Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
689001
  Кархут Ю. "Кохайте жінку" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
689002
  Чернов А. "Кохайте щиро правдоньку..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 15


  До 190-річчя Леоніда Глібова.
689003
  Тинченко Я. "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...". Царская армия в творчестве Т.Г. Шевченко // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 3/4 (81), март - апрель : Искусство и революция. – С. 50-62 : фото. – ISSN 2222-436X


  Военная тематика в художественном наследии Т.Г. Шевченко.
689004
  Гуменюк В. "Кохання в стилі бароко" Ярослава Стельмаха на сцені Кримського академічного українського музичного театру = До 60-річчя від дня народження драматурга // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 123-131. – ISSN 1997-4264


  Ярослав Михайлович Стельмах (1949-2001) - укр. дитячий письменник, драматург, кіносценарист, перекладач. Син письменника Михайла Стельмаха.Закінчив Київ. педагог. інститут іноземних мов, Вищі літературні курси в Москві, аспірантуру
689005
  Лілік О.О. "Кохань багато, і прагнень ще більше": моделі любовних стосунків у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 79-86. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
689006
  Чистяк Д. "Кочурфест" відкриває Ірпінь і Україну світові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 22
689007
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники-перекладачі - для України // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 243-247. – ISSN 0320-8370


  "10-13 жовтня в Ірпені та Києві відбудеться перший Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів "Кочур-Фест". У заходах фестивалю візьмуть участь провідні світові письменники й перекладачі. Метою фестивалю є популяризація української літератури в ...
689008
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники - перекладачі - для України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
689009
  Семенюк Олена "Кошик мудрості" як структуроутворюючий елемент уроку : (з практики вивчення п"єси-казки С. Маршака "Дванадцять місяців") // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-31
689010
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
689011
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
689012
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
689013
  Божаткин М.И. "Краб" уходит в море / М.И. Божаткин. – Одесса : Маяк, 1967. – 447 с.
689014
  Божаткин М.И. "Краб" уходит в море : роман / М.И. Божаткин. – Киев : Дніпро, 1985. – 558 с.
689015
  Бондар Л. «Кохання без тями» (штрихи до ліричного портрета Ольги Рошкевич у збірці І. Франка «Із днів журби»)
689016
  Корбозерова Н.М. Котрастивний аналіз приголосних фонем // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 122-129. – ISSN 2413-5593
689017
  Халимоненко Г. Котрою ж мовою розмовляв та писав князь Володимир? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 29). – С. 6-7
689018
  Островский Г.С. Котсис. Художник 1836-1877. / Г.С. Островский. – М., 1963. – 38с.
689019
   Коттедж. – Ленинград, 1990. – 63 с.
689020
  Глуховский М.З. Котуйканская кольцевая структура: возможное свидетельство масштабного импактного события на севере Сибирского кратона / М.З. Глуховский, М.И. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 3-26 : рис. – Библиогр.: с. 23-26. – ISSN 0016-7886
689021
  Артюшков А. Котурн и маски : Эврипид, Плавт, Теренций в худож. пер. / А. Артюшков. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – [6], 382, [2] с.


  Содерж.: Ион / [соч.] Еврипида; Циклоп / [соч.] Еврипида; Домовой / [соч.] Плавта. Евнух / [соч.] Теренция
689022
  Вели Н. Котхла-Ярве : экскизы к портрету / Н. Вели. – Таллин : Периодика, 1989. – 62с.
689023
  Михалков С.В. Коты и мыши / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 79с.
689024
  Кипшидзе Ц.Ш. Котэ Макашвили : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кипшидзе Ц.Ш.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузин. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1975. – 29л.
689025
  Гугугшвили Э.Н. Котэ Марджанишвили / Э.Н. Гугугшвили. – Тбилиси, 1962. – 40 с.
689026
  Гугушвили Н Э. Котэ Марджанишвили / Н Э. Гугушвили, . – М, 1979. – 400 с.
689027
   Котюк Володимир Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-754-1
689028
   Котюк Іван Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
689029
  Ахтирська Н.М. Котюк Іван Ілліч // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 41. – ISBN 978-966-02-7305-4
689030
  Фурса С.Я. Котюк Олександр Іванович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 53. – ISBN 978966-97130-0-1
689031
  Киселевский В.Е. Котята / В.Е. Киселевский. – Ростов -на-Дону, 1988. – 1988с.
689032
  Мишаткин Ю.И. Котька Галкин - великий выдумщик : Три истории для читателей не старше шестнадцати / Ю.И. Мишаткин; [ил.: А. Блох]. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 142 с. : ил.
689033
   Коуровская тетрадь. – 2-е изд. – Новосибирск, 1967. – 36с.
689034
   Коуровская тетрадь. – 3-е изд. – Новосибирск, 1969. – 64с.
689035
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1979
689036
   Коуровская тетрадь. – 8-е изд. – Новосибирск, 1982. – 116с.
689037
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1986. – 132с.
689038
   Коуровская тетрадь. – 11-е изд. – Новосибирск, 1990. – 125с.
689039
  Диденко Н.В. Коуч-менеджмент как средство управления персоналом / Н.В. Диденко, Л.Г. Макарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 36-39
689040
  Слободянюк Н.А. Коучинг - эффективный инструмент управления человеческим капиталом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 137-143. – ISSN 2226-8820
689041
  Кирлик Н.В. Коучинг – сучасний iнструмент впливу на людський капiтал працiвника підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 214-218. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
689042
  Парслоу Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники / Эрик Парслоу, Моника Рэй. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 204с. – (Практическая психология). – ISBN 5-88782-233-3
689043
  Борова Т.А. Коучинг в управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 61-64


  Проаналізовано поняття коучингу як сучасної технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Виокремлено основні етапи становлення коучингу, описано інструментарій формування коучингової компетентності у керівників і ...
689044
  Фокс М. Коучинг изменений: оптимизация организационных процессов // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 29-31.
689045
  Дяків О. Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера / О. Дяків, Ю. Хрустальова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
689046
  Коваленко О.М. Коучинг у системі чинників ефективного управління людськими ресурсами підприємства / О.М. Коваленко, Н.П. Воробйова, І.М. Вінічук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (216). – С. 80-87. – ISSN 2522-1620
689047
  Аванесова Н. Коучинг як ефективна технологія формування емоційної компетентності майбутніх менеджерів / Н. Аванесова, О. Гетьман, Ю. Сергієнко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 108-112. – ISSN 1562-529Х
689048
  Захарова О.В. Коучинг як ефективний інструмент нагромадження людського капіталу підприємства / О.В. Захарова, Ю.О. Тарасенко, Е.В. Коляда // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2020. – С. 33-44. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (28)). – ISSN 2078-1628
689049
  Подольчак Н.Ю. та інш. Коучинг як мистецтво підвищення ефективної реалізації управлінського потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 147- 153. – ISSN 1993-6788
689050
  Поберезська Г.Г. Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (58). – С. 99-107. – ISSN 2077-7264
689051
  Кочубей А. Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ / А. Кочубей, З. Сасюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 33-37. – ISSN 2308-4634
689052
  Гурієвська В. Коучинг як прикладна технологія державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-39
689053
  Громова Х. Коучинг як стиль управління // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-52.
689054
  Примак И. Коучинг: upgrade личности? // Управление компанией. – Киев, 2004. – № 9. – С. 15-25
689055
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 9 : фото
689056
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 12 : фото
689057
  Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова ; [ред. укр. тексту Л.М. Гарань]. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – ISBN 978-966-521-582-0
689058
  Вінтюк Ю.В. Коучінг у професійній підготовці майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 31-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті розглянуті особливості застосування коучінгу у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчені праці що стосуються коучінгу в професійній підготовці ...
689059
  Рудницьких О.В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 173-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
689060
  Пауль А.А. Коуэн С.М. Социально-экономические детерминанты межэтнических браков и межэтнической дружбы // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 128-134. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
689061
  Аликуклов З.А. Кофактор, общий для молибденосодержащих ферментов: нитратредуктазы бактероидов клубеньков люпина и ксантидоксидазы молока : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Аликуклов З.А.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1979. – 28л.
689062
  Долгопят Е. Кофе : проза: рассказ // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 84-94. – ISSN 0130-7673
689063
  Петрова Ю. Кофе и счет : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 27-35. – ISSN 0131-8136
689064
   Кофейное путешествие : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 106-107 : Іл.
689065
  Миловидова Елена Кофейный бум: напиток №1 в мире. Какой кофе любят в разных странах и почему? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 52-55 : фото
689066
   Кофейный пояс мира : Кофе-клуб // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-79 : Іл.
689067
  Муратов П. Кофейня / П. Муратов. – Москва, 1922. – 64с.
689068
  Карпентер Мюррей Кофемания набирает обороты. Запахло жареным // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 56-57 : фото
689069
  Лобжанидзе А.А. Коференция Российской ассоциации учителей географии в Краснодарском крае : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
689070
  Мартыненко А.А. Кофермент А и процессы ацетилирования в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Мартыненко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 26 c.
689071
  Грансберг А.Х. Кофи Антибам. / А.Х. Грансберг. – М., 1976. – 56с.
689072
  Юрьев Г.П. Кофигуративный ум исповедника Луки Войно-Ясенецкого // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 334-341. – ISSN 1606-951Х


  Архиепископ Лука ( Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 1877-1961) - проф. медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви; с апреля 1946 г. - архиепископ Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии первой степени. ...
689073
  Білецький В.С. Кофініт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 43. – ISBN 978-966-02-7305-4
689074
  Кононов В.И. Кофлер Л. Социология идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 234-246. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
689075
  Гастон Ж. Коффи. Действительный роман Чернокожего. / Ж. Гастон. – Л., 1924. – 111с.
689076
  Семашко Н.А. Кох. Вирхов / Н.А. Семашко. – Москва, 1934. – 168 с.
689077
  Кирпа І. Кохайтеся, чорнобриві. За шість місяців цього року населення України зменшилось відразу на 122, 5 тисячі осіб // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 11
689078
  Мельниченко Т.Й. Кохан-зілля / Т.Й. Мельниченко. – Київ, 1987. – 98 с.
689079
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чатерлей = Lady Chatterley"s Lover / Д.Г. Лоуренс; Пер. з англ.С.Павличко. – Київ : Основи, 1999. – 462с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-141-8
689080
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чаттерлі : Роман / Девід Лоуренс; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Д.Радієнко. – Харків : Фоліо, 2005. – 382с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2893-1
689081
  Ковтун Ю.І. Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2004. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 966-524-136-2
689082
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [ пер. з польської Н.В. Сняданко ]. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4595-9
689083
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [пер. з пол. Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 184, [4] с. – Загл. та авт. ориг.: Kochanka / Janusz L. Wisniewski. – (Література). – ISBN 978-966-03-6118-8
689084
  Іванова Н.В. Кохання - це життя чи смерть? / Н.В. Іванова, М.А. Перменова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 10-15


  Жіночі долі у творах М. Коцюбинського "Дорогою ціною" та В. Шекспіра "Ромео і Джульєта"
689085
  Чемерис Валентин Кохання в Україні : Повість / Чемерис Валентин. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-51-7
689086
  Жигун С.В. Кохання в художньому світі неореалізму (на матеріалі прози письменників "Ланки") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 20-28. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
689087
  Красножон К. Кохання до смерті. Матей Вішнєк, "Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті"; вистава київського театру-студії "Міст" : критика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 275-279
689088
  Грабович Г. Кохання з відьмами // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 19-24


  Проблема демонізації жінок в літературі. Твори Валерія Шевчука та Оксани Забужко.
689089
  Талалай Р. Кохання з першого погляду // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 2. – С. 36-40. – ISSN 0585-8365
689090
  Забашта Ю.Ф. Кохання здатне здолати будь які перешкоди... навіть гравітацію!? // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 65. – ISSN 1605-9875
689091
  Баган О. Кохання і дух позитивізму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  Про деякі типологічні паралелі романів Івана Франка "Перехресні стежки" і Болеслава Пруса "Лялька"
689092
  Лемко І. Кохання і смерть : (Львів, 1594 р.) / Ілько Лемко ; [художники: І. Качор, М. Качор]. – Львів : Апріорі, 2009. – 128 с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-10-8
689093
  Угрин Т. Кохання кольору розлуки / Т. Угрин. – Львів, 1994. – 110 с.
689094
  Милашевська З.М. Кохання мужніх / З.М. Милашевська. – Київ, 1976. – 148 с.
689095
  Мозолевський Б.М. Кохання на початку осені : вірші та поеми / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 134 с.
689096
  Прилюк Д.М. Кохання не залишу : художньо-документальні оповіді, новели / Д.М. Прилюк. – Київ : Молодь, 1980. – 168 с.
689097
  Коляда І. Кохання супрематиста. Жінки у житті Казимира Малевича // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (201), травень 2018. – С. 37-40
689098
  Патика М. Кохання Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 12-13


  У 29 років Тарас Шевченко пережив два найяскравіші романи.
689099
  Коляда І. Кохання у долі Володимира Івасюка // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Квітень (№ 7). – С. 5-10
689100
  Коляда І. Кохання у житті Миколи Лисенка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 40-45
689101
  Кравчук Р. Кохання у житті Тараса // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 8-11


  Дослідження теми любові в житті Тараса Шевчека.
689102
  Мельникова А.С. Кохання у творчості Дмитра Павличка та Ліни Костенко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 12 (340). – С. 24-28
689103
  Даниленко П. Кохання чи виживання: знову про шлюбні договори // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 12-13
689104
  Литвинюк Л.О. Кохання як благо і трагедія: наслідування кордоцентричних традицій українського красного письменства // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 177-183


  Присвячено дослідженню соціальних, морально-естетичних проблем поеми Івана Перепеляка "Остання любов гетьмана" у висвітленні аспектів національної проблематики.
689105
  Наумова О.О. Кохання як експеримент у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 393-398. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
689106
  Клочков І.В. Кохання як єдність людського духу з екзистенцією природного та космічного буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
689107
  Колінько О.П. Кохання як таїна буття в новелістиці українських і російських письменників межі XIX-XX ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 66-71. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
689108
   Кохання, вареники чи підбори: що допомагає українкам підкорювати світ / упоряд. Тетяна Лебедєва ; [художнє оформ. О.Я. Остапов ; відп. за вип. В. Соловйова]. – Київ : Кліо, 2018. – 189, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7023-65-3
689109
  Черкаська Г. Кохання, народжене в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14


  У 1847 р. другий і третій благодійні концерти Ференца Листа проходили в колонному залі Університету Св. Володимира.
689110
  Криштопа О. Кохання, секс і смерть - гарантовані : Роман / Криштопа Олег. – Київ : Нора-Друк, 2006. – 256с. – ISBN 966-8321-99-5
689111
  Дубина О. Кохання. Влада. Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 8


