Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
685001
  Демидова Л.М. "Майно" і "майнова шкода" за законодавством Англії та України: порівняльний аналіз // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 55-66.
685002
  Римский-Корсаков "Майская ночь" / Римский-Корсаков. – Москва, 1980. – 64с.
685003
   "Майстер і Маргарита" - М.О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності / О. Усаченко, Я. Мельник, М. Мельник, Я. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 206-214


  Статтю присвячено аналізу творчості М.О. Булгакова в аспекті виявлення аксіологічного зрізу у романі "Майстер і Маргарита" таких філософсько-правових категорій, як "свобода", "право", "політика" та "відповідальність". Розкриваються питання ідейно ...
685004
  Матюшкіна Т. "Майстри розкріпаченого вірша" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 33-37


  Еміль Верхарн (1855-1916) і Павло Тичина (1891-1967). Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
685005
  Токушин В. "Макарий" собирает торг! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-93. – ISSN 1812-867Х


  Ярмарки
685006
  Лисенко І. "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 398-404. – ISBN 966-7053-09-1
685007
  Калашников С.Б. "Макрель" / С.Б. Калашников. – Волгоград : Нижне-Волжско книжное, 1972. – 104 с.
685008
   "Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ ; Рада по вивч. продуктив. сил України ; ННЦ "Ін-т аграр. екон." УААН ; [ред. кол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
Ч. 3. – 2008. – 407 с.
685009
  Тенцер Н. "Макрон має багато причин погано ставитися до росіян" / текст: Ігор Тимоць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 32-33
685010
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 1. – 1988. – 46, 576 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
685011
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 2. – 1988. – [4], 577-1046 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
685012
  Козлова Ю. Майкл Чаплин: "отец умел превращать печаль в радость" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 6. – С. 207-219. – ISSN 1726-6084
685013
   Майко Наталiя Валентинiвна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 309-310 : фото
685014
  Короткий В.А. Майков Аполлон Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 243. – ISBN 966-06-0393-2
685015
  Коссович П.Ф. Майкоп / П.Ф. Коссович. – Майкоп, 1957. – 135с.
685016
   Майкоп. – Краснодар, 1980. – 94с.
685017
   Майкопские отложения и их возрастные аналоги на Украине и в Средней Азии. – К, 1964. – 301с.
685018
  Баландин Игорь Майкрософт делает ставку на образование: : по материалам беседы с руководителем отдела по работе с образовательными учреждениями Майкрософт в России Игорем Баландиным / Баландин Игорь, Горюнов Игорь; беседовал И. Горюнов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 18-22. – ISSN 1726-667Х


  По материалам беседы с руководителем отдела по работе с образовательными учреждениями Майкрософт в России Игорем Баландиным. Майкрософт готов ввывести российские университеты на качественно новый ИТ-уровень.
685019
  Пригара М.А. Майлик - джура козацький / М.А. Пригара. – Київ, 1969. – 172 с.
685020
  Прокопов Д.Є. Маймон Соломон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 471-472. – ISBN 966-316-069-1
685021
  Чугин В. Майна Ндженга, человек-загадка : маг Майна Ндженга (Кения) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 34 (1153). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  Предсказатель и маг, ставший лидером жестокой религиозной секты в Кении, мафиози и примерный христианин - Майна Ндженга - человек-загадка кенийской совеменной истории
685022
  Зинкевич А. Майндмэппинг - кладезь наших идей и знаний // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 65-67
685023
  Грегор-Тайовский Майно-сварки, суперечки / Грегор-Тайовский. – Пряшів, 1953. – 175с.
685024
  Кондик П. Майно Автономної Республіки Крим: державна, власність автономії чи комунальна власність? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 21-37
685025
  Кондик П. Майно Автономної Республіки Крим: державна, власність автономії чи комунальна власність? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 70-73
685026
  Полонська-Василенкова Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя / Полонська-Василенкова. – К., 1933. – 206с.
685027
  Гаврилюк В. Майно та майнові права і обов"язки як об"єкти універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується питання щодо поняття і змісту майна та майнових прав і обов"язків як об"єктів універсального правонаступництва. Акцентовано увагу на проблемі уніфікації правових норм, що визначають поняття майна, і у зв"язку з цим обґрунтовано ...
685028
  Довгалець П. Майно фізичної особи-підприємця як об"єкт спільної сумісної власності подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 298-300
685029
  Ханієва Ф.М. Майно як вклад до господарського товариства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 50-58. – (Юридичні науки ; № 4)
685030
  Цопіна Н.Л. Майно як об"єкт договору довічного утримання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 21-26. – ISSN 2308-9636
685031
  Демидова Л. Майно як предмет злочину // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 267-275. – ISSN 1993-0909
685032
  Швець А. Майно як предмет злочину проти власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 76-78
685033
  Іонін Є.Є. Майно як стратегічний потенціал правоздатності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.149-152. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
685034
  Федорак Л. Майно: арешт чи обшук // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 28-29
685035
  Заруднєв Є.О. Майнова відповідальність керівників суб"єктів господарювання в Україні та ФРН // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 196-203
685036
  Канзафарова І.С. Майнова відповідальність подружжя за зобов"язаннями // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 88-92. – ISBN 978-966-927-199-0
685037
  Садовий Р. Майнова люстрація // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 16-17
685038
  Даниленко С. Майнова нерівність селян УСРР 1920-х рр. і соціально-класова типологія платників сільгоспподатку: взаємозв"язок понять і явищ // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 32-40
685039
  Єрмоленко В.М. Майнова правосуб"єктність сільськогосподарських комерційних підприємств // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 424-430. – ISSN 1563-3349
685040
  Лавкай А.Д. Майнова спільність подружжя за сімейним законодавством Народної Республіки Болгарії // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 58-65
685041
  Демидова Л. Майнова шкода в системі елементів злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 52-55
685042
  Демидова Л.М. Майнова шкода як різновид тяжких наслідків злочину // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 97-104. – ISSN 0201-7245
685043
  Єрмоленко В. Майнове становище фермерського господарства як суб"єкта аграрно-промислових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 59-62.
685044
  Пікус Р.В. Майнове страхування: завтра буде дорожче // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану майнового страхування в Україні, визначена структура страхового продукту, окреслено перспективні напрямки розвитку страхування фінансових ризиків. Modern problems of property insurance in Ukraine, ...
685045
  Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.86-88. – ISSN 0132-1331
685046
  Шоха Т. Майновий інтерес як предмет договору екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей категорії "майновий інтерес" в екологічному страхуванні. Статья посвящена анализу особенностей категории "имущественный интерес" в экологическом страховании. The article is devoted to the analysis of category ...
685047
  Касап В.М. Майновий поручитель як суб"єкт виконання зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 59-65. – ISSN 2078-9165
685048
  Орлова О.С. Майновий стан суб"єкта господарювання: господарсько-правовий аспект // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 161-167
685049
  Симонян Ю. Майновий характер корпоративних прав учасників командитного товариства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 76-80. – ISSN 1561-4999
685050
  Дячук Л. Майнові відносини батьків та дітей у ранньовізантійському сімейному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-57. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються види власного майна підвладних дітей в контексті їх правової еволюції в межах античної (римської) та християнської (греко - римської) цивілізацій. В статье исследуются виды собственного имущества подвластных детей в контексте их ...
685051
  Джуринський В. Майнові відносини в об"єднанні підприємств (господарсько прівові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 22-24.
685052
  Хвасенко А. Майнові відносини в особистих селянських господарствах: деякі питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
685053
  Пашинський А. Майнові відносини у цивільному шлюбі. Порівняльно-правовий аналіз // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 1, 20-21
685054
  Бондар О.Г. Майнові відносини як об"єкт державного нагляду (контролю) за охороною праці на підприємствах, установах, організаціях агропромислового виробництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 170-177. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
685055
  Підвисоцький В.І. Майнові наслідки недійсності правочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 146-151.
685056
  Шаповалова О.А. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 314-326. – ISSN 1026-9932
685057
  Шаповалова О.А. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 24-37
685058
  Марисюк К.Б. Майнові покарання за Кримінальним кодексом УСРР 1922 р. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 223-226
685059
  Марисюк К. Майнові покарання за правами, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 77-85. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
685060
  Марисюк К.Б. Майнові покарання на користь приватних осіб (на матеріалах Руської Правди) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 210-214
685061
  Марисюк К. Майнові покарання у основах кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік 1958 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 69-72. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
685062
  Козирєва В.П. Майнові покарання як альтернатива позбавлення волі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 217-221. – ISBN 966-660-151-6
685063
  Шимон С.І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 192-195
685064
  Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу товариства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст.
685065
  Максимова Н. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-40. – ISSN 1608-6422
685066
  Тверезенко О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 50-59
685067
  Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності як об"єкти цивільного обороту // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 30-38. – ISSN 2311-4894
685068
  Віхров О.С. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 116-119.
685069
  Ярошевська Т. Майнові права на службовий винахід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
685070
  Калініченко А. Майнові права на чужі земельні ділянки // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 39-40
685071
  Калініченко А. Майнові права на чужі земельні ділянки (частина 2) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 62-64
685072
  Сорока М. Майнові права одного з подружжя після смерті іншого / М. Сорока, С. Трофимчук // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Складнощі, що можуть виникнути при процесі спадкування майна, яке залишилось після смерті одного з подружжя".
685073
  Дячук Л. Майнові права подружжя у візантійському праві іконоборської доби // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-90


  Досліджуються інститути та норми візантійського шлюбно-сімейного права VIII cm. в контексті попередньої римо-візантійської правової традиції. The institutes and norms of Bizantine marriage-domestic law in the context of the previous rome-bizantine ...
685074
  Зєліско А. Майнові права учасників споживчих товариств як непідприємницьких товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 162-166.
685075
  Яворська О.С. Майнові права як об"єкти цивільного обороту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 24-31
685076
  Бартошко О.А. Майнові правовідносини між подружжям // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.65-68. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
685077
  Бартошко О. Майнові правовідносини між подружжям за законодавством України та іноземних держав // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 61-65


  Стаття присвячена комплексному дослідженню майнових правовідносин між подружжям. Аналізується законний та договірний режим подружнього майна. The article focuses on complex research of the property relations of married couple. Legal and contractual ...
685078
  Мягких Г. Майнові та особисті немайнові права жінки в українських землях другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 1993-0909
685079
  Лупій О.В. Майовість : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 107 с.
685080
  Салтыков А.Б. Майолика Гжели. / А.Б. Салтыков. – М., 1956. – 182с.
685081
  Кубе А.Н. Майолика и французский фаянс XVIII в / А.Н. Кубе. – Пб, 1923. – 46с.
685082
  Логвинська Л.П. Майоліка / Л.П. Логвинська, О.Р. Тищенко. – Київ : Мистецтво, 1966. – 123, [5] с.
685083
  Казанцева Тетяна Майоліка на фасадах львівських споруд у стилі "піттореск" : типологічний та композиційний аналіз // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 51-66. – ISSN 1728-6875
685084
  Пепетела. Майомбе. / Пепетела. – К, 1985. – 235с.
685085
  Семенов Ю.С. Майор "Вихрь" / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – Кызыл : Тувин. Кн. изд-во, 1974. – 311 с.
685086
  Семенов Ю.С. Майор "Вихрь". Семнадцать мгновений весны : политические хроники / Юлиан Семенов. – Москва : Современник, 1984. – 558, [1] с.
685087
  Лану А. Майор Ватрен / А. Лану. – К, 1960. – 290с.
685088
  Попов В.А. Майор Кузьменко и другие. / В.А. Попов. – Краснодар, 1989. – 173с.
685089
  Сазонов Г.Н. Майор Мяги принимает вызов / Г.Н. Сазонов, В.П. Краснопевцев. – Ленинград, 1988. – 190 с.
685090
  Синичкин Павел Майор на фейсконтроле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 26-27 : фото
685091
  Пінчук А.Ф. Майор як майор. / А.Ф. Пінчук. – К., 1976. – 52с.
685092
  Срезневський І.І. Майоре, майоре / І.І. Срезневський. – К. – 120с.
685093
  Барвінок Г. Майорівна / Ганна Барвінок (О. Куліш) ; [Передм. "Ганна Барвінок" М. Венгжина [М. Угрин-Безгрішний]]. – видав Микола Венгжин. – Київ ; Чернівці : Будучина ; Накладом Т-ва Укр. Студ. "Січ" ; [З друк. Т-ва "Руска Рада" під заряд, І.Захарка, 1911. – 43 с. – На тит. арк. та обкл.: З нагоди юбілея авторки. – (Видавництво "Будучина" ; № 1)


  Зміст: Лихо не без добpа; Віpна паpа; Хатнє лихо; Пеpемогла; П"яниця; Молодича боpотьба. Ще один псевдонім — А. Нечуй-Вітер.
685094
  Миколайтис-Путинас Майронис / Миколайтис-Путинас. – Москва, 1949. – 14 с.
685095
  Славинскайте И. Майронис, 1862-1932: Очерки жизни и творчества. / И. Славинскайте. – Вильнюс, 1987. – 48с.
685096
  Сидоренко Віктор Майсен. Порцелянове місто / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 34-41 : фото
685097
  Петренко М.Е. Майская алхимия / М.Е. Петренко. – Москва, 1967. – 115 с.
685098
  Гончаренко И.И. Майская борозда : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1988. – 110 с.
685099
   Майская Испания : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
685100
  Мураталиев М. Майская кукушка : роман, повести. / М. Мураталиев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 341 с.
685101
  Елагин В.Н. Майская метель / В.Н. Елагин. – Краснодар, 1973. – 64с.
685102
  Гоголь Н.В. Майская ночь или утопленница : повесть Н.В. Гоголя: (Из "Вечеров на хуторе близ Диканьки") : с портретом Н.В. Гоголя и иллюстрациями. – Киев ; Санкт-Петербург : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон, 1914 (тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 50 с., 1 л. фронт. (портр.), [2] л. ил. – Ил. и портр. в издании отсутствуют. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся))
685103
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – Москва, 1948. – 131с. – (1809-1852)
685104
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1951. – 72с. – (1809-1852)
685105
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 32с. – (1809-1852)
685106
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 31с. – (1809-1852)
685107
  Гоголь Н. Майская ночь, или Утопленница : Рассказы и повести / Николай Гоголь. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01459-1
685108
  Гете И.В. Майская песня / И.В. Гете. – Донецк, 1982. – 71с.
685109
  Смоляницкий С.В. Майские ветры / С.В. Смоляницкий. – М., 1975. – 287с.
685110
  Поль Л. Майские дни / Л. Поль. – М., 1937. – 432с.
685111
  Степаненко В.И. Майские ласточки. / В.И. Степаненко. – М., 1981. – 367с.
685112
  Абрамов И.В. Майские ливни / И.В. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 336 с.
685113
  Козловский Роман Майские праздники как индикатор высокого сезона : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
685114
  Сулакаури А. Майский дождь : стихи / А. Сулакаури. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 100 с.
685115
  Фатеев Г.С. Майский дождь. / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1980. – 190с.
685116
  Холодковский Н.А. Майский жук / Н.А. Холодковский. – Пб., 1921. – 16с.
685117
  Дягилев В.Я. Майский жук / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 251с.
685118
  Жилинскайте В. Майский жук : фельетоны и рассказы / В. Жилинскайте. – Вильнюс : Vaga, 1966. – 347 с.
685119
  Соротокина Н.М. Майский жук : Рассказы. повести / Н.М. Соротокина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 296с.
685120
  Кривцов В.А. Майский ливень / В.А. Кривцов. – М., 1959. – 49с.
685121
   Майский Пленум ЦК КПСС о развитии мелиорации. – М, 1966. – 103с.
685122
  Лукс В.К. Майский пульс : стихи / В.К. Лукс. – Москва : Советский писатель, 1961. – 124 с.
685123
  Григорьева Л.Н. Майский сад / Л.Н. Григорьева. – М, 1981. – 61с.
685124
  Никитина Т.А. Майский снег / Т.А. Никитина. – Л, 1963. – 88с.
685125
  Савостин Н.С. Майский снег. / Н.С. Савостин. – Чита, 1958. – 96с.
685126
  Небогатов М.А. Майский снег. / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1966. – 86с.
685127
  Бауло А.А. Майское небо / А.А. Бауло. – 192с.
685128
  Сарывелли О. Майское утро : стихи / О. Сарывелли. – Баку : Детюниздат, 1956. – 96 с.
685129
  Землянский А.Ф. Майское эхо / А.Ф. Землянский. – М., 1962. – 120с.
685130
  Филюк Г. Майстер-клас "Етичні дилеми бізнесу" / Г. Филюк, Т. Литвиненко // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року на базі кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету відбувся майстер-клас на тему "Етичні дилеми бізнесу"
685131
  Лупак Н.Г. Майстер-клас "Організація та проведення рятувальних робіт на воді" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 14 : фото
685132
  Гоцка О.І. Майстер-клас "Урок на завтра" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 2-4 : фото
685133
  Арі Покк Майстер-клас від гуру. Час помилятися / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)


