Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
670001
  Прушковська І.В. "Краса і Любов" Шейха Галіба (до проблеми індійського стилю у турецькій літературі) : монографія / Ірина Прушковська ; [за наук. ред. Грицик Л.В.]. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-255. – ISBN 978-966-529-165-7
670002
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1929. – 32с.
670003
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1961. – 222с.
670004
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1972. – 207с.
670005
  Шпанов М. "Красін", в полярних льодах / М. Шпанов. – Харків, 1929. – 217с.
670006
  Деев И. "Красная армия" так и не раскаялась // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Кровавий лівий терор - знову ця тема стала актуальною у Німеччині
670007
  Ганжа Л. "Красная книга" Киева // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 5/6 (96), май - июнь : Город без архитектора. – С. 48-57. – ISSN 2222-436X


  Об онлайн-проекте "Доступ до правди", созданном по инициативе общественной организации "Центр UA".
670008
  Щербина Е.И. "Красная книга" природы / Е.И. Щербина; Отв. ред.: А.О.Ташлиев. – Ашхабад : Илим, 1975. – 45с.
670009
   "Красная книга" растений. – М., 1978. – 95с.
670010
  Гиппиус С.Е. "Красное знамя" / С.Е. Гиппиус, П. Ширяева. – Москва, 1969. – 168с.
670011
   "Красный архив". Систематический указатель публикаций и статей №№ 1-3 (106) 1922-1941 гг.. – Москва : [б.и.], 1957. – 59, [1] с.
670012
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1925: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326
670013
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1926: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 4 (201). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
670014
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
670015
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь": події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджується становлення і розвиток бібліотек в Україні за радянських часів, висвітлення на сторінках фахової преси, зокрема часопису "Красный библиотекарь", проблем цього процесу. Аналізуються архівні матеріали, що стосуються історії ...
670016
  Кирилюк Е. "Красный воин" / Евгений Кирилюк // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 33-39
670017
  Озмитель Е.К. "Красный дьявол" / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1960. – 94с.
670018
  Мартыненко Б.К. "Красный террор" в истории советского государства (1918-1919 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Автор демонстрирует, что в годы гражданской войны в России кровавый террор был присущ обеим противоборствующим сторонам: со стороны и большевиков, и белогвардейцев насилие было взаимным.
670019
  Каркавіцас А. [Красуня / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1996. – 169 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 21])
670020
  Малицька А.К. Краса і багатсво Карпат / А.К. Малицька. – Київ : Знання, 1969. – 47с.
670021
  Будько Євген Краса і доля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 84-90 : фото
670022
  Єлісеєва Н.Ф. Краса і праця / Н.Ф. Єлісеєва. – Київ, 1969. – 40с.
670023
  Франко І.Я. Краса і секрети творчості : Статті, дослідження, листи / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 498с. – (Пам"ятки естетичної думки)
670024
  Винниченко В.К. Краса і сила : та инші оповідання / В. Винниченко. – У Київі : Вік ; З друкарні С.А. Борисова, 1906. – 412 с.
670025
  Винниченко В.К. Краса і сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 64с.
670026
  Винниченко В.К. Краса і сила : Повісті та оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 752с.
670027
  Будько Євген Краса і сила : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 16-20 : Фото
670028
  Кацнельсон А.І. Краса і сила віршованого слова / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1963. – 98с.
670029
  Бацій І.С. Краса і сила слова : Бесіди про мову худ. твору / І.С. Бацій. – К. : Радянська школа, 1983. – 97 с.
670030
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 ст.; Навч. посібник за прогрограмою 11 кл. – Київ : Світло знань, 1998. – 607с. – ISBN 966-95268-0-9
670031
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 століття: Навч. посібник за програмою 10-11 кл. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Світло знань, 2000. – 640с. – ISBN 966-95268-2-5
670032
   Краса людська. – К., 1961. – 290с.
670033
   Краса людська. – К., 1962. – 487с.
670034
   Краса людська. – К., 1964. – 293с.
670035
   Краса людська. – К., 1967. – 287с.
670036
   Краса людська. – Київ, 1972. – 170с.
670037
  Трипільський А.В. Краса мистецтва в світлі теорії соціалістичного реалізму / А.В. Трипільський. – К., 1959. – 44с.
670038
  Койдан С.А. Краса моя - природа : [фотокнига] / С.А. Койдан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. – 142 с. : фото
670039
   Краса нових обрядів. – Київ, 1983. – 178с.
670040
  Десятерик Д. Краса пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 10


  Оголошено результати міжнародного конкурсу "Територія гідності", покликаного вшанувати події революції 2013 - 2014 рр.
670041
   Краса педагогического труда. – К., 1963. – 459с.
670042
  Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : Hавч.посібник для вчителів,аспірантів,студ.середніх та вищих навч.закладів / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач, Сагач Галина Михайлівна; АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі профес.освіти. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с. – ISBN 5-7763-8583-0
670043
   Краса педагогічної праці. – К., 1962. – 422с.
670044
  Лінько Дмитро Краса по-перськи або Правда і міфи про Іран / Лінько Дмитро, Середюк Олексій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 56-60 : фото
670045
  Кавалерова Н.А. Краса праці. / Н.А. Кавалерова, А.І. Кавалеров. – К., 1981. – 80с.
670046
  Первухин К.С. Краса природы русской / К.С. Первухин. – Калинин, 1963. – 55с.
670047
  Василішина О. Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко"
670048
  Архангельский В.В. Краса родного края / В.В. Архангельский. – Москва, 1977. – 191с.
670049
  Крилова. С.А. Краса світогляду як передумова краси вчинків та відносин в соціальному бутті людини // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 226-235. – ISSN 2077-8309
670050
  Жмудзка-Бродніцка Краса спорту, висловлена в поезії "Олімпійські лаври" Казимежа Вєжинського // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
670051
   Краса танцю в ім"я добра // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Масовим виконанням класичного віденського вальсу запам"ятається цьогорічний Благодійний бал ІМВ. Другий рік поспіль Інститут міжнародних відносин КНУ організовує такий захід для підтримки Прилуцького обласного будинку дитини "Надія".
670052
   Краса у розумі : арабські казки у записах А. Кримського. – Київ : Веселка, 1992. – 205 с. – ISBN 5-301-01039-5
670053
   Краса Украины : Хроника жизни и творчества художницы Екатерины Васильевны Белокур (1900-1961). К100-летию со дня рождения. – Москва, 2000. – 40с.
670054
   Краса України-Поділля. – Одеса, 1972. – 259с.
670055
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бабушка Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
670056
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бабушка Лариса Дмитрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180с. – Бібліогр.: л. 166-180
670057
  Матвієнко О.І. Краса як атрибут природи і культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Матвієнко Оксана Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
670058
  Пінахіна Є. Краса як міра людського освоєння дійсності // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 7-18. – ISSN 1992-5514
670059
  Ананьїн В.О. Краса як складова частина праці: соціокультурний аспект / В.О. Ананьїн, О.О. Пучков // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 53-58
670060
  Шестаков Андрій Краса, вкарбована у вічність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 96-98. – ISSN 0130-5212
670061
  Шлапак Я. Краса, душа і трохи містики // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 12


  75 років від дня народження Раїси Степанівни Недашківської, української актриси театру і кіно, громадського діяча.
670062
  Яриновська К. Краса, що не рятує світ (за творчістю Оскара Уайльда) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 343-346. – ISBN 978-966-306-020-4
670063
  Вирган І.О. Краса. Даринка з братиком. Мороз : оповідання / І.О. Вирган. – Харків : Прапор, 1966. – 94 с.
670064
  Паризе Г. Красавец священник : роман ; пер. с итал. / Гоффредо Паризе. – Москва : Прогресс, 1973. – 192 с. : іл.
670065
   Красавин Е.А.. – Москва : Энергоатомиздат. – 192 с. – ISBN 5-283-02984-0
670066
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Москва : Современник, 1976. – 431 с.
670067
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1982. – 424 с.
670068
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 430 с.
670069
  Данилов С.П. Красавица Амга : романы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1986. – 652 с.
670070
  Ауэзов М. Красавица в трауре : повести, рассказы, очерки / М. Ауэзов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1989. – 447 с.
670071
  Стрельцов Иван Красавица из чудовища : зоосфера / Стрельцов Иван, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 126-133 : Фото
670072
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Нукус, 1975. – 172 с.
670073
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Ташкент, 1978. – 184 с.
670074
  Берсенева А. Красавица некстати / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо ; Олимп, 2007. – 416 с. – (My best). – ISBN 978-5-699-23401-1
670075
  Синяк Д. Красавица Суоми и танкист // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 50 (412). – С. 50-51. – ISSN 2075-7093


  75 лет назад СССР начал войну против Финляндии, обвинив в этом "финскую военщину".
670076
  Тутатчикова Е. Красавицы с плакатов // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 54-67. – ISSN 1681-7559
670077
  Домрин В.В. Красавка / В.В. Домрин. – М, 1971. – 143с.
670078
  Эме М. Красавчик : Роман. Рассказы / М. Эме. – Москва : Известия, 1991. – 190с. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
670079
   Красаускас С.. – М., 1988. – 176с.
670080
  Стриженюк С.С. Красен-світ : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 108 с.
670081
  Ревунов В.С. Красен день / В.С. Ревунов. – К., 1960. – 44с.
670082
  Василевська В. Красен Дніпро за всякої погоди : оповідання / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : ДЛВ, 1958
670083
   Красив человек труда. – М., 1962. – 160с.
670084
  Шлапак Я. Красива жінка, що дарує пісням життя // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 липня (№ 29). – С. 12


  65 років від дня народження Алли Кудлай, української естрадної співачки.
670085
  Коровин А. Красивая жизнь : роман, повесть / Андрей Коровин. – Калуга : Золотая аллея, 1999. – 383, [1] с. – В содерж. также: Обладание временем. – ISBN 5-7111-0302-4
670086
  Трофимов Ф.А. Красивая земля. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1969. – 127с.
670087
   Красивая каждый день. – К., 1994. – 208с.
670088
  Алигер М.И. Красивая Меча : поэма / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1953. – 84 с.
670089
  Кольчугин М.П. Красивая Меча / М.П. Кольчугин. – Тула, 1959. – 248с.
670090
  Алендей В. Красивая ты, рябина / В. Алендей. – Чебоксары, 1971. – 206 с.
670091
  Якименко О. Красиве без корисного. Принцип змагальності в новому Кримінальному процесуальному кодексі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)
670092
  Фесенко О. Красиве і корисне // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Студентка кафедри метеорології та кліматології географічного факультету про літню практику, яка проходила на базі Карадазької геофізичної обсерваторії (АРК Крим).
670093
  Михайлюк Є.В. Красивий талант / Є.В. Михайлюк. – Киев, 1968. – 47с.
670094
  Чорнобривець С.А. Красиві люди / С.А. Чорнобривець. – Дніпропетровськ, 1961. – 146с.
670095
  Илюшина Ирина Красиво жить : архитектура городов Украины // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 46-48


  ТОП-15 лучших, по мнению редакции, жилых зданий Киева, Львова и Одессы
670096
  Карелина Дарья Красиво жить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 36-45 : фото
670097
  Волевич Г.К. Красиво и модно / Г.К. Волевич. – Москва, 1981. – 176с.
670098
   Красиво пить не запретишь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 42-43 : фото
670099
   Красивое и красивость. – Ростов -на-Дону, 1966. – 102с.
670100
  Жемлиханов Э. Красивое имя / Э. Жемлиханов. – Л, 1979. – 55с.
670101
  Харлампьев Г. Красивое утро : повесть / Герасим Харлампьев; пер. с чуваш. А.Волков. – Москва : Детская литература, 1969. – 192 с.
670102
  Кичунов Н.И. Красивоцветущие грунтовые растения луковичные и некоторые многолетние : их культура в открытом грунту и под стеклом : с 34 рис. в тексте / сост. Н.И. Кичунов, старший спец. по содовод. при Департаменте земледелия. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. С.Л. Кинда], 1909. – [4], 76 с. : ил.
670103
  Паланчан А.Н. Красивоцветущие деревья и кустарники / А.Н. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1990. – 207с.
670104
  Рубцов Л.И. Красивоцветущие кустарники для зеленого строительства УССР / Л.И. Рубцов. – Киев : АН УССР, 1952. – 72с.
670105
  Паланчан А.И. Красивоцветущие кустарники для озеленения Молдавии / А.И. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1995. – 80с.
670106
   Красивоцветущие многолетники на срез. – Саратов, 1978. – 63с.
670107
  Тихонова Мпаргарита Николаевна Красивоцветущие орхидеи в оранжереях Ботанического сада АН СССР / Тихонова Мпаргарита Николаевна. – Ленинград : Наука, 1971. – 16с.
670108
  Ткаченко В.М. Красивые люди / В.М. Ткаченко. – Москва, 1971. – 63 с.
670109
  Амфитеатров А.В. Красивые сказки / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Труд", Спб., 1908. – [4], 314 с.
670110
   Красивые трудом, щедрые сердцем. – Чебоксары, 1965. – 168с.
670111
  Евреинов Н.Н. Красивый деспот : последний акт драмы / Н. Евреинов. – Петроград : Изд. А.С. Суворина
П. – 1907. – 60 с.
670112
   Красильников Г.Д.- писатель и человек. – Ижевск, 1982. – 231с.
670113
  Кэлсорп М. Красильня : роман / Мина Кэлсорп ; Пер. с англ. Н. Ветошкиной и Э. Питерской. – Москва : Прогресс, 1966. – 223 с.
670114
  Кремнев Б.Г. Красин. / Б.Г. Кремнев. – М., 1968. – 253с.
670115
  Вавриш С. Красічинська нотозбірня // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 119-125. – ISSN 2224-0926
670116
  Николаевская Е. Краски / Е. Николаевская. – М, 1961. – 112с.
670117
  Адрианов Ю.А. Краски : стихи раз. лет / Ю.А. Адрианов ; ил.: Д. Арсенин. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 96 с. : ил.
670118
  Федоренко Н.Т. Краски времени / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 144с.
670119
  Липатов В.С. Краски времени / В.С. Липатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 319с.
670120
  Сучков И.В. Краски далекого острова / И.В. Сучков. – М., 1980. – 96с.
670121
  Войтович В.А. Краски для дома / В.А. Войтович. – Москва, 1986. – 141с.
670122
  Карпова Н.И. Краски дня: пятая книга стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1988. – 158с.
670123
  Алпатов М. Краски древнерусской иконописи = Colour sn Early Russian con Painting : [альбом] / М. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 116 с., фотоил. : фотоил. – Библиогр.: с. 115
670124
  Латыпов К.Т. Краски жизни : стихи / К.Т. Латыпов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1973. – 144 с.
670125
  Рыбаков Ю.С. Краски жизни и сцены / Ю.С. Рыбаков. – М, 1978. – 40с.
670126
  Кончаловский П. Краски земли / П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 8с.
670127
  Цаголова Т.В. Краски земли / Т.В. Цаголова. – Орджоникидзе, 1982. – 16с.
670128
   Краски земли Дерсу. – Хабаровск, 1982. – 276с.
670129
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 84 с. – (Школьная библиотека)
670130
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – М., 1948. – 80с.
670131
   Краски Каталонии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 27 : фото
670132
  Кренев П.Г. Краски моего моря: мален. повести, расскзы / П.Г. Кренев. – Л., 1990. – 172с.
670133
  Купцов И.И. Краски молодости / И.И. Купцов. – Москва, 1971. – 127с.
670134
   Краски не меркнут. – М., 1965. – 383с.
670135
   Краски Нечерноземья. – М., 1976. – 120с.
670136
  Шевчук В.А. Краски осеннего сада : повести и рассказы / Валерий Шевчук ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 399 с.
670137
  Божко И.А. Краски памяти : повести и рассказы / И.А. Божко. – Одесса : Маяк, 1988. – 218, [2] с.
670138
  Гамбург Л. Краски политика // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 158-184. – ISSN 0131-8136


