Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
687001
  Воронцов В.Б. "Кумиры" без прикрас / В.Б. Воронцов. – Москва, 1968. – 216с.
687002
  Воробьева Мария "Кунтскамеры габсбургов: магия природы и механизм вселенной" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
687003
   "Кур"єр Кривбасу" (1994-2004) : Систематичний покажчик змісту. – Київ, 2005. – 156с. – На обкл. кн.: До 140-річчя НПБ України
687004
  Ген Хен Мин "Куратор" или "инициатор"? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 64-68. – ISSN 0235-7089


  Режим советской оккупации в Северной Корее (1945-1949).
687005
  Ткач В. "Курбаса критикували за те, що замість одягатися в шаровари у нього стоять на сцені догори ногами" / бесіду вів С. Гоцуляк // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 64). – С. 12-13


  "Театральну режисерку українського походження Вірляну Ткач можна назвати чи не найактивнішим культурним дипломатом України у світі впродовж останніх місяців. На початку року вона видала у США книгу поезій Сергія Жадана англійською у власному перекладі ...
687006
  Тебешевська О. "Курились заметілями дороги..." : Урок за трилогією Романа Купчинського "Заметтіль"
687007
  Рибак І.В. "Куркульське заслання" депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 398-406. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
687008
  Прокопович Наталья "Курорты и туризм - 2007" в Сочи : Лейтмотив выставки - олимпийская тема. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-79 : Фото
687009
   "Курорты и туризм 2006". 12-й раз в Сочи : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 50-51 : Фото
687010
   "Курорты и туризм 2008": сезон открыт : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-19 : Фото
687011
  Карпенко Г. [Кунволія]. Ланыши Киевской Украйны в 13 кн. : Кн.2-3, 1851
687012
   [Кундієв Юрій Ілліч] // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (77/78). – С. 159-160. – ISSN 1609-0446


  "...Присвячено пам"яті - Кундієву Юрію Іллічу, Академіку НАМН України."
687013
  Дмитренко Д. Кум-мірошник, або Сатана в бочці : проза: українська шутка-водевіль в одній дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 20-34. – ISSN 0130-321Х
687014
  Ткаченко Д.О. Кум-хан. Прыгода у повидь. Петро Мирошныченко / написав Данило Гордієнко [псевд.]. – У Чернигови (Чернигов) : Друк. "Губернского правления", 1895. – 25 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
687015
  Пилипчук Я.В. Кумансько-кипчацькі міграції в Центрально-Східну Європу (30-40-х рр. XIII ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 92-114. – ISSN 1682-671Х
687016
  Три Изабелла Кумари- живые богини Непала / Три Изабелла, Синклер Стефани // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 58-73 : фото
687017
  Жуков Г.А. Кумарины некоторых растений рода ферула (выделение, химическое исследование, синтез) : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Жуков Г. А.; Хар. гос. фармац. ин-т. – Х, 1971. – 21л.
687018
  Хоменко Н.К. Кумачеве слово : поезії / Н.К. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
687019
  Астафьева Г Н. Кумачовый платок / Г Н. Астафьева. – Москва, 1965. – 105с.
687020
  Кононенко Т.П. Кумберленд Річард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 349. – ISBN 966-316-069-1
687021
  Гор С Г. Кумби / С Г. Гор. – Москва, 1963. – 272с.
687022
  Гор С Г. Кумби / С Г. Гор. – Л., 1968. – 317с.
687023
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
687024
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
687025
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем : Оповідання / В.К. Винниченко. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 24с.
687026
  Казандзакіс Н. Кумедні й лихі пригоди Алексіса Зорбаса : роман / Н. Казандзакіс; Пер. з новогрецької А. Чердаклі. – Київ : Дніпро, 1989. – 357с.
687027
  Пономарів О. Кумедні правописні рекомендації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 8
687028
  Базырова Б.А. Кумертау / Б.А. Базырова, Н.И. Лавров, А.Г. Низамов. – Уфа, 1967. – 70с.
687029
   Куми та кумки : анекдоти давні і сучасні / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож. В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. арк. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 6]). – ISBN 978-966-2434-14-9
687030
  Сомер Стив Кумир / Сомер Стив. – М, 1992. – 509с.
687031
  Савченко Б.А. Кумиры забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 206с.
687032
  Білецький В.С. Кумінгтоніт ( - мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 140. – ISBN 978-966-02-7998-8
687033
  Загородній А.Г. Куммер Вольфган-Фрідріх // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 140-141. – ISBN 978-966-02-7998-8
687034
  Ломакина Н.Б. Кумовые раки морей СССР / Н.Б. Ломакина. – Москва-Ленинград, 1958. – 303с.
687035
  Тарвердиев Таир Рамазан оглы Кумовые ракообразные (orustacea, cumacea) западной части Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Тарвердиев Таир Рамазан оглы; АН Азер. респуб. Ин-т зоологии. – Баку, 1993. – 18л.
687036
  Валах С.І. Кумранізм як джерело первіснохристиянського світогляду. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Валах С.І.; Ін-т філософ. – К, 1997. – 23л.
687037
  Амусин И.Д. Кумранская община / Амусин И.Д. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1983. – 328 с.
687038
  Амусин И.Д. Кумранская община / И.Д. Амусин. – Москва : Наука, 1983. – 328с.
687039
  Лившиц Г.М. Кумранские рукописи и их историческое значение / Г.М. Лившиц. – Минск, 1959. – 83с.
687040
  Иванов Сергей Кумранское искушение : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 68-75 : Фото
687041
  Черноіваненко В. Кумранські витоки християнства: дискусії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 84-88. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теорії і гіпотези щодо можливого впливу рукописів Мертвого моря на формування раннього християнства, висвітлюються і аналізуються положення різних поглядів у кумраністиці щодо текстуальних перегуків між кумранською літературою і ...
687042
   Кумулены. – Баку, 1987. – 111с.
687043
  Гусак Д.В. Кумулянтне зображення кореня Лундберга для напівнеперервних процесів // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 21-29. – ISSN 0868-6904
687044
  Макарець М.В. Кумулянтне представлення розподілів імплантованих іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Одержано формальне інтегральне представлення функції просторового розподілу імплантованих іонів через кумулянти. Розглянуто вирази для різних умов імплантації та проведено аналіз впливу вищих кумулянтів на форму розподілу. Показано, що їх можна ...
687045
  Ільїна В.В. Кумулянтний підхід до знаходження параметрів просторового розподілу імплантованих іонів / В.В. Ільїна, М.В. Макарець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-28. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід до опису просторового розподілу імплантованих іонів, який ґрунтується на представленні функції розподілу через її кумулянти. Побудовано алгоритм виводу рівнянь для кумулянтів довільного порядку. Проаналізовано можливість ...
687046
  Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
687047
  Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 203 арк. – Додатки: арк. 192-203. – Бібліогр.: арк. 174-191
687048
  Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований / А.Н. Малахов. – Москва, 1978. – 376 с.
687049
  Романюк М.В. Кумулятивність оподаткування та його вплив на макроекономічні процеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглядається комулятивность податкової системи України, яка полягає в багаторазовому оподаткуванні одних і тих же витрат, в тому числі - податкових. Цей ефект спричиняє гіпертрофований розвиток фіскальної функції податків, що негативно впливає на ...
687050
  Майер В.В. Кумулятивный эффект в простых опытах / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
687051
  Туманова З.А. Кумуш-Тау - алые снега. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1964. – 238с.
687052
  Гаджиева С.Ш. Кумыки, историко-этнографическое исследование / С.Ш. Гаджиева. – М., 1961. – 388с.
687053
  Аджиев А.М. Кумыкская народная поэзия : (вопр. типологии и связей в ист. освещении) / А А. Аджиев. – Махачкала : Дагестан. кн. изд., 1983. – 117 с.
687054
  Магомедов А.Г. Кумыкско-русский словарь / А.Г. Магомедов. – М., 1969. – 408с.
687055
  Мархвица Г. Кумяки / Г. Мархвица. – Ленинград, 1938. – 460 с.
687056
  Морозова Г.В. Кун-фу и каратэ: Элементы сценич. боя без оружия / Г.В. Морозова, П.Е. Рощупкин. – Москва, 1991. – 47 с.
687057
   Кун (Kuhn) Томас Семюел // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 781-782. – ISBN 966-316-069-1
687058
  Прем Чайя Кун ЧАнг и Кун Пэн. / Прем Чайя. – Москва, 1959. – 100с.
687059
  Багандов Г.Б. Кунак / Газим-Бег Багандов ;. – Москва, 1976. – 79 с.
687060
  Багандов Г.Б. Кунак / Г.Б. Багандов. – Москва, 1981. – 208 с.
687061
  Причард К.С. Кунарду, или Колодец в тени / К.С. Причард. – Москва, 1959. – 271с.
687062
  Арбузов Дмитрий Кунаширский дивертисмент : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 62-73 : Фото
687063
  Юхма М. Кунгош - птица бессмертия : повесть о Муллануре Вахитове / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. Б.Сарнова. – Москва : Политиздат, 1984. – 355 с.
687064
  Коротаев Ф.И. Кунгур в годы революции / Ф.И. Коротаев. – Пермь, 1965. – 80с.
687065
  Воронихин А. Кунгурская ледяная пещера : В помощь экскурсанту / А. Воронихин. – Молотов : Молотовское областное гос. книжное изд-во, 1950. – 21с.
687066
  Воронин А. Кунгурская ледяная пещера : в помощь экскурсоводу / А. Воронин. – Молотов : Госиздат, 1951. – 24с.
687067
  Лукин В.С. Кунгурская ледяная пещера / В.С. Лукин. – Пермь, 1968. – 73с.
687068
  Дорофеев Е.П. Кунгурская ледяная пещера : путеводитель, атлас / Е.П. Дорофеев, В.С. Лукин. – Пермь, 1970. – 91 с.
687069
   Кунгурский заповедник "Предуралье". – Молотов, 1950. – 64с.
687070
  Мельничук А. Кундера, Памук та шлях белетристики // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 26-29
687071
  Короткий В.А. Кундт Август Адольф Едуард Ебергард / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 253. – ISBN 966-06-0393-2
687072
  Латиш Ю.В. Кундюба Іван Дмитрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 229. – ISBN 96966-8060-04-0
687073
  Лисиця М.П. Кунець Володимир Петрович / М.П. Лисиця, М.Р. Куліш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 147. – ISBN 978-966-02-7998-8
687074
  Кучарська Л.В. Кунжут - скарбниця здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-9 : рис.
687075
  Коварская А. Кунжут / А. Коварская. – Х., 1930. – 63 с.
687076
  Гильтебрандт В. Кунжут / В. Гильтебрандт. – М.-Л., 1931. – 80с.
687077
  Лаптева Л.П. Куник Арист Аристович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 206-208
687078
  Лебле Б.Б. Куница. / Б.Б. Лебле. – М., 1951. – 56с.
687079
  Абелєнцев В.І. Куницеві / В.І. Абелєнцев. – Київ
1. – 1968. – 280с.
687080
  Мальджбнайте С.А. Куницеобразные хищники Литовской ССР, их биология, численность и хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мальджбнайте С.А. ; Вильнюсск. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
687081
  Короткий В.А. Кунік Аріст Арістович (Ернст Едуард) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 140. – ISBN 966-06-0393-2
687082
  Портнова Т.В. Куновская история науки: "мир природы", или "мир истории"? / Т.В. Портнова, Е.А. Чернов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 172-185. – ISBN 978-966-623-661-9


  "Советская наука вплоть до начала 1980-х гг. проявляла «нечувствительность по отношению к методологическим идеям», разрабатываемым в науковедческих дисциплинах. Авторы задались довольно старыми, но от того не ставшими менее актуальными вопросами о том, ...
687083
  Куприна К.А. Кунрин-мой отец / К.А. Куприна. – М, 1979. – 287с.
687084
  Итс Р.Ф. Кунсткамера / Р.Ф. Итс. – Л., 1974. – 118с.
687085
  Бойко С.П. Кунсткамера / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1991. – 271с.
687086
   Кунсткамера // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
687087
  Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербургской академии наук / Т.В. Станюкович. – М.-Л., 1953. – 240с.
687088
  Пилявский В.И. Куня-Ургенч / В.И. Пилявский. – 2-е изд. – Ленинград, 1974. – 72 с.
687089
  Данилов П.И. Куньи Северо-Запада СССР / П.И. Данилов. – Л, 1976. – 256с.
687090
   Куньлунь и Тарим. – Москва, 1961. – 212с.
687091
   КУП НАН України провів VI Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених "Європейська юридична освіта і наука" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 343-344
687092
   КУП НАН України провів міжнародну конференцію у Дебрецені (Угорщина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 343
687093
  Ксензенко М.І. Куп"янський район. Куп"янськ / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [25] с.
687094
  Мерзликин Л.С. Купава. -- (Георгиевский кавалер. Поэмы и стихи). / Л.С. Мерзликин. – М., 1963. – 94с.
687095
  Землянский А.Ф. Купавий Дол : Рассказы / А.Ф. Землянский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 143с.
687096
  Флеров Н.Г. Купавна / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 208с.
687097
  Городиский Н.А. Купавна / Н.А. Городиский. – М., 1986. – 272с.
687098
  Лазарев Л. Купавна учится. / Л. Лазарев. – М., 1959. – 120с.
687099
  Сушкова Л.В. Купавы / Л.В. Сушкова. – М., 1982. – 95с.
687100
   Купала на Ивана...Сочинение Стецька Ш.. – Издал К. Матусевич, 1840
687101
  Лось Е.Я. Купалка : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1963. – 126 с.
687102
  Сомов О.М. Купалов вечер : избр. произв. / Орест Сомов. – Киев : Дніпро, 1991. – 558 с. : ил. – ISBN 5-308-00951-1
687103
  Зейда В. Купальний сезон на водоймах розпочався // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 39 : фото
687104
  Вдовиченко Г. Купальниця : роман / Галина Вдовиченко ; [передм. Г. Гудзьо]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 237, [3] с. – На обкл. також зазнач.: Від володарки Гран-прі конкурсу "Коронація слова". – ISBN 978-966-14-4230-5
687105
  Климец Ю.Д. Купальская обрядность на Украине (историкоэтнографич. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Климец Ю.Д.; АН Укр. и Бел. Ин-тут искусствовед. этнограф. и фольклора. – Минск, 1993. – 27л.
687106
  Новак В.С. Купальские обряды и обычаи белорусов в контексте летней календарной обрядности народов зарубежной Европы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 267-271
687107
  Луцковская И. Купальские огни // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 13-24
687108
  Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю.Д. Климець. – К., 1990. – 141с.
687109
  Мушник С.М. Купальський вогонь : повість / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1972. – 126 с.
687110
  Кудрявцева З. Купальський фольклор: дохристиянські вірування і сучасний контекст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 258-265
687111
  Кудрявцева З. Купальський фольклор: специфіка змісту і форми календарної жертви // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 203-209


  У статті йдеться про специфіку змісту і форми купальської жертви, її еволюцію в системі купальських обрядодій.
687112
  Карпенко М. Купальські вогні : Лірика 1991 - 1993 / Микола Карпенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2005. – 212 с. – ISBN 966-8387-04-Х
687113
  Карпенко М. Купальські вогні : лірика 1991-1993 / Микола Карпенко ; [ред. П. Засенко ; худож. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 211, [1] с. : іл. – ISBN 966-8387-04-Х
687114
  Кудрявцева З. Купальські вогні: семантика та генеза // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 293-302


  На основі з"ясування походження ритуальних вогнищ у Європі та Африці автор виводить генезу купальських вогнів.
687115
  Келемен Ю. Купальські звичаї в Іванні та прилеглих селах. Утрачена традиція тисячоліть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 151-165
687116
   Купальські пісні / [худож. О.А. Івахненко]. – Київ : Музична Україна, 1970. – 206 с. : іл. – Міниатюрне видання. – (Із джерел української пісні)
687117
  Глушко М. Купальські пісні Східної Волині з села Дубрівки Баранівського району Житомирської області // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С. 75-84


  Серед різних видів укр.календарної обрядової поезії важливе місце посідають купальські пісні. Найбільше досягнення укр. фольклористів - це два збірники купальської лірики формату "захалявної" книжечки.
687118
  Янковська Ж. Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 79-84. – ISBN 978-96602-6551-6


  Публікації купальських пісень, порівняно з колядками, щедрівками, веснянками та іншими жанрами календарно-обрядового фольклору, представлені чисельно чи не найменше. Тому доповнення до цих джерел буде доречним. До того ж на зазначеній території, ...
687119
  Упит А.М. Купальщица Сусанна : комедия в 4-х д. / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Блюмфельд. – Москва : Искусство, 1956. – 108 с.
687120
  Снегирев Л.А. Купание в штормовую погоду / Л.А. Снегирев. – К., 1984. – 288с.
687121
   Купач Тетяна Геннадіївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 118-119 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
687122
  Горобець Ірина Купелі Бад-Рагаца // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 24-29 : фото
687123
  Кафанов А.В. Купель. / А.В. Кафанов. – М., 1972. – 104с.
687124
  Шафранюк С.Е. Куперовское спаривание электронов во внешних переменных полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Шафранюк С.Е.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Москва, 1985. – 20 с.
687125
  Шафранюк Сергей Евгеньевич Куперовское спаривание электронов во внешних переменных полях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шафранюк Сергей Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 120л.
687126
  Голомолзин Евгений Купец первой гильдии /Гамбург : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 8-19 : Фото
687127
  Щербак М.Г. Купецтво / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 222-223. – ISBN 966-642-073-2
687128
  Наулко В.І. Купецтво // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 158-160. – ISBN 978-966-02-7998-8
687129
  Гуржій І. Купецтво Києва та Київщини XVII-XIX ст. / Іванна Гуржій, Олександр Гуржій ; [відп. ред.: В.А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т України НАН України, 2013. – 283, [1] с. – Термінол. словник: с. 225-227. – Бібліогр. в прим.: с. 228-283. – ISBN 978-966-02-6841-8
687130
  Бондаренко О. Купецтво Російської імперії дореформеної доби (1775-1870 рр.) у сучасній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 97-102. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується сучасний стан наукових досліджень з історії купецтва Російської імперії дореформеної доби. Визначено основні здобутки у вивченні проблеми та питання, що не знайшли свого висвітлення. В статье анализируется современное состояние ...
687131
  Гордуновський О.М. Купецтво як основний суб"єкт торгівлі хлібом на Півдні України в XIX ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 157-161. – ISBN 966-7686-12-8
687132
  Томазов В.В. Купецький рід Скараманга: штрихи до просопографічного портрета // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 143-157


  На значній джерельній базі висвітлюються життя та діяльність родини Скараманга, яка походила з острова Хіос, облаштувалася на півдні України та відігравала помітну роль в економічному та соціальному розвитку регіону.
687133
  Беликов Ю. Купеческая династия Жевержеевых: портрет двух поколений предпринимателей пореформенного Харькова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 18-39. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
687134
   Купеческий бытовой портрет. – Л, 1925. – 47с.
687135
  Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России : Автореф... кандид. экономич.наук: / Яковцевский В.Н.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 20 л.
687136
  Бочаров В. Купеческое слово : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 113-121
687137
  Вартанов Г.Л. Купечество городов Московской губернии во второй половине XVIII века. : Автореф... канд. ист.наук: / Вартанов Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафердра истории СССР. – Л., 1967. – 15л.
687138
  Бахман К. Купи себе министра / К. Бахман, Э. Карлебах. – М, 1988. – 158с.
687139
  Дударь Тарас Купили посудомоечную машину! Что дальше? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото
687140
  Кузнецов А.А. Купина / А.А. Кузнецов. – М., 1986. – 288с.
687141
  Дудас А.Б. Купирование мышечной дрожи в перипартальном периоде / А.Б. Дудас, О.В. Максимова, Е.Н. Клигуненко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 119-123. – ISSN 2224-0586
687142
  Добрянский П. Купите - не пожалеете / П. Добрянский. – М, 1986. – 278с.
687143
  Ласт И. Купите Голландию / И. Ласт. – М, 1933. – 77с.
687144
  Сенцов О.Г. Купите книгу - она смешная / Олег Сенцов ; [сост.: А.А. Паленчук ; худож.-оформитель: Л.П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 2016. – 217, [3] с. – ISBN 978-966-03-7553-6
687145
   Купите связь с миром : Туристам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 24 : Іл.
687146
  Годенко Купите трембиту! / Годенко, ММ. – М, 1972. – 48с.
687147
  Цзю Юлия Купить. В моде - мини : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-60 : Фото
687148
  Бондарчук Н.В. Купівельна спроможність населення як фактор формування попиту / Н.В. Бондарчук, Л.М. Васільєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.34-37. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
687149
  Рибалко С. Купівля-продаж землі сільськогосподарського призначення - основне гальмо розвитку сільського господарства України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 440-443. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто міфічні позитиви та реальні наслідки від купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні. Запропоновані першочергові заходи щодо врегулювання земельних відносин у сільському господарстві.
687150
  Струць М. Купівля земельної ділянки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Практичні поради.
687151
  Оуен Л. Купівля і продаж авторських праць та літературні твори / Л. Оуен. – Київ, 1996. – 127с.
687152
  Рахно К. Купівля молочного посуду як вияв жіночої господарчої магії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 84-88


  Стаття присвячена обрядодії, яку здійснювали українські жінки, купуючи глечики для молока. Вона була притаманна переважно для Середнього Полісся, Поділля, Буковини та Лемківщини. Семантико-палеонтологічний аналіз показав, що йдеться про вияв архаїчної ...
687153
  Камінський А.Б. Купівля простроченої заборгованості як інвестиційний проект / А.Б. Камінський, К.К. Писанець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.82-87. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
687154
   Купідон для пана Читайла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  "У день закоханих креативний простір Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича накрила проблема: у самісінькому центрі матеріалізувалися двоє одиноких зачитаних до глибини душі істот, між якими відчувалася космічна піонерська відстань. Природна ...
687155
  Коралли В.Ф. Куплетист из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва, 1991. – 46 с.
687156
  Головинский Г.Л. Куплетная, вариационная форма и форма рондо / Г.Л. Головинский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 58 с.
687157
  Нейман, Ц.Г. Куплетные формы народной южно-русской песни / [Сост. Ц.Г. Нейман]. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1883. – 46 с., 1 л. табл. + 1 л. табл. – Авт. указ. в конце текста. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Экз № 69450 дефектный, без обл. и тит. стр., описан по РГБ. - Отд. оттиск из: Киевская старина. 1883
687158
  Шанин В.Я. Куплю дом в деревне... / В.Я. Шанин. – М., 1988. – 234с.
687159
  Винавер А.М. Купля-продажа и мена. / А.М. Винавер. – Москва, 1924. – 87с.
687160
  Винниченко В.К. Купля / В.К. Винниченко. – Москва : Польза. – 80с.
687161
  Винниченко В.К. Купля : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Сяйво, 1929. – 46с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
687162
  Квітка-Основ"яненко Купований розум : Оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург, 1862. – 13с. – Перепл. з кн. Марко Вовчок. Викуп
687163
  Гуревич Г.И. Купол на Кельме / Г.И. Гуревич, П.Е. Оффман. – М., 1959. – 268с.
687164
  Казанцев А.П. Купол Надежды / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 431 с.
687165
  Казанцев А.П. Купол Надежды / А.П. Казанцев. – Москва, 1984. – 112с.
687166
  Шаповалов В.И. Купол неба / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1976. – 68с.
687167
  Куприн А.И. Купол святого Исаакия Далматского / А.И. Куприн. – Москва, 1992. – 94с.
687168
  Боцу П.П. Купола : стихи и поэмы / П.П. Боцу; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1977. – 127 с.
687169
  Парфентьев В.И. Купола. / В.И. Парфентьев. – М., 1969. – 96с.
687170
  Жиллес Д. Купон 44 / Д. Жиллес. – М, 1960. – 310с.
687171
  Самойлов Юрій Купон у допомогу! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
687172
  Смаханулы Шона Купорос. / Шона Смаханулы ;. – Москва, 1968. – 96 с.
687173
  Куприна К.А. Куприн-мой отец / К.А. Куприна. – М, 1971. – 256с.
687174
  Яснева Л.И. Куприн - художник и литературный критик в эпоху реакции (1907-1910 гг.) и годы нового революционного подъема (1911-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Яснева Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 14л.
687175
  Полевой В.М. Куприн / В.М. Полевой. – М, 1962. – 47с.
687176
  Куприн А.В. Куприн / А.В. Куприн. – Москва, 1977. – 4с.
687177
  Михайлов О.Н. Куприн / О.Н. Михайлов. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 272 с.
687178
   Куприн А.В.. – Москва, 1956. – 40с.
687179
  Фоняков Н.Н. Куприн в Петербурге / Н.Н. Фоняков. – Л, 1986. – 237 с.
687180
   Купріянов І.Т.:Бібліографічний покажчик. – Запоріжжя : Хортиця, 1997. – 16с. – ISBN 966929710
687181
  Заник Х. Купріянович - один із нас // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 9 грудня (№ 49). – С. 1. – ISSN 0027-8254


  Українці в Польщі.
687182
  Чалтыкян О.А. Купрокатализ / О.А. Чалтыкян. – Ереван, 1963. – 135с.
687183
   Купрумвмісні ВТНП композиції / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, Т.А. Войтенко, І.В. Фесич, М.А. Зеленько, Д.Д. Наумова, А.О. Пилипенко // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 82. – ISBN 978-966-981-038-0
687184
  Пилипенко А.Т. Купферон / А.Т. Пилипенко. – Москва : Наука, 1988. – 176 с.
687185
  Павлюк А.Н. Купцы-судостроители Рафаловичи / А.Н. Павлюк. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2010. – 56 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 42-44 и в подстроч. примеч. – (Легендарные имена). – ISBN 978-617-576-009-3
687186
  Перхавко В.Б. Купчихи допетровской России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 148-151. – ISSN 0042-8779
687187
  Епифановский М. Купюра = Рассказы из цикла "Беспечный студент" : проза: рассказы // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 4 (675). – С. 16-23. – ISSN 0132-2036
687188
   Кур"ан со превод. – Медина : Мелик Фахд. – 964, [ 4 ] c. – Пареклад Корана на македонську мову. - Початок тексту і пагінації з кінця кн.
687189
  Прохасько Ю. Кур"єр вільної Европи // Критика. – Київ, 2005. – Грудень, (число 12). – С. 30-31


