Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
688001
  Якубин А.Л. "Космическое измерение" в сочинском эскизе политики памяти РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 179-181
688002
  Тарковська-Гасанова "Космічний злет" кінорежисера Тарковського розпочався в Каневі / записала Надія Кир"ян // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 13
688003
   "Космічний класичний" [Електронний ресурс. Відеозапис] : ФТФ 1951 - 2011. – [Б. м.] : [б. в.]. – 1 DVD+R. – 60-річчю фізико-технічного факультету ДНУ ім. О. Гончара присвячується. - Назва з етикетки контейнеру
688004
  Прокопенко М. "Космонавти відпочиватимуть на ядрах комет..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 187). – С. 7


  На 80-му році життя помер Клим Іванович Чурюмов, астроном зі світовим ім"ям і дитячий письменник.
688005
   "Космополітъ": стильно и удобно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
688006
  Васильєв В. "Космос - це справа, яку не зробиш самотужки" / інтерв"ю взяв Олександр Дорошенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 23 березня (№ 57). – С. 4-5
688007
  Крушевская Наталья "Космос" открывает звездную летопись : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 12 : Фото
688008
  Кандель П. "Косовская битва": арьергардные бои // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 25-32. – ISSN 0131-2227
688009
  Шапошніков "Косовський прецедент" як фактор дестабілізації міжнародної проблеми невизнаних держав / Шапошніков, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 190-192
688010
  Антипович К. "Костка Наперський" / К. Антипович // Костка Наперський : історична повість з XVII віку / В. Оркан. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – С. 3-12. – (Бібліотека історичної повісті і роману)
688011
  Пасько І. "Костомарівська" наука і шевченківська поезія на тлі доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується поступ у переосмисленні історичного співіснування і творчої співдії двох яскравих постатей XIX ст. - Миколи Костомарова і Тараса Шевченка. The evolution of transcontamination of historical coexistence and creative сoaction of ...
688012
  Маланій О. "Кострубізми. Кумановський", або Вихід за межі провінцийного мистецтва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)
688013
  Варікос Васос [Костас Варналіс. Костас Каріотакіс / Варікос Васос. – Афіни : Плетрон, 1978. – 193 с. – Видання грецькою мовою
688014
  Дімарас К.Т. [Костіс Паламас, його творчий шлях : філологічні студії / К.Т. Дімарас; За ред.Г.П.Саввідіс. – Вид. 3-е. – Афіни : Нефели, 1989. – 167 с. – ([Література та критика / за ред. Г.П. Саввідіс ; Nо. 2[). – ISBN 960-211-049-Х
688015
   [Костянтин Воблий. Кінець ХІХ ст.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 643 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
688016
   [Костянтин Воблий] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
688017
  Кононенко М.П. [Костянтин Григорович Воблий] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 205. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
688018
  Кайкова Елена Космически просто: "Ехать!" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 38 : Фото
688019
   Космические аппараты. – М., 1975. – 200с.
688020
   Космические аппараты. – М., 1983. – 319с.
688021
   Космические аппараты и искусственные спутники. – М., 1961. – 112с.
688022
  Аллен Д. Космические биосферы / Д. Аллен, М. Нельсон ; пер. с англ. А.Н. Божко ; под ред. В.С. Городинской ; послесл. Ю.А. Школенко. – Москва : Прогресс, 1991. – 126, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр. в примеч. в конце разделов
688023
  Кузнецов А.Д. Космические воздействия на атмосферу / А.Д. Кузнецов, В.Ф. Логинов. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 160 с.
688024
   Космические двигатели: состояние и перспективы. – М., 1988. – 454с.
688025
  Келдыш М.В. Космические исследования / М.В. Келдыш, М.Я. Маров. – М, 1981. – 191с.
688026
   Космические исследования. – СПб., 1991. – 200с.
688027
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 4. – 2006
688028
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 1. – 2006
688029
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 1. – 2007
688030
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 2. – 2007
688031
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 1. – 2008
688032
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 2. – 2008
688033
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 3. – 2008
688034
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 6. – 2008
688035
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 4. – 2008
688036
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 5. – 2008
688037
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 1. – 2009
688038
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 4. – 2009
688039
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 5. – 2009
688040
  Коврижкин С.В. Космические исследования в Японии / С.В. Коврижкин. – М., 1979. – 159с.
688041
   Космические исследования геологических объектов литосферы. – Ташкент, 1988. – 160с.
688042
   Космические исследования и охрана окружающей среды. – К., 1986. – 14с.
688043
   Космические исследования природных комплексов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 176 с.
688044
  Скобельцын Д.В. Космические лучи / Д.В. Скобельцын. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 331с.
688045
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1954. – 320 с.
688046
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1963. – 127 с.
688047
  Росси Б. Космические лучи : пер. с англ. / Б. Росси. – Москва : Атомиздат, 1966. – 236 с.
688048
   Космические лучи. – М.
10. – 1969. – 208с.
688049
   Космические лучи : материалы 7 европ. симпозиума. – Ленинград : ФТИ, 1980. – 402 с.
688050
   Космические лучи в межпланетном пространстве и ионосфере Земли. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 208 с.
688051
   Космические лучи и изотопная экология : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 120 с.
688052
   Космические лучи и проблемы космофизики. – Новосибирск : СО АН СССР, 1965. – 295 с.
688053
   Космические лучи и солнечный ветер. – Новосибирск : Наука, 1981. – 224 с.
688054
   Космические лучи и элементарные частицы : Рекоменд. обзор лит-ры. – Москва, 1960. – 12 с.
688055
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106 с.
688056
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – Москва, 1961. – 48 с.
688057
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1967. – 96 с.
688058
   Космические лучи. Каталог данных 1957-1974 : материалы Мирового центра данных Б. – Москва : АН СССР, 1976. – 48 с.
688059
   Космические мазеры : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 213 с.
688060
  Рябухин А.Г. Космические методы в геологии / А.Г. Рябухин. – М., 1988. – 145с.
688061
  Калинин Г.П. Космические методы в гидрологии / Г.П. Калинин, В Ю. Колосов Курилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
688062
  Большаков А.А. Космические методы в океанологии / А.А. Большаков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Космонавтика, астрономия)
688063
  Книжников Ю.Ф. Космические методы географических исследования : (для физико-географов) / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова. – Москва : Московский университет, 1981. – 53с.
688064
   Космические методы изучения биосферы. – Москва : Наука, 1990. – 144 с. : табл. – ISBN 5-02-005865-3
688065
  Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды / Б.В. Виноградов. – Москва : Мысль, 1976. – 285с.
688066
  Кравцова В.И. Космические методы изучения природной среды / В.И. Кравцова. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 136с.
688067
   Космические методы изучения природной среды Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 193с.
688068
   Космические методы изучения среды. – Москва, 1990. – 143с.
688069
   Космические методы исследований природной среды. – Л., 1977. – 123с.
688070
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана / В.Л. Галахов. – Л., 1979. – 88с.
688071
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1977. – 72с.
688072
  Кравцова В.И. Космические методы картографирования : учеб. пособ. для студ., обуч. по направлению "География и картография", спец. "Картография" / В.И. Кравцова; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : МГУ, 1995. – 240 с. – ISBN 5-211-03073-7
688073
  Бугаев Э.В. Космические мюоны и нейтрино / Э.В. Бугаев, Ю.Д. Котов, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1970. – 319 с.
688074
  Чернышев В.В. Космические обитаемые станции / В.В. Чернышев. – М., 1976. – 158с.
688075
  Коваль А.Д. Космические полеты / А.Д. Коваль. – Москва, 1971. – 48с.
688076
  Мелуа А.И. Космические природоохранные исследования / А.И. Мелуа. – Ленинград : Наука, 1988. – 172с.
688077
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1978. – 64с.
688078
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1987. – 63с.
688079
  Горьков В.Л. Космические радиолинии / В.Л. Горьков. – Москва, 1986. – 63 с.
688080
  Копик Анатолий Космические радиолинии : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 26-34


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
688081
   Космические радиотехнические комплексы. – М., 1967. – 582с.
688082
  Кауфман У. Космические рубежи теории относительности : пер. с англ. / У. Кауфман. – Москва : Мир, 1981. – 352 с.
688083
  Лебедев А.А. Космические системы наблюдения / А.А. Лебедев, О.П. Нестеренко. – Москва, 1991. – 221с.
688084
  Алексеев С.М. Космические скафандры вчера, сегодня, завтра / С.М. Алексеев. – Москва, 1987. – 63с.
688085
  Кравцова В.И. Космические снимки : методич. руководство / В.И. Кравцова, Е.К. Козлова, Ю.И. Фивенский; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1985. – 128 с.
688086
   Космические снимки при изучении морфотектоники и геодинамики Сибирской платформы. – Л., 1990. – 159с.
688087
  Мелуа А.И. Космические снимки рассказывают / А.И. Мелуа. – К., 1987. – 125с.
688088
  Петров В.П. Космические станции погоды / В.П. Петров. – Москва : Наука, 1966. – 119с.
688089
  Гонин Г.Б. Космические съемки Земли / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1989. – 255с.
688090
  Хаснулин В.И. Космические тайны вашего самочувствия / В.И. Хаснулин. – М, 1992. – 178с.
688091
  Шилов Ю.А. Космические тайны курганов / Ю.А. Шилов. – Москва, 1990. – 267 с.
688092
   Космические траектории : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 243 с.
688093
   Космические траекторный змерения. – М., 1969. – 499с.
688094
  Ванке В.А. Космические энергосистемы. / В.А. Ванке. – Москва, 1990. – 144с.
688095
  Худяков С.А. Космические энергоустановки / С.А. Худяков. – Москва, 1984. – 64с.
688096
  Пеневин И.Г. Космические ядерные ракетные двигатели. / И.Г. Пеневин. – М, 1978. – 64с.
688097
  Борисов Максим Космический "фуникулер" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 22-28 : Фото
688098
   Космический астрометрический эксперимент "Ломоносов" : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 192 с.
688099
   Космический госпиталь. – М., 1972. – 411с.
688100
   Космический марафон. – М., 1970. – 240с.
688101
  Зубков Л.Б. Космический металл / Л.Б. Зубков. – М, 1987. – 127с.
688102
   Космический мониторинг биосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1. – 1985. – 139 с.
688103
   Космический мост. – М., 1967. – 7с.
688104
  Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом / Е.Н. Поляхова. – М., 1986. – 302с.
688105
  Юрченко В.С. Космический синтакс. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1992. – 137с.
688106
  Гришин С.Д. Космический транспорт будущего / С.Д. Гришин, С.В. Чекалин. – М., 1983. – 64с.
688107
  Чичкина Светлана Космический туризм - последний рубеж для экстремалов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-49 : Фото
688108
  Данилкин Н.П. Космическим инженерам 21 века / Н.П. Данилкин. – М, 1988. – 46с.
688109
   Космическое вещество : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163 с.
688110
  Соботович Э.В. Космическое вещество в земной коре / Э.В. Соботович. – Москва : Атомиздат, 1976. – 159с.
688111
  Соботович Э.В. Космическое вещество в океанических осадках и ледниковых покровах / Э.В. Соботович, Г.Н. Бондаренко, Т.И. Коромысличенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
688112
   Космическое вещество и Земля. – Новосибирск : Наука, 1986. – 216с.
688113
   Космическое вещество на Земле : ( проблема Тунгусского метеорита). – Новосибирск : Наука, 1976. – 114с.
688114
   Космическое вещество на Земле : сб. науч. трудов / Соботович Э.В. – Киев : Наукова думка, 1982. – 167 с.
688115
   Космическое дистанционное зондирование атмосферного аэрозоля. – Л., 1983. – 216с.
688116
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-7714-71-3
Т. 1 : Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / [сост.: И.П. Андрушко, А.В. Беглый, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: Н.Р. Малышева и др. ; пер.: А.В. Кудрявченко и др.]. – 2001. – 445, [3] с. : табл. – Доп. тит. л. англ.
688117
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-8074-40-8
Т. 2 : Межгосударственная кооперация в сфере космической деятельности (СНГ, ЕС, СЕ, ЕКА) / [сост. И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: И.П. Андрушко ; пер.: И.П. Андрушко и др.]. – 2002. – 429, [3] с. – Доп. тит. л. англ.
688118
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : [в 2 кн.]. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-114-5
Т. 3, кн. 1 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.Б. Чеботарев]. – 2005. – 519, [9] с. – Доп. тит. л. англ.
688119
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : в 2 кн. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-222-2
Т. 3, кн. 2 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: Н.А. Иваницкая и др.]. – 2006. – 724, [4] с. – Доп. тит. л. англ.
688120
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-326-226-5
Т. 4 : Европейская космическая политика / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.С. Стельмах]. – 2006. – 285, [3] с. – Текст рус., англ. - Доп. тит. л. англ.
688121
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) / Нац. косм. агентство Украины ; Нац. акад. наук Украины, Междунар. центр косм. права при Ин-те государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [отв. ред.: Малышева Н.Р., Шемшученко Ю.С.]. – Киев : Атика. – ISBN 978-966-326-423-3
Т. 5 : Дистанционное зондирование Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Р. Малышева, С.В. Кузнецова ; пер.: В.П. Непийвода, О.С. Стельмах, Н.Р. Малышева]. – 2010. – 264 с. – Доп. тит. л. англ.
688122
  Гольдин Л.И. Космическое и земное / Л.И. Гольдин. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
688123
  Блэкетт С П.М. Космическое излучение / С П.М. Блэкетт. – Харьков : НТИУ, 1935. – 64 с.
688124
  Дорман Л.И. Космическое излучение в верхней атмосфере / Л.И. Дорман, И.Д. Козин. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
688125
   Космическое излучение высокой энергии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1989. – 200 с.
688126
   Космическое излучение предельно высокой энергии. – Новосибирск : Наука, 1991. – 51 с.
688127
  Христиансен Г.Б. Космическое излучение сверхвысокой энергии / Г.Б. Христиансен, Г.В. Куликов, Ю.А. Фомин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 256с.
688128
  Кравцова В.И. Космическое картографирование : учеб. пособ. / В.И. Кравцова; под ред. К.А. Салищева, Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1977. – 168 с.
688129
  Николаев В.А. Космическое ландшафтоведение / В.А. Николаев. – М, 1993. – 81с.
688130
   Космическое материаловедение. – М., 1989. – 478с.
688131
  Фролов В.В. Космическое мышление: новый взгляд на философию Серебряного века // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 36-41
688132
  Матусевич Т.В. Космическое образование: современный философско-педагогический дискурс // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 183-189. – ISSN 2307-3705
688133
   Космическое окружение и Земля. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136с.
688134
   Космическое оружие. – М., 1964. – 231с.
688135
   Космическое оружие: дилема безопасности. – М., 1986. – 184с.
688136
  Жуков Г.П. Космическое право / Г.П. Жуков. – Москва, 1966. – 296с.
688137
  Нозари Ф. Космическое право / Ф. Нозари. – М, 1979. – 230с.
688138
  Ким Пень Вон Космическое право как отрасль современного международного права : Дис... канд. фридическихнаук: / Ким Пень Вон; Ин-т Международных отношений Киевского Ун-та им. Тараса.Шевченко. – К, 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
688139
  Ким П.В. Космическое право как отрасль современного международного права : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Ким П.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 27л.
688140
  Фесенков В.Г. Космическое пространство / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1948. – 18 с.
688141
  Гуровский Н.Н. Космическое путешествие / Н.Н. Гуровский. – М., 1989. – 188с.
688142
  Перминова В. Космическое путешествие : репертуар / В. Перминова, И. Ремизова // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 18-27
688143
  Логинов Д. Космическое путешествие Карла Густава Юнга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045
688144
  Шкловский И.С. Космическое радиоизлучение / И.С. Шкловский. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 492 с.
688145
   Космическое содружество. – М., 1980. – 183с.
688146
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев, А.А. Еременко, А.В. Ткачев ; под ред. А.С. Елисеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1987. – 204, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 206
688147
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев, А.А. Еременко, А.В. Ткачев ; под ред. А.С. Елисеева. – Москва : Машиностроение, 1988. – 208 c. : ил.
688148
  Бекк Р.М. Космическое сознание / Д-р Р.М. Бекк. – Петроград : Новый человек. – 375 с.
688149
  Брацлавец П.Ф. Космическое телевидение / П.Ф. Брацлавец, И.А. Росселевич, Л.И. Хромов. – Москва, 1967. – 136 с.
688150
  Федоров Б.Ф. Космическое фотографирование / Б.Ф. Федоров, В.Д. Пермяков. – Москва : Недра
Фотографирование и его автоматизация. Космическое фотографирование и обработка изображений. Теория и практика эксплуатации фотоаппаратуры. – 1978. – 351 с.
688151
  Романюк П. Космізм забутих предків або Косів, якого нема // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 28-66. – ISSN 0131-2685
688152
  Аляєв Г.Є. Космізм російський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1028-1029. – ISBN 966-316-069-1
688153
  Козаченко Я Космізм та фемінізм у поезії чиканос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 214-217


