Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
684001
  Горобець Марися "Корнелія" вінець якості : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 84-87 : Іл.
684002
  Маркандэй "Коробочка с синдуром", и другие рассказы / Маркандэй. – Москва, 1961. – 99 с.
684003
  Шевченко А. "Королева лялькового світу" : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 99-111
684004
  Полевщикова Е.В. "Королевский альманах" в книжном собрании М.С. Воронцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 187-209. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
684005
  Трубникова А.Я. "Короли" снимают табель / А.Я. Трубникова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 160 с.
684006
  Смирнов І.Г. "Королівські міста" Словацької Республіки // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 60-63 : фото. – Бібліогр.: 12 назв
684007
  Семеняка О.О. "Король-воїн" Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 76-81. – ISSN 1996-5931
684008
  Каденко В. "Король Лир и маршал Пилсудский" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 31-35. – ISSN 0131-8136
684009
  Балашов Н.И. "Король Лир" Шекспира глазами автора "Неистового Роланда" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-56. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
684010
  Гавришко М. "Король хоче відпочити бодай день. Але боїться гніву Бісмарка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 47-50


  1 квітня 1815 року народився перший рейхсканцлер Німеччини.
684011
  Чачин В.М. "Король" с Арбата / В.М. Чачин. – М.
1. – 1966. – 206с.
684012
  Чачин В.М. "Король" с Арбата. / В.М. Чачин. – Москва
2. – 1968. – 182с.
684013
  Чачин В.М. "Король" с Арбата. / В.М. Чачин. – Москва, 1972. – 479с.
684014
  Шаров О.М. "Корона-тест" міжнародної фінансової системи: результати та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (294). – С. 101-113 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
684015
  Шаров О.М. "Корона-тест" фінансової системи України: зовнішні загрози // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 14-26. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
684016
  Голобородько Я. "Корона" Ігоря Нижника
684017
  Голобородько Ярослав "Корона" Ігоря Нижника
684018
   "Коронація слова - 2015". Умови участі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 11


  Засновники Тетяна та Юрій Логуші запрошують надсилати рукописи на Міжнародний літературний конкурс "Коронація слова".
684019
   "Коронація слова" - 2007
684020
   "Коронація слова". MANDRY знову відзначили Максима Кідрука! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 14 : фото
684021
  Сірук М. "Коротка зупинка для життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 184). – С. 9


  Як у Туреччині поліція та директорат автомагістралей піклуються про безпеку руху.
684022
  Солдатенко В. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) : (частина третя) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 164-175. – ISSN 2306-9082
684023
  Солдатенко В. "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 166-183. – ISSN 2306-9082
684024
  Береза Ю. "Короткими перебіжками" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 206-207. – ISSN 08-68-4790-1
684025
   [Коротка біографічна довідка про Б.М. Гончара] // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 43 : Фото
684026
  Палій О. [Короткий курс історії України] / [Палій Олександр ; пер. з укр.: В. Старк, М. Нестеренко, І. Селезньова]. – Київ : Самміт-книга, 2018. – 460, [1] с. : іл. – Кн. китайською мовою, бібліогр. опис здійснено за вип. даними. – ISBN 978-617-7672-92-9
684027
  Банкер М. Коричневий колір в історії шведського королівства (післявиборні нотатки) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 40-41


  Сенсацією останніх парламентських виборів в Швеції став прорив до парламенту правої радикальної партії Шведські демократи (SD).
684028
  Литвинов В. Коричневое "ожерелье" : Документальное повествование о жертвах нацистских преследований - гражданах бывшего СССР / Владимир Литвинов. – Киев : Абрис. – ISBN 966-531-118-2
Кн. 2.; Ч.1. – 2001. – 568с.
684029
  Горбатенко Д.Д. Коричневые "Ястребы" / Д.Д. Горбатенко. – Москва, 1981. – 96 с.
684030
  Черная Л.Б. Коричневые диктаторы: Гитлер, Геринг, Гимлер, Гоббельс, Борман, Риббентроп / Л.Б. Черная. – М., 1992. – 384с.
684031
  Маунтфорд Ч.П. Коричневые люди и красные пески / Ч.П. Маунтфорд. – Москва, 1958. – 143с.
684032
  Погорєлов М.С. Корінне завдання радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-57. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье исследуется один из важнейших вопросов производственной деятельности совхозов - снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Совхозы, как ведущие сельскохозяйственные предприятия, имеют большой удельный вес в производстве товарной ...
684033
  Кундельський В.В. Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця XVIII - першої половини XIX століття: сучасна історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 101-107. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
684034
  Горбачов М.С. Корінне питання економічної політики партії / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 32 с.
684035
  Залєвський А.Д. Корінне питання стратегії і тактики комуністів / А.Д. Залєвський, Г.І. Косенко. – Київ, 1967. – 48с.
684036
  Власенко Андрій Корінні кияни : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 128-133
684037
  Віттман К.М. Корінні народи: шлях до міжнародного визнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 299-310
684038
  Шевченко А.Ю. Корінні переваги соціалістичної системи господарства перед капіталістичною / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1954. – 68 с.
684039
  Вовк Л.П. Корінні перетворення в освіті жінок в процесі здійснення ленінської программи культурного будівництва (на матеріалах Української РСР 1917-1941 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Вовк Л. П.; МВіССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1975. – 180л. – Бібліогр.:л.I-XVII
684040
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення : Закінчення. Початок у № 10 за 2012 р. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 24-29
684041
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економчних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 7-9
684042
   Корінні соціальні зміни.. – К., 1967. – 327с.
684043
  Бастюк Б.І. Коріння : поезії / Б.І. Бастюк ; вступ. ст.: АбрамКацнельсон. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 39 с. : іл. – (Перша поетична збірка)
684044
  Перович С. Коріння : поезії / Сретен Перович ; пер. із чорногор. й упоряд. Н. Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Подгориця : Інформаційні системи, 2012. – 147, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., чорногор. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-83-5
684045
  Пастернак Н. Коріння // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Блаженніший Любомир Гузар - людина, котра стала моральним авторитетом суспільства. Книга В. Чистуха "Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара".
684046
  Сюндюков І. Коріння "іншої гілки" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 166-174. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Про походження "великоросійського" народу й держави: теорія Василя Ключевського.
684047
  Тютюнник Г.М. Коріння (Спогади про автора роману «Вир» Григорія Тютюнника) : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1978. – 294 с.
684048
  Буарке Коріння Бразилії = Raizes do Brasil / Сержіу Буарке ді Оланда ; пер. з португ. О. Воронської ; [наук. ред. В. Самойленко]. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 238, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид. : Raizes do Brasil / Sergio Buarque de Holanda. Sao Paulo, 1995. - Імен. покажч.: с. 235-238. – Бібліогр.: с. 225-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7192-57-1


  Книжка «Коріння Бразилії» видатного бразильського історика і соціолога ХХ ст. Сержіу Буарке ді Оланди (1902–1982) фокусується на аналізі культурних впливів, які домінували від початку розбудови далекого континенту і формували протягом кількох сторіч ...
684049
  Калаш Н. Коріння вирване - але не всохле // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про депортації, вимушені еміграції, евакуації без повернення, трансфери та спеціальні військові операції йдеться в експозиції Національного музею історії України в Другій світовій війні в м. Київ. Науковим консультантом виставки був проф. І. Патриляк - ...
684050
  Ботвінкін Ю.В. Коріння гіндомовної поезії Крішна-бгакті у літературі санскриту


  Розглядається походження популярного у літературі гінді жанру поезії Крішна-бгакті. Наводяться зразки цього жанру в санскритській літературі, простежується розвиток ідеології та виражальних засобів Крішна-бгакті.
684051
  Нижник І.Й. Коріння гір : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 79 с.
684052
  Савченко Г. Коріння краєзнавчого пошуку // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 118-119


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
684053
  Гарі Р. Коріння небес : роман / Ромен Гарі ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича]. – Харків : Фоліо, 2013. – 601, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Gary Romain. Les racines du ciel. Paris: Gallimard, 2009. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-6498-1
684054
  Каширіна Л.С. Коріння райдуги / Л.С. Каширіна. – К., 1985. – 101с.
684055
  Сараб"янов В. Коріння релігійності і робота безвірника / В. Сараб"янов. – Х., 1929. – 86с.
684056
  Бандурка О.М. Коріння родоводу / Бандурка О.М. – Харків : ТД "Золота миля", 2010. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685
684057
  Білан М.С. Коріння слів. / М.С. Білан. – Львів, 1986. – 87с.
684058
  Смирнов В.В. Коріння СНІДу / В.В. Смирнов, ТАрасишин. – Київ, 1988. – 45с.
684059
  Старченко В.І. Коріння тиші / В.І. Старченко. – К, 1988. – 40с.
684060
  Сюндюков І. Коріння трагедії сходу та Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 31


  Інститут історії України НАН України оприлюднив розгорнуту аналітичну доповідь про витоки й передумови російської агресії та проблеми націєтворення на Донбасі та півдні.
684061
   Корінь безсмертної України і українського народу. – Львів : Червона калина. – ISBN 5-7707-0708-9
Ч. 2 : Наукові скрипти. – 1995. – 238с. – Книга як доповнення до Атлясу: Паїк В. Україна в минулому й сьогодні і (історичні й географічні карти)
684062
  Лиходід М.Х. Корінь блискавки. Поезії. / М.Х. Лиходід. – К., 1985. – 206с.
684063
  Лізен О.М. Корінь добра : роман / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1973. – 207 с.
684064
  Корж В. Корінь добра: Поезії. / В. Корж. – Дніпропетровськ, 1981. – 110с.
684065
  Бакуменко Д.О. Корінь життя : збірка поезій / Д.О. Бакуменко. – Київ : Рад. письменник, 1955. – 88 с.
684066
  Лук"яненко О.П. Корінь зла / О.П. Лук"яненко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 87 с.
684067
  Сюндюков І. Корінь зла. Неочевидний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 - 27 грудня (№ 237/238). – С. 21


