Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
692001
  Деркач Т. "Коло Дзиги" як науковий і просвітницький проект Національного центру Олександра Довженка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 107-111. – ISSN 1728-6875
692002
  Масенко Л. "Коло Шевельова" розширюється // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 22


  Про внесок вченого в українське мовознавство XX століття.
692003
  Костін І. "Коло" правової допомоги // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 5
692004
   "Колокол". – М, 1957. – 554с.
692005
  Роот А.А. "Колокол" возрожденный 1868-1869 / А.А. Роот. – Казань, 1989. – 238с.
692006
  Базилевич З.П. "Колокол" Герцена : 1857-1867 гг. / З.П. Базилевич; Базилева З.П. – Москва : ОГИЗ ; Госполитиздат, 1949. – 296 с. – Библиогр.: с. 289-294
692007
  Панова В.С. "Колокол" Герцена и Огарева об атеизме, религии и церкви / В.С. Панова. – Москва, 1983. – 134с.
692008
  Чичкина Светлана "Коломенское" - музей живой культуры : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 33 : Фото
692009
  Оленич К.В. "Коломийкове мислення" у фольклорі Карпат - спроба віднайдення витоків жанру коломийки // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 416-427. – ISBN 978-966-8760-98-3
692010
  Страшевич В.Б. "Колос" наливається силою : з історії сільського фізкультурного товариства на Черкащині / В.Б. Страшевич. – Черкаси : Вертикаль ; Видавець ПП Кандич С.Г., 2006. – 160 с. – ISBN 966-8438-36-1
692011
  Муранець Т. "Колосальне всеобіймаюче око всієї України" (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 146-159. – ISSN 0130-528Х


  У роботі розглянуто Франкові оцінки творчості І. Нечуя-Левицького протягом тридцяти років, значну увагу приділено розгляду проблеми національної та естетичної самосвідомості українського реалізму на матеріалі полеміки між І. Нечуєм-Левицьким та І. ...
692012
  Гречанюк С. "Колосом стигне слово" // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 290-307
692013
  Шмалько А.В. "Колчан его - как открытый гроб..." : Древняя Украина на страницах Библии // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 12-14. – ISBN 966-7077-60-8
692014
  Петрунек В.П. "Колыбель неврозов" / В.П. Петрунек, Л.Н. Таран. – Москва, 1988. – 190с.
692015
  Погорелова Н.И. "Колымские рассказы" В.Т. Шаламова в оценке литературной критики // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 196-211. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
692016
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 2. – 1995
692017
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 3. – 1995
692018
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 4. – 1995
692019
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 5. – 1995
692020
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 6. – 1995
692021
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 2. – 1996
692022
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 3. – 1996
692023
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 4. – 1996
692024
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 5. – 1996
692025
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 6. – 1996
692026
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 5. – 2004
692027
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 66, № 6. – 2004
692028
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 2. – 2005
692029
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 67, № 3. – 2005
692030
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 5. – 2005
692031
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 6. – 2005
692032
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 67, № 1. – 2005
692033
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 2. – 2006
692034
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 3. – 2006
692035
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 68, № 6. – 2006
692036
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 1. – 2007
692037
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 2. – 2007
692038
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 3. – 2007
692039
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 4. – 2007
692040
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 5. – 2007
692041
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 1. – 2008
692042
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 2. – 2008
692043
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 3. – 2008
692044
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 4. – 2008
692045
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 5. – 2008
692046
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 1. – 2009
692047
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 2. – 2011
692048
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 3. – 2011
692049
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 3. – 2012
692050
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 4. – 2012
692051
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 5. – 2012
692052
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 1. – 2013
692053
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 5. – 2013
692054
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 3. – 2013
692055
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 4. – 2013
692056
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 6. – 2013
692057
  Штанько В.И. Коллоидообразование в кристаллах , инициируемое ионизирующим излучением. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Штанько В.И.; Лен. технол. ин-т. – Л., 1969. – 19л.
692058
  Дюкло Ж. Коллоиды / Ж. Дюкло. – Москва, 1924. – 269с.
692059
  Дюкло Ж. Коллоиды / Ж. Дюкло. – Ленинград, 1924. – 184 с.
692060
  Песков Н.П. Коллоиды = Физико-химические основы коллоидной науки / Н.П. Песков. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1925. – 295 с.
692061
  Кройт Г.Р. Коллоиды / Г.Р. Кройт. – Л, 1933. – 200с.
692062
  Кройт Г.Р. Коллоиды / Г.Р. Кройт. – Л, 1934. – 214с.
692063
  Кройт Г.Р. Коллоиды / Г.Р. Кройт. – Л, 1936. – 240с.
692064
  Иванов И.Б. Коллоиды / И.Б. Иванов, Д.Н. Платиканов. – Ленинград : Химия, 1975. – 153 с.
692065
  Чухров Ф.В. Коллоиды в земной коре / Ф.В. Чухров. – М - Л, 1936. – 140с.
692066
  Чухров Ф.В. Коллоиды в земной коре / Ф.В. Чухров. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 672с.
692067
  Ходаков Ю.В. Коллоиды в природе и технике / Ю.В. Ходаков. – Изд. 2-е, доп. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1938. – 88 с.
692068
   Коллоиды в процессах пищевой индустрии. – М.
1. – 1946. – 188с.
692069
  Коротких Ю.Г. Коллоквиализмы - заимствования современного немецкого языка / Ю.Г. Коротких. – Москва, 1978. – 77с.
692070
  Рябова К.М. Коллоквиальная лексика современного английского языка : автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : 10.02.04 / Рябова К.М. ; ОГУ. – 19 с.
692071
  Бушев А.Б. Коллоквиальность как одна из задач формирования языковой личности переводчика // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 80-84
692072
  Сакиева Римма Сафраиловна Коллоквиальные детерминативные сложные имена существительные в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сакиева Римма Сафраиловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 26л.
692073
  Демин В.И. Коллоквиальные неологизмы современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Демин В. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
692074
  Заречнева Валентина Александровна Коллоквиальные сложные глаголы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Заречнева Валентина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.19. – Москва, 1981. – 16л.
692075
  Новакова О.В. Коллониальная политика Франции и национальное движение во Вьетнаме в 1917-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Новакова О. В.; Ин-т вост. яз. – Москва, 1967. – 25л.
692076
  Раздольская В.И. Колльвиц / В.И. Раздольская; ред.: Р.Д. Климов. – Москва : Искусство, 1960. – 54 с.
692077
  Мукомела О.Г. Колмаков Микита Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 64. – ISBN 978-966-02-7304-7
692078
   Колмаков Петро Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 115. – ISBN 978-617-573-038-6
692079
  Олійник Б.І. Коло : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103с.
692080
  Мойсишин В. Коло : [поезії] / Василь Мойсишин ; [вступ. сл. С. Хороба]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 159, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-668-305-5
692081
  Білицка О. Коло // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковані оповідання: «Коло», «Злодій».
692082
  Горкуша О. Коло вікна. Збірка віршів / О. Горкуша; Упор.та авт.М.Розуний. – Київ : Смолоскип, 1995. – 102с.
692083
  Самченко В. Коло Канева: Дніпро, любов і шана. Шевченкознавиця Зінаїда Тарахан-Береза стала літописцем Тарасової гори і віднайшла останнє місце спочинку зрадливої Ликерії Полусмак, з якою планував ожруження Шевченко // Україна молода. – Київ, 2021. – 10 березня (№ 23). – С. 8


  До «Святині», якщо ніколи й не сумнівався в її величі, треба дорости: щоб уміти відрізняти справжнє від показного та чітко уявляти контексти, навіть якщо перед тобою і так грубезна книжка на понад пів тисячі сторінок. Видана ще 1998 року. З її авторкою ...
692084
  Рибалко К. Коло має бути розірвано / К. Рибалко, О. Рибалко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.22-25. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
692085
  Рибалко К. Коло має бути розірвано... : (Закінчення) / К. Рибалко, О. Рибалко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.27-34. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
692086
  Степаненко М. Коло Марусі Чурай // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 130-140. – ISSN 0585-8365
692087
  Степаненко Михайло Коло Марусі Чурай // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 37-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
692088
  Червоняк С. Коло обігу земель сільськогосподарського призначення: іноземний акцент // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 22-23
692089
  Єгорова В.М. Коло осіб, які обов"язково повинні брати участь у розгляді справ про усиновлення дітей іноземними громадянами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 97-101. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
692090
  Каушутов А. Коло підніжжя Копет-Дагу / А. Каушутов. – Київ, 1957. – 280 с.
692091
  Зеров М. Коло початків романтизму // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 63-68. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
692092
  Науменко Євгенія Коло претендентів на перемогу звужується : [Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2008"] / Науменко Євгенія, Гревцева Тамара // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-3
692093
  Лозко Г. Коло Свароже : Відроджені традиції / Галина Лозко. – Київ : Український письменник, 2004. – 222с. – ISBN 966-579-139-7
692094
   Коло Сеферіса / А. Ар"їрі, А. Ксидіс, Д.Н. Маронітіс, М. Вітті; А. Ар"їрі, А. Ксидіс, Д.Н. Маронітіс, М. Вітті. – 2-е вид. – Афіни : Товариство вивчення новогрецької культури та загальної освіти, 1980. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – (Бібліотека загальної освіти ; № 10). – ISBN 960-05-0311-7
692095
  Ковальчук Я. Коло спадкоємців за законом відповідно до положень ЦК України 2004 р. // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 57-60
692096
  Попадюк Н. Коло спадкоємців за заповітом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 27-29.
692097
  Коляда Н. Коло спілкування молодших школярів з інвалідністю як чинник їх адаптації до навчання / Н. Коляда, С. Король, С. Король // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 60-68. – ISSN 2411-1317


  У статті розглянуто проблему соціалізації дітей з інвалідністю. Зроблено акцент на інклюзивній освіті як складовій гуманітарної політики України. Приділено увагу забезпеченню невід’ємного права дітей на освіту і здобуття її за місцем проживання, що ...
692098
  Портнов А. Коло суб"єктів звернення до Конституційного Суду України: до постановки питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-22.
692099
  Соколова В. Коло та лабіринт як хронотопні параметри ранньої драматургії М. Метерлінка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 263-273. – ISSN 2304-9383
692100
  Воронін П. Коло церкви / Прохор Воронин. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911. – 30 с. – (Видвництво "Криниця" ; № 7)


  Зміст: Як я вигpав у товаpиша-вчителя бляшаного самоваpа; Hа зажинках; Тоpги; В суді; Дума заводського pобітника.
692101
  Альмес І. Коло читання ченців львівської єпархії другої половини XVIII ст. бібліотеки василіанських ієромонахів Юстина Ілляшевича та Йосафата Лозінського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 15-38. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
692102
  Стефанів Т.В. Коло юридичних осіб, що потребують спеціальних правил банкрутства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 333-338. – ISSN 1563-3349
692103
  Бабко А.К. Колоpиметpическое опpеделение в смеси двух окpашенных компонентов / А.К. Бабко, М.М. Корсун; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. – Киев : Киевский ун-т им. Т. Шевченко
10. – 1948. – 1160-1170с. – Отдельный оттиск
692104
  Бабко А.К. Колоpиметpическое опpеделение никеля экстpагиpованием / А.К. Бабко, П.Б. Михельсон. – С. 895-899. – Отд. оттиск из: Заводская лаборатория. Химические методы анализа, 1953, 8
692105
  Лучук В.І. Колобіг: Поезії. / В.І. Лучук. – К., 1986. – 79с.
692106
  Саянов В.М. Колобовы / В.М. Саянов. – Ленинград, 1955. – 160с.
692107
  Білоусенко О.Г. Колобок : співана казочка на 3 дії / О. Білоусенко ; звів пісні на голос П.Б ; малюнки Е.Е. – Петроград : Друк А.Ф. Дреслера, 1916. – 36 с. : іл., нот. – Бібліогр.: На обкл. авт. не зазнач.


  (псевдоніми та криптоніми — Білоусенко О., Купер’ян Спориш, Лотоцці, О.І.Подоляк, О.Липовецький, О.Лобанський, О.Любенький, П.Краєвський, П.Сухоцький, Чиж, Spektator, А.Б., А.Л., О.Б., О.І.Л., О.Л-ий (усього 56)
692108
  Білоусенко О.Г. Колобок : Співана казочка на 3 дії / О. Білоусенко [псевд.] ; Завів пісні на голос П.Б. [П.І. Бажанський] ; З малюнками Е.Е. – 2-е вид. – Київ : [Видавн. Т-во "Кpиниця"] ; Дpук. М. Заїздного, 1918. – 32 с. : мал., нот.


  (псевдоніми та криптоніми — Білоусенко О., Купер’ян Спориш, Лотоцці, О.І.Подоляк, О.Липовецький, О.Лобанський, О.Любенький, П.Краєвський, П.Сухоцький, Чиж, Spektator, А.Б., А.Л., О.Б., О.І.Л., О.Л-ий (усього 56)
692109
  Пришвин М.М. Колобок / М.М. Пришвин. – Архангельск, 1936. – 267с.
692110
  Ландау Г. Колобок / Г. Ландау. – Москва, 1966. – 10с.
692111
  Толстой А.Н. Колобок / А.Н. Толстой. – Москва, 1980. – 30с.
692112
  Рафикова С. Колобок в гетрах // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 12. – С. 8-11. – ISSN 0235-7089


  Никита Сергеевич Хрущёв, каким его видят сибиряки
692113
  Ландау Г. Колобок и медведь / Г. Ландау. – Москва, 1966. – 16с.
692114
  Витрикуш Г. Колова модель єдності світу в художній інтерпретації Богдана-Ігоря Антонича і поетів-шістдесятників // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 161-171. – ISSN 0208-0710
692115
  Витрикуш Г. Колова модель эдності світу в художній інтерпретації Антонича Б.-І. і поетів-шістдесятників // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 149-159. – ISSN 0131-2561
692116
  Рабеко И.И. Коловерть / И.И. Рабеко. – Владивосток, 1965. – 40с.
692117
  Поливин Н.Г. Коловерть / Н.Г. Поливин. – М, 1990. – 506с.
692118
  Сташко О. Колові орбіти навколо сферично-симетричної релятивістської конфігурації у присутності фантомного скалярного поля / О. Сташко, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-39. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто часткові точні розв"язки спільної системи рівнянь Ейнштейна й рівнянь фантомного скалярного поля з ненульовим потенціалом самодії. Проаналізовано розподіл кругових орбіт пробних тіл, що взаємодіють лише гравітаційно. Знайдено умови, за яких ...
692119
  Плахотнюк М. Коловорот : статті, спогади, документи / Микола Плахотнюк ; [упоряд. Валентина Чорновіл]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 507, [3] с., [8] арк. фот. : портр. – Імен. покажч.: с. 485-504. – ISBN 978-966-2164-64-0
692120
  Набережный А.И. Коловратки водоемов Молдавии / А.И. Набережный. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 327с.
692121
  Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria), подкласс Eurotatoria, отряды Ploimida, Monimotrochida, Paedotrochida / Л.А. Кутикова. – Ленинград : Наука, 1970. – 744с.
692122
  Воронков Н.В. Коловратки, Днепра и стариц Труханова острова / Н.В. Воронков. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 89, 1 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Днепровской биологической станции. 191, № 2, с. 1–89. - Экз. в разных тип. переплетах. – (Киевкое Обществол любителей природы. : Днепровская биологическая станция ; № 5)
692123
  Воронков Н. Коловратки, собранные экспедицией отдела ихтиологии в Западный край : (Виленская, Гродненская и Ковенская губернии). – Москва : Университетская типография, 1907. – 71 с. – Отд. оттиск
692124
   Коловратки: Материалы второго Всесоюз. симпоз. по коловраткам (18-20 окт. 1983 г.) / Кутикова Л.А. – Ленинград : Наука, 1985. – 223с.
692125
   Коловратки: Материалы третьего всесоюз. симпоз. (24-28 окт. 1989 г.) / Кутикова Л.А. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1990. – 155с.
692126
  Богданова Светлана Кологрив - город-на-гриве : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 64-65 : Фото
692127
  Бородкин Ю.С. Кологривский волок / Ю.С. Бородкин. – М., 1974. – 303с.
692128
  Бородкин Ю.С. Кологривский волок / Ю.С. Бородкин. – М., 1981. – 495с.
692129
  Бородкин С Ю. Кологривский волок / С Ю. Бородкин, . – М., 1985. – 462с.
692130
  Бородкин Ю.С. Кологривский волок / Ю.С. Бородкин. – Ярославль, 1990. – 524с.
692131
  Бончковський О.С. Колодежі - новий розріз лесово-грунтової серії верхнього неоплейстоцену Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 69-76. – ISSN 0868-6939


  На основі польових та аналітичних робіт детально стратифіковано розріз відкладів верхнього неоплейстоцену Колодежі (Волинська обл.). Результати гранулометричного аналізу, визначення вмісту гумусу та карбонатів підтверджують висновки про генезу викопних ...
692132
  Красиков Ф.Н. Колодезь : Опыт исследования комплекса/ в помощь учителям / Ф.Н. Красиков. – 2-е изд. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 76 с.
692133
   Колодец. – М., 1966. – 32с.
692134
  Эзера Р. Колодец : роман / Регина Эзера ; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 271 с.
692135
  Петров П.П. Колодец / П.П. Петров. – М., 1979. – 112с.
692136
  Парахневич М. Колодец : рассказы, повесть / М. Парахневич. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320 с.
692137
  Фартышев В.И. Колодец / В.И. Фартышев. – Москва, 1985. – 295с.
692138
  Джоллей Э. Колодец / Элизабет Джоллей // Кокаиновый блюз / Гринвуд К. – Москва : Советский писатель ; Олимп, 1991
692139
  Вациетис Ояр Колодец детства : стихи / Ояр Вациетис; пер. с латыш. Т.Глушковой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 319 с.
692140
  Марфин С В. Колодец жизни. / С В. Марфин, . – Кишинев, 1977. – 112с.
692141
  Устинова Т.В. Колодец забытых желаний / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. - На обл. также указ.: Первая среди лучших. – (Русский бестселлер). – ISBN 978-5-699-24220-7
692142
  Нехай Р.М. Колодец отца / Р.М. Нехай. – М., 1980. – 111с.
692143
  Премчанд Колодец тхакура. / Премчанд. – М., 1955. – 251с.
692144
  Будаков В.В. Колодец у Белой дороги / В.В. Будаков. – Воронеж, 1975. – 192с.
692145
  Арсеньев В.М. Колодец у дороги : [очерки] / Арсеньев В.М. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 128 с. : ил.
692146
  Карпова Н.И. Колодец: Стихи. / Н.И. Карпова. – Л., 1976. – 111с.
692147
   Колодний Анатолій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 211. – ISBN 978-966-439-754-1
692148
  Акимов І.А. Колодочка Леонід Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 73. – ISBN 978-966-02-7304-7
692149
  Воробьев А.А. Колодцы : стихи и поэмы / А.А. Воробьев; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1978. – 126 с.
692150
  Долин В.Н. Колодцы / В.Н. Долин. – М., 1989. – 32с.
692151
  Макеев П.С. Колодцы в северовосточных Каракумах : материалы комиссии экспедиционных исследований / П.С. Макеев : Академия Наук СССР
Вып. 20. – С. 205-222
692152
  Санбаев С. Колодцы знойных долин / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Москва : Известия, 1976. – 414 с.
692153
   Колодцы растут в глубину. – Кишинев, 1981. – 475с.
692154
  Рачков Н.Б. Колодцы. Стихи / Н.Б. Рачков. – Горький, 1967. – 29с.
692155
  Струцюк Й.Г. Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки : путівник / Й.Г. Струцюк, І.І. Чернецький. – Львів, 1984. – 70с.
692156
  Гаман В.П. Колодязь / В.П. Гаман. – К, 1972. – 130с.
692157
  Езера Р.Р. Колодязь : роман / Регіна Езера ;. – Київ, 1981. – 222 с.
692158
  Базилевський В.О. Колодязь : вірші та поеми / В.О. Базилевський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 232 с.
692159
  Сподаренко І.В. Колодязь коло моєї хати / І.В. Сподаренко. – К, 1984. – 175с.
692160
  Кройт Г.Р. Колоіди / Г.Р. Кройт. – Х, 1937. – 214с.
692161
   Колоїдна хімія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. Глазкова, С.В. Єльцов; М.О. Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. Глазкова, С.В. Єльцов, О.М. Дубина, В.Г. Панченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 304с. – ISBN 966-03-2740-4
692162
  Малишева М.Л. Колоїдна хімія : навчальний посібник для студ. хім. фак. / М.Л. Малишева ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 204с.
692163
   Колоїдна хімія : підручник / [Мчедлов-Петросян М.О., Лебідь В.І., Глазкова О.М., Лебідь О.В.] ; за ред. М.О. Мчедлова-Петросяна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 499, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 484-489. – ISBN 978-966-623-686-2
692164
   Колоїдна хімія : підручник / [Мчедлов-Петросян М.О. та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. М.О. Мчедлова-Петросяна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2012. – 498, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 489-498. – Бібліогр.: с. 483-488. – ISBN 978-966-623-892-7
692165
  Стрельцова О.О. Колоїдна хімія : лаб. практикум : навч.-метод. посібник / О.О. Стрельцова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-224-3
Ч. 2. – 2017. – 100, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100
692166
  Нижник В.В. Колоїдна хімія з елементами нанохімії : підручник для студ. ВНЗ / Нижник В.В., Волошинець В.А., Нижник Т.Ю. ; [ред. Баранова Г.І.]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2012. – 506, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-306-168-8
692167
   Колоїдна хімія з основами фізичної хімії високомолекулярних сполук : Підручник / І.О.Ускрв, Б.В.Єременко, С.С.Пелішенко, В.В.Нижник. – Київ : Вища школа, 1995. – 143 с. – ISBN 5-11-004372-8
692168
  Староста В.І. Колоїдна хімія. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Володимир Староста, Олександр Янчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 359, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 345-359. – Бібліогр.: с. 338. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-643-4
692169
  Капля А.В. Колоїдні зміни протоплазми клітин кореневої системи різних за морозостійкістю підщеп плодових культур / А.В. Капля, 1960. – 13-23с.
692170
  Сідлецький І.Д. Колоїдно-дисперсні мінерали та розвідка родовищ фосфоритів // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 41-42
692171
  Дегтярьов В.В. Колоїдно-хімічна характеристика гумусово-акумулятивного грунтотворення і родючості природних й агрогенних чорноземів лівобережного лісостепу та степу України : автореф. ...д-ра с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов В.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.:43 назв.
692172
  Калайда О.Ф. Колоканти з пропусками горизонталів інформації // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 111-112. – ISBN 978-617-7021-28-4
692173
  Калайда О.Ф. Колоканти з пропусками за значеннями функції та її похідні // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7021-28-4
692174
  Каминін І.М. Колокації з компонентом іншомовного походження в сучасній українській мові (на матеріалі франкомовних запозичень у сфері моди) / І.М. Каминін, Л.В. Чурсіна // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 32-44. – ISSN 2312-0665
692175
  Постриган С.В. Колокації у німецьких юридичних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 83-86
692176
  Геселева К. Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь


  Розглянуто наближені методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь, серед яких метод послідовних наближень, колокаційний та колокаційно-ітеративний методи. Досліджено умови збіжності цих методів. Запропоновано ...
692177
  Геселева К. Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-15. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наближені методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь, серед якихметод послідовних наближень, колокаційний та колокаційно-ітеративний методи. Досліджено умови збіжності цих методів. Запропоновано обчислювальні ...
692178
  Геселева К.Г. Колокаційно-ітеративний метод розв"язування інтегро-функціональних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 ; 111 / Геселева Катерина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
692179
  Петрова Т.М. Колоквіальні деривати з напівсуфіксальним формантом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 135
692180
   Колокол. – Лондон : Вольная русская тип.
№ 34-76, 60-78. – 1860. – С. 67-94, 491-652
692181
   Колокол. – Лондон : Вольная русская тип.
№ 58-69, 89-102. – 1861. – С. 115-138, 745-860
692182
   Колокол : Прибавочный лист к 1-му 10-летию. – Лондон : Вольная русская тип., 1867. – 16 c.
692183
   Колокол : Прибавочный лист к 1-му 10-летию. – Москва : Вольная русская тип.
№ 1-6. – 1933. – [2], 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 c.
692184
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.1 : 1857-1858 Лондон. – 1962. – 260с.
692185
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.2 : 1859 Лондон. – 1962. – 194с.
692186
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.3 : 1860 Лондон. – 1962. – 748с.
692187
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.4 : 1861 Лондон. – 1962. – 984с.
692188
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.5 : 1862 Лондон. – 1962. – 1271с.
692189
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.11 : Указатели к І-Х выпускам. – 1962. – 194с.
692190
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.6 : 1863 Лондон. – 1963. – 1446с.
692191
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.7 : 1864 Лондон. – 1963. – 1582с.
692192
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.8 : 1865 Лондон-Женева. – 1963. – 1725с.
692193
   Колокол. – Москва, 1964. – 32с.
692194
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.9 : 1866-1867 Женева. – 1964. – 2002с.
692195
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.10 : Под суд! 1859-1862; Общее вече 1862-1864. – 1964. – 134 с.
692196
  Джимбиев А.М. Колокол : стихи и поэмы / Андрей Джимбиев; пер. с калм. Л.Долинского и В.Стрелкова. – Элиста : Калмиздат, 1965. – 92 с.
692197
  Симашко М. Колокол / М. Симашко. – Алма-Ата, 1984. – 336с.
692198
  Ефремов С.И. Колокол Бухенвальда / С.И. Ефремов. – Казань, 1965. – 240с.
692199
  Дарваш Й. Колокол в колодце. Пьяный дождь : романы ; пер. с угор. / Йожеф Дарваш. – Москва : Прогресс, 1975. – 736 с. – (Библиотека венгерской литературы)
692200
  Сафонов В.А. Колокол Говерлы / В.А. Сафонов. – Москва, 1950. – 144с.
692201
  Дубинский И.В. Колокол громкого боя / И.В. Дубинский. – К, 1975. – 430с.
692202
  Киршнер Л.А. Колокол громкого боя : докум. повесть о П.Е. Дыбенко / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1985. – 318 с.
692203
  Успенский В.Д. Колокол заговорил вновь. / В.Д. Успенский. – М, 1960. – 255с.
692204
  Успенский В.Д. Колокол заговорил вновь. / В.Д. Успенский. – М, 1970. – 455с.
692205
  Поживанов М.А. Колокол звонит и по тебе (Катастрофу можно отменить - 2) / Михаил Поживанов. – Киев : Видавництво ТОВ "Сіті Прес Компані", 2014. – 287, [1] с. : цв. ил., фот. – ISBN 978-617-7126-01-9
692206
  Граши А.Б. Колокол леса : стихи и поэмы / А.Б. Граши. – Москва : Советский писатель, 1972. – 183 с.
692207
  Ковалев А.Ф. Колокол мой - правда / А.Ф. Ковалев. – Минск, 1989. – 239с.
692208
  Овчинникова Л.П. Колокол на Долгом лугу / Л.П. Овчинникова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 139 с.
692209
  Брянцюс В. Колокол над морем / В. Брянцюс. – М., 1991. – 157с.
692210
  Гадагатль А.М. Колокол памяти : стихи, поэмы / А.М. Гадагатль; пер. с адыг. Н.Горохова. – Москва : Детская литература, 1986. – 109 с.
692211
  Борисов М.Ф. Колокол памяти / М.Ф. Борисов. – М., 1989. – 160с.
692212
  Исаев Е.А. Колокол света : книга статей-размышлений / Е.А. Исаев. – Москва : Правда, 1984. – 319 с.
692213
  Кирпель И.И. Колокол сердца / И.И. Кирпель. – К., 1983. – 72с.
692214
  Олдак П.Г. Колокол тревоги: Пределы бесконтрольности и судьбы цивилизации / П.Г. Олдак. – Москва, 1990. – 196с.
692215
  Кыдыров А. Колокол. : стихотворения, сказки / Абзий Кыдыров; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1983. – 84 с.
692216
  Чичибабин Б.А. Колокол. / Б.А. Чичибабин. – М., 1991. – 271с.
692217
  Диккенс Ч. Колокола : Волшебный рассказ о колоколах, звонивших в конце старого и начале нового года / Ч. Диккенс ; Пер. с англ. Н. Пушешникова. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К°, 1912. – 104 с. – (Универсальная библиотека ; № 758)
692218
  Граховский С.И. Колокола : стихи / С.И. Граховский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 112 с.
692219
  Георгиевская С.М. Колокола / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1983. – 465 с.
692220
  Евдокимов И.В. Колокола / И.В. Евдокимов. – Архангельск, 1983. – 351с.
692221
   Колокола. – Москва, 1985. – 304с.
692222
  Евдокимов И.В. Колокола / И.В. Евдокимов. – Москва, 1989. – 734с.
692223
  Засс Р.В. Колокола в груди / Р.В. Засс. – Львов, 1972. – 39с.
692224
   Колокола веков : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 240с. : ил.
692225
  Минач В. Колокола возвещают день / В. Минач. – Москва, 1963. – 352с.
692226
  Панов Н.Н. Колокола громкого боя / Н.Н. Панов. – Москва, 1959. – 295с.
692227
  Панов Н.Н. Колокола громкого боя / Н.Н. Панов. – Москва, 1963. – 534с.
692228
  Чаплина Н.С. Колокола детства / Н.С. Чаплина. – Л., 1985. – 190с.
692229
  Цыбин В.Д. Колокола души / В.Д. Цыбин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 198 с.
692230
  Терентьев Н.Т. Колокола души : пьесы / Николай Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1987. – 400 с.
692231
  Топорков В.Ф. Колокола земли / В.Ф. Топорков. – М, 1991. – 239с.
692232
  Гвоздева А. Колокола истории : О творчестве Н.Задорного / А. Гвоздева. – Минск : Советский писатель, 1984. – 286 с.
692233
  Красильщиков В.И. Колокола мечты / В.И. Красильщиков. – М., 1991. – 351с.
692234
  Трилисов А.И. Колокола моей души / А.И. Трилисов. – Ставрополь, 1989. – 111с.
692235
  Камилар Е. Колокола на закате / Е. Камилар. – Бухарест, 1965. – 47с.
692236
  Озимов И.В. Колокола над морем / И.В. Озимов. – Л., 1989. – 126с.
692237
  Козлов И.И. Колокола не умолкают / Иван Козлов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 272 с. : ил. – Миниатюрное издание
692238
  Гордин Р.Р. Колокола опалы и свирель любви, или Ромео и Джульетта на российский лад / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1984. – 392с.
692239
  Лавриненков В.Д. Колокола памяти / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – Киев, 1986. – 377с.
692240
  Цюрупа В. Колокола памяти / Всеволод Цюрупа. – Москва : Политиздат, 1986. – 253, [3] с.
692241
  Авдеенко С.И. Колокола памяти Святослава Футоровича / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2017. – 83, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7218-34-9
692242
  Криле В. Колокола печали / В. Криле. – М., 1991. – 157с.
692243
  Пырков В.И. Колокола под снегом / В.И. Пырков. – Саратов, 1969. – 95с.
692244
  Кукарский А.С. Колокола России. / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1975. – 80с.
692245
  Вышеславский Л.Н. Колокола сквозь листья / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1989. – 29с.
692246
  Быков В. Колокола Хатыни / Василь Быков ;. – Москва, 1987. – 170 с.
692247
  Косичев Л.А. Колокола Чили. / Л.А. Косичев, В.А. Низский. – М., 1989. – 190с.
692248
  Лебединский А.Я. Колокола. Стихи / А.Я. Лебединский. – Донецк, 1977. – 87с.
692249
  Солодков Г.Н. Колоколец давних звук / Г.Н. Солодков. – Пермь, 1979. – 287с.
692250
  Тарасова М.Б. Колокольное дерево. / М.Б. Тарасова. – М., 1983. – 79с.
692251
  Михайлов А.И. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле / А.И. Михайлов. – Москва, 1963. – 80 с.
692252
   Колокольцев Олег Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 273 : фото
692253
  Ваншенкин К.Я. Колокольчик / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1974. – 96с.
692254
  Герт Ю.М. Колокольчик в синей вышине / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1984. – 455с.
692255
  Говоров А.А. Колокольчики / А.А. Говоров. – М, 1977. – 142с.
692256
  Говоров А.А. Колокольчики / А.А. Говоров. – М, 1977. – 142с.
692257
  Камалов Б.Х. Колокольчики души : повести и рассказы / Б.Х. Камалов. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1976. – 81 с.
692258
  Толстой А.К. Колокольчики мои... / А.К. Толстой. – Москва, 1978. – 448с.
692259
  Оглоблин О. Коломацька угода 1687 року // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 31-40. – (Праці історично-філософічної секції)
692260
  Мериме П. Коломба : повесть / Проспер Мериме; Пер. с фр. О.Б. – Санкт-Петербург : Тип. "Родник". – (Библиотека "Родника")
Ч. 1 и 2. – 1908. – 126
692261
  Гуковский М.А. Коломбина. (О принадлежности картины Леонардо да Винчи). / М.А. Гуковский. – Л., 1963. – 83с.
692262
  Меріме П. Коломбо : роман / Проспер Меріме ; Пер. с фр. – [Київ] : Книгоспілка, 1927. – 147. – Перші стор. з ред. та вступної статтею видалені (1930 роки)
692263
  Будко В.В. Коломенский паровозостроительный завод в революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Будко В. В.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1975. – 24л.
692264
  Тилис Ф.И. Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В.Куйбышева / Ф.И. Тилис. – Москва : Профиздат, 1957. – 58 с.
692265
  Подключников В. Коломенское / В. Подключников. – Москва, 1944. – 64 с.
692266
  Мещерина В.М. Коломенское / В.М. Мещерина. – Москва, 1958. – 19 с.
692267
  Гра М.А. Коломенское / М.А. Гра. – Москва, 1963. – 88 с.
692268
  Жиромский Б.Б. Коломенское / Б.Б. Жиромский. – Киев, 1970. – 24 с.
692269
  Гра М.А. Коломенское / М.А. Гра, Б.Б. Жиромский. – Москва, 1971. – 160 с.
692270
   Коломенское. – Москва, 1981. – 143 с.
692271
  Гамалея Г.Н. Коломенское. Государственный музей-заповедник / Г.Н. Гамалея. – Ленинград, 1986. – с.
692272
   Коломенское. Филиал Государственного Исторического музея. – Москва, 1965. – 7 с.
692273
  Ракітін А. Коломенськi Черкаси в 1619-1638 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-51. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто долю локальної спільноти українців м. Коломна в період від їх появи у 1619 р. й до переселення на Бєльгородську межу в м. Козлов. Місцем поселення було визначено так звану Донську слободу м. Козлов (тепер – Мічурінськ Тамбовської області), ...
692274
  Фези-Жилинская Коломиевские мощи / Фези-Жилинская. – М-Л, 1929. – 123с.
692275
  Гінда О. Коломийка в етнокультурному просторі сучасної української діаспори в Італії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 60-66


  Розглянуто експлікацію української коломийки - синкретичного жанрового феномена, у якому поєднуються уснопоетитчний, пісенний і хореографічний складники.Ілюстративним матеріалом слугують прояви цього жанру в поетичному доробку українських трудових ...
692276
  Ковальчук О. Коломийка в жанровій системі фольклору українців та сусідніх слов"янських народів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 639-646. – ISSN 1028-5091
692277
   Коломийки. – Київ, 1962. – 280 с.
692278
   Коломийки. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 208 с.
692279
   Коломийки. – Київ, 1969. – 604с.
692280
   Коломийки / [упор. та вступ. ст. Н.С. Шумади ; худож. М.Г. Попович]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 439 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
692281
   Коломийки. – Київ : Дніпро, 1977. – 136с.
692282
  Франко І.Я. Коломийки в записах Івана Франка / І.Я. Франко; Упор.текстів, передмова та прим. О.І.Дея. – К. : Музична Україна, 1970. – 136с.
692283
   Коломийки вербізькі, молодятинські, рунгурські й пнівські / засновник серії й упоряд. Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2008. – 32с. – ("Автентичні коломийки" - 1). – ISBN 966-550-204-2
692284
   Коломийки дзвиняцькі / записала з пам"яті Анна Мацько ; засн. сер. й упорядник Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2012. – 30, [1] с. – Сер. засн. в 2008 р. – (Автентичні коломийки-2). – ISBN 966-550-046-5


  У пр. № 1696099 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
692285
   Коломийки олеські у записах Михайла Буджака / у записах Михайла Буджака ; засн. сер. й упорядник Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2016. – 31, [1] с. – Сер. засн. в 2008 р. – (Серія "Автентичні коломийки - 2"). – ISBN 966-550-166-6
692286
   Коломийки підгірського краю. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 134с. – ISBN 966-7363-73-2
692287
  Ковальчук О. Коломийки та частівки:порівняльний аспект (на матеріалі творів родинно- та соціально-побутової тематики) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 264-272
692288
  Горблянський Ю. Коломийковий заповітМаруні Дуплавки (довгожительки с. Липовця Рожнятівського району Івано-Франківської області, 1902-1994) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 88-97
692289
  Оленич К. Коломийкові танці в традиції Закарпатської Верховини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-140. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
692290
  Савчук М. Коломийська історія Шерлока Голмса / Микола Савчук. – Коломия : Коломийська друкарня ім. Шухевича ; Вік, 2016. – 126, [2] с. : іл. – ISBN 966-550-151-8
692291
   Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. – Ужгород, 1970. – 107с.
692292
   Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. – Ужгород, 1975. – 119с.
692293
   Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини = Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины =The Kolomiya museum of Hutsul folk art : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1991. – 208с. : іл. – (Скарби музеїв України). – ISBN 5-7715-0356-8
692294
  Чорнопиский М. Коломийський осередок українського національного пробудження 30-40 років XIX ст. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 690-703. – ISBN 966-603-098-5


  Вже у 1830 році в середовищі місцевої національної інтелігенції твердо сформувались погляди щодо нагальності відродження української мови, культури, народних традицій та звичаїв. Цьому, зокрема, сприяла ідейна діяльність Руська трійця, авторів «Русалки ...
692295
   Коломия-місто / [ відп. за вип. У. Мандрусяк ; автор тексту, літ. ред. М. Савчук ]. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2008. – [ 50с. ]
692296
  Сегал П.Ю. Коломия / П.Ю. Сегал. – Ужгород, 1974. – 95с.
692297
  Лазарук М.Я. Коломия / М.Я. Лазарук. – К., 1988. – 40с.
692298
   Коломия й Коломийщина = Kolomyia and its region : збірник споминів і статтей про недавнє минуле. – Філядельфія : Комітет Коломиян, 1988. – 960 с. : іл. – Парал. титул. арк. англ. мовою. – (Український архів ; Т. 46)
692299
   Коломия й Коломийщина = Kolomyia and its region : збірник споминів і статей про недавнє минуле / Наукове товариство ім. Шевченка; Коломийський осередок; [ упорядник і редактор М. Савчук ]. – Філадельфія; Коломия : Комітет Коломиян
Т. 2. – 2008. – 400с.
692300
   Коломия. 7 див міста предивного : [фотоальбом] / [упоряд. У. Мандрусяк ; авт. текстів М. Савчук ; ред. А.-М. Волосацька ; світлини Я. Проціва]. – Київ : Логос, 2018. – 119, [2] с. : фото. – ISBN 978-617-7446-35-3


  У пр. № 1723431 напис: НБ ім. М. Максимовича з повагою автор текстів. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
692301
  Савчук М. Коломия. ЗУНР/ЗО УНР : (1 листоп. 1918 р. - 24 трав. 1919 р.) : книжка-альбом : до 100-річчя Західноукр. Нар. Республіки / Микола Савчук, Володимир Гавриленко. – Коломия : Вік, 2018. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-174-7


  У пр. № 1723430 напис: НБ ім. М. Максимовича з повагою співавтор. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
692302
   Коломієць Альберт Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 274 : фото
692303
  Паламарчук О.Л. Коломієць Віра Титівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 217. – ISSN 2075-437X


  Коломієць В.Т. у 70-х роках викладала на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г.Шевченка
692304
  Паламарчук О.Л. Коломієць Віра Титівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 199. – ISSN 2075-437X
692305
  Ткаченко А.О. Коломієць Володимир Родіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 94-95. – ISBN 978-966-02-7304-7
692306
   Коломієць Григорій Іларіонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 274 : фото
692307
  Мойсієнко А.К. Коломієць Лада Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 96-97. – ISBN 978-966-02-7304-7
692308
   Коломієць Лада Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 211-212. – ISBN 978-966-439-754-1
692309
   Коломієць О."Дикий Ангел" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок. – 48с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-012-2
692310
  Семенюк Г.Ф. Коломієць Олексій Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7304-7
692311
  Кришталович М. Коломійські образки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 0868-4790
692312
   Коломійченко Олексій Сидорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 246-247. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
692313
  Фехнер М.В. Коломна / М.В. Фехнер. – Москва, 1963. – 144 с.
692314
  Фехнер М.В. Коломна / М.В. Фехнер. – 2-е изд., доп. – Москва, 1966. – 150 с.
692315
  Ефремцев Г.П. Коломна / Г.П. Ефремцев. – М., 1977. – 287с.
692316
   Коломне - 800 лет. – М., 1977. – 48с.
692317
  Сумцов Н.Ф. Коломыйки [Коломийки] / Н Сумцов. – Киев : Изд. ред. "Киевская Старина"Тип. А Давиденко, 1886. – 24 с. – Тексты коломыек на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Экз № 15601 дефектный, без обл. и тит. стр.
692318
   Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины. – Ужгород, 1975. – 119с.
692319
  Сегал П.Е. Коломыя : Путеводитель / П.Е. Сегал. – Ужгород : Карпати, 1974. – 94с.
692320
  Декав Люсьен Колона = (La colonne) : роман / Люсьен Декав ; Пер. с франц. Ал. Гатова, предисловие и примечания С.Б.Кана. – Москва : Акц. изд.общ-во "Огонек", 1930. – 208 с. – Приложение к журналу "Огонек", № 3. – (Библиотека романов)
692321
  Декав Л. Колона / Л. Декав. – Х, 1931. – 244 с.
692322
  Дегтярьов М. Колона вольностей на шляху до Майдану. Чому все ще актуальні спогади про Музей історії київського самоврядування // Україна молода. – Київ, 2019. – 11 вересня (№ 101). – С. 13


  "«Європа закінчується там, де закінчується Магдебурзьке право» переконує середньовічна приказка. Згадалася вона дотично до роздумів про закриття у Києві Музею Магдебурзького права (стаціонарної виставки «До історії самоврядування в місті Києві»), який ...
692323
  Лемин И.М. Колониализм - позор человечества. / И.М. Лемин. – М., 1956. – 48с.
692324
  Брутенц К.Н. Колониализм без империи / К.Н. Брутенц. – Москва, 1963. – 48с.
692325
  Малаховский К.В. Колониализм в Океании / К.В. Малаховский. – М, 1964. – 72с.
692326
   Колониализм вчера и сегодня. – М., 1964. – 346с.
692327
  Моджорян Л.А. Колониализм вчера и сегодня / Л.А. Моджорян. – М, 1967. – 152с.
692328
  Мнацаканян М.О. Колониализм и его исторические формы / М.О. Мнацаканян. – М, 1976. – 240с.
692329
   Колониализм и межимпериалистические противоречия в Африке. – М., 1962. – 232с.
692330
   Колониализм и национально-освободительное движение в странах Юго-Восточной Азии. – М., 1972. – 311с.
692331
  Балезин Александр Степанович Колониализм и традиционные институты в Уганде 1918-1936 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Балезин Александр Степанович; АН СССР. – М., 1979. – 20л.
692332
   Колониализм сегодня. – М., 1967. – 208с.
692333
   Колониализм: история и современность. – М., 1968. – 240с.
692334
  Фокеев Г.В. Колониальная политика Англии в Африке после второй мировой войны (1945-1963) : Автореф... канд. ист.наук: / Фокеев Г.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 16л.
692335
  Вильсон А П.О. Колониальная политика Англии в Уганде в конце XIX-начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Вильсон П.О.А.; МГУ. – М., 1975. – 21л.
692336
  Вильсон А П.О. Колониальная политика Англии в Уганде в крнце XIX-начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Вильсон П.О.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – 22л.
692337
  Васин И.И. Колониальная политика Англии, Франции и Италии в Эфиопии в последней четверти XIX века / И.И. Васин. – Москва, 1967. – 104с.
692338
  Малесо Альфонс Колониальная политика Бельгии в Конго и ее крах в 1959-1960 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Малесо Альфонс; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 26л.
692339
  Васин И.И. Колониальная политика Германии в юго-западной Африке : Автореф... канд. ист.наук: / Васин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1950. – 16л.
692340
  Стучевский И.А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII династии / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1967. – 71 с.
692341
   Колониальная политика и национально-освободительное движение (из новой и новейшей истории Балкан, Ближнего и Среднего Востока). – Кишинев, 1965. – 364с.
692342
  Вахрушев В.В. Колониальная политика империализма в послевоенный период / В.В. Вахрушев. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 183 с.
692343
   Колониальная политика империалистических держав в Океании. – М., 1965. – 158с.
692344
   Колониальная политика капиталистических держав (1870-1914). – Москва, 1967. – 376с.
692345
  Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке / А.Л. Нарочницкий. – М, 1956. – 899с.
692346
  Судейкин А.Г. Колониальная политика лейбористской партии Англии между двумя мировыми войнами. / А.Г. Судейкин. – М., 1976. – 268с.
692347
  Янчевский Н. Колониальная политика на Дону торгового капитала Московского государства в XVI-XVII вв. / Н. Янчевский. – Ростов н/Дону, 1930. – 196с.
692348
   Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60-х гг. XIX в.. – Москва-Л.
1. – 1936. – 463с.
692349
   Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60-х гг. XIX в.. – Москва-Л.
2. – 1937. – 479с.
692350
  Рахманинов Ю.Н. Колониальная политика США в Конго (1960-65 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Рахманинов Ю.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1965. – 19л.
692351
  Пояркова Н.Т. Колониальная политика США в Пуэрто-Рико. : Автореф... канд. ист.наук: / Пояркова Н.Т.; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1967. – 21л.
692352
  Левинсон Г.И. Колониальная политика США и национационально-освободительное движение на Филиппинах в период "автономии" (135-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левинсон. Г. И.; Ин-т востоковед. АН СССР,. – Москва, 1952. – 23 с.
692353
  Гречев М.А. Колониальная политика США после второй мировой войны / М.А. Гречев. – Москва, 1958. – 383с.
692354
  Дашкевич В.К. Колониальная политика Фракции в Тунисе после второй мировой войны (1945-1954 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дашкевич В.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории нового времени. – Минск, 1955. – 16л.
692355
  Зубова И.А. Колониальная политика Франции в 1880-е - 1930-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 126-138. – ISSN 0042-8779
692356
  Егунов Н.П. Колониальная политика царизма и первый этап национального движения в Бурятии в эпоху империализма. / Н.П. Егунов. – Улан-Удэ, 1963. – 316 с.
692357
   Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVII веке. – Л., 1935. – 212с.
692358
  Василевская И.И. Колониальная политика Японии в Корее накануне Аннексии / И.И. Василевская. – Москва, 1975. – 118с.
692359
  Манин Ю.М. Колониальная революция как часть мировой социалистической революции угнетенных и эксплуатируемых масс : Автореф... канд. филос.наук: / Манин Ю.М.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1951. – 18 л.
692360
  Акимов Ю.Г. Колониальная Северная Америка и англо-французские отношения второй половины 60-х гг. XVII в. // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 43-45. – ISSN 2070-9773
692361
  Шломенко И.М. Колониальная система империализма / И.М. Шломенко, И.А. Лущик. – К., 1959. – 36с.
692362
  Тюльпанов С.И. Колониальная система империализма и ее распад. / С.И. Тюльпанов. – М, 1958. – 258с.
692363
  Олюнин Р.В. Колониальная тема в английской литературе конца XIX века (Об истоках кризиса англ. колон. романа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Олюнин Р.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 27 с.
692364
  Бочкарев Ю.А. Колониальная экспансия американского империализма / Ю.А. Бочкарев. – Москва, 1955. – 40с.
692365
  Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Англии в последней трети 19 века : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.03 / Парфенов И.Д.; Ин-т всеобщей истории АН СССР. – Москва, 1981. – 36л.
692366
  Клименко Н.П. Колониальная экспансия Англии на Дальнем Востоке в 1856-1858 гг. и отношение к ней партий и классов английского общества. : Автореф... канд. ист.наук: / Клименко Н.П.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 18л.
692367
  Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети ХІХ века / И.Д. Парфенов. – М., 1991. – 188с.
692368
  Ерусалимский А.С. Колониальная экспансия капиталистических держав и освободительное движение народов Южной Африки и Китая в 17-19 вв. / А.С. Ерусалимский. – Москва, 1974. – 386с.
692369
  Петров Д.В. Колониальная экспансия Соединенных Штатов Америки в Японии в середине XIX века / Д.В. Петров. – М., 1955. – 280с.
692370
  Рымалов В.В. Колониальная экспансия финансового капитала США под флагом "помощи" / В.В. Рымалов. – Москва, 1956. – 200с.
692371
  Назаренко Л.Ф. Колониально гнездящиеся птицы низовьев Днестра и их хозяйственное значение / Л.Ф. Назаренко. – Отд. отт. из Сборника статей по Днестровскому лиману и низовьям, 1953. – 151-164с.
692372
  Скоров Г.Е. Колониальное господарство исмпериализма и национально-освободительное движение во Французской Западной Африке : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Скоров Г.Е.; АН СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
692373
  Сакупванья Э.Ч. Колониальное завоевание Зимбабве и осободительная борьба ее народов (1888-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сакупванья Э.Ч.; Ун-т дружбы народов. – М., 1974. – 20л.
692374
  Шипаев В.И. Колониальное закабаление Кореи японским империализмом. / В.И. Шипаев. – М., 1964. – 243с.
692375
  Особа С.О. Колониальное наследие и независимое развитие как факторы формирования внешней политики Нигерии. : Автореф... канд.ист.наук: / Особа С.О.; МГУ. – М, 1967. – 72л.
692376
  Земскова В.А. Колониальное ограбление Ирландии Англией в первой половине XVII в. (1603-1641 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Земскова В.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
692377
   Колониальность у птиц: структура, функции, эволюция. – Куйбышев, 1983. – 164с.
692378
  Дьяков А.М. Колониальные владения Англии / А.М. Дьяков. – М, 1940. – 71с.
692379
  Александров Б.А. Колониальные владения империалистических государств / Б.А. Александров. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 221с.
692380
   Колониальные гидрофильные птицы юга Украины: Ржанкообразные. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с.
692381
   Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. – М., 1975. – 204с.
692382
  Лопухин А.С. Колониальные пикофоссилии докембрия Hymenophacoides Roblot 1964: стадии их размножения как основной аргумент биогенной верификации / А.С. Лопухин, О.А. Лопухина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-36 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
692383
  Заменгоф М. Колониальные притязания германского фашизма в Африке / М. Заменгоф. – М., 1937. – 48с.
692384
  Крашенинникова Н.А. Колониальные системы управления в Южной и Юго-Восточной Азии / Н.А. Крашенинникова. – М., 1972. – 167с.
692385
  Хейфец Я.И. Колониальный вопрос и выборы в Германский рейстаг 1907 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Хейфец Я.И.; Фокеев Г.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Ленинград, 1963. – 8 с. – Утер. посл.стр.
692386
  Молодяков В.Э. Колониальный Тайвань в советской аналитике 1920 - 1930-х гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 28-39. – ISSN 0869-1908
692387
   Колонизаторов вон!. – Москва : Красный пролетарий, 1958. – 16 с.
692388
  Лаврецкий И.Р. Колонизаторы уходят - миссионеры остаются / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1963. – 162с.
692389
  Бурзевски В. Колонизациjа и деколонизациjа на Македониjа / Ванчо Бурзевски. – Скопjе : ВЕДА, 1997. – 126 с. – ISBN 9989-639-01-9
692390
  Редько Ф.А. Колонизационная политика русского царизма и немецкие колонисты на Украине (с конца XVIII до начала ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Редько Ф.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра истории СССР. – Киев, 1952. – 16 с.
692391
  Кольцова Н.К. Колонизационно-переселенческая политика царизма в Южно-Уссурийском крае в конце XIX - начале XX в.в. : Автореф... кандид. ист.наук: / Кольцова Н.К.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Историко-филологич. фак. – Томск, 1952. – 23 с.
692392
  Степынин В.А. Колонизация Енисейской губернии в эпоху капитализма / В.А. Степынин. – Красноярск, 1962. – 564с.
692393
  Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры : исторический этюд / Д.И. Багалей. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 117 с. – Оттиск из Киевской Старины
692394
  Адамова Н.Э. Колонии Новой Англии и метрополия в XVII в.: проблемы идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 61-65. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
692395
  Субботин В.А. Колонии Франции в 1870-1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского океана. / В.А. Субботин. – М., 1973. – 403с.
692396
  Бобылева С.Й. Колонисты и российское общество // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 276-393. – ISBN 978-966-383-915-8
692397
  Кратт И.Ф. Колония Росс / И.Ф. Кратт. – Л., 1950. – 320с.
692398
  Кратт И.Ф. Колония Росс / И.Ф. Кратт. – Владивосток, 1960. – 560с.
692399
  Капелюшний В.П. Колоніалізм // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 105-106. – ISBN 978-966-02-7304-7
692400
  Гардашук Т. Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи (досвід України) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 21-26. – ISSN 2520-2626


  "Розглядається зв"язок між колоніалізмом, станом довкілля і природних ресурсів та екологічними кризами, що описується поняттям «екологічний колоніалізм». Дослідження з екологічного колоніалізму фокусуються на комплексному аналізі широкого діапазону ...
692401
  Гардашук Т. Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи: досвід України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 100). – С. 9


  "Становлення й розвиток екологічного руху від часу відновлення незалеженості є принципово новим явищем пострадянського періоду".
692402
  Гогуля М. Колоніальна дійсність у романі Тадеуша Конвіцького "Малий Апокаліпсис" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 110-125. – ISSN 0203-9494


  "У статті аналізуються образи колонізованого і колонізатора в романі “Малий Апокаліпсис” польського письменника другої половини ХХ ст. Тадеуша Конвіцького. Розглядаються способи зображення часу і простору антиутопічного міста, фантастичні часові ...
692403
  Брайлян Є.С. Колоніальна і постколоніальна політика Великої Британії в Карибському басейні (1930-ті - 1983 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Брайлян Єгор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
692404
  Брайлян Є.С. Колоніальна і постколоніальна політика Великої Британії в Карибському басейні (1930-ті -1983 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Брайлян Єгор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 265 арк. – Додатки: арк. 246-265. – Бібліогр.: арк. 201-245
692405
  Гончаренко Л. Колоніальна концепція О. Бісмарка та її реалізація у 1884-1890 рр. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 171-172. – ISBN 978-966-623-745-6
692406
  Караджієв М. Колоніальна політика бельгійців у Вільній державі Конго // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 157-160
692407
  Долід В"ячеслав Колоніальна політика Великої Британії кінця XIX - початку XX ст. у сучасній українській і російській історіографії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 100-106
692408
  Петричак І. Колоніальна політика європейських держав 1923-1929 рр. в оцінках української галицької журналістики (за матеріалами газети "Діло") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 113-120. – ISSN 1998-4634
692409
  Косяк С.М. Колоніальна політика Німеччини другої половини XIX століття: аналіз джерел // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 29. – С. 34-44. – (Серія: Історичні науки ; вип. 13)
692410
  Бурьян М.А. Колоніальна політика Російської імперії на Південному Каказі (кін. 20 - 40-ві рр. XIX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 62-67. – (Історія та географія ; вип. 48)
692411
  Собуцький Михайло Колоніальна пристрасть Кларка Гейбла // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 43-44. – ISSN 1562-3238


  Зірка Голлівуду та секс-символ 30-40-х років ХХ ст. Кларк Гейбл (1901-1960)
692412
  Тримбач С. Колоніальна спадщина Росії в українському кінематографі: проблеми подолання // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (396), жовтень - грудень. – С. 7-16. – ISSN 2664-4282
692413
  Грабовська І. Колоніальна та постколоніальна модель світу: українська реальність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 108-111. – ISBN 978-966-439-147-1
692414
  Черненко О. Колоніальне питання у зовнішній політиці канцлера Отто фон Бісмарка у 70-х - середині 80-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 396-399. – ISBN 978-966-171-783-0
692415
  Папенко Н. Колоніальне протистояння Великої Британії та Німеччини в другій половині ХІХ століття / Н. Папенко, Г. Загородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблем відносин між Великою Британією та Німеччиною в дипломатичній та колоніальній сфері наприкінці ХІХ ст. The article devote to research of relations between Great Britain and Germany in diplomatic and colonial ranges ...
692416
  Земзюліна Н. Колоніальне суперництво в Південній Африці та англо-бурська війна (1899 - 1902 рр.) // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 23-58. – ISBN 978-617-7475-32-2
692417
  Ятченко В. Колоніальний і постколоніальний статус України: проблеми визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано категоріальний апарат проблеми колоніальних та постколоніальних відносин. Досліджено особливості постколоніального статусу України і шляхи його подолання. The article analyzes the categorical apparatus of the problem of colonial and ...
692418
  Музичко О. Колоніальний та антиколоніальний дискурси у південноукраїнській історіографії XIX-XX ст. та їхній вплив на сучасні реалії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 43-47. – ISSN 2520-2626


  "Відомо, що колоніалізм є однією з центральних тем історичного дискурсу. Сучасний світ, який офіційно відокремився від колоніальної форми організації політичного простору, все ще зберігає колоніальні відносини в організаціях світової економіки. ...
692419
  Кузін В.В. Колоніальний та постколоніальний досвід в парадигмі міжкультурної комунікації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 123-125
692420
  Штефанко Ю. Колоніальні конференції як механізм трансформації Британської імперії на зламі XIX-XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 63-65
692421
  Гундорова Т. Колоніальність як перевдягання: "Малоросійський маскарад" Івана Котляревського // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 395-414. – ISSN 0363-5570
692422
  Марочканич М. Колонізаційна діяльність Яреми Вишневецького на Полтавщині (1630-ті - кінець 1640-х рр.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 190-196
692423
  Яцюк М. Колонізаційне значення монастирів Слобідської України (друга половина XVII ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 149-160
692424
  Гончар Б. Колонізація // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1980. – Т. 5 : Кантата - Кулики. – С. 290
692425
  Гончар Б.М. Колонізація / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 202. – ISBN 966-642-073-2
692426
  Капелюшний В.П. Колонізація // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 106-107. – ISBN 978-966-02-7304-7
692427
  Гуцало Л.В. Колонізація євреїв Волині на Південь України у 20-і роки ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-99. – ISBN 966-614-021-7
692428
  Стешенко Н.Л. Колонізація Південної України XVIII ст. у творчому доробку Аполлона Скальковського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття є першим окремим історіографічним оглядом щодо колонізації Південної України протягом XVIII століття у дослідженнях А. Скальковського. А. Скальковський характеризував події української історії з позицій російської офіційної науки. Проте ...
692429
  Коцур Г. Колонізація та економічний розвиток Запоріжжя в часи Петра Калнишевського: історіографія (ХІХ - 80-ті рр. ХХ ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 84-96


  Акцентується увага на історіографії української колонізації Запоріжжя в часи кошового отамана Петра Калнишевського. Підкреслюється, що в дослідженнях ХІХ - початку ХХ ст. чільне місце відводиться господарській діяльності П. Калнишевського, яка ...
692430
  Лаврів П. Колонізація українських і суміжних степів / П. Лаврів. – К., 1994. – 54с.
692431
  Баталов О.А. Колонії в історико-політичній перспективі: спроба систематизації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 12-16. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
692432
  Галушко К. Колонії не визначають "чужого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Чому внутрішньоукраїнські війни не були громадянськими?
692433
  Кирилів А. Колоністи і колонізатори // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11)


  Російська демографічна політика в Криму. Структура міграції з території РФ.
692434
  Тракало В.Ф. Колонія : роман / Василь Тракало. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 229, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – ISBN 978-966-578-264-3
692435
  Даниленко В.М. Колонія імені Максима Горького // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 107. – ISBN 978-966-02-7304-7
692436
  Фурсов В.М. Колонія медоносних бджіл - справжній суперорганізм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 22-26
692437
  Семихатов Алексей Колонка Просветителя. Алексей Семихатов. Культура вранья // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 18 : фото
692438
  Сонин Константин Колонка Просветителя. Константин Сонин. Средний век // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 18 : фото
692439
  Первушин Антон Колонка Просветителя. Космонавтика на пределе возможностей // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 10 : фото
692440
  Кирилко Д. Колонка редактора // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності
692441
  Кирилко Д. Колонка редактора // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Основних тем у номері декілька - це дебют 2011-2012 навчального року, нова традиція Інституту - конкурс "Містер Дипломат", 35-ліття кафедри іноземних мов та інш.
692442
  Деяк-Якобишин Колонка як форма журналістської творчості У. Н. Коннора (на прикладі його авторської колонки в лондонській газеті «Дейлі міррор», 50-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 151-153


  Досліджується еволюція публіцистичної думки британського журналіста Уїльяма Нейла Коннора, автора персональної колонки в лондонській газеті "Дейлі міррор" у 50-х роках минулого століття. In the article it is studied the evolution of journalistic ...
692443
  Деяк-Якобишин Колонка як форма журналістської творчості. Еволюція публіцистичних роздумів про політику Британського уряду колумніста У.Н.Коннора в 30-40-х рр. XX ст.(На прикладі його авторської колонки в Лондонській газеті "Дейлі міррор") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 53-59. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто теоретичний пошук місця авторської колонки серед жанро- і формотворчих особливостей журналістики та складників фахової майстерності, а також відображається еволюція публіцистичної думки британського журналіста Уільяма Нейла Коннора, ...
692444
  Володченко К.Г. Колонковое бурение / К.Г. Володченко. – Изд. 2-е. – Москва, 1953. – 524с.
692445
  Володченко К.Г. Колонковое бурение / К.Г. Володченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолтехихдат, 1957. – 559с.
692446
  Воздвиженский Б.И. Колонковое бурение / Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1982. – 360с.
692447
  Абросимов А.Ф. Колонковое бурение большого диаметра / А.Ф. Абросимов ; М-во электростанций СССР. – Ленинград : Ленгидэп, 1946. – 38 с. : ил. – Библиогр.: с. 37
692448
   Колонковое бурение глубоких и сверхглубоких разведочных скважин в Украинской ССР. – К., 1965. – 25с.
692449
  Попович Т. Колонна / Т. Попович. – Бухарест, 1968. – 66с.
692450
  Вешович Р. Колонна и горизонты / Р. Вешович. – Москва, 1976. – 319с.
692451
  О"Риордан Колонна Коннолли / О"Риордан. – М, 1987. – 253с.
692452
  Щерба Г.Н. Колонна преобразования земной коры : (геологические аспекты) / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 279с.
692453
  Карри Эндрю Колонна Траяна / Карри Эндрю, Гаррет Кеннет // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 70-83 : фото
692454
  Харламова А.М. Колонный зал Дома Союзов / А.М. Харламова. – Москва, 1954. – 17с.
692455
  Гелла Е.И. Колонный корпус университета в Харькове в первой трети ХIX в. Морфологическая и функциональная структура / Е.И. Гелла, Л.В. Качемцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 33-38. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
692456
   Колонок, горностай, выдра: Размещение запасов, экология использования и охрана : Размещение запасов, экология, использование и охрана / В.И. Абеленцев, А.А. Насимович, М.А. Вайсфель, В.Г. Воронов; [ В.И. Абеленцев и др. ; отв. ред.: А. А. Насимович]. – Москва : Наука, 1977. – 216 с. : ил. – (Промысловые животные СССР и среда их обитания)
692457
  Смагин А.В. Колоночно-центрифужный метод определения основной гидрофизической характеристики почв и дисперсных грунтов / А.В. Смагин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 470-477 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
692458
  Комоцька Л.С. Колопегматитові змінення гранітів на Волині / Л.С. Комоцька, Л.А. Приказчиков // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 25-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
692459
  Яценко Б.П. Колорадо // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 108. – ISBN 978-966-02-7304-7
692460
  Головин А.Г. Колорадский жук / А.Г. Головин. – Кишинев : Полиграфкомбинат, 1955. – 64 с.
692461
  Юсамах Аль Итр Колорадский жук в центральной лесостепи Украины и биолого-токсикологическая оценка новых инсектицидов в борьбе с ним : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Юсамах Аль Итр; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1980. – 20л.
692462
   Колорадский жук и меры борьбы с ним. – М.
1. – 1955. – 176с.
692463
  Финаков В.К. Колорадский жук и меры борьбы с ним / В.К. Финаков. – К, 1956. – 123с.
692464
   Колорадский жук и меры борьбы с ним. – М.
2. – 1958. – 216с.
692465
   Колорадский жук или картофельный жук. Вредность колорадского жука и пути его расселения. – Л., 1940. – 8с.
692466
  Ефимов А.Л. Колорадский картофельный жук / А.Л. Ефимов, Б.В. Яковлев. – М., 1950. – 48 с.
692467
  Богданов-Катьков Колорадский картофельный жук Leptinotarsa decemlineata Say и его карантинное значение : с 61 рис. и картами в тексте и цв. таблицей / Н.Н. Богданов-Катьков. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1947. – 200 с., 1 л. ил. : ил., табл.
692468
  Ефимов А.Л. Колорадский картофельный жук и меры борьбы с ним / А.Л. Ефимов. – МоскваЛ., 1946. – 47 с.
692469
  Артемьев Е.И. Колорадский картофельный жук и меры борьбы с ним / Артемьев Е.И. ; М-во сел. хоз.ЛССР. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 24 с. – Библиогр.: с. 24
692470
  Санін В.А. Колорадський жук та заходи боротьби з ним / В.А. Санін. – Київ, 1975. – -с.
692471
  Колеснікова І.А. Колоративи у дзеркалі міжкультурної комунікації (на матеріалі дизайну одягу) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 123-127
692472
  Семашко Т.Ф. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 54-59
692473
  Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 121-127
692474
  Вербіцька Ю. Колоративний компонент у складі фразеологізму // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 30-33. – ISSN 2410-2202
692475
  Коломієць Н.В. Колоративні етноейдеми китайської мови // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 280-282. – ISSN 2219-4290
692476
  Маевская Л.Д. Колоративы в немецкоязычной рекламе // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
692477
  Половинкіна М. Колореми у поезіях Казімєжа Пшерви-Тетмаєра, Яна Каспровича та Леопольда Стаффа: лінгвістичний аспект // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 536-539. – ISBN 978-966-3888-379-3
692478
  Федорук О. Колоризм Іви Павельчук // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 212-216. – ISBN 966-8613-25-2
692479
   Колориметрические (фотометрические) методы определения неметаллов. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 467 с.
692480
  Соболева О.Н. Колориметрические методы определения алкалоидов опия : Автореф... кандид. химич.наук: / Соболева О.Н.; Министрество здравоохранения РСФСР. Глав. аптечное упр. Центр. научно-исслед. аптечный институт "ЦАНИИ". – Москва, 1950. – 9 л.
692481
  Трамм Р.С. Колориметрические методы определения тантала и ниобия. / Р.С. Трамм. – М, 1962. – 16с.
692482
  Сендел Е.Б. Колориметрические методы следов металлов / Е.Б. Сендел. – Москва : Мир, 1964. – 902 с.
692483
  Бабко А.К. Колориметрический анализ / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва ; Ленингpад : Госхимиздат, 1951. – 408 с.
692484
  Андреев С.Н. Колориметрический анализ в ультрафиолетовой области спектра : Автореф... канд. хим.наук: / Андреев С.Н.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 8 с
692485
  Коваленко П.Н. Колориметрический метод определения натрия / П.Н. Коваленко, В.В. Теньковцев, 1954. – С. 411-416
692486
  Пилипенко А.Т. Колориметрический методопределения магния в чугунах / А.Т. Пилипенко, Л.И. Дубовенко. – Киев : КГУ, 1955. – С.143-151. – Отд. оттиск
692487
  Казарян М.А. Колориметрическое и спектрофотометрическое исследование ядер планетарных туманностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Казарян М.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 10л.
692488
  Кадомский Б.Н. Колориметрическое исследование RS лисички : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кадомский Б.Н.; Казанский гос. университет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 8 с.
692489
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной AW Пегаса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лукацкая Ф.И. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 7 с.
692490
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной АWПегаса : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: / Лукацкая Ф.И.; Ан УССР. – Киев, 1953. – 95л. – Бібліогр.:л.94-95
692491
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение алюминия єкстрагированием его оксихинолята / Ф.Г. Жаровский, А.С. Поляков, 1952. – 268-270с.
692492
  Коваленко П.Н. Колориметрическое определение меди в присутствии кальция / П.Н. Коваленко, 1941. – С. 74-78
692493
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение мышьяка а железной руде и стали / Ф.Г. Жаровский, 1953
692494
  Бабко А.К. Колориметрическое определение никеля экстрагированием / А.К. Бабко П.Б. Михельсон. – Отд. отт. из жжурн. "Заводская лаборатория" № 8, 1953. – С. 895-899
692495
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение следов железа в металлической меди / Ф.Г. Жаровский, 1953. – 548-551с.
692496
  Сендэл Е.Б. Колориметрическое определение следов металлов / Е.Б. Сендэл. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 560 с.
692497
  Куницька А.О. Колориметричне визначення синтетичних харчових барвників у міцелярних екстрактах цетилпіридиній хлориду / А.О. Куницька, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220
692498
  Шайкевич І.А. Колориметричні характеристики поверхонь алюмінія, золота та міді з малою шорсткістю / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 399-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Шляхом чисельного моделювання досліджено кутові залежності колориметричних величин для зразків Al, Au та Cu, поверхня яких вкрита малими нерівностями. Для визначення колориметричних характеристик використовувались когерентна та некогерентна складові ...
692499
  Кустарев А.К. Колориметрия цветного телевидения / А.К. Кустарев. – Москва, 1967. – 335 с.
692500
  Брайко О. Колористика в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 41-56. – ISSN 0236-1477
692501
  Захарова В.А. Колористика в поезії Павла Тичини / В.А. Захарова, І.В. Шрамко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 48. – С. 112-116
692502
  Селищева І.І. Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерна в Україні : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 01 / Селищева І. І.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
692503
  Шевченко Л.І. Колористика в сучасному мовознавстві: традиційне і нове / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 234-239
692504
  Ефимов А.В. Колористика города / А.В. Ефимов. – Москва, 1990. – 270 с.
692505
  Нікульшина Т. Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості кольоропозначення об"єктів ірреального світу на матеріалі англійської та української мов з урахуванням даних лексикографічних джерел. Проведений аналіз дозволяє виокремити загальні ознаки та етноспецифічні риси ...
692506
  Шевченко Л.І. Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору XX століття / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 15-22
692507
  Аполлонова Л. Колористика Олексія Полякова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 126-127. – ISSN 0130-1799
692508
  Лук"янченко М.П. Колористика прозових творів Ж.-П. Сартра та деякі особливості її відтворення в українському перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  У літературному творі назви кольорів відіграють важливу роль у створенні художньої образності. Дослі-джено прозу Ж.-П.Сартра, у якій кольоронайменування виявляють складне концептуальне підґрунтя, що не мож-на ігнорувати при перекладі. The names of the ...
692509
  Римар Н.Ю. Колористика художнього простору як важливий наративний засіб прози Ніни Бічуї // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 200-205. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
692510
  Ковальська Ірина Володимирівна Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) : Дис....канд.філолог.наук: 10.02.16 / Ковальська Ірина Володимирівна; Львів.нац.ун-тет ім.Івана Франка. – Львів, 2001. – 228л. + Додаток :с.216-228. – Бібл.:с.181-216
692511
  Ковальська Ірина Володимирівна. Колористика як перекладознавча проблема. : 10.02.16. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Ковальська Ірина Володимирівна.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
692512
  Демченко І.А. Колористика як прикметна ознака поетики Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 51-55. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Колір у художніх творах несе принаймні потрійне навантаження: смислове, описове, емоційне. О. Кобилянська, чутлива до колористики, за допомогою відповідних бврв і світлових контрастів передавала різні психічні стани персонажів, створювала настроєві ...
692513
  Муляр София Петровна Колористическая семантика в структуре русского художественного текста (язык поэзии 70-80-х гг. ХХ века) : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Муляр София Петровна; Волынский государственный ун-тет им. Л.Украинки. – Луцк, 2003. – 227 л. + Приложения: л. 200 - 227. – Библиогр.: л. 179 - 200
692514
  Оглоблин В.Н. Колористический сборник : обозрение литературы за 1894 год по технике красящих веществ, беления, крашения и печатания хлопчатобумажного товара. – Москва : Тип.-литогрю Т-ва И.Н. Кушнарев и К, 1896. – 479 с.
692515
  Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре / В.И. Кравец. – Харьков, 1987. – 131 с.
692516
  Бичкова Л.В. Колористична культура античного світу : навч.-метод. посібник / Л.В. Бичкова. – Київ : Вища школа, 2003. – 135 с. – ISBN 966-642-194-1


  Висвітлено широке коло питань щодо специфічного періоду в історії колорістичної культури країн Європи, коли було закладено основи сучасної естетики кольору, його символіки і семантики
692517
  Шаповал Ю. Колористична палітра у "Книзі про Мікеланджело" Мілоша Црнянського // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 58-74. – ISBN 978-617-7480-27-2
692518
  Шураєва Н.Б. Колористична парадигма роману М. Кундери "Вальс на прощання" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 352-356. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
692519
  Ковтун Л. Колористична семантизація традиційного українського весілля // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 222-224. – ISBN 978-966-439-357-4
692520
  Муляр Софія Петрівна Колористична семантика в структурі російського художнього тексту (мова поезії 70-80-х рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Муляр С.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
692521
  Ковтун Л. Колористична символіка образів захисників-покровителів землі руської // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 115-124. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Простежується колористична традиція філософсько-антропологічної проблеми семантики образів захисників-покровителів землі Руської. Актуалізується формування моральноетичних засад християнського культу святого воїнства та їх колористичні ...
692522
  Ковтун Колористичний вимір культури українського народу: філософія бачення / Ковтун, І // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 150-152
692523
  Хохель Д.Ю. Колористичний епітет у характеристиці персонажів роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 367-373
692524
  Зубач О.А. Колористичний компонент фразеологічних одиниць як складова частина універсуму (на матеріалі німецької мови) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 111-115. – ISSN 1729-360Х
692525
  Ковтун Л. Колористичний концепт топоніму "Червона Русь" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 162-165
692526
  Дьомін М. Колористичний лад малярства Петра Собка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-133. – ISSN 0130-1799
692527
  Брайко О. Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 78-97. – ISSN 0236-1477
692528
  Кушнір А. Колористичні ознаки декоративних рослин та їх вплив на композиційні рішення в сучасному ландшафтному будівництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-149. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані колористичні ознаки декоративних дерев"янистих рослин за їх декоративними якостями. Дерев"янисті рослини, що дають колористичний ефект, з метою їх практичного використання рекомендовано об"єднувати у окремі групи та враховувати при ...
692529
  Ковтун Л. Колористичні уявлення українців про красу, прекрасне: філософсько-світоглядний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-37. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується філософсько-світоглядний аспект прекрасного в колористичних уявлення українського народу. Номінується концепт краси в народному світогляді як означення "чистоти", "гарного", "квітучого", "красивого", "прекрасного" та ...
692530
  Ковтун Л.І. Колористичні уявлення українців як об"єкт українознавчого дослідження // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 18-20
692531
  Скринченко В. Колорит Гуцульщини і запах Карпат // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  "В історії української літератури Михайло Коцюбинський залишився неперевершеним майстром слова, тонким стилістом і найкращим імпресіоністом, а лебединою його піснею та шедевром українського письменства стала повість "Тіні забутих предків"."
692532
  Олексійченко Н.О. Колорит ландшафтів територій навчальних корпусів національних університетів міста Києва / Н.О. Олексійченко, М.В. Крачковська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 139-144. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  "Для покращання колориту навчальної зони науковці рекомендують використовувати кольори, які сприяють покращенню продуктивності праці, інтелектуальних процесів і мислення, а це - зелений, червоний, жовтий, теплі кольори та їх світлі відтінки. У вхідній ...
692533
  Шульська Н. Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах-характеристиках зовнішності людей // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 261-271. – ISSN 2304-9383
692534
  Косматов Л.В. Колорит фильма: (Азбука киноколорита). / Л.В. Косматов, Тер-Гевондян. – М., 1981. – 57с.
692535
  Матвіїшин О.М. Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 147-151. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
692536
  Улько Н.В. Колорметрческое определение кобальта путем экстрагирования этилксантогенового комплекса. / Н.В. Улько, 1952. – 139-148с.
692537
  Горчанюк О.С. Колороніми в контексті міжособистісного спілкування: когнітивні параметри // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 223-227


  Проаналізовано лексеми на позначення кольорів у сучасній українській літературній мові, розглянуто колороніми як особливий спосіб передавання інформації. Проанализированы лексемы, которые обозначают цвета в современном украинском литературном языке, ...
692538
  Тагільцева Я. Колороніми в термінах рослинництва сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 75-79. – ISSN 2075-1486
692539
  Маркова Д.С. Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 61-64. – ISSN 1996-9872
692540
  Лук"янець Г.Г. Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 463-470


  У статті встановлено, що колороніми новинних інтернет-текстів мистецької тематики можуть використовуватися для створення пафосу, тобто здійснювати емоційний вплив на читачів із метою формування їх ставлення до подій. Доведено, що колороніми слугують ...
692541
  Бабире А. Колороніми як складова частина англійської юридичної термінології // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 282-283
692542
  Зиедонис И. Колос-двойчатка : поэма о хлебе / Иманнтс Зиедонис ; [пер. с латыш. Л. Азаровой ; послеслов. В.В. Иванова ; худож. Ю. Петрашкевичс]. – Рига : Лиесма, 1986. – 149 с. – Загл. и текст парал. на латыш. и рус. яз. - Миниатюрное издание в суперобл.
692543
  Шестериков М.В. Колос / М.В. Шестериков. – Москва, 1971. – 142с.
692544
  Торманский К. Колос выпрямвляется / К. Торманский. – София, 1963. – 124 с.
692545
   Колос до колоса. – К., 1974. – 308с.
692546
  Білоус Д.Г. Колос і кукіль / Дмитро Білоус. – Київ : Молодь, 1960. – 170, [6] с.
692547
  Коломієць Т.П. Колос літа мого : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1979. – 94 с.
692548
  Мадан Г. Колос мечты : историч. роман / Георге Мадан ; пер. с молд. Г.Когана. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 517 с.
692549
  Гмырев А.М. Колос молодой / А.М. Гмырев. – М, 1958. – 141с.
692550
  Шмань Г.Я. Колос на ладони / Г.Я. Шмань. – Тула, 1963. – 96с.
692551
  Печерский А.И. Колос ржи. / А.И. Печерский. – Смоленск, 1958. – 126с.
692552
  Шудря Є. Колос Сергій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 65-67. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
692553
   Колос трудом полнится. – Киев : Урожай, 1985. – 183 с.
692554
   Колосальна база грантів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-22 липня (№ 27/32). – С. 2


  В Україні запрацювала колосально велика база грантів, стипендій та інвестицій для науковців, студентів, освітян, працівників культури, медіа, бізнесу.
692555
  Заплетнюк О.А. Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 10-13. – ISSN 2076-1554
692556
  Кузнецов В.И. Колосилась молодость: кн. стихов / В.И. Кузнецов. – Москва, 1980. – 224с.
692557
   Колосися, ниво культури. – К., 1967. – 31с.
692558
  Вівчарик М.М. Колоситься нива дружби / М.М. Вівчарик. – Київ, 1987. – 115с.
692559
  Коломієць П.О. Колоситься нива неозора / П.О. Коломієць. – Київ, 1982. – 96с.
692560
  Лисенко І.І. Колосіння / І.І. Лисенко. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
692561
  Гриценко М. Колосінь : поезії / Микола Гриценко. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 142, [2] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-203-7
692562
  Михайлюк І.А. Колоски / І.А. Михайлюк. – ЛЬвів, 1959. – 252с.
692563
  Кочевський В.В. Колоски і сузір""я : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 103 с.
692564
  Сліпчук П.О. Колоски та будяки : сатира і гумор / П.О. Сліпчук. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 180 с.
692565
  Артеменко М.Т. Колосковий гомін : лірика / Артеменко М.Т. – Симферополь : Крим, 1967. – 63 с. : іл.
692566
  Коритко Р.Ф. Колосковий гомін : повість / Р.Ф. Коритко. – Львів, 1976. – 144 с.
692567
   Колоскы [Колоски] : збиpнык казок та оповиданнив / [Склав Б. Гpінченко]. – Одесса : Типо-литогр.Е.И.Фесенко, 1891. – 114, II с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки, оповідання, легенди, пеpекази
692568
   Колосовський Павло Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 283. – ISBN 978-617-573-038-6
692569
  Максимейнко О.І. Колосок на вітрах : поезії / О.І. Максимейнко. – Київ : Український письменник, 1994. – 138 с.
692570
  Селевич Ю. Колосс российской истории // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 3. – С. 53-59


  Епоха Петра І. Історія і археологія
692571
  Кашин Валерий Колосс Чандрагупты - еще одно чудо света // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
692572
  Лозовой В. Колосу надо налиться / В. Лозовой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 552 с.
692573
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1968. – 259 с.
692574
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1972. – 576 с.
692575
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1979. – 600 с.
692576
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1985. – 543 с.
692577
  Пашков Ю.В. Колосяница / Ю.В. Пашков. – М., 1975. – 93с.
692578
  Шитиков А.Ф. Колосья / А.Ф. Шитиков. – Москва : Современник, 1979. – 95 с.
692579
  Кулиев К. Колосья и звезды / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Современник, 1979. – 382 с.
692580
  Гонтарь А.Ю. Колосья на камне : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1973. – 158 с.
692581
  Воронин Л.А. Колосья над жнивьем / Л.А. Воронин. – Одесса, 1977. – 96с.
692582
  Приходько П.Ф. Колосья наливаются : лирика / Петр Приходько;; авториз. пер. т белорус. В.Приходько. – Москва : Советский писатель, 1968. – 94 с.
692583
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1974. – 638 с.
692584
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Минск, 1977. – 638 с.
692585
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1979. – 758 с.
692586
   Колотуха Олександр Васильович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7069-48-4
692587
  Долгош І.І. Колочава : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1982. – 480 с.
692588
  Долгош И.И. Колочава / И.И. Долгош. – М, 1988. – 395с.
692589
  Оболенська Наталія Колочава. Новісіньке старе село : Україна чудес / Оболенська Наталія, Герц Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 142-143 : Фото
692590
  Котлярчук Андрій Колочава. Село музеїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 166-171 : фото
692591
  Рудніченко Наталія Колочава. Село файне, у туристів популярне // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 24-25 : фото
692592
  Скавронський П.С. Колочавський скансен // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 38-45 : табл., карта. – Бібліогр.: 4 назв.
692593
  Терпиловський Р.В. Колочинська культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 122-123. – ISBN 978-966-02-7304-7
692594
  Демидовская Л.Ф. Колочные леса Северного Казахстана, их типы и особенности возобновления : Автореф... канд. биол.наук: / Демидовская Л. Ф.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан. микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1961. – 23л.
692595
  Суша Сергей Михайлович Колошение / Суша Сергей Михайлович. – М., 1974. – 87с.
692596
   Колпакова Ирина. – Л., 1984. – 39с.
692597
  Письменный Михаил Колпачок : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 7-65. – ISSN 0012-6756
692598
  Поздняков О.А. Колпино. / О.А. Поздняков. – Л, 1962. – 188с.
692599
   Колпица : Литературно-публицистический альманах. – Колпино
Вып.32 : Доклады научной конференции,посвященной Дню славянской письменности. – 1998. – 71с.
692600
  Рябинин Ю.Н. Колсья солнечного света / Ю.Н. Рябинин. – М., 1984. – 79с.
692601
  Єнсен Й.В. Колумб / Й.В. Єнсен. – Харьков, 1928. – 111 с.
692602
  Ревзин Г. Колумб / Г. Ревзин. – Москва, 1937. – 288с.
692603
  Свет Я.М. Колумб / Я.М. Свет. – Москва, 1973. – 367с.
692604
  Сабатини Р. Колумб / Р. Сабатини. – М, 1992. – 286с.
692605
  Варшавский А.С. Колумб Австралии / А.С. Варшавский. – Москва, 1970. – 191с.
692606
  Варшавский А.С. Колумб Австралии / А.С. Варшавский. – Москва, 1971. – 191с.
692607
  Вяли Х. Колумб земли Колумба : рассказы и повести / Х. Вяли; пер. с эст. Г.Муравин. – Москва : Детская литература, 1976. – 205 с.
692608
  Потапов Владимир Колумб и фортуна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 8 : Іл. – ISSN 1029-5828
692609
  Ветров И Колумб небесных гор / И Ветров. – Київ : Здоров"я, 1993. – 159с.
692610
  Адамов А.Г. Колумб российский : повесть / Аркадий Адамов. – Курск : Курская правда
Ч. 1 : Шелехов на Кадьяке. – 1948. – 96 с. : ил., портр.
692611
  Виноградов И.И. Колумб третьей переправы / И.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 47с.
692612
  Слабошпицький М. Колумб української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 7


  Слово про Романа Іваничука до дня його 85-річчя
692613
  Шемякин Я. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-92. – ISSN 044-748Х


  Віра в раціо в духовному космосі латиноамериканської цивілізації
692614
  Федосов Д.Г. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 61-79. – ISSN 044-748Х
692615
  Рафаловський Євген Колумбам Нового Світу : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 132-136 : Фото
692616
  Федорів Р.М. Колумби / Р.М. Федорів. – Київ, 1962. – 171 с.
692617
  Галутва І. Колумби Аральського моря // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)


  Пройшло майже 160 років відтоді, коли почали докладно досліджувати Аральське море. Славнозвісну експедицію очолив моряк і видатний географ О.І. Бутаков. Безпосередню участь у цій подорожі взяв і Тарас Григорович Шевченко.
692618
  Конфорович Г А. Колумби математики / Г А. Конфорович. – Киев, 1982. – 219с.
692619
  Чеснокова О.С. Колумбийская кухня глазами филолога // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 87-96. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются особенности колумбийской кухни и лексико-семантическое своеобразие гастрономической лексики в речи колумбийцев
692620
  Коломиец В. Колумбийское зеркало Украины // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 21/22 (763/764), 9 июня 2017. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364
692621
  Лукашова Е.Н. Колумбия / Е.Н. Лукашова, Д.Н. Ляликов. – Москва, 1959. – 50 с.
692622
  Литаврина Э.Э. Колумбия / Э.Э. Литаврина. – М, 1967. – 167с.
692623
  Гонионский С.А. Колумбия / С.А. Гонионский. – Москва, 1973. – 383с.
692624
  Тарасов К.С. Колумбия / К.С. Тарасов. – Москва : Мысль, 1976. – 67с. – (У карты мира)
692625
  Коломеец Е. Колумбия с Эквадором воевать не будут, но хотели // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
692626
  Ляликов Д.Н. Колумбия. Экон.-географ. характеристика : Автореф... канд. географ.наук: / Ляликов Д.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1962. – 20л.
692627
  Бунегина И.А. Колумбия. Экономика и внешняя торговля / И.А. Бунегина. – М., 1959. – 150с.
692628
  Чернышов А. Колумбия: два века национального суверенитета // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-55. – ISSN 044-748Х
692629
  Жучкова Г.Е. Колумбия: коммунисты в борьбе за единство народных масс 1958-1974 гг. / Г.Е. Жучкова. – М., 1976. – 139с.
692630
  Ивановский З.В. Колумбия: от демократической безопасности к демократическому процветанию? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 044-748Х
692631
  Ильина Н.Г. Колумбия: от колонии к независимости, 1781-1819 гг. / Н.Г. Ильина. – М., 1976. – 326с.
692632
  Лавут А.А. Колумбия: проблемы и концепции экономического развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Лавут А.А.; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1974. – 28л.
692633
  Дворжак Л. Колумбия: противоречия зависимого капиталистического развития / Л. Дворжак. – М., 1977. – 242с.
692634
  Ивановский Збигнев Владиславович Колумбия: студенчество и революционный процесс : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ивановский Збигнев Владиславович; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
692635
   Колумбия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1986. – 303с.
692636
  Рувинский В.В. Колумбия: трудности и перспективы общественного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 53-72. – ISSN 044-748Х
692637
   Колумбия: трудности и перспективы общественного развития ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
692638
  Окара І. Колумбійське танго / І. Окара, Д. Левусь // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-27


  Про що свідчить конфлікт Венесуели та Еквадору з Колумбією
692639
  Тарнавська Марта Колумбійський симпозіум про Юрія Лавріненка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 196-197. – ISSN 0320 - 8370
692640
   Колумбійські прислів"я та приказки.. – К., 1986. – 109с.
692641
  Білецький В.С. Колумбіт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 129. – ISBN 978-966-02-7304-7
692642
  Казелла Себастьяно Колумбія. Медельїнський синдром // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 96-97 : фото
692643
  Коваль О. Колумбія: примирення через референдум не пройшло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос став лауреатом Нобелівської премії миру за 2016 рік. Цю нагороду він одержав минулої п"ятниці за "рішучі зусилля для завершення більш ніж 50-річної громадянської війни". Жертвами найдовшого конфлікту в Південній ...
692644
  Азизов А.С. Колумбы : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 40 с. : портр. – (Первая книга поэта)
692645
  Носов Юрий Колумбы "нового света" : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 80-87 : Фото
692646
  Романов Д.М. Колумбы Артики / Д.М. Романов. – Тула, 1982. – 232с.
692647
   Колумбы земли русской. – Хабаровск, 1989. – 460с.
692648
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – Москва : Знание, 1978. – 160с.
692649
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1985. – 160с.
692650
  Козлов В.П. Колумбы российских древностей / В.П. Козлов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
692651
  Алексеев А.И. Колумбы росские / А.И. Алексеев. – Магадан : Книжное издательство, 1966. – 182 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 179-181
692652
  Голубев Г.Н. Колумбы росские : Историческая хроника / Г.Н. Голубев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 384с.
692653
  Братный Р. Колумбы, год рождения 20-й. / Р. Братный. – М., 1989. – 607с.
692654
  Бурич Л.А. Колумністика Любомира Гузара: комунікативно-прецедентний потенціал // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 108-116. – ISSN 2078-1911
692655
  Звелідовська Л. Колумністика як жанр публіцистики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 40-46


  Вперше в українському журналістикознавсті розглянуто жанр публіцистики, запозичений із західної журналістики. У статті запропоновано термін "авторська шпальта" для позначення текстів, що становлять колумністику. It is the first time in Ukrainian ...
692656
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
692657
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : дис. ... канд. наук із соц.комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 150-181
692658
  Портяк В. Колуни // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 13


  Про знищення пам"ятної дошки Ю. Шевельову у Харкові
692659
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1934. – 68 с.
692660
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1935. – 133 с.
692661
  Паустовский К. Колхида / К. Паустовский. – Москва, 1935. – 144 с.
692662
  Лордкипанидзе Г.А. Колхида в VI - II вв. до н.э. / Г.А. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1978. – 168с.
692663
  Лордкипанидзе Г. Колхида во 2-1 вв. до н.э. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лордкипанидзе Г.; АН Груз ССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
692664
  Какабадзе М.В. Колхидиты и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Какабадзе М.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
692665
   Колхидская низменность : Научные предпосылки освоения. – Москва : Наука, 1989. – 373с.
692666
   Колхидская низменность. – Москва, 1990. – 247с.
692667
  Долуханов А.Г. Колхидский подлесок / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1980. – 262с.
692668
  Сумбадзе Л.З. Колхидское жилище по Витрувию / Л.З. Сумбадзе. – Тбилиси, 1960. – 51с.
692669
  Колесников А.И. Колхицин и получение новых форм сельскохозяйственных растений. / А.И. Колесников. – Ленинград : Колос, 1972. – 128с.
692670
  Паустовський К.Г. Колхіда / К.Г. Паустовський. – Харків ; Одеса, 1935. – 133 с.
692671
   Колхоз -- школа коммунизма для крестьянства : комплексное социальное исследование колхоза "Россия". – Москва : Мысль, 1965. – 358, [2] с.
692672
  Станкевич В.Н. Колхоз - как социалистическая форма хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Станкевич В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 16 с.
692673
  Королев Я.А. Колхоз - как социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: / Королев Я. А.; МГУ. – Москва, 1950. – 19 с.
692674
   Колхоз - моя судьба. – Москва, 1979. – 223 с.
692675
   Колхоз - школа коммунизма для крестьянства.. – М., 1969. – 384с.
692676
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – Москва, 1948. – 78с.
692677
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – Москва, 1948. – 48с.
692678
  Алергант Г.И. Колхоз "Завет Ильича": опыт внедрения чековой системы / Алергант Г.И., Сугробов В.М. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 88 с. – (Правофланговые одиннадцатой пятилетки)
692679
  Мельник В.Н. Колхоз "Коммунар" Мало-Девицкого района Черниговской области / В.Н. Мельник. – М., 1939. – 40с.
692680
  Шелест П.С. Колхоз "Красная заря" / П.С. Шелест. – М., 1951. – 94с.
692681
  Бедный Д. Колхоз "Красный кут". "Сатирич повесть на истинном происшествии основанная" : Сатирическая повесть на истинном происшествии основанная / Демьян Бедный. – Москва : Советский писатель, 1936. – 68 с. : ил.
692682
  Голышкин В.С. Колхоз "Ленинское знамя" : люди, дела, планы / В.С. Голышкин. – М., 1985. – 175с.
692683
  Кремнев Г.С. Колхоз "Новый путь" / Г.С. Кремнев, Герой соц. труда ; Лит. обработка и консультация агр. С.А. Шиндова. – Красноярск : Красноярское краевое изд., 1948. – 39 с., 1 л. портр. : портр.


