Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
689001
  Василенко С. "Катеринські милі" - геополітичні маркери XVIII століття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 1, 8
689002
  Наєнко Г.М. "Катехизис" 1600 року як навчальний текст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 63-75
689003
  Голобородько Я. "Катехізис любові" Оксани Забужко (контроверсійні рефлексії) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 115-123. – ISSN 0236-1477
689004
  Забілий Р. "Кати мають бути засуджені, хоча б заочно. В іншому випадку злочин може мати рецедив і повторення / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 20). – С. 20-21
689005
  Смирнов І. "Католицький мур" середньовічного Кам"янця-Подільського, як туристичний ресурс та ...посібник латини / І. Смирнов, О. Любіцева, І. Винниченко // Замки та палаци в туризмі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 лист. 2023 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. країнознавства та туризму ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2023. – С. 129-138. – ISBN 978-617-674-064-3
689006
  Лівобережний Володимир "Катрін", "Айрен" та інші // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 9 : фото
689007
   "Катюш" рубежи огневые.. – Харьков, 1983. – 183с.
689008
  Сохор А.Н. "Катюша" М.И. Блантера / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
689009
  Небоженко Т.Н. "Катюши" на одесских рубежах / Т.Н. Небоженко. – Одесса, 1988. – 158с.
689010
  Дегтярев П.А. "Катюши" на поле боя / П.А. Дегтярев, П.П. Ионов. – Москва, 1991. – 236с.
689011
  Галин С. "Каховка, Каховка! // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2000. – № 2. – С. 368-369. – ISSN 0042-8795


  Новелла.
689012
  Железняк М.Й. "Каховську ГЕС підірвали росіяни!" / записав О. Листопад // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2024. – Березень (№ 11/12)


  Якщо спитати пересічного українця, хто підірвав 6 червня 2023 року Каховську ГЕС, то почуємо впевнене: «Звичайно ж, росіяни». Впевнене, бо маємо безліч прикладів однозначно доведених злочинів росії. Але світу нашої впевненості, на жаль, замало. Так, і ...
689013
  Рыбчинский Ю. "Качели" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 3/4. – С. 64-78. – ISBN 978-966-2724-09-7


  Поэтические строки.
689014
  Тымчий Наталия "Качественный сервис - наше главное преимущество" - страховая компания универсальная : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
689015
  Попов С.И. "Качество жизни" и современная идеологическая борьба. / С.И. Попов. – К., 1975. – 22с.
689016
   "Качество программных средств" , всесоюзный науч.-технич. семинар 1990, Калинин. – Калинин, 1990. – 92с.
689017
   [Кафедра видавничої справи та редагування] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
689018
   [Кафедра історії літератури та журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
689019
   [Кафедра міжнародної журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
689020
   [Кафедра мови та стилістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 23
689021
   [Кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка (фото)] // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 3. – ISBN 978-617-673-442-0
689022
   [Кафедра періодичної преси] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
689023
   [Кафедра реклами та зв"язків з громадкістю] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 24
689024
   [Кафедра телебачення і радіомовлення] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 23
689025
   [Кафедра теорії масової комунікації] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 24
689026
  Андрущенко В. [Кафедра філософії гуманітарних факультетів] // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 57-81. – ISBN 978-617-7638-00-0
689027
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років: 2. Революційний апогей // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 26-46. – ISBN 966-551-159-9
689028
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років:1. Початки революційної заграви // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 19-36. – ISBN 966-551-159-9
689029
  Архірейський Д.В. Катеринославська (Дніпропетровська) партійна школа (1920-1933) в контексті становлення радянської ідеології / Д.В. Архірейський, К.О. Дубінська // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 36-43. – ISBN 978-966-981-185-1
689030
  Іваннікова Л. Катеринославська губернська вчена архівна комісія як науковий осередок вивчення фольклору Південної України // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 3-27. – ISSN 2522-9834
689031
  Каплун С.И. Катеринославська Рада робытничих депутатів у революції 1905 року / С.И. Каплун. – Х.-Дніпропетровськ, 1931. – 183с.
689032
  Чисніков В.М. Катеринославська сискна поліція: особовий склад та новації в карно-розшуковій справі (1905-1916 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 277-286. – ISSN 2072-8670
689033
  Іваннікова Л.В. Катеринославське наукове товариство в історії фольклористичних досліджень Південної України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 156-163. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
689034
  Сміянова О.А. Катеринославське повсякдення Д.І. Яворницького в 1905-1917 рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 120-122
689035
  Балухтіна О. Катеринославське та Сімферопольське благодійні товариства: компаративний аналіз діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено найбільші благодійні товариства міст Катеринослава та Сімферополя як приклад суспільної опіки на українських землях у дорадянський період. Висвітлено основні напрями їхньої діяльності, визначено спільні риси та особливості. Установлено ...
689036
  Іванов-Потьомкін Катеринославський "Союз боротьби за визволення робітничого класу". / Іванов-Потьомкін. – К, 1949. – 96с.
689037
  Кочергін І.О. Катеринославський дворянський рід Алексєєвих // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 88-96. – ISSN 2409-4137
689038
  Писаренко Ю.Г. Катеринославський земський лікар Василій Тимофійович Скрильников (1837-1898) / Ю.Г. Писаренко. – Дніпро : Середняк Т.К., 2018. – 189, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 126-131 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7599-98-1


  У пр. № 1722487 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. 1.10.2018. Підпис
689039
  Редькіна О. Катеринославський лікар Іван Лешко-Попель: життя великого подвижника // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 739-744. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
689040
  Каковкіна О.М. Катеринославський період життя В.І. Пічети // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 68-77. – ISBN 966-551-159-9
689041
  Грищенко К.С. Катеринославський родич генерала Брусилова // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 302-315. – ISSN 2313-1993
689042
  Швидько Г.К. Катеринославський слід академіка Андрія Лободи // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 183-193. – ISBN 978-966-551-327-8


  А. М. Лобода з 1915 р. був головним редактором "Университетских известий". Цікавий факт: сім публікацій вченого 1918 р. присвячені українській проблематиці, хоча він завідував кафедрою російської літератури в Київському університеті.
689043
  Посунько О. Катеринославський совісний суд (1784-1855 рр.): етапи та особливості діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 57-68. – ISSN 0130-5247


  Мета статті - реконструювати та проаналізувати основні етапи й особливості діяльності Катеринославського совісного суду (1784-1855 рр.). Методологія дослідження грунтується на принципах історизму, науковості, об"єктивності. Використано ...
689044
   Катеринославський трикутник: Дмитро Яворницький, Михайло Грушевський...(Пошуки третього невідомого) // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 99-106. – ISBN 978-966-8978-46-3
689045
  Кочергін І. Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 210-216


  Про внесок дворян Катеринославської губернії в розвиток культури і освіти у другій половині ХІХ - ХХ ст.
689046
  Чабан М.П. Катеринославські лікарі німецького походження / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 3. – C. 73-79. – ISSN 2308-2097
689047
  Сулима Тетяна Катеринославські публіцистки : жива етнографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-61. – ISSN 0130-5263
689048
  Коник О.О. Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 21-24. – ISSN 2076-1554
689049
  Чернявський Д. Катеринославщина / Д. Чернявський. – Катеринослав
Вип. 1. – 1919. – 50 с.
689050
  Гуманенко Л.В. Катерник (Л.Гуманенко. Анкеты пишутся кратко...) / Л.В. Гуманенко. – М., 1989. – 224с.
689051
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Чернигови (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Пpавления, 1898. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. - Примірник № 36330 дефектний, бракує с. 27-28. – (Видання Б.Д. Гринченка ; № 10)
689052
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 28 с. – Конволют. - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 26)


  Зміт конволюту: 1. Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина]:Поэма Тараса Шевченка; 2. Левицький М. За Колиивщыны [Коліївщини] : Оповиданнє: (За [Т.] Падалкою); 3. Гpінченко H. Буpя на моpи : Оповидання / [Пеpеказала H. Гpінченко]; 4. Мирний П. Лыхый ...
689053
  Боець Хома Катерына [Катерина] : поема в 3 ч. Хомы Бойця (В.Г.Т.). – Изд. Т.А. Губанова. – Киев : Тип. Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 108 с. – Псевдонім автора не розкритий. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
689054
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – С.-Петербург : Тип. Уч-ща глухонемых, 1905. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотворит. об-во изд. общеполезных и дешевых книг ; № 29)
689055
  Садова-Чуба Катетер-асоційовані інфекції сечовидільних шляхів у дітей: діагностика, профілактика, лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Садова-Чуба Зоряна Тарасівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
689056
   Катехизис = Сия книга, глаголемая Катихисис, типом издана в типографии его королевскаго величества Гроденской в лета от созданиямира 7291 с переводу печатанной в великой России в царьствующем граде Москве в лето 7135. – Гродно (Гродна) : [Друкарня А. Тізенгауза], 1783. – [4], 1-167,118-264, "265 і 266", 267-346, [1] арк.


  Нумерація. Фоліація в нижньому правому кутку аркушів. Шрифти. Дзеркало набору 188х118 мм, друк в дві фарби, в одну колонку. Рядків- 22. 10 рядків - 88 мм. Сигнатури. Двох типів: літерні типу "а", "а2" на лицьовому боці перших двох аркушів ...
689057
  Никольский А.И. Катехизис Арсения Мацеевич // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 297-312
689058
   Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник]. – Москва : Сфера, 2002. – 437, [8] с. – Содерж.: Зороастризм / Д.В. Уотерхауз. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала. Маздеизм / Ю. Терапиано. – ISBN 5-93975-084-2
689059
  Джабвала С.Х. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала // Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник] / [Фонд духовной культуры мира ; пер. с англ. С.П. Евтушенко ; ред. Н.В. Коноплева]. – Москва : Сфера, 2002. – С. 130-437. – ISBN 5-93975-084-2
689060
   Катехизис Петра Могили : оригінал 1645 року. – Київ ; Париж : Воскресіння, 1996. – 288 с. – Бібліогр.: с. 282-285. – ISBN 966-7017-00-1
689061
  Риман Г. Катехизис фортепианной игры / Г. Риман. – Москва : Музыкальный сектор, 1929. – 96 с.
689062
  Дзедзик П. Катехизм для II. кл. вселюдних шкіл : (В начерках) / П. Дзедзик. – Львів, 1937. – 92 с. – (Відбитка зі "Сівача")
689063
  Романенко В. Катехизм Українця XXI століття / Володимир Романенко, Георгій Коваленко. – Київ : Богуславкнига, 2016. – 87, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 83-85. – (Проект "Любіть українське. Виховуйте українське"). – ISBN 978-966-2644-12-8
689064
  Кузьмина Л.В. Катехол -- и индоламины в нейронах, некоторых кишечнополостных, сколецид и ианнелид. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кузьмина Л.В.; Ан СССР. ин-т.цитологии. – Л, 1975. – 21л.
689065
  Кандерал О.М. Катехолазна активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) / О.М. Кандерал, І.О. Фрицький, О.В. Присяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) з N,N"-біс(2-оксимінопропіоніл)-1,3-діамінопропаном (РАР) у реакції окислення 3,5-ди-трет-бутілпірокатехіну (3,5-DTBC) киснем повітря в метанолі. З ...
689066
   Катехоламинергические нейроны.. – Москва : Наука, 1979. – 295с.
689067
   Катехоламіни в механізмі регуляції гіпоталамо-гонадного комплексу птахів / В.М. Гордієнко, М.Е. Джержинський, С.М. Гарматіна, Н.О. Бузинська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 105-111. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі, яка виконана на 60-денних півниках, показана участь катехоламінергічних систем мозку в механізмі активації функції сім"яників. Курчата протягом 7 днів отримували фармакологічні препарати, які стимулювали нейромедіаторні системи мозку. Про ...
689068
  Дроздовський Д. Кати й жертви "війни" Ларса Нурена // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 159-162. – ISSN 0320-8370
689069
  Блок А.А. Катилина / Александр Блок. – Пб : Алконост, 1919. – 72 с.
689070
  Ракша И.Е. Катилось колечко. / И.Е. Ракша. – М, 1971. – 176с.
689071
  Корнев А.Д. Катина ошибка. / А.Д. Корнев. – М., 1959. – 28с.
689072
  Омельченко Г. Катинський злочин без покарання. Масові розстріли поляків сталінським режимом Росія досі не визнала воєнним злочином і злочином проти людяності. Жертв трагедії так і не реабілітовано // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 43). – С. 8-9


  Щорічно 10 квітня поляки, українці та люди доброї волі запалюють свічку пам’яті, щоб вшанувати безвинно убієнних сталінським комуністично-тоталітарним режимом польських полонених 76 років тому (1940) та схилити голови у хвилині скорботного мовчання до ...
689073
  Грінченко І. Катинський злочин: масові розстріли військовополонених Війська Польського у квітні - травні 1940 року // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 169-171
689074
  Сорокин М.П. Катины будни / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1963. – 96с.
689075
  Тригуб В. Катинь-2 не Биківня! А Козельщина, Путивль, Старобільськ // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 5
689076
  Розгон В. Катинь і не тільки: цифри та документи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 9 (270). – С. 37
689077
  Соколов Б. Катинь та Харків: трагедія весни 1940 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 29


  Жоден з організаторів та виконавців розстрілів поляків, що проводилися на виконання рішення Політбюро, так і не був покараний.
689078
  Філонова С. Катинь: злочини... без покарання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 1, 15


  75 років тому, 3 квіт. 1940 р., з Козельського табору в Катинський ліс було відправлено на розстріл перших 74 чоловік... Після того, як 13 квіт. 1990 р. Горбачов дістав шило з мішка й офіційно визнав відповідальність НКВС за катинський злочин, було ...
689079
  Абакумов Г.А. Катион-радикалы диариламиния : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абакумов Г.А. ; Ан СССР. Уральский филиал. – Свердловск, 1966. – 15 с.
689080
   Катионная полимеризация. – Москва : Мир, 1966. – 584 с.
689081
  Прут Э.В. Катионная полимеризация в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Прут Э.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 16л.
689082
  Пахомова Л.К. Катионная полимеризация и сополимеризация -- Припиолактона : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Пахомова Л.К.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1974. – 23л.
689083
  Черканов С.П. Катионная полимеризация и сополимеризация эпоксибутанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Черканов С.П.; Охтинское науч.-производ. объед. "Пластполимер". – Л., 1977. – 15л.
689084
  Кеннеди Д. Катионная полимеризация олефинов / Д. Кеннеди. – М, 1978. – 430с.
689085
  Чернышев В.О. Катионная теломеризация замещенных этена с / Чернышев В.О. – Таллинн, 1980. – 28 c.
689086
   Катионное упорядочение в структурах минералов. – Новосибирск, 1979. – 157с.
689087
  Майстне А.А. Катионные возбуждения щелочногалоидных кристаллов в области ультрамягкого рентгеновского излучения : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук: 01.04.07 / Майстне А. А. ; Ин-т физ. АН ЭССР,. – Тарту, 1981. – 16 с.
689088
  Эймс Л.Л. Катионные замещения в процессе образования фосфорита из кальцита. / Л.Л. Эймс. – М., 1960. – 17с.
689089
  Бектуров Е.А. Катионные полимеры / Е.А. Бектуров. С. Кудайбергенов, Р.Э. Хамзамулина ; АН КазССР, Ин- хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 157, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
689090
  Новицкая Л.В. Катионный обмен в бинарных водно-ацетоновых средах. : Автореф... канд. хим.наук: / Новицкая Л.В.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 25л.
689091
  Капуцкий Ф.Н. Катионный олигомер пиперилена / Ф.Н. Капуцкий, В.П. Мардыкин. – Минск, 1997. – 142с.
689092
  Шелудяков В.Д. Катионовые комплексы бора : Автореф... канд. хим.наук: / Шелудяков В. Д.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.18
689093
  Кример М.З. Катионоидное инициирование реакци и циклизации изопреноидов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кример М.З.; АН СССР. Ин-тут неорганич. химии. – М., 1967. – 21л.
689094
  Савенко О.Д. Катионообменные мембраны на основе полимерных пленок : Автореф... канд. хим.наук: / Савенко О. Д.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
689095
  Березницкий Г.К. Катионосодержащие полимеризационноспособные олигоуретаны и полимеры на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Березницкий Георгий Константинович ; Акад наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1988. – 17 c. – Библиогр.: 12 назв.
689096
  Осипов А.А. Катихзис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1963. – 328с.
689097
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – [16] с. – Отд.отт. : с.297-312
689098
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Отд.отт. из : "Известия Отд. русск.яз. и словесности Императорской Академии Наук", Т.12, кн. 3, 1907, с.297-312
689099
  Осипов А.А. Катихизис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1981. – 271с.
689100
   Катихисис малый или сокращенное православное исповедание Греческаго закона Соборной и Апостолской церкви восточной. – Черновцы : В типографии Петра Экарда, 1804. – Видання кир. др., молдав. та німец. мовами