  Розглядаються міфологічні символи, які зустрічаються у поезії чиканос, та фемінізм, який фігурує в їхній поезії
688154
  Панфілов В.О. Космізм як прояв духовної творчості в поезіїТютчева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
688155
  Дячук І.Д. Космізм як філософський і науковий напрямок : [навч. посібник] / Ірина Дячук, Валентин Онопрієнко ; [за ред. д. філос. н., проф. Л.Г. Дротянко]. – Київ : Софія-Оранта, 2006. – 128, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 966-517-410-1
688156
  Гришина С.В. Космізм: новий підхід до вивчення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 110-115
688157
  Тримбач С. Космічна вертикаль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 121). – С. 7


  125 років від дня народження українського кінооператора і фотографа Данила Демуцького.
688158
  Нікітова Н.П. Космічна вікторина, 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 30-31
688159
  Хамініч С.Ю. Космічна галузь в економічному вимірі: проблеми та перспективи розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
688160
  Горбулін В.П. Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 5-12. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
688161
  Боровик В. Космічна гонка технологій: місце і роль України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 6
688162
  Федоров О.П. Космічна діяльність : підходи до розробки стратегії Why space for Ukraine? / О.П. Федоров ; НАН України, Держ. косм. агенство України, Ін-т косм. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2019. – 205, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-203. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1714-6
688163
  Овчаренко Е. Космічна енергетика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 15


  Арт-галерея "Мануфактура" презентувала виставку молодого київського художника Дмитра Коваля "Містифікація кохання".
688164
  Фельдман В. Космічна естафета: проблеми галузі та її перспективи // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 10-11


  "У Державному космічному агентстві України голова ДКАУ Павло Дегтяренко на зустрічі з громадськістю розповів про найважливіші завдання, виконані у минулому 2017 р., та про перспективи діяльності Агентства, а також відповів на різноманітні запитання."
688165
  Чурюмов К.І. Космічна загроза і кінець світу: реальність і міфи / Чурюмов К.І., Кручиненко В.Г.,Чурюмова Т.К. ; Т-во "Знання" України. – Київ : Знання, 2012. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47. – (Бібліотечка Товариства "Знання" України). – ISBN 978-966-618-268-8
688166
  Біленчук П. Космічна й електронна кіберзлочинність: загрози і виклики нового тисячоліття / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 14. – ISSN 1992-9277
688167
  Біленчук П. Космічна й електронна кіберзлочинність: загрози і нового тисячоліття / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
688168
  Біркун Л. Космічна мандрівка з "нашою англійською" // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-24.
688169
  Сливко Є.М. Космічна мінералогія : Текст лекцій / Є.М. Сливко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 94 с.
688170
  Голованенко Володимир Космічна місія "Південмашу" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 4-5, 24 : Фото
688171
  Клещонок В. Космічна місія Астрономічної обсерваторії // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 21/22). – С. 3 : фото Клима Чурюмова


  Про внесок науковців у дослідження космосу розповідає завідувач відділу астрометрії та малих тіл Сонячної системи Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Клещонок. Згадуються вчені В. Федоров (перший директор), М. Хандриков, І. ...
688172
  Чурюмов К. Космічна місія довжиною в 10 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  2014 рік увійде до історії науки як рік космічної місії "Розетта" та комети українських астрономів К. Чурюмова та С. Герасименко 7P/Churymov-Gerasimenko, до якої спрямована місія. Адже це космічний експеримент посадки на крижане ядро комети ...
688173
  Дроздовський Д.І. Космічна мова людської душі = Cosmic language of tne human soul / Д.І. Дроздовський. – Одеса : Фенікс, 2004. – 112 с. – ISBN 966-8289-78-1
688174
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 1. – 1995
688175
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 2/6. – 1995
688176
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 3/4. – 1996
688177
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 5/6. – 1996
688178
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 1/2. – 1996
688179
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 1/2. – 1997
688180
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 3/4. – 1997
688181
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 2/3. – 1998
688182
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 4. – 1998
688183
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 5/6. – 1998
688184
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 1. – 1998
688185
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 2/3. – 1999
688186
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 4. – 1999
688187
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 5/6. – 1999
688188
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 1. – 1999
688189
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 4. – 2000
688190
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 5/6. – 2000
688191
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 1. – 2000
688192
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 2/3. – 2000
688193
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 2/3. – 2001. – + додаток
688194
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 1 : Важливі віхи космічної ери /Патон Б.Є., Вавілова І.Б., Негода О.О., Яцків Я.С. – 2001
688195
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 4 : Спеціальний випуск присвячено проблемам підготовки радіонавігаційного плану України та перспективам широкомасштабного використання в Україні супутникових навігаційних систем. – 2001
688196
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 5/6. – 2001
688197
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 1. – 2002
688198
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 2/3. – 2002
688199
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 4. – 2002
688200
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 5/6. – 2002
688201
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 1. – 2003
688202
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 2/3. – 2003
688203
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 4. – 2003
688204
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 5/6. – 2003
688205
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 5/6. – 2004
688206
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 1. – 2004
688207
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 2/3. – 2004
688208
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 4. – 2004
688209
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 3/4. – 2005
688210
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 5/6. – 2005
688211
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 1/2. – 2005
688212
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 5/6. – 2006
688213
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 4. – 2006
688214
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 2/3. – 2006
688215
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 1. – 2006
688216
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 1. – 2007
688217
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 2. – 2007
688218
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 3. – 2007
688219
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 4. – 2007
688220
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 5. – 2007
688221
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 6. – 2007
688222
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 2. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
688223
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 1. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
688224
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 3. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
688225
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 4. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
688226
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 5. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
688227
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 6. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
688228
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 2. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
688229
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 3. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
688230
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 4. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
688231
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 5. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
688232
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
688233
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
688234
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
688235
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 3. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
688236
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 5. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
688237
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 6. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
688238
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
688239
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 2. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
688240
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 3. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
688241
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 4. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
688242
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 5. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
688243
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 6. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
688244
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
688245
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
688246
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
688247
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
688248
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
688249
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 6. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
688250
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 2 (81). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
688251
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 3 (82). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
688252
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 4 (83). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
688253
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 5 (84). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
688254
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 6 (85). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
688255
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 1 (86). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
688256
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 2 (87). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
688257
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 3 (88). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
688258
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 4 (89). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
688259
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 5 (90). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
688260
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 6 (91). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
688261
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 1 (92). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688262
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 2 (93). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688263
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 3 (94). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688264
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 4 (95). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688265
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 5 (96). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688266
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 6 (97). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688267
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред. Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 5 (102). – 2016. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688268
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 3 (100). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688269
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 4 (101). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688270
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 6 (103). – 2016. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688271
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатічук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 1 (98). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688272
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 2 (99). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688273
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 4 (107). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688274
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 5 (108). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688275
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 6 (109). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688276
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 1 (104). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688277
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 2 (105). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688278
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 3 (106). – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688279
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 3 (112). – 2018. – 85 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688280
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 1 (110). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688281
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 2 (111). – 2018. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688282
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 6 (115). – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688283
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 4 (113). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688284
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 5 (114). – 2018. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688285
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 1 (116). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
688286
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 2 (117). – 2019. – 77, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
688287
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 3 (118). – 2019. – 80, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
688288
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 4 (119). – 2019. – 87, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
688289
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 6 (121). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688290
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 5 (120). – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
688291
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 1 (128). – 2021. – 101, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688292
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 2 (129). – 2021. – 91, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688293
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2001
688294
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2001
688295
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2004
688296
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
688297
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
688298
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
688299
  Журавльова Л.В. Космічна політика США в контексті припинення гонки озброєнь / Л.В. Журавльова, Ю.Б. Гончар // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 69-77. – ISSN 2077-1800
688300
  Федоров О.П. Космічна програма України та перспективи інноваційного розвитку // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 106-109.
688301
  Шулікін Д. Космічна програма, регіональне замовлення і вибори до НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Комітет рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні законопроекту № 9457 "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2019-2023 роки".
688302
  Мінковський А. Космічна таємниця Лютого / А. Мінковський. – Київ, 1978. – 160 с.
688303
  Розанова А.А. Космічна тема в науковій фантастиці / А.А. Розанова. – Київ, 1966. – 48с.
688304
   Космічна Україна. Переяславщина : альманах / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [голова ред. ради Л.К. Каденюк ; ред. рада: В. Коцур, О. Базалук, О. Шкира та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Центр учб. л-ри, 2012. – 143, [1] с. : іл., фотогр. – (Космічна Україна : просвітн. проект / авт. просвітн. проекту: О.О. Базалук, О.І. Шкира). – ISBN 978-611-01-0363-3
688305
   Космічна УФ озонометрія. Апаратурні проблеми / В.М. Ващенко, А.І. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі наукових наробок, отриманих в результаті випробувань та експлуатації дифракційних УФ спектрометрів на штучних супутниках Землі типу "Метеор" визначаються оптимальні шляхи удосконалення апаратури для планетарного контролю озоносфери ...
688306
  Железняк О.О. Космічна фотограмметрія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Железняк, Л.С. Чубко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 216, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-598-734-5
688307
  Кайдаш В.Г. Космічна фотометрія високої роздільної здатності як метод виявлення аномалій структури місячної поверхні / В.Г. Кайдаш, Ю.Г. Шкуратов, В.В. Корохін // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 75-89. – ISSN 1561-8889


  Представлен краткий обзор исследований нарушения изначальной структуры лунного грунта, вызванного как искусственными, так и природными факторами. Для выявления таких нарушений используются данные орбитальной фотометрии высокого разрешения в сочетании с ...
688308
  Біленчук П. Космічне партнерство України і США: міжнародна правнича дипломатія в дії / П. Біленчук, Гречанюк-Самойлова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
688309
  Мицик В.Ф. Космічне походження людини : (за даними української народної творчості) / Мицик Вадим Федорович, Директор Музею історії хліборобства, етнолог, дослідник світогляду українців ; Благод. фонд пам"яті Юрія Миролюбова ; Громад. фонд реконструкції та сприяння збереженню культур. спадщини України. – Київ : Віче Українських Рідновірів ; Об"єднання Рідновірів України ; Товариство оріїв "Перунова Рать", 2005. – 6, [1] с. – Видання описано за обкл. - В надзаг. також: Наук.-практ. конф. "Буття українців"
688310
  Бєглий О.В. Космічне право : навчально-методичний посібник / О.В. Бєглий ; Національний авіаційний ун-т ; Юридичний ін-т ; Ін-т повітряного і космічного права. – Київ : Освіта України, 2009. – 104с. – ISBN 978-966-188-020-6
688311
  Шемшученко Ю.С. Космічне право : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.С. Шемшученко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2012. – 278, [2] с. – Зміст укр., англ., рос. – Бібліогр. : с. 213-218 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-98-6
688312
  Бєглий О.В. Космічне право у структурі міжнародного правопорядку постіндустріального суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-108
688313
   Космічне право України : Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів. – Київ : Ін Юре, 1998. – 216с. – ISBN 966-7183-27-0
688314
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 4-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 438, [2] с. : табл. – ISBN 966-326-033-5
688315
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2007. – 462, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-326-272-7
688316
  Малишева Н. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно- правовому контекстах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.335-349
688317
  Семеняка В.В. Космічне сміття: техногенне забруднення космічного простору // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7363-09-4
688318
  Григоренко С. Космічний "Кобзар" на Чернечій горі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 16
688319
  Брижицька С. Космічний "Кобзар" отримав прописку на Тарасовій горі // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)
688320
   Космічний акрод. – К., 1981. – 175с.
688321
  Чурюмов К.І. Космічний апарат "Розетта" летить до ядра комети "Чурюмова-Герасименко" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 28-31
688322
  Борзенко С.О. Космічний випробувач / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ : Політвидав, 1970. – 143с.
688323
  Гнатик Б.І. Космічний гама-телескоп ГАМА-400 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
688324
  Бережний В.П. Космічний Гольфстрім / В.П. Бережний. – К, 1980. – 223с.
688325
  Цирфа Ю. Космічний ентузіазм і світові здобутки // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 49-50. – ISSN 2313-559X


  "...Після того, як у листопаді 2014 р. автоматизований модуль Philae здійснив успішний спуск із міжпланетного зонда Rosetta на ядро 67P / Чурюмова - Герасименко і розпочав її дослідження, світ укотре згадав про діяльність нашої держави в космічній ...
688326
  Красовський Г.Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій : монографія / Г.Я. Красовський ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-07-03
688327
  Греков Л.Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л.Д. Греков, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук; Ін-т проблем національної безпеки при РНБО України; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 123 с. : іл. – ISBN 978-966-00-0621-7
688328
  Дерюгін І.А. Космічний радіозв’язок / І.А. Дерюгін. – Київ : Т-во "Знання", 1963. – 40с. – (Сер.VІ ; №22)
688329
  Малиновська О. Космічний туризм: стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 233-242. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
688330
  Якубовська М. Космічний чар поезії Лілії Золотоноші // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 99-105. – ISSN 0236-1477


  У творчості відомої поетеси Лілії Золотоноші особливо гостро відчувається протистояння людської душі й огрому оточуючого світу. Звідси бере витоки незбагненна сила і просто космічний чар поезії поетеси, у якій вона з книжки до книжки просто пише ...
688331
  Борзенко С.О. Космічні брати / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ, 1969. – 135с.
688332
  Дума Д.П. Космічні геодезисти / Д.П. Дума; ред. М.І. Сахарова. – Київ : Наукова думка, 1969. – 64 с. – (науково-популярна література)
688333
   Космічні дослідження в Україні 2004-2006. – Київ, 2006. – 96с. : іл. – Звіт підготовлений Інститутом космічних досліджень НАНУ- НКАУ
688334
   Космічні злети України = Ukraine"s space flights : Науково-історичний альманах. – Київ : Український літопис, 2002. – 224 с. : з іл.
688335
  Косарєв М.В. Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем / М.В. Косарєв, С.О. Ясенев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
688336
  Шохін Б.П. Космічні навігаційні системи: сегмент користувача / Б.П. Шохін, Г.А. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються програмно-технічні комплекси, основною задачею яких є високоточне визначення просторових координат об"єктів. The article deals with program and technical systems to determine spatial attitudes of objects with high accuracy.
688337
  Гелич Ю. Космічні об"єкти як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 93-95
688338
  Єфіменко В. Космічні орбіти астрономів // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 6


  Про наукові дослідження вчених-астрономів нашого університету у галузі космосу та міжнародне співробітництво з російськими вченими щодо реалізації ряду космічних проектів. Згадуються наші вчені: доктор фіз.-матем. наук Б.І. Гнатик, Г.П. Міліневський, ...
688339
  Горовий А. Космічні орбіти Любові Міненко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 180-187. – ISSN 0208-0710
688340
  Гнатик Б. Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці / Б. Гнатик, В. Маслюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  При вибуху Гіпернової ударна хвиля після виходу на поверхню передгіпернової рухається у навколозоряному середовищі з помірнорелятивістською швидкістю ( Г [beta] - 1). Космічні промені, прискорені на фронті такої ударної хвилі, матимуть енергії 1017 - ...
688341
  Гнатик Р. Космічні промені екстремально високих енергій (Е>1020 еВ): потенційні джерела / Р. Гнатик, В. Войцеховський // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 3 (213). – С. 47-68. – ISSN 0233-7665
688342
  Данилевський В. Космічні промені й аерозолі в земній атмосфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-27. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Однією з гіпотез для пояснення змін земного клімату є вплив зовнішніх космічних чинників, зокрема космічних променів галактичного походження, які є основним джерелом іонізації молекул у тропосфері. Відомо, що за умов достатньої перенасиченості пари ...
688343
  Колліот Т. Космічні ризики: нове покоління непростих завдань // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 44-45. – ISSN 1810-7923
688344
  Найденов О. Космічні світорозуміння Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 203-207. – ISBN 978-617-7009-24-4
688345
  Крячко І.П. Космічні телескопи-флагмани // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 15-17
688346
   Космоаэрогеологические исследования нефтегазоносных районов. – Л., 1989. – 151с.
688347
  Ферронский В.И. и др. Космогенные изотопы гидросферы / В.И. и др. Ферронский. – М., 1984. – 268с.
688348
   Космогенные радиоизотопы. – Вильнюс
3. – 1975. – 160с.
688349
  Луянас В.Ю. Космогенные радионуклиды в атмосфере. / В.Ю. Луянас. – Вильнюс, 1979. – 194с.
688350
   Космогенные структуры Земли : (материалы семинара). – Москва : Наука, 1980. – 81с.
688351
   Космогеологические исследования межгорных впадин Средней Азии и Казахстана. – М., 1988. – 8с.
688352
   Космогеологические методы в изучении четвертичного периода. – Л., 1982. – 128с.
688353
   Космогеологическое картирование. – Л., 1984. – 156с.
688354
   Космогеология. – М., 1987. – 239с.
688355
   Космогеология СССР. – Москва : Недра, 1987. – 240 с.
688356
   Космогеологія : Збірка текстів та навчальні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студ. геолог. факультету. – Київ : Обрії, 2003. – 48с.


  Збірка текстів і вправ до навчального курсу "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням)
688357
  Геворкян О.С. Космогоническая гипотеза / О.С. Геворкян. – М, 1974. – 144с.
688358
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию : в 2 кн. : пер. с англ. изд. 1911 г. / Макс Гендель. – [Б.м. : Б.и.]. – (Четвертый путь)
Кн. 1. – 1993. – 160 с.
688359
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров. : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию / М. Гендель
Кн.2. – 1993. – 160 с.
688360
  Вольф Космогонические гипотезы. – Санкт-Петербург, 1899. – 80с.
688361
  Степанов М.В. Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы / М.В. Степанов. – Киев : Олег Філюк, 2016. – 250, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-233, 250. – ISBN 978-617-7122-63-9
688362
  Декарт Р. Космогония / Р. Декарт. – М, 1934. – 326с.
688363
  Винокуров Е.М. Космогония / Е.М. Винокуров. – ё. – Москва, 1984. – 32с.
688364
  Плотин Космогония / Плотин. – Москва : REFL-book ; Ваклер, 1995. – 304 с. – (Философия сквозь века). – ISBN 5-87983-026-8
688365
  Баландин Д.В. Космогония в творчестве Вячеслава Иванова // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-58. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
688366
  Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества / В.Н. Даниленко. – Фастов-Славутич, 1997
688367
  Стиславский А.В. Космогония Платона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 49
688368
  Фесенков В.Г. Космогония солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1944. – 112 с.
688369
  Сосенко П. Космогонійні виміри дитинства / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 25-48


  Виявлено та досліджено дитячі виміри колядних традицій. Космогонію і Різдво свята тлумачено як мітологію і містерію дитинства
688370
  Нетяга В. Космогонічна поетика Б.-І. Антонича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2133-57-3
688371
  Чмихало І.А. Космогонічний мотив підглядання як виявлення хронічної природи потойбічних істот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 103-109.
688372
  Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 101-105. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
688373
  Масло О. Космогонічні образи в колядках Черкащини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 110-115


  У статті розглядається система традиційних космогонічних образів у сучасних колядках Черкащини. Особлива увага приділена з"ясуванню регіональної специфіки космогонічних образів в загальноукраїнському контексті побутування. В статье рассматривается ...
688374
  Стадник М.М. Космогонічні та еволюційні учення сучасної православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 204-214. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розкрито різні теологічні аспекти, що використовуються представниками православної церкви для обґрунтування коадаптації науки і релігії. Показано, що основою для теологічних обґрунтувань такого процесу є різні метафізичні судження.
688375
  Лавриненко С. Космогонічні та теогонічні міфи в ранньоетнічних світоглядно-релігійних системах східних слов"ян // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 70-78. – ISBN 966-7379-70-1
688376
  Городнюк Н. Космогонія та есхатологія бібліотеки (Х.Л.Борхес, У.Еко, В.Шевчук) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 102-106. – ISBN 966-8110-14-5
688377
  Ширакаци Анания Космография : пер. с древнеармян. / Ширакаци Анания. – Ереван : Издательство АрмССР, 1962. – 128 с.
688378
  Цыгальский В.М. Космография. / В.М. Цыгальский. – 148с.
688379
  Барановський П.П. Космографічний метод дослідження слуху / П.П. Барановський ; Акад. наук УРСР, Ін-т україн. фольклору, Сектор пісенно-музикального фольклору. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 31 с.
688380
  Шевченко В.П. Космодаміанський Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 677. – ISBN 978-966-02-7304-7
688381
  Щербаков А.А. Космодром / А.А. Щербаков. – Москва, 1967. – 91с.
688382
  Твердовский В.Н. Космодром / В.Н. Твердовский. – М., 1976. – 160с.
688383
   Космодром. – М., 1977. – 310с.
688384
  Захаров Алексей Космодромы - "Ключ на старт!" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 26-36 : Іл.
688385
  Чебаненко С. Космолет "Очумелые ручки" : проза: фантастическая повесть // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 122-130. – ISSN 0028-1263
688386
  Перехрест В.І. Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 8. – С. 204-221. – (Серія: Моделювання ; вип. 8). – ISSN 2312-4547
688387
  Кочетов Э.Г. Космологизация = Cosmologization : новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии : науч. монография / Эрнест Кочетов ; Регион. обществ. организация "Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Международные отношения, 2014. – 910, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Рез. англ. - Аннот. англ., нем., фр., итал., исп., араб., кит., яп. - Указ.: c. 777-816. – Библиогр.: с. 751-772 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1445-3
688388
  У И Сян Космологическая теория топологических групп преобразований / У И Сян. – Москва, 1979. – 243 с.
688389
  Бронников К.А. Космологические модели скалярно тензорной теории гравитации / К.А. Бронников, В.Е. Якимов. – К., 1972. – 14 с.
688390
  Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера / А.Ф. Анисимов ; АН СССР, Музей истории религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – 106 с.
688391
  Касавин И.Т. Космологический и эпистемиологический дискурс в театре Ульяма Шекспира // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 114-131. – ISSN 0042-8744
688392
  Манджос А.В. Космологическое влияние на острове системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Манджос А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 8л.
688393
  Манджос А.В. Космологическое влияние на островные системы / А.В. Манджос. – К., 1971. – 32с.
688394
  Жук Н. Космология / Николай Жук. – Харьков : Модель Вселенной, 2000. – 464с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-7875-00-8
688395
  Федосеева Ю.А. Космология любви в прозе И.А. Бунина и Н.П. Смирнова // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 297-301. – ISSN 1606-951Х
688396
  Цховребов З.Л. Космология осетинского нартовского эпоса : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цховребов З. Л.; АН СССР, Ин-т этногр. – Москва, 1989. – 20л.
688397
  Долгов А.Д. Космология ранней Вселенной / А.Д. Долгов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 198 с. – ISBN 5-211-00108-7
688398
  Монин А.С. и др. Космология, гидродинамика, турбулентность: А.А. Фридман и развитие его научного наследия / А.С. и др. Монин. – Москва : Наука, 1989. – 325 с.
688399
   Космология. Теории и наблюдения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1978. – 465 с.
688400
  Чаругин В.М. Космология: теория и наблюдения / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1979. – 67с.
688401
  ЧАругин Космология: теория и наблюдения. / ЧАругин. – М., 1979. – 62с.
688402
  Чистяк Д. Космологічна концептосистема в пізній поезії Ж. Роденбаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-58. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі текстів класика бельгійської літератури Ж. Роденбаха розглянуто функціонування космологічної міфопоетичної концептосфери. Простежується ґенеза основних образних і концептуальних парадигм, що генерують особливості авторської картини світу. ...
688403
  Тимошенко Ю. Космологічна метафора-архетип у Шевченковому поетичному світі // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 148-152. – ISBN 966-7759-23-7
688404
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
688405
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Дис... канд. філософ.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.168-185
688406
  Діденко В.О. Космологічне моделювання як момент суперечності теоретичного пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
688407
  Задорожна Л. Космологічний швидкий радіоспалах "SPARK" як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни / Л. Задорожна, Б. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Надпровідні космічні струни можуть бути потужними джерелами нетеплового випромінювання. Випромінювання від ударної хвилі навколо прикаспової області має характер вузьконаправлених спалахів. Показано, що відкритий у 2007 р. на 64-метровому ...
688408
  Ярош О.А. Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 234-236
688409
  Буслаєва К. Космологічні міфомотиви: бінарна опозиція "Вода"/ "Вогонь" як вияв пантеїстичності світовідчуття у творчості Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 49-53.
688410
  Рома А.І. Космологія Аристотеля в християнській картині світу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
688411
  Романенко О.В. Космологія й антропологія у філософії Платона та Веданти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 37-38
688412
  Колесник І. Космологія синто і екологічна парадигма Японії у XX-XXI ст. / І. Колесник, А. Ворончихіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 182-190
688413
  Загороднюк В. Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 45-52
688414
  Хлопов М.Ю. Космомикрофизика / М.Ю. Хлопов. – Москва, 1989. – 64с.
688415
  Резниченко Г.И. Космонавт-5. / Г.И. Резниченко. – М., 1989. – 141с.
688416
  Чалий Б.Й. Космонавт / Б.Й. Чалий. – Київ, 1961. – 54 с.
688417
  Голованов Я.К. Космонавт № 1 / Я.К. Голованов. – М., 1986. – 78с.
688418
   Космонавт и его Родина. – Москва, 1967. – 351с.
688419
  Денисов В.Г. Космонавт и космический корабль / В.Г. Денисов. – М., 1979. – 158с.
688420
   Космонавт из Воронежа Константин Феоктистов. – Воронеж, 1964. – 83с.
688421
  Денисов В.Г. Космонавт летает...на земле / В.Г. Денисов. – М., 1964. – 152с.
688422
   Космонавт Павел Беляев. – Вологда, 1965. – 142с.
688423
  Путилов Б.А. Космонавт с буровой 711 / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1963. – 150с.
688424
  Шурлыгин В.Г. Космонавт Сергеев. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1982. – 126с.
688425
   Космонавтика - вчера, сегодня, завтра. – М., 1989. – 62с.
688426
   Космонавтика - преложено выжить. – М., 1991. – 61с.
688427
  Машкевич Т.В. Космонавтика - сельскому хозяйству / Т.В. Машкевич. – М., 1984. – 96с.
688428
  Попович П.Р. Космонавтика - человечеству / П.Р. Попович. – М., 1981. – 47с.
688429
  Мазокина Г.П. Космонавтика / Г.П. Мазокина. – Москва, 1968. – 176с.
688430
   Космонавтика. – М., 1968. – 527с.
688431
   Космонавтика. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 592с.
688432
  Тарасов Е.В. Космонавтика / Е.В. Тарасов. – Москва, 1977. – 216с.
688433
   Космонавтика : энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 527 с.
688434
  Анашкин Александр Космонавтика : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 1 (636). – С. 57-59. – ISSN 0132-2036
688435
  Хохлов В.А. Космонавтика (На нем. яз.) / В.А. Хохлов, Н.И. Чебышева. – М., 1978. – 208с.
688436
  Феоктистов К.П. Космонавтика без фонфор и амбиций / К.П. Феоктистов. – М, 1991. – 62с.
688437
  Маркелова Л.П. Космонавтика в пути. / Л.П. Маркелова. – М., 1972. – 176с.
688438
  Гольдовский Д.Ю. Космонавтика за рубежом / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1980. – 64с.
688439
  Лупишко Д.Ф. Космонавтика и астрономия в значках. О чем может рассказать небольшая коллекция // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-113.
688440
  Севастьянов В.И. Космонавтика и научный эксперимент. / В.И. Севастьянов. – М., 1979. – 64с.
688441
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев. – М
1. – 1970. – 47с.
688442
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев, канд. философ. наук. – Москва : Знание. – (В помощь лектору)
Ч. 2. – 1970. – 47 с.
688443
  Урсул А.Д. Космонавтика и социальная деятельнсоть / А.Д. Урсул, А.И. Дронов. – Кишинев, 1985. – 246с.
688444
  Коляда В.М. Космонавтика і атом / В.М. Коляда. – Київ, 1967. – 136с.
688445
   Космонавтика на значках СССР 1957 - 1975 гг.. – М., 1977. – 144с.
688446
  Уманский С.П. Космонавтика сегодня и завтра: кн. для уч-ся. / С.П. Уманский. – М., 1986. – 175с.
688447
  Авдуевский В.С. Космонавтика СССР / [Авдуевский В.С., Алексеев В.С., Ацеров Ю.С. и др. ; Редкол.: Мозжорин Ю.А., (гл. ред.) и др.]. – Москва : Машиностроение : Планета, 1986. – 496с. : ил.
688448
  Денисов В.Г. Космонавтика сьогодні і завтра / В.Г. Денисов. – Київ, 1975. – 279с.
688449
  Войтенко А.М. Космонавтика: достижения, проблемы, перспективы / А.М. Войтенко, В.Г. Денисов. – Київ, 1985. – 49с.
688450
   Космонавтика: состояние и перспективы. – М., 1974. – 64с.
688451
  Кошурникова Р.В. Космонавтом быть хочу / Р.В. Кошурникова. – Москва, 1983. – 146 с.
688452
  Петров Е.А. Космонавты / Е.А. Петров. – М., 1962. – 64с.
688453
  Ребров М.Ф. Космонавты / М.Ф. Ребров. – Москва : Воениздат, 1977. – 255 с.
688454
   Космонавты в Вологде. – Вологда, 1967. – 24с.
688455
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – Москва, 1966. – 358с.
688456
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 1. – 1971. – 342с.
688457
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 2. – 1971. – 295с.
688458
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – Москва, 1976. – 637с.
688459
  Семенихин Геннадий Александрович Космонавты живут на земле : Роман-диллогия / Семенихин Геннадий Александрович; Худ. И.И. Пчелка. – Москва : Воениздат, 1976. – 637с. : 8 л.ил. – (Библ. серия)
688460
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Библ. серия)
Кн. 1-2. – 1976. – 637с.
688461
  Зубарев Б.М. Космонавты исследуют землю / Б.М. Зубарев, В.В. Козлов, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
688462
  Лютый А.П. Космонавты осваивают сварку и выплавляют невиданные металлы // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 19-22
688463
   Космонавты рассказывают. – М., 1964. – 178с.
688464
   Космонавты рассказывают. – М., 1967. – 272с.
688465
  Свойский Б.И. Космонавты с других планет. / Б.И. Свойский. – Куйбышев, 1967. – 80с.
688466
  Сочев А.Н. Космонавты с Лунного остроа / А.Н. Сочев. – Днепропетровск, 1979. – 222с.
688467
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР. – Москва : Просвещение, 1977. – 319 с. : ил. – Миниатюрное издание
688468
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 366 с. – Миниатюрное издание
688469
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 192с.
688470
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 224с.
688471
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1981. – 208с.
688472
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР : [кн. для учащихся] / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – [Изд. 4-е, доп.]. – Москва : Просвещение, 1987. – 383 с. : ил. – Миниатюрное издание
688473
  Романов А.П. Космонвт-два / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с.
688474
  Шуляк С.А. Космонімічна лексика в українських замовляннях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 474-480


