Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
685001
   "Культура мови - культура нації" : Всеукраїнський семінар БФ "Журналістська ініціатива" // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 51 : фото


  Про 2-денний наук.-практичний семінар "Культура мови - культура нації?", який відбувся 11-12 квітня 2013 року в місті музеїв Переяславі-Хмельницькому на Київщині та в столиці. Наступного дня в Києві учасники семінару мали змогу взяти участь у XІX ...
685002
  Мойсієнко А. "Культура слова" впродовж чотирьох дисятиліть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 179-185. – ISSN 0208-0710
685003
  Мойсієнко А. "Культура слова" упродовж півстоліття // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 18-28. – ISSN 0201-419
685004
  Макарова В.О. "Культура страху" як етична проблема діяльності засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 114-120


  Розглянуто проблему цілеспрямованого поширення "культури страху" ЗМК на фоні виникнення інформаційного суспільства. Зокрема досліджено проблему культивування насильства у ЗМК; його вплив на масову свідомість через стимулювання атмосфери страху та ...
685005
  Козирєва Т. "Культура як цілісний організм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 вересня (№ 173). – С. 12


  У Львові вперше представили виставку з присвятою Людкевичу і Франку.
685006
  Гречка С.О. "Культурна зброя" як складник консцієнтальної війни проти України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 53-58


  У статті проаналізовано використання вербальних культурних текстів і витворів мистецтва як засобів гібридної та консцієнтальної війни проти України. Детально розглянуто функціональне призначення та використання культурного контенту з метою пропаганди, ...
685007
  Левіт Д.А. "Культурна опозиція" радянських університетів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
685008
  Долгочуб В. "Культурна пам"ять" у дискурсі та практиках реконструкторів української традиційної культури // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 25-31. – ISSN 0130-6936
685009
  Сенченко М.І. "Культурна революція" в Україні, або управління деградацією / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 212с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-494-5
685010
  Овчарук О.В. "Культурна свідомість" як концепт теоретичної культурології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 3-8. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна роботи полягає розкритті культурологічної сутності концепту «культурна свідомість». Доведена його теоретична значущість в осмисленні закономірностей, явищ та процесів розвитку культури. Уточнено зміст концепту «культурна свідомість», ...
685011
  Морошкіна Г.Ф. "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 298-307. – Bibliogr.: Літ.: с. 307; 21 поз.
685012
  Делюсин Л.П. "Культурная революция" в Китае / Л.П. Делюсин. – Москва, 1967. – 48с.
685013
  Надеев И.М. "Культурная революция" и судьба китайской литературы / И.М. Надеев. – М., 1969. – 149с.
685014
  Желоховцев А.Н. "Культурная революция" с близкого расстояни / А.Н. Желоховцев. – Москва, 1973. – 262с.
685015
  Желоховцев А. "Культурная революция" с близкого расстояния / А. Желоховцев. – Москва : Прогресс, 1975. – 302 с.
685016
  Клименко Г. "Культурне емігранство" Володимира Короленка - закон чи вирок? // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 166-178. – ISBN 978-966-493-554-5
685017
  Грушко Е.А. Культур-маргінальність в проблемному полі ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 53-59
685018
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
685019
   Культура і життя. – Київ, 2000
685020
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 1. – 2001
685021
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 5. – 2001
685022
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 серпня (№ 35). – 2013. – 16 с.
685023
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
685024
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
685025
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
685026
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
685027
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
685028
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
685029
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
685030
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
685031
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
685032
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
685033
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
685034
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
685035
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
685036
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
685037
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
685038
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
685039
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
685040
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 вересня (№ 39). – 2017. – 16 с.
685041
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 червня (№ 26). – 2017. – 16 с.
685042
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
685043
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
685044
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
685045
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
685046
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
685047
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
685048
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
685049
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
685050
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
685051
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
685052
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
685053
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
685054
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
685055
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
685056
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
685057
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
685058
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
685059
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
18 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
685060
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
685061
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 січня (№ 2/3). – 2018. – 32 с.
685062
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
685063
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 серпня (№ 34). – 2018. – 16 с.
685064
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
685065
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
685066
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
685067
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
685068
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 жовтня ( № 43 ). – 2018. – 16 с.
685069
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
685070
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
685071
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 березня (№ 13). – 2018. – 16 с.
685072
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
685073
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 серпня (№ 35). – 2018. – 16 с.
685074
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Березень (№ 9/13). – 2019. – 24 с.
685075
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 липня (№ 27/28). – 2019. – 16 с.
685076
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 червня (№ 23/24). – 2019. – 16 с.
685077
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 червня (№ 25/26). – 2019. – 16 с.
685078
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 серпня (№ 34/35). – 2019. – 16 с.
685079
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Вересень (№ 36/39). – 2019. – 24 с.
685080
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Жовтень (№ 40/43). – 2019. – 24 с.
685081
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 квітня (№ 7). – 2020. – 16 с.
685082
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 березня (№ 5). – 2020. – 16 с.
685083
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 лютого (№ 3). – 2020. – 16 с.
685084
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 травня (№ 9). – 2020. – 16 с.
685085
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 квітня (№ 8). – 2020. – 16 с.
685086
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 березня (№ 6). – 2020. – 16 с.
685087
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
685088
  Мельник Л. Культура і мистецтво доби Відродження. Творчість Франческо Петрарки // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 50-57
685089
  Коваленко Є.Я. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 56-61. – ISSN 2226-3209
685090
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
685091
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1993. – 288с. – ISBN 5-325-00304-6
685092
  Будько О. Культура і політика сімейних відносин, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві. Частина 2 / О. Будько, Акулов-Муратов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 54-58. – (Політичні науки)


  "У Норвегії дуже довговічні шлюби, а в багатьох сім"ях подружжя ще з дитинства знають один одного - їх батьки дружили або спілкувалися між собою ще до народження дітей. В країні укладення шлюбу відбувається двома способами: або державна реєстрація, або ...
685093
  Акулов-Муратов Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
685094
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
685095
   Культура і суспільство Європи в епоху наукової революції (1540-1660) : Навч. матеріали з курсу "Українська та зарубіжна культура" для студ.перш.курсів гуманіт.фак. – Київ, 2000. – 52с.
685096
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685097
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685098
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685099
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685100
  Гончаренко М.В. Культура і творча активність особи / М.В. Гончаренко. – Київ, 1983. – 47 с.
685101
  Єлісовенко Ю. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці
685102
  Тоцький П.М. Культура Іспанії періоду Ренесансу : хрестоматія [зі спец. курсу (для студентів іст. ф-ту)] / П.М. Тоцький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2016. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-199. – ISBN 978-617-689-180-2
685103
   Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
685104
  Савченко А.А. Культура й епігенетика: концептуальний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 57-65. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
685105
  Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 21-24
685106
   Культура й наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 23-24
685107
  Шафиев Н.А. Культура кабардинцев в период позднего Средневековья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шафиев Н.А. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Нальчик, 1969. – 19 с.
685108
  Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1982. – 144 с.
685109
  Степанянц М.Т. Культура как гарант российской безопвасности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
685110
  Байдаров Е.У. Культура как духовная субстанция бытия человека и социума в условиях глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 32-37. – ISSN 2073-9702


  Дается оригинальная интерпретация происхождения понятия "культура" в контексте ее человекотворческой функции как духовной субстанции бытия человека и социума. Благодаря духовности с ее ориентацией на вечные и абсолютные ценности происходит ...
685111
  Ивкин Анатолий Васильевич Культура как интегрирующий фактор социальной структуры советского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ивкин Анатолий Васильевич; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 21л.
685112
  Драгунская Л.Д. Культура как морфология переживания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 55-69. – ISSN 0236-2007
685113
  Баллер Э.А. Культура как общественное явление / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1980. – 44 с.
685114
  Новиков А.М. Культура как основание содержания образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  С позиции культурологтческого подхода культура рассматривается как основа содержания современного образования. Основные формы общественного сознания раскрываются в ихвзаимосвязи с обучением и воспитанием. Предпринимается попытка осмыслить содержание ...
685115
  Форкош С.М. Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 187-197. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
685116
  Жилина Вера Анатольевна Культура как развертывание разумности человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.12-20. – ISSN 2073-9702
685117
  Роговский А.М. Культура как разрешение противоречий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 82-84. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
685118
  Седов Н.В. Культура как фактор детерминации личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седов Н.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
685119
  Савин С.Д. Культура как фактор динамической стабильности российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-56. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
685120
  Самойлова Людмила Константиновна Культура как фактор формирования личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самойлова Людмила Константиновна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1976. – 21л.
685121
  Моренець Володимир Культура какби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
685122
  Голубенко А.В. Культура калюсу представників роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Підібрано умови для ініціації та проліферації калюсів з різних експлантів 12-ти видів роду Gentiana L. Дослідження впливу світла на культуру калюсу тирличів показало, що для кращого його росту необхідна темрява. Conditions for callus initiation and ...
685123
  Исламов Уткур Исламович Культура каменного века Центральной Ферганы / Исламов Уткур Исламович, В.И. Тимофеев. – Ташкент, 1986. – 304с.
685124
  Ерухимович С.В. Культура канн в Нуйской долине / С.В. Ерухимович. – Фрунзе, 1983. – 48 с.
685125
  Вербовий К.О. Культура карликових плодових дерев на Україні / К.О. Вербовий. – Київ, 1957. – 104 с.
685126
  Давлианидзе Цира Онисимовна Культура Квемо Картли (Триалети) во второй половине 1 тыс. до. н. э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Давлианидзе Цира Онисимовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 25л.
685127
  Греков Б.Д. Культура Киевской Руси / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1944. – 76с.
685128
  Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 8
685129
  Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине ХІХ и начале ХХ в. / Д. Айтмамбетов ; АН КиргССР, Ин-т истории. – Фрунзе : ИЛИМ, 1967. – 310 с. – Библиогр.: с. 288-308
685130
  Айтмамбетов Дюйше Османович Культура киргизского народа и основные направления ее развития во второй половине XIX - начале XХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Айтмамбетов Дюйше Османович; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
685131
  Ткаченко Г.А. Культура Китая : Словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – Москва : Муравей, 1999. – 384 с. – ISBN 5-89737-049-4
685132
  Пол Д. Культура клеток и ткани = Cell and tissue culture / Пол Д. ; перевод с англ. С.М. Навашина ; под ред. проф. Л.М. Якобсон. – Москва : Медгиз, 1963. – 347 с., [2] л. ил. – Библиогр. в конце глав
685133
   Культура клеток растений. – М., 1981. – 167с.
685134
   Культура клеток растений и биотехнология. – М., 1986. – 285с.
685135
   Культура клеток растений: труды 2 Всесоюз. конф.. – К., 1978. – 384с.
685136
  Мильчин А.Э. Культура книги / А.Э. Мильчин. – М, 1992. – 223с.
685137
  Абрамов О.О. Культура козлятнику східного і сильфії пронизанолисої у зв"язку з інтродукцією лісостепу України : Автореф... Доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Абрамов О.О.; Ін-т землеробства УААН. – Киев, 1998. – 39л.
685138
  Лашкевич Г.И. Культура кок-сагыза на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1951. – 132 с.
685139
   Культура Колумбии. Сб. ст.. – М., 1974. – 335с.
685140
  Качалин В. Культура конкуренції // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 0131-2227
685141
  Запрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-87. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
685142
   Культура Кореи.. – Пхеньян, 1959. – 64с.
685143
  Рязанцева П.Л. Культура костюма в художньому фільмі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 174-178. – ISSN 2226-3209


  У статті зроблена спроба розкрити значення костюма в художньому кінофільмі та його вплив на сприйняття візуального образу екранного персонажу, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
685144
  Забранская О.А. Культура крупноплодной алычи в степном Крыму : Автореф... канд. с.-х.наук: / Забранская О.А.;, 1966. – 23л.
685145
   Культура Кубы: сб. ст.. – М., 1979. – 335с.
685146
  Виноградов Б.И. Культура кукурузі в сочетании с бобовіми как предшественник хлопчатника на луговіх почвах Узбекской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Виноградов Б.И.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
685147
  Рихтер Г. Культура ландшафта в социалистическом обществе / Г. Рихтер. – Москва : Прогресс, 1983. – 160с.
685148
   Культура Латинской Америки: пробл. нац. и общерегион.: сб. ст.. – М., 1990. – 174с.
685149
  Арсеньева М.А. Культура лейкоцитов периферической крови человека в гематологии и радиобиологии / Арсеньева М.А., Порошенко Г.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва : Наука, 1974. – 149 с. : ил. – Список лит.: с. 133-147
685150
   Культура лекарственных растений. – М., 1952. – 348с.
685151
  Витухновский А.Л. Культура лекторского труда / А.Л. Витухновский. – Москва, 1980. – 64с.
685152
  Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 20-34. – ISSN 0236-2007
685153
  Масюкова Н.А. Культура личности субъекта научно-исследовательской деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
685154
  Гулега Л. Культура Лофанту анісового в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 20-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості лофанту анісового. Розроблені способи та прийоми вирощування даного виду в умовах Лівобережного Лісостепу України. The biological peculiarities are learned of the Lophanthus anisatus. Methods and ways of the growing ...
685155
  Рабинович В.М. Культура люцерни на корм і на насіння / В.М. Рабинович. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1936. – 51с. – (Техніка соціалістичного тваринництва / НКЗС УРСР;Українсьий науково-досл. ін-т тваринництва:Сектор кормодобування)
685156
  Ванюков Н. Культура люцерны в Западной Сибири / Н. Ванюков. – Новосибирск, 1951. – 96с.
685157
  Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 183-189


  Зміст і функції радянської культури масових свят доби тоталітаризму та їх вплив на укр. суспільство 1930-х років
685158
  Корбут М.П. Культура махорки на Україні. / М.П. Корбут. – К., 1959. – 168с.
685159
  Доброносова Ю. Культура медіарозмаїття як контекст самоактуалізації особистості в сучасному світі // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 74-76
685160
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 477 л. – Додатки: л. 410-477. – Бібліогр.: л. 357-409
685161
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
685162
  Серова И.И. Культура межнационального общения. / И.И. Серова. – Минск, 1986. – 157с.
685163
  Скуратовский В.А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В.А. Скуратовский. – К., 1991. – 253с.
685164
   Культура Мексики: сб. ст.. – М., 1980. – 302с.
685165
   Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская, О.В. Додонов, А.Г. Галигузов; Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г. ; под общей ред. Гончарова В.Н. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2007. – 210 с. – ISBN 966-2991-09-3
685166
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту раннього середньовіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 18-28. – ISSN 2226-2180