  Код - Укр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець зі шкіри
689101
  Кутка Іоанн Катихисїсъ малый или наука православно-хрстїанская сокращенная во благочестное воспитанїе юношества дїецесїи Мункачовскїя составленная в ОунгварЪ : [Факсимільне відтворення] / Кутка Іоанн; Уклад.: Udvari Istvan; Bessenyei Gyorgy Tanarkepzo Foiskola, Ukran es Ruszin Filologiai Tanszek. – Nyiregyhaza, 1997. – 203с. – Вих.дан. ориг.: Будин град,1801. – ISBN 963-9130-00-1
689102
  Богдань Ф. Каті, Петер та інші / Ф. Богдань, Ф. Югас. – Київ : Дитвидав, 1960. – 168 с.
689103
  Калитко К. Катівня. Виноградник. Дім : [вірші] / Катерина Калитко ; [іл. Т. Зозуленко ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-077-8
689104
  Шпол Ю. Катіна любов або будівельна пропаганда / Ю. Шпол, 1928. – 108с.
689105
  Дзязько О.Г. Катіоний розподіл заліза у твердих розчинах Y3-хCaхGa5-x57FexO12-[Дельта](0.1 / О.Г. Дзязько, С.А. Неділько, О.С. Храмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом сумісного осадження компонентів (СОК) з подальшим прожарюванням одержаної шихти синтезовано тверді розчини складу Y3-xCaxGa5-xFe[верхній індекс 57, нижній індекс х]О12-[дельта] (0.1 [< або =] х [< або =] 1.0). Знайдено параметри кристалічної ...
689106
  Мозуль К.О. Катіонний розподіл у наночастинках феритів складу ZnxFe3-xO4 / К.О. Мозуль, О.В. Шурінова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 10-14. – (Серія "Фізика" ; вип. 34). – ISSN 2222-5617
689107
   Катіонні координаційні сполуки [хімічна формула] на основі [хімічна формула] (дипіперидин фосфорил) ацетаміду / О. Ліціс, Ю Т. Слива, С.В. Шишкіна, В.М. Амірханова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (58). – С. 29-37. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
689108
  Міхневич Л.В. Катков Михайло Мефодійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 464. – ISBN 978-966-02-6472-4
689109
   Катков Михайло Мефодійович (1861-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190. – ISBN 978-966-439-754-1
689110
   Катков Михайло Мефодійович (1861-1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 210-211. – ISBN 978-966-933-054-3
689111
  Короткий В.А. Катков Михайло Никифорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 104-105. – ISBN 966-06-0393-2
689112
  Бишофф Юрген Катна. Загадка забытой державы : тема номера / Бишофф Юрген, Штейнмец Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 68-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
689113
   Като антична трагедия : съдбата на Екатерина Каравелова и нейното семейство в писма, дневници, фотографии. – София : Наука и изкуство, 1984. – 523 с.
689114
  Грінченко Б.Д. Катоpжна. Палії : Оповідання / написав Б. Грінченко. – 5-те і 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 80 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
689115
  Панибратов В.Н. Катогория "закон". / В.Н. Панибратов. – Л., 1980. – 128с.
689116
  Чепкасов П.П. Катографический и графический методы в социально-экономических исследованиях : Учебное пособие по спецкурсу / П.П. Чепкасов; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1985. – 84с.
689117
   Катодная защита от коррозии.. – М-Л, 1962. – 254с.
689118
  Трифель М.С. Катодная и проекторная защита морских трубопроводов и свай оснований нефтепромысловых сооружений. : Автореф... канд. техн.наук: / Трифель М.С.; Азерб. Индустриальный ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1954. – 23л.
689119
  Хлебников Н.С. Катодная лампа и ее применение / Н.С. Хлебников. – Москва-Ленинград : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1932. – 87 с.
689120
  Молоткова Е.Н. Катодная поляризация при образовании железо-кобальтового сплава. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоткова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1961. – 12л.
689121
  Стефаняк М.В. Катодні процеси в системі електрод-псевдозрідений шар неелектропровідних часток. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.18 / Стефаняк М.В.; НАН Укр.Ін-т загальної та неорганіч.хімії. – К, 1996. – 23л.
689122
  Фомичев Анатолий Матвеевич Катодное внедрение свинца в платину из расплавленных солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Фомичев Анатолий Матвеевич; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1974. – 28л.
689123
  Ермолаев Н.И. Катодное восстановление касситерита : Автореф... канд. хим.наук: / Ермолаев Н.И.; МВО. Иркутский гос. отвенный ун-т им. А.А.Жданова, 1951. – 7л.
689124
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – К, 1968. – 20л.
689125
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – Киев, 1968. – 20л.
689126
  Мурашкина И.Н. Катодное восстановление труднорастворимых соединений свинца и серебра : Автореф... канд. хим.наук: / Мурашкина И.Н.; Акад. наук УзССР. Объд. учен. совет по химии отд-ния геол.-хим. наук. – Ташкент, 1961. – 18л.
689127
  Лазоренко-Маневич Катодное выделение водорода на германии и влияние на него освещения : Автореф... канд. хим.наук: / Лазоренко-Маневич Р.М.; Гос. ком. по химии при Госплане СССР. Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. им. Л.Я.Карпова. – М., 1963. – 11л.
689128
  Громик Л.И. Катодное выделение кадмия из растворов с комплексонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Громик Л.И. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 13 с.
689129
  Васина С.Я. Катодное инфицирование полимеризации пиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Васина С.Я.; МГУ. – М, 1967. – 16л.
689130
  Маслаковец Ю.П. Катодное распыление / Ю.П. Маслаковец. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 58 с.
689131
  Плешивцев Н.В. Катодное распыление / Н.В. Плешивцев. – Москва : Атомиздат, 1968. – 344с.
689132
  Сиротенко И.Г. Катодное распыление полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сиротенко И.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 7л.
689133
  Зарубицкий О.Г. Катодное рафинирование тяжелых цветных металлов из ионных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Зарубицкий О.Г.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1965. – 19л.
689134
  Коноплева Алевтина Александровна Катодное электроосаждение сополимеров 2-метил-5-винилпиридина из растворов полиэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коноплева Алевтина Александровна; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1973. – 19л.
689135
  Баркгаузен Г. Катодные лампы : электронные трубки / Г. Баркгаузен ; перевод с нем. с поясн. инж. О.Р. Гильберта и А.А. Савельева ; под ред. А.А. Савельева. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – VIII, 164 с. – (Пособия для высшей школы)
689136
  Асеев Б.П. Катодные лампы / Асеев Б.П. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Изд. Моск. высш. техн. училища. – (Библиотека профтехнического образования Нар. Комиссариата почт и телеграфов)
Ч. 2 : Ламповые генераторы и передатчики. – 1928. – 191 с.
689137
  Баркгаузен Г. Катодные лампы / Г. Баркгаузен ; перевод с нем. А.Л. Плинатус ; под ред. Б.А. Введенского. – Москва : Изд. Моск. высш. технич. училища. – (Библиотека профтехнического образования Народного Комиссариата почт и телеграфов)
Т. 2 : Передатчики. – 1928. – 142 с. : ил., 2 табл. ил.
689138
  Граков В.Е. Катодные падения потенциала вакуумных дух на чистых металлах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Граков В. Е.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
689139
  Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги / И.Г. Кесаев. – Москва : Наука, 1968. – 244 с.
689140
  Томилов А.П. Катодные синтезы органических препаратов. / А.П. Томилов, И.В. Кирилюс. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
689141
  Дезидерьев Г.П. Катодный водород и металл-водородные электоы : Автореф... д-ра хим.наук: / Дезидерьев Г.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
689142
  Стекольников И.С. Катодный осциллограф / И.С. Стекольников. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 246 с.
689143
  Каминир Л.Б. Катодный повторитель / Л.Б. Каминир. – Москва-Ленинград, 1955. – 56 с.
689144
   Катодолюминесцентная микроскопия известково-силикатных пород сверхвысоких давлений Кокчетавского массива: что мы можем узнать нового о силикатах, углеродосодержащих минералах и алмазах? / Г.-П. Шертл, Р.Д. Нойзер, А.М. Логвинова, Р. Вирт, Н.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 133-148 : рис., табл. – Библиогр.: с. 147-148. – ISSN 0016-7886
689145
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград
Ч. 1. – 1948. – 348 с.
689146
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ
Ч. 2 : Катодолюминофоры и экраны. – 1949. – 700 с.
689147
  Эль-Гизири А С.Б. Катодолюминесценция широкозонных полупроводников А В. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Эль-Гизири С.Б.А.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.электротехн.ин-т. – Л, 1974. – 14л.
689148
  Евстигнеев С.И. Катоды и подогреватели электровакуумных приборов / С.И. Евстигнеев, А.А. Ткаченко. – Москва, 1975. – 195 с.
689149
  Ширвите Регина Пятро Катоидное поведение 2-пропин-1-ола и 3-бутин-2-ола в электролите никелирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ширвите Регина Пятро; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 18л.
689150
  Адамова Л.М. Катойконимия английского языка : Автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Адамова Людмила Михайловна ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 23 с.
689151
  Гончаренко Д.О. Катойконіми в соціоономастичному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 18-28. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  У статті проаналізовано необхідність нормування та стандартизації новоутворених катойконімів у лексикографічному аспекті. Визначено особливості типової словотвірної парадигми катойконімів, що з"явилися в українському ономастиконі після 2015 року. ...
689152
  Горпинич В.О. Катойконімія французької мови : монографія / В.О. Горпинич, С.Ю. Прийменко ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; НД Лабораторія фольклору, говорів і літератури. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 216 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 32)
689153
  Бачинська О.В. Католики і їх храми у Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 9-19. – ISSN 2077-3455
689154
  Мазалова В.П. Католицизм - четверть века спустя после 2 Ватиканского собора / В.П. Мазалова. – М, 1989. – 63с.
689155
  Мчедлов М.П. Католицизм / М.П. Мчедлов. – Москва, 1970. – 271с.
689156
  Мчелдов М.П. Католицизм / М.П. Мчелдов. – 2-е изд. – М., 1974. – 278с.
689157
   Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление.. – Минск, 1987. – 238с.
689158
  Шейнман М.М. Католицизм в меняющемся мире / М.М. Шейнман. – М, 1975. – 161с.
689159
  Коваль Т.Б. Католицизм в современной Испании: "количество" и "качество" веры // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 82-93. – ISSN 044-748Х
689160
  Ястребов И.Б. Католицизм в современной Франции / И.Б. Ястребов. – М., 1973. – 190с.
689161
  Великович Л.Н. Католицизм в современном мире / Л.Н. Великович. – Москва, 1981. – 64с.
689162
  Артуров О.А. Католицизм и "христианский социализм" на службе международной реакции : стенограмма публичной лекции... / Артуров О.А. – Москва : Знание, 1953. – 32 с. – (Серия 1 / Всес. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 68)
689163
  Ковальский Католицизм и дипломатия / Ковальский. – Москва, 1969. – 224с.
689164
  Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. / О.А. Антонова. – Москва : Мысль, 1985. – 175 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 168-174
689165
  Ковальский Н.А. Католицизм и международные отношения / Н.А. Ковальский, И.М. Иванова. – М, 1989. – 268с.
689166
  Ковальский Н.А. Католицизм и мировое социальное развитие / Н.А. Ковальский. – Москва : Наука, 1974. – 184 с.
689167
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация : Автореф... д-ра философ.наук: / Минкявичюс Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 42л. – Бібліогр.:с.42
689168
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация. / Я.В. Минкявичюс. – М., 1971. – 287с.
689169
  Андреев М.В. Католицизм и основные проблемы современности / М.В. Андреев. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Научный атеизм" ; 9)
689170
  Андреев М.В. Католицизм и проблемы современного рабочего и национально-освободитльного движения / Андреев М.В. – Москва : Мысль, 1968. – 344 с. – Библиогр.: с. 327-341
689171
  Ходорковский Л.Д. Католицизм и рабочий класс Германии, 1871-1933 / Л.Д. Ходорковский. – Москва, 1978. – 334с.
689172
   Католицизм и свободомыслие в Латинской Америке в 16-20 вв.. – М, 1980. – 296с.
689173
  Великович Лазарь наумович Католицизм и социально-политические проблемы современности. : Автореф... д-ра филос.наук: / Великович Лазарь наумович; Акад. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 31л.
689174
  Коровин Е.А. Католицизм как фактор современной мировой политики / Е.А. Коровин. – М.-Л., 1931. – 214с.
689175
  Пивовар С.Ф. Католицизм, католицтво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 189-190. – ISBN 966-642-073-2
689176
   Католицизм.. – М, 1977. – 256с.
689177
   Католицизм.. – М, 1991. – 319с.
689178
   Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – 353, [1] с. – Текст укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-380-439-2
689179
  Єгрешій О. Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 474-477. – ISBN 966-7379-92-11
689180
  Тейлор Ч. Католицька модерність? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 80-104


  "Я міг би назвати мою лекцію": „модерний Католицизм”. Але в нашій культурі прикметник ,^одерний” має таке навантаження, що читач може зрозуміти об’єкт мого дослідження як новий, кращий, вищий Католицизм, який начебто замінив старомодні варіанти, які ...
689181
  Остащук І.Б. Католицька народна культура: пасійна паралітургія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 120-126
689182
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Додатки: л. 190-198. – Бібліогр.: л. 156-189
689183
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
689184
  Джуджар Юрій Католицька церква візантійсько-слов"янського обряду в Югославії : Історично-юридична праця / Джуджар Юрій. – Вид.2-ге. – Рим, 1986. – 200с. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.44 ; Секція 1 : Праці)
689185
  Мережко О.О. Католицька церква і міжнародний правопорядок // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 325-328. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
689186
  Тарасюта К. Католицька церква у роботі Байоннської хунти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 47-48
689187
  Мельник В.М. Католицька церква як фактор геополітичного становлення середньовічної Хорватської держави в історіософському осмисленні Івана Смірнова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Вивчення ролі Римо-Католицької Церкви в психологічному, політич- ному та юридичному аспектах історії Хорватської держави має колоса- льне значення для осмислення традиційних умов міжнародного діалогу на Балканах сьогодні. Фази активації і затухання ...
689188
  Паламарчук К.М. Католицьке церковне мистецтво Австрії XVIII-IX століть: стильові тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 328-335. – ISSN 2226-2180
689189
  Бичко Богдан Ігорович Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз : Автореф. дис. доктора філософських наук: 09.00.05. / Бичко Б.І.; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
689190
  Палінчак М.М. Католицький фундаменталізм в сучасній Польщі: політичний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
689191
  Яртим Н.В. Католицькі доктрини походження держави і права // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 151-155. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
689192
  Козиряцька С.А. Католицькі мережеві видання України як складова конфесійного сегмента в Інтернеті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 68-75. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто католицькі мережеві видання як складову конфесійного сегмента в Інтернеті.
689193
  Степанова О.А. Католицькі санктуарії в Україні: перспективи використання в туризмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 3-10. – ISSN 2226-2180
689194
  Климчук Католицькі храми Рівного / Климчук, Андрій-Аскольд // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
689195
  Малацай І.В. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність католицько-клерикальної течії словацького національно-політичного руху. The article deals with activities of catholically-clerical trend of the Slovak national political movement.
689196
  Сапунов А. Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой. – Витебск, 1888. – 50 с.
689197
  Лучицкий И.В. Католическая лига и кальвинисты во Франции : Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине 16 века : (По неизданным источникам) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип.
Т. 1. – 1877. – 560, 60 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
689198
  Ойзерман Т.И. Католическая философия империалистической реакции / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1954. – 32с.
689199
  Овчинников В.Г. Католическая церков в Западной Африке / В.Г. Овчинников. – М., 1982. – 191с.
689200
  Курносов А.П. Католическая церковь - идеологический защитник господства помещиков и буржуазии в Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Курносов А.П.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1969. – 27л.
689201
  Багацкас П. Католическая церковь в Литве в годы гитлеровской окупации : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Багацкас П.; Вильн. гос. ун-т им В.Какпсукаса. – Вильнюс, 1968. – 22л.
689202
  Лаурайтис В.А. Католическая церковь в Литве за 1905-1907 гг. и борьба против нее революционных социал-демократов : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.02 / Лаурайтис В. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
689203
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии / Э.О. Берзин ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука : Глав. ред. восточ. лит-ры, 1966. – 320 с. – Библиогр.: с. 313-320
689204
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии. : Автореф... Доктора ист.наук: / Берзин Э.О.; АН СССР. – М, 1969. – 44л.
689205
  Ерин М.Е. Католическая церковь Германии и фашизм / М.Е. Ерин. – Ярославль, 1990. – 82с.
689206
  Щеголев С.И. Католическая церковь и национально-освободительное движение в Польше 1860-1864 гг.: положение польской католической церкви накануне периода манифестаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 71-76. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
689207
  Поташинская Н.Н. Католическая церковь и рабочее движение в Италии. / Н.Н. Поташинская. – М., 1979. – 255с.
689208
  Михайлова Л.В. Католическая церковь и рабочий класс ФРГ / Л.В. Михайлова. – Москва, 1980. – 159с.
689209
  Каутский К. Католическая церковь и социалдемократия / К. Каутский : Новый мир, 1906. – 48 с.
689210
  Подберезский И.В. Католическая церковь на Филиппинах / И.В. Подберезский. – М., 1988. – 286с.
689211
  Катасонов В.Н. Католический квиетизм и православный исихазм // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2006. – № 3. – С. 67-76
689212
  Поташинская Н.Н. Католический клерикализм и народные массы. / Н.Н. Поташинская. – М., 1971. – 164с.
689213
  Гайдис А.А. Католический клерикальный антикоммунизм / А.А. Гайдис. – Вильнюс, 1982. – 311с.
689214
  Филатов С.Б. Католический пацифизм в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-42
689215
  Руткевич А.М. Католический реакционер Н. Гомес Давила // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 98-110. – ISSN 0235-1188
689216
  Безсонов П.А. Католический священник серб (хорват) Юрий Крижанич, Неблюшский, Явканица, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке : (по вновь открытым сведениям об нем) / П.А. Безсонов. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К), 1870. – 86 с. – Из журнала Православное Обозрение 1870 года
689217
  Канделоро Д. Католическое движение в Италии. / Д. Канделоро. – М, 1955. – 588с.
689218
   Католическое духовенство в Латвии 1920-1940 гг.. – Рига, 1961. – 208 с.
689219
  Лыкошина Л.С. Католическое и униатское духовенство Королевства Польского и Западных губерний России и польское восстание 1830-1831 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лыкошина Л.С.; МГУ. – Москва, 1981. – 22л.
689220
  Красавин Л.П. Католичество / Л.П. Красавин. – Петроград, 1918. – 132с.
689221
  Карсавин Л.П. Католичество / Л.П. Карсавин. – Пг., 1918. – 134с.
689222
   Католичество. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-453-3
689223
  Богданов В. Католичество в Италии. – [22] с. – Отд.отт.
689224
  Самокиш І. Католонія хоче сказати "до побачення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Сепаратистські рухи отримали більшість у місцевому парламенті, але менше 50% голосів виборців.
689225
  Сергеенко М.Е. Катон и его "Земледелие" // Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – С. 87-123
689226
  Лондр А. Каторга / А. Лондр. – Ленинград, 1925. – 160 с.
689227
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1988. – 768с.
689228
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 768с.
689229
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 128с.
689230
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 304с.
689231
  Гартевельд В.Г. Каторга и бродяги Сибири / В. Гартевельд. – Москва : Изд. Дело, 1913. – 196 с.
689232
  Цебрикова М.К. Каторга и ссылка / М.К. Цебрикова. – Санкт-Петербург : "Центр." типо-лит. М.Я. Минкова, 1907. – 48 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова. Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 3 ; № 27)
689233
  Пилявець Ю.Г. Каторга СРСР (1943-1954 рр.): табори, контингент, умови утримання та праці в"язнів / Ю.Г. Пилявець, Р.І. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 91-105. – ISSN 0130-5247
689234
  Кантор Ю. Каторга у "тестовому режимі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 11


  90 років тому було відкрито перший радянський концтабір.
689235
  Пикуль В.С. Каторга. Богатство / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 624с. – ISBN 5-7838-0111-9
689236
  Гольденберг Л.А. Каторжанин - сибирский губернатор / Л.А. Гольденберг. – Магадан, 1979. – 288с.
689237
  Грінченко Б.Д. Каторжна : оповидання / написав Васыль Чайченко (псевд.). – Київ : Изд. В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1891. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
689238
  Шпак В. Каторжна епопея доктора філософії // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 48). – С. 8


  120 років з дня народження Надії Суровцової - української громадської діячки, журналіста, автора мемуарів. Редакторки іномовних видань Міністерства закордонних справ УНР. Також перекладача, за фахом історика. Доктора філософії. Жертва сталінського ...
689239
  Біліченко Л. Каторжні тюрми України у контексті реформування пенітенціарної системи Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 95-104. – ISSN 1998-4634


  У статті досліджено реформування системи каторжних тюрем у Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Встановлено, що виникнення каторжних тюрем на території України пов’язано з пенітенціарною реформою імператора Олександра ІІ 1869 р., у ...
689240
  Таурин Ф.Н. Каторжный завод / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 416с.
689241
  Білецький В.С. Катофорит (- рідкісний мінерал, гідроксил-алюмосилікат заліза, кальцію, магнію, натрію і калію з групи амфіболів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
689242
  Харкевич С.С. Катран сердцелистный - новое высокобелковое кормовое растение / С.С. Харкевич. – Киев, 1963. – 169с.
689243
  Гаман В.П. Катрановий мед / В.П. Гаман. – К, 1987. – 287с.
689244
  Казьмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 212. – ISBN 96966-8060-04-0
689245
  Казмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
689246
   Катренко Андрій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190. – ISBN 978-966-439-754-1
689247
   Катренко Андрій Миколайович (1938-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 211. – ISBN 978-966-933-054-3
689248
  Гуляк А.Б. Катренко Олександер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
689249
  Бенцони Ж. Катрин в поисках любви : роман / Ж. Бенцони. – Москва : Геоникс, 1994. – 336 с. – (Б-ка дамского романа)
689250
  Ливанова М. Катрин Денев: Cat-de-neuve, которая гуляет сама по себе // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
689251
  Плахов А.С. Катрин Денев: Девять сюжетов из жизни актрисы / А.С. Плахов. – М., 1989. – 229с.
689252
  Салминен Салли Катрина / Салминен Салли. – Москва ; Ленинград, 1962. – 370 с.
689253
  Хоткевич Г. Катрине весілля / Гнат Хоткевич ; [ред.- упоряд. : А. Болабольченко, С. Гальченко ; худож. оформлення В. Тройнікова]. – Київ : Задруга : Кобза, 1995. – 204, [3] с., [3] арк. іл. : іл. – ISBN 5-87274-250-9


  У пр. № 1739198 напис : Кабінетові філологічної літератури від упорядника
689254
  Стивенсон Р.Л. Катриона / Р.Л. Стивенсон. – Мурманск, 1985. – 237с.
689255
  Дружников Ю. Катриона Келли, Павлик Морозов и Лубянка // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 331-357. – ISSN 0042-8795


  Павлик Морозов один із самих героїчних міфів і наймоторошних міфів радянської ідеології. В СРСР образ Павлика Морозова - хлопчик-герой, а у Великій Британіїї - "донощик 001".
689256
   Катрич Василь Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 41. – ISBN 966-8352-11-4
689257
  Стівенсон Р.Л. Катріона / Р.Л. Стівенсон. – Київ, 1961. – 257 с.
689258
  Віноградський В.М. Катрусина доля / В.М. Віноградський. – Ужгород, 1967. – 80 с.
689259
  Стефаник В.С. Катруся : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1961. – 59с.
689260
  Стефаник В.С. Катруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1965. – 111с.
689261
  Стефаник В.С. Катруся : вибр. твори ; для середн. шк. віку / Василь Стефаник. – Київ : Веселка, 1971. – 102 с.
689262
  Стефаник В.С. Катруся / В.С. Стефаник. – Київ, 1975. – 87с.
689263
  Стефаник В.С. Катруся : Марко Черемшина; Карби: Вибрані твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1981. – 336с. – (Шкільна б-ка)
689264
  Гриневич Я. Катря Гриневичева = Katria Hrynewychewa : біограф. нарис / Ярослав Гриневич. – Торонто : Накладом Видавництва "Гомін України", 1968. – 96 с. – Пер. за вид.: Katria Hrynewychewa / Y. Hrynewych. Toronto, 1968. - Парал. тит. арк англ.
689265
  Дячун Т. Катували більш як місяць. Не сказав нічого / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 19 (372), 18 травня 2017. – С. 38-41


  Теодор Дячун шість років здобував для УПА зброю і провіант.
689266
  Багіров С.Р. Катування за обтяжуючих обставин: юридичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 167-173.
689267
  Сюндюков І. Катування України: приховані механізми та наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)


  Російсько-американський соціолог Пітирим Сорокін - про вплив голоду на свідомість людини й нації.
689268
  Одрін О. Катулл, знайомий і незнайомий: перше повне українське видання одного з найбільших поетів античності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 листопада (№ 23)
689269
  Грошева Е.А. Катульская / Е.А. Грошева. – М, 1957. – 239с.
689270
   Катунский проект: проблемы экспертизы.. – Новосибирск, 1990. – 59,211с.
689271
  Макарова Е.Г. Катушка / Е.Г. Макарова. – М., 1978. – 230с.
689272
  Постников С. Катушка Румкорфа / С. Постников. – Москва, 1930. – 16 с.
689273
  Басс Э.И. Катушки реле защиты и автоматики / Э.И. Басс, Л.С. Жданов. – Москва : Энергия, 1974. – 80 с. : ил. – Список лит.: с. 79 (15 назв.). – (Б-ка электромонтера ; вып. 389)
689274
  Матвеев Г.А. Катушки с ферритовыми сердечниками / Г.А. Матвеев, В.И. Хомич. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Энергия, 1967. – 64с.
689275
  Завгородній Ю.Ю. Катха упанішада у перекладі Павла Ріттера: історико-філософський контекст // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 59-78. – ISSN 2076-7382
689276
  Швейцер В. Катынская версия: подтверждения и опровержения // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 123-135. – ISSN 0201-7083
689277
   Катынская драма. – М, 1991. – 200с.
689278
  Филонова С. Катынские медитации : эссе и очерки разных лет / Светлана Филонова. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 183, [1] с. – На обкл. напис: Українська Миротворча Школа. – (Українська Миротворча Школа). – ISBN 978-966-1633-86-4
689279
  Абаринов В.К. Катынский лабиринт : [о расстреле польских военнослужащих, интернир. на территории СССР в 1939 г.] / Владимир Абаринов. – Москва : Новости, 1991. – 205, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 191-206
689280
  Яжборовская И.С. Катынское дело: на пути к правде // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 22-35. – ISSN 0042-8779
689281
  Василец В. Катынь не отпускает поляков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 15 (1134). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
689282
  Ежевский Л. Катынь. / Л. Ежевский. – Рига, 1990. – 93с.
689283
   КАТЭК и развитие отраслей хозяйства Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 166с.
689284
  Козланюк П.С. Катюзі по заслузі : гумор і сатира / П.С. Козланюк. – Львів, 1962. – 282 с.
689285
  Чабанівський М.І. Катюша : повість, оповідання, нариси / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1960. – 319 с.
689286
  Чабанівський М.І. Катюша : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1990. – 517 с.
689287
  Воронина М. Катюша. У смерти женское лицо / М. Воронина. – Минск : Современный литератор, 1999. – 448с. – ISBN 985-456-233-6
689288
  Кузовлев Д.М. Катя-Катерина / Д.М. Кузовлев. – Архангельск, 1983. – 317с.
689289
  Кедров Ф. Катя / Ф. Кедров. – Ижевск : Удмурткнигоиздат, 1957. – 64с.
689290
  Токаев А. Катя : повесть / Ашак Токаев; пер. с осет. Х.-М.Мугуева. – Москва : Советская Россия, 1960. – 112 с.
689291
  Александрова Т.И. Катя в игрушечном городе : повесть-сказка : [для дошк. возраста] / Татьяна Александрова, Валентин Берестов ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Детская литература, 1990. – 124, [3] с. : цв. ил.
689292
  Качкан В. Катя Гриневичева // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 204-223. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Катерина Гриневич відома як Катря Гриневичева (з дому Банах; 1875-1947) — українська письменниця та освітянка. Діячка жіночого руху на Галичині, очільниця Союзу українок. Катря Гриневичева виробила власний стиль письма, її мова дещо архаїзована, як це ...
689293
  Коробов Я.Е. Катя Долга / Я.Е. Коробов. – Владимир, 1958. – 424с.
689294
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1974. – 96с.
689295
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1991. – 186с.
689296
  Корнилова М.Ф. Катя из Мичуринска / М.Ф. Корнилова. – Ташкент, 1960. – 152с.
689297
  Лычева К. Катя Лычева рассказывает / К. Лычева. – К., 1988. – 30с.
689298
  Шугай А. Катя Осадча шукає людей. Проєкт відомої телеведучої допоміг знайти 1,5 тисячі зниклих // Україна молода. – Київ, 2022. – 16 червня (№ 14). – С. 16


  Із перших днів російського широкомасштабного вторгнення телеведуча «Світського життя» Катерина Осадча створила проєкт із пошуку зниклих. Він починався з телеграм-канала @poshuk.znyklyh. Згодом, наприкінці травня, сторінка з аналогічною назвою розпочала ...
689299
  Эвальд И.В. Катя Павлова / И.В. Эвальд. – М, 1956. – 32с.
689300
  Федорова Л.Ф. Катя Уржумова. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 128с.
689301
  Сантарова А. Катя, Катенька, Катрин. / А. Сантарова. – М, 1980. – 191с.
689302
  Лазарев Е.В. Катькины слезы. / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1966. – 84с.
689303
   Каудальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях / И.В. Рой, Я.В. Фищенко, А.Р. Гармиш, Б.Б. Павлов, И.И. Белая, А.П. Кудрин // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 36-41. – ISSN 2224-1507
689304
   Каудексні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 11-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні літературні джерела з метою виявлення різниці між термінами "каудексні" і "пахікаульні" рослини, а також колекцію сукулентів Ботанічного саду на наявність у ній каудексних рослин. Проведен анализ отечественных и ...
689305
  Кошиль Ю. Кауза правочину та інституту зміни і розірвання договору у зв"язку з істотною зміною обставин: аспекти співідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-38.
689306
  Полуян Игорь Владиславович Каузальная модель простого предложения современного английского языка (статический и динамический аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полуян Игорь Владиславович; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 23л.
689307
  Зеленская Е.П. Каузальне связи в английском сложноподчиненном предложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Е.П.; Львовск. гос. ин-т приклад. и декоративного искусства. – Львов, 1984. – 24л.
689308
  Балабанов О.С. Каузальні мережі: аналіз, синтез та виведення з статистичних даних : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Балабанов Олександр Степанович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
689309
  Войналович А.В. Каузальність в афоризмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 202-209. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена проблемі та засобам вираження каузальних відношень в такому жанрі малої форми як афоризми. Статья посвящена проблеме и средствам выражения каузальных отношений в таком жанре малой формы как афоризмы. The article is devoted to the ...
689310
  Залуцька Х.Я. Каузально-детермінований механізм управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення: інтегрована основа побудови // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 404-411. – ISSN 2222-4459
689311
  Григорьян Е.Л. Каузальные значения и синтаксические структуры // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 23-34. – ISSN 0373-658Х
689312
  Зеленская Елена Пименовна Каузальные связи в английском сложноподчиненном предложении : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Елена Пименовна; Львовский гос. ин-т прикладного и декорат. ис-ва. – Львов, 1984. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
689313
  Гаджикурбанов А.Г. Каузальный порядок и моральная телеология в "Этике" Спинозы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
689314
  Кудрина Н.А. Каузальный синхретизм значений в причастных и герундиальных оборотах современного французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудрина Н.А.; Воронеж.ун-т. – Воронеж, 1975. – 20л.
689315
  Любченко Т.В. Каузативи у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 473-478. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено дослідженню лінгвістичної реалізації каузації у новогрецькій мові. У роботі запропоновано класичні та сучасні теорії трактування каузативних відношень у проекції на лінгвістичні проблеми дослідження каузації. Статья посвящена ...
689316
  Заубер Р.А. Каузативная конструкция в испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Заубер Р.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
689317
  Леміш Н. Каузативне дієслово як універсальний засіб граматикалізації каузації в різноструктурних мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 181-187
689318
  Зубрицький Л.М. Каузативні дієслова як прототип транзитивних // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 37-44
689319
  Миронюк С.С. Каузативність, каузальність, каузація // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 80-81
689320
  Ромбандеев Е.И. Каузативные глаголы в современном мансинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ромбандеев Е. И.; АН СССР, ин-т языкознан. – Ленинград, 1964. – 14л.
689321
  Недялков В.П. Каузативные конструкции в немецком языке / В.П. Недялков. – Л., 1971. – 179с.
689322
  Максапетян А.Г. Каузация (лингвистические и экстралингвистические аспекты) / А.Г. Максапетян. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван : Ереванский университет, 1990. – 338 с. – Библиогр.: с. 326-337. – ISBN 5-8084-0173-9
689323
  Ященко Т.А. Каузация в русском языке: онтология и концептуализация : Дисс. ... доктора филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Ященко Т.А.; Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2007. – 491л. – Библиогр.: л. 448 - 487
689324
  Ященко Т.А. Каузация в русском языковом сознании : монография / Т.А. Ященко ; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2006. – 475, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 433-475. – ISBN 966-8180-62-3
689325
  Ященко Т.А. Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.02 / Ященко Т.А.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 50 назв
689326
  Зелюкас В. Каунас. / В. Зелюкас. – Вильнюс, 1958. – 34,6с.
689327
  Валюшкевичюте А. Каунасская художественная школа. : Автореф... Канд.исткуствовед.наук: 73.76.475.5.09 / Валюшкевичюте А.; АН Лит ССР. – Вильнюс, 1970. – 24л.
689328
   Каунасский политехнический институт. – Каунас, 1973. – 36с.
689329
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / А. Беляускас; Альфонсас Беляуска ; пер. с лит. Ф. Дектора ; [ил.: М.О. Бишофс]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 324 с. : ил.
689330
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас ; авториз. пер. с лит. Ф. Дектора. – Москва : Известия, 1968. – 240 с. : ил. – (Библиотека "50 лет советского романа")
689331
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас ; авториз. пер. с лит. Ф. Дектора. – Москва : Советский писатель, 1973. – 656 с. : ил.
689332
  Бєляускас А. Каунаський роман : роман / Альфонса сБєляускас; пер. с лит. – Київ : Молодь, 1970. – 392 с.
689333
  Білецький В.С. Каустобіоліти (- горючі викопні гірські породи органічного походження: вугілля, горючі сланці, нафта, торф, озокерит тощо) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 477. – ISBN 978-966-02-6472-4
689334
   Каучук и каучуконосы.. – Москва-Л., 1936. – 488с.
689335
  Глазунов Г.И. Каучук и резиновое производство / Г. И. Глазунов. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 124, [3] с.
689336
  Корецкий А. Каучук. / А. Корецкий. – М., 1929. – 40с.
689337
  Старобинец А.Л. Каучукоподобные полимеры - сорбенты и хроматографические материалы / А.Л. Старобинец, В.С. Комаров. – Минск : БГУ, 1959. – 128 с.
689338
  Гапочка М.П. Каую роль в жизни общества играет производство / М.П. Гапочка. – Москва, 1962. – 40с.
689339
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1979. – 511с.
689340
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1989. – 484с.
689341
  Мойсеєнко О.Б. Кафа і міжнародна торгівля прянощами в XV ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-32. – (Історія ; вип. 40)


  Досліджується процес еволюції міжнародної торгівлі прянощами в Чорному морі в XV ст. На основі документів з Державного архіву м. Генуї (Італія) та низькі інших матеріалів з"ясовується роль та місце Кафи у змінах, що їх зазнала торгівля прянощами в ...
689342
   Кафанский рудный район.. – Ереван, 1987. – 197с.
689343
  Амбарцумян Геворк Александрович Кафанское медно-полиметалличесакое месторождение Армянской ССР. (Геол. строение, прогнозирование оруденения и главнейшие направления геол.-поисковых и развед. работ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Амбарцумян Геворк Александрович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 28л.
689344
  Комаровский Л.П. Кафе "Светлана", или Хроника текущих событий в маленьком рабочем поселке / Л.П. Комаровский. – М., 1990. – 206с.
689345
  Вчеличка Геза Кафе на главной улице / Вчеличка Геза. – Москва : Художественная литература, 1958. – 179 с.
689346
  Рив Р. Кафе у дороги. Южноафрик. рассказы. / Р. Рив. – М., 1967. – 64с.
689347
  Катханов М.Н. Кафедра - главное звено высшего учебного заведения / М.Н. Катханов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 143 с.
689348
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – Москва, 1980. – 463с.
689349
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – Москва, 1983. – 542с.
689350
   Кафедра : Видання науково-популярне та літературно-мистецьке. – New York
N 1. – 1990. – Передрук закордонного представництва Української гельсінської спілки. - Вих. дані ориг.: Одеса; Львів, 1988
689351
   Кафедра : Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник. – Торонто; Балтимор : Смолоскип
№ 8. – 1990
689352
  Міхневич Л. Кафедра "проблеми сучасного права": досвід організації юридичної науки ранньої радянської доби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 102-107
689353
   Кафедра автоматизації хімічних виробництв. Історія: люди та справи (1960-2010 рр.) / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [ уклад.: Жученко А.І., Кубрак А.І., Лукінюк М.В., Ярощук Л.Д. ; упоряд., редаг.: М. Лукінюка ; відп. ред. А.І. Жученко ]. – Київ : Просвіта, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-2152-11-1
689354
  Каракаш И. Кафедра аграрного, земельного и экологического права как учебно-научный коллектив единомышленников // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С. 113-116. – ISSN 1561-4999
689355
  Запорожець О.А. Кафедра аналітичної хімії Київського національного університету - сучасна школа підготовки фахівців з фарманалізу // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 5
689356
  Трохименко О.М. Кафедра аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До 90-річчя з дня заснування (1933-2023 рр.) / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2023. – 243, [1] с. : іл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 242. – ISBN 978-966-999-387-8
689357
   Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДУ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 125-129. – ISSN 2224-0586


  "...Кафедра анестезіології і реаніматології ФПО створена у 1986 р. на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська."
689358
  Тарнавський Р.Б. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 98-113. – ISSN 2078-1849
689359
   Кафедра археології та історії стародавнього світу Львівського університету: 100 років. – Довідкове вид. – Львів, 2005. – 30 с. : з іл.
689360
  Самойленко Л. Кафедра археології та музеєзнавства / Л. Самойленко, М. Гладких // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 34-41. – ISBN 96966-8060-04-0
689361
  Калакура Я. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 42-49. – ISBN 96966-8060-04-0
689362
  Павленко С. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у спогадах випускників // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 154-163. – ISBN 966-625-009-8
689363
  Макарець М. Кафедра астрономії та фізики космосу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. В. Івченко
689364
  Новальська Т. Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв в іменах (1863 - 2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 21 - 24. – Бібліогр. наприкінці ст. - Наведено список основних публікацій завідувачів кафедри бібліотекознавства (1968 - 2003)


  Наукова, педагогічна та організаційна діяльність завідувачів кафедри бібліотекознавства Київського національного університета культури і мистецтв, знаних в Україні та за її межами науковців, з іменами яких пов"язаний розвиток бібліотечної думки та ...
689365
  Бєлих Т. Кафедра біохімії: [до 165-річчя КНУ імені Тараса Шевченка. Про роботу кафедри біохімії] // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 12. – С. 3
689366
  Федів О.І. Кафедра внутрішньої медицини: досягнення та перспективи розвитку (1945-2014 р.) / О.І. Федів, Л.Д. Кушнір // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 252-259. – ISSN 1684-7903


  У статті наведені основні досягнення кафедри внутрішньої медицини (факультетської терапії) з часу ії заснування та перспективи розвитку.
689367
  Дружилов С.А. Кафедра вуза в новых условиях: проблемы и перспективы // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 60-74. – ISSN 1609-4646


  Рассматриваются кадровые и социально-психологические проблемы кафедр вузов, затрудняющие продуктивную работу в новых условиях. Проводимые реформы высшего образования вступают в противоречие с традициями советской высшей школы. О преобразованиях в вузах.
689368
  Кушерець В.І. Кафедра галузевої соціології: витоки, становлення, досягення // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-2229-90-5
689369
   Кафедра географії України // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 15-20. – ISBN 966-95774-0-4
689370
  Дмитрук О.Ю. Кафедра географії України // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 20-27. – ISBN 978-966-439-593-6
689371
   Кафедра геодезії та картографії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 82-94. – ISBN 966-95774-0-4
689372
  Хильчевский В.К. Кафедра гидрологии и гидроэкологии Киевского университета имени Тараса Шевченко - 70 лет подготовки кадров и научных исследований (1949-2019 гг.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 6-35. – ISSN 2306-5680


  Наведено результати 70-річної діяльності кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка була заснована в 1949 р. на географічному факультеті. За цей час кафедра підготувала понад 1500 ...
689373
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с. – ISBN 966-594-161-5
689374
   Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 51-59. – ISBN 966-95774-0-4
689375
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 56-63. – ISBN 978-966-439-593-6
689376
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 70 років діяльності / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 19-21. – ISSN 2306-5680
689377
  Колесник В. Кафедра давньої та нової історії України / В. Колесник, В. Короткий // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 50-59. – ISBN 96966-8060-04-0
689378
  Колесник В.Ф. Кафедра давньої та нової історії України: заснування, діяльність, сучасний стан / В.Ф. Колесник, В.А. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-29. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку українознавчих студій в Київському університеті ХІХ - початку ХХ ст., зокрема історії заснування, діяльності та сучасному стану розвитку кафедри давньої та нової історії України. The article deals with the history of Ukrainian ...
689379
  Стреблов П. Кафедра доверия / П. Стреблов. – Таллин, 1988. – 96с.
689380
  Дикань В. Кафедра економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту - одна з десятки кращих економічних кафедр в Україні / В. Дикань, І. Назаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 33-39. – ISSN 1562-529Х


  "Кафедра "Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом" Українського державного університету залізничного транспорту є лідером у підготовці саме таких висококваліфікованих спеціалістів, яких потребують наші вітчизняні підприємства."
689381
  Григор"єв А.М. Кафедра економічної географії Київського інституту народного господарства за роки Радянської влади / А.М. Григор"єв, М.М. Штепа // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 162-164 : .
689382
   Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 21-32. – ISBN 966-95774-0-4
689383
  Олійник Я.Б. Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 64-75. – ISBN 978-966-439-593-6
689384
  Макарець М. Кафедра експериментальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. В. Ящук
689385
   Кафедра електрофізики // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 141-143. – ISBN 966-594-277-8
689386
   Кафедра електрофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 125-136 : фото
689387
  Борисенко В. Кафедра етнології та краєзнавства / В. Борисенко, М. Гримич, М. Хоменко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 60-69. – ISBN 96966-8060-04-0
689388
  Лучик В.В. Кафедра загального і слов"янського мовознавства як науково-дидактичний підрозділ НаУКМА (до 10-річчя від дня створення) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – C. 3-7. – ISSN 1996-9872
689389
  Золотухіна С. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи в структурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: сторінки історії / С. Золотухіна, Л. Зеленська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 90-99. – ISSN 1562-529Х
689390
  Макарець М. Кафедра загальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - доктор фіз.-мат. наук М. Боровий
689391
  Мірошниченко А.М. Кафедра земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: сучасний стан та перспективи розвитку (2011-2016) / А.М. Мірошниченко, Т.О. Коваленко // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 51-59. – ISBN 978-966-7957-18-6
689392
   Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 41-50. – ISBN 966-95774-0-4
689393
  Бортник С.Ю. Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76-95. – ISBN 978-966-439-593-6
689394
  Хоменко М. Кафедра зустріла перше п"ятеріччя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4
689395
  Чухно А.А. Кафедра и жизнь. Взаимное обогащение // Правда Украины, 1960. – 5 июля
689396
  Стрекопытов С.П. Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций : Краткий очерк организации и деятельности 1952-2002 гг. / С.П. Стрекопытов, А.С. Сенин; Росс.госуд. гуманит. ун-тет. Историко-архивный ин.-тут. – Москва : Компания Спутник+, 2002. – 231с. – ISBN 5-93406-354-5
689397
  Яновский О.А. Кафедра истории России Белорусского государственного университета: современный коллективный портрет с ретроспективным предисловием // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 338-345. – ISSN 1995-5634
689398
  Яблоков С.А. Кафедра истории русского права Императорского Московского университета (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-114. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
689399
  Сумцов Н.Ф. Кафедра истории русского языка и словесности в Харьковском университете с 1805 по 1905 г. / Н.Ф. Сумцов. – Харьков. – с.109-129. – Оттиск
689400
  Маслин М.А. Кафедра истории русской философии: очерк развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
689401
  Сальков А.П. Кафедра истории южных и западных славян Белорусского государственного университета // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 331-337. – ISSN 1995-5634
689402
   Кафедра імені Івана Вакарчука // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  Учена рада Львівського національного університету імені Івана Франка присвоїла кафедрі теоретичної фізики ім"я професора Івана Вакарчука.
689403
  Марущак О. Кафедра іноземних мов. Суворі вимоги. Якісні знання / О. Марущак, К. Коваленко, А. Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  35-річчя кафедри іноземних мов. Створена в 1976 р. у складі факультету міжнародних відносин та міжнародного права. Першими завідувачами кафедри іноземних мов були доценти І.І. Борисенко та К.Є. Смірнова. З 1990 р. кафедру очолює В.В. Дайнеко.
689404
  Тищик Б. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 190-209. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
689405
  Казьмирчук Г. Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 71-79. – ISBN 96966-8060-04-0
689406
   Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 6-22. – ISBN 978-617-7107-25-4
689407
  Казьмирчук Г. Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 105-117. – ISBN 978-617-7107-52-0
689408
   Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / [Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, А.Ф. Мінгазутдінов та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – 67, [1] с. : портр., фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-25-4
689409
  Казьмирчук Г.Д. Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 6-25. – ISBN 978-966-96992-6-8
689410
  Мордвінцев В. Кафедра історії Росії // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 80-87. – ISBN 96966-8060-04-0
689411
  Мордвінцев В.М. Кафедра історії Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено наукові та педагогічні здобутки кафедри історії Росії. Розглянуто академічні і наукові інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковано їхній унесок у розвиток історичної науки. In clauses the scientific and pedagogical achievement of ...
689412
  Яровий В. Кафедра історії слов"ян // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 88-95. – ISBN 96966-8060-04-0
689413
  Яровий В.І. Кафедра історії слов"ян (1991-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку кафедри історії слов"ян за роки незалежності України. Послідовно розглядаються зміни, які відбулися у змісті й спрямованості навчальної, навчально-методичної та наукової діяльності колективу кафедри, а також персональний внесок ...
689414
   Кафедра історії СРСР не перебудовує своєї роботи // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  18 січня ц.р. відбувся пленум восьмикафедр історичного факультету, який обговорив звіт кафедри історії СРСР про перебудову роботи кафедри в світлі рішень ЦК ВКП(б)У про ідеололгічну роботу.
689415
  Ліхтей І.М. Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 25)


  Науково-педагогічна діяльність кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків Ужгородського національного університету.
689416
  Крижанівський О. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 96-103. – ISBN 96966-8060-04-0
689417
  Рудь М. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 70-річчя заснування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів відображено основні віхи 70-річного розвитку кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Висвітлено педагогічну і наукову діяльність колективу кафедри, ...
689418
  Шевченко Л.І. Кафедра історії та стилістики української мови: 20 років творчої діяльності // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7-15. – ISBN 978-966-439-595-0
689419
  Дергач Д. Кафедра історії та стилістики української мови: ювілейний контекст // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До 20-річного ювілею кафедри: історія створення, наукові традиції та досягнення кафедри, міжнародні зв"язки. Згадуються: Тимошенко П.Д., Плющ П.П., Могила А.П., Русанівський В.М., Білодід О.І., Шевченко Л.І.,
689420
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 32-40. – (Історія ; Вип. 25)


  Етапи становлення кафедри історії України Ужгородського національного університету.
689421
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України УжНУ / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". Каф-ра історіі України. – Ужгород, 2010. – 125 с. – ISBN 978-966-332-056-4
689422
  Сліпушко О. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 103-110. – ISSN 0236-1477
689423
  Насмінчук Г. Кафедра історії української літератури та компаративістики Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія, сьогодення, перспектива // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 25-33. – ISSN 0236-1477
689424
  Спасьонова К. Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості вітає майбутніх письменників // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 369-371


  18 вересня 2020 р. в головній залі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася традиційна церемонія знайомства кафедри з першим курсом освітньої програми " Літературна творчість, українська мова і ...
689425
   Кафедра історії філософії. – Київ : Знання України, 2005. – 52с.
689426
   Кафедра історії філософії [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : (Історія та сучасність). – Київ : [Київський університет], 2004


  Історія кафедри.
689427
   Кафедра квантової радіофізики // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 34-39. – ISBN 966-594-277-8
689428
   Кафедра квантової радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 103-124 : фото
689429
  Макарець М. Кафедра квантової теорії поля // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. С. Вільчинський
689430
   Кафедра комп"ютерної інженерії // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 166-168 : фото
689431
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму - лідер туристичної освіти України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7069-75-8


  Кафедра країнознавства та туризму була створена 1990 р. і стала першою в Україні кафедрою з підготовки фахівців з вищою освітою для сфери туризму.
689432
   Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 75-81. – ISBN 966-95774-0-4
689433
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 96-101. – ISBN 978-966-439-593-6
689434
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка в становленні туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 3-12


  Кафедрі виповнюється 25 років. Вона була відкрита у 1990 р. на географічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, яку очолив канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної і соціальної геогрфії Яценко Б.П. До складу нової кафедри перевели з кафедри фізичної ...
689435
  Котюк І.І. Кафедра криміналістики - вчора, сьогодні, завтра / І.І. Котюк, А.М. Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-138. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
689436
   Кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує до участі в науково-практичному круглому столі "Кримінальний кодекс України 2001 року: : захід відбудеться 29 квітня // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)


  продовження назви: 20 років після прийняття".
689437
   Кафедра кріогенної та мікроелектроніки // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 87-105. – ISBN 966-594-277-8
689438
   Кафедра логіки [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : (історія та сучасність) / Київського, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11
689439
   Кафедра математики та теоретичної радіофізики // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 154-162. – ISBN 966-594-277-8
689440
   Кафедра математики та теоретичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 67-83 : фото
689441
   Кафедра медичної радіофізики // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 127-134. – ISBN 966-594-277-8
689442
   Кафедра медичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 84-94 : фото
689443
  Тарасов А.В. Кафедра международного права и государственного права зарубежных стран национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.70-72. – ISSN 1812-3910
689444
   Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 60-74. – ISBN 966-95774-0-4
689445
  Сніжко С.І. Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 102-119. – ISBN 978-966-439-593-6
689446
   Кафедра міжнародних відносин : 100-річчю Укр. Дипломатії присвячується / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин ; [редкол.: Макар Ю.І. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 351, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Передм., післям. укр., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-99-2
689447
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 6
689448
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики : 65 років Інституту міжнародних відносин / КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2009. – 35 с. : фот. – 175 років Київському національному університету ім. Тараса Шевченка
689449
  Матвієнко В.М. Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин: 20 років з українською дипломатією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 7-9
689450
   Кафедра міжнародних фінансів : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 198-200
689451
   Кафедра міжнародного бізнесу : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 214-216
689452
  Вергун В. Кафедра міжнародного бізнесу за 20 років [Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 4-10


  Кафедра міжнародного бізнесу заснована у 1991 р. в результаті реорганізації кафедри міжнародних економічних відносин під назвою кафедра управління зовнішньоекономічних зв"язків та маркетингу, а з 1993 р. кафедра управління зовнішньоекономічною ...
689453
  Петрук В.І. Кафедра моделювання складних систем : до 45-річчя з дня заснування / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Кафедра моделювання складних систем 45. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-571-103-3


  У пр. № 1697771 напис: Шановному Олегу Калениковичу від колективу кафедри моделювання складних систем з надією на подальшу співпрацю. Підпис.
689454
  Макарець М. Кафедра молекулярної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2
689455
   Кафедра нанофізики та наноелектроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 137-164 : фото
689456
   Кафедра напівпровідникової електроніки // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 50-58. – ISBN 966-594-277-8
689457
   Кафедра напівпровідникової електроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 169-180 : фото
689458
  Сиделковский А.Л. Кафедра неврологии № 1 НМАПО имени П.Л. Шупика / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 24
689459
   Кафедра нелінейної оптики // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 119-123. – ISBN 966-594-277-8
689460
   Кафедра нелінійної оптики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 181-184 : фото
689461
  Пінчук І.Я. Кафедра нервових та душевних хвороб під керівництвом професора М.М. Лапінського // Становлення психіатрії в Київському університеті: історична довідка / І.Я. Пінчук, М.Ю. Полив"яна. – Київ, 2022. – С. 24-26


  Історія кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця – це історія української неврології. Історія кафедри тісно пов’язана з історією клініки нервових хвороб медичного факультету Київського університету, яка тоді базувалася в Олександрівській лікарні і ...
689462
  Слюсаренко А. Кафедра новітньої істрії України / А. Слюсаренко, А. Пижик // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 104-113. – ISBN 96966-8060-04-0
689463
  Мандрик І.О. Кафедра нової і новітньої історії та історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 45-50. – (Історія ; Вип. 25)


  Кафедра нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.
689464
  Гончар Б. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн / Б. Гончар, О. Машевський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 114-121. – ISBN 96966-8060-04-0
689465
  Гончар Б.М. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн: минуле, сучасність, перспективи / Б.М. Гончар, О.П. Машевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-12. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукові та педагогічні здобутки кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн у 1991-2003 рр.; висвітлено академічні інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковується їхній внесок у розвиток української історичної науки, розкрито ...
689466
  Лигун Т. Кафедра номер один. В ожидании "минуты славы" / Татьяна Лигун // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  "Кафедра номер один", "важное звено информационного обеспечения учебного и научного процесса в вузе", "важный компонент информационной образовательной среды" - это всё про вузовскую библиотеку, и всё абсолютно правильно. В публикации освещается роль ...
689467
  Фурса С.Я. Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформировании правовой системы Украины // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-74
689468
   Кафедра общей и клинической патологии : от истоков к современности : монография / [Е.С. Проценко и др.] ; под ред. В.Н. Савченко ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 187, [1] с. : фотоил. – Авт. указ. в конце кн.. - Имен. указ.: с. 176-178. – Библиогр.: с. 180-187 и подстроч. примеч. – ISBN 978-966-285-312-4
689469
  Макарець М. Кафедра оптики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. Л. Поперенко
689470
  Кобижча Н.І. Кафедра організації бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976 – 1994) / Н.І. Кобижча, І.П. Штефан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 133-141. – ISSN 2409-9805


  У статті досліджено історію становлення кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів КНУКіМ, визначити внесок викладачів кафедри у розвиток українського фондознавства та каталогознавства, як складових київської бібліотечної науково-освітньої ...
689471
  Ковжога С.О. Кафедра основ БЖД Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого у м. Харкові // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-11 : фото
689472
  Марушкевич А. Кафедра педагогіки Київського університету в історичному поступі // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 6-12. – ISBN 978-617-7890-23-1
689473
   Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [передм. А.А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – 236, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7890-23-1


  У пр. № 1739168 напис : Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 30.06.21 р.
689474
  Пантюк М. Кафедра педагогіки та методики початкової освіти на шляху модернізації освітнього процесу (40-річчю факультету початкової та мистецької освіти присвячується) / М. Пантюк, Л. Стахів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – C. 6-11
689475
   Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – 80, [3] с. : іл., портр. – Анот. укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 978966-97130-0-1
689476
  Фурса С.Я. Кафедра правосуддя. Історія та сучасність [Вступне слово] // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 3. – ISBN 978966-97130-0-1
689477
  Кахнич В.С. Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 30-33. – ISSN 2219-5521
689478
   Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Н.І. Пирогова очима її співробітників // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 10-12
689479
  Седих К.В. Кафедра психології та 35 років на зламі світогляду XX-XXI століть / К.В. Седих, В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 293-297. – ISSN 2226-4078
689480
   Кафедра радіоелектроніки // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 58-65. – ISBN 966-594-277-8
689481
   Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 95-102 : фото
689482
   Кафедра релігієзнавства // Збірник робочих навчальних програм з релігієзнавчих дисциплін : (згідно з кредитно-модульною системою) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-упоряд.: В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, Л.Г. Конотоп та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – С. 7-40. – ISBN 978-966-306-145-X


  Історія кафедри релігієзнавства філософського ф-ту КНУ імені Траса Шевченка.
689483
  Іванців М. Кафедра реставрації творів мистецтва Львівської національної академії мистецтв - історія та специфіка навчального процесу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 84-91. – ISSN 0236-4832


  У статті подається стислий огляд історії реставрації у Львові та кафедри реставрації творів мистецтва, становлення професії реставратора та міжнародні вимоги до неї. Звертається увага на особливості педагогічного процесу на кафедрі РТМ.
689484
  [Дьяконов М.А.] Кафедра русского права, преобразованная в 1889 году в кафедру истории русского права : [Юридический факультет]. – [Юрьев] : [б. и.], 1902. – С. 582-600. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования: (1802 - 1902). Т. 1 / под ред. Г.В. Левицкого, с. 582-600
689485
  Петухов Е.В. Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете : К 100-летию существования университета / Сост. Е.В. Петухов. – Юрьев : Тип. Маттисена, 1900. – 93с.
689486
   Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 170-177


  Підготовка фахівців в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
689487
  Пінчук І.Я. Кафедра систематичного і клінічного вчення про нервові та душевні захворювання, її діяльність під керівництвом І.О. Сікорського // Становлення психіатрії в Київському університеті: історична довідка / І.Я. Пінчук, М.Ю. Полив"яна. – Київ, 2022. – С. 14-23


  Створення у 1840 році медичного факультету при Київському університеті св. Володимира ознаменувало якісно новий рівень розвитку клінічної психіатрії в м. Києві. У 1885 р. на базі “кафедри систематичного клінічного вчення про душевні хвороби” було ...
689488
  Мельник А. Кафедра славістики у Грайфсвальді при смерті...а знею може зникнути й унікальне відділення україністики / вела розмову Наталія Писанська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 136). – С. 1, 6


  Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН про закриття напрямку "україністики" у Грайфсвальді.
689489
  Паламарчук О.Л. Кафедра слов"янської філології в Київському університеті: непростий шлях (до 175-річчя заснування і 170-річчя викладання славістики) / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 118-124. – ISSN 2075-437X
689490
  Мойсей А. Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету: сучасність та перспективи розвитку (2013 2020 рр.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 19-36. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Аналіз логіки історичного розвитку кафедри підтверджує запропоновану во вступленії періодизації роботи цієї структурної одиниці БГМУ гуманітарного профілю: а) 1944-1991, б) 1991-2013, в) 2013 - сьогоднішній день.
689491
  Фролов С.В. Кафедра суспільних наук Харківського ветеринарного інституту в перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) / С.В. Фролов, Т.М. Приходько // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
689492
  Бугрій В.С. Кафедра суспільних наук Харківського художнього інституту в перше повоєнне десятиліття (1945 - 1955 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 53-59. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
689493
  Вергун В.А. Кафедра та освітня програма "Міжнародний бізнес" у структурі Інститут міжнародних відносин / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [oсвітня програма "Міжнародний бізнес"] : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 222-236. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
689494
   Кафедра театрознавства та акторської майстерності : До 5-ліття заснування. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 40с.
689495
  Кизилова Н.Н. Кафедра теоретической механики Харьковскогоуниверситета / Н.Н. Кизилова, Л.Н. Попова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 67-75
689496
  Горошко О.О. Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 150 років науково-педагогічної роботи / О.О. Горошко, Н.П. Пучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті викладені основні дані про створення та розвиток кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. The paper presents basic information about the creation and development of the Department ...
689497
  Макарець М. Кафедра теоретичної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. І. Пінкевич
689498
   Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 173, [1] с. : іл., портр. – Алф. покажч.: с. 171-172. - На обкл, тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-924-219-8


  У пр. № 1719619 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з найкращими побажаннями від автора. 24.03.2016. Підпис.
689499
   Кафедра теорії та практики перекладу: 10-річний досвід роботи : колектив. монографія / Нар. укр. академія ; [редкол.: Д.І. Панченко, І.В. Змійова, І.Ю. Гусленко та ін.] ; за заг. ред. доц. Д.І. Панченка. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-8558-98-7
689500
   Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
689501
  Наєнко М. Кафедра теорії: вчора, сьогодні і завжди... Діалог із Станіславом Бондаренком // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 212-219. – ISBN 978-617-7480-77-7
689502
  Любавин Н.Н. Кафедра технологии и технической химии в Московском университете с 1885 года / Н.Н. Любавин. – 563-594с.
689503
  Додина Т. Кафедра трудового права и права социального обеспечения: реалии и перспективы // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С. 109-112. – ISSN 1561-4999
689504
  Ковальчук Т.Г. Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: відновлення та розвиток (1996-2011) / Т.Г. Ковальчук, Т.О. Коваленко // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 42-50. – ISBN 978-966-7957-18-6
689505
  Ковальчук Т.Г. Кафедра трудового, земельного та екологічного права: історія і сьогодення / Т.Г. Ковальчук, Т.О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 174-180. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
689506
  Коваленко Т.О. Кафедра трудового, колгоспного і земельного права юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка: становлення та розвиток (1972 -1987) // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 35-42. – ISBN 978-966-7957-18-6
689507
  Лиман С.І. Кафедра туристичного бізнесу Харківської державної академії культури за перші п"ять років існування (2013–2018) / С.І. Лиман, М.В. Фомін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 150-160. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
689508
  Виткалов С. Кафедра у системі сучасних соціокультурних трансформацій (з досвіду роботи кафедри культурології та музеєзнавства РДГУ) [Рівненський державний гуманітарний університет] / С. Виткалов, В. Виткалов; огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 70-74. – ISSN 1682-2366
689509
  Комарова О.С. Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 54-57. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена короткій історії кафедри україністики філософського факультету Пряшівського університету. Стисло подано відомості про засновників кафедри та людей, які плідно працювали на ній в різні історичні періоди
689510
  Комарова О.С. Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 75-78. – ISSN 2075-437X
689511
  Карабанов М. Кафедра української історії та етнополітики / М. Карабанов, В. Червінський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 122-132. – ISBN 96966-8060-04-0
689512
   Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – 99, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 19-21
689513
  Коцур А.П. Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 7-21


  Кафедра української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка бере свої витоки з довоєнного періоду, а саме: вони пов"язані з першою в університеті кафедрою суспільних наук - кафедрою марксизму-ленінізму, яка ...
689514
  Констанкевич І. Кафедра української літератури Волинського національного університетеу імені Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 3-7. – ISSN 0236-1477
689515
  Констанкевич І. Кафедра української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 7-12. – ISSN 2304-9383
689516
  Олійник Н. Кафедра української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара / Н. Олійник, І. Пасько // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 3-6. – ISSN 0236-1477
689517
  Саєнко В. Кафедра української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 20-31. – ISSN 0236-1477
689518
  Вокальчук Г. Кафедра української мови Рівненського державного гуманітарного університету - осередок вітчизняної мовознавчої науки (1963 - 2013 роки) / Г. Вокальчук, О. Кузьмич, О. Степанова // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 117-134. – ISSN 1682-3540
689519
  Панкова Н.В. Кафедра университета:настоящее и будущее / Н.В. Панкова, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 52-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается деятельность кафедры вуза в свете различных системных представлений. Освещаются инновационная деятельность, применение Smart-технологий, а также сотрудничество кафедры с другими профильными структурами и обучающимися. The article ...
689520
   Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ ім. М.П. Драгоманова 2003-2013 : інформ.-бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, Ін-т упр. та економіки освіти ; [уклад. Н.В. Крохмаль ; за заг. ред. В.П. Беха, Н.В. Крохмаль ; відп. ред. Т.А. Жижко]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 472, [1] с. : іл., табл., портр.
689521
   Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : к 60-летию образования : библиогр. указатель / М-во науки и образования, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Е.А. Шаулов, С.А. Погарский, А.А. Звягинцев ; отв. ред. С.А. Погарский]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 127, [1] с., [1] л. фотоил. – ISBN 978-966-623-827-9
689522
  Клоссовский А. Кафедра физической географии в Новороссийском университете, 1880-1904 г. / А. Клоссовский. – Одесса : Бланкоиздательство М. Шпенцера, 1905. – 26с.
689523
  Ростовцев Е.А. Кафедра философии Петербургского университета (1819-1917): коллективный портрет / Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 135-147. – ISSN 0235-1188


  Целью настоящей статьи является создание коллективного портрета преподавателей кафедры философии Петербургского-Петроградского университета периода с 1819 по 1917 г. На основе широкого спектра опубликованных и архивных источников, а также справочных ...
689524
  Антоненко Є. Кафедра фізвиховання: світло зелене! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Інформація про змагання з десяти видів спорту, в яких взяли участь усі факультети університету.
689525
  Макарець М. Кафедра фізики металів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - чл.-кор. НАН України В. Макара
689526
  Новиков М.М. Кафедра фізики металів фізичного факультету КНУ (до 75-річчя з дня заснування) / М.М. Новиков, В.А. Макара, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 303-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За 75 років кафедра фізики металів підготувала понад 1000 фахівців, з яких 17-20% захистили дисертації. Лауреатами різних премій стали понад 25 її випускників. Викладачі кафедри надрукували більше, ніж 50 учбових посібників. Ключові слова: кафедра ...
689527
  Макарець М. Кафедра фізики функціональних матеріалів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - чл.-кор. НАН України М. Куліш
689528
  Кочергіна Т.І. Кафедра фізичного виховання і спорту - гарант здоров"я, сили і краси студентів та викладачів / Т.І. Кочергіна, А.Ф. Косенко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 41-42
689529
   Кафедра фізичної географії (1944-2004). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 164с. – (Видатні географи України)
689530
   Кафедра фізичної географії та геоекології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 33-40. – ISBN 966-95774-0-4
689531
  Гродзинський М.Д. Кафедра фізичної географії та геоекології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 120-126. – ISBN 978-966-439-593-6
689532
   Кафедра фізичної електроніки // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 8-21. – ISBN 966-594-277-8
689533
   Кафедра фізичної електроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 38-66 : фото
689534
   Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – 174 с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-9725-19-6
689535
  Кравченко П.А. Кафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: історія та сучвсність / П.А. Кравченко, Я.Є. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 167-185. – ISSN 2075-1443
689536
  Іванова К.А. Кафедра філософії та соціології НФаУ в умовах десталінізації та демократизації 50-60-х років ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 334-336
689537
   Кафедра фольклористики Шевченкового університету (1992-2012). – Київ : [б. в.]. – 32 с. : фотогр.
689538
  Дорожинський О.Л. Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія, сьогодення (до 50-річчя заснування) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 21-28 : мал.
689539
   Кафедра химической технологии полимеров и научно-исследовательская лаборатория композиционных полимерных материалов.. – Рига, 1987. – 18с.
689540
  Десятерик В.І. Кафедра хірургії, травмотології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / В.І. Десятерик, С.П. Міхно, О.Г. Дунай // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 87-91. – ISSN 2307-0404


  "...У статті розглядається історичний аспект кафедри хірургії, травмотології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"."
689541
  Миронюк Н.М. Кафедра хореографії Київського державного інституту культури у світлі вітчизняного наукового дискурсу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2023. – № 1. – C. 203-208. – ISSN 2226-3209
689542
   Кафедра цивільного права у спогадах // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 287-333. – ISBN 978-966-2183-63-4
689543
  Комаров В.В. Кафедра цивільного процесу та становлення її наукової школи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 259-273. – ISSN 2224-9281


  "…Кафедра цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого була заснована у 1966 р. у результаті реорганізації кафедри цивільного права і цивільного процесу Харківського юридичного інституту".
689544
  Бєлих Т. Кафедра цитології, гістології та біохімії індивідуального розвитку: [до 165-річчя КНУ імені Тараса Шевченка] // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 18. – С. 3
689545
  Сотська Г. Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття": пріоритети і перспективи діяльності / Г. Сотська, М. Вовк // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 3


  25 жовтня 2016 року Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова підписала Угоду між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття". Метою діяльності кафедри є ...
689546
  Свириденко Д. Кафедра ЮНЕСКО працює в українському університеті / вела розмову Лєда Саражина // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Липень (№ 27/28). – С. 8


  Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти працює на базі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з червня 2021 року. Саме тоді кафедра була сертифікована в межах програми UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО, що підтверджує її професіоналізм та ...
689547
  Макарець М. Кафедра ядерної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. І. Каденко
689548
  Кияна О. Кафедральне вірую Володимира Антоновича: (З неопублікованої спадщини) // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 32-41. – ISBN 966-7522-09-1
689549
  Борисенко А.А. Кафедре геометрии Харьковского университета 90 лет // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 58-66
689550
  Кривошеев Ю. Кафедре исторического регионоведения Санкт-Петербургского университета - 5 лет // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 297-302. – ISBN 978-966-02-4741-3
689551
  Бондарчук М.Н. Кафедре филологических и естественных дисциплин Национального авиационного университета - 50 / М.Н. Бондарчук, С.В. Алехина, И.В. Жогина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 69-70
689552
  Вергун В.А. Кафедри "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" та "Міжнародні фінанси" у структурі економічних спеціальностей Інституту / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [oсвітня програма "Міжнародний бізнес"] : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 236-244. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
689553
  Заграйчук Ю. Кафедри змінили назву // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Кафедра математичних основ кібернетики називається тепер кафедрою дослідження операцій. Кафедра журналістської майстерності Ін-ту журналістики додала до своєї назви "та редакційно-видавничої справи".
689554
  Молчанова Т. Кафедри камерного ансамблю та концертмейстерства в площині історико-культурних процесів, фахових перетинів і репертуарної політики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 43. – С. 97-103. – ISSN 2226-2180
689555
  Тарнавський Р.Б. Кафедри народознавчого спрямування українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 66-79. – ISSN 2078-1857
689556
   Кафедри фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як національне надбання України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 10-42. – (Серія "Фізика" ; вип. 33). – ISSN 2222-5617
689557
  Головацький А. Кафедрі анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету – 70 // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 175-186. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
689558
  Терпиловский Р. Кафедрі археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка-60 років / Р. Терпиловский, Л. Самойленко // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.23-26.
689559
  Колупаєв Ю.Є. Кафедрі ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 125 років // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – C. 6-9. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (45)). – ISSN 1992-4917
689560
  Молчанець О. Кафедрі вірусології - 50! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Про історію розвитку вірусології в Україні та в Київському університеті. Організатором і першим зав.кафедрою був проф. Н.П. Корнюшенко (1962-1978). Далі кафедру очолювали: докт. біол. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і ...
689561
   Кафедрі геології нафти і газу - 5 років // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  Кафедра геології нафти і газу ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка заснована в 2010 р., магістрів-геологів готує з 2012 р.
689562
  Загнітко В.М. Кафедрі геології родовищ корисних копалин Навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 75! // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 103-109. – ISSN 2519-2396
689563
  Павлюк Мирослав Кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ - 75 років / Павлюк Мирослав, Маєвський Борис, Куровець Сергій // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 104-105. – ISSN 0869-0774
689564
  Городній М. Кафедрі геометрії - 75! / М. Городній, В. Кириченко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Кафедра геометрії Київського університету була створена у 1934 році, але геометричні дослідження тут розпочалися набагато раніше - на початку XX століття в роботах Б.Я Букрєєва.
689565
  Продайвода Г.Т. Кафедрі геофізики геологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка - 50 років / Г.Т. Продайвода, А.Ю. Серга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 13)
689566
  Хільчевський В.К. Кафедрі гідрології і гідрохімії - 50 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 229-247 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
689567
  Щербина В. Кафедрі господарського права - 40 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817
689568
  Щербина В.С. Кафедрі господарського права - 40 років // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 524-538. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
689569
  Біланчин Я.М. Кафедрі грунтознавства і географії грунтів Одеського національного університету - 50! // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 75-85. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
689570
  Парамуд Я. Кафедрі електронних машин - 50 : до 50-річчя кафедри електронних обчислювальних машин // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 116-117. – ISSN 1992-8149


  Історія створення та здобутки кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету "Львівська політехніка".
689571
  Лещух Р. Кафедрі історичної геології та палеонтології у Львівському національному університеті імені івана франка - 90 років / Р. Лещух, Г. Гоцанюк, А. Іваніна // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 46. – С. 3-10. – ISSN 0131-2634
689572
  Ставнюк В. Кафедрі історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - 40 років / В. Ставнюк, О. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 81. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817
689573
  Грабовецький В. Кафедрі історії України - 15 років, її здобутки / Володимир Грабовецький ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Кафедра іст. України. – Івано-Франківськ, 2005. – 24 с. – Присвячується членам професорсько-викладацького складу кафедри
689574
   Кафедрі історії України Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна - 50 років. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 80 с.
689575
  Сліпушко О. Кафедрі історії української літератури і шевченкознавства - 15 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4
689576
  Балабанов Г.В. Кафедрі країнознавства і туризму Національного авіаційного університету - 10 років / Г.В. Балабанов, Г.Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 4-13. – ISBN 978-966-598-999-8
689577
   Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 55 років. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 24 с. – ISBN 966-521-292-7
689578
  Сніжко С.І. Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 70 років / С.І. Сніжко, А.В. Круківська, О.Г. Шевченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 100-103. – ISSN 2306-5680
689579
  Копійка В.В. Кафедрі міжнародного бізнесу - 25! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 6. – ISSN 2308-6912
689580
  Степура Л.Г. Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Лариса Степура, Ольга Радченко, Ольга Моложава ; [За ред.: В.К. Позура]. – Київ : [Київський університет], 2003. – 52с. – На обкл. авт. не вказані. – ISBN 966-02-1457-X
689581
  Барчій І.Є. Кафедрі неорганічної хімії - 50 років / І.Є. Барчій, Є.Ю. Переш // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 14-15. – (Серія "Хімія" ; вип. 1 (35)). – ISSN 2414-0260


  Ювілей кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету.
689582
  Волошко В.Л. Кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики ДНУ 60 років // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Н.Д. Панкратова [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 182-188. – ISSN 2074-5893
689583
  Москвич Л. Кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - 30 років! // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 203-208. – ISSN 1026-9932
689584
   Кафедрі органічної хімії 125 років // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 80
689585
  Ярмиш Ю.Ф. Кафедрі періодичної преси — 50 років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 144-146
689586
  Предко О. Кафедрі релігієзнавства - 55 // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  На базі кафедри релігієзнавства відбулася всеукраїнська наукова конференція "Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри" (до 55-річниці кафедри релігієзнавства), присвячена проблемам розвитку релігієзнавчих студій. ...
689587
   Кафедрі системного аналізу та таеорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 20 років // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 3-4


  Кафедра системного аналізу і теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
689588
   Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень 25 / [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; матеріали по персоналіях зібрали: П.М. Зінько та ін.]. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2013. – 64 с. : портр., фотогр. – Кн. опис. по обкл.


  Висвітлюється історія каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень за 25 років її існування, подається інформація про наукову, навчально-методичну, видавничу діяльність кафедри, про колишніх та нинішніх її співробітників та вихованців.
689589
  Ступак Ф.Я. Кафедрі соціальної медицини та охорони здоров"я національного медичного університету імені О.О. Богомольця - 90 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті висвітлюються етапи розвитку і характерні особливості діяльності кафедри, усуваються дискусійні питання щодо остаточного визначення часу заснування кафедри. Міститься матеріал про початок викладання соціальної гігієни. Зазначається, що на ...
689590
   Кафедрі теорії масової комунікації - 5 років ! // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-14.
689591
  Коцур А. Кафедрі української історії та етнополітики - 75 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Про історію створення кафедри (з 1938 р. - кафедра марксизму-ленінізму) та сьогодення кафедри історичного факультету.
689592
  Саєнко В.П. Кафедрі української літератури Одеського університету - 75 літ: персоналії і факти // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 192-208. – ISBN 978-617-689-150-5
689593
   Кафедрі фінансів – 25 // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "Відзначила своє 25-річчя кафедра фінансів економічного факультету КНУ. Викладацький потенціал кафедри на сьогодні: серед висококваліфікованих фахівців – 6 професорів, 19 доцентів, 4 асистенти, 4 доктори економічних наук, 1 доктор історичних наук, 18 ...
689594
  Треушников М.К. Кафедры в решении задач юридического образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 54-60. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
689595
  Тебин Н. Кафетерии на предприятии // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 4. – С. 28


  Японські підприємці забезпечують своїх робітників дешевою та якісною їжею в столових, буфетах, кафетеріях безпосередньо на виробництві.
689596
  Гайовий Гриць Кафізми з циклу "Українські псальми" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
689597
  Бейдер В. Кафка. Процесс // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 29 (5138). – С 42-43. – ISSN 0131-0097


  В Цюрихе вскрыли банковские сейфы с хранящимися там уже несколько десятилетий рукописями Франца Кафки
689598
  Ткачєва А. Кафкіанський аспект у феміністичному прочитанні на прикладі роману Е. Єлінек "Піаністка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 300-305. – ISBN 966-7825-78-7
689599
  Гурневич Л.В. Кафкіанський жах як виявлення трагізму людського буття // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 13-14
689600
  Мазырин В. КАФТА - формат экономического взаимодействия в Восточной Азии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
689601
  Гедройц С. Кафтанчик / Сергей Гедройц. – Л, 1930. – 161с.
689602
  Безвенюк В. Каффа: как первый и основной объект османской фортификации на земле современной Украины // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 370-376. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
689603
  Симонян А.А. Кафы в средневековой армянской художественной проз. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Симонян А.А.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1970. – 21л.
689604
  Авазашвили И.М. Кахети в 1830-70 годах и крестьянское восстание 1878 г. в Кизики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Авазашвили И.М.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 18л.
689605
  Гусев-Оренбургский Кахетинка / Гусев-Оренбургский. – К, 1960. – 104с.
689606
   Кахетинские виноградари / Ломкаци, И, , Е.Г. Попхадзе. – Тбилиси, 1962. – 12с.
689607
  Чернявський В. Кахівський район : (кол. Херсонської округи) : природно-економічний нарис / Державна Плянова Комісія У.С.Р.Р. ; В. Чернявський, Л. Старіков. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1931. – 71 с.
689608
  Мартиненко Л Кахлі з розкопок Михайлівського Золотоверхого собору / Л Мартиненко, А. Чекановський // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 44-46. – ISBN 966-95758-1-8
689609
  Спаська Е Кахлі Чернігівщини / Е Спаська. – К, 1927. – 24с.
689610
  Мироненко Л.В. Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII — початку XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 78-87. – ISSN 2227-4952
689611
  Назаренко Л. Кахлярська спадщина Олекси Бахматюка у фондовій збірці Національного музею народної архітектури та побуту України // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 23-25. – ISSN 0131-2685
689612
  Шлапак Я. Каховка - це моя рідна земля // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 13


  115 років від дня народження Михайла Аркадійовича Свєтлова, російського поета.
689613
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Одеса, 1969. – 77с.
689614
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Симферополь, 1979. – 77с.
689615
   Каховка, Каховка.. – Симферополь, 1973. – 24с.
689616
  Любомская Е.И. Каховский дневник. / Е.И. Любомская. – Херсон, 1962. – 40с.
689617
  Сухомел Г.Й. Каховська гідроелектростанція, Південно-Український і Північно-Кримський канали -- великої будови комунізму. / Г.Й. Сухомел, С.М. Алпатьєв. – К, 1951. – 24 с.
689618
  Стріха М. Каховська катастрофа: спроба перших підсумків і попереднього прогнозу. Наслідки злочину російських військових є наймасштабнішою рукотворною екологічною катастрофою нашого часу // Україна молода. – Київ, 2023. – 14 червня (№ 24). – С. 6-7


  Те, що сталося о 2.50 ранку 6 червня, потрібно було очікувати. Адже ще з жовтня минулого року було відомо, що водозливну греблю і турбінні зали Каховської ГЕС заміновано окупантами. Так само очікувано росіяни звинуватили у вибуху... Україну. Російську ...
689619
   Каховське водоймище : гідробіологічний нарис. – Київ : Наукова думка, 1964. – 304 с.
689620
  Скавронський П.С. Каховське водосховище та проблеми його функціонування // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 30-36 : карта. – Бібліогр.: 10 назв.
689621
  Петльований В. Каховський репортаж / В. Петльований. – Львів, 1953. – 95с.
689622
  Дольд-Михайлик Каховські оповідання / Дольд-Михайлик. – Київ, 1952. – 92 с.
689623
  Загребельний П.А. Каховські оповідання / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1953. – 128с.
689624
  Чавчавадзе И.Г. Кациа Адамиани / Илья Чавчавадзе ;. – Тифлис, 1936. – 120 с.
689625
   Кацнельсон Абрам Ісакович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 354-355. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
689626
  Костенко Н.В. Кацнельсон Абрам Ісакович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 497. – ISBN 978-966-02-6472-4
689627
  Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай / Б.Г. Воронова. – Москва, 1975. – 104с.
689628
  Виленкин В.Я. Качалов / В.Я. Виленкин. – Москва, 1962. – 264с.
689629
  Таланов А.В. Качалов / А.В. Таланов. – М., 1962. – 238с.
689630
  Виленкин В.Я. Качалов (1875-1948 гг.) / В.Я. Виленкин. – 2-е изд. доп. – Москва, 1976. – 233с.
689631
  Крицький В. Качанівка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 25-35 : Фото
689632
  Кураш Т. Качанівка в світлі технічного прогресу кін. XIX - поч. XX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 86-92. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
689633
  Горенко Л. Качанівка як об"єкт культурологічних досліджень // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 19-25. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
689634
  Шевченко Б.В. Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Богдана Шевченко ; [авт. тексту Г. Петренко ; упорядкув., макет та текстове оформл. В. Лебедяки]. – Київ : Гнозіс, 2011. – 117, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8840-79-1
689635
  Каждан Т. Качанівка. Культурне життя садиби в другій половині ХІХ століття // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 395-429.
689636
  Петренко О.М. Качанівка: історія в персоналіях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
689637
  Товстоляк Н.М. Качанівський маєток та йогомешканці у творчій спадщині Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 143-151. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано творчу спадщину Д. Яворницького про качанівський маєток та його мешканців. Використані листи відомих культурних діячів та спогади Д. Яворницького про Тарновського
689638
  Задорожний Микола Качанівський парк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 26
689639
  Чернолусский М.Б. Качанча любви / М.Б. Чернолусский. – М, 1963. – 86с.
689640
  Волокитин Н.И. Качачий Луг / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1969. – 160с.
689641
  Злобина Д.Д. Качели / Д.Д. Злобина. – Саратов, 1964. – 112с.
689642
  Пушкин В.М. Качели / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1974. – 55с.
689643
  Зашибина О.П. Качели / О.П. Зашибина. – Рига, 1976. – 126с.
689644
  Шумский С.Б. Качели / С.Б. Шумский. – М., 1978. – 221с.
689645
  Пархомов М.Н. Качели : Повести и рассказы / М.Н. Пархомов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 328с.
689646
  Козлов Ю.В. Качели в Пушкинских горах / Ю.В. Козлов. – Л, 1984. – 27с.
689647
  Велихова З.А. Качели весны / З.А. Велихова. – Москва, 1981. – 63с.
689648
  Колупаев В.Д. Качели Отшельника : повесть, рассказы / В.Д. Колупаев. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190с. – (Библиотека советской фантастики)
689649
  Мищишин И.И. Качение упругих тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Мищишин И.И. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 10 c. – Бібліогр. : с. 9-10
689650
  Макарова Г.В. Каченовский Михаил Трофимович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 180
689651
  Короткий В.А. Каченовський Михайло Трохимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 53. – ISBN 966-06-0393-2
689652
  Лернер И.Я. Качества знаний учащихся / И.Я. Лернер. – М., 1978. – 47с.
689653
  Варламова Л.Ф. Качественная графическая подготовка студентов - залог профессионализма будущих инженеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-51. – (Педагогическое образование ; № 4)
689654
   Качественная клиническая практика стартовой интенсивной терапии при боевой и цивильной политравме (обзор литературы) / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, В.Ю. Мынка, У.В. Селезнева // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 39-50. – ISSN 2224-0586
689655
  Давыдов Я.Д. Качественная металлургия ХХ века / Я.Д. Давыдов. – Москва, 1969. – 63с.
689656
  Пелешенко В.И. Качественная оценка вод водоемов и малых водотоков Киевской области / В.И. Пелешенко, Л.Н. Горев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 102-108 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
689657
  Котов Г.Г. Качественная оценка и повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель. / Г.Г. Котов. – М, 1981. – 63с.
689658
  Мазур Г.А. Качественная оценка пахотных земель Киевской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Мазур Г. А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 31 с.
689659
  Семенов В.А. Качественная оценка сельскохозяйственных земель / В.А. Семенов. – Л., 1970. – 160с.
689660
   Качественная оценка труда в промышленности социалистических стран. – М., 1969. – 124с.
689661
   Качественная теория динамических систем второго порядка. – Москва : Наука, 1966. – 568 с.
689662
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – Москва-Ленинград, 1947. – 448 с.
689663
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1949. – 551с.
689664
   Качественная теория дифференциальных уравнений : всесоюзная конф. 7. 1989. Рига. – Рига, 1989. – 250с.
689665
   Качественная теория дифференциальных уравнений и теория управления движением. – Саранск, 1985. – 146 с.
689666
  Варех Н.В. Качественная теория дифферециальных уравнений и ее применение к исследованию математических моделей / Н.В. Варех, Б.Д. Котляр. – Днепропетровск, 1991. – 71 с.
689667
  Мазур М. Качественная теория информации / М. Мазур. – М, 1974. – 239с.
689668
  Рейссиг Р. Качественная теория нелинейных дифференциальных уравнений / Р. Рейссиг. – М., 1974. – 318с.
689669
  Габасов Р. Качественная теория оптимальных процессов / Р. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Москва : Наука, 1971. – 507 с.
689670
   Качественная теория оптимальных систем с непрерывно-дискретными параметрами. – Киев, 1981. – 147 с.
689671
  Пересецкий Анатолий Абрамович Качественная теория открытых однородных космологических моделей с движением вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Пересецкий Анатолий Абрамович; МГУ. – М., 1977. – 10л.
689672
   Качественная теория сложных систем. – Л., 1986. – 158 с.
689673
  Лозанский Э.Д. Качественная теория стримера и механизмы вторичных процессов при стримерном пробое газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Лозанский Э.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1968. – 12л.
689674
  Кухта К.Я. Качественная теория управляемых динамических систем с непрерывно-дискретными параметрами / К.Я. Кухта. – Киев : Наукова думка, 1986. – 221 с.
689675
  Калитин Б.С. Качественная теория устойчивости движения динамических систем / Б.С. Калитин. – Минск : БГУ, 2002. – 198 с. – ISBN 985-445-687-0
689676
  Баранова И.И. Качественная характеристика гибридных форм зерновых растений, полученных методом инъекции эндосперма. : Автореф... канд. биол.наук: / Баранова И.И.; Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1963. – 20л.
689677
  Алеиева Р.А. Качественная характеристика и бонитировка почв Сальянского района Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с.х.наук: / Алеиева Р. А.; АН АзССР, От-ние биол. наук. Объедин. – Баку, 1971. – 23л.
689678
  Андроник В.И. Качественно-количественная характеристика структуры тиреоцитов : (при экспериментальной гипер- и гипофункции) / В.И. Андроник, Б.Е. Мельник; под ред. Н.П. Дмитриевой; МВиССО МССР, Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 133 с.
689679
  Байков В.Г. Качественно-количественный аспект диалектики предложения : (квалиметрия атомар. вісказіваний) / В.Г. Байков ; Бельц. гос. пед. ун-тим. А. Руссо. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 209 с.
689680
  Чухно А.А. Качественно новая ступень в развитии общества // Актуал. пробл. соц.-экон. развития
689681
  Онищук Н. Качественное измерение / беседу вела К. Пошелюжна // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 5 декабря (№ 49). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  Інтерв"ю з ректором Національної школи суддів Н. Онищуком.
689682
  Белых В.Н. Качественное исследование автономных и неавтономных систем дифференциальных уравнений из теории фазовой автоподстройки частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белых В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
689683
  Белевец П.С. Качественное исследование в целом некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белевец П.С.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л.
689684
  Филипцов В.Ф. Качественное исследование в целом некоторых классов систем дифференциальных уравнений на плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филипцов В.Ф.; АН СССР. Отделение физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 8л.
689685
  Козлов В.В. Качественное исследование движения тяжелого твердого тела в интегрируемых случаях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Козлов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 23л.
689686
   Качественное исследование дифференциально-функциональных уравнений. – К., 1980. – 188 с.
689687
  Латфуллин Г.М. Качественное исследование дифференциального уравления с особыми точками на оси абсцисс : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латфуллин Г. М.; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1965. – 6л.
689688
  Шкут Василий Владимирович Качественное исследование дифференциальных систем второго порядка со специальными свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шкут Василий Владимирович; Белорусский госуниверситет им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 11л.
689689
  Фольк Нина Францевна Качественное исследование дифференциальных уравнений с помощью ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фольк Нина Францевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 20л.
689690
  Кочева М.Д. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение двойного маятника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочева М.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
689691
  Серебрякова В.С. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение системы взаимодействующих точек по окружности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Серебрякова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 8л.
689692
  Кушков Н.Н. Качественное исследование некоторой нелинейной системы двух дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушков Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1958. – 11л.
689693
  Лиманский В.Г. Качественное исследование некоторых дифференциальных уравнений первого порядка с переменным запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Лиманский В.Г.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
689694
  Тешев Р.М. Качественное исследование некоторых систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Тешев Р. М.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 10л.
689695
  Вдовина Э.В. Качественное исследование одного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вдовина Э.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1963. – 13л.
689696
  Садовников Е.Г. Качественное исследование одного класса дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовников Е. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1964. – 5л.
689697
  Шмыров А.С. Качественное исследование оптимальных переходов в центральном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Шмыров А.С.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 7л.
689698
  Черемных Ю.Н. Качественное исследование оптимальных траекторий динамических моделей экономики : (вопросы магистр. теории) / Ю.Н. Черемных. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 183 с. : черт.
689699
  Воронова В.Ф. Качественное исследование расположения интегральных кривых уравнения у`=F3(x,y)+f(x,y)/B3(x,y)+U(x,y) в окрестности особой точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронова В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 4л.
689700
  Вайнберг М Н.Г. Качественное исследование решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, обладающих интегрирующим множителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Вайнберг Н.Г.М.; МП РСФСР. – М, 1974. – 15л.
689701
  Воробев А.П. Качественное исследование решений системы двух дифференциальных уравнений с голоморфными правыми частями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробев А.П.; Акад. наук БССР. объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Отд. физики твердого. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
689702
  Шелковников Ф.А. Качественное исследование решений системы двух линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. офиз. мат.наук: / Шелковников Ф. А.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1951. – 3 л.
689703
  Чернышев В.Е. Качественное исследование систем дифференциальных уравнений второго порядка обладающих свойством сжатия площадей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Чернышев В.Е.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
689704
  Лавринович А.С. Качественное исследование специальных систем второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Лавринович А.С.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 8л.
689705
  Иванов Г.Г. Качественное исследование структуры предельных инвариантных множеств релейно стабилизируемых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Иванов Г.Г.; ЛГУ. – Л., 1982. – 19л.
689706
  Латипов Х.Р. Качественное исследование характеристик некоторых дифференциальных уравнений в целом на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латипов Х. Р.; Самарк. ГУ. – Самарканд, 1962. – 8л.
689707
  Павлюк Д.А. Качественное многообразие объектов материального мира и создание новых технических объектов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
689708
  Кропинова Е.Г. Качественное образование для индустрии туризма и сервиса - основа устойчивого развития территорий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 0869-3617
689709
  Кравченко Л.Г. Качественное своеобразие явлений микромира и "принцип дополнительности" / Л.Г. Кравченко, М.А. Якубов. – Москва, 1967. – 55 с.
689710
  Ташмуратов Т. Качественное совершенствование трудовых ресурсов и подготовка специалистов / Т. Ташмуратов. – Ташкент, 1989. – 158с.
689711
  Алимарин И.П. Качественное химическое определение германия в золе ископаемых углей / И.П. Алимарин, Б.И. Иванов-Эмин, О.А. Алексеева ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минерал. сырья. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 28 с. – Библиогр.: с. 25-26. – (Методи исследования полезных ископаемых / под. ред. И.В. Шманенкова ; вып. № 8)
689712
   Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений и управляемых систем. – Свердловск, 1988. – 127 с.
689713
  Шелухин В.В. Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений низкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Шелухин В. В.; АН СССР, Сиб. отд. Вычисл. цент. – Новосибирск. – 12л.
689714
  Розендорн Э.Р. Качественные вопросы теории поверхностей отрицательной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розендорн Э. Р.; МГУ. – Москва, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
689715
  Отаина Г.А. Качественные глаголы в нивхском языке / Г.А. Отаина. – М, 1978. – 128с.
689716
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в 6-7 классах. : пособие для учителей / М.Е. Тульчинский. – Москва : Просвещение, 1976. – 127с.
689717
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. / М.Е. Тульчинский. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 240с.
689718
   Качественные и асимптотические методы интегрирования возмущенных дифференциальных уравнений. – Саранск, 1987. – 256с.
689719
   Качественные и асимптотические методы интегрирования дифференциальный уравнений. – Саранск, 1988. – 188 с.
689720
  Исраелян А.Г. Качественные и количественные отношения между гласными просодического ядра в русском языке // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 76-82. – ISBN 966-594-839-3
689721
  Комарова Лилия Ивановна Качественные и количественные характеристики системы словоизменения существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Комарова Лилия Ивановна ; Ин-т языкознания. – Киев, 1987. – 18 с.
689722
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1982. – 165 с.
689723
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1983. – 130 с.
689724
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1984. – 122 с.
689725
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1985. – 150 с.
689726
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 139 с.
689727
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 138 с.
689728
   Качественные и приближенные методы исследования уравнений. – Ярославль
Вып. 1. – 1976
689729
   Качественные и приближенные методы исследования уравнений. – Ярославль
Вып. 3. – 1978
689730
   Качественные и приближенные методы теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. – Фрунзе, 1983. – 119с.
689731
  Дикусар В.В. Качественные и численные методы в принципе максимума / В.В. Дикусар, А.А. Милютин. – Москва : Наука, 1989. – 140с.
689732
   Качественные и численные методы и решения дифференциальных уравнений. – Караганда, 1982. – 131 с.
689733
  Бассарская М.А. Качественные изменения в конусе роста растений пшеницы в процессе стадийного развития : Автореф... д-ра биол.наук: / Бассарская М.А.; Одес. гос. ун-тм. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 31л.
689734
  Палат А. Качественные изменения в развитии азиатских стран после вторй мировой войны / А. Палат. – Москва : Наука, 1970. – 16 с.
689735
  Сидоренко П.Г. Качественные изменения корневой системы в процессе индивидуального развития плодовых растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сидоренко П.Г. ; Мин. культуры СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. дарвинизма и генетики. – Киев, 1954. – 16 с.
689736
  Фартунин Ю.И. Качественные изменения содержания труда и структуры инженерно-технических работников социалистической промышленности и их экономическое значение. : Автореф... канд. экон.наук: / Фартунин Ю.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1966. – 13л.
689737
  Пинаев Г.П. Качественные изменения структуры сократительных белков в процессе развития мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: / Пинаев Г.П.; Ленингр. педиатрич. мед. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
689738
  Кулагин В. Качественные изменения ядерного пространства // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 65-73. – ISSN 1728-2756
689739
  Мальсагова Л.Д. Качественные имена прилагательные в чеченском и ингушском литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.688 / Мальсагова Л.Д.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Грозный, 1972. – 26л.
689740
  Лихачев В.М. Качественные исследования обобщенных и многоиндексных транспортных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Лихачев В.М.; Ан БССР. – Минск, 1981. – 19л.
689741
  Горяченко В.Д. Качественные методы в динамике ядерных реакторов / В.Д. Горяченко. – М, 1983. – 88с.
689742
  Мигдал А.Б. Качественные методы в квантовой теории : учебное пособие / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1975. – 335 с.
689743
  Эльсгольц Л.Э. Качественные методы в математическом анализе / Л.Э. Эльсгольц. – М, 1955. – 300с.
689744
  Гольдштейн Р.В. Качественные методы в механике сплошных сред / Р.В. Гольдштейн, В.М. Ентов. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
689745
  Хильми Г.Ф. Качественные методы в проблеме n тел / Г.Ф. Хильми. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 124 с.
689746
  Крайнов В.П. Качественные методы в физической кинетике и гидрогазодинамике : учеб. пособие / В.П. Крайнов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 223 с.
689747
  Нечипоренко В.И. Качественные методы исследования динамики систем автоматического регулирования / В.И. Нечипоренко, 1956. – 40с.
689748
  Евтеев В.П. Качественные методы исследования ограниченной эллиптической задачи трех тел : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Евтеев В.П.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1978. – 13л.
689749
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1988. – 128 с.
689750
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1991. – 136 с.
689751
  Анапольский Л.Ю. Качественные методы исследования систем : учеб. пособие / Анапольский Л.Ю. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : ИГУ, 1987. – 82, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 83 (7 назв.)
689752
  Фомель Б.М. Качественные методы исследования элементов вычислительной техники : Автореф... канд. техн.наук: / Фомель Б.М.; АН СССР. Сибирское отделение. – Новосибирск, 1966. – 11л.
689753
   Качественные методы исследоввания нелинейных дифференциальных уравнений и нелинейных колебаний. – К., 1981. – 199 с.
689754
  Мельниковва О.Т. Качественные методы как инструмент изучения ценностных ориентаций / О.Т. Мельниковва, Д.О. Ерохин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 19-28. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
689755
   Качественные методы теории динамических систем. – Владивосток, 1982. – 130 с.
689756
   Качественные методы теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 169 с.
689757
   Качественные методы теории нелинейных колебаний. – Киев : Из-е ин-та математики АН УССР
2. – 1970. – 618 c.
689758
   Качественные методы теории функций и дифференциальных уравнений. – Москва, 1990. – 124 с.
689759
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии / А.Я. Рево. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1965. – 255 с.
689760
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии. Уч. пособие. / А.Я. Рево. – М., 1957. – 223с.
689761
  Малишевский А.В. Качественные модели в теории сложных систем = Qulitative models in the tneory of complex systems / А.В. Малишевский. – Москва : Наука.Физматлит, 1998. – 528с. – ISBN 5-02-015237-4
689762
  Гомес Х.Х. Качественные наречия образа действия (на -- mente) в испанском языке Т.2 (гл.3) : Дис... канд. филолог.наук: / Гомес Х.Х.; Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Филолог. фак-т. Кафедра романо-германского языкознания. – Л., 1953. – 188-476л.
689763
  Савельев Б.В. Качественные особенности оптимальных планов для моделей экономики с техническим прогрессом и складами продуктов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Савельев Б. В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
689764
  Петушкова Е. Качественные особенности отражения в неживой природе / Е. Петушкова. – Минск, 1963. – 60с.
689765
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстантивные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
689766
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстативные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
689767
  Федущак М.Ю. Качественные показатели углей продуктивных пластов карбона Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / М.Ю. Федущак, Л.М. Радченко. – К., 1988. – 150с.
689768
  Сулименко Н.Е. Качественные прилагательные в их отношении к типам лексических значений. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулименко Н.Е.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. яз. – Л., 1966. – 19л.
689769
  Борк В.А. Качественные реакции кремнеорганических соединений : автореф. дис. ... канд.хим. наук / Борк В.А. – Киев, 1949. – 12 с.
689770
  Штойян Д. Качественные свойства и оценки стохастических моделей / Д. Штойян. – М., 1979. – 268 с.
689771
  Шевченко А.И. Качественные свойства решений одного класса эволюционных систем / А.И. Шевченко, А.С. Миненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
689772
  Шапошников С.В. Качественные свойства стационарных распределений и переходных вероятностей диффузионных процессов : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Шапошников С.В. ; Математический ин-т РАН им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011. – 32 с. – Библиогр.: 15 назв.
689773
  Алиев Т. Качественные сдвиги в социал-экономическом развитии регионов Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 58-61. – ISSN 1810-3944
689774
  Петроченкова Н.В. Качественные сдвиги в структуре личного потребления при социализме. / Н.В. Петроченкова. – М., 1988. – 165с.
689775
   Качественные стали и сплавы. – Ташкент
Вып. 3. – 1978
689776
  Манкевич А.К. Качественные характеристики документальной информации и критерии ее оценки в библиотечно-информационной работе / А.К. Манкевич. – Л., 1976. – 101с.
689777
  Фотеева Е.В. Качественные характеристики населения СССР / Е.В. Фотеева. – М, 1984. – 143с.
689778
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 2-е изд. – МоскваЛ., 1933. – 315с.
689779
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 3-е изд. – МоскваЛ., 1934. – 315с.
689780
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : учеб. для пед. вузов / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1943. – 349 с. : ил. – Библиогр. в примеч.
689781
  Шапиро С.А. Качественный анализ / С.А. Шапиро. – Москва-Л., 1947. – 164с.
689782
  Шапиро С.А. Качественный анализ : учебник для ремесленных училищ при подготовке и повышении квалификации лаборантов на предприятиях химической промышлен. / С.А. Шапиро. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 228с.
689783
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 479 с. : ил.
689784
  Барков С.А. Качественный анализ : учебник для вузов нехимических специальностей / С.А. Барков, Н.М. Ронжина. – Москва : Советская наука, 1957. – 204 с.
689785
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Алексеев В.Н. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 594 с. : ил.
689786
  Алексеев В.Н. Качественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1959. – 594с.
689787
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Алексеев В.Н. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 594 с.
689788
  Барков С.А. Качественный анализ : (полумикрометод) ; [учебник для нехим. специальностей вузов] / С.А. Барков, Н.М. Ронжина. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1962. – 272 с. : ил.
689789
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Изд. 3-е. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 568 с. : ил.
689790
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев ; под ред. П.К. Агасяна. – Изд. 4-е перераб. – Москва : Химия, 1972. – 504 с. : ил. – Предм. указ.: с. 498-504
689791
  Пешкова В.М. Качественный анализ анионов / В.М. Пешкова, З.Ф. Шахова. – Москва : Московский университет, 1950. – 64 с.
689792
   Качественный анализ без сероводорода. – М-Л, 1934. – 76с.
689793
  Бетгер В.К. Качественный анализ в изложении с точки зрения учения о ионах = Qualitative Analyse vom Standpunkte der Jonenlehre / Авториз. пер. со 2-го нем. изд. [и предисл.] инж.-техн. М.Г. Яцевича, лаборанта Киев. политехн. ин-та имп. Александра II ; С предисл. Л.В. Писаржевского, проф. Киев. политехн. ин-та имп. Александра II. – Киев : Тип. "Петр Барский", 1909. – XXIV, 547 с. : ил. – С. XIII-XV: Отзыв W. Ostwald"a о 1-м немецком издании
689794
  Ризенфельд Е. Качественный анализ и неорганический практикум / Е. Ризенфельд. – Москва - Ленингралд, 1930. – 424 с.
689795
  Бурдаков В. Качественный анализ кислот и металлов / В. Бурдаков ; Ленинград. горний ин-т. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : [б. и.], 1930. – 186 с.
689796
  Якимович Г.Ф. Качественный анализ кремнийорганических соединений методом инфракрасной спектроскопии : Автореф... канд. хим.наук: / Якимович Г.Ф.; Моск. ордена Ленина химико-технологический ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
689797
  Агранат Владимир Михайлович Качественный анализ некоторых задач нестационарного пограничного слоя и горения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Агранат Владимир Михайлович; Ин-т теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
689798
  Калашников В.В. Качественный анализ поведения сложных систем методом пробных функций / В.В. Калашников. – Москва, 1978. – 248 с.
689799
  Калинина Л.С. Качественный анализ полимеров / Л.С. Калинина. – Москва, 1975. – 245с.
689800
  Зубов И.В. Качественный анализ процессов управления / И.В. Зубов, Н.Н. Воробьев. – Л, 1987. – 186 с.
689801
  Нойес А. Качественный анализ редких элементов / А. Нойес, В. Брэй. – Москва : ОНТИ, 1936. – 518 с.
689802
   Качественный анализ решений дифференциальных уравнений с частными производными. – Новосибирск, 1985. – 142 с.
689803
  Исаков П.М. Качественный анализ руд и минералов методом растирания порошков / П.М. Исаков. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 102 с.
689804
  Гольдштейн В.М. Качественный анализ сингулярно-возмущенных систем / В.М. Гольдштейн, В.А. Соболев. – Новосибирск, 1988. – 153 с.
689805
  Шиманский С.Г. Качественный анализ со включением сернистонатриевого метода / С.Г. Шиманский, П.П. Будников. – 3-е изд., испр. – Иваново-Вознесенск : 1-я Гос. типо-литогр., 1922. – 105с.
689806
  Алексеев П. Качественный анализ тел, содержащих органические вещества из C. Th. Barfoed, Lehrbuch der org. qual. Analyse / извлечено П. Алексеевым // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 39 c.
689807
  Селезнев К.А. Качественный анализ. / К.А. Селезнев. – М, 1951. – 268с.
689808
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – Москва
1. – 1957. – 32с.
689809
  Устинов Качественный анализ. / Устинов, А.П. Голубева. – Москва, 1959. – 120с.
689810
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – Москва
1. – 1960. – 40с.
689811
  Горковский Д.В. Качественный анализ. / Д.В. Горковский, Г.М. Мыльникова. – Алма-Ата, 1962. – 291с.
689812
   Качественный газохроматографический анализ / М.С. Вигдергауз, Л.В. Семенченко, В.А. Езрец, Ю.Н. Богословский; Вигдергауз М.С. – Москва : Наука, 1978. – 243 с.
689813
  Вигдергауз М.С. Качественный газохроматографический анализ органических соединений / М.С. Вигдергауз. – Куйбышев, 1987. – 88с.
689814
  Петросян В.Т. Качественный и количественный анализ себестоимости продукции. (На примере добычи и обогащения медно-молибденовых руд Армении) : Автореф... кандидата экон.наук: / Петросян В.Т.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 21л.
689815
  Бенинг А.Г. Качественный и количественный состав бенгоса некоторых озер Центральной Якутии / А.Г. Бенинг. – [Б. г. : б. и., 1928. – C. 125-141. – Оттиск. – Библиогр.: с. 140
689816
  Алимарин И.П. Качественный и количественный ультрамикрохимический анализ / Алимарин И.П., Петрикова М.Н. – Москва : Химия, 1974. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-191
689817
  Столяров К.П. Качественный микрохимический анализ катионов в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров К.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 10 с.
689818
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / И.П. Алимарин, В.Н. Архангельская. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 181
689819
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / Алимарин И.П., Архангельская В.Н. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 259
689820
  Борисов-Потоцкий Качественный полумикроанализ : практикум : [для хим.-технол. вузов] / С.А. Борисов-Потоцкий. – Москва : Высшая школа, 1961. – 255 с. : ил.
689821
  Шлепянова Н.Е. Качественный полумикроанализ катионов / Н.Е. Шлепянова. – Л., 1967. – 40с.
689822
  Васильев Е.К. Качественный рентгенофазовый анализ / Е.К. Васильев, М.С. Нахмансон. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
689823
   Качественный сервис с AMADEUS PRINT FORM // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
689824
  Коршун Н.Н. Качественный состав гумуса избыточно увлажненных почв БССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Коршун Н. Н.; Бел. НИИ земледел. – Минск., 1964. – 22л.
689825
  Ермаков В.Я. Качественный состав КПСС и повышение активности коммунистов / В.Я. Ермаков. – Москва, 1981. – 64с.
689826
  Маркова Н.И. Качественный уровень трудовых ресурсов как фактор экономического развития сбалансированность труда и капитальных вложений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Маркова Н.И.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
689827
  Трэдъуэлл Ф.П. Качественный химический анализ. – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера, 1904. – 524 с.
689828
  Петрашень В.И. Качественный химический анализ : Учебное пособие / В.И. Петрашень. – Москва; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 572 с.
689829
  Блок Н.И. Качественный химический анализ / Н.И. Блок. – Москва-Лtybyuhfl : Госхимиздат, 1952. – 668 с. : ил.
689830
  Конюшко И.М. Качественный химический анализ / И.М. Конюшко. – Минск : МВСС и ПО БССР, 1961. – 488 с.
689831
   Качественный химический дробный анализ. – Свердловск
2. – 1963. – 86с.
689832
  Мурашова В.И. Качественный химический дробный анализ / В.И. Мурашова, А.Н. Тананаев, Р.Ф. Ховякова. – Москва : Химия, 1976. – 280 с.
689833
  Кертман Л. Качественный химический полумикроанализ / Л. Кертман. – Москва-Л., 1949. – 412 с.
689834
   Качественный химический полумикроанализ. – М, 1960. – 232с.
689835
  Степанов Г.В. Качественный химический полумикроанализ неорганических веществ / Г.В. Степанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 280 с.
689836
  Керов В.А. Качественный химический полумикроанализ с ограниченным применением сероводорода / В.А. Керов. – Л., 1959. – 97с.
689837
  Литвиненко И.Ю. Качественный человек / И.Ю. Литвиненко, Л.А. Шаповалова // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 5-8. – ISSN 2226-7549
689838
  Лапуста М.Г. Качество -- задача общенародная. / М.Г. Лапуста, В.А. Швандар. – М., 1989. – 189с.
689839
  Смелянов Н.В. Качество - главное в лекционной пропаганде. / Н.В. Смелянов. – М., 1977. – 46с.
689840
  Голосова В.И. Качество - забота партийная / В.И. Голосова. – Ленинград, 1968. – 48с.
689841
   Качество - залог успеха. – М., 1980. – 175с.
689842
   Качество - ключевая проблема народного образования : План книж. выставки и сп. лит. – Москва
Вып. 11. – 1976. – 76с.
689843
   Качество. – К., 1985. – 183с.
689844
  Комлева Н.В. Качество академических работ как показатель качества образования / Н.В. Комлева, П.Ю. Ушков, Н.С. Ушкова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 6 (71). – С. 11-19
689845
   Качество аэрофотоизображения : (материалы семинара Междуведомственной комиссии по аэросъемке при АН СССР). – Ленинград, 1969. – 142 с.
689846
  Морева О.Н. Качество библиотечного фонда в эпоху информационно-коммуникационных технологий // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 0869-608Х
689847
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
689848
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
689849
  Ритлаан Р.Э. Качество бытового обслуживания и пути его повышения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ритлаан Р. Э.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1973. – 41л. – Бібліогр.:с.41
689850
  Двинских С.А. Качество воды и загрязнение донных отложений малых водных обьектов г. Пермь / С.А. Двинских, А.Б. Китаев // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 224-230
689851
   Качество воды и зоны экологического риска на речном участке Каневского водохранилища / В.М. Якушин, К.П. Калениченко, Т.В. Головко, Л.І. Багнюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 119-121. – Бібліогр.: 8 назв
689852
   Качество воды рек и внутренних водоемов. – М., 1973. – 100с.
689853
  Абрамов Ф.В. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы и динамики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 8-10. – ISSN 1728-6220