  У статті розглянуто функціонування космонімічної лексики в українських замовляннях. Звернено увагу на семантику та мовні особливості космонімів у текстах замовлянь. Схарактеризовано функціонально-магічну спрямованість замовлянь як особливого типу ...
688475
  Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения / В.П. Казначеев. – Новосибрск : Наука, 1991. – 304 с.
688476
  Генри О. Космополит в кафе // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 150-151 : Фото
688477
  Орлов Г.П. Космополитизм -- идеология импералистической реакции : Автореф... Канд.филос.наук: / Орлов Г.П.; М-во высш.образования СССР.,Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 14л.
688478
  Ермоленко Д.В. Космополитизм - идеологическое оружие американского империализма в борьбе за мировое господство : Автореф... канд. филос.наук: / Ермоленко Д.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1953. – 20л.
688479
  Модржинская Е.Д. Космополитизм - орудие современной империалистической буржуазии. : Автореф... канд. филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1954. – 17л.
688480
   Космополитизм и его особенности на современном этапе. – Иркутск, 1974. – 36с.
688481
  Суковатая В.А. Космополитизм как способ формирования национального самосознания // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 92-95. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
688482
  Плетнев Э.П. Космополитизм капитала и интернационализм пролетариата / Э.П. Плетнев. – М., 1974. – 160с.
688483
  Дальмайр Ф. Космополитизм: в поисках космоса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 5 (131). – С. 59-76. – ISSN 0321-2017
688484
  Шебанова М.А. Космополитическая идентичность как одна из форм транснациональных идентичностей // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1039-1051. – ISSN 1812-8696
688485
  Бек У. Космополитическое мировоззренние / Ульрих Бек. – Москва : Журнал "Свободная мысль" ; Центр исследований постиндустриального общества, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-903844-036
688486
  Клековкін О.Ю. Космополіти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 312-325. – ISBN 978-966-136-114-9
688487
  Пивовар С.Ф. Космополітизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213-214. – ISBN 966-642-073-2
688488
  Зелінський М.Ю. Космополітизм versus інтернаціоналізму? / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається сутність феноменів космополітизму (як особливого типу світосприйняття і найбільш адекватного вираження стану транснаціонального простору, що формується під впливом глобалізації) та інтернаціоналізму (як світоглядного принципу, ...
688489
  Галін Тіханов Космополітизм у дискурсивних ландшафтах модерну: два типи артикуляції в епоху Просвіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 96-105. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
688490
  Зелінський М.Ю. Космополітизм у сучасній світоглядній матриці світоустрою / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 85-88


  У статті розглядається дискусійна проблема визначення статусу космополітичного світогляду в матриці сучасного світоустрою. Розкривається співвідношення понять "космополітизм", "космополітизація", "постнаціональність", "транснаціональність". В статье ...
688491
  Драпогуз В.П. Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя / В.П. Драпогуз, Л.П. Саракун // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; голов. ред. Т.Д. Суходуб ; редкол.: М.В. Попович, B. Waldenfels, W. Lugowski [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – C. 119-131. – ISSN 2077-8309
688492
  Потіха К.В. Космополітизм як риса високорозвиненого громадянського суспільства у філософсько-політичній спадщині І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 15-17
688493
  Голубєва Г. Космополітичні тенденції у Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Криза полісної ідеології чітко відбилася у поглядах Ксенофонта. Окрім основних ідей, які він розробляв у своїх творах (монархічної, панеллінської та ідеї виховання досконалого громадянина), тут знайшли відображення тенденції, характерні для періоду ...
688494
  Присяжний В. Космос - далекий і близький // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 квітня (№ 65)


  Незабаром в Україні запрацюють універсальна наземна станція управління "Перлина" S-діапазону та станція прийому інформації "Надія" Х-діапазону.
688495
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – М, 1974. – 269с.
688496
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – 2-е изд. – М, 1979. – 240с.
688497
  Штерн М.И. Космос - Земле / М.И. Штерн. – М, 1976. – 183с.
688498
  Коваль А.Д. Космос - Земле / А.Д. Коваль, Ю.А. Тюрин. – Москва, 1979. – 112 с.
688499
   Космос - Земле. – Москва, 1981. – 152 с. – (Наука и технический прогресс)
688500
  Колесников Ю.В. Космос - Земле. / Ю.В. Колесников. – М., 1987. – 125с.
688501
  Дружинин И.П. Космос - Земля. Прогнозы / И.П. Дружинин, Б.И. Сазонов, В.Н. Ягодинский. – Москва : Мысль, 1974. – 288с.
688502
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – М, 1981. – 191с.
688503
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – 2-е изд. – М, 1983. – 191с.
688504
  Селиванов А.С. Космос - миру / А.С. Селиванов. – М, 1990. – 63с.
688505
   Космос - моя работа. – М., 1989. – 237с.
688506
   Космос, 1969. – 168с.
688507
   Космос. – Ленинград, 1987. – 223 с.
688508
  Мельников Л. Космос архитектора Гауди // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
688509
  Бровко И.Б. Космос беден без поэтов... / И.Б. Бровко. – Киев, 1986. – 47с.
688510
  Ларцев В.Г. Космос в советской поэзии / В.Г. Ларцев. – М : Знание, 1977. – 63 с.
688511
  Коваль А.Д. Космос далекий и близкий / А.Д. Коваль. – Л, 1977. – 383с.
688512
   Космос далекий и близкий : Рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книга, 1987. – 96с. – (К 30-летию освоения мирного использования космического пространства)
688513
  Бауэр Вольфган Космос для Самоделкиных : Космос для "чайников" // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 126-142 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
688514
  Мосенкис Ю. Космос древних индоевропейцев (германская, римская, иранская, индийская, армянская традиции) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 345-359. – ISBN 978-2-919320-44-8
688515
   Космос древньої України: Трипілля-Троянь. – К., 1992. – 304с.
688516
  Мизун Ю.Г. Космос и биосфера / Ю.Г. Мизун. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни,науке, технике. Физика ; №6). – ISBN 5-07-000315-1
688517
  Мизун Ю.Г. Космос и здоровье / Ю.Г. Мизун, П.Г. Мизун. – М., 1984. – 144с.
688518
  Элиаде М. Космос и история : избранные работы / М. Элиаде. – Москва : Прогресс, 1987. – 312с.
688519
   Космос и коммерция. – Москва, 1989. – 40 с.
688520
   Космос и международное право. – Москва, 1962. – 184с.
688521
  Пирадов А.С. Космос и международное право / А.С. Пирадов. – Москва, 1970. – 62с.
688522
   Космос и международное сотрудничество. – М., 1963. – 256с.
688523
  Верещетин В.С. Космос и международное сотрудничество / В.С. Верещетин. – Москва, 1971. – 48с.
688524
  Каменецкая Е.П. Космос и международные организации : международно-правовые проблемы / Е.П. Каменецкая ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1980. – 40 с.
688525
  Жуков Г.П. Космос и международные отношения / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 40с.
688526
   Космос и метеорология. – М., 1987. – 192с.
688527
  Жуков Г.П. Космос и мир / Г.П. Жуков. – Москва, 1985. – 86с.
688528
   Космос и погода. – Ленинград, 1974. – 111с.
688529
  Мизун Ю.Г. Космос и погода / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
688530
   Космос и право. – Москва, 1980. – 139с.
688531
   Космос и проблема всеобщего мира. – Москва, 1966. – 196с.
688532
  Скачков В.А. Космос и проблемы мировой экономики / В.А. Скачков. – мо, 1978. – 168 с.
688533
  Тушинский Г.К. Космос и ритмы природы Земли / Г.К. Тушинский. – Москва : Просвещение, 1966. – 119с.
688534
   Космос и технологии : учеб. пособие / Ф.П. Санин, Е.А. Джур, А.Ф. Санин, В.В. Хуторный; Ф.П. Санин [и др.] ; Нац. косм. агентство Украины, Нац. центр аэрокосм. образования молодежи Украины. – Днепропетровск : АРТ- ПРЕСС, 2005. – 455, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 452-455. – ISBN 966-348-028-9
688535
  Латынина А. Космос и шпионы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 164-170. – ISSN 0130-7673
688536
   Космос и экология. – М., 1991. – 63с.
688537
  Исаченко И.И. Космос и экономика / И.И. Исаченко. – М, 1979. – 228с.
688538
  Бондарчук Г. Космос и Я. Исповедь / Галина Бондарчук. – Симферополь : Ариал, 2012. – 35, [1] с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-617-648-089-1
688539
  Костюк Н.Т. Космос і життя / Н.Т. Костюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 60 с.
688540
  Отман М. Космос как достояние всего человечества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-30. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
688541
   Космос каким его видят из Вашингтона. – М., 1985. – 269с.
688542
  Задорожний М.П. Космос на Землі (10 вражаючих інопланетних ландшафтів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 42-43 : фото
688543
  Дубовик Ольга Космос на полотні, або Вишиваємо долю червоними і ... білими нитками // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 130-135 : фото
688544
   Космос на службе мира. – М., 1987. – 34с.
688545
  Скидан О. Космос працює на Полісся / розмову вела Людмила Лобачова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 83)