  " Важливу адміністративно-регулюючу роль в системі управління Середньовіччя відігравала існуюча стратифікація суспільства. У європейських країнах були такі стани: церковні феодали-священнослужителі, світські феодали-лицарі, селяни та городяни-бюргери. ...
685167
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-82. – ISSN 2226-3209
685168
  Болотина Т.В. Культура мира, права человека // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.39-67
685169
  Сакун А.В. Культура мислення в еволюції наукового пізнання: аналітичний дискурс // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 145-148. – ISSN 2076-1554
685170
  Пагутяк Галина Культура міжнародного гуманітарного права: становлення, розвиток, перспективи : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
685171
  Шинкаренко Т.І. Культура міжнародного спілкування і професійна етика : підручник / Т.І. Шинкаренко ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-291. – ISBN 978-966-2188-84-4
685172
  Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Ф.Я. Горовський, Л.Ф. Лаврова. – Київ, 1988. – 158 с.
685173
  Горбач Н.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Н.Я. Горбач. – Львів, 1990. – 94 с.
685174
  Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.А. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-52-6
685175
  Савва Е.Н. Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья / Е.Н. Савва. – Кишинев, 1992. – 224с.
685176
  Данилов С.И. Культура многолетних трав в Кузбассе / С.И. Данилов. – Кемерово : Кузбасс, 1951. – 107 с.
685177
  Журавлев П.Д. Культура многолетних травянистых растений на семена / П.Д. Журавлев; Под ред. В.Р.Вильямса. – М.-Л., 1931. – 152с.
685178
   Культура мови - культура нації // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-11


  II Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ "Культура мови - культура націїї" відбувся у залі Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імбТараса Шевченка під час ...
685179
  Харченко С.В. Культура мови - ортологія - нормативістика // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 25-32. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
685180
  Пономарів О.Д. Культура мови // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 105-107. – ISBN 978-966-02-7998-8
685181
  Тимофіїва К.М. Культура мови в закладах освіти // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 88-94. – ISSN 2313-4437
685182
  Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. / В.І. Масальський. – К., 1949. – 148с.
685183
  Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ: (Огляд)
685184
  Слюніна О.В. Культура мови в українській художній картині світу кінця ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 201-210
685185
  Мех Л. Культура мови і Кобзареве слово // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 40-42. – ISSN 0868-8117


  В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка відкрилась XX Міжнародна наук.-практична конференція "Мова. Суспільство. Журналістика." Ювілейний захід присвячено 180-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З вітальним словом звернулися ...
685186
  Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. – Київ : Вежа, 1994. – 240с. – ISBN 5-7707-6668-9
685187
  Дудик П.С. Культура мови лектора / П.С. Дудик, В.Н. Туркін. – Київ, 1963. – 56 с.
685188
  Гуцал К.А. Культура мови студентів: проблема правильності та логічності мовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-105. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
685189
  Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
685190
  Гаєва К. Культура мови юриста як невід"ємна складова його правової культури // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 118-119
685191
  Колеснікова І.А. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 212-219. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики.
685192
  Ткаченко Т. Культура мовлення
685193
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-351-199-3
685194
  Марку Е.О. Культура мовлення сучасного студента: антиетикет чи формування сленгу? // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 11-15. – ISBN 978-966-916-268-7
685195
  Ліштаба Т. Культура мовлення та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 437-440. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
685196
  Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 10 п. – ISBN 966-7773-70-1
685197
  Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 72-76


  У статті йдеться про культуру мовлення та її роль у журналістській діяльності. Розглянуто деякі випадки порушення літератуних норм у сучасних ЗМІ. Статья посвящена культуре речи и её роли в журналистской деятельности. Рассмотрены некоторые случаи ...
685198
  Ростомова Л. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів / Л. Ростомова, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливостей мовлення, мислення й поведінки соціально і педагогічно занедбаних підлітків, викладено результати. Доведена необхідність спеціальних заходів із розвитку мовлення та рефлексивного мислення девіантних підлітків. There are ...
685199
  Естрайх Г. Культура мовою їдиш. Україна, перша половина ХХ ст. / Геннадій Естрайх ; [пер. з англ. О. Панича]. – Київ : Дух і літера, 2016. – 314, [6] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 291-314. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-966-378-488-5
685200
   Культура мовы журналіста. – Мінськ, 1982. – 112 с.
685201
   Культура Молдавии за годы Советской власти: сб. докум. в 4-х т.. – Кишинев
2, ч. 1. – 1984. – 430с.
685202
  Вишняк А.И. Культура молодежного досуга / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. – Киев, 1988. – 70 с.
685203
   Культура Монголии в средние века и новое время (XVI- нач. ХХ в.). – Улан-Удэ, 1986. – 160с.
685204
  Бартольд В.В. Культура мусульманства : [общий очерк] / В.В. Бартольд. – Петроград : Огни, 1918. – 111, [2] c. : ил., карты. – Библиогр.: с. 108-109. – (Круг знания. История)
685205
  Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. – М., 1990. – 115с.
685206
  Левин В.И. Культура мышления и ее формирование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Затронута важная для соврем. образования и воспитания проблема : повышение уровня культуры мышления будущих специалистов. Автор анализирует роль логических дисциплин в этом процессе. Утверждается, что главной причиной трудностей на этом пути является ...
685207
  Ерастов Н.П. Культура мышления лектора / Н.П. Ерастов. – Москва, 1989. – 61 с.
685208
  Луначарский А.В. Культура на Западе и у нас / А.В. Луначарский. – Москва, 1928. – 55 с.
685209
  Зубко Н. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 272-285. – ISSN 1591-6223
685210
  Грицюк Л.К. Культура навчальної праці студентів як умова успішного навчання в сучасній вищій школі / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 44-48. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпірічні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
685211
  Ханчич М.Г. Культура навчання / М.Г. Ханчич, О.А. Невмержицький // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – С. 84-86
685212
  Кушнарева К.Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец 3 - середина 1 тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кушнарева К.Х.; АН СССР. Ин-т ист. материальной культуры (Ленингр. отд.). – Москва-Ленинград, 1951. – 13 с.
685213
  Арнольдов А.И. и Новак Г.М. Культура народного Китая / А.И. и Новак Г.М. Арнольдов. – Москва, 1959. – 150 с.
685214
  Пугач З.Л. Культура народов верховьев Нила / З.Л. Пугач. – М., 1985. – 175с.
685215
   Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX-XX вв.): Сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 164с.
685216
   Культура народов Дальнего Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – 202с.
685217
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 10. – 1999. – 186 с.
685218
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 11. – 1999. – 239 с.
685219
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 48, т. 2. – 2004
685220
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 70. – 2005. – + CD
685221
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 208. – 2011
685222
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 209. – 2011
685223
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 210. – 2011
685224
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 211. – 2011
685225
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 212. – 2011
685226
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 213. – 2011
685227
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 214. – 2011
685228
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 215. – 2011
685229
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 216. – 2011
685230
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 217. – 2011
685231
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 218. – 2011
685232
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 219. – 2012
685233
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 220. – 2012
685234
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 221. – 2012
685235
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 222. – 2012
685236
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 223. – 2012
685237
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 224. – 2012
685238
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 225. – 2012
685239
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 226. – 2012
685240
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 227. – 2012
685241
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 228. – 2012
685242
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 229. – 2012
685243
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 230. – 2012
685244
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 231. – 2012
685245
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 232. – 2012
685246
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 233. – 2012
685247
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 234. – 2012
685248
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 235. – 2012
685249
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 236. – 2012
685250
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 237. – 2012
685251
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 238. – 2012
685252
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 239. – 2012
685253
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 240. – 2012
685254
   Культура народов Причерноморья. [Електронний ресурс] : Научный журнал. – Симферополь, 2005. – 1 CD. – ISSN 1562-0808
685255
  Троицкий Н.А. Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации /1878-1882/ / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1989. – 84с.
685256
  Исакова Н.В. Культура народов Севера / Н.В. Исакова. – Новосибирск, 1989. – 206с.
685257
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XIX вв.: типология и взаимодействия. – Москва : Наука, 1990. – 285 с. – ISBN 5-02-009989-9
685258
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – Москва, 1988. – 303с.
685259
  Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья / В.С. Стоколос. – М, 1972. – 168с.
685260
  Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1953. – 404с.
685261
   Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – 197с.
685262
  Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая и скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1960. – 361с.
685263
  Ковтюх С.Л. Культура наукової мови : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
685264
  Коваленко Є.Я. Культура наукової організації праці та управління як основа індустріального життєустрою суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 12-23. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні особливостей культури наукової організації праці та управління як базової в умовах індустріального суспільства. Європейська наука та породжена нею ньютонівська картина світу послужили основою ...
685265
  Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
685266
  Афинская З.Н. Культура научной речи: термины и их синонимы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-111. – Библиогр.: Літ.: С. 111; 12 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
685267
  Фесенко Г. Культура національних свят як чинник консолідації нації (на прикладі націєтворення Словенії та України) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 94-99


  "Проаналізовано історико-культурні особливості творення державних свят України і Словенії упродовж 1990-2016 рр. Увага зосереджується на тому, як здійснюється «культура святкування» в двох постсоціалістичних країнах. Рівень консолідації нації оцінено з ...
685268
  Корнілов М. Культура нашої мови / М. Корнілов, О. Білодід // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-55. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
685269
  Есипов Владимир Культура не для съемки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
685270
  Шейко В.М. Культура незалежної України й еміграція: стан та перспективи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 5-18
685271
  Грабовська І. Культура неподаної руки. Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 88-100.
685272
  Алексєєва Н.Л. Культура нового села / Н.Л. Алексєєва. – Львів, 1974. – 144 с.
685273
  Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения личности / В.И. Бакштановский. – Москва, 1979. – 64 с.
685274
  Власенко Н.М. Культура обслуговування користувачів як основоположний фактор іміджу бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34. – ISBN 978-966-02-7706-9
685275
  Ильяева И.А. Культура общения / И.А. Ильяева. – Воронеж, 1989. – 167с.
685276
  Езова С.А. Культура общения библиотекарей : Учебно-методическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея, 2004. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 11). – ISBN 5-85129-175-3
685277
  Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников / Г.П. Лаврентьева. – Киев, 1988. – 125с.
685278
  Даниленко О.И. Культура общения и ее воспитание / Даниленко О.И. ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1989. – 98, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 97-99
685279
  Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – Киев, 1984. – 33 с.
685280
   Культура общения и повышение профессионального мастерства педагога-воспитателя. Метод. рекоменд.. – Ленинград, 1980. – 28 с.
685281
   Культура общения как средство гуманизации подготовки специалистов : Метод. рекоменд. – Киев, 1991. – 53с.
685282
  Бондаренко В.Д. Культура общения с природой / В.Д. Бондаренко. – Москва, 1987. – 172 с.
685283
  Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов : этикет приветствия и прощания // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 105-115. – ISSN 0869-5415
685284
  Езова С.А. Культура общения: индикаторы коммуникативных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-45
685285
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и экономические отношения / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 152 с.
685286
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и эффективность хозяйствования / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
685287
  Карнеев И.Е. Культура оранжерейно-комнатных растений. / И.Е. Карнеев. – М., 1957. – 558с.
685288
   Культура орехоплодных. – Москва, 1957. – 416с.
685289
  Суховехов Ф.М. Культура орфы в прудах. / Ф.М. Суховехов. – М, 1948. – 60с.
685290
  Піменова О.О. Культура особистісної свободи як соціологічне поняття та соціальний феномен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 83-89. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
685291
  Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии / Ю.Б. Симченко. – М., 1976. – 311с.
685292
  Шаповал Ю. Культура пам"яті / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 7


  "Юрій Шаповал: "Черчілль казав - ніщо так не розділяє українців і поляків, як їхня спільна історія. тому дуже важливим є науковий підхід."
685293
  Кошеленко Г.А. Культура Парфии / Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 220с.
685294
  Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР : (по метал. изделиям) / Аванесова Н.А. ; под ред. А.А. Аскарова ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1991. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-115
685295
  Кротевич П.Г. Культура пеана / П.Г. Кротевич. – Київ, 1952. – 60 с.
685296
  Левитан К.М. Культура педагогического общения / К.М. Левитан. – Иркутск, 1985. – 102с.
685297
  Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва, 1990. – 142 с.
685298
  Комогорцева И.Ф. Культура педагогического общения: Учеб. пособие по спецкурсу. / И.Ф. Комогорцева. – Калинин, 1982. – 73с.
685299
  Стельмах Н. Культура педагогічного спілкування - основа деонтологічної культури педагога // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
685300
  Жила В.І. Культура педагогічного спілкування : монографія / В.І. Жила, С.О. Завєтний, О.С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка ; Олександр Савчук, 2016. – 174, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2562-79-8
685301
  Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.31-34
685302
   Культура первобытной эпохи Таджикистана (от мезолита до бронзы): Сб. ст.. – Душанбе, 1982. – 112с.
685303
  Калустова О.М. Культура перекладної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 87-94. – (Філологічні науки ; № 1)
685304
   Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
685305
  Омельчеко В.Ю. Культура перекладу у контексті історико-філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 225-228. – ISSN 2076-1554
685306
  Логвиненко О. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 117-122


  У статті проаналізовано складники психології творчості письменника-перекладача, які розкриваються в межах перекладацької справи, їх вплив на скорочення комунікативної відстані між автором та іншомовним читачем. Також на прикладі перекладу окремих ...
685307
   Культура Перу. Сб. ст.. – Москва, 1975. – 379с.
685308
  Дегтярева Т.А. Культура письменной речи / Т.А. Дегтярева. – Москва, 1968. – 110с.
685309
  Колесников Н.П. Культура письменной речи. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1987. – 98с.
685310
   Культура питания : энциклопедический справочник. – Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1991. – 541 с.
685311
  Берлин Джереми Культура питания : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30 : Фото
685312
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Джикия Н. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 25л.
685313
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев / Н.П. Джикия. – Тбилиси, 1988. – 135 с.
685314
  Михайлов В.С. Культура питания и здоровье семьи / В.С. Михайлов. – М, 1987. – 208с.
685315
  Прутська О. Культура підприємництва та її вплив на управління // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С7-10


