гремиславский И.Я. Композиция сценического пространства в творчестве А.К. Симова / И.Я. Гремиславский. – Москва : Искусство, 1953. – 48 с.
699173
  Крючечников Н.В. Композиция фильма / Н.В. Крючечников. – Москва : Искусство, 1960. – 206 с.
699174
  Баранов Н.В. Композиция центра города / Н.В. Баранов. – Москва : Стройиздат, 1965. – 196 с. : рис., табл.
699175
  Козлов Н.Г. Композиция. Вводные лекции : пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов / Н.Г. Козлов. – Москва : Просвещение, 1968. – 28, [12] с.
699176
  Ніколова Н.І. Композиції в мистецтві пізнього палеоліту. Синонімія образів жінки та птаха. Тотемізм. Анімізм // Давня культура України у світовому контексті : монографія / Н.І. Ніколова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 82-87. – ISBN 978-966-622-899-7
699177
  Третиник В.Ю. Композиції та засоби дезактивації промислового шламу / В.Ю. Третиник, В.О. Яременко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
699178
  Ткаченко Н. Композиційна будова основних елементів у системі фінансової безпеки підприємства / Н. Ткаченко, М. Хуторна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 110-119. – ISSN 2411-5215
699179
  Вишневський О.А. Композиційна зональність піропів із осадових відкладів Побужжя: значення для розуміння їх походження // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2519-2396
699180
  Зубенко В. Композиційна модель комунікативних інформаційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-42. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається алгебрична модель комунікативних інформаційних систем. Рассматривается алгебраическая модель коммуникативных информационных систем. The algebraic model of communicative informations systems is considered.
699181
  Стахів І.Р. Композиційна модель розподілів складових природно-техногенного середовища (на прикладі Київської агломерації) : автореф. дис. .. канд. геол. наук : 04.00.05 / Стахів Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
699182
  Стахів І.Р. Композиційна модель розподілів складових природно-техногенного середовища (на прикладі Київської агломерації) : дис. … канд. геол. наук : 04.00.05 / Стахів Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 144 л. – Бібліогр.: л. 130-144
699183
  Трофимчук С.М. Композиційна роль медіа-засобів у сучасній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 215-218. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
699184
  Клименко О.В. Композиційна роль міркування у повісті А. Камю "Сторонній" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 521-524
699185
  Поляков С.А. Композиційна семантика SQL-подібних мов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 205-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описується семантика оператора SELECT, зокрема вкладених операторів SELECT. Уточнюється означення предикативів, що містять в собі підзапити, таких, як [тета]ALL, [тета]ANY, IN, EXIST, де [тета належить]{=, [не дорівнює], <, >, [менше або дорівнює], ...
699186
   Композиційна семантика SQL-подібних мов: агрегатні функції / Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.П. Загорський, С.А. Поляков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 178-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Визначена семантика агрегатних функцій мови SQL: сума, середнє арифметичне, найменший та найбільший елементи, кількість елементів, перевірка на непорожність, належність, квантори. Введена компзиція агрегування, яка за багатомісними функціями будує ...
699187
   Композиційна семантика SQL-подібних мов: групування, маніпулювання даними, приклади / Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.П. Загорський, С.А. Поляков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 177-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Задана композиційна семантика конструкцій групування оператора SELECT та семантика операторів маніпулювання SQL-подібних мов. Наведені приклади.
699188
  Буй Д.Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов: мультимножини, рядки, впорядковані таблиці / Д.Б. Буй, С.А. Поляков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 183-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджена композиційна семантика таблиць з дублікатами рядків, таблиць, рядки яких припускають звернення до значень за іменами і номерами атрибутів, а також "впорядкованих" таблиць.
699189
  Брона Ю.Й. Композиційна семантика SQL-подібних мов: операції з"єднання / Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.А. Поляков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 100-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Визначена семантика реляційних операцій внутрішнього з"єднання (декартового з"єднання, еквіз"єднання, з"єднання за вказаними атрибутами, з"єднання за предикативом) і зовнішнього з"єднання (лівого, правого, повного та з"єднання об"єднанням). Ці операції ...
699190
  Буй Д.Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов: табличні структури даних, композиції, приклади / Д.Б. Буй, С.А. Поляков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 130-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджена композиційна семантика запитів мови SQL: введені моделі структур даних, композиції повного образу та фільтрації. Наведені приклади композиційної семантики низки змістовних запитів.
699191
  Буй Д.Б. Композиційна семантика маніпуляційних дій: збереження денотатів, характеристики, обчислюваність, необхідні умови повноти // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169-189. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються композиційні моделі маніпуляційних дій в базах даних: функції, що зберігають денотати, властивості характеристик функцій; взаємовідношення класу функцій, що зберігають денотати, та класу обчислювальних функцій; програмні алгебри функцій, ...
699192
  Буй Б Д. Композиційна семантика рекурсивних запитів в SQL-подібних мовах / Б Д. Буй, С.А. Поляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянутий метод моделювання ієрархічних структур даних у вигляді списків суміжності. Наведені приклади таких списків та їх типи. Розглянуті методи побудови навігаційних запитів до ієрархічних структур даних, в тому числі за допомогою ...
699193
  Поляков С.А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Поляков С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
699194
  Поляков С.А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Поляков С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 111-120
699195
  Компан С.В. Композиційна семантика ядра об"єктних баз даних : дис. ... канд.фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Компан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 160 арк. – Додатки : арк. 149-160. – Бібліогр.: арк. 127-148
699196
  Компан С.В. Композиційна семантика ядра об"єктних баз даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Компан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
699197
  Тищенко О. Композиційна структура грецьких газетних літературних рецензій // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 149-151. – ISSN 2307-8037
699198
  Ковальчук І.В. Композиційна структура маркування товару // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 206-213
699199
  Кулаксиз Л. Композиційна структура сучасного гагаузького роману (Д. Танасоглу "Узун Керван") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 223-231
699200
  Казанова О. Композиційна та смислова роль монологічного мовлення у творах В. Стефаника // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 70-77. – ISSN 2312-6809
699201
  Якименко Л. Композиційна типологія творів майстрині декоративного розпису Параски Хоми // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 85-88. – ISSN 2520-6419
699202
  Потапенко С.І. Композиційна функція емотивних одиниць в англомовних текстах новин: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 112-115. – ISBN 966-8188-08-X
699203
  Потапенко С.І. Композиційна функція емотивних одиниць в англомовних текстах новин: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 112-115. – Бібліогр.: Літ.: С. 115 : 7 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  У заголовках англомовних газетних новин широко росповсюджена емотивна лексика, як засіб привернення уваги читача до повідомлення.Проте, до цього часу роль емотивних одиниць у структурі текстів не вивчено, оскількі відсутня методика аналізу їхньої ...
699204
  Кисіль О.В. Композиційний модуль аналітичного плагіну до ВІМ програм // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 133-137. – ISSN 2077-3455
699205
   Композиційний нанокристалічний матеріал з графіту та міді / Л.Ю. Мацуй, Т.В. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань, М.М. Бричевський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 396-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом викоенергетичного механічного диспергування виготовлені суміші порошків з графіту та міді. Товщина графітових частинок становить 0,1-0,2 мкм. Показано, що при зростанні концентрації Cu від 0,1 до 55% вагових електроопір композиційного матеріалу ...
699206
  Кубічка О.В. Композиційні алгебри зображень частково впорядкованих множин скінченого типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С.16-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається означення композиційної алгебри зображень частково впорядкованої множини та доводиться, що її структурні константи є многочленами від числа елементів в основному полі.
699207
  Мельник О.М. Композиційні високоміцні, зносостійкі матеріали поліфункціонального призначення на основі нанопорошків ZrO2 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Мельник Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
699208
  Кисла Г.П. Композиційні евтектичні матеріали систем LaB6-MoB2, LaB6-ScB2, LaB6-Mo2B5, LaB6-W2B5 для електронної техніки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Кисла Г.П. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
699209
  Копань В.С. Композиційні матеріали : Підручник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.С. Копань. – Киев : Пульсари, 2004. – 200с. – Всем кабинетам карточки есть. – ISBN 966-7671-81-Х


  Розглядаються властивості композиційних волокнистих, багатошарових, мікрокристалічних і нанокристалічних матеріалів, що складаються з металів, керамік, полімерів та інших речовин. Даються обгрунтовані рекомендації щодо застосування їх в авіації, ...
699210
  Павленко А.А. Композиційні матеріали на основі відходів поліетилентерефталату і поліаміду / Павленко Алла Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
699211
  Коломеєць Т.В. Композиційні матеріали на основі змішаних відходів поліетилену та полістиролу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Коломеєць Т.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
699212
  Панченко Т.В. Композиційні методи специфікації та верифікації програмних систем : Дис. ... канд. фізико-матем. наук: 01.05.03- математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Панченко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 177 л. + Додатки: л. 156-161. – Бібліогр.: л. 142-156
699213
  Панченко Т.В. Композиційні методи специфікації та верифікації програмних систем : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: Спец.01.05.03 / Тарас Володимирович Панченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
699214
  Задоріжна Н.І. Композиційні моделі англомовної радіореклами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 138-143. – ISBN 966-8188-07-1
699215
  Вінник В.Ю. Композиційні моделі літерних структур слів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 199-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Структури слів як об"єктів даних, специфічних для символьної обробки, розглядаються з точки зору властивості бути зіставленими з літер.
699216
  Брона Ю.Й. Композиційні моделі реляційних структур та SQL - подібні мови : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Брона Ю.Й. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 134 л. – Бібліогр. : л. 128-134
699217
  Брона Юлія Йосипівна Композиційні моделі реляційних структур та SQL - подібні мови : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.03 / Брона Юлія Йосипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
699218
  Онуфрів Я.О. Композиційні основи ландшафтно-просторової організації гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Онуфрів Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
699219
  Вознюк М.В. Композиційні особливості "звукового театру" Мішеля Вінара / М.В. Вознюк, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 134-138
699220
  Назаренко В.М. Композиційні особливості альманаху "Літературний ярмарок" (1928-1930) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 71-78


  Стаття присвячена розгляду композиції альманаху «Літературний ярмарок». Проаналізовано принципи компонування тексту журналу та виконання оригінального оформлення кожної книги. Статья посвящена рассмотрению композиции альманаха «Литературная ярмарка». ...
699221
  Власенко М.С. Композиційні особливості іспанських законодавчих текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 99-108


