Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
691001
  Хайдер Т. "Краківська шопка" Тадеуша Боя-Желенського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 145-160
691002
  Антоненко С. "Крапку" поставить футбол // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Про останній, 22-й вид Спартакіади університету - футбол.
691003
  Різун В. "Краса - річ відносна, тому не варто думати, що ця відносність може щось врятувати" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 9 февраля (№ 19). – С. 6


  "...Накануне 60-летнего юбилея директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Ризун ответил на вопросы традиционной анкеты "ФАКТОВ".
691004
  Семенченко В. "Краса в очах того, хто дивиться" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 204). – С. 12


  Виставковий проект "Очі" до 150-річчя філософа Магатми Ганді.
691005
  Янкович Оксана "Краса врятує світ - якщо світ врятує красу..." (за твором Рея Бредбері "Усмішка") : урок-створення сценарію до однойменного кінофільму (з використанням методу проектів) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31
691006
  Прушковська І.В. "Краса і Любов" Шейха Галіба (до проблеми індійського стилю у турецькій літературі) : монографія / Ірина Прушковська ; [за наук. ред. Грицик Л.В.]. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-255. – ISBN 978-966-529-165-7
691007
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1929. – 32с.
691008
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1961. – 222с.
691009
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1972. – 207с.
691010
  Шпанов М. "Красін", в полярних льодах / М. Шпанов. – Харків, 1929. – 217с.
691011
  Деев И. "Красная армия" так и не раскаялась // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Кровавий лівий терор - знову ця тема стала актуальною у Німеччині
691012
  Ганжа Л. "Красная книга" Киева // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 5/6 (96), май - июнь : Город без архитектора. – С. 48-57. – ISSN 2222-436X


  Об онлайн-проекте "Доступ до правди", созданном по инициативе общественной организации "Центр UA".
691013
  Щербина Е.И. "Красная книга" природы / Е.И. Щербина; Отв. ред.: А.О.Ташлиев. – Ашхабад : Илим, 1975. – 45с.
691014
   "Красная книга" растений. – М., 1978. – 95с.
691015
  Веремійчик О. "Красні квіти чорної землі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)


  Творчість Марії Примаченко.
691016
  Гиппиус С.Е. "Красное знамя" / С.Е. Гиппиус, П. Ширяева. – Москва, 1969. – 168с.
691017
   "Красный архив". Систематический указатель публикаций и статей №№ 1-3 (106) 1922-1941 гг.. – Москва : [б.и.], 1957. – 59, [1] с.
691018
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1925: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326
691019
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1926: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 4 (201). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
691020
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
691021
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь": події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджується становлення і розвиток бібліотек в Україні за радянських часів, висвітлення на сторінках фахової преси, зокрема часопису "Красный библиотекарь", проблем цього процесу. Аналізуються архівні матеріали, що стосуються історії ...
691022
  Кирилюк Е. "Красный воин" / Евгений Кирилюк // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 33-39
691023
  Озмитель Е.К. "Красный дьявол" / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1960. – 94с.
691024
  Мартыненко Б.К. "Красный террор" в истории советского государства (1918-1919 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Автор демонстрирует, что в годы гражданской войны в России кровавый террор был присущ обеим противоборствующим сторонам: со стороны и большевиков, и белогвардейцев насилие было взаимным.
691025
  Лазурчак І.І. Крайові задачі для сингулярних ЗДР другого порядку на півосі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі пропонується функціонально-дискретний метод будь-якого порядку точності для розв"язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР) другого порядку з особливістю в нулі і з умовою обмеженості розв"язку на нескінченності. ...
691026
  Ковальчук Юрій Олексійович Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторв Орліча : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.01.05 / Ковальчук Юрій Олексійович; КУ мі Тараса Шевченка. – К, 1999. – 118л. – Бібліогр.:л.111-118
691027
  Довгай Б.В. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами : монографія / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, Г.І. Сливка-Тилищак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 173, [1] с. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-966-439-091-7
691028
  Климкевич Р.О. Крайові і земські прапори Галичини // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 212-222
691029
  Возгрін Б.Д. Крайові льодовикові утворення Середнього Придніпров"я та пов"язані з ними корисні копалини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 119-126 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
691030
  Никифорак М. Крайові мови на Буковині за Австрії: правовий статус і реалії // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.56-65
691031
  Хома-Могильська Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другог порядку : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.02 - деференціальні рівняння / Хома-Могильська С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 113с. – Бібліогр.: л. 106 - 113
691032
  Хома-Могильська Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другог порядку : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
691033
  Мах П.П. Крайполе : поезії / П.П. Мах. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 95 с.
691034
  Гаращенко Ф.Г. Крак Юрій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 175. – ISBN 978-966-02-7305-4
691035
   Крак Юрій Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 158-159. – ISBN 978-966-439-757-2
691036
   Крак Юрій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 233. – ISBN 978-966-439-754-1
691037
  Чапек Карел Кракатит. / Чапек Карел. – К., 1961. – 266с.
691038
  Чапек Карел Кракаті / Чапек Карел. – Харків ; Київ, 1930. – 310 с.
691039
  Грабовський В. Краків музичний: фестиваль з українською ноткою // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 168-174. – ISSN 2224-0926
691040
  Поліщук Я. Краків та загадка таланту Василя Стефаника // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 243-250. – ISSN 1426-7470
691041
  Сидоренко Віктор Краків. Скарбниця світової культури : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 15 : Іл.
691042
  Журба Володислав Краків: Різдвяна містерія : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 70-71 : Фото
691043
  Денисюк О. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20 - 30-х роках 20століття : монографія / Ольга Денисюк ; Мін-во культ. і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-452-032-1
691044
  Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 244-254. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Степан Томашівський — історик, публіцист і політик.
691045
  Сінкевич Є.Г. Краківська історична школа в польській історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 125-130
691046
  Яремчук В. Краківська Республіка 1815 - 1846 рр. - центр польського національного життя // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 541-544. – ISBN 978-966-171-893-6
691047
  Гиса О.А. Краківська та Львівська музикознавчі школи як феномен культури України та Польщі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гиса Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
691048
  Зінкевич-Томанек Краківська україністика - вчора і сьогодні // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 184-195. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
691049
  Мушинка М. Краківська україністика відроджується: альманах фундації св. Володимира // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
691050
  Жигилій В.А. Краківський вал / Володимир Жигилій. – Київ : Молодь, 1970. – 221, [3] с.
691051
   Краківські українознавчі зошити = Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze. – Львів. – ISBN 83-233-0668-0
Т. 1/2 .1992-1993. – 1993
691052
  Головата Л. Краківсько-львівське книго- і пресовидання для дітей та молоді в контексті українського культурного процесу періоду Другої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 199-222. – ISSN 1591-6223
691053
  Савицкая В.И. Краков / В.И. Савицкая. – Москва, 1975. – 214 с.
691054
  Виктория Малая Краков : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 94 : Фото
691055
  Добжицкий Е. Краков. : пейзаж и архитектура / Е. Добжицкий. – Варшава, 1967. – 184 с.
691056
   Краков. Польша. – Краков, 1959. – 26 с.
691057
  Телевной Игорь Краков. Портал в прошлое // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 66-70 : фото
691058
  Булахтин М.А. Краковские консерваторы и украинский политический лагерь в Галиции в начале ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 68-79. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
691059
  Гончарова С.М. Краковско-Поронинский архив В.И.Ленина. (Материалы о деятельности ЦК РСДРП в 1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гончарова С.М.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра гос. учреждений и организации архивного дела. – М., 1967. – 17л.
691060
  Прокоп Р.А. Краковское восстание 1846 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокоп Р.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории нового времени. – Львов, 1955. – 16л.
691061
  Калицкая Ф. Краковское восстание 1923 года / Ф. Калицкая. – М, 1954. – 119с.
691062
  Лоховиц Крактий русско-немецкий и немецко-русский словарь / Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 5-е, стер. – М., 1954. – 488с.
691063
  Шекспир В. Крал Джон / Вилиjам Шекспир ; препев/превод од оригиналот: Богомил Гузел. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 103 с. – ISBN 978-608-203-140-8


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
691064
  Шекспир В. Кралот Хенри Осми / Вилиjaм Шекспир ; препев/превод од оригиналот: Богомил Гузел. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 132 c. – Наслов на ориг.: King Henri VIII / William Shakespeare. London, Methuen&co Ltd. – ISBN 978-608-203-160-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
691065
   Кральевич Марко : епске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 161 с. – (народна книжевност)
691066
  Шкуратова Н.В. Краматорск / Н.В. Шкуратова. – Донецк, 1978. – 56с.
691067
  Древетняк Н.И. Краматорску 100 лет / Н.И. Древетняк. – Рига, 1968. – 34 с.
691068
  Харитонова Р. Краматорськ - Київ. Дорожні рефлексії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 2-6
691069
  Кучеров Е.В. Крамбе - новая масличная культура / Е.В. Кучеров. – М.-Л., 1954. – 94с.
691070
  Кучеров Е.В. Крамбе - новая масличная культура в Башкирии / Е.В. Кучеров. – Уфа, 1951. – 60с.
691071
  Марцинкевич Г. Краммашбуд. / Г. Марцинкевич. – 35с.
691072
  Балдинюк Віра Крамничка вживаних речей : Вірші / Балдинюк Віра. – Київ : Смолоскип, 1999. – 68с. – ISBN 966-7332-14-4
691073
  Корвін Отто Крамничка святих ганчірників. / Корвін Отто. – Львів, 1960. – 247с.
691074
  Устинов П. Крамнэгел / П. Устинов. – М., 1987. – 524с.
691075
  Алексеев С.Т. Крамола : роман / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 9)
Кн. 1. – 1990. – 64 с.
691076
  Алексеев С.Т. Крамола : роман-газета / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 10 (1136))
Кн. 1 (окончание). – 1990. – 96 с.
691077
  Алексеев С.Т. Крамола : Роман / С.Т. Алексеев. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-00714-2
Кн.1. – 1990. – 447с.
691078
  Алексеев С.Т. Крамола : роман / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 19 (1169))
Кн. 2 : Доля. – 1991. – 96 с.
691079
  Алексеев С.Т. Крамола / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 20 (1170))
Кн. 2 (окончание) : Доля. – 1991. – 96 с.
691080
  Гриценко В. Крамола "Боярині" Лесі Українки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 4
691081
   Крамольний Дарвін мовознавства : до 180-річчя з дня народження Олександра Потебні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 19 вересня (№ 173). – С. 9


  Про наукові висновки Олександра Потебні щодо російської мови та сучасні дослідження, виконані лінгвістами з КНУ імені Тараса Шевченка, які підтверджують правоту науковця.
691082
  Нейметі Мар"яна Крамольний пурпур : Поезія
691083
  Варшавский А.С. Крамольные полотна / А.С. Варшавский. – Москва, 1963. – 160с.
691084
  Давыдова А.С. Крамской / А.С. Давыдова. – Москва, 1962. – 110с.
691085
  Ненарокомова И.С. Крамской : для среднего школьного возраста / И.С. Ненарокомова. – Москва, 1991. – 58с.
691086
   Крамской И.Н.. – М., 1956. – 48с.
691087
   Крамской И.Н.. – Л., 1987. – 8с.
691088
   Крамской И.Н.. – Москва, 1988. – 256с.
691089
   Крамской об искусстве. – Москва, 1988. – 176с.
691090
  Ступак Ю.П. Крамськой і Україна / Ю.П. Ступак. – К, 1971. – 52с.
691091
  Сварник І.І. Кран та екран / І.І. Сварник. – Львів, 1988. – 112с.
691092
  Шаде В. Кранахи - семья художников / В. Шаде. – Москва, 1987. – 472с.
691093
  Тодоренко Галина Кранево - суцільний фестиваль : Болгарія / дитячий відпочинок / Тодоренко Галина, Горпенюк Максим, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 68-69 : Фото
691094
  Алексеева Т.И. Краниологические и остеологические коллекции Института и Музея антропологии МГУ / Т.И. Алексеева. – Москва : Московский университет, 1986. – 224 с.
691095
   Краниологические коллекции кабинета антропологов Томского университета. – Томск, 1979. – 119с.
691096
  Гинзбург В.В. Краниологические материалы из Северного Казахстана и вопрос о происхождении ранних тюркских кочевников / В.В. Гинзбург, 1960. – 20с.
691097
  Юсупов Р.М. Краниология башкир / Р.М. Юсупов. – Л, 1989. – 197с.
691098
  Алексеев В.П. Краниология народов Восточной Европы и Кавказа в связи с проблемами их происхождения : Автореф... докт. ист.наук: / Алексеев В. П.; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Миклухо-Маклая. – М., 1967. – 60л.
691099
  Алексеев В.П. Краниометрия. Методика антропологических исследований : методика антропол. исслед. / В.П. Алексеев, Г.Ф. Дебец; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1964. – 128 с.
691100
  Саливон І.І. Краніологічна характеристика середньовічного населення м. Новогрудка // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 92-110
691101
  Герасимова М.М. Краніологічні матеріали з античної Фанагорії // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 55-59
691102
  Сегеда С.П. Краніологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 191. – ISBN 978-966-02-7305-4
691103
  Долженко Ю. Краніологія кіммерійського населення Наддніпрянщини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 1 (25), січень - березень. – С. 30-53. – ISSN 1998-4634


  У статті за даними краніології дано індивідуальну характеристику черепа з кургану 1, поховання 3, знайденого на території Північного гірничозбагачувального комбінату Кіровоградської області 2007 р. Поховання чоловіка 30-40 років чорногорівського етапу. ...
691104
  Долженко Ю. Краніоскопічна характеристика носіїв ямної та катакомбної культур України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 9-31. – ISSN 1998-4634
691105
   Кранх Л.. – Москва, 1987. – 458с.
691106
  Семена М. КрАО "реорганізують" проти її волі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 27). – С. 2