  культура влади, організаційна культура
685316
  Кондрашова-Діденко Культура підприємництва: розвиток сучасної західної концепції / Кондрашова-Діденко, В.Ф. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 36)


  Комплексно аналізується культура підприємництва на прикладі сучасної західної концепції. Розглядається становлення поняття "культура підприємництва" в історії цивілізації, прослідковується процес розвитку самої ідеї, вичленовуються характерні ознаки ...
685317
  Синящик А. Культура плевка // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 19 (574), 11.05.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Австрийский киновед Барбара Вурм о сексе, гигиене и "новом быте" в советских культурфильмах 1920 - 1930-х годов - малоизвестном жанре "образовательного" кино.
685318
  Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – № 72 : Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. – С. 1-152, рис.
685319
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Марковин В.И.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1960. – 16л.
685320
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 93 : Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. – С. 1-152
685321
  Кесеманлы Г.П. Культура племен северо-восточных склонов Малого Кавказа эпохи бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Кесеманлы Г.П.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 20л.
685322
  Бетрозов Р.Ж. Культура племен Центрального Предкавказья в эпоху раннего металла. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Бетрозов Р.Ж.; АН Груз СССР. – Тбилиси, 1972. – 17л.
685323
  Мяловицький А.В. Культура побуту - сила нації : Книга корисних порад / А.В. Мяловицький, Г.А. Оганян. – Київ : Україна, 2001. – 352с. – ISBN 966-524-102-8
685324
  Агаронян А.С. Культура поведения / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1979. – 166 с.
685325
  Бибикова О. Культура поведения и нормы общения в исламе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 7 (241). – С. 155-173. – ISSN 1998-1813
685326
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – Ленинград, 1955. – 32с.
685327
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1956. – 33с.
685328
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1957. – 39 с.
685329
   Культура поведения советского молодого человека. Краткий рекоменд. список лит.. – Л., 1955. – 14с.
685330
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – Изд. 2-е. – Москва, 1958. – 128 с.
685331
  Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1982. – 59,5с.
685332
  Федоренко Є.Г. Культура поведінки радянської людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1968. – 80с.
685333
  Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям философия, политология и религиоведение / Т.С. Георгиева. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 398с. – ISBN 978-5-7567-0476-1
685334
  Орлова Т.В. Культура повсякденності населення Європи 18 століття / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 58 с. – ISBN 966-618-112-6
685335
  Семенова О. Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 78-85


  У статті автор описує життя і побут кустарів-шкіряників, зокрема соціально-економічні передумови, що спонукали селян займатися кустарництвом, розмір річного прибутку від шкіряного промислу та купівельну спроможність кустарів у кінці ХІХ - на початку ХХ ...
685336
  Поліщук І.О. Культура політичних виборів транзитивних соціумів (на прикладі України та Польщі) / І.О. Поліщук, В.К. Лур"є // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 132-142
685337
  Вільчинська І.Ю. Культура політичного дискурсу: особливості вітчизняного прояву // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 280-284. – ISSN 2226-3209
685338
  Гаусман Г. Культура поразки. Перша світова війна в українській пам"яті // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-29
685339
  Гришелева Л.Д. Культура послевоенной Японии / Л.Д. Гришелева, Н.И. Чегодарь. – Москва, 1981. – 215 с.
685340
  Поправко А.К. Культура потербностей и активизация трудовой деятельнсоти социалистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
685341
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – Москва, 1984. – 96с.
685342
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 126с.
685343
  Поправко Анатолий Константинович Культура потребностей и активизация трудовой деятельности социалистической личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко Анатолий Константинович; КГУ. – Киев, 1978. – 170л. – Бібліогр.:л.148-170
685344
  Черновський О. Культура правового мислення - складова частина професії юриста / О. Черновський, О. Семенюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 132-136. – ISSN 2307-8049
685345
  Бєлая Л.В. Культура правової діяльності та правова культура юридичність понять та співвідношення правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 77-80. – ISSN 1563-3349
685346
  Смоліна О.О. Культура православного чернецтва : монографія / О.О. Смоліна. – Луганськ : Ноулидж, 2014. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-216. – ISBN 978-617-579-874-4
685347
  Завальнюк В. Культура правосуддя та антропологія права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1561-4999
685348
  Ликас А.Л. Культура правосудия / А.Л. Ликас. – М., 1990. – 174с.
685349
  Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
685350
  Зінченко О.А. Культура праці як складова ділової культури // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (55). – С. 68-73. – ISSN 2521-6651
685351
  Михалюк О.І. Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 187-191. – ISSN 2226-0285
685352
  Виходець О. Культура продажу книг, газет і журналів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
685353
  Шелехов Ю. Культура производства - экономическое процветание предприятия : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
685354
  Ермакова Т.В. Культура производства / Т.В. Ермакова, Д.М. Сакембаева. – Алма-Ата, 1976. – 23 с.
685355
  Антоненко В.В. Культура производства : рек. указ. литературы / В.В. Антоненко ; сост. В.В. Антоненко ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1979. – 32 с. – (Научно-технические знания - рабочим ; вып. 21)
685356
   Культура производства и безопасность труда: сб. ст.. – М., 1986. – 93с.
685357
  Байдюк И.Ф. Культура производства и личность / И.Ф. Байдюк. – Москва, 1990. – 21 с.
685358
  Лапин Ю.С. Культура производства и техническая эстетика. / Ю.С. Лапин. – М., 1967. – 30с.
685359
  Гольдштейн А.Ф. Культура производства и эстетика труда. Из опыта машиностроительных предприятий. / А.Ф. Гольдштейн. – М., 1968. – 105с.
685360
  Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе ; отв. ред. А.Т. Москаленко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1990. – 206, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 200-207
685361
   Культура пропагандистского труда: опыт систем. изуч. проблемы. – М., 1989. – 270с.
685362
   Культура против варварства : сб. – К., 1988. – 406с.
685363
  Дубовик С. Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 5 (115). – С. 43-46
685364
  Иванова И.Н. Культура профессиональных сообществ: исторический контекст профессиональной культуры / И.Н. Иванова, Л.Н. Максимова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
685365
   Культура рабочей молодежи Южного Урала.. – Челябинск, 1973. – 160с.
685366
   Культура развитого социализм: некоторые вопр. теории и истории. Сб. ст.. – М., 1978. – 459с.
685367
  Арнольд А.И. Культура развитого социализма / А.И. Арнольд. – Москва, 1975. – 128 с.
685368
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Непороков. – М., 1978. – 64с.
685369
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Ненароков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. = Серия " История" ; №12
685370
  Пазенок В.С. Культура развитого социализма и формирование разумных потребностей личности / В.С. Пазенок. – К., 1985. – 49с.
685371
  Наумова Н.Ф. Культура разумного потребления / Н.Ф. Наумова, В.З. Роговин. – М, 1987. – 124с.
685372
  Даниелян О.А. Культура раннего железа на территории Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: / Даниелян О.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1969. – 23л.
685373
  Егорейченко А.А. Культура ранней штрихованной керамики:характеристика и ареал // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.36-41. – ISBN 985-445-538-6
685374
  Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. / А.Х. Пшеничнюк. – М., 1983. – 200с.
685375
  Алиев В.Г. Культура расписной керамики в Азербайджане : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев В. Г.; АН Аз.ССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 26л.
685376
  Максимов Н.А. Культура растений на электрическом свете и применение ее для семенного контроля и селекции / Н.А. Максимов, 1925. – 395-404с.
685377
  Уайт Ф. Культура растительных тканей / Ф. Уайт. – М, 1949. – 160с.
685378
   Культура редко встречающихся и новых многолетников. – Птгр. – 32с.
685379
  Білошапка В.А. Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної конкурентоспроможності українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 81-84
685380
  Филипович Л.О. Культура релігійного життя : вибрані праці / Людмила Филипович ; [за ред. А. Колодного] ; Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 583, [1] с. – Бібліогр.: с. 566-583 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-481-0
685381
  Казарцева О.М. Культура речевого общения : теория и практика обучения : Учебн. пособие для студ. пед. учебн. заведений / О.М. Казарцева. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 496с. – ISBN 5-89349-030-4; 5-02-011284-4
685382
  Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. / В.В. Колесов. – Л., 1988. – 271с.
685383
  Кудрявцев В.Д. Культура речи / В.Д. Кудрявцев. – Иркутск, 1952. – 56 с.
685384
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Казань, 1960. – 57 с.
685385
  Артемов В.А. Культура речи : (материалы в помощь лектору) / Артемов В.А. – Москва : [б. и.], 1960. – 28 с. – (Ощество по распространению политических и научных знаний РСФСР)
685386
  Розенталь Э Д. Культура речи / Э Д. Розенталь. – Москва, 1960. – 127 с.
685387
  Демидова К.И. Культура речи / К.И. Демидова. – Свердловск, 1962. – 55 с.
685388
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Казань, 1964. – 118 с.
685389
  Федосов И.А. Культура речи / И.А. Федосов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 96с.
685390
  Петрякова А.Г. Культура речи : практикум-справочник для 10-11-х классов / А.Г. Петрякова. – 7-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 256с. – ISBN 978-5-89349-025-1
685391
   Культура речи в технической документации: На мат. ГОСТов и спец. лит. Сб. ст.. – Москва, 1982. – 217 с.
685392
  Вирабов С.А. Культура речи для всех : будем говорить правильно, достойно, красиво, умно : народная книга (вариант для предпринимателя) / Сергей Вирабов. – Изд. 2-е, пополн. и обновл. – Донецк : Кредо, 2010. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-469-301-8
685393
  Алиева Культура речи и грамматический строй языка / Алиева, Алишан, гызы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 430-436
685394
  Овчинникова А.П. Культура речи и политика // Виховання і культура : міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса, 2001. – № 1. – С.85-87. – ISBN 966-7965-01-5
685395
  Костомаров В.Г. Культура речи и стиль / В.Г. Костомаров. – Москва, 1960. – 71с.
685396
  Розенталь Э Д. Культура речи лектора / Э Д. Розенталь. – Москва, 1956. – 43 с.
685397
   Культура речи на сцене и на экране: сб. ст.. – М., 1986. – 186с.
685398
  Приступа Г.Н. Культура речи учителя : пособие для студентов нефилол. спец. пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1984. – 79с.
685399
  Бояринцева Г.С. Культура речи юриста / Г.С. Бояринцева. – Саранск, 1987. – 80 с.
685400
  Успенский Л.В. Культура речи. / Л.В. Успенский. – М., 1976. – 96с.
685401
  Былкова С.В. Культура речи. Стилистика : учеб. пособие для подготовки к ЕГЭ / С.В. Былкова, Е.Ю. Махницкая. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-89349-675-8
685402
   Культура Рижу на Україні. – К.-Х, 1937. – 68с.
685403
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана / В.Ф. Щупаковский. – Ташкент. – 12с.
685404
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Щупаковский В.Ф.; Шупаковский В.Ф.; Мин. сел. хоз. УзССР. Узбекская рисовая опытная станция. – Ташкент. – 12 с.
685405
  Кочан І.М. Культура рідної мови : Збірник вправ і завдань / І.М. Кочан, А.С. Токарська. – Львів : Світ, 1996. – 232 с.
685406
  Семеног О. Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації
685407
  Кірпічніков В.Ю. Культура роботи за комп"ютером та здоров"я людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 3 : рис.
685408
  Беніков Д.С. Культура роботи над книгою / Д.С. Беніков. – Київ, 1963. – 53 с.
685409
  Зарубенко А.У. Культура рододендронів в Україні : Монографія / А.У. Зарубенко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 175с. – ISBN 966-594-716-8
685410
  Номеров Б.А. Культура роз в средней полосе СССР / Б.А. Номеров. – 2-е доп. изд. – М, 1965. – 221с.
685411
  Лемпіцький Л.П. Культура роз у відкритому грунті / Л.П. Лемпіцький. – К., 1958. – 124с.
685412
  Кримський Сергій Культура розкриває внурішню безмежність людини // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-26
685413
  Юдкин-Рипун Культура романтики / Юдкин-Рипун; НАНУ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского. – Київ, 2001. – 481с. – ISBN 966-02-1271-2
685414
  Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение России) : учеб. пособие / С.А. Вишняков. – Москва : Флинта; Наука, 2006. – 72с. – Шифр. дубл. 4р Вишн. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-928-X
685415
  Большаков И.В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
685416
  Лихачев Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого. (Конец XIV - начало XV в.) / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1962. – 172с.
685417
  Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования русского национального государства. /Конец XIV - начало XVI в./ / Д.С. Лихачев. – Л., 1946. – 160с.
685418
  Миненко Н.А. Культура русских крестьян Зауралья, / Н.А. Миненко. – М., 1991. – 222с.
685419
  Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVII вв. / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1961. – 120с.
685420
  Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII-XVIII вв. / А.Н. Копылов. – Новосибирск, 1968. – 168с.
685421
   Культура Русского Севера. – Л., 1988. – 221с.
685422
  Калинин А.В. Культура русского слова: сборник / А.В. Калинин. – М., 1984. – 304 с.
685423
  Обнорский С.П. Культура русского языка / С.П. Обнорский ; АН CCCР, Совет по научно-технической пропаганде. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 30, [1]с.
685424
   Культура русской диаспоры: Владимир Набоков - 100 : Материалы научной конференции (Таллинн-Тарту, 14-17 января 1999). – Таллинн, 2000. – 402 с. – ISBN 9985-58-145-8
685425
   Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация : Материалы международногоо семинара. – Tartu : Ulikooli Kirjastus, 1997. – 427 с. – ISBN 9985-56-298-4
685426
  Михайлов М.М. Культура русской речи / М.М. Михайлов. – М, 1966. – 216с.
685427
   Культура русской речи : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : НОРМА, 2005. – 560с. – ISBN 5-89123-186-7
685428
  Скворцов Л.И. Культура русской речи : Словарь-спрвочник: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Л.И. Скворцов. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Academia, 2006. – 224с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2606-8
685429
   Культура русской речи : учебник для студентов высших учебных заведений / Виноградов С.И., Граудина Л.К., Даниленко В.П., Карпинская Е.В., Козловская Т.Л. и др. ; Российская академия наук ; Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова ; отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – Москва : НОРМА, 2008. – 10с., 550с. – ISBN 978-5-89123-186-3
685430
   Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения: сб. науч. ст.. – Элиста, 1987. – 125с.
685431
   Культура русской речи в национальных республиках. – К., 1984. – 254с.
685432
   Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия: пробл. лексики. – М., 1985. – 271с.
685433
   Культура русской речи на Украине. – К., 1976. – 355с.
685434
   Культура русской речи. Аннотир. указ. лит-ры.. – М., 1962. – 56с.
685435
  Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. : По материалам Уйгарака / О.А. Вишневская. – Москва : Наука, 1973. – 160 с. – (Труды ХАЭЭ ; Т. 8)


