Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
684001
  Сохань С.В. "Книга-архів" як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 210-220. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
684002
  Эстулина С.Б. "Книга трехсот новелл" Франко Саккетти - памятник языка Треченто : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эстулина С.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 14 с.
684003
  Піддубний Д. "Книга української слави і сили" - це цілісна концепція нашого історичного минулого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 5
684004
  Шупта Д. "Книга української слави і сили" - це цілісна концепція нашого історичного минулого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 5


  Дослідження історика-краєзнавця Сергія Піддубного "Книга української слави і сили" - про наші родові пам"ятки та історичні коштовності, про предковічних богів та їхні святині.
684005
  Дрофань Л. "Книга художника" у просторі минуле/майбутнє // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 48-52
684006
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2013. – 230 л. – Додатки : л. 197-230. – Бібліогр.: л. 161-196
684007
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
684008
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – М., 1955. – 376с.
684009
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – Москва : Географгиз, 1956. – 376с.
684010
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
684011
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
684012
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
684013
  Белей Л. "Книга, що в ній є все" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 51 (371), 19-25 грудня. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Історія першої української енциклопедії: Української загальної енциклопедії (УЗЕ).
684014
  Ватуляк М. "Книгарні повинні бути добрими професіоналами / спілкувався Богдан Залізняк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 5


  Розмова із засновником Української книгарні імені Маркіяна Шашкевича у Львові - заслуженим працівником культури України Михайлом Ватуляком.
684015
  Весна М. "Книгарь" на барикадах боротьби за Шевченка // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 17-20
684016
  Лебідь Світлана "Книги - мовні скарби" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-52
684017
  Мовчанюк В. "Книги буття українського народу" - питомо український історіософський твір і політичний маніфест (у силовому полі Шевченка слов"янської ідеї, польського месіанізму А. Міцкевича) // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 2-7. – ISSN 0130-7037


  Згадується Кирило-Мефодіївське братство, М. Костомаров, Д. Чижевський.
684018
  Зеров М. "Книги буття українського народу" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 139-145. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
684019
  Григорчук Ю. "Книги Естери" Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів персонажів // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 77-82. – ISSN 2307-2261
684020
  Вилегжаніна Т. "Книги служать для того, щоб ними користуватися" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 4-5
684021
  Чижиков Г. "Книговидання - це соціальна місія держави й бізнесу" / спілкувався Сергій Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 7
684022
  Квасюк Л. "Книжиця" Василя Суразького в контексті полемічної літератури кінця XVI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 258-260


  Розглядається полемічний трактат Василя Суразького "Книжиця" (1588) у контексті полемічної літератури кінця XVI ст., поява якого була зумовлена європейськими процесами Реформації, Контрреформації та Католицької Реформи й завданнями внутрішнього ...
684023
  Коваль Р. "Книжка про хороших людей" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 4


  Передмова Романа Коваля до т. 2 енциклопедії визвольної боротьби "Подебрадський полк" армії УНР, яка вийшла друком 1 серпня 2017 р.
684024
  Константинова К. "Книжка року - 2019": виклики і контексти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 16


  "Під завісу року традиційно активізує роботу відомий проєкт "Книжка року". Очільник цього проєкту Костянтин Родик розповідає про ситуацію на книжковому ринку України, взаємодію з Мінкультом та Українським інститутом книги. "Про Двадцятилітню війну ...
684025
  Картузов К. "Книжкова альтанка" чекає // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.37-38. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено інноваційний досвід популяризації книги та заохочення до читання мешканців міста Миколаєва
684026
  Лук"янчук Г. "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" під загрозою існування // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
684027
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
684028
  Мурашевич Тетяна "Книжкова толока" на Львівщині / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
684029
  Мірошниченко А. "Книжкове" володіння земельною ділянкою та його захист // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 178-194. – ISSN 1026-9932
684030
  Ільєнко Л. "Книжковий Арсенал": вихід у прямий ефір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 16


  "З 30 травня по 3 червня у "Мистецькому Арсеналі" триватиме "Книжковий Арсенал- 2018". Особливість форуму - потужний телевізійний та радіо-супровід. "UA: Суспільне мовлення" практично весь період книжкової мега-імпрези оперативно інформуватиме ...
684031
  Константинова К. "Книжковий Арсенал": від споживачів до дослідників // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 1, 14


  "Цього тижня у стінах "Мистецького Арсеналу" розгорнувся 9-й "Книжковий Арсенал". Тут пропонують свою продукцію близько 150 провідних видавництв і міжнародних культурних партнерів, ваблять публіку понад 200 подій для дорослих та дітей, а ще - більш як ...
684032
  Рябчий І. "Книжковий Арсенал": співжиття на основі несподіванки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 16


  "Головна тема цьогорічного "Книжкового Арсеналу" - співжиття, співіснування на основі цінностей і домовленостей. Минулого тижня у столиці вирував "Книжковий Арсенал" - захід, що свого часу постав усупереч львівській книжковій домінанті, а нині є ...
684033
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
684034
  Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-32
684035
  Зорина Светлана "Книжная индустрия" - новое издание для профессионалов : [интервью с главным редактором издания "Книжная индустрия" С. Зориной] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 1726-667Х
684036
  Толочко П. Книга-енциклопедія "Острозька Академія" // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 21-22, 28


  Острог 2011. Національний Університет "Острозька академія".
684037
   Книга-мемориал воинов, погибших при защите Родины в Великую Отечественую войну 1941-1945 гг.. – Калинин, 1986. – 357с.
684038
  Мороз Л. Книга-симфонія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)


  Книга Андрія Топачевського "З Божого саду: рослини і тварини у Святому Письмі".
684039
  Якимчук Н. Книга странника : проза, эссеистика разных лет / Николай Якимчук. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2001. – 319 с. – ISBN 5-93762-007-0
684040
  Сафонов В. Книга странствий / В. Сафонов. – Москва : Советская Россия, 1962. – 392 с.
684041
  Черный О. Книга судеб. / О. Черный. – Амстердам, 1974. – 342 с.
684042
  Марьяновский Г.И. Книга судеб. / Г.И. Марьяновский. – Ташкент, 1978. – 224с.
684043
  Кудаш С. Книга судьбы : стихи рахных лет / С. Кудаш; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 152 с.
684044
  Габрилович Е.о. Книга сценариев / Е.о. Габрилович. – Москва, 1959. – 423с.
684045
  Таронци С. Книга счастья / С. Таронци. – Ереван, 1952. – 116с.
684046
  Ганжа О. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми фахівця // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 2-3. – ISSN 2518-7341
684047
  Музичко О.Є. Книга та слово: історик І.А. Линниченко у культурному та громадському житті України кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. : монографія / Олександр Музичко. – Одеса : ОНУ, 2016. – 425, [1] с. : іл. – На звороті обкл. оригінал тит. арк. праці І.А. Линниченка: Книга и слово: (по поводу 40-летия Одесского славянского благотворительного общества) / И.Я. Линниченко. Одесса : тип. газ. "Одесских Новостей", 1910. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-177-2
684048
  Богуш Т. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 9-12
684049
  Нарекаці Г. Книга трагедії / Г. Нарекаці; Перекл. із старовірменської М.Нестерчука. – Львів : Каменяр, 2003. – 456 с. – ISBN 5-7745-1023-9
684050
  Романенко А.Н. и др. Книга тренера по футболу / А.Н. и др. Романенко. – К., 1988. – 256с.
684051
  Завальнюк О.М. Книга у житті Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 268-277. – ISBN 978-966-551-327-8
684052
  Бабич О.І. Книга у житті та діяльності постриженців Києво-Печерського монастиря домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 33-37


  У статті досліджено культуру києво-печерської книжності в домонгольський період. Проаналізовано діяльність ігумена Феодосія Печерського, який власне започаткував і всіляко підтримував традицію читання і культ книги в Києво-Печерському монастирі. It is ...
684053
  Бабич О. Книга у житті ченців Києво-печерського монастиря другої половини XI ст. -1240 р. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 23-29


  Досліджується місце книги в повсякденному житті ченців Києво-Печерського монастиря другої половини ХІ ст. – 1240 р. Exploring the significance of book indaily live of monks from Kiev-Perchersk Monastery of the second half of the XI century – till 1240 ...
684054
  Андрущенко В. Книга у структурі інформаційного простору освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
684055
  Диего Элисео Книга удивлений / Диего Элисео. – Москва : Художественная литература, 1983. – 271с.
684056
  Гачев Г.Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке / Г.Д. Гачев. – М., 1991. – 270с.
684057
  Мухаммад Ф. Книга упоминаний о мятеже / Ф. Мухаммад. – М., 1988. – 288с.
684058
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1897. – X, 242 с.
684059
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. авт., 1900. – X, 242 с.
684060
   Книга Урантии. – 2-е изд. на рус. яз. – Chicago : Фонд УРАНТИЯ, 2001. – 2097с. – ISBN 0-911560-80-7
684061
  Кешоков А.П. Книга утра : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 343 с.
684062
  Новоселова Н.Г. Книга учит и воспитывает. / Н.Г. Новоселова. – Южно-Сахалинск, 1962. – 36с.
684063
  Теннова Н.И. Книга учителя иностранного языка / Н.И. Теннова. – Москва, 1944. – 86с.
684064
   Книга фактов. – М., 1962. – 200с.
684065
  Юренев Р.Н. Книга фильмов / Р.Н. Юренев. – М, 1981. – 338с.
684066
   Книга хожений. – М., 1984. – 447с.
684067
  Любарский Д.С. Книга царств / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1995. – 79с.
684068
  Рильке Райнер Мария Книга часов / Р.-М. Рильке ; [Предисл.: Юлиан Анисимов]. – Москва : Книгоиздат "Лирика"
Ч. 1 : О монашеской жизни : (24 избр. стихотворения). – 1913. – 46 с. – На обороте тит. л.: Стихи из Книги часов переложены Юлианом Анисимовым...
684069
   Книга Чесного Непорочного Євангелія, Світильника, що сяє й освітлює / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Посольство України в Ліван. Республіці ; Фонд пам"яті Блаженнішого Митрополита Володимира ; упоряд., [авт. передм.] Ігор Осташ ; [вступ. слово: митрополит Олександр (Драбинко) ; пер. араб. мовою В. Даллул]. – Факсим. вид. Мазепин. араб. Євангелія 1708 р. – Київ : Фонд пам"яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2021. – 90, 74, [242] с. : портр., кольор. іл. – Текст укр., араб. - Вих. дані ориг.: Алепо, 1708. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7533-69-5
684070
  Дар Д.Я. Книга чудес, или Несколько маловероятных историй. / Д.Я. Дар. – Л., 1968. – 142с.
684071
  Гамзатов Р. Книга юмора и сатиры / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 303 с.
684072
   Книга юнармейца. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 333с.
684073
  Серяков И.М. Книга юного автомобилиста / И.М. Серяков. – Москва, 1956. – 256с.
684074
   Книга юного натуралиста. – М-Л, 1950. – 320с.
684075
   Книга юного натуралиста. – Москва, 1981. – 207с.
684076
  Лабскир Г.З. Книга юного радиста / Г.З. Лабскир. – Киев, 1980. – 136 с.
684077
   Книга юного техніка. – К.
1. – 1956. – 168с.
684078
   Книга юных. – Л., 1962. – 92с.
684079
  Борделон, Л. Книга Язык / Переведена с франц. Сергеем Волчковым. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1761. – [6], 1-360, 351-355, [=365], [1] с. – Загл. ориг.: "La langue"


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка . ім.М. Максимовича Пал. XVIІIст.- картон, шкіра, корінець с тисненн.
684080
  Маркова Вікторія Книга як "універсальне джерело живого спілкування людей": до 120-річчя з дня народження Михайла Куфаєва (1888 -1948) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена внеску Михайло Куфаєва у розвиток книгознавства. Особлива увага зосереджена на його думках, що викладені в роботі "Книга в процесі спілкування людей". Наголошується на необхідності продовження досліджень цієї проблеми.
684081
  Сенченко М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 3-8. – ISSN 2076-9326


  У сучасному світі формування позитивного іміджу країни і її лідера на міжнародній арені набуває все більшого значення для України, якій необхідно забезпечити інформаційну підтримку для входження в європейську спільноту з мінімум втрат, а також одержати ...
684082
  Сенченко О.М. Книга як інструмент "м"якої сили" в інформаційно-мережевих війнах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Сенченко Оксана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
684083
  Сенченко О. Книга як інструмент інформаційних війн XX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 15-22. – ISSN 2076-9326


  У роботі розглянуто заборонені теми історичної й економічної наук Заходу, пов"язані з глобалізацією, демографічними кризами, протекціонізмом. Висвітлено роль книги як феномену "м"якої сили" в невидимих інформаційних війнах. Аналіз книг відомих авторів ...
684084
  Батуревич І. Книга як інструмент культурної дипломатії / підготувала Мрія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 30-31


  "Національні стенди на міжнардних книжкових ярмарках дають усім рівну можливість презентувати себе світу".
684085
  Чабак Л. Книга як культурний феномен та процес її віртуалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 67-72. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто процес віртуалізації книги як культурний феномен, трансформації її тексту в гіпертекст. Проаналізовано зміни у сприйнятті книги, пов’язані з розвитком сучасних інформаційних технологій, визначено характерні особливості віртуальної книги".
684086
  Грипич С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль книги у сучасному суспільстві, світовій і вітчизняній культурі, формуванні й розвитку духовної та інтелектуальної культури особистості. Розглянуто значення книги у функціонуванні наукових бібліотек, зокрема у структурі ...
684087
  Куфаєв М.М. Книга як поняття й предмет науки та бібліографія як докментальна наука про книгу / М.М. Куфаєв ; Укр. Науковий інститут книгозвавства. – Київ : [Київ-друк. ім. Леніна]
(Розділ з філософії книгознавства). – 1925. – 24 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
684088
  Маркова В. Книга як соціально-комунікативна модель сприйняття і репрезентації реальності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
684089
  Кушнарьова М. Книга як суб"єкт комунікації (ренесансна доля античної новації) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 42
684090
  Мельник І. Книга як фактор державотворення і суб"єкт ринкових відносин у суспільстві // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 296-301. – ISBN 966-7522-02-4
684091
  Тимошик М. Книга як чинник "денацифікації" українців імперською Москвою у 1940–1950-х роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 201-216. – ISSN 0320-9466
684092
   Книга, библиотечное дело-1981. – Новосибирск, 1982
684093
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1974. – Новосибирск, 1980
684094
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1977. – Новосибирск, 1978
684095
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1978. – Новосибирск, 1979
684096
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1979. – Новосибирск, 1980
684097
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1980. – Новосибирск, 1981
684098
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири и Дальнего Востока : Указ. лит. – Новосибирск, 1991. – 256с.
684099
   Книга, графика, плакат Азербайджана.. – Баку, 1959. – 72с.
684100
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – М., 1967. – 255с.
684101
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – 2-е изд., доп. – М., 1972. – 318с.
684102
  Караваева А.А. Книга, которая обошла весь мир / А.А. Караваева. – М. : Книга, 1970. – 93 с.
684103
  Омелянчук І. Книга, на якій присягають президенти // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 141-144


  Пересопницьке Євангеліє — українське рукописне євангеліє з мініатюрами, написане 1561 року в Пересопницькому монастирі. Один із символів українського народу — на євангелії присягають президенти України.
684104
  Пасльон Ю. Книга, написана на основі архіву університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Вийшла книга Сергія Карамаша "Отто Шмідт у Києві", яка написана на основі архіву Київського університету. В ній розповідається про Шмідта-гімназиста, студента, професорського стипендіата, приват-доцента, славетного вченого і видатної людини.
684105
  Заславець Григорій Книга, написана серцем : [презентація книги: "Летючий промінь вічності..."] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14
684106
  Якимович Б. Книга, просвіта, нація = Book, enlightenment, nation : видавнича діяльність Івана Франка у 70-80 роках XIX ст. / Богдан Якимович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; Нац. акад. наук України, 1996. – 312 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 245-248. – ISBN 5-7702-0998-4
684107
  Галиев В.З. Книга, разбудившая народ. Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике "Проснись, казах !" / В.З. Галиев. – Алматы : Мектеп, 2011. – 525, [3] с., [12] л. фотоил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-293-248-5
684108
   Книга, редактор, информация. – Л., 1973. – 148 с.
684109
  Пищулин Ю.П. Книга, ходившая в народ / Ю.П. Пищулин. – М : Книга, 1967. – 56 с.
684110
  Шантыко Н.И. Книга, художник, время / Н.И. Шантыко. – Москва : Искусство, 1962. – 144 с.
684111
   Книга, читач, сучасність. – Х., 1971. – 203 с.
684112
  Гудков Л.Д. и др. Книга, чтение, библиотека / Л.Д. и др. Гудков. – Москва, 1982. – 402 с.
684113
   Книга, чтение, библиотека. – Москва, 1987. – 78 с.
684114
  Лясота Г. Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  Досліджено головний атрибут і символ періоду Реформації - Біблію Лютера, яка стала джерелом натхнення для багатьох послідовників цього руху, потужним стимулом нових культурних тенденцій у тогочасній Західній Європі, а також заклала підвалини сучасної ...
684115
  Короткий В. Книга, що об"єднує народи: видатна пам"ятка польської історіографії // Афіни Волинські / М. Роллє. – репринтне відтворення видання 1923 року. – Київ : Либідь, 2007. – С. I-XVII. – ISBN 978-966-06-0475-9
684116
  Іваницька С. Книга, як доля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  "Щоріний Всеукраїнський бібліотечний рейтинг" започаткований у квітні травні 2018 року Інститутом біографічних досліджень з нагоди столітнього ювілею Національної бібліотеки України імені В. Вернадського."
684117
  Федотова О. Книга, як об"єкт цензурної політики // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2002. – № 6. – С.30-36
684118
  Лабович Л. Книга, яка допомогла будувати українство на Підляшші // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 12 квітня (№ 15). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Книга "Атлас східнослов"янських говірок Білосточчини".
684119
  Яблонська Т.Н. Книга, яку знищили : [худож. реконструкція альбому "Тетяна Яблонська" 1969 р. з віршами І. Драча] / Тетяна Яблонська, Іван Драч. – Київ : Мистецтво, 2017. – ХІ, [I], [38] с. : портр., репрод. – ISBN 978-966-577-247-7


  Пропоноване видання - художня реконструкція альбому "Тетяна Яблонська" з віршами Івана Драча, написаними до кожної конкретної картини, який був надрукований у 1969 році. З ідеологічних міркувань весь його наклад 4000 прим. було знищено...
684120
   Книга.. – Птгр., 1920. – 3с.
684121
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
684122
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
684123
   Книга. Исследования и материалы = The book. Researches and materials : Сборник. – М. : Книга, 1959-
Вып. IX. – 1964. – 440 с.: ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
684124
   Книга. Исследования и материалы = The book. Researches and materials : Сборник. – М. : Книга, 1959-
Вып. XXII. – 1971. – 256 с.: ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
684125
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 36. – 1978
684126
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 38. – 1979
684127
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 39. – 1979
684128
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 40. – 1980
684129
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 41. – 1980
684130
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 42. – 1981
684131
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. (?). – 1982
684132
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 15. – 1982
684133
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 44. – 1982
684134
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 46. – 1983
684135
   Книга. Проект и реальность. – Л., 1989. – 57 с.
684136
  Сикорский Н.М. Книга. Читатель. Библиотека / Н.М. Сикорский. – М., 1979. – 279с.
684137
  Бондар Ю.В. Книга: комунікаційний вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 25-30


  У статті розглядаються питання використання друкованої продукції, зокрема книжок та окремих творів як засобів масової комунікації, публікуються результати соціологічного експрес-дослідження, метою якого було встановлення та окреслення книжкового ...
684138
  Шкаруба Л.М. Книга: престол человечества // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 57-61
684139
  Чабан М.П. Книгар Дмитро Лисиченко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – ISBN 966-02-3600-х
684140
  Биковський Л. Книгарні - бібліотеки - Академія = Bookstores - libraries - academy : спомини : (1918 - 1922) / Лев Биковський ; [літ. ред. К. Туркало]. – Мюнхен ; Денвер : Дніпрова хвиля, 1971. – 152, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. у прим.: с. 120-140 і на с. 149-151. - Покажч.: с. 141-148. – (Мемуаристика / Украънське історичне товариство ; Ч. 2)
684141
  Сажок О. Книгарні церковних православних братств Волинскої губернії другої половини XIX - початку XX століть // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 270-276. – ISBN 966-7379-92-11
684142
  Дашкевич Я. Книгарь - журнал епохи революцій і контрреволюцій // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 26-44. – ISSN 0206-8001
684143
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
684144
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
684145
  Николаев В. Книги - верные друзья / В. Николаев. – М.Л., 1952. – 96с.
684146
   Книги - детям. – М. – 32с.
684147
   Книги - детям. – М-Л, 1952. – 168с.
684148
   Книги - детям. – М., 1956. – 159с.
684149
   Книги - детям. – М., 1957. – 167с.
684150
   Книги - детям. – М., 1958. – 176с.
684151
   Книги - детям. – М., 1961. – 96с.
684152
   Книги - детям. – М., 1963. – 96с.
684153
   Книги - детям. – М., 1963. – 112 с.
684154
   Книги - детям. – М., 1965. – 112 с.
684155
   Книги - детям. – М., 1966. – 112с.
684156
   Книги - детям. – М., 1967. – 127с.
684157
   Книги - детям. – М., 1968. – 96с.
684158
   Книги - детям. – М., 1969. – 128с.
684159
   Книги - детям. – М., 1971. – 142с.
684160
   Книги - детям. – М., 1972. – 144с.
684161
   Книги - детям. – М., 1973. – 143с.
684162
   Книги - детям. – М., 1975. – 143с.
684163
   Книги - детям. – М., 1976. – 127с.
684164
   Книги - детям. – М., 1978. – 142с.
684165
   Книги - детям. – М., 1980. – 112с.
684166
   Книги - детям. – М., 1982. – 128с.
684167
   Книги 1950 года : Рекомендательный указатель литературы. – Москва : Тип. Би-ки им В.И.. Ленина
Вып. 2. – 1950. – II, 229 с.
684168
   Книги 1954 года для детских и школьніх библиотек. – М.
3. – 1954. – 96с.
684169
   Книги 1957 года для детских и школьных библиотек. – М.
2. – 1957. – 75с.
684170
  Костомаров М. Книги битія країнського народу / М. Костомаров. – Авгсбург, 1947. – 60 с.
684171
  Костомаров М. Книги битія українського народу // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
684172
  Костів К. Книги буття українського народу / Д-р К. Костів. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 189, [1] с. : іл. – Текст кн. англ. мовою переклав Б. Янівський, фр. мовою переклав Г. Люсіяні, рос. мовою переклав М. Гулак. – Бібліогр.: с. 187-188 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2035-7
684173
   Книги в книге. – Москва, 1987. – 367с.
684174
   Книги в книге. – Москва, 1990. – 336с.
684175
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – ноябрь. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  Каковы преимущества и недостатки облачных решений? Насколько действительно применим облачный софт для электронного книгоиздания? Какова эффективность этого процесса и перспективы внедрения и развития облачных технологий? Для обсуждения этих и других ...
684176
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В предыдущем номере обсуждались основные тенденции в сфере облачных технологий. В продолжение темы эксперты - представители различных сегментов книжного рынка предлагают ознакомиться с разными вариантами применения "облаков" в реальной практике ...
684177
   Книги в облаках // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  Представители различных сегментов книжного рынка предлагают ознакомиться с разными вариантами применения «облаков» в реальной практике книгоиздания и книгораспространения
684178
  Прокоп"юк О. Книги в парафіяльних храмах Київської митрополії (70-80-ті рр. 18 ст.): функції, кількість, репертуар, шляхи надходженн // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 91-112. – ISSN 0869-3595
684179
  Рожина Л.Н. Книги в семье / Л.Н. Рожина. – Минск, 1972. – 126с.
684180
  Чирва А.Н. Книги в твоей дружине / А.Н. Чирва. – М., 1989. – 110 с.
684181
  Багрич М.І. Книги видавництв України ... : список випущеної літератури : за 1972 рік / Держ. ком. Ради Міністрів УРСР у справах вид-в, поліграфії і книжкової торгівлі, Книжкова палата УРСР ; [укладачі.: М.І. Багрич, В.Ф. Дев"яткіна, В.В. Дремлюга та ін.]. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1973. – 677 с.
684182
   Книги видавництв України за 1960 рік.. – Харків, 1961. – 616с.
684183
   Книги видавництв України за 1961 рік. – Харків, 1972. – 648с.
684184
   Книги видавництв України за 1962 рік / Багрич М.І. – Харків, 1963. – 596с.
684185
   Книги видавництв України за 1964 рік / Багрич М.І. – Харків, 1965. – 720с.
684186
   Книги видавництв України за 1965 рік. – Харків, 1966. – 672с.
684187
   Книги видавництв України за 1966 рік. – Харків, 1967. – 668с.
684188
   Книги видавництв України за 1967 рік. – Харків, 1968. – 681с.
684189
   Книги видавництв України за 1968 рік. – Харків, 1969. – 652с.
684190
   Книги видавництв України за 1969 рік. – Харків, 1970. – 984с.
684191
   Книги видавництв України за 1970 рік. – Харків, 1971. – 1104с.
684192
   Книги видавництв України за 1971 рік. – Харків, 1972. – 933с.
684193
   Книги видавництв України за 1973 рік. – Харків, 1974. – 443с.
684194
   Книги видавництв України за 1974 рік. – Харків, 1975. – 432с.
684195
   Книги видавництв України за 1975 рік. – Харків, 1976. – 435с.
684196
   Книги видавництв України за 1976 рік. – Харків, 1977. – 395с.
684197
   Книги видавництв України за 1977 рік. – Харків, 1978. – 394с.
684198
   Книги видавництв України за 1978 рік. – Харків, 1979. – 376с.
684199
  Проць Н. Книги видавництва "Аквілон" у фондах Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету / Н. Проць, К. Байрамова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 18-22. – ISSN 2518-7341
684200
  Устіннікова О. Книги видавництва "Русская культура" у фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
684201
   Книги від фонду Івана Франка // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 5


  "Книгозбірня Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича поповнилася цінними виданнями, поданими на здобуття щорічної Міжнародної премії Івана Франка. Урочисту подію було проведено 20 листопада 2020 року у Відділі рідкісних книг та рукописів Наукової ...
684202
  Мацибок-Стародуб Книги від фонду Івана Франка // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Нову партію актуальних книговидань, поданих до участі в щорічному конкурсі на здобуття Міжнародної премії Івана Франка, передано до фондів Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
684203
   Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття 10-18 ст. в оцінці українських істориків : Збірник рецензій. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 1. – 2007. – 156с.
684204
   Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття 10-19 ст. в оцінці українських істориків : Збірник рецензій. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 2. – 2007. – 148с.
684205
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин. – 1920-1930. – Петроград : Изд. Отд. русск. яз. и словесн. Рос. АН
Т. 1 : Текст. – 1920. – XVIII, 612, III с.
684206
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин. – 1920-1930. – Петроград : Изд. Отд. русск.яз. и слов. Российской АН
Т. 2 : а) Греческий текст "Продолжения Амартола" б) Исследование. – 1922. – XXXI,454 с.
684207
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин ; АН СССР. – 1920-1930. – Ленинград : Изд-во АН ССР
Т. 3 : Греко-славянский и славяно-греческий словарь. – 1930. – L, 348 с. – Перед. загл. название на старослав. яз.: Книги временные и образные Георгия Мниха
684208
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1967-1971 : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1973. – 227, [1] с.
684209
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1972-1978 гг. : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
684210
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1979-1983 : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1987. – 205, [2] с.
684211
  Сажин В.Н. Книги горькой правды / В.Н. Сажин. – Москва : Книга, 1989. – 222 .
684212
  Кириченко Мария Ивановна Книги гражданской печати 18-го века: Послепетровская эпоха : Каталог коллекции / Кириченко Мария Ивановна; Мин. культуры УССР; Одес. гос. НБ им. А. М. Горького. – Одесса, 1981. – 134с.
684213
  Петров О С. Книги гражданской печати XVIII века / О С. Петров. – Киев, 1956. – 302 с.
684214
  Петров С.О. Книги гражданського друку, видані на Україні ХУШ - перша половина Х1Х ст. : каталог / С.О. Петров. – Харків, 1971. – 297 с.
684215
  Бахін С. Книги для Грушевського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 2519-4429


  Національна історична бібліотека України відгукнулася на ювілей Української революції 1917-1921 років. У рамках вшанування подій відкрилися дві книжкові виставки та була проведена лекція.
684216
   Книги для детей : Произведения зарубеж. писателей в пер. на рус. яз., 1918-1978 гг.: Библиогр. указ. – Москва, 1979. – 711с.
684217
   Книги для дітей та юнацтва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С.42-46
684218
  Харченко Н.Д. Книги для чтения в начальной школе К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Харченко Н.Д. ; МВО СССР , Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1952. – 14 с.
684219
  Радовський В.С. Книги живуть і борються / В.С. Радовський. – Ужгород, 1986. – 133 с.
684220
  Бондар Ю. Книги з-за "МУРУ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто питання позацензурних видань, так званого самвидаву, у різні роки за межами СРСР.
684221
  Якубова Т. Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С.36-41. – ISSN 2076-9326


  Досліджено видання з книгозбіреньЛьвова, Тернополя, Ужгорода тощо
684222
  Якубова Т.А. Книги з бібліотек Новоросійського університету // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 322-324. – ISBN 978-966-927-169-3


  За матеріалами фондів літератури німецькою, французькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ.
684223
   Книги з бібліотеки Вінницької "Просвіти" (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. вступ. ст., уклад. О.В. Сафронова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 107, [1] с. – Покажч.: с. 78–106. – Бібліогр. у підрядк. прим.
684224
  Таїрова-Яковлева Книги з бібліотеки Самійла Величка, канцеляриста Війська Запорозького // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – .C. 103-111. – ISSN 0130-5247
684225
  Попельницька О. Книги з бібліотеки Хв. Вовка з автографами, екслібрисами та дарчими написами у книгозбірні Національного музею історії України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 32-38. – ISSN 2076-9326
684226
  Рудакова Ю.К. Книги з колекції Сержа Лифаря у фонді Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / Ю.К. Рудакова, А.В. Бондарчук // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 79-90. – ISSN 2707-3335


  У публікації представлено інформацію про раритети з колекції визначного українського митця, колекціонера та бібліофіла Сержа Лифаря у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Подано дані про шлях надходження книг до НБУВ, книжкові знаки С. ...
684227
  Соколов В. Книги з медицини та ветеринарії у фондах бібліотек та в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIIІ столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 38-44. – ISSN 2076-9326
684228
  Бажінов І.Д. Книги з українського літературознавства (1945-1955) / І.Д. Бажінов. – Київ, 1957. – [11] с.
684229
  Тотев П. Книги за препрочитане / П. Тотев. – София, 1979. – 270с.
684230
  Ситий І. Книги Забіл (1671-1745) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 1. – С. 116-120
684231
  Горбунов А.М. Книги зарубежных писателей ХХ века / А.М. Горбунов, М.И. Давыдова, З.П. Шалашова. – Москва, 1960. – 244 с.
684232
  Татарчук Л. Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють майбутнє (до 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 53-55. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено історичний шлях становлення й розвитку Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук - провідної науково-дослідної установи, що забезпечує підвищення рівня інформаційно-бібліотечного й наукового ...
684233
  Полонский Л.А. Книги и годы / Л.А. Полонский, В.С. Портнов. – Баку, 1974. – 82 с.
684234
  Мотяшов И.П. Книги и дети / И.П. Мотяшов. – М, 1960. – 47с.
684235
  Усиевич Е.Ф. Книги и жизнь / Е.Ф. Усиевич. – Ленинград, 1949. – 187с.
684236
  Рымашевский В.В. Книги и жизнь / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1955. – 104 с.
684237
   Книги и жизнь. – Сталино, 1959. – 216с.
684238
  Горнфельд А.Г. Книги и люди : Литературные беседы / А.Г. Горнфельд. – Санкт-Петербург : Изд. "Жизнь"
[Т.] 1. – 1908. – [8], 5-342 с.


  На тит. л. экз. № 28410 дарственная надпись от А. Горнфельда
684239
  Франс А. Книги и люди / А. Франс. – Москва-Птгр., 1923. – 189с.
684240
  Каримуллин А.Г. Книги и люди / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1985. – 303с.
684241
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 1. – 2000
684242
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 2. – 2000
684243
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 3. – 2000
684244
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 4. – 2000
684245
   Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана. – М., 1989. – 462с.
684246
  Утков В.Г. Книги и судьбы / В.Г. Утков. – Москва, 1967. – 168с.
684247
  Смирнова В.В. Книги и судьбы : Статьи и воспоминания / В.В. Смирнова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 471с.
684248
  Дергачев А И. Книги и судьбы / А И. Дергачев. – Свердловск, 1973. – 207 с.
684249
  Утков В.Г. Книги и судьбы. / В.Г. Утков. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 223с.
684250
  Кузнецов М.М. Книги и фильмы / М.М. Кузнецов. – М., 1978. – 64с.
684251
   Книги издательства "Cовременник" за девятую и десятую пятилетки. – Москва : Современник, 1982. – 179 с.
684252
  Недра Книги издательства "Недра", вышедшие в 1971-73 гг. / Недра; Бражников В.И. – Москва : Недра, 1975. – 206 с.
684253
   Книги издательства "Радио и связь" 1981-1985 гг.. – Москва : Радио и связь, 1987. – 64с.
684254
   Книги издательства "Статистика" 1949-1965 гг.. – М., 1966. – 248с.
684255
   Книги издательства Ленинградского университета за девятую и десятую пятилетку. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1981. – 103с.
684256
  Изюмов А.Ф. Книги икряной и поташной отдачи в 1653-1654 (7162) гг. в гор. Архангельске / А.Ф. Изюмов. – Москва : Изд. Имп. О-ва Истории и древн. Российских при Моск. ун-те ; Синод. тип., 1913. – [2], 25 с., ил., табл. – Библиогр.в подстроч. примеч
684257
  Дрюбин Г.Р. Книги имеют свою судьбу / Г.Р. Дрюбин, П.И. Левашов. – Москва : Искусство, 1963. – 183 с.
684258
   Книги иудейских мудрецов. – Санкт-Петербург : СПбГУ ; Амфора, 2005. – 230, [1] с. – (Александрийская библиотека). – ISBN 5-94278-925-8
684259
  Велегжаніна Т. Книги і бібліотеки у вихорі війни // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (96). – С. 4-5
684260
   Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик. – Одеса : Друк, 2002. – 367 с.
684261
  Дояр Л.В. Книги і періодика України в історичному контексті: 1917-1928 роки : монографія / Л.В. Дояр ; Кн. палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Ліра-К, 2021. – 223, [2] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 195-203. – Бібліогр.: с. 176-194. – (Серія "Документальна пам"ять України"). – ISBN 978-617-7910-85-4
684262
  Зернова А.С. Книги кирилловской печати изданные в Москве в XVI-XVII веках : свод. кат. / А.С. Зернова. – Москва, 1958. – 152 с.
684263
   Книги М.А.Шолохова на языках народов мира. – Москва, 1975. – 98 с.
684264
  Кара Д. Книги монгольских кочевников / Д. Кара. – Москва, 1972. – 195с.
684265
   Книги Мурманского книжного издательства в 11-й пятилетке. – Мурманск, 1987. – 24с.
684266
  Щиглинская М.М. Книги на белорусском языке в документном потоке Украины (1991-2016) / М.М. Щиглинская, Л.С. Прокопенко // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 45-51. – ISBN 978-985-7125-33-3
684267
  Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства : С примеч. и прил. / Адам Мицкевич; Пер. Анатолия Виноградова. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса, 1917. – 114, 70, [2] с. – С. 1-70: Заметки исторические и литературные, касающиеся мессианизма Мицкевича как автора книг народа польского и польского пилигримства / А.К. Виноградов
684268
  Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства / А. Мицкевич. – 2-е изд. – Москва, 1918. – 112с.
684269
  Петровский М.С. Книги нашего детства / М.С. Петровский. – М. : Книга, 1986. – 286 с.
684270
  Анастасьев Н. Книги не для чтения (Гертруда Стайн) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 135-177. – ISBN 978-966-359-360-9
684271
   Книги не молчат. – М., 1989. – 285с.
684272
   Книги о Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи и о пионерской организации им. В.И.Ленина. – Москва : Высшая школа, 1960. – 48 с.
684273
   Книги о героях Великой Отечественной войны. – Москва, 1945. – 40с.
684274
  Семенова В.А. Книги о героях социалистического труда : Беседа о книгах / В.А. Семенова. – Москва, 1949. – 80с. – (Беседы о книгах)
684275
  Непомнящая Т.Ф. Книги о замечательных людях как тип издания. (Серия ЖЗЛ изд. "Молодая гвардия") : Автореф... канд. филол.наук: 679 / Непомнящая Т.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра ред.-изд. дела и книговедения. – М., 1969. – 17л.
684276
  Богатова Г.П. Книги о замечательных путешествиях / Г.П. Богатова ; М-во культуры РСФСР, Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : [б. и.], 1956. – 13 с. – (Беседы о новых науч.-попул. книгах ; вып. 1)
684277
   Книги о комсомоле и молодежи. – Москва
Вып. 9. – 1977
684278
   Книги о комсомоле и молодежи. – Москва
Вып. 10. – 1978
684279
   Книги о комсомоле и молодежи. – Москва
Вып. 8 : История ВЛКСМ. – 1979
684280
  Захаров П. Книги о Конституции СССР / П. Захаров, Ю. Доровских. – Москва, 1979. – 39с.
684281
   Книги о Кубани. вышедшие в 1960 году. – Краснодар, 1961. – 35с.
684282
  Линкова И.Я. Книги о Ленине : библиогр. очерки / Авт.-сост. И.Я. Линкова, В.И. Панков, А.К. Кудрова. – Москва : Книга, 1980. – 144 с.
684283
   Книги о Ленине / Линкова И.Я. – М., 1989. – 126с.
684284
   Книги о Москве. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 56с.
684285
   Книги о природе и ее законах. – М.
1. – 1953. – 68с.
684286
   Книги о природе и ее законах. – М.
3. – 1953. – 44с.
684287
   Книги о природе и ее законах. – 2-е изд, доп. и перераб. – М.
1. – 1956. – 143с.
684288
   Книги о природе и ее законах. – 2-е изд., доп. и переработ. – М.
5. – 1956. – 1956с.
684289
   Книги о природе и ее законах. – М.
4. – 1995. – 152с.
684290
  Свиридова З.И. Книги о труде. Рекоменд. указ. худож., науч.-худож. и науч.-попул. лит-ры для уч-ся 1-7 классов. / З.И. Свиридова. – Москва-Л. : Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР, 1953. – 48с.
684291
   Книги о школе и детях. – М.-Л., 1953. – 64с.
684292
  Анненский И.Ф. Книги отражений / И.Ф. Анненский. – Москва : Наука, 1979. – 679с. – (Литературные памятники)
684293
  Бондар Ю. Книги пишуть президенти, або "Диктаторська проза" чи одкровення посвячених ? // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізований досвід створення провідними політиками, президентами та лідерами держав літературних авторських творів, книжкових видань, використання книг у політичній практиці.
684294
   Книги по ботанике. – М-Л, 1952. – 24с.
684295
   Книги працюють на українську дипломатію // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56


  Близько 50 видань із власної бібліотеки презентував МЗС України Ю.М. Мацейко - доктор історичних наук, відомий вітчизняний історик-міжнародник, який понад 10 років присвятив дипломатичній службі в Постійному представництві УРСР при ООН у Нью-Йорку.
684296
  Шитюк М.М. Книги про автора (до 80-річчя професора Григорія Гончарука) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 271-280. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
684297
  Якубова Т. Книги професора Віленського університету Єнджея Снядецького: матеріали до вивчення та атрибуції книжкових знаків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 38-46. – ISSN 2076-9326


