Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
692001
  Завада О. "Конкуренція у страхуванні: стан, проблеми, перспективи" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6
692002
  Гончар О. "Конотопська відьма": сучасне прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 34-40. – ISSN 0236-1477
692003
  Кіржаєв С. "Конспіративне" листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р. / С. Кіржаєв, К. Новохатський // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 103-126. – ISSN 2306-4250
692004
  Кужель О. Конкуренція - це спільний рух вперед // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 2-4
692005
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (32). – 2009
692006
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (33). – 2009
692007
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (34). – 2009
692008
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (36). – 2010
692009
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (37). – 2010
692010
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (38). – 2010
692011
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (39). – 2010
692012
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (40). – 2011
692013
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (41). – 2011
692014
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (42). – 2011
692015
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (43). – 2011
692016
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (44). – 2012
692017
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 2 (49). – 2013
692018
  Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації : монографія / Филюк Г.М. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-485-038-1


  На тит. сторінці єкз. № 1636608 дарчий надпис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з почуттям глибокої шани і великої подяки, а також з побажаннями доброго здоровья, творчих успіхів, натзнення... від автора 17.05.20011 р.
692019
   Конкуренція мод при перенесенні сигналів крізь плазмові хвильові бар"єри за допомогою електронних пучків / І.О. Анісімов, С.В. Довбах, С.М. Левитський, Г.В. Лізунов, О.В. Подладчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Теоретично розглядається механізм обмеження підсилення нерезонансного сигналу в закритичній плазмі, крізь яку рухається електронний потік. Роль такого механізму відіграє конкуренція між сигналом та ленгмюрівською хвилею (остання завжди збуджується ...
692020
  Гаврилюк О.Г. Конкуренція на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 46-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
692021
  Федорак Л. Конкуренція пом"якшуючих та обтяжуючих покарання обставин у ст. 69 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 165-166
692022
  Горобець І. Конкуренція стратегій майбутнього Близького Сходу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
692023
  Венгер В.В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів / В.В. Венгер, В.О. Точилін // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
692024
  Ткаченко А.М. Конкуренція та конкурентні відносини під впливом державного контролю // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 157-165. – ISSN 1729-7206
692025
  Глазко В.І. Конкуренція технологій або ланцюг кризових ситуацій // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36 : фото
692026
  Лисицький М. Конкуренція у сфері державних закупівель - міф чи реальність? / М. Лисицький, Л. Маноха, Р. Мосціпан // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-14
692027
  Ковриженко Л.О. Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 72-80
692028
  Росецька Ю. Конкуренція як механізм переливу капіталу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 33-39


  Рентабельність розглядається як один із показників ефективності конкурентного руху.
692029
  Шнипко О.С. Конкуренція як специфічна форма конфлікту і співіснування суб"єктів ринку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
692030
  Кияк А.Т. Конкуретна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : 08.05.01: Дис. ... канд. екон. наук / Кияк А. Т.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.170-185
692031
   Конкуретные ситуации изучающим курс "Труд руководителя". – М., 1976. – 182с.
692032
  Баденов Е.Б. Конкурирующее гидрирование некоторых органических соединений на палладии и никеле : Автореф... канд.хим.наук: 085 / Баденов Е.Б.; АН КазССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
692033
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Географічний калейдоскоп", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 35-37
692034
  Петринка Людмила Конкурс-вікторина "Побачення з Європою" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
692035
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Побачення зі Львовом" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 32-33
692036
  Новицька Лариса Конкурс-свято "Наш Європейський дім. Норвегія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
692037
  Фомичев Н.А. Конкурс / Н.А. Фомичев. – М., 1982. – 205с.
692038
  Проймин К.Д. Конкурс / К.Д. Проймин. – М, 1983. – 239с.
692039
  Лазаренко Н. Конкурс "Библиотекарь года" / Наталия Лазаренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 18-20. – ISSN 1811-377X


  Статья посвящена профессиональному конкурсу "Библиотекарь года", который проходит в Харьковском зональном методическом объединении библиотек вузов III-IV уровней аккредитации.
692040
   Конкурс "Коронація слова": історія та здобутки : інформація з сайту http://koronatsiya.com // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)


  Призери "Коронації слова" 2019 року: Василь Добрянський, Наталія Довгопол, Сергій Грініченко та ін.
692041
   Конкурс "Краща публікація - 2011" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 16
692042
   Конкурс "Краща публікація - 2015" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 47
692043
   Конкурс "Краща публікація - 2017" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 3
692044
   Конкурс "Краща публікація - 2018" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 18
692045
  Задорожний М.П. Конкурс "Краща публікація". 15 років поспіль // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 2-3 : табл.
692046
  Захаренко Г.С. Конкурс "Кращий знавець із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності" / Г.С. Захаренко, С.П. Огаренко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-39 : рис., табл.
692047
  Кондель-Пермінова Конкурс "Майдан ’2014 / Територія гідності": Новий формат публічних обговорень // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 122-142. – ISSN 1992-5557
692048
  Ягниця Вікторія Конкурс "Міс географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 26-27
692049
  Байтаз Петро Конкурс "Подорож Одещиною". Позаурочний захід з географії рідного краю, 8-9 класи : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-31
692050
   Конкурс "Технарів" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського урочисто нагородили переможців фіналу конкурсу "Техно Україна2020" - 200 школярів обрали 8 переможців.
692051
   Конкурс "Учитель року - 2018": інструктаж для журі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793
692052
  Задорожний М.П. Конкурс "Учитель року" в номінації "Географія". Як це було // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 22-27 : фото, табл.
692053
  Лаган Я. Конкурс авторської пісні та поезії // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Конкурс авторської пісні та поезії. У номінації "Авторська пісня" перемогу виборола студентка 1 курсу магістратури юридичного факультету М. Тарасова.
692054
   Конкурс бізнес-планів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Студентам Дніпропетровщини пропонують долучитися до конкурсу на найкращий бізнес план. Його проводить Дніпровська облдержадміністрація.
692055
  Дзегорайтис А.Б. Конкурс в советском гражданском праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дзегорайтис А.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 20л.
692056
   Конкурс відбудеться // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3


  Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням нинішнього року відбудеться, однак МОН забезпечить повторну експертизу поданих проєктів і повне оновлення складу Науково-технічної ради та всіх секцій. Роз"яснення про це надав директорат ...
692057
  Мажар Л. Конкурс до Верховного Суду у світлі практики Європейського суду з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 79-87. – ISSN 1814-3385


  В статті розглянуто деякі аспекти правозастосовної практики Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України в питаннях визначення та доказування десятирічного досвіду професійної діяльності ...
692058
  Бутирський А.А. Конкурс до Верховного Суду: проблеми теорії та проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7096-97-8
692059
   Конкурс до Нацагентства [із забезпечення якості вищої освіти] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 8 жовтня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
692060
   Конкурс з мехатроніки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Близько 120 учнів закладів професійно-технічної освіти і 180 школярів Дніпропетровщини пройдуть безкоштовне навчання і презентують власні проекти з мехатроніки під час участі у конкурсі Interpipe Mechatronic Lab. Його організували на базі Національного ...
692061
   Конкурс з міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 6


  18 березня 2017 року в Україні вдруге відбулися раунди судових дебатів з міжнародного комерційного арбітражу ім.Вілема Віса. Організатором заходу стала ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" за підтримки МКАС при ТПП України. У змаганнях взяли участь п"ять ...
692062
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 108. – ISSN 1029-4171
692063
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 106-107. – ISSN 1029-4171
692064
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 102-106. – ISSN 1029-4171


  Розв"язання задач 1-7.
692065
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М.Я. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
692066
   Конкурс за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  МОН оголосило перший конкурс наукових розробок за держзамовленням за новими правилами - зокрема, відтепер для фінансування робіт переможців не потрібно буде проводити тендерні закупівлі. Це спростить та пришвидшить процедуру надання коштів ученим, чиї ...
692067
  Бусол К. Конкурс із міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 169-170


  11-13 лютого 2011 р. у стінах Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулися чергові національні українські раунди конкурсу з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа. Серед 13-ти команд перемогу виборола команда інституту ...
692068
   Конкурс імені Марії Приймаченко // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про всеукраїнський проєкт, спрямований на самореалізацію та адаптацію людей з інвалідністю в суспільстві через інклюзивну складову культурно-мистецького життя.
692069
   Конкурс імені Петра Яцика вшанував переможців / Відділ зв"язків із громадськістю Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-22 травня (№ 19/20). – С. 1


  Лауреатом XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала студентка 4 курсу Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Андріана Біла.
692070
   Конкурс імені Петра Яцика: Продовження теми "Мова і меценати" // Річ : всеукраїнський журнал економіки і культури. – Львів, 2002. – № 3. – С.32
692071
  Бігун В. Конкурс Корецького 2011: традиції, новації та результати // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 143-147


  Про Міжнародний правничий конкурс ім. В.М. Корецького, який проходив 9-10 грудня 2011 року у Львові. I місце: Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка ( Кирилюк О.В., Корсун Ю.О., Нодар Руадзе).Член журі - професор кафедри європейського та ...
692072
  Афлатуни Сухбат (Абдуллаев Евгений) Конкурс красоты : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-79. – ISSN 0012-6756
692073
   Конкурс Крокодила. – Москва, 1950. – 62с.
692074
   Конкурс Крокодила 1954 г.. – Москва, 1955. – 48с.
692075
  Бондаренко Л. Конкурс літературних газет до ювілею Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 9-10


  У статті подаються матеріали про проведення конкурсу літературних газет до ювілею Тараса Шевченка.
692076
  Пухлянко М.Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пухлянко Марія Євгенівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
692077
  Матат Д. Конкурс на вшанування Кобзаря // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
692078
  Гедзь Ю. Конкурс на гопак / Ю. Гедзь, 1930. – 89с.
692079
   Конкурс на зайняття посад ректорів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793
692080
   Конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Офіційне повідомлення Національної академії наук України.
692081
   Конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України [оголошення] // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 3/4). – С. 4
692082
  Аблова В. Конкурс на заміщення посади: алгоритми дій роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 19-21
692083
   Конкурс на кіносценарій. – М., 1938. – 137с.
692084
   Конкурс на кращий сценарій заходу в рамках тижня безпеки дитини (День безпеки в загальноосвітньому дошкільному закладі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 7-12
692085
   Конкурс на кращий сценарій заходу в рамках Тижня безпеки дитини (Підсумковий день-квест для дітей старшого дошкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 5-9 : фото
692086
  Прибитько В.М. Конкурс на кращий сценарій заходу в рамках тижня безпеки дитини (Сценарій тематичного дня безпеки "Дитина і побут") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 10-15
692087
   Конкурс на наукові посади // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Уряд визначив, як проходитиме конкурс на вакантні наукові посади державних наукових установ. Відповідна постанова була прийнята 23 травня 2018 року, під час засідання Кабміну. У документі йдеться, що конкурс проводиться тоді, коли: наукового працівника ...
692088
   Конкурс на наукові посади // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи".
692089
   Конкурс на посаду директора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 6. – ISSN 2219-5793
692090
   Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 186-187. – ISSN 1993-0909


  Оголошується конкурс на присудження запровадженої спільним рішенням Президії Національної академії правових наук України та вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Премії імені Ярослава Мудрого, метою якої є колективне ...
692091
  Котевич О.Д. Конкурс навчальних презентацій з питань безпеки життєдіяльності "Збережи себе" / О.Д. Котевич, В.М. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 18 : фото
692092
   Конкурс накових робіт молодих вчених - інструмент "омолодження" науки в університетах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
692093
   Конкурс народної творчості // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  "...В актовій залі Головного навчального корпусу відбувся районний огляд - конкурс народної творчості Шевченківського району. У ньому взяли участь студенти студій Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка: народний ...
692094
  Кращенко Ю. Конкурс наукових проектів молодих учених Міністерства освіти і науки України: генеза та підсумки / Ю. Кращенко, Р. Жебчук, І. Дегтярьова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 28-43. – ISSN 1682-2366
692095
   Конкурс науково-технічних розробок // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство почало прийом заявок на конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням, виконання робіт-переможців почнеться у 2020 році.
692096
  Шалыганова А. Конкурс научных работ к юбилею библиотеки / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 47-51. – ISSN 1811-377X


  В статье представлена многогранная научно-исследовательская деятельность Харьковской государственной научной библиотеки (ХГНБ) им. В.Г. Короленко и результаты конкурса научных работ по библиотековедению.
692097
   Конкурс оголошено [на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793
692098
   Конкурс підтримує кращих // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  Міністерство освіти і науки профінансує 199 наукових проєктів молодих учених (152 перехідні та 47 нових) на 100 млн. гривень.
692099
   Конкурс по глубокому бурению на 1931 г.. – Х., 1931. – 10с.
692100
  Зорин Виталий Конкурс по переноске жен = Фины начинают, эстонцы выигрывают : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 12-15 : Іл.
692101
  Сурков В.М. Конкурс похитителей / В.М. Сурков. – Москва, 1970. – 175с.
692102
   Конкурс проектів оборонних технологій "Sikorsky Challenge" // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 2


  Про конкурс проектів оборонних технологій, який проходив у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
692103
   Конкурс стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти та науки визначили переможців конкурсу стартапів, розробники яких отримають кошти на впровадження та розвиток проектів, а також менторську допомогу. Від КНУ імені Тараса Шевченка надійшло 16 заявок для участі в конкурсі, від ...
692104
   Конкурс стартував // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Розпочався конкурс на отримання Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за 2020 рік.
692105
   Конкурс студентських наукових робіт про український визвольний рух // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12 березня - 24 березня (№ 11/12). – С. 8


  Центр досліджень визвольного руху, історичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрьма на Лонцького" оголошують старт конкурсу студентських наукових робіт "Український визвольний рух 1920-1950-х ...
692106
   Конкурс студентських наукових робіт про Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)
692107
  Нечаєв Р. Конкурс української пісні в ІМВ! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Оцінювали співаків С.І. Даниленко, доцент кафедри міжнародної інформації та шеф-редактор видання "Міжнародник" М.С. Дорошко, професор кафедри країнознавства, Дмитро Яровий, почесний редактор "Міжнародника", Олексій Хорошенький, головний редактор ...
692108
   Конкурс читацьких публікацій : Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 142-144 : Фото
692109
  Козіцька А. Конкурс читців поезії // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Щорічний конкурс читців поезії. Оцінювали любителів поезії заступник з навчально-виховної роботи та викладач англійської мови Т.М. Климук, викладач англійської мови І.З. Терсіна, голова Ради студентів А. Грановський, голова МФ ЮНЕСКО М. Субота, ...
692110
  Губаненков С.М. Конкурс экспедиций : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 0016-7207
692111
   Конкурс! Лучший самодеятельный маршрут по России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-33
692112
  Степовичка Л. Конкурс, що став усенародним = Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з укр. мови імені Петра Яцика в Дніпропетровську // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 268-270. – ISSN 2075-1222
692113
   Конкурс. Выиграй приз : Камерофон // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 34-35 : Іл.
692114
  Каганов В.І. Конкурс. Про французького вченого та філософа Блеза Паскаля // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 17-19
692115
   Конкурси на посаду // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Державного торговельно-економічного університету, ректора Криворізького національного університету, ректора Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені ...
692116
  Охріменко М. Конкурси професійної майстерності: поєднання практики з творчістю // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 50-53. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід проведення у бібліотеках Кіровоградщини професійних конкурсів як засобу реалізації творчого потенціалу бібліотечних працівників, розвитку їхньої ініціативи.
692117
   Конкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 34-35
692118
  Майгур Т.В. Конкурси як засіб розвитку творчих здібностей мистецької молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 181-182
692119
   Конкурси, премії, міжнародні майстерні : (безкоштовне навчання за кордоном !) // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 16
692120
   Конкурси, стипендії, гранти // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 18-19


  У даній статті висвітлюються питання: гранти для навчання у Франції; літня програма у Віденському університеті Sommerhochschule; стипендія для авчання в Німеччині; гранти 2013 для навчання у Великобританії.
692121
   Конкурси, тендери, аукціони в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2006. – 388с. – ISBN 966-373-022-6
692122
  Піців М. Конкурсна процедура в структурі інституту присяги державного службовця європейських країн // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 238-242. – ISBN 978-617-8034-00-9
692123
  Кірмач А.В. Конкурсна процедура прийняття на державну службу: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 135-140
692124
  Власенко Ангеліна Конкурсна робота "Коли вдома ти один" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 12-15 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
692125
  Бірюков О.М. Конкурсне право Азербайджанської республіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-12.
692126
  Бірюков О.М. Конкурсне право в республіці Білорусь // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-17.
692127
  Бірюков О.М. Конкурсне право в сучасній Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.167-170. – ISBN 966-7784-65-7
692128
  Пригуза П.Д. Конкурсне право в Україні: проблеми теорії, практики та законодавства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 140-148
692129
  Пригуза П.Д. Конкурсне право на конкурсний процес. Теоретичні та практичні аспекти розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-142.
692130
  Бірюков Конкурсне право Німеччини / Бірюков, ОМ // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 8-12.
692131
  Біла Л.Р. Конкурсне провадження у державній службі // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.93-98
692132
  Богданова М.В. Конкурсний бальний танець в Європі: специфіка виконавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 151-159. – ISSN 2225-7586
692133
  Пацай Б.Д. Конкурсний відбір до вищого навчального закладу: стан та перспективи реформування // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 4. – С. 46-48
692134
  Водолаженко І.І. Конкурсний відбір експертів - залучення до оцінки найкращих фахівців // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-48
692135
  Губерський Л. Конкурсний відбір має бути за знаннями / інтерв"ю вела Ярослава Музиченко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Інтерв"ю з Ректором КНУ імені Тараса Шевченка - про вступну кампанію-2009 та перспективи розвитку Шевченкового університету.
692136
   Конкурсний відбір робіт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  Уряд ухвалив зміни до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов"язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з ...
692137
  Олешко А.М. Конкурсний відбір та його вплив на формування якісного корпусу державних службовців : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 119-121. – Бібліогр.: 23 назви
692138
  Ладиченко В. Конкурсний відбір у системі державної служби: теорія і практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 17-28. – ISSN 1026-9932
692139
  Щербанюк О. Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної реалізації // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 92-109. – ISSN 1026-9932
692140
  Бірюков О. Конкурсний процес в системі законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-6
692141
  Бірюков О.М. Конкурсний процес у праві США // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-5
692142
  Поляков Б.М. Конкурсний процес царської Росії // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-91.
692143
  Задорожний М.П. Конкурсні випробовування в Миколаєві // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 18 : фото
692144
  Задорожний М.П. Конкурсні випробовування у Ковелі: перші підсумки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 2-5 : фото, табл.
692145
   Конкурсні завдання з математики / О . Макаренко, В.Г. Овс|єнко, В.І. Жлуктенко, В.А. Бегун, С.І. Наконечний. – Київ : КНЕУ, 1999. – 412с. – ISBN 966-574-176-4
692146
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Київ, 1959. – 439с.
692147
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – 2-е випр. і перероб. вид. – Київ, 1966. – 314с.
692148
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 3-е, стереотип. – Київ, 1967. – 413 с.
692149
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 6-е, перероб. і доп. – Київ, 1969. – 503с.
692150
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики / В.А. Вишенський. – Київ, 1978. – 158 с.
692151
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики : Для вступ. до вищ. навч. закл. і слухачів підгот. відд. / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Вища школа, 2001. – 432 с. – ISBN 966-642-014-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
692152
  Жлуктенко В.І. Конкурсні задачі з математики для вступників до економічних вузів та факультетів / В.І. Жлуктенко, А.В. Бєгун, Р.М. Клименко. – Ірпінь : Петун, 1994. – 240с.
692153
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ, 1968. – 448с.
692154
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ : Вища школа, 1979. – 448с.
692155
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії : для вступників до вузів / І.П. Середа. – Київ : Вища школа, 1972. – 271 с.
692156
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії / І.П. Середа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1995. – 256 с.
692157
  Сарана О.А. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики : навчальний посібник для слухачів ФДП НТУУ "КПІ" / О.А. Сарана, В.В. Ясінський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т моніторингу якості освіти, Фак. довузів. підгот.; [за ред. В.С. Мельника]. – Київ, 2005. – 260 с. : іл. – Бібліогр.: с. 258. – (На допомогу абітурієнту)
692158
   Конкурсні письмові завдання з математики / М.О. Перестюк, А В. Вишенський, О О. Капшивий, Г.Л. Кулініч, І В. Сущанський // В світі математики, 1987. – Вип. 18
692159
  Грабар Н.Г. Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 161-166


  Розглядається творча діяльність фахівців бібліотек під час організації різноманітних конкурсних програм, зокрема те, як концентрація уваги на розвитку творчого потенціалу сприяє посиленню реклами бібліотеки у ВНЗ.
692160
  Савенко С.М. Конкурсно-фестивальні форми хорової творчості: традиційні моделі та сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Савенко Сергій Миколайович ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
692161
  Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право / [соч.] Г.Ф. Шершеневича. – 2-е изд. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1898. – [4], VI, 498, [1]. – Библиогр.: "Литературный указатель" (с. 491-494)


  Экз. № 119903 без обл.
692162
  Ильягуев Х.А. Конкурсные задачи по алгебре с решениями на основе сборника под редакцией М.И.Сканави / Х.А. Ильягуев, М.Г. Цырульникова, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 704 с. – ISBN 589-886-011-8
692163
  Цырульникова М.Г. Конкурсные задачи по геометрии с решениями из сборника под редакцией М.И. Сканави / М.Г. Цырульникова, Х.А. Ильягуев, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 656 с. – ISBN 589-886-012-6
692164
  Башмаков М.И. Конкурсные задачи по математике / М.И. Башмаков, З.И. Боревич. – Л, 1968. – 72с.
692165
   Конкурсные задачи по математике : Метод. указ. – Днепропетровск, 1983. – 56 с.
692166
  Потапов М.К. Конкурсные задачи по математике : Справочное пособие / М.К. Потапов, С.Н. Олехник, Ю.В. Нестеренко. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 480с. – ISBN 5-02-013956-4
692167
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – Киев : Вища школа, 1974. – 208 с.
692168
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1976. – 192 с.
692169
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии : Поступающим в вузы / И.П. Середа. – 3-е изд. – Киев : Вища школа, 1978. – 192 с.
692170
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – К, 1979. – 192с.
692171
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1982. – 233 с.
692172
   Конкурсные задачи по химии. – М., 1983. – 128с.
692173
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 5-е изд. – Киев : Вища школа, 1984. – 233 с.
692174
  Улинский А.И. Конкурсный процесс : Несостоятельность торговая и неторговая по русскому законодательству / А.И. Улинский. – Курск : Тип. Дома трудолюбия, 1908. – 8, VI, 114 с. – Экз. деф. без ориг обл. – Библиогр.: с. 112-114
692175
  Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич ; [вступ. ст. В.В. Витрянский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 475, [3] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0058-6
692176
  Давыдова Е.П. Конкурсный урок по теме <<Национальный состав населения России>> : Учитель года России. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 55-59 : Схеми
692177
  [Тур Н.А.] Конкурсный устав Германской империи и русские законы о конкурсе : [в 4 ч.] / [Сост. Н. Тур]. – [1878]-1880. – [Карлсруэ] : [В придвор. тип. В. Гаспера]
Ч. 2 : Сборник конкурсных законов, содержащихся в Своде законов по Продолжению и изданиям 1876 г. – 1879. – [6], 244 с.
692178
  Мартусевич Р. Конкурсы за концессии в отраслях естественных монополий в контексте тарифного регулирования // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 141-157. – Бібліогр.: с. 141-151, 153-155. – ISSN 0042-8736
692179
  Михайлова Т.В. Конкурсы как условие формирования профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 51-53. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты некоторые теоретические аспекты процесса формирования профессиональных ценностных ориентаций. Внимание обращено на длительность и непрерывность процесса. Как ключевой выделен деятельностный этап формирования психологического феномена. ...
692180
   Конкурування з "Гітлерюгендом" інших молодіжних підрозділів НСДАП і прорив до влади в союзі Бальдура фон Шираха (1925-1931 рр.) // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 73-83. – ISBN 978-966-02-7332-0
692181
  Таран А. Конкурування номінацій у сучасній українській мові : тенденції стабілізації нової лексики : монографія / Алла Таран ; [відп. ред. Є.А. Карпіловська] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 231, [1] с. – Анотація англ. - Покажч. нових номінацій: с. 202-217. – Бібліогр.: с. 180-200. – ISBN 978-966-493-314-5


  У пр. №1738025 напис: Чтальному залу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з надією на корисність цієї книжки для колег. А. Таран, 1.06.2011 р. Черкаси
692182
  Кузнецова Е.Н. Конлтрформы 80-90-х годов 19 века в России. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кузнецова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л, 1979. – 18л.
692183
  Атаев М. Конлцентрация промышленного производства и ее эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Атаев М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1977. – 22л.
692184
  Яценко Б.П. Коннектикут (штат у північно-східній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 285. – ISBN 978-966-02-7304-7
692185
  Баталин Г.М. Коннекциализация. Размышления практика об экономических теориях / Г.М. Баталин. – Харьков : Торсинг ; К-Центр, 1998. – 159 с. – (Эсквайр.). – ISBN 966-7300-19-6
692186
   Конница бурь. Второй сборник имажинистов Алексей Ганин, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, 1920. – 31с.
692187
   Конница Чингиз Хаана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 48-53 : фото
692188
  Рагозин Н.И. Конно-спортивные соревнования / Н.И. Рагозин. – М, 1951. – 56с.
692189
  Софронов А.В. Конногвардейцы / А.В. Софронов. – Москва, 1942. – 15с.
692190
  Пауль А.А. Коннор У. Политика этнонационализма // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 103-107. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
692191
  Кравченко В.А. Коннотативная природа антропонимной номинации приазовских греков // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 129-136. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
692192
  Францев А.Н. Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения / А.Н. Францев, В.В. Михайлов // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 147-153. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
692193
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 323-326. – ISBN 966-7890-03-1
692194
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Лит.: С. 326 ; 7 поз.
692195
   Коннотативные аспекты семантики в немецкой лексике и фразеологии: Межвуз. тема. сб. науч. тр.. – Калинин, 1987. – 138с.
692196
  Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В.Н. Телия. – М., 1986. – 141с.
692197
  Вольперт Р.Х. Коннотативный уровень описания грамматики (на материале художественного текста немецкого языка) / Р.Х. Вольперт. – Рига, 1979. – 159 с.
692198
  Говердовский В.И. Коннотемная структура слова / В.И. Говердовский. – Харьков, 1989. – 92 с.
692199
  Бражник Л.М. Коннотонимы в произведениях Ф.М. Достоевского: опыт словаря // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 32-37. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
692200
  Канна В.Ю. Коннотонимы в структуре поэтического текста // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 51-56
692201
  Герасимов И.А. Конные и пешие / И.А. Герасимов. – М., 1986. – 295с.
692202
  Сергеев Д.Г. Конный двор / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1989. – 588с.
692203
  Соколов-Митрич Дмитрий Конный дозор : Всадники. Конный дозор. Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 118-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
692204
  Хамзаев-Эверман Конный культиватор "Планет".ё / Хамзаев-Эверман. – Тифлис, 1931. – 20с.
692205
  Корпачев Э.М. Конный патруль / Э.М. Корпачев. – М., 1975. – 367с.
692206
  Эбель Е.И. Конный спорт / Е.И. Эбель. – М, 1953. – 175с.
692207
  Прокопенко С И. Конный спорт. / С И. Прокопенко, . – М, 1956. – 27с.
692208
   Конный спорт. Правила соревнований. – М., 1969. – 112с.
692209
   Конный спорт. Правила соревнований.. – М., 1954. – 95с.
692210
   Конный спорт. Уч. пособие. – М., 1968. – 264с.
692211
   Коноваленко Оксана Сергіівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
692212
   Коноваленко Оксана Сергіівна (1978) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 56-57. – ISBN 966-95774-3-5
692213
   Коноваленко Оксана Сергіївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 106. – ISBN 978-966-439-961-3
692214
  Жадько В. Коноваленко Ольга Степанівна // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 441. – ISBN 978-966-8567-14-8
692215
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Петроград, 1919. – 71с.
692216
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Москва, 1936. – 64с.
692217
   Коновалов В"ячеслав Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215. – ISBN 978-966-439-754-1
692218
  Горький М. Коновалов. Колишні люди / М. Горький. – Київ, 1953. – 111с.
692219
  Черняков Б. Коновець Олександр Федорович : [спогади] / Борис Черняков // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 157-160. – ISBN 978-966-2726-03-9
692220
   Коновець Олександр Федорович (1947-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215. – ISBN 978-966-439-754-1
692221
   Коновець Олександр Федорович (5 трав.1947-7 черв. 2010) : некролог // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 124


  Працював проректором КНУТШ.
692222
  Рижов С.М. Коновка (трипільське поселення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 294-295. – ISBN 978-966-02-7304-7
692223
  Халымбаджа В.Г. Конодонты верхего девона Востока Русской платформы, Южного Тимана, Полярного Урала и их стратиграфическое значение / В.Г. Халымбаджа; Науч. ред. Чернышева Н.Г. – Казань : Казанский ун-т, 1981. – 204с.
692224
  Козицкая Р.И. Конодонты Верхнего карбона Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.00.09 / Козицкая Р.И.; Ин-т.геолог.наук АН УССР. – К, 1976. – л.
692225
   Конодонты карбона Донецкого бассейна. – Киев : Наукова думка, 1978. – 136с.
692226
  Вийра В.Я. Конодонты ордовика Прибалтики / В.Я. Вийра; Ред. Мянниль Р. – Таллин : Валгус, 1974. – 142с.
692227
  Липнягов Олег Михайлович Конодонты переходных между девоном и карбоном, турнейских и визейских отложений Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Липнягов Олег Михайлович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1979. – 27л.
692228
  Машкова Т.В. Конодонты пограничных слоев силура-девона Европейской части Советского Союза : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Машкова Т.В.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 22л.
692229
  Немировская Тамара Ильинична Конодонты серпуховских и башкирских отложений карбона Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Немировская Тамара Ильинична; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 24л.
692230
   Конодонты эйфельского яруса СССР. – Казань, 1990. – 85с.
692231
  Трайста М.Г. Конокрадська честь : фрагмент // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 80-93. – ISSN 0868-4790
692232
   Кононенко Віктор Іванович - суддя Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 313-315. – ISSN 0132-1331
692233
   Кононенко Віктор Олімпанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 160-162. – ISBN 966-02-0537-6
692234
   Кононенко Віктор Олімпанович (1918-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215. – ISBN 978-966-439-754-1
692235
  Антипова Л.М. Кононенко Є. Новела "Три світи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 29-31.
692236
  Мойсієнко А.К. Кононенко Ірина Віталіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 301. – ISBN 978-966-02-7304-7
692237
   Кононенко Олена Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101-102 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
692238
   Кононенко Олена Юріївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 106-107. – ISBN 978-966-439-961-3
692239
   Кононенко Олена Юріївна (1974) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 57. – ISBN 966-95774-3-5
692240
   Кононенко Петро Петрович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 131-132
692241
  Єрмоленко С.Я. Кононенко Петро Петрович / С.Я. Єрмоленко, О.В. Кравченко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 124-127
692242
   Кононенко Петро Петрович (н. 1931) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215-216. – ISBN 978-966-439-754-1
692243
  Славинський Микола Кононенко Петро: "Українознавство - це політика й філософія держави" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 2-5 : Фото
692244
   Кононенко Тарас Петрович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 29
692245
   Кононенко Юрій Трохимович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44
692246
   Кононенку Миколі Павловичу - 90 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 103-104. – ISSN 2221-1055
692247
  Гавличек Милослав Кононические реализации классических алгебр ли : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавличек Милослав; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 12л.
692248
  Громов Эдуард Павлович Кононические формы фрагментов олигопептидных молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Громов Эдуард Павлович; АН СССР. Ин-т биоорг. химии. – М., 1976. – 28л.
692249
   Кононов Михайло Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 276-277 : фото
692250
  Тригубенко В.В. Кононович-Горбацький Осип (Йосиф) (?-1653) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 112-115. – ISBN 966-06-0367-3
692251
   Конончук Георгій Лукич // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44-45
692252
  Гребінь В.В. Конопелька (річка у Луцькому, Ківерцівському та Рожищенському районах Волинської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 312. – ISBN 978-966-02-7304-7
692253
  Білановський І.Д. Конопіди УРСР / І.Д. Білановський ; № АН УРСР, Ін-т зоології. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 84 с. – Бібліогр.: с. 81
692254
  Лашкевич Г.И. Коноплеводство на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1953. – 160 с.
692255
  Кабанець В.М. Коноплі посівні - фітомеліоративна культура / В.М. Кабанець, Рудник-Іващенко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 141-148 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
692256
  Лежепеков И.П. Конопля - богатство нашего колхоза / И.П. Лежепеков. – М., 1954. – 48с.
692257
  Плотников С.И. Конопля / С.И. Плотников. – М-Л, 1931. – 304с.
692258
   Конопля. – Москва, 1963. – 464с.
692259
   Конопля как средство борьбы с личинками майского жука. – М., 1949. – 8с.
692260
  Серебрякова Т.Я. Конопля. / Т.Я. Серебрякова. – Л, 1929. – 84с.
692261
   Конопля. Уч. пособие. – М., 1951. – 104с.
692262
  Цыбульская Г.Н. Конопляная листовертка Grapho;itha delineana Walk и разработка методов борьбы с ней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Цыбульская Г.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24 с.
692263
  Джабоев К.Ш. Конопляная плодожорка и меры борьбы с ней в условиях Кабардино-Балкарской АССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.01 / Джабоев К. Ш.;. – Ереван, 1979. – 26л.
692264
  Бороздин В.П. Конопуша / В.П. Бороздин. – М., 1963. – 157с.
692265
  Денисенко З. Конотативна аура оповідання І.С. Нечуя-Левицького "Баба Параска та баба Палажка" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 512-519. – ISBN 978-966-793-136-3
692266
  Мосейчук О.М. Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 266-271. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
692267
  Карпюк В.А. Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 47-55. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто зміст поняття «конотація», сутність і компоненти конотативного значення слова. Проаналізовано особливості та динаміка конотативного процесу в лексико-семантичних групах дієслів німецької мови.
692268
  Сингаївська Г.В. Конотативний аспект семантики антропонімів в іспанських прислів"ях та приказках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 209-226. – ISSN 2413-5593
692269
  Українець Л. Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М.В. Гоголя : на матеріалі збірника "Миргород" // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Філологічні науки)
692270
  Микитюк О. Конотативний зріз термінів шовінізм та фанатизм у публіцистиці Дмитра Донцова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – С. 88-100. – ISSN 2413-0923
692271
  Семак Л.А. Конотативний компонент у структурі значень контекстних синонімів (на матеріалі сучасної жіночої прози) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 188-201. – ISSN 2313-4437
692272
  Нешко С.І. Конотативні вчення зарубіжних та вітчизняних лінгвістів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 61-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 9 назв. – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено комплексному та системному опису конотативного значення афіксів, спостереженню мовної реалізації конотації і денотації на прикладах афіксального словотвору англійської мови. Проведено конотативний аналіз словотворчих елементів ...
692273
  Кутуза Н.В. Конотативні ефекти в структурі ергонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 264-270. – ISBN 966-581-295-6
692274
  Челпан В.М. Конотативні значення орнітонімів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 257-260
692275
  Петруляк В. Конотативні топоніми як база утворення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 285-291
692276
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 198-222
692277
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей; Мя Яньфей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
692278
  Каян І.Л. Конотації зооморфізмів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 249-253. – ISBN 966-581-481-8
692279
  Іваницька А.Г. Конотації ідеї свободи на сторінках святого письма // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 244-248. – ISSN 1728-3671
692280
  Ковальчук Н.Д. Конотації концептів гендеру і статі у феміністичних студіях / Н.Д. Ковальчук, Н.В. Шакун, О.Є. Мельник // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 13-20. – ISSN 2412-1185
692281
  Пальчевська О.С. Конотації у семантичній структурі культурних кодів (на матеріалі лексики та фразеології "словника народної мови") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 196-202
692282
  Українець Л.Ф. Конотаційна експлікація звукозображення в поетичній мові Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-315-5
692283
  Нощенко К.М. Конотація дієсдівних композитів в українській та німецькій мовах: теоретичні питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 167-174. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту поняття оцінного компонента конотації дієслівних композитів. Аналізуються різні підходи до питання, зосереджується увага на пейоративних та нейтральних оцінних семах. Article is devoted to coverage of ...
692284
  Досенко А.К. Конотація мережі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 7-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
692285
  Українець Л. Конотація пунктуаційних знаків в українській поетичній мові ХХ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 68-84. – ISSN 0320-3077


  У статті зроблена спроба охарактеризувати конотаційний потенціал розділових знаків (коми, двокрапки, знака оклику, знака питання) та їх роль у формуванні художньо доцільної тональності української поетичної мови ХХ століття
692286
  Савченко Р.О. Конотація управлінського контролю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6814
692287
  Українець Л. Конотація фонетичних засобів ритму в українському перекладі Господньої молитви // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С.63-69. – ISBN 966-7653-03-5
692288
  Українець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 205-210. – Бібліогр.: Літ.: С. 209-210; 15 назв. – ISBN 966-8188-07-1
692289
  Уркаїнець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-08-X
692290
  Українець Л. Конотація фонетичних одиниць авангардної поезії Михайля Семенка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 70-76. – ISSN 0320-3077
692291
  Птуха В.А. Конотація як результат взаємозв"язку мови і культури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 391-398. – ISBN 978-966-2303-00-1
692292
  Тис Ю. Конотоп = Konotop : оповідання / Юрій Тис. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 172 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 11)
692293
  Маленко Е.Е. Конотоп : Путеводитель / Е.Е. Маленко. – 2-е изд., дораб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 126с.
692294
  Кожелянко В. Конотоп : Роман, новели / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 176с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-7092-99-2
692295
   Конотоп Людмила Григорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 216. – ISBN 978-966-439-754-1
692296
  Парникоза И.Ю. Конотопсие зубры // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 31-33
692297
  Кульчинський О.Б. Конотопська баталія в описі османського хроніста Мустафи Наїми (1655-1716) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 141-147. – ISBN 978-966-02-6446-5
692298
  Сокірко О. Конотопська битва 1659 р. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 259-261. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
692299
  Печенюк І.С. Конотопська битва 1659 року - перемога, яку варто пам"ятати // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 271-288
692300
   Конотопська битва 1659 року : збірка наукових праць. – Київ, 1996. – 167с. – ISBN 966-02-0011-0
692301
  Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року / Андрій Бульвінський ; Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-02-4835-9
692302
  Вітик І.Р. Конотопська битва 1659 року: перемога української зброї та українського військового мистецтва; до питання становлення української держави та права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 2-8
692303
  Карновський Олександр Конотопська битва, або як залякати ворога до стану напівсмерті й не скористатися цим // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 36-37
692304
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська видьма [відьма] : повисть Грыцька Основъяненка / Под pедакциею А.А. Потебни [Під ред. А.А. Потебні]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 81 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Михаилу Акимовичу Бедpаг ; Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 109204 дефетний без обкл..Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Відб. із кн.: Малоpоссійскія повісти, pазсказанныя Гpыцьком Основъяненком. Т. 1. - Х., 1887
692305
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Гpыцька Основъяненка // Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квытка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1-й : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
692306
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
692307
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Конотопська відьма. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
692308
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська відьма : повість Гpигоpия Квітки (Основъяненка). – Петербург (Сакт-Петербург) : [Дpук. П.А. Куліша], 1861. – С. 51-156. – Hа окp. аpк.: Посвящаетця Михайлу Якимовичу Бедpазі. - Відб. з кн.: Повісті Гpигоpия Квітки (Основъяненка). Т. 2. - СПб., 1858
692309
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Харків : ДВУ, 1929. – 106с. – (Масова худ. б-ка)
692310
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с.
692311
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1985. – 75с.
692312
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма [Електронний ресурс] / Квітка-Основ"яненко; Григорій Квітка - Основ"яненко; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Колесніков; Василь Мазур Заслужений артист України Василь Мазур. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Назва вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. Повісті: Конотопська відьма - 3 год. 38 хв. Маруся - 4 год. 02 хв. Драматичні твори: Сватання на Гончарівці - 2 год. 32 хв. Шельменко-денщик - 2 год. 35 хв.
692313
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма. Сватання на Гончарівці та інші твори / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Донецьк : БАО, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-481-210-5
692314
   Конотопський краєзнавчий музей (Сумська обл.) Путівник.. – Харків, 1970. – 76с.
692315
  Макар О. Конпептуальні напрями дослідження впливу зовнішнього боргу на економічне зростання // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 4)
692316
  Гураль П. Конрад Аденауер - людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 80-89. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
692317
  Мартинов А. Конрад Аденауер // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 1-7
692318
  Майборода О.М. Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 306-317. – ISBN 966-7196-06-2
692319
  Купрій Т.Г. Конрад Аденауер і його роль у становленні Християнсько-демократичного союзу Німеччини (1945 - початок 1946 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Конрада Аденауера в Християнсько-демократичному союзі Німеччини і його внесок у розбудову посттоталітарної держави. Проаналізовано його діяльність, як канцлера Німеччини на політичній арені у перші повоєнні роки, що стояв біля витоків ...
692320
  Дзелепи Э. Конрад Аденауэр: легенда и действительность / Э. Дзелепи. – М., 1960. – 184с.
692321
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Историческая повесть из польских и литововских преданий Адама Мицкевича / Пер. Н. Семенова. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Пашуканиса, 1871. – 69 с.
692322
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Поэма Адама Мицкевича : (в сокращенном виде). – Москва : Изд. и тип. О-ва распространения полез. кн., 1901. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
692323
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : историческая повесть / Адам Мицкевич ; Вступ. Д.Н. Овсянико-Куликовского ; Пер. М. Славинского. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание", 1915. – X, 99, 54 с. – В конце кн. издания Книгоиздат. "Жизнь и знание", с. 1-54
692324
  Рубанова И.И. Конрад Вольф / И.И. Рубанова. – М, 1973. – 185с.
692325
  Зимин А.П. Конролер-машиностроитель / А.П. Зимин, А.В. Игнатов. – 5-е изд. – М, 1965. – 340с.
692326
  Шавріна І.В. Конс"юмеризм як особливість сучасної релігійності : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 106-107
692327
  Уткин Э.А. Консалтинг / Э.А. Уткин. – Москва, 1998. – 256с.
692328
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
692329
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
692330
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
692331
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
692332
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
692333
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
692334
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
692335
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
692336
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
692337
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
692338
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
692339
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
692340
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
692341
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
692342
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
692343
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2006
692344
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
692345
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
692346
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
692347
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
692348
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
692349
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
692350
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
692351
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
692352
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
692353
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
692354
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7. – 2007
692355
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2007
692356
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2007
692357
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2007
692358
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2008
692359
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
692360
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
692361
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 5/6. – 2008
692362
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2008
692363
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 9/10. – 2008
692364
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 11/12. – 2008
692365
  Гугул О.Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 157-163
692366
  Козаченко С.В. Консалтинг у сучасній ринковій економіці / С.В. Козаченко, В.Є. Новицький, О.С. Довгий ; Ін-т міжнар. економіки і міжнар. відносин НАН України, НАУ, КНЕУ. – Київ : Арістей, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 358-370. – Бібліогр. в кінці част. – ISBN 966-8458-99-0
692367
  Родіонов О.В. Консалтинг як інструмент розвитку потенціалу і безпеки підприємства / О.В. Родіонов, О.В. Онікієнко, С.О. Родіонов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 74-83. – (Економічні науки)
692368
  Гончарова В.Г. Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для формування інтелектуально-інноваційного простору суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 105-109. – ISSN 2306-6806
692369
  Краснейчук А. Консалтинг якості в контексті стандартизації послуг системи державного управління України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 91-100.
692370
  Роменська Л. Консалтинг: його сутність та перспективи розвитку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51
692371
  Спільник І. Консалтингова діяльність в УКРАЇНІ: проблемні питання та аналітичні аспекти // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
692372
  Стаднік Л.І. Консалтингова діяльність у системі ф"ючерсної торгівлі як форма організації інноваційної товарної та цінової політики / Л.І. Стаднік, А.О. Шевченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 46-52. – ISSN 2222-4459
692373
  Спільник І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / І. Спільник, Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 1993-0259
692374
  Лукашеня З. Консалтингова функція сучасного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається консалтингова функція сучасного університету. Доведено, що через реалізацію консалтингової функції університетська освіта, визначаючи можливості і потенціал суспільства і кожної країни в майбутньому, формує висококваліфіковані ...
692375
  Марченко О.С. Консалтинговая фирма и минимизация трансакционных издержек в условиях современной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 196-200. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
692376
  Филипець З.Б. Консалтингові послуги у системі економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 270-277. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
692377
  Семенченко Н.В. Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 22-24
692378
  Марченко О.С. Консалтингові чинники комерціалізації інновацій // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 55-61
692379
  Кононюк А.Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга / А.Е. Кононюк. – Киев : Освита Украины. – ISBN 978-966-7599-50-8
Кн. 1. – 2010. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 430-431
692380
  Маслікова І.І. Консеквенціалізм в обгрунтуванні спільного блага як критерію моральної правильності соціальної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналітичний огляд основних напрямків сучасного консеквенціалізму в аспекті проблематики спільного блага. З"ясовується критерій моральної правильності соціальної дії в консеквенціалізмі та намічається перспектива етичної оцінки ...
692381
  Добреньков В.И. Консекрватизм - национальная идеология России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-55. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
692382
  Филатенко И. Консекутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа Украины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 43-49
692383
  Томчишин С. Консенсуальна природа договору майнового найму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 107-116
692384
  Ермолович В.И. Консенсуальные контракты в римском частном праве // Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2014. – Вып. 25. – С. 111-131. – ISSN 0202-6342
692385
  Ермолович В.И. Консенсуальные соглашения в праве средневековой Сербии и стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 149-182. – ISSN 0202-6342
692386
  Касьян Н.Ф. Консенсус в современных международных отношениях / Н.Ф. Касьян. – М., 1983. – 117с.
692387
  Зайчук О.В. Консенсус науки та практики: захист прав людини в сучасному правовому просторі України / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-34.
692388
  Дубовик Н.А. Консенсус політичних еліт як один із принципів становлення демократії / Н.А. Дубовик, Т.М. Мартинко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
692389
  Зімін В.С. Консенсус як необхідна умова стабілізації системи міжнародних відносин // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 632-635. – ISSN 2076-1554
692390
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Дис. ... канд. філософських наук: 23.00.01. / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 173л. – Бібліогр.: л. 161-173
692391
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв
692392
  Войчук А.Ю. Консенсус як принцип сучасної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 86-87
692393
  Вознюк П.Ф. Консенсус як проблема суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядається становлення сучасного підходу до проблеми суспільного консенсусу.
692394
  Серьогін С. Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна / С. Серьогін, В. Баштанник // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 3-14.
692395
  Судаков В.І. Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-32. – ISBN 978-966-171-498-3
692396
  Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
692397
  Білай Д.В. Консерванти - міфи та правда... або "Е" - від А до Я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 7-8 : фото
692398
  Риженко Л.М. Консервативна журналістика як вид нішевого консерватизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 9-12. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
692399
  Слободян В.Я. Консервативна концепція державотворення В"ячеслава Липинського: соціофілософські та державницькі аспекти дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349


  Досліджується феномен українського консерватизму в контексті державницької концепції В"ячеслава Липинського. Здійснюється аналіз бачення мислителем передумов утворення української державності.
692400
  Зборець С.В. Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В. Липинського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
692401
  Масненко В.В. Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В"ячеслава Липинського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 107-111. – ISBN 978-966-493-676-4
692402
   Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – 93, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кабінет експертів : альманах ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
692403
   Консервативна реабілітація опікових реконвалесцентів при реконструкції рубцевих деформацій / ЖерновО.А, О.І. Осадча, Р.Я. Трач, О.О. Гузь // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 100-104 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1992-7894
692404
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 36-40. – ISSN 1996-1561


  На яких засадах був побудований гетьманат 1918 року.
692405
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 7/8 (503/504), березень 2018 р. – С. 21-27
692406
  Каганець І. Консервативна революція Дональда Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 7
692407
  Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України 19 ст. / Степан Гелей. – Львів, 1996. – 124с. – ISBN 5-7702-1277-5
692408
  Корольов Г.О. Консервативна утопія В. Кучабського: "геополітичний трикутник", революція й Східна Європа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 36-48. – ISSN 0130-5247


  Василь Кучабський (псевд. і крипт.: Бука, Яструб, Бой) ( 1895 - 1971) — історик, публіцист, політик і громадський і військовий діяч; учасник Першої світової війни у складі Українських січових стрільців, автор перших українських підручників з ...
692409
  Работяжев Н.В. Консервативная геополитическая мысль в России : преемственность и обновление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.74-94. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
692410
  Горбик В.А. Консервативная и либеральная партии в политической системе послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1977. – 223с.
692411
  Кравченко Г.Н. Консервативная идеология в Англии в конце XVIII в. / Г.Н. Кравченко. – Кировоград, 2002. – 356с. – ISBN 966-7822-12-5
692412
  Раздина Е.В. Консервативная оценка Европейского Союза как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 80-85. – ISSN 2073-803X
692413
  Раздина Е.В. Консервативная оценка прав человека как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. стратегии для меняющегося мира" // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 79-85. – ISSN 2073-803X
692414
  Дугин А.Г. Консервативная парадигма и критика теории прогресса в социологии Питирима Сорокина:актуальность для современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-30. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
692415
  Степанова Н.М. Консервативная партия и рабочий класс в послевоенной Англии / Н.М. Степанова. – Москва, 1972. – 176с.
692416
  Архипов Б.В. Консервативная разностная схема для трёхмерных нестационарных уравнений бароклинных движений жидкости / Б.В. Архипов, П.П. Корявов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1983. – 33 с., граф. : ил. – Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.). – (Сообщество по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
692417
  Аляєв Г. Консервативне обличчя класичного лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 29-32


  Фрідріх-Август фон Гаєк — австрійський економіст та представник Австрійської школи економіки, послідовний захисник ідеалів економічної свободи, опонент Джона-Мейнарда Кейнса, переконаний критик соціалізму, лауреат Нобелівської премії з економіки 1974 р.
692418
  Руднєв М. Консервативне русофільство XIX – початку XX ст. у висвітленні сучасної російської історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських Харк. нац. ун-т ім Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002. – Вип. 5. – С. 97-111
692419
  Суханова А.А. Консервативне хірургічне лікування доброякісних і пограничних епітеліальних пухлин яєчників і подальша лікувально-профілактична тактика в жінок репродуктивного віку / А.А. Суханова, М.Ю. Єгоров // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 48-51. – ISSN 2413-550Х
692420
  Жигалова К. Консервативний авангард: фуги для скрипки соло Е. Ізаї та Б. Бартока // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 204-212. – ISSN 2310-0583
692421
  Вдовичин І. Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 472-483
692422
  Донченко С.П. Консервативний лібералізм // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 4-8
692423
  Мельник А. Консервативний погляд: публіцистика Роджера Скрутона у тижневику "The Spectator" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 327-340. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
692424
  Мартинов А. Консервативний польський шлях // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  13 жовтня 2019 р. відбулися парламентські вибори у Польщі.
692425
  Головашук Н.С. Консервативні властивості цілих квадратичних форм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються серії цілих слабо додатніх точних квадратичних форм. Доведено, що деякі властивості, які притаманні усім формам деякої серії, є консервативними: це означає, що ці властивості достатньо перевірити лише для скінченої кількості форм цієї ...
692426
  Тукаленко І.А. Консервативні мотиви в історіософії В. Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Погляди В. Липинського розглядаються в контексті європейської традиції критичної оцінки можливостей практичного, суспільного застосування розуму. Аналізується також концепція еліт В. Липинського і його дослідження ролі традицій в житті суспільства.
692427
  Печеранський І.П. Консервативні тенденції в історико-політичній концепції І. Лисяка-Рудницького // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 25-39. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
692428
  Палишков К.Е. Консервативні тенденції внутрішньополітичного протистояння в Литві на початку 90-х рр. XX ст. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 164-167. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "На прикладі складного партійно-політичного протистояння у Литві на початку 90-х рр. ХХ ст. у статті розглядаються ризики затвердження авторитарних практик, як одного з варіантів модифікації консерватизму у наш час."
692429
   Консервативное напрвавление в современной буржуазной экономической науке: неоавстрийская школа: науч. аналит. обзор. – М., 1987. – 43с.
692430
  Комаров А.С. Консервативные кабинеты во главе с Б. Малруни в 1984-1993 годах у власти: итоги и уроки // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-58. – ISSN 0130-3864


