Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
683001
  Бушак С. "Літературна еліта України" Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 31)
683002
  Наєнко М. "Літературна Україна" як джерело // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 березня (№ 13). – С. 12


  Д-р філол. наук, проф. М. Наєнко про "ЛУ" як читач, як член редколегії газети, як автор понад сотні статей і рецензій різного змісту. "...Серед них особливо хотілося б виділити матеріали, пов"язані з діяльністю відновленого в Київському університеті ...
683003
  Козак С.Б. "Літературний зошит": історія та зміст видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 184-189


  Досліджено історію та зміст "Літературного зошита" (Німеччина, 1947 p.). The article investigates the history and content of "Literaturnyi zoshyt"/ "Literary notebook" (Germany, 1947). Статья посвящена исследованию истории и содержания ...
683004
  Козак С.Б. "Літературний зошит":український раритет на німецькій землі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 140-152. – ISSN 2222-4203
683005
  Бровко О. "Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час)" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 115-115. – ISSN 0236-1477


  "6-7 квітня 2018 р. в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася IX щорічна міжнародна наукова конференція, що цього разу мала назву "Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух простір, час). ...
683006
  Найдан М. "Літературний" амбасадор України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Перекладач Михайло Найдан: "Позитивні зміни - це коли зникає радянська одноманітність..."
683007
  Давиденко І. "Літературні телепортації": Публій Овідій Назон як традиційний образ


  Логіка дослідження підпорядкована трьом векторам наукового пошуку: опису місця Публія Овідія Назона в європейському культурному ландшафті; висвітленню процесу трансформації антика з історичної особи в літературного героя; обґрунтуванню правомірності ...
683008
  Мурашевич Тетяна "Літературні Чернівці" / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
683009
  Крайнікова Т.С. "Літературно-науковий вісник" на чужині: рецепція видавничого досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються два випуски "Літературно-наукового вісника", що вийшли в Німеччині 1948 і 1949 рр. за редакцією В. Шульги. Аналізуючи їх концепцію, дизайн, ідейно-тематичний зміст уміщених матеріалів, автор простежує особливості рецепції видавничого ...
683010
  Леськова Майя Петрівна "Літературно-науковий вісник" як культурологічне джерело духовного відродження української нації (20-40-ві роки ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Леськова Майя Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 18 с.
683011
  Бартко О. "Літературно-науковий вісник": до проблеми періодизації
683012
  Шаповал Ю.Г. "Літературно-науковий вістник" (1898-1932) : творення державницької ідеологіїї українства / Ю.Г. Шаповал; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ; НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – 351 с. – ISBN 966-02-1443-Х
683013
  Квіт С. "Літературно-Науковий Вістник" (1922-1932) і "Вістник" (1933-1939) Дмитра Донцова // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 34-40
683014
  Зелінська Н.В. "Літературно-науковий вістник": пошуки нового типу // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 170-174
683015
  Самсоненко Н. Літературна "репетиція" Аркадія Аверченка у харківських журналах // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 42-44
683016
  Іленьків Г. Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 368-376. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
683017
  Бутурлим Т. Літературна відеохвилинка як жанр сучасного відеомистецтва // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 8-12. – ISSN 0130-5263
683018
  Верготі Л. Літературна вікторина. Життя і творчість Тараса Шевченка
683019
   Літературна газета. – Київ
4 березня. – 1948
683020
   Літературна газета. – Київ
8 березня. – 1956
683021
   Літературна газета. – Київ
2 серпня. – 1957
683022
   Літературна газета. – Київ
4 березня. – 1958
683023
   Літературна газета. – Київ
1 грудня. – 1959
683024
   Літературна газета. – Київ
7 липня. – 1959
683025
   Літературна газета. – Київ
17 квітня. – 1959
683026
   Літературна газета. – Київ
9 серпня. – 1960
683027
   Літературна газета. – Київ
11 жовтня. – 1960
683028
   Літературна газета. – Київ
13 вересня. – 1960
683029
   Літературна газета. – Київ
14 червня. – 1960
683030
   Літературна газета. – Київ
1 серпня. – 1961
683031
   Літературна газета. – Київ
17 листопада. – 1961
683032
   Літературна газета. – Київ
28 липня. – 1961
683033
  Іванишин П. Літературна герменевтика: освоєння семантики терміна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 121-129.
683034
  Климець М. Літературна гра в фантастичне у хорватському ренесансі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 126-139. – ISSN 0203-9494


  "У статті на прикладі хорватського письменства епохи Відродження досліджуються різні типи літературної фантастики: фантастично-міфологічний, фантастично-магічний та фантастично-карнавальний; з’ясовується взаємозв’язок цих типів із жанром твору, ...
683035
  Комишанченко М.П. Літературна дискусія 1873-1878 років на Україні : ідейно-естетична боротьба в українській літературній критиці цього часу / М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1958. – 155 с. – Бібліогр. в підряд. приміт.
683036
  Ярошевич І. Літературна діаспора Донбасу в критичній рецепції В. Просалової // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 238-244. – ISSN 1728-9572


  У тексті аналізується літературознавчий дискурс дослідниці В. Просалової. Наголос зроблено на вивченні нею діаспорного літературного матеріалу.
683037
  Климюк Д.М. Літературна діяльність Дмитрія Ростовського (Данила Туптала) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 219-223
683038
  Балера О. Літературна діяльність української діаспори у Російської Федерації у 1991–2014 роках // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Аналізуються умови зародження та розвитку літературної творчості в середовищі російських українців, її основні напрями і форми. Розглядається діяльність українських громадських організацій Російської Федерації, українських і російських державних ...
683039
  Теребус О. Літературна доба романтизму в критичній рецепції Дмитра Павличка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 249-256


  У статті йдеться про представників доби романтизму в літературно-критичних та публіцистичних статтях Д. Павличка, зокрема про польського поета Ю. Словацького та російських - О. Пушкіна і В. Жуковського, про українську тематику у творчості цих поетів
683040
  Хорольська Т.В. Літературна доля твору Івана Білика "Меч Арея" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 193-196. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
683041
  Голобородько Я. Літературна емісія Ірен Роздобудько // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 173-181.
683042
  Нікітова І. Літературна епоха і людина в спогадах Олександра Смотрича // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 42-45. – ISSN 2411-4146


  У статті вперше в українському літературознавстві проаналізовано тріаду статей-спогадів О. Смотрича, в яких оприявнюється проблема становлення газети "Українське слово" (Київ) воєнної пори. Спогади доповнюють реєстр художньої мемуаристики, в якій ...
683043
  Файзулліна Г.С. Літературна етнокультурографія Анатолія Федя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 187-189
683044
  Оніщенко О. Літературна інтерпретація інтуїтивізму А. Бергсона: новий етап позачасового діалогу // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 111-124. – ISBN 978-966-2241-39-6
683045
  Нікітіна Г.Є. Літературна історія і семантика образу Матінки Гуски: до питання генези французької казковості // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – C. 66-72. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується генеза і трансформація семантики образу Матінки Гуски та виявлення його виняткової ролі у становленні французького казкового канону.
683046
  Наєнко М.К. Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / Михайло Наєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. – Матеріали укр., хорват., словац. та нім. мовами. – ISBN 978-966-439-809-8
683047
  Бойніцька О. Літературна історія та діалог із традицією в англійському історіографічному романі межі XX-XXI ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-55. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто синтез постмодерністських та традиційн. реалістичних стратегій в англ. історіографічному романі межі 20-21 ст. Зокрема, проаналізовано зв"язок із традицією вікторіанської прози у такому жанровому різновиді історіографічного роману, як ...
683048
  Данилюк-Терещук Літературна історія фольклорного вовкулаки // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 374-385. – (Слово). – ISSN 2304-7402
683049
  Дибовська О.В. Літературна казка у контексті літературознавчіх досліджень // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 361-367. – (Слово). – ISSN 2304-7402
683050
  ГОрищук Літературна казка: становлення і розвиток жанру // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 22-28. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  Про становлення і розвиток літературної казки як жанру
683051
  Горбонос О. Літературна казка: сучасний теоретичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 54-59


  Автор статті досліджує основні параметри лонгітюдних науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки як ...
683052
   Літературна Кіровоградщина : літературний альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів України / Кіровоград. обл. організація Конгресу літераторів України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2009-. – ISBN 978-966-189-109-7
2012 [№ 4]. – 2012. – 146 с.
683053
  Глушковецька Н.А. Літературна класика епохи соцреалізму в епістолярних оцінках В. Стуса (П. Тичина, М. Рильський, А. Малишко, О. Гончар) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 91-97. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на матеріалі епістолярної спадщини В. Стуса досліджуються літературно-критичні погляди поета на творчість класиків української літератури доби соцреалізму. Авторка виокремлює й аналізує літературознавчі оцінки доробку П. Тичини, М. Рильського, ...
683054
  Матющенко А. Літературна класика крізь екранну призму сучасності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 48-50. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто три екранізації драми І. Франка "Украдене щастя"
683055
   Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-016-1
Вип. 3, Ч. 2. – 2008. – мова резюме англ. та рос.
683056
  Александрова Г.А. Літературна компаративістика: межі і відкритість поняття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 3-9
683057
  Чорна М.М. Літературна критика в епістолярії Б. Грінченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 62-67. – ISSN 2077-804X


  Прослідковано відображення літературної критики в епістолярній спадщині Б. Грінченка.
683058
  Наєнко М.К. Літературна критика і критерії художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 7-11. – ISBN 978-966-171-217-0
683059
  Наєнко М. Літературна критика і критерії художності (вступне слово) // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 63-69. – ISBN 978-966-2133-74-5
683060
  Козлик І. Літературна критика і літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті
683061
  Жлуктенко Н.Ю. Літературна критика К. Кавафіса у сучасній перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 226-231


  Метою розвідки є визначення змістових констант літературної критики К. Кавафіса 1890-х рр., її ролі у становленні грецької літературно-художньої критики та у зв"язках з європейським літературно-критичним дискурсом порубіжжя століть. В статье ...
683062
  Сирота Л. Літературна критика М. Рудницького 1920–1930-х рр. і сучасна компаративістика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 142-153. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано літературознавчі статті М. Рудницького 1920–1930-х рр. крізь призму компаративістики. У цих працях М. Рудницький прагнув виробити наукові засади компаративних досліджень.
683063
  Тепла Ю. Літературна критика Миколи Гнатишака: між "естетичною красою" та "моральним добром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
683064
  Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ століття / П.М. Федченко; АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 382с.
683065
  Новікова Олена Володимирівна Літературна критика російської еміграції 20-30-х рр. 20 ст. етико-естетичні і жанрові-стильові параметри : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:10.01.02 / Новікова О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
683066
  Анісімова Л. Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії " інтерпретаційних спільнот" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 3-9. – ISSN 2078-340X


  Стенлі Ю. Фіш як представник теорії читацького відгуку у США (кін. 1960-х - поч. 80-х) один із перших кинув виклик авторитетності принципіальної доктрини “нової критики” – “афективної помилки”. У ранній теорії читац. відгуку - афективній стилістиці ...
683067
  Пригодій С.М. Літературна критика США середини ХХ сторіччя (на матеріалі критичної оцінки "Дому сміху" Е. Вотрон) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 152-164


  У статті висвітлюється критика "Дому сміху" з "різних точок зору": А. Кейзіна, Д.Триллінг, Л. Очинклосса, Бл. Невіуса, Л.Триллінга та Ірв. Хау. В статье освещается критика "Дома смеха" с "разных точек зрения": А.Кейзина, Д.Триллинг, Л. Очинклосса, ...
683068
  Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.Ф. Семенюк, А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 367, [1] с. – Додаток: с. 316-351. – Бібліогр.: с. 352-364. – ISBN 978-966-439-532-5
683069
  Герасимчук Н. Літературна місія викладачів кафедри історії журналістики / Н. Герасимчук, О. Михайлюта // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 82-88
683070
  Слабошпицький М. Літературна містифікація / інтерв"ю взяв Ярослав Орос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 10


  "Що записано в книгу життя" — останній роман Михайла Слабошпицького, який викликав великий резонанс у читачів і критиків. Маємо літературну містифікацію — Коцюбинський розповідає сам про себе...
683071
  Горбач О. Літературна мова бачвансько-срімських українців ("русинів") // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 265-282. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
683072
  Шевченко Л. Літературна мова в контексті ідей про історичність культури слов"янських народів: Блаже Конески. Граматика на македонскиот литературен jазик. - Іван Огієнко. Історія української літературної мови // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 396-405. – ISBN 978-966-02-4324-8
683073
   Літературна молодь: Альманах.. – К., 1952. – 387с.
683074
  Сюта Г. Літературна норма vs норма поетична // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 51-59. – ISSN 0201-419
683075
  Коць Т.А. Літературна норма в прескрипціях кінця ХІХ - початку ХХ ст. і мовна практика // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-62. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні процеси кінця ХІХ - початку ХХ ст. у зв"язку з тенденціями літературної мови.
683076
  Єрмоленко С.Я. Літературна норма і мовна свідомість українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 189-204
683077
  Клименко Н.Ф. Літературна норма і неологізми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
683078
  Білоус Б. Літературна обробка літописних легенд про хрещення Русі та творча перспектива // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 12-18


  Завдання цієї статті - дослідження літературних трансформацій основних сюжетних ліній, мотивів та образів літописного оповідання про хрещення Русі
683079
  Зюзіна Т.О. Літературна освіта як орієнтир духовних пошуків учнівської молоді // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 54-64
683080
  Віннікова Н.М. Літературна пародія і літературна критика: спільне та відмінне // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 35-42. – ISBN 966-72-77-79-8
683081
  Прокопович Л.В. Літературна пародія як форма творчої дискусії // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 189-194. – ISSN 2076-2429
683082
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 18
683083
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 18
683084
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С.18
683085
  Наєнко М.К. Літературна періодика і заник літературного процесу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 91-97. – ISSN 2075-1222