  Інтерв"ю з ректором Поліського національного університету, доктором економічних наук, професором Олегом Скиданом про ідею створення кластера та його практичне застосування, про роботу Центру космічних технологій та про перспективи розвитку космічної ...
688546
   Космос рядом с нами. – М., 1967. – 96с.
688547
  Мойсеїв І. Космос Тараса Шевченка: поезія, проза, образотворчість : культурологічне дослідження семантики і числокодів / Ігор Мойсеїв ; ВУФЕЦ "Рідна хата". – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 389 с. – (Храм української культури. Кн.3). – ISBN 966-578-199-5
688548
  Сазонов Б.И. Космос у наших дверей / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 200 с.
688549
  Рабиза Ф.В. Космос у тебя дома / Ф.В. Рабиза. – Москва : Детская литература, 1984. – 111 с.
688550
  Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
688551
  Прокопенко М. Космос Флоріана Юр"єва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 8-9
688552
  Авдеев Ю.Ф. Космос, баллистика, человек / Ю.Ф. Авдеев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 268 с. : ил.
688553
  Комаров В.Н. Космос, бог и вечность мира. / В.Н. Комаров. – Москва, 1963. – 215с.
688554
  Присняков В.Ф. Космос, земля, жизнь : Монография / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова; Ин-тут геотехнической механики НАН Украины. – Дніпропетровськ, 2000. – 190с.
688555
  Черногор Л.Ф. Космос, земля, человек: актуальные проблемы / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-623-632-9
688556
  Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал : Миф и эстетика в "Люйши чуньцю" / Г.А. Ткаченко. – М., 1990. – 283с.
688557
  Сорока В. Космос, танки та імпортозаміщення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...Попри зниження витрат на науково-технічну діяльність і зменшення кількості установ, які займаються інноваційною науково-технічною діяльністю, українська наука продукує рішення світового рівня, має ефективні напрацювання, що вже використовує армія, ...
688558
  Севастьянов В.И. Космос, человек, политика. / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин. – М., 1989. – 63с.
688559
  Бордунов В.Д. Космос. Земля. Право / В.Д. Бордунов, В.Н. Марков. – М., 1978. – 133с.
688560
  Тукмачов П.П. Космос. Людина. Прогрес / П.П. Тукмачов. – Київ : Либідь, 1990. – 120с.
688561
  Якутенко Ирина Космос. Небо становится ближе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 88-95 : фото
688562
  Верещетин В.С. Космос. Сотрудничество. Право. / В.С. Верещетин. – Москва, 1974. – 167с.
688563
  Крошкин М.Г. Космос... что мы знаем о нем / М.Г. Крошкин. – Москва : Воениздат, 1966. – 207 с.
688564
  Чекалин С.В. Космос: завтрашние заботы / С.В. Чекалин. – М., 1992. – 208с.
688565
  Лесков Л.В. Космос: наука и мифы / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
688566
   Космос: Научно-художественный сборник. – Л., 1982. – 176с.
688567
   Космофизические исследования : сб. статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1977. – 103 с.
688568
  Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 94-101. – (Серія "Гуманітарні студії")
688569
  Сурков Ю.А. Космохимические исследования планет и спутников / Ю.А. Сурков. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
688570
  Соботович Эмлен Владимирович Космохимия и геохимия изотопов свинца : Автореф... д-ра мед.наук: / Соботович Эмлен Владимирович; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
688571
  Барсуков В.Л. Космохимия и сравнительная планетология = Cosmochemistry and comparative planetology : [докл. сов. геологов / Междунар. геол. конгр., XXVIII сес., Вашингтон, июль 1989 г.] / отв. ред. В.Л. Барсуков. – Москва : Наука, 1989. – 166, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-003177-1
688572
   Космохимия Луны и планет : труды Советско-Американской конференции. – Москва : Наука, 1975. – 764 с.
688573
   Космохимия метеоритов, Луны и планет : Материалы V Всесоюзного симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1980. – 200с.
688574
  Рослий І.С. Космохронологія і періодичність галактичних років за геодинамічними, структурно-тектонічними і палеогеографічними ознаками геохронології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-130 : табл. – Бібліогр.: с. 128-130. – ISSN 0367-4290
688575
  Ломинадзе Т.А. Космоцератиды Кавказа / Т.А. Ломинадзе, А.С. Сахаров; Ред. Химшиашвили Н.Г. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 63с.
688576
  Бернадский В.А. Коснись травы. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
688577
  Лазарев Л.Л. Коснувшись неба / Л.Л. Лазарев. – Москва, 1983. – 256с.
688578
  Пелипейко И.А. Косов / И.А. Пелипейко, Я.Ю. Дацюк. – Ужгород, 1983. – 143с.
688579
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55
688580
   Косовець Олександр Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
688581
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 114. – ISBN 978-966-439-961-3
688582
   Косовець Олександр Олександрович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61. – ISBN 966-95774-3-5
688583
  Засенко П.П. Косовиця / П.П. Засенко. – К., 1986. – 133с.
688584
   Косово : Епске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 133 с.
688585
  Дунай П. Косово 1999 и Крым 2014: сходства и различия // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 63-76. – ISSN 1812-1101
688586
  Іщенко Н. Косово відмовляється від війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 184). – С. 3


  Але чекати компромісів з боку Приштини Белграду не варто.
688587
  Маркович М. Косово и европейская цивилизация // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 54-59. – ISSN 0132-1625
688588
  Козин В. Косово на распутье // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-86. – ISSN 0130-9625
688589
  Дубровин Д. Косово провозгласило независимость. Что думают в Западной Европе? / Д. Дубровин, П. Михалев, А. Нарышкин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
688590
  Дівак В. Косово, боротьба за незалежність:історія питання та його наслідки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 107-119
688591
  Александров А. Косово. Камушек, с которого может начаться обвал // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Незалежність Косово
688592
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
688593
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
688594
  Нарышкин А. Косово: вторая попытка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
688595
  Искендеров П. Косово: исторические, военно-политические и международно-правовые аспекты проблемы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-34. – ISSN 0130-9625
688596
  Коваль О. Косово: комбатанти знову рвуться в бій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 6


  "Результати дострокових виборів у самопроголошеному Косово 11 червня привнесли тривогу на Балкани, змусили нервувати не тільки Белград (Сербія не визнає незалежності Косово, вважаючи край своєю територією), а й Москву, і Брюссель. У новому косовському ...
688597
  Мартинов А. Косово: між демократією і колапсом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 жовтня (№ 41). – С. 4
688598
  Черемушкин П. Косово: ни вашим ни нашим // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 20-23. – ISSN 0131-0097


  Політична ситуація в Косово
688599
  Антанасиевич И. Косово: тектонический разлом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 46-49
688600
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
688601
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
688602
  Колосков Евгений Косовская битва: сражение, решившее судьбу Балкан // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 26-51. – ISSN 1812-867Х
688603
  Лащук Ю.Ф. Косовская керамика 19-20 вв. : Автореф... канд. исткусств.наук: / Лащук Ю.Ф.; АХ СССР. – М., 1957. – 15л.
688604
  Джукич С. Косовская проблема. Возможно ли решение без переговоров? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 18-32. – ISSN 0130-9625
688605
  Волкова Г. Косовский прецедент и испанский региональный национализм // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 58-64. – ISSN 0131-2227
688606
  Кандель П.Е. Косовский прецедент и постсоветские конфликты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 19-38. – ISSN 0235-5620
688607
  Мечетная Н. Косовский синдром // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 8-9. – ISSN 2075-7522


  Мир нередко сравнивает Крым с отколовшейся от Сербии Республики Косово.
688608
  Дзюба-Погребняк Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена проблеме функционирования Видовданской идеологии/идеи/мифа в контексте сербской и хорватской литературы о Первой мировой войне, в частности в прозе, поэзии и публицистике М. Црнянского, М. Крлежи, А. Цесарца и других сербских и ...
688609
  Лакішик Д.М. Косовська криза в американо-німецьких відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 53)


  Висвітлюється позиція американських та німецьких урядових осіб стосовно Косовської кризи та розв"язання її.
688610
  Крушинський В.Ю. Косовська криза і позиція Великобританії щодо військового співробітництва в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 3-11


  Статтю присвячено участі Великої Британії у вирішенні Косовського конфлікту в кінці 1990-х років.
688611
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-30.
688612
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-33.
688613
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-38.
688614
  Каменецький Максим Косовська проблема від Маркса до Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 60-77
688615
  Мирончук А. Косовський залік // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-41


  Спокійна обстановка у Косово багато в чому зберігається завдяки присутності укр. миротворців
688616
  Федоренко К. Косовський запал для "порохової бочки Європи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 6


  "На Балканах, які довгий час залишалися мирним регіоном, об"єднаним прагненням до євроінтеграції, підвищується градус протистояння у старому конфлікті. 26 березня в Косово затримали Марко Джурича, керівника белградської Адміністрації Косова і Метохії, ...
688617
  Цибульник В. Косовський циклон. Президент Сербії закликав до миру і привів армію у бойову готовність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 5


  "У центрі уваги інформаційних агентств світу знову Західні Балкани. Усі з тривогою очікують подальшого розвитку подій, запитуючи себе: невже в регіон нарешті приходить мир? Чи його знову очікують тисячі смертей? Отже, що ж відбулося? Виступаючи 27 ...
688618
  Старченко Н.Н. Косогор / Н.Н. Старченко. – Тула, 1987. – 139с.
688619
  Каверин В.А. Косой дождь : Повести / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 455с.
688620
  Крутилин С.А. Косой дождь : повесть / С.А. Крутилин. – Москва : Советская Россия, 1970. – 106с.
688621
  Гордон Д. Косой дождь / Д. Гордон. – М, 1975. – 367с.
688622
  Крутилин С.А. Косой дождь / С.А. Крутилин. – М., 1986. – 108с.
688623
  Каверин В.А. Косой дождь / В.А. Каверин. – Москва : Известия, 1988. – 544 с.
688624
  Букина Л.В. Косой полет / Л.В. Букина. – Москва, 1986. – 110с.
688625
  Копп В.Г. Косой поляритет в псеводоевклидовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Копп В.Г. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 7 с.
688626
  Карапетова С.В. Косой удар по гибкой мембране : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Карапетова С.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 12 с.
688627
  Эль-Сакка Косой удар при гибкой мембране. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эль-Сакка А.Г.; МГУ. – М, 1967. – 8л.
688628
  Немченко Г.Л. Косолапый. Охотничьи рассказы, услышанные от знаменитых сибирских следопытов Бывал Бывалыча, Слыхал Слыхалыча и Спал Спалыча. / Г.Л. Немченко. – Новосибирск, 1970. – 95с.
688629
  Зуйков В.Н. Косомол на строительстве и освоении магнитогорского металлургического комбината им. Сталина (1929-1933 гг.) : Автореф... канд.наук: / Зуйков В.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 26 л.
688630
   Косоногов Йосип Йосипович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 168-170. – ISBN 966-02-0537-6
688631
   Косоногов Йосип Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55-56
688632
   Косоногов Йосип Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 110-111 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
688633
   Косоногов Йосип Йосипович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 115. – ISBN 978-966-439-961-3
688634
   Косоногов Йосип Йосипович (1866-1922) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61-62. – ISBN 966-95774-3-5
688635
   Косоногов Йосип Йосипович (1866-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 225-226. – ISBN 978-966-439-754-1
688636
  Соколовский Николай Иосифович Косоугольные и прямоугольные толстые плиты и массивы на упругом основании : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Соколовский Николай Иосифович; Киев. автомоб.-дор. ин-т. – Киев, 1974. – 20л.
688637
  Кузьмин Л.И. Косохлест / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1991. – 265с.
688638
  Павлов И.М. Коспект лекций по аэрофотосъемке : для студ. аэрофотогеодезической спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / И.М. Павлов, С.И. Родионов ; [отв. ред. А.П. Фатеев]. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1971. – 79 с.
688639
  Проломов М.С. Коспект лекций по курсу "Импульсные и цифровые устройста" / М.С. Проломов. – М, 1979. – 56 с.
688640
  Армашевский П.Я. Коспект лекций по минералогии, читанных на медицинском факультете проф. Армашевским. – 4-е изд. без перемен. – Киев : Изд. Студентов-медиков Киевского ун-та Св.Владимира, 1907. – 76, [2] с., 7 л. черт. : ил.
688641
  Армашевский П.Я. Коспект лекций по минералогии, читанных на медицинском факультете проф. Армашевским. – 5-е изд. без перемен. – Киев : Изд. Студентов-медиков Киевского ун-та Св.Владимира, 1907. – 76, [2] с., 7 л. черт. : ил. – Весь конспект исписан чернилами, добавления к тексту
688642
  Медведев А.К. Коспект лекций по Физиологической химии с приложением краткого руководства для практических работ по качественному и количественному анализу мочи, читанных профессором А.К. Медведевым в Императорском Новороссийском ун-иверситете / сост. ст. мед. С.Г. Лившин при сотруд. студ.-мед.: Г.И. Дороша и В.А. Акулова ; Изд. ред. б. лаборантом при каф. физиологической химии д-ром А.И. Виногрдовым. – 3-е изд., доп. и испр. – Одесса : Склад изд. Кн. маг. "Образование" ; [Коммерческая тип. В.И. Сапожникова], 1911. – IV, 248, V-X с. : ил., табл.


  Ред.: Виноградов, Александр Иванович (1876-)
688643
  Ребиндер П.А. Коспект общего курса коллоидной химии по лекциям акад. П.А.Ребиндера. / П.А. Ребиндер. – М., 1949. – 112с.
688644
  Ребиндер П.А. Коспект общего курса коллоидной химии по лекциям акад. П.А.Ребиндера. / П.А. Ребиндер. – М., 1950. – 112с.
688645
  Жураковский Е.Д. Коспективный курс Истории русской литературы : для учащихся в консерватории / Евгений Жураковский. – Москва : Изд. Консерватории
Ч. 1. – 1909. – 312 с. : 1 л. портр.
688646
  Улітіна О. Косплей і авторське право / О. Улітіна, Є. Якуша // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 25-30. – ISSN 2308-0361
688647
  Модржинская Е.Д. Коспополитизм -- империалистическая идеология порабощения наций. / Е.Д. Модржинская. – М, 1958. – 164с.
688648
  Косс-Деньшина Косс-Деньшина Е. : Каталог / Косс-Деньшина; Косс-Деньщина Е. ; Союз художников СССР , Кировское отд. Союза художников РСФСР. – Москва : [ Союз худ. Украины ], 1967. – 5 с. : 5 репрод.
688649
   Коссак. Охримович. Тураш = Kossak. Okhrymovych. Turash : у визвольно-революційній боротьбі. – Торонто : Ліга Визволення України, 1968. – 190, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України : З циклю: Мемуаристика ; ч. 27)
688650
  Малей Антоніна Коста-Брава. Томати в шоколаді : Іспанія /спецрепортаж / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 38-41 : Фото
688651
  Шелест Тетяна Коста-дель-Соль. Море та мури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 80-85 : фото
688652
  Романова З.И. Коста-Рика / З.И. Романова. – М., 1968. – 144с.
688653
   Коста-Рика рецепт счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 86-89 : фото
688654
  Крук Анастасия Коста-Рика цартво дикой природы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2. – С. 82-88 : фото
688655
  Исакина Юлия Коста-Рика. Земля уснувших богов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 64-69 : фото
688656
  Зеленский Святослав Коста-Рика. Куда подальше: 7 уединенных отелей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 36-41 : фото
688657
  Казелла Себастьяно Коста-Рика. Хвала неквапливості : Вояж-колкція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45 : Фото
688658
  Рютова Т.Ю. Коста-Рика: тревожные времена / Т.Ю. Рютова. – М., 1981. – 64с.
688659
  Всеволожский И. Коста Кочиев / И. Всеволожский, Т. Джатиев. – Москва, 1947. – 64с.
688660
  Рау П. Коста Рацин и германската поезиjа. Германска лектира на "Бели Мугри" // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 87-100. – ISBN 978-608-203-077-7
688661
  Цаллагов В.Н. Коста Хетагуров -- жунралист : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Цаллагов В. Н.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. русск. журн. и лит. – Москва, 1973. – 21л.
688662
  Корзун В.Б. Коста Хетагуров / В.Б. Корзун. – Москва, 1957. – 204 с.
688663
  Кравченко Г.И. Коста Хетагуров / Г.И. Кравченко. – Орджоникидзе, 1961. – 351 с.
688664
  Еремеева Нина Михайловна Коста Хетагуров : Библиогр. указ. за 1887-1975 гг. / Еремеева Нина Михайловна, Дубовик Нина Григрьевна. – Орджоникидзе, 1979. – 296с.
688665
  Цховребова Л.Э. Коста Хетагуров (1859 - 1906) : Библиография / Л.Э. Цховребова. – Сталинир : Госиздат Юго-Осетии, 1959. – 96 с.
688666
  Абаев В.Д. Коста Хетагуров и его время / Абаев В.Д. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 200 с. : портр.
688667
  Салагаева З.М. Коста Хетагуров и осетинское народное творчество : Автореф... кандид. филологич.наук: / Салагаева З.М.; Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. – Ленинград, 1951. – 13 с.
688668
  Джусоев Н.Г. Коста Хетагуров и русская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Джусоев Н.Г.; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17с.
688669
  Джусойты Н. Коста Хетагуров. / Н. Джусойты. – Сталинир, 1958. – 372 с.
688670
  Осадченко И.Е. Костаке Негруци / И.Е. Осадченко. – Кишинев, 1984. – 171 с.
688671
  Ферри Г. Косталь-индеец / Г. Ферри. – М., 1992. – 159с.
688672
  Мочос Я. Костас Варналис и литература греческого Сопротивления / Я. Мочос. – М, 1968. – 112с.
688673
  Дальний М. Костеві М. Теличкові сповнилося 75 років // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 13
688674
   Костел и чудесные колонны // Сегодня. – Киев, 2015. – 3 июля (№ 120). – С. 30


  "...Короткая история Университета Св. Владимира. На фото университет в царские времена".
688675
  Боцманов Андрей Костел имени наложницы султана / Боцманов Андрей, Ильинский Василий // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 46-52 : фото
688676
  Кулински А. Костенец: от древността до днес / А. Кулински. – София, 1982. – 420с.
688677
  Ефименко П.П. Костенки І / П.П. Ефименко. – М.Л., 1958. – 453с.
688678
  Вергунов В.А. Костенко Василь Семенович (1912-2001) - державний та громадський діяч, учений-історик : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 19, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
688679
   Костенко Віктор Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 280-281 : фото
688680
  Астаф"єв О.Г. Костенко Наталія Василівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 705. – ISBN 978-966-02-7304-7
688681
   Костенко Наталія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 226. – ISBN 978-966-439-754-1
688682
  Жигулин А.В. Костер-человек / А.В. Жигулин. – Воронеж, 1961. – 79с.
688683
  Федин К.А. Костер : Роман / К.А. Федин. – Москва : Художественная литература, 1962. – 420с.
688684
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва
1. – 1962. – 87с.
688685
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва
1. – 1962. – 87с.
688686
  Федин К.А. Костер : Роман / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1963
688687
  Марьев Б.М. Костер / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1966. – 94с.
688688
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва
1. – 1967. – 526с.
688689
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Москва, 1978. – 640с.
688690
  Колосов М.М. Костер / М.М. Колосов. – М., 1984. – 48с.
688691
   Костер : сборник художественных произведений. – Киев, 1985. – 271 с.
688692
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Кишинев, 1985. – 480с.
688693
  Андреев Н.Г. Костер безостый / Андреев Н.Г. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 96 с.
688694
  Сбитнев Ю.Н. Костер в белой ночи / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1975. – 528с.
688695
  Байчоров М. Костер в горах : стихи / Магомет Байчоров ; пер. с карачаев. И. Кашпуров. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1973. – 60 с.
688696
  Петровых М.С. Костер в ночи / М.С. Петровых. – Ярославль, 1991. – 335с.
688697
  Слепнев И. Костер в океане. / И. Слепнев. – М., 1987. – 126с.
688698
  Рудяченко А. Костер гения // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 6 (268), 24 марта 2015. – С. 40-45. – ISSN 1811-8984


  Пабло Пикассо - гениальный художник и безжалостный ловелас.
688699
  Сологуб Ф.К. Костер дорожный / Ф.К. Сологуб. – Москва-Птгр., 1922. – 45с.
688700
  Джаббаров Д. Костер дружбы : стихи и поэма / Д. Джаббаров. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1976. – 63 с.
688701
  Рябцев В.Ф. Костер жизни / В.Ф. Рябцев. – Якутск, 1970. – 96с.
688702
  Блинов Н.Н. Костер и парус / Н.Н. Блинов. – Архангельск, 1972. – 110с.
688703
  Цирихов М.Т. Костер из солнечных лучей : стихи и поэмы / Михаил Цирихов ;. – Орджоникидзе : Ир, 1975. – 111 с.
688704
  Ойслендер А.Е. Костер на берегу / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1948. – 164с.
688705
  Никитин С.К. Костер на ветру / С.К. Никитин. – М, 1960. – 343с.
688706
  Багразян Г.С. Костер на ветру : повесть о Люсе Лисиновой / Г.С. Багразян ; [ил. В. Карабут]. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 192 с. : ил.
688707
  Александров Л.А. Костер на горе : повесть / Л.А. Александров; Алевсандров Л.А. ; [ил. А. Ехамов]. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издательство, 1973. – 166 с.
688708
  Рождественский И.Д. Костер на льдине / И.Д. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 146с.
688709
  Порфирьев Б.А. Костер на льду / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1968. – 288с.
688710
  Елагина А.Г. Костер на мысу / А.Г. Елагина. – Москва, 1945. – 106с.
688711
   Костер на острове. Рассказы. – Петрозаводск, 1960. – 199с.
688712
  Фатнев Ю.С. Костер на пристани : стихи / Ю.С. Фатнев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 78с.
688713
  Герасин В.И. Костер на снегу / В.И. Герасин. – Воронеж, 1984. – 160с.
688714
  Магомедов М.М. Костер на снегу : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 349 с.
688715
  Шевелева Е.В. Костер на снегу / Е.В. Шевелева. – М, 1985. – 326с.
688716
   Костер на снегу. (Повести и рассказы). – Хабаровск, 1973. – 511с.
688717
  Рождественский И.Д. Костер над Енисеем / И.Д. Рождественский. – Москва, 1950. – 132с.
688718
  Гончаров Ю.Д. Костер над обрывом / Ю.Д. Гончаров. – Москва, 1964. – 316с.
688719
  Джалиль М. Костер над обрывом / М. Джалиль. – Москва : Правда, 1987. – 574 с.
688720
  Титов Федор Иванович Костер памяти : рассказы / Титов Федор Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1984. – 174с.
688721
  Жуховицкий Л.А. Костер по четвергам / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 88с. – (Писательи время)
688722
  Картавенко М.В. Костер полковника Корчагина: о командующем 7-го гвард. Нежин.-Кузбас. механизир. корпуса / М.В. Картавенко. – Москва, 1988. – 254с.
688723
  Лаптев М.П. Костер рябины красной / М.П. Лаптев. – Челябинск, 1975. – 101с.
688724
  Кузменко С.Е. Костер у моря / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1960. – 25 с.
688725
  Кузменко С.Е. Костер у моря / С.Е. Кузменко. – М., 1966. – 168с.
688726
  Викулов С.В. Костер, что грел тебя / С.В. Викулов. – Москва, 1975. – 126с.
688727
  Маляревский П.Г. Костер. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1947. – 208с.
688728
  Наровчатов С.С. Костер. / С.С. Наровчатов. – М., 1948. – 122с.
688729
   Костер. (Сб. рассказов и очерков. Для сред. шк. возраста). – Орел, 1963. – 144с.
688730
   Костер. Альманах для детей. – Харьков, 1951. – 277с.
688731
  Савин О.М. Костер. Стихи. / О.М. Савин. – Пенза, 1962. – 36с.
688732
   Костерін Сергій Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 226. – ISBN 978-966-439-754-1
688733
  Вешелені О. Костецький оголошує "мистецький безвіз" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 30


  Музей книги і друкарства України прийматиме виставку "На горі", яка присвячена одній із найзагадковіших постатей української літератури XX століття.
688734
  Трофимов Б.А. Кости дракона / Б.А. Трофимов. – Москва : Знание, 1964. – 47с.
688735
  Серова М.С. Кости не лгут : Повести / М.С. Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-002826-1
688736
  Тоде Эмиль Кости холода : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 0012-6756
688737
  Судачков В. Костина дружина. / В. Судачков. – Омск, 1947. – 48с.
688738
  Крусс В. Коституционное правопонимание // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0132-1331
688739
  Тодыка Ю.Н. Коституционные основы организации и деятельности местных Советов народных депутатов / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. П.С. Никитюк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1979. – 155 с.
688740
   Костицький В.В. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 228-229. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 60 років з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, дійсного члена Української екологічної академії, Заслуженого юриста України Василя Васильовича Костицького.
688741
   Костицький Василь Васильович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 104. – ISBN 978-966-97197-0-6


  Василь Васильович Костицький - український політичний та громадський діяч, екс-голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, дійсний член (академік) ...
688742
   Костицький Михайло Васильович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 16-17
688743
  Фурса С.Я. Костицький Михайло Васильович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 33-34. – ISBN 978966-97130-0-1
688744
  Гродзинський Д.М. Костичев Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 720. – ISBN 978-966-02-7304-7
688745
  Кондратюк Т.О. Костіков Ігор Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 723. – ISBN 978-966-02-7304-7
688746
   Костіков Ігор Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-966-439-754-1
688747
  Паламарчук В.О. Костіна Ніна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 726. – ISBN 978-966-02-7304-7
688748
  Оркан В. Костка Наперський : історична повість з XVII віку / Владислав Оркан ; перкл. з польскої Ів. Рильський ; ст. К. Антиповича. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 162 с. – (Бібліотека історичної повісті і роману)
688749
   Косткевич Олександр Микитович (1865-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 227. – ISBN 978-966-439-754-1
688750
  Рубленик И.М. Костная ауто- и гомопластика длинных трубчатых костей в условиях компрессорного интерамедуллярного металлоостеосинтеза : Автореф... канд. мед.наук: / Рубленик И.М.; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1967. – 16л.
688751
  Дедух Н.В. Костная ткань в норме и при остеопорозе: препараты кальция и витамина D (обзор литературы) / Н.В. Дедух, Е.А. Побел // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 92-98. – ISSN 0030-5987
688752
  Сацький П. Костніца радянського "дива" 1930-х років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 15


  У чеському місті Кутна Гора є пам"ятка Середньовіччя Костніца - костел, у якому руками ченців з кісток тисяч померлих від чуми було викладено чотири велетенські піраміди. Вони вражають оригінальністю задуму й величчю виконання, наводять на думку, що ...
688753
  Егоров А.Г. Костные остатки осетров из плейстоценовых отложений на территории Бурятской АССР / А.Г. Егоров, Л.Н. Иваньев, 1959. – 70-74с.
688754
  Шиллинг В. Костный мозг, как орган / В. Шиллинг; под ред. А. Енорова; с предисл. М.П. Кончаловского. – Берлин : Типография Rosenthal и K., 1925. – 79 c. : Ил.
688755
  Сергеева Н.Т. Костный мозг, кровь, гемоглобин в онтогенезе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сергеева Н.Т. ; Калининг. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1968. – 21с.
688756
  Пасько І.В. Костомарівська наука і шевченківська поезія на тлі доби (до 190-річчя від дня народження і 160-річчя заснування Кирило-Мефодіївського братства) // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 69-76
688757
  Янчук Н.А. Костомаров и Петрарка в театре / Н.А, Янчук. – Москва : Изд. Импер. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Тип. Штаба Московск. Воен. Округа, 1906. – С. 43-47. – Отт. из журн. "Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те". 1906, кн. 4
688758
  Некряч О.В. Костомаров і Гоголь: діалог історіософських візій // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 204-207


  Любов до українського народу, його пісень, бувальщин, жага показати його історію, описати звичаї, тардиції, героїчні подвиги пращурів було тим об"єднуючим духовним щаблем, на якому перебували Гоголь і Костомаров
688759
  Лемещенко К.Б. Костомаров М.І. про місцеве самоврядування як форму управління в українській державі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50.
688760
  Кондратик Л.Й. Костомаров Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 63-65. – ISBN 5776391970
688761
  Огородник І.В. Костомаров Микола Іванович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 148-152. – ISBN 5-325-00792-0
688762
  Астахова К.В. Костомаров Микола Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 185-189. – ISBN 966-8088-02-6
688763
  Губіцький Є.В. Костомаров Микола Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 222. – ISBN 96966-8060-04-0
688764
  Денисенко Г. Костомаров Микола Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 279-285. – ISBN 966-02-3529-1
688765
   Костомаров Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 191-192. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
688766
  Короткий В.А. Костомаров Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 102-103. – ISBN 966-06-0393-2
688767
  Висоцький А.А. Костомаров Микола Іванович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 152-153. – ISBN 978-966-372-083-8
688768
   Костомаров Микола Іванович // "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко, Н. Наумова, Г. та ін. Мрозек. – Київ : Либідь, 2015. – С. 12-20. – ISBN 978-966-06-0701-9
688769
  Преварська М.І. Костомаров Микола Іванович // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М.І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – С. 152-155. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4
688770
  Короткий В. Костомаров Микола Іванович (1817-1885) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 417-419. – ISBN 5-7707-1062-4
688771
   Костомаров Микола Іванович (1817-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 227. – ISBN 978-966-439-754-1
688772
  Сарбей В.Г. Костомаров Николай Иванович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 191-193
688773
  Ткаченко А.Ф. Костомаров Николай Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 287-288. – ISBN 966-8458-30-3
688774
  Фаріон І. Костомаров у битві з Валуєвим: мова чи язик? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 2-3


  З нагоди 200-ліття Миколи Костомарова. "Валуєвський циркуляр від 18 липня 1863 року загальновідомий своєю забороною української мови в тодішній Російській імперії, проте чи оцінена та осмислена роль видатного українського історика та ...
688775
  Фаріон І. Костомаров у битві з Валуєвим: мова чи язик? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 42-46. – ISSN 0130-5263


  У статті в контексті діахронної соціолінгвістики розкрито роль М. Костомарова в появі Валуєвського циркуляру 1863 року. Предметом дослідження є україноцентрична освітньо-видавнича діяльність М. Костомарова та системне блокування ії в Російській імперії.
688776
  Ольхіна Н.І. Костомаров як історик християнської козацької республіки // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 21-29


  Представлено історіографічний аналіз праць М. Костомарова, в яких окреслено місце і роль козацтва та Запорізької Січі в історії України. Визначається внесок вченого у дослідження наукової проблеми козацтва.
688777
  Хоменко І.А. Костомаров, Оруелл, Диминський, твір засновника Кирило-Мефодієвського товариства як джерело натхнення для видатного британського сатирика і першого українського радіодраматурга // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 84-90
688778
  Павлишин М. Костомаров, рецензенти, публіка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 259-282
688779
  Сокирко О.Г. Костомарознавство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 728. – ISBN 978-966-02-7304-7
688780
   Костомитин Андрей: каталог выставки. – М., 1987. – с.
688781
  Леонтьев П.Р. Костомукша / П.Р. Леонтьев. – Петрозаводск, 1990. – 123с.
688782
  Чичкина Светлана Костомукша: город между Россией и миром : Лакомый кусочек для инвесторов. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 66-67 : Фото
688783
  Велесик П.Я. Костопіль : краєзнавчий нарис / П.Я. Велесик. – Львів : Каменяр, 1983. – 28с.
688784
  Петерс Б.Г. Косторезное дело в античных госудасртвах Северного Причерноморья / Б.Г. Петерс. – М, 1986. – 185с.
688785
  Разумневич В.Л. Кострам гореть до рассвета / В.Л. Разумневич. – М, 1972. – 191с.
688786
  Бортник С.Ю. Костриков Сергій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 733. – ISBN 978-966-02-7304-7
688787
  Іваницька Л.В. Костриця Никифір Єфимович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 49-50 : фото
688788
  Коцур А.П. Костриця Никифор Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 734. – ISBN 978-966-02-7304-7
688789
   Костриця Никифор Юхимович (1914) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 227. – ISBN 978-966-439-754-1
688790
  Миллер А. Костровой : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 26-110. – ISSN 0131-8136


  Повесть киевского писателя, финансиста, издателя Андрея Миллера
688791
  Золотарев Л.М. Костровый пояс / Л.М. Золотарев. – Тула, 1974. – 224с.
688792
  Крывелев И. Костром и пыткой против науки и ученых / И. Крывелев, Н. Ястребов. – М., 1933. – 87с.
688793
  Костров В.А. Кострома - Россия. Стихи / В.А. Костров. – М., 1967. – 102с.
688794
  Иванов В.Н. Кострома / В.Н. Иванов, М.В. Фехнер. – Москва, 1955. – 119 с.
688795
  Иванов В.Н. Кострома / В.Н. Иванов. – Москва, 1970. – 179 с.
688796
   Кострома : фотоальбом. – Москва, 1970. – 79 с.
688797
  Иванов В.Н. Кострома / В.Н. Иванов. – 2-е изд., доп. – Минск, 1978. – 223 с.
688798
  Разумовская И.М. Кострома / И.М. Разумовская. – Л, 1990. – 208с.
688799
   Кострома. Памятники архитекутуры. – Москва, 1974. – 143 с.
688800
   Кострома: путеводитель. – Ярославль, 1983. – 176с.
688801
  Алексеев А.И. Костромичи на Амуре / А.И. Алексеев, И.Н. Ардентов, А.А. Григоров. – Ярославль : Верхне-Волжск. кн. изд., 1979. – 132с.
688802
   Костромичи показали товар лицом : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 79 : Фото
688803
   Костромская быль: сборник. – М., 1984. – 478с.
688804
  Малинкович Н.П. Костромская область (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Малинкович Н.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
688805
  Ершова М.А. Костромская организация Коммунистической партии в борьбе за реализацию решений XV съезда ВКП(б) о подготовке коллективизации сельского хозяйства (декабрь 1927 г. - июль 1929 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ершова М.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 17л.
688806
  Донцов Э.К. Костромская резьба / Э.К. Донцов. – Ярославль, 1991. – 219с.
688807
  Синяжников М.И. Костромские большевики в борьбе против империалистической войны и царизма, за победу социалистической революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Синяжников М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 16л.
688808
   Костромские портреты XVIII - XIX веков. Новые открытия. Каталог. – Л., 1974. – 33с.
688809
   Костромские церковные древности.. – С-Пб. – 15с.
688810
  Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья / Е.А. Рябинин; Отв. ред. А.Н. Кирпичников. – Ленинград : Наука, 1986. – 160 с.
688811
  Шепелев С.П. Костромской гарнизон в дни Октября / С.П. Шепелев. – Кострома, 1957. – 63с.
688812
  Баженов И. Костромской Ипатиевский монастырь : историко-археологический очерк / И. Баженов. – Кострома : Типо-литография Е.В. Фальк, 1909. – 42 с.
688813
   Костромской Ипатиевский монастырь. – Кострома : Губернская Типография, 1913. – 113 с.
688814
   Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Бывший Ипатьевский монастырь. – Москва, 1968. – 14 с.
688815
   Костромской край в произведениях Н.А. Некрасова (метод. материалы для провед. литерат. вечера). – Кострома, 1956. – 36 с.
688816
  Богданова Светлана Костромской музей расширил границы : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 60-61 : Фото
688817
  Буркова И.Е. Костромщина, синие дали... / И.Е. Буркова. – М., 1975. – 224с.
688818
  Велиев А. Костры : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. К.Косинского. – Баку : Азернешр, 1959. – 314 с.
688819
  Воскресенская З.И. Костры / З.И. Воскресенская. – Москва, 1964. – 96с.
688820
  Чернов Ю.М. Костры / Ю.М. Чернов. – Москва, 1966. – 102с.
688821
  Буканов Н. Костры / Н. Буканов. – Ташкент, 1967. – 65с.
688822
  Воскресенская З.И. Костры / З.И. Воскресенская. – Москва, 1969. – 160с.
688823
  Зорин Э.П. Костры / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1969. – 56с.
688824
   Костры : Сб. стихов цыганских поэтов. – М., 1974. – 117с.
688825
  Торопыгин В.В. Костры / В.В. Торопыгин. – Л, 1975. – 126с.
688826
  Фомин Л.А. Костры / Л.А. Фомин. – Саратов, 1977. – 240с.
688827
  Орлов С.С. Костры / С.С. Орлов. – Москва, 1978. – 247с.
688828
  Морозова И.И. Костры / И.И. Морозова. – Горький, 1978. – 48с.
688829
  Яновский А.Н. Костры Бежина луга : Рассказы / А.Н. Яновский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 239с.
688830
  Дугинец А.М. Костры в горах / А.М. Дугинец. – М, 1958. – 77с.
688831
  Дугинец А.М. Костры в горах.Тень Кантипа : Повести / А.М. Дугинец. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 276с.
688832
  Войтоловская Л.Л. Костры в степи / Л.Л. Войтоловская. – Москва, 1955. – 443с.
688833
  Сергеев Д.Г. Костры в тайге / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1962. – 138с.
688834
  Канивец В.В. Костры в тайге / В.В. Канивец. – Орел, 1963. – 242с.
688835
  Приставкин А.И. Костры в тайге. / А.И. Приставкин. – М., 1964. – 192с.
688836
  Тельменко Е.П. Костры во Флоренции в конце XV в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 102-114. – ISSN 0042-8779
688837
  Ваншенкин К.Я. Костры воспоминаний : военная лирика / К.Я. Ваншенкин. – Магадан : Магаданское книжное издательство, 1975. – 223 с.
688838
  Шестериков В. Костры земли / В. Шестериков. – Алма-Ата, 1974. – 64с.
688839
  Велев Д. Костры зовут / Д. Велев. – Москва, 1973. – 246с.
688840
  Виноградов И. Костры и ветры / И. Виноградов. – Москва, 1969. – 152с.
688841
  Трифонов Ю.В. Костры и дождь / Ю.В. Трифонов. – М, 1964. – 231с.
688842
  Журавский В.А. Костры и звезды / В.А. Журавский. – М., 1971. – 335с.
688843
  Алексеев Н.А. Костры и зори / Н.А. Алексеев. – Новосибирск, 1954. – 256с.
688844
  Алексеев Н.А. Костры и зори : рассказы / Н.А. Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 251с.
688845
  Соколовский А.А. Костры меж небоскребов / А.А. Соколовский. – М-Л, 1927. – 120с.
688846
  Арабей Л.Л. Костры метели : повести / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. В. Щедриной. – Москва : Советский писатель, 1970. – 488 с. : ил.
688847
  Сидиропуло П.П. Костры на башнях / П.П. Сидиропуло. – Москва, 1991. – 381с.
688848
  Никитин А.Л. Костры на берегах : Записки археолога / А.Л. Никитин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 494с.
688849
  Иллеш Б. Костры на Верховине / Б. Иллеш, 1939. – 135 с.
688850
  Оботуров В.А. Костры на ветру: Поэзия С.Орлова. / В.А. Оботуров. – Архангельск, 1982. – 270 с.
688851
  Хрилев Л.С. Костры на дне моря / Л.С. Хрилев. – Л, 1961. – 128с.
688852
  Гришаев В.Н. Костры на дорогах / В.Н. Гришаев. – М., 1964. – 124с.
688853
  Пудваль А.Р. Костры на дорогах / А.Р. Пудваль. – Свердловск, 1968. – 60с.
688854
  Минутко И.А. Костры на площадях.. / И.А. Минутко. – Тула, 1965. – 190с.
688855
  Мельников Ю Костры на проталинах / Ю Мельников. – М., 1961. – 96с.
688856
  Козлов А.П. Костры на пути / А.П. Козлов. – М., 1989. – 238с.
688857
  Шаховский Б.М. Костры на раскатах / Б.М. Шаховский. – Волгоград, 1967. – 51с.
688858
  Тендряков В.Ф. Костры на снегу / В.Ф. Тендряков. – М., 1964. – 72с.
688859
  Шахтаманов О.-Г. Костры на снегу : стихи и поэма / О.-Г. Шахтаманов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
688860
  Эртюков И.И. Костры на снегу / И.И. Эртюков. – М, 1973. – 71с.
688861
  Норкин А.Н. Костры над Мокшей : стихи / Александр Норкин ; пер. с мордов.-мокша Б.Соколова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 78 с.
688862
  Галимов Ш. Костры над плесами / Ш. Галимов. – Архангельск, 1969. – 128с.
688863
  Кутуй Р. Костры надежд. / Р. Кутуй. – Казань, 1965. – 72с.
688864
  Чендей И.М. Костры не гаснут / И.М. Чендей. – Москва, 1962. – 234 с
688865
  Кауров Б.А. Костры не гаснут. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1958. – 139с.
688866
  Павлов А.Е. Костры осени: повести / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1978. – 296с.
688867
  Сухов Ю.Д. Костры памяти. / Ю.Д. Сухов. – Свердловск, 1985. – 127с.
688868
  Селянкин О.К. Костры партизанские / О.К. Селянкин. – 2-е изд. – Пермь, 1987. – 585с.
688869
  Тельканов С.А. Костры походные / С.А. Тельканов. – М., 1959. – 48с.
688870
  Куклин В.И. Костры походные. / В.И. Куклин. – Барнаул, 1965. – 99с.
688871
  Филимонов П.А. Костры рыбацкие / П.А. Филимонов. – К, 1956. – 175с.
688872
  Курлов С.Я. Костры сторожевые / С.Я. Курлов. – Тула, 1974. – 72с.
688873
  Гребцов И. Костры у дорог / И. Гребцов. – Красноярск, 1958. – 108с.
688874
  Неведрова Е.Н. Костры у курганов: Стихи. / Е.Н. Неведрова. – Воронеж, 1980. – 47с.
688875
   Костры. (поэзия и проза). – Уфа, 1965. – 224с.
688876
   Костры. Стихи. – М., 1966. – 320с.
688877
  Кривенко Е.И. Костры. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1957. – 55с.
688878
   Костры: сб. повестей и рассказов. – М., 1986. – 445с.
688879
   Костюк Галина Георгіївна (11.04.1946-08.09.2017) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 137-139. – ISSN 0374-3896
688880
   Костюк Григорій Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 356. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
688881
   Костюк Нінель Трохімівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 137. – ISBN 978-617-7530-19-9
688882
   Костюк Нінель Трохімівна (1926-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 227-228. – ISBN 978-966-439-754-1
688883
   Костюк Платон Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 281 : фото
688884
   Костюк Платон Григорович (1924-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 228. – ISBN 978-966-439-754-1
688885
  Макарчук М.Ю. Костюк Платон Григорович. Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 390-391. – ISBN 978-966-11-0226-1


  Біолог.
688886
  Цілик Іра Костюм : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 126-139
688887
  Скорик А.П. Костюм "советских казаков" на Дону в 1930-х годах // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63-75. – ISSN 0869-5415
688888
  Філановський Г.Ю. Костюм XX століття : наук.-худож. книжка для серед. та ст. шк. віку / Григорій Філановський, Олександра Супрун ; худож. І. Ком"яхова. – Київ : Веселка, 1990. – 126, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – ISBN 5-301-00518-9
688889
  Шарая Костюм в России XVIII- начала XX вв. / Шарая, Е.Ю. Моисеенко. – Л., 1962. – 50с.
688890
   Костюм в России первой четверти XVIII века. – Л., 1984. – 20с.
688891
  Кікоть А.А. Костюм в українській культурі: гендерні репрезентації : автореф. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кікоть А.А. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назв.
688892
   Костюм для концерта. – М., 1970. – 48с.
688893
  Кікоть А.А. Костюм і тілесність у семіотичному аспекті // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 68-78
688894
  Липская В.М. Костюм как знаковая характеристика человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 72-76. – ISSN 2073-9702
688895
  Белявіна Валентина Костюм міського населення Білорусі другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – С. 85-91. – ISSN 0130-6936
688896
  Кікоть А.А. Костюм на гендерному дисплеї в історичній ретроспекції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 40-49. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
688897
   Костюм на сцені і подіумі : V Всеукр. мистец. проект театр. художників України "Театр без театру" : [каталог] / М-во культури України, Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України, Ukrainian Fashion Week ; [передм.: С. Васильєв, О. Клековкін ; фото: В. Босак, С. Владикін, І. Несміянова]. – Київ : ІПСМ НАМ України, 2016. – 69, [3] с. : іл.
688898
  Кузнецова В.А. Костюм на экране / В.А. Кузнецова. – Л., 1975. – 147с.
688899
   Костюм народов Средней Азии: Ист.-этногр. очерки. – М., 1979. – 240с.
688900
  Гопкало О.В. Костюм населення культури Черняхів-Синтана-де-Муреш : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Гопкало Оксана Вікторівна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 29 назв
688901
  Бережинский В.Г. Костюм половецкого воина // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 34-47. – ISSN 1608-0599
688902
  Рибалко С.Б. Костюм та костюмна поведінка у класичній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 1608-0599
688903
  Федина О. Костюм як національно виразний символ культури сучасного українського суспільства // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 245-251. – ISSN 0236-4832
688904
  Кікоть А.А. Костюм: поняття, структура та функції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 168-177
688905
  Харвуд Рональд Костюмер / Харвуд Рональд. – Москва, 1987. – 85 с.
688906
  Фіалко О. Костюмні гарнітури скіфських амазонок // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 21-27. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
688907
  Рибалко С.Б. Костюмні традиції архіпелагу Рюкю: кін XIX - початок XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 157-165
688908
  Терен В.В. Костюмчик до осені / В.В. Терен. – К, 1989. – 188с.
688909
  Шульгина А.Н. и др. Костюмы для танцевальных и хоровых коллективов / А.Н. и др. Шульгина. – М., 1974. – 111с.
688910
  Шульгина А.Н. и Томилина Л.П. Костюмы для художественной самодеятельности / А.Н. и Томилина Л.П. Шульгина. – М., 1976. – 168с.
688911
   Костюмы к танцам народов СССР. – Л., 1964. – 128с.
688912
  Лаков Н.А. Костюмы к танцам народов СССР / Н.А. Лаков. – М., 1964. – 128с.
688913
  Ходес-Поляновская Костюмы литературных героев / Ходес-Поляновская, Н.К. Бронзафт. – Киев, 1971. – 104с.
688914
  Сидоренко Н.М. Костюченко Олекса (Олександр) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 749. – ISBN 978-966-02-7304-7
688915
  Фурса С.Я. Костюченко Олена Юріївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 42-43. – ISBN 978966-97130-0-1
688916
  Ермаков И.М. Костя-египтянин / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1969. – 215с.
688917
  Кахана М.Г. Костя Гынгаш : роман / М.Г. Кахана; авториз. пер. с молд. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1958. – 480 с.
688918
  Шорин Н. Костя Трофимов / Н. Шорин. – Горький, 1958. – 176с.
688919
  Кралюк П.М. Костянтин-філософ на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 89-92. – ISBN 978-966-373-777-5


  Херсонес фігурує і в розповідях про Констянтина-Кирила – «апостола слов’ян» та творця слов’янської азбуки. Із житійної літератури відомо, що походив цей діяч з міста Солунь (сучасні Тесалоніки), яке знаходилося на межі між грецьким та слов’янським ...
688920
   Костянтин Борисович Яцимирський : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1996. – 262с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 5-12-004844-7
688921
  Кисіль В.В. Костянтин Буревій: у пошуках національної ідентичності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 183-189. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Автор статті проаналізував особливості формування національної ідентичності в К. Буревія - яскравого представника укр. літератури 1920 - поч. 1930 рр. Становлення К. Буревія як національно свідомого українця відбувалося під час навчання в школі. ...
688922
  Злупко С.М. Костянтин Воблий // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 459-460. – ISBN 966-346-208-6
688923
   Костянтин Воблий (1876-1947) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 352-353 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
688924
   Костянтин Горський (1859-1924) = Konstanty Gorski (1859-1924) : міжнародна науково-творча конференція "Пам"яті Костянтина Горського" : (до 150-річчя від дня народження] / [Аладова Р.М. та ін. ; редкол.: Л.М. Авраменко та ін. ; наук ред. І.Я. Лосієвський ; пер. М. Манова] ; Ген. Консульство Респ. Польща в Харкові ; "Польський Дім" у Харкові ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського [та ін.]. – Харків : Майдан, 2009. – 248, [1] c. : іл., фотогр. – Дані на тит. арк. парал. укр. та пол. мовами.- Авт. зазнач. на с. 224-226. – Бібліогр.: с. 212-219. – (Польський альманах = Almanach Polski ; 4). – ISBN 978-966-372-329-7
688925
  Корецький Л.М. Костянтин Григорович Воблий - фундатор Української економіко-географічної школи : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-9. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 43)


  Проаналізовано творчий доробок і внесок К.Г. Воблого у розвиток економічної географії в Україні.
688926
  Ровнер О.С. Костянтин Григорович Воблий / О.С. Ровнер. – Київ, 1968. – 78с.
688927
  Лисоченко І.Д. Костянтин Григорович Воблий // Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : збірник наукових праць / Акад. наук Української РСР, Центральна наукова б-ка ; [відп. ред. М.П. Візир]. – Київ : Наукова думка, 1982. – С. 24-33
688928
  Пістун М.Д. Костянтин Григорович Воблій-видатний український економіко-географ / М.Д. Пістун; НАН України. Інститут географії; За ред. Л.Г. Руденка. – Київ, 2006. – 34с. – ISBN 966-594-748-6
688929
  Михайлов М.М. Костянтин Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 55 с.
688930
  Берегова О.М. Костянтин Данькевич. Парадокси творчої біографії // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 110-125. – ISSN 2522-4190


  "Метою статті є прагнення привернути увагу до постаті Костянтина Данькевича через акцентування особливих, специфічних, а подеколи й суперечливих моментів творчої біографії митця. Одним із перших великих злетів Данькевича-композитора вважається його ...
688931
   Костянтин Дмитрович Ушинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 119 с. : ил.
688932
  Демков М.И. Костянтин Дмитрович Ушинський // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 54-62. – ISBN 5-7763-1258-2
688933
  Арлазоров М.С. Костянтин Едуардович Ціолковський - основоположник теорії реактивного руху / М.С. Арлазоров. – Київ : Держтехвидав, 1953. – 126 с.
688934
  Арлазоров М.С. Костянтин Едуардович Ціолковський : його життя та діяльність (1857-1935) / М.С. Арлазоров. – пер. з 2-го, випр. та доп. вид. – Київ : Держтехвидав, 1962. – 147 с. – Бібліогр.: с. 146
688935
  Огієнко І. Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність : Історично-літературна монографія / І. Огієнко. – Вінніпег : Волинь
1. – 1970. – 327 с.
688936
  Скрипнюк О. Костянтин Іванович Острозький - видатний полководець, державний діяч і патріот Батьківщини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 205-212. – ISSN 0132-1331
688937
   Костянтин Іванович Острозький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 42-45. – ISBN 978-966-8137-97-6
688938
  Москаленко Леся Костянтин Кінель: У Таїланді я був понад 50 разів : обличчя туризму / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-43
688939
  Короткий В.А. Костянтин Костянтинович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 264. – ISBN 966-06-0393-2
688940
  Матійко М.М. Костянтин Костянтинович Хрєнов / М.М. Матійко. – К., 1963. – 69с.
688941
  Пилипчук О.Я. Костянтин Миколайович Посьєт (1819-1899): життя та діяльність (до 200-річчя від дня народження) / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 56-63. – ISSN 2415-7422


  Російський вчений, адмірал.
688942
  Короткий В.А. Костянтин Миколайович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 135. – ISBN 966-06-0393-2
688943
  Стельмашенко О.О. Костянтин Мясков / О.О. Стельмашенко. – Київ : Музична Україна, 1981. – 48 с.
688944
  Мар"ямова А. Костянтин Олександрович Борін / А. Мар"ямова. – К., 1938. – 16с.
688945
  Мар"ямов А. Костянтин Олександрович Борін / А. Мар"ямов. – Київ, 1938. – 16 с.
688946
  Грищук П.І. Костянтин Олексійович Гура - півстоліття у Київському університеті! / П.І. Грищук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 165-168 : фото. – Бібліогр.: с. 168. – ISSN 0203-3100
688947
   Костянтин Олексійович Неволін // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 37-43. – ISBN 978-966-924-219-8
688948
  Берлянт О.М. Костянтин Олексійович Салищев - видатний вчений та організатор картографічної науки // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-45. – Бібліогр.: 8 назв
688949
  Артамонова Н. Костянтин Паустовський про театральний світ Михайла Булгакова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (465), липень - серпень 2020. – С. 51-53
688950
  Дружбинський В. Костянтин Паустовський. Повернення до Києва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 11


  Із роду Сагайдачних. Костику Паустовському було 6 років, коли 1898 р. з батьками, сестрою та двома старшими братами він переїхав до Києва. "Паустовські, нащадки запорізьких козаків, тішили свою гордість переказом, цілком достовірним, що їхнім предком ...
688951
  Ціон В. Костянтин Паустовський: "Максим Рильський як істинний українець не зміг мені вибачити мого ставлення до гайдамаків..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 32). – С. 6
688952
  Пасемко І. Костянтин Петрович Маковійський - поетичний самородок // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 299-303
688953
  Піскорський К. Костянтин Піскорський : [альбом] / К. Піскорський; [упоряд.: О. Новікова ; ред.: М. Волощак, А. Палагнюк ; фото: В. Куделя]. – Київ : Родовід, 2006. – 130, [6] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 125 та на полях. – ISBN 966-7845-27-3
688954
  Рахно К. Костянтин Рахно: "Українці - дуже старовинний народ, і гончарство доводить нашу неповторність" / Олександр Данилець // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 7 серпня (№ 152). – С. 5
688955
  Гаврилюк Ю. Костянтин Симінський - український академік з милейчицьким родоводом // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 3 (145). – С. 34-35. – ISSN 1230-2759
688956
  Никифорак М.В. Костянтин Томащук-перший ректор Чернівецького університету: юрист, політик, педагог // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 19-23. – (Правознавство ; Вип. 273)
688957
   Костянтин Трофимович = Konstantin Trofimovitch Biobibliographical guide : Біобібліографічний показчик. – Львів. – (Українська бібліографія ; Ч.11 ; Нова серія). – ISBN 966-613-269-9
2-ге вид., доповнене. – 2003. – 152с.
688958
   Костянтин Трутовський. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з тект. на укр., рос., анг., франц., нім, та ісп. мовами]. – Киев : Мистецтво, 1976. – 15 л. : 15 листівок + 1 обкл.
688959
  Довбня В. Костянтин Ушинський як фундатор філософсько-освітньої думки України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 231-245
688960
  Михайлов М.М. Костянтин Федорович Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ, 1960. – 48 с.
688961
  Михайлов М.М. Костянтин Федорович Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ : Мистецтво, 1964. – 80 с.
688962
  Михайлов В. Костянтин Феофілактов і проблема артезіанського водопостачання Києва / В. Михайлов, О. Кошляков, О. Нікіташ // Ми і Президент : Міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-63.
688963
  Корнієнко В. Костянтин Широцький та Микола Сичов: декілька штрихів особистих взаємин (за епістолярними даними) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 411-422. – ISSN 2310-3310
688964
  Кострова М. Костянтина Малицька у видавничому русі Львова кінця XIX - початку XX ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 75-89. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
688965
  Якубовська Марія Степанівна Костянтина Малицька у літературному житті кінця ХІХ - початку ХХ століття : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Якубовська Марія Степанівна; Львів. держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 16л.
688966
   Костянтинович Володимир Миколайович (1872-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 216. – ISBN 978-966-439-754-1
688967
  Коваль Р. Кость Блакитний // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Травень (число 5)


  100 років від дня загибелі отамана Степової дивізії, українського військового діяча, Головного отамана Холодного Яру.
688968
   Кость Блакитний, отаман Степової дивізії : збірник документів і спогадів / [Гребенюк Г.С., Коваль Р.М., Коротенко В.В., Маслак О.О.]. – Київ : Незборима нація ; Просвіта, 1997. – 97 с. – ISBN 5-85500-056-5
688969
  Ковалів Ю. Кость Герасименко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 64-66. – ISSN 0236-1477
688970
  Кащенко А. Кость Гордієнко-Головко / А. Кащенко. – Катеринослав, 1917. – 60с.
688971
  Пономарчук І. Кость Гордієнко - кошовий отаман славного Війська Запорозького Низового // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – С. 16-17
688972
  Зінченко О.І. Кость Гордієнко / О.І. Зінченко. – К, 1987. – 174с.
688973
  Журавльов Д.В. Кость Гордієнко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 233-236. – ISBN 978-966-14-1182-0
688974
   Кость Гордієнко // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 108-109. – ISBN 978-966-8137-97-6
688975
   Кость Григорович Гуслистий. – К, 1972. – 55с.
688976
  Шостак Маргарита Кость Гуслистий та Микола Петровський про становлення Київської Русі як "спільного початкового періоду" в історії українців, росіян та білорусів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 258-261
688977
  Гончар Г. Кость Гуслистий: роль у створенні київського скансену // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 349-353. – ISBN 978-966-95419-8-7
688978
  Мезенцев К.В. Кость Дубняк як український економіко-географ : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-75. – (Географія ; Вип. 43)


  Викладено основні наукові погляди К. Дубняка як економіко-географа. Визначено напрямки його досліджень - краєзнавчий та районний.
688979
  Лавро К.Т. Кость Лавро : [худож. альб.] / Кость Лавро ; [голов. ред. Віргініюс Строля]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 95, [1] с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-617-516-013-8


  Нове видання - це альбом кращих робіт талановитого українського художника, члена спілки художників України Костя Лавро. Його ілюстрації до книжок для дітей та юнацтва відомі читачам у всьому світі, адже митець співпрацює з провідними видавництвами ...
688980
  Тищик Б. Кость Левицький - видатний галицький Державно-політичний та громадський діяч // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 147-158. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
688981
  Райківський І. Кость Левицький - видатний український діяч // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)


  Кость Левицький - багатолітній лідер найбільш впливової й масової західноукраїнської партії - Української національно-демократичної партії (УНДП), від якої неодноразово обирався послом до Галицького крайового сейму та австрійського парламенту.
688982
  Андрусяк Т.Г. Кость Левицький - правник і просвітитель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 6-10. – ISSN 2219-5521
688983
  Стечишин А.В. Кость Левицький - творець національного інституту жандармерії ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 115-122. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
688984
  Стечишин А.В. Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 70-77. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
688985
  Щербань Д. Кость Маковійський - поетичний самородок із Люботина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 8 серпня (№ 29/30). – С. 14


  Пам"яті товариша.
688986
  Власенко В. Кость Мацієвич - вчений-агроном і дипломат // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 32-35. – (Історичні науки)
688987
  Ульяновський В. Кость Михальчук та діячі київської "Старої Громади" через призму "жіночих спогадів" // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 428-482
688988
  Вербова О.С. Кость Паньківський - фундатор кооперативно-економічної науки в Галичині // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 296-302. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
688989
  Витанович Ілля Кость Паньківський : Ідеаліст громадської праці і віри у власні сили народу(15.04.1855-16.11.1915) / Витанович Ілля. – Hью-Йорк : Товариство Українських Кооператорів, 1954. – 48с.
688990
  Болонова Л. Кость Тесленко у спогадах // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 344-347. – ISSN 1728-9572
688991
  Самофалов М. Кость Штепа: молоді роки (1896-1920 рр.) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-3595
688992
  Самофалов М. Кость Штеппа - співробітник Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-56. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено науковим взаєминам відомих українських дослідників Михайла Грушевського і Костя Штеппи у 1920-х рр. The article is devoted to the scientific relations of Michail Grushevskiy and Kostya Shteppy the famous Ukrainian researchers in 1920th.
688993
  Казакевич Г. Кость Штеппа – дослідник релігійно-міфологічних уявлень доби античності та середньовіччя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 33-38


  Стаття присвячена науковій діяльності історика, етнолога та релігієзнавця Костя Штеппи (1896 - 1958) та його дослідженням релігійно-міфологічних уявлень доби античності та середньовіччя. Статья посвящена научной деятельности историка, этнолога и ...
688994
  Самофалов М. Кость Штеппа: роки еміграції (1943-1958) / Михайло Самофалов // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-31. – Бібліогр. в кінці ст.
688995
  Верба І. Кость Штеппа: роки окупації (1941-1943) / І. Верба, М. Самофалов // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 101-116
688996
  Кадомська М. Костьол св. Антонія Падунського, село Стара Котельня на Житомирщині // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 129-146. – ISBN 978-966-579-271-0
688997
  Тимофеева Е.К. Косуля / Е.К. Тимофеева. – Л. : ЛГУ, 1985. – 224с.
688998
  Тагирова А. Косуля : стихи / Аниса Тагирова ; ;. – Москва : Современник, 1985. – 63 с.
688999
  Смирнов М.Н. Косуля в Западной Забайкалье / М.Н. Смирнов. – Новосибирск, 1978. – 190с.
689000
  Кисилев А.А. Косуля на Урале : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кисилев А.А.; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1979. – 23л.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,