  Ян Новак-Єзьоранський — польський громадський діяч, політолог, політик, військовик Армії Крайової, емісар Уряду Польщі у вигнанні, багатолітній директор польського відділку радіо "Вільна Європа", доктор honoris causa кількох університетів.
687190
   Кур"єр Кривбасу : двотижневий часопис України. – Кривий Ріг, 1994-
№ 14. – 1994. – 32 с.
687191
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 43/44. – 1995
687192
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 45/46. – 1996
687193
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 47/48. – 1996
687194
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 61/64. – 1996
687195
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 65/66. – 1996
687196
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 67/68. – 1996
687197
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 69/70. – 1997
687198
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 71/72. – 1997
687199
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 73/74. – 1997
687200
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 75/76. – 1997
687201
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 77/78. – 1997
687202
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 79/80. – 1997
687203
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 81/82. – 1997
687204
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 83/84. – 1997
687205
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 85/86. – 1997
687206
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 91/92. – 1997
687207
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 93/94. – 1997
687208
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 95/96. – 1998
687209
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 97/98. – 1998
687210
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 99/100. – 1998
687211
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 101. – 1998
687212
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 102. – 1998
687213
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 103. – 1998
687214
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 104. – 1998
687215
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 105. – 1998
687216
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 107. – 1998
687217
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 108. – 1998
687218
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 109. – 1999
687219
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 110. – 1999
687220
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 111. – 1999
687221
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 112. – 1999
687222
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 113. – 1999
687223
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 114. – 1999
687224
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 115. – 1999
687225
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 116. – 1999
687226
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 117. – 1999
687227
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 118. – 1999
687228
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 119/121. – 1999
687229
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 122. – 2000
687230
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 123. – 2000
687231
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 124. – 2000
687232
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 125/126. – 2000
687233
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 127. – 2000
687234
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 128. – 2000
687235
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 129. – 2000
687236
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 130. – 2000
687237
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 131. – 2000
687238
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 132. – 2000
687239
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 133, грудень. – 2000. – 192 с.
687240
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 134. – 2001
687241
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 135. – 2001
687242
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 136. – 2001
687243
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 137. – 2001
687244
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 138. – 2001
687245
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 139. – 2001
687246
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 140. – 2001
687247
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 141. – 2001
687248
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 142. – 2001
687249
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 143. – 2001
687250
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 144. – 2001
687251
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 145. – 2001
687252
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 146. – 2002
687253
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 147. – 2002
687254
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 148. – 2002
687255
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 149. – 2002
687256
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 150. – 2002
687257
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 151. – 2002
687258
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 152. – 2002
687259
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 153. – 2002
687260
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 154. – 2002
687261
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 155. – 2002
687262
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 156. – 2002
687263
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 157. – 2002
687264
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 158. – 2003. – 200 с.
687265
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 159. – 2003. – 224 с.
687266
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 160. – 2003. – 200 с.
687267
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 161. – 2003. – 192 с.
687268
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 162. – 2003. – 216 с.
687269
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 163. – 2003
687270
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 164. – 2003. – 200 с.
687271
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 165. – 2003. – 208 с.
687272
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 166. – 2003. – 224 с.
687273
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 167. – 2003. – 224 с.
687274
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 168. – 2003. – 208 с.
687275
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 169. – 2003. – 192 с.
687276
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 170. – 2004. – 200 с.
687277
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 171. – 2004
687278
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 172. – 2004. – 224 с.
687279
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 173. – 2004
687280
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 174. – 2004. – 208 с.
687281
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 175. – 2004. – 200 с.
687282
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 176. – 2004. – 224 с.
687283
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 177. – 2004
687284
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 178. – 2004. – 224 с.
687285
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 179/181. – 2004
687286
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 182. – 2005
687287
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 183. – 2005
687288
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 184. – 2005
687289
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 185. – 2005
687290
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 186. – 2005
687291
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 187. – 2005
687292
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 188. – 2005
687293
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 189. – 2005
687294
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 191. – 2005
687295
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 192. – 2005
687296
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 193. – 2005
687297
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 206/207. – 2007. – 400 с.
687298
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 208/209. – 2007. – 400 с.
687299
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 210/211. – 2007. – 400 с.
687300
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 212/213. – 2007. – 400 с.
687301
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 214/215. – 2007. – 400 с.
687302
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 216/217. – 2007. – 400 с.
687303
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 218/219. – 2008. – 400 с.
687304
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 220/221. – 2008. – 400 с.
687305
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 222/223. – 2008. – 400 с.
687306
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 224/225. – 2008
687307
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 226/227. – 2008. – 400 с.
687308
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 228/229. – 2008. – 400 с.
687309
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 230/231. – 2009. – 400 с.
687310
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 232/233. – 2009. – 400 с.
687311
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 234/235. – 2009. – 400 с.
687312
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 236/237. – 2009. – 400 с.
687313
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 238/239. – 2009. – 400 с.
687314
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 240/241. – 2009. – 400 с.
687315
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 242/243. – 2010. – 440 с.
687316
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 244/245. – 2010. – 440 с.
687317
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 246/247. – 2010. – 440 с.
687318
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 248/249. – 2010. – 440 с.
687319
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 250/251. – 2010. – 440 с.
687320
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 252/253. – 2010. – 440 с.
687321
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 254/255. – 2011. – 400 с.
687322
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 256/257. – 2011. – 400 с.
687323
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 258/259. – 2011. – 400 с.
687324
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 260/261. – 2011. – 400 с.
687325
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 262/263. – 2011. – 400 с.
687326
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 264/265. – 2011. – 400 с.
687327
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 266/267. – 2012. – 400 с.
687328
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 268/269/270. – 2012. – 400 с.
687329
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 271/272/273. – 2012. – 400 с.
687330
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 274/275. – 2012. – 400 с.
687331
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 276/277. – 2012. – 400 с.
687332
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 278//279/280. – 2013. – 400 с.
687333
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 281/282/283. – 2013. – 400 с.
687334
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 284/285/286. – 2013. – 400 с.
687335
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 287/288/289. – 2013. – 400 с.
687336
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 296/297/298. – 2014. – 400 с.
687337
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 302/303/304. – 2015. – 300 с.
687338
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 305/306/307. – 2015. – 300 с.
687339
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 308/309/310. – 2015. – 300 с.
687340
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 311/312/313. – 2015. – 300 с.
687341
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 314/315/316. – 2016. – 300 с.
687342
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 317/318/319. – 2016. – 300 с.
687343
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 320/321/322. – 2016. – 300 с.
687344
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 323/324/325. – 2016. – 300 с.
687345
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 1994-
№ 326/327/328. – 2017. – 300 с.
687346
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 1994-
№ 329/330/331. – 2017. – 300 с.
687347
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 1994-
№ 332/333/334. – 2017. – 300 с.
687348
   Кур"єр Кривбасу (2005 - 2009) : систематичний покажчик змісту / М-во культури і туризму України ; Держ. закл. " Нац. парламентська б-ка України". – Київ
(2005-2009). – 2010
687349
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1995
687350
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1995
687351
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1995
687352
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1995
687353
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1995
687354
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1995
687355
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1995
687356
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1995
687357
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1995
687358
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1995
687359
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1995
687360
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1996
687361
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1996
687362
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1996
687363
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1996
687364
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1996
687365
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1996
687366
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1996
687367
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1996
687368
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1996
687369
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1996
687370
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1996
687371
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1997
687372
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1997
687373
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1997
687374
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1997
687375
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1997
687376
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1997
687377
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1997
687378
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1997
687379
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1997
687380
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1997
687381
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1997
687382
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1998
687383
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1998
687384
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1998
687385
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1998
687386
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1998
687387
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1998
687388
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1998
687389
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1998
687390
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1998
687391
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1998
687392
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1998
687393
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1999
687394
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1999
687395
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1999
687396
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1999
687397
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1999
687398
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1999
687399
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1999
687400
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1999
687401
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1999
687402
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1999
687403
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1999
687404
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 2000
687405
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2/3. – 2000
687406
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4/5. – 2000
687407
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 2000
687408
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 2000
687409
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 2000
687410
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11/12. – 2000
687411
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 1/2. – 2001
687412
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 3/4. – 2001
687413
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 5/6. – 2001
687414
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 7/8. – 2001
687415
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 2001
687416
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 2001
687417
  Буццаті Д. Кур"єрський потяг : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 103-106. – ISSN 0208-0710
687418
   Кур"йозні моменти із життя академіка А.Є. Кримського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 22
687419
  Турчин И.А. Кураж / И.А. Турчин. – М., 1983. – 240с.
687420
  Френсис Д. Кураж / Д. Френсис. – Рига, 1991. – 331 с. – (Зарубежный детектив)
687421
  Штонь Григорій Кураж вседозволености : про роман В. Шкляра "Чорний ворон"
687422
  Погильдяков В.В. Курай / В.В. Погильдяков. – М., 1974. – 285с.
687423
  Халим Айдар Курай : стихи / Айдар Халим ; пер. с башк.Б.Романова и Г.Фролова. – Москва : Современник, 1978. – 79 с.
687424
  Амир М. Курай : повести и рассказы : пер. с татар. / Мирсай Амир ; [худож. Е.О. Колычев]. – Москва : Советский писатель, 1978. – 414 с. : ил.
687425
  Погильдяков В.В. Курай : повести / В.В. Погильдяков. – Чебоксары, 1980. – 256 с.
687426
  Александров И. Курако / И. Александров, Г. Григорьев. – Москва : Молодая гвардия, 1939. – 200 с. – (Жизнь Замечательных Людей. Серия биографий / ред.: В.Л. Комарова, Мих Лифшица [и др.] ; вып. 2(146))
687427
  Воробьев Н.Я. Курам на смех / Н.Я. Воробьев. – Москва, 1957. – 63с.
687428
  Чхан М.А. Куранти : поезії / Михайло Чхан. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 79 с.
687429
  Сущенко О.Г. Куранти вічності всевишні : Есеї. Нариси. Репортажі / Ольга Сущенко. – Київ : ЕКМО, 2006. – 244с. : іл. – ISBN 966-8555-46-5
687430
   Куранты: Ист.-краевед.альманах.. – М., 1983. – 367с.
687431
   Куранты: ист.-краеведческий альманах. – М.
2. – 1987. – 382с.
687432
   Курапаты = Kurapaty : Арт., навук. справаздача, фотаздымкі. – 2-е выд., пашыранае. – Менск : Незалежная выдавецкая кампанія "Тэхналогія", 1994. – 180с. – ISBN 5-85700-149-8
687433
  Солдатенко В.Ф. Курас Іван Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 183-184. – ISBN 978-966-02-7998-8
687434
  Марочко В. Курас Іван Федорович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 223-224. – ISBN 978-617-642-388-1
687435
  Ивлев Н.П. Куратов в Казахстане / Н.П. Ивлев. – Сыктывкар, 1981. – 199 с.
687436
   Куратов Иван Алексеевич(1839-1875). – Сыктывкар, 1968. – 64 с.
687437
   Куратовские чтения. – Сыктывкар
1. – 1973. – 152 с.
687438
   Куратовские чтения. – Сыктывкар
4. – 1986. – 150 с.
687439
  Гарань Н. Куратор - наставник студентської академічної групи закладу вищої освіти / Н. Гарань, А. Осміченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 68-83. – ISSN 2077-1827
687440
  Усов В.А. Куратор / В.А. Усов. – Л., 1991. – 329с.
687441
  Мандель Б.Р. Кураторство в современном вузе: поиски и разрешения проблем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 8. – С. 25-31. – ISSN 0869-561Х


  В российской системе высшего профессионального образования кураторство академических студенческих групп переживает непростой период: идет осознание необходимости этого важного воспитательного инструмента всеми участниками образовательного процесса и ...
687442
  Герман Є.С. Кураторська практика в сучасному мистецтві. Світовий досвід та український контекст : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Герман Єлизавета Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
687443
  Пахомова І.М. Кураторські години в системі MOODLE // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 35-36. – ISBN 978-966-285-400-8
687444
  Вишеславський Г. Кураторські концепції міжнародних виставок сучасного мистецтва на межі XX й XXI сторіч // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 217-231. – ISBN 966-7021-96-3
687445
   Кураторы студенческих академических групп. – Москва, 1972. – 30с.
687446
  Шейблер Т.К. Кураца Каширгова / Т.К. Шейблер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 32 с.
687447
   Курач Тамара Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 119-120 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
687448
   Курач Тамара Миколаївна (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 65-66. – ISBN 966-95774-3-5
687449
  Фирсов С.А. Кураш / С.А. Фирсов. – Ташкент, 1958. – 28с.
687450
   Курашов Віталій Наумович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 288 : фото
687451
  Абасова Э.Г. Курбан Примов / Э.Г. Абасова. – Москва : Сов. композитор, 1963. – 30 с., [2] л. ил. : ил., ноты. – (Народные певцы и музыканты)
687452
  Мемед-Кули-Заде Курбанали -бек : рассказы / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1950. – 56 с.
687453
   Курбас: нові світи = Kurbas: new worlds : [з нагоди виставки (17 жовт.– 2 груд. 2018, Мистец. арсенал) : присвяч. експеримент. творчості Л. Курбаса та Мистец. об-ня "Березіль" у Києві (1922–1926 рр.) та виставам у Харків. держ. театрі "Березіль" (1926–1933 рр.)] / [тексти: В. Ткач, Я. Цимбал, Т. Руденко, О. Островська-Люта ; упоряд.: А. Гайшенець, А. Погрібна, В. Ткач ; пер.: Н. Шевченко та ін. ; фот.: М. Білоусов та ін.]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2019. – 263 с., [34] вклеєних арк. : іл. – Текст парал.укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97778-0-5
687454
   Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ. – ISSN 1997-8642
№ 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
687455
   Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ. – ISSN 1997-8642
№ 7 : Лесь Курбас і світова художня культура. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
687456
   Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ. – ISSN 1997-8642
№ 10 : Фестиваль науки. Футурологічне. Фрагмент. – 2015. – 286 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
687457
  Мураньи-Ковач Курбе. / Мураньи-Ковач. – Будапешт, 1962. – 47с.
687458
  Грозданов Ц. Курбиново и други студии за фрескоживописот во преспа = Kurbinovo and other studies on prespa frescoes / Цветан Грозданов ; [прев. на англ. jазик Греам В. Рид] ; Maked. akad. na naukite i umetnostite, Книгоиздателство "Матица македонска". – Скопjе : Матица Македонска, 2015. – 353, [1] с. : ил., фот. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-608-10-0433-5
687459
  Грозданов Ц. Курбиново и други студии за фрескоживописот во Преспа = Kurbinovo and other studies on Prespa frescoes / Цветан Грозданов ; [ уред. К. Томовски ; автор на фот. М. Димески-Димес; превод на англ. Г. В. Рид ]; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2006. – 355 с. : ил. – Текст парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989-101-61-2
687460
  Белова Н.А. Курв сферической астрономии : учеб. пособие / Н.А. Белова. – Москва : Недра, 1971. – 184 с.
687461
  Журавлев Т.К. Курган / Т.К. Журавлев. – М., 1955. – 462с.
687462
  Купала Я. Курган : поемы / Янка Купала; перевод. – Минск : Беларусь, 1966. – 97 с.
687463
  Толстой А.К. Курган / А.К. Толстой. – М., 1978. – 33с.
687464
  Толстой А.К. Курган / А.К. Толстой. – 2-е изд. – М., 1982. – 33с.
687465
  Воронов В.А. Курган / В.А. Воронов. – Ростов-на-Дону, 1983. – 190с.
687466
  Іванова С.В. Курган біля с. Сичавка Одеської області / С.В. Іванова, О.К. Савельєв // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 70-82. – ISSN 0235-3490
687467
  Колодяжний І.А. Курган Бойової Слави в Охтирці / І.А. Колодяжний. – Х, 1985. – 63с.
687468
  Акишев А.А. Курган Иссык = Issyk mound : исскуство саков Казахстана / Акишев К.А. – Москва : Исскуство, 1978. – 131 с.
687469
   Курган над Иволгой.. – М., 1972. – 79с.
687470
   Курган Славы.. – М., 1977. – 35с.
687471
  Манцевич А.П. Курган Солоха: Публ. одной коллекции / А.П. Манцевич. – Л., 1987. – 141с.
687472
  Шутов И.Н. Курган. / И.Н. Шутов. – К, 1959. – 483с.
687473
   Курган. Рассказы.. – М., 1958. – 32с.
687474
  Берестнев С.И. Курган: могила или святилище? // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2008. – за 2006-2008 рік. – С. 8-20. – ISBN 978-966-8603-35-8
687475
  Погромский Н.А. Курган: стихи / Н.А. Погромский. – К., 1985. – 118с.
687476
  Супруненко О.Б. Кургани з похованнями золотоординського часу поблизу Волошиного у пониззі Псла = The antiguities of the Komsomolsk environs / О.Б. Супруненко; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК; Ін-т археології НАНУ; За участю Маєвської С.В., Артем"єва А.В., Горбенка С.О. – Київ-Полтава, 2006. – 140с. – (Старожитності околиць Комсомольська ; Ч.3). – ISBN 966-531-144-1
687477
  Супруненко О.Б. Кургани між сс. Дуканичі та Солонці на Нижньому Пслі = The antiguities of the Komsomolsk environs / Центр пам"яткознавства НАНУ і Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури; Ін-т археології НАНУ; Супруненко О.Б. – Київ-Полтава : Гротеск, Археологія, 2006. – 128с. – (Старожитності околиць Комсомольська ; Ч.4). – ISBN 966-8999-01-0
687478
  Бабенко Л.І. Кургани скіфського часу на північно-східній околиці Харкова // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-95. – ISSN 0235-3490
687479
  Тетеря Д. Курганна спадщина давнього Переяслава і Тарас Шевченко / Д. Тетеря, С. Тетеря // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 29-35
687480
  Скачков В.Н. Курганник : [повесть] / В. Скачков. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 191 с. : портр.
687481
  Чмихов М.О. Курганні пам"ятки як явище давньої культури / М.О. Чмихов. – К., 1993. – 144с.
687482
  Ляшко С.Н. Курганные могильники Днепровского Надпорожья (Ясиноватое, Днепровка, Петро-Михайловка) / С.Н. Ляшко, З.Х. Попандопуло, О.В. Дровосекова; Запорожский госуд. ун-т; Запорожский областной краеведческий музей. – Запорожье : Дикое Поле, 2004. – 178с. – ISBN 966-8132-23-8
687483
   Курганные могильники, рясные могилы и носаки.. – Киев, 1977. – 160с.
687484
  Горелов В.А. Курганские большевики в революции 1905-1907 годов / В.А. Горелов. – Челябинск, 1965. – 175с.
687485
  Вижва С.А. Курганський Валерій Микитович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 193-194. – ISBN 978-966-02-7998-8
687486
  Амфитеатров А.В. Курганы / А.В. Амфитеатров // Легенды публициста / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1906. – [4], 270, [2] с. : 14 л. фототип. в тесте
687487
  Амфитеатров А.В. Курганы / А.В. Амфитеатров. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1909. – [6], 288 с. – На обл.: 4-я тысяча
687488
  Знаменский А.Д. Курганы / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1977. – 96с.
687489
  Лесков А.М. Курганы / А.М. Лесков. – Л., 1981. – 168с.
687490
  Дедабришвили Ш.Ш. Курганы Алазанской долины / Ш.Ш. Дедабришвили. – Тбилиси, 1979. – 76 с.
687491
  Коробушкина Т.Н. Курганы Белорусского Побужья Х-ХIII веков / Т.Н. Коробушкина. – Минск, 1993. – 130с.
687492
  Сапожников В.В. Курганы Буджака, исследованные Ф.И. Кнауэром: история раскопок, картография и нынешнее состояние // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 396-422. – ISSN 2227-4952
687493
  Чеботаренко Г.Ф. Курганы Буджакской степи. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1989. – 207с.
687494
   Курганы в зонах новостроек Молдавии. – Кишинев, 1984. – 186с.
687495
  Арциховский А.В. Курганы вятичей / А.В. Арциховский. – Москва, 1930. – 223с.
687496
  Пассек В. Курганы и городища Харьковского, Валковского и Полтавского уездов / В. Пассек. – Москва, 1839. – С. 201-229
687497
  Литвинский Б.А. Курганы и курумы Западной Ферганы. / Б.А. Литвинский. – М., 1972. – 258с.
687498
  Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы : в 3 т. / [соч.] гр. Алексея Бобринского, пред. Имп. Археол. комис.... – 1887-1901. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
]Т. 1] : Дневники пятилетних раскопок. – 1887. – [2], X, 170, [2] с., 2 л. фронт. (карт.), 27 л. ил : ил.
687499
  Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы : в 3 т. / [соч.] гр. Алексея Бобринского, пред. Имп. Археол. комис.... – 1887-1901. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*
Т. 2 : Дневники раскопок 1887-1889 гг. и о курганах Звенигородского и Роменского уездов. – 1894. – [2], XXIV, 232, [1] с., 2 л. фронт.(план.), 32 л.и : план., ил.
687500
  Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы : в 3 т. / [соч.] гр. Алексея Бобринского, пред. Имп. Археол. комис.... – 1887-1901. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
Т. 2 : Дневники раскопок 1889-1897 гг. и о курганах Звенигородского, Каневского и Роменского уездов. – 1901. – [2], XII, 174 с., 2 л. фронт. (план.), 21 л. ил. : ил.
687501
  Зайковский В Б. Курганы и ямины на выгоне г. Петровска-Саратовского / В Б. Зайковский, . – 6с.
687502
  Спицын А.А. Курганы киевских торков и берендеев / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 5 с.
687503
  Иванов В.А. Курганы кынчакского времени на Южном Урале (XII-XIV вв.) / Иванов В.А., Кригер В.А. ; отв. ред. С.А. Плетнева ; АН СССР, Урал. отд-ние, Башк. науч. центр, Ин-т истории, яз. и лит., Волгогр. гос. ун-т. – Москва : Наука, 1988. – 89, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце разделов
687504
  Кочкурина С.И. Курганы летописной веси X - XIII века / С.И. Кочкурина. – Петрозаводск, 1985. – 223 с.
687505
  Кочкуркина С.И. Курганы летописной веси X - начала XIII века / С.И. Кочкуркина, А.М. Линевский. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 224 с.
687506
  Ильюков Л.С. Курганы Миусского полуострова / Л.С. Ильюков, Л.М. Казакова. – Ростов -на-Дону, 1988. – 167с.
687507
   Курганы на Южном Буге. – К., 1978. – 171с.
687508
  Русанова И.П. Курганы полян X-XII вв. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Е1-24 : Курганы полян X-XII вв. / Русанова И.П. – С. 1-47, 22 табл.
687509
  Ванчугов В.П. Курганы приморской части Днестро-Дунайского междуречья. / В.П. Ванчугов. – Киев, 1992. – 86с.
687510
  Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось / Г.Т. Ковпаненко. – К., 1981. – 160с.
687511
  Анфимов Н.В. Курганы рассказывают... / Анфимов Н.В. – Краснодар : Кн. изд-во, 1972. – 96 с. : ил.
687512
  Анфимов Н.В. Курганы рассказывают... / Анфимов Н.В. – Краснодар : Кн. изд-во, 1982. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 126 (13 назв.)
687513
  Спицын А.А. Курганы с окрашенными костяками / А.А. Спицын. – 81с.
687514
  Щеглов С.А. Курганы с окрашенными костяками в Новоузенском уезде, Самарской губернии / С.А. Щеглов. – Саратов : Типография Союза Печатного Дела, 1913. – 12 с.
687515
  Спицын А.А. Курганы скифов-пахарей / А.А. Спицын. – С. 87-143
687516
  Сизов В.И. Курганы Смоленской губернии. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
в.1 : Гнездовский могильник близ Смоленска. – 1902. – 136 с. + с 14 таблицами и 101 рис. в тексте
687517
   Курганы степного Крыма : сб. науч. труд. – К., 1984. – 116с.
687518
   Курганы степной Скифии : сб. науч. тр. – К., 1991. – 136с.
687519
  Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка / В.Д. Кубарев. – Новосибирск, 1987. – 304с.
687520
  Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка / В.Д. Кубарев. – Новосибирск, 1987. – 209с.
687521
  Марина З.П. Курганы энеолита - бронзы у с. Лобойковка Днепропетровсой области / З.П. Марина, В.А. Ромашко, Д.Л. Тесленко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 185-200. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
687522
  Яровой Е.В. Курганы энеолита - эпохи бронзы Нижнего Поднестровья / Е.В. Яровой. – Кишинев, 1990. – 272с.
687523
  Пряхин А.Д. Курганы эпохи бронзы Побитюжья / А.Д. Пряхин, Ю.П. Матвеев. – Воронеж, 1988. – 206с.
687524
  Синюк А.Т. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона / А.Т. Синюк. – Воронеж, 1983. – 192с.
687525
   Курганы юга Днепропетровщины. – Киев, 1977. – 174с.
687526
  Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала / Н.А. Мажитов. – М, 1981. – 163с.
687527
   Курганы южной Херсонщины. – Киев, 1977. – 144с.
687528
  Кубарев В.Д. Курганы Юстыда / В.Д. Кубарев. – Новосибирск, 1991. – 186с.
687529
  Авдусин Д.А. Курганы, городища, клады : Лекция, прочит. в Политехн. музее / Д.А. Авдусин. – Москва : Знание, 1970. – 47 с. : ил. – (Из цикла "Памятники русской культуры" / Всесоюз. о-во "Знание". Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры)
687530
  Федоров-Давыдов Курганы, идолы, монеты / Федоров-Давыдов. – М., 1968. – 152с.
687531
  Якушев Н.М. Курганы. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1976. – 159с.
687532
  Сущанський В.І. Курдаченко Леонід Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 194. – ISBN 978-966-02-7998-8
687533
  Галанина Л.К. Курджипский курган. / Л.К. Галанина. – Л., 1980. – 127с.
687534
  Спірідонов Р. Курди в боротьбі за державність: разом і поодинці // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 11-15
687535
  Пушкарук Н. Курдистан. Крок до незалеженості? / Н. Пушкарук, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 171). – С. 3