  Автор пропонує полемічні спостереження щодо занепаду сучасного українського літературного процесу. Заперечуючи повноцінність розвитку письменництва, він водночас помічає риси його відродження і наголошує на фундаментальній стабілізаційній ролі критики ...
683086
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 94-108. – ISBN 978-966-439-809-8
683087
  Кузава І. Літературна персоналістика "Я-автора" та героя у повісті "Пожар" В. Распутіна // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 157-166. – ISSN 2304-9383
683088
  Зеров М. Літературна позиція М. Старицького // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 489-508. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
683089
  Луцький Юрій Літературна політика в Радянській Україні 1917-1934 = Literary politics in the Soviet Ukraine. 1917-1934 / Луцький Юрій; Упор. Шевчук Валерій. – Київ : Гелікон, 2000. – 248с. – ISBN 966-95238-8-5
683090
  Шевців Г.М. Літературна презентація дитинства в європейському спогадовому письмі: від Просвітництва до романтизму // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 213-223. – ISSN 2522-1337
683091
   Літературна премія в галузі критики імені О. Білецького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 20
683092
  Зборовський О. Літературна премія імені Олександра Олеся // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 16. – ISSN 1811-542X
683093
   Літературна премія імені Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 15
683094
  Нечаюк Л. Літературна проекція образу князя Кия на проблему створення держави у романі Володимира Малика "Князь Кий" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 109-114


  У статті розглядається авторський підхід формування образу першокнязя Київської Русі, як державного діяча. In the article the author"s approach of forming the image by the first prince of Kievan Rus as a statesman.
683095
  Кузьменко Д.Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський художній метод : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Кузьменко Дмитро Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
683096
  Ярмиш Є.О. Літературна рецепція колоніального минулого Нідерландів у романі Хелли С. Хаасе "Чайні володарі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 556-560. – (Б-ка Ін-ту філології)
683097
  Дорфман О.Л. Літературна рецепція кохання в романі Барбари Редінг "Безумці" / О.Л. Дорфман, Н.І. Заверталюк // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 67-71. – ISBN 978-966-921-000-5
683098
  Набитович І. Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського "Степова квітка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 112-124. – ISSN 2411-4146
683099
  Утріско О. Літературна сильвета Олеся Бабія у журналі "Маски" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 232-238. – ISSN 0130-528Х


  Зосереджено увагу на періоді 1923 р. у житті Олеся Бабія, який означено як продуктивний і вартісний. З допомогою культурно-історичного підходу до спадщини митця у часописі "Маски" зактуалізовано художню вартість цієї його творчої спадщини
683100
  Должанська Ю.В. Літературна ситуація в Україні 1940-1980-х років: стратегія зображення Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
683101
   Літературна Сквирщина : Навчальний посібник для учнів 5-11 кл. – Сквира : ВАТ Сквирська друкарня, 1996. – 135с.
683102
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 2 : Переклади і переспіви із старогрецьких поетів. – 1962. – 496с.
683103
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 3 : Поетичні твори за мотивами історії стародавнього Риму. – 1963. – 676с.
683104
  Франко І.Я. Літературна спадщина / Іван Франко. – Київ : Наукова думка. – (АН УРСР; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 4 : Художні твори і художні переклади. – 1967. – 499 с.
683105
  Ісіченко І. Літературна спадщина X-XVIII ст. - предмет вивчення і засіб формування сучасного інтелектуала // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 3-6


  У статті розглянуто перспективи поліпшення викладання у вищій школі історії української літератури Х-ХVIII ст. В основу програми цього навчального курсу пропонується покласти зміну літературних епох: Середньовіччя (Х - середина ХV ст., Ренесансу (друга ...
683106
  Дєдов В.М. Літературна спадщина А. М. Муравйова як історичне джерело (до 100-річчя видання збірки "Святогорская Успенская общежительная пустынь") // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 45-50. – ISBN 978-966-136-493-5
683107
  Дорошкевич О.К. Літературна спадщина А.П. Чехова на Україні / О.К. Дорошкевич. – [18] с.
683108
  Гнатюк М.М. Літературна спадщина В. Винниченка в рецепції українських текстологів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються джерелознавчі аспекти й текстологічні проблеми творчості В.Винниченка у призмі наукових студій українських дослідників. The article deals with source-researching aspects and textology problems of the creative work by ...
683109
  Ніколенко О.М. Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
683110
  Радівілов Д. Літературна спадщина ібадитів // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 2-11
683111
  Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1989. – 191с.
683112
  Голота Т.С. Літературна спадщина Іпатія Потія: боротьба за ідею унії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 231-238


  У статті, на основі опрацьованих критичних матеріалів, дослідження всіх аспектів полеміки ХVI-XVII століття на території України, розглядаються й аналізуються мотиви літературної спадщини Іпатія Потія, причини його відкритих виступів проти опонентів, ...
683113
   Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVI-ХVIII ст. – Київ : Наукова думка, 1981. – 265с.
683114
  Бурлака Г.М. Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича. / Г.М. Бурлака. – К., 1988. – 112с.
683115
  Кононенко Т. Літературна спадщина Михайла Соневицького в контексті теорії україномовного філософського перекладу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 210-214.
683116
  Троша Н.В. Літературна спадщина О.Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 101-106. – ISSN 2077-804X
683117
  Любченко В. Літературна спадщина Ольги Кобилянської в оцінці Сергія Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 129-134
683118
  Ісіченко І. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті досліджено генетичний зв"язок творчості св. Терези Авільської з патристичною традицією, канали впливу літературних творів іспанської кармелітки на культури православного цивілізаційного простору, особливості рецепції терезіянської духовности ...
683119
  Костенко Н. Літературна студія імені Максима Рильського / Н. Костенко, О. Яровий
683120
   Літературна та музично-театральна Одеса в 1-ій половині ХІХ століття: Тези доповідей та повід. регіональної науково-творч. конференції "Літ. та музично-театр. Одеса в 1-ій полов. ХІХ ст.. – Одеса, 1991. – 68с.
683121
   Літературна та педагогічна спадщина О.Духновича.. – Ужгород, 1965. – 87с.
683122
  Ребрик Н. Літературна творчість В. Гренджі-Донського як явище новітньої закарпатоукраїнської літератури // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 111-117. – ISSN 2520-6419
683123
  Попов П.М. Літературна творчість Г.С. Сковороди / П.М. Попов. – [12] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 5-6, 1940
683124
  Нікітіна В. Літературна творчість Г.С. Сковороди на Переяславщині // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 259-266. – ISBN 978-617-640-323-4
683125
  Бурлака Г. Літературна творчість Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 48-54. – ISSN 0130-5263
683126
  Маркова М.В. Літературна творчість Новаліса (Фрідріха фон Гарденберга) у контексті ідей німецької романтичної натурфілософії // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 128-136
683127
  Авраменко О.М. Літературна творчість учнів / О.М. Авраменко. – Київ : Знання, 1968. – 32с.
683128
  Голомб Л. Літературна типологія "Мого заповіту" Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 59-66
683129
  Гончаренко А.С. Літературна трикстеріада. Теоретичний обрис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 75-84. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У даній статті архетип Трикстера розглядається як у вітчизняному, так і американському літературознавчому ключі. Відзначається ряд характерних для Трикстера ознак, а також окреслюються спроби співвіднести цей архетип з постаттю Культурного героя
683130
   Літературна Україна. – Київ
23 березня (№ 24). – 1962
683131
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 листопада. – 1997
683132
   Літературна Україна. – Київ, 2000
683133
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 січня (№ 1). – 2000. – 8 с.
683134
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 грудня (№ 30). – 2000. – 8 с.
683135
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 квітня (№ 14). – 2000. – 8 с.
683136
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 28). – 2000. – 8 с.
683137
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 лютого (№ 8). – 2000. – 8 с.
683138
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 1. – 2001
683139
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 2. – 2001
683140
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 3. – 2001
683141
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 4. – 2001
683142
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 5. – 2001
683143
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 6. – 2001
683144
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 7. – 2001
683145
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 48). – 2012
683146
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 травня (№ 18/19). – 2013. – 20 с.
683147
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 жовтня (№ 38). – 2013. – 16 с.
683148
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
683149
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
683150
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 вересня (№ 34). – 2013. – 16 с.
683151
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
683152
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 червня (№ 23). – 2013. – 16 с.
683153
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
683154
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
683155
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 серпня (№ 30). – 2013. – 16 с.
683156
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
683157
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
683158
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
683159
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
683160
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
683161
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
683162
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
683163
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
683164
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 лютого (№ 7). – 2013. – 16 с.
683165
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
683166
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 серпня (№ 31). – 2013. – 16 с.
683167
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
683168
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
683169
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
683170
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
683171
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
683172
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
683173
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
683174
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
683175
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
683176
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
683177
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 лютого (№ 8). – 2013. – 16 с.
683178
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 серпня (№ 32). – 2013. – 16 с.
683179
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
683180
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
683181
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 січня (№ 4). – 2013. – 16 с.
683182
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
683183
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
683184
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
683185
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 грудня (№ 50). – 2013. – 16 с.
683186
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
683187
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 березня (№ 13). – 2013. – 16 с.
683188
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 лютого (№ 9). – 2013. – 16 с.
683189
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 серпня (№ 33). – 2013. – 16 с.
683190
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 травня (№ 22). – 2013. – 16 с.
683191
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
683192
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31січня (№ 5). – 2013. – 16 с.
683193
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1-8 травня (№ 18/19). – 2014. – 20 с.
683194
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
683195
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 жовтня (№ 37/38). – 2014. – 16 с.
683196
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
683197
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 вересня (№ 33). – 2014. – 16 с.
683198
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
683199
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
683200
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
683201
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 листопада (№ 43). – 2014. – 16 с.
683202
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 серпня (№ 29). – 2014. – 16 с.
683203
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
683204
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 вересня (№ 34). – 2014. – 16 с.
683205
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 грудня (№ 48). – 2014. – 16 с.
683206
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 червня (№ 24). – 2014. – 16 с.
683207
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
683208
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
683209
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 листопада (№ 44). – 2014. – 16 с.
683210
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 серпня (№ 30). – 2014. – 16 с.
683211
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
683212
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
683213
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
683214
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
683215
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 вересня (№ 35). – 2014. – 16 с.
683216
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 грудня (№ 49). – 2014. – 16 с.
683217
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
683218
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 листопада (№ 45). – 2014. – 16 с.
683219
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
683220
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
683221
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21серпня (№ 31). – 2014. – 16 с.
683222
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 травня (№ 21). – 2014. – 16 с.
683223
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
683224
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
683225
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 липня (№ 27). – 2014. – 16 с.
683226
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
683227
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 вересня (№ 36). – 2014. – 16 с.
683228
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
683229
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 листопада (№ 46). – 2014. – 16 с.
683230
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 березня (№ 13). – 2014. – 16 с.
683231
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 лютого (№ 9). – 2014. – 16 с.
683232
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 серпня (№ 32). – 2014. – 16 с.
683233
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 травня (№ 22). – 2014. – 16 с.
683234
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 січня (№ 5). – 2014. – 16 с.
683235
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 жовтня (№ 42). – 2014. – 16 с.
683236
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 липня (№ 28). – 2014. – 16 с.
683237
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 жовтня (№ 37). – 2015. – 16 с.
683238
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
683239
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 грудня (№ 46). – 2015. – 16 с.
683240
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 вересня (№ 33). – 2015. – 16 с.
683241
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
683242
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 листопада (№ 42). – 2015. – 16 с.
683243
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
683244
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
683245
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 жовтня (№ 38). – 2015. – 16 с.
683246
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
683247
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
683248
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
683249
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
683250
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
683251
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
683252
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
683253
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
683254
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 квітня (№ 16). – 2015. – 16 с.
683255
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
683256
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
683257
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
683258
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
683259
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 березня (№ 12). – 2015. – 16 с.
683260
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 травня (№ 21). – 2015. – 16 с.
683261
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
683262
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 липня (№ 27). – 2015. – 16 с.
683263
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 квітня (№ 17). – 2015. – 16 с.
683264
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 грудня (№ 49/50). – 2015. – 16 с.
683265
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
683266
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 серпня (№ 32). – 2015. – 16 с.
683267
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 травня (№ 22). – 2015. – 16 с.
683268
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
683269
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 вересня (№ 33). – 2016. – 16 с.
683270
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 грудня (№ 46). – 2016. – 16 с.
683271
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
683272
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 листопада (№ 42). – 2016. – 16 с.
683273
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
683274
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
683275
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 травня (№ 17/18). – 2016. – 16 с.
683276
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
683277
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
683278
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
683279
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
683280
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
683281
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
683282
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
683283
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
683284
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
683285
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
683286
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
683287
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
683288
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
683289
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
683290
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
683291
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
683292
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
683293
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
683294
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
683295
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
683296
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 червня (№ 24/25). – 2016. – 16 с.
683297
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
683298
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 листопада (№ 45). – 2016. – 16 с.
683299
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
683300
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
683301
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
683302
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
683303
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
683304
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
683305
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
683306
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
683307
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
683308
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
683309
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
683310
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
683311
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 листопада (№ 43). – 2017. – 16 с.
683312
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 серпня (№ 30). – 2017. – 16 с.
683313
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 травня (№ 18/19). – 2017. – 16 с.
683314
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
683315
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
683316
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
683317
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
683318
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
683319
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
683320
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
683321
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
683322
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
683323
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
683324
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
683325
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
683326
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
683327
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
683328
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
683329
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
683330
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
683331
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
683332
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
683333
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
683334
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
683335
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
683336
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
683337
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
683338
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
683339
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
683340
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 червня (№ 25/26). – 2017. – 16 с.
683341
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
683342
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
683343
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
683344
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
683345
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
683346
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 грудня (№ 51/52). – 2017. – 20 с.
683347
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 квітня (№ 17). – 2017. – 16 с.
683348
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
683349
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
683350
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
683351
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 серпня (№ 34). – 2017. – 16 с.
683352
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 березня (№ 8). – 2018. – 16 с.
683353
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 лютого (№ 4). – 2018. – 16 с.
683354
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 листопада (№ 40). – 2018. – 16 с.
683355
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 серпня (№ 27). – 2018. – 16 с.
683356
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 травня (№ 17/18). – 2018. – 16 с.
683357
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 травня (№ 19) : Спецвипуск. – 2018. – 16 с.
683358
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
683359
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 жовтня (№ 36). – 2018. – 16 с.
683360
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 вересня (№ 32). – 2018. – 16 с.
683361
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 грудня (№ 45/46). – 2018. – 16 с.
683362
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
683363
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 листопада (№ 41). – 2018. – 16 с.
683364
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
683365
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
683366
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 серпня (№ 28). – 2018. – 16 с.
683367
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 жовтня (№ 37). – 2018. – 16 с.
683368
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
683369
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 липня (№ 24). – 2018. – 16 с.
683370
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
683371
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 вересня (№ 33). – 2018. – 16 с.
683372
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 47/48). – 2018. – 16 с.
683373
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
683374
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
683375
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 листопада (№ 42). – 2018. – 16 с.
683376
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
683377
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 серпня (№ 29). – 2018. – 16 с.
683378
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 жовтня (№ 38). – 2018. – 16 с.
683379
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
683380
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
683381
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 липня (№ 25). – 2018. – 16 с.
683382
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 вересня (№ 34). – 2018. – 16 с.
683383
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 грудня (№ 49/50). – 2018. – 16 с.
683384
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
683385
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
683386
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 серпня (№ 30). – 2018. – 16 с.
683387
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
683388
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 жовтня (№ 39). – 2018. – 16 с.
683389
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
683390
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
683391
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 липня ( № 26). – 2018. – 16 с.
683392
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 вересня (№ 35). – 2018. – 16 с.
683393
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 листопада (№ 43/44). – 2018. – 24 с.
683394
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
683395
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
683396
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
683397
  Голобородько Я. Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу
683398
  Голобородько Я. Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу
683399
   Літературна Харківщина : [ довідник ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-372-083-8
683400
  Мирний В.П. Літературна хрестоматія з історії СРСР / В.П. Мирний, М.М. Дрібний. – К.
1. – 1960. – 224с.
683401
  Матвєєв В.В. Літературна читанка / В.В. Матвєєв. – К., 1967. – 244с.
683402
  Миронов М.М. Літературна читанка / М.М. Миронов. – 34-е вид. – К., 1968. – 303с.
683403
   Літературна читанка для 7 класу допоміжних шкіл. – Вид. 4-е. – К, 1966. – 168с.
683404
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги
683405
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги. Постаті, документи, вірші
683406
  Мацько В. Літературне джерелознавство: листи Григорія Голоскевича // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 26-30
683407
  Заверталюк Н.І. Літературне життя 20-х років ХХ ст. у художній інтерпретації Валер"яна Підмогильного й Олеся Досвітнього // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 107-120. – ISBN 978-966-551-315-5
683408
  Зеров М. Літературне життя 60-х рр. "Основа" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 210-217. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
683409
  Пастушенко О. Літературне життя в діаспорі: 1945-1997 рр. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 3 (36) : травень - червень. – С. 21-26


