Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
433001
  Баштовая Л.С. "... Е.Е. Викторовский станет в один ряд с величайшими математиками мира" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 5-8
433002
  Белорусец Сергей "Дыша над картофельным паром..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 91-95. – ISSN 0131-8136
433003
  Скорина Л. "Дюнами шлях мій - без краю" : (Збірка Яра Славутича "Оаза") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 75-88. – (Філологічні науки)
433004
  Беляев М.П. "Дюссельдорфская коровья война" и Вестфальский мир // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 158-164. – ISBN 978-966-136-196-5
433005
  Панченко В. "Дядьки отечества чужого..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 21


  Тарас Шевченко - про українську квазіеліту та "козака безверхого".
433006
  Панченко В. "Дядьки Отечества чужого..." (Тарас Шевченко про українську квазі-еліту і "козака безверхого") // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 253-261. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
433007
  Баришенко Л.І. "Дякую Богові, що дав мені народитися українцем". Презентація "Щоденників" О.Т.Гончара. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 34. – С. 28-36.
433008
  Горбаль М. "Дякую Богу, що мені вдалося усе те витримати, бо будь-коли міг написати "покаянну заяву"..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 131-142. – ISBN 978-966-399-815-2


  Про український "Самвидав".
433009
  Логвиненко Б.О. "Е-Health" як важлива складова публічного адміністрування сферою охорони здоров"я: теоретико-правовы та організацыйны засади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 50-54. – ISSN 2413-6433
433010
  Кравчеко В. "Евакуація 200"... / В. Кравчеко, В. Колосов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 4-5


  Знайти всіх загиблих та зниклих безвісти героїв - завдання гуманітарного проекту Збройних сил України.
433011
  Пономар Л. "Евакуйована колекція" в Кіровоградському обласному художньому музеї // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 96-99. – ISSN 0130-6936
433012
  Курило В. "Евакуйований виш планує серйозні новації для області" [Луганський національний університет імені Тараса Шевченка] / розмову вела Іванка Міщенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 4
433013
  Осипов А.А. "Евангелие" от ... иезуита / А.А. Осипов. – Л, 1964. – 278с.
433014
  Макогоненко Г.П. "Евгений Онегин" / Г.П. Макогоненко. – Москва, 1971. – 206с.
433015
  Воскресенский Е.И. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : (Разбор романа) / Сост. Е. Воскресенский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 110 с.
433016
  Белинский В.Г. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : Статьи / В.Г. Белинский. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 101 с.
433017
  Асафьев Б.В. "Евгений Онегин" лирические сцены П.И.Чайковского : опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 89 с.
433018
  Санг А. "Евгений Онегин" на эстонском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 345-356
433019
  Иванов С. "Евгений Онегин" на языках народов Средней Азии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 93-106
433020
  Черная Е.С. "Евгений Онегин" П.И. Чайковского / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1960. – 99 с.
433021
  Сахаров В. "Евгений Онегин" Пушкина: даль свободного романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (407). – С. 41-46
433022
  Шольп А.Е. "Евгений Онегин" Чайковского / А.Е. Шольп. – Ленинград : Музыка, 1982. – 167 с.
433023
  Патриляк І. "Еведенційні картки" УПА як статистичне джерело // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 110-76. – ISBN 966-8461-23-1
433024
  Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-чжамцо» — источник по истории монголов Куку-нора / Р.Н. Дугаров ; АН СССР. – Новосибирск: : Наука, 1983. – 95 с.
433025
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 1999