  У. Черчілль як художник
670139
  Дедюхин А В. Краски Прислонихи / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1970. – 104с.
670140
  Зурабян Т.С. Краски разных времен / Т.С. Зурабян. – Москва, 1970. – 206с.
670141
  Димчевский Н.В. Краски севера / Н.В. Димчевский. – М., 1972. – 80с.
670142
  Федоренко Н.Т. Краски Созопола / Н.Т. Федоренко. – М., 1981. – 47с.
670143
  Ильин Иван Краски тлена : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 9-15
670144
  Иваницкая Алиса Краски черного леса / Иваницкая Алиса, Эхле Клаус // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 174-195 : фото
670145
  Одноралов Н.В. Краски, холсты и кисти // Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В.А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – (Новое в жизни, науке, технике ;Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
670146
  Тарасов Е.П. Краском Генрих Эйхе / Е.П. Тарасов. – М., 1975. – 151с.
670147
  Макня К.В. Краслава / К.В. Макня. – Рига, 1978. – 63с.
670148
  Хільчевский В.К. Красна (- річка у Білоцерківському й Обухівському районах Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 204. – ISBN 978-966-02-7305-4
670149
  Мароховский Г.В. Красна изба и углами / Г.В. Мароховский. – Тула, 1980. – 89с.
670150
  Антонов-Тонич Красна поляна / Антонов-Тонич. – София, 1974. – 451с.
670151
  Бородин В.С. Красна строка действенностью / В.С. Бородин. – Новосибирск, 1985. – 108с.
670152
  Березин П.Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками / П.Ф. Березин. – Москва : Военное издательство, 1940. – 87 с.
670153
   Красная Азовская флотилия. – Донецк, 1962. – 170с.
670154
  Веселов В. Красная Армия-любимое детище Советского народа / В. Веселов. – Москва, 1946. – 79с.
670155
  Федосеев П. Красная армия - армия-освободительница / П. Федосеев. – 2-е доп. изд. – М, 1946. – 55с.
670156
  Быстрянский В.А. Красная Армия - армия освобождения трудящихся / В.А. Быстрянский. – Ленинград, 1940. – 25с.
670157
  Баевская Е.А. Красная Армия - первоклассная армия нашего времени / Е.А. Баевская. – М., 1946. – 32с.
670158
  Клочков В.Ф. Красная Армия - школа коммунистического воспитания советских воинов, 1918-1941 / В.Ф. Клочков. – М., 1984. – 229с.
670159
   Красная Армия. – М., 1938. – с.
670160
  Тихомиров Александр Нилович Красная Армия в изобразительном искусстве / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1939. – 132с.
670161
  Салихов А.Ш. Красная Армия в Иране. 1941-1944 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 0321-0626
670162
  Соколов Б.В. Красная Армия в межвоенный период (1921-1941) / Б.В. Соколов. – М., 1990. – 62с.
670163
  Юрьев М.Ф. Красная армия Китая. / М.Ф. Юрьев. – М., 1958. – 196с.
670164
  Заподовникова А.Г. Красная Армия на фронте мирного строительства / А.Г. Заподовникова. – Красноярск, 1986. – 177с.
670165
  Болстад Э. Красная бегония / Э. Болстад ; пер. с норвеж.: Л. Брауде, Ф. Золотаревская. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 302 с.
670166
  Ямамото Сюгоро Красная Борода / Ямамото Сюгоро. – Москва, 1990. – 526 с.
670167
  Березиков Е.Е. Красная Бухара / Е.Е. Березиков. – Ташкент
1. – 1982. – 239с.
670168
  Березиков Е.Е. Красная Бухара / Е.Е. Березиков. – Ташкент, 1988. – 527с.
670169
  Зорин Виталий Красная вода. SPA"двей на О"руж : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 50-54 : Іл.
670170
  Хотакайнен Кари Красная волчанка : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-137. – ISSN 1130-6545
670171
  Кузаков Н.Д. Красная Волчица : Роман / Н.Д. Кузаков. – Москва : Современник, 1983. – 480с.
670172
  Злодеев Н.И. Красная гвардия - основа организации Красной Армии : Автореф... канд. ист.наук: / Злодеев Н.И.; Военная ордена Ленина и ордена Суворова Артиллерийская Академия им. Ф.Э.Джержинского. – Москва, 1952. – 23 с.
670173
  Злодеев Н.И. Красная гвардия / Н.И. Злодеев. – М., 1957. – 88с.
670174
  Ерыкалов Е.Ф. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / Е.Ф. Ерыкалов. – М., 1957. – 110с.
670175
  Самойлов А.Д. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А.Д. Самойлов. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
670176
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борьбе за власть Советов. / Г.А. Цыпкин. – М., 1967. – 226с.
670177
  Голубев Н.А. Красная гвардия в борьбе за установление и упрочение власти Советов. (По материалам Центр. пром. губерний: Владимирской, Костром. и Яросл.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Голубев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
670178
  Онуфриенко М.Я. Красная гвардия в борьбе за установление Советской власти на Украние : Автореф... канд. ист.наук: / Онуфриенко М. Я.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1955. – 16л.
670179
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борььбе за власть Совертов (по матер. Центр. пром. р-на) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкин Г. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1964. – 18л.
670180
  Верхось В.П. Красная гвардия в Октябрьской революции / В.П. Верхось. – Москва, 1976. – 264с.
670181
  Павлова И.В. Красная гвардия в Сибири / И.В. Павлова. – Новосибирск, 1983. – 145с.
670182
  Лукьянов Х. Красная гвардия Донбасса / Х. Лукьянов. – Сталино, 1958. – 95 с.
670183
  Сендерский А. Красная гвардия Киева в борьбе за победу Октября : Автореф... Канд.ист.наук: / Сендерский А.;. – Киев. – 20 с.
670184
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – М., 1978. – 223с.
670185
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 333с.
670186
  Цыпкина Р.Г. Красная гвардия сельской местности Центрального промышленного района (апрель 1917 -- май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкина Р. Г.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1967. – 23л.
670187
  Большакова Е. Красная гвоздика -- цветок революции. / Е. Большакова. – М, 1967. – 20с.
670188
   Красная гвоздика. – Рига, 1966. – 47с.
670189
  Ласков М.Р. Красная гвоздика / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1969. – 76с.
670190
   Красная гвоздика. – Ярославль, 1971. – 167с.
670191
   Красная гвоздика : песенник / [сост. Анатолий Качан]. – Киев : Молодь, 1978. – 159 с. : ил. – Миниатюрное издание
670192
   Красная гвоздика. – Москва, 1981. – 111с.
670193
   Красная гвоздика. – Москва, 1982. – 254 с.
670194
   Красная гвоздика. – Киев, 1982. – 167 с.
670195
  Лацис А.Э. Красная гвоздика / А.Э. Лацис. – Рига, 1984. – 183 с.
670196
  Дорошко-Берман Красная гора : Рассказы / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож.- оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 272с. – Книга иллюстрирована рисунками автора. – ISBN 966-03-1500-7
670197
  Лосев В. Красная горка / В. Лосев. – Москва-Л, 1939. – 106с.
670198
  Левоневский Д.А. Красная горка / Д.А. Левоневский. – Л, 1977. – 216с.
670199
  Буравлев Е.С. Красная горка. Слово о моих земляках кузнечанах, о любви и поэзии о первом ковше угля. / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1961. – 124 с.
670200
  Михальчук В. Красная дата. В этом году Нацуниверситет имени Тараса Шевченка отмечает свое 185-летие. "Сегодня" узнали, как протекала студенческая жизнь сто лет назад // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 19 сентября (№ 174). – С. 24


  "Сто лет назад в университетах учились только мужчины. Киевский университет Святого Владимира был основан в 1834 году и стал вторым в Украине, после Харьковского (открыт в 1805 году). Но еще восемь лет студенты учились в тесных особняках на Печерске. А ...
670201
  Богданов А.А. Красная звезда / Александр Богданов (Малиновский). – Москва : Правда, 1990. – 414 с. – В изд. также: Крушение республики Итль / Борис Лавренев. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
670202
  Аллег А. Красная звезда и зеленый полумесяц : о среднеаз. респ. : пер. с фр. / А. Аллег; предисл. А. Васильева. – Москва : Прогресс, 1985. – 187 с., [20] л. ил. : ил. – (Свидетельства об СССР. Зарубежные авторы о Советском Союзе)
670203
  Разумневич В.Л. Красная звезда на тачанке / В.Л. Разумневич. – М, 1980. – 208с.
670204
  Татаренко Л.С. Красная земля / Л.С. Татаренко. – К., 1962. – 70с.
670205
  Богданович А.А. Красная земля / А.А. Богданович. – М, 1972. – 88с.
670206
  Мертц Б. Красная земля, Черная земля = Red land, Black land : Древ. Египет : легенды и факты / Барбара Мертц ; [пер. с англ. А.И. Коршунова]. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 455, [3] с., [8] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-227-01199-0
670207
  Перро Ж. Красная капелла / Ж. Перро. – М., 1990. – 316с.
670208
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков, И.И. Кондратович, Г.Н. Андреев. – Апатыты, 1983. – 81 с.
670209
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатыты, 1988. – 101с.
670210
   Красная книга. – Л., 1975. – 203с.
670211
  Фишер Д. Красная книга = Дикая природа в опасности / Д. Фишер. – Москва : Прогресс, 1976. – 478с.
670212
  Тер-Акопов Красная книга / Тер-Акопов. – М., 1983. – 80с.
670213
  Шкляревский И.И. Красная книга / И.И. Шкляревский. – М., 1986. – 205с.
670214
   Красная книга Башкирской АССР : Редкие растения и животные. Проблемы их охраны. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 200 с. : ил.
670215
   Красная книга Башкирской АССР : редкие растения и животные, Проблемы их охраны. – 2-е изд., доп. и перераб. – Уфа, 1987. – 210 с. : ил.
670216
   Красная книга бурятской АССР : редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Бурятской АССР. – Улан-Удэ. – ISBN 5-4711-0087-2
Животные. Растения. – 1988. – 416 с.
670217
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1989. – 415с.
670218
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1989. – 540с.
670219
   Красная книга ВЧК. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1990. – 415с.
670220
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1990. – 540с.
670221
   Красная книга Карачаево-Черкесии : редкие и исчезающие виды фауны и флоры. – Ставрополь, 1988. – 158 с. : ил. – ISBN 5-7644-0155-0
670222
   Красная книга Карелии : редкие и нуждающиеся в охране растения и животные. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 184 с. : ил.
670223
   Красная книга культуры. – М., 1989. – 423с.
670224
  Сулимов А.Д. Красная книга Омского Прииртышья / А.Д. Сулимов. – Омск, 1982. – 71с.
670225
  Никитин Е.Д. Красная книга почв Евразии: Россия и сопредельные страны / Е.Д. Никитин, Е.Б. Скворцова, Е.П. Сабодина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 375-382 : табл., карта. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
670226
   Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения = Red data book of Azov Sea region. Vascular plants / Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины ; Донецкий бот. cад. НАН Украины ; Бот. сад им. акад. А.В. Фомина Киевского нац. ун-та им. Т. Шевченко ; Укр. ботан. общество ; [под. ред.: В.М. Остапко, В.П. Коломийчука]. – Киев : Альтерпрес, 2012. – 275, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 273-274 и в конце разделов. – ISBN 978-966-542-519-9
670227
  Родионов А.М. Красная книга ремесел / А.М. Родионов. – Барнаул, 1990. – 318 с.
670228
   Красная книга РСФСР. – М., 1983. – 455с.
670229
   Красная книга РСФСР. – М., 1988. – 590с.
670230
   Красная книга СССР. – Москва, 1978. – 459с.
670231
   Красная книга СССР. – Москва
Т. 1. – 1984. – 390с.
670232
   Красная книга СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1984. – 478с.
670233
   Красная книга Таджикской ССР. – Душанбе, 1988. – 336с.
670234
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 1 : Позвоночные животные. – 1983. – 128 с. : ил.
670235
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 2 : Растения. – 1984. – 152 с. : ил.
670236
  Крючков В.В. Красная книга экосистем Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатиты, 1988. – 101с.
670237
   Красная книга Якутской АССР. – Новосибирск, 1987. – 247с.
670238
  Ерхов Е. Красная колыбель / Е. Ерхов. – М, 1979. – 160с.
670239
  Стриндберг А. Красная комната. Слово безумца в свою защиту. Одинокий. : Романы / А. Стриндберг; пер.с фр. и швед. – Москва : Правда, 1989. – 640с.
670240
  Казаков В.Б. Красная консоль / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное, 1971. – 152 с.
670241
  Коткин А.С. Красная ласточка / А.С. Коткин. – М, 1980. – 368с.
670242
  Коткин А.С. Красная ласточка / А.С. Коткин. – Архангельск, 1985. – 368с.
670243
  Коткин А.С. Красная ласточка. / А.С. Коткин. – Архангельск, 1974. – 157с.
670244
   Красная лента. – М., 1964. – 63с.
670245
  Паттерсон Д.Л. Красная лилия / Д.Л. Паттерсон. – М., 1984. – 79с.
670246
  Нечунаев В.М. Красная линия / В.М. Нечунаев. – Барнаул, 1966. – 54с.
670247
  Штенгелов Е.С. Красная линия / Е.С. Штенгелов. – Одесса, 1987. – 214с.
670248
  Кузнецов Ю.М. Красная линия спектра / Ю.М. Кузнецов. – Свердловск, 1964. – 28с.
670249
  Пантюхов И.М. Красная линия. Воспоминания моряка-балтийца. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1973. – 318с.
670250
  Сеймур Дж Красная лисица // Крах волшебного королевства / Хайесен Карл. – Москва : Ада, 1993. – (Зарубежный триллер). – ISBN 5-7794-0046-6
670251
  Галкин Ю.Ф. Красная лодка / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1974. – 320с.
670252
  Солнцев Р.Х. Красная лошадь на зеленых холмах / Р.Х. Солнцев. – М., 1976. – 270с.
670253
  Гольд А.Г. Красная луна / А.Г. Гольд. – Свердловск, 1975. – 55с.
670254
  Колосов М.М. Красная Лучеса / М.М. Колосов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 111с.
670255
   Красная лягушка. – М., 1973. – 142с.
670256
  Прудковский П.Н. Красная осень : повести и рассказы / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1957. – 310 с.
670257
  Лясота Ю.Л. Красная осень / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1972. – 696с.
670258
  Щитов А.В. Красная осень / А.В. Щитов. – Улан-Удэ, 1979. – 117 с.
670259
  Кочергин И. Красная палатка в снегах Килиманджаро : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 1. – С. 27-45. – ISSN 0012-6756
670260
  Нобиле Умберто Красная палатка. / Нобиле Умберто. – Москва, 1975. – 347с.
670261
  Рубанов С.А. Красная папка / С.А. Рубанов. – Л., 1982. – 320с.
670262
  Бораненков Н.Е. Красная пахра / Н.Е. Бораненков. – М., 1976. – 282с.
670263
  Дудин М.А. Красная площадь / М.А. Дудин, 1951. – 44с.
670264
  Куртад П. Красная площадь / П. Куртад. – М, 1963. – 294с.
670265
   Красная площадь. – М., 1979. – 423с.
670266
  Рябчиков Е.И. Красная площадь / Е. Рябчиков, А. Абрамов, И. Романовский. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 240 с. : ил.
670267
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди : события : памятники / Ю. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 381 с. – Тит. л. парал. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
670268
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди, события, памятники / Ю.Н. Александров. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 207 с.
670269
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди, события, памятники / Ю.Н. Александров. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 207 с.
670270
  Карданов А. Красная площадь / А. Карданов. – Москва, 1989. – 39с.
670271
  Бондаренко И.А. Красная площадь Москвы. Архитектурный ансамбль / И.А. Бондаренко. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Вече, 2006. – 416 с. : илл. – (Московский хронограф). – ISBN 5-9533-1334-9
670272
  Смит М.К. Красная площадь. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 324с.
670273
  Бачурин А.М. Красная повозка / А.М. Бачурин. – Владивосток, 1988. – 222с.
670274
  Берсенев Л.Н. Красная поляна. : путеводитель / Л.Н. Берсенев. – Москва : Физкультура и туризм, 1933. – 173 с.
670275
  Цхомария Б.Д. Красная Поляна. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1961. – 68с.
670276
  Симонов Е.Д. Красная Пресня / Е.Д. Симонов. – М., 1948. – 223с.
670277
   Красная Пресня / Симонов Е. – М., 1949. – с.
670278
   Красная Пресня в семилетке. – М, 1960. – 20с.
670279
   Красная Пресня вчера, сегодня, завтра. – М., 1975. – 96с.
670280
  Гаденко Б.И. Красная Пресня. Путеводитель по музею / Б.И. Гаденко. – М., 1978. – 112с.
670281
  Метелица С.Б. Красная птица. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1963. – 148с.
670282
  Соколенко Олег Красная путина : Зоосвера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 136-144 : Фото
670283
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – Москва, 1946. – 48с.
670284
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1947. – 45с.
670285
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1947. – 340с.
670286
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1952. – 48с.
670287
  Жулавский М. Красная река / М. Жулавский. – Москва, 1954. – 180с.
670288
   Красная Речка и Бурана : материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции. – Фрунзе : Илим, 1989. – 182, [2] с., [21] л. ил.
670289
  Мустафин Р.А. Красная ромашка : рассказы / Рафаэль Мустафин ;. – Москва, 1983. – 41 с.
670290
  Джалиль М. Красная ромашка : стихи / М. Джалиль. – Казань, 1988. – 526 с.
670291
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин ; худож. А. Алешин. – Москва : Современник, 1979. – 255 с. : ил.
670292
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 172 с.
670293
  Збанацкий Ю. Красная роса : Роман, повести / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. В. Иконникова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 373с.
670294
  Успенский Э.Н. Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы / Э.Н. Успенский. – Ставрополь, 1991. – 45с.
670295
  Орешин П.В. Красная Русь : стихи / Петр Орешин. – Москва : [2-я Государственная тип.], 1918. – 114 с.
670296
  Коренев В.В. Красная рыба : Повести / В.В. Коренев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399с.
670297
  Грабовская В. Красная рыбка Василия Вовкуна // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 92-96.
670298
  Аксенова А.С. Красная рябина : повести : для среднего школьного возраста / А.С. Аксенова. – Москва : Совецкая Россия, 1970. – 169 с.
670299
  Аксенова А.С. Красная рябина : повести : для среднего школьного возраста / А.С. Аксенова. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 190 с.
670300
  Новиков И.А. Красная смородина : Повести и рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1973. – 543с.
670301
  Ефименко В.М. Красная стрела / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1973. – 80с.
670302
  Беляев В.С. Красная стрела : роман / В.С. Беляев. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 207 с.
670303
  Петрова В.И. Красная строка / В.И. Петрова. – Ставрополь, 1964. – 131с.
670304
  Митяев А.В. Красная строка / А.В. Митяев. – Москва, 1967. – 116с.
670305
  Митяев А.В. Красная строка / А.В. Митяев. – М., 1976. – 95с.
670306
  Даен Л.А. Красная строка / Л.А. Даен. – Киев, 1981. – 105с.
670307
  Сидоров Б.Ф. Красная суббота: ленинские традиции великого почина в действии / Б.Ф. Сидоров, В.А. Хрусталев. – Москва, 1973. – 32с.
670308
  Домбровский А.И. Красная Таврида : Роман / А.И. Домбровский. – Симферополь : Таврия, 1987. – 364с.
670309
  Крещик В.А. Красная трава / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1968. – 86с.
670310
  Виан Борис Красная трава : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост.Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 400c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-044-2 (т.2)
670311
  Кава В.И. Красная улица : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1971. – 112 с.
670312
  Кианто И. Красная черта / Илмари Кианто; Предисл.и примеч.Э.Г.Карху ; Худож.Х.Тайна ; Пер.с фин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 528 с. – Примеч.:с.509-526. - В одной кн.: Пирттипохья и ее обитатели / М. Лассила. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: Э.Г. Карху, А.А. Мантере и др. ; Т. 1)


  В том входят произведения двух писателей-классиков финской литературы И.Кианто(1874-1970)и М.Лассила(1868-1918).Кианто в своей повести"Красная черта"изображает жизнь крестьян Северной Финляндии,где жителей не щадила ни суровая природа,ни общественные ...
670313
  Кудинов П.Н. Красная черта. / П.Н. Кудинов. – Ташкент, 1961. – 72с.
670314
  Перро Ш. Красная Шапочка / Ш. Перро. – Москва, 1981. – 16с.
670315
  Прудовский В.Н. Красная Шапочка и др. / В.Н. Прудовский. – Днепропетровск, 1983. – 48с.
670316
  Шереметьев Б.Е. Красная эскадра. / Б.Е. Шереметьев. – М., 1980. – 303с.
670317
  Балаян З.Г. Красная яранга / З.Г. Балаян. – Москва, 1979. – 175с.
670318
  Гребінь В.В. Красний ( - річка у Білоцерківському та Рокітнянському районах Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 207. – ISBN 978-966-02-7305-4
670319
  Гаман В.П. Красний кут / В.П. Гаман. – Київ, 1990. – 172 с.
670320
  Лазаренко Л.М. Красний Октябрь // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 210. – ISBN 978-966-02-7305-4
670321
  Буркут К. Красний Ріг-родовий маєток Олексія Костянтиновича Толстого / К. Буркут, Л. Казніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 13


  Садиба була власністю останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
670322
  Герасимов А.Н. Красниый бороненосец / А.Н. Герасимов. – Л, 1925. – 100 с.
670323
  Нікітенко Н. Красні ворота Софії Київської // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – ISSN 0131-2685
670324
  Журавлев В. Красній цвет Вены // Русский Мир. ru. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 20-29
670325
  Томилов А.Ф. Красно яблоко. / А.Ф. Томилов. – Кемерово, 1978. – 95с.
670326
  Сидельников В.М. Красноармеейский фольклор / В.М. Сидельников; Соколова пед. проф. – М, 1938. – 208с.
670327
  Олейников М.Я. Красноармейск : Историко- краевед. очерк / М.Я. Олейников. – Донецк : Донбасс, 1974. – 96с. : ил.
670328
  Бедный Д. Красноармейская звезда : Стихи, поэмы, басни, песни / Д. Бедный. – Москва : Воениздат, 1983. – 263с.
670329
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 21с.
670330
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
670331
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 22с.
670332
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 22с.
670333
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
670334
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
670335
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
670336
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 20с.
670337
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 20с.
670338
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 18с.
670339
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 63с.
670340
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 20с.
670341
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 39с.
670342
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 63с.
670343
   Красноармейская эстрада. – М., 1947. – 48с.
670344
   Красноармейская эстрада. – М., 1947. – 55с.
670345
   Красноармейские песни. – М., 1939. – 183с.
670346
   Красноармейские песни. – К., 1939. – 16с.
670347
   Красноармейский календарь на 1944 год, 1944. – 37 с.
670348
   Красноармейский песенник. – М., 1938. – 103с.
670349
   Красноармейский политучебник. – М.
1. – 1939. – 48с.
670350
   Красноармейский юмор. – Беломорск, 1943. – 40с.
670351
  Виноградов-Мамонт Красноармейское чудо / Виноградов-Мамонт. – Ленинград, 1972. – 130с.
670352
  Липтаи Э. Красноармейцы, вперед!: Боевые действия венг. Красной армии в 1919 г. / Э. Липтаи. – М., 1986. – 300с.
670353
  Кошелев Николай Васильевич Краснобогатырцы / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1973. – 296с.
670354
  Бабаков Г.А. Краснобровые гладиаторы / Г.А. Бабаков. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 174 с.
670355
  Буравченков А.О. Краснов Петро Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 218-219. – ISBN 978-966-02-7305-4
670356
  Туманов Гаврил Алексеевич Красноводский морской порт в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Туманов Гаврил Алексеевич; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1969. – 19л.
670357
  Гродзінський Д.М. Красновський Олександр Абрамович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 220. – ISBN 978-966-02-7305-4
670358
  Митус Ю. Красногвардейцы / Ю. Митус. – Х., 1934. – 64с.
670359
  Сорокин Б. Красногвардейцы Пезы / Б. Сорокин. – Пенза, 1957. – 112с.
670360
  Тагиров А. Красногвардейцы. Красноармейцы : романы / А. Тагиров. – Москва, 1961. – 374 с.
670361
  Мельников П.Е. Красногорский бастион / П.Е. Мельников. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 159с.
670362
  Голуб О.О. Красноград : путівник / О.О. Голуб, П.Т. Рущенко. – Харків : Прапор, 1981. – 60с.
670363
  Рущенко П. Красноградський район. Красноград / П. Рущенко. – К, 1965. – [9] с.
670364
  Дробижев В.З. Красногрвардейская атака на капитал / В.З. Дробижев. – М., 1976. – 96с.
670365
  Ханжин В.В. Красногрудая птица снегирь. / В.В. Ханжин. – М., 1989. – 510с.
670366
  Куценко Я.И. Краснодар / Я.И. Куценко, Г.Т. Чучмай. – Краснодар, 1956. – 111с.
670367
   Краснодар. – Краснодар, 1966. – 33с.
670368
   Краснодар. – Краснодар, 1968. – 344с.
670369
  Вахутко А.А. Краснодарская каревая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Вахутко А. А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук при КГУ. – К., 1968. – 381л. – Бібліогр.:л.370-381
670370
  Демченков В.С. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства / В.С. Демченков, А.А. Гаврилов. – Краснодар, 1982. – с.
670371
  Тарада А.Г. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства. / А.Г. Тарада. – М., 1980. – 63с.
670372
  Вахутко А.А. Краснодарская краевая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее укрепление колхозов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Вахутко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 c.
670373
  Новак Н.И. Краснодарская краевая партийная организация в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новак Н. И.; МВССО, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 18 с.
670374
  Володько Илья Краснодарские курорты: от "элит" до "эконом" : Актуальная тема / Володько Илья, Литовченко Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-25 : Фото
670375
   Краснодарский краев. художественный музей им. А.В. Луначарского. – М., 1977. – 103с.
670376
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1951. – 276с.
670377
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1955. – 419с.
670378
   Краснодарский край. Возвращение среднего класса : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-20
670379
   Краснодарский музей. – Москва, 1985. – 159с.
670380
  Подольский М.А. Краснодарский нефтеперерабатывающий завод / М.А. Подольский. – Л, 1957. – 88с.
670381
   Краснодарский политехнический : Краткий истор.очерк о Краснодарском политехническом институте, 1918-1968 гг. – Краснодар, 1968. – 72с.
670382
   Краснодарский станкостроительный. – Краснодар, 1961. – 210с.
670383
   Краснодарский художественный музей им. А.В. Луначарского. – Краснодар, 1963. – 8с.
670384
  Камышенко В. Краснодеревщики. Очерк. / В. Камышенко. – Ужгород, 1951. – 111 с.
670385
  Бражник С. Красноділ // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 71-122. – ISSN 0320-8370
670386
  Бражник Ст. Красноділ : повість (трилогія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 63-114. – ISSN 0320-8370
670387
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасc, 1965. – 52с.
670388
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1967. – 56с.
670389
   Краснодон. – Донецк, 1967. – 22с.
670390
   Краснодон. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Донецк, 1971. – 27с.
670391
   Краснодон. – К., 1977. – 47с.
670392
  Иванцов К.М. Краснодонсике мальчишики / К.М. Иванцов. – Донецк, 1985. – 176 с.
670393
  Упеник Н. Краснодонская тетрадь / Н. Упеник. – М., 1953. – 87с.
670394
  Упеник М. Краснодонская тетрадь / М. Упеник. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
670395
  Васильев В.П. Краснодонское направление / В.П. Васильев. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1984. – 128с.
670396
  Коробейников Б.А. Краснодонцы / Б.А. Коробейников. – Донецк, 1981. – 111с.
670397
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – М, 1971. – 271с.
670398
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – Москва, 1984. – 78с.
670399
  Носов Е.И. Красное вино Победы / Е.И. Носов. – М, 1979. – 71с.
670400
  Гечко Ф. Красное вино. / Ф. Гечко. – Москва, 1961. – 655с.
670401
  Гечко Ф. Красное вино. : Роман / Ф. Гечко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 807с.
670402
  Маракулин П.П. Красное дерево Севера / П.П. Маракулин. – Киров, 1974. – 67 с.
670403
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 424с.
670404
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – Харьков, 1981. – 352 с.
670405
  Романов А.А. Красное застолье / А.А. Романов. – Вологда, 1966. – 128с.
670406
   Красное Знамя над Кремлём. – М., 1962. – 95с.
670407
  Баялинов К. Красное знамя Нарына : повесть / К. Баялинов; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1977. – 88 с.
670408
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1951. – 480 с.
670409
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1951. – 379с.
670410
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 294 с.
670411
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
670412
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
670413
  Овалов Л. Красное и черное / Л. Овалов. – М., 1930. – 144с.
670414
  Стендаль Красное и черное : хроника 1830 года / Стендаль. – Москва : Журнально-газетное объединение. – (История молодого человека XIX столетия : серия: романов / под ред. М. Горького и А. Виноградова)
Ч. 1. – 1932. – 216 с.
670415
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва
Т. 2. – 1932. – 231 с.
670416
  Стендаль Красное и черное : хроника 1830 года / Стендаль ; пер. с фр. С. Боброва и М. Богословской ; вст. ст. А. Иващенко. – Каунас : Государственное издательство художественной литературы, 1950. – 480 с.
670417
  Васильев В.В. Красное и черное / В.В. Васильев. – Москва, 1955. – 91с.
670418
  Кочербитов А.М. Красное и черное / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1967. – 97с.
670419
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1969. – 544 с.
670420
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1980. – 510с.
670421
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1982. – 576с.
670422
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1982. – 447 с.
670423
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Архангельск, 1983. – 544с.
670424
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Сыктывкар, 1984. – 528с.
670425
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1987. – 526с.
670426
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1987. – 572с.
670427
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1987. – 527с.
670428
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Киев, 1988. – 400с.
670429
  Стендаль Красное и черное : Роман / Стендаль. – Москва : Правда, 1989. – 558с.
670430
  Стендаль Красное и черное : Хроника ХIХ века: Роман / Стендаль. – Київ : Радянська школа, 1990. – 400с. – ISBN 5-330-00833-6
670431
  Стендаль Красное и черное : роман : перевод с франц. / Стендаль ; [послесл. Т. Якимович ; прим. Б. Бунич-Ремизова ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 493, [3] с. – Шифр. дубл. 809т Стен (доп. карт. по фак.). – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5321-3
670432
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1954. – 564с.
670433
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 552с.
670434
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1977. – 448с.
670435
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 552с.
670436
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 589с.
670437
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Грозный, 1981. – 471с.
670438
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1984. – 573с.
670439
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1985. – 573с.
670440
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Баку, 1988. – 543с.
670441
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Казань, 1988. – 541с.
670442
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Орджоникидзе, 1988. – 460с.
670443
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1989. – 556с.
670444
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Киев, 1989. – 399с.
670445
  Стендаль Красное и черное: Хроника ХIХ века : роман/ пер. с фр. / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1979. – 508 с.
670446
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01576-7
Т. 1 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 464с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670447
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01577-5
Т. 2 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 544 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670448
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01578-3
Т. 3 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 588 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670449
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01579-1
Т. 4 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670450
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01580-5
Т. 5 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1993. – 709 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670451
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01581-3
Т. 6 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 768 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670452
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01582-1
Т. 7 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 750 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670453
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : Повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-227-1
Т. 8 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 2005. – 685 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670454
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-228-X
Т. 9 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. – 2005. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670455
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-229-8
Т. 10 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. На обрыве повествования. – 2005. – 703 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
670456
  Милосердов С.С. Красное лето / С.С. Милосердов. – Тамбов, 1962. – 56с.
670457
  Хохлов Н С. Красное лето / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1974. – 159с.
670458
  Андреев В.С. Красное лето : роман и повесть / Василий Андреев ; [худож. В. Красновский]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 368 с. : ил.
670459
  Каменная Г.А. Красное лето / Г.А. Каменная. – Киев : Дніпро, 1985. – 230 с.
670460
  Борисов Василий Красное море. Ядовитая правда Немо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 94-101 : фото
670461
  Глумин Павел Красное на черном // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 42 (381). – С. 44-46


  Китай завойовує Африку.
670462
  Белякова А.М. Красное небо / А.М. Белякова. – Москва, 1967. – 251с.
670463
  Козлов В.Ф. Красное небо : повесть. Рассказы / В.Ф. Козлов. – Л., 1983. – 239с.
670464
  Анарбаев Суннатула Красное ореховое дерево : повесть и рассказы / Анарбаев Суннатула; пер. с узб. – Ташкент : Советский писатель, 1974. – 189 с.
670465
  Анарбаев С. Красное ореховое дерево : повесть и рассказы : пер. с узб. / Суннатулла Анарбаев ; [худож. Г.И. Борисова]. – Москва : Совецкий писатель, 1975. – 270 с. : ил.
670466
  Джангулашвили Т. Красное платье : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 160 с.
670467
  Кобзев И.И. Красное с золотым / И.И. Кобзев. – Москва, 1982. – 143с.
670468
  Тихонов Л.П. Красное Село / Л.П. Тихонов. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 96с.
670469
  Машковцев В.И. Красное смещение / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1972. – 111с.
670470
  У Цян Красное солнце / Цян У. – Москва, 1959. – 524 с.
670471
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1960. – 134с.
670472
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1968. – 180с.
670473
  Бочарников В.А. Красное солнышко / В.А. Бочарников. – Москва, 1980. – 285с.
670474
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1987. – 234с.
670475
  Кривицкий А. Красное число в календаре / А. Кривицкий. – Москва, 1963. – 176с.
670476
  Айтматов Ч. Красное яблоко : рассказы / Чингиз Айтматов ; [худож. Ю. Ким]. – Фрунзе : Мектеп, 1985. – 155 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
670477
  Багров В.Н. Краснознаменная Амурская флотилия / В.Н. Багров, Н.Ф. Сунгоркин. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1976. – 197 с.
670478
   Краснознамённая Амурская флотилия. – М., 1946. – 164с.
670479
  Кордубайло И.Г. Краснознаменная бригада наша / И.Г. Кордубайло. – Львов, 1987. – 116с.
670480
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская военная флотилия в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Манкевич А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 21л.
670481
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская флотилия в Великой Отечественной войне / А.И. Манкевич. – М., 1955. – 104с.
670482
   Краснознамённое оборонное. – М., 1971. – 282с.
670483
  Виноградов К. Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии / К. Виноградов. – Москва : Искусство, 1951. – 84 с.
670484
  Шилов А.В. Краснознаменный ансамль Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1964. – 96с.
670485
  Мушников А.Н. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград : Автореф... Канд.ист.наук: / Мушников А.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1956. – 17л.
670486
   Краснознамённый Балтийский флот в битве за Ленинград. – М., 1973. – 448с.
670487
  Падалка Г.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / Г.И. Падалка. – М, 1949. – 48с.
670488
  Ачкасов В.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / В.И. Ачкасов, Б. Вайнер. – Москва : Военное издательство, 1957. – 400 с.
670489
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М., 1981. – 502с.
670490
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
1. – 1990. – 511с.
670491
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
2. – 1991. – 365с.
670492
  Вайнер Б.А. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественой войне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнер Б.А.; Ленингрр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 19л.
670493
  Козлов И.А. Краснознаменный Балтийский флот в героической обороне Ленинграда. / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – Л., 1976. – 399с.
670494
   Краснознамённый Балтийский флот в завершающий период Великой Отечественной Войны. – М., 1975. – 488с.
670495
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – Минск, 1974. – 674с.
670496
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – М., 1983. – 406с.
670497
  Сунцов Н.П. Краснознаменный Дальневосточный / Н.П. Сунцов. – М., 1971. – 343с.
670498
  Дворниченко Н. Краснознаменный Забайкальский / Н. Дворниченко, Н. Медведев. – Кызыл, 1988. – 240с.
670499
   Краснознаменный Киевский. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1979. – 414с.
670500
   Краснознамённый Киевский. – К., 1989. – 542с.
670501
   Краснознаменный Прибалтийский пограничный. – Изд. 2-е. – Рига, 1988. – 432с.
670502
   Краснознамённый Прибалтийский пограничный. – Рига, 1983. – 427с.
670503
   Краснознамённый Приволжский. – М., 1984. – 392с.
670504
   Краснознамённый Прикарпатский. – Львов, 1976. – 247с.
670505
   Краснознамённый Прикарпатский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 285с.
670506
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 295с.
670507
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот. / И.А. Козлов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 287с.
670508
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1971. – 408с.
670509
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 334с.
670510
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – М., 1990. – 380с.
670511
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 319с.
670512
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 318с.
670513
   Краснознамённый Туркестанский. – М., 1976. – 436с.
670514
   Краснознамённый Туркестанский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1988. – 144с.
670515
   Краснознамённый Уральский. – М., 1983. – 285с.
670516
   Краснознамённый Черноморский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 311с.
670517
   Краснознамённый Черноморский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 333с.
670518
  Баренц С.К. Краснозорье / С.К. Баренц. – М, 1968. – 96с.
670519
   Красной Армии герои. – Калининград, 1973. – 94 с.
670520
  Башманова Татьяна Краснокнжную чеграву теснят лисы. Чеграва и лисица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 48 : фото
670521
  Паньков Владимир Краснокнижная авдотка. Кулик, который болото не хвалит // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 52 : фото
670522
  Курдюк М.Г. Краснокутский дендропарк. / М.Г. Курдюк. – М., 1966. – 108с.
670523
  Мелюкова А.И. Краснокутский курган / А.И. Мелюкова. – М., 1981. – 111с.
670524
  Улугзода С. Краснопалочники : героич. драма в 4-х д. / С. Улугзода; пер. с тадж. К.Улуг Зода. – Сталинабад, 1947. – 79 с.
670525
  Макаров С.Г. Краснопогодье / С.Г. Макаров. – М., 1971. – 96с.
670526
  Тряпкин Н.И. Краснополье / Н.И. Тряпкин. – Москва, 1962. – 152 с.
670527
  Костюченко С.А. Краснопутиловские зори / С.А. Костюченко, Ю.И. Федоров. – Л., 1960. – 148с.
670528
  Адамс С. Красноречивая история : концерн "Ларош" против Стенли Адамса : пер. с англ. / С. Адамс; общ. ред. и предисл. [с. 5-25], А.Ю. Юданова. – Москва : Прогресс, 1986. – 330, [2] с. : ил.
670529
  Кучкарбеков А. Красноречивая сорока / А. Кучкарбеков. – Ташкент, 1974. – 48с.
670530
  Киперман Г.Я. Красноречивым языком цифр. / Г.Я. Киперман, . – М., 1985. – 64с.
670531
   Красноречие Древней Руси (XI-XVII вв.). – М., 1987. – 448с.
670532
  Корсаков И.М. Краснослободск / И.М. Корсаков. – Саранск, 1966. – 176с.
670533
  Жернаков Н.К. Краснотал / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1972. – 224с.
670534
  Родионов А.М. Краснотал / А.М. Родионов. – Барнаул, 1977. – 79с.
670535
  Жернаков И.Д. Краснотал / И.Д. Жернаков. – Москва : Советская Россия, 1979. – 624 с.
670536
   Красноуфимск. – Свердловск, 1970. – 104с.
670537
  Передольская А.А. Краснофигурные аттические вакы в Эрмитаже / А.А. Передольская. – Л, 1967. – 404с.
670538
  Горбунова К.С. Краснофигурный кратер с изображением Данаи и Персея / К.С. Горбунова. – Л, 1962. – 15с.
670539
  Бекмурадов Н. Красноцветная толща Небитдага. (Разрез, литология, условия залегания и распределения нефти) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бекмурадов Н.; Акад. наук АзССР. ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. Акад. наук Туркм. ССР. Ин-т геологии. – Баку, 1960. – 17л.
670540
  Сташков В.М. Красноцветная толща Юго-Западной Туркмении. : Автореф... Канд.геолог-минерал.наук: 127 / Сташков В.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
670541
  Нарбутас В.В. Красноцветная формация нижнего девона Прибалтики и Подолии / В.В. Нарбутас. – Вильнюс, 1984. – 136с.
670542
  Вистелиус А.Б. Красноцветные отложения полуострова Челекен / А.Б. Вистелиус. – Москва-Ленинград, 1966. – 304с.
670543
  Сочава А.В. Красноцветные формации докембрия и фанерозоя / А.В. Сочава. – Л, 1979. – 208с.
670544
  Сочава А.В. Красноцветы мела Средней Азии / А.В. Сочава. – Л, 1968. – 223с.
670545
  Ружже В.Л. Красноярск / В.Л. Ружже. – Красноярск, 1966. – 196 с.
670546
  Сафронов В.П. Красноярская большевистская организация в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции /апрель 1917-1918 гг./ / В.П. Сафронов. – Красноярск, 1952. – с.
670547
  Стыврин В.И. Красноярская марка / В.И. Стыврин. – Красноярск, 1988. – 116с.
670548
  Логвинов К В. Красноярские коммунисты -- организаторы партизанского движения против колчаковщины в Енисейской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логвинов В.К,;. – Красноярск, 1956. – 22л.
670549
  Грек Александр Красноярские столбы. Трехмерные люди : встречи на столбах / Грек Александр, Кузнецов Александр, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 168-187 : Фото, карта
670550
   Красноярский краеведческий музей : Краткий путеводитель по залам экспозиции музея: В помощь посетителю. – Красноярск, 1948. – 15с.
670551
  Скородумова И.П. Красноярский край. / И.П. Скородумова, Л.В. Семенов. – М, 1958. – 70с.
670552
   Красноярский край. (Материалы по географии). – Красноярск, 1970. – 88с.
670553
   Красноярский край. Природное и экон.-геогр. районирование. – Красноярск, 1962. – 404с.
670554
  Смирнова Марина Красноярский Мессия : Досье. Религия и вера / Смирнова Марина, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-137 : Карта, фото. – ISSN 1029-5828
670555
  Певзнер С.Л. Красноярский Север. / С.Л. Певзнер. – Красноярск, 1956. – 56с.
670556
   Красны девицы. – М., 1991. – 31с.
670557
  Роготченко А.П. Красные астры. / А.П. Роготченко. – К., 1970. – 139с.
670558
  Чуев Ф.И. Красные асы / Ф.И. Чуев. – М, 1966. – 103с.
670559
  Конвисар В.Т. Красные башлыки / В.Т. Конвисар. – Киев, 1960. – 420 с.
670560
  Фельдман Д. Красные белые: советские политические терми­ны в историко-культурном контексте // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 5-25. – ISSN 0042-8795
670561
  Росляков В.П. Красные березы / В.П. Росляков. – М., 1966. – 86с.
670562
  Корнаков В.В. Красные березы: Роман. / В.В. Корнаков. – М., 1986. – 334с.
670563
   Красные бобы. – Алма-Ата, 1972. – 71с.
670564
  Дегенбаева Алымкан Красные бусы : стихи / Дегенбаева Алымкан; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1984. – 87 с.
670565
  Роговенко В.В. Красные бусы. / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1970. – 93с.
670566
  Донец Г.П. Красные вехи / Г.П. Донец. – Москва, 1975. – 96 с.
670567
  Хомченко В. Красные волны : повесть и рассказы / В. Хомченко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 262 с.
670568
  Кондратьев В.Л. Красные ворота / В.Л. Кондратьев. – М, 1988. – 411с.
670569
  Шагжин Ц. Красные всадники : повести, рассказы / Цырен Шагжин; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1986. – 124 с.
670570
  Гийу Л. Красные всходы / Л. Гийу. – М.-Л., 1930. – 59с.
670571
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина и А. Сиповича ; предисл. Ю. Александровича. – Москва : Иноиздат, 1949. – 460 с.
670572
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина и А. Сиповича ; предисл. Г. Калугина. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 312 с.
670573
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина, А. Сиповича ; предисл. Г. Калугина ; [худож. Н.Г. Богданец]. – 2-е изд. – Киев : Урожай
Ч. 3. – 1984. – 316 с. : ил.
670574
  Стурани Луиза Красные галстуки. / Стурани Луиза. – М., 1957. – 135с.
670575
  Семпер Й. Красные гвоздики : роман / Йоханнес Семпер ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 439 с.
670576
  Сомова С.А. Красные гвоздики / С.А. Сомова. – М., 1960. – 184с.
670577
  Лаппо Д.Д. Красные генералы / Д.Д. Лаппо. – М., 1991. – 61с.
670578
  Гросул В.Я. Красные генералы Гражданской войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 139-154. – ISSN 0869-5687
670579
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – Воронеж, 1951. – 292с.
670580
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – М., 1951. – 388с.
670581
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – 2-е изд. – М., 1953. – 455с.
670582
  Лайне Н.Г. Красные гроздья рябины : стихотворения / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 287 с.
670583
  Кузнецов В.П. Красные гроздья рябины...: Стихи и поэмы / В.П. Кузнецов. – М., 1985. – 200с.
670584
  Смирнов В.А. Красные дни / В.А. Смирнов. – Москва, 1975. – 272с.
670585
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М, 1989. – 111с.
670586
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1989. – 127с.
670587
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
1. – 1990. – 541с.
670588
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1990. – 541с.
670589
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – Краснодар
2. – 1991. – 478с.
670590
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1991. – 542с.
670591
  Сумин В. Красные дома / В. Сумин. – Ташкент, 1978. – 31с.
670592
  Козлова С.В. Красные дороги / С.В. Козлова. – Кызыл, 1972. – 108с.
670593
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / П.А. Бляхин. – Новосибирск : Западно-Сибикое книжное издательство, 1968. – 96 с.
670594
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / П.А. Бляхин. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1968. – 104 с.
670595
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – М, 1982. – 61с.
670596
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – Ярославль, 1989. – 319с.
670597
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – Калининград, 1990. – 86с.
670598
  Алиева Ф.Г. Красные жаворонки : баллады и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Туркина, С. Северцева ; худож. Ю. Алексеева. – Москва : Советская Россия, 1982. – 255 с. : ил.
670599
  Подсвиров И.Г. Красные журавли / И.Г. Подсвиров. – М, 1981. – 461с.
670600
  Ухъянкин С.П. Красные звезды Тимура / С.П. Ухъянкин. – Чебоксары, 1989. – 94 с.
670601
  Громыко В.А. Красные земли Полотчины: (Альбом) / В.А. Громыко. – Москва, 1978. – 6с.
670602
  Жариков Л. Красные зори / Л. Жариков. – Москва : Воениздат, 1955. – 48 с.
670603
  Алдан-Семенов Красные и белые / Алдан-Семенов. – Москва, 1975. – 639с.
670604
  Алексеев С.П. Красные и белые / С.П. Алексеев. – Москва : Детская литература, 1980. – 270 с.
670605
  Алдан-Семенов Красные и белые : роман / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Современник, 1987. – 572, [2] с. – (Библиотека российского романа)
670606
  Алдан-Семенов Красные и белые : роман / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1989. – 682, [2] с. – (Библиотека "Отчизны верные сыны")
670607
  АлексеевС.П Красные и белые / АлексеевС.П. – Москва : Военное издательство, 1989. – 332с. – ISBN 5-203-00295-9
670608
  Алдан-Семенов Красные и белые; На краю океана : романы / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Совецкий писатель, 1979. – 768 с.
670609
  Дейч А. Красные и черные / А. Дейч. – Москва-Ленинград, 1939. – 123с.
670610
  Аяган Б. Красные и черные / Буркитбай Аяган. – Алматы : Корпорация Атамура, 2005. – 240с. – "Материалы Октябрьской револ. (1917 г.), гражданской и ВОВ в Гувероаском ин-те войны, революции и мира Стэнфордского ун-та (США) и комментарии к ним. – ISBN 9965-9746-0-8
670611
  Романюк В.Я. Красные иероглифы / В.Я. Романюк. – М., 1989. – 300с.
670612
  Драганов Н. Красные капли / Н. Драганов. – София, 1963. – 104с.
670613
  Зорин Э.П. Красные карагачи / Э.П. Зорин. – Ташкент, 1962. – 64с.
670614
  Федорова А.П. Красные кедры. / А.П. Федорова. – М., 1971. – 95с.
670615
  Воробьев А. Красные колосья : стихи / А. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 95 с.
670616
  Щербаков В.И. Красные кони / В.И. Щербаков. – Москва, 1976. – 302 с.
670617
  Андроникашвили Б.Б. Красные кони : рассказы / Борис Андроникашвили ; [худож. И. Урманче]. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 272 с. : ил.
670618
  Макшеев В.Н. Красные кони / В.Н. Макшеев. – Москва, 1979. – 350с.
670619
   Красные косынки. – Ростов-на-Дону, 1971. – 300с.
670620
  Варзина Н.Н. Красные косынки. / Н.Н. Варзина. – Москва, 1975. – 48с.
670621
  Ерекешева Л.Г. Красные кошельки на мандариновом дереве // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 46-53. – ISSN 1681-7559


  Праздники в Китае
670622
   Красные латышские стрелки на страже завоеваний Октября. – М., 1969. – 40с.
670623
  Смирнов В.М. Красные лебеди / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1985. – 256с.
670624
  Никульшин И.Е. Красные лебеди. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1975. – 63с.
670625
  Буков Е.Н. Красные листья : стихи / Емилиан Буков ; пер. с молд. – Москва : Правда, 1979. – 32 с.
670626
  Кобраков П.Г. Красные листья / П.Г. Кобраков. – Л, 1981. – 141с.
670627
  Щипачев С.П. Красные листья. / С.П. Щипачев. – М., 1967. – 111с.
670628
  Гущин Е.Г. Красные лисы / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1976. – 240с.
670629
  Погодин Р.П. Красные лошади / Р.П. Погодин. – Мб, 1986. – 400с.
670630
  Ященко Н.Т. Красные мадьяры / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1979. – 231с.
670631
  Бикчентаев А.Г. Красные маки / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1944. – 52с.
670632
  Татаринова Н.И. Красные маки / Н.И. Татаринова. – Ташкент, 1960. – 70с.
670633
  Бучнева Ф.Ш. Красные маки / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1961. – 239с.
670634
  Джундубаева Н. Красные маки : стихи / Н. Джундубаева; пер. с кирг. Ю.Кушак. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 75 с.
670635
  Квидам Е. Красные мантии из Карлсруэ / Е. Квидам. – М., 1958. – 211с.
670636
  Гуль Р.Б. Красные марашалы / Р.Б. Гуль. – М., 1990. – 255с.
670637
  Гуль Р.Б. Красные маршалы : Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский / Р.Б. Гуль. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 254с.
670638
  Кипиани Эдишер Красные облака : роман / Эдишер Кипиани; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1973. – 352 с.
670639
  Кипиани Эдишер Красные облака : романы / Кипиани Эдишер; пер. с груз. – Москва : Известия, 1974. – 526 с.
670640
  Угренинов Г. Красные окна / Г. Угренинов. – Л, 1964. – 48с.
670641
  Голиков Ф.И. Красные орлы. / Ф.И. Голиков. – М, 1959. – 328с.
670642
  Авсеенко И.В. Красные орлята : повесть / И.В. Авсеенко. – Сталинград : Сталинградское книжное издательство, 1960. – 216 с.
670643
  Шустров Б.Н. Красные острова / Б.Н. Шустров. – Москва, 1972. – 304с.
670644
  Моложавенко В.С. Красные офицеры / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1977. – 175с.
670645
  Скорик А.П. Красные партизаны в советской действительности 1920-х - 1930-х годов ( на материалах Юга России ) / А.П. Скорик, Р.Г. Тикиджьян // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-114. – ISSN 0869-5687
670646
  Кузнецов С.И. Красные паруса / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1969. – 79с.
670647
  Сулейманова С.Г. Красные перья : стихи / Сажида Сулейманова ;. – Москва : Современник, 1978. – 77 с.
670648
  Черненко В.А. Красные пески / В.А. Черненко. – Молотов, 1947. – 76с.
670649
  Уокер Э. Красные петунии / Э. Уокер. – М, 1986. – 156с.
670650
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1978. – 424с.
670651
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1987. – 352с.
670652
  Бондаренко И. Красные пианисты / И. Бондаренко. – М, 1990. – 366с.
670653
  Ивин А. Красные пики / А. Ивин. – Москва-Ленинград, 1927. – 158с.
670654
  Кузнецов А.А. Красные птицы на красном снегу / А.А. Кузнецов. – М., 1990. – 220с.
670655
  Горецкий М.И. Красные розы : избранное / М.И. Горецкий; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая література, 1976. – 496 с.
670656
  Смородкин С.И. Красные ромашки / С.И. Смородкин. – Алма-Ата, 1972. – 114с.
670657
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – 2-е изд.. испр и доп. – Калининград, 1964. – 214с.
670658
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1975. – 360с.
670659
  Жубер Ж. Красные сабо / Ж. Жубер. – М, 1983. – 392с.
670660
  Чутко И.Э. Красные самолеты / И.Э. Чутко. – М, 1978. – 128с.
670661
  Субботин В.Е. Красные скалы. / В.Е. Субботин. – М., 1980. – 207с.
670662
  Голышкин В.С. Красные следопыты / В.С. Голышкин. – М., 1970. – 335с.
670663
  Цончев Красные Слоны. / Цончев, ДОнчо. – М., 1986. – 238с.
670664
  Терещенко Г.М. Красные соколы / Г.М. Терещенко. – К., 1988. – 318с.
670665
  Шутов С.Ф. Красные стрелы. / С.Ф. Шутов. – М, 1963. – 271с.
670666
  Романов А.А. Красные тучи / А.А. Романов. – М., 1982. – 143с.
670667
  Климычев Б. Красные тюльпаны / Б. Климычев. – Ашхабад, 1958. – 80с.
670668
  Иванова М.А. Красные тюльпаны / М.А. Иванова. – Алма-Ата, 1964. – 80с.
670669
  Ликстанов И.И. Красные флажки / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1943. – 221с.
670670
  Гафт В. Красные фонари / В. Гафт. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2008. – 480с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-048559-8
670671
  Ибрагимов Г.Г. Красные цветы : роман, повесть, рассказы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1986. – 334 с.
670672
  Ивашкевич Я. Красные щиты / Я. Ивашкевич. – М, 1958. – 400с.
670673
  Ивашкевич Я. Красные щиты. Мать Иоанны от Ангелов / Я. Ивашкевич. – Москва, 1988. – 479 с.
670674
  Огнев В.Ф. Красные яблоки / В.Ф. Огнев. – М., 1978. – 191с.
670675
  Бондарчук П.Ф. Красные яблоки / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1990. – 262с.
670676
  Гусева М. Красные яблоки в синей реке // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.26-30. – ISSN 0234-1670


  Міжнародний фестиваль образотворчого мистецтва в м.Сніна, Словакія, 2000 р.
670677
  Попов М.Я. Красный адмирал : О П.П.Шмидте / М.Я. Попов. – Киев : Политиздат Украны, 1988. – 140с.
670678
   Красный Аксай. Из истории Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения имени М.В.Фрунзе. – Ростов-на-Дону, 1962. – 160с.
670679
  Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 399, [1] с. – (Мемуары). – ISBN 978-617-585-039-8


  Голодомор Геноцид 32-33. Подаровано Громадським комітетом із вшануванням пам"яті жертв Голодомору - геноциду 32-33 років в Україні до 80-х роковин Голодомору, листопад 2013 року.
670680
   Красный архив исторический журнал 1922-1941 : аннотированный указатель содержания. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960. – 250, [2] с.
670681
  Григорьев С.Т. Красный бакен / С.Т. Григорьев. – Ярославль, 1978. – 78 с.
670682
  Парнов Е.И. Красный бамбук - черный океан / Е.И. Парнов. – М., 1981. – 296с.
670683
  Кирпичникова И.П. Красный башмачок / И.П. Кирпичникова. – Л., 1980. – 64с.
670684
  Тузов С.И. Красный белорусский скот и методы его совершенствования : Автореф... канд. с.-х.наук: 550 / Тузов С.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1968. – 23л.
670685
  Ветров И Красный беркут / И Ветров. – Київ, 1989. – 196с.
670686
   Красный Брат / Мейер, , Мишель, , Татю, , Мишель. – М., 1991. – 254с.
670687
   Красный бук. – М., 1971. – 223с.
670688
   Красный бук : Рассказы и повести. – Москва : Прогресс, 1971. – 221с.
670689
  Скалон А.В. Красный бык. / А.В. Скалон. – Новосибирск, 1973. – 221с.
670690
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – М., 1962. – 158с.
670691
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – Красноярск, 1973. – 166с.
670692
  Метсанурк М. Красный ветер : роман / Майт Метсанурк ; пер. с эст.В.Бергмана. – 3-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 432 с.
670693
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону
1. – 1980. – 367с.
670694
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1983. – 750с.
670695
  Плуталов О.Б. Красный ветер. / О.Б. Плуталов. – Донецк, 1972. – 190с.
670696
  Баух Е. Красный вечер / Е. Баух. – Кишинев, 1968. – 144с.
670697
  Щипачев С.П. Красный вечер / С.П. Щипачев. – Москва, 1974. – 104с.
670698
  Райков Д. Красный взвод / Д. Райков. – М, 1981. – 144с.
670699
  Иллеш Б. Красный Викинг / Б. Иллеш, 1940. – 64с.
670700
  Кашафутдинов И.В. Красный волк / И.В. Кашафутдинов. – М., 1991. – 192с.
670701
  Бештоко Х. Красный всадник : стихи и поэма / Х. Бештоко; пер. с кабард. Г.Плисецкого. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
670702
  Томова Л.И. Красный всадник. / Л.И. Томова. – М., 1971. – 160с.
670703
  Сергеева А. Красный вымпел / А. Сергеева, Н. Карташов. – Челябинск, 1949. – 60с.
670704
  Нарусова И.Я. Красный вымпел. / И.Я. Нарусова. – М., 1968. – 103с.
670705
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – Москва-Л., 1947. – 88с.
670706
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – Москва, 1947. – 96с.
670707
   Красный генерал. – М., 1961. – 224с.
670708
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – Москва, 1978. – 575с.
670709
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – Москва, 1991. – 508с.
670710
  Камеристов Р. Красный голод // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 47 (553), 24.11.2017. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
670711
  Савченко В. Красный грабеж. Гражданская война 1917-1922 годов стала звездным часом для целой армии коммунистических аферистов // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 16 (404 ). – С. 46-48
670712
  Солнцев Р. Красный гроб, или уроки красноречия в русской провинции : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С. 6-92. – ISSN 0130741-Х
670713
  Мехов В.Л. Красный губернатор : повести и расскаы / Владимир Мехов ; пер. А.Тверского. – Минск : Беларусь, 1964. – 260 с.
670714
  Ревунов В.С. Красный день / В.С. Ревунов. – М., 1959. – 189с.
670715
  Холин Г.А. Красный день / Г.А. Холин. – Ярославль, 1964. – 68с.
670716
  Сергеев В.А. Красный день / В.А. Сергеев. – Улан-Удэ, 1969. – 253с.
670717
  Симдянова Э.И. Красный день / Э.И. Симдянова. – Саранск, 1970. – 92с.
670718
  Шамшурин В.А. Красный день / В.А. Шамшурин. – Горький, 1976. – 64с.
670719
   Красный день. – М., 1981. – 495с.
670720
  Варишон Анн Красный день календаря : Печему мы такие разные: Праздники // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 104-106 : Іл. – ISSN 1029-5828
670721
  Фурманов Д. Красный десант / Д. Фурманов. – Москва-Ленинград, 1947. – 30 с.
670722
  Фурманов Д.А. Красный десант // Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Чебоксары, 1981. – С. 98-126
670723
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Москва, 1967. – 52с.
670724
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Краснодар, 1970. – 176с.
670725
  Бураков Л.А. Красный дождь в апреле / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1968. – 159с.
670726
  Гурский В.В. Красный дуб и его разведение на Украине и в других районах СССР. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Гурский В.В.; Гурская В.В.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени сельскохоз.ин-т. – Харьков, 1953. – 20 с.
670727
  Смирнов О.П. Красный дым / О.П. Смирнов. – Москва, 1984. – 334с.
670728
  Богомолов В.М. Красный дьявол / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1969. – 126с.
670729
  Кожевников-Степной Красный дьявол / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1971. – 224 с.
670730
  Пашков Г.П. Красный жаворонок : стихи / Г.П. Пашков; пер. с белорус. И.Бурсова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
670731
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 225 с.
670732
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов в борьбе за осуществление ленинской тактики единого фронта / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 88с.
670733
  Беляев Ю.Д. Красный кабачек : фантастическая история в 1 действии / Юрий Беляев. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда ; тип. журн. Сатирикон, 1914. – 44 с.


  Экз. № 4251 без тит. л.
670734
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – М., 1957. – 560с.
670735
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – Ташкент, 1960. – 675с.
670736
  Стариков В.А. Красный камень. / В.А. Стариков. – Л, 1947. – 174с.
670737
  Стрыгин А.В. Красный камень. / А.В. Стрыгин. – Воронеж, 1966. – 158с.
670738
  Залыгин С.П. Красный клевер / С.П. Залыгин. – М., 1961. – 328с.
670739
  Стуковнин М.Я. Красный клевер в Рязанской области / М.Я. Стуковнин. – Рязань, 1954. – 59с.
670740
  Тиунов А.Н. и Метельский Ф.И. Красный клевер и тимофеевка в северо-восточной зоне Европейской части СССР / А.Н. и Метельский Ф.И. Тиунов. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1953. – 184с.
670741
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
1. – 1988. – 445с.
670742
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
2. – 1989. – 383с.
670743
  Матвеев И.В. Красный командир / Матвеев И.В. – Петрозаводск, 1964. – 64 с.
670744
  Казаков В.Г. Красный комбриг / В.Г. Казаков. – М, 1981. – 96с.
670745
  Коновалов Д.П. Красный комиссар печати / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1968. – 48с.
670746
  Драгович М. Красный конник Олеко Дундич / М. Драгович. – М, 1958. – 76с.
670747
  Буков Е.Н. Красный корабль : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с.
670748
  Иванов Д. Красный корень / Д. Иванов. – М., 1987. – 95с.
670749
  Купер Д.Ф. Красный корсар : роман / Д.Ф. Купер. – Киев : Глобус, 1993. – 365 с. – (Библиотека приключений)
670750
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1988. – 385 с. – (Мир приключений)
670751
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1990. – 381 с.
670752
  Купер Д.Ф. Красный Корсар : Роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1990. – 376с. – (Морская биб-ка ; Кн.62)
670753
   Красный котельщик. История Таганрогского котлостроительного завода (В документах и воспоминаниях) 1917-1967 г.. – Ростов/Д, 1967. – 540с.
670754
  Смольников О.Ю. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире / О.Ю. Смольников, А.Г. Шапочка. – М., 1989. – 41с.
670755
   Красный крест России. – Москва
№ 1. – 1993
670756
   Красный крест России. – Москва
№ 2. – 1993
670757
   Красный крест России. – Москва
№ 3. – 1993
670758
   Красный крест России. – Москва
№ 4. – 1993
670759
  Хенк Мальте Красный крест. За линией фронта. "Не называйте нас героями!" / Хенк Мальте, Роменци Алексио // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 108-121 : фото. – ISSN 1029-5828
670760
  Щабельская М.Н. Красный кузнец / М.Н. Щабельская. – Москва, 1975. – 96с.
670761
  Шатько Е.И. Красный лес. / Е.И. Шатько. – М., 1972. – 176с.
670762
  Трутнев Л.Е. Красный лис. / Л.Е. Трутнев. – Омск, 1991. – 189с.
670763
  Делибес М. Красный листок / М. Делибес. – М, 1978. – 175с.
670764
  Макеев Г.И. Красный луч / Г.И. Макеев. – Донецк, 1980. – 48с.
670765
  Коленский В.П. Красный луч.Путеводитель. / В.П. Коленский. – Донецк, 1966. – 72с.
670766
  Скворцов Ю.И. Красный мак : повести и рассказы / Юрий Скворцов ; пер. с чуваш. Мукстафина Я.М. ; худож. В.Я. Арапов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 176 с. : ил.
670767
  Пайетта Д.. Красный мальчик идет на войну / Д. Пайетта. – М., 1988. – 151с.
670768
  Щетинов Ю.А. Красный маршал : Исторический портрет Михаила Тухачевского / Ю.А. Щетинов, Б.А. Старков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 303с. – (Исторические портреты)
670769
  Колин В. Красный миноносец : пьеса в 2-х дейст. с прологом и эпилогом / Владимир Колин ; [Пер. с рум. М. Богословской]. – Москва : Искусство, 1957. – 123 с.
670770
  Авдеенко С.И. Красный молох / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитольской городской типографии, 2019. – 274 с. : ил., портр. – ISBN 978-966-197-632-9
670771
  Зорич А.А. Красный мрамор / А.А. Зорич. – Одесса, 1978. – 221с.
670772
   Красный набат. – Молотов, 1957. – 232с.
670773
   Красный немецкий скот. – Харьков
2. – 1925. – 7с.
670774
   Красный немецкий скот. – Харьков
т. 1, в. 1. – 1926. – 71с.
670775
  Самар А. Красный Октябрь / А. Самар. – Хабаровск, 1957. – 64с.
670776
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 145с.
670777
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 114 с.
670778
  Иванов С.А. Красный Октябрь на Пскощине. / С.А. Иванов. – Л, 1967. – 240с.
670779
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок / Ф.Г. Сухов. – М, 1984. – 176с.
670780
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок. / Ф.Г. Сухов. – М, 1970. – 111с.
670781
  Козлович А.Н. Красный Остров / А.Н. Козлович. – М., 1988. – 270с.
670782
  Гулик Р. ван Красный павильон : повесть / Р. ван Гулик. – Москва, 1991. – 211 с. – (Б-ка эротического детектива ; Вып. 1)
670783
  Асанбаев Нажиб Красный паша / Асанбаев Нажиб. – Уфа, 1987. – 317с.
670784
   Красный Первомай в Казахстане, 1901-1945. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
670785
  Бобров Н. Красный петух / Ник. Бобров. – Москва ; Ленинград : Бежбожник, 1929. – 51 с.
670786
  Гийу Я. Красный петух / Я. Гийу. – М., 1993. – 400с.
670787
  Карпинос И. Красный плащ трубадурки / Ирина Карпинос. – Киев : Альтерпресс, 2008. – 308с. – (Стильная штучка). – ISBN 966-542-359-2
670788
  Козловский Евгений Красный плод Дунгуана : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 150-153 : Іл.
670789
  Перро Ж. Красный полувер / Ж. Перро. – М., 1985. – 336с.
670790
   Красный поток. – Кызыл, 1971. – 164с.
670791
  Серафимович А.С. Красный праздник: рассказы / А.С. Серафимович. – М., 1987. – 94с.
670792
   Красный прибой. Поэзия "4 мая". – М., 1964. – 98с.
670793
  Игнатов А. Красный ренессанс Латинской Америки // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 66-83
670794
  Персов С. Красный рог : повесть и рассказы / Самуил Персов; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1968. – 424 с.
670795
  Адамян Н.Г. Красный свет : роман, повести / Нора Адамян ; [ил.: М.П. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1975. – 528 с. : ил.
670796
   Красный сигнал, 1955. – 93с.
670797
  Кристи А. Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – 95 с. – В изд. также : Божественный свет: повесть / Э. Куин. – ISBN 5-85230-025-Х
670798
  Андреев Л.Н. Красный смех : избранные рассказы и повести / Андреев И.Н. – Минск : БГУ, 1981. – 432 с.
670799
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – М., 1971. – 464с.
670800
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – М., 1973. – 463с.
670801
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – М., 1979. – 463с.
670802
  Григорян В.В. Красный снег : повести / В.В. Григорян. – Москва, 1986. – 318 с.
670803
  Рыбас Т.М. Красный снег / Т.М. Рыбас. – Донецк, 1989. – 398с.
670804
  Хофе Г. Красный снег. / Г. Хофе. – М., 1965. – 398с.
670805
  Поженян Г.М. Красный сон / Г.М. Поженян. – Москва, 1978. – 165 с.
670806
  Бондарев Ю.Ф. Красный степной скот / Ю.Ф. Бондарев. – М.-Л, 1950. – 336с.
670807
  Хазиахметов Ш.С. Красный стык : рассказы / Ш.С. Хазиахметов. – Москва, 1980. – 272 с.
670808
  Якубовский А.П. Красный таймень : Повести и рассказы / А.П. Якубовский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 240с.
670809
  Леонидов А. Красный телефон / А. Леонидов. – Новосибирск, 1989. – 240с.
670810
  Мельгунов С.П. Красный террор в России 1918-1923 / С.П. Мельгунов. – 5-е изд. – Москва : СП " PUICO ", 1990. – 208с. – ISBN 5-7095-0007-0
670811
  Борончиев И. Красный ток : стихотворения и поэмы / И. Борончиев; пер. с кирг. М.Ронкина. – Фрунзе : Кыргызстан, 1973. – 112 с.
670812
  Позняков К.И. Красный тыл - фронту / К.И. Позняков. – Харьков, 1968. – 219с.
670813
  Криничный М. Красный тюльпан / М. Криничный. – М., 1956. – 176с.
670814
  Стейл Б. Красный Уайт: почему отец-основатель послевоенного капитализма шпионил в пользу Советов? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 26 апреля- 2 мая (№ 17). – С. А 1, А 4-5


  Данный материл Б.Стейла, ст. науч. сотр., директора по междунар. экон. вопросам в Совете по междунар. отношениям (Council on Foreign Relations) адаптация его новой книги "Битва при Бреттон-Вудс: Джон Мейнард Кейнс, Гарри Декстер Уайт и формирование ...
670815
  Трегубов Н.М. Красный угол / Н.М. Трегубов. – Новосибирск, 1978. – 28с.
670816
  Гучков Б.П. Красный угол // Открытая ладонь : [Текст] / Е.А. Соннов. – Москва : Современник, 1983. – С. 33-59. – ((Книжки в книжке))
670817
  Кузнецов В.И. Красный угол: кн. стихов / В.И. Кузнецов. – М., 1976. – 95с.
670818
   Красный уголок - очаг коммунистического воспитания. – Л., 1951. – 123с.
670819
   Красный уголок - очаг культуры. – Ростов-на-Дону, 1962. – 12с.
670820
  Коновалов В.Г. Красный флаг над Одессой / В.Г. Коновалов. – Одесса, 1977. – 254с.
670821
  Марти А. Красный флаг над французским флотом / А. Марти. – М.-Л, 1928. – 208с.
670822
   Красный флот - надежный страж морских рубежей страны советов : К Двадцатилетию Красной армии и Военно-Морского флота. – Москва : Госвоениздат Наркомата Обороны Союза ССР, 1938. – 24 с.
670823
  Водолагин М.А. Красный Царицын / М.А. Водолагин. – Волгоград, 1967. – 174с.
670824
  Пичугин Б.С. Красный цвет / Б.С. Пичугин. – Воронеж, 1980. – 39с.
670825
  Гаршин В.М. Красный цветок / В.М. Гаршин. – М., 1919. – 31с.
670826
  Гаршин В.М. Красный цветок / В.М. Гаршин. – М., 1947. – 32с.
670827
  Чепуров А.Н. Красный цветок / А.Н. Чепуров. – Л, 1966. – 112с.
670828
  Чепуров А.Н. Красный цветок / А.Н. Чепуров. – Л, 1966. – 112с.
670829
  Сергиенко Е.П. Красный цветок / Е.П. Сергиенко. – Мм., 1968. – 236с.
670830
  Сергиенко Е.П. Красный цветок / Е.П. Сергиенко. – М., 1968. – 236с.
670831
  Гаршин В.М. Красный цветок / В.М. Гаршин. – Ленинград, 1970. – 232с.
670832
  Гаршин В.М. Красный цветок : рассказы / В.М. Гаршин. – Киев : Дніпро, 1986. – 258 с.
670833
  Драгунский В.Ю. Красный шарик в синем небе. / В.Ю. Драгунский. – М., 1982. – 222с.
670834
  Цирельсон М.А. Красный шелковый шарф. / М.А. Цирельсон. – Л., 1977. – 112с.
670835
  Йорданов Л. Красный экселенц / Л. Йорданов. – М., 1985. – 244с.
670836
  Яхнин З.Я. Красный яр. / З.Я. Яхнин. – М., 1980. – 94с.
670837
  Шубин Г.Г. Красный Ярда: повесть о Ярославе Гашеке. / Г.Г. Шубин. – М., 1979. – 287с.
670838
  Кустов Дмитрий Красный, желтый, голубой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 98-99 : фото
670839
  Боровой Е.В. Красный, желтый, зеленый / Е.В. Боровой. – Минск, 1976. – 96с.
670840
  Дариенко П.С. Красным по белому : поэмы / Петря Дариенко; ;авториз. пер. с молд. Ю.Гордиенко. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 115 с.
670841
  Никитин Ю.М. Красных дней утеха / Ю.М. Никитин. – Саратов, 1983. – 247с.
670842
  Гетьман В.І. Красо України, Подолля! (Про НПП "Подільські Товтри") // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 39-45 : фото
670843
  Макаренко Д.Є. Красовський Сергій Сергійович / Д.Є. Макаренко, О.В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 254. – ISBN 978-966-02-7305-4
670844
  Чумак І.В. Красоля : подія, яка стала легендою / Іван Чумак ; [худож. та макетування: К.В. Міщук]. – Київ : Сучасний письменник, 2008. – 15, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-8620-18-8
670845
  Розенцвейг С. Красота- в здоровье / С. Розенцвейг. – Москва, 1985. – 224 с.
670846
  Деленковский Н.И. Красота-рядом / Н.И. Деленковский. – 2-е изд., доп. – Минск : Ураджай, 1989. – 231 с. – ISBN 5-7860-0406-6
670847
  Розенцвейг С. Красота - в здоровье / С. Розенцвейг. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 97с.
670848
  Андреевская Инна Красота - это страшная сила : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 191 : Іл.
670849
  Андреева Евгения Красота - это страшная сила. 8 мифов о Фаине Раневской // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 98-102 : фото
670850
  Кедрин Д.Б. Красота / Д.Б. Кедрин. – М, 1965. – 286с.
670851
  Тимошкин Е.С. Красота : Стихи / Е.С. Тимошкин. – Саранск : Мордов. кн. изд., 1976. – 36с.
670852
  Тимошкин Е.С. Красота : стихи / Егор Тимошкин ; пер. с морд.-мокша В.Ермакова. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1976. – 36 с.
670853
  Буткевич О.В. Красота / О.В. Буткевич. – Л., 1979. – 438с.
670854
  Буткевич В О. Красота / В О. Буткевич, . – Л., 1983. – 438с.
670855
  Губайловский В. Красота : венок сонетов // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0012-6756
670856
  Бозоева Виктория Красота в простоте / Бозоева Виктория, Ботакова, ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 148-150 : рис.
670857
  Смирнов А.А. Красота в шахматной партии / А.А. Смирнов. – Л., 1925. – 112с.
670858
  Арбат Ю. Красота вокруг нас / Ю. Арбат. – Москва : Госместпромиздат, 1962. – 175 с.
670859
  Щербо А.Б. Красота воспитывает человека / А.Б. Щербо. – Киев, 1977. – 104с.
670860
  Щербо А.Б. Красота воспитывает человека / А.Б. Щербо, Д.Н. Джола. – 2-е изд.,. – Киев, 1980. – 104с.
670861
  Ясная А. Красота грядет // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 64-80. – ISSN 1819-6268
670862
   Красота души солдатской. – М., 1964. – 160с.
670863
  Литвиненко А. Красота звучит по-разному... : [стихи] / Alina Lytvynenko. – Харьков : Точка, 2018. – 50, [2] с. : ил. – Автор на тит. арк. та обкл. зазнач. англ.: Alina Lytvynenko. – ISBN 978-617-669-258-4
670864
  Костылева Н. Красота земли нашей. Николаю Константиновичу Рериху посвящается // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2015. – № 3 (32). – С. 67-74
670865
  Тинякова Е.А. Красота и гармония "мирового всеединства" В. Соловьева в концепции о ноосфере В. Вернадского и философии планетаризма // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.39-45
670866
  Апресян Г.З. Красота и добро. Из истории эстетической мысли народов Закавказья / Г.З. Апресян. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 123 с. : ил. – Библиогр.: с. 121-122
670867
   Красота и здоровье. – Минск, 1979. – 64с.
670868
  Кольгуненко И.И. Красота и здоровье / И.И. Кольгуненко, А.В. Гай. – Москва, 1991. – 79с.
670869
   Красота и здоровье женщины. – К., 1972. – 20с.
670870
  Радлов Василий Красота и здравый смысл : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 88-89 : Іл.
670871
   Красота и мозг: Биологические аспекты эстетики. – Москва, 1995. – 335 с.
670872
  Борисовский Г.Б. Красота и польза в архитектуре / Г.Б. Борисовский ; Ин-т истории искусств. – Москва : Стройиздат, 1975. – 129 с. : ил.
670873
  Кантор К.М. Красота и польза. / К.М. Кантор. – М., 1967. – 279с.
670874
  Милова М.Ф. Красота и удобство -- своими руками. / М.Ф. Милова. – 2-е изд. – М, 1989. – 269с.
670875
  Милова М.Ф. Красота и удобство своими руками. / М.Ф. Милова. – М, 1987. – 271с.
670876
  Картрайт В. Красота и упрямство // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 286-290. – ISSN 1130-6545
670877
  Лебедев А.А. Красота и ярость мира / А.А. Лебедев. – М., 1989. – 332с.
670878
  Калантар А.Л. Красота истины: об эстет. начале науч. познания / А.Л. Калантар. – Ереван, 1980. – 185с.
670879
  Орлова Оксана Красота кипящего металла : Россия / Орлова Оксана, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 96-109 : Фото. – ISSN 1029-5828
670880
  Комм Д. Красота мечты и кошмара // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 68-79.


  Американське фантастичне кіно
670881
  Олефиренко Татьяна Красота на съедение : дело вкуса / Олефиренко Татьяна, Ткач Валентина // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 214-219 : Фото
670882
  Легейда А. Красота по-африкански // Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 8 (321). – С. 48-49. – ISSN 2075-7093
670883
  Винниченко Т. Красота по-венециански // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 8 (60). – С. 48-63. – ISSN 1819-6268
670884
  Клеман Катрин Красота по-тарски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
670885
  Фигль Аманда Красота по-французски. Высокое наследие / Фигль Аманда, Фреже Шарль // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 114-123 : фото
670886
  Агафонов Сергей Красота по-японски / Агафонов Сергей, де Пабло Офелия, Зурита Хавьер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 70-83 : фото. – ISSN 1029-5828
670887
  Кулагин В.А. Красота повторится. / В.А. Кулагин. – М., 1982. – 111с.
670888
   Красота подвига. – М., 1962. – 32с.
670889
  Смольянинов И.Ф. Красота природы и воспитание красотой / И.Ф. Смольянинов. – М., 1985. – 62с.
670890
  Аброскин А.А. Красота сменяет красоту : стихи и поэма "Хитровщина" / А.А. Аброскин ; ил.: Е.В. Ракузин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 126 с. : ил.
670891
  Мусихин Глеб Иванович Красота спасет мир? Идеология как эстетика // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 112-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
670892
  Лоу Б. Красота спорта / Б. Лоу. – М., 1984. – 256с.
670893
  Сартаков С.В. Красота труда / С.В. Сартаков. – М., 1961. – 35с.
670894
  Геккель Э. Красота форм в природе / Э. Геккель. – Спб. – 57с.
670895
  Любаев П. Красота человека / П. Любаев, М. Трошкин, И. Чигодайкин. – Саранск, 1974. – 158с.
670896
   Красота человека в искусстве. – М., 1969. – 155с.
670897
   Красота человека в искусстве. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 223с.
670898
  Шуголь Р.С. Красота человека в исследованиях Паскаля Брюкнера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 101
670899
  Василевский П.Ф. Красота человеческая / П.Ф. Василевский. – Минск, 1980. – 207с.
670900
   Красота юности. – Москва, 1985. – 215с.
670901
  Казаринова В.И. Красота, вкус, экономика / В.И. Казаринова. – М., 1985. – 239с.
670902
  Кулемин В.Л. Красота. / В.Л. Кулемин. – М., 1975. – 143с.
670903
  Никольский И.Г. Красота. / И.Г. Никольский. – Красноярск, 1986. – 185с.
670904
  Соболева Елена Красотка на миллиард / Соболева Елена, Уляшев Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 92-99 : фото. – ISSN 1029-5828
670905
  Хейвуд Т. Красотка с Запада. / Т. Хейвуд. – М., 1956. – 116с.
670906
   Красотка: Женщина в американском детективе. – Пермь, 1991. – 343с.
670907
  Маркина Л. Красоту Боровиковский спас // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 81. – С. 6-19. – ISSN 0234-1395
670908
  Шавкута А.Д. Красоту жалко / А.Д. Шавкута. – Москва, 1985. – 280с.
670909
  Шавкута А.Д. Красоту жалко. / А.Д. Шавкута. – М., 1986. – 280с.
670910
  Вильчек Л. Красочные встречи / Лех Вильчек ; [пер. с польского Ксаверы Нагурны]. – Варшава : Sport i turystyka, 1965. – 16 c, [98] с. фотоил.
670911
  Вагнер Г. Красочные пигменты / Г. Вагнер. – Ленинград, 1935. – 510с.
670912
  Вольневич Я. Красочный пассат, или Странствия по островам Южных морей / Я. Вольневич. – Москва : Наука, 1980. – 232с.
670913
  Недашківська Р. Красою душу напоїть і, не вагаючись, прожить... / розмову вела Людмила Чечель // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 13