  Детально розглядається діяльність МУРу та ОУП "Слово".
683410
  Гальчук М. Літературне життя на підсовєтській Україні / М. Гальчук. – Мюнхен ; Париж : Видання спілки української молоді. – (Бібліотека молоді)
Ч. 1 : Проза 1920-30 років. – 1952. – 31, [1] с.
683411
  Матвієнко А. Літературне життя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 1


  Про видання третього збірника матеріалів еміграційної газети "Українські вісті" - унікального друкованого видання, яке виходило за кордоному 1945-2000 роках і висвітлювало головні подіїсуспільно-полдітичного, економічного та культурного життя ...
683412
  Веретюк О. Літературне життя української політичної еміграції у міжвоєнній Польщі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 288-307. – ISBN 966-95452-9-3
683413
  Бобинець С. Літературне Закарпаття кінця XX-го - початку XXI століть у вимірах художнього перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 81-89. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
683414
  Вільчек С. Літературне Запоріжжя. / С. Вільчек. – Запоріжжя, 1967. – 72с.
683415
  Грабович Г. Літературне історіописання та його контексти // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 11-15
683416
  Пасічник Є.А. Літературне краєзнавство в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1965. – 133с.
683417
  Козак С. Літературне обличчя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 9-10
683418
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник / В.В. Різун; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00351-8
683419
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник для студ. фак. журналістики університетів / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00790-4
683420
   Літературне редагування : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [упоряд. К.С. Серажим]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 141, [1] с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-437-280-7
683421
  Шляхова В. Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 158-163. – ISSN 0201-419
683422
  Гетьман З.О. Літературне розмовне мовлення і діалогічний текст // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 52-54
683423
  Волинський К. Літературне сьогодення / К. Волинський. – Київ, 1982. – 296с.
683424
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 43-52. – ISSN 2079-1828
683425
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 171-184. – ISBN 978-966-8469-54-2
683426
  Кукурудз О.М. Літературний product placement як метод впливу на цільову аудиторію страховика / О.М. Кукурудз, М.А. Попова, В.В. Тринчук // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Л. Семака. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 24-31. – ISSN 2076-4561
683427
  Поліщук В.Л. Літературний авангард / В.Л. Поліщук. – Х., 1926. – 132с.
683428
  Штефан О. Літературний агент - міф чи реальність? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 3-11
683429
  Гай А. Літературний агент в Україні: реалії та перспективи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 235-240


  У статті розглянуто функції та обов’язки літературних агентів на шляху авторського рукопису, охарактеризовано дієвість зв’язків «автор – літературний агент – видавництво», проілюстровано заходи літературної агенції на прикладі черкаської молодіжної ...
683430
  Крайдуба В.В. Літературний антропонім у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 513-517


  У статті висвітлюється питання функціонування літературних антропонімів у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp". Основним завданням є аналіз вибору автором імен головних героїв повісті з точки зору психоаналізу, використовуючи деякі біографічні ...
683431
  Горенко О.П. Літературний антропонім як прецедентне ім"я // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 81-87
683432
  Голобородько Я. Літературний архіпелаг. Григорій Штонь: онтологічна проза
683433
  Білак Н. Літературний вояж до Словенії та Австрії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 5


  Творчий вечір Мирослава Дочинця відбувся в Словенії. Презентація своїх творів та проведення лекцій письменником в Люблянському університеті та на філософсько-філологічному факультеті Університету імені Франца та Карла (Австрія).
683434
  Дроздовський Д. Літературний герой нашого часу // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х
683435
  Білий О.В. Літературний герой у контексті і сторії. / О.В. Білий. – Київ, 1980. – 120с.
683436
  Винничук Ю. Літературний десант // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 40 (257). – С. 23. – ISSN 1996-1561


  Перебуваючи в депутатах, наші письменники часто займали пристосуванську позицію
683437
  Дмитренко В.І. Літературний дискурс "Ланки"- МАРСу першої третини XX століття : монографія / В.І. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 252-279. – ISBN 978-966-617-201-6


  Спільні домінанти художнього світотворення митців окреслено на основі аналізу творів Б. Антоненка-Давидовича, І. Багряного, Г. Брасюка, М. Галич, Я. Качури, Г. Косинки, В. Підмогильного, Є. Плужника, Т. Осьмачки, Б. Тенети, Д. Фальківського, В. Ярошенка
683438
  Черняк Ю.І. Літературний дискурс як рецептивний феномен // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 124-130. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
683439
  Косицька М.М. Літературний діалог митрополита Петра Могили й Касіяна Саковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 303-307. – (Б-ка Ін-ту філології)
683440
  Степа С. Літературний емігрант ХХІ століття Сергій Степа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 9


  Інтерв"ю з українським письменником, який у 1994 році емігрував до Угорщини, про літературний процес, еміграцію та літературну творчість
683441
  Гончарук Є. Літературний етнообраз "поляка" в історичній українській поезії доби бароко // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 45-51
683442
  Гарнага В.М. Літературний журнал як текст: часопис "Нова генерація" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 231-237


  У статті розглядаються засоби, які забезпечують єдність тексту журналу «Нова генерація» на різних рівнях його структури. В статье рассматриваются средства, которые обеспечивают единство текста журнала «Новая генерация» на разных уровнях его ...
683443
  Купріян О. Літературний інфантелізм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 38 (255). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  В Україні практично немає книжок для юнацтва, написаних вітчизняними авторами. А ті, хто творить для підлітків, уникають конфліктності, зображуючи світ у пастельних барвах
683444
  Осадча Ю. Літературний канон в академічному літературознавстві Японії кінця ХІХ століття


  У статті простежено процес і методи формування літературного канону в японському академічному літературознавстві другої половини ХІХ ст., а також розглянуто стратегії конструювання національної ідентичності як однієї зі складових процесу відбору та ...
683445
  Федорів У. Літературний канон і цензура: захист чи тиск // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С.274-281. – Бібліогр.: Лит.: с. 280-281; 22 п. – ISBN 978-966-02-4721-5
683446
  Хархун Валентина Літературний канон ленініани


  У статті досліджується процес структурування літературного канону ленініани. Зокрема, авторка прагне проаналізувати ідеологічні й художні завдання ранньої ленініани, яка формує культ Леніна як тоталітарного абсолюту, сталінської ленініани, що ...
683447
  Кирилова Т. Літературний канон та жіноча незалежність (на матеріалі роману Моніки Марон "Animal Triste" (1996 р.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 153-159. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Спробувано встановити художню специфіку суч. нім. романістики жінок-аторок на прикладі роману М. Марон "Animal triste". Завдяки амбівалентній сутності феномену жіночого текст жінки-авторки вписується в літ. канон, проте утверджує гетерогенність жіночої ...
683448
  Заярна І. Літературний контекст XVIII ст. у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 52-67


  У статті розглянуто особливості діалогу творчості Т. Шевченка з літературою XVIII ст. Виявлено основні форми відображення літературного контексту попередньої доби-алюзивно-ремінісцентний пласт, переосмислення провідних тем і мотивів, типологічні ...
683449
  Дроздовський Д.І. Літературний Краків, або Гостювання у Виспянського // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 133-137. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "... не можна забувати, що величезну роль у мистецькому розвої Кракова відіграв відкритий 1893 року театр, який під керівництвом Павликовського, Котарбинського і Сольського став першою сучасною польською сценою. Краківський міський театр під ...
683450
  Гавловська Т.А. Літературний критик Теодор Фонтане // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 62-63
683451
  Канарська А. Літературний літописець зі Львова // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 січня (№ 1). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Роман Іваничук.
683452
  Снєгірьова В. Літературний маг Мілорад Павич // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 38-40


  Автор статті знайомить із життям та творчістю сербського письменника Мілорада Павича.
683453
  Томбулатова І. Літературний маніфест: діалог постмодернізму та футуризму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 31-36. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті здійснено спробу порівняльного аналізу постмодерністичного та футуристичного літературного маніфесту. Доведено існування полілогу жанрів постмодерністичного та модерністичного мистецтв. В статье осуществлена попытка сравнения ...
683454
  Кандюк-Лебідь Літературний мемуарний портрет як форма відображення життя у споминах // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 105-109. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
683455
  Щириця П. Літературний міст століть, або як оживити тіні пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 33). – С. 6


  "Ярославів Вал" представив книжку М. Слабошпицького "Тіні в дзеркалі".
683456
  Кравченко С. Літературний місячник "Камена" як речник культурного зближення слов"янських народів. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 29-34


  У статті аналізуються ідея культурного зближення слов"янських народів та польські переклади української поезії, надруковані на сторінках часопису "Камена" у 1933-1939 рр. The article analyses the idea of cultural growing of the Slavonic nations and ...
683457
  Іванов М. Літературний міф Львова: три візії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 12
683458
  Романова О. Літературний міф про Гелену Жебровську // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 233-241. – ISSN 0320 - 8370
683459
  Куценко І. Літературний музей Івана Франка на Дніпрі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 177-178
683460
  Неживий О. Літературний музей у Мануйлівці: сьогодні й завтра // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Щодо приїзду М. Горького до Мануйлівки, його ставлення до української мови та українців.
683461
  Рева-Лєвшакова Літературний неореалізм художньої творчості початку XX століття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48). – С. 153-162. – (Слово). – ISSN 2304-7402
683462
  Гаєвська О. Літературний неоромантизм як парадигма нової образності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджується естетика в національних літературах - українській, японській, американській, німецькій та британській.
683463
  Єременко О. Літературний образ у силовому полі синкретизму : (на матеріалі української прози другої половини XIX - початку XX ст.) / Олена Єременко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 319, [1] с. – Бібліогр. : с. 291-319. – ISBN 978-966-2133-14-1
683464
  Боковець А.В. Літературний портрет Генрі Говарда, графа Саррі на тлі тюдорівської поетичної традиції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 3-8. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості ліричних творів англійського ренесансного поета Генрі Говарда, графа Саррі. З"ясовано специфіку його стилю та поетичної мови порівняно з манерою старшого сучасника поета, Томаса Вайєта. Наголошено на гендерній ...
683465
  Овдійчук Л. Літературний портрет Олеся Гончара: особистість на тлі доби (до 100-річчя від дня народження письменника) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (140). – С. 11-18
683466
  Нікітова І. Літературний портрет письменника в листах та діалозі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 34-37