  Що штовхнуло гетьмана Мазепу перейти на бік шведського короля?
689112
  Сянь Чжан Коханням забутий куточок : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 149-158. – ISSN 0320 - 8370
689113
   Кохановська Олена Велеонінівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
689114
  Майданик Р.А. Кохановська Олена Велеонінівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 50. – ISBN 978-966-02-7305-4
689115
   Кохаю ту квітку маленьку : тематична антологія : [вибрані поезії] / упоряд. Анненкова Л.М. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2016. – 222, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-627-088-1


  Збірка вміщує близько 200 авторів: Шевченко Т.Г., Вороний М.К., Чупринка Г.А., Клен Ю., Сосюра В.М., Мазуренко Г.С., Воронько П.М., Веретенников О.А., Зайвий О.Ф., Гуцало Є.П., Сокульський І.Г., Миколаєнко М.А., Костенко Л.В., Крищенко Б.І., Бурлаков ...
689116
  Дроздов А. Кохейлан IV. / А. Дроздов. – Москва, 1931. – 191с.
689117
  Короткий В.А. Кохер Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 300-301. – ISBN 966-06-0393-2
689118
  Амонов А.Ш. Кохлеарная имплантация при аномалии Мондини у детей // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 28-31. – ISSN 0044-4650
689119
  Андрєєв О.А. Кохлеовестибулярні порушення при черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості в гострому періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Андрєєв Олександр Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
689120
  Марксоо А.Х. Кохтла-Ярве / А.Х. Марксоо. – Таллин, 1959. – 26с.
689121
   Коцаренко Микола Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
689122
   Коцаренко Микола Якович (1941-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230-231. – ISBN 978-966-439-754-1
689123
  Квалиашвили Г.А. Коцахурский (онкофоровый) горизонт Грузии : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Квалиашвили Г.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 18 с.
689124
  Кушнір І. Коцептуальне та конструктивне значення символу землі в літературі кін. XIX - поч. XX ст. (французько-українсько-латвійський контекст) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 218-227. – ISSN 2078-340X


  Досліджено концепт землі в літ. кін. 19 – поч. 20 ст. на прикл. роману Е. Золя “Земля”, повісті О. Кобилянської “Земля” і драми Р. Блауманіса “Індрани”. Все, що відбувається у творах, ілюстує непорушний зв’язок людини і землі. Персонажі показані ...
689125
  Сахарук О. Коцептуальні засади забезпечення соціального розвитку територіальної громади органами місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7069-14-9
689126
   Коцур А. Демуз І.О. Наукові товариства на теренах України ХІХ - початку ХХ ст.:Полілог учених і епох: Монографія / І.О. Демуз. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич о.м., 2014. - 681 с. с. 138 // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С.
689127
  Казьмирчук Г.Д. Коцур Анатолій Петрович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 224. – ISBN 96966-8060-04-0
689128
  Колесник В.Ф. Коцур Анатолій Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 22-24 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Коцур Анатолій Петрович - доктор історичних наук, професор.
689129
   Коцур Анатолій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
689130
  Казьмирчук Г. Коцур Галина Георгіївна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 137-138. – ISBN 978-617-7107-52-0
689131
  Коцюбинская-Ефименко Коцюбинский в Крыму / Коцюбинская-Ефименко. – Симферополь, 1962. – 40с.
689132
  Приходько Ф.А. Коцюбинський - новеліст / Федір Антонович Приходько. – Харків : Прапор, 1965. – 290 с., [4] арк. іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
689133
  Колесник П.Й. Коцюбинський - художник слова / П.Й. Колесник ; АН Української РСР, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 536 с.


  На екз. № 1513766 дарчий надпис: Дорогому Григорію Давидовичу Вервесу на добрую память 30.V.64. автор
689134
  Коцюбинський Михайло Коцюбинський : збірка статтів за ред. Ол. Дорошкевича / Коцюбинський Михайло; Інститут Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав "Література і мистецтво "
Т.1. – 1931. – 285 с.


  Ред.: Дорошкевич Олександр Костянтинович (1889-1946)
689135
  Зеров М. Коцюбинський і Чехов // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 508-542. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
689136
   Коцюбинський М., Горький М. Листування. – К.-Х., 1929. – 78с.
689137
  Бутрин М.Л. Коцюбинський М.М. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1963. – 17с.
689138
  Марочко В. Коцюбинський Юрій Михайлович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 214. – ISBN 978-617-642-388-1
689139
  Самойленко О.О. Кочаков Б.М. і його дослідження походження Російського законодавчого документа XIX-XX ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 50-56. – ISSN 0869-2491


  В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби Київської Русі (ХІ-XIV ст.). Досліджений взаємозв"язок між різними видами джерел права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх взаємодії ...
689140
  Задорожна Л.М. Кочар Рачія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 71. – ISBN 978-966-02-7305-4
689141
  Фурса С.Я. Кочар"янц Рафаель Гевондович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 11-13. – ISBN 978966-97130-0-1


  Кафедра правосуддя була створена в червні 1988 року на базі раніше існуючої кафедра радянського процесуального права (1968-1985 рр.) Фото кафедри радянського процесуального права 1975 рік, екзаменаційної комісії.
689142
  Губерський Л.В. Кочарян Роберт // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 690. – ISBN 966-316-039-X
689143
  Нава С.С. Кочевая культура в экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 85-88. – ISSN 2073-9702


  В статье автор анализирует элементы, составляющие экзистенциальную тодологию исследования культуры, разработанную Г.Д. Гачевым. Это – пространство и время, вертикаль и горизонталь, мужское и женское, растительный или животный символизм, генезис или ...
689144
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Федерация, 1931. – 210с.
689145
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград; Москва : ГИХЛ, 1933. – 152с.
689146
  Адаров А. Кочевники : стихи и поэмы "Зеленая ветка" и "Гоби-Алтай"] : авториз. пер. с алт. / Аржан Адаров ; [ил.: Ю.И. Селиверстов]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 88 с. : ил.
689147
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ;пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 720 с.
689148
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Художественная литература, 1983. – 684 с.
689149
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1986. – 220 с.
689150
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1986. – 222 с.
689151
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1986. – 229 с.
689152
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 672 с.
689153
  Марков Г.Е. Кочевники Азии / Г.Е. Марков. – М, 1976. – 320с.
689154
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы в X-XIV веках : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Федоров-Давыдов Г.А. ; МГУ , Ист. фак. – Москва, 1966. – 38 с.
689155
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов / Федоров-Давыдов. – М., 1966. – 274с.
689156
  Асеев И.В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья / И.В. АсеевИ.И. Кириллов, Е.В. Ковычев ; отв. ред. В.Е. Медведев ; АН СССР, Ин-т ист. филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сиб. отделение, 1984. – 201 с. – Библиогр.: с. 136-152
689157
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – Москва, 1957. – 128с.
689158
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – М., 1961. – 143с.
689159
   Кочевники на границах Хорезма. – М, 1979. – 192с.
689160
  Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – № 136 : Кочевники на пути в Индию. Труды Таджикской археологической экспедиции / Мандельштам А.М. – С. 1-232
689161
  Братченко С.Н. Кочевники развитого средневековья на Северском Донце : (по материалам исслед. 1978 г. Донецкой экспедиции Ин-та археологии) / С.Н. Братченко, М.В. Квитницкий, М.Л. Швецов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2012. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-149. – ISBN 978-966-02-6580-6


  У пр. № 1717325 напис: Шановному Ростиславу Всеволодовичу з глибокою повагою від автора. 24.01.2013 р. Підпис.
689162
  Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья / А.О. Добролюбский. – К, 1986. – 137с.
689163
  Плетнева С.А. Кочевники южно-русских степей IX-XIII вв. (По археологическому материалу и письменным источникам) : Автореф. дис. ...канд. ист. наук / Плетнева С.А. – Москва, 1952. – 16 с.
689164
  Комаров А.Н. Кочевники. / А.Н. Комаров. – К., 1990. – 221с.
689165
  Щербакова Т.А. Кочевнические древности Нижнего Поднестровья : (по материалам раскопок кургана у г. Слободзея) / Т.А. Щербакова., Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов ; АН Республики Молдова, Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – Кишинев : Ин-т культурного наследия АН Молдовы, 2008. – 138 с. – (Археологическая библиотека ; Вып. 4). – ISBN 978-9975-66-105-8
689166
  Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХУІІ - начале ХХ века. / С.Е. Толыбеков. – Алма-Ата, 1971. – 634с.
689167
  Исмаил-заде Д.И. Кочевое хозяйство и процесс оседания кочевников Азербайджана в ХІХ веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаил-заде Д.И.; АН СССР. Ин-тут истории. – М., 1962. – 16л.
689168
  Тимохин Д.М. Кочевые и оседлые народы государства Хорезмшахов в период монгольского нашествия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 0869-1908


  Хорезмшах - титул феодальних правителів Хорезма
689169
  Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь / П.П. Толочко. – Київ : Абрис, 1999. – 196, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-531-064-X


  У виданні вміщено вибрані наукові твори автора за 1998-2008 рр., присвячені найбільш важливим і все ще не до кінця вирішеним питанням історії Києва і Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Написані на основі аналізу писемних і археологічних джерел, вони відбивають ...
689170
  Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья ХV - ХVII вв. / Т.И. Султанов. – Москва, 1982. – 132 с.
689171
  Демин Михаил Кочевье : стихи / Михаил Демин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 103 с., 1 л. портр.
689172
  Воинов А.А. Кочевье / А.А. Воинов. – Иркутск, 1972. – 232с.
689173
  Соломатов В.И. Кочевье : стихи / В.И. Соломатов. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд., 1977. – 80 с.
689174
  Айзеншарф А.Н. Кочевье : стихи / А.Н. Айзеншарф. – Кишинёв : Лит. артистикэ, 1977. – 139 с.
689175
  Шаповалов В.И. Кочевье / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1979. – 52с.
689176
  Сулейманлы М. Кочевье : роман, повести / Мовлуд Сулейманлы ; пер. с азерб. Т.Калякиной. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
689177
  Гольцман Я.Я. Кочевье. / Я.Я. Гольцман. – М., 1987. – 172с.
689178
   Коченевская школа общественных профессий. – Новосибирск, 1961. – 56с.
689179
   Кочерга І."Ярослав Мудрий". "Свіччине весілля" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Посібник для 11 класу. – Харків : Ранок, 1999. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-013-0
689180
  Семенюк Г.Ф. Кочерга Іван Антонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 74. – ISBN 978-966-02-7305-4
689181
  Халимоненко Г.І. Кочерган Юлія Федорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 75-76. – ISBN 978-966-02-7305-4
689182
  Кочергіна Т.І. Кочергін Сергій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 76-77. – ISBN 978-966-02-7305-4
689183
  Кочергін С.В. Кочергіна Тетяна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 77. – ISBN 978-966-02-7305-4
689184
  Шмаков Ю.І. Кочеров Віктор Леонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 78. – ISBN 978-966-02-7305-4
689185
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 111 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
689186
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
689187
  Закруткин В.А. Кочетовцы / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1969. – 147с.
689188
  Котлярчук Андрій Кочівники Заполяр"я : Modus vivend! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-112 : Фото
689189
  Володарець-Урбанович Кочівницькі елементи з ареалу пеньківських старожитностей басейну рік Сули та Ворскли // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 49-52


  "У статті розглянуто пам’ятки пеньківської культури з кочівницькими елементами, досліджені в Полтавській області. Ці старожитності представлені житлобудівною традицією та поховальними пам’ятками. Хронологічно вони поділяються на два періоди: ранній ...
689190
  Нариньяни С.Д. Кочка зрения / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1952. – 6 с.
689191
  Рудич Т.О. Кочова складова населення Середнього Подніпров"я (Правобережжя) давньоруської доби за матеріалами антропології // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0235-3490
689192
  Жданович О. Кочовий вектор зовнішньої політики Візантії в другій половині VI ст.( на основі свідчень Менандра Протектора) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
689193
  Одрін О.В. Кочовики й торгівля зерном у Надчорномор"ї VI-III ст. до н. е. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.85-98. – ISSN 0130-5247
689194
  Комар О. Кочові народи Півдня України у VII - середині XI ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 224-257. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
689195
  Єнко Я. Кочубеївська садиба як осередок культури та духовності на Полтавщині у XIX столітті // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 182-187. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
689196
  Золотайко Г.І. Кочубеївські дуби: історичні факти, міфи і легенди // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 90-97. – ISBN 978-966-7723-82-8
689197
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 1. – 1937. – 72 с.
689198
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 2. – 1937. – 60 с.
689199
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1948. – 276с.
689200
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 352с.
689201
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1951. – 284с.
689202
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Л, 1953. – 260с.
689203
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Воениздат, 1974. – 256с. – (Советский военный роман)
689204
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1974. – 270с.
689205
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1986. – 237с.
689206
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Современник, 1987. – 239с.
689207
  Первенцев А.А. Кочубей // Чапаев : роман / Д.А. Фурманов. – Москва : ДОСААФ, 1989. – С. – (Отчизны верные сыны)
689208
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1991. – 267с.
689209
  Сторожевский Н.К. Кочубей и Искра : Историческая монография / Соч. Н.Г. Сторожевского. – Житомир : типо-лит. М. Дененмана, 1890. – [2], 68 с.
689210
  Андриан Архимандрит Кочубей и Искра, герои мученики за Родину Православную, соседи П.А.Столыпина по месту погребения в Киево-Печерской Лавре. / Архимандрит Адриан. – [Киев] : [Тип. Е.А.Синькевича], 1912. – 48 с. : 9 ил. в тексте
689211
  Маленька Т.Ф. Кочубей Юрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 88. – ISBN 978-966-02-7305-4
689212
  Клейменова Ольга Кочубей, птах співучий // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 68-72


  Графік, наділений скрупульозністю ювеліра, Микола Кочубей існує в багатошаровому світі, безкінечно реанімуючи його деталі. Дослідницька увага до них - лише частка того, що в цьому разі зветься індивідуальним стилем. А от віртуозне поєднання традиції та ...
689213
  Чистяк Д. КочурФест. Закордонні письменники-перекладачі - для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
689214
  Отрада Н.К. Кочуют зеленые звезды / Н.К. Отрада. – Волгоград, 1965. – 42с.
689215
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1976. – 255с.
689216
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1983. – 288с.
689217
  Снегова И.А. Кочующее солнце / И.А. Снегова. – М., 1981. – 94с.
689218
  Беляев И.С. Кочующий трубач / И.С. Беляев. – Симферополь, 1964. – 29с.
689219
  Ларина Елена Кош-Агачские казахи-мигранты / Ларина Елена, Наумова Ольга // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 2 (40). – С. 44-65. – ISSN 1727-1770
689220
  Астаф"єв О.Г. Кошарська Галина Дмитрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
689221
  Гребінь В.В. Кошача (- річка у Березівському, Ширяївському та Іванівському районах Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
689222
  Сергеева Е. Кошачий стиль Луиса Уэйна, или Заслуги кота Питера // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.67-77.