  Заява на спеціальній прес-конференції в Сімферополі директора департаменту наукової діяльності Міністерства овіти і науки, молоді і спорту України О. Якименка про те, що процес приєднання НДІ КрАО до КНУТШ на правах структурного підрозділу триває. ...
691107
   Крапивин Николай Никитич. Выставка произведений. Москва, 1980 : Каталог выставки. – М. : Советский художник, 1980. – 15с. : илл.
691108
   Крапивин Николай Никитович. Живопись : Каталог выставки произведений. – Москва, 1972. – 50с. : илл.
691109
  Крапіва К.К. Крапіва / К.К. Крапіва. – Вид. 3-е. – Менск, 1930. – 159с.
691110
  Чобіт Д. Крапка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 31)


  Про журнал "Пам"ятки України".
691111
  Братунь Р.А. Крапка без і : памфлети / Р.А. Братунь. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 55 с.
691112
  Горовий Г. Крапки не ставлю : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 93-96
691113
  Йовенко С. Крапки у книзі життя Павла Мовчана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.131-138


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
691114
   Краплені карти. – К., 1979. – 181с.
691115
  Кербабаев Б.М. Краплина води-крупинка золота : роман / Б.М. Кербабаев; Берди Кербабаєв. – Київ, 1976. – 392 с.
691116
  Іршад Улла Хан Краплина води: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 26. – ISSN 0320-8370
691117
  Москаленко А.З. Краплина й море. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 190с.
691118
  Панасюк П.В. Краплина літа. / П.В. Панасюк. – К., 1973. – 35с.
691119
  Підсуха О.М. Краплини / О.М. Підсуха. – Київ, 1966. – 78 с.
691120
  Іршад Улла Хан Краплини дощу на шляху до океану: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
691121
  Ющенко О.О. Краплини життя : Нариси, рецензії, оповідання, вірші / Упоряд. О.Я.Ющенко. – Київ : Азимут-Україна, 2004. – 368с. – ISBN 966-8405-10-02
691122
  Рутківський В.Г. Краплини сонця / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1966. – 60с.
691123
  Біба П.М. Краплини теплого дощу : поезії, поема / П.М. Біба. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 118 с.
691124
  Дембек Л. Краплі : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 61-62. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
691125
  Мартич Ю.М. Краплі золотого дощу / Ю.М. Мартич. – К, 1957. – 332с.
691126
  Сингаївський М.Ф. Краплі зорі : вірші: Для мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1985. – 29 с.
691127
  Гей В.С. Краплі на листі : поезії / В.С. Гей. – Київ, 1987. – 90 с.
691128
  Хоменко І.Є. Краплі сонця : лірика та поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 119 с.
691129
  Фаріон І.Є. Крапля / Іван Фаріон ; [упоряд. і ред. Д. Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2017. – 190, [2] с. : портр. – Світлій пам"яті поета і перкладача Івана Фаріона (1939-2017). – ISBN 978-617-7201-55-6
691130
  Матіїв В.М. Крапля живиці / В.М. Матіїв. – Ужгород : Карпати, 1982. – 74 с.
691131
  Голованівський С.О. Крапля крові : оповідання / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95 с.
691132
  Мушкетик Ю.М. Крапля крові : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 243с.
691133
  Мушкетик Ю.М. Крапля крові : Серце і камінь: Романи / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1967. – 408с.
691134
  Тананаев М.О. Крапляна метода прикметної хімічнох аналізи. / М.О. Тананаев. – К.
ч. 1. – 1926. – 105с.
691135
  Бурлаков С.Р. Краса - з любові : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 127 с.
691136
  Крижанівський Микола Краса вдивляється у душу : Краєвиди душі / Крижанівський Микола, Крижанівська Ніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 90-93 : Іл.
691137
  Наєнко М.К. Краса вірності / М.К. Наєнко. – Київ, 1981. – 216с.
691138
  Рішко М.В. Краса вірності / М.В. Рішко. – Ужгород, 1983. – 144с.
691139
  Антків Б. Краса вірності: ("Прапороносці") // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.45-46


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
691140
  Акуленко В.І. Краса врятує світ, якщо право захистить красу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 5-13. – ISSN 2078-0133


  Дослідження присвячене розгляду становлення системи міжнародного права у сфері охорони культурної спадщини та ролі в цьому процесі діяльності М.К. Реріха.
691141
  Крилова С. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної мета антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
691142
  Крилова С.А. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 79-88


  На основі філософії персоналізму та метаантропології розвивається авторський методологічний підхід до аналізу краси в соціальному бутті людини, який визначається як соціальна метаантропологія і дає можливість сформулювати критерій вищіх досягнень ...
691143
  Завгородній С.О. Краса дівоча : повість / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1959. – 284 с.
691144
  Завгородній С.О. Краса дівоча : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Київ : Дніпро, 1968. – 432 с.
691145
  Завгородній О.С. Краса дівоча / О.С. Завгородній. – Київ, 1988. – 685с.
691146
  Завгородній О.С. Краса дівоча. / О.С. Завгородній. – К., 1978. – 528с.
691147
  Хижняк А.Ф. Краса життя : оповідання / А.Ф. Хижняк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 22 с.
691148
  Єніна В.М. Краса жіноча / В.М. Єніна. – Київ, 1970. – 158с.
691149
  Малко Ромко Краса з адреналіном : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 92-95 : Іл.
691150
   Краса земли. – Казань, 1963. – 100с.
691151
  Ющенко О.Я. Краса землі : лірика / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 144 с.
691152
  Кулиев К. Краса земная : избр. лирика / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1980. – 416 с.
691153
  Кондратюк А.І. Краса зникаюча і вічна : Спостереження: в 2 т. / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 978-966-416-049-7
Т. 1. – 2007. – 532с.
691154
  Кондратюк А. Краса зникаюча і вічна. Спостереження : в 2 т. / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 978-966-416-061-9
Т. 2. – 2007. – 600с.
691155
  Малицька А.К. Краса і багатсво Карпат / А.К. Малицька. – Київ : Знання, 1969. – 47с.
691156
  Будько Євген Краса і доля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 84-90 : фото
691157
  Єлісеєва Н.Ф. Краса і праця / Н.Ф. Єлісеєва. – Київ, 1969. – 40с.
691158
  Франко І.Я. Краса і секрети творчості : Статті, дослідження, листи / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 498с. – (Пам"ятки естетичної думки)
691159
  Винниченко В.К. Краса і сила : та инші оповідання / В. Винниченко. – У Київі : Вік ; З друкарні С.А. Борисова, 1906. – 412 с.
691160
  Винниченко В.К. Краса і сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 64с.
691161
  Винниченко В.К. Краса і сила : Повісті та оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 752с.
691162
  Будько Євген Краса і сила : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 16-20 : Фото
691163
  Кацнельсон А.І. Краса і сила віршованого слова / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1963. – 98с.
691164
  Бацій І.С. Краса і сила слова : Бесіди про мову худ. твору / І.С. Бацій. – К. : Радянська школа, 1983. – 97 с.
691165
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 ст.; Навч. посібник за прогрограмою 11 кл. – Київ : Світло знань, 1998. – 607с. – ISBN 966-95268-0-9
691166
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 століття: Навч. посібник за програмою 10-11 кл. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Світло знань, 2000. – 640с. – ISBN 966-95268-2-5
691167
   Краса людська. – К., 1961. – 290с.
691168
   Краса людська. – К., 1962. – 487с.
691169
   Краса людська. – К., 1964. – 293с.
691170
   Краса людська. – К., 1967. – 287с.
691171
   Краса людська. – Київ, 1972. – 170с.
691172
  Трипільський А.В. Краса мистецтва в світлі теорії соціалістичного реалізму / А.В. Трипільський. – К., 1959. – 44с.
691173
  Койдан С.А. Краса моя - природа : [фотокнига] / С.А. Койдан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. – 142 с. : фото
691174
   Краса нових обрядів. – Київ, 1983. – 178с.
691175
  Десятерик Д. Краса пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 10


  Оголошено результати міжнародного конкурсу "Територія гідності", покликаного вшанувати події революції 2013 - 2014 рр.
691176
   Краса педагогического труда. – К., 1963. – 459с.
691177
  Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : Hавч.посібник для вчителів,аспірантів,студ.середніх та вищих навч.закладів / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач, Сагач Галина Михайлівна; АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі профес.освіти. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с. – ISBN 5-7763-8583-0
691178
   Краса педагогічної праці. – К., 1962. – 422с.
691179
  Лінько Дмитро Краса по-перськи або Правда і міфи про Іран / Лінько Дмитро, Середюк Олексій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 56-60 : фото
691180
  Кавалерова Н.А. Краса праці. / Н.А. Кавалерова, А.І. Кавалеров. – К., 1981. – 80с.
691181
  Матвієнко О.І. Краса природи як онтологічна основа світогляду і культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 30-43


  Світогляд і культура є результатом багатьох безпосередніх і опосередкованих впливів, однак їх буттєвою першоосновою завжди була і залишатиметься краса природи, яка слугує інтенцією, пусковим механізмом, котрий започатковує художнє і творче ставлення до ...
691182
  Первухин К.С. Краса природы русской / К.С. Первухин. – Калинин, 1963. – 55с.
691183
  Василішина О. Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко"
691184
  Архангельский В.В. Краса родного края : [рассказы] / Вл. Архангельский ; предис. Н. Смирнова ; худож. А.В. Смирнов. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 191 с. : ил.
691185
  Крилова. С.А. Краса світогляду як передумова краси вчинків та відносин в соціальному бутті людини // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 226-235. – ISSN 2077-8309
691186
  Жмудзка-Бродніцка Краса спорту, висловлена в поезії "Олімпійські лаври" Казимежа Вєжинського // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
691187
   Краса танцю в ім"я добра // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Масовим виконанням класичного віденського вальсу запам"ятається цьогорічний Благодійний бал ІМВ. Другий рік поспіль Інститут міжнародних відносин КНУ організовує такий захід для підтримки Прилуцького обласного будинку дитини "Надія".
691188
   Краса у розумі : арабські казки у записах А. Кримського. – Київ : Веселка, 1992. – 205 с. – ISBN 5-301-01039-5
691189
   Краса Украины : Хроника жизни и творчества художницы Екатерины Васильевны Белокур (1900-1961). К100-летию со дня рождения. – Москва, 2000. – 40с.
691190
   Краса України-Поділля. – Одеса, 1972. – 259с.
691191
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бабушка Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
691192
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 / Бабушка Лариса Дмитрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180 с. – Бібліогр.: с. 166-180
691193
  Матвієнко О.І. Краса як атрибут природи і культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Матвієнко Оксана Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
691194
  Пінахіна Є. Краса як міра людського освоєння дійсності // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 7-18. – ISSN 1992-5514
691195
  Ананьїн В.О. Краса як складова частина праці: соціокультурний аспект / В.О. Ананьїн, О.О. Пучков // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 53-58
691196
  Шестаков Андрій Краса, вкарбована у вічність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 96-98. – ISSN 0130-5212
691197
  Шлапак Я. Краса, душа і трохи містики // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 12


  75 років від дня народження Раїси Степанівни Недашківської, української актриси театру і кіно, громадського діяча.
691198
  Яриновська К. Краса, що не рятує світ (за творчістю Оскара Уайльда) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 343-346. – ISBN 978-966-306-020-4
691199
  Вирган І.О. Краса. Даринка з братиком. Мороз : оповідання / І.О. Вирган. – Харків : Прапор, 1966. – 94 с.
691200
  Паризе Г. Красавец священник : роман ; пер. с итал. / Гоффредо Паризе. – Москва : Прогресс, 1973. – 192 с. : іл.
691201
   Красавин Е.А.. – Москва : Энергоатомиздат. – 192 с. – ISBN 5-283-02984-0
691202
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Москва : Современник, 1976. – 431 с.
691203
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1982. – 424 с.
691204
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 430 с.
691205
  Данилов С.П. Красавица Амга : романы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1986. – 652 с.
691206
  Ауэзов М. Красавица в трауре : повести, рассказы, очерки / М. Ауэзов ; пер. с казахского ; [сост. послесл., с. 431-439, примеч. Р. Сейсенбаева]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 447 с. – ISBN 5-280-00585-1
691207
  Стрельцов Иван Красавица из чудовища : зоосфера / Стрельцов Иван, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 126-133 : Фото
691208
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Нукус, 1975. – 172 с.
691209
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Ташкент, 1978. – 184 с.
691210
  Берсенева А. Красавица некстати / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо ; Олимп, 2007. – 416 с. – (My best). – ISBN 978-5-699-23401-1
691211
  Синяк Д. Красавица Суоми и танкист // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 50 (412). – С. 50-51. – ISSN 2075-7093


  75 лет назад СССР начал войну против Финляндии, обвинив в этом "финскую военщину".
691212
  Тутатчикова Е. Красавицы с плакатов // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 54-67. – ISSN 1681-7559
691213
  Домрин В.В. Красавка / В.В. Домрин. – М, 1971. – 143с.
691214
  Эме М. Красавчик : Роман. Рассказы / М. Эме. – Москва : Известия, 1991. – 190с. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
691215
  Стриженюк С.С. Красен-світ : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 108 с.
691216
  Ревунов В.С. Красен день / В.С. Ревунов. – К., 1960. – 44с.
691217
  Василевська В. Красен Дніпро за всякої погоди : оповідання / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : ДЛВ, 1958
691218
   Красив человек труда. – М., 1962. – 160с.
691219
  Шлапак Я. Красива жінка, що дарує пісням життя // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 липня (№ 29). – С. 12


  65 років від дня народження Алли Кудлай, української естрадної співачки.
691220
  Коровин А. Красивая жизнь : роман, повесть / Андрей Коровин. – Калуга : Золотая аллея, 1999. – 383, [1] с. – В содерж. также: Обладание временем. – ISBN 5-7111-0302-4
691221
  Трофимов Ф.А. Красивая земля. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1969. – 127с.
691222
   Красивая каждый день. – К., 1994. – 208с.
691223
  Алигер М.И. Красивая Меча : поэма / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1953. – 84 с.
691224
  Кольчугин М.П. Красивая Меча / М.П. Кольчугин. – Тула, 1959. – 248с.
691225
  Алендей В. Красивая ты, рябина / В. Алендей. – Чебоксары, 1971. – 206 с.
691226
  Якименко О. Красиве без корисного. Принцип змагальності в новому Кримінальному процесуальному кодексі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)
691227
  Фесенко О. Красиве і корисне // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Студентка кафедри метеорології та кліматології географічного факультету про літню практику, яка проходила на базі Карадазької геофізичної обсерваторії (АРК Крим).
691228
  Михайлюк Є.В. Красивий талант / Є.В. Михайлюк. – Киев, 1968. – 47с.
691229
  Чорнобривець С.А. Красиві люди / С.А. Чорнобривець. – Дніпропетровськ, 1961. – 146с.
691230
  Илюшина Ирина Красиво жить : архитектура городов Украины // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 46-48


