Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
670001
  Штыров А. "Кому я душу исповедую..." : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0027-8238
670002
  Борисенко М.В. "Комунальна утопія" більшовиків у дискурсі тоталітарної культури (1920-1930-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено зміні комунального проекту як засобу трансформації повсякденного життя українців у сталінський період. This article is devouted to changes of soviet communal project, as way to transforming of ukrainian life style in Stalin"s time.
670003
  Лук"янчук Г. "Комунізм - це пофарбований в червоне фашизм" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 8
670004
  Штейнле О.Ф. "Комунізм для обраних": привілеї та пільги номенклатурної еліти УРСР (1944-1953рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 83-94. – ISSN 2076-1554
670005
  Межва Л. "Комунізм завдав Україні не меншої шкоди, аніж фашизм" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 20 (73). – С. 30-32


  Академік Ігор Юхновський про три напрямки, що мають зробити Україну успішною
670006
  Малаков Д. "Конвалія: кохаю тебе вже давно!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 16


  Кілька історій про дореволюційну "кореспонденцію за допомогою квітів".
670007
   Кому служат церковники и сектанты : сборник статей [из журн. "Спутник агитатора" и газ. "Безбожник"]. – Ярославль : Ярославское обл. изд., 1938. – 172 с.
670008
  Дмитрук К.Е. Кому служили й служать зрадники з так званої автокефалії / К.Е. Дмитрук. – Київ : Знання, 1977. – 46 c.
670009
  Эдельман А.И. Кому служит "богоизбранность". / А.И. Эдельман. – Ужгород, 1985. – 160с.
670010
  Троценко И.Д. Кому служит "зеленая Европа". / И.Д. Троценко. – М., 1982. – 64с.
670011
  Шахнович М.И. Кому служит "религия Израиля"? / М.И. Шахнович. – Москва : Прибой, 1929. – 77 с.
670012
  Шахнович М.И. Кому служит "религия Израиля"? / М.И. Шахнович. – 2-е изд. доп. – Москва : Прибой, 1930. – 92 с.
670013
  Скачко А.Б. Кому служит бюджет США, / А.Б. Скачко. – М., 1959. – 87с.
670014
  Басманов М.И. Кому служит современный троцкизм / М.И. Басманов. – Москва : Политиздат, 1974. – 111 с. – (Попул. б-чка "Актуальные вопросы междунар. жизни")
670015
  Селюк М.Р. Кому служить військова Феміда? Практика судочинства військових судів України / Микола Селюк. – Київ, 2003. – 346с. – ISBN 966-7863-26-3
670016
  Кошицький Іван Олексійович Кому сняться мавки / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1978. – 359с.
670017
  Вільний В.М. Кому співають жайвори / В.М. Вільний. – Київ, 1976. – 191 с.
670018
  Чамлай Б.Ф. Кому стяться кислиці / Б.Ф. Чамлай. – Дніпропетровськ, 1974. – 48с.
670019
  Морозов Е.С. Кому суждено жить / Е.С. Морозов. – Самара, 1991. – 511с.
670020
  Правик Ю. Кому та для чого потрібна реклама ? // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.52-53. – ISSN 1605-9875
670021
  Седнев В.В. Кому улыбается Будда? / В.В. Седнев. – К, 1986. – 296с.
670022
  Санин В.М. Кому улыбается океан / В.М. Санин. – Москва, 1967. – 223с.
670023
  Тучинский Л.И. Кому улыбается удача / Л.И. Тучинский. – Киев, 1990. – 135с.
670024
  Сарнов Б.М. Кому улыбался Блок / Б.М. Сарнов. – Москва : Правда, 1988. – 48 с.
670025
  Воскрекасенко С.І. Кому хвала, кому хула : сатира і гумор / Сергій Воскрекасенко. – Київ : Радянська школа, 1952. – 128 с.
670026
  Кралюк П. Кому це потрібно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 6). – С. 5


  Заява Міністерства культури про можливу заборону Греко-католицької церкви знаходиться не так у правовій чи релігійній, як у політичній площині.
670027
  Лагода В.К. Кому чолом, кого помелом : сатира, гумор, лірика, пісні / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1973. – 291 с.
670028
  Ковалев Д.М. Кому что дорого / Д.М. Ковалев. – Минск, 1982. – 208с.
670029
  Білецький М.С. Кому що... : гумор і сатира / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 70 с.
670030
  Песков Е.Б. Кому это выгодно / Е.Б. Песков, Б.А. Шабад. – Москва, 1958. – 63с.
670031
  Леров Л.М. Кому это выгодно? / Л.М. Леров. – Москва, 1979. – 48с.
670032
  Веселицкий А Кому это выгодно? / А Веселицкий. – Москва, 1980. – 247с.
670033
   Кому это выгодно?. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 141 с.
670034
  Булычев Кир Кому это нужно? / Булычев Кир. – М., 1991. – 350,1с.
670035
  Лахірі Д. Кому яке діло : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 50-74. – ISSN 0320 - 8370
670036
  Карівець І.В. Кому, коли і як викладати філософію? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
670037
  Болтівець С. Кому, як і чим служить український психолог?. // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (69). – C. 127-132. – ISSN 1810-2131
670038
  Боконбаев Д. Комуз / Д. Боконбаев. – Ленинград, 1947. – 94 с.
670039
  Усенбаев А. Комуз : стихи и поэмы / Алымкул Усенбаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 144 с.
670040
  Беренштейн Л.Ю. Комуістична партія - організатор масового колгоспного руху в країні / Л.Ю. Беренштейн. – Київ, 1958. – 32с.
670041
  Георгіаді Н.Г. Комулятивно-цільовий підхід до формування інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
670042
  Гордієнко К. Комуна на хуторі Куличка / К. Гордієнко. – Харків, 1930. – 72 с.
670043
  Гаращук І.В. Комунальна (муніципальна) власність як форма публічної власності: узагальнення підходів до інтерпретації // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 135-148. – ISSN 1993-0941
670044
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
670045
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
670046
  Бедрій Р. Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 162-167. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
670047
  Гущик С. Комунальна власність на землю: становлення, сутність, реалізація // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.
670048
  Бурашнікова О.С. Комунальна власність як об"єкт місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 136-143. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
670049
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.31-35. – ISBN 966-667-078-Х
670050
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 35-38. – ISSN 0132-1331
670051
  Алексєєв В. Комунальна власність: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.200-206
670052
  Шкільняк М.М. Комунальна власність: становлення та проблеми розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 90-95. – ISSN 2309-1533
670053
  Соколова А.К. Комунальна та інші форми власності на ліси в новому Лісовому кодексі України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 123-129. – ISSN 0201-7245
670054
  Вологодцев Іп. Комунальне господарство в містах України / Іп. Вологодцев, Іс. Каплунов. – Харків, 1930. – 68с.
670055
  Борисенко М. Комунальне господарство Києва в 1920-1930-х роках // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 230-233. – ISBN 966-8029-58-5
670056
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 130. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130)
670057
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 132. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132)
670058
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 133. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670059
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 134. – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670060
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 135. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135)
670061
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 136. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670062
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 137. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670063
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 138. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Еконоиічні науки)
670064
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 139. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670065
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 6 (145). – 2018. – 72, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670066
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 7 (146). – 2018. – 305, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670067
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 140. – 2018. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670068
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 141. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670069
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 142. – 2018. – 278 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670070
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 143. – 2018. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670071
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 144. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670072
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 1 (147). – 2019. – 277, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670073
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 2 (148). – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670074
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 3 (149). – 2019. – 187, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670075
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 4 (150). – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670076
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 5 (151). – 2019. – 125, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670077
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 6 (152). – 2019. – 249, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670078
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 7 (153). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670079
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 1, вип. 154. – 2020. – 344 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670080
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 2, вип. 155. – 2020. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670081
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 3, вип. 156. – 2020. – 225, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670082
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 4, вип. 157. – 2020. – 195, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670083
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 5, вип. 158. – 2020. – 105, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670084
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 6, вип. 159. – 2020. – 195, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
670085
   Комунальне господарство міст = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Т. 7, вип. 160. – 2020. – 63 [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
670086
  Борисенко М. Комунальне господарство та умови життя киян в 1920–1930-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 108-113
670087
  Курінний Є. Комунальне управління:ознаки принципи , поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
670088
  Череп А.В. Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад / А.В. Череп, С.О. Осипенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
670089
  Чепіга Т.М. Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 133-136. – Бібліогр.: 14 назв
670090
  Ананасенко К. Комунальний сектор економіки: генезис, зміст та значення поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-55. – Бібліогр.: на 22 пункти. – ISSN 0132-1331
670091
  Зима Д.Л. Комунальний фінансовий контроль: поняття та проблеми розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.81-86. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
670092
  Герасименко Н.О. Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 81-86. – ISSN 1681-6277
670093
  Апанасенко К. Комунальні господарські об"єднання: актуальні проблеми правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
670094
  Луговий В. Комунальні коледжі США: досвід для України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Травень - червень (№ 3). – С. 4-5


  В Україні відповідно до Закону "Про вищу освіту" (2014 р.) значних змін зазнають вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації. Надмірна кількість університетів, академій та інститутів і сумарно завеликі обсяги підготовки фахівців у них призводять ...
670095
  Сечін С. Комунальні підприємства "Бюро технічної інвентарізації" мають право на існування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 29-31.
670096
   Комунально-житлове господарство УРСР. – Київ, 1940. – 284с.
670097
  Ісаков П.М. Комунально-побутове забезпечення ув"язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 51-68
670098
  Морозова Марина Комунальное путешествие : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 88-91 : Фото
670099
  Симеонова Й. Комуникативен подход в обучението по чужд език / Й. Симеонова. – София, 1982. – 70с.
670100
  Любашенко О.В. Комуникативна дистанція в процесі особистісно-орієнтованої співдіяльності навчання мов // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 34-38


  Стаття присвячена виявленню проблем особистісно-орієнтованого навчання мов. Автор пропонує побудову педагогічного дискурсу шляхом скорочення комунікативної дистанції. Статья посвящена выявлению проблем личностно-ориентированного обучения языкам. Автор ...
670101
  Исусов М. Комунистическата партия и революционният процес в България 1944/1948 / М. Исусов. – София, 1983. – 336с.
670102
  Стефанов Ц. Комунистическият и антифашисткият печат през времето на фашистката диктатура в България. / Ц. Стефанов. – София, 1960. – 334с.
670103
  Филипов Д. Комунистическото общество / Д. Филипов. – София, 1982. – 408с.
670104
  Калакура О. Комунізація етнокультурного життя Галичини: історико-політологічний вимір // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 116-131. – ISBN 978-966-97599-1-7


  Також йдеться о русифікації Вищої школи.
670105
  Калакура О. Комунізація освітньо-культурних процесів у Галичині як засіб денаціоналізації краю // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 12-28. – ISSN 2524-0137
670106
  Ніколаєнко І.І. Комунізм -- жива творчість мас. / І.І. Ніколаєнко. – К, 1962. – 194с.
670107
   Комунізм - живе втілення ідей Великого Жовтня. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 211с.
670108
  Хрущов М.С. Комунізм - мир і щастя народів : В 2-х т. / М.С. Хрущов. – Київ : Держполітвидав
Т. 2 : Жовтень-грудень 1961 р. – 1962. – 347 с.
670109
  Слободенко А.М. Комунізм - наша мета / А.М. Слободенко, В.П. Діденко. – К., 1960. – 50с.
670110
   Комунізм - наша мета. – К, 1963. – 60с.
670111
  Зацепілін Г.Ф. Комунізм - прапор світового революційного руху / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1964. – 64с.
670112
  Прожогін В.Є. Комунізм - це рівність усіх / В.Є. Прожогін. – К., 1964. – 59с.
670113
  Рябцев В.П. Комунізм / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 203-204. – ISBN 966-642-073-2
670114
   Комунізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 773. – ISBN 966-316-069-1
670115
  Михальченко М.І. Комунізм // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 230-231. – ISBN 978-966-02-7304-7
670116
  Єфіменко Г.Г. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917-1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 114-132. – ISSN 0130-5247
670117
  Мехеда М.І. Комунізм будувати молодим / М.І. Мехеда. – Львів, 1969. – 68с.
670118
  Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928) / С. Кульчицький. – Київ : Основи, 1996. – 396с. – ISBN 966-500-005-5
670119
  Зязюн І.А. Комунізм і естетичний розвиток особи / І.А. Зязюн. – Київ, 1972. – 172с.
670120
  Ковалевський Б.П. Комунізм і класи / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1965. – 143с.
670121
  Гутянський С.К. Комунізм і культура / С.К. Гутянський. – Київ, 1968. – 48с.
670122
  Лось В.Є. Комунізм і нації / В.Є. Лось. – Київ, 1965. – 36с.
670123
  Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм : Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк; Переклав з анг. Г.Касьянов. – Київ : Основи, 1998. – 479с. – ISBN 966-500-008-Х
670124
  Худушин Ф.С. Комунізм і оновлення землі. / Ф.С. Худушин. – К., 1962. – 171с.
670125
  Драчов В.К. Комунізм і особиста власність / В.К. Драчов. – Київ, 1963. – 40с.
670126
   Комунізм і побут. – К, 1963. – 339с.
670127
  Колобков В.В. Комунізм і проблеми гуманізму / В.В. Колобков. – Київ, 1970. – 47с.
670128
  Санойца К. Комунізм і проблеми національностей у Центрально-Східній Європі в XX столітті. Польська Народна Республіка та її "національні парадокси" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 111-125. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
670129
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1937. – 49с.
670130
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1938. – 48с.
670131
  Колобков В.В. Комунізм і релігія / В.В. Колобков. – Київ, 1961. – 26с.
670132
  Нікітін С.Д. Комунізм і розвиток продуктивних сил / С.Д. Нікітін. – Київ, 1963. – 39с.
670133
  Донченко Р.І. Комунізм і свобода творчості / Р.І. Донченко. – Київ, 1964. – 44с.
670134
  Грідчин В.Ф. Комунізм і суспільний поділ праці / В.Ф. Грідчин. – Київ, 1968. – 108с.
670135
  Передерій В.Ф. Комунізм і суспільний прогрес / В.Ф. Передерій. – Київ, 1977. – 48с.
670136
  Лисенко О.Я. Комунізм і формування особи / О.Я. Лисенко. – К., 1978. – 48с.
670137
  Горбунова А.В. Комунізм і християнство у розумінні М. Бердяєва (за працею "Джерела і смисл російського комунізму") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 279-280. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
670138
   Комунізм перемагає. – К, 1961. – 227с.
670139
  Агеєва В. Комунізм під знаком тризуба // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 15


  Книжка Олександра Ірванця "Харків. 1938" - одна з 16, що увійшли до довгого списку "Книги року ВВС". Про неї розповідає член журі конкурсу Віра Агеєва.
670140
  Мазур В.Н. Комунізм починається сьогодні / В.Н. Мазур. – К, 1960. – 64с.
670141
  Тичина П.Г. Комунізму далі видні : поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 62 с.
670142
  Козаченко О.О. Комунікативна активність аудиторії у контексті функціонування конвергентних медіа: соціологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 244-251. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто поняття медіа-конвергенції, її характеристики, рівні та передумови виникнення. У контексті аналізу медіа-конвергенції особливу увагу звернено на комунікативну активність аудиторії у створенні та споживанні медіа-продукції. Описано ...
670143
  Гуменюк О.І. Комунікативна активність громадян у соціальних мережах у контексті впровадження освітніх реформ: програма дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 6 (20). – С. 63-72. – ISSN 2411-1449
670144
  Познякова О. Комунікативна активність студентів як чинник формування майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 177-179
670145
  Пісна Т.М. Комунікативна активність як необхідна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 219-222. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
670146
  Казак С.П. Комунікативна варіативність соматикону емоційного реагування персонажа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 123-130
670147
  Усов Д.В. Комунікативна версія теорії суспільної угоди: Ю. Габермас // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 193-197
670148
  Молчанова А.О. Комунікативна взаємодія – складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 3. – C. 50-56. – ISSN 2078-7782


  У статті висвітлено актуальну педагогічну проблему, присвячену ролі комунікативної взаємодії у сучасному освітньому процесі вищих навчальних закладів. Охарактеризовано комунікативну взаємодію як складову професійної компетентності науково-педагогічних ...
670149
  Шевченко О.В. Комунікативна взаємодія бізнесу і влади: сутнісні характеристики / О.В. Шевченко, Г.В. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 120-125


  В статті розглядаються особливості лобіювання, наведено підходи до визначення типології лобіювання. Показано, що так-звані "білі" та "тіньові" лобі-технології є окремим аспектом взаємодії між органами влади та бізнесовими структурами. Також показано ...
670150
  Манжула Є.Ю. Комунікативна взаємодія як фактор ефективності навчальної діяльності студентів-філологів // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 308-309
670151
  Шестопал О. Комунікативна гра як засіб розкриття проблеми втрати та пошуку самоідентичності героя в романі Хуана Марсе "Двомовний коханець" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 337-341
670152
  Андрєєва М Т. Комунікативна граматика в сучасній українській лінгводидактиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 141-156. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто поняття комунікативної граматики в її зв"язках з українською лінгводидактикою. Установлено, що нинішній етап вивчення численних проблем лінгвістики характеризується їхнім розглядом у когнітивно-комунікативному ракурсі. З"ясовано, що ...
670153
  Нікітюк Т.В. Комунікативна граматика турецької мови : (для студентів-тюркологів першого року навчання) / Т.В. Нікітюк, І.В. Прушковська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2012. – 409 с. : табл. – Бібліогр.: с. 284-286
670154
  Мефанік М.С. Комунікативна діяльність інженера-педагога у професійному навчанні учнів професійно-технічного навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 149-156. – ISSN 2074-8922


  "...У статті відмічено особливість професійного навчання учнів професійно-технічного навчального закладу та особливості комунікативної діяльності."
670155
  Юрченко Т.Ю. Комунікативна діяльність інституцій Європейського Союзу в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Юрченко Тетяна Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т", Видавничо-полігр. ін-т, Каф. видав. справи та редагування. – Київ, 2015. – 212 арк. – Додатки: арк. 202-212. – Бібліогр.: арк. 168-201
670156
  Юрченко Т.Ю. Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Юрченко Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
670157
  Тур О. Комунікативна діяльність майбутнього спеціаліста: сутність та характерні особливості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 219-225. – ISSN 2312-5993
670158
  Дрешпак В.М. Комунікативна діяльність служб зі зв"язків з громадськістю органів місцевого самоврядування міст республіки Польща / В.М. Дрешпак, Н.В. Бабаченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 94-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "У статті проаналізовано польський досвід комунікації органів місцевого самоврядування в сучасному медіапросторі. Розглянуто досвід організації комунікативної діяльності служб зі зв’язків з громадськістю міських урядів Кракова, Вроцлава та Гданська. ...
670159
  Кліш П. Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості / П. Кліш, А. Хом"як // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 51-54. – ISSN 2308-4634
670160
  Омельченко І.М. Комунікативна діяльність у структурі свідомості і самосвідомості: феноменологія і ноуменологія // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 20-35. – ISSN 2226-4078
670161
  Ілляшенко С.М. Комунікативна ефективність групи у Facebook як інструменту просування випускової кафедри на ринку науково-освітніх послуг / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 1. – С. 83-95. – ISSN 2522-9087


  Викладено результати аналізу і кількісної оцінки за авторською методикою комунікативної ефективності сторінки (групи) випускової кафедри університету у соціальній мережі Facebook. Визначено основні напрями комунікативного впливу та їх адресатів. ...
670162
  Мірошниченко П.В. Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограм (фокус-групове дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проінтерпретовано результати фокус-групового дослідження, що мало на меті встановити комунікативну ефективність звукового образу радіопрограм з елементами драматизації, проаналізовано чинники впливу на інтенсивність сприйняття радіопрограми ...
670163
  Мірошниченко П. Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограми (фокус-групове дослідження) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 246-251


  У статті проінтерпретовано результати фокус-групового дослідження, що мало на меті встановити комунікативну ефективність звукового образу радіопрограм з елементами драматизації, проаналізовано чинники впливу на інтенсивність сприйняття радіопрограми ...
670164
  Шмига Ю.І. Комунікативна ефективність української телереклами : монографія / Юлія Шмига ; М-во освіти і науки України, Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2014. – 175 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-168
670165
  Горбач С.С. Комунікативна засоби вираження стратегії ухиляння від відповіді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 395-399. – ISSN 1729-360Х
670166
  Стасів М.В. Комунікативна інтенція англійських з"ясувальних висловлень // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 88-94. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
670167
  Шабат-Савка Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 392-396
670168
  Хоменко О.В. Комунікативна іншомовна освіта як процес формування гармонійної особистості студентів вищих навчальних закладів економічного профілю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 307-309. – (Педагогічні науки)


  У статті обгрунтовується необхідність комунікативної іншомовної освіти студентів вищих навчальних закладів економічного профілю з огляду на нові реалії глобалізованого світу.
670169
  Арібжанова І. Комунікативна й формально-граматична структура речень-висловлень із кількісними предикатами // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 76-90. – ISSN 0320-3077
670170
  Грабар Н.Г. Комунікативна компетентність бібліотекаря в процесі проведення ігрових заходів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 80-85


  Показана роль комунікативної функції бібліотекаря як основної під час проведення ігрових заходів. Розкрита роль комунікативних навичок під час використання техніки ігрової діяльності.
670171
  Касярум К.В. Комунікативна компетентність викладача вищої школи // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 24-27


  У статті проаналізовано комунікативну компетентність як інтегративну характеристику викладача вищої школи. Представлено структуру, компоненти, критерії та показники комунікативної компетентності викладача вищої школи.
670172
  Лущик Ю. Комунікативна компетентність викладача ЗВО як складова професійної компетентності / Ю. Лущик, Л. Пікулицька, Г. Циганок // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 71-85. – ISSN 2312-5993
670173
  Тюріна В.О. Комунікативна компетентність викладача як складова його професійної компетентності / В.О. Тюріна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 243-249. – ISBN 966-7352-66-8
670174
  Домбровська Я.М. Комунікативна компетентність документознавців як складова професійної діяльності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 61-73. – ISBN 978-617-7009-44-3
670175
  Карп"юк М.Д. Комунікативна компетентність і ділова контактність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих робітників // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 186-203. – ISBN 978-617-7009-23-7
670176
  Перегончук Н Комунікативна компетентність майбутніх психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 491-500. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
670177
  Науменко У.В. Комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної (англійської) мови у вищих навчальних закладах України: теорія і практика // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 61-65. – ISSN 2304-5809
670178
  Арістова Н.О. Комунікативна компетентність майбутніх філологів: сутність, зміст, структура // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 9-15. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
670179
  Ануфрієва Н.М. Комунікативна компетентність особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Комунікативна компетентність розглядається як складний соціально-психологічний феномен, основу якого становить ціла низка здібностей. Показано, що психологічним підґрунтям успішності спілкування є соціальна обдарованість людей.
670180
  Бардин Н.М. Комунікативна компетентність працівників ОВС як компонент психологічного впливу на громадян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 451-458. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
670181
  Бовдир О. Комунікативна компетентність студентів юридичних спеціальностей: зміст та структура // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 61-63. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  На основі аналізу наукової літератури подати обґрунтування змісту та сутності комунікативної компетентності студентів-юристів; зокрема в процесі навчання у ВНЗ; дати визначення поняття "комунікативна компетентність юриста".
670182
  Сащук Т.І. Комунікативна компетентність у політичному дискурсі (на прикладі офіційних сторінок народних депутатів у соціальній мережі "Фейсбук") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 4-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
670183
  Корніяка О.М. Комунікативна компетентність як визначальний чинник професійного самоздійснення викладача вищої школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 82-92. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 16). – ISSN 2072-4772
670184
  Юрійчук Н. Комунікативна компетентність як одна з складових професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 188-195. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
670185
  Диба О.П. Комунікативна компетентність як складова професійності менеджера культури // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 103-111. – ISSN 2409-9805


  Метою статті є характеристика комунікативної компетентності як складової професійності менеджера культури. Методологія дослідження базується на аналізі професійної компетентності в аспекті специфіки фаху менеджера культури; узагальненні та виявленні ...
670186
  Товмаш Д.А. Комунікативна компетентність: постпновка питання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 87-88
670187
  Космеда Т. Комунікативна компетенція галичан в інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 108-112. – (Серія філологічна ; Вип. 52). – ISSN 2078-5534
670188
  Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи / Л.П. Єрмоленко. – Харків : Основа, 2011. – 80 с. : іл., табл. – На звороті тит арк. номер сер. зазнач. : Випуск 12 (108). – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (107)). – ISBN 978-617-00-1183-1
670189
  Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри / Тетяна Космеда. – Львів : ПАІС, 2006. – 328с. – ISBN 966-7651-42-8
670190
  Азарх К.С. Комунікативна компетенція у викладанні російської мови як іноземної у медичному ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 313-316


  У статті розглянуто один з аспектів підготовки студентів-іноземців медичного ВНЗ до професійної діяльності – набуття ними комунікативних умінь і навичок. Акцент робиться на поетапному формуванні мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій ...
670191
  Павлішак О. Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови / О. Павлішак, О. Гутиряк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 5 (112), травень. – С. 71-75. – ISSN 2308-4634
670192
  Павленко О.О. Комунікативна компетенція фахівця і комунікативна компетенція посади / О.О. Павленко, Тимченко-Міхайліді, О.І. Карманова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
670193
  Христич Н. Комунікативна компетенція як основа формування професійних компетентностей студентів-філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 117-125. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
670194
  Герцовська Н.О. Комунікативна компетенція як складова формування багатомовної особистості студента-філолога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 420-425. – ISBN 978-617-7132-02-07
670195
  Міщишина І.О. Комунікативна компетенція: щодо визначення поняття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 82-86


  У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття "комунікативна компетентність". Теоретично обгрунтовано структуру й зміст комунікативної компетентності як складової комунікативної культури. В статье проанализированы разные подходы к ...
670196
  Попова О.В. Комунікативна концепція ідентичності Ч. Тейлора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 197-198
670197
  Литвинчук О.В. Комунікативна культура в освітному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 95-97
670198
  Кузьменко Н. Комунікативна культура викладача в рецепції сучасних науковців / Н. Кузьменко, В. Самусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-50. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі реформування вищої освіти України професійна педагогічна діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість, займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості й духовної культури ...
670199
  Петрович А. Комунікативна культура викладача та проблеми у комунікації зі студентами у вищих навчальних закладах / А. Петрович, М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 63-66. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається комунікативна культура викладача вищої школи та проблеми, які виникають у процесі роботи зі студентами. Проаналізовано поняття "комунікативна культура", його зміст і компоненти. Комунікація між викладачем і студентом виступає як спосіб ...
670200
  Цой Ю.М. Комунікативна культура оратора-журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 32-33
670201
  Кулик О.Д. Комунікативна культура особистості майбутнього фахівця: логічно впорядковане та мозаїчне в ієрархії споріднених понять // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 96-113. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
670202
  Дячук В.П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дячук В. П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
670203
  Дранник В.А. Комунікативна культура сучасного керівника // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 32-33
670204
  Малик Ю.І. Комунікативна культура як складова професійної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 127-132. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
670205
  Якімова К. Комунікативна культура як умова вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 208-211
670206
  Мацько Л.І. Комунікативна лінгвістика : навч.-метод. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Калита, С.І. Поворознюк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т укр. філології та літ. творчості ім. Андрія Малишка. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 255, [1] : іл. – Бібліогр.: с. 230-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-931-040-8
670207
   Комунікативна логіка : Начальна програма. – Київ, 2000. – 8с.
670208
  Мельник С. Комунікативна методика викладання української мови як іноземної // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 244-252. – ISBN 966-95452-3-9
670209
  Велика К. Комунікативна методика навчання іноземним (англійської) мовам та її ефективність. Інноваційний підхід навчання за допомогою "skyp" // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 214-221
670210
  Сирінський Роман Аркадійович Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики : Дис.... канд.філософ.наук: 09.00.03 / Сирінський Роман Аркадійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
670211
  Сирінський Р.А. Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.03. / Сирінський Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.
670212
  Перехейда В.В. Комунікативна місія внутрішнього туризму в Україні як інтегратора суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 83-87


  Визначено та проаналізовано аспекти комунікативної місії інтегратора суспільства, яку виконує внутрішній туризм в Україні. Розглянуто перспективи використання цього ресурсу для гармонізації суспільного діалогу. In the article it is identified and ...
670213
  Римаренко С.Ю. Комунікативна модель мовної політики Молдови / С.Ю. Римаренко, С.В. Савойська // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 97-102. – ISSN 2519-2949
670214
  Лисицький В. Комунікативна модель освітньої технології підготовки економістів-професіоналів : кадрове забезпечення банків / В. Лисицький, А. Камінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
670215
  Лила М.В. Комунікативна мотивація у навчанні усному іншомовному спілкуванню // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 98-102. – ISBN 978-617-7009-07-7
670216
  Голтвяниця Н.Ю. Комунікативна норма французьких інтернет-форумів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 17-20
670217
  Барматова С.П. Комунікативна онтологія демократії й вплив на неї інформаційних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 189-198


  Стаття присвячена аналізу демократії як колективно закріпленого соціального досвіду соціуму, комунікативної природи й комунікативних основ демократії як соціального й політичного процесу. Ключові слова: демократія, суспільний консенсус, інформаційні ...
670218
  Бульвінська О.І. Комунікативна освіта: досвід університетів США і Європи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9)
670219
  Рибачук О. Комунікативна основа суспільно-владної взаємодії у контексті розвитку соціального партнерства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 11-14. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено дослідженню соціокомунікативних практик влади та громадськості з погляду застосування мережевого (горизонтального) підходу. Проаналізовано основні чинники ефективної ін-формаційної взаємодії в системі "влада — суспільство" як ...
670220
  Білошицька В.О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Білошицька Валерія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 246 арк. – Додатки: арк. 241-246. – Бібліогр.: арк. 219-240
670221
  Білошицька В.О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Білошицька Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
670222
  Бойченко М.І. Комунікативна парадигма дослідження культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 5-9. – Бібліогр.: 13 назв.
670223
  Корнієнко В.В. Комунікативна парадигма культури як предмет постмодерного дискурсу // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Оганезова-Григоренко [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28, кн. 1. – С. 128-151. – ISSN 2524-0447
670224
  Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-218. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-1617-03-1
670225
  Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-218. – ISBN 978-966-1617-03-1
670226
  Стащук О. Комунікативна парадигма у дослідженні фінансової безпеки акціонерних товариств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 19-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
670227
  Хожаіж І.В. Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хожаіж Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 167-189
670228
  Хожаіж І.В. Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хожаіж Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
670229
  Золотовська В.С. Комунікативна підготовка курсантів в історії розвитку морської освіти України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 206-210. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
670230
  Джеджера К.В. Комунікативна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект / К.В. Джеджера, Т.І. Черніговець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 82-92. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384


  "...У статті висвітлено проблему підготовки студентів до продуктивного спілкування в умовах майбутньої професійної діяльності."
670231
  Дегтяренко М.О. Комунікативна поведінка бізнесменів в англомовному медійному інтерв"ю : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дегтяренко Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 304, [2] арк. – Додатки: арк. 280-304, [2]. – Бібліогр.: арк. 5, 211-279 та в додатках: [2] арк.
670232
  Дегтяренко М.О. Комунікативна поведінка бізнесменів в англомовному медійному інтерв"ю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дегтяренко Марина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
670233
  Радевич-Винницький Ярослав Комунікативна поведінка білінгвів у ситуації непаритетної двомовності: психолінгвістичний аспект // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 224-232. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається ставлення білінгвів до співвикористовуваних мов, вплив використовуваної мови на мовленнєву поведінку білінгва, особливості породження і сприйняття мовлення в ситуації українсько-російської двомовності.
670234
  Карпіна О.О. Комунікативна поведінка депресивної мовної особистості (на матеріалі англомовних художніх текстів XX-XXI століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Карпіна Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
670235
  Малєєва Н.С. Комунікативна поведінка залежних від соціальних мереж користувачів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – С. 74-78. – ISSN 2078-1687
670236
  Космеда Т.А. Комунікативна поведінка Івана Франка: чинник зовнішності в комунікації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 32-35.
670237
  Король Т. Комунікативна поведінка лектора у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 70-76. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто комунікативну поведінку лектора у сучасній вищій школі. Наведено головні вимоги до організації навчального процесу на лекції, застосування вербальних та невербальних засобів комунікації.
670238
  Борисенко Н.Д. Комунікативна поведінка персонажів британської драми: соціолінгвістичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 133-138


  Стаття присвячена аналізу комунікативної поведінки персонажів британської драми. Досліджується специфіка комунікативної поведінки, її залежність від соціально-статусних характеристик мовця та слухача. Розглядаються особливості реалізації окремних ...
670239
  Попівняк О.О. Комунікативна поведінка учасників англомовних телефонних розмов на стадії розмикання мовленнєвого контакту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 128-139. – ISSN 2520-6397


  Розглядається завершальна фаза розмови в англомовній телефонній комунікації й аналізується її типова структурна організація. Досліджу- ються особливості комунікативної поведінки учасників англомовних те- лефонних розмов на стадії розмикання ...
670240
  Романенко Є.О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Є.О. Романенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2014. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335-396. – ISBN 978-966-2339-80-2
670241
  Тихомирова Є.Б. Комунікативна політика ЄС: інформаційна безпека VS транспарентність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 22-28


  Проаналізовано комунікаційну політику Європейського Союзу в контексті встановлення балансу між транспарентністю та інформаційною безпекою ЄС. Визначається її спрямованість на формування транспарентності інституцій ЄС та ...
670242
  Кузнєцова О. Комунікативна практика як засіб осмислення теоретичних принципів психологічної природи формулювання думки іноземною мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає способи формування усномовленнєвої компетенції студентів на неспеціальних факультетах, психологічні механізми мововиробництва на основі володіння лексико-термінологічним апаратом. Article examines ways of the formation orally-speech ...
670243
  Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : Підручник / А.М. Єрмоленко. – Київ : Лібра, 1999. – 488с. – ISBN 966-7035-24-7
670244
  Бехта І.А. Комунікативна природа невласне-прямого мовлення та його роль у творенні внутрішньотекстової комунікації у текстах Чака Поланіка / І.А. Бехта, Є.С. Орищук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 35-37. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Досліджується комунікативна природа невласне прямого мовлення (далі НПМ) та розкриваються особливості його застосування у текстах творів відомого американського письменника Ч. Поланіка, а також з’ясовуються рівні перебігу внутрішньотекстової ...
670245
  Москалик Ф Г. Комунікативна природа освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 111-123


  Аналізується природа, сутність, взаємодія комунікації у сфері освіти та визначення перспективи динамічної діяльності і розвитку освітньої системи у трансформаційному суспільстві. Ключові поняття: людина, освіта, комунікація, спілкування, ...
670246
  Івановська О. Комунікативна природа фольклорного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити фольклорний наратив як смисловий традиційний утвір у подієвому аспекті, як живий комунікативний процес. Категорія колективності наративного акту представлена як узгодженість смислів транслятора та реципієнта традиційних знань ...
670247
  Вільчинська С. Комунікативна раціоналізація і специфіка історико-філософського наслідування в Україні (на прикладі антропологічної концептуалізації) // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 128-144. – ISBN 978-966-483-893-8
670248
  Мельник О.Є. Комунікативна раціональність в контексті сучасної філософії освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 150-161. – ISSN 2075-1443
670249
  Цибух О. Комунікативна раціональність у перемовинах із терористами // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 171-173.
670250
  Бистрицький Є. Комунікативна рівність і політика незгоди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 38-60. – ISSN 2522-9338
670251
  Антонова О. Комунікативна роль і функції мемуарних елементів у циклі радіопередач Миколи Жулинського "Українська література: вчора і сьогодні" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 128-133
670252
  Носова Б.М. Комунікативна роль публіцистики в міжкультурному діалозі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  Стаття присвячена розгляду комунікативної ролі публіцистики у міжкультурному діалозі. Цей своєрідний "рух розуму" над "сировиною думок" (перефразовуємо Ж.-К. Кар"єра) створив поле для дослідження елементів публіцистики у комунікації. Комунікаційні ...
670253
  Дмитрищук Н.В. Комунікативна самоефективність майбутніх судноводіїв / Н.В. Дмитрищук, А.Ф. Линенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 65-70. – ISSN 2414-5076
670254
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": прагматичний та лінгвокультурний виміри : монографія / І.Р. Корольов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-439-238-6
670255
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Корольов І.Р.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 238л. – Бібліогр.: л.236-238
670256
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.15 - Загальне мовознавство / Корольов Ігор Русланович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
670257
  Тараненко А.І. Комунікативна ситуація "освідчення в коханні" в англомовному середовищі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 300-305


  Стаття написана на тему: "Комунікативна ситуація "освідчення в коханні" в англомовному середовищі". Ця ситуація характеризується значним емоційним напруженням комунікантів, що призводить до різних формально-структурних порушень. Під час освідчення в ...
670258
  Герасимів Л.Я. Комунікативна ситуація звинувачення/виправдання в в англомовних художніх текстах для дітей : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Герасимів Лілія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
670259
  Мусійчук Т. Комунікативна ситуація обурення // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 2410-0927
670260
  Борисов О.О. Комунікативна ситуація сварки у британському та українському діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 89-96


  Статтю присвячено дослідженню ознак комунікативної ситуації сварки із встановленням особливостей мовленнєвої поведінки взаємодіючих між собою індивідів - представників британського та українського мовних етносів. Під час аналізу сварки встановлено ...
670261
  Матушевська Н.В. Комунікативна ситуація спокуси у сучасному англомовному кінодискурсі : когнітивно-комунікативний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Матушевська Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
670262
  Шовгун Н.О. Комунікативна ситуація як фактор вибору мови спілкування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 198-202. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджуються психолінгвістичні особливості малих соціальних груп в умовах білінгвізму.
670263
  Гринчук М. Комунікативна складова безпекової політики США: політико-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 61-63. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти комунікативної сфери в процесі забезпечення національної безпеки урядом Сполучених Штатів Америки. Проаналізовано низку законодавчо-правових актів США у сфері інформаційно-комунікативного забезпечення безпекової політики. ...
670264
  Колосовська І.І. Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 129-135
670265
  Яценко Г. Комунікативна складова дистанційного навчання : аналіз поняття та рівні реалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-94.
670266
  Баюра Д. Комунікативна складова діяльності підприємств - емітентів / Д. Баюра, А. Халковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито теоретичні засади формування зв"язків з інвесторами на підприємстві як основної частини комунікаційної політики компанії-емітента; визначено роль емітента в досягненні найкращого результату шляхом прямого чи опосередкованого донесення ...
670267
  Давидова І. Комунікативна складова концепції управління знаннями // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 11-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено комунікативну сутність концепції управління знаннями, яка розглядається як умова і характеристика існування сучасного соціуму
670268
  Пасічник О.О. Комунікативна складова навчального тренінгу як засобу професійної підготовки студентів соціальної сфери // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 99-104
670269
  Подвірна Н. Комунікативна складова у відносинах між владою та суспільством // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 96-108. – ISSN 2522-1663
670270
  Грабар Н.Г. Комунікативна соціалізація студентської молоді // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 131-139. – (Економічні науки)
670271
  Кухарева-Рожко Комунікативна специфіка неповних конструкцій у науково-технічному тексті // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-126


  У статті Визначено комунікативну специфіку неповних конструкцій у і науковому тексті. Показано механізм монолінгвістичного відновлення логі-ко-граматичного суб"єкта під час редагування українських науково-техніч-Щ них текстів. Описано сконденсовані ...
670272
  Голі-Оглу Комунікативна спрямованість й особливості творення народного ритуального дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 215-223. – ISSN 1728-9572
670273
  Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 270 л. – Додатки: л. 198-270. – Бібліогр.: л. 178-197
670274
  Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
670275
  Малінка О. Комунікативна спрямованість навчального процесу як необхідна передумова розвитку у студентів мотивації до вивчення іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 79-84. – ISSN 2308-4634
670276
  Кущ Е.О. Комунікативна стратегія дискредитації представників іноетнічних спільнот як засіб вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі консерваторів з питань імміграції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 254-257
670277
  Дячук О.В. Комунікативна стратегія залякування та засоби її реалізації в дискурсі шокової соціальної реклами США // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 95-105


  Статтю присвячено дослідженню комунікативної стратегії залякування в дискурсі шокової соціальної реклами США. Метою використання цієї стратегії в зазначеному дискурсі є боротьба з пороками та девіантними формами поведінки американців. Засобами її ...
670278
  Василенко Н.В. Комунікативна стратегія заохочення в російському мовному спілкуванні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02. / Василенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
670279
  Ульянова К.М. Комунікативна стратегія К.Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької ідеології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 42-46


  На матеріалі публіцистичних і журналістських текстів виявлено комунікативну стратегію К. Ворошилова в період становлення більшовицької влади. Проаналізовано засоби мовленнєвого впливу політика,які сприяли конденсації та актуалізації партійної ...
670280
  Горбик Р. Комунікативна стратегія похибки у мовній практиці мережевих спільнот // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 149-153.


  Автор на матеріалі сучасної віртуальної комунікації та блогерської спільноти "падонкаф" розглядає функціонування сучасних арго як вияв протистояння мовного енкратизму та акратизму. Стрижневим елементом структури сучасних мережевих арго визначено ...
670281
  Шаповалова Г. Комунікативна стратегія сучасних українських журналів для жінок // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-101. – (Філологія ; Вип. 20)
670282
  Курченко Л.М. Комунікативна стратегія хеджування в дискурсі політичного інтерв"ю (гендерний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 403-409
670283
  Семенцова І. Комунікативна стратегія як елемент теорії комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 161-166. – ISBN 966-581-295-6
670284
  Сорокіна Л.Є. Комунікативна стратегія як одиниця мовленнєвого спілкування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 453-455. – Бібліогр.: Літ.: с. 455; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
670285
  Довбищенко Ф.В. Комунікативна структура і книги трактату Геродіана "Історія після Марка Аврелія" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 242-253


  У статті досліджено комунікативну структуру І книги трактату грекомовного історика ІІІ ст. н.е. Геродіана "Історія після Марка Аврелія", встановлено принцип функціонування прийому "текст у тексті". Доведено,що застосування цього прийму свідчить про ...
670286
  Токарська А.С. Комунікативна сфера права в метаантропологічному зрізі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 252-257. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
670287
  Стахнюк Н.О. Комунікативна та автокомунікативна функції "Щоденників" З. Налковської // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 62-63
670288
  Литвиненко В.В. Комунікативна та комунікаційна системи — диференціація понять // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 30-32. – ISSN 2312-5160


  У статті подано тлумачення та вибудовано ієрархію понять "комунікативна система" та "комунікаційна система" в межах науки про соціальні комунікації, запропоновано модель управління комунікативними системами в межах комунікаційної. The article deals ...
670289
  Шевченко Т. Комунікативна тактика інтимізації в есеїстиці О. Забужко, М. Матіос, С. Пиркало // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 203-213. – ISSN 2312-6809
670290
  Спинка Л.А. Комунікативна теорія як інструмент побудови національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
670291
  Ловчинська Т. Комунікативна толерантність та задоволеність міжособистісними стосунками у процесі гендерної соціалізації молодих жінок / Т. Ловчинська, К. Ясинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 90-92. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз феномену гендерної соціалізації, розкрито специфіку психологічних особливостей взаємозв"язку комунікативної толерантності та задоволеності міжособистісними стосунками у процесі гендерної соціалізації ...
670292
  Малинка Ю.Г. Комунікативна толерантність як одна з важливих цінностей суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 102-103
670293
  Чаплак Я.В. Комунікативна толерантність як психологічна проблема / Я.В. Чаплак, Г.В. Чуйко, О.П. Проскурняк // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 33-44. – ISSN 2414-0023
670294
  Брюховецька О. Комунікативна толерантність як складова лідерських якостей керівників освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – C. 18-27. – ISSN 2411-3190
670295
  Борейчук І.О. Комунікативна толерантність як умова профілактики ксенофобії / І.О. Борейчук, М.В. Нечидюк // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 38-42. – ISBN 978-617-601-141-5
670296
  Розова Т.В. Комунікативна трансформація аксіосфери: від Модерну до Метамодерну / Т.В. Розова, Л.В. Чорна // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 208-213. – ISBN 978-966-927-534-9
670297
  Чекан Ю.І. Комунікативна тріада "композитор - виконавець - слухач" у сучасному соціокультурному просторі та проблеми музичної освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 464-472
670298
  Шевченко О. Комунікативна утопія в українському контексті // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 26-28


  Юрген Габермас — німецький філософ і соціолог, представник нової генерації "франкфуртської школи".
670299
   Комунікативна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 773-774. – ISBN 966-316-069-1
670300
  Левченко А.В. Комунікативна філософія як втілення культурної традиції гуманізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 431-434. – ISSN 2076-1554
670301
  Волковинський О.С. Комунікативна функціональність алюзії у фейлетоні В. Катаєва "Два гусари" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 9-10
670302
  Колосок С. Комунікативна функція в діяльності регіонального органу державної влади // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.235-245
670303
  Тимошенко К.Л. Комунікативна функція вигуку на рівні тексту (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 304-306. – ISBN 966-638-142-7
670304
  Любашенко О. Комунікативна функція вокативних синтаксем у структурі українського речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Стаття містить результати теоретичного вивчення деяких проблем функціонального синтаксису, зокрема, аналіз комунікативної теорії речення та функції вокативних синтаксем у ньому, а також диференційних ознак звертань як синтаксичних компонентів в ...
670305
  Злотник О.Й. Комунікативна функція музики як засіб художнього спілкування // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 158-162. – ISSN 2312-4679
670306
  Яременко І.А. Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Яременко І.А.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
670307
  Афанасьєва О.М. Комунікативне і смислове навантаження ритуалу в парадигмі сакральне / секулярне (на матеріалі англомовної лінгвокультури) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 26-35
670308
  Ананко Т. Комунікативне лідерство в англомовному корпоративному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 6-10. – Бібліогр.: Літ.: С. 10; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
670309
  Бондаренко В.В. Комунікативне лідерство як основа формування компетентного інженера-педагога // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 20-26. – ISSN 2074-8167
670310
  Колодько Т.М. Комунікативне спрямування навчального процесу з іноземної мови у сучасній загальноосвітній середній школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 163-165. – (Серія : Педагогічні науки)
670311
  Савчук І.І. Комунікативний аспект акту номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 135-139
670312
  Холмогорцева І.С. Комунікативний аспект британської фольклорної п"єси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 132-137. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
670313
  Сухонос В. Комунікативний аспект обвинувальної промови у судових дебатах / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 86-92
670314
  Черненко О.А. Комунікативний аспект побудови думи: на матеріалі думи "Фесько Ганжа Андибер" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 161-168. – Бібліогр.: Літ.: с. 168; 3 назв.
670315
  Статкевич Т.О. Комунікативний аспект рекламного оголошення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 228-232
670316
  Миколаєць А.П. Комунікативний аспект спільної діяльності між чиновниками і неприбутковими організаціями // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 83-85. – ISSN 2306-6814
670317
  Мусатов С.О. Комунікативний вимір у психології особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 18-33. – ISSN 2226-4078
670318
  Чечель Н.П. Комунікативний дискурс в українському авангарді й неоавангарді як соціокультурне явище // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 17-22. – Бібліогр.: Літ. : с. 22; 5 п.


  У зв"язку з новими комунікативними умовами постіндустріального (інформаційного) суспільства дослідження комунікативного дискурсу в українському авангарді й неавангарді як соціокультурного явища, пов"язаного зі змінами світовідчування та стилю, ...
670319
  Мацевко-Бекерська Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 251-259. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Досліджено головні способи форматування читац. стратегій у романах М. Леві "Між небом і землею" та "Зустрітися знову". Від першого прочитання до нагромадження інтерпретацій відбувається кодування-розкодування своєрідного полілогічного простору, ...
670320
  Борисов О.О. Комунікативний дискурс суспільства і діалогіка: лінгвофілософський аспект // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 1-12. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
670321
  Лозниця С.А. Комунікативний дискурс та маніпуляція // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 97-99
670322
  Соловьйов С.Г. Комунікативний дискурс у сфері реклами науки й техніки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 94-101


  У статті розглядаються деякі аспекти, пов"язані з формуванням та реалізацією рекламного дискурсу в сфері науки й техніки. Увага акцентується на специфіці об"єкта реклами, комунікативних моделях репрезентації цих особливостей. Some aspects connected ...
670323
  Сирінський Р.С. Комунікативний дискурс як інструмент сучасної етнополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Розглядаються основні проблеми сучасної української етнополітики, аналізується її конфронтаційність. Обгрунтовується необхідність застосування до вирішення міжетнічних суперечностей досягнень сучасної західної практичної філософії, зокрема, ...
670324
  Килимник Т.М. Комунікативний збій як когнітивно-комунікативне явище // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 167-173
670325
  Загнітко А. Комунікативний і дискурсивний простір мовної особистості Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 419-432
670326
  Волчанська Г.В. Комунікативний імідж лідера: прикладний аспект / Г.В. Волчанська, О.О. Чорна // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 100-104. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
670327
  Семенюк О.А. Комунікативний імідж українського президента (порівняльний і діахронічний аспекти) / О.А. Семенюк, О.О. Чорна // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 171-182. – (Філологія)


  Розглянуто трансформацію комунікативного іміджу укр. президентів протягом останнього десятиліття; визначено спільні та відмінні комунікативні засоби його творення. Рассмотрено трансформацию коммуникативного имиджа укр. президентов в течение последнего ...
670328
  Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – C. 10-14
670329
  Завальська Л. Комунікативний конфлікт у політичному дискурсі // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 71-78. – ISSN 2413-0923
670330
  Севастюк М. Комунікативний конфлікт у президентській риториці Дональда Трампа: засоби реалізації та відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 26-30. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
670331
  Жигайло Н. Комунікативний менеджмент : навч. посіб. / Наталія Жигайло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 367, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c.360-367. – Бібліогр.: с. 346-359. – ISBN 978-966-613-949-1
670332
  Макух О. Комунікативний підхід до дослідження політики: методололгічний аналіз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 122-128. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
670333
  Субота Л.А. Комунікативний підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів : монографія / Л.А. Субота ; [наук. ред. Пелепейченко Л.М.] ; М-во науки та освіти України. – Харків : Майдан, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-392. – ISBN 978-966-372-681-6
670334
  Ніколайчик О. Комунікативний підхід до праворозуміння: перспективність теорії в сучасних реаліях // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 26-31. – ISSN 0130-7037
670335
  Стефанишин К.Л. Комунікативний підхід до створення навчально-методичних матеріалів із дисципліни "Українська мова як іноземна" / К.Л. Стефанишин, М.П. Тишковець // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 218-220
670336
  Гончаренко О. Комунікативний підхід до учнів - вихідців з національних меншин у загальноосвітніх школах США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 44-46. – ISBN 978-966-2249-24-8
670337
  Магдюк О.В. Комунікативний підхід у процесі вивчення англійської мови студентами філологічних спеціальностей // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 90-92
670338
  Вдовін В.В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 15-20. – ISSN 0321-0499
670339
  Коротич К. Комунікативний портрет психологічного типу чоловік-воїн (за повістю І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря") // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 200-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
670340
  Кобелянська О.І. Комунікативний потенціал і критерії відбору японської ономатопоетичної лексики в лінгводидактичних цілях // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 48-65. – ISSN 1682-671Х
670341
  Жадан І.В. Комунікативний потенціал розвитку громадянської компетентності студентської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.О. Климчук, М.С. Дворник, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 43 (46). – C. 20-26. – ISSN 2309-8287
670342
  Бойченко М.І. Комунікативний потенціал соціальної реальності щодо творення майбутнього // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 3-5. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
670343
  Швед О. Комунікативний потенціал сучасного студента // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.93-103. – ISBN 966-7411-88-5
670344
  Савченко К.Ю. Комунікативний потенціал як складова педагогічної підготовки майбутніх фахівців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 35-39. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті розглянуто проблему розвитку комунікативного потенціалу як фахової підгот овки майбутніх вчителів у вищий педагогічній школі. Розкрито сутність понять "потенціал" і "комунікативний потенціал". Показані складові комунікативного потенціалу.
670345
  Долюк В.В. Комунікативний потік споживачів у PR-дискурсі соціальної відповідальності бізнесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 52-55


  . У статті проаналізовано роль споживачів як стейкхолдерів комерційних компаній у PR-дискурсі соціальної відповідальності бізнесу. Із застосуванням методики дискурс-аналізу визначаються чинники оптимального комунікативного потоку в контексті ...
670346
  Злотник О.Й. Комунікативний простір музичного мистецтва України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Злотник Олександр Йосипович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
670347
  Пилипенко Р.С. Комунікативний простір як категорія сучасної дискурсології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 266-269. – ISBN 978-966-581-885-4
670348
  Девтеров І.В. Комунікативний процес і мовна ситуація в інтернеті // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 162-166. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні комунікативні механізми та особливості мовних форм в Інтернеті. Акцентується увага на проблемі мовної різноманітності у кіберпросторі.
670349
  Руденко О.М. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні : навч. посіб. / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-121. – ISBN 978-617-696-081-2
670350
  Блінов О.А. Комунікативний процес у соціальній сфері. Соціальна реклама: технології та тенденції розвитку в україні / О.А. Блінов, Є.О. Іванова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 55-61
670351
  Гусар О. Комунікативний процес як універсальна система культурних кодів народів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 96-103
670352
  Гнідець У. Комунікативний процес. Візуалізація образу дитини-читача як спосіб здійснення комунікативного процесу у літературі для дітей та юнацтва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 68-74
670353
  Афанасьєва О.М. Комунікативний ритуал в міждисциплінарному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 39-44


  Статтю присвячено проблемі культуроцентричного міждисциплінарного дослідження ритуалізованих форм комунікації. Ритуал розглядається як базова культурна модель, яка має адаптативно-гармонізувальну функцію і включає діяльнісно-поведінковий, ...
670354
  Сидоренко М.О. Комунікативний саботаж у контексті сучасної теорії комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 283-288


  У статті описується феномен комунікативного саботажу, зважаючи на різні підходи до вивчення цього явища, здійснюється спроба глибше розкрити його природу, причини і механізми застосування. В статье описывается феномен коммуникативного саботажа с ...
670355
  Копець Л.В. Комунікативний світ особистості та його характеристики / Л.В. Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 22-27. – ISSN 1996-5931
670356
  Пещак М.М. Комунікативний синтаксис / М.М. Пещак; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2000. – 150с. – ISBN 966-507-105-Х
670357
  Булах М.Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична аспектологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Булах Майя Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. + додаток. – Бібліогр.: 18 назв
670358
  Булах М.Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична аспектологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Булах Майя Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 238, 1-275 арк. – Додатки: арк. 1-275. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 233-235
670359
  Іщейкін К.Є. Комунікативний та процедурний аспекти бюджету участі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 118-127. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
670360
  Гоголь І.О. Комунікативний тренінг як засіб розвитку професійно важливих якостей майбутніх правоохоронців // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 76-83. – ISSN 2074-8922
670361
  Лагута Т.М. Комунікативний тренінг як засіб формування готовності мовної особистості до мовленнєвої взаємодії / Т.М. Лагута, О.М. Вержанська // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 108-120. – ISSN 2073-4379
670362
  Гончарова А.К. Комунікативний фільтр як спосіб відбору інформації серед блогерів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 87-90


  Розглядається поняття комунікативного фільтра та його різновидів у електронному (віртуальному) просторі. Оскільки інтернет дає доступ до великої кількості інформації, що істотно відрізняється від інформації традиційних ЗМІ, існує також система відбору ...
670363
  Фурман О. Комунікативний формат спілкування як актуалізація інформаційно-освітнього обміну // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 18-23. – ISBN 978-966-654-520-9
670364
  Малій А. Комунікативні аспекти діалогу в п"єсах Г. Пінтера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 130-135
670365
  Мамалига А. Комунікативні аспекти одиниць повідомлення в тексті / А. Мамалига, Л. Моржук
670366
  Коваленко А. Комунікативні аспекти публіцистики Є. Сверстюка: стратегії, тактики, вплив // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 140-149. – ISSN 2312-6809
670367
  Лещук Г.В. Комунікативні бар"єри у професійній діяльності соціального працівника // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 126-129. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
670368
  Воронка Г.В. Комунікативні бар"єри у словникових виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 151-153


  Мета пропонованої роботи — вивчення комунікативних бар’єрів, які є специфічними для словникових видань. Досліджуються вияви цих бар’єрів і можливі шляхи їх усунення, адже це важлива умова підвищення комунікативної ефективності словникового видання. ...
670369
  Березовська Л. Комунікативні бар"єри у спілкуванні соціального працівника: шляхи подолання // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 87-94. – ISSN 2411-1317
670370
  Ніколаєнко О.О. Комунікативні виміри культурно-національної ідентичності // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 223-227. – ISSN 2076-1554


  Досліджено культурно-національну ідентичність в контексті сучасної української літератури.
670371
  Ткач О.І. Комунікативні відносини громадянського суспільства да державних суб"єктів соціальної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 344-353
670372
  Нестеренко О. Комунікативні властивості вигуків сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 65-73


  Стаття розкриває проблеми використання вигуків сучасної китайської мови у процесі комунікації. Проаналізовано роль цих лексичних одиниць на різних рівнях мовленнєвого акту.
670373
  Грабар Н. Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці вищого навчального закладу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
670374
  Акайомова А. Комунікативні властивості іміджу та його класифікація // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 2-5
670375
  Борисенко В. Комунікативні вправи як засіб формування професійної мовленнєвої компетенції


  У статті доведено необхідність використання системи вправ і завдань комунікативного типу на заняттях з української мови професійного спрямування.
670376
  Джунусалієва Г.Д. Комунікативні девіації в контексті теорії мовної комунікації / Г.Д. Джунусалієва, Н.А. Ковальська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 6)
670377
  Хоменко Т. Комунікативні девіації сучасного інформаційного потоку // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 190-195. – ISBN 966-7522-02-4
670378
  Биркун Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання : В 2 ч. / Л.В. Биркун, Н.О. Колтко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(6).Червень 2003 р.). – ISBN 966-8245-39-3; 966-8245-42-3 (Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 80с.
670379
  Биркун Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання : В 2 ч. / Л.В. Биркун, Н.О. Колтко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(7)). – ISBN 966-8245-43-1
Ч.2. – 2003. – 96с.
670380
  Орєхов В.В. Комунікативні завдання та засоби їх реалізації в газетному політичному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 117-120. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
670381
  Лікарчук Н.В. Комунікативні закономірності як фактор формування політичного іміджу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 630-637. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються політичні комунікації як соціально-політичне поле політики. Аналізуються комунікації як особливий метод організації політичної поведінки громадян при констроюванні іміджу.
670382
  Ломачинська С.В. Комунікативні засоби владного впливу сучасної православної церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 67-69
670383
  Слющинський Б.В. Комунікативні зв"язки та системи в період соціокультурної модернізації суспільства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 133-139. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
670384
  Мацюк З. Комунікативні здібності як домінантна характеристика мовленнєвої особистості дитини / З. Мацюк, О. Хвесик // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 88-94. – ISSN 2415-8143
670385
  Антонюк Н. Комунікативні знахідки в контексті юридичного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 60-65


  Cтаття досліджує питання комунікативних позицій в контексті юридичного перекладу. Статья исследует вопросы коммуникативных позиций в контексте юридического перевода. The article deals with the communicative samples in the context of legal translation.
670386
  Бурбело В.Б. Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 192-203


  Статтю присвячено проблемі визначення основних функціонально- рольових і соціодискурсивних характеристик мовця у загальному плані, а також їх втілення у французькій лінгвокультурі. Статья посвящена проблеме определения основных функционально- ролевых ...
670387
  Зданюк Т.В. Комунікативні ігри як один з прийомів навчання німецької мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 40-41
670388
  Мартиняк І. Комунікативні інтенції мовця в арабських мовленнєвих етикетних теофорних формулах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С, 116-122. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
670389
  Ніжнік Л.І. Комунікативні інтенції персонажа в британській художній літературі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 125-128
670390
  Каблак П.І. Комунікативні канали судової влади та громадськості // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
670391
  Шевченко О.В. Комунікативні канали формування позитивного міжнародного бренду країни ( на проикладі Великої Британії ) / О.В. Шевченко, Ю. Ущина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 97-103
670392
  Судакова В.М. Комунікативні конвенції як чинники структурної диференціації соціальних взаємодій // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
670393
  Славова Л.Л. Комунікативні максими успішності політичного дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 353-362
670394
  Мамалига А. Комунікативні межі речень у тексті : (на матеріалі публіцистичного стилю) / Анастасія Мамалига // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 109-121. – (Журналістика ; Вип. 3)
670395
  Фурманкевич Н. Комунікативні методи побудови політичного іміджу як чинники формування громадської думки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 318-324