  "Курди відчувають, що отримали історичний шанс", - експерт.
687536
  Зикмунд М. Курдистан: страна восстаний, легенд и надежд : Фотоальбом / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага : Артия, 1961
687537
  Гази Р.Г. Курдистанская демократическая партия организатор и руководитель национально-осовободительного движения вИранском Курдистане (1945-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гази Р.Г.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 24л.
687538
   Курдов Валентин Иванович.. – Л., 1956. – 43с.
687539
  Лазарев М. Курдская печать в эмиграции // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 87-101
687540
  Гама Али Кадер Макван Курдская проблема в контексте урегулирования Иракского кризиса : Дисс. ... канд. политических наук. Спец. 23.00.04 - политические проблемы международных систем и глобального развития / КНУТШ; Гама Али Кадер Макван. – Киев, 2007. – 230л. – Библиогр.: л.213-230
687541
  Бхари Абдула Хадер Курдская проблема в международных отношениях на Ближнем и Среднем Востоке (середина 70-х -90-е гг.) : 23.00.04:Дисс.на соиск.уч.степ.канд.политических наук / Бхари Абдула Хадер; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 255л. – Библиогр.: л.198-255
687542
  Насих Гафур Рамадан Курдская проблема в системе международных отношений между двумя мировыми войнами : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Насих Гафур Рамадан; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 211л.
687543
  Насих Гафур Рамадан Курдская проблема в системе международных отношений между двумя мировыми войнами : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Насих Гафур Рамадан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 19л.
687544
  Насих Гафур Рамадан Курдская проблема в системе международных отношений между мировыми войнами : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Насих Гафур Рамадан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
687545
  Бродникова В. Курдская проблема на современном этапе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 58-59
687546
  Абак Т. Курдская школа в Хое (к истории курдско-русских связей в начале XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 43-50. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
687547
  Амоев К. Курдские диаспоры за рубежом // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 52-56.
687548
  Джалил Д. Курдские народные песни и инструментальные мелодии / Д. Джалил. – М, 1973. – 176с.
687549
  Руденко М.Б. Курдские народные сказки. / М.Б. Руденко. – М., 1970. – 248с.
687550
   Курдские организации в Западной Европе // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 139-150
687551
   Курдские политические партии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 6 (270). – С. 3-207
687552
   Курдские сказки. – М., 1959. – 191с.
687553
   Курдские сказки, легенды и предания : сказки и мифы народов Востока. – Москва, 1989. – 623 с.
687554
   Курдские эпические песни, сказы. – М., 1962. – 244с.
687555
  Лазарев М.С. Курдский вопрос / М.С. Лазарев. – М., 1972. – 472с.
687556
   Курдский вопрос // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 9-47
687557
  Маммадова Ш. Курдский вопрос в политике советского государства в 1920-1930-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 135-141. – ISSN 0042-8779


  О создании на территории советского Азербайджана Курдской автономии в 20-30-е годы 20 века.
687558
  Насих Гафур Рамадан Курдский вопрос в Севрском договоре / Насих Гафур Рамадан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 87-94. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
687559
  Бархударьянц А. Курдский вопрос во внешней политике России и стран запада в контексте противостояния "Исламскому государству" // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 97-119. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  Стремительное усиление влияния «Исламского государства» (ИГ) на Ближнем Востоке не только привело к складыванию принципиально новой геополитической ситуации в регионе, но и потенциально может превратиться в фактор сближения позиций России и стран ...
687560
  Иванов С. Курдский вопрос по-прежнему остается без ответа // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Що заважає остаточному становленню курдського автономного району в Іраку
687561
  Джалилов О.Дж. Курдский географический эпос "Златорукий хан" : Автореф... канд. филол.наук: / Джалилов О. Дж.; ЛГУ. – Л., 1961. – 20л.
687562
  Джалилов О.Д. Курдский героический эпос "Златорукий хан" / О.Д. Джалилов. – М, 1967. – 208с.
687563
  Эйюби К.Р. Курдский диалект мукри / К.Р. Эйюби. – М, 1968. – 261с.
687564
  Мгои Ш.Х. Курдский национальный вопрос в Ираке в новейшее время / Ш.Х. Мгои. – М, 1991. – 322с.
687565
  Шамо А. Курдский пастух / А. Шамо. – Москва, 1960. – 160с.
687566
  Шамилов А. Курдский пастух : повесть / А. Шамилов; пер. с курд. И.Острогорская. – Москва : Советский писатель, 1969. – 204 с.
687567
  Курдоев К.К. Курдский язык / К.К. Курдоев. – М., 1961. – 82с.
687568
  Бакаев Х Ч. Курдско-русский словарь : около 14 000 слов : с прил. грамматич. очерка курд. яз. / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; сост. канд. филол. наук Ч.Х. Бакаев ; под ред. акад. И.А. Орбели. – Москва : ГИС, 1957. – 618 с. – Парал. тит. л. на курдском яз.
687569
  Курдоев К.К. Курдско-русский словарь : около 34 000 слов : с прил. краткого грамматич. очерка курд. яз. / сост. канд. филол. наук К.К. Курдоев ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : ГИС, 1960. – 890 с., [1] л. табл. – Парал. тит. л. на курд. яз. – Библиогр.: с. 25-26
687570
  Курдоев К.К. Курдско-русский словарь (сорани) / К.К. Курдоев, З.А. Юсупова. – М., 1983. – 752с.
687571
   Курдское движение в новое и новейшее время. – М., 1987. – 303с.
687572
  Багиров А. Курдское меньшинство и его политическое движение в Сирии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 51-63
687573
   Курдское население (численность, размещение, социальная структура) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 48-66


  Иракский Курдистан.
687574
  Соколов Б. Курдська війна Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 184). – С. 5


  Вашингтон і Анкара продовжують складну геополітичну гру.
687575
  Моренчук А.А. Курдська етнополітична проблема як один із стабілізуючих факторів суспільно-політичного розвитку сучасної Туреччини / А.А. Моренчук, А.В. Сасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 9. – С. 112-117. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
687576
  Райхель Ю. Курдська нафта, "Південний потік" і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 231)


  Москва все більше заганяється в дипломатичний та економічний глухий кут.
687577
  Гама Алі Кадер Макван Курдська проблема в контексті врегулювання Іракської кризи : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.04. / Гама Алі Кадер Макван; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
687578
  Заставний А.Р. Курдська проблема в міжнародних відносинах на Близькому Сході // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 89-96. – ISSN 2616-5287
687579
  Бхарі А.Х. Курдська проблема в міжнародних відносинах на близькому та середньому сході середини 70-х --90-х рр. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Бхарі А.Х.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
687580
  Дальський В. Курдське питання у контексті регіональної стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 22-24
687581
  Кравченко В. Курдський вибір. Іракська автономія за крок від незалежності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 1, 5


  "Чи можна відвернути цунамі? А урагани з тайфунами? Історичні процеси схожі на природні: їх можна до певного часу не помічати, але неможливо зупинити. Курди, які не раз намагалися упродовж усього XX ст. створити свою державу, днями підтвердили це ...
687582
  Ульген Сінан Курдський гамбіт Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 9