  В монографии освещаются материальная культура, быт, военное дело, погребальные обряды и верования, а также прикладное искусство племен, населявших бассейн нижней Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. Автор показывает особенности культуры этих племен, а также ...
685436
  Скворцов Л.В. Культура самосознания : Человек в поисках истины своего бытия. / Л.В. Скворцов. – М., 1989. – 317с.
685437
  Мартиненко М.Ю. Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 135-140. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті визначено та проаналізовано критерії щодо оцінювання культури самостійної роботи майбутніх економістів, а саме: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, практично- професійний. Відповідно до зазначених критеріїв та їх показників ...
685438
  Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана / В.Г. Луконин. – М., 1969. – 220с.
685439
   Культура сахарной свеклы в орошаемых районах. – М., 1938. – 174с.
685440
   Культура свободного времени и антиалкогольное воспитание. – К., 1986. – 15с.
685441
  Куклин А.Я. Культура свободного времени сельского населения. : Автореф... Канд.филс.наук: 621 / Куклин А.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1970. – 28л.
685442
  Ерастов Н.П. Культура связной речи. В помощь учителю / Н.П. Ерастов. – Ярославль, 1969. – 118 с.
685443
  Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов / И.С. Гурвич. – Москва, 1977. – 247 с.
685444
  Магомедов А.Р. Культура Северо-Восточного Кавказа в эпоху поздней бронзы (На матер. раскоп. Бамут поселен.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00; 07.00.06 / Магомедов А. Р.; МГУ, Ист. фак. – М., 1973. – 22л.
685445
  Мослаев Борис Гаврилович Культура села как объект социального управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мослаев Борис Гаврилович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1980. – 12л.
685446
  Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III - VI в. / С.К. Кабанов. – Ташкент, 1981. – 128с.
685447
   Культура семейных отношений : сб. статей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 175с.
685448
   Культура семейных отношений: сб. ст.. – Москва, 1980. – 112с.
685449
  Полянский З.А. Культура семян сахарной свеклы / З.А. Полянский, Е.Б. Хренников. – М.-Л., 1931. – 64с.
685450
   Культура семьи как объект социологического исследования: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 142с.
685451
  Ляховська О.С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляховська Ольга Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
685452
  Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века / Н.В. Пигулевская. – М., 1979. – 248с.
685453
  Титар О. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності : Монографія / Олена Титар. – Киев : Райдер, 2006. – 240с. – ISBN 966-8246-60-8
685454
   Культура слова : Республіканський міжвідомчий збірник. – К. : Наук.думка
Вип. 17. – 1979. – 108с.
685455
   Культура слова : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1989
685456
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закл. освіти / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с. – ISBN 966-06-0128-Х
685457
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 2002. – 240с. – ISBN 966-06-0256-1
685458
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Олександр Пономарів. – Вид. 3-тє, стереотипне. – Київ : Либідь, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-06-0508-4
685459
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – 4-те вид., доп. – Київ : Либідь, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-06-0586-2
685460
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 74. – 2011. – 181 с.
685461
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 75. – 2011. – 191 с.
685462
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 76. – 2012. – 188 с.
685463
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 78. – 2013. – 218 с.
685464
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 79. – 2013. – 222 с.
685465
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 83. – 2015. – 136 с.
685466
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 84. – 2015. – 232 с.
685467
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 85. – 2016. – 212, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
685468
   Культура слова = Culture of the word : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1967-. – ISSN 0201-419
Вип. 86. – 2017. – 304 с. – Резюме укр., англ. мовами
685469
   Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1967-. – ISSN 0201-419
Вип. 87. – 2017. – 275, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
685470
  Пономарів Олександр Данилович Культура слова: Мовностилістичні поради : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закладів / Пономарів Олександр Данилович. – 2-ге вид.. стереотипне. – Київ : Либідь, 2001. – 240с. – ISBN 966-06-0192-1
685471
  Курбанов Мамед Курбан оглы Культура Советского Азербайджана / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1959. – 138 с.
685472
  Малиновский А.В. Культура Советского Казахстана / А.В. Малиновский. – Алма-Ата, 1960. – 36с.
685473
   Культура Советского Казахстана. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1957. – 237с.
685474
  Абдушукурова Т.Р. Культура Советского Таджикистана и советология / Т.Р. Абдушукурова; Т.Р. Адбушукурова ; отв. ред. Ашуров Г.А. – Душанбе : Дониш, 1988. – 47, [1] с.
685475
  Мухамедов С.М. Культура Советского Узбекистана / С.М. Мухамедов. – Ташкент, 1963. – 36с.
685476
  Майсурадзе Д. Культура Советской Грузии / Д. Майсурадзе. – Тбилиси, 1965. – 461с.
685477
  Колосенок С.В. Культура Советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – Петрозаводск, 1967. – 155с.
685478
  Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – Москва, 1977. – 343с.
685479
  Грузин В.М. Культура Советской Украины / В.М. Грузин. – Київ, 1984. – 38 с.
685480
   Культура современного Алжира. Сб. ст.. – М., 1961. – 94с.
685481
  Никитина Л.В. Культура современного японского питания: традиции и новации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
685482
  Кудрина Т.А. Культура современной деревни / Т.А. Кудрина. – Москва, 1980. – 182 с.
685483
   Культура современной Индии.. – М., 1966. – 216с.
685484
  Лещенко А.К. Культура сої на Україні / А.К. Лещенко. – К., 1962. – 328с.
685485
   Культура социально-политического диалога. – вып. 2. – М., 1991. – 57с.
685486
  Гусев В.И. Культура социального управления . : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусев В.И.; ЛГУ им.И.Франко. – Львов, 1992. – 18л.
685487
  Коробко Д.П. Культура социальной материи / Д.П. Коробко. – Пущино, 2003. – 12с. – ISBN 5-201-14507-8
685488
  Морщакова Олена Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.133-139. – ISSN 1810-2131
685489
   Культура спілкування : Навчально-методичний посібник для вчителів шкіл, студ.педагог.вузів, учнів педагог.училищ і батьків. – Київ : ІЗМH, 1997. – 328с. – ISBN 5-7763-9356-6
685490
  Ковальчук Г. Культура спілкування в Інтернеті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 24-27


  В статті розповідається про особливості спілкування в Інтернеті
685491
  Глущук О.Г. Культура спілкування в нових реаліях інформаційно-комунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 7-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333
685492
  Павлюк Володимир Культура спілкування водіїв сигналами та жестами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 33 : фото
685493
  Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей / М.С. Дороніна. – Київ, 1997. – 191с.
685494
  Плухтович Т.Г. Культура спілкування студентів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 131-136. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
685495
  Дробот Н. Культура спілкування та значення етикету в англійській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 272-281
685496
  Чепелюк А.В. Культура спілкування, важлива складова, у професійній діяльності вчителя фізичної культури / А.В. Чепелюк, Р.Г. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 383-386. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
685497
  Романенко А.Р. Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В.Пухальського : автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01 / Романенко Анастасія Романівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
685498
   Культура Сполучених Штатів Америки : Метод. розробка з курсу "Українська і світова культура" для студ. вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
685499
  Сухарева Н.М. Культура средневекового Ирана / Н.М. Сухарева. – Иваново, 1985. – 47с.
685500
   Культура средневековой Руси : Сб. ст. – Ленинград, 1974. – 215с.
685501
   Культура Средневековья и Возрождения : Хрестоматия. – Харків : Факт, 1998. – 352 с. – ISBN 966-7099-23-7
685502
  Карсавин Л.П. Культура средних веков : религия, философия, культура / Лев Платонович Карсавин. – Киев : Символ ; AirLand, 1995. – 198, [3] с. – Указ. имен.: с. 193-198. – (Серия: История и философия культуры). – ISBN 5-7702-0925-9
685503
   Культура средних веков и нового времени: сб. ст.. – М., 1987. – 104с.
685504
  Фаустова Э.Н. Культура студенческой молодежи / Э.Н. Фаустова. – М., 1991. – 136с.
685505
  Ивакина Н.Н. Культура судебной речи / Н.Н. Ивакина. – М., 1995. – 334с.
685506
  Короденко М. Культура суспільства плюс відповідальність бізнесу. Дуальна освіта - спосіб навчання, який став популярним у сімдесятих роках минулого століття в Німеччині та є перспективним і донині // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  14 лютого 2017 р. відбувся семінар "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України", організований Вищою дуальною школою Гера-Айзенах та ін.
685507
  Лащук І. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 38-54. – ISSN 1563-3713
685508
  Кисіль Г.Г. Культура сучасної української літературної мови : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Г. Кисіль, М.В. Кучинський. – Київ : Міленіум, 2005. – 270 с. – ISBN 966-8063-41-4
685509
   Культура сценической речи: сб. ст.. – М., 1979. – 415с.
685510
  Нолл Томас Культура съедает стратегию на завтрак // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото
685511
  Шейко Василь Культура та глобалізація : компаративістський аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 73-79
685512
  Калмикова Г. Культура та демократичне врядування в Україні: взаємозв"язок та взаємовпливи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-46.
685513
  Яковенко М.Л. Культура та естетика : обумовленість понять // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.169-173
685514
   Культура та інформаційне суспільство 21 століття : матеріали наукової конференції молодих учених, 25-26 квітня 2006 року. – Харків : ХДАК, 2006. – 251с. – ISBN 966-7352-91-9
685515
   Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – 315, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ.
685516
   Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – 408, [2] с. : табл. – Ст. укр., рос. та англ. – ISBN 978-966-8308-26-0
685517
  Співак В.М. Культура та її роль у процесі глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 654-662. – ISSN 1563-3349
685518
   Культура та побут населення українських Карпат.. – Ужгород, 1972. – 229с.
685519
  Зуєв К. Культура та релігія: соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 158-162. – ISSN 1728-9343
685520
  Комарова К. Культура та традиції студентів Київського університету доби незалежності // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 570-573. – ISBN 978-966-171-795-3
685521
  Ровенчак Іван Культура та цивілізація: географічний підхід // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
685522
  Жаботинский В.В. Культура тела мужчины : физ., интеллект. и эмоцион. здоровье (собственные наблюдения и размышления) / Владимир Жаботинский. – Киев : Издательство "Україна", 2014. – 333, [3] с. : ил., фотоил. – Библиогр.: с. 331. – ISBN 978-966-524-422-6


  В прим. №1716500 напис: Дарунок університету від автора. Підпис.
685523
  Бутенко Р.Г. Культура тканей и клеток растений / Р.Г. Бутенко. – Москва, 1971. – 46 с.
685524
  Милосердова В.Д. Культура тканей насекомых и применение их для вирусологических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Милосердова В.Д. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1966. – 21 с.
685525
   Культура ткани в вирусологических исследованиях. – Москва, 1962. – 236 с. : ил., табл.
685526
  Слепкань З.И. Культура тригонометрических вычислений в восьмилетнией и средней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Слепкань З.И.; М-во просвещения УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
685527
  Нерсо А. Культура труда – главное условие уверенности в себе / Анна Нерсо // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 62-64. – ISSN 0869-4915


  Научная библиотека Кубанского государственного университета является методическим центром для библиотек вузов и учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края. Важным направлением является инновационная деятельность, которая ...
685528
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии рабочего класса / Г.Н. Соколова. – Минск, 1984. – 220с.
685529
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии технической интеллигенции / Г.Н. Соколова. – Минск, 1989. – 174с.
685530
  Матушкин С.Е. Культура труда в школьных мастерских. / С.Е. Матушкин. – Изд. доп. и переработ. – Челябинск, 1961. – 106с.
685531
  Шатуновский И.М. Культура труда журналиста. / И.М. Шатуновский. – М., 1960. – 54с.
685532
  Еренков В.А. Культура труда и быта студента / В.А. Еренков. – Кишинев, 1987. – 169с.
685533
  Капица В.Ф. Культура труда как производительное творчество человека / В.Ф. Капица. – Киев, 1989. – 194 с.
685534
  Анисимов С.А. Культура труда современного рабочего / С.А. Анисимов. – Москва : Произдат, 1985. – 79 с.
685535
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 1. – 1980. – 177 с.
685536
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 2. – 1980. – 176 с.
685537
  Аманмурадов Н. Культура Туркменістану в системі міжкультурних взаємодій // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 32. – C. 3-12. – ISSN 2226-2180
685538
  Ероглу М.А. Культура тюркського одягу. Тюркський національний стрій балканських держав // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 137-140


  Одяг - це феномен, який виник внаслідок потреби у захисті від кліматичних умов. Він дійшов до наших днів із минулого, зазнаючи впливу різних природніх, суспільних та етичних чинників, внаслок чого значно видозмінюючись. Зміни у вигляді одягу стали ...
685539
  Волощук Є. Культура у споживацькому суспільстві: розвінчання міфу про митця та мистецтво у романі "Піаністка Ельфріди Єлінек // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 72-82. – ISBN 978-966-1516-14-3
685540
   Культура уйгуров Центральной Азии: методол. указ. к курсу "Археология Сибири". – Новосибирск, 1992. – 33с.
685541
  Цимбал Тетяна Культура укорінення людини, "творення себе" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
685542
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-36-6
Вип. 7. – 2000. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
685543
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-58-7
Вип. 9. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
685544
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-62-5
Вип. 10. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685545
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 11. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685546
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-69-2
Вип. 12. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Філософія культури. Мистецтвознавство)
685547
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 13. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685548
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 14. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685549
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 15. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685550
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 16. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685551
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 17. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685552
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 19. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685553
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 20. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685554
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 21 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685555
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 24 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
685556
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
685557
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 28. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
685558
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
685559
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
685560
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 31. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
685561
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 33. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685562
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 34. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685563
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 35. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685564
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 36. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685565
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 37. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685566
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 38. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685567
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 39. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685568
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 40. – 2013. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685569
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 41. – 2013. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685570
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 1 : Спецвипуск. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685571
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – 2013. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685572
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 43. – 2013. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685573
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 44. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685574
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 45. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685575
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 46. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685576
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 47. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685577
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 48. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685578
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 49. – 2015. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685579
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 50. – 2015. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685580
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 51. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685581
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 54. – 2016. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685582
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 52. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685583
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 53. – 2016. – 371 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685584
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 55. – 2017. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685585
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 56. – 2017. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685586
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 57. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685587
   Культура України. Серія: Культурологія = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 58. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685588
   Культура України. Серія: Культурологія = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 62. – 2018. – 245, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685589
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 61. – 2018. – 399, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685590
   Культура України. Серія: Культурологія = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 60. – 2018. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685591
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 59. – 2018. – 327, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685592
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 63. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685593
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 64. – 2019. – 237, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Культурологія = Series: Culturology)
685594
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 65. – 2019. – 219, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685595
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 66. – 2019. – 277, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685596
  Адамська І. Культура українських земель IX - XVI ст. в дослідженнях Історичного товариства Нестора-літописця // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 4-5


