Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
439001
  Коваленко В. "… Загруз я по серце у землю в"язко. Вона мене цупко трима" (психобіографічні осяги літературної творчості Василя Симоненка) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 123-137. – ISBN 978-966-493-187-5


  Авторка заявленої статті (однієї з циклу статей про психологію творчості поета-шістдесятника Василя Симоненка) аналізує психо-біографічні джерела літ. праці відомого поета, починаючи від перших проявів його творчих здібностей і до становлення ...
439002
  Вівчаренко О. "Загрози" - універсальний спосіб визначення заборон і обов "язків у сфері правової охорони // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 279-284. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано особливості визначення обов"язків і заборон у сфері охорони земель відповідно до Земельного кодексу України. Зазначено, що правова природа "загроз", як елемента в структурі норм земельного законодавства, що опосередкує певні заборони і ...
439003
  Ключковська І. "Загублена в снігах Сибіру...Повернення в Україну" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 121-129. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Антоніна Певна (Ніна Машкевич) — українська співачка (меццо-сопрано), театральна акторка. Чоловік її розстріляний, на початку 1940-х років репресована й вона, опинилася в селищі Перегребному, де прожила понад 40 років і вже ніколи не повернулася в ...
439004
  Бут О. "Загублений рай" українця Миколи Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238
439005
  Бурак М.В. Загрози в екологічній сфері України // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 71-73. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
439006
  Світлоока В.Ф. Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
439007
  Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до трактування сутності поняття "економічна безпека підприємства". Розглянуто сутність поняття "загроза" та проаналізовано існуючі підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства. Визначено можливі засоби їх ...
439008
  Власюк О.С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 210-212
439009
  Чорнодід І.С. Загрози економічній безпеці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 275-280


  Стаття присвячена проблемі визначення загроз економічній безпеці держави. Дано визначення економічної безпеки, класифікація загроз за параметрами, визначені основні складові внутрішніх та зовнішніх загроз. This article is devoted to the problem of the ...
439010
  Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
439011
  Литовченко М.В. Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
439012
  Здіорук С.І. Загрози і виклики "руського міра" та московського патріархату для національної безпеки української держави // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 277-298. – ISSN 2518-7546
439013
  Гук О.І. Загрози і виклики Українській державності в умовах глобалізації // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 111-118
439014
  Рижкова Г.В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 226-231 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
439015
  Валуєв Б.І. Загрози і ризики зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці: класифікаційний аспект / Б.І. Валуєв, Ю.Б. Валуєв // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 64-72
439016
  Засадко В.В. Загрози і ризики інфраструктурного забезпечення та їх пвлив на гарантування економічної безпеки міст України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 30-41. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
439017
  Золотар О.О. Загрози інформаційній безпеці людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 70-79
439018
  Поліщук І. Загрози інформаційній безпеці України на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 149-152
439019
  Бабій Л.В. Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 64-65
439020
  Франчук В.І. Загрози корпоративній безпеці як об"єкт дослідження : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
439021
  Кісь Р. Загрози маргінесу : Інтерв"ю / Роман Кісь ; [інтерв"ю взяла] Анна Черевко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Якщо машина русифікації продовжуватиме працювати в такому ж темпі, то в найближчі 30 років ми можемо зникнути як реальна спільнота. Інтерв"ю з науковим співробітником Інституту народознавства НАН України, етнолінгвістом та філософом.
439022
  Штангрет А.М. Загрози на шляху України до економіки знань стан та ключові проблеми освіти / А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 24-30
439023
  Ситник Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 294-300. – (Право. Економіка. Управління)
439024
  Левик Б.С. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 145-151
439025
  Вишневський А.І. Загрози національній безпеці при формування громадянської думки з використанням Internet-технологій // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 275-289. – ISSN 2221-5719
439026
  Остапчук І. Загрози національній безпеці України в економічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 269-272
439027
  Драчук С. Загрози національній безпеці України у сфері функціонування вітчизняного фондового ринку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-112.
439028
  Кабаненко І.В. Загрози національній безпеці України, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 10-15.


  Аналізуються асиметричні загрози національній безпеці держави, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів
439029
  Кухарська Н.О. Загрози національній економічній безпеці України на сучасному етапі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
439030
  Мірошниченко А.М. Загрози парцелярії земельного фонду в аграрній сфері / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30.
439031
  Власюк Т.О. Загрози та виклики внутрішньому ринку України, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 71-82. – ISSN 2222-4459
439032
  Конах В.К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В.К. Конах, О.А. Лазоренко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
439033
  Мариняк С. Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 59-60
439034
  Новікова А.М. Загрози та індикатори економічної безпеки транспорту України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-59
439035
  Лимонова Е.М. Загрози та негативні наслідки розвитку ІТ-аутсорсингу для економіки України / Е.М. Лимонова, О.С. Нестеченко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 144-148. – ISSN 2074-5354
439036
  Горак О.В. Загрози та принципи безпеки економічного розвитку підприємства в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено погрози, які має підприємство, забезпечуючи безпеки економічного розвитку підприємств.
439037
  Дмитренко Е. Загрози фінансовій безпеці держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-60
439038
  Макарюк О.В. Загрози фінансовій безпеці держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 32-35. – (Економічні науки)
439039
  Барановський О.І. Загрози фінансовій безпеці фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 15-33. – ISSN 2305-7645
439040
  Бойко В.В. Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 195-204. – ISSN 1993-6788
439041
  Наконечна О.В. Загрозлива весна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38
439042
  Науменко Н.С. Загрозливі тенденції зростаючого безробіття на національному та європейському ринках праці в умовах поширення світової економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 36-39
439043
   Загрузка знаний // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
439044
  Новиков Ю.В. Загрязнение -- враг живого / Ю.В. Новиков. – М., 1975. – 144с.
439045
   Загрязнение атмосферы и почвы. – М., 1991. – 248с.
439046
  Уорк К. Загрязнение воздуха / К. Уорк, С. Уорнер. – М, 1980. – 539с.
439047
   Загрязнение воздуха и жизнь растений. – Л., 1988. – 534с.
439048
  Гудерман Р. Загрязнение воздушной среды / Р. Гудерман. – Москва, 1979. – 200с.
439049
  Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды = Air pollution / Р. Гудериан; Пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200с.
439050
  Ахметьева Н.П. Загрязнение грунтовых вод / Н.П. Ахметьева, М.В. Лола, А.Г. Горецкая; отв. ред.Никитин М.Р. – Москва : Наука, 1991. – 100с : Табл. 15 ил. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-003491-6
439051
  Вдовенко М.И. Загрязнение и износ поверхностей нагрева парогенераторов / М.И. Вдовенко. – Алма-Ата, 1978. – 133с.
439052
   Загрязнение космического пространства. – Санкт-Петербург, 1992. – 129с.
439053
  Герлах Загрязнение морей. Диагноз и терапия / Герлах, , А. Себастьян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 264с.
439054
  Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / К. Хакапаа. – Москва, 1986. – 419 с.
439055
  Зубенко И.Б. Загрязнение некоторых водоёмов городской зоны Киева хромом (ІІІ) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 87-89. – Бібліогр.: 3 назви
439056
  Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1984. – 144с.
439057
  Лукин В.А. Загрязнение окружающей среды свинцом и его влияние на протекание и лечение инфекционных кишечных заболеваний человека // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-88 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
439058
   Загрязнение поверхностей за счет ветрового подъема радиоактивных аэрозолей : Совместный экспериментальный проект. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 148с. – ISBN 9282751945
439059
  Фрид Ж. Загрязнение подземных вод / Ж. Фрид. – М., 1981. – 304с.
439060
  Алексеев В.С. Загрязнение подземных вод городскими стоками и бытовыми отходами : Гидрогеология и инженерная геология / В.С. Алексеев, Е.А. Ананьева. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 42с.
439061
  Водяницкий Ю.Н. Загрязнение почв и почвенно-грунтовых вод новыми органическими микрополлютантами (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 609-619 : табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
439062
   Загрязнение природной среды кальцийсодержащей пылью. – Рига : Зинатне, 1985. – 214 с.
439063
  Ахметьева Н.П. Загрязнения грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева. – Москва, 1991. – 99с.
439064
  Баттан Л.Д. Загрязненное небо. / Л.Д. Баттан; Под ред.и с предисловием Теверовского Е.Ню. – Москва : Мир, 1967. – 124с.
439065
  Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун. – К., 1978. – 247с.
439066
  Крамар О. Загублена "сестра" України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Чому не вдався державницький проект Кубані.
439067
  Гоголь М.В. Загублена грамота / М.В. Гоголь. – Київ, 1918. – 14с.
439068
  Грегуль Г. Загублена доля в життєвих (не)правдоподібностях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
439069
  Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4733-5
439070
  Фіськова С. Загублена між світами. До інтерпретації чужого часо-простору в романі К. Вольф "Медея. Голоси" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 236-242.
439071
  Шалуташвілі Надія Загублена могила Мирона Хархелі / Шалуташвілі Надія, Марджанішвілі Валентина; пер. і підгот.: Т. Гугушвілі, О. Куртанідзе, В. Марджанішвілі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
439072
  Фрейер П.Р. Загублена розвідка. / П.Р. Фрейер. – Пряшев, 1953. – 91-145с.
439073
  Харишин М.В. Загублена руна : вибране / Михайло Харишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-457-249-8
439074
   Загублена совість : казка / В.М. – Кpеменчук : Дpук. Д. Жолковського, 1906. – 10 с.
439075
  Гуменюк Надія Загублена у голубих дощах : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 107-119. – ISSN 0208-0710
439076
  Шевчук В. Загублена українська культура за тисячу років : [лекція] / Валерій Шевчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с. – ISBN 978-966-518-479-9
439077
  Шлемкевич М. Загублена українська людина / Микола Шлемкевич. – Київ : Фенікс, 1992. – 168 с. – ISBN 5-87534-021-5
439078
  Лемкевич М. Загублена українська людина / М. Лемкевич. – К., 1992. – 168с.
439079
  Трайхель Загублений : роман / Трайхель, Ганс-Ульріх // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-49. – ISSN 0320-8370
439080
  Огієнко І. Загублений крем"янецький стародрук / І. Огієнко. – Варшава, 1931. – 95 с.
439081
  Калініченко М. Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 6-12. – ISSN 2307-2261
439082
   Загублений талант. Сергій Кушніренко: біографічний нарис, твори, документи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Н. Миронець]. – Дрогобич : Коло, 2013. – 257, [1] с., 40 арк. фотоіл. : фотоіл. – Назв. обкл.: Загублений талант. Сергій Кушніренко: твори, документи. – Бібліогр. в прим.: c. 168-186. – ISBN 978-617-642-101-6
439083
  Горбатюк Василь Загублений у невідомості : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 123-129. – ISSN 0130-1608
439084
  Кістерська Л.Д. Загублені президенти / Л.Д. Кістерська, Л.В. Матвєєва. – К, 1991. – 41с.
439085
  Карпентьєр А. Загублені сліди : роман / А. Карпентьєр; Алехо Карпеньєр ; з ісп. пер. Петро Соколовський та Юрій Нєгін. – Київ : Дніпро, 1978. – 263 с. : іл. – (Серія "Дружба")
439086
  Шерфиг Х. Загубленная весна / Х. Шерфиг. – М, 1960. – 191с.
439087
  Караджале Й.Л. Загудлений лист / Й.Л. Караджале. – К, 1952. – 112с.
439088
  Підсуха О.М. Загули бори : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 116 с.
439089
  Халов Д. Зад решетките на фашистките затвори. / Д. Халов. – София, 1961. – 352с.
439090
  Станковски Б. Зададен и изминат пат / Б. Станковски. – Скопjе : Комунист, 1983. – 480 с.
439091
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
439092
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1982. – 142с.
439093
  Родионов С.В. Задание / С.В. Родионов. – Л., 1988. – 206с.
439094
   Задание 2 "Проекционное черчение". – Новосибирск, 1965. – 19с.
439095
   Задание 2.. – Саратов, 1971. – 21с.
439096
   Задание 3 по географии для заочников 5-го класса средн. школы взрослых.. – М., 1939. – 14с.
439097
  Кошелевич В.Н. Задание вариационного исчисления на совокупности разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010101 / Кошелевич В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 12л.
439098
  Вайда А.Г. Задание выполнено / А.Г. Вайда. – Москва, 1960. – 174с.
439099
  Церковер Э.М. Задание выполнено. / Э.М. Церковер. – М, 1987. – 192с.
439100
  Прохорская Н.Ф. Задание для заочного обучения стенографии №3 : Основной курс. Упрощенный вариант государственной единой системы / Н.Ф. Прохорская, Н.П. Скородумова, А.М. Юрковский ; Мин-во просвещения РСФСР ; Гос. центральные курсы заочного обучения стенографии "ГЗОС". – Москва, 1970. – 35 с.
439101
  Жукова Е.А. Задание для заочного обучения стенографии. №3. Основной курс. Усовершенствованная государственная система русской стенографии. / Е.А. Жукова, В.В. Музыковская. – М., 1975. – 56с.
439102
  Бахтина О.И. Задание для самостоятельной работы по истории древнего мира / О.И. Бахтина. – М, 1988. – 93с.
439103
   Задание для самостоятельной работы по курсу "Счетно-вычислительные машины и их использование в учете". – Х., 1966. – 15с.
439104
  Тихонов Владимир Иванович Задание и методические указания по составлению техпрофинплана / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1974. – 148с.
439105
  Сураго В.И. Задание и методическое руководство к лабораторной работе № 8 / В.И. Сураго. – Одесса, 1964. – 20с.
439106
  Беловашина Н.М. Задание к учебно полевой практике по физиологии растений на межсессионный период / Н.М. Беловашина, А.В. Дубровина. – М, 1965. – 80с.
439107
  Буханцев С.Г. Задание командующего / С.Г. Буханцев. – Ярославль, 1962. – 284с.
439108
  Хакимов А.Х. Задание на всю жизнь : повесть / А.Х. Хакимов. – Ташкент, 1969. – 160 с.
439109
  Ломака М.Г. Задание на лето : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 71. – ISSN 0016-7207
439110
  Шамшур П.П. Задание особой важности : Повесть / П.П. Шамшур. – Москва : Воениздат, 1972. – 152с.
439111
  Иванов Н Ю. Задание особой важности / Н Ю. Иванов, . – Москва, 1979. – 207с.
439112
   Задание по гидравлике для самостоятельной работы студентов. – Свердловск, 1955. – 20 с.
439113
  Домбровская Е.И. Задание по лексике английского языка / Е.И. Домбровская. – М., 1976. – 37с.
439114
  Богданова И.И. Задание по методике обучения немецкому языку в средней школе / И.И. Богданова. – М, 1958. – 79с.
439115
  Лакшин М.Г. Задание по немецкому языку / М.Г. Лакшин, Е.А. Никаев. – Ленинград, 1975. – 50с.
439116
  Попов Н.И. Задание Чека: повесть / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1977. – 84с.
439117
  Станчик М.К. и др. Задания 1-2 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1957. – 52с.
439118
   Задания I (теоретического) тура / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, А.В. Лысенко, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-58. – ISSN 0016-7207
439119
   Задания I тура XI Всероссийской олимпиады по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.И. Даньшин, О.А. Климанова, П.Л. Кириллов, А.В. Панин, А.С. Наумова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-69 : Схема, табл., карта
439120
   Задания I тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.С. Наумов, А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, О.А. Климанова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 68-70 : Схеми. – ISSN 0016-7207
439121
  Кириллов П.Л. Задания II тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – ISSN 0016-7207
439122
   Задания № 1-4 по фонетике англ. языка. Для студ.-заоч. 1 курса ин-тов ин. яз.. – 2-е изд. – М., 1959. – 159с.
439123
  Толстых Т.Н. Задания № 1 - 4 по грамматике английского языка / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова, З.А. Шейнман. – Москва, 1958. – 260 с.
439124
  Горышник Л.А. Задания №1-4 по фонетике английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1959. – с.
439125
  Кузнецова О.Ф. Задания №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1957. – 112с.
439126
  Иванова А. Задания №3-4 по анатомии и физиологии человека / А. Иванова. – Москва, 1938. – 16с.
439127
   Задания №№ 11-20 по практике устной и письменной речи испанского языка для 1 курса фак. испанского языка. – К., 1963. – 109с.
439128
   Задания №№1 и 2 по географии частей света и важнейших капиталистических государств : Для заочников 6 класса средней школы взрослых. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 37с.