  У статті йдеться про композиційні засоби відображення прагматичної ситуації в законодачих текстах Іспанії. В статье идет речь о композиционных средствах отображения прагматической ситуации в законодательных текстах Испании. The article deals with the ...
699222
  Полумисна О.О. Композиційні особливості літературно-критичних матеріалів журналу "Украинская жизнь" (1912-1917 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 297-301. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
699223
  Тріска О. Композиційні особливості народного іконопису на склі Центральної та Східної Європи (односюжетні твори) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 684-697. – ISSN 1028-5091
699224
  Субота І. Композиційні особливості новелістики Су"ад Аль Халіфа на прикладі збірки "Зачинена кімната" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 71-74. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено композиційні особливості новел збірки "Зачинена кімната" сучасної бахрейнської письменниці Су"ад Аль Халіфа, висвітлено процес становлення новели в Бахрейні та дано характеристику творчості основоположників цього жанру в ...
699225
  Крушинська О.Г. Композиційні особливості поетики Артюра Рембо та їх відтворення в українському перекладі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглядаються композиційні засоби поетики Артюра Рембо та різноманітність інтерпретаційних підходів українських перекладачів щодо їх відтворення. Подано перекладознавчий аналіз композиційних засобів віршів "Офелія", "Голосівки", "Відчуття", ...
699226
  Русіна В.С. Композиційні особливості протяжних пісень Слобідської України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Русіна Влада Сергіївна, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
699227
  Кумпан С. Композиційні особливості роианів Івліна Во // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 148-152
699228
  Волошин М.В. Композиційні особливості та практичне значення видання Біблії за редакцією Болеслава Геце // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 66-68
699229
  Немерко А. Композиційні особливості форми та розкриття художнього змісту в хорових творах українських композиторів для дітей // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 73-80. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Викладено розуміння суті композиційної специфіки як створення музичного-художнього образу на матеріалі хорових творів українських композиторів для дітей. Розглянуто народні пісні, які умовно прийнято вивчати як гомофонні, хоча здебільшого вони містять ...
699230
  Проскурін М.М. Композиційні покриття активними діелектриками на сплавах алюмінію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Проскурін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
699231
  Боднар О. Композиційні прийоми організації художнього тексту // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 60-65


  Розглянуто трилогію Вільяма Фолкнера "Місто", "Селище", "Дім" та роман Валерія Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" щодо застосування Фолкнерового мозаїчного методу творення художнього світу.
699232
  Піддубна Н.Г. Композиційні принципи застосування мозаїчних творів в архітектурі Львова кінця XIX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Піддубна Наталія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
699233
  Ус В.Ф. Композиційні принципи та технологічні засади формотворення православних надгробків кінця XIX - початку XX століття (на прикладі Лук"янівського цвинтаря м. Києва) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Ус Вікторія Феліксівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
699234
  Работяга Г.І. Композиційні світоглядні особливості драматичного конфлікту у п"єсі Б.-М. Кольтеса "Битва негра з собаками" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 168-172
699235
  Ніколайчук Н.І. Композиційні системи як основа візуальної культури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 233-238. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
699236
  Седляр Ю.О. Композиційні складові зовнішньої політики держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 45-51
699237
  Караваєва Н.Л. Композиційні сцинтилятори на основі монокристалічних гранул : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Караваєва Н.Л. ; НАНУ, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
699238
  Літічевський В.О. Композиційні сцинтиляційні елементи на основі дисперсного селеніду цинку і оксидних сцинтиляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Літічевський Владислав Олександрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
699239
  Бояринцев А.Ю. Композиційні сцинтиляційні матеріали, що містять гранули неорганічних кристалів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.02.01 / Бояринцев Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
699240
  Івахів Ю. Композиційні та загальнометодичні аспекти фінансової звітності : фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 20-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
699241
  Мукан В. Композиційні та змістові особливості поетики абсурду в драматургії // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 233-238. – ISSN 2300-1062
699242
  Радецька С. Композиційні та лінгвістичні засоби створення напруги у текстах детективного жанру / С. Радецька, В. Стрижак // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 142-146. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Дефіновано поняття «напруги» та встановлено механізми її реалізації з метою створення особливої зацікавленості у читача в текстах детективного жанру та визначені основні шляхи її реалізації на лексичному, граматичному, стилістичному та графічному ...
699243
  Чернухіна О.О. Композиційні та сюжетні особливості історичних романів Вальтера Скотта та Михайла Старицького // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 246-254
699244
  Сяосюе Г. Композиційні та текстологічні функції прийому відчуження в музиці // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 228-238. – ISSN 2524-0447


  "Явище відчуження має історичне та текстологічне походження, проникає у всі жанрові сфери музики, знаходить найбільш систематичне та цілеспрямоване естетичне та стильове втілення в музиці ХХ століття. Воно відображує складні процеси структурної і ...
699245
  Хоміченко В.В. Композиційні типи поліфонічної оповіді в романах модернізму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 257-263
699246
  Єременко О. Композиційні функції звукових образів прози О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 98-102.
699247
  Вербовий Р.М. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вербовий Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 298 арк. – Додатки: арк. 199-298. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 181-197
699248
  Вербовий Р.М. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вербовий Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
699249
  Саліх Х.Т. Композиційно-графічна модель щоденної стокгольмської газети "Афтонбладет" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 183-186


  Наукова стаття досліджує особливості макетування, верстки, розташування заголовків, рубрик, лінійок, фотографій, використання пробільного матеріалу, шрифтів, кольору, інфографіки у шведській щоденній газеті "Афтонбладет". The scientific article ...
699250
  Скрипник О.В. Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в симфонічній творчості українських композиторів другої половини 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Скрипник О.В. ; Львів. нац. музична акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
699251
  Мозгова Я.О. Композиційно-мовленнєва структура текстів-репортажів (на матеріалі німецькомовних журналів) // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 190-193
699252
  Матковська Г.О. Композиційно-мовленнєві й архітектоніко-мовленнєві форми англійськомовного модерністського тексту (на матеріалі романів В. Вулф) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Матковська Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
699253
  Качан К. Композиційно-мовленнєві особливості портретного опису (на матеріалі французької мови) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 159-161. – ISBN 978-966-600-646-5
699254
  Ванюшкін О.С. Композиційно-модульний підхід формування моделей управління портфелями проектів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Ванюшкін Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 48 назв
699255
  Процик П.П. Композиційно-номінативний підхід до побудови семантики мови специфікацій Z-Notation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Пропонується підхід до побудови семантики для широко розповсюдженого методу Z-Notation на базі композиційно-номінативного підходу. Синтаксичною одиницею специфікації системи у Z є схеми. В роботі проаналізовано різні типи схем та задано їх семантику. ...
699256
  Процик П.П. Композиційно-номінативний підхід до специфікації програмних систем у мові Z-Notation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі продовжується дослідження семантики мови специфікації програмних систем Z-Notation на основі принципів композиційно-номінативного підходу, розпочате раніше. Проводиться побудова транзиційної моделі програмної системи на основі формальної ...
699257
  Нікітченко М.С. Композиційно-номінативні логіки еквітонних предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 300-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначаються та досліджуються композиційні системи спеціальних часткових предикативів, заданих на номінативних даних. Такі системи розглядаються як моделі в логіках неокласичного типу, названих композиційно-номінативними логіками. Доводяться основні ...
699258
  Нікітченко М.С. Композиційно-номінативні логіки з операторами нерухомої точки / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 64-74. – ISSN 1727-4907
699259
  Шкільняк С.С. Композиційно-номінативні логіки квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 246-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені фінітарні логіки часткових предикатів над іменними множинами. Розглянута ієрархія таких логік. Для логік кванторного та функціонально-екваційного рівня побудовані секвенційні числення без обмежень різнокванторності, доведені теореми ...
699260
  Шкільняк С.С. Композиційно-номінативні логіки квазіарних предикатів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 278-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджені фінітарні логіки часткових предикативів над іменними множинами. Розглянута ієрархія таких логік. Для логік кванторного та функціонально-екваційного рівня побудовані секвенційні числення без обмежень різнокванторності, доведені теореми повноти.
699261
  Нікітченко М.С. Композиційно-номінативні логіки квазіарних предикатів: семантичні аспекти / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 165-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів. Для опису семантичних властивостей цих логік використано спеціальні предикати-індикатори ...
699262
  Нікітченко М. Композиційно-номінативні логіки над даними із складними іменами / М. Нікітченко, С. Шкільняк // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 122-123. – ISBN 978-966-188-137-1
699263
  Нікітченко М.С. Композиційно-номінативні логіки неокласичного типу / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-57. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  На основі композиційно-номінативного підходу будується спеціальна композиційно-номінативна логіка предикатів, названа некласичною, яка зберігає основні властивості класичної логіки предикатів. Доводиться коректність і повнота побудови логіки.
699264
  Нікітченко М.С. Композиційно-номінативні логіки першого порядку / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 260-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються першопорядкові композиційно-номінативні логіки спеціальних часткових функцій та предикативів, заданих на номінативних даних. Такі логіки базуються на композиціях функціонально-екваційного рівня. Вводяться мови цих логік та досліджуються ...
699265
  Шкільняк С.С. Композиційно-номінативні логіки часткових та неоднозначних предикатів // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2014. – Вып. 1. – С. 93-102
699266
  Шкільняк О. Композиційно-номінативні модальні логіки епістемічного типу // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 234-235
699267
  Шкільняк О.С. Композиційно-номінативні модальні логіки кванторно-екваційного рівня // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 122
699268
  Шкільняк О.С. Композиційно-номінативні модальні логіки часткових предикатів // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 184-185. – ISBN 978-966-188-227-9
699269
  Шкільняк С.С. Композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки специфікації програм // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 130-131
699270
  Шкільняк О. Композиційно-номінативні темпоральні логіки функціонально-екваційного рівня // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 178-179. – ISBN 978-966-188-137-1
699271
  Нікітченко М.С. Композиційно-номінативні числення першого порядку / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 302-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Будуються аксіоматичні числення першопорядкових композиційно-номінативних логік спеціальних часткових функцій та предикативів - неокласичних логік функціонально-екваційного рівня. Досліджуються синтаксичні властивості таких логік, доводиться ...
699272
  Нікітченко М. Композиційно-нормативні логіки кванторно-екваційного рівня / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-40. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено першопорядкові композиційно-номінативні логіки квазіарних предикатів кванторно-екваційного рівня. Наведено основні семантичні властивості таких логік, зокрема, властивості Х-Y-означеного відношення логічного наслідку. На цій основі для ...
699273
  Гайдаш А. Композиційно-поетикальні особливості історичної драми Наомі Воллас "Внутрішнє море" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 144-149. – ISBN 966-7773-70-1
699274
  Перлина Юлія Георгіївна Композиційно-стилістична структура епіграми як типу тексту (На матеріалі німецьких епіграм 17-20 ст.) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Перлина Юлія Георгіївна; Одеський держ. ун-т. – Одеса, 1996. – 16л.
699275
  Жлуктенко Н.Ю. Композиція "Бурі" В. Шекспіра в аспекті наратологічного підходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті зроблено спробу залучити до аналізу трагікомедії В. Шекспіра "Буря" стратегію інтерпретації драматичного наративу англійської дослідниці Б. Харді. Наратологічний підхід по-новому обгрунтовує філософську гуманістичну тенденцію шедевру пізньої ...
699276
  Яковлєв М.І. Композиція + геометрія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Яковлєв. – Київ : Каравела, 2007. – 239, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-237. – ISBN 966-8019-67-9
699277
  Копайгоренко В.В. Композиція в роботі з натури (авторська школа Василя Копайгоренка) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 318-323
699278
  Гусак О.П. Композиція в усній публічній промові (специфіка побудови та складання) // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 73-74