  Прем"є-міністр Туреччини має намір змінити конституцію країни з метою впровадження президентської системи, яку очолить він сам. Проте реалізація плану Ердогана залежить від припинення 30-річного конфлікту Туреччини зі своїм власним курдським населенням.
687583
  Філоненко І. Курдський сепаратизм: причини та наслідки / І. Філоненко, Ю. Філоненко, В. Ріпа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 67-74. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 47)). – ISSN 2311-3383
687584
  Наджат Серушт Курдський фактор в міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 23.00.04 / Наджат Серушт ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
687585
  Никитин В. Курды / В. Никитин. – М, 1964. – 431с.
687586
  Ментешашвили А.М. Курды / А.М. Ментешашвили. – М., 1984. – 238с.
687587
  Козлов И. Курды неожиданно договорились с Асадом и Путиным. Турецкое наступление на севере Сирии резко изменило расстановку сил во всем регионе // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 17-23 октября (№ 40). – С. 3
687588
  Джалил Д. Курды османской империи в первой половине 19 века. / Д. Джалил. – М, 1973. – 199с.
687589
  Сооп К. Куремяэский монастырь / К. Сооп, У. Кесккюла. – Таллин, 1967. – 64с.
687590
  Колесников М. Куреневская катастрофа // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 14 (570), 06.04.2018. – С. 54-59. – ISSN 2075-7093
687591
  Таранец Сергей Куреневское тримонастырье: история русского старообрядческого центра в Украине (1675-1935) / Таранец Сергей. – Киев, 1999. – 160с. – ISBN 966-02-0688-7
687592
  Игич Р. Курение и здоровье / Р. Игич. – Тузла, 1990. – 70с.
687593
  Барбараш Н. Курение и успешность учебной деятельности студентов / Н. Барбараш, Д. Кувшинов, О. Рыбникова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
687594
  Барбараш Н. Курение и успешность учебной деятельности студентов / Н. Барбараш, Д. Кувшинов, О. Рыбникова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
687595
  Казьмин В.Д. Курение, мы и наше потомство. / В.Д. Казьмин. – Москва, 1989. – 61с.
687596
  Денисов В.Г. Курение. Здоровье. Работоспособность / В.Г. Денисов. – К., 1985. – 126с.
687597
  Салій І. Куренівська трагедія, трагедія влади та тодішньої ідеології // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 112-116. – ISBN 978-966-507-311-6
687598
  Сюндюков І. Куренівська трагедія: факти, причини, міфи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 8


  Інститут історії України НАН України випустив унікальну збірку документів про катастрофу, що сталася 13 березня 1961 року на північній околиці Києва.
687599
  Катерли Н.С. Курзал / Н.С. Катерли. – Л, 1990. – 379с.
687600
   Курземе. Турист.маршруты.. – Рига, 1960. – 352с.
687601
  Зиедонис И. Курземите : очерки / И. Зиедонис. – Москва : Лиесма, 1982. – 381 с.
687602
  Зиедонис И. Курземите : очерки / И. Зиедонис. – Рига, 1987. – 528 с.
687603
  Вільде І. Кури / І. Вільде. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 24 с.
687604
  Смірнов О. Кури не винні, або Як очистити нашу науку від плагіаторів та фальсифікаторів / О. Смірнов, С. Шарапов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 1, 12


  "На тлі гучних гасел про інноваційний розвиток України останніми роками відбувається стрімка деградація наукової сфери, зокрема колапс системи присудження наукових ступенів. "Чудовий метод ліплення докторської дисертації з кількох кандидатських, ...
687605
  Викулин А.В. Курило-камчатские землетрясения. / А.В. Викулин, У Ч. Ким, . – Москва, 1983. – 83с.
687606
   Курило Святослав Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 120-121 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
687607
   Курило Святослав Михайлович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 66. – ISBN 966-95774-3-5
687608
  Збанацький Ю.О. Курилові острови : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав України, 1963. – 264с.
687609
  Збанацький Ю.О. Курилові острови. Морська чайка. Курячий бог : Повісті, оповідання: Для середн. і ст. шк віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1973. – 491с.
687610
  Луньков Д.А. Куриловские калачи / Д.А. Луньков. – Москва : Искусство, 1984. – 208 с.
687611
  Седов И.Ф. Куриловские мы / И.Ф. Седов. – Саратов, 1980. – 127с.
687612
  Збанацкий Ю.О. Куриловы острова : Повесть: Для средн. и ст. шк возраста / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 263с.
687613
  Литвинцев Данил Курилы. Сетевая игра / Литвинцев Данил, Климов Олег // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 90-105 : фото. – ISSN 1029-5828
687614
  Корсунская Г.В. Курильская островная дуга : (Физико-географический очерк) / Г.В. Корсунская. – Москва, 1958. – 224с.
687615
  Кимура Хироси Курильская проблема : история японо-российских переговоров по пограничным вопросам / Кимура Хироси; перевод с японского М. Суэдзава / Под ред. В.М. Якушика. – Киев : Юринком, 1996. – 240 с. – ISBN 966-7059-00-6
687616
  Соловьев А.И. Курильские острова / А.И. Соловьев. – Москва-Л., 1945. – 196с.
687617
  Сергеев М.А. Курильские острова / М.А. Сергеев. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 152с. : Карта
687618
  Соловьев А.И. Курильские острова / А.И. Соловьев; Под. ред. Григорьева А.А. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 307с.
687619
  Андреев В.С. Курильский дневник / Андреев В.С. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 352 с.
687620
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва, 1951. – 224с.
687621
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва, Ленинград : Детгиз, 1953. – 224с. – (Наша родина)
687622
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва : Географгиз, 1962. – 320 с.
687623
  Горшков Сергей Курильское озеро // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 32-47 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
687624
  Бронєвський В. Курильська проблема в російсько-японських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 84-85
687625
  Пронь Д.С. Курильська проблема російсько-японських відночсин у контексті міжнародних зобов"язань США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 141-144


  Автор статті, виходячи з існуючої у США договірно-правової бази (наявність виконавчих угод і безпосередньо договорів), аналізує територіальні питання у взаєминах між Російською Федерацією та Японією.
687626
  Калачова О. Курильське питання у відносинах Російської Федерації та Японії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 23-24
687627
  Фаррер К. Курильщики опиума. / К. Фаррер. – Харьков, 1994. – 160с.
687628
  Фотьев Н.И. Куриная карьера / Н.И. Фотьев. – Благовещенск, 1962. – 39с.
687629
  Сухотин П. Куриная слепь / П. Сухотин. – Л. – 299с.
687630
  Державин А.Н. Куринское рыбное хозяйство // Животный мир Азербайджана. – Баку, 1956. – С. 429-434
687631
  Бородкин Н.Е. Куриных переполох / Н.Е. Бородкин. – Новосибирск, 1967. – 63с.
687632
  Брэм А. Куриныя и голуби / А. Брэм. – Санкт-Петербург : Издание Товарищества "Общественная польза", 1913. – 54 с. : ил. – Отд. оттиск из кн. "Жизнь животных"
687633
  Тюгель Ханне Куритиба = Удивительные мелочи Куритибы : Город / Тюгель Ханне, Гинтер Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 62-72 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
687634
  Смирнов-Денисов Курить-то хочется / Смирнов-Денисов. – Л., 1990. – 42с.
687635
  Ефимов Ф.Е. Курица или яйцо? / Ф.Е. Ефимов. – М, 1990. – 127с.
687636
  Сергєєв М.А. Курільські острови / М.А. Сергєєв. – Київ, 1952. – 144с.
687637
  Мизак Н. Курінний УПА "Бистрий" України герой / Нестор Мизак; Дослідний ін-т "Студіюм". – Чернівці; Торонто : Букрек, 2007. – 274с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн.2). – ISBN 978-966-399-059-0
687638
  Марчук І. Курінний УПА Степан Трофимчук - "Недоля" / Ігор Марчук, Ярослав Переходько // Літопис Української Повстанської Армії / І. Марчук, Я. Переходько. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2015. – С. 1-120. – (Серія "Події і люди" ; кн. 31 ; кн. 31 : Серія "Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-66-5
687639
  Соєцький Валентин Куріння - небезпечна звичка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 11 : фото
687640
  Трикутько О.П. Куріння і здоров"я / О.П. Трикутько. – Київ, 1991. – 32с.
687641
  Абрамович Т. Куріння на роботі з точки зору українського та міжнародного законодавства / Т. Абрамович, О. Батюк // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 19-21.
687642
  Рудик Б.І. Куріння шкодить здоров"ю. / Б.І. Рудик. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ, 1981. – 38с.
687643
   Курінов Борис Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 134-135. – ISBN 978-617-573-038-6
687644
  Перепелиця А. Курінь-вартівня резеденції Б. Хмельницького в Чигирині (1648-1678 рр.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 70-76. – ISSN 2078-0850
687645
  Кабачій Р. Курйоз? Випадковість? Не думаю! // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 22 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Публікація в "Газеті варшавській" закликає не впускати до Польщі перших осіб України, а також істориків, яким приписують формування української історичної політики. "Про декана Історичного факультету Київського національного університету і про ...
687646
   Курйозіада (це справді було зі мною) : курйози, анекдоти, рецепти / упоряд., [ідея, передм.] М.Ф. Слабошпицький ; ред. О.О. Климчук. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 538, [2] с. : портр. – В кн. твори авторів Є. Барана, В. Баранова, В. Бондаря, С. Бондаренка, Ю. Буряка, Л. Воронини, Г. Гайового, Л. Герасимчука та багатьох ін. – (Серія "Пегас" ) ( Серія "Ярославів Вал"). – ISBN 978-617-605-004-9
687647
  Ткаченко О.П. Курйозна поезія в українській бароковій літературі. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ткаченко О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
687648
  Ткаченко Олена Петрівна Курйозна поезія в українській бароковій літературі. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ткаченко Олена Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 229л. – Бібліогр.:л.193-208
687649
  Десятніков О. Курйозні монети XX століття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 35-37. – ISSN 1811-542X
687650
  Сарміна Г. Курка, що несе золоті яйця, або сутність феномена "крос-медіа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексному аналізу феномена "крос-медіа", який став наслідком розвитку медіасередовища як інноваційної форми репрезентування і сприйняття інформації, його первісної сутності й передумов правильного функціонування. Вивчено специфіку ...
687651
  Бутаев М.Д. Куркли смеется / М.Д. Бутаев. – М., 1975. – 46с.
687652
  Бутаев М.Д. Куркли смеется / М.Д. Бутаев. – Махачкала, 1980. – 221с.
687653
  Плавт Тит Макций Куркулион / Плавт Тит Макций. – М, 1924. – 80с.
687654
  Лакиза П. Куркуль-ворог колгоспові / П. Лакиза. – Х., 1930. – 36с.
687655
  Олещук Ф. Куркуль і піп - вороги наймитства / Ф. Олещук. – Харків, 1930. – 47с.
687656
  Щербаков А.И. Курлакские меридианы. / А.И. Щербаков. – Воронеж, 1980. – 155с.
687657
  Божич М. Курланы верхние и нижние. / М. Божич. – Москва, 1959. – 275с.
687658
  Строд Г.П. Курлземские казенные имения в период разложения барщинного хозяйства в 1 половине 19 в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Строд Г.П.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1953. – 16 с.
687659
  Ерахтин А.В. Курман-газы / А.В. Ерахтин. – Москва, 1964. – 152с.
687660
   Курманбек. Героич.поэма.. – Фрунзе, 1961. – 149с.
687661
  Ергалиев Х. Курмангазы : поэма / Хамид Ергалиев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1964. – 152 с.
687662
   Курнаков, Андрей Ильич: Каталог.. – М., 1987. – 42с.
687663
  Даниленко В.М. Курносов Юрій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 233. – ISBN 978-966-02-7998-8
687664
  Яценко Б.П. Курода Тацуо / Б.П. Яценко, О.А. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 235. – ISBN 978-966-02-7998-8
687665
  Марочко В. Куромія Гіроакі // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 226-227. – ISBN 978-617-642-388-1


  Гіроакі Куромія - американський історик японського походження. Спеціалізується на історії СРСР, зокрема добі сталінізму, комуністичних репресіях і часах "холодної війни". Дотично займається вивченням проблем сучасних Росії та України.
687666
  Марочко В. Куропась Мирон Степанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 227. – ISBN 978-617-642-388-1
687667
  Булавинцев Валерий Куропатки в большом городе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 56 : фото
687668
  Тарнавский Г.С. и др. Куропаты: следствие продолжается / Г.С. и др. Тарнавский. – М., 1990. – 270с.
687669
  Любіцева О.О. Курорт // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 237-239. – ISBN 978-966-02-7998-8
687670
  Плахотін В.А. Курорт "Миргород" / В.А. Плахотін. – Київ, 1955. – 48с.
687671
  Лазаренко І.О. Курорт "Слов"янськ". / І.О. Лазаренко, О.П. Васильєв. – Київ, 1955. – 35с.
687672
  Зеленський М.М. Курорт Березівські мінеральні води. / М.М. Зеленський. – Е., 1971. – 69с.
687673
  Зеленский Н.М. Курорт Березовские минеральные воды / Н.М. Зеленский. – Киев, 1962. – 84с.
687674
   Курорт Березовские минеральные воды. – Киев : Здоровья, 1991. – 132с.
687675
   Курорт Березовские Минеральные Воды. – Харьков : Харполіграф, 1929. – 87 с.
687676
  Коновалов І.І. Курорт вдома / І.І. Коновалов. – Київ, 1991. – 48с.
687677
  Гейхман Л.З. Курорт Возель / Л.З. Гейхман. – К, 1972. – 47с.
687678
  Коваленко І.М. Курорт Ворзель / І.М. Коваленко, О.Ф. Коломієць. – К, 1982. – 64с.
687679
  Каніболоцька В.П. Курорт Кирилівка. / В.П. Каніболоцька. – К, 1973. – 109с.
687680
  Калиниченко Александр Курорт контрастов или Поле Чудес в стране... : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 84-88 : Фото
687681
  Аббасов А.М. Курорт Миргород / А.М. Аббасов, А.І. Шамрай. – Київ : Здоров"я, 1966. – 56 с. : іл. – (Курорти)
687682
  Мельник М.П. Курорт Миргород / М.П. Мельник. – К., 1975. – 48с.
687683
  Горбенко Ф.П. Курорт Моршин / Ф.П. Горбенко, С.Ю. Пількевич. – 2-е, доп., випр. вид. – К, 1959. – 60с.
687684
  Величковський П.Й. Курорт Моршин / П.Й. Величковський, Л.А. Пиріг. – Київ, 1965. – 115с.
687685
   Курорт Моршин. – К, 1978. – 144с.
687686
  Вержбицкий Н. Курорт Псырцха. (б. Новый Афон). / Н. Вержбицкий; Под ред.К.К.Барганджия. – Тифлис, 1925. – 60с.
687687
  Кривобоков С.А. Курорт Пуща-Водиця / С.А. Кривобоков. – 3-є вид, випр. і доп. – К., 1978. – 79с.
687688
  Лозинская А.А. Курорт Пятигорск / А.А. Лозинская. – Пятигорск, 1947. – 95с.
687689
   Курорт Трускавец. – К, 1987. – 140с.
687690
  Глухенький Т.Т. Курорт Трускавец и его лечебные факторы / Т.Т. Глухенький. – К, 1956. – 100с.
687691
  Бердников В.Н. Курорт Феодосия / В.Н. Бердников. – К, 1967. – 107с.
687692
  Новицкий Г.А. Курорт Хмельник и его лечебные свойства / Г.А. Новицкий. – К, 1962. – 112с.
687693
  Новицький Г.О. Курорт Хмільник / Г.О. Новицький. – Київ : Здоров"я, 1974. – 159с.
687694
  Новицький Г.О. Курорт Хмільник і його лікувальні фактори / Г.О. Новицький. – Київ, 1966. – 111с.
687695
   Курорт як чудо світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 118-119 : фото
687696
  Чичкина Светлана Курортам Крыма - 200 лет : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 20 : Фото
687697
  Бикова Л.М. Курорти Закарпаття / Л.М. Бикова. – 2-е вид. доп. – К., 1985. – 78с.
687698
  Бикова Л.М. Курорти Закарпаття. / Л.М. Бикова. – К., 1977. – 80с.
687699
   Курорти Західних областей України. – К, 1959. – 232с.
687700
  Виривода І.М. Курорти Прикарпаття. / І.М. Виривода, В.В. Кшнір. – Київ, 1989. – 156с.
687701
  Шульман Олександр Курорти Сходу: в АТО й після // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
687702
   Курорти України. – Харків, 1931. – 132с.
687703
  Ларічев Л.С. Курорти України / Л.С. Ларічев. – Київ, 1971. – 92с.
687704
  Галкин Л.А. Курортная Афродита / Л.А. Галкин. – Харьков, 1965. – 111с.
687705
  Орлов А.С. Курортная зона: социологический анализ / А.С. Орлов. – Москва, 1990. – 141с.
687706
  Рибалко Н.О. Курортний депозит - інструмент фінансового забезпечення санаторно-курортних закладів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 139-143
687707
  Лященко Н. Курортний парк Трускавця - пам"ятка садово-паркового мистецтва // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ, 2017. – № 1 (155). – С. 18-22. – ISSN 1814-5043
687708
  Мельниченко Анастасія Курортний роман з Ліваном // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-62 : Фото
687709
  Дордука Є.А. Курортний туризм в Іспанії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 111-114. – ISBN 978-617-604-077-4
687710
  Слудский А.Ф. Курортнику и туристу о Крыме / А.Ф. Слудский. – Севастополь, 1939. – 127с.
687711
  Шарыгин А.Д. Курортно-климатические ресурсы урала. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Шарыгин А.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 24л.
687712
  Гидбут А Курортно-рекреационное хозяйство / А Гидбут, , А.Г. Мезенцев. – Москва : Наука, 1991. – 91с.
687713
  Шаптала О. Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.254-259. – ISBN 966-73-53-51-Х
687714
   Курортное лечение. – М, 1986. – 62с.
687715
   Курортное лечение. – М, 1987. – 64с.
687716
  Мазуренко Г.И. Курортное лечение больных с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в Трускавце / Г.И. Мазуренко. – К, 1964. – 168с.
687717
  Дубровин Е.П. Курортное приключение / Е.П. Дубровин. – М, 1980. – 239с.
687718
  Григолия А. Курортные богатства Абхазии / А. Григолия. – Л., 1934. – 153с.
687719
   Курортные ресурсы и их рациональное использвование. – Пятигорск, 1989. – 132с.
687720
   Курортный комплекс "Надежда" - конгресс с видом на море : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 14
687721
  Чичкина Светлана Курортный комплекс "Надежда. SPA & Морской рай", Геленджик : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 36 : Фото
687722
   Курортный район. – Ленинград ; Москва, 1955. – 8 с.
687723
  Моисеева Л. Курортный роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 4. – С. 60-84. – ISSN 0132-2036
687724
   Курорты : энциклопедический. – М, 1983. – 591с.
687725
   Курорты Аджарстана. – 3с.
687726
  Шней Е.С. Курорты Азово-Черноморского края / Е.С. Шней, Г.В. Месняев. – Ростов-на-Дону, 1937. – 243с.
687727
  Боенко И.Д. Курорты Восточной Сибири / И.Д. Боенко. – 2-е дополнение. – Ируктск, 1990. – 350с.
687728
  Дементьев Сергей Курорты для большинства / Дементьев Сергей, Плахова Наталья, Бородай Елена // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 40-43 : рис., фото
687729
   Курорты западных областей Украины. – К, 1940. – 30с.
687730
   Курорты Крыма : справочник. – Москва : Мосполиграф, 1924. – 192 с.
687731
   Курорты Кубани наращивают потенциал : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 29 : Фото
687732
   Курорты Кубани, Черноморья и Абхазии : справочник. – Москва : Мосполиграф. – 120 с.
687733
   Курорты ССР Грузии. – Москва-Л, 1934. – 154с.
687734
   Курорты СССР. – Москва-Л, 1936. – 522с.
687735
   Курорты СССР. – Москва : Медгиз, 1951. – 798с.
687736
   Курорты СССР. – М, 1962. – 798с.
687737
   Курорты Украинской ССР : Показания для лечения больных на курортах. – К, 1952. – 68с.
687738
  Караев Р.Г. Курорты Украины / Р.Г. Караев. – 2-е изд. – К, 1964. – 225с.
687739
  Самойлов Юрий Курорты Чехии: растущие перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
687740
   Курорты, места отдыха и туризма : Аннот.библиогр.указ.опубл.материалов. – Москва, 1977. – 108с.
687741
  Гольдфайль Л.Г. Курорты, санатории и дома отдыха СССР 1928 / Л.Г. Гольдфайль, И.Д. Яхнин. – Москва-Ленинград : ГИЗ, 1928. – 496 с.
687742
  Токутоми Рока Куросиво / Токутоми Рока. – Москва : Художественная литература, 1957. – 350 с.
687743
  Данченков М.А. Куросио : Библиография / М.А. Данченков, О.И. Захарова. – Владивосток, 1978. – 82с.
687744
  Іваницький С.О. Курочка Микола Йосипович - видатний керівник та науковець: основні віхи життєвого та професійного шляху // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 9-11. – ISBN 978-617-616-077-9


  "...Майже рік тому перестало битися серце такої масштабної особистості, як Микола Йосипович Курочка, діяльність якого стала однією з яскравих сторінок історії Луганщини. Видатний організатор, принциповий прокурор, талановитий науковець і чуйна людина ...
687745
  Курочкін О. Курочкін О. Малодосліджені аспекти традиційного весілля українців // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 64-68. – ISSN 2311-9896
687746
  Лаврук В.И. Курс -- эффективность, качество. / В.И. Лаврук, Г.А. Олешкевич. – М, 1978. – 64с.
687747
  Водоп’янов М. Курс - Земля Франца-Йосифа / М. Водоп’янов. – Одесса : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937. – 189с.
687748
  Снисаренко А.Б. Курс - Море Мрака : Четыре шага за пределы ойкумены. / А.Б. Снисаренко. – М., 1982. – 159с.
687749
  Ольшевський І. Курс - на відродження духовномті (спроба осмислення сучасного літературного процесу на Волині) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 189-196. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
687750
  Беляев Ю.Н. Курс - на выравнивание / Ю.Н. Беляев. – Москва, 1962. – 48с.
687751
  Москаленко Леся Курс - на Закінтос : Греція.Три екскурсії / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 40-43 : Фото
687752
  Кореневский М.С. Курс - норд, идем подо льдами. / М.С. Кореневский. – М., 1967. – 160с.
687753
  Хауэлз В. Курс - одиночество / В. Хауэлз. – М, 1969. – 271с.
687754
  Сузюмов Е.М. Курс - океан : Жизнь и деятельность П.П.Ширшова. / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1983. – 128с. – (Замечательные географы и путешественники)
687755
  Сапожников Л.О. Курс - полюс / Л.О. Сапожников. – Київ, 1978. – 152с.
687756
  Курочкин П.М. Курс - пылающий лес / П.М. Курочкин. – М, 1984. – 222с.
687757
  Береславська О. Курс - стабільний,зростання триватиме // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-38
687758
  Чичканов В.П. Курс - три "С". / В.П. Чичканов. – Свердловск, 1989. – 288с.
687759
  Самойлов Юрій Курс - у напрямку Європи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-73 : фото. – ISSN 1998-8044
687760
  Марьяновский Я.И. Курс - эффективность производства. / Я.И. Марьяновский. – М, 1976. – 72с.
687761
  Уфимцева О.Г. Курс – на комфорт! / Оксана Геннадьевна Уфимцева // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 4 (34). – С. 32-34. – ISSN 2072-3849


  Рассказывается об опыте Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края (Россия) по организации комфортной работы пользователей с электронными источниками в электронном читальном зале библиотеки.
687762
  Штенгелов Е.С. Курс / Е.С. Штенгелов. – Одесса, 1990. – 278с.
687763
  Пашкова Н.І. Курс "Вступ до мовознавства" академіка М.Я. Калиновича / Н.І. Пашкова, В.Ф. Чемес // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 53-56
687764
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности". Уроки по теме " География и познание мира" : Методика и опыт. Модернизация школы: Профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 56-58. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
687765
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) : Методика и опыт. Модернизация школы :профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 54-63 : Табл.
687766
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) : Методика и опыт. В Министерстве образования Российской Федерации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 44-46
687767
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) = Методика и опыт. Модернизация школы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 62-65 : Табл. – ISSN 0016-7207
687768
  Ярута В.О. Курс "Електронні архіви": практика викладання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто практику викладання курсу "Електронні архіви" в Харківській державній академії культури, а саме: надано опис, мету, завдання, програму, означено методи навчання та форми контролю, охарактеризовано методичне забезпечення та рекомендовані ...
687769
  Тарасова В.В. Курс "Информатика 5" А.Л.Семенова и Т.А.Рудченко. Отзыв учителя // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 11-12. – ISSN 0234-0453
687770
  Горвиц Ю.М. Курс "Информатика 5" А.Л.Семенова и Т.А.Рудченко.Отзыв эксперта // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-6. – ISSN 0234-0453
687771
  Корсун І.В. Курс "Історія науки і техніки" у формуванні компетентностей майбутніх вчителів фізики і математики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 86-89. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
687772
  Лимарєва Ю.М. Курс "Історія та методологія фізики" в педагогічному виші // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 227-232. – ISSN 2312-5993
687773
  Ховрич С.М. Курс "Історія України" у вищій технічній школі : методичний аспект // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 225-235
687774
  Иванова Т.В. Курс "Коммерческая география" (тематическое планирование) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 59-62 : Табл. – ISSN 0016-7207
687775
  Плисецкий Е.Л. Курс "Коммерческая география. Россия и мировой рынок". Международная торговля : Методика и опыт. Модернизация школы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 57-63 : Схеми, табл. – ISSN 0016-7207
687776
  Колосов К.А. Курс "Корпоративные библиотечные технологии" в системе подготовки по специальности 0.52.700 "Библиотековедение и библиография" (специализация "Компьютерные технологии в библиотеках и информационных системах") // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0130-9765


  Курс "Корпоративные библиотечные технологии" разработан на кафедре информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ и с 2003 г. входит в набор дисциплин подготовки выпускников по специализации "Компьютерные технологии в библиотеках и ...
687777
  Кончіч В.В. Курс "Країнознавство. США". 11 клас : англійська мова / В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко, А.Л. Мирошніченко. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-0957-9
687778
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 39с.
687779
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 34с.
687780
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 48с.
687781
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 48с.
687782
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 28с.
687783
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 23с.
687784
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 46с.
687785
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 44с.
687786
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 80с.
687787
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 63с.
687788
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 55с.
687789
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 46с.
687790
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 64с.
687791
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 160с.
687792
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 213с.
687793
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 68с.
687794
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 42с.
687795
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 44с.
687796
  Пахомова Л.С. Курс "Родной край" в школах Якутии : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 45. – ISSN 0016-7207
687797
  Нагорный И.А. Курс "русские частицы: семантика и функционирование" в свете уровневого подхода к преподаванию русского языка как инюстранного // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 20-25. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
687798
  Орлова Т. Курс "Сучасна політична історія країн світу" - важлива складова підготовки майбутніх фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 72-85. – ISSN 1682-2366
687799
  Кент Р. Курс N by E / Р. Кент. – Москва, 1962. – 271с.
687800
  Кент Р. Курс N by E / Р. Кент. – Москва : Мысль, 1965. – 269с.
687801
  Бертильон Ж. Курс административной статистики / Ж. Бертильон ; пер. с фр. [и предисл.] Н.Ф. Джунковского. – Москва : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : Приемы собирания и разработки статистических сведений. Переписи населения ... [в анот.]. – 1897. – XXII, 404 с., 5 л. бланк., диагр. : табл., диагр.


  С вступ. ст. "О научной обработке статистических материалов" проф. А.Ф. Фортунатова : С прил.: Положения, инструкции и бланки переписных листов Первой всеобщей переписи населения Российской империи. Фортунатов, Алексей Федорович (1856-1925)
687802
  Исайкина А.Н. Курс администрации Клинтона по сокращению бюджетного дефицита в 1993 г. и позиция демократической партии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-124. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
687803
   Курс адміністративного права України : підручник / Колпаков В.К. [та ін.] ; [за ред. В.В. Коваленка ; спец. редагування : Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д. та ін.] ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 805, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-667-497-8
687804
   Курс адміністративного права України : підручник / [Колпаков В.К. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 869, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-548-7
687805
   Курс адміністративного права України : підручник / [В.К. Колпаков та ін.] ; за ред. О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 902, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-718-4
687806
  Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навч. посібник / О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-667-498-5
687807
  Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навч. посібник / О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-498-5
687808
  Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник для студентів ВНЗ / С.В. Ківалов, І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2014. – 340, [2] с. – Бібліогр.: с. 335-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-808-2
687809
  Завало С.Т. Курс алгебри / С.Т. Завало. – Київ : Вища школа, 1985. – 504с.
687810
  Ларіонов М.Г. Курс алгебри та геометрії для вступників до ВНЗ / М.Г. Ларіонов, О.М. Рубінчик, І.В. Ягнюкова ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 144 с. : іл., табл. – На обкл. також: Програмний матеріал ; Методичні вказівки ; Довідковий матеріал ; Приклади розв"язків задач ; Завдання для самостійних та контрольних робіт. – Бібліогр.: с. 144
687811
  Винберг Э.Б. Курс алгебры / Э.Б. Винберг. – Изд. 2-е, стер. – Москва : МЦНМО, 2013. – 590, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 572-590. – Библиогр.: с. 570-571. – ISBN 978-5-4439-0209-8
687812
  Лебединцев К.Ф. Курс алгебры для средн. уч. завед. / К.Ф. Лебединцев. – 4-е изд. – Птгр.-К.
ч. 1. – 1916. – 248с.
687813
  Калнин Р.А. Курс алгебры для техникумов / Р.А. Калнин. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва, 1955. – 328 с.
687814
  Шнеперман Л.Б. Курс алгебры и теории чисел в задачах и упражнениях / Л.Б. Шнеперман. – Минск
1. – 1986. – 271с.
687815
  Шнеперман Л.Б. Курс алгебры и теории чисел в задачах и упражнениях : в 2 частях / Л.Б. Шнеперман. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1987. – 256 с.
687816
  Хандриков М.Ф. Курс анализа / [соч.] Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. С.В. Кульженко (Киев)
1. Дифференциальное исчисление; 2. Интегральное исчисление; 3. Интегрирование дифференциальных уравнений. – 1887. – [2], XII, 872 с. черт.
687817
  Эрмит Шарль Курс анализа / Шарль Эрмит ; пер. В.М. Озерецкого с 4-го франц. изд. ; под ред. Н.М. Гюнтера. – Москва : Гл. ред. общетехн. лит. "Красный печатник", 1936. – 383 с.
687818
  Валле-Пуссен де ла Курс анализа бесконечно малых / Валле-Пуссен де ла; Пер. с франц. с примеч. Я.Д. Тамаркина и Г.М. Фихтенгольца; Под ред. В.А. Стеклова. – Петроград : Научное книгоиздательство "Петроград"
Том 1. – 1922. – 240с.
687819
  Валле-Пуссен Курс анализа бесконечно малых. / Валле-Пуссен. – Ленинград-Москва, 1933. – 460,4с.
687820
   Курс анализа хозяйственной деятельности. – М, 1959. – 480с.
687821
   Курс анализа хозяйственной деятельности. – М, 1974. – 399с.
687822
   Курс анализа хозяйственной деятльности. – М, 1967. – 447с.
687823
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – Ленинград-Москва
2. – 1934. – 276 с.
687824
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград, 1938. – 576 с.
687825
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1947. – 644 с.
687826
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии / Н.И. Мусхелишвили. – 4-е изд. – Москва, 1967. – 655с.
687827
  Хатипов А. Курс аналитической геометрии / А. Хатипов
ч.3. – 1969. – с.
687828
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии : Учебник / Н.И. Мусхелишвили. – 5-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 656с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0448-4
687829
  Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометрии в векторном изложении / Н.И. Мусхелишвили. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 220 с.
687830
  Бескин Н.М. Курс аналитической геометрии для вузов / Н.М. Бескин. – Москва-Ленинград, 1948. – 500с.
687831
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1974. – 320 с.
687832
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1976. – 320с.
687833
  Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : для физ.-мат. спец. вузов / П.С. Александров. – Москва : Наука, 1979. – 511 с.
687834
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – Москва, 1980
687835
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / Д.В. Беклемишев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1984. – 320 с.
687836
  Кайгородов В.Р. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. пособие / В.Р. Кайгородов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 238 с.
687837
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / Д.В. Беклемишев. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1987. – 319 с.
687838
  Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебное пособие / В.В. Федорчук. – Москва : Издательство Московского университета,, 1990. – 328 с. – ISBN 5-211-00941-Х
687839
  Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебное пособие для студ. механико-математ. спец. ун-тов / В.В. Федорчук. – 2-е изд., исправл. – Москва : НЦ ЭНАС, 2001. – 328с. – ISBN 5-93196-0-105-4
687840
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебник для студ.высш.учеб.заведений / Д.В. Беклемишев. – 9-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2001. – 376с. – ISBN 5-9221--0147-1
687841
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Д.В. Беклемишев. – 11-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2006. – 374с. – ISBN 5-9221-0691-0
687842
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для студентов высших учеб. заведений / Д.В. Беклемишев. – 11-е изд., исправл. – Москва : Физматлит, 2007. – 312с. – ISBN 978-5-9221-0691-7
687843
  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для студентов высших учеб. заведений / Д.В. Беклемишев. – Изд. 12-е, исправл. – Москва : Физматлит, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-9221-0979-6