  ТОП-15 лучших, по мнению редакции, жилых зданий Киева, Львова и Одессы
691231
  Карелина Дарья Красиво жить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 36-45 : фото
691232
  Волевич Г.К. Красиво и модно / Г.К. Волевич. – Москва, 1981. – 176с.
691233
   Красиво пить не запретишь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 42-43 : фото
691234
   Красивое и красивость. – Ростов -на-Дону, 1966. – 102с.
691235
  Жемлиханов Э. Красивое имя / Э. Жемлиханов. – Л, 1979. – 55с.
691236
  Харлампьев Г. Красивое утро : повесть / Герасим Харлампьев; пер. с чуваш. А.Волков. – Москва : Детская литература, 1969. – 192 с.
691237
  Кичунов Н.И. Красивоцветущие грунтовые растения луковичные и некоторые многолетние : их культура в открытом грунту и под стеклом : с 34 рис. в тексте / сост. Н.И. Кичунов, старший спец. по содовод. при Департаменте земледелия. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. С.Л. Кинда], 1909. – [4], 76 с. : ил.
691238
  Паланчан А.Н. Красивоцветущие деревья и кустарники / А.Н. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1990. – 207с.
691239
  Рубцов Л.И. Красивоцветущие кустарники для зеленого строительства УССР / Л.И. Рубцов. – Киев : АН УССР, 1952. – 72с.
691240
  Паланчан А.И. Красивоцветущие кустарники для озеленения Молдавии / А.И. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1995. – 80с.
691241
   Красивоцветущие многолетники на срез. – Саратов, 1978. – 63с.
691242
  Тихонова Мпаргарита Николаевна Красивоцветущие орхидеи в оранжереях Ботанического сада АН СССР / Тихонова Мпаргарита Николаевна. – Ленинград : Наука, 1971. – 16с.
691243
  Ткаченко В.М. Красивые люди / В.М. Ткаченко. – Москва, 1971. – 63 с.
691244
  Амфитеатров А.В. Красивые сказки / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Труд", Спб., 1908. – [4], 314 с.
691245
   Красивые трудом, щедрые сердцем. – Чебоксары, 1965. – 168с.
691246
  Евреинов Н.Н. Красивый деспот : последний акт драмы / Н. Евреинов. – Петроград : Изд. А.С. Суворина
П. – 1907. – 60 с.
691247
   Красильников Г.Д.- писатель и человек. – Ижевск, 1982. – 231с.
691248
  Кэлсорп М. Красильня : роман / Мина Кэлсорп ; Пер. с англ. Н. Ветошкиной и Э. Питерской. – Москва : Прогресс, 1966. – 223 с.
691249
  Кремнев Б.Г. Красин. / Б.Г. Кремнев. – М., 1968. – 253с.
691250
  Вавриш С. Красічинська нотозбірня // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 119-125. – ISSN 2224-0926
691251
  Николаевская Е. Краски / Е. Николаевская. – М, 1961. – 112с.
691252
  Адрианов Ю.А. Краски : стихи раз. лет / Ю.А. Адрианов ; ил.: Д. Арсенин. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 96 с. : ил.
691253
  Федоренко Н.Т. Краски времени / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 144с.
691254
  Липатов В.С. Краски времени / В.С. Липатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 319с.
691255
  Сучков И.В. Краски далекого острова / И.В. Сучков. – М., 1980. – 96с.
691256
  Войтович В.А. Краски для дома / В.А. Войтович. – Москва, 1986. – 141с.
691257
  Карпова Н.И. Краски дня: пятая книга стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1988. – 158с.
691258
  Алпатов М. Краски древнерусской иконописи = Colour sn Early Russian con Painting : [альбом] / М. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 116 с., фотоил. : фотоил. – Библиогр.: с. 115
691259
  Латыпов К.Т. Краски жизни : стихи / К.Т. Латыпов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1973. – 144 с.
691260
  Рыбаков Ю.С. Краски жизни и сцены / Ю.С. Рыбаков. – М, 1978. – 40с.
691261
  Кончаловский П. Краски земли / П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 8с.
691262
  Цаголова Т.В. Краски земли / Т.В. Цаголова. – Орджоникидзе, 1982. – 16с.
691263
   Краски земли Дерсу. – Хабаровск, 1982. – 276с.
691264
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 84 с. – (Школьная библиотека)
691265
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – М., 1948. – 80с.
691266
   Краски Каталонии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 27 : фото
691267
  Кренев П.Г. Краски моего моря: мален. повести, расскзы / П.Г. Кренев. – Л., 1990. – 172с.
691268
  Купцов И.И. Краски молодости / И.И. Купцов. – Москва, 1971. – 127с.
691269
   Краски не меркнут. – М., 1965. – 383с.
691270
   Краски Нечерноземья. – М., 1976. – 120с.
691271
  Шевчук В.А. Краски осеннего сада : повести и рассказы / Валерий Шевчук ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 399 с.
691272
  Божко И.А. Краски памяти : повести и рассказы / И.А. Божко. – Одесса : Маяк, 1988. – 218, [2] с.
691273
  Гамбург Л. Краски политика // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 158-184. – ISSN 0131-8136


  У. Черчілль як художник
691274
  Дедюхин А В. Краски Прислонихи / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1970. – 104с.
691275
  Зурабян Т.С. Краски разных времен / Т.С. Зурабян. – Москва, 1970. – 206с.
691276
  Димчевский Н.В. Краски севера / Н.В. Димчевский. – М., 1972. – 80с.
691277
  Федоренко Н.Т. Краски Созопола / Н.Т. Федоренко. – М., 1981. – 47с.
691278
  Ильин Иван Краски тлена : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 9-15
691279
  Иваницкая Алиса Краски черного леса / Иваницкая Алиса, Эхле Клаус // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 174-195 : фото
691280
  Одноралов Н.В. Краски, холсты и кисти // Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В.А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – (Новое в жизни, науке, технике ;Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
691281
  Тарасов Е.П. Краском Генрих Эйхе / Е.П. Тарасов. – Москва, 1975. – 151с.
691282
  Макня К.В. Краслава / К.В. Макня. – Рига, 1978. – 63с.
691283
  Хільчевский В.К. Красна (- річка у Білоцерківському й Обухівському районах Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 204. – ISBN 978-966-02-7305-4
691284
  Мароховский Г.В. Красна изба и углами / Г.В. Мароховский. – Тула, 1980. – 89с.
691285
  Антонов-Тонич Красна поляна / Антонов-Тонич. – София, 1974. – 451с.
691286
  Бородин В.С. Красна строка действенностью / В.С. Бородин. – Новосибирск, 1985. – 108с.
691287
  Березин П.Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками / П.Ф. Березин. – Москва : Военное издательство, 1940. – 87 с.
691288
   Красная Азовская флотилия. – Донецк, 1962. – 170с.
691289
  Веселов В. Красная Армия-любимое детище Советского народа / В. Веселов. – Москва, 1946. – 79с.
691290
  Федосеев П. Красная армия - армия-освободительница / П. Федосеев. – 2-е доп. изд. – М, 1946. – 55с.
691291
  Федосеев П. Красная армия - армия-освободительница / П. Федосеев. – Смоленск : Смолгиз, 1947. – 47 с.
691292
  Быстрянский В.А. Красная Армия - армия освобождения трудящихся / В.А. Быстрянский. – Ленинград, 1940. – 25с.
691293
  Баевская Е.А. Красная Армия - первоклассная армия нашего времени : краткий рек. указатель литературы / Е.А. Баевская ; под ред. полк. Г.С. Красовского ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. Воен. отд. – Москва, 1946. – 32 с.
691294
  Клочков В.Ф. Красная Армия - школа коммунистического воспитания советских воинов, 1918-1941 / В.Ф. Клочков. – Москва, 1984. – 229с.
691295
   Красная Армия. – М., 1938. – с.
691296
  Толченов М. Красная Армия в борьбе против немецко-фашистских захватчиков / М. Толченов. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 54 с.
691297
  Тихомиров Александр Нилович Красная Армия в изобразительном искусстве / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1939. – 132с.
691298
  Салихов А.Ш. Красная Армия в Иране. 1941-1944 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 0321-0626
691299
  Соколов Б.В. Красная Армия в межвоенный период (1921-1941) / Б.В. Соколов. – М., 1990. – 62с.
691300
  Юрьев М.Ф. Красная армия Китая. / М.Ф. Юрьев. – М., 1958. – 196с.
691301
  Заподовникова А.Г. Красная Армия на фронте мирного строительства / А.Г. Заподовникова. – Красноярск, 1986. – 177с.
691302
  Познер В.М. Красная армия просвещения : (Материалы к истории Всерос. союза работников просвещения и социалист. культуры) / В.М.Познер ; Всерос. союз работников просвещения и социалист. культуры. – Москва : Госиздат, 1919. – 168 с.
691303
  Болстад Э. Красная бегония / Э. Болстад ; пер. с норвеж.: Л. Брауде, Ф. Золотаревская. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 302 с.
691304
  Ямамото Сюгоро Красная Борода / Ямамото Сюгоро. – Москва, 1990. – 526 с.
691305
  Березиков Е.Е. Красная Бухара / Е.Е. Березиков. – Ташкент
1. – 1982. – 239с.
691306
  Березиков Е.Е. Красная Бухара / Е.Е. Березиков. – Ташкент, 1988. – 527с.
691307
  Зорин Виталий Красная вода. SPA"двей на О"руж : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 50-54 : Іл.
691308
  Хотакайнен Кари Красная волчанка : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-137. – ISSN 1130-6545
691309
  Кузаков Н.Д. Красная Волчица : Роман / Н.Д. Кузаков. – Москва : Современник, 1983. – 480с.
691310
  Злодеев Н.И. Красная гвардия - основа организации Красной Армии : Автореф... канд. ист.наук: / Злодеев Н.И.; Военная ордена Ленина и ордена Суворова Артиллерийская Академия им. Ф.Э.Джержинского. – Москва, 1952. – 23 с.
691311
  Злодеев Н.И. Красная гвардия / Н.И. Злодеев. – М., 1957. – 88с.
691312
  Ерыкалов Е.Ф. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / Е.Ф. Ерыкалов. – М., 1957. – 110с.
691313
  Самойлов А.Д. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А.Д. Самойлов. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
691314
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борьбе за власть Советов. / Г.А. Цыпкин. – М., 1967. – 226с.
691315
  Голубев Н.А. Красная гвардия в борьбе за установление и упрочение власти Советов. (По материалам Центр. пром. губерний: Владимирской, Костром. и Яросл.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Голубев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
691316
  Онуфриенко М.Я. Красная гвардия в борьбе за установление Советской власти на Украние : Автореф... канд. ист.наук: / Онуфриенко М. Я.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1955. – 16л.
691317
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борььбе за власть Совертов (по матер. Центр. пром. р-на) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкин Г. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1964. – 18л.
691318
  Верхось В.П. Красная гвардия в Октябрьской революции / В.П. Верхось. – Москва, 1976. – 264с.
691319
  Павлова И.В. Красная гвардия в Сибири / И.В. Павлова. – Новосибирск, 1983. – 145с.
691320
  Лукьянов Х. Красная гвардия Донбасса / Х. Лукьянов. – Сталино, 1958. – 95 с.
691321
  Сендерский А. Красная гвардия Киева в борьбе за победу Октября : Автореф... Канд.ист.наук: / Сендерский А.;. – Киев. – 20 с.
691322
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – Москва, 1978. – 223с.
691323
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1989. – 333с.
691324
  Цыпкина Р.Г. Красная гвардия сельской местности Центрального промышленного района (апрель 1917 -- май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкина Р. Г.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1967. – 23л.
691325
  Большакова Е. Красная гвоздика -- цветок революции. / Е. Большакова. – М, 1967. – 20с.
691326
   Красная гвоздика. – Рига, 1966. – 47с.
691327
  Ласков М.Р. Красная гвоздика / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1969. – 76с.
691328
   Красная гвоздика. – Ярославль, 1971. – 167с.
691329
   Красная гвоздика : песенник / [сост. Анатолий Качан]. – Киев : Молодь, 1978. – 159 с. : ил. – Миниатюрное издание
691330
   Красная гвоздика. – Москва, 1981. – 111с.
691331
   Красная гвоздика. – Москва, 1982. – 254 с.
691332
   Красная гвоздика. – Киев, 1982. – 167 с.
691333
  Лацис А.Э. Красная гвоздика / А.Э. Лацис. – Рига, 1984. – 183 с.
691334
  Дорошко-Берман Красная гора : Рассказы / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож.- оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 272с. – Книга иллюстрирована рисунками автора. – ISBN 966-03-1500-7
691335
  Лосев В. Красная горка / В. Лосев. – Москва-Л, 1939. – 106с.
691336
  Левоневский Д.А. Красная горка / Д.А. Левоневский. – Л, 1977. – 216с.
691337
  Буравлев Е.С. Красная горка. Слово о моих земляках кузнечанах, о любви и поэзии о первом ковше угля. / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1961. – 124 с.
691338
  Михальчук В. Красная дата. В этом году Нацуниверситет имени Тараса Шевченка отмечает свое 185-летие. "Сегодня" узнали, как протекала студенческая жизнь сто лет назад // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 19 сентября (№ 174). – С. 24


  "Сто лет назад в университетах учились только мужчины. Киевский университет Святого Владимира был основан в 1834 году и стал вторым в Украине, после Харьковского (открыт в 1805 году). Но еще восемь лет студенты учились в тесных особняках на Печерске. А ...
691339
  Богданов А.А. Красная звезда / Александр Богданов (Малиновский). – Москва : Правда, 1990. – 414 с. – В изд. также: Крушение республики Итль / Борис Лавренев. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
691340
  Аллег А. Красная звезда и зеленый полумесяц : о среднеаз. респ. : пер. с фр. / А. Аллег; предисл. А. Васильева. – Москва : Прогресс, 1985. – 187 с., [20] л. ил. : ил. – (Свидетельства об СССР. Зарубежные авторы о Советском Союзе)
691341
  Разумневич В.Л. Красная звезда на тачанке / В.Л. Разумневич. – М, 1980. – 208с.
691342
  Татаренко Л.С. Красная земля / Л.С. Татаренко. – К., 1962. – 70с.
691343
  Богданович А.А. Красная земля / А.А. Богданович. – М, 1972. – 88с.
691344
  Мертц Б. Красная земля, Черная земля = Red land, Black land : Древ. Египет : легенды и факты / Барбара Мертц ; [пер. с англ. А.И. Коршунова]. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 455, [3] с., [8] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-227-01199-0
691345
  Перро Ж. Красная капелла / Ж. Перро. – М., 1990. – 316с.
691346
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков, И.И. Кондратович, Г.Н. Андреев. – Апатыты, 1983. – 81 с.
691347
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатыты, 1988. – 101с.
691348
   Красная книга. – Ленинград, 1975. – 203с.
691349
  Фишер Д. Красная книга = Дикая природа в опасности / Д. Фишер. – Москва : Прогресс, 1976. – 478с.
691350
  Тер-Акопян Красная книга / Тер-Акопян. – Москва : Советский писатель, 1983. – 80 с.
691351
  Шкляревский И.И. Красная книга / И.И. Шкляревский. – М., 1986. – 205с.
691352
   Красная книга Башкирской АССР : Редкие растения и животные. Проблемы их охраны. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 200 с. : ил.
691353
   Красная книга Башкирской АССР : редкие растения и животные, Проблемы их охраны. – 2-е изд., доп. и перераб. – Уфа, 1987. – 210 с. : ил.
691354
   Красная книга бурятской АССР : редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Бурятской АССР. – Улан-Удэ. – ISBN 5-4711-0087-2
Животные. Растения. – 1988. – 416 с.
691355
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1989. – 415с.
691356
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1989. – 540с.
691357
   Красная книга ВЧК. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1990. – 415с.
691358
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1990. – 540с.
691359
   Красная книга Карачаево-Черкесии : редкие и исчезающие виды фауны и флоры. – Ставрополь, 1988. – 158 с. : ил. – ISBN 5-7644-0155-0
691360
   Красная книга Карелии : редкие и нуждающиеся в охране растения и животные. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 184 с. : ил.
691361
   Красная книга культуры. – М., 1989. – 423с.
691362
  Сулимов А.Д. Красная книга Омского Прииртышья / А.Д. Сулимов. – Омск, 1982. – 71с.
691363
  Никитин Е.Д. Красная книга почв Евразии: Россия и сопредельные страны / Е.Д. Никитин, Е.Б. Скворцова, Е.П. Сабодина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 375-382 : табл., карта. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
691364
   Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения = Red data book of Azov Sea region. Vascular plants / Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины ; Донецкий бот. cад. НАН Украины ; Бот. сад им. акад. А.В. Фомина Киевского нац. ун-та им. Т. Шевченко ; Укр. ботан. общество ; [под. ред.: В.М. Остапко, В.П. Коломийчука]. – Киев : Альтерпрес, 2012. – 275, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 273-274 и в конце разделов. – ISBN 978-966-542-519-9
691365
  Родионов А.М. Красная книга ремесел / А.М. Родионов. – Барнаул, 1990. – 318 с.
691366
   Красная книга РСФСР. – М., 1983. – 455с.
691367
   Красная книга РСФСР. Растения. – Москва, 1988. – 590с.
691368
   Красная книга СССР. – Москва, 1978. – 459с.
691369
   Красная книга СССР. – Москва
Т. 1. – 1984. – 390с.
691370
   Красная книга СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1984. – 478с.
691371
   Красная книга Таджикской ССР. – Душанбе, 1988. – 336с.
691372
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 1 : Позвоночные животные. – 1983. – 128 с. : ил.
691373
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 2 : Растения. – 1984. – 152 с. : ил.
691374
  Крючков В.В. Красная книга экосистем Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатиты, 1988. – 101с.
691375
   Красная книга Якутской АССР. – Новосибирск, 1987. – 247с.
691376
  Ерхов Е. Красная колыбель / Е. Ерхов. – М, 1979. – 160с.
691377
  Стриндберг А. Красная комната. Слово безумца в свою защиту. Одинокий. : Романы / А. Стриндберг; пер.с фр. и швед. – Москва : Правда, 1989. – 640с.
691378
  Казаков В.Б. Красная консоль / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное, 1971. – 152 с.
691379
  Коткин А.С. Красная ласточка / А.С. Коткин. – М, 1980. – 368с.
691380
  Коткин А.С. Красная ласточка / А.С. Коткин. – Архангельск, 1985. – 368с.
691381
  Коткин А.С. Красная ласточка. / А.С. Коткин. – Архангельск, 1974. – 157с.
691382
   Красная лента. – М., 1964. – 63с.
691383
  Паттерсон Д.Л. Красная лилия / Д.Л. Паттерсон. – М., 1984. – 79с.
691384
  Нечунаев В.М. Красная линия / В.М. Нечунаев. – Барнаул, 1966. – 54с.
691385
  Штенгелов Е.С. Красная линия / Е.С. Штенгелов. – Одесса, 1987. – 214с.
691386
  Кузнецов Ю.М. Красная линия спектра / Ю.М. Кузнецов. – Свердловск, 1964. – 28с.
691387
  Пантюхов И.М. Красная линия. Воспоминания моряка-балтийца. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1973. – 318с.
691388
  Сеймур Дж Красная лисица // Крах волшебного королевства / Хайесен Карл. – Москва : Ада, 1993. – (Зарубежный триллер). – ISBN 5-7794-0046-6
691389
  Галкин Ю.Ф. Красная лодка / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1974. – 320с.
691390
  Солнцев Р.Х. Красная лошадь на зеленых холмах / Р.Х. Солнцев. – М., 1976. – 270с.
691391
  Гольд А.Г. Красная луна / А.Г. Гольд. – Свердловск, 1975. – 55с.
691392
  Колосов М.М. Красная Лучеса / М.М. Колосов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 111с.
691393
   Красная лягушка. – М., 1973. – 142с.
691394
  Прудковский П.Н. Красная осень : повести и рассказы / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1957. – 310 с.
691395
  Лясота Ю.Л. Красная осень / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1972. – 696с.
691396
  Щитов А.В. Красная осень / А.В. Щитов. – Улан-Удэ, 1979. – 117 с.
691397
  Кочергин И. Красная палатка в снегах Килиманджаро : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 1. – С. 27-45. – ISSN 0012-6756
691398
  Нобиле Умберто Красная палатка. / Нобиле Умберто. – Москва, 1975. – 347с.
691399
  Рубанов С.А. Красная папка / С.А. Рубанов. – Л., 1982. – 320с.
691400
  Бораненков Н.Е. Красная пахра / Н.Е. Бораненков. – М., 1976. – 282с.
691401
  Дудин М.А. Красная площадь / М.А. Дудин, 1951. – 44с.
691402
  Куртад П. Красная площадь / П. Куртад. – М, 1963. – 294с.
691403
   Красная площадь. – М., 1979. – 423с.
691404
  Рябчиков Е.И. Красная площадь / Е. Рябчиков, А. Абрамов, И. Романовский. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 240 с. : ил.
691405
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди : события : памятники / Ю. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 381 с. – Тит. л. парал. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
691406
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди, события, памятники / Ю.Н. Александров. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 207 с.
691407
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди, события, памятники / Ю.Н. Александров. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 207 с.
691408
  Карданов А. Красная площадь / А. Карданов. – Москва, 1989. – 39с.
691409
  Бондаренко И.А. Красная площадь Москвы. Архитектурный ансамбль / И.А. Бондаренко. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Вече, 2006. – 416 с. : илл. – (Московский хронограф). – ISBN 5-9533-1334-9
691410
  Смит М.К. Красная площадь. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 324с.
691411
  Бачурин А.М. Красная повозка / А.М. Бачурин. – Владивосток, 1988. – 222с.
691412
  Берсенев Л.Н. Красная поляна. : путеводитель / Л.Н. Берсенев. – Москва : Физкультура и туризм, 1933. – 173 с.
691413
  Цхомария Б.Д. Красная Поляна. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1961. – 68с.
691414
  Симонов Е.Д. Красная Пресня / Е.Д. Симонов. – М., 1948. – 223с.
691415
   Красная Пресня / Симонов Е. – М., 1949. – с.
691416
   Красная Пресня в семилетке. – М, 1960. – 20с.
691417
   Красная Пресня вчера, сегодня, завтра. – М., 1975. – 96с.
691418
  Гаденко Б.И. Красная Пресня. Путеводитель по музею / Б.И. Гаденко. – М., 1978. – 112с.
691419
  Метелица С.Б. Красная птица. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1963. – 148с.
691420
  Соколенко Олег Красная путина : Зоосвера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 136-144 : Фото
691421
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – Москва, 1946. – 48с.
691422
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1947. – 45с.
691423
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1947. – 340с.
691424
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1952. – 48с.
691425
  Жулавский М. Красная река / М. Жулавский. – Москва, 1954. – 180с.
691426
   Красная Речка и Бурана : материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции. – Фрунзе : Илим, 1989. – 182, [2] с., [21] л. ил.
691427
  Мустафин Р.А. Красная ромашка : рассказы / Рафаэль Мустафин ;. – Москва, 1983. – 41 с.
691428
  Джалиль М. Красная ромашка : стихи / М. Джалиль. – Казань, 1988. – 526 с.
691429
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин ; худож. А. Алешин. – Москва : Современник, 1979. – 255 с. : ил.
691430
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 172 с.
691431
  Збанацкий Ю. Красная роса : Роман, повести / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. В. Иконникова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 373с.
691432
  Успенский Э.Н. Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы / Э.Н. Успенский. – Ставрополь, 1991. – 45с.
691433
  Орешин П.В. Красная Русь : стихи / Петр Орешин. – Москва : [2-я Государственная тип.], 1918. – 114 с.
691434
  Коренев В.В. Красная рыба : Повести / В.В. Коренев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399с.
691435
  Грабовская В. Красная рыбка Василия Вовкуна // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 92-96.
691436
  Аксенова А.С. Красная рябина : повести : для среднего школьного возраста / А.С. Аксенова. – Москва : Совецкая Россия, 1970. – 169 с.
691437
  Аксенова А.С. Красная рябина : повести : для среднего школьного возраста / А.С. Аксенова. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 190 с.
691438
  Новиков И.А. Красная смородина : Повести и рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1973. – 543с.
691439
  Ефименко В.М. Красная стрела / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1973. – 80с.
691440
  Беляев В.С. Красная стрела : роман / В.С. Беляев. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 207 с.
691441
  Петрова В.И. Красная строка / В.И. Петрова. – Ставрополь, 1964. – 131с.
691442
  Митяев А.В. Красная строка / А.В. Митяев. – Москва, 1967. – 116с.
691443
  Митяев А.В. Красная строка / А.В. Митяев. – Москва, 1976. – 95с.
691444
  Даен Л.А. Красная строка / Л.А. Даен. – Киев, 1981. – 105с.
691445
  Домбровский А.И. Красная Таврида : Роман / А.И. Домбровский. – Симферополь : Таврия, 1987. – 364с.
691446
  Крещик В.А. Красная трава / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1968. – 86с.
691447
  Виан Борис Красная трава : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост.Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 400c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-044-2 (т.2)
691448
  Кава В.И. Красная улица : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1971. – 112 с.
691449
  Кианто И. Красная черта / Илмари Кианто ; предисл.и примеч. Э.Г.Карху ; худож .Х.Тайна ; пер.с фин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 528 с. – В одной кн.: Пирттипохья и ее обитатели / М. Лассила. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: Э.Г. Карху, А.А. Мантере и др. ; Т. 1)


  В том входят произведения двух писателей-классиков финской литературы И.Кианто(1874-1970)и М.Лассила(1868-1918).Кианто в своей повести"Красная черта"изображает жизнь крестьян Северной Финляндии,где жителей не щадила ни суровая природа,ни общественные ...
691450
  Кудинов П.Н. Красная черта. / П.Н. Кудинов. – Ташкент, 1961. – 72с.
691451
  Перро Ш. Красная Шапочка / Ш. Перро. – Москва, 1981. – 16с.
691452
  Прудовский В.Н. Красная Шапочка и др. / В.Н. Прудовский. – Днепропетровск, 1983. – 48с.
691453
  Шереметьев Б.Е. Красная эскадра. / Б.Е. Шереметьев. – М., 1980. – 303с.
691454
  Балаян З.Г. Красная яранга : рассказы / З.Г. Балаян ; предисл. Л. Жуховицького ; худож. Н. Усачев. – Москва : Мол. гвардия, 1979. – 175 с. : ил.
691455
  Гребінь В.В. Красний ( - річка у Білоцерківському та Рокітнянському районах Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 207. – ISBN 978-966-02-7305-4
691456
  Гаман В.П. Красний кут / В.П. Гаман. – Київ, 1990. – 172 с.
691457
  Лазаренко Л.М. Красний Октябрь // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 210. – ISBN 978-966-02-7305-4
691458
  Буркут К. Красний Ріг-родовий маєток Олексія Костянтиновича Толстого / К. Буркут, Л. Казніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 13