  Чому тоталітаризм було подолано в післявоєнній Німеччині, але він виявився здатним до реставрації у післясталінській Росії.
684068
  Драч І.Ф. Корінь і крона : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1974. – 111 с.
684069
  Сіренко В.І. Корінь мого роду / В.І. Сіренко. – К, 1990. – 108с.
684070
  Угляренко П.В. Корінь сонця. З доріг життя : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1972. – 208 с.
684071
  Бендюг В.В. Коріолісова дисперсія гармонічної хвилі Релея при малих кутових швидкостях обертання / В.В. Бендюг, І.А. Улітко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 41-42
684072
  Шекспір В. Коріолян / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XI, 169 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 20)
684073
  Осауленко И. Коркино / И. Осауленко, П. Усынин. – Челябинск, 1947. – 24с.
684074
  Короткий В.А. Коркін Олександр Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 225. – ISBN 966-06-0393-2
684075
  Турсунов З.Т. Корковая регуляция водно-солевого обмена в условиях высокой температуры / З.Т. Турсунов. – Ташкент, 1963. – 176с.
684076
  Юлдашева Т.Ю. Корковая регуляция изменений крови животных в условиях жаркого климата : Автореф... кандидата биол.наук: / Юлдашева Т.Ю.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 19л.
684077
  Иванова М.П. Корковые механизмы произвольны движений у человека / М.П. Иванова. – М, 1991. – 189с.
684078
  Экимов А.И. Коркунов / А.И. Экимов. – М, 1983. – 290с.
684079
  Косенко С.А. Корм кролику. Памятка комсомольца и пионера о проведении массовых заготовок кормов. / С.А. Косенко, 1932. – 32с.
684080
   Корма и кормление сельскохозяйственных животных: Сб. науч. статей. – Волгоград
7. – 1986. – 109с.
684081
   Корма из отходов АПК.. – Запорожье, 1988. – 128с.
684082
  Томмэ М.Ф. Корма СССР. / М.Ф. Томмэ. – 4-е изд. – М., 1964. – 448с.
684083
   Корманичі й Фредропіль на Перемишльщині : документи, дослідження, спогади, анотації, коментарі, світлини / Львівське регіон. суспільно-культурне тов-во "Надсяння" ; Організаційний комітет, с. Сокільники ; [ упоряд.: О. Гринишин, М. Майданський, Б. Салагай ] ; пер. латинських, німецьких текстів : М. Баран, І. Сварник та ін. – Львів, 2009. – 328 с. : іл. – ISBN 978-966-8734-12-0
684084
  Бондарчук І.О. Корми - основа збільшення продукції тваринництва / І.О. Бондарчук; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 32с. – (Серія 9 "Земля і люди" ; 3)
684085
  Мальсагов А.П. Кормилец Терек. / А.П. Мальсагов. – М., 1984. – 159с.
684086
  Лебедев В.А. Кормильцы / В.А. Лебедев. – Л., 1977. – 285с.
684087
  Золотарев Л.М. Кормильцы / Л.М. Золотарев. – Тула, 1986. – 350с.
684088
  Першин Л.А. Кормление и содержание птицы / Л.А. Першин. – Киров, 1964. – 12 с.
684089
  Лискун Е.Ф. Кормление и стойловое содержание молочного стада / Е.Ф. Лискун. – Москва, 1954. – 32с.
684090
  Суховерхов Ф.М. Кормление карпа отходами промышленности и сельского хозяйства. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1957. – 140с.
684091
  Житкова И.Ю. Кормление пушных зверей, разводимых в неволе / И.Ю. Житкова. – М.-Л., 1932. – 104с.
684092
  Кельнер О. Кормление сельскохозяйственных животных в условиях практического хозяйства : Руководство, составленное на основании физиологических исследований и практических наблюдений / О. Кельнер. – Киев, 1907. – 192с.
684093
  Неринг К. Кормление сельскохозяйственных животных и кормовые средства. / К. Неринг. – М., 1959. – 622с.
684094
   Кормление сельскохозяйственных животных и пути его совершенствования : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 1988. – 105 с.
684095
  Томмэ М.Ф. Кормление сельскохозяйственных животных. / М.Ф. Томмэ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1936. – 352с.
684096
   Кормление сельскохозяйственных животных.. – Л.М., 1960. – 372с.
684097
  Альтмарк М.С. Кормллы нижнего карбона Татарии / М.С. Альтмарк. – Казань, 1975. – 195с.
684098
  Пельменьов К В. Кормова база для бджіл і шляхи іі поліпшення. / К В. Пельменьов, . – К, 1960. – 95с.
684099
  Степасюк А.М. Кормова база, як один із чинників підвищення ефективності виробництва продукції скотарства / А.М. Степасюк, З.М. Тітенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 15-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
684100
  Лукошевичус И.Ю. Кормовая база для развития животноводства Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лукошевичус И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-тет. Эконом. ф-тет. Каф. экономики нар. хоз. – Вильнюс, 1950. – 23 с.
684101
   Кормовая база и перспективы развития животноводства в Узбекистане.. – Ташкент, 1953. – 276с.
684102
  Банников П.А. Кормовая ценность полынных пастбищ Западного Казахстана / П.А. Банников. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1941. – 16с.
684103
  Чумак П. Кормові рослини трипсів в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведемо результати вивчення трофічних зв"язків трипсів, шкідників оранжерейних рослин. Results of the Investigations of trophic connections of the pests of greenhouse plants are given in this article.
684104
  Вербін А.А. Кормові трави / А.А. Вербін. – Одесса, 1946. – 68 с.
684105
  Бровенко Ф.М. Кормовой люпин / Ф.М. Бровенко. – К., 1953. – 104 с.
684106
  Проскура И.П. Кормовой люпин и приемы возделывания его в условиях западных районов Украины : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 538 / Проскура И.П. ; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1969. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-50
684107
   Кормовые белки и физиологические активные вещества для животноводства.. – МоскваЛ., 1965. – 128с.
684108
   Кормовые бобовые Большого Кавказа.. – Тбилиси, 1966. – 83с.
684109
  Рузикулов У. Кормовые виды сем. Chenopodiaceae vent. в эфемероидных сообществах нишанских адыров Гиссарского хребта и их значение для рационального использования пастбищ. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Рузикулов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
684110
  Пинкулис Я.Ж. Кормовые дрожжи и другие ингредиенты в кормовых смесях для растущих откармливаемых свиней : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пинкулис Я.Ж.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образования при Совете Министров Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 38 л.
684111
  Посыпанов Г.С. Кормовые зернобобовые культуры / Г.С. Посыпанов. – М., 1979. – 64с.
684112
   Кормовые и пищевые растения, интродуцированные в Молдавии.. – Кишинев, 1977. – 100с.
684113
  Преображенская М.Д. Кормовые корнеплоды и тыква. / М.Д. Преображенская, В.В. Чернышова. – Владимир, 1951. – 44с.
684114
  Плешко С.И. Кормовые культуры Таджикистана / С.И. Плешко. – Сталинабад, 1953. – 60 с.
684115
   Кормовые культуры.. – Вильнюс, 1955. – 56с.
684116
  Смирнова З.Н. Кормовые лишайники Крайнего Севера СССР / З.Н. Смирнова. – Л., 1962. – 72с.
684117
  Вильнер А.М. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных / А.М. Вильнер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1952. – 368с.
684118
   Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР.. – Ленинград, 1937. – 944с.
684119
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 2 : Возделывание кормовых трав - каждой в отдельности. Злаки : с 73 рис. в тексте и 4-мя раскрашенными таблицами. – 1909. – [4], 138 с., 4 л. цв. табл. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
684120
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 3 : Бобовые многолетние кормовые травы : с 49 рис. в тексте и 7-ю табл., из них 4 раскрашенных. – 1909. – [4], 133 с., 7 л. цв. табл. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
684121
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 1 : Какие бывают кормовые растения, как они живут и как ими пользоваться? Научные основы полевого травосеяния : с 111 рис. в тексте и 3-мя таблицами. – 1911. – [4], 240, [6] с., 3 л. ил. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
684122
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. – Москва
3. – 1956. – 879с.
684123
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР.. – МоскваЛ.
Т.1 : Споровые, голосеменные и однодольные. – 1950. – 688с.
684124
  Рубцов И.А. Кормовые растения у сибирских саранчевых. / И.А. Рубцов. – 13-31с.
684125
   Кормовые средства и кормопроизводство. – Москва, 1955. – 231с.
684126
   Кормовые угодья БССР и их улучшение.. – Минск, 1956. – 404с.
684127
   Кормовые угодья и леса Средней Сибири и Забайкалья.. – Иркутск, 1979. – 174с.
684128
  Олейник Я.Б. Кормопроизводство и перспективы его развития / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
684129
  Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами ботаники / Н.Г. Андреев. – Москва, 1953. – 416с.
684130
   Кормопроизводство.. – Рига, 1951. – 92с.
684131
   Кормопроизводство.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 256с.
684132
   Кормопроизводство.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 336с.
684133
  Олейник Я.Б. Корморесурсный потенциал и территориальная организация регионального АПК / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкарь // Сборник научных трудов
684134
  Маевский В. Корнаи, Шумпетер и экономическая теория // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-152. – ISSN 0042-8736
684135
  Корниенко Василий Юрьевич Корневая гниль озимой пшеницы в условиях орошения юга УССР и роль приемов агротехники в борьбе с болезнью : Автореф... канд. с/хнаук: 06.01.11 / Корниенко Василий Юрьевич; Укр. с/х Академия. – Киев, 1974. – 14л.
684136
  Колодийчук В.Д. Корневая гниль озимой пшеницы в условиях полесья Украины и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.540 / Колодийчук В.Д.; Укр. сель.хоз. академия. – К., 1970. – 20л.
684137
  Соколов Д.В. Корневая гниль от опенка и борьба с ней. / Д.В. Соколов. – Москва, 1964. – 183с.
684138
  Василяускас А.П. Корневая губка в ельниках Литовской ССР и вопросы ее биологии : Автореф... канд. биол.наук: / Василяускас А.П.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 24л.
684139
  Помазков Г.П. Корневая земля / Г.П. Помазков. – Ростов-на-Дону, 1978. – 30с.
684140
  Новотельнова Н.С. Корневая и прикорневая гниль культурных растений, вызываемая низшими грибами / Н.С. Новотельнова, К.А. Пыстина. – Л., 1978. – 80с.
684141
  Унгурян В.Г. Корневая система винограда в зависимости от свойств черноземов Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Унгурян В.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 21л.
684142
  Ковалева А.Н. Корневая система древесных и кустарниковых растений / А.Н. Ковалева. – М, 1972. – 258с.
684143
  Байтулин И.О. Корневая система древесных интродуцентов в аридных условиях Казахстана / Иса Байтулин, А. Аметов ; АН Казах. ССР, Гл. бот. сад. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 88 с.
684144
   Корневая система и продуктивность сельскохозяйственных растений.. – К., 1967. – 204с.
684145
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений и методы ее изучения. / В.А. Колесников. – М., 1962. – 160с.
684146
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений. / В.А. Колесников. – М., 1974. – 510с.
684147
  Станков Н.З. Корневая система полевых культур / Н.З. Станков. – М., 1964. – 280с.
684148
  Станков Н.З. Корневая система растений / Н.З. Станков. – М., 1969. – 32с.
684149
  Байтулин И.О. Корневая система растений аридной зоны Казахстана / И.О. Байтулин. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 184 с. – Библиогр.:c. 174-183
684150
  Качинский Н.А. Корневая система растений в почвах подзолистого типа / Н.А. Качинский. – М., 1925. – 91с.
684151
  Мухитдинов Н.М. Корневая система растений на солонцах и солонцеватых почвах Актюбинской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Мухитдинов Н.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
684152
   Корневая система растений пустынь Казахстана.. – Алма-Ата, 1973. – 183с.
684153
  Кружилин А.С. Корневая система яровой пшеницы при орошении в Заволжье / А.С. Кружилин. – М, 1936. – 68с.
684154
   Корневая система. Взятки - норма для высшей школы. / подготовила А. Котова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Украина представила результаты исследования коррупции в системе высшего образования на заседании группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), прошедшем недавно в Страсбурге. Как сообщила газета “Коммерсант-Украина”, документ ...
684155
   Корневое минеральное питание и продуктивность растений. – К., 1976. – 206 с.
684156
   Корневое питание в обмене веществ и продуктивности растений.. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 168с.
684157
  Петербургский А.В. Корневое питание растений / А.В. Петербургский. – Москва, 1957. – 171с.
684158
  Мусиенко Н.Н. Корневое питание растений : Учеб. пособие / Н.Н. Мусиенко, А.И. Тернавский. – Київ : Вища школа, 1989. – 203с. – ISBN 5-11-001414-0
684159
  Белоножко М.А. Корневое питание яровой и озимой пшеницы в условиях травопольного севооборота южной части Полесья Украинской ССР : Автореф... кандид. с.-х.наук: / Белоножко М.А.; МВО СССР. Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. – Киев, 1951. – 12 с.
684160
  Доценко А.И. Корневой метод синтеза и многосвязных систем высокой точности : Автореф... д-ра техн.наук: 254 / Доценко А.И.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
684161
  Явич А. Корневы и время / А. Явич. – Москва, 1969. – 512с.
684162
  Морщацкий А.А. Корневые гнили озимой пшеницы в Центральной степи УССР и обоснование мероприятий по борьбе с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Морщацкий А.А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 20 с.
684163
  Краева Г.А. Корневые гнили яровой пшеницы в засушливых районах освоения целинных и залежных земель и агробиологическое обоснование мероприятий в борьбе с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краева Г.А.; Всесою. ордена Ленина Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1960. – 22л.
684164
  Солодовников В.В. Корневые методы анализа систем автоматического регулирования / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков. – М., 1986. – 60с.
684165
  Иванова Т.С. Корневые нематоды-вирусоносители под отряда / Т.С. Иванова. – Л, 1977. – 95с.
684166
  Потапенко Н.Ф. Корневые отпрыски вишни и их производственное использование. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Потапенко Н.Ф.; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 16 с.
684167
  Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Pratylenchidae (Tylenchida) мировой фауны / А.Ю. Рысс; АН СССР, Зоологич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1988. – 367с.
684168
  Сейфуллин Тимур Рустемович Корневые полиномы и корневые соотношения систем полиномов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллин Тимур Рустемович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 104л. – Бібліогр.:л.103-104
684169
  Захарченко А.А. Корневые системы вегетативных подвоев яблони в связи с прививаемыми сортами : Автореф... канд. с.-х.наук: 536 / Захарченко А.А.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 22л.
684170
  Рахтеенко И.Н. Корневые системы древесных и кустарниковых пород / И.Н. Рахтеенко. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
684171
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – М., 1960. – 112с.
684172
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 118с.
684173
  Лукьянова И.В. Корней Чуковский / Ирина Лукьянова. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 992с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1279 (1079)). – ISBN 978-5-235-03050-3
684174
   Корнелий Кекелидзе (1879-1962) : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 228с. – (Грузинские ученые)
684175
  Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. : время, жизнь, книги / Г.С. Кнабе. – Москва, 1981. – 206с.
684176
  Полунов Ю.Л. Корнелис Дреббель: нидерландский инженр и химик / Ю.Л. Полунов. – М., 1988. – 158с.
684177
  Кузьмина М.Т. Корнелиу Баба / М.Т. Кузьмина. – М, 1960. – 32с.
684178
  Элиасберг Н.Е. Корнелиу Баба / Н.Е. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 56 с.
684179
  Дубинянский М. Корнелиус Вандербильт: шаги Коммодора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
684180
  Чорчолини Маргелло Корнелия / Чорчолини Маргелло. – Москва, 1959. – 79 с.
684181
  Павлуцкий Г.Г. Корнелия Тацита: Раговор об ораторах / [соч.] Корнелия Тацита ; Пер. и исслед. Григория Павлуцкого. – Киев : В университетской тип., 1885. – [2], II, 153 с. – Труды 14-го археологического съездав Чернигове (1908). М., 1911, т. II, с. 29-36
684182
  Носенко Т. Корнелій Ірод - український письменник Румунії (феномен творчості) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 90-100. – ISSN 0236-1477
684183
  Глушко М. Корнелій Кутельмах - дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків / М. Глушко, І. Гілевич // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1051-1055. – ISSN 1028-5091
684184
  де Лара Філіп Корнеліус Касторіадіс і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С.36-40. – ISSN 0235-7941
684185
  Мориквас Н. Корнелія : роман-есей / Надія Мориквас ; [післям. В. Шевчук]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 205, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-679-136-2
684186
  Сазонова Л.В. Корнеплодные растения: морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька. / Л.В. Сазонова, Э.А. Власова. – Л., 1990. – 295с.
684187
  Яцкунене А. Корнеплодный азотобактерин и его влияние на организм молодняка свиней : Автореф... кандидата биол.наук: / Яцкунене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
684188
  Лукашевич П. Корнеслов греческого языка, составленный Платоном Лукашевичем. – Киев : В унив. тип.
Ч. 1. – 1869. – VI, 278 с.
684189
   Корнєв Костянтин Арсенійович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Український вчений-хімік, член-кор. НАНУ.
684190
  Харахан І. Корнєєв Віталій Михайлович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 161. – ISBN 978-966-2726-03-9
684191
  Гродзинський Д.М. Корнєєв Микола Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 515. – ISBN 978-966-02-7304-7
684192
   Корнєєв Олександр Порфирович (1903-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
684193
  Альтман М.Е. Корни : рассказы / М.Е. Альтман; пер. с евр. О.Любомирского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 132 с.
684194
  Уэскер А. Корни / А. Уэскер. – М, 1963. – 88с.
684195
  Дамиан Л. Корни : сборник стихов / Л. Дамиан; пер. с молд. Н.Коржавин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 112 с.
684196
  Жуков Д.А. Корни / Д.А. Жуков. – М., 1977. – 45с.
684197
  Курбаннепесов Керим Корни : стихи / Курбаннепесов Керим; пер. с туркм. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
684198
  Аджинджал Ш.М. Корни : сборник : пер. с абхаз. / Ш. Аджинджал ; [худож. З.К. Джинджолиа]. – Сухуми : Алашара, 1978. – 351 с. : ил.
684199
  Баданов М.А. Корни / Михаил Баданов. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 31 с. – (Первая книга поэта ; [1])
684200
  Романенко Л.Н. Корни / Л.Н. Романенко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 135с.
684201
  Кутуй Р. Корни : стихи / Р. Кутуй. – Москва, 1982. – 222с.
684202
   Корни. – Саратов, 1985. – 406с.
684203
  Булгакова О.С. Корни / О.С. Булгакова. – М., 1989. – 253с.
684204
  Бэлс А.А. Корни Албертс Бэлс : роман / А.А. Бэлс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1985. – 285 с.
684205
  Кестель С.И. Корни басенного жанра и история развития басни в России // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 37-38
684206
  Толстой К.К. Корни безпросветного пессимизма : "Оптимистическая" философия проф. И.И. Мечникова / К.К. Толстой. – С.-Петербург : Типо-литография Евг. Тиле пр., 1909. – 193 с.
684207
  Обухов М.М. Корни врастают в землю / М.М. Обухов. – Белгород, 1960. – 163с.
684208
  Луконин М.К. Корни гор / М.К. Луконин. – Тбилиси, 1966. – 220с.
684209
  Агаларова Д.А. Корни грязевых вулканов Азербайджана / Д.А. Агаларова; Азербайджанский нефтяной научно-исслед. ин-т. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 31с.
684210
  Магомедов М. Корни держат дерево : роман / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 335 с.
684211
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – Москва : Лесная промышленность, 1982. – 62 с.
684212
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – 2-е доп. – Москва : Лесная промышленность, 1985. – 102 с.
684213
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – 3-е изд. – Москва : Лесная промышленность, 1988. – 110 с.
684214
  Демыкина Г.Н. Корни дома моего / Г.Н. Демыкина. – М., 1971. – 103с.
684215
  Гали М. Корни дуба : стихи / М. Гали; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
684216
  Овчинников В.В. Корни дуба / В.В. Овчинников. – Москва, 1980. – 300с.
684217
  Неймайр М. Корни животного царства : Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой ; ; С предисл. проф. Моск. ун-та А.П. Павлова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил. – (Научно-образовательная библиотека)


  Авт. предисл.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Пер., авт. предисл.: Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
684218
  Неймайр М. Корни животного царства / М. Неймайр. – Москва, 1919. – 300с.
684219
  Неймайр М. Корни животного царства. Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой, с предисл. А.П. Павлова, проф. Моск. ун-та. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил.


  Авт. предисл. и пере.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
684220
  Малышев А.А. Корни жизни : повесть об одной судьбе / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 365 с.
684221
  Рогачков Н.И. Корни жизни: стихи / Н.И. Рогачков. – Хабаровск, 1982. – 31с.
684222
  Шатберашвили Г.И. Корни и ветви : повесть и рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1963. – 242 с.
684223
  Макаренко Я.И. Корни и ветви / Я.И. Макаренко. – М, 1977. – 192с.
684224
   Корни и звезды. – М, 1988. – 287с.
684225
  Кожевников В.М. Корни и крона / В.М. Кожевников. – Москва, 1983. – 463с.
684226
  Чванов М.А. Корни и крона. Я біл в Аксакове... / М.А. Чванов. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 525 с.
684227
  Островский Г.С. Корни и крона: интернационализм как основа формирования и развития нац. худож. культуры / Г.С. Островский, А.И. Попов. – Львов, 1989. – 175с.
684228
  Колычев О.Я. Корни и кроны / О.Я. Колычев. – М., 1973. – 144с.
684229
  Барский Л.А. Корни и лики террора : ист.-публ. детектив / Лев Барский. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. – 332 с. – ISBN "978-5-382-00034-3
684230
  Рыленков Н.И. Корни и листья / Н.И. Рыленков. – Москва, 1960. – 174с.
684231
  Старожицкая М. Корни и плоды // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 10-14