  1997. N 1/2
433026
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 1999


  1997. N 1/2
433027
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 1999


  1997. N 1/2
433028
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 1999


  1997. N 1/2
433029
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 1999


  1997. N 1/2
433030
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 1999


  1997. N 1/2
433031
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 1999


  1997. N 1/2
433032
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 1999


  1997. N 1/2
433033
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 102. – 1999


  1997. N 1/2
433034
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 1999


  1997. N 1/2
433035
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 1999


  1997. N 1/2
433036
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 1999


  1997. N 1/2
433037
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 1999


  1997. N 1/2
433038
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 1999


  1997. N 1/2
433039
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 1999


  1997. N 1/2
433040
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 1999


  1997. N 1/2
433041
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 1999


  1997. N 1/2
433042
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 1999


  1997. N 1/2
433043
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 1999


  1997. N 1/2
433044
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 1999


  1997. N 1/2
433045
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 1999


  1997. N 1/2
433046
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 1999


  1997. N 1/2
433047
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2000


  1997. N 1/2
433048
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2000


  1997. N 1/2
433049
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2000


  1997. N 1/2
433050
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2000


  1997. N 1/2
433051
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2000


  1997. N 1/2
433052
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2000


  1997. N 1/2
433053
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2000


  1997. N 1/2
433054
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2000


  1997. N 1/2
433055
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2000


  1997. N 1/2
433056
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2000


  1997. N 1/2
433057
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2000


  1997. N 1/2
433058
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2000


  1997. N 1/2
433059
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2000


  1997. N 1/2
433060
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2000


  1997. N 1/2
433061
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2000


  1997. N 1/2
433062
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2000


  1997. N 1/2
433063
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2000


  1997. N 1/2
433064
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2000


  1997. N 1/2
433065
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2000


  1997. N 1/2
433066
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2000


  1997. N 1/2
433067
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2000


  1997. N 1/2
433068
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2000


  1997. N 1/2
433069
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2000


  1997. N 1/2
433070
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2000


  1997. N 1/2
433071
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2000


  1997. N 1/2
433072
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2000


  1997. N 1/2
433073
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2000


  1997. N 1/2
433074
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2000


  1997. N 1/2
433075
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2000


  1997. N 1/2
433076
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2000


  1997. N 1/2
433077
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2000


  1997. N 1/2
433078
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 68. – 2000


  1997. N 1/2
433079
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2000


  1997. N 1/2
433080
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2000


  1997. N 1/2
433081
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2000


  1997. N 1/2
433082
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2000


  1997. N 1/2
433083
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2000


  1997. N 1/2
433084
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2000


  1997. N 1/2
433085
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2000


  1997. N 1/2
433086
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2000


  1997. N 1/2
433087
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2000


  1997. N 1/2
433088
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2000


  1997. N 1/2
433089
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2000


  1997. N 1/2
433090
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2000


  1997. N 1/2
433091
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2000


  1997. N 1/2
433092
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2000


  1997. N 1/2
433093
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2000


  1997. N 1/2
433094
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2000


  1997. N 1/2
433095
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2000


  1997. N 1/2
433096
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2000


  1997. N 1/2
433097
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2000


  1997. N 1/2
433098
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2000


  1997. N 1/2
433099
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 2000


  1997. N 1/2
433100
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 90. – 2000


  1997. N 1/2
433101
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 91. – 2000


  1997. N 1/2
433102
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 92. – 2000


  1997. N 1/2
433103
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 93. – 2000


  1997. N 1/2
433104
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 2000


  1997. N 1/2
433105
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 2000


  1997. N 1/2
433106
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 2000


  1997. N 1/2
433107
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 2000


  1997. N 1/2
433108
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 2000


  1997. N 1/2
433109
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 2000


  1997. N 1/2
433110
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 2000


  1997. N 1/2
433111
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 2000


  1997. N 1/2
433112
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 102. – 2000


  1997. N 1/2
433113
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 2000


  1997. N 1/2
433114
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 2000


  1997. N 1/2
433115
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2000


  1997. N 1/2
433116
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2000


  1997. N 1/2
433117
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2000


  1997. N 1/2
433118
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2000


  1997. N 1/2
433119
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2001
433120
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2001
433121
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2001
433122
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2001
433123
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2001
433124
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2001
433125
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2001
433126
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2001
433127
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2001
433128
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2001
433129
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2001
433130
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2001
433131
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2001
433132
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2001
433133
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2001
433134
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2001
433135
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2001
433136
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2001
433137
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2001
433138
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2001
433139
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2001
433140
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2001
433141
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2001
433142
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2001
433143
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2001
433144
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2002
433145
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2002
433146
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2002
433147
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2002
433148
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 5. – 2002
433149
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2002
433150
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2002
433151
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2002
433152
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2002
433153
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2002
433154
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2002
433155
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2002
433156
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2002
433157
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2002
433158
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2002
433159
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2002
433160
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2002
433161
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2002
433162
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2002
433163
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2002
433164
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2002
433165
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2002
433166
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2002
433167
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2002
433168
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2002
433169
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2002
433170
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2002
433171
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2002
433172
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2002
433173
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2002
433174
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2002
433175
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2002
433176
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2002
433177
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2002
433178
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2002
433179
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2002
433180
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2002
433181
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2002
433182
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2002
433183
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2002
433184
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2002
433185
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2002
433186
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2002
433187
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2002
433188
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2002
433189
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2002
433190
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2002
433191
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2002
433192
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2002
433193
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2002
433194
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2002
433195
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2002
433196
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2002
433197
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2002
433198
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2002
433199
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 56. – 2002
433200
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2002
433201
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 58. – 2002
433202
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 59. – 2002
433203
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2002
433204
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2002
433205
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2002
433206
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2002
433207
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2002
433208
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2002
433209
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2002
433210
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2002
433211
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 68. – 2002
433212
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2002
433213
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2002
433214
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2002
433215
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2002
433216
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2002
433217
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2002
433218
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2002
433219
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2002
433220
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2002
433221
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2002
433222
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2002
433223
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2002
433224
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2002
433225
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2002
433226
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2002
433227
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2002
433228
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2002
433229
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2002
433230
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2002
433231
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2002
433232
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 2002
433233
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 90. – 2002
433234
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 91. – 2002
433235
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 92. – 2002
433236
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 93. – 2002
433237
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 2002
433238
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 2002
433239
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 2002
433240
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 2002
433241
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 2002
433242
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 2002
433243
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 2002
433244
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 2002
433245
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 2002
433246
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 2002
433247
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2002
433248
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2002
433249
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2002
433250
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2002
433251
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2002
433252
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2002
433253
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2002
433254
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2002
433255
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 2002
433256
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 2002
433257
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 2002
433258
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 116. – 2002
433259
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 117. – 2002
433260
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 118. – 2002
433261
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 119. – 2002
433262
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 120. – 2002
433263
   Държавна жудожествена галерия Пловдив. – София, 1955. – 180с.
433264
  Доброхотов Павел Дъявол. Последний эксперимент Фауста // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 119-122 : фото
433265
  Янкоускі Ф. Дыалекты слоунік / Ф. Янкоускі. – Мінськ, 1960. – 236с.
433266
  Жигалов И. Дыбенко / И. Жигалов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 18(643))
433267
  Шамилов А. Дым-дым : роман / А. Шамилов; пер. с курд. Пер. с курд. Н. Горской и авт. ; [ил.: В.И. Суриков]. – [Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с. – В вып. дан. авт.: Шамилов Араб Шамоевич (Арабе Шамо)
433268
  Тургенев И.С. Дым / И.С. Тургенев. – Москва, 1868. – 222с.
433269
  Тургенев И.С. Дым / И.С. Тургенев. – Львов, 1881. – 176с.
433270
  Тургенев Иван Сергеевич Дым / Тургенев Иван Сергеевич. – Благовещенск, 1956. – 168с.
433271
  Левитин М.Е. Дым без огня / М.Е. Левитин. – Л, 1957. – 76с.
433272
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – Свердловск, 1963. – 158с.
433273
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – М., 1981. – 225с.
433274
  Мошков Ю.В. Дым весны и лета / Ю.В. Мошков. – Владивосток, 1963. – 84с.
433275
  Добродеева А.И. Дым вообще и табчный дым в частности, как средство борьбы с яблонной медяницей (Psylla mali) / А.И. Добродеева; Гл. упр. землеустройства и земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1914. – 16с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии Учен. комитета Гл. управления землеустройства и земледелия, 1914, Т.10, №9
433276
  Степанова С.Г. Дым кочевий / С.Г. Степанова. – Ярославль, 1967. – 47с.
433277
  Шмаглевская С. Дым над Биркенау / С. Шмаглевская. – Москва, 1970. – 287 с.
433278
  Грибачев Н.М. Дым над вулканом / Н.М. Грибачев. – М., 1959. – 112с.
433279
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; [ил.: В. Чапля]. – Москва : Советская Россия, 1966. – 543 с. : ил.
433280
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / Кузьма Абрамов ; пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – [3-е изд.]. – Саранск : Мордовское книжное издательство
[Кн. 3]. – 1986. – 462, [2] с.
433281
  Юдахин А.В. Дым осенних костров. / А.В. Юдахин. – М, 1977. – 95с.
433282
  Орлов В. Дым от костра / В. Орлов. – Ленинград, 1988. – 192 с.
433283
  Симонов К.М. Дым отечества / К.М. Симонов. – Москва, 1956. – 171с.
433284
  Паустовский К.Г. Дым отечества : роман / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 271 с.
433285
  Паустовский К.Г. Дым отечества / К.Г. Паустовский. – Москва : Правда, 1985. – 463 с.
433286
   Дым отечества. – Саратов, 1986. – 188 с.
433287
  Асадов Э.А. Дым Отечества / Э.А. Асадов. – Москва, 1983. – 190с.
433288
  Серебряков Г.В. Дым Отечества. / Г.В. Серебряков. – М, 1977. – 221с.
433289
  Зумакулова Т.М. Дым очага : стихи, поэмы / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард-Балкар. кн. изд., 1965. – 108 с.
433290
  Байрамукова Х. Дым очага : стихи / Халимат Байрамукова ; пер. с карачаев. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1968. – 176 с.
433291
  Карапетян Б.К. Дым очага : стихи / Бабкен Карапетян; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
433292
   Дым очага. – Алма-Ата, 1990. – 512с.
433293
  Шульпина В.Л. Дым погасших костров / В.Л. Шульпина. – Кишинев, 1989. – 337с.
433294
  Чухин С.В. Дым разлуки / С.В. Чухин. – Вологда, 1974. – 63с.
433295
  Цагараев М.Н. Дым родного очага : расскавзы, повесть / М.Н. Цагараев; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1984. – 191 с.
433296
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1967. – 144с.
433297
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1977. – 169с.
433298
  Кошечкин Б.И. Дым Сариолы / Б.И. Кошечкин. – Мурманск, 1971. – 190 с.
433299
   Дым сигарет с... тюльпаном // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 22-27 : фото
433300
  Рафеенко В. Дым уходящей натуры // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 9/10 (119/120). – С. 46-51
433301
  Уайтлоу-Грэй и Паттерсон Дым. Исследования в области аэродисперсных систем / и Паттерсон Уайтлоу-Грэй. – М.Л., 1934. – 171с.
433302
  Тургенев И.С. Дым. Новь / И.С. Тургенев. – Москва, 1970. – 446с.
433303
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 558с.
433304
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь; Вешние воды; Стихотворения в прозе / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 608с.
433305
  Джэмс В. Дымка / В. Джэмс. – Менск, 1929. – 263с.
433306
  Малохаткин И.И. Дымка луговая. Стихи. / И.И. Малохаткин. – М., 1980. – 143с.
433307
  Хаиндрава Л. Дымка на горизонте: Рассказы / Л. Хаиндрава. – М, 1982. – 343с.
433308
  Хаиндрава Л Дымка на горизонте: Расскакзы / Л Хаиндрава. – Тбилиси, 1977. – 318с.
433309
   Дымковская игрушка. – М, 1971. – 87с.
433310
  Перминова Н.И. Дымковская расписная / Надежда Перминова. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
433311
  Дьяконов Л.В. Дымковские глиняные, расписные / Л.В. Дьяконов. – Ленинград, 1965. – 34с.
433312
  Гусев Б.С. Дымное лето / Б.С. Гусев. – Москва, 1985. – 285 с.
433313
  Красиков С.П. Дымные зори / С.П. Красиков. – М., 1987. – 125с.
433314
  Григорьев А.А. Дымовые загрязнения атмосферы по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев, В.Б. Липатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 36с.
433315
  Зайцев Г.С. Дымовые средства и дымообразующие вещества / Г.С. Зайцев, А.Я. Кузнецов. – Москва : Военное издательство, 1961. – 84 с.
433316
   Дымовые электрофильтры. – М, 1980. – 447с.
433317
  Ефимов М.Д. Дымок аласа : стихи / Моисей Ефимов; авториз. пер. с якут. А.Преловского. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
433318
  Джусуев С. Дымок над аилом : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; авториз. пер. с кирг. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 71 с.
433319
  Хоменко П.Г. Дымок от папиросы... / П.Г. Хоменко. – М., 1972. – 62с.
433320
  Исакина Юлия Дымок отечества нам сладок и... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 28-33 : фото
433321
  Левин И.М. Дымососы и вентиляторы мощных электростанций. / И.М. Левин, И.А. Боткачик. – М.-Л., 1962. – 184с.
433322
  Кулагин Ю.З. Дымоустойчивость древесных растений и проблема озеленения и лесовосстановления в промышленных районах Прудуралья и Южного Урала : Автореф... д-ра биол.наук: / Кулагин Ю.З.; АН СССР. Ботанический ин-т. – Л., 1964. – 32л.
433323
   Дымоустойчивость растений и дымоустойчивые ассортименты. – Горький; Москва, 1950. – 304с.
433324
  Бондарин С.А. Дындып из долины Дургун-Хоток / С.А. Бондарин. – М, 1937. – 87с.
433325
  Эткинд А. Дыра в картине мира: почему колониальные авторы писали о России, а постколониальные нет // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2011. – № 1. – С. 99-116. – ISBN 978-5-89423-110-5
433326
  Конвицкий Т. Дыра в небе : [повесть о судьбе деревенского подростка] ; пер. с пол. / Тадеуш Конвицкий ; [Пер. и пред. М. Игнатова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 350 с. : ил.
433327
  Жаков Л. Дырка в обоях // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 94-110. – ISSN 1728-8568
433328
  Рыленков Н.И. Дыхание / Н.И. Рыленков. – Москва, 1938. – 84с.
433329
  Лозовой Б.А. Дыхание : стихи / Б.А. Лозовой. – Магадан, 1962. – 40 с.
433330
  Голованивский С.Е. Дыхание / С.Е. Голованивский. – Москва, 1962. – 124с.
433331
  Цагараев Г. Дыхание : стихи / Г. Цагараев; переводы. – Орджоникидзе : Сев.- Осет. кн. изд-во, 1963. – 51 с.
433332
  Сиротин Б.З. Дыхание / Б.З. Сиротин. – М, 1965. – 118с.
433333
  Хрилев Л.С. Дыхание / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1967. – 127с.
433334
  Дагуров В.Г. Дыхание / В.Г. Дагуров. – Свердловск, 1969. – 76с.
433335
  Наджми Н. Дыхание : лирика / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1976. – 191 с.
433336
  Козлович А.Н. Дыхание / А.Н. Козлович. – Минск, 1977. – 192с.
433337
  Евса И.А. Дыхание / И.А. Евса. – Харьков, 1978. – 40с.
433338
  Румянцев А.Г. Дыхание Байкала / А.Г. Румянцев. – М., 1968. – 78с.
433339
  Николаев В.А. Дыхание берегов / В.А. Николаев. – Горький, 1977. – 206с.
433340
  Давыдов И.В. Дыхание бессмертия / И.В. Давыдов. – М, 1979. – 256с.
433341
  Вербер Б. Дыхание богов = Le souffle des dieux / Бернард Вербер ; [ пер с фр. М.Рожновой ]. – Москва : ГЕЛЕОС, 2008. – 624 с. – На обл. загл. парал. на англ. и рус. языке. – ISBN 978-5-8189-0977-6
433342
  Лукьянова А Е. Дыхание в хореографии / А Е. Лукьянова, . – Москва, 1979. – 184 с.
433343
  Кравченко В. Дыхание века / В. Кравченко. – Одесса, 1963. – 120с.
433344
  Зуннунова С. Дыхание века : стихи / С. Зуннунова; пер. с узб. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
433345
  Щипахина Л.В. Дыхание века / Л.В. Щипахина. – М., 1985. – 110с.
433346
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1975. – 344с.
433347
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Москва, 1976. – 50-95с.
433348
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – М, 1977. – 269с.
433349
  Елькин А.А. Дыхание весны / А.А. Елькин. – Тула, 1982. – 95с.
433350
   Дыхание Волги. – Ярославль, 1983. – 320с.
433351
  Дейч А.И. Дыхание времени / А.И. Дейч. – Москва : Советский писатель, 1974. – 438с.
433352
  Колупаев Б.И. Дыхание гидробионтов в норме и патологии / Б.И. Колупаев. – Казань : Казанский университет, 1989. – 188 с. : табл. – ISBN 5-7464-0195-1
433353
  Фатуев Р.М. Дыхание гор / Р.М. Фатуев. – М., 1966. – 48с.
433354
  Фатуев Р. Дыхание гор / Р. Фатуев. – М., 1969. – 304с.
433355
  Авакян А.Х. Дыхание гор : стихи : пер. с арм. / Аревшат Авакян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с. : ил.
433356
  Дубровин Б.С. Дыхание границы / Б.С. Дубровин. – Ашхабад, 1962. – 128с.
433357
  Мележ И. Дыхание грозы / Иван Мележ ;. – Москва
10. – 1969. – 96 с.
433358
  Мележ И. Дыхание грозы ; Метели,декабрь : романы / И. Мележ; Иван Мелех ;. – Москва : Художественная литература, 1980. – 733 с.
433359
  Гагиев Б.В. Дыхание дождя : стихотворения и поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. О.Щестинского. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
433360
  Касьянов Н.У. Дыхание жизни / Н.У. Касьянов. – Тюмень, 1962. – 48с.
433361
  Теракопян Л.А. Дыхание жизни / Л.А. Теракопян. – М., 1971. – 352с.
433362
  Апродов В.А. Дыхание земли : Вулканы и землетрясения / В.А. Апродов. – Москва : Географизд, 1963. – 112 с., [1] л. карт. : ил., карт. – (Рассказы о природе)
433363
  Кежун Б.А. Дыхание земли / Б.А. Кежун. – Л, 1977. – 127с.
433364
  Шамшаров Ю. Дыхание земли / Ю. Шамшаров. – Ташкент, 1984. – 398с.
433365
   Дыхание земли. – Алма-Ата, 1989. – 228с.
433366
   Дыхание земли родимой. – Кемерово, 1979. – 286с.
433367
  Чугунов Ю.Д. Дыхание земноводных / Ю.Д. Чугунов, К.А. Киспоев. – Новосибирск, 1973. – 50с.
433368
  Эдидович М.Д. Дыхание зимы: стихи. / М.Д. Эдидович. – Магадан, 1981. – 71с.
433369
  Гордон Л.Х. Дыхание и водно-солевой обмен растительных тканей / Л.Х. Гордон. – М, 1976. – 119с.
433370
  Долинин В.А. Дыхание и газообмен рыб при различных условиях среды и двигательной активности : Автореф... канд. биол.наук: / Долинин В.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физиологии. – Новосибирск, 1971. – 25л.
433371
  Рубин Б.А. Дыхание и его роль в жизни растений / Б.А. Рубин. – Москва, 1953. – 48с.
433372
  Колчинская А.З. и др. Дыхание и кислородные режимы организма дельфиов / Колчинская А.З., Маньковская И.Н..Мисюра А.Г. – Киев : Наукова думка, 1980. – 332с.
433373
  Тельпугов В.П. Дыхание костра : повести и рассказі / В.П. Тельпугов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368с.
433374
  Паттерсон Д.Л. Дыхание лиственницы / Д.Л. Паттерсон. – Л., 1985. – 191с.
433375
  Кожанчиков И.В. Дыхание насекомых при температуре ниже 0 / И.В. Кожанчиков, 1935. – 369-372с.
433376
  Ткачев М. Дыхание огня : роман, рассказы / МиколаТкачев; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая літаратура, 1983. – 511 с.
433377
  Ахматова А.А. Дыхание песни / А.А. Ахматова. – Москва, 1988. – 317с.
433378
  Буламбаев Ж.А. Дыхание планеты. / Ж.А. Буламбаев. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
433379
  Журов К.Д. Дыхание по Бутейко / К.Д. Журов. – К., 1991. – 15с.
433380
  Машин В.И. Дыхание полюса. / В.И. Машин. – Омск, 1962. – 45с.
433381
  Ростокин В.А. Дыхание поля / В.А. Ростокин. – Волгоград, 1979. – 47с.
433382
  Пантелеев А.Н. Дыхание прорастающих семян и превращение углеводов и белков. : Автореф... канд. биол.наук: / Пантелеев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
433383
  Преловский А.В. Дыхание простора. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 111с.
433384
  Иванов В. Дыхание пустыни / В. Иванов. – Ленинград, 1927. – 170с.
433385
  Казиев Ш.Р. Дыхание расствета / Ш.Р. Казиев. – М., 1982. – 64с.
433386
  Алексева Л.Н. Дыхание расстений юго-западного Кызылкума : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Л. Н.; АН УзССР, объед. уч. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.- технол. и биол. наук. – Ташкент, 1968. – 34л.
433387
  Туркова Н.С. Дыхание растений / Н.С. Туркова. – Москва, 1963. – 291с.
433388
  Джеймс В.О. Дыхание растений. / В.О. Джеймс. – М, 1956. – 439с.
433389
  Куликов П.А. Дыхание Родины / П.А. Куликов. – Уфа, 1949. – 96с.
433390
  Демьянов А.И. Дыхание сердца / А.И. Демьянов. – Ижевск, 1978. – 104с.
433391
  Исаков Д. Дыхание Смольного / Д. Исаков. – Москва : Изд-во газеты "Красная звезда", 1965. – 32 с.
433392
  Джамбинова Р.А. Дыхание современности. / Р.А. Джамбинова. – Элиста, 1982. – 112с.
433393
  Евгеньева Л.Я. Дыхание спортсмена / Л.Я. Евгеньева. – К., 1974. – 103с.
433394
  Виленкина М.Н. Дыхание тканей некоторых морских беспозвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Виленкина М.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 17л.
433395
  Герела Н.Ф. Дыхание, движение. самомассаж / Н.Ф. Герела. – Л, 1991. – 27с.
433396
  Павловская Н.Е. Дыхание, множественные формы и активность оксидоредукта хлопчатника : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Павловская Н.Е.; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Паладина. – Киев, 1987. – 39 с.
433397
  Кисляков Ю.Я. Дыхание,динамика газов и работоспособность при гипербарии / Ю.Я. Кисляков, И.С. Бреслав. – Л, 1988. – 237с.
433398
  Гончаров Ю.Д. Дыханье павших / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1980. – 480с.
433399
  Кашпуров И.В. Дыханье степи. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1956. – 78с.
433400
  Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика / В.Д. Овсянников. – М, 1986. – 60с.
433401
  Родова Н. а. Дыхательная система Rhodopseudomonas palustris : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Родова Н. а.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1974. – 25л.
433402
  Кожокару Н.Л. Дыхательная система дрожжей при различных условиях их культивирования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Кожокару Н.Л.; АН СССР. – М, 1980. – 23л.
433403
  Иржак Л.И. Дыхательная функция крови в индивидуальныом развитии млекопимающих / Л.И. Иржак. – Москва-Л, 1964. – 184с.
433404
  Сухомлинов Б.Ф. Дыхательная функция крови собак после удаления различных отделов желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Сухомлинов Б.Ф.; Львов. науч.-исслед. ин-т переливания крови и неотложной хирургии. – Львов, 1950. – 15 с.
433405
   Дыхательные белки некоторых групп современных животных. – М, 1979. – 162с.
433406
  Бирюкова З.И. Дыхательные и двигательные условные рефлексы здорового взрослого человека. : Автореф... Доктора мед.наук: / Бирюкова З.И.; Акад.наук СССР. – Л, 1961. – 38л. – Бібліогр.:с.36-37
433407
  Погребкова А.В. Дыхательные интеро- и экстероцептивные условные рефлексы и их взаимодействие : Автореф... кандид. биологич.наук: / Погребкова А.В.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им.И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 14 с.
433408
  Гельман Н.С. Дыхательный аппарат бактерий / Н.С. Гельман, М.А. Лукоянова, Д.Н. Островский. – Москва : Наука, 1966. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: Літ.: с. 180-199
433409
  Наумов А.В. Дыхательный газообмен и продуктивность степных фитоценозов / А.В. Наумов; АН СССР, Сибирск.отд., Ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск : Наука, 1988. – 93с.
433410
  Куперман И.А. Дыхательный газообмен как элемент продукционного процесса растений / И.А. Куперман, Е.В. Хитрово; Отв.ред.О,А,Семихатова. – Новосибирск, 1977. – 183с.
433411
  Ибрагим Буаро Дыхательный метаболизм прорастающих зерновок кукурузы. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Ибрагим Буаро; ЛГУ. – Л., 1977. – 19л.
433412
  Рыжков Л.П. Дыхательный обмен у личинок и мальков севанской форели. : Автореф... канд. биол.наук: / Рыжков Л.П.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 22л.
433413
  Коптева Л.А. Дыхательный фермент - угольная ангидраза крови при дыхательной недостаточности, вызаванной патологическим процессом. (Туберкулез легких) : Автореф... канд. биол.наук: / Коптева Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1953. – 11 с.
433414
   Дыхательный центр. – М, 1975. – 184с.
433415
   Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Минск, 1963. – 969, [2] с.
433416
  Юрчанка Г. Дыялектны слоунік. / Г. Юрчанка. – Мінськ, 1966. – 228с.
433417
   Дыялеталагічны атлас белаускай мовы. – Мінськ, 1963. – 338с.
433418
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.)