  Інтерв"ю з Президентом Національної й Міжнародної асоціації директорів, директором фінської гімназії Арі Покка.
685134
  Кукіна З. Майстер-клас для міжнародників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Американський консультант Роберт Маккі провів в Інституті міжнародних відносин майстер-клас "Мистецтво сторителлінгу або історія на мільйон".
685135
  Сокол Ю. Майстер-клас для студентів Дипломатичної академії України з нагоди 70-річчя ООН // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 32-33. – (Історичні науки)
685136
   Майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
685137
   Майстер-клас доктора права, професора Білла Фройнда (ПАР) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344-345
685138
  Гордиця Г. Майстер-клас із фразеології // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 16-23.
685139
  Бовкун Т.І. Майстер-клас на тему "Координація роботи з виявлення та підтримки обдарованих учнів, організація розвитку їх обдарованості" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 4-8 : фото
685140
  Смоляк Б. Майстер-клас письменника в Демидові: погляд на нову прозу В. Палинського
685141
   Майстер-клас професора Університету Буенос-Айресу Є. В. Булигіна (Аргентина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
685142
  Лазебний Л. Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 4-9
685143
  Ревко І. Майстер-клас у юристів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8


  На юридичному факультеті відбувся майстер-клас "Як почати юридичний бізнес та досягти успіху в ньому" від адвоката Сергія Гребенюка.
685144
  Галюк Н.М. Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 247-249. – ISSN 1684-7903


  "...Реформа вищої освіти згідно з Болонською системою вимагає удосконалення педагогічної дяльності, пошуку нових форм індивідуальної роботи студентів, які б покращували мотивацію до навчання."
685145
  Коваленко Н. Майстер-клас як форма презентації результатів студентського педагогічного дослідження // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 67-78. – ISSN 2312-5993
685146
  Радченко Ірина Майстер-клас: мультимедійні жанри
685147
  Барабанова Н.Р. Майстер-класи з інформаційно-ділових комунікацій: методика проведення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 74-80


  Розглядається можливість розвитку професійної та комунікативної компетенції фахівців інформаційно-ділових комунікацій з використанням технологій майстер-класу. Зроблено акцент на необхідності професійної підготовки спеціалістів з розробки цієї форми ...
685148
  Мельниченко В.Ю. Майстер / Володимир Мельниченко. – Київ : Либидь, 2005. – 392с. – ISBN 966-06-0405-Х
685149
  Гільбо І. Майстер // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 147-163.
685150
  Жулинський М. Майстер "зазивання духів" ...та оживлення їх творчою уявою. Уявою і фантазією Петра Кралюка. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)
685151
  Моргун Т.В. Майстер виробничго навчання з великої літери / Т.В. Моргун, Д.А. Мірошник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 31-32 : фото
685152
  Статива О.Ф. Майстер декоративного розпису Надія Білокінь / О.Ф. Статива. – К, 1966. – 30с.
685153
  Шабанова Ю.О. Майстер Екхарт: далекий і близький // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 24-36. – ISSN 2076-7382
685154
  Іванишин П. Майстер з характером // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 124-126. – ISSN 0868-4790
685155
  Жулинський М. Майстер зазивання духів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  Петро Кралюк — український філософ, письменник, публіцист.
685156
  Панченко В.Є. Майстер і князь. Над сторінками роману Павла Загребельного "Диво" // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 403-409. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
685157
  Булгаков М. Майстер і Маргарита : Роман / Михаїл Булгаков; На українську переклав, упроводом та коментарями спорядив Юрій Некрутенко. – Львів : Кальварія, 2006. – 432с. – ISBN 966-663-198-9
685158
  Іваненко Н. Майстер із міста майстрів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 62-63


  До 120-річчя від дня народження Михайла Булгакова
685159
  Гелитович М. Майстер ікон 1530-х років з церкви Архангела Михаїла в Жогатині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 191-200. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто творчу спадщину одного з анонімних українських іконописців першої половини ХVІ століття, діяльність якого пов’язана з Лемківщиною. Уперше зроблено спробу систематизувати твори майстра, які є показовими зразками українського іконопису того ...
685160
  Калакура Я. Майстер історичного портрету // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 26-38. – ISBN 966-02-2067-7
685161
   Майстер карбованого слова : Статті до шістдесятиріччя з дня народження Миколи Бажана. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 247 с. : 1 л. портр.
685162
  Славинський М. Майстер класичної форми // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710


  Роздуми над збіркою Миколи Боровка "Ронделі"
685163
  Піскун Валентина Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-224. – ISBN 978-966-439-138-9


  У 1896 р. вступив до Університету св. Володимира, де навчався на математичному та правничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із університету та висланий на ...
685164
  Піскун В.М. Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-223. – ISBN 978-966-439-138-9


  Андрій Миколайович Лівицький у 1896 р. вступив до Університету Св. Володимира, де навчався на математичному та праничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із ...
685165
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 224 с.
685166
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1930. – 224 с.
685167
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Київ, 1931. – 283 с.
685168
  Яновський Ю. Майстер корабля : Роман / Ю. Яновський; ВидюНТШ в Америці і УВАН у США за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду. – Нью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1954. – 240с.
685169
  Яновський Ю.І. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с. – (Морська б-ка)
685170
  Яновський Ю.І. Майстер корабля. Вершники / Юрій Яновський. – Донецьк : БАО, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-481-209-9
685171
  Мельничук А. Майстер мікромініатюр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 11


  "І в Україні, і в світі добре знають це ім"я - Микола Сядристий. Його унікальна виставка, яку вже давно в народі називають Музеєм мікромініатюр М.Сядристого, ось уже 40 років діє в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. За ...
685172
  Скорик М. Майстер музичного компромісу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 43 (311). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Композитор Мирослав Скорик про занепад авангарду, апеляцію до душі й таємницю музики.
685173
   Майстер на всі часи. До 125-річчя від дня народження М.О. Булгакова (1891-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 71-84. – ISSN 0130-2043
685174
  Ахтьоров Й.С. Майстер народної творчості Микола Кіщук = Українське народне декоративне мистецтво; за заг. ред. Н.Д. Манучарової / Й.С. Ахтьоров. – Київ : Академія архітектури української РСР
Вип. 2. – 1952. – 63 с.
685175
  Лучик В.В. Майстер наукового і педагогічного слова (до 80-річчя від дня народження В.А. Передрієнка) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 107-108. – ISSN 1996-9872
685176
  Ганущак О. Майстер оживлення німих фактів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 230-231. – ISSN 0868-4790


  Львівський письменник Володимир Радовський.
685177
  Коваленко А. Майстер пензля срібного віку: крізь роки, ріки і гори... // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 2 (154). – С. 72-84. – ISSN 0868-8893


  Пам"яті українського художника Івана Мясоєдова
685178
   Майстер пензля: художня палітра вченого [В.І. Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 193-206. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
685179
   Майстер перекладу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 3


  Присвячено пам"яті українського перекладача, літературознавця, ветерана дипломатичної служби - Всеволода Ткаченка.
685180
  Рибченко Л.В. Майстер повітряних таранів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 36-39, 42


  Герой Радянського Союзу Борис Іванович Ковзан (1922-1985)ю
685181
  Семенюк Г.Ф. Майстер поеми в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 3-4
685182
  Мелешко М. Майстер портрета / М. Мелешко. – Одеса, 1957. – 24 с.
685183
   Майстер прози поетичноъї Степан Васильченко. – К, 1983. – 295с.
685184
  Татаренко В. Майстер Ронделя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 9


  Творчість Миколи Боровка.
685185
  Москалець К. Майстер чаю та бесіди // Критика. – Київ, 2006. – Листопад, (число 11). – С. 29-30


  Володимир Васильович Кашка — український письменник.
685186
  Франко И.Я. Майстер Чирняк : Комедія в одній дії / И.Я. Франко. – 2-е вид. – Киев : Рух, 1928. – 34с. – (Театральна б-ка ; № 12)
685187
  Івченко В. Майстер шляхетного слова : Відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову - 75! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 28-29


  Вітальне слово відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову з його 75-річчям
685188
  Литвин М. Майстер. До 80-річчя Дмитра Чередниченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 5
685189
  Поклад Н. Майстер. Спогади про Івана Гончара // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.32-33. – ISSN 0868-9644


  Український відомий художник.
685190
  Дружбинський В. Майстер. Штрихи до портрета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 10


  "Прийдешнього 2017-го виповниться 125 років від дня народження видатного майстра прози Костянтина Паустовського".
685191
  Дубина Т. Майстер; Колись її звали Ксеня; Плач доктора Фаустуса; Тепер ми просто жінки; Війко; Вед Мідь; Інструкція з експлуатації чуда; Чародій; Вербичка : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 91-109
685192
  Мукомела О.Г. Майстерне слово публіциста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 38-44. – (Серія журналістики ; № 15)


  Сергей Владимирович Пилипенко известен не только как украинский советский писатель, организатор и руководитель Союза крестьянских писателей "Плуг", но и как талантливый журналист, редактор первой массовой республиканской газеты для крестьян. Его ...
685193
  Чернишевський М.Г. Майстерниця варити кашу. / М.Г. Чернишевський. – К, 1953. – 128с.
685194
  Маслов В.С. Майстерність вербальної комунікації як актуальне завдання вищої освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 301-305
685195
  Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості : навч. термінол. словник / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 225
685196
  Рубан В.А. Майстерність журналіста / В.А. Рубан, В.В. Полковенко. – К., 1978. – 102с.
685197
  Германова О. Майстерність журналістських виступів у столичних виданнях
685198
  Ковалів І. Майстерність здобувають лише на практиці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 1 серпня (№ 138). – С. 1. 10


  Практиканти першокурсники Інститу журналістики КНУ імені Тараса Шевченка повністю замінили творчий колектив "Прапора перемоги" в місті Калинівка. Такий експеримент започатковано кілька десятиліть тому. Вперше в ньому взяли участь, ще будучи студентами, ...
685199
  Абрамчук Т. Майстерність зображення психології дитини на прикладі оповідань І. Франка "У кузні" та О. Гончара "Ілонка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 4-8
685200
  Шаховський С.М. Майстерність і стиль лірики Шевченка. / С.М. Шаховський, 1958. – 55-70с.
685201
  Шаховський С. Майстерність Івана Франка. / С. Шаховський. – К., 1956. – 191с.
685202
  Тарасюк В.Ю. Майстерність Олександра Підгорного-фейлетоніста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 269-276


  У статті здійснено спробу дослідити майстерність О. Підгорного-фейлетоніста на прикладі матеріалів, розміщених у закарпатській обласній газеті "Трибуна". Зокрема розглянуто тематичні вподобання публіциста в жанрі фейлетону, різновиди таких матеріалів, ...
685203
  Прутько С.О. Майстерність перекладу Максима Рильського французької пейзажної лірики (на прикладі вірша Поля Верлена "Щаслива година") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С, 122-129. – Бібліогр.: Літ.: с.129; 9 поз.


  В статті досліджується й аналізується творчий підхід до перекладу Максима Рильського. Висвітлюється його особливий стиль та мастерність перекладу французької пейзажної лірики. The artticle presents the analysis of creative concept of the ...
685204
  Федоренко Я.О. Майстерність прозаїка : Дис... канд. філол.наук: / Федоренко Я.О.; Миколаївський педінститут. – Миколаїв, 1971. – 216л.
685205
  Беніков Д.С. Майстерність пропагандиста / Д.С. Беніков, Л.В. Буз. – К., 1962. – 46с.
685206
  Пивоваров М.П. Майстерність психологічного аналізу / М.П. Пивоваров. – Київ, 1960. – 124 с.
685207
  Жаркова Л.П. Майстерність публічного виступу / Л.П. Жаркова. – К., 1982. – 136с.
685208
  Карпенко В.О. Майстерність редактора : Професійні та організаторські аспекти: [курс лекцій] / Віталій Карпенко. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 190c. – ISBN 966-594-764-8
685209
   Майстерність словесника. – К, 1978. – 136с.
685210
  Дейнегіна Т.О. Майстерність телеведучого : вступ до спеціальності : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Т.О. Дейнегіна. – Луганськ : Шико ; Віртуальна реальність, 2010. – 331, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 321-329, в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-155-5
685211
  Полковенко В.В. Майстерність українських радіопубліцистів / В.В. Полковенко. – Київ, 1970. – 87с.
685212
  Бугайко Т.Ф. Майстерність учителя-словесника / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Київ, 1963. – 188с.
685213
  Сущик Леся Майстерність учителя Валентини Кость // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 21
685214
  Замковий В.П. Майстерність учителя географії / В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1972. – 160с.
685215
  Курганський І.П. Майстерність Франка-публіциста / І.П. Курганський. – Львів : Видав. об"єднання "Вища школа", Вид-во при Львівському держ. ун-ті, 1974. – 148 с.
685216
  Холод У. Майстерність художнього перекладу в розумінні Їржи Левого // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 43-50. – ISSN 2312-6809
685217
  Ленська С. Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 3-8. – ISSN 2075-1486
685218
  Плачинда С.П. Майстерність Ю.Яновського / С.П. Плачинда. – Київ, 1969. – 250с.
685219
  Слободянюк Р.Д. Майстерність, відточена на марксистсько-ленінській діалектиці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 29-37. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье освещаются вопросы журналистского мастерства выдающегося литератора - В.В. Воровского. Исследуются логически-рациональные приемы его публицистики как основной инструмент, который был на вооружении журналиста при осмыслении и разработке темы.
685220
  Панасенко Л.М. Майстерня для безсмертних: Фанст опов. / Л.М. Панасенко. – Дніпропетровськ, 1978. – 165с.
685221
  Папакін Г.В. Майстерня М. Грушевського-джерелознавця // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 97-113. – ISSN 0130-5247
685222
  Солодар О. Майстерня слова = З історії Черкаського обласного літоб"єднання ім. Василя Симоненка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – С. 3-9. – ISBN 978-966-493-419-5
685223
  Кочерга І. Майсти часу / І. Кочерга. – Х, 1934. – 119с.
685224
  Коларов С. Майстор на лиричната проза Ангел Каралийчев / С. Коларов. – София, 1983. – 163с.
685225
  Ковальчук Л.З. Майстри : лірика / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111 с.
685226
  Лук""янов П. Майстри високої продуктивності тваринництва / П. Лук""янов, М. Гавриш. – Х, 1951. – 52с.
685227
  Гутник Л.М. Майстри вітчизняної графіки в мистецтві кіноплаката (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 250-269. – ISSN 2222-4203
685228
  Русанов В.Н. Майстри живого слова / В.Н. Русанов. – К., 1974. – 176с.
685229
  Кисельов С.В. Майстри життя: / С.В. Кисельов. – К., 1985. – 167с.
685230
  Кондрашов В. Майстри кіно про взаємозв"язок літератури й кінематографа // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 114-120. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті проаналізовано особливості поглядів класиків світового кіно (С. Ейзенштейна, М. Ромма, Вс. Пудовкіна, А. Тарковського) на проблему взаємозв"язку літератури й кінематографа
685231
  Дякун С. Майстри кривих дзеркал : [погляд на історію великої брехні: розширена рецензія] / Світлана Дякун. – Івано-Франківськ : Горицвіт, 2005. – 152с. – ISBN 966-640-145-1
685232
   Майстри мистецтв України-лауреати конкурсів 1998 року. – Київ, 1999. – 18 с.
685233
  Акулов І.Б. Майстри наклепів / І.Б. Акулов, О.П. Салюк. – Київ, 1981. – 72с.
685234
  Долінська М.Д. Майстри народного мистецтва Української РСР / М.Д. Долінська. – К., 1966. – 157с.
685235
  Певний Б. Майстри нашого мистецтва = Maistry nashoho mystetstva : роздуми про мистців та мистецтво / Богдан Певний. – Київ ; Нью-Йорк : Сучасність ; Укр. вільна акад. у США, 2005. – 432 с. : іл. – ISBN 966-96584-0-3
685236
  Дубецький К. Майстри п"яти ліній. / К. Дубецький. – К., 1973. – 157с.
685237
  Владич Л.В. Майстри плаката / Л.В. Владич. – Київ, 1989. – 185с.
685238
  Руденко І.Ю. Майстри радгоспу "Київський". / І.Ю. Руденко. – К., 1973. – 96с.
685239
  Кочевський В.В. Майстри радості : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1960. – 71 с.
685240
  Матюшкіна Т. Майстри розкріпаченого вірша Еміль Верхарн і Павло Тичина


  Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
685241
  Шевчук В. Майстри сцени // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 500-508. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Актор Богдан Кох.
685242
  Кисельов Й.М. Майстри театральної сцени / Й.М. Кисельов. – Київ, 1976. – 238с.
685243
  Стріха Максим Майстри теж хиблять : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
685244
   Майстри української радянської сцени. – К, 1962. – 319с.
685245
  Кочерга І. Майстри часу : п"єса на 4 дії / І. Кочерга. – К, 1963. – 156 с.
685246
  Кочерга І. Майстри часу / І. Кочерга. – К, 1966. – 131с.
685247
  Крижанівський Б.М. Майстри, фільми, долі. / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – К., 1967. – 174с.
685248
  Сидоренко Л. Майстриня (до 55-річчя від початку наукової діяльності Нінель Костюк) / Л. Сидоренко, І. Добронравова // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 190-192. – ISBN 978-966-439-138-9
685249
   Майсурадзе Ш.И., Носов Л.Н., Ульянов Н.И., Фомин М.П.. – М, 1986. – 39с.
685250
  Устенко-Гармаш Ф.М. Майська ничь [ніч] : комедія у 3-х діях Ф. Устенка-Гармаша. (На зразок узяв повисть М.Гоголя). – изд. 2-е Т.А. Губанова. – Кыив : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
685251
  Гоголь М.В. Майська ніч : з малюнкам / переклад М. Рильського. – [Харків] : Книгоспілка. – 36 с.
685252
  Гоголь М.В. Майська ніч / М.В. Гоголь. – К, 1946. – 28с.
685253
  Чемерис В. Майська ніч, або ворожба на павуках : Повість-химерія в дванадцяти тридибенціях // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 12-112. – ISSN 0130-321Х
685254
  Гоголь М.В. Майська ніч, або Утоплена : повість / М.В. Гоголь ; з рос. пер. Максим Рильський ; [іл. Валентини Ульянової]. – Київ : Дніпро, 1983. – 133 с. : іл. – Мініатюрне видання
685255
  Бортняк А.А. Майте на увазі : гумор і сатира / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
685256
  Ллехмус Х. Майю Лассила // За спичками / М. Лассила. – Петрозаводск : Госиздат Карело-финской СССР, 1949. – С. 3-8
685257
  Радичев Б.Л. Майя-джи / Б.Л. Радичев. – Донецк, 1962. – 36с.
685258
  Ільїн В.В. Майя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 59. – ISBN 966-316-069-1
685259
  Щепанский Я.Ю. Майя : из книги "Наше не наше" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 75-84. – ISSN 1130-6545
685260
  Уильямс Э.Р. Майя в быту : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34 : Фото
685261
   Майя Владимировна Вдовенко (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 147-148 : фото
685262
  Канделаки В. Майя из Цхнети. / В. Канделаки. – М, 1958. – 92с.
685263
  Зайчик Н. Майя Менглет: "Меня называли русской Софи Лорен..." // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.132-149. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
685264
  Жданов Л.Т. Майя Плисецкая / Л.Т. Жданов. – М, 1965. – 198с.
685265
   Майя Плисецкая. – М., 1980. – 37с.
685266
  Ливанова М. Майя Плисецкая: железная леди на пуантах // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
685267
  Храпова Л.Е. Майя, Майка- председательская дочь / Л.Е. Храпова. – М, 1965. – 24с.
685268
  Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации / Ч. Галленкамп. – Москва : Наука, 1966. – 215 с.
685269
  Гончар Б.М. Мак-Кінлі Вільям // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 11. – ISBN 966-316-045-4
685270
   Мак снотворный (опийный).. – М, 1955. – 16с.
685271
  Стельмах М.П. Мак цветет / М.П. Стельмах. – Москва, 1974. – 191с.
685272
  Стельмах М.П. Мак цвіте / М.П. Стельмах. – Київ, 1968. – 247с.
685273
  Вагане Э.П. Мак, papaver somniferom L. как производящее растение жирного масла и опия в Эстонской ССР. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Вагане Э.П.; Акад.наук Эстонской ССР. – Тарту, 1950. – 19 с.
685274
  Веселовская М.А. Мак, его классификация и значение как масличной культуры / М.А. Веселовская; Синская Е.Н. – Ленинград : Изд-во Всесоюзного Института Растений, 1933. – 213с. – Російською та англійською мовами
685275
  Параго Р. Макалу, Западное ребро / Р. Параго. – Москва : Мысль, 1977. – 159с.
685276
  Сломчинська А. Макама як оригінальний еклектичний жанр арабської літератури


  Публікація досліджує автентичний жанр арабської літератури як вдалий продукт синтезу місцевих художніх традицій та інонаціональних мистецьких інновацій. Синкретична макама є найпрезентабельнішим видом арабської белетристики, своєрідність якого ...
685277
  аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим Макамы / аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. – Москва, 1987. – 266с.
685278
  Харири Макамы. Арабские средневековые плутовские новеллы / Харири, аль-Абу Мухаммед, аль-Касим. – Москва : Наука, 1978. – 220 с.
685279
  Лукашевич В.П. Макар Гончаров связист-партизан. / В.П. Лукашевич. – М., 1945. – 59с.
685280
  Корнійчук О.Є. Макар Діброва : П"єса на 4 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1948. – 71с.
685281
  Корнейчук А.Е. Макар Дуброва : Пьеса в трех действиях, 4-х картинах / А.Е. Корнейчук. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 92с.
685282
  Ємець В.Г. Макар Кирилюк / В.Г. Ємець. – Львов, 1966. – 20с.
685283
  Бондаренко І. Макар Мазай / І. Бондаренко. – К, 1938. – 47с.
685284
  Северов П.Ф. Макар Мазай / П.Ф. Северов. – Сталино, 1956. – 64с.
685285
  Сюндюкле М. Макар Мазай / М. Сюндюкле. – Донецк, 1979. – 56 с.
685286
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1951. – 100с.
685287
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1953. – 96с.
685288
  Патенков И.М. Макар Навля / И.М. Патенков. – Орел, 1960. – 142с.
685289
  Некрасов Н.А. Макар Осипович Случайный / Н.А. Некрасов. – М., 1930. – 58с.
685290
  Виленский Ю. Макар Петрович Черенько: камертоны презвания. К 90-летию со дня рождения выдающегося украинского хирурга ы ученого // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 11 (544). – С. 32
685291
  Чижикова К.М. Макар Чижиков / К.М. Чижикова. – Одеса, 1968. – 47с.
685292
  Горький М. Макар Чудра. – Москва : Знание, 1906. – 16 с.
685293
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 96с.
685294
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва, 1948. – 64с.
685295
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Калининград, 1984. – 47с.
685296
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 6-е изд. – Москва, 1974. – 191с.
685297
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 190с.
685298
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – Москва, 1988. – 223с.
685299
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 208с.
685300
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 208с.
685301
   Макара Володимир Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 187. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
685302
   Макаренко Антон Семенович (1888-1939). Опись документальных материалов фонда №332. – М., 1950. – 28 с.
685303
   Макаренко Володимир Васильович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 162. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Макаренка Володимира Васильовича - українського вченого (агрохімік, ґрунтознавець), кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного ...
685304
   Макаренко Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 136-137 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
685305
   Макаренко Микола Васильович : біобібліогр. покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 68, [1] с., включ. обкл. : портр. – Алф. покажч. авт. та спіавт.: с. 60-65. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 6)
685306
  Дмитрієв В.С. Макаренко Микола Омелянович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 241. – ISBN 96966-8060-04-0
685307
   Макаренко Микола Омелянович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 195. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
685308
  Хиллиг Г. Макаренко нужно переиздать // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 0869-561Х
685309
   Макаренко Олексій Володимирович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 48
685310
  Макаренко А.С. Макаренко советует родителям / А.С. Макаренко. – Москва, 1970. – 78с.
685311
  Коваленко О. Макаренко: свій серед чужих, чужий серед своїх? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  Видатний педагог А.С, Макаренко створив... демократичну республіку в тоталітарній країні.
685312
   Макарий Васильевич Потапов. – М.
1. – 1950. – 12-20с.
685313
  Букет Є. Макарівщина в житті й творчості Т. Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 44-47. – ISSN 0131-2685
685314
  Федулкин С.И. Макаркино ремя. / С.И. Федулкин. – Саратов, 1959. – 110с.
685315
  Семанов С.Н. Макаров. 1848-1904 / С.Н. Семанов. – М., 1972. – 288с.
685316
  Семанов С.Н. Макаров. Брусилов / С.Н. Семанов. – М., 1989. – 635с.
685317
  Семанов С.Н. Макаров: Выдающийся флотоводец / С.Н. Семанов. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 287с.
685318
  Пільчук І.І. Макаровський Михайло Михайлович // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 301-302
685319
  Воробьева Мария Макарони по-берберски // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 134-136 : фото
685320
  Щегельський П. Макарони по-флотському // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 50-65. – ISSN 0585-8365
685321
  Сырбу А. Макаронизмы в стихотворении И. Бродского "Два часа в резервуаре": общая характеристика // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 293-297. – ISBN 978-617-7109-99-9
685322
  Москвин В.П. Макароническая речь: история и типология // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-64. – Библиогр.: Лит.: С.63-64; 29 назв. – ISSN 0130-9730
685323
  Клименко Н. Макаронізми в сучасній українській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 128-131
685324
  Моисеева Надежда Макарономания : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 152-159 : Фото


  Історія виникнення Португалії
685325
  Николаев В.М. Макароны на любой вкус / В.М. Николаев. – М, 1989. – 159с.
685326
  Гайдук Б. Макароны по-французски // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0130-7673
685327
   Макарчук Микола Юхимович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 160. – ISBN 978-617-7530-19-9
685328
  Студецький М.М. Макарчукове поле / М.М. Студецький. – Одеса, 1980. – 87с.
685329
  Шекспир В. Макбет = Makbetto : трагедия в 4 д. / [Соч.] Шекспира ; Ит. пер. Монтанелли ; Рус. пер. А. Элькана [прозой] // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 44 с. стп.
685330
  Шекспир Уильям Макбет : трагедия в 5 д. В. Шекспира / пер. А.И. Кронеберга ; С предисл. и мнениями о "Макбет" Кольриджа, Галама, Найта, Гензе, Мезьера, Рюмелина. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – XLX, 92 с. – (Дешевая библиотека ; № 53)
685331
  Шекспір В. Макбет / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XIX, 118 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 18)
685332
  Шекспир В. Макбет / В. Шекспир. – Х-К, 1930. – 150с.
685333
  Панков Ю.Д. Маквелловская релаксация в неоднородных диэлектриках и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панков Ю.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14
685334
  Копиленко О. Македон Блин / О. Копиленко. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 36 с.
685335
  Ристовски Блаже Македонецот Вапцаров : свечен собир по повод 95-годишнина та од раганьето на поетот и руволуционерот Н.J. Вапцаров, Скопjе, 22.12.2004 / Блаже Ристовски; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 46с. – (Свечени собири ; Св.46)
685336
   Македониjа = Macedonia : прашаньа од историjата и културата / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уред. одбор на зборн. Б. Ристовски, Г. Старделов, Ц. Грозданов ]. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 301 с. – ISBN 9989-649-56-1
685337
  Велjановски Н. Македониjа во jугословенско-бугарските односи (1944-1953) = Macedonia in the Yugoslav-Bulgarien relations (1944-1953) / Новица Велjановски ; Институт за национална историjа. – Скопjе : ИНИ, 1998. – 297, [ 4 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
685338
   Македониjа во XVI и XVII век документы од цариградските архиви (1557-1645) = Материали за историjата на Македониjа. – Скопjе
Кн. 3. – 1955. – 142, [1] с.
685339
   Македониjа во воjните 1912-1918 = Macedonia in the wars between 1912 and 1918 : Прилози од научниот собир одржан во МАНУ на 16 и 17 ноември 1988 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 401, [2] с.
685340
  Стоjанов П. Македониjа во времето на балканските и првата светска воjна (1912-1918) / П. Стоjанов. – Скопjе, 1969. – 452 с.
685341
   Македониjа во источната криза 1875-1881 : Симпозиум. – Скопjе, 1978. – 789, [1] с.
685342
  Глигоров К. Македониjа е се што имаме / Киро Глигоров. – Скопjе : ТРИ, 2001. – 575, [2] с., [8] л. фот. – (Библиотека "Определуваньа"). – ISBN 9989-918-15-5
685343
   Македониjа и Балканот во Петроградското списание "Современник" (1912-1913) = Macedonia and the Balkans in the Petrograd journal "Sovremennik" (1912-1913). – Скопjе : МАНУ, 1995. – 139с. – На обкл: Македониjа и Балканот во Петроградскиот "Современник". - Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
685344
  Битоски К. Македониjа и кнежевство Бугариjа (1893-1903) / К. Битоски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1977. – 415 с.
685345
  Драганов П. Македониjа и македонците = Macedonia and the Macedonians / Петар Драганов ; [уред.: М. Гурчинов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-050-0
1 : Македонскословенски зборник / подгот., ред. и комент. Б. Ристовски ; соработник Б. Ристовска-Jосифовска. – 2009. – 454 с. : портр. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
685346
  Пандевски М.Д. Македониjа и македонците во годините на источната криза 1876-1878 / М.Д. Пандевски. – Скопjе, 1978. – 114 с.
685347
   Македониjа и Русиjа/CCCР (историjа - политика - култура) од Првата светска воjна до формираньето на современата македонска државност (1914 - 1944) : материjали од IV македонско-руски научен собир, Охрид, 17-18. IX 2008 / Макед. акад. на науките и уметностите ; Руска акад. на науките, Ин-т за славистика ; [ред.: Б. Ристовски (претседател) и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 315, [2] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-067-8
685348
   Македониjа и руската политика на Балканот од Берлинскиот конгрес до првата светска воjна = Македония и российская политика на Балканах от Берлинского конгресса до первой мировой войны : материjали од македонско-рускиот научен собир одржан во Охрид на 27 и 28 септември 2004 / Македонска академиjа на науките и уметностите ; Руска академиjа на науките, Интститут за славистика. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 236 с. – Парал. тит. аркуш рос. мовою. – ISBN 978-608-203-011-1
685349
   Македониjа како природна и економска целина. – Скопjе, 1978. – 347с.
685350
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-01-9
Т.6 : 1907, 1908. – 2006. – 446, [ 1 ] с.
685351
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-13-5
Т.7 : 1909, 1910-1913. – 2007. – 405, [ 2 ] с.
685352
  Панов Б. Македониjа низ историjата = Macedonia throughout history : проучуваньа на македонската историjа и култура / Бранко Панов. – Скопjе : Менора, 1999. – 298, [ 1 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-632-55-3
685353
  Jорданов J. Македониjа: корени и аргументи / Jордан Jорданов. – Скопje : [ б. в. ], 2008. – 456 с. – ISBN 978-9989-57-542-6
685354
  Стоіанов П. Македониіа во политиката на големите сили во времето на балканските воіни 1912-13 / П. Стоіанов. – Скопіе, 1979. – 226с.
685355
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.8 за 1982, Г.14 за 1988. – 1999
685356
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.15 (за 1989). – 2000
685357
   Македоника. 2.сериjа Странски публикации за Македониjа. – Скопjе
  Г. 5 (за 1983-1984 рр.). – 2001
685358
   Македоника : Информативен билтен. – Скопjе
Год. 1 : 1995, 1996, 1997. – 2002
685359
   Македоника : Информативен билтен / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 3 (стр. 1-183) : 2000, 2001. – 2008
685360
   Македоника : информативен билтен / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 4 : (1998/1999). – 2009
685361
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 5 : (2004/2005). – 2009
685362
   Македоника : Информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 6 : (2006/2007). – 2010
685363
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 7 : (2008/2009). – 2011
685364
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 8 : (2010). – 2012
685365
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 9 : (2011). – 2013
685366
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 10 : (2012). – 2014
685367
   Македоника "99. [Електронний ресурс] = Macedonica"99 : Енциклопедиjа. – [S.l.] : Semos multimedia, 1998. – 1CD-ROM. – НПЗ: Перс.комп. со минимум Пентиум процесор, 16 MB RAM, CD ROM уред, 50 MB слободен простор на дискот (11 MB ако имате инсталирано Microsoft IE 4.0); Windows 95 или понова верз. и Windows NT 4.0 или понова верз.(потреб. е Service pack 3)...Наз.з ет. – ISBN 9989-873-00-3
685368
  Бакиров В. Македонистика в Харьковском университете: от упадка к возрождению (1917-2012) / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 99-124. – ISBN 978-966-02-7146-3
685369
  Фридман В.А. Македонистички студии : Macedonian studies / Виктор А. Фридман ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 236, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-236. – ISBN 978-608-203-074-6
685370
  Бакиров В. Македония в творчестве и судьбе ученых и воспитанников Харьковского императорского университета / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 156-179. – ISBN 978-966-02-6028-3