  Особенности государственного визита президента Украины Виктора Януковича в Польшу
684232
  Подзорова Н.А. Корни и побеги / Н.А. Подзорова. – М, 1979. – 216с.
684233
  Михайлов Н.А. Корни и побеги / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1984. – 207 с.
684234
  Козлов И.П. Корни исторического идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Козлов И.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1963. – 27л.
684235
  Кольцов Г. Корни кедра / Г. Кольцов. – Иркутск, 1975. – 23с.
684236
  Мурадова Татьяна Корни крамолы. Масарик, Россия и гуманизм // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089
684237
  Аршинник Татьяна Корни мандрагоры для мужчин, багряные цветы для женщин : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 102-108 : Фото
684238
  Иващенко Л.Я. Корни мужества / Л.Я. Иващенко. – Владивосток, 1980. – 143с.
684239
  Гари Р. Корни неба : Роман / Р. Гари; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1999. – 448с. – ISBN 5-89091-094-9
684240
   Корни нынешних событий в Китае. – Москва : Политиздат, 1968. – 64 с.
684241
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352с.
684242
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – Хабаровск, 1974. – 334с.
684243
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю. / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 368с.
684244
  Бернадский В.А. Корни песни. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1970. – 54с.
684245
  Шварев Ю.И. Корни пустоцвета. / Ю.И. Шварев. – Л., 1988. – 126с.
684246
  Сарабьянов В. Корни религиозности и работа безбожника / В. Сарабьянов. – Х., 1929. – 93с.
684247
  Логвинов В.А. Корни родников / В.А. Логвинов. – Ставрополь, 1983. – 46с.
684248
  Хомова Т.М. Корни с чередованием о-а, е-и : (урок русского языка в 4-м классе) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 47-52
684249
  Мишлав Д. Корни сознания = Tre roots of consciousness : психич. исслед. в прошлом и настоящем / Джеффри Мишлав ; [пер. В. Данченко]. – Киев : София, 1995. – 412, [4] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7101-0053-6
684250
  Васильев А.М. Корни тамариска / А.М. Васильев. – Москва : Наука, 1987. – 382с.
684251
  Черкасов В.Г. Корни твои / В.Г. Черкасов. – М, 1972. – 384с.
684252
  Гаврилов И.Г. Корни твои : роман / И.Г. Гаврилов; авториз. пер. с удмурт. С.Никитина. – Ижевск : Ижевск. кн. изд-во, 1990. – 574 с.
684253
  Гоффман Б. Корни теории относительности : пер. с англ. / Б. Гоффман. – Москва : Знание, 1987. – 255 с.
684254
  Далада Н.Ф. Корни, которые не умирают / Н.Ф. Далада. – Москва, 1965. – 196 с.
684255
  Новиков С.М. Корни. / С.М. Новиков. – М., 1978. – 301с.
684256
  Попов В. Корни. / В. Попов. – М, 1984. – 310с.
684257
  Погромский Н.А. Корни. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1971. – 64с.
684258
  Купчинська Л. Корнило Романовський: сторінки біографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 201-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено життю і творчості Корнила Романовського, забутого в історії української культури художника, фотографа і публіциста ХІХ століття. У ній наведено маловідомі факти його біографії, частково висвітлено місце і роль передусім у розвитку ...
684259
  Федорук О.К. Корнило Устиянович. / О.К. Федорук. – К., 1992. – 188с.
684260
  Чаадаева О.Н. Корниловщина / О.Н. Чаадаева. – М.-Л. : Молодая гвардия, 1930. – 207 с.
684261
   Корнієвський Олександр Анатолійович : до 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ред. Т.В. Карбовнича]. – Київ : НІСД, 2019. – 47, [1] с., [2] арк. іл. : іл., фот. – Загол. обкл.: Олександр Корнієвський. Біобібліографічний покажчик. - Покажчики: с. 43-47. – Бібліогр.: с. 42 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-313-8
684262
   Корнієнко Микола Іванович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 14-15
684263
   Корнієнко Оксана Іванівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
684264
   Корнієнко Оксана Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 221. – ISBN 978-966-439-754-1
684265
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1984. – 206с. – (Слідами невідомого подвигу)
684266
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1985. – 292 с.
684267
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1989. – 432с. – (Слідами невідомого подвигу)
684268
   Корній Денисович Товстюк. – Львів, 2002. – 57с. – (Біобіліографія вчених Львівської політехніки / Укл.: І.О.Бєлоус, Д.М.Заячук ; Вип. 26)
684269
  Цалик С. Корнійчук мстився Кочерзі. Той обігнав його на літературному конкурсі // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 37 (90). – С. 54-57
684270
   Корнілов Михайло Юрійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 133
684271
   Корнілов Михайло Юрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 44. – ISBN 966-8352-11-4
684272
  Воловенко Ю.М. Корнілов Михайло Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 531. – ISBN 978-966-02-7304-7
684273
   Корнілов Михайло Юрійович (1937-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 221. – ISBN 978-966-439-754-1
684274
   Корнілова Наталія Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 104-105 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
684275
   Корнілова Наталія Володимирівна (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59. – ISBN 966-95774-3-5
684276
   Корновенко Лариса Віталіївна : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. М.П. Василенко ; наук. ред. Г. М. Голиш ; авт. вступ. ст. О.С. Киченко]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2018. – 41, [1] с. : іл., портр. – Анот. англ. - Імен. покажч.: с. 37. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 27)
684277
   Корнюшенко Ніна Петрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 31. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
684278
   Корнюшенко Ніна Петрівна (1905-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 221-222. – ISBN 978-966-439-754-1
684279
   Коро - художник,человек. – М, 1963. – 184с.
684280
  Коро К. Коро / К. Коро. – Москва, 1976. – 4с.
684281
   Коро вызывает москву. – М, 1969. – 320с.
684282
  Ожешко Э. Коробейник / Э. Ожешко. – 40 с.
684283
  Каштанов А.Л. Коробейники / А.Л. Каштанов. – Москва, 1985. – 272с.
684284
  Аверьянова Елена Коробейники духа // Русский век : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2009. – № 11 (25). – С. 60-63. – ISSN 1997-4760
684285
  Білкун В М. Коробель з райдужними вітрилами / В М. Білкун, . – Київ, 1980. – 144с.
684286
   Коробєєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 119-120. – ISBN 978-617-573-038-6
684287
  Корж Олександр Коробка : Поезії / Корж Олександр; Передмова С.Яковенка. – Київ : Смолоскип, 2000. – 88с. – ISBN 966-7332-31-4
684288
  Вольфсон А.С. Коробление корпусов паровых турбин / [А.С. Вольфсон, В.И. Розенблюм]. – Москва : [б. и.], 1969. – 30 с. – (Издания. Энергетическое машиностроение / Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению 3-68-20)
684289
  Єневич Б.Ф. Короблі науки. (Про експедиц. судна АН УРСР). / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1976. – 48с.
684290
  Строков Л.М. Коробові Хутори / Л.М. Строков. – Харків : Прапор, 1971. – 48с.
684291
  Строков Л.Н. Коробовы хутора : Из очерков о родном крае / Л.Н. Строков. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1960. – 75с.
684292
  Кондрашов Василий Коробок на льдине / Кондрашов Василий. – Саратов, 1989. – 334с.
684293
   Коров"яківський Дмитро Захарович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 222. – ISBN 978-966-439-754-1
684294
   Корова. – М., 1935. – 52с.
684295
  Бровкин В.Н. Корова на Луне / В.Н. Бровкин. – Барнаул, 1990. – 3-105с.
684296
  Чопич Б. Корова с деревянной ногой / Б. Чопич. – Москва, 1966. – 192 с.
684297
  Скоряк Анна Коровай як один із невід"ємних атрибутів українського весілля : за матеріалами "Студій..." Х. Вовка та народного опитування // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 33-37
684298
  Терновец Б. Коровин-Серов / Б. Терновец. – М, 1925. – 78с.
684299
   Коровин Константин. – Москва, 1977. – 2с.
684300
   Коровин Константин Алексеевич. – Москва, 1960. – 12с.
684301
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1963. – 12с.
684302
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1973. – 14с.
684303
   Коровин Сергей Алексеевич. – М., 1961. – 43с.
684304
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1977. – 5с.
684305
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1980. – 12с.
684306
   Корово-мантийное оруденение в салических блоках эвгеосинклинали. – Свердловск, 1989. – 111с.
684307
  Петров И. Коровы полусвета. В серой зоне - 57% всего украинского молока // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 марта (№ 10)


  "Украина занимает девятое место в мире по производству молока. При этом отечественный рынок - один из самых странных. Только 27% молочной продукции производят сельхозпредприятия, остальные 73% - население. Согласно данным Государственной службы ...
684308
   Коровые анамалии электропроводности. – Л, 1984. – 160с.
684309
   Коровые аномалии электропроводности : Сб-к научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 160 с.
684310
   Корогода Наталія Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 105-106 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
684311
   Корогода Наталія Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 109-110. – ISBN 978-966-439-961-3
684312
   Корогода Наталія Петрівна (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59-60. – ISBN 966-95774-3-5
684313
  Рознер Хиллари Короеды - гроза лесов. Жук - палач лесов / Рознер Хиллари, Эссик Питер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 98-113 : фото
684314
  Старк В.Н. Короеды / В.Н. Старк. – М.-Л.
31. – 1952. – 463с.
684315
  Будков Я. Короеды (сем. Scolytidae), найденные в лесной даче Петровского завода Кабинета Его Величества в Забайкальской области / [соч.] Я. Будкова // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – С. XLVII-LIV : ил.
684316
  Эстерберг Л.К. Короеды Владимирской губернии / Л.К. Эстерберг. – С. 47-48. – Отд. оттиск
684317
  Куренцов А.И. Короеды Дальнего Востока СССР / А.И. Куренцов. – М.Л., 1941. – 234с.
684318
  Коротнев Н.и. Короеды русских лесов и меры борьбы с нимы / Н.и. Коротнев. – М., 1926. – 188с.
684319
  Киселева Е.Ф. Короеды Томской области / Е.Ф. Киселева. – Томск, 1946. – С. 123-136. – Без обл. и тит. л. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Труды Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева. 19146, т. 97. – Библиогр.: Литература с. 135-136 (21 назв.)


  .
684320
  Титова Э.В. Короеды хвойного подроста на лесных вырубках Карелии : Автореф... канд. биол.наук: / Титова Э. В.; МСХ СССР, ВНИИ защиты растений. – Л., 1963. – 18л.
684321
  Веселівська Г.Г. Корозійна та корозійно-механічна тривкість титанових сплавів, поверхнево модифікованих азотом з використанням іонно-плазмових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Веселівська Галина Григорівна ; НАН України ; Фіз.-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
684322
  Василик А.В. Корозійні пошкодження трубних елементів котлів високого тиску ТЕС : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Василик А.В.; Фізико-мехічн. ін-т. – Львів, 1993. – 20л.
684323
  Крохмальний Орест Олександрович Корозійно-механічна тривкість хромомарганцевих сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Крохмальний О. О.; НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Київ, 2001. – 18 с.
684324
  Макаренко В.Д. Корозійно-механічні руйнування зварювальних з"єднань екологічно небезпечних металоконструкцій аграрнопереробного виробництва / В.Д. Макаренко, В.І. Хропост, М.О. Кузьменко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 22-24. – Бібліогр.: 10 назв.
684325
  Бень А.Б. Корозія влади : Полковник Омельченко і його команда про: Л. Кравчука, Л. Кучму, П. Лазаренка, В. Пустовойтенка, Ю. Звягільського, О. Волкова та ін.: (За матерілами депутатського об"єднання "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : [Манускрипт], 1999. – 170с. – (Правди і суду!). – ISBN 966-7625-03-Х
684326
  Татарченко Г.О. Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах кисневмісних сполук : техн. наук : 05.17.14 / Татарченко Г.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 48 назв.
684327
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
684328
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 4-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
684329
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 3-8. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
684330
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі. Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - героя України, академіка Петра Тронька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
684331
  Погоріляк Короїди та біологічні основи боротьби з ними / Погоріляк, й.М. – Ужгород, 1973. – 87с.
684332
  Романов А. Королев / А. Романов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 480 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 708)
684333
   Королев Борис Даднилович. – Москва, 1978. – 36с.
684334
   Королев Юрий Константинович. – Москва, 1984. – 53с.
684335
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 21
684336
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі (маловідомі сторінки історії) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 21
684337
  Голованов Я.К. Королев. Хроника. / Я.К. Голованов. – М.
1. – 1973. – 255с.
684338
  Клоков В. Королева // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 163-192.
684339
  Безбородний Кирилл Королева Амазонки : Царица на две ночи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
684340
  Бестужева-Лада Светлана Королева Анна русская // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 84-87


  Анна Ярславна (ок.1024-1075) – дочь в. кн. киевского Ярослава Мудрого, жена (1049–1060) французского короля Генриха I, правительница Франции на правах регентства при малолетнем сыне, короле Филиппе I
684341
  Калиновский И.А. Королева большого дерби / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1962. – 127 с.
684342
  Аудерская Г. Королева Бона. Дракон в гербе : ист. роман-хроника / Галина Аудерская ; перевод с польского Г. Языковой, В. Борисова ; [послесл. и коммент. Б. Стахеева ; худож. Э.С. Зарянский]. – Москва : Радуга, 1988. – 512 с. : ил.
684343
  Дубинянский М. Королева Виктория: ее величество эпоха // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 82-100. – ISSN 1819-6268
684344
  Кулиев К.М. Королева дикой степи : роман / К.М. Кулиев; пер. с туркм. В.Турбиной. – Москва : Советский писатель, 1991. – 351 с.
684345
  Мисаков П.Т. Королева долины / Петр Мисаков ;. – Москва, 1973. – 190 с.
684346
  Кикоть В.М. Королева дощу : Поезії / В.М. Кикоть. – Черкаси : Брама, 2002. – 64с. – ISBN 966-8021-21-5
684347
  Кикоть В. Королева дощу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 0868-4790
684348
  Павленко А. Королева Европы. Как Ангела Меркель из скромного ученого превратилась в ключевую фигуру мировой политики // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 11 (188), 22 марта 2018. – С. 32-36


  "Ангела Меркель, когдато скромный ученый из Восточной Германии, а теперь четырежды канцлер крупнейшей экономики Европы, становится самой влиятельной женщиной планеты и гарантом стабильности и демократии как минимум для половины мира".
684349
  Михайлин І. Королева журналістикознавства - історія журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 37-40
684350
  Могильницька Г. Королева з роду українського дракули // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 12


  130-річчя з дня народження Наталени Королевої.
684351
  Осипчук Н. Королева знань і авантюр: історія іспанської аристократки, яка активно українізувалася у Чехії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 42). – С. 12


  "У Києві вона вчилася музики у композитора Миколи Лисенка, який подарував їй на пам’ять невеличку музичну мініатюру «Зоря з місяцем» з підписом «Моїй учениці». Було шалене кохання до перського князя Іскандера. Початок літературної творчості у Парижі. І ...
684352
  Вилье Королева Ізабо / Вилье, де-Ліль Адан. – Київ, 1926. – 44с.
684353
  Маленька Юлія Королева круїзів MSC Preziosa // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 78-80 : фото
684354
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1962. – 410с.
684355
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1965. – 416с.
684356
  Лжецкий П. Королева литературного лепрозория // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2008. – № 4 (30). – С. 98-101.


  Тріша Уорден, письменниця Америки
684357
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Саратов, 1991. – 479с.
684358
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Кемерово, 1992. – 560с.
684359
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
1. – 1930. – 260с.
684360
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
2. – 1930. – 247с.
684361
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Москва, 1974. – 591с.
684362
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Махачкала, 1979. – 624с.
684363
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Кызыл, 1980. – 592с.
684364
   Королева мексиканских полей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 1029-5828
684365
  Корсунская Ж. Королева на левом бедре : [роман : повести] / Жанна Корсунская. – Москва : АСТ : Олимп, 2002. – 363, [1] с. – Содерж.: Королева на левом бедре ; И все... ; Психотест ; Секундой раньше. – ISBN 5-17-012678-6
684366
  Кузич-Березовський Королева Олена-Ольга. Політик, реформатор і господар Руси-України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 2-3
684367
  Лесовская В. Королева пиара : детектив. роман / Валерия Лесовская. – Москва : Эксмо, 2008. – 314, [2] с. – (Как покорить мегаполис). – ISBN 978-5-699-27711-7
684368
  Стерхов Д.В. Королева Пруссии Луиза как немецкий национальный символ // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 129-140. – ISSN 0042-8779


  Луїза Августа Вільгельміна Амалія - принцеса Мекленбург-Стреліцкая , дружина Фрідріха Вільгельма III і королева-консорт Пруссії . Бабуся російського імператора Олександра II .
684369
  Ленцов В.А. Королева роботов / В.А. Ленцов. – Симферополь, 1966. – 80с.
684370
   Королева Советской страны // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 38-50


  Кінозірка Радянської країни ХХ ст. Любов Орлова
684371
  Нортон П. Королева солнца / П. Нортон. – Рига, 1991. – 366с.
684372
  Федак М. Королева Угорщини Анна де Фуа де Кандале (Походження, герб, родовід і потомство) // Історичні студії / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2007. – Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – С. 106-114
684373
  Олійник Л. Королева української хорової музики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 6


  Українська композиторка - Леся Дичко.
684374
  Дгебуадзе О. Королева утренней зари : повесть / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1964. – 188 с.
684375
  Матріїшин Я. Королева Франції // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 178
684376
  Золозов А. Королева Циганской песни // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 6


  "Почти сто лет держалось увлечение циганской песней. Недаром этому увлечению отдали искреннюю и страстную дань два самых великих русских человека XIX столетия: один - отразивший его начало, другой - увенчавший его конец. Один - Пушкин, другой - ...
684377
  Тренич С. Королева шахів українського походження : До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко / С. Тренич, В. Скобельський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 55


  До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко.
684378
  Плейди Д. Королева Шотландии в плену / Д. Плейди. – М., 1995. – 432с.
684379
  Межелайтис Э. Королева Ядвига : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. Л.Миля. – Москва : Правда, 1978. – 32 с.
684380
  Нефф В. Королеви не мають ніг : Роман / В. Нефф. – Київ : Дніпро, 1989. – 493с.
684381
  Белый А. Королевна и рыцари / А. Белый. – Петербург, 1919. – 56с.
684382
  Сенель Р. Королевская библиотека в Бельгии / Р. Сенель. – Брюссель, 1967. – 16с.
684383
  Демченко А. Королевская власть в Иордании и исламистская оппозиция // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-71. – ISSN 0131-2227
684384
  Савело К.Ф. Королевская власть и социально-политические значения тэнов в Англии IX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Савело К. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л.
684385
  Христофоров Игорь Королевская война за народное единство : вехи истории / Христофоров Игорь, Поповский Максим, Чичьянц Родион // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 84-93 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
684386
  Ерещенко М.Д. Королевская диктатура в Румынии 1938-1940 гг. / М.Д. Ерещенко. – Москва, 1979. – 171с.
684387
  Ерещенко Маргарита Дмитриевна Королевская диктатура и борьба трудящихся Румынии против наступления фашизма. (Февр. 1938 - сент. 1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ерещенко Маргарита Дмитриевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
684388
  Швец Л. Королевская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 19 (479), 13.05.2016. – C. 32-35. – ISSN 2075-7093
684389
  Сергеев Ю.В. Королевская охота / Ю.В. Сергеев. – М., 1982. – 224с.
684390
  Кикнадзе А.В. Королевская примула / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1973. – 285 с.
684391
  Каптилкин Сергей Королевская свадьба : золушки Африки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 54-63 : Фото
684392
  Морэ Тибург [Груссе П.] Королевская семья : из английской хроники / [Соч.] Тибурга Морэ [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1882. – 68 с. – Приложение к "Исторический вестник"


  На обл. экслибрис: Библиотека Павла Галагана Псевд. раскрыт по изд.: Catalogue... de la Bibliotheque Nationale, т. 65, с. 100; Авт. установлен по изд.: Указ. загл. произведений худож. лит., 1801-1975. М., 1989. Т. 3. С. 117
684393
  Касавин И.Т. Королевские войска: повесть / И.Т. Касавин. – Москва, 1990. – 125с.
684394
   Королевские гонки вокруг шейховских яхт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 22-27 : фото
684395
  Уингейт Филиппа Королевские династии : Учеб.пособие для дополн.образования / Уингейт Филиппа; Историк-консультант Э.Миллард.Оформл.Р.Пантер. – Москва : Росмэн, 1999. – 54с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00657-Х
684396
  Уильямс А.Р. Королевские сокровища : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38 : Фото
684397
  Луначарский А.В. Королевский брадобрей / А.В. Луначарский. – 90с.
684398
  Василенок Е.П. Королевский гамбит : драма в 4-х актах / Е.П. Василенок. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 96 с.
684399
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов, В.Н. Шустов. – Изд. 2-е, доп. и доработ. – Свердловск, 1965. – 303с.
684400
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов. – Свредловск, 1976. – 300с.
684401
  Глазков И.Б. Королевский гамбит / И.Б. Глазков, Я.Б. Эстрин. – М, 1988. – 253с.
684402
  Гэрр Р. Королевский декрет об отмене ограничений на продажу церковной собственности и перераспределение земли в Испании в 1798-1808 гг. Резюме / Р. Гэрр. – М., 1970. – 6с.
684403
  Хаткевич Василий Королевский дятел "нашелся!" // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 4-5 : Іл.
684404
  Миньков К. Королевский жираф и другие фельетоны. / К. Миньков, С. Шаров. – Брянск, 1963. – 104с.
684405
  Буджели К. Королевский конь и новые всадники / К. Буджели. – Москва, 1972. – 328с.
684406
  Чернов В.С. Королевский краб / В.С. Чернов. – Москва, 1981. – 239с.
684407
  Дубровская Е. Королевский павильон в Брайтоне: дворец удовольствий Георга IV // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 5 (101). – С. 46-75. – ISSN 1812-867Х
684408
  Севастикоглу Г. Королевский прокурор. Пьеса / Г. Севастикоглу. – М., 1966. – 83с.
684409
  Метелкин Николай Королевский синий алмаз : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
684410
  Ромберг Йоханна Королевский урожай : Франция / Ромберг Йоханна, Мерме Жиль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 94-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
684411
  Хенриксен В. Королевское зерцало / В. Хенриксен; Пер. с норвежского. – Москва : Радуга, 1990. – 328с.
684412
  Доббс Дэвид Королевское кровосмешание: только для своих // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 104-105 : фото
684413
  Безус С.Н. Королевское эпистолярное наследие Испании: Фернандо III // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 51-63. – ISSN 044-748Х
684414
  Тисов Герман Королевство Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 20-26. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
684415
  Дитмар Б. Королевство Болгария / Б. Дитмар. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 60 с.
684416
   Королевство деда. – М, 1985. – 317с.
684417
   Королевство Марокко. – Москва : Наука, 1991. – 270 с.
684418
  Аль-Османи Саадэддин Королевство Марокко: государство, в которое не пришла "арабская весна" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 64-74. – ISSN 0130-9625
684419
  Ханиг Флориан Королевство Мустанг. Каникулы реставратора / Ханиг Флориан, Бауэр Мануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 118-133 : фото. – ISSN 1029-5828
684420
  Драчинский Н.И. Королевство на вулкане / Н.И. Драчинский. – Москва : Правда, 1958. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" № 42)
684421
  Обушенкова Л.А. Королевство Польское в 1815-1830 гг. / Л.А. Обушенкова. – М., 1979. – 295с.
684422
  Картер С. Королевство приливов / С. Картер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 111с.
684423
  Пентикост Хью Королевство смерти : Запятнанный ангел. Убийца на вечеринке с шампанским. Романы / Пентикост Хью; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 492с. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01693-3
684424
  Русинек М. Королевство спеси. Ист. роман. / М. Русинек. – М., 1961. – 583с.
684425
  Успенская С. Королеву играет свита : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 489с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01314-4
684426
  Левенец И. Королевы танца // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2004. – № 11. – С. 64-70.
684427
  Шашкевич М.С. Короледворська рукопись в перекладі Маркіяна Шашкевича : Текст з поясненнями і замітками автора / М.С. Шашкевич; Подав Михайло Тершаковець. – 43с. – Окр. відбиток з: Записки Нау. тов. ім. Шевченка, т.18
684428
   Короленківський збірник : наукові статті та матеріали. – Харків : САГА, 2006. – 232с. – ISBN 966-2918-09-4
684429
   Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному просторі : матеріали XV всеукр. наук.-практ. конференції : (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад. Н.І. Капустіна]. – Харків : [б. в.], 2013. – 286 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
684430
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2016. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
684431
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2016. – 238 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
684432
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2017. – 290 c. : іл., табл. – Назва обкл.: Короленківські читання. - Текст. укр, рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
684433
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2017. – 216 c. : іл. – Назва обкл.: Короленківські читання. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
684434
   Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – 2019. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. назва: Короленківські читання. - Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
684435
   Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – 2019. – 276 с. – На обкл. назва: Короленківські читання. - Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр.: іл., табл.
684436
  Соколова М.А. Короленко-публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова М.А.; АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М.Горького. – Москва, 1953. – 20 с.
684437
  Миронов Г.М. Короленко / Г.М. Миронов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 367 с.
684438
   Короленко Владимир Галактионович. – М, 1949. – 24с.
684439
   Короленко Евгений Васильевич. – М, 1979. – 14с.
684440
  Груздев И. Короленко и Горький / И. Груздев. – Горький, 1948. – 47 с.
684441
  Миксон Е.К. Короленко и народное творчество : Автореф... канд. филологич.наук: / Миксон Е.К.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
684442
  Бойко І.З. Короленко і Україна / І.З. Бойко. – К., 1957. – 48с.
684443
  Блок Марк Короли-чудотворцы : Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Блок Марк; Предисл. Ж. Ле Гоффа; Послесл. А.Я.Гуревича; Пер. с франц. В.А.Мильчиной. – Москва : Языки русской культуры, 1998. – 712с. – (Studia historica). – ISBN 5-7859--0057-2
684444
  Кукушкин В.В. Короли без королевства / В.В. Кукушкин, Г.Б. Толстиков. – М., 1979. – 58с.
684445
  Доде А. Короли в изгнании / А. Доде. – Москва, 1964. – 431с.
684446
  Доде А. Короли в изгнании. Сафо / А. Доде. – Москва : Правда, 1984. – 527с.
684447
  Генри О. Короли и капуста = (Cabbages and Kings) : [Пер. с англ.] / О. Генри. – Ленинград : Изд. Мысль, 1925. – 224 с.
684448
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1946. – 471 с.
684449
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва : Художественная литература, 1977. – 371 с.
684450
  Генри О. Короли и капуста : рассказы ; пер. с англ. / О. Генри ; [вст. ст. А. Аниста]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 334 с.
684451
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1983. – 334 с.
684452
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ташкент, 1983. – 223 с.
684453
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ленинград, 1986. – 640 с.
684454
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Минск, 1990. – 527 с.
684455
  Генри О. Короли и капуста : Избранное / О. Генри. – Москва : Профиздат, 2005. – 288 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01462-1
684456
  Генри О. Короли и капуста : повесть : рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. М. Беккер, И. Бернштейн и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 672 с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-277-5
684457
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри ; [пер. с англ.: И. Гурова, Н. Дарузес, Е. Калашникова и др.]. – Москва : Азбука, 2016. – 411, [3] с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-389-08079-9
684458
  Генри О. Короли и капуста. Рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 541 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5827-0
684459
  Миллер Дж. Короли и сородичи: Ранние государства мбунду в Анголе / Дж. Миллер. – М., 1984. – 271с.
684460
  Лапицкий И.М. Короли лжи и сенсаций / И.М. Лапицкий. – Москва, 1967. – 224с.
684461
   Короли пирогов, и другие сатирические рассказы современных американских писателей. – М, 1964. – 48с.
684462
  Соболенко Р.К. Королинцы : повесть / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Детгиз, 1961. – 222 с.
684463
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – К, 1962. – 171с.
684464
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – Київ : Дніпро, 1980. – 212с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 13)
684465
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 7 (587), 15-21.02.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
684466
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 19 (599), 8-16.05.2019. – С. 58-61. – ISSN 1996-1561
684467
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 13 (593), 29.03 - 5.04.2019. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
684468
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 3 (635), 17-23.01.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
684469
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Анжуйська династія на українських землях у 1370-1399 роках // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 10 (590), 7-14.03.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
684470
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Перші елекційні королі Речі Посполитої // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 38 (618), 20-26.09.2019. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
684471
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Сигізмунд ІІІ Ваза на престолі Речі Посполитої // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 52 (632), 27.12 - 11.01.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
684472
  Доде А. Королі у вигнанні. Паризький роман / А. Доде. – Київ, 1971. – 278с.
684473
  Петренко Є. Королівство йде під воду? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 30). – С. 5


  Королівство Тонга.
684474
  Щербак Ю. Королівство кривих дзеркал // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 3


  Інформаційний простір України
684475
  Святець Ю.А. Королівство кривих дзеркал, або історіографія як комунікаційний процес // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 124-130. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
684476
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-4171
684477
  Сандер А. Королівство Логос : математична казка // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 39-41. – ISSN 1029-4171
684478
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 12-14. – ISSN 1029-4171
684479
  Сандер А. Королівство Логос : математична задача // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
684480
  Сандер А. Королівство Логос (математична казка) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-4171
684481
  Калашник Н. Королівство Нідерланди - практика роботи з неповнолітніми злочинцями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 80-85
684482
  Цвєтков О.Г. Королівство Норвегія в сучасних міжнародних відносинах та у співпраці з Україною / О.Г. Цвєтков, І.В. Сабор // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
684483
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 43-47 : фото
684484
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 55-60 : фото
684485
  Афоніна І.Ю. Королівська англійська та аристократичний код спілкування в сучасній Великобританії // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 4-10. – ISSN 2313-500Х


  "Спираючись на книгу Саймона Хеффера «Strictly English» (2010) та виявлені в ній неправильності і спотворення слів у сучасних британських ЗМІ, зроблено спробу розмежувати нормовану, або королівську, англійську мову і мову вищих класів і аристократії. ...
684486
  Бойко В.Г. Королівська елекція 1764 р. в Речі Посполитій: зовнішньополітичний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 69-80. – ISSN 0203-9494
684487
  Петринка Людмила Королівська Жовква // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-42
684488
  Фоменко О.С. Королівське весілля як стратегія корекції іміджу британської монархії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 392-399


  Досліджується бренд "The Royal wedding" як складова бренду "The Monarchy": розглядається уплив бренду на імідж британської монархії і Великої Британії, описуються вербальні й невербальні засоби його актуалізації в англомовному віртуальному ...
684489
  Генріксен В. Королівське дзеркало / Вера Генріксен ; пер. з норвез. Наталія Іваничук. – Львів : Літопис, 2002. – 301, [2] с. – ISBN 966-7007-62-5
684490
  Назаренко Ю.Й. Королівський вінок сонетів : [сонети] / Юрій Назаренко ; [художник О.В. Садовський]. – Суми : Слобожанщина, 2004. – 248 с., [6] арк. іл. : іл., портр. – ISBN 966-535-199-0


  У пр. №1727641 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
684491
  Водянніков О. Королівський крокет, або Як відстояти суддю Конституційного Суду України від посади? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
684492
  Шевченко Віктор Королівський пірат (До 460-річчя від дня народження Френсіса Дрейка) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 50-53 : Фото
684493
  Вус Р. Королівські морські піхотинці, або Про підготовку бійців одного з найкращих спецпідрозділів у світі // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 51). – С. 16


  Війська спеціального призначення Великобританії.
684494
  Ониськів М.І. Королівські універсали як джерело для дослідження історії руського воєводства останньої третини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ониськів Марта Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
684495
   Королівький рівень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 134-137 : фото
684496
  Наєнко М. Королю драматичних тенорів Олександрові Мишузі - 165! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 327-328
684497
  Гусак Д.В. Королюк Володимир Семенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 572. – ISBN 978-966-02-7304-7
684498
   Королюк Володимир Семенович (1925-2020) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 223. – ISBN 978-966-439-754-1
684499
  Меньшикова Мария Короля играет свита // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 76-77 : фото
684500
  Коссак З. Король-крестоносец / З. Коссак. – М., 1995. – 352с.
684501
  Гоцци К. Король-олень / К. Гоцци. – Л, 1979. – 151с.
684502
  Рябцев В.П. Король / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213. – ISBN 966-642-073-2
684503
  Эллисон Р. Король американского лото / Р. Эллисон. – М., 1985. – 223с.
684504
  Третяк О.В. Король Анатолій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 559. – ISBN 978-966-02-7304-7
684505
  Чачин В.М. Король Арбата / В.М. Чачин. – Москва, 1979. – 479с.
684506
  Серенков Ю.С. Король Артур как идея, фольклорный герой и артефакт в массовой культуре США : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 74-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
684507
  Гюго В. Король бавиться / В. Гюго. – Х.-К., 1931. – 310с.
684508
  Латишев В. Король Баторій та "низовці" : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 143-157
684509
   Король без королевства. – С.Пб, 1994. – 480с.
684510
  Монтегю М. Король без трона / М. Монтегю // Увлечения королевы / Гир Жан де ла. – Москва : АСТ, 1993. – С. 93-303. – (Интимная жизнь монархов)
684511
  Боровой Я.Л. Король безнравственности / Я.Л. Боровой. – Москва : Политиздат, 1981. – 62с.
684512
  Кармалито С. Король Бутана отказался от абсолютной власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 13. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Абсолютний монарх Бутану проголосував за монархію конституційну
684513
   Король в желтом. – Ставрополь, 1990. – 349с.
684514
  Мечетная Н. Король в подтяжках : телеведущий Ларри Кинг // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 26 (414). – С. 42-43


  Легендарный амер. телеведущий Ларри Кинг, который четверть века беседовал в эфире CNN с сильными мира сего, уходит на покой
684515
  Казьмирчук Г.Д. Король Віктор Юхимович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 220. – ISBN 96966-8060-04-0
684516
  Капелюшний В.П. Король Віктор Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7304-7
684517
   Король Віктор Юхимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 222. – ISBN 978-966-439-754-1
684518
  Бульвер Король Гарольд. / Бульвер, Литтон Э.Д. лорд, 1993. – 464с.
684519
  Шекспир В. Король Генрих IV / В. Шекспир. – М, 1949. – 279с.
684520
  Костецький І. Король Генрі IV // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 159-196.
684521
  Чугуй Т.О. Король Данило Романович у русько-монгольських відносинах: дискусійні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-24. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
684522
  Иванов А.А. Король дзю-до / А.А. Иванов. – Москва, 1981. – 115с.
684523
  Иванов А.А. Король дзюдо / А.А. Иванов. – Москва, 1988. – 253с.
684524
  Добряков В.А. Король живет в интернате / В.А. Добряков. – М, 1988. – 251с.
684525
  Аршинник Татьяна Король из Бангкока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 20-24 : фото
684526
  Верховський В. Король і хан // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 7


  Дві історичні постаті кінця XVIII століття: останній польський король Станіслав Понятовський і останній кримський хан Шахін Герай - їхні долі виявилися напрочуд схожими...
684527
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – М., 1959. – 285с.
684528
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – Новосибирск, 1965. – 186с.
684529
  Радлов Василий Король китча : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 84-86 : Іл.
684530
  Батурин Н.Ф. Король Королевской избушки : таежн. повесть / Николай Батурин ; пер. с эст. Э. Михайловой ; худож. Л. Саксонов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240 с. : ил.
684531
  Шекспир В. Король Лир : Трагедия в 5-ти действиях. – Санкт-Петербург, 1895. – 144с.
684532
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – Москва-Л., 1937. – 243с.
684533
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М., 1949. – 164с.
684534
  Шекспир В. Король Лир : трагедия в пяти актах / Вильям Шекспир ; пер. с англ. Б. Пастернак. – Ленинград ; Москва : Госиздат "Детская литература" Мин. просв. РСФСР, 1949. – 180 с.
684535
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1965. – 189с.
684536
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1992. – 351с.
684537
  Шекспир В. Король Лир : Много шуму из ничего; Сон в летнюю ночь / Вильям Шекспир. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01453-2
684538
  Водолазов Л. Король Лир из Ясной Поляны = Кинороман: фильм первый // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 150-171. – ISSN 0130-6405
684539
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – Харків, 1941. – 238с.
684540
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – Київ, 1958. – 200с.
684541
  Корчак Я. Король Матиуш Первый. Король Матиуш на необитаемом острове. Педагогические повести : [пер. с польского] / Я. Корчак; [Послесл. А. Шарова]. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
684542
  Локтева И. Король мезальянса // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 1, 8-9


  За каждым великим мужчиной стоит великая женщина - это утверждение не раз себя оправдывало. Рассказывая одну из самых романтичных и трогательных сказок о любви за все время существования человечества, есть большой соблазн сделать поспешные выводы, ...
684543
  Горобець Олександр Король морів : Море задоволення // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-31 : Фото
684544
  Точинський М. Король ніколи не дає інтерв"ю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 7