  Для студентов университетов и физических вузов с расширенной программой по математике
687844
  Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / П.С. Александров ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 511, [1] с. : ил. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0908-2
687845
  Бобылев Д. Курс аналитической механики / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 2 : Часть кинетическая. Механика материальных точек и систем, из них составленных. 1881-1883. – 1883. – 885с.
687846
  Бобылев Д. Курс аналитической механики / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : Часть кинематическая (с четырьмя листами чертежей). – 1885. – 282с.
687847
  Бобылев Д. Курс аналитической механики / Д. Бобылев. – 2 изд. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 2 : Часть кинетическая. Вып. 1. Механика материальной точки. – 1888. – 288с.
687848
  Тредвел Ф.П. Курс аналитической химии : В 2 т. / F.P. Treadwell, проф. аналит. химии Цюрих. политехникума. – 2-е изд. – Одесса : Изд. Е.П. Распопов
Т. 1. – XVI, 432 с.
687849
  Тредвел Ф.П. Курс аналитической химии : В 2 т. / F.P. Treadwell, проф. аналит. химии Цюрих. политехникума. – Одесса : Изд. Е.П. Распопов
Т. 1. – 1904. – XIV, 417 с.
687850
  Тредвел Ф.П. Курс аналитической химии : В 2 т. / F.P. Treadwell, проф. аналит. химии Цюрих. политехникума. – Одесса : Изд. Е.П. Распопов
Т. 1-2. – 1904
687851
  Тредвел Ф.П. Курс аналитической химии : В 2 т. / F.P. Treadwell, проф. аналит. химии Цюрих. политехникума. – Одесса : Изд. Е.П. Распопов
Т. 2 : Количественный анализ. – 1906. – IX, 560 с.
687852
  Тредвел Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвел, проф. аналитической химии Цюрихского политехникума ; Пер. с 13 нем. изд., ред. проф. В.Д. Тредвелом с пред. к 1-му рус. изд. проф. М.И. Коновалова. – 6-е изд. (4-е Гиза). – Москва-Л. : Госиздат
Т. 1 : Качественный анализ. – 1930. – 112 с.
687853
  Тредвел Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвел, проф. аналитической химии Цюрихского политехникума ; Пер. с 13 нем. изд., ред. проф. В.Д. Тредвелом с пред. к 1-му рус. изд. проф. М.И. Коновалова. – 5-е изд. (3-е ГИЗа). – Москва-Л. : Госиздат
Т. 1 : Качественный анализ. – 1930. – 551с.
687854
  Тредвел Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвел, проф. ; Пер. с 11 нем. изд. под ред. проф. А.С. Комаровского. – 5-е изд. (3-е ГИЗа). – Москва-Л. : Гос. изд-во
Т. 2, кн. 2. – 1930. – 320 с.
687855
  Тредвел Ф. Курс аналитической химии / Ф. Тредвел, проф. аналитич. химии Цюрихск. политехника ; Пер. с 13 нем. изд., редактированного проф. В.Д. Тредвелом с пред. к 1-му рус. изд. проф. М.И. Коновалова. – 7-е изд. (5-е Гиза). – Москва-Л. : Госиздат
Т. 1 : Качественный анализ. – 1931. – 551 с.
687856
  Тредвел Ф. Курс аналитической химии : Пер. с 11 нем. изд / Ф. Тредвел, проф. аналитич. химии Цюрихск. политехника. – 6-е изд. (стер.). – Москва-Л. : Гос. науч.-техн. изд-во
Т. 2, кн. 1. – 1931. – 417 с.
687857
  Тредвел Ф. Курс аналитической химии : Пер. с 11 нем. изд / Ф. Тредвел, проф. аналитич. химии Цюрихск. политехника. – 6-е изд. (стер.). – Москва-Л. : Гос. науч.-техн. изд-во
Т. 2, кн. 2. – 1931. – 320 с.
687858
  Тредвелл Ф. Курс аналитической химии : Утв. Ком. по высш. техн. образ. при ЦИК СССР в качестве учеб. пособия для хим. втузов / Ф. Тредвелл, проф. Цюрихск. политехникума. В. Голл, проф. Массачузетск. технол. ин-та. – 7-е изд. – Москва
Т. 2, ч. 2-3. – 1935. – 323 с.
687859
  Тредвелл Ф. Курс аналитической химии : Утв. Ком. по высш. техн. образ. при ЦИК СССР в качестве учеб. пособия для хим. втузов / Ф. Тредвелл, проф. Цюрихск. политехникума. В. Голл, проф. Массачузетск. технол. ин-та. – 7-е изд. – Москва : ОНТИ. Гл. ред. хим. лит.
Т. 2, ч. 1. – 1935. – 507 с.
687860
  Тредвелл Ф.П. Курс аналитической химии / Ф.П. Тредвелл, В.Т. Голл. – М.-Л.
1. – 1946. – 663с.
687861
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии : учеб. для нехим. техникумов / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : ГХИ, 1947. – 356 с.
687862
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии : [учеб. пособие для нехим. специальностей техникумов] / В.Н. Алексеев. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1951. – 407 с.
687863
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии : Учебное пособие / В.Н. Алексеев. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Госхимиздат, 1951. – 407с.
687864
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии : [учеб. пособие для нехим. специальностей техникумов] / В.Н. Алексеев. – Изд. 4-е перераб. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 406 с.
687865
  Алексеев В.Н. Курс аналитической химии : [для нехим. специальностей техникумов] / В.Н. Алексеев. – Изд. 5-е перераб. – Москва : Госхимиздат, 1955. – 436 с. : ил.
687866
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Химия
Т. 1 : Качественный анализ. – 1968. – 496с.
687867
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Химия
Т. 2 : Количественный анализ. – 1968. – 384с.
687868
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва
Кн. 1. – 1975. – 424с.
687869
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.
2. – 1975. – 319с.
687870
  Крешков А.П. Курс аналитической химии / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 5-е изд., испр. – М.
1. – 1981. – 415с.
687871
  Цитович И.К. Курс аналитической химии : Учебник / И.К. Цитович. – 8-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 496с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0553-7
687872
  Цитович И.К. Курс аналитической химии : учебник / И.К. Цитович. – 9-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ; Москва; Краснодар : Лань, 2007. – 496 с. – (Учебники для вузов : Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0553-4


  Для студентов сельскохозяйственных специальностей высших учебных заведений
687873
  Ушакова Н.Н. Курс аналитической химии для почвоведов / Н.Н. Ушакова. – М, 1984. – 349с.
687874
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – М., 1964. – 378с.
687875
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – М., 1968. – 479с.
687876
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – 3-е изд., испр. идоп. – М., 1972. – 464с.
687877
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 463с.
687878
  Цитович И.К. Курс аналитической химии. / И.К. Цитович. – 5-е изд., испр. идоп. – М., 1985. – 400с.
687879
  Крешков А.П. Курс аналитической химии. Количественный анализ / А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 5-е изд., испр. – М., 1982. – 311с.
687880
  Гальперин С.И. Курс анатомии и физиологии человека : [учеб. пособие для студентов пед. фак. пед. ин-тов] / С.И. Гальперин ; А.М. Васюточкин ; под общ. ред. проф. С.И. Гальперина. – Лениград ; Москва : Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1950. – 536 с.
687881
  Бородин И.П. Курс анатомии растений : с 157 рисунками в тексте / [соч.] И.П. Бородина, проф. Лесн. ин-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.], 1888. – [4], II, [2], 262, [1] с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах
687882
  Бородин И.П. Курс анатомии растений : с 254 рисунками / [соч.] И.П. Бородина, проф. Лесн. ин-та. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.], 1904. – [4], IV, 308 с. : ил.
687883
  Бородин И.П. Курс анатомии растений / И.П. Бородин. – 5-е пересм. и доп. изд. – М.-Л., 1938. – 312с.
687884
  Автократов Д.М. Курс анатомии сельскохозяйственных животных : Рукоовдство для высш. веет. зоотехн. учеб. заведений / Д.М. Автократов. – 3-е изд., перераб. и до. – Москва; Ленинград : Госиздат
Вып. 1. – 1930. – 335с.
687885
  Каар Э. Курс английского языка / Э. Каар. – Москва
Ч. 2. – 1946. – 396 с.
687886
   Курс английского языка. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 639 с.
687887
  Каар Э. Курс английского языка / Э. Каар. – Москва, 1948. – 648 с.
687888
  Смирнова Л.Н. Курс английского языка : Для научных работников / Л.Н. Смирнова; Отв.ред.О.Н.Труевцева. – 2-е изд. – Ленинград : Наука, 1990. – 344с.
687889
  Долинская Л.Д. Курс английского языка : Для студентов геологов и географов / Л.Д. Долинская, Н.Г. Киткова. – Москва : МГУ, 1991. – 175с.
687890
  Дорошкевич Н.О. и др. Курс английского языка для морских училищ / Н.О. и др. Дорошкевич. – 2-е перераб. – М, 1971. – 304с.
687891
  Смирнова Л.Н. Курс английского языка для научных работников / Л.Н. Смирнова. – Ленинград : Наука, 1971. – 332 с.
687892
  Токарева Н.Д. Курс английского языка для продолжающих : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / Н.Д. Токарева, И.М. Богданова. – Москва ; Дубна : Высшая школа ; Феникс, 1996. – 382, [2] с.
687893
  Любимцева С.Н. Курс английского языка для финансистов : Учебник / С.Н. Любимцева, В.Н. Коренева. – Москва : ГИС, 2001. – 381с. – ISBN 5-8330-0120-Х
687894
  Гилман Л. Курс АПЛ / Л. Гилман, А. Роуз. – Москва, 1979. – 524с.
687895
  Светлов П.Я. Курс апологетического Богословия / [соч.]П.Я. Светлова, проф. Ун-та Св. Владимира, прот. – 2-е изд., доп. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – IV, 460, VI с.
687896
  Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б.М. Гранде. – М, 1963. – 595с.
687897
  Серр Ж.-П. Курс арифметики : пер. с фр. / Ж.-П. Серр. – Москва : Мир, 1972. – 184 с.
687898
  Горбатов В.А. Курс арифметических и логических основ ЦВМ в задачах и упражнениях / В.А. Горбатов, Д.А. Поспелов. – М., 1972. – 108с.
687899
   Курс артиллерии. – М, 1947. – 255с.
687900
   Курс артиллерии. – Москва
Приборы наземной артиллерии/ С.Н. Капустин. – 1947. – 388с.
687901
   Курс артиллерии. – М, 1947. – 175с.
687902
   Курс артиллерии. – М, 1948. – 487с.
687903
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 184с.
687904
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 284с.
687905
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 176с.
687906
   Курс артиллерии. – М, 1949. – 212с.
687907
   Курс астрофизики и звездной астрономии / В.А. Амбарцумиан, И.А. Балановский, А.А. Белопольский, Б.П. Герасимович, Н.А. Козырев, С.К. Костинский, Е.Я. Перепелкин, В.Г. Фесенков, Г.А. Шайн; Герасимович Б.П. – Ленинград : ОНТИ
Ч. 1. – 1934. – 342 с.
687908
   Курс астрофизики и звездной астрономии / В.А. Альбицкий, В.П. Вязаницын, А.Н. Дейч, М.С. Зельцер, В.А. Крат, А.В. Марков, П.В. Мейкляр, О.А. Мельников, В.Б. Никонов, В.В. Соболев, Г.А. Шайн, В.В. Шаронов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ
Т. 1. – 1951. – 592 с.
687909
   Курс астрофизики и звездной астрономии / Т.А. Агекян, Воронцов-Вельяминов, В.Г. Горбацкий, А.Н. Дейч, В.А. Крат, О.А. Мельников, В.В. Соболев; Отв.ред. А.А. Михайлов. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2. – 1962. – 688с.
687910
   Курс астрофизики и звездной астрономии / В.П. Вязаницын, М.Н. Гневышев, О.В. Добровольский, В.А. Крат, А.В. Марков, А.П. Молчанов, В.М. Соболев, В.В. Шаронов; Отв.ред. А.А. Михайлов. – Москва : Наука
Т. 3. – 1964. – 375 с.
687911
   Курс астрофизики и звездной астрономии. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : Методы исследований и аппаратура. – 1973. – 608с.
687912
   Курс атиллерии. – М, 1948. – 288с.
687913
  Білуха М.Т. Курс аудиту : Підручник для студ.що навч.за освіт.-проф.програмою підготовки бакалавра з економіки / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, Знання, 1998. – 574 с. – ISBN 5-11-004719-7
687914
  Білуха М.Т. Курс аудиту : Підручник для студ.що навч.за освіт.-проф.програмою підготовки бакалавра з економіки / М.Т. Білуха. – 2-ге вид. перероб. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 574 с. – ISBN 5-11-004719-7
687915
  Щербаков Р.Н. Курс аффинной и проективной дифференциальной геометрии / Р.Н. Щербаков. – Томск, 1960. – 194 с.
687916
  Фабрикант Н.Я. Курс аэродинамики / Н.Я. Фабрикант. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Часть вторая. – 1944. – 296с.
687917
  Летурнер Курс аэростатики / Летурнер. – 2-е изд., 1932. – 176с.
687918
   Курс Белоруссоведения : Лекции, читанные в Белорусском народнос университетев Москве летом 1918 года : с библиографическим указателем по каждому вопросу и с прилож. этнографической картыбелорусского племени акад. Е.Ф. Карского. – Москва : Друк. А.П. Яроцкого, 1918. – IV, 303 с., [1] л. карт : карт.