  Художник Луіс Уейн
689223
  Куллэ В. Кошачий уют : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
689224
  Москвин Н.Я. Кошачий характер / Н.Я. Москвин. – Харьков. – 150с.
689225
  Непомнящий Н.Н. Кошачье царство: домашние и дикие животные / Н.Н. Непомнящий. – Москва, 1993. – 190с.
689226
  Давыдов Д. Кошва в кумышке = Народная медицина в татарском селе в 1920-е годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 114-115. – ISSN 0235-7089
689227
  Новиков Н.И. Кошелек : Еженедельный журнал. Воспроизведение издания 1774 г. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1900. – 81 с.


  Содерж.: Повести: Калина в палисаднике; Душка; Рассказы: Варенька из Прилеп; Жанна д"Арк; Двойной орешек; Серебряная свадьба; Хитрое перо; Антон Павлович; Живой Толстой; Пешком от Толстого к Тургеневу; Тургенев - художник слова (о "Записках охотника")
689228
  Крянгэ И. Кошелек с двумя денежками : сказка / Ион Крянгэ; пер. с молд. Е.Златовой. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 30 с.
689229
   Кошеленко Віктор Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
689230
  Астаф"єв О.Г. Кошелівець Іван Максимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 96-97. – ISBN 978-966-02-7305-4
689231
  Онищенко Надія Кошелівецькі читання
689232
  Перевезенцев Сергей Кошель на царство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 106-112 : фото
689233
   Кошель смеха (Сатирический сборник). – Чебоксары, 1969. – 184с.
689234
  Дука М.В. Кошик Олександр Кузьмич / М.В. Дука, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 225. – ISBN 96966-8060-04-0
689235
  Капелюшний В.П. Кошик Олександр Кузьмич // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
689236
   Кошик Олександр Кузьмич (1905-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
689237
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 56-57
689238
   Кошик Юрій Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 112-113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
689239
  Палієнко Е.Т. Кошик Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
689240
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
689241
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 62-63. – ISBN 966-95774-3-5
689242
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
689243
   Кошик Юрій Олександрович (1936–1994) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
689244
  Рижов С.М. Кошилівське поселення (Кошилівці-Обоз) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
689245
  Чернецький Є. Кошиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 6
689246
  Непомнящий Н.Н. Кошка в вашем доме / Н.Н. Непомнящий. – М., 1990. – 228с.
689247
  Пестушко В. Кошка действительно лечит : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 73 : Іл.
689248
  Токарева В. Кошка на дороге / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 400 с. – (Очарованная душа). – ISBN 5-04-000396-X
689249
  Успенская Т.Л. Кошка на промокашке : Повести / Т.Л. Успенская. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
689250
  Уильямс Т. Кошка на раскаленной крыше / Т. Уильямс. – М., 1979. – 113с.
689251
  Нечаев Сергей Кошка с собакой против повара : наполеоника // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 82-90 : Фото
689252
  Яр А. Кошка хвойной, колючей породы : стихотворения и рассказы / Ангелина Яр. – Санкт-Петербург ; Киев : Алетейя ; Бизнесполиграф, 2012. – 108, [4] с. – (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 978-5-91419-742-8 ; 978-966-1645-81-2
689253
  Киплинг Р. Кошка, гулявшая сама по себе. / Р. Киплинг. – Москва, 1983. – 26с.
689254
  Зарубина Тата Кошка, которой негде гулять // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 108-115 : фото
689255
  Грасс Г. Кошки-мышки / Г. Грасс. – Пер. с нем. – М. : Радуга, 1985. – 412с.
689256
  Магда Е. Кошки-мышки по-нормандски // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 22 (838), 22 ноября 2019 года. – С. 12. – ISSN 2305-3364
689257
   Кошки - 2 : Египет. Африка. Греция. Дикие кошки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 52-87 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
689258
  Хаузер А. Кошки / А. Хаузер. – Бухарест, 1970. – 40с.
689259
  Зарубина Тата Кошки высокого полета // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 104-111 : фото
689260
  Маршак С.Я. Кошкин дом / С.Я. Маршак. – М.-Л., 1946. – с.
689261
  Маршак С.Я. Кошкин дом / С.Я. Маршак. – М., 1991. – 80с.
689262
  Гребінь В.В. Кошківка ( - річка в Іванівському районі Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 103. – ISBN 978-966-02-7305-4
689263
   Кошляков Володимир Миколайович (1922-.2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231-232. – ISBN 978-966-439-754-1
689264
  Коваленко Ю. Кошляков и пустота // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 60-63. – ISSN 0131-0097


  Художник Валерій Кошляков
689265
   Кошляков Олексій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
689266
  Вижва С.А. Кошляков Олексій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 105-106. – ISBN 978-966-02-7305-4
689267
  Куюн А. Кошмар із вулиці Володимирської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 8


  "У другій половині листопада трейдери скрапленого газу заговорили про труднощі з митним оформленням імпорту. Ближче до кінця місяця чутки набули конкретних обрисів: Енергетична митниця за дорученням СБУ розпочала гальмувати ряд трейдерів, що в ...
689268
   Кошмарное лето - 2007: европейский турбизнес в нокауте : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8 : Фото
689269
  Биррел Х. Кошмарный сон. Золотой век университетов подходит к концу // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2020. – № 47 : Мир в 2021. – С. 102


  Прошедший год оказался непростым для первокурсников. Многим студентам было отказано в общежитии. Другие не смогли въехать в страну, в которой мечтали учиться. А тех, кому все же удалось, ожидали посвящение в первокурсники по Zoom и строгие правила ...
689270
  Винтер Р. Кошмары Америки / Р. Винтер. – Москва, 1973. – 248с.
689271
  Самман Гада Кошмары Бейрута / Самман Гада. – Москва, 1987. – 400с.
689272
  Воиску Э. Кошмары и мечты / Э. Воиску. – Москва, 1985. – 224с.
689273
   Кошова Світлана Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
689274
   Кошова Світлана Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
689275
  Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в "Історії царської тюрми" М.М. Гернета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті відображено соловецьке ув"язнення кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського та його висвітлення у дослідженні М.М. Гернета "Історія царської тюрми". The article shows the Solovetsky imprisonment of Zaporozhian ataman P. Kalnyshevsky ...
689276
  Демуз І. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський у працях науковців // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 189-190


  У біобібліографічному покажчику Г. Г. Коцур вперше акумульовано практично весь науковий доробок, що стосується постаті П. Калнишевського. Покажчик відрізняється чіткою, логічною структурою, скрупульозним викладом матеріалу, шанобливим відношенням до ...
689277
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Іван Сірко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 226-248. – ISBN 978-966-373-429-3
689278
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Петро Калнишевський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 364-385. – ISBN 978-966-373-429-3
689279
   Кошрабадский гранитный массив в Узбекистане: петрогенезис, металлогения и геодинамическая обстановка формирования / Д.Л. Конопелько, Ю.С. Бискэ, К. Куллеруд, Р. Зельтманн, Ф.К. Диваев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1987-2000 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1998-2000. – ISSN 0016-7886
689280
  Якимчук Н. Кошти бюджету як об"єкт права власності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 68-75
689281
   Кошти для галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793
689282
   Кошти для розвитку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На позачерговому засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти, передбачених у державному бюджеті".
689283
   Кошти за пробне ЗНО повертатимуть до 1 грудня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 листопада (№ 204)
689284
  Гвоздю С.Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
689285
  Лобанова А. Кошти комерційних банків у фінансуванні інноваційних проектів технологічних парків : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 78-80 : Рис. – ISSN 1605-2005
689286
   Кошти на енергоефективність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський Інвестиційний Банк надасть грант на 10 млн євро для реалізації проекту "Вища освіта України", у якому наразі беруть участь сім українських вишів. Грантову Угоду з ЄІБ підписала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у межах ...
689287
   Кошти на квантові технології


  "...новий механізм фінансування в проекті Quantum Technologies. З бюджетом понад 37 млн. євро, в тому числі з урахуванням коштів з боку ".
689288
   Кошти на моніторинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Кабмін профінансує участь України у Програмі оцінювання PISA та впровадження Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної".
689289
  Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.94-103
689290
  Kopж T.I. Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 434-440. – ISSN 1563-3349
689291
  Гуляшки А. Коштовний камінь. / А. Гуляшки. – Київ, 1958. – 140с.
689292
   Коштовність клану Форте // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 58-61 : фото
689293
  Приходнюк О.М. Коштовності з с.Коробчине на Дніпропетровщині / О.М. Приходнюк, Л.М. Чурилова // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.96-105. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
689294
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 7
689295
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 1,4-5
689296
  Козирєва Т. Коштом Євросоюзу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 2


  У Львові стартував проєкт "Pinsel.Munich". Співробітництво Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та Баварського національного музею.
689297
  Сергійчук В.І. Коштом цієї нашої рани здобуто українську державну самостійність // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 252-254. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 75-річчя проголошення Карпатської України як держави нашого народу.
689298
  Шулікін Д. Кошторис галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про нове в законодавчих актах, які безпосередньо стосуються фінансування галузі освіти і науки в 2015 році.
689299
   Кошторис галузі: проект бюджету - 2020 / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
689300
   Кошторис НКЗС на 1926-27 рік. – Х., 1927. – 307с.
689301
  Буковинський С.А. Кошториси доходів і видатків бюджетних усанов і організацій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 60-66 : табл.
689302
  Монаєнко А.О. Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів на освіту та науку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-76. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
689303
  Рожков Г.С. Кошторисно-бюджетне фінансування охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 122-124
689304
  Сластников Н.С. Кошурниковы. / Н.С. Сластников. – Донецк, 1972. – 263с.
689305
  Опарина Нина Кощей: разбор по косточкам / Опарина Нина, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 92-95 : фото
689306
   Кощунственная охота католиков на лисиц в православном храме. – Почаев : Тип. Почаево-Успенской Лавры, 1911. – 8 с.
689307
  Хомякова А.Н. Коэволюция природы и человека как главное условие рациональной организации общества // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.105-114. – ISSN 1684-2618
689308
  Барбанова С.А. Коэволюция экологии и экономики в постиндустриальный период // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 1728-8878
689309
  Головин В.Г. Коэн С. Атомная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 264-269
689310
  Головин В.Г. Коэн С. Военная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 277-280
689311
  Дымент Д.А. Коэрцитивная разрешимость линейных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Дымент Д.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 7л.
689312
  Аносов В.П. Коэрцитивная разрешимость первой краевой задачи для линейного эллиптического уравнения второго порядка в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аносов В.П.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 10л.
689313
  Арбузова И.А. Коэрцитивная сила и тонкая кристаллическая структура сплавов на железной основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арбузова И.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т металлофизики. – К., 1956. – 11л.
689314
  Хачоян А.В. Коэффициент (константа) скорости неравновесных химических реакций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Хачоян А.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
689315
  Перемыслов А.С. Коэффициент будущего / А.С. Перемыслов. – Новосибирск, 1968. – 200 с.
689316
  Рубцов И.А. Коэффициент вредности пшеничного трипса. / И.А. Рубцов. – 41-46с.
689317
  Егоров М.А. Коэффициент дисперсности почвы при различных условиях / М.А. Егоров. – Х., 1926. – 15с.
689318
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – М., 1982. – 253с.
689319
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 253с.
689320
  Чернышев И.П. Коэффициент надежности / И.П. Чернышев. – Л., 1966. – 184с.
689321
  Гришпан Аркадий Захарович Коэффициент некоторых классов однолистных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гришпан Аркадий Захарович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 12л.
689322
  Котельников А.К. Коэффициент отражения в электрических линиях / А.К. Котельников, 1923. – С. 176-182
689323
  Федоренко В.А. Коэффициент полезного действия корма у карпов украинской чешучатой породы при сезонном и круглогодичном интенсивном выкармливании. : Автореф... канд. биол.наук: 03.551 / Федоренко В.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 24л.
689324
  Троцевич Ф.Н. Коэффициент полезного действия рупорного электродинамического громкоговорителя : Автореф... кандид. технич.наук: / Троцевич Ф.Н.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский заочный индустриальный институт. – Ленинград, 1950. – 8 с.
689325
  Митрофанов С. Коэффициент Рузвельта // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 18-21