  У статті розглянуто специфіку побудови та головні правила організації композиції публічної промови. The specific methods of creation and main rules of construction of a composition of the public speech are considered in the present article.
699279
  Федас Й. Композиція вистав лялькового вертепу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 23-28
699280
  Ільченко О.В. Композиція віршованої прози Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 342-346


  У статті розглядається композиція віршованої прози Дніпрової Чайки. В статье рассматривается композиция стихотворной прозы Днепровой Чайки. In this article we consider the phenomenon of poetry in proze of Dniprova Chajka.
699281
  Слободянюк Р.Д. Композиція журналістського твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-37. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Досліджується механізм творення і функціонування композиції - одного із важливих складників категорії форми.
699282
  Лесин В.М. Композиція і сюжет літературного твору / В.М. Лесин. – Львів, 1960. – 45с.
699283
  Плачинда С.П. Композиція і характери в новелах Ю.Яновського / С.П. Плачинда. – Київ, 1957. – 51с.
699284
  Трошкіна О.А. Композиція кінокадру та "природного" кадру: рівновага // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 155-163. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
699285
  Чамата Н. Композиція ліричних творів Шевченка (сюжетно-тематичний рівень)
699286
  Чамата Н. Композиція ліричних творів Шевченка (сюжетно-тематичний рівень) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 36-46. – ISSN 0236-1477
699287
  Смілянська В. Композиція ліро-епічних творів Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 33-39. – ISSN 0236-1477
699288
  Смілянська Валерія Композиція ліро-епічних творів Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 33-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Композиція балад і поем Шевченка розглядається у феноменологічному розумінні (як архітектоніка віртуального художнього світу) за двома рівнями - проблемно-тематичним і сюжетно-фабульним, а в суто термінологічному значенні композиції вербального тексту- ...
699289
  Марчук К. Композиція літописних повістей у "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 10-14. – ISSN 2307-2261
699290
  Марголіна І. Композиція Михайла Врубеля "Зішестя Святого Духа на апостолів" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 2 (184). – С. 36-45. – ISSN 0131-2685
699291
  Боронь О. Композиція повістей Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 25-34. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто композиційну техніку російськомовних повістей Т. Шевченка, головні прийоми забезпечення художньої цілісності творів
699292
  Осауленко О.І. Композиція правозастосовних актів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 19-23. – ISSN 2078-3736
699293
  Матюшко І.О. Композиція роману Василя Шкляра "Маруся" як об"єкт лінгвосинергетичного аналізу // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 90-82
699294
  Шевченко В.Е. Композиція та архітектоніка друкованого видання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-75. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Статтю присвячено вивченню закономірностей композиційної побудови твору та системі аналізування художнього твору з огляду на композицію.
699295
  Серажим К. Композиція та архітектоніка тексту: принципи редакторського втручання // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 95-100. – ISSN 2226-8669
699296
  Серажим К. Композиція та архітектоніка тексту: принципи редакторського втручання // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 95-101. – ISSN 2226-8669
699297
  Рудковська А.Ю. Композиція та архітектоніка французької готичної новели XIX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 284-289. – ISBN 966-594-420-7
699298
  Єрьоміна О.Ю. Композиція у словотворі латинської мови: структурно-типологічний та семантичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Єрьоміна Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
699299
  Єрьоміна О.Ю. Композиція у словотворі латинської мови: структурно-типологічний та семантичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Єрьоміна Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 219, [27] арк. – Додатки: арк. 1-27. - Додатки мають окрему пагінацію. – Бібліогр.: арк. 200-219
699300
  Лесик В.В. Композиція художнього твору : [нарис] / В.В. Лесик. – Київ : Дніпро, 1972. – 96 с. – (Бесіди про художню літературу)
699301
  Пахаренко Н. Композиція як засіб художнього смислопородження : (На матеріалі Г. Шкляра "Човни причалюють увечері") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 35-38. – (Філологічні науки)
699302
  Моторний О.А. Компонент-назва рослини як складова фразеології верхньолужицької мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 128-133
699303
  Нестуля С. Компонент "ресурсно-орієнтоване навчання" дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 142-160. – ISSN 2077-1827
699304
  Кожуховська Ю.В. Компонент мета в лабіринтовій подорожі новогрецької поезії ХХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 98-103


  Статтю присвячено визначенню реалізації компонента "мета" в лабіринтовій траєкторії подорожі в новогрецькій поезії ХХ ст.; показано вербалізацію когнітивних складників концепту ПОДОРОЖ з погляду лінгвокультурології та етнолінгвістики. Особливу увагу ...
699305
  Савош В.О. Компоненти готовності вчителів фізики до формування в старшокласників уміння навчатися в системі неперервної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 128-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
699306
  Андрієвська В.М. Компоненти готовності вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь учнів / В.М. Андрієвська, А.І. Прокопенко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 139-149. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
699307
  Білоусова Л.І. Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. / Л.І. Білоусова, Н.В. Житєньова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 80-87. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
699308
  Сигаловський Д.Ю. Компоненти для ракетного палива - еліксир молодості плодів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
699309
  Неустроєв Ю.Г. Компоненти економічної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 56-61. – ISSN 2306-6814
699310
  Дичка Н. Компоненти змісту навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 126-129. – ISBN 978-966-698-271-4
699311
  Мриглод О.І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мриглод О.І. ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
699312
   Компоненти лiпiд-пiгментного комплексу листкiв озимої пшеницi в умовах дефiциту фосфору / Н.Б. Свєтлова, О.В. Біда, О.І. Серга, Н.Ю. Таран // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 450-455. – ISSN 0522-9310


  Оцінено фізіологічний стан рослин сортів озимої пшениці за дефіциту фосфору. Найчутливішими до умов фосфорного голодування виявились рослини сорту Сирена одеська, стійкими — рослини сорту Київська остиста, які характеризувалися стабільністю фракцій ...
699313
  Трифонова О. Компоненти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності у навчанні фізики і технічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп"ютерних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – C. 299-309. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
699314
  Суркова К.В. Компоненти моделі формування емоційної стійкості авіадиспетчерів / К.В. Суркова, М.Є. Ломакіна, О.Г. Данилко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 132-139. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
699315
  Куцир Т. Компоненти народного жіночого вбрання Опілля: матеріали, техніки, конструктивні вирішення (кінця XIX - першої пол. XX ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1394-1409. – ISSN 1028-5091


  "На основі збережених історичних свідчень, численних пам’яток із провідних українських музеїв та приватних збірок, а також польових досліджень, автор аналізує матеріали, які використовувалися для пошиття компонентів народного жіночого вбрання, техніки, ...
699316
  Борисенко В. Компоненти науково-методичної системи поетапного формування мовленєвої компетенції майбутніх фахівців економічних спеціальностей // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 33-36
699317
  Цмоць І.Г. Компоненти обчислювальних систем узгоджено-паралельної обробки сигналів у реальному часі : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.05 / Цмоць І.Г.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 58 назв
699318
  Внуков Є.О. Компоненти організаційної культури: особливості соцієтальної ідентичності з позиції секторального підходу // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 27-34. – ISSN 2077-1800
699319
  Скоробагатько Д.О. Компоненти пристосованості, ендоредуплікація та міжхромосомні взаємодії в потомстві Drosophila melanogaster після гострого y-опромінювання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Скоробагатько Дар"я Олександрівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
699320
  Бурмакіна Н. Компоненти професійно-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
699321
  Семененко І.Є. Компоненти результативних технологій мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ в умовах професійно-орієнтованого навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 78-85. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
699322
  Гончаренко А.В. Компоненти релігійного дискурсу // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 61-68
699323
   Компоненти свободи: Людина. Громада. Самоврядвання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)


  Магдебурзьке право в Україні - як сьогодні застосувати досвід вільного розвитку.
699324
  Фєфєлова В.В. Компоненти семантики складного речення з підрядним часу в сучасній французькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 108-117
699325
  Рало А. Компоненти системи звукоутворення та їх функціонування при грі на звуковисотних клавішних ударних інструментах // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 326-337. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена всебічному вивченню та теоретичному обгрунтуванню компонентів системи звукоутворення і їх функціонування при грі на звуковисотних клавішних ударних інструментах. Велику увагу надано малодослідженій в науково-методичній літературі ...
699326
  Лебедик Л.В. Компоненти структури підготовленості майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 180-195. – ISSN 2312-1548
699327
  Поліщук Л.Д. Компоненти структури телевізійної інформаційної програми як комунікативної єдності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 97-102