  Малруні Мартін Браян — адвокат, бізнесмен, 18-й прем"єр-міністр Канади.
692431
  Боголиб Т.М. Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 343-355. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
692432
   Консерватизм : антологія. – Київ : Смолоскип, 1998. – 598 с. – ISBN 966-7332-06-3
692433
  Шляхтун П.П. Консерватизм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 110-115. – ISBN 978-611-01-0097-7
692434
  Карипов Б.Н. Консерватизм : понятие, генезис, сущность и особенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.90-105. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
692435
  Галкин А.А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А.А. Галкин. – Москва, 1987. – 188 с.
692436
   Консерватизм в ценностных ориентациях канадского общества: науч.-аналит. обзор. – М., 1990. – 48с.
692437
  Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900 - 1929 гг. : монография / В.А. Никитин; АН СССР, Инс-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1991. – 328 с. – ISBN 5-02-009012-3
692438
  Мусихин Г.И. Консерватизм и постмодернизм: между теоретическим союзом и идеологической несовместимостью // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 119-133. – ISSN 0869-0499
692439
  Ремизов М. Консерватизм и современность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 65-76. – ISSN 0869-44435
692440
  Григоров Е.В. Консерватизм и традиционализм как признаки системы образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 38-47. – ISSN 1811-0916
692441
  Кротов М. Консерватизм и экономическая политика // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 51-64. – ISSN 0869-44435
692442
  Килимник Ю. Консерватизм і держава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 13


  Пересторога "Бійтеся безоглядного натиску радикалів" - корисна порада для всіх нас.
692443
   Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. – Луцьк; Люблін, 1997. – 78с.
692444
  Лебідь В.О. Консерватизм і модернізм сучасного православ"я / В.О. Лебідь. – Київ, 1969. – 47с.
692445
  Ковтун Ю.В. Консерватизм і традиціоналізм у філософській спадщині І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню філософської спадщини І. Лисяка-Рудницького в аспекті його зацікавленості українським суспільно-політичним рухом др. пол. ХІХ - пер. пол. ХХ ст. Основна увага зосереджена на дослідженні мислителем консерватизму як однієї з ...
692446
  Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма / И.М. Осадчая. – М, 1984. – 223с.
692447
  Евдакова Д.О. Консерватизм у контексті сучасної соціально-політичної ситуації в Україні / Д.О. Евдакова, А.А. Віницька // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 349-351. – ISBN 978-966-419-280-1
692448
  Слободян В. Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 62-71
692449
  Куц Г.М. Консерватизм як класична політична ідеологія: домінантні ідеї та евристичний потенціал // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The purpose of this article is to identify the dominant ideas of the discourse of classical conservatism as a political ideology, which are applicable in the modern political and ideological process. The article presents the consideration of the ...
692450
   Консерватизм: консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. (переробл. і доп.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 966-8499-43-3; 978-966-2068-08-5
692451
   Консерватизм: современные интерпретации: науч. аналит. обзор. – М., 1990. – 50с.
692452
  Бриль Я. Консерватор / Я. Бриль. – Львів, 1961. – 92 с.
692453
  Берзін П.С. Консерватор Кабінету карного права" Сергій Володимирович Ейсман // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1000-1008. – ISBN 978-617-7020-05-8
692454
  Галушко К.Ю. Консерватор на тлі доби : В"ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих" / Кирило Галушко; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2002. – 288 с. – ISBN 966-95991-9-9
692455
  Дніпровська Д. Консерватори проти прогресу. Аудит з прешкодами: чи допомагає суд добитися його проведення // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 14
692456
  Лапенко В.М. Консерваторія імені Миколи Лисенка : фотонарис / В.М. Лапенко, Л.З. Мазепа. – Львів : Каменяр, 1978. – 48 с.
692457
  Браун А. Консерваторы у власти в 1951-1962 годах. / А. Браун. – М., 1964. – 254с.
692458
   Консервация архитектурно-археологических памятников южных районов СССР. Материалы совещ.. – М., 1969. – 100с.
692459
   Консервация водного флюида во включениях в минералах и межзерновом пространстве при высоких Р-Т параметрах в процессе разложения антигорита / А.И. Чепуров, А.А. Томиленко, Е.И. Жимулев, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, С.В. Ковязин, Т.Ю. Тимина, Н.В. Сурков; А.И. Чепуров и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 305-320 : рис., табл. – Библиогр.: с. 319-320. – ISSN 0016-7886
692460
   Консервация генетических ресурсов : методы. Пробл. Перспективы.: сб. науч. тр. – Пущино, 1991. – 175 с.
692461
   Консервация документов. Основные термины и определения. ГОСТ 7.48-84. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 9 с.
692462
  Рэ Луи Консервация жизни холодом / Рэ Луи; Пер. с франц. Э.И. Гроссман под ред. В.А. Неговского. – Москва, 1962. – 172с.
692463
   Консервация и реставрация книг : (Методические рекомендации). – Москва : Б.и., 1980. – 108с.
692464
   Консервация и реставрация книг: : методческие рекомендации. – Москва : Б.и., 1987. – 210с.
692465
  Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. / М.В. Фармаковский. – М, 1947. – 144с.
692466
   Консервация и реставрация памятников и исторических зданий. – Москва, 1978. – 320 с.
692467
  Алешин А.Б. Консервация и реставрация станковой масляной живописи : методика преподавания в высш. худож. шк.) : учеб.-метод. пособие / А.Б. Алешин ; Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. – Ленинград, 1990. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 65-67, 80-81
692468
  Глазырин А.И. Консервация энергетического оборудования / А.И. Глазырин, Е.Ю. Кострикина. – М, 1987. – 168с.
692469
  Сиваненко Н. Консервація : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 257-264
692470
   Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 78-80


  Інформаційне повідомлення про семінар-практикум "Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження", що відбувся 22 листопада 2013 р. в приміщенні Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ, м. Київ).
692471
  Горбань Ю.І. Консервація документів у бібліотеках // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 37-41. – ISSN 2312-4679


  У статті розкриваються поняття термінів консервація, превентивна та фазова консервація документів. Проаналізовані принципи відбору документів для першочергової консервації. Розглянуто основні варіанти пре-вентивної та фазової консервації, вплив складу ...
692472
  Горбань Ю.І. Консервація і зберігання документів : практикум / Юрій Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 155, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 150-155. – Бібліогр.: с. 140-149. – ISBN 978-617-7748-92-1
692473
  Ткач О. Консервація пенсійної системи. Ще на чотири роки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 7


  "Якби держава не була зацікавлена у збереженні нинішньої розподільчої пенсійної системи (яку за інерцією продовжують називати солідарною), вона її швидко ліквідувала б. Та, попри те, що ефективність системи, де на одного платника внесків припадає ...
692474
  Білошицький С. Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 207-217
692475
  Кратко І.Р. Консервація, розконсервація основних засобів та витрати, пов"язані з цим / І.Р. Кратко, С.С. Тимчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 158-163. – ISSN 2311-8164
692476
  Балабанов К.С. Консервиране на гъби / К.С. Балабанов. – София : Наука и изкуство, 1956. – 84 с. : фиг. – Библиогр.: с. 83
692477
  Кейсевич Л.В. Консервирование гипофиза быстрым замораживанием. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Кейсевич Л.В.; Киевск. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1966. – 19л.
692478
  Юдина Нина Сергеевна Консервирование и сохранение клеточных культур в лабораторных и производственных условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Юдина Нина Сергеевна; Всес. научно-исслед. ин-т ветеринарной вирусологии и микробиол. – Покров, 1974. – 20л.
692479
  Жук Ю.Т. Консервирование и хранение грибов : Биохимические основы / Ю.Т. Жук. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144с.
692480
   Консервирование овощей и фруктов в домашних условиях: западные технологии:. – Ростов -на-Дону, 1991. – 32с.
692481
  Елькина А.Ф. Консервирование овощей, плодов и ягод в домашних условиях / А.Ф. Елькина. – 5-е изд., доп. – Краснодар, 1989. – 95с.
692482
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 240с.
692483
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Волгоград, 1989. – 238с.
692484
  Пузевская Р.М. Консервирование стандартных эритроцитов и их применение для определения изосерологических свойств крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Пузевская Р.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 15л.
692485
  Лойко Р.Э. Консервируем сами / Р.Э. Лойко. – А., 1989. – 367с.
692486
  Головачев В. Консервный нож : [ роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 400 с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-699-11942-6
692487
  Карпухина П Т. Кузнецова Консервы в домашнем питании / П Т. Кузнецова Карпухина. – Минск, 1990. – 313с.
692488
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко. – Киев, 1987. – 190с.
692489
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 2-е вид. – Киев : Техніка, 1989. – 207с.
692490
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 3-е изд. – Киев : Тэхника, 1990. – 207с.
692491
  Онищук В.В. Консиліація - альтернативний спосіб вирішення спору // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 368-369. – ISBN 978-617-7096-97-8
692492
  Іванов О.В. Консистентнiсть оцiнок Коенкера-Бассетта в лiнiйнiй моделi регресiї / О.В. Іванов, Н.В. Каптур, І.М. Савич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
692493
  Кукуш О.Г. Консистентне оцінювання в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання за умови необмеженості параметричної множини / О.Г. Кукуш, О.О. Чернова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 100-109. – ISSN 0868-6904
692494
  Іванов О.В. Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні / О.В. Іванов, О.В. Маляр // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 72-82. – ISSN 0868-6904


  ДЛЯ синусоїдної моделі спостережень текстурованої поверхні, тобто моделі, в якій функція регресії є сумою двопараметричних гармонічних коливань, а шум - однорідним та ізотропним гауссівським випадковим полем на площині, отримано умови сильної ...
692495
  Дашков О.О. Консистентність оцінки ортогональної регресії в неявній лінійній моделі з похибками у змінних / О.О. Дашков, О.Г. Кукуш // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – C. 48-57. – ISSN 0868-6904


  Розглядається неявна лінійна модель регресії з похибками у змінних, де істинні точки лежать на деякій гіперплощині в евклідовому просторі, а сукупна кореляційна матриця похибок є пропорційною до одиничної матриці. Вивчається оцінка ортогональної ...
692496
  Муратова В.С. Конские бобы / В.С. Муратова. – Л., 1926. – 31с.
692497
  Козин В.Р. Конские сады / В.Р. Козин. – Москва, 1946. – 63с.
692498
  Черненко А.Г. Консолидация / А.Г. Черненко, А.В. Черняк. – М., 1989. – 189с.
692499
   Консолидация демократии и осуществления демократических реформ: роль неправительственных организаций. Украина - Российская Федерация - Беларусь = Consolidation of democracy and implementation of democratic reforms: the role of NGOs. Ukraine-Russian Federation-Belarus / Конференция международного НПО Совета Европы ; Лаборатория законодательных инициатив ; Междунар. фонд "Возрождение" ; [ под ред. Евгеньевой А.Н.; авторы аналитических отчетов: В. Чернов, Н. Петров, М. Лациба ]. – Киев : Юстиниан, 2008. – 152с. – ISBN 978-966-82-43-8
692500
  Кюнхардт Л. Консолидация Европейского союза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 27-53. – ISSN 0235-5620
692501
  Виднянский С.В. Консолидация профсоюзного движения в Чехословакии и повышение его роли в общественно-политической жизни страны /1969-1975/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Виднянский С.В. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1977. – 28 c.
692502
  Безушко П.П. Консолидация революционных сил и строительство социализма в Венгрии 1956-1958 / П.П. Безушко ; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Наука, 1971. – 287 с. – Библиогр.: с. 273-283
692503
   Консолидированная версия Договора о Европейском Cоюзе и Договора, учреждающего Европейское сообщество = Consolidated versions of the treaty on European Union, and the treaty establishing the European community : испр. и доп. в соответствии с единым Европейским актом, Маастрихтским договором, Амстердамским договором и некоторыми другими актами. – Москва : Интердиалект+, 2001. – 224 с. + Приложения: с. 214-224. – На обл. : Договор о Европейском Союзе: консолидированная версия. - Паралел. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Cоюз: прошлое, настоящее, будущее ) (Малая библиотека Европейского Cоюза на русском языке. ; т. 6 ; Документы Европейского Cоюза). – ISBN 5-89520-052-4
692504
  Бахтурина Т.А. Консолидированное издание ISBD – знаменательное событие в истории развития Международного стандартного библиографического описания // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 102-115. – ISSN 0130-9765


  Краткая история возникновения и развития Международного стандартного библиографического описания (ISBD), причины приостановки регулярных пересмотров специализированных ISBD, основания для создания принципиально нового, универсального, ...
692505
  Рагуля А.В. Консолидированные наноструктурные материалы / А.В. Рагуля, В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 2007. – 376с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-0623-2
692506
  Калина И.И. Консолидирующая функция образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 4 (44). – С. 21-32. – ISSN 2073-8536
692507
  Тюленев-Лисовик Консолита / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-651-714-5
692508
  Левченко Анна Консолідатор - субагент. Рахунок 1:1 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
692509
  Кремень В. Консолідаційна парадигма модернізації України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 1-5. – ISSN 1819-7329
692510
  Глинська Л. Консолідаційна роль церкви в поліетнічному середовищі міста / Л. Глинська, Л. Афанасьєва, І. І. Букрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-39. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Із давніх часів і дотепер релігія та церква розвивались і трансформувались відповідно до вимог суспільства. Останнім часом спостерігається посилення впливу церкви на життя суспільства. Вона вважається осередком збереження миру і злагоди в суспільстві ...
692511
  Перегуда Є. Консолідаційний потенціал інституційних реформ: стратегія, принципи, напрями // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 50-63. – ISSN 2524-0137
692512
  Ковтун Л.І. Консолідаційний потенціал колористичних уявлень українців // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аналізується консолідаційний потенціал колористичних уявлень українського народу. Автор розглядає основні кольори, які найбільш суттєво впливають на консолідацію українського суспільства. В статье анализируется консолидирующий потенциал ...
692513
  Рафальський О. Консолідаційний потенціал образу майбутнього України // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 363-384. – ISBN 978-966-02-8820-1
692514
  Авар"янова Н. Консолідаційний потенціал українського мистецтва в контексті гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-36. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Складний період, у якому нині перебуває Україна - війна на Сході нашої держави, політична дестабілізація всередині країни та соціально-економічна криза потребують значного посилення консолідаційних процесів у суспільстві. При цьому найболючішою і ...
692515
  Федорченко І.М. Консолідаційний потенціал українського національного характеру // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 51-54
692516
  Васильченко З.М. Консолідація банків та адекватність їх капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються міжнародні стандарти та вимоги щодо достатності капіталу банків. Досліджуються проблеми капіталізації вітчизняних банків та обгрунтовується доцільність їх об"єднання (консолідації) з метою забезпечення фінансової стабільності.
692517
  Варада Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
692518
  Семенов А.А. Консолідація в сфері авіатранспортного бізнесу: особливості сучасного етапу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
692519
  Пилявець О. Консолідація демократії та її вплив на зовнішньополітичний курс України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 16-17
692520
  Багінський А.В. Консолідація демократії: часовий вимір // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 61-63. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
692521
  Халецька Л.П. Консолідація електронних інформаційних ресурсів установ національної культурно-історичної спадщини: досвід Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 66-73. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у вивченні досвіду Франції з консолідації електронних інформаційних ресурсів національних архівних і бібліотечних установ на основі дослідження відповідних Інтернет-порталів консолідованих інформаційних ресурсів. Методологічною ...
692522
  Анисенко О.В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням / О.В. Анисенко, Т.І. Склярук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
692523
  Барабаш Р. Консолідація земель як правовий інститут // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С.163-165
692524
  Осипчук С. Консолідація земельних, водних та лісових ресурсів у країнах Євросоюзу / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-46
692525
  Марковець О. Консолідація інформації про діяльність учасників групи в соціальній мережі Facebook / О. Марковець, Р. Паздерська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 22-27. – ISSN 2076-9326


  Досліджено наукові результати з проблематики збору інформації про користувачів за допомогою різних методів та засобів опрацювання даних. Описано "дерево рішень", яке відображає потребу консолідації інформації про користувачів соціальної спільноти ...
692526
  Сидоренко Т. Консолідація інформації як основа розвитку інформаційного суспільства ХХІ століття // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – C. 270-293. – ISSN 2518-7600
692527
  Калитич Георгій Ілліч Консолідація інформації, знань і мудрості як основа проектування гармонійного поступу України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано метод консолідації інформації, знань і мудрості - ТАС-моделювання для проектування гармонійного освітньо-наукового, технологічно-інноваційного та виробничо-споживчого поступу.
692528
  Купанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід / Н.Е. Купанець, Г.І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805
692529
  Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України = Consoladation of information legislation of Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, М.І. Дімчогло ; за заг. ред. В.А. Ліпкана ; Глобал. орг. союзниц. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2014. – 415, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Перед. сл., передм., зміст та висновки парал. укр. англ. - Тезаурус: с. 334-361. - Предм. покажч.: с. 404-409. - Імен. покажч.: с. 410-411. – Бібліогр.: с. 362-400 та в підрядк. прим. – (ORDO ORDINANS ; # 10). – ISBN 978-966-2439-47-2
692530
  Солдатенко В. Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадянської війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 60-104
692531
  Поліщук І.П. Консолідація культур країн соціалістичної співдружності / І.П. Поліщук. – К., 1983. – 48с.
692532
  Птахів Семен Консолідація мимоволі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
692533
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 394-481
692534
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
692535
  Федоренко В.В. Консолідація місцевих громад: політичні чинники // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 20-25. – ISSN 2077-1800
692536
  Харченко Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 82-88
692537
  Кулинич П. Консолідація сільськогосподарських земель в Україні (правові проблеми) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
692538
  Ткаченко І.В. Консолідація суспільства в постсоціальний період: досвід Чехії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
692539
  Бек У.П. Консолідація трудового законодавства як передумова ефективної кодифікації // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7069-52-1
692540
   Консолідація українства в постколоніальну добу : монографія / [Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 390, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-503-5
692541
  Воропаєва Т.С. Консолідація українства як відповідь на виклик часу в умовах гібридної війни // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 5-7
692542
  Фігурний Ю. Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби: етнокультурні та націєтворчі аспекти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 99-104. – ISSN 2520-2626


  "У статті аналізуються етнокультурні та націєтворчі чинники консолідації українства як відповідь на виклики постколоніальної доби. Після відновлення Української держави українці вже понад чверть століття продовжують перебувати у постколоніальній ...
692543
  Авер"янова Н. Консолідація українства як пріоритетне завдання національної еліти України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 67-72. – ISSN 2520-2626


  "Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації. Наявність національної еліти, яка має бути взірцем суспільної єдності – потужний ...
692544
  Авер"янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Українське суспільство, маючи як внутрішні, так і зовнішні численні проблемні ситуації, потребує міцного згуртування. Воно, щоб консолідуватись, має орієнтуватись на майбутнє, тобто українське суспільство повинно чітко уявляти кінцеву мету, якої ...
692545
  Майборода О. Консолідація українського суспільства в умовах російської агресії: проблема пошуку оптимальних політичних рішень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 138-157. – ISSN 2524-0137
692546
  Оржель О.Ю. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження ( з точки зору європейського досвіду ) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 102-105. – Бібліогр.: 20 назв
692547
  Рафальський О.О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 393, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-02-8820-1
692548
  Сухобокова О. Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави (початок ХХ ст. - 1980-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес створення українською діаспорою США єдиної центральної організації та інтеграції через неї у політичну сферу США. The article deals with the creation of single central organization by the Ukrainian diaspora U.S. and ...
692549
  Медвідь Ф. Консолідація української модерної нації: проблема збереження етнічної ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 44-48
692550
  Гураль П. Консолідація української нації: конституційно-правовий аспект // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 100-105
692551
  Цимбал Т. Консолідація українців як відповідь на виклики внутрішньої міграції в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 62-66. – ISSN 2520-2626


  "У статті розглянуто проблему внутрішньої міграції в умовах гібридної війни в сучасній Україні. Подається авторське розуміння сутності та способів вирішення комплексу проблем, породжених переселенням людей з тимчасово окупованих територій. Доведено, що ...
692552
  Букало Н. Консолідація фінансової звітності: реалії та перспективи // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 165-172. – ISSN 2411-4014
692553
  Кісіль З.Р. Консолідація формально-правових проявів корупції в законодавстві України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-26
692554
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко С. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
692555
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко Сергій Гаврилович; МОНУ.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. + Додатки: л.202-206. – Бібліогр.: л.181-202
692556
  Редько О. Консолідація як європейська ідентифікація українського аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
692557
  Гетьман Є. Консолідація як форма систематизації законодавства України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 21-28. – ISSN 1993-0909
692558
  Фролов П.Д. Консолідована громадська думка: спроба операціоналізації поняття // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 34-46
692559
  Рождественська Т. Консолідована звітність як основа консолідованого банківського нагляду в Росії: правове регулювання і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 209-214. – ISSN 1026-9932
692560
  Брахман Г.О. Консолідована інформація: застосування технологій структурування цілевизначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті проаналізовано існуючі методи структурного нормування, можливості їх інтеграції та конвергенції в аспекті створення конвенційної технології структурування цілевизначення споживача консолідованої інформації. У робочому середовищі структурної ...
692561
  Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 3-6. – Бібліогр.: 7 назв
692562
  Костюченко В. Консолідована фінансова звітність при поетапному об"єднанні бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
692563
  Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний ресурс при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль та місце консолідованої фінансової звітності в обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень для групи взаємопов"язаних підприємств. Обґрунтована думка про те, що консолідована фінансова звітність може бути інформаційним забезпеченням ...
692564
  Спіцина Н.В. Консолідована фінансова звітність: деякі особливості складання та подання // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
692565
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навчально-практичний посібник / В.М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 526 с. – ISBN 978-966-364-592-6
692566
  Безверхий К.В. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування / К.В. Безверхий, В.П. Пантелеєв // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 37-46 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
692567
  Кунанець Н.Е. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам"яті "розумних міст" / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 131-141. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Запропоновано використання системного підходу в процесі дослідження соціокомунікаційних систем з консолідованим інформаційним ресурсом установ соціальної пам"яті в «розумних містах»; обґрунтовано актуальність застосування інструментарію ...
692568
  Чернявська Л. Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 397-406. – ISSN 2224-9516
692569
  Міщанин Н.М. Консолідовані веб-ресурси наукових бібліотек освітянської галузі України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 59-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано сучасний стан веб-ресурсів мережі наукових освітянських бібліотек України, дано результати контент-аналізу веб-сайтів бібліотек педагогічних закладів вищої освіти України, бібліотек науково-дослідних установ Національної академії ...
692570
   Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / [упоряд. Б.В. Бабін]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-438-521-0
692571
  Кунанець Н.Е. Консолідовані інформаційні ресурси установ соціальної пам"яті: виклики сучасності / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 21-25. – ISSN 2226-3209
692572
  Луговий В.І. Консолідовані університети креативної Італії // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 5-13. – ISSN 2304-0629
692573
   Консолідувати країну // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 20-23


  НАТО посилює співпрацю з Україною поки що без Плану дій щодо членства (ПДЧ)
692574
  Абизова Л. Консолідуюча місія спорту: здобутки і досягнення паралімпійців Донеччини / Л. Абизова, М. Єщенко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 44-48


  "У статті досліджується консолідуюча функція спорту як складової сучасної масової культури. Проаналізовано досягнення плавців-паралімпійців Донеччини, які мають потужний соціотворчий потенціал, сприяють цивілізаційному поступу українства, демонструють ...
692575
  Гордієнко М.Г. Консолідуюча місія християнських цінностей у процесі українського державотворення // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 143-152. – ISBN 978-966-608-733-4
692576
  Андрейцев В. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природоресурсового права: проблеми викладання і дослідження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-39. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
692577
  Авер"янова Н. Консолідуюча роль мистецтва в сучасному українському суспільстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 48-52


  "Складний період, у якому нині перебуває Україна – війна на Сході нашої держави, політична дестабілізація всередині країни та соціально-економічна криза потребують значного посилення консолідаційних процесів у суспільстві. Історичний досвід переконливо ...
692578
  Гриньків М.В. Консолідуюча роль релігійних організацій у соціально-політичній кризі в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 93-96
692579
  Горська С. Консолідуючи зусилля // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 5 : Фото


  Про науково-практичну конференцію"Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування", що відбулася 18 грудня на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
692580
  Воробйова Г.Ю. Консолідуючий потенціал політичної мови та мовної політики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 350-351
692581
  Дулін П.Г. Консолідуючі імперативи ідей космізму і системності у вихованні та освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливі шляхи, перспективи та форми оновлення і реформування сучасної вітчизняної системи освіти та виховання на засадах консолідуючих імперативів ідей космізму та системності. Possible ways, prospects and forms of update and ...
692582
  Калач В.М. Консолідуючі функції релігійної ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 16-18
692583
  Волошин А.И. Консольно-демпфирующие расстрелы армировки вертикальных шахтных стволов / А.И. Волошин, А.А. Рубель, А.В. Рубель // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 89-98 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
692584
   Консольные насосы типа К и КМ. Каталог-справочник.. – М., 1963. – 32с.
692585
  Гудава Т.Е. Консонантизм андийских языков / Т.Е. Гудава. – Тбилиси, 1964. – 223с.
692586
  Лисенкова Д.Т. Консонантизм в говоре села Трусово Усть-Цилемского района Коми АССР / Д.Т. Лисенкова. – Сыктывкар, 1964. – 52с.
692587
  Виноградов В.А. Консонантизм и вокализм русского языка / В.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 84с.
692588
  Гигинейшвили Б.К. Консонантизм лакского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гигинейшвили Б.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23 с.
692589
  Столярова А.К. Консонантизм нганасанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Столярова А.К.; АН СССР.Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 18л.
692590
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Автореф... канд филолнаук: 10.02.19 / Баколас Д.Д.; Киевский гос. ун-т им.Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л.
692591
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : дис... канд. филол.наук / Баколас Д.Д.; КГУ, Каф. общего языкознания и классической филол. – К., 1973. – 232л. – Бібліогр.:л. 220-232
692592
  Бекназарова Р.С. Консонантизм современного каракалпакского литературного языка : (экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филол. наук: / Р.С. Бекназарова ; КГУ, Кафедра украинского языка, Лаборатория экспериментальной фонетики. – Киев : [б. и.], 1972. – 173 л. – Библиогр.: л. 163-173
692593
  Бекназарова Раиса Сеиткамаловна Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 219 / Бекназарова Раиса Сеиткамаловна; КГУ. – К., 1972. – 24л.
692594
  Барановская С.А. Консонантизм современного русского языка /глухость-звонкость, твердость-мягкость/ : Автореф... канд. филол.наук: / Барановская С.А.; Ун-т друхбы народов. – М., 1967. – 29л.
692595
  Глухий Ярослав Андреевич Консонантизм энецкого языка (диалект бай) по экспериментальным данным : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глухий Ярослав Андреевич; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
692596
  Кушнір Оксана. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів"ях і приказках // Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) / Н. Гриня, 2012. – С. 127-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19)
692597
  Теряев Д.А. Консонантно-вокалическая структура звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 278-283. – Бібліогр.: Лыт.: С. 283; 14 поз.
692598
  Неплатов Ахмадджон Консонантные комплексы литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Неплатов Ахмадджон; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 26л.
692599
  Клычков Г.С. Консонатизм и структура слова (развитие системы шумных в индоевропейских языках) : Автореф... доктор филолог.наук: / Клычков Г.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
692600
  Петров В.Ю. Консорциум вузов сервиса как форма сетевого партнерства / В.Ю. Петров, Т.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-18. – ISSN 0869-3617


  Летом 2010 г. представители руководства семи вузов сервиса встретились во Владивостоке на Международном форуме «Сервис и АТЭС». Организатором встречи выступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС). Поводом для встречи ...
692601
  Отич О. Консорціум закладів післядипломної освіти або, як впроваджують результати наукових досліджень, виконаних у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, в системі післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 4
692602
  Смирнов І.Г. Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід / І.Г. Смирнов, В.В. Головко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 184-194 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
692603
  Ковальчук А.Т. Консорціумне кредитування підприємницьких проектів (фінансово-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66.
692604
  Білик А К. Консоцiацiї художнього концепту Бог у поезії Р.М. Рільке в українських перекладах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 10-18. – ISSN 2075-437X


  Аналізується роль консоційованих лексем, демонструється спосіб аналізу окремих граней основних художніх концептів за допомогою пошуку регулярних коокурентів: їхніх слів-номінатів, а також обгрунтовується значимість відтворення консоційованих лексем на ...
692605
  Зеленько Г. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 54-75
692606
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 264 арк. – Додатки: арк. 220-264. – Бібліогр.: арк. 181-219
692607
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
692608
  Білик К.А. Консоціація як тип колоструктури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 27-34


  У статті розглянуто основні типи колоструктур, які активно досліджуються корпусною лінгвістикою. Консоціацію запропоновано розглядати як тип колоструктури, компоненти якої перебувають у тексті в стосунках, подібних до колокативних, і не мають ...
692609
  Білик К.А. Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 48-54


  У статті йдеться про вивчення додаткових смислів за допомогою контекстнологічного аналізу. На текстовому рівні ці смисли проявляються у вигляді консоціацій – слів, що не належать до одного тематичного поля, однак мають спільні семи та систематично ...
692610
  Смирнов І.Г. Консоціум історичних міст як туристичний кластер: Словацький досвід // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 28-36


  Розкрито досвід нашего західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному фунціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
692611
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Оси, валы и их соединения. Детали и узлы грузоподъемных машин (Л. 15-19). – М.
ч. 3. – 1964. – 84с.
692612
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Передачи (л. 8-14). – М.
ч. 2. – 1964. – 108с.
692613
  Луцевич Д.Д. Конспект-довідник з хімії : Посібник для абітурієнтів / Д.Д. Луцевич, О.В. Березан. – Київ : Вища школа, 1997. – 240с. – ISBN 5-11-004678-6
692614
  Каган В.М. Конспект-схема в оптимизации обучения специальным техническим дисциплинам / В.М. Каган. – Иркутск, 1986. – 128с.
692615
  Криховець-Хом"як Конспект-схема уроку на тему "Бізнес-план: зміст, структура" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
692616
   Конспект-техникум для заоч. обучения на право ответственного ведения геолого-разведочных работ по стройматериалам.. – М., 1947. – 131с.
692617
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / Ин-т Марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 452 с.
692618
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1968. – 519с.
692619
  Жданов М Конспект выборочных лекций по спецкурсу гравиразведки и магниторазведки / М Жданов. – М, 1976. – 75с.
692620
   Конспект дендрофлоры Калининградской области. – Рига, 1983. – 162с.
692621
  Шмулевич П.К. Конспект для кратного повторения курса физики (законы, формулы и определения) / сост. П.К. Шмулевич, инж. путей сообщ. // Успехи физики : Сборник статей о важнейших открытиях последних лет в общедоступном изложении под редакцией "Вестника Опытной физики и элементарной математики" : с 41 рис. / [авт.: Винер, Пильчиков, Дебиерн, Рихарц, Слаби, Шмидт]. – 1905-1911. – Одесса : Mathesis ; Тип. М. Шпенцера, 1905. – [Вып. 1]. – [4], 68 с.
692622
   Конспект для экзамена по общей гражданской истории 1908-09 уч. г.. – 11с.
692623
  Кублановский Л. Конспект Дополнительного курса теории словесности / сост. Л. Кублановский. – [Одесса]. – 46 с. – Конволют. - Пер.: Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський
692624
  Плющ П.П. Конспект з історії української літературної мови для студентів заочників фак-тів мови й літератури пед. вузів. / П.П. Плющ ; Управління Вищої школи Міністерства освіти УРСР, Науко-метод. каб. заоч. пед. освіти. – [Львів] : Дуржучпедвидав "Радянська школа", 1948. – 64 с.