  125-річчя з дня народження Франкліна Рузвельта (1882-1945), президента США (1933-1945)
689326
  Белоусов А.П. Коэффициент шума / А.П. Белоусов, Ю.А. Каменецкий; К.И. Алмазов-Долженко, Ю.А. Каменецкий. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с. : ил.
689327
  Бутыльский Ю.Т. Коэффициент шума транзисторов П-403 и П-411 на частотах от 0-15 до 60 Мгц / Ю.Т. Бутыльский. – Л., 1962. – с.
689328
  Сумская Н.Р. Коэффициенты активности пара- и мета- нитрофенолов и их анионов в водно-солевых растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Сумская Н.Р.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1974. – 18л.
689329
  Авидон В.П. Коэффициенты для минералогических и петрохимических пересчетов / В.П. Авидон. – Москва : Недра, 1976. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160
689330
  Гамрат-Курек Коэффициенты затрат и экономическая оценка качества продукции / Гамрат-Курек. – Рига, 1977. – 102с.
689331
  Шорников С.И. Коэффициенты испарения оксидов, содержащихся в расплавах Ca-Al-включений в хондритах // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1110-1119 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1118-1119. – ISSN 0016-7525
689332
   Коэффициенты капиталоемкости в цветной металлургии США. – М., 1963. – 60с.
689333
  Годунов С.К. Коэффициенты Клебша-Гордана и специальные функции для решения инвариантных уравнений : учеб. пособие / С.К. Годунов. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1979. – 83 с.
689334
  Варшалович Д.А. Коэффициенты Клебша-Гордона / Д.А. Варшалович. – Ленинград, 1972. – 59с.
689335
  Керимов Гюльмирза Агаджан оглы Коэффициенты Клебша-Гордона трехмерной и четырехмерной группы Лоренца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Керимов Гюльмирза Агаджан оглы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
689336
  Гаврилюк А.Н. Коэффициенты Клобка-Гордона / А.Н. Гаврилюк. – К., 1971. – 20 с.
689337
  Кузюра А.В. Коэффициенты межфазового распределения редких элементов в карбонатно-силикатных материнских средах алмазов и парагенных включений (эксперимент при 7.0-8.5 ГПа) / А.В. Кузюра, Ю.А. Литвин, Т. Джеффрис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 286-299 : рис., табл. – Библиогр.: с. 296-299. – ISSN 0016-7886
689338
  Зельманович И.Л. Коэффициенты ослабления рассеяния и лучевого давления. / И.Л. Зельманович, К.С. Шифрин. – Л.
3. – 1968. – 432с.
689339
  Соколова И.А. Коэффициенты переноса и моменты интегралов столкновения высокотемпературного воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Соколова И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1972. – 25л.
689340
  Кротов В.Г. Коэффициенты разлоений по базисам функциональных пространств и представлений измеримых функций рядами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кротов В.Г.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
689341
   Коэффициенты распределения в сложных полупроводниковых системах. – Ташкент, 1987. – 145 с.
689342
  Коренман Я.И. Коэффициенты распределения органических соединений: Справочник. / Я.И. Коренман. – Воронеж, 1992. – 336с.
689343
  Антипин В.С. Коэффициенты распределения редких элементов в магматических породах = Distribution coefficients of rare elements in magmatic rocks / В.С. Антипин, В.И. Коваленко, И.Д. Рябчиков ; отв. ред. Л.В. Таусон, О.А. Богатиков ; в надзаг.: АН СССР, Совмест. сов.-монг. н.-и. геол. экспедиция, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, ... – Москва : Наука, 1984. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-251
689344
  Андрианов П.И. Коэффициенты расширения грунтов при замерзании; Температуры замерзания грунтов / П.И. Андрианов. – Москва-Ленинград, 1936. – 54с.
689345
  Петров С.М. КП в борьбе за завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму в предвоенные годы / С.М. Петров. – Москва, 1955. – 96с.
689346
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 220). – 2016. – 16 с.
689347
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 175). – 2016. – 16 с.
689348
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 червня (№ 128). – 2016. – 16 с.
689349
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 229). – 2016. – 16 с.
689350
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 231). – 2016. – 16 с.
689351
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 мая (№ 112/113). – 2016. – 16 с.
689352
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
1 августа (№ 135). – 2017. – 16 с.
689353
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 170). – 2017. – 16 с.
689354
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 ноября (№ 188). – 2017. – 16 с.
689355
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 171). – 2017. – 16 с.
689356
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 июля (№ 116). – 2017. – 16 с.
689357
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
7 июля (№ 118/119). – 2017. – 16 с.
689358
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13 сентября (№ 159). – 2017. – 16 с.
689359
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 81/82). – 2017. – 16 с.
689360
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 181). – 2017. – 16 с.
689361
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
01 августа (№ 109). – 2018. – 16 с.
689362
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 ноября (№ 160). – 2018. – 32 с.
689363
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 ноября (№ 161). – 2018. – 16 с.
689364
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
02 августа (№ 110). – 2018. – 32 с.
689365
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 октября (№ 143). – 2018. – 16 с.
689366
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 144). – 2018. – 16 с.
689367
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 августа (№ 111). – 2018. – 16 с.
689368
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 июля (№ 92). – 2018. – 16 с.
689369
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 апреля (№ 48). – 2018. – 16 с.
689370
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 мая (№ 63). – 2018. – 32 с.
689371
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 апреля (№ 49). – 2018. – 16 с.
689372
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 июля (№ 93). – 2018. – 16 с.
689373
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 октября (№ 145). – 2018. – 32 с.
689374
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 сентября (№ 127). – 2018. – 16 с.
689375
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 декабря (№ 178). – 2018. – 16 с.
689376
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 декабря (№ 179). – 2018. – 16 с.
689377
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 октября (№ 146). – 2018. – 16 с.
689378
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 сентября (№ 128). – 2018. – 16 с.
689379
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 июля (№ 94). – 2018. – 32 с.
689380
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5-12 апреля (№ 50). – 2018. – 32 с.
689381
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 апреля (№ 51). – 2018. – 16 с.
689382
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 июля (№ 95). – 2018. – 16 с.
689383
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6-13 сентября (№ 129). – 2018. – 32 с.
689384
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 июня (№ 78). – 2018. – 16 с.
689385
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 декабря (№ 180). – 2018. – 32 с.
689386
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 ноября (№ 162). – 2018. – 16 с.
689387
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 ноября (№ 163). – 2018. – 16 с.
689388
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 декабря (№ 181). – 2018. – 16 с.
689389
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 июня (№ 79). – 2018. – 32 с.
689390
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 сентября (№ 130). – 2018. – 16 с.
689391
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 августа (№ 112). – 2018. – 16 с.
689392
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 августа (№ 113). – 2018. – 16 с.
689393
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 июня (№ 80). – 2018. – 16 с.
689394
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 ноября (№ 164). – 2018. – 32 с.
689395
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
09 ноября (№ 165). – 2018. – 16 с.
689396
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9 октября (№ 147). – 2018. – 16 с.
689397
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 августа (№ 114). – 2018. – 32 с.
689398
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 115/116). – 2018. – 16 с.
689399
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 октября (№ 148). – 2018. – 16 с.
689400
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 октября (№ 149). – 2018. – 32 с.
689401
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 сентября (№ 131). – 2018. – 16 с.
689402
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 декабря (№ 182). – 2018. – 16 с.
689403
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 декабря (№ 183). – 2018. – 16 с.
689404
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 сентября (№ 132). – 2018. – 16 с.
689405
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 октября (№ 150). – 2018. – 16 с.
689406
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13-20 сентября (№ 133). – 2018. – 32 с.
689407
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 июня (№ 82). – 2018. – 16 с.
689408
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 декабря (№ 184). – 2018. – 32 с.
689409
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 ноября (№ 166). – 2018. – 16 с.
689410
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 ноября (№ 167). – 2018. – 16 с.
689411
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 декабря (№ 185). – 2018. – 16 с.
689412
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 июня (№ 83). – 2018. – 32 с.
689413
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 сентября (№ 134). – 2018. – 16 с.
689414
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 июня (№ 84). – 2018. – 16 с.
689415
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15-22 марта (№ 38). – 2018. – 32 с.
689416
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 66). – 2018. – 16 с.
689417
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 ноября (№ 168). – 2018. – 32 с.
689418
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 ноября (№ 169). – 2018. – 16 с.
689419
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 мая (№ 67). – 2018. – 16 с.
689420
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 августа (№ 117/118). – 2018. – 32 с.
689421
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 июля (№ 100). – 2018. – 16 с.
689422
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 151). – 2018. – 16 с.
689423
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 мая (№ 68). – 2018. – 32 с.
689424
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 апреля (№ 55). – 2018. – 16 с.
689425
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 апреля (№ 56). – 2018. – 16 с.
689426
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 мая (№ 69). – 2018. – 16 с.
689427
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 сентября (№ 135). – 2018. – 16 с.
689428
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 июля (№ 101). – 2018. – 16 с.
689429
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 декабря (№ 186). – 2018. – 16 с.
689430
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 декабря (№ 187). – 2018. – 16 с.
689431
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 153). – 2018. – 16 с.
689432
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 июля (№ 102). – 2018. – 16 с.
689433
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 июня (№ 85). – 2018. – 16 с.
689434
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 сентября (№ 136). – 2018. – 16 с.
689435
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19-26 апреля (№ 57). – 2018. – 32 с.
689436
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 апреля (№ 58). – 2018. – 16 с.
689437
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20-27 сентября (№ 137). – 2018. – 32 с.
689438
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июня (№ 86). – 2018. – 16 с.
689439
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июля (№ 103). – 2018. – 16 с.
689440
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 ноября (№ 170). – 2018. – 16 с.
689441
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 декабря (№ 188). – 2018. – 32 с.
689442
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 декабря (№ 189/190). – 2018. – 16 с.
689443
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 ноября (№ 171). – 2018. – 16 с.
689444
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 июня (№ 87). – 2018. – 32 с.
689445
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 сентября (№ 138). – 2018. – 16 с.
689446
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 июня (№ 88). – 2018. – 16 с.
689447
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 70). – 2018. – 16 с.
689448
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 ноября (№ 172). – 2018. – 32 с.
689449
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 ноября (№ 173). – 2018. – 16 с.
689450
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 мая (№ 71). – 2018. – 16 с.
689451
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
23 февраля (№ 28). – 2018. – 16 с.
689452
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 августа (№ 119/120). – 2018. – 32 с.
689453
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 июля (№ 104). – 2018. – 16 с.
689454
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 мая (№ 72). – 2018. – 32 с.
689455
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 апреля (№ 59). – 2018. – 16 с.
689456
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 155). – 2018. – 16 с.
689457
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября - 1ноября (№ 156). – 2018. – 32 с.
689458
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля (№ 60). – 2018. – 16 с.
689459
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 мая (№ 73). – 2018. – 16 с.
689460
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля (№ 105). – 2018. – 16 с.
689461
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 сентября (№ 139). – 2018. – 16 с.
689462
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября (№ 152). – 2018. – 16 с.
689463
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
26 сентября (№ 140). – 2018. – 16 с.
689464
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июля - 2 августа (№ 106). – 2018. – 32 с.
689465
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июня (№ 89/90). – 2018. – 16 с.
689466
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 апреля - 3 мая (№ 61). – 2018. – 32 с.
689467
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 октября (№ 157). – 2018. – 16 с.
689468
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 ноября (№ 174). – 2018. – 16 с.
689469
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 декабря - 3 января (№ 191/192). – 2018. – 32 с.
689470
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 апреля (№ 62). – 2018. – 16 с.
689471
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июля (№ 107). – 2018. – 16 с.
689472
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 сентября - 4 октября (№ 141). – 2018. – 32 с.
689473
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 сентября (№ 142). – 2018. – 16 с.
689474
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 августа (№ 121/122). – 2018. – 16 с.
689475
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 июня - 5 июля (№ 91). – 2018. – 32 с.
689476
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
28 марта (№ 45). – 2018. – 16 с.
689477
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября (№ 175). – 2018. – 16 с.
689478
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 декабря (№ 193). – 2018. – 16 с.
689479
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 ноября - 6 декабря (№ 176). – 2018. – 32 с.
689480
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа (№ 123/124). – 2018. – 16 с.
689481
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 августа - 6 сентября (№ 125). – 2018. – 32 с.
689482
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 ноября (№ 177). – 2018. – 16 с.
689483
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 октября (№ 158). – 2018. – 16 с.
689484
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября (№ 159). – 2018. – 16 с.
689485
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 августа (№ 126). – 2018. – 16 с.
689486
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 мая (№ 75). – 2018. – 32 с.
689487
   КП в Украине. – Київ, 1925-
№ 52 : 11 апреля. – 2018. – 16 с.
689488
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
№ 53 : 12-19 апреля. – 2018. – 32 с.
689489
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 54 : 13 апреля. – 2018. – 16 с.
689490
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 64 : 10-17 мая. – 2018. – 32 с.
689491
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 65 : 11 мая. – 2018. – 16 с.
689492
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 76 : 1 июня. – 2018. – 32 с.
689493
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 81 : 12 июня. – 2018. – 16 с.
689494
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 96 : 10 июля. – 2018. – 16 с.
689495
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 97 : 11 июля. – 2018. – 16 с.
689496
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 98 : 12-19 июля. – 2018. – 32 с.