  У статті аналізуються форми організації інформаційного мовлення на Українському телебаченні. У структурі цілісного тексту телевізійної інформаційної програми виявлено взаємовплив та зв"язок компонентів. Розглянуто жанрово-стильові прийоми та методи ...
699328
  Поліщук Л. Компоненти структури телевізійної інформаційної програми як комунікативної єдності // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 39-46. – Бібліогр.: Літ.: с. 46; 7 п.
699329
  Заюков І. Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-46. – Бібліогр.: с. 41-44, 46
699330
  Калиновська І. Компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 50-58. – ISSN 2706-6258
699331
  Дорошенко Т.М. Компоненти, критерії та показники готовності до професійної самореалізації авіаційних менеджерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 47-52. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
699332
  Дудова Д. Компоненти, критерії та показники національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 161-173. – ISSN 2312-5993
699333
  Джаман Т.В. Компоненти, критерії, показники та рівні готовності вчителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 164-170. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
699334
  Скрипнікова В. Компоненти, критерії, показники та рівні оцінювання розвитку міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 52-57. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблемне питання визначення основних компонентів, критеріїв, показників та рівнів розвитку міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління. На тлі постійних змін та інновацій особливої значущості набувають вимоги до ...
699335
  Короткіх М.А. Компоненти, крітерії та показники рівнів сформованості педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 123-131. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  Рассматриваются особенности и функции корпоративной культуры университета, как организации особого типа.
699336
  Лю Сянь Компонентна модель методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 165-170. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
699337
  Єрко І.В. Компонентна структура закладів дозвілля та розваг Північно-Західного економічного району України / І.В. Єрко, М.М. Ляшук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 165-169 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
699338
  Середа Н.А. Компонентна структура значення похідних іменників на позначення якості в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 322-331
699339
  Іщенко Н.Г. Компонентна структура лексичного значення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 113-120
699340
  Рябоконь Олена Компонентна структура освітнього комплексу Чернігівської області // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 148-152 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
699341
  Баклицький І. Компонентна структура особистісних диспозицій студентів-психологів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.419-428. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
699342
  Ся Цзін Компонентна структура розвитку співацького голосу студентів засобами візуального моделювання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 85-91. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
699343
  Гнатюк О. Компонентна структура територіальної ідентичності населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-61. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
699344
  Комарніцька О.М. Компонентна структура трудового потенціалу в умовах прагматичної реабілітації соціуму // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 123-125. – ISBN 978-966-654-490-5
699345
  Телебєнєва Є.Ю. Компонентний аналіз геодемографічного розвитку Полтавської області / Є.Ю. Телебєнєва, І.М. Барило // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 249-255 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
699346
  Єлісєєва О.К. Компонентний аналіз основних показників вищої освіти України / О.К. Єлісєєва, А.Г. Кузнецова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 134-138. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
699347
  Бурдейна О. Компонентний аналіз семантичної структури етнолексем // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 56-64. – Бібліогр.: Літ.: С. 62; 9+2 поз. – (Германська філологія ; Вип. 532)
699348
  Сурмач О. Компонентний аналіз синонімічного ряду імені концепту БАГАТСТВО в англійській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 101-106. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 21). – ISSN 2078-340X
699349
  Лучик А. Компонентний аналіз у зіставних дослідженнях лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 258-262
699350
  Дзіман Г.М. Компонентний склад англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у письмі майбутніх інженерів-біотехнологів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 214-220. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
699351
  Свиденко Л.В. Компонентний склад ефірної олії у формах видів чебрецю повзучого (Thymus serpilim L) і блошиного (Thymus pulegioules L.) в умовах Херсонської області / Л.В. Свиденко, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 129-134 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
699352
  Мамчур О. Компонентний склад ринкової інфраструктури Львівської області : суспільно-географічні аспекти // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 113-121
699353
   Компонентний склад розчинених органічних речовин у воді верхнього Китаївського ставу та його сезонні зміни / С Я. Іванечко, П.М. Линник, В.А. Жежеря, Р.П. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 89-98. – ISSN 2306-5680
699354
  Лобода О. Компонентні складові структури самостійної роботи як ефективної педагогічної умови розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 91-97. – ISSN 2307-4906
699355
  Чехній В.М. Компонентно-елементні чинники формування сезонних станів у ландшафтних комплексах Київського Полісся // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 163-174. – Бібліогр.: 25 назв
699356
  Устименко Ю.С. Компонентно-структурний аналіз феномену "Готовність майбутніх стоматологів до професійної взаємодії" // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 112-118. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1995-0519
699357
  Дімітрова-Бурлаєнко Компонентно-структурний зміст поняття "креативна компетентність інженера" // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 150-160. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
699358
  Селиверстова О.Н. Компонентный анализ многозначных слов / О.Н. Селиверстова. – М, 1975. – 240с.
699359
  Арват Н.Н. Компонентный анализ семантической структуры простого предложения / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1976. – 69с.
699360
  Васильева Е.Ю. Компонентный механизм проектирования образованельной среды вуза // Экология человека : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2009. – № 9. – С. 24-31. – ISSN 1728-0869
699361
  Волкова Наталия Степановна Компонентный состав некоторых диатомовых водорослей и их роль в формировании запахов воды : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Волкова Наталия Степановна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1980. – 26л.
699362
   Компонентный состав предложения. – Л., 1986. – 170с.
699363
  Васильчук Т.А. Компонентный состав растворенных органических веществ природных поверхностных вод с высокой цветностью / Т.А. Васильчук, В.П. Осипенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 136-141 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв
699364
  Мехтиева Н. Компонентный состав эфирного масла Senecio vernalis Waldst. et Kit., интродуцированного в ЦБС НАН Азербайджана / Н. Мехтиева, С. Агаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 111-112. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Методом газожидкостной хроматографии впервые установлен компонентный состав эфирного масла из цветущих надземных частей Senecio vernalis Waldst. et Kit., интродуцированного в Центральном Ботаническом Саду НАН Азербайджана. В составе эфирного масла ...
699365
   Компоненты биогеоценозов тундролесий Свеверного Охотоморья. – Владивосток, 1977. – 149 с.
699366
  Емельянова Ирина Никитична Компоненты воспитательно-развивающей среды университета // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
699367
  Люцко Н. Компоненты и уровни квалиметрической компетенции руководителей библиотек учреждений высшего образования // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2018. – Вып. 16. – С. 147-152. – ISSN 2224-1825
699368
  Лихоман М.А. Компоненты ландшафта и его морфологических частей. / М.А. Лихоман. – Саратов, 1968. – 22с.
699369
  Ржанович А.П. Компоненты милосердия: О донорстве. / А.П. Ржанович, П.В. Яралова. – Москва, 1990. – 27с.
699370
  Ведерников В.К. Компоненты многообразия модулей двумерных стабильных векторных расслоений на Р3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ведерников В.К.; Матем. ин-т. – М, 1984. – 9л.
699371
  Румак Н.В. Компоненты МОП-интегральных микросхем / Н.В. Румак. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 311 с.
699372
  Котенко Т.В. Компоненты нистатина и его стабильность : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Котенко Т.В.; Ленинигр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1971. – 22л.
699373
  Брискман Б.А. Компоненты поглощенной энергии реакторного излучения / Б.А. Брискман. – Москва, 1976. – 200с.
699374
   Компоненты предложения. – Новосибирск, 1988. – 169с.
699375
  Каменская Ольга ЛЬвовна Компоненты семантической структуры текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Каменская Ольга ЛЬвовна; Моск. гос. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 49л.
699376
  Тарасова А.В. Компоненты содержания дисциплины " физика" в медицинском вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-59. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются инвариантный и вариативный компоненты содержания дисциплины "физика" в медицинском вузе.
699377
  Комлев Н.Г. Компоненты содержания слова : Автореф... канд. филол.наук: / Комлев Н.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л.
699378
  Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова / Н.Г. Комлев. – Москва, 1969. – 192с.
699379
  Генелин В.Л. Компоненты содержащие молибден и негеминовое железо в азотфиксирующих ферментных препаратах. Azotobacter vinelandii : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Генелин В.Л.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1972. – 20л.
699380
  Земсков А.И. Компоненты успеха – тщательный анализ библиотечных ресурсов и эффективности работы : обзор работы 35-й Конференции ИАТУЛ // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 10. – С. 74-88. – ISSN 0130-9765