  "Новый путь", колхоз (Канский район (Красноярский край)
692684
   Колхоз "Победа".. – М., 1984. – 64с.
692685
  Дмитриев В.В. Колхоз "Покровское" / В.В. Дмитриев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127 с.
692686
  Усаров В.П. Колхоз в Зугалае / В.П. Усаров. – Чита, 1960. – 40с.
692687
   Колхоз высоких урожаев. – М., 1949. – 120с.
692688
  Годин П.Г. Колхоз и подготовка молодежи к труду / П.Г. Годин. – Москва, 1985. – 79 с.
692689
  Пузанев С В. Колхоз и школа / С В. Пузанев, . – Москва, 1973. – 207с.
692690
  Кукушкин И.М. Колхоз имени Ильича. / И.М. Кукушкин, И.И. Новиков. – М., 1953. – 136с.
692691
  Абатуров В.М. Колхоз имени Тимирязева : [Городецкий район] / В. М. Абатуров, И. А. Емельянов, А. А. Калашников. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 232 с., [7] л. ил. : ил. – (Колхозы нашей страны)
692692
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система / В.В. Гусев. – Москва, 1971. – 77с.
692693
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Гусев В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 20л.
692694
  Косынкин А.А. Колхозам и совхозам - прочную основу. / А.А. Косынкин. – М., 1978. – 48с.
692695
  Гайворонский И.И. Колхозная агрометеорологическая станция / И.И. Гайворонский, И.М. Петунин. – Москва : Госиздатсельхозлит, 1952. – 239с.
692696
   Колхозная библиотека.. – Омск, 1950. – 44с.
692697
   Колхозная гвардия. – М., 1988. – 478с.
692698
  Павлов Н.П. Колхозная демократия - действенное средство укрепления общественной собственности (1946-1970 гг) / Н.П. Павлов. – Ижевск, 1984. – 240с.
692699
  Кулаков В.П. Колхозная демократия / В.П. Кулаков. – Москва, 1970. – 28с.
692700
  Козырь М.И. Колхозная демократия / М.И. Козырь. – Москва, 1972. – 112с.
692701
  Подошевко Виктор Дмитриевич Колхозная демократия и ее совершенствование на современном этапе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Подошевко Виктор Дмитриевич; БГУ. – Минск, 1976. – 20л.
692702
  Дешко С.И. Колхозная демократия как общественное явление : Автореф... канд. филос.наук: / Дешко С. И.; Моск. ин-т нар. хоз., Каф. филос. – М., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
692703
  Панкратов И.Ф. Колхозная демократия на современном этапе / И.Ф. Панкратов. – Москва, 1974. – 190с.
692704
  Тарельник Б.И. Колхозная демократия развитого социалистического общества. / Б.И. Тарельник. – Львов, 1976. – 154с.
692705
  Сургутский В.А. Колхозная деомкратия и управление колхозным производством. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Сургутский В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории гос. и права. – М., 1975. – 19л.
692706
  Гусейнов Ч. Колхозная деревня в послевоенной азербайджанской прозе / Ч. Гусейнов. – Баку, 1960. – 100с.
692707
  Парастаев А.Ф. Колхозная деревня в послевоенной советской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Парастаев А.Ф.; АН СССР.ин-т русск.литер. – Л, 1955. – 18л.
692708
  Трифонова Т.К. Колхозная деревня в современной литературе / Т.К. Трифонова. – М, 1956. – 40с.
692709
  Ткачев А. Колхозная новь / А. Ткачев. – Пенза, 1951. – 97с.
692710
   Колхозная новь.. – Владимир, 1949. – 36с.
692711
  Домрачев М. Колхозная партийная организация / М. Домрачев. – М, 1947. – 63с.
692712
  Куприянов И. Колхозная партийная организация / И. Куприянов. – М, 1947. – 51с.
692713
  Скребков А.Д. Колхозная партийная организация в борьбе за рентабельность / А.Д. Скребков. – Горький, 1965. – 72с.
692714
  Митрошенков В.А. Колхозная площадь / В.А. Митрошенков. – М., 1986. – 415с.
692715
   Колхозная производственная энциклопедия. – К.
1. – 1949. – 464с.
692716
   Колхозная производственная энциклопедия. – 2-е изд. перераб. доп. – К.
Т. 2. – 1957. – 923с.
692717
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму / В.К. Логвиненко. – Киев, 1966. – 227с.
692718
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – Киев, 1966. – 67л. – Бібліогр.:л.167
692719
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Логвиненко В.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 41 с. – Бібліогр.:с.40-41
692720
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму. : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – К, 1966. – 302л.
692721
  Бычков А.С. Колхозная собственность и перспективы ее развития / А.С. Бычков. – Томск, 1962. – 94с.
692722
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму : Дис... канд. эконом.наук: / Тараненко А.Ф.; КГУ. Каф. полит. экономии естественных ф-тов. – Киев, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.1-18
692723
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тараненко А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
692724
  Гордон Э. Колхозная сцена : пьеса / Э. Гордон, Я. Зельдин. – Москва, 1932. – 24 с.
692725
   Колхозная сцена.. – Воронеж
1. – 1948. – 40с.
692726
   Колхозная сцена.. – Воронеж
2. – 1948. – 55с.
692727
   Колхозная сцена.. – Воронеж
3. – 1948. – 70с.
692728
   Колхозная торговля в 1932-1934 г.. – М.
В.1. – 1935. – 180 с.
692729
  Журавлев А.Т. Колхозная торговля в период развернутого строительства коммунизма (На матер. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Журавлев А. Т.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1963. – 15л.
692730
  Левин А.И. Колхозная торговля в СССР / А.И. Левин, В.М. Никитин. – М., 1978. – 119с.
692731
  Шутов И.Н. Колхозная торговля в СССР и ее развитие в современных условиях. (На матер. УССР 1944-1958 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шутов И.Н. ; МВ и ССО УССР. Киев. фин.-экон. ин-т. – Киев, 1959. – 21 с.
692732
  Линийчук Я.У. Колхозная торговля и ее народнохозяйственное значение. : Дис... Канд. экономич. наук: / Линийчук Я.У.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1954. – 279л. – Бібліогр.:л.1-13
692733
  Буланикян С.А. Колхозная торговля и пути ее дальшенйшего развития (По материалам АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Буланикян С.А.; Объед. сов. по присужд. уч. степ. по экон. наукам при Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
692734
  Челноков В.С. Колхозная торговля, как одна из форм советской торговли. : Автореф... канд. экон.наук: / Челноков В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
692735
   Колхозная ферма серебристо-черных лисиц.. – М., 1950. – 64с.
692736
   Колхозная эстрада. – М.-Л., 1943. – 112с.
692737
  Милявский И.О. Колхозник-ученый Т.С.Мальцев. / И.О. Милявский. – М, 1953. – 80с.
692738
  Котенко И.М. Колхозники. / И.М. Котенко. – Омск, 1951. – 236с.
692739
   Колхознику о правах и обязанностях. – Москва, 1978. – 264с.
692740
  Живитере М.И. Колхозно-кооперативная собственность и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Живитере М. И. ; Киев. торгов. экон. ин-т. – Киев, 1978. – 22 с.
692741
  Лисовская Виктория Валентиновна Колхозно-кооперативная собственность. Критика антимарксистских концепций в политической экономии социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лисовская Виктория Валентиновна; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1980. – 26л.
692742
  Никитченко В.С. Колхозно-кооперативное присвоение и его развите в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Никитченко В. С.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1981. – 24л.
692743
   Колхозно-кооперативное строительство в Киргизии. – Фрунзе, 1969. – 437с.
692744
  Капитонова И.В. Колхозно-правовые договоры : Автореф... канд. юрид.наук: / Капитонова И.В.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 9 с.
692745
  Атаев Т. Колхозное дайханство Туркменистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Атаев Т. ; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1969. – 22 с.
692746
  Логунов В.И. Колхозное движение в Воронежской губернии в годы, предшествующие сплошной коллективизации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логунов В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1953. – 20л.
692747
  Кащенко С.Г. Колхозное движение в Крыму в 1918-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кащенко С.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 18л.
692748
   Колхозное движение на Украине. – Харків, 1929. – 139 с.
692749
  Чмыша Колхозное движение на Украине. / Чмыша, АФ. – Москва, 1974. – 320 с.
692750
  Смольянинов А.А. Колхозное животноводство / А.А. Смольянинов. – Свердловск, 1953. – 160с.
692751
   Колхозное животноводство.. – М., 1936. – 278с.
692752
   Колхозное животноводство.. – М., 1948. – 504с.
692753
  Бойцов Л.В. Колхозное звероводство / Л.В. Бойцов. – М., 1941. – 160с.
692754
  Кинзебулатов Х.Б. Колхозное крестьянство Башкирии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Кинзебулатов Х.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
692755
  Пановский Л.С. Колхозное крестьянство Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. (Численность, состав и соц.-экон. положение). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Пановский Л.С.; НГУ. Объед. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1971. – 25л.
692756
  Мартынюк А.И. Колхозное крестьянство западных областей Украинской ССР в борьбе за выполнение задач восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Мартынюк А.И. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1977. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
692757
  Кудряков Л.В. Колхозное крестьянство Ивановской области в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Кудряков Л.В.; Моск.гсо.пед.ин-т. – М, 1972. – 24л.
692758
  Балакаев Т.Б. Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Т.Б. Балакаев ; АН Казах.ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 351 с. – Библиогр.: с. 329-348
692759
  Болджурова И.С. Колхозное крестьянство Киргизии в условиях развитого социализма. / И.С. Болджурова ; АН КиргССР, Ин-т истории. – Фрунзе : Илим, 1985. – 148 с.
692760
  Датий Ю.П. Колхозное крестьянство Молдавской ССР / Ю.П. Датий. – Кишинев, 1985. – 134с.
692761
  Маркусенко И.С. Колхозное крестьянство Ростовской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маркусенко И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 24 с.
692762
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советкой Украины в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. эконм.наук: / Лаута С. П.; МВО СССР, КГУ им. Т. Шевченко, эконом. фак-т. – Киев, 1951. – 368л. – Бібліогр.:л.1-24
692763
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... докт. экон.наук: / Лаута С.П.; КИНХ, Каф. ист. нар. хоз. – К., 1965. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
692764
  Лаута О.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Лаута О. П.; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1951. – 25 с.
692765
  Островский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. / В.Б. Островский. – Саратов, 1967. – 330с.
692766
  Каримов А.А. Колхозное крестьянство Узбекской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каримов А.А.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
692767
  Петренко В.С. Колхозное крестьянство Украинской ССР в 1951-1970 гг. (Изменения в составе условиях труда и жизни) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Петренко В.С.; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 60л.
692768
  Хвостин Н.П. Колхозное крестьянство Украины в борьбе за увеличение производства технических культур для промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хвостин Н.П.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1961. – 18л.
692769
  Заславская Л.А. Колхозное лесопользование / Л.А. Заславская. – М., 1962. – 40с.
692770
  Рябуха Д. Колхозное поле : Стихи / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1950. – 93 с.
692771
   Колхозное право. – М., 1939. – 376с.
692772
   Колхозное право. – Москва : Юриздат, 1940. – 327 с.
692773
   Колхозное право. – М., 1947. – 423с.
692774
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1949. – 172 с.
692775
   Колхозное право. – М., 1950. – с.
692776
  Аксененок Г.А. Колхозное право / Г.А. Аксененок. – Москва, 1950. – 296с.
692777
   Колхозное право. – М., 1955. – 384с.
692778
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – 3-е изд., доп. – Москва, 1955. – 176 с.
692779
  Павлов И.В. Колхозное право / И.В. Павлов. – Москва, 1960. – 371с.
692780
   Колхозное право. – М., 1962. – 546с.
692781
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1963. – 154 с.
692782
   Колхозное право. – Москва, 1965. – 316 с.
692783
   Колхозное право. – М., 1970. – 438с.
692784
   Колхозное право. – М., 1972. – 447с.
692785
   Колхозное право : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 400 с.
692786
   Колхозное право. – Саратов, 1978. – 141с.
692787
  Петров В.Н. Колхозное право в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Петров В.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
692788
  Берлявский Л.Г. Колхозное право в СССР в 30-е годы XX века / Л.Г. Берлявский, В.А. Бондарев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805
692789
  Водяницкий Леонид Яковлевич Колхозное производство и товарно-денежные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Водяницкий Леонид Яковлевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
692790
  Румянцев С.И. Колхозное производство Марийской АССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Румянцев С.И.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1953. – 18 л.
692791
  Кувшинский А.И. Колхозное строительство в Марийском крае в 1918-1929 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинский А.И.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 17л.
692792
  Касьян А.К. Колхозное строительство в омской деревне в 1919-1927 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Касьян А. К.; Моск. гор. пед. ни-т им. В. П . Потемкина. – Омск, 1954. – 14л.
692793
  Марсаков К.П. Колхозное строительство в Таджикистане в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Марсаков К.П.; Таджик. гос. ун-т. Каф. ист. – Сталинабад, 1955. – 20л.
692794
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине (1919-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кузнецова Л. Г.; КГУ им. Т.Шевченко, каф. истории СССР. – К., 1951. – 246л.
692795
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецова Л.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
692796
  Куц М.Т. Колхозное строительство на Украине 1929-1941 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 571 / Куц М.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 50 с.
692797
  Денисовец П.М. Колхозное строительство на Украине в 1921-1925 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Денисовец П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с.
692798
  Чмыга А.Ф. Колхозное строительство на Украине в восстановительных период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чмыга А.Ф.; МК СССР. Москов. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
692799
   Колхозное строительство на Украине.. – Харьков, 1929. – 59с.
692800
  Протопопов А.А. Колхозное строительство на Харьковщине (1918-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протопопов А.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.А.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1950. – 31 с.
692801
  Приходько Л.Н. Колхозное строительство Сибири в годы третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Приходько Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
692802
  Вовк Ю.А. Колхозное трудовое правоотношение / Ю.А. Вовк. – Москва, 1972. – 248с.
692803
  Чантладзе З.М. Колхозное цитрусоводство Аджарской АССР и основные вопросы его экономики (1921-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Чантладзе З.М. ; АН ГрузССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 35 с.
692804
   Колхозные будни. – Ставрополь, 1955. – 112с.
692805
  Полякова Г.Е. Колхозные доходы и дифференциальная рента. / Г.Е. Полякова. – Х., 1958. – 60с.
692806
  Архипов А.И. Колхозные доходы и их использование / А.И. Архипов. – Москва : Колос, 1966. – 231 с.
692807
  Всесоюзная Колхозные животноводческие фермы. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
692808
  Шмаков А.А. Колхозные очерки / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1950. – 38с.
692809
  Разуваев А. Колхозные партийные организации в борьбе за урожай / А. Разуваев. – [Москва] : Московский рабочий, 1947. – 42 с.
692810
   Колхозные поля. – М., 1952. – 48с.
692811
  Рускол А.А. Колхозные правоотношения в СССР. / А.А. Рускол. – М., 1960. – 246с.
692812
   Колхозные частушки. – Красноярск
Вып. 1. – 1937. – 101 с.
692813
  Евкин С.П. Колхозные частушки / С.П. Евкин. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 96с.
692814
  Врабцова Е. Колхозные частушки / Е. Врабцова. – Пряшев, 1954. – 227с.
692815
   Колхозные частушки Костромской области. – Кострома, 1957. – 63с.
692816
  Колотинская Е.Н. Колхозный двор (правовые вопросы) : Автореф... канд. юридич.наук: / Колотинская Е.Н.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 12 л.
692817
  Павлов И.В. Колхозный двор и его правовое положение / И.В. Павлов. – М., 1954. – 64с.
692818
  Самофал С.А. Колхозный лесной питомник / С.А. Самофал. – Воронеж, 1936. – 80с.
692819
  Якупов Х.И. КОлхозный лесной питомник. / Х.И. Якупов. – Алма-АТа, 1950. – 40с.
692820
  Санников М.И. Колхозный опыт высокопродуктивного тонкорунного овцеводства / М.И. Санников. – Москва, 1954. – 32с.
692821
  Малинина П.А. Колхозный опыт повышения продуктивности животноводства / П.А. Малинина. – Москва, 1954. – 40с.
692822
   Колхозный путь. – Свердловск, 1952. – 364с.
692823
  Панов А.Г. Колхозный рынок в системе производственных отношений развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панов А.Г.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – л.
692824
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом. наук: / Линийчук Я.У.; МГУ Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Москва, 1962. – 354л.
692825
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом наук: / Линийчук Я.У.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общестевен. наук. – Москва, 1962. – 355-633л. – Бібліогр.:л.1-25
692826
   Колхозный спектакль. – Иваново, 1945. – 36с.
692827
   Колхозный строй. – Л., 1934. – 376с.
692828
   Колхозный театр. – М.-Л., 1942. – 136с.
692829
  Нефедов С. Колхозный университет культуры / С. Нефедов. – Краснодар, 1960. – 34с.
692830
  Ивницкий Н.А. Колхозцентр СССР и РСФСР 1927-1932 гг. (организация, функции, структура) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкий Н.А.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
692831
   Колхозы в 1928 г.. – М.-Л., 1932. – 199с.
692832
   Колхозы в 1930 г.. – М.-Л., 1931. – 263с.
692833
   Колхозы в 1938 году. – М,
3. – 1939. – 188с.
692834
  Гусев П.И. Колхозы в условиях развитого социализма / П.И. Гусев, И.Ф. Суслов. – М, 1984. – 169с.
692835
   Колхозы в экономической системе социализма. – М,, 1974. – 247с.
692836
   Колхозы весной 1931 года. – М.-Л., 1932. – 211с.
692837
   Колхозы во второй сталинской пятилетке : Статистический сборник. – Москва : Госпланиздат, 1939. – 144 с.
692838
   Колхозы Грузии. – Тифлис, 1930. – 156с.
692839
  Арлаускас Пранас Казевич Колхозы и колхозное крестьянство Литвы в 1952-1958 годах : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арлаускас Пранас Казевич ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1978. – 16 с.
692840
  Волков И.М. Колхозы и колхозное крестьянство СССР в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Волков И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1968. – 31л.
692841
  Терентьев М.Л. Колхозы и товарно-денежные отношения / М.Л. Терентьев. – М., 1966. – 64с.
692842
  Висоцкис А.В. Колхозы Литовской ССР научно-технического прогресса /1959-1975 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Висоцкис А.В.; АН ЛитСС. Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – 16л.
692843
   Колхозы РСФСР по данным предваритеьлных итогов сплошного обследования 1929 года. – М., 1930. – 96с.
692844
  Яцков П.И. Колхозы Северо-Кавказского края / П.И. Яцков. – Ростов-на-Дону, 1930. – 130с.
692845
   Колхозы Средневолжского края.. – Самара
11. – 1930. – 143с.
692846
   Колхозы СССР.. – М., 1929. – 80с.
692847
   Колхозы СССР.. – М., 1988. – 223с.
692848
   Колхозы УзССР в цифрах. – Самарканд, 1930. – 115с.
692849
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в 50-е годы / Р.П. Толмачева. – Томск, 1981. – 191с.
692850
  Мотревич В.П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны / В.П. Мотревич. – Свердловск, 1990. – 196с.
692851
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы 1946-50 / Р.П. Толмачева. – Томск, 1979. – 221с.
692852
   Колхоозная деревня. – М.-Л., 1950. – 304с.
692853
   Колчак Александр Васильевич -- последние дни жизни. – Барнаул, 1991. – 302с.
692854
  Дорохов П. Колчаківщина / П. Дорохов. – Х.-Одеса, 1930. – 271с.
692855
  Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах / Г.З. Иоффе. – М, 1983. – 294с.
692856
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Москва-Л., 1924. – 258с.
692857
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Куйбышев, 1981. – 336с.
692858
   Колчаковщина.. – Л., 1930. – 240с.
692859
  Гумилев Н.С. Колчан / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 104с.
692860
  Мащенко Л.З. Колчаны нетеровых полусовершенных колец // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються напівдосконалі кільця, сагайдаки яких задовольняють наступну умову кожної вершини виходить одне й те ж число стрілок.
692861
  Білецький В.С. Колчедани / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 132. – ISBN 978-966-02-7304-7
692862
   Колчеданно-полиметалические месторождения Прииртышского района.. – Алма-Ата, 1988. – 248с.
692863
   Колчеданно-полиметаллические месторождения верхнего девона северо-западной части рудного Алтая. – Новосибирск, 1991. – 118с.
692864
  Панкратьев П.В. Колчеданно-полиметаллическое оруденение Южного Узбекистана / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент : ФАН, 1971. – 187с.
692865
  Исаханян А.Е. Колчеданное и полиметалическое оруденение Алавердского антиклинория, его перспективы (АрмССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.14 / Исаханян А.Е.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
692866
  Рыбаков С.И. Колчеданное рудообразование в раннем докембрии Балтийского щита / С.И. Рыбаков. – Ленинград, 1987. – 266с.
692867
   Колчеданные месторождения Баймакского рудного района.. – М., 1973. – 224с.
692868
   Колчеданные месторождения Большого Кавказа. – М., 1973. – 255с.
692869
  Ефремов А.В. Колчеданные месторождения западной полосы Калатинского района на Урале / А.В. Ефремов, Е.И. Каминская. – М.Л., 1931. – 62с.
692870
   Колчеданные месторождения зарубежных стран. – Москва : Наука, 1984. – 216с.
692871
  Сопко П.Ф. Колчеданные месторождения Малого Кавказа / П.Ф. Сопко. – Москва : Недра, 1971. – 256с.
692872
   Колчеданные месторождения мира. – Москва : Недра, 1979. – 284с.
692873
   Колчеданные месторождения СССР. – Москва : Наука, 1983. – 222с.
692874
   Колчеданные месторождения Урала = Статьи по геологии и метаморфизму колчеданных месторождений. – Москва : АН СССР, 1950. – 328с.
692875
  Суслов Д.К. Колчеданные месторождения. / Д.К. Суслов, М.И. Меркулов. – М-Л, 1932. – 88с.
692876
   Колшебный козел.. – М., 1976. – 256с.
692877
  Дронников В.П. Колыбель / В.П. Дронников. – Тула : Приокское книжное издательство, 1966. – 56 с.
692878
  Землянский А.Ф. Колыбель / А.Ф. Землянский. – М., 1969. – 95с.
692879
  Хаметова Ханбиче Колыбель : стихи / Ханбиче Хаметова; пер. с лезгин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 79 с.
692880
  Егоров В.Ф. Колыбель / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1982. – 103с.
692881
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Киев : Веселка, 1982. – 144с.
692882
  Батурина Т.М. Колыбель : стихи / Татьяна Батурина. – Волгоград : Ни.-Волж. кн. изд-во, 1982. – 63 с.
692883
  Митрохин В.В. Колыбель / В.В. Митрохин. – М., 1985. – 319с.
692884
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1987. – 173с.
692885
  Каноат Мумин Колыбель Авиценны : поэмы / Каноат Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
692886
  Андреев Андрей Колыбель Будды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 38-45 : фото
692887
  Бенк Т Колыбель ветров : пер. с англ. / Т. Бенк ; под ред. с предисл. и примеч. А.И. Першица. – Москва : Географгиз, 1960. – 198 с., [2] л. ил. : ил., карт. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
692888
  Леве Хайо Колыбель ветров : патагония / Леве Хайо, Эвертон Макдаф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 96-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
692889
  Тарази Аким Колыбель для Адама : пьесы / Аким Тарази ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 331 с.
692890
  Воннегат К. Колыбель для кошки / К. Воннегат. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 223с.
692891
  Воннегут К. Колыбель для кошки / К. Воннегут. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 192с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600107-6
692892
  Воннегут К. Колыбель для кошки. Бойня номер пять
692893
  Обухова С. Колыбель дома // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 1818-2968
692894
  Клейман Х. Колыбель еврейского театра. / Х. Клейман. – Кишинев, 1939. – 72с.
692895
  Дейниченко Петр Колыбель Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
692896
  Коломиец В.Р. Колыбель жаворонка / В.Р. Коломиец. – М., 1969. – 136с.
692897
  Шенихен В. Колыбель жизни : (Из жизни обителей моря) : С 1 таблицей и 95 рис. в тексте / В. Шенихен ; Пер. с нем. П.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон ; [Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон], 1910. – 111 с. : ил., табл. – (Дешёвая библиотека естествознания ; № 3)
692898
  Крыжановская Людмила Колыбель жизни на Земле : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 56-57 : Фото
692899
  Муртазов Б.А. Колыбель и посох : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советская Россия, 1975. – 192 с.
692900
  Челноков А.И. Колыбель моя / А.И. Челноков. – Москва, 1974. – 80 c.
692901
  Шюто А. Колыбель на небе. / А. Шюто. – Бухарест, 1972. – 40с.
692902
  Прокушев Ю.Л. Колыбель поэзии / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1982. – 174 с.
692903
  Ларичев В.Е. Колыбель предков / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1987. – 382 с.
692904
  Граши А.Б. Колыбель радуг : стихи / А.Б. Граши; пер. с арм. В.Куприянова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 222 с.
692905
   Колыбель Ренесанса // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
692906
  Предтеченский А.В. Колыбель русской науки. / А.В. Предтеченский, В.Я. Голант. – Л., 1959. – 254с.
692907
  Антокольский П.Г. Колыбель русской поэзии : стихи и поэмы / П.Г. Антокольский. – Москва : Правда, 1976. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 23)
692908
  Гребер Райан Колыбель трех миров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 60-61 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
692909
  Стийенский Р. Колыбель юнаков / Р. Стийенский. – Москва, 1945. – 240с.
692910
  Пирогова Н.Н. Колыбель. / Н.Н. Пирогова. – Л., 1975. – 95с.
692911
  Полякова И.Н. Колыбель. Стихи / И.Н. Полякова. – К., 1982. – 43 с.
692912
  Хайруллаев М. Колыбельная / М. Хайруллаев. – Ташкент, 1976. – 1975с.
692913
  Хаидов А. Колыбельная деревьям : стихи / А. Хаидов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 134 с.
692914
  Крапивин В.П. Колыбельная для брата / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1980. – 159с.
692915
  Вуд Б. Колыбельная для двоих = Childsong : [роман] / Барбара Вуд ; [пер. с англ. Н.В. Микелишвили]. – Москва : Мир книги, 2007. – 270, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-486-01008-8
692916
  Крастошевский А. Колыбельная для Маленького принца : проза: повесть // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 11 (682). – С. 36-51. – ISSN 0132-2036
692917
  Устинова О. Колыбельная для маятника // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.86-102. – ISSN 1728-8568
692918
  Яковлев Ю.Я. Колыбельная для мужщин : повести и рассказы / Ю.Я. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304с.
692919
  Куранов Ю.Н. Колыбельные руки. / Ю.Н. Куранов. – М., 1966. – 219с.
692920
   Колыванская ваза: Проспект. – Л., 1989. – 12с.
692921
  Родионов А.М. Колывань камнерезная / А.М. Родионов. – Москва, 1986. – 23 с.
692922
  Ротфорт М.С. Колыма -- круги ада / М.С. Ротфорт. – Екатеринбург, 1991. – 101с.
692923
  Новиков В.Б. Колыма ты, Колыма. Рассказы. / В.Б. Новиков. – Магадан, 1960. – 148с.
692924
  Обручев С.В. Колымская землица / С.В. Обручев. – Москва, 1933. – 174с.
692925
  Савченко Б.А. Колымские мизансцены / Б.А. Савченко. – М., 1988. – 54с.
692926
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Магадан, 1989. – 364с.
692927
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1991. – 93с.
692928
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1991. – 525с.
692929
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1992. – 589с.
692930
  Шаламов В. Колымские рассказы. Левый берег / В. Шаламов. – Москва : АСТ: АСТ Москва : Хранитель, 2008. – 444 с. – ISBN 978-5-17-025788-1
692931
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы. Стихотворения / Варлам Тихонович Шаламов ; [отв. ред. Н. Холодова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 828, [4] с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-26728-6


  "Лагерная тема" - основной мотив произведений Варлама Шаламова, уничтожение человека государством - главный вопрос, который его интересовал всю жизнь. Писатель провел долгие годы в заключении, прошел через побои, голод, унижения, что не могло не ...
692932
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – М, 1977. – 356с.
692933
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – 2-е изд. – М, 1980. – 383с.
692934
  Михеева Е.В. Колычевская весна / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1961. – 99с.
692935
   Колюпанов С.Ф., Колюпанова Е.П., Кузин В.Ф. Скульптура, керамика, акварель. Каталог выставки. – Пермь, 1967. – 18с.
692936
  Понпа Д.Л. Колюрия -- новый истончник эвгенола / Д.Л. Понпа. – М.-Л., 1936. – 20с.
692937
  Кондюрин Владимир Викторович Колючая акула Squalus fernandinus mglina Юго-Восточной Атлантики (Биол. и перспективы промысла) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кондюрин Владимир Викторович; Мин-во рыбного хоз-ва СССР. Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-ти и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 18л.
692938
  Карабаглы Т. Колючая изгородь / Т. Карабаглы. – М., 1992. – 252с.
692939
  Новицкая Г.М. Колючая красота / Г.М. Новицкая. – Л, 1968. – 71с.
692940
  Курбанов Ахмедага Колючая проволока. / Курбанов Ахмедага. – Баку, 1964. – 167с.
692941
  Хайтов Н. Колючая роза / Н. Хайтов. – М., 1983. – 351с.
692942
   Колюче строчки. – Кострома, 1959. – 46с.
692943
  Бережний В.П. Колюче терня / В.П. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 177 с. : іл.
692944
  Силин А.И. Колючее перо / А.И. Силин. – Свердловск, 1958. – 32с.
692945
  Диктониус Э. Колючее пламя / Э. Диктониус. – М., 1969. – 158с.
692946
  Урбан А. Колючее чудо / А. Урбан. – Братислава, 1976. – 332с.
692947
  Беспаев С.Б. Колючелистик кочимовидный в Казахстане : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беспаев С.Б. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
692948
  Гладышев А.И. Колючелистники Туркменистана, их биология и перспективы хозяйственного использования / А.И. Гладышев, А.С. Мищенко. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 100с.
692949
  Горбачева Р.В. Колючие дожди / Р.В. Горбачева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
692950
  Лебедев Колючие стихи / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1945. – 64с.
692951
  Хаджиев Р. Колючие усы : сатирич. стихи / Ризван Хаджиев ; пер. с чечен. И.Трунова. – Грозный : Чечено- Ингуш. кн. изд-во, 1967. – 45 с.
692952
  Крапива К.К. Колючий строй : стихи, басни / К.К. Крапива. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 205 с.
692953
  Колотилов Н.Ф. Колючий хлеб / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1969. – 150с.
692954
  Корф Анастасия Колючий хоровод. Ушастый и с иголками // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 88-95 : фото
692955
   Колючка. – М., 1960. – 48с.
692956
  Епхиев Т.А. Колючки : рассказы / Т.А. Епхиев; пер. с осет. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957. – 106 с.
692957
  Сухачевский С.С. Коля Мяготин / С.С. Сухачевский. – М., 1963. – 125с.
692958
  Дубовик Ольга Коляда-фест у Львові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 100-103 : фото
692959
  Костриця М.Ю. Коляда Олександр Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 141. – ISBN 978-966-02-7304-7
692960
   Коляда Сергей Авксентьевич. Выставка произведений. Москва, 1980. – М., 1980. – 15с.
692961
   Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленнє : з додатком пісень страстних, воскресних і инших пісень церковних. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 96, [1] с. : іл. – ISBN 978-611-01-1577-3
692962
   Колядки. – Петроград (Санкт-Петербург) : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1914. – 31 с. : мал., нот.
692963
   Колядки. – вид. 2-ге. – Київ : Видавн. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 31 с. : мал., нот. – В кн. 12 колядок та 2 щедpівки
692964
   Колядки. – К., 1990. – 40с.
692965
   Колядки. – Київ : Каменяр, 1990. – 64 с. – ISBN 5-7745-0287-2
692966
   Колядки і щедрівки. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Свічадо, 1998. – 190, [10] с. : іл., ноти. – ISBN 966-561-106-2
692967
  Михащук В. Колядки і щедрівки у збирацькому доробку Богдана Заклинського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 582-588. – ISSN 1028-5091
692968
  Терпило П. Колядки та щедрівки : в обробці [К.] Стеценка, [М.] Леонтовича та [ В.] Ступницького : [Для мішан. хору без супр.] : [ноти] / упорядкував П. Терпило ; авт. зобр. Кирило Стеценко. – [Київ] : [Газетно-жур. друк.], 1918. – 19 c., іл.
692969
   Колядки та щедрівки. – К., 1965. – 804с.
692970
  Єфремова Л.О. Колядки та щедрівки Житомирщини / Л.О. Єфремова, Л.В. Адамович // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 143-175. – ISBN 966-02-2984-4
692971
  Луцюк М. Колядкова традиція Гуцульщини у системі народних цінностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 249-257
692972
   Колядник: Гармонізація Віри Вовк. – Rio de Jeneiro, 1988. – 54с.
692973
   Колядники із сиротинця : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
692974
  Конопка В.М. Колядование во время жатвы (на материалах Юго-Западного историко-этнографического региона Украины) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 2 март -апрель. – С. 131-138. – ISSN 0869-5415
692975
  Творун С. Колядування на жнивах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0130-6936
692976
  Івахнюк А.В. Колянківські та їхня галерея-музей // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 13-14
692977
  Пермитин Е.Н. Коляска / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 48с.
692978
  Мазаев В.М. Коль жить да любить / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1975. – 270с.
692979
  Евсюков А. Коль хочешь адвокатом быть, умей толко говорить // Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев, 2000. – 6 июля (№ 121). – С. 6 : фото. – ISSN 1997-1249


  Про Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка. Об Институте адвокатуры при КНУ имени Тараса Шевченко.
692980
   Кольбе Адольф Вильгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 163-174. – ISBN 966-594-386-3
692981
   Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 98-105. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
692982
  Короткий В.А. Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 204. – ISBN 966-06-0393-2
692983
  Конанов А.Е. Колька Гранин / А.Е. Конанов. – Архангельск, 1984. – 125с.
692984
  Колесников Л.Т. Колька Ерш-мореход. / Л.Т. Колесников. – Москва, 1976. – 95с.
692985
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1957. – 344с.
692986
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1963. – 304с.
692987
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1981. – 209с.
692988
  Хмелик А.Г. Колька отдыхает / А.Г. Хмелик. – М, 1957. – 94с.
692989
  Маковеев М.С. Колькин Рубикон / М.С. Маковеев. – М., 1966. – 32с.
692990
  Наумов И. Колькино зеркало // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 131-141. – ISSN 1728-8568
692991
  Столяров В.А. Колькино знамя / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1970. – 28с.
692992
  Куприна Г.А. Кольматация песков / Г.А. Куприна. – М, 1968. – 174с.
692993
  Златокудр І. Кольорами нетривожними : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
692994
  Лупій О.В. Кольорами предків : вірші, історична поема / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1991. – 128 с.
692995
  Колоїз Ж.В. Кольоратив чорний у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 31-41


  У статті досліджено семантику, символічне значення, авт. використання кольоратива "чорний" у романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон"; окреслено способи реалізації кольоративного контрасту.
692996
  Іншаков А. Кольоративи в поезіях В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 365-367
692997
  Півторак В. Кольоративна лексика-складник поетичного ідіостилю Марії Сербін // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 239-247. – ISSN 2304-9383
692998
  Світлична Г.П. Кольори : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 68 с.
692999
   Кольори Luxury // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 48-51 : фото
693000
  Рахно М. Кольори в епосі // Мовностилістичні засоби реалізації слов"янсько-скандинавських відповідностей в епічному дискурсі : монографія / М.Ю. Рахно. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 123-134. – ISBN 978-966-2538-63-2
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,