  На тит. с. № 313084 дарчий надпис: Шановному Миколі Кузьмичу від автора 19.VII.48
692625
  Шаровольський І.В. Конспект з курсу історії німецької мови : для студентів-заочників факультету іноземних мов педагогічних інститутів / І. Шаровольський ; Управління Вищої школи МО УРСР. Науво-метод. кабінет заоч. пед освіти. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1948. – 32 с.
692626
  Ханіна М.Г. Конспект з методвказівками з англійської мови. / М.Г. Ханіна. – Київ-Львів, 1948. – 64с.
692627
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – вип. 2. – К.-Львів, 1948. – 68с.
692628
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – К.-Львів, 1948. – 91с.
692629
  Канюка С.М. Конспект з методики навчання української мови в початковій школі. / С.М. Канюка. – К., 1948. – 80с.
692630
  Медушевський А.П. Конспект з методовказівками. / А.П. Медушевський. – К, 1948. – 52с.
692631
  Шматько М.К. Конспект з мінералогії / М.К. Шматько. – Київ; Харків, 1938. – 46с.
692632
  Бушуев В. Конспект з новітньої історії заходу / В. Бушуев. – Х.-К., 1931. – 216с.
692633
  Ситник Ю.В. Конспект заняття по ОБЖД для старшої групи на тему "Сторінками розумної книги" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 20-22 : фото
692634
  Урбонас В.А. Конспект изучения агариковых грибов Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР / В.А. Урбонас. – Вильнюс, 1974. – 130с.
692635
  [Б. Ф. К.] Конспект истории русского права (древний и императорский периоды) : составлено применительно к программе М. Н. П. по курсам проф. Сергеевича, Латкина и др. – Санкт-Петербург : Изд. А.А. Гагемейстер ; СПб. губернская тип., 1904. – [4], 170 с.
692636
  Брайчевський Михайло Конспект історії України / Брайчевський Михайло. – К. : Знання, 1993. – 208с. – (Бібліотека журналу "Пам"ятки України". Книга 18 ; Вип.5-6 ; Серія 1 : Українське відродження: історія і сучасність)
692637
  Кулеев И.Г. Конспект к расчету турбогенератора. / И.Г. Кулеев. – Томск, 1950. – 46с.
692638
  Дригула М. Конспект комбінованогоу уроку української літератури в 10 класі з використанням інноваційних технологій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 32-35
692639
  Хомутецкий Н.Ф. Конспект курса истории советской архитектуры / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград
ч. 1 : 1917-1941 гг. – 1958. – 146 с.
692640
  Иванов Б.А. Конспект курса проекционного черчения и начертательной геометрии для ВТУЗов сельско-хозяйственного машиностроения и других / Б.А. Иванов. – Москва ; Ленинград, 1933. – 24 с.
692641
   Конспект курсу : "Для заочників педаогічних інститутів та університетів. Фізико-математичний факультет. Диференціальні рівняння". – вип. 1. – Львів, 1946. – 66 с.
692642
  Пузырев В.А. Конспект лекуий по курсу ""Основы автоматики и автоматизации производства / В.А. Пузырев. – М, 1975. – 118с.
692643
  Дробанцева Н.Т. Конспект лекции / Н.Т. Дробанцева. – Харків, 1959. – 26с.
692644
  Степаненко Т.Н. Конспект лекции "Коммунистическая партия - организатор массового колхозного движения в деревне". / Т.Н. Степаненко. – К., 1969. – 22с.
692645
  Лобиков Н.С. Конспект лекции по вычислительной математике. / Н.С. Лобиков. – Л, 1962. – 71с.
692646
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск
Вып. 3 : Дальномеры. – 1965. – 30 с.
692647
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 4. – Новосибирск : НИИГАиК
Ч. 2 : Съемочное высотное обоснование топографических съемок. – 1967. – 49 с.
692648
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравнивание результатов геометрического нивелирования. – 1970. – 56 с.
692649
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; топографические съемки в масштабах 1:10000 и 1:25000. – Новосибирск : НИИГАиК, 1971. – 43 с.
692650
   Конспект лекции по разделу - Дидактика (для 2-3 курса). – М.
ч. 1. – 1974. – 155с.
692651
  Дрешер И.С. Конспект лекций "Курс немецого языка" для студентов 1-2 курсов математич. отд.ун-тов и пед.ин-тов / И.С. Дрешер. – Черновцы
1. – 1964. – 80с.
692652
  Трубенок А.Д. Конспект лекций "Следящие системы электромеханических приборов с силовой компенсацией". / А.Д. Трубенок. – К., 1966. – 31с.
692653
  Жидкова Л.В. Конспект лекций для студентов подготовительного факультета по русской и советской литературе / Л.В. Жидкова, Н.И. Додонова. – Москва, 1967. – 182 с.
692654
  Каменецкий М.В. Конспект лекций и упражнений по общей химии (для студентов вечернего и заочного фак-тов). / М.В. Каменецкий. – Л.
Ч.1. – 1966. – 136с.
692655
  Петряев К.Д. Конспект лекций из раздела "Основные вопросы истории рабочего движения Германии, Франции, Англии и США в 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – Одесса, 1963. – 68с.
692656
   Конспект лекций на тему: "модальное сказуемое" "пассив". – Х., 1961. – 14с.
692657
  Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах / С.Ю. Витте. – Москва : Начала, 1997. – 512с. – (Экономическая история России). – ISBN 5-88581-025-7
692658
  Беленчук И.А. Конспект лекций по административному праву буржуазных государств : [учеб. разработка] / Беленчук И.А. ; КГУ, Каф. государственного и административного права. – Киев : [б. и.], 1968. – 106 с.
692659
  Березин Ф.А. Конспект лекций по анализу / Ф.А. Березин ; МГУ, Мех.-мат. фак-т, Каф. теории функции и функционального анализа. – Москва : МГУ, 1970. – 63 с.
692660
  Косоногов И.И. Конспект лекций по атмосферному электричеству и земному магнетизму, читанных прив.-доц. И.И. Косоноговым в весенн. сем. 1898 г. студентам математического отделения Физико-математического факультета Императорского Университета Св. Владимира / И.И. Косоногов. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1898. – 178, [3] с., 6 л. черт.


  На обл. экз. № 63638 дарственная надпись: Многоуважаемому ... Яковлевичу от Косоногова
692661
  Горяга Г.И. Конспект лекций по атомной физике / Г.И. Горяга. – 2. – Москва, 1974. – 447 с.
692662
  Павлов И.М. Конспект лекций по аэрофотосъемке : для студ. аэрофотогеодезической спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / И.М. Павлов, С.И. Родионов ; [отв. ред. А.П. Фатеев]. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 63 с.
692663
  Родионов С.И. Конспект лекций по аэрофотосъемке : Для студ. аэрофотогеодезической спец. / С.И. Родионов, И.М. Павлов; Новосибирск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии МВиССО РСФСР. – Новосибирск
Вып. 2. – 1969. – 61с.
692664
  Власов В.Г. Конспект лекций по высшей математике / В.Г. Власов. – Москва : Айрис, 1997. – 288с. – ISBN 5-7836-0011-3
692665
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Дмитрий Письменный. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 602, [2] с. : ил., табл. – ISBN 5-8112-0508-2
692666
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 7-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4125-5
Ч. 2. – 2011. – 251, [3] с. : ил., табл.
692667
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 12-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4855-1
Ч. 1. – 2013. – 279, [3] с. : ил., табл.
692668
   Конспект лекций по высшей математике. Определенный интеграл. – Саратов, 1959. – 59с.
692669
   Конспект лекций по вычислительным перфорационным машинам (табуляторы т-5м и ТА80-1). – М., 1970. – 168с.
692670
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 1 : Общие сведения. – 1965. – 45 с.
692671
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 4 : Съемочное геодезическое обоснование топографических съемок. – 1965. – 38 с.
692672
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 6. – Новосибирск : НИИГАиК
Барометрическое нивелирование. – 1967. – 62 с.
692673
  Гридчин А.Н. Конспект лекций по геодезии : для студ. 2-го курса спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосьемки и картографии / отв. ред. А.Н. Гридчин. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
инструменты, источники ошибок и производство геометрического нивелирования. – 1970. – 76 с.
692674
  Панин Р.Д. Конспект лекций по геодезии : для студ. 1-го курса спец. 1301-1304 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / Р.Д. Панин, И.В. Лесных ; отв. ред. Н.М. Пешков. – Вып. 2. – Новосибирск
топографические съемки в масштабах 1: 2000 и 1:1000. – 1974. – 47 с.
692675
  Рябчикова Э.Д. Конспект лекций по геологии четвертичных отложений : Для студентов специальностей 0101 и 0103 заочного обучения / Э.Д. Рябчикова; МВиССО РСФСР. Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1977. – 39с.
692676
  Фомин А.В. Конспект лекций по дендрологии, прочитанных с 8 сентября по 23 декабря 1927 г. // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 224-250. – ISBN 978-617-7397-32-7
692677
  Мертенс А.В. Конспект лекций по дисциплине "Финансовые рынки" : Специальность "Прикладная экономика" (для магистров) / А.В. Мертенс. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2004. – 329с. – ISBN 966-639-182-1
692678
  Улиссова Т.Н. Конспект лекций по зоологии и медицинской паразитологии / Т.Н. Улиссова, Ф.Ф. Талызин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1969. – 183с.
692679
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 60 с.
692680
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инженерно-геодезич. специальности Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 46 с.
692681
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 54 с.
692682
  Лобода А.М. Конспект лекций по истории Малорусской литературы, читанных на Высших Женских Курсах в Киеве в 1907/08 академич. г. / А.М. Лобода. – [Киев]. – 136 с. – стеклографическое изд.
692683
  Щепкин В.Н. Конспект лекций по истории польской литературы / / В.Н. Щепкин, орд. проф. Имп. Моск. ун-та. – На правах рукописи. – Москва : Изд. о-во при Историко-филол. фак. Моск. высш. женск. курсов ; [Тип. В.И. Воронова, преем. Ф.Л. Гав], 1916. – 124, III с.
692684
  Владимирский-Буданов М.Ф. Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского
Вып. 1. – 1875. – 225 с. – Конволют. - Перепл. Конспект лекций по истории русского права. Вып. 2 / М.Ф. Владимирский-Буданов. 1877
692685
  Владимирский-Буданов Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1876/7 акад.году. Вып. 2 // Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году / Владимирский-Буданов. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского, 1875. – Вып. 1. – 68 с.
692686
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии / А.А. Курбатова. – Томск, 1978. – 57с.
692687
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии (кайнозой) / А.А. Курбатова, М.Д. Парфенова, Э.Д. Рябчикова. – Томск : Томский политехнич. ин-т, 1979. – 56 с.
692688
  Колкова В.В. Конспект лекций по курсу "Алгоритмические языки и программирование". / В.В. Колкова. – М., 1975. – 127с.
692689
  Горбунов Г.М. Конспект лекций по курсу "Атмосферные двигатели" / Г.М. Горбунов, Б.Г. Худенко. – М
2. – 1975. – 98с.
692690
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 1. – 1965. – 201 с.
692691
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 2. – 1965. – 152с.
692692
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетних и экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
ч. 1. – 1971. – 104 с.
692693
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетно-экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
Ч. 2. – 1972. – 110 с.
692694
   Конспект лекций по курсу "Вычислительные машины". – М., 1971. – 84с.
692695
  Плахов Ю.В. Конспект лекций по курсу "Геодезическая астрономия с основами небесной механики" : для студ. 5 курса астрономо-геодезической специальности / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Ю.В. Плахов. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Возмущения в движении спутников. – 1975. – 55 с.
692696
  Федоренко В.М. Конспект лекций по курсу "Денежное обращение и кредит капиталистических стран" / В.М. Федоренко. – К., 1965. – 75с.
692697
  Толстоухов А.С. Конспект лекций по курсу "Картография" : основы теории картографических проекций ; для студ. по спец.: аэрофотогеодезия и прикладная геодезия / МВиССО РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; А.С. Толстоухов. – Москва, 1978. – 68 с.
692698
  Морозова Н.К. Конспект лекций по курсу "Кристаллография и методы исследования структур" / Н.К. Морозова. – Москва : МЭИ, 1973. – 270 с.
692699
  Ефремов А.В. Конспект лекций по курсу "Математическое программирование" / А.В. Ефремов. – Москва
1. – 1976. – 196с.
692700
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термическая обработка металлов". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
2. – 1969. – 84с.
692701
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термообработка". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
5. – 1963. – 51с.
692702
  Рякин О.М. Конспект лекций по курсу "Методы контроля и диагностики вычислительных процессов" / О.М. Рякин. – М, 1979. – 55с.
692703
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Моделирование систем" : модели с элементами алгебры логики / Л.И. Абросимов ; ред. В.А. Орлов. – Москва : МЭИ, 1979. – 51 с. : ил. – Библиогр.: с. 50
692704
  Заславский Д.И. Конспект лекций по курсу "Общая электротехника" / Д.И. Заславский. – Ленинград
2. – 1963. – 114с.
692705
  Клабуков А.Г. Конспект лекций по курсу "Оптико-механические приборы" / А.Г. Клабуков. – Новосибирск : НИСИ
вып. 1 : Измерительные приборы. – 1976. – 101 с.
692706
  Комарова Э.С. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Э.С. Комарова. – М.
1. – 1972. – 72с.
692707
  Горская Д.В. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Д.В. Горская. – Саратов
2. – 1972. – 157с.
692708
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Основы построения АСУ" : выбор структуры комплекса техн. средств АСУ / Л.И. Абросимов ; ред. В.Г. Долотов ; Моск. энерг. ин-т. – Москва : МЭИ, 1979. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 46-47
692709
  Евдокимов А.Д. Конспект лекций по курсу "Проектирование машинной обработки экономической информации" / А.Д. Евдокимов. – М.
1. – 1975. – 51с.
692710
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "Радиогеодезические и электрооптические измерения": Основные принципы фазовой дальнометрии : для студ. 3 курса специальности прикладная геодезия / А.Н. Голубев; ред. В.И. Макарычева. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1976. – 77 с.
692711
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "радиогеодезические и электрооптические измерния" : новые методы и аппаратура в светодальнометрии ; для студ. 3 курса спец. астрономо-геодезия и прикладная геодезия / А.Н. Голубев, М.Т. Прилепин; ред. А.С. Назаревская. – Москва : КПЛ НИИГАиК, 1979. – 71 с.
692712
  Средний И.Е. Конспект лекций по курсу "Теоретические основы радиотехники" / И.Е. Средний. – Одесса, 1964. – 22с.
692713
  Гольдфарб Л.С. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического регулирования". / Л.С. Гольдфарб. – М.
Ч.1. – 1960. – 276с.
692714
  Горбатенко С.А. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического управления" / С.А. Горбатенко, Б.Г. Жолос. – М., 1973. – 198с.
692715
  Кошмаров Ю.А. Конспект лекций по курсу "Теплопередача" / Ю.А. Кошмаров. – Москва, 1972. – 204 с.
692716
  Войшвилло Г.В. Конспект лекций по курсу "усилительные устройства" / Г.В. Войшвилло. – Ленинград, 1971. – 216 с.
692717
   Конспект лекций по курсу "Экономика строительства" (л. 13-16). – Одесса, 1964. – 80с.
692718
  Страусов Б.Г. Конспект лекций по курсу "Электрические и радиотехнические измерения". Элементы теории ошибок / Б.Г. Страусов. – М, 1974. – 59с.
692719
  Ходцев С.П. Конспект лекций по курсу "Электроника" / С.П. Ходцев. – Москва, 1978. – 72с.
692720
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 1, ч. 2. – 1971. – 82с.
692721
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 2, ч. 2. – 1971. – 67с.
692722
   Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника". – вып. 1. – Новосибирск
Вып. 1. – 1976. – 57 с.
692723
  Новик Б.Ф. Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника" : Элементы радиоэлектронных устройств для геодезических приборов / Мин. Высш. и Средн. Спец. Образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.Ф. Новик, С.П. Ходцев. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1978. – 79 с.
692724
  Дядюнов А.Н. Конспект лекций по курсу "Элементы информационных систем" / А.Н. Дядюнов, Л.Ф. Изин. – М.
1. – 1979. – 54с.
692725
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
1. – 1961. – 16с.
692726
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
2. – 1961. – 20с.
692727
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
3. – 1961. – 16с.
692728
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
4. – 1961. – 16с.
692729
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
5. – 1961. – 16с.
692730
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
6. – 1961. – 16с.
692731
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
7. – 1961. – 16с.
692732
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
8. – 1961. – 16с.
692733
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Амфибии, рептилии). / М.Я. Марвин. – Вып.2. – Свердловск, 1968. – 110с.
692734
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Птицы). / М.Я. Марвин. – Вып.3. – Свердловск, 1969. – 70с.
692735
  Дементьев Б.А. Конспект лекций по курсу конструкции и тепловой расчет ядерных реакторов / Б.А. Дементьев. – Москва, 1975. – 139с.
692736
  Соловьева Т.А. Конспект лекций по курсу лексикологии современного английского языка / Т.А. Соловьева. – Иваново, 1971. – 180с.
692737
  Сенигов Н.П. Конспект лекций по курсу начертательной геометрии / Н.П. Сенигов, Т.В. Гусятникова, Г.И. Манакова ; МВ и ССО СССР ; Челяб. политехн. ин-т, Каф. начертательной геометрии и графики. – Челябинск : Челяб. политехн. ин-т
Ч. 2. – 1974. – 47, [4], с. : ил.
692738
  Шаравский П.В. Конспект лекций по курсу общей физики / П.В. Шаравский. – Ленинград, 1965. – 91 с.
692739
  Сибукаев Ш.З. Конспект лекций по курсу теории оболочек и пластин : / Ш.З. Сибукаев. – Ташкент, 1981. – 59с.
692740
  Осипова В.А. Конспект лекций по курсу теплопередача / В.А. Осипова. – Москва, 1962. – 115 с.
692741
  Коротаева Л.Г. Конспект лекций по курсу технологийхимической промышленности / Л.Г. Коротаева, З.И. Никитина. – М, 1969. – 126с.
692742
  Робожев А.В. Конспект лекций по курсу турбомашины, насосы, вентиляторы, компрессоры, струйные аппараты. / А.В. Робожев. – М., 1976. – 100с.
692743
  Дударев А.Г. Конспект лекций по курсу физико-химический анализ неорганических веществ / А.Г. Дударев. – М, 1972. – 180с.
692744
  Усков Н.Ф. Конспект лекций по курсу цифровые вычислительные машины "Совместная работа позициаонного итогового перфоратора ПИ80 с табулятором ТА80-1". / Н.Ф. Усков. – М, 1970. – 35с.
692745
  Шепелева Л.Э. Конспект лекций по линейному программированию / Л.Э. Шепелева. – Рига, 1966. – 37с.
692746
  Еленевич Л.И. Конспект лекций по математике / Л.И. Еленевич. – Х., 1975. – 208 с.
692747
  Гладкий А.В. Конспект лекций по математической логике и теории множества / А.В. Гладкий. – Калинин, 1974. – 164 с.
692748
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1984. – 92 с.
692749
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1991. – 293 с.
692750
  Эйхельман О.О. Конспект лекций по международному праву / Проф. Эйхельман. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1887. – 16 с.
692751
  Киктенко В.С. Конспект лекций по микробиологии / В.С. Киктенко; Кафедра микробиологии. – Москва
Ч. 1 : Общая микробиология. – 1964. – 279 с. : табл.
692752
  Грищак Л.Е. Конспект лекций по начертательной геометрии / Л.Е. Грищак. – Днепропетровск, 1990. – 174 с.
692753
   Конспект лекций по начертательной геометрии. : Для студентов. – Харьков
Ч. 2. – 1963. – 86 с.
692754
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций по неоpганической химии читанных в университете Св. Владимира / Я.Н. Барзиловский. – 5-ое изд., испр. – Киев : Лектоp, 1919. – 150 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому от автора
692755
  Барзилович Я.Н. Конспект лекций по неорганической химии / Я.Н. Барзилович. – К, 1919. – 150с.
692756
  Головенко И.Н. Конспект лекций по низшим растениям / И.Н. Головенко. – Алма-Ата, 1975. – 165с.
692757
  Кожова О.М. Конспект лекций по общей гидробиологии : введение в гидробиологию / О.М. Кожова. – Иркутск, 1978. – 36 с.
692758
  Шишокин В.П. Конспект лекций по общей химии : (Для нехим. специальностей) / В.П. Шишокин; Под ред. проф. А.Ф. Алабышева ; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : Б. и.
Ч. 2. – 1963. – 124 с. : ил.
692759
  Шепелев П.В. Конспект лекций по общей части физики / П.В. Шепелев. – 2-е изд. – Харьков : Типо-лит. С. Иванченко, 1912. – 53 с. – Без тит. л. - Литография. - Напечатано на машинке. - Конволют. - Пер.: Механическая теория тепла....?
692760
   Конспект лекций по основным геодезическим работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 5. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравновешивание геодезических сетей методом необходимых неизвестных. – 1969. – 32 с.
692761
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК
Линейные измерения при построении опорных геодезических сетей. – 1967. – 42 с.
692762
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Измерение горизонтальных направлений и углов в опорных геодезических сетях. – 1967. – 43 с.
692763
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам (для студ. Новосиб. ин-та. Уравновешивание и оценка точности геодез. сетей. : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК
Раздел 2 : Уравновешивание и оценка точности геодезических сетей ; Оценка точности элементов триангуляции. – 1972. – 41 с.
692764
  Пусторослев П.П. Конспект лекций по особенной части русского уголовного права / [соч.] П.П. Пусторослева, д-ра уголовного права ординарного проф. Имп. Юрьевского ун-та. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Вып. 1 : Введение; Преступление и поступки против веры; Государственные преступления. – 1902. – 259 с.
692765
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву / ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира А.Я. Антоновича. – Литограф. изд. – Житомир : Тип. и литогр. С. Бродовича, 1887. – 177 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На стр. 3 надпис: Разрешаю: пр. А. Антонович
692766
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 353-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
692767
  Измайлов М Г. Конспект лекций по процессам и аппаратам химической технологии / М Г. Измайлов, . – Томск, 1980. – 58с.
692768
  Артемов В.А. Конспект лекций по психологии : пособие для студентов пед. ин-тов и фак. иностр. яз. / В.А. Артемов ; под ред. Л.И. Гуревича. – Харьков : Харк. гос. ун-т им. А.М. Горького, 1953. – 208 с.
692769
  Элькин Д.Г. Конспект лекций по психологии / Д.Г. Элькин. – Одесса, 1966. – 86с.
692770
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К, 1973. – 52с.
692771
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К
1. – 1973. – 39с.
692772
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу "Основные законы технической термодинамики". / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.2. – 1966. – 44с.
692773
  Ржецкий Н.Н. Конспект лекций по разделу педагогики высшей школы "Программированное обучение и стандартизованный контроль знаний" / Н.Н. Ржецкий, Е.И. Фиалко. – Киев, 1969. – 108с.
692774
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу: Основные законы технической термодинамики. / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.1. – 1965. – 35с.
692775
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса, 1964. – 120с.
692776
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.2. – 1965. – 170с.
692777
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.3. – 1965. – 112с.
692778
  Перетц В.Н. Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – 2-е изд., Студ. Ун-та Св. Владимира и слушат. Выс. Жен. Курсов. – Киев : Тип. "Труд", 1914
692779
  Перетц В.Н. Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – Киев, 1914
692780
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
1. – 1969. – 159с.
692781
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
2. – 1976. – 80с.
692782
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-168-6
Т.1 : Базовые модули /Под ред. Т.С.Клебановой. – 2004. – 418с.
692783
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-169-4
Т.2 : Базовые модули /Под ред. А.И.Черняка. – 2004. – 383с.
692784
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-174-0
Т.3 : Прикладные модули /Под ред. проф. И.А.Александрова. – 2004. – 395с.
692785
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-173-2
Т.4 : Прикладные модули/ Под ред. В.М.Соболева. – 2004. – 334с.
692786
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) .Стилистич. приемы и выразительные средства англ. яз. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1964. – 52с.
692787
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) Стилистическая дифференциация словаря и функциональные стили. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1965. – 31с.
692788
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 50 с.
692789
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1970. – 94 с.
692790
  Кильчевский Н.А. Конспект лекций по теоретической механике / Н.А. Кильчевский. – Киев, 1959. – 235 с.
692791
  Ильинская О.И. Конспект лекций по теории литературы / О.И. Ильинская. – М., 1962. – 115с.
692792
  Дорофеев Б.В. Конспект лекций по теории упругости / Б.В. Дорофеев, В.Н. Шмаков. – Свердловск, 1962. – 30 с.
692793
  Маслаков Г.В. Конспект лекций по технологии оптического приборостроения. / Г.В. Маслаков, Ю.Т. Жуков. – Новосибирск, 1976. – 106с.
692794
  Тальберг Д.Г. Конспект лекций по уголовному судопроизводству : пособие к лекциям орд. проф. Ун-та Св. Владимира Д.Г. Тальберга. – Житомир : Тип. и лит. насл. С. Бродовича, 1887. – 284 с. – Написано от руки. Стеклография. – Библиогр. в примеч.
692795
  Зернов В.Л. Конспект лекций по физике / В.Л. Зернов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Гостехиздат
Ч. 1 : Механический отдел физики, молекулярня физика, тепловые явления. – 1931. – 108 с.
692796
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1959. – 216 с.
692797
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1959. – 236 с.
692798
  Пахомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пахомовский. – Харьков
3. – 1959. – 288 с.
692799
  Фигуровская Е.Н. Конспект лекций по физике / Е.Н. Фигуровская. – М.
2. – 1976. – 79с.
692800
  Фомин А.В. Конспект лекций по фитогеографии 1924 г. // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 251-261. – ISBN 978-617-7397-32-7
692801
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химии гетероциклических соединений. / И.И. Лапкин. – Пермь, 1975. – 74с.
692802
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии конденсированных ароматических углеводов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 30 с.
692803
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии многоядерных автоматических углеводородов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 29с.
692804
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химиии пятичленных гетероциклических соединений / И.И. Лапкин. – Пермь, 1981. – 50с.
692805
  Щегловитов В.Н. Конспект лекций по эксплуатации жел.дорог по технической части / В.Н. Щегловитов. – Киев, 1918. – 25с.
692806
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
692807
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
692808
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1973. – 119 с.
692809
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1974. – 110 с.
692810
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций проф. Я.Н. Барзиловского по неоpганической химии : (для студ.-медиков) / Я.Н. Барзиловский. – 3-е изд., испр. – Киев : Изд. студентов-медиков, 1906. – [2], 119 с. – Экз. деф., отсутств.: тит. л. и с. 119
692811
  Тетерин Г.Н. Конспект лекций системы управления и АСУ /для студентов четвертого курса геодезической и оптической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии/ / Г.Н. Тетерин. – вып.2. – Новосибирск, 1971. – 47с.
692812
  Скиба Ю.Г. Конспект лекций. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1965. – 52с.
692813
  Донець Г.П. Конспект лекції "Французький матеріалізм 18 ст" / Г.П. Донець. – Чернівці, 1964. – 19с.
692814
   Конспект лекцій "Міжнародна та Європейська безпека ". – Київ, 1998. – 68c.
692815
  Зима О.Г. Конспект лекцій "Організація міжнародного туризму" з навчальної дисципліни "Організація туризму" / Зима О.Г., Дехтяр Н.А. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 240с.
692816
   Конспект лекцій з вищої математики / Дрінь С.С., Дяченко С.М., Захарійченко Ю.О. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : АртЕк. – ISBN 978-617-7264-00-1
Ч. 1. – 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119
692817
   Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 118 с.
692818
  Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування / О.В. Врублевська; МОіНУ; УДЛУ. – Львів, 2003. – 210с.
692819
  Дель Гаудіо Конспект лекцій з італійсько-української контрастивної стилістики = Compendio di stilistica contrastiva italiano-ucraino / Дель Гаудіо Сальваторе. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 95, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., італ. – Бібліогр.: с. 89-92. – ISBN 978-617-7349-36-41
692820
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Інтеграл"). – Київ : Київський університет, 2000. – 42с.
692821
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Невизначений інтеграл,частина 1") : Для студентів природн.факультетів. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 34с.
692822
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика". Тема: Границі послідовностей і функцій : для студ.природничих фак-тів. – Київ : Київський університет, 2000. – 63с.
692823
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу "Математична статистика" : Для студ. спеціальностей "Математика" і "Статистика" / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с.
692824
   Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу" : для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 176 с.
692825
  Майоров І.О. Конспект лекцій з курсу "Міжнародне гуманітарне право" : Для слухачів відділення військово підготовки / І.О. Майоров; Ки вськ.ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86с.
692826
   Конспект лекцій з курсу "Міжнародний менеджмент" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.М. Суміна, О.В. Черняков ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 107 с.
692827
  Шнирков О.І. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" / Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : ІМВ, 2005. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-188
692828
   Конспект лекцій з курсу "Стратегічний маркетинг" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм начання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер]. – Суми : Вид-во СумДУ
Ч. 1. – 2010. – 115, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Стратегічний маркетинг. – Бібліогр.: с.111-115
692829
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу теорії ймовірностей / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2001. – 107 с.
692830
  Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української діалектології / Й.О. Дзендзелівський. – Ужгород
ч. 1. – 1965. – 126с.
692831
  Шутов Б.М. Конспект лекцій з механіки / Б.М. Шутов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 141с. – ISBN 966-594-878-4
692832
  Задорожній В О. Буткевич Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права : для студентів 3 курсу віділення міжнародного права Інституту між. віднос. КНУ ім. Тараса Шевченка / В О. Буткевич Задорожній, В.В. Мицик. – Київ, 2001. – 156 с.
692833
  Москаленко А.А. Конспект лекцій з української діалектології / А.А. Москаленко, 1940. – 149 с.
692834
  Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії XIX ст. / Л.А. Коваленко; М-во освіти УРСР, Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський : [Б. в.], 1964. – 87, [1] с.
692835
  Іванов Б.О. Конспект лекцій із теоретичної механіки : навч. посібник / Б.О. Іванов, М.В. Максюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-500-4
692836
  Дмитровская Е.И. Конспект математических текстов и упражнений на немецком языке. / Е.И. Дмитровская. – Львов, 1965. – 129с.
692837
  Никитин В.В. Конспект минералогии / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та
Вып. 1 : Элементы. – 1915. – 84 с. : ил. – Печатано на машинке. - Литография. - Конволют. - Пер. с 3 вып.
692838
  Никитин В.В. Конспект минералогии. Вып. 2 / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II // Конспект минералогии / В.В. Никитин. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та, 1915. – Вып. 1 : Элементы. – 96 с. : ил.
692839
  Никитин В.В. Конспект минералогии. [Вып. 3] / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II // Конспект минералогии / В.В. Никитин. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та, 1915. – Вып. 1 : Элементы. – 75 с. : ил.
692840
  Рефель Аліна Конспект навчального заняття "Організаційно-ділова гра" з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 13
692841
  Коршунов В.Ф. Конспект обзорно-установочных лекций по курсу "Электрооборудование самолетов" / В.Ф. Коршунов. – М.
1. – 1965. – 52с.
692842
  Ребиндер П.А. Конспект общего курса коллоидной химии по лекциям акад. П.А.Ребиндера. / П.А. Ребиндер. – Москва : Московский университет, 1950. – 112 с.
692843
  Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР / Л.С. Степанян. – Москва : Наука, 1990. – 726с.
692844
   Конспект особенной части полицейского права : составлен студентами применительно к экзаменационным требованием по учебникам проф-ов В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича с добавлением новых законов // Курс лекций по полицейскому праву : (на правах рукописи) / Н.М. Цытович. – Киев : Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907. – 144 с.