689497
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 99 : 13 июля. – 2018. – 32 с.
689498
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 108 : 31 июля. – 2018. – 16 с.
689499
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 октября (№ 142/145). – 2020. – 32 с.
689500
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 июля (№ 93/94). – 2020. – 32 с.
689501
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 сентября (№ 126/129). – 2020. – 32 с.
689502
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 марта (№ 31). – 2020. – 16 с.
689503
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 декабря (№ 177/180). – 2020. – 32 с.
689504
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 марта (№ 32). – 2020. – 16 с.
689505
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июня (№ 47/49). – 2020. – 32 с.
689506
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 февраля (№ 15). – 2020. – 16 с.
689507
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 февраля (№ 16). – 2020. – 16 с.
689508
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 марта (№ 33). – 2020. – 32 с.
689509
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
05-11августа (№ 107/110). – 2020. – 32 с.
689510
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 ноября (№ 161/164). – 2020. – 32 с.
689511
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 августа (№ 111/114). – 2020. – 32 с.
689512
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 марта (№ 34). – 2020. – 16 с.
689513
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 февраля (№ 17). – 2020. – 32 с.
689514
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 февраля (№ 18). – 2020. – 16 с.
689515
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 января (№ 1/2). – 2020. – 32 с.
689516
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 июля (№ 95/98). – 2020. – 32 с.
689517
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 сентября (№ 130/133). – 2020. – 32 с.
689518
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 декабря (№ 181/184). – 2020. – 32 с.
689519
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 июня (№ 50/65). – 2020. – 32 с.
689520
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 марта (№ 35). – 2020. – 16 с.
689521
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 февраля (№ 19). – 2020. – 16 с.
689522
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 февраля (№ 20). – 2020. – 16 с.
689523
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 марта (№ 36). – 2020. – 32 с.
689524
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 - 19 ноября (№ 165/168). – 2020. – 32 с.
689525
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-18 октября (№ 146/149). – 2020. – 32 с.
689526
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 марта (№ 37). – 2020. – 16 с.
689527
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 августа (№ 115/118). – 2020. – 32 с.
689528
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 февраля (№ 21). – 2020. – 32 с.
689529
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 февраля (№ 22). – 2020. – 16 с.
689530
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 января (№ 3). – 2020. – 16 с.
689531
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21мая (№ 41/42). – 2020. – 32 с.
689532
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 октября (№ 150/152). – 2020. – 32 с.
689533
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 января (№ 4). – 2020. – 16 с.
689534
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 января (№ 5). – 2020. – 32 с.
689535
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 июля (№ 99/102). – 2020. – 32 с.
689536
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 сентября (№ 134/137). – 2020. – 32 с.
689537
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 марта (№ 38). – 2020. – 16 с.
689538
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 декабря (№ 185/188). – 2020. – 32 с.
689539
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 января (№ 6). – 2020. – 16 с.
689540
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 февраля (№ 23). – 2020. – 16 с.
689541
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-28 июня (№ 66/75). – 2020. – 32 с.
689542
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 марта (№ 39/40). – 2020. – 32 с.
689543
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 ноября (№ 169/172). – 2020. – 32 с.
689544
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 февраля (№ 24). – 2020. – 16 с.
689545
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 февраля (№ 25). – 2020. – 32 с.
689546
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 августа (№ 119/122). – 2020. – 32 с.
689547
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 мая (№ 43/44). – 2020. – 32 с.
689548
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 февраля (№ 26). – 2020. – 16 с.
689549
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 января (№ 7). – 2020. – 16 с.
689550
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 января (№ 8). – 2020. – 16 с.
689551
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 октября (№ 153/156). – 2020. – 32 с.
689552
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 июля (№ 103/106). – 2020. – 32 с.
689553
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 января (№ 9). – 2020. – 32 с.
689554
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 января (№ 10). – 2020. – 16 с.
689555
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 сентября - 1 октября (№ 138/141). – 2020. – 32 с.
689556
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-21 декабря (№ 189/191). – 2020. – 32 с.
689557
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июня - 2 июля (№ 76/92). – 2020. – 32 с.
689558
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 февраля (№ 27). – 2020. – 16 с.
689559
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 февраля (№ 28). – 2020. – 16 с.
689560
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 ноября - 3 декабря (№ 173/176). – 2020. – 32 с.
689561
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 августа - 3 сентября (№ 123/125). – 2020. – 32 с.
689562
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 февраля - 5 марта (№ 29). – 2020. – 32 с.
689563
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля (№ 30). – 2020. – 16 с.
689564
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 января (№ 11). – 2020. – 16 с.
689565
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 мая - 4 июня (№ 45/46). – 2020. – 32 с.
689566
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 октября - 5 ноября (№ 157/160). – 2020. – 32 с.
689567
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 января (№ 12). – 2020. – 16 с.
689568
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 января - 6 февраля (№ 13). – 2020. – 32 с.
689569
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января (№ 14). – 2020. – 16 с.
689570
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 декабря 14 января (№ 192). – 2020. – 32 с.
689571
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 августа (№ 115). – 2019. – 32 с.
689572
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 мая (№ 65). – 2019. – 32 с.
689573
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 октября (№ 151). – 2019. – 32 с.
689574
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июля (№ 99). – 2019. – 32 с.
689575
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 апреля (№ 51). – 2019. – 32 с.
689576
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 сентября (№ 135). – 2019. – 32 с.
689577
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 декабря (№ 187). – 2019. – 32 с.
689578
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 июня (№ 84). – 2019. – 32 с.
689579
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 марта (№ 36/9). – 2019. – 32 с.
689580
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 февраля (№ 20). – 2019. – 32 с.
689581
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 ноября (№ 171). – 2019. – 32 с.
689582
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 августа (№ 119/31). – 2019. – 32 с.
689583
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 мая (№ 66). – 2019. – 32 с.
689584
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 января (№ 1/2). – 2019. – 32 с.
689585
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 октября (№ 155). – 2019. – 32 с.
689586
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 апреля (№ 55). – 2019. – 32 с.
689587
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11- 18 июля (№ 103). – 2019. – 32 с.
689588
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 сентября (№ 139). – 2019. – 32 с.
689589
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 декабря (№ 191). – 2019. – 32 с.
689590
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 июня (№ 88). – 2019. – 32 с.
689591
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 марта (№ 39). – 2019. – 32 с.
689592
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 февраля (№ 24). – 2019. – 32 с.
689593
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 ноября (№ 175). – 2019. – 32 с.
689594
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 августа (№ 123/32). – 2019. – 32 с.
689595
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 мая (№ 71). – 2019. – 32 с.
689596
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 января (№ 7). – 2019. – 32 с.
689597
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 октября (№ 159). – 2019. – 32 с.
689598
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 апреля (№ 59). – 2019. – 32 с.
689599
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 июля (№ 107). – 2019. – 32 с.
689600
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 сентября (№ 143). – 2019. – 32 с.
689601
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 декабря (№ 195). – 2019. – 32 с.
689602
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 июня (№ 92). – 2019. – 32 с.
689603
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 марта (№ 43). – 2019. – 32 с.
689604
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 февраля (№ 28). – 2019. – 32 с.
689605
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 ноября (№ 179). – 2019. – 32 с.
689606
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 августа (№ 127/33). – 2019. – 32 с.
689607
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 мая (№ 76). – 2019. – 32 с.
689608
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 января (№ 12). – 2019. – 32 с.
689609
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 октября (№ 163). – 2019. – 32 с.
689610
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля - 2 мая (№ 63). – 2019. – 32 с.
689611
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля - 1 августа (№ 111). – 2019. – 32 с.
689612
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 сентября - 3 октября (№ 147). – 2019. – 32 с.
689613
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 декабря - 2 января (№ 199). – 2019. – 32 с.
689614
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июня - 4 июля (№ 96). – 2019. – 32 с.
689615
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля - 7 марта (№ 38/8). – 2019. – 32 с.
689616
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 марта - 4 апреля (№ 47). – 2019. – 32 с.
689617
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября - 5 декабря (№ 183). – 2019. – 32 с.
689618
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа - 5 сентября (№ 131). – 2019. – 32 с.
689619
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 мая - 6 июня (№ 80). – 2019. – 32 с.
689620
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января - 7 февраля (№ 16). – 2019. – 32 с.
689621
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября - 7 ноября (№ 167). – 2019. – 32 с.
689622
  Петрова Г.А. КП СССР и вопросы литературы и искусства / Г.А. Петрова. – М., 1971. – 55с.
689623
  Шульга И.В. КП Украины - организатор помощи рабочего класса колхозному крестьянству в дальнейшем развитии сельского хозяйства республики (1953-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шульга И.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 19 с.
689624
  Бова А.П. КП Украины в борьбе за выполнение требования Устава КПСС о развитии самокритики и критики снизу. : Дис... канд. истор.наук: / Бова А.П,; Инст. повышения квалификации преподав. маркс.-лен. при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279 л. – Бібліогр.:л.1-16
689625
  Пономаренко Г.Я. КП Украины во главе политической и трудовой активности рабочего класа Донбасса в период построения фундамента социализма : Дис... д-ра. ист.наук: / Пономаренко Г.Я.; Донецкий политех. и-т. – Донецк, 1971. – 558л.
689626
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Июль. – К, 1978. – 59с.
689627
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Липень. – К, 1978. – 56с.
689628
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Март. – К, 1978. – 32с.
689629
   КП Украины. Съезд, 26-й. Киев. 1981. – Київ, 1981. – 374 с.
689630
  Шульга І.В. КП України - організатор допомоги робітничого класу колгоспному селянству в дальшому розвитку сільського господарства республіки (1953-1955 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шульга І.В.; КДУ. Каф. історії КПРС. – К., 1959. – 254, XIVл. – Бібліогр.:л.І-XIV
689631
   КП України. З"їзд 27. 1986. Київ. – Київ, 1986. – 133 с.
689632
   КП України. З"їзд, 25-й. Київ. 1976. – К, 1976. – 473с.
689633
   КП України. З"їзд, 25-й. Київ. 1976. – К, 1976. – 132с.
689634
   КП України. З"їзд, 26-й. – Київ, 1981. – 360 с.
689635
   КП Эстонии, ЦК. Торжественное заседание, посвященное 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 1977. – Таллин, 1978. – 50с.
689636
  Гусаров К В. КП(б) У -- организатор и руководитель Всеукраинской секции Международной организации помощи борцам революции и деятельность МОПР в республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Гусаров В.К. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 21 с.
689637
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Климко М.С.; МВО СССР. Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1951. – 258л. – Бібліогр.:л.246-256
689638
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Климко М.С.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 29 с.
689639
  Сердюк В.З. КП(б) Украины в период окончания иностранной военной интервенции и гражданской войны и перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (ноябрь 1920 - март 1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сердюк В.З. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
689640
  Бакуменко П.І. КП(б) України в боротьбі за зміцнення Радянської влади на селі (1921-1923 рр.) : дис... канд. іст. наук / П.І. Бакуменко ; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1952. – 322 л. – Бібліогр.: л. 307-322
689641
   КП(б)У Украины. – К, 1988. – 285с.
689642
   КП(б)Украины. Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. – Київ, 1991. – 241 с.
689643
  Бакуменко П.И. КП/б/ Украины в борьбе за укрепление Советской власти в деревне /1921-1923 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Бакуменко П.И.; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
689644
  Липило П.П. КПБ -- организатор и руководитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. / П.П. Липило. – Минск, 1959. – 259с.
689645
  Шкляр Е.Н. КПБ - организтор социалистического соревнования в промышленности республики (1926-41 гг.) / Е.Н. Шкляр. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 272с.
689646
  Кюнрих Х. КПГ в борьбе против фашистской диктатуры 1933-1945 гг. / Х. Кюнрих. – М., 1986. – 260с.
689647
  Ничипорович А.А. КПД зеленого листа / А.А. Ничипорович. – Москва, 1964. – 46с.
689648
  Ховратович И.П. КПЗБ - руководитель борьбы трудящихся западной Белоруссии за свое социальное и национальное освобождение в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ховратович И.П.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1966. – 22л.
689649
  Глинская Т.Ю. КПЗБ - руководитель освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии 1924-1928 гг. / Т.Ю. Глинская. – Минск, 1965. – 200с.
689650
  Савинец В.А. КПЗУ -- организатор и руководитель национально-освободительной борьбы трудящихся за воссоединение с Советской Украиной (1929-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савинец В. А.; Льв. ГУ. – Львов, 1969. – 24л.
689651
  Сахарчук И.М. КПЗУ -- организатор и руководитель революционно-освободительной борьбы трудящихся Западной Украины (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сахарчук И. М.; КГУ. – К., 1970. – 19л.
689652
  Пилипив Любовь Кирилловна КПЗУ - организатор и руководитель революционной деятельности МОПР на западноукраинских землях (1925-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипив Любовь Кирилловна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1974. – 30л.
689653
   КПЗУ - організатор революційної боротьби : Спогади колишніх членів Комуністичної партії Західної України. – Львів : Книжково-журнальне вид., 1958. – 316 с.
689654
  Лиховодов В.І. КПІ - від першого кроку до першого випуску / В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, Е.В. Лиховодова; Нц.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 104с. – ISBN 966-504-236-Х
689655
   КПІ - колиска інженерної освіти і науки в Україні / М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, В.О. Константинов, В.М. Сторчеус, І.В. Малінкін; Нац.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 149 с. – ISBN 966-504-007-3
689656
   КПІ знову перший у рейтингу "ТОП-200 Україна" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 40. – ISBN 978-966-622-690-0


  Перше місце у рейтингу поділили Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" і Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2014 р.).
689657
   КПІ отримав ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказом Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич від 17 серпня 2016 року Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" присвоєно ім"я його колишнього студента, видатного авіаконструктора 20 століття І. І. ...
689658
   КПІ. Крізь роки : Історичний огляд 6 етапів / Любомудрова А.Л.,Лиховодов В.І.,Лиховодова О.В. – Київ, 1997. – 147с
689659
   КПІ. Перше століття. Политехническій институтъ императора Александра 2 въ Кіевъ : історичний огляд / [ авт.-упоряд.: В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, О.В. Лиховодова; за заг. ред. М.З. Згуровського ]. – Київ : Такі справи, 2007. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-96222-9-8
689660
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 1992-9277
689661
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
689662
  Савчук В.М. Кпроблеме перехода от чувственного познания к логическому : Автореф... канд. филос.наук: / Савчук В. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
689663
  Литвиненко В.Ф. КПРС - вихователь комуністичної ідейності молоді / В.Ф. Литвиненко. – Київ, 1978. – 159с.
689664
   КПРС - керівна і організуюча сила комуністичного будівництва. – К, 1975. – 157с.
689665
  Гольнєв М.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила в боротьбі за побудову комунізму / М.С. Гольнєв. – Київ, 1959. – 48с.
689666
   КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського народу в будівництві комунізму. – К, 1962. – 63с.
689667
  Мултих Г.М. КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1978. – 64с.
689668
  Калакура Я.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила розвинутого соціалістичного суспільства / Я.С. Калакура. – Київ, 1979. – 64 с.
689669
  Бєлоусов С.М. КПРС - натхненник і організатор комуністичного будівництва на Україні / С.М. Бєлоусов. – Київ, 1960. – 60с.
689670
  Кравчук М.І. КПРС - натхненник і організатор перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / М.І. Кравчук. – Київ, 1975. – 48с.
689671
   КПРС - організатор братерського співробітництва народів СРСР. – К, 1982. – 344с.
689672
  Буцько М.О. КПРС - організатор всенародної допомоги трудящим західних областей УРСР у відбудові і дальшому розвитку народного господарства (1944-1950 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. з Збірника наукових праць викладачів і аспірантів каф, 1960. – [12] с.
689673
   КПРС - організатор і натхненник соціалістичного змагання у промісловості України. – Київ : Політвидав України, 1975. – 285 с.
689674
  Лось В.Є. КПРС - організатор культурного співробітництва народів СРСР у період будівництва комунізму / В.Є. Лось. – К, 1977. – 150с.
689675
  Шморгун П.М. КПРС - партія інтернаціоналістів-ленінців / П.М. Шморгун. – Київ, 1973. – 48с.
689676
  Мултих Г.М. КПРС - партія інтернаціоналістів / Г.М. Мултих. – Київ, 1976. – 104с.
689677
  Василенко В.К. КПРС - політичний керівник радянського народу / Василенко В.К. – Київ, 1976. – 48с.
689678
  Позняк В.Т. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / В.Т. Позняк, М.Г. Язвинський. – Київ, 1978. – 28с.
689679
  Мінгазутдінов А.Ф. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / А.Ф. Мінгазутдінов. – Київ, 1978. – 28 с.
689680
  Ющенко Д М. КПРС в період розгорнутого будівництва комунізму. / Д М. Ющенко, В.С. Ханенко. – Київ, 1962. – 130с.
689681
  Капітонов І.В. КПРС високо несе ленінський прапор / Капітонов І.В. – Київ, 1979. – 32 с.
689682
  Сергієнко П.П. КПРС і вдосконалення політичної культури розвинутого соціалізму / П.П. Сергієнко. – Київ, 1984. – 48с.
689683
  Комладзе В.С. КПРС і Радянський уряд про підготовку молоді до суспільної діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 13)
689684
   КПРС і розвиток науково-технічної революції на селі. – К, 1978. – 159с.
689685
   КПРС і творча активність мас. – К, 1980. – 384с.
689686
  Штанько Л.Т. КПРС про роль організаторської діяльності вчителя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 10-13. – (Серія історії ; № 14)
689687
  Бачинський В.М. КПРС у боротьбі за підвищення добробуту трудящих : за мат. пром. підприємств України 1959-1966 рр. / В.М. Бачинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 175 с.
689688
  Шаповал Ю.І. КПРС у суспільстві розвинутого соціалізму / Ю.І. Шаповал. – Київ, 1985. – 16с.
689689
   КПРС. Стенографічний звіт, 25.02.1986. – К
Т. 1. – 1986. – 623с.
689690
  Мусатова Л.Я. КПСС-- организатор трудовых подвигов железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Мусатова Л.Я.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 31л.
689691
  Рамазанов Шамиль Шахович КПСС- организатор дальнейшего укрепления дружбі народов СССР : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рамазанов Шамиль Шахович; КГУ. – Киев, 1988. – 219л. – Бібліогр.:л.188-214
689692
  Тарасов И.А. КПСС- организатор социалистического преобразования хозяйства малых народностей Севера. / И.А. Тарасов. – Якутск, 1967. – 176с.
689693
  Андрухов Н.Р. КПСС- руководящая и направляющая сила советского общества, ядро его политической системы / Н.Р. Андрухов. – Москва, 1978. – 64с.
689694
  Шитарев Г.И. КПСС- руководящая сила / Г.И. Шитарев. – М, 1966. – 88с.
689695
  Рамазанов Ш.Ш. КПСС-организатор дальнешего укрепления дружбы народов СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Рамазанов Ш.Ш.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 27л.
689696
  Балицкий В.Г. КПСС-организатор перехода малых народов Крайнего Северо-Востока РСФСР от патриархально-общинного строя к социализму. : Автореф... канд. ист.наук: / Балицкий В.Г.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
689697
  Бакастова Г.П. КПСС-организатор трудовых подвигов советских женщин в текстильной промышленности в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бакастова Г.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 29л.
689698
  Жеребченко И.П. КПСС -- вдохновитель и организатор борьбы советского народа за мир (1945-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жеребченко И. П.; КГУ. – К., 1967. – 29л.
689699
  Коровников Б.И. КПСС -- вдохновитель и организатор братского сотрудничества народов СССР в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства (сент. 1953-1955 гг.) (На матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровников Б. И. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
689700
  Конюхов В.Н. КПСС -- вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / В.Н. Конюхов. – Москва, 1961
689701
  Сафронов Г.П. КПСС -- вдохновитель и организатор совоения целинных и залежных земель (на матер. Краснояр. края 1954-1956 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафронов Г. П.; МВССО РСФСР, ИркутГУ. – Иркутск, 1961. – 21л.
689702
  Маргулис Т.Л. КПСС -- вдохновитель и организатор социалистического соревнования в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Маргулис Т.Л.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
689703
  Доброхотов В.Я. КПСС -- вдохновитель и организатор стахановского движения на железнодоржном транспорте СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Доброхотов В.Я.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1953. – 30 с.
689704
  Зинченко В.Т. КПСС -- вдохновитель и организатор творческой трудовой активности рабочего класса в годы пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Зинченко В.Т.; М-во высш. и сред. спец. образования ССР. Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1961. – 25л.
689705
  Бугаев Е.И. КПСС -- вождь всего советского народа. / Е.И. Бугаев. – Москва, 1966. – 72с.
689706
  Славина Л.А. КПСС -- организатор борьбы за высокую культуру производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Славина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 21л.
689707
  Епишев А.А. КПСС -- организатор и руководитель Вооруженных Сил. / А.А. Епишев. – Москва, 1977. – 64с.
689708
  Лельчук В.С. КПСС -- организатор и руководитель всенародного движения за коммунистический труд / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – М., 1961. – 56с.
689709
  Моисеев М.И. КПСС -- организатор мощного подъема сельского хозяйства в период развернутого строительства коммунизма / М.И. Моисеев. – М., 1963. – 30с.
689710
  Кочиева Ф.И. КПСС -- организатор патриотеческих подвигов женщин в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кочиева Ф.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 27л.
689711
  Кучеренко М.М. КПСС -- организатор подготовки и воспитания кадров сельских механизаторов в период развернутого строительства коммунизма (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кучеренко М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра ист. КПСС ист. фак. – М., 1964. – 22л.
689712
  Ривлин М.Э. КПСС -- организатор поиощи рабочего класса колхозному крестьянству в крутом подъеме сельского хозяйства 1953-1955 гг. (по мат. Лен. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ривлин М. Э.; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 17л.
689713
  Алексютин Н.М. КПСС -- организатор резвития и подъема промышленности в агро-индустриальных областях РСФСР (1956-1965) : Автореф... канд. истнаук: 07.00.01 / Алексютин Н. М.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1977. – 23л.
689714
  Воронина А.И. КПСС -- организатор сотрудничества братских республик в развитии советской науки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронина А. И.; КГУ им. Т. Шевченког. – К., 1979. – 204л.
689715
  Лабур В.А. КПСС -- организатор социалистического соревнования смежных коллективов 1971-1980 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лабур В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
689716
  Лабур В.А. КПСС -- организатор социалистического соревнования смежных коллективов. 1971-1980 гг. (На материлах УССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лабур В. А.; КИСИ. – К., 1982. – 213л. – Бібліогр.:л.181-213
689717
  Лаврентьева М.А. КПСС -- организатор социалистического строительства у малых народов Севера : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лаврентьева М.А. ; ЛГУ. Каф. ист. КПСС. – Ленинград, 1964. – 21 с.
689718
  Конюшая Ю.П. КПСС -- организатор творческого содружества работников науки и производства. / Ю.П. Конюшая. – М, 1956. – 127с.
689719
  Литвиненко Н.М. КПСС -- организатор укрепления интернационального единства советского народа в ходе межреспубликанского социалистического соревнования. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Литвиненко Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 24л.
689720
  Кисеоев И.И. КПСС -- организатор шефства города над деревней в условиях развертывания строительства Коммунизма 1961-1967 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кисеоев И.И.; Вороне. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 20л.
689721
  Зверев Е.П. КПСС -- организатор шефства города над селом в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зверев Е.П.; Уральск. гос. у-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
689722
  Гусева С.И. КПСС -- организатор электрификации и механизации сельского хозяйства в 1953-1962 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусева С.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 15л.
689723
  Бутулова И.М. КПСС -- руководитель и организатор трудовой активности рабочего класса в годы пятой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутулова И.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 21л.
689724
  Швец И.А. КПСС - авангард советского народа / И.А. Швец. – М, 1981. – 64с.
689725
  Зубехин И.П. КПСС - вдохновитель и организатор героического труда советской инженерно-технической интеллигенции в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Зубехин И.П.; Моск. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1953. – 16 с.
689726
   КПСС - вдохновитель и организатор Октябрьской революции, социалистического и коммунистического строительства в СССР. – М, 1967. – 130с.
689727
  Мошкин Николай Алексеевич КПСС - вдохновитель и организатор патриотических подвигов трудящихся в годы Великой Отечественной войны. (По материалам Удмурт. обл. парторганизации) : Автореф... канд. ист.наук: / МОшкин Николай Алексеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1957. – 16л.
689728
  Васильев Ю.А. КПСС - вдохновитель и организатор патриотического подъема советского народа в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев Ю.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1955. – 16л.
689729
   КПСС - вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой Отечественной войне. – М, 1959. – 392с.
689730
  Савельев В.М. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / В.М. Савельев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 288с.
689731
  Буцко Н.А. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / Н.А. Буцко. – Киев, 1980. – 48с.
689732
  Чекалин М.В. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / М.В. Чекалин. – Л., 1955. – 64с.
689733
   КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отчественной войне. – Москва, 1973. – 262с.
689734
  Калинин В.Б. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в ВОВ / В.Б. Калинин, В.Н. Конюхов. – Москва, 1961. – 143с.
689735
  Западаев В.Д. КПСС - вдохновитель и организатор ратных и трудовых подвигов советского народа в Великой Отечественной войне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / западаев В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 23 с.
689736
  Хесин М.Ю. КПСС - вдохновитель и организатор строительства коммунизма в СССР. / М.Ю. Хесин. – Минск, 1973. – 302с.
689737
  Байшин А.А. КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов рабочего класса в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Байшин А.А. ; Казахский филиал ИМЭЛ при ЦК КПСС. – Алма-Ата, 1955. – 16 с.
689738
  Ильясов Б. КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов туркменского народа в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ильясов Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 15 с.
689739
  Ильясов Баба КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов туркменского народа в период Великой Отечественной войны. : Дис... канд. ист. наук: / Ильясов Баба ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1955. – 243 л.
689740
  Коровников Б.И. КПСС - вдохновитель иорганизатор братского сотрудничества народов СССР в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства : Дис... канд. ист.юнаук: / Коровников Б.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 290л. – Бібліогр.:л.1-ХІ
689741
  Ноткина О.Ю. КПСС - ведущая и направляющая сила советского общества / О.Ю. Ноткина. – Одесса, 1971. – 34с.
689742
  Александров Г.Ф. КПСС - добровольный боевой союз единомышленников-коммунистов / Г.Ф. Александров. – Москва, 1953. – 40с.
689743
   КПСС - опыт партийного строительства. – М, 1976. – 108с.
689744
   КПСС - опыт партийного строительства. – М, 1976. – 108с.
689745
  Черкесов Б.А. КПСС - организато подъема культурно-технического уровня тружеников села в годы восьмой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черкесов Б.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
689746
   КПСС - организатор аграрных преобразований на Северном Кавказе. – Орджоникидзе, 1981. – 141с.
689747
   КПСС - организатор борьбы за крутой подъем сельского хозяйства. – М, 1960. – 360с.
689748
  Гальцев А.В. КПСС - организатор борьбы за ликвидацию фактического неравенства народов Северного Кавказа (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гальцев А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 22л.
689749
  Квасов Юрий Павлович КПСС - организатор борьбы рабочего класса за укрепление и развитие материально-технической базы сельского хязяйства в 1965-1970 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Квасов Юрий Павлович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 16л.
689750
  Ермаков Ф.И. КПСС - организатор братского сотрудничества советских республик в создании материально-технической базы коммунизма / Ф.И. Ермаков. – Саратов, 1964. – 84с.
689751
  Прусанов И.П. КПСС - организатор военно-политического союза рабочих и крестьян / И.П. Прусанов. – М., 1956. – 100с.
689752
  Шведов В.Н. КПСС - организатор военного производства в 1941-1942 гг. / В.Н. Шведов. – Л., 1982. – 144с.
689753
  Логунов В.И. КПСС - организатор восстановления народного хозяйства Центрального Черноземья. 1921-1927 гг. / В.И. Логунов. – Воронеж, 1970. – 296с.
689754
  Сурнина В.И. КПСС - организатор всенародной помощи освобожденным районам (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сурнина В.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 24л.
689755
  Симонцева Е.Н. КПСС - организатор всенародной помощи эвакуированному населению в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Симонцева Е.Н.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1981. – 16л.
689756
   КПСС - организатор зациты социалистического Отечетва. – М, 1974. – 502с.
689757
   КПСС - организатор защиты социалистического Отечества. – М, 1977. – 462с.
689758
  Уогинтас В.Ю. КПСС - организатор и вдохновитель братского сотрудничества народов СССР в деле дальнейшего экономического развития советских республик в послевоенный период (1945-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Уогинтас В.Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
689759
  Арамбалык М.В. КПСС - организатор и руководител соцсоревнования в послевоенный период : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арамбалык М.В. ; Ин-т повышиния квалификации преподователей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
689760