  Згадується ректор Університету Св. Володимира В.Ф. Цих (1805-1837).
685371
  Динеков П. Македония въ преписката на проф. М. Дриновъ / П. Динеков. – С. 52-84
685372
  Юрин А.И. Македония и ее границы на рубеже IV-III веков до н. э. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-101. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
685373
  Валева Е.Л. Македония как объект исследования в трудах российских /советских историков / Е.Л. Валева, О.Н. Исаева // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 348-356. – ISBN 978-954-322-848-5
685374
   Македония Сборник от документи и материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1978. – 821, [2] с.
685375
  Мартинюк В. Македонія - до стабілізації через зміну назви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 4


  "Уже тривалий час після завершення "балканських воєн" Македонія, або "Колишня Югославська Республіка Македонія", як пишуть у міжнародних документах, залишається доволі нестабільною. Окрім внутрішніх проблем, пов"язаних з партійним протистоянням і ...
685376
  Тортика Марія Македонія та її етнодержавна ідентифікація очима болгарських соціал-демократів початку XX ст. / Тортика Марія, Бурбига Валентина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 48-60
685377
  Горобець Марися Македонія. Балканське відкриття : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-116 : Фото
685378
  Кушнірук Борис Македонія. Море озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 74-79 : фото
685379
  Гудзевата Марина Македонія. Перлини з озера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 136-140 : фото
685380
  Стрельчук Н. Македонія: нарис історії національно-визвольного руху (остання третина ХІХ ст- початок ХХ ст. ) / Н. Стрельчук. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 120с. – Бібліогр.: С.87-108. – ISBN 966-7577-03-1
685381
  Митев Т. Македоно-българският централен комитет в САЩ / Т. Митев. – София, 1992. – 338с.
685382
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-1997. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 74, [ 2 ] c. : фотогр. – ISBN 9989-649-48-0
685383
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-2007 / Макед. акад. на науките и уметностите ; уред. одб.: Крум Томовски (претседател) [и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 105, [1] с. : ил. – На додатковому тит. арк.: Макед. акад. на науките и уметностите : 40 години. – ISBN 978-608-203-038-8
685384
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1995). – 1997
685385
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1997
685386
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1997


  1997. N 1/2
685387
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1998


  1997. N 1/2
685388
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1998
685389
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  №2 (за 1997). – 1999
685390
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1995). – 1999
685391
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1995). – 1999
685392
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1995). – 1999
685393
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1995). – 1999
685394
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1996). – 1999
685395
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1996). – 1999
685396
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1996). – 1999
685397
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1996). – 1999
685398
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1997). – 1999
685399
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 1 (за 1998). – 1999
685400
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1997). – 2000
685401
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1998). – 2000
685402
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 3 (за1986-1993). – 2000
685403
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2000
685404
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1998). – 2000
685405
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1997). – 2000
685406
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1997). – 2000
685407
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1998). – 2000
685408
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1998). – 2000
685409
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2000
685410
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
685411
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
685412
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 2000). – 2001
685413
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1998). – 2001


  1997. N 1/2
685414
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001
685415
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св.1 (за 1973). – 2001


  1997. N 1/2
685416
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 4 (за1996-1997). – 2001


  1997. N 1/2
685417
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 1999). – 2002


  1997. N 1/2
685418
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2000). – 2002


  1997. N 1/2
685419
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 1973). – 2002
685420
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 5 (за 1998). – 2002
685421
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 2 (за 2000). – 2002
685422
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 1999). – 2002
685423
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
685424
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
685425
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2001). – 2003


  1997. N 1/2
685426
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
685427
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
685428
   Македонска библиографиjа. Сер 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2002). – 2004


  1997. N 1/2
685429
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св.1 (за 2002). – 2004
685430
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 7 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
685431
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
685432
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
685433
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
685434
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2007
685435
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007
685436
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007
685437
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 9 (за 2003/2004). – 2007


  1997. N 1/2
685438
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 8 (за 2001/2002). – 2007


  1997. N 1/2
685439
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2002). – 2007


  1997. N 1/2
685440
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
685441
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
685442
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
685443
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
685444
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
685445
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
685446
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
685447
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
685448
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
685449
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
685450
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
685451
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
685452
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
685453
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
685454
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2008
685455
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2008
685456
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008
685457
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2009
685458
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2009
685459
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
685460
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2006). – 2009


  1997. N 1/2
685461
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
685462
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2007). – 2010


  1997. N 1/2
685463
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
685464
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
685465
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
685466
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2010
685467
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2010
685468
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2008). – 2011


  1997. N 1/2
685469
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2011
685470
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и универзитетска библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2011
685471
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2011
685472
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
685473
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
685474
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
685475
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2009). – 2012


  1997. N 1/2
685476
   Македонска библиографиjа. 3. cериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
685477
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
685478
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2012
685479
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012
685480
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2012
685481
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2013
685482
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
685483
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
685484
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
685485
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2011). – 2013
685486
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2011). – 2013
685487
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2011. – 2013


  1997. N 1/2
685488
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2012. – 2014


  1997. N 1/2
685489
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2013. – 2015


  1997. N 1/2
685490
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2012). – 2015
685491
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2012). – 2016
685492
  Китевски Марко Македонска народна лирика : Митолошки, трудови, семеjни, детски, хумористични, льубовни песни / Китевски Марко. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 232с. – ISBN 9989-32-165-5
685493
  Челиковик И. Македонска поезиjа = Makedonisk poesi / Ивица Челиковик ; избор, препев на шведски И. Челиковик. – Скопjе : Диjалог, 2005. – 242 с. : фотографии на авторите. – ISBN 9989-2302-9-3
685494
   Македонска резба. – Скопье, 1979. – 37 с.
685495
  Велковска С. Македонска фразеологиjа со мал фразеолошки речник / Снежана Велковска. – Скопje : [ Велковска С. ], 2008. – 377 с. – ISBN 978-9989-57-599-0
685496
  Димевски С. Македонската борба за црковна и националнасамостоjност во XIX век / С. Димевски. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 302 с.
685497
  Поп-Атанасов Македонската глаголица / Горги Поп-Атанасов ; [уред. К. Кулавкова]. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2015. – XI, 91 с. : ил. – ISBN 978-608-203-134-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
685498
  Саjкоски А. Македонската драма 2001-та : (сведоштва за историjата во тек) / Аце Саjкоски. – Скопjе : Бата пресс, 2007. – 239 с. – (Едициjа Диjалог). – ISBN 978-9989-819-74-2
685499
  Катарджиев И. Македонската емиграциjа во Бугариjа 1944 - 1950 = Macedonian emigration in Bulgaria 1944 - 1950 / Иван Катарджиев ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 493 с. – ISBN 978-608-203-005-0
685500
  Лапе Л. Македонската интелигенциjа во Шваjцариjа во времето на Париската мировна конференциjа / Льубен Лапе ; Макед. акад. на науките и уметноститете. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2010. – 325, [1] с. – Регистри: c. 303-312. – ISBN 978-608-203-060-9
685501
  Ристовски Б. Македонската колониjа во Петроград и односот кон Балканските воjни и Првата светска воjна : cвечен собир по повод 100-годишнината од Балканските и Првата светска воjна, Скопjе, 21 маj 2014 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 42, [1] с. – (Свечени собири ; св. 57)
685502
   Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера = Macedonian literature and culture in the context of the mediterranean cultural sphere : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе 24-25 октомври 1996. – Скопje : [МАНУ], 1998. – 443, [ 1 ] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век ; т. 3). – ISBN 9989-650-00-4
685503
   Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социjалниот реализам = Macedonian literature and art in the context of the poetics of social realism : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе, 28-29 маj, 1993. – Скопje : МАНУ, 1995. – 382 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век. ; Том 1). – ISBN 9989-649-07-3
685504
   Македонската литература мегу двете светски воjни и поjавата на "Бели мугри" : Мегународен научен собир Скопjе, 3-4 октомври 1989 г. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 1990. – 182 с.
685505
   Македонската поезиja во светот = Macedonian poetry in the world. – Скопjе : Диjaлог, 2002. – 231 с. – Збірка віршів македонською мовою з перекладами на російську, англійську та французьку мови. – (Едициja Релации / Уредник Г.Смилевски). – ISBN 9989-2029-3-1
685506
   Македонски jазик. – Скопjе : [S. n.]
година 40-41 : 1989-1990. – 1995. – 751 с. – Посветено на академик Божидар Видоески по повод 70-годишнината
685507
   Македонски jазик / С. Боjковска, С. Великовска, J. Влвдова, Л. Коневски, Л. Минова; Red. nauk.L.Minova-Gurkova. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego: Instytut filologii polskiej, 1998. – 298s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-21-6
685508
   Македонски албум = Macedonian album : documents from and about the Macedonian scientific and literary society and the Macedonian colony in St. Petersburg : документи од и за Македонското научно-литературно другарство и Македонската колониjа во С.-Петербург / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Билjана Ристовска-Jосифовска. – Скопje : МАНУ, 2014. – 305, [1] с. : іл. + 1 CD. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: По повод 100-годишнината од Балканските воjни и Букурешкиот мировен договор. – ISBN 978-608-203-109-5
685509
  Хациманов В. Македонски борбени народни песни / В. Хациманов. – Скопье, 1960. – 127с.
685510
   Македонски влади : 60 години = Macedonian governments : 60 years = Правительства Македонии : 60 лет [ et al ]. – Скопjе, 2005. – 413, [ 1 ] с. : ил. – Текст напоредно на англ., фр. и рус. jазик. – ISBN 9989-622-57-4
685511
  Петковска Б. Македонски ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 430 с., [4] л. ил. – (Библиотека "Раритети"). – ISBN 9989-33-127-8
685512
  Кулавкова К. Македонски искушениjа и други огледи / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 325 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-608-203-081-4
685513
   Македонски историски речник = Macedonian historical dictionary. – Скопjе, 2000. – 522с. – ISBN 9989-624-46-1
685514
   Македонски краток расказ : (раскази од конкурсот за краток расказ на "Нова Македониjа"). – Скопjе : Нова Македониjа, 2004. – 344 с. – ISBN 9989-678-06-5
685515
   Македонски легенди, приказки, басни и сказни. – Скопjе : Матица македонска, 2007. – 199 с. – На обкл. Апостол Поп-Jовановски наведен як автор. – ISBN 9989-48-486-4-1
685516
  Попстефаниева М.А. Македонски народни везови / М.А. Попстефаниева. – Скопjе, 1954. – 55с.
685517
  Гурчинов М. Македонски писатели / М. Гурчинов. – Скопіс, 1969. – 128с.
685518
  Силjан Р. Македонски писатели и дела / Раде Силjан ; уредн. П. Гилевски, Д. Павлески, Н. Павлески. – Скопjе : Матица македонска, 2006. – 275 с. – ISBN 9989-48-701-4
685519
  Ристовски Б. Македонски работи = Macedonian matters : jазик - литература - историjа - нациjа - држава / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 690, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
685520
   Македонски хумористични народни приказни. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 115, [ 1 ] c. : іл. – На обкл. назва: Македонски народни хумористични приказни. – ISBN 9989-30-460-2
685521
  Амфитеатров А.В. Македонские евреи / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург ; Москва [и др.] : Книгоиздат Правда, 1907. – 13 с.


  На тит. л.: Из книг Георгия Андреевича Стоянова
685522
  Цвиич И. Македонские славяне / И. Цвиич. – Петроград : Типография А. Бенке
Вып. 1. – 1906. – IV, 59, III с. – Славянская библиотека доктора философии Ивана Ст. Шайковича
685523
  Жила Л.И. Македонский вопрос в документах Коминтерна / Л.И. Жила, В.Т. Поповский ; Историчекий факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. – Скопje : Гурга. – ISBN 998967664X
Т. 1, ч. 1 : 1923-1925 гг. – 1999. – 7, 785, [ 10 ] с., [ 20 ] л. ил.
685524
  Цветановска М. Македонский кризис 2001 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 11-18. – ISSN 0321-0626
685525
  Колишевски Л. Македонский национальный вопрос / Л. Колишевски. – Белград, 1959
685526
  Ковалев Н.С. Македонский язык / Н.С. Ковалев. – Иваново, 1977. – 108с.
685527
  Усикова Р.П. Македонский язык : Грамматический очерк, тексты для чтения с комментариями и словарем / Р.П. Усикова. – 2е испр. и доп. изд. – Скопjе : Филолошки фак. "Блаже Конески", 2000. – 284 с. – ISBN 9989-43-117-5
685528
  Конески Б. Македонский язык в развитии славянских литературных языков. / Б. Конески. – Скопjе, 1968. – 39с.
685529
   Македонскиот jазик во jавното општенье : зборник на трудови од собирот, одржан на 18-19 февруари 1999. – Скопje, 2000. – 354, [1] с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин / ред. С. Велковска ; кн. 3). – ISBN 9989-640-21-1
685530
   Македонскиот глагол синхрониjа и диjахрониjа : зборник на трудови од собирот, одржан на 1 - 2 март 2000. – Скопje, 2001. – 245 с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин ; кн. 4). – ISBN 9989-640-23-8
685531
   Македонскиот народ и 1 декември 1918 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 24, [2] с.
685532
  Илиевски П.Хр. Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишнината од донесуваньето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот, Скопjе, 7.06.2005 / Петар Хр. Илиевски ; Македонска Академиjа на науките и уметностите ; уредник Б. Ристовски. – Скопjе, 2005. – 24 с. – (Свечени собири ; свеска 50)
685533
  Георгиевски Х. Македонскиот роман : 1952-2000 / Христо Георгиевски. – Скопje : Матица Македонска, 2002. – 383, [1] с. – ISBN 9989-48-420-1
685534
  Зографски Д. Македонскиот таен револуционерен комитет и "Отм"щение" / Д. Зографски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1954. – 76, [5] с.
685535
   Македонскиот урбан расказ. – Прилеп : Стремеж, 2001. – 162с. – ISBN 9989-811-24-5
685536
  Китевски А. Македонскиот фолклор предизвик за конструиранье модерна облека / Андреjа Китевски. – Скопjе : Камелеон, 2008. – 108, [ 3 ] с. : ил., [ 8 л. ил. ]. – ISBN 978-9989-2517-9-5
685537
  Пенушлиски К. Македонскиот фолклор. / К. Пенушлиски. – Скопіе., 1981. – 536с.
685538
  Чипан Б. Македонските градови во Х1Х век и нивната урбана перспектива / Б. Чипан. – Скопіе, 1978. – 134с.
685539
  Тополиньска Зузана Македонските диjалекти во Егеjска Маkедониja / Тополиньска Зузана; МАHУ. – Ckoпje. – ISBN 9989649367
Кн. 1 : Синтакса, т. 2. – 1997. – 248 с.
685540
  Тополиньска З. Македонските диjалекти во Егеjска Македониja = Macedonian dialects in the Aegean part of Macedonia / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Ckoпje : МАНУ. – ISBN 9989-649-12-X
Кн.1 : Синтакса ; т.1 : 1. Механизми на предикациjа. 1.1. Конструкции на глаголски предикати. – 1995. – 323 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
685541
  Мишеска Томик Македонските клитики во балканското окружение = Macedonian clitics in Balkan context / Олга Мишеска Томик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 103, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-608-203-014-2
685542
  Томовски К. Македонските маjстори-градители од деветнаесеттиот век = 19th century Macedonian builders / Крум Томовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уместностите, 2006. – 171 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с.159-162. – ISBN 9989-101-64-7
685543
  Иваноски О. Македонските словени од VI до IX век / О. Иваноски. – Скопіе, 1962. – 96 с.
685544
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 39 с.
685545
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 68 с.
685546
  Палешутски К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 19178-1941 гг. / К. Палешутски. – София, 1983. – 221с.
685547
  Петровски Т. Македонско-ромски и ромско-македонски речник = Makedonsko-romano i romano-makedonsko alavari / Траjко Петровски, Боне Величковски. – Скопjе : Ворлдбук, 1998. – 496 c. – Парал. тит. арк., передм. та зміст парал. макед. та циганською мовами. – ISBN 9989-761-09-6
685548
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
1 : A - M. – 1997. – 559, [ 1 ] c.
685549
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-251-0
2 : H - П. – 1997. – 527, [ 1 ] c.
685550
   Македонско-руски речник = Македонско-руский [ тобто русский ] словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
3 : Р - Ш. – 1997. – 589, [ 1 ] c.
685551
   Македонско-русский словарь : 30000 слов. – Москва : [Б. в.], 1963. – 576 с.
685552
  Спасов А. Македонско-словенечки книжевно-културни релации = Macedonian-Slovenian literary-cultural relations / Aлександар Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите ; [ уред. : Петар Хр. Илиевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 152, [ 1 ] c. – Библиогр.: c.151-152. – ISBN 9989-649-45-6
685553
   Македонско-украински културни врски (10-20 век) = Македонсько-українські культурні зв"язки (10-20 століття) : зб. од научната конф. одржана во Охрид на 21-23 окт. 2003 г. – Скопjе. – ISBN 9989-101-33-7
Кн. 2. – 2004. – 324, [ 3 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ.
685554
  Надин Б. Македонско-француски разговорник : [ во секоja ситуациja за секого : 5000 зборови и изрази : практичен прирачник ] / Борче Надин, Ирена Павловска. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 84 с. – ISBN 9989-48-021-4
685555
  Наумоски П. Македонско антимонополско право : закон против ограничуванье на конкуренциjата и закон против нелоjалната конкуренциjа : коментар : со прилог на Законот за заштита на потрошувачите / Петар Наумоски. – Скопjе : Магнат, 2001. – 326, [2] с. – ISBN 9989-9863-5-5
685556
  Вишняков Я.В. Македонское движение и переворот в Сербии 29 мая 1903 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе ранее неизвестных документов из Государственного архива РФ и Архива внешней политики Российской империи рассматривается македонское движение накануне переворота в Сербии 29 мая 1903 г.
685557
   Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основаньето на Македонската академиja на науките и уметностите : Прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 jуни 1996 година во Скопjе. – Skopje, 1997. – 350 с. – ISBN 9989649332
685558
  Димевски С. Македонското национално ослободително движенье и егзархиjата (1893-1912) / С. Димевски. – Скопjе, 1963. – 110 с.
685559
   Македонська новела. – Киев, 1972. – 363 с.
685560
  Гурінова О. Македонське питання в дзеркалі преси балканських країн (1914-1915) / Оксана Гурінова // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-7146-3
685561
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878-1919 рр. : навчальний посібник [для студентів історичного факультету денного відділеня спеціальності "Всесвітня історія"] / Д.В. Миколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2011. – 119, [1] с., [2] арк. к. – Бібліогр.: с. 115-119
685562
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878 - 1919 рр. : тематичний план і методичні рекомендації до спеціального курсу : для студ. іст. ф-ту заочного відділення спец. "Всесвітня історія" / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 24 с. – (Методична література)
685563
  Ристовська Пиличкова Ясминка Македонські традиційні жіночі головні прикраси - функція і значення // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 80-84. – ISSN 0130-6936
685564
  Малинов Зоранчо Македонські шопи - кордони, ідентичність і перспективи // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 17-21. – ISSN 0130-6936
685565
   Македонците и словенците во Jугославиjа. – Скопjе, 1999. – 159с. – ISBN 9989-624-0000
685566
  Робовски Н. Македонците од егеjскиот дел на Македониjа во Чехословачка / Н. Робовски. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 151 с.
685567
  Андоновски Х. Македонците под Грциjа во борбата против фашизмот / Х. Андоновски. – Скопjе, 1968. – 227 с.
685568
   Макеевка. – Донецк, 1968. – 31с.
685569
  Запорожец М.К. Макеевка / М.К. Запорожец. – Донецк, 1969. – 127с.
685570
  Кузнецов А. Макей и его хлопцы / А. Кузнецов. – Ульяновск, 1954. – 440с.
685571
  Паршуков Е.М. Макет газеты / Е.М. Паршуков. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
685572
   Макет для снятия статических характеристик электронных ламп. – Москва, 1969. – 15 с.
685573
  Рябічев В.Л. Макет мережевого видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 91-94


  Розглянуто загальні підходи до створення макету мережевого видання. Проаналізовано інструментарій та специфіку роботи інтернет-журналіста. Запропоновано технічні параметри інтернет-видання. The main approaches to creation of Internet edition layout ...
685574
  Мардасов Н.Д. Макетный метод проектирования в гражданском строительстве / Н.Д. Мардасов, Е.И. Пугач. – Москва, 1980. – 167с.
685575
  Семовских Г.В. Макеты по проекционному черчению (Метод. пособие) / Г.В. Семовских. – перераб. и доп. – Свердловск, 1965. – 87с.
685576
  Поженян Г.М. Маки / Г.М. Поженян. – М, 1981. – 245с.
685577
  Бойко Б.М. Маки багряные : роман / Б.М. Бойко. – Москва, 1988. – 396 с.
685578
  Бондар В.Т. Маки на дроту / В.Т. Бондар. – Х, 1959. – 88с.
685579
  Цибульський П.Д. Маки над морем : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1965. – 168 с.
685580
   Маки пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
685581
  Ураев С. Маки пустыни : стихи / С. Ураев; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
685582
  Мустафаев Ф.М. Маки цветут вечно / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1965. – 128с.
685583
  Бойко Б.М. Маки червоні : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1983. – 284 с.
685584
   Маки, маки - гірка пам"ять війни [фото] // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 4


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
685585
  Карри П. Макиавелли / Патрик Карри, Оскар Зарате ; [пер. с англ. Харламовой Л.В.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 173, [2] с. – (Экспресс-эрудит). – ISBN 5-85880-572-8
685586
  Топор-Рабчинский Вл. Макиавелли и эпоха возрождения : Введение в изучение Макиавелли / Вл. Топор-Рабчинский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1908. – IV, 163 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1908, № 1-4. – Библиогр. в примеч.
685587
  Алексеев А.С. Макиавелли, как политический мыслитель / [Соч.] А.С. Алексеева. – Москва : Изд. книгопрод. А.Л. Васильева, 1880. – XI, [5], 336, XXXVII, [2] с.


  В РГБ есть электр ресурс
685588
  Темнов Е.И. Макиавелли. / Е.И. Темнов. – М, 1979. – 71с.
685589
  Юсим М. Макиавелли: карьера чиновника и судьба мыслителя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 226-229. – ISSN 0130-3864
685590
  Степанов И.А. Макиавеллиз и политическая мысль США. / И.А. Степанов. – Минск, 1982. – 152с.
685591
  Марчик Г.О. Макизар из брянских лесов. / Г.О. Марчик. – М, 1973. – 240с.
685592
  Орлова Т.В. Макіавеллізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 230. – ISBN 966-642-073-2
685593
  Пелехатий О. Макіавеллізм і маніпулятивна взаємодія у стосунках студентів та викладачів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 176-185. – ISSN 1810-2131
685594
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
685595
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
685596
  Мацевич А.Ф. Маківський колос : нарис / А.Ф. Мацевич. – Київ : Дніпро, 1982. – 80 с.
685597
   Макінтайр (Macintyre) Аласдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808-809. – ISBN 966-316-069-1
685598
  Шабалина М.В. Маккартизм, как проявление кризиса буржуазной демократии в США : Автореф... канд. ист.наук: / Шабалина М.В.; МГУ. – М., 1967. – 18л.
685599
  Супоницкая И.М. Маккартизм: новый взгляд? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 74-89. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, большинство американцев не могут назвать Маккарти героем и не перестанут видеть в маккартизме позорную страницу своей истории, выпадающую из национальной политической традиции.
685600
   Маккартні зібрав нас на Майдані, але не об"єднав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 4-5. – ISSN 0130-5212
685601
  Знаков В.В. Маккиавелизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.45-55. – ISSN 0042-8841
685602
  Шифрин Михаил Маклаю женщин не нужно : антропология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 86-94 : Фото
685603
  Куліш М.Г. Маклена Граса : п"єси / Микола Куліш. – Харків : Фоліо, 2007. – 318 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3531-8
685604
  Спешнев А. Маклухо-Маклай / А. Спешнев, В. Волькенштейн. – М., 1948. – 87с.
685605
  Фокина О.А. Маков день / О.А. Фокина. – М., 1978. – 112с.
685606
   Маков Костянтин Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 102. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
685607
  Гиппиус З.Н., Мережковский Д., Философов Д. Маков цвет : драма в 4 д. / З.Н. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина], 1908. – 216 с.


  Авторы: Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941) Философов, Дмитрий Владимирович (1872-1940)
685608
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1969. – 262с.
685609
  Москвитин А.М. Маков цвет / А.М. Москвитин. – М, 1975. – 95с.
685610
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1981. – 558с.
685611
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – М., 1985. – 47с.
685612
  Маняк В.А. Макове поле : повісті і оповідання / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 232 с.
685613
  Отон Людвиг Маковеї : Драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ;В перекладі А. Хрущицького // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 88 с. – ("Театральна бібліотека")
685614
  Отон Людвиг Маковеї : драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ; В перекладі А. Хрущицького. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 88 с. – (Театральна бібліотека ; Кн. 7)
685615
  Жак І. Маковицькі нути / І. Жак. – Пряшев, 1960. – 160с.
685616
  Благов Н.Н. Маковое поле / Н.Н. Благов. – Ульяновск, 1962. – 87с.
685617
  Раджабов И.Р. Макомы. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 821 / Раджабов И.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т искусств. – Ташкент-Ереван, 1970. – 216л.
685618
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1960. – 327с.
685619
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – 3-е изд. – Архангельск, 1973. – 296с.
685620
   Макр Шагал - книжный иллюстратор : Каталог выставки из собрания Эрмитажа. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1987. – 85 с.
685621
  Федотова В.А. Макраме / В.А. Федотова, В.И. Федотов. – К., 1990. – 84с.
685622
  Макаренко Д.Є. Макридін Володимир Петрович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
685623
  Петренко И.А. Макро- и микромицеты лесов Якутии / И.А. Петренко. – Новосибирск, 1978. – 134с.
685624
  Ефимов Ю.В. Макро- и микроструктура сверхпроводящих сплавов / Ю.В. Ефимов. – Москва, 1984. – 261 с.
685625
   Макро- и микроэлементы в минеральном питании растений. – Рига : Зинатне, 1979. – 232с.
685626
  Упитис В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей / В.В. Упитис. – Рига, 1983. – 239с.
685627
  Упит В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Упит В.В.; Ин-т физиологии растений АН УССР. – К., 1985. – 42л.
685628
   Макро- и микроэлементы в регуляции обмена веществ растений. – Кишинев, 1983. – 99с.
685629
  Водяницкий Ю.Н. Макро- и микроэлементы, включая редкие земли, в некоторых почвах острова Сахалин / Ю.Н. Водяницкий, Д.В. Манахов, А.Т. Савичев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1210-1221 : схема, табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
685630
  Кармазиненко С.П. Макро- і мікроморфологічні ознаки верхньоплейстоценових викопних грунтів долини Дніпра в межах території України : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-17 : Рис., карти. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
685631
   Макро- і мікросоціальна інженерія: соціоінженерний практикум : Збірник практичних та тестових завдань: Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / В.І. Подшивалкіна, М.П. Лукашевич, Є.І. Суїменко, Т.Г. Каменська; Мін-во освіти і науки України; Ін-тут вищої освіти АПН України. – Одеса : "Астропринт", 2001. – 236с. – ISBN 966-549-713-8
685632
  Баластрик Л. Макро- та мікроекономічні детермінанти державного сектора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення сутності державного сектора в ринковій економіці, виокремлено макро та мікро рівні, досліджено основні критерії щодо оптимізації його розмірів. Modern approaches to determination of essence of ...
685633
   Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / [Федоренко В.Г. та ін.] ; за наук. ред. Федоренка В.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Алерта, 2013. – 727, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник основ. екон. термінів: с. 681-715. – Бібліогр.: с. 716-717. – ISBN 978-617-566-178-9
685634
  Михайлов Н.В. Макро-микроморфология нервов и биомеханика грудной клетки домашних млекопитающих и птиц. : Автореф... доктор биол.наук: / Михайлов Н.В.; Казан. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана. – Казань, 1964. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
685635
  Лямин Л.В. Макроассемблер MASM. / Л.В. Лямин. – М., 1994. – 320с.
685636
  Соколенко П.Т. Макроассемблер в среде ОС ДВК / П.Т. Соколенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 239с.
685637
  Остапенко Г.П. и др. Макроассемблер для СМ 1700 / Г.П. и др. Остапенко. – М., 1990. – 238с.
685638
  Щербакова З.П. Макробентос (донная фауна) водоемов Воронежской области как кормовая база хозяйственно-полезных рыб. : Автореф... Канд. биол.наук: / Щербакова З.П.; М-во высш образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1958. – 16л.
685639
  Каменев Геннадий Михайлович Макробентос сублиторали бухты кратерной (О.Янкича, Курильские о-ва) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каменев Геннадий Михайлович; АН СССР, Дальневосточное отд., Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 25л.
685640
  Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира : Пособие для студентов вузов / И.А. Родионова. – Москва : Московский Лицей, 2000. – 240с. – ISBN 5-7611-0228-5
685641
  Воронков М.Г. Макрогетероциклы / М.Г. Воронков. – Москва, 1988. – 32с.
685642
  Литвиненко С.М. Макроекогонічний аспект регіональної економічної інтеграції. : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; НУ ім. Т.Шевченка. – К, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
685643
  Бурда М. Макроекономиjа : европски текст / Маjкл Бурда & Чарлс Виплоц ; прев.: Зоран Jовановски. – прев. на второто изд. – Скопje : Ина-комерц, 2001. – 527 с. – На суперобкл. також: Специjално издание. – ISBN 9989-9536-7-8
685644
  Бугаян И.Р. Макроекономика : Учебное пособие / И.Р. Бугаян. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01009-0
685645
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
685646
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2 : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-421 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-288-2
685647
  Семюелсон П.А. Макроекономіка / П.А. Семюелсон, В.Д. Нордгауз. – Київ : Основи, 1995. – 574 с. – ISBN 5-7707-5603-9
685648
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. економ. вищ. навч. закл. / В.Д. Базилевич; МОУ; ІСДУ; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ, 1995. – 109с. – ISBN 5-7763-4341-0
685649
   Макроекономіка. – Київ : Либідь, 1995. – 157с.
685650
  Дорнбуш Р. Макроекономіка = Macroeconomics / Р. Дорнбуш, Фішер Стенли; Пер.з англ. В. Мусіїнко та В. Овсіїнко. – Київ : Основи, 1996. – 814с. – ISBN 966-500-090-Х
685651
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; МОУ; Київський держ. торг.-екон. ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 224с. – ISBN 966-529-050-9
685652
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв"язання: Навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 144 с. – ISBN 966-529-070-3
685653
  Бурда М. Макроекономіка : Європейский контекст. Пер. з англ. / М. Бурда, Виплош Чарльз. – Київ : Основи, 1998. – 688с. – ISBN 966-500-205-8
685654
  Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко. – Київ : Либідь, 1999. – 288с. – ISBN 966-06-0121-2
685655
  Манків Грегорі Н. Макроекономіка : Підручник для України / Грегорі Н. Манків; Наук.ред.перекладу С.Панчишина. – Київ : Основи, 2000. – 588с. – ISBN 966-500-231-7
685656
   Макроекономіка : Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 448с. – ISBN 966-7574-09-1
685657
  Старченко В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Старченко; Європейський університет. – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2001. – 104с. – ISBN 966-7508-75-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
685658
  Панчишин С.М. Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.М. Панчишин. – Київ : Либідь, 2001. – 616с. – ISBN 966-06-0206-5
685659
  Солонінко К.С. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / К.С. Солонінко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 320с. – ISBN 966-7938-88-3
685660
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальній посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-32-7
685661
  Панчишин Степан Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Панчишин Степан. – 2-е вид., стереот. – Київ : Либідь, 2002. – 616с. – ISBN 966-06-0244-8
685662
  Панчишин Степан Макроекономіка : Тести і задачі / Панчишин Степан. – Київ : Либідь, 2002. – 216с. – ISBN 966-06-0246-4
685663
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-215-2


  Систематизовано основні положення макроекономіки
685664
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : Практикум: Навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – Київ : Вікар, 2003. – 239 с. – ISBN 966-7131-49-1
685665
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – Київ : Знання, 2004. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-8148-05-3
685666
   Макроекономіка = Macroeconomics : Навчальний посібник. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – 184с. – ISBN 966-8515-14-5
685667
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 184с. – ISBN 966-608-461-9


  Систематизовано основні положення макроекономіки
685668
  Мельникова В.І. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Мельникова, Н.І. Климова; Мін-во освіти і науки України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т" Укр. акад. банківської справи; Харківська філія. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2005. – 395с. – ISBN 966-8556-11-9
685669
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : Навчальний посібник / О.Я. Базілінська; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 442с. – ISBN 966-364-011-1
685670
  Круш П.В. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с. – ISBN 966-364-098-7
685671
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-346-030-Х
685672
  Панчишин С.М. Макроекономіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Степан Панчишин. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 616с. – ISBN 966-06-0360-6
685673
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Харкянен. – Київ : Каравела, 2006. – 176с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-62-8
685674
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2006. – 368с. – ISBN 966-326-138-2
685675
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 623с. – ISBN 966-346-062-8
685676
   Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька; МОНУ; Запорізьк. ін-т держ. та муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-260-2
685677
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навч. посібник / І.А. Кучерявенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 966-7131-82-3


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
685678
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – 704с. – ISBN 978-966-346-417-6


  Висвітлено найважливіші положення теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Показана соціальна зумовленість виникнення відомих теоретичних концепцій з макроекономіки. Узагальнено здобутки світової та вітчизняної науки.
685679
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 743 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-484-8(м"яка обкладинка)
685680
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
685681
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вікар, 2008. – 239 с. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 978-966-7131-94-4


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
685682
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 744 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-421-3 (тверда пал.)


  Для студентів економічних спеціальностей
685683
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навчальний посібник / В.Д. Базилевич В.Д., Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2009. – 368 с. – ISBN 966-326-138-2
685684
  Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 441, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 966-574-781-9
685685
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 3-тє вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
685686
  Кліменко О.М. Макроекономіка : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кліменко О.М., Крюкова О.М., Бріль М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-966-676-491-4
685687
   Макроекономіка : навч.- метод. комплекс для студентів екон. спец. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд.: О.В. Красота, Н.В. Савчук]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. – 42 с., [1] включ. обкл. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
685688
  Литвицький В. Макроекономіка 2001 року: прискорене зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1605-2005
685689
  Панасюк Б.Я. Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 9-16. – ISSN 2221-1055
685690
  Фельдерер Б. Макроекономіка і нова макроекономіка : Підручник / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург. – Київ : Либідь-Нічлава, 1998. – 464с. – ISBN 966-06-0118-2
685691
  Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду : Український контекст / М. Павловський. – Київ : Техніка, 1999. – 336с. – Ксерокопія видання. – ISBN 966-575-057-7
685692
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економіча політика / І.Ф. Радіонова. – Київ : Таксон, 1996. – 240 с.
685693
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-8019-95-1
685694
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2012. – 419, [1] с. : іл.,табл. – Глосарій: с. 405-419. – Бібліогр.: с. 403-404. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-95-1
685695
   Макроекономіка та макроекономіча політика : навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. ; науковий ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2008. – 699 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-392-6
685696
  Лановий В. Макроекономіка чи макродефектономіка? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-61


  Є підсистема державного управління, незначні вдосконалення чи помилки якої прямо відображаються на доходах усіх громадян, рівні цін, процентах за кредитами, кількості безробітних у країні, заощадженнях тощо. Це - макроекономіка, сфера впливу держави на ...
685697
  Артьомова Т. Макроекономіка. Підручник // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
685698
  Гриценко А. Макроекономіка. Підручник. Тема 27. соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання / А. Гриценко, В. Подлєсна // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
685699
  Бобух І. Макроекономіка. Підручник. Тема 28. Економічний розвиток і зростання / І. Бобух, І. Барановська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-117 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
685700
  Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 401 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0174-5


  Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Макроекономіки“. Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника „Макроекономіка”, у практичну площину, сприяє ...
685701
  Бутук О.І. Макроекономіка. Тренінг-курс : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 235 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-265-5
685702
  Довбенко М.В. Макроекономіка: ефект позитивних очікувань // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-62. – ISSN 0372-6436
685703
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум : практикум : навчальний посібник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 550 c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-753-5
685704
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / І.Ф. Радіонова; Університет економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2004. – 348с. – ISBN 966-7128-45-8
685705
  Литвицький В. Макроекономічна анемія (передрецесія і дезінфляція) // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-27. – ISSN 1605-2005
685706
  Кулик В.В. Макроекономічна динаміка аграрного сектору Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 167-175. – ISSN 2221-1055
685707
  Вірченко А. Макроекономічна ефективність елементів трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 75-79. – ISSN 1818-2682
685708
  Скрипниченко М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 4-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
685709
  Анісімова О.Ю. Макроекономічна концепція платіжного балансу: теорія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: 18 назв.


  This article examines theoretical and empirical aspects of the macroeconomic balance approach to the balance of payments. The limitations and specifics of the models for developed and developing countries are highlighted.
685710
  Шкрабалюк Ю. Макроекономічна модель загальної рівноваги з жорсткими цінами Р. Дорнбуша // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 37-39


  Рудигер (Руди) Дорнбуш — американський економіст німецького походження.
685711
  Лопатін Олексій Костянтинович Макроекономічна модель тіньової економіки України / Лопатін Олексій Костянтинович, Гарбар Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 125-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми математичного моделювання тіньової економіки України з огляду на розробку методів кількісної оцінки стратегій детінізації. Для побудови макромоделі проаналізовано найбільш адекватні для економіки України методи визначення ...
685712
  Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 5-23. – ISSN 0131-775Х
685713
  Савченко А.Г. Макроекономічна політика : Навчальний посібник / А.Г. Савченко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 166с. – ISBN 966-574-223-Х
685714
   Макроекономічна політика : ( курс лекцій та семінарських занять). – Київ : НаУКМА, 2006. – 55 с.
685715
  Гомулка Ст. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою (1989-1999) // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.5-24. – ISSN 1684-906Х
685716
  Рубцова М.Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ю. Рубцова, О.О. Сльозко. – Київ : Освіта України, 2010. – 383, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 369-372 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-188-161-6


  Шановному Леоніду Васильовичу з великою вдячністю від автора за підтримку в роботі і житті. 09.11.2010 р. (Рубцова)
685717
   Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки : монографія / [Радіонова І.Ф. та ін.] ; за наук. ред. І.Ф. Радіонової ; М-во освіти і науки України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. : 25 років Університет "КРОК". – Бібліогр.: с. 224-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-170-016-0
685718
  Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014-2019 рр.: банківська і фінансова сфери / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 10 (224). – С. 20-24. – ISSN 2310-2624
685719
  Скрипниченко М. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 78-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
685720
  Чумак П.О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 188-195
685721
  Гончаренко А.І. Макроекономічна ситуація як фактор розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 297-298. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
685722
  Башнянин Г.І. та інші Макроекономічна соціалізація в перехідних економічних системах: її суть та ефекти // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 132-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
685723
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблеми макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 7-14 : Табл., рис.
685724
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблема макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 25-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
685725
  Ткаліч Т.І. Макроекономічна стабільність в Україні - вплив зовнішнього кредитуванн / Т.І. Ткаліч, А.С. Філіпенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 11-15. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
685726
  Фрадинський О. Макроекономічна характеристика тіньової економічної діяльності // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 128-132. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
685727
   Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. – Київ : Форт, 2000. – 336с. – ISBN 966-02-1590-8
685728
  Унковська Т. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-60 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1811-3141
685729
  Литвицький В. Макроекономічне обличчя України сьогодні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 1605-2005
685730
  Горобченко Д.В. Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку / Д.В. Горобченко, В.І. Вороненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
685731
  Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 40-45. – ISSN 1818-5754
685732
  Уманців Ю. Макроекономічне рахівництво: концепції, принципи та напрями розвитку / Ю. Уманців, Г. Уманців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 1605-2005
685733
  Пилипенко В.В. Макроекономічне регулювання валютно-курсової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 58-61.
685734
  Козак Д.А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 215-220 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
685735
  Ткачук В. Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
685736
  Нікулін В.В. Макроекономічний аналіз банківської системи України: основні проблеми та можливі шляхи їх розв"язання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 53-56. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
685737
  Голубій І.Є. Макроекономічний аналіз взаємного впливу інвестицій і зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 107-115
685738
  Мартиненко В.В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 402-409. – ISSN 1993-6788
685739
  Головко В. Макроекономічний аналіз економіки України на основі рахунків фінансових потоків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1605-2005
685740
  Огліх В. Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування України / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 1810-3944
685741
  Калюжний В.В. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
685742
  Река Г.В. Макроекономічний аналіз інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
685743
  Сергієнко О. Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 415-422. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
685744
  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки : навч. посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-301. – ISBN 978-966-496-323-4
685745
  Калюжний В. Макроекономічний аналіз податку на додану вартість // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-17. – ISSN 0131-775Х
685746
  Козюк В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки : макроекономіка / В. Козюк, Н. Атамась // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 30-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
685747
  Завгородня О.О. Макроекономічний аналіз та оцінка результатів інноваційної динаміки (теоретико-методологічні аспекти) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 234-243. – ISSN 2306-546X
685748
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 9-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
685749
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
685750
  Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва = Macroeconomic analysis of commodity form of production / С.М. Панчишин; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 452 с. – ISBN 966-613-334-2
685751
  Користін О.Є. Макроекономічний аналіз чинників поширення феномену "відмивання грошей" // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 44-49. – (Економічні науки ; № 1)
685752
  Бондаренко Н.В. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 14-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
685753
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтеграції : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
685754
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтерграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
685755
  Возьний К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв"язки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 23-26. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
685756
  Малахова О. Макроекономічний вплив банківської системи на темпи економічного зростання в Україні / О. Малахова, К. Новацька // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 113-119. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
685757
  Копич Р. Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1810-3944
685758
  Литвицький В. Макроекономічний дебют 2000 року: ознак зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 3-7
685759
  Сунцова О.О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретічні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 25-36 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
685760
  Жукова Юлія Миколаївна Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні : Дис... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Жукова Юлія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 2000. – 218л. – Бібліогр.:л.186-196
685761
  Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров"я : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
685762
  Жукова Ю.М. Макроекономічний механізм фінансуваня науки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Жукова Ю. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
685763
  Швець В. Макроекономічний облік у системі національних рахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 49-58
685764
  Швець В.Т. Макроекономічний облік у Системі національних рахунків (СНР) / В.Т. Швець, О.В. Надольна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-36. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються зміни системи обліку і статистики, зокрема запровадження принципово нового макроекономічного обліку, побудованого на ринкових засадах, і прийнятого світовим співтовариством.
685765
  Юрченко Ю.М. Макроекономічний підхід до діяльності залізничного транспорту / Ю.М. Юрченко, О.М. Широкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685766
  Довбенко М. Макроекономічний підхід до...Нобелівської премії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-99 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
685767
  Трощинський П.В. Макроекономічний потенціал України в контексті її євроінтеграційної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 204-206. – Бібліогр.: на 12 пунктів
685768
  Воловодюк С.С. Макроекономічний розвиток будівельно-індустріального комплексу у забезпеченні економічного зростання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
685769
  Попова В.В. Макроекономічний розвиток як результат комбінації виробничих факторів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-135. – ISBN 966-614-021-7
685770
  Литвицький В. Макроекономічний тандем: протиріччя руху // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 3-11.
685771
  Ткаченко Н.Б. Макроекономічні аспекти державних закупівель / Н.Б. Ткаченко, Ю.М. Уманців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 82-88
685772
  Федірко М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 32-39. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
685773
  Жаліло Я.А. Макроекономічні аспекти конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 41-52. – ISBN 966-614-021-7
685774
  Слухай С. Макроекономічні аспекти міжбюджетних трансфертів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 16-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
685775
  Савич В.І. Макроекономічні аспекти розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі чинники макросередовища житлової іпотеки в Україні. The some factors of environment of housing mortgage in Ukraine are analized in article.
685776
  Вороніна Ю.Є. Макроекономічні аспекти функціонування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 56-60. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
685777
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 293 л. – Додатки: л. 213-293. – Бібліогр.: л. 191-212
685778
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
685779
  Желюк Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики / Т. Желюк, А. Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 70-79. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
685780
  Зимовець В.В. Макроекономічні диспропорції, фінансовий ринок та інвестиційна активність в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 69-75.
685781
  Данилюк В.О. Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
685782
  Царук О.В. Макроекономічні ефекти державного боргу як об"єкт статистичного вивчення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-25. – Бібліогр.: 9 назв
685783
  Федірко Н. Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України / Н. Федірко, А. Константінова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 155-179. – ISSN 1811-9824
685784
  Женчак О. Макроекономічні ефекти старіння населення країн СНД // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 215-222. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
685785
  Голюк В.Я. Макроекономічні ефекти сучасної валютної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-193. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Висвітлено особливості валютної політики в Україні протягом 1999-2001 рр. у контексті її впливу на макроекономічну ситуацію у державі.
685786
  Безтелесна Л.І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
685787
  Ковальчук Т. Макроекономічні й фінансові проблеми суверенної України : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 15-33 : Табл.
685788
  Горбачук В. Макроекономічні методи / В. Горбачук. – Київ : Альтерпрес, 1999. – 263 c. – ISBN 966-542-166-2
685789
  Горбачук Василь Макроекономічні методи: теорії та застосування / Горбачук Василь; Нац.тех.ун-т Укр."КПІ".Фіз.-техн.ін-т.Інформ.аген.США.Амер.рада по співроб.у гал.освіти та вивч.мов. – Київ : Кий, 2000. – 271с. – ISBN 966-7161-36-6
685790
  Трощинський П.В. Макроекономічні механізми забезпечення євроінтеграційного курсу країн Центральної і Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес економічної трансформації країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Визначено макроекономічні механізми забезпечення їх євроінтеграційного курсу. Проаналізовано елементи досвіду стабілізації країн ЦСЄ, які корисно враховувати Україні при ...
685791
  Харламова Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 232-239. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
685792
  Козюк В. Макроекономічні наслідки експоненціальних трендів глобальних фінансових дисбалансів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35 : Рис. – ISSN 0131-775Х
685793
  Кирилич Ю. Макроекономічні наслідки фінансової лібералізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 65-69. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Окреслено основні ефекти від фінансової лібералізації на макроекономічну ситуацію.
685794
  Гриценко А. Макроекономічні основи удосконалення податкової політики та її вплив на міжбюджетні відносини // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.10-12
685795
  Лебеда Т.Б. Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
685796
  Цап М.В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 35-40. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено узагальненню обсягів та рівня імпортозалежності економіки України, ідентифікації чинників імпортозаміщення. Проаналізовано обсяги внутрішнього виробництва, роздрібного товарообороту, доходів і витрат населення. Зроблено висновки щодо ...
685797
  Мігай Н.Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
685798
  Шинкарук Л. Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 61-69 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
685799
  Фещук С.Л. Макроекономічні показники за І півріччя 2000 року / С.Л. Фещук, Р.П. Кайдашев // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 75-97 : табл.
685800
  Чугаєв О. Макроекономічні показники нових країн-членів у контексті розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні макроекономічні наслідки розширення ЄС для країн Балтії та Центральної Європи. Розглянуто зростання ВВП, безробіття, інфляцію, баланс державного бюджету і баланс поточного рахунку. Здійснено загальну оцінку рішення вступу до ЄС. The ...
685801
  Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-69
685802
  Михайлик О.М. Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів в будівництві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 105-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)
685803
  Карабаза І.А. Макроекономічні причини невизначеності на світовому ринку залізорудної сировини // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 118-121
685804
  Сергієнко О.М. Макроекономічні проблеми виробництва ВВП України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 26-30
685805
  Пітюлич М.І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М.І. Пітюлич, В.А. Шинкар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 43-51. – ISSN 1562-0905
685806
  Шинкар В.А. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах ринкової економіки / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 8-12. – (Економіа ; Вип. 25)
685807
  Вакуленко І.О. Макроекономічні проблеми організації закупівель за державні кошти // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 27-30. – ISBN 978-617-645-233-1
685808
  Пивоваров М.Г. Макроекономічні проблеми розвитку малих підприємств у аграрному комплексі / М.Г. Пивоваров, П.В. Сироватка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 258-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
685809
  Савка Н.В. Макроекономічні проблеми розвитку підприємництва у перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.03 / Савка Н. В.; МО Укр. Льв.ДУ. – Львів, 1997. – 25л.
685810
  Богдан Т.П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 86-98. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
685811
  Олійник Д.І. Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 31-41. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
685812
  Панчишин С. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С. Панчишин, М. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 3-9. – ISSN 2078-5860
685813
  Шевчук В.О. Макроекономічні ризики прискореної акумуляції зовнішнього боргу в економіці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 159-166
685814
  Куклік К.А. Макроекономічні ризики проектного фінансування у контексті фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 29-37. – ISSN 1993-6788
685815
  Ковальчук Т. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи вимірювання, шляхи мінімізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
685816
  Бублик Є.О. Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
685817
  Біленко Ю. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 218-230. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
685818
  Жихор О. Макроекономічні тенденції функціонування трансформаційної економічної системи України / О. Жихор, Д. Жерліцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Проведено класифікацію за періодами функціонування трансформаційної економічної системи України на основі ключових макроекономічних показників. Досліджені макроекономічні тенденції щодо функціонування і розвитку економіки України в умовах ...
685819
  Литвицький В. Макроекономічні тренди 2004 року : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-16. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-2005
685820
  Литвицький В. Макроекономічні тренди кінця 2001 року : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 37-40. – ISSN 1605-2005
685821
  Карп"юк О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 45-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
685822
  Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 128-141


