Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
692001
  Квасюк Л. "Книжиця" Василя Суразького в контексті полемічної літератури кінця XVI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 258-260


  Розглядається полемічний трактат Василя Суразького "Книжиця" (1588) у контексті полемічної літератури кінця XVI ст., поява якого була зумовлена європейськими процесами Реформації, Контрреформації та Католицької Реформи й завданнями внутрішнього ...
692002
  Сидоржевський М. "Книжка про моє рідне село - це мій щит і мій меч у війні за рідну землю проти ворога" / записав С. Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  Інтерв"ю з Сидоржевським Михайлом.
692003
  Коваль Р. "Книжка про хороших людей" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 4


  Передмова Романа Коваля до т. 2 енциклопедії визвольної боротьби "Подебрадський полк" армії УНР, яка вийшла друком 1 серпня 2017 р.
692004
  Константинова К. "Книжка року - 2019": виклики і контексти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 16


  "Під завісу року традиційно активізує роботу відомий проєкт "Книжка року". Очільник цього проєкту Костянтин Родик розповідає про ситуацію на книжковому ринку України, взаємодію з Мінкультом та Українським інститутом книги. "Про Двадцятилітню війну ...
692005
  Картузов К. "Книжкова альтанка" чекає // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.37-38. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено інноваційний досвід популяризації книги та заохочення до читання мешканців міста Миколаєва
692006
  Лук"янчук Г. "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" під загрозою існування // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
692007
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
692008
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
692009
  Мірошниченко А. "Книжкове" володіння земельною ділянкою та його захист // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 178-194. – ISSN 1026-9932
692010
  Ільєнко Л. "Книжковий Арсенал": вихід у прямий ефір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 16


  "З 30 травня по 3 червня у "Мистецькому Арсеналі" триватиме "Книжковий Арсенал- 2018". Особливість форуму - потужний телевізійний та радіо-супровід. "UA: Суспільне мовлення" практично весь період книжкової мега-імпрези оперативно інформуватиме ...
692011
  Константинова К. "Книжковий Арсенал": від споживачів до дослідників // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 1, 14


  "Цього тижня у стінах "Мистецького Арсеналу" розгорнувся 9-й "Книжковий Арсенал". Тут пропонують свою продукцію близько 150 провідних видавництв і міжнародних культурних партнерів, ваблять публіку понад 200 подій для дорослих та дітей, а ще - більш як ...
692012
  Рябчий І. "Книжковий Арсенал": співжиття на основі несподіванки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 16


  "Головна тема цьогорічного "Книжкового Арсеналу" - співжиття, співіснування на основі цінностей і домовленостей. Минулого тижня у столиці вирував "Книжковий Арсенал" - захід, що свого часу постав усупереч львівській книжковій домінанті, а нині є ...
692013
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
692014
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
692015
  Зорина Светлана "Книжная индустрия" - новое издание для профессионалов : [интервью с главным редактором издания "Книжная индустрия" С. Зориной] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 1726-667Х
692016
  Лучка Л.М. Книгообмін у процесі формування фондів катеринославських бібліотек XIX - початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 94-102. – ISSN 2312-2587


  "Розглянуто питання книгообмінних зв’язків між бібліотеками різного підпорядкування, визначено роль обміну виданнями у процесах комплектування багатогалузевих фондів, у створенні науково-освітнього та інтелектуального простору Катеринославщини. ...
692017
  Малолєтова Н. Книгообмінні зв"язки Національної біблітеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32. – ISSN 1029-7200
692018
  Фирсов Г.Г. Книгоописание и организация алфавитного каталога / Г.Г. Фирсов. – М, 1971. – 224с.
692019
  Попов П.Н. Книгопечатание в Киеве XVII в. / П.Н. Попов. – М., 1964. – 85-217с.
692020
   Книгопечатание и книжные собрания в России до середины Х1Х века. – Л., 1979. – 171с.
692021
   Книгопечатание как искусство : Типографы и издатели XVIII-XX веков о секретах своего ремесла. – Москва : Книга, 1987. – 382 с.
692022
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 30с.
692023
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 32-43
692024
  Романюк Н.С. Книгорозповсюдження в Єлисаветграді наприкінці XIX — на початку XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 221-224


  У статті аналізується система книготоргівлі в Єлисаветграді наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.На основі публікацій тодішньої періодики, архівних матеріалів, свідчень сучасників та попередніх досліджень краєзнавців описується діяльність книгарень, їх ...
692025
  Белова В. Книготворческая стратегия раннего Игоря Северянина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
692026
  Осипов В.О. Книготорговая библиография / В.О. Осипов. – 2, перераб и доп. – Москва : Книга, 1984. – 344 с.
692027
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Великої Британії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 3-19. – ISSN 2076-9326
692028
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Німеччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
692029
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
692030
   Книготорговое и библиотечное делов россии в ХУП - первой половине Х1Х в.. – Л., 1981. – 159с.
692031
  Ольсен Э.Б. Книготорговцу не спится / Э.Б. Ольсен. – М., 1967. – 67с.
692032
   Книгочей. – Москва. – ISBN 5-85129-154-0
№ 8. – 2002
692033
  Иноземцев В.Л. Книгочей : Библиотека современной обществоведческой литературы в рецензиях / В.Л. Иноземцев. – Москва : Ладомир, 2005. – 464с. – На тит. листе: Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21". – ISBN 5-86218-465-1
692034
  Приходько А. Книгою покликані і мобілізовані // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
692035
  Конський В.М. Книгу-механізаторам / В.М. Конський. – К., 1963. – 36с.
692036
  Приступенко Г.В. Книгу -- в маси. / Г.В. Приступенко, А.П. Єленьова. – Львів, 1959. – 16с.
692037
  Попова З.И. Книгу - в каждую семью / З.И. Попова. – Ульяновск, 1960. – 20с.
692038
  Агуф М.А. Книгу - в маси. Книжкова торгівля в Радянській Україні. 1918-1964. / Агуф М.А., Коваль М.Т. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. – 165 с.
692039
  Фомина К.И. Книгу - в массы / К.И. Фомина. – Воронеж, 1950. – 56с.
692040
   Книгу - на службу воспитанию. – Смоленск, 1973. – 99с.
692041
   Книгу - промисловому виробництву. – К., 1965. – 51с.
692042
  Соколова Н. Книгу - рабочей молодежи. / Н. Соколова. – М., 1952. – 48с.
692043
   Книгу в помощь специалисту с.-х. процессов : указатель литературы 1974. – Москва, 1975
692044
   Книгу в помощь специалисту с.-х. процессов : указатель литературы 1975. – Москва, 1976
692045
  Коваль А.В. Книгу памяти пишет народ / А.В. Коваль. – К, 1991. – 47с.
692046
  Веретина К.Г. Книгу читают в каждой семье. Опыт работы библиотек. / К.Г. Веретина. – Вып.1. – Таш-Кумыра, 1963. – 45с.
692047
  Ігнатенко М. Книгу, яку помітили на Заході (роздуми услід) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 523-549. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
692048
   Книжевни истражуваньа : Прилози од вработените во Институтот за македонска литература. – Скопje, 1997. – 261c.
692049
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Македонска акад. на науките и уметностите, фондациjа "Трифун Костовски". – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-41-8
Том 1 : Галериjа универзум. – 2005. – 606 с. : портр. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
692050
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Макед. акад. на науките и уметностите, фонд Трифун Костовски. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-101-41-8
Т. 2 : Разговори со Jаневски / предг., поговор, ред., комент.: Г. Старделов ; уред.: Т. Серафимовски. – 2007. – LXXVII, 495, [1] с., 7 л. ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
692051
  Калинець І. Книжечка для Дзвінки: вірши та казка / І. Калинець. – К., 1991. – 48с.
692052
  Сулима М.М. Книжиця у семи розділах : літературно-критичні статті й дослідження / Микола Сулима ; Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Фєнікс, 2006. – 424 с. – ISBN 966-651-286-6
692053
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – К, 1973. – 112с.
692054
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – 2-є вид. – К, 1976. – 112с.
692055
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 8-10. – 1922. – С. 101-156
692056
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 1-3, март. – 1922. – С. 1-48
692057
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 4-7. – 1922. – С. 49-100
692058
  Гриценко М.С. Книжка / М.С. Гриценко. – Суми : BONA MENTE, 2000. – 112с. – ISBN 966-95229-4-3
692059
  Юрчук О. Книжка "з годинником" (про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над Туровцем") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 5
692060
   Книжка (1921-1923) : вістник українського книжкового руху : системат. покажч. змісту. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2003. – 97, [5] с. – На обкл. назва: Книжка. - Покажчики: с. 81-92. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-23-31-5
692061
  Іващук О. Книжка в радіоефірі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-57
692062
  Червінський В. Книжка варта томів // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  Рецензія на кн.: "Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси", що вийшла у 2011 р. Підготовлена викладачами-істориками нашого університету, які раніш видали першу книгу з цієї серії "Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст".
692063
  Веремійчик О. Книжка Володимира Зарицького "Крутянська подія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
692064
  Заборский А. Книжка вопросов и замечаний к произведениям наших писателей : Составлена в связи с "Разборами литературных произведений" того же автора / Александр Заборский. – 2-е изд., спр. и доп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 124, IV с.
692065
  Базилевський В. Книжка глибокого дихання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 7


