Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
687001
  Матеу М. "...когда раскупят все мои стихи" : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 219-223. – ISSN 1130-6545
687002
  Мойсей І. "Кобзар" на вогнищі сталінської інквізиції // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 406-408. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Весніє. Читаю Шевченка. [...] якось дуже вже сумно стає. [...] читаю другий том, [...] якось розбуджує особливо сумний настрій. [...] Сьогодня вперше почав рисувати на тему «Вставайте, кайдани порвіте». [...] Закінчити не пощастило…», – це уривки з ...
687003
   "Кобзар" на польській землі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24
687004
  Лубчак В. "Кобзар" на фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 16


  Спеціально для бійців з АТО у кишеньковому форматі видано книжку Тараса Шевченка.
687005
  Бігун О. "Кобзар" Т Шевченка: між старим і новим завітом (до проблеми літературної діалогічності) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 3-9


  У статті досліджуються корелятивно-типологічні паралелі сакральних наративів та поетичного доробку Т. Шевченка
687006
  Шубравський В.Є. "Кобзар" Т.Г. Шевченка 1860 року / В.Є. Шубравський. – Київ : Дніпро, 1981. – 22, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Розгорнутий тит. арк.
687007
  Бєляєва Л.В. "Кобзар" Т.Г. Шевченка у фондах Національої бібліотеки України ім. В.І. Вернадського = "Kobzar" by T.H. Shevchenko within V.I. Vernadsky National library of Ukraine funds : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 992, [1] с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка, до 175-річчя виходу друком першого "Кобзаря". - Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 668-986. – ISBN 978-966-02-7558-4
687008
  Добролюбов М.О. "Кобзар" Тараса Шевченка / М.О. Добролюбов. – Київ, 1961. – 16с.
687009
  Коваленко А. "Кобзар" Тараса Шевченка та його перші ілюстратори // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 62-63
687010
  Грінішина І.І. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 201-205. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
687011
  Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326
687012
  Чорна Л. "Кобзар" Тараса Шевченка у формуванні особистості шістдесятників // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 261-276. – ISBN 978-966-920-657-2
687013
  Федотова О.О. "Кобзар" Тараса Шевченка як об"єкт уваги радянських органів контролю // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 32-34
687014
  Зарицька Т. "Кобзар" турецькою мовою // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  У 2009 р. світ побачив перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка турецькою мовою в перекладі докторантки каф-ри тюркології Ін-ту філології Тудори Арнаут. Краса поезії Т. Шевченка, його полум’яний пророчий дар полонили душу молодої письменниці, перекладачки, ...
687015
  Моціяка П. "Кобзар" у Загребі / П. Моціяка, О. Моціяка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 7


  Українське культурно-просвітнє товариство "Кобзар" у Хорватії.
687016
  Подолинний А. "Кобзар" у родині Гладишів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 15


  Зв"язки Тараса Шевченка з Поділлям. Лист Михайла Казимировича Гладиша, який жив і довгий час працював лікарем у Зінькові, до Кобзаря. 10 лип. 1860 р.у лікар, у листі до поета, висловив своє захоплення "Кобзарем" і надіслав два власні вірші, просив їх ...
687017
  Скорульська Р. "Кобзар" у творчості Миколи Лисенка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 15


  Імена Лисенка і Шевченка пов"язані в укр. історії не лише титанічною працею композитора над "Музикою до "Кобзаря", а й величезною його громадською роботою над увінченням пам"яті поета в час найтяжчих утисків укр. слова і думки.
687018
  Одінцова М. "Кобзар" шевченків для дітей": нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 128-134


  У статті йдеться про видавничу діяльність Бориса Грінченка. Тут зосереджено увагу на обґрунтуванні доцільності складання, аспектах створення й аналізі елементів змістової структури одної з його рукописних книг. The paper refers to the publishing ...
687019
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 131-134. – ISSN 2075-1222


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлено художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежено специфіку її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
687020
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 160-167


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлюється художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежіється специфіка її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
687021
  Хоменко О. "Кобзар" як світоглядна підстава Акту Злуки: українознавчі проекції історичного феномену // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 29-43
687022
  Боронь О. "Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов" (1860) у літературному процесі свого часу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 124-128. – ISBN 978-617-7442-48-5
687023
  Шевченко Т.Г. "Кобзарь" Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 114с.
687024
  Беляева Л.В. "Кобзарь" Т.Г. Шевченко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: библиографическое исследование. / Л.В. Беляева, И.Д. Войченко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 23-40. – ISSN 2224-1825


  Осуществлено библиографическое исследование изданий "Кобзаря" Т. Г. Шевченко на языке оригинала и в переводах на языки народов мира за период 1840 - 2014 гг., выполненному в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского.
687025
  Рыльский "Кобзарь" Тараса Шевченко / Рыльский, Ф. – Москва, 1964. – 79с.
687026
  Єременко О. "Коваль, що виковує душі" : рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 6-7. – Бібліогр. в кінці ст.
687027
  Либинзон З.Е. "Коварство и любовь" Ф.Шиллера / З. Либинзон. – Москва, 1969. – 133с.
687028
  Цибульська Т. "Ковбой" : казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 138-140


  Надруковані: "Ковбой", "Майже казка", "Дідова казка".
687029
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – М., 1981. – 222с.
687030
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – 2-е. – Москва, 1985. – 222с.
687031
  Осипчук И. "Когда Грушевский оказался в сталинских застенках, чекисты несколько раз имитировали его расстрел" // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 26 ноября (№ 216). – С. 5


  Ровно 80 лет назад умер председатель Украинской Центральной Рады, автор фундаментального научного труда «История Украины-Руси»
687032
  Осипчук И. "Когда и почему здание Киевского университета стало красным, установить пока не удалось. Известно, что изначально было приказано выкрасить его в серый цвет дикого камня" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 26


  Ровно 175 лет назад скончался архитектор Викентий Беретти, по проектам которого в Киеве были построены Красный корпус университета, Институт благородных девиц (Октябрьский дворец), астрономическая обсерватория, разбит ботанический сад, завершена ...
687033
  Боровинская Л. "Когда меня пугает жизнь - я отдыхаю в искусстве": Борисов-Мусатов и его время // Историк и художник : Журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 3. – С. 126-130
687034
  Климова И. "Когда мы были маленькими" : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 119-123. – ISSN 0131-8136


  Опубликованы рассказы: "На кого Бог пошлет", "Друг мой козел".
687035
  Оришака О. "Когда отыскан угол зренья": поэтология А. Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 92-99
687036
  Чижова Е. "Когда подводишь итог...". О Данииле Гранине // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 382-403. – ISSN 0042-8795
687037
  Винников Г Н. "Когда цветёт акация" и другие комедии / Г Н. Винников. – Москва, 1972. – 536с.
687038
  Грабович Г. Кобзар. Каменяр. Дочка Прометея // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 16-19
687039
  Шевченко Т.Г. Кобзар.Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року / Т.Г. Шевченко. – Репринтне видання. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Фишера, 1962. – 114 с.
687040
  Мостовий Я. Кобзарева доля : поезії / Ярослав Мостовий. – Івано-Франківськ, 1999. – 196с.
687041
   Кобзарева зоря : збірник : поезії рад. поетів про Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 262 с.
687042
  Кравець Я. Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 447-459. – ISBN 978-966-920-140-9
687043
  Мосенкіс Ю. Кобзареве слово в Парижі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  Про нові публікації, що виходять до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка.
687044
   Кобзареві - Одеса. – Одеса, 1964. – 212с.
687045
  Танана Р. Кобзареві шанувальники про українську мову : За сторінками книг вражень першого народного музею Кобзаря в Каневі - Тарасової світлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 118-123. – ISSN 0868-4790
687046
   Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году. – Киев : Литография Губернского Правления, 1904. – 65 с. – (Оттиск из Памятной книжки Киевской губернии на 1904 год)
687047
  Шуст Я.И. Кобзари и лирники Украины на фоне славянского эпоса. (Связь кобзарей и лирников Украины с русскими и другими славянскими народными певцами). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуст Я.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 17 с.
687048
  Тиховский П. Кобзари Харьковской губернии / П. Тиховский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", князя К.Н. Гагарина, 1902. – [4] с. – Окр. відбиток из : Сборник историко-филологического общества, т. 13, 1902 г. ; [Ксерокс]
687049
   Кобзарі, як духовні провідники / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7480-55-5
687050
  Лавров Ф.І. Кобзарі. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1980. – 249с.
687051
  Павко А. Кобзарство - через віки й випробування // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 39/40). – С. 8
687052
  Мороз В. Кобзарство в контексті історії України козацької доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 109-112. – ISBN 978-966-439-357-4
687053
  Жеплинський Б. Кобзарство і Шевченко // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 243-247. – ISBN 966-02-1422-7
687054
  Нирко О. Кобзарство Криму та Кубані : [ навчальний посібник (хрестоматійне видання) для студ. вищих навчальних закл. ] / Олексій Нирко ; [ упорядкував, редагув., передм., вступна стаття Н. Сулій ]. – Київ : Просвіта, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-2133-11-0
687055
  Васюта О.П. Кобзарство Чернігівщини: пошук новочасної освітньої моделі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 351-359
687056
  Янковська Ж. Кобзарство як національно-культурний феномен: відображення в літературі ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-357-4
687057
  Куровська І.Р. Кобзарство як феномен української духовності (на матеріалі Кримського регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Куровська Ірина Ростиславівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
687058
  Чорногуз Ярослав Кобзарська січ : Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г. Майбороди - 90 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0868-9644


  Нац. засл. капелі бандуристів ім. Г. Майбороди - 90 років
687059
  Лісняк І. Кобзарська тематика у творчості Максима Рильського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 29-36. – ISSN 2313-8505
687060
  Лоцман Р. Кобзарське виконавство у контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 119-121
687061
  Корякін О.О. Кобзарське мистецтво як феномен української нації // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 166-169
687062
   Кобзарськи Думы [Кобзарські Думи] : Казка наpодня: [Збіpка]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. О-ва гpамотности]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 80 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Изд. Ком. Хаpьк. О-ва pаспpостpаненія в наpоде гpамотности ; № 125)


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
687063
  Субота М. Кобзарський дух в наіональній культурі та класичній літературі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 279-285. – ISBN 978-617-640-323-4
687064
  Жеплинський Б.М. Кобзарськими стежинами / Богдан Жеплинський ; [упоряд., ред.: М. Пономаенко ; відп. ред. Л.І. Крушельницька] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2002. – 277, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 966-02-1422-7
687065
  Маслова Ю.В. Кобзарські школи у формуванні вокальної культури України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 155-161. – ISSN 2225-7586
687066
  Савченко Микола Кобзарські шляхи Остапа Вересая : 200-й річниці з дня народження О.Вересая присвячується / Савченко Микола. – Київ : Київський університет, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-492-4
687067
   Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. праць наук.-практ. конференції з міжнар. участю, 15-16 черв., 2019 р., м. Київ / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд.: К.П. Черемський]. – Київ : Олександр Савчук : Музей Івана Гончара, 2019. – 218, [1] с. : іл., портр., ноти. – Окремі ст. англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
687068
  Дяченко Д. Кобзарсько-лірницька традиція як соціокультурний феномен // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 211-213. – ISBN 978-966-171-783-9
687069
  Романюк І. Кобзарсько-лірницька традиція як феномен національної культури України // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 152-156. – ISBN 966-7170-47-0
687070
  Щербина М. Кобзаря і Канів малював з уяви // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  "...Минуло 100 років від дня народження Андрія Федоровича Пошиваника, талановитого педагога і самодіяльного художника, людини творчої, ініціативної, щирої, закоханої у малювання".
687071
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
2. – 132-303с.
687072
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1840. – 115с.
687073
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева і Полонського / Т.Г. Шевченко ; [ред.-упоpяд.: О.О. Русов, Ф.К. Вовк]. – У Празі (Прага) : Nakl. knih. dra Gregra a Ferd. Dattla, 1876. – XXII, [1], 414, IV с. : 1 поpтp., мал. – Ред.-упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. - К., 1976. - Прим. № 69517 дефектний, відсутні тит. арк., с. XV-XXII, обидва примірника без с. I-IV в кінці кн. – ISSN 1876


  В кн. поет. твоpи, дpама "Hазаp Стодоля", автобіогpафія (pос.) "Письмо к pедактоpу Hаpоднаго Чтенія" та спогади (pос.) І.С. Туpгенєва і Я.П. Полонського
687074
   Кобзарь : зборник руско-украинских квартетов выданый гр. к. дух. Семенища у Львові / под ред. Вп. п. А. Вахнянина и Вн. о. Бажанського. – Львов : Накл. питомцев гр. кат. дух. Семенища у Львові ; [В друк. Пилєра], 1885. – VII, 114 с. – Тести пісень на рос. і укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
687075
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – В Киеве (Киев) : Изд. в кн. маг.Иогансона ;[Высоч. утв.Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К в Моск. ; Киевск. отд.], 1889. – 3, 553, [4] с., 1 аpк. поpтp. – Hа обкл. епігpаф з твоpу авт. - В кн. віpші, поеми, дpама "Hазаp Стодоля" та віpш О.І. Псьол "До сестpи". - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
687076
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Київ, 1899. – 614с.
687077
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : В переводе русских писателей Н.В. Берга, И.А. Бунина, И.А. Белоусова : с портр. и биогр., сост. Ив. Ал. Белоусовым / Тарас Шевченко ; Ред. И.А. Белоусова. – 2-е изд., значит. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание" ; [Тип. Монтвида], 1906. – ХХVІІ, 362 с., 1 л. портр
687078
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : (с портретом). – Санкт-Петербург : [Типогр. И. Флейтмана], 1907. – 388 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
687079
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко ; [Під редакціею [та з передм.] В.М. Доманицького. – 3-є повн. вид. – Санкт-Петербург : Вид. В.І. Яковенка ; [Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – XXIX, 600 c., 1 арк. портр.: іл. – Прим. № 103551 деф., вилучена передмова: Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький. . - Примітки: с. 581-600
687080
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко ; [Передм. "Тарас Григорьевич Шевченко" И. Леонова]. – Санкт-Петербург : Тип. П.Я. Синченко, 1911. – 571, V с. – Передм. рос.
687081
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : Б.Н. Берга, Н. Гербеля, Н. Голованова и др. / Тарас Шевченко ; Под ред. М. Славинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, 252 с.
687082
   Кобзарь : сборник малороссийских песен. – Москва : Тип. Бельцова, 1911. – 280, VIII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
687083
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
1. – 1911. – 127с.
687084
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Рус. кн. Т-во "Деятель" ; [Типо-Литогр. В.В. Шварца], 1914. – V, 162 с. – Передм. рос. - В кн. поет. твоpи. - Приписи [пpиміт.]: с. 161-162. – (Общедоступная библиотека ; № 381/3)
687085
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Петроград : Изд. Н.И. Холмушина ; [Тип. П.Я. Синченко], 1915. – 570, VI с. – Передм. рос.
687086
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : З портретом і життєписом / Т. Шевченко ; В редакції [з передм. "Життя Тараса Шевченка" й приміт.] В. Доманицького. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Друк. Т-ва "Криниця"], 1917. – XXXI, 704 с. : мал., поpтp. – Примітки: с. 669-697
687087
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко. – Харков : Изд. П.Д. Калугина, 1918. – 208, III с. : мал. – Тит. л. рос. мовою
687088
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повний текст : з життєписом, поpтpетами письменника й малюнками хати, де наpодився Т. Шевченко, й його могили / Т. Шевченко ; в pедакції [та з вступ. ст. "Життя Таpаса Шевченка"] В. Доманицького. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. І.І. Чоколова, 1918. – XXVI, 576 стп., 1 л. портр. : поpтp., мал. – Прим. № 36370 дефектний, відсутні ствб. 573-576
687089
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Січеслав, 1919. – 526с.
687090
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повне видання з поясненями Юліана Ясницького / Тарас Г. Шевченко ; під ред. Ю. Ясницького. – Мелітополь : Вид-во Гай ; [Друк "Наша жизнь "]
Т. 1, вип. 2. – 1920. – 63 с.
687091
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Катеринослав, 1921. – 431с.
687092
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : скорочене ювілейне видання 1861-1921 / Т. Шевченко ; [Передм. В. Коряк]. – Харьков : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – ХХ, 332 с. : 1 портр. – На с. 315 ноти до „Заповіту”. - Прим. № 241144 дефектний, відсутні с. I-XX та 317-330
687093
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Ленинград; Москва, 1933. – 171с.
687094
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1934. – 392с.
687095
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1935. – 279с.
687096
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 464с.
687097
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ростов, 1939. – 166с.
687098
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко; М. – Москва, 1947. – 687с.
687099
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : пер. с укр. / Тарас Шевченко ; ред. А . Дейча, М. Рыльского и Н. Ушакова. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 743 с. : ил.
687100
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : избранные стих. и поэмы ; пер. с укр. / Тарас Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 623 с. : изд. ил. рис. автора
687101
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихотворения и поэмы ; пер. с укр. / Т.Г. Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 655 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 124 ; Серия вторая. Литература XIX века)
687102
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1979. – 239 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных. - Миниатюрное издание в суперобл. и в футляре
687103
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : [стихи : пер. с укр. / Т.Г. Шевченко ; изд. иллюстрировано работами Т.Г. Шевченко]. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1980. – 238 с. : 1 портр. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
687104
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Киев, 1983. – 608с.
687105
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1983. – 591с.
687106
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1983. – 647 с.
687107
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1984. – 240с.
687108
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1989. – 227с.
687109
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : Репр. відтворення женев. вид. 1878 р. / Вих. дані ориг.: Женева: Печатня ”Громади”, 1878. – Київ : Добровільне товариство любителів книги УРСР
Ч. 1. – 1991. – ХХІ, [2], 24-126, ІІ, [2] с. – Мініатюр. вид. (55 х 85 мм)