  Літературний портрет діаспорного письменника Олександра Смотрича.
683467
  Нечипорук А. Літературний портрет у контексті сучасних масових комунікацій (на прикладі газети "Столичні новини") // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 215-217
683468
  Джигун Л. Літературний портрет українських письменників в мемуарній прозі Докії Гуменної / Л. Джигун, Т. Швець // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 14-20. – ISSN 2411-4146


  Автори статті вперше в українському літературознавстві звернулися до теми зображення Докією Гуменною літературного портрета українських письменників у мемуарній прозі. На конкретних прикладах проілюстровано оригінальність пошуків письменницею викладу ...
683469
  Сорока П. Літературний профіль Івана Гнатюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 11
683470
  Семко Г. Літературний процес 20-х років XX століття. Літературні угруповання // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 45-50
683471
  Опришко Т. Літературний процес в УСРР на шпальтах журналу "Молодняк" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 108-112. – ISSN 2307-2261
683472
  Годованець М. Літературний процес другої половини 50-х років ХХ ст. на Хмельниччині крізь призму листів Микити Годованця до Миколи Скорського / М. Годованець, М. Скорський


  Автори подають добірку листів байкаря М. Годованця до голови Хмельницького літературного об"єднання М. Скорського - відомого педагога, журналіста, науковця-літературознавця.
683473
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 5). – С. 5


  Чи зберігається українська література такою (як і літпроцес загалом) у нині згасаючому постмодернізмі, на зміну якому приходить або новий історицизм, або метамодернізм?
683474
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 7


  Згадується формотворче розуміння змісту літератури професором Київського університету Володимиром Перетцем та його учнями. Одному з його молодших учнів - Д. Чижевському - вдалося емігрувати. Відтак побачили світ його "Історія української літератури" ...
683475
  Микитась В.Л. Літературний процес на Закарпатті доби феодалізму / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1966. – 80с.
683476
   Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012-
№ 1. – 2012. – 96 с. – Резюме рос., англ. мовами
683477
   Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683478
  Білоус П. Літературний процес: міф чи реальність? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 16


  Критичні зауваження до статті М. Наєнка "Літературна періодика і заник літературного процесу" ("УЛГ" №№ 8-10)
683479
  Гаврилюк Н. Літературний псалом: Сергій Жадан // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 31-35. – ISSN 0236-1477
683480
  Земброва В. Літературний романтизм у славістичних дослідженнях (замітки) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 460-461. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
683481
  Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 35-46. – ISSN 0130-5263
683482
  Ведміцький Ол. Літературний рух за доби соціялістичної реконструкції / Ол. Ведміцький. – Полтава : Плужанин, 1932. – 102 с.
683483
  Микитась В.Л. Літературний рух на Закарпатті другої половини ХІХ ст. Конспект лекцій з курсу історії української літератури ХІХ ст. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1965. – 104с.
683484
  Бача Ю. Літературний рух на Закарпатті середини XIX століття / Ю. Бача. – Пряшів, 1961. – 275с.
683485
  Пивоваров М.П. Літературний рух у Галичині в 30-40-х роках ХІХ століття / М.П. Пивоваров. – Київ, 1950. – 47с.
683486
  Лавріненко Ю. Літературний світ. Передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 / Юрій Лавріненко ; [передм., підгот. тексту та прим. В. Шевчука]. – Київ : Твім інтер, 2013. – 774, [10] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 760-775. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-46-4
683487
  Яремчук І. Літературний силует стрілецького покоління у часописі "Будучина" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 46-61. – ISSN 0130-528Х
683488
  Мірошниченко Л.Я. Літературний скептицизм: від Вільяма Шекспіра до Джозефа Конрада // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 90-110. – ISBN 978-966-11-0683-2
683489
  Федів О.В. Літературний слем як пошук нових фоорм вираження // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 434-436
683490
   Літературний словник Кіровоградщини. – Кіровоград, 1995. – 126с. – Кіровоградська організація Спілки письменників України
683491
  Ткач Л. Літературний спадок Гетьмана Мазепи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 9


  Рада Рівненського міського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка презентувала літературну спадщину гетьмана Івана Мазепи "Писання".
683492
  Кононенко В.І. Літературний стандарт і розмовне мовлення: процеси взаємодії // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 152-159. – ISBN 978-966-1673-17-4
683493
  Голик Р. Літературний та мемуарно-есеїстичний образ Львова: на перехресті традицій
683494
  Горошкевич О. Літературний твір як джерело вивчення особливостей комунікативної поведінки (на основі роману Танідзакі Джюн"ічіро "Дрібний сніг"). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Пропонується схема аналізу літературного твору із застосуванням категорій функціональної лінгвістики, метою якого є визначення особливостей комунікативної поведінки персонажів як квазіреальних учасників комунікації. This article deals with the ...
683495
  Копаниця Л. Літературний твір як модель комунікації: драматичний панегірик Феофана Прокоповича "Володимир" та ідея "європеїзації" Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 249-258
683496
   Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 1992-
№ 4 (72), жовтень - грудень. – 2015. – 199 с.
683497
   Літературний щоденник.. – К., 1966. – 442с.
683498
   Літературний ярмарок: Альманах-місячник.. – Харьків, 1929. – 304с.
683499
  Костюченко В.А. Літературними стежками : нарис історії української літератури для дітей ХХ століття / Віктор Костюченко. – Київ : К.І.С., 2009. – 344 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-32-0


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
683500
  Лавринович Л.Б. Літературні аспекти психології розуміння часу: автор-текст-читач // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 80-86. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
683501
  Міхно О. Літературні бесіди Миколи Пирогова як метод вивчення літератури (до 200-річчя від дня народження М.І. Пирогова)
683502
  Школа В. Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалах творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 151-161. – ISBN 978-966-920-067-9
683503
   Літературні вечори. 5-11-й класи / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
683504
  Щур І.І. Літературні взаємини Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка (на матеріалі поезії П. Куліша) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 139-143. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
683505
  Сафарян С. Літературні генії німецького Просвітництва / Світлана Сафарян // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 5 (81). – С. 37-42
683506
  Просвітянин С. Літературні герострати українства.. – Київ : Друк. "Петро Барський", 1909. – 29с. – Одбиток з журнала "Українська хата"
683507
  Бернадська Н. Літературні горизонти: тут і там // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Питання історії та теорії літератури стали предметом обговорення на 16-му філологічному семінарі в Київському національному університеті. Відкрив семінар М.К. Наєнко.
683508
  Бурдастих М. Літературні грози буремного часу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня - 3 червня (№ 22). – С. 12


  Володимир Даниленко "Грози над Туровцем".
683509
  Бельський В.М. Літературні джерела з мінералогії України за 2009-2012 рр. : бібліографія // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 120-135. – ISSN 2218-7472
683510
  Юрова І. Літературні джерела образів пекла та пекельних мешканців у ліричній поемі Ю. Клена "Попіл імперії" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 299-304. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
683511
  Олійник Н. Літературні диктанти заповістю Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 30-31
683512
  Клименко І.В. Літературні диспути на шпальтах часопису "Життя й революція" (1925-1934 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 223-237. – ISSN 2222-4203
683513
   Літературні дні в колгоспах : інструкція для бібліотек / НКО УСРР; Бібліотечне управління. – [Київ], 1936. – 10 c.
683514
   Літературні дні в колгоспах.. – Київ, 1936. – 11с.
683515
  Сімакова Л. Літературні жанри і стилі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 42-44
683516
  Усатенко Г. Літературні жанри українського бароко


  У статті розкривається жанрове розмаїття української літератури в епоху Відродження, акцентується увага на особливостях віршованої поезії епохи Бароко
683517
  Студинський К.Й. Літературні замітки / Киpило Студиньский. – Львів : Hакладом А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковского, 1901. – 131, [4] с.


  Зміст: Козацтво і гайдамаччина в "Енеїді" Котляpевского; Хаpактеpистика поезий Петpа Гулака-Аpтемовского; На тит стор. прим. № 14704 дарчий надпис: Висоповажному Проф. П.И. Петровув глубокім поважаню від автора
683518
  Хінкулов Л.Ф. Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – 256с.
683519
  Омельчук О. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) : монографія / Олеся Омельчук ; [наук. ред. Т. Гундорова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 331, [5] с. – Імен. покаж.: с. 321-331. - На тит. арк.: Лауреати премії літературознавчих досліджень ім. О. Ольжича видавництва "Смолоскип" 2009 р. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 277-308 та в підрядк. прим. – (Серія "Українські студії"). – ISBN 978-966-2164-37-4
683520
  Ткаченко О.П. Літературні інтерпретації біблійного образу "сторож брата" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 287-296. – ISSN 2075-437X


  У статті з"ясовується, що біблійний концепт "сторож брата" в художній літературі відіграв роль універсальної моделі в змалюванні психології злочинця. Вивчається богословське розуміння діалогу між Богом і Каїном з Книги Буття та його художня ...
683521
  Горбонос О. Літературні казки І. Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа: типологічний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 93-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
683522
  Сирота Л. Літературні матеріали газети "Діло": особливості добору і групування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 49-65


  У статті вивчено співпрацю М. Рудницького з львівською газетою "Діло" у 1923-1939 рр. Показано його особистий внесок у тематично-рубрикове оновлення цієї газети, зокрема його вплив на добір і групування літературних і бібліографічних матеріалів у цьому ...
683523
  Реп"ях С.П. Літературні музеї Чернігівщини / С.П. Реп"ях. – К., 1983. – 104с.
683524
  Щурат В.Г. Літературні начерки / Василь Щурат. – Львів : Накладом авт. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 105 с.


  Зміст: Богословська драма [П. Кальдеpона де ла Баpка]; Поет науки [Сюллі-Пpюдом]; Шевченків "Іван Підкова"; Шевченкове посланиє Гоголю; Поясненя деяких Шевченкових висловів; Найблизші жерела творчости М. Шашкевича; До української пісні про Жидів; З ...
683525
  Маланюк Є. Літературні нотатки // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 384-387. – ISBN 978-966-2248-94-4
683526
  Бондаренко С. Літературні обійми Болгарії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 12


  Міжнародний поетичний фестиваль "Слов"янські обійми" відбувся у Варні. Поети з тринадцяти країн взяли участь
683527
  Стоянов С. Літературні образи і стратегії миті після кінця світу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 292-296
683528
  Андріяшик О. Літературні обрії та горизонти "Тут" і "Там" : [відгук шістнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7480-98-2
683529
  Борисенко М.В. Літературні організації в суспільно-політичному житті України.(1920-1932 рр). : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Борисенко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.153-190
683530
  Ототюк О. Літературні організації в суспільно-політичному житті УСРР 20-30-і рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасних методологічних підходів, аналізу опублікованих джерел досліджено соціальне становище та позиції літературно-мистецької інтелігенції в умовах політики українізації, специфіка її взаємовідносин з радянською владою, прояви опору діячів ...
683531
  Круглова Л. Літературні пам"ятки на сторінках часопису Історичного товариства Нестора-літописця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 81-85


  У статті подано огляд писемних джерел віршованого та прозового характеру, вміщених на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879 - 1914). В статье дан обзор письменных источников литературного характера, ...
683532
  Марковський М. Літературні паралелі. І.С. Левицький і І.С. Тургенєв / М. Марковський. – [3] с. – Окр. відбиток
683533
  Хазін О. Літературні пародії / О. Хазін. – Х, 1934. – 70с.
683534
  Стадниченко Ю. Літературні пародії / Ю. Стадниченко, В. Галюк, Р. Качурівський // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.186-191. – ISSN 0130-1608
683535
   Літературні пародії та жарти. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 142 с.
683536
  Віннікова Н.М. Літературні пародії Теодора Орисіо // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 150-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
683537
   Літературні пародії, шаржі, епіграмі, акростихи.. – К., 1927. – 256с.
683538
  Аледінова С.Н. Літературні питання та письменна організація в полі зору телебачення та преси // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 46-48


  У статті розповідається про висвітлення кримськотатарською пресою питань відродження літератури кримських татар, про досягнення у цієї сфері письменників, які за останні роки намагаються виявити білі плями історії, літератури та культури свого ...
683539
  Зінченко К. Літературні підсумки року "Глиняний кіт" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 березня (№ 8). – С. 13


  У Національній спілці письменників України відбулася церемонія вручення нагород за найкращі книжкові видання 2015 року "Глиняний кіт". Це спільний проект НСПУ, Інституту літератури НАН України імені Тараса Шевченка, Національного музею літератури ...
683540
   Літературні покоління // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 15
683541
  Буряк Б.С. Літературні портрети / Б.С. Буряк. – Львів, 1952. – 264с.
683542
  Краснощок В. Літературні портрети І. Франка й Лесі Українки в критиці Є. Маланюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
683543
   Літературні портрети.. – К.
1. – 1960. – 668с.
683544
   Літературні портрети.. – К.
2. – 1960. – 619с.
683545
   Літературні премії "Березоля" 2013 / редколегія журналу "Березіль" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 3


  Серед тих, хто отримав літературну премію "Березоля" за 2013 рік: Володимир Базилевський та Михайло Слабошпицький.
683546
  Легка Н.М. Літературні премії XX століття як культурний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 95-103
683547
  Рябчук М. Літературні премії в Україні (Розмова з письменником, літературним критиком Миколою Рябчуком) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 139-144. – ISBN 966-7379-16-7
683548
  Рогозинська В. Літературні премії світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (345). – С. 3 обкл.