439129
   Задания второго (практического) тура 2010 г. : всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
439130
   Задания для выполнения лабораторных работ на персональных компьютерах по курсу "Экономическая информатика и вычислительная техника".. – Л., 1990. – 91с.
439131
  Гурская С.М. Задания для заочного обучения станографии / С.М. Гурская. – М., 1977. – 224с.
439132
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1970. – 72с.
439133
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии №1-2 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – М., 1967. – 72с.
439134
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №4 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1967. – 48с.
439135
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №5-6 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – Москва, 1970. – 96 с.
439136
  Маматова Л.А. Задания для индивидуальной работы по теории анализа хозяйственной деятельности / Л.А. Маматова, И.М. Лоханина. – Ярославль, 1991. – 47с.
439137
  Кабардин О.Ф. Задания для контроля знаний учащихся по физике в средней школе : дидакт. материал/пособие для учителей / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1983. – 142 с.
439138
  Разумовский В.Г. Задания для контроля знаний учащихся по физике. 8 класс. Механика : пособие для учителя / В.Г. Разумовский. – Москва : Просвещение, 1976. – 80с.
439139
  Савицкая А.Н. Задания для контрольных и курсовых работ по советскому гражданскому праву для студентов-заочников юрид. ф-та. / А.Н. Савицкая. – Львов, 1956. – 27с.
439140
   Задания для контрольных работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" для студ. заоч. отд. юрид. фак.. – К., 1986. – 7с.
439141
   Задания для контрольных работ по курсу "Финансы и кредит СССР" для студентов-заочников 4 курса по специальности "Экономика торговли" и "Бухгалтерский учет",. – Львов, 1965. – 15с.
439142
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1967. – 24с.
439143
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1972. – 40с.
439144
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1973. – 31с.
439145
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1967. – 20с.
439146
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1968. – 16с.
439147
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений., 1963. – 21с.
439148
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений.. – М., 1965. – 24с.
439149
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заочных технических и сельскохозяйственных средних специальных учебных заведений. – М., 1974. – 32с.
439150
   Задания для контрольных работ по политической экономии.. – М., 1977. – 32с.
439151
   Задания для контрольных работ по советскому уголовному праву. – Ташкент, 1986. – 44с.
439152
   Задания для курсовых и контрольных работ, планы семинарских и практических занятия для студентов 2 курса ВЮЗИ на 1960/61 учебный год.. – М., 1960. – 126с.
439153
   Задания для курсовых робот по теории государства и права для студентов 1 курса ВЮЗИ на 1953/54 учебный год.. – М., 1953. – 15с.
439154
  Неклюкова Н.П. Задания для лабораторных занятий по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – Москва : Просвещение, 1969. – 136с.
439155
  Мочалов Р.В. Задания для лабораторных работ по физике / Р.В. Мочалов. – Майкоп, 1956. – 88 с.
439156
  Корж Э.Д. Задания для машинного и безмашинного программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : метод. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – Москва : Высшая школа, 1978. – 128 с.
439157
   Задания для практических занятий по логике. – Свердловск, 1958. – 40с.
439158
   Задания для практических занятий по советскому уголовному процессу. – Х., 1962. – 52с.
439159
   Задания для практических занятий по теоретической статистике. – М., 1960. – 68с.
439160
  Власова Т.А. Задания для практических работ по курсу "Физическая география частей света" : Учебное пособие / Т.А. Власова. – Москва : Просвещение, 1966. – 72с.
439161
  Герасимова Т.П. Задания для проверки знаний учащихся по курсу физической географии 5 класса / Т.П. Герасимова, Л.П. Сафонов. – М, 1975. – 96с.
439162
  Макарова С.В. Задания для проверки обязательного уровня усвоения знаний и умений по географии за I полугодие в VIII, IX , X классах : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 56-61. – ISSN 0016-7207
439163
  Корж Э.Д. Задания для программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : учеб. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 160 с.
439164
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в колхозах". – Харьков, 1966. – 20 с.
439165
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях". – Харьков, 1966. – 20 с.
439166
  Бред А.А. Задания для самостоятельной подготовки к сдаче вступительных экзаменов по географии / А.А. Бред. – Рига, 1986. – 38с.
439167
  Шевченко К.В. Задания для самостоятельной работы над юридическими текстами / К.В. Шевченко. – Х, 1967. – 86с.
439168
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории в 8 классе / Г.М. Донской. – М., 1983. – 143с.
439169
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – М., 1987. – 124с.
439170
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1992. – 80с.
439171
  Лернер И.Я. Задания для самостоятельной работы по истории СССР : 8 класс. Пособие для учителя / И.Я. Лернер. – Москва : Просвещение, 1989. – 111 с.
439172
   Задания для самостоятельной работы по курсу "Основы советского государства и права". – Москва, 1987. – 111с.
439173
  Грибов В.С. Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10 классе / В.С. Грибов. – М., 1991. – 95с.
439174
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по новой истории: 9 класс / Г.М. Донской. – М., 1989. – 124с.
439175
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: 10-й кл.: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. / Н.В. Мишина. – 4-е изд., перераб. – М., 1988. – 111с.
439176
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 10-й кл. / Н.В. Мишина. – 3-е изд., перераб. – М., 1984. – 63с.
439177
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 11-й кл. / Н.В. Мишина. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 63с.
439178
   Задания для самостоятельной работы по общей физике : учеб. пособие / В.В. Харитонов, З.В. Гончарова, З.Д. Егорова, Р.Г. Пинчук. – Минск : Вышейшая школа, 1984. – 156 с.
439179
  Бирман А.М. Задания для самостоятельной работы по основам экономических знаний / А.М. Бирман, Л.Я. Осипович. – М., 1988. – 159с.
439180
  Черняк Г.В. Задания для самостоятельной работы по химии / Г.В. Черняк. – М, 1981. – 64с.
439181
  Гаврусейко Н.П. Задания для самостоятельной работы учащихся по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1979. – 159с.
439182
  Гаученова М.А. Задания для самостоятельной работы учащихся по химии / М.А. Гаученова. – М., 1979. – 47с.
439183
   Задания для самостоятельных занятий по курсу "Бухгалтерский учет в совхозах". – Харьков, 1966. – 12 с.
439184
  Гевуркова Е.А. Задания для самостоятельных работ по истории СССР / Е.А. Гевуркова. – М, 1991. – 111с.
439185
  Нечаева А.И. и др. Задания для студентов-юристов по русскому языку / А.И. и др. Нечаева. – Ташкент, 1975. – 35 с.
439186
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 7 класс. – Москва, 1948. – 63 с.
439187
  Кравченко Н.Н. Задания для учащихся заочной средней школы / Н.Н. Кравченко. – М., 1949. – с.
439188
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1957. – 80 с.
439189
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 10 класс. – 9-е изд.. – Москва, 1957. – 119 с.
439190
   Задания для учащихся заочной средней школы. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 96 с.
439191
   Задания для учащихся заочной средней школы ( Физика 10 класс). – 6-е изд. – Москва, 1953. – 79 с.
439192
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы : География. 6 класс. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1964. – 84с.
439193
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы : География. 7 класс. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1964. – 86 с.
439194
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Арифметика. 5-6 класс. – 14-е изд.. – Москва, 1962. – 168 с.
439195
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Зоология. 6 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1964. – 48с.
439196
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. История средних веков. 6 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 72с.
439197
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Русский язык. 5 класс. – М., 1962. – 68с.
439198
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 8 класс. – М., 1962. – 60с.
439199
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 9 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 40с.
439200
  Таиров В.А. Задания для учащихся заочной средней школы и заочн. отд. сред. общеобразоват. школы / В.А. Таиров, Е.В. Баляева. – Москва, 1962. – 83 с.
439201
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геом. 8 класс. – М., 1949. – 64с.
439202
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 6 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
439203
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – Москва, 1948. – 56 с.
439204
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 7-е изд.. – Москва, 1953. – 80 с.
439205
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 84 с.
439206
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 104 с.
439207
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – Москва, 1947. – 63 с.
439208
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 6-е изд. – Москва, 1954. – 88 с.
439209
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 88 с.
439210
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
439211
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 79 с.
439212
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – Москва, 1958. – 88 с.
439213
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1952. – 128 с.
439214
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 5-е изд. – Москва, 1957. – 128 с.
439215
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 124 с.
439216
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 8-е изд. – Москва, 1960. – 125 с.
439217
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 9 класс. – Москва, 1946. – 76 с.
439218
   Задания для учащихся заочной средней школы. Анатомия и физиология человека.. – М., 1948. – 31с.
439219
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. язык. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1958. – 68с.
439220
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 56 с.
439221
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 52 с.
439222
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 4-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 48 с.
439223
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 7-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 52 с.
439224
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 9-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 56 с.
439225
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1963. – 56 с.
439226
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 13-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
439227
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника.. – М., 1948. – 31с.
439228
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 28с.
439229
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 5-е изд. – М., 1953. – 32с.
439230
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 16-е изд. – М., 1954. – 30с.
439231
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 5 класс. – М., 1948. – 56с.
439232
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 6 класс.. – М., 1948. – 44с.
439233
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 7 класс.. – 7-е изд. – М., 1956. – 62с.
439234
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 8 класс. – 4-е изд. – М., 1960. – 64с.
439235
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 63с.
439236
   Задания для учащихся заочной средней школы. Геометрия и тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1948. – 64 с.
439237
   Задания для учащихся заочной средней школы. Задания с Пособием по франц. яз. для 5-8 классов. – М., 1964. – 76с.
439238
   Задания для учащихся заочной средней школы. Зоология.. – М., 1948. – 38с.
439239
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс. – 3-е изд. – М., 1953. – 68с.
439240
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс.. – 3-е изд. – М., 1956. – 56с.
439241
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – М., 1948. – 48с.
439242
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 56с.
439243
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР . 8 класс. – 2-е изд.. – М., 1961. – 116с.
439244
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 8 класс. – М., 1948. – 40с.
439245
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 8 класс. – М., 1953. – 76с.
439246
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – М., 1953. – 88с.
439247
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1957. – 92с.
439248
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 6-е изд. – М., 1958. – 88с.
439249
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 8-е изд. – М., 1960. – 88с.
439250
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 6-е изд. – М., 1954. – 64с.
439251
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 9-е изд. – М., 1957. – 68с.
439252
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 60с.
439253
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 7-е изд. – М., 1956. – 56с.
439254
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 56с.
439255
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 10-е изд. – М., 1959. – 52с.
439256
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс... – 5-е изд. – М., 1954. – 64с.
439257
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 52с.
439258
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – М., 1957. – 54с.
439259
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 54с.
439260
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс.. – 4-е изд. – М., 1953. – 60с.
439261
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 92с.
439262
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 7-е изд. – М., 1956. – 71с.
439263
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 8-е изд. – М., 1957. – 80с.
439264
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 80с.
439265
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 10-е изд. – М., 1959. – 84с.
439266
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 84с.
439267
  Федосенко А.Ф. Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс / А.Ф. Федосенко. – М., 1948. – 32 с.
439268
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 3-е изд. – М., 1951. – 64с.
439269
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 72с.
439270
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 10-е изд. – М., 1958. – 68с.
439271
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 11-е изд. – М., 1959. – 67с.
439272
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – М., 1948. – 34с.
439273
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 64с.
439274
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 64с.
439275
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 7-е изд.. – М.., 1956. – 46с.
439276
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 8-е изд. – М., 1957. – 56с.
439277
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 10-е изд. – М., 1959. – 55с.
439278
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 55с.
439279
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – М., 1948. – 32с.
439280
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 71с.
439281
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 7-е изд. – М., 1956. – 32с.
439282
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 36 с.
439283
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 9-е изд. – М., 1958. – 36с.
439284
   Задания для учащихся заочной средней школы. Логика. 10 класс. – 2-е изд., испр. – М., 1953. – 76с.
439285
   Задания для учащихся заочной средней школы. Нем. яз. 6 класс. – 4-е изд. – М., 1955. – 64с.
439286
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 2-е изд. – М., 1953. – 127с.
439287
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 7-е изд. – М., 1958. – 136с.
439288
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 9-е изд. – М., 1960. – 136с.
439289
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс.. – 6-е изд. – М., 1957. – 132с.
439290
   Задания для учащихся заочной средней школы. Основы дарвинизма. 9 класс. – 2-е изд.. – М., 1952. – 60с.
439291
   Задания для учащихся заочной средней школы. Психология. 9 класс. – М., 1954. – 79с.
439292
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. 5 класс. – 14-е изд. – Москва, 1960. – 74с.
439293
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. 7 класс. – 3-е изд. – М., 1948. – 48с.
439294
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. Арифметика. 5 класс. – М., 1947. – 95с.
439295
   Задания для учащихся заочной средней школы. Физика. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1949. – 7с.
439296
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 3-е изд. – М., 1950. – 44с.
439297
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 4-е изд. – М., 1951. – 47с.
439298
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 6-е изд. – М., 1953. – 47с.
439299
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 13-е изд. – М., 1960. – 44с.
439300
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 32с.
439301
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 8 класс. – 4-е изд., перераб. – М., 1952. – 31с.
439302
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 3-е изд.. – М., 1950. – 36с.
439303
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 10-е изд. – М., 1957. – 28с.
439304
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение .8 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1956. – 48с.
439305
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение 8 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
439306
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – М., 1954. – 28с.
439307
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 3-е изд.. – М., 1956. – 28с.
439308
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 5-е изд.. – М., 1959. – 43с.
439309
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 43с.
439310
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1954. – 36с.
439311
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1956. – 46с.
439312
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
439313
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – М., 1954. – 36с.
439314
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1959. – 52с.
439315
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 52с.
439316
   Задания для учащихся заочной средней школы. Экономическая география СССР. 8 класс. – 3-е изд.. – М., 1951. – 56с.
439317
  Кошелева Е.С. Задания и вопросы по курсу экономической географии зарубежных стран / Е.С. Кошелева. – М., 1975. – 64с.
439318
   Задания и метод. указания к выполнению контр. работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" для студ. заоч. ф. обучения юрид. фак-та. – М., 1984. – 6с.
439319
   Задания и метод. указания к семинарским занятиям по сов. государственному праву. – М., 1984. – 50с.
439320
   Задания и методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" : для студ.заочн.формы обучения юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 7 с.
439321
   Задания и методические указания к практическим и семинарским занятиям по курсу "Физическая география материков и океанов" : для студ.3 курса географич. отд. Евразия. – Харьков, 1978. – 46с.
439322
  Ганф Т.А. Задания и методические указания по английскому языку / Т.А. Ганф. – Ленинград, 1974. – 74 с.
439323
   Задания и упражнения к разговорным темам для студ 1-3 курсов неспециальных фак-тов заоч. формы обуч. (франц. яз.). – Черновцы, 1981. – 34с.
439324
   Задания ІІ (практического) тура / А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, Д.В. Соколова, А.С. Наумов, А.В. Лысенко, И.А. Лев, В.А. Усков // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Табл. – ISSN 0016-7207
439325
   Задания ІІ (районного/городского) этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников 2007/08 учебный год : методика и опыт. Готовимся к олимпиаде / М.Б. Иванова, Н.Г. Циберкин, Д.А. Постников, А.Г. Орлова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
439326
   Задания к зачетам по русскому языку, химии, физике. 9 класс. – М., 1974. – 88с.
439327
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов. – Л., 1963. – 44с.
439328
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов, И.С. Куликова. – Л., 1971. – 48с.
439329
   Задания к лаборат. работам по курсу "Исследование операций". – К., 1983. – 35 с.
439330
   Задания к лабораторным работам по англ. яз. (тема "Киев") для студ. биол. фак-та. – Киев, 1981. – 18 с.
439331
   Задания к лабораторным работам по курсу "Математический анализ" для студентов специальностей "математика". – Киев, 1986. – 100 с.
439332
  Спиридонова И.Е. Задания к лабораторным работам по курсу: "Основы промышленной электроники" с использованием учебно-тренировочных специализированных устройств / И.Е. Спиридонова. – М., 1966. – 27с.
439333
  Качинский А.М. Задания к лабораторным работам практикума по физике : 8-10 классы / А.М. Качинский, Б.А. Кимбар. – Минск : Народная асвета, 1976. – 186 с.
439334
  Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольная работа по "Введению в языкознание" / В.И. Кодухов. – М., 1976. – 104с.
439335
  Кодухов Виталий Иванович Задания к практическим занятиям и контрольным работам по "Введению в языкознание" : Учебное пособие для студентов-заочников фак-тов русского языка и литературы пед. ин-тов / Кодухов Виталий Иванович; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1976. – 104с.
