Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
670001
  Лисенко І. "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 398-404. – ISBN 966-7053-09-1
670002
  Калашников С.Б. "Макрель" / С.Б. Калашников. – Волгоград : Нижне-Волжско книжное, 1972. – 104 с.
670003
   "Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ ; Рада по вивч. продуктив. сил України ; ННЦ "Ін-т аграр. екон." УААН ; [ред. кол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
Ч. 3. – 2008. – 407 с.
670004
  Тенцер Н. "Макрон має багато причин погано ставитися до росіян" / текст: Ігор Тимоць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 32-33
670005
  Губерский Л. "Максим Горький в свое время сказал: "Шевченко знал все. А если чего-то не знал, то чувствовал". Очень символично..." / беседу вела В. Киртока // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 12 марта (№ 43). – С. 10


  "...5 марта исполнилось 75 лет со дня присвоения Киевскому национальному университету имени великого Кобзаря".
670006
  Лебин Б. "Максим Перепелица". Очерк о фильме / Б. Лебин. – Москва, 1956. – 29с.
670007
  Горчаков О.А. "Максим" выходит на связь / О.А. Горчаков. – Ростов -на-Дону, 1969. – 343с.
670008
  Горчаков О.А. "Максим" не выходит на связь : (повесть о невыдуманном подвиге) / О.А. Горчаков. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 287с.
670009
  Ивонина М.Ю. "Максимы и анекдоты" С.Р.-Н. Шамфора как собрание текстов с двойной сферой функционирования (к проблеме соотношения речевого и литературного жанров) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 140-148. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
670010
  Самійленко Л. "Макчервонийвросі..." Або про душу, яку "...пронизує дика ностальгія" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 10


  Письменниця Марина Гримич, перш за все, - професійний науковець.
670011
  Іваненко В.В. "Мала відлига" П.Ю. Шелеста: міф чи реальність? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 180-189. – ISSN 2077-1800
670012
  Патриляк І. "Мала війна" Українського повстанського руху та націоналістичного підпілля з радянським режимом у перші повоєнні роки (1946-1947) // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 150-194. – ISBN 978-966-2601-32-9
670013
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 1. – 1988. – 46, 576 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
670014
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 2. – 1988. – [4], 577-1046 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
670015
  Гончар Б.М. Мак-Кінлі Вільям // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 11. – ISBN 966-316-045-4
670016
   Мак-Таггарт (Mc Taggart) Джон Елліс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 809-810. – ISBN 966-316-069-1
670017
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.8 за 1982, Г.14 за 1988. – 1999
670018
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.15 (за 1989). – 2000
670019
   Македоника. 2.сериjа Странски публикации за Македониjа. – Скопjе
  Г. 5 (за 1983-1984 рр.). – 2001
670020
   Македоника : Информативен билтен / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 3 (стр. 1-183) : 2000, 2001. – 2008
670021
   Македоника : информативен билтен / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 4 : (1998/1999). – 2009
670022
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 5 : (2004/2005). – 2009
670023
   Македоника : Информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 6 : (2006/2007). – 2010
670024
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 7 : (2008/2009). – 2011
670025
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 8 : (2010). – 2012
670026
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 9 : (2011). – 2013
670027
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 10 : (2012). – 2014
670028
  Бакиров В. Македонистика в Харьковском университете: от упадка к возрождению (1917-2012) / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 99-124. – ISBN 978-966-02-7146-3
670029
  Фридман В.А. Македонистички студии : Macedonian studies / Виктор А. Фридман ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 236, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-236. – ISBN 978-608-203-074-6
670030
  Бакиров В. Македония в творчестве и судьбе ученых и воспитанников Харьковского императорского университета / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 156-179. – ISBN 978-966-02-6028-3


  Згадується ректор Університету Св. Володимира В.Ф. Цих (1805-1837).
670031
  Динеков П. Македония въ преписката на проф. М. Дриновъ / П. Динеков. – С. 52-84
670032
  Юрин А.И. Македония и ее границы на рубеже IV-III веков до н. э. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-101. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
670033
  Валева Е.Л. Македония как объект исследования в трудах российских /советских историков / Е.Л. Валева, О.Н. Исаева // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 348-356. – ISBN 978-954-322-848-5
670034
   Македония Сборник от документи и материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1978. – 821, [2] с.
670035
  Тортика Марія Македонія та її етнодержавна ідентифікація очима болгарських соціал-демократів початку XX ст. / Тортика Марія, Бурбига Валентина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 48-60
670036
  Горобець Марися Македонія. Балканське відкриття : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-116 : Фото
670037
  Кушнірук Борис Македонія. Море озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 74-79 : фото
670038
  Гудзевата Марина Македонія. Перлини з озера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 136-140 : фото
670039
  Стрельчук Н. Македонія: нарис історії національно-визвольного руху (остання третина ХІХ ст- початок ХХ ст. ) / Н. Стрельчук. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 120с. – Бібліогр.: С.87-108. – ISBN 966-7577-03-1
670040
  Митев Т. Македоно-българският централен комитет в САЩ / Т. Митев. – София, 1992. – 338с.
670041
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-1997. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 74, [ 2 ] c. : фотогр. – ISBN 9989-649-48-0
670042
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-2007 / Макед. акад. на науките и уметностите ; уред. одб.: Крум Томовски (претседател) [и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 105, [1] с. : ил. – На додатковому тит. арк.: Макед. акад. на науките и уметностите : 40 години. – ISBN 978-608-203-038-8
670043
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1995). – 1997
670044
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1997
670045
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1997


  1997. N 1/2
670046
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1998


  1997. N 1/2
670047
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1998
670048
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1997). – 1999
670049
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 1 (за 1998). – 1999
670050
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  №2 (за 1997). – 1999
670051
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1995). – 1999
670052
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1995). – 1999
670053
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1995). – 1999
670054
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1995). – 1999
670055
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1996). – 1999
670056
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1996). – 1999
670057
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1996). – 1999
670058
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1996). – 1999
670059
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1997). – 2000
670060
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1997). – 2000
670061
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1998). – 2000
670062
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1998). – 2000
670063
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2000
670064
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1997). – 2000
670065
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1998). – 2000
670066
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 3 (за1986-1993). – 2000
670067
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2000
670068
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1998). – 2000
670069
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001
670070
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1998). – 2001


  1997. N 1/2
670071
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св.1 (за 1973). – 2001


  1997. N 1/2
670072
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 4 (за1996-1997). – 2001


  1997. N 1/2
670073
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
670074
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
670075
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 2000). – 2001
670076
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 1999). – 2002


  1997. N 1/2
670077
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2000). – 2002


  1997. N 1/2
670078
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 2 (за 2000). – 2002
670079
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 1973). – 2002
670080
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 1999). – 2002
670081
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 5 (за 1998). – 2002
670082
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
670083
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
670084
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2001). – 2003


  1997. N 1/2
670085
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
670086
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
670087
   Македонска библиографиjа. Сер 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2002). – 2004


  1997. N 1/2
670088
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 7 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
670089
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
670090
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св.1 (за 2002). – 2004
670091
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
670092
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
670093
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2007
670094
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007
670095
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007
670096
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 9 (за 2003/2004). – 2007


  1997. N 1/2
670097
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 8 (за 2001/2002). – 2007


  1997. N 1/2
670098
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2002). – 2007


  1997. N 1/2
670099
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
670100
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
670101
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
670102
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
670103
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
670104
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
670105
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
670106
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2008
670107
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
670108
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
670109
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
670110
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
670111
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
670112
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
670113
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
670114
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2008
670115
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008
670116
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2009
670117
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2009
670118
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
670119
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2006). – 2009


  1997. N 1/2
670120
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
670121
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2007). – 2010


  1997. N 1/2
670122
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
670123
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
670124
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
670125
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2010
670126
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2010
670127
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2011
670128
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и универзитетска библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2011
670129
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2011
670130
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2008). – 2011


  1997. N 1/2
670131
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
670132
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
670133
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
670134
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2009). – 2012


  1997. N 1/2
670135
   Македонска библиографиjа. 3. cериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
670136
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
670137
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2012
670138
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012
670139
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2012
670140
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2013
670141
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
670142
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
670143
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
670144
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2011). – 2013
670145
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2011). – 2013
670146
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2011. – 2013


  1997. N 1/2
670147
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2012. – 2014


  1997. N 1/2
670148
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2013. – 2015


  1997. N 1/2
670149
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2012). – 2015
670150
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2012). – 2016
670151
  Китевски Марко Македонска народна лирика : Митолошки, трудови, семеjни, детски, хумористични, льубовни песни / Китевски Марко. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 232с. – ISBN 9989-32-165-5
670152
  Челиковик И. Македонска поезиjа = Makedonisk poesi / Ивица Челиковик ; избор, препев на шведски И. Челиковик. – Скопjе : Диjалог, 2005. – 242 с. : фотографии на авторите. – ISBN 9989-2302-9-3
670153
   Македонска резба. – Скопье, 1979. – 37 с.
670154
  Велковска С. Македонска фразеологиjа со мал фразеолошки речник / Снежана Велковска. – Скопje : [ Велковска С. ], 2008. – 377 с. – ISBN 978-9989-57-599-0
670155
  Поп-Атанасов Македонската глаголица / Горги Поп-Атанасов ; [уред. К. Кулавкова]. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2015. – XI, 91 с. : ил. – ISBN 978-608-203-134-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
670156
  Саjкоски А. Македонската драма 2001-та : (сведоштва за историjата во тек) / Аце Саjкоски. – Скопjе : Бата пресс, 2007. – 239 с. – (Едициjа Диjалог). – ISBN 978-9989-819-74-2
670157
  Катарджиев И. Македонската емиграциjа во Бугариjа 1944 - 1950 = Macedonian emigration in Bulgaria 1944 - 1950 / Иван Катарджиев ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 493 с. – ISBN 978-608-203-005-0
670158
  Лапе Л. Македонската интелигенциjа во Шваjцариjа во времето на Париската мировна конференциjа / Льубен Лапе ; Макед. акад. на науките и уметноститете. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2010. – 325, [1] с. – Регистри: c. 303-312. – ISBN 978-608-203-060-9
670159
  Ристовски Б. Македонската колониjа во Петроград и односот кон Балканските воjни и Првата светска воjна : cвечен собир по повод 100-годишнината од Балканските и Првата светска воjна, Скопjе, 21 маj 2014 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 42, [1] с. – (Свечени собири ; св. 57)
670160
   Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера = Macedonian literature and culture in the context of the mediterranean cultural sphere : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе 24-25 октомври 1996. – Скопje : [МАНУ], 1998. – 443, [ 1 ] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век ; т. 3). – ISBN 9989-650-00-4
670161
   Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социjалниот реализам = Macedonian literature and art in the context of the poetics of social realism : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе, 28-29 маj, 1993. – Скопje : МАНУ, 1995. – 382 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век. ; Том 1). – ISBN 9989-649-07-3
670162
   Македонската литература мегу двете светски воjни и поjавата на "Бели мугри" : Мегународен научен собир Скопjе, 3-4 октомври 1989 г. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 1990. – 182 с.
670163
   Македонската поезиja во светот = Macedonian poetry in the world. – Скопjе : Диjaлог, 2002. – 231 с. – Збірка віршів македонською мовою з перекладами на російську, англійську та французьку мови. – (Едициja Релации / Уредник Г.Смилевски). – ISBN 9989-2029-3-1
670164
   Македонски jазик. – Скопjе : [S. n.]
година 40-41 : 1989-1990. – 1995. – 751 с. – Посветено на академик Божидар Видоески по повод 70-годишнината
670165
   Македонски jазик / С. Боjковска, С. Великовска, J. Влвдова, Л. Коневски, Л. Минова; Red. nauk.L.Minova-Gurkova. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego: Instytut filologii polskiej, 1998. – 298s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-21-6
670166
   Македонски албум = Macedonian album : documents from and about the Macedonian scientific and literary society and the Macedonian colony in St. Petersburg : документи од и за Македонското научно-литературно другарство и Македонската колониjа во С.-Петербург / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Билjана Ристовска-Jосифовска. – Скопje : МАНУ, 2014. – 305, [1] с. : іл. + 1 CD. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: По повод 100-годишнината од Балканските воjни и Букурешкиот мировен договор. – ISBN 978-608-203-109-5
670167
  Хациманов В. Македонски борбени народни песни / В. Хациманов. – Скопье, 1960. – 127с.
670168
   Македонски влади : 60 години = Macedonian governments : 60 years = Правительства Македонии : 60 лет [ et al ]. – Скопjе, 2005. – 413, [ 1 ] с. : ил. – Текст напоредно на англ., фр. и рус. jазик. – ISBN 9989-622-57-4
670169
  Петковска Б. Македонски ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 430 с., [4] л. ил. – (Библиотека "Раритети"). – ISBN 9989-33-127-8
670170
  Кулавкова К. Македонски искушениjа и други огледи / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 325 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-608-203-081-4
670171
   Македонски историски речник = Macedonian historical dictionary. – Скопjе, 2000. – 522с. – ISBN 9989-624-46-1
670172
   Македонски краток расказ : (раскази од конкурсот за краток расказ на "Нова Македониjа"). – Скопjе : Нова Македониjа, 2004. – 344 с. – ISBN 9989-678-06-5
670173
   Македонски легенди, приказки, басни и сказни. – Скопjе : Матица македонска, 2007. – 199 с. – На обкл. Апостол Поп-Jовановски наведен як автор. – ISBN 9989-48-486-4-1
670174
  Попстефаниева М.А. Македонски народни везови / М.А. Попстефаниева. – Скопjе, 1954. – 55с.
670175
  Гурчинов М. Македонски писатели / М. Гурчинов. – Скопіс, 1969. – 128с.
670176
  Силjан Р. Македонски писатели и дела / Раде Силjан ; уредн. П. Гилевски, Д. Павлески, Н. Павлески. – Скопjе : Матица македонска, 2006. – 275 с. – ISBN 9989-48-701-4
670177
  Ристовски Б. Македонски работи = Macedonian matters : jазик - литература - историjа - нациjа - држава / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 690, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
670178
   Македонски хумористични народни приказни. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 115, [ 1 ] c. : іл. – На обкл. назва: Македонски народни хумористични приказни. – ISBN 9989-30-460-2
670179
  Амфитеатров А.В. Македонские евреи / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург ; Москва [и др.] : Книгоиздат Правда, 1907. – 13 с.


  На тит. л.: Из книг Георгия Андреевича Стоянова
670180
  Цвиич И. Македонские славяне / И. Цвиич. – Петроград : Типография А. Бенке
Вып. 1. – 1906. – IV, 59, III с. – Славянская библиотека доктора философии Ивана Ст. Шайковича
670181
  Жила Л.И. Македонский вопрос в документах Коминтерна / Л.И. Жила, В.Т. Поповский ; Историчекий факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. – Скопje : Гурга. – ISBN 998967664X
Т. 1, ч. 1 : 1923-1925 гг. – 1999. – 7, 785, [ 10 ] с., [ 20 ] л. ил.
670182
  Цветановска М. Македонский кризис 2001 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 11-18. – ISSN 0321-0626
670183
  Колишевски Л. Македонский национальный вопрос / Л. Колишевски. – Белград, 1959
670184
  Ковалев Н.С. Македонский язык / Н.С. Ковалев. – Иваново, 1977. – 108с.
670185
  Усикова Р.П. Македонский язык : Грамматический очерк, тексты для чтения с комментариями и словарем / Р.П. Усикова. – 2е испр. и доп. изд. – Скопjе : Филолошки фак. "Блаже Конески", 2000. – 284 с. – ISBN 9989-43-117-5
670186
  Конески Б. Македонский язык в развитии славянских литературных языков. / Б. Конески. – Скопjе, 1968. – 39с.
670187
   Македонскиот jазик во jавното општенье : зборник на трудови од собирот, одржан на 18-19 февруари 1999. – Скопje, 2000. – 354, [1] с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин / ред. С. Велковска ; кн. 3). – ISBN 9989-640-21-1
670188
   Македонскиот глагол синхрониjа и диjахрониjа : зборник на трудови од собирот, одржан на 1 - 2 март 2000. – Скопje, 2001. – 245 с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин ; кн. 4). – ISBN 9989-640-23-8
670189
   Македонскиот народ и 1 декември 1918 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 24, [2] с.
670190
  Илиевски П.Хр. Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишнината од донесуваньето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот, Скопjе, 7.06.2005 / Петар Хр. Илиевски ; Македонска Академиjа на науките и уметностите ; уредник Б. Ристовски. – Скопjе, 2005. – 24 с. – (Свечени собири ; свеска 50)
670191
  Георгиевски Х. Македонскиот роман : 1952-2000 / Христо Георгиевски. – Скопje : Матица Македонска, 2002. – 383, [1] с. – ISBN 9989-48-420-1
670192
  Зографски Д. Македонскиот таен револуционерен комитет и "Отм"щение" / Д. Зографски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1954. – 76, [5] с.
670193
   Македонскиот урбан расказ. – Прилеп : Стремеж, 2001. – 162с. – ISBN 9989-811-24-5
670194
  Китевски А. Македонскиот фолклор предизвик за конструиранье модерна облека / Андреjа Китевски. – Скопjе : Камелеон, 2008. – 108, [ 3 ] с. : ил., [ 8 л. ил. ]. – ISBN 978-9989-2517-9-5
670195
  Пенушлиски К. Македонскиот фолклор. / К. Пенушлиски. – Скопіе., 1981. – 536с.
670196
  Чипан Б. Македонските градови во Х1Х век и нивната урбана перспектива / Б. Чипан. – Скопіе, 1978. – 134с.
670197
  Тополиньска Зузана Македонските диjалекти во Егеjска Маkедониja / Тополиньска Зузана; МАHУ. – Ckoпje. – ISBN 9989649367
Кн. 1 : Синтакса, т. 2. – 1997. – 248 с.
670198
  Тополиньска З. Македонските диjалекти во Егеjска Македониja = Macedonian dialects in the Aegean part of Macedonia / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Ckoпje : МАНУ. – ISBN 9989-649-12-X
Кн.1 : Синтакса ; т.1 : 1. Механизми на предикациjа. 1.1. Конструкции на глаголски предикати. – 1995. – 323 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
670199
  Мишеска Томик Македонските клитики во балканското окружение = Macedonian clitics in Balkan context / Олга Мишеска Томик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 103, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-608-203-014-2
670200
  Томовски К. Македонските маjстори-градители од деветнаесеттиот век = 19th century Macedonian builders / Крум Томовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уместностите, 2006. – 171 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с.159-162. – ISBN 9989-101-64-7
670201
  Иваноски О. Македонските словени од VI до IX век / О. Иваноски. – Скопіе, 1962. – 96 с.
670202
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 39 с.
670203
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 68 с.
670204
  Палешутски К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 19178-1941 гг. / К. Палешутски. – София, 1983. – 221с.
670205
  Петровски Т. Македонско-ромски и ромско-македонски речник = Makedonsko-romano i romano-makedonsko alavari / Траjко Петровски, Боне Величковски. – Скопjе : Ворлдбук, 1998. – 496 c. – Парал. тит. арк., передм. та зміст парал. макед. та циганською мовами. – ISBN 9989-761-09-6
670206
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
1 : A - M. – 1997. – 559, [ 1 ] c.
670207
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-251-0
2 : H - П. – 1997. – 527, [ 1 ] c.
670208
   Македонско-руски речник = Македонско-руский [ тобто русский ] словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
3 : Р - Ш. – 1997. – 589, [ 1 ] c.
670209
   Македонско-русский словарь : 30000 слов. – Москва : [Б. в.], 1963. – 576 с.
670210
  Спасов А. Македонско-словенечки книжевно-културни релации = Macedonian-Slovenian literary-cultural relations / Aлександар Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите ; [ уред. : Петар Хр. Илиевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 152, [ 1 ] c. – Библиогр.: c.151-152. – ISBN 9989-649-45-6
670211
   Македонско-украински културни врски (10-20 век) = Македонсько-українські культурні зв"язки (10-20 століття) : зб. од научната конф. одржана во Охрид на 21-23 окт. 2003 г. – Скопjе. – ISBN 9989-101-33-7
Кн. 2. – 2004. – 324, [ 3 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ.
670212
  Надин Б. Македонско-француски разговорник : [ во секоja ситуациja за секого : 5000 зборови и изрази : практичен прирачник ] / Борче Надин, Ирена Павловска. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 84 с. – ISBN 9989-48-021-4
670213
  Наумоски П. Македонско антимонополско право : закон против ограничуванье на конкуренциjата и закон против нелоjалната конкуренциjа : коментар : со прилог на Законот за заштита на потрошувачите / Петар Наумоски. – Скопjе : Магнат, 2001. – 326, [2] с. – ISBN 9989-9863-5-5
670214
  Вишняков Я.В. Македонское движение и переворот в Сербии 29 мая 1903 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе ранее неизвестных документов из Государственного архива РФ и Архива внешней политики Российской империи рассматривается македонское движение накануне переворота в Сербии 29 мая 1903 г.
670215
   Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основаньето на Македонската академиja на науките и уметностите : Прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 jуни 1996 година во Скопjе. – Skopje, 1997. – 350 с. – ISBN 9989649332
670216
  Димевски С. Македонското национално ослободително движенье и егзархиjата (1893-1912) / С. Димевски. – Скопjе, 1963. – 110 с.
670217
   Македонська новела. – Киев, 1972. – 363 с.
670218
  Гурінова О. Македонське питання в дзеркалі преси балканських країн (1914-1915) / Оксана Гурінова // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-7146-3
670219
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878-1919 рр. : навчальний посібник [для студентів історичного факультету денного відділеня спеціальності "Всесвітня історія"] / Д.В. Миколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2011. – 119, [1] с., [2] арк. к. – Бібліогр.: с. 115-119
670220
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878 - 1919 рр. : тематичний план і методичні рекомендації до спеціального курсу : для студ. іст. ф-ту заочного відділення спец. "Всесвітня історія" / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 24 с. – (Методична література)
670221
  Ристовська Пиличкова Ясминка Македонські традиційні жіночі головні прикраси - функція і значення // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 80-84. – ISSN 0130-6936
670222
  Малинов Зоранчо Македонські шопи - кордони, ідентичність і перспективи // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 17-21. – ISSN 0130-6936
670223
   Македонците и словенците во Jугославиjа. – Скопjе, 1999. – 159с. – ISBN 9989-624-0000
670224
  Робовски Н. Македонците од егеjскиот дел на Македониjа во Чехословачка / Н. Робовски. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 151 с.
670225
  Андоновски Х. Македонците под Грциjа во борбата против фашизмот / Х. Андоновски. – Скопjе, 1968. – 227 с.
670226
   Макеевка. – Донецк, 1968. – 31с.
670227
  Запорожец М.К. Макеевка / М.К. Запорожец. – Донецк, 1969. – 127с.
670228
  Кузнецов А. Макей и его хлопцы / А. Кузнецов. – Ульяновск, 1954. – 440с.
670229
  Паршуков Е.М. Макет газеты / Е.М. Паршуков. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
670230
   Макет для снятия статических характеристик электронных ламп. – Москва, 1969. – 15 с.
670231
  Рябічев В.Л. Макет мережевого видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 91-94


  Розглянуто загальні підходи до створення макету мережевого видання. Проаналізовано інструментарій та специфіку роботи інтернет-журналіста. Запропоновано технічні параметри інтернет-видання. The main approaches to creation of Internet edition layout ...
670232
  Мардасов Н.Д. Макетный метод проектирования в гражданском строительстве / Н.Д. Мардасов, Е.И. Пугач. – Москва, 1980. – 167с.
670233
  Семовских Г.В. Макеты по проекционному черчению (Метод. пособие) / Г.В. Семовских. – перераб. и доп. – Свердловск, 1965. – 87с.
670234
  Поженян Г.М. Маки / Г.М. Поженян. – М, 1981. – 245с.
670235
  Бойко Б.М. Маки багряные : роман / Б.М. Бойко. – Москва, 1988. – 396 с.
670236
  Бондар В.Т. Маки на дроту / В.Т. Бондар. – Х, 1959. – 88с.
670237
  Цибульський П.Д. Маки над морем : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1965. – 168 с.
670238
   Маки пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
670239
  Ураев С. Маки пустыни : стихи / С. Ураев; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
670240
  Мустафаев Ф.М. Маки цветут вечно / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1965. – 128с.
670241
  Бойко Б.М. Маки червоні : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1983. – 284 с.
670242
   Маки, маки - гірка пам"ять війни [фото] // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 4


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
670243
  Карри П. Макиавелли / Патрик Карри, Оскар Зарате ; [пер. с англ. Харламовой Л.В.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 173, [2] с. – (Экспресс-эрудит). – ISBN 5-85880-572-8
670244
  Топор-Рабчинский Вл. Макиавелли и эпоха возрождения : Введение в изучение Макиавелли / Вл. Топор-Рабчинский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1908. – IV, 163 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1908, № 1-4. – Библиогр. в примеч.
670245
  Алексеев А.С. Макиавелли, как политический мыслитель / [Соч.] А.С. Алексеева. – Москва : Изд. книгопрод. А.Л. Васильева, 1880. – XI, [5], 336, XXXVII, [2] с.


  В РГБ есть электр ресурс
670246
  Темнов Е.И. Макиавелли. / Е.И. Темнов. – М, 1979. – 71с.
670247
  Юсим М. Макиавелли: карьера чиновника и судьба мыслителя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 226-229. – ISSN 0130-3864
670248
  Степанов И.А. Макиавеллиз и политическая мысль США. / И.А. Степанов. – Минск, 1982. – 152с.
670249
  Марчик Г.О. Макизар из брянских лесов. / Г.О. Марчик. – М, 1973. – 240с.
670250
  Орлова Т.В. Макіавеллізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 230. – ISBN 966-642-073-2
670251
  Пелехатий О. Макіавеллізм і маніпулятивна взаємодія у стосунках студентів та викладачів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 176-185. – ISSN 1810-2131
670252
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
670253
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
670254
  Мацевич А.Ф. Маківський колос : нарис / А.Ф. Мацевич. – Київ : Дніпро, 1982. – 80 с.
670255
   Макінтайр (Macintyre) Аласдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808-809. – ISBN 966-316-069-1
670256
  Шабалина М.В. Маккартизм, как проявление кризиса буржуазной демократии в США : Автореф... канд. ист.наук: / Шабалина М.В.; МГУ. – М., 1967. – 18л.
670257
  Супоницкая И.М. Маккартизм: новый взгляд? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 74-89. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, большинство американцев не могут назвать Маккарти героем и не перестанут видеть в маккартизме позорную страницу своей истории, выпадающую из национальной политической традиции.
670258
   Маккартні зібрав нас на Майдані, але не об"єднав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 4-5. – ISSN 0130-5212
670259
  Знаков В.В. Маккиавелизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.45-55. – ISSN 0042-8841
670260
  Шифрин Михаил Маклаю женщин не нужно : антропология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 86-94 : Фото
670261
  Куліш М.Г. Маклена Граса : п"єси / Микола Куліш. – Харків : Фоліо, 2007. – 318 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3531-8
670262
  Спешнев А. Маклухо-Маклай / А. Спешнев, В. Волькенштейн. – М., 1948. – 87с.
670263
  Фокина О.А. Маков день / О.А. Фокина. – М., 1978. – 112с.
670264
   Маков Костянтин Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 102. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
670265
  Гиппиус З.Н., Мережковский Д., Философов Д. Маков цвет : драма в 4 д. / З.Н. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина], 1908. – 216 с.


  Авторы: Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941) Философов, Дмитрий Владимирович (1872-1940)
670266
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1969. – 262с.
670267
  Москвитин А.М. Маков цвет / А.М. Москвитин. – М, 1975. – 95с.
670268
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1981. – 558с.
670269
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – М., 1985. – 47с.
670270
  Маняк В.А. Макове поле : повісті і оповідання / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 232 с.
670271
  Отон Людвиг Маковеї : Драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ;В перекладі А. Хрущицького // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 88 с. – ("Театральна бібліотека")
670272
  Отон Людвиг Маковеї : драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ; В перекладі А. Хрущицького. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 88 с. – (Театральна бібліотека ; Кн. 7)
670273
  Жак І. Маковицькі нути / І. Жак. – Пряшев, 1960. – 160с.
670274
  Благов Н.Н. Маковое поле / Н.Н. Благов. – Ульяновск, 1962. – 87с.
670275
  Раджабов И.Р. Макомы. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 821 / Раджабов И.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т искусств. – Ташкент-Ереван, 1970. – 216л.
670276
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1960. – 327с.
670277
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – 3-е изд. – Архангельск, 1973. – 296с.
670278
   Макр Шагал - книжный иллюстратор : Каталог выставки из собрания Эрмитажа. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1987. – 85 с.
670279
  Федотова В.А. Макраме / В.А. Федотова, В.И. Федотов. – К., 1990. – 84с.
670280
  Макаренко Д.Є. Макридін Володимир Петрович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
670281
  Петренко И.А. Макро- и микромицеты лесов Якутии / И.А. Петренко. – Новосибирск, 1978. – 134с.
670282
  Ефимов Ю.В. Макро- и микроструктура сверхпроводящих сплавов / Ю.В. Ефимов. – Москва, 1984. – 261 с.
670283
   Макро- и микроэлементы в минеральном питании растений. – Рига : Зинатне, 1979. – 232с.
670284
  Упитис В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей / В.В. Упитис. – Рига, 1983. – 239с.
670285
  Упит В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Упит В.В.; Ин-т физиологии растений АН УССР. – К., 1985. – 42л.
670286
   Макро- и микроэлементы в регуляции обмена веществ растений. – Кишинев, 1983. – 99с.
670287
  Водяницкий Ю.Н. Макро- и микроэлементы, включая редкие земли, в некоторых почвах острова Сахалин / Ю.Н. Водяницкий, Д.В. Манахов, А.Т. Савичев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1210-1221 : схема, табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
670288
  Кармазиненко С.П. Макро- і мікроморфологічні ознаки верхньоплейстоценових викопних грунтів долини Дніпра в межах території України : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-17 : Рис., карти. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
670289
   Макро- і мікросоціальна інженерія: соціоінженерний практикум : Збірник практичних та тестових завдань: Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / В.І. Подшивалкіна, М.П. Лукашевич, Є.І. Суїменко, Т.Г. Каменська; Мін-во освіти і науки України; Ін-тут вищої освіти АПН України. – Одеса : "Астропринт", 2001. – 236с. – ISBN 966-549-713-8
670290
  Баластрик Л. Макро- та мікроекономічні детермінанти державного сектора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення сутності державного сектора в ринковій економіці, виокремлено макро та мікро рівні, досліджено основні критерії щодо оптимізації його розмірів. Modern approaches to determination of essence of ...
670291
   Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / [Федоренко В.Г. та ін.] ; за наук. ред. Федоренка В.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Алерта, 2013. – 727, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник основ. екон. термінів: с. 681-715. – Бібліогр.: с. 716-717. – ISBN 978-617-566-178-9
670292
  Михайлов Н.В. Макро-микроморфология нервов и биомеханика грудной клетки домашних млекопитающих и птиц. : Автореф... доктор биол.наук: / Михайлов Н.В.; Казан. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана. – Казань, 1964. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
670293
  Лямин Л.В. Макроассемблер MASM. / Л.В. Лямин. – М., 1994. – 320с.
670294
  Соколенко П.Т. Макроассемблер в среде ОС ДВК / П.Т. Соколенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 239с.
670295
  Остапенко Г.П. и др. Макроассемблер для СМ 1700 / Г.П. и др. Остапенко. – М., 1990. – 238с.
670296
  Щербакова З.П. Макробентос (донная фауна) водоемов Воронежской области как кормовая база хозяйственно-полезных рыб. : Автореф... Канд. биол.наук: / Щербакова З.П.; М-во высш образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1958. – 16л.
670297
  Каменев Геннадий Михайлович Макробентос сублиторали бухты кратерной (О.Янкича, Курильские о-ва) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каменев Геннадий Михайлович; АН СССР, Дальневосточное отд., Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 25л.
670298
  Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира : Пособие для студентов вузов / И.А. Родионова. – Москва : Московский Лицей, 2000. – 240с. – ISBN 5-7611-0228-5
670299
  Воронков М.Г. Макрогетероциклы / М.Г. Воронков. – Москва, 1988. – 32с.
670300
  Литвиненко С.М. Макроекогонічний аспект регіональної економічної інтеграції. : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; НУ ім. Т.Шевченка. – К, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
670301
  Бурда М. Макроекономиjа : европски текст / Маjкл Бурда & Чарлс Виплоц ; прев.: Зоран Jовановски. – прев. на второто изд. – Скопje : Ина-комерц, 2001. – 527 с. – На суперобкл. також: Специjално издание. – ISBN 9989-9536-7-8
670302
  Бугаян И.Р. Макроекономика : Учебное пособие / И.Р. Бугаян. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01009-0
670303
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
670304
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2 : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-421 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-288-2
670305
  Семюелсон П.А. Макроекономіка / П.А. Семюелсон, В.Д. Нордгауз. – Київ : Основи, 1995. – 574 с. – ISBN 5-7707-5603-9
670306
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. економ. вищ. навч. закл. / В.Д. Базилевич; МОУ; ІСДУ; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ, 1995. – 109с. – ISBN 5-7763-4341-0
670307
   Макроекономіка. – Київ : Либідь, 1995. – 157с.
670308
  Дорнбуш Р. Макроекономіка = Macroeconomics / Р. Дорнбуш, Фішер Стенли; Пер.з англ. В. Мусіїнко та В. Овсіїнко. – Київ : Основи, 1996. – 814с. – ISBN 966-500-090-Х
670309
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; МОУ; Київський держ. торг.-екон. ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 224с. – ISBN 966-529-050-9
670310
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв"язання: Навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 144с. – ISBN 966-529-070-3
670311
  Бурда М. Макроекономіка : Європейский контекст. Пер. з англ. / М. Бурда, Виплош Чарльз. – Київ : Основи, 1998. – 688с. – ISBN 966-500-205-8
670312
  Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко. – Київ : Либідь, 1999. – 288с. – ISBN 966-06-0121-2
670313
  Манків Грегорі Н. Макроекономіка : Підручник для України / Грегорі Н. Манків; Наук.ред.перекладу С.Панчишина. – Київ : Основи, 2000. – 588с. – ISBN 966-500-231-7
670314
   Макроекономіка : Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 448с. – ISBN 966-7574-09-1
670315
  Старченко В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Старченко; Європейський університет. – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2001. – 104с. – ISBN 966-7508-75-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
670316
  Панчишин С.М. Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.М. Панчишин. – Київ : Либідь, 2001. – 616с. – ISBN 966-06-0206-5
670317
  Панчишин Степан Макроекономіка : Тести і задачі / Панчишин Степан. – Київ : Либідь, 2002. – 216с. – ISBN 966-06-0246-4
670318
  Солонінко К.С. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / К.С. Солонінко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 320с. – ISBN 966-7938-88-3
670319
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальній посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-32-7
670320
  Панчишин Степан Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Панчишин Степан. – 2-е вид., стереот. – Київ : Либідь, 2002. – 616с. – ISBN 966-06-0244-8
670321
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-215-2


  Систематизовано основні положення макроекономіки
670322
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : Практикум: Навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – Київ : Вікар, 2003. – 239 с. – ISBN 966-7131-49-1
670323
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – Київ : Знання, 2004. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-8148-05-3
670324
   Макроекономіка = Macroeconomics : Навчальний посібник. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – 184с. – ISBN 966-8515-14-5
670325
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 184с. – ISBN 966-608-461-9


  Систематизовано основні положення макроекономіки
670326
  Мельникова В.І. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Мельникова, Н.І. Климова; Мін-во освіти і науки України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т" Укр. акад. банківської справи; Харківська філія. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2005. – 395с. – ISBN 966-8556-11-9
670327
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : Навчальний посібник / О.Я. Базілінська; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 442с. – ISBN 966-364-011-1
670328
  Круш П.В. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с. – ISBN 966-364-098-7
670329
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-346-030-Х
670330
  Панчишин С.М. Макроекономіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Степан Панчишин. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 616с. – ISBN 966-06-0360-6
670331
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Харкянен. – Київ : Каравела, 2006. – 176с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-62-8
670332
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2006. – 368с. – ISBN 966-326-138-2
670333
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 623с. – ISBN 966-346-062-8
670334
   Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька; МОНУ; Запорізьк. ін-т держ. та муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-260-2
670335
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навч. посібник / І.А. Кучерявенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 966-7131-82-3


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
670336
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – 704с. – ISBN 978-966-346-417-6


  Висвітлено найважливіші положення теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Показана соціальна зумовленість виникнення відомих теоретичних концепцій з макроекономіки. Узагальнено здобутки світової та вітчизняної науки.
670337
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
670338
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 743 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-484-8(м"яка обкладинка)
670339
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вікар, 2008. – 239 с. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 978-966-7131-94-4


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
670340
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 744 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-421-3 (тверда пал.)


  Для студентів економічних спеціальностей
670341
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навчальний посібник / В.Д. Базилевич В.Д., Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2009. – 368 с. – ISBN 966-326-138-2
670342
  Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 441, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 966-574-781-9
670343
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 3-тє вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
670344
  Кліменко О.М. Макроекономіка : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кліменко О.М., Крюкова О.М., Бріль М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-966-676-491-4
670345
  Литвицький В. Макроекономіка 2001 року: прискорене зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1605-2005
670346
  Панасюк Б.Я. Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 9-16. – ISSN 2221-1055
670347
  Фельдерер Б. Макроекономіка і нова макроекономіка : Підручник / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург. – Київ : Либідь-Нічлава, 1998. – 464с. – ISBN 966-06-0118-2
670348
  Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду : Український контекст / М. Павловський. – Київ : Техніка, 1999. – 336с. – Ксерокопія видання. – ISBN 966-575-057-7
670349
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економіча політика / І.Ф. Радіонова. – Київ : Таксон, 1996. – 240с.
670350
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-8019-95-1
670351
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2012. – 419, [1] с. : іл.,табл. – Глосарій: с. 405-419. – Бібліогр.: с. 403-404. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-95-1
670352
   Макроекономіка та макроекономіча політика : навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. ; науковий ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2008. – 699 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-392-6
670353
  Лановий В. Макроекономіка чи макродефектономіка? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-61


  Є підсистема державного управління, незначні вдосконалення чи помилки якої прямо відображаються на доходах усіх громадян, рівні цін, процентах за кредитами, кількості безробітних у країні, заощадженнях тощо. Це - макроекономіка, сфера впливу держави на ...
670354
  Артьомова Т. Макроекономіка. Підручник // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
670355
  Гриценко А. Макроекономіка. Підручник. Тема 27. соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання / А. Гриценко, В. Подлєсна // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
670356
  Бобух І. Макроекономіка. Підручник. Тема 28. Економічний розвиток і зростання / І. Бобух, І. Барановська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-117 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
670357
  Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 401 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0174-5


  Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Макроекономіки“. Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника „Макроекономіка”, у практичну площину, сприяє ...
670358
  Бутук О.І. Макроекономіка. Тренінг-курс : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 235 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-265-5
670359
  Довбенко М.В. Макроекономіка: ефект позитивних очікувань // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-62. – ISSN 0372-6436
670360
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум : практикум : навчальний посібник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 550 c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-753-5
670361
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / І.Ф. Радіонова; Університет економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2004. – 348с. – ISBN 966-7128-45-8
670362
  Литвицький В. Макроекономічна анемія (передрецесія і дезінфляція) // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-27. – ISSN 1605-2005
670363
  Кулик В.В. Макроекономічна динаміка аграрного сектору Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 167-175. – ISSN 2221-1055
670364
  Вірченко А. Макроекономічна ефективність елементів трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 75-79. – ISSN 1818-2682
670365
  Скрипниченко М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 4-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
670366
  Анісімова О.Ю. Макроекономічна концепція платіжного балансу: теорія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: 18 назв.


  This article examines theoretical and empirical aspects of the macroeconomic balance approach to the balance of payments. The limitations and specifics of the models for developed and developing countries are highlighted.
670367
  Шкрабалюк Ю. Макроекономічна модель загальної рівноваги з жорсткими цінами Р. Дорнбуша // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 37-39


  Рудигер (Руди) Дорнбуш — американський економіст німецького походження.
670368
  Лопатін Олексій Костянтинович Макроекономічна модель тіньової економіки України / Лопатін Олексій Костянтинович, Гарбар Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 125-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми математичного моделювання тіньової економіки України з огляду на розробку методів кількісної оцінки стратегій детінізації. Для побудови макромоделі проаналізовано найбільш адекватні для економіки України методи визначення ...
670369
  Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 5-23. – ISSN 0131-775Х
670370
  Савченко А.Г. Макроекономічна політика : Навчальний посібник / А.Г. Савченко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 166с. – ISBN 966-574-223-Х
670371
   Макроекономічна політика : ( курс лекцій та семінарських занять). – Київ : НаУКМА, 2006. – 55 с.
670372
  Гомулка Ст. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою (1989-1999) // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.5-24. – ISSN 1684-906Х
670373
  Рубцова М.Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ю. Рубцова, О.О. Сльозко. – Київ : Освіта України, 2010. – 383, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 369-372 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-188-161-6


  Шановному Леоніду Васильовичу з великою вдячністю від автора за підтримку в роботі і житті. 09.11.2010 р. (Рубцова)
670374
   Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки : монографія / [Радіонова І.Ф. та ін.] ; за наук. ред. І.Ф. Радіонової ; М-во освіти і науки України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. : 25 років Університет "КРОК". – Бібліогр.: с. 224-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-170-016-0
670375
  Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014-2019 рр.: банківська і фінансова сфери / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 10 (224). – С. 20-24. – ISSN 2310-2624
670376
  Скрипниченко М. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 78-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
670377
  Чумак П.О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 188-195
670378
  Гончаренко А.І. Макроекономічна ситуація як фактор розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 297-298. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
670379
  Башнянин Г.І. та інші Макроекономічна соціалізація в перехідних економічних системах: її суть та ефекти // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 132-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
670380
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблеми макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 7-14 : Табл., рис.
670381
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблема макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 25-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
670382
  Ткаліч Т.І. Макроекономічна стабільність в Україні - вплив зовнішнього кредитуванн / Т.І. Ткаліч, А.С. Філіпенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 11-15. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
670383
  Фрадинський О. Макроекономічна характеристика тіньової економічної діяльності // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 128-132. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
670384
   Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. – Київ : Форт, 2000. – 336с. – ISBN 966-02-1590-8
670385
  Унковська Т. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-60 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1811-3141
670386
  Литвицький В. Макроекономічне обличчя України сьогодні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 1605-2005
670387
  Горобченко Д.В. Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку / Д.В. Горобченко, В.І. Вороненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
670388
  Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 40-45. – ISSN 1818-5754
670389
  Уманців Ю. Макроекономічне рахівництво: концепції, принципи та напрями розвитку / Ю. Уманців, Г. Уманців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 1605-2005
670390
  Пилипенко В.В. Макроекономічне регулювання валютно-курсової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 58-61.
670391
  Козак Д.А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 215-220 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
670392
  Ткачук В. Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
670393
  Нікулін В.В. Макроекономічний аналіз банківської системи України: основні проблеми та можливі шляхи їх розв"язання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 53-56. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
670394
  Голубій І.Є. Макроекономічний аналіз взаємного впливу інвестицій і зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 107-115
670395
  Мартиненко В.В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 402-409. – ISSN 1993-6788
670396
  Головко В. Макроекономічний аналіз економіки України на основі рахунків фінансових потоків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1605-2005
670397
  Огліх В. Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування України / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 1810-3944
670398
  Калюжний В.В. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
670399
  Река Г.В. Макроекономічний аналіз інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
670400
  Сергієнко О. Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 415-422. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
670401
  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки : навч. посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-301. – ISBN 978-966-496-323-4
670402
  Калюжний В. Макроекономічний аналіз податку на додану вартість // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-17. – ISSN 0131-775Х
670403
  Козюк В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки : макроекономіка / В. Козюк, Н. Атамась // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 30-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
670404
  Завгородня О.О. Макроекономічний аналіз та оцінка результатів інноваційної динаміки (теоретико-методологічні аспекти) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 234-243. – ISSN 2306-546X
670405
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 9-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
670406
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
670407
  Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва = Macroeconomic analysis of commodity form of production / С.М. Панчишин; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 452 с. – ISBN 966-613-334-2
670408
  Користін О.Є. Макроекономічний аналіз чинників поширення феномену "відмивання грошей" // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 44-49. – (Економічні науки ; № 1)
670409
  Бондаренко Н.В. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 14-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
670410
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтеграції : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
670411
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтерграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
670412
  Возьний К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв"язки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 23-26. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
670413
  Малахова О. Макроекономічний вплив банківської системи на темпи економічного зростання в Україні / О. Малахова, К. Новацька // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 113-119. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
670414
  Копич Р. Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1810-3944
670415
  Литвицький В. Макроекономічний дебют 2000 року: ознак зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 3-7
670416
  Сунцова О.О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретічні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 25-36 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
670417
  Жукова Юлія Миколаївна Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні : Дис... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Жукова Юлія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 2000. – 218л. – Бібліогр.:л.186-196
670418
  Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров"я : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
670419
  Жукова Ю.М. Макроекономічний механізм фінансуваня науки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Жукова Ю. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
670420
  Швець В. Макроекономічний облік у системі національних рахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 49-58
670421
  Швець В.Т. Макроекономічний облік у Системі національних рахунків (СНР) / В.Т. Швець, О.В. Надольна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-36. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються зміни системи обліку і статистики, зокрема запровадження принципово нового макроекономічного обліку, побудованого на ринкових засадах, і прийнятого світовим співтовариством.
670422
  Юрченко Ю.М. Макроекономічний підхід до діяльності залізничного транспорту / Ю.М. Юрченко, О.М. Широкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
670423
  Довбенко М. Макроекономічний підхід до...Нобелівської премії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-99 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
670424
  Трощинський П.В. Макроекономічний потенціал України в контексті її євроінтеграційної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 204-206. – Бібліогр.: на 12 пунктів
670425
  Воловодюк С.С. Макроекономічний розвиток будівельно-індустріального комплексу у забезпеченні економічного зростання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
670426
  Попова В.В. Макроекономічний розвиток як результат комбінації виробничих факторів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-135. – ISBN 966-614-021-7
670427
  Литвицький В. Макроекономічний тандем: протиріччя руху // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 3-11.
670428
  Ткаченко Н.Б. Макроекономічні аспекти державних закупівель / Н.Б. Ткаченко, Ю.М. Уманців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 82-88
670429
  Федірко М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 32-39. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
670430
  Жаліло Я.А. Макроекономічні аспекти конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 41-52. – ISBN 966-614-021-7
670431
  Слухай С. Макроекономічні аспекти міжбюджетних трансфертів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 16-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
670432
  Савич В.І. Макроекономічні аспекти розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі чинники макросередовища житлової іпотеки в Україні. The some factors of environment of housing mortgage in Ukraine are analized in article.
670433
  Вороніна Ю.Є. Макроекономічні аспекти функціонування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 56-60. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
670434
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 293 л. – Додатки: л. 213-293. – Бібліогр.: л. 191-212
670435
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
670436
  Желюк Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики / Т. Желюк, А. Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 70-79. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
670437
  Зимовець В.В. Макроекономічні диспропорції, фінансовий ринок та інвестиційна активність в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 69-75.
670438
  Данилюк В.О. Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
670439
  Царук О.В. Макроекономічні ефекти державного боргу як об"єкт статистичного вивчення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-25. – Бібліогр.: 9 назв
670440
  Федірко Н. Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України / Н. Федірко, А. Константінова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 155-179. – ISSN 1811-9824
670441
  Женчак О. Макроекономічні ефекти старіння населення країн СНД // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 215-222. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
670442
  Голюк В.Я. Макроекономічні ефекти сучасної валютної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-193. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Висвітлено особливості валютної політики в Україні протягом 1999-2001 рр. у контексті її впливу на макроекономічну ситуацію у державі.
670443
  Безтелесна Л.І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
670444
  Ковальчук Т. Макроекономічні й фінансові проблеми суверенної України : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 15-33 : Табл.
670445
  Горбачук В. Макроекономічні методи / В. Горбачук. – Київ : Альтерпрес, 1999. – 263 c. – ISBN 966-542-166-2
670446
  Горбачук Василь Макроекономічні методи: теорії та застосування / Горбачук Василь; Нац.тех.ун-т Укр."КПІ".Фіз.-техн.ін-т.Інформ.аген.США.Амер.рада по співроб.у гал.освіти та вивч.мов. – Київ : Кий, 2000. – 271с. – ISBN 966-7161-36-6
670447
  Трощинський П.В. Макроекономічні механізми забезпечення євроінтеграційного курсу країн Центральної і Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес економічної трансформації країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Визначено макроекономічні механізми забезпечення їх євроінтеграційного курсу. Проаналізовано елементи досвіду стабілізації країн ЦСЄ, які корисно враховувати Україні при ...
670448
  Харламова Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 232-239. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
670449
  Козюк В. Макроекономічні наслідки експоненціальних трендів глобальних фінансових дисбалансів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35 : Рис. – ISSN 0131-775Х
670450
  Кирилич Ю. Макроекономічні наслідки фінансової лібералізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 65-69. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Окреслено основні ефекти від фінансової лібералізації на макроекономічну ситуацію.
670451
  Гриценко А. Макроекономічні основи удосконалення податкової політики та її вплив на міжбюджетні відносини // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.10-12
670452
  Лебеда Т.Б. Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
670453
  Цап М.В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 35-40. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено узагальненню обсягів та рівня імпортозалежності економіки України, ідентифікації чинників імпортозаміщення. Проаналізовано обсяги внутрішнього виробництва, роздрібного товарообороту, доходів і витрат населення. Зроблено висновки щодо ...
670454
  Мігай Н.Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
670455
  Шинкарук Л. Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 61-69 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
670456
  Фещук С.Л. Макроекономічні показники за І півріччя 2000 року / С.Л. Фещук, Р.П. Кайдашев // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 75-97 : табл.
670457
  Чугаєв О. Макроекономічні показники нових країн-членів у контексті розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні макроекономічні наслідки розширення ЄС для країн Балтії та Центральної Європи. Розглянуто зростання ВВП, безробіття, інфляцію, баланс державного бюджету і баланс поточного рахунку. Здійснено загальну оцінку рішення вступу до ЄС. The ...
670458
  Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-69
670459
  Михайлик О.М. Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів в будівництві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 105-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)
670460
  Карабаза І.А. Макроекономічні причини невизначеності на світовому ринку залізорудної сировини // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 118-121
670461
  Сергієнко О.М. Макроекономічні проблеми виробництва ВВП України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 26-30
670462
  Пітюлич М.І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М.І. Пітюлич, В.А. Шинкар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 43-51. – ISSN 1562-0905
670463
  Шинкар В.А. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах ринкової економіки / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 8-12. – (Економіа ; Вип. 25)
670464
  Вакуленко І.О. Макроекономічні проблеми організації закупівель за державні кошти // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 27-30. – ISBN 978-617-645-233-1
670465
  Пивоваров М.Г. Макроекономічні проблеми розвитку малих підприємств у аграрному комплексі / М.Г. Пивоваров, П.В. Сироватка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 258-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
670466
  Савка Н.В. Макроекономічні проблеми розвитку підприємництва у перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.03 / Савка Н. В.; МО Укр. Льв.ДУ. – Львів, 1997. – 25л.
670467
  Богдан Т.П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 86-98. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
670468
  Олійник Д.І. Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 31-41. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
670469
  Панчишин С. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С. Панчишин, М. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 3-9. – ISSN 2078-5860
670470
  Шевчук В.О. Макроекономічні ризики прискореної акумуляції зовнішнього боргу в економіці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 159-166
670471
  Куклік К.А. Макроекономічні ризики проектного фінансування у контексті фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 29-37. – ISSN 1993-6788
670472
  Бублик Є.О. Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
670473
  Біленко Ю. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 218-230. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
670474
  Жихор О. Макроекономічні тенденції функціонування трансформаційної економічної системи України / О. Жихор, Д. Жерліцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Проведено класифікацію за періодами функціонування трансформаційної економічної системи України на основі ключових макроекономічних показників. Досліджені макроекономічні тенденції щодо функціонування і розвитку економіки України в умовах ...
670475
  Литвицький В. Макроекономічні тренди 2004 року : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-16. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-2005
670476
  Литвицький В. Макроекономічні тренди кінця 2001 року : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 37-40. – ISSN 1605-2005
670477
  Карп"юк О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 45-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
670478
  Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 128-141


  Розкрито сутність поняття "стійкість економічної системи". Досліджено макроекономічні умови її формування. Сформульовані основні тенденції світогосподарського устрою, які зумовлюють підвищений ризик дестабілізації національних економік. Визначено ...
670479
  Макаренко І.П. Макроекономічні умови формування та управління розвитком НІС : монографія / І.П. Макаренко ; Ін-т еволюційної економіки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 320 с. – На обкл.: Анатомія економічних криз у контексті інноваційних процесів. – ISBN 978-966-1648-20-2
670480
  Штань М.В. Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6814
670481
  Борисюк К.М. Макроекономічні фактори формування та розвитку ринку іпотеки в Україні / К.М. Борисюк, М.О. Бурмака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 38-43
670482
  Калінкова І.Ю. Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
670483
  Лютий І.О. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / І.О. Лютий, А.С. Криклій, І.Є. Януль // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр.: 9 назв
670484
  Копич Р. Макроекономічні чинники фіскальної політики країн з перехідною економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 315-323. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
670485
  Гайдуцький А. Макроекономічні чинники формування міграційного капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
670486
  Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 44-60. – ISSN 1605-7988
670487
  Зимовець В. Макроекономфічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні / В. Зимовець, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-57
670488
  Тэн В.А. Макрозообентос озера Марка-Коль и использование его рыбами : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Тэн В.А.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
670489
  Каменев А.Г. Макрозообентос Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и его продукция : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Каменев А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
670490
  Шевцова Л.В. Макрозообентос устьевых участков притоков Десны / Л.В. Шевцова, В.Ю. Яворский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 712-719 : Рис. – ISBN 966-521-129-3
670491
  Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009. – 181 л. – Библиогр.: л. 156-181
670492
  Буренкова К.В. Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту ( 2 ) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Буренкова К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
670493
  Короткий В.А. Макроісторія України в мікровимірах Університету Св. Володимира : (слово від упорядників) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 7-18. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
670494
   Макрокинетика процессов в пористых средах : топливные элементы. – Москва : Наука, 1971. – 363 с.
670495
  Кублановский В.С. Макрокинетика разряда комплексных ионов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.05 / Кублановский В.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1981. – 48л.
670496
  Загуба В.Я. Макрокінетика окиснення сажі в присутності карбонатів лужних металів / В.Я. Загуба, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 55-60. – ISBN 966-594-601-3
670497
   Макрокінетика окиснення сажі киснем у присутності SiO2 / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, Л.Л. Педь, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-43. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено макрокінетику окиснення вуглецю киснем повітря у присутності діоксиду кремнію. Проведено оцінку можливості застосування макрокінетичного рівняння для обробки експериментальних даних з окиснення вуглецю з домішками.
670498
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
670499
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
670500
  Культин Н.Б. Макрокоманды MS Word / Н.Б. Культин. – Санкт-Петербург : BHV, 1998. – 304с. – ISBN 5-7791-0071-3
670501
  Гончарук Т.І. Макроконкурентоспроможність економіки: система показників та ії використання // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 17-19.
670502
  Фокін С. Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажу в оригіналі і перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-33. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу тих мовленнєвих характеристик персонажа у вихідному й цільовому текстах, що набувають функціональної значущості завдяки регулярній реалізації в контексті всього художнього тексту, зокрема, це так звані мовні аномалії та ...
670503
  Свербигуз В. Макрокосмічні моделі гетьманскої держави : до історії розвитку національних політико-філософських вчень кінця 17 ст. / Володимир Свербигуз. – Київ : Видавництво Аратта, 2009. – 36 с. – ISBN 978-966-8475-37-5
670504
  Жоробекова Ш.Ж. Макролигандные свойства гуминовых кислот / Ш.Ж. Жоробекова. – Фрунзе, 1987. – 194с.
670505
  Шевченко Р.И. Макролокализация пластической деформации в поли- и монокристаллах при знакопеременном кручении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.046 / Шевченко Р. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
670506
   Макромасштабные атмосферные процессы и среднесрочные прогнозы погоды в Арктике. – Л, 1989. – 252с.
670507
  Лепеха И.Г. Макромасштабные условия возникновения летних температурных аномалий : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 55-62 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
670508
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – Минск, 1978. – 192с.
670509
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 216с.
670510
  Горленко М.В. и др. Макромицеты Звенигородской биологической станции МГУ / М.В. и др. Горленко. – М, 1989. – 82с.
670511
  Эльчибаев А.А. Макромицеты севера Киргизии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биолнаук: / Эльчибаев А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по ботан.профилю Отдел.боил.наук. – Ташкент, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
670512
  Мартиненко С.В. Макроміцети дощових колекторних систем міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 2227-3220
670513
  Соломахіна В.М. Макроміцети урочищ зміїні та шелестові острови Канівського заповідника : біологія / В.М. Соломахіна, М.М. Пруденко, М.В. Кожушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-15 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
670514
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2003. – 192л. + Додатки: л.191-192. – Бібліогр.: л.167-190
670515
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
670516
  Ляшенко И.Н. Макромодели экономического роста / И.Н. Ляшенко. – К., 1979. – 152с.
670517
   Макромоделирование аналоговых интегральных микросхем. – Москва, 1983. – 247 с.
670518
   Макромоделирование интегральных микросхем / В.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, Ю.В. Королев, И.А. Ющенко; Королев Ю.В. – Київ : Техніка, 1985. – 112 с.
670519
  Казанцев С.В. Макромоделирование расширенного воспроизводства. / С.В. Казанцев. – Новосибирск, 1980. – 208с.
670520
  Василенко О.В. Макромоделі на основі в-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Василенко О.В.; НТУУ"КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
670521
  Олива О.В. Макромоделі нелінейних динамічних систем із неперіодичними процесами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Олива О.В.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
670522
  Лихоліт О.М. Макромоделювання надходжень податку на прибуток підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на макрорівні. Достовірність моделі проілюстровано на прикладі розрахунку податку за даними Держказначейства (бюджетні звіти), Держкомстату (бухгалтерські звіти) та Державної ...
670523
  Шмалій Сергій Леонідович Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Шмалій С.Л.; Нац. технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
670524
  Шмалій С.Л. Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Сергій Леонідович Шмалій; Нац. техн. ун=т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
670525
  Селепина Й.Р. Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.09 / Селепина Й.Р. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
670526
   Макромодель и прогноз развития экономики Украины. – Киев, 1992. – 97с.
670527
   Макромолекуды клеток и вирусов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 138 с. : табл.
670528
  Моравец Г. Макромолекулы в растворе / Г. Моравец. – М., 1967. – 398с.
670529
  Калнинь М.М. Макромолекулы и надмолекулярное строение полимеров / М.М. Калнинь. – Рига, 1988. – 144с.
670530
   Макромолекулы на границах раздела фаз. – Киев, 1971. – 264 с.
670531
  Строковская Л.И. Макромолекулярная структура и инфракционность ДНК вируса ядерного полиэдроза большой вощинной моли. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Строковская Л.И.; АН УССР.Ин-т молекулярн.биологии и генетики. – К, 1978. – 23л.
670532
  Помогайло А.Д. Макромолекулярные металлохелаты / А.Д. Помогайло, И.Е. Уфляну. – М., 1991. – 302с.
670533
  Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции / Н.А. Платэ. – М., 1977. – 255с.
670534
   Макромонитор СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-36. – ISSN 2074-6040
670535
  Рудік Г. Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) еx sіtu / Г. Рудік, В. Березкіна, В. Меньшова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень макроморфологічних особливостей вегетативних і генеративних органів 9 видів підродини Lamioideae Harley, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. Досліджені види мають різні таксономічні ранги і різні ...
670536
  Сірук М. Макрон vs Ле Пен / М. Сірук, О. Титаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 3


  Які уроки мають винести українськиі політики з президентських виборів у Франції?
670537
  Леві Макрон і постреволюційна ідея / Леві, Бернар-Анрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  На новогот президента покладається завдання: мріяти, винаходити, займатися мистецтвом "починань".
670538
  Мендрас М. Макрон: "Вікно можливостей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 11


  Експерт - про очікування французів від нового президента і його роль на міжнародній арені.
670539
  Корнєєв Д.Ю. Макронебезпека на мікрорівні / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 23-24. – ISSN 1605-9875
670540
  Литвицький Валерій Макропейзаж економіки в зеніті року // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-34. – ISSN 1728-6220
670541
   Макроплактон и нектон тропической Атлантики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 201 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-200
670542
  Найдьонова Л.А. Макропоетика грецьких народних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 223-230.
670543
  Ковпік С.І. Макропоетика духовності героя у слов"янській драматургії 19 століття. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 200-205. – ISBN 978-966-188-046-6
670544
  Никитин Ю.С. Макропористые адсорбенты на основе кремнезема для газовой и жидкостной хроматографии молекул и полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1975. – 39л.
670545
  Шатровский Л.И. Макропрограммирование в вычислительной среде ДОС/ЕС. / Л.И. Шатровский. – М., 1979. – 238с.
670546
  Браун П.Д. Макропроцессоры и мобильность программного обеспечения / П.Д. Браун. – Москва, 1977. – 253с.
670547
  Науменкова С.В. Макропруденциальный банковский надзор и условия обеспечения его эффективности / С.В. Науменкова, Е.Ю. Цыцык // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 66-72. – ISSN 1683-1942
670548
  Полікарпова О.С. Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 327-335. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макропруденційну політику центральних банків, висвітлено алгоритм прийняття рішень щодо застосування макропруденційних інструментів та їх класифікацію, пов"язаних із забезпеченням фінансової стабільності системи та окремих її ...
670549
  Жердецька Л.В. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 239-246. – ISSN 2313-4569
670550
  Богдан Т.П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління : фінансово-економічне регулювання / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 14-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
670551
  Щуревич О.І. Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 293-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
670552
  Шкляр А.І. Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
670553
  Пацера М. Макропруденційний аналіз - важливий елемент фінансової стабільності : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 41-42
670554
  Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 53-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
670555
  Милинчук В.К. Макрорадикалы. / В.К. Милинчук. – М., 1980. – 263с.
670556
  Гордош А. Макрорегион Дуная на карте Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 54-61. – ISSN 0201-7083
670557
  Белоусов В.Н. Макрорельеф и новейшие структуры юго-восточной части Восточного Саяна и Присаянья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Белоусов В.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 30л.
670558
  Корбозерова Н.М. Макроречення в сучасній іспанській мові / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 95-96. – ISBN 966-581-373-0
670559
  Шендерівська Л.П. Макрорівневі чинники,які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 139-143 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
670560
  Королев В.А. Макросейсмика Крымских землетрясений 1927 г. и сейсмическое микрорайонирование / В.А. Королев, А.М. Скляр, В.С. Князева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
670561
  Чалий О. Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей / О. Чалий, В. Ільєнко, С. Щербіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження макросейсмічних проявів відчутного землетрусу на території Сумської та Полтавської областей, який відбувся 03.02.2015 р. о 07 год. 56 хв. місцевого часу. Магнітуда М=4.6, інструментальні географічні широта й довгота: ...
670562
  Головкін Б.М. Макросередовищні детермінанти криміногізації психології та свідомості молодіжних кіл у відношенні збагачення засобами кримінального насильства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 448-454. – ISSN 1563-3349
670563
  Кобзістий П.І. Макросиноптичні умови формування полів опадів на Україні у літній період року / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 29)
670564
  Тодорой Д.Н. Макросистема ЕС-77 / Д.Н. Тодорой, А.В. Ахегукян. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 196с.
670565
  Єременко О. Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-34. – ISSN 0236-1477
670566
  Кучерявый В.И. Макроскопическая кинетика и моделирование промышленных хемосорбционных процессов, протекающих в противоточных колоннах с насадкой : Автореф... канд. техн.наук: / Кучерявый В.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 14л.
670567
  Кабанов А.С. Макроскопическая теория кристаллизации переохлажденных жидкостей и ее метеорологические приложения. / А.С. Кабанов. – Л, 1989. – 72с.
670568
  Власов А.А. Макроскопическая электродинамика : учеб. пособие / А.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 228 с.
670569
  Галицкий В.М. Макроскопическая электродинамика / В.М. Галицкий, В.М. Ермаченко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 158 с.
670570
  Гегузин Я.Е. Макроскопические дефекты в металлах / Я.Е. Гегузин. – М, 1962. – 252с.
670571
  Левицкий Ю.Т. Макроскопические дефекты кристаллической структуры и свойства материалов / Ю.Т. Левицкий. – Москва : Наука, 1988. – 200 с.
670572
  Карнюшин В.Н. Макроскопические и молекулярные процессы в газовых лазерах / В.Н. Карнюшин, Р.И. Солоухин. – Москва : Атомиздат, 1981. – 200 с.
670573
  Носов В.Г. Макроскопические квантовые эффекты в атомных ядрах / В.Г. Носов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 206 с.
670574
  Кресин В.З. Макроскопические квантовые явления / В.З. Кресин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
670575
  Максимов В.М. Макроскопические наблюдаемые и динамика в алгебраической статистической механике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Максимов В. М.; ЛГУ. – Л., 1977. – 21л.
670576
  Криводубский В.Н. Макроскопический турбулентный диамагнетизм и стабильность солнечных пятен // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 46-48
670577
  Ванин С.И. Макроскопическое строение и физико-механические свойства древесины некоторых древесных пород Азербайджана. / С.И. Ванин. – Ереван, 1948. – с.
670578
  Криводубський В. Макроскопічні структури в природі і на Сонці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-30. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд явищ самоорганізації в природі, зумовлених негативною турбулентною в"язкістю плазми. Проаналізовано роль маломасштабного ?2 ефекту Крейчнана в утворенні дискретних магнітних полів у сонячній конвективній зоні (СКЗ). Останній ефект ...
670579
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 170 л. – Бібліогр.: л. 150-170
670580
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
670581
  Хусаинов Б.С. Макросредства в языке Ассемблера ЕС ЭВМ / Б.С. Хусаинов. – М, 1978. – 94с.
670582
  Воробьев В.И. Макроструктура облачного покрова северного полушария / В.И. Воробьев. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1990. – 220 с.
670583
  Бакалин Ю.И. Макроструктура стеклоємаливых покріытий / Ю.И. Бакалин. – Минск, 1978. – 126с.
670584
  Кущ Е.О. Макроструктури упередженого дискурсу американських, британських і російських політиків // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 145-150
670585
  Крючкова І.В. Макроструктурне інституційне табло економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – C. 7-30. – ISSN 1605-7988
670586
  Крючкова І.В. Макроструктурний дизайн економік України та країн ОЕСР // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-28. – ISSN 1605-7988
670587
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36 : Табл. – ISSN 0131-775Х
670588
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36. – Бібліогр.: с. 27-30, 36. – ISSN 0131-775Х


  Визначено особливості динаміки і структури інвестиційного процесу в корпоративному секторі України. Проведено порівняльне оцінювання інвестицій, випуску та доданої вартості в розрізі видів економічної діяльності. З використанням здобутих результатів ...
670589
  Крючкова І.В. Макроструктурні чинники гальмування економічного зростання України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
670590
  Ошанин С.Л. Макросъемка в природе / С.Л. Ошанин, В.Н. Танасийчук. – Москва : Искусство, 1973. – 127с.
670591
  Козюк В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 7-22. – ISSN 1818-5754
670592
  Герасимова О. Макроуправління бізнес-процесами банку як результат формоутворень клієнтської бази : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 10 назв
670593
  Наливайко Л.Е. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної окраїни Донбаса / Л.Е. Наливайко; Відп. ред. Кудрявцев И. – Київ : Український геологічний трест
Ч. 2 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1936. – 55с.
670594
  Наливайко Л.Є. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної скраїни Донбаса / Л.Є. Наливайко; Відп. ред. Пятницький. – Київ : Український Н.-Д. геолого-розвідковий інститут
Ч. 1 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1935. – 36с.
670595
  Покровская Т.Н. Макрофитные озера и их евтрофирование / Т.Н. Покровская, Н.Я. Миронова, Г.С. Шилькрот; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 153с.
670596
  Ткаченко Ф.П. Макрофитобентос северо-западной части Черного моря (флора, распространение, экология, перспективы практического использования) : Дис. ... д-ра биологических наук. Спец. 03.00.05 - ботаника / Ткаченко Н.П.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 404л. + Додатки: л. 333-404. – Библиогр.: л. 275-332
670597
   Макрофиты-индикаторы изменений природной среды. – Киев : Наукова думка, 1993. – 434с.
670598
  Лук"яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки / Лук"яненко І.Г., Фарина О.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-168. – ISBN 978-966-2410-75-4
670599
  Тропіна В. Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
670600
  Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування : навч. посібник / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер ; за наук. ред. В.М. Федосова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 282-286. - На обкл. : До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 271-274 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-503-6
670601
  Котіна Г.М. Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики / Г.М. Котіна, М.М. Степура, В Т. Табакова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 115-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
670602
  Рудик Н.В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2222-0712
670603
  Коломієць Г. Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 29-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
670604
  Маслова Т. Макрофінансові проблеми глобального старіння населення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
670605
  Козюк В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 8-22. – ISSN 2305-7645
670606
  Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря : (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання): автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.05 / Ткаченко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
670607
  Боярина Н.И. Макрофлористические зоны среднего и верхнего карбона (пенсильванской подсистемы) Донецкого бассейна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-35 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
670608
  Сайгак В.П. Макроформы рельефа и вращение Земли. / В.П. Сайгак. – Минск, 1980. – 75с.
670609
  Миненко И.Б. Макрофотография / И.Б. Миненко. – М., 1960. – 176с.
670610
  Раногаец Ф. Макроцвиттер-ионная полимеразация метакрилнитрила инициированная триэтилфосфином. : Автореф... канд.хим.наук: 075 / Раногаец Ф.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
670611
  Зайченко А.М. Макроциклические трихотеценовые микотоксины = Macrocylic trichothecene mycotoxins : монография / А.М. Зайченко, Е.В. Андриенко, Е.С. Цыганенко; НАНУ.Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 2008. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0808-3
670612
  Абдуллабеков И.Н. Макроциклические эфиры в реакциях нуклеофильного замещения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абдуллабеков И.Н.; Азерб. ин-т. нефти и химии. – Баку, 1978. – 25л.
670613
  Гирс А.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов / А.А. Гирс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 488с.
670614
  Дыдина Л.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов малой заблаговременности для Арктики : автореф. дис. ... доктора геогр. наук / Дыдина Л.А. ; Аркт. и Антаркт. науч-исслед. ин-т. – Ленинград, 1963. – 35 с.
670615
   Макроэволюция : (материалы 1 Всесоюзной конференции по проблемам эволюции). – Москва : Наука, 1984. – 251 с.
670616
  Геблер И. Макроэкономика / И. Геблер. – К, 1993. – 394с.
670617
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; [ пер. с англ. в. Лукашевича и др. ; под общ. ред. Б. Лисовика ]. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1994. – 408с. – ISBN [5-88770-007-6]
670618
  Мэнкью Г.Н. Макроэкономика = Macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; Общ. ред. Р.Г. Емцова, И.М. Албеговой, Т.Г. Леоновой ; [ пер. с англ. ]. – Москва : МГУ, 1994. – 736с. – ISBN 5-211-03213-6
670619
  Тимошенко И.И. Макроэкономика / И.И. Тимошенко. – К., 1995. – 96с.
670620
   Макроэкономика. – Харьков, 1996. – 227с.
670621
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; Пер. с англ.Лукашевича. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1997. – 408с. – ISBN 5-88770-010-6
670622
   Макроэкономика : Учебник. – Санкт-Петербург : Поиск, 1997. – 380с. – ISBN 5857330866
670623
  Шишов А.Л. Макроэкономика : Учебник / А.Л. Шишов; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : Тандем; Экмос, 1997. – 320с. – ISBN 5881240057
670624
   Макроэкономика : Учебник. – Изд. 2-е. – Санкт- Петербург : СПбГУЭФ, 1997. – 719с. – ISBN 5-7310-0766-7
670625
  Соболев В.М. Макроэкономика : Учеб. пос. для студ. экон. вузов и фак-в / В.М. Соболев; МО Украины. – Харьков : Студцентр, 1997. – 224 с. – ISBN 5-7763-8288-2
670626
  Дорнбуш Р. Макроэкономика : Учебник / Р. Дорнбуш, С. Фишер; Под ред. С.П.Карпова. – Москва : МГУ: Инфра-М. – ISBN 5862254420
т.1. – 1997. – 784 с
670627
   Макроэкономика : Учебник для студ.вузов / Л.С. Тарасевич, В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; Общ.ред.Л.С.Тарасевича. – Изд.3-е,перераб.и доп. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 1999. – 656с. – ISBN 5-7310-1080-3
670628
  Агапова Т.А. Макроэкономика : Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина; Под.общ. ред. А.В. Сидоровича. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 448с. – (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 5-85509-050-Х
670629
  Луссе А.В. Макроэкономика : Учебное пособие / А.В. Луссе. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240с. – (Краткий курс). – ISBN 5-8046-0154-7
670630
  Макаренко И.П. Макроэкономика : модели и цифры (на примере экономики Украины) / И.П. Макаренко; Ин-тут эволюционной экономики. – Киев, 2002. – 142с. – ISBN 966-7865-20-7
670631
  Агапова Т.А. Макроэкономика : Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина; Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова; Под.общ. ред. А.В. Сидоровича. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2002. – 448с. – (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 5-85509-050-Х
670632
  Корнейчук Б.В. Макроэкономика : Тексты и задачи / Б.В. Корнейчук, Л.Г. Симкина. – Санкт-Петербург. Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 224с. – (Учебники. Высшая школа). – ISBN 5-7654-2232-2; 5-94849-283-4
670633
  Тарасевич Л.С. Макроэкономика : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по экон. спец. / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский ; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и финансов (ФИНЭК). – Москва : Юрайт, 2003. – 653 с. – ISBN 5-94879-032-0
670634
  Задоя А.А. Макроэкономика : Учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – Киев : Знання, 2004. – 374с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-620-200-Х


  Раскрываються наиболее важные принципы, закономерности и особенности экономической жизни общества. Для студентов высших учебных заведений
670635
  Бутук А.И. Макроэкономика : Учебное пособие / А.И. Бутук. – Киев : Знання, 2004. – 521с. – ("Высшее образование 21 века"). – ISBN 966-8148-43-6
670636
  Задоя А.А. Макроэкономика : Учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 2-е изд., стер. – Київ : Знання, 2006. – 368с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-620-236-0
670637
  Задоя А.А. Макроэкономика : учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2008. – 381. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-966-620-265-2


  Раскрываются наиболее важные принципы, закономерности и особенности экономической жизни общества. Для студентов высших учебных заведений
670638
  Вечканов Г.С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2008. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 287-288. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-388-00461-1
670639
  Довгаль Е.А. Макроэкономика : учеб. пособие для студ. экономических спец. [высших учеб. заведений] / Е.А. Довгаль ; Народная украинская акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 299, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 293-296. – ISBN 978-966-8558-89-4
670640
  Базилевич В.Д. Макроэкономика : учебник / В. Базилевич, Е. Базилевич, Л. Баластрик ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання, 2015. – 694, [2] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Сер. осн. в 2004 г. – Библиогр. в конце частей. – ("Классический университетский учебник"). – ISBN 978-617-07-0085-8


  Для студентів економічних спеціальностей
670641
  Клименко Е.Н. Макроэкономика : учеб. пособие для самостоят. изучения дисциплины для иностр. студентов всех направлений подгот. / Клименко Е.Н., Крюкова О.Н., Бриль М.С. ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. – Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – 219, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 218-219. – ISBN 978-966-676-530-0
670642
  Бункина М.К. Макроэкономика (Основы экономической политики) : Учебник / М.К. Бункина, В.А. Семенов. – Москва : ДИС, 1997. – 320 с. – ISBN 5-86509-055-О
670643
  Дадаян В.С. Макроэкономика для всех / В.С. Дадаян. – М, 1996. – 304с.
670644
  Бролл У. Макроэкономика Украины: оценка тенденций / У. Бролл, А. Ферстер // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т.6, №1. – С. 55-65. – ISSN 1684-906Х
670645
  Макаренко И.П. Макроэкономика. : Модели и цифры (на примере экономики Украины) / И.П. Макаренко; Ин-тут эволюционной экономики. – Київ, 2000. – 94с. – Бібліогр.: С.92-93
670646
  Сакс Д.Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Д.Д. Сакс, Ф.Б. Ларрен. – Москва : Дело, 1999. – 848с. – ISBN 5-7749-0147-5
670647
  Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст. : Учебник / М. Бурда, Ч. Виплош. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Судостроение, 1998. – 544с. – ISBN 0-19-877469-9
670648
  Костюк В.Н. Макроэкономика: приспособление и становление / В.Н. Костюк. – Одесса, 1995. – 146с.
670649
  Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические схемы : Учеб. пособие для вузов / В.Ф. Протас. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 271с. – ISBN 5-85173-107-9
670650
  Мэнкью Н.Г. Макроэкономист как ученый и инженер // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 86-103. – ISSN 0042-8736
670651
  Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2004. – № 10. – С. 4-31. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 0042-8736
670652
  Скрипниченко М.И. Макроэкономическая сбалансированность и критические дисбалансы в экономике Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 2 (631). – С. 4-23. – ISSN 0131-7741


  Очерчены подходы к формализации макроэкономических балансов. Предложена матрица аналитических соотношений макроэкономических счетов. Раскрыты особенности межсекторного взаимовлияния факторов развития в системе совместимых уравнений по показателям, ...
670653
  Улюкаев А.В. Макроэкономическая ситуация и задачи денежно-кредитной политики на этапе инвестиционного роста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 14-25. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
670654
  Логинов В. Макроэкономическая стабилизация и ее социальные последствия: динамика социально-экономического развития России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-16.
670655
  Логинов В. Макроэкономическая стабилизация и социальная справедливость как условие поступательного развития России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 18-36.
670656
   Макроэкономическая статистика : Учебное пособие. – Москва : Дело, 2000. – 336с. – ISBN 5-7749-0201-3
670657
  Лейонхуфвуд А. Макроэкономическая теория в двадцатом столетии: основные вехи развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 11. – С. 26-45. – ISSN 0042-8736
670658
   Макроэкономическая теория и анализ конкретных ситуаций. – Москва : Экономический фак-тет МГУ,ТЕИС, 2000. – 254с. – ISBN 5-7218-0321-5


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
670659
   Макроэкономические модели. – Киев, 1976. – 85 с.
670660
   Макроэкономические модели анализа. – Киев, 1986. – 99 с.
670661
  Глушков В.М. Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС / В.М. Глушков. – Москва : Статистика, 1975. – 160с.


  В работе изложены методы прогнозирования и управления дискретными процессами, представлены макроэкономические модели для предплановых ориентировок, модели планирования и оперативного управления. Рассматриваются проблемы управления трудовыми ресурсами и ...
670662
   Макроэкономические модели планирования и прогнозирования. – Москва : Статистика, 1970. – 470 с.
670663
  Носова О.В. Макроэкономические подходы к исследованию иностранных инвестиций в институциональной среде // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 91-99. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
670664
  Дробышевский С. Макроэкономические предпосылки реализации новой модели роста / С. Дробышевский, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 4-24. – ISSN 0042-8736
670665
  Холод Б.И. Макроэкономические пропорции стран Вишеградской групы и Украины: компаративный анализ / Б.И. Холод, А.А. Задоя // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 86-94. – ISSN 1993-6788
670666
  Левин П.К. Макроэкономические факторы возникновения долговой экономики // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 41-48. – ISSN 2074-6040
670667
  Зайкин В.С. Макроэкономическое моделирование народного хозяйства РСФСР / В.С. Зайкин, Г.Д. Казакевич. – Новосибирск, 1988. – 218с.
670668
  Ермилов А.П. Макроэкономическое прогнозирование в США / А.П. Ермилов. – Новосибирск, 1987. – 267с.
670669
  Кораблин С.А. Макроэкономическое равновесие стоимостные и ценовые пропорции. / С.А. Кораблин. – К., 1993. – 166с.
670670
  Олейник Я.Б. Макроэкономическое развитие Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
670671
  Синельников Ю.Б. Макрсизм-ленинизм и проблема личности / Ю.Б. Синельников. – Ташкент, 1969. – 88с.
670672
  Благоев Д. Макрсизм и проблемы художественного творчества / Д. Благоев. – М., 1986. – 380с.
670673
  Бонгданова Светлана МАКС - 2007: полезно и красиво : Актуальная тема / Бонгданова Светлана, Кононова Наталия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 22-25 : Фото
670674
  Кармен Р.Л. Макс Альперт. / Р.Л. Кармен. – М., 1974. – 120с.
670675
  Йоас Х. Макс Вебер и происхождение прав человека: исследование культурной инновации // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 1 (54). – С. 32-50. – ISSN 1029-8053
670676
  Ионин Л.Г. Макс Вебер как повод: курьезы "социальной философии" / Л.Г. Ионин, Э.Н. Ожиганов // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-22. – ISSN 1562-2495
670677
  Сак Л.М. Макс Гельман. / Л.М. Сак. – К., 1975. – 79с.
670678
  Шпак Л.П. Макс Кретцер и немецкий натуралистический роман 80-90-х годов XIX / Л.П. Шпак. – Киев : Наукова думка, 1982. – 124с.
670679
  Глес С. Макс Куттер / С. Глес. – К, 1937. – 131с.
670680
  Юткевич С. Макс Линдер / С. Юткевич. – М.Л., 1926. – 16с.
670681
  Юткевич С. Макс Линдер. / С. Юткевич. – М.Л., 1926. – 16с.
670682
  Ходжаев Ф. Макс Пенсон / Ф. Ходжаев. – М., 1973. – 13с.
670683
   Макс Пехштейн // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 11-26.
670684
  Кляус Е.М. Макс Планк (1858-1947) / Е.М. Кляус, У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1980. – 391с.
670685
   Макс Планк (1858-1958) : сборник к 100-летию со дня рождения М. Планка. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 280 с.
670686
  Шашкова Л.О. Макс Планк про взаємовідношення релігії та природознавства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 111-115. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
670687
  Савайтан О.Г. Макс Регер "Варіації і фуга на тему Й. Баха": інтонаційна драматургія, специфіка втілення традицій // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 217-222. – ISSN 2312-4679
670688
  Приходько Д. Макс Фактор: на страже красоты // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268


  Американський бізнесмен, засновник косметичної компанії "Max Factor".
670689
   Макс Фридлендер: об искусстве и знаточестве // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 1 : Новаторы и интерпретаторы. – С. 38-49.
670690
  Амусин М. Макс Фриш: Между мечтой и моделью // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.182-199. – ISSN 0042-8795
670691
  Мультатули Макс Хавелаар , или Кофейные аукционы / Мультатули. – Л, 1936. – 360с.
670692
  Мультатули Макс Хавелаар , или Кофейные аукционы / Мультатули. – М, 1959. – 288с.
670693
  Шельвин Р. Макс Штирнер и Фридрих Ницше : явления соврем. духа и сущность человека / Роберт Шельвин ; пер. с нем. Н.Н. Вокач и И.А. Ильина. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова, 1909. – 166, [1] c.
670694
   Макс Эйве.. – М,, 1979. – 247с.
670695
   Макс Эрнст // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 9-18.
670696
   Макс Эрнст // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 9-22.
670697
   Максвелл-Вагнеровська поляризація матричних дисперсних систем з кульовими напівпровідниковими включеннями в електричному полі / Ю.С. Гончарук, Л.Г. Гречко, О.Ю. Грищук, Л.Б. Лерман, В.С. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 376-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано поляризовність діелектричної кулі з напівпровідниковою оболонкою в електричному полі, яке гармонічно змінюється у часі. Знайдено частотні залежності ефективної діелектричної функції матрично-дисперсних систем з такими включеннями в ...
670698
  Карцев В.П. Максвелл / В.П. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 336 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 5(539))
670699
  Карцев В.П. Максвелл / В.П. Карцев. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 333 с. – (Жизнь замечательных людей)
670700
  Кудрявцев П.С. Максвелл / П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1976. – 128 с.
670701
   Максвелл и развитие физики 19-20 веков, 1985
670702
  Земцова Юлия Макси-путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
670703
  Наумович И.Г. Максим-богач або Божьи суды [Максим-богач або божі суди]. – Львов : Накл. О-ва Им. Мих. КачковскогоИз печатни Ставропигийского ин-та под упр. Ст. Гугковского, 1877. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Автор указан в конце текста. - Обл. и тит. стр. на рус. яз. – (Издания общества имени М. Качковского ; Книж. за месяц Новембрий)
670704
  Никитин А.В. Максим / А.В. Никитин. – М, 1973. – 285с.
670705
  Витвицький В. Максим Березовський = Maxim Berezowsky : життя і творчість / Василь Витвицький. – Джерзі Ситі : Коць, 1974. – 94 с.
670706
  Вечерський В. Максим Березовський і гетьманський Глухів / В. Вечерський, В. Бєлашов. – Київ, 1995. – 31 с.
670707
   Максим Богданович і Україна : матеріали і тези доп. сьомої наук. конф. з питань білорус.-укр. літ. та фольклор. взаємин. – Суми : [б. в.], 1991. – 72 с.
670708
  Лапидус Н.И. Максим Богданович как критик и переводчик : Автореф... канд. филол.наук: / Лапидус Н. И.; МВО СССР, БГУ, Каф. заруб. лит. – Минск, 1956. – 14л.
670709
  Бєлякова Є.П. Максим Власович Луговцов / Є.П. Бєлякова, І.М. Францевич. – К., 1958. – 37с.
670710
  Фролов М.А. Максим Гора. / М.А. Фролов. – Сталино, 1949. – 56с.
670711
  Каракостов С. Максим Горки / С. Каракостов. – София, 1975. – 153с.
670712
  Цветков И. Максим Горки и българската литература / И. Цветков. – София, 1964. – 256 с.
670713
  Тагер Е. Максим Горки. / Е. Тагер. – София, 1948. – 20 с.
670714
  Кузьміч В. Максим Горький / В. Кузьміч. – Х, 1931. – 56с.
670715
  Коган П.С. Максим Горький / П.С. Коган. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 36 с.
670716
  Роскин А.И. Максим Горький / А.И. Роскин. – М.-Л. : Детская литература, 1936. – 128 с.
670717
  Роскин А.И. Максим Горький / А.И. Роскин. – М.-Л. : Детская литература, 1939. – 182 с.
670718
  Афанасьев В.Н. Максим Горький / В.Н. Афанасьев, 1943. – 80 с.
670719
  Роскин А.И. Максим Горький / А.И. Роскин. – М.-Л., 1946. – 147 с.
670720
  Хінкулов Л.Ф. Максим Горький / Л.Ф. Хінкулов. – К, 1947. – 104 с.
670721
  Роскин Максим Горький / Роскин, а. – Ташкент, 1953. – 160 с.
670722
  Нефедова И.М. Максим Горький / И.М. Нефедова. – 2-е изд. перераб. – Л. : Просвещение, 1971. – 274 с.
670723
  Нефедова И.М. Максим Горький / И.М. Нефедова. – 2-е изд. перераб. – Л. : Просвещение, 1979. – 255 с.
670724
   Максим Горький 1936-1937 : [Изоматериал] : папка с фотографиями. – Киев, 1933. – [1] л., 60 л. фото : 41л. фотографий-изображений. – В папке: 41 фотография с печ. Ин-та укр. лит. и 20 доп. фотографий
670725
   Максим Горький в воспоминаниях современников.. – М : Художественная литература
1. – 1981. – 445 с.
670726
   Максим Горький в воспоминаниях современников.. – М : Художественная литература
2. – 1981. – 445с.
670727
   Максим Горький в нижегородской-горьковской печати 1893-1958.. – Горький, 1960. – 416с.
670728
  Мамедов Муртуз Новруз оглы Максим Горький и азербайджанская литература : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мамедов Муртуз Новруз оглы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1970. – 31л.
670729
  Гвенетадзе Г.Д. Максим Горький и гурзинская литературная мысли в начале ХХ века / Г.Д. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1961. – 264 с.
670730
   Максим Горький и деятели грузинской культуры. – Тбилиси, 1970. – 260 с.
670731
  Юзовский И.И. Максим Горький и его драматургия / И.И. Юзовский. – М. : Искусство, 1959. – 779 с.
670732
  Вавере В. Максим Горький и латышская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вавере В.; Акад.наук Латв.ССР. – Рига, 1958. – 18л.
670733
   Максим Горький и Самара.. – Куйбышев, 1968. – 431 с.
670734
  Головій О. Максим Горький і Володимир Винниченко: паралелі в компаративному аспекті // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 78-84
670735
  Гвенетадзе Г.Д. Максим Горький на страницах тбилсской газеты "Новое обозрение" / Г.Д. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1978. – 188 с.
670736
  Полонский В.П. Максим Горький. / В.П. Полонский. – М., 1919. – 23 с.
670737
   Максим Горький.. – М, 1949. – 232с.
670738
   Максим Горький.. – Одесса, 1960. – 167 с.
670739
   Максим Горький.. – Рига, 1967. – 35с.
670740
   Максим Горький.. – Львів, 1968. – 48с.
670741
   Максим Горький.. – Л, 1968. – 51с.
670742
   Максим Горький. Проблемы творчества.. – Бельцы, 1968. – 184 с.
670743
  Жукоцкая З.Р. Максим Горький: от "сверхчеловека" к "всечеловеку" в зеркале символических форм / З.Р. Жукоцкая, В.Д. Жукоцкий // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.47-62
670744
  Иконников В.С. Максим Грек : исследование кандидата Историко-филологич. фак. Владимира Иконникова : в 2 вып. – 1865-1866. – Киев : В унив. тип.
Вып. 1. – 1865. – 197 с. – Отд. оттиск: Университетские извести, 1865. - Конволют. - Пер.: Максим Грек, 1866, вып. 2


  [Положения к рассуждению "Максим Грек", представленному, для приобретения звания приват-доцента по кафедре русской истории, кандидатом Владимиром Иконниковым.-Харьков : Унив. тип., 1866]
670745
  Иконников В.С. Максим Грек. Вып. 2 : исследование кандидата Историко-филологич. фак. Владимира Иконникова : в 2 вып. // Максим Грек : исследование кандидата Историко-филологич. фак. Владимира Иконникова : в 2 вып. / В.С. Иконников. – 1865-1866. – Киев : В унив. тип., 1865. – Вып. 1. – С. 198-345, IV


  [Положения к рассуждению "Максим Грек", представленному, для приобретения звания приват-доцента по кафедре русской истории, кандидатом Владимиром Иконниковым.-Харьков : Унив. тип., 1866]
670746
  Громов М.Н. Максим Грек / М.Н. Громов. – М., 1983. – 199с.
670747
  Синицына Н.В. Максим Грек в России / Н.В. Синицына. – М. : Наука, 1977. – 332 с.
670748
  Голобуцкий В.А. Максим Железняк / В.А. Голобуцкий. – М., 1960. – 72с.
670749
  Радич А.К. Максим Зализняк / А.К. Радич. – Киев, 1926. – 260 с.
670750
  Журавльов Д.В. Максим Залізняк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 265-267. – ISBN 978-966-14-1182-0
670751
  Кузнецова А.С. Максим из Кольцовки / А.С. Кузнецова. – Чебоксары, 1959. – 244с.
670752
  Протопопова А.Н. Максим Ильич. / А.Н. Протопопова. – М., 1950. – 80с.
670753
  Алєксандрова О.В. Максим Ісповідник // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 260-261. – ISBN 966-316-069-1
670754
   Максим Кирович Аммосов : [Сов. гос. и парт. деятель]: Биобиблиогр. указ. – Якутск : Книжное издательство, 1986. – 60с.
670755
  Янчук С. Максим Козуб: "Будьте чесними - будьте фахівцями"


  Про зустріч із Максимом Козубом – одним із найкращих конференц-перекладачів України та учасником АТО, яка відбулася в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
670756
  Янчук С. Максим Козуб: "Будьте чесними - будьте фахівцями" // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5


  Про зустріч із Максимом Козубом – одним із найкращих конференц-перекладачів України та учасником АТО, яка відбулася в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
670757
  Дубина М. Максим Комишанченко (1915-1970) // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2000. – № 27 : жовтень - грудень. – С. 25-26. – ISBN 966-95274-0
670758
  Полухін Л.К. Максим Кривоніс - герой визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. / Л.К. Полухін. – К., 1952. – 20с.
670759
  Петровський М.Н. Максим Кривоніс / М.Н. Петровський. – Київ, 1944. – 16с.
670760
  Лола О.П. Максим Кривоніс / О.П. Лола. – К., 1957. – 64с.
670761
  Кулаковський В.М. Максим Кривоніс : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1983. – 239 с.
670762
  Кулаковський В.М. Максим Кривоніс : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1989. – 287 с.
670763
  Журавльов Д.В. Максим Кривоніс // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 152-154. – ISBN 978-966-14-1182-0
670764
  Кулаковський В. Максим Кривоніс: іст. роман. Северин Hаливайко:Роман / В. Кулаковський. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 559с. – ("Український історичний роман"). – ISBN 966-7276-09-0
670765
  Шиманський М. Максим Кривонос. / М. Шиманський. – К., 1941. – 129с.
670766
  Мирославський Винников Максим Лобода и его беда / Мирославський Винников, 1893
670767
  Шейнис З.С. Максим Максимович Литвинов / З.С. Шейнис. – М, 1989. – 430с.
670768
  Туровская М.И. Максим Максимович Штраух / М.И. Туровская, Б. Медведев. – М., 1952. – 96с.
670769
  Шахов Г.А. Максим Максимович Штраух / Г.А. Шахов. – Москва, 1964. – 319с.
670770
  Лермонтов М.Ю. Максим Максимыч / М.Ю. Лермонтов : Военгиз, 1947. – 64с.
670771
   Максим Мартынович Паламарчук. – Киев : Наукова думка, 1987. – 59с. – (Биобиблиография ученых УССР)
670772
  Васильев В.Н. Максим Мунзук - Дерсу Узала / В.Н. Васильев. – Кызыл, 1979. – 170 с.
670773
  Смирнов Г.Б. Максим Никифоровч Воробьев. 1787-1855 / Г.Б. Смирнов. – М.-Л., 1950. – 31с.
670774
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица / И.Ф. Стаднюк. – Саранск, 1989. – 125с.
670775
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1952. – 168с.
670776
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1954. – 136с.
670777
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1956. – 190с.
670778
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1985. – 397с.
670779
  Гавриленко В. Максим Попелюх / В. Гавриленко. – Х., 1957. – 256с.
670780
  Садовська Д.О. Максим Рильський -- педагог / Д.О. Садовська. – Київ, 1975. – 27 с.
670781
  Борщевський В.М. Максим Рильський - класик радянської поезії / В.М. Борщевський. – Київ, 1965. – 48 с.
670782
  Будний В. Максим Рильський - один з неокласиків / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 99-101. – ISBN 978-966-518-485-0
670783
  Крижанівський С.А. Максим Рильський / С.А. Крижанівський. – К., 1955. – 148с.
670784
  Неборячок Ф. Максим Рильський / Ф. Неборячок. – Львів, 1955. – 60с.
670785
  Бисикало С. Максим Рильський : літературний портрет / С. Бисикало. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 100 с.
670786
  Калмановський Б.М. Максим Рильський / Б.М. Калмановський. – К, 1959. – 39с.
670787
   Максим Рильський. – Одеса, 1960. – 319с.
670788
  Крижанівський С.А. Максим Рильський / С.А. Крижанівський. – К., 1960. – 239с.
670789
   Максим Рильський. – К., 1975. – 159с.
670790
  Крижанівський С.А. Максим Рильський / С.А. Крижанівський. – Київ, 1985. – 124 с.
670791
  Коляда І.А. Максим Рильський / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Бібколектор, 2015. – 118, [5] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISBN 978-617-7013-19-7
670792
  Коломієць Л.В. Максим Рильський [як перекладач] // Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посібник / Л.В. Коломієць. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 217-237. – ISBN 978-966-439-612-4
670793
  Костанкевич І. Максим Рильський в інтелектуально-естетичному просторі української й польської культур // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 135-145. – ISSN 2304-9383
670794
  Руда П. Максим Рильський в історії вітчизняного перекладознавства // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 132-140. – ISBN 978-966-02-6227-0


  У статті розглядається внесок М. Рильського в розвиток теорії перекладу
670795
  Прутько С.О. Максим Рильський в історії українського перекладу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 166-173. – Бібліогр.: с. 173; 10 поз.


  Історія українського перекладу. Визначається роль Максима Рильського в еволюції українського перекладу. This article is devoted to the history of Ukrainian translation. Also the article denote the Maxim Ryl"skyi"s role in evolution of Ukrainian ...
670796
  Вервес Г.Д. Максим Рильський в колі слов"янських поетів / Г.Д. Вервес. – Київ, 1972. – 311с.
670797
  Косинська Ю. Максим Рильський як редактор перекладу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 129-135


  У статті охарактеризовано редакторську діяльність М. Рильського у сфері перекладної літератури. Розкрито особистісні риси митця, які позначилися на його принципі редагування, і простежується еволюція підходу письменника довдосконалення чужих ...
670798
  Руда Т. Максим Рильський як теоретик перекладу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-9. – Бібліогр.: с.9 (9 назв). – ISSN 0130-6936
670799
  Славинський М. Максим Рильський: "Я багато й тяжко думав". 28 квітня 1931 року видатний поет написав останні свідчення в Лук"янівській в"язниці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 7 (340). – С. 68-71
670800
  Миронюк Светлана Герасимовна Максим Рыльский - исследователь и переводчик лирики Адама Мицкевича : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Миронюк Светлана Герасимовна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 23л.
670801
  Костенко Н.В. Максим Рыльский - мастер украинского классического стиха / Н.В. Костенко. – Киев, 1988. – 200с.
670802
  Егорова Е. Максим Рыльский - переводчик Пушкина // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 107-121
670803
  Крыжановский С.А. Максим Рыльский / С.А. Крыжановский. – М., 1956. – 176с.
670804
  Белецкий А.И. Максим Рыльский / А.И. Белецкий. – Москва : Знание, 1961. – 32с. – (Всесоюзное об-во по распространению политических и научных знаний)
670805
  Вервес Г.Д. Максим Рыльский в кругу славянских поэтов / Г.Д. Вервес. – Москва, 1981. – 271с.
670806
  Старовойт Людмила Васильевна Максим Рыльский и белорусская советская поэзия (на материале творчества послевоенного периода) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Старовойт Людмила Васильевна; Киевский пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1986. – 172л. – Бібліогр.:л.154-172
670807
  Старовойт Л.В. Максим Рыльский и белорусская советская поэзия (на матр. творчества послевоенного периода) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Старовойт Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 27 с.
670808
  Данилко А.Е. Максим Рыльский и украинская классическая поэзия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Данилко А.Е. ; Одес. гос. ун-т , Кафедра укр. литературы. – Одесса, 1966. – 44 с.
670809
  Каліберда Ю. Максим Скорупський - курінний Української повстанської армії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 111-114. – ISSN 0869-3595
670810
  Каліберда Ю. Максим Скорупський - курінний Української повстанської армії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 111-114. – ISSN 0869-3595
670811
   Максим Стріха перерахував премію Рильського родині загиблого бійця і евакуйованим науковцям // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 17
670812
  Мозольков Е.С. Максим Танк / Е.С. Мозольков. – М., 1949. – с.
670813
   Максим Федотович Гулий (1905-2007) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 3 обкл., 48
670814
   Максим Чмихаленко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 51 : Максим Чмихаленко. – С. 3-23
670815
  Карпенко Т.С. Максима кількості в письмовій комунікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 54-61. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається спосіб, в який кооперативний принцип діє в письмовій комунікації, а також, які зміни відбуваються в максимі кількості Грайса в цьому типі комунікації. Найважливішим висновком є те, що в письмових текстах існує тенденція до дотримання ...
670816
  Степанов О.М. Максима, сын Прокко : роман / О.М. Степанов; пер. с финск. – Петрозаводск : Карелия, 1990. – 272 с.
670817
  Гайдабура В. Максималістський імператив Юрія Белського // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 136-137. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
670818
  Хміль С.В. Максимальна ентропія як знаряддя для оптимальної екстракції спектрів, що частково перекриваються / С.В. Хміль, Ж. Сюрдеж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-114. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Розроблено алгоритм екстракції щілинних спектрів для системи точкових джерел (наприклад, кратних зображень квазара, утворених завдяки ефекту ...
670819
  Дубовецька І. Максимальна похибка прогнозу періодично корельованих послідовностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача оптимального оцінювання скінченного та нескінченного лінійних функціоналів від невідомих значень періодично корельованої послідовності за її спостереженнями. Знайдено формули для обчислення оптимальних оцінок функціоналів. ...
670820
   Максимальна температура повітря на території України в умовах сучасного клімату : природничо-географічні дослідження / В.М. Бабіченко, Н.В. Ніколаєва, С.Ф. Рудішина, Л.М. Гущина // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-15 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
670821
  Волков А.А. Максимальная растворимость твердых веществ в смесях двух растворителей : Автореф... кандид. химич.наук: / Волков А.А.; Молотовский гос. университет имени А.М.Горького. Кафедра общей (неорганической) химии. – Молотов, 1950. – 10 с.
670822
  Голомозий В.В. Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова / В.В. Голомозий, М.В. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 22-33. – ISSN 0868-6904
670823
  Карташов М.В. Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. І. / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. 81-91. – ISSN 0868-6904
670824
  Голомозий В.В. Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова / В.В. Голомозий, М.В. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 15-25. – ISSN 0868-6904


  We consider two time-inhomogeneous discrete Markov chains with close one-step transition probabilities - in the uniform total variation norm. The problem of the stability of the transition probabilities for arbitrary number of steps is investigated. ...
670825
  Гопченко Є.Д. Максимальний стік весняного водопілля в басейні р.Південний Буг / Є.Д. Гопченко, А.А. Станкевич // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
670826
  Гопченко Є.Д. Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець / Є.Д. Гопченко, І.О. Грушковська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 107-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
670827
  Мокляк В.І. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР / В.І. Мокляк. – Київ : АН УРСР, 1957. – 164с.
670828
  Королік Р.П. Максимальні за включенням множини практичної стійкості множинних систем з багатозначною динамічною складовою / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – № 1 (22). – С. 61-69. – ISSN 1729-3901


  В статті обгрунтовано компактність та властивості границі максимальної за включенням множини практичної стійкості дискретних включень. Для лінійної дискретної множинної системи доведено опуклість оптимальної множини початкових умов, одержано її функцію ...
670829
  Стецюк П.І. Максимальні незалежні множини вершин графа та їх застосування в керуванні проектами / П.І. Стецюк, О.О. Слабоспицька, О.О. Ушакова // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2016. – Вип. 16. – С. 151-162. – ISSN 2074-5893
670830
  Лівінський І.В. Максимальні нільпотентні піднапівгрупи в напівгрупі бінарних відношень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  У цій роботі описано всі нільпотентні піднапівгрупи, максимальні серед нільпотентних піднапівгруп даного ступеня нільпотентності у напівгрупі всіх бінарних відношень скінченної множини. Підраховано кількість таких піднапівгруп і доведено критерій ...
670831
  Шафранова Г.М. Максимальні нільпотентні піднапівгрупи напівгрупи IS(N) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для кожного натурального k[більше або дорівнює]2 в інверсній симетричній напівгрупі IS(N) описано будову піднапівгруп, максимальних серед нільпотентних піднапівгруп з IS(N) ступенем нільпотентності k і встановлено критерій ізоморфізму таких піднапівгруп.
670832
  Аджубей Л.Т. Максимальні оцінки функціоналів від розв"язків рівнянь Гельмгольця / Л.Т. Аджубей, О.Г. Наконечний, Ю.К. Підлипенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 65-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Одержані мінімаксні середньоквадратичні оцінки лінійного неперервного функціонала від розв"язків рівнянь Гельмгольця за результатами неперервних за часом неточних вимірів дійсної частини потенціала.
670833
  Бондаренко Н.В. Максимальні підалгебри та підалгебри Фраттіні алгебри Лі, асоційованої з силовською р-підгрупою скінченної симетричної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються максимальні підалгебри, підалгера Фраттіні та мінімальні ідеали aлгебpu Лі Lm. асоційованої з силовською р-підгрупою симетричної групи степеня р" (р - просте число). Показано, що максимальні підалгебри цієї aлгебpu с паралелотопічними ...
670834
  Кирилюк С.М. Максимальні та мінімальні поверхні рельєфу Хотинської височини : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 130-135 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
670835
  Головащук Н.С. Максимальні цілі точні слабо додатні квадратичні форми позитивного корангу <1 // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується еквівалентність цілих квадратичних форм відносно перетворень Габріелова. Наведено список серій максимальних точних цілих слабо квадратичних форм, позитивний коранг яких не перевищує 1.
670836
  Моисеев И.Г. Максимальное накопление и полное использование местных удобрений -- решающее условие повышения урожайности сельскохозяйственных культур / И.Г. Моисеев. – Минск, 1952. – 44с.
670837
  Ларионов Е.А. Максимальные J-семидефинитные инвариантные подпространства линейных операторв, действующих в пространствах с индефинитной метркой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ларионов Е. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.607
670838
  Поляков Л.Я. Максимальные и нормальные ряды конечных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поляков Л.Я.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 8л.
670839
  Медведєва Ю.С. Максимальные модули склонового притока в период весеннего половодья на территории Причерноморской низменности // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 110-117. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядаються розрахункові характеристики поверхневого схилового стоку в період весняного водопілля на території Причорномор"я. In the article the calculated characteristics of the surface slope runoff during spring flood in the Black Sea ...
670840
  Царапкин В.И. Максимальные напряжения мышц в изометрическом режиме как способ функциональной подготовки двигательного аппарата человка к специфической деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Царапкин В. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
670841
  Нгуен Куок Тхи Максимальные периодические подгруппы локально компактных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Нгуен Куок Тхи; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 6л. – Бібліогр.:с.6
670842
  Сойфер Григорий Александрович Максимальные подгруппы линейных групп и решетки групп Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сойфер Григорий Александрович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1978. – 12л.
670843
  Копылов Георгий Николаевич Максимальные путии и циклы в графах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Копылов Георгий Николаевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 8л.
670844
  Мясникова Е.В. Максимальные расходы дождевых паводков на реках бассейна р. Уссури : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мясникова Е.В. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 21 с.
670845
  Гаджибеков Н.Г. Максимальные расходы рек северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: / Гаджибеков Н.Г.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1966. – 25л.
670846
  Кравченко Е.С. Максимальный минимум : юмористические рассказы / Е.С. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 230 с.
670847
  Белый Анатолий Васильевич Максимальный паводочный сток рек Северо-восточного Нечерноземья ЕТС и его расчет при осушительных мелиорациях подзолистых оглеенных почв на покровных породах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Белый Анатолий Васильевич; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
670848
  Хоменко Н.П. Максимальный род графов / Н.П. Хоменко, Н.А. Островерхий. – К., 1974. – 16с.
670849
  Бачурин Г.В. Максимальный сток весенних вод рек Северо-Западного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Бачурин Г.В.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 16л.
670850
  Гопченко Е.Д. Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма / Е.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Е.И. Тодорова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 133-140 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
670851
  Лексакова В.Д. Максимальный сток рек бассейна Ангары / В.Д. Лексакова. – Новосибирск, 1987. – 132с.
670852
  Левкович Г.А. Максимальный сток рек и периодических водотоков Крымской области / Г.А. Левкович. – К, 1956. – 24с.
670853
  Гопченко Евгений Дмитриевич Максимальный сток с речных водосборов (теоретическое обоснование, методика построения и практическая реализация расчетных моделей) : Дис... д-ра географ.наук: 11.00.07 / Гопченко Евгений Дмитриевич; КУ им. Т.ГШевченко. – К., 1994. – 330л. – Бібліогр.:л.314-330
670854
  Сербов Н.Г. Максимальный строк весенне-летнего половодья рек Западно-Сибирской равнины и его расчет. : Автореф... Канд.геор.наук: 11.00.07 / Сербов Н.Г.; Одеск.гидрометеорлог.ин-т. – Одесса, 1986. – 14л.
670855
   Максимейко Микола Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 292. – ISBN 978-617-573-038-6
670856
  Вовканич С.Й. Максими суспільних трансформацій і економічних змін у контексті зміцнення національної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 5-15. – ISSN 1562-0905
670857
   Максимилиан Волошин // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 64-74


  Волошин Максиміліан Олександрович (справжнє прізвище - Кирієнко-Волошин;1877-1932) - рос. поет і маляр укр. походження, перекладач; жив у Криму, представник символізму й акмеїзму; в поезії та малярстві відобразив історію та природу Криму
670858
  Пилипенко Максимилиан Волошин / Пилипенко, Г.-Г // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2011. – № 2 (89). – С. 90-95
670859
  Столович Леонид Наумович Максимилиан Волошин в контексте истории русской философии : (к 130-летию со дня рождения М.А. Волошина) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 133-146. – Бібліогр.: с. 133-145. – ISSN 0042-8744
670860
  Заяц С.М. Максимилиан Волошин и Киммерийский миф // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Рос. акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2013. – № 1 (43). – С. 71-74. – ISSN 1562-1391
670861
   Максимилиан Волошин: "Жизнь - бесконечное познанье". – М., 1995. – 576с.
670862
  Воронова М. Максимилиан Волошин: настоящий поэт нелеп // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 106-131. – ISSN 1819-6268
670863
  Тыжненко Т.Е. Максимилиан Месмахер / Т.Е. Тыжненко. – Ленинград, 1984. – 151с.
670864
  Манфред А.З. Максимилиан Робеспьер - выдающийся деятель Великой французской буржуазной революции. (К 200-летию со дня рожд.) / А.З. Манфред. – Москва, 1958. – 48с.
670865
  Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер. – Москва, 1919. – 124 с.
670866
  Левандовский А. Максимилиан Робеспьер / А. Левандовский. – Ростов н/Д, 1997. – 445с.
670867
  Левандовский А.П. Максимилиан Робеспьер. / А.П. Левандовский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 496 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 23 (289))
670868
  Богданов-Березовский Максимилиан Штейнберг / Богданов-Березовский. – Минск, 1947. – 18 с.
670869
  Андієць В.С. Максимізація економічного ефекту діяльності підприємства за допомогою визначення напрямів оптимізації грошових потоків підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 45-46 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
670870
  Семенов В.В. Максимізація мінімального власного значення задачі Штурма-Ліувілля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 229-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі поставлена та досліджена задача максимізації мінімального власного значення класичної задачі Штурма-Ліувілля при наявності ізопериметричних обмежень на один з коефіцієнтів. Досліджені властивості мінімального власного значення як функціоналу ...
670871
  Растяпін А.В. та інш. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С19-29
670872
  Бабич М.С. Максимізація прибутку підприємства та його роль у процесі відтворення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 22-25. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
670873
  Мензатов Л.Ш. Максимізація прибутку та мінімізація ризику для мереж Ерланга / Л.Ш. Мензатов, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Для зіркоподібній мереж Ерланга розглянуті задачі максимізації прибутку та мінімізації ризику. Запропоновано алгоритм підрахунку цільових функцій оптимізаційних задач, що розглядаються. Наведено числовий приклад пошуку оптимальних керуючих ...
670874
  Горбачук В.М. Максимізація функції доходу та мінімізація функції витрат у дворівневому програмуванні / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 147-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що максимізація функції доходу і мінімізація функції витрат у постановці дворівневого програмування може бути однаково ефективною при різних виробничих функціях. Ключові слова: ефективність, функція доходу, функція витрат, дворівневе ...
670875
  Соловей Е.С. Максиміліан Волошин і Володимир Свідзінський: спроба порівняльної студії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.327-337. – ISBN 966-8474-34-1
670876
  Станюкович К.М. Максимка / К.М. Станюкович. – К., 1986. – 319с.
670877
   Максимкин луг. – М., 1969. – 32с.
670878
   Максимов Константин Иванович. Выставка произведений. Москва. 1978. Каталог. – М., 1978. – 12с.
670879
   Максимов Константин Мефодиевич. Выставка произведений. Москва. 1977. Каталог.. – Москва, 1977. – 12с. : ил.
670880
  Корбач И.М. Максимова гора : повесть о военной службе / И.М. Корбач. – Киев, 1982. – 232с.
670881
  Поліщук В.П. Максимова криниця : повість / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1973. – 125 с.
670882
  Фризман Л.Г. Максимович - историк древнерусской литературы / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 106-133. – ISBN 966-303-006-2
670883
  Фризман Л.Г. Максимович - поэт / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 166-187. – ISBN 966-303-006-2
670884
  Толочко О.П. Максимович versus Погодін // Україна і Росія в історичній ретроспективі : нариси в 3-х томах / НАН України ; Ін-т історії України ; ред. рада: В.М. Литвин, Л.В. Губерський, І.М. Дзюба ; відп. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2004. – Т. 1 : Українські проекти в Російській імперії / В.Ф. Верстюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко. – C. 331-350. – ISBN 966-00-0330-7
670885
  Єфремов С.О. Максимович в історії української свідомості // Літературно-критичні статті / С.О. Єфремов. – Київ : Дніпро, 1993. – С. 318-321. – ISBN 5-308-01261-X
670886
  Фризман Л.Г. Максимович в литературной жизни России и Украины 1830-1870-х годов / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 188-280. – ISBN 966-303-006-2
670887
  Конта Р.М. Максимович Георгій Андрійович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 243. – ISBN 96966-8060-04-0
670888
  Сарбей В.Г. Максимович Михаил Александрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 230-231
670889
  Кондратик Л.Й. Максимович Михайло Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 74-75. – ISBN 5776391970
670890
  Губіцький Є.В. Максимович Михайло Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 242. – ISBN 96966-8060-04-0
670891
  Короткий В.А. Максимович Михайло Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 122-123. – ISBN 966-06-0393-2
670892
  Колибанова К. Максимович Михайло Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 16-21. – ISBN 966-02-3530-5
670893
   Максимович Михайло Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 196-197. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
670894
   Максимович Михайло Олександрович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 24-59. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
670895
  Любарська Л.В. Максимович Михайло Олександрович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 156-159
670896
  Степаненко М. Максимович Михайло Олександрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7016-11-2
670897
   Максимович Михайло Олександрович // "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко, Н. Наумова, Г. та ін. Мрозек. – Київ : Либідь, 2015. – С. 26-31. – ISBN 978-966-06-0701-9
670898
  Короткий В. Максимович Михайло Олександрович (1804-1873) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 425-426. – ISBN 5-7707-1062-4
670899
  Могила А.П. Максимович як діалектолог / А.П. Могила. – Київ, 1959. – С. 151-155. – Окр.відбиток з : "Вісник КУ", №2, 1959 р., сер. філологія та журналістика, вип. 2
670900
   Максимові Горькому. – Одеса, 1968. – 192с.
670901
   Максимові Рильскому. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 297 с.
670902
  Ковтун В.Ф. Максимум выразительности / В.Ф. Ковтун, О.В. Цыганов. – М., 1972. – 80с.
670903
  Абельсон И.Б. Максимум и минимум / И.Б. Абельсон ; под ред. проф. Л.А. Люстерник. – Москва ; Ленинград : Главная редакция научно-популярной и юношеской литературы, 1935. – 108 с. : черт.
670904
   Максимчук Володимир Лукич // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 68-69
670905
   Максимчук Володимир Лукич // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 137-138. – ISBN 978-966-439-696-4
670906
   Максимчук Володимир Лукич (1927) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 76. – ISBN 966-95774-3-5
670907
  Ларошфуко Ф. де Максимы / Ф. Ларошфуко ; вступ. статья В. Бахмутского. – Москва : Художественная литература, 1974. – 543 с. : 14 л. ил. – В изд. также: Мысли / Блез Паскаль ; Характеры /Жан де Лабрюйер. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 42 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII вв.)
670908
  Ларошфуко Ф. Максимы и моральные размышления / Ф. Ларошфуко. – М.-Л, 1959. – 96с.
670909
  Шамфор Максимы и мысли / Шамфор, , Себастьен Рок Никола. – М.-Л., 1966. – 291с.
670910
  Лойка А. Максім Богдановіч / А. Лойка. – Мінськ, 1966. – 336с.
670911
  Барсток М.М. Максім Танк / М.М. Барсток. – Мінськ, 1962. – 32 с.
670912
   Максюта Микола Васильвич // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 310-311 : фото
670913
  Чобіт Д.В. Макуха або Штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко" / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2008. – 352 с. – ISBN 966-7544-50-8
670914
  Исаков В.З. Макушка Валдая / В.З. Исаков. – М, 1984. – 255с.
670915
  Смирнов О.П. Макушка лета / О.П. Смирнов. – М., 1964. – 46с.
670916
  Воронов Н.П. Макушка лета / Н.П. Воронов. – Москва, 1976. – 384с.
670917
  Воронов Н.П. Макушка лета / Н.П. Воронов. – Москва, 1979. – 462с.
670918
  Воронов Н.П. Макушка лета / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1979. – 376с.
670919
  Богданова Светлана Мал золотник - да дорог. О фингарантиях и отмене лицензирования : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 10-12
670920
   Мал золотник, да долог // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 1, 7. – ISSN 1563-6755


  Золотое сечение для судебной системы - заявленный главой государства процесс уменьшения количества судов - может достигаться годами.
670921
   Мал золотник, да дорог : Варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 96-101 : Фото
670922
  Воронина М.А. Мал золотник, да дорог (Люксембургские заметки) : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 36-39
670923
  Ибрагимова М. Мал золотник... / М. Ибрагимова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 175 с.
670924
  Хайдеман Кристина Мал клоп... : Про клопа. Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 30-42 : Фото. – Библиогр.: Біліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
670925
  Лебедева Г.М. Мал мала меньше / Г.М. Лебедева. – Пермь, 1971. – 51с.
670926
   Мал, да удал. Что нового мы узнали о Плутоне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
670927
  Балагура Тетяна Мала академія літератури і журналістики - відкриває світові юні таланти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-118
670928
   Мала академія наук стане Центром ЮНЕСКО // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 19 жовтня (№ 31). – С. 9
670929
  Руцька К.В. Мала академія наук України - перша сходинка у світ науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
670930
  Бичковська Олена Мала академія наук, крок до успіху // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-36. – Бібліогр. 4 назви
670931
   Мала Англія чи Велика Британія? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Країна стоїть перед вибором: комфорт ізоляції чи невідомість відкритості? Варто обрати відкритість.
670932
  Чистяк Д. Мала антологія української поезії // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 54-69. – ISBN 978-2-919320-35-6
670933
   Мала антологія хорватської поезії = Mala antologija hrvatskog pjesnistva / упоряд., переклад та передм. Дмитра Павличка. – Київ : Основи, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-500-290-1
670934
  Титаренко Лідія Мала батьківщина роду Грушевських // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
670935
   Мала батьківщина роду Грушевських // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
670936
   Мала гідроенергетика в Карпатах в контексті стратегічної довкільної оцінки / Р.Б. Гаврилюк, І.М. Горбач, Я.І. Мовчан, О.Г. Тарасова, Д.П. Хотін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 125-130. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
670937
  Малош Б.В. Мала гідроенергетика як перспективний напрямок розвитку альтернативної енергетики на регіональному рівні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-130. – (Економіка ; Вип. 30)
670938
   Мала гірнича енциклопедія = Concise mining encyclopaedia : В трьох томах. – Донецьк : Донбас. – ISBN 966-7804-14-3
Том 1 : А-К. – 2004. – 640 с.
670939
   Мала гірнича енциклопедія = Concise mining encyclopaedia : в трьох томах. – Донецьк : Донбас. – ISBN 57740-0828-2
Том 2 : Л-Р/ авт. колектив 2-го т. : В.С. Білецький, В.С. Бойко, П.П. Голембієвський та ін. – 2007. – 652 с.
670940
  Тріандафіллідис М.А. Мала граматика новогрецької мови. / Маноліс Тріандафіллідис; Переклад з новогрецької: Н.Клименко, О.Пономарів; Салоніцький ун-т ім. Аристотеля; Ін-т новогрецької мови (фонд Маноліса Тріандафіллідиса). – Салоніки : Салоніцький університет ім. Аристотеля, 2003. – 262 с. – ISBN 960-231-089-8
670941
  Глушко А. Мала держава з великим духом // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Єднання всіх станів та конфесій словенства стало основою розвитку Словенської держави.
670942
  Гроха Л.П. Мала драматургія / Л.П. Гроха. – Київ, 1966. – 171 с.
670943
   Мала енциклопедиjа Просвета : општа енциклопедиjа. – 2о. – Београд : Просвета
1 : А-Ль. – 1975. – [10], 971 с., 8 pl. il. : ил.
670944
   Мала енциклопедиjа Просвета : општа енциклопедиjа. – 2о изд. – Београд : Просвета
2 : М - Ш. – 1975. – [6], 983 с., 8 pl. il. : ил.
670945
   Мала енциклопедія господарського права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, С.І. Бевз ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 229, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 220-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-33-2
670946
   Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – 942 с. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
670947
   Мала енциклопедія конституційного права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2012. – 461, [1] с. – Глосарій: с. 454-461. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2781-09-0
670948
   Мала енциклопедія кримінального права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, З.А. Тростюк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2012. – 283, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 266-282. – ISBN 978-966-351-361-4
670949
   Мала енциклопедія міжнародного права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2013. – 440, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-2781-54-0
670950
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1. – 2005
670951
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2. – 2005
670952
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3. – 2005
670953
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4. – 2005
670954
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5. – 2005
670955
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 6. – 2005
670956
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1. – 2006
670957
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2. – 2006
670958
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3. – 2006
670959
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4. – 2006
670960
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5. – 2006
670961
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 6. – 2006
670962
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (61). – 2012
670963
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (62). – 2012
670964
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (63). – 2012
670965
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (64). – 2012
670966
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (65). – 2012
670967
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (66). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
670968
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670969
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (68). – 2013
670970
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (69). – 2013
670971
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (70). – 2013
670972
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (71). – 2013
670973
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (72 ). – 2013
670974
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (79). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670975
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (80). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670976
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670977
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (82). – 2015
670978
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (83). – 2015
670979
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (84). – 2015. – 206 с.
670980
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (85). – 2016. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670981
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (86). – 2016. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670982
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (87). – 2016. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670983
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (88). – 2016. – 168 с.
670984
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (89). – 2016. – 216 с.
670985
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (90). – 2016. – 168 с.
670986
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1. – 2017. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670987
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (92). – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670988
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (93). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670989
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (94). – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670990
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (95). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670991
   Мала енциклопедія права інтелектуальної власності : (перевид. та допов.) / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [уклад.: Ю.Л. Бошицький, В.В. Луць, Р.Б. Шишка] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, Р.Б. Шишки. – Перевид. та допов. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 215, [1] с. – До 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7363-02-5
670992
   Мала енциклопедія приватного права / [Архипова М.І. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Кондор, 2011. – 359, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - До 20-ї річниці незалежності України. – Бібліогр.: с. 331-358. – ISBN 978-966-351-384-3
670993
   Мала енциклопедія теорії держави і права / [С.В. Бобровник та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Кондор, 2012. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 353-366. – ISBN 978-966-351-298-3
670994
  Брежнєв Л.І. Мала земля / Л.І. Брежнєв. – К., 1978. – 48с.
670995
  Брежнєв Л.І. Мала земля / Л.І. Брежнєв. – К., 1979. – 48с.
670996
  Кирпичев П.Я. Мала земля / П.Я. Кирпичев. – Москва, 1980. – 46с.
670997
  Брежнєв Л.І. Мала земля; Відродження; Цілина / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1980. – 191с.
670998
  Андрухович Ю. Мала інтимна урбаністика // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 9-11
670999
   Мала історія України. – 3-тє вид. – Луцьк : Укрвидав, 1941. – 31с.
671000
  Каппелер А. Мала історія України / Андреас Каппелер ; [пер. з нім. О. Блащук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 261 с. – ISBN 978-966-7048-82-2
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,