  Філософська проза Мирослава Дочинця. Роздуми над новою книжкою "Криничар"
692066
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1973. – 176с.
692067
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – К, 1977. – 131с.
692068
  Старков А.П. Книжка для вчителя до підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ : Радянська школа, 1975. – 135 с.
692069
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1987. – 75 с.
692070
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 288с.
692071
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – 2-е вид. – Київ, 1986. – 273с.
692072
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класів середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 192с.
692073
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1973. – 238с.
692074
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 6 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1983. – 152с.
692075
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 176с.
692076
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1984. – 120с.
692077
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1972. – 134с.
692078
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1985. – 87с.
692079
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 9 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1986. – 77 с.
692080
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 4 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1986. – 279 с.
692081
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 5-го класу серед. школи / І.Л. Бім, О.О. Голотина. – Київ : Радянська школа, 1990. – 224 с.
692082
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 6 класу середньої школі / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ : Радянська школа, 1983. – 142 с.
692083
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 7 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім. – Київ : Радянська школа, 1984. – 136 с.
692084
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 8 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 97 с. : іл.
692085
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9-10 класів середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1979. – 216с.
692086
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу / Н.І. Гез. – К., 1973. – 179с.
692087
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1986. – 79 с.
692088
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 10 класу середньої школи : пер. з рос. / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1987. – 78, [1] с.
692089
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 5 класу середньої школи / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ : Радянська школа, 1982. – 176 с.
692090
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя до підручника французської мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 132 с.
692091
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя до підручника французької мови / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1979. – 192с.
692092
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 10 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1987. – 79с.
692093
  Слободчиков В.О. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 4 класу середньої школи / В.О. Слободчиков, А.П. Шапко. – Київ, 1981. – 264с.
692094
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до Підручника французької мови для 6 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1983. – 157с.
692095
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 8 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1985. – 87 с.
692096
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 9 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1986. – 81с.
692097
  Жукова Н.Б. Книжка для вчителя. До підручника франц. мови для 8-го класу сред. школі / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – Київ, 1972. – 80с.
692098
  Вернигора Н.М. Книжка для дітей як основне джерело формування загальнолюдських цінностей // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 87-90. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто поняття "книжка для дітей" під кутом осмислення природи книжки та її функціонального призначення. Автор пропонує розглянути видання для дітей не тільки в контексті освітньо-виховного процесу, а насамперед, як предмет забезпечення ...
692099
  Михайлин І. Книжка для кмітливих людей. Про повість Віктора Бурмаки "Мир і війна" // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 138
692100
   Книжка для читання. – К., 1975. – 176с.
692101
  Боровик М.О. Книжка для читання : до підручника англ. мови для 10 класу середньої школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – Київ : Радянська школа, 1980. – 128 с.
692102
  Юровський І.М. Книжка для читання англ. мовою для учнів старш. класів. / І.М. Юровський, Н.І. Лихошерст. – К., 1968. – 72с.
692103
  Ціпен Е.Х. Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів / Е.Х. Ціпен. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
692104
   Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
692105
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 5 класу середньої школи / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1982. – 95с.
692106
  Васильєва І.Б. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6-го класу середньої школи / І.Б. Васильєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 126 с.
692107
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1984. – 95с.
692108
   Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи. – 2-е вид. – Київ, 1978. – 176 с.
692109
  Дубровін М.І. Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи / М.І. Дубровін. – 2-е вид. – К, 1978. – 1978с.
692110
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 8 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1978. – 143с.
692111
  Боровик М.О. Книжка для читання до підручника англійської мови для 9 класу середньої школи / укладачі: М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – Київ : Радянська школа, 1979. – 128 с.
692112
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника нім. мови для 9 класу серед. школи / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 128 с.
692113
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника німецької мови для 10 класу середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1976. – 176с.
692114
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1983. – 144 с.
692115
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 107 с.
692116
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 6 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1984. – 112 с.
692117
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до Підручника французської мови для 6 класу средньої школі / Н.Б. Жукова. – Київ, 1984. – 105с.
692118
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до підручника французької мови для 5 класу сред. школи / Н.Б. Жукова. – Київ, 1982. – 112с.
692119
   Книжка для читання з неорганічної хімії. – Київ : Радянська школа, 1985. – 289 с.
692120
  Іванов О.С. Книжка для читання з фізики : 8 клас / О.С. Іванов, О.Т. Проказа. – Київ : Радянська школа, 1982. – 240 с.
692121
  Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: 6 класс / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 239 с.
692122
  Журавльова Є.В. Книжка для читання німецькою мовою. До підручника 7-го класу / Є.В. Журавльова. – К., 1975. – 112с.
692123
  Угрімова Т.О. Книжка для читання французською мовою до підручника 5-6 классів серед. школи / Т.О. Угрімова, Б.І. Турчина. – К, 1976. – 192с.
692124
   Книжка для читання французькою мовою. – К., 1972. – 132с.
692125
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1975. – 112 с.
692126
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1977. – 111с.
692127
   Книжка для читання французькою мовою. – 2-е вид. – К., 1977. – 111с.
692128
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою / А.С. Кулігіна. – К., 1978. – 112с.
692129
  Крітська О.В. Книжка для читання французькою мовою для учнів 9 класу / О.В. Крітська. – Київ : Радянська школа, 1970. – 104 с.
692130
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою до підручника 10-го класу середньої школи / А.С. Кулігіна. – К., 1975. – 112с.
692131
  Жукова Н.Б. Книжка для читання французькою мовою до підручника 8-го класу середньої школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1975. – 111с.
692132
  Ткачук Г. Книжка життя // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 323-332.
692133
  Десятерик Д. Книжка з картинками // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 березня(№ 41)


  "В український прокат вийшов повнометражний документальний фільм Володимира Луцького "Малевич".
692134
   Книжка заборон і таємниць : [антологія сучас. літ. для підлітків] / [уклад., авт. передм. Володимир Арєнєв ; пер. з пол. Ю.В. Гордієнко ; пер. з рос. А.А. Пітек та ін.]. – Харків : Vivat, 2016. – 365, [3] с. – На обкл., тит. арк. зазначені призвища авт. творів книги. – (Teens only!). – ISBN 978-617-690-705-3
692135
  Боева Людмила Алексеевна Книжка на каникулах, или Летняя библиотечная страда // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Закончен учебный год, у наших читателей - долгожданные каникулы. Как и чем привлечь уставших за трудный учебный год школьников, мечтающих об интересном летнем отдыхе?
692136
  Ющук І. Книжка на полиці : [до 85-річчя Івана Пасемка.] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 5


  З 1996 по 2002 роки він обіймав посаду наукового співробітника Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
692137
  Рубель В. Книжка на яку чекали студенти // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-112.