  Перше мініатюрне видання "Кобзаря" Т.Г. Шевченка, видруковане в Женеві 1878 року, форматом 55 х 85 мм українською мовою, тиражем 1000 прим. у друкарні "Громади". Друкарня ця була заснована М.П.Драгомановим, який, емігрувавши з Російської імперії, ...
687110
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихи и поэмы в новых переводах на русский язык / Тарас Шевченко ; [ил.: Т.Г. Шевченко ; сост. и предисл. В.Г. Крикуненко ; пер. на рус.: Н. Кобзев и др.]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 574, [1] с. : ил. – Т. Шевченко - 2000. – ISBN 978-966-399-583-0
687111
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Тарас Шевченко ; [ред.-сост. К. Жумашева]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 239, [1] с., [20] л. фотоил. – Т. Шевченко - 200. – ISBN 978-966-399-627-1
687112
  Шевченко Т.Г. Кобзарь [1878] / упоряд. та передм. Ф. Вовк, уклад. А. Г. Ляхоцький. – Київ : Жовтень
Ч. 1. – 1989. – 128 с. – Репритное издание 1878, Женева
687113
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводах русских писателей / Т.Г. Шевченко ; [собр. И.А. Белоусовым]. – [Москва] : О-во любителей Рос. словесности ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерева и К*], 1911. – 6, 136 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. арк.: Доход с издания поступает на памятник Т. Шевченко
687114
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводе русских поэтов / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 463с.
687115
  Апушкин Я.В. Кобзарь Дармограй : драмат. этюд [о Т.Г. Шевченко] / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1963. – 23 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 18 ; Одноактные пьесы)
687116
  Сластионов А. Г. Кобзарь Михайло Кравченко и его думы / [Соч.] Г. А. Сластионова. – Киев : Тип. Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – с. : рис. – Отд. отт.: Киевская старина. Киев, 1902, т. LXXVIІ , № 5, с. 303-331. - Думы Михайла Кравченко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надпись от автора
687117
  Конинский А. Кобзарь Остап Вересай. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [8] с. – Отд. оттиск из : Киевская старина, 1882
687118
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка / коштом Д. Е. Кожанчикова. – (типом четвертим). – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : Типография Императорской Академии Наук (Вас. Остр., 9 лин., №12), 1867. – XII, 677 с.


  На титульному аркуші штампи: "Бібліотека Інституту Т.Г.Шевченка". "Наукова бібліотека Інституту української літератури імені Шевченка". На 17 с. штамп: "Інститут Тараса Шевченка. Харків"
687119
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка. – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 3 : Пеpеклав О. Кониський. – 1895. – 112, 102 c.


  Зміст: Записки або Жуpнал Таpаса Гpигоpовича Гpушівського Шевченка / Вступне слово pедакції; Художник: Автобіогpафічна повість Т. Шевченка
687120
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. – У Львові (Львів) : Виданє Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 4. – 1898. – [1], 347, [4] с.


  Зміст: Hаймичка; Безщасний; Княгиня; Варнак / [Укр. пер. О. Кониського]. Капитанша / [Укр. пер. Товкача]. Музика / [Укр. пер. Міхновського]. - Перекладачів встановлено за кн.: Покажчик видань Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Повне видання ...
687121
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [1860 року] / Т.Г. Шевченко. – Факсим. видання. – Київ : Дніпро, 1981. – 244, [2] с. : портр. – Передрук вид.: Кобзарь Тараса Шевченка : коштом Платона Семеренка. С. Петербург: в друкарні П.А. Куліша, 1860. - Кн. в картонному футлярі. - На корінці: Кобзарь 1860
687122
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Печ. В. Головина, 1869. – 332, II, [1] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 309-332)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
687123
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., вновь испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1876. – 332, [2] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 321-334)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
687124
  Добролюбов Н.А. Кобзарь Шевченка (1860) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 14 с.
687125
  Костомаров М. Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 195-201. – ISBN 978-966-500-300-7
687126
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 50
687127
   Кобзистий Павло Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 94-95 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
687128
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 100. – ISBN 978-966-439-961-3
687129
   Кобзистий Павло Іванович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 53. – ISBN 966-95774-3-5
687130
   Кобилецький Юрій Свиридович (1905-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203. – ISBN 978-966-439-754-1
687131
  Коновалов С.М. Кобилиця Лук"ян // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 176-178. – ISBN 966-8088-02-6
687132
  Мацяк О. Кобилянська і Шопен: без імітації // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 221-230. – ISSN 2309-4389
687133
  Вітер В. Кобилянська й сучасники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 квітня (№ 70). – С. 11


  Письменниця своєю творчістю спростовує думку про те, що класику нами вже прочитано.
687134
   Кобилянська О. "Людина" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48 с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-90-7
687135
  Курас І. Кобилянська Ольга Юліанівна // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 242-244. – ISBN 966-642-207-7
687136
  Гребінь В.В. Кобилячка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 417. – ISBN 978-966-02-6814-2
687137
  Нурабуллаев Е. Коблан : каракалп. нар. эпос / записан от Е. жрау Нурабуллаева Н. Жапаковым ; перевод с каракалп. А. Наумова ; [худож. К.Т. Рейпназаров]. – Нукус : Каракалпакстан, 1987. – 246, [2] с. : цв. ил. – Развернутый тит. л. - Кн. в суперобл. - На обл. авт. не указан
687138
   Кобланды-батыр. – М., 1975. – 446с.
687139
  Горобець Ірина Кобленц. Німецький кут / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 68-75 : фото
687140
   Коблянський Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268 : фото
687141
  Королев М.А. Кобол - язык для алгоритмизации экономических расчетов / М.А. Королев. – М, 1964. – 36с.
687142
  Сэксон Д. Кобол / Д. Сэксон. – Москва : Статистика, 1970. – 180 с.
687143
   Кобол. – К, 1973. – 292с.
687144
   Кобол. – К., 1978. – 408 с.
687145
   Кобол ЕС ЭВМ. – М., 1978. – 280 с.
687146
  Кендзера О.В. Коболев Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 420. – ISBN 978-966-02-6814-2
687147
   Коболев Володимир Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-966-439-754-1
687148
  Гослинг П. Кобра : [роман ; пер. с англ.] / Паула Гослинг. – Рига : Лиесма Системс, 1993. – 430 с. – (Бестселлеры Голливуда)
687149
  Арманд Т.А. Кобуладзе : художник / Т.А.Арманд. – Москва : Искусство, 1962. – 32, [32] с. : ил.
687150
  Мушкудіані О.Н. Кобуладзе Сергій Соломонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 424-425. – ISBN 978-966-02-6814-2
687151
  Колесова Н. Кобуци // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 103-119. – ISSN 1728-8568
687152
  Магауин М.М. Кобыз и копье / М.М. Магауин. – Алма-Ата, 1970. – 160с.
687153
  Искин А.Ю. Ковалевская черемуха / А.Ю. Искин. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1963. – 132 с.
687154
  Куприц Н.Я. Ковалевский / Н.Я. Куприц. – М, 1978. – 119с.
687155
  Плахова О. Ковалевський Максим Максимович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 138-141. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
687156
  Короткий В. Ковалевський Микола (1892-1957) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 416-417. – ISBN 5-7707-1062-4
687157
  Короткий В. Ковалевський Олександр Онуфрієвич (1840-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 417. – ISBN 5-7707-1062-4
687158
  Короткий В.А. Ковалевський Олександр Онуфрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 192. – ISBN 966-06-0393-2
687159
   Ковалевський Олександр Онуфрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 30. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
687160
  Булгаков Коваленка в роботі наукових форумів у галузі механіки (1942 - 1957) / Булгаков, А.Д. Участь // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 150-164. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
687161
  Данилюк І.В. Коваленко Алла Борисівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 433. – ISBN 978-966-02-6814-2
687162
   Коваленко Алла Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
687163
   Коваленко Анатолій Дмитрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 158-160. – ISBN 966-02-0537-6
687164
   Коваленко Андрій Віленович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268-269 : фото
687165
   Коваленко Валерій Фадейович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 269-270 : фото
687166
  Анисимов І.О. Коваленко Валерій Фадейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 437. – ISBN 978-966-02-6814-2
687167
   Коваленко Валерій Фадейович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
687168
   Коваленко Віталій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270 : фото
687169
   Коваленко Віталій Петрович (1940-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
687170
   Коваленко Олена Едуардівна : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: О.І. Єрьоміна, І.І. Царенко, Т.В. Калініченко та ін. ; наук. ред. Н.М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2009. – 133 с. : іл., табл., портр. – Тест укр., рос., англ. - Імен. покажч. праць: с. 75-76. – (Вчені УІПА - ювіляри)
687171
   Коваленко Петро Іванович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1967-1998 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1998. – 64, [4] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 61-65. – Бібліогр. в кінці кн. – (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-004-5
687172
   Коваленко Тимофей Егорович. – Ленинград, 1987. – 4с.
687173
  Юодка Бенедиктас Антанович Ковалентные взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, синтетические и природные нуклеотидопептидные : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Юодка Бенедиктас Антанович; МГУ. – М., 1981. – 56л.
687174
  Юодка Б.А. Ковалентные нуклеиново-белковые структуры и их химическое моделирование / Б.А. Юодка. – Вильнюс, 1985. – 176с.
687175
  Синько Р. Ковалерідзе. Інше світобачення // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 48-57 : Фото: пам"ятники Т. Шевченку. – ISSN 0868-9644


  "...Дослідження Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе до 200-річчя від дня народження поета-пророка".
687176
  Кушко І.В. Ковалі своєї долі / І.В. Кушко. – К., 1988. – 148с.
687177
  Астаф"єв О.Г. Ковалів Юрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 459-460. – ISBN 978-966-02-6814-2
687178
   Ковалів Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204-205. – ISBN 978-966-439-754-1
687179
   Ковалів Юрій Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144-146. – ISBN 978-966-439-757-2
687180
  Вовк М.П. Ковалівське поле / М.П. Вовк. – Харків, 1976. – 103с.
687181
  Слдов"янова М. Ковалок згадки до ювілейної учти // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 386-388. – ISSN 2078-1911
687182
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1970) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1975 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г.Шевченка
687183
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 198-199. – ISSN 2075-437X
687184
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка / А.М. Шалаєв. – Київ, 1966. – 74 с.
687185
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка (Розповідь про метали...) / А.М. Шалаєв. – Киев : Наукова думка, 1966. – 74с.
687186
  Кравченко О.В. Коваль Алла Петрівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 123-124
687187
  Пономарів О. Коваль Алла Петрівна / Олександр Пономарів // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 152-153. – ISBN 978-966-2726-03-9
687188
  Пономарів О.Д. Коваль Алла Петрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 462. – ISBN 978-966-02-6814-2
687189
   Коваль Алла Петрівна (1923-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
687190
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко // Boa constrictor / І.Я. Франко. – Нове, переробл. вид. – Львів : Накл. Українсько руської видавничої спілки, 1907. – 139 с.
687191
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – вид. 2-ге. – Катеринослав : [Слово] ; Дpук. І. Вісьман та І. Моpдхілевич, 1918. – 130 с. – В кн. пеpедм. до 1-го вид.


  В кн. пеpедм. до 1-го вид.
687192
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів ; Київ : Накл. укр. книгарні і антикварні ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1924. – 148 с.
687193
  Будько Євген Коваль емалей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 120-125 : фото
687194
   Коваль Ігор Пилипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270-271 : фото
687195
   Коваль Ким Петрович. – М, 1987. – с.
687196
   Коваль Лариса Григорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
687197
   Коваль Леонід Васильович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 92-93. – ISBN 978-966-313-531-1
687198
   Коваль Леонід Васильович (1933-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
687199
  Саксе А.О. Коваль щастя : казки / Анна Саксе ;. – Львів : Каменяр, 1972. – 95 с.
687200
  Яновский Ю. Коваль. / Ю. Яновский, 1942. – 32с.
687201
   Ковальов Митрофан Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 113-114. – ISBN 978-617-573-038-6
687202
  Боньковська С.М. Ковальство на Україні : (19 - початок 20 ст.) / С.М. Боньковська; АН України, Інститут мистецтвознавіства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1991. – 109с. : іл. – ISBN 5-12-001986-2
687203
  Короткий В.А. Ковальський Маріан Альбертович (Войтехович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 187. – ISBN 966-06-0393-2
687204
  Качковська Н. Ковальські цехи та майстерні Cтаніславова кін. XIX - поч. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 180-189. – ISSN 0236-4832