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
433419
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.). - Конволют. - Перепл. з Унія і Петpо Могила Київський митpополіт Івана Левіцького


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
433420
  Ступников И. Дэвид Гаррик / И. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1969. – 230 с.
433421
  Минц Н.В. Дэвид Гаррик и театр его времени. / Н.В. Минц. – М., 1977. – 127с.
433422
  Добрынин Сергей Дэвид Гросс: "Физики имеют право на высокомерие" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 152-157 : фото
433423
  Шведков Ю.А. Дэвид и Джон-IV Рокфеллеры, их семейство // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-35
433424
  Полегаев В. Дэвид Тримбл // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Д.Тримбл-лидер ведущей в Ольстере протестантской Юнионистской партии.]
433425
  Трауберг Л.З. Дэвид Уорк Гриффит / Л.З. Трауберг. – М., 1981. – 209с.
433426
  Сухов Д.Б. Дэвид Чалмерс и аргументы против физикализма . Статья 1: Супервентность // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 201-211. – ISSN 2076-7382
433427
  Маркова Л.А. Дэвид Юм: от ощущений к идеям и никак не наоборот // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 102-114. – ISSN 0236-2007
433428
   Дэвэлчэн - первочеловек Среднего мира. – Красноярск, 1991. – 80с.
433429
  Эбэрхардт Петр Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі: 1898-1989 / Эбэрхардт Петр; Пер. з польськай У.Люкевіча. – Менск : Белорусский фонд Сороса, 1997. – 282с. – (Адкрытае грамадства). – ISBN 985-6022-17-7
433430
  Василенко А.Б. Дэмоэкосистема в формировании световой среды в архитектуре современного жилища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 20-27. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
433431
  Ховард Ж. Дэмьен / Жозеф Ховард ; пер. с англ. М. Яковлевой, В. Волостниковой // Омен / [отв. за вып. Лаврентьев Б.Н.]. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – С. 135-266. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
433432
  Барач Д. Дэн Сяопин / Д. Барач. – М, 1989. – 259с.
433433
  Кива А.В. Дэн Сяопин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 19-36. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности китайского политика и реформатора Дэна Сяопина.
433434
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа / С.М. Третьяков. – М., 1935. – 456с.
433435
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа / С.М. Третьяков. – М., 1962. – 765с.
433436
  Барнетт Д. Дэниел и ангел // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 239-358. – (Откровение ; Вып. 27)
433437
  Финкель Майкл Дэниел Киш: Бэтмен. Человек - летучая мышь / Финкель Майкл, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 90-91 : фото
433438
  Юзьків Г. Дюбовна лірика в ранній поезії М. Вінграновського
433439
  Короткий В.А. Дюбуа-Реймон Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 262. – ISBN 966-06-0393-2
433440
  Иванов Р.Ф. Дюбуа / Р.Ф. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей)
433441
   Дюженко Юрий Федодрович. Выставка произведений. – М, 1985. – 9с.
433442
  Бахревский В.А. Дюжина / В.А. Бахревский. – М, 1969. – 272с.
433443
  Будько Євген Дюжина вітань "Україні" : Мандрівний ряд / Будько Євген, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 116-117
433444
  Фейнман Р. Дюжина лекций : шесть попроще и шесть посложнее / Р. Фейнман; Пер. с англ. Е.В. Фалева, В.А. Носенко. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 318с. – ISBN 5-94774-337-Х
433445
  Андерсен Г.К. Дюймовочка : казки : для дошк. віку / Г.К. Андерсен. – Київ : Веселка, 1979. – 38 с. : іл.
433446
  Андерсен Ханс Кристиан Дюймовочка : сказка : для дошкол. возраста / Г.-Х. Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1980. – 32 с.
433447
  Мосс Б. Дюк Эллингтон: герцог и его женщины // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 196-213. – ISSN 1726-6084
433448
  Мочанов Ю.А. Дюктайская бифасиальная традиция палеолита Северной Азии = Dyuktai bifacial tradition of North Asia palaeolith : (история ее выделения и изучения) / Ю.А. Мочанов ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Центр арктической археологии и палеоэкологии человека. – Якутск : [б. и.], 2007. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-196. – ISBN 978-5-8125-1030-5
433449
  Рачков В.П. Дюмон Ф. Идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 154-168. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
433450
  Артемов Станислав Дюна - фотомодель // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 168 : фото
433451
  Херберт Ф. Дюна = Dune : фантастический роман / Фрэнк Херберт ; пер. с англ. – Москва : МОМ, 1992. – 608 с. – (Имперская серия). – ISBN 5-85374-190-Х
433452
  Дубіс Л. Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія / Л. Дубіс, Т. Петрушко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 60-67. – ISSN 0868-6939


  На підставі проведених досліджень Бродівської алювіально-водно-льодовикової рівнини проаналізовано особливості поширення та морфологія реліктових дюн. Виокремлено два головні пасма їхнього поширення - північне (на схід від сіл Станіславчик і ...
433453
  Беляшевский Н.Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р.Западного Буга / Н. Беляшевский. – Москва : Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1901. – 41 с. – Отд.оттиск из: "Труды XI Археологического съезда в Киеве", т. 1
433454
  Клюкин А.А. Дюны Крыма : палеогеографические и геоморфологические исследования / А.А. Клюкин, В.В. Корженевский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 103-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
433455
  Ваулина В.Д. Дюны Курской косы : иллюстрированный очерк об уникальной достопримечательности природы Калининградского края / В.Д. Ваулина. – Калининград, 1981. – 48с. : фото
433456
  Константинов О.К. Дюпоны без маски / О. Константинов. – Москва : Политиздат, 1974. – 61, [2] с.
433457
  Успенский Л.В. Дюр дэгкичил. Эда севернгили полюстули дэгивкэ бичэн. / Л.В. Успенский. – Л., 1939. – 26с.
433458
  Бойко В. Дюранті сучасності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 6


  У нас ще є можливості, щоб через громадськість вплинути на депутатів бундестагу в питанні Голодомору-геноциду.
433459
  Марочко В. Дюранті Уолтер // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 128-129. – ISBN 978-617-642-388-1


  Волтер Дюранті - англо-американський журналіст, який впродовж 14 років (1922-1936) очолював московське бюро газети "Нью-Йорк Таймс", взяв у 1929 ексклюзивне інтерв"ю у Йосипа Сталіна, у 1932 за серію репортажів з СРСР здобув престижну Пулітцерівську ...
433460
  Либман М.Я. Дюрер / М.Я. Либман. – М., 1957. – 48с.
433461
  Зарницкий С.В. Дюрер : Жизнеописание Альбрехта Дюрера, нюрнбергского мастера, повествование о врмени, в котором он жил и людях, которые его окружали, о его многотрудных поисках красоты, горестях и радостях... / С.В. Зарницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352 с. : илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1933 М.Горьким ; Вып.7 (647))
433462
  Решетник М.Д. Дюрінг (During) Євген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 590-592. – ISBN 966-316-069-1
433463
  Шпіро Д. Дюрка // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 169-164. – ISSN 0320 - 8370
433464
  Ручка А. Дюркгайм Еміль // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 131-134. – ISBN 978-966-418-286-4
433465
  Трубенко А.І. Дюркгейм (Durkheim) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 592-594. – ISBN 966-316-069-1
433466
  Павлюк Х. Дюссельдорф як парадигма мультикультурного співіснування у романі Мартіна Вальзера "Біографія кохання" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 164-174. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
433467
   Дюфрен (Dufrenne) Мікель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 749. – ISBN 966-316-069-1
433468
  Аржентинский И. Дяволиите на дявола : невероятные приключения : роман-сатира / Иван Аржентинский. – София : Български писател, 1990. – 420 с.
433469
  Короткова Зинаида Дягилев снова в России // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 1


  Во всем мире широко отмечают 100-летие Русских сезонов, организованных Сергеем Павловичем Дягилевым (1872-1929)
433470
  Шарыгина И.С. Дягиль аптечный, душица обыкновенная, иссоп лекарственный, их биология и эфирномасличность под Ленинградом. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шарыгина И.С.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 18л.
433471
  Авижюс Й.К. Дягимай : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 571 с. – (ЛП. Литовская проза)
433472
  Авижюс Й.К. Дягимай : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича ; [худож. В. Сорокин]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 469, [2] с. : ил.
433473
  Положій Є.В. Дядечко на ім"я Бог / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2008. – 347с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4494-2
433474
  Аньї Ван Дядечкова історія : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 3-55. – ISSN 0320 - 8370
433475
  Аньї Ван Дядечкова історія : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 84-135. – ISSN 0320 - 8370
433476
  Вайжгантас Ю. Дяди и тётки / Ю. Вайжгантас. – Вильнюс, 1968. – 100с.
433477
  Стрельський Г.В. Дядиченко Вадим Архипович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 200. – ISBN 96966-8060-04-0
433478
   Дядюченко Валерий Николаевич (1947-2016гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 119-120 : фото. – ISSN 0130-2906
433479
  Орловский К.Ф. Дядюшка Михаил Петрович / К.Ф. Орловский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутренних дел, 1891. – [2], 355 с.
433480
  Пезешк-зод И. Дядюшка Наполеон. / И. Пезешк-зод. – М, 1981. – 464с.
433481
  Пезешк-зод И. Дядюшка Наполеон. / И. Пезешк-зод. – М, 1990. – 479с.
433482
  Аррайс А. Дядюшка Ягуар и дядюшка Кролик : сатирич. сказки : пер. с испан. / Аррайсс А. ; предисл. В. Крыловой ; ил.: Ю. Красный. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 175 с. : ил.
433483
  Аррайс А. Дядюшка Ягуар и дядюшка Кролик : сатир. сказки : пер. с исп. / Антонио Аррайс ; предисл. Д. Николаева ; худож. Ф. Терлецкий, Ю. Владимиров. – Москва : Художественная литература, 1977. – 173 с. : ил.
433484
  Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон / Ф.М. Достоевский. – Л, 1982. – 443с.
433485
  Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон / Ф.М. Достоевский. – Горький, 1986. – 283с.
433486
  Паронян А. Дядя Багдасар : пьеса в 3-х д. / А. Паронян; пер. с арм. – Москва; Ленинград : Искусство, 1940. – 107 с.
433487
   Дядя Ваня. – Л., 1947. – 40с.
433488
  Чехов А.П. Дядя Ваня. / А.П. Чехов. – МоскваЛ., 1939. – 87с.
433489
  Чехов А.П. Дядя Ваня. / А.П. Чехов. – К, 1954. – 72с.
433490
  Чехов А.П. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – Вологда, 1973. – 176с.
433491
   Дядя Володя с нашего двора. – М., 1962. – 106-255с.
433492
  Давыдычев Л.И. Дядя Коля - поп Попов - жить не может без футбола / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1980. – 199с.
433493
  Колотилов Н.Ф. Дядя Корней Поликарпыч / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1957. – 20с.
433494
  Иванов В В. Дядя Костя / В В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1945. – 63с.
433495
  Астафьев В. Дядя Кузя, куры, лиса и кот / В. Астафьев. – Пермь, 1957. – 32с.
433496
  Агырбичану Ион Дядя Пэтруц / Агырбичану И. – Бухарест, 1968. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 12 - 1968)
433497
  Гилб Д. Дядя Рок : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 5 : Все счастливые семьи ... – С. 62-69. – ISSN 0130-6545
433498
  Ле Фаню Дядя Сайлас : отрывки из романа // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 80-90. – ISSN 0132-2036
433499
   Дядя Степа - Михалков. – М. : Детская литература, 1974. – 113 с.
433500
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – Москва, 1982. – 37с.
433501
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М., 1984. – 79с.
433502
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М., 1984. – 24с.
433503
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – Москва, 1989. – 77с.
433504
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Киев, 1987. – 92с.
433505
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Москва, 1990. – 174с.
433506
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Владивосток, 1991. – 79с.
433507
   Дядя Фил и телевизор. – М., 1974. – 247с.
433508
  Андрусяк І. Дядько Барбатко сміється : три дні казки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.4-21.
433509
  Доде А. Дядькова коза : оповідання / А.Доде ; перекл. з франц. С. Русова // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 15 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
433510
  Гурняк О.Г. Дякі аспекти міжнародно-правової оцінки діяльності комуністичного тоталітарного режиму та відновлення історичної пам"яті в Україні на державному рівні // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 13. – С. 5-11
433511
   Дякуємо за безхмарне небо // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На економічному факультеті відбулася святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячена Дню Великої Перемоги.
433512
   Дякуємо за співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Редакція газети "Київський університет" висловлює подяку своїм авторам за співпрацю: Анісімову І.О. (деканові радіофіз ф-ту, проф.), Базилевичу В.Д. (деканові економ.ф-ту, проф.), Бігун Е.В. (ст. лаб. каф. фіз. виховання), Гнатенко В.І. (зав. ...
433513
  Педак В. Дякуємо і мертвим, і живим : документальний нарис / Віктор Педак. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 274с. – ISBN 978-966-511-328-3
433514
   Дякуємо Сталіну : коломийки. – Ужгород, 1951. – 55 с.
433515
  Надтока О. Дякую всім за небайдужість // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 3


  Автор статті, доцент історичного факультету, учасник бойових дій на Сході України дякує всім за допомогу воякам АТО.
433516
  Гнатюк Н.Ю. Дякую долі : лірика / Н.Ю. Гнатюк. – Одеса : Маяк, 1982. – 80 с.
433517
  Лепехіна З. Дякую і лю! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 30
433518
  Куценко Г.П. Дякую тюрмі : Спогади і документи / Г.П. Куценко. – Київ : Просвіта, 1998. – 136 с. – ISBN 5-88500-073-5
433519
  Тимофеева Ф.М. Дятельность Горно-Алтайской партийной органзиации по осуществлению культурного строительства в области (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тимофеева Ф. М.; Том.ГУ. – Томск, 1966. – 23л.
433520
  Акимжанов М.А. Дятельность Коммунистической партии Казахстана по дальнейшему развитию народного образования в послевоенный период (1946-1956 гг.) : Автореф... канд. истнаук: 570 / Акимжанов М.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
433521
  Якименко А.И. Дятельность КПСС по воспитанию воинов Вооруженных Сил в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма -- (1959-1965 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Якименко А.И.; КГУ. Каф-ра истории КПСС. – Киев, 1973. – 200,9л. – Бібліогр.:л.1-9
433522
  Окунь Г.Б. Дятельность М. Горького по переводам, изданию и пропаганде западноевропейской литературы в России : Автореф... канд. филол.наук: / Окунь Г. Б.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 18л.
433523
  Ахмедов Х. Дятельность партийных организаций по обобщению и внедрению передового опыта в хлоповодстве (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Х.; МПШ и АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 16л.
433524
  Нещеретный П.И. Дятельность первичных партийных организаций промышленных предприятий Западной Сибири в условиях осуществления хозяйственной реформы : Автореф... канд. ист.наук: / Нещеретный П. И.; ВПШ при ЦК КПС, Каф. парт. строит. – М., 1971. – 26л.
433525
   Дятловы горы. – Горький, 1971. – 256с.
433526
  Митяй Иван Сергеевич Дятловые Приднепровской лесостепи : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Митяй Иван Сергеевич; Ин-т зоологии. – К., 1985. – 26л.
433527
   Дятьковский хрусталь. – М., 1980. – 127с.
433528
   Дяченко Вадим Євгенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 262. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
433529
   Дяченко Микита Андрійович (1809-1877) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 395. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
433530
   Дяченко Світлана Адамівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 241-242 : фото
433531
  Могильний Л.П. Дячук Леонтій Володимирович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С.42 : фото
433532
  Бессонов Б.Н. Дьердь Лукач / Б.Н. Бессонов, И.С. Нарский. – М., 1989. – 173с.
433533
  Тесленко О.К. Дьондюранг : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1987. – 246 с.
433534
  Гуцаленко Л.В. Дью ділідженс - гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 20-31. – ISSN 2411-4413
433535
   Дьюі (Dewey) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 747-749. – ISBN 966-316-069-1
433536
  Саувапонг С. Дьявол / С. Саувапонг. – М., 1966. – 174с.
433537
  Нейман А. Дьявол / А. Нейман. – К., 1993. – 299с.
433538
  Матушевский И. Дьявол в поэзии : История и психология фигур, олицетворяющих зло в изящной словесности всех народов и веков : Этюд по сравнит. истории литературы Игнация Матушевского / Пер. со 2 доп. и перераб. изд. М.В. Лаврова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – 283 с.
433539
  Миллер Г. Дьявол в раю. Тропик рака: Романы. / Г. Миллер. – Санкт-Петербург, 1995. – 347с.
433540
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – М, 1955. – 252с.
433541
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 367 с.
433542
  Значков Борис Дьявол во плоти : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 98-105
433543
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим : Роман / Пер. с португальского А.Богдановского; Пауло Коэльо. – Киев, Москва : София, Гелиос, 2002. – 256с. – ISBN 5-344-00246-7
433544
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим / Пауло Коэльо ; [ пер. с португальского А. Богдановского ]. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-17-050981-2
433545
  Никол А. Дьявол на мосту Йолэхан / А. Никол. – М, 1970. – 45с.
433546
   Дьявол на рандеву : повесть, роман : [ пер. с англ. ]. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1992. – 432 с. – Дэмьен/ Жозеф Ховард. Тайна "Утеса"/ Дороти Мэкардл. – ISBN 5-7509-0399-0
433547
  Вайсбергер Л. Дьявол носит Prada / Лорен Вайсбергер ; [пер. с англ. М.Д. Малкова, Т.Н. Шабаевой]. – Москва : АСТ: Матадор, 2006. – 422, [1] с. – В вып. дан. загл.: Дьявол носит "Праду". – ISBN 5-17-026942-0
433548
  Краснокутская О. Дьявол роется в деталях // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Действующее законодательство в вопросах раскрытия структуры собственности медиа содержит несогласованности и нуждается в детализации и установлении ответственности.
433549
  Медведев Г.У. Дьявол цивилизации / Г.У. Медведев. – М, 1992. – 252с.
433550
  Бессонов Н. Дьявол, ведьма и судья // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 14-29. – ISSN 1812-867Х
433551
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 270с.
433552
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Кишинев, 1989. – 608с.
433553
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Архангельск, 1989. – 607 с.
433554
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 270с.
433555
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 368с.
433556
  Булгаков М.А. Дьяволиада и другие невероятные истории / М.А. Булгаков. – Красноярск, 1989. – 510с.
433557
  Мэррит А. Дьявольские куклы мадам Мэндилип / А. Мэррит. – Кишинев, 1990. – 127с.
433558
  Родионов С.В. Дьявольское биополе / С.В. Родионов. – М., 1991. – 303с.
433559
  Белый А.Н. Дьявольщина : Карманный детектив / А.Н. Белый. – Николаев : Степь-инфо, 2003. – 198с. – ISBN 966-96244-5-2
433560
  Кирюхин А.В. Дьяк Разрядного приказа : докум. повествование о жизни и деяниях первого рус. воен. инженера дьяка И. Выродкова / А.В. Кирюхин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 235 с.
433561
  Веселовский С.Б. Дьяки и подъячие 15-17 вв. / С.Б. Веселовский. – Москва, 1975. – 607с.
433562
  Савва В.И. Дьяки и подьячии Посольского приказа в XVI веке : справочник : в 2 вып. / сост. В. И. Савва ; Ин-т истории СССР АН СССР. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Вып. 2. – 1983. – 422 с.
433563
   Дьяковская культура. – М, 1974. – 283с.
433564
  Чудецкий А.Н. Дьяконовская поляна: воплощение религиозных поисков северорусского человека // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 189-190
433565
   Дьяченко П.Д.. – М, 1982. – 72с.
433566
   Е-40: транспортна панацея чи новий Чорнобиль? // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 9 : фото
433567
  Федченко Ю. е-Government в Україні: слабкі місця // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 13
433568
  Андреев А.А. Е-learning : некоторые направления и особенности применения / А.А. Андреев, В.А. Леднев, Т.А. Семкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 88-92. – ISSN 0869-3617
433569
  Заболоцький А.Ю. Е-learning в умовах компетентнісного підходу у ВНЗ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 111-116. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
433570
  Евтуш О.А. Е-learning и образование: новое качество или новые болезни? // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 31-39. – ISSN 1811-0916


  E-learning несет в себе не только позитивные возможности, но и мало учитываемые опасные негативные тенденции в системе образования. Они проявляют себя в условиях потребительства (консюмеризма) и влияния масс-медиа. Проблематизируется качество ...
433571
   Е-Ticketing Robot оправдывает ожидания // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8-9 [прилож.] : фото
433572
   Е-будущее и информационное право / В.М. Брыжко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орєхов, О.М. Гальченко. – Київ, 2002. – 264с. – ISBN 966-7236-01-3
433573
  Шаповалова Олена Е - віза поширюється на громадян КНР // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
433574
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та полеміка навколо єдності на теренах СРСР // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
433575
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та Т. Рискулов: дискусія про революційну діяльність у внутрішній Монголії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 107- 119. – ISSN 1682-671Х
433576
  Бобіна О.В. Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 4-7. – ISSN 2076-1554
433577
  Крушинський В.Ю. Е. Блер і проблема мирного врегулювання в Північній Ірландії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – C. 4-15. – ISSN 2308-6912