  35-я Конференция Международной ассоциации библиотек технических университетов - ИАТУЛ (International association of Technological University Libraries) проведена 2-5 июня 2014 г. на базе университета Аальто (Aalto university - это бывший ...
699381
  Схиртладзе Н.И. Компонито-мончикитовые жильные породы Кутаисского и Тквибульского районов / Н.И. Схиртладзе. – 803-810с.
699382
   Компоновка и конструкции микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1982. – 208 с.
699383
  Савин Д.М. Компоновка механического оборудования гидроэлектростанций. / Д.М. Савин. – М., 1981. – 157с.
699384
  Варламов Р.Г. Компоновка радио и электронной аппаратуры / Р.Г. Варламов. – Москва, 1966. – 334 с.
699385
  Варламов Р.Г. Компоновка радиоэлектронной аппаратуры / Р.Г. Варламов. – Москва, 1975. – 351 с.
699386
  Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. / С.Е. Медынский. – М, 1992. – 238с.
699387
  Карпець А.Ю. Компоративний аналіз технологій виборчого процесу та шоу-бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 276-278
699388
  Богопольський М.Д. Компостування садибних покидів при знешкоджуванні й раціональному використанні їх як добрив : (у зв"язку з проблемою санітарного очищення населених місць і підвищення врожайності приміських земель) / М.Д. Богопольський, К.В. Третьяк, О.М. Вишинський; Під ред. Г.О. Ручко. – Київ : Вид-во УАН, 1936. – 121с.
699389
  Савельева З.А. Компрексообразование некоторых переходных металлов с тиоканбонильными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Савельева З. А.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т неоргн. хим. – Новосибирск, 1975. – 23л.
699390
  Печерський Анатолій Геннадійович Компресійний спінальний синдром при важких формах сколіозу : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.22 / Печерський Анатолій Геннадійович; МОЗ України, УНДІ травматології та ортопедії. – К., 1994. – 35л.
699391
  Лебединський Л.Я. Компресія зображень на базі дискретних перетворень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Лебединський Л. Я.; Одес. держ. політехн. ін-т. – Одеса, 1995. – 16л.
699392
  Залєвскі Юзеф Компресія і відтворення сигналів мови за допомогою екстремального аналізу і цифрової фільтрації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Залєвскі Юзеф; Держ. науково-дослід. ін-тут інформаційної інфраструктури. – Львів, 1998. – 17л.
699393
  Левитський С.М. Компресія ЛЧМ - імпульсів у плазмі іоносфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Показано, що при проходженні через плазму радіоімпульси з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ - імпульси) зазнають компресії. На прикладі іоносферної плазми розраховані умови оптимальної компресії і параметри таких оптимально стиснутих ...
699394
  Пысларь С.И. Компрессионный артродез тазобедренного сустава при туберкулезном коксите и его последствиях. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.772 / Пысларь С.И.; Одесский мед.ин-т. – Кишинев, 1970. – 20 л.
699395
  Шиндер К.Т. Компрессионный металлоостеосинтез при переломах шейки бедра. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Шиндер К.Т.; Киевский гос. ин-т усовершенствования врачей. – Киев, 1968. – 18л.
699396
  Сухенко К.М. Компрессия именных и глагольных структур при переводе с русского языка на английский : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сухенко К.М. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
699397
  Сухенко К.М. Компрессия именных и глагольных структур при переводе с русского языка на английский : Диссертац. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сухенко К.М. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 191 л.
699398
  Шалудько И.А. Компрессия как фактор стилистической оригинальности "Книги благой любви" Хуана Руиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 190-196. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
699399
  Бехли Ю.Г. Компрессорная система реактивного привода несущего винта вертолета : исследование основных свойств и особенностей / Ю.Г. Бехли. – Москва : Оборонгиз, 1960. – 102 с.
699400
   Компрессорная установка высокого давления для термогазового воздействия на нефтяной пласт / А.Ф. Булат, Г.В. Кирик, П.Е. Жарков, А.А. Салюк, Б.А. Блюсс, В.Г. Шевченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 3-12 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
699401
   Компрессорные машины. – 2-е перераб. и доп. изд. – М.
1. – 1962. – 320с.
699402
  Рахмилевич З.З. Компрессорные установки : справочное издание для рабочих / З.З. Рахмилевич. – Москва : Химия, 1989. – 261 с.
699403
  Раков А.А. Компрессорные установки. / А.А. Раков, Ю.А. Виноградов. – Челябинск, 1961. – 344с.
699404
  Шерлыгин Н.А. Компрессоры / Н.А. Шерлыгин. – Л, 1962. – 70с.
699405
  Костенко О.В. Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 72-80. – ISSN 2616-6798
699406
  Боруцька О. Компрометація радянською пропагандою імені митрополита Шептицького засобами кіно // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 450-462
699407
  Скворцова Е.Л. Компромисс как средство гармонизации отношений в японском обществе // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 92-106. – ISSN 0236-2007
699408
  Скульская Е. Компромисс между жизнью и смертью, или несбывшиеся анекдоты : к 70-летию Сергея Довлатова // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 9. – С.134-145. – ISSN 0321-1878
699409
  Воронин А.Н. Компромиссный метод решения задач на уловный экстремум / А.Н. Воронин. – Київ, 1975. – 27с.
699410
   Компромиссы исключаются. – Таллин, 1982. – 280с.
699411
  Косенко В.П. Компромиссы современных богсловов / В.П. Косенко. – Алма-Ата, 1987. – 106с.
699412
  Бобровник С. Компроміс і конфлікт при дотриманні заборон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-22. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті визначається місце дотримання заборон в системі форм реалізації права, наведені приклади із діючого законодавства, визначені аспекти прояву конфліктних ситуацій, охарактеризовані їх причини і суб"єкти, визначена система правокомпромісних ...
699413
  Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія / С.В. Бобровник ; [ред. С.І. Бережинська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2011. – 383, [1] с. – Бібліогр.: с. 338-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-97-9
699414
  Луць Л. Компроміс і конфлікт у праві: сучасні підходи до вирішення загальнотеоретичних правових проблем // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 495-496. – ISSN 1026-9932
699415
  Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Бобровник Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 80 назв
699416
  Бобровник С.В. Компроміс та конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Бобровник Світлана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 431 л. – Бібліогр.: л. 177-431
699417
  Бобровник С.В. Компроміс та конфлікт як сутнісні характеристики права у теорії юснатуралізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-20.
699418
  Сірук М. Компроміс та національні інтереси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2 березня (№ 37). – С. 3


  Експерти "Дня" - про очікування від першої у цьому році нормандської зустрічі у Парижі. Доктор політичних наук, конфліктолог, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Григорій Перепелиця теж вважає, що Україна може погоджуватись ...
699419
  Поліщук О.М. Компроміс у кримінальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 42-43
699420
  Тертишник В. Компроміс у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-48
699421
  Бобровник С.В. Компроміс у праві: сутність та критерії класифікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 9-12
699422
  Дуженко С. Компроміс у справах про порушення митних правил: умови та наслідки застосування // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 65-71
699423
  Васильєв С. Компроміс у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 237-248. – ISSN 1026-9932
699424
  Морозов С.В. Компроміс як мета правового регулювання у часті прцівників в управлінні підприємством // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 308-310. – ISBN 978-966-458-401-9
699425
  Турбай А.О. Компроміс як принцип сучасної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 406-414


  Компроміс розглядається як принцип ведення сучасної політики, як засіб пом"якшення наявних політичних суперечностей, що сприяє співробітництву взаємодіючих сторін та характеризує сутність мирного врегулювання конфлікту. Ключові слова: демократія, ...
699426
  Пушкарук Н. Компроміси і закулісні домовленості / Н. Пушкарук, Н. Коваль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 липня (№ 116). – С. 3


  "Бачимо проблему певного розколу між "старою" і "новою" Європою, - експерт про оголошення кандидатів на ключові посади в ЄС."
699427
  Антонович М. Компромісна мета // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 21/22) : Міжнародний арбітраж. – С. 24
699428
  Василенко В. Компромісна поступка чи замах на конституційний лад? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Якщо вищі посадовці не спроможні усвідомити фатальні наслідки свого ущербного підходу до компромісу з Росією, то вони не мають права очолювати державу. Якщо ж вони розуміють небезпечність поступки РФ у мовному питанні, то їх слід вважати співучасниками ...
699429
  Краснов Є. Компромісне вирішення / бесіду вів Анатолій Гвоздецький // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Єгор Краснов: «У 2022 році ми плануємо продовжити оновлення Кодексу суддівської етики та активізувати роботу щодо розробки спільних етичних стандартів для правничих професій»".
699430
  Ляпіна Л.А. Компромісний мультикультуралізм Чарльза Тейлора // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 65-69. – ISSN 2073-9591
699431
  Москаленко О.П. Компромісні вирішення політичних питань в сучасній Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 665-671. – ISSN 1563-3349
699432
  Шафир М.А. Комптенция СССР и союзной республики / М.А. Шафир. – Москва, 1968. – 228с.
699433
  Энгельманн З. Комптон-эффект на векторном мезоне. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Энгельманн З.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
699434
  Гетманцев Г.Г. Комптоновское рассеяние плазменных и магнитогидродинамических волн на релятивистских электронах как источник радиоизлучения некоторых метагалактических объектов / Г.Г. Гетманцев. – Горький : НИРИ, 1970. – 8 с.
699435
  Клименко П.В. Компути та ревізії XVIII ст. / Пилип Клименко ; Всеукраїнська АН. – Київ : [З друк. Всеукр. АН], 1930. – 182 с. – Окр. відб.: Український археографічний збірник, К., ВУАН, 1930 р., т. 3, с. 57-241


  На форзаце дарчий надпис: Вш. М.М. Ткаченко выд автора, 1932, 21, I
699436
  Штейн Б.Е. Компьен-Берлин / Б.Е. Штейн. – Москва, 1945. – 23с.
699437
  Самарский А.А. Компьтеры и жизнь / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М., 1987. – 127с.
699438
  Миронова И. Компьютер - друг, но здоровье - дороже : организация безопасных условий доступа к электронным ресурсам / Ирина Миронова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (94). – С. 30-31. – ISSN 1727-4893