  У статті розглянуто головні аспекти розвитку ремісничих ковальських об’єднань (цехів), відділів художнього металу архітектурно-будівельних, слюсарно-мистецько-будівельних фірм; механічно-слюсарних майстерень Станіславова як чинників розвитку металевого ...
687205
  Штонь Г.М. Ковальчук-Синичук Леся Максимівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 543. – ISBN 978-966-02-6814-2
687206
  Жадько В. Ковальчук Олександр Володимирович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 424. – ISBN 978-966-8567-14-8
687207
   Ковальчук Станіслав Сергійович (1952-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206-207. – ISBN 978-966-439-754-1
687208
   Ковальчук Тетяна Григорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 42. – ISBN 966-8352-11-4
687209
  Базилевич В.Д. Ковальчук Трохим Тихонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542. – ISBN 978-966-02-6814-2
687210
   Ковальчук Трохим Тихонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
687211
  Жовтянський В.А. Ковальчук Юрій Гіоргійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542-543. – ISBN 978-966-02-6814-2
687212
   Кованцов Микола Іванович (1924-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
687213
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Киев, 1956. – 132с.
687214
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Москва, 1956. – 208 с.
687215
  Ветлина В.А. Кованый сундук алтайца Анчи / В.А. Ветлина. – Москва, 1961. – 108с.
687216
  Дубиций А.Ф. Кованый шлем / А.Ф. Дубиций. – Алма-Ата, 1961. – 71с.
687217
  Савкіна М.Ю. Коварiацiйна матриця оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 63-70. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi знайдено в явному виглядi коварiацiйну матрицю оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри в виглядi рiвностей у випадку, коли кiлькiсть обмежень на одиницю менше кiлькостi параметрiв. Невiдомi параметри моделi ...
687218
  Зубарев А.П. Ковариантная полевая теория взаимодействующих открытых суперструн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зубарев А.П.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 19л.
687219
  Барковский Л.М. Ковариантная теория электрооптических эффектов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барковский Л.М.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 13л.
687220
  Натиев Шакир Мамед Оглы Ковариантная формулировка релятивистской гамильтоновой теории на световом конусе и некоторые ее применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Натиев Шакир Мамед Оглы; Азерб. гос. университет. – Баку, 1979. – 18л.
687221
  Алексеев А.И. Ковариантное уравнение двух аннилигирующих частиц : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексеев А. И.; МВО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1956. – 7л.
687222
  Дамаскинский Евгений Викторович Ковариантные представления групп канонических и таковых переменных в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дамаскинский Евгений Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
687223
  Токарев М.В. Ковариантный подход в переменных светового конуса и применение его для описания процессов с участием дейтрона. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Токарев М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1994. – 39л.
687224
  Тариеладзе Важа Изетович Ковариационные операторы вероятностных мер в бесконечномерных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тариеладзе Важа Изетович; АН Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1975. – 14л.
687225
  Ломпей Р.Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ломпей Роберт Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
687226
  Савкіна М.Ю. Коваріаційна матриця оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С.191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено в явному вигляді коваріаційну матрицю оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей, коли функція регресії – лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме; обмеження ...
687227
  Пане Армийн Коварная голубка / Пане Армийн. – Москва, 1960. – 74 с.
687228
  Бауэр И. Коварная проповедь ренегата, или Крутой поворот Р. Гароди = Sirenengesang eines Renegaten oder Die "grose Wende" Roger Garaudys / Бауэр И., Липерт А. ; пер. с нем. Т.А. Рябушкиной. – Москва : Прогресс, 1973. – 181 с.
687229
  Никитинский И. Коварные методы подрывной работы империалистических разведок / И. Никитинский. – Москва, 1954. – 88с.
687230
  Колупаев Г.П. Коварный враг : О вреде употребления алкоголя / Г.П. Колупаев, Л.Л. Галин. – Москва : Воениздат, 1987. – 56 с.
687231
  Ардов В.Е. Коварный лунатик / В.Е. Ардов ; ил. Ю. Ганфа. – Москва, 1945. – 61 с. – (Библиотека крокодила ; 7)
687232
   Коварская Евгения Моисеева. – М, 1985. – 32с.
687233
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва-Л., 1951. – 228с.
687234
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1964. – 131с.
687235
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1967. – 128с.
687236
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Л., 1975. – 272с.
687237
  Шиллер Ф. Коварство и любовь. – Москва : Книга, 1985. – 399с.
687238
  Кривицкий А. Коварство и политика / А. Кривицкий. – Москва, 1981. – 200с.
687239
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1934. – 116с.
687240
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1937. – 129с.
687241
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Київ, 1947. – 191с.
687242
  Ляпунова Анастасия Коварство орхидей. Прекрасные могиенницы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 98-103 : фото
687243
  Приймич М. Ковач Антон Михайлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 23 : Антон Ковач. – С. 3-31.
687244
  Квіт С.М. Ковба Жанна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 551. – ISBN 978-966-02-6814-2
687245
  Бончковський О.С. Ковбань - детально стратифікований лесово-грунтовий розріз Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 24-33 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
687246
   Ковбасюк Стефанія Андріївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 147. – ISBN 978-966-439-757-2
687247
  Лауринчюкас А.К. Ковбои истерии и торжество разума / А.К. Лауринчюкас; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Правда, 1984. – 221 с.
687248
  Папченко Анна Ковбои южных широт : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 132-141
687249
  Іщенко Н. Ковбої в грі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 11


  Як Вашингтону вдається мирити Белград та Приштину.
687250
  Соколян М. Ковдра сновиди : виправдання безладу : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2005. – 236 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-061-0
687251
   Ковель. – К, 1976. – 45с.
687252
  Вельма М.Г. Ковель : Путівник / М.Г. Вельма. – Львов : Каменяр, 1990. – 68с
687253
  Сміян П.К. Ковель. / П.К. Сміян. – Львів, 1968. – 47с.
687254
  Татаринов В. Ковер-самолет. – Екатеринослав : Типо-Литогр. М.С.Копылова, 1899. – 7 с. – Отд. оттиск
687255
  Туманова З.А. Ковер весны. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1980. – 192с.
687256
  Рошаль Г. Ковер Джомарта. / Г. Рошаль, А. Тажибаев. – М-Л, 1944. – 100с.
687257
  Уваров Ю.В. Ковернинские сосны / Ю.В. Уваров. – Горький, 1979. – 63с.
687258
  Павлов С. Ковзальський спорт / С. Павлов, Н. Теппер. – Х, 1933. – 100с.
687259
  Іщенко О.С. Ковзанка в небо : поезії / Олена Іщенко. – Київ : Український письменник, 2018. – 92, [4] с. – ISBN 978-966-579-541-4
687260
  Джумайло В.П. Ковзанярський спорт. / В.П. Джумайло. – К., 1959. – 72с.
687261
  Острик Володимир Ковзний контакт жорсткого диска з пружним клином / Острик Володимир, Шокотова Ольга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контакт з тертям жорсткого диска, який рівномірно обертається, з пружним клином. Одна з граней пружного клина закріплена, а обід диска вдавлюється у незакріплену грань клина в околі його вершини. Методом Вінера-Гопфа отримано точний ...
687262
  Бойко Т М. Ковзні іскри на поверхні скляних трубок в розрідженому повітрі / М.Т. Бойко. – Київ : [Б. в.], 1938. – С. 33-53. – (Фізичні записки / АН УРСР, Ін-т фізики ; Т. 7, Вип. 1)
687263
  Хорунжий А.М. Ковила : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 112 с.
687264
  Терен В.В. Ковила на вітрі / В.В. Терен. – К, 1991. – 294с.
687265
  Соколов Б. Ковід-19: Жнива скорботи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 3
687266
  Лиховид І. Ковід не відступає // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 6


  У Національній академії наук прогнозують пік захворюваності на квітень - травень - як у регіонах готуються до чергової хвилі пандемії?
687267
  Ситник О. Ковідна конкуренція: тренди АМКУ в 2020 р. // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 14
687268
  Наєнко М. Ковінька, Дяченко, Григоренко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 305-306
687269
  Лебедев А. Ководство / Артемий Лебедев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 504, [2] с. – ISBN 978-5-98062-016-5
687270
  Головаха С. Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 215-222. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто нові можливості для подальшого розвитку бібліотек та урізноманітнення надання ними послуг за умов економічної кризи. Як експеримент запропоновано коворкінг, який надасть змогу запропонувати відвідувачам більший набір сучасних бібліотечних ...
687271
  Гладков Т.К. Ковпак / Т.К. Гладков, Л.Е. Кизя. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 288с. – (Жизнь замечательных людей)
687272
   Ковпак Сидір Артемович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 94-95
687273
  Баран В.Л. Ковпаківці / В.Л. Баран. – Львів : Карпати, 1977. – 22 с. : іл. – Укр. та рос. мовами
687274
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Драбівському і Золотоніському районах Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 565. – ISBN 978-966-02-6814-2
687275
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Чорнобаївському районі Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 566. – ISBN 978-966-02-6814-2
687276
  Ухсай Я.Г. Коврига : стихи и поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 176 с.
687277
  Ежов А.В. Коврига хлеба / А.В. Ежов. – Чебоксары, 1986. – 284с.
687278
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Азербайджана / Н.А. Абдуллаева ; АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Элм, 1971. – 150 с.
687279
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Советского Азербайджана : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: / Абдуллаева Н.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 19л.
687280
  Кулиев М.М. Ковроделие в Азербайджане. (Ист.-этногр. исследование по материалам сев.-вост. районов Азербайджана) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кулиев М.М.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 27л.
687281
  Маковецкая Марина Ковры-портреты. Портрет на фоне ковра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 102-111 : фото
687282
  Гоберман Д.Н. Ковры Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1960. – 83с.
687283
  Шестопал Я.Е. Ковры под псевдонимом / Я.Е. Шестопал, Л.Г. Южаков. – М., 1987. – 128с.
687284
  Вітковський В. Ковтки свободи. Спроба теоретичного аналізу одного феномена // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.3-5.
687285
   Ковток життя : літ.-худож. альм. : [зима - 2018] / [кер. проекту Т. Виговська ; літ. ред. Н. Данилюк]. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7477-13-5
687286
  Сологуб Дмитро Ковток Мадейри : Мадейра / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 30-35 : Фото
687287
  Окуджава Б.Ш. Ковток свободи / Б.Ш. Окуджава. – Київ, 1990. – 509с.
687288
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 95-96 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
687289
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 101. – ISBN 978-966-439-961-3
687290
   Ковтонюк Ольга Володимирівна (1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 54. – ISBN 966-95774-3-5
687291
  Акимов І.А. Ковтун Михайло Фотійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572. – ISBN 978-966-02-6814-2
687292
  Герасименко С.С. Ковтун Наталія Василівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572-573. – ISBN 978-966-02-6814-2
687293
   Ковтун Наталія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
687294
  Мовчанюк Д. Ковтун Тетяна Валентинівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 154. – ISBN 978-966-2726-03-9
687295
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-754-1
687296
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-439-757-2
687297
  Бабаян В. Ковчег : стихи : пер. с арм. / Вардгес Бабаян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 78 с.
687298
  Владимиров А.А. Ковчег / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1990. – 300с.
687299
  Чаренц Егише Ковчег : стихотворения и поэмы / Егише Чаренц ; [сост., вступ. ст., прим. Р. Ангаладяна ; ил. Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1990. – 380 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
687300
   Ковчег. – М., 1991. – 510с.
687301
   Ковчег : зб. статей з церковної історії. – Львів : [б. в.]
Число 1. – 1993. – 153, [1] с. – На тит. акр. назва також старогр. – Бібліогр. в кінці ст.
687302
  Неділько Оксана Ковчег : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 89-100. – ISSN 0130-321Х
687303
  Винницька Я. Ковчег "Україна" / [Ярина Винницька ; художники-дизайнери: Юлія Табенська та ін. ; пер. англ. Анна-Юлія Франко]. – Львів : Ковчег, 2021. – [160] с. : іл., портр. – Текст парал. англ., укр. – (Ковчег "Україна"). – ISBN 978-966-97900-5-7
687304
  Тарасюк Галина Ковчег для метеликів = недитяча казочка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 51-63. – ISSN 0130-1608
687305
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів : новели / Галина Тарасюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-361-434-2
687306
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів: Недитяча казочка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
687307
  Романецкий Н. Ковчег на второй линии // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 100-115. – ISSN 1728-8568
687308
  Даррелл Д. Ковчег на острове / Д. Даррелл. – Москва : Мир, 1980. – 128с.
687309
  Даррел Дж. Ковчег на острове : Золотые крыланы и розовые голуби; Hатуралист на мушке; Ковчег на острове / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 444 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763200721
687310
  Шлапак П В. Ковчег Ноя : рух матерії в Сонячній системі та на ядерних рівнях Землі // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 174-178. – ISSN 1728-3671


  У Стародавньому світі пророку Мойсею було відкрито таємницю створення світу. Як науковий геній свого часу, Мойсей зашифрував у алегоричну форму в родоводі Адама і Потопі прикладну науку про будову ядра Землі, Сонячної системи і рухи космічної водневої ...
687311
   Ковчег отця Ковча / [авт. тексту: О. Крук ; над вид. працювали: О. Константинюк, М. Цісик, Р. Лихван та ін. ; фото: Л. Криса, М. Романяк ; худож. ред.: В. Біленко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 143, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – ISBN 978-617-635-111-5
687312
  Хаткевич Василий Ковчега на Арарате нет, - но... : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 4
687313
   Ковш : Литературно-художественный альманах : в 4 кн. – 1925-1926. – Ленинград : Госиздат
Кн. 3. – 1925. – 246 с.
687314
  Смирнов-Фролов Ковш / Смирнов-Фролов. – Москва, 1981. – 32с.
687315
  Эдель Ю.У. Ковшовые гидротурбины. / Ю.У. Эдель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 285с.
687316
  Черкасов Н.М. Ковыли / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1970. – 111с.
687317
  Кияница А.П. Ковыли седые / А.П. Кияница. – Алма Ата, 1981. – 344с.
687318
  Литвинов Д.И. Ковыли, смешываемые под названием Stipa Sibirica (Z) Zam / Д.И. Литвинов, 1928. – 59-64с.
687319
  Хотинский Н.А. Ковыль-трава на Куликовом поле / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1988. – 173с.
687320
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : повесть, рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 200 с.
687321
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
687322
  Хорунжий А.М. Ковыль : повесть / А.М. Хорунжий; Авториз. пер. с укр. Н. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1961. – 133 с.
687323
  Хонинов М. Ковыль : стихи и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167с.
687324
  Комлев И. Ковыль / И. Комлев. – Иркутск, 1990. – 250с.
687325
  Гольдберг А.Я. Ковыль горит / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1959. – 132с.
687326
  Загородный Н.Г. Ковыль отступает. Очерки / Н.Г. Загородный. – Х., 1956. – 222с.
687327
  Поливин Н.Г. Ковыльная держава / Н.Г. Поливин. – М, 1974. – 63с.
687328
  Солоухин В.А. Ковыльный край / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 94с.
687329
  Апанасенко В.Д. Ковыльный свет : стихи / Владимир Апанасенко. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1980. – 30 с. – (Первое слово)
687330
  Смилески-Брадина Кога Цутеа Раните / Смилески-Брадина. – Скопjе : Наша книга, 1985. – 276 с.
687331
   Коган Л.. – М., 1987. – 246с.
687332
  Саєнко Л.І. Коган лев Рудольфович / Л.І. Саєнко, О.В. Власенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 583. – ISBN 978-966-02-6814-2
687333
   Коган Юхим Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 271-272 : фото
687334
  Горянски П. Когато светлините не гаснет / П. Горянски. – София, 1984. – 375 с.
687335
  Киттнер Д. Когда-то был человеком / Д. Киттнер. – М., 1989. – 447с.
687336
  Земсков Михаил Когда "Мерло" теряет вкус : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 7-94. – ISSN 0012-6756
687337
  Силаев А.С. Когда "родился" "Дядя Ваня"? // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 26-35. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
687338
   Когда "формул" еще не было // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 70 : ил.
687339
  Иваненко Анна Когда автобус - дом родной : Автобусный тур. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 105-107 : Іл.
687340
  Ким Цын Сон Когда акация цветет / Ким Цын Сон. – Ташкент, 1956. – 38с.
687341
  Ротштейн Э. Когда Англия вторглась в Советскую Россию... / Э. Ротштейн. – М., 1982. – 187с.
687342
   Когда Ану сотворил небо : лит. древ. Месопотамии. – Москва : Алетейа, 2000. – 455, [1] с., [20] л. ил. : ил. – (Сокровенное слово Востока / сост. и общ. ред. Беловой Г.А., Шерковой Т.А.). – ISBN 5-89321-059-X
687343
  Казанцева Л.В. Когда астрономические знания объединились с национальной гордостью // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 16-18
687344
  Саакова В.Г. Когда б не любила... / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1973. – 63с.
687345
  Курбаннепесов К. Когда б три жизни : стихи и поэма / К. Курбаннепесов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 143 с.
687346
  Возовикова Т. Когда бедность - порок. Минобрнауки заставляет вузы сократить штаты и поднять зарплаты ППС // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 4