  Королівство Бельгія.
684545
   Король патологів // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 71-74. – ISBN 966-505-054-0
684546
  Фонтан А. Король Пеле / А. Фонтан. – М, 1978. – 79с.
684547
  Андреева Евгения Король поп-музыки. 8 мифов о Майкле Джексоне // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 88-93 : фото
684548
  Панов В.Н. Король против короля. / В.Н. Панов. – М., 1967. – 159с.
684549
  Белоусов Р.С. Король риска / Роман Белоусов. – Москва : Корона-принт, 1990. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Знаиенитые авантюристы и авантюристки). – ISBN 5-85030-020-1
684550
  Шекспир В. Король Ричард ІІІ / В. Шекспир. – Москва, 1958. – 171с.
684551
  Тушинский Михаил Король Ричард: злодей или неудачник? : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 207-214 : Іл.
684552
  Діброва Н Король сатиричного роману / Н Діброва, В. Назаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 1 лютого (№ 3/4). – С. 18


  Творчість Олега Чорногуза.
684553
  Тамарин С. Король смеха // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  Искрометными юмористическими рассказами Аркадия Аверченко восхищались Николай II и Владимир Ленин. В январе 1923 года, когда Аркадий Аверченко гастролировал в литовском Ковно, настырный репортер местного эмигрантского издания "Эхо" задал популярному ...
684554
  Миллхаузер Стивен Король среди ветвей : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.82-139. – ISSN 1130-6545
684555
  Куперман І.Й. Король та його прем"єр-міністр : [Історія виникнення ігор - шахів і шашок та про життя відомих шахістів] : [для середнього шкільного віку] / І.Й. Куперман, Ю.П. Барський. – Київ : Веселка, 1966. – 148 с. : іл.
684556
  Моэм В.С. Король Талуа / В.С. Моэм. – МоскваЛ., 1927. – 213с.
684557
  Осипчук Н. Король танцювальної музики. Композитор Богдан Веселовський: "Пласт", "Ябцьо-джаз" і посада керівника української секції канадської рідаокомпанії Бі-Бі-Сі // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 44). – С. 11


  Від Хуста - до Канади: 105 років від дня народження українського композитора Богдана Веселовського. Пісні в ритмі вальсу, танго чи фокстроту Богдана Веселовського свого часу стали танцювальними шлягерами та звучали на найпрестижніших сценах у США, ...
684558
  Воннегут К. Король трутнів : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 86-94. – ISSN 0320-8370
684559
  Саат М. Король Туманной горы : роман, рассказы / Мари Саат ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 317 с.
684560
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1931. – 415 с.
684561
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – М., 1958. – 383с.
684562
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Донецк, 1981. – 336с.
684563
  Азиз Н. Король футбола : роман / Несин Азиз ; пер. с тур.: [А. Сверчевской и В. Феоновой ; предисл. Л. Ленча]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 188 с. – (Зарубежный роман ХХ в.)
684564
  Несин А. Король футбола / А. Несин. – М., 1978. – 256с.
684565
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В.В. Набоков. – Минск, 1992. – 651с.
684566
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В. Набоков. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – 319 с. – В изд. также: Роман с кокаином. Паршивый народ : рассказ / М. Агеев. – ISBN 5-7545-0502-7
684567
  Бойко А.А. Корольков Іван Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 564. – ISBN 978-966-02-7304-7
684568
  Калакура Я.С. Корольов Борис Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 221. – ISBN 96966-8060-04-0
684569
  Калакура Я.С. Корольов Борис Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 565. – ISBN 978-966-02-7304-7
684570
   Корольов Борис Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 222. – ISBN 978-966-439-754-1
684571
  Пилипенко В.В. Корольов Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 567-568. – ISBN 978-966-02-7304-7
684572
   Корольова Зинаїда Петрівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
684573
  Трегуб Н.Є. Корольова корекція у архітектурному формоутворенні. : Автореф... канд. архіт.наук: 18.00.01 / Трегуб Н.Є.; КІБІ. – К., 1993. – 22л.
684574
  Сидоренко Н.М. Корольова Олена Олексіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 569. – ISBN 978-966-02-7304-7
684575
   Корольчук Микола Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 223. – ISBN 978-966-439-754-1
684576
   Корольчук Микола Степанович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 155-156. – ISBN 978-966-439-757-2
684577
   Корома Наталія Степанівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 110-111. – ISBN 978-966-439-961-3
684578
   Корона "Дня" - Андрію Содоморі. За інтелектуальну мужність і безперервний "діалог через віки" / Л. Івшина, Р. Яців, М. Комарницький, Д. Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )
684579
  Великій А. Корона Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Лютий [№] 3. – С. 6
684580
  Головко О.Б. Корона Данила Галицького : Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя / О.Б. Головко. – Київ : Стилос, 2006. – 575с. : іл. – ISBN 966-8518-09-8
684581
  Москаленко Леся Корона для письменників // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 90
684582
  Нейхал Ч. Корона и набедренная повязка / Ч. Нейхал. – М., 1984. – 413с.
684583
   Корона и эшафот. – М, 1991. – 316с.
684584
  Бойко С.П. Корона имератора Тиберия / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1988. – 239с.
684585
  Рубо Герман Авенирович Корона как источник корпускулярного излучения Солнца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Рубо Герман Авенирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 12 с.
684586
  Рубо Г.А. Корона как источник корпускулярного излучения Солнца и магнитные поля корпускулярного потока : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рубо Г.А.; КГУ. – Киев, 1972. – 170л. – Бібліогр.:л.157-170
684587
  Мельниченко В. Корона короля Ліра // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 12


  "Двадцять років тому у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбулася прем"єра "Короля Ліра" у постановці Сергія Данченка з Богданом Ступкою у головній ролі."
684588
   Корона над Днепром : (из венков сонетов поэтов РСПП) : поэзия / Регион. союз писателей Приднепровья ; [сост. А.Ф. Демин]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-8676-82-6
684589
  Смішко І. Корона чи ярлик? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 20


  Робота Карла Маркса "Викриття дипломатичної історії XVIII століття": "...Московська історія пришита до історії Русі білими нитками...Колискою Московії було кроваве болото монгольського рабства, а не сурова слава епохи норманів".
684590
  Закстельская Л.Я. Коронавирусы человека и животных / Л.Я. Закстельская. – М, 1977. – 224с.
684591
  Сенченко М. Коронавірус - біологічна зброя світової гібридної війни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
684592
   Коронавірус VS турбізнес. Хто кого? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
684593
   Коронавірус еволюціонує, щоб стати невразливим до вакцин і антитіл // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 4
684594
  Стрельцов Є. Коронавірус і кримінальне право: парадоксальність чи доречність їх спільного аналізу? / Є. Стрельцов, Л. Стрельцов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
684595
  Стрельцов Є. Коронавірус і кримінальне право: парадоксальність чи доречність їх спільного аналізу? / Є. Стрельцов, Л. Стрельцов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 8-21 травня (№ 18/19)
684596
   Коронавірус наступає. Пошуки захисту та можливостей лікування хворих тривають // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 5/6). – С. 3
684597
  Дахно І. Коронавірус та інтелектуальна власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 46-48
684598
  Остролуцька Л. Коронавірус як каталізатор процесів у державі // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 15/16). – С. 3


  Щодо роботи Міжвідомчої робочої групи представників НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка та НАМН України щодо прогнозування поширення коронавірусу в Україні методами математичного моделювання.
684599
  Юхно Є.В. Коронавірус як прецедентна одиниця в сучасному інформаційному просторі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 55-62. – ISSN 2312-0665
684600
   Коронавірус: don@t panic! / підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Як діяти університетам, де навчаються студенти з Китаю?
684601
  Почепцов Г. Коронавірус: достроковий прихід майбутнього / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 44-57. – ISSN 1682-2366
684602
  Соколов Б. Коронавірус: тест на готовність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 7


  Нова епідемія атипової пневмонії, що прийшла з Китаю, вже призвела до падіння як цін на нафту, так і біржових індексів.
684603
  Карацюба О.І. Коронавірусна епідемія та релігійна безпека: деякі аспекти вірусологічної експертизи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 71-73. – ISSN 2521-6570
684604
  Стрельцов Є. Коронавірусна та посткоронавірусна злочинність: первісні карантинні припущення / Є. Стрельцов, Л. Стрельцов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
684605
  Семиноженко В. Коронакриза і наука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 14-15


  Світ на порозі нового етапу науково-технічної революції: місце України.
684606
  Сметнев А.С. Коронарная недостаточность. / А.С. Сметнев. – Москва, 1975. – 96с.
684607
  Невский Я.И. Коронарное кровообращение при введении сердечных гликозидов на фоне гипоксии : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Невский Я.И.; Объединенный ученый Совет Ин-тов физиологии, краевой патологии, клинической и экспериментальной хирургии А. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
684608
  Седов К.Р. Коронарный атеросклероз и ишемическая болезнь сердца в Западном Прибайкалье / К.Р. Седов. – Новосибирск, 1979. – 208с.
684609
  Соломенчук Т.Н. Коронарный атеросклероз и нефропротективный эффект статинотерапии при хронической болезни почек недиабетического генеза / Т.Н. Соломенчук, Семеген-Бодак // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 3 (05). – С. 5-10


  В статье изучено состояния коронарных артерий и динамики показателей функции почек, липидного обмена, уровня гликозилированного гемоглобина (HdA1c) и урикемиии на фоне применении аторвастанина в комплексе стандартного кардиопротективного лечения.
684610
  Алексанян Р.А. Коронароактивные гормоны инсулярного аппарата / Р.А. Алексанян ; АН АрмССР, Ин-т тон. орган. химии им. А.Л. Мнджояна. – Ереван : АН Арм.ССР, 1990. – 117 с. – Библиогр.: с. 105-114
684611
  Волкова М.А. Коронационные регалии в церемонии императорской коронации в России XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 99-108. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
684612
   Коронация : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 24-35 : Фото
684613
  Богораз В.А. Коронация в Колымске : (из воспоминаний) / Тан [псевд.]. – [Ростов-на-Дону] : Тип. "Дон. речь", 1907. – 30 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов ... / И.Ф. Масанов. М., 1958, т 3, с. 162
684614
  Нефедов К.Ю. Коронация Птоломея I и возникновение эллинистической монархии // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 37-47. – ISSN 2309-6608
684615
  Акунин Б. Коронация, или последний из романов / Б. Акунин. – Москва : Захаров, 2000. – 349с. – ISBN 5-8159-0059-1
684616
  Акунин Борис Коронация, или последний из романов / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 349с. – (Сер.Новый детектив). – ISBN 5-8159-0059-1
684617
  Чугуй Т. Коронація Данила Романовича: дискусійні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-17. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
684618
   Коронація слова : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова" 2000-2020 / [редкол.: О.Є. Бондарева, А.В. Будник, Т.І. Вірченко та ін. ; керівник проекту Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2019. – 495, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 492-494. – ISBN 978-617-7324-34-7
684619
  Горбачук М.Л. Коронійчук Микола Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 529. – ISBN 978-966-02-7304-7
684620
  Басараб В.С. Коронне село / В.С. Басараб. – Ужгород, 1981. – 261с.
684621
  Чернухін О.Ю. Коронний розряд зі стрижневих блискавкоприймачів в умовах дії сильного електричного поля від грозової хмари : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Чернухін Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
684622
  Капцов Н.А. Коронный разряд и его применение в электрофильтрах / Н.А. Капцов. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
684623
  Попков В.И. Коронный разряд и линии сверхвысокого напряжения : избранные труды / В.И. Попков. – Москва : Наука, 1990. – 253 с.
684624
  Бахтаев Ш.А. Коронный разряд на микропроводах / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 208 с.
684625
  Руднева Л.С. Коронный свидетель / Л.С. Руднева. – Москва : Детская литература, 1970. – 207с.
684626
  Левіна Л. Коронований Нобелем // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 10. – С. 44-50
684627
  Шапіро О. Коронований уявою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 16


  110 років від дня народження генія сюрреалізму - Сальвадора Далі.
684628
  Демидов В. Коронованный мальчик. О короткой жизни и скоропостижной смерти российского императора Петра II // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С. 8-9
684629
  Іщенко Н. Короновірусна революція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 28


  Серби протестують проти карантину та Вучича.
684630
   Короновський Вадим Євгенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 277-278 : фото
684631
   Корону Miss Domina Coral Bay завоювала українка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-69 : фото
684632
  Кир"янчук І. Коронування думки: постать Михайла Ореста в українській літературі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 246-248. – ISSN 0320-8370
684633
  Калинець І. Коронування опудала (ІІ) Калинець // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 19-36
684634
  Алексеева Л.К. Корообразующие структуры и эндогенные геологические формации / Л.К. Алексеева. – Москва : Недра, 1986. – 150с.
684635
  Кудринський С.Г. Коропецький меморіал. / С.Г. Кудринський. – Львів, 1980. – 32с.
684636
  Денисова В.И. Коропластика Боспора / В.И. Денисова. – Л., 1981. – 171с.
684637
  Мешкерис В.А. Коропластика Согда / В.А. Мешкерис. – Душанбе, 1977. – 125с.
684638
  Михайленко В.М. Коропщина в іменах : біограф. довідник / Валентина Михайленко ; обкл. Романа Шевченка ; Коропська центр. б-ка. – Мена : Домінант, 2015. – 263, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 256-263. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2610-60-4
684639
  Козлов Ю.А. Коростели в сыром лугу / Ю.А. Козлов. – М, 1983. – 161с.
684640
  Гойжевський О.О. Коростенський розлом та його відображення в рельєфі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 117-121 : Схема. – Бібліогр.: 6 назв
684641
  Томашевський А.П. Коростенщина в Овруцькій волості // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 12-17. – ISSN 2227-4952
684642
  Юрчук Людмила Коростень - столиця Древлянського князівства : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46 : Фото
684643
   Коростень. – Київ : Мистецтво, 1976. – 46с.
684644
  Неправська Наталія Коростень. Деруни й не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
684645
  Гребінь В.В. Коростинька (- річка у Камінь-Каширському та Любешівському районах Волинської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 587. – ISBN 978-966-02-7304-7
684646
  Клименко Олександр Коростишівський Платонов = з нової книги : проза
684647
  Клименко О.І. Коростишівський Платонов : роман / Олександр Клименко ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 213, [3] с. – ISBN 978-966-2151-45-9
684648
  Сидоренко Н.М. Коростовець Володимир Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 590. – ISBN 978-966-02-7304-7
684649
  Хільчевський В.Г. Коростянка (- річка у Камінь-Каширському районі Волинської області) / В.Г. Хільчевський, М.Ю. Костриця // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 591. – ISBN 978-966-02-7304-7
684650
  Дорошенко Д. Коротенька історія Чернігівщини / Д. Дорошенко. – Чернігів : Видавн. Т-во "Сівеpян. думка", 1918. – 38 с.
684651
  Грох-Грохольский Г.М. Коротенька початкова граматика української мови / Склав та видав Ю. Грох-Грохольський. – Козятин : друк. Л. Лівшиця
Вип. 1 : Частина етимологична (з задачами для письма і з грамат. термінологією для поширених етимології та синтаксису). – 1917. – 67 с. + 1 брош. – Додаток: Російсько-український словничок граматичних термінів / Ю. Грох-Грохольський
684652
  Синявський О.Н. Коротенька практична граматика української мови : для дорослих / О. Синявський. – Харків : Вид. "Рух", Харків, Київ, Львів ; [Друк. Ренесанс], 1918. – 20 с. – На обкл. назва: Практична граматика української мови для дорослих / О. Синявський. – (Видавництво "Рух")


  На тит. стор. надпис: С. Якимович 17/ II - 19
684653
   Коротенька українська правопись. – Біла на Підляшу : Друк. "Рідного Слова", 1917. – 20 с. – (Виданнє [тиж.] "Рідне слово")
684654
   Коротенький провыдник (по музею мистецтва). – Полтава, 1919. – 24с.
684655
  Весельський С.П. Коротенькі нотатки щодо участі польської спільноти в житті Київського національного університету // Pamietnik Kijowski / Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy; Pod red. naukowa Henryka Stronskiego. – Kijow, 2002. – Tom szosty : Polacy w Kijowie. – С. 55-58
684656
   Коротка адресно-довідкова книга. – Київ, 1967. – 385 с.
684657
  Манжос Б. Коротка азбука радянського вчителя : (спроба марксиського освітлення педагогічих ідей) / Б. Манжос. – [Київ] : Вид. Київської Губпрофспілки робітників освіти
Ч. 1 Соціяльно-економічна ; Ч. 2 Педагогична. – 1922. – 108 с. – 2 ч. в одній кн
684658
  Ясницький Ю. Коротка банківська і комерційна енциклопедія / Ю. Ясницький, 1926. – 256с.
684659
   Коротка бібліографія праць Б.І. Чернякова 1976 - 2005рр. / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 35-.74
684660
   Коротка бібліографія про Б.І. Чернякова 1976 - 2005 рр. // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 74-87
684661
  Забіяка І.М. Коротка бібліографія публікацій А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 58-77
684662
   Коротка біографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 5-8
684663
  Миронченка В.Я. Коротка біографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 4
684664
   Коротка біографія [Шевченко Людмила Юріївна] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 4
684665
  Забіяка І.М. Коротка біографія А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 56-57
684666
  Романюк Л.Г. Коротка відпустка у травні : повісті, оповіданя / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 415 с.
684667
  Рудницький С.Л. Коротка географія України. : з 66 малюнками і картою (мапою) / С. Рудницький. – Київ; Львів : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 152, [2] с. : 1 арк. карт: іл. – (Популярна бібліотека "Пан" ; № 5-7)
684668
  Рудницький С. Коротка географія України. / С. Рудницький. – Львів
Ч.2. – 1914. – 223с.
684669
  Возняк М.С. Коротка граматика давньої церковно-славянської мови в порівнянні з українською для ужитку в середніх школах / М.С. Возняк. – Львов, 1925. – 64с.
684670
  Рогинський Л.М. Коротка граматика з німецької мови / Л.М. Рогинський. – Харків : Радянська школа, 1932. – 159 с.
684671
  Келен-Фрід Коротка граматика німецької мови / Келен-Фрід. – Х-О, 1934. – 58с.
684672
  Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Київ : [Укp. Учитель]. Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки. – (Видавництво "Український учитель" ; № 52)
Ч. 2 : (Синтаксис). – 1913. – 89, [3] с.: табл.
684673
  Залозний П. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Вид. 2-е. – Прилука : Друк. А.Я. Мірова
Частина лруга : (Синтаксис). – 1917. – 64 с.
684674
  Залозний П. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Вид. 4-е. – Київ : Вид-во І. Самоненка
Ч. 1. – 1918. – 64 с. – Пpавописний словник: с. 59-63.
684675
  Мурський В. Коротка граматика української мови для шкіл та самонавчання : Етимольогія - Синтаксис / Володимир Мурський. – [2-е вид., поправл.]. – [Одеса] : Hакладом Е. Фесенка. [Дpук. Е. Фесенка], 1918. – 93, IХ, [1] с. – Додаток: Теpмінольогічний словаp: с. I-IX.. - Прим. № 72252 дефектний, без обкл.