  Садиба була власністю останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
691459
  Герасимов А.Н. Красниый бороненосец / А.Н. Герасимов. – Л, 1925. – 100 с.
691460
  Нікітенко Н. Красні ворота Софії Київської // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – ISSN 0131-2685
691461
  Журавлев В. Красній цвет Вены // Русский Мир. ru. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 20-29
691462
  Томилов А.Ф. Красно яблоко. / А.Ф. Томилов. – Кемерово, 1978. – 95с.
691463
  Сидельников В.М. Красноармеейский фольклор / В.М. Сидельников; Соколова пед. проф. – М, 1938. – 208с.
691464
  Олейников М.Я. Красноармейск : Историко- краевед. очерк / М.Я. Олейников. – Донецк : Донбасс, 1974. – 96с. : ил.
691465
  Бедный Д. Красноармейская звезда : Стихи, поэмы, басни, песни / Д. Бедный. – Москва : Воениздат, 1983. – 263с.
691466
   Красноармейская эстрада. Випуск 1(49). – Москва, 1946. – 21с.
691467
   Красноармейская эстрада. Випуск 1(71). – Москва, 1947. – 48с.
691468
   Красноармейская эстрада. Випуск 12(60). – Москва, 1946. – 20с.
691469
   Красноармейская эстрада. Випуск 13(62). – Москва, 1946. – 20с.
691470
   Красноармейская эстрада. Випуск 14(62). – Москва, 1946. – 18с.
691471
   Красноармейская эстрада. Випуск 15-17(63-65). – Москва, 1946. – 63с.
691472
   Красноармейская эстрада. Випуск 18(66). – Москва, 1946. – 20с.
691473
   Красноармейская эстрада. Випуск 19-20(67-68). – Москва, 1946. – 39с.
691474
   Красноармейская эстрада. Випуск 2(50). – Москва, 1946. – 26с.
691475
   Красноармейская эстрада. Випуск 21-22(69-70). – Москва, 1946. – 63с.
691476
   Красноармейская эстрада. Випуск 3(51). – Москва, 1946. – 24с.
691477
   Красноармейская эстрада. Випуск 3(73). – Москва, 1947. – 55с.
691478
   Красноармейская эстрада. Випуск 4(52). – Москва, 1946. – 24с.
691479
   Красноармейская эстрада. Випуск 5(53). – Москва, 1946. – 22с.
691480
   Красноармейская эстрада. Випуск 6(54). – Москва, 1946. – 22с.
691481
   Красноармейская эстрада. Випуск 7(55). – Москва, 1946. – 24с.
691482
   Красноармейская эстрада. Випуск 8(56). – Москва, 1946. – 24с.
691483
   Красноармейская эстрада. Випуск 9(57). – Москва, 1946. – 24с.
691484
   Красноармейские песни. – Москва, 1939. – 183с.
691485
   Красноармейские песни. – К., 1939. – 16с.
691486
  Кежун Б. Красноармейские стихи. / Б. Кежун. – К, 1943. – 40с.
691487
   Красноармейский календарь на 1944 год, 1944. – 37 с.
691488
   Красноармейский песенник. – М., 1938. – 103с.
691489
   Красноармейский политучебник. – М.
1. – 1939. – 48с.
691490
   Красноармейский юмор. – Беломорск, 1943. – 40с.
691491
  Виноградов-Мамонт Красноармейское чудо / Виноградов-Мамонт. – Ленинград, 1972. – 130с.
691492
  Липтаи Э. Красноармейцы, вперед!: Боевые действия венг. Красной армии в 1919 г. / Э. Липтаи. – М., 1986. – 300с.
691493
  Кошелев Николай Васильевич Краснобогатырцы / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1973. – 296с.
691494
  Бабаков Г.А. Краснобровые гладиаторы : рассказы, повести : для сред. и ст. школьного возраста / Бабаков Г.А. ; предисл. В. Николаева ; ил. В. Бубенщиков. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 174 с.
691495
  Буравченков А.О. Краснов Петро Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 218-219. – ISBN 978-966-02-7305-4
691496
   Краснова Марія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 233-234. – ISBN 978-966-439-754-1
691497
  Туманов Гаврил Алексеевич Красноводский морской порт в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Туманов Гаврил Алексеевич; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1969. – 19л.
691498
  Гродзінський Д.М. Красновський Олександр Абрамович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 220. – ISBN 978-966-02-7305-4
691499
  Митус Ю. Красногвардейцы / Ю. Митус. – Х., 1934. – 64с.
691500
  Сорокин Б. Красногвардейцы Пезы / Б. Сорокин. – Пенза, 1957. – 112с.
691501
  Тагиров А. Красногвардейцы. Красноармейцы : романы / А. Тагиров. – Москва, 1961. – 374 с.
691502
  Мельников П.Е. Красногорский бастион / П.Е. Мельников. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 159с.
691503
  Голуб О.О. Красноград : путівник / О.О. Голуб, П.Т. Рущенко. – Харків : Прапор, 1981. – 60с.
691504
  Рущенко П. Красноградський район. Красноград / П. Рущенко. – К, 1965. – [9] с.
691505
  Ханжин В.В. Красногрудая птица снегирь. / В.В. Ханжин. – М., 1989. – 510с.
691506
  Куценко Я.И. Краснодар / Я.И. Куценко, Г.Т. Чучмай. – Краснодар, 1956. – 111с.
691507
   Краснодар. – Краснодар, 1966. – 33с.
691508
   Краснодар. – Краснодар, 1968. – 344с.
691509
  Вахутко А.А. Краснодарская каревая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Вахутко А. А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук при КГУ. – К., 1968. – 381л. – Бібліогр.:л.370-381
691510
  Демченков В.С. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства / В.С. Демченков, А.А. Гаврилов. – Краснодар, 1982. – с.
691511
  Тарада А.Г. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства. / А.Г. Тарада. – М., 1980. – 63с.
691512
  Вахутко А.А. Краснодарская краевая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее укрепление колхозов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Вахутко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 c.
691513
  Новак Н.И. Краснодарская краевая партийная организация в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новак Н. И.; МВССО, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 18 с.
691514
  Володько Илья Краснодарские курорты: от "элит" до "эконом" : Актуальная тема / Володько Илья, Литовченко Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-25 : Фото
691515
   Краснодарский краев. художественный музей им. А.В. Луначарского. – М., 1977. – 103с.
691516
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1951. – 276с.
691517
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1955. – 419с.
691518
   Краснодарский край. Возвращение среднего класса : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-20
691519
   Краснодарский музей. – Москва, 1985. – 159с.
691520
  Подольский М.А. Краснодарский нефтеперерабатывающий завод / М.А. Подольский. – Л, 1957. – 88с.
691521
   Краснодарский политехнический : Краткий истор.очерк о Краснодарском политехническом институте, 1918-1968 гг. – Краснодар, 1968. – 72с.
691522
   Краснодарский станкостроительный. – Краснодар, 1961. – 210с.
691523
   Краснодарский художественный музей им. А.В. Луначарского. – Краснодар, 1963. – 8с.
691524
  Тихомиров Василий Иванович Краснодеревщики / Тихомиров Василий Иванович. – Москва : Дет. лит., 1970. – 126с.
691525
  Камышенко В. Краснодеревщики. Очерк. / В. Камышенко. – Ужгород, 1951. – 111 с.
691526
  Бражник С. Красноділ // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 71-122. – ISSN 0320-8370
691527
  Бражник Ст. Красноділ : повість (трилогія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 63-114. – ISSN 0320-8370
691528
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасc, 1965. – 52с.
691529
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1967. – 56с.
691530
   Краснодон. – Донецк, 1967. – 22с.
691531
   Краснодон. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Донецк, 1971. – 27с.
691532
   Краснодон. – К., 1977. – 47с.
691533
  Иванцов К.М. Краснодонсике мальчишики / К.М. Иванцов. – Донецк, 1985. – 176 с.
691534
  Упеник Н. Краснодонская тетрадь / Н. Упеник. – М., 1953. – 87с.
691535
  Упеник М. Краснодонская тетрадь / М. Упеник. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
691536
  Васильев В.П. Краснодонское направление / В.П. Васильев. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1984. – 128с.
691537
  Коробейников Б.А. Краснодонцы / Б.А. Коробейников. – Донецк, 1981. – 111с.
691538
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – М, 1971. – 271с.
691539
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – Москва, 1984. – 78с.
691540
  Носов Е.И. Красное вино Победы / Е.И. Носов. – М, 1979. – 71с.
691541
  Гечко Ф. Красное вино. / Ф. Гечко. – Москва, 1961. – 655с.
691542
  Гечко Ф. Красное вино. : Роман / Ф. Гечко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 807с.
691543
  Маракулин П.П. Красное дерево Севера / П.П. Маракулин. – Киров, 1974. – 67 с.
691544
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 424с.
691545
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – Харьков, 1981. – 352 с.
691546
  Романов А.А. Красное застолье / А.А. Романов. – Вологда, 1966. – 128с.
691547
   Красное Знамя над Кремлём. – М., 1962. – 95с.
691548
  Баялинов К. Красное знамя Нарына : повесть / К. Баялинов; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1977. – 88 с.
691549
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1951. – 480 с.
691550
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1951. – 379с.
691551
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 294 с.
691552
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
691553
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
691554
  Овалов Л. Красное и черное / Л. Овалов. – М., 1930. – 144с.
691555
  Стендаль Красное и черное : хроника 1830 года / Стендаль. – Москва : Журнально-газетное объединение. – (История молодого человека XIX столетия : серия: романов / под ред. М. Горького и А. Виноградова)
Ч. 1. – 1932. – 216 с.
691556
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва
Т. 2. – 1932. – 231 с.
691557
  Стендаль Красное и черное : хроника 1830 года / Стендаль ; пер. с фр. С. Боброва и М. Богословской ; вст. ст. А. Иващенко. – Каунас : Государственное издательство художественной литературы, 1950. – 480 с.
691558
  Васильев В.В. Красное и черное / В.В. Васильев. – Москва, 1955. – 91с.
691559
  Кочербитов А.М. Красное и черное : cтихи / А.М. Кочербитов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967. – 97 с.
691560
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1969. – 544 с.
691561
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1980. – 510с.
691562
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1982. – 576с.
691563
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1982. – 447 с.
691564
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Архангельск, 1983. – 544с.
691565
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Сыктывкар, 1984. – 528с.
691566
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1987. – 527с.
691567
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1987. – 526с.
691568
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1987. – 572с.
691569
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Киев, 1988. – 400с.
691570
  Стендаль Красное и черное : Роман / Стендаль. – Москва : Правда, 1989. – 558с.
691571
  Стендаль Красное и черное : Хроника ХIХ века: Роман / Стендаль. – Київ : Радянська школа, 1990. – 400с. – ISBN 5-330-00833-6
691572
  Стендаль Красное и черное : роман : перевод с франц. / Стендаль ; [послесл. Т. Якимович ; прим. Б. Бунич-Ремизова ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 493, [3] с. – Шифр. дубл. 809т Стен (доп. карт. по фак.). – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5321-3
691573
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1954. – 564с.
691574
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 552с.
691575
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1977. – 448с.
691576
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 552с.
691577
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 589с.
691578
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Грозный, 1981. – 471с.
691579
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1984. – 573с.
691580
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1985. – 573с.
691581
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Орджоникидзе, 1988. – 460с.
691582
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Баку, 1988. – 543с.
691583
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Казань, 1988. – 541с.
691584
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Киев, 1989. – 399с.
691585
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1989. – 556с.
691586
  Стендаль Красное и черное: Хроника ХIХ века : роман/ пер. с фр. / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1979. – 508 с.
691587
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01576-7
Т. 1 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 464с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691588
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01577-5
Т. 2 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 544 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691589
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01578-3
Т. 3 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 588 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691590
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01579-1
Т. 4 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691591
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01580-5
Т. 5 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1993. – 709 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691592
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01581-3
Т. 6 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 768 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691593
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01582-1
Т. 7 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 750 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691594
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : Повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-227-1
Т. 8 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 2005. – 685 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691595
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-228-X
Т. 9 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. – 2005. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691596
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-229-8
Т. 10 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. На обрыве повествования. – 2005. – 703 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
691597
  Милосердов С.С. Красное лето / С.С. Милосердов. – Тамбов, 1962. – 56с.
691598
  Хохлов Н С. Красное лето / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1974. – 159с.
691599
  Андреев В.С. Красное лето : роман и повесть / Василий Андреев ; [худож. В. Красновский]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 368 с. : ил.
691600
  Каменная Г.А. Красное лето / Г.А. Каменная. – Киев : Дніпро, 1985. – 230 с.
691601
  Борисов Василий Красное море. Ядовитая правда Немо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 94-101 : фото
691602
  Глумин Павел Красное на черном // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 42 (381). – С. 44-46


  Китай завойовує Африку.
691603
  Белякова А.М. Красное небо / А.М. Белякова. – Москва, 1967. – 251с.
691604
  Козлов В.Ф. Красное небо : повесть. Рассказы / В.Ф. Козлов. – Л., 1983. – 239с.
691605
  Анарбаев Суннатула Красное ореховое дерево : повесть и рассказы / Анарбаев Суннатула; пер. с узб. – Ташкент : Советский писатель, 1974. – 189 с.
691606
  Анарбаев С. Красное ореховое дерево : повесть и рассказы : пер. с узб. / Суннатулла Анарбаев ; [худож. Г.И. Борисова]. – Москва : Совецкий писатель, 1975. – 270 с. : ил.
691607
  Джангулашвили Т. Красное платье : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 160 с.
691608
  Кобзев И.И. Красное с золотым / И.И. Кобзев. – Москва, 1982. – 143с.
691609
  Тихонов Л.П. Красное Село / Л.П. Тихонов. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 96с.
691610
  Машковцев В.И. Красное смещение / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1972. – 111с.
691611
  У Цян Красное солнце / Цян У. – Москва, 1959. – 524 с.
691612
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1960. – 134с.
691613
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1968. – 180с.
691614
  Бочарников В.А. Красное солнышко / В.А. Бочарников. – Москва, 1980. – 285с.
691615
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1987. – 234с.
691616
  Кривицкий А. Красное число в календаре / А. Кривицкий. – Москва, 1963. – 176с.
691617
  Айтматов Ч. Красное яблоко : рассказы / Чингиз Айтматов ; [худож. Ю. Ким]. – Фрунзе : Мектеп, 1985. – 155 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
691618
  Багров В.Н. Краснознаменная Амурская флотилия / В.Н. Багров, Н.Ф. Сунгоркин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1976. – 197 с. : ил.
691619
   Краснознамённая Амурская флотилия. – М., 1946. – 164с.
691620
  Кордубайло И.Г. Краснознаменная бригада наша / И.Г. Кордубайло. – Львов, 1987. – 116с.
691621
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская военная флотилия в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Манкевич А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 21л.
691622
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская флотилия в Великой Отечественной войне / А.И. Манкевич. – М., 1955. – 104с.
691623
   Краснознамённое оборонное. – М., 1971. – 282с.
691624
  Виноградов К. Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии / К. Виноградов. – Москва : Искусство, 1951. – 84 с.
691625
  Шилов А.В. Краснознаменный ансамль Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1964. – 96с.
691626
  Мушников А.Н. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград : Автореф... Канд.ист.наук: / Мушников А.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1956. – 17л.
691627
   Краснознамённый Балтийский флот в битве за Ленинград. – М., 1973. – 448с.
691628
  Падалка Г.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / Г.И. Падалка. – М, 1949. – 48с.
691629
  Ачкасов В.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / Ачкасов В.И., Вайнер Б.А. – Москва : Военное издательство, 1957. – 400 с. : ил., карт.
691630
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – Москва, 1981. – 502с.
691631
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
1. – 1990. – 511с.
691632
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
2. – 1991. – 365с.
691633
  Вайнер Б.А. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественой войне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнер Б.А.; Ленингрр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 19л.
691634
  Козлов И.А. Краснознаменный Балтийский флот в героической обороне Ленинграда. / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – Л., 1976. – 399с.
691635
   Краснознамённый Балтийский флот в завершающий период Великой Отечественной Войны. – М., 1975. – 488с.
691636
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – Минск, 1974. – 674с.
691637
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – М., 1983. – 406с.
691638
  Сунцов Н.П. Краснознаменный Дальневосточный / Н.П. Сунцов. – М., 1971. – 343с.
691639
  Дворниченко Н. Краснознаменный Забайкальский / Н. Дворниченко, Н. Медведев. – Кызыл, 1988. – 240с.
691640
   Краснознаменный Киевский. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1979. – 414с.
691641
   Краснознамённый Киевский. – К., 1989. – 542с.
691642
   Краснознаменный Прибалтийский пограничный. – Изд. 2-е. – Рига, 1988. – 432с.
691643
   Краснознамённый Прибалтийский пограничный. – Рига, 1983. – 427с.
691644
   Краснознамённый Приволжский. – М., 1984. – 392с.
691645
   Краснознамённый Прикарпатский. – Львов, 1976. – 247с.
691646
   Краснознамённый Прикарпатский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 285с.
691647
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 295с.
691648
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот. / И.А. Козлов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 287с.
691649
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1971. – 408с.
691650
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 334с.
691651
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – М., 1990. – 380с.
691652
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 319с.
691653
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 318с.
691654
   Краснознамённый Туркестанский. – М., 1976. – 436с.
691655
   Краснознамённый Туркестанский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1988. – 144с.
691656
   Краснознамённый Уральский. – М., 1983. – 285с.
691657
   Краснознамённый Черноморский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 311с.
691658
   Краснознамённый Черноморский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 333с.
691659
  Баренц С.К. Краснозорье : стихи / С.К. Баренц. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 96 с. : ил., 1 портр.
691660
   Красной Армии герои. – Калининград, 1973. – 94 с.
691661
  Башманова Татьяна Краснокнжную чеграву теснят лисы. Чеграва и лисица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 48 : фото
691662
  Паньков Владимир Краснокнижная авдотка. Кулик, который болото не хвалит // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 52 : фото
691663
  Курдюк М.Г. Краснокутский дендропарк. : Путеводитель / М.Г. Курдюк. – Харьков : Прапор, 1966. – 108с.
691664
  Мелюкова А.И. Краснокутский курган / А.И. Мелюкова. – М., 1981. – 111с.
691665
  Семакин В.К. Краснолесье / В.К. Семакин. – Москва, 1973. – 253с.
691666
  Улугзода С. Краснопалочники : героич. драма в 4-х д. / С. Улугзода; пер. с тадж. К.Улуг Зода. – Сталинабад, 1947. – 79 с.
691667
  Макаров С.Г. Краснопогодье / С.Г. Макаров. – М., 1971. – 96с.
691668
  Тряпкин Н.И. Краснополье / Н.И. Тряпкин. – Москва, 1962. – 152 с.
691669
  Костюченко С.А. Краснопутиловские зори / С.А. Костюченко, Ю.И. Федоров. – Л., 1960. – 148с.
691670
  Адамс С. Красноречивая история : концерн "Ларош" против Стенли Адамса : пер. с англ. / С. Адамс; общ. ред. и предисл. [с. 5-25], А.Ю. Юданова. – Москва : Прогресс, 1986. – 330, [2] с. : ил.
691671
  Кучкарбеков А. Красноречивая сорока / А. Кучкарбеков. – Ташкент, 1974. – 48с.
691672
  Киперман Г.Я. Красноречивым языком цифр. / Г.Я. Киперман, . – М., 1985. – 64с.
691673
   Красноречие Древней Руси (XI-XVII вв.). – М., 1987. – 448с.
691674
  Корсаков И.М. Краснослободск / И.М. Корсаков. – Саранск, 1966. – 176с.
691675
  Жернаков Н.К. Краснотал / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1972. – 224с.
691676
  Родионов А.М. Краснотал / А.М. Родионов. – Барнаул, 1977. – 79с.
691677
  Жернаков И.Д. Краснотал / И.Д. Жернаков. – Москва : Советская Россия, 1979. – 624 с.
691678
   Красноуфимск. – Свердловск, 1970. – 104с.
691679
  Передольская А.А. Краснофигурные аттические вакы в Эрмитаже / А.А. Передольская. – Л, 1967. – 404с.
691680
  Горбунова К.С. Краснофигурный кратер с изображением Данаи и Персея / К.С. Горбунова. – Л, 1962. – 15с.
691681
   Краснофлотский альманах. – Харьков, 1935. – 150с.
691682
   Краснофлотское творчество. – Москва, 1939. – 120с.
691683
  Бекмурадов Н. Красноцветная толща Небитдага. (Разрез, литология, условия залегания и распределения нефти) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бекмурадов Н.; Акад. наук АзССР. ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. Акад. наук Туркм. ССР. Ин-т геологии. – Баку, 1960. – 17л.
691684
  Сташков В.М. Красноцветная толща Юго-Западной Туркмении. : Автореф... Канд.геолог-минерал.наук: 127 / Сташков В.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
691685
  Нарбутас В.В. Красноцветная формация нижнего девона Прибалтики и Подолии / В.В. Нарбутас. – Вильнюс, 1984. – 136с.
691686
  Вистелиус А.Б. Красноцветные отложения полуострова Челекен / А.Б. Вистелиус. – Москва-Ленинград, 1966. – 304с.
691687
  Сочава А.В. Красноцветные формации докембрия и фанерозоя / А.В. Сочава. – Л, 1979. – 208с.
691688
  Сочава А.В. Красноцветы мела Средней Азии / А.В. Сочава. – Л, 1968. – 223с.
691689
  Ружже В.Л. Красноярск / В.Л. Ружже. – Красноярск, 1966. – 196 с.
691690
  Сафронов В.П. Красноярская большевистская организация в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции /апрель 1917-1918 гг./ / В.П. Сафронов. – Красноярск, 1952. – с.
691691
  Стыврин В.И. Красноярская марка / В.И. Стыврин. – Красноярск, 1988. – 116с.
691692
  Логвинов К В. Красноярские коммунисты -- организаторы партизанского движения против колчаковщины в Енисейской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логвинов В.К,;. – Красноярск, 1956. – 22л.
691693
  Грек Александр Красноярские столбы. Трехмерные люди : встречи на столбах / Грек Александр, Кузнецов Александр, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 168-187 : Фото, карта
691694
   Красноярский краеведческий музей : Краткий путеводитель по залам экспозиции музея: В помощь посетителю. – Красноярск, 1948. – 15с.
691695
  Скородумова И.П. Красноярский край. / И.П. Скородумова, Л.В. Семенов. – М, 1958. – 70с.
691696
   Красноярский край. (Материалы по географии). – Красноярск, 1970. – 88с.
691697
   Красноярский край. Природное и экон.-геогр. районирование. – Красноярск, 1962. – 404с.
691698
  Смирнова Марина Красноярский Мессия : Досье. Религия и вера / Смирнова Марина, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-137 : Карта, фото. – ISSN 1029-5828
691699
  Певзнер С.Л. Красноярский Север. / С.Л. Певзнер. – Красноярск, 1956. – 56с.
691700
   Красны девицы. – М., 1991. – 31с.
691701
  Роготченко А.П. Красные астры. / А.П. Роготченко. – К., 1970. – 139с.
691702
  Чуев Ф.И. Красные асы / Ф.И. Чуев. – М, 1966. – 103с.
691703
  Конвисар В.Т. Красные башлыки / В.Т. Конвисар. – Киев, 1960. – 420 с.
691704
  Фельдман Д. Красные белые: советские политические терми­ны в историко-культурном контексте // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 5-25. – ISSN 0042-8795
691705
  Росляков В.П. Красные березы / В.П. Росляков. – М., 1966. – 86с.
691706
  Корнаков В.В. Красные березы: Роман. / В.В. Корнаков. – М., 1986. – 334с.
691707
   Красные бобы. – Алма-Ата, 1972. – 71с.
691708
  Дегенбаева Алымкан Красные бусы : стихи / Дегенбаева Алымкан; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1984. – 87 с.
691709
  Роговенко В.В. Красные бусы. / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1970. – 93с.
691710
  Донец Г.П. Красные вехи / Г.П. Донец. – Москва, 1975. – 96 с.
691711
  Хомченко В. Красные волны : повесть и рассказы / В. Хомченко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 262 с.
691712
  Кондратьев В.Л. Красные ворота / В.Л. Кондратьев. – М, 1988. – 411с.
691713
  Шагжин Ц. Красные всадники : повести, рассказы / Цырен Шагжин; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1986. – 124 с.
691714
  Гийу Л. Красные всходы / Л. Гийу. – Москва-Л., 1930. – 59с.
691715
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина и А. Сиповича ; предисл. Ю. Александровича. – Москва : Иноиздат, 1949. – 460 с.
691716
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина и А. Сиповича ; предисл. Г. Калугина. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 312 с.
691717
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина, А. Сиповича ; предисл. Г. Калугина ; [худож. Н.Г. Богданец]. – 2-е изд. – Киев : Урожай
Ч. 3. – 1984. – 316 с. : ил.
691718
  Стурани Луиза Красные галстуки. / Стурани Луиза. – М., 1957. – 135с.
691719
  Семпер Й. Красные гвоздики : роман / Йоханнес Семпер ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 439 с.
691720
  Сомова С.А. Красные гвоздики / С.А. Сомова. – М., 1960. – 184с.
691721
  Лаппо Д.Д. Красные генералы / Д.Д. Лаппо. – М., 1991. – 61с.
691722
  Гросул В.Я. Красные генералы Гражданской войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 139-154. – ISSN 0869-5687
691723
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – Воронеж, 1951. – 292с.
691724
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – М., 1951. – 388с.
691725
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – 2-е изд. – М., 1953. – 455с.
691726
  Лайне Н.Г. Красные гроздья рябины : стихотворения / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 287 с.
691727
  Кузнецов В.П. Красные гроздья рябины...: Стихи и поэмы / В.П. Кузнецов. – М., 1985. – 200с.
691728
  Смирнов В.А. Красные дни / В.А. Смирнов. – Москва, 1975. – 272с.
691729
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М, 1989. – 111с.
691730
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1989. – 127с.
691731
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
1. – 1990. – 541с.
691732
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1990. – 541с.
691733
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – Краснодар
2. – 1991. – 478с.
691734
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1991. – 542с.
691735
  Сумин В. Красные дома / В. Сумин. – Ташкент, 1978. – 31с.
691736
  Козлова С.В. Красные дороги / С.В. Козлова. – Кызыл, 1972. – 108с.
691737
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / П.А. Бляхин. – Новосибирск : Западно-Сибикое книжное издательство, 1968. – 96 с.
691738
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / П.А. Бляхин. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1968. – 104 с.
691739
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – М, 1982. – 61с.
691740
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – Ярославль, 1989. – 319с.
691741
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – Калининград, 1990. – 86с.
691742
  Алиева Ф.Г. Красные жаворонки : баллады и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Туркина, С. Северцева ; худож. Ю. Алексеева. – Москва : Советская Россия, 1982. – 255 с. : ил.
691743
  Подсвиров И.Г. Красные журавли / И.Г. Подсвиров. – М, 1981. – 461с.
691744
  Ухъянкин С.П. Красные звезды Тимура / С.П. Ухъянкин. – Чебоксары, 1989. – 94 с.
691745
  Громыко В.А. Красные земли Полотчины: (Альбом) / В.А. Громыко. – Москва, 1978. – 6с.
691746
  Жариков Л. Красные зори / Л. Жариков. – Москва : Воениздат, 1955. – 48 с.
691747
  Алдан-Семенов Красные и белые / Алдан-Семенов. – Москва, 1975. – 639с.
691748
  Алексеев С.П. Красные и белые / С.П. Алексеев. – Москва : Детская литература, 1980. – 270 с.
691749
  Алдан-Семенов Красные и белые : роман / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Современник, 1987. – 572, [2] с. – (Библиотека российского романа)
691750
  Алдан-Семенов Красные и белые : роман / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1989. – 682, [2] с. – (Библиотека "Отчизны верные сыны")
691751
  АлексеевС.П Красные и белые / АлексеевС.П. – Москва : Военное издательство, 1989. – 332с. – ISBN 5-203-00295-9
691752
  Алдан-Семенов Красные и белые; На краю океана : романы / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Совецкий писатель, 1979. – 768 с.
691753
  Дейч А. Красные и черные / А. Дейч. – Москва-Ленинград, 1939. – 123с.
691754
  Аяган Б. Красные и черные / Буркитбай Аяган. – Алматы : Корпорация Атамура, 2005. – 240с. – "Материалы Октябрьской револ. (1917 г.), гражданской и ВОВ в Гувероаском ин-те войны, революции и мира Стэнфордского ун-та (США) и комментарии к ним. – ISBN 9965-9746-0-8
691755
  Романюк В.Я. Красные иероглифы / В.Я. Романюк. – Москва, 1989. – 300с.
691756
  Драганов Н. Красные капли / Н. Драганов. – София, 1963. – 104с.
691757
  Зорин Э.П. Красные карагачи / Э.П. Зорин. – Ташкент, 1962. – 64с.
691758
  Федорова А.П. Красные кедры. / А.П. Федорова. – М., 1971. – 95с.
691759
  Воробьев А. Красные колосья : стихи / А. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 95 с.
691760
  Щербаков В.И. Красные кони / В.И. Щербаков. – Москва, 1976. – 302 с.
691761
  Андроникашвили Б.Б. Красные кони : рассказы / Борис Андроникашвили ; [худож. И. Урманче]. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 272 с. : ил.
691762
  Макшеев В.Н. Красные кони / В.Н. Макшеев. – Москва, 1979. – 350с.
691763
   Красные косынки. – Ростов-на-Дону, 1971. – 300с.
691764
  Варзина Н.Н. Красные косынки. / Н.Н. Варзина. – Москва, 1975. – 48с.
691765
  Ерекешева Л.Г. Красные кошельки на мандариновом дереве // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 46-53. – ISSN 1681-7559


  Праздники в Китае
691766
   Красные латышские стрелки на страже завоеваний Октября. – М., 1969. – 40с.
691767
  Смирнов В.М. Красные лебеди / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1985. – 256с.
691768
  Никульшин И.Е. Красные лебеди. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1975. – 63с.
691769
  Буков Е.Н. Красные листья : стихи / Емилиан Буков ; пер. с молд. – Москва : Правда, 1979. – 32 с.
691770
  Кобраков П.Г. Красные листья / П.Г. Кобраков. – Л, 1981. – 141с.
691771
  Щипачев С.П. Красные листья. / С.П. Щипачев. – Москва, 1967. – 111с.
691772
  Гущин Е.Г. Красные лисы / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1976. – 240с.
691773
  Погодин Р.П. Красные лошади / Р.П. Погодин. – Мб, 1986. – 400с.
691774
  Ященко Н.Т. Красные мадьяры / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1979. – 231с.
691775
  Бикчентаев А.Г. Красные маки / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1944. – 52с.
691776
  Татаринова Н.И. Красные маки / Н.И. Татаринова. – Ташкент, 1960. – 70с.
691777
  Бучнева Ф.Ш. Красные маки / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1961. – 239с.
691778
  Джундубаева Н. Красные маки : стихи / Н. Джундубаева; пер. с кирг. Ю.Кушак. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 75 с.
691779
  Квидам Е. Красные мантии из Карлсруэ / Е. Квидам. – М., 1958. – 211с.
691780
  Гуль Р.Б. Красные марашалы / Р.Б. Гуль. – М., 1990. – 255с.
691781
  Гуль Р.Б. Красные маршалы : Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский / Р.Б. Гуль. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 254с.
691782
  Кипиани Эдишер Красные облака : роман / Эдишер Кипиани; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1973. – 352 с.
691783
  Кипиани Эдишер Красные облака : романы / Кипиани Эдишер; пер. с груз. – Москва : Известия, 1974. – 526 с.
691784
  Угренинов Г. Красные окна / Г. Угренинов. – Л, 1964. – 48с.
691785
  Голиков Ф.И. Красные орлы. / Ф.И. Голиков. – М, 1959. – 328с.
691786
  Авсеенко И.В. Красные орлята : повесть / И.В. Авсеенко. – Сталинград : Сталинградское книжное издательство, 1960. – 216 с.
691787
  Шустров Б.Н. Красные острова / Б.Н. Шустров. – Москва, 1972. – 304с.
691788
  Моложавенко В.С. Красные офицеры / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1977. – 175с.
691789
  Скорик А.П. Красные партизаны в советской действительности 1920-х - 1930-х годов ( на материалах Юга России ) / А.П. Скорик, Р.Г. Тикиджьян // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-114. – ISSN 0869-5687
691790
  Кузнецов С.И. Красные паруса / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1969. – 79с.
691791
  Сулейманова С.Г. Красные перья : стихи / Сажида Сулейманова ;. – Москва : Современник, 1978. – 77 с.
691792
  Черненко В.А. Красные пески / В.А. Черненко. – Молотов, 1947. – 76с.
691793
  Уокер Э. Красные петунии / Э. Уокер. – М, 1986. – 156с.
691794
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1978. – 424с.
691795
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1987. – 352с.
691796
  Бондаренко И. Красные пианисты / И. Бондаренко. – М, 1990. – 366с.
691797
  Ивин А. Красные пики / А. Ивин. – Москва-Ленинград, 1927. – 158с.
691798
  Кузнецов А.А. Красные птицы на красном снегу / А.А. Кузнецов. – М., 1990. – 220с.
691799
  Горецкий М.И. Красные розы : избранное / М.И. Горецкий; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая література, 1976. – 496 с.
691800
  Смородкин С.И. Красные ромашки / С.И. Смородкин. – Алма-Ата, 1972. – 114с.
691801
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – 2-е изд.. испр и доп. – Калининград, 1964. – 214с.
691802
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1975. – 360с.
691803
  Жубер Ж. Красные сабо / Ж. Жубер. – М, 1983. – 392с.
691804
  Чутко И.Э. Красные самолеты / И.Э. Чутко. – М, 1978. – 128с.
691805
  Субботин В.Е. Красные скалы. / В.Е. Субботин. – М., 1980. – 207с.
691806
  Голышкин В.С. Красные следопыты / В.С. Голышкин. – М., 1970. – 335с.
691807
  Цончев Красные Слоны. / Цончев, ДОнчо. – М., 1986. – 238с.
691808
  Терещенко Г.М. Красные соколы / Г.М. Терещенко. – К., 1988. – 318с.
691809
  Шутов С.Ф. Красные стрелы. / С.Ф. Шутов. – М, 1963. – 271с.
691810
  Романов А.А. Красные тучи / А.А. Романов. – М., 1982. – 143с.
691811
  Климычев Б. Красные тюльпаны / Б. Климычев. – Ашхабад, 1958. – 80с.
691812
  Иванова М.А. Красные тюльпаны / М.А. Иванова. – Алма-Ата, 1964. – 80с.
691813
  Ликстанов И.И. Красные флажки / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1943. – 221с.
691814
  Гафт В. Красные фонари / В. Гафт. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2008. – 480с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-048559-8
691815
  Ибрагимов Г.Г. Красные цветы : роман, повесть, рассказы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1986. – 334 с.
691816
  Ивашкевич Я. Красные щиты / Я. Ивашкевич. – М, 1958. – 400с.
691817
  Ивашкевич Я. Красные щиты. Мать Иоанны от Ангелов / Я. Ивашкевич. – Москва, 1988. – 479 с.
691818
  Огнев В.Ф. Красные яблоки / В.Ф. Огнев. – М., 1978. – 191с.
691819
  Бондарчук П.Ф. Красные яблоки / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1990. – 262с.
691820
  Гусева М. Красные яблоки в синей реке // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.26-30. – ISSN 0234-1670


  Міжнародний фестиваль образотворчого мистецтва в м.Сніна, Словакія, 2000 р.
691821
  Попов М.Я. Красный адмирал : О П.П.Шмидте / М.Я. Попов. – Киев : Политиздат Украны, 1988. – 140с.
691822
   Красный Аксай. Из истории Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения имени М.В.Фрунзе. – Ростов-на-Дону, 1962. – 160с.
691823
  Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 399, [1] с. – (Мемуары). – ISBN 978-617-585-039-8


  Голодомор Геноцид 32-33. Подаровано Громадським комітетом із вшануванням пам"яті жертв Голодомору - геноциду 32-33 років в Україні до 80-х роковин Голодомору, листопад 2013 року.
691824
   Красный архив исторический журнал 1922-1941 : аннотированный указатель содержания. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960. – 250, [2] с.
691825
  Григорьев С.Т. Красный бакен / С.Т. Григорьев. – Ярославль, 1978. – 78 с.
691826
  Парнов Е.И. Красный бамбук - черный океан / Е.И. Парнов. – М., 1981. – 296с.
691827
  Кирпичникова И.П. Красный башмачок / И.П. Кирпичникова. – Л., 1980. – 64с.
691828
  Тузов С.И. Красный белорусский скот и методы его совершенствования : Автореф... канд. с.-х.наук: 550 / Тузов С.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1968. – 23л.
691829
  Ветров И Красный беркут / И Ветров. – Київ, 1989. – 196с.
691830
   Красный Брат / Мейер, , Мишель, , Татю, , Мишель. – М., 1991. – 254с.
691831
   Красный бук. – М., 1971. – 223с.
691832
   Красный бук : Рассказы и повести. – Москва : Прогресс, 1971. – 221с.
691833
  Скалон А.В. Красный бык. / А.В. Скалон. – Новосибирск, 1973. – 221с.
691834
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – М., 1962. – 158с.
691835
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – Красноярск, 1973. – 166с.
691836
  Метсанурк М. Красный ветер : роман / Майт Метсанурк ; пер. с эст.В.Бергмана. – 3-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 432 с.
691837
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону
1. – 1980. – 367с.
691838
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1983. – 750с.
691839
  Плуталов О.Б. Красный ветер. / О.Б. Плуталов. – Донецк, 1972. – 190с.
691840
  Баух Е. Красный вечер : книга стихов / Баух Е. – Кишинев : Катря молдовеняскэ, 1968. – 144 с.
691841
  Щипачев С.П. Красный вечер / С.П. Щипачев. – Москва, 1974. – 104с.
691842
  Райков Д. Красный взвод / Д. Райков. – М, 1981. – 144с.
691843
  Иллеш Б. Красный Викинг / Б. Иллеш, 1940. – 64с.
691844
  Кашафутдинов И.В. Красный волк / И.В. Кашафутдинов. – М., 1991. – 192с.
691845
  Бештоко Х. Красный всадник : стихи и поэма / Х. Бештоко; пер. с кабард. Г.Плисецкого. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
691846
  Томова Л.И. Красный всадник. / Л.И. Томова. – М., 1971. – 160с.
691847
  Сергеева А. Красный вымпел / А. Сергеева, Н. Карташов. – Челябинск, 1949. – 60с.
691848
  Нарусова И.Я. Красный вымпел. / И.Я. Нарусова. – М., 1968. – 103с.
691849
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – Москва-Л., 1947. – 88с.
691850
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – Москва, 1947. – 96с.
691851
   Красный генерал. – М., 1961. – 224с.
691852
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – Москва, 1978. – 575с.
691853
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – Москва, 1991. – 508с.
691854
  Камеристов Р. Красный голод // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 47 (553), 24.11.2017. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
691855
  Савченко В. Красный грабеж. Гражданская война 1917-1922 годов стала звездным часом для целой армии коммунистических аферистов // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 16 (404 ). – С. 46-48
691856
  Солнцев Р. Красный гроб, или уроки красноречия в русской провинции : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С. 6-92. – ISSN 0130741-Х
691857
  Мехов В.Л. Красный губернатор : повести и расскаы / Владимир Мехов ; пер. А.Тверского. – Минск : Беларусь, 1964. – 260 с.
691858
  Ревунов В.С. Красный день / В.С. Ревунов. – М., 1959. – 189с.
691859
  Холин Г.А. Красный день / Г.А. Холин. – Ярославль, 1964. – 68с.
691860
  Сергеев В.А. Красный день / В.А. Сергеев. – Улан-Удэ, 1969. – 253с.
691861
  Симдянова Э.И. Красный день / Э.И. Симдянова. – Саранск, 1970. – 92с.
691862
  Шамшурин В.А. Красный день / В.А. Шамшурин. – Горький, 1976. – 64с.
691863
   Красный день. – М., 1981. – 495с.
691864
  Варишон Анн Красный день календаря : Печему мы такие разные: Праздники // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 104-106 : Іл. – ISSN 1029-5828
691865
  Фурманов Д. Красный десант / Д. Фурманов. – Москва-Ленинград, 1947. – 30 с.
691866
  Фурманов Д.А. Красный десант // Повести / Сейфуллина Л.Н.,Фурманов Д.А.,Лавренев Б.А. – Чебоксары, 1981. – С. 98-126
691867
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Москва, 1967. – 52с.
691868
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Краснодар, 1970. – 176с.
691869
  Бураков Л.А. Красный дождь в апреле / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1968. – 159с.
691870
  Гурский В.В. Красный дуб и его разведение на Украине и в других районах СССР. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Гурский В.В.; Гурская В.В.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени сельскохоз.ин-т. – Харьков, 1953. – 20 с.
691871
  Смирнов О.П. Красный дым / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 334 с.
691872
  Богомолов В.М. Красный дьявол / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1969. – 126с.
691873
  Кожевников-Степной Красный дьявол / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1971. – 224 с.
691874
  Пашков Г.П. Красный жаворонок : стихи / Г.П. Пашков; пер. с белорус. И.Бурсова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
691875
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 225 с.
691876
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов в борьбе за осуществление ленинской тактики единого фронта / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 88с.
691877
  Беляев Ю.Д. Красный кабачек : фантастическая история в 1 действии / Юрий Беляев. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда ; тип. журн. Сатирикон, 1914. – 44 с.


  Экз. № 4251 без тит. л.
691878
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1957. – 560с.
691879
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – Ташкент, 1960. – 675с.
691880
  Стариков В.А. Красный камень. / В.А. Стариков. – Л, 1947. – 174с.
691881
  Стрыгин А.В. Красный камень. / А.В. Стрыгин. – Воронеж, 1966. – 158с.
691882
  Залыгин С.П. Красный клевер / С.П. Залыгин. – М., 1961. – 328с.
691883
  Стуковнин М.Я. Красный клевер в Рязанской области / М.Я. Стуковнин. – Рязань, 1954. – 59с.
691884
  Тиунов А.Н. и Метельский Ф.И. Красный клевер и тимофеевка в северо-восточной зоне Европейской части СССР / А.Н. и Метельский Ф.И. Тиунов. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1953. – 184с.
691885
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
1. – 1988. – 445с.
691886
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
2. – 1989. – 383с.
691887
  Матвеев И.В. Красный командир / Матвеев И.В. – Петрозаводск, 1964. – 64 с.
691888
  Казаков В.Г. Красный комбриг / В.Г. Казаков. – М, 1981. – 96с.
691889
  Коновалов Д.П. Красный комиссар печати / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1968. – 48с.
691890
  Драгович М. Красный конник Олеко Дундич / М. Драгович. – М, 1958. – 76с.
691891
  Буков Е.Н. Красный корабль : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с.
691892
  Иванов Д. Красный корень / Д. Иванов. – М., 1987. – 95с.
691893
  Купер Д.Ф. Красный корсар : роман / Д.Ф. Купер. – Киев : Глобус, 1993. – 365 с. – (Библиотека приключений)
691894
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1988. – 385 с. – (Мир приключений)
691895
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1990. – 381 с.
691896
  Купер Д.Ф. Красный Корсар : Роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1990. – 376с. – (Морская биб-ка ; Кн.62)
691897
   Красный котельщик. История Таганрогского котлостроительного завода (В документах и воспоминаниях) 1917-1967 г.. – Ростов/Д, 1967. – 540с.
691898
  Смольников О.Ю. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире / О.Ю. Смольников, А.Г. Шапочка. – М., 1989. – 41с.
691899
   Красный крест России. – Москва
№ 1. – 1993
691900
   Красный крест России. – Москва
№ 2. – 1993
691901
   Красный крест России. – Москва
№ 3. – 1993
691902
   Красный крест России. – Москва
№ 4. – 1993
691903
  Хенк Мальте Красный крест. За линией фронта. "Не называйте нас героями!" / Хенк Мальте, Роменци Алексио // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 108-121 : фото. – ISSN 1029-5828
691904
  Щабельская М.Н. Красный кузнец / М.Н. Щабельская. – Москва, 1975. – 96с.
691905
  Шатько Е.И. Красный лес. / Е.И. Шатько. – М., 1972. – 176с.
691906
  Трутнев Л.Е. Красный лис. / Л.Е. Трутнев. – Омск, 1991. – 189с.
691907
  Делибес М. Красный листок / М. Делибес. – М, 1978. – 175с.
691908
  Макеев Г.И. Красный луч / Г.И. Макеев. – Донецк, 1980. – 48с.
691909
  Коленский В.П. Красный луч.Путеводитель. / В.П. Коленский. – Донецк, 1966. – 72с.
691910
  Скворцов Ю.И. Красный мак : повести и рассказы / Юрий Скворцов ; пер. с чуваш. Мукстафина Я.М. ; худож. В.Я. Арапов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 176 с. : ил.
691911
  Пайетта Д.. Красный мальчик идет на войну / Д. Пайетта. – М., 1988. – 151с.
691912
  Щетинов Ю.А. Красный маршал : Исторический портрет Михаила Тухачевского / Ю.А. Щетинов, Б.А. Старков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 303с. – (Исторические портреты)
691913
  Колин В. Красный миноносец : пьеса в 2-х дейст. с прологом и эпилогом / Владимир Колин ; [Пер. с рум. М. Богословской]. – Москва : Искусство, 1957. – 123 с.
691914
  Авдеенко С.И. Красный молох / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитольской городской типографии, 2019. – 274 с. : ил., портр. – ISBN 978-966-197-632-9
691915
  Зорич А.А. Красный мрамор / А.А. Зорич. – Одесса, 1978. – 221с.
691916
   Красный набат. – Молотов, 1957. – 232с.
691917
   Красный немецкий скот. – Харьков
2. – 1925. – 7с.
691918
   Красный немецкий скот. – Харьков
т. 1, в. 1. – 1926. – 71с.
691919
  Самар А. Красный Октябрь / А. Самар. – Хабаровск, 1957. – 64с.
691920
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 145с.
691921
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 114 с.
691922
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок / Ф.Г. Сухов. – М, 1984. – 176с.
691923
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок. / Ф.Г. Сухов. – М, 1970. – 111с.
691924
  Козлович А.Н. Красный Остров / А.Н. Козлович. – М., 1988. – 270с.
691925
  Гулик Р. ван Красный павильон : повесть / Р. ван Гулик. – Москва, 1991. – 211 с. – (Б-ка эротического детектива ; Вып. 1)
691926
  Асанбаев Н. Красный паша : пьесы / Нажиб Асанбаев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1987. – 317 с.
691927
   Красный Первомай в Казахстане, 1901-1945. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
691928
  Бобров Н. Красный петух / Ник. Бобров. – Москва ; Ленинград : Бежбожник, 1929. – 51 с.
691929
  Гийу Я. Красный петух / Я. Гийу. – М., 1993. – 400с.
691930
  Карпинос И. Красный плащ трубадурки / Ирина Карпинос. – Киев : Альтерпресс, 2008. – 308с. – (Стильная штучка). – ISBN 966-542-359-2
691931
  Козловский Евгений Красный плод Дунгуана : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 150-153 : Іл.
691932
  Перро Ж. Красный полувер / Ж. Перро. – М., 1985. – 336с.
691933
   Красный поток. – Кызыл, 1971. – 164с.
691934
  Серафимович А.С. Красный праздник: рассказы / А.С. Серафимович. – Москва, 1987. – 94с.
691935
   Красный прибой. Поэзия "4 мая". – М., 1964. – 98с.
691936
  Игнатов А. Красный ренессанс Латинской Америки // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 66-83
691937
  Персов С. Красный рог : повесть и рассказы / Самуил Персов; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1968. – 424 с.
691938
  Адамян Н.Г. Красный свет : роман, повести / Нора Адамян ; [ил.: М.П. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1975. – 528 с. : ил.
691939
   Красный сигнал, 1955. – 93с.
691940
  Кристи А. Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – 95 с. – В изд. также : Божественный свет: повесть / Э. Куин. – ISBN 5-85230-025-Х
691941
  Андреев Л.Н. Красный смех : избранные рассказы и повести / Андреев И.Н. – Минск : БГУ, 1981. – 432 с.
691942
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – М., 1971. – 464с.
691943
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – М., 1973. – 463с.
691944
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – М., 1979. – 463с.
691945
  Григорян В.В. Красный снег : повести / В.В. Григорян. – Москва, 1986. – 318 с.
691946
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – Донецк, 1989. – 398с.
691947
  Хофе Г. Красный снег. / Г. Хофе. – М., 1965. – 398с.
691948
  Поженян Г.М. Красный сон / Г.М. Поженян. – Москва, 1978. – 175 с.
691949
  Бондарев Ю.Ф. Красный степной скот / Ю.Ф. Бондарев. – М.-Л, 1950. – 336с.
691950
  Хазиахметов Ш.С. Красный стык : рассказы / Ш.С. Хазиахметов. – Москва, 1980. – 272 с.
691951
  Якубовский А.П. Красный таймень : Повести и рассказы / А.П. Якубовский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 240с.
691952
  Леонидов А. Красный телефон / А. Леонидов. – Новосибирск, 1989. – 240с.
691953
  Мельгунов С.П. Красный террор в России 1918-1923 / С.П. Мельгунов. – 5-е изд. – Москва : СП " PUICO ", 1990. – 208с. – ISBN 5-7095-0007-0
691954
  Борончиев И. Красный ток : стихотворения и поэмы / И. Борончиев; пер. с кирг. М.Ронкина. – Фрунзе : Кыргызстан, 1973. – 112 с.
691955
  Позняков К.И. Красный тыл - фронту / К.И. Позняков. – Харьков, 1968. – 219с.
691956
  Криничный М. Красный тюльпан / М. Криничный. – М., 1956. – 176с.
691957
  Стейл Б. Красный Уайт: почему отец-основатель послевоенного капитализма шпионил в пользу Советов? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 26 апреля- 2 мая (№ 17). – С. А 1, А 4-5


  Данный материл Б.Стейла, ст. науч. сотр., директора по междунар. экон. вопросам в Совете по междунар. отношениям (Council on Foreign Relations) адаптация его новой книги "Битва при Бреттон-Вудс: Джон Мейнард Кейнс, Гарри Декстер Уайт и формирование ...
691958
  Трегубов Н.М. Красный угол / Н.М. Трегубов. – Новосибирск, 1978. – 28с.
691959
  Гучков Б.П. Красный угол // Открытая ладонь : [Текст] / Е.А. Соннов. – Москва : Современник, 1983. – С. 33-59. – ((Книжки в книжке))
691960
  Кузнецов В.И. Красный угол: кн. стихов / В.И. Кузнецов. – Москва, 1976. – 95с.
691961
   Красный уголок - очаг коммунистического воспитания. – Л., 1951. – 123с.
691962
   Красный уголок - очаг культуры. – Ростов-на-Дону, 1962. – 12с.
691963
  Коновалов В.Г. Красный флаг над Одессой / В.Г. Коновалов. – Одесса, 1977. – 254с.
691964
  Марти А. Красный флаг над французским флотом / А. Марти. – М.-Л, 1928. – 208с.
691965
   Красный флот - надежный страж морских рубежей страны советов : К Двадцатилетию Красной армии и Военно-Морского флота. – Москва : Госвоениздат Наркомата Обороны Союза ССР, 1938. – 24 с.
691966
  Водолагин М.А. Красный Царицын / М.А. Водолагин. – Волгоград, 1967. – 174с.
691967
  Пичугин Б.С. Красный цвет / Б.С. Пичугин. – Воронеж, 1980. – 39с.
691968
  Гаршин В.М. Красный цветок / В.М. Гаршин. – М., 1919. – 31с.
691969
  Гаршин В.М. Красный цветок / В.М. Гаршин. – М., 1947. – 32с.
691970
  Чепуров А.Н. Красный цветок / А.Н. Чепуров. – Л, 1966. – 112с.
691971
  Чепуров А.Н. Красный цветок / А.Н. Чепуров. – Л, 1966. – 112с.
691972
  Сергиенко Е.П. Красный цветок / Е.П. Сергиенко. – Мм., 1968. – 236с.
691973
  Сергиенко Е.П. Красный цветок / Е.П. Сергиенко. – М., 1968. – 236с.
691974
  Гаршин В.М. Красный цветок / В.М. Гаршин. – Ленинград, 1970. – 232с.
691975
  Гаршин В.М. Красный цветок : рассказы / В.М. Гаршин. – Киев : Дніпро, 1986. – 258 с.
691976
  Драгунский В.Ю. Красный шарик в синем небе. / В.Ю. Драгунский. – М., 1982. – 222с.
691977
  Цирельсон М.А. Красный шелковый шарф. / М.А. Цирельсон. – Л., 1977. – 112с.
691978
  Йорданов Л. Красный экселенц / Л. Йорданов. – М., 1985. – 244с.
691979
  Яхнин З.Я. Красный яр. / З.Я. Яхнин. – Москва, 1980. – 94с.
691980
  Шубин Г.Г. Красный Ярда: повесть о Ярославе Гашеке. / Г.Г. Шубин. – М., 1979. – 287с.
691981
  Кустов Дмитрий Красный, желтый, голубой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 98-99 : фото
691982
  Боровой Е.В. Красный, желтый, зеленый / Е.В. Боровой. – Минск, 1976. – 96с.
691983
  Дариенко П.С. Красным по белому : поэмы / Петря Дариенко; ;авториз. пер. с молд. Ю.Гордиенко. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 115 с.
691984
  Никитин Ю.М. Красных дней утеха / Ю.М. Никитин. – Саратов, 1983. – 247с.
691985
  Гетьман В.І. Красо України, Подолля! (Про НПП "Подільські Товтри") // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 39-45 : фото
691986
  Макаренко Д.Є. Красовський Сергій Сергійович / Д.Є. Макаренко, О.В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 254. – ISBN 978-966-02-7305-4
691987
   Красовський Сергій Сергійович (1933-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 234. – ISBN 978-966-439-754-1
691988
  Чумак І.В. Красоля : подія, яка стала легендою / Іван Чумак ; [худож. та макетування: К.В. Міщук]. – Київ : Сучасний письменник, 2008. – 15, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-8620-18-8
691989
  Розенцвейг С. Красота- в здоровье / С. Розенцвейг. – Москва, 1985. – 224 с.
691990
  Розенцвейг С. Красота - в здоровье / С. Розенцвейг. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 97с.
691991
  Андреевская Инна Красота - это страшная сила : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 191 : Іл.
691992
  Андреева Евгения Красота - это страшная сила. 8 мифов о Фаине Раневской // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 98-102 : фото
691993
  Кедрин Д.Б. Красота / Д.Б. Кедрин. – М, 1965. – 286с.
691994
  Тимошкин Е.С. Красота : Стихи / Е.С. Тимошкин. – Саранск : Мордов. кн. изд., 1976. – 36с.
691995
  Тимошкин Е.С. Красота : стихи / Егор Тимошкин ; пер. с морд.-мокша В.Ермакова. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1976. – 36 с.
691996
  Буткевич О.В. Красота / О.В. Буткевич. – Л., 1979. – 438с.
691997
  Буткевич В О. Красота / В О. Буткевич, . – Л., 1983. – 438с.
691998
  Губайловский В. Красота : венок сонетов // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0012-6756
691999
  Бозоева Виктория Красота в простоте / Бозоева Виктория, Ботакова, ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 148-150 : рис.
692000
  Смирнов А.А. Красота в шахматной партии / А.А. Смирнов. – Л., 1925. – 112с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,