  Содержание: История белорусского народа / В. И. Пичета. - К вопросу о белоруссской территории/ Д. Н. Анучин. - Географический очерк Белоруссии / И. П. Силинич [и др.] Авт.: Карский, Евгений Федорович (1860 или 1861-1931) Пичета, Владимир Иванович ...
687919
  Кашкаров Д.Н. Курс биологии позвоночных. / Д.Н. Кашкаров, В.В. Станчинский. – М.-Л., 1929. – 576с.
687920
  Садиков С В. Курс биологической химии / С В. Садиков, ; Под ред. Н.Д.Зелинского. – Ленинград, 1935. – 657с.
687921
  Макеев И.А. Курс биологической химии : Для медицинских институтов / И.А. Макеев, В.С. Гулевич, Л.М. Броуде. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1947. – 523с.
687922
  Садиков В.С. Курс биологической химии. / В.С. Садиков. – Л., 1935. – 657с.
687923
  Івакін А.А. Курс біології / А.А. Івакін. – Харків, 1926. – 236 с.
687924
   Курс біології : для вишів складний за програмою медичних інститутів. – Харьков : Держмедвидав
Ч.1. – 1934. – 336 с.
687925
   Курс біології : для вишів складний за програмою медичних інститутів. – Харків : Держмедвидав
Ч. 2. – 1935. – 211 с.
687926
  Светлов П.Я. Курс Богословия (апологетического) : пособие студентам к повторению цегматико-апологетического курса лекций по богословию / [соч.]П.Я. Светлова, проф. богословия в Ун-те Св. Владимира. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – 413, XIII с.
687927
  Ляйман Э.М. Курс болезней рыб. (Учебник для рыбохозяйственных специальностей выс. учеб. заведений). / Э.М. Ляйман. – М., 1966. – 332с.
687928
   Курс ботаники : Для высших пед. учебн. заведений. – 3-е изд. – Москва, 1937. – 708с.
687929
   Курс ботаніки : Підручник для біол. фак. ун-тів та пед. ін-тів / І Л. Курсанов, Ф.Н. Крашенінніков, Н.А. Комарницький, А.Л. Курсанов, К.І. Мейєр. – Пер. з рос. 4-го, випр. та доп. видання. – Київ : Радянська школа
Том 1. – 1948. – 416с.
687930
  Глейх Е.И. Курс бухгалтерского учета : основные положения.Учебное пособие для финансово-экономических техникумов / Е.И. Глейх. – Изд.2-е, перераб. – Ленинград : Государственное финансовое издательство, 1940. – 161 с.
687931
  Сумцов А.И. Курс бухгалтерского учета / А.И. Сумцов. – 2-е изд., переработ. – М., 1951. – 308с.
687932
   Курс бухгалтерского учета. – М, 1963. – 488с.
687933
   Курс бухгалтерского учета. – М, 1967. – 468с.
687934
  Ведерников С.С. Курс бухгалтерского учета / С.С. Ведерников. – 2-е переработ. изд. – Москва, 1967. – 407с.
687935
   Курс бухгалтерского учета. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М, 1971. – 416с.
687936
  Безруких П.С. Курс бухгалтерского учета / П.С. Безруких. – М, 1977. – 358с.
687937
  Парашутин Н.В. Курс бухгалтерского учета / Н.В. Парашутин. – М., 1977. – 424с.
687938
  Жебрак М.Х. Курс бухгалтерского учета в промышленности / М.Х. Жебрак. – М-Л, 1940. – 424с.
687939
  Жебрак М.Х. Курс бухгалтерского учета капитального строительства / М.Х. Жебрак, А.Я. Трахтенгерц. – Москва, 1948. – 360с.
687940
   Курс в океан. – М, 1965. – 32с.
687941
  Лаврентьев М.А. Курс вариационного исчисления / М.А. Лаврентьев, Л.А. Люстерник. – Москва-Ленинград, 1938. – 192 с.
687942
  Лаврентьев М.А. Курс вариационного исчисления : учебник / М.А. Лаврентьев, Л.А. Люстерник. – 2-е изд., перераб. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 296 с.
687943
  Чеботарев Курс вариационного исчисления, чит. в Казанском Гос.Университете в 1928-29 году. / Чеботарев, н.Г. – Казань, 1929. – 124с.
687944
  Деркач М.П. Курс варіаційної статистики / М.П. Деркач. – Київ : Вища школа, 1977. – 208 с. : табл., ил.
687945
  Дубровский В.Г. Курс ведет к опасности / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1962. – 135с.
687946
  Цитович П.П. Курс вексельного права / Соч.] Орд. проф. Ун-та св. Владимира П. Цитовича. – Киев : Тип. И.Н.Кушнере и К*, 1887. – [2], VI, II, 336 с.
687947
  Френкель Я.И. Курс векторного исчисления с прилож.к механике. / Я.И. Френкель. – Л-М, 1925. – 205с.
687948
  Яхонтов А.Д. Курс взрывчатых веществ / А.Д. Яхонтов. – М, 1933. – 223с.
687949
  Яхонтов А.Д. Курс взрывчатых веществ. / А.Д. Яхонтов. – М.-Л., 1933. – 244с.
687950
   Курс вивчення китайської мови. – Пекін : Пекінського інституту іноземних мов, 1992. – 174 с. – Видання китайською мовою
687951
  Голенкін М.І. Курс вищих рослин. / М.І. Голенкін. – К., 1941. – 540с.
687952
  Костарчук В.М. Курс вищої алгеби / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – Київ : Вища школа, 1969. – 540с.
687953
  Костарчук В.М. Курс вищої алгебри / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – Київ, 1960. – 456 с.
687954
  Костарчук В.М. Курс вищої алгебри / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – 2-е вид., перероб., доп. – Київ : Радянська школа, 1964. – 511 с.
687955
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Харків
1. – 1928. – 311 с.
687956
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Харків
2. – 1930. – 369 с.
687957
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Харків
2. – 1930. – 369 с.
687958
  Беляев Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляев. – Вид. 2-е випр. та доп. – Харків; Дніпропетровськ
1. – 1931. – 331с.
687959
  Беляєв Н.П. Курс вищої математики / Н.П. Беляєв. – Вид. 2-е випр. та доп. – Харків; Дніпропетровськ
1. – 1931. – 331с.
687960
  Смирнов В.І. Курс вищої математики / В.І. Смирнов. – 15-е изд. – Київ : Державне видавництво технічної літератури
1. – 1954. – 472 с.
687961
  Смирнов В.І. Курс вищої математики / В.І. Смирнов. – Київ
1. – 1954. – 452 с.
687962
  Тарасов Н.П. Курс вищої математики для технікумів / Н.П. Тарасов. – Харків-Київ, 1936. – 224 с.
687963
  Спажев Курс военного перевода / Спажев, А.А. Филиппов. – Ч.1. – М, 1962. – 506с.
687964
  Спажев Курс военного перевода / Спажев, А.А. Филиппов. – Ч. 1. – М, 1963. – 506с.
687965
  Спажев Курс военного перевода / Спажев, А.А. Филиппов. – Ч. 2. – М, 1964. – 479с.
687966
   Курс военного перевода. – М, 1965. – 568с.
687967
   Курс военного перевода. – М, 1966. – 428с.
687968
   Курс военного перевода. – М, 1967. – 464с.
687969
  Шленкин И.И. Курс военного перевода / И.И. Шленкин. – Москва
1. – 1970. – 395с.
687970
  Шленкин И.И. Курс военного перевода / И.И. Шленкин. – Москва
2. – 1970. – 363с.
687971
  Шленкин И.И. Курс военного перевода / И.И. Шленкин. – Москва
3. – 1976. – 539с.
687972
  Стручков Н.А. Курс воспитательно-трудового права: проблемы Особенной части / Н.А. Стручков. – Москва, 1985. – 255с.
687973
  Шульгин И. Курс всеобщей географии, сост. Иваном Шульгиным.. – С.-Пб.
ч. 1. – 1824. – 514с.
687974
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша]. – 1859-1961. – Москва : В университетской тип.
Т. 1 : Вып. 1. История древности; Вып. 2. Греческий мир; Вып. 3. История Римского государства. – 1859. – [4], IV, II, 686, IV с. – Вып. без тит. л.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687975
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 1, вып. 1 // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В университетской тип., 1859. – Т. 1 : Вып. 1. История древности; Вып. 2. Греческий мир; Вып. 3. История Римского государства. – [4], IV, II, 160 с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687976
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 1, вып. 2 // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В университетской тип., 1859. – Т. 1 : Вып. 1. История древности; Вып. 2. Греческий мир; Вып. 3. История Римского государства. – С. 161-400


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687977
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 1, вып. 3 // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В университетской тип., 1859. – Т. 1 : Вып. 1. История древности; Вып. 2. Греческий мир; Вып. 3. История Римского государства. – С. 401-686, IV


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687978
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. Е. и В. Корша. – 2-е изд. – Москва : В тип. Грачева и комп.
Т. 1, [вып. 1-3] : История древности. – 1860. – 702, VII с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687979
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша]. – Москва : В университетской тип.
Т. 1, вып. 3 : История Римского государства. – 1860. – 401-686, IV с. – Без обл. и тит. л.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687980
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша]. – 1859-1961. – Москва : В университетской тип.
Т. 2 : Вып. 4. История средних веков; Вып. 5. Окончание истории средних веков. – 1860. – 228, III, 229-556, V с. – Вып. без тит. л.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687981
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 2, вып. 4 : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша] // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В университетской тип., 1860. – Т. 2 : Вып. 4. История средних веков; Вып. 5. Окончание истории средних веков. – 228, III с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687982
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 2, вып. 5 : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша] // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В университетской тип., 1860. – Т. 2 : Вып. 4. История средних веков; Вып. 5. Окончание истории средних веков. – 229-556, V с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687983
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша]. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп.
Т. 3, вып. 6 : История новых времен до начала тридцателетней войны. – 1860. – [6], 234, V с. – Вып. без тит. л.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687984
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша]. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп.
Т. 4 : Вып. 8. От конца Семилетней войны до Первой Французской империи; Вып. 9. От начала Первой Французской империи до Июльской революции 1830 года. – 1861. – [8], 196, III, 197-452, IV с. – Вып. без тит. л.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687985
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 4, вып. 8 // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп., 1861. – Т. 4 : Вып. 8. От конца Семилетней войны до Первой Французской империи; Вып. 9. От начала Первой Французской империи до Июльской революции 1830 года. – [8], 196, III с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687986
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 4, вып. 9 // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп., 1861. – Т. 4 : Вып. 8. От конца Семилетней войны до Первой Французской империи; Вып. 9. От начала Первой Французской империи до Июльской революции 1830 года. – 197-452, IV с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687987
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша]. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп.
Т. 4 : Вып. 8. От конца Семилетней войны до Первой Французской империи; Вып. 9. От начала Первой Французской империи до Июльской революции 1830 года; Вып. 10 и последний. От Июльской революции до учреждения Второй Французской империи. – 1861. – [8], 196, III, 197-452, IV, 453-704, III с. – Вып. без тит. л.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687988
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 4, вып. 8 // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп., 1861. – Т. 4 : Вып. 8. От конца Семилетней войны до Первой Французской империи; Вып. 9. От начала Первой Французской империи до Июльской революции 1830 года; Вып. 10 и последний. От Июльской революции до учреждения Второй Французской империи. – [8], 196, III с


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687989
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 4, вып. 9 // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп., 1861. – Т. 4 : Вып. 8. От конца Семилетней войны до Первой Французской империи; Вып. 9. От начала Первой Французской империи до Июльской революции 1830 года; Вып. 10 и последний. От Июльской революции до учреждения Второй Французской империи. – 197-452, IV с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687990
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 4, вып. 10 и последний // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 1859-1961. – Москва : В тип. Грачева и комп., 1861. – Т. 4 : Вып. 8. От конца Семилетней войны до Первой Французской империи; Вып. 9. От начала Первой Французской империи до Июльской революции 1830 года; Вып. 10 и последний. От Июльской революции до учреждения Второй Французской империи. – 453-704, III с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687991
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. Е. и В. Корша. – 2-е изд. – Москва : В тип. Грачева и комп.
Т. 2, [вып. 4-5] : История средних веков [Печатано с изд. 1860 г. без перемен]. – 1862. – 564, VI с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687992
  Вебер Г. Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. Е. и В. Корша. – 2-е изд. – Москва : Тип. Мартынова и К*
Т. 4, вып. 8 : От конца Семилетней войны до Первой Французской империи. – 1878. – 204 IIII с. – Конволют. Пер.: Курс всеобщей истории / Г. Вебер, Т. 4, вып. 9-10. 1861


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687993
  Ковалев С.И. Курс всеобщей истории / С.И. Ковалев. – Птгр, 1923. – 306 с.
687994
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 4, вып. 9 : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша] // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 2-е изд. – Москва : Тип. Мартынова и К*, 1878. – Т. 4, вып. 8 : От конца Семилетней войны до Первой Французской империи. – 197-452, IV с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687995
  Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 4, вып. 10 и последний : Т. 1-4 / [соч.] Георга Вебера, проф. в Гейдельберге ; пер. с нем. [Е. и В. Корша] // Курс всеобщей истории : Т. 1-4 / Г. Вебер. – 2-е изд. – Москва : Тип. Мартынова и К*, 1878. – Т. 4, вып. 8 : От конца Семилетней войны до Первой Французской империи. – 453-704, III с.


  Пер.: Корш, Евгений Федорович (1810-1897) Корш, Валентин Федорович
687996
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры : учебник / А.Г. Курош. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1971. – 431с.
687997
  Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – 11-еизд., стереотип. – Москва : Наука, 1975. – 431с.
687998
   Курс высшей математики. – Москва, 1950. – 92 с.
687999
  Маркович Э.С. Курс высшей математики / Э.С. Маркович. – Москва, 1972. – 480 с.
688000
  Пономарев К.К. Курс высшей математики / К.К. Пономарев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 415 с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,