  Конфлікт у Північній Ірландії є одним з найбільш довготривалих у європейській історії. Впродовж XX століття обидві сторони конфлікту, зацікавлені міжнародні інституції неодноразово намагалися знайти механізми його врегулювання. Прихід до влади у ...
433578
  Скибо Д.К. Е. Блер про моральне зобов"язання міркувати правильно // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 149-151
433579
  Розова Л.К. Е. В. Юрин / Л.К. Розова. – М, 1982. – 118с.
433580
  Павловский Б.В. Е. Гудин / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1974. – 30с.
433581
  Гайдич Н.М. Е. Гуссерль: співвідношення логіки і математики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 18-19
433582
  Денисенко Н.Н. Е. Д. Кускова в Российском общественно движении 90-е годы XIX ст -- 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денисенко Н. Н.; МО Украины, КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
433583
  Филонович И.Н. Е. И. Зверьков / И.Н. Филонович. – Ленинград, 1978. – 175с.
433584
  Молдохматова А.А. Е. Кузовкин / А.А. Молдохматова. – Фрунзе, 1982. – 78с.
433585
  Малярчук Є. Е. Левінас: урок буття "для іншого" // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 229-236. – ISBN 978-966-02-6741-1
433586
  Гребенников Р.В. Е. М. Ярославський как воинстующий марксист-атеист : Автореф... канд. филос.наук: / Гребенников Р. В.; БГУ,Каф. ист. филос., логики и науч. атеизма. – Минск, 1966. – 22л.
433587
   Е. Матвеев. – Москва, 1965. – 14 с.
433588
   Е. Матвеев. – Москва, 1973. – 18 с.
433589
   Е. Обозрение электронного бизнеса : спец. выпуск. – Київ
№ 6 : Mobile. – 2001
433590
   Е. Обозрение электронного бизнеса. – Київ
№ 7. – 2001
433591
   Е. П.Коровин. – Ташкент, 1972. – 64с.
433592
   Е. Поливанов. За марксистское языкознание // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 225-227
433593
  Колобков В.В. Е. Росс та його психологічна теорія розвитку // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 111-121. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
433594
  Воронов Г.И. Е. С. Федоров / Г.И. Воронов, Г.М. Каета. – Свердловск, 1983. – 128 с.
433595
  Лихачева О. Е. Хемінгуей і Гр. Тютюнник: проблеми типологій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 83-98
433596
  Гроденский Г.П. Е. Чарушин / Г.П. Гроденский. – Л, 1962. – 47с.
433597
  Мазепа Н.Р. Е.А. Баратынский : Эстетические и литературно-критические взгляды / Н.Р. Мазепа; Отв. ред. А.И. Белецкий. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 92 с.
433598
  Загвозкина В.Г. Е.А. Боратынский и Казань / В.Г. Загвозкина. – Казань, 1985. – 127с.
433599
  Львова Е.П. Е.А. Малеина / Е.П. Львова. – М., 1963. – 116с.
433600
  Толстой Ю.К. Е.А. Суханов как зеркало отечественной цивилистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 4-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
433601
   Е.А.Добрынина. – М, 1986. – 237с.
433602
  Зограф Н.Г. Е.Б. Вахтангов / Н.Г. Зограф. – М, 1947. – 74с.
433603
  Степович А.И. Е.В. Галаган (23 января 1826 г. - 1 ноября 1896 г.) : [почетная попечительница Коллегии Павла Калагана] : [Некролог] / [соч.] А.И. Степовича. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1896. – 26 с.
433604
   Е.В. Кротевич и современное языкознание. – Львів, 1991. – 170с.
433605
  Михальченко С.И. Е.В. Спекторский в эмиграции (1920-1951) / С.И. Михальченко, Е.В. Ткаченко // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-24. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0132-1366
433606
  Ткаченко Е.В. Е.В. Спекторский о русском анархизме // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 37-39. – ISSN 1812-3805
433607
  Куницын А.С. Е.В. Спекторский: личность и творчество // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 200-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
433608
   Е.В. Тарле. – М., 1956. – 3-23с.
433609
  Дулов А.И. Е.В.Дубровская - заслуженный учитель РСФСР / А.И. Дулов. – Иркутск, 1952. – 11-41с.
433610
  Плетнева Г.В. Е.Васильев / Г.В. Плетнева. – М., 1987. – 47с.
433611
  Кельберг А.В. Е.Г. Брусиловский / А.В. Кельберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 72 с.
433612
  Милушев Д. Е.Г. Мартынчик: человек, ученый, педагог // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 27-29. – ISSN 1810-3081
433613
  Баташов Н.С. Е.Г.Кузнецов -- выдающийся мастер XVIII века. / Н.С. Баташов, Е.И. Гагарин. – М., 1953. – 96с.
433614
  Розин С.О. Е.Д. Тиняков / С.О. Розин. – Х, 1950. – 109с.
433615
  Филиппов В.А. Е.Д. Турчанинова / В.А. Филиппов. – М, 1948. – 64с.
433616
  Денисенко Николай Николаевич Е.Д.Кускова в российском общественном движении 90-е годы ХIX в. - 1917 г. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01. / Денисенко Николай Николаевич;. – К., 1992. – 168л. – Бібліогр.:л.159-168
433617
  Победова О.И. Е.Е. Лансере / О.И. Победова. – М, 1961. – 420с.
433618
  Бабенчиков М.В. Е.Е. Лансере. / М.В. Бабенчиков. – М, 1949. – 101с.
433619
  Бабенчиков М.В. Е.Е.Лансере / М.В. Бабенчиков. – М, 1949. – 101с.
433620
  Іванців В.В. Е.Ейхвальд і "Велика Волинь" (до історії фауністичних досліджень України) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.110-115. – ISBN 966-551-070-3
433621
  Морозов П.О. Е.И. Костров, его жизгь и литературная деятельность : С. библиографическими заметками и приложениями П. Морозова. – Воронеж : В тип. Губернского правл., 1876. – 107 с. – Отд. оттиск: Воронежские филологические записки. 1876


  На тит. стр. дарственная надпись: Ивану Андреевичу Наумову от автора СПб. 13 дек.1876
433622
  Буторин Е. Е.И. Куманьков / Е. Буторин. – М., 1964. – с.
433623
  Пожарицкий М.Б. Е.И. Хлебцевич о педагогическом предназначении библиотечных кружков // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 120-124. – ISBN 978-985-7125-33-3
433624
  Равич Л.М. Е.И.Якушкин (1826-1905) / Л.М. Равич. – Л, 1989. – 201с.
433625
  Архипов И. Е.К. Брешко-Брешковская: "бабушка" русской смуты // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 0321-1878


  Екатерирна Константиновна Брешко-Брешковская - деятель русского революционного движения, одна из создателей и лидеров партии эсеров, а также её Боевой организации. Известна как «бабушка русской революции». Энергично поддерживала А. Ф. Керенского и ...
433626
  Завойский В.К. Е.К. Завойский / В.К. Завойский. – Казань, 1980. – 120 с.
433627
  Иваницкая Я.Ю. Е.К. Редин как исследователь сакральных древностей Украины // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 31-35. – ISBN 978-966-651-576-9
433628
  Григорьва А.П. Е.К.Мравина. / А.П. Григорьва. – М, 1970. – 143 с.
433629
  Рудакова Л.Н. Е.Каждан: альбом. / Л.Н. Рудакова. – М., 1989. – 63с.
433630
  Литовченко Елена Е.Ларин: Горный Алтай - серьезная площадка для потенциальных инвесторов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 74-76
433631
  Гончарова Н.Н. Е.М.Корнеев / Н.Н. Гончарова. – М, 1987. – 381с.
433632
  Чеботова Р. Е.М.Сидоркин. / Р. Чеботова. – Фрунзе, 1962. – 7с.
433633
  Скориков А.С. Е.Н. Болохонцев (д.с. 4-го сентября 1909 года) : [Некролог]. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1904. – 12 с. – Без обл. и тит. л. - Экз. деф., отсутств. с. 3-12. - Отд. оттиск: ИГК, 1909, т. 28, № 8, с.1-12


  Болохонцев, Евгений Николаевич (1879-1909)
433634
  Водовозова Е.Н. Е.Н. Водовозова / Е.Н. Водовозова. – Москва
2. – 1987. – 526с.
433635
  Королюк В.Д. Е.Н. Голяховский / В.Д. Королюк. – Москва : Книга, 1971. – 49 с.
433636
  Талызин Ф.Ф. Е.Н. Павловский / Ф.Ф. Талызин. – М, 1981. – 112с.
433637
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
433638
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
433639
   Е.Н. Соколов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 183-186. – ISSN 0042-8841
433640
  Седых О.М. Е.Н. Трубецкой: доминанты сказочных повествований // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 160-169. – ISSN 0236-2007
433641
  Фролова О.А. Е.Н.Водовозова о воспитании детей дошкольного возраста. / О.А. Фролова. – Москва, 1949. – 136 с.
433642
   Е.Н.Медынский (Педагог) : Библиогр. указ. – Москва, 1986. – 48с.
433643
  Климанский Д.В. Е.Н.Трубецкой о естественном праве как правде // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
433644
  Оноприенко В.И. Е.О. Патон / В.И. Оноприенко. – Киев, 1988. – 234 с.
433645
  Селиванова Л.В. Е.П. Гребенка и процесс развития литературы и искусства 30-40 гг.19 столетия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селиванова Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1964. – 22 с.
433646
  Скирда Л.М. Е.П. Плужник : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
433647
  Белькинд Л.Д. Е.П. Тверитинов / Л.Д. Белькинд. – Москва-Ленинград, 1962. – 119 с.
433648
  Сикирич Е. Е.П.Б. Загадка сфинкса : К 175-летию великого мыслителя 19 века // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. Спецвып. / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 9 : "Новый Акрополь": 20 лет философского приключения. Е.П.Б. загадка сфинкса. – С.4-31. – ISSN 1818-2968
433649
  Державин К.Н. Е.П.Корчагина-Александровская / К.Н. Державин. – М.-Л., 1937. – 96с.
433650
  Скирда Л.М. Е.П.Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01,02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
433651
  Кузьміщев О.Г. Е.Р. фон Штерн у вітчизняній історіографії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 121-130. – ISSN 0235-3490


  Подано праці вітчизняних дослідників, присвячені діяльності історика й археолога кінця XIX - початку XX ст. Е.Р. фон Штерна.
433652
   Е.С. Кругликова и ее ученики. – Л, 1985. – 55с.
433653
   Е.С. Хотинский. – Х, 1948. – 32с.
433654
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 284с.
433655
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров великий русский кристаллограф / И.И. Шафрановский. – Москва : Советская наука, 1945. – 91с.
433656
  Байбакова Л.В. Е.Ф. Язьков (1923-2009): творческий путь педагога и ученого // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 202-220. – ISSN 0130-3864
433657
  Салахян А.Н. Е.Чаренц. / А.Н. Салахян. – Ереван, 1956. – 111 с.
433658
  Еременко Г.О. еLIBRARY.RU и РИНЦ в инормационной инфраструктуре российской науки: беседа с гендиректором НЭБ Геннадием Еременко / Г.О. Еременко, К.П. Кокарев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 146-154. – ISSN 0321-2017


  Беседа затрагивает ряд тем, связанных с эволюцией такого социального института, как наука в условиях развивающейся информационной революции. Создание баз данных цитирования и хранилищ полных текстов, а также научных поисковиков постепенно изменяет лицо ...
433659
  Kashirina Ya. Еnergy of inverse spinel crystals with isovalent impurities / Ya. Kashirina, O.S. Muratov, O.S. Roik // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 170
433660
  Rabinovych M. Еnhanced conditionality and monitoring clauses in the EU-Ukraine Association Agreement // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 175-177. – ISBN 978-966-927-199-0
433661
  Patsuriia N. Еssence of insurance activity: economic and legal analysis / N. Patsuriia, V. Reznikova // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – P. 64-71


  Досліджуються актуальні питання економіко-правової сутності страхової діяльності як системоутворювальної категорії страхових правовідносин у сфері господарювання. Місце та види страхової діяльності у системі сучасних економічних відносин. Досліджені ...
433662
  Гончаров В. Еx tunc v. ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 76-85. – ISSN 1026-9932
433663
  Михневич С. ЕАЭС на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 70-76. – ISSN 0131-2227
433664
  Вассерман Я. Ева : роман / Якоб Вассерман ; Пер. с нем. И.Б. И.Б. Мальдештама. – Ленинград : Изд. "Красная газета", 1929. – 390, [1] с. – В конце текста: Продолжением этого романа является роман того же автора "Руфь". Экз. № 94184 дефектный, без тит. л. - описан по ген. кат. РНБ. В кн. отс. с. 15-16, 31-34, 271-272
433665
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – Москва, 1978. – 127с.
433666
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 127с.
433667
  Выдмухова Б. Ева всегда молода; Адам всегда молод / Б. Выдмухова. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 192 с.
433668
  Дамбраускайте Р. Ева Симонайтите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Дамбраускайте Р.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
433669
   Евагелие от Матфея. – М., 1991. – 87с.
433670
  Кліщинський П.В. Евакуації навчальних закладів Правобережної України влітку-восени 1915 р.: планування і проблеми реалізації // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 266-277. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
433671
  Третяк В. Евакуаційні процеси в Україні на початку німецько-радянської війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 150-174. – ISBN 978-617-7158-08-9
433672
  Гула В.Д. Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 121-129. – ISSN 0320-9466
433673
  Чірікалов О.С. Евакуація німецько-румунських військ (сил) із Криму (квітень-травень 1944 року) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 201-218
433674
  Вєтров І. Евакуація об"єктів важкої індустрії України в 1941 році:стратегія, перебіг та перспективні наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 2222-5250
433675
  Зейда Віктор Евакуація при пожежі - запорука збереження життя і здоров"я дітей у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11 : фото
433676
  Капніна Г.І. Евалюаційні методи в навчанні іноземних мов / Г.І. Капніна, І.Б. Коротяева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
433677
  Сачок М.В. Евалюція соціальних програм: основні структурні елементи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена з"ясуванню суті поняття "евалюція соціальних програм" та побутові її структурної моделі.
433678
  Кожевніков О.В. Еван / О.В. Кожевніков. – Х.-К., 1930. – 190с.
433679
   Евангелие (напрестольное) / напечатанное Московским типографщиком Петром Тимофеевым Мстиславцем. – Вильна, 1575. – 396 л. – Чрезвычайно редкое издание.- Описание по Сопикову, ч. 5-я, стр. 102.
433680
   Евангелие [напрестольное]. Евангелион сиречь Благовестие богодухновенных евангелист : За [державы] его Королев.Милости и боголюбиваго его милости господина отца Афанасиа Желиборскаго Еп-а Лвовскаго, Галиц.и Кам.Подол. – В Лвове (Львів)) : В типографии Михаила Слиозки, 1665. – [4], 6, 414 л.
433681
  Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских : C 226 рисунками в тексте и 12 таблицами. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Уделов, 1892. – LXI, 496 с.
433682
  Кардек А. Евангелие в разъяснении спиритизма / А. Кардек. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
433683
   Евангелие для детей = The gospel of John : Уверенность в спасении, надежность и радость спасения; Драгоценная кровь Христова; Призыване имени Господа; Ключ к переживанию Христ-человеческий дух. – Уитнесс Ли. – Анахайм : Живой поток, 1995. – 45 с.
433684
   Евангелие для детей. – Вильнюс : Рома, 1995. – 63 с.
433685
  Поснов М.Э. Евангелие Иисусс Христа и Евангелие Апостолов о христе / М.Э. Поснов. – Киев, 1911. – с. – ISBN 5
433686
  Еськов К.Ю. Евангелие от Афрания : роман / Кирилл Еськов. – Харьков : Фолио, 2003. – 239 с. – (Литература). – ISBN 966-03-1977-0
433687
  Мокрецова И. Евангелие от Васпуракана // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 24-33. – ISSN 1681-7559


  Армянские рукописи - Четвероевангелие 15 в., оформленное в традициях Васпураканской школы
433688
   Евангелие от Иоанна / [Советский фонд милосердия и здоровья]. – Волгоград : Комплекс, 1990. – 61 с. – Миниатюрное издание
433689
  Панас Генрик Евангелие от Иуды: Апокриф / Панас Генрик. – Москва, 1987. – 245с.
433690
  Королев А. Евангелие от Михаила // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-38.


  Киносериал В. Бортко "Мастер и Маргарита"
433691
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 512с.
433692
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1993. – 572с.
433693
  Энтелис Н.Я. Евангелие от Пентагона / Н.Я. Энтелис. – М, 1984. – 77с.
433694
  Гладилин А.Т. Евангелие от Робеспьера : повесть о великом французском революционере / Анатолий Гладилин. – Москва : [Политиздат], 1970. – 317 с., 7 л. ил. – (Пламенные ревоюционеры)
433695
  Адрианова В.П. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе : из филологического семинария проф. В.П. Перетца / В. Адрианова. – Санкт-Петербург : Тип. импер. Акад наук, 1909. – 47 с. – Отд. отт.:Известия Отделения русского яз. и словесности Имп. Акад. наук, т. XIV, кн. 2, 1909, СПб., стр 1—47


  На тит. стр. № 36582 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Андрею МитрофановичуЛабил...на добрую память от автора Киев 5/ XII 09 г
433696
  Бертло Поль. Евангелие часа / Поль Бертло ; пер. с междун. яз. Єсперанто А. Пикильгавский. – Харьков : Тип. Т-ва потреб. обществ Юга России, 1918. – 32 с.
433697
  Кандауров О. Евангелие Эхнатона // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 0130-7045


  За последние два века постепенно восстанавливается память о великом Египетском Пророке, на долгие времена преданном забвению Учителе человечества. Начало этому положено в середине XVIII в., когда в тайных архивах Тибета была обнаружена книга его ...
433698
  Фрадкова В.И. Евангелисты, Израиль и ближневосточная политика США // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 0869-1908
433699
  Ренан Э. Евангелия / Э. Ренан. – Ярославль, 1991. – 312с.
433700
  Жебелев С.А. Евангелия канонические и апокрифические / С.А. Жебелев. – Птгр, 1919. – 126с.
433701
  Новикова-Строганова Евангельская концепция преображения мира и человека в творчестве Н.С. Лескова (повесть "Некрещеный поп") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 58-63. – ISSN 1562-1391


  Своеобразие творчества Н. С. Лескова в свете его религиозно-нравственных убеждений. Жанровые признаки святочной прозы и тема духовного преображения "падшего образа" в повести "Некрещеный поп".
433702
  Шердаков В.Н. Евангельская нравственность и гуманизм / В.Н. Шердаков. – Л, 1967. – 100с.
433703
  Амирханян А.М. Евангельские изречения в романе Л. Толстого "Воскресение" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-41. – ISSN 0130-9730
433704
  Вчерашняя А.В. Евангельские картины в лирике Владимира Набокова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 182-197. – ISBN 966-72-77-79-8
433705
  Робертсон Д. Евангельские мифы / Д. Робертсон. – Москва : Атеист, 1923. – 224 с.
433706
  Четина Е.М. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной культуре. Проблемы интерпретации / Е.М. Четина. – Москва : Флинта, Наука, 1998. – 112с. – ISBN 5-89349-068-1; 5-02-011320-4
433707
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – М., 1957. – 116с.
433708
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – М., 1959. – 120с.
433709
   Евангельские сюжеты в творчестве художника Николая Бурейченко // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 4. – 1-2 с. обкл. – ISSN 0130-7045
433710
  Гагарин Ю.В. Евангельские христиане-бабтисты / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1966. – 80с.
433711
  Ерышев А.А. Евангельские христиане-баптисты (идеология и мораль) / А.А. Ерышев. – К., 1960. – 40с.
433712
   Еванглие. – М., 1991. – 302с.
433713
   Еванглие для детей. – М., 1991. – 93с.
433714
   Еванглие для детей. – Минск, 1992. – 63с.
433715
   Еванглие от Иоанна; Апокалипсис. – Алма-Ата, 1990. – 57с.
433716
   Евангулов Сергей Павлович. Выставка произведений. Москва 1974 г.. – М., 1974. – 16с.
433717
  Попадюк І.В. Евапорити Передкарпаття - ланка єдиної мессінської події Середземномор"я? / І.В. Попадюк, О.В. Самарська, С.Є. Смірнов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
433718
   Евган Евгений Николаевич (1905-1948). – М., 1988. – с.
433719
  Файко А.М. Евгар искатель приключений / А.М. Файко. – М, 1963. – 120с.
433720
  Кристер А. Евген Губер (1849-1923) / А. Кристер. – К, 1924. – 21с.
433721
   Евген Маланюк = Evhen Malaniuk in commemoration of the 15th anniversary of his death : в 15-річчя з дня смерті : [збірка]. – Філядельфія : [б. в.], 1983. – 119 с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 118-119 та в примітках
433722
  Лучнік А.І. Евген Павлович Гребінка / А.І. Лучнік. – Прилуки, 1929. – 8с.
433723
  Проценко О. Евген Пашковський і його проза // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
433724
  Скирда Л.М. Евген Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
433725
  Стеллифероский П.А. Евгений Абрамович Баратынский / П.А. Стеллифероский. – М., 1988. – 208с.
433726
  Кузнецов Б.М. Евгений Алеексеевич Грибов / Б.М. Кузнецов. – Л., 1963. – 36с.
433727
  Гронский И.М. Евгений Александрович Кацман / И.М. Гронский, В.П. Князева. – М., 1962. – 108с.
433728
  Шмидт И.М. Евгений Александрович Лансере. 1848-1886 / И.М. Шмидт. – М., 1954. – 31с.
433729
   Евгений Александрович Шевелев.. – Одесса, 1985. – 27с.
433730
  Кириллова Г.С. Евгений Алексеевич Грибов. / Г.С. Кириллова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 79 с.
433731
  Герасимович П. Евгений Алексеевич Зайцев / П. Герасимович. – М, 1958. – 71с.
433732
  Морозкин В.В. Евгений Алексеевич Чудаков / В.В. Морозкин. – Москва-Л., 1947. – 31 с.
433733
  Высторобец А.И. Евгений Андриканис / А.И. Высторобец. – Москва, 1981. – 249с.
433734
   Евгений Антонович Николаев. – Москва, 1988. – 39с.
433735
  Смирнова Н.И. Евгений Багратионович Вахтангов / Н.И. Смирнова. – М., 1982. – 56с.
433736
  Бутакова Е. Евгений Баратынский: Бунтующая муза // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 2 (66). – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
433737
  Мануэль Атиенза Евгений Булыгин и теория юридической аргументации : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 245-251. – ISSN 1818-992Х


  Є.В.Булигіну - 75 років
433738
   Евгений Васильевич Кувшинский (1905-1986) : [100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского] // Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б : Журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва, 2005. – Том 47, № 8. – С. 1381-1382. – ISSN 0507-5475


  17 марта 2005 года исполнилось 100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского
433739
  Михальченко С.И. Евгений Васильевич Спекторский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 31-53. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского правоведа и социального философа Е. В. Спекторского.
433740
   Евгений Вахтангов. – М, 1934. – 571с.
433741
  Зоркая Н.М. Евгений Вахтангов / Н.М. Зоркая. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
433742
  Кривицкий К.Е. Евгений Вахтангов / К.Е. Кривицкий. – Орджоникидзе, 1982. – 104с.
433743
   Евгений Вахтангов. – М, 1989. – 31с.
433744
   Евгений Викторович Вучетич. – Москва : Советский художник, 1952. – 68, [1] с. : ил., портр.
433745
  Парамонов А.В. Евгений Викторович Вучетич / А.В. Парамонов. – М., 1952. – 35с.
433746
  Шевцов И. Евгений Викторович Вучетич / И. Шевцов. – Ленинград, 1960. – 76с.
433747
   Евгений Викторович Вучетич. – М, 1971. – 33с.
433748
  Федоров А. Евгений Викторович Вучетич / А. Федоров. – М., 1972. – 51с.
433749
  Чапкевич Е.И. Евгений Викторович Тарле / Е.И. Чапкевич. – Москва : Наука, 1977. – 127с.
433750
  Михайлов А.А. Евгений Винокуров : Разборы. Диалоги, полемика. / А.А. Михайлов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
433751
  Авдеенко С.И. Евгений Вишневский. Несостоявшееся интервью / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 57, [1] с. : ил., фот., репрод. – ISBN 978-966-197-514-8
433752
   Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик = Євген Володимирович Васьковський: правознавець, літератор, критик = Eugeniusz Wlodzimierz Waskowski: prawnik, literat, krytyk : сб. материалов к 150-летию со дня рождения / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка, Центр исслед. права им. Савиньи (Одесса) [и др. ; сост.: Н.А. Яцун, И.А. Бирюкова]. – Одесса : Бондаренко М.А., 2017. – 587, [1] с. : ил., портр. – Доп. тит. л. укр., пол. - Алф. указетель науч. трудов: с. 63-66. - Указатель имен: с. 573-583. - Сер. осн. в 2016 г. – Библиогр.: с. 21-62, 686 и в подстроч. примеч. – (Серия "Одесса в именах и документах"). – ISBN 978-617-7424-32-0
433753
  Канзафарова И.С. Евгений Владимирович Васьковский: страницы жизни и научного творчества / И.С. Канзафарова, М.А. Подрезова // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 7-16. – ISBN 978-966-927-140-2
433754
   Евгений Владимирович Ильин, 1904-1982 гг.: Живопись: Каталог выставки.. – М., 1987. – 46с.
433755
  Мазарович А.Н. Евгений Владимирович Милановский / А.Н. Мазарович. – М, 1947. – 56с.
433756
  Шахмагонов Ф.Ф. Евгений Вучетич / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1970. – 80с.
433757
   Евгений Георгиевич Куковский : к 90-летию со дня рождения / Е.Ф. Шнюков, А.А. Вальтер, В.И. Павлишин, В.М. Хоменко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 123-126. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
433758
  Мухаринская Л.С. Евгений Глебов / Л.С. Мухаринская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
433759
   Евгений Головаха: игра с классиком : книга для думающих людей / НАНУ, Ин-т социологии ; [відп. за вип. Т. Загороднюк]. – Киев : [Б.в.], 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5735-1
433760
  Коваленко Г.А. Евгений Гребинка : биографический очерк / Гр. Коваленко. – Чернигов : Изд. ред. "Зем. сб. Черниг. губернии" ; Тип. Губернского Земства, 1899. – 29 с.