  У статті аналізуються комунікативні іміджетворчі методи, які використовуються задля досягнення максимального ефекту від матеріалів засобів масової комунікації, а також згадано про еволюцію видів переконуючої комунікації. В статье анализируются ...
670396
  Бабак М.П. Комунікативні методи проведення PR-кампаній у мережі Інтернет: медіа ефекти в мережі Інтернет у контексті роботи PR-служби // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 5-9


  Висвітлюються актуальні питання PR-комунікацій у мережі інтернет. Крім традиційних інструментів (корпоративний сайт, пошукові та поштові системи), розглядаються такі новітні методики, як блогінг, PR у соціальних мережах, мобільний інтернет та інші ...
670397
  Спинка Л.А. Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.03 - соціальна філос. та філос. історії / Спинка Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
670398
  Спинка Л.А. Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Спинка Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 183л. – Бібліогр.: л.169-183
670399
  Осадько О.Ю. Комунікативні механізми психологічної допомоги особистості в опануванні життєвих криз // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 91-101. – ISSN 2309-8287
670400
  Осадько О.Ю. Комунікативні механізми розвитку політико-правової компетентності особистості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 389-400. – ISSN 2411-1449
670401
  Бурбело В.Б. Комунікативні моделі в діахронічній перспективі розвитку французької словесності: середньовіччя і доба Відродження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 156-166


  Дослідження присвячено визначенню та опису основних комунікативних моделей, що визначають формування та розвиток французької словесності у річищі загальних процесів формування жанрово-дискурсивних систем доби середньовіччя і Відродження. Исследование ...
670402
  Жук О. Комунікативні моделі ліричних текстів збірки Івана Франка "Зів"яле листя" // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 622-630
670403
  Астаф"єв О.Г. Комунікативні моделі української еміграційної лірики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 5-11
670404
  Митко А. Комунікативні можливості громадських медіа // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 75-81. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто появу Інтернету як джерела масової комунікації, що викликала розгляд питання громадських медіа і як академічного дослідження, і як популярного. З.ясовано роль громадських медіа для побудови інформаційної держави. Охарактеризовано ...
670405
  Шатило Ю.П. Комунікативні навички ведення переговорів як важливий компонент формування професійно-комунікативної компетентності студентів-міжнародників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 191-194. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
670406
  Судорженко Г.П. Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 403-407


  Статтю присвячено аналізу комунікативних одиниць із псевдоумовними відношеннями з огляду на їхню семантику, структуру та функціонування. Визначено специфіку використання цих одиниць у процесі комунікації. З"ясовано критерії виділення умовних відношень. ...
670407
  Прищак М.Д. Комунікативні основи педагогіки В.О. Сухомлинського // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 141-147. – ISSN 1997-9266


  Результатом здійсненого в статті аналізу педагогічної теорії В. О. Сухомлинського стало обґрунтування тези про визначення комунікації онтологічною, телеологічною та аксіологічною основою розвитку особистості та методологічною основою педагогіки та ...
670408
  Швед Г.О. Комунікативні особливості англомовних рекламних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 22-25. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розгядаються екстралінгвістичні фактори, які обумовлюють вибір та функціонування мовних одиниць у рекламному тексті. Основними чинниками впливу, на думку автора, є природа і властивості самого товару чи послуги, комунікативний намір автора рекламного ...
670409
  Бацевич Флорій Комунікативні особливості вигуку ну в сучасному українському мовленні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
670410
  Бикова О. Комунікативні особливості вставлених конструкцій у мові сучасного пресового репортажу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 213-222


  У статті простежено нові тенденції в комунікативній організації сучасного пресового репортажу, зумовлені використанням різних типів вставлених конструкцій. Автор визначає основні функції та стилістичні вияви вставлених одиниць у мові текстів цього ...
670411
  Рудська А.І. Комунікативні особливості лідерів соціальних проектів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 235-236
670412
  Сарміна Г.Л. Комунікативні особливості німецькомовних шантажних листів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сарміна Ганна Лембітівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 259 л. – Додатки: л. 237-259. – Бібліогр.: л. 208-236
670413
  Сарміна Г.Л. Комунікативні особливості німецькомовних шантажних листів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сарміна Ганна Лембітівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
670414
  Темченко Л.В. Комунікативні особливості публіцистики О. Гончара (до проблеми руйнування соцреалістичного канону) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-138. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
670415
  Квіренко Л.О. Комунікативні особливості сучасного берлінського міського діалекту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 181-191


  У статті досліджено негативний дискурс у сучасному берлінському міському діалекті (БМД), який реалізується за допомогою комунікативних актів несхвалення, заперечення, обурення та погрози. Негативний дискурс характеризує національно-культурну ...
670416
  Дячук В. Комунікативні особливості формування громадської думки в сучасному "артизованому" суспільстві // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 277-288


  У статті розглядаються основні методи впливу наформування громадської думки засобами маніпулятивних технологій, особливостями ЗМК. В статье рассматриваются основные методы влияния на формирование общественного мнения средствами манипулятивных ...
670417
  Городенко Л.М. Комунікативні парадигми розвитку мережевих соціальних спільнот // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 68-72


  У статті визначено поняття, зміст, ознаки соціальних мереж та з"ясовано базові комунікативні парадигми розвитку соціальних мереж. The article defines the concept, content, social networking features and researches the basic communication paradigm of ...
670418
  Артеменко А.І. Комунікативні перепитування в українському дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – C. 9-17. – ISSN 2520-6397


  У статті досліджуються комунікативні перепитування в українському дискурсі. Комунікативні перепитування - це унікальне дискурсивне явище, яке зустрічається в діалогічному мовленні й передає різні прагматичні значення. Запропоновано класифікувати ...
670419
  Злобіна М.Г. Комунікативні підвиди заперечення з семантикою протиставлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 39-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується прагматика мовленнєвого акту заперечення із семантикою протиставлення у рамках діалогічної єдності. Заперечення визначається як комунікативний тип висловлювання. Розглядаються умови реалізації заперечення у процесі діалогічного ...
670420
  Тормахова А.М. Комунікативні практики інтернету: фанфік та коуб // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 226-227
670421
  Скнар О.М. Комунікативні практики розвитку самосвідомості особистості: визначення та підходи до розуміння // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 102-112. – ISSN 2309-8287
670422
  Позняк С.І. Комунікативні практики соціальної взаємодії як індикатор громадянської компетентності студентської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.О. Климчук, М.С. Дворник, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 43 (46). – C. 27-37. – ISSN 2309-8287
670423
  Шабаєва Л.М. Комунікативні практики у сучасному освітньому просторі: теоретико-методологічні засади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 97-100. – ISSN 2077-1800
670424
  Шевченко О.В. Комунікативні програми підтримки соціальної єдності суспільства в державах членах Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 21-31
670425
  Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Підручник / Н.Ю. Бутенко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 383с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університета. – ISBN 966-574-586-7
670426
  Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.Ю. Бутенко, В.М. Приходько, Н.І. Федоренко; За заг. ред. Н.Ю. Бутенко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 334с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-650-2
670427
  Крисальна Ю.В. Комунікативні репрезентації концепту ANGEL (на матеріалі сучасної англомовної реклами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 365-389


  У статті представлено компаративний огляд 24 англомовних рекламних кампаній, що містять апеляції до концепту ANGEL з метою встановлення особливостей оприявлення цього концепту в сучасному комунікативному просторі. Визначено основні категорії товарів, ...
670428
  Бондарєва Н.О. Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 61-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 71; 14 назв


  Стаття присячена дослідженню комунікативних особливостей висловлювань-порад, аналізу семантики і структури цих висловлювань, виявленню рис, характерних лише для таких конструкцій. Статья посвящена исследованию коммуникативных особенностей ...
670429
  Письменна Ю.О. Комунікативні системи тварин і людська мова // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 176-179. – ISBN 978-966-439-983-5
670430
  Симоненко О. Комунікативні складова процесу формування і реалізації політичного лідерства // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 89-90
670431
  Акімова А.О. Комунікативні складові професійної діяльності державних службовців // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 35-38. – ISBN 978-617-7139-11-8
670432
  Шейко В.М. Комунікативні соціально-культурні зв"язки України з ЮНЕСКО (друга половина XX – початок XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 22-31


  Розглядаються різноманітні соціально-культурні, миротворчі зв"язки по налагодженню міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері в другій половині XX - на початку XXI ст. Основна увага приділяється висвітленню ролі України в розвиткові міжнародних ...
670433
  Тарасова К.О. Комунікативні стереотипи маніфестації гніву у російській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 198-210


  Статтю присвячено аналізу явища стереотипізації та встановленню її ролі в акумуляції та трансляції знань про оточуючий світ та внутрішній стан людини. Зокрема, комунікативні стереотипи розглядаються як феномен лінгвокультури. Проводиться аналіз ...
670434
  Тарасова К.О. Комунікативні стереотипи та їх інтерпретація в сучасній лінгвістиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 43-54
670435
   Комунікативні стратегії = Communication strategies : [підручник] / А.Е. Левицький [та ін.] ; за ред. А.Е. Левицького. – Київ : [б. в.], 2012. – 336 с. : іл., табл. – Загол. обкл. англ., текст англ., укр. - На обкл. авт. не зазнач.
670436
   Комунікативні стратегії : підручник для студ. ВНЗ / [А.Е. Левицький та ін. ; за ред. А.Е. Левицького] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Київський університет, 2013. – 559, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст англ. – ISBN 978-966-439-631-5


  Підручник є першим в Україні виданням з курсу "Комунікативні стратегії", що викладається студ. магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література (англійська)"
670437
  Алєксєєва І. Комунікативні стратегії в дискурсі віртуальних музеїв / І. Алєксєєва, О. Петренко // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 6-11. – ISSN 2410-0927
670438
  Стрій Л.І. Комунікативні стратегії в мовленні українських президентів ритуальні мовленнєві жанри // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (22). – чс. 82-88. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
670439
  Сінченко О.Д. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач : навч. посібник / О.Д. Сінченко. – Київ : Логос, 2015. – 168, [1] с. – Термінол. слов.: с. 146-153. – Бібліогр.: с. 154-166, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-887-5
670440
  Кушнарьова І.М. Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з перемиканням коду (на матеріалі української, російської, англійської мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Кушнарьова І.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 308 л. + Додаток : л. 191-308. – Біблогр. : л. 169-190
670441
  Кушнарьова І.М. Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з перемиканням коду (на матеріалі української, російської, англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Кушнарьова І.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
670442
  Горецька С.Д. Комунікативні стратегії висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 179-185


  У статті наведено результати дослідження комунікативних стратегій щодо висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа, визначено поняття комунікативної стратегії, розглянуто типологію комунікативних стратегій, проаналізовано вплив ...
670443
  Колкутіна В.В. Комунікативні стратегії Дмитра Донцова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 42-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
670444
  Трумко О.П. Комунікативні стратегії і тактики батьків у сім"ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 55-64
670445
  Сарміна Г.Л. Комунікативні стратегії і тактики ввічливості в німецькомовних шантажних листах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 41-49


  Стаття присвячена проблемі дослідження комунікативних стратегій і тактик ввічливості в німецькомовних шантажних листах, виокремленню засобів вербалізації ввічливості, характерних для німецькомовних шантажних листів, визначена роль та розкриті чинники, ...
670446
  Павліченко Л.В. Комунікативні стратегії і тактики випитування інформації (на матеріалі англомовного дискурсу досудового слідства) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 135-139


  У статті йдеться про комунікативні стратегії і тактики слідчого, які він використовує для здобуття потрібної інформації, з урахуванням специфіки англомовного дискурсу досудового слідства. В статье речь идет о коммуникативных стратегиях и тактиках ...
670447
  Ковальова Т.П. Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі ( на матеріалі слоганів політичної реклами ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 197-204


  У статті досліджуються комунікативні стратегії і тактики, що реалізуються в слоганах німецької політичної реклами для здійснення прихованого впливу на реципієнта з метою спонукання його до політичного вибору на користь адресанта. Аналізуються вербальні ...
670448
  Кокоза Г.А. Комунікативні стратегії і тактики персоналізації публіцистичного дискурсу мовними одиницями на позначення одягу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 ; 8 поз.
670449
  Олешко Ю.Л. Комунікативні стратегії і тактики староукраїнської проповіді XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 351-356


  У статті розглядаються комунікативні стратегії і тактики як обрані мовцем шляхи досягнення певної інтенції. Проаналізовано стратегічну організацію староукраїнських проповідницьких текстів XVII cт. на Різдво і Великдень. В статье рассматриваются ...
670450
  Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 231 л. – Додатки: л. 230-231. – Бібліогр.: л. 200-229
670451
  Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
670452
  Цибко А.В. Комунікативні стратегії і тактики у телевізійних ток-шоу на матеріалі іспанської мови (політико-соціальний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 221-229. – ISSN 2413-5593
670453
  Бєлова А.Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 11-16. – ISBN 966-581-481-8
670454
  Станкевич-Шевченко Комунікативні стратегії інтерв"ю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 132-142


  Стаття присвячена розгляду комунікативно-прагматичного аспекту інтерв"ю як жанру газетно-журнальної публіцистики. Визначено основні стратегії і тактики поведінки комунікантів, вербальні і невербальні засоби їх реалізації. The article deals with the ...
670455
  Ніколаєнко Н. Комунікативні стратегії інформаційної складової російсько-української гібридної війни / Н. Ніколаєнко, Ю. Василевич, О. Комарчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 47-55. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
670456
  Єрмоленко І.І. Комунікативні стратегії мовлення слідчих у романі Даніеля Пеннака "La fee carabine" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 43-49. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
670457
  Коротич К. Комунікативні стратегії погрози та подолання страху в дискурсі української преси ХХ - ХХI століть: мовні механізми впливу на реципієнта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 140-144. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
670458
  Шевченко Л.О. Комунікативні стратегії поетичного дискурсу другої половини XX століття з орієнтацією на семантичний складник (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 499-507


  У статті розглядаються комунікативні стратегії з орієнтацією на семантичний складник, що притаманні поетичному дискурсу другої половини XX століття. Аналіз комунікативних стратегій включає вивчення мовленнєвих форм реалізації певних комунікативних ...
670459
  Пилипенко Р.Є. Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 284-288. – Бібліогр.: 12 назв.
670460
  Апалат Г.П. Комунікативні стратегії респондента в інтерв"ю Дональда Трампа для "Нью Йорк Таймс" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 400-405


  У статті розглянуто комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю, яке він дав "Нью-Йорк Таймс" 23 листопада 2016 року: стратегію інформування та стратегію демонстрації ставлення респондента до репліки інтерв’юера, виокремлено неконфліктні та ...
670461
  Лимаренко М. Комунікативні стратегії сучасної авторської пісні (на матеріалі творчості гурту "Фіолет") // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 35-38. – (Бібліотека Інституту філології)
670462
  Шалова Н.С. Комунікативні стратегії у викладанні англійської мови для майбутніх інженерів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 129-136. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У даній роботі ми прагнемо підкреслити важливість усного спілкування у навчанні іноземних мов для студентів інженерних спеціальностей.
670463
  Теличко В.О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 253 арк. – Додатки: арк. 238-253. – Бібліогр.: Бібілогр.: арк. 202-236
670464
  Теличко В.О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
670465
  Старух В.О. Комунікативні стратегії формування позитивного іміджу НАТО в англо-українському перекладі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 85-93. – ISSN 2312-0665
670466
  Петренко С.В. Комунікативні стратегії читацького відгуку як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 38-45


  У статті розглядаються особливості реалізації комунікативних стратегій в англомовному читацькому відгуку як літературно-критичного жанру медійного дискурсу. Ознаками цього жанру є оперативність, інтерактивність, гіпертекст і децентралізація. З метою ...
670467
   Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна : підручник для студентів ВНЗ / [А.Е. Левицький та ін. ; за ред. А.Е. Левицького] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 543, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст англ. – ISBN 978-966-439-784-8


  Підручник є першим в Україні виданням з курсу "Комунікативні стратегії", що викладається студ. магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література (англійська)"
670468
  Бурбело В.Б. Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посібник / В.Б. Бурбело ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-726-8
Ч. 1. – 2014. – 423, [1] с. : іл., табл. – Для студентів 1-го курсу магістратури. – Бібліогр.: с. 419-422
670469
  Бурбело В.Б. Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посібник / В.Б. Бурбело ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-727-5
Ч. 2. – 2014. – 294, [1] с. : іл. – Для студентів 2-го курсу магістратури. – Бібліогр.: с. 292-293
670470
  Василюк О.В. Комунікативні стратегіїї інтернет-брендингу міст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 130-139


  Стаття присвячена вивченню мовних та візуальних особливостей брендингу міст в Інтернет-просторі. Дослідження зосереджено на аналізі основних елементів концепції бренду, за допомогою яких здійснюється успішний територіальний брендинг. У статті ...
670471
  Пєшкова Т.В. Комунікативні структури німецькомовного критичного дискурсу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 72-77. – ISBN 978-966-330-308-6
670472
  Доценко Н.В. Комунікативні структури у романах Патріка Модіано // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 75-78. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
670473
  Жуйкова М.В. Комунікативні сценарії конфліктних ситуацій у драматичних творах Лесі Українки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 126-140. – ISSN 2312-0665
670474
  Дегтяренко М.О. Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв"ю з бізнесменами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 404-414


  У статті проаналізовано специфічні риси інтерв"ю як особливого типу діалогічного дискурсу, розглянуто засоби реалізації тактико-стратегічного потенціалу комунікативів в англомовних інтерв"ю з бізнесменами. Автор робить спробу виокремети основні ...
670475
  Волосенко І.В. Комунікативні тактики репрезентації іміджу молоді у німецькомовній блогосфері // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 65-72


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет - щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, а саме комунікативним тактикам репрезетації іміджу блогерів у німецькомовній блогосфері. Статья посвящена исследованию ...
670476
  Мозер М.Є. Комунікативні тактики та стратегії в політичному дискурсі // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 141-146. – ISSN 2663-0265
670477
  Набруско В.І. Комунікативні технології і громадська думка в інфопросторі політичної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 268-275
670478
  Білан Н.Г. Комунікативні технології на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 145-146
670479
  Шашкова Л.О. Комунікативні технології та майбутнє християнства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 104. – ISSN 2521-6570
670480
  Варцаба Н.В. Комунікативні технології у процесі іміджмейкінгу та особливості їх застосування у сфері іміджу корпорації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 102-109. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження – це визначення ролі, місця комунікативних технологій в процесі формування іміджу, виділення актуальних комунікативних технологій та описання особливостей використання технологій у сфері побудови іміджу корпорації. Методологія ...
670481
  Чайка Л.В. Комунікативні типи інтерогативів


  Розглядаються проблеми класифікації питальних висловлень за модально-інтенційними ознаками. Типи інтерогативів поєднуються в систему, яка базується на дослідженнях Дж. Остіна та Д. Вандервекена.
670482
   Комунікативні тренди міжнародних відносин = Communication trends in international relations : монографія / [Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Н.О. Піпченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 613, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 587-609. – (Серія "Мінародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-2123-65-4
670483
  Бутиріна М.В. Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології") : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Бутиріна М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
670484
  Бутиріна М.В. Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології") : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Бутиріна.М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
670485
  Бутиріна Марія Валеріївна Комунікативні фактори функціонування публіцистичнихтекстів (на матеріалі журналів "літературно-науковий вісник"і "питання філософії та психології") : Дис....канд.філологічних наук:10.01.08 / Бутиріна Марія Валеріївна; Дніпропетровський національний ун-тет. – Дніпропетровськ, 2001. – 162л. – Бібліогр.:л.153-162
670486
  Марченко О.В. Комунікативні фактори як ціннісно–регулятивні механізми розвитку освітнього простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 318-322. – ISSN 2076-1554