  Козлов В.Н. КПСС - организатор и руководитель массовой партийно-советской печати / В.Н. Козлов. – Ленинград, 1978. – 167с.
689761
  Утенков А.Я. КПСС - организатор и руководитель социалистического соревнования в промышленности в послевоенные годы. / А.Я. Утенков. – М., 1970. – 164с.
689762
  Арамбалык М.В. КПСС - организатор и руководитель соцсоревнования в послевоенный период (1946-1950 гг. На материалах Сталинской области) : дис. ... канд. ист. наук / М.В. Арамбалык ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – IX, 283, XIX л.
689763
  Левыкин К.Г. КПСС - организатор колхозного производства в годы второй пятилетки (1933-1937) / К.Г. Левыкин. – Москва : Московский университет, 1969. – 144 с.
689764
  Балацкий Н.Р. КПСС - организатор колхозного строя. / Н.Р. Балацкий, В.Д. Талалаев. – Москва, 1980. – 96с.
689765
  Молетотов И.А. КПСС - организатор крупного научного центра в Сибири (1957-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Молетотов И.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
689766
  Шеуджен Э.А. КПСС - организатор культурного строительства в национальных областях Северного Кавказа (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шеуджен Э.А.; Дагест. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 21л.
689767
  Украинцев В.В. КПСС - организатор культурного строительства в период развитого социализма. / В.В. Украинцев. – М., 1975. – 143с.
689768
  Сидоренко В.Н. КПСС - организатор культурного строительства на селе в 1959 - 1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Сидоренко В.Н.; Лен. гос. ун-т. – Л., 1971. – 20л.
689769
   КПСС - организатор массового социалистического соревнования. – Москва, 1986. – 58с.
689770
  Стеценко Светлана Власовна КПСС - организатор межреспубликанского сотрудничества рабочего класса в осуществлении аграрной политики. 1971-1980 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Стеценко Светлана Власовна; Киевск. инженерно-строительн. ин-т. – Киев, 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.157-194
689771
  Булатов В.Н. КПСС - организатор освоения Арктики и Северного морского пути (1917-1980) / В.Н. Булатов. – Москва, 1989. – 155,1с.
689772
  Средин Г.В. КПСС - организатор победы советского народа в Великой отечественной войне / Г.В. Средин. – М, 1975. – 64с.
689773
  Монахов В.С. КПСС - организатор подъема сельского хозяйства в 1953-1960 гг. (По матер. Сев.-Зап. обл. РСФСР). : Автореф... канд. ист.наук: / Монахов В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
689774
  Куценеко К.А. КПСС - организатор помощи советских народов трудящимся Закарпатья в социалистическом переустройстве народного хозяйства (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Куценеко К.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
689775
  Гуревич В.Я. КПСС - организатор развёрнутого строительства коммунизма / В.Я. Гуревич. – Москва, 1964. – 64 с.
689776
  Исаков П.Ф. КПСС - организатор разгрома фашизма в годы Великой Отечественной войны / П.Ф. Исаков. – М, 1970. – 48с.
689777
  Рейтман А.Б. КПСС - организатор создания железо-рудной и топливной базы северо-западной металлургии (1918-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Рейтман А.Б.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
689778
   КПСС - организатор создания, развития советской национальной государствености, экономики, культуры и совершенствования национальных отношений в автономных республиках Поволжья и приуралья. – Секция 2. – Чебоксары, 1990. – 63с.
689779
  Воронина Анна Ивановна КПСС - организатор сотрудничества братских республик в развитии советской науки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронина Анна Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
689780
  Криводед В.В. КПСС - организатор сотрудничества и взаимомощи рабочего класса и колхозного крестьянства в 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Криводед В.В.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
689781
  Гербач В.В. КПСС - организатор сотрудничества рабочего класса со старой технической интеллигенции / В.В. Гербач. – М, 1980. – 124с.
689782
   КПСС - организатор социалистического соревнования строителей коммунизма. – М, 1976. – 228с.
689783
  Каменчук Николай Иосифович КПСС - организатор социалистического соревнования труженников сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (На материалах парт. организаций Владимир., Иван., Костр. и Яр. о : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Каменчук Николай Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
689784
  Зыков А.Н. КПСС - организатор строительства гидроэлектростанций Восточной Сибири (1950-1967). : Автореф... доктор ист.наук: / Зыков А.Н.; МГУ. – М., 1969. – 41л.
689785
  Черняк Э.В. КПСС - организатор строительства предприятий черной металлургии Центрального Казахстана (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черняк Э.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 22л.
689786
  Касьяненко В.И. КПСС - организатор строительства развитого социализма / В.И. Касьяненко. – Москва, 1974. – 279с.
689787
  Олейниченко Н.Д. КПСС - организатор стротительства Днепровского каскада гидроэлектростанций (1927-1970 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Олейниченко Н.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 46-47 с.
689788
  Ахметзянов Узбек Саитзянович КПСС - организатор трудового подвига рабочего класса в годы Великой Отечественной войны. (На примере БашкАССР0 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ахметзянов Узбек Саитзянович; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
689789
  Прошунин Я.Ф. КПСС - организатор трудового подъема работников химической промышленности в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прошунин Я.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
689790
  Шутов В.А. КПСС - организатор трудового подъема рабочего класса в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Шутов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
689791
  Данилюк М.З. КПСС - организатор трудовых патриотических подвигов колхозного крестьянства Советской Украины в Великой Отечественной войне (1941-1945) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Данилюк М.З.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 16 л.
689792
  Кузьмин С.В. КПСС - организатор укрепления союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период между 22 и 24 съездами партии. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Кузьмин С.В. ; Кабард-Балкан. гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 24 с.
689793
  Форстман Георгий Васильевич КПСС - организатор шефства города над деревней (1953-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Форстман Георгий Васильевич; МГУ. Кафедра истории КПСС естеств. фак. – М., 1964. – 21л.
689794
  Саядов С.А. КПСС - организаторо братского сотрудничества и взаимопомощи народов СССР в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Саядов С. А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
689795
  Баграмов Э.А. КПСС - партия интернационалистов-ленинцев / Э.А. Баграмов. – Москва : Политиздат, 1975. – 63 с. – (Библиотечка "Интернационализм в действии")
689796
  Дербинов Ю.В. КПСС - партия научного коммунизма / Ю.В. Дербинов. – Москва, 1973. – 96 с.
689797
   КПСС - партия научного коммунизма. – М, 1974. – 248с.
689798
  Колесников С.В. КПСС - партия новаторов, партия революционного действия / С.В. Колесников. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Библиотечка "70 лет Великого Октября")
689799
  Слепов Л.А. КПСС - партия пролетарского интернационализма / Л.А. Слепов. – Москва, 1973. – 366с.
689800
   КПСС - партия пролетарского интернационализма. – К, 1983. – 295с.
689801
   КПСС - партия пролетарского интернационализма : Межвуз. сб. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1987. – 167, [2] с.
689802
  Ермолаев А.И. КПСС - партия рабочего класса, авангард советского народа / А.И. Ермолаев. – М., 1983. – 230 с.
689803
   КПСС - партия революционной мысли и революционного действия. – К, 1978. – 248с.
689804
  Молочко В.К. КПСС - партия советского народа. : Автореф... канд. ист.наук: / Молочко В.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. история КПСС. – М., 1966. – 18л.
689805
  Степанов В.П. КПСС - партия созидателей / В.П. Степанов. – Москва, 1969. – 95с.
689806
  Кричевский Э.Л. КПСС - руководитель и организатор братской помощи республике Куба в подготовке национальных кадров рабочих для промышленности и сельского хозяйства (1961-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кричевский Э.Л.; Кабард.-Балкар. гос. ун-тет. – Нальчик, 1967. – 16л.
689807
   КПСС - руководящая и направляющая сила в строительстве социализма и коммунизма. – Горький, 1974. – 102с.
689808
   КПСС - руководящая и направляющая сила коммунистического строительства. – Москва, 1980. – 54с.
689809
   КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества : Указ. кн. и ст., опубл. на рус. яз. в 1981-1984 гг. – Москва, 1985. – 65с.
689810
   КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества. – Москва, 1985. – 46с.
689811
   КПСС - руководящая и организующая сила революционного обновления общества. – М, 1988. – 62с.
689812
   КПСС - руководящая сила нашего общества : Библиографический указатель (май - август 1988 г.). – Москва, 1989. – 173с.
689813
   КПСС - руководящая сила нашего общества : Библиографический указатель (сентябрь - декабрь 1988 г.). – Москва, 1989. – 175с.
689814
   КПСС - руководящая сила советского общества. – Москва, 1987. – 48с.
689815
   КПСС - руководящая сила советского общества : Указатель книг, брошюр и статей, поступивших в фонды библиотек с января по июль 1987 г. – Москва, 1988. – 128с.
689816
   КПСС - руководящая сила советского общества : Библиографический указатель (июль - декабрь 1987 г.). – Москва, 1988. – 135с.
689817
  Глезерман Г.Е. КПСС - руководящая сила социалистического государства / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 64с.
689818
   КПСС - руководящее ядро политической системы советского общества. – М, 1977. – 287с.
689819
   КПСС - ядро политической системы советского общества. – К, 1979. – 271с.
689820
   КПСС. – М, 1963. – 343с.
689821
   КПСС. – М, 1971. – 415с.
689822
   КПСС : справочник. – 4-е изд.,доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1978. – 399 с.
689823
   КПСС : справочник. – 4-е изд. доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1980. – 399 с.
689824
   КПСС : Справочник. – М, 1982. – 446с.
689825
   КПСС : Справочник. – М, 1983. – с.
689826
   КПСС. – Минск, 1986. – 96с.
689827
  Шевчук М.Ф. КПСС в борьбе за вовлечение женщин в Советы (на матер. зап. обл. Украины 1939-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевчук М. Ф.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 15л.
689828
  Шевчук М.Ф. КПСС в борьбе за вовлечение женщин в Советы депутатов трудящихся (на мат-лах западных обл. Украины 1939-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Шевчук М.Ф.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 209, Хл.
689829
  Потоцкий Г.К. КПСС в борьбе за воспитание трудящихся западных областей Украины в духе пролетарского интернационализма (1944-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Потоцкий Г.К.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
689830
  Бородин А.А. КПСС в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства / А.А. Бородин. – Киев, 1954. – 40с.
689831
  Бородин А.А. КПСС в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР в послевоенный период. (На правах рукописи) / А.А. Бородин; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1954. – 39с.
689832
  Ловцов Л.В. КПСС в борьбе за восстановление и развитие железнодорожного транспорта. / Л.В. Ловцов. – М, 1980. – 173с.
689833
  Безродная Алла Тимофеевна КПСС в борьбе за всестороннее, гармоническое развитие человека в период между XXI и XXIV съездами партии. (На материалах Краснодарской краевой парт. организации). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Безродная Алла Тимофеевна; МВиССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 32л.
689834
  Шевченко Г.И. КПСС в борьбе за дальнейшее укрепление связей с массами в период завершения строительсва социализма и проведения новой Конституции (1935-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевченко Г. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
689835
  Кубраков Н.Д. КПСС в борьбе за дальнейшее укрепление связи с массами (1952-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кубраков Н.Д.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1955. – 16л.
689836
  Сыч Е.Г. КПСС в борьбе за дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период 1930-1934 гг. (На матер. Укр.ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Сыч Е.Г. ; МВО УССР, Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 20 с.
689837
  Брежнев Л.И. КПСС в борьбе за единство всех революционных и миролюбивых сил / Л.И. Брежнев. – Москва, 1972. – 303с.
689838
  Шутов А.Д. КПСС в борьбе за единство и сплоченность мирового коммунистического движения / А.Д. Шутов. – Москва, 1972. – 32с.
689839
  Кузнецов Г.М. КПСС в борьбе за коммунистический труд в условиях строительства комунизма : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кузнецов Г.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1970. – 21л.
689840
  Гурлади С Н. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи западных областей УССР в годы первой послевоенной пятилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гурлади Н.С. ; М-во высш. образования УССР. – Киев, 1955. – 18 с.
689841
  Гурлади Н.С. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи западных областей УССР в годы первой послевоенной пятилетки. : Дис... канд. ист.наук: / Гурлади Н.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 261л. – Бібліогр.:л.І-XV
689842
  Слесарь Н.Н. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание трудящихся в годы третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Слесарь Н.Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л, 1955. – 16л.
689843
  Титаренко В.И. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание трудящихся в послевоенных период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Титаренко В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
689844
  Протопопов А.С. КПСС в борьбе за мир и международную безопасность. / А.С. Протопопов. – М., 1971. – 32с.
689845
   КПСС в борьбе за научно-технический прогресс в лесной промышленности. – Л, 1983. – 141с.
689846
  Ризун Н.И. КПСС в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов в послевоенных период (1945-1952 гг.) (На матер. Полт. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Ризун Н. И.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Полтава, 1954. – 19л.
689847
  Балдаев В.Н. КПСС в борьбе за организацию власти Советов в Иркутской губернии и Забайкалье и образование Бурятской АССР / 1917-1923 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Балдаев В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
689848
  Мурастый А.Д. КПСС в борьбе за осуществление ленинского принципа мирного сосуществования (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мурастый А.Д.; КГУ. – Киев, 1969. – 25л.
689849
  Барбашев В.М. КПСС в борьбе за перестройку работы массовых организаций трудящихся в период проведения в жизнь Конституции 1936-1937 года. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Барбашев В.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16 с.
689850
  Чумбаров Н.И. КПСС в борьбе за переход к индустриализации СССР. / Н.И. Чумбаров. – М., 1959. – 68с.
689851
  Сошникова О.Г. КПСС в борьбе за победу блока коммунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет Союза ССР в 1937 году. (На матер. УССР) : автореф. дс. ... канд. ист. наук / Сошникова О.Г. ; Мин. культуры СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
689852
  Бачинский В.М. КПСС в борьбе за повышение благосостояния рабочего класса. (на материалах Украины 1959-1966 гг.). : Дис... докт. истор.наук: 07.00.01 / Бачинский В.М.; Укр. инст. инженеров водного хозяйства. – Ровно, 1979. – 438л.
689853
  Никитин П.А. КПСС в борьбе за повышение культурно-технического уровня рабочей молодежи в послевоенный период (1946-1956 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин П.А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1958. – 16л.
689854
  Монин Я.М. КПСС в борьбе за повышение материального благосостояния трудящихся в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Монин Я.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л.
689855
  Иванов А.П. КПСС в борьбе за повышение роли трудящихся в охране общественного порядка. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов А.П.; Уральск. гос. ун-тет им. А.И.Горького. – Свердловск, 1977. – 24л.
689856
  Ковалев К.М. КПСС в борьбе за повышение урожайности сельскохозяйственных культур в послевоенный период. : Автореф... канд. ист.наук: / Ковалев К.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 15л.
689857
  Брылев К.А. КПСС в борьбе за подготовку и воспитание квалифицировнных рабочих кадров в системе трудовых резервов в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брылев К. А.; Иркут.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Иркутск, 1958. – 15л.
689858
  Прокопенко Н.И. КПСС в борьбе за подготовку массового колхозного движения. / Н.И. Прокопенко. – М, 1961. – 184с.
689859
   КПСС в борьбе за подъем народного хозяйства на современном этапе. – М, 1962. – 327с.
689860
  Васин П.А. КПСС в борьбе за пропаганду и внедрение достижений науки и передового опыта в колхозное земледелие : Автореф... канд. ист.наук: / Васин П.А.; Моск.гор. пед. ин-т. – М, 1954. – 15л.
689861
  Чумбаров Н.И. КПСС в борьбе за развертывание индустриализации страны (1926-1929 годы). / Н.И. Чумбаров. – М., 1959. – 48с.
689862