439336
   Задания к практическим занятиям по курсу "Физика". – Рига : РПИ
раздел 3. Электростатика; раздел 4. Постоянный ток. – 1988. – 32 с.
439337
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 1 курса днев. отд.. – Иркутск, 1971. – 16с.
439338
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 2 курса вечернего отд.. – Иркутск, 1971. – 11с.
439339
   Задания к практическим занятиям по советскому гражданскому процессуальному праву : для студ. 4 курса юрид. фак. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
439340
   Задания к практическим занятиям по территориальному планированию : для географ. ф-та. – Киев : КДУ, 1978. – 27 с.
439341
   Задания к программированному коллоквиуму по логике (темы "Умозаключение", "Доказательство"), для студ. философского фак-та. – К., 1982. – 12с.
439342
   Задания к программированному коллоквиуму по логике для студ. философского фак-та. – К., 1980. – 12с.
439343
  Голосунов Н.И. Задания к работе по проекционному черчению / Н.И. Голосунов. – Горький, 1964. – 80с.
439344
  Полянский С.Н. Задания к специальному семинару по педагогике / С.Н. Полянский. – М., 1953. – 72с.
439345
  Вольштейн С.Л. Задания к фронтальным лабораторным работам по физике 6-10-е классы : пособие для учителя / С.Л. Вольштейн. – Минск : Народна асвета, 1984. – 112 с.
439346
   Задания на английском языке для студентов-юристов. – Ташкент, 1986. – 40с.
439347
   Задания первого (теоретического) тура 2010 г. / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-58 : Карти, рис., табл. – ISSN 0016-7207
439348
  Черненко Н.В. и др. Задания по английскому языку / Н.В. и др. Черненко. – К.
№ 2. – 1976. – 79с.
439349
   Задания по английскому языку (метод. пособие). – Орджоникидзе, 1980. – 44с.
439350
  Василевский А.Б. Задания по внеклассной работе по математике / А.Б. Василевский. – Минск, 1988. – 172с.
439351
  Баум И.В. Задания по геометрии для 9 и 10 классов / И.В. Баум. – К, 1987. – 94с.
439352
  Боголюбов С.К. Задания по деталированию / С.К. Боголюбов. – Москва, 1961. – 63с.
439353
   Задания по курсовым работам технич. черчения и СЧХ. Руководство к выполнению курсовых работ №5, 6. – Таганрог
ч. 3. – 1965. – 84с.
439354
  Вайкулис Я.Я. Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности и промышленных предприятий" / Я.Я. Вайкулис. – Рига, 1979. – 64с.
439355
   Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности". Анализ хоз. деят. пром. предприятий.. – Одесса
ч. 1. – 1974. – 94с.
439356
  Бабаян С.А. Задания по курсу дарвинизма / С.А. Бабаян. – М, 1960. – 20с.
439357
  Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. – М., 1978. – 168с.
439358
  Гроссман Е.Я. и др. Задания по лексике английского языка для студентов-заочников V курса факультетов и педагогических ин-тов иностран. языков / Е.Я. и др. Гроссман. – М., 1967. – 155с.
439359
  Пахомова М.Н. Задания по немецкому языку для студентов-заочников I и II курсов / М.Н. Пахомова. – Казань, 1966. – 104с.
439360
  Жозеф М.М. Задания по немецкому языку для студентов 4 курса заочного отделения / М.М. Жозеф, Д.А. Халдина. – М, 1967. – 46с.
439361
   Задания по общей части советского уголовного права: уч. пособие для студ. юрид. вузов. – Саратов, 1988. – 126с.
439362
  Додон Л.Л. Задания по педагогике. Пособие для уч-ся / Л.Л. Додон. – М., 1968. – 223с.
439363
   Задания по практической стилистике русского языка для студ.-заоч. филолог. фак-та. – Одесса, 1972. – 57с.
439364
  Натанзон Э.Ш. Задания по психологии / Э.Ш. Натанзон. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1965. – 200с.
439365
  Агаханян Т.М. Задания по разделам "усилители специального назначения и источники питания" курса ЭУИП / Т.М. Агаханян. – Москва, 1978. – 52с.
439366
   Задания по русскому языку (орфография) для студ. фак-та журналистики. – К., 1986. – 16с.
439367
  Крючков С.Е. и Светлаев М.В. Задания по русскому языку № 1, 2, 3 и 4 / С.Е. и Светлаев М.В. Крючков. – М., 1939. – 32с.
439368
   Задания по физ. химии для м. контроля. – М.
ч. 1. – 1976. – 83с.
439369
  Марон А.Е. Задания по физике / А.Е. Марон. – М, 1981. – 64с.
439370
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 10 класса вечерней средней школы / А.Е. Марон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 63 с.
439371
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 11 классов вечерней /заочной/ вечерней школы / А.Е. Марон. – М, 1988. – 64 с.
439372
   Задания по физической химии. – вып. 1. – М., 1976. – 39с.
439373
   Задания по франц. языку. – Л., 1973. – 38с.
439374
   Задания по французскому языку. – Л., 1964. – 20с.
439375
   Задания по французскому языку. – Л., 1967. – 21с.
439376
  Суровцева Р.П. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся / Р.П. Суровцева. – Москва, 1977. – 176с.
439377
  Василенко Е.А. Задания по черчению на преобразования / Е.А. Василенко, Л.Н. Коваленко. – Минск, 1989. – 112с.
439378
  Голоенко Л.К. Задания по черчению: 7 - 8-й кл. / Л.К. Голоенко. – Минск, 1985. – 96с.
439379
  Климанова О.А. Задания практического тура XI Всероссийской олимпиады школьников: география города : Методика и опыт. Внеурочная работа / О.А. Климанова, В.В. Климанов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 70-72
439380
   Задания студентам по советской судебной статистике. – Х., 1966. – 60с.
439381
  Иванова Галина Всеволодовна Задания тестового типа как один из способов проверки знаний и умений учащихся (на материале английского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванова Галина Всеволодовна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 27л.
439382
   Задания третьего (тестового) тура Всероссийской олимпиады школьников по географии 2010 г. : Всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жаренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 59-61. – ISSN 0016-7207
439383
  Фридлянд С.О. Задания, методический и справочный материал для слушателей второго года обучения отделения фоторепортажа / С.О. Фридлянд. – М., 1963. – 48с.
439384
  Милютин В.И. Заданный курс. / В.И. Милютин. – М, 1961. – 48с.
439385
  Будько Євген Задар. Музика стихій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 94-99 : фото
439386
  Костецкий В.В. Задать шпоры коню - это не насилие, но быстрая езда. О проблеме насилия в образовании // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 11-13
439387
  Донченко В.С. Задачi групування iнформацiї для матричних представникiв та концепцiя кортежностi у її розв"язаннi / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Розглядаються задачi групування iнформацiї, якi включають в себе задачу вiдновлення функцiй, представлених своїми значеннями та задачi класифiкацiї, кластеризацiї, та розпiзнавання образiв. Основна увага придiляється проблемi визначення критерiїв ...
439388
  Івохін Е.В. Задачi дослiдження динамiки нечiтких рiзницевих систем // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 105-125. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
439389
  Салуквадзе М.Е. Задача А.М.Летова о синтезе оптимальных систем автоматического управления / М.Е. Салуквадзе. – Тбилиси, 1988. – 285с.
439390
  Дубовенко Ю.І. Задача Алексідзе для відновлення потенціалу сили тяжіння : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 132-139. – Список літ.: с. 139. – ISSN 0203-3100
439391
  Цирульский А.В. Задача аналитического продолжения и некоторые вопросы теории интерпретации потенциальных геофизических полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Цирульский А.В. ; Урал. филиал АН СССР , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1969. – 12 с.
439392
  Александров В.В. Задача Б.В. Булгакова о накоплении возмущений : Автореф. дис. ... кан. физ.-мат. наук / Александров В.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
439393
  Мащенко С.О. Задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв. Досліджується поняття об"єднання нечіткої множини чітких відношень, які породжуються критеріальними функціями. Визначаються поняття нечіткої множини слабко ефективних ...
439394
  Гаврилин Е.В. Задача будущего / Е.В. Гаврилин, И.М. Мирошник. – М., 1996. – 68с.
439395
   Задача Булгакова в максимальном отклонении и ее применение: русско-кубинский сборник науч. статей. – Москва : Московский университет, 1993. – 145 с.
439396
  Победря Б.Е. Задача в напряжениях / Б.Е. Победря. – Ташкент, 1988. – 200 с.
439397
  Бобочко В.Н. Задача Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Бобочко В.Н.; АН УССР. – Киев, 1977. – 14л.
439398
  Кулян А.В. Задача векторизації доріг на основі растрових карт / А.В. Кулян, О.С. Прокопюк // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 53-55
439399
  Мащенко С.О. Задача вибору альтернатив з нечіткою множиною чітких цілей / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача раціонального вибору альтернатив, у якій ціль особи, що приймає рішення, задана нечіткою множиною чітких цільових множин. Розглядається поняття перетину нечіткої множини чітких множин та досліджуються його властивості. The problem ...
439400
  Семесенко М.П. Задача вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах / М.П. Семесенко, О.О. Тимашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 306-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається постановка задачі оцінювання процесу спостереження і вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах. Ключові слова: динамічні системи управління, стохастичні процессы системи, канали вимірів. In the article the ...
439401
  Рагуліна О.Ю. Задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в класичній моделі ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в динамічній постановці в класичній моделі ризику з точки зору максимізації ймовірності небанкрутства на нескінченному проміжку часу. Виводиться рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана для ...
439402
  Мамчич Я.М. Задача геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується розподіл координат максимізую чого вектора двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
439403
  Пташник Б.Й. Задача Дiрiхле-Неймана для лiнiйних неелiптичних рiвнянь з частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами / Б.Й. Пташник, С.М. Репетило // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
439404
  Трускова Надежда Федоровна Задача двух центров квантовой механики и представления некомпактных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трускова Надежда Федоровна; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 12л.
439405
  Доценко С.І. Задача Джонсона з випадковими часами виконання робіт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система конвейерного типу з двох машин в припущенні, що часи виконання робіт є випадковими величинами з заданою функцією розподілу. Для деяких частинних випадків знайдено оптимальний алгоритм впорядкування робіт та формули для ...
439406
  Мащенко С.О. Задача диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною обмежень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Пропонується метод розв"язку задачі диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною індексів обмежень. Побудовано відображення належності нечіткої множини типу 2, яка є множиною допустимих альтернатив. Досліджені властивості цієї множини і розглянутий ...
439407
  Терещенко В.М. Задача динамічної локалізації точки на незв"язному графі / В.М. Терещенко, В.І. Пузирей // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 52-59. – ISSN 1028-9763
439408
  Власов В.И. Задача Дирихле в круге с угловым вырезом / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1986. – 39с.
439409
  Скрыпник А М. Задача Дирихле для линейной системы управлений эллиптического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скрыпник М.А,; АН УССР.Ин-т матем. – Киев, 1978. – 14л.
439410
  Антохин Ю.Т. Задача Дирихле для уравнений второго порядка в неограниченной области : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Антохин Ю.Т. ;. – Москва, 1965. – 3 с.
439411
  Меликсетян Э.П. Задача Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными, когда граничные условия принадлежат классам С и 1 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Меликсетян Э.П.; АН Арм.ССР.Ин-т математики. – Ереван, 1981. – 13л.
439412
  Авазашвили Д.З. Задача диффракции электромагнитных колебаний : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Авазашвили Д.З. ; Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1957. – 14 с.
439413
   Задача Діріхле для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольця у півсмузі / І.М. Александрович, О.Г. Кочулова, В.І. Ляшко, В М. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено крайові задачі для рівняння Гельмгольця у нескінченній області, на границі якої існують точки, де оператор вироджується. Встановлено обмеження на деякі параметри крайових умов, при яких розв"язок існує та єдиний. Ключові слова: единість ...
439414
  Мирзаян Г. Задача для Мушаррафа // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 32. – С. 42-44


  Політична боротьба у Пакистані
439415
  Дубовецька І. Задача екстраполяції функціоналів від періодично корельованої послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Вивчається задача оцінювання лінійного функціонала від невідомих значень періодично корельованої послідовності за спостереженнями, які забруднені шумом. У випадку відомих спектральних щільностей знайдено формули для обчислення середньоквадратичної ...
439416
  Зінько Т.П. Задача згортання структури білка // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 200-202
439417
  Сергеевич В.И. Задача и методы государственных наук : очерки современной политической литературы В.Сергеевича. – Москва : Тип. Грачова и К*, 1871. – VIII, 231, [1] с. – Библиогр. в примеч.
439418
  Щербина А.М. Задача и постановка преподавания логики на одногодичных курсах / А.М. Щербина. – с.
439419
  Павлюченко Ю.В. Задача изгибания точечных соответствий между проективными пространствами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Павлюченко Ю.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 8л.
439420
  О Ен Ден Задача измерения магнитоного поля в верхней атмосфере солнца и интерференционных магнитограф измиран : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.03.02 / О Ен Ден ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростран. радиоволн. – Москва, 1980. – 9 с.
439421
  Бабенко В.О. Задача ідентифікації параметрів моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 43-50. – ISSN 2077-8031
439422
  Семеновська Н.В. Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля зі спектральною функцією певного вигляду за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. Ключові слова: випадкове поле, ...
439423
  Семеновська Н. Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 137-145. – ISSN 0868-6904
439424
  Пацко В.С. Задача качества в линейных дифференциальных играх второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пацко В.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
439425
  Кіт Л. Задача Кеплера отримала український розв"язок // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 3


  Наприкінці березня світове наукове середовище сколихнула новина: український математик Марина Вязовська опублікувала розв’язання задачі оптимального розміщення сфер у 8-вимірному просторі, яку для 3-вимірного простору ще в 1611 році розглядав відомий ...
439426
  Волощук С.Д. Задача керування лінійною системою з неповно визначеними дискретизованими початково-крайовими умовами / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 82-83
439427
  Волощук С.Д. Задача керування параболічною системою в умовах невизначеності початково-крайових умов / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 79-80
439428
  Сигал И. Задача коммивояжера большой размерности / И. Сигал. – Москва, 1986. – 23 с.
439429
  Погурельський О.С. Задача комплексної обробки інформації глобальної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Погурельський Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
439430
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации / Н.А. Парусников. – М., 1982. – 174с.
439431
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации и механика инерциальных навигационных систем : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.02.01 / Парусников Н.А.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
439432
  Прощенко Т.М. Задача кососиметричного деформування трансверсально-ізотропного шару при змішаних умовах на торцях // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7021-27-7
439433
  Веселин М.П. Задача Коши для гиперболических операторов с кратными характеристиками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мт. наук : 01.003 / Веселин М.П. ; Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с.
439434
  Раскин В.Г. Задача Коши для дифференциальных уравнений второго порядка в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Раскин В.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 7л.
439435
  Сигалов И.Е. Задача Коши для квазипараболических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Сигалов И.Е. ; МГУ. – Москва, 1974. – 13 с.
439436
  Автушко Т.С. Задача Коши для линейных дифференциальных уравнений второго порядка с обобщенными коэффициентами в алгебре мнемофункций : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Автушко Татьяна Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
439437
  Адамар Жак Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа / Адамар Жак. – Москва, 1978. – 351 с.
439438
  Николенко В.Н. Задача Коши для некоторых классов интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николенко В. Н.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 4 с.
439439
  Дринь Ярослав Михайлович Задача Коши для некоторых классов параболических псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дринь Ярослав Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 16л.
439440
  Круглова С.П. Задача Коши для некоторых классов эллиптических уравнений высших порядков и р-полианалитические функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Круглова С.П.; КГУ. – К., 1971. – 12л.
439441
  Голец Б.И. Задача Коши для некоторых корректных по И.Г.Петровскому систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голец Б.И.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 12л.
439442
  Иврий Виктор Яковлевич Задача Коши для нестрого гиперболических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иврий Виктор Яковлевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 14л.
439443
  Жибер А.В. Задача Коши для одного класса полулинейных систем дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Жибер А.В.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.11
439444
  Алиев Ф.С. Задача Коши для систем интегно-дифференциальных уравнений содержащих сингулярный оператор : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев Ф. С.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, АзГУ им. Кирова, мех.-мат. фак. – Баку, 1961. – 6л.
439445
  Глузберг Е.И. Задача Коши для счетной системы дифференциальных уравнений с частными производными и устойчивость ее решения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глузберг Е.И.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
439446
  Видыбида А.К. Задача Коши для цепочки уравнений Боголюбова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Видыбида А.К. ; АНУССР, Ин-т теорет.физики. – Киев, 1975. – 14 с.
439447
  Городецький В.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку / В.В. Городецький, О.М. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена коректна розв"язність задачі Коші для одного класу еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку і початковими умовами, які є узагальненими функціями нескінченного порядку з просторів (W П М)1 [подано формулу].
439448
  Чайковський А.В. Задача Коші для нелінійного диференціального рівняння з G-секторіальним оператором коефіцієнтом // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 2011. – Т. 14, № 1
439449
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку задачі Коші параболічного псевдодифе-ренціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the solution of the Cauchy problem of parabolic pseudodifferential equation ...
439450
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу Коші для параболічного псевдодиференційного рівняння вищого порядку no t з імпульсним впливом. Для такої задачі побудовано матрицант, за допомогою якого як обернене, перетворення Фур"є визначається фундаментальна система ...
439451
  Яременко М. Задача Коші для рівняння еволюційного типу з неперервною еліптичною матрицею в просторах Лебега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еліптичне рівняння спеціального вигляду в просторі Соболева, введено звуження відповідних операторів на просторах Лебега, описано деякі топологічні конструкції в Llp (Rl, dl x) ([0, t]) , завдяки яким доведено аналоги теорем ...
439452
   Задача Коші та задача Гурса для рівнянь з частинними похідними : метод. вказівки до практич. занять та самостійної роботи з курсу "Рівняння математичної фізики" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 55 с.
439453
  Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
439454
  Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 354 арк. – Бібліогр.: арк. 329-354
439455
  Оликер В.И. Задача Кристоффеля для незамкнутых поверхностей : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Оликер В. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
439456
  Максименко Л.А. Задача Лагранжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Максименко Л.А.; КГУ. – К., 1969. – 223л. – Бібліогр.:л.12-133
439457
  Максименко Л.А. Задача Лагранжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Л. А.; КГУ. – К., 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
439458
  Максименко Д.А. Задача Лагрнжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Д. А.; КГУ. – 16л.
439459
  Поштару А.И. Задача Ламе на графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Поштару А.И.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1978. – 14л.
439460
  Продан Н.В. Задача линейного синтеза с квадратным функционалом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Продан Н.В.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 10л.
439461
  Мащенко С.О. Задача математического программирования с нечетким множеством индексов ограничений // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2013. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 0023-1274
439462
  Спасов А. Задача на денот / А. Спасов, 1979. – 79с.
439463
  Капустян О.А. Задача наближеної стабілізації для параболічного включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 62-67. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй роботi доведена близькiсть наближеного керування задачi оптимальної стабiлiзацiї для параболiчного включення до оптимального регулятора для незбуреної [формула] задачi, а також доведена близькiсть цiльових функцiоналiв на цих керуваннях.
439464
  Капустян О.А. Задача наближеної стабілізації для параболічного включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 62-67. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй роботi доведена близькiсть наближеного керу вання задачi оптимальное стабiлiзацiї для параболiчного включення до оптимального регулятора для незбуреної [формула] задачi, а також доведена близькiсть цiльових функцiоналiв на цих керуваннях.
439465
  Березовский Б.А. Задача наилучшего выбора / Б.А. Березовский, А.В. Гнедин. – М, 1984. – 190с.
439466
  Третьяков В.Е. Задача о встрече движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков В.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
439467
  Петров Н.М. Задача о движении двух нуклонов для потенциалов гауссовского типа / Н.М. Петров. – К., 1971. – 20с.
439468
  Бауер В.О. Задача о движении системы двух соосных роторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бауер В.О. ; Моск. гос. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1958. – 5 с.
439469
  Мудров В.И. Задача о коммивояжере / В.И. Мудров. – Москва, 1969. – 58с.
439470
  Рубинштейн Г.Ш. Задача о крайней точке пересечения оси с ограниченным выпуклым многогранником и некоторые ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Г.Ш.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра матем. анализа. – Ленинград, 1955. – 10л.
439471
  Янушаускас А.И. Задача о наклонной производной теории потенциала / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1985. – 262с.
439472
   Задача о поршне в газе с источниками и стоками (Автомодельные решения). – Тбилиси, 1986. – 239с.
439473
  Порхаев А.П. Задача о температурных колебаниях в почвах и грунтах / А.П. Порхаев, М.С. Смирнов. – Москва, 1958. – 8 с.
439474
  Зелинский Ю.Б. Задача о тени для шаров фиксированного радиуса / Ю.Б. Зелинский, И.Ю. Выговская, Х.К. Дакхил // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 599-603. – ISSN 1810-3200


  Главная цель работы - решение задачи о тени для шаров фиксированного радиуса в n-мерном евклидовом пространстве. Широкий спектр таких задач исследовался в работах одного из авторов и его учеников. Эту задачу можно рассматривать как нахождение ...
439475
  Зелинский Ю.Б. Задача о тени и смежные задачи / Ю.Б. Зелинский, И.Ю. Выговская, Х.К. Дакхил // Proceedings of the International geometry center / Ed. Kirillov V. – Odessa, 2016. – Vol. 9, n. 3/4. – C. 50-58. – ISSN 2072-9812
439476
  Калмыков Н.Н. Задача о флюктуациях ядерного каскада и широкие атмосферные ливни : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Калмыков Н.Н. ; Моск. гос. ун-т, Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1965. – 10 с. – Бібліогр. : с. 9-10
439477
  Китова О.В. Задача об оптимальном выборе комплексов технических средств для решения заданного набора функциональных задач / О.В. Китова. – М., 1988. – 21с.
439478
  Любимов В.М. Задача об упругом равновесии кольцевого кругового сектора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любимов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 3л.
439479
  Вапник В.Н. Задача обучения распознаванию образов / В.Н. Вапник. – Москва, 1971. – 60с.
439480
  Готман Э.Г. Задача одна- решения разные / Э.Г. Готман. – К, 1988. – 175с.
439481
  Винярський Я.Я. Задача оперативногооцінювання стану безпеки державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 154-158


  У статті досліджена задача оперативного оцінюваня стану безпеки державного кордону, яка може знайти реалізацію за допомогою алгоритмів, побудованих з використанням чітких математичних методів, розглянутих при викладенні основного матеріалу. Реалізація ...
439482
  Акіменко В.В. Задача оптимального керування в моделі клітинних угрупувань з неперервним віком / В.В. Акіменко, Ю.В. Загородній // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 51-51
439483
  Задоянчук Н.В. Задача оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності: теорема існування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 17-38. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
439484
  Капустян В.О. Задача оптимального керування для елiптичного рiвняння з нелокальними крайовими умовами в круговому секторi / В.О. Капустян, О.А. Капустян, О.К. Мазур // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – C. 3-9. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглядається нелокальна крайова задача для оператора Лапласа в круговому секторi з рiвнiстю потокiв на радiусах i умовою Дiрiхле на одному з радiусiв та керуванням у правiй частинi рiвняння. Для квадратичного критерiю якостi за допомогою ...
439485
  Єфіменко А.А. Задача оптимального керування екстенсивним розвитком мережі інформаційно-комунікаційного підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі побудовано чисельний алгоритм розв"язання задачі оптимального керування екстенсивним розвитком мережі інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах обмеженого фінансування. The article presents a result of development of optimal control ...
439486
  Акіменко В.В. Задача оптимального керування процесом підтоплення територій для початково-крайової задачі для квазілінійного рівняння параболічного типу / В.В. Акіменко, С.О. Митрохін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 52-52
439487
  Мацяшик К. Задача оптимального распределения программы на параллельно работающих вычислительных устройствах / К. Мацяшик, Д.А. Поспелов. – К., 1964. – 26-37с.
439488
  Дуда Н. Задача оптимального розподілу бюджетних коштів між регіонами україни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 252-256. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
439489
  Мішура Ю.С. Задача оптимальної зупинки випадкових блукань з поліноміальними функціями виплат / Ю.С. Мішура, В.В. Томашик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. 138-149. – ISSN 0868-6904


  An optimal stopping problem for random walk with the drift to the left and with polynomial reward function is studied using the Appel polynomials. An explicit form of optimal stopping times is obtained.
439490
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки для процесів Леві / А.Г. Мороз, Г.М. Шевченко // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 78-79
439491
  Івасюк А.В. Задача оптимальної зупинки та її застосування до моделювання фінансових ринків з двовимірними пакетами активів / А.В. Івасюк, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005. – № 1/2. – С. 71-85.
439492
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 109-119
439493
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
439494
  Мащенко С.О. Задача оптимизации с нечетким множеством нечетких ограничений // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 4, июль - август. – С. 47-57. – ISSN 0572-2691
439495
  Меркулова Е.П. Задача оптимизации систем автоматического регулирования, содержащих существенно нелинейные элементы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Меркулова Е.П.; Моск.гос.ордена Ленина и Труд.Красного Знамени ун-т. – Москва, 1960. – 6л.
439496
  Мищенко Г.П. Задача особой важности : (партизанская разведка. 1941-1945 г.) / Г.П. Мищенко, Г.П. Мигрин. – Киев : Вища школа, 1985. – 207 с.
439497
  Гончаренко В.А. Задача П.В. Воронца для точки на плоскости // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу П.В. Воронця для руху точки по похилій площині з урахуванням сухого тертя. Шляхом аналізу характерних властивостей руху цієї системи отримано її розв"язок. Досліджено вигляд множини граничних станів.
439498
   Задача по анализу и планированию издержек обращения в торговле и заготовках в организациях потребительской кооперации. Для студ. эконом. и товаровед. фак-тов. – Львов, 1965. – 47с.
439499
  Меркулов М.А. Задача по бухгалтерскому учету в промышленности / М.А. Меркулов, С. Селезнев. – 2-е изд. пер. – М., 1953. – 219с.
439500
  Русаловский Н.Г. Задача по журнально-ордерной форме учета в промышленных предприятиях. / Н.Г. Русаловский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 95с.
439501
  Ишханов В.В. Задача погружения в теории Галуа / В.В. Ишханов. – М., 1990. – 269с.
439502
  Соломянюк І.Г. Задача полосної класифікації цифрової інформації // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 80
439503
  Хомин Александр Васильевич Задача преследования для дискретных конфликтноуправляемых процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Хомин Александр Васильевич ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
439504
  Хомин Александр Васильевич Задача преследования для дискретных конфликтноуправляемых процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хомин Александр Васильевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.117-125
439505
  Фаермарк Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермарк. – М, 1973. – 160с.
439506
  Фаермак Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермак. – М, 1973. – 150с.
439507
  Фаермарк Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермарк; АН СССР. – Москва : Наука, 1974. – 159 с. – (Сер."Из истории мировой культуры")
439508
  Губська В.В. Задача про вимушені нелінійні коливання резервуару у формі усіченого конуса, частково заповненого рідиною / В.В. Губська, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача виходу системи на усталений режим. Система складається з резервуара у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею. Поведінка системи розглядається в рамках нелінійної моделі на тривалому проміжку часу при гармонічному ...
439509
  Лимарченко В.О. Задача про вимушені нелінійні коливання трубопроводу з швидкісною течією рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною на вібруючій основі. Система складається з труби кругового перетину, що консольно закріплена на рухомій основі. Поведінка системи розглядається в рамках нелінійної моделі при гармонічному збудженні ...
439510
  Кулян В.Р. Задача про диверсифікацію інвестиційного портфеля / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, В.В. Рутицька // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 122-122
439511
  Вайсфельд Н.Д. Задача про напружений стан суцільного зрізаного конуса при впливі на нього ударного навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
439512
  Ядренко В.М. Задача про розорення гравця // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 56-60. – ISSN 1029-4171
439513
  Кузьмина Р.П. Задача равновесия нерастяжимых пленок под гидростатическим давлением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.020 / Кузьмина Р.П.; МГУ. – М, 1972. – 14л.
439514
  Абдулаев А.Х. Задача размещения сельскохозяйственного производства в объединении хозяйств мелиоративной системы : сообщения по прикладной математике / А. Х. Абдулаев, В. Г. Киселев ; АН СССР, Вычисл. центр. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 26 с.
439515
  Бронников А К. Задача Райснера-Нордстрема в присутствии скалярного поля / А К. Бронников, . – К, 1972. – 13с.
439516
  Ковалевский В.А. Задача распознавания образов с точки зрения математической статистики / В.А. Ковалевский. – К., 1965. – 43с.
439517
  Сенько О.В. Задача распознания при одном способе описния сложных объектов. / О.В. Сенько. – М,, 1988. – 18с.
439518
  Эскина М.С. Задача рассеяния для частно-разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Эскина М.С. ; Ин-т математики АН УССР. – Киев, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
439519
  Ефимчук М.О. Задача рассеяния при наличии плоской границы раздела сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Ефимчук М.О.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 12л.
439520
  Круглов В.Е. Задача Римана на римановых поверхностях алгебраических функций и некоторые ее приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Круглов В.Е.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
439521
  Векуа Н.П. Задача Римана с разрывными коэффициентами для нескольких неизвестных функций / Н.П. Векуа, 1944. – 10с.
439522
  Тарасова О.В. Задача розміщення ефірних подій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті запропоновано варіант формалізації задачі медіапланування ефірних подій за умов обмеженого розміщення. На прикладі описано чотирикроковий алгоритм розв"язку задачі. The formalization variant of the problem of media planning of television ...
439523
  Васильев П.А. Задача с двумя неизвестными / П.А. Васильев. – Ленинград, 1975. – 95с.
439524
  Соломянюк І.Г. Задача смугової класифікації цифр та букв українського алфавіту // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 72-75
439525
  Исарова Л.Т. Задача со многими неизвестными : невыдуманные истории из школьной жизни / Л.Т. Исарова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 175с.
439526
  Пойя С. Задача со многими неизвестными // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  Ситуация в Афганистане после выборов президента страны.
439527
  Шевченко В.И. Задача совпадения минимального и максимального операторов для дифференциальных систем в области ее приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Шевченко В. И.; АН УССР, Ин-т прикл. матем. и механ. – Донецк, 1979. – 12л.
439528
  Кожанов А.И. Задача сопряжения для некоторых неклассических дифференциальных уравнений высокого порядка / А.И. Кожанов, Е.Ф. Шарин // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 2. – C. 181-202. – ISSN 1810-3200
439529
  Саянкін О.О. Задача спостереження для одного класу нелінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 250-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача спостереження для нелінійних систем з малим параметром. Побудована методика відновлення початкового стану системи за наявними спостереженнями. Ключові слова: спостереження, початковий стан, нелінійність з малим параметром. The ...
439530
  Науменко К.И. Задача стабилизации фазовых координат объекта одним управляющим воздействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Науменко К.И.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1970. – 15л.
439531
  Мейрманов А.М. Задача Стефана / А.М. Мейрманов. – Новосибирск, 1986. – 238с.
439532
  Пташник Б.И. Задача типа Валле Пуссена и некоторые краевые задачи для линейных гиперболических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пташник Б.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1967. – 11л.
439533
  Харченко В.Ф. Задача трех нуклонов с потенциалом прямоугольной формы / В.Ф. Харченко, А С. Строрженко, . – К, 1969. – 12с.
439534
  Шкурба В.В. Задача трех станков / В.В. Шкурба. – М., 1976. – 95с.
439535
  Зу Гван Хви Задача убегания в дифференциально-разностных играх : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зу Гван Хви; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 105л. – Бібліогр.:л.98-105
439536
  Ливанов Ю.В. Задача управления технологической системой с учтом надежности / Ю.В. Ливанов. – М., 1987. – 19с.
439537
  Жук П.В. Задача управління потоками даних в перспективних мобільних радіомережах військового призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 108-118
439538
  Лангенбах А. Задача упруго-пластического кручения стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лангенбах А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1955. – 7л.
439539
  Золота А.В. Задача фільтрації випадкових полів за спостереженнями на кривих // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано задачу "горизонтальної" та "вертикальної" фільтрації сигнала за спостереженнями вінерівського поля на зростаючій кривій в площині.
439540
  Тарасюк И.С. Задача хозяйственная и политическая. / И.С. Тарасюк. – Симферополь, 1985. – 47с.
439541
  Кузьмичев В.Е. Задача четырех ядерных частиц в интегральной формулировке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Кузьмичев В.Е.; АН УССР. – К, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
439542
  Присакару К.Ф. Задача Штейнера для графов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Присакару К.Ф.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
439543
  Ицкович И.А. Задача эквивалентности в теории двумерных сингулярных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ицкович И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 3 с.
439544
  Спекторский Е.В. Задача энциклопедии права : вступительная лекция прочитаннная 16 сентября 1914 года в Университете Св. Владимира / Е.В. Спекторский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 17 с.
439545
  Савулеску Т. Задачи агробиологической науки в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Румынской народной республики / Т. Савулеску, 1951. – 66с.
439546
   Задачи адвокатуры в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов. Тезисы докл. науч.-практ. конф. Февр. 1971 г.. – Л., 1971. – 35с.
439547
  Уколов А.Т. Задачи активного гашения волновых полей. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Уколов А.Т.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
439548
  Хатиашвили Г.М. Задачи Альманзи-Митчелла для однородных и составных тел / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1983. – 236с.
439549
  Хатиашвили Г.М. Задачи Альманзи-Митчелла для однородных и составных тел / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси
2. – 1985. – 184с.
439550
  Коваленко В.Е. Задачи анализа, планирования и оптимизации в АСУ ВУЗ / [В.Е. Коваленко, к. т. н. Е.А. Ремизова, к. т. н.]. – Москва : НИИВШ, 1980. – 40 с. : схем. – Библиогр.: с. 40. – (Управление, экономика и прогнозирование высшей и средней специальной школы / отд. науч. информ. НИИ пробл. высш. школы ; вып. 2)
439551
  Усольцев Л.П. Задачи аналитической теории чисел, связанные с показательной функцией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Усольцев Л.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 6л.
439552
  Биргер Б.И. Задачи анизотропной термоупругости для сферических и цилиндрических тел : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Биргер Б.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1972. – 14л.
439553
  Лиховид Ф.Я. Задачи библиотек в свете решений 25 съезда КПСС / Ф.Я. Лиховид. – М., 1977. – 48 с.
439554
   Задачи библиотек в свете решений XXVI съезда КПСС. – М., 1981. – 69с.
439555
  Крупская Н.К. Задачи библиотечной работы. / Н.К. Крупская. – М, 1934. – 64 с.
439556
  Вислый А.И. Задачи библиотечной статистики на современном этапе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 5-10


  Рассматриваются группы показателей библиотечной статистики.
439557
   Задачи борьбы против империализма на современном этапе и единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистич. сил. Принято междунар. Совещ. комм. и рабоч. партий в Москве 17. – М., 1969. – 48с.
439558
  Орел А.А. Задачи в вариациях трансзвуковых течений газа : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Орел А.А.; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 16л.
439559
  Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике / Ю.М. Колягин. – М.
1. – 1977. – 110с.
439560
  Салуквадзе М.Е. Задачи векторной оптимизации в теории управления / М.Е. Салуквадзе. – Тбилиси, 1975. – 203с.
439561
  Москвин Д.А. Задачи вероятностной теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Москвин Д.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 6л. – Бібліогр.:с.6
439562
  Суша Н.В. Задачи внедрения инноваций в систему высшего образования Республики Беларусь // Экономика. Управление. Право : научно-практический журнал / Минский институт управления. – Минск, 2002. – № 2. – С.19-22
439563
   Задачи воспитательной работы школы на современном этапе (метод. письмо). – К., 1965. – 32с.
439564
  Васильев Н.Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад. / Н.Б. Васильев, А.А. Егоров. – Вып. 18. – Москва, 1988. – 284с.
439565
   Задачи вступительных собеседований и выпускных экзаменов по математике на подготовительном отделении МГУ (1990-19999 г.г.) / А.Б. Будак, Н.Ю. Капустин, М.М. Потапов, З.Ю. Шонин; Под общ.ред. А.Б.Будака; МГУ им. М.В.Ломоносова, Фак-т вычислит и приклалной математики. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1999. – 192с. – ISBN 5-89407-061-9
439566
   Задачи вступительных экзаменов по матем. и физике. 1968 года.. – М., 1970. – 116с.
439567
  Нестеренко Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике / Ю.В. Нестеренко. – 2-е изд. доп. – М., 1983. – 448с.
439568
  Нестеренко Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике / Ю.В. Нестеренко. – Москва : Наука, 1986. – 512 с.
439569
  Кронькалие С. Задачи вступительных экзаменов по математике / С. Кронькалие, Л. Энгельсон. – Рига : Латвийский университет, 1990. – 19с.
439570
   Задачи вступительных экзаменов по физике. – Москва : Бюро Квантум, 2002. – 128с. – (Приложение к журналу КВАНТ N1/2002). – ISBN 5-85843-037-6
439571
   Задачи второго тура 4 традиционной олимпиады по языковедению и математике. Выпускные классы. – М., 1968. – 12с.
439572
  Молотов В.М. Задачи второй пятилетки / В.М. Молотов. – Москва, 1934. – 77с.
439573
  Якубович Е.Д. Задачи выбора параметров регулируемых систем по заданным характеристикам переходного процесса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Якубович Е.Д. ; Ленингр. электротехнич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 11 с.
439574
  Вернадский В.И. Задачи высшего образования нашего времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 107-113. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
439575
  Овчинников В.А. Задачи высшего профессионального образования в системе Министерства внутренних дел России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 88-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
439576
  Кафтанов С.В. Задачи высшей школы в 1944/45 учебном году / С.В. Кафтанов. – Москва, 1944. – 31с.
439577
   Задачи географов в реализации планов ХІ пятилетки. – Иркутск, 1982. – 160с.
439578
   Задачи геометрии в целом для погруженных многообразий. – СПб., 1991. – 159с.
439579
  Резников Евгений Леонидович Задачи геометрической сейсмики при априорном ограничении на скорость распространения волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Резников Евгений Леонидович; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – Москва, 1974. – 20л.
439580
   Задачи гидрогеологических и инженерно-геологических исследований Белоруссии. – Минск, 1984. – 188с.
439581
   Задачи гидродинамики при усложненных моделях среды. – М., 1985. – 67с.
439582
   Задачи гидромеханики и тепломассообмена со свободными границами. – Новосибирск, 1987. – 125с.
439583
  Кулиев Р. Задачи государственной промышленной политики Азербайджана и "голландская болезнь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Рассматривается роль промышленной политики в развитии экономики Азербайджана и предлагаются основные положения государственной промышленной политики. Отмечается связь между промышленной политикой и диверсификацией производства. Анализируются причины ...
439584
  Белецкий А.А. Задачи дальнейшего сравнительно-исторического изучения языков / А.А. Белецкий, 1955. – 27 с.
439585
  Кучумов П.С. Задачи дальнейшего улучшения работы МТС и усиления их роли в колхозном производстве / П.С. Кучумов. – Москва, 1954. – 35с.
439586
  Рабинович Н.Р. Задачи деформации однородных анизотропных естественно-закруженных и суженных стержней. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Рабинович Н.Р.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 16л.
439587
   Задачи динамики многомерных механических систем: сб. науч. тр.. – К., 1986. – 127с.
439588
  Габов С.А. Задачи динамики стратифицированных жидкостей / С.А. Габов, А.Г. Свешников. – Москва : Наука, 1986. – 287 с.
439589
  Кошляков Владимир Николаевич Задачи динамики твердого тела и прикладной теории гироскопов: Аналит. методы / Кошляков Владимир Николаевич. – М., 1985. – 286с.
439590
   Задачи динамического управления: сб. статей. – Свердловск, 1981. – 94с.
439591
   Задачи динамческих процессов в сплошных средах: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1991. – 110с.
439592
  Винковский О.П. Задачи дифракции электромагнитных волн на конечных периодических структурах : Дис... канд. физ-мат.наук: 05.13.16 / Винковский О. П.; Львовський политехн. ин-т. – Львов, 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.1-10
439593
  Винковский О.П. Задачи дифракции электромагнитных волн на конечных периодических структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Винковский О.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с.
439594
  Вердеревская Н.Н. Задачи для аудиторных занятий по физике для слушателей девятимесячных курсов по подготовке к вступительным экзаменам в МАДИ / Н.Н. Вердеревская. – Москва, 1973. – 83с.
439595
  Соколов С.Н. Задачи для радиолюбителей / С.Н. Соколов. – Москва : Энергия, 1970. – 72 с.
439596
  Замбранс А.П. Задачи для самостоятельной работы. Механика / А.П. Замбранс, А.С. Пранч. – Рига, 1988. – 54с.
439597
  Антюков В.В. Задачи для упражнений по начертательной геометрии / В.В. Антюков, М.А. Алфионова. – Москва, 1967. – 93с.
439598
  Антюков В.В. Задачи для упражнений по начертательной геометрии / В.В. Антюков, М.А. Алфионова. – 2-е перераб .изд. – Москва, 1968. – 75с.
439599
  Ротарь А.В. Задачи для юного космонавта / А.В. Ротарь. – М., 1965. – 75с.
439600
  Липски С. Задачи землеустройства в аграрном секторе на современном этапе // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 11. – С. 60-64. – ISSN 0235-2443
439601
  Дорохова Е.Н. Задачи и вопросы по аналитической химии / Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова. – М., 1984. – 216с.
439602
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике / А.В. Цингер. – 4-е изд. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 274 с.
439603
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике / А.В. Цингер. – Ленинград ; Москва, 1938. – 351 с.
439604
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике : пособие для студентов / А.В. Цингер. – 9-е изд. – Москва : Госучпедагогиздат, 1951. – 312 с.
439605
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике. / А.В. Цингер. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 283 с.
439606
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике. / А.В. Цингер. – 5-е изд., просмотр.и доп. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 389с.
439607
  Зайцев О.С. Задачи и вопросы по химии : учебное пособие / О.С. Зайцев. – Москва : Химия, 1985. – 301с.
439608
   Задачи и вопросы по химии окружающей среды : Учебное пособие / Н.П. Тарасова, В.А. Кузнецов, Ю.В. Сметанников, А.В. Малков, А.А. Додонова. – Москва : Мир, 2002. – 368с. – ISBN 5-03-003445-5
439609
   Задачи и деловые игры по сов. строительству: уч. пособие. – М., 1988. – 217с.
439610
  Яровой И.Н. и др. Задачи и задания для олимпиад по техническому труду / И.Н. и др. Яровой. – Киев, 1980. – 134с.
439611
   Задачи и конкретные ситуации : метод. пособие. – М., 1984. – 215с.
439612
   Задачи и конкретные ситуации: метод. пособие. – М., 1981. – 197с.
439613
   Задачи и контрольные вопросы практических и семинарских занятий по советскому гражданскому праву. – Горький, 1974. – 31с.
439614
  Ромазанов С. Задачи и метод кризисного управления / С. Ромазанов, Ф. Шмидель // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 2-8.
439615
   Задачи и метод. приемы битуминологических исследований. – Л., 1986. – 221с.
439616
   Задачи и метод. указания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности": уч. пособие. – М., 1979. – 198с.
439617
  Клякотко М.А. Задачи и методика наблюдений Солнца / М.А. Клякотко. – Москва : Наука, 1971. – 60 с.
439618
  Александров Б.И. Задачи и методические указания по математике / Б.И. Александров. – Москва, 1982. – 288с.
439619
  Батищев Д.И. Задачи и методы векторной оптимизации. / Д.И. Батищев. – Горький, 1978. – 92с.
439620
   Задачи и методы гидродинамики подводных крыльев и винтов. – К., 1966. – 160с.
439621
  Фаворский В. Задачи и методы изследующей фотографии / В. Фаворский. – Москва : Типо-литография И.М. Машистова, 1912. – 15 с. – Отд. оттиск из : Вестник фотографии, август, 1912 г.
439622
   Задачи и методы изучения искусств. – Пб., 1924. – 239с.
439623
  Страхов Н.М. Задачи и методы исторической геологии / Н.М. Страхов. – М.-Л., 1932. – 148с.
439624
  Юдин Д.Б. Задачи и методы линейного программирования. / Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн. – М, 1964. – 736с.
439625
  Мартыненко В.В. Задачи и методы любительских наблюдений метеоров / В.В. Мартыненко. – Москва : Наука, 1967. – 80 с.
439626
   Задачи и методы механики сплошной среды. – Иркутск, 1985. – 216с.
439627
  Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы / П. Блонский. – Москва : Задуга, 1917. – 72с. – Библиогр.: с. 78-79. – (Организация школы. Педагогическая библиотека для деятелей по народному образованию П.П. Блонского и И.М. Соловьева)
439628
  Гурин Л.С. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов / Л.С. Гурин. – М., 1968. – 464с.
439629
  Кузьмин Ф.И. Задачи и методы оптимизации показателей надежности / Ф.И. Кузьмин. – М, 1972. – 224с.
439630
   Задачи и методы проф. психодиагностики: метод. рекоменд.. – Киев, 1981. – 188с.
439631
  Гущина В.Н. Задачи и методы статистики производственного оборудования промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гущина В.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16 с.
439632
  Чен Гван-хе Задачи и методы статистики себестоимости промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чен Гван-хе ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1956. – 14 с.
439633
  Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования / Д.Б. Юдин. – Москва, 1979. – 392 с.
439634
  Журженко С.Л. Задачи и методы теории расписаний, применение мх в календарном планировании металлургического производства : Автореф... канд. техн.наук: / Журженко С. Л.; АН СССР, Центр. экон. матем. ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
439635
  Костяков А.Н. Задачи и нужды исследований в области мелиораций в России / А.Н. Костяков. – М., 1923. – 140с.
439636
  Морозов П.Т. Задачи и организация планирования народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 80с.
439637
  Бурый-Шмарьян Задачи и основные направления деятельности информационных служб организаций и предприятий / Бурый-Шмарьян. – М., 1974. – 23с.
439638
  Шехурин Д.Е. Задачи и основные направления деятельности информационных служб организаций и предприятий / Д.Е. Шехурин. – Москва, 1974. – 35 с.
439639
  Маринич А.М. Задачи и перспективы географических исследований в Украинской ССР в одиннадцатой пятилетке // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 3-7. – Бібліогр.: 4 назви
439640
   Задачи и перспективы госкредита в СССР. – М., 1927. – 252с.
439641
  Оськин Д.П. Задачи и перспективы лесной промышленности. / Д.П. Оськин. – Л., 1928. – 132с.
439642
  Глазунова А., Разина Е. Задачи и планы для упражнений в письменном изложении мыслей : классное пособие для младших классов средне-учеб. завед. и старших отделений начальных училищ : 2-й курс / А. Глазунова, Е. Разина. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – 79 с.


  Первое изд. этой книги Ученым Ком. Мин. Нар. Просв. допущено к употреблению в начальн. училищах. Учебн. Ком. Вед. Учрежд. Имп. Марии одобрено к употреблению в мл. кл. ср. уч. завед. и ст. кл. низших училищ.
439643
   Задачи и правила изучения и описания опорных стратиграфических разрезов: инструкция. – Л., 1983. – 33с.
439644
   Задачи и правила изучения и описания стратотипов и опорных стратиграфических резервов. Инструкция.. – М., 1963. – 28с.
439645
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии / П.А. Тутковский. – 16с.
439646
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии : Вступ.лекция в Унвер.Св.Владимира 13 сентября 1913 г. – Житомир : Электрич.тип.насл.М.Дененмана, 1914. – 23с.
439647
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии : Вступ.лекция в Унвер.Св.Владимира 13 сентября 1913 г. / [соч.] П.А. Тутковского // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 23 с.
439648
  Кушнир И.А. Задачи и примеры для Вовочки и Веры : Для уч.1-3 кл.и их родителей / И.А. Кушнир, Финкельштейн Леонид Петрович. – Киев : Факт, 1997. – 204с. : ил. – ISBN 966-7274-10-1
439649
  Филиппов А.Ф. Задачи и примеры по дифференциальным уравнениям / А.Ф. Филиппов. – М, 1988. – 47с.
439650
  Кремер И.Я. Задачи и примеры по теоретическим основам радиотехники / И.Я. Кремер, А.М. Воробьев, И.Ф. Струков. – Воронеж, 1988. – 191 с.
439651
  Демидова-Панферова Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике / Демидова-Панферова. – Москва, 1977. – 177 с.
439652
  Демидова-Панферова Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике / Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 190 с.
439653
  Ситдикова Р. Задачи и принципы авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
439654
  Вытяжков В.Т. Задачи и принципы библиографии / В.Т. Вытяжков. – Харків, 1961. – 42с.
439655
  Ежкова Р.В. Задачи и принципы грамматического анализа. / Р.В. Ежкова. – К, 1988. – 48с.
439656
   Задачи и процедуры формирования перспективного самолетно-вертолетного парка ПАНХ: сб. статей. – К., 1976. – 27с.
439657
  Гурари Г.Д. Задачи и пути технического прогресса в промышленности СССР. / Г.Д. Гурари. – Ленинград, 1954. – 44с.