  Сегодняшнюю жизнь трудно представить себе без использования новых информационных технологий. Мы окружены компьютерами, модемами, принтерами, копировальными аппаратами. Однако не стоит забывать о том, что компьютеры и оргтехника оказывают вредное ...
699439
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№№ 1-12. – 1990
699440
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№№ 1-12. – 1991
699441
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№№ 1-6. – 1992
699442
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№№ 1-10. – 1993
699443
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 1. – 1995
699444
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 2. – 1995
699445
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 3. – 1995
699446
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 4. – 1995
699447
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 5. – 1995
699448
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 6. – 1995
699449
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 7. – 1995
699450
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 8. – 1995
699451
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 9. – 1995
699452
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 10. – 1995
699453
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 11. – 1995
699454
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 12. – 1995
699455
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 1. – 1996
699456
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 2. – 1996
699457
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 3. – 1996
699458
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 4. – 1996
699459
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 5. – 1996
699460
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 6. – 1996
699461
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 7. – 1996
699462
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 8. – 1996
699463
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 9. – 1996
699464
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 10. – 1996
699465
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 11. – 1996
699466
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 12. – 1996
699467
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 1. – 1997
699468
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 2. – 1997
699469
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 3. – 1997
699470
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 4. – 1997
699471
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 5. – 1997
699472
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 6. – 1997
699473
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 7. – 1997
699474
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 8. – 1997
699475
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 9. – 1997
699476
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 10. – 1997
699477
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 11. – 1997
699478
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 12. – 1997
699479
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 1. – 1998
699480
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 2. – 1998
699481
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 3. – 1998
699482
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 4. – 1998
699483
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 5. – 1998
699484
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 6. – 1998
699485
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 7. – 1998
699486
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 8. – 1998
699487
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 9. – 1998
699488
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 10. – 1998
699489
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 11. – 1998
699490
   Компьютер - пресс. – Москва, 1989-
№ 12. – 1998
699491
  Мичи Д. Компьютер - творец / Д. Мичи, Р. Джонстон. – Москва : Мир, 1987. – 254 с.
699492
  Чуприна Надежда Компьютер - только начало // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 24-25. – ISSN 0869-4915
699493
   Компьютер. – Москва
№ 1. – 1990
699494
   Компьютер. – Москва
№ 2. – 1990
699495
   Компьютер. – Москва
№ 3. – 1990
699496
   Компьютер. – Москва
№ 4. – 1990
699497
   Компьютер. – Москва
№ 1 (4). – 1991
699498
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 1/2. – 2003
699499
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 3/4. – 2003
699500
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 5/6. – 2003
699501
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2003
699502
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2003
699503
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2003
699504
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
699505
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 2. – 2004
699506
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 3. – 2004
699507
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 4. – 2004
699508
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 5. – 2004
699509
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 6. – 2004
699510
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 7. – 2004
699511
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 8. – 2004
699512
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2004
699513
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2004
699514
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 1/2. – 2005
699515
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 3/4. – 2005
699516
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 5. – 2005
699517
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 6. – 2005
699518
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 7. – 2005
699519
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 8. – 2005
699520
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2005
699521
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2005
699522
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 1. – 2006
699523
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 2. – 2006
699524
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 3/4. – 2006
699525
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 5/6. – 2006
699526
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2006
699527
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2006
699528
   Компьютер : Для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2006
699529
   Компьютер : для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 1/2. – 2007
699530
   Компьютер : для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 3/4. – 2007
699531
   Компьютер : для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 5/6. – 2007
699532
   Компьютер : для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2007
699533
   Компьютер : для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2007
699534
   Компьютер : для профессионалов и любителей. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2007
699535
   Компьютер в момощь ученому и учителю. – Куйбышев, 1989. – 155с.
699536
   Компьютер в образовании : Краткий библиографический уазатель. – Томск, 1991. – 157с.
699537
   Компьютер в образовании : Краткий библиографический указатель. – Томск, 1993. – 98с.
699538
   Компьютер в офисе. – М., 1990. – 47с.
699539
  Задков В.Н. Компьютер в эксперименте: архитектура и програмные средства систем автоматизации / В.Н. Задков, Ю.В. Пономарев. – Москва : Наука, 1988. – 376 с. – ISBN 5-02-013854-1
699540
  Вершинин О.Е. Компьютер для менеджера / О.Е. Вершинин. – Москва, 1990. – 238 с.
699541
  Козловский Е.А. Компьютер для носорога / Е.А. Козловский. – Москва, 1994. – 95 с.
699542
  Козловский Е.А. Компьютер для носорога / Е.А. Козловский. – Москва
Т. 5, ч. 3. – 1994. – 480 с.
699543
  Козловский Е.А. Компьютер для носорога / Евгений Козловский. – Москва : ABF. – ISBN 5-87484-003-6
Кн. 5 : Norton Utilities 7.0, ч. 1: Общие сведения и одиннадцать самых необходимых полезняшек. – 1994. – 400 с.
699544
  Шаров Ю. Компьютер для носорога / Ю. Шаров. – М., 1995. – 382с.
699545
  Каратыгин С. Компьютер для носорога / С. Каратыгин. – М.
1. – 1995. – 412с.
699546
  Каратыгин С. Компьютер для носорога / С. Каратыгин. – Москва
2. – 1995. – 757с.
699547
  Козловский Е.А. Компьютер для носорога / Е.А. Козловский. – Москва : ABF
Т. 5, ч. 1. – 1995. – 384с.
699548
  Козловский Е.А. Компьютер для носорога / Е.А. Козловский. – М.
кн.5 ч.2. – 1995. – 398 с.
699549
  Зельднер Г.А. Компьютер для носорога. / Г.А. Зельднер. – Москва
4. – 1995. – 200с.
699550
   Компьютер для студентов. Самоучитель. Быстрый старт : Учебное пособие. – Москва : Триумф, 2003. – 400с. – ISBN 5-89392-076-7
699551
  Гик Я Е. Компьютер за шахматной доской / Я Е. Гик, . – М., 1991. – 127с.
699552
   Компьютер и задачи выбора. – Москва : Наука, 1989. – 204 с. – ISBN 5-02-007152-8
699553
   Компьютер и иностранные языки. – М., 1990. – 47с.
699554
   Компьютер и Интернет в нотариальной практике : Практическое пособие / А. Бенеш, Й. Беттендорф, Г.Г. Бруннер, Г.М. Мальцер, Й. и др. Пюльс; Федер. нотар. палата России, Центр нотар. исслед.; Александр Бенеш, Йорг Беттендорф, Ганс Георг Бруннер, Ганс Михаель Мальцер, Йоахим Пюльс и др.; Отв. ред. Йорг Беттендорф; Пер. с нем. Трушников С.С. – Москва : Вольтерс Клувер, 2005. – 264с. – Доп. тит. лист нем. – (Библиотека нотариуса). – ISBN 5-466-00025-6
699555
  Зуев К.А. Компьютер и общество / К.А. Зуев. – М., 1990. – 314с.
699556
  Думикян М.М. Компьютер и человек: кто кому служит? // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 113-116. – ISBN 978-966-622-589-7
699557
   Компьютер обретает разум. – Москва : Мир, 1990. – 240с.
699558
   Компьютер по имени Джо. – Москва, 1990. – 350с.
699559
   Компьютер победил человека в игре го : компьютер против го. Сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 35. – ISSN 1029-5828
699560
  Бухбиндер А. Компьютер читает Библию // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 6 (1020). – С. 118-125. – ISSN 0130-1640


  Израильские ученые разработали компьютерную программу, которая способна определять истинного автора текста. Задача определения авторства возникает и в лингвистике, и в литературоведении, и в культурологии. Но первое испытание программы прошло на тексте ...
699561
  Попов Г.Е. Компьютеризаци и обучение. / Г.Е. Попов; О-во "Знание" УССР. – Киев, 1988. – 48 с.
699562
  Романов А.Н. Компьютеризация аудиторской деятельности : Учебное пособие для вузов / А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1996. – 270с. – ISBN 5-85177-024-4
699563
  Гладкова Н.В. Компьютеризация библиографической деятельности // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2009. – № 2 (361). – С. 53-56. – ISSN 0869-6020
699564
  Давыдов В.Н. Компьютеризация бухгалтерского учета / В.Н. Давыдов. – М., 1989. – 141с.
699565
  Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы / Б.С. Гершунский. – М., 1987. – 263с.
699566
  Крюков В.И. Компьютеризация государственного управления / В.И. Крюков. – Москва : Наука, 1990. – 224с.
699567
  Кузнецов С.Л. Компьютеризация делопроизводства / С.Л. Кузнецов. – Москва : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997. – 176с. – ISBN 5-87057-086-7
699568
  Короза В.С. Компьютеризация и развитие личности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
699569
   Компьютеризация информационных процессов в управлении народным хозяйством. – М.
1. – 1988. – 143с.
699570
   Компьютеризация информационных процессов в управлении народным хозяйством. – М.
2. – 1988. – 120с.
699571
   Компьютеризация информационных процессов в управлении народным хозяйством. – М.
3. – 1988. – 117с.
699572
   Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях. – К., 1991. – 213с.
699573
  Чобанов Р.Э. Компьютеризация как фактор риска формирования артериальной гипертензии среди школьников / Р.Э. Чобанов, А.Ф. Мехтиева, А.А. Тагиева // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – C. 123-126. – ISSN 2077-1096
699574
  Коваленко А.Н. Компьютеризация книготорговой деятельности. Информационные технологии в книжном деле. : Краткий конспект лекций / А.Н. Коваленко; Н.Б. Лезунова; М-во образования РФ; Северо-Западный ин-т печати СПГУТД. – СПб. : Петербургский институт печати, 2003. – 136с. – ISBN 5-8122-0287-7
699575
  Соколов В.В. Компьютеризация народного хозяйства. / В.В. Соколов. – Москва, 1990. – 63с.
699576
  Черных С.И. Компьютеризация образовательного пространства России: социальные аспекты // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 161-167. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются социальные аспекты процесса компьютеризации образовательного пространства России в современных условиях.
699577
  Афанасьев М.Ю. Компьютеризация обучения экономистов / М.Ю. Афанасьев. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 184 с.
699578
  Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. / Е.И. Машбиц. – М., 1986. – 80с.
699579
   Компьютеризация общества и человеческий фактор. – М., 1988. – 227с.
699580
  Пиотровский Р.Г. Компьютеризация преподавания языков: Учеб. пособие по спецкурсу. / Р.Г. Пиотровский. – Л., 1988. – 74с.
699581
   Компьютеризация регионального планирования : Сборник научных трудов. – Киев, 1988. – 156 с.
699582
  Воронов Ю.П. Компьютеризация: Шаг в будущее. / Ю.П. Воронов. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1990. – 335с.
699583
  Лавенделс Ю. Компьютеризированное дистанционное обучение различных распределенных групп обучаемых / Ю. Лавенделс, В. Шитиков, К. Крауклис // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 66-71. – ISSN 1562-529Х
699584
   Компьютерная алгебра. – Москва : Мир, 1986. – 391 с.
699585
  Панкратьев Е.В. Компьютерная алгебра / Е.В. Панкратьев. – Москва, 1988. – 85 с.
699586
  Дэвенпорт Д. Компьютерная алгебра / Д. Дэвенпорт. – Москва : Мир, 1991. – 350 с.
699587
  Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты / Петров А.А. – Москва : ДМК, 2000. – 445, [3] с. : ил. – Приложения: с. 401-436. – Библиогр.: с. 437-445. – (Информационные технологии для инженеров). – ISBN 5-89818-064-8
699588
   Компьютерная биометрика. – Москва : Московский университет, 1990. – 232 с. – ISBN 5-211-00920-7
699589
  Кольвах О.И. Компьютерная бухгалтерия для всех / О.И. Кольвах. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 412с. – ISBN 5-85880-172-2
699590
  Глушаков С.В. Компьютерная верстка / С.В. Глушаков, Г.А. Кнабе. – Харьков : Фоліо, 2002. – 496с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1823-5
699591
  Шихов С.В. Компьютерная виртуальная реальность для инновационного военного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С. 224-232. – ISSN 1811-0916


  Целью статьи является исследование возможностей компьютерной виртуальной реальности для использования в системе военного образования на фоне меняющегося облика современной войны.
699592
  Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология : справочное руководство / Н.Н. Безруков. – Київ : Украинская Советская Энциклопедия им. М.П. Бажана, 1991. – 416 с. – ISBN 5-88500-031-Х
699593
  Никулин Е. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики / Е.А. Никулин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – VI, 550 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 549-550. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94157-264-6
699594
  Корриган Д. Компьютерная графика / Д. Корриган. – Москва, 1995. – 352с.
699595
  Глушаков С.В. Компьютерная графика / С.В. Глушаков, Г.А. Кнабе. – Харьков : Фоліо, 2002. – 500с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1381-0
699596
   Компьютерная графика / С.В. Глушаков, А.В. Капитанчук, Е.В. Вещев, Г.А. Кнабе; Харьковский ин-т информационных технологий. – 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Фоліо, 2006. – 512с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-3358-7
699597
  Херн Д. Компьютерная графика и стандарт OpenGL / Дональд Херн, М. Паулин Бейкер. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1168с. – ISBN 5-8459-0772-1