  У XIX ст. розпочався новий етап формування української нації, важливим елементом якого був підвищений інтерес до дослідження власної історії. У 1874 р. при Київському університеті Св. Володимира почало діяти Історичне товариство Нестора-літописця. На ...
685597
  Русанівський В.М. Культура українського народу : Навчальний посібник / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес, М.В. та ін. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1994. – 272с. – ISBN 5-325-00471-9
685598
   Культура українського слова. – Харків-Київ : Дервидав "Література і мистецтво"
Збірник 1. – 1931. – 124 с.
685599
  Клинченко Т. Культура української діаспори // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
685600
  Івченко М.П. Культура української мови / М.П. Івченко. – К., 1963. – 44с.
685601
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1964. – 195с.
685602
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1966. – 192с.
685603
  Єрмоленко С.Я. Культура української мови : довідник / [С.Я. Єрмоленко (кер. авт. кол.), Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін.] ; за ред. В.М. Русанівського. – Київ : Либідь, 1990. – 301, [3] с. – ISBN 5-11-001484-1
685604
  Карікова Н.М. Культура української мови в концепції Василя Сімовича // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 95-102
685605
  Мацько Л.І. Культура української фахової мови : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-230-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
685606
  Еренков В.А. Культура умственного труда школьника / В.А. Еренков. – Кишинев, 1979. – 95 с.
685607
  Заренок Н.Н. Культура управления / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 154с.
685608
  Козлов Ю.М. Культура управления и право / Ю.М. Козлов. – М, 1978. – 64с.
685609
  Пихало В.Т. Культура управления современным производством / В.Т. Пихало. – М, 1988. – 64с.
685610
  Окусов А.П. Культура управления: взаимодействие объективного и субъективного в социальном управлении / А.П. Окусов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 142с.
685611
  Тарасенко И.С. Культура управленческого труда. / И.С. Тарасенко. – Кишинев, 1980. – 86с.
685612
  Герчанівська П.Е. Культура управління : Навчальний посібник / П.Е. Герчанівська, К.М. Левківський, І.І. Федорова. – Київ : Політехніка, 2005. – 152с. – ISBN 966-622-187-Х
685613
  Палеха Ю.І. Культура управління та підприємництва : Навч.-метод. посібн. / Ю.І. Палеха, В.О. Кудін. – Київ : МАУП, 1998. – 92с. – ISBN 5-86926-123-6
685614
  Березняк Є. Культура управлінської праці керівника школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793
685615
  Сербенська Олександра Культура усного мовлення : Практикум.Навчальний посібник для студ.вищих навчальних закладів / Сербенська Олександра; Мін-во освіти і науки України. Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 212с. – ISBN 966-613-220-6
685616
  Спотар-Аяр Культура усного та писемного мовлення : діловий та акад. дискурс : (Турецька мова) / [Спотар-Аяр Г.Ю.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Аванпост-Прим, 2004. – 162 с. : іл., табл. – Назва обкл.: Культура мовлення: діловий та академічний дискурс : турецька мова. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Текст укр., тур. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-502-110-1
685617
  Горбушина Л.А. Культура устной и письменной речи / Л.А. Горбушина, В.Ф. Греков. – М, 1950. – 124с.
685618
   Культура устной и письменной речи в средней школе ГДР : Автореф... канд .пед.наук: / Максидонова Л. Г,; Максидонова Л. Г,; Моск.гос. пед. инзт. – М., 1963. – 17л.
685619
   Культура устной и письменной речи делового человека : справочник : практикум / Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев, О.Р. Лопаткина, М.Н. Панова и др. – 14-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-89349-358-0
685620
  Дауров Х.М. Культура устной осетинской речи / Х.М. Дауров. – Орджоникидзе, 1975. – 223 с.
685621
   Культура фахового мовлення : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, М.В. Скаб, М.С. та ін. Скаб; Авт.: Бабич Н.Д., Герман К.Ф., Скаб М.В., Скаб М.С. та ін.За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги - 21, 2006. – 496с. – ISBN 966-8653-43-2
685622
  Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312 с. – ISBN 966-603-193-0


  У посібнику проаналізовано основні ознаки ділово-го стилю - точність, стислість, конкретність, за-гальнозрозумілість, переконливість, впливовість. Наведено цікаві приклади з офіційно-ділового мов-лення. Для студентів вищих навчальних закладів.
685623
  Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста / Марія Яцимірська ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2004. – 332 с. – ISBN 966-7651-21-5
685624
  Калайда Ф.К. Культура фисташкового дерева Pistacia vera L. на Южном Берегу Крыма / Ф.К. Калайда; Ботанический кабинет и ботанический сад Императорского Никитского сада;Под общ. ред.:Н.И.Кузнецова. – Ялта, 1916. – 22 с.
685625
  Покатілова О. Культура Франції доби Середньовіччя та Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 10-15
685626
   Культура хмелю. – К. ; Х., 1947. – 100 с.
685627
   Культура хмеля. – Москва, 1946. – 56 с.
685628
   Культура хмеля : Агротех. указ. на 1949 г. – Чебоксары, 1949. – 72 с.
685629
  Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини / П.Я. Слободянюк. – Хмельницький, 1995. – 338с. – ISBN 5-87174-058-8
685630
  Михайлова Н.Н. Культура хореллы / Н.Н. Михайлова. – М, 1966. – 93с.
685631
  Мазепа В.И. Культура художника / В.И. Мазепа. – К, 1988. – 332с.
685632
  Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы / С.И. Руденко. – Москва ; Ленинград, 1962. – 200 с.
685633
   Культура ХХ сторіччя : Метод. розробки для студ. І кур.гуман.фак-тів з навч. дисципліни "Українська і світова культура". – Київ : Київський університет, 1997. – 66c.
685634
  Власенко І.О. Культура цитрусових на півдні України / І.О. Власенко. – Одеса, 1951. – 64с.
685635
  Ахунзаде Идрис Культура цитрусовых в грунтовых сараях / Ахунзаде Идрис; Азербайдж. науч.-иссл. ин-т многолетних насаждений. – Баку, 1951. – 24с.
685636
  Калантарова О.Ю. Культура часу в тибетському буддизмі: вступ до історіографії вчення Калачакри // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історія і теорія культури. – С. 53-61. – ISSN 2617-8907
685637
  Чхаидзе И.И. Культура чая в Закарпатье / И.И. Чхаидзе. – М, 1953. – 56с.
685638
  Бучанов И.И. Культура Чехии гуситского периода в работах отечественных историков конца 40-х годов ХХ века - начала ХХI века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 5. – С. 87-92. – ISSN 0132-1366
685639
  Мыльников А.С. Культура чешского Возрождения. / А.С. Мыльников. – Л., 1982. – 176с.
685640
  Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удиге ХІІ-ХІІІ вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. / Э.В. Шавкунов. – М., 1990. – 281с.
685641
  Воробьев М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь / М.В. Воробьев. – Москва, 1983. – 367 с.
685642
   Культура чи імітація культури ? : Матеріали парламентських слухань на тему: "Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації" у Верховній Раді України, 20 квітня 2005 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 160с. – (Парламентські слухання). – ISBN 966-611-430-5
685643
   Культура Чили.. – М., 1968. – 296с.
685644
  Чепелєва Н.В. Культура читання / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1980. – 48 с.
685645
  Серажим К.С. Культура читання в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 44-52


  У статті зроблено спробу дослідити сутність кризи читання в Україні, проаналізувати статистичні дані щодо вподобань українських читачів, дані щодо вподобань українських читачів, з’ясувати основні чинники, що заважають формуванню інформаії дані щодо ...
685646
  Семенова М.О. Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 246-255. – ISSN 2074-8167


  Статтю присвячено аналізу поняття "культура читання", яке знаходиться в контексті сучасного соціокультурного підходу при вивченні педагогічних явищ і фактів. Обґрунтовано, що вирішенню проблем самоосвіти студентів може сприяти удосконалення культури ...
685647
  Перцовская Р. Культура чтения в эпоху электронных технологий / Римма Перцовская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-10
685648
  Акатова Т.И. Культура чтения и информационная культура: основание для дифференциации понятий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 286-290
685649
  Примаковский А.П. Культура чтения и методы работы с книгой / А.П. Примаковский. – М, 1951. – 143с.
685650
   Культура чувств. – Москва : Искусство, 1968. – 254с.
685651
  Вареница Е.Т. Культура чумизы в нечерноземной полосе / Е.Т. Вареница. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 86с.
685652
  Стогній О.М. Культура шанування як основа формування міжнародних взаємозв"язків (на прикладі України та Греції) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 30-35. – ISSN 2312-4679
685653
  Свешников И.К. Культура шаровидных амфор // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1983. – В1-27 : Культура шаровидных амфор / Свешников И.К. – С.1-88, рис.
685654
  Фогель В.А. Культура эвкалиптов в западной Грузии : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Фогель В.А.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 24л.
685655
   Культура Эквадора. – М., 1985. – 279с.
685656
  Щербина В.Ф. Культура экономики. / В.Ф. Щербина. – М., 1986. – 189с.
685657
  Арнольд Р. Культура эпохи Возрождения / Арнольд Р. ; под. ред. В.В. Битнера ; перев. с немец. Н.М. Даниловской. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1905. – 64 с. – (Читальня "Вестника знания")
685658
   Культура эпохи Возрождения : сб. статей. – Л., 1986. – 255с.
685659
  Скрипникова Л.В. Культура эпохи Возрождения / Л.В. Скрипникова. – Днепропетровск, 1993. – 147с.
685660
   Культура эпохи Возрождения и Реформация: докл. конф., Москва, 12-13 февр. 1979 г.. – Ленинград, 1981. – 267 с.
685661
   Культура этноса и этническая история: Краткое содерж. докл. науч. сессии. – Л., 1987. – 38с.
685662
   Культура юга Узбекистана в древности и средневековье: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1988. – 83с.
685663
   Культура яблони на слаборослых подвоях. – Москва, 1974. – 69 с.
685664
  Дорофеев П.П. Культура ягідників в умовах Молдавії та південних районів УРСР / П.П. Дорофеев. – Тираспіль, 1937. – 136с.
685665
  Малыш С.Е. Культура ягодников в Донбассе. / С.Е. Малыш, П. Бережной. – Сталино, 1953. – 64с.
685666
  Смольянинова Н.К. Культура ягодников и приусадебных садах / Н.К. Смольянинова, Ф.И. Карев. – 2-е изд. – М., 1966. – 235с.
685667
  Шумейкер Дж.Ш. Культура ягодных растений и винограда / Дж.Ш. Шумейкер. – М, 1958. – 562с.
685668
  Мурогов В. Культура ядерного нераспространения - новый ресурс публичной дипломтии России. / В. Мурогов, А. Зульхарнеев // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 79-92. – ISSN 0130-9625
685669
  Скворцов Л.И. Культура языка - достояние социалистической культуры. / Л.И. Скворцов. – М., 1981. – 191с.
685670
  Винокур Г. Культура языка / Г. Винокур. – Москва, 1925. – 216 с.
685671
  Мусаев К. Культура языка перевода / К. Мусаев. – Ташкент, 1982. – 189с.
685672
  Решетник М.Д. Культура як "життєвий стиль": Е. Ротгакер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні ідеї культурної антропології Е. Ротгакера. The basic ideas of E. Rothackers cultural anthropology is considered.
685673
  Мельник В.В. Культура як герменевтика буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 107-117. – ISSN 2072-1692
685674
  Мачача Т. Культура як засіб реалізації потенціалу творчої діяльності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 165-169
685675
  Рижова І.С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 126-134. – ISSN 2072-1692
685676
  Шмельова Т.В. Культура як об"єкт дослідження польської та української педагогіки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 269-272. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
685677
  Карась А.Ф. Культура як об"єкт і чинник геополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядуються сучасні проблеми детермінації культури у її зв"язку з геополітикою.
685678
  Комаров Р.В. Культура як предмет дослідження в історії філософії (на прикладі філософії символічних форм Ернста Кассірера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
685679
  Кравченко О.В. Культура як предмет наукової концептуалізації в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 37-49
685680
  Кучменко Е.М. Культура як світ утілених цінностей / Е.М. Кучменко, Б.А. Кучменко // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 19-27
685681
  Фітьо В. Культура як смислова детермінанта розуміння // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 150-153. – ISSN 1728-9343
685682
  Возняк С.С. Культура як соціальне явище:аксіологічний вимір / С.С. Возняк, Т.В. Костюк // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 2306-3974
685683
  Батюк Г.Ю. Культура як соціальний феномен: інтеграція реального та віртуального // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
685684
  Лебединська І. Культура як спосіб набуття ідентичності: методологічна рефлексія // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 231-260. – ISBN 978-966-2241-22-8
685685
  Ребкало І.В. Культура як форма буття людини в світі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 188-194. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
685686
  Третьяков В.П. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе европейской части СССР. / В.П. Третьяков. – Л, 1972. – 136с.
685687
  Жукова И.В. Культура японской диаспоры в Канаде / И.В. Жукова, А.В. Жукова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 60-64. – ISSN 0321-5075
685688
  Волков Н.В. Культура, быт и нравы населения ГДР / Н.В. Волков. – Москва, 1977. – 91с.
685689
  Дороніна Ю.А. Культура, духовність в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 282-285. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
685690
  Борисова Е. Культура, имена и экономическое развитие / Е. Борисова, А. Кулькова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 81-106 : рис. – Библиогр.: 97 назв. – ISSN 0042-8736
685691
   Культура, искусство, досуг : Англия. США. XX век :Хрестоматия. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 464 с.
685692
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 2. – 2002
685693
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 4. – 2002
685694
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 5. – 2002
685695
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 6. – 2003
685696
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 7. – 2003
685697
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 8. – 2003
685698
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 9. – 2003
685699
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 10. – 2003
685700
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 11. – 2003
685701
  Челышов Е.П. Культура, мир , прогресс / Е.П. Челышов. – Ташкент, 1977. – 214с.
685702
  Біленко Т.І. Культура, мовне спілкування та розуміння в контексті перебудови вищої школи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
685703
   Культура, наука, искусство СССР : словарь-справочник. – Москва, 1965. – 320 с.
685704
   Культура, нравственность, человек: сб. ст.. – Ташкент, 1991. – 98с.
685705
   Культура, образование и наука в СССР : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 128с.
685706
  Васильченко В.М. Культура, обряд, мова: точки перетину в екзестенції етносоціуму // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С.401-412. – Бібліогр.: Літ.: с. 410-412; 34 назв.