  Премія ім. Ганса Крістіана Андерсена
683549
  Баран Є. Літературні премії: to be or not to be... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 3


  Літературні нагороди:бути чи не бути
683550
  Слабошпицький М.Ф. Літературні профілі / М.Ф. Слабошпицький. – К., 1984. – 310с.
683551
  Шаховський С.М. Літературні роди й види. / С.М. Шаховський. – К., 1963. – 47с.
683552
  Александрова Л.П. Літературні роди, види і жанри (підвиди), як змістові форми / Л.П. Александрова, Я.П. Білоштан, М.П. Гнатюк; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1968. – 105с.


  Вступ. 1.Епос. 2.Лірика. 3.Драма.
683553
  Чорний Б. Літературні свідчення масового знищення євреїв у Бабиному Яру // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 198-210. – ISBN 978-966-2214-11-6
683554
  Токмань Г. Літературні семінари про сучасну літературу: екзистенціально-діалогічне прочитання новел Василя Портяка і Євгенії Кононенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 11 (716). – С. 47-53. – ISSN 0130-5263
683555
  Левчук А. Літературні столиці світу / А. Левчук, І. Костюк // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 6-13


  Із 2004 року світова організація ЮНЕСКО обирає креативні міста за певними критеріями. Одним із них є література. І ті міста, у яких вона найкраще розвивається, - отримують визнання ЮНЕСКО. Визначною подією для всієї України стало те, що Львів здобув ...
683556
  Сковорода Г.С. Літературні твори / Г.С. Сковорода. – Київ, 1972. – 436с.
683557
  Пахолюк З. Літературні твори для дітей волинського письменника Феодосія Мандзюка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Аркушин Г.Л., Мірченко М.В., Моклиця М.В. [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – С. 58-81
683558
  Налімова А.О. Літературні традиції та новаторство у творчості корейського письменника Лі Мунйоля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 151-158


  У статті розглянуто жанрові, тематичні та стилістичні особливості творчості корейського письменника Лі Мунйоля з точки зору традиції та новаторства. Засвідчено впливи екзистенціалізму, романтизму та конфуціанського світогляду на ідейну спрямованість ...
683559
  Рева Л.В. Літературні традиції та проблеми стилю у творчості В. Підмогильного // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 318-325. – ISSN 2075-437X


  У статті порушується питання про художні впливи на стиль В. Підмогильного. Звершено увагу на літературні традиції українських, російських, французьких митців у творчості українського автора першої третини ХХ століття, а також на його індивідуальну ...
683560
  Ільїна Г.В. Літературні форми філософських творів у контексті професіоналізації філософії: історико–філософська перспектива // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 278-281. – ISSN 2076-1554
683561
   Літературні читання під захистом Майдану // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 3


  25 лютого в Національному музеї літератури відбувся творчий вечір прозаїка й есеїста В"ячеслава Медвідя. Модератором заходу був академік, доктор філологічних наук, професор КНУТШ Юрій Ковалів.
683562
  Плеський Г.М. Літературні читацькі конференції / Г.М. Плеський, Я.Н. Прайсман. – К., 1954. – 36с.
683563
  Степаненко М. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 498, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-485, в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-79-5
683564
  Погонець Я.А. Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 257-262. – (Серія "Філологічні науки")
683565
  Нестелєєв М. Літературність як теоретично-естетичний феномен
683566
  Мозгова Л. Літературно-гендерна наочність як чинник формування гендерно-літературної компетентності старшокласників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
683567
  Маркуляк Л. Літературно-громадська діяльність Івана Франка на тлі доби в оцінці Степана Смаль-Стоцького // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 3 (19). – С. 71-74. – ISSN 2311-9896
683568
  Вєдіна В.П. Літературно-громадські зв’язки пролетарських письменників Західної України і Польщі 20-30-х років ХХ ст. / В.П. Вєдіна. – Київ, 1960. – 168с.
683569
  Мельничук Ірина Вікторівна Літературно-естетичні позиції і творча спадщина Івана Єрофеїва : Дис. ... канд.філологічних наук:10.01.01 / Мельничук І.В.; Бердянський державний пед. університет. – Маріуполь, 2004. – 228л. – Бібліогр.: л.182-228
683570
  Мельничук Ірина Вікторівна Літературно-естетичні позиції і творча спадщина Івана Єрофеїва : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук:10.01.01 / КНУТШ; Мельничук І.В. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
683571
  Гарматюк А.П. Літературно-журналістським пером : спогади про письменників, відгуки на творчість побратимів по перу, оповідання, репортажі з літературно-мистецьких свят, журналістські праці / Анатолій Гарматюк ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії НАНУ при Кам"янець-Подільському державному університеті. – Кам"янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – 280 с.
683572
  Олійник-Рахманний Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки) / Олійник-Рахманний; Передмова Ф.Погребенника. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 240с. – ISBN 966-529-062-2
683573
  Назарець В.М. Літературно-історична роль послання в трансформації жанрової системи класицизму // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 4-8. – ISSN 978-966-551-401-5
683574
  Барабаш Ю. Літературно-історичний дискурс: виклики й апорії (думки нестороннього)


  З огляду на сучасні зміни суспільної, соціальної, духовної парадигми та загальну кризу історичної свідомості у статті розглянуто (почасти в дискусійному плані) деякі теоретичні та методологічні проблеми літературно-історичного дискурсу. Ідеться ...
683575
  Кульчицька Інна Анатоліївна Літературно-критична діяльність Василя Бобинського : Автореф... канд. філоло.наук: 10.01.02 / Кульчицька Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
683576
  Сидоренко Г.К. Літературно-критична діяльність Івана Франка / Г.К. Сидоренко. – К, 1956. – 75с.
683577
  Квіт Сергій Миронович Літературно-критична й журналітська діяльність Михайла Рудницького у 1910-1930-х роках : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.03 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
683578
  Баран Євген Літературно-критична нарація Віталія Донченка // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 191. – С. 203-205
683579
  Мучка М. Літературно-критична спадщина Івана Франка: наукова експлікація німецького романтизму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 24-29. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
683580
  Руденко І. Літературно-критична та художня спадщина Міхала Грабовського в оцінці Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 433-435
683581
  Руденко І.В. Літературно-критична творчість Міхала Грабовського в контексті польського романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Руденко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. – Бібліогр.: л. 178-203
683582
  Комишанченко М.П. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря / М.П. Комишанченко. – К., 1961. – 43с.
683583
  Будний В.В. Літературно-критичний естетизм доби українського модерну : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Будний В. В.; Льв.ДУ. – Львів, 1997. – 17л.
683584
  Будний В. Літературно-критичний портрет: жанрова структура, еволюційні лінії, типологічні різновиди // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 131-152. – ISSN 0130-528Х
683585
  Борис О. Літературно-критичний портрет: метаморфози жанру в майстерні Миколи Євшана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 331-337. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
683586
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Івана Білика : Вісник КДУ / М.П. Комишанченко. – Київ. – (Серія філолог та журналіст ; Вип. 1)
№ 1. – 1958. – С. 23-29
683587
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Михайла Драгоманов у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ
Т. 17, Вип 2. – 1958. – [16] с. – Окр. відб. з "Наукових записок"
683588
  Семенко С. Літературно-критичні виступи Юрія Косача про шляхи розвитку світового письменства // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 59-69


  У статті висвітлено одну з граней творчої діяльності Ю. Косача як літературного критика світового письменства. До аналізу залучено літературознавчі розвідки 40-70-х рр. ХХ ст., опубліковані на сторінках еміграційної періодики. Наголошено на ...
683589
  Василина К.М. Літературно-критичні есе Дж. Р.Р. Толкіна як ключ до розуміння особливостей художнього світу письменника / К.М. Василина, Д.М. Лазаренко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 27-31. – (Філологічні науки ; № 1)
683590
  Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 229-267. – Бібліогр.: л. 174-228
683591
  Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
683592
  Монич Л. Літературно-критичні жанри як форма публіцистики на сторінках літературно-художніх видань "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 162-169


  У статті досліджено літературно-критичні жанри, їх репрезентація в журналах "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу". Розглянуто особливості жанрового різноманіття на сторінках літературно-художніх видань. В статье исследованы литературно-критические жанры, их ...
683593
  Касьяненко Т. Літературно-критичні концепції Івана Зубенка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С.299-304. – (Філологія ; Вип. 23/24)
683594
  Засенко Олекса Літературно-критичні нариси і статті / Засенко Олекса. – Київ : Художня література, 1962. – 540, [3] с.
683595
  Погребняк І. Літературно-критичні погляди Б.Д. Грінченка в його епістолярії // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 126-130. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
683596
  Рудник І.П. Літературно-критичні погляди Івана Франка на творчість Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 230-237. – ISSN 2520-6346
683597
  Воровський В.В. Літературно-критичні статті / В.В. Воровський. – Київ, 1950. – 244с.
683598
  Франко І.Я. Літературно-критичні статті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 448 с.
683599
  Горький М. Літературно-критичні статті / М. Горький. – Київ, 1951. – 468с.
683600
  Белінський В.Г. Літературно-критичні статті / В.Г. Белінський. – К., 1953. – 583с.
683601
  Воровський В.В. Літературно-критичні статті / В.В. Воровський. – Київ, 1957. – 408с.
683602
  Білецький О.І. Літературно-критичні статті / О.І. Білецький. – Київ : Дніпро, 1990. – 252 с. – (Українська літературна думка)
683603
  Филипович П.П. Літературно-критичні статті / П.П. Филипович. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с. – (Українська літературна думка). – ISBN 5-308-00924-4
683604
  Єфремов С.О. Літературно-критичні статті / С.О. Єфремов; упорядкув., передм. і прим. Е.С. Соловей. – Київ : Дніпро, 1993. – 352 с. : портр. – (Українська літературна думка, ISSN Українська літературна думка). – ISBN 5-308-01261-X
683605
  Чернишевський М.Г. Літературно-критичні статті. / М.Г. Чернишевський. – К, 1951. – 575с.
683606
  Писарєв Д.І. Літературно-критичні статті. / Д.І. Писарєв. – К. : Художественная литература, 1953. – 447 с.
683607
  Копиця Д. Літературно-критичні статті. / Д. Копиця. – К, 1968. – 196с.
683608
  Мишанич О. Літературно-критичні та історіографічні статті й дослідження. / О. Мишанич. – К., 1996. – 345с.
683609
  Прасол Є. Літературно-культурні референції в романі М.Сімада "Жінка, що пливе, чоловік, що тоне" .): образи "Ноєва ковчега" та "палацу дракона" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проведено аналіз роману сучасного японського письменника М.Сімада "Жінка, що пливе, чоловік, що тоне" з точки зору проблеми літературних зв"язків та цитатності, що часто в літературознавстві називають гучним терміном ...
683610
  Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / Стефан Козак ; зібрав і до друку підгот. В. Пилипович, передм. написав Р. Радишевський. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – 440 с. : іл. – Покажч.: c. 369-401. – Бібліогр.: c. 363-368 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935845-4-3
683611
  Гавдида Н. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого : монографія / Наталія Гавдида ; Терноп. осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226, [2] с., [4] арк. іл. : іл. – Імен. покаж. : с. 207-217. - Рез. англ. – Бібліогр. : с. 177-205 та в підрядк. прим. – (Серія "Українські Студії"). – ISBN 978-966-1676-41-0
683612
  Просалова В. Літературно-малярські кореляції у новелістиці Михайла Яцкова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 152-164. – ISSN 2308-1902


  "У статті застосовано інтермедіальний підхід до новелістики Михайла Яцкова. Цей підхід дає можливість виявити, як реалізувалася малярська складова в художньому мисленні автора. Акцентовано, що значний вплив на творче становлення письменника мали ...
683613
  Полек В.Т. Літературно-мемаріальні місця Івано-Франковщини / В.Т. Полек. – Київ, 1971. – 16 с.
683614
   Літературно-меморіальний будинок-музей О.Є.Корнійчука.. – К., 1985. – 128с.
683615
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1979. – 125с.
683616
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1986. – 125с.
683617
  Орлова Н.І. Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С 365-376. – ISBN 978-966-8809-89-7
683618
   Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка.. – К., 1976. – 23с.
683619
  Блюдо І.Д. Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини в Києві / І.Д. Блюдо. – Київ, 1982. – 33 с.
683620
   Літературно-меморіальний музей В.С.Стефааника.. – Ужгород, 1968. – 17с.
683621
  Стефаник К.В. Літературно-меморіальний музей В.С.Стефаника / К.В. Стефаник, Б.П. Галюк. – Ужгород, 1981. – 48с.
683622
   Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника : Путівник / Склали: К. Стефаник, Я. Стецюк. – Львів, 1958. – 44 с.
683623
   Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника.. – Львів, 1958. – 44с.
683624
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди в Переяслав-Хмельницькому.. – К., 1981. – 64с.
683625
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди в Переяславі-Хмельницькому. – Київ : Мистецтво, 1981. – 64с.
683626
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди.. – Х., 1986. – 61с.
683627
  Кубик М.І. Літературно-меморіальний музей Л.Мартовича у Торговиці / М.І. Кубик. – Ужгород, 1977. – 64с.
683628
   Літературно-меморіальний музей Лесі Українки.. – Київ, 1976. – 21с.
683629
   Літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського.. – Чернігів, 1948. – 80с.
683630
   Літературно-меморіальний музей М.Т.Рильського.. – К., 1970. – 80с.
683631
  Білоцерківець Н.Г. Літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Києві / Н.Г. Білоцерківець, Л.В. Таран. – К., 1984. – 48с.
683632
   Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини.. – Ужгород, 1974. – 47с.
683633
   Літературно-меморіальний музей О.П. Довженка, с.м.т. Сосниця (Черніг. обл.).. – К., 1984. – 46с.
683634
  Наконечна Л. Літературно-меморіальний музей Олександра Довженка в Сосниці / Л. Наконечна, О. Плитник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263
683635
   Літературно-меморіальний музей С.М.Сергеєва-Ценського в Алушті.. – К., 1983. – 48с.
683636
   Літературно-меморіальний музей Т.Г.Шевченка в селі Шевченкове.. – К., 1963. – 24с.
683637
  Бонь В.Л. Літературно-меморіальний музей у селі Івана Франка / В.Л. Бонь, М.О. Оркуш. – Львів, 1978. – 58с.
683638
  Сабат Г. Літературно-мистецька Академія "Країна Франкіана" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 123-124. – ISSN 0236-1477
683639
  Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини XX - першого десятиліття XXI століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 64-72. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
683640
  Семенюк Г.Ф. Літературно-мистецька генерація кінця ХІХ - початку ХХ століть.Родина Рильських // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто культурний феномен літературно-мистецьких генерацій у становленні української літератури, зокрема першої половини ХХ ст. Рассматривается культурно-исторический феномен литературных генераций в становлении украинской литературы, в частности ...
683641
  Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI століття : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій / Іванова О.А. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 462 л. – Бібліогр. : л. 420-462
683642
  Степаненко М. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 498, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 481-488 та в кінці ст. – ISBN 978-617-567-058-3
683643
  Куций Л. Літературно-мистецька премія імені Степана Руданського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 11


  Цьогорічним лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського став письменник Олег Чорногуз, а іі дипломантами - письменники Олесій Аулов (Харків), Флоріан Боднар (Чернівці).
683644
  Волобуєва А. Літературно-мистецька преса Києва 20-30-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 13-20


  Розкрито контент літературно-мистецьких видань міста 20-30-х рр. ХХ ст., проаналізовано авторський склад часописів, визначено їхній внесок у розвиток культурного життя Києва . Раскрыт контент литературно-художественных изданий города 20-30-х гг. ХХ ...
683645
  Мовчан Р.В. Літературно-мистецьке життя Києва першої половини 1920-х років // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 34-44. – ISSN 2313-1802
683646
  Полумисна О.О. Літературно-мистецьке життя та видавнича діяльність у Харкові в 1920-х рр. за матеріалами журналу "Червоний шлях" (1923-1924 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 73-77. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Проаналізовано зміст рубрики "Літературно-мистецька хроніка" журналу "Червоний шлях"; показано розвиток літературно-мистецького життя у Харькові на початоку 1920-х рр.; рпозкрито роль харьківської літературної журналістики у формуванні української ...
683647
  Хороб С.І. Літературно-мистецькі знаки життя : (літературознавчі й театрознавчі статті, дослідження і публіцистика) / Степан Хороб ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франків. осередок НТШ. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 387, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-398-056-0
683648
  Головата Л. Літературно-мистецькі періодичні видання української еміграції в Австрії (друга половина 1940-х років): умови, центри, творці, зразки // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 279-327. – ISSN 2524-0315
683649
  Цимбалюк В.І. Літературно-мовний кабінет у школі. / В.І. Цимбалюк. – К, 1975. – 104с.
683650
  Гончаренко Т. Літературно-музична композиція "Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання..." (Інтимна лірика Володимира Сосюри)
683651
  Драй-Хмара Михайло Літературно-наукова спадщина / Драй-Хмара Михайло; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка; Упоряд.: С.А.Гальченка,А.В.Ріпенко,О.Ф.Томчука. – Київ : Наукова думка, 2002. – 592с. – ISBN 966-00-0745-0
683652
   Літературно-науковий збірник.. – Нью-Йорк, 1952. – 302с.
683653
  Вальо М.А. Літературно-наукові жанри на сторінках перших українських часописів "Украинский вестник" (1816-1819 рр.) та "Украинский журнал" (1824-1825 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 137-143
683654
  Бричка А.В. Літературно-перекладацька діяльність Паїсія Величковського // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 76-81. – ISSN 2312-4679
683655
  Малець Н. Літературно-просвітницька діяльність Союзу визволення України у рокі Першої світової війні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 53-56
683656
  Овдійчук Л. Літературно-психологічний портрет Олександра Купріна. До проблеми вивчення біографії письменника на уроках світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 77-81
683657
  Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / [упорядкув., приміт. і вступ. стаття "Михайло Драгоманов - літературний критик і публіцичт", с. 5-36, І.С. Романченка ; редкол.: О.Є. Засенко (голова) та ін.]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : [Статті, розвідки / ред. О.І. Дей]. – 1970. – 531 с. : іл., факс., портр.
683658
  Ксьондзик Н. Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950-1960) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 141-148. – ISSN 2307-2261
683659
  Ходосов К.О. Літературно-творчий гурток у школі / К.О. Ходосов. – К., 1963. – 78с.
683660
  Комишанченко М.П. Літературно-теоретична оротьба в 70-х роках ХІХ ст. на Україні : Дис... канд.філолог.наук: / Комишанченко М.П.; Київ. держ пед ін-т ім. М.Горького. – Київ, 1948. – 297л. – Бібліогр.:л.1-14
683661
  Шеремет О.С. Літературно-теоретичні традиції польського репортажу // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 64-69. – ISSN 978-966-551-401-5
683662
  Колодкевич Г. Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 147-149
683663
  Король Л.П. Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 52-57. – ISSN 978-966-551-401-5
683664
  Ясній Я. Літературно-фольклорний контекст героя-розбійника в драмі "Карпатські верховинці" Юзефа Коженьовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 275-280. – ISBN 966-95452-4-3
683665
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми в творах Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 204-207.
683666
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми козацької доби в романі Юрія Мушкетика "Гетьманський скарб" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 60-62. – (Філологія ; Вип. 18)
683667
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми повісті "Лялька" Тетяни Ліхтей // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 17-19
683668
  Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації. : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 179 арк. – Додаток: арк. 179. – Бібліогр.: арк. 160-178
683669
  Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
683670
  Козловська Д.В. Літературно-художні імена-символи як основа формування антропоетонімії романів Люко Дашвар // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 44-52. – ISSN 2077-1932
683671
  Яковлєва В.Б. Літературно-художній антропонім як засіб кваліфікації персонажа (на матеріалі роману Марини Гримич "Егоїст") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 66-74
683672
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів В. Винниченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 75-78
683673
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів Г. Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 252-255
683674
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів І. Кочерги // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 16-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
683675
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 5-10


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
683676
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
683677
  Хом"якова Л. Літературно-художній компонент у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 183-190


  У статті розглянуто приклади використання елементів образного потенціалу художньої літератури у мас-медійному просторі на матеріалах тижневика "Дзеркало тижня. Україна". В статье рассмотрены примеры использования элементов образного потенциала ...
683678
  Гром"як Р.Т. Літературно-художній образ / Р.Т. Гром"як. – Донецьк, 1970. – 28с.
683679
  Старченко Т. Літературно-художній та журналістський тексти: особливості сприйняття студентською аудиторією
683680
  Бехта І. Літературно-художній твір у концепції Р.Інгардена: схематизація та об"єктивізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 24-28. – Бібліогр.: С. 24-28;. – (Серія географічна ; Вип. 40, ч. 1). – ISSN 2078-6441
683681
  В"язовський Г.А. Літературно-художній тип і його прототипи / Г.А. В"язовський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1979. – 76 с.
683682
  Сколоздра-Шепітько Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 364-367
683683
  Чижмар О. Літературно-художня антропонімія Дмитра Кешелі: від реалізму до псевдопостмодернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 141-142
683684
  Телехова О.П. Літературно-художня критика в системі літературної освіти: стаття І. Франка "Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність" як джерело вивчення життєпису митця // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 168-173. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті розглядаються проблеми підвищення ефективності вивчення літератури засобами літератірно-художньої критики, досліджуються зміст, проблематика і художня специфіка однієї з праць І. Франка про творчість Івана Вишенського: пропонуються форми і ...
683685
  Руденко І.В. Літературно - критична творчість Міхала Грабовського в контексті польського романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Руденко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
683686
  Коваль В. Літературну премію Валерія Шевчука вручено Володимиру Даниленку за книжку повістей "Тіні в маєтку Тарновських" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 2
683687
  Голобородько Я. Літературознавець психоаналітичного напряму = До 160-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського


  Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853-1920) - український мовознавець і літературознавець, історик культури, почесний член Петербурзької Академії Наук з 1907.
683688
   Літературознавство. – Братислава, 1965. – 77с.
683689
  Наєнко М. Літературознавство 40-50-х років: за гратами соцреалізму і на вигнанні // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 204-260. – ISBN 966-580-009-4
683690
   Літературознавство не знає межі століть? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 6 січня (№ 1). – С. 4


  Про філологічний семінар "Філологія в новому столітті - тема вільна". Учасниками семінару були вчені КНУ імені Тараса Шевченка, Гарвардського, Варшавського і Тбіліського університетів. Вів семінар М. Наєнко.
683691
  Смольницька О.О. Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню філософської методології у літературознавчих дослідженнях вітчизняної школи переломного періоду. Виокремлено спільні для філософії та літературознавства проблеми, концепти, принципи. Дослідження побудовано на основних ...
683692
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-283-3
Т.1 : Українська література. – 2007. – 568 с.
683693
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-284-00
Т.2 : Світова література. – 2007. – 456с.
683694
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8012-78-9
Вип. 3. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
683695
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-19-7
Вип. 4. – 2005
683696
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-33-2
Вип. 5. – 2006
683697
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. – Черкаси : Брама
Вип. 6. – 2007
683698
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 8. – 2009
683699
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 9. – 2010. – 220 с. – Резюме рос., англ. мовами
683700
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-067-9
Вип. 21/22. – 2015. – 458 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
683701
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-092-1
Вип. 23/25. – 2016. – 612 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
683702
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-255-0
Вип. 26. – 2017. – 288 с.
683703
  Козак О. Літературознавство: Бібліограф. список
683704
  Козак О. Літературознавство: Бібліографічний список
683705
  Галик В. Літературознавці, журналісти та священники - кореспонденти Івана Франка з Дрогобича // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 5-15. – ISBN 978-966-2763-39-3


  На основі кореспонденції І. Франка низкою літературознавців, журналістів та священників у статті простежено особливості співпраці українського дослідника з його сучасниками. Епістолярна спадщина складає цінність з огляду на специфіку ...
683706
  Герасим Я. Літературознавча аксіологія Віталія Дончика: етноохоронний етос
683707
  Сергеєва О.О. Літературознавча антропологія: вчинок у баладах Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 495-498


  Обгрунтовано необхідність погляду на концепт "вчинок" у баладах Т. Шевченка. Висвітлено психологічний механізм злочинного вчинку у баладі Шевченка "Утоплена"
683708
  Тарнашинська Л. Літературознавча антропологія: новий методологічний проект у дзеркалі філософських аналогій
683709
  Палій О.П. Літературознавча богемістика на кафедрі слов"янської філології КНУ: традиції і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 112-119. – ISSN 2075-437X


  У статті простежіються традиції літературознавчої богемістики в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Особливу увагу приділено визначенню завдань навчального курсу історії чеської літератури на сучасному етапі та методиці його ...
683710
  Наєнко М. Літературознавча діяльність професора Михайла Наєнка / розмову вела Галина Білик
683711
  Пилип"юк О. Літературознавча думка в арабо-мусульманському світі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 9 : Шедеври ісламської літератури та культури. – С. 14-19
683712
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 1 : А (аба) - Л (лямент). – 2007. – 608с.
683713
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 2 : М (Маадай-Кара) - Я (я-форма). – 2007. – 624с.
683714
  Кравець Я. Літературознавча і перекладацька діяльність Мирона Кордуби // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Мирон Кордуба - український історик, бібліограф, публіцист.
683715
  Наливайко Д.С. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 27-44. – ISBN 966-8474-34-1
683716
  Пригодій С.М. Літературознавча імагологія: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 336-342. – ISBN 966-8188-10-1
683717
  Гольденберг Л.І. Літературознавча книга в Українській РСР / Л.І. Гольденберг. – К., 1980. – 228с.
683718
  Найда А.М. Літературознавча компаративістика і перекладознавство // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 58-60
683719
  Базиль Л. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури крізь призму наукових підходів


  У статті розкрито сутність літературознавчої компетентності вчителя української мови і літератури як складного багатовимірного професійно-особистісного феномена, що є вищим рівнем професійної компетентності. Для з"ясування природи літературознавчої ...
683720
  Загоруйко Н. Літературознавча концепція Івана Світличного та літературна критика (на матеріалі епістолярної спадщини дисидента)


  У статті епістолярну спадщину Івана Світличного розглянуто як продовження його професійних і творчих потенцій. Епістолярій І. Свтличного свідчить не лише про альтернативну (антирадянську) позицію критика, бажання переосмислити літературний канон, а й ...
683721
  Лугова Т.М. Літературознавча концепція М.С. Грушевського в контексті методологічних пошуків українських істориків літератури першої третини XX століття // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 122-132. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
683722
  Шляхова Н.М. Літературознавча методологія Дмитра Чижевського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 204-208. – (Серія: Філологія)
683723
  Кузьменко В. Літературознавча нива Миколи Ткачука // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 98-101. – ISSN 0869-3595
683724
  Пригодій С. Літературознавча онірокритика ( на матеріалі повісті В.Г. Симмса "Грелинг, або Вбивство виявиться") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 129-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
683725
  Степаненко М.І. Літературознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – 667, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7016-11-2
683726
  Рудянчук І. Літературознавча проблематика в листуванні Івана Нечуя-Левицького з Михайлом Грушевським // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 76-81. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
683727
  Галушка Н.В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 22-28. – ISBN 978-966-551-335-3


  Вивчається питання рецепції творчості Ірен Роздобудько в українському літературознавстві.
683728
  Степаненко Н.С. Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний Край": Євген Гребінка — Тарас Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 123-127