  Книга рассчитана на пользователей средней и высокой квалификации, студентов и аспирантов соответствующих специальностей
699598
  Додонов А.Г. Компьютерная информация: хранение и управление / А.Г. Додонов, П.И. Иваненко, В.Г. Клименко. – Київ : Наукова думка, 1992. – 232с.
699599
  Данчеев В.П. Компьютерная культура: новые возможности пропаганды. / В.П. Данчеев. – М., 1989. – 62с.
699600
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов. – Киев, 2000-
Вып. 1. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. языках
699601
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов. – Киев, 2000-
Вып. 2. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. языках
699602
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2000-
Вып. 2. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699603
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2000-
Вып. 1. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699604
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН України, 2000-
Вып. 1. – 2016. – 164 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699605
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2000-
Вып. 2. – 2016. – 162 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699606
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН України, 2000-
Вып. 1. – 2017. – 164 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699607
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба, А.В. Гладкий [и др.]. – Киев, 2000-
Вып. 2. – 2017. – 146 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699608
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: И.В. Сергиенко, Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба [и др.]. – Киев : Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН України, 2000-. – ISSN 2616-938X
Вып. 2. – 2018. – 153, [1] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699609
   Компьютерная математика = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: И.В. Сергиенко, Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба [и др.]. – Киев : Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН України, 2000-. – ISSN 2616-938X
Вып. 1. – 2019. – 150, [1] с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
699610
  Аркусова И.В. Компьютерная модернизация - основное условие повышения качества подготовки в вузе // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 136-142. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается проблема компьютеризации обучения в вузе, виды компьютерных средств, уровни компьютерной модернизации, которые способствуют повышению качества подготовки в вузе. This paper addresses the problem of the computerization of ...
699611
   Компьютерная мультибиометрическая система идентификации личности по совокупности биометрических признаков / О.В. Барабаш, В.А. Радченко, В.Н. Ткачев, В.В. Токарев // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (56). – C. 64-70. – ISSN 2412-4338
699612
  Хурса Р.В. Компьютерная оценка результатов психоэмоционального нагрузочного тестирования для выявления патологических гемодинамических реакций / Р.В. Хурса, М.В. Войтикова // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 24-29. – ISSN 2224-1485
699613
   Компьютерная практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград
№ 1. – 2003
699614
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 1. – 2004
699615
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 4. – 2004
699616
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 5. – 2004
699617
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 6. – 2004
699618
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 9. – 2004
699619
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 10. – 2004
699620
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 12. – 2004
699621
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 1. – 2005
699622
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 5. – 2005
699623
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 12. – 2005
699624
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 4. – 2006
699625
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 6. – 2006
699626
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 9. – 2006
699627
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 10. – 2006
699628
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 12. – 2006
699629
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 1. – 2007
699630
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов: всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 3. – 2007
699631
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 4. – 2007
699632
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 7. – 2007
699633
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : Пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 8. – 2007
699634
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 3. – 2008
699635
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов, всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 4. – 2008
699636
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов, всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 6. – 2008
699637
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов, всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 7. – 2008
699638
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов; всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 9. – 2008
699639
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов; всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 10. – 2008
699640
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов; всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 12. – 2008
699641
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 1/2. – 2009
699642
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 3/4. – 2009
699643
   Компьютерная практика = Компьютерна практика : пособие для профессионалов. Всеукраинский научно-популярный журнал. – Кировоград, 2003-
№ 11/12. – 2009
699644
   Компьютерная преступность и кибертерроризм = Computer Crimes and Cyderterrorism : Сборник научных работ: Исследования, аналитика. – Запорожье. – ISBN 966-8227-15-8
Вып.1. – 2004. – 326 с.
699645
   Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования по Программе малых грантов : Сборник научных работ. – Запорожье. – ISBN 966-8227-11-9
Вып.1. – 2004. – 166 с.
699646
   Компьютерная революция и информатизация общества. – М., 1990. – 301с.
699647
   Компьютерная технология обучения в вузе. – Петрозаводск, 1989. – 52с.
699648
   Компьютерная технология обучения инженерно-экономическим специальностям. – Л., 1988. – 123с.
699649
  Кларк Т. Компьютерная химия / Т. Кларк. – Москва : Мир, 1990. – 381 с.
699650
  Завадский В.А. Компьютерная электроника / В.А. Завадский. – Киев : ВЕК, 1996. – 368с.
699651
  Сафонова М.Н. Компьютерно-аналитические методы диагностики эксплуатационных характеристик алмазных порошков и композиционных материалов на их основе / М.Н. Сафонова, Г.А. Петасюк, А.С. Сыромятникова ; отв. ред. М.П. Лебедев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-восточ. федер. ун-т им. М.К. Аммосова. – Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2013. – 218, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7692-1290-1
699652
  Дарий В.И. Компьютерно-томографические и патологоанатомические соотношения полушарных ишемических инсультов с прорывом некротических масс в желудочки мозга // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 10-11. – ISSN 2524-0412
699653
  Макарова Н.В. Компьютерное делопроизводство : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по специальн. Прикладная информатика / Н.В. Макарова, Г.С. Николайчук, Ю.Ф. Титова. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 416с. – (Учебный курс). – ISBN 5-318-00676-0
699654
   Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : труды междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 26-31 мая 2016 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков Н.А. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2016. – 363, [1] с. : ил., табл. – Ст. укр., англ., рус. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-285-317-9
699655
   Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях = Комп"ютерне моделювання в наукоємних технологіях : труды междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 22-25 мая 2018 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков Н.А. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2018. – 348, [2] с. – Комп"ютерне моделювання у наукоємних технологіях". - Ст. рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-285-492-3
699656
  Полухин В.А. Компьютерное моделирование динамики и структуры жидких металлов / В.А. Полухин, В.Ф. Ухов, М.М. Дзугутов; АН СССР, Уральск. научн. центр, Ин-т металлургии. – Москва : Наука, 1981. – 324с.
699657
   Компьютерное моделирование и оптимизация механических систем и процессов. – К., 1994. – 90с.
699658
  Гавриленко В.В. Компьютерное моделирование поведения системы трубопровод-жидкость, исследования и оценка влияния сил Кориолиса на движение жидкости в трубопроводе при разных способах закрепления / В.В. Гавриленко, О.С. Лимарченко, О.П. Ковальчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 3, май - июнь. – С. 64-71. – ISSN 0572-2691
699659
   Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть вторая) / В.В. Радчук, А.Е. Гречановский, А.Б. Брик, Б.Г. Шабалин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 206-224 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
699660
  Веприк Ю.Н. Компьютерное моделирование режимов работы электрических систем : монография / Ю.Н. Веприк ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Харьков : ХПИ, 2015. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 289-301. – ISBN 978-617-7364-12-1
699661
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 27. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699662
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 28. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699663
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 29/30. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699664
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 31. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699665
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 32. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699666
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 33. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699667
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 34. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699668
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 35. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699669
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 36. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699670
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 37. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699671
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 38. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699672
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 39. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699673
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 40. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699674
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 41. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699675
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 42. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699676
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 43. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699677
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 44. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699678
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 45. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699679
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 46. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699680
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 47. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699681
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 48. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699682
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 49. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699683
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 50. – 1999. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699684
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 3. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699685
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 4. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699686
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 5. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699687
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 6. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699688
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 7. – 2000. – + CD. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699689
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 8. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699690
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 9. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699691
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 10. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699692
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 11. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699693
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 12. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699694
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 13. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699695
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 14. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699696
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 15. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699697
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 16. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699698
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 17. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699699
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 18/19. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699700
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 20. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699701
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 21. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699702
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 22. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699703
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 23. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699704
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 24. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699705
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 25. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699706
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 26. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699707
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 27. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699708
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 28. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699709
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 29. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699710
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 30/31. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699711
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 32. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699712
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 33. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699713
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 34. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699714
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 35. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699715
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 36. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699716
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 37. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699717
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 38. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699718
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 39. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699719
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 40. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699720
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 41. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699721
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 42. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699722
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 43. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699723
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 44. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699724
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 45. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699725
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 46. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699726
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 47. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699727
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 48. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699728
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 49. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699729
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 50. – 2000. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699730
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Київ
№ 1/2. – 2001. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699731
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев
№ 3. – 2001. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699732
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев
№ 4. – 2001. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699733
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев
№ 5. – 2001. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699734
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев
№ 6. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699735
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев
№ 7. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699736
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев
№ 8. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699737
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 12. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699738
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 26. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699739
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 27. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699740
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 28. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699741
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 29. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699742
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 30/31. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699743
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 32. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699744
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 33. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699745
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 34. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699746
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 35. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699747
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 36. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699748
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 37. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699749
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 39. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699750
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 40. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699751
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 41. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699752
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 42. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699753
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 43. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699754
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 44. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699755
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 47. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699756
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 50. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699757
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 3. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699758
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 4. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699759
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 7. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699760
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 14. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699761
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 16. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699762
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 17. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699763
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 20. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699764
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 22. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699765
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 24. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699766
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 26. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699767
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 30. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699768
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 33. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699769
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 36. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699770
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 37. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699771
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 38. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699772
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 39. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699773
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 40. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699774
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 41. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699775
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 42. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699776
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 43. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699777
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 44. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699778
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 47. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699779
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 48. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699780
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 49. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699781
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 1/2. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699782
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699783
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 5. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699784
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 9. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699785
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 11. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699786
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 13. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699787
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 14. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699788
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 15. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699789
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 16. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699790
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 17. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699791
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 20. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699792
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 24. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699793
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 26. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699794
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 31/32. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699795
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 33. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699796
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 34. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699797
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 35. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699798
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 36. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699799
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 37. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699800
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 38. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699801
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 39. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699802
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 40. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699803
   Компьютерное обозрение. – Киев, 1999-
№ 41. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699804
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 42. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699805
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 43. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699806
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 44. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699807
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 45. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699808
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 49. – 2003. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699809
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 1/2. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699810
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 3. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699811
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699812
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 7. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699813
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 9. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699814
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 11. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699815
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 12. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699816
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 14. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699817
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 15. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699818
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 16. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699819
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 17. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699820
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 18/19. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699821
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 20. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699822
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 21. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699823
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 23. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699824
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 33. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699825
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 36. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699826
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 41. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699827
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 42. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699828
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 43. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699829
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 44. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699830
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 49. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699831
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 51. – 2004. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699832
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 1/2. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699833
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 3. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699834
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 4. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699835
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 8. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699836
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 9. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699837
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 13. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699838
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 15. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699839
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 16. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699840
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 17/18. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699841
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 19. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699842
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 20. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699843
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 21. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699844
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 22. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699845
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 23. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699846
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 24. – 2005. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699847
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 1/2. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699848
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 4. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699849
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 8. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699850
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 11. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699851
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 13. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699852
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 19. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699853
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 21. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699854
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 23. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699855
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 25. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699856
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 26. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699857
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 34. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699858
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 35. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699859
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 36. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699860
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 37. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699861
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 38. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699862
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 39. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699863
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 40. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699864
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 41. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699865
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 42. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699866
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 44. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699867
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 47. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699868
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 49. – 2006. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699869
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 3. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699870
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 4. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699871
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 6. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699872
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 9. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699873
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 12. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699874
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 14. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699875
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 15. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699876
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 16. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699877
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 17/18. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699878
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 19. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699879
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 20. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699880
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 22. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699881
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 24. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699882
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 25. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699883
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 27. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699884
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 28. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699885
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 29/30. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699886
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 31. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699887
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 32. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699888
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 34. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699889
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 36. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699890
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 37. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699891
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 38. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699892
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 39. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699893
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 40. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699894
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 41. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699895
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 42. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699896
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 44. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699897
   Компьютерное обозрение : Новости. Технологии. Рынок. – Киев, 1999-
№ 45. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699898
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок. – Киев, 1999-
№ 47. – 2007. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699899
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 5. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699900
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 6. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699901
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 7. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699902
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 8. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699903
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 12. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699904
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 15. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699905
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 17/18. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699906
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 20. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699907
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 22. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699908
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 24. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699909
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 26. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699910
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 27. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699911
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 29/30. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699912
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 31. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699913
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 32. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699914
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 35. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699915
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 37. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699916
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 41. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699917
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 42. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699918
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 43. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699919
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 46. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699920
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 48. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699921
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 49. – 2008. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699922
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 8 (674). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699923
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 11 (677). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699924
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 13 (679). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699925
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 14 (680). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699926
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 15 (681). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699927
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 16/17 (683). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699928
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 18 (684). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699929
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 19 (685). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699930
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 23 (689). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699931
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 24 (690). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699932
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 26 (692). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699933
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 27/28 (694). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699934
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 32 (698). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699935
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 33 (699). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699936
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 42 (708). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699937
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 44 (710). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699938
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 46 (712). – 2009. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699939
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 1/2 (713). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699940
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 4 (715). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699941
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 5 (716). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699942
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 6 (717). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699943
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 9 (720). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699944
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 10 (721). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699945
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 13 (724). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699946
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 14 (725). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699947
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 16/17 (728). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699948
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 18 (729). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699949
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 19 (730). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699950
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 20 (731). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699951
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 22 (733). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699952
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 25 (736). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699953
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 26 (737). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699954
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 27/28 (738). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699955
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 31 (741). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699956
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 32 (742). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699957
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 35 (745). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699958
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 44 (754). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699959
   Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
№ 45 (755). – 2010. – У 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
699960
  Машуков В.М. Компьютерное право : Практическое руководство / В.М. Машуков. – Львів : Аверс, 1998. – 256с. – ISBN 966-7466-02-7
699961
  Непомнящая С. Компьютерное тестирование: плюсы и минусы (к вопросу о методике использования в учебном проессе) / С. Непомнящая, Т. Хохлова, Е. Абалихина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С. 9-14. – ISSN 0321-0383
699962
   Компьютерные ведомости. – Донецк, 1999-. – ISSN 1605-2463
№ 4. – 2000
699963
   Компьютерные ведомости. – Донецк, 1999-. – ISSN 1605-2463
№ 1. – 2001
699964
   Компьютерные ведомости. – Донецк, 1999-. – ISSN 1605-2463
№ 4. – 2001
699965
   Компьютерные ведомости. – Донецк, 1999-. – ISSN 1605-2463
№ 6/7. – 2001
699966
  Додонов А.Г. Компьютерные информационно-аналитические системы : толковый словарь / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.Г. Путятин ; НАН Украины, Ин-т проблем регистрации информации. – Киев : Наукова думка, 2011. – 384 с. – Библиогр.: с. 380-383. – ISBN 978-966-00-1130-4