  (Григорій Коваленко, Грицько Коваленко; друкувався під псевдонімами Грицько Коваленко, Гр. Ков., Г. К., Гр. Вільний, К. Вільний, К. В., Гр. Липняцький
433761
   Евгений Григорьевич Голоскоков (к 80-летию со дня рождения) : [биобиблиографический указатель] / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; [сост. : А.А. Ларин, С.А. Горелова ; библиогр. подгот. : С.А. Горелова, М.М. Черевыщенко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 42, [2] с. : ил.
433762
   Евгений Григорьеич Фесенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 86с.
433763
  Бобров С.П. Евгений Делакруа, живописец : поэма в шестнадцати лирических картинах / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с.
433764
  Леонтьев А.А. Евгений Дитриевич Поливонов и его вклад в общее языкознание / А.А. Леонтьев. – М, 1983. – 76с.
433765
  Шумихин Евгений Дмитриевич Петряев / Шумихин, И.Н. Войханская. – Киров, 1973. – 101с.
433766
  Ларцев В.Г. Евгений Дмитриевич Поливанов / В.Г. Ларцев. – М, 1988. – 327с.
433767
   Евгений Додонов, 1905-1974: живопись, графика: каталог. – М., 1991. – 35с.
433768
  Ройтман Д. Евгений Дюринг как литературный критик, и его новый критический прием : [Рец.] : Е. Дюринг. "Великие люди в литературе". Перевод Ю.М. Антоновского 1897. – Санкт-Петербург : Типо-Литография Б.М. Вольфа, 1899. – 43 с.
433769
  Евган Е.Н. Евгений Евган (1905-1948) / Е.Н. Евган. – Москва : Крокодил, 1963. – 48 с.
433770
   Евгений Евгеньевич Александров (К 60-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2005. – 78с.
433771
  Кравченко К.С. Евгений Евгеньевич Лансере -- народный художник РСФСР / К.С. Кравченко. – М.-Л., 1946. – 31с.
433772
  Боровский А.Д. Евгений Евгеньевич Лансере / А.Д. Боровский. – Ленинград, 1975. – 49с.
433773
  Сидоров Е.Ю. Евгений Евтушенко / Е.Ю. Сидоров. – Москва : Художественная литература, 1987. – 206 с.
433774
   Евгений Евтушенко. В начале было Слово... : 10 веков русской поэзии : [ антология ] / [ сост. , вступ. ст., стихи к разделам и авторам Евгения Евтушенко ]. – Москва : Слово / Slovo. – ISBN 978-5-387-00071-3
Т.1. – 2008. – 560 с. – На обл. и тит. л. Евгений Евтушенко указ. как авт.
433775
  Кузнецова В.А. Евгений Еней / В.А. Кузнецова. – Л.-М., 1966. – 139с.
433776
  Жигуленков Е.И. Евгений Жигуленков. / Е.И. Жигуленков. – М., 1985. – 13с.
433777
  Карачун Ю.А. Евгений Зайцев / Ю.А. Карачун. – Минск, 1988. – 134с.
433778
  Давыдова Т.Т. Евгений Замятин / Т.Т. Давыдова. – Москва : Знание, 1991. – 62 с.
433779
  Таглина О.В. Евгений и Борис Патоны / О. Таглина. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан.- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5081-6
433780
   Евгений Иванович Ануфриев, 1923-1980 : живопись : выставка произведений : [каталог] / Ануфриев Евгений Иванович. Выставка произведений; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; авт. вступ. ст. О. Чебаненко. – Москва : [б. и.], 1982. – [24] с. : ил.
433781
   Евгений Иванович Куманьков / Куманьков, Выставка, Москва. произведений., 1974. – М., 1974. – 30с.
433782
   Евгений Иванович Куманьков. Эскизы декораций к кинофильмам, спектаклям, живопись, графика. – М., 1964. – 21с.
433783
  Лушина Я.И. Евгений Иванович Овчинников / Я.И. Лушина, Л.В. Михеева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 79 с.
433784
   Евгений Иванович Пашков. – Л., 1969. – 40с.
433785
  Гудскова А.И. Евгений Иванович Самсонов / А.И. Гудскова. – Л, 1963. – 26с.
433786
   Евгений Игумнов : живопись (каталог). – М., 1988. – 31с.
433787
  Баранівська М. Евгений Ихельзон: "Мы живем в стране, где стыдно сказать, что ты не веришь в Бога" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 9 (67). – С. 58-63
433788
  Каждан Е.А. Евгений Каждан, заслуженный художник РСФСР / Е.А. Каждан. – М, 1980. – 26с.
433789
  Авшарова М.П. Евгений Карлович Бетгер (1887-1956) : Очерк жизни и деятельности / М.П. Авшарова, М.С. Виридарский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1960. – 42 с.
433790
   Евгений Константинович Завойский. – Москва, 1988. – 63 с.
433791
   Евгений Лапин. – М, 1988. – 31с.
433792
  Рябинянц Н.А. Евгений Лебедев / Н.А. Рябинянц. – Л. : Искусство, 1969. – 137 с.
433793
  Яснец Э. Евгений Лебедев / Э. Яснец. – Москва, 1984. – 66 с.
433794
  Оль Г.А. Евгений Левинсон / Г.А. Оль. – Ленинград, 1976. – 143 с.
433795
  Калентьева А. Евгений Леонов-Гладышев / А. Калентьева. – Л., 1987. – 80 с.
433796
  Сиркес П.С. Евгений Леонов / П.С. Сиркес. – М, 1991. – 64 с.
433797
  Исмаилова Нинель Хазбулатовна Евгений Леонов. / Исмаилова Нинель Хазбулатовна. – Москва : Искусство, 1979. – 161 с.
433798
  Приходько В.А. Евгений Майков / В.А. Приходько. – М., 1975. – 127с.
433799
  Исаева К.М. Евгений Матвеев / К.М. Исаева. – М, 1980. – 191 с.
433800
   Евгений Мигулов. – М, 1987. – 50с.
433801
  Лободин М.П. Евгений Милаев / М.П. Лободин. – Москва : Искусство, 1984. – 104 с.
433802
  Богданов-Катьков Евгений Михайлович Васильев / Богданов-Катьков, 1922. – 48с.
433803
  Богданов-Катьков Евгений Михайлович Васильев / Богданов-Катьков, 1922. – 48с.
433804
   Евгений Михайлович Воробьев доктор экономических наук, профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина и Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия" : биобиблиографический указатель / Народна укр. акад. ; Центр научно-гуманитарной информации ; [ сотс.: Г.Н. Лях, С.А. Шахова ; отв. ред. И.В. Козицкая ]. – Харьков : НУА, 2009. – 48 с. – К 75-летию со дня рождения. – (Серия "Биобилиография ученых Народной украинской академии" / Серия основана в 2000 году)
433805
   Евгений Михайлович Добрышман (1919-2016 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 128. – ISSN 0130-2906
433806
   Евгений Михайлович Крепс, 1899-1985. – Москва : Наука, 1989. – 78с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 16 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISSN 5-02-004075-4
433807
   Евгений Михайлович Лавренко. – М., 1974. – 111с.
433808
   Евгений Михайлович Наумов (1929-2011) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 614-616 : фото. – ISSN 0032-180Х
433809
  Толстой В.П. Евгений Михайлович Рачёв / В.П. Толстой. – Москва : Советский художник, 1960. – 167 с.
433810
   Евгений Михайлович Савицкий. – Москва : Наука, 1988. – 176с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып.9 ; Сер.техн.наук.Металлургия)
433811
   Евгений Михайлович Филатов: живопись. Каталог выст.. – Звенигород, 1989. – 21с.
433812
  Бялик М.Г. Евгений Мравинский / М.Г. Бялик. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1982. – 32 с.
433813
  Гусев А.И. Евгений Нестеренко / А.И. Гусев. – Москва : Музыка, 1980. – 32 с.
433814
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1945. – 64 с.
433815
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 242 с.
433816
  Логрус А. Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) // Великие мыслители ХХ века / [авт.-сост. А. Логрус]. – Москва : Мартин, 2002. – С. 347-353. – ISBN 5-8475-0127-7
433817
  Дьяконицын Л.Ф. Евгений Николаевич Широков : Восемь репродукций / Лев Федорович Дьяконицын. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 11 с. : ил., фото. – Список репродукций
433818
   Евгений Онегин. – К. – 18с.
433819
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах А.С. Пушкина / Изд. Общества Любителей Российской словесности при Императорском Московском университете, под ред. д. ч. В. Якушкина. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1887. – [4], 306 с.


  Ред.: Якушкин, Вячеслав Евгеньевич (1856-1912)
433820
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : [роман в стихах] / А.С. Пушкин ; Вступительная статья Иванова-Разумника: "Евгений Онегин". – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стюсюлевича, 1911. – LXXXVIII, 253 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., состатьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 39)


  Ред. и вступ. ст.: Разумник Васильевич Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. надпись: Из кн. Мир. Новицкого
433821
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1933. – 237с.
433822
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1934. – 240с.
433823
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 237с.
433824
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 248с.
433825
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 237с.
433826
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1937. – 191 с.
433827
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 234с.
433828
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1937. – 80с.
433829
   Евгений Онегин. – Л., 1937. – 56с.
433830
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1946. – 240 с. – (Школьная библиотека)
433831
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1947. – 192с.
433832
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1947. – 192с.
433833
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1949. – 171 с.
433834
   Евгений Онегин. – Москва : Искусство, 1951. – 24 с.
433835
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 303 с.
433836
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 184 с.
433837
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1954. – 264 с.
433838
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1956. – 303с.
433839
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1957. – 272с.
433840
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1958. – 272 с.
433841
  Лахостский К.П. Евгений Онегин / К.П. Лахостский. – Л, 1962. – 72с.
433842
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1964. – 305с.
433843
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 247с.
433844
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1966. – 70с.
433845
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1967. – 312с. – (Школьная библиотека для нерусских школ)
433846
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Нальчик, 1970. – 209с.
433847
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Саратов, 1970. – 182с.
433848
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1974. – 191 с.
433849
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 765 с.
433850
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1977. – 368 с.
433851
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 765с.
433852
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : Роман в стихове / А.С. Пушкин. – София : Народна култура, 1977. – 284 с.
433853
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 302с.
433854
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1979. – 352 с.
433855
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 333 с.
433856
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 173с.
433857
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 173с. – (Классики и современники)
433858
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; худож. Э. Насибулин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1986. – 319 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
433859
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 316с.
433860
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [иллюстрации В.Ф. Васильева]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 315, [2] с. : цв. ил. ; 10х6,5 см. – Миниатюрное издание
433861
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Горький, 1989. – 527 с.
433862
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [худож. О. Коровин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 299, [2] с. : ил. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0025-X
433863
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Львов, 1990. – 252с.
433864
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – София : Нов Златорог, 1993. – 252 с.
433865
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. ; Факсимильное издание. – [Москва] : Художественная литература, 1988. – 310 с. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург : тип. Экспед. загот. Гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
433866
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. [Факс. воспроизведение изд. 1837 г.]. – Москва : Книга, 1988. – 310 с. : 10х7 см. – Вых. дан. ориг.: Спб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
433867
  Пушкин А. Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы, повести / А. Пушкин ; [вступ. ст., с. 5-26, и примеч. Д. Благого]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 735 с. : 15 л. ил. : цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 104 ; Серия вторая. Литература XIX в)
433868
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драматургия. Проза / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2008. – 704 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-050781-8
433869
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 429, [3] с., [1] л. портр. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6051-8
433870
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы. Сказки / Александр Пушкин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 560 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5328-2
433871
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Поэмы / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 367с.
433872
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин.Роман А.С.Пушкина / Н.Л. Бродский. – 3-е изд. – М, 1950. – 408с.
433873
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин.Роман А.С.Пушкина / Н.Л. Бродский. – 4-е изд. – М, 1957. – 430с.
433874
  Азаров В.Б. Евгений Осипов / В.Б. Азаров. – Москва : Военмориздат, 1952. – 48 с. – (Моряки - герои Советского Союза)
433875
   Евгений Осипович Бургункер, 1906-1966. – Москва : Советский художник, 1979. – 20 с.
433876
   Евгений Павлович Федоров. – К., 1989. – 46с.
433877
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Критико-биогр. очерк / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1962. – 96 с.
433878
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Очерк творчества / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1982. – 126 с.
433879
  Петров С. Евгений Петров: Спасение рядового рая / беседовал А. Ульянов // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 14-23


  Украинских художник-акварелист Евгений Петров. Непривычный подход, сюрреалистические сюжеты и необычное использование автором нежной акварельной техники для иллюстрации переплетений суровой жизненной реальности с некими фэнтезийными и историческими ...
433880
   Евгений Петрович Нечипоренко - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1989. – 20с.
433881
  Ленин В.И. Евгений Поттьэ // Это есть наш последний... / Э. Потье. – Москва : Детская литература, 1964. – С. 5-6
433882
  Долинская Е.Б. Евгений Птичкин / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1990. – 300 с.
433883
   Евгений Рейхцаум.. – М., 1990. – 28с.
433884
  Григорьев Л.Г. Евгений Светланов / Л.Г. Григорьев, Я.М. Платек. – Москва : Музыка, 1979. – 27 с.
433885
   Евгений Светланов. Дирижер, композитор, пианист. – М., 1987. – 157с.
433886
   Евгений Серганов: кинодекорац. искусство. Живопись. Графика. Кат. выст.. – М., 1987. – 9с.
433887
  Тейс С Е. Евгений Сергеевич Тейс : живопись, графика. Каталог выставки / С Е. Тейс. – Москва : Советский художник, 1979. – [36] с.
433888
  Сарыкулова Г.-Ч. Евгений Сидоркин / Г.-Ч. Сарыкулова. – Москва : Советский художник, 1971. – 87, [1] с.
433889
   Евгений Трофимчук: "В Amadeus Travel Platform созданы условия для развития абсолютно всех направлений тревел-индустрии" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 5 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
433890
   Евгений Урбанский. – М., 1968. – 143с.
433891
  Соловьев С.Л. Евгений Федорович Саваренский 1911-1980 / С.Л. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 144с.
433892
   Евгений Федорович Шнюков : Библиография ученых УССР. – Киев : Наукова думка, 1990. – 55с. – ISBN 5-12-002000-3
433893
   Евгений Федорович Шнюков (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 108-110 : фото. – ISSN 0367-4290
433894
   Евгений Чарушин. – Москва : Советский художник, 1967. – 10 с.
433895
  Алексеев Ю.Г. Евгений Чудаков / Ю.Г. Алексеев. – Москва, 1983. – 240с.
433896
  Цимбал С.Л. Евгений Шварц / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1961. – 272с.
433897
  Шварц Е. Евгений Шварц / Е. Шварц. – Москва : Эксмо-Пресс. – (Антология Сатиры и юмора России ХХ века). – ISBN 5-04-004894-7; 5-04-003950-6
Т.4. – 2000. – 608с.
433898
   Евгений Яковлевич Хруслов (к восьмидесятилетию со дня рождения) // Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 195. – ISSN 1812-9471