  У статті схарактеризовано літературознавчий доробок Олени Пчілки, опублікований на сторінках часопису "Рідний Край" і присвячений творчості Євгена Гребінки та Тараса Шевченка. З"ясовано, зокрема, внесок цих митців у розвій красного письменства й ...
683729
  Степаненко Н. Літературознавча сторінка тижневика "Рідний край" (1905-1916, 1999-2008 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 136-144
683730
  Коломієць В.В. Літературознавча та літературно-критична спадщина М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 202-207. – ISBN 966-8188-10-1
683731
  Грузман З.М. Літературознавча та публіцистична діяльність П.Г.Тичини : Дис... канд. філол.наук: / Грузман З.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії української літератури. – К., 1958. – 265,68л. – Бібліогр.:л.1-68
683732
  Гнатюк М Літературознавча термінологічна система Івана Франка і проблеми сучасного термінотворення // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 44-50
683733
  Бублейник Л.В. Літературознавча термінологія в східнослов"янських та польській мовах // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 257-266
683734
  Радишевський Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 14 : Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка / Радишевський Р. – С. 3-383. – ISBN 966-617-7133-55-0
683735
  Проскурін М.В. Літературознавча, бібліографічна та книгознавча діяльність Юрія Меженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 244-248
683736
  Бернадська Н. Літературознавче SOS, або ЗНО очима науковця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 5
683737
  Акімова А. Літературознавчий дискурс вирішення проблеми призначення покоління "культурної революції" у драмі Ван Пейгуна "Ми" (1985 р.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 7-14. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
683738
  Куценко М. Літературознавчий дискурс Жака Лакана й досвід його адаптації: спроба осмислення проблеми // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 228-237. – ISSN 2307-2261
683739
  Акімова А.О. Літературознавчий дискурс китайської драматургії XX століття // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 28-33. – ISBN 978-966-916-268-7
683740
  Акімова А. Літературознавчий дискурс китайської драматургії: співвідношення нових форм вербального й візуального в драмі Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (1961 р.) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 66-68. – ISSN 2307-8037
683741
  Акімова А.О. Літературознавчий дискурс китайської драми: історичні аспекти в контексті сучасної драматургії // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 11-15
683742
  Бернадська Н. Літературознавчий дискурс мовознавця
683743
  Астаф"єв О. Літературознавчий дискурс та його семантичне поле // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 15-22. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті проаналізовано генезу поняття "літературознавчий дискурс", виокремлено його дефінітивні розбіжності. Крізь призму різноманітних методологічних концепцій омислено зміст терміну в ширшому та вужчому розумінні. Розкрито механізми інтерпретації ...
683744
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 31/32. – 2007. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
683745
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 33/34. – 2008. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
683746
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 41/42. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
683747
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 43/44. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
683748
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 45/46. – 2011. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
683749
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 47/48. – 2011. – До вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
683750
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 49/50. – 2012. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
683751
  Безкровна Н. Літературознавчий метод як механізм дослідження художньої реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні методи дослідження української романістики. Проаналізовано ефективність їх використання у працях молодих науковців. Приділено увагу процесам, що відбуваються на сучасному етапі вивчення українського історичного роману. The article ...
683752
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет Лесі Українки в есеїстиці Євгена Маланюка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
683753
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 61-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
683754
   Літературознавчий словник-довідник. – Київ : Академія, 1997. – 752 с. – ISBN 966-580-003-5
683755
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академія, 2006. – 752с. – (Nota bene). – ISBN 966-580-204-6
683756
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., виправл., доп. – Київ : Академія, 2007. – 752 с. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-244-0
683757
   Літературознавчий талант. До 12-річчя від дня народження А.П. Шамрая (1896-1952) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 4, 4 квартал. – С. 38-44. – ISSN 0130-2043


  Агапій Пилипович Шамрай - український літературознавець, історик літератури, професор світового рівня. Викладав історію української літератури також в Інституті народної освіти (нині КНУ імені Тараса Шевченка). З 1944 р. завідував кафедрою зарубіжної ...
683758
  Грицик Л.В. Літературознавчі аспекти університетської орієнталістики: об"єктивна структура і суб"єктивна реструктура Сходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 167-176


  Аналіз сходознавчих літературознавчих праць, що з"явилися в Київському університеті упродовж півтораста літ
683759
  Смольницька О.О. Літературознавчі дослідження в західноєвропейській філософській думці кінця XIX - початку XX ст. та їх вплив на розвиток літературознавства в Київському імператорському університеті Святого Володимира // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 105-140
683760
  Плясун О.М. Літературознавчі дослідження про О. Довженка: погляд лінгвіста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 175-182. – ISSN 2311-2697


  У статті з лінгвістичного погляду проаналізовано літературознавчий підхід до творчості О. Довженка як один із можливих напрямків поліаспектної проблеми ідіостилю автора. Постулюється, що лінгвістична характеристика домінантних особливостей стилю автора ...
683761
  Бицько О. Літературознавчі засади шкільного вивчення словесної творчості караїмів-тюрків (караїв) // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – С. 46-51
683762
  Меленчук О. Літературознавчі зацікавлення Платона Лушпинського: погляд на творчість Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 26-34. – ISSN 0236-1477
683763
  Янкова М.А. Літературознавчі ідеї Олександра Потебні та їх художня реалізація у творчості Юрка Гудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 471-476. – (Б-ка Ін-ту філології)
683764
  Пастух Б. Літературознавчі концепти Тараса Салиги
683765
  Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ сторіч / Михайло Гнатюк. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002. – 207, [1] с. – ISBN 966-613-124-2
683766
  Басенко Н. Літературознавчі концепції Володимира Державина // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 235-239. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті аналфізується наукова спадщина відомого представника української літературно-художньої еміграції Володимира Державина, здійснюється спроба окреслити основні дослідницькі (теоретичні та методологічні) концепти вченого
683767
  Войтюк А.Ю. Літературознавчі концепції Івана Франка / А.Ю. Войтюк. – Львів : Вища школа, 1981. – 183 с.
683768
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк Михайло Іванович; МОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 414 л. – Бібліогр.: л. 384 - 414
683769
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк М.І.; КНУТШ. – Львів, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 32 назв.
683770
  Хороб С. Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях творчості Тараса Шевченка // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 5-14. – ISSN 2222-5242
683771
  Голобородько Я.Ю. Літературознавчі меседжі Миколи Жулинського : До 70-річчя вченого й культурного діяча // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 2-5
683772
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 3-8.
683773
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2133-74-5
683774
   Літературознавчі обрії : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1984. – 215с.
683775
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-1795-1
Вип. 1. – 2000
683776
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2090-1
Вип. 2. – 2001
683777
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2500-8
Вип. 3. – 2002
683778
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2953-4
Вип. 4. – 2003
683779
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2954-2
Вип. 5. – 2004
683780
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3309-4
Вип. 6. – 2004
683781
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3578-Х
Вип. 7. – 2005
683782
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3579-8
Вип. 8. – 2005
683783
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3352-2(Вип. 9)
Вип. 9. – 2005
683784
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4271-5(Вип. 10)
Вип. 10. – 2006
683785
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4272-2(Вип. 11)
Вип. 11. – 2006
683786
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4273-9
Вип. 12. – 2006
683787
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
Вип. 13. – 2008
683788
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
Вип. 15. – 2009
683789
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 20. – 2014
683790
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 21. – 2014
683791
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 19. – 2014
683792
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 22. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
683793
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 23. – 2015. – 258 с. – Резюме укр., англ. мовами
683794
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 24. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
683795
  Ільницький Д. Літературознавчі поглади Богдана-Ігоря Антонича
683796
  Басенко Н. Літературознавчі погляди Володимира Державина: концептуальна дискусія з Юрієм Шерехом // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 308-314. – (Філологія ; Вип. 23/24)
683797
  Зелік О. Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 142-150. – ISSN 2077-804X
683798
  Коробко Л. Літературознавчі поняття в інтертексті культури: спроба кореляції
683799
  Федунь М. Літературознавчі праці та спомини сучасників про Лесю Українку: на перетині жіночого й чоловічого дискурсів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 478-487. – ISSN 2304-9383
683800
  Лановик М. Літературознавчі проблеми художнього перекладу в системі формалізму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 184-191
683801
  Бондаренко Г.Ф. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія / Галина Бондаренко ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Каф. теорії та історії світової літ.]. – Житомир : Полісся, 2014. – 239, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-726-4
683802
  Грицик Л. Літературознавчі розмисли професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 13-15
683803
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-246-8
[Вип. 1]. – 2001. – 368 с.
683804
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-298-0
Вип. 2. – 2002. – 396 с.
683805
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2002. – 204 с.
683806
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 4. – 2003. – 236 с.
683807
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 5. – 2003. – 191 с.
683808
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 6. – 2003. – 212 с.
683809
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 8. – 2003. – 165 с.
683810
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-7825-78-7
Вип. 7. – 2004. – 359 с.
683811
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 9. – 2004. – 287 с.
683812
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 10. – 2004. – 364 с.
683813
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-8188-10-1
Вип. 11. – 2004. – 444 с.
683814
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 13. – 2005. – 349 с.
683815
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 15. – 2005. – 133 с.
683816
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 19, ч. 1. – 2007. – 255 с.
683817
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 19, ч. 2. – 2007. – 279 с.
683818
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 21, ч. 1. – 2008. – 355 с.
683819
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 21, ч. 2. – 2008. – 328 с.
683820
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 24. – 2009. – 479 с.
683821
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 25. – 2009. – 311 с.
683822
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001-
Вип. 26. – 2010. – 587 с. – (Б-ка Ін-ту філології)
683823
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 29. – 2010. – 463 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
683824
   Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир : ЖДУ
Вип. 5. – 2011
683825
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 30. – 2011. – 206 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
683826
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2001-
Вип. 31. – 2011. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Б-ка Ін-ту філології)
683827
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 33. – 2011. – 622 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
683828
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (36). – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683829
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 3 (38). – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683830
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 37, ч. 1. – 2013. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683831
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 37, ч. 2. – 2013. – 492 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683832
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 39, ч. 1. – 2013. – 411 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683833
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 39, ч. 2. – 2013. – 554 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683834
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 40, ч. 1. – 2013. – 401 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683835
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 40, ч. 2. – 2013. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683836
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 1. – 2014. – 407 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683837
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 2. – 2014. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683838
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (41). – 2015. – 447 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683839
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 1. – 2015. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683840
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 2. – 2015. – 375 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683841
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 46. – 2015. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683842
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 50. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683843
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 2 (49). – 2017. – 352 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
683844
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 51. – 2017. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683845
  Крохмальна Г. Літературознавчі та фольклористичні терміни в ідіостилі Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 108-113. – ISSN 2225-5095
683846
  Сиваченко М.Є. Літературознавчі та фольклорістичні розвідки / М.Є. Сиваченко. – К., 1974. – 464с.
683847
  Лінтур П. Літературознавчі та фольклорознавчі праці : матеріали для студ.-філологів, які вивчають курси "Українська усна народна творчість", "Історія української літератури" / Петро Лінтур ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Філол. фак-т, Каф-ра укр. літ. – Ужгород : Говерла, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-2095-33-3
683848
  Лесин В.М. Літературознавчі терміни : Довідник для учнів / В.М. Лесин; Відповід. редактор К.П. Фролова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 251с.
683849
  Глушковецька Н.А. Літературознавчо-перекладацький дискурс творчості Й.В. Гете в епістолярії В. Стуса // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 23-25
683850
  Бондаренко О.О. Літературоцентричність та владний дискурс // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 280-282. – ISSN 2076-1554


  В українському гуманітарному просторі, а особливо у студіях, присвячених російській культурі, вплив російського владного дискурсу є досить значим. Ф.М.Достоєвський є вельми значущою постаттю в гуманітаристиці взагалі - як російської, так і світової.
683851
  Печарський А. Літературоцид у белетристиці Олексія Плюща: психоаналітичні аспекти та їх текстологічні вияви // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 222-226. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
683852
  Наєнко М. Літературу репресовано як клас! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 4