  "Досліджено аспекти надходження книг ученого до фондів бібліотеки Університету св. Володимира..."
684298
   Книги Радянської України. – К., 1975. – 40с.
684299
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1. Разделы 0-29. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
684300
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2. Разделы 3-347.2/.3. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
684301
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3. Разделы 347.4-373.167.1. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
684302
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 4, разделы 374-59. – 2004
684303
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 5. разделы 6-629.3. – 2004
684304
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1. Разд. 0-28. – 2005
684305
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2. Разд. 2/338. – 2005
684306
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3 Разд. 339/37. – 2005
684307
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 4, разд. 373\549. – 2005. – Издание в 10-ти т.т.
684308
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 5, р.55-625.1\.5. – 2005. – Издание в 10-ти т.т.
684309
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6. – 2005
684310
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7. – 2005
684311
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8. – 2005
684312
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9. – 2005
684313
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10. – 2005
684314
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1 : Разделы 0-17. – 2006
684315
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2 : Разделы 2-338(470-571). – 2006
684316
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3 : Разделы 339-37. – 2006
684317
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 37.0-377. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
684318
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 378-615.9. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
684319
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 616-639.2/.6. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
684320
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 64-821.111(73). – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
684321
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 8 : Разделы 821.111(73)-821.161.1-93. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
684322
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1-93-94(47) Именной ук. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
684323
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели. Ук.заглавий,ук. книг,изд.не на русском аз. Предметный ук. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
684324
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-17. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684325
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 2-338(470-571). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684326
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 339-373. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684327
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 373-51. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684328
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 51- 619. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684329
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 62-662. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684330
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 6663/664-821.111(73). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684331
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 821.111(411)-821.9. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684332
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821-93-94(47). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684333
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели: именной указатель, указатель заглавий. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684334
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели: указатель книг, изданных не на русском языке, предметный указатель. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
684335
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-1/14. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684336
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-332. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684337
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 334-37.0. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684338
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-379.8. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684339
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 39-616.9. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684340
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 617-658. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684341
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 659- 821.111(73). – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684342
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 821.112,2-821,113-93. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684343
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.124-93-94(47). – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684344
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели . Именной указатель, указатель заглавий . – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684345
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, указатель книг,изданных не на русском языке, предметный указатель. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
684346
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-1/14. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684347
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-332. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684348
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 334-37.0. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684349
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 37.0 - 373.167.1. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684350
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-550.8. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684351
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 551- 622.1/.2. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684352
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 622.3-745/749. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684353
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 75/76-821. 161. 1. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684354
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1- 821.14-93. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684355
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы 821.161.1-93 - 94(47). – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684356
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательніе указатели .Именной указатель.Предметный указатель. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
684357
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684358
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9 -336. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684359
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 336-366. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684360
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 368-373.167.1. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684361
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-539.2/.6. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684362
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 54-621.37. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684363
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 621.38-666.3/.7. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684364
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 666.9-821.111. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684365
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.111-821.161.1. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684366
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы 821.111-94(47). – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684367
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели . Именной указатель. Предметный указатель. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
684368
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684369
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.2). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-339.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684370
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.3). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 339.1-371. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684371
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-75-3 (т.4). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-373.167.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684372
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 5). – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-614. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684373
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.6). – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 614-631.4. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684374
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы :631.4-811.111. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684375
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-79-1(т.8). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы: 811.111- 821.161.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684376
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы: 821.161.1- 821.0. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684377
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы: 821.111.0-- 94(47). Именной укаатель (А - Р). – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684378
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, именной указатель, предметный указзатель. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
684379
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2012
684380
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.2). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9 - 339.1. – 2012
684381
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.3). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы - 339.1-373. – 2012
684382
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.4). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы - 373-378. – 2012
684383
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.5). – ISSN 0201-6354
Т .5 : Разделы 378 -615.8. – 2012
684384
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.6). – ISSN 0201-6354
Т .6 : Разделы 615.8 - 635.1/.8. – 2012
684385
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы: 635.1/.8-811.111. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
684386
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.8). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы: 811.111--821.161.1. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
684387
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы: 821.161.1-_821.58.0. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
684388
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.10). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы: 902/904-94(47). Именной указатель (А - Т). – 2012. – Издание в 11-ти т.
684389
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.11). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, Именной указатель, Предметный указатель. – 2012. – Издание в 11-ти т.
684390
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 за 2012 год : Разделы 0 - 159.9. – 2013
684391
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159,9- 338 (470+571). – 2013
684392
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 338(470+571)-371. – 2013
684393
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-373. 167. 1. – 2013
684394
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 374-614. – 2013
684395
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 614-631.3. – 2013
684396
   Книги Российской Федерации : ежегодник : 2012 : государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 631.4-811.111. – 2013
684397
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 811.111-821.161.1. – 2013
684398
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1-908. – 2013
684399
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Именной указатель(А-Х). – 2013
684400
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2(т.11). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Именной указатель (Х-Я). Предметный указатель. Предметный указатель художественно литературы для взрослых идетей. – 2013
684401
   Книги РСФСР. – Москва : Советская Россия, 1985. – 56с.
684402
  Аранс Дэвид Книги русской эмиграции: библиографический контроль и возможности комплектования фондов библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 38 - 46. – ISSN 0130-9765
684403
  Бахчиванжи А.П. Книги с автографами П.М. Бицилли в университетской библиотеке // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 89-97. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  Бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
684404
   Книги Северо-Западного книжного издательства. – Архангельск, 1986. – 33с.
684405
   Книги Советской Латвии. – Рига, 1970. – 72с.
684406
   Книги старого Урала. – Свердловск, 1989. – 239с.
684407
  Ковальська Л. Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 27-32. – ISSN 2076-9326


  Вміщено інформацію щодо дослідження документально-інформаційних ресурсів
684408
   Книги України : бланк для замовлень. – Київ, 2000
684409
   Книги України : бланк для замовлень. – Київ
№ 1. – 2001
684410
  Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг " за 2019 рік) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 9-16. – ISSN 2076-9326
684411
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2016 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис книг" за 2016 р. із застосуванням бібліометричного методу аналізу за класами Універсальної десяткової класифікації (УДК)
684412
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2018 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
684413
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2017 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис книг" за 2017 р. із застосуванням бібліометричного методу аналізу за класами Універсальної десяткової класифікації (УДК)
684414
  Очеретяна Л. Книги України у дзеркалі державної бібліографії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (310), травень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
684415
  Очеретяна Л. Книги України у дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2020 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 11-17. – ISSN 2076-9326
684416
   Книги українською мовою у фондах ХДНВ ім.В.Г.Короленка (1798-1923). – Харків
8. – 1996. – 158с.
684417
   Книги Франциска Скорини у зібранні Центральної наукової бібліотеки АН УРСР. – Київ, 1991. – 79 с.
684418
   Книги ХП малых пророков с толкованиями в древне-славянском переводе. – Сергиев Посад
1. – 1918. – 77с.
684419
  Шудря М.А. Книги як люди / М.А. Шудря. – Київ, 1977. – 72 с.
684420
  Бережной А.Ф. Книги, брошюры, сборники по вопросам печати, радио и телевидения, опубликованные в СССР в 1964-1974 гг : материалы к библиографии / Бережной А.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград, 1975. – 68 с.
684421
  Дрюбин Г.Р. Книги, восставшие из пепла. / Г.Р. Дрюбин. – М, 1966. – 183с.
684422
  Миронюк Н.Д. Книги, газети, журнали - історичне джерело вивчення суспільно-політичного життя Буковини кінця XIX – початку XX століть // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 177-179. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
684423
  Фролов Ю. Книги, и не только. Заметки о библиотеках США // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 5. – С. 95-102. – ISSN 0028-1263
684424
   Книги, изданные сотрудниками Института философии РАН в 2007 г. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 187-190. – ISSN 0042-8744
684425
   Книги, изданные сотрудниками Института философии РАН в 2007 г. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 187-190. – ISSN 0042-8744
684426
  Бавин С.П. Книги, которые читают все : библиогр. очерки / Сергей Павлович Бавин, Ольга Анатольевна Гурболикова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книжная палата, 1989. – 174, [1] с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 5-7000-0068-7
684427
  Хаткевич Василий Книги, которых они боятся... : Пестрый мир / Хаткевич Василий, Саенко Андрей // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 61 : Іл.
684428
   Книги, открывающие мир. – М., 1984. – 334с.
684429
  Белічко Ю. Книги, оформлені Леонідом Андрієвським. Хронологічний покажчик книг, оформлення яких здійснив (або брав участь в оформленні) Леонід Андрієвський // Леонід Андрієвський - художник книги : літопис життя і творчості : [худож. кн., живописець, графік, проектант-оформлювач, журналіст, мистецтвознавець, публіцист, видавець : мистецтвознав. дослідж.] / Ю.В. Белічко. – Київ : Криниця, 2012. – С. 381-386. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-7575-99-1


  Брав участь у оформленні видань про Київський університет, який у 1984 р. відзначив своє 150-річчя. На сторінках 120-123 є фото видань.
684430
  Фоменко Л.Н. Книги, проблемы, герои / Л.Н. Фоменко. – М, 1967. – 32с.
684431
  Глухов А.Г. Книги, пронизывающие века / А.Г. Глухов. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1975. – 141 с.
684432
  Глухов А.Г. Книги, пронизывающие века / А.Г. Глухов. – 3-е изд. – Київ : Радянська школа, 1979. – 152 с.
684433
  Фельдман С. Книги, що формують спільноту однодумців / підготувала Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  "Важливо, щоб діти відчували, що читати - це модно і престижно".
684434
  Глухов А.Г. Книги,пронизывающие века / А.Г. Глухов. – К, 1973. – 176с.
684435
   Книги. Библиотеки, История. – Тверь, 1995. – 96с.
684436
   Книговедение - литературоведение - фольклор - искусство. – Москва, 1961. – 196с.
684437
   Книговедение. – Вильнюс
Вып. (7) 14. – 1979
684438
   Книговедение : энциклопедический словарь : А-Я. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 664 с. : илл.
684439
  Функе Ф. Книговедение / Ф. Функе. – М, 1982. – 296с.
684440
   Книговедение : энциклопедический словарь : А-Я. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – 664 с. : илл.
684441
   Книговедение в Белоруссии. – Минск, 1977. – 160с.
684442
  Мильчин А.Э. Книговедческие заметки на полях изданий. Организация комментариев в научной книге // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 1726-6726
684443
  Горобець О.О. Книговидавництво в умовах цифрової економіки: статистичний аналіз // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 28-37. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
684444
  Малиш Мирослава Михайлівна Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.10 / Малиш Мирослава Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 1994. – 22л.
684445
  Малиш М.М. Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка : Дис... канд.філолог.наукнаук: 10.01.10 / Малиш М.М.; МО УКраїни. КПІ. – Київ, 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.149=156
684446
  Крик Н.В. Книговидавнича діяльність в період Директорії УНР // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 58-65. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
684447
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2017 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 5-13. – ISSN 2076-9326
684448
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2018 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
684449
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 12-20. – ISSN 2076-9326
684450
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2020 року / С. Буряк, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 7-14. – ISSN 2076-9326
684451
  Воронцова А. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2021 року / А. Воронцова, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 5-13. – ISSN 2076-9326
684452
  Оніпко Т.В. Книговидавнича діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 20-і роки ХХ століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 66-75. – ISSN 2075-1451
684453
  Демуз І.О. Книговидавнича діяльність П.Я. Стебницького (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 171-192. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
684454
  Цебенко А. Книговидавнича діяльність Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 579-588. – ISSN 2078-6077
684455
  Буряк С. Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 10-21. – ISSN 2076-9326
684456
  Васьківська О. Книговидавнича діяльність у УСРР у 1926 р.: тенденції та особливості розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 38-42. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
684457
  Босак О.І. Книговидавнича діяльність української діаспори в Канаді // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 116-122. – ISSN 0554-4866
684458
  Шафаренко Ю. Книговидавнича справа в Бельгії: до питання ціноутворення // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.22-23
684459
  Васьківська О. Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917-1920): тенденції розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 38-48. – ISSN 2076-9326
684460
  Васьківська О. Книговидавнича справа в Києві: 1917-1920 роки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 37-43. – ISSN 2076-9326
684461
  Бершов О.В. Книговидавнича справа в Сполучених Штатах Америки (порівняльно-системний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Бершов Олександр Володимирович ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 1999. – 203 л. – Бібліогр.: л. 139-144
684462
  Бершов О.В. Книговидавнича справа в Сполучених Штатах Америки. : Автореф... Канд.філософ.наук: 10.01.08 / Бершов О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
684463
  Гнатюк Д.І. Книговидавнича справа на Україні в післявоєнні роки / Д.І. Гнатюк. – К, 1965. – 192с.
684464
  Кароєва Т.Р. Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 308-321. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
684465
  Філінюк А.Г. Книговидавнцтво та бібліотечна справа в Подільській губернії наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст. / А.Г. Філінюк, В.В. Моздір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 282-287. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
684466
  Буряк Світлана Книговидання - 2008: аналіз і прогноз випуску книжкової продукції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 4-8
684467
  Корнієнко О. Книговидання в Україні // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 2/3 (76/77). – С. 42-45
684468
  Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 276 л. – Додатки: л. 261-276. – Бібліогр.: л. 217-258
684469
  Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв
684470
  Сенченко Микола Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-6
684471
  Сенченко Микола Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-9
684472
  Червак Б. Книговидання: культура, бізнес, національна безпека // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 21


  Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак - про участь нашої країни у Франкфуртському книжковому ярмарку і перспективи програми "Українська книга".
684473
  Петров С.О. Книгодрукування в Київському університеті // Книга і друкарство на Україні / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Держ. публ. б-ка ; [за ред. П.М. Попова]. – Київ : Наукова думка, 1964. – С. 118-121
684474
  Сенченко М.І. Книгодрукування і мас-медіа Канади : аналітичний огляд / Микола Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 2006. – 36 с. – ISBN 966-00-0710-8
684475
   Книгодрукування на Україні 1574-1974. – К., 1974. – 48с.
684476
  Фоміних В.В. Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ / В.В. Фоміних, С.Б. Мартинюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 215-219. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
684477
  Мойсеєнко В.О. Книгозбірні - основа нашої національної духовності / В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 83-85. – ISSN 2413-5461


  У статті в історичному аспекті подано інформацію про збереження та відновлення співробітниками Національної наукової медичної бібліотеки України книжкових фондів, пошук шляхів поповнення їх новою медичною літературою, покращення умов праці, шлях до ...
684478
  Рубан А.І. Книгозбірні ЗВО мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України крізь призму видавничої діяльності (2013-2017 рр.): методичний аспект // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 207-213. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
684479
  Кривенко М.О. Книгозбірня "Студіону" (1909-1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ - першої половини ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 156-172. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
684480
  Олійник А.В. Книгозбірня гетьмана Кирила Розумовського: наукове дослідження та реконструкція // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 72-75. – ISSN 2218-4805
684481
  Кондратюк Л. Книгозбірня Григорія Кочура: перше знайомство // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 178-187. – ISSN 2078-340X
684482
  Афанасьєва З.Б. Книгозбірня Київського комерційного інституту (1905-1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 106-115. – ISSN 2222-4203