  В словарь вошли основные термины, используемые в области компьютерных информационно-аналитических систем, а также понятия и определения, применяемые в со-временной компьютерной литературе и в информационных сообщениях, публикуемых на тематических ...
699967
  Волков В.В. Компьютерные методики в деривационном исследовании / В.В. Волков. – Київ, 1989. – 89с.
699968
  Погребняк Борис Иванович Компьютерные ресурсосберегающие технологии проектирования и рациональной эксплуатации систем подачи и распределения воды : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Погребняк Борис Иванович; Мин-во образов. Украины. Харьков. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1994. – 24с.
699969
  Нанс Б. Компьютерные сети / Б. Нанс. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 1996. – 400с.
699970
  Кулаков Ю.А. Компьютерные сети / Ю.А. Кулаков, Г.М. Луцкий. – Київ : Юниор, 1998. – 384с. – ISBN 966-7323-02-1
699971
  Камер Дуглас Компьютерные сети и Internet = Computre networks and Internet: With Internet applications : Разработка приложений для Internet / Камер Дуглас; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 640с. – ISBN 5-8459-0255-Х
699972
  Титтел Э. Компьютерные сети на основе NetWare для "чайников" / Эд Титтел, Дени Коннор, Эрл Фоллис; Пер. с англ. О.А.Меженного. – 3-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 320с. – ISBN 966-506-064-3
699973
  Олифер В.Г. Компьютерные сети. : Принципы, технологии, протоколы: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по напрввлен. "Информат. и вычислительная техника" / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 864с. – ISBN 5-94723-478-5
699974
  Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : Учебное пособие / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб. : Питер, 1999. – 672с. – ISBN 5-8046-0133-4
699975
  Олифер Г В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по напр. "Информатика и вычисл. техника" и по спец. "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизир. машины, комплексы, системы и сети", "Програм. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем" / В. Олифер, Н. Олифер. – 4-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 943, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 918-943. – Библиогр.: с. 917. – (Учебник для вузов ; Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-496-00004-8
699976
  Столлингс В. Компьютерные системы передачи данных / Вильям Столлингс; Пер. с англ. А.В. Высоцкого, А.В. Назаренко. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 928с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0311-4


  Подробный и всесторонний обзор всех областей передачи данных, является в то же время учебником по ведущим сетевым технологиям и протоколам
699977
  Долинский М.С. Компьютерные средства развития мышления у дошкольников и младших школьников / М.С. Долинский, М.А. Кугейко // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 71-75. – ISSN 0234-0453
699978
  Арсанукаев З.З. Компьютерные технологии аналитического продолжения поля в горизонтальный слой, расположенный выше источников, с использованием метода дискретных аппроксимаций // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 85-100 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
699979
   Компьютерные технологии в криминалистике и информационная безопасность : Труды Академии. – Москва, 1997. – 156с.
699980
  Сергиенко Т. Компьютерные технологии как средство формирования профессионально - адаптационных способностей инвалидов по зрению // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 66-72. – ISSN 2078-1016
699981
   Компьютерные технологии обучения. – К., 1989. – 62с.
699982
  Омельченко В.П. Компьютерный анализ биопотрециалов мозга как основа оценки и фармакологической коррекции психопатологических состояний : Автореф... докт. биол.наук: 05.13.09 / Омельченко В. П.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1990. – 35л.
699983
  Панченко Л.Ф. Компьютерный анализ данных : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Л.Ф. Панченко, Е.В. Адаменко ; МОНУ ; Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. – 188 с. : илл. – Библиогр.: с. 184-187. – ISBN 978-966-617-260-3
699984
  Карпов А.А. Компьютерный анализ и синтез русского жестового языка // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 6 ноябрь - декабрь. – С. 41-53. – Библиогр.: Лит.: С. 51-53. – ISSN 0373-658Х
699985
   Компьютерный анализ структуры, функции и эволюции генетических макромолекул : проблемы интеллектуализации : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1989. – 282 с.
699986
  Лебо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков / Ч. Лебо, Д.В. Лукас. – Москва : Альпина, 1998. – 304 с. – ISBN 5-89684-002-0
699987
  Портянский И.А. Компьютерный арсенал географии / И.А. Портянский. – Москва : Мысль, 1989. – 172с.
699988
   Компьютерный вестник. – Москва
№ 1. – 1995
699989
   Компьютерный вестник. – Москва
№ 2. – 1997
699990
   Компьютерный вестник. – Москва
№ 3. – 1997
699991
   Компьютерный вестник. – Москва
№ 4. – 1997
699992
   Компьютерный вестник. – Москва
№ 5. – 1997
699993
   Компьютерный вестник. – Москва
№ 6. – 1997
699994
   Компьютерный всеобуч и повышение квалификации специалистов в свете решений январского (1987г.) Пленума ЦК КПСС : (Материалы Всесоюзной научно-практической конференции в г. Брежневе. – Москва, 1987. – 174 с.
699995
  Какзанова Е.М. Компьютерный переводчик: есть ли плюсы? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 84-91. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
699996
   Компьютерный практикум : Оптимальное управление возмущаемой системой. – Москва, 2000. – 80с. – ISBN 93839-003-6
699997
   Компьютерный прогноз месторождений полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1990. – 284с.
699998
  Петропольский Н.В. Компьютерный расчет показателей надежности устройств автоматики по внезапным отказам / Н.В. Петропольский. – М., 1990. – 79с.
699999
  Зефиров Н.С. Компьютерный синтез / Н.С. Зефиров, Е.В. Гордеева. – Москва, 1989. – 30с.
700000
  Борисов С.И. и др. Компьютерный учебник "ТМЦДО.Математика-1" // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.12-17
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,