  [Рецензія]:Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навч. посіб. - К., 2006. - 336 с.
692138
  Чужмир А.А. Книжка неповторимых сказок / А.А. Чужмир. – М, 1965. – 111с.
692139
   Книжка о маленьких трехгорцах. – М., 1948. – 247с.
692140
   Книжка о Сибири : (С картой). – Полтава : Єлектрическая Типо-литография И.Л. Фришберга, 1914. – 85 с.
692141
  Кусак А. Книжка о хорошем вкусе / А. Кусак, 1963. – 176 с.
692142
  Івакін Ю.О. Книжка пародій / Ю.О. Івакін. – Київ : Дніпро, 1973. – 154 с.
692143
  Шумаков Книжка партийного активиста / Шумаков, В.В. Зудин. – М, 1973. – 208с.
692144
   Книжка партийного активиста. – М., 1987. – 255с.
692145
   Книжка партийного активиста. – Москва, 1990. – 254с.
692146
   Книжка партийного активиста 1975. – Москва : Политиздат, 1974. – 207 с.
692147
   Книжка партийного активиста 1976. – Москва : Политиздат, 1975. – 192 с.
692148
   Книжка партийного активиста 1977 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1976. – 207 с.
692149
   Книжка партийного активиста 1978. – Москва : Политиздат, 1977. – 198 с.
692150
   Книжка партийного активиста 1979. – Москва : Политиздат, 1978. – 192 с.
692151
   Книжка партийного активиста 1981 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1980. – 173 с.
692152
   Книжка партийного активиста 1982 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1981. – 160 с.
692153
   Книжка партийного активиста 1983 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1982. – 255 с.
692154
   Книжка партийного активиста 1984 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1983. – 255 с.
692155
   Книжка партийного активиста 1985 / Шумаков А.В. – Москва, 1984. – 223с.
692156
   Книжка партийного активиста 1986. – Москва : Политиздат, 1985. – 224 с.
692157
   Книжка партийного активиста 1987 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1986. – 223 с.
692158
   Книжка партийного активиста 1989. – Москва : Политиздат, 1988. – 255 с.
692159
   Книжка партийного активиста. 1980 / Шумаков А.В. – Москва, 1979. – 176с.
692160
  Журавлев В.А. Книжка полевая / В.А. Журавлев. – М., 1976. – 176с.
692161
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 96с.
692162
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 128с.
692163
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – М., 1978. – 144с.
692164
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки, которые вы непременно прочитаете, если еще не читали / Б.Е. Галанов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 175с.
692165
  Зубков Б.В. Книжка про книжку / Б.В. Зубков. – М, 1984. – 24с.
692166
   Книжка про нас із Вами : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
692167
  Сюндюков І. Книжка про світлі душі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30


  Іванна Мащак, незламна українка з незвичайною долею, розповіла про свій життєвий шлях.
692168
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
692169
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
692170
  Франсис Д. Книжка с картинками по топологии : Как рисовать математические картинки / Д. Франсис; Пер. с англ. Н.Ю. Нецветаева под ред. Н.В. Иванова. – Москва : Мир, 1991. – 240 с.
692171
  Дюдин В.А. Книжка судоводителя-любителя / В.А. Дюдин, В.К. Елисеев. – К, 1986. – 175с.
692172
  Нестеренко П. Книжка у житті й долі Дмитра Степовика // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 7. – ISSN 2519-4429
692173
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Санкт-Петербург, 1898
692174
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Орджоникидзе, 1939. – 28с.
692175
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – М, 1985. – 528с.
692176
  Успенский Г.И. Книжка чеков, и другие очерки и рассказы. / Г.И. Успенский. – М-Л, 1959. – 131с.
692177
  Платонова Н.Д. Книжка эта про поэта / Н.Д. Платонова. – Фрунзе, 1965. – 108с.
692178
  Мігель Ю. Книжка як оголений нерв / підготувала Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)
692179
  Сайко Л. Книжка, після якої хочеться вмитися святою водою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 21


  Дара Корній й Тала Владимирова представили роман "Зозулята зими".
692180
  Якимович Б. Книжка, що випередила свій час. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.130-143. – ISSN 0868-4790
692181
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 11
692182
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19 березня - 8 квітня (№ 12/13). – С. 13
692183
  Тимошик М. Книжки-обманки як недосліджене явище видавничої діяльності української еміграції: генеза, типологія, шляхи переправляння в СРСР, масштаби, джерела фінансування // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 113-129. – ISSN 2413-7065
692184
   Книжки друкуватимуть мовами національних меншин // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 3
692185
  Дубинянська Я. Книжки з невідомої полиці : (Несподівані романи Марини Соколян) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 203-206. – ISBN 978-966-8201-83-7
692186
  Лубчак В. Книжки Івана Огієнка з"являться в Інтернеті! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 18


  Видавець 15-ти томів праць митрополита Микола Тимошик переконаний, що таким чином виконає заповіт автора.
692187
  Ціборовська-Римарович Книжки нерелігійної тематики у фондах книгозбірень католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії XVII – першої половини XIX ст.: історико-книгознавчий огляд // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 170-188. – ISSN 2224-9516
692188
  Говоров А.А. Книжки петровской поры / А.А. Говоров. – 2-е изд. – М, 1989. – 453с.
692189
  Білокінь С. Книжки про Київ - пам"ятка боротьби довкола правди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)


  "Провідник Федора Ернста "Київ", що вийшов у світ 1930 року, - ще одна яскрава пам"ятка боротьби тодішнього українства за правду й справедливість."
692190
  Коваль Р. Книжки Романа Коваля повертають із забуття імена Героїв України / спілкувалася Лариса Громадська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 13


  Розмова з дослідником історії Визвольної боротьби I пол. XX ст. Романом Ковалем присвячена 20-річному ювілею патріотичної організації Історичний клуб "Холодний Яр".
692191
  Терен М. Книжки як внесок у цілісність країни / розмовляла Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 30-31


  Українська письменниця Марко Терен: "У нас унікальна історія. Давно настав час говорити про неї вголос, з гордістю та впевнено".
692192
  Бабак Г. Книжки, закоханості й повсякдення диктатури та окупації. Щоденник юної киянки 1940-1945 років // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Листопад - грудень (число 11/12). – С. 28-31


  «Київський щоденник. 1940–1945» Вікторії Колосової - це унікальне приватне джерело авторських роздумів про мирне життя, війну, повсякденний побут окупованого міста, повернення радянської влади та відновлення Київського університету.
692193
  Саєнко Н. Книжки, килими і майстер-клас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  У Культурно-інформаційному центрі в Парижі закривали Рік Шевченка. На запрошення Посольства України у Франції та за сприяння Міністерства культури України до Парижа прибула делегація у складі якої Марина Гримич, член Національної спілки письменників ...
692194
  Маранчак М. Книжки, які ми ніколи не прочитаємо // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 101-104. – ISSN 0236-1477