  Підкреслюється роль проф. Університету Св. Володимира М.В. Довнар-Запольського в організації цього приватного вищого спеціалізованого навчального закладу та його бібліотеки
684483
  Ціборовська-Римарович Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 139-155. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
684484
  Пасемко Іван Книгозбірня Онуферків працює на українознавство у престольному місті Києві // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 260-265
684485
  Боровський Я.Є. Книгозбірня Печерського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 38-40
684486
  Ольчак З. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 96–105. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
684487
   Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. Н.І. Моісеєнко ; редкол.: Т.В. Добко та ін. ; вступ. ст. Л.А. Дубровіної]. – Київ : НБУВ, 2013. – 83, [3] с. – Імен. покажч.: с. 79-84. – ISBN 978-966-02-6859-3
684488
  Дегтяренко Л. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький / Л. Дегтяренко, О. Супронюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326
684489
  Ковальчук Г.І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880-1957) : бібліографічний нарис / Г.І. Ковальчук, Н.Ф. Королевич. – Київ, 1995. – 43, [1] с. – Видатні діячі української книги, вип. 4
684490
  Казакова Н. Книгознавець, публіцист, історик (115-річчя від дня народження Л.Биковськьго) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 16-19
684491
   Книгознавство та бібліографія. – К., 1983. – 150с.
684492
  Медвєдєва В. Книгознавча культура в контексті українського државотворення // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-26
684493
   Книгознавча полоністика Ярослава Ісаєвича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
684494
  Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200
684495
  Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їхня роль у консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 10-15. – ISSN 2520-2626


  "Досліджено замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавстваНаціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ) як один із засобів консолідації українства таборотьби за Українську незалежну державу. ...
684496
   Книгознавча школа : антологія / [В.С. Бабич та ін. ; уклад. В.М. Медведєва ; редкол.: М.М. Поплавський, С.Д. Безклубенко, Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 642, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на с. 619-623. - Список дис., захищ. в КНУКіМ: с. 625-641. – Бібліогр. в текстах та в кінці ст. – (Серія "Наукові школи"). – ISBN 978-617-7320-59-2
684497
  Ковальчук Г. Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір / Галина Ковальчук, Тетяна Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 40-41. – ISSN 1029-7200
684498
  Ковальчук Г. Книгознавчі дослідження як основа експертизи книжкових пам"яток // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 396-406. – ISSN 2224-9516
684499
  Ковальчук Г. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 42-50. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується зміст понять «наукова школа», «книгознавча наукова школа». Охарактеризовано творчі здобутки лідерів книгознавчих шкіл Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, здійснено історіографічний огляд відповідних наукових ...
684500
  Фрис В. Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 42-46. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена творчому доробку в книгознавчій царині відомого вітчизняного вченого, академіка Ярослава Ісаєвича, а саме - становленню книгознавчих інтересів ученого, його напрацюванням у галузі історії вітчизняної книги та книговидання, друкарства ...
684501
  Здановська В. Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200


  Наприкінці листопада 2016 р. в Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відбулися перші Книгознавчі читання на пошану Віктора Федоровича Іваницького (1881–1955?) - гебраїста, історика Давнього Сходу, ...
684502
  Заєць О. Книгознавчі читання, присвячені 200-річчю заснування бібліотеки Київської духовної академії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 45-46. – ISSN 1029-7200


  розпочалася робота з реорганізації бібліотечної класифікації та розміщення фонду, зокрема укладання алфавітного каталогу (який у подальшому періодично перероблявся). Паралельно відбувалися перерозподіл книжок сукупного фонду, надання їм нових ...
684503
  Шеметова Елена Петровна Книгоиздание в контексте теории социокультурных взаимодействий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 84-96. – Бібліогр.: с. 84-93, 95-96. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
684504
  Москаленко В.В. Книгоиздание в США. Организация, экономика, распространение / В.В. Москаленко; Всесоюзн. кн. палата, ЦБНТИ по печати. – Москва : Книга, 1976. – 64с.
684505
  Лаптенок И.Н. Книгоиздание и книгораспространение в Беларуси: по материалам Министерства информации за 2006–2007 гг. // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 172-187. – ISBN 978-985-6798-53-8
684506
  Лавров Н.П. Книгоиздание и литературный процесс / Н.П. Лавров. – М., 1988. – 196с.
684507
   Книгоиздание и фонды массовых библиотек. – Л., 1977. – 177 с.
684508
  Захариева Л.И. Книгоиздание НРБ. Основные закономерности и тенденции становления и развития книгоиздательской системы социалистического пита : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Захариева Л.И.; МГУ. – М., 1981. – 20л.
684509
  Зайченко А.И., Платова М.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : к 60-летию образования СССР / [авт. текста А.И. Зайченко ; табл. и диаграммы сост. М.Л. Платовой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1982. – 239 с. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
684510
  Немировский Е.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : 1917-1987 / [авт. текста Е.Л. Немировский ; табл. сост. М.Л. Платовой при участии Н.П. Степановой и Е.Г. Ягановой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1987. – 319 с. : ил. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
684511
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили; Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – Изд-е 2-е перераб. и дополн. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 304с. – ISBN 5-238-00315-3
684512
   Книгоиздание: направление перестройки. – М., 1988. – 238с.
684513
  Белов С.В. Книгоиздатели Сабашниковы / С.В. Белов. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 176 с. : ил.
684514
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – Ленинград, 1930. – 148с.
684515
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – Москва, 1987. – 147с.
684516
  Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Николай Новиков / И.Ф. Мартынов. – М, 1981. – 176с.
684517
  Малыхин Н.Г. Книгоиздательская деятельность в союзных республиках СССР. / Н.Г. Малыхин. – М., 1978. – 64с.
684518
  Петров С.О. Книгоиздательская и книготорговая деятельсность Н. И. Новикова : Дис... канд. филол.наук: / Петров С. О.; АН УССР, Гос. публ. библ. УССР. – К., 1951. – 262л. – Бібліогр.:л.249-262
684519
  Росовецкая Татьяна Николаевна Книгоиздательская и просветительная деятельность Павмы Берынды и Миха ила Слезки (Формирование идейно-эстетического своеобразия украинской старопечатной книги XVII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 05.25.04 / Росовецкая Татьяна Николаевна; Моск. ин-т культуры. – Москва, 1988. – 16л.
684520
  Леман В.В. Книгоиздательская продукция СССР в 1927 г. / В.В. Леман, Л. Музи. – М., 1930. – 503с.
684521
  Волк А.А. Книгоиздательское дело в Белоруссии / А.А. Волк, А.И. Ракович. – Минск, 1977. – 280с.
684522
  Мартиросян Е.М. Книгоиздательское дело в Италии / Е.М. Мартиросян. – М, 1976. – 31с.
684523
  Чернышева Л.А. Книгоиздательское дело в Среднем Поволжье и его роль в осуществлении задач социалистического строительства (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чернышева Л.А.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1978. – 17л.
684524
  Пайчадзе С.А. Книгоиздательское дело в СССР в послевоенный период. (некоторые тенденции развития и вопросы типологии) : Автореф... канд. филолог.наук: 679 / Пайчадзе С.А.; Лен. гос. ин-т культуры. – Л., 1971. – 20л.
684525
  Кудрявцева Л.Н. Книгоиздательское дело на современном этапе. / Л.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Семенова. – М, 1981. – 48с.
684526
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздательство: менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 207с. – ISBN 5-238-00133-9
684527
  Онищук М. Книгоіндустрія в Німеччині // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 18-26. – ISSN 2076-9326
684528
  Найдич Эрик Эзрович Книголюбу : Рек. указ. лит. / Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; Сост.: Э. Э. Найдич; Науч. ред. М. В. Машкова. – Москва : Книга, 1978. – 48с.
684529
  Фаст Г. Книгоноша : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 192-201. – ISSN 1130-6545
684530
  Батхен Н. Книгоноша // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 151-155. – ISSN 1728-8568
684531
   Книгоноша Менделе : проза М. Мойхер-Сфорима : воспоминания и статьи о нем / Междунар. центр яз. и культуры идиш при Всемир. Еврейском Конгр. (Вильнюс), Междунар. евр. общин. центр "Мигдаль" (Одесса) ; [сост.: А.А. Мисюк, Е.Л. Яворская]. – Одесса : Экология, 2017. – 239, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 229–237. – ISBN 978-617-7046-40-9
684532
  Забелина О.Б. Книгообеспеченность учебного процесса в условиях информатизации вуза // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 48-52. – ISSN 0130-9765
684533
  Самченко В. Книгообіг в "Арсеналі" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 49). – С. 12


  П"ять днів і ніч шостого книжкового форуму в Києві.
684534
  Суворова В. Книгообмен, книговорот – что дальше? / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 3. – С. 14-16
684535
   Книгообменные фонды библиотек Советского Союза. – М., 1978. – 140с.
684536
  Лучка Л.М. Книгообмін у процесі формування фондів катеринославських бібліотек XIX - початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 94-102. – ISSN 2312-2587


  "Розглянуто питання книгообмінних зв’язків між бібліотеками різного підпорядкування, визначено роль обміну виданнями у процесах комплектування багатогалузевих фондів, у створенні науково-освітнього та інтелектуального простору Катеринославщини. ...
684537
  Малолєтова Н. Книгообмінні зв"язки Національної біблітеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32. – ISSN 1029-7200
684538
  Мостовик Т. Книгообмінні зв"язки НБУВ з національними бібліотеками світу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 110-112
684539
  Фирсов Г.Г. Книгоописание и организация алфавитного каталога / Г.Г. Фирсов. – М, 1971. – 224с.
684540
  Попов П.Н. Книгопечатание в Киеве XVII в. / П.Н. Попов. – М., 1964. – 85-217с.
684541
   Книгопечатание и книжные собрания в России до середины Х1Х века. – Л., 1979. – 171с.
684542
   Книгопечатание как искусство : Типографы и издатели XVIII-XX веков о секретах своего ремесла. – Москва : Книга, 1987. – 382 с.
684543
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 30с.
684544
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 32-43
684545
  Романюк Н.С. Книгорозповсюдження в Єлисаветграді наприкінці XIX — на початку XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 221-224


  У статті аналізується система книготоргівлі в Єлисаветграді наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.На основі публікацій тодішньої періодики, архівних матеріалів, свідчень сучасників та попередніх досліджень краєзнавців описується діяльність книгарень, їх ...
684546
  Белова В. Книготворческая стратегия раннего Игоря Северянина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
684547
  Осипов В.О. Книготорговая библиография / В.О. Осипов. – 2, перераб и доп. – Москва : Книга, 1984. – 344 с.
684548
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Великої Британії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 3-19. – ISSN 2076-9326
684549
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Німеччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
684550
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
684551
   Книготорговое и библиотечное делов россии в ХУП - первой половине Х1Х в.. – Л., 1981. – 159с.
684552
  Ольсен Э.Б. Книготорговцу не спится / Э.Б. Ольсен. – М., 1967. – 67с.
684553
   Книгочей. – Москва. – ISBN 5-85129-154-0
№ 8. – 2002
684554
  Иноземцев В.Л. Книгочей : Библиотека современной обществоведческой литературы в рецензиях / В.Л. Иноземцев. – Москва : Ладомир, 2005. – 464с. – На тит. листе: Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21". – ISBN 5-86218-465-1
684555
  Приходько А. Книгою покликані і мобілізовані // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
684556
  Конський В.М. Книгу-механізаторам / В.М. Конський. – К., 1963. – 36с.
684557
  Приступенко Г.В. Книгу -- в маси. / Г.В. Приступенко, А.П. Єленьова. – Львів, 1959. – 16с.
684558
  Попова З.И. Книгу - в каждую семью / З.И. Попова. – Ульяновск, 1960. – 20с.
684559
  Агуф М.А. Книгу - в маси. Книжкова торгівля в Радянській Україні. 1918-1964. / Агуф М.А., Коваль М.Т. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. – 165 с.
684560
  Фомина К.И. Книгу - в массы / К.И. Фомина. – Воронеж, 1950. – 56с.
684561
   Книгу - на службу воспитанию. – Смоленск, 1973. – 99с.
684562
   Книгу - промисловому виробництву. – К., 1965. – 51с.
684563
  Соколова Н. Книгу - рабочей молодежи. / Н. Соколова. – М., 1952. – 48с.
684564
  Коваль А.В. Книгу памяти пишет народ / А.В. Коваль. – К, 1991. – 47с.
684565
  Веретина К.Г. Книгу читают в каждой семье. Опыт работы библиотек. / К.Г. Веретина. – Вып.1. – Таш-Кумыра, 1963. – 45с.
684566
  Ігнатенко М. Книгу, яку помітили на Заході (роздуми услід) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 523-549. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
684567
   Книжевни истражуваньа : Прилози од вработените во Институтот за македонска литература. – Скопje, 1997. – 261c.
684568
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Македонска акад. на науките и уметностите, фондациjа "Трифун Костовски". – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-41-8
Том 1 : Галериjа универзум. – 2005. – 606 с. : портр. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
684569
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Макед. акад. на науките и уметностите, фонд Трифун Костовски. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-101-41-8
Т. 2 : Разговори со Jаневски / предг., поговор, ред., комент.: Г. Старделов ; уред.: Т. Серафимовски. – 2007. – LXXVII, 495, [1] с., 7 л. ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
684570
  Калинець І. Книжечка для Дзвінки: вірши та казка / І. Калинець. – К., 1991. – 48с.
684571
  Сулима М.М. Книжиця у семи розділах : літературно-критичні статті й дослідження / Микола Сулима ; Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Фєнікс, 2006. – 424 с. – ISBN 966-651-286-6
684572
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – К, 1973. – 112с.
684573
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – 2-є вид. – К, 1976. – 112с.
684574
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 8-10. – 1922. – С. 101-156
684575
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 1-3, март. – 1922. – С. 1-48
684576
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 4-7. – 1922. – С. 49-100
684577
  Гриценко М.С. Книжка / М.С. Гриценко. – Суми : BONA MENTE, 2000. – 112с. – ISBN 966-95229-4-3
684578
  Юрчук О. Книжка "з годинником" (про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над Туровцем") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 5
684579
   Книжка (1921-1923) : вістник українського книжкового руху : системат. покажч. змісту. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2003. – 97, [5] с. – На обкл. назва: Книжка. - Покажчики: с. 81-92. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-23-31-5
684580
  Іващук О. Книжка в радіоефірі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-57
684581
  Червінський В. Книжка варта томів // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  Рецензія на кн.: "Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси", що вийшла у 2011 р. Підготовлена викладачами-істориками нашого університету, які раніш видали першу книгу з цієї серії "Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст".
684582
  Веремійчик О. Книжка Володимира Зарицького "Крутянська подія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
684583
  Заборский А. Книжка вопросов и замечаний к произведениям наших писателей : Составлена в связи с "Разборами литературных произведений" того же автора / Александр Заборский. – 2-е изд., спр. и доп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 124, IV с.
684584
  Базилевський В. Книжка глибокого дихання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 7


  Філософська проза Мирослава Дочинця. Роздуми над новою книжкою "Криничар"
684585
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1973. – 176с.
684586
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – К, 1977. – 131с.
684587
  Старков А.П. Книжка для вчителя до підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ : Радянська школа, 1975. – 135 с.
684588
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1987. – 75 с.
684589
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 288с.
684590
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – 2-е вид. – Київ, 1986. – 273с.
684591
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класів середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 192с.
684592
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1973. – 238с.
684593
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 6 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1983. – 152с.
684594
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 176с.
684595
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1984. – 120с.
684596
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1972. – 134с.
684597
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1985. – 87с.
684598
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 9 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1986. – 77 с.
684599
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 4 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1986. – 279 с.
684600
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 5-го класу серед. школи / І.Л. Бім, О.О. Голотина. – Київ : Радянська школа, 1990. – 224 с.
684601
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 6 класу середньої школі / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ : Радянська школа, 1983. – 142 с.
684602
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 7 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім. – Київ : Радянська школа, 1984. – 136 с.
684603
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 8 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 97 с. : іл.
684604
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9-10 класів середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1979. – 216с.
684605
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу / Н.І. Гез. – К., 1973. – 179с.
684606
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1986. – 79 с.
684607
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 10 класу середньої школи : пер. з рос. / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1987. – 78, [1] с.
684608
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 5 класу середньої школи / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ : Радянська школа, 1982. – 176 с.
684609
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя до підручника французської мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 132 с.
684610
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя до підручника французької мови / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1979. – 192с.
684611
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 10 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1987. – 79с.
684612
  Слободчиков В.О. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 4 класу середньої школи / В.О. Слободчиков, А.П. Шапко. – Київ, 1981. – 264с.
684613
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до Підручника французької мови для 6 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1983. – 157с.
684614
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 8 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1985. – 87 с.
684615
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 9 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1986. – 81с.
684616
  Жукова Н.Б. Книжка для вчителя. До підручника франц. мови для 8-го класу сред. школі / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – Київ, 1972. – 80с.
684617
  Вернигора Н.М. Книжка для дітей як основне джерело формування загальнолюдських цінностей // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 87-90. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто поняття "книжка для дітей" під кутом осмислення природи книжки та її функціонального призначення. Автор пропонує розглянути видання для дітей не тільки в контексті освітньо-виховного процесу, а насамперед, як предмет забезпечення ...
684618
  Михайлин І. Книжка для кмітливих людей. Про повість Віктора Бурмаки "Мир і війна" // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 138
684619
   Книжка для читання. – К., 1975. – 176с.
684620
  Боровик М.О. Книжка для читання : до підручника англ. мови для 10 класу середньої школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – Київ : Радянська школа, 1980. – 128 с.
684621
  Юровський І.М. Книжка для читання англ. мовою для учнів старш. класів. / І.М. Юровський, Н.І. Лихошерст. – К., 1968. – 72с.
684622
  Ціпен Е.Х. Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів / Е.Х. Ціпен. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
684623
   Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
684624
  Боровик М.О. Книжка для читання до підручника англ. мови для 9 класу серед. школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – К, 1979. – 128с.
684625
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 5 класу середньої школи / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1982. – 95с.
684626
  Васильєва І.Б. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6-го класу середньої школи / І.Б. Васильєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 126 с.
684627
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1984. – 95с.
684628
   Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи. – 2-е вид. – Київ, 1978. – 176 с.
684629
  Дубровін М.І. Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи / М.І. Дубровін. – 2-е вид. – К, 1978. – 1978с.
684630
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 8 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1978. – 143с.
684631
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника нім. мови для 9 класу серед. школи / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 128 с.
684632
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника німецької мови для 10 класу середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1976. – 176с.
684633
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1983. – 144 с.
684634
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 107 с.
684635
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 6 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1984. – 112 с.
684636
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до Підручника французської мови для 6 класу средньої школі / Н.Б. Жукова. – Київ, 1984. – 105с.
684637
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до підручника французької мови для 5 класу сред. школи / Н.Б. Жукова. – Київ, 1982. – 112с.
684638
   Книжка для читання з неорганічної хімії. – Київ : Радянська школа, 1985. – 289 с.
684639
  Іванов О.С. Книжка для читання з фізики : 8 клас / О.С. Іванов, О.Т. Проказа. – Київ : Радянська школа, 1982. – 240 с.
684640
  Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: 6 класс / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 239 с.
684641
  Журавльова Є.В. Книжка для читання німецькою мовою. До підручника 7-го класу / Є.В. Журавльова. – К., 1975. – 112с.
684642
  Угрімова Т.О. Книжка для читання французською мовою до підручника 5-6 классів серед. школи / Т.О. Угрімова, Б.І. Турчина. – К, 1976. – 192с.
684643
   Книжка для читання французькою мовою. – К., 1972. – 132с.
684644
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1975. – 112 с.
684645
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1977. – 111с.
684646
   Книжка для читання французькою мовою. – 2-е вид. – К., 1977. – 111с.
684647
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою / А.С. Кулігіна. – К., 1978. – 112с.
684648
  Крітська О.В. Книжка для читання французькою мовою для учнів 9 класу / О.В. Крітська. – Київ : Радянська школа, 1970. – 104 с.
684649
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою до підручника 10-го класу середньої школи / А.С. Кулігіна. – К., 1975. – 112с.
684650
  Жукова Н.Б. Книжка для читання французькою мовою до підручника 8-го класу середньої школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1975. – 111с.
684651
  Ткачук Г. Книжка життя // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 323-332.
684652
  Десятерик Д. Книжка з картинками // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 березня(№ 41)


  "В український прокат вийшов повнометражний документальний фільм Володимира Луцького "Малевич".
684653
   Книжка заборон і таємниць : [антологія сучас. літ. для підлітків] / [уклад., авт. передм. Володимир Арєнєв ; пер. з пол. Ю.В. Гордієнко ; пер. з рос. А.А. Пітек та ін.]. – Харків : Vivat, 2016. – 365, [3] с. – На обкл., тит. арк. зазначені призвища авт. творів книги. – (Teens only!). – ISBN 978-617-690-705-3
684654
  Боева Людмила Алексеевна Книжка на каникулах, или Летняя библиотечная страда // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Закончен учебный год, у наших читателей - долгожданные каникулы. Как и чем привлечь уставших за трудный учебный год школьников, мечтающих об интересном летнем отдыхе?
684655
  Ющук І. Книжка на полиці : [до 85-річчя Івана Пасемка.] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 5


  З 1996 по 2002 роки він обіймав посаду наукового співробітника Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
684656
  Рубель В. Книжка на яку чекали студенти // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-112.


  [Рецензія]:Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навч. посіб. - К., 2006. - 336 с.
684657
  Чужмир А.А. Книжка неповторимых сказок / А.А. Чужмир. – М, 1965. – 111с.
684658
   Книжка о маленьких трехгорцах. – М., 1948. – 247с.
684659
   Книжка о Сибири : (С картой). – Полтава : Єлектрическая Типо-литография И.Л. Фришберга, 1914. – 85 с.
684660
  Кусак А. Книжка о хорошем вкусе / А. Кусак, 1963. – 176 с.
684661
  Івакін Ю.О. Книжка пародій / Ю.О. Івакін. – Київ : Дніпро, 1973. – 154 с.
684662
  Шумаков Книжка партийного активиста / Шумаков, В.В. Зудин. – М, 1973. – 208с.
684663
   Книжка партийного активиста. – М., 1987. – 255с.
684664
   Книжка партийного активиста. – Москва, 1990. – 254с.
684665
   Книжка партийного активиста 1975. – Москва : Политиздат, 1974. – 207 с.
684666
   Книжка партийного активиста 1976. – Москва : Политиздат, 1975. – 192 с.
684667
   Книжка партийного активиста 1977 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1976. – 207 с.
684668
   Книжка партийного активиста 1978. – Москва : Политиздат, 1977. – 198 с.
684669
   Книжка партийного активиста 1979. – Москва : Политиздат, 1978. – 192 с.
684670
   Книжка партийного активиста 1981 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1980. – 173 с.
684671
   Книжка партийного активиста 1982 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1981. – 160 с.
684672
   Книжка партийного активиста 1983 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1982. – 255 с.
684673
   Книжка партийного активиста 1984 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1983. – 255 с.
684674
   Книжка партийного активиста 1985 / Шумаков А.В. – Москва, 1984. – 223с.
684675
   Книжка партийного активиста 1986. – Москва : Политиздат, 1985. – 224 с.
684676
   Книжка партийного активиста 1987 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1986. – 223 с.
684677
   Книжка партийного активиста 1989. – Москва : Политиздат, 1988. – 255 с.
684678
   Книжка партийного активиста. 1980 / Шумаков А.В. – Москва, 1979. – 176с.
684679
  Журавлев В.А. Книжка полевая / В.А. Журавлев. – М., 1976. – 176с.
684680
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 96с.
684681
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 128с.
684682
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – М., 1978. – 144с.
684683
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки, которые вы непременно прочитаете, если еще не читали / Б.Е. Галанов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 175с.
684684
  Зубков Б.В. Книжка про книжку / Б.В. Зубков. – М, 1984. – 24с.
684685
   Книжка про нас із Вами : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
684686
  Сюндюков І. Книжка про світлі душі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30


  Іванна Мащак, незламна українка з незвичайною долею, розповіла про свій життєвий шлях.
684687
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
684688
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
684689
  Франсис Д. Книжка с картинками по топологии : Как рисовать математические картинки / Д. Франсис; Пер. с англ. Н.Ю. Нецветаева под ред. Н.В. Иванова. – Москва : Мир, 1991. – 240 с.
684690
  Дюдин В.А. Книжка судоводителя-любителя / В.А. Дюдин, В.К. Елисеев. – К, 1986. – 175с.
684691
  Нестеренко П. Книжка у житті й долі Дмитра Степовика // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 7. – ISSN 2519-4429
684692
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Санкт-Петербург, 1898
684693
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Орджоникидзе, 1939. – 28с.
684694
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – М, 1985. – 528с.
684695
  Успенский Г.И. Книжка чеков, и другие очерки и рассказы. / Г.И. Успенский. – М-Л, 1959. – 131с.
684696
  Платонова Н.Д. Книжка эта про поэта / Н.Д. Платонова. – Фрунзе, 1965. – 108с.
684697
  Мігель Ю. Книжка як оголений нерв / підготувала Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)
684698
  Сайко Л. Книжка, після якої хочеться вмитися святою водою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 21


  Дара Корній й Тала Владимирова представили роман "Зозулята зими".
684699
  Якимович Б. Книжка, що випередила свій час. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.130-143. – ISSN 0868-4790
684700
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19 березня - 8 квітня (№ 12/13). – С. 13
684701
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 11
684702
  Тимошик М. Книжки-обманки як недосліджене явище видавничої діяльності української еміграції: генеза, типологія, шляхи переправляння в СРСР, масштаби, джерела фінансування // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 113-129. – ISSN 2413-7065
684703
   Книжки друкуватимуть мовами національних меншин // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 3
684704
  Дубинянська Я. Книжки з невідомої полиці : (Несподівані романи Марини Соколян) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 203-206. – ISBN 978-966-8201-83-7
684705
  Лубчак В. Книжки Івана Огієнка з"являться в Інтернеті! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 18


  Видавець 15-ти томів праць митрополита Микола Тимошик переконаний, що таким чином виконає заповіт автора.
684706
  Ціборовська-Римарович Книжки нерелігійної тематики у фондах книгозбірень католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії XVII – першої половини XIX ст.: історико-книгознавчий огляд // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 170-188. – ISSN 2224-9516
684707
  Говоров А.А. Книжки петровской поры / А.А. Говоров. – 2-е изд. – М, 1989. – 453с.
684708
  Білокінь С. Книжки про Київ - пам"ятка боротьби довкола правди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)


  "Провідник Федора Ернста "Київ", що вийшов у світ 1930 року, - ще одна яскрава пам"ятка боротьби тодішнього українства за правду й справедливість."
684709
  Коваль Р. Книжки Романа Коваля повертають із забуття імена Героїв України / спілкувалася Лариса Громадська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 13


  Розмова з дослідником історії Визвольної боротьби I пол. XX ст. Романом Ковалем присвячена 20-річному ювілею патріотичної організації Історичний клуб "Холодний Яр".
684710
  Терен М. Книжки як внесок у цілісність країни / розмовляла Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 30-31


  Українська письменниця Марко Терен: "У нас унікальна історія. Давно настав час говорити про неї вголос, з гордістю та впевнено".
684711
  Бабак Г. Книжки, закоханості й повсякдення диктатури та окупації. Щоденник юної киянки 1940-1945 років // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Листопад - грудень (число 11/12). – С. 28-31


  «Київський щоденник. 1940–1945» Вікторії Колосової - це унікальне приватне джерело авторських роздумів про мирне життя, війну, повсякденний побут окупованого міста, повернення радянської влади та відновлення Київського університету.
684712
  Саєнко Н. Книжки, килими і майстер-клас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  У Культурно-інформаційному центрі в Парижі закривали Рік Шевченка. На запрошення Посольства України у Франції та за сприяння Міністерства культури України до Парижа прибула делегація у складі якої Марина Гримич, член Національної спілки письменників ...
684713
  Маранчак М. Книжки, які ми ніколи не прочитаємо // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 101-104. – ISSN 0236-1477


  Стаття становить собою короткий огляд загубленої впродовж людської історії літературної спадщини. Розглянуто долю творів Гомера й Гіпократа, Пушкіна та Гоголя, Пруста й Гюго, творів "Троянського циклу" - головного претендента на звання "римської ...
684714
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
684715
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
684716
  Устіннікова О. Книжкова графіка В. Єрмілова у фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 29-35. – ISSN 2076-9326
684717
  Мельник О.Я. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мельник О. Я. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
684718
  Ламонова О. Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 - початку 1980 х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 70-79. – ISSN 1728-6875
684719
  Торлін І. Книжкова знахідка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 14. – ISSN 2518-7341


  У науковій бібліотеці Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова знайдено автограф В.В. Городецького, який додає новий штрих до біографії видатного архітектора.
684720
  Сенченко М. Книжкова індустрія Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
684721
  Гуржій І.О. Книжкова колекція історика та громадського діяча графа Олексія Мусіна-Пушкіна у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 401-409
684722
  Удод Наталія Книжкова колекція митрополита Флавіана - історичне минуле і сьогодення // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 59-70
684723
  Орєхова В. Книжкова колекція Петра Голубовського у фондах бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 333-342


  Характеризується особиста книжкова колекція відомого українського історика ХIХ століття П.В. Голубовського, яка має вагому історико-культурну цінність. Висвітлено основні етапи науково-педагогічної, та культурно-просвітницької діяльності вченого.
684724
  Левченко В.В. Книжкова колекція професора Б.В. Варнеке у фондах бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: історія, огляд, провенієнції // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 120-138. – ISBN 978-617-689-359-2
684725
  Бєльницька О. Книжкова колекція та особистий архів Г.Д. Зленка у фонді Одеської національної наукової бібліотеки / О. Бєльницька, О. Кривогуз // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 12-17. – ISSN 2518-7341
684726
  Ковпак В.А. Книжкова комунікація в інформаційно-комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в повоєнний період) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 100-104. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1/2 (36/37)). – ISSN 1813-341X


  У статті проаналізовано поняття "книжкова комунікація", "видавнича комунікація" як сегмент інформаційно комунікаційної діяльності української діаспори в Канаді в повоєнний період. М. Тимошик виокремив тематичний репертуар книговидавничої діяльності ...
684727
  Солонська Н. Книжкова комунікація українських іммігрантів у Канаді як засіб національного спілкування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 152-155


  "Книга – узагальнений образ дійсності. Це – книжна модель епохи, що зберігає об`єктивний образ реальності, побудована на основі репертуару видавництв, видавничих організацій, діяльності книготорговельної мережі, книгарень, формування фондів бібліотек ...
684728
  Михайлова Ю О. Книжкова культура в незалежній Україні: тенденції, виклики, перспективи / Ю О. Михайлова, // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (50). – С. 60-69. – ISSN 2306-5664
684729
  Стамбол І.І. Книжкова культура та бібліотечна справа в життєвому і творчому просторі Лесі Українки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 166-180. – ISSN 2520-2855
684730
  Ахунджанов Е. Книжкова культура Узбекистану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 10-21. – ISSN 1029-7200
684731
  Антоник О. Книжкова культура як об"єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «книжкова культура», окреслено його сутність і семантичне поле у рамках книгознавчого дискурсу. Йдеться про необхідність розширення ареалу досліджень в умовах конвергенції книжкової та інформаційної ...
684732
  Грипич С. Книжкова культура як складова сучасної духовної культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 44-46. – ISSN 2076-9326
684733
  Вертіль О. Книжкова ластівка до ювілею Кобзаря // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 181). – С. 16


  У сумському видавництві "Мрія" вийшла друком книжка "Осяйний вінок Кобзареві", присвячена маловідомим або ж новим епізодам перебування Тараса Шевченка на землі Конотопського району і Сумщини в цілому.
684734
  Гринда Б.І. Книжкова мініатюра Франції XIII - XV ст.: художні образи і системи символів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
684735
  Сенченко М.І. Книжкова палата України : історія і сьогодення : 1919-2004 / М.І. Сенченко. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, 2004. – 163, [1] с. : іл., портр. – До 85-річчя Книжкової палати України. – ISBN 966-647-046-2
684736
   Книжкова палата України ( 1919-1998 рр. ) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 184с. – ISBN 966-7308-25-1
684737
   Книжкова палата України (1919-1998 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.:П.М.Сенько,В.В.Журавльова,Н.М.Сенченко;Книжкова палата України. – Київ, 1999. – 183с. – ISBN 966-7308-25-1
684738
  Сенченко М. Книжкова палата України імени Івана Федорова - підсумки і перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
684739
  Сенченко Н.М. Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії / Н.М. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 116с. – Бібліогр.: с.111-113. – ISBN 966-7308-35-09
684740
  Сенченко М.І. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій : 1919-2018 / Сенченко Микола Іванович ; [наук. редагування Н.О. Петрової]. – Київ : Книжкова палата України, 2019. – 200 с. : іл., табл., портр. – До 100-річчя Книжкової палати України. Шифр. дубл. 01 Сенч. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-647-210-9
684741
  Сенченко М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
684742
  Сенченко М. Книжкова палата: як працювати, коли доводиться виживати / підготувала Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 квітня (№ 61). – С. 12
684743
  Якимович Б. Книжкова підсерія "Писання Івана Франка" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 37-67. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
684744
  Миколаєнко А.Ю. Книжкова продукція видавництва "Смолоскип" у рецепції ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 164-168. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
684745
  Вакаренко О.Г. Книжкова продукція Видавничого дому "Академперіодика" Національної академії наук України як джерело з історії книжкової та рукописної спадщини України (у контексті співпраці з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 216-223. – ISSN 2222-4203
684746
  Козаченко А. Книжкова продукція УСРР. 1923-1926 / А. Козаченко. – Київ, 1927. – 24с.
684747
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та змі (засади формування української моделі) : Дисертація... кандидата філологічних наук Спеціальність 10.01.08 / Ключковська Галина Миронівна; Українська академія друкарства. – Львів, 2000. – 208л. – Бібліогр.:л.199-208
684748
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ. (Засади формування української моделі) : 10.01.08. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Ключковська Галина Миронівна; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – 20
684749
  Балаклицький М. Книжкова рецензія як показник культури читання (на матеріалі протестантських ЗМІ України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 166-174


  У статті доведено, що рецензійна активність є важливим критерієм розвиненості певного сектора книговидавничої галузі. The article proves that reviewing activity is a serious criterion of maturity of a certain sector of book publishing industry. В ...
684750
  Сенченко М. Книжкова скриня Володимира Різуна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  "...Наукова школа, започаткована Володимиром Різуном в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відома дослідженнями царини соціальних комунікацій, журналістики та видавничої справи. Періодичні наукові видання ...
684751
  Сидун І.В. Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 135-140. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті наведені відомості про книжкові пам"ятки Одеси ХІХ ст. із фондів наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова. Розглянуто роль книги у розвитку соціальних комунікацій. Показано місце книги в комунікаційно- інформаційному процесі. ...
684752
  Супронюк О. Книжкова спадщина Богдана Лепкого у боротьбі за створення нового культурного наративу України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 3-20. – ISSN 1029-7200
684753
  Лучка Л.М. Книжкова спадщина Д.І. Яворницького у фондах наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 108--112. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
684754
  Суша А. Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 45-64. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
684755
  Петров Сергій Степанович Книжкова справа в Києві / Петров Сергій Степанович. – Київ : ЕксОб, 2002. – 344с. – ISBN 966-7769-21-6
684756
  Мозгова І.І. Книжкова справа в Києво-Могилянській академії на тлі церковних перипетій // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 78
684757
  Бабич О.І. Книжкова справа в Києво-Печерському монастирі впродовж ХI-ХIII ст.(за текстом Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р.) / О.І. Бабич, В.О. Кочубей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 206-209


  На основі текстів Печерського Патерика Касіянівської другої редакції 1462 р. досліджено книжкову справу Києво-Печерського монастиря ХІ—ХІІІ ст. The book publishing in the Kyiv-Pechersk Monastery during the eleventh to thirteenth centuries is studied ...
684758
  Юськів З.Я. Книжкова та станкова графіка : каталог / Зеновія Юськів. – Київ : Логос. – [44] с. : іл. – Бібліогр.: 75 назв
684759
  Гуменюк А.Р. Книжкова торгівля в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 321-323. – ISBN 978-966-8308-26-0
684760
  Чегнь Цзегень Книжкова торгівля у структурі книгознавства : еволюція уявлень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 11-15. – ISSN 2076-9326
684761
  Бакуменко О. Книжкова Шевченкіана : до 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 2
684762
  Інкеї П. Книжкове законодавство в країнах Східної Європи // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.12-13
684763
  Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / С.О. Булатова ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2006. – 334 с. – ISBN 966-02-4038-4
684764
  Калмикова М. Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. ВернадськогосВ // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 1029-7200
684765
  Овдієнко О.О. Книжкове мистецтво на Україні : (1917-1974) / О.О. Овдієнко. – Львів : Вища школа, 1974. – 24 с.
684766
  Ковальчук Г. Книжкове пам"яткознавство в системі бібліотекознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-18. – ISSN 1029-7200
684767
  Вуйцік Е. Книжковий абонемент "Лектор" Станіслава Левицького у Львові (1915-1928 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 93-103. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
684768
  Паславський І.І. Книжковий бізнес у регіонах: фактори утвердження та причини уповільненого розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 166-172


  Проаналізовано становлення, розвиток і тенденції книговидавничої справи на регіональному рівні, констатовано, що Львів на західних теренах і Харків на східному кордоні держави є провідними регіональними видавничими центрами. Визначено фактори, що ...
684769
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
684770
  Мурашевич Тетяна Книжковий дарунок / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
684771
   Книжковий знак Наукової бібліотеки. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 84с. – ISBN 966-518-175-0
684772
   Книжковий клуб. – Київ, 2000
684773
   Книжковий клуб. – Київ
№ 1. – 2001
684774
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2000
684775
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2000
684776
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2001
684777
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
684778
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
684779
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
684780
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2002
684781
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2002
684782
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2002
684783
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
684784
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2002
684785
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2002
684786
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2002
684787
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2002
684788
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
684789
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
684790
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
684791
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
684792
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
684793
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
684794
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
684795
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
684796
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
684797
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
684798
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
684799
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
684800
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
684801
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
684802
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
684803
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
684804
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
684805
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2004
684806
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
684807
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
684808
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2004
684809
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
684810
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
684811
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
684812
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
684813
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
684814
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
684815
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
684816
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
684817
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2005
684818
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
684819
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
684820
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
684821
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
684822
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
684823
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
684824
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
684825
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
684826
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
684827
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
684828
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2006
684829
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
684830
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
684831
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006
684832
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006
684833
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
684834
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
684835
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
684836
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
684837
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
684838
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
684839
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2007
684840
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 9. – 2007
684841
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007
684842
   Книжковий клуб плюс : Журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007
684843
   Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
684844
  Водолазька С.А. Книжковий клуб як модель торговельного підприємства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 76-79


  У статті проаналізовано книжковий клуб як спосіб книгорозповсюдження. З"ясовано основні принципи роботи торговельного підприємства. Розглянуто діяльність провідних українських книжкових клубів. The article analyzes the book club as a mean of book ...
684845
   Книжковий кур’єр. – Київ, 2000
684846
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№№ 1--12. – 2000. – До 2001р. вих. рос. мовою
684847
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684848
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684849
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684850
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684851
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684852
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684853
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684854
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684855
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684856
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684857
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001. – До 2001р. вих. рос. мовою
684858
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2002
684859
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
684860
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
684861
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
684862
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
684863
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2002
684864
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
684865
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
684866
   Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
684867
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002. – До 2001р. вих. рос. мовою
684868
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684869
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684870
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684871
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684872
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684873
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684874
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684875
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684876
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684877
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 12. – 2003. – До 2001р. вих. рос. мовою
684878
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2004. – до 2001р. вих. рос. мовою
684879
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684880
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684881
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684882
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684883
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684884
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684885
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684886
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 11/12. – 2004. – До 2001р. вих. рос. мовою
684887
   Книжковий огляд. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – До 2001р. вих. рос. мовою
684888
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
684889
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
684890
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
684891
   Книжковий огляд : Книги для библиотеки руководителя. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
684892
  Кравченко Д. Книжковий ринок в Україні: виклики книговидавництва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 1


  На зустрічі студентів Інституту філології з Іриною Батуревич, співзасновницею та координаторкою медіапроєкту про книжки "Читомо", завідувачкою аналітичного відділу Українського інституту книги, говорили про різноманітні виклики книжкового ринку в ...
684893
  Палієнко М.Г. Книжковий рух у таборах полонених вояків-українців у Німеччині під час Першої світової війни / М.Г. Палієнко, І.В. Срібняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 163-177. – ISSN 2222-4203
684894
  Палієнко М.Г. Книжковий рух у таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина), 1915-1918 рр.) / М.Г. Палієнко, І.В. Срібняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 181-192. – ISSN 2222-4203
684895
  Романичук І. Книжковий сад Івана Корсака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 3-4


  У столиці вшанували пам"ять українського Дюма.
684896
  Ковальова Я.В. Книжковий світ як мікроконтекст автобіографічної трилогії Е. Канетті // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 153-156
684897
  Левченко Ю. Книжковий спецфонд як історичне явище (основні положення статті Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів імені Л.Б. Хавкіної (2021 р.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 49-51. – ISSN 2518-7341
684898
  Ціборовська-Римарович Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 52-69. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
684899
  Приймак І.М. Книжковий фонд та читачі Житомирської публічної бібліотеки (1866-1910 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 267-277. – ISSN 2222-4203
684900
  Трегуб Г. Книжковий фундамент // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 47 (575), 23-29.11.2018. – С. 58-60. – ISSN 1996-1561
684901
  Шпаргало Є. Книжкові видання діаспори як джерело вивчення антигетьманського повстання (листопад - грудень 1918 р.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 26-33. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано видання з фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ НБУВ), присвячені антигетьманському повстанню. Наявна література дає можливість побачити різноманітність поглядів на події кінця ...
684902
  Вернигора О.М. Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 49-53


  Аналізуються проблеми книговидання для дітей. Зокрема йдеться про найменшу вікову групу. Розглядаються проблеми стандартизації видань для дитячої аудиторії, редакційного процесу та поліграфічного виконання. In the article the problems of book ...
684903
  Гуржій І. Книжкові видання з бібліотеки Маріупольської жіночої гімназії у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 158-173. – ISSN 2224-9516
684904
  Коваль Т.В. Книжкові видання колекції Д.Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т.В. Коваль, З.Б. Афанасьєва // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 232-239. – ISBN 966-02-3854-1
684905
  Бондар Ю. Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто питання використання творів друку у процесі соціальної та політичної комунікації, під час інформаційних компаній, зокрема виборів, проаналізовано тенденції та форми книгопосередництва.
684906
  Плеський Г.М. Книжкові виставки / Г.М. Плеський, А.Д. Титаренко. – К., 1953. – 38с.
684907
  Супронюк О. Книжкові виставки творів Миколи Костомарова та видань з костомаровознавства як інформаційний ресурс для новітнього переосмислення феномену вченого (до 200-річчя з дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 32-37. – ISSN 1819-7329
684908
  Литвиненко О.В. Книжкові дари - важливий інструмент поповнення бібліотечного фонду (з досвіду роботи бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2007-2017 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 131-134. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
684909
   Книжкові джерела української біографістики (2010-2013) : наук.-бібліогр. дослідження / [О.М. Яценко (кер.), Ю.В. Вернік, Т.В. Комарянська, Н.П. Філіппова та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2021. – 563, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 448-563. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела української біографістики" / редкол.: В.І. Попик (голова) та ін. ; вип. 5). – ISBN 978-966-02-9803-3
684910
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Матеріали до бібліографії (2001-2003 рр.). – Київ, 2006. – 204с. – (Джерела української біографістики ; Вип.2). – ISBN 966-02-3241-1(серія)966-02-4043-0
684911
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : матеріали до бібліогр. (2004-2010) : [100-й річниці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського присвяч.] / [Ю.В. Вернік, Т.В. Котлярова, Н.І. Любовець, В.В. Патик, Н.П. Філіппова та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2019. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 291-403. – (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 4 ; / редкол.: В.І. Попик (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-8835-5
684912
   Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Матеріали до бібліографії (середина 19 - 20 ст.). – Київ : НБУВ, 2004. – 365 с. – (Джерела української біографістики / Ред. кол.: О.С.Онищенко, В.І.Попик, В.О.Горбик, та ін. ; Вип.1). – ISBN 966-02-3239-Х; 966-02-3240-3
684913
  Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200
684914
  Лоштин Н.Т. Книжкові збірки лекторів філософії та теології убібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 131-142. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
684915
  Чернухін Є. Книжкові зібрання ніжинських греків // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 58-72
684916
  Самойленко С. Книжкові зібрання у Ніжині в ХVІІ - XVIII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.65-69. – ISSN 0869-3595
684917
  Кагамлик С. Книжкові зібрання українських архієреїв ранньомодерного часу в європейському культурному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено склад приватних книжкових українських архієреїв ранньомодерного часу. Встановлено що на формуванні бібліотек значною мірою позначилися європейські культурні впливи, проаналізовано їх характер і специфіку. В статье исследован состав ...
684918
   Книжкові знаки Богдана Сороки. – Львів : Львівська наукова бібліотека АН УРСР, 1989. – 66 с.
684919
  Нестеренко П. Книжкові знаки Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
684920
  Дідора Л. Книжкові знаки військово-навчальних закладів, полкових та батальйонних бібліотек Російської імперії у книгозбірні Національного музею історії України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 176-187. – ISSN 2224-9516
684921
   Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна ; передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161, [2] с. : іл. – 200 років Науковій бібліотеці. - Сер. засн. у 2015 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова" : випуск: Музей книги / голов. ред.: І.М. Коваль ; [№ 2]). – ISBN 978-966-297-269-0
684922
  Великодна Г.В. Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 143-151. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічається ...
684923
  Дениско Л.М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско, Ю.К. Рудакова ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 349, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 319-345. – Бібліогр.: с. 281-298 та в тексті. – ISBN 978-966-02-7750-2


  У пр. №1714508 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского Национального университета имени Тараса Шевченка от автора. Подпись. 1.11.2017.
684924
  Бердичевський Я. Книжкові знаки сучасників Т.Г. Шевченка / Яків Бердичевський. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 84с. – ISBN 966-378-038-X
684925
  Полевщикова Е.В. Книжкові знаки у зібранні Ромуальда Губе у фондах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 159-176. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
684926
  Огар Е.І. Книжкові інтернет-медіа в контексті культурної журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
684927
  Ковальчук Г.І. Книжкові пам"ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г.І. Ковальчук; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Ін-т української книги. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с. – ISBN 966-02-3344-2
684928
   Книжкові пам"ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна, О.В. Полевщикова ; авт. передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 176, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 151-170Сер. засн. у 2008 р. – Бібліогр.: 171-176. – (Серія "Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова"). – ISBN 978-617-689-295-3
684929
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Тетяна Бєлякова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються фонди книжкових пам"яток медичних бібліотек Харкова. Висвітлюється їхній склад, стан збереженості, значення і доступність для широких кіл фахівців. Створення спеціалізованих зібрань, єдиного фонду книжкових пам"яток медичних ...
684930
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 21-25. – ISSN 2076-9326
684931
  Бєлякова Т.В. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються фонди книжкових пам"яток бібліотек медичних НДІ, які є базою для вивчення історії світової й української медицини, підготовки фундаментальних видань з медичної проблематики. Висвітлюються аспекти формування книжкових колекцій, фондів ...
684932
  Шебеліст С. Книжкові пристрасті професора Волошина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 23


  Юрій Волошин - доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка.
684933
  Усманова О.В. Книжкові проекти газети "День" - лабораторія української історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 130-133. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
684934
  Копистинська І.М. Книжкові розкладки сьогодні: тематичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміни в тематичному аспекті національного книговидання на прикладі книжкового ринку "Петрівка" та квадрату "Світ книги". З"ясовано, що протягом років незалежності України на вітчизняному книжковому ринку з"явилися книги різноманітних ...
684935
  Чадюк М. Книжкові скарби нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 9


  "Чим дивує читача Наукова бібліотека України імені В.І. Вернадського."
684936
  Любовець Н. Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство / Н. Любовець, В. Попик; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1029-7200
684937
   Книжкові фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського Академії наук УРСР : короткий огляд. – Київ : [б. в.], 1989. – 83, [5] с.
684938
  Огар Е. Книжкові часописи часів незалежності у контексті формування критичного дискурсу // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 207-217. – ISSN 2524-0331
684939
  Іваницька С.Г. Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в роздумах Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917-1920 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 176-178. – ISBN 978-966-02-7706-9
684940
  Банцекова А. Книжково-журнальна графіка Львова в стилі ар-деко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 25-34. – ISSN 1728-6875
684941
  Дебру Т. Книжконюх (2003) : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 104-137. – ISSN 0320-8370
684942
   Книжку молоді!. – Київ : Укркнигоцентр, 1931. – 110 с.
684943
  Лук"яшкоК Книжку японця назвали "найбільш британським романом двадцятого століття" // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 81). – С. 14


  Кадзуо Ішігуро отримав Нобелівську премію з літератури.
684944
  Фрис В.Я. Книжна культура в Україні XI–XVI ст.: термінологія і проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 327-339. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
684945
  Щокань Г.П. Книжна лексика староукраїнської літературної мови другої половини XVII - першої чверті XVIII ст.: функціональний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 71-78


  У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття книжної лексики та запропоновано певні додаткові критерії для виділення книжної та вузько книжної лексики староукраїнської літературної мови другої половини ХVІІ - п. чв. ХVІІІ ст. In article ...
684946
  Биківський Л. Книжна справа в Чехословаччині / Л. Биківський ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ, 1926. – 31 с.
684947
  Рихтер В. Книжная витрина / В. Рихтер, Х. Байер. – Москва, 1966. – 112 с.
684948
  Кибрик Е.А. Книжная графика / Е.А. Кибрик. – Ленинград, 1966. – 12 с.
684949
  Богдеско И.Т. Книжная графика : альбом репрод. / Илья Богдеско, нар. худож. СССР ; авт. вступ. ст. Р. Гордина. – Кишинев : Лумина, 1977. – 56 с. : ил.
684950
  Озеревская А. Книжная графика : каталог выставки / А. Озеревская, А. Яковлев. – Москва : Советский художник, 1978. – [34] с.
684951
  Лемкуль Ф.В. Книжная графика : каталог выставки произведений / Ф.В. Лемкуль. – Москва : Союз художников РСФСР, 1985. – 50, [6] с.
684952
  Ганнушкин Е. Книжная графика Е. Ганнушкина / Е. Ганнушкин; ред.: Н. Недбаева. – Москва : Советский художник, 1975. – [48] с.
684953
   Книжная графика и плакат Советской Украины. – К., 1960. – 50с.
684954
  Джеладзе В.П. Книжная графика Кабардино-Балкарии / В.П. Джеладзе, В.А. Шлыков. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 144 с.
684955
  Гольцов Д. Книжная графика Советской Молдавии / Д. Гольцов; ред.: А. Сырова. – Кишинев : Полиграфпром, 1969. – 39 с.
684956
  Москаленко Валерий Васильевич Книжная индустрия США на слежбе идеологических интересов американской буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Москаленко Валерий Васильевич; МГУ. – М., 1977. – 20л.
684957
  Добрынина Н.Е. Книжная культура - понятие многогранное / Наталья Евгеньевна Добрынина // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 34-46
684958
  Харитоненко Е.И. Книжная культура и общество: роман Т. Толстой "Кысь" в контексте произведений Г. Гессе, Р. Брэдбери, У. Эко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 277-287


  Одна из фабульных линий романа-антиутопии Т. Толстой «Кысь» демонстрирует противостояние двух социумов – «прежнего» и «нового», обусловленное разным отношением к системе ценностей книжной культуры. Этот конфликт восходит к романам «Игра в бисер» Г. ...
684959
  Ермолаева М.А. Книжная культура России и Беларуси: комплексные исследования в контексте культурного взаимодействия // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-39
684960
   Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в годы строительства социализма. – Новосибирск, 1987. – 170с.
684961
   Книжная культура: теоретический аспект // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2007. – Вип. 3 (35) : Книжная культура: современное состояние и тенденции развития. – С. 10-25.
684962
   Книжная кунсткамера Евгения Жаркова : рукописи, книги, экслибрисы, открытки : выставка в Феодосийском музее древностей, 26 дек. 2010 г. - 24 янв. 2011 г. : к 25-летию собирателя / Феодосийский музей древностей ; [сост., текст: Е. Жарков]. – Киев : Болеро, 2011. – 125, [3] с. : ил. – Имен. указ.: с. 101-108. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-02-9
684963
  Смирнов-Сокольский Книжная лавка А.Ф. Смирдина / Смирнов-Сокольский. – Москва, 1957. – 80с.
684964
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1979. – 510 с.
684965
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
684966
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1968. – 672 с.
684967
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Свердловск : Средне-Уральское кн. издательство, 1977. – 303 с.
684968
   Книжная лавка писателей. 1932-1957. – М., 1957. – 92с.
684969
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1979
684970
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1980
684971
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1981
684972
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1982
684973
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1983
684974
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва. – ISSN 0869-5962
к №№ 1-13,14-26,27-39,40-52. – 1984
684975
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1981
684976
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1982
684977
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-12. – 1983
684978
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1979
684979
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1980
684980
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1981
684981
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1982
684982
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1983
684983
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1984
684984
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1985
684985
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1986
684986
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1987
684987
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1988
684988
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1989
684989
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1990
684990
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1991
684991
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Вспомогательные указатели : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
к №№ 1-3,4-6,7-9,10-12. – 1992
684992
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1986 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1987
684993
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1987 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1988
684994
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1988 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1989
684995
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1989 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1990
684996
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1990 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1991
684997
   Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Указатель серийных изданий за 1991 год : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва, 1992
684998
   Книжная летопись. Указатель серий 1980 год. – Москва, 1981. – ISSN 0869-5989
684999
   Книжная летопись. Указатель серий 1981 год. – Москва, 1982. – ISSN 0869-5989
685000
   Книжная летопись. Указатель серий 1982 год. – Москва, 1983. – ISSN 0869-5989
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,