  Содержани е конволюта: 1. Курс лекций по полицейскому праву:(на правах рукописи)/Н.М. Цытович.- Киев:Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907.- 144 с. 2. Программа по торгово-промышленному праву. : (принята в Киевском ...
692845
  Дерюжинский В.Ф. Конспект особенной части полицейского права / В.Ф. Дерюжинский, Н.М. Цытович; составленный по учебникам профессоров В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 179-318. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
692846
   Конспект особенной части русского уголовного права.. – Стеклогр. изд. – [Киев], 1887. – 168 с. – Написано от руки
692847
  Халдеева Г.Н. Конспект по грамматике немецкого языка / Г.Н. Халдеева, Л.Ф. Куманичкина. – М, 1972. – 58с.
692848
   Конспект по истории римского права.. – М. – 84с.
692849
  Дринов Конспект по курсу истории литератур западных славян в связи с их политической историей / Дринов. – 166 с.
692850
  Марголин Д. Конспект по органической химии / Сост. по учебникам И.П. Осипова, С.Н. Реформатского, В.Н. Ипатьева и др. инж.-химиком Д. Марголиным. – Киев : П.Ф. Барабанов, 1913. – 164 с.
692851
  Букреев Б.Я. Конспект по теории поверхностей второго порядка для студенктов механико-математиков : На правах рукописи. / Б.Я. Букреев. – На правах рукописи. – Киев : [Б. в.], 1946. – c. – /Стеклографическое издание/
692852
   Конспект по физике / сост. применительно к "Курсу физики" проф. П.А. Зилова студентом И. П. – Москва : [Тип. Т/Д "Печатное дело"]
Ч. 1. – 1913. – 68 с.
692853
  Роше В.К. Конспект по физике / В.К. Роше. – 2-е изд. – Киев, 1927. – 172 с.
692854
  Балук М.Г. Конспект практичних занять з англійської мови для студентів-заочників ун-ту. / М.Г. Балук, Н.Д. Ковалів. – Львів, 1965. – 121с.
692855
  Якимчук І.І. Конспект практичних занять з німецької мови / І.І. Якимчук. – Львів, 1970. – 76с.
692856
   Конспект пройденного материала по английскому языку. (1 урс 1959-60 уч. г.). – Л., 1960. – 12с.
692857
   Конспект пройденного материала по немецкому языку. 1 курс 1959-60 уч. г.. – Л., 1960. – 7с.
692858
  Панова В.Ф. Конспект романа : повести и рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1985. – 559с.
692859
  Собин А. Конспект русского гражданского процесса, составленный по программе юридической испытательной комиссии : (по Цитовичу, Малышеву и Гамбарову) / А. Собин. – Харьков : Книгоиздат В.П. Замериц ; [Тип. А. Либин], 1912. – 158, II с.
692860
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк ; Харківська правозахисна група. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 1. – 2007. – 472 с.
692861
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 2. – 2007. – 336 с.
692862
   Конспект сосудистых растений флоры Вьетнама. – Ленинград
1. – 1990. – 198с.
692863
  Лиханов А.А. Конспект судьбы: Лирич. дневник с публиц. отст. / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 189с.
692864
  Цитович П.П. Конспект торгового права : Вместо рукописи / [Соч.] Орд. проф. Ун-та св. Владимира П.П. Цитовича. – Изд.студентов. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1894. – [2], 303-326 с. – Из примеч.: Этот "Конспект" служит добавлением к "Учебнику торгового права" П.П. Цитовича. Вып. 1. Киев, 1891 г., изд. Н.Я. Оглоблина
692865
  Грязнов И.П. Конспект торгового права : Составлено применительно к программе Юрид. комис. по Торг. уставу и Цитовичу И.П. Грязнов. – Петроград : Изд. кн.-изд. Ф.А. Иогансона ; Тип. Высоч. увр. Т-ва печ. дГрязнов и торг. И.Н. Кушнерев и К* в М., 1917. – 82 с.


  с автогр. автНиколаю Прокофьевичу Василенко на память и .... 7-14. VIII. 1917
692866
  Кондюк Оксана Конспект уроків до теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 13-18 : Табл.
692867
  Слоньовська О.В. Конспект уроків з української літератури : Нове прочитання творів 9 кл. / О.В. Слоньовська. – Київ : Рідна мова, 2000. – 591 с. – ISBN 5-7707-9738-Х
692868
  Тимошенко Світлана Конспект уроку "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". 11 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
692869
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 21-22
692870
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50
692871
  Вітрук Людмила Володимирівна Конспект уроку з історії стародавнього світу на тему "Падіння республіки та рання Римська імперія". 6 клас. Урок узагальнення й систематизації знань та вмінь із застосуванням ігрових технологій // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-46
692872
  Овдійчук Л. Конспект уроку за романом у віршах Ліни Костенко "Берестечко" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 20-22
692873
  Галалюк Наталія Конспект уроку на тему "Україна й світове господарство. Зовнішні економічні зв"язки України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 17-20. – Бібліогр. 11 назв
692874
   Конспект устава Общество друзей музыки г. Киев. – Киев : Тип. Губернского правл., 1916. – 10 с.


  Польгейм Мария Анна
692875
   Конспект фауни хребетних Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : (з елементами популяційного аналізу) / Гавриленко В.С. [та ін.] ; Нац. акад. аграрних наук України, Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України. – Асканія-Нова : Андрєєва М.М., 2010. – 119, [1] с., [1] арк. мапа. – Алф. покажч.: с. 108-112. – Бібліогр.: с. 113-119
692876
  Спурис З.Д. Конспект фауны ручейников СССР / З.Д. Спурис. – Рига, 1989. – 82с.
692877
  Байрак О.М. Конспект флори Полтавщини : вищі судинні рослини / О.М. Байрак, Н.О. Стецюк ; НАН України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу. – Полтава : Верстка, 2008. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 190-195. – Бібліогр.: с. 172-185. – ISBN 978-966-7576-76-9
692878
  Бондаренко О.Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер - Тилігул / Бондаренко О.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-306-148-4
692879
   Конспект флори Середнього Придніпров"я : Судинні рослини / В.І. Чопик, М.М. Бортняк, Ю.О. Войтюк, В.П. Погребенник; Відп. ред. Чопик В.I. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 140с. – ISBN 9667459029
692880
  Сахокия М.Ф. Конспект флоры высших растений Хеви = Conspektus florae plantarum vascularium Chewii : Казбегский р-н Грузинской ССР / М.Ф. Сахокия, Е.И. Хуцишвили; АН Грузинской ССР; ИН-т ботаники. – Тбилиси, 1975. – 206с.
692881
  Курбанов Джумамурад Конспект флоры западных низкогорий и среднегой Копетдага / Курбанов Джумамурад. – Ашхабад, 1988. – 255с.
692882
  Кондратюк Е.Н. Конспект флоры и фауны юго-востока Украины / Е.Н. Кондратюк. – Киев : Наукова думка, 1985. – 272с.
692883
  Батырова Г.Ш. Конспект флоры макромицетов Копетдага / Батырова Г.Ш. ; отв. ред. С.П. Вассер ; АН ТССР, Ин-т ботаники. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 91 с. – Библиогр.: с. 81-87
692884
  Петров А.Н. Конспект флоры макромицетов Прибайкалья / А.Н. Петров. – Новосибирск, 1991. – 81с.
692885
  Тихомиров Вадим Николаевич Конспект флоры Мордовского Присурья : Сосудистые растения / Тихомиров Вадим Николаевич, Силаева Татьяна Борисовна. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 82 с.
692886
  Попов М.Г. Конспект флоры побережий озера Байкал / М.Г. Попов, В.В. Бусик. – Москва-Л., 1966. – 216с.
692887
   Конспект флоры Псковской области. – Ленинград, 1970. – 176с.
692888
   Конспект флоры Рязанской Мещеры. – Москва, 1975. – 326с.
692889
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
Ч. 1. – 1977. – 79с.
692890
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов : Изд. Саратовского ун-та
Часть 2. – 1979. – 89с.
692891
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 3. – 1983. – 105с.
692892
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 4. – 1983. – 65с.
692893
  Соболевская К.А. Конспект флоры Тувы / К.А. Соболевская. – Новосибирск, 1953. – 245с.
692894
   Конспекти уроків "Основи здоров"я", "Безпека життєдіяльності". (Продовження див. у № 1, 2011 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-21
692895
  Островський В. Конспекти уроків з історії України. : 8 клас(Передумови,причини й початок Національно-визвольної війни) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-35.
692896
  Кожем"яка Оксана Конспекти уроків з історії України. 8 клас : тема: Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-45
692897
  Островський Валерій Васильович Конспекти уроків з історії України. 8 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-49
692898
  Островський В. Конспекти уроків з історії України.Тема: Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1649-1651 рр. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 5-10
692899
  Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів / О. Слоньовська, Б. Сушевський; Київ.міська державна адміністрація.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – 2-е видання. – Київ : Рідна мова, 2000. – 277с. – ISBN 5-7707-9729-0
692900
  Слоньовська О.В. Конспекти уроків з української літератури для 11-х класів : Нове прочитання творів / О.В. Слоньовська; Київська міська держ.адмін.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Рідна мова, 2001. – 797с. – ISBN 966-7788-03-02
692901
  Москаленко А.А. Конспективний курс української мови. / А.А. Москаленко. – 2-е вид., змінене. – Дніпропетровськ, 1929. – 44с.
692902
  Невзоров А.С. Конспективное изложение истории источников метного права губерний Прибалтийских : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших осеннем семестре 1903 года лекции проф. А.С. Невзоровым. – Юрьев : Тип. К. Сеета, 1903. – 32 с. – На правах рукописи
692903
  Мирлес А.А. Конспективное изложение историии философии права по учебнику Н.М. Коркунова : рименительно к университетской программе / Александр Мирлес. – Киев : Изд. Богуславского, 1912. – 76 с.
692904
  Мезенцев П.В. Конспективный курс балансового учеты государственной и кооперативной торговле / П.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Ташкент
1. – 1936. – 272с.
692905
  Жураковский Е.Д. Конспективный курс истории всеобщей литературы для учащихся в Консерсатории / Евгений Жураковский. – 2-е изд. – Москва : Тип. О-ва распр. полезных кн. аренд. В.И. Вороновым
Ч. 2. – 1907. – 304 с., 1 л. табл.


  На тит. л. надпись: И. Турчинович
692906
  Кекелидзе К.С. Конспективный курс истории древне-грузинской литературы / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1939. – 118с.
692907
  Блюменау Д.И. Конспектирование электронных документов методом визуального сканирования размеченного текста // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-55. – ISSN 0130-9765


  Важнейшей разновидностью аналитико-синтетической переработки документов является конспектирование письменных источников информации, в том числе в их электронном варианте. Предложена методика машинного конспектирования с учетом разных целей пользователя.
692908
  Северьянов М.М. Конспекты и записки по топографии для школ прапорщиков военного времени : (с чертежами) / сост. Ш.-капитан Северьянов. – Одесса : Тип. Акц. Южно-Русского О-ва печ. дела, 1915. – 82, III с. : ил.


  На тит. л. надпись карандаш. половина срезана перепл.: школы прапорщиков....
692909
   Конспекты лекций : конспективное изложение чтений по христианской археологии. (2-9 сентября 1909 г.). – Новгород : Губернская Типография
Вып. 2. – 1910. – С. 69-100. – Дефект. кн.: отс. стр., 3-68
692910
  Курбангалиева Х.М. Конспекты лекций по гидробиологии / Х.М. Курбангалиева. – Казань, 1974. – 69с.
692911
  Баханов Н.С. Конспекты лекций по курсу "Основы вычислительной математики" / Н.С. Баханов; Бахвалов Н.С. ; МГУ, Мех.-мат. ф-т. – Москва : Московский университет
Ч. 1 : Общие вопросы. – 1966. – 24 с.
692912
  Федотова О.К. Конспекты лекций по методике преподавания английского языка в средней школе. / О.К. Федотова. – Донецк, 1974. – 38 с.
692913
  Латыш Ю.В. Конспирологические теории перестройки и разрушения СССР // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 83-91. – (Серия "История" ; т. 13). – ISSN 2222-9124
692914
  Телегуз А. Конспіративна боротьба незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" проти комуністичного режиму в ПНР у 1983-1988 рр. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 172-177. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
692915
  Антонович В.Б. Конспіративний лист Володимира Антоновича до Харкова про скликання всеукраїнського з"їзду в Харкові разом з ХІІ Археологічним від 21 червня 1901 р. (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86. – ISBN 966-7272-00-1
692916
  Коваленко І.І. Конспірологічне мислення в динаміці сучасної культури: характерні риси та особливості прояву / І.І. Коваленко, Е.А. Кальницький // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 82-109. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
692917
  Станку З. Констандина / З. Станку. – М., 1974. – 255с.
692918
  Клименко Л. Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості об"єктивації асоціативно - смислового поля ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі. ART DE VIVRE визначено як константу французької культури - систему ментальних образів, що зберігають і транслюють етнокультурні ...
692919
  Дурман М.О. Константа академічної доброчесності в науковій етиці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 100-106. – ISSN 2306-6814
692920
  Клименко Л.В. Константа культури ART DE VIVRE у дискурсі сучасної французької реклами // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 75-82. – ISBN 978-966-171-881-3
692921
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
692922
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
692923
  Лисенко О.М. Константа протонізації пінополіуретанового сорбенту / О.М. Лисенко, Б.І. Набиванець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-70. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено протонізацію пінополіуретану в розчинах з різною кислотністю. Знайдено максимальну ємність сорбенту за протонами Е max = 8,49 * 10 -2 моль/г, яка досягається в 1 моль/л розчині соляної кислоти. Обчислено двофазну константу про тонізації К ...
692924
  Маломуж Н.П. Константа равновесия димеризации молекул воды в насыщенном водном паре / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1108-1113. – ISSN 0044-4537
692925
  Храпатый С.В. Константа равновесия димеризации молекул насыщенного пара тяжелой воды согласно второго вириального коэффициента уравнения состояния / С.В. Храпатый, В.Н. Махлайчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1113. – С. 16-19. – (Серія "Фізика" ; вип. 20). – ISSN 2222-5617
692926
  Яремчук Андрій Константа Романа Балаяна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 1. – ISSN 0868-9644
692927
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 3. – С.23-29. – ISSN 0868-8273
692928
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-25. – ISSN 0868-8273
692929
  Біла А. Константи містерії непокори: до 80-річчя Левка Різника // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 245-247. – ISSN 0868-4790
692930
  Чернобаев Д.О. Константи рівноваги газових реакцій / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1939. – 92с.
692931
  Половинська В.В. Константи та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов"янського світу XI - I-ї пол. XII ст. в сфері матеріальної культури і мистецтва // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 165-176
692932
  Тот И. Константин-Кирил и Методий / И. Тот. – София, 1981. – 153с.
692933
  Бернштейн С.Б. Константин-философ и Мефодий : начальные главы из истории славян. письменности / С.Б. Бернштейн. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 168 с.
692934
  Кислов В.В. Константин Алексеевич Калинин - выдающийся украинский авиаконструктор / В.В. Кислов, В.С. Савин // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 361-371. – ISBN 5-12-000444-X
692935
  Басыров А.Я. Константин Алексеевич Коровин. 1861-1939 / А.Я. Басыров. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 104 с. : ил. – (Массовая б-ка по искусству)
692936
   Константин Андреевич Сомов. – Л., 1971. – 96с.
692937
  Сомов К.А. Константин Андреевич Сомов / К.А. Сомов. – Москва, 1973. – 33с.
692938
   Константин Андреевич Сомов : письма. Дневники. Суждения современников. – Москва : Искусство, 1979. – 624 с.
692939
   Константин Аполлонович Савицкий. Альбом репродукций.. – М., 1956. – 13с.
692940
   Константин Аполлонович Савицкий. Выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 118с.
692941
   Константин Бальмонт: "Любил - еще люблю я - неземное..." // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 22-26
692942
   Константин Борисович Яцимирский (1916-2005) // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология : научно-технический журнал / М-во образов. и науки РФ, Ивановский гос. химико-технолог. ун-т. – Иваново : Унипресс, 2016. – Т. 59, вып. 4
692943
  Старожицкая М. Константин Грищенко: "У нас к России нет негатива" // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 22 (91)
692944
   Константин Дмитриевич Ушинский. – М, 1952. – 48с.
692945
   Константин Дмитриевич Ушинский : Жизнь и деятельность в портретах, иллюстрациях и документах. – Киев : Вища школа, 1974. – 122 с. : ил. – Сост. указ. на об. тит. л.
692946
   Константин Дорохов: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
692947
  Тарасов Л.М. Константин Егорович Маковский / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1948. – 32с.
692948
   Константин Иванович Рудаков (1891-1949) : к 80-летию художника, каталог выставки. – Вологда : Областная типография, 1971. – 40 с.
692949
   Константин Иванович Рудаков 1891-1949 : каталог выставки к 80-летию со дня рождения. – Ленинград : Искусство, 1971. – 78 с.
692950
   Константин Иванович Рудаков: Воспоминания о художнике.. – Л., 1979. – 319с.
692951
   Константин Иванович Финогенов.. – М, 1953. – 112с.
692952
  Распопова В.М. Константин Каэтанович Гедройц. / В.М. Распопова, Н.В. Смирнова. – М., 1956. – 60с.
692953
   Константин Константинович Васильев : биобиблиографический указатель / М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О.Г. Кушнир ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 117, [3] с. – Сер. осн. в 1957 г. – (Ученые Одессы : [серия биобиблиографических указателей] ; вып. 45)
692954
  Грищенко А.Н. Константин Константинович Мамантов / А.Н. Грищенко, А.В. Лазарев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0042-8779


  Генерал-лейтенант російської Імператорської армії та Донської армії Великого війська Донського.
692955
  Сивак А.Ф. Константин Леонтьев : / А.Ф. Сивак. – Л., 1991. – 85с.
692956
   Константин Маковский - коллекционер // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2005. – № 75/76. – С. 5-13. – ISSN 0234-1395
692957
  Сидорова В.А. Константин Менье / В.А. Сидорова. – М.-Л., 1946. – 35с.
692958
  Никитюк О.Д. Константин Менье / О.Д. Никитюк. – М, 1974. – 151с.
692959
   Константин Меркурьевич Сытник : [Ботаник-фитофизиолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 88с. – (Биобиблиография ученых УССР)
692960
  Соболевский Н.Д. Константин Мефодьевич Максимов / Н.Д. Соболевский. – Л, 1962. – 68с.
692961
  Обожда В.А. Константин Мехоношин: судьба и время: Зам. наркома по воен. делам в первом Сов. правительстве. / В.А. Обожда. – М., 1991. – 204с.
692962
  Яблонская М.Н. Константин Николаевич Истомин. / М.Н. Яблонская. – М., 1972. – 178с.
692963
   Константин Николаевич Любутин : Биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2005. – 129 с. – ISBN 5-7691-1580-7
692964
  Алексанян Е.А. Константин Паустовский-новеллист / Е.А. Алексанян ; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука, 1969. – 168 с.
692965
  Преображенский И.В. Константин Петрович Победоносцев, его личность и деятельность в представлении современников его кончины / И.В. Преображенский. – Санкт-Петербург : Тип. "Колокол", 1912. – 134 с., 1 л. портр.
692966
  Прохорова В.В. Константин Сергеев / В.В. Прохорова. – Л., 1974. – 245с.
692967
  Вишневская И.Л. Константин Симонов / И.Л. Вишневская. – Москва, 1966. – 184с.
692968
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с.
692969
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – 2-е изд., перераб. – М, 1983. – 399с.
692970
   Константин Симонов рассказывает. – Москва, 1981. – 176 с. – (Писатели о творчестве)
692971
  Пружан И.Н. Константин Сомов / И.Н. Пружан. – М., 1972. – 127с.
692972
  Бобыне Г.Е. Константин Стамати-Чуря / Г.Е. Бобыне. – Кишинев, 1986. – 103 с.
692973
   Константин Степанов : каталог выставки произведений. – Москва : Союз художников РСФСР, 1990. – [25] с.
692974
  Сыркина Ф.Я. Константин Степанович Елисеев / Ф.Я. Сыркина; Ред.: Н.И. Матвеева. – Москва : Советский художник, 1960. – 128 с.
692975
   Константин Стогний: Мне пришлось "усыновить" папуаса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 58-59 : фото
692976
  Турсунова П.В. Константин Титович Порошин / П.В. Турсунова. – Душанбе, 1967. – 48с.
692977
   Константин Урбетис. Каталог. – Москва : Реклама, 1974. – 16 с.
692978
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1951. – 288с.
692979
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1952. – 288с.
692980
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1953. – 336с.
692981
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1954. – 32с.
692982
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 4-е. – Москва, 1956. – 327с.
692983
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва, 1962. – 463с.
692984
  Бащенко Р.д Константин Федорович Богаевский (1872-1943) / Р.д Бащенко, . – Симферополь, 1963. – 54с.
692985
  Бессонов П. Константин Федорович Калайдович : Биогр. очерк / П. Бессонова. – Москва : Тип. Александра Семена
1. – 1861. – [4], 50 с. – Из "Русской беседы", кн. 2, 1860 г.
692986
  Тяпкин Ю. Константин Федорович Тяпкин (1927-2016) / Ю. Тяпкин, О. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 149-151 : фото. – ISSN 0203-3100
692987
  Третьяков Н.Н. Константин Федорович Юон / Н.Н. Третьяков. – Москва, 1957. – 220с.
692988
   Константин Федорович Юон : столетие со дня рождения 1875-1975 : каталог / [М -во культуры СССР ; Союз художн. СССР ; Акад. художеств СССР ; Гос. русск. музей ; Гос. Третьяковская галерея ; сост.: Т.Б. Вендельштейн, В.В. Воробьев и др. ; вст. ст. и науч. ред. И.Т. Ростовцевой]. – Москва : Советский художник, 1976. – 103, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 32-34


  В 100-летний юбилей со дня рождения народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР Константина Федоровича Юна каталог представляет всю многогранную и значительную деятельность большого, ...
692989
  Голованов Н.Н. Константин Финогенов / Н.Н. Голованов. – М., 1965. – 53с.
692990
  Дьячков С.В. Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). Страницы биографии. Труды К.Э. Гриневича / С.В. Дьячков, О.А. Ручинская // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 178–198. – ISSN 2309-6608
692991
   Константинас Богданас, народный художник Литовской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, Лауреат Государственной премии Литовской ССР. – Москва, 1987. – 40с.
692992
  Оксман Ю.Г. Константиновская легенда в Херсонщине. Эпизод из крестьянских волнений / Ю.Г. Оксман. – 8с.
692993
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
692994
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
692995
  Косик В.И. Константинополь - русская дорога // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 0132-1366
692996
  Чекалова А.А. Константинополь в VI веке. / А.А. Чекалова. – М., 1986. – 173с.
692997
  Кузовков В.В. Константинополь і варвари: візантійська дипломатія в правління імператора Аркадія (395-408) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 82-85. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
692998
  Станіславський В.В. Константинопольський мирний договір: рішення та наслідки для Запорозької Січі // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 110-113. – ISBN 5-7702-0775-2
692999
   Константину Федоровичу Тяпкину - 80 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 184-187. – ISSN 0203-3100
693000
   Константину Федоровичу Тяпкину - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 158-160. – ISSN 0203-3100
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,