  Стаття становить собою короткий огляд загубленої впродовж людської історії літературної спадщини. Розглянуто долю творів Гомера й Гіпократа, Пушкіна та Гоголя, Пруста й Гюго, творів "Троянського циклу" - головного претендента на звання "римської ...
692195
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
692196
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
692197
  Устіннікова О. Книжкова графіка В. Єрмілова у фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 29-35. – ISSN 2076-9326
692198
  Мельник О.Я. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мельник О. Я. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
692199
  Ламонова О. Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 - початку 1980 х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 70-79. – ISSN 1728-6875
692200
  Торлін І. Книжкова знахідка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 14. – ISSN 2518-7341


  У науковій бібліотеці Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова знайдено автограф В.В. Городецького, який додає новий штрих до біографії видатного архітектора.
692201
  Сенченко М. Книжкова індустрія Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
692202
  Гуржій І.О. Книжкова колекція історика та громадського діяча графа Олексія Мусіна-Пушкіна у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 401-409
692203
  Удод Наталія Книжкова колекція митрополита Флавіана - історичне минуле і сьогодення // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 59-70
692204
  Орєхова В. Книжкова колекція Петра Голубовського у фондах бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 333-342


  Характеризується особиста книжкова колекція відомого українського історика ХIХ століття П.В. Голубовського, яка має вагому історико-культурну цінність. Висвітлено основні етапи науково-педагогічної, та культурно-просвітницької діяльності вченого.
692205
  Левченко В.В. Книжкова колекція професора Б.В. Варнеке у фондах бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: історія, огляд, провенієнції // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 120-138. – ISBN 978-617-689-359-2
692206
  Бєльницька О. Книжкова колекція та особистий архів Г.Д. Зленка у фонді Одеської національної наукової бібліотеки / О. Бєльницька, О. Кривогуз // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 12-17. – ISSN 2518-7341
692207
  Ковпак В.А. Книжкова комунікація в інформаційно-комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в повоєнний період) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 100-104. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1/2 (36/37)). – ISSN 1813-341X


  У статті проаналізовано поняття "книжкова комунікація", "видавнича комунікація" як сегмент інформаційно комунікаційної діяльності української діаспори в Канаді в повоєнний період. М. Тимошик виокремив тематичний репертуар книговидавничої діяльності ...
692208
  Солонська Н. Книжкова комунікація українських іммігрантів у Канаді як засіб національного спілкування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 152-155


  "Книга – узагальнений образ дійсності. Це – книжна модель епохи, що зберігає об`єктивний образ реальності, побудована на основі репертуару видавництв, видавничих організацій, діяльності книготорговельної мережі, книгарень, формування фондів бібліотек ...
692209
  Михайлова Ю О. Книжкова культура в незалежній Україні: тенденції, виклики, перспективи / Ю О. Михайлова, // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (50). – С. 60-69. – ISSN 2306-5664
692210
  Стамбол І.І. Книжкова культура та бібліотечна справа в життєвому і творчому просторі Лесі Українки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 166-180. – ISSN 2520-2855
692211
  Ахунджанов Е. Книжкова культура Узбекистану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 10-21. – ISSN 1029-7200
692212
  Антоник О. Книжкова культура як об"єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «книжкова культура», окреслено його сутність і семантичне поле у рамках книгознавчого дискурсу. Йдеться про необхідність розширення ареалу досліджень в умовах конвергенції книжкової та інформаційної ...
692213
  Грипич С. Книжкова культура як складова сучасної духовної культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 44-46. – ISSN 2076-9326
692214
  Вертіль О. Книжкова ластівка до ювілею Кобзаря // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 181). – С. 16


  У сумському видавництві "Мрія" вийшла друком книжка "Осяйний вінок Кобзареві", присвячена маловідомим або ж новим епізодам перебування Тараса Шевченка на землі Конотопського району і Сумщини в цілому.
692215
  Гринда Б.І. Книжкова мініатюра Франції XIII - XV ст.: художні образи і системи символів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
692216
  Сенченко М.І. Книжкова палата України : історія і сьогодення : 1919-2004 / М.І. Сенченко. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, 2004. – 163, [1] с. : іл., портр. – До 85-річчя Книжкової палати України. – ISBN 966-647-046-2
692217
   Книжкова палата України ( 1919-1998 рр. ) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 184с. – ISBN 966-7308-25-1
692218
   Книжкова палата України (1919-1998 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.:П.М.Сенько,В.В.Журавльова,Н.М.Сенченко;Книжкова палата України. – Київ, 1999. – 183с. – ISBN 966-7308-25-1
692219
  Сенченко М. Книжкова палата України імени Івана Федорова - підсумки і перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
692220
  Сенченко Н.М. Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії / Н.М. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 116с. – Бібліогр.: с.111-113. – ISBN 966-7308-35-09
692221
  Сенченко М.І. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій : 1919-2018 / Сенченко Микола Іванович ; [наук. редагування Н.О. Петрової]. – Київ : Книжкова палата України, 2019. – 200 с. : іл., табл., портр. – До 100-річчя Книжкової палати України. Шифр. дубл. 01 Сенч. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-647-210-9
692222
  Сенченко М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
692223
  Сенченко М. Книжкова палата: як працювати, коли доводиться виживати / підготувала Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 квітня (№ 61). – С. 12
692224
  Якимович Б. Книжкова підсерія "Писання Івана Франка" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 37-67. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
692225
  Миколаєнко А.Ю. Книжкова продукція видавництва "Смолоскип" у рецепції ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 164-168. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
692226
  Вакаренко О.Г. Книжкова продукція Видавничого дому "Академперіодика" Національної академії наук України як джерело з історії книжкової та рукописної спадщини України (у контексті співпраці з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 216-223. – ISSN 2222-4203
692227
  Козаченко А. Книжкова продукція УСРР. 1923-1926 / А. Козаченко. – Київ, 1927. – 24с.
692228
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та змі (засади формування української моделі) : Дисертація... кандидата філологічних наук Спеціальність 10.01.08 / Ключковська Галина Миронівна; Українська академія друкарства. – Львів, 2000. – 208л. – Бібліогр.:л.199-208
692229
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ. (Засади формування української моделі) : 10.01.08. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Ключковська Галина Миронівна; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – 20
692230
  Балаклицький М. Книжкова рецензія як показник культури читання (на матеріалі протестантських ЗМІ України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 166-174


  У статті доведено, що рецензійна активність є важливим критерієм розвиненості певного сектора книговидавничої галузі. The article proves that reviewing activity is a serious criterion of maturity of a certain sector of book publishing industry. В ...
692231
  Сенченко М. Книжкова скриня Володимира Різуна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  "...Наукова школа, започаткована Володимиром Різуном в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відома дослідженнями царини соціальних комунікацій, журналістики та видавничої справи. Періодичні наукові видання ...
692232
  Сидун І.В. Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 135-140. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті наведені відомості про книжкові пам"ятки Одеси ХІХ ст. із фондів наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова. Розглянуто роль книги у розвитку соціальних комунікацій. Показано місце книги в комунікаційно- інформаційному процесі. ...
692233
  Супронюк О. Книжкова спадщина Богдана Лепкого у боротьбі за створення нового культурного наративу України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 3-20. – ISSN 1029-7200
692234
  Лучка Л.М. Книжкова спадщина Д.І. Яворницького у фондах наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 108--112. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
692235
  Суша А. Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 45-64. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
692236
  Петров Сергій Степанович Книжкова справа в Києві / Петров Сергій Степанович. – Київ : ЕксОб, 2002. – 344с. – ISBN 966-7769-21-6
692237
  Мозгова І.І. Книжкова справа в Києво-Могилянській академії на тлі церковних перипетій // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 78
692238
  Бабич О.І. Книжкова справа в Києво-Печерському монастирі впродовж ХI-ХIII ст.(за текстом Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р.) / О.І. Бабич, В.О. Кочубей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 206-209


  На основі текстів Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р. досліджено книжкову справу Києво-Печерського монастиря ХІ—ХІІІ ст. The book publishing in the Kyiv-Pechersk Monastery during the eleventh to thirteenth centuries is studied ...
692239
  Юськів З.Я. Книжкова та станкова графіка : каталог / Зеновія Юськів. – Київ : Логос. – [44] с. : іл. – Бібліогр.: 75 назв
692240
  Гуменюк А.Р. Книжкова торгівля в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 321-323. – ISBN 978-966-8308-26-0
692241
  Чегнь Цзегень Книжкова торгівля у структурі книгознавства : еволюція уявлень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 11-15. – ISSN 2076-9326
692242
  Бакуменко О. Книжкова Шевченкіана : до 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 2
692243
  Інкеї П. Книжкове законодавство в країнах Східної Європи // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.12-13
692244
  Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / С.О. Булатова ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2006. – 334 с. – ISBN 966-02-4038-4
692245
  Калмикова М. Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. ВернадськогосВ // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 1029-7200
692246
  Овдієнко О.О. Книжкове мистецтво на Україні : (1917-1974) / О.О. Овдієнко. – Львів : Вища школа, 1974. – 24 с.
692247
  Ковальчук Г. Книжкове пам"яткознавство в системі бібліотекознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-18. – ISSN 1029-7200
692248
  Вуйцік Е. Книжковий абонемент "Лектор" Станіслава Левицького у Львові (1915-1928 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 93-103. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
692249
  Паславський І.І. Книжковий бізнес у регіонах: фактори утвердження та причини уповільненого розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 166-172


  Проаналізовано становлення, розвиток і тенденції книговидавничої справи на регіональному рівні, констатовано, що Львів на західних теренах і Харків на східному кордоні держави є провідними регіональними видавничими центрами. Визначено фактори, що ...
692250
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
692251
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
692252
   Книжковий знак Наукової бібліотеки. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 84с. – ISBN 966-518-175-0
692253
   Книжковий клуб. – Київ, 2000
692254
   Книжковий клуб. – Київ
№ 1. – 2001
692255
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2000
692256
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2000
692257
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2001
692258
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
692259
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
692260
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
692261
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2002
692262
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2002
692263
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2002
692264
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
692265
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2002
692266
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2002
692267
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2002
692268
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2002
692269
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
692270
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
692271
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
692272
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
692273
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
692274
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
692275
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
692276
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
692277
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
692278
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
692279
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
692280
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
692281
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
692282
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
692283
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
692284
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
692285
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
692286
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2004
692287
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
692288
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
692289
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2004
692290
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
692291
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
692292
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
692293
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
692294
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
692295
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
692296
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
692297
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
692298
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2005
692299
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
692300
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
692301
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
692302
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
692303
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
692304
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
692305
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
692306
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
692307
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
692308
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
692309
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2006
692310
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
692311
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
692312
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006
692313
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006
692314
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
692315
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
692316
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
692317
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
692318
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
692319
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
692320
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2007
692321
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2007
692322
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007
692323
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007
692324
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
692325
  Водолазька С.А. Книжковий клуб як модель торговельного підприємства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 76-79


  У статті проаналізовано книжковий клуб як спосіб книгорозповсюдження. З"ясовано основні принципи роботи торговельного підприємства. Розглянуто діяльність провідних українських книжкових клубів. The article analyzes the book club as a mean of book ...
692326
   Книжковий кур’єр. – Київ, 2000
692327
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№№ 1--12. – 2000. – До 2001р. вих. рос. мовою
692328
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692329
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692330
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692331
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692332
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692333
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692334
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692335
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692336
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692337
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692338
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
692339
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2002
692340
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
692341
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
692342
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
692343
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
692344
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2002
692345
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
692346
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
692347
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
692348
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002. – До 2001р. вих. рос. мовою
692349
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692350
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692351
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692352
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692353
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692354
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692355
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692356
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692357
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692358
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
692359
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2004. – до 2001р. вих. рос. мовою
692360
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692361
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692362
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692363
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692364
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692365
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692366
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692367
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11/12. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
692368
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – До 2001р. вих. рос. мовою
692369
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
692370
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
692371
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
692372
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
692373
  Кравченко Д. Книжковий ринок в Україні: виклики книговидавництва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 1


  На зустрічі студентів Інституту філології з Іриною Батуревич, співзасновницею та координаторкою медіапроєкту про книжки "Читомо", завідувачкою аналітичного відділу Українського інституту книги, говорили про різноманітні виклики книжкового ринку в ...
692374
  Палієнко М.Г. Книжковий рух у таборах полонених вояків-українців у Німеччині під час Першої світової війни / М.Г. Палієнко, І.В. Срібняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 163-177. – ISSN 2222-4203
692375
  Палієнко М.Г. Книжковий рух у таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина), 1915-1918 рр.) / М.Г. Палієнко, І.В. Срібняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 181-192. – ISSN 2222-4203
692376
  Романичук І. Книжковий сад Івана Корсака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 3-4


  У столиці вшанували пам"ять українського Дюма.
692377
  Ковальова Я.В. Книжковий світ як мікроконтекст автобіографічної трилогії Е. Канетті // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 153-156
692378
  Левченко Ю. Книжковий спецфонд як історичне явище (основні положення статті Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів імені Л.Б. Хавкіної (2021 р.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 49-51. – ISSN 2518-7341
692379
  Ціборовська-Римарович Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 52-69. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
692380
  Приймак І.М. Книжковий фонд та читачі Житомирської публічної бібліотеки (1866-1910 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 267-277. – ISSN 2222-4203
692381
  Трегуб Г. Книжковий фундамент // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 47 (575), 23-29.11.2018. – С. 58-60. – ISSN 1996-1561
692382
  Бернакевич Л. Книжковий ярмарок у Варшаві. Україна - почесна гостя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 9/10). – С. 1, 8


  Грандіозна книжкова подія. У Варшаві протягом 25-28 травня відбувався наймасштабніший Міжнародний ярмарок книжок у Польщі. Цього року почесною гостею виставки була Україна, яка представила широкій аудиторії розмаїття сучасної української літератури. ...
692383
  Шпаргало Є. Книжкові видання діаспори як джерело вивчення антигетьманського повстання (листопад - грудень 1918 р.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 26-33. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано видання з фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ НБУВ), присвячені антигетьманському повстанню. Наявна література дає можливість побачити різноманітність поглядів на події кінця ...
692384
  Вернигора О.М. Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 49-53


  Аналізуються проблеми книговидання для дітей. Зокрема йдеться про найменшу вікову групу. Розглядаються проблеми стандартизації видань для дитячої аудиторії, редакційного процесу та поліграфічного виконання. In the article the problems of book ...
692385
  Гуржій І. Книжкові видання з бібліотеки Маріупольської жіночої гімназії у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 158-173. – ISSN 2224-9516
692386
  Коваль Т.В. Книжкові видання колекції Д.Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т.В. Коваль, З.Б. Афанасьєва // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 232-239. – ISBN 966-02-3854-1
692387
  Бондар Ю. Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто питання використання творів друку у процесі соціальної та політичної комунікації, під час інформаційних компаній, зокрема виборів, проаналізовано тенденції та форми книгопосередництва.
692388
  Плеський Г.М. Книжкові виставки / Г.М. Плеський, А.Д. Титаренко. – К., 1953. – 38с.
692389
  Супронюк О. Книжкові виставки творів Миколи Костомарова та видань з костомаровознавства як інформаційний ресурс для новітнього переосмислення феномену вченого (до 200-річчя з дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 32-37. – ISSN 1819-7329
692390
  Литвиненко О.В. Книжкові дари - важливий інструмент поповнення бібліотечного фонду (з досвіду роботи бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2007-2017 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 131-134. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
692391
   Книжкові джерела української біографістики (2010-2013) : наук.-бібліогр. дослідження / [О.М. Яценко (кер.), Ю.В. Вернік, Т.В. Комарянська, Н.П. Філіппова та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2021. – 563, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 448-563. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела української біографістики" / редкол.: В.І. Попик (голова) та ін. ; вип. 5). – ISBN 978-966-02-9803-3
692392
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Матеріали до бібліографії (2001-2003 рр.). – Київ, 2006. – 204с. – (Джерела української біографістики ; Вип.2). – ISBN 966-02-3241-1(серія)966-02-4043-0
692393
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : матеріали до бібліогр. (2004-2010) : [100-й річниці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського присвяч.] / [Ю.В. Вернік, Т.В. Котлярова, Н.І. Любовець, В.В. Патик, Н.П. Філіппова та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2019. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 291-403. – (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 4 ; / редкол.: В.І. Попик (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-8835-5
692394
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Матеріали до бібліографії (середина 19 - 20 ст.). – Київ : НБУВ, 2004. – 365 с. – (Джерела української біографістики / Ред. кол.: О.С.Онищенко, В.І.Попик, В.О.Горбик, та ін. ; Вип.1). – ISBN 966-02-3239-Х; 966-02-3240-3
692395
  Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200
692396
  Лоштин Н.Т. Книжкові збірки лекторів філософії та теології убібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 131-142. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
692397
  Чернухін Є. Книжкові зібрання ніжинських греків // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 58-72
692398
  Самойленко С. Книжкові зібрання у Ніжині в ХVІІ - XVIII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.65-69. – ISSN 0869-3595
692399
  Кагамлик С. Книжкові зібрання українських архієреїв ранньомодерного часу в європейському культурному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено склад приватних книжкових українських архієреїв ранньомодерного часу. Встановлено що на формуванні бібліотек значною мірою позначилися європейські культурні впливи, проаналізовано їх характер і специфіку. В статье исследован состав ...
692400
   Книжкові знаки Богдана Сороки. – Львів : Львівська наукова бібліотека АН УРСР, 1989. – 66 с.
692401
  Нестеренко П. Книжкові знаки Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
692402
  Дідора Л. Книжкові знаки військово-навчальних закладів, полкових та батальйонних бібліотек Російської імперії у книгозбірні Національного музею історії України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 176-187. – ISSN 2224-9516
692403
   Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна ; передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161, [2] с. : іл. – 200 років Науковій бібліотеці. - Сер. засн. у 2015 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова" : випуск: Музей книги / голов. ред.: І.М. Коваль ; [№ 2]). – ISBN 978-966-297-269-0
692404
  Великодна Г.В. Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 143-151. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічається ...
692405
  Дениско Л.М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско, Ю.К. Рудакова ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 349, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 319-345. – Бібліогр.: с. 281-298 та в тексті. – ISBN 978-966-02-7750-2


  У пр. №1714508 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского Национального университета имени Тараса Шевченка от автора. Подпись. 1.11.2017.
692406
  Бердичевський Я. Книжкові знаки сучасників Т.Г. Шевченка / Яків Бердичевський. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 84с. – ISBN 966-378-038-X
692407
  Полевщикова Е.В. Книжкові знаки у зібранні Ромуальда Губе у фондах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 159-176. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
692408
  Огар Е.І. Книжкові інтернет-медіа в контексті культурної журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
692409
  Ковальчук Г.І. Книжкові пам"ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г.І. Ковальчук; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Ін-т української книги. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с. – ISBN 966-02-3344-2
692410
   Книжкові пам"ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна, О.В. Полевщикова ; авт. передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 176, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 151-170Сер. засн. у 2008 р. – Бібліогр.: 171-176. – (Серія "Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова"). – ISBN 978-617-689-295-3
692411
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Тетяна Бєлякова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються фонди книжкових пам"яток медичних бібліотек Харкова. Висвітлюється їхній склад, стан збереженості, значення і доступність для широких кіл фахівців. Створення спеціалізованих зібрань, єдиного фонду книжкових пам"яток медичних ...
692412
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 21-25. – ISSN 2076-9326
692413
  Бєлякова Т.В. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються фонди книжкових пам"яток бібліотек медичних НДІ, які є базою для вивчення історії світової й української медицини, підготовки фундаментальних видань з медичної проблематики. Висвітлюються аспекти формування книжкових колекцій, фондів ...
692414
  Шебеліст С. Книжкові пристрасті професора Волошина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 23


  Юрій Волошин - доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка.
692415
  Усманова О.В. Книжкові проекти газети "День" - лабораторія української історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 130-133. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
692416
  Копистинська І.М. Книжкові розкладки сьогодні: тематичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміни в тематичному аспекті національного книговидання на прикладі книжкового ринку "Петрівка" та квадрату "Світ книги". З"ясовано, що протягом років незалежності України на вітчизняному книжковому ринку з"явилися книги різноманітних ...
692417
  Чадюк М. Книжкові скарби нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 9


  "Чим дивує читача Наукова бібліотека України імені В.І. Вернадського."
692418
  Любовець Н. Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство / Н. Любовець, В. Попик; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1029-7200
692419
   Книжкові фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського Академії наук УРСР : короткий огляд. – Київ : [б. в.], 1989. – 83, [5] с.
692420
  Огар Е. Книжкові часописи часів незалежності у контексті формування критичного дискурсу // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 207-217. – ISSN 2524-0331
692421
  Іваницька С.Г. Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в роздумах Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917-1920 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 176-178. – ISBN 978-966-02-7706-9
692422
  Банцекова А. Книжково-журнальна графіка Львова в стилі ар-деко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 25-34. – ISSN 1728-6875
692423
  Дебру Т. Книжконюх (2003) : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 104-137. – ISSN 0320-8370
692424
   Книжку молоді!. – Київ : Укркнигоцентр, 1931. – 110 с.
692425
  Лук"яшкоК Книжку японця назвали "найбільш британським романом двадцятого століття" // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 81). – С. 14


  Кадзуо Ішігуро отримав Нобелівську премію з літератури.
692426
  Фрис В.Я. Книжна культура в Україні XI–XVI ст.: термінологія і проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 327-339. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
692427
  Щокань Г.П. Книжна лексика староукраїнської літературної мови другої половини XVII - першої чверті XVIII ст.: функціональний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 71-78


  У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття книжної лексики та запропоновано певні додаткові критерії для виділення книжної та вузько книжної лексики староукраїнської літературної мови другої половини ХVІІ - п. чв. ХVІІІ ст. In article ...
692428
  Биківський Л. Книжна справа в Чехословаччині / Л. Биківський ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ, 1926. – 31 с.
692429
  Рихтер В. Книжная витрина / В. Рихтер, Х. Байер. – Москва, 1966. – 112 с.
692430
  Кибрик Е.А. Книжная графика / Е.А. Кибрик. – Ленинград, 1966. – 12 с.
692431
  Богдеско И.Т. Книжная графика : альбом репрод. / Илья Богдеско, нар. худож. СССР ; авт. вступ. ст. Р. Гордина. – Кишинев : Лумина, 1977. – 56 с. : ил.
692432
  Озеревская А. Книжная графика : каталог выставки / А. Озеревская, А. Яковлев. – Москва : Советский художник, 1978. – [34] с.
692433
  Лемкуль Ф.В. Книжная графика : каталог выставки произведений / Ф.В. Лемкуль. – Москва : Союз художников РСФСР, 1985. – 50, [6] с.
692434
  Ганнушкин Е. Книжная графика Е. Ганнушкина / Е. Ганнушкин; ред.: Н. Недбаева. – Москва : Советский художник, 1975. – [48] с.
692435
   Книжная графика и плакат Советской Украины. – К., 1960. – 50с.
692436
  Джеладзе В.П. Книжная графика Кабардино-Балкарии / В.П. Джеладзе, В.А. Шлыков. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 144 с.
692437
  Гольцов Д. Книжная графика Советской Молдавии / Д. Гольцов; ред.: А. Сырова. – Кишинев : Полиграфпром, 1969. – 39 с.
692438
  Москаленко Валерий Васильевич Книжная индустрия США на слежбе идеологических интересов американской буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Москаленко Валерий Васильевич; МГУ. – М., 1977. – 20л.
692439
  Добрынина Н.Е. Книжная культура - понятие многогранное / Наталья Евгеньевна Добрынина // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 34-46
692440
  Харитоненко Е.И. Книжная культура и общество: роман Т. Толстой "Кысь" в контексте произведений Г. Гессе, Р. Брэдбери, У. Эко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 277-287


  Одна из фабульных линий романа-антиутопии Т. Толстой «Кысь» демонстрирует противостояние двух социумов – «прежнего» и «нового», обусловленное разным отношением к системе ценностей книжной культуры. Этот конфликт восходит к романам «Игра в бисер» Г. ...
692441
  Ермолаева М.А. Книжная культура России и Беларуси: комплексные исследования в контексте культурного взаимодействия // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-39
692442
   Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в годы строительства социализма. – Новосибирск, 1987. – 170с.
692443
   Книжная культура: теоретический аспект // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2007. – Вип. 3 (35) : Книжная культура: современное состояние и тенденции развития. – С. 10-25.
692444
   Книжная кунсткамера Евгения Жаркова : рукописи, книги, экслибрисы, открытки : выставка в Феодосийском музее древностей, 26 дек. 2010 г. - 24 янв. 2011 г. : к 25-летию собирателя / Феодосийский музей древностей ; [сост., текст: Е. Жарков]. – Киев : Болеро, 2011. – 125, [3] с. : ил. – Имен. указ.: с. 101-108. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-02-9
692445
  Смирнов-Сокольский Книжная лавка А.Ф. Смирдина / Смирнов-Сокольский. – Москва, 1957. – 80с.
692446
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1979. – 510 с.
692447
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
692448
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1968. – 672 с.
692449
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Свердловск : Средне-Уральское кн. издательство, 1977. – 303 с.
692450
   Книжная лавка писателей. 1932-1957. – М., 1957. – 92с.
692451
  Машкова Наталья Книжная лепота : Магия книги // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 60 : Іл. – ISSN 1818-2968
692452
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1995
692453
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1995
692454
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1995
692455
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1995
692456
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1996
692457
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1997
692458
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1997
692459
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1997
692460
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1997
692461
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1998
692462
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1999
692463
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1999
692464
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1999
692465
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1999
692466
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2000
692467
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2001
692468
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 2001
692469
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2002
692470
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2002
692471
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2003
692472
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2003
692473
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27-39. – 2003
692474
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40-52. – 2003
692475
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2004
692476
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 40/52. – 2004
692477
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 1-13. – 2005
692478
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 14/26. – 2005
692479
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 27/39. – 2005
692480
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 40-52, за 2004. – 2005
692481
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1970
692482
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1971
692483
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1972
692484
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1973
692485
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1974
692486
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1975
692487
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1976
692488
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1977
692489
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1978
692490
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1979
692491
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1980
692492
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1981
692493
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1982
692494
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№№ 1-52. – 1983
692495
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1995
692496
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1995
692497
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1995
692498
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1995
692499
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1995
692500
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1995
692501
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1995
692502
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1995
692503
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1995
692504
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1995
692505
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1995
692506
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1995
692507
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1995
692508
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1995
692509
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1995
692510
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1995
692511
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1995
692512
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1995
692513
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1995
692514
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1995
692515
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1995
692516
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1995
692517
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1995
692518
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1995
692519
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1995
692520
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1995
692521
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1995
692522
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1995
692523
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1995
692524
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1995
692525
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1995
692526
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1995
692527
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1995
692528
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1995
692529
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1995
692530
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1995
692531
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1995
692532
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1995
692533
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1996
692534
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1997
692535
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1997
692536
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1997
692537
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1997
692538
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1997
692539
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1997
692540
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1997
692541
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1997
692542
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1997
692543
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1997
692544
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1997
692545
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1997
692546
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1997
692547
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1997
692548
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1997
692549
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1997
692550
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1997
692551
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1997
692552
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1997
692553
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1997
692554
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1997
692555
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1997
692556
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1997
692557
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1997
692558
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1997
692559
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1997
692560
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1997
692561
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1997
692562
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1997
692563
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1997
692564
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1997
692565
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1997
692566
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1997
692567
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1997
692568
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1997
692569
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1997
692570
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1997
692571
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1997
692572
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1997
692573
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1997
692574
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1997
692575
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1997
692576
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1997
692577
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1997
692578
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1997
692579
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1997
692580
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1998
692581
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1998
692582
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1998
692583
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1998
692584
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1998
692585
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1998
692586
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1998
692587
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1998
692588
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1998
692589
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1998
692590
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1998
692591
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1998
692592
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1998
692593
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1998
692594
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1998
692595
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1998
692596
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1998
692597
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1998
692598
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1998
692599
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1998
692600
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1998
692601
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1998
692602
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1998
692603
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1998
692604
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1998
692605
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1998
692606
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1998
692607
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1998
692608
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1998
692609
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1998
692610
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1998
692611
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1998
692612
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1998
692613
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1998
692614
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1998
692615
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1998
692616
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1998
692617
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1998
692618
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1998
692619
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1998
692620
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1998
692621
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1998
692622
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1998
692623
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1998
692624
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1998
692625
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1998
692626
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1998
692627
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1998
692628
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1998
692629
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1998
692630
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1998
692631
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2000
692632
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2000
692633
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2000
692634
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2000
692635
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2000
692636
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2000
692637
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2000
692638
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2000
692639
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2000
692640
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2000
692641
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2000
692642
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2000
692643
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2000
692644
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2000
692645
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2000
692646
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2000
692647
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2000
692648
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2000
692649
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2000
692650
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2000
692651
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2000
692652
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2000
692653
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2000
692654
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2000
692655
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2000
692656
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2000
692657
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2000
692658
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2000
692659
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2000
692660
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2000
692661
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2000
692662
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2000
692663
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2000
692664
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2000
692665
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2000
692666
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2000
692667
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2000
692668
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2000
692669
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2000
692670
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2000
692671
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2000
692672
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2000
692673
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2000
692674
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2000
692675
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2000
692676
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2000
692677
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2000
692678
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2000
692679
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2000
692680
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2000
692681
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2000
692682
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2001
692683
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2001
692684
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2001
692685
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2001
692686
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2001
692687
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2001
692688
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2001
692689
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2001
692690
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2001
692691
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2001
692692
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2001
692693
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2001
692694
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2001
692695
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2001
692696
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2001
692697
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2001
692698
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2001
692699
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2001
692700
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2001
692701
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2001
692702
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2001
692703
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2001
692704
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23 В двух частях. Ч 1. Ч. 2. – 2001
692705
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24 В двух частях Ч.1. Ч. 2. – 2001
692706
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25 В двух частях.Ч.1. Ч. 2. – 2001
692707
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2001
692708
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2001
692709
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2001
692710
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2001
692711
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2001
692712
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2001
692713
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2001
692714
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2001
692715
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2001
692716
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2001
692717
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2002
692718
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2, ч.1. – 2002
692719
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3, ч.1. – 2002
692720
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4, ч.1. – 2002
692721
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5, ч. 1. Ч. 2. – 2002
692722
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8, ч. 1. – 2002
692723
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9, ч. 1, ч. 2. – 2002
692724
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2002
692725
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2002
692726
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2002
692727
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2002
692728
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2002
692729
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2002
692730
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2002
692731
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2002
692732