  Метою дослідження є з"ясування ролі і місця культури, обряду і мови, а також зв"язків між ними та їх плив на формування етнокультурного соціуму/індивіда.
685707
   Культура, общение, текст. Сб. ст.. – М., 1989. – 201с.
685708
  Стасіневич Є. Культура, оповита Плющем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 11


  Леонід Плющ - публіцист, дисидент, математик і правозахисник.
685709
  Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке / Б.С. Ерасов. – Москва, 1990. – 207 с.
685710
  Бойко В.І. Культура, творчість, свобода: діалектика зв’язку // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
685711
  Артеменко А.П. Культура, техника и труд / А.П. Артеменко. – Харьков : кн. изд-во, 1964. – 116 с.
685712
   Культура, техника, человек: Диалектика взаимосвязи: Сб. ст.. – Владивосток, 1991. – 159с.
685713
  Адуло Т.И. Культура, философия и духовный мир человека: теоретико-методологический аспект / Т.И. Адуло ; под ред. Е.М. Бабосова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1986. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-148
685714
   Культура, философия, образование в стратегиях 21 века : Научное издание / О.Н. Кузь, В.А. Стрижко, П.В. Брунько, Т.Е. Гетало, И.В. и др. Жеребятникова; МОНУ; ХНЕУ; Кузь О.Н., Стрижко В.А., Брунько П.В., Гетало Т.Е., Жеребятникова И.В. и др. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 260с. – ISBN 966-676-169-6
685715
   Культура, философия, право. – Киев
Ч.1. – 1997. – 152с.
685716
   Культура, философия, право. – Киев
Ч. 1. – 1997
685717
   Культура, человек и картина мира: сб. ст.. – Москва : Наука, 1987. – 347с.
685718
   Культура. Искусство. Религия. Проблемы взаимодействия. – Ленинград, 1990. – 40 с.
685719
  Шевченко А.К. Культура. История. Личность / А.К. Шевченко. – Ктев, 1991. – 187с.
685720
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світоглядний аналіз / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко, Микола Михальченко ; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 578 с. – ISBN 966-7999-07-6
685721
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість. : Методолого-світоглядний аналіз / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ ; Ін-т вищої освіти України. – Київ : Знання України, 2002. – 578 с. – На тит. аркуші деяких примірниках першим автором є В. Андрущенко. – ISBN 966-7999-07-6
685722
  Зоц В.А. Культура. Религия. Атеизм / В.А. Зоц. – М., 1982. – 158с.
685723
   Культура. Религия. Атеизм. – Киев, 1991. – 299 с.
685724
   Культура. Творчество. Человек. – Москва, 1970. – 272 с.
685725
  Кононенко П. Культура. Українська культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 6-11
685726
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія. 2-х т. / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-07-49-2
Т.1. – 2001. – 520с.
685727
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія: В 2-х томах / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0761-1
Т.2. – 2001. – 400с.
685728
  Колтунюк С.В. Культура.Атеизм.Личность. / С.В. Колтунюк. – К., 1988. – 141с.
685729
  Скуратовский В. Культура: вчера, сегодня, завтра : контексты киномонтажа // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 3 (73). – С. 34-51
685730
  Гусев С.С. Культура: конфликты и компромиссы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0235-1188
685731
   Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания : научно-методический материал по философии, культурологии, истории. – Белгород : Белгородская ГСХА
Ч. 8. – 2003. – 130с.
685732
  Дискин И.Е. Культура: Стратегия социально-экономического развития / И.Е. Дискин. – Москва, 1990. – 107 с.
685733
  Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис. понятия, возможности инструментария) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.13-22. – ISSN 0132-1625
685734
  Ращенко А. Культури мають перебувати в діалозі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті відбулася Друга міжнародна наукова конференція "Китай, Корея, Японія: методологія та практика інтерпретації культур". Організатори заходу -центри сходознавства Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка НАНУ і науково-дослідний центр ...
685735
   Культури нашої надбання. – Ужгород, 1982. – 168с.
685736
  Головко Б.А. Культури філософія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 111. – ISBN 978-966-02-7998-8
685737
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Шидловський П.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 271л. + Додатки: л.236-271. – Бібліогр.: л.201-235
685738
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Шидловський П.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
685739
  Хоменко М.М. Культурна антропологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220. – ISBN 966-642-073-2
685740
  Зоотарьова К. Культурна антропологія та виклики сучасності // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 192-199. – ISBN 978-617-7768-07-3
685741
  Буценко О.А. Культурна безпека як ключовий фактор сучасного соціального розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 149-152
685742
  Бєлопольська О.А. Культурна біографія артефакту: скіфський казан // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 65-70. – ISSN 1996-9872
685743
  Сулейманова Л. Культурна взаємодія Сходу і Заходу у філософській творчості Е. Фромма // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 304-306. – ISSN 2076-1554
685744
  Вербинська К.О. Культурна візія нової України: стратегічне планування як основа розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 13-14
685745
  Токарський Б. Культурна дипломатія Богдана Токарського / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Одним із ad hoc консультантів першого повнометражного фільму про Василя Стуса «Заборонений», який вийшов в український кінопрокат 5 вересня, став випускник ІМВ Богдан Токарський. Отримавши диплом магістра міжнародного права, Богдан продовжив ...
685746
  Самойлов О.Ф. Культурна дипломатія династії Терещенків // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 84-103. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
685747
  Глібова С. Культурна дипломатія Італії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 88-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
685748
  Соловчук Л. Культурна дипломатія капели "Дніпро" // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 6


  Улітку Народна хорова капела «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відвідала з гастролями Німеччину, Швейцарію та Італію. Першим виступом став грандіозний спільний концерт, присвячений 50-літтю Університету м. Констанц ...
685749
  Ціватий В.Г. Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 295-302. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
685750
  Кукса Н. Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 119-120
685751
  Пересунько Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри : "Щедрик" проти "русского мира". Місія Капели Олександра Кошиця (1919–1924) / Тіна Пересунько ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України. – Київ : АртЕк, 2019. – 309, [3] с. : табл., іл., портр. – До 100-річчя засн. Укр. Республік. Капели ; До 140-річчя від дня народж. Симона Петлюри ; До 100-річчя європ. прем"єри "Щедрика". - Імен. покажчик: с. 306-307. – Бібліогр.: с. 304-305. – (100 років культурної дипломатії України). – ISBN 978-617-7674-92-3
685752
  Карпчук Н. Культурна дипломатія Франції / Н. Карпчук, І. Лозанюк // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 28-33. – ISSN 2312-9808


  Сучасна світова дипломатія завдячує своєму існуванню й розвитку французам. Саме вони встановили високий стандарт етики ведення зовнішньої політики, розробили методику ведення переговорів, регулювання міжнародних суперечок, налагодження тісних взаємин з ...
685753
  Кучмій О.П. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики держави // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
685754
  Сербіна Н.Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави / Н.Ф. Сербіна, О.П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – C. 122-131


  Стаття присвячена культурній дипломатії, за допомогою якої держава може не тільки підвищити ефективність зовнішньої політики, а й підняти престиж власної країни, уряду; подолати упередженість щодо країни; зміцнити міжнародний авторитет держави.
685755
  Петров В.В. Культурна дипломатія як інструмент протидії гібридним загрозам // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2226-3209
685756
  Мусієнко Н. Культурна дипломатія: американський вектор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 9


  У центрі Вашингтона відкрилася виставка відомого українського художника Віктора Сидоренка "Пам"ять безсвідомого".
685757
  Руднєва В.Ю. Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 257-266. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
685758
   Культурна дипломатія: інтелектуальні запити світу // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (7). – С. 122-125
685759
  Шкуров В. Культурна дипломатія: нотатки з Греції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 46-47. – (Політичні науки)
685760
  Мареєв О. Культурна діяльність посольства Німеччини в Україні (1991-2016 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 166-173
685761
  Гуменюк О. Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920-1939 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 236-240
685762
  Малежик Д.І. Культурна діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 166-171
685763
  Головацька О.Я. Культурна діяльність українців Канади як чинник національної десиміляції в 50-ті рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 400-406.
685764
  Айхтінгер Мартін Культурна домінанта / інтерв"ю взяла Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 1/2 (270). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Генеральний директор департаменту культурної політики Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії Мартін Айхтінгер про зростання ролі культури у міжнародній дипломатії, її особливий статус в Австрії та митців як рушіїв розвитку ...
685765
  Безугла Р.І. Культурна еліта: культурологічне осмислення феномена // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 194-200
685766
  Макаренко Є.А. Культурна і мовна різноманітність в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 247-250.
685767
  Євдокимова В.В. Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 188-207. – ISSN 2518-7600
685768
  Поливач К.А. Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 62-70. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
685769
  Ломако В. Культурна і природна спадщина як предмет складу порушення законів та звичаїв війни / В. Ломако, В. Базов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 76-80.
685770
  Пилипенко С.Г. Культурна ідентичність в умовах плинної сучасності // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 126-135. – ISBN 978-617-619-161-2
685771
  Богачов А. Культурна ідентичність і пам"ять // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 22-28. – ISSN 0235-7941
685772
  Цюпак І.Г. Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 63-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
685773
  Гродська Е.Б. Культурна ідентичність новітньої української діаспори в Іспанії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 113-117. – ISSN 2226-0285
685774
  Смоліна О.О. Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення східних областей України) / О.О. Смоліна, А.М. Ополонін // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 171-179. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
685775
  Лисий І.Я. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 11-17. – ISSN 1996-5931
685776
  Кобчінська О.І. Культурна інакшість як філософський акцент Тагара Бен Джеллуна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 120-126
685777
  Величко В. Культурна індустрія Китаю: наукові засади та реалії розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 525-538. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
685778
  Ревко А. Культурна інфрастуктура як базис розвитку соціогуманітарного простору регіонів України в умовах трансформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 130-136. – ISSN 2411-5215
685779
  Палій О. Культурна катастрофа та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Російський режисер, син автора "Союзу нерушимого" Андрій Кончаловський вважає, що "Московія" іде до неоліту.
685780
  Нестуля О. Культурна комісія при делегації України на мирних переговорах з Росією 1918 р.: хроніка діяльності / Олексій Нестуля; Всеукраїнська спілка краєзнавців, Полтавське наукове тов-во краєзнавців. – Полтава, 1993. – 64с.
685781
  Хом"якова О.В. Культурна компетенція у вищій освіті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 73-77. – ISSN 2312-4679


  Розглянуто місце культурної компетенції у вищій освіті та пов"язані з нею дискусійні питання. Особливу увагу приділено ключовим соціальним компетенціям. Спираючись на документи ЮНЕСКО й інших міжнародних організацій та представлені їм наукові розробки, ...
685782
  Світленко С. Культурна компонента в ідеології та діяльності українського національного руху Наддніпрянщини середини 40-80-х рр. XIX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 81-93. – ISBN 978-966-981-084-7
685783
  Гач Н.О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 250-262


  У статті здійснюється когнітивно-прагматичний аналіз словосполучень в американських віршованих творах XIX ст. з огляду на інтенції автора, а також розглядаються особливості реалізації теми "війна" на рівні словосполучень у рамках культурних, ...
685784
  Вікирчак І. Культурна менеджерка, асистентка Ольги Токарчук Ірина Вікирчак: "Головне - не те, що робиш, а з якими людьми йдеш поруч" / розмову вела Олександра Іванюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 17 листопада (№ 46). – С. 1, 4. – ISSN 0027-8254
685785
  Павлова О.Ю. Культурна місія класичного університету // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 74-78. – Бібліогр.: 3 назв.
685786
  Костючок О.В. Культурна належність Києво-Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 75-79. – ISSN 2076-1554
685787
  Шляхович О.В. Культурна освіченість: міждисциплінарна проблематика у сучасних міжкультурних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 193-195
685788
  Шевченко Г.П. Культурна особистість: концептуальні ідеї П. Шафера / Г.П. Шевченко, Т.Л. Антоненко, М.В. Безугла // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 2226-3209
685789
  Шаповал М. Культурна павутина: інтертекстуальність як основа літератури модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 342-350
685790
   Культурна політика в Україні : аналітичний огляд / О.А. Гриценко, Г.О. Андрес, І.С. Булкіна, Н.К. Гончаренко, В.В. та ін. Дем"ян; [Гриценко О.А., Андрес Г.О., Булкіна І.С., Гончаренко Н.К. та ін.]; Український центр культурних досліджень Міністерства культури і туризму України; ред.-упорядник О. Гриценко. – Київ, 2007. – 160 с. : табл. – ISBN 966-7048-65-9
685791
  Кравченко О.В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 47-57
685792
  Дацюк С. Культурна політика війни // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 8-11 : фото Юрія Сороки. – ISSN 0868-9644
685793
  Савелова М. Культурна політика Європейського Союзу // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 118-122
685794
  Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу і місце України у формуванні єврокультурних стратегій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 192-196
685795
  Худолій М. Культурна політика Європи: огляд проблематики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 413-415
685796
  Еппл Майкл Культурна політика і освіта / Еппл Майкл; Пер. з англ. В.Василюка. – Київ : Веселка, 2002. – 158с. – ISBN 966-01-0217-8
685797
  Степовик Д. Культурна політика і політична культура // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  Маленький спогад про Миколу Плав"юка.
685798
  Бугрій В.С. Культурна політика незалежної України в період її реформування // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 19-25. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
685799
  Баладинська І. Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 209-217
685800
  Культенко В.П. Культурна політика та політична культура : кореляція понять та феноменів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.140-145
685801
  Кравченко О.В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кравченко Олександр Васильович ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
685802
  Здіорук С.І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доповідь / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П. ; за ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 57, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-181-3
685803
  Худолій М. Культурна політика України: огляд проблематики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 78-80
685804
  Драч Ю. Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 9-10
685805
   Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : УЦКД Мінкультури України, 1995. – 64с.
685806
  Худолій М.В. Культурна політика: основні підходи до визначення поняття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
685807
  Данилюк І. Культурна психологія як окремий напрям етнічної психології // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-93.
685808
  Власов М.М. Культурна революція / М.М. Власов. – Київ, 1969. – 24 с.
685809
  Орлова Т.В. Культурна революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220-221. – ISBN 966-642-073-2
685810
  Добрускін М.О. Культурна революція в європейських країнах народної демократії / М.О. Добрускін. – Київ, 1958. – 44с.
685811
  Бевзенко Л. Культурна регуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності : на прикладі практик успіху // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 98-119. – ISSN 1563-3713
685812
  Денисенко С.Н. Культурна релевантність міжмовних контрастів (в аспекті питання культурної специфіки у фразеології) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 43-45. – ISBN 966-581-295-5
685813
  Вергеліс О. Культурна реформа. Вигляд з хвоста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 1, 4


