Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
431001
  Гандзій О. "Дневник академика Заболотного подлежит уничтожению путем предания его огню" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 49 (252). – С. 54-57
431002
  Садовничий Юрий "Дневник Альпиниста. Восхождение на Монблан" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 24-31 : фото
431003
  Прохоров Г. "Дневник писателя" Достоевского: публицистика или новый жанр? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 82-96. – ISSN 0042-8795
431004
  Захарова Т.В. "Дневник писателя" и его место в творчестве Ф.М.Достоевского 1870-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захарова Т.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1975. – 27л.
431005
  Волгин Игорь Леонидович "Дневник писателя" Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Волгин Игорь Леонидович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
431006
  Грицай Ю. "Дневник провинциала в Петербурге" М.Е. Салтыкова-Щедрина : Дис... канд. филол. наук / Грицай Ю. ; Сталинский гос. пед. ин-т. – Сталино, 1946. – 310 л. – Бібліогр.: л. 307-308
431007
  Чимирис Ю.В. "Дневник" Суворина в контексте дневниковой прозы конца XIX - начала XX вв. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 190-201. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  В статті проведено стислий аналіз основних особливостей і характерних рис «Дневника» О.С. Суворіна – одного з видатних діячів літературного, культурного, політичного та суспільного життя Росії кінця XIX – початку XX ст. Серед головних рис «Дневника» ...
431008
  Никитенко А.В. "Дневник" т. 1-3; "Воспоминания" / И.И. Панаева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – 37 с. – Сост. Указатель имен к "Дневнику" А.В. Никитенко. Т. 1–3 и "Воспоминаниям" И.И. Панаева. СПб., 1903. – (Изд. Т-ва "Литература и наука" : Библиотека указателей / Сост. М.С. Боцяновская ; Вып. 1 ; № 12)


  Боцяновская Мария Семеновна
431009
   "Дней Александровых прекрасное начало" : Первое десятилетие ХІХ в. // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С. 54-58 : Фото


  Розвиток вищої освіти в період царювання Олександра І
431010
   "Днепр". – Москва : Военное издательство, 1968. – 127 с.
431011
  Кузнецов В.П. "Днепрошина" - социально-психологический климат / В.П. Кузнецов, В.Я. Беленький. – К., 1984. – 48с.
431012
  Катаока Х. "Дни и месяцы украинского селянина" М. Максимовича та дослідження календаря у Японії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 394-397. – ISBN 966-8188-10-1
431013
  Садикова В. "Дні Великої Британії" в СРСР (4 - 30 червня 1990 р.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 445-449. – ISBN 978-966-171-793-9
431014
  Долик Л. "Дні високі, наче храм" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 96-99. – ISSN 08-68-4790-1
431015
  Попов П.М. "Дні і місяці українського селянина" М. О. Максимовича : неопублікована частина / П.М. Попов, чл.-кор. АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – С. 206-253. – Відбиток зі зб.: Мистецтво. Фольклор. Етнографія. Наукові записки, 1947, Т. 1. З написом автора
431016
  Попов П.М. "Дні і місяці українського селянства" М.О. Максимовича : (неопублікована частина) / П.М. Попов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – [47] с. – Отд. оттиск из: Мистецтво, фольклор, етнографія : наукові записки. – К.,1947. – Т. 1. – С. 220–252
431017
   "Дні науки філософського факультету - 2012" / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  На філософському факультеті відбулася традиційна щорічна Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки філософського факультету - 2012”. У роботі пленарного засідання взяли участь учені України, Росії та інших країн ...
431018
  Болдирев О. "Дні науки" - двічі по сім" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 27-29


  "Дні науки" в Інституті фізіології імені О.О. Богомольца.
431019
   "Дні науки" у КНУ // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 4


  9 листопада 2019 р. в аудиторії імені Михайла Максимовича у межах масштабного проекту "Дні науки" у КНУ імені Тараса Шевченка пройшли пізнавальні лекції.
431020
   [Дмитро Чижевський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 23. – ISBN 966-7060-92-6
431021
  Гацос Н. [Дмухай, вітерцю, дмухай, не вщухай допіру / Нікос Гацос ; вступний вірш О. Елітіса. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 278 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-19-O
431022
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : 24 серпня 1931 - 12 лютого 1934. – 1984. – 141 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
431023
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : 16 квітня 1934 - 14 грудня 1940. – 1984. – 266, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
431024
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис ; під ред. П. Мермінгаса. – Афіни : Ікарос
Т. 6 : 20 квітня 1951 - 4 серпня 1956. – 1986. – 337, [1] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
431025
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 1 : 16 лютого 1925 - 17 серпня 1931. – 1990. – 139 с. – Видання новогрецькою мовою
431026
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис ; філолог. комент. Т. Міхаіліду. – Афіни : Ікарос
Т. 7 : 1 жовтня 1956 - 27 грудня 1960. – 1990. – 374, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
431027
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-34-4
Т. 4 : 1 січня 1941 - 31грудня 1944. – 1993. – 383 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
431028
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-33-6
Т. 5 : 1 січня 1945 - 19 квітня 1951. – 1996. – 243 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
431029
  Харис П. [Дні гніву : (грудень 1944) : роман / Петрос Харис. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 406 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 214]). – ISBN 960-05-0408-3
431030
  Келембет С. Дмитро-Корибут Ольгердович - перший литовський князь південної Сіверщини // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 13-34
431031
  Біляєв Д. Дмитро Вишневецький // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 11-12. – ISSN 1814-5078
431032
  Кондратюк А.Ю. Дмитро Вікторович Шелест (1953-1992) - дослідник, громадський діяч, особистість // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 277-. – ISBN 978-966-651-576-9
431033
  Цюп"як Р. Дмитро Вітовський // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 21-27


  Дмитро Дмитрович Вітовський — український політик, військовик і літератор, сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник, начальний командант Української Галицької армії, Державний секретар військових справ ЗУНР.
431034
  Гай-Нижник Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати та обставин загибелі // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 47-54
431035
  Кауфман Л.С. Дмитро Володимирович Ахшарумов / Л.С. Кауфман. – Київ : Музична Україна, 1971. – 97 с.
431036
  Осипов О.К. Дмитро Володимирович Пясковський / О.К. Осипов, І.Ф. Білокінь // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 149-155. – ISBN 966-594-644-7
431037
   Дмитро Гаврилович Топчій / Находкін М.Г. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
431038
  Берзін П.С. Дмитро Германович Тальберг - перший заступник О.Ф. Кістяківського на кафедрі // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 433-464. – ISBN 978-617-7020-05-8
431039
  Мельник С.М. Дмитро Германович Тальберг // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 19-28. – ISBN 966-594-133-X
431040
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк – від практики до теорії: узагальнення виконавського досвіду в Оперній студії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 31-36. – ISSN 2226-0285
431041
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк – у боротьбі за естетичну ідентифікацію вітчизняного культурно-мистецького простору 1960-х років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 128-137. – ISSN 2225-7586
431042
  Жишкович М. Дмитро Гнатюк // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 141-143. – ISSN 2224-0926
431043
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк в просторі культурно-мистецької парадигми ХХ століття (становлення особистості) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 190-195. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
431044
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк на оперній сцені (1951-1952) // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 194-201. – ISSN 0130-5298


  "Розкрито процес становлення творчої особистості Д. Гнатюка в коорди-натах культурологічного і мистецтвознавчого дискурсу в контексті культурно-мистецького життя 50-х років, зокрема діяльності Київського театру опери та балету. На основі матеріалів, ...
431045
  Станішевський Ю.О. Дмитро Гнатюк. / Ю.О. Станішевський. – К., 1975. – 167с.
431046
  Герей В. Дмитро Гнатюк: маловідомі факти // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 12
431047
  Бондарчук В. Дмитро Гнатюк: сторінками творчої біографії митця // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 52-58. – ISSN 2224-0926
431048
  Корнієнко В. Дмитро Гордєєв - забутий вчитель Віктора Лазарєва (за епістолярними даними) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 380-398. – ISSN 2310-3310
431049
  Журавльов Д.В. Дмитро Гуня // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 132-135. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Гуня Дмитро Тимошович (роки народження і смерті невідомі) — один з керівників селянсько-козацьких повстань в Україні в 1630-х років проти польсько-шляхетського гніту, козацький гетьман (1637, 1638), кошовий отаман 1640 року.
431050
  Бердо Г. Дмитро Донцов - дух давнини / