Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
686001
  Кучборская Е.П. "Карьера Ругонов" как реалистический пролог к серии "Ругон-Маккары" Эмиля Золя / Е.П. Кучборская. – М., 1970. – 60с.
686002
  Васильев Ю.В. "Карьера" Русанова / Ю.В. Васильев. – 2-е изд., доп. – Магадан, 1976. – 270с.
686003
  Васильев Ю.В. "Карьера" Русанова / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1988. – 351с.
686004
  Смокович М. "КАС ВС - це високопрофесійна команда, яка навіть під час війни працює ефективно" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 лютого (№ 5/6). – С. 16-18. – ISSN 1992-9277
686005
   "Касандра" Лесі Українки і європейський модерн : Збірник наукових праць. – Остріг, 1998. – 92с. – ISBN 966-7281-01-9
686006
  Войтовський В.С. "Касаційне оскарження у цивільному процесі України" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтовський Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 192-208
686007
  Войтовський В.С. "Касаційне оскарження у цивільному процесі України" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтовський Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
686008
  Медвідь В. "Касим-Бек" : роман-цитата // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 34-62. – ISSN 0208-0710
686009
  Свиридов В.И. "Каскадер" : юморист. рассказы и повесть / Владимир Свиридов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 208 с.
686010
   "Каспар Давид Фридрих и его современники", выставка. Москва. 1975. – Москва, 1975. – 90с.
686011
   "Каспар Давид Фридрих и романтическая живопись его времени", выставка. Ленинград. 1974. – Л., 1974. – 44с.
686012
   "Касса" Павла Ивановича. На чем зарабатывал и на что влиял Лазаренко // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2012. – № 10 (20) октябрь. – С. 172-175. – ISSN 2221-4542
686013
  Дорошук Н.П. "Кассандра" Лесі Українки - "Клітемнестра" Оксани Забужко: спроба діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 35-40. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
686014
  Турган О.Д. "Кассандра" Лесі Українки - авторський "текст-міф" // Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.К. Наєнко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – С. 37-46
686015
  Саєнко В. "Кассандра" Лесі Українки: мистецький синтез у модерністській системі поетики / В. Саєнко, І. Пономаренко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 106-128. – ISBN 978-966-600-487-4
686016
  Слободян В. "Касьянова книга" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 90-97
686017
  Непочатова О.В. "Каталог видань ХДНБ імені В.Г. Короленка та публікацій про її діяльність за 2011 - 2015 рр." як потужний бібліографічний ресурс / О.В. Непочатова, Ю.В. Ходарєва // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 263-272
686018
  Балаж Б. Карчи Бруннер : повесть : [для сред. возраста] / Б. Балаж ; [пер. с венг. Б. Гейгер ; рис. Г. Валька]. – Москва : Детская литература, 1972. – 167 с. : ил.
686019
   Каршерінг - послуга новітніх технологій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
686020
  Галиндабаева В. Карымы и семейские в Бурятии: трансформации этнического фронтира / В. Галиндабаева, Н. Карбаинов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 115-156. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
686021
  Косичев Л.А. Карэн Хачатуров: жизнь, отданная латиноамериканистике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-58. – ISSN 0044-748Х
686022
  Успенская М.И. Карэн Хачатурян / М.И. Успенская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 8 с.
686023
  Долинская Е.Б. Карэн Хачатурян / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1975. – 142 с.
686024
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1967. – 94с.
686025
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1968. – 63с.
686026
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / Михаил Алексеев ; [худож. И. Годин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1978. – 184 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
686027
  Алексеев М.Н. Карюха : повесть / М.Н. Алексеев. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
686028
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 574с.
686029
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва, 1985. – 287с.
686030
  Алексеев М.Н. Карюха / М.Н. Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 270 с
686031
  Алексеев М.Н. Карюха. Драчуны : дилогия / М.Н. Алексеев. – Москва : Известия, 1986. – 410с. – (Библиотека "Дружбы народов")
686032
  Мамедов И.М. Карягинские говоры азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1958. – 42л.
686033
  Быков В.В. Карьер : повесть : пер. с белорус. / Василь Быков ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 300 с.
686034
  Быков В.В. Карьер : роман, повесть / Василь Быков. – Москва : Правда, 1988. – 448 с. – (Библиотека журнала "Знамя")
686035
  Быков В. Карьер : [повесть] / Василь Быков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 222, [2] с. – Сер. основана в 1987 г. – (Популярная библиотека)
686036
  Быков В.В. Карьер : повесть : пер. с белорус. авт. / Василь Быков ; [худож. В. Никитин]. – Москва : Известия, 1990. – 381, [2] с. – (Библиотека советской прозы)
686037
  Осипов В.Ф. Карьера / В.Ф. Осипов. – Горький, 1983. – 223с.
686038
  Шадрин А.И. Карьера / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1989. – 399с.
686039
  Пащенко-де Превиль Карьера в понимании молодежи: сравнительный анализ социальных представлений российских и французских студентов // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 4. – С. 48-61. – ISSN 0042-8841
686040
  Гроссман Л. Карьера д"Антеса / Л. Гроссман. – Москва, 1935. – 46с.
686041
  Салтуп Г.Б. Карьера дворника. / Г.Б. Салтуп. – Петрозаводск, 1990. – 300с.
686042
   Карьера доктора Фануса: рассказы соврем. егип. писателей.. – М., 1977. – 135с.
686043
  Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – М., 1990. – 384с.
686044
  Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – Москва, 1991. – 384 с.
686045
  Якокка Л. Карьера менеджера / Ли Якокка, Уильям Новак. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2002. – 416 с. – (Успех !). – ISBN 985-438-822-0
686046
  Доленга-Мостович Карьера Никодима Дызмы / Доленга-Мостович. – М-Л, 1966. – 308с.
686047
  Даглы С. Карьера Ногталарова / С. Даглы. – М, 1964. – 258с.
686048
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – М., 1949. – 368с.
686049
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – Москва, 1955. – 334 с.
686050
  Золя Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – Москва, 1983. – 392с.
686051
  Золя Э. Карьера Ругонов = La Fortune des Rougon : [роман] / Эмиль Золя ; пер. с фр. Е. Александровой. – Москва : Мир, 1985. – 272 с.
686052
  Золя Э. Карьера Ругонов. Добыча / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1979. – 526с. – (Библиотека классики. Зарубежная литература)
686053
  Бельчиков Я.М. Карьера руководителя и человеческий фактор / Я.М. Бельчиков ; Латвийский ун-т, ф-т управления и экономич. информатики, Латвийское о-во "Знание". – Рига : Латвийский университет, 1992. – 112 с.
686054
  Подмайстрович В.И. Карьера синего пиджака / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1966. – 55с.
686055
  Ли Д. Карьера. / Д. Ли. – Л.-М., 1959. – 72с.
686056
  Мишарин А.Н. Карьера: Роман с эпилогом. / А.Н. Мишарин. – М., 1989. – 320с.
686057
  Бэгшоу Л. Карьеристки / Л. Бэгшоу; пер. с англ. В.В.Копейко, H.К.Рамазановой. – Москва : АСТ, 1997. – 512 с. – (Сер.:Интрига). – ISBN 5784105329
686058
  Грушас Ю.А. Карьеристы / Ю.А. Грушас. – Москва, 1974. – 248с.
686059
  Иллеш Э. Карьеристы / Э. Иллеш. – М., 1983. – 299с.
686060
  Грушас Ю. Карьеристы / Ю. Грушас. – М., 1986. – 317с.
686061
  Аверин Н.Д. Карьерное хозяйство / Н.Д. Аверин. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1953. – 440 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 435-436. – (Производственные предприятия строительной индустрии)
686062
   Карьерные стратегии молодежи : учеб. пособие для студ. спец. 040104.65 Организация работы с молодежью / [Карманова О.А. и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учрежд. высш. проф. образования "Забайкал. гос. ун-т" ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Приазов. гос. техн. ун-т". – Чита : ЗабГУ, 2013. – 212, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 196-204 и в конце гл. – ISBN 978-5-9293-1035-5
686063
  Зверко Т.В. Карьерный капитал выпускника вуза: сильные стороны и направления развития / Т.В. Зверко, Т.В. Топчий // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 106-112. – ISSN 1993-5560


  "Проанализированы существующие в современной социологической науке подходы к исследованию карьеры. Обоснована перспективность теоретического и эмпирического изучения карьеры в контексте теории социальных полей и капитала П. Бурдье, что расширяет ...
686064
  Бирченко Е. Карьерный рост выпускников в системе показателей качества высшего образования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 17-23. – ISSN 1562-529Х


  Обобщены результаты исследования карьеры выпускников Народной украинской академии за 1997-2011 гг.
686065
  Кутняк С.В. Карьерообразующий потенциал воспитательной среды // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 79-84. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления создания и развития в педагогическом вузе воспитательной среды, способствующей становлению и реализации профессиональной карьеры будущего педагога. The article presents the main directions of the creation ...
686066
  Оніщенко О. КАС України: недоліки, суперечності та проблемні моменти застосування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 53-56.
686067
  Жадан Сергій Каса довідок не дає : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 103. – ISSN 0130-5212
686068
  Друце П Й. Каса маре : драма в 3-х д. / П Й. Друце, . – Київ, 1962. – 95 с.
686069
  Друцэ И.П. Каса маре : драма в 3 д. / И.П. Друцэ; авториз. пер. с молд. М.Хазина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. – 127 с.
686070
  Друцэ І.П. Каса Маре : драма в 3-х д. / І.П. Друцэ. – Київ : Картя молдовеняскэ, 1972. – 87 с.
686071
  Гойков Д. Касабланка : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 326-328. – ISSN 0320-8370
686072
  Акопов В.Ф. Касанья : двустишия : сб. стихотворений / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2015. – 87, [1] с.
686073
  Подсвиров И.Г. Касатка / И.Г. Подсвиров. – М, 1986. – 510с.
686074
  Подсвиров И.Г. Касатка / И.Г. Подсвиров. – М, 1991. – 301с.
686075
   Касаткин Владимир Васильевич. Художественная выставка к 10-летию творческой работы (1951-1961), 1961. – 12с.
686076
  Литвиненко А. Касаційна практика Верховного Суду в справах щодо захисту персональних даних у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 220-236. – ISSN 1026-9932
686077
  Сердюк В. Касаційна функція правосуддя як загальносоціальний феномен // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78. – ISSN 0132-1331
686078
  Сердюк В. Касаційна функція судочинства як загальносоціальний феномен // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
686079
  Степанюк А.Г. Касаційне оскарження судових рішень у процесуальному законодавстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 2220-1394
686080
  Шабалін А. Касаційне оскарження судових рішень у справах наказного провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 117-119. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано цивільно-процесуальні аспекти касаційного оскарження судових рішень у справах наказного провадження. На підставі проведеного аналізу автором було запропоновано низка теоретичних висновків, а також визначені можливі шляхи ...
686081
  Костюченко О. Касаційне оскарження та перевірка як засіб забезпечення законності ухвал, постановлених в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7069-28-6
686082
  Помазанов А.В. Касаційне оскарження у цивільному процесі України в контексті реалізації права на справедливий суд // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 30-37. – ISSN 2312-1831
686083
  Сарнавський М.О. Касаційне оскарження ухвал у господарському судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 53-64. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
686084
  Глущенко С. Касаційне оскарження: від дублювання до єдності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 97-104.
686085
  Біда Катерина Михайлівна Касаційне провадження в господарському судочинстві України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Біда К.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195 л. – Бібліогр.: л. 183 - 195
686086
  Біда К.М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Біда К.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
686087
  Шевчук П.І. Касаційне провадження в цивільних справах / П.І. Шевчук, В.В. Кривенко // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-34
686088
  Пшонка М.П. Касаційне провадження у сучасному цивільному судочинстві України / М.П. Пшонка, О.С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 17-26
686089
  Дерев"яга І.В. Касаційне провадження як факультативна стадія цивільного процесу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 287-289. – ISBN 978-617-7096-97-8
686090
  Вронська Г. Касаційне провадження: перші кроки застосування нового ГПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
686091
  Тимошенко О.А. Касаційний порядок оскарження рішень суду як об"єкт праворозуміння в період Античності, Середньовіччя та Просвітництва // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-84
686092
  Сірий М.І. Касація - основна функція Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 4 (116). – С. 29-34
686093
  Червинська М.Є. Касація в цивільному процесі:становлення і перспективи розвитку // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 69-79. – ISSN 2310-6166
686094
  Яковлев С.Ю. Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 232-240. – ISSN 2224-9281
686095
  Тимченко Г.П. Касація в цивільному та адміністративному судочинстві: основні проблеми та напрями її розвитку // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 294-305. – ISBN 978-966-437-304-0
686096
  Шалдибін М.В. Касація як гарантія законності рішень, ухвалених у суді першої та апеляційної інстанції // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 110-114. – Бібліогр.; 6 назв. – ISSN 1682-3591
686097
  Зинин Ю.Н. Касба - островок истории столицы Алжира // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 69-74. – ISSN 0321-5075
686098
   Касеев Абылхан. Выставка произведений. Москва. 1984. – Москва, 1984. – 16с.
686099
  Ромеро Л. Касик / Л. Ромеро. – М, 1988. – 245с.
686100
  Вітович І. Касим і шестеро статистів. Вибори легалізували ставленика Назарбаєва // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 64). – С. 5


  "Президентські вибори в Казахстані в неділю, 9 червня, не містили жодної інтриги і не викликали більших емоцій, навіть у самому Казахстані. Все було визначено заздалегідь. «Вічний президент» Нусурлтан Назарбаєв залишив свій пост і вказав наступника. І ...
686101
  Шевченко Л.В. Касименко Олександр Карпович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 211. – ISBN 96966-8060-04-0
686102
  Скляренко Є.М. Касименко Олександр Карпович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 424. – ISBN 978-966-02-6472-4
686103
   Касименко Олександр Карпович (1905-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189-190. – ISBN 978-966-439-754-1
686104
   Касименко Олександр Карпович (1905-1971) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 210. – ISBN 978-966-933-054-3
686105
  Родин Н. Касимов. / Н. Родин. – Рязань, 1959. – 62с.
686106
  Родин Н.А. Касимов. / Н.А. Родин. – М., 1976. – 119с.
686107
   Касимов: город двух культур двух народов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 73
686108
  Соловьев В.С. Касимовская невеста / В.С. Соловьев. – Москва : АРМАДА, 1994. – 747, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Алексей Михайлович. - На корешке: Алексей Михайлович. - В кн. также: К.Г. Шильдкрет. Гораздо тихий Государь ; А.Е. Зарин. На изломе. – (Романовы. Династия в романах ; т. 2). – ISBN 5-87994-044-6
686109
  Білецький В.С. Каситерит (- мінерал класу оксидів і гідрооксидів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 424. – ISBN 978-966-02-6472-4
686110
  Кралюк П. Касіян Сакович як філософ // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 211-216. – ISBN 978-966-2254-74-7
686111
  Кралюк П.М. Касіян Сакович як філософ // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 211-216. – ISBN 978-966-373-777-5


  Українським православним культурним діячем, який чи не найбільше піддався західним, зокрема, ренесансним впливам, був Касіян (у миру – Калістрат) Сакович (бл. 1578 – 1647). Народився він у сім’ї православного священика в містечку Потелич на Галичині. У ...
686112
  Индране И. Каска с каштанами : роман / Илзе Индране ;. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 397 с.
686113
  Хайрулін О. Каскад ігрового моделювання життєдіяльності суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 66-97 : рис. – Бібліогр.: 61 назв. – ISSN 1810-2131
686114
  Томас Р. Каскадер из Сингапура / Росс Томас ; [пер. с англ. В. Вебера и др. ; худож. В. Фекляев]. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 509, [2] с. – В кн. также: Время хишников / Д. Горес. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
686115
  Гужва В. Каскадери // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 4/5. – С. 93-133. – ISSN 0208-0710
686116
  Вишневський П.К. Каскадна схема керування випарною колоною у вторинній перегонці нафти / П.К. Вишневський, В.О. Оніщенко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 30-31. – ISBN 978-966-622-803-4
686117
  Ильинов А.С. Каскадная модель неупругих взаимодействий частиц и ядер с ядрами. 4-5552 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ильинов А.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
686118
  Чигринов С.Е. Каскадная модель ядерных реакций и ее применение к расчету прохождения частиц и ядер через многокомпонентные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чигринов С.Е.;. – Л., 1977. – л.
686119
  Вахович І.М. Каскадно-циркулярна модель інноваційної трансформації регіональних господарських комплексів: фундаментальні принципи, пріоритети і воєнні та поствоєнні виклики / І.М. Вахович, Д.М. Матрунчик, Г.В. Недопад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 65-72. – ISSN 2222-4459
686120
  Иваненко И.П. Каскадные ливни, вызываемые частицами сверхвысоких энергий / И.П. Иваненко, Т.М. Роганова. – Москва : Наука, 1983. – 144 с.
686121
   Каскадные электронно-оптические преобразователи и их применение. – Москва, 1965. – 448 с.
686122
  Молчанов В.М. Каскады атом-атомных столкновений в кремнии и германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Молчанов В.М.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 15л.
686123
  Пугачева Т.С. Каскады и цепочки коррелированных атомных стоклновений в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачева Т.С.; АН УзССР. Объед. Ученый совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1966. – 19л.
686124
  Акилов Юсиф Зальманович Каскады последовательных атомных столкновений в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акилов Юсиф Зальманович; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
686125
   Каскады прудов на водосборе р. Кумы : Заиление и гидробиология. – Ленинград : Наука, 1975. – 255с.
686126
  Шапиро Д.Н. Каскады радиоприемников на микросхемах / Д.Н. Шапиро. – Ленинград, 1973. – 54 с.
686127
   Каскады радиоприемников на полевых транзисторах. – Москва, 1974. – 193 с.
686128
  Кобзев В.В. Каскады радиоприемников на транзисторах / В.В. Кобзев, В.Н. Шишмаков. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 272 с., [1] л. схем. : схем. – Библиогр.: с. 270-272 (66 назв.)
686129
  Ложников А.П. Каскодные схемы на транзисторах / А.П. Ложников, Е.К. Соснин. – Москва, 1969. – 144 с. ; Вып. 15
686130
  Ложников А.П. Каскодные усилители / А.П. Ложников, Е.К. Соснин. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 128 с.
686131
  Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера / Ю.Н. Елфимов. – Челябинск : Юж.-Уральское кн. изд-во, 1977. – 83 с., [6] л. ил.
686132
  Павловский Б.В. Каслинский чугунный павильон / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1979. – 29с.
686133
  Ларичев Г. Каслинское литье : азбука стилей // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 24-42


  Каслинское литье - художественные изделия (скульптура, решетки, архитектурные элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в г. Касли в Челябинской обл.
686134
  Гвоздецьки А. КАСова дисципліна // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Під час оскарження в суді податкових повідомлень рішень застосовуються процесуальні строки, передбачені КАС України, а не ПК України - Верховний Суд консолідував практику".
686135
  Вассерман Я. Каспар Хаузер, или леность сердца / Я. Вассерман. – Москва : Художественная литература, 1970. – 384 с.
686136
  Вассерман Я. Каспар хаузер. или Леность сердца : Роман / Я. Вассерман. – Москва : Художественная литература, 1990. – 384с.
686137
  Ерымовский К.И. Каспий - море штормовое / К.И. Ерымовский. – Астрахань, 1953. – 247с.
686138
  Фархутдинов А.З. Каспий - не море, Тузла - не остров. Обзор выступлений на Международной конференции по правовым проблемам Каспия, Азовского моря и многоцелевого использования морских пространств // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.131-141. – ISSN 1811-9018
686139
  Исаков И.С. Каспий,1920 год / И.С. Исаков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 302 с.
686140
   Каспий: правовые проблемы : Международная конференция // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С. 3-54. – ISSN 0130-9625
686141
  Бабушкин Н.Я. Каспийская белуга : Автореф... канд биол.наук: / Бабушкин Н.Я.; Сарат. гос. ун-т им В.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 14л. – Бібліогр.:с.42-43
686142
  Ерымовский К.И. Каспийская книга / К.И. Ерымовский. – Астрахань, 1954. – 187с.
686143
  Маковский А.А. и Гадченко Б.М. Каспийская Краснознаменная / А.А. и Гадченко Б.М. Маковский. – М., 1961. – 192с.
686144
  Халдеев А.В. Каспийская радуга. Стихи / А.В. Халдеев. – Баку, 1966. – 100с.
686145
  Филиппов Б.Т. Каспийская роза / Б.Т. Филиппов. – Астрахань, 1948. – 48с.
686146
  Рустам С. Каспийские волны : стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : Художественная литература, 1971. – 142 с.
686147
   Каспийские зори. – Астрахань, 1950. – 203с.
686148
  Шаховский Б.М. Каспийские зори / Б.М. Шаховский. – М, 1957. – 80с.
686149
  Володин Г.Г. Каспийские зори / Г.Г. Володин. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 191 с.
686150
  Ерымовский К.И. Каспийские легенды и сказки / К.И. Ерымовский, В.П. Самаренки. – Волгоград, 1969. – 96с.
686151
  Янина Т.А. Каспийские моллюски в плейстоцене Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2011. – № 3 (25). – С. 106-123. – ISSN 1999-7566


  З історії досліджень Азово-Чорноморського басейну до сучасності.
686152
  Берг Л.С. Каспийские сельди, собранные экспедицией 1912 г. вдоль западного берега моря : Предварительный отчет : с 14 табл. и 1 рис. в тексте / Л.С. Берг. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – [4], 50 с., 13 л. ил. – (Материалы к познанию русского рыболовства : Т. 1-6 : 1912-1917 / Г.У.З. и З. Департамент земледелия ; Т. 2, вып. 3 ; Каспийская экспедиция 1912-1913 г.г.)
686153
  Рзаев З.А. Каспийский кутум и его воспроизводство : Автореф... кандидата биол.наук: / Рзаев З.А.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1966. – 19л.
686154
  Гегелашвили Н.А. Каспийский регион в контексте российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 33-46. – ISSN 0321-2068
686155
  Парвин Дарабади Каспийский регион в международно-геополитической системе начала XXI века // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 38-54. – ISSN 1998-1813
686156
  Жулинский М.Г. Каспийский регион: нефтегазовые проблемы : География. Регионы мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 17-25 : Карта, фото, табл. – ISSN 0016-7207
686157
  Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе / Б.Н. Заходер. – М.
2. – 1967. – 212с.
686158
  Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX-X вв. / Б.Н. Заходер. – М., 1962. – 280с.
686159
  Луговской В.А. Каспийское море / В.А. Луговской. – Москва, 1936. – 78с.
686160
  Шлямин Б.А. Каспийское море / Б.А. Шлямин. – Москва : Географгиз, 1954. – 128с.
686161
  Гюль К.К. Каспийское море / К.К. Гюль. – Баку, 1956. – 327 с.
686162
   Каспийское море. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1969. – 264с.
686163
  Касымов А.Г. Каспийское море / А.Г. Касымов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 152 с. : ил.
686164
   Каспийское море : Структура и динамика вод. – Москва : Наука, 1990. – 163с.
686165
  Аполлов Б.А. Каспийское море и его бассейн / Аполлов Б.А. – Москва : АН СССР, 1956. – 119 с., [1] л. карт. : ил., карт. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР)
686166
   Каспийское море. Гидрология и гидрохимия. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
686167
   Каспийское море: Вопр. геологии и геоморфологии. – Москва : Наука, 1990. – 150с.
686168
   Каспийское море: Геология и нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1987. – 295с.
686169
   Каспийское море: Ихтиофауна и промысловые ресурсы. – Москва : Наука, 1989. – 234 с. : табл., ил. – Библиогр.: 296 назв. – ISBN 5-02-005314-7
686170
   Каспийское море: Проблемы седиментогенеза. – Москва : Наука, 1989. – 182с.
686171
   Каспийское море: фауна и биологическая продуктивность : фауна и биол. продуктивность. – Москва : Наука, 1985. – 277 с.
686172
  Динник Н.Я. Каспийское побережье Кавказа и Закаспийская область / Н.Я. Динник. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1909. – 50 с. – Отдельный оттиск из № 4-го тома XIX-го Известий Кавказского Отдела Императорского Русс. Географ. Общ.
686173
  Степанов Е.П. Каспийцы. / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1955. – 108с.
686174
   Каспійська партія, або Українські перспективи в Центральній Азії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-41,
686175
  Шихелілі Д.С. Каспійський регіон в політиці Росії та США : дис. ... д-ра філософії : 291 ; 29 / Шихелілі Джавід Сафаїл огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 224 арк. – Додатки: арк. 222-224. – Бібліогр.: арк. 189-221
686176
  Брушко В.І. Каспійський регіон у контексті енергетичної дипломатії України / В.І. Брушко, О.Д. Шандро // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
686177
  Бондарчук В.Г. Каспійські поклади північно-східнього узбережжя Озівського моря / В.Г. Бондарчук. – [Б. м. : б. в.]
Vol. 2. – 1931. – С. 121-193, [VI] табл.
686178
  Єжель М.Б. Каспійсько-Чорноморський регіон: геополітичний аналіз // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9
686179
  Фон-Резон А. Кассационная практика по делам об акцизных нарушениях / Сост. А. Фон-Резон. – Санкт-Петербург : Государственная типа., 1905. – VI, 319 с.
686180
  Завадский С.В., Свидерский В.Н. Кассационная практика по общеимперскому конкурсному праву и процессу : Систематический свод положений, извлеченных из решений Гражданского кассационного департамента и общего собрания кассационных департаментов Правительствующего сената и из резолюций по отделениям Гражданского кассационного департамента / Сост. С.В. Завадский, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената, и В.Н. Свидерский. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение" ; [Тип. В. Безобразова и К* (Вл. Н.П. Зандман)], 1913. – XVI, 231 с.


  Авт. сост.: Свидерский, Владимир Николаевич
686181
  Колычев А.А. Кассационная практика Правительствующего сената по городским и земским делам : Сборник решений Гражданского и Уголовного Кассационных Департаментов и Общего их Собрания, а также Общего Собрания Первого и Кассационных департаментов Сената за 45 лет (1866-1911) / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : ред. журн. "Зем. дело" и "Гор. дело" ; "Русская старопечатня", 1912. – VI, [2], 676 c.
686182
  Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / М.М. Гродзинский. – М, 1949. – 220с.
686183
  Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / М.М. Гродзинский. – Изд. 2-е, доп. – М, 1953. – 232с.
686184
  Мухин И.И. Кассационное обжалование и пересмотр приговоров в советском уголовном процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухин И.И.; Ленингр.юрид.ин-т. – Ленинград, 1951. – 28 с.
686185
  Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров / И.И. Мухин. – Москва, 1956. – 200с.
686186
  Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском процессе / Пучинский В.К. – [Б. м.] : [б. и.], 1973. – 35, [1] с. – Кн. описана с обл. – Библиогр. в подстроч. прим.
686187
  Грицанов А.С. Кассационное производство в советском гражданском процессе. / А.С. Грицанов. – Томск, 1980. – 156с.
686188
  Николаев В.С. Кассационное производство в советском уголовном кодексе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Николаев В. С. ; МГУ , Юр. фак. – Москва, 1952. – 14 с.
686189
  Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – Москва, 1968. – 396с.
686190
  Зайев И.М. Кассационные определения в советском гражданском процессуальном праве / И.М. Зайев. – Саратов, 1967. – 80с.
686191
  Носенко Александр Иванович Кассационный пересмотр решений и его значение в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Носенко Александр Иванович; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 19л.
686192
  Шевченко В.И. Кассетные магнитофоны / В.И. Шевченко. – М, 1977. – 63с.
686193
  Чабаи Д. Кассетные магнитофоны / Д. Чабаи. – Москва : Связь, 1978. – 160 с.
686194
  Шевченко В.И. Кассетные магнитофоны / В.И. Шевченко, В.Н. Ткаченко, В.М. Городилин. – Москва : Связь, 1978. – 63 с.
686195
  Колосов В.В. Кассетный стереофонический магнитофон / В.В. Колосов. – Москва, 1976. – 64 с.
686196
  Кассиль Л.А. Кассиль и о Кассиле / Л.А. Кассиль. – Москва, 1972. – 296 с.
686197
  Иванов Ю.Н. Кассиопея / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1969. – 192с.
686198
  Коськов Л.К. Кассиопея. / Л.К. Коськов. – Воронеж, 1978. – 64с.
686199
  Максимюк И.Е. Касситериты и вольфрамиты / И.Е. Максимюк. – М., 1973. – 135с.
686200
  Решетник М.Д. Кассірер (Cassirer) Ернст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 603-606. – ISBN 966-316-069-1
686201
   Кассовое ж/д стояние // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 42-44 : фото
686202
  Ляндсман Р.Д. Кассовые машины и другое торговое оборудование магизнов самообслуживания: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. училищ. / Р.Д. Ляндсман. – М., 1976. – 176с.
686203
  Литвинов Ф.С. Кассовые операции и безналичные расчеты в хозяйстве. / Ф.С. Литвинов. – Рига, 1951. – 64с.
686204
  Ільїн В.В. Каста // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 55. – ISBN 966-316-069-1
686205
  Ілларіонов О. Каста правників, або Юристи - геть! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 8. – ISSN 1992-9277


  Щодо законопроекту № 7147 про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії.
686206
  Драбкина Е.Я. Кастальский ключ / Е.Я. Драбкина. – Москва : Детская литература, 1973. – 174с.
686207
  Драбкина Е.Я. Кастальский ключ / Е.Я. Драбкина. – М, 1975. – 125с.
686208
  Кузнецова Н.И. Кастальский ключ Георгия Щедровицкого / Н.И. Кузнецова, Т.И. Ойзерман // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.103-112. – ISSN 0042-8744
686209
  Ламандэ А. Кастаньоль / А. Ламандэ. – Петроград, 1923. – 142 с.
686210
  Крижанівський О.П. Касти / О. Крижанівський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 185. – ISBN 966-642-073-2
686211
  Пискорский В.К. Кастильские кортесы переходную эпоху от средних веков к новому времени (1188-1520) / Исслед. Владимира Пискорского. – Киев : Тип. Импер. У-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – [2], XVII, [1], 185, [1], II с. – Прилож. на испанском яз. - Отд. отт. из: Университетские известия, 1897 г., № 10-12
686212
  Бондарчук Т.С. Кастова система Індії в імперській політиці Англії в XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 82-87. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
686213
  Борділовська О.А. Кастовий фактор у житті сучасного індійського суспільства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19-29. – ISSN 1608-0599
686214
  Омельяненко Т.В. Кастомізація та віртуалізація як конститутивні ознаки підприємств інформаційної економіки : інформаційні технології в економіці та управлінні / Т.В. Омельяненко, О.С. Останкова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 124-131 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
686215
  Хюлле П. Касторп : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 30-136. – ISSN 1130-6545
686216
  Яцентковский А.В. Кастрация сосновых лубоедов червями Nematodes и влияние их на жизнедеятельность короедов. / А.В. Яцентковский. – Минск, 1924. – 19с.
686217
  Шодер К. Кастрация. Комплекс кастрации в теории З. Фрейда и символогенная кастрация в теории Ф. Дольто / пер. з фр. Эллы Коробкиной, Елены Созановской // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 154-182. – ISSN 2307-3195
686218
  Степанков В. Кастрація національної історичної пам"яті, або Що передбачає проект нової концепції викладання історії України в школі // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 978-1003. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
686219
  Степанков В. Кастрація національної пам"яті, або що передбачає проект нової концепції викладання історії України в школі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 4-12
686220
  Амаду Ж. Кастро Алвес / Ж. Амаду ; сокр. пер. с португ. Ю. Калугина ; под ред. А. Гольдмана ; стихи в пер. А. Сиповича ; послесл. И. Тертерян. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 251 с., [13] л. ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 17 (373))
686221
  Бэлфор С. Кастро. - Ростов-на-Дону / С. Бэлфор. – Москва : Зевс, 1997. – 315 с.
686222
  Смирнов А.Ф. Кастусь Калиновский / А.Ф. Смирнов. – Минск, 1963. – 200с.
686223
  Якимович Алесандр Иванович Кастусь Калиновский : Докум.повесть: Для сред. и ст. возраста / Якимович Алесандр Иванович; Авториз. пер. с белорус. А. Тверского; Рис. Л. Хайлова. – Москва : Детская литература, 1976. – 240 с. : ил.
686224
  Шалькевич В.Ф. Кастусь Калиновский / В.Ф. Шалькевич. – Минск, 1988. – 240с.
686225
   Касты в Индии. – М., 1965. – 343с.
686226
  Блажко Р. КАСУ заварили / Р. Блажко, А. Гаврик // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. Р. Колесник ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (134), жовтень 2017 року. – С. 8-11. – ISSN 1991-5829
686227
  Антонович А. КАСУ: аспекти застосування положень ст. 278 // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 27
686228
  Туранли Ф.Г. Касумзаде (Гасимзаде) Гасим Хансевер Оглу // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 436. – ISBN 978-966-02-6472-4
686229
  Бертон Р. Касыда, принадлежащая перу Хаджи Абду эль-Йезди : пер. с англ. / Ричард Бертон. – Санкт-Петербург : [Искусство России], 2003. – 200 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 5-900786-96-X
686230
  Фейзуллаева В.М. Касыды Физули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фейзуллаева В.М.; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1970. – 24л.
686231
  Тургенєв І.С. Касян з Красивої Мечі / І.С. Тургенєв. – Харків, 1936. – 35с.
686232
  Щербань М.І. Касян Миколайович Жук як метеоролог // Географічний збірник / Географічне товаритство УРСР; Управління гідрометеорологічної служби УРСР. – Київ, 1962. – Вип. 6. – С. 184-188
686233
   Касьян Володимир Іванович (1929-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190. – ISBN 978-966-439-754-1
686234
   Касьян Володимир Іванович (1929-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 210. – ISBN 978-966-933-054-3
686235
  Акулов И.И. Касьян Остудный : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1991. – 650 с. – (Библиотека российского романа)
686236
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Изд. 8. – СПб., 1913. – 32с.
686237
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Изд. 10-е. – Птрг., 1917. – 32с.
686238
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Пб., 1919. – 23с.
686239
  Перевозчиков М.С. Касьянов бор / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1975. – 208с.
686240
   Кат Теучеж: Живопись и графика. – Москва, 1991. – 39с.
686241
  Коцюбинський М.М. Кат. Невідомий / М. Коцюбинський. – Київ : Український робітник, 1928. – 64 с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; №)
686242
  Усама И.М. Катаб ал-манази ва-д-дийар / И.М. Усама. – М., 1961. – 580с.
686243
  Короленко Т.А. Катаболизм белка в лизосомах / Т.А. Короленко; Сибирское отделение ; Институт физиологии. – Новосибирск : Наука, 1990. – 189 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 160-186. – ISBN 5-02-029231-1
686244
  Магомедов С. Катаболизм каллагена, эластина, гликозаминогликанов на разных стадиях остеомиелита : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Магомедов С.; МОЗ УССР, Киев. НИИ ортопед. – К, 1991. – 33л.
686245
  Дудар Т.В. Катагенез и наложенные изменения пород, вмещающих свинцово-цинковое оруденение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.11 / Дудар Т.В.;. – Киев, 1992. – 24 с.
686246
   Катагенез и нефтегазоносность. – Ленинград : Недра, 1981. – 240с.
686247
  Махнач А.А. Катагенез и подземные воды / А.А. Махнач. – Минск, 1989. – 311с.
686248
  Маметова Л.Ф. Катагенез і деформації мінералів - провідні фактори впливу на геомеханічні властивості гірських порід // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 53-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
686249
  Мавыев Н.Ч. Катагенез нефтегазоносных мезозойских и верхнепалеозойских формаций юго-запада Туранской плиты / Н.Ч. Мавыев. – Ашхабад, 1986. – 216с.
686250
  Япаскурт О.В. Катагенез осадочных горных пород / О.В. Япаскурт. – Москва : Московский университет, 1991. – 119с.
686251
  Иванова А.В. Катагенез пород фанерозоя Днестровско-Прутского междуречья по данным витринитовой термометрии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-51 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
686252
  Іваніна А. Катагенетичні зміни нерозчинної дисперсної органіки як критерій нафтогазоносності девонських і кам"яновугільних відкладів Волино-Поділля // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.16-30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
686253
  Маметова Л.Ф. Катагенетичні новоутворення в пісковиках карбону в системі СО2_- СаО- SіО2 // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
686254
  Лукієнко О. Катазональні тектонофації зон тектонічної течії гранітоїдів / О. Лукієнко, Д. Кравченко, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-12. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто катазональні тектонофації гранітоїдів як своєрідні дислокаційні фації, що за сумою структурних ознак ві-дображають відносну інтенсивність деформаційних перетворень цих порід, з урахуванням Р-Т-умов і механізмів таких пе-ретворень. Наведено ...
686255
  Аксьонов В.С. Катакомба 74 Верхньо-Салтiвського головного могильника // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 106-116. – ISSN 0235-3490
686256
  Мордвінцев В.М. Катакомби / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 186. – ISBN 966-642-073-2
686257
  Буханенко Д.О. Катакомби ведуть до моря : повість : для молодш. та середнього шкільного віку / Д.О. Буханенко ; худож. Г.В. Гармидер. – Одеса : Маяк, 1985. – 136 с.
686258
   Катакомбные памятники Северного Кавказа. – Орджоникидзе, 1981. – 102с.
686259
  Родченкова Е. Катакомбы : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 72-77. – ISSN 0027-8238
686260
  Чумаченко Ю.В. Каталаза Penicillium vitale Pidoplet et Bilai новый метод получения и изучения некоторых физико-химических свойств : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Чумаченко Ю.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1973. – 20 с.
686261
  Ковальова В. Каталазна активність у слизовій шлунка за умов дії різних чинників / В. Ковальова, Л. Гайда, Л. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що препарати природного походження - амівіт і сквален нормалізують активність каталази в клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов етанолової моделі виразки The intensification of the lipid peroxidation and the depression activity ...
686262
  Челядина Л.Д. Каталазная активность в эритроцитах крови и митохондриях печени крыс - опухоленосителей до и после лечения некоторыми ферментами. : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Челядина Л.Д.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
686263
  Жаброва Г.М. Катализ / Г.М. Жаброва. – Москва, 1964. – 47с.
686264
  Дагаев В.А. Катализ безызлучательных переходов в антрацене некоторыми комплексными соединениями кобальта (II), никеля (II) и меди (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Дагаев В.А. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 14 с.
686265
  Грязнов В.М. Катализ благородными металлами / В.М. Грязнов, Н.В. Орехова. – М, 1989. – 223с.
686266
   Катализ в C1-химии. – Ленинград : Химия, 1987. – 296 с.
686267
   Катализ в азотной промышленности / В.И. Атрощенко, А.В. Шапка, В.В. Веселов, А.Я. и др. Лобойко; В.И. Атощенко и др. ; В.М. Власенко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 199 с.
686268
  Яцимирский К.Б. Катализ в аналитической химии / К.Б. Яцимирский, Л.П. Тихонова. – Москва : Наука, 1970. – 102 с.
686269
   Катализ в высшей школе (Труды I Межвузовского совещания по катализу). – Москва : Московский университет
1, ч. 2. – 1962. – 326 с.
686270
   Катализ в высшей школе (Труды I Межвузовского совещания по катализу). – Москва : Московский университет
1, ч. 1. – 1962. – 476 с.
686271
   Катализ в кипящем слое. – Л., 1971. – 312с.
686272
  Беркман С. Катализ в неорганической и органической химии / С. Беркман, Д. Моррелл, Г. Эглофф ; пер. с англ. и ред. Г.М. Цигуро. – Москва ; Ленинград : Гостоптехиздат
Кн. II. – 1949. – 620 с. – Библиогр.: с. 516-580
686273
  Беркман С. Катализ в неорганической и органической химии / С. Беркман, Д. Моррелл, Г. Эглофф ; пер. с англ. и ред. Г.М. Цигуро. – Москва ; Ленинград : Гостоптехиздат
Кн. I. – 1949. – 751 с. – Библиогр.: с. 743-745
686274
  Сабатье П. Катализ в органической химии / П. Сабатье. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 418 с.
686275
  Долгов Б.Н. Катализ в органической химии / Б.Н. Долгов. – Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 561 с.
686276
   Катализ в органической химии. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 319 с.
686277
  Долгов Б.Н. Катализ в органической химии / Б.Н. Долгов. – 2-е изд. – Ленинград : Госхимиздат, 1959. – 807 с.
686278
  Иванский В.И. Катализ в органической химии / В.И. Иванский. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 185 с.
686279
  Николаев Л.А. Катализ в природе и промышленности / Л.А. Николаев. – Москва, 1976. – 128с.
686280
  Боресков Г.К. Катализ в производстве серной кислоты / Г.К. Боресков. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1954. – 348 с.
686281
   Катализ в промышленности. – М.
1. – 1986. – 324с.
686282
   Катализ в промышленности. – М.
2. – 1986. – 291с.
686283
  Райдил Катализ в теории и практике / Райдил, , Тэйлор. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 416 с.
686284
  Дженкс В.П. Катализ в химии и энзимологии / В.П. Дженкс. – Москва : Мир, 1972. – 467 с.
686285
  Бельский И.Ф. Катализ в химии фурана / И.Ф. Бельский, В.М. Шостаковский. – Москва : Наука, 1972. – 230 с. – Библиогр.: с. 219-226 (313 назв.)
686286
  Афанасьев В.А. Катализ в химических реакциях / В.А. Афанасьев, Г.Е. Заиков. – Москва : Знание, 1977. – 63 с. : ил., граф. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Химия)
686287
  Кожевников И.В. Катализ гетерополисоединениями / И.В. Кожевников. – Москва : Знание, 1985. – 32 с.
686288
  Глазкова А.П. Катализ горения взрывчатых веществ / А.П. Глазкова. – Москва : Наука, 1976. – 264 с.
686289
  Джоблинг Е. Катализ и его применение в технике. / Е. Джоблинг. – Москва-Л., 1925. – 104с.
686290
  Мэкстед Э. Катализ и его промышленное применение / Э. Мэкстед. – Москва, 1936. – 576 с.
686291
  Ашмор П. Катализ и ингибирование химических реакций / П. Ашмор ; под ред. А.М. Рубинштейна. – Москва : Мир, 1966. – 507с. – Библиогр.: с. 495-496
686292
  Николаев Л.А. Катализ и катализаторы / Л.А. Николаев. – Москва, 1961. – 78с.
686293
   Катализ и катализаторы : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1965. – 187 с.
686294
   Катализ и катализаторы : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка
Вып. 3. – 1967. – 218 с.
686295
   Катализ и катализаторы : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка
Вып. 4. – 1968. – 167 с.
686296
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 14. – 1976
686297
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 15. – 1977
686298
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 16. – 1978
686299
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 17. – 1979
686300
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 18. – 1980
686301
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 19. – 1981
686302
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 20. – 1982
686303
   Катализ и катализаторы. – Киев
Вып. 21. – 1983
686304
   Катализ и катализаторы. – Л., 1990. – 128с.
686305
   Катализ и механизм реакций образования полимеров. – Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 148 с.
686306
   Катализ и механизм реакций образования полимеров. – Киев, 1980. – 148с.
686307
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 1. – 1995. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686308
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 2. – 1996. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686309
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 3. – 1997. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686310
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 4. – 2000. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686311
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 5/6. – 2000. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686312
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 7. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686313
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 8. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686314
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 9/10. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686315
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 11. – 2003. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686316
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 12. – 2003. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686317
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 13. – 2005. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686318
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 14. – 2006. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686319
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 15. – 2007. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686320
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад.наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 16. – 2008. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686321
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 17. – 2009. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686322
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 18. – 2010. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686323
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 19. – 2011. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686324
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 20. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686325
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 21. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686326
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 1994-
№ 22. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686327
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 1994-
№ 23. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686328
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии ; Нац. ун-т "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь ; редколл.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 24. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686329
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 25. – 2016. – 110 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686330
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев : Про Формат, 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 26. – 2017. – 105 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686331
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев : [б. и.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 27. – 2018. – 94 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
686332
  Тарасевич М.Р. Катализ и электрокатализ металлопрорфиринами. / М.Р. Тарасевич, К.А. Радюшкина. – М., 1982. – 168с.
686333
  Горбунов А.И. Катализ изотоплного обмена в молекулярном азоте переходными молекулами IV периода : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунов А. И.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 11л.
686334
  Помогайло А.Д. Катализ иммобилизованными комплексами / А.Д. Помогайло. – М., 1991. – 345с.
686335
  Рубан Л.В. Катализ интеркомбинационных переходов в химических реакциях стабильными азотокисными радикалами : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Рубан Л.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 20л.
686336
  Полянский Н.Г. Катализ ионитами / Н.Г. Полянский. – Москва : Химия, 1973. – 214 с.
686337
  Шмидт Ф.К. Катализ комплексами металлов первого переходного ряда реакций гидрирования и димеризации / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1986. – 230с.
686338
  Шмидт Ф.К. и др. Катализ комплексами металлов превращений ненасыщенных углеводородов / Ф.К. и др. Шмидт. – Иркутск, 1982. – 98с.
686339
  Сокольский Катализ лигандами окислительно-восстановительных реакций в водных растворах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1972. – 336с.
686340
  Крылов О.В. Катализ неметаллами. Закономерности подбора катализаторов / О.В. Крылов. – Ленинград : Химия, 1967. – 240 с.
686341
   Катализ обрыва цепей окисления спиртов гетерополиядерным комплексом [CuCoCd(L)2(Y2L)2(NCS)Br2]CH3OH / Г.А. Ковтун, Т.М. Каменева, Д.С. Нестеров, В.Н. Кокозей // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2006. – № 14. – С. 129-130
686342
  Штамм Е.В. Катализ окисления аскорбиновой кислоты ионами меди. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Штамм Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 18л.
686343
  Стельмах Т.В. Катализ оксидами азота реакций окисления железа (2) и титана (3) кислородом. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Стельмах Т.В.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1983. – 16л.
686344
  Данчевская М.Н. Катализ парами металлов и некоторые вопросы полпроводников катализа : Автореф... канд. хим.наук: / Данчевская М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1958. – 5л.
686345
  Бектуров Е.А. Катализ полимерами / Е.А.Бектуров, С. Кудайбергенов ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. – 181, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-628-00036-1
686346
  Гюккель В. Катализ при помощи коллоидных металлов / В. Гюккель. – Х.-К., 1933. – 64с.
686347
  Бердников В.М. Катализ разложения перекиси водорода гидратированным ионом и комплексными соединениями меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бердников В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый Совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 17л.
686348
  Арзамаскова Л.Н. Катализ разложения перекиси водорода комплексными ионами никеля и меди : Автореф... наук: 073 / Арзамаскова Л.Н.; АН СССР. И-т химической физики. – М., 1971. – 20л.
686349
  Литвак Владимир Васильевич Катализ соединениями меди в реакциях замещенных бромбензолов с метилатом и фенолятом щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Литвак Владимир Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.30
686350
  Кузнецов Б.Н. Катализ химических превращений угля в биомассы / Б.Н. Кузнецов. – Новосибирск, 1990. – 298с.
686351
  Козлов Ю.Н. Катализ цепного разложения перекиси водорода ионами меди. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козлов Ю.Н.; АН СССР. – М, 1970. – 20л.
686352
   Катализ. 3-я конференция по физико-химич. вопросах. – Л., 1930. – 208с.
686353
   Катализ. Вопросы избирательности и стереоспецифичности катализаторов. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 418 с.
686354
   Катализ. Вопросы теории и методы исследования. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 572 с.
686355
   Катализ. Исследование гетерогенных процессов. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 394 с.
686356
   Катализ. Исследование гомогенных процессов. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 252 с.
686357
   Катализ. Исследование поверхностных катализаторов. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 331 с.
686358
   Катализ. Катализаторы органических реакций. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 336 с.
686359
   Катализ. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа, кластерные подходы = Catalysis. Mechanisms of homogeneous and heterogeneous catalysis, claster approaches / В.В. Гончарук, Г.Л. Камалов, Г.А. Ковтун, Е.С. Рудаков, В.К. Яцимирский; Национ.академия наук Украины. – Киев : Наукова думка, 2002. – 544с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0756-6
686360
   Катализ. Некоторые вопросы теории и технологии органических реакций. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 368 с.
686361
   Катализ. Новые физические методы исследования. – Москва : Мир, 1964. – 372 с.
686362
   Катализ. Полифункциональные катализаторы и сложные реакции. – Москва : Мир, 1965. – 419 с.
686363
  Хомутов Н.Е. Катализ. Расшир. конспект лекции. / Н.Е. Хомутов. – М., 1969. – 116с.
686364
   Катализ. Стереохимия и механизмы органических реакций. – Москва : Мир, 1968. – 292 с.
686365
   Катализ. Труды Всесоюзного совещания по катализу посвященного памяти Л.В.Писаржевского. – Киев : АН УССР, 1950. – 232 с.
686366
   Катализ. Труды Первого междунар. конгресса. – М., 1960. – 936с.
686367
   Катализ. Физико-химия гетерогенного катализа. – Москва : Мир, 1967. – 480 с.
686368
   Катализ. Электронные явления. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 390 с.
686369
  Боресков Г.К. Катализ: вопросы теории и практики : избр. тр. / Г.К. Боресков ; отв. ред. К.И. Замараев, Г.И. Панов ; [АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т катализа]. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1987. – 536 с., [1] л. портр. : портр., ил. – Библиогр. в тексте
686370
   Катализ: Фундам. и прикл. исслед.. – М., 1987. – 284с.
686371
  Розовский А.Я. Катализатор и реакционная среда / А.Я. Розовский. – М, 1988. – 303с.
686372
  Николаев Л.А. Катализаторы / Л.А. Николаев. – Москва, 1960. – 48с.
686373
  Кауш Оскар Катализаторы в производстве серной и азотной кислот и синтетического аммиака / Кауш Оскар; ред. М. Некрич. – Харьков-Киев : ДНТВУ, 1934. – 208 с.
686374
  Жуков Борис Катализаторы здоровья : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 122-128
686375
   Катализаторы и каталитические процессы. – Новосибирск, 1977. – 189с.
686376
  Зеленин С.Н. Катализаторы и каталитические системы реакций восстановления дигидропиридиновыми соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Зеленин С.Н.; Московск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1968. – 32л.
686377
   Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных предприятий и транспорта. – Новосибирск, 1988. – 257с.
686378
  Попова Н.М. Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств / Н.М. Попова. – Москва : Химия, 1991. – 174 с.
686379
  Белошапка В.А. Катализаторы профессионального развития менеджеров в украинских и международных компаниях : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-47 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
686380
  Нефедов Б.К. Катализаторы процессов углубленной переработки нефти. / Б.К. Нефедов. – М., 1992. – 264с.
686381
  Кузьмина Э.А. Катализированное кобальтовыми солями разложение некоторых алкильных гидроперекисей : Автореф. дис... канд. хим. наук / Кузьмина Э.А. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1966. – 17 с.
686382
  Сукиасян Г.Г. Катализируемое натрием алкилирование N-замещенных амидов кислот а лактамов непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сукиасян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 18л.
686383
  Габриелян Грета Липаритовна Катализируемое основание внутримолекулярное циклоприсоединение четвертичных аммониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Габриелян Грета Липаритовна; Ин-т органической химии АН Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 21л.
686384
  Каргина О.В. Катализм и матричная полимеризация на полимерных кислотах : Автореф... канд. хим.наук: / Каргина О. В.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1968. – 19л.
686385
  Крейнгольд С.У. Каталиметрия в анализе реактивов и веществ особой чистоты / С.У. Крейнгольд. – Москва : Химия, 1983. – 189 с.
686386
  Моэм В.С. Каталина / В.С. Моэм. – М, 1988. – 478с.
686387
  Моэм В.С. Каталина / В.С. Моэм. – К, 1990. – 413с.
686388
  Воронова М. Каталина де Эрасо: код судьбы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  "Наше «я», если верить французскому писателю Эрве Базену, – всего лишь плод исторических и социальных установок. Однако не исключено, что миссия личности в том и заключается, чтобы противопоставить зеркальному отражению эпохи глубокую уязвимость ...
686389
  Козьминых О.К. Каталистический синтез нитро, амино- сульфамидопроизводных 2-фенилхинолина и 2-фенил-5,6-бензохинолина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козьминых О.К.; М-во высш. образования СССР. – Свердловск, 1957. – 13л.
686390
  Орманец В. Каталистическое превращение алифатических аминов на окисных дегидратирующих контактах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орманец В.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 13л.
686391
  Будько Євген Катались на Каталонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 64-74 : фото
686392
  Фасман А.Б. Каталитическая активация водорода и окиси углерода в гомогенных и гетерогенных системах. : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Фасман А.Б.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 62л. – Бібліогр.:с.57-58
686393
  Олексенко Л.П. Каталитическая активность биметаллсодержащих Co,Pd-систем в окислении монооксида углерода / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2013. – Т. 87, № 2. – С. 200-204. – ISSN 0044-4537
686394
  Кучаев В.Л. Каталитическая активность германия в отношении реакции изотопного обмена в молеуцлярном водороде и адсорбция водорода на германии : Автореф... канд. хим.наук: / Кучаев В.Л.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1966. – 18л.
686395
  Свинова Л.И. Каталитическая активность гидрогелей, модифицированных ионами переходных металлов в окислительных процессах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Свинова Л. И.; МГУ, Хим. фак. – М., 1989. – 22л.
686396
   Каталитическая активность наноразмерных катализаторов Co/SiO[два] и Co/TiO[два] в реакции окисления монооксида углерода / А.А. Келип, Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Н.П. Смирнова, Е.И. Оранская // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 100
686397
   Каталитическая активность наноразмерных систем Со/SiO2 и Co/TIO2 в реакции окисления монооксида углерода / А.А. Келип, Н.П. Смирнова, Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Е.И. Оранская, А.П. Рипко // Журнал физической химии / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 87, № 6. – С. 1025-1030. – ISSN 0044-4537


  Исследовано влияние метода получения, концентрации активного компонента и условий формирования наноразмерных кобальтсодержащих систем на основе мезопористых порошков SiO2 и TIO2 на их каталитическую активность в реакции окисления монооксида углерода. ...
686398
  Жаворонкова К.Н. Каталитическая активность пленок никеля, меди и их сплавов в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Жаворонкова К.Н.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 26л.
686399
  Агабекян Р.С. Каталитическая активность холинэстеразы и ее вторична и третичная структура : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 093 / Агабекян Р.С. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 23л.
686400
  Егорушкина З.Ф. Каталитическая активность цеолитов типа Х и У в отношении реакций гидрогенизации, дегидратации и изомеризации. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Егорушкина З.Ф.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
686401
  Евзерихин Е.И. Каталитическая активностьд сплавов никель-медь и никель-кобельт в реакции гидрирования бензола. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евзерихин Е.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1965. – 17л.
686402
  Платэ А.Ф. Каталитическая ароматизация парафиновых углеводородов / А.Ф. Платэ. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 262 с.
686403
  Арешидзе Х.И. Каталитическая ароматизация супсинского бензина / Х.И. Арешидзе, А.М. Гахокидзе. – Тбилиси, 1942. – С. 147-152
686404
  Юсупов Д. Каталитическая гетероциклизация ацетиленовых соединений / Д. Юсупов, К.М. Ахмеров. – Ташкент, 1985. – 171с.
686405
  Сегизбаева С.С. Каталитическая гидратация ацетилена в присутствии солей палладия (2) и железа (3). : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Сегизбаева С.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
686406
  Павленко Н.В. Каталитическая гидрогенизация алкилфенолов в нафтеновые спирты : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.13 / Павленко Николай Владимирович ; Акад. наук УССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1978. – 27 с. – Библиогр.: 6 назв.
686407
  Попова Н.И. Каталитическая гидрогенизация двунепредельных углеводородов с сопряженной системой двойных связей. : Автореф... канд. хим.наук: / Попова Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. химии нефти. – Москва, 1950. – 4 с.
686408
  Кирилюс И.В. Каталитическая гидрогенизация некоторых диацетиленовых спиртов и гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Кирилюс И.В.; АН КазССР. Хим.-металлургич. ин-т. – Караганда, 1964. – 19л.
686409
  Кубасов А.А. Каталитическая зомеризация цикленов на окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: / Кубасов А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 12л.
686410
  Климова Е.И. Каталитическая и термическая реакции непредельных углеводородов с карбонильными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Климова Е.И.; Москов. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
686411
  Дашжамц Каталитическая изомеризация мета-ксилола : Автореф... канд. хим.наук: / Дашжамц батын; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1957. – 10л.
686412
  Полянский Александр Борисович Каталитическая конверсия метанола с водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Полянский Александр Борисович; МВ и ССО РСФСР. Сарат. гос. ун-тет. – Саратов, 1981. – 18л.
686413
   Каталитическая конверсия углеводов.... – Киев
Вып. 3. – 1978
686414
   Каталитическая конверсия углеводов.... – Киев
Вып. 4. – 1979
686415
   Каталитическая конверсия углеводов.... – Киев
Вып. 5. – 1980
686416
   Каталитическая конверсия углеводов.... – Киев
Вып. 6. – 1981
686417
  Николаев А.Д. Каталитическая конденсация оснований шиффа с некоторыми органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Николаев А. Д.; МВССО РСФСР, Перм.ГУ. – Пермь, 1963. – 14л.
686418
  Рахлевский Леонид Всеволодович Каталитическая модификация полиуретанов для иммобилизации биологически активных веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахлевский Леонид Всеволодович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 17л.
686419
  Рахлевский Леонод Всеволодович Каталитическая модификация полиуретанов для иммобилизации биологически активных веществ : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахлевский Леонод Всеволодович; КГУ. – Киев, 1989. – 129л. – Бібліогр.:л.112-129
686420
  Казанцева И.А. Каталитическая очистка ацетилена от фосфина в присутствии комплексов ртути (II) и меди (I, II) : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Казанцева И.А.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.21-22
686421
  Тихоненко А.Д. Каталитическая очистка выхлопных газов азотнокислых производства на никелевых катализаторах : Автореф... канд. техн.наук: 340 / Тихоненко А. Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технол. – Ташкент, 1971. – 19л.
686422
   Каталитическая очистка газов (Материалы IV Всесоюзной конференции). – Алма-Ата
1. – 1985. – 164с.
686423
   Каталитическая очистка газов (Материалы IV Всесоюзной конференции). – Алма-Ата
2. – 1985. – 118с.
686424
   Каталитическая очистка газов: (Материалы V всесоюз. конф., 12-17 июня 1989 г.). – Тбилиси, 1989. – 239с.
686425
  Судак А.Ф. Каталитическая очистка газовых выбросов от озона. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.01 / Судак А.Ф.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1982. – 15л.
686426
  Мещенко Н.Т. Каталитическая очистка углеводородных газов от гомологов метана методом паровой конверсии. : Автореф... наук: 02.00.13 / Мещенко Н.Т.; АН УССР.Ин-т хим.Высокомол.соед. – К, 1978. – 24л.
686427
  Барштейн Р.С. Каталитическая поликонденсация / Р.С. Барштейн, И.А. Сорокина. – Москва : Химия, 1988. – 288 с.
686428
  Монаков Б Ю. Каталитическая полимеризация 1,3-диенов / Б Ю. Монаков, Г.А. Толстиков. – Москва : Наука, 1990. – 209 с.
686429
  Коротков А.А. Каталитическая полимеризация виниловых мономеров. / А.А. Коротков, А.Ф. Подольский. – Л., 1973. – 282с.
686430
  Паушкин Я.М. Каталитическая полимеризация олефинов в моторное топливо / Я.М. Паушкин. – М., 1955. – 184с.
686431
  Липатова Т.Э. Каталитическая полимеризация олигомеров и формирование полимерных сеток / Т.Э. Липатова. – Киев, 1974. – 207с.
686432
  Писарева Ирина Владиславован Каталитическая реакция полиприсоединения изоцианатов как метод получения полиуретанизоциануратов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Писарева Ирина Владиславован; КГУ. – К., 1991. – 17л.
686433
  Писарева Ирина Владиславовна Каталитическая реакция полиприсоединения изоциатов как метод получения полиуританизоциануратов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Писарева Ирина Владиславовна; Ин-тут органической химии. – К, 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.126-144
686434
  Глухов Н.А. Каталитическая циклизация непредельных кетонов : Автореф... кандид. химич.наук: / Глухов Н.А.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
686435
  Башкирцева В.Е. Каталитические волны водорода в растворах тиосемикарбазида и его производных в присутствии ионов кобальта (П) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Башкирцева В.Е.; Казанский гос. ун-т. – Кзань, 1972. – 20л.
686436
  Пряхин А.Н. Каталитические и адсорбционные свойства глюкозо-6-фосфатдегидрогеназ и некоторые общие задачи кинетики ферментативных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пряхин А.Н.; МГУ. – М., 1977. – 15л.
686437
  Чернов В.А. Каталитические и адсорбционные свойства модифицированной окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернов В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 11л.
686438
  Захарова О.М. Каталитические и адсорбционные свойства модифицированных цеолитов с переходными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Захарова О.М.; МГУ. – М., 1982. – 14л.
686439
  Кузора Т.В. Каталитические и адсорбционные свойства рутений-платиновых нанесенных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Кузора Т.В.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
686440
  Майрановский С.Г. Каталитические и кинетические волны в полярографии / С.Г. Майрановский. – Москва : Наука, 1966. – 288 с.
686441
  Левчук В Каталитические и кислотные свойства аморфных алюмосиликагелей и декатионированных цеолитов типа Х и У : Автореф... канд. хим.наук: / Левчук В,С.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 18л.
686442
  Винокурова Е.Б. Каталитические и кислотные свойства продуктов взаимодействия Al O , с газообразным HF. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Винокурова Е.Б.; Моск. гос .ун-т. – М., 1970. – 16л.
686443
  Яцимирский Виталий Константинович Каталитические и физико-химические свойства одно- и двухкомпонентных металлических систем : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.15 / Яцимирский Виталий Константинович; АН Каз.ССР. Ин-т органического катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1982. – 36л.
686444
  Молюкова Н.И. Каталитические и электрокаталитические свойства скелетного никеля, модифицированного добавками некоторых з, р- и d-металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Молюкова Н.И.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
686445
  Ганиченко Л.Г. Каталитические и электронные свойства некоторых окислов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Ганиченко Л.Г.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1967. – 12л.
686446
  Зозуля Н.И. Каталитические и электрофизические свойства некоторых соединений А3В5 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Зозуля Н.И. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22
686447
  Мюллер Г. Каталитические методы в анализе следов элементов / Г. Мюллер, М. Отто, Г. Вернер. – Москва : Мир, 1983. – 199 с.
686448
  Гершкович Е.Э. Каталитические методы в промышленно-санитарной химии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гершкович Е.Э.; АМН СССР. – М, 1964. – 18л.
686449
   Каталитические методы обезвреживания газовых и жидких отходов промышленных предприятий. – Новосибирск, 1986. – 204с.
686450
  Терешкина Р.И. Каталитические особенности элеменов подгруппы галлия в растворах Н2О2 и новые перекисные соединения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Терешкина Р.И. ; Мос. хим. технол. ин-т. – Москва, 1967. – 13 с.
686451
  Копылова Ольга Васильевна Каталитические полярографические токи некоторых окислителей и их аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Копылова Ольга Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 26л.
686452
  Чултэм Доржийн Каталитические превращения 1,1-дизамещенных циклогексановых угеводородов на платиновых катализаторах при повышенных температурах и давлении водорода : Автореф... канд. хим.наук: / Чултэм Доржийн; МГУ. Хим. фак. Кафедра химии нефти. – М., 1964. – 13л.
686453
  Марчевский А.Т. Каталитические превращения d- 3 керана над титановой кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Марчевский А.Т.; ВНИИ синтетич. и натуральных душистых веществ. – М., 1953. – 12л.
686454
  Абрамян Ж.И. Каталитические превращения ацетилена в присутствии гомогенных никелевых катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Абрамян Ж.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
686455
  Шостаковский В.М. Каталитические превращения бета-фурилкарбоновых кислот и их эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Шостаковский В.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 20л.
686456
  Вознесенская И.И. Каталитические превращения бициклических углеводородов в условиях повышенных температуры и давления : Автореф... канд. хим.наук: / Вознесенская И.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1966. – 16л.
686457
  Сагинова Л.Г. Каталитические превращения кумаранов и гексагидрокумаранов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сагинова Л. Г. ; МГУ, Хим. фак. Каф. химии нефтии и орган. калаиза. – Москва, 1968. – 15 с.
686458
  Шелемина Н.В. Каталитические превращения некоторых сераорганических соединений на модифицированных алюмосиликатных катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 082 / Шелемина Н. В. ; МГУ , Хим. фак. , Каф. хим. нефти и орган. катализа. – Москва, 1968. – 19 с.
686459
  Платэ А.Ф. Каталитические превращения некоторых циклических углеводородов / А.Ф. Платэ. – Москва : Московский университет, 1949. – 64 с.
686460
   Каталитические превращения непредельных углеводородов. – Баку, 1989. – 100с.
686461
  Кагарликцая Надежда Владимировна Каталитические превращения нитрилов пиридинкарбоновых кислот на некоторых металлах VIII группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кагарликцая Надежда Владимировна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.27
686462
   Каталитические превращения парафиновых углеводородов. – Л., 1976. – 173с.
686463
  Жермен Дж Каталитические превращения углеводородов / Жермен Дж. – Москва : Мир, 1972. – 308 с.
686464
   Каталитические превращения углеводородов. – Москва, 1980. – 173 с.
686465
   Каталитические превращения углеводородов : сборник научных трудов. – Иркутск, 1989. – 196с.
686466
  Харченко А.П. Каталитические превращения этаноламина : Автореф... Канд.хим.наук: / Харченко А.П.; Гос.ордена Труд.Красн.Знамени ин-т прикл.химии. – Ленинград, 1952. – 8 с.
686467
  Матрос Ю.Ш. Каталитические процессы в нестационарных условиях / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1987. – 226с.
686468
  Гутыря В.С. Каталитические процессы в нефтепереработке и нефтехимии / В.С. Гутыря. – К., 1988. – 375с.
686469
   Каталитические процессы в химии и химической технологии. – Алма-Ата, 1985. – 111 с.
686470
   Каталитические реакции в жидкой фазе : материалы пятой Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в жид. фазе, 25-27 сент. 1978 г. – Алма-Ата
Ч. 2. – 1978. – 152с.
686471
   Каталитические реакции в жидкой фазе : материалы пятой Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в жид. фазе, 25-27 сент. 1978 г. – Алма-Ата
Ч. 3. – 1978. – 240с.
686472
   Каталитические реакции в жидкой фазе. (Труды Всесоюзной конференции). – Алма-Ата, 1963. – 459с.
686473
   Каталитические реакции в жидкой фазе. Труды третьей Всесоюзной конференции по каталитическим реакциям в жидкой фазе. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 475 с.
686474
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы V Всесоюзной конференции по каталитическим реакциям в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1980. – 302с.
686475
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Обзорные и пленарные доклады VI Всесоюзной конференции. – Алма-Ата, 1985. – 220с.
686476
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата : Наука
1. – 1988. – 136 с.
686477
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата : Наука
2. – 1988. – 136 с.
686478
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата : Наука
3. – 1988. – 199 с.
686479
  Брюкнер Х. Каталитические реакции в химико-органической промышленности / Х. Брюкнер. – Ленинград : Госхимтехиздат
I. – 1932. – 143 с.
686480
   Каталитические реакции и охрана окружающей среды. – Кишинев, 1983. – 271с.
686481
   Каталитические реакции мономеров и полимеров. – Чебоксары, 1988. – 121с.
686482
  Ипатьев В.Н. Каталитические реакции при высоких температурах и давлениях. – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П.Фроловой, 1907. – 170 с.
686483
  Ипатьев В.Н. Каталитические реакции при высоких температурах и давлениях / В.Н. Ипатьев. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1936. – 774 с.
686484
  Паал З. Каталитические реакции циклизации углеводородов / З. Паал, Ж. Чичери. – Москва, 1988. – 264 с.
686485
  Низельский Ю.Н. Каталитические свойства "бета"-дикетонатов металлов / Ю.Н. Низельский. – Киев : Наукова думка, 1983. – 127 с.
686486
  Шаронов М.Н. Каталитические свойства бентонитовых глинд Горбского местрождения УССР. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шаронов М.Н.; М-во высш.образования УССР.Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1958. – 15л.
686487
  аль-Хатиб Каталитические свойства бинарных окисных лантан-хромовых катализаторов в реакциях дегидрогенизации изопропилового спирта и пара-ортоковерсии водорода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.13 / аль-Хатиб К.А. ; Хи.фак-т. Кафедра хим. и органич.катализа. – Москва, 1972. – 18 с.
686488
   Каталитические свойства веществ. – Справочник. – Киев : Наукова думка, 1968. – 1463 с.
686489
   Каталитические свойства веществ. – К.
2. – 1975. – 921с.
686490
   Каталитические свойства веществ. – Справочник. – Киев : Наукова думка
2, кн. 1. – 1975. – 921 с.
686491
   Каталитические свойства веществ. – Справочник. – Киев : Наукова думка
2, кн. 2. – 1975. – 717 с.
686492
   Каталитические свойства веществ. – Справочник. – Киев : Наукова думка
3. – 1976. – 1031 с.
686493
   Каталитические свойства веществ. – Справочник. – Киев : Наукова думка
4. – 1977. – 295 с.
686494
  Эрнестова Л.С. Каталитические свойства галогенидов Си (1,2) в реакции окисления фосфина кислородом. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Эрнестова Л.С.; АН Каз.ССР.Ин-т органич.катализатора и электрохимии. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
686495
  Фролов В.М. Каталитические свойства германия и их связь с полупроводниковыми свойствами : Автореф... канд. хим.наук: / Фролов В.М.; Гос. ком. Совета Министров по химии. Ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. – М., 1961. – 16л.
686496
  Харламов А.И. Каталитические свойства гидродов кальция и бария с различным содержанием водорода в реациях гидро-дегидрогенизации и изомеризаци углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Харламов А.И.; МГУ. – М, 1972. – 15л.
686497
  Вязьмитина О.М. Каталитические свойства железо-хромовых и железо-медных сплавов в реакции синтеха аммиака : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Вязьмитина О.М. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с.
686498
  Бударин В.Л. Каталитические свойства карбонильных кластерных соединений железа : Дис. ... канд. хим. наук: 02.00.04 / В.Л. Бударин ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : [Б. и.], 1988. – 175 л. – Библиогр.: л. 159-175
686499
  Мищенко А.П. Каталитические свойства марганца, железа, кобальта, меди и цинка, полученных методом термического разложения амальгам, в реакциях гидро- и дегидрогенизации углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Мищенко А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
686500
  Давлесупова Р.Г. Каталитические свойства металлов платиновой группы и их сплавов на основе палладия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Давлесупова Р.Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
686501
  Чигрина В.А. Каталитические свойства некоторых окисных медьсодержащих катализаторов в реакциях окисления водорода и конверсии окиси углерода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Чигрина В.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1977. – 17л.
686502
  Пахомова Э.П. Каталитические свойства некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомова Э.П.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 15л.
686503
  Пын Б-с. Каталитические свойства окисей гадолиния, диспрозия. : Автореф... канд.хим.наук: / Пын Б-с.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гсо.ун-т. – М, 1962. – 15л.
686504
  Артамонов Е.В. Каталитические свойства окисных соединений редкоземельных элементов в реакции окисления окиси углерода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов Е.В.;. – Новосибирск, 1974. – 22л.
686505
  Гоголь Н.А. Каталитические свойства палладия на носителях при гидрировании непредельных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Гоголь Н.А.; Казахский гос. ун-т. АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 29л.
686506
   Каталитические свойства промотированных Зd-металлами сенсорных материалов на основе SnO2 в реакции окисления монооксида углерода / И.П. Матушко, В.К. Яцимирский, Н.П. Максимович, Е.В. Ищенко, А.П. Рипко, Н.М. Деркаченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 7/8. – С. 22-25. – ISSN 0041-6045


  Изучена каталитическая активность сенсорных материалов на базе диоксида олова с добавками кобальта, никеля, железа или меди в реакции окисления монооксида углерода. Показано, что степень превращения СО проходит через максимум при увеличении количества ...
686507
  Бакуменко Т.Т. Каталитические свойства редких и редкоземельных элементов / Т.Т. Бакуменко ; АН УССР, Ин-т физ. химии. – Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1963. – 101 с., 1 л. табл. – Библиогр. в конце разделов
686508
  Ахмед Наджи Ахмед Али-Наджм Каталитические свойства редкоземельных металлов (Sc, V, Nd), их гидридов, карбидов и окислов в реакции выскотемпературной пара-орто-конверси водорода : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмед Наджи Ахмед Али-Наджм; МГУ. – М., 1969. – 18л.
686509
  Сулейманова А.С. Каталитические свойства редкоземельных элементов в окислении алмаза. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Сулейманова А.С.; МГУ. – М., 1982. – 18л.
686510
  Верховская А.К. Каталитические свойства системы CoCl-CuCl-Na MoO в реакции разложения перекиси водорода и промежуточные соединения, образующиеся в ходе процесса. : Автореф... канд. хим.наук: / Верховская А.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 11л.
686511
  Филиппов А.П. Каталитические свойства соедиений молибдена в реакциях окисления органических аминов броматом : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппов А.П.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1965. – 21л.
686512
   Каталитические свойства соединений редкоземельных металлов. – Минск : Наука и техника, 1977. – 126 с.
686513
  Товбин М.В. и др. Каталитические свойства сплавов / М.В. и др. Товбин. – Киев, 1973. – 188 с.
686514
  Бобров Н.Н. Каталитические свойства цеолитов с катионами переходных металлов в реакциях окисления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бобров Н. Н.; АН СССР, Сибирск. отд.-ние Уч. сов. Ин-та катализа. – Новосибирск, 1974. – 26л.
686515
  Ермилова М.М. Каталитические свойства цеолитов типа А, Х и Y в отношении дегидратации бутанолов и изомеризации бутенов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ермилова М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 22л.
686516
  Иванова Р.Б. Каталитические системы гидрирования ароматических нитросоединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Иванова Р.Б.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 31л.
686517
  Абаляева В.В. Каталитические системы реакции гидрирования на основе комплексных соединений титана : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Абаляева В.В. ; АН СССР. Отд. ин-та хим. физики. – Черновцы, 1975. – 19 с.
686518
  Клочковский С.П. Каталитические системы ртуть (ІІ) - золото (ІІІ), селен (IV) - золото (ІІІ), серебро (І) - ртуть (ІІ), окись азота - селен (IV) в кинетических методах анализа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Клочковский С.П.; Магнитогорский горно-металлург. ин-тут им. Г.И.Носова. – Магнитогорск, 1974. – 20л.
686519
   Каталитические способы производства серы, серной кислоты и очистка газов от сернистых соединений. – Новосибирск, 1990. – 167с.
686520
  Елизарова Г.Л. Каталитические токи водорода в растворах некоторых комплексных соединений и их аналитическое применение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Елизарова Г.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1963. – 17л.
686521
   Каталитические фотохимические и электролитические реакции. – М., 1960. – 436с.
686522
  Фадеев Г.Н. Каталитические функции тиазиновых красителей в реакциях переноса водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Фадеев Г.Н.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
686523
  Махрука Муаффак Мухамедович Каталитические хемилюминесцентные реакции люминола с алифатическими дипероксикислотами : Дис... канд.хим.наук: 02.00.02 / Махрука Муаффак Мухамедович; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1990. – 153л. – Бібліогр.:л.130-153
686524
  Махрука Муаффак Мухамедович Каталитические хемилюминесцентные реакции люминола с алифатическими дипероксикислотами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.02 / Махрука Муаффак Мухамедович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 15л.
686525
  Ипатьев Н В. Блох Каталитические явления в природе / Н В. Блох Ипатьев. – Петербург, 1922. – 90с.
686526
  Лавровский К.П. Каталитические, термические и радиационно-химические превращения углеводородов : Избранные труды / К.П. Лавровский. – Москва : Наука, 1976. – 384 с.
686527
  Ахмеров К.М. Каталитический аммонолиз и аммонирование ацитиленовых углеводородов / К.М. Ахмеров ; Ташкент. политехн. ин-т им. Беруни. – Ташкент : Фан, 1976. – 128 с. : ил.
686528
  Трегер Ю.А. Каталитический гидролиз хлористого аллила. : Автореф... канд. хим.наук: / Трегер Ю.А.; Гос. ком. хим. пром-сти при Госплане СССР. – М., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.16
686529
  Омаралиев Т.О. Каталитический крекинг газойлевых фракций нефтей Западного Казахстана / Т.О. Омаралиев. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
686530
  Войцеховский Б.В. Каталитический крекинг: катализаторы, химия, кинетика / Б.В. Войцеховский, А. Корма. – Москва, 1990. – 150с.
686531
  Федоров А.П. Каталитический риформинг широких бензиновых фракций с получением ароматических углеводородов и высокооктанового топлива. : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Федоров А.П.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1971. – 25л.
686532
  Вязьмитини О.М. Каталитический свойства железо-хромовых и железо-медных сплавов в реакции синтеза аммиака : Дис... канд. хим.наук: / Вязьмитини О. М.; КГУ, Каф-ра физ. химии. – К., 1969. – 115л. – Бібліогр.:л.1-13
686533
  Абрамова З.А. Каталитический синтез бета-ариламинокетонов на основе 4-аминодифенила, метил-4-дифенилкетона и 4-дифенилальдегида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова З.А. ; МВиССО. – Пермь, 1963. – 12 с.
686534
  Артамонов А.А. Каталитический синтез винилароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Артамонов А.А.;. – М, 1966. – 21л.
686535
  Каган Ю.Б. Каталитический синтез высших алифатических спиртов из окиси углерода и водорода : Автореф... д-ра хим.наук: / Каган Ю.Б.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1966. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
686536
  Норицина М.В. Каталитический синтез и некоторые превращения 1-(a-пирролидил)-алканолов-3 : Автореф... канд. хим.наук: / Норицина М.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
686537
  Байрамов М.Р. Каталитический синтез и некоторые превращения орто- и пара- изопропиленфенолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Байрамов М.Р.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 19л.
686538
   Каталитический синтез и превращения гетероциклических соединений. Гетерогенный катализ. – Рига, 1976. – 248с.
686539
   Каталитический синтез органических соединений. – Пермь, 1976. – 71с.
686540
   Каталитический синтез органических соединений серы. – Новосибирск, 1979. – 208с.
686541
  Пак В.Д. Каталитический синтез производных эфиров п-аминобензойной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Пак В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1963. – 14л.
686542
  Кривенько А.П. Каталитический синтез фурановых и тетрагидрофурановых аминов и некоторых производных циклоалкано-2,3-пирролидинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кривенько А.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
686543
  Козлов Н. Каталитический синтез хинальдина / Н. Козлов, П. Федосеев. – Минск : Белорусская академия наук, 1935. – 58 с.
686544
  Поздникина С.Г. Каталитический синтез циклических углеводородов в условиях реакции С5-дегидроциклизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Поздникина С.Г.; Моск. ин-т нефтехимич. и газовой промышленности. – М., 1971. – 24л.
686545
  Худавердян Г.А. Каталитическое алкенилирование ароматических соединений хлорбутадиенами-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Худавердян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 18л.
686546
  Гудзь В.Н. Каталитическое алкилирование пиридина и его гомологов некоторыми алифатическими спиртами и простыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: / Гудзь В.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 21л.
686547
  Караханов Э.А. Каталитическое алкилиррование крезоолв диеновыми углеводородами и органическими окисями : Автореф... канд. хим.наук: / Караханов Э. А.; МГУ. – М., 1963. – 16л.
686548
  Церетели Б.С. Каталитическое аминирование некоторых алифатических и алициклических спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Церетели Б. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 26л.
686549
  Ахметшина Л.Ф. Каталитическое аминование ароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ахметшина Л.Ф.; Мослотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1953. – 8л.
686550
  Грищук Богдан Дмитриевич Каталитическое анионарилирование непредельных соединений ароматическими солями диазония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грищук Богдан Дмитриевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
686551
  Гусейнов М.М. Каталитическое бромированние низкомолекулярных алканов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусейнов М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 12л.
686552
  Пастернак В.Ш. Каталитическое взаимодействие ароматических нитросоединений с простыми эфирама и спиртами. : Автореф... канд.хим.наук: / Пастернак В.Ш.; Пермь гос.ун-т. – Пермь, 1965. – 14л.
686553
  Верещагин Л.И. Каталитическое взаимодействие винилацетилена и его производных с аммиаком. : Автореф... канд. хим.наук: / Верещагин Л.И.; Акад. наук СССР. – Иркутск, 1959. – 12л.
686554
  Толибов М. Каталитическое взаимодействие оксиалкил- и оксиариламинов с окисью углерода. : Автореф... канд. хим.наук: / Толибов М.; АН УзССР. Объед. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1968. – 22л.
686555
  Молдабаев У. Каталитическое восстановление м-динитрибензола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молдабаев У.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
686556
  Марков В.Д. Каталитическое восстановление неорганических соединений окисью углерода в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.073 / Марков В.Д. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 12 с.
686557
  Шмонина В.П. Каталитическое восстановление нитробензола и некоторых его производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмонина В.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1951. – 7 с.
686558
  Мекеев Е.Е. Каталитическое восстановление окислов азота и их хроматографическое определение : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Мекеев Е.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 28л.
686559
  Голоднов В.А. Каталитическое восстановление хинонов окисью углерода в растворах : Автореф... кандидата хим.наук: / Голоднов В.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
686560
  Василевская Г.К. Каталитическое гидрирование 2-алкил-5-ацилфуранов : Автореф... канд.хим.наук: / Василевская Г.К.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – Москва, 1963. – 16л.
686561
  Караханов Э.А. Каталитическое гидрирование гетероциклических соединений / Э.А. Караханов, А.Г. Дедов. – Москва : Московский университет, 1986. – 194 с.
686562
  Надиров Н.К. Каталитическое гидрирование и гидрогенолиз углеводов / Н.К. Надиров, Р.Л. Слуцкий. – М., 1976. – 192с.
686563
  Бувалкина Л.А. Каталитическое гидрирование некоторых непредельных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Бувалкина Л. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
686564
  Бескова Г.С. Каталитическое гидрирование сероуглерода на сульфидах железа, никеля, кобальта : Автореф... Канд.хим.наук: / Бескова Г.С.; Гос.ком.Совета Министров СССР по химии. – М, 1960. – 17л.
686565
  Зеленкова В.В. Каталитическое гидрирование фурфурилиденкетонов и опыт асимметрического синтеза возникающих при этом спироцикланов и тетрагидрофурановых спиртов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зеленкова В.В. ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1952. – 11 с.
686566
  Кашковская Л.К. Каталитическое гидродеалкилирование толуола : Автореф... канд. хим.наук: / Кашковская Л.К.; АН СССР.Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 22л.
686567
  Кули-заде Фирдовси Акпер оглы Каталитическое гидросилилирование эпоксидиолефинов и некоторые превращения полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кули-заде Фирдовси Акпер оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
686568
  Веньяминов С.А. Каталитическое гидрохлорирование ацетилена на промышленной окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веньяминов С.А.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 16л.
686569
  Сафакв А.С. Каталитическое гирдирование бенщола и пиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Сафакв А. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. От-ние геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 14л.
686570
  Рабинович Г.Л. Каталитическое деалкилирование моноциклических ароматических углеводородов конверсий с водным паром. : Автореф... Канд.хим.наук: / Рабинович Г.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 17с.
686571
  Замышляева Л.И. Каталитическое деалкилирование некоторых органических соедиений в присутствии водяного пара на никеле : Автореф... канд. хим.наук: / Замышляева Л.И.; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1964. – 16л.
686572
  Кундо Н.Н. Каталитическое действие комплексов металлов с органическими лигандами в реакции окисления цистеина и сероводорода : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кундо Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 20л.
686573
  Максименко Т.С. Каталитическое действие сульфидной серы и благородных металлов в реакции восстановления ионов серебра железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Максименко Т. С.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – К., 1973. – 24л.
686574
  Шаапунин Давид Хоренович Каталитическое ионное гидрирование : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шаапунин Давид Хоренович ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1979. – 17 с.
686575
  Романова И.Б. Каталитическое карбонилирование аминов окисью углерода : Автореф... канд. хим.наук: / Романова И. Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния хим. наук. – Ташкент, 1963. – 17л.
686576
  Власенко В.М. Каталитическое метанирование окислов углерода : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Власенко В.М. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
686577
  Мамедова Земфира Аббамали кызы Каталитическое обезвреживание дымовых газов микиологических установок нефтеперерабатывающих заводов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамедова Земфира Аббамали кызы;. – Баку, 1975. – 28л.
686578
  Матрос Ю.Ш. Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1991. – 221с.
686579
  Шалкаускене Ю.А. Каталитическое окисление борогидрида натрия на меди. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шалкаускене Ю.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 19л.
686580
  Лесняк В.В. Каталитическое окисление водорода на системах V2O5 - нанесенный платиновый металл (Pt/Pd), сформированных при восстановлении в водороде // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2012. – № 20. – С. 113-117
686581
   Каталитическое окисление водорода на системах комплексный оксид - нанесенная Pt / В.В. Лесняк, В.К. Яцимирский, В.В. Сафонова, Д.А. Стратийчук, О.Ю. Болдырева // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2011. – № 19. – С. 59-63


  Изучена каталитическая активность соединений Me1VoP2O7(Me1=Na, K, Rb,Cs) и систем на их основе с нанесенной металлической Pt в реакции окисления Н2.
686582
  Гольдберг Юрий Шлемович Каталитическое окисление диметилпиридинов в пиридинкарбальдегиды : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гольдберг Юрий Шлемович; АН ЛатвССР. Ин-т орган. синтеза. – Рига, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
686583
  Пошкуте З.А. Каталитическое окисление меди (II) периодатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пошкуте З.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 20л.
686584
   Каталитическое окисление метана на оксидах V2O5, Nb2O5 b Ta2O5, сформированных при восстановлении в водороде в присутствии Pt(Pd) // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2009. – № 17. – С. 97-99
686585
  Прокопчук С.П. Каталитическое окисление Н-пентана в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.04 / Прокопчук С.П.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1985. – 17л.
686586
   Каталитическое окисление нафталина / В.А. Ройтер, Г.П. Корнейчук, В.П. Ушакова, Н.А. Стукановская. – Киев : АН УССР, 1963. – 108 с.
686587
  Кожарский В.А. Каталитическое окисление низкомолекулярных спиртов СІ-С4. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.04 / Кожарский В.А.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1985. – 21л.
686588
  Марек Л.Ф. Каталитическое окисление органических соединений / Л.Ф. Марек, Д.А. Ган. – Москва : ОНТИ, 1936. – 588 с.
686589
  Калантарлы Х.Ш. Каталитическое окисление петролатума для получения высокомолекулярных кислот : Автореф... докт. химич.наук: / Калантарлы Х.Ш.; Азербайджанский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. Кафедра химии. – Баку, 1950. – 28 с.
686590
  Корпусова Р.Д. Каталитическое окисление полифенолов в присутствии комплексных соединений меди : Автореф... канд. хим.наук: / Корпусова Р. Д.; МГУ, Хим. фак. – М., 1962. – 19л.
686591
  Горбунова Л.В. Каталитическое окисление пространственно-затрудненных фенолов : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунова Л. В.; АН СССР, Лаборат. стабилиз. полимеров. – Горький, 1967. – 23л.
686592
   Каталитическое окисление углеводородов как метод борьбы с загрязнением атмосферы. – М., 1961. – 16с.
686593
  Янулайтене Казимера Казио Каталитическое окисление формальдегида пероксодисульфатом в присутствии металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Янулайтене Казимера Казио; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
686594
  Маликов С.Ф. Каталитическое окисление хлористого хрома в хлорный коллоидными растворами платины / С.Ф. Маликов. – Тифлис, 1912. – 40с.
686595
  Лисовский Анатолий Ефимович Каталитическое окислительное дегидрирование алкилароматических углеводородов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.15 / Лисовский Анатолий Ефимович; АН СССР. Сибирск. отделение. Ин-т катализа. – Новосибриск, 1978. – 51л.
686596
  Аджамов К.Ю. Каталитическое окислительное дегидрирование бутилена в присутствии аммиака : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Аджамов К.Ю. ; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению ученых степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1969. – 21 с.
686597
  Вартанов А.А. Каталитическое окислительное дегидрирование изоамиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Вартанов А.А.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии и нефтеперер. – Баку, 1966. – 24л.
686598
  Хитеева В.М. Каталитическое окислительное дегидрирование индивидуальных изомеров н-бутена и изопентена : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хитеева В.М.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии и нефтеперера. – Баку, 1968. – 23л.
686599
  Голодников Г.В. Каталитическое получение смешанных кетонов из первичных спиртов : Автореф... кандид. химич.наук: / Голодников Г.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
686600
  Пилипенко Полина Саввична Каталитическое разложение метана на металлах семейства железа : Автореф... канд. хим.наук: / Пилипенко Полина Саввична; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1978. – 16л.
686601
  Колобкова Р.В. Каталитическое разложение перекиси водорода под влиянием вольфрамата натрия совместно с элементами подгруппы цинка и исследование промежуточных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: / Колобкова Р.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 12л.
686602
  Метелев А.К. Каталитическое разложение перкапроновой и перуксусной кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Метелев А.К.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1968. – 25л.
686603
  Барташюнас Ю.М. Каталитическое разложение хлорита натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Барташюнас Ю.М.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 18л.
686604
  Стародуб Н.П. Каталитическое хлорирование алканов. : Автореф... канд.хим.наук: / Стародуб Н.П.; Сарат.гос.ун-т. – Симферополь, 1964. – 10л.
686605
  Алексева Г.К. Каталитичесоке окисление окиси кглерода и разложение окислова азота на некоторых окисных катализаторах при высоких объемах скорости : Автореф... канд. хим.наук: / Алексева Г. К.; АН КазССС, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 21л.
686606
  Яцимирський В.К. Каталіз ( - руйнування - прискорення хімічної реакції) / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 446-447. – ISBN 978-966-02-6472-4
686607
  Лозинський Д.Л. Каталіз економічних реформ в Україні в контексті протидії гібридній війни / Д.Л. Лозинський, С.В. Кучер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 102-106. – ISSN 2222-4459
686608
  Цапюк Г.Г. Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.04 / Цапюк Г. Г.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
686609
  Цапюк Г.Г. Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів : Автореф...канд.хіміч.наук:02.00.04 / Цапюк Г.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
686610
  Цапюк Галина Григорівна Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів. : Дис....канд.хімічних наук.: 02.00.04 / Цапюк Галина Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 168 л. – Бібліогр.: л.: 151-168
686611
  Штейнберг Л.Я. Каталіз сполуками фосфору (ІІІ) у синтезі ариламідів 3-окси-2-нафтойної кислоти // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 89, № 7/8. – С. 8-25. – ISSN 2708-129X
686612
  Штейнберг Л.Я. Каталіз сполуками фосфору і кремнію у синтезі анілідів оксинафтойних кислот // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 89, № 1/2. – С. 46-59. – ISSN 2708-129X
686613
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нвфтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. Л.М. Шкарапута ; редкол.: Є.Г. Багрій, М.М. Братичак, В.В. Брей [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 28. – 2019. – 82 с. – До 2019 р. див. назву журн. "Катализ и нефтехимия"
686614
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей (голов. ред.), Iu. Bodachivskyi, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 29. – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
686615
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей (голов. ред.), Iu. Bodachivskyi, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 30. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
686616
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей, Iu. Bodachivskyi, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 31. – 2021. – 102 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
686617
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей, С.В. Бойченко, М.М. Братичак [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 32. – 2021. – 111, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
686618
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей, С.В. Бойченко, М.М. Братичак [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 33. – 2022. – 97, [1] c. – https://doi.org/10.15407/kataliz2022.33.001 - Резюме укр., англ. мовами
686619
   Каталіз та нафтохімія / НАН України ; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: В.В. Брей, С.В. Бойченко, М.М. Братичак [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 34. – 2023. – 135, [1] c. – https://doi.org/10.15407/kataliz2023.34.001 - Резюме укр., англ. мовами
686620
   Каталізатор Граббса вирішить проблему старих покришок // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2016. – № 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – С. 4
686621
  Суржик Л. Каталізатор змін.Чи стане 2019 рік переломним у реформуванні наукової сфери? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8). – С. 12


  "Це доленосне питання не лише для української науки, а й для майбутнього нашої держави. Ми звернулися до Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі - НРРНТ) із запитанням, що вдалося зробити за період його ...
686622
  Іщенко О.В. Каталізатори ( - речовини, що прискорюють хімічну реакцію) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 447. – ISBN 978-966-02-6472-4
686623
   Каталізатори дегідратації ізопрошлового спирту на основі хлорованого активованого вугілля / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, Л.М. Грішенко, Т.В. Чернявська, В.К. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 11/12. – С. 43-47. – ISSN 0041-6045


  На основі хлорованого активованого вугілля (АВ) одержано та досліджено фізико-хімічні властивості зразків з 5-вмісними кислотними групами. Вивчено каталітичні властивості даних зразків у газофазній дегідратації ізопропілового спирту з утворенням ...
686624
   Каталізатори кислотно-основних процесів на основі модифікованого вуглецевого волокна / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, О.М. Задерко, А.В. Вакалюк, місчанчук, Н.С. Новиченко, А.А. Череменко, В.Є. Діюк // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 7-8, липень - серпень. – С. 38-48. – ISSN 0041-6045
686625
  Моташко Т.П. Каталізатори та інгібітори розвитку автотранспортного страхування в Україні / Т.П. Моташко, Р.Р. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 110-114 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
686626
  Олексенко Л. Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю / Л. Олексенко, Т. Вербецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю Mn-вмісних нанесених систем на носіях різної хімічної природи. Установлено, що різниця в активності нанесених каталізаторів Mn-носій з високим вмістом металу (10 мас.% Mn), що ...
686627
   Каталітична активність біметальних комплексів деяких 3d-металів іммобілізованих на наносиліці у реакції розкладу озону / І.В. Василюк, Я.Л. Почтар, А.С. Труба, Є.О. Радченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 6
686628
   Каталітична активність біядерного комплексу міді(II) на основі 2-(5-(1,2,4)триазол-1-ілметил-1Н-(1,2,4)-триазол-3-іл)-піридину в реакціях окиснення катехолів / Д. Хоменко, Р. Дорощук, І. Одарич, І. Распертова, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 19-22. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
686629
  Федоренко Г. Каталітична активність в окисненні метану сенсорних наноматеріалів Pd/SnO2 / Г. Федоренко, Л. Олексенко, Н. Максимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-59. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанорозмірних сенсорних матеріалів Pd/SnO2 в реакції окиснення метану та встановлено її вплив на формування чутливості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до 937 ppm метану у повітрі. Показано, що в умовах надлишку ...
686630
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Дис. ... канд. хімічн. наук: 02.00.04. / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 161л. – Бібліогр.: л.144-161
686631
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
686632
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 395л. + Додатки : л.348-354. – Бібліогр. : л.355-395
686633
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Автореферат дис. ...д-ра хімічних наук: спец.02.00.04-фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. + Додатки : л.348-354. – Бібл.: 70 назв.
686634
   Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню / В. Герасьова, Т. Безугла, В. Діюк, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 47-50. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Одержано каталітично активні системи на основі кісточкового активованого вугілля та металокомплексних сполук [Cu(L1/L2)][MCl4] (M = Zn, Mn; L1 - 4,6,6-триметил-1,9-диаміно-3,7-діаза нона-3-єн; L2 - 1,15-дигідроксі-7,9,9-триметил-3,6,10,13-тетраза ...
686635
  Гріщенко Л. Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 57-61. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікування активованого вугілля кислотними групами та отримано гетерогенні каталізатори кислотно-основних реакцій. Досліджено каталітичну активність синтезованих матеріалів в реакції дегідратації етилового та метилового спиртів. Вивчено ...
686636
   Каталітична активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) і Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення водню та монооксиду вуглецю / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут, О.Ю. Болдирєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-35. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) та Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення H2 та CO. Показано, що каталітична активність залежить від хімічної природи носія та поверхневих сполук здатних адсорбувати реагуючі ...
686637
   Каталітична активність оксидів кобальту в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.Є. Діюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 31-36. – ISSN 0041-6045


  Досліджено окиснення сажі киснем повітря у присутності оксидів кобальту при атмосферному тискові у діапазоні температур 673-723 К. Визначено константи швидкості каталітичного процесу. Одержано порівняльні характеристики активності оксидів кобальту, ...
686638
   Каталітична активність оксидів марганцю в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський, А.В. Романівська, М.Ю. Федорчук // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 20-25. – ISSN 0041-6045
686639
   Каталітична активність систем Pt/Nb-O-(p) в реакції низькотемпературного окиснення водню / О.А. Попіка, В.В. Лісняк, О.М. Задерко, О.Ю. Болдирєва // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 175
686640
  Малінкін С.О. Каталітична активність тетраядерного комплексу міді(II) з топологією молекулярної гратки в реакції окислення 3,5-ди-трет-бутилпірокатехіну / С.О. Малінкін, Л.В. Пенкова, В.О. Павленко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
686641
  Олексенко Л.П. Каталітична активність у реакції окиснення СО та фізико-хімічні властивості Сu- та Pd/ZSM-5 цеолітних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-40. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність цеолітних іонообмінних Cu Pd/ZSM-5 систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю. Виявлено, що зменшення загальної кислотності поверхні мідь- і паладійвмісних систем за рахунок зменшення внесків слабозв"язано та ...
686642
  Діюк В.Є. Каталітична активність фосфорильованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, А.В. Місчанчук // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 26-31. – ISSN 0041-6045
686643
  Матвіюк Т. Каталітична реакція Міхаeля в гетероциклічних системах / Т. Матвіюк, О. Силенко, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 31-33. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Знайдено нові каталітичні умови, що дало змогу за реакцією Міхаеля, отримувати аддукти гетероциклічних систем з малеїнімідами. Одержані продукти реакцій досліджено методами 1Н ЯМР спектроскопії. New catalytically conditions that make possible to ...
686644
  Бойченко Д.С. Каталітичне визначення іоду в зразках з органічною матрицею за оптимізованою ферум(III)-тіоціанатною методикою / Д.С. Бойченко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 142
686645
  Юрченко Д.В. Каталітичне окиснення бензоїнів у присутності пористого координаційного полімеру міді (ІІ) з бензол-1,3,5-трикарбоксилатом (HKUST-1) / Д.В. Юрченко, С.В. Колотілов // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 150
686646
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів 3d-металів, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 138л. – Бібліогр.: л.120-138
686647
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец. 02.00.04-фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 15 назв.
686648
  Кіндер Т.Д. Каталітичне окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Т.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. – Бібліогр.: л. 119-142
686649
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Телегєєва О.Г. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л.122-142
686650
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Телегєєва О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
686651
  Болдирєва Ольга Юріївна Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 02.00.04 / Болдирєва О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назв.
686652
  Болдирєва О.Ю. Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / О.Ю. Болдирєва ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2002. – 156 л. – Бібліогр.: л. 128 - 156
686653
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 129-133. – ISBN 966-594-601-3
686654
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
686655
  Сю Юнлун Каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сю Юнлун; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
686656
   Каталітичний розклад пероксиду водню різнометальними комплексами Cu11/Mn11 етилендіаміном у присутності електролітів / В.Є. Діюк, А.О. Горлова, Маханькова, В.М. Кокозей // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 3/4. – С. 36-41. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние злектролитов KNO3, КСІ, KBr, KNCS на кинетику реакции разложения Н2О2, катализируемую комплексними соединениями Си11 /Мn11 с зтилендиамином. Установлено, что анионы С1, Вг и SCN" обратимо ингибируют катализатор. Зффективность ...
686657
   Каталітичні властивості активного вугілля з нанесеною фосфорновольфрамовою кислотою в реакції дегідратації еталону / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, Д.В. Бражник, Г.Г. Цапюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 97-102. – ISSN 0041-6045
686658
  Копіч В.М. Каталітичні властивості гідропероксидліази з проростків картоплі // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
686659
  Давтян А.С. Каталітичні властивості кислотно-модифікованих бентоніту і клиноптилоліту в реакціях ацеталізації та ацилування гліцерину // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 149
686660
  Столярчук І.Л. Каталітичні властивості нанорозмірних феритів МIIFeIII2O4 в процесі парового риформінгу етанолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.15 / Столярчук Ірина Леонідівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
686661
   Каталітичні властивості сенсорних матеріалів на основі SnO2, модифікованих Pt та Pd у реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, О.Ю. Болдирєва, Н.В. Нікітіна, О.Г. Телегєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність сенсорного матеріалу на основі SnO2-Sb2O3 легованого Pd та Pt в реакції окиснення водню. Показано, що каталітична активність зростає зі збільшенням концентрації Pd та Pt. Визначено за даними кінетичних досліджень,що ...
686662
  Труба А.С. Каталітичні властивості синтетичного гаусманіту в реакції розкладання озону / А.С. Труба, Т.Л. Ракитська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 1 (77). – С. 6-15. – (Серія: Хімія ; Т. 26, вип. 1 (77)). – ISSN 2304-0947
686663
   Каталітичні властивості системи кобальт-молібден у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, В.Я. Забуга, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова, Л.Б. Фарят"єва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 123-127. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені каталітичні та адсорбційні властивості кобальт-молібденових масивних та нанесених на вуглецеве волокно зразків у реакції синтезу аміаку. Показано, що хід каталітичної активності як функції складу зразків залишається однаковим для масивних та ...
686664
  Яцимирський В.К. Каталітичні й адсорбційні властивості залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 128-132. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені продуктивність, каталітична активність та адсорбційні властивості нанесених на вуглецеве волокно залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку. Показано, що вуглецеве волокно істотно не впливає на характер взаємодії хемосорбованого азоту ...
686665
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 300с. – Бібліогр.: л. 274 - 300
686666
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d- елементів : Автореф. дис. ... доктора наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
686667
  Близнюк О.М. Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Близнюк О.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
686668
   Каталітичні системи для низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю та водню / В.В. Сафонова, О.В. Іщенко, В.В. Лісняк, А.В. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 337-338
686669
   Каталітичні системи на основі модифікованого вуглецевого волокна / Б.О. Музичук, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, О.М. Задерко, В.С. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 112
686670
   Каталітичні та адсорбційні властивості оксиду алюмінію = хімія / Н.В. Кирилова, О.В. Іщенко, М.А. Дубовик, І.Н. Бєлова, Г.В. Лаврова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-28 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
686671
   Каталог - "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – Москва
4. – 1968. – 56с.
686672
  Сытин П.В. Каталог - путеводитель по Московскому Коммунальному Музею со статьями и цифровыми материалами по истории и современному состоянию главнейших отраслей благоустролйства г.Москвы. / П.В. Сытин. – М.
1. – 1924. – 96с.
686673
   Каталог / Сос. М. Мельникова. – [Витебск], 1912. – 22 с. – Отд. отт.: Труд. Витебской ученой архивной коммиссии
686674
  Гиляров О С. Каталог / С.О. Гиляров. – Київ : Видання музею, 1927. – 75 с.
686675
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
686676
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
686677
  Выставка Каталог / Выставка, фотоискусства СССР. – Москва, 1958. – 55с.
686678
  Выставка Каталог / Выставка, современной графики Аргентины. – Ленинград, 1958. – 19с.
686679
  Выставка Каталог / Выставка, эскизов декораций, и этюдов художницы Софьи Николаевны Шевалдышевой костюмов. – Москва, 1958. – 11с.
686680
  Выставка Каталог / Выставка, художественной промышленности в Москве финской. – Москва, 1961. – 48с.
686681
  Гуттузо Р. Каталог / Р. Гуттузо. – М., 1961. – 30с.
686682
   Каталог : скульптура, живопись, графика / А. Белашов, А. Казачок, Ю. Ушков, В. Шелов; ;А. Белашов, А. Казачок, Ю. Ушков, В. Шелов ; Сост.: М. Хиенинсон ; ред.: Л. Кейдан ; Московское отд-ние Союза Художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1965. – 38 с.
686683
   Каталог. – Днепропетровск : Промінь
Вып. 2 : Нумизматика. – 1965. – 144 с.
686684
  Роже Сомвиль Каталог / Роже Сомвиль. – М, 1970. – 12с.
686685
  Макашин П.А. Каталог / П.А. Макашин. – Ярославль, 1972. – 40с.
686686
  Воронцов Д.А. Каталог / Д.А. Воронцов. – Москва, 1972. – 23с.
686687
   Каталог : каталог выставки : [50 лет со дня рождения : 30 лет творч. деятельности] / Богдеско Илья Трофимович, выставка произведений; Союз художников СССР, Союз художников МССР ; сост. Плюснин В. [и др.]. – Кишинев : Тимпул, 1973. – 64 с. : ил.
686688
  Васильев А.А. Каталог / А.А. Васильев. – Кишинев, 1973. – 32с.
686689
   Каталог / Групповая, акварели Голованова В. выставка, А. Губарева, Е. Карцыганова, С. Москва. 1973 Лунева. – М., 1973. – 10с.
686690
  Васильев Ф.А. Каталог / Ф.А. Васильев. – Ленинград, 1975. – 183с.
686691
   Каталог / Всесоюзная, віставка акварели, Москва. 4-я., 1975. – Москва, 1975. – 53с.
686692
   Каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 2-я., 1975. – Москва, 1975. – 94с.
686693
   Каталог / Бисти Дмитрий Спиридонович. Выставка произведений; [предисл. М. Лазарева] ; Союз художников СССР, Моск. организация Союза художников РСФСР. Выставка произведений Д.Бисти. – Москва : Советский художник, 1975. – 41 с. : ил.
686694
  Дурова Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Каталог / Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Дурова, 1975. – М., 1975. – 18с.
686695
  Багдасарян С.И. Каталог : выставка / С.И. Багдасарян. – Москва : Советский художник, 1975. – 10 с. : ил., 23 ил.
686696
  Выставка Каталог / Выставка, современной керамики города Валлориса, (Франция). – Москва, 1977. – 12с.
686697
   Каталог : Выставка шрифта и орнамента московских художников книги. – Москва, 1978. – 37с.
686698
  Горпенко А.А. Каталог / А.А. Горпенко. – М., 1978. – 30с.
686699
  Шадриков П. Каталог / П. Шадриков. – М., 1985. – 20с.
686700
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, станковой графики (1 ; 1987 ; Москва) выставка. – Москва, 1987. – 87с.
686701
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, акварели (8 ; 1987 ; Ленинград) выставка. – Москва, 1987. – 103с.
686702
  Гороховец Каталог / Гороховец. – Москва, 1989. – 38с.
686703
   Каталог. – Харків : АКТА, 2005. – 275с. – (Класика української науки)
686704
  Кочубей М. Каталог : [ вільна графіка, ювілейні пам"ятні монети, поштові марки, біографія ] / Миколай Кочубей ; Головне упр. культури і мистецтва виконавч. органу Київ. міськ. ради ; Київ. міськ. держ. адмін. ; Київ. міськ. галерея мистецтв "Лавра" ; Нац. спілка художників України. – Київ : Емірат, 2007. – 24 с.
686705
   Каталог "Библиотеки всемирной литературы" : библиографическое описание томов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 160 с.
686706
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника. – Москва
4. – 1966. – 88с.
686707
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 36с.
686708
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 124с.
686709
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аппаратура диспетчерской связи. – Москва
2. – 1968. – 28с.
686710
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аппаратура фототелеграфная. – Москва
2. – 1967. – 24с.
686711
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 20с.
686712
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Внешние запоминающие устройства электронных вычислительных машин. – Москва
4. – 1968. – 24с.
686713
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Громкоговорители и звуковые колонки. – Москва
5. – 1969. – 36с.
686714
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Источники питания для измерений и радиоизмерительных приборов. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 64с.
686715
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Контрольно-измерительная телевизионная аппаратура. – Москва
1. – 1967. – 40с.
686716
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Магнитофоны бытовые. – Москва
5. – 1967. – 24с.
686717
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Микрофоны. – Москва
5. – 1967. – 28с.
686718
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Номенклатура и оптовые цены изделий на 1967 г.. – Москва
2. – 1967. – 44с.
686719
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Номенклатура и оптовые цены изделий на 1967 г.. – Москва
3. – 1967. – 52с.
686720
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения мощности. – 3-е изд. – Москва
3. – 1971. – 64с.
686721
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряжения. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 160с.
686722
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряжения и тока. – Москва
3. – 1966. – 136с.
686723
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряженности поля и радиопомех. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 44с.
686724
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными. – Москва
3. – 1967. – 80с.
686725
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 56с.
686726
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения разности фаз и группового времени запаздывания. – 3-е изд. – Москва
3. – 1973. – 24с.
686727
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для импульсивных измерений. – Москва
3. – 1967. – 24с.
686728
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для импульсных измерений. – 3-е изд. – Москва
3. – 1973. – 44с.
686729
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств. – Москва
3. – 1967. – 52с.
686730
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Прикладные телевизионные установки. – Москва
1. – 1967. – 32с.
686731
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Радиоприемники, радиолы и электропроигрывающие устройства. – Москва
5. – 1967. – 60с.
686732
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Системы радионавигации, управления воздушным движением и посадки самолетов. – Москва
1. – 1967. – 44с.
686733
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Станции низовой радиосвязи для нужд народного хозяйства. – Москва
1. – 1967. – 131с.
686734
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Телевизоры и телерадиолы. – Москва
5. – 1967. – 52с.
686735
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Телефонные аппараты. – Москва
2. – 1967. – 56с.
686736
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Усилители измерительные. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 32с.
686737
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Функциональные схемные элементы узлы и блоки цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики . (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 18с.
686738
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Функциональные схемные элементы, узлы и блоки цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. – Москва
4. – 1966. – 56с.
686739
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 60с.
686740
  Бондарчук О. Каталог "Періодичні видання 1917-1945 рр. у фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського" як джерело сучасних історіографічних досліджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 49-51. – ISSN 2076-9326


  Репрезентовано каталог "Періодичні видання 1917—1945 рр. у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухо-млинського", в якому вміщено репертуар періодичних часописів як важливе джерело історичних досліджень у галузі педагогіки, освіти, бібліотекознавства
686741
   Каталог "Фауна на почтовых марках". – М., 1978. – 221с.
686742
   Каталог "Флора на почтовых марках". – М., 1977. – 128с.
686743
  Гуччоне П. Каталог ... / П. Гуччоне, Ф. Риети, Л. Торнабуони. – Москва, 1974. – 26с.
686744
   Каталог 15-й художественной выставки. – Мурманск, 1967. – 60с.
686745
   Каталог 1933-1985. ЖЗЛ : Жизнь замечательных людей. Серия биографий. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия
13/681. – 1987. – 286 с.
686746
   Каталог 1967 звезд программы способа Талькотта на эпоху 1950 года (система FK3) вместе с редукционными величинами для приведения на видимое место. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 88 с.
686747
  Грегуль А.Я. Каталог 3839 ярких звезд в системе FK4 / А.Я. Грегуль, В.К. Дрофа, Н.А. Чернега; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко; Астрономическая лаборатория. – Киев : Вища школа при КГУ, 1974. – 224с. : Ил.11 + Табл.8. – Библ.18
686748
   Каталог 4-й выставки украинского художественно-архитектурного отдела харьковского литературно-художественного кружка : живопись, зодчество, скульптура. – Харьков : Типография М.Х. Сергеева, 1916. – 17 с.
686749
   Каталог BV-величин и спектральных классов 18 000 звезд. – Киев : Наукова думка, 1976. – 292 с.
686750
   Каталог BV-величин и спектральных классов 6000 звезд. – Киев : Наукова думка, 1985. – 139 с.
686751
   Каталог № 45. Гербарий Всесоюзного ордена Ленина научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова. – Л., 1969. – 92с.
686752
   Каталог V Выставки художественной фотографии, посвященной пятилетию клуба кинофотолюбителей дома художественной самодеятельности Минского облсовпрофа. – Минск, 1966. – 21с.
686753
   Каталог XII археологического съезда в г. Харькове : отдел церковных древностей. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 162, 28, 152, 10, 64, 3, III, 233, 79, 8, 23
686754
   Каталог XII Археологического съезда в г. Харькове : отдел церковных древностей. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 162 с.
686755
   Каталог XXVI Московской выставки охоты и охотничьего собаководства. – М., 1958. – 119с.
686756
  Шараневич И. Каталог аpхеологическо-библиогpафической выставки Ставpопигийского Института в Львове : открытой 10 октября 1888, а имеющей быть закрытой 12 января 1889 по н. ст. / по указаниям знатоков составил Исидор Шаpаневич. – Львов : Типом и накладом Ставpопиг. Ин-та, под упp. О.И. Таpнавского, 1888. – 96 с. – Часть библиографическая имеет свой собственный каталог, составленный трудом крылошанина кустоса А. Петрушевича
686757
  Всехсвятский С.К. Каталог абсолютных величин комет / С.К. Всехсвятский, 1956. – С. 516-548
686758
  Паршин С.Н. Каталог абсолютных прямых восхождений 135 близполюсных звезд, составленных по наблюдениям С.С.Лебедева и А.П.Соколова, выполненным в 1892-1895 гг. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Паршин С.Н.; АН СССР.Глав астрон.обсерватория. – Л, 1967. – 9л.
686759
   Каталог авторских свидетельств и патентов по нейтронному каротажу. – М., 1976. – 80с.
686760
   Каталог авторских свидетельств по геохимическим методам поисков и разведки полезных ископаемых. – М., 1975. – 74с.
686761
   Каталог авторских свидетельств по ядерно-геофизическим методам поисков и разведки полезных ископаемых. – Москва : ВИЗМС, 1975. – 111 с.
686762
  Рекк Г.Ф. Каталог акарофауны Грузинской ССР / Г.Ф. Рекк. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 128с.
686763
  Балашова Г.С. Каталог алгоритмов и программ / Г.С. Балашова ; Ю.И. Гросберг ; В.Г. Лагунова, под ред. канд. техн. наук. доц. Н.И.Челнокова ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Моск. энерг. ин-т. Вычислит. центр. – Москва
Вып. 2. – 1973. – 33 с.
686764
  Ланугова В.А. Каталог алгоритмов и программ. / В.А. Ланугова. – М, 1973. – 46с.
686765
   Каталог антикварної книжки. – Київ : Видавництво Всеукраїнської АН, 1932. – 32 с.
686766
  Халимов Н.Б. Каталог арабских рукописей Академии наук ТССР. / Н.Б. Халимов. – Ашхабад, 1988. – 485с.
686767
   Каталог арабских рукописей института истории, языка и литературы им. Гамзата Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. – М.
1. – 1977. – 90с.
686768
  Ефимова А.М. Каталог археологических коллекций / А.М. Ефимова. – Казань, 1956. – 36 с.
686769
   Каталог археологических коллекций (Соколов. кург. могильник). – Новочеркасск, 1985. – 84с.
686770
  Берс Е.М. Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея / Е.М. Берс ; Свердлов. обл. краеведч. музей. – Свердловск : [б. и.], 1959. – 83 с., [8] л. вкл. табл. : табл.
686771
  Ефимова А.М. Каталог археологических коллекций.Эпоха бронзы (поступления 1890-1920-х гг) / А.М. Ефимова. – Казань, 1959. – 71 с.
686772
   Каталог археологических материалов эпохи камня и бронзы. – Ташкент, 1974. – 66с.
686773
  Мельников М. Каталог архива Витебской учёной архивной комиссии. – Москва : Б. и., 1912. – 22 с. – В конце текста сост.: хранитель Архива М. Мельникова
686774
  Троицкая А.Л. Каталог архива кокандских ханов Х1Х века / А.Л. Троицкая. – Москва : Наука, 1968. – 583 с.
686775
   Каталог архивных документов по северной войне 1700-1721 гг.. – Л., 1959. – 436с.
686776
   Каталог архивоведческой литературы 1917-1959 гг.. – Москва, 1961. – 192 с.
686777
  Нефедова С.В. Каталог архивоведческой литературы и сборников документов (1960-1963 гг.) / С.В. Нефедова. – Москва, 1964. – 140 с.
686778
   Каталог архивоведческой литературы и сборников документов (1964-1970 гг.). – Москва, 1970. – 183 с.
686779
   Каталог астероидов из оцифрованных фотографических пластинок программы ФОН / С.В. Шатохина, Л.В. Казанцева, Е.М. Ижакевич, В.Н. Андрук // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2018. – Т. 34, № 5 (203). – С. 70-80. – ISSN 0233-7665
686780
   Каталог астроклиматических характеристик за 1953 год. – Новосибирск : Издательство АН СССР
Вып. 1. – 1964. – 74 с.
686781
   Каталог астроклиматических характеристик за 1954-1961 годы. – Иркутск
2. – 1967. – 139с.
686782
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов лежащих в пределах Якутской АССР / С.П. Глазенап. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1934. – 145 с.
686783
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов по печерскому краю : Труды полярной комиссии - выпуск 10 / С.П. Глазенап; Ред. С.Ф. Шамбуневич // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 98с.
686784
  Щербак Н.Н. Каталог африканских ящурок / Н.Н. Щербак. – Киев : Наукова думка, 1975. – 83с.
686785
   Каталог библиографических справок и обзоров за 1952 год/Информационно-библиографического отдела Центр. политехнич. библиотеки. – М., 1953. – 68с.
686786
   Каталог библиографических указателей и списки. – Новосибирск
№ 2. – 1977
686787
   Каталог библиографических указателей и списков литературы. – Новосибирск
№ 1. – 1977
686788
   Каталог библиографических указателей и тематических сборников, выполненных отделом научно-технической информации и библиографии в 1969 г.. – Москва : Знание, 1970. – 24 с.
686789
   Каталог библиографических указателей и тематических сборников, выполненных отделом научно-технической информации и библиографии в 1971 г.. – М., 1972. – 26с.
686790
   Каталог библиографических указателей литературы, выполненных за 1981- 1985 гг.. – Новосибирск, 1987. – 73с.
686791
   Каталог библиографических указателей литературы, выполненных.... – Новосибирск, 1991. – 66с.
686792
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1982 год. – 1983
686793
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1986 год. – 1987
686794
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1987 год. – 1988
686795
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1988 год. – 1989
686796
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1989 год. – 1990
686797
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1991 год. – 1992
686798
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1992 год. – 1995
686799
   Каталог библиотеки В.Ф. Одоевского. – Москва, 1988. – 490 с.
686800
   Каталог библиотеки Императорского Новороссийского университет. – Одесса : Одесские вести
Т. 2. – 1884. – 451с.
686801
   Каталог Библиотеки Н.И. Костомарова, пожертвованной в 1894 г. Императорскому Университету Св. Владимира Алиной Леонтьевной Костомаровой. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1903. – 83 с.
686802
   Каталог библиотеки П.Я.Чаадаева. – Изд.2-е испр.и доп. – Москва : Российская государственная библиотека, 2000. – 320с. – (Частное собрание в фондах Российской государственной библиотеки). – ISBN 5-7510-0167-2
686803
   Каталог Библиотеки факультетской терапевтической клиники Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. 1-ой Киевской Футлярно-перпл. и печ. артели, 1914. – 97 с. – Кн. не имеет тит.л.
686804
   Каталог биосферы. – Москва : Мысль, 1991. – 253с.
686805
  Підвойний В. Каталог бібліотеки Турецького центру інформації та досліджень : бібліогр. покажчик / Підвойний Володимир ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-933-253-0
Ч. 1. – 2024. – 113, [1] с. : іл. – Турецькому центру інформацій та досліджень - 20 років
686806
   Каталог богослужебных и поучительных книг и старообрядческих учебников Московской старообрядческой книгопечатни. – Москва, 1913. – 22с.
686807
   Каталог бон и дензнаков России, РСФСР, СССР, окраин и образований (1769-1927). – Изд. 3-е. – М., 1927. – 171с.
686808
   Каталог бумажных денежных знаков РСФСР 1917-1923 годов. – Л., 1990. – 149с.
686809
  Личкова Е.Л. Каталог буровых скважин Украины. / Е.Л. Личкова. – К., 1927. – 192с.
686810
  Личкова Е.Л. Каталог буровых скважин Украины. / Е.Л. Личкова. – К., 1929. – 295с.
686811
   Каталог буровых скважин Украины. Округа: Бердичевский, Винницкий, Волынский, Глуховский, Изюмский, Киевский, Каменец-Подольский, Конотопский, Кременчугский, Купянский, Могилевский, Нежинский, Полтавский, Прилукский, Проскуровский, Роменский, : Старобельский, Сумской, Тульчинский, Харьковский, Черкасский, Черниговский / Личкова Е.Л. – Киев
2. – 1929. – 295 с.
686812
  Ворошилов В.И. Каталог величин B и V 12 000 звезд / В.И. Ворошилов, Н.Б. Каландадзе, Л.Н. Колесник. – Киев : Наука, 1969. – 256с.
686813
   Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 108 с.
686814
   Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1969 года : каталог. – Ленинград : Типография им. Урицкого, 1970. – 80 с.
686815
   Каталог вещам и документам, хранящимся в музее Псковского Археологического Общества. 1897 года. – Псков : Типография губернского правления, 1891. – 112 с.
686816
   Каталог видань Академії наук УСРР №1. – Київ : Видавництво АН УСРР, 1936. – 163 с.
686817
   Каталог видань видавництва Української Академії Наук : за липень - грудень 1935 року. – Київ : Видавництво Української Академії Наук, 1936. – 60 с., [4]
686818
   Каталог видань кирилівського друку в установах Волині (1600-1825 рр.) : [подано описи 403 стародруків] / Адміністрація держ. іст.-культур. заповідника у м. Луцьку, Упр. культури Волин. облдержадмін. ; [упоряд. С.Н. Крейнін]. – 2-ге вид. – Луцьк : Терези, 2015. – 353, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 11-24. – Бібліогр.: с. 25-28 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7216-07-9