  “На сегодняшний день фактическая численность преподавателей в вузах на 30% превышает нормативную, а в некоторых вузах это превышение составляет 40 и 50%. Понятно, что, поднимая всем заработную плату в этой ситуации, мы будем просто стимулировать ...
687347
  Мустафаев Ф.М. Когда бессилен скальпель / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1969. – 84 с.
687348
  Помаскина Г.А. Когда боги были на земле... / Г.А. Помаскина. – Фрунзе, 1976. – 34с.
687349
  Козлов В.Ф. Когда боги глухи : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 2. – 1987. – 624с.
687350
  Панков Е.П. Когда болит душа. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1968. – 163с.
687351
  Кессель В.П. Когда болят суставы / В.П. Кессель. – Москва, 1979. – 96с.
687352
  Абдуллин И.А. Когда бродит березовый сок : [повести и рассказы] : [перевод] / Ибрагим Абдуллин. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 264 с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж. : Не жди; История последней любви; Когда бродит березовый сок; Здравствуй, любовь!; Иду во вчерашний день; А надо было сказать правду; Нарзанный источник; Извини меня, старый друг; Короткое замыкание; Несчастливый ...
687353
  Ивасенко А.А. Когда буду художником : повесть : для мл. возраста : рис. авт. / Анатолий Ивасенко. – Ленинград : Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1980. – 127 с.
687354
  Ефремов А.Н. Когда будущее в тягость / А.Н. Ефремов. – М, 1981. – 63с.
687355
  Хелм Т. Когда бушуют стихии / Т. Хелм. – М, 1972. – 174с.
687356
  Мейерович М.Г. Когда был основан Ярославль / М.Г. Мейерович. – Ярославль, 1959. – 63с.
687357
  Лебедев М. Когда была основана Псковская Духовная Семинария?. – Псков : Электричес.Типог.Псков.Губ.Земства, 1913. – 8 с. – Отд.отт. из : "Псков. Епарх. Вед.", №№ 12-14, 1913
687358
  Володихин Д.М. Когда была отменена опричнина? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-13. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
687359
  Никольский Н.К. Когда было написано обличительное послание царя Ивана Васильевича IV в Кирилло-Белозерский монастырь? / [Николай Никольский]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – 14 с. – Извлеч. из журн. "Христиан. чтение". 1907 г.. ; Авт. указан в конце текста. ; Без тит. л. и обл.
687360
  Иванов Б.С. Когда в доме волшебник / Б.С. Иванов. – М., 1977. – 144с.
687361
  Удовиченко-Ивашина Когда в душе живет Любовь... : стихи / Вероника Удовиченко-Ивашина. – Днепр : Лира, 2019. – 203, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-981-226-1
687362
  Дмитриев Е.ф. Когда в задаче одни неизвестные / Е.ф. Дмитриев, А.С. Букин. – Алма-Ата, 1984. – 150с.
687363
  Яковлев Е.В. Когда в листопаде деревья / Е.В. Яковлев. – Архангельск, 1980. – 80с.
687364
  Ветров Н.И. Когда в ответе родители / Н.И. Ветров. – Москва, 1973. – 127с.
687365
  Моргенштерн И.Г. Когда в русском языке появилось слово "библиография"? // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 6. – С. 121. – ISSN 0869-6020
687366
  Ма Ван Кханг. Когда в саду облетают листья / Ван Кханг. Ма. – М, 1989. – 384с.
687367
  Янина Н.И. Когда в семье неблагополучно / Н.И. Янина. – Алма-Ата, 1967. – 123 с.
687368
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1964. – 375с.
687369
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1985. – 478с.
687370
  Патрикеев А.А. Когда вам за сорок / А.А. Патрикеев, В.М. Смолевский. – М., 1967. – 24с.
687371
  Мошков В.Н. Когда вам за сорок. Физическая культура во второй половине жизни / В.Н. Мошков. – М, 1965. – 32с.
687372
  Ле Шан Эда Когда ваш ребенок сводит вос с ума / Ле Шан Эда. – М, 1990. – 267с.
687373
  Хабинский М.П. Когда веет свежестью / М.П. Хабинский. – Х., 1963. – 123с.
687374
  Нечай А.М. Когда вернулись аисты / А.М. Нечай. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
687375
   Когда вернулось счастье. – Махачкала, 1965. – 28с.
687376
  Голубков Д.Н. Когда вернусь. / Д.Н. Голубков. – М., 1971. – 367с.
687377
  Суровов Г.П. Когда верны озерам родинки. / Г.П. Суровов. – Ярославль, 1979. – 23с.
687378
   Когда весна придёт. – Ярославль, 1979. – 207 с.
687379
  Постнов Ю.С. Когда ветер волнует. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1968. – 158с.
687380
  Романенко А.Р. Когда взрослеют дети... / А.Р. Романенко. – М., 1988. – 46с.
687381
  Алиева Ф.Г. Когда взрослеют сыновья : роман и рассказы / Фазу Алиева; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 448 с. : ил.
687382
  Иовица В. Когда вино смеется и плачет : рассказы / Влад Иовица ; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 92 с.
687383
  Поскребышев О.А. Когда вникаешь в мир огромный / О.А. Поскребышев. – М., 1983. – 190с.
687384
  Валеев Р.Ш. Когда вода цвела / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1966. – 219с.
687385
  Тарази Аким Когда возвращается комета : повести / Аким Тарази ; пер. с каз. А.Гладилина. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 192 с.
687386
   Когда возвращается чайка. – М., 1958. – 48с.
687387
  Тучинский Л.И. Когда возможно невозможное... / Л.И. Тучинский. – Киев, 1988. – 140с.
687388
  Кяшкин М.А. Когда вокруг друзья / М.А. Кяшкин. – Саранск, 1967. – 88с.
687389
  Александров Л.А. Когда вокруг тишина : повесть / Александров Л.А. – Киев : Молодь, 1967. – 222 с.
687390
  Синицын И.С. Когда воспитывает трцд / И.С. Синицын. – М., 1987. – 334с.
687391
  Карапетян Л. Когда восторжествует сила права? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 61-63


  Невизнані держави: Абхазія, Нагорний Карабах, Південна Осетія, Придністров"я
687392
  Ламберов А.Г. Когда восходит солнце / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1971. – 96с.
687393
  Рибейру А. Когда воют волки. / А. Рибейру. – Москва, 1963. – 221с.
687394
  Матьяс О.А. Когда враг угрожал Москве / О.А. Матьяс. – М., 1966. – 95с.
687395
  Салимова Л. Когда время вернется // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 119-125. – ISSN 1728-8568
687396
  Чапмен Роджер Когда время против нас. / Чапмен Роджер. – М., 1983. – 175с.
687397
  Визбор Ю. Когда все были вместе... / Ю. Визбор. – Москва : Киноцентр, 1989. – 64с.
687398
  Онищенко Вячеслав Когда все прыгнули : эпицентр: люди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 106-110 : Фото
687399
  Карповский М.Н. Когда вскрывается Амур / М.Н. Карповский. – Хабаровск, 1980. – 190с.
687400
  Грибов Ю.Т. Когда встает солнце / Ю.Т. Грибов. – М., 1983. – 384с.
687401
  Кульбачко Г.Л. Когда встречаются двое / Г.Л. Кульбачко. – Сталино, 1959. – 178с.
687402
  Алимжанов А. Когда встречаются друзья : репортаж о встрече писателей Азии и Африки / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 76 с. : ил.
687403
  Пронякин Ю.Ф. Когда встречаются корабли. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1990. – 269с.
687404
  Уорсли П. Когда вструбит труба / П. Уорсли. – М, 1963. – 358с.
687405
  Зверев М.Д. Когда гаснет гнев / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
687406
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает сердце / Н.П. Казаков. – М : Московский рабочий, 1965. – 243 с.
687407
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает серца / Н.П. Казаков. – Смоленск : Смоленское книжное, 1961. – 307 с.
687408
  Татьяничева Л.К. Когда говорят о России... / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1967. – 143с.
687409
  Лапин К.К. Когда говорят пушки... / К.К. Лапин. – Москва, 1969. – 104с.
687410
  Гринько А.И. Когда горели кварталы. / А.И. Гринько. – Москва, 1987. – 91,2с.
687411
  Кирюшин А.С. Когда горит огонек... / А.С. Кирюшин, В.П. Чернышев. – М., 1960. – 29с.
687412
  Имшенецкий Н.И. Когда горит сердце / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1961. – 100с.
687413
  Андреев В.М. Когда горит сердце : рассказы / Андреев В.М. – Москва : Воениздат, 1966. – 191 с. : ил.
687414
  Эквенси К Когда горит трава / К Эквенси. – Москва : Прогресс, 1964. – 118с
687415
  Эквенси К. Когда горит трава / К. Эквенси. – М, 1965. – 47с.
687416
   Когда город спит. – Х., 1966. – 8с.
687417
  Чхаидзе А.В. Когда город спит : пьеса в 2-х д. / Александр Чхаидзе ; авториз. пер. с груз. Л.Танюка. – Москва : Искусство, 1978. – 63 с.
687418
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. : повесть / Ю.И. Усыченко. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 190 с.
687419
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1964. – 432с.
687420
  Кликин М. Когда горы заснут : проза: рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-59
687421
  Тимохин В.А. Когда горят костры : стихи / В.А. Тимохин. – Саратов : Приволжск.кн. изд., 1964. – 112 с.
687422
  Подобед И.М. Когда гремели бои / И.М. Подобед, Б.Г. Комский. – М, 1983. – 238с.
687423
   Когда гремели пушки. – Л., 1973. – 255с.
687424
  Демидова П.П. Когда дети взрослеют / П.П. Демидова. – Тула, 1966. – 91с.
687425
  Макеев И. Когда Днепр стал красным от крови? // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-11.
687426
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1966. – 591с.
687427
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1979. – 542 с.
687428
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
1. – 1986. – 285, (2)с.
687429
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
2. – 1986. – 206,(2)с.
687430
  Костоглодова М.Н. Когда допущена ошибка? / М.Н. Костоглодова. – Ростов -на-Дону, 1965. – 38с.
687431
  Тюриков В.И. Когда друг оступился. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1966. – 153с.
687432
  Дзярновская Я. Когда другие еще дети / Я. Дзярновская. – М., 1963. – 332с.
687433
  Емельянов Г.А. Когда друзья рядом... / Г.А. Емельянов, Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1961. – 100с.
687434
  Коноплев В.В. Когда друзья шагают рядом / В.В. Коноплев. – Л., 1960. – 55с.
687435
  Юнга Е.С. Когда дует бора / Е.С. Юнга. – Москва, 1951. – 120с.
687436
  Нгуен Куанг Шанг Когда дует северный ветер / Нгуен Куанг Шанг. – М., 1985. – 280с.
687437
  Кулик С.Ф. Когда духи отступают / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1981. – 223с.
687438
  Неманов И.Н. Когда духи показывают когти... / И.Н. Неманов. – М., 1969. – 272с.
687439
  Зорин Виталий Когда едеш ты в Европу... : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 44-52 : Іл.
687440
  Каляев С. Когда есть любовь : поэмы / С. Каляев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 120 с.
687441
  Санбаев С. Когда жаждут мифа : повести и рассказы / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 348 с.
687442
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1978. – 415с.
687443
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1985. – 414 с.
687444
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1987. – 413с.
687445
  Михайлова А.Я. Когда же надо начинать изучение драматических произведений? Обращение к жанру драмы как способ активизации процесса формирования у школьников художественного восприятия. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.28-32
687446
  Рубина Д. Когда же пойдет снег? : повести и рассказы / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-699-08206-3
687447
  Рубина Д. Когда же пойдет снег?... / Д. Рубина. – Ташкент, 1980. – 93 с.
687448
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – Москва-Ленинград, 1923. – 67с.
687449
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1956. – 63 с.
687450
  Ковалев Л.Р. Когда жить трудно / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1961. – 87 с.
687451
  Матвеев К.П. Когда заговорила клинопись / К.П. Матвеев, А А. Сазонов, . – М., 1979. – 128с.
687452
  Лебедев В.А. Когда заговорили камни / В.А. Лебедев. – Кострома, 1959. – 166с.
687453
  Шартанов А. Когда загорается свет : пьеса в 3-х д., 6-ти карт. / Аскерби Шартанов; пер. с кабард. М.Киреева. – Москва : Искусство, 1950. – 112 с.
687454
  Левитина В.Б. Когда загораются огни рампы... / В.Б. Левитина. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
687455
  Василевская В.Л. Когда загорится свет : роман / В.Л. Василевская. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 303 с.
687456
  Рясенцев Б.К. Когда занавес закрывается / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1961. – 274с.
687457
  Мусин Н. Когда занималась заря : повести и рассказы / Нугуман Мусин ; авториз. пер. с башк. А.Жирова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
687458
  Лившиц Б.К. Когда зарождалась его скандальная известность, "еще мало похожая на славу". Воспоминания о Владимире Маяковском // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-53
687459
  Подколзин И.В. Когда засмеется сфинкс / И.В. Подколзин. – М, 1983. – 240с.
687460
  Воронин А.С. Когда зацвел лотос / А.С. Воронин. – Москва, 1987. – 286с.
687461
   Когда зацветает багульник. – Л., 1987. – 349с.
687462
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1970. – 190с.
687463
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1971. – 190с.
687464
  Пененжек Ш. Когда зацветают яблони. / Ш. Пененжек. – М, 1973. – 464с.
687465
  Туаршев А.У. Когда зацветет сэтэней : повесть / Аслан Туаршев ; апер. с черкес. В.Острогорской. – Москва : Современник, 1982. – 350 с.
687466
  Пермяков Ю.В. Когда зацветут тюльпаны / Ю.В. Пермяков. – Волгоград, 1965. – 192с.
687467
  Поляков Александр Когда звезды падали в снег. Советско-финская война // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-66. – ISSN 1812-867Х
687468
   Когда звезды спускаются с небес : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-29 : Фото
687469
  Белов А.В. Когда звонят колокола / А.В. Белов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 333 с. : ил.
687470
  Белов А.В. Когда звонят колокола : [о религиоз. праздниках] / А.В. Белов. – 2-е изд., перераб., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 249, [3] с.
687471
  Тазиев Г. Когда земля дрожит / Г. Тазиев. – Москва : Мир, 1968. – 252с.
687472
  Зарапин Д.Ф. Когда зовут дороги / Д.Ф. Зарапин. – Москва : Правда, 1966. – 320с.
687473
  Лупан А.П. Когда зреют орехи : романы / А.П. Лупан. – Москва : Советский писатель, 1967. – 240 с.
687474
  П.Л. (Лебединцев П.Г.) Когда и где совершилось крещение киевлян при св.Владимире. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 11 с.
687475
  Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев / М.Ю. Брайчевский; АН УССР, Институт истории. – К. : Наукова думка, 1964. – 183с. – Библиогр.: с.173-180
687476
  Величко И.М. Когда и как возникли растения / И.М. Величко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158с.
687477
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : рассказы о мастерстве. Для детей среднего и старшего возраста / Л.В. Антонова; ред.: Л.М. Мелковская. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1962. – 74 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
687478
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1965. – 87 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
687479
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 3-е изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1966. – 88 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
687480
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для учащихся среднего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 5-е испр. и доп. изд. – Ленинград : Аврора, 1970. – 103 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
687481
  Тарасенко В.Р. Когда и как появились книги христианского "священного писания". / В.Р. Тарасенко. – Минск, 1960. – 35с.
687482
   Когда и как русский народ бил германских захватчиков. – Москва, 1941. – 23с.
687483
  Черняева М. Когда и как стала Волга русскою рекой / Сост. М. Черняева ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – [2], 72 с., 2 л. карт.
687484
  Мельниченко И.П. Когда и сколько заплатили Иуде Искариоту : (историограф. повесть) / Игорь Мельниченко. – Киев : Парламентское издательство, 2003. – 309, [3] с. : ил., портр. – ISBN 966-611-257-4
687485
  Краевский Б. Когда играют дельфины... / Б. Краевский, Ю. Лиманов. – Москва, 1958. – 168 с.
687486
  Родрик Д. Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-44. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
687487
  Возовиков В.С. Когда идет бой / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 128с.
687488
  Оливье Ж. Когда идет снег / Ж. Оливье. – Л., 1967. – 67с.
687489
   Когда иду я Подмосковьем.... – Москва, 1989. – 253с.
687490
  Фатхи-Хошгинаби Когда идут дожди / Фатхи-Хошгинаби. – М., 1959. – 120с.
687491
   Когда им было двадцать. – Москва : Политиздат, 1979. – 335 с. : ил.
687492
   Когда им было двадцать. – Москва : Политиздат
Кн. 2. – 1981. – 272 с. : ил.
687493
  Исарова Л.Т. Когда им шестнадцать / Л.Т. Исарова. – М, 1968. – 80с.
687494
  Станев Е. Когда иней тает... / Е. Станев. – М., 1958. – 120с.
687495
  Эберц А. Когда исполнится восемнадцать : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 58-68. – ISSN 0131-8136
687496
  Ягодинский В.Н. Когда исчезает мираж / В.Н. Ягодинский. – М., 1988. – 239с.
687497
  Капица И П. Когда исчезает страх / И П. Капица, . – Л, 1962. – 531с.
687498
  Капица П.И. Когда исчезает страх / П.И. Капица. – Л., 1970. – 528с.
687499
   Когда исчезают миражи. – М., 1987. – 252с.
687500
  Леонидова Б.Л. Когда их двое / Леонидова Б.Л. – Москва : Знание, 1987. – 93, [2] с.
687501
  Иваненко Анна Когда к тебе спускаются ангелы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 58-67 : фото
687502
  Коробков Г.Я. Когда казаки поют / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1985. – 128с.
687503
  Сердюков Георгий Когда камера лжет : Повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 12 (647). – С. 16-41. – ISSN 0132-2036