  "Низка скандалів різної резонансності потрясла жарке повітря цього літа у зв"язку з запровадженням "культурної реформи". Особливо тієї її частини, котра стосується конкурсів у закладах культури. В Одеському українському театрі ім. В.Василька художнього ...
685814
  Атаманчук-Ангел Культурна речовина // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 131-140
685815
  Назаров Н.А. Культурна роль лексикографічної діяльності Памви Беринди на тлі західноєвропейської філології XVI-XVII століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 275-282


  Стаття показує освоєння і трансформації західноєвропейської лексикографічної традиції у "Лексиконі" П. Беринди. Статья показывает освоение и трансформации западноевропейской лексикографической традиции в "Лексиконе" П. Беринды. The article shows ...
685816
  Арзуманова Т.В. Культурна самобутність та міжкультурний діалог українців і росіян Харківської губернії у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 70-75. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
685817
  Бедзик Д. Культурна сила : Комедія на одну дію / Д. Бедзик. – Харків : ДВУ, 1929. – 27с.
685818
  Литвин Т. Культурна ситуація постмодерну: плюралізм як антитеза ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 40-43. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
685819
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 57-60. – ISBN 966-7890-03-1
685820
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: 60; 5 назв
685821
  Годованська О. Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 380-388. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
685822
  Цирфа Ю. Культурна складова формування зовнішньополітичної ідентичності держави в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 100-101
685823
  Здановська В. Культурна спадщина - позачасова цінність // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 35-37


  Запропоновано перелік видань 2015-2017 рр., які стануть у нагоді при організації різноманітних заходів у бібліотеках у рамках Року культурної спадщини
685824
  Сліпушко О. Культурна спадщина античного Криму: русько-український інтерпретаційний дискурс // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 17-28. – ISBN 978-617-7442-64-5
685825
   Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України = Cultural heritage the atlas geoinformational system of sustainable development of Ukraine / [Руденко Л.Г. та ін.] ; за ред. Л.Г. Руденка ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2018. – 172 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. - На тит. арк. дані парал. укр., англ. - Зміст, вступ, рез. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8682-5
685826
  Романовський В.С. Культурна спадщина в класифікаційних схемах українського пам"яткознавства й історичного джерелознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 26-34
685827
  Компан О.С. Культурна спадщина в світлі марксистсько-ленінсокої теорії / О.С. Компан. – Київ, 1970. – 20 с.
685828
  Заєць Л. Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 79-92


  Значний масив матеріалу з означеної проблеми диктує необхідність його історіографічного аналізу, який дасть можливість узагальнити результати наявних досліджень, визначити основні завдання з проблеми та окреслити перспективи майбутніх досліджень. ...
685829
  Тютюнник Ю.Г. Культурна спадщина і ландшафтне різноманіття // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 38-61. – ISBN 966-531-142-5
685830
   Культурна спадщина і національна політика історичної пам"яті // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 67-77. – ISBN 978-966-554-315-2
685831
  Семена М. Культурна спадщина на невизнаній території // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 10


  Процес включення кримських пам"яток до Всесвітнього списку ЮНЕСКО призупинено. Що далі?
685832
  Денисенко О.А. Культурна спадщина про Українську революцію 1917–1921 років у формуванні історичної пам"яті // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 13-24. – ISSN 2078-0133
685833
  Святненко А.В. Культурна спадщина протоієрея Києво-Софійського собору П.Г. Лебединцева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 326-328. – ISBN 978-966-452-103-8
685834
  Верменич Я. Культурна спадщина Середземномор"я в генезисі південноукраїнських міст // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 147-160. – ISSN 0869-3595
685835
   Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. : [доп. та повідомл. учасників іст.-краєзнав. секції п"ятої та шостої міжнар. наук. конф."Слобожанські читання", Харків, 29-30 листоп. 2001 р. та 24-25 жовт. 2002 р.]. – Харків : Курсор. – ISBN 966-7810-60-7
Число 1. – 2003. – 167, [1] с., [1] арк. карта : іл. – Імен., геогр. покажч.: с.154-161. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
685836
  Поливач К.А. Культурна спадщина та ії вплив на розвиток регіонів України / К.А. Поливач ; [наук. ред.: Л.Г. Руденко] ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-202. – ISBN 978-966-02-6681-0
685837
  Барна С. Культурна спадщина Тернопільщини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 48-57. – ISSN 0131-2685
685838
  Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам"яті: події 1941-1942 рр. В пам"ятках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-55. – ISSN 2222-5250
685839
   Культурна спадщина України : правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : збірник офіційних документів. – Київ : Істина, 2002. – 336с. – ISBN 966-7613-23-2
685840
   Культурна спадщина України : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка ; [уклад.: В.В. Степко, Г.О. Стешенко, Т.В. Улятовська, А.А. Чернявська ; наук. ред. Т.В. Улятовська ; відп. за вип. Ю.І. Горбань]. – Київ : КНУКіМ, 2012. – 92, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 82-92
685841
  Троєльнікова Л.О. Культурна спадщина України в контексті формування сучасного художньо-освітнього простору // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-84
685842
  Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам"яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 139-150. – ISSN 2222-5250
685843
   Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ. – ISBN 978-966-452-250-9
Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – 2017. – 254, [2] с. : іл. – Назва обкл.: Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека. – Бібліогр. в кінці ст.
685844
  Зараховський О.Є. Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 181-187. – ISSN 2226-0285
685845
  Єпіфанов О.В. Культурна спадщина як важливий елемент системи національних цінностей Української держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 15-22. – ISSN 2413-1342
685846
  Антоненко В.С. Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблеми питання / В.С. Антоненко, І.П. Крупа // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 37-44. – Бібліогр.: 17 назв.
685847
  Пивовар І.В. Культурна спадщина як об"єкт адміністративно-правової охорони // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 165-176
685848
  Кудерська Н.І. Культурна спадщина як об"єкт культурної політики держави // Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Н.І. Кудерська. – Київ : НАКККіМ, 2014. – C. 6-12. – ISBN 978-966-452-170-0
685849
  Титова О. Культурна спадщина як чільна складова державотворчих процесів сучасної України // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 3-6. – ISSN 2078-0850
685850
  Шуткевич О. Культурна спадщина: анексована, втрачена, розкрадена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 197). – С. 10-11


  Пам"ятки окупованого Криму стали головною темою міжнародної конференції у Вінниці.
685851
  Семененко Н. Культурна стратегія і стратегеми Національної філармонії України: естетичні виклики епох // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 1 (49) : Театр. Музика. Кіно. – С. 56-63. – ISSN 1728-6875
685852
  Виткалов С.В. Культурна сфера Рівненщини як сегмент її духовного становлення (на прикладі діяльності галереї європейського живопису "Євро-арт") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 44-51
685853
  Розовик О. Культурна сфера села в період реформування АПК України (1991-2000 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 171-173
685854
  Мазепова О. Культурна схема rudarbayesti (стриманість) у складі перської системи ввічливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено одну з найбільш показових для перської системи ввічливості культурних схем – rudarbayesti (стриманість), яка має істотний вплив на всі види соціальної взаємодії в Ірані. Вивчення механізмів функціонування цієї культурної схеми сприятиме ...
685855
  Мазепова О.В. Культурна схема sekastenafsi (самоприниження) у складі перської системи ввічливості ta"arof // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 241-249
685856
  Дубас О.П. Культурна та ідеологічна глобалізація: виклики для інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 201-207
685857
  Гумницька Н. Культурна традиція: першооснова збереження національної ідентичності та формування глобального українського простору // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 3-11. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
685858
  Николаєва В.І. Культурна трансформація медійного простору інформаційного суспільства / В.І. Николаєва, Ю. Якименко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 42-48. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
685859
  Настояща К.В. Культурна форма як агент міжкультурного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття "культурної форми", дано ґрунтовний аналіз цього соціального феномена як продукту діяльності певної культури. Досліджено типологію культурних форм, варіанти їх апробації та роль у міжкультурному дискурсі як одного з факторів ...
685860
  Копієвська О.Р. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-125
685861
  Головченко М.Ф. Культурна функція як невід"ємна складова образу сучасної держави // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-20. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
685862
  Шевченко Л.М. Культурна штучність романтичної стилістики в умовах українського ліризму і в формуванні мистецьких засад фортепіанної гри від XIX на XX століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 176-183. – ISSN 2312-4679
685863
  Пирогов Г.Н. Культурная агрессия / Г.Н. Пирогов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
685864
  Матвеенко В.В. Культурная адаптация иммигрантов в российском и канадском обществах в условиях технологического развития : культура и управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье анализируется влияние ИКТ на процессы культурной адаптации иммигрантов в многокультурных обществах. Предложена модель адаптации иммигрантов в принимающее общество, основанная на данных результатов сравнительного исследования содержания ...
685865
  Кон И.С. Культурная антропология телесных наказаний. Телесные наказания детей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 97-109. – ISSN 0042-8744
685866
  Панибратцев А.В. Культурная глобализация и задачи современного образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-57. – ISSN 2073-9702
685867
  Чон Докхен Культурная глобализация: тогда и сейчас // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 32-35. – ISSN 1738-8252
685868
   Культурная деятельность населения : демографический аспект : сб. ст. – Москва, 1988. – 126 с.
685869
   Культурная деятельность: опыт социологических исследований. – Москва, 1981. – 238 с.
685870
  Цыплаков Д.А. Культурная динамика традиций и новаций : образовательный аспект // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.70-75. – ISSN 1811-0916
685871
  Циватий В. Культурная дипломатия и диалог культур азербайджанских диаспорных организаций в полицентричном мире: XXI века: институциональный и внешнеполитический дискурсы // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 59-69
685872
  Филановская Т.А. Культурная диффузия : обретения и потери (на примере становления хореографического образования в России) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается роль фактора культурной диффузии в становлении системы хореографического образования России. Определен механизм возникновения и динамики развития национальной школы танца как результат заимствования и синтеза европейских пед. ...
685873
  Галустян Д.О. Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI-XVII вв.) / Д.О. Галустян. – Ереван, 1981. – 162 с.
685874
   Культурная жизнь в СССР, 1928-1941: Хроника. – Москва, 1976. – 816 с.
685875
   Культурная жизнь в СССР, 1941-1950: Хроника. – Москва, 1977. – 524 с.
685876
   Культурная жизнь в СССР, 1951-1965: Хроника. – М., 1979. – 679с.
685877
   Культурная жизнь в СССР, 1966-1977: Хроника. – М., 1981. – 847с.
685878
   Культурная жизнь в СССР. 1917-1927. Хроника. – Москва, 1975. – 768 с.
685879
  Пустовалова А. Культурная жизнь горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Библиотеки, печать и издательское дело // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 44-45
685880
  Бахрамова М.В. Культурная жизнь Дербента в XVI-XVIII веках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 209-212. – ISSN 2076-1554
685881
  Степанов З.В. Культурная жизнь Ленинграда / З.В. Степанов. – Ленинград, 1976. – 288с.
685882
   Культурная жизнь Сибири 17-20 вв. : Сборник еауч. трудов. Бахрушинские чтения. – Новосибирск : НГУ, 1981. – 159 с.
685883
  Хван М.С. Культурная идентичность Бразилии в эпоху глобализации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 74-90. – ISSN 0044-748Х
685884
  Кузьмина С.Л. Культурная идентичность образовательного пространства современного Крыма : виртуальные отражения // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 79-87
685885
  Геркерова А.М. Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 30-38. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
685886
  Краузе А.А. Культурная матрица техногенной цивилизации : аксиомы и ценности / А.А. Краузе, А.С. Сафонова, О.Д. Шипунова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.7-10. – ISSN 2073-9702


  Предложен философский анализ культурной матрицы современной цивилизации через выявление мировоззренческих доминант техногенного общества. Автор делает вывод, что анализ базовых аксиоматических установок позволяет наиболее наглядно показать связь ...
685887
   Культурная Москва. – Москва, 1923. – 139с.
685888
  Сабадаш Ю.С. Культурная парадигма в творческом наследии Николая Рериха / Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Никольченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 91-95. – ISSN 2226-3209
685889
  Николаева А.Д. Культурная парадигма как основа социокультурной модернизации региональной системы образования / А.Д. Николаева, О.П. Осипова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 49- 51. – ISSN 2073-9613