  У пр. №1727632 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
686819
   Каталог видань Наукового товариства ім. Шевченка в Україні 1990-2007 роки / [уклад.: В. Майхер, І. Мельничук]. – Львів : НТШ, 2008. – 89, [1] с. – На тит. арк. також: НТШ-1873. - 135-річчю Наукового товариства ім. Шевченка в Україні присвячується. - Покажч. особових власних назв: с. 75-87. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наукове товариство ім. Шевченка. Бібліографічні покажчики ; т. 21)
686820
   Каталог видань України. – Київ
Вип. 1. – 1996
686821
   Каталог видань Української академії наук : 1918 - 1930. – Чікаго : Товариство українських бібліотекарів Америки, 1966. – [5], 284, [8], 78с. – На обкл.: Catalog of publications of the Ukrainian academy of sciences. – (Слов"янські біо-бібліографічні матеріали ; Том 1)
686822
   Каталог виставки дипломних робіт випускників Академії образотворчого мистецтва і архітектури, Львівської академії мистецтв, Харківського художньо-промислового інституту 1994-1998. – Київ, 1998. – с. – ISBN 966-7958-05-1
686823
   Каталог виставки досягнень місцевої археології за 10 років (1917-1927) та виставки картин краєзнавчого змісту (краєвиди, типи, пам"ятники старовини). – Одеса, 1928. – 27с.
686824
   Каталог виставки етюдів і замальовок історичних місць. По бойовому шляху М.О.Щорса. – К., 1941. – 36с.
686825
   Каталог виставки картин з колекції В.О.Щавинського музею мистецтв ВУАН, 1925. – 10с.
686826
   Каталог виставки пам"яті Івана Левицького-Нечуя (1838-1918-1928) : [Евг. Рудинська. Мета й завдання музею українських діячів науки та мистецтва ; Звіт музею українських діячів науки та мистецтва за 1926-1928 роки подала Н. Романенко ; катаалог ... зложив Мих. Кістяківський]. – У Київі : [Держтрест "Київдрук"], 1928. – 68 с., 7 л. портр., іл : іл., портр. – (Музей українських дічів науки та мистецтва / Всеукраїнська АН)
686827
   Каталог виставки присвяченої 85-ій річниці з дня смерті Адама Міцкевича. – Львів, 1940. – 66с.
686828
  Сокольніков М.П. Каталог виставки творів Іллі Олексійовича Соколова. Листопад 1938 р. - січень 1939 р. / М.П. Сокольніков. – Харків : Українська картинна галерея, 1938. – 32 с.
686829
   Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові: з нагоди 85-ліття з дня його народження і 15-ліття з дня смерті 1842-1912-1927. – У Київі : [Держтрест "Київдрук"], 1927. – 40 с., 2 л. іл. – (Музей українських дічів науки та мистецтва / Всеукраїнська АН)
686830
  Бендер Каталог Военно-ученого архива Главного управления генерального штаба / сост. полковник Бендер ; Главное упр. Генерального штаба. – Санкт-Петербург : "Бережливость"
Т. 4 : Отд. 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й и 2-й. – 1914. – 95 с.
686831
   Каталог Военно-ученого архива Главного штаба. – Санкт-Петербург : Военная тип.
Вып. 4, отд. 3 : Сведения о русских войсках, об их управлении и о занятиях в мирное время. – 1892. – [3], 110 с.
686832
   Каталог Военно-ученого архива Главного штаба : Метериалы о войнах, в которых участвовали русские войска. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Военная тип.
Вып. 1. – 1898. – 150 с.
686833
  Бендер Каталог Военно-ученого архива Главного штаба / Сост. кап. Бендер ; Под ред. полк. Вивьен-де-Шатобрена. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость"
Т. 1 : Отд. 1-й. Отд. 2-й, ч. 1-я. – 1905. – VI, [1], 466 с.
686834
  Бендер Каталог Военно-ученого архива Главного штаба / Сост. кап. Бендер ; Под ред. полк. Вивьен-де-Шатобрена. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость"
Т. 2 : Отд. 2-й, ч. 2-я. – 1907. – [1], 481 с.
686835
  Бендер Каталог Военно-ученого архива Главного штаба / Сост. кап. Бендер ; Под ред. полк. Вивьен-де-Шатобрена. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость"
Т. 3 : Отд. 3-10-й. – 1910. – IV, 468 с.
686836
   Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Т. 2. – 1968. – 318 с.
686837
   Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Т. 3. – 1968. – 239 с.
686838
   Каталог восьмої Всеукраїнської виставки "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників" : присвяч. 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки / Нац. спілка художників України ; [упоряд. О. Мельник, О. Соловей, М. Дерегус та ін. ; фотогр. М. Цибульський]. – Київ : Українська культура, 2018. – 298, [2] с. : фотоіл. – Виставка експонувалася у виставкових залах Центр. будинку худождника Національної спілки художників України в Києві
686839
   Каталог Всероссийской выставки произведений сельских самодеятельных художников. – Москва : Типография им. Воровского, 1965. – 148 с.
686840
   Каталог Всесоюзной выставки искусства эпохи тимуридов. – Самарканд-Ташкент : Фан, 1969. – 68 с.
686841
   Каталог Всесоюзной Гос. библиотеки иностранной литературы. 1938-1949 гг. со сводными сведениями по крупнейшим библиотекам Москвы. – Москва, 1950. – 196с.
686842
   Каталог выставки. – Новгород : Типография Ив.Як. Мастакова
Отд. 1 : (Древности первобытные,гражданского и военного быта, в доме Дворянства на Сенной площади). – 1911. – 128 с.
686843
   Каталог выставки, 1913
686844
  Габашвили Г. Каталог выставки / Г. Габашвили, 1940. – 80с.
686845
  Матейко Я. Каталог выставки / Я. Матейко. – Вильнюс, 1959. – 28с.
686846
  Подляский Ю.С. Каталог выставки / Ю.С. Подляский. – Л, 1960. – 24с.
686847
  Подляский Ю.С. Каталог выставки / Ю.С. Подляский. – Л, 1961. – 24с.
686848
  Жуков Б.С. Каталог выставки : каталог выставки. Газетно-журнальная графика, книга, плакат (9 февраля - 28 марта 1963 г.) г. Ташкент / Б.С. Жуков. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1963. – 20 с.
686849
   Каталог выставки : каталог выставки / Аникеев Михаил Корнеевич. Выставка произведений; Упр. культуры Мособлисполкома, Моск. обл. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1963. – 14 с. : ил.
686850
  Самсонов Е.И. Каталог выставки / Е.И. Самсонов. – М, 1964. – 18с.
686851
  Самсонов Е. Каталог выставки / Е. Самсонов. – М., 1964. – 18с.
686852
  Нурек Каталог выставки / Нурек, творчестве художников таджикистана в. – Москва, 1975. – 21с.
686853
   Каталог выставки / Зверьков, , Иванович. Выставка. Москва Ефрем, 1975. – М., 1975. – 48с.
686854
  Гаврилов В.Н. Каталог выставки / В.Н. Гаврилов. – Л., 1975. – 26с.
686855
   Каталог выставки / О. Вуколов, Т. Назаренко, И. Орлов, О. Лошаков, В. Рожнев. – Москва, 1975. – 35с.
686856
  Гурвич И.М. Каталог выставки / И.М. Гурвич. – Москва, 1976. – 13с.
686857
  Йиндра Я. Каталог выставки / Я. Йиндра. – Москва, 1976. – 18с.
686858
  Налбандян Д.А. Каталог выставки / Д.А. Налбандян. – М., 1976. – 40с.
686859
  Мукосеева М.А. Каталог выставки / М.А. Мукосеева. – Москва, 1977. – 18 с.
686860
  Кузнецова А.Н. Каталог выставки / А.Н. Кузнецова. – Москва, 1977. – 8с.
686861
   Каталог выставки : скульптура / Арендт Ариадна Александровна, Григорьев Анатолий Иванович; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1977. – 10 с., [11] л. ил. : ил.
686862
  Львов Е.А. Каталог выставки / Е.А. Львов. – М., 1978. – 10с.
686863
  Ланзы С.К. Каталог выставки / С.К. Ланзы. – М., 1978. – 19с.
686864
   Каталог выставки / В. Ларионова, Куликов, Выставка., 1978. – М., 1978. – 11с.
686865
  Кузнецов П.В. Каталог выставки / П.В. Кузнецов. – Москва, 1978. – 20с.
686866
  Керимова Е.А. Каталог выставки / Е.А. Керимова. – М., 1978. – 15с.
686867
  Кереньи Й. Каталог выставки / Й. Кереньи. – М., 1980. – 12с.
686868
  Жаренова Э.А. Каталог выставки / Э.А. Жаренова. – М., 1980. – 20с.
686869
  Менгс А.Р. Каталог выставки / А.Р. Менгс. – Л., 1981. – 50с.
686870
  Эрм Л. Каталог выставки / Л. Эрм; Л. Єрм. – Москва : Советский художник, 1981. – [32] с.
686871
  Кузнецов Ю.М. Каталог выставки / Ю.М. Кузнецов. – М., 1982. – 9с.
686872
  Кузнецов Н.А. Каталог выставки / Н.А. Кузнецов. – Москва, 1982. – 11с.
686873
  Каплянская Т.Г. Каталог выставки / Т.Г. Каплянская, Б.Е. Каплянский. – Москва, 1982. – 13с.
686874
  Горохов И.И. Каталог выставки / И.И. Горохов. – Москва, 1982. – 10с.
686875
  Горский А.П. Каталог выставки / А.П. Горский. – Москва, 1983. – 26с.
686876
  Линнакс Л.Х. Каталог выставки / Л.Х. Линнакс. – Москва, 1983. – 9с.
686877
  Накаряков А Каталог выставки / А Накаряков. – М., 1983. – 9с.
686878
  Нариманбеков Т.Ф. оглы Каталог выставки / Т.Ф. оглы Нариманбеков. – Москва, 1983. – 43с.
686879
  Меллит А.И. Каталог выставки / А.И. Меллит. – М., 1984. – 35с.
686880
  Коджоян А.К. Каталог выставки / А.К. Коджоян. – Москва, 1984. – 56с.
686881
   Каталог выставки : иллюстрация, станковая графика. – Москва : Советский художник, 1984. – 51 с.
686882
  Лившиц Я.А. Каталог выставки / Я.А. Лившиц. – Москва, 1985. – 27с.
686883
  Рожнев В. Каталог выставки / В. Рожнев. – М., 1985. – 27с.
686884
  Линдин С.И. Каталог выставки / С.И. Линдин. – М., 1986. – 29с.
686885
  Словцова Е.Б. Каталог выставки / Е.Б. Словцова, Б.М. Эрбштейн, Е.П. Якунина. – Ленинград, 1987. – 20с.
686886
  Керимова-Соколова Каталог выставки / Керимова-Соколова. – М., 1987. – 16с.
686887
  Татьяна Горчакова Каталог выставки / Татьяна Горчакова. – М., 1988. – 28с.
686888
  Мельников М Ф.И. Каталог выставки / М Ф.И. Мельников. – М., 1988. – 28с.
686889
   Каталог выставки / А. Алымов, С. Асерьянц, Е. Гор, Т Кастальская. – Москва, 1990
686890
  Доронин В. Каталог выставки / В. Доронин. – М., 1990. – 12с.
686891
  Кеслер Маргарита Каталог выставки / Кеслер Маргарита. – М., 1990. – 27с.
686892
   Каталог выставки "Западноевропейские часы XVI-XIX веков" : [1971; Ленинград] : из собрания Эрмитажа. – Ленинград : Аврора, 1971. – 13, [90] с. – Библиогр. в конце книги
686893
   Каталог выставки "Портреты русских писателей в живописи и графике XVIII-XX вв.". – Москва, 1967. – 24 с.
686894
   Каталог выставки "Природа нашей Родины в произведениях Г.Б.Смирнова". – Ярославль, 1965. – 18с.
686895
   Каталог выставки "Этнография и искусство Океании": Из фонда Н.Мищутушкина - А.Пилиоко. – М., 1985. – 148с.
686896
   Каталог выставки (Б.Каплянского и А.Малахина). – М., 1967. – 23с.
686897
   Каталог выставки IV Областного Историко-Археологического съезда в гор. Костроме в 1909 году. – Кострома : Губернская Типография, 1909. – 42 с.
686898
  Археологический съезд. Выставка (11 ; 1899 ; Киев) Каталог выставки XI Археологического Съезда в Киеве : (В здании Университета св. Владимира). – Киев : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1899. – [341] с. разд. паг.
686899
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : нумизматический отдел. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – [4], 8 с.
686900
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел старопечатных книг. – Харьков : Паровая Типо-Литография И.М. Варшавчика, 1902. – 152, 10 с.
686901
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел рукописей. – Харьков : Паровая Типо-Литография И.М. Варшавчика, 1902. – 64, 3 с.
686902
   Каталог выставки А.М.Глускина. – М., 1968. – 22с.
686903
   Каталог выставки архитектуры Азербайджана. – Москва ; Баку, 1959. – 80 с.
686904
  Выставка в память А. В. Кольцова (1909; Петербург) Каталог выставки в память А.В. Кольцова в Императорской Академии наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1909. – 33 с.
686905
  Выставка в память А. В. Кольцова (1909; Петербург) Каталог выставки в память А.В. Кольцова в Императорской Академии наук. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1909. – 35 с.
686906
  Витберг Ф.А., Модзалевский Б.Л. Каталог выставки в память И.С. Тургенева в Императорской Академии наук. Март 1909 / сост. Ф. А. Витберг и Б. Л. Модзалевский. – 2-е изд., с испр. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1909. – VIII, 318 с.
686907
   Каталог выставки гравюр Уильяма Хогарта (1697-1764). – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 8 с.
686908
   Каталог выставки гравюр Эдгара Шаина (1874-1947). – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 9 с.
686909
   Каталог выставки графики из собрания дома творчества "Челюскинская" : эстамп, плакат, книжное оформление, иллюстрация, шрифт. – Москва : Советский художник, 1978. – 52 с.
686910
  Бидструп Х. Каталог выставки графических работ / Х. Бидструп ; вступ. ст.: А.Е. Кроль. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1961. – 26 с., [53] л. ил. : ил.
686911
   Каталог выставки для устройства музея имени Л.Н.Толстого / Общество музея имени Л.Н.Толстого. – Санкт-Петербург, 1909. – 80 с.
686912
   Каталог выставки европейский город в старой и новой графике : с пояснительным текстом. – Москва : 16-я типография Мосполитграф, 1926. – 26 с.
686913
   Каталог выставки западно-европейской революционной иллюстрации 1-го мая 1925 г. : пояснительный текст и список изображений. – Москва : Военная типография Гл. Упр. РККА, 1925. – 10 с.
686914
  Саламзаде Салам Каталог выставки засл. деят. искусств Азерб ССР Салам Саламзаде. / Саламзаде Салам. – М., 1973. – 56с.
686915
  Малышев П.Н. Каталог выставки Заслуженного художника РСФСР Петра Николаевича Малышева. / П.Н. Малышев. – М., 1976. – 21с.
686916
   Каталог выставки изобразительного и прикладного искусства Латгалии. – Рига : Латглавиздат, 1958. – 154, [46] с.
686917
   Каталог выставки изобразительного искусства Грузии : живопись, скульптура, графика, декорационная живопись, керамика и прикладное искусство. – Москва : Советский художник, 1958. – 96, [56] с.
686918
   Каталог выставки изобразительного искусства Казахстана : живопись, скульптура, графика и театрально-декорационное искусство. – Москва : Советский художник, 1958. – 52, [63] с.
686919
   Каталог выставки изобразительного искусства Латвийской ССР : живопись, скульптура, графика, прикладное искусство. – Москва : Советский художник, 1955. – 142, [77] с.
686920
  Ихтиологическая выставка (1910; Киев) Каталог выставки ихтиологической, устроенной Киевским Обществом Любителей природы и Обществом Любителей комнатных растений и аквариумов с 20 августа по 8 сентября (влючительно) 1910 г.. – Киев : Типо-литогр. "Прогресс", 1910. – [4], 42 с. – С. 1-33: Уход за аквариумом; Описание водяных растений; Описание рыб. - Без обл., описано по обложке. - Экз. в разных обл.
686921
  Ихтиологическая выставка (1909; Киев) Каталог выставки ихтиологической, устроенной Киевским Обществом Любителей природы и Обществом Любителей комнатных растений и аквариумов с 23 августа по 8 сентября в Ботаническом саду Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. п. ф. Врублевского и Озерова, 1909. – С. 37-51. – Без обл., описано по обложке
686922
  Ихтиологическая выставка (1909; Киев) Каталог выставки ихтиологической, устроенной Киевским Обществом Любителей природы и Обществом Любителей комнатных растений и аквариумов с 23 августа по 8 сентября в Ботаническом саду Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. п. ф. Врублевского и Озерова, 1909. – 51 с. – Без обл., описано по обложке
686923
   Каталог выставки к столетию со дня рождения Ивана Николаевича Крамского. 1837-1887. – М.-Л., 1937. – 76с.
686924
   Каталог выставки каррикатур журнала "Новый сатирикон". – Киев : Типография 1-й Артели Печатного Дела, 1915. – 11 с.
686925
   Каталог выставки картин Валдиса Калнрозе. – Рига, 1964. – 16с.
686926
   Каталог выставки картин московских художников. – М., 1950. – 10с.
686927
   Каталог выставки картин раннего Возрождения в Италии. – Пб, 1922. – 32с.
686928
   Каталог выставки книжных знаков из собрания народного артиста СССР Б.М.Танина: Театр, кино, цирк, эстрада, балет, музыка. – М., 1985. – 140с.
686929
   Каталог выставки Московский экслибрис 1926 : русское об-во друзей книги. Секция изучения книжного знака. – Москва : Дом ученых, 1927. – 17 с.
686930
   Каталог выставки народного изобразительного искусства Свердловской области. – Свердловск, 1947. – 32с.
686931
   Каталог выставки народного творчества в залах Гос. Третьяковской галлереи. – М.-Л., 1937. – 128с.
686932
   Каталог выставки новых поступлений отдела археологии (1970-1980 гг.). – Новочеркасск, 1981. – 78с.
686933
   Каталог выставки офортов и гравюр П.А. Шиллинговского. – Казань : Казанский Центральный Музей, 1924. – 14 с.
686934
   Каталог выставки офорты Игн-Нивинского : с пояснительным текстом и воспроизведениями: 5-ю на отдельных листах и 3-мя в тексте. – Москва : Академ-типография Вхутемаса, 1925. – 31 с.
686935
   Каталог выставки плаката, графики, живописи А. Барахтянский, И. Березовский, И. Вольнова, Е. Добровинский, Л. Зверева, И. Майстровский, Л. Помянский, Е. Симонова, Б. Смотров : каталог віставки произведений. Плакат, графика, живопись / Барахтянский Александр. Выставка плакапа, графики, живописи; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; сост.: Г.В. Маревичева ; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Союз художников РСФСР, 1984. – [39] с.
686936
   Каталог выставки почтовых марок "Искусство принадлежит народу" из коллекции Н.Е.Бугельской. – Москва : МГС Динамо, 1967. – 48 с.
686937
  Кетов А.И. Каталог выставки произведений / А.И. Кетов. – М., 1973. – 26с.
686938
  Нил Э. Каталог выставки произведений / Э. Нил. – Москва, 1981. – 18с.
686939
  Грач Е.Д. Каталог выставки произведений / Е.Д. Грач. – М., 1987. – 16с.
686940
  Островский С. Каталог выставки произведений / С. Островский, К. Якубик. – Москва, 1988. – 6с.
686941
  Кононенко Ю.Л. Каталог выставки произведений / Ю.Л. Кононенко. – М., 1988. – 36с.
686942
  Козлов С. Каталог выставки произведений / С. Козлов. – Москва : Советский художник, 1988. – [16] с.
686943
   Каталог выставки произведений академика живописи, народного художника РСФСР заслуженного деятеля Грузин. ССР лауреата Сталинской премии Евгения Евгеньевича Лансере. – М., 1961. – 58с.
686944
  Леликов А.Я. Каталог выставки произведений Александра Яковлевича Леликова к шестидесятилетию со дня рождения / А.Я. Леликов. – Ярославль, 1976. – 20с.
686945
  Кортович В.В. Каталог выставки произведений Василия Васильевича Кортовича / В.В. Кортович. – Ярославль : Ростовская тип. им. М.И. Калинина Ярославского управления по печати, 1972. – 21, [7] с.
686946
   Каталог выставки произведений Василия Ивановича Шухаева. – М., 1958. – 19с.
686947
   Каталог выставки произведений Виктора Александровича Цветкова. – Л., 1971. – 14с.
686948
   Каталог выставки произведений Виктории Марковны Белаковской. – Ленинград : [б. и.], 1970. – 17 с.
686949
   Каталог выставки произведений Вильгельма Пурвита (1872-1945) в залаг Гос. Русского музея. – Рига, 1962. – 29с.
686950
   Каталог выставки произведений Владимира Гедикяна, Александра Дудникова, Александра Кирилло, Александра Ливанова, Вячеслава Павлова, Раймонда Сурвилло : графика. Живопись. – Москва : Советский художник, 1979. – [84] с.
686951
  Максин В.В. Каталог выставки произведений Вячеслава Владимировича Максина : книжная графика. шрифт / В.В. Максин. – Москва : Советский художник, 1978. – 39 с.
686952
  Нарбут Г.И. Каталог выставки произведений Г.И Нарбута / Г.И. Нарбут. – Пб., 1922. – с.
686953
   Каталог выставки произведений Г.И. Нарбута. – Петербург : Типография имени И. Федорова, 1922. – 82 с.
686954
   Каталог выставки произведений Евгении Константиновны Эвенбах. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 40 с.
686955
   Каталог выставки произведений заслуженного деятеля искусств БССР Виталия Константиновича Цвирка. – М., 1963. – 12с.
686956
   Каталог выставки произведений И.Е.Репина. – Л., 1936. – 58с.
686957
   Каталог выставки произведений Иосифа Кузьковского. – Рига, 1963. – 44с.
686958
  Масленникова И.Н. Каталог выставки произведений Ирины Николаевны Масленниковой / И.Н. Масленникова; Авт. ст. и сост.: Е. Кириллина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1971. – 13 с.
686959
   Каталог выставки произведений ленинградских художников "Наш современник". – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 48 с.
686960
   Каталог выставки произведений Михаила Владимировича Добросердова. – М., 1969. – 32с.
686961
   Каталог выставки произведений московских художников (Б.Бельский, Н.Ватагин, И.Даньшин и др.). – Москва, 1988
686962
   Каталог выставки произведений Народного художника УзССР Латфуллы Абдуллаева (70 лет со дня рождения) : каталог, выставка произведений. – Ташкент : Тип. № 2, 1982. – 24 с.
686963
   Каталог выставки произведений Петра Николаевича Малышева. К 60-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности. – Л., 1971. – 16с.
686964
   Каталог выставки произведений Петра Николаевича Малышева. К 60-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности. – Л., 1972. – 13с.
686965
   Каталог выставки произведений Сергея Михайловича Пожарского 1900-1970. – Москва : Советский художник, 1972. – [59] с.
686966
   Каталог выставки произведений советских и зарубежных художников "За мир!". – Москва : Тип. изд-ва С. х., 1960. – 24 с.
686967
   Каталог выставки произведений советских и зарубежных художников, участников Международной выставки искусства книги в Лейпциге (3 июля - 8 августа 1965 г.). – Москва : Главполиграфпром, 1965. – 48 с.
686968
   Каталог выставки произведений тагильских художников "Памятники - история и гордость народа". Живопись. Графика. – Н.Тагил : Типография горно-металлургического техникума, 1969. – 15, [25] с.
686969
   Каталог выставки произведений художников Северной Осетии. – Москва : Советский художник, 1960. – 32, [23] с.
686970
   Каталог выставки произведений члена-корреспондента Академии художеств СССР проф. Григория Михайловича Шегаль. 1889-1956. – М., 1958. – 28с.
686971
   Каталог выставки произведений ярославских художников : живопись, скульптура, графика. – Москва : Главполиграфпром, 1963. – 33, [19] с.
686972
   Каталог выставки работ Заслуженного деятеля искусства Кара-Калпакской АССР Антонины Ладур. Живопись, графика, керамика. – М., 1969. – 10с.
686973
   Каталог выставки работ Михаила Ивановича Суханова. – М., 1960. – 25с.
686974
   Каталог выставки работ Сергея Кольцова. Париж. Рисунок. Живопись. Скульптура. – М., 1931. – 16с.
686975
   Каталог выставки работ художника Алексея Павловича Шведова. Живопись, графика. – М., 1970. – 14с.
686976
   Каталог выставки сатирических плакатов коллектива ленинградских художников и поэтов "Боевой карандаш" : (Каталог выставки). – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 96 с.
686977
   Каталог выставки советского плаката. – М.-Л., 1950. – 22с.
686978
   Каталог выставки советского плаката. – Москва : Искусство, 1950. – 23, [32] с.
686979
   Каталог выставки советского плаката. – Москва-Ленинград : Искусство, 1950. – 22, [27] с.
686980
   Каталог выставки современных художников Австралии: Ноэля Кунихана, Виктора Джорджа О"Коннора, Джеймса В. Виглея, Герберта Мак-Клинтока. – Москва : Союз художников СССР, 1960. – 20, [11] с.
686981
   Каталог выставки сценического костюма. Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности 1963-1965 гг.. – Москва, 1966. – 45с.
686982
   Каталог выставки фоторабот А.И.Маркелычева. – Ульяновск, 1963. – 15с.
686983
   Каталог выставки французского искусства второй половины XIX века : из фондов художественных музеев СССР : Эксперементальная тип. ВНИИПП, 1960. – 42, [45] с.
686984
   Каталог выставки художника Марата Ивановича Самсонова. – М., 1964. – 10с.
686985
   Каталог выставки художника Чуракова Степана Сергеевича. – Москва, 1966. – 9с.
686986
   Каталог выставки художников советского плаката. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 24, [48] с.
686987
   Каталог выставки Цветная ксилография ее приемы и возможности. – Москва : Центр. тип. НКВМ, 1929. – 40 с.
686988
   Каталог выставки японской цветной гравюры XVIII-XIX вв.. – Москва : Советский художник, 1956. – 16, [31] с.
686989
   Каталог выставки, живопись, графика, скульптура : живопись. Графика. Скульптура. Каталог выставки / Белов Станислав, Чермошенцев Анатолий, Бугаенко Федор, выставка; сост. Н.К. Комова. – Москва : Советский художник, 1978. – 40 с. : ил.
686990
   Каталог выставки, посвященной творчеству великого русского драматурга А.Н.Островского в связи с 50-летием со дня смерти (1886-1936). – М., 1936. – 94 с.
686991
  Владимир Александрович Горб Каталог выставки. / Владимир Александрович Горб. – Ленинград, 1967. – 22с.
686992
  Якушевский С.Ф. Каталог выставки. / С.Ф. Якушевский. – М., 1972. – 46с.
686993
  Попков В.А. Каталог выставки. / В.А. Попков, . – М, 1976. – 28с.
686994
  Таратынов М.В. Каталог выставки. / М.В. Таратынов. – М., 1978. – 18с.
686995
   Каталог выставки. Азербайджанские художники о зарубежных странах : выставка (1964, Баку). – Баку : [б. и.], 1964. – 80 с. – (Азербайджанские художники о зарубежных странах)
686996
  Колмакова Ольга Ивановна. Выставка произведений. Москва. Каталог выставки. Живопись / Ольга Ивановна. Выставка произведений. Москва. Колмакова, 1975. – М., 1975. – 24с.
686997
   Каталог выставки. Живопись / Ф. Булгаков, Г. Ивановский, Б. Мирецкий, А. Потапов. – М., 1978. – 32с.
686998
  Лабас Александр Аркадьевич Каталог выставки. Живопись. Графика : Выставка произведений / Лабас Александр Аркадьевич. – Москва, 1975. – 50с.
686999
   Каталог выставы "Славутыя дзеячы Беларусі" : у рамках міжнароднай акцыі Савета Еуропы "Дні еурапейскай спадчыны" і Года малой радзімы / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нац. гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны ун-т культуры мастацтвау [та ін. ; мастацкі кіраунік праекта і аутар тэкста П.М. Сапоцька ; аутары пер. тэкстау: В.В. Акудовіч, А.А. Леус]. – [Минск : б. в.], 2018. – 21 с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
687000
   Каталог вышивок Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1976. – 80с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,