  "Слід (як перший крок) ініціювати скликання Пленуму всіх творчих спілок і поговорити про радіоситуацію в Україні...Як і про ситуацію в інших ЗМІ..."
683853
  Наєнко М. Літературу репресовано як клас! // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7625-59-8
683854
  Січеславець М. Літери : проза: оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-8. – ISSN 0130-321Х
683855
  Гнатюк А.Д. Літерна символика та її застосування в системі перекладацького скоропису / А.Д. Гнатюк, Н.Г. Гнатюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 111-114. – ISBN 978-966-581-885-4
683856
  Шевченко В.І. Літій в аргілізитах Микитівського рудного поля : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 84-87 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
683857
  Короткий В. Літке Федір Петрович (Фрідріх Беньямін) // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 217-218. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
683858
  Усик Світлана Літнє сонце: користь чи шкода? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 10
683859
  Блажко Ю. Літні військові табори у Батурині в 1924-1928 роках // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 27-34. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
683860
  Остролуцька А. Літні жарти / Антоніна Остролуцька. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-7833-85-2
683861
  Суряднова В.П. Літні завдання учням з біології. / В.П. Суряднова. – К, 1989. – 124с.
683862
  Качурівський Р.М. Літні зорепади / Р.М. Качурівський. – К., 1973. – 57с.
683863
  Мирний В.С. Літні зорепади : поезії / В.С. Мирний. – Харків : Прапор, 1979. – 56 с.
683864
  Усик Світлана Літні канікули - принади та небезпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
683865
  Пробст А. Літні канікули / А. Пробст. – К, 1975. – 87с.
683866
  Усик Світлана Літні ласощі - небезпечні / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 3 : фото
683867
  Усик Світлана Літні ласощі - небезпечні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 7 : фото
683868
  Усик Світлана Літні небезпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 37-38 : фото
683869
  Галаджій Олена Літні обнови Криму : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 120-121 : Іл.
683870
   Літні олімпійські перемоги вихованців КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Студенти механіко-математичного факультету Університету перемогли на 22-й Міжнародній студентській математичній олімпіаді (IMC), що проходила з 27 липня по 2 серпня 2015 р. у Благоєвграді (Болгарія). Перше місце здобули Олександр Дашков та Микита ...
683871
  Салинський А.Д. Літні прогулянки. / А.Д. Салинський. – К., 1974. – 87с.
683872
  Щепакін В.М. Літні симфонічні концерти як явище музичної культури України кінця XIX - початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 275-284
683873
  Усик Світлана Літній відпочинок з дитиною / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 31
683874
  Усик Світлана Літній відпочинок з дитиною // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 33
683875
  Бондар А.Д. Літній зорепад / А.Д. Бондар. – К, 1958. – 63с.
683876
   Літній інтенсив по-шевченківськи // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Літня пора традиційно асоціюється з канікулами та вступною кампанією. Однак для факультетів та інститутів нашого Університету це ще й період традиційних літніх шкіл".
683877
  Пасльон Ю. Літній лекторій запрошує // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Настановчі лекції для вступників пропонує відділення довузівської підготовки університету.
683878
  Приймак С. Літній читальний зал: 5 років змін на користь громаді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 24-25. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського із запровадження літнього читального залу просто неба, який з роками став осередком культурного життя та неформального центру інтелектуального розвитку громади міста ...
683879
  Мамчур З.І. Літня навчальна практика з ботаніки : навчально-методичний посібник для студентів біолог. факультету / З.І. Мамчур, А.В. Одінцова ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 176с. – ISBN 978-966-613-525-7
683880
  Аріон О.В. Літня польова грунтознавчо-біогеографічна практика : навчально-методичний посібник / О.В. Аріон, В.В. Удовиченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. + Додатки: с. 115-175. – Бібліогр.: с. 113-114
683881
  Треніна А.С. Літня спека - як вижити // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 36-37
683882
   Літня школа знову відкрита // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 серпня (№ 33)


  Із 16 по 27 липня 2012 року в місті Одесі відбулася Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності.
683883
   Літня школа права "Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-212


  16-22 серпня 2010 р. юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка було проведено Літню школу, яка має започаткувати практику щорічного проведення літніх шкіл з юридичним факультетом Вільнюського університету.
683884
  Мірошниченко А. Літня школа як освітній інструмент // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Про літні школи (організатором яких виступає юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка), які проводяться почергово в Києві та Вільнюсі для підвищення професійного рівня як студентів, так і викладачів.
683885
  Бовкун Т.І. Літня школа як складова безперервної географічної освіти учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 2-3
683886
  Треніна А.С. Літо - найкращий час для загартування дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 27-28 : фото
683887
  Воронова Н. Літо - пора відпочинку та відпусток! Усе, що потрібно знати про відпустку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
683888
  Гордієнко К. Літо / К. Гордієнко. – Харків, 1932. – 160 с.
683889
  Рильський М.Т. Літо / М.Т. Рильський. – Харків, 1936. – 106с.
683890
  Масло М.К. Літо : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 100 с.
683891
  Канкан Чжан Літо : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 137-148. – ISSN 0320 - 8370
683892
  Скорик М.Т. Літо : до кучмізму і після / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2013. – 463, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2279-29-0
683893
  Гаравалья Л. Літо : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 183. – ISSN 0320-8370
683894
  Козловський Роман Літо "Безвіз" + конкуренція // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
683895
  Чубач Г.Т. Літо без осені : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1986. – 181 с.
683896
   Літо в "Сонячній долині" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 116-117 : фото
683897
  Стешенко О.Г. Літо в долонях / О.Г. Стешенко. – Дніпропетровськ, 1965. – 75с.
683898
  Лесич Антоніна Літо в Єгипеті : фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-60 : Фото
683899
  Матюх Наталя Літо в лютому // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.172-183. – ISSN 0130-1608
683900
  Снєгірьов Г.І. Літо вернеться / Г.І. Снєгірьов. – К., 1957. – 140с.
683901
  М"ястківський А.П. Літо вповні : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1969. – 95 с.
683902
  Гаврилів Т. Літо втрат // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 27


  Євген Оксентович Попович (25 червня 1930 — 6 липня 2007) — український перекладач.
683903
  Шевчук Валерій Літо давньої туги : Роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-159. – ISSN 0208-0710
683904
  Сушинський Б.І. Літо житніх дощів : повість та оповідання / Б.І. Сушинський. – Київ : Молодь, 1976. – 207 с.
683905
   Літо з Kavalier // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 10-11 : фото
683906
  Роганов Євген Літо на крилах? Перспективи літньої повітряної навігації 2015 року // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
683907
  Гудзевата Марина Літо на старті : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19 : Фото
683908
  Велика Валерія Літо на Херсонщині / Велика Валерія, Шовкопляс Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 28-31 : фото
683909
  Косач Ю.М. Літо над Делавером / Ю.М. Косач. – К., 1980. – 100с.
683910
  Шевченко М. Літо нам багато дарувало : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
683911
  Пей М. Літо невдоволення. Чому під владою Сі Цзіньпіна Китай стає гігантом на глиняних ногах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 серпня (№ 139). – С. 11


  "У політики є погана звичка дивувати нас, особливо в таких країнах, як Китай, де прозорості мало, а інтриг багато. П’ять місяців тому голова Сі Цзіньпін приголомшив своїх співвітчизників, скасувавши обмеження терміну президентської влади і ...
683912
  Наумова Н. Літо останнє. Остання любов // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-25. – ISSN 1814-5078
683913
  Жур П.В. Літо перше : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1979. – 279 с.
683914
  Братунь Р.А. Літо пізніх жоржин : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1987. – 270 с.
683915
  Волошенюк І.С. Літо приємних зустрічей : худож.-докум. повість / І.С. Волошенюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 160 с.
683916
  Доценко Ю.Т. Літо чебрецеве / Ю.Т. Доценко. – Донецьк : Донбас, 1984. – 26 с.
683917
  Горелова Елішка Літо як на замовлення / Горелова Елішка. – К, 1984. – 360с.
683918
  Літневський Г.Є. Літо: Поезії. / Г.Є. Літневський. – Дніпропетровськ, 1983. – 30 с.
683919
   Літовська радянська поезія: Антологія.. – К., 1985. – 564с.
683920
  Ревер В.Б. Літогенез еоценових відкладів Чорноморського сегменту океану Тетіс : монографія / Володимир Ревер ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Наук. рада з проблеми "Геологія і геохімія горючих копалин [та ін.]". – Київ : Наукова думка, 2016. – 94, [2] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86-91. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1584-5
683921
   Літогенез осадових комплексів океану Тетіс: Карпато-Чорноморський сегмент = Lithogenesis of sedimentary complexes of Tethys ocean: Carpathian-Black sea segment : монографія / [Ю.М. Сеньковський та ін. ; відп. ред. М.І. Павлюк] ; [НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин]. – Київ : Наукова думка, 2018. – 157, [2] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 139-153. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1625-5
683922
   Літогенез сірчаних родовищ Прикарпаття. – Київ : Наукова думка, 1972. – 156с.
683923
  Нарушевич В.В. Літодень. Поезії. / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1975. – 44с.
683924
  Яцишин А. Літологічна характеристика руслового алювію шостої надзаплавної тераси Дністра-Стривігору в розрізі Дубрівка (Передкарпаття) / А. Яцишин, А. Богуцький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 348-363 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
683925
  Киселевич Л. Літологічний склад, умови залягання та поширення відкладів нижнього альбу у межах рівнинного Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-9. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглянуто основні літофаціальні типи відкладів нижнього альбу в Рівнинному Криму. The main lithofacial types of the Lower Albian deposits have been described.
683926
  Радковець Н. Літологічні особливості відкладів девону Переддобрудзького прогину та оцінка розвитку потенційних колекторів нафти і газу / Н. Радковець, Л. Кошіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Проведено петрографічні дослідження девонських порід Переддобрудзького прогину. Встановлено, що нижньодевонські відклади лохківського ярусу представлені глинисто-карбонатним літофаціальним комплексом, який за своїми петрографічними характеристиками є ...
683927
  Рябуха А. Літологічні особливості нафтовміщуючих порід нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-20. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Приведена інформація про різноманітність осадових порід нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря. Охарактеризовані породи, які розкриті свердловинами на підняттях Південно-Голіцинське, Іллічівське, Одеське, Олімпійське, Десантне, ...
683928
  Ревер В.Б. Літологічні особливості середньоеоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 62-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
683929
  Сеньковский Ю.М. Літологія верхньокрейдових відкладів Середнього Придністров"я. / Ю.М. Сеньковский. – К., 1963. – 103с.
683930
   Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря / Н.О. Федорончук, І.О. Сучков, В.П. Резнік, В.Г. Іванов // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
683931
  Хрущов Д.П. Літологія і калієносність соляних відкладів Дніпровсько-Донецької западини / Д.П. Хрущов; АН УРСР; Ін-т геохімії і фізики мінералів. – Київ : Наукова думка, 1971. – 190с. : 48 фот.
683932
  Крочак М.Д. Літологія мезо-кайнозойських відкладів Канівських дислокацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наводиться літологічний опис порід келовейського ярусу та глядівської світи. Мікроскопічні дослідження показали, що породи глядівської світи містять значну частину скелетних решток організмів із кременевим скелетом - губок, діатомових водоростей, ...
683933
  Колтун В.І. Літологія стебницьких відкладів північно-західної частини Радянського Передкарпаття / В.І. Колтун. – Київ : АН УРСР, 1959. – 126с.
683934
  Іванченко В.В. Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра / В.В. Іванченко, М.В. Беліцька, І.В. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
683935
  Хмелевський В.О. Літологія. Седиментогенез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.О. Хмелевський, О.В. Хмелевська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-213. – ISBN 978-966-613-895-1
683936
  Рябуха В.В. Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Рябуха В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
683937
  Рябуха В.В. Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) : Дис. ... канд. геологічних наук: Спец. 04.00.22 - геофізика / Рябуха В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 165л. – Бібліогр.: л. 146 - 165
683938
   Літолого-структурний контроль золотоносної срібно-поліметалічної мінералізації Єсаулівського рудного поля (Нагольний кряж) / В.А. Новик, В.О. Шумлянський, В.О. Овчаренко, О.А. Крамаренко, А.П. Некрут // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 109-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
683939
  Пономарьов В.Є. Літолого-фаціальний аналіз вікладів тираської світи як критерій прогнозу сірчаних родовищ південно-східної частини Прикарпаття. : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.21 / Пономарьов В.Є.; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів, 1995. – 23л.
683940
  Пащенко В.М. Літооснова, рельєф і ландшафти острова Хортиці / В.М. Пащенко, М.Є. Барщевський, І.А. Байдіков // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 92-110. – Бібліогр.: 16 назв
683941
  Крижанівський С.А. Літопис : вибране / С.А. Крижанівський. – Київ, 1991. – 358 с.
683942
  Величко С.В. Літопис / С.В. Величко. – Київ
Т. 1. – 1991. – 369с.
683943
  Величко С. Літопис / С. Величко. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00315-7; 5-308-00316-5
Т. 2. – 1991. – 642 с.
683944
  Мулярчук І.Ф. Літопис / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2004. – 120 с. – Іван-Доброслав - прибране ім"я віршованих творів Мулярчука Івана Феодосійовича
683945
  Мулярчук І.Ф. Літопис : [збірник віршів] / Мулярчук І.Ф. – (вид. 2-е, допов.). – Фастів : Поліфаст, 2010. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-7758-99-8
683946
  Кремінь Д. Літопис (вибране) / Дмитро Кремінь. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2003. – 452с. – ISBN 966-7676-33-1
683947
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 1999
683948
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 1999
683949
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 1999
683950
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 1999
683951
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2000
683952
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2001
683953
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2001
683954
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2001
683955
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2001
683956
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2002
683957
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2002
683958
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2003
683959
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2003
683960
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2003
683961
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2004
683962
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2004
683963
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2005
683964
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2006
683965
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2007
683966
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2007
683967
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2007
683968
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2008
683969
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2008
683970
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2009
683971
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2009
683972
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2009
683973
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2010
683974
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2010
683975
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2011
683976
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2011
683977
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2012
683978
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3, ч. 1. – 2012
683979
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. ч. 2. – 2012
683980
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4, ч. 1. – 2012
683981
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. ч. 2. – 2012
683982
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1, ч. 1. – 2013
683983
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1, ч. 2. – 2013
683984
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 1. – 2013
683985
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 2. – 2013
683986
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 1 : (11602-12875). – 2013. – (Національна бібліографія України)
683987
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 2 : (12875-14041). – 2013. – (Національна бібліографія України)
683988
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2, ч. 1. – 2014
683989
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2, ч. 2. – 2014
683990
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 1 : (4919-5708). – 2014
683991
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 2 : (5709-6397). – 2014
683992
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ.наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 2. – 2015
683993
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 1. – 2015
683994
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4, ч. 1. – 2015
683995
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4, ч. 2. – 2015
683996
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1940). – 2016. – 292 с. – (Національна бібліографія України)
683997
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1941-3498). – 2016. – 232 с. – (Національна бібліографія України)
683998
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (3499-5098). – 2016. – 240 с. – (Національна бібліографія України)
683999
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1628). – 2017. – 244 с. – (Національна бібліографія України)
684000
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (4588-5907). – 2017. – 200 с. – (Національна бібліографія України)
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,