439658
  Штейнгауз Г. Задачи и размышления / Г. Штейнгауз. – М, 1974. – 400с.
439659
  Белоцерковский Г.Б. Задачи и расчёты по курсу "Основы радиотехники и антенны" / Г.Б. Белоцерковский. – Москва, 1966. – 198 с.
439660
   Задачи и расчеты по электротехнике. – Киев, 1965. – 280 с.
439661
   Задачи и роль средней школы в повышении уровня экономич. воспитания и образования молодежи: тезисы докладов. – Краснодар, 1983. – 122с.
439662
  Мальшкин В.Ф. Задачи и содержание курса "Профсоюзное строительство" / В.Ф. Мальшкин. – Л, 1961. – 24с.
439663
  Скороход Л.К. Задачи и содержание работы по расширению и развитию словаря учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скороход Л.К.; Куйбыш.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1966. – 15л.
439664
   Задачи и средства уголовно-правовой охраны соц. общественных отношений: сб. науч. тр.. – М., 1983. – 153с.
439665
  Меллингхофф Р. Задачи и статус Федерального конституционного суда Германии и его отношения с другими европейскими судами // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 127-132. – ISSN 1812-7126


  В статье представлена характеристика правового статуса Федерального конституционного суда ФРГ. Автор также рассматривает взаимоотношения между Федеральным конституционным судом Германии и Европейским Судом по правам человека и Судом Европейских ...
439666
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге. – Москва-Ленинград, 1937. – 391с.
439667
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге. – Москва, 1956. – 432 с.
439668
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге; Пер. с нем. Д.А. Райкова. – 3-е изд. – Москва : Наука
Ч. 1 : Ряды. Интегральное исчисление. Теория функций. – 1978. – 392 с.
439669
  Полиа Г. Задачи и теоремы из анализа / Г. Полиа, Г. Сеге; Пер. с нем. Д.А. Райкова. – Изд. 3-е. – Москва : Наука
Ч. 2 : Теория функций (специальная часть). Распределение нулей. Полиномы. Определители. Теория чисел. – 1978. – 431с.
439670
  Скопец Задачи и теоремы по геометрии (Планиметрия) / Скопец, В.А. Жаров. – Москва, 1962. – 164 с.
439671
  Треногин В.А. Задачи и упражения по функциональному анализу : учеб.пособие / Треногин В.А. – Москва : Наука, 1984. – 256 с.
439672
  Михилев Л.А. Задачи и упраженния по неорганической химии / Л.А. Михилев. – Л., 1985. – 232с.
439673
  Клименченко Д.В. Задачи и упражнения в школьном курсе геометрии как средство активизации мыслительной деятельности учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Клименченко Д.В.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
439674
   Задачи и упражнения для самостоятельного решения при изучении общей теории статистики. – М., 1962. – 24с.
439675
  Киселев А.П. Задачи и упражнения к "элементам алгебры" / А.П. Киселев. – Москва-Ленинград, 1928. – 113 с.
439676
  Курафеев Н.А. Задачи и упражнения по авиационной астрономии / Н.А. Курафеев, В.И. Чернышев. – Москва, 1948. – 213с.
439677
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 6-е изд. – Москва-Ленинград, 1931. – 304 с.
439678
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 10-е изд. – Москва-Ленинград, 1934. – 304 с.
439679
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 12-е изд. – Москва-Ленинград, 1938. – 252 с.
439680
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 14-е изд. – Москва-Ленинград, 1945. – 308 с.
439681
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 14-е изд. – Москва-Ленинград, 1946. – 308 с.
439682
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 14-е изд. – Москва-Ленинград, 1948. – 308 с.
439683
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 15-е изд. – Москва-Ленинград, 1949. – 336 с.
439684
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1952. – 356 с.
439685
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 17-е изд., стер. – Москва, 1953. – 356 с.
439686
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 18-е изд., стер. – Москва, 1954. – 356 с.
439687
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 19-е изд., стер. – Москва, 1955. – 356 с.
439688
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 20-е изд., стер. – Москва, 1956. – 356 с.
439689
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 21-е изд., стер. – Москва, 1957. – 356 с.
439690
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 22-е изд., стер. – Москва, 1958. – 356 с.
439691
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 23-е изд., стер. – Москва, 1959. – 295 с.
439692
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии : учеб. пособие / О.Н. Цубербиллер. – 25-е изд., стер. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 295 с.
439693
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 26-е изд., стер. – Москва, 1963. – 295 с.
439694
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 27-е изд., стер. – Москва, 1964. – 336 с.
439695
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии : учеб. пособие / О.Н. Цубербиллер. – 30-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1970. – 336 с.
439696
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер. – 32-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 336с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0475-1
439697
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. / О.Н. Цубербиллер. – 28-е изд., стер. – М., 1966. – 336с.
439698
  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. / О.Н. Цубербиллер. – 29-е изд., стер. – М., 1968. – 366с.
439699
  Волынский Б.А. Задачи и упражнения по астрономии для средней школы : пособие для учащихся / Б.А. Волынский. – Москва : Просвещение, 1965. – 106 с.
439700
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике / А.А. Гусак. – Минск
1. – 1972. – 327с.
439701
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : В 2-х ч. / Учеб.пособие / А.А. Гусак. – 2-е изд., пререраб. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 1. – 1988. – 246с.
439702
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике : В 2-х ч. / Учеб.пособие / А.А. Гусак. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1988. – 228с.
439703
  Волков Б.С. Задачи и упражнения по детской психологии / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – Москва, 1991. – 143с.
439704
  Дубнов Я.С. Задачи и упражнения по дифференциальному исчислению / Я.С. Дубнов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1929. – 312 с.
439705
  Дубнов Я.С. Задачи и упражнения по дифференциальному исчислению / Я.С. Дубнов. – 6-е изд. – Москва-Ленинград, 1933. – 312 с.
439706
  Дубнов Я.С. Задачи и упражнения по дифференциальному исчислению / Я.С. Дубнов. – 7-е изд. – Москва-Ленинград, 1934. – 312 с.
439707
  Дубнов Я.С. Задачи и упражнения по дифференциальному исчислению / Я.С. Дубнов. – 8-е. – Москва-Ленинград, 1937. – 240 с.
439708
  Гусак А.А. Задачи и упражнения по дифференциальным уравнениям / А.А. Гусак. – Минск, 1965. – 48с.
439709
  Баринова М.Ф. Задачи и упражнения по классической механике / М.Ф. Баринова, О.В. Голубева. – М., 1980. – 176с.
439710
   Задачи и упражнения по курсу "Методы оптимизации". – Киев, 1978. – 34 с.
439711
  Агаханян Т.М. Задачи и упражнения по курсу "Электронные усилители" / Т.М. Агаханян, А.С. Васильев, В.А. Королев. – Москва : МИФИ, 1979. – 84 с., ил.
439712
  Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике / А.И. Уемов. – Москва, 1961. – 352с.
439713
  Павлова К.Г. Задачи и упражнения по логике / К.Г. Павлова. – Владивосток, 1978. – 92с.
439714
  Павлова К.Г. Задачи и упражнения по логике / К.Г. Павлова. – Владивосток, 1985. – 104с.
439715
  Барабанов А.И. Задачи и упражнения по математике / А.И. Барабанов, И.Я. Чернявский. – Саратов, 1965. – 235с.
439716
   Задачи и упражнения по математическому анализу : для втузов : учебн. пособие. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1970. – 472с.
439717
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : Учебное пособие / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий; Под общ. ред. В.А. Садовничего. – Москва : Московский университет, 1988. – 415с.
439718
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : Учебное пособие для студ. университетов и педагог. вузов / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа. – (Высшая математика). – ISBN 5-06-003768-1
Кн.1 : Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной. – 2000. – 725с.
439719
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : Учебное пособие для студ. университетов и педагог. вузов / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа. – (Высшая математика). – ISBN 5-06-003769-Х
Кн.2 : Ряды, несобственные интегралы, кратные и поверхностные интегралы. – 2000. – 712с.
439720
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. и спец. физ.-мат. профиля [ в 2 ч. ] / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий ; [ под ред. В.А. Садовничего ]. – 3-е изд., испр. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование : современный учебник). – ISBN 5-7107-4294-5
Ч. 1 : Дифференциальное и интегральное исчесление. – 2001. – 728 с.
439721
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : Учебник для студ. высших учебных заведений / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дрофа; Изд-во Моск. ун-та. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7107-8901-1
Ч.1 : Дифференциальное и интегральное исчисление. – 2004. – 726с.
439722
  Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу : Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2-х частях / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. В.А. Садовничего. – 4-е изд., стереотип.. – Москва : МГУ; Дрофа. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Ред. совет: В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-7107-8902-X
Ч.2 : Ряды, несобственные интегралы, ряды Фурье, преобразование Фурье. – 2004. – 712с.
439723
   Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. – М., 1978. – 480с.
439724
   Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов : Учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений. – Москва : Астрель. АСТ, 2002. – 495с. – ISBN 5-17-002965-9; 5-271-01118-6
439725
   Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов : [учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений] / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович, В.А. Ефименко, С.М. Коган, Г.С. [и др.] Лунц; [Бараненков Г.С. и др.] ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва : Астрель. АСТ, 2003. – 495, [1] с. : табл. – Приложения: с. 484-495. – ISBN 5-17-002965-9; 5-271-01118-6
439726
   Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов : [учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений] / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович, В.А. Ефименко, С.М. Коган, Г.С. [и др.] Лунц; [Г.С. Бараненко и др.] ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва : Астрель ; АСТ, 2006. – 495, [1] с. : ил., табл. – Приложения: с. 484-495. – ISBN 5-17-002965-9; 5-271-01118-6
439727
   Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов : [ учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений ] / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович, В.А. Ефименко, С.М. Коган, Г.С. Лунц и др. ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва ; Владимир : Астрель ; АСТ ; ВКТ, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-17-002965-5
439728
   Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов : [учеб. пособие для студентов высших технических учебных заведений] / [Г.С. Бараненков и др] ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва ; Владимир : Астрель ; АСТ ; ВКТ, 2010. – 495, [1] с. : ил., табл. – Приложения: с. 454-495. – ISBN 978-5-17-002965-5
439729
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для втузов. – 6-е изд., стереотип. – М., 1968. – 472с.
439730
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для втузов. – 8-е изд. – Москва : Наука, 1972. – 472с.
439731
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для втузов. – 9-е изд., стереотип. – М., 1974. – 472с.
439732
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для вузов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1961. – 472 с.
439733
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для вузов. – 4-е изд., испр. – Москва, 1963. – 472 с.
439734
   Задачи и упражнения по математическому анализу. Для вузов. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1966. – 472 с.
439735
  Комков И.Ф. Задачи и упражнения по методике преподавания иностранных языков / И.Ф. Комков. – Минск, 1986. – 204с.
439736
  Ильюшин А.А. и др. Задачи и упражнения по механике сплошной среды / А.А. и др. Ильюшин. – М., 1973. – 163с.
439737
  Ильюшин А.А. и др. Задачи и упражнения по механике сплошной среды / А.А. и др. Ильюшин. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 200с.
439738
  Архипов Б.Н. Задачи и упражнения по неорганической и аналитической химии / Б.Н. Архипов. – Москва, 1965. – 168с.
439739
  Айлетт Б. Задачи и упражнения по неорганической химии / Б. Айлетт, Б. Смит. – Москва, 1967. – 219с.
439740
  Куриленко Т.М. Задачи и упражнения по нравственному воспитанию. / Т.М. Куриленко. – Минск, 1971. – 118с.
439741
  Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии / Г.М. Муртазин. – М., 1972. – 215с.
439742
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей и неорганической химии / Г.Л. Абкин. – Москва, 1960. – 199с.
439743
  Беляева И.И. Задачи и упражнения по общей неорганической химии / И.И. Беляева. – М., 1989. – 189с.
439744
  Таратунский Ф.С. Задачи и упражнения по общей психологии. / Ф.С. Таратунский, Н.Ф. Таратунская. – Минск, 1988. – 175с.
439745
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : Учеб. пос / Н.Л. Глинка. – 6-е изд. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 231 с.
439746
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : Учеб. пос / Н.Л. Глинка. – 8-е изд. – Москва : Госхимиздат, 1956. – 232 с.
439747
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Г. Глинка. – 13-е изд. – Москва : Химия, 1964. – 236 с.
439748
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Г. Глинка. – 17-е изд. – Москва : Химия, 1969. – 263 с.
439749
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 18-е изд., стереотип. – Москва : Химия, 1970. – 239с.
439750
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб. пособ. / Н.Л. Глинка. – 19-е изд., стереотип. – Москва : Химия, 1971. – 264 с.
439751
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей химии : [для нехим. специальностей вузов] / Г.Л. Абкин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 264 с. : черт.
439752
  Калеганов Б.Ф. Задачи и упражнения по общей химии / Б.Ф. Калеганов, З.В. Плоткина. – М., 1973. – 123с.
439753
  Поликанова И.Д. Задачи и упражнения по общей химии / И.Д. Поликанова, И.Л. Свободина. – Москва, 1976. – 74с.
439754
  Витинг Л.М. Задачи и упражнения по общей химии / Л.М. Витинг. – Москва, 1976. – 168с.
439755
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 21-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1980. – 279с.
439756
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 21-е изд., стереотип. – Ленинград : Химия, 1981. – 279с.
439757
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : Учеб. пос / Н.Л. Глинка. – 22-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Химия, 1983. – 263с.
439758
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 22-е изд., стер. – Ленинград : Химия, 1984. – 263с.
439759
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : Учебное пособие для студ. нехим. спец-тей вузов / Н.Л. Глинка; Под ред. В.А. Рабиновича, Х.М. Рубиной. – 23-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1985. – 264с.
439760
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 24-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1986. – 269с.
439761
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – 25-е изд., стер. – Ленинград : Химия, 1987. – 269с.
439762
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : Учебное пособие для студ. нехим. спец-тей вузов / Н.Л. Глинка; Под ред. В.А. Рабиновича, Х.М. Рубиной. – 26-е изд., стереотип. – Москва : Химия, 1988. – 272с.
439763
  Витинг Л.М. Задачи и упражнения по общей химии : Учебное пособие / Л.М. Витинг, Л.А. Резницкий. – 3-е изд. – Москва : МГУ, 1995. – 221с. – ISBN 5-211-03053-2
439764
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по общей химии. : [для нехим. специальностей вузов] / Г.Л. Абкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 255 с. : черт.
439765
  Жане П. Задачи и упражнения по общему курсу электричества : перевод / П. Жане. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 259 с.
439766
  Веселовская Т.К. Задачи и упражнения по органической химии / Т.К. Веселовская, И.В. Мачинская. – Москва, 1963. – 155с.
439767
  Чудный А.Я. Задачи и упражнения по органической химии / А.Я. Чудный. – Х, 1965. – 131с.
439768
  Альбицкая М В. Задачи и упражнения по органической химии / М В. Альбицкая, В.И. Серкова. – Москва, 1968. – 232с.
439769
  Чудный А.Я. Задачи и упражнения по органической химии / А.Я. Чудный. – М, 1969. – 192с.
439770
   Задачи и упражнения по органической химии. – Москва, 1971. – 299с.
439771
  Альбицкая М В. Задачи и упражнения по органической химии / М В. Альбицкая, В.И. Серкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 206 с.
439772
   Задачи и упражнения по органической химии. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 239 с.
439773
  Альбицкая М В. Задачи и упражнения по органической химии : [учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов] / Альбицкая В.М., Серкова В.И. ; под ред. А.А. Петрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1983. – 207 с. – Библиогр.: с. 205. – (Высшее образование)
439774
  Карпухин В.И. Задачи и упражнения по основам радиолокации : [для вузов гражд. авиации] / В.И. Карпухин, М.И. Финкельштейн ; под ред. М.И. Финкельштейна. – Москва : Машиностроение, 1979. – 150 с. – Библиогр.: с. 148 (10 назв.)
439775
  Куриленко Т.М. Задачи и упражнения по педагогике / Т.М. Куриленко. – Минск, 1978. – 224с.
439776
  Куриленко Т.М. Задачи и упражнения по педагогике. / Т.М. Куриленко. – Минск, 1970. – 200с.
439777
  Познякова Л.И. Задачи и упражнения по политэкономии. / Л.И. Познякова. – Минск, 1986. – 63с.
439778
  Макогон В.С. Задачи и упражнения по программированию на языке С/С++ : учеб. пособие / В.С. Макогон, И.Н. Лисицына ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : ОНУ, 2014. – 419, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 419
439779
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – Москва : Высшая школа
кн. 1. – 1989. – 95с.