  Сердюклв Георгий - начинающий молодой писатель, родился в Москве в 1988 г. Данная повесть есть его дипломной работой
687504
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повест / Юван Шесталов ;. – Москва : Современник, 1972. – 238 с.
687505
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повести. романы / Юван Шесталов ;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 559 с.
687506
  Воложин С. Когда кино было / С. Воложин; Отв.завып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 104с. – (Книги прошлого ; Кн. 3). – ISBN 966-7423-41-7
687507
  Кириллов А. Когда Китай начнет править миром? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 9 (1128). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
687508
  Рытхэу Ю.С. Когда киты уходят : повести и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1977. – 336 с.
687509
  Златкин М.И. Когда книга сближает народы / М.И. Златкин. – Тбилиси, 1972. – 226с.
687510
  Граник Г.Г. Когда книга учит / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – Изд. 2-е., доп. – Москва : Педагогика, 1991. – 256с. – (Б-ка учителя и воспитателя)
687511
  Божедонова Варвара Когда консервация - прогрессивна // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 0869-4915
687512
  Яковенко А.Ф. Когда конфликт неизбежен... / А.Ф. Яковенко. – Москва, 1989. – 219с.
687513
  Чхаидзе А.В. Когда кончается детство : повесть / Александр Чхаидзе ; пер. с груз. А.Абаноидзе. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
687514
   Когда кончается смена. – М., 1952. – 72с.
687515
  Антонович Н.К. Когда кончается урок математики : метод. реком. для рук. мат. кружков учащихся 8-х кл. / Н.К. Антонович ; отв. ред. Л.П. Мозгалева, М.И. Тененбаум ; Новосиб. обл. ин-т усовершен. врачей. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1989. – 130 с. : ил.
687516
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – Минск, 1968. – 160 с.
687517
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1976. – 208 с.
687518
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 3-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1988. – 142 с.
687519
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Полымя, 1983. – 255 с.
687520
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
687521
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
687522
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Народная асвета, 1983. – с.
687523
  Мартиновская М. Когда креатив - не самоцель // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 55-59.
687524
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 776 с.
687525
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – М., 1953. – 1040с.
687526
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – 2-е изд. – Москва, 1954. – 1040с.
687527
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Москва, 1956. – 907с.
687528
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Петрозаводск, 1975. – 872с.
687529
  Дядечко Л.П. Когда крылатое слово крылато // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 6-13. – ISBN 966-594-355-3


  Лингвистическая категория крылатые слова в русском яхыке.
687530
  Ким Докхи Когда лает серп // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 70-83. – ISSN 1738-8252
687531
  Лысенкова С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова. – Минск, 1990. – 172с.
687532
   Когда лекарство приносит вред. – Москва, 1980. – 96с.
687533
   Когда лечит хирург. – Москва, 1989. – 95с.
687534
  Марков А.Я. Когда листаешь книгу / А.Я. Марков. – М, 1986. – 246с.
687535
  Журавлев Андрей Когда лишайники были большими // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 43 : фото
687536
  Погодин Н.Ф. Когда ломаются копья / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1953. – 104с.
687537
  Иванов Л.И. Когда любишь дело / Л.И. Иванов. – Москва, 1964. – 148с.
687538
  Линдсей Д. Когда любовь ждет : роман / Джоанна Линдсей ; [ пер. с англ.Ю. Степанова ]. – Москва : АСТ, 1997. – 416 с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0585-Х
687539
  Третьяк В.А. Когда льду жарко. / В.А. Третьяк. – М, 1979. – 161с.
687540
  Третьяк В.А. Когда льду жарко... / В.А. Третьяк. – М, 1981. – 177с.
687541
  Попов Игорь Когда мамонты не были большими : спираль времени / Попов Игорь, Островский Андрей, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 113-118 : Фото
687542
   Когда мамы нет дома.... – Ростов -на-Дону, 1990. – 54с.
687543
  Ленч Л.С. Когда медицина бессильна... / Л.С. Ленч. – М, 1958. – 199с.
687544
  Каневских Т.И. Когда микробы угрожают нервам. / Т.И. Каневских. – М, 1981. – 95с.
687545
  Кузин А.М. Когда миры соприкасаются / А.М. Кузин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 207 с. – (Эврика)
687546
  Бычко В.В. Когда мне галстук повязали / В.В. Бычко. – М., 1982. – 96с.
687547
  Хазри Н. Когда мне сорок... : стихи и поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1964. – 214 с.
687548
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва, 1970. – 228с.
687549
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена : Загадки древней Эгеиды / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва : Наука, 1970. – 228с.
687550
  Шалимов А.И. Когда молчат экраны / А.И. Шалимов. – Л, 1965. – 205с.
687551
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; авториз. пер. с азерб. Л. Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312 с.
687552
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; Авториз. пер. с азерб. Л. Либединской. – Москва : Советский писатель, 1979. – 511 с.
687553
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Бабанлы В. – Баку : Язычы, 1988. – 416 с.
687554
  Поливин Н.Г. Когда море неспокойно / Н.Г. Поливин. – Нукус, 1962. – 116с.
687555
  Лану А. Когда море отступает : роман / А. Лану; Пер. с французского Н. Любимова. – Москва : Прогресс, 1965. – 269 с.
687556
  Бехтерев Л.И. Когда мужает юность : повесть / Л.И. Бехтерев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 159 с.
687557
  Бутенко В.А. Когда мужчины говорят / В.А. Бутенко. – М., 1979. – 79с.
687558
   Когда мужчины стали носить галстуки? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 104 : Іл.
687559
  Бийу Ф. Когда мы были министрами / Ф. Бийу ; вступ. ст. Ж. Марше ; пер. с франц. под ред. и с послесл. В.В. Загладина. – Москва : Прогресс, 1974. – 183 с.
687560
   Когда мы были молоды.... – Саратов, 1990. – 238с.
687561
  Миллер Д. Когда мы были чемпионами : пьеса в 3-х действиях / Д. Миллер. – Москва, 1980. – 71 с.
687562
  Канашин И.И. Когда мы были юными / И.И. Канашин. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 232 с.
687563
  Розен А.Г. Когда мы вернемся... / А.Г. Розен. – Л, 1962. – 391с.
687564
  Зелеранский Н.Я. Когда мы взрослеем : [повесть] / Зелеранский Н.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 255 с.
687565
  Василенко Л.И. Когда мы говорим конечно, может быть / Л.И. Василенко. – Минск, 1990. – 109с.
687566
  Катифорис Н. Когда мы долбили небо. / Н. Катифорис. – М, 1966. – 166с.
687567
  Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 5-19. – ISBN 978-966-02-6741-1
687568
  Дробиз Г.Ф. Когда мы красивы / Г.Ф. Дробиз. – Москва, 1968. – 127с.
687569
  Дебольски А. Когда мы молоды : рассказы / А. Дебольски; пер. с нем. Т.Бангерской. – Москва : Советский писатель, 1984. – 254 с.
687570
  Стоянов Г. Когда мы расстаемся. / Г. Стоянов. – София, 1968. – 151с.
687571
  Губай Гариф Когда мы росли : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1964. – 238 с.
687572
  Заяц А.С. Когда мы рядом / А.С. Заяц. – М., 1976. – 111с.
687573
  Йокай М. Когда мы состаримся / М. Йокай. – Москва, 1988. – 279 с.
687574
   Когда мы сражались за свободу.... – М., 1987. – 142с.
687575
  Демиденко М.И. Когда мы становимся взрослыми? / М.И. Демиденко. – М, 1974. – 270с.
687576
  Викторов А.В. Когда мы счастливы / А.В. Викторов. – Москва, 1979. – 334с.
687577
  Бронфман А.М. Когда мы умираем, что с нами будет потом? : ответы на вопросы / Александр Бронфман. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-392-5
[Кн. 3]. – 2018. – 199, [1] с. : ил., портр.
687578
  Ибсен Г. Когда мы, мертвецы, пробуждаемся : драматический эпилог в 3-х действиях / Генрик Ибсен; Разреш. авт. пер. с подлинника А. и П. Ганзен. – Санкт-Петербург : Электропечатня Россия, 1900. – [2], 65 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В РГБ есть электронный ресур
687579
  Черкашина Л.А. Когда на весах лекарство / Л.А. Черкашина. – М, 1987. – 48с.
687580
  Вишневская С. Когда на конференции в Вашингтоне Нильс Бор сообщил о делении ядра урана, многие ученые прямо в смокингах бросились в свои лаборатории, чтобы проверить сказанное датским физиком // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 24-30 января (№ 3). – С. 31


  80 лет назад Нильс Бор сделал открытие, навсегда изменившее мир.
687581
  Омельченко Н.М. Когда на мостике капитан / Н.М. Омельченко. – Киев, 1984. – 109 с.
687582
  Маргвелашвили Г.Г. Когда на нас глядит поэт... : Статьи / Г.Г. Маргвелашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 334с.
687583
  Неретин В.П. Когда на небе были тучи: Худож-докум. очерки. / В.П. Неретин. – Кишинев, 1980. – 160с.
687584
  Попов В. Когда на Севере весна : стихи / Владимир Попов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 64 с.
687585
  Мошковский А.И. Когда налетел норд-ост / А.И. Мошковский. – М, 1979. – 367с.
687586
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать : повесть и рассказы / В.Н. Александровский ; послесл.: П. Халова ; худож. Г.В. Алимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1983. – 414 с. : ил.
687587
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: А. Шульца. – Москва : Детгиз, 1957. – 255 с. : ил.
687588
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. шк. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.В. Слепченко. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1959. – 192 с. : ил.
687589
  Маркуша А. Когда нам сорок... / А. Маркуша. – М, 1963. – 45с.
687590
  Воронько П.М. Когда народ стоит за мир / П.М. Воронько. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 236с.
687591
  Жукова Е.Д. Когда настал ХХ век. Хроника борьбы и побед / Е.Д. Жукова. – Москва, 1973. – 207с.
687592
  Резник Г.М. Когда наступает ответственность. / Г.М. Резник. – Москва, 1980. – 119с.
687593
  Мастерсон Вит Когда наступает полночь / Вит Мастерсон // Дама из Байе / Ж. Сименон. – Москва : Система, 1990. – С. 27-62
687594
   Когда наступает расплата. – Л., 1983. – 62с.
687595
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
1. – 1967. – 79с.
687596
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
2. – 1967. – 79с.
687597
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва, 1971. – 391с.
687598
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет : роман / Геннадий Федоров ; пер. с ком. – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1976. – 391 с.
687599
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет... / Г.А. Федоров. – Сыктывкар, 1966. – 471с.
687600
  Воинов А.И. Когда наступит час... / А.И. Воинов. – Москва, 1965. – 192с.
687601
  Гросул В.Я. Когда началась Вторая мировая война // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-233. – ISSN 0130-3864
687602
  Мартиросян Д.Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626