  Хруслов Е. А. - математик, академик НАН Украины, президент Харьковского математического общества, один из основателей современной математической теории усреднения.
433899
   Евгений, митрополит киевский. – 3с.
433900
  Головачева И.В. Евгеника в общественной мысли начала века // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 3. – С. 16-31. – ISSN 0236-2007
433901
  Юдин Т.И. Евгеника. / Т.И. Юдин. – М, 1928. – 288с.
433902
   Евгению Васильевичу Додину-75 // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 1561-4999
433903
   Евгению Михайловичу Филиппову - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 185-186. – ISSN 0203-3100
433904
  Абрамова А.В. Евгения Алексеевна Малеина / А.В. Абрамова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 143 с. : ил., цв. ил., портр.
433905
  Колесникова А.С. Евгения Виссарионовна Жарелина. / А.С. Колесникова. – Сталинград, 1961. – 12с.
433906
   Евгения Гатилова: Скульптура малых форм.. – М., 1986. – 23с.
433907
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Рига, 1950. – 176с.
433908
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Таллин, 1950. – 204с.
433909
  Бальзак О. Евгения Гранде / О. Бальзак. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 179 с.
433910
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Москва, 1952. – 180с.
433911
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Москва, 1960. – 132с.
433912
  Бальзак О. Евгения Гранде / О. Бальзак. – Минск : Госполитиздат, 1961. – 181 с.
433913
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : Роман / Бальзак Оноре де. – Москва : Художественная литература, 1972. – 206с.
433914
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Москва, 1979. – 285с.
433915
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Алма-Ата, 1985. – 192с.
433916
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Бальзак Оноре де. – Москва, 1988. – 208с.
433917
  Житомирский Владимир Евгения Конколь: планета "Спектрум" : "Всегда добиваюсь поставленной цели". NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-29 : Фото
433918
  Матафонов В.С. Евгения Константиновна Эвенбах / В.С. Матафонов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 181 с.
433919
   Евгения Орестовна Георгиева (1900-1979). Графика : каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – 32 с.
433920
  Антипова Е.П. Евгения Петровна Антипова : каталог выставки / Е.П. Антипова ; вступ. ст. Л. Мочалова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 14 с. : ил.
433921
  Стецко П.И. Евгения Ярошинская : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стецко П.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 25 с.
433922
  Гук Л.С. Евгленофітові водорості водойм Канівського заповідника та його околиць / Л.С. Гук, В.І. Миронюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 102-110. – (Біологія ; Вип. 26)


  Продовжено низку робіт з аналізу та по складанню систематичного списку водоростей Канівського заповідника (1983, 1984, 1985, 1994).
433923
  Абрамичев А.В. Евграф Михайлович Рыжов / А.В. Абрамичев. – Смоленск : Книжное издательство, 1960. – 24 с., [1] л. портр. : ил.
433924
  Лазаревский И. Евграф Петрович Чемесов / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград, 1948. – 24с.
433925
  Никитин В.В. Евграф Степанович Федоров / В.В. Никитин; Георгий Лавров. – Б. м. : б. и., 1919. – С. 429-467, 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1919, т. XXXVIII, № 4-7
433926
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1963. – 284с.
433927
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. Жизнь и творчество. / И.И. Шафрановский. – М., 1949. – 557-579с.
433928
  Кумок Я.Н. Евграф Федоров / Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 319с. – (Жизнь жамечательных людей ; Вып. 14 ; 502)
433929
   Евграфов Павло Борисович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 10-11
433930
  Азовская Марина Евграфовы = История одной фамилии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 137-140. – ISSN 0235-7089
433931
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.153-164. – ISSN 0042-8744
433932
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0042-8744
433933
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1949. – 12с.
433934
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1957. – 16с.
433935
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1959. – 321с.
433936
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова на сцене и в жизни. – М., 1974. – 430с.
433937
  Чекин И. Евдокия Ивановна / И. Чекин. – Москва-Л., 1942. – 64с.
433938
  Данилов И.К. Евдокия Павловна Колесова / И.К. Данилов. – Якутск, 1962. – 28с.
433939
  Успенский В.Д. Евдокия свет Федоровна. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 86с.
433940
  Ракітніков А Евдокія Вікторовна Виноградова. / А Ракітніков, . – К, 1939. – 19с.
433941
  Гаврилюк Н. Еверест любові : поезії / Надія Гаврилюк. – Київ : Фенікс, 2014. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-136-149-1


  У пр. №1724212 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка - за дорученням авторки - випускниці університету Надії Гаврилюк. 20.05.2019 /Підпис/
433942
  Чолан Т. Евиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 38-43


  "... Як злочин проти трудових та соціальних прав громадян".
433943
  Олешко Ю.Л. Евіденційність у "Казані на Воскресеніє Господнє" - І. Галятовського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 475-479


  Проаналізовано модусну категорію евіденційності на матеріалі "Казаня" І. Галятовського, що репрезентує українську проповідницьку школу другої половини ХVII ст.
433944
  Ніка О.І. Евіденційність як категорія модусу у староукраїнських текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 50-58


  У статті обгрунтовується евіденційність як одна з основних категорій модусу, аналізується пряма евіденційність у староукраїнських текстах другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. The article deals with the investigation of evidency as one of ...
433945
  Горобець Олександр Евія. Острів феноменів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 68-75 : фото
433946
   Евклидова квантовая теория поля. – Москва, 1978. – 288 с.
433947
  Комаров Г.Ф. Евклидова клеть / Г.Ф. Комаров. – Л., 1990. – 63с.
433948
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Иваново, 1949. – 87с.
433949
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Ярославль, 1967. – 47с.
433950
  Гончар Юлія Борисівна Еволіція політики США щодо інтеграційних процесів в Західній Європі (кінець 80-х - 90-х роки) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Гончар Юлія Борисівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – К., 1997. – 222 л. – Бібліогр.:л.201-222
433951
  Мамчур Л. Еволоюція законодавства про авторське право в Україні у першій половині 90-х років минулого століття / Л. Мамчур, В. Ситцевой // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 1608-6422
433952
  Прохасько Ю. Еволюції революції // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 16-18. – ISSN 1563-6461
433953
  Комар О.В. Еволюційна епістемологія як антиджастифікаціонізм: ідеї К. Поппера у контексті сучасних теорій обґрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню елімінації поняття "обґрунтування" в еволюційній епістемології К.Поппера. Продемонстровано, що навіть у межах дескриптивного натуралізованого дослідження відсутня потреба в такій елімінації. This article is devoted to the ...
433954
  Гершензон С.М. Еволюційна ідея до Дарвіна / С.М. Гершензон. – Київ : Наукова думка, 1974. – 200с.
433955
  Кирилич Ю.В. Еволюційна компаративістика фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 168-172


  Виділено та проаналізовано періоди фінансової лібералізації й причини їх виникнення. Розглянуто підходи багатьох учених різних наукових шкіл щодо впливу фінансової лібералізації на економічне зростання та ризики у розвитку світових економік.
433956
  Крисаченко В.С. Еволюційна методологія стратегії стійкого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 7-35
433957
  Левикін В.М. Еволюційна модель прототипу проекту / В.М. Левикін, І.В. Левикін // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 102-103
433958
  Мельничук В.Г. Еволюційна модель ранньовендського трапового магматизму у південно-західній частині Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 77-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
433959
  Васильєв О.М. Еволюційна модель ринкової трансформації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 145-147. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
433960
  Полюга С.М. Еволюційна модель становленя прикметника та семантика категорії ступенів порівняння // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 206-211
433961
  Деркач В.Л. Еволюційна психологія: деякі аспекти становлення методологічної програми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 19-27
433962
  Куриляк Є. Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 83-92. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
433963
  Кононенко Т.П. Еволюційна теорія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340. – ISBN 966-316-069-1
433964
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 186л. – Бібліогр. : л.170-186
433965
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
433966
  Бояр А. Еволюційна трансформація системи управління бюджетним процесом у Європейському Союзі // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 91-98. – ISSN 2411-4014
433967
  Цуканов Б. Еволюційне відлуння індиівдуальних відмінностей // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.126-148. – ISBN 966-7411-88-5
433968
  Бровдій В.Д. Еволюційне вчення : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.М. Бровдій. – Київ : Академія, 2013. – 335, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р.. - Термінол. словн.: с. 319-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-416-1
433969
  Поляков І.М. Еволюційне вчення та релігія / І.М. Поляков. – 2-ге вид., перероб. – [Б. м.] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 241, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.
433970
  Тарнавський М.Д. Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна / М.Д. Тарнавський. – К., 1946. – 33с.
433971
  Снитюк В.Є. Еволюційне моделювання - парадигма об"єктивізації процесу розв"язання задач штучного інтелекту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 164-168. – (Технічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
433972
  Вітлінський В.В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 187-201 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
433973
  Кришталь В.М. Еволюційне моделювання процесу комплектування аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, П. Кучер, В.Є. Снитюк // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 237-241. – ISBN 978-966-2188-64-6
433974
  Борух О.Є. Еволюційне поняття прислів"я у працях слов"янських та турецьких вчених // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 62-66
433975
  Глибовець М.М. Еволюційне програмування / М.М. Глибовець, Н.М. Гулаєва // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1727-4907


  Проведено комплексний аналіз стану царини практичного застосування сучасного еволюційного програмування, а також визначення світових тенденцій і перспектив розвитку еволюційних технологій.
433976
  Скопенко Н.С. Еволюційний аспект створення об"єднань суб"єктів господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 251-257


  Розглянуто еволюцію створення об"єднань суб"єктів господарювання. Встановлено, що об"єктивними умовами формування інтегрованих об"єднань є потреби економіки, масштаби завдань і можливості отримувати внаслідок функціонування консолідованих капіталів ...
433977
  Снитюк В.Є. Еволюційний метод довизначення даних в задачах оптимізації життєвого циклу підприємств галузі / В.Є. Снитюк, Б.В. Мисник // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 196-197
433978
  Кришталь В.М. Еволюційний метод формування оптимального комплекту аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, В.Є. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 168-174. – ISSN 1028-9763
433979
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Подолян І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
433980
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Подолян І. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242 л. + Додатки: л. 237-242. – Бібліогр.: л. 220-236
433981
  Чала О.В. Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 53-59. – ISSN 2075-0781


  "Запропоновано підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів, що поєднує каскадну та еволюційну стратегії з урахуванням рівня зрілості таких процесів. Даний підхід базується на розробленому принципі еволюційного управління життєвим ...
433982
  Подолян І.С. Еволюційний підхід у теорії ринкового попиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 22-31. – ISSN 1993-6788
433983
  Бенмасуд Набел Мохамед Еволюційний поступ арабо-європейських економічних відносин перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 8-10
433984
  Федорченко В.М. Еволюційний потенціал та межі конвергенції консерватизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Аналізується еволюція консервативної політичної ідеології як пристосування її ціннісно-ідейних конструктів до соціально-економічних та політичних змін суспільного життя у двадцятому столітті через запозичення цінностей інших соціально-політичних ...
433985
  Кондратенко Н.Р. Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води / Н.Р. Кондратенко, О.О. Снігур // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 96-101. – ISSN 1997-9266
433986
  Федас В.В. Еволюційний принцип як ознака наукової діяльності Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 218-222
433987
  Микитенко Є.В. Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
433988
   Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практика : монографія / [В.П. Вишневський та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 155, [1] с., [1] арк. діаграм (склад. вдвоє) : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит.арк., анот., зміст, передм., післямова парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 147-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-377-188-5
433989
  Пальчук М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії : зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-98 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-2366
433990
  Жуков С.А. Еволюційний розвиток світового маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 14-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
433991
  Сапачук Ю.М. Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 154-158. – ISSN 1996-5931


  Згадуеться А.А. Чухно.
433992
  Микитюк О.П. Еволюційний розвиток форм кооперації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 5-12
433993
  Халіков Р.Х. Еволюційний та есхатологічний тренди в контрсекулярній релігійності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 29-32


  Premodern religiousity, both exoteric and esoteric, has been oriented in the temporal dimension to the past. The myth of the golden age and the further degradation of mankind was inherent in various forms, such as medieval Christianity, Greek ...
433994
  Кириленко Н. Еволюційний характер народного гумору як національного коду українців // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 120-123. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
433995
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Людмила Філіпова, Ольга Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X


  У статті розглядаються еволюційні тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність бібліотек США.
433996
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Л. Філіпова, О. Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X
433997
  Кушнірчук Ю.М. Еволюційний шлях розвитку податкової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
433998
  Маловичко С.В. Еволюційні засади розвитку електронної комерції // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 291-297. – ISSN 1993-0259
433999
  Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Снитюк В.Є. ; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
434000
  Волков С.М. Еволюційні трансформації культурології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,