  У статті розглядаються чинники, які визначають якість вищої школи; досліджуються причини виникнення корупції у ВНЗ. Здійснюється оцінка ролі корупції у зниженні якості вищої освіти. Пропонуються заходи щодо протидії поширенню корупції у ВНЗ та ...
689854
  Кирвас В.А. Качество гуманитарного образования: риски при обучении информационным технологиям // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 140-144. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
689855
  Савка Ричард Качество демократии: проблема контроля над бюрократией // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 150-155. – ISSN 1812-7126
689856
  Тодоров А.С. Качество жизни / А.С. Тодоров. – Москва, 1980
689857
  Мироедов А.А. Качество жизни в современных оценках экономического роста и социального прогресса / А.А. Мироедов, В.А. Кретинин // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0320-8168
689858
  Реут Д.В. Качество жизни и прокреация // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-118. – ISSN 0235-1188
689859
   Качество жизни населения: методические особенности исследования в разных странах : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-33 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
689860
   Качество жизни населения: Российский и украинский контекст : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
689861
  Ахременко А.С. Качество жизни регионов России: политологический аспект, методология и методика измерения / А.С. Ахременко, С.А. Евтушенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 67-83. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
689862
  Асмаева А.П. Качество зерна озимой пшеницы в условиях длительного применения удобрений. : Автореф... наук: / Асмаева А.П.; АН Арм.ССР. Отд. биол.наук. – Ереван, 1967. – 24л.
689863
  Шишмаренков Виктор Кириллович Качество знаний как фактор формирования убежденности учащихся в закономерностях общественного развития : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шишмаренков Виктор Кириллович; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
689864
   Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. – М., 1978. – 208с.
689865
  Мымрина А.М. Качество и безопасность посуды на украинском рынке / А.М. Мымрина, Т.А. Стрижак // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 22-24 : фото
689866
  Бурдина Т.Г. Качество и колличество в их связи с другими категориями диалектики : Автореф... канд. филос.наук: / Бурдина Т. Г.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 18л.
689867
  Зильберштейн М.М. Качество и надежность / М.М. Зильберштейн. – М, 1973. – 16с.
689868
   Качество и надежность изделий. – М., 1989. – 97с.
689869
   Качество и надежность изделий. – М.
3. – 1989. – 115с.
689870
   Качество и надежность изделий. – М.
5. – 1990. – 96с.
689871
   Качество и надежность изделий. – М.
6. – 1990. – 88с.
689872
   Качество и надежность изделий. – М.
1. – 1991. – 111с.
689873
   Качество и надежность изделий. – М.
2. – 1992. – 103с.
689874
   Качество и надежность систем управления. – Владивосток, 1977. – 186с.
689875
  Шелюк Л.А. Качество и открытость образования как национальные приоритеты его демократического развития в Украине // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 134-144. – ISSN 2072-1692
689876
   Качество и рентабельность производства сельскохозяйственной продукции. – Донецк, 1973. – 124с.
689877
   Качество и стандартизация. – М., 1982. – 167с.
689878
   Качество и стандартизация промышленных товаров. – Свердловск, 1985. – 96с.
689879
  Белый Н.Д. Качество и стимул / Н.Д. Белый. – Ташкент : Узбекистан, 1966. – 56 с. : с диагр.
689880
  Тестов В. Качество и фундаментальность высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 89-92. – ISSN 0869-3617
689881
  Улицкий А.И. Качество и хозрасчет. / А.И. Улицкий, Н.А. Назарьева. – Саратов, 1973. – 73с.
689882
  Тарасов В.И. Качество и цена новой техники / В.И. Тарасов. – Минск, 1982. – 104с.
689883
  Литвинский Ю.Л. Качество и эффективность инженерного труда. / Ю.Л. Литвинский, А.Л. Мерсон. – Рига, 1986. – 221с.
689884
   Качество и эффективность применения твердых сплавов. – М., 1984. – 120с.
689885
  Баландин В.С. Качество и эффективность проектируемой техники / В.С. Баландин. – Саратов, 1979. – 145с.
689886
  Львов Д.С. Качество и эффективность производства / Д.С. Львов. – М., 1974. – 64с.
689887
  Прозоров В.Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка / В.Ф. Прозоров. – М., 1991. – 157с.
689888
  Селиванов М.Н. Качество измерений / М.Н. Селиванов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 294с.
689889
  Задубовский И.И. Качество изображения в электронных устройствах отображения информации / И.И. Задубовский, Б.Н. Красноголовый. – Минск : Университетское, 1990. – 208с.
689890
  Чучалин А. Качество инженерного образования: мировые тенденции в терминах компетенций : А. Чучалин, О. Боев, А. Криушева / А. Чучалин, О. Боев, А. Криушова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 9-18. – ISSN 0869-3617
689891
  Дружинин Г.В. Качество информации / Г.В. Дружинин, И.В. Сергеева. – Москва, 1990. – 170 с.
689892
  Леонов В.В. Качество информационного воздействия / Леонов В.В. – Киев ; Ирпень : Перун, 2011. – 362, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-362. – ISBN 978-966-569-284-3
689893
  Афоничкин А.И. Качество информационного обеспечения в процессах управления / Афоничкин А.И., Панфилов С.А. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 175 с.
689894
  Максимов Ю. Качество как фактор международной конкуренции / Ю. Максимов, Ш. Магомедов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-30. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с влиянием качества продукции на международную конкуренцию в современных условиях.
689895
  Гармиз И.В. Качество карт : Современные проблемы и методы ; монография / И.В. Гармиз ; под ред. Л.Е. Смирнова и Т.М. Петровой. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 209 с. – ISBN 5-288-00522-2
689896
  Петров В.В. Качество кинопроекции / В.В. Петров. – М., 1964. – 223с.
689897
  Петров В.В. Качество кинопроекции / Петров В.В. – 2-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1982. – 222 с. – Библиогр.: с. 217-219
689898
  Букреева Н.Е. Качество корня сахарной свеклы в зависимости от условий возделывания : Автореф... канд. биол.наук: / Букреева Н. Е.; АН Каз.ССР, Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 15л.
689899
  Давыдов Г.А. Качество лекции / Г.А. Давыдов. – М., 1982. – 64с.
689900
  Мокряк В.А. Качество личных услуг и его роль в повышении уровня жизни трудящихся. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мокряк В.А.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 20л.
689901
  Носков М.В. Качество математического образования инженера: традиции и инновации / М.В. Носков, В.А. Шершнева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 35-42. – ISSN 0869-561Х
689902
   Качество минерального сырья : сб. науч. трудов / Акад. гор. наук Украині, Криворож. техн. ун-т ; Исполнит. комитет Криворож. город. совета [и др. ; редкол.: Ю.Г. Вилкул (гл. ред.) и др.]. – Кривой Рог : [б. и.], 2011. – 455, [1] с. : ил., табл. – Ст. укр., рус., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-7103-44-7
689903
   Качество минерального сырья : сб. науч. трудов / Акад. гор. наук Украины ; ГВУЗ "Криворож. нац. ун-т" ; Исполнит. комитет Криворож. город. совет [и др. ; редкол.: Ю.Г. Вилкул (гл. ред) и др.]. – Кривой Рог : Чернявский Д.А. – ISBN 978-617-7553-02-0
Т. 1. – 2017. – 699, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
689904
   Качество минерального сырья : сб. науч. трудов / Акад. гор. наук Украины, ГВУЗ "Криворож. нац. ун-т" [и др. ; редкол.: Ю.Г. Вилкул (гл. ред) и др.]. – Кривой Рог : ГВУЗ "КНУ". – ISBN 978-966-132-048-1
Т. 2. – 2017. – 440, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
689905
  Мерсон А.Л. Качество научного труда. / А.Л. Мерсон, Н.И. Ханов. – Л., 1986. – 135с.
689906
  Акиев П.С. Качество нашей работы / Акиев П.С. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126, [2] с.
689907
   Качество не имеет альтернативы : "Лучший туроператор по международному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 35
689908
  Олейник Л.В. Качество непосредственно общественной потребитеьной системы: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Олейник Л. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
689909
  Олейник Людмила Викторовна Качество непосредственной потребительской стоимости: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Олейник Людмила Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
689910
   Качество образных представлений в массовых информационных процессах. – М., 1987. – 109с.
689911
  Каримова М. Качество образования в вузе в условиях устойчивого развития // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 98-102. – ISBN 978-617-8095-12-3
689912
  Дубровская Т.А. Качество образования в российской высшей школы при переходе на систему зачетных единиц / Т.А. Дубровская, Н.А. . Дундина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – C. 9-16. – ISSN 0321-0383