  Росія в Першій світовій війні.
687603
  Розанов В. Когда начальство ушло... : 1905-1906 гг. / В. Розанов. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1910. – II, 420 с.
687604
   Когда начинается другая жизнь. – Москва, 1988. – 270 с.
687605
  Даскалов С.Ц. Когда начинается любовь. / С.Ц. Даскалов. – М, 1966. – 158с.
687606
  Балков К.Н. Когда начинается утро : роман / К.Н. Балков. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1973. – 328 с.
687607
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1974. – 238с.
687608
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 342с.
687609
  Мельницкая И.В. Когда не было лета / И.В. Мельницкая. – Харьков, 1988. – 190 с.
687610
  Дубровин Б.С. Когда не могут без тебя / Б.С. Дубровин. – М, 1969. – 399с.
687611
  Могутин Ю. Когда не наступает никогда : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 0131-2332
687612
  Мандер Д. Когда не остается ничего святого : провал технологий и судьба коренных народов / Джерри Мандер ; пер. под общ. ред. В.И. Постникова. – Киев : ЭкоПраво, 2007. – 336 с. – На обл.: Автор бестселлера "Четыре аргумента за отмену телевидения". - Печ. по изд.: In the Absence of the Sacred / Jerry Mander. Sierra Club, 1991. – Библиогр.: с. 328-336 и в подстроч. примеч.
687613
  Осипов А.И. Когда не пели соловьи / А.И. Осипов. – М, 1982. – 224с.
687614
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В.Аркадьева, Г.В.Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.1. – 2006. – 232с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
687615
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.2. – 2006. – 256с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
687616
  Пестов Марк Когда не спасает панцирь. Древнее динозавров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 94-98 : фото
687617
  Муссалитин В.И. Когда не спит сова Минервы / В.И. Муссалитин. – М., 1988. – 366с.
687618
  Полунин Н.Ф. Когда не спят перепела. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1973. – 78с.
687619
   Когда неспокойно море. – Калининград, 1975. – 240с.
687620
  Федотова В.Г. Когда нет протестантской этики. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.27-44. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
687621
  Крапивный О Когда нет страха : рассказы / О Крапивный, . – Харьков : Прапор, 1968. – 64с.
687622
   Когда нотариус откажет в совершении нотариального действия // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 5
687623
  Кениг Карл Когда нужен психотерапевт... = Wem kann psychoterapie helfen? / Кениг Карл; Пер. с нем. – Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998. – 128с. – (Психология и психотерапия: Бестселлеры 20 века). – ISBN 5-86225-693-8
687624
  Степанченко О.Б. Когда нужно и когда не нужно редактировать // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 1726-6726
687625
  Шапа Л.А. Когда оживают легенды / Л.А. Шапа. – Львов, 1978. – 176с.
687626
  Нугербеков Б.Р. Когда оживают сказки / Б.Р. Нугербеков. – Алма-Ата, 1984. – 159с.
687627
  Марчук А. Когда оживет сумчатый волк : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 5 : Іл.
687628
  Гуттари Т.О. Когда озеро цветет / Т.О. Гуттари. – Петрозаводск, 1964. – 111 с.
687629
  Никитин Ю.З. Когда окончены уроки / Ю.З. Никитин. – Челябинск, 1970. – 50с.
687630
  Сая К. Когда они стали деревьями / К. Сая. – Москва, 1980. – 295с.
687631
  Гульшин Г.С. Когда опадают листья / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1956. – 120 с.
687632
  Титов В.С. Когда опадают листья : повесть / В.С. Титов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 176 с.
687633
  Азероглу Б. Когда опадают листья : стихи / Б. Азероглу. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с. : портр.
687634
  Мальцев С.И. Когда опасность рядом. / С.И. Мальцев. – Минск, 1977. – 255с.
687635
  Степанян А.М. Когда опускаются сумерки / Анжела Степанян ;. – Москва, 1982. – 231 с.
687636
  Эртэм С. Когда останавливаются прялки / С. Эртэм. – М, 1956. – 160с.
687637
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Ташкент, 1978. – 156 с.
687638
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Москва : Воениздат, 1984. – 320 с.
687639
  Яковлев Ю.Я. Когда отдыхает парта / Ю.Я. Яковлев. – М., 1962. – 103с.
687640
  Щеглов Ю.М. Когда отец ушел на фронт. / Ю.М. Щеглов. – М, 1976. – 303с.
687641
  Мирошниченко Н.И. Когда отзвенел малиновый звон / Н.И. Мирошниченко, Н.З. Трохимчук. – М., 1966. – 320с.
687642
  Велехова Н.А. Когда открывается занавес / Н.А. Велехова. – Москва, 1975. – 310с.
687643
  Ситников Ю.А. Когда открывается мир прекрасного... / Ю.А. Ситников. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
687644
  Мар Н.И. Когда отступает смерть / Н.И. Мар. – М., 1968. – 64с.
687645
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – Москва, 1964. – 190с.
687646
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1968. – 256с.
687647
  Лукина Л.А. Когда отступают ангелы / Л.А. Лукина, Е.Ю. Лукин. – Волгоград, 1990. – 221с.
687648
  Богданов Е.Ф. Когда отцветают травы : рассказы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1966. – 147 с. : ил.
687649
  Шнурре В. Когда отцовы усы еще были рыжими / В. Шнурре. – М., 1981. – 462с.
687650
  Любин Н.А. Когда отцы воевали / Н.А. Любин. – Тула, 1971. – 139с.
687651
  Молева Н.М. Когда отшумела оттепель... / Н.М. Молева. – М., 1991. – 165с.
687652
  Ибрагимов Г.Х. оглы Когда ошибается сердце : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Л.Пороцкой. – Баку : Гянджлик, 1968. – 171 с.
687653
  Ли Ионас Когда падает занавес : [Повесть] / Ионас Ли ; Сокр. пер. Альмар. – Санкт-Петербург : Изд. Т-во "Хронос", 1913. – [62] с. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотека изданий товарищества "Хронос" ; № 108-109)
687654
  Айтматов Ч. Когда падают горы : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.9-99. – ISSN 0012-6756
687655
  Айтматов Ч. Когда падают горы : [роман, повести] / Чингиз Айтматов. – Санкт-Петербург : Азбука, 2017. – 445, [2] с. – Содерж.: Когда падают горы (вечная невеста): роман; Повести: Материнское поле; Ранние журавли. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-13435-5
687656
   Когда падают шишки. – Челябинск, 1967. – 128с.
687657
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... : роман / А.П. Ладинский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 263с.
687658
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Москва, 1973. – 854с.
687659
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Волгоград, 1986. – 621с.
687660
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... : Исторический роман / А.П. Ладинский. – Киев : Молодь, 1987. – 576с.
687661
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 589с.
687662
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1989. – 589с.
687663
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Москва : Правда, 1989. – 800с.
687664
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Симферополь, 1989. – 591с.
687665
  Приходько К.И. Когда перед следователем несовершеннолетний / К.И. Приходько. – М., 1979. – 63с.
687666
  Омар Хайям Когда песню любви запоют соловьи... : рубайат / Омар Хайам. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 256 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-035003-2
687667
  Чернеева А.М. Когда пламенеют листья / А.М. Чернеева. – Владивосток, 1975. – 248с.
687668
  Соколов В.Д. Когда плачут камни. / В.Д. Соколов. – Москва, 1970. – 48с.
687669
  Бахтиаров С.С. Когда плачут сваты / Бахтиаров С. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 76 с.
687670
  Михеева А. Когда по сцене ходят носороги… : Театр абсурда Эжена Ионеско / А. Михеева. – Москва : Искусство, 1967. – 176 с.
687671
  Аниканов И.Я. Когда победы были большими / И.Я. Аниканов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 206 с. : ил.
687672
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован : Роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Политиздат, 1990. – 298с.
687673
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован: роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Україна
2. – 1991. – 281с.
687674
  Цулукидзе Т.Г. Когда поднимается занавес. / Т.Г. Цулукидзе. – Минск, 1963. – 69с.
687675
  Михайловский Н.Г. Когда поднимается флаг / Н.Г. Михайловский. – М, 1966. – 111с.
687676
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 96 с.
687677
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 128 с.
687678
  Галязимов Б.И. Когда поет железо / Б.И. Галязимов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1976. – 112 с.
687679
  Арсанов С.А. Когда познается дружба : [роман] / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1963. – 460 с.
687680
  Арсанов С.А. Когда познается дружба : [роман] / С. Арсанов ; послесл. Г. Яблоковой. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1979. – 463 с.
687681
  Макаренко Н. Когда полетят космические корабли с электрическими двигателями // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 46-49
687682
  Моложавенко В.С. Когда полыхали зарницы... / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1966. – 123с.
687683
  Микава Н.М. Когда поют дожди : повести, рассказы, новеллы / Николай Микава ; пер. с груз., авт. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
687684
  Микава Н.М. Когда поют дожди. Очерк. / Н.М. Микава. – Тбилиси, 1972. – 70с.
687685
   Когда поют солдаты. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 174с.
687686
  Сергиенко В.Ю. Когда появились "правые" и "левые". У истоков политической традиции // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 182-187. – ISSN 0130-3864
687687
  Мезенцев В.А. Когда появляются призраки / В.А. Мезенцев. – М, 1971. – 336с.
687688
  Немцов В.И. Когда приближаются дали... : Роман о реальной мечте / В.И. Немцов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 256с.
687689
  Курин Л.Л. Когда прилетают журавли : репортаж по следам героя / Л.Л. Курин. – Орджоникидзе, 1978. – 134с.
687690
  Калнинь Я.Я. Когда прилетят скворцы : из раннего детства / Ян Калнинь; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1970. – 288 с.
687691
   Когда приходит весна. – М., 1961. – 264с.
687692
  Абдулжалилов Ф.А. Когда приходит весна : повесть, рассказы : [перевод] / Ф.А. Абдулжалилов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1972. – 128 с.
687693
  Савельев Л.С. Когда приходит любовь / Л.С. Савельев. – М, 1954. – 23с.
687694
  Скуинь З. Когда приходит любовь, и другие рассказы : роман / Зигмуд Скуинь; пер. с лат.С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1968. – 226 с.
687695
  Миньков К.И. Когда приходит любовь. / К.И. Миньков. – Брянск, 1958. – 135с.
687696
  Парфенов А.В. Когда приходит любовь. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1959. – 170с.
687697
  Минутко И.А. Когда приходит любовь. / И.А. Минутко. – Тула, 1960. – 208с.
687698
  Сараев А. Когда приходит ноябрь : повести и рассказы / Анес Сараев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 350 с.
687699
  Портнов К.Ф. Когда приходит счастье / К.Ф. Портнов. – Краснодар, 1962. – 242с.
687700
  Буртынский А.С. Когда приходит счастье / А.С. Буртынский. – М., 1977. – 246с.
687701
  Потанин В.Ф. Когда пришли дожди / В.Ф. Потанин. – М., 1978. – 252с.
687702
  Чандар К. Когда пробудились поля / К. Чандар. – М, 1972. – 414с.
687703
   Когда пробуждается море. – М., 1964. – 31с.
687704
  Гарин С.С. Когда пробуждаются великаны / С.С. Гарин. – М, 1958. – 170с.
687705
  Белов М.П. Когда пробуждаются вулканы : роман / М.П. Белов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1961. – 207 с., [12] л. ил. : ил.
687706
  Цагараев М.Н. Когда пробуждаются камни : повесть и рассказы / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1972. – 286 с.
687707
  Маклин А. Когда пробьет восемь склянок ... = When eight bells toll / Алистер МакЛин. – Киев : Лакодер, 1992. – 222, [2] с. – Пер. изд.: When Eight Bells Toll / Alistair Maclean/ London: Normandy Investments Ltd., 1966. - Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-7707-3140-0
687708
  Обухов М.М. Когда прозвенел звонок / М.М. Обухов. – Воронеж, 1972. – 200с.
687709
  Калитин Н.И. Когда происходит чудо / Н.И. Калитин. – М, 1964. – 144с.
687710
  Самошенко А.И. Когда пропадает страх / А.И. Самошенко. – Москва, 1970. – 286с.
687711
   Когда пушки гремели... 1941-1945. – Москва : Искусство, 1973. – 352 с.
687712
   Когда пушки гремели... 1941-1945. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1978. – 366 с.
687713
  Голосовский И.М. Когда пылал широкий Днепр / И.М. Голосовский. – Москва, 1962. – 287с.
687714
  Курбангалив И.Ф. Когда пылают камни: Худ.-докум. повести, очерки. / И.Ф. Курбангалив. – Львов, 1988. – 70с.
687715
  Пичугина Г.Н. Когда работает актив / Г.Н. Пичугина. – М, 1963. – 60с.
687716
  Семенников В.П. Когда Радищев задумал "Путешествие" ? : ("Отрывок путешествия в *** И*** Т***" 1772 г. и "Путешествие из Петербурга в Москву" 1790 г.) / В.П. Семенников. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейм ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – 46 с.


  На обоих экз. кн. дарственные надписи автора
687717
  Алиева Ф.Г. Когда радость в доме : стихотворения и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Туркина. – Москва : Советская Россия, 1979. – 415 с.
687718
   Когда развеялся туман. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 302 с. – ISBN 5-235-01053-1
687719
  Бикбай Б.Г. Когда разливается Акселян : роман / Б. Бикбай ; пер. с башк. В. Ягунина ; послесл. А. Вахитова. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1979. – 335 с. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
687720
  Автомонов П.Ф. Когда разлучаются двое : трилогия / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 668, [3] с.


  У повісті розповідається про бойові операції мінерів льодового десанту із спецбатальйону, що діяв на північному березі Таганрозької затоки захопленому ворогом.
687721
  Врублевский В.В. Когда разлучаются двое. / В.В. Врублевский. – Днепропетровск, 1958. – 171с.
687722
  Клещенко А.Д. Когда расходится туман. / А.Д. Клещенко. – М, 1963. – 333с.
687723
  Чудасов Е.В. Когда расходятся пути / Е.В. Чудасов. – Волгоград, 1962. – 280с.
687724
  Расих Атилла Когда расходятся пути : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1971. – 336 с.
687725
  Сарсенбаев О. Когда расцвела джида : рассказы и повесть : пер. с казах. / Оразбек Сарсенбаев ; [худож. В. Воронцов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 359 с.


  Содерж.: Жар-птица: Повесть; Рассказы: У колодца Кос-Кудух; Переправа; Этот неугомонный Палмакан; Дочь чайханщика; В голодный год змеи; Зимний день; Мешок пшеницы; Красная майка; Эхо войны; Гипноз; Когда расцвела джида; Спи спокойно, ревизор!; Все в ...
687726
  Шефер Торстен Когда расцветет река : природа / Шефер Торстен, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 120-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
687727
  Эдель П. Когда речь идет о жизни: моя история. / П. Эдель. – М., 1983. – 280с.
687728
  Маркин И.И. Когда решались судьбы : роман / И.И. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 415 с.
687729
  Маури К. Когда риск - это жизнь / К. Маури. – Москва, 1986. – 272с.
687730
   Когда родилась "Елочка" // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 1. – С. 61-64


  Історія створення відомої дитячої пісеньки "В лесу родилась елочка...". Вірш склала російська поетеса Раїса Кудашева.
687731
  Соколов Борис Когда родился Рокоссовский? Штрихи к биографии маршала // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-16. – ISSN 0235-7089
687732
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное : роман / Шариф Камал; пер. с татар. М.Рафиков. – Казань : таткнигоиздат
1. – 1957. – 331 с.
687733
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное : роман / Шариф Камал; пер. с татар. М.Рафикова. – Казань : Татар. кн. изд-во
1. – 1968. – 335 с.
687734
  Лужанин М. Когда рождался новый мир : поэмы, стихи / М. Лужанин. – Минск : Мастац. лит, 1984. – 221 с.
687735
   Когда Россия молодая мужала с гением Петра... : Рек.библиогр.указ. – Москва : Кн.палата, 1990. – 84с. – ISBN 5-7000-0169-1
687736
  Сазонов А.А. Когда рушится "образ врага": СССР в глазах общественности Запада. / А.А. Сазонов. – Москва, 1991. – 63с.
687737
  Жидков В.П. Когда рядом друг / В.П. Жидков. – Москва, 1957. – 206с.
687738
   Когда рядом друг. – М., 1962. – 142с.
687739
  Трусов Ю. Когда рядом друг / Ю. Трусов. – Одесса, 1963. – 294 с.
687740
  Струина Р.М. Когда рядом друзья / Р.М. Струина. – Волгоград, 1962. – 140с.
687741
  Чебалин П.Л. Когда рядом друзья. / П.Л. Чебалин. – К., 1965. – 238с.
687742
   Когда рядом настоящий друг.... – М., 1960. – 32с.
687743
  Боков В.Ф. Когда светало... / В.Ф. Боков ; [ил. Ф. Петровский]. – Москва : Современник, 1972. – 127 с. : ил. – (Новая книга стихов)
687744
  Шевелов В.М. Когда светит солнце. : Рассказы / В.М. Шевелов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 100 с.
687745
  Виджайя П. Когда сгущается тьма.Телеграмма / П. Виджайя. – Москва, 1981. – 239с.
687746
   Когда сердце поёт. – Ю.-Сахалинск, 1957. – 240с.
687747
  Ведута А.Т. Когда серебрится Аму / А.Т. Ведута. – Ташкент, 1958. – 323с.
687748
  Белланже Р. Когда сжимаются кулаки / Р. Белланже ; пер. с франц. рукописи Э. Шлосберг ; под ред. Е. Полонской. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 127 с. : портр.
687749
  Баныкин В.И. Когда сжимаются кулаки. Андрей Снежков учится жить : повести / В.И. Баныкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 207 с.
687750
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 136 с.
687751
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 362 с.
687752
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь ; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 344 с.
687753
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 355 с.
687754
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 357 с.
687755
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Известия, 1973. – 366 с.
687756
  Кленицкая И.Я. Когда слова диктует чувство... / И.Я. Кленицкая. – М : Просвещение, 1991. – 77 с.
687757
  Левшин Л.А. Когда слово воспитывает / Л.А. Левшин. – М, 1970. – 111с.
687758
  Хорунжий А.М. Когда служили мы : повести, рассказы, очерки / А.М. Хорунжий; Пер. с укр. А.А. Беслик. – Москва : Воениздат, 1969. – 335 с.
687759
  Акименко И.В. Когда случилась беда... : повесть / Иван Акименко. – Львов : Каменяр, 1986. – 151 с.
687760
  Гаташ В. Когда смогли, поймали. Аферисту №1 припомнили все его “заслуги” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 20


  Львовский суд рассмотрел дело Андрея Слюсарчука. Этот человек известен на Украине по прозвищу “доктор Пи”, которое он получил за то, что якобы запомнил огромное количество знаков числа “пи”. Он прославился также как победитель в игре “вслепую” с ...
687761
   Когда собака стала другом человека? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 72 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
687762
  Шихлы В. Когда совесть молчит : роман / Видади Шихлы; авториз. пер. с азерб. Л.Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
687763
   Когда созреет арахис. – М., 1981. – 303с.
687764
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1968. – 335с.
687765
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1970. – 352с.
687766
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – Москва, 1991. – 234с.
687767
  Головатый Г.А. Когда солнце сгорает / Г.А. Головатый. – Иркутск, 1965. – 27с.
687768
  Журахович С.М. Когда сомкнутся кроны : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1957. – 293 с.
687769
  Маммери Когда спит справедливость / Маммери, , Мулуд. – Москва, 1960. – 164с.
687770
  Карелина Дарья Когда спящий проснется // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 76-81 : фото
687771
  Езова С. Когда становится стыдно : о нестандартном регуляторе поведения / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915