  Народна артистка України Раїса Недашківська нині грає всіх персонажів "Лісової пісні", долучається до концертів для воїнів АТО і згадує свою першу прем"єру.
670914
  Сидор-Гібелінда Олег Красою світ не врятувати // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
670915
  Джалиль М. Крастная ромашка. : стихи / М. Джалиль; пер. с татар. – Казань : Тат. кн. изд-во, 1981. – 543 с.
670916
  Алексєєва М.І. Красу в наше життя / М.І. Алексєєва. – Київ, 1963. – 40с.
670917
   Красу одвічну бережуть // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 62-63


  Нікому не спадало на думку полічити, скільки гектарів зелених насаджень припадає на кожного працівника "Київзеленбуду"? Повідомляємо: понад 13 (!) на кожного.
670918
   Красу одвічну бережуть // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 62-63


  Нікому не спадало на думку полічити, скільки гектарів зелених насаджень припадає на кожного працівника "Київзеленбуду"? Повідомляємо: понад 13 (!) на кожного.
670919
  Чехов Антон Красуні : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 127-131. – ISSN 0208-0710
670920
   Красуні підкорюють Кіпр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32
670921
  Яцків М.Ю. Красуня : оповідання та новели / М.Ю. Яцків. – Львів : Каменяр, 1973. – 119 с.
670922
  Каленіченко К.П. Красуня : поема, вірші / Катерина Каленіченко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 136, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-383-826-7
670923
  Данилов С.П. Красуня Амга : роман / С.П. Данилов. – Київ, 1987. – 406 с.
670924
  Григорьев И.Н. Красуха. / И.Н. Григорьев. – М., 1973. – 112с.
670925
  Чернявський М.А. Красуються жита / М.А. Чернявський. – Сталіно, 1955. – 52 с.
670926
   КРАТА РЕПОА или посвящение в древнее тайное общество египетских жрецов. – Москва, 1779. – 57с.
670927
  Живковичь С. Кратак преглед историjе народа Jугославиjе / С. Живковичь. – Београд : Изданье Космос, 1955. – 84, [3] с.
670928
  Шпаков Ю.П. Кратер Циолковский / Ю.П. Шпаков. – Омск, 1962. – 172с.
670929
  Пальман В.И. Кратер Эршота / В.И. Пальман. – М, 1958. – 262с.
670930
  Пальман В.И. Кратер Эршота / В.И. Пальман. – Краснодар, 1963. – 267с.
670931
  Пальман В.И. Кратер Эршота / В.И. Пальман. – Магадан, 1980. – 266с.
670932
  Борисов М. Кратеры Бабакина / М. Борисов. – М., 1982. – 160с.
670933
  Тазиев Г. Кратеры в огне / Г. Тазиев. – Москва : Госгеографиздат, 1958. – 176с.
670934
  Тазиев Г. Кратеры в огне / Г. Тазиев. – Москва : Мысль, 1976. – 382с.
670935
  Пинкевич А.П. Кратикий очерк истории педагогики / А.П. Пинкевич, 1927. – 300с.
670936
  Захаров С.А. Кратикий почвенно-географический очерк Азербайджана / С.А. Захаров. – Вып. 2. – Баку
1. – 1926. – 66с.
670937
  Илишкин И.К. Кратикий русско-калмыцкий словарь / И.К. Илишкин, Б.Д. Муниев. – М., 1969. – 710с.
670938
  Савова Л. Кратка българска граматика. / Л. Савова, М. Маринова. – София, 1962. – 138с.
670939
   Кратка Българска енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1963. – 636 с.
670940
   Кратка Българска енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 2. – 1964. – 656 с.
670941
   Кратка Българска енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 3. – 1964. – 668 с.
670942
   Кратка Българска енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 4. – 1967. – 660 с.
670943
   Кратка Българска енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 5. – 1969. – 587 с.
670944
  Додова Л. Кратка граматика на английския език / Л. Додова, В. Кацарова, А. Павлова. – София, 1990. – 124 с.
670945
   Кратка енциклопедия. Тракийска древност. – София : Аргес, 1993. – XXXIII, 316 с.
670946
  Драговичь Ж. Кратка историjа црне горе за школу / Ж. Драговичь. – Цетинье : Штампариjа К.Ц. министарства воjног, 1910. – 98 с., [1] с.
670947
  Ангелов Д. Кратка история на България / [Д. Ангелов и др.] ; Българска академия на науките ; институт за българска история. – София : Държавно издателство "наука и изкуство", 1958. – 409 c.
670948
  Косев Д. Кратка история на България / Д. Косев, Х. Христов, Д. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1962. – 319 с.
670949
   Кратка история на българската архитектура. – София : Българска Академия на науките, 1965. – 625, [2] с. : ил.
670950
  Георгиев Г. Кратка история на освободителната война 1877-1878 : преглед на военните действия / Г. Георгиев, В. Топалов. – София : Издателство на Българската комунистическа партия, 1958. – 516, [7] с.
670951
  Деведжиев М. Кратка история на селищното развитие по българските земи. / М. Деведжиев. – София, 1979. – 349 с.
670952
  Сньгаровь И. Кратка история на сьвременнить православни цьркви / И. Сньгаровь. – София
1. – 1944. – 686с.
670953
   Кратка МИ-АНОВА енциклопедиjа : македонски писатели / ред. Jован Павловски. – Скопjе : МИ-АН, 2008. – 135 с. – ISBN 978-3389-191-09-1
670954
  Равель М. Краткая автобиография // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 65-75.
670955
   Краткая ампелография северных районов виноградарства. – М., 1952. – 250с.
670956
   Краткая аннотация на картографические работы по вопросам размещения и специализации сельского хозяйства западных областей Украинской ССР. – Львов, 1955. – 23с.
670957
  Волкова С.П. Краткая библиография по истории геологических наук СССР / С.П. Волкова. – 220с.
670958
  Луговской А.Г. Краткая библиография по истории науки и техники Украины (1783-1917) / А. Г. Луговской, Л. К. Кухта; Мин-во транспорта и связи Украины; Центр исследований истории науки и техники имени А. П. Бородина. – Киев, 2007. – 32с.
670959
  Григорьев В.В. Краткая ботаника : в 2чт. / сост. В.В. Григорьевым, преп. естеств. истории в 1 Моск. гимназии. – Москва : Изд. братьев Салаевых ; [Тип. С. Орлова], 1866. – [4], 432 с. : ил. – (Элементарный курс естественной истории В.В. Григорьева : Ботаника : с 492 политипажами в тексте ; [2])
670960
  Рагозина З.А. Краткая всемирная история / [Соч.] З.А. Рагозиной, чл. англ. "О-ва изучения Азии". – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Т-во А.Ф. Маркс
Вып. 1 : Древнейшие народы. – 1910. – 139 с. : ил.


  Содержание: Евангелие в истории. Германик. Мохаммед. Ульрих фон-Лихтенштейн. Жанна д-Арк. Людовик XI. Савонарола. Томас Мюнцер. Эразм Роттердамский. Филипп II.
670961
  Рагозина З.А. Краткая всемирная история / [Соч.] З.А. Рагозиной, чл. англ. "О-ва изучения Азии". – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Т-во А.Ф. Маркс
Вып. 2 : Древнейший Египет. – 1910. – 126 с. : ил.


  Содержание: Евангелие в истории. Германик. Мохаммед. Ульрих фон-Лихтенштейн. Жанна д-Арк. Людовик XI. Савонарола. Томас Мюнцер. Эразм Роттердамский. Филипп II.
670962
   Краткая всемирная история : в двух книгах / М.В. Нечкина, С.Д. Сказкин, А.А. Губер, М.А. Альперович, Л.Н. Кутаков; Нечкина М.В. [ и др. ] ; под ред. Манфреда А.З. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1966. – 591 с.
670963
   Краткая всемирная история. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1966. – 512с.
670964
  Фрейер и. Краткая всеобщая история с продолжением оной до самых нынешних времен и присовокуплением к ней российской истории, для употребления учащегося юношества. – Москва, 1769. – 500 с.
670965
  Берте Н. Краткая всеобщая история, в простых рассказах для детей и обучающихся в низших учебных заведениях и частных пансионах : С вопросами для повторения рассказов, с общ. хронологическим обозрением истории и с 4 ист. картами / сост. Н. Берте. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1856. – XIV, 310 с., 4 л. карт. – Экз. деф.: без ориг. обл., без тит. л. и отсутств. 1 л. карт.
670966
   Краткая географическая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Ааре-Дятьково. – 1960. – 563с.
670967
   Краткая географическая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Евлах-Миллибар. – 1961. – 592с.
670968
   Краткая географическая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Милос-Союз ССР. – 1962. – 580с.
670969
   Краткая географическая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Союзная Советская Республика-Югославия. – 1964. – 448с.
670970
   Краткая географическая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Юдома-ЯЯ. Дополнения. – 1966. – 544с.
670971
  Вагаш А. Краткая география Венгрии / А. Вагаш. – Будапешт, 1959. – 90с.
670972
  Вагаш А. Краткая география Венгрии / А. Вагаш. – 2-е изд. – Будапешт, 1961. – 90с.
670973
  Кистяковский В.В. Краткая география Украины / В.В. Кистяковский. – Киев, 1919. – 88с.
670974
  Шанаева Н.В. Краткая грамматика английского языка в таблицах и схемах / Н.В. Шанаева. – Новосибирск, 1990. – 55с.
670975
  Ноткина Г.И. Краткая грамматика английского языка и пособие по технике перевода для вухов и втузов / Г.И. Ноткина, З.М. Цветскова. – Москва-Ленинград, 1934. – 132с.
670976
  Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. / А.Н. Попов. – М, 1942. – 162с.
670977
  Ангелевич М.Е. Краткая грамматика древне-еврейского языка / сост. учитель М.Е. Ангелевич. – Одесса : Тип. Братьев Блетницких, 1908. – 61с. – Издание Книжн. магазина Братьев Блетницких
670978
  Троценко Г.И. Краткая грамматика и самоучитель турецкого языка. / Г.И. Троценко, 1921. – 190с.
670979
  Дерюгин А.А. Краткая грамматика латинского языка / А.А. Дерюгин. – Саратов, 1973. – 74с.
670980
  Чекала С.П. Краткая грамматика немецкого языка / сост. С. Чекала, инспектор Александровск. коммерч. училища. – 6-е изд. – Москва : Изд. кн. маг.В. Думнова, п/ф. "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 2 : Синтаксис. – 1908. – 83 с.
670981
  Цветкова С.И. Краткая грамматика немецкого языка / С.И. Цветкова, И. Юргенсон. – Л.
1. – 1932. – 53с.
670982
  Молчанова И.Д. Краткая грамматика немецкого языка : учебное пособие для вузов / И.Д. Молчанова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 158с.
670983
  Кораблева Л.Г. Краткая грамматика немецкого языка с упражнениями / Л.Г. Кораблева. – Москва-Ленинград, 1965. – 246 с.
670984
  Молчанова И.Д. Краткая грамматика немецкого языка. / И.Д. Молчанова. – 2-е изд. исправ. – М., 1992. – 142с.
670985
  Паулини Э. Краткая грамматика словацкого языка / Э. Паулини. – М., 1982. – 223с.
670986
  Фридрих И. Краткая грамматика хеттского языка / И. Фридрих. – М., 1952. – 200с.
670987
  Баранников А. Краткая грамматика хиндустани (урду) / А. Баранников. – Л, 1926. – 112с.
670988
  Сиверцев П. Краткая докладная записка о борьбе с лубоедом в Дубечанском лесничестве Остерского у., Черниговской губ. : Тип. Петроградского Градоначальства, 1915. – 3 с. – Отд. оттиск из: "Лесной журнал", 1915 г.
670989
   Краткая заметка о временных педагогических курсах в г. Лубнах Полтавской губернии, устроенных Лубенским уездным земством в 1898 году с 15 июля по 15 августа. – Полтава : Типо-литогр. Л. Фришберга, 1899. – 167 с.
670990
  Тюшов В.Н. Краткая заметка о некоторых следах былого оледенения на Батумском побережье / В.Н. Тюшов. – М., 1928. – 45с.
670991
   Краткая инструкция водителю грузового автомобиля ДОДЖ WC-51 и WC-52. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1946. – 106с.
670992
   Краткая инструкция водителю грузового автомобиля ДОДЖ WF-32. – М.-Л., 1946. – 72с.
670993
   Краткая инструкция водителю грузового автомобиля ДОДЖ WF-32. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1946. – 72с.
670994
   Краткая инструкция водителю грузовых автомобилей ДЖИЕМСИ CCKW-352 и 353. – М.-Л., 1946. – 118с.
670995
   Краткая инструкция для геологических работ в поле. – М.-Л., 1932. – 15с.
670996
   Краткая инструкция для наблюдений по нефоскопу В.В. Кузнецова. – [7] с. – Отд. оттиск
670997
  Хабаков А.В. Краткая инструкция для полевого исследования конгломератов / А.В. Хабаков. – Л-М, 1930. – 12с.
670998
  Хабаков В А. Краткая инструкция для полевого исследования конгломератов / В А. Хабаков, . – Ленинград- Москва : ОНТИ, 1933. – 13с.
670999
  Максимович Г.А. Краткая инструкция по изучению пещерного льда и ледяных пещер. / Г.А. Максимович. – Молотов, 1946. – 10с.
671000
   Краткая инструкция по яровизации различных сортов пшеницы. – Одесса, 1932. – 16с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,