439780
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – Москва : Высшая школа
кн. 2. – 1989. – 109с.
439781
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа
кн. 3. – 1989. – 95с.
439782
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа
кн. 4. – 1989. – 92с.
439783
   Задачи и упражнения по программированию: в 5 кн.. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа
кн. 5. – 1989. – 92с.
439784
  Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся (IV-V классы) / А.Е. Падалко. – М, 1985. – 127с.
439785
  Зиман Я.Л. Задачи и упражнения по самолетовождению при аэрофотосъемке : учеб. пособ. для спец. "Аэрофотосъемка" средних спец. учеб. заведений / Я.Л. Зиман; ред. Е.П. Аржанов. – Москва : Недра, 1964. – 240 с.
439786
  Агрономов А.Е. Задачи и упражнения по теме "Нуклеофильное и радикальное замещение в алифатическом ряду" / А.Е. Агрономов. – Москва, 1967. – с.
439787
  Давыдов У.С. Задачи и упражнения по теоретической арифметике / У.С. Давыдов. – М, 1963. – 78с.
439788
  Кубис Л.П. Задачи и упражнения по теоретической физике / Л.П. Кубис. – Сталинград, 1956. – 42 с.
439789
  Нодельман А.Я. Задачи и упражнения по теории векторов / А.Я. Нодельман. – Ленинград, 1963. – 42 с.
439790
  Вентцель Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей : Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2002. – 448с. – (Высшая математика для втузов). – ISBN 5-06-004221-9
439791
  Лаптев Д.М. Задачи и упражнения по термодинамике растворов. (Учебное пособие для металлургических специальностей высших учебных заведений). / Д.М. Лаптев. – М., 1965. – 220с.
439792
  Ахметов Б.В. Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии / Б.В. Ахметов. – Ленинград, 1989. – 239с.
439793
  Антоневич А.Б. Задачи и упражнения по функциональному анализу : Учеб.пособие / А.Б. Антоневич. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 205 с.
439794
  Антоневич А.Б. Задачи и упражнения по функциональному анализу : учеб. пособ. для студ. математ. спец. вузов / А.Б. Антоневич, П.Н. Князев, Я.В. Радыно ; под ред. С.Г. Крейна. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – ISBN 5-484-00285-0
439795
  Сергеева Т.Н. Задачи и упражнения по химии / Т.Н. Сергеева, Л.В. Лантухова. – М., 1967. – 32с.
439796
  Погодин В.П. Задачи и упражнения по химии / В.П. Погодин, Т.Н. Корягина. – Москва, 1970. – 477с.
439797
  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по химии / Н.Л. Глинка. – 18-е изд., стереотип. – Москва : Химия, 1970. – 234с.
439798
  Сергеева Р.И. и др. Задачи и упражнения по химии / Р.И. и др. Сергеева. – М., 1973. – 83с.
439799
  Сергеева Р.И. и др. Задачи и упражнения по химии / Р.И. и др. Сергеева. – М., 1974. – 88с.
439800
   Задачи и упражнения по химии (для поступ. в вуз). – М., 1976. – 90с.
439801
   Задачи и упражнения по химии (для поступ. в ЛТИ им. Ленсовета). – Л., 1972. – 16с.
439802
  Абкин Г.Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы : пособие для учителей / Г.Л. Абкин. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 110 с.
439803
  Гольдфарб Я.Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы. / Я.Л. Гольдфарб, Л.М. Сморгонский. – 11-е изд. – М., 1951. – 168с.
439804
  Старков С.П. Задачи и упражнения по циклическому ряду курса органической химии / С.П. Старков. – Тамбов, 1985. – 67с.
439805
   Задачи и упражнения по черчению для сред. школы. – Волгоград, 1967. – 224с.
439806
  Виноградов В.Н. Задачи и упражнения по черчению и выполнению чертежей / В.Н. Виноградов. – Минск, 1966. – 155с.
439807
  Самарский А.А. Задачи и упражнения по численным методам : [ учебное пособие ] / А.А. Самарский, П.Н. Вабищевич, Е.А. Самарская ; Российская академия наук ; Ин-т математического моделирования ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Изд. 3-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 208 с. – ISBN 978-5-484-00928-2
439808
  Клушина Т.В. Задачи и уравнения химической реакции, включавшиеся в экзаменационные билеты вступит. экзаменов по химии в 1963-1964 гг. / Т.В. Клушина. – М., 1965. – 32с.
439809
  Берзиня В.К. Задачи и уроажненияпо неорганическойхимии / В.К. Берзиня, Р.К. Буман. – Рига, 1978. – 72с.
439810
  Рогалина Н.Л. Задачи и уроки изучения российских аграрніх реформ XX века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0869-5687
439811
  Айзенберг А.М. Задачи и формы правового и нравственного воспитания подростков / А.М. Айзенберг. – Москва, 1975. – 40с.
439812
  Процеров С.Ф. Задачи и функции планового отдела / С.Ф. Процеров. – Москва, 1970. – 52 с.
439813
  Линдберг Г.У. Задачи и ход работ гидробиологической экспедиции 1934 года на Японское море / Г.У. Линдберг, 1938. – 36 с. : ил.
439814
   Задачи и этюды. Сборник объединения любителей шахматных задач и этюдов при Всесоюз. шахм.-шаш. секции. – вып. 1. – Л. – 48с.
439815
  Сердюк Г.Н. Задачи изгиба полубесконечных и бесконечных пластин, контактирующих с упругим основанием с учетом источников тепла и наличия отслоений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сердюк Г.Н.; МВ и ССО СССР. Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1985. – 26л.
439816
  Подгородецкий П.Д. Задачи изучения исторической физической географии // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 86-90. – Бібліогр.: 9 назв
439817
  Кулиев А.М. Задачи изучения медоносных и перганосных растений / А.М. Кулиев. – М.-Л., 1952. – 304с.
439818
  Пельше А.Я. Задачи интеллигенции в борьбе с латышским буржуазным национализмом. / А.Я. Пельше. – Рига, 1945. – 27с.
439819
   Задачи информационного моделирования: практ. пособие. – Москва, 1986. – 112 с.
439820
   Задачи исследования устойчивости и стабилизации движения. – М.
1. – 1975. – 220с.
439821
   Задачи исследования устойчивости и стабилизации движения. – Москва, 1982. – 155 с.
439822
   Задачи исследования устойчивости и стабилизации движения. – М., 1985. – 152с.
439823
   Задачи исследования устойчивости и стабилизации движения. – М., 1987. – 85с.
439824
   Задачи исследования устойчивости и стабилизации движения. – М., 1988. – 134с.
439825
   Задачи исследования устойчивости и стабилизации движения. – М., 1991. – 72с.
439826
  Глинка К. Задачи исторического почвоведения / К. Глинка. – Варшава, 1904. – 20с.
439827
  Пономарев Б.Н. Задачи исторической науки и подготовка научно-педагогических кадров в области истории : доклад... / Б.Н. Пономарев; Всесоюз. совещание по вопросу улучшения полготовки науч.-педагог. кадров по ист. наукам. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 56 с.
439828
   Задачи календарного планирования и методы их решения. – К., 1966. – 156с.
439829
  Иконников В.С. Задачи Киевского отдела Императорского военно-исторического о-ва в связи с историей края // Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 9 с.
439830
  Казанцев В.С. Задачи классификации и их программное обеспечение / В.С. Казанцев. – Москва : Наука, 1990. – 133 с.
439831
  Казарян Карен Багратович Задачи колебаний и устойчивости токонесущих пластин и цилиндрических оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Казарян Карен Багратович; МВ и ССО Армянской ССР. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 12л.
439832
  Мкртчян П.А. Задачи колебаний и устойчивости электропроовдящих пластин и сферических оболочек в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мкртчян П.А.; МВ и ССО АрмССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 12л.
439833
  Круглова С.П. Задачи Коли для некоторых классов эллептических уравнений высших порядков и Р-полианалитические функции : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Круглова С. П.; Киевск. высш. арт. инж. уч. – К., 1971. – 109л. – Бібліогр.:л.105-109
439834
  Ким И.С. Задачи коммунистов / И.С. Ким. – Пхеньян, 1976. – 22с.
439835
   Задачи комплексных физико-географических исследований в связи с развитием народного хозяйства Украинской ССР в десятой пятилетке / А.М. Маринич, Б Н. Вернандер, О.В. Порывкина, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко, В.В. Царь // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 3-9. – Бібліогр.: 13 назв
439836
  Ленин В.И. Задачи комсомола / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1930. – 32с.
439837
  Калинин М.И. Задачи комсомола в колхозах / М.И. Калинин. – М., 1947. – 39с.
439838
  Лере Ж. Задачи Коши / Ж. Лере. – Москва, 1967. – 152с.
439839
  Мульти Насер Задачи Коши для бесконечной системы линейных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мульти Насер; ХГУ. – Х., 1985. – 13л.
439840
  Арсеньева А.А. Задачи Коши для линеаризованного уравнения Больцмана : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Арсеньева А.А. ;. – Москва, 1966. – 9 с.
439841
  Азаматов Серикбек Жанабаевич Задачи Коши для некоторых уравнений в частных производных со сдвинутым арументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Азаматов Серикбек Жанабаевич; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
439842
  Налимов В.И. Задачи Коши для уравнения с нелинейным нелокальным оператором в классе аналитических функций. (Теория и приложение) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Налимов В.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.8
439843
   Задачи КПСС в области экономического строительства и подъема материального благосостояния. – Свердловск, 1962. – 23с.
439844
   Задачи лабораторно-вычислительного практикума по теории линейных колебаний, управления и удара. – Л., 1984. – 78с.
439845
  Звягина Р.А. Задачи линейного программирования с блочно-диагональными матрицами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звягина Р.А.; АН СССР. Сибирское отд. Совет. математич. секции Объединен. Учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 10л.
439846
  Гольштейн Е.Г. Задачи линейного программирования транпертного типа / Е.Г. Гольштейн. – Москва, 1969. – 383с.
439847
  Геолецян Г.Г. Задачи линейного размещения графов и их применение при автоматизации проектирования ЭВМ : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Геолецян Г.Г.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 10л.
439848
   Задачи магнитостатики и электродинамики. – М., 1978. – 78с.
439849
  Бугулов Е.А. Задачи математических олимпиад. / Е.А. Бугулов. – Орджоникидзе, 1966. – 124с.
439850
  Пытьев Ю.П. Задачи математического анализа изображений : Автореф. дис. ... док. физ-мат. наук : 01.04.02 / Пытьев Ю.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 32 с. – Бібліогр.:с.28-32
439851
  Триус Е.Б. Задачи математического программирования транспортного типа / Е.Б. Триус. – М., 1967. – 208с.
439852
  Медерос Отилио Бьенвенидо Задачи математической физики, сводящиеся к краевой задаче Карлемана для полосы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Медерос Отилио Бьенвенидо; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 13л.
439853
  Друкер Питер Задачи менеджмента в ХХІ веке : Учебное пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. и редакция Н.М.Макаровой. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 272с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0127-8
439854
  Селезнев М.С. Задачи методологического семинара "Ленинская методология документовдения и архивоведения" в свете решений 24 съезда КПСС. / М.С. Селезнев. – М, 1971. – 10с.
439855
   Задачи механики в гляциологии и геокриологии. – М., 1984. – 151с.
439856
   Задачи механики и математической физики. – Москва : Наука, 1986. – 298с.
439857
   Задачи механики природных процессов. – М., 1983. – 183с.
439858
  Александров В.М. Задачи механики сплошных сред со смешанными граничными условиями / В.М. Александров, Е.В. Коваленко. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
439859
  Рубенчик Л.И. Задачи микробиологии в Украинской ССР // Перспективы развития микробиологии / А.А. Имшенецкий. – Отд. отт. – С. 6-7
439860
  Сеницына Р.Б. Задачи минимаксного оценивания параметров уравнения Гельмгольца в неограниченных областях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 05.13.16 / Сеницына Р.Б. ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
439861
  Синицына Рината Борисовна Задачи минимаксного оценивания параметров уравнения Гельмгольца в неограниченных областях : дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Синицына Рината Борисовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 140л. – Бібліогр.:л.112-140
439862
  Кожинская Л.И. Задачи модального управления : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.01 / Кожинская Л.И. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
439863
   Задачи московских физических олимпиад. – Москва : Наука, 1988. – 190 с.
439864
   Задачи московской химической олимпиады. – М.
Вып. 2. – 1984. – 66 с.
439865
  Чешков А.Ф. Задачи МТС во сторой пятилетке / А.Ф. Чешков. – М-Л, 1932. – 48с.
439866
  Баранова И.В. Задачи на доказательство по алгебре / И.В. Баранова, С.Е. Ляпин. – Л, 1954. – 160с.
439867
  Карелин Л.З. Задачи на исследование в школьном курсе геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Карелин Л. З.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1968. – 15л.
439868
  Давыдов У.С. Задачи на исследование уравнений с решениями и методическими указаниями / У.С. Давыдов. – 2-е изд. – Минск, 1962. – 211с.
439869
  Зетель С.И. Задачи на максимум и минимум / С.И. Зетель. – Москва-Ленинград : Из-во технико-теорет. литературы, 1948. – 224с.
439870
  Литвиненко В.Н. Задачи на развитие пространственных представлений / В.Н. Литвиненко. – М., 1991. – 125с.
439871
  Цепелев Н.В. Задачи на распространение и дифракцию акустических и упругих SH волн в неоднородных средах, содержащих слабые границы раздела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цепелев Н.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
439872
  Ляшенко И.Н. Задачи на собственные значения / И.Н. Ляшенко. – Киев, 1970. – 207с.
439873
  Лященко И.Н. Задачи на собственные значения для уравнений второго порядка в частных конечных разностях : Дис... док. физ.-мат.наук: / Лященко И. Н.; КГУ. – К., 1970. – 322л. – Бібліогр.:л.302-322
439874
  Ляшенко И.Н. Задачи на собственные значения для уравнений второго порядка в частных конечных разностях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 008 / Ляшенко И.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
439875
  Ляшенко И.Н. Задачи на собственные значения для уровнений второго порядка в частных конечных разностях : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 008 / Ляшенко И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 21 с.
439876
  Лурье М.В. Задачи на составление уравнений / М.В. Лурье, Б.И. Александров. – 2-е изд., перераб. – М., 1980. – 95с.
439877
  Лурье М.В. Задачи на составление уравнений. / М.В. Лурье, Б.И. Александров. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1990. – 94 с.
439878
  Милютин А.А. Задачи на экстремум при наличии ограничений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Милютин А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1966. – 11л.
439879
  Мулярчик Валерий Владимирович Задачи наблюдений в системах с последействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Мулярчик Валерий Владимирович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.14-17
439880
  Каминский В.А. Задачи наилучшего приближения в башховых пространствах с конусом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Каминский В.А.; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1971. – 12л.
439881
  Двейрин Михаил Захарович Задачи наилучшей аппроксимации на классах функций, аналитических в единичном круге : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Двейрин Михаил Захарович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 12л.
439882
  Миткевич К.Ф. Задачи науки в области электрической передачи энергии / К.Ф. Миткевич. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 8 с.
439883
  Мариносян Х.Э. Задачи национальной системы образования в глобализирующемся мире // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 1 (февраль). – С. 18-26. – ISSN 0321-0383


  В статье делается попытка ответить на вопрос: можно ли интегрировать полиэтническое, многоконфессиональное, мультикультурное население России в социокультурное единое целое - «нацию» при сохранении существующего этнокультурного плюрализма? Система ...
439884
  Чернов Ю.П. Задачи нелинейного программирования с удельными экономическими показателями / Ю.П. Чернов, Э.Г. Ланге. – Фрунзе, 1978. – 290с.
439885
  Бегматов А. Задачи нестационарной фильтрации / А. Бегматов. – Ташкент, 1991. – 133с.
439886
  Бегматов А. Задачи нестационарной фильтрации / А. Бегматов. – Ташкент, 1991. – 133с.
439887
  Касымов Ерболат Кабдыкеевич Задачи неустойчивости движения различных классов систем автоматического регулирования . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01. / Касымов Ерболат Кабдыкеевич; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата., 1980. – 15л.
439888
  Субботин А.И. Задачи о встрече и уклонении в дифференциальных играх. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Субботин А.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
439889
  Шишкова Наталья Васильевна Задачи о движении нелинейно-вязкой жидкости и их приложение к процессам гидроэкструзии : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.01.02 / Шишкова Наталья Васильевна; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1983. – 13л.
439890
  Кведарас Б.В. Задачи о корректировке и близкие к ним : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кведарас Б.В.; Воронежский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 10л.
439891
  Шалаевский О.В. Задачи о наивыгоднейшем распределении абсцисс и уравнивании наблюдений с неизвестными весами в методе наименьших квадратов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шалаевский О.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1964. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
439892
  Чан Дык Ван. Задачи о сопряжении уравнений и систем уравнений с частными производными эллиптического типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чан Дык Ван.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
439893
  Кузьмин Ф.И. Задачи обеспечения надежности технических систем / Ф.И. Кузьмин. – М, 1982. – 176с.
439894
  Кононенко Н.А. Задачи обеспечения работоспособности вычислительных комплексов для автоматизированного управления промышленными объектами / Н.А. Кононенко. – К., 1981. – 20с.
439895
  Галкин В.Я. Задачи обработки и интерпретации результатов некоторых экспериментов в ядерной физике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Галкин В.Я. ; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаборатория вычислительной техники и автоматизации. – Москва, 1972. – 14 с.
439896
  Лупика Л. Задачи общедоступности библиотек на современном этапе / Людмила Лупика // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 31-32. – ISSN 1811-377X


  В статье идет речь о качественно новых подходах к решению задач доступности библиотек в современных условиях.
439897
  Крупская Н.К. Задачи общества педагогов марксистов / Н.К. Крупская. – М.-Х.-Л, 1930. – 16с.
439898
  Гельфанд С.И. Задачи оп элементарной математике / С.И. Гельфанд. – М., 1965. – 180с.
439899
  Яхно Валерий Георгиевич Задачи определения коэффициентов некоторых уравнений математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Яхно Валерий Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
439900
  Белолипецкий Александр Алексеевич Задачи оптимального быстродействия с малым параметром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Белолипецкий Александр Алексеевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
439901
  Пашковский Г.С. Задачи оптимального обнаружения и поиска отказов в РЭА / Г.С. Пашковский. – Москва : Радио и связь, 1981. – 280 с.
439902
  Редькин А.С. Задачи оптимального планирования экономических комплексов с многоступенчатой блочной структурой и некоторые специальные методы их решения : Автореф... наук: 08.607 / Редькин А.С.; АН СССР. Центральный экономико-математ. ин-т. – М., 1970. – 19л.
439903
  Цветанов И.П. Задачи оптимального синтеза управления дискретными системами со строго-последовательной иерархией : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Цветанов И. П.; АН СССР, Выч. центр. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
439904
  Грачев Н.И. Задачи оптимального управления в бологической модели роста растений / Н.И. Грачев, Ш.А. Шаахмедов. – М., 1987. – 36с.
439905
  Гуров В.Н. Задачи оптимального управления для дифференциальных включений с фазовыми ограничениями : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.09 / Гуров В.Н. ; Ан УССР. – Киев, 1980. – 18 с.
439906
  Абуладзе А.А. Задачи оптимального управления для систем, описываемых интегральными уравнениями / А.А. Абуладзе ; Тбил. гос. ун-т, Ин-т прикл. матемитики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1988. – 127 с. – Библиогр.: с. 122-124
439907
  Райтум У.Е. Задачи оптимального управления для эллиптических уравнений / У.Е. Райтум. – Рига : Зинатне, 1989. – 276 с.
439908
  Крюков В.А. Задачи оптимального управления разработкой газоконденсатного месторождения / В.А. Крюков. – М, 1990. – 40с.
439909
  Царенко Т.И. Задачи оптимального управления со стохастическими уравнениями Дарбу : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.009 / Царенко Т. И.; АН УССР, Ин-т киберн. – Киев, 1972. – 16л.
439910
   Задачи оптимизации выбора объектов и способов. – Новосибирск, 1983. – 155с.
439911
  Гордион М.И. Задачи оптимизации для систем, описываемых функционально-дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Гордион М. И.; Горьк.ГУ. – Горький, 1973. – 16л.
439912
  Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные / А.И. Орлов. – М., 1980. – 63с.
439913
   Задачи оптимизации и устойчивости в управляемых системах. – Свердловск, 1990. – 125с.
439914
  Сейранян А.П. Задачи оптимизации конструкций при наличии нескольких ограничений : Автореф. дис. ... канд.физ-мат. наук : 01.02.04 / Сейранян А.П. ; АН СССР, Ин-т проблем механики. – Москва, 1977. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
439915
  Губанов Виктор Александрович Задачи оптимизации марковских систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Губанов Виктор Александрович ; ЛГУ. – Ленинград, 1981. – 10 с.
439916
  Калашников Вячеслав Витальевич Задачи оптимизации с иерархической системой параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Калашников Вячеслав Витальевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 14л.
439917
  Данилина Ирина Александровна Задачи оптимизации транспортных систем : Автореф... канд. экон.наук: 06.00.13 / Данилина Ирина Александровна; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1974. – 22л.
439918
  Комаров Д.М. Задачи оптимизации требований стандартов к качеству продукции / Д.М. Комаров. – М.
1. – 1972. – с.
439919
  Петрушина Т. Задачи отечественной экономической социологии: наследие Т.Заславскои и проблемы украинского общества // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-9. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрено становление экономической социологии на постсоветском пространстве, ее предмет и исследовательские подходы в контексте наследия Т.Заславской. Дан краткий обзор последних научно-исследовательских работ отдела экономической социологии ИС НАН ...
439920
  Крутов Н.Н. Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования, науки и культуры / Н.Н. Крутов, Л.Ю. Шахбазьян. – Москва, 1962. – 36 с.
439921
  Молотов В.М. Задачи первого года второй пятилетки / В.М. Молотов. – М., 1933. – 48с.
439922
  Киселев А.С. Задачи перевыборов Советов / А.С. Киселев. – М., 1934. – 80с.
439923
  Меледин Г.В. Задачи письменного экзамена по физике / Г.В. Меледин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1974. – 66 с.
439924
  Ферсман А.Е. Задачи плановой работы в геолого-разведочном деле / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1931. – с.
439925
  Саакян С.М. Задачи по алгебре и началам анализа для 10-11 классво / С.М. Саакян. – М, 1990. – 256с.
439926
  Гордевский Д.З. Задачи по аналитической геометрии на образование линий и поверхностей / Д.З. Гордевский. – Х, 1958. – 51с.
439927
   Задачи по бухгалтерскому учету в промышленности. – Кишинев, 1981. – 57с.
439928
   Задачи по бухгалтерскому учету в строительстве. – Рига, 1989. – 99с.
439929
  Крылов Б.Л. Задачи по векторному исчислению. Материалы для лабораторной и самостоятельной работы по курсу векторного анализа / Б.Л. Крылов. – Киев, 1932. – 48с.
439930
   Задачи по генетике. – Рига, 1988. – 58 с.
439931
  Пеганова М.И. Задачи по генетике. / М.И. Пеганова. – Курган, 1970. – 24с.
439932
   Задачи по геометрии (дифференциальная геометрия и топология). – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 165 с.
439933
  Зив Б.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М, 1991. – 270с.
439934
   Задачи по геометрии с комментариями и решениями. – Москва : Мир, 1989. – 301с.
439935
  Шарыгин И.Ф. Задачи по геометрии: Планиметрия / И.Ф. Шарыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 222с.
439936
  Розендорн Э.Р. Задачи по дифференциальной геометрии / Э.Р. Розендорн. – Москва : Наука, 1971. – 64 с.
439937
  Краснов М.Л. Задачи по дополнительным главам дифференциальных уравнений / М.Л. Краснов, Г.И. Макаренко. – М., 1960. – 56с.
439938
   Задачи по исследованию операций. – М., 1979. – 168с.
439939
  Ульянов В.В. Задачи по квантовой механике и квантовой статистике : Учебн. пособие для студ. физ. и радиофиз. фак. вузов / В.В. Ульянов. – Харьков : Вища школа, 1980. – 216с.
439940
  Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике : Учебное пособие для студ.высш.учебн.зав. / И.Е. Иродов. – 2-е изд., испр. – Москва-Санкт-Петербург : ФИЗМАТЛИТ.Невский Диалект.Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 216с. – ISBN 5-93208-056-6
439941
  Кукушкин А.К. Задачи по квантовой химии и строению молекул / А.К. Кукушкин. – Москва, 1987. – 154с.
439942
   Задачи по курсу "Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий". – Рига, 1985. – 86с.
439943
   Задачи по курсу "Вычислительные машины и программирование". Перфорационные вычислительные машины. – К., 1975. – 71с.
439944
   Задачи по курсу "Физика межпланетного и околоземного пространства" : учеб. пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 52 с.
439945
   Задачи по курсу атомной физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 112 с.
439946
   Задачи по математике и физике, дававшиеся на приемных испытаниях в 1967 г.. – М., 1968. – 88с.
439947
   Задачи по математике и физике, дававшиеся на приемных испытаниях в 1972 году. – М., 1974. – 92с.
439948
   Задачи по математике и физике, давашиеся на примных испытаниях в 1957 году. – Москва, 1959. – 100 с.
439949
   Задачи по математике на вступительных экзаменах в вузах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1983. – 288с.
439950
   Задачи по математике, включавшиеся в экзаменационные билеты в 1975 г.. – М., 1976. – 78с.
439951
  Полторыхина А.Г. Задачи по математике, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в Воронежском государственном университете. / А.Г. Полторыхина. – Воронеж, 1967. – 107с.
439952
  Шаршукова Э.Д. Задачи по математике, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в ЛТИ / Э.Д. Шаршукова. – Л., 1969. – 40с.
439953
   Задачи по математике, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в МХТИ. – М., 1972. – 64с.
439954
   Задачи по математике. Уравнения и неравенства. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
439955
  Новик И.А. и др. Задачи по математике: 4-8-е кл. / И.А. и др. Новик. – Минск, 1984. – 96с.
439956
   Задачи по математике: Алгебра : Справочное пособие. – Москва : Наука, 1987. – 431 с.
439957
   Задачи по математике: Начала анализа : Справ. пособие. – Москва : Наука, 1990. – 608с. – ISBN 5-02-014201-8
439958
  Чибисов Д.М. Задачи по математической статистике / Д.М. Чибисов, В.И. Пагурова. – Москва : МГУ, 1990. – 171 с.
439959
  Ривкинд Я.И. Задачи по математическому анализу / Я.И. Ривкинд. – 2-е, перераб. – Минск, 1973. – 107с.
439960
  Ильин А.М. Задачи по математическому анализу. (Методическое пособие для студентов 2-го курса математико-механического фак-та). / А.М. Ильин. – Свердловск, 1971. – 8с.
439961
  Забронский В.В. Задачи по начертательной геометрии / В.В. Забронский. – Киев; Москва, 1948. – 44 с.
439962
  Иващенко Ф.И. Задачи по общей возрастной и педагогической психологии : [для пед. ин-тов] / Ф.И. Иващенко. – 2-е изд., доп. – Минск : Вышэйш. шк., 1985. – 96 с.
439963
  Иродов И.Е. Задачи по общей физике : Учеб. пос. / И.Е. Иродов. – 3-е изд., исправленное. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 416с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0319-4
439964
  Майоров В.М. Задачи по объединенному курсу геометрии / В.М. Майоров. – Ярославль, 1988. – 81с.
439965
  Руссо М. Задачи по оптике : пер. с англ. / М. Руссо, Ж. Матье. – Москва : Мир, 1976. – 414 с.
439966
  Прасолов В.В. Задачи по планиметрии / В.В. Прасолов. – М.
Т. 1. – 1985. – 271с.
439967
  Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. / В.В. Прасолов. – Москва : Наука
Том 2. – 1986. – 287 с.
439968
  Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. / В.В. Прасолов. – Москва : Наука
Том 1. – 1991. – 318с.
439969
  Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. / В.В. Прасолов. – Москва : Наука
Том 2. – 1991. – 239 с.
439970
  Коллатц Лотар Задачи по прикладной математике. / Коллатц Лотар, Ю. Альбрехт. – Москва : Мир, 1978. – 168 с.
439971
  Щедрин Н.Н. Задачи по расчету коротких замыканий / Н.Н. Щедрин, С.А. Ульянов. – Москва-Ленинград : Госєнергоиздат, 1955. – 232 с.
439972
  Гродзинский М.М. Задачи по советскому уголовному праву / М.М. Гродзинский. – Х, 1924. – 39с.
439973
  Гродзинский М.М. Задачи по советскому уголовному праву / М.М. Гродзинский. – 2-е доп. изд. – Х, 1925. – 55с.
439974
  Кондратьев А.С. Задачи по статистической физике : учеб. пособие / А.С. Кондратьев. – Москва : Наука, 1992. – 149 с.
439975
  Потапов М.К. Задачи по стереометрии / М.К. Потапов. – М., 1992. – 16с.
439976
  Прасолов В.В. Задачи по стереометрии. / В.В. Прасолов, И.Ф. Шарыгин. – М., 1989. – 286с.
439977
  Прохорова М.С. Задачи по теоретическим основам радиотехники / М.С. Прохорова, Г.В. Таюрская. – Казань, 1975. – 119 с.
439978
  Пытьев Ю.П. Задачи по теории вероятностей и математической статистике для физиков / Ю.П. Пытьев. – М., 1990. – 92с.
439979
  Трофимов В.В. Задачи по теории групп Ли и алгебр Ли / В.В. Трофимов. – М, 1990. – 84с.
439980
  Лавров И.А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов / И.А. Лавров, Л.Л. Максимова. – 4-е изд. – Москва : Физматлит, 2001. – 256с. – ISBN 5-9221-0026-2
439981
  Леонтьева Т.А. Задачи по теории функций комплексного переменного : Учеб. пособие / Т.А. Леонтьева, В.С. Панферов, С В. Серов. – Москва : Московский университет, 1992. – 253с. – ISBN 5-211-01574-6
439982
  Потапов М.К. Задачи по тригонометрии / М.К. Потапов. – М., 1992. – 15с.
439983
  Смирнов М.М. Задачи по уравнению математической физики / М.М. Смирнов. – Москва, 1953. – 72 с.
439984
  Смирнов М.М. Задачи по уравнению математической физики / М.М. Смирнов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1954. – 88 с.
439985
  Смирнов М.М. Задачи по уравнениям математической физики / М.М. Смирнов. – 4-е изд., доп. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 112 с.
439986
  Зубов В.Г. Задачи по физике / В.Г. Зубов, В.П. Шальнов. – Москва, 1952. – 320 с.
439987
  Зубов В.Г. Задачи по физике / В.Г. Зубов, В.П. Шальнов. – Изд. 4-е, испр. – Москва, 1957. – 320 с.
439988
  Коган Б.Ю. Задачи по физике : пособие для учителей / Б.Ю. Коган. – Москва : Просвещение, 1971. – 287 с.
439989
  Зубов В.Г. Задачи по физике : пособие для самообразования / В.Г. Зубов, В.П. Шальнов. – Изд. 9-е, стереотип. – Москва : Наука, 1972. – 272 с.
439990
  Пинский А.А. Задачи по физике : учеб. пособие / А.А. Пинский. – Москва : Наука, 1978. – 288 с.
439991
  Зубов В.Г. Задачи по физике : пособие для самообразования / В.Г. Зубов, В.П. Шальнов. – 11-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1985. – 255 с.
439992
  Сальников И.Е. Задачи по физике для самостоятельного решения студентами / И.Е. Сальников. – Горький
1. – 1966. – 16 с.
439993
  Задорожний Г Г. Задачи по физике за олимпиади / Г Г. Задорожний, . – София, 1976. – 192с.
439994
  Мин Чен Задачи по физике с решениями : Пер.с англ. / Мин Чен. – Москва : Мир, 1978. – 296 с.
439995
  Лабовиц Л. Задачи по физической химии с решениями / Л. Лабовиц, Дж. Аренс. – Москва, 1972. – 443с.
439996
  Фет А.И. Задачи по функциональному анализу / А.И. Фет. – Новосибирск, 1968. – 34с.
439997
  Цветков Ю.Д. Задачи по химической кинетике / Ю.Д. Цветков. – Новосибирск, 1979. – 38с.
439998
  Музыкантов В.С. и др. Задачи по химической термодинамике / В.С. и др. Музыкантов. – Новосибирск, 1977. – 91с.
439999
  Лидский В.Б. Задачи по элементарной математике / В.Б. Лидский. – М., 1960. – с.
440000
  Лидский В.Б. Задачи по элементарной математике / В.Б. Лидский. – Изд. 4-е, стереотип. – Москва, 1965. – 416 с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,