  Розкрито сутність поняття "стійкість економічної системи". Досліджено макроекономічні умови її формування. Сформульовані основні тенденції світогосподарського устрою, які зумовлюють підвищений ризик дестабілізації національних економік. Визначено ...
685823
  Макаренко І.П. Макроекономічні умови формування та управління розвитком НІС : монографія / І.П. Макаренко ; Ін-т еволюційної економіки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 320 с. – На обкл.: Анатомія економічних криз у контексті інноваційних процесів. – ISBN 978-966-1648-20-2
685824
  Штань М.В. Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6814
685825
  Борисюк К.М. Макроекономічні фактори формування та розвитку ринку іпотеки в Україні / К.М. Борисюк, М.О. Бурмака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 38-43
685826
  Калінкова І.Ю. Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
685827
  Лютий І.О. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / І.О. Лютий, А.С. Криклій, І.Є. Януль // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр.: 9 назв
685828
  Стирський М.В. Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах Центральної та Східної Європи. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
685829
  Копич Р. Макроекономічні чинники фіскальної політики країн з перехідною економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 315-323. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
685830
  Гайдуцький А. Макроекономічні чинники формування міграційного капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
685831
  Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 44-60. – ISSN 1605-7988
685832
  Зимовець В. Макроекономфічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні / В. Зимовець, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-57
685833
  Тэн В.А. Макрозообентос озера Марка-Коль и использование его рыбами : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Тэн В.А.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
685834
  Каменев А.Г. Макрозообентос Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и его продукция : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Каменев А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
685835
  Шевцова Л.В. Макрозообентос устьевых участков притоков Десны / Л.В. Шевцова, В.Ю. Яворский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 712-719 : Рис. – ISBN 966-521-129-3
685836
  Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009. – 181 л. – Библиогр.: л. 156-181
685837
  Буренкова К.В. Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту ( 2 ) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Буренкова К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
685838
  Короткий В.А. Макроісторія України в мікровимірах Університету Св. Володимира : (слово від упорядників) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 7-18. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
685839
   Макрокинетика процессов в пористых средах : топливные элементы. – Москва : Наука, 1971. – 363 с.
685840
  Кублановский В.С. Макрокинетика разряда комплексных ионов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.05 / Кублановский В.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1981. – 48л.
685841
  Загуба В.Я. Макрокінетика окиснення сажі в присутності карбонатів лужних металів / В.Я. Загуба, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 55-60. – ISBN 966-594-601-3
685842
   Макрокінетика окиснення сажі киснем у присутності SiO2 / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, Л.Л. Педь, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-43. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено макрокінетику окиснення вуглецю киснем повітря у присутності діоксиду кремнію. Проведено оцінку можливості застосування макрокінетичного рівняння для обробки експериментальних даних з окиснення вуглецю з домішками.
685843
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
685844
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
685845
  Культин Н.Б. Макрокоманды MS Word / Н.Б. Культин. – Санкт-Петербург : BHV, 1998. – 304с. – ISBN 5-7791-0071-3
685846
  Гончарук Т.І. Макроконкурентоспроможність економіки: система показників та ії використання // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 17-19.
685847
  Фокін С. Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажу в оригіналі і перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси)


  Статтю присвячено аналізу тих мовленнєвих характеристик персонажа у вихідному й цільовому текстах, що набувають функціональної значущості завдяки регулярній реалізації в контексті всього художнього тексту, зокрема, це так звані мовні аномалії та ...
685848
  Свербигуз В. Макрокосмічні моделі гетьманскої держави : до історії розвитку національних політико-філософських вчень кінця 17 ст. / Володимир Свербигуз. – Київ : Видавництво Аратта, 2009. – 36 с. – ISBN 978-966-8475-37-5
685849
  Жоробекова Ш.Ж. Макролигандные свойства гуминовых кислот / Ш.Ж. Жоробекова. – Фрунзе, 1987. – 194с.
685850
  Шевченко Р.И. Макролокализация пластической деформации в поли- и монокристаллах при знакопеременном кручении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.046 / Шевченко Р. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
685851
   Макромасштабные атмосферные процессы и среднесрочные прогнозы погоды в Арктике. – Л, 1989. – 252с.
685852
  Лепеха И.Г. Макромасштабные условия возникновения летних температурных аномалий : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 55-62 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
685853
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – Минск, 1978. – 192с.
685854
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 216с.
685855
  Горленко М.В. и др. Макромицеты Звенигородской биологической станции МГУ / М.В. и др. Горленко. – М, 1989. – 82с.
685856
  Эльчибаев А.А. Макромицеты севера Киргизии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биолнаук: / Эльчибаев А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по ботан.профилю Отдел.боил.наук. – Ташкент, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
685857
  Мартиненко С.В. Макроміцети дощових колекторних систем міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 2227-3220
685858
  Соломахіна В.М. Макроміцети урочищ зміїні та шелестові острови Канівського заповідника : біологія / В.М. Соломахіна, М.М. Пруденко, М.В. Кожушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-15 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
685859
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2003. – 192л. + Додатки: л.191-192. – Бібліогр.: л.167-190
685860
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
685861
  Ляшенко И.Н. Макромодели экономического роста / И.Н. Ляшенко. – К., 1979. – 152с.
685862
   Макромоделирование аналоговых интегральных микросхем. – Москва, 1983. – 247 с.
685863
   Макромоделирование интегральных микросхем / В.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, Ю.В. Королев, И.А. Ющенко; Королев Ю.В. – Київ : Техніка, 1985. – 112 с.
685864
  Казанцев С.В. Макромоделирование расширенного воспроизводства. / С.В. Казанцев. – Новосибирск, 1980. – 208с.
685865
  Василенко О.В. Макромоделі на основі в-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Василенко О.В.; НТУУ"КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
685866
  Олива О.В. Макромоделі нелінейних динамічних систем із неперіодичними процесами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Олива О.В.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
685867
  Лихоліт О.М. Макромоделювання надходжень податку на прибуток підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на макрорівні. Достовірність моделі проілюстровано на прикладі розрахунку податку за даними Держказначейства (бюджетні звіти), Держкомстату (бухгалтерські звіти) та Державної ...
685868
  Шмалій Сергій Леонідович Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Шмалій С.Л.; Нац. технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
685869
  Шмалій С.Л. Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Сергій Леонідович Шмалій; Нац. техн. ун=т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
685870
  Селепина Й.Р. Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.09 / Селепина Й.Р. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
685871
   Макромодель и прогноз развития экономики Украины. – Киев, 1992. – 97с.
685872
   Макромолекуды клеток и вирусов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 138 с. : табл.
685873
  Моравец Г. Макромолекулы в растворе / Г. Моравец. – М., 1967. – 398с.
685874
  Калнинь М.М. Макромолекулы и надмолекулярное строение полимеров / М.М. Калнинь. – Рига, 1988. – 144с.
685875
   Макромолекулы на границах раздела фаз. – Киев, 1971. – 264 с.
685876
  Строковская Л.И. Макромолекулярная структура и инфракционность ДНК вируса ядерного полиэдроза большой вощинной моли. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Строковская Л.И.; АН УССР.Ин-т молекулярн.биологии и генетики. – К, 1978. – 23л.
685877
  Помогайло А.Д. Макромолекулярные металлохелаты / А.Д. Помогайло, И.Е. Уфляну. – М., 1991. – 302с.
685878
  Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции / Н.А. Платэ. – М., 1977. – 255с.
685879
   Макромонитор СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-36. – ISSN 2074-6040
685880
  Рудік Г. Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) еx sіtu / Г. Рудік, В. Березкіна, В. Меньшова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень макроморфологічних особливостей вегетативних і генеративних органів 9 видів підродини Lamioideae Harley, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. Досліджені види мають різні таксономічні ранги і різні ...
685881
  Сірук М. Макрон vs Ле Пен / М. Сірук, О. Титаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 3


  Які уроки мають винести українськиі політики з президентських виборів у Франції?
685882
  Леві Макрон і постреволюційна ідея / Леві, Бернар-Анрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  На новогот президента покладається завдання: мріяти, винаходити, займатися мистецтвом "починань".
685883
  Мендрас М. Макрон: "Вікно можливостей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 11