  Із змісту: Ч.1.: Звуки; Вимова поодиноких звуків. Змякшення шелестівок; 1-й ступень; ІІ-й ступінь; Звукові зміни; Ч.2: Частини мови; Ч.3. Правопис; Найважніші правописні правила; Великі початкові букви. Ч.4.: Складня; Згода поодиноких частий речення; ...
684676
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 1. – 1972. – 105с.
684677
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 2. – 1972. – 89с.
684678
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 3. – 1972. – 88с.
684679
  Никитенко Л. Коротка історія Болгарської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 13 (205), липень. – С. 6
684680
   Коротка історія Британії = A Concise British History : Курс лекцій для студ.фак.іноз.філології ун-тів. – Київ : Богдана, 1999. – 192с. – ISBN 966-7058-35-2
684681
  Семененко В.П. Коротка історія відділу космоекології та космічної мінералогії (до 50-річчя Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 182-193 : фото. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISSN 0203-3100
684682
  Підоплічко І.Г. Коротка історія Землі / І.Г. Підоплічко. – Киев, 1958. – 172с.
684683
  Шульган А. Коротка історія Інституту Катехиток Серця Ісусового / [зібрали:] Антонія і Надія Шульган. – Прудентопіль : [б. в.], 1990. – 133 с. : іл., фот.
684684
  Ле Руа Ладюрі Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів = Abrege d"histoire du climat du Moyen Age a nos jours : бесіди з Анушкою Васак / Еманюель Ле Руа Ладюрі ; [пер. з фр. А. Рєпи]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 144 с. – (Ідеї та історії ; Вип. 3). – ISBN 978-966-521-464-6
684685
  Антонович В.Б. Коротка історія козаччини / В.Б. Антонович; Передм. І.І. Глизя. – Київ : Україна, 2004. – 304с. – ISBN 966-524-165-6
684686
  Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / Володимир Антонович. – 3-тє вид., [репринтне]. – Вінніпег ; Давфін : Накл. Ол. Чорнухи, 1971. – 232 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Літопис УВАН / Українська Вільна Академія наук ; Ч. 2)


  Історія козацтва, Запорозької Січі ХVI-XVII ст.
684687
  Антонович В. Коротка історія Козаччини (З ілюстраціями та картою України) / В. Антонович. – Київ : Україна, 1991. – 158с. – (Книжковий архів). – ISBN 5-319-01016-8


  Книга, створена на багатому фактичному матеріалі, є надзвичайно захоплюючою. На її сторінках оживає сива давнина - історія славного козацтва, Запорозької Січі, що була душою визвольної боротьби українського народу у ХVI-XVII століттях.
684688
  Ліндсей Джек Коротка історія культури. : В 2-х томах / Ліндсей Джек. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0730-Х
Т.2 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – 1995. – 256с.
684689
  Ліндсей Дж. Коротка історія культури. В 2-х томах. / Дж. Ліндсей. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0730-Х
Т.1 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – 1995. – 240с.
684690
  Стройк Д. Коротка історія математики / Д. Стройк. – Київ, 1960. – 307 с.
684691
  Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії : Від Декарта до Вітгенштайна / Р. Скратон; Пер. з англ. О.Коваленко. – Київ : Основи, 1998. – 331с. – ISBN 966-500-195-7
684692
  Жукалюк Микола Коротка історія перекладів Біблії українською мовою / Жукалюк Микола, Степовик Дмитро. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2003. – 176с. – ISBN 966-7136-31-0
684693
  Никитенко Л. Коротка історія Польської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 20 (212), жовтень. – С. 8
684694
   Коротка історія Православної Церкви : підручник для православних учнів українських народніх шкіл. – Штутгарт, 1948. – 111 с.
684695
  Ободовський О.Г. Коротка історія розвитку та сучасний стан малої гідроенергетики на рівнинних річках України / О.Г. Ободовський, Е.Р. Рахматулліна, Л.М. Тимуляк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 94-106. – ISSN 2306-5680
684696
  Никитенко Л. Коротка історія Румунської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 10 (202), травень. – С. 5
684697
  Гомбріх Е.Г. Коротка історія світу для юних читачів = Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ернст-Ганс Гомбріх ; з нім. переклала Софія Матіяш. – Львів : Кальварія, 2011. – 319, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: "Отак воно буває зі спогадами. Вони проливають світло на давні часи". - Парал. тит. арк. нім. - Перекладено за вид.: Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ernst H. Gombrich. Сologne : DUMONT, 1985. – ISBN 978-966-663-296-1
684698
  Філарет Коротка історія створення Української Православної Церкви Київського Патріархату // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 103-112
684699
  Левицька М. Коротка історія тракторів по-українськи / Марина Левицька ; [переклав Олекса Негребецький ; ред. Лесь Белей]. – Київ : Темпора, 2013. – 301, [2] с. – Бібліогр.: с. 302. – ISBN 978-617-569-144-1
684700
  Бостанджи Наджи Коротка історія турецько-українських зв"язків // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 1608-0599


  Українсько-турецькі зв"язки в галузі освіти та зокрема вищої освіти здійснюються відповідно до підписаного 21 травня 1998 року Протоколу про співробітництво між Мінестерством освіти України , міністерством національної освіти Туреччини та Радою вищої ...
684701
   Коротка історія Угорщини / Л. Маккаї, К. Бенда, К. Вьорьош, Е. Нідергаузер, Д. Шпіра, П. Ганак, Надь, , , Д. Сьоке; Пед. ін-т ім. Д. Бешшеньеї, Каф. укр. і русин. філол. ; ред.: П. Ганак ; ред. та упор. укр. вид.: І. Удварі. – Ніредьгаза, 1997. – 222 с.
684702
  Крип"якевич І.П. Коротка історія України / І.П. Крип"якевич. – К., 1993. – 90с.
684703
  Грицак Я. Коротка історія українського хліба // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 18 (271), 7 травня 2015. – С. 28-30
684704
  Химка І. Коротка історія української ідеї // Критика. – Київ, 2003. – Листопад, (число 11). – С. 7-10


  Книга Миллера А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). Про політику російської влади щодо українофільського руху, особливо в Києві від початку 1860-х до початку 1880-х років. Книга Анатолія ...
684705
  Бузук П.О. Коротка історія української мови. / П.О. Бузук. – Одесса, 1924. – 60с.
684706
  Алієва-Барановська Коротка історія цивільних кодексів України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 4-9
684707
  Леп"явко С. Коротка історія Чернігова / Сергій Леп"явко. – Київ : [б. в.], 2009. – 62, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 63. – (Наша земля). – ISBN 978-966-02-5158-8
684708
  Вейбулль Йорген Коротка історія Швеції / Вейбулль Йорген. – Стокгольм : Шведський інститут, 1997. – 163 с. : іл. – ISBN 91-520-0504-6
684709
  Юодкайте-Гранскіене Коротка презентація судово-експертної наукової системи Литви // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 31-34. – ISBN 978-966-937-203-1
684710
  Цілуйко К.К. Коротка програма для збирання матеріалів по топоніміці Української РСР / К.К. Цілуйко. – Київ, 1950. – 26 с.
684711
  Слапчук В. Коротка стрілка жіночого годинника // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 22-46
684712
  Мирошниченко Ю.М. Коротка типологічна характеристика українського кримінального судочинства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 125-130. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
684713
   Коротка франкомовна проза ХХ століття : Бельгія, Канада (Квебек), Франція : [зб. творів] / пер. Яреми Кравця ; [ред.: В. Пасічна та ін.]. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 415, [1] c. : іл. – Зміст: Біле різдво/Е. Вергарн. Очікування/Шарль ван Лерберг. Різдвяна дитина/Г. Руа. Жайворонок/Г. Руа. Останній етап/М. Еме. Лис/Е. Роблес. Великий бал китів/П. Шантрен. Соло/П. Гамарра. Різдвяна ялинка/М. Батай. – ISBN 978-966-486-071-7
684714
  Філоненко Ю.М. Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 33-37. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано основні класифікації біогенного рельєфу. Зокрема дана коротка характеристика типів біогенного рельєфу за середовищем розміщення, масштабами форм (розміром), віком, генезисом, характером впливу організмів на рельєф та спрямованістю ...
684715
  Лаптєв О.О. Коротка характеристика рослинності лісопаркового поясу м. Києва / О.О. Лаптєв, І.М. Падун, Ф.В. Вольвач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено коротку характеристику рослинності м. Києва за даними моніторингу за 1991-1996 рр.
684716
   Коротка хронологія революції 1905 року на Україні, 1931. – 173с.
684717
  Файнберг А.А. Короткая волна / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1983. – 91с.
684718
  Онетти Х.К. Короткая жизнь / Х.К. Онетти. – Москва, 1983. – 408 с.
684719
  Березнякова Л. Короткая жизнь в искусстве : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 53-67. – ISSN 0321-1878
684720
  Чернов С. Короткая жизнь Жоржа Бизе // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 10-20


  Французький композитор, автор оркестрових творів, романсів, фортепіанних п"єс, а також опер, найвідомішою з яких стала «Кармен» Жож Бізе (1838-1875)
684721
  Смольников И.Ф. Короткая зоря : повесть о Федоре Васильеве / И.Ф. Смольников. – Ленинград, 1962. – 173 с.
684722
  Губанов П.П. Короткая ночь в декабре / П.П. Губанов. – Москва : Современник, 1973. – 117 с.
684723
  Арсентьев И.А. Короткая ночь долгой войны : повести / Иван Арсентьев ; худож. Н.К. Кутилов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 367, [2] с. : ил.
684724
  Борин А.Б. Короткая память / А.Б. Борин. – М., 1989. – 366с.
684725
  Белостоцкий Ю.В. Короткая спичка / Ю.В. Белостоцкий. – Казань, 1970. – 136с.
684726
  Тендряков В.Ф. Коротке замикання / В.Ф. Тендряков. – К., 1963. – 87с.
684727
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за 1926 рік. – К., 1927. – 248с.
684728
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за архелогічні досліди року 1925. – К., 1926. – 120с.
684729
   Коротке звідомлення про діяльність Української Академії наук у Києві за 1919-1924 рр.. – К, 1925. – 34с.
684730
  Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 14-21. – ISSN 2074-5354
684731
  Дробин В. Короткие басни / В. Дробин. – Ташкент, 1963. – 71с.
684732
  Гордин А.Л. Короткие будни продленного дня / А.Л. Гордин. – М, 1991. – 110с.
684733
  Мени Р. Короткие волны / Р. Мени. – 190 с.
684734
  Михайлов И.Л. Короткие волны / И.Л. Михайлов. – М, 1968. – 104с.
684735
  Ульянов С.А. Короткие замыкания в электрических системах. / С.А. Ульянов. – 4-е изд. – М.-Л., 1952. – 280с.
684736
  Чернин А.Б. Короткие замыкания при неполнофазных режимах электрических систем / А.Б. Чернин. – М.-Л., 1952. – 168с.
684737
  Либезни П. Короткие и ультракороткие волны / П. Либезни. – М.-Л., 1936. – 223с.
684738
  Рощина Р.М. Короткие научно-популярные тексты с упражнениями по развитию речи. / Р.М. Рощина. – М, 1968. – 60с.
684739
  Ефимов Г.А. Короткие ночи : стихи и поэма / Г.А. Ефимов; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1963. – 118 с.
684740
  Соболь М.А. Короткие ночлеги / М.А. Соболь. – М, 1960. – 132с.
684741
  Пармузин Б.С. Короткие рассказы / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1956. – 107с.
684742
  Чехов А.П. Короткие рассказы / А.П. Чехов. – Москва, 1971. – 65 с.
684743
  Димент А.Л. Короткие рассказы : книга для чтения в X классе школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / сост. А.Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1976. – 144 с. – (Читаем по-английски)
684744
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы : Сборник текстов для бесед, изложений и сочинений / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1979. – 84с.
684745
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы = Wischnjakowa O.W. Kurze erzahlungen / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1981. – 112с.
684746
  Макконоки Дж.А. Короткие рассказы американских писателей ХХ века / Дж.А. Макконоки. – Москва : Высшая школа, 1979. – 176 с.
684747
  Цвик Л.Д. Короткие рассказы на немецком языке / Л.Д. Цвик. – М., 1970. – 96с.
684748
  Мин Е.М. Короткие рассказы. / Е.М. Мин. – Л, 1963. – 102с.
684749
  Верн Ж. Короткие романы / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 704с.
684750
  Пикуль В.С. Короткие романы / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 400с.
684751
  Файзуллин Р.А. Короткие стихи / Равиль Файзуллин ;. – Москва : Современник, 1980. – 124 с.
684752
  Жигалкин В.А. Короткие сутки / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1987. – 261,2с.
684753
  Подмайстрович В.И. Короткие удары / В.И. Подмайстрович. – Киев, 1963. – 71с.
684754
  Мени Р. Короткие электрические волны / Р. Мени. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1930. – 191 с.
684755
  Зубчик О.А. Короткий аналіз державної освітньої політики // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 97-98
684756
  Шандула О.О. Короткий аналіз забезпечення права особи на безоплатну правову допомогу в Україні та Республіці Казахстан // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 252-255. – ISBN 978-617-7096-97-8
684757
  Герасименко К.І. Короткий аналіз сучасного стану українсько-німецької торгівлі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 121-125. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
684758
  Ваврик П. Короткий аналіз шляхів пізнання за Григорієм Сковородою // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2019. – № 1 (24) : Геніальность і святість: точки дотику. – С. 44-47
684759
   Короткий англо-український тлумачний словник з комп"ютерної техніки. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 98с.
684760
   Короткий астрономічний календар 1971. – вип. 17. – Київ : Наукова думка, 1970. – 90 с.
684761
   Короткий астрономічний календар 1972. – Київ : Наукова думка
вип. 18. – 1971. – 120 с.
684762
   Короткий астрономічний календар 1983. – Київ : Наукова думка
вип. 29. – 1982. – 176 с.
684763
   Короткий астрономічний календар 1984. – Київ : Наукова думка
вип. 30. – 1983. – 176с.
684764
   Короткий астрономічний календар 1994 : науково-популярне видання. – Київ : Наукова думка. – ISSN 6135-2229
Вип. 40. – 1993. – 190 с.
684765
   Короткий астрономічний календар 1995 : науково-популярне видання. – Київ : Наукова думка. – ISSN 0135-2229
Вип. 41. – 1994. – 196 с.
684766
   Короткий астрономічний календар на 1948 рік. – Київ, 1948. – 23с.
684767
   Короткий астрономічний календар на 1949 рік : 2-й рік видання. – Київ, 1949. – 23с.
684768
   Короткий астрономічний календар. 1969. – Київ : Наукова думка, 1968. – 172 с.
684769
   Короткий астрономічний календар. 1973. – Київ : Наукова думка
вип. 19. – 1972. – 171 с.
684770
   Короткий астрономічний календар. 1975. – Київ : Наукова думка
вип. 21. – 1974. – 183 с.
684771
   Короткий астрономічний календар. 1976. – Київ : Наукова думка
вип. 22. – 1975. – 207 с.
684772
   Короткий астрономічний календар. 1978. – Київ : Наукова думка
вип. 24. – 1977. – 190 с.
684773
   Короткий астрономічний календар. 1979. – Київ : Наукова думка
вип. 25. – 1978. – 204 с.
684774
   Короткий астрономічний календар. 1980. – Київ : Наукова думка
вип. 26. – 1979. – 183 с.
684775
   Короткий астрономічний календар. 1981. – Київ : Наукова думка
вип. 27. – 1980. – 223 с.
684776
   Короткий астрономічний календар. 1982. – Київ : Наукова думка
вип. 28. – 1981. – 188 с.
684777
   Короткий біографічний довідник китайських знаменитостей усіх епох. – Тайбей : Чженчжуншу, 1981. – 612с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957--09-0574-3
684778
  Платонов К.(молодший) Короткий визначник амфібій та рептилій України / К.(молодший) Платонов. – Х., 1926. – 39с.
684779
  Вісюліна О.Д. Короткий визначник вищих рослин УРСР / О.Д. Вісюліна, М.В. Клоков. – 2-е, доп. і випр. вид. – Київ, 1952. – 492с.
684780
  Пущало А.А. Короткий визначник гірських порід за зовнішніми ознаками / А.А. Пущало. – Київ : Радянська школа, 1964. – 72с.
684781
  Топачевський О.В. Короткий визначник прісноводних водоростей УРСР. / О.В. Топачевський, М.Ф. Макаревич. – К., 1955. – 311с.
684782
  Колюшев І.І. Короткий визначник риб Закарпатської області УРСР / І.І. Колюшев. – Ужгород, 1949. – 33с.
684783
  Ярошенко П.Д. Короткий визначник рослин Закарпаття / П.Д. Ярошенко. – Ужгород, 1947. – 100с.
684784
   Короткий визначник тварин і рослин, занесених до додатків CITES / М-во охорони навколиш. природ. середовища України ; [відп. ред. Т.В. Тимочко]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 59, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-8670-52-7
684785
   Короткий Віктор Андрійович : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко. – Вінниця : Нілан-ЛДТ, 2016. – 126, [2] с. : портр. – Алф. та імен. покажчики: с. 87-125. – ISBN 978-966-924-187-0
684786
  Любунь О. Короткий Г. Облік в житлово-комунальному господарстві: актуальні проблеми // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 88-89. – ISSN 1605-2005
684787
  Вишняков В.В. Короткий геологічний словник-довідник / В.В. Вишняков. – Киев : Радянська школа, 1962. – 112с.
684788
  Маринич О.М. Короткий геолого-геоморфологічний нарис Полісся Української РСР / О.М. Маринич. – Київ, 1955. – 5-44с.
684789
  Піганович К. Короткий граматичний довідник з німецької мови для 5-7 кл. / К. Піганович, А. Монігетті. – К., 1956. – 156с.
684790
  Піганович К. Короткий граматичний довідник з німецької мови для семирічнрї школи / К. Піганович, А. Монігетті. – 2-е, випр. й доп. – К., 1953. – 156с.
684791
  Цетлін В.С. Короткий граматичний довідник з французьскої мови для 5-7 класі. / В.С. Цетлін. – Київ; Львів, 1956. – 80с.
684792
  Халемский Н.А. Короткий день : Книга о том, что остается с нами / Н.А. Халемский. – Киев : Письменник, 1973. – 202с.
684793
   Короткий доаідник. – К., 1940. – 28с.
684794
   Короткий довідник. – К., 1941. – 55с.
684795
   Короткий довідник (по Центр.антирелігійному музею). – 2-е вид. – К., 1941. – 19с.
684796
  Вартанов Г.І. Короткий довідник газетного працівника / Г.І. Вартанов. – Київ : Політвидав, 1989. – 170с.
684797
   Короткий довідник до вивчення курсу "Країнознавство". – Київ, 1994. – 22с.
684798
   Короткий довідник з історії України. – Київ : Вища школа, 1994. – 255 с.
684799
  Шубьо В. Короткий довідник з пакету статистичного аналізу даних SSPS/PS+4/0 : Hавч. посібник / В. Шубьо, А. Горбачик, Н. Черніюк. – Київ : Київський університет, 1996. – 78с
684800
   Короткий довідник Львівської б-ки АН УРСР. – Львів, 1952. – 36с.
684801
   Короткий довідник про підсумки господарської діяльності колгоспів Української РСР за 1958 р.. – Київ, 1959. – 148с.
684802
   Короткий довідник секретаря сільської первинної парторганізації. – К., 1961. – 428с.
684803
   Короткий економічний довідник по сільскому господарству. – К., 1967. – 459с.
684804
  Пхиденко С.С. Короткий екскурс в історію логіки (від стародавнього до нового часу) : [навчальний посібник] / С.С. Пхиденко ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т соц. наук, Каф. філософії. – Луцьк : Надстир"я, 2007. – 100 с. – Бібліогр.: с.95-99. – ISBN 978-966-517-587-2
684805
  Попович М. Короткий екскурс в історію україністики на Філософському факультете Загребського університету // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-93. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории и современном состоянии украинистики на философском факультете Загребского университета.
684806
  Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2003. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 966-524-105-2
684807
  Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2012. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-966-524-406-6
684808
   Короткий звіт по науково-дослідній роботі за 1956 рік. – Львів, 1958. – 260с.
684809
   Короткий звіт про роботу Херсонської Міськради УШ ссклику за 1931-1934 рр.. – Херсон, 1934. – 85 с.
684810
   Короткий інформаційно-адресний довідник по У.Р.С.Р. "Вся Україна" на 1938 рік. – Одеса, 1938. – 657 с.
684811
  Алєсіна Н.М. Короткий іспансько-українсько-російський довідник дипломатичних термінів / Н.М. Алєсіна; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 24с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
684812
  Гриневецький В.Т. Короткий історико-агрогеографічний аналіз дореволюційних меліорацій на прикладі ряду поліських районів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 33-39. – Бібліогр.: 18 назв. – (Географії ; Вип. 13)
684813
  Шахрай О.Б. Короткий історичний довідник з фонетики й морфології англійської мови. / О.Б. Шахрай. – К., 1971. – 181с.
684814
  Бендас В. Короткий історичний нарис про святого лікаря душ і тіл єпископа-хірурга В. Войно-Ясенецького // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 156-158. – ISSN 2311-9896
684815
  Азарський І.М. Короткий історичний нарис розвитку судової медицини та криміналістики // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.132-135
684816
  Дрбал О. Короткий історичний огляд розвитку геодезії та картографії на Закарпатті за часів Австро-Угорщини та Чехословаччини / О. Дрбал, В. Неєдли // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 52-58. – Бібліогр.: 67 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
684817
   Короткий історичний словник : Краткий исторический словарь / В.М. Даниленко, С.А. Кокін, А.Г. Слюсаренко, О.В. Даниленко. – Запоріжжя : Прем"єр, 2001. – 320с. – ISBN 966-7529-53-3
684818
  Фенич В. Короткий історіографічний огляд теми "Драгоманов і Закарпаття" // Угорська Русь і "Ганнібалова присяга" Михайла Драгоманова: початки інтелектуального завоювання Закарпаття Україною / В.І. Фенич. – Ужгород : Говерла, 2015. – С. 13-28. – (Карпатська Русь у XIX столітті). – ISBN 978-966-2095-96-8
684819
  Проценко Д.П. Короткий конспект з анатомії рослин / Д.П. Проценко. – Київ, 1949. – 96с.
684820
  Виноградов С.П. Короткий курс вищої математики / С.П. Виноградов. – Київ, 1948. – 288 с.
684821
  Баранський Н. Короткий курс економічної географії / Н. Баранський; Перекл. з 5-го,виправл.та доп.рос.видання:А.Хмельницького : Пролетар
Ч.2 : Загальний огляд СРСР в цілому. – 1931. – 285с.
684822
  Баранський Н. Короткий курс економічної географії / Н. Баранський; Перекл. з 5-го,виправл.та доп.рос.видання:А.Хмельницького : Пролетар
Ч.3 : Огляд СРСР по економічних областях. – 1932. – 299с.
684823
  Мочерний С.В. Короткий курс економічної теорії : Навчальний посібник / С.В. Мочерний, Л.О. Каніщенко, О.А. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 324с. – ISBN 966-7411-81-8
684824
  Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії : навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – 3-тє вид., стереотипне. – Запоріжжя : Просвіта. – ISBN 966-7362-81-7
Т. 1. – 2003. – 340с.
684825
  Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії : навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – 3-тє вид., стереотипне. – Запоріжжя : Просвіта. – ISBN 966-7362-84-1
Т. 2. – 2003. – 248с.
684826
  Щоголев Г.Г. Короткий курс ембріології людини / Г.Г. Щоголев. – Київ, 1936. – 134 с.
684827
  Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : навч. посібник для студ. природ. спец. вищ. навч. закл. / В.С. Антонов ; МОНУ, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 336 с. – ISBN 966-568-693-3
684828
  Ботанова К. Короткий курс історії поп-культури // Критика. – Київ, 1998. – Вересень, (число 9). – С. 16-17
684829
  Гаморак Н. Короткий курс морфології цвітових рослин і ваказівки до означування та гербарізації вищих рослин / Н. Гаморак. – Кам"янець на Поділлі, 1920. – 68с.
684830
  Грабовський С. Короткий курс наукового капіталізму // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 26-28


  Праця Фернана Броделя "Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV - XVIII ст."
684831
  Семенцов А.П. Короткий курс неорганічнох хімії для хім. техн. / А.П. Семенцов. – Х.К., 1931. – 312с.
684832
  Куликівський П.Г. Короткий курс опору матеріалів / П.Г. Куликівський. – Х.-К., 1931. – 88 с.
684833
  Семенцов А.П. Короткий курс органічної хемії. / А.П. Семенцов. – Харків-Київ, 1936. – 318 с.
684834
  Шоригин П. Короткий курс органічної хімії / П. Шоригин. – К, 1928. – 344с.
684835
  Сегаль Л. Короткий курс політичної економіки. / Л. Сегаль. – К, 1935. – 272с.
684836
  Шпорлюк Р. Короткий курс російсько-української лєнініяни // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 21-25
684837
  Судомир О.К. Короткий курс судової психології. / О.К. Судомир. – Х.-К., 1932. – 154с.
684838
  Левицький А.Е. Короткий курс теоретичної фонетики англійської мови : навч. посібник для вузів / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : Фоліант, 2005. – 48 с. – На обкл. "A short course of the theory of English phonetics". – ISBN 966-8634-06-3
684839
  Пономарьов Р.Д. Короткий курс фізики та хемії з основами механіки та електротехніки : конспект. виклад / Р.Д. Пономарьов. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 216 с.
684840
  Максімова Н.А. Короткий курс фізіології рослин. / Н.А. Максімова. – К.-Х, 1937. – 364с.
684841
  Григор"єв Г. Короткий курс хімії. / Г. Григор"єв. – 3-е вид., випр. й доп. – Харків, 1929. – 146с.
684842
  Некрасов Б.В. Короткий куср загальної хімії / Б.В. Некрасов. – Х, 1937. – 356с.
684843
  Багратіон-Мухранська Короткий лінгвосемантичний та літературознавчий аналіз деяких шотландських балад та творів, що були написані на їх основі (на матеріалі тволрчості В. Скотта та Р. Бернса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 3-7. – ISBN 966-581-476-1
684844
  Кузьмин Н.П. Короткий миг удачи / Н.П. Кузьмин. – М, 1980. – 48с.
684845
  Кузьмин Н.П. Короткий миг удачи / Н.П. Кузьмин. – М, 1982. – 333с.
684846
  Юдкін-Ріпун Короткий навчальний довідник з романо-германсько етимології / Юдкін-Ріпун; HАH Укра ни.Ін-т мистецтвознавства,фольклористики та етнологі ім.М.Т.Рильського. – Київ : НАН України. – ISBN 966-02-0665-8
Ч.1 : Германська. – 1998. – 80 с.
684847
  Юдкін-Ріпун Короткий навчальний довідник з романо-германської етимології : Додаток. Еллінізми. Кельтізми. Dubsa / Юдкін-Ріпун; НАНУ. Ін-тут мистеецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : НАН України. – ISBN 966-02-0743-3
Ч.2 : Англо-французькі латинізми. – 1998. – 81с.
684848
   Короткий нарис вивчення китайської мови у світі. – Пекін : Міжнародна культура, 1991. – 83с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-80049-663-6
684849
  Кирилаха Н.Г. Короткий нарис життя і наукового спадку М.В. Остроградського / Н.Г. Кирилаха, А.В. Заїка // Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : Кременчук, 3-5 жовтня 2016 р. : матеріали конференції / "Математичне моделювання та математична фізика", всеукр. наук. конф. – Кременчук : [б. в.], 2016. – С. 5-17. – ISSN 2224-5979


  Праці М.В. Остроградського присвячено аналітичній механіці, гідромеханіці, теорії пружності, небесній механіці, математичному аналізу та теорії диференціальних рівнянь. Його по праву вважають одним із засновників математичної фізики.
684850
  Модзалевський В. Короткий нарис життя Св. Іоанна Максимовича // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.134-142
684851
  Подміногін В. Короткий нарис з історії письмового перекладу // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 13-26. – ISBN 978-966-8558-97-4
684852
  Тютюн О. Короткий нарис історії бойків // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 73-90
684853
  Рослий І.М. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень Донбасу (дореволюційний період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 3-11. – Бібліогр.: 39 назв
684854
  Рослий І.М. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень Донбасу (радянський період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 63-71. – Бібліогр.: 44 назви
684855
  Грубрін Ю.Л. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень рівнинної частини правобережної України (дореволюційний період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 52-62. – Бібліогр.: 54 назви
684856
  ГуцулякВ.М Короткий нарис історії комплексного фізико-географічного вивчення Молдавії / ГуцулякВ.М, М.Л. Римбу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: 51 назва
684857
  Корнєєв О.П. Короткий нарис історії охорони природи на Україні / Корнєєв О. П. – Київ, 1960. – 12 с. – Окр. відб. з Мат. про охорону природи на Україні, Вип.2, 1960
684858
  Трускавецька І.Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки в Київському університеті (друга половина ХІХ - початку ХХ ст.) // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 594-600. – ISBN 978-966-2303-13-1


  У статті, на основі аналізу архівних документів і періодичної літератури, коротко проаналізовано рівень розвитку біологічної науки в стінах Київського університету другої половини ХІХ - початку ХХ ст. та висвітлено особистий внесок учених в розвиток ...
684859
  Трускавецька І.Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки у Харківському університеті: друга половина XIX - початок XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 239-242. – ISSN 2226-3209


  Основними центрами та базами наукової роботи в галузі розвитку біологічних наук на Україні були зоологічні та біологічні кабінети, лабораторії, музеї, сади, створені при відомих університетах , зокрема Харківському, Київському, та Новоросійському.
684860
  Коляденко К.В. Короткий нарис історії світових епідемій-пандемій. Частина І / К.В. Коляденко, О.Є. Федоренко // Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. Денисенко О.І ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Александрук О.Д., Андрашко Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 50-60. – ISSN 1727-5741
684861
  Федоренко О.Є. Короткий нарис історії світових епідемій-пандемій. Частина ІІ. Холерне дев"ятнадцяте / О.Є. Федоренко, К.В. Коляденко // Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. Денисенко О.І ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Александрук О.Д., Андрашко Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 67-72. – ISSN 1727-5741
684862
  Шуйчик В.Ф. Короткий нарис історії села Хотешів / Шуйчик В.Ф. – Хотешів, 2006. – 76с.
684863
  Євстратій Короткий нарис історії Української Православної Церкви : Продовження. Початоу у № 23 / Євстратій, (Зоря) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 24 (168), грудень. – С. 7
684864
  Євстратій Короткий нарис історії Української Православної Церкви : Закінчення. Початок в №№ 23/24 2005 р. / Євстратій, (Зоря) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2006. – № 01 (169), січень. – С. 7
684865
  Коваль Б. Короткий нарис історії церкви адвентистів сьомого дня на Сумщині // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 90-93. – ISBN 978-966-968-239-4
684866
  Баймут Т.В. Короткий нарис порівняльної граматики російської та української мов : для студентів-заочників пед. та учит. ін-тів / Т.В. Баймут ; М-во освіти УРСР, Наук.-метод. каб. заоч. пед. освіти. – Київ : Радянська школа, 1954. – 84 с.
684867
   Короткий нарис про наукову школу "Теоретичні та методологічні проблеми літературознавства" // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 404-407. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
684868
  Пулинець О.С. Короткий нарис развитку естетичних вчень та теоретико-літературної думки : посібник до курсу теорії літератури / О.С. Пулинець. – Чернівці : Чернівецький Держвний університет
Ч. 1. – 1968. – 75 с.
684869
  Пясковський Д.В. Короткий нарис розвитку астрономії в Київському університеті. / Д.В. Пясковський, 1955. – 21-28с.
684870
  Буртовий М. Короткий нарис розвитку законодавства про потерпілого у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 120-123.
684871
  Караваев В. Короткий нарис розвитку й сучасного стану Зоологічного музею УАН / В. Караваев. – 26с.
684872
  Ряппо Я.П. Короткий нарис розвитку української системи народної освіти : посібник для вузів / Я. Ряппо. – [Харків] : Держвидав України, 1927. – 42 с.
684873
  Тимченко Роман Короткий нарис села Перебудова // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 3: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 3 (6). – С. 176-181. – ISBN 978-966-340-187-4
684874
  Тімірязев К.А. Короткий нарис теорії Дарвіна / К.А. Тімірязев ; пер. з 3-го рос. вид. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1949. – 136 с.
684875
  Сунцова І.П. Короткий нарис фонетики імецької мови / І.П. Сунцова, 1950
684876
  Баранніков А. Короткий начерк новоіндійських літератур : переклад / О.П. Баранніков. – Харків ; Київ : Лім, 1933. – 127 с.
684877
  Савенко А.О. Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів : близько 6 000 термінів / Андрій Савенко, Анна Столярова. – Київ : Логос, 2010. – 173 с. – ISBN 978-966-171-252-1
684878
   Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції " Фінансова політика України за сучасних умов" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 12 (205). – С. 24-68. – Бібліогр.: 16 назв
684879
  Назаров В.О. Короткий огляд гідрологічних досліджень р. Дніпра // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29
684880
  Козелко І. Короткий огляд діяльності мовознавців в умовах тоталітарного режиму // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7196-23-4
684881
  Годованець Н.І. Короткий огляд інтерактивних методів навчання іноземної мови / Н.І. Годованець, В.П. Леган // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 60-62. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
684882
  Назимко Є. Короткий огляд історії встановлення кримінальної відповідальності за залишення у небезпеці / Є. Назимко, Є. Пилипенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 136-139
684883
  Авраменко А. Короткий огляд історії Кубанського козацького війська // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 155-185. – ISSN 1728-9572
684884
  Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства / Б.В. Кобилянський. – Київ, 1964. – 153с.
684885
  Бичін С. Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 262-266. – ISSN 2663-5313
684886
  Горбачук Д. Короткий огляд історії офіційно-ділового стилю української літературної мови // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 120-128. – (Філологічні науки ; вип. 1)
684887
  Бережко К. Короткий огляд історії свідків Єгови в Україні / К. Бережко, В. Слюпіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 363-370. – ISBN 966-7379-70-1
684888
  Шарлеман В. Короткий огляд літератури по фавні Київщини / В. Шарлеман. – 97-106с.
684889
  Перун М. Короткий огляд основних документів Католицької Церкви про соціальну комунікацію // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 251-268. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті зроблено загальний огляд основних документів Католицької Церкви про соціальну комунікацію у ХХ столітті. Розглянуто папські енцикліки, декрет ІІ Ватиканського собору, документи Папської Ради у справах соціальної комунікації, документи ...
684890
   Короткий огляд роботи. – К., 1929. – 35 с.
684891
  Макарушка О. Короткий огляд руско-українькского письменьства від XI до XVIII столітя для ужитку молодежи / Написав Остап Макаpушка. – 2-е поправл. вид. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1906. – 68 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 50)
684892
  Еріш Метін Короткий огляд турецького мистецтва періоду республіканської доби // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 52-60. – ISSN 1608-0599
684893
  Пучина М. Короткий огляд юридичної освіти в Оксфордському університеті // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 137-144
684894
   Короткий оксфордський політичний словник = The concise Oxford dictionary of politics. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2006. – 789с. – ISBN 966-500-184-1
684895
  Дель Гаудіо Короткий опис діалектних особливостей с. Вишневе Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 96-104. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Короткий опис та аналіз основних особливостей говірки с. Вишневе, розташованого в Ріпкинському р-ні в північно-західній частині Чернігівської обл. Поліський масив і східнополіський говір зокрема, як відомо з наукової літератури, зберігають численні ...
684896
  Берлинський М. Короткий опис Києва / М. Берлинський. – Київ, 1990
684897
  Берлинский М.Ф. Короткий опис Києва / М.Ф. Берлинский. – К, 1990. – 203с.
684898
  Воробйов В.П. Короткий підручник анатомії людини / В.П. Воробйов. – Київ
Т. 2. – 1938. – 661с.
684899
   Короткий підручник до науки німецької мови.. – 2-е вид. – Вецляр, 1918. – 32с.
684900
  Фингерт Б. Короткий підручник історичного матеріалізму / Б. Фингерт, М. Ширвіндт. – вид. 2-е випр. і доп. – Х, 1931. – 300с.
684901
  Гижа Р А. Короткий полдень в январе / Р А. Гижа. – М., 1978. – 287с.
684902
  Меніович С.Н. Короткий політехнічний довідник / С.Н. Меніович. – Київ, 1964. – 288с.
684903
  Меніович С.Н. Короткий політехнічний довідник / С.Н. Меніович ; За ред. В.Ф.Кілессо. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1981. – 240 с.
684904
   Короткий політологічний словник. – Київ, 1991. – 90с. – ISBN 5-8238-0008-8
684905
   Короткий політологічний словник. Біографічна частина. – Львів : [б. в.], 1994. – 412, [4] с.
684906
  Багратіон-Мухранська Короткий порівняльний аналіз символу зайця в українській та шотландській етносвідомості (гендерний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 19-23