  Юров А.Т. КПСС в борьбе за развитие материально-технической базы сельского хозяйства. (50-е годы) / А.Т. Юров. – Ростов -на-Дону, 1982. – 167с.
689863
  Бичиков В.Ф. КПСС в борьбе за развитие новых форм социалистического соревнования в промышленности (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Бичиков В. Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1953. – 300л. – Бібліогр.:л.I-XII
689864
  Бичиков В.Ф. КПСС в борьбе за развитие новых форм социалистического соревнования в промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бичиков В.Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 16л.
689865
  Кузьмина А.Е. КПСС в борьбе за реконструкцию железнодорожного транспорта Западной Сибири в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмина А.Е.; Моск.ордена Ленина и Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
689866
  Бурамбаев Г.Х. КПСС в борьбе за решение основной экономической задачи СССР. / Г.Х. Бурамбаев. – Алма-Ата, 1959. – 78с.
689867
   КПСС в борьбе за социализм и коммунизм. – М, 1982. – 115с.
689868
   КПСС в борьбе за социализм и коммунизм Нектороные вопросы истории историографии. – М, 1983. – 116с.
689869
   КПСС в борьбе за социалистическое преобразование сельского хозяйства. – М, 1961. – 232с.
689870
  Парфенов А.В. КПСС в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парфенов А.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
689871
  Папьян З.Т. КПСС в борьбе за техниченский прогресс в промышленности : Автореф... канд.ист.наук: / Папьян З.Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПССР. – Москва, 1967. – 16л.
689872
  Покровский Б.Г. КПСС в борьбе за технический прогресс / Б.Г. Покровский. – М., 1960. – 40с.
689873
  Потапов П.Д. КПСС в борьбе за технический прогресс в машиностроительной промышленности в период ХХ и XXII съездами партии. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Потапов П.Д.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 26л.
689874
  Бородина М.М. КПСС в борьбе за укрепление дружбы народов в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах нац. автономий Сев. Кавказа) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Бородина М.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1970. – 17л.
689875
  Маслов И.И. КПСС в борьбе за укрепление единства своих рядов и осуществление политики социальной индустриализации страны (1925-1927 гг). / И.И. Маслов. – М., 1955. – 176с.
689876
  Чечик М.О. КПСС в борьбе за укрепление и совершенствование советского государственного аппарата в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чечик М.О.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 22л.
689877
  Кожемякин П.П. КПСС в борьбе за укрепление своих рядов в период между 19 и 20 съездами партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кожемякин П.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 19л.
689878
  Лопаткин М.И. КПСС в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лопаткин М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1958. – 20л.
689879
  Утенков А.Я. КПСС в борьбе за укрепление творческого содружества науки с производством (1946-1950 гг.) : [Учеб. пособие по курсу истории КПСС] / А.Я. Утенков. – Москва : Высшая школа, 1971. – 142 с.
689880
  Кожевников Е.М. КПСС в борьбе за упрочнение и развитие социалистического общества за постепенный переход к коммунизму / Кожевников Е.М. – Москва, 1958. – 60 с.
689881
  Березов Т.Т. КПСС в борьбе за ускорение научно-технического прогресса / Т.Т. Березов. – М, 1979. – 39с.
689882
  Ваганов Ф.М. КПСС в борьбе за ускорение темпов социалистического строительства / Ф.М. Ваганов. – Москва, 1967. – 116с.
689883
  Конюхов Г.А. КПСС в борьбе с хлебными затруднениями в стране. (1928-1929) / Г.А. Конюхов. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 243 с.
689884
   КПСС в период завершения строительства социализмаи перехода к коммунизму. – М, 1967. – 277с.
689885
  Халевин В.М. КПСС в период подготовки и проведения Октябрьской революции в западногерманской буржуазной историографии. : Автореф... канд.ист.наук: / Халевин В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 14л.
689886
   КПСС в период развернутого строительства коммунизма. – Светдловск, 1962. – 32с.
689887
   КПСС в период развернутого строительства коммунизма. – Минск, 1963. – 256с.
689888
  Петренко Ф.Ф. КПСС в период развернутого строительства коммунизма / Ф.Ф. Петренко. – М, 1963. – 48с.
689889
  Акимов Н.Н. КПСС в период развернутого строительства коммунизма / Н.Н. Акимов. – Минск, 1963. – с.
689890
  Ермолаев А.И. КПСС в период развернутого строительства коммунизма / А.И. Ермолаев. – Москва, 1965. – 80с.
689891
  Бондарь В.Я. КПСС в политической системе советского общества / В.Я. Бондарь. – М, 1984. – 64с.
689892
  Виноградов Н.Н. КПСС в системе государственных и общественных организаций / Виноградов Н.Н. – Москва, 1983. – 64 с.
689893
  Петренко Ф.Ф. КПСС в советской политической системе / Ф.Ф. Петренко. – М, 1978. – 143 с.
689894
   КПСС в условиях развитого социализма. – Л, 1977. – 158с.
689895
  Ломовская М.Т. КПСС во главе движения новаторов в годы четвертой пятилетки / М.Т. Ломовская. – М., 1960. – 56с.
689896
   КПСС во главе культурной революции в СССР. – М, 1972. – 376с.
689897
  Мартынов В.Ф. КПСС во главе народных масс в борьбе за подъем промышленности в предвоенные годы. (1939 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мартынов В.Ф.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1959. – 18л.
689898
   КПСС во главе научно-технического прогресса. – Одесса, 1978. – 242с.
689899
  Тельпуховский Б.С. КПСС во главе строитеьства Вооруженных Сил СССР / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1983. – 285 с.
689900
   КПСС и вовлечение рабочих в научно-технический прогресс. – Куйбышев, 1982. – 164с.
689901
   КПСС и вовлечение рабочих в управление произвдством. – Куйбышев, 1985. – 143с.
689902
   КПСС и военное строительство. – М, 1982. – 311с.
689903
   КПСС и возрастание ведущей роли рабочего класса в строительстве коммунизма : Указ. сов. лит., изд. в 1959-1976 гг. – Свердловск, 1979. – 104с.
689904
  Шевцов В.С. КПСС и государство в развитом социалистическом обществе. / В.С. Шевцов. – М, 1974. – 144с.
689905
  Сулейманова Г.А. КПСС и движение международного пролетариата, трудящихся всех стран за оказание помощи советскому народу в строительстве социализма. 1921-1937 гг. (Историография вопроса). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сулейманова Г.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 25л.
689906
  Федоринов Е.И. КПСС и демократия в условиях развитого социализма / Е.И. Федоринов. – Воронеж, 1978. – 191с.
689907
  Шкварец Валентин Павлович КПСС и колхозная демократия: опыт, проблемы, уроки. (На мат-лах Украины. 1965-1985 гг.) : Дис... доктор ист.наук: 07.00.01 / Шкварец Валентин Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 343л. – Бібліогр.:л.308-343
689908
  Шкварец Валентин Павлович КПСС и колхозная демократия: опыт, проблемы, уроки: (на материалах Украины. 1965-1985 гг.) : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.01 / Шкварец Валентин Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 58л.
689909
  Криводед В.В. КПСС и колхозное крестьянство в 1945-1959 гг. / В.В. Криводед. – Ростов-на-Дону, 1984. – 192с.
689910
   КПСС и культурное преобразование села. – М, 1981. – 239с.
689911
   КПСС и массовые организации трудящихся : Историография проблемы : Межвуз. сб. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 193 с.
689912
   КПСС и массовые организации трудящихся в период строительства коммунизма. – М, 1970. – 255с.
689913
  Загладин В.В. КПСС и междуародное коммунистическое движение / В.В. Загладин. – М., 1983. – 64с.
689914
  Побережный И.Н. КПСС и мировой революционный прогресс / И.Н. Побережный. – Киев, 1981. – 20с.
689915
  Тепер Ефим Маркович КПСС и мировой революционный процесс / Тепер Ефим Маркович. – Москва, 1976. – 16с.
689916
  Дмитрук А.А. КПСС и мировой революционный процесс / А.А. Дмитрук. – Минск, 1977. – 79с.
689917
   КПСС и научно-техническая революция. – К, 1978. – 479с.
689918
  Майстренко О.Н. КПСС и общественно-политическая жизнь села: опыт, проблемы (на матер. Укр. 1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Майстренко О. Н.; Киев. ВПШ. – К., 1990. – 17л.
689919
  Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР / Е.А. Беляев. – Москва, 1982. – 143с.
689920
  Чикин С.Я. КПСС и охрана здооровья народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1977. – 191с.
689921
  Чикин С.Я. КПСС и охрана здоровья народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1972. – 175с.
689922
   КПСС и повышение идейно-политического уровня рабочих. – Куйбышев, 1984. – 164с.
689923
   КПСС и повышение общественно-политической и трудоваой активности рабочих. – Куйбышев, 1981. – 160с.
689924
  Черненко К.У. КПСС и права человека / К.У. Черненко. – Москва, 1981. – 208с.
689925
  Черненко К.У. КПСС и права человека / К.У. Черненко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 296с.
689926
  Слюсаренко А.И. КПСС и прогресс науки в развитом социалистическом обществе / Слюсаренко А.И. – Киев, 1978. – 199 с.
689927
   КПСС и развитие советской политической системы. – М, 1987. – 291с.
689928
  Немиря Григорий Михайлович КПСС и разоружение: критический анализ советологических интерпретаций (вторая половина 70-х - 80-е гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Немиря Григорий Михайлович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1988. – 243л. – Бібліогр.:л.187-243
689929
  Немиря Григорий Михайлович КПСС и разоружение: критический анализ советологических интерпретаций (вторая половина 70-х - 80-е годы) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Немиря Григорий Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
689930
   КПСС и решение глобальных проблем современности. – М, 1983. – 235с.
689931
   КПСС и рост духовной культуры советского рабочего класса. – Томск, 1982. – 224с.
689932
  Лукин Ю.А. КПСС и советская литература / Ю.А. Лукин. – Москва, 1986. – 158с.
689933
  Чхиквадзе В.М. КПСС и советское государство и право / В.М. Чхиквадзе. – М, 1984. – 286с.
689934
   КПСС и современная научно-техническая революция. – К, 1974. – 455с.
689935
   КПСС и современный мировой революционный процесс. – К, 1985. – 165с.
689936
  Тонких В.А. КПСС и социальная активность рабочего класса: мифы "советологов" и реальность / В.А. Тонких. – Воронеж, 1987. – 162с.
689937
   КПСС и строительство коммунизма. – Казань, 1963. – 352с.
689938
   КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. – М, 1965. – 471с.
689939
   КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. – Москва, 1967. – 464с.
689940
  Семин А.А. КПСС и формирование национальной художественной интеллигенции в годы первых пятилеток : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Семин А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1981. – 20л.
689941
   КПСС и школа. – М, 1976. – 244с.
689942
   КПСС на завершающем этапе строительства социализма. – М, 1966. – 111с.
689943
  Сикорский В.М. КПСС на этапе развитого социализма / В.М. Сикорский. – Минск, 1975. – 334с.
689944
   КПСС о боевом потенциале Советских Вооруженных Сил : Всемерное повышение боевой готовности армии и флота - важнейшая задача военных кадров. – Москва, 1986. – 64с.
689945
  Майоров С.М. КПСС о возможности предотвращения войны в современную эпоху / С.М. Майоров. – Москва, 1961. – 46с.
689946
   КПСС о вооруженных силах Советского Союза. – Москва, 1969. – 472с.
689947
   КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза : Сборник документов 1917 - 1958. – Москва, 1958. – 420 с.
689948
   КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. – М, 1981. – 624 с.
689949
   КПСС о воспитании на трудициях рабочего класса СССР. – Л, 1983. – 120с.
689950
   КПСС о дальнейшем развитии наступательного характера пропаганды и агитации в современных условиях антикоммунизма. – М, 1980. – 48с.
689951
   КПСС о комсомоле и молодежи. – М, 1962. – 400с.
689952
   КПСС о космосоле и молодежи. – М, 1957. – 384 с.
689953
   КПСС о культуре, просвещении и науке. – М, 1963. – 552с.
689954
  Толстиков О.В. КПСС о необходимости совершенствования гражданской обороны / О.В. Толстиков. – М., 1967. – 28с.
689955
  Толстиков О.В. КПСС о необходимости совершенствования гражданской обороны / О.В. Толстиков. – 2-е изд., пререработ. и доп. – М., 1970. – 40с.
689956
   КПСС о перестройке. – М, 1988. – 480с.
689957
  Андрухов Н.Р. КПСС о повышении политической культуры масс / Н.Р. Андрухов, Л.А. Блатова, Т.В. Мухина. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Новое в жизни, науке, технике. История и политика КПСС ; № 9)
689958
   КПСС о повышении роли и ответственности военных кадров за оуение и воспитание личного состава. – М, 1986. – 62с.
689959
   КПСС о профсоюзах. – М, 1957. – 815 с.
689960
   КПСС о профсоюзах. – М, 1967. – 666с.
689961
   КПСС о профсоюзах. – Москва, 1974. – 503с.
689962
   КПСС о профсоюзах. – М, 1977. – 471с.
689963
   КПСС о профсоюзах. – М, 1982. – 495с.
689964
   КПСС о профсоюзах. – М, 1986. – 430с.
689965
   КПСС о работе Советов. – М, 1959. – 687с.
689966
  Пастух М.С. КПСС о религии и атеизме / М.С. Пастух. – К., 1982. – 96с.
689967
   КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. – М, 1979. – 590с.
689968
   КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. – Москва : Политиздат, 1987. – 607 с.
689969
   КПСС о формировании нового человека. – М, 1976. – 546с.
689970
   КПСС о формировании нового человека. – М, 1982. – 687с.
689971
  Литвиненко Н.М. КПСС организатор укрепления интрнационального единства советского народа в ходе межреспубликанского социалистического соревнования. : Дис... Канд. ист. наук: 07.00.01 / Литвиненко Н.М.; Киевск. гос. педагог. ин-т. им. А.М.Горького. – К, 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.182-206
689972
  Дятлова М.М. КПСС, рабочий класс и управление производством / М.М. Дятлова. – Л., 1987. – 197с.
689973
   КПСС, Советское государство о подготовка молодой смены рабочего класса. – К, 1988. – 416с.
689974
   КПСС, Советское государство о подготовке молодой смены рабочего класса 1940-1987 г.. – К, 1988. – 416с.
689975
   КПСС.. – Москва, 1972. – 32с.
689976
   КПСС.ЦК, Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР.. – Москва, 1973. – 230 с.
689977
  Ткаченко Анатолий Александрович КПСС: от попыток реформирования к политическому краху : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Ткаченко Анатолий Александрович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 200л. – Бібліогр.:л.171-200
689978
  Ткаченко А.А. КПСС: от попыток реформирования к политическому краху. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ткаченко А.А.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
689979
  Булгаков В.И. КПСС: преодолевать наследие вождизма / В.И. Булгаков. – Л., 1990. – 92с.
689980
  Серегин А.Г. КПСС: роль и место в перестройке. / А.Г. Серегин. – М, 1989. – 63с.
689981
   КПСС: схемы, таблицы, диаграммы. – М, 1989. – 128с.
689982
  Смольніков Ю.Б. КПУ і історія: боротьба за вплив на маси в "перебудову" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто використання історії в боротьбі за маси з боку комуністичного табору в період "перебудови" в Україні. Показано, як зміни в політиці КПУ відображувалися на трактуванні історичних подій у підконтрольній партії пресі. The article reveals how ...
689983
  Крамар О. КПУ йде, соціа-популізм залишається // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Електоральний крах Компартії не означає зменшення запиту на соціа-популізм, а лише виводить на політичну сцену нових гравців, відповідніших новій структурі українського суспільства.
689984
  Бєломорець Світлана КПУ московського патріархату // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 16-18. – ISSN 0130-5212
689985
   КПУ ЦК. Пленум, 1978. Вересень. – К, 1978. – 26с.
689986
   КПУ. ЦК. Пленум. 1990 Березень. – К, 1990. – 64с.
689987
  Недорезов А.И. КПЧ - организатор победы социализма в Чехословакии / А.И. Недорезов. – М., 1961. – 46с.
689988
  Тихы М. КПЧ в боробе против фашизма во время второй мировой войны в Словакии (1939-1944гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тихы М.; МГУ, Каф. ист. КПСС гуманит. наук. – М., 1960. – 18л.
689989
   КПЧ. С"езд ХУП. Прага. 1986. – Прага, 1986. – 341с.
689990
  Леббин КПЭ в борьбе против реформистской деятельности мелкобуржуазных партий / Леббин, Херберт-Армин. – Таллин, 1972. – 248с.
689991
  Пройслер Отфрид Крабат / Отфрид Пройслер ; [пересказ с нем. А. Исаевой, Э. Ивановой] // О гномах и сиротке Марысе : [пер. с пол.] / М. Конопницкая. – Москва : Правда, 1988. – С. 23-160
689992
  Брезан Юрий Крабат, или преображение мира / Брезан Юрий. – М., 1979. – 398с.
689993
  Пройслер О. Крабат. / О. Пройслер. – М, 1985. – 159с.
689994
  Пирогів Андрій Крабі. Помилка Архімеда // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 26-31 : фото
689995
  Соловйова Ольга Крабі. Сни піваденних морів : Вояж-колекція / Соловйова Ольга, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 82-88 : Фото
689996
  Гарнье Донатьен Крабовая лихорадка : Аляска. Промысел / Гарнье Донатьен, Давид Элен // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 129-134 : Фото. – ISSN 1029-5828
689997
  Кобаяси К. Краболов / К. Кобаяси. – Владивосток, 1960. – 75с.
689998
  Чихачев Сергей Краболовный словарь : здесь люди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 60-69 : Фото
689999
  Потоцкий М.Н. Крабы СССР и сопредельных вод : Автореф... канд. биол.наук: / Потоцкий М.Н.; Зоолог. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1948. – 10 с.
690000
  Заяц Метью Кравець з містечка Інвернес : п"єса для актора та скрипаля // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 153-184. – ISSN 0320 - 8370
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,