  Експерт - про очікування французів від нового президента і його роль на міжнародній арені.
685884
  Корнєєв Д.Ю. Макронебезпека на мікрорівні / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 23-24. – ISSN 1605-9875
685885
  Литвицький Валерій Макропейзаж економіки в зеніті року // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-34. – ISSN 1728-6220
685886
   Макроплактон и нектон тропической Атлантики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 201 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-200
685887
  Найдьонова Л.А. Макропоетика грецьких народних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 223-230.
685888
  Ковпік С.І. Макропоетика духовності героя у слов"янській драматургії 19 століття. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 200-205. – ISBN 978-966-188-046-6
685889
  Дмитрієва В.А. Макропоказники економіки України: індикатори спаду / В.А. Дмитрієва, Ю.А. Басс // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
685890
  Никитин Ю.С. Макропористые адсорбенты на основе кремнезема для газовой и жидкостной хроматографии молекул и полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1975. – 39л.
685891
  Шатровский Л.И. Макропрограммирование в вычислительной среде ДОС/ЕС. / Л.И. Шатровский. – М., 1979. – 238с.
685892
  Браун П.Д. Макропроцессоры и мобильность программного обеспечения / П.Д. Браун. – Москва, 1977. – 253с.
685893
  Науменкова С.В. Макропруденциальный банковский надзор и условия обеспечения его эффективности / С.В. Науменкова, Е.Ю. Цыцык // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 66-72. – ISSN 1683-1942
685894
  Полікарпова О.С. Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 327-335. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макропруденційну політику центральних банків, висвітлено алгоритм прийняття рішень щодо застосування макропруденційних інструментів та їх класифікацію, пов"язаних із забезпеченням фінансової стабільності системи та окремих її ...
685895
  Жердецька Л.В. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 239-246. – ISSN 2313-4569
685896
  Богдан Т.П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління : фінансово-економічне регулювання / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 14-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
685897
  Щуревич О.І. Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 293-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
685898
  Шкляр А.І. Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
685899
  Пацера М. Макропруденційний аналіз - важливий елемент фінансової стабільності : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 41-42
685900
  Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 53-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
685901
  Милинчук В.К. Макрорадикалы. / В.К. Милинчук. – М., 1980. – 263с.
685902
  Гордош А. Макрорегион Дуная на карте Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 54-61. – ISSN 0201-7083
685903
  Белоусов В.Н. Макрорельеф и новейшие структуры юго-восточной части Восточного Саяна и Присаянья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Белоусов В.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 30л.
685904
  Корбозерова Н.М. Макроречення в сучасній іспанській мові / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 95-96. – ISBN 966-581-373-0
685905
  Шендерівська Л.П. Макрорівневі чинники,які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 139-143 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685906
  Королев В.А. Макросейсмика Крымских землетрясений 1927 г. и сейсмическое микрорайонирование / В.А. Королев, А.М. Скляр, В.С. Князева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
685907
  Чалий О. Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей / О. Чалий, В. Ільєнко, С. Щербіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження макросейсмічних проявів відчутного землетрусу на території Сумської та Полтавської областей, який відбувся 03.02.2015 р. о 07 год. 56 хв. місцевого часу. Магнітуда М=4.6, інструментальні географічні широта й довгота: ...
685908
  Головкін Б.М. Макросередовищні детермінанти криміногізації психології та свідомості молодіжних кіл у відношенні збагачення засобами кримінального насильства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 448-454. – ISSN 1563-3349
685909
  Кобзістий П.І. Макросиноптичні умови формування полів опадів на Україні у літній період року / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 29)
685910
  Тодорой Д.Н. Макросистема ЕС-77 / Д.Н. Тодорой, А.В. Ахегукян. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 196с.
685911
  Єременко О. Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка
685912
  Кучерявый В.И. Макроскопическая кинетика и моделирование промышленных хемосорбционных процессов, протекающих в противоточных колоннах с насадкой : Автореф... канд. техн.наук: / Кучерявый В.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 14л.
685913
  Кабанов А.С. Макроскопическая теория кристаллизации переохлажденных жидкостей и ее метеорологические приложения. / А.С. Кабанов. – Л, 1989. – 72с.
685914
  Власов А.А. Макроскопическая электродинамика : учеб. пособие / А.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 228 с.
685915
  Галицкий В.М. Макроскопическая электродинамика / В.М. Галицкий, В.М. Ермаченко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 158 с.
685916
  Гегузин Я.Е. Макроскопические дефекты в металлах / Я.Е. Гегузин. – М, 1962. – 252с.
685917
  Левицкий Ю.Т. Макроскопические дефекты кристаллической структуры и свойства материалов / Ю.Т. Левицкий. – Москва : Наука, 1988. – 200 с.
685918
  Карнюшин В.Н. Макроскопические и молекулярные процессы в газовых лазерах / В.Н. Карнюшин, Р.И. Солоухин. – Москва : Атомиздат, 1981. – 200 с.
685919
  Носов В.Г. Макроскопические квантовые эффекты в атомных ядрах / В.Г. Носов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 206 с.
685920
  Кресин В.З. Макроскопические квантовые явления / В.З. Кресин, д-р физ.-мат. наук, проф. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 8 : Серия "Физика")
685921
  Максимов В.М. Макроскопические наблюдаемые и динамика в алгебраической статистической механике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Максимов В. М.; ЛГУ. – Л., 1977. – 21л.
685922
  Криводубский В.Н. Макроскопический турбулентный диамагнетизм и стабильность солнечных пятен // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 46-48
685923
  Ванин С.И. Макроскопическое строение и физико-механические свойства древесины некоторых древесных пород Азербайджана. / С.И. Ванин. – Ереван, 1948. – с.
685924
  Криводубський В. Макроскопічні структури в природі і на Сонці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-30. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд явищ самоорганізації в природі, зумовлених негативною турбулентною в"язкістю плазми. Проаналізовано роль маломасштабного ?2 ефекту Крейчнана в утворенні дискретних магнітних полів у сонячній конвективній зоні (СКЗ). Останній ефект ...
685925
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 170 л. – Бібліогр.: л. 150-170
685926
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
685927
  Хусаинов Б.С. Макросредства в языке Ассемблера ЕС ЭВМ / Б.С. Хусаинов. – М, 1978. – 94с.
685928
  Воробьев В.И. Макроструктура облачного покрова северного полушария / В.И. Воробьев. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1990. – 220 с.
685929
  Бакалин Ю.И. Макроструктура стеклоємаливых покріытий / Ю.И. Бакалин. – Минск, 1978. – 126с.
685930
  Кущ Е.О. Макроструктури упередженого дискурсу американських, британських і російських політиків // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 145-150
685931
  Крючкова І.В. Макроструктурне інституційне табло економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – C. 7-30. – ISSN 1605-7988
685932
  Крючкова І.В. Макроструктурний дизайн економік України та країн ОЕСР // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-28. – ISSN 1605-7988
685933
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36. – Бібліогр.: с. 27-30, 36. – ISSN 0131-775Х


  Визначено особливості динаміки і структури інвестиційного процесу в корпоративному секторі України. Проведено порівняльне оцінювання інвестицій, випуску та доданої вартості в розрізі видів економічної діяльності. З використанням здобутих результатів ...
685934
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36 : Табл. – ISSN 0131-775Х
685935
  Крючкова І.В. Макроструктурні чинники гальмування економічного зростання України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
685936
  Ошанин С.Л. Макросъемка в природе / С.Л. Ошанин, В.Н. Танасийчук. – Москва : Искусство, 1973. – 127с.
685937
  Козюк В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 7-22. – ISSN 1818-5754
685938
  Герасимова О. Макроуправління бізнес-процесами банку як результат формоутворень клієнтської бази : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 10 назв
685939
  Наливайко Л.Е. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної окраїни Донбаса / Л.Е. Наливайко; Відп. ред. Кудрявцев И. – Київ : Український геологічний трест
Ч. 2 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1936. – 55с.
685940
  Наливайко Л.Є. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної скраїни Донбаса / Л.Є. Наливайко; Відп. ред. Пятницький. – Київ : Український Н.-Д. геолого-розвідковий інститут
Ч. 1 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1935. – 36с.
685941
  Покровская Т.Н. Макрофитные озера и их евтрофирование / Т.Н. Покровская, Н.Я. Миронова, Г.С. Шилькрот; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 153с.
685942
  Ткаченко Ф.П. Макрофитобентос северо-западной части Черного моря (флора, распространение, экология, перспективы практического использования) : Дис. ... д-ра биологических наук. Спец. 03.00.05 - ботаника / Ткаченко Н.П.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 404л. + Додатки: л. 333-404. – Библиогр.: л. 275-332
685943
   Макрофиты-индикаторы изменений природной среды. – Киев : Наукова думка, 1993. – 434с.
685944
  Лук"яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки / Лук"яненко І.Г., Фарина О.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-168. – ISBN 978-966-2410-75-4
685945
  Тропіна В. Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
685946
  Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування : навч. посібник / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер ; за наук. ред. В.М. Федосова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 282-286. - На обкл. : До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 271-274 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-503-6
685947
  Котіна Г.М. Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики / Г.М. Котіна, М.М. Степура, В Т. Табакова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 115-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
685948
  Рудик Н.В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2222-0712
685949
  Коломієць Г. Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 29-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
685950
  Маслова Т. Макрофінансові проблеми глобального старіння населення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
685951
  Козюк В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 8-22. – ISSN 2305-7645
685952
  Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря : (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання): автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.05 / Ткаченко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
685953
  Боярина Н.И. Макрофлористические зоны среднего и верхнего карбона (пенсильванской подсистемы) Донецкого бассейна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-35 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
685954
  Сайгак В.П. Макроформы рельефа и вращение Земли / В.П. Сайгак. – Минск, 1980. – 75с.
685955
  Миненко И.Б. Макрофотография / И.Б. Миненко. – М., 1960. – 176с.
685956
  Раногаец Ф. Макроцвиттер-ионная полимеразация метакрилнитрила инициированная триэтилфосфином. : Автореф... канд.хим.наук: 075 / Раногаец Ф.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
685957
  Зайченко А.М. Макроциклические трихотеценовые микотоксины = Macrocylic trichothecene mycotoxins : монография / А.М. Зайченко, Е.В. Андриенко, Е.С. Цыганенко; НАНУ.Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 2008. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0808-3
685958
  Абдуллабеков И.Н. Макроциклические эфиры в реакциях нуклеофильного замещения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абдуллабеков И.Н.; Азерб. ин-т. нефти и химии. – Баку, 1978. – 25л.
685959
  Гирс А.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов / А.А. Гирс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 488с.
685960
  Дыдина Л.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов малой заблаговременности для Арктики : автореф. дис. ... доктора геогр. наук / Дыдина Л.А. ; Аркт. и Антаркт. науч-исслед. ин-т. – Ленинград, 1963. – 35 с.
685961
   Макроэволюция : (материалы 1 Всесоюзной конференции по проблемам эволюции). – Москва : Наука, 1984. – 251 с.
685962
  Геблер И. Макроэкономика / И. Геблер. – К, 1993. – 394с.
685963
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; [ пер. с англ. в. Лукашевича и др. ; под общ. ред. Б. Лисовика ]. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1994. – 408 с. – ISBN 5-88770-007-6
685964
   Макроэкономика. – Харьков, 1996. – 227с.
685965
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; Пер. с англ.Лукашевича. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1997. – 408с. – ISBN 5-88770-010-6
685966
   Макроэкономика : Учебник. – Санкт-Петербург : Поиск, 1997. – 380с. – ISBN 5857330866
685967
  Шишов А.Л. Макроэкономика : Учебник / А.Л. Шишов; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : Тандем; Экмос, 1997. – 320с. – ISBN 5881240057
685968
  Соболев В.М. Макроэкономика : Учеб. пос. для студ. экон. вузов и фак-в / В.М. Соболев; МО Украины. – Харьков : Студцентр, 1997. – 224 с. – ISBN 5-7763-8288-2
685969
   Макроэкономика : Учебник. – Изд. 2-е. – Санкт- Петербург : СПбГУЭФ, 1997. – 719с. – ISBN 5-7310-0766-7
685970
  Дорнбуш Р. Макроэкономика : Учебник / Р. Дорнбуш, С. Фишер; Под ред. С.П.Карпова. – Москва : МГУ: Инфра-М. – ISBN 5862254420
т.1. – 1997. – 784 с
685971
   Макроэкономика : Учебник для студ.вузов / Л.С. Тарасевич, В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; Общ.ред.Л.С.Тарасевича. – Изд.3-е,перераб.и доп. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 1999. – 656с. – ISBN 5-7310-1080-3
685972
  Корнейчук Б.В. Макроэкономика : Тексты и задачи / Б.В. Корнейчук, Л.Г. Симкина. – Санкт-Петербург. Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 224с. – (Учебники. Высшая школа). – ISBN 5-7654-2232-2; 5-94849-283-4
685973
  Бутук А.И. Макроэкономика : Учебное пособие / А.И. Бутук. – Киев : Знання, 2004. – 521с. – ("Высшее образование 21 века"). – ISBN 966-8148-43-6
685974
  Задоя А.А. Макроэкономика : Учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 2-е изд., стер. – Київ : Знання, 2006. – 368с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-620-236-0
685975
  Задоя А.А. Макроэкономика : учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2008. – 381. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-966-620-265-2


  Раскрываются наиболее важные принципы, закономерности и особенности экономической жизни общества. Для студентов высших учебных заведений
685976
  Вечканов Г.С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2008. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 287-288. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-388-00461-1
685977
  Базилевич В.Д. Макроэкономика : учебник / В. Базилевич, Е. Базилевич, Л. Баластрик ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання, 2015. – 694, [2] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Сер. осн. в 2004 г. – Библиогр. в конце частей. – ("Классический университетский учебник"). – ISBN 978-617-07-0085-8


  Для студентів економічних спеціальностей
685978
  Клименко Е.Н. Макроэкономика : учеб. пособие для самостоят. изучения дисциплины для иностр. студентов всех направлений подгот. / Клименко Е.Н., Крюкова О.Н., Бриль М.С. ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. – Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – 219, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 218-219. – ISBN 978-966-676-530-0
685979
  Бункина М.К. Макроэкономика (Основы экономической политики) : Учебник / М.К. Бункина, В.А. Семенов. – Москва : ДИС, 1997. – 320 с. – ISBN 5-86509-055-О
685980
  Дадаян В.С. Макроэкономика для всех / В.С. Дадаян. – М, 1996. – 304с.
685981
  Бролл У. Макроэкономика Украины: оценка тенденций / У. Бролл, А. Ферстер // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т.6, №1. – С. 55-65. – ISSN 1684-906Х
685982
  Макаренко И.П. Макроэкономика. : Модели и цифры (на примере экономики Украины) / И.П. Макаренко; Ин-тут эволюционной экономики. – Київ, 2000. – 94с. – Бібліогр.: С.92-93
685983
  Сакс Д.Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Д.Д. Сакс, Ф.Б. Ларрен. – Москва : Дело, 1999. – 848с. – ISBN 5-7749-0147-5
685984
  Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст. : Учебник / М. Бурда, Ч. Виплош. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Судостроение, 1998. – 544с. – ISBN 0-19-877469-9
685985
  Костюк В.Н. Макроэкономика: приспособление и становление / В.Н. Костюк. – Одесса, 1995. – 146с.
685986
  Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические схемы : Учеб. пособие для вузов / В.Ф. Протас. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 271с. – ISBN 5-85173-107-9
685987
  Мэнкью Н.Г. Макроэкономист как ученый и инженер // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 86-103. – ISSN 0042-8736
685988
  Скрипниченко М.И. Макроэкономическая сбалансированность и критические дисбалансы в экономике Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 2 (631). – С. 4-23. – ISSN 0131-7741


  Очерчены подходы к формализации макроэкономических балансов. Предложена матрица аналитических соотношений макроэкономических счетов. Раскрыты особенности межсекторного взаимовлияния факторов развития в системе совместимых уравнений по показателям, ...
685989
  Логинов В. Макроэкономическая стабилизация и социальная справедливость как условие поступательного развития России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 18-36.
685990
   Макроэкономическая статистика : Учебное пособие. – Москва : Дело, 2000. – 336с. – ISBN 5-7749-0201-3
685991
   Макроэкономические модели. – Киев, 1976. – 85 с.
685992
   Макроэкономические модели анализа. – Киев, 1986. – 99 с.
685993
  Глушков В.М. Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС / В.М. Глушков. – Москва : Статистика, 1975. – 160с.


  В работе изложены методы прогнозирования и управления дискретными процессами, представлены макроэкономические модели для предплановых ориентировок, модели планирования и оперативного управления. Рассматриваются проблемы управления трудовыми ресурсами и ...
685994
  Носова О.В. Макроэкономические подходы к исследованию иностранных инвестиций в институциональной среде // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 91-99. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
685995
  Дробышевский С. Макроэкономические предпосылки реализации новой модели роста / С. Дробышевский, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 4-24. – ISSN 0042-8736
685996
  Холод Б.И. Макроэкономические пропорции стран Вишеградской групы и Украины: компаративный анализ / Б.И. Холод, А.А. Задоя // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 86-94. – ISSN 1993-6788
685997
  Левин П.К. Макроэкономические факторы возникновения долговой экономики // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 41-48. – ISSN 2074-6040
685998
  Зайкин В.С. Макроэкономическое моделирование народного хозяйства РСФСР / В.С. Зайкин, Г.Д. Казакевич. – Новосибирск, 1988. – 218с.
685999
  Ермилов А.П. Макроэкономическое прогнозирование в США / А.П. Ермилов. – Новосибирск, 1987. – 267с.
686000
  Кораблин С.А. Макроэкономическое равновесие стоимостные и ценовые пропорции. / С.А. Кораблин. – К., 1993. – 166с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,