  Анализируются проблемы создания система зачетных единиц в высшей школе России. Осмысливается новая организация учебного процесса, новых форм учета трудоемкости.
689913
  Строкова Т.А. Качество образования и его мониторинговая оценка // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 54-65. – ISSN 1726-5304
689914
  Сухарев О.С. Качество образования как индикатор уровня жизни населения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 44-55. – ISSN 1561-2465
689915
  Наркозиев А.К. Качество образования как объект проектирования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 16-20. – ISSN 0321-0383


  На основании изучения опыта организации учебного процесса в различных национальных системах высшего образования, проведенного в Международном университете Кыргызстана, предложена методология проектирования образования.
689916
  Воскобойникова М. Качество образования как фактор конкурентоспособности вуза / М. Воскобойникова, Н. Пугачева, И. Чепурышкин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-143. – ISSN 0869-3617
689917
  Звонников В.И. Качество образования, или Кое-что новое о вечной проблеме // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 27-31. – ISSN 1726-667Х
689918
  Крылова Н.Б. Качество образования: выбор приоритетов // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 43-53. – ISSN 1726-5304
689919
  Третьякова Т.В. Качество образования: от оценки к управлению // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1726-667Х
689920
  Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к практике общественной оценки // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 57-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема качества образования в XXI в. Представлен краткий теоретический анализ понятия «качество образования», выявлены тенденции развития его общественной оценки Problem of quality of education in the 21st century is examined. Brief ...
689921
  Крыжановский Р.А. Качество образования: проблемы вузов Украины // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20. – ISSN 1726-667Х


  Христианский гуманитарно-экономический открытый ун-т
689922
  Селиванова Т.Ф. Качество обслуживания пользователей в структурных подразделениях библиотеки на пунктах выдачи документов (по итогам социологического исследования) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 64-68
689923
  Редькина Н.С. Качество онлайн-услуг библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 18-27. – ISSN 0130-9765


  Статья посвящена изучению инструментов и критериев определения качества услуг, оказываемых пользователям библиотек посредством Интернета. Рассмотрены требования, предъявляемые к онлайн-услугам; предложены стратегии, использование которых будет ...
689924
  Ефремова Н.Ф. Качество оценивания как гарантия компетентностного обучения студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 119-125. – ISSN 0869-3617


  В соответствии с новыми требованиями ФГОС результатами освоения основных образовательных программ признаются компетенции, оценку уровней сформированности которых вузам необходимо обеспечивать в процессе обучения студентов. Рассматриваются подходы и ...
689925
  Евстигнеева Г.А. Качество оцифровки - проблемы и решения // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 58-61. – ISSN 2072-3849


  О проблемах качества оцифровки и сканирования печатных докуменов библиотечными учреждениями в современном мире.
689926
  Гильман Б.А. Качество парфюмерно-косметических товаров / Б.А. Гильман, В.В. Омельченко. – К., 1980. – 113с.
689927
  Собкин В.С. Качество педагогического образования глазами студента / В.С. Собкин, О.В. Белова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 10-17. – ISSN 0869-561Х


  В статье приведены результаты социологических исследований отношения студентов педагогических и технических вузов к содержанию и организации процесса их профессионального образования. Осуществлен анализ фактической ситуации в педагогическом ...
689928
  Безпальченко В.М. Качество питьевой воды г. Херсона / В.М. Безпальченко, Е.А. Пискун // Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 118-119
689929
  Райзберг Б.А. Качество планово-управленческой работы / Б.А. Райзберг, Л.С. Пекарский. – Москва, 1987. – 230 с.
689930
   Качество поверхности деталей машин. – М.
5. – 1961. – 417с.
689931
   Качество поверхностных вод в системе "Водосбор - река - водохранилище". – М., 1981. – 94с.
689932
  Сериков Г.Н. Качество подготовки специалистов в вузах и оптимизация обучения / Г.Н. Сериков. – Челябинск, 1982. – 241с.
689933
  Зюзин Д.И. Качество подготовки специалистов как социальная программа / Д.И. Зюзин. – М., 1978. – 166с.
689934
  Прибылова В.М. Качество подземных вод и оценка состояния здоровья населения Харьковского региона / В.М. Прибылова, И.К. Решетов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
689935
  Неумытый Н.Л. Качество предметов труда как объект экономических отношений : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Неумытый Н. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
689936
  Неумытый Николай Лукич Качество предметов труда как объект экономических отношений на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Неумытый Николай Лукич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 184л. – Бібліогр.:л.170-183
689937
  Кондратьев К.Я. Качество природных вод и определяющие его компоненты / К.Я. Кондратьев. – Л, 1984. – 54с.
689938
  Липаев В.В. Качество программного обеспечения / В.В. Липаев. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 263 с.
689939
  Пасюк М.Ю. Качество продукции - на уровень научно-технического прогресса. / М.Ю. Пасюк. – Минск, 1986. – 47с.
689940
  Соколовский А. Качество продукции / А. Соколовский, В. Евстигнеев. – М., 1961. – 48с.
689941
  Прянков Б.В. Качество продукции / Б.В. Прянков, О.А. Борисов. – Саратов, 1982. – 149с.
689942
  Калиновская Т.Н. Качество продукции / Т.Н. Калиновская. – М, 1990. – 95с.
689943
  Лапиров-Скобло Качество продукции в практике Госарбитража / Лапиров-Скобло. – М, 1965. – 87с.
689944
  Зубарев А.Е. Качество продукции в условиях экономической реформы: теоретические аспекты и опыт КНР / А.Е. Зубарев. – СПб., 1992. – 173с.
689945
  Калме А.А. Качество продукции и его проверка : Автореф... канд. юрид.наук: / Калме А.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 50л.
689946
  Смирнов П.М. Качество продукции и его стимулирование / П.М. Смирнов, Г.Х. Гендлер. – Л., 1966. – 47с.
689947
  Халитов Рамзи Тауфикович Качество продукции и его стимулирование. / Халитов Рамзи Тауфикович. – Кишинев, 1979. – 144с.
689948
  Тленчиева Г.Д. Качество продукции и закон / Г.Д. Тленчиева. – Алма Ата, 1987. – 60с.
689949
  Кричевский С.Ю. Качество продукции и интенсификация производства / С.Ю. Кричевский, О.Ю. Новожилов. – Минск, 1989. – 63с.
689950
  Греков Л.И. Качество продукции и материальное стимулирование / Л.И. Греков. – М., 1972. – 147с.
689951
   Качество продукции и научно-технический прогресс. – Горький, 1986. – 110с.
689952
  Райзберг Б.А. Качество продукции и научно-технический прогресс / Б.А. Райзберг. – М, 1988. – 64с.
689953
  Котликов Я.Ш. Качество продукции и научно-технический прогресс. / Я.Ш. Котликов. – М, 1973. – 79с.
689954
  Ордян Э.А. Качество продукции и основные факторы его улучшения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ордян Э.А.; Объед.совет.по присуждению учен.степений.оп экон.наукам.при Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
689955
   Качество продукции и право. – К., 1988. – 179с.
689956
  Солонинко К.С. Качество продукции и проблемы ее стимулирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Солонинко К.С.; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
689957
  Фомичева В.Г. Качество продукции и пути его дальнейшего повышения (на примере швейной и обувной отраслей легкой промышленности Узбекской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Фомичева В.Г.; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент, 1971. – 23л.
689958
  Вавилов А.П. Качество продукции и пути его повышения / А.П. Вавилов. – Москва : Профиздат, 1973. – 47 с. – Библиогр. в конце текста (9 назв.). – (Для школ коммунистического труда)
689959
  Перекалина Н.С. Качество продукции и растущие потребности общества / Н.С. Перекалина. – М., 1982. – 200с.
689960
   Качество продукции и рентабельность садоводства (На прим. специализир. садоводческих и овоще моолчных совхозов Дон. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Жеревчук В. Н,; Жеревчук В. Н,; МСХ СССР, Укр. с.х. акад. – К., 1974. – 28л.
689961
   Качество продукции и социально-экономические факторы его роста. – Днепропетровск, 1983. – 126с.
689962
  Гличев А.В. Качество продукции и экономика / А.В. Гличев. – М, 1968. – 64с.
689963
  Тихонов Иван Артемьевич Качество продукции и экономический эффект / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Мысль, 1975. – 150 с.
689964
  Добрынина Н.Д. Качество продукции и эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Добрынина Н.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 20л.
689965
  Рогов А.И. Качество продукции и эффективность общественного производства. / А.И. Рогов. – М., 1969. – 46с.
689966
  Ильдеменов В.И. Качество продукции и эффективность производства / В.И. Ильдеменов. – Чебоксары, 1979. – 96с.
689967
  Семенов А.А. Качество продукции и эффективность сельскохозяйственного производства / А.А. Семенов. – Москва, 1981. – 187с.
689968
   Качество продукции и эффктивность производства. – К., 1978. – 191с.
689969
  Ухов Н. Качество продукции как объект управления / Н. Ухов, И. Сигов. – Л, 1978. – 20с.
689970
  Ткаченко А.А. Качество продукции как фактор повышения экономической эффективности производства / А.А. Ткаченко. – Киев;Одесса, 1978. – 155с.
689971
  Цибина Е.П. Качество продукции как фактор эффективнсоти общественного производства у условиях развитого социализма : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.01 / Цибина Е. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
689972
   Качество продукции, испытания. сертификация. – М., 1989. – 139с.
689973
  Солонинко К.С. Качество продукции: пути повышения / К.С. Солонинко, Н.П. Гончарова. – Киев : Вища школа, 1987. – 71 с.
689974
  Опрышко В.Ф. Качество продукции: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1982. – 224с.
689975
  Румянцева Г.А. Качество промышленной продукции : Библиографический указатель / Г.А. Румянцева. – Москва, 1969. – 124 с.
689976
  Лысенко Г.А. Качество промышленной продукции и ее себестоимость. / Г.А. Лысенко. – Кишинев, 1985. – 156с.
689977
   Качество промышленных товаров и методы их оценки. – Л., 1983. – 152с.
689978
  Бирченко Е.В. Качество профессиональной подготовки выпускников вузов: оценка работодателей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 85-89. – ISSN 2077-1800
689979
  Ефимов В.Т. Качество работы и мораль / В.Т. Ефимов. – М, 1980. – 64с.
689980
  Бляхман Л.С. Качество работы: роль человеческого фактора / Л.С. Бляхман, В.А. Сидоров. – Москва : Экономика, 1990. – 191 с. – (Труд и стимулы)
689981
  СтепановВ Качество регионального развития как категориальный императив : виклики часу / СтепановВ, Н. Шуличенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 9-11 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
689982
  Артемьев Ю.Н. Качество ремонта и надежность машин в сельском хозяйстве / Артемьев Ю.Н. – Москва : Колос, 1981. – 240 с. – Список лит.: с. 236-237. – (Надежность и качество)
689983
  Колесников А.К. Качество ресурсного обеспечения образовательной программы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема получения количественных оценок качества ресурсного обеспечения образовательной программы, основанных на установлении соответствия между показателями сложности программы и ее ресурсного обеспечения. Предлагается ...
689984
  Лебедева Л.В. Качество розового масла и его изменение в процессе накоплерния и получения : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева Л. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
689985
  Адаманова З.О. Качество роста мировой экономики: содержание понятия и особенности повышения в условиях глобализации // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 53-57
689986
  Гушкан В.А. Качество сельскохозяйственной продукции и сырья / В.А. Гушкан. – Кишинев, 1987. – 407с.
689987
   Качество семян древесных растений и способы их предпосевной обработки. – Фрунзе, 1976. – 52 с.
689988
  Захарченко В. Качество составления єкспортного контракта // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-32


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
689989
  Подшивалова М. Качество социально-экономических институтов, формирующих среду развития малого бизнеса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 97-111. – ISSN 0042-8736


  У статті наведені результати статистичного аналізу впливу якості інституцій на інтенсивність розвитку малого бізнесу в регіонах РФ. Використані методи кореляційного аналізу, багатовимірних середніх, карт позиціонування. До вибірки увійшли всі суб"єкти ...
689990
  Романовский Н.В. Качество социологического знания (заметки редактора) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 39-48. – ISSN 0132-1625
689991
  Паниотто В.И. Качество социологической информации / В.И. Паниотто. – Киев, 1986. – 206с.
689992
  Богатин Ю.В. Качество техники и экономики / Ю.В. Богатин, Л.Б. Сульповар, М.Е. Ломазов. – Москва : Экономика, 1973. – 295 с. : черт. – Библиогр.: с. 288-293
689993
  Гончарова Н.П. Качество техники: экономические рычаги управления / Н.П. Гончарова. – К, 1986. – 135с.
689994
  Гальперин Л.Б. Качество товаров в обязательствах купли-продажи / Л.Б. Гальперин, Г.Ф. Деревянко. – Томск, 1982. – 142с.
689995
  Корогодин И.Т. Качество труда : Политико-єкономическое исследование / И.Т. Корогодин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1980. – 173 с.
689996
  Корогодин И.Т. Качество труда / И.Т. Корогодин. – Воронеж, 1990. – 223с.
689997
  Капустин Е.И. Качество труда и заработная плата / Е.И. Капустин. – Москва, 1964. – 336с.
689998
  Прокопенко Н.Ф. Качество труда и продукции в сельском хозяйстве / Н.Ф. Прокопенко. – М, 1984. – 199с.
689999
  Кривенко Л.В. Качество труда и факторы его роста. / Л.В. Кривенко. – К., 1989. – 47с.
690000
  Кривенко Л.В. Качество труда: факторы роста / Л.В. Кривенко. – Х., 1990. – 147с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,