  Доведено необхідність символічного структурування соціокультурного простору, формування стійких комунікативних зв"язків, розвитку в особистості навичок діяльності на якісно відмінних комунікативних рівнях з метою встановлення найбільш продуктивних ...
670487
  Антоненко В.С. Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізації / В.С. Антоненко, А.О. Карпенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 246-251. – Бібліогр.: 5 назв.
670488
  Мавріна Г.О. Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізаційних процесів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 435-440. – ISSN 2076-1554
670489
  Кухарєва-Рожко Комунікативні функції номінативних речень у науковому тексті // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 38-44


  Досліджується комунікативний потенціал номінативних речень у науковому тексті. Запропоновано класифікацію моделей заголовків, які переважно використовують у сучасній науково-технічній літературі. This article deals with the communicative potential of ...
670490
  Гердова Т.С. Комунікативні функції темпо-ритму у виконавській інтерпретації як культурологічна проблема ( на прикладі фортепіанних концертів Л.Бетховена) : Автореф. ... кандидата мистецтвознавства: 17.00.01 / Гердова Т.С.; Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
670491
  Фісенко Т.В. Комунікативні характеристики соціальних інтернет-мереж // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 73-76


  У статті розглянуто комунікативний інструментарій соціальних інтернет-мереж та його використання для досягнення комунікативних цілей. Communication tools of social networks and their use in communication are researched in the article. В статье ...
670492
  Ратушна А.М. Комунікативні цінності в освіті // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 128-130
670493
  Корніяка О. Комунікативні чинники професійного самоздійснення викладача вищої школи // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 139-159. – (Psychology ; vol. 23, issue 1). – ISSN 2309-1797
670494
  Морозова М.М. Комунікативні, лінгвістичні та прагматичні особливості акту звертання у сучасній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 306-309
670495
  Буряк В.Д. Комунікативність інформаційно-художньої свідомості: форми архітектоніки тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 53-60
670496
  Нестер Л. Комунікативність моди у новелі Готфріда Келлера "Одяг творить людей" ("Kleider machen leute") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 183-188. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
670497
  Ковальська Л.В. Комунікативність, її роль у розвитку туризму на прикладі Івано-Франківської області / Л.В. Ковальська, Т.І. Ткаченко, А.Р. Ковальська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 64-73. – ISSN 2308-135X
670498
  Латик М. Комунікативно--епістемічні ознаки англійських модальних дієслів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 74-79. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
670499
  Кондратенко Н. Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 64-73. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню комунікавно-дискурсивного-наукового підходу до аналізу мовних явищ в українському мовознавстві.
670500
  Свінцицька О.В. Комунікативно-дискурсивні параметри сучасної англомовної письмової лекції (у контексті Болонського процесу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 113-117. – Бібліогр.: С. 117; 6 назв
670501
  Редько В. Комунікативно-діяльнісна, культурологічна і професійно орієнтована парадигма змісту іншомовної освіти старшокласників // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 19-27


  У статті розглядаються дидактичні та методичні стратегії розвитку іншомовної освіти у сучасній старошій школі
670502
  Кухарчук І. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у фаховій підготовці вчителя-словесника
670503
  Мукомела Людмила Аркадіївна Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.08 / Мукомела Л.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
670504
  Мукомела Людмила Аркадіївна Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ (з досвіду сучасної преси ФРН) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Мукомела Людмила Аркадіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 194л. – Бібліогр.:л.178-194
670505
  Рак О. Комунікативно-емпіричний метод політичної дії на свідомість громадян // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 75-80. – ISSN 1810-2131
670506
  Петрушко О.А. Комунікативно-етичний зміст феномену людської зустрічі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 142-144. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
670507
  Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назви
670508
  Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: с. 219-235. – Бібліогр.: л. 196-235
670509
  Іващенко І.Г. Комунікативно-імперативна інтерсуб"єктивність як конститутивна ланка трансцендентальної інтерсуб"єктивності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 10-14
670510
  Шікіда І.Г. Комунікативно-когнітивна інтерпретація лексико-семантичних зв"язків номенів "ossi" і "wessi" у сучасній німецькій пресі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 456-462


  Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних зв’язків німецьких номенів Wessi і Оssi у сучасній німецькій пресі та визначенню їхніх комунікативно-когнітивних характеристик. Статья посвящена исследованию лексико-семантических связей немецких ...
670511
  Байоль О.В. Комунікативно-когнітивна репрезентація інтриги в драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 21-26
670512
  Ковриго С. Комунікативно-когнітивний підхід у навчанні англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 36 (298). – С. 17-23
670513
  Годісь Ю.Я. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру "мистецтво успіху" (на матеріалі англомовних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Годісь Юлія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
670514
  Захарченко Н.В. Комунікативно-когнітивні особливості полемічних трактатів Мартіна Лютера : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Захарченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
670515
  Захарченко Н.В. Комунікативно-когнітивні особливості полемічних трактатів Мартіна Лютера : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Захарченко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 220 л. – Додатки: л. 205-220. – Бібліогр.: л. 171-204
670516
  Горобець І. Комунікативно-когнітивні особливості сучасної американської газетної публіцистики // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 173-176
670517
  Фіголь Н.М. Комунікативно-лінгвістичний феномен електронного навчального дискурсу : монографія / Н.М. Фіголь ; [відп. ред. О.М. Левчук] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-239. – ISBN 978-966-622-865-2
670518
  Базилюк А.В. Комунікативно-метрична сутність грошей // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 10-18. – ISSN 2413-0966
670519
  Мамалига А.І. Комунікативно-мовленнева системність газетних текстів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 115-124. – (Журналістика ; [Вип. 1])
670520
  Березовська Л.І. Комунікативно-мовленнєва компетентність як складник процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 37-40. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
670521
  Цьось Ю.А. Комунікативно-мовленнєві властивості у стильовій організації особистості // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 164-174. – ISSN 2309-1797
670522
   Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі : за матеріалами XIII міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розв. укр. мови "Мовні процеси в сучасному медіапросторі", присвяченої 60-річчю Ін-ту журналістики та 30-річчю кафедри мови та стилістики, 29 березня 2007 р., м. Київ / КНУТШ, Ін-т журналістики ; за ред. В.В. Різуна. – Київ, 2008. – 300 с.
670523
  Каптюрова О.В. Комунікативно-організуюча роль вигуків англійської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 43-48. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядаються вигуки англійської мови та їх роль в організації комунікативного акту. Аналізуються групи вигуків, що використовуються для встановлення, підтримання і розмикання мовленнєвого контакту.
670524
  Толстова О.Л. Комунікативно-прагматична інтерпретація літературного тексту (на матеріалі роману Габріеля Гарсії Маркеса "Кохання в час холери") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 305-309. – ISBN 966-7825-78-7
670525
  Корольова В.В. Комунікативно-прагматична організація сучасної української драми : монографія / Валерія Корольова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 381, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-799-4
670526
  Ковальчук В.А. Комунікативно-прагматична спрямованість питань в інтерв"ю з точки зору проблем перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 108-113. – ISBN 966-581-623-3
670527
  Крупко О.І. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів інтерв"ю преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 174-179. – ISBN 978-966-171-013-8
670528
  Доля І. Комунікативно-прагматичний аспект інтонації оцінного висловлювання в академічному дискурсі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 89-93. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
670529
  Власенко Марія Сергіївна Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту : Дис...канд.філолог.наук:10.02.05 / Власенко Марія Сергіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – л.193;I-LI : л.193-195. – Бібліогр.: Додатки:л.І-LI
670530
  Власенко М.С. Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.05 / Власенко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17
670531
  Мерзлікіна Ольга Вікторівна Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів"їв у художніх текстах : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Мерзлікіна Ольга Вікторівна; Київський держ.лінгвістичний ун-т. – К., 2001. – 203л. – Бібліогр.:л.163-192
670532
  Мерзлікіна О.В. Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів"їв у художніх текстах. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Мерзлікіна О. В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
670533
  Мастилко Н.В. Комунікативно-прагматичний підхід до вивчення цілого тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 16-22. – ISBN 966-581-295-6
670534
  Байоль О.В. Комунікативно-прагматичний та когнітивний аспекти інтриги (на матеріалі драматургічного дискурсу Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 37-45. – ISBN 978-966-171-165-4
670535
  Павліченко Л.В. Комунікативно-прагматичні аспекти дискурсу досудового слідства (на матеріалі різних видів допиту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 184-190


  У статті описано специфічні риси допиту як складової дискурсу досудового слідства, що досліджений з погляду комунікативної лінгвістики. Виокремлено деякі види допиту та проаналізованокомунікативну поведінку їхніх учасників. В статье описаны ...
670536
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту : монографія / А.А. Столярова. – Київ : Логос, 2011. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 215-231. – ISBN 978-966-171-451-8
670537
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова) / Столярова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 268л. + Додаток: л.222-268. – Бібліогр.: л.200-221
670538
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.14 / Столярова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
670539
  Коць Т.А. Комунікативно-прагматичні засади сучасного журналістського дискурсу в аспекті аксіології // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 55-66. – ISSN 0027-2803
670540
  Стеріополо О. Комунікативно-прагматичні категорії усного мовлення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 136-146. – (Германська філологія ; Вип. 407)
670541
  Коновець Сніжана Павлівна Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Коновець С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
670542
  Коновець Сніжана Павлівна Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : Дис...канд.філол.наук:10.02.05 / Коновець Сніжана Павлівна; КНУТШ. – К., 2002. – 166л. – Бібліогр.:л.143-166
670543
  Слободян М. Комунікативно-прагматичні особливості вживання частки "геть" в художньому стилі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 43-49. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
670544
  Теличко В.О. Комунікативно-прагматичні особливості підписів повідомлень учасників англомовних професійних інтернет-форумів психологів і програмістів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 274-282. – ISSN 2520-6397


  Досліджено комунікативно-прагматичні особливості підписів повід- омлень учасників англомовних професійних Інтернет-форумів представ- ників двох фахових груп – психологів і програмістів. Виявлено основні тематичні групи підписів повідомлень учасників ...
670545
  Котенко В.Л. Комунікативно-прагматичні особливості спортивного заголовка (на матеріалі іспанської преси) / В.Л. Котенко, Н.В. Чорна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 315-322


  Статтю присвячено дослідженню комунікативно-прагматичних особливостей спортивного заголовка іспанських газет. Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматических особенностей спортивного заголовка испанских газет. The article highlights the ...
670546
  Кікало А.В. Комунікативно-прагматичні особливості спортивного тексту Французської преси : Дис... Канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кікало А.В.; Ужгородський держ. уні-тет. – Ужгород, 1995. – 154л. – Бібліогр.:л.130-145
670547
  Дячук О.В. Комунікативно-прагматичні особливості сучасної англомовної соціальної реклами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – C. 159-166
670548
  Шаргай І.Є. Комунікативно-прагматичні особливості французского ділового листа в оригіналі та перекладі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шаргай І.Є.; КДУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
670549
  Шаргай Ірина Євгенівна Комунікативно-прагматичні особливості французького ділового листа в оригіналі та перекладі. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.16 / Шаргай Ірина Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 224л. – Бібліогр.:л.206-224
670550
  Медведєва Наталія Юріївна Комунікативно-прагматичні особливості часових форм англійського дієслова : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Медведєва Наталія Юріївна; Мін-во народної освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 24л.
670551
  Завальнюк І. Комунікативно-прагматичні функції та стилістичні вияви вставних одиниць у сучасному українському газетному мовленні
670552
  Швацька В.А. Комунікативно-прагматичні характеристики інформативно-оцінних слоганів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 168-169
670553
  Діхтяренко В.А. Комунікативно-прагматичні характеристики інформаційно-оцінних слоганів // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-63. – (Бібліотека Інституту філології)
670554
  Леміш Н. Комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу в англійській та іспанській мовах: зіставний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 170-174. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
670555
  Юрчишин Т. Комунікативно-прагматичні характеристики речень узагальненого зміста // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 30-37. – ISBN 966-7773-70-1
670556
  Наєнко Г.М. Комунікативно-прагматичні характеристики тексту Агатангела Кримського в полемічному дискурсі початку ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 282-289
670557
  Кікало А.В. Комунікативно-прогматичні особливості спортивного тексту французької преси : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кікало А.В.; Нац. ун-тет ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
670558
  Павліченко Л.В. Комунікативно-рольова диференціація учасників дискурсу допиту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 145-154. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено особливостям комунікативно- рольової диференціації комунікативних суб"єктів дискурсу допиту. Вектор дослідження спрямований на виявлення індикаторів і характеристик ідентифікації. The article is devoted to the peculiarities of ...
670559
  Сінченко Є.І. Комунікативно-семантична категорія суб"єктивної модальності та імпліцитний спосіб її передачі у французькому художньому тексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 103-107. – ISSN 1729-360Х
670560
  Андрусь Л.А. Комунікативно-ситуативна спрямованість інтерогативів французької мови у жанрі побутового діалогу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 3-8. – ISBN 978-966-171-013-8
670561
  Скловськи І.З. Комунікативно-соціокультурний простір - феномен європейської парадигми суспільства нескореної України / І.З. Скловськи, О.І. Скловська, В.І. Аксьонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 41-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
670562
  Шовковий В.М. Комунікативно-стратегічна компетентність в контексті розроблення змісту навчання майбутніх філологів німецької мови (початковий етап) / В.М. Шовковий, Т.А. Шовкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 81-88. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
670563
  Бондарєва Н.О. Комунікативно-структурні особливості висловлювань-порад // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 30-38


  Стаття присвячена дослідженню особливостей структури висловлювань-порад відповідно до комунікативної ситуації та стратегії мовця. The article deals with the research in structural peculiarities of expressions of advice according to communicative ...
670564
  Мамалига А. Комунікативно-текстові побудови в проекції синергетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-9. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання теорії тексту й комунікації, зокрема проблеми виявлення структурних складників мовлення: семантико-синтаксичних, композиційних, власне комунікативних одиниць тексту, функціонально-смислових типів мовлення, жанрових ...
670565
  Хилько М.І. Комунікативно-технологічний вимір сучасного екологічного дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 136-145. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Аналізується комунікативно-технологічний характер екологічного дискурсу у сучасному глобалізаційному світі. Анализируется коммуникативно-технологический характер экологического дискурса в современном глобализированном мире. The communicative and ...
670566
  Бугрим В.В. Комунікативно-технологічні матриці побудови ефективного іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 33-42


  У статті вперше подаються адаптовані та розроблені автором комунікативно-технологічні матриці для визначення типології іміджу, його діагностики, збору і моделювання маркетингової та інтегрально-емоційної інформації, виокремлення компонентів імідж-кола ...
670567
  Водовоз Л.М. Комунікативно-функціональні засади дослідження модальності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 57-64. – (Філологічні науки)
670568
  Пилипенко Ростислав Євгенович Комунікативно-функціональні особливості сучасного німецького ділового листа (на матеріалі міждерж. кореспонд. банківськ. установ) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Пилипенко Ростислав Євгенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 23 с.
670569
  Преснер Р. Комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 12-19. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "…Зроблено висновок про необхідність застосування комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови у немовному ВНЗ, оскільки він максимально наближує навчальний процес до реальної мовної ситуації, розвиває професійно комунікативні, ...
670570
  Пода О. Комунікатори в жіночому журналі (1920-1930) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 145-153


  У контексті розвитку гендерних студій проаналізовано репрезентації комунікаторів у жіночому журналі. Об"єкт аналізу - український журнал "Селянка України" ("Колгоспниця України"). В контексте развития гендерных студий анализируются репрезентации ...
670571
  Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : Навчальний посібник / Г.В. Осовська; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2003. – 218с. – ISBN 966-8251-05-9


  Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів , аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.
670572
  Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В. Осовська ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 216 с. – ISBN 966-8251-05-9


  Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів , аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.
670573
  Босак А.О. Комунікації в системі менеджменту: суть та види // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 12-21. – ISSN 0321-0499
670574
   Комунікації в теорії і практиці // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 6


  Тренінг "Ефективні державні комунікації. Безпека, довіра і сильна репутація" є одним із прикладів співпраці науковців і комунікаційників державних органів влади. Захід відбувався за ініціативи Інституту конструктивної журналістики та нових медіа та за ...
670575
  Веденєєв В.О. Комунікації в українських соцмережах як реакція громадян на обмеження владою їх політичної активності: культурний аспект проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 335-348
670576
  Макаренко Л.П. Комунікації глави держави в системі владних інтеракцій // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 395-401. – ISSN 2076-1554
670577
  Костюченко Ю. Комунікації ризиків у пост-апокаліптичну добу, або Про що розповідала Грета Тунберг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 10
670578
  Копитова І.В. Комунікації як основа механізму управління // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 146-151. – ISSN 2309-1533
670579
  Гусак О.П. Комунікаційна безпека як напрям підготовки фахівців: сутність, зміст компетентностей, перспективи розвитку // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 23-27
670580
  Галаджун З.В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа : дис. ... канд. соціальних комунікацій : 27.00.01 / Галаджун Зоряна Володимирівна ; Галицький ін-т ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2011. – 273 л. – Додатки: л. 268-273. – Бібліогр.: л. 188-267
670581
  Галаджун З.В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Галаджун Зоряна Володимирівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
670582
  Сищук О.А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 247 л. – Додатки: л. 204-247. – Бібліогр.: л. 181-203
670583
  Сищук О.А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
670584
  Холодова О.О. Комунікаційна компетентність - основа професіоналізму спеціаліста у сфері маркетингу туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 166-173


  В статті обґрунтовується взаємозв"язок між критеріями професіоналізму і комунікаційною компетентністю спеціаліста в сфері маркетингу туризму. Аналізуються соціально-психологічні аспекти стратегії індивідуальної маркетингової комунікації. Комунікаційна ...
670585
   Комунікаційна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров"я / Ю.В. Вороненко, О.П. Гульчій, Н.М. Захарова, І.М. Хоменко, К.В. Балашов, С.М. Туряниця, Е.В. Іорк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 309-310. – ISSN 2077-6594
670586
  Будка Р.В. Комунікаційна концепція маркетингу та її роль у розвитку підприємницької діяльності в умовах інформаційного суспільства // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 299-312. – ISBN 978-966-2075-11-3
670587
  Шолухо Н.Є. Комунікаційна модель естетики (Бруно Латур і Грем Гарман) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 68-75. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333
670588
  Чернявська Л.В. Комунікаційна модель медіапростору України : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чернявська Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 445 арк. – Додатки: арк. 408-445. – Бібліогр.: арк. 10-13, 348-407 та в додатках: арк. 408-411
670589
  Чернявська Л.В. Комунікаційна модель медіапростору України : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чернявська Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
670590
  Кудлай В.О. Комунікаційна модель освіти в контексті впровадження онлайн-технологій в Маріупольському державному університеті / В.О. Кудлай, А.В. Коваленко // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 165-167
670591
  Чужиков А.В. Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання / А.В. Чужиков, К.А. Лещенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806
670592
  Уткина О. Комунікаційна політика національного банку України та валютний курс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 61-74. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
670593
  Профатило О.В. Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 71-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
670594
  Штейн О.І. Комунікаційна політика у стратегії комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 102-106
670595
  Супрун Л.В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Супрун Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 462 л. – Бібліогр.: л. 386-462
670596
  Супрун Л.В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Супрун Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр. : 61 назва
670597
  Бурліцька О.П. Комунікаційна складова мерчандайзингу та основні його види / О.П. Бурліцька, Т.М. Королюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 65-68. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (38)). – ISSN 0869-0782
670598
  Бурмістенко Т.Б. Комунікаційна специфіка французької офіційної промови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 68-74


  У даній статті розглядається комунікація в політичному дискурсі, а саме в жанрі офіційної мови. Аналізуються особливості офіційних промов перших осіб Франції. Детально аналізується такий феномен офіційних промов як спонукання. В данной статье ...
670599
   Комунікаційна стратегія Міністерства освіти і науки України на 2017-2020 роки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
670600
  Педченко Г.П. Комунікаційна та інформаційна політика при формуванні іміджу вищих навчальних закладів / Г.П. Педченко, Ю.О. Власюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 166-173. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
670601
   Комунікаційне рішення для готелів // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 45 : фото, табл.
670602
  Перехейда В.В. Комунікаційне середовище автентики та архаїки у внутрішньому туризмі в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Досліджене комунікаційне середовище автентики та архаїки, що створюється в туристичних продуктах етнічного туризму. На підставі результататів первинних емпіричних досліджень практик внутрішнього туризму в Україні встановлено концептуальні особливості ...
670603
  Спрінсян В. Комунікаційне середовище документознавства в Україні (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ стліття") / В. Спрінсян, О. Панькевич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
670604
   Комунікаційне середовище... з хмари / за інформацією секретаріату Президії та пресслужби НАН України // Світ. – Київ, 2020. – Лютий (№ 7/8). – С. 3


  Про підсумки виконання програми інформатизації НАН України на 2015 - 2019 роки розповів академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України академік Пилип Андон.
670605
  Бутиріна М.В. Комунікаційний аналіз процесів стереотипізації у мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 31-36


  Здійснюється комунікаційний аналіз процесу стереотипізації у мас-жедіа. Розкривається зміст основних етапів стереотипотворення. Висвітлюється рецептивний аспект функціонування стереотипів. The communication analysis of stereotypization in mass media ...
670606
  Вонсович С.Г. Комунікаційний аспект неототалітаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 92-102
670607
  Яковлєва Н.І. Комунікаційний аспект політичної пропаганди // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 181-188
670608
  Фесенко Т.В. Комунікаційний вимір механізмів ретаргетингу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто комунікаційні аспекти функціонування ретаргетингу та його потенційний впливна користувачів мережі Інтернет In the article communication aspects of retargeting and its potential effect on the Internet users are researched. В статье ...
670609
  Бадюл Л.В. Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 289-301. – ISSN 2309-1797
670610
   Комунікаційний менеджмент в сучасних організаціях / М.І. Іщенко, Є.В. Міщук, В.С. Адамовська, Д.Д. Усик // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 39-45. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
670611
  Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-33
670612
  Яременко С.С. Комунікаційний процес як джерело формування інформаційного середовища домашніх господарств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 29-35. – (Економіка ; Вип. 31)
670613
  Стародуб С.А. Комунікаційний процес як елемент інформаційної війни та впливу на маси // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 17-20. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
670614
  Веремчук Т.Ю. Комунікаційний ресурс ЄС в контексті парламентських виборів в Україні:структурний аналіз // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 184-189


  У статті аналізуються політичні заяви Європейського Союзу стосовно виборчого процесу в Україні на предмет комунікаційних технологій. Зокрема досліджуються інформаційні повідомлення офіційного видан ня Представництва ЄС в Україні "Євробюлетень", а також ...
670615
  Проскуріна О. Комунікаційний розвиток політико-культурного життя в Україні (питання теорії та практики) // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 129-138. – ISBN 978-966-349-110-3


  У рамках політичного дискурсу аналізуються моделі та стратегії політитко-комунікаційних компаній та їхній вплив на політико-культурний вимір держави.
670616
  Носова Б.М. Комунікаційний слід минулого в контексті інтерв"ю А.Д. Ротфельда // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 78-90. – ISSN 2312-5160


  Дослідження присвячене змінам у розвитку жанру інтерв"ю, що пов"язані з появою книг-інтерв"ю. Розглядаються текстові особливості книги-інтерв"ю А. Д. Ротфельда "У тіні. 12 розмов з Марціном Войцеховським". Жанр книги-інтерв"ю,книги-бесіди не ...
670617
  Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано та уточнено визначення мультимедійного лонгріду в сучасному медіапросторі, з"ясовано способи представлення й структуризації інформації. Здійснено дослідження комунікаційних ознак мультимедійних лонгрідів та окреслено їхні комунікаційні ...
670618
  Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 197-210. – ISSN 2616-7948
670619
  Берегова О.М. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Берегова О.М.; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; НАНУ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 22 назви
670620
  Супруненко О. Комунікаційні аспекти трансформації політичної віри в сучасному суспільстві // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 159-164
670621
  Коробка Т.С. Комунікаційні аспекти хорового виконавства (на прикладі діяльності Академічного хору імені П. Майбороди Національної радіокомпанії України) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства ; 17.00.03 / Коробка Тетяна Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
670622
  Снурнікова Ю. Комунікаційні ефекти взаємодії телеведучого з аудиторією: сучасні українські реалії // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 258-264
670623
  Скорик А.Я. Комунікаційні інновації мас-медійного суспільства у рефлексії зарубіжних культурологів // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 117-127


  "У світі вже давно поширюються сучасні медійні індустрії за допомогою нових технологій та на основі економічних можливостей цих процесів. Український мас-медійний простір опановує нові інформаційні системи, долучаючись до світових комунікаційних ...
670624
  Якушев О.В. Комунікаційні механізми психотехнік // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 75-78


  Метою написання нашої статті є пошук зв"язку між усталеними комунікаційними процесами в сучасному суспільстві та їх психологічним підґрунтям. Спираючись на усталене визначення психологічних мотивів комунікації, автор намагається виокремити та ...
670625
  Колесникова Т.О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Колесникова Тетяна Олександрівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назв
670626
  Баламут М.О. Комунікаційні можливості мистецтва (етнонаціональний контекст) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
670627
  Шемаєва Г. Комунікаційні навігатори наукових електронних ресурсів: створення та використання / Ганна Шемаєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-36


  Надаються результати аналізу теоретичних засад та практичних підходів до формування комунікаційних навігаторів у формі списків, путівників, каталогів, баз даних та їхнє використання у науковому середовищі.
670628
  Бикова О. Комунікаційні параметри модифікацій на теренах репортажу в сучасній пресі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 126-135


  У статті наведено результати комплексного генологічного аналізу модифікацій репортажу в сучасній українській пресі. Розглянуто та систематизовано погляди науковців щодо здатності жанрів соціальних комунікацій до модифікації. Уточнено категорії жанру та ...
670629
  Досенко А.К. Комунікаційні платформи: ідентифікація терміна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 93-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
670630
  Паливода Ю.В. Комунікаційні ролі учасників тандема "автор-редактор" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 233-240


  Досліджуються комунікаційні ролі, моделі й інструменти учасників редакційно-видавничого процесу - автора та редактора, - які вони використовують під час підготовки навчальної книги.
670631
  Башук А.І. Комунікаційні стратегії державної влади в умовах інформаційного суспільства : монографія / А.І. Башук. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2019. – 583, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 531-583, [1]. - Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 442-529. – ISBN 978-617-7626-64-9
670632
  Башук А.І. Комунікаційні стратегії державної влади в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Башук Алла Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
670633
  Погранична Комунікаційні стратегії журналу "The New Yorker" у соціальних мережах: характерні особливості (на прикладі профільних сторінок у соціальних мережах Фейсбук, Твіттер та Інстаграм) / Погранична, (Козачок) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 222-230. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
670634
  Костирко Т.М. Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки ВНЗ // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 26-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
670635
  Кривобок В.М. Комунікаційні стратегії у виданнях на теми будівництва та дизайну // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 300-304


  У статті аналізуються стратегії оперування читачем у журналі "Сучасний ремонт і будівництво" з урахуванням об"єктивних інформаційних моделей та матеріалів видання. У дослідженні акцентовано на динаміці інформаційного оперування читачем, дається ...
670636
  Ковпак В.А. Комунікаційні стратегії успішних спецпроєктів нативної реклами / В.А. Ковпак, Н.О. Троценко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 98-109. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
670637
  Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Холод О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2012. – 263 с. : табл. – Бібліогр.: с. 250-261 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-651-037-6
670638
  Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Холод. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 211, [1] с. – Предм. покажч.: с. 198-199. - Імен. покажч.: с. 200-202. – Бібліогр.: с. 203-211 та наприкінці глав. – ISBN 978-617-673-152-8
670639
   Комунікаційні технології (у теорії інмутації) : [навчальний посібник] / автор-укладач Холод О.М. ; Київський міжнародний ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2010. – 147 с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-146 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-84-1
670640
  Сищук О.А. Комунікаційні технології в діяльності виконавчої влади України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 46-51


  У статті здійснено аналіз застосування комунікаційних технологій вітчизняними центральними органами виконавчої влади, визначено особливості урядових паблік рилейшнз, маркетингових комунікацій, мані пуляцій та спін-докторингу, запропоновано шляхи ...
670641
  Копійка Д. Комунікаційні технології в умовах асиметрії глобального розвитку міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 101-102
670642
  Сухаревська Г.В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сухаревська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: с. 9 назв
670643
  Сухаревська Г.В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері - брендів : дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.06 / Сухаревська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 216 арк. – Додатки: арк. 188-216. – Бібліогр.: арк. 168-187
670644
  Корнєєв В.М. Комунікаційні технології як засоби проектування соціальної дійсності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 176-181


  У дослідженні комунікаційні технології кваліфікуються як засоби і форми здійснення соціальних комунікацій. Такий підхід забезпечив можливість виявлення технологічних аспектів використання комунікаційних технологій для соціальнокомунікаційних процесів. ...
670645
  Бессараб А.О. Комунікаційні технології як трансформаційний ресурс інформаційної культутри та культури читання в сучасному суспільстві (на прикладі ІЖМК класичного приватного університету) / А.О. Бессараб, Я.В. Зоська, В.А. Ковпа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 172-178. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
670646
  Серажим К.С. Комунікаційні характеристики журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 132-137


  Проаналізовано комунікаційні характеристики журналістського тексту, охарактеризовано специфіку вербальної та невербальної комунікації, окреслено принципи кодування-декодування у новинному дискурсі. Communication characteristics of a journalistic text ...
670647
  Бикова О.М. Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С 151-155


  У статті розглядаються жанрові особливості художнього репортажу. Особлива увага приділяється літе-атурним засобам художнього репортажу, які допомагають яскравіше розкрити подію, явище чи зобразити людину. Наголошується на літературно-художній цінності ...
670648
  Бикова О.М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.) : дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бикова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 234 л. – Додатки: л. 224-234. – Бібліогр.: л. 197-223
670649
  Бикова О.М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бикова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
670650
  Рач В.А. Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої нікс-методології менеджерів проектів / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 109-123 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2222-8810
670651
  Король В.Г. Комунікаційно-контентні агресії Кремля: характеристика, тенденції, організація спротиву // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 128-146. – ISSN 2518-7546
670652
   Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ. – ISBN 978-966-2141-69-9
№ 1. – 2010. – редакційна передплата
670653
   Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ. – ISBN 978-966-2141-99-3
№ 2. – 2012. – редакційна передплата
670654
   Комунікація : науково-практичний збірник / редкол.: Авксентьєв Ю., Бакіров В., Батанов О. [та ін.]. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф"
№ 3, березень. – 2013. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670655
  Фіялка С. Комунікація автора наукової статті з редакцією та рецензентами // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Узагальнено рекомендації щодо комунікації авторів, які подають наукові статті до журналів, що належать до провідних наукометричних баз, із редакцією та рецензентами. Визначено роль супровідного листа - документа, що ініціює діалог між автором і ...
670656
  Бурбело В.Б. Комунікація в глобалізованому світі: повернення до першооснов? // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 139-150


  Статтю присвячено особливостям організації комунікативних процесів у сучасному глобалізованому світі, які розглядаються в історико-типологічній перспективі. Статья посвящена особенностям организации коммуникативных процессов в современном ...
670657
  Скороварова Є.В. Комунікація в інформаційну епоху // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 182-184. – ISSN 2076-1554
670658
  Щербина Віктор Комунікація в контексті діалогу культур // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-86
670659
  Почепцов Г. Комунікація в органах влади: проблеми, причини і наслідки / Г. Почепцов, Н. Дніпренко // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Про проблеми комунікації в органах влади говорять багато. Проте ця стаття відкриває науковий дискурс між фахівцями, що працюють у різних сферах.
670660
  Маглам’ян К.А. Комунікація в професійнопедагогічній діяльності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 219-228. – ISSN 2518-7600
670661
  Хіренко О.О. Комунікація в сучасних друкованих змк як складова видавничої проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 83-87. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
670662
  Мачинська Н.І. Комунікація в умовах модернізації освіти: педагогічний дискурс // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 2078-1687
670663
  Єжижанська Т. Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
670664
  Крупина В. Комунікація громадян із владою в Українській РСР (середина 1950-х - перша половина 1960-х рр.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 5-7
670665
  Ковадло Г. Комунікація з "іншим" та толерантність // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 53-64. – ISBN 978-966-02-6741-1
670666
  Бистрицький Є. Комунікація і культура в глобальному світі / Євген Бистрицький, Роман Зимовець, Сергій Пролеєв. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 415, [1] с. – Покажчик: с. 410-415. – Бібліогр.: с. 395-409. – ISBN 978-966-378-799-2
670667
  Даниленко С.І. Комунікація і становлення громадянського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 111-119
670668
  Ониськів М.І. Комунікація монаршого двору із провінцією в Речі Посполитій: видача та доставка королівських універсалів до Львівського й Перемишльського ґродів Руського воєводства (1674-1683 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 161-178. – ISSN 0130-5247
670669
  Зернецька О. Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 48-51. – (Історичні науки)
670670
  Макаренко Л.П. Комунікація парламенту з громадськістю: світові тенденції та вітчизняний досвід // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 365-372. – ISSN 2076-1554
670671
  Врадій І. Комунікація партій як форма реалізації політичного інтересу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 142-145
670672
  Токарська А.С. Комунікація професійного правового спрямування: перспективи оновлення змісту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 2219-5521
670673
  Вільчик Т.Б. Комунікація суддів та адвокатів: міжнародні стандарти та практика України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 259-262. – ISBN 978-617-7096-97-8
670674
  Кібець В.О. Комунікація судів з громадськістю // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 111-115. – ISSN 2519-2353


  "Проведені дослідження щодо видів комунікації судів з громадськістю. Висвітлені актуальні питання даного напрямку. Зокрема, проаналізовані проблемні питання щодо комунікативної діяльності суддів. Визначені можливі шляхи налагодження взаємодії органів ...
670675
  Джалілова О.М. Комунікація як глобальна проблема сучасного світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 30-32
670676
  Ткач Т.С. Комунікація як інструмент дослідження сучасних культурологічних та музикознавчих процесів // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 185-190
670677
  Бєляков Олександр Олександрович Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Бєляков Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1999. – 20л.
670678
  Бєляков О.О. Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : 10.01.08: Дис. ... канд. філолог. наук / Бєляков О.О.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.158-180
670679
  Слющинський Б. Комунікація як ключовий чинник формування сучасної соціокультурної реальності // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 117-124. – ISSN 2224-0306
670680
  Цвібель А.О. Комунікація як механізм "гри" індивіда зі світом // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 186-195
670681
  Москалик Г. Комунікація як педагогічний дискурс в системі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 163-173
670682
  Култаєва М. Комунікація як предмет філософської рефлексії: пошуки методологічних можливостей // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-18. – ISBN 978-966-2141-69-9
670683
  Романенко О.В. Комунікація як умова існування людини у добу глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 226-235
670684
  Лупак Н.М. Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 37-47. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
670685
  Цвібель А.О. Комунікація: по обидва боки моралі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 194-196
670686
  Похресник А. Комунікологія adversus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 41-47. – ISSN 2078-1016
670687
  Мартинюк В. Комунікування як структурний елемент образної системи у драмі М.Куліша "Мина Мазайло" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 311-321. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
670688
  Зайвий О.Ф. Комуніст : поема / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 22 с.
670689
   Комуніст. – Київ, 2000
670690
   Комуніст. – Київ
№ 1. – 2001
670691
   Комуніст. – Київ
№ 2. – 2001
670692
   Комуніст. – Київ
№ 3. – 2001
670693
   Комуніст. – Київ
№ 4. – 2001
670694
   Комуніст. – Київ
№ 5. – 2001
670695
   Комуніст. – Київ
№ 6. – 2001
670696
   Комуніст. – Київ
№ 7. – 2001
670697
   Комуніст. – Київ
№ 8. – 2001
670698
  Кольяк Т.М. Комуніст Влас Чубар (1891-1938) / Т.М. Кольяк. – К., 1963. – 147с.
670699
  Співак Б.І. Комуніст Іван Мондок / Б.І. Співак. – Ужгород, 1969. – 96с.
670700
  Савков Д.К. Комуніст працює в профспілці. / Д.К. Савков. – К., 1985. – 68с.
670701
  Макухін І.Я. Комуніст. Наука. Виробництво / І.Я. Макухін. – Х., 1973. – 71с.
670702
  Пономаренко П.М. Комуністи -- господарі партії / П.М. Пономаренко. – Київ, 1966. – 48с.
670703
  Соколова Л.С. Комуністи - (не) більшовики: про переведення членів Комуністичної партії Закарпатської України до складу ВКП(Б) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 77-94. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Досліджується питання переведення членів Комуністичної партії Закарпатської України до складу Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) в період Закарпатської України та перші роки радянської влади в Закарпатській області. Автор зазначає, що, ...
670704
   Комуністи. – К, 1958. – 200с.
670705
  Джеджула К.О. Комуністи Великобританії в боротьбі проти опортунізму і ревізіонізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-8. – (Серія історії ; № 18)
670706
  Цимбал Є.І. Комуністи водного транспорту України у Великій Вітчизняній війні. / Є.І. Цимбал. – К, 1971. – 175с.
670707
  Максимов С.Г. Комуністи Волині на чолі революційно-визвольної боротьби трудчщих в 1929-39 рр. : Дис... канд істроричнихнаук: / Максимов С.Г.; Український ін-т інженерів водного господарства. – Ровно, 1968. – 388л. – Бібліогр.:л.1-ХХП
670708
  Білак С.М. Комуністи Закарпаття в боротьбі проти профашистської ідеології та політики українських буржуазніх націоналістів (1935-1939 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Білак С. М.; Ужгородський держ. ун-т. Кафедра наукового комунізму. – Ужгород, 1971. – 254л. – Бібліогр.:л.I-XXXVIII
670709
  Кашкарьов М.Г. Комуністи і дисципліна праці / М.Г. Кашкарьов. – Донецьк, 1970. – 48с.
670710
  Андрієнко В.Д. Комуністи і мир / Андрієнко В.Д., Горлач М.І. – Київ : Знання, 1988. – 48 с. – Список літ.: с. 47. – (Т-во "Знання" УРСР. Серія ІV "Міжнародна" ; № 6)
670711
  Шиндеров Б.В. Комуністи і революційно-демократичні партії. / Б.В. Шиндеров. – 102. – Київ, 1972. – 102с.
670712
  Воробйов О.І. Комуністи і сучасний молодіжний рух у країнах Заходу. / О.І. Воробйов. – Київ, 1975. – 48с.
670713
  Міщенко Г.П. Комуністи Києва-організатори партизанської і підпільної боротьби в роки Великої Вітчизняної війни / Г.П. Міщенко. – Київ : Знання, 1982. – 19 с. – Без тит. л.
670714
   Комуністи на чолі мас. – К, 1969. – 151с.
670715
  Лавренко Я. Комуністи передового колгоспу / Я. Лавренко. – Ужгород, 1958. – 64с.
670716
  Фетісов Є.П. Комуністи сільскої школи / Є.П. Фетісов. – Одеса, 1964. – 60с.
670717
   Комуністи сільської школи. – Одеса, 1964. – 60с.
670718
   Комуністи, вперед!. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 214, [2] с.
670719
  Скоробогатов В.П. Комуністина партія - мгутня перетворююча сила в житті українського народу / В.П. Скоробогатов. – Київ, 1954. – 40с.
670720
  Тишківський В.М. Комуністична ідейність викладання історії СРСР в Х-х классах середньої школи : Дис... канд. пед.наук: / Тишківський В.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1949. – 250л. – Бібліогр.:л.244-249
670721
  Вільховик О. Комуністична освіта як один із інструментів нівелювання червоноармійського світогляду у 1918 - 1920 рр. // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 108-115
670722
  Кучеров М.К. Комуністична парті Східної Галичини на чолі революційно-визвольної боротьби трудящихся Західної України в 1918-1923 рр. : Дис... канд. іст.наук: / Кучеров М. К.; ІПКВ суспільн. наук при КДУ. – К., 1963. – 260л. – Бібліогр.:л.1-23
670723
  Кравцев І.Є. Комуністична партіч - вихователь радянського народу в дусі соціалістичного патріотизму та інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – Київ, 1953. – 35с.
670724
  Гольнєв М.С. Комуністична партія -- натхненник і організатор будівництва комунізму в СРСР. / М.С. Гольнєв. – Київ, 1953. – 36с.
670725
  Гольнєв М.С. Комуністична партія -- натхненник і організатор будівництва комунізму в СРСР. : Стенограма публічної лекції / М.С. Гольнєв; Т-во для поширення політичних та наукових знань. – Київ, 1953. – 36с.
670726
   Комуністична партія - керівна і спрямовуюча сила будівництва соціалізму і комунізму. – К, 1963. – 55с.
670727
  Сафонова Є.В. Комуністична партія - натхненик і організатор перемоги / Є.В. Сафонова. – Київ, 1958. – с.
670728
  Супруненко М.І. Комуністична партія - натхненник і керівник боротби українського народу за створення і зміцнення Української Радянської держави / М. Супруненко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 130 с. – (300 рокiв возз’еднания Украiни з Росiею)
670729
  Бабій М.Л. Комуністична партія - натхненник і організатор боротьби трудящих Поділля проти німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни (червень 1941 - березень 1944 рр.) : Дис... канд.істор.наук: / Бабій М.Л.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1967. – 284л.
670730
   Комуністична партія - натхненник і організатор братського союзу і непорушної дружби народів СРСР. – К, 1954. – 191с.
670731
  Юрчук В.І. Комуністична партія - натхненник і організатор будівництва комунізму в нашій країні. / В.І. Юрчук. – Київ, 1956. – 88с.
670732
  Цвєтков В.Ф. Комуністична партія - натхненник і організатор Великої Жовтневої соціалістичної революції / В.Ф. Цвєтков. – К, 1957. – 28с.
670733
  Чаленко Р.К. Комуністична партія - натхненник і організатор непорушної дружби народів СРСР / Р.К. Чаленко. – К, 1954. – 39с.
670734
   Комуністична партія - натхненник і організатор об"єднавчого руху українського народу за утворення СРСР. – Київ, 1963. – 409 с.
670735
  Мултих Г.М. Комуністична партія - натхненник і організатор перемоги / Г.М. Мултих. – Київ, 1957. – с.
670736
  Гурін О.О. Комуністична партія - організатор боротьби українського народу за зміцнення воєнно-політичного союзу радянських республік (історіографія проблеми) : Дис... канд. іст.наук: / Гурін О.О.; КДУ. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1973. – 241л. – Бібліогр.:л.185-241
670737
  Буцько М.О. Комуністична партія - організатор братерської допомоги народів СРСР українському народові у відбудові промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війні (1943-1945 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. із Збірника Кафедри історії КПРС КДУ, №3, 1958. – 223-250с.
670738
  Величко М.П. Комуністична партія - організатор будівництва Кременчуцької і Київської гідроелектростанцій складових частин Дніпровського каскаду : Дис... канд. іст.наук: / Величко М. П.; КДУ. – К., 1970. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XIV
670739
  Буцько М.О. Комуністична партія - організатор відбудови важкої промисловості Української РСР в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 25-38. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
670740
  Бовсунівський М.С. КОмуністична партія - організатор відбудови промисловості України в роки Великої Вітчизняної війни. (1943-1945 рр). : Дис. ... канд. ист. наук: / Бовсунівський М.С. ; МВ и ССО УРСР, Інст. підвищ. квал. виклад. суспільних наук при КДУ ім.Т.Шевченка. Кафедра історії КП. – К., 1973. – 187л. – Бібліогр.:л.1-22
670741
  Костриця Н.Ю. Комуністична партія - організатор всенародної боротьби за здійснення ленінських ідей електрифікації на Україні / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1967. – 288с.
670742
   Комуністична партія - організатор здійснення ленінської національної політики на Україні. – Київ, 1972. – 324с.
670743
  Саженюк С.Н. Комуністична партія - організатор і керівник боротьби трудящих мас проти білопольских загарбників на Україні в 1920 р / С.Н. Саженюк. – Київ, 1959. – 20с.
670744
  Білан Ю.Я. Комуністична партія - організатор і керівник вітчизняної війни українського народу проти німецьких окупантів в 1918 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 35-45. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
670745
   Комуністична партія - організатор і натхненник здійснення союзу робітничого класу і селянства. – К, 1957. – 344с.
670746
  Білоцерківський В.Я. Комуністична партія - організатор культурної революції на Україні (1926-1937 рр.) / В.Я. Білоцерківський. – Харків, 1985. – 176с.
670747
  Пшеничний П.Д. Комуністична партія - організатор перемог (у громадянській війні на Україні) / П.Д. Пшеничний. – Харків, 1933. – 64с.
670748
  Бугайов М.В. Комуністична партія - організатор розгрому воєнної інтервенції і внутрішньої контрреволюції / М.В. Бугайов. – Київ, 1957. – 43с.
670749
  Шморгун П. Комуністична партія - організатор спільної боротьби російського і українського народів проти царизму / П. Шморгун. – Київ, 1957. – 106с.
670750
  Зозуля І.А. Комуністична партія / І.А. Зозуля. – Київ, 1957. – 64с.
670751
   Комуністична партія Англії. – К, 1936. – 96с.
670752
   Комуністична партія в боротьбі за здійснення ленінського плану. – К, 1967. – 281с.
670753
  Уваров В.Д. Комуністична партія в боротьбі за колективізацію / В.Д. Уваров. – Київ, 1954
670754
  Кудлай О.С. Комуністична партія в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. / О.С. Кудлай. – Київ, 1959. – 68с.
670755
  Бяков Б. Комуністична партія в період наступ соціалізму по всьому фронту / Б. Бяков, І. Черненко. – К, 1959. – 72с.
670756
  Шатилюк І.Ф. Комуністична партія в початковий період громадянської війни / І.Ф. Шатилюк, В.І. Щусь. – Київ, 1957. – 51с.
670757
  Хайнас В.В. Комуністична партія Закарпатської України - організатор і керівник боротьби трудящих Закарпаття та возз"єднання з Радянською Україною (жовтень 1944 - 1945 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хайнас В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. суспільних наук при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – 291л. – Бібліогр.:л.278-291
670758
  Ярошенко А.Д. Комуністична партія Західної України - організатор і керівник революційно-визвольної боротьби трудящих західноукраїнських земель / Ярошенко А.Д. – Київ, 1959. – 48 с.
670759
  Шумейко Комуністична партія Західної України у боротьбі за народний фронт / Шумейко, П.М. Яцків. – Львів, 1985. – 167с.
670760
  Машотас В.В. Комуністична партія Західної України. Бібліогр. покажч. матеріалів і публікацій за 1919-1967 рр. / В.В. Машотас. – Львів, 1969. – 439с.
670761
  Лавров Ф.І. Комуністична партія і В.І. Ленін в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1957. – 35с.
670762
  Куценко В.І. Комуністична партія і наука / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 48с.
670763
  Швидак Олег Михайлович Комуністична партія Польщі і Комуністична партія Західної України в боротьбі за єдність революційних дій трудящих (1929-1938 рр.) : Дис... доктор іст.наук: / Швидак Олег Михайлович; МВ ССО УРСР. КДУ. – К., 1974. – 380, ХХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
670764
  Война А.Д. Комуністична партія Радянського Союзу - "Ударна бригада" світового революційного руху. : стенограма публічної лекції / А.Д. Война, канд. іст. наук. – Київ, 1953. – 28 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
670765
  Попов П.М. Комуністична партія Радянського Союзу / П.М. Попов, 1957
670766
  Ткаченко В.К. Комуністична партія Радянського Союзу в боротьбі за відбудову машинобудівельної промисловості в 1921-1925 рр. (на мат. України) : Дис... канд. історич.наук: / Ткаченко В.К.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів марксизму-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1954. – 266, XVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
670767
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1981. – 534 с.
670768
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1981. – 540 с.
670769
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1979. – 524 с.
670770
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 3 : 1898-1970. – 1979. – 532 с.
670771
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
Т. 4 : 1927-1931. – 1980. – 560 с.
670772
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
Т. 5. – 1980. – 472с.
670773
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
Т. 6. – 1980. – 524с.
670774
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференій і пленумів ЦК. – Київ : Політична література УРСР
Ч. 2 : 1898-1954. – 1954. – 632с.
670775
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 783с.
670776
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 652с.
670777
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав
Т. 1. – 1978
670778
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 9. – 1981. – 501 с.
670779
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 10 : 1969-1971. – 1981. – 509 с.
670780
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 11 : 1972-1975. – 1982. – 535 с.
670781
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 12 : 1975-1977. – 1983. – 581 с.
670782
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 13 : 1978-1980. – 1984. – 629 с.
670783
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 14 : 1980-1981. – 1985. – 550 с.
670784
  Держалюк М.С. Комуністична партія Угорщини - організатор антифашистських сил опору (вересень 1944 - квітень 1945 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 8-14. – (Серія історії ; № 18)
670785
  Лавринович М.І. Комуністична партія України -- організатор відбудови сільського господарства в 1943-1945 рр. (На матеріалах Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей) : Дис... канд. іст.наук: / Лавринович М. І.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1964. – 280л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
670786
  Гуменюк Є.Г. Комуністична партія України -- організатор допомоги трудящих міста колгоспному селянству в дальшому розвитку сільского господарства (1959-1961 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Гуменюк Є.Г.; КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 294л. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
670787
  Черниш Й.П. Комуністична партія України -- організатор соціалістичних перетворень на селі в західних областях УРСР (1939-1958) / Й.П. Черниш. – Львів, 1963. – 268с.
670788
  Горішня Л.Л. Комуністична партія України -- організатор широких колгоспних мас на боротьбу за дальші соціалістичні перетворення на селі в роки третьої п"ятерічки : Дис... канд. іст.наук: / Горішня Л.Л.; КПІ. Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 290л. – Бібліогр.:л.І-Х
670789
   Комуністична партія України - бойовий загін в боротьбі за побудову соціалізму і комунізму. – Дніпропетровськ, 1968. – 232 с.
670790
  Ремезовський Й.Д. Комуністична партія України - бойовий загін КПРС у боротьбі за побудову комунізму / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 40с.
670791
  Хорошайлов М.Ф. Комуністична партія України - організатор відбудови і розвитку промисловості Донбасу / М.Ф. Хорошайлов. – Х, 1967. – 172с.
670792
  Денисенко П.І. Комуністична партія України - організатор відбудови народного господарства республіки / Денисенко П.І. – Київ, 1968. – 176 с.
670793
  Полурєз В.І. Комуністична партія України - організатор трудової активності робітничого класу / В.І. Полурєз. – Київ, 1969. – 132 с.
670794
  Кондратюк А.І. Комуністична партія України - організатор трудової акттивноті металургів республіки в період між ХХІІ і ХХІІІ з"їздами КПРС (1961-1966 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Кондратюк А.І.; КГУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1968. – 338л. – Бібліогр.:л.311-338
670795
   Комуністична партія України - організатор успішного виконання семирічного плану. – Одеса, 1966. – 158с.
670796
   Комуністична партія України. – К, 1972. – 106с.
670797
   Комуністична партія України. – К, 1976. – 143с.
670798
  Карабанов Михайлов Михайлович Комуністична партія України в 1985-1991 роках: еволюція до політичного краху : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Карабанов Михайлов Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 48л.
670799
  Самофалов В.М. Комуністична партія України в боротьбі з а відбудову народного господарства (1921-1925 рр.) / Самофалов В.М. – Київ, 1963. – 378 с.
670800
  Бессарабов М.А. Комуністична партія України в боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного суспільства. (1937-червень 1941 рр.) / М.А. Бессарабов. – Київ, 1971. – 176с.
670801
  Хомич П.А. Комуністична партія України в боротьбі за колективізацію сільського господарства (1927-1934 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хомич П.А.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 253, XVл. – Бібліогр.:л.I-XV
670802
  Пантелейчук О.О. Комуністична партія України в боротьбі за піднесення технічної оснащеності сільского господарства республики в роки комуністичного будівництва / О.О. Пантелейчук. – Київ, 1968. – 27с.
670803
   Комуністична партія України в боротьбі за побудову соціалізму і комунізму. – К, 1964. – 128с.
670804
  Калакура Я.С. Комуністична партія України в боротьбі за розв"язання завдань будіництва комунізму. Історіогр. нарис / Я.С. Калакура. – Київ, 1976. – 207с.
670805
  Паніотов І.І. Комуністична партія України в боротьбі за розвиток народної освіти / Паніотов І.І. – Харків, 1973. – 186 с.
670806
  Вірник Д.Ф. Комуністична партія України в боротьбі за створення і розквіт індустріально-колгоспної республіки / Д.Ф. Вірник. – Київ : Академвидав, 1958. – 81 с.


  Эта брошюра посвящена краткому освещению жизненного пути профессионального революционера и выдающегося ученого экономиста, академика Академии наук Украинской ССР Александра Григорьевича Шлихтера. В ней частично использованы ранее опубликованные статьи ...
670807
  Куліченко М.І. Комуністична партія України в боротьбі за утворення СРСР / М. Куліченко. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 190 с.
670808
  Піджарий Ф.Д. Комуністична партія України в боротьбы за перемогу колгоспного ладу / Ф. Піджарий. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 104 с.
670809
  Власенко В.І. Комуністична партія України в період боротьби проти деніківщини (травень 1919 р. -- березень 1920 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Власенко В. І.; КДУ, Каф-ра історії КПРС. – К., 1963. – 265л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
670810
  Бондар Т.Д. Комуністична партія України в період іноземної інтервенції та кромадянської війни : (лютий 1918-січень 1919 рр.) / Т.Д. Бондар. – Київ : Київський університет, 1968. – 240 с.
670811
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
ч.1(1918-1941). – 1976
670812
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
ч.2(1941-1976). – 1977. – 704с.
670813
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів і конференцій 1918-1956. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1958. – 704 с.
670814
  Масний О.С. Комуністична партія України на чолі всенародної боротьби за відбудову важкої промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війни 1943-45 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Масний О.С.; КДУ. – К., 1964. – 320л. – Бібліогр.:л.1-ХХ!У
670815
  Булкин Г.П. Комуністична партія України у боротьбі за посилення масово-політичної роботи на селі в період четвертої п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. іст. наук: / Булкин Г. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1958. – 278л. – Бібліогр.: л. I-XXIV
670816
  Латиш Ю.В. Комуністична партія України у виборчій кампанії 1998 р. / Ю.В. Латиш, Р.І. Малиновський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 85-93. – ISBN 978-966-581-930-1
670817
  Латиш Ю.В. Комуністична партія України у виборчій кампанії 2002 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 88-92. – ISBN 966-614-021-7
670818
   Комуністична партія України: з"їзди і конференції. – Київ : Україна, 1991. – 478с. – ISBN 5-319-00705-1
670819
  Серьогіна Н.С. Комуністична партія України: міфологія задумів та реальність президентських виборів / Н.С. Серьогіна, О.М. Хорошев // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 231-237. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
670820
  Сухарєв В.В. Комуністична партія Чехословаччини - бойовий авангард трудящих / В.В. Сухарєв. – К., 1961. – 48с.
670821
   Комуністична партія Японії. – К, 1936. – 77с.
670822
  Цьох Й.Т. Комуністична преса в Західній Україні / Й.Т. Цьох. – Львів, 1958. – 87с.
670823
  Лісовий П.М. Комуністична преса Закарпаття 20-30-х років / П.М. Лісовий. – Львів, 1982. – 140с.
670824
  Цьох Й.Т. Комуністична преса Західної України / Цьох Й.Т. – Львів, 1966. – 269 с.
670825
  Бикова Т. Комуністичне будівництво // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 6
670826
  Прощарук Г.П. Комуністичне будівництво і кадри / Г.П. Прощарук. – Київ, 1968. – 184с.
670827
  Ніжинський М.П. Комуністичне виховання дітей в сім"ї / М.П. Ніжинський. – Київ, 1952. – 24 с.
670828
  Крупська Н.К. Комуністичне виховання дітей у сім"ї / Н.К. Крупська. – Київ, 1976. – 158с.
670829
  Андреев А.А. Комуністичне виховання молоді і завдання комсомолу : промова на X з"їзді ВЛКСМ 15 квітня 1936 р. / А.А. Андреев. – Вид. 2-е. – Київ : Мол. Більшовик, 1938. – 31с.
670830
  Хижняк В.П. Комуністичне виховання трудівників села. / В.П. Хижняк. – Київ, 1973. – 153с.
670831
  Еневич Ф.Ф. Комуністичне виховання трудящих і подолання пережитків капіталізму в свідомості людей. / Ф.Ф. Еневич. – К., 1940. – 24с.
670832
  Смаглюк Ф.Ф. Комуністичне виховання у школах подовженного дня. / Ф.Ф. Смаглюк. – К., 1963. – 135с.
670833
  Тесленко І.Ф. Комуністичне виховання учнів на уроках математики / І.Ф. Тесленко. – К, 1983. – 88с.
670834
  Карась А. Комуністичне коріння політичного терору й укаїнського геноциду у 20 столітті // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.7-10
670835
  Польцін Ю. Комуністичне трудове виховання / Ю. Польцін. – Київ, 1983. – 256 с.
670836
  Середюк О. Комуністичний експеримент // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 12-13


  З книги "Злий геній - вождь тероризму".
670837
  Керда О. Комуністичний капіталізм / Ольга Керда. – Миколаїв, 2009. – 314 с.
670838
  Маркс К. Комуністичний маніфест / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Харків, 1930. – 188с.
670839
  Штонь Г.М. Комуністичний морально-етичний ідеал в сучасній радянській прозі / Г.М. Штонь. – Київ, 1979. – 32с.
670840
  Яровенко Т. Комуністичний режим в Україні: мистецький вердикт Яра Славутича // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 313-323. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
670841
   Комуністичний рух на пострадянському просторі // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-8276-6
670842
  Андрущенко В.П. Комуністичний світогляд - Основа соціалізації особи / В.П. Андрущенко. – Київ : Знання, 1981. – 48с. – ("Знання" УРСР.Молодь і суспільство ; Х ; 3)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
670843
  Іванченко П.С. Комуністичний світогляд і закономірності його формування / П.С. Іванченко. – Львів, 1973. – 157с.
670844
  Довгаль О.О. Комуністичний світогляд і трудова діяльність / О.О. Довгаль, І.П. Стогній. – К, 1980. – 48с.
670845
  Карась А. Комуністичні джерела та імперське підгрунтя українського геноциду: проблема відповідальності // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 16-41. – ISBN 978-966-397-111-2


  Колективізація, Голодомор і репресії принесли фізичне винищення людності українського села й стали смертельним ударом по морально-етичних цінностях та етнокультурних устоях народу. Руйнувалися сім"ї, родинні зв"язки, цілі пласти етнічної культури. ...
670846
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – К., 1965. – 171с.
670847
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – К., 1968. – 159с.
670848
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – 2-е, перероб. і доп. вид. – К., 1968. – 159с.
670849
  Гринюк П.Ф. Комуністичні і робітничі партії світу / П.Ф. Гринюк. – 3-е вид. перероб. доп. – Київ, 1970. – 328с.
670850
  Гринюк П.Ф. Комуністичні і робітничі партії світу / П.Ф. Гринюк. – 4-е вид. перероб. доп. – Київ, 1977. – 252с.
670851
  Надольний І.Ф. Комуністичні ідеї - комуністичні діла / І.Ф. Надольний. – Київ, 1964. – 40с.
670852
   Комуністичні партії Прибалтики. – К, 1936. – 66с.
670853
   Комуністичній партії України - 50 років. – К, 1968. – 36с.
670854
  Летюк Є.М. Комуністичній праці - слава! / Є.М. Летюк. – Сталіно, 1959. – 36с.
670855
  Гнатюк М. Комунітаризація політичної складової зовнішних зносин ЄС: спільна зовнішня і безпекова політика (1992-2009 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 84-90. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
670856
  Корх О.М. Комунітаризм та індивідуалізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
670857
  Титюк С.М. Комунітаризм як критика ліберальної теорії справедливості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 135-137
670858
  Сирінський Р.А. Комунітаристська інтерпретація поняття патріотизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядається ставлення до патріотизму у сучасних філософських школах, аналізуються їх точки зору щодо його місця і ролі в становленні інститутів демократії. Особливу увагу приділено поглядам Е. Макінтайра та Ч. Тейлора ...
670859
  Матвієнко А. Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 63-67. – ISSN 2308-9636
670860
  Михайлов Р.В. Комунітарна політика страхового ринку в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 21-23
670861
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському союзі : Дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Поліщук Ліна Сергіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 234 л. + Додатки:л.:213-234. – Бібліогр.:л.:203-213
670862
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:08.05.01 / Поліщук Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
670863
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 130-141. – ISBN 966-581-231-9
670864
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
670865
  Будько Євген Комфорт як кредо : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 130-133 : Фото
670866
  Рибянцева І. Комфортний простір - підґрунтя для якісного бібліотечного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С.10-11


  У статті автор розповідає , що структурована по-новому бібліотека стає справді сучасною, має більше можливостей для реалізації креативних проектів, формування оновленого, інформаційно-комфортного бібліотечного середовища
670867
  Холявчук Д. Комфортні риси клімату низькогірних долин (на прикладі м. Яремче) / Д. Холявчук, О. Питюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-56. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розподіл біокліматичних характеристик низькогірних долин Українських Карпат та їхню мінливість. На прикладі долини р. Прут у м. Яремче визначено, що низькогірним долинам притаманний комфортний клімат через вітрову захищеність, теплі та сухі ...
670868
  Кізлова А. Комфортність комунікації навколо Києво-Лаврських святинь (ХІХ - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено тому, наскільки актуальним братія Києво-Печерської лаври вважала в XIX - на початку ХХ ст. забезпечення фізичного й морального комфорту для учасників комунікації безпосередньо навколо святинь обителі. Розглянуто спроби зробити ...
670869
   Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку" : Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж. 8 липня 2009 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 98-104. – ISSN 1682-2366


  Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, 8 липня 2009 року.
670870
   Комюніке польсько-радянської надзвичайної комісії. – К, 1944. – 16с.
670871
   Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі "Гсел проти Швейцарії" ("Gsell v. Switzerland") // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 105-106
670872
  Конески Б. Кон Македонската преродба / Б. Конески. – Скопjе, 1959. – 100 с.
670873
  Куновска-Нули Кон небесата / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 109с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
670874
  Лялецький О.В. Кон"юктивні дерева і пошук суперечності / О.В. Лялецький, В.В. Юрчишин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядається коретний і повний метод дедуктивних виведень, який базується на резолюційній техніці, зображенні вхідних формул так званими кон"юктивними диз"юнктами, а механізм виведення забезпечується спеціальними деревовидними структурами.
670875
  Набок І.І. Кон"юктура світових товарних ринків : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.І. Набок ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 176, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 166-168. – Бібліогр.: с. 169. – ISBN 978-966-932-093-3
670876
  Батченко Л.В. Кон"юктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л.В. Батченко, О.Г. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 197-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
670877
  Тюха І.В. Кон"юктура українського ринку пива / І.В. Тюха, Н.В. Опря // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 135-138
670878
  Круківська О.В. Кон"юкція й диз"юнкція у законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круківський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-209
670879
  Ковальський І.А. Кон"юнктура впровадження пасивних та енергоефективних будинків // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 298-304. – ISSN 2225-7586


  " Наукова новизна роботи полягає в тому, що доведено важливість зведення пасивних та енергоефективних будинків відповідно до розвитку технологій. У висновках представлено результати дослідницької роботи. Враховуючи економічну ситуацію в країні, ...
670880
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Г.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки : л.179-199. – Бібліогр. : л.200-215
670881
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
670882
  Зінчук Т.О. Кон"юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 96-105. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 4)
670883
  Франчук І.А. Кон"юнктура європейського ринку енергоносіїв як фактор впливу на розвиток паливно-енергетичного комплексу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 161-165. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
670884
  Олефір В. Кон"юнктура зовнішніх ринків у 2010 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 18-20. – ISSN 1810-3944
670885
  Кондратюк О.І. Кон"юнктура ринку зерна в України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 95-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
670886
  Мельник Т. Кон"юнктура світових ринків: методологічні аспекти аналізу та прогнозування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
670887
  Березовенко С.М. Кон"юнктура світових товарних ринків : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Березовенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-027-6
670888
  Пазуха М.Д. Кон"юнктура світових товарних ринків : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Д. Пазуха; МОНУ; Українська акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-364-612-1
670889
  Вергун В.А. Кон"юнктура світових товарних ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 14-21. – ISSN 2308-6912
670890
  Голик С.І. Кон"юнктура світового ринку зернових культур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 156-158. – ISSN 2221-1055
670891
  Заблоцька Р.О. Кон"юнктура світового ринку послуг : навчальний посібник / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-439-490-8
670892
  Синюченко М.І. Кон"юнктурна теорія грошей М.І.Туган-Барановського : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 19-24. – Бібліогр.: 8 назв
670893
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження в моделях нерівноваги для дослідження стану промисловості України та Німеччини / М.В. Пугачова, Г. Нерб // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 8-15
670894
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження як нове джерело інформації для економічного аналізу та прогнозування тенденцій макропоказників // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 147-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті наведено досвід проведення кон"юктурних обстежень у європейських країнах та Україні, показано можливість використання інформації з обстежень для економіко-статистичного аналізу, наведено різні види синтетичних індикаторів, побудованих на базі ...
670895
  Арбат Ю.А. Конаковские умельцы / Ю.А. Арбат. – Калинин : Кн. изд-во, 1957. – 208 с.
670896
  Бубнова Е.А. Конаковский фаянс. / Е.А. Бубнова. – М., 1978. – 230с.
670897
  Пирсон Х. Конан Дойл. Его жизнь и творчество : (гл. из романа) / Х. Пирсон // Жизнь сэра Артура Конан Дойла / Д.Д. Карр. – Москва : Книга, 1989. – С. 255-320. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00116-1
670898
  Грант К. О"Найт Конан и Время Жалящих Стрел / К. О"Найт Грант. – Санкт-Петербург : Тролль, 1996. – 512с. – ISBN 5-87365-026-8
670899
  Говард Р. Конан принимает бой / Р. Говард. – СПБ., 1995. – 447с.
670900
  Грабовський В.Н. Конари / В.Н. Грабовський. – Київ, 1983. – 95 с.
670901
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 170 с.
670902
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 123 с.
670903
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – М, 1956. – 560с.
670904
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 640с.
670905
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – Йошкар-Ола, 1977. – 640с.
670906
  Бабель И.Э. Конармия : новеллы : [для ст. шк. возраста] / И. Бабель ; вступ. ст. И. Эренбурга. – Алма-Ата : Жалын, 1989. – 222, [1] с. : ил.
670907
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – Баку : [б. и.], 1989. – 303 с.
670908
  Бабель И.Э. Конармия : Избранные произведения / И.Э. Бабель. – Київ : Дніпро, 1989. – 350с. – ISBN 5-308-00397-1
670909
  Бабель И.Э. Конармия : повесть, Одесские рассказы / И. Бабель. – Одесса : Маяк, 1990. – 300, [3] с. : ил. – ISBN 5-7760-0323-7
670910
  Бабель И.Э. Конармия : рассказы, дневники, публицистика / Исаак Бабель. – Москва : Правда, 1990. – 477, [1] с. – (Б-ка журн. "Знамя")
670911
  Бабель И.Э. Конармия / Исаак Бабель. – Иркутск : Илим, 1991. – 426, [1] с. – Библиогр.: с. 401-424
670912
  Бабель И.Э. Конармия. Одесские рассказы / Исаак Бабель. – Москва : АСТ, 2007. – 480 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-018856-7
670913
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Закат / И. Бабель. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 416с. – (Мастера прозы. ХХ век). – ISBN 5-306-00120-3
670914
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Санкт- Петербург : Кристалл, Респекс, 1998. – 607c. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-8191-0030-1
670915
  Гаджиев М.И. Конахкендский говор татарского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев М.И. ; АН АзССР , Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1966. – 24 с.
670916
  Іваницька Л.В. Конашевич Алла Павлівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 47-48 : фото
670917
  Іваницька Л. Конашевич Алла Павлівна // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 126
670918
  Годованець М.П. Конвалії і лопухи. Байки. / М.П. Годованець. – К, 1966. – 83с.
670919
  Бреквольдт Петер Конвалії цвітуть усюди / Бреквольдт Петер. – К., 1966. – 271с.
670920
  Лаврунов К.О. Конвалії. / К.О. Лаврунов. – Одеса, 1966. – 119с.
670921
  Панченко В. Конвеєр м"якої сили. Про китайську модель поєднання ідеології та економіки / В. Панченко, Н. Резнікова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 4 (688), 29.01.-4.02.2021. – С. 47-49. – ISSN 1996-1561


  Наш науковий інтерес не вперше фокусується на китайському феномені. Нині спробуємо на прикладі локальної галузі переконати читача в надзвичайно потужному й дивовижно неозорому вмінні китайського керівництва комплексно застосовувати інструменти ...
670922
  Клименко Б. Конвеєр страт. 5 серпня світова спільнота відзначатиме Міжнародний день пам"яті Сандормоху // Україна молода. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 85). – С.4-5


  "Віктор Ющенко був першим і єдиним із президентів країн на пострадянському просторі, хто на державному рівні затвердив необхідність такого відзначення, видавши указ «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій ...
670923
  Азаров О.Д. Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, О.В. Шапошніков, С.М. Захарченко ; МОНУ, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 158 с. – ISBN 966-641-165-2
670924
  Ерметов Юрій Олегович Конвеєрні процесори швидких ортогональних перетворень з дійсними фазовими множниками : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ерметов Юрій Олегович; МО і НУ НУ "Львів. політех.". – Львів, 2000. – 16 с.
670925
  Коваленко Р.М. Конвейер / Р.М. Коваленко. – М, 1981. – 392с.
670926
  Разлогов К.Э. Конвейер грез и психологическая война / К.Э. Разлогов. – М, 1986. – 236 с.
670927
  Кашлев Ю.Б. Конвейер деззинформации и лицемерия / Ю.Б. Кашлев. – М., 1985. – 63с.
670928
   Конвейер завода Volkswagen. Автомобиль из проката // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 122-124 : фото
670929
  Шестопалов Г.Г. Конвейер стальных артерий / Г.Г. Шестопалов. – Днепропетровск, 1977. – 128с.
670930
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 53-58 : карта. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
670931
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники. Окончание. Начало см. Геодезия и картография. -2012.-№3.- С. 53-58. // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 59-63 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
670932
  Памфилов С.А. Конвейеры на базе двухшарнирной цепи Д160 / С.А. Памфилов, В.А. Лазуренко. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1968. – 81 с.
670933
  Левинский И.В. Конвейеры общего назначения / И.В. Левинский. – К, 1971. – 152с.
670934
  Пшеничников А.Ф. Конвективная колебательная неусточивость равновесия жидкости в связанных вертикальных каналах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Пшеничников А.Ф.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 19л.
670935
  Шмидт В.М. Конвективная неустойчивость горизонтального слоя раствора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Шмидт В.М.; НИИ механики МГУ. – М., 1980. – 18л.
670936
  Эйсмонт О.А. Конвективная неусточивость проводящей жидкости с током в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Эйсмонт О.А.; Пермский ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т., 1973. – 14л.
670937
  Лис Л. Конвективная теплопередача в пограничном слое при добавлении массы и наличии химических реакций / Л. Лис, 1960. – 54с.
670938
  Гершуни Г.З. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости / Г.З. Гершуни, Е.М. Жуховицкий. – Москва, 1972. – 392 с.
670939
  Ястребов Георгий Владимирович Конвективная устойчивость равновесия вращающегося цилиндрического слоя жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ястребов Георгий Владимирович; М-во В и ССО КазССР. Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1979. – 25л.
670940
  Саранин В.А. Конвективная устойчивость равновесия и некоторые задачи конвенции проводящих жидкостей в электрическом поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Саранин В. А.; ХГУ. – Х., 1984. – 18л.
670941
  Симановский И.Б. Конвективная Усточивость двухслойной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Симановский И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 19л.
670942
  Баран О.А. Конвективні варіації тиску в сонячній фотосфері / О.А. Баран, М.І. Стоділка // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 46
670943
   Конвективное перемешивание в море. – Москва, 1977. – 239с.
670944
  Жиляев Конвективные процессы в звездах на критических стадиях эволюции : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жиляев Б. Е; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – К., 1970. – 7л.
670945
   Конвективные процессы в невесомости. – Москва : Наука, 1991. – 239 с.
670946
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1981. – 138 с.
670947
   Конвективные течения : Сб.науч.трудов. – Пермь : ПГПИ, 1987. – 96с.
670948
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1989. – 118 с.
670949
  Юровская Т.Н. Конвективные течения в водохранилищах-охладителях : Автореф... канд. техн.наук: 05.278 / Юровская Т.Н.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
670950
  Романовский С.Г. Конвективный и комбинированный тепло- и массообмен при термической обработке капиллярнопористых материалов / С.Г. Романовский. – Минск, 1977. – 160с.
670951
   Конвективный и лучистый теплообмен. – М, 1960. – 256с.
670952
  Сполдинг Д.Б. Конвективный массоперенос / Д.Б. Сполдинг. – М.-Л., 1965. – 384с.
670953
  Кэйс В.М. Конвективный тепло- и массообмен : пер. с англ. / В.М. Кэйс. – Москва : Энергия, 1972. – 446 с.
670954
  Вайнберг Р.Ш. Конвективный тепло- и массообмен при неадиабатческом испарении легколетучих жидкостей в турбулентный пограничный слой пористой пластины. : Автореф... Канд.техн.наук: 274 / Вайнберг Р.Ш.; АН БССР. – Минск, 1968. – 24л.
670955
   Конвективный тепло- и массоперенос : сб. науч. статей. – Минск : ИТМ, 1979. – 221 с.
670956
   Конвективный тепло- и массоперенос. – Москва, 1980. – 46с.
670957
  Аскарова А.С. Конвективный тепло- и массоперенос в неизотермических струях капельных жидкостей : Автореф. дис. ... наук: 01.04.14 / Аскарова А.С. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Физ. факультет. – Алма-Ата, 1977. – 22 с.
670958
  Шульман З.П. Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей / З.П. Шульман. – Москва : Энергия, 1975. – 351с.
670959
  Дыбан Е.П. Конвективный теплообмен при струйном обтекании тел / Е.П. Дыбан, А.И. Мазур. – Киев : Наукова думка, 1982. – 302 с.
670960
   Конвективный теплообмен. Методы и результаты исследований. – Москва : ИВТАН, 1982. – 208 с.
670961
  Себиси Т. Конвективный теплообмен. Физические основы и вычислительные методы. : Пер. с англ. / Т. Себиси, П. Брэдшоу. – Москва : Мир, 1987. – 590с.
670962
   Конвективный теплоперенос. – Киев, 1982. – 164 с.
670963
  Тараканов Г.Г. Конвекция и системы движения в тропиках. / Г.Г. Тараканов. – Л., 1986. – 66с.
670964
  Лыков А.В. Конвекция и тепловые волны. / А.В. Лыков, Б.М. Берковский. – М., 1974. – 335с.
670965
  Вандакуров Ю.В. Конвекция на Солнце и 11-летний цикл / Ю.В. Вандакуров. – Ленинград : Наука, 1976. – 156 с.
670966
  Ляхов Ю.Н. Конвекция от сосредоточенных источников тепла вблизи твердой границы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Ляхов Ю.Н.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 14л.
670967
  Шаталова А. Конвент в контексте. Модернизации нужна поддержка дипломатии. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Одно из главных мировых событий в области политических и дипломатических исследований завершилось на прошлой неделе в стенах Московского государственного института международных отношений МИД России. Здесь проходил VII Конвент Российской ассоциации ...
670968
  Алешина А В Конвенции о применимом праве как разновидность международных договоров / А В Алешина, В.А. Косовская // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 8-9. – ISSN 1812-3910
670969
   Конвенции по окружающей среде : разработаны под эгидой Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК-ООН). – Нью-Йорк : ООН, 1992. – 188с.
670970
  Коськов С.Н. Конвенционализм как синтез рациональности и антропологичности научного знания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.91-98. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
670971
  Лебедев С.А. Конвенционалистская эпистемология / С.А. Лебедев, С.Н. Коськов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-34. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
670972
  Ворников В.И. Конвенциональные принципы взаимоотношений в самоорганизующемся обществе : монография / В.И. Ворников ; М-во образования и науки Украины, Гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского". – Одесса : Астропринт, 2017. – 402, [2] с. – Библиогр.: с. 377-402. – ISBN 978-966-927-304-8
670973
  Коськов С.Н. Конвенция в метафоре и языке науки : эпистемологический подход // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-18. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
670974
  Булгаков Н.Н. Конвенция в океане / Н.Н. Булгаков. – Москва : Наука, 1975. – 272с.
670975
  Канторович Я.А. Конвенция между Россией и Францией для защиты литературных и художественных произведений : ... / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Андерсона и Г. Лойцянского], 1912. – Прод. назв. в анотации. - Алф. указ.: с. 71


  русский и французский тексты Конвенции с разъяснениями, извлеченными из журнала Особого Совещания образованного при Министерстве Юстиции для предварительного рассмотрения проекта Конвенции, и с сравнительным обзором постановлений французского ...
670976
   Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Москва : Финпол, 1996. – 64с. – ISBN 5-7637-0024-4
670977
  Бурков Антон Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 121-135. – ISSN 1812-7126
670978
   Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий = Convention on the transboundary effects of industrial accidents = Convention sur les effets transfrontieres des accidents industriels. – Нью-Йорк; Женева : ООН, 1994. – 77с.
670979
  Иванов Г.Г. Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 г. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 29-33. – ISSN 1812-3910
670980
   Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте : Составлено в Эспо (Финляндия), 25 февраля 1991 года. – Женева : ООН, 1991. – 22с.
670981
  Шведова Н.А. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: в США 35 лет "под сукном" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 36-46. – ISSN 0321-2068


  Среди семи стран, которые до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, числятся и США. В статье анализируется история вопроса и рассматривается современное положение дел в этой сфере.
670982
  Богуш Г.И. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 22-40. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
670983
  Хосе Анжело Эстрелла Фария Конвенция Организации Объединеных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1812-3910
670984
  Арбур Л. Конвенция по исчезновениям // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 141-144. – ISSN 1607-7334
670985
   Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер : Совершено в Хельсинки 17 марта 1992 года. – Женева : ООН, 1992. – 23с.
670986
  Андрусевич А. Конвенция Эспо: трансграничная оценка воздействия на окружающую среду : практ. пособие для граждан и НПО / Андрей Андрусевич ; [отв. ред.: М. Силина ; ил.: М. Гречух-Демьянчук]. – Львов : Укрпол, 2010. – 28 с. : ил.
670987
  Грицик Л. Конвенції М. Калиновича - прояв дисциплінарного кредо // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 144-148. – ISBN 978-966-374-533-6
670988
  Ласько І. Конвенції Міжнародної організації праці, як джерела права соціального забезпечення України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 25-28
670989
  Дроб"язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 18-25. – ISSN 2308-0361
670990
  Медвідь А.В. Конвенційне закріплення вікового цензу та інших кваліфікаційних вимог до судів Європейського суду з прав людини // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 184-192. – ISSN 2310-6166
670991
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 230 арк. – Додатки: арк. 221-230. – Бібліогр.: арк. 181-220
670992
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
670993
  Яновський В.Ф. Конвенційні тарифи СРСР. / В.Ф. Яновський. – 87-118с.
670994
  Чуйко В.Л. Конвенціоналізм і "нові філософи": розмежування методології та епістемології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізуючи вплив конвенціоналізму на структуралізм, постструктуралізм і постмодернізм, визначається, що останні не вирізняють епістемологічні та методологічні проблеми.
670995
  Олексієнко Л.П. Конвенціональне та неконвенціональне вживання формул прощання з лексичними одиницями звертання / Л.П. Олексієнко, О.К. Яскевич // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Розглядається проблема конвенціонального та неконвенціонального вживання формул прощання в поєднанні з лексичними одиницями звертання. Вищезгадані одиниці мови аналізуються з урахуванням їх диференціації залежно від сфери вживання: при ...
670996
  Майоров В. Конвенціональний механізм протидії міжнародному тероризму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 150-153.
670997
  Спіжавка Н.В. Конвенціональні метафори емоційного концепту ГНІВ (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 37-41. – Бібліогр.: С. 41; 13 назв
670998
  Судакова В.М. Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 13-15. – ISBN 978-966-171-498-3
670999
  Гордієнко М. Конвенціональні форми політичної участі громадян у системі європейського вибору України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Здійснюється пошук оптимальних стандартів політичної участі громадян в умовах постколоніального синдрому. У фокусі нашого дослідження є аналіз легітимних концептів політичних відносин як алгоритму європейської перспективи розвитку держави.Зроблено ...
671000
  Ворніков В.І. Конвенціональність в просторі суспільства, що самоорганізується : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ворніков Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 31, [1] с. – Бібліогр.: 17 назв
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,