  Стаття присвячена короткому порівняльному аналізу символу зайця в індоєвропейскій, українській та шотладській етносвідомості. Особлива увага приділяється гендерному апекту. Дослідження була проведене на основі фольклорних та історичних джерел та ...
684907
  Галич А.О. Короткий портрет у документальному тексті: акцент на відтворення зовнішності реальної особи // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 18-47. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
684908
   Короткий психологічний словник. – Київ : Вища школа, 1976. – 191с.
684909
  Гом"єн Донна Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Гом"єн Донна. – Львів : Кальварія, 2000. – 182 с. – ISBN 966-7092-64-Х
684910
  Гом"єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Донна Гом"єн; [пер. С. Ткачук]. – 3-тє вид. – Київ : Фенікс, 2006. – 192с. – ISBN 966-651-379-X
684911
  Гом`єн Донна Короткий путівник по Європейській конвенції з прав людини / Гом`єн Донна. – Львів : Кальварія, 1998. – 176с. – ISBN 966-7092-43-7
684912
   Короткий рекомендований список літератури про життя і діяльність Г.В. Плеханова / склав Буцько М.О. // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 9-19
684913
  Національна Короткий річний звіт Національної академії наук України / Національна, академія наук України. – Київ : Март
за 1993. – 1994. – до 1994 р. див.: "Короткий річний звіт Академії наук України"
684914
  Національна Короткий річний звіт Національної академії наук України / Національна, академія наук України. – Київ : Март
за 1994. – 1995. – до 1994 р. див.: "Короткий річний звіт Академії наук України"
684915
   Короткий російсько-український словник для працівників бібліотек вищих навчальних закладів : (роздавальний матеріал). – Київ : НМК ВО, 1991. – 25 с.
684916
  Панфілов В. Короткий російсько-український словник електротехнічної термінології / В. Панфілов. – Київ, 1993. – 34 с.
684917
  Панфілов В. Короткий російсько-український словник електротехнічної термінології / В. Панфілов. – 2-ге вид. – Київ, 1998. – 52 с. – ISBN 9667266249
684918
  Бова В.І. Короткий російсько-український словник поліграфічних і видавничіх термінів = Краткий русско-украинский словарь полиграфических и издательских терминов / уклад. : В.І. Бова, М.П. Доломіно. – Київ : Техніка, 1969. – 114 с.
684919
   Короткий російсько-український словник фізичних і математичних термінів. – Київ : КМУЦА, 1999. – 88с. – ISBN 966-598-016-5
684920
  Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови = A short dictionary of ukrainian slang : містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень / Л. Ставицька; Леся Ставницька ; [Ін-т критики ; НАН України, Ін-т укр. мови ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту]. – Київ : Критика, 2003. – 334, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 323-334. – ISBN 966-7679-31-4
684921
  Зарицький М.С. Короткий словник загальнонаукових когнітологічних комунікаційних і мовознавчих термінів / Микола Зарицький. – Київ : Карбон ЛТД, 2012. – 33, [2] с.
684922
   Короткий словник занять для розробки всесоюзного перепису населення 1937 року. – Київ, 1936. – 62 с., 1 стат л.
684923
  Панфілов М.Д. Короткий словник кінолюбителя. / М.Д. Панфілов. – К., 1971. – 128с.
684924
  Лесин В.М. Короткий словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – Київ, 1961. – 371с.
684925
  Коломієць М.П. Короткий словник перифраз / М.П. Коломієць, Є.С. Регушевський ; за ред. М.М. Пилинського. – Київ : Радянська школа, 1985. – 152 с. – Бібліогр.: с. 145–150
684926
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови / П.М. Деркач; доопрацювання ы выдпов. ред. к. ф. н. С.П. Левченка. – Київ : Радянська школа, 1960. – 209 с.
684927
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови / П.М. Деркач. – Львів-Краків-Париж : Просвіта, 1993. – 209с.
684928
   Короткий словник страхових термінів. – Київ, 1998. – 64 с.
684929
  Охріменко М. Короткий старослов"янсько-український словник / М. Охріменко. – Вінниця, 1957. – 87с.
684930
   Короткий статистичний збірник "Україна та Німеччина" = Die Ukraine und Deutschland in Kurze. – Київ, 2000. – 40с. – ISBN 966-95683-9-0
684931
   Короткий статистично-економічний довідник Одеської области. – Одеса, 1932. – 120 с.
684932
  Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М.М. Корінний, Г.Г. Потапов, В.Ф. Шевченко. – Київ : Україна, 2000. – 184с. – ISBN 966-524-085-4
684933
   Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 115 с. – ISBN 966-7308-19-7
684934
   Короткий термінологічний словник чинного законодавства: цінні папери та фондовий ринок
684935
  Бугай А.С. Короткий тлумачний математичний словник / А.С. Бугай. – Київ, 1964. – 428 с.
684936
   Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. – Київ : КНЕУ, 2004. – 60с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-646-4
684937
   Короткий тлумачний словник термінів з УДК / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Н.І. Коханевська та ін.]. – Київ : Держ. наук. установа "Книжкова палата Укpаїни імені Івана Федорова", 2011. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27. – ISBN 978-966-647-176-8
684938
   Короткий тлумачний словник української мови. – Київ, 1978. – 296с.
684939
   Короткий тлумачний словник української мови. – Київ, 1988. – 320 с.
684940
   Короткий тлумачний словник української мови : близько 7000 слів. – Київ : Просвіта, 2004. – 608 с. – ISBN 966-8547-27-6
684941
   Короткий тлумачний словник української мови : близько 7000 слів / за ред. Д.Г. Гринчишина ; [уклад.: Д.Г. Гринчишин та ін. ; наук. ред. О.Д. Пономарів]. – Київ : Просвіта, 2010. – 599, [1] с. – ISBN 966-8547-27-6
684942
   Короткий українсько-російський словник. – Київ : Знання, 1992. – 47с.
684943
   Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту.. – Київ : Спалах, 1996. – 312с. – ISBN 5-7707-4215-1
684944
   Короткий філософський словник.. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 319 с.
684945
   Короткий філософський словник.. – 2-ге вид. доп. – Київ : Політвидав, 1941. – 348 с.
684946
   Короткий філософський словник.. – 3-го вид. перероб. доп. – К., 1952. – 587с.
684947
   Короткий філософський словник.. – 4-е вид. доп. випр. – К., 1955. – 651с.
684948
   Короткий юридичний словник. – Київ : Політвидав України, 1989. – 189 с.
684949
  Чистяков А.Ф. Коротким - коли! / А.Ф. Чистяков. – М., 1962. – 36с.
684950
   Короткі відомості про партії, політичних діячів і газети капіталістичних країн. – К., 1935. – 61с.
684951
   Короткі відомості про партії, політичних діячів і газети капіталістичних країн. – Київ : Соціально-екон. вид. України, 1936. – 205 с.
684952
  Аліменко О.С. Короткі голосні звуки у середньовічній корейській мові: дисоціативний занепад // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 7-13. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
684953
  Конотопець Н.І. Короткі екскурсії в минуле : повісті та оповідання / Н.І. Конотопець. – Київ, 1990. – 164 с.
684954
   Короткі записки про знаменитих особистостей Китаю усіх епох. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 371с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0348-1
684955
  Добрянський А. Короткі історичні записки про місто Самбір (1241-1779) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 289-296. – ISBN 978-617-7023-51-6
684956
  Яновський Ю. Короткі історії : оповідання / Ю.І. Яновський. – Львів, 1940. – 124 с.
684957
  Смоліч А. Короткі курс географії Беларусі / А. Смоліч. – Менск, 1925. – 352с.
684958
   Короткі матеріяли про діяльність Харківської споживспілки за 1927-28 операційний рік. – 10с.
684959
  Ярославський О. Короткі нариси з історії ВКП (б) / О. Ярославський. – Х
1. – 1931. – 280с.
684960
  Радь Т. Короткі нариси з історії родоводу Івана Радя: між Репедем і Щавним (до 60-ліття від дня народження) / Т. Радь, А. Тавпаш // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 109-113. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
684961
  Щербаненко Д. Короткі новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.123-146. – ISSN 0208-0710
684962
  Мінчак Г.Б. Короткі нотатки про велике життя // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 3-17


  Кочерган Михайло Петрович (н. 1936) - український мовознавець. Автор підручників "Загальне мовознавство" (1-е вид. - 1999; 2-е вид. - 2003, 2006; 3-є вид. - 2008, 2010), "Вступ до мовознавства" (1-е вид. - 2000, 2001, 2003, 2004; 2-е вид. - 2005, 2006, ...
684963
  Нестеренко П. Короткі ноти і заняття. Чому Міністерство культури не діє в унісон із прибічниками грунтовної початкової мистецької освіти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 57). – С. 13
684964
  Овад Я. Короткі оповідання / Ярослав Овад. – Львів, 2001. – 143 с.
684965
  Васильєва О.І. Короткі підсумки вивчення біоморфологічних особливостей та схожості насіння тюльпанів з природи та інтродукованих в умовах Середнього Поволжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дана характеристика морфологических особенностей семян шести дикорастущих и интродуцированых видов тюльпанов. Изучена их лаборатория и полевая всхожесть. The main morphological features of seeds and the level of laboratory and field germination were ...
684966
   Короткі правила опису книг : Посіб. для масових бібліотек. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1962. – 116с.
684967
  Жулинський М. Короткі спалахи пам"яті буття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 21


  Вацлав Гавел: на останньому самодопиті. До 80-річчя від Дня народження.
684968
  Смотрич О. Короткі спогади "відповідального секретаря" / до друку підгот. та приміт. Інни Нікітової // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 49-51. – ISSN 2411-4146
684969
  Троповський Л.Н. Короткі таблиці десяткової класифікації для невеликих бібліотек / Л.Н. Троповський. – Харків, 1947. – 63 с.
684970
   Короткі таблиці класифікації для сільських бібліотек. – К., 1959. – 80с.
684971
   Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – 446, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-51-6
684972
  Кицан О. Короткі форми верлібру в сучасній українській і російській літературах // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 46-58. – ISSN 2304-9383
684973
   Короткі характеристики робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року / [Комітет з держ. премій України в галузі науки і техніки]. – Київ : [б. в.], 2018. – 25 с. – Назва обкл.: Збірник коротких характеристик робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки
684974
  Тетерина Д. Короткі штрихи історії ОУН та політична діяльність Юрія Бойка-Блохіна / Дарина Тетерина. – Мюнхен-Київ. – ISBN 966-7237-12-5
Т.2. – 1999. – 312 с. – До 70-річчя ОУН та 90-річчя з дня народження Ю.Бойка-Блохіна
684975
  Роговський К. Коротко в Західній Німеччині // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 411, травень : травень. – С. 9-12


  Про незвичну родину Пулюїв.
684976
  Швецов С.А. Коротко и ясно. / С.А. Швецов. – М, 1952. – 48с.
684977
  Глазовий П.П. Коротко і ясно : гуморески / П.П. Глазовий. – Київ, 1965. – 126 с.
684978
  Круглов Ю.М. Коротко кажучи / Ю.М. Круглов. – К, 1959. – 111с.
684979
   Коротко о главном // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 8-11 : Фото
684980
  Борисова И.В. Коротко о книгах : [П.В. Рябов. Философия классического анархизма (Проблема личности). - М.: Вузовская книга, 2007. - 340 с.; М. Шелер. Философские фрагменты из рукописного наследия/ подгот. нем. текста к публ., пер. с нем., вступ. ст. и прим. М. Хорькова. - М.: Инстит // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 185-187. – ISSN 0042-8744
684981
  Айни С. Коротко о моей жизни / С. Айни. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1958. – 128 с., [1] л. портр. : портр.
684982
  Чабиева Т. Коротко о мусульманском образовании в Ингушетии // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 90-91
684983
  Гнучев В.Н. Коротко о программировании / В.Н. Гнучев. – Москва, 1959. – 12 с.
684984
  Волоховский И.М. Коротко о профессиях / И.М. Волоховский, Г.Н. Ткачева. – Рига, 1973. – 198с.
684985
   Коротко о странах. – Москва, 1957. – 303с.
684986
   Коротко о странах. – Москва, 1959. – 340с.
684987
  Липова Г. Коротко про автора /Лілію Черкашину/ // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.53
684988
  Лавриненко Ю. Коротко про автора : Микола Зеров // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.83
684989
  Лотоцький Олександр Гнатович Коротко про автора Степана Смаль-Стоцького // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С. 70-74
684990
  Баранов В. Коротко про важливе, або сучасний літературний процес та його творці // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 146-147. – ISSN 0130-321Х
684991
   Коротко про ООН / Департамент громадської інформації Організації Об"єднаних Націй. – Київ, 2008. – 32с. : іл.
684992
  Поріцький В.І. Коротко про погоду / В.І. Поріцький. – Харків, 1930. – 31с.
684993
   Коротко про права людини. – [Б. м. : б. в., 2006. – 34 с. : іл. – Адаптована версія есе "Що таке права людини" / Джека Доннелі
684994
   Коротко про цікаве // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 31 серпня (№ 161). – С. 10


  Проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, про наймолодшого абітурієнта країни.
684995
  Маршак С.Я. Коротко, но ясно / С.Я. Маршак. – Москва, 1948. – 63с.
684996
  Стародубов В.Л. Короткобазисная параллактическая полигонометрия / В.Л. Стародубов, Я.А. Сундаков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 308 с.
684997
   Коротков Павло Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 278-279 : фото
684998
   Коротков Павло Андрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157. – ISBN 978-966-439-757-2
684999
   Коротков Павло Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 223-224. – ISBN 978-966-439-754-1
685000
  Новоселець М.К. Коротков Павло Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 596. – ISBN 978-966-02-7304-7
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,