  В статье проведен анализ культурной парадигмы системы образования, ее вариативной модели - социокультурному подходу в образовании на материале Концепции социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия).
685890
   Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры : Сборник материалов. – Москва : Либерия, 2002. – 238с. – ISBN 5-85129-139-7
685891
  Бабякина Е.П. Культурная политика в условиях становления гражданского общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
685892
  Водопьянова Е. Культурная политика Европейского Союза и вызовы времени // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 112-122. – ISSN 0201-7083
685893
  Маевский Г.С. Культурная политика современной России: институты и тенденции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-87. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
685894
  Живков Т. Культурная политика социализма / Т. Живков. – София, 1985. – 374 с.
685895
  Крупская Н.К. Культурная работа в колхозах / Н.К. Крупская. – Москва-Ленинград, 1930. – 32 с.
685896
   Культурная ревлюция - составная часть ленинского плана социалистического строительства: реф. сб.. – М., 1981. – 336с.
685897
  Гладкая Л.В. Культурная революция - закономерность развития нового мира / Л.В. Гладкая. – Одесса, 1972. – 101 с.
685898
  Васина Э.Л. Культурная революция / Э.Л. Васина. – Москва, 1968. – 35 с.
685899
  Щербина Д.Г. Культурная революция в ГДР и борьба СЕПГза ее осуществление : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Щербина Д.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 32 с.
685900
  Каландадзе Ц.П. Культурная революция в Грузии / Ц.П. Каландадзе. – Тбилиси, 1963. – 111 с.
685901
  Арнольдов А.И. Культурная революция в европейских странах народной демократии / А.И. Арнольдов. – Москва, 1956. – 47 с.
685902
  Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР / Я.Н. Безносиков. – Москва, 1982. – 296 с.
685903
  Худавердян К.С. Культурная революция в Советской Армении. 1920-1940. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1966. – 304с.
685904
  Грабарь Т.Ф. Культурная революция в СССР - составная часть ленинского плана построения социализма (1917-1937) / Т.Ф. Грабарь. – Москва, 1968. – 95 с.
685905
  Лисенков М.М. Культурная революция в СССР и армия / М.М. Лисенков. – М., 1977. – 220с.
685906
   Культурная революция в СССР и духовное развитие советского общества. – Свердловск, 1974. – 605с.
685907
   Культурная революция в СССР. 1917-1965 гг.. – М., 1967. – 472с.
685908
  Михайлов П.М. Культурная революция в Чувашии / П.М. Михайлов. – Чебоясары, 1957. – 103 с.
685909
  Смирнов К.П. Культурная революция и задачи коммунистического воспитания трудящихся при переходе от социализма к коммунизму / К.П. Смирнов, К.И. Чуркин. – М., 1972. – 1-32с.
685910
  Мельников В.В. Культурная революция и комсомол / В.В. Мельников. – Ростов -на-Дону, 1973. – 282с.
685911
  Козлов В.А. Культурная революция и крестьянство, 1921-1927: (По материалам европ. части РСФСР) / В.А. Козлов. – Москва, 1983. – 215 с.
685912
  Васина Э.Л. Культурная революция и некоторые проблемы коммунистического воспитания / Э.Л. Васина. – Москва, 1970. – 60 с.
685913
  Луначарский А.В. Культурная революция и общественность / А.В. Луначарский. – Москва-Ленинград, 1929. – 32 с.
685914
  Мамадов А. Культурная революция и пути дальнейшего развития социалистической культуры таджикского народа : Автореф... канд. филос.наук: / Мамадов А.; Таджикск. гос. ун-т. – Сталинабад, 1955. – 27л.
685915
  Привалова Л.Ф. Культурная революция как социально-политический фактор развития социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Привалова Л.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. научного коммунизма. – М., 1970. – 22л.
685916
  Григулевич И.Р. Культурная революция на Кубе / И.Р. Григулевич. – Москва, 1965. – 304 с.
685917
  Куето Х С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Куето С.В.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
685918
  Куето С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куето С. В. Х.; КГУ. – К., 1985. – 188л. – Бібліогр.:л.168-188
685919
   Культурная революция на Урале.. – Свердловск, 1966. – 310с.
685920
  Бердникова Л.Н. Культурная революция. Лекция по курсу научного коммунизма / Л.Н. Бердникова. – Москва, 1970. – 32 с.
685921
  Сизоненко А.И. Культурная составляющая - важный компонент внешней политики Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 044-748Х
685922
  Мокшанова Е.В. Культурная среда библиотеки: интерпретация понятия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0130-9765


  Основываясь на терминологическом анализе понятий культурная среда, социальная среда, библиотечная среда, сделана попытка дефиниции понятия культурная среда библиотеки. Представлено содержание культурной среды библиотеки, показана ее роль как ресурса ...
685923
  Орлова В.И. Культурная среда производственного коллектива. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Орлова В.И.; МВ и ССО РСФСР.Урасльк.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 25л.
685924
  Александер Культурная травма и коллективная идентичность / Александер, // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-40. – ISSN 1562-2495
685925
  Вульф Е.В. Культурная флора Земного шара / Е.В. Вульф. – Ленинград, 1987. – 328 с.
685926
   Культурная флора СССР : Орехоплодные / Вульф Е.В. – Москва ; Ленинград, 1936. – 354 с.
685927
   Культурная флора СССР : Овощные пасленовые (томат, бакалажан, черный паслен, дынная груша, перец, физалис, мандрагора). – Москва ; Ленинград, 1958. – 532 с.
685928
   Культурная флора СССР. Люцерна, донник, пажитник.. – В. 1. – Москва ; Ленинград, 1950. – 528 с.
685929
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Пшеница. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1935. – 435с.
685930
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Рожь, ячмень, овес. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 447с.
685931
   Культурная флора СССР. Ягодные. / Вульф Е.В. – Москва ; Ленинград, 1936. – 285 с.
685932
  Мищук А.Н. Культурная ценность современного искусства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702
685933
  Кошарний І.Я. Культурне будівництва у Дрогобицькій області за роки Радянської влади (1939-1950 рр) : Дис... канд. іст.наук: / Кошарний І.Я.; Дрогобицький пед. ін-т. – Дрогобич, 1952. – 2362л.
685934
  Лісевич І.Т. Культурне будівництво в Народній Польщі / І.Т. Лісевич. – К., 1986. – 207с.
685935
  Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. : до 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Дмитро Розовик ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2011. – 543, [1] с. – Імен. покажч.: с. 531-541. – Бібліогр.: c. 442-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2172-16-4
685936
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1979. – 663с.
685937
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1928- черв. 1941. Зб. докум. і матеріалів. – К., 1986. – 415с.
685938
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. : збірник документів : в 2-х т., 1959. – 884с.
685939
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
1. – 1960. – 884с.
685940
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1960 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
2. – 1961. – 664с.
685941
   Культурне будівництво в Українській РСР.черв. 1941-1950. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1989. – 572с.
685942
  Холевчук В.М. Культурне будівництво на Радянській Буковині в 1940-1965 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Холевчук В.М.; КДУ. Каф. історії СРСР. – К., 1968. – 325л. – Бібліогр.:л.316-324
685943
  ПриходькоА Культурне будівництво на Україні (за 1925-26 та 1926-27 рр.) / ПриходькоА, 1927. – 111с.
685944
  Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 рр. / Г.М. Шевчук. – Київ, 1963. – 435с.
685945
   Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки. (Стат. довідник). – К., 1940. – 103с.
685946
  Величко Валентин Культурне виробництво і культурний продукт у Китаї та їхнє значення для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 50-52
685947
  Шимчишин М.М. Культурне виробництво та митець (роман Персиваля Еверетта "Стирання") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 68-76


  У статті проаналізовано роман Персиваля Еверетта «Стирання» (2001) у контексті культурного виробництва пізнього капіталізму. Сьогодні мистецька продукція інтегрована в товарне виробництво. Відтак економічні зиски детермінують природу літературних ...
685948
  Веліулаєва Е.І. Культурне відродженння кримських татар (наприкінці XX - початку XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 75-84. – ISBN 966-7352-66-8
685949
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; Нац. АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1995. – 219л. – Бібліогр.:л.196-217
685950
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. Істор. фак. – Київ, 1995. – 21л.
685951
  Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні : Наукове видання / В.І. Юрчук; НАНУ. Ін-тут національних відносин і політології. – Київ : Україно, 1995. – 80с. – ISBN 5-7707-8541-1
685952
   Культурне життя в Україні. Західні землі : [документи і матеріали]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – ISBN 966-02-2711-6
Том 3 : 1966-1971. – 2006. – 856с.
685953
   Культурне життя в Україні. Західні землі: докум. і матеріали. – К.
1. – 1995. – 746с.
685954
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 1930-х роках : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. – Бібліогр.: л. 183-249
685955
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 30-х роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
685956
  Антоненко О.М. Культурне життя Мелітополя початку XX століття: панорама та провідні тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 111-121. – ISSN 2226-2180
685957
  Титаренко Д.М. Культурне життя на Донбасі під час нацистської окупації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.67-84. – ISSN 0130-5247
685958
  Бортник Л.А. Культурне життя повоєнного Харкова (1946-1956 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 188-193. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
685959
  Гулей Т. Культурне життя сучасного міста в номінативних одиницях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 348-357


  У статті розглядається виникнення та функціонування в англійській мові номінативних одиниць на позначення міських реалій, які утворилися в результаті урбанізаційних процесів, що вплинули на формування міських культурних осередків, а також освітніх та ...
685960
  Синьоок Г. Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки новел Докії Гуменної "Серед хмаросягів") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 45-50. – (Філологічні науки)
685961
   Культурне життя. Бюлетень інформації Одеського обл. управл. культури.. – Одеса, 1958. – 32с.
685962
  Цимбалюк Н.М. Культурне залучення як перспективний напрям розвитку культурно-мистецької освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 20-24


  В останні десятиріччя одним із основних напрямів культурної політики країн Західної Європи та США стає діяльність, спрямована на заохочення більшої кількості людей до участі у культурно-мистецькій діяльності. Цей напрям позиціонується як проблема ...
685963
  Сиддик Атік Рахман Культурне значення Бахчисарая періоду Кримського ханства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 17-18. – ISSN 2076-1554
685964
  Сагуйченко В.В. Культурне значення ідеї університету // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 336-339. – ISSN 2076-1554
685965
   Культурне і наукове життя // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 21-24
685966
  Біленко Т. Культурне мовлення в діалозі як риса інтелігента // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 21-28. – ISBN 978-966-2248-90-6
685967
  Дуна Н.Г. Культурне підґрунтя соціально-економічного розвитку Німеччини / Н.Г. Дуна, Е.І. Кухар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
685968
  Каннінгем У.Г. Культурне провідництво: культура успіху в освіті = Cultural leadership: the culture of excellence in education / Уільям Г. Каннінгем, Донн В. Грессо ; [ пер. з англ. О.Б. Кагановського ]. – Харків : Каравела, 2003. – 304с. – ISBN 966-586-104-2
685969
  Яшенкова О.В. Культурне різноманіття та ефективна ділова комунікація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 264-268. – ISBN 966-581-295-5
685970
  Пєтухова О. Культурне різноманіття: концептуальні та правові засади міжкультурного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 143-148
685971
  Ярмиш Є.О. Культурне роздоріжжя в структурі роману С. Нотебоома "Ритуали" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 460-464
685972
  Вітман К.М. Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 643-647. – ISSN 1563-3349
685973
  Денисюк Ж.З. Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 177-184. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
685974
  Кузьминська О.Д. Культурне співробіництво Української РСР з братніми республіками / О.Д. Кузьминська. – Київ, 1988. – 80 с.
685975
  Гуменюк А.Г. Культурне співробітництво як складова відносин між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 31-37. – (Європейські дослідження)
685976
  Макаренко Н. Культурне та суспільне життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці XIX - початку XX століття / Н. Макаренко, О. Печеніжська // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 98-102


  Досліджуються різні аспекти культурного та суспільного життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці ХІХ та на початку ХХ ст.: в галузі освіти, суспільно-громадського життя, національної політики, видавничої справи, релігії, взаємовідносини з ...
685977
  Волошина Т.В. Культурне тло і мова перекладу / Т.В. Волошина, Е.І. Костильова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 84-88. – ISSN 0207-8287
685978
  Кондрашова-Діденко Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 56-62


  Доведено, що культура є одночасно і причиною сучасної кризи національної економіки, і шляхом виходу з неї. The article is devoted to the analysis of the essence and particularities of the modern crisis of economy of a country.
685979
  Фролова В. Культурний аспект інтеграції біженців у суспільство приймаючої сторони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 153-157.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
685980
  Біловус Л. Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 100-107. – ISSN 1998-4634
685981
  Корнієнко В.В. Культурний діалог Україна – Франція в контексті діяльності національних культурних центрів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 86-90
685982
  Голіков О.С. Культурний капітал у подвійному конструюванні соціокультурних нерівностей: ціннісно-нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 217-221. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
685983
  П"ятецька О.С. Культурний капітал як нематеріальна форма капіталу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 36-43
685984
  Кудінова А. Культурний капітал: соціально-економічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-12
685985
  Афоніна О.С. Культурний код і "подвійне кодування " в мистецтві : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Афоніна Олена Сталівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
685986
  Шип Н.А. Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 279-282. – ISSN 2076-1554
685987
  Фенко М.Я. Культурний концепт як утілення синергетичних інформаційних потоків // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 119-123. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
685988
  Компанець М. Культурний космос Григорія Гавриленка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 0130-1799
685989
  Муніч Н.В. Культурний ландшафт і сталий розвиток у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 27-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
685990
  Звіряка А. Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 227-236
685991
   Культурний ландшафт: теорія і практика / МОНУ ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинсько ; [та ін.] ; [за ред. Г.І. Денисика]. – Вінниця : Едельвейс, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-2462-02-9
685992
  Поліщук Я. Культурний образ Києва: XX століття // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (18), лютий. – С. 59-63
685993
  Колодій Антоніна Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 34-51
685994
  Моргун О.А. Культурний поліцентризм українського етносу і проблема національної ідентифікації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 335-340. – ISBN 978-966-177-064-4
685995
  Руснак Ю.М. Культурний простір буковинської весільної обрядовості / Ю.М. Руснак, Н.О. Філіпчук // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 41-46. – ISSN 2312-4679
685996
  Злобіна Т.Г. Культурний простір України - історична пам"ять - толерантність // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 274-280
685997
  Фоменко О.С. Культурний символ Six degrees of separation як прецедентний феномен сучасної англосфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 13-24. – ISSN 2308-6912


  У 1929 році угорський письменник Фрідеш Каринті в оповіданні "Ланки ланцюга" висловив думку про те, що всі мешканці планети Земля є значно ближчими одне до одного, ніж це може здаватися на перший погляд, і що потенційно кожна людина може встановити ...
685998
  Злобіна Т.Г. Культурний та політичний націоналізм в сучасній Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.59-68
685999
  Сиваченко Г. Культурний трансфер - нова методологія компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 71-81. – ISSN 0236-1477
686000
  Драбовська В.А. Культурний фон діалектної лексики американського заходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 76-81


  В статті розглядаються два західно-американських діалекта, "Chicano" і "Texian", як культурний феномен, що сформував певні ставлення та асоціації із мовою та культурою американців. Ілюстративні приклади із сучасної американської прози наочно ...
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,