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2002
692733
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2002
692734
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2002
692735
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2002
692736
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2002
692737
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2002
692738
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2002
692739
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2002
692740
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2002
692741
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2002
692742
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2002
692743
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2002
692744
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2002
692745
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2002
692746
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2002
692747
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2002
692748
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2002
692749
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2003
692750
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2003
692751
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2003
692752
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2003
692753
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2003
692754
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2003
692755
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2003
692756
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2003
692757
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2003
692758
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2003
692759
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2003
692760
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2003
692761
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2003
692762
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2003
692763
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2003
692764
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2003
692765
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2003
692766
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2003
692767
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2003
692768
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2003
692769
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2003
692770
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2003
692771
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2003
692772
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2003
692773
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2003
692774
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2004
692775
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2004
692776
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2004
692777
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2004
692778
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2004
692779
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2004
692780
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2004
692781
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2004
692782
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2004
692783
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2004
692784
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2004
692785
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2004
692786
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2004
692787
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2004
692788
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2004
692789
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2004
692790
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2004
692791
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2004
692792
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2004
692793
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2004
692794
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2004
692795
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2004
692796
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2004
692797
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2004
692798
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2004
692799
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2004
692800
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2004
692801
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2004
692802
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2004
692803
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2004
692804
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2004
692805
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2004
692806
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2004
692807
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2004
692808
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2004
692809
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2004
692810
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2004
692811
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2004
692812
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2004
692813
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2005
692814
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2005
692815
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2005
692816
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2005
692817
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2005
692818
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2005
692819
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2005
692820
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2005
692821
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2005
692822
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2005
692823
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2005
692824
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2005
692825
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2005
692826
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2005
692827
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2005
692828
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2005
692829
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2005
692830
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2005
692831
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2005
692832
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2005
692833
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2005
692834
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2005
692835
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2005
692836
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2005
692837
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2005
692838
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2005
692839
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2005
692840
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2005
692841
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2005
692842
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2005
692843
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интэрнэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2006
692844
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2006
692845
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2006
692846
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2006
692847
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2006
692848
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2006
692849
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2006
692850
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2006
692851
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2006
692852
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2006
692853
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2006
692854
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2006
692855
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2006
692856
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2006
692857
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2006
692858
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1997. – 1998
692859
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1998 г. – 1999
692860
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1999 г. – 2000
692861
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2006
692862
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2006
692863
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 2006
692864
  Ильинский Л.К. Книжная летопись за полтора года (1918 и 1919-№№ 1-24) : Материалы по реформе Книжной летописи / Л.К. Ильинский. – Петербург : Гос. изд-во, 1921. – 72 с.
692865
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1970
692866
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1971
692867
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1972
692868
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1973
692869
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1974
692870
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1975
692871
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1976
692872
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1977
692873
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1978
692874
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1979
692875
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1980
692876
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1981
692877
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1982
692878
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1983
692879
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1984
692880
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692881
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692882
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692883
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2007. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692884
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692885
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692886
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692887
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692888
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2010. – 2011. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
692889
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2011. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692890
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1970
692891
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1971
692892
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1972
692893
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1973
692894
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1974
692895
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1975
692896
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1976
692897
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1977
692898
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1978
692899
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1979
692900
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1980
692901
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1981
692902
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1982
692903
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1983
692904
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1984
692905
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1985
692906
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1986
692907
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1987
692908
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1988
692909
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1989
692910
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1990
692911
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1991
692912
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1992
692913
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1981
692914
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1982
692915
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1983
692916
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1970
692917
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1971
692918
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1972
692919
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1973
692920
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1974
692921
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1975
692922
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1976
692923
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1977
692924
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1978
692925
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1979
692926
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1980
692927
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1981
692928
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1982
692929
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1983
692930
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1984
692931
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1985
692932
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1986
692933
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1987
692934
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1988
692935
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1989
692936
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1990
692937
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1991
692938
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1992
692939
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий за 1980 год. – Москва : Книжная палата, 1981. – ISSN 0201-6141
692940
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий за 1981 год. – Москва : Книжная палата, 1982. – ISSN 0201-6141
692941
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий за 1982 год. – Москва : Книжная палата, 1983. – ISSN 0201-6141
692942
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Книги и брошюры. Указатель серийных изданий за 1983 год. – Москва : Книжная палата, 1984. – ISSN 0201-6141
692943
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1969 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1970
692944
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1970 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1971
692945
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1971 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1972
692946
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1972 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1973
692947
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1973 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1974
692948
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1974 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1975
692949
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1975 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1976
692950
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1978 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1979
692951
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1979 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1980
692952
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1980 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1981
692953
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1981 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1982
692954
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1982 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1983
692955
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1983 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1984
692956
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1984 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1985
692957
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1985 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1986
692958
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1986 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1987
692959
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1987 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1988
692960
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1988 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1989
692961
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1989 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1990
692962
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1990 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1991
692963
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1991 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1992
692964
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1994 г. – 1995
692965
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1995. – 1996
692966
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1996 год. – 1997
692967
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва
за 2000 г. – 2001, ISSN №0869-5989
692968
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2002 г. в трёх частях, ч.1. – 2003
692969
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2002 г. в трёх частях, ч.2. – 2003
692970
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2002 г. в трёх частях, ч.3. – 2003
692971
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.3. – 2004
692972
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.2. – 2004
692973
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.1. – 2004
692974
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2004г.в 3-х ч,ч.1. – 2005
692975
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва. – ISSN 0869-5989
2004 г., ч. 2. – 2005
692976
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2005 г., ч. 1. – 2006
692977
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интэрнэшнл. – ISSN 0869-5989
2005 г., ч. 2. – 2006
692978
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2005 г., ч..3. – 2006
692979
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 1. – 2007
692980
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 2. – 2007
692981
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 3. – 2007
692982
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 1. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692983
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 2. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692984
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 3. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692985
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 1. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692986
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 2. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692987
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 3. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
692988
   Книжная летопись. Указатель серий 1980 год. – Москва, 1981. – ISSN 0869-5989
692989
   Книжная летопись. Указатель серий 1981 год. – Москва, 1982. – ISSN 0869-5989
692990
   Книжная летопись. Указатель серий 1982 год. – Москва, 1983. – ISSN 0869-5989
692991
   Книжная летопись. Указатель серий 1983 год. – Москва, 1984. – ISSN 0869-5989
692992
   Книжная летопись. Указатель серий 1984 год. – Москва, 1985. – ISSN 0869-5989
692993
   Книжная летопись. Указатель серий 1985 год. – Москва, 1986. – ISSN 0869-5989
692994
   Книжная летопись. Указатель серий 1986 год. – Москва, 1987. – ISSN 0869-5989
692995
   Книжная летопись. Указатель серий 1987 год. – Москва, 1988. – ISSN 0869-5989
692996
   Книжная летопись. Указатель серий 1988 год. – Москва, 1989. – ISSN 0869-5989
692997
   Книжная летопись. Указатель серий 1989 год. – Москва, 1990. – ISSN 0869-5989
692998
   Книжная летопись. Указатель серий 1990 год. – Москва, 1991. – ISSN 0869-5989
692999
   Книжная летопись. Указатель серий 1991 год. – Москва, 1992. – ISSN 0869-5989
693000
   Книжная летопись. Указатель серий 1992 год. – Москва, 1993. – ISSN 0869-5989
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,