  Статья посвящена этическим аспектам поведения библиотечного специалиста: рассматривается феномен стыда как один из регуляторов поведения библиотекаря.
687772
  Грибачев Н.М. Когда становишься солдатом... / Н.М. Грибачев. – Москва, 1987. – 222с.
687773
  Суханова Н.А. Когда становятся короче дни / Н.А. Суханова. – М., 1971. – 238с.
687774
  Виноградов Ю. Когда стартуют ракеты / Ю. Виноградов. – Рига, 1968. – 164с.
687775
  Бытовой С.М. Когда сходятся берега / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 126с.
687776
  Дмитрин Г.К. Когда сын выбирает профессию / Г.К. Дмитрин. – М., 1977. – 96с.
687777
  Мирошин Л.А. Когда сынам своим пишу / Л.А. Мирошин. – Тула, 1978. – 94 с.
687778
  Добряков В.А. Когда тебе пятнадцать / В.А. Добряков. – К, 1986. – 384с.
687779
  Сериков В.В. Когда тебя понимают : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 115-119. – ISSN 0869-561Х
687780
  Левченко И.Н. Когда тебя Россия позовет / И.Н. Левченко. – Москва : Советская Россия, 1970. – 431с.
687781
  Фомичев Н.Н. Когда трогается лед / Н.Н. Фомичев. – М., 1959. – 144с.
687782
  Селянкин О.К. Когда труба зовет / О.К. Селянкин. – Пермь, 1970. – 229с.
687783
  Казакова Л. Когда ты в пути / Л. Казакова. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное, 1966. – 24 с.
687784
   Когда ты людям нужен. – М., 1987. – 496с.
687785
  Крахмальникова З.А. Когда ты убежден / З.А. Крахмальникова. – М., 1964. – 119с.
687786
  Дьякону Мирча Когда у нас зима / Дьякону Мирча. – М, 1989. – 126с.
687787
   Когда убивает государство.... – М., 1989. – 421с.
687788
  Малиев Н.Д. Когда увлекают сердца / Н.Д. Малиев. – Орджоникидзе, 1965. – 108с.
687789
  Пюрбю С.Б. Когда улетают журавли : стихи и поэмы / С.Б. Пюрбю, пер. с тувин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с.
687790
  Плетнев А.Н. Когда улетают журавли / А.Н. Плетнев. – Владивосток, 1978. – 360с.
687791
   Когда улыбаются джентльмены. – М., 1992. – 319с.
687792
  Геттуев М.И. Когда улыбаются окна : стихи / Максим Геттуев ; авториз. пер. с балкар Я.Серпина. – Москва : Правда, 1971. – 32 с.
687793
  Тер-Григрян Когда улыбнется Ганеш / Тер-Григрян. – М., 1985. – 302с.
687794
  Роговенко В.В. Когда умирать не страшно... / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1990. – 303с.
687795
  Динабургский В.Д. Когда умирают деревья... / В.Д. Динабургский. – Тула, 1982. – 200с.
687796
  Колтунова Елена Когда умолкнул звон трамваев : оповідання // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 0131-8136
687797
  Авалиани Л. Когда умывалось солнце : рассказы : пер. с груз. / Ладо Авалиани. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1966. – 178 с.
687798
  Щуркова Н.Е. Когда урок воспитывает / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1981. – 128с.
687799
  Егоров Г.И. Когда уроки окончены... / Г.И. Егоров. – Москва, 1962. – 48с.
687800
  Шпаковский О В. Когда уроки сделаны / О В. Шпаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 70с.
687801
  Калиновский И.А. Когда усмехнулся Плутарх / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1967. – 204 с.
687802
  Томан Н. Когда утихла буря : повести / Н. Томан. – М.-Л., 1953. – 112 с.
687803
  Акулиничев И.Ф. Когда уходит август / Иван Акулиничев. – Куйбышев : Куйбишевское книжное издательство, 1975. – 31с.
687804
  Зюзюкин И.И. Когда уходит детство / И.И. Зюзюкин. – М., 1990. – 190с.
687805
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1971. – 176с.
687806
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1972. – 191с.
687807
  Соловьев В.А. Когда уходят годы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1972. – 190с.
687808
  Рядченко И.И. Когда уходят коробли / И.И. Рядченко. – Одесса : Маяк, 1965. – 92с.
687809
   Когда уходят Плеяды. – М., 1980. – 583с.
687810
  Гончарова Т.И. Когда учитель - властитель дум / Т.И. Гончарова, И.Ф. Гончаров. – М, 1991. – 174с.
687811
  Рабиев А. Когда ушел дозор // Сказочник : рассказы / Р.А. Галимов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – С. 102-144. – (Молодые голоса)
687812
  Улюра Г. Когда фантастическая условность не противоречит установкам документальности: случай антиутопии (на материале "Дзюдо" Вячеслава Дурненкова) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 357-369. – (Бібліотека інституту філології)
687813
  Ждан В.Н. Когда фильм-искусство / В.Н. Ждан. – М., 1967. – 73с.
687814
   Когда фортуна - твой враг : сборник произведений зарубежных писателей / [ сост.: Ю.М. Сапожников ; ред. кол.: А.Н. Бадак, А.Н. Карлюкевич и др. ]. – Мінск : Літоратура і Мастацтва, 2009. – 288 с. – (Библиотека "Всемирной литературы"). – ISBN 978-985-6720-87-4
687815
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва, 1973. – 208 с.
687816
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва : Прогресс, 1982. – 397 с.
687817
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – М, 1986. – 300с.
687818
  Григорьев М.А. Когда художнику шестьдесят... / М.А. Григорьев. – Л.-Москва, 1964. – 167с.
687819
  Эступиньян Б.Н. Когда цвели гуаяканы / Б.Н. Эступиньян. – Москва, 1978. – 207с.
687820
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
687821
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Томск, 1987. – 242с.
687822
  Кузнецов С.А. Когда цветёт папоротник / С.А. Кузнецов. – М., 1965. – 112с.
687823
  Алимджан Х. Когда цветет урюк : лирика / Х. Алимджан; пер. с узб. – Москва : Правда, 1990. – 32 с.
687824
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Грозный, 1964. – 414с.
687825
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 446с.
687826
  Падерин И.Г. Когда цветут камни : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Воениздат, 1972. – 408с.
687827
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Саранск, 1975. – 416с.
687828
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1979. – 431с.
687829
  Падерин И.Г. Когда цветут камни (последний удар) : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 461с.
687830
  Роготченко А.П. Когда цветут мимозы : Были о героях / А.П. Роготченко. – Москва : Воениздат, 1971. – 135с. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
687831
  Братов Г. Когда цветут подснежники : повести / Габасп Братов ; пер. с черкес. – Москва : Современник, 1984. – 237 с.
687832
  Рубинштейн Л.В. Когда цветут реки. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1958. – 246с.
687833
  Рубинштейн Л.В. Когда цветут реки. / Л.В. Рубинштейн. – Москва, 1959. – 246 с.
687834
  Файзулин К.И. Когда цветут розы : киносценарий / К.И. Файзулин. – Москва : Искусство, 1961. – 77 с.
687835
  Ларионов А.М. Когда цветут сосны : рассказы и очерки / А.М. Ларионов. – Архангельск, 1979. – 144 с.
687836
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1981
687837
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1990. – 292 с.
687838
  Филимонов Ю.Б. Когда цифры говорят : [о профессии экономиста] / Юрий Филимонов. – Москва : Знание, 1990. – 45 с. – ISBN 5-07-001524-9
687839
  Меньков А.Т. Когда часов не наблюдают / А.Т. Меньков. – Тула, 1989. – 252с.
687840
  Сумин Вадим Когда человек лишний / Сумин Вадим, Закирова Эльдара, Ильин Вадим // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 124-128 : рис., фото
687841
   Когда человек любит. – Москва, 1959. – 136с.
687842
  Инфантьев В.Н. Когда человек любит / В.Н. Инфантьев. – М.-Л., 1963. – 214с.
687843
  Селиванов Ф. Когда человек не сдается / Ф. Селиванов. – М, 1969. – 128с.
687844
  Лордкипанидзе К.А. Когда человек один : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. Э.Фейгина. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с.
687845
   Когда человек полетит на Луну?. – Ставрополь, 1958. – 52с.
687846
  Кузьмин Н.П. Когда человек прав / Н.П. Кузьмин. – М, 1964. – 416с.
687847
  Энтин Г.М. Когда человек себе враг / Г.М. Энтин. – М, 1979. – 64с.
687848
  Михайлова-Дукашева Когда человек стареет / Михайлова-Дукашева. – Минск, 1965. – 184с.
687849
  Морозова Ю. Когда человек танцует // Новый Акрополь : Философия. Психология. Наука. Искусство. – Москва, 2002. – № 3. – С. 29-33.
687850
  Ангелов Д. Когда человека не было : повесть / Д. Ангелов ; пер. с болгар. З.А. Бобырь ; ил. И. Старосельский, А. Орлов. – изд. 2-е. – Москва : Советская Россия, 1959. – 255 с., [3] л. ил. : ил.
687851
  Пряшников А.Ф. Когда человеку лучше / А.Ф. Пряшников. – М., 1987. – 174с.
687852
  Левин Б.Н. Когда человеку семнадцать. Рассказы и повесть. / Б.Н. Левин. – К., 1961. – 259с.
687853
  Джимбиев А.М. Когда человеку трудно : повесть и рассказы / Андрей Джимбиев; пер. с калм. и послесл. К.Ерымовского. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1969. – 271 с.
687854
  Чистовский О.Г. Когда шагаешь по земле. / О.Г. Чистовский. – Л., 1973. – 239с.
687855
  Пальман В.И. Когда шагаешь по траве... / В.И. Пальман. – М, 1991. – 140с.
687856
  Маевский В.В. Когда шатаются небоскребы : В.В. Маевский / В.В. Маевский. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 208 с.
687857
  Тюриков В.И. Когда шла война... / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1975. – 216с.
687858
  Мухтаров Г.М. Когда шоколад горек : водевиль / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1953. – 20 с.
687859
  Матусовский М. Когда шумит Ильмен-озеро. / М. Матусовский. – Москва, 1944. – 72с.
687860
  Максимов М.Д. Когда шумит рожь / М.Д. Максимов. – Москва : Современник, 1974. – 238 с.
687861
  Максимов Е.В. Когда шумит рожь. Рассказы и повесть. / Е.В. Максимов. – М., 1974. – 238с.
687862
  Карим Х.К. Когда шумят дубы : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1973. – 126 с.
687863
  Карим Х. Когда шумят дубы : Стихи и поэмы / Х. Карим. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128с.
687864
  Шутов В.В. Когда юность уходит... / В.В. Шутов. – Сталино, 1958. – 86с.
687865
  Кондря К. Когда я был в справочном бюро : сб. расск. / К. Кондря. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 158 с.
687866
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым : повесть / Н.В. Богданов ; ил. С. Забалуева. – Москва : Детгиз, 1961. – 192 с. : ил. – (Школьная библиотека : для восьмилетней школы)
687867
  Богданов Н. Когда я был вожатым / Н. Богданов. – М, 1961. – 643с.
687868
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – Москва : Детская литература, 1989. – 462, 2 с. : ил. – (Библиотека пионера)
687869
  Кестнер Э. Когда я был маленьким / Э. Кестнер. – М., 1990. – 350с.
687870
  Яган И. Когда я был мальчишкой / И. Яган. – Новосибирск : Западно-сибирскле книжное издательство, 1965. – 91 с.
687871
  Галич А. Когда я вернусь... : стихи и отрывки из автобиографической повести / Александр Галич. – Фрунзе : Ала-Тоо, 1989. – 106с.
687872
   Когда я говорю-Россия!. – Ташкент, 1979. – 100с.
687873
  Салимон В. Когда я птиц в саду кормлю : поэзия: стихотворения // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
687874
  Глебова Л.Д. Когда я снова буду... / Л.Д. Глебова. – М., 1970. – 206с.
687875
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким / Я. Корчак. – М., 1961. – 254с.
687876
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким : повести : для старш. шк. возр. / Януш Корчак; [Пер. с польского Кинги Сенкевич]. – Москва : Детская литература, 1964. – 254 с.
687877
  Кузнецов А.В. Когда я стану великаном / А.В. Кузнецов, И.С. Туманян. – Москва, 1982. – 87с.
687878
  Фесенко А.Я. Когда, если не теперь / А.Я. Фесенко. – М., 1980. – 399с.
687879
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – Москва : Госиздат Дет. Литературы, 1958. – 157с.
687880
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1968. – 288 с.
687881
  Кургут Л.П. Когезивні одиниці мікротекстів каузальної семантики / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 258-262. – ISBN 966-594-420-7
687882
  Дідух Х. Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 250-256


  У статті, на прикладі романів В. Вулф «До маяка» та «Хвилі», розглядаються особливості стилю модерністської прози, де одним з головних художніх прийомів виступає «потік свідомості». Аналіз типів когезії в текстах потоку свідомості доводить, що цей ...
687883
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 307-311. – ISBN 966-581-231-9
687884
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
687885
  Колесник Р.С. Когезія та когерентність у художньому перекладі (на матеріалі перекладів оповідань В. Борхерта) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 161-166


  Стаття присвячена аналізу відтворення когерентних та когезивних зв"язків у художньому перекладі на матеріалі оповідання "Хліб" В. Борхерта. Розглядаються основні форми когезії, аналізуються прийоми відтворення лексичної, стилістичної, образної та ...
687886
  Станіслав О.В. Когезія та сепаратизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 246-254


  Автор пропонує власну точку зору на проблему співвідношення таких синтаксичних категорій, як когезія та сепаратизація. У статті йдеться про типи корелятивних відношень між розчленованим та зв"язними синтаксичними структурами у залежності від їхньої ...
687887
  Решетник М.Д. Коген (Cohen) Герман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 606-608. – ISBN 966-316-069-1
687888
   Когенерация в децентрализованной и возобновляемой энергетике / Басок Б.И. [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики при содействии фонда фундамент. исслед. Украины. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 407, [1] с. : ил., табл. – В конце кн. вых. дан. укр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6715-2
687889
   Когенерация в котельных на основе органического цикла Ренкина / В.А. Маляренко, А.Л. Шубенко, С.Ю. Андреев, А.В. Сенецкий, Н.Ю. Бабак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 55-64 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
687890
  Долінський А. та інш. Когенерація - нові потужності для енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-32. – ISSN 0372-6436


  Когенерація - це поєднання декількох технологій івироблення енергії
687891
  Алексахин Ю.И. Когерантная устойчисвость электронного пучка в коллективном ускорителе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Алексахин Ю. И.; АН СССР, Ин-т выс. темпер. – М., 1980. – 17л.
687892
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
687893
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
687894
  Маловичко С.В. Когерентна система управління електронною торгівлею підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-116. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
687895
  Коротеев Н.И. Когерентная активная спектроскопия комбинационного рессеяния света в центросимметрических средах с помощью параметрического генератора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Коротеев Н. И.; МГУ, Физ. фак. – М., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.15-16
687896
  Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 190 с.
687897
  Львова Н.А. Когерентная и нелинейная оптика / Н.А. Львова. – Ленинград, 1977. – 68 с.
687898
   Когерентная спектроскопия молекулярных кристаллов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 204с.
687899
  Фоміна Аліна Петрівна Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Фоміна А.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 105л. – Бібліогр.: л.98-105
687900
  Фоміна Аліна Петрівна Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Фоміна А.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв.
687901
  Коваленко Б Ю. Когерентне приймання ЧМнБФ сигналів в супутникових системах зв"язку (Алгоритми обробки та структурні схеми приймачів) : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Коваленко Ю.Б,; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1998. – 16л.
687902
  Кухаренко О.В. Когерентне розсіяння назад в везикулярних плівках / О.В. Кухаренко, В.П. Ящук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70
687903
  Вовкогон Т. Когерентні властивості випромінювання протяжного джерела, мікролінзованого точковою лінзою / Т. Вовкогон, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 8-11. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто внесок ефектів хвильової оптики в автокорреляційну функцію (АФ) випромінювання гравітаційно-лінзової системи, утвореної протяжним джерелом та точковою мікролінзою. Отримано короткохвильову асимптотику степені взаємної когерентності двох ...
687904
  Колодка Р.С. Когерентні властивості екситона одиничної квантової точки, поміщеної у фотодіод : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Колодка Роман Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 122-144
687905
  Колодка Р.С. Когерентні властивості екситона одиничної квантової точки, поміщеної у фотодіод : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Колодка Роман Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
687906
   Когерентні зв"язки основних ритмів ЕЕГ головного мозку правшів та лівшів при монокулярному сприйнятті домінантним чи недомінантним оком вербальної емоційної інформації / Бондаренко, (Рассомагіна), В Кравченко, М. Макарчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 133-138. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
687907
  Хлопов Григорій Іванович Когерентні системи ближньої радіолокації міліметрового діапазону : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.12.17 / Хлопов Г.І.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 33 назв.
687908
  Конончук Г.Л. Когерентні явища. Фізичний практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко. – Київ : Київський університет, 2005. – 104с. – Шифр. дубл. 53 Коно. (доп. карт. фз. )
687909
  Пєшкова Т. Когерентність комунікативних пропозицій у німецькомовному дискурсі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 246-258. – ISSN 2411-4146
687910
  Карасьов О. Когерентність конфігурації земної поверхні як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
687911
  Кононенко Т.П. Когерентність наукового і навчального складників у царині гуманітарної освіти // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Стаття є результатом аналізу досвіду викладання історії філософії на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка та у інших структурних підрозділах дослідницької установи. Досліджені структурні підстави діяльності кафедри, як осередку поширення, ...
687912
  Крохмальний Р. Когерентність образу: до проблеми інформаційної природи мистецького явища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 289-315. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто проблеми інформаційної природи мистецького явища у контексті авторської та фольклорної творчості крізь призму когерентного образу як головного елементу мистецького твору у його діахронних зв’язках. Автор експлікує концепцію інформаційного ...
687913
  Якунов А.В. Когерентність у живому світі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 4
687914
  Евтихиев Н.Н. Когерентно-оптические устройства передачи и обработки информации / Н.Н. Евтихиев, С.С. Каринский, Д.И. Мировицкий. – Москва, 1987. – 157 с.
687915
  Иогансен Л.В. Когерентное излучение и взаимодействие электронов в синхротроне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иогансен Л.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1959. – 8л.
687916
  Вильхельмссон Х. Когерентное нелинейное взаимодействие волн в плазме : пер. с англ. / Х. Вильхельмссон, Я. Вейланд. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 223 с.
687917
  Жданов А.С. Когерентное представление и его применение к некоторым задача квантовой теории : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жданов А. С.; МВиССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1985. – 21л.
687918
  Золотоябко Э.В. Когерентное рэлеевское рассеяние мессбауэровского излучения / Э.В. Золотоябко, Е.М. Иолин. – Рига : Зинатне, 1986. – 174 с.
687919
  Коваленко Г.Д. Когерентное тормозное излучение электронов с энергией 1 ГЭВ в монокристаллах кремния, германия и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Г.Д.; Лен. политехн. ин-тут. – Л., 1978. – 18л.
687920
  Шелепин Л.А. Когерентность / Л.А. Шелепин. – Москва : Знание, 1983. – 64с.
687921
  Франсон М. Когерентность в оптике : Пер.с франц. / М. Франсон, С. Сланский. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
687922
   Когерентность лазерного излучения в атмосфере. – Новосибирск, 1985. – 175 с.
687923
  Чиркин А.С. Когерентность лазерного излучения и взаимодействие частично когерентных волн в нелинейных сферах : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чиркин А.С.; МГУ. – М., 1978. – 31л.
687924
  Перина Я. Когерентность света : Пер.с англ. / Я. Перина. – Москва : Мир, 1974. – 367с.
687925
  Арсланбеков Т.У. Когерентность света и многоквантовые процессы : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Арсланбеков Т.У.;. – М, 1976. – 22л.
687926
  Перель В.И. Когерентность состояний атомов газа и ее релаксация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Перель В.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1966. – 12л.
687927
  Калашников Н.П. Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах / Н.П. Калашников. – Москва : Атомиздат, 1981. – 223 с.
687928
  Стрельцов И.С. Когерентные взаимодействия пионов на ядрах эмульсии в области энергий 7,5 --60 ГЭВ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Стрельцов И.С.; Ан Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
687929
  Черниговский В.В. Когерентные генераторы лучистой энергии / В.В. Черниговский, Е.А. Смирнов, Е.А. Колгин. – Ленинград, 1980. – 61 с.
687930
  Суковатов К.Ю. Когерентные колебания атмосферных осадков холодного сезона на территории Ишимской равнины и индексов атмосферной циркуляции / К.Ю. Суковатов, Н.Н. Безуглова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-26 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
687931
  Гинзбург В.Л. Когерентные механизмы космического радиоизлучения и магнитные модели пульсаров / В.Л. Гинзбург. – Москва : Издательство АН СССР, 1969. – 70 с.
687932
  Престон К. Когерентные оптические вычислительные машины / К. Престон. – М, 1974. – 382с.
687933
  Акаев А.А. Когерентные оптические вычислительные машины / А.А. Акаев, С.А. Майоров. – Ленинград : Машиностроение, Ленинградское отделение, 1977. – 440 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
687934
  Шмиглюк М.И. Когерентные поляритоны в полупроводниках / М.И. Шмиглюк, В.Н. Питей. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 133с.
687935
  Костенко А.А. Когерентные системы ближней и сверхближней радиолокации миллиметрового диапазона / А.А. Костенко, Г.И. Хлопов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков : Контраст, 2015. – 348, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-344. – ISBN 978-966-8855-93-1
687936
   Когерентные состояния в квантовой теории : сб. статей; пер. с англ. – Москва : Мир, 1972. – 232с.
687937
   Когерентные состояния и фазовые переходы в системе экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 205 с.
687938
  Баренблатт Г.И. Когерентные структуры и самоорганизация океанических движений / ред. Г.И. Баренблатт ; Российская АН, Ин-т океанологии. – Москва : [б. и.], 1992. – 200 с.
687939
  Соломахо Г.И. Когерентные явления при неадиабатическом возмущении атомов магнитным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Соломахо Г.И.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1974. – 14л.
687940
  Александров П.А. Когерентные явления при распаде ядра в кристаллае : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Александров П. А.; Ин-т атомн. энерг. им. И. Курчатова. – М., 1974. – 16л.
687941
  Гоготишвили Л.А. Когитологическая интерпретация идеи внутренней формы Г. Шпета // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.141-152. – ISSN 0042-8744
687942
  Чуйко В.Л. Когітологічна активність людини як наслідок зустрічі у ній загального та одиничного // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 67-68
687943
  Чуйко В.Л. Когітологічна концепція істини // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 153-159. – ISBN 966-7943-03-8


  Викладено основні поняття автохтонної теорії наукового пізнання, що відповідає специфічним характеристикам українця як суб"єкта пізнання. The basic concepts of autochthony theory of scientific cognition are laid out, that answers specific descriptions ...
687944
  Чуйко В.Л. Когітологічне обгрунтування концепції репрезентаційного розуміння наукового знання // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-184. – ISBN 978-966-439-469-4
687945
  Николаев В.Н. Когла смерть не страшна / В.Н. Николаев, А.Д. Щербаков. – М, 1958. – 111с.
687946
  Нестерова М.А. Когнитивистика: истоки, вызовы, перспективы : монография / Марья Нестерова. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 334, [1] с. – Библиогр.: с. 314-334 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-680-760-4
687947
   Когнитивная бизнес-аналитика : учебник : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям / [Абдикеев Н.М. и др.] ; под науч. ред. Н.М. Абдикеева. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 509, [1] с : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: с. 481-502. – (Серия учебников для программы MBA (Master of Business Administration). – ISBN 978-5-16-004317-3


  Рассматриваются концепция, методология и технологии когнитивного бизнес-анализа. Впервые в консолидированном виде представлены передовые технологии, ведущие пользователя в направлении от информации к знаниям, тенденциям и решениям
687948
  Дауд Е.Т. Когнитивная гипнотерапия = Cognitive hypnotherapy / Е. Томас Дауд ; [пер. с англ. А. Смирнов]. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 224 с. : илл. – Библиогр.: с. 205-213. – (Золотой фонд психотерапии). – ISBN 5-94723-028-3
687949
  Лангаккер Р.У. Когнитивная грамматика : [науч.-аналит. обзор. : перевод] / Лангаккер Р. У. – Москва : ИНИОН. – (Серия "Актуальные проблемы прикладного языкознания" / РАН, ИНИОН)
Вып. 2. – 1992. – 55, [1] с. : ил.
687950
  Гуревич Людмила Ивановна Когнитивная графика в генерировании интеллектуального капитала современного вуза / Гуревич Людмила Ивановна, Бойченко Галина Николаевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 46-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
687951
  Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика / А.А. Зенкин; Под ред. Д.А.Поспелова. – Москва : Наука, Главная редак.Физико-математ.литературы, 1991. – 192с. – ISBN 5020141437


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов.
687952
  Хомченко А.Н. Когнитивная компьютерная графика как средство "мягкого" моделирования в задачах восстановления функций двух переменных / А.Н. Хомченко, Н.В. Коваль, Н.В. Осипова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 7-18. – ISSN 1998-6939
687953
  Долганов Дмитрий Николаевич Когнитивная коррекция аддиктивного поведения : (на примере алкогольной зависимости) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Описывается экспериментальное исследование трансформации компонентов системы субъективного опыта в ходе когнитивной коррекции аддиктивного поведения. Анализируются иррациональные когниции, способы категоризации, выявленные в группе пациентов ...
687954
  Маслова В.А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по филологическим специальностям / В.А. Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с. – ISBN 978-985-470-780-8
687955
  Иванова Л.П. Когнитивная лингвистика // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 349-364. – ISBN 978-966-188-123-4
687956
  Цзюй Юньшен Когнитивная лингвистика в Китае: новые тенденции развития // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  В статье рассматривается вопрос об основных тенденциях развития когнитивной лингвистики в КНР. Существуют различные взгляды на теоретические аспекты данного направления, в том числе среди китайских учёных. В статье обращается особое внимание на ...
687957
  Самигуллина А.С. Когнитивная лингвистика и семиотика // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 11-24. – ISSN 0373-658Х
687958
  Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: к вопросу об уровнях концептуальных моделей // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 3-11. – (Серія "Філологічні науки")
687959
  Валькман Ю.Р. Когнитивная лингвистика: концепты и образы / Ю.Р. Валькман, Р.Ю. Валькман, А.Ю. Рыхальский // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 73-85. – ISSN 2309-7647
687960
  Потапенко С.И. Когнитивная медиа-риторика: бытование конфликта-кризиса в англоязычных интернет-новостях : монография / С.И. Потапенко ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : КНЛУ, 2021. – 299, [1] с. – Предисл. укр., англ., рус. - Вып. дан. укр.: Потапенко С.І. Когнітивна медіа-риторика: буття конфлікту-кризи в англомовних інтернет-новинах. Монографія. – Библиогр.: с. 274-289. – ISBN 978-966-638-347-4
687961
  Мізін К. Когнитивная медиа-риторика: бытование конфликта-кризиса в англоязычных интернет-новостях // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 74-77. – ISSN 0027-2803


  Події 2013–2014 рр., передусім Революція гідності та початок російсько-української війни, назавжди змінили хід новітньої історії України, ого­ливши ті проблеми, які накопичувалися протягом усього періоду української незалежності. Найбільша серед них - ...
687962
  Бондаренко Е.В. Когнитивная метафора времени в поэтическом дискурсе: трансформация метафорики У. Одена в творчестве И. Бродского // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 42-47. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті розглядаються когнітивні підалини сприйняття часу в межах поетичного дискурсу російської й британської / американської культур 20 ст. Творче переосмислення світобачення В. Одена в поезії Й. Бродського тлумачиться з погляду на їх сприйняття ...
687963
  Дебердеева Е.Е. Когнитивная метафора и концептуализация языковой картины мира // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 490-494. – ISBN 978-966-188-046-6
687964
  Евсеев Е.А. Когнитивная модель управления научным коллективом / Е.А. Евсеев, А.М. Станкевич // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 206-215. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
687965
   Когнитивная наука и интеллектуальная технология. – М., 1991. – 228с.
687966
  Молчанова Г.Г. Когнитивная невербалика как поликодовое срество межкультурной коммуникации: кинесика // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 13-30. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
687967
  Чжу Цзинтао Когнитивная операция сравнения в логических моделях паремий с семантикой прогноза в китайском и русском языках // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 285-291. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
687968
   Когнитивная психология. – М., 1986. – 204с.
687969
  Солсо Р.Л. Когнитивная психология / Р.Л. Солсо; Пер. з англ. – Москва : Тривола, 1996. – 600с. – ISBN 5-88415-024-5
687970
  Солсо Р.Л. Когнитивная психология = Cjgnitive psychology / Р.Л. Солсо; Пер. з англ. – Москва : Тривола, Либерия, 2002. – 600с. – ISBN 5-88415-024-5; 5-85129-147-8
687971
  Солсо Р. Когнитивная психология / Роберт Солсо; Пер. с англ. Н.Ю.Споимор. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 592с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00397-4
687972
   Когнитивная психология : Учебник для студ. высш.учеб. заведений. – Москва : ПЕР СЭ, 2002. – 480с. – ISBN 5-9292-0034-3
687973
  Гейвин Х. Когнитивная психология / Хелен Гейвин. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 272с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-184-0


  Книга предлагает базовую информацию о когнитивной психологии
687974
  Потапенко С. Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса: жанровая дифференциация текстов // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 331-342


  Застосування когнітивної риторики англомовного медіа-дискурсу для зіставлення організації текстів двох жанрів - виступів і присвячених їм новин - виявило, що композиція перших більшою мірою підпорядкована інтенції творця промови, а другі орієнтовані на ...
687975
  Потапенко С.И. Когнитивная риторика потребностей: стратегии построения англоязычных текстов новостей // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 126-137. – ISBN 978-966-438-763-4
687976
  Винер Б.Е. Когнитивная структура американской социологии и постдипломное образование // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 4 (53). – С. 97-119. – ISSN 1029-8053
687977
  Бек Д. Когнитивная терапия = Cognitive Therapy :basics and beyond : полное руководство / Джудит Бек ; [перевод с англ. и ред. Е.А. Черненко]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс, 2006. – 400 с. – ISBN 5-8459-1053-6
687978
  Бандура Н.Г. Когнитивне бачення світу в пуліцистиці (на матеріалі німецьких редакційних блогів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 3-15
687979
  Белошапкова Т.В. Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке / Т.В. Белошапкова. – Москва : КомКнига, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-484-00995-4
687980
  Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0869-5687
687981
  Медушевская О.М. Когнитивно-информационная теория в социологии истории и антропологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 63-73. – ISSN 0132-1625
687982
  Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.70-92. – ISSN 0042-8744
687983
  Архиповец Т.П. Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this (these), that (those) в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Архиповец Т.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
687984
  Архипович Т.П. Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this, (these), that (those) в современном английском языке : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Т.П. Архипович ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : КГУ им.Т.Г. Шевченко, 1984. – 179 л. – Библиогр.: л.155-174
687985
  Коч Н.В. Когнитивно-лингвистическое исследование концептообразующих лексем в диахронии и фоновые знания // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 119-129. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
687986
  Бабелюк О.А. Когнитивно-оцінна репрезентація культурної символіки в авторському мовленні американських постмодерністських оповідань // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 11-21
687987
  Сирота Н.А. Когнитивно-поведенческая модель профилактики рецидива при наркомании / Н.А. Сирота, Н.И. Зенцова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-88. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
687988
  Потапенко С.И. Когнитивно-риторическая методика выявления речевых эффектов: "медовый месяц" Барака Обамы // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 67-78. – Бібліогр.: Лит.: с. 78; 14 п. – ISSN 2075-4205
687989
  Кулькова М.А. Когнитивно-смысловое пространство народной приметы : автореф. дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 ; 10.02.20 / Кулькова М.А. ; Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. – Казань, 2011. – 52 с. – Библиогр.: 50 назв
687990
  Головина Е.В. Когнитивно-стилевая структура феномена уверенности / Е.В. Головина, И.Г. Скотникова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С. 69-82. – ISSN 0205-9592
687991
  Пичугина В.К. Когнитивно-эвристический потенциал понятия "антропологический дискурс" в педагогике // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 8. – С. 38-46. – ISSN 1609-4646


  Когнитивно-эвристический потенциал понятия «антропологический дискурс» в педагогике рассмотрен с позиции потенциала понятия «дискурс» в педагогике и потенциала дискурсивной интерпретации антропологически обоснованной педагогической реальности
687992
  Воронин Д.И. Когнитивно-языковое бессознательное и образ мира (к вопросу о принципах построения картины мира в языке) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 11-44. – ISBN 966-8906-05-5
687993
  Битюцкая Е.В. Когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации с позиций деятельностного подхода А.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 40-57. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
687994
  Голованова Е. Когнитивное терминоведение в России (конец XX - начало XXI веков) // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 204-229. – ISBN 978-966-2057-28-7
687995
  Миронова Н.Н. Когнитивные аспекты перевода художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 77-83. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
687996
  Молчанова Г.Г. Когнитивные исследования в межкультурной коммуникации: концепт-символ "Три сестры" в русской и английской лингвокультурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 51-65. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
687997
  Попов С.Л. Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования / С.Л. Попов ; [науч. ред. И.И. Степанченко] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : НТМТ, 2013. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-147. – ISBN 978-617-578-126-5
687998
  Меськов В.С. Когнитивные технологии математического мышления: проблема истины в абстрактной и прикладной математике (часть 1) / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 38-46. – ISSN 1680-2721
687999
  Меськов В.С. Когнитивные технологии социального моделирования: продажность как принцип / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 51-53. – ISSN 1684-2618
688000
  Кутырев В.А. Когнитивный мир и его исторические предпосылки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (52). – С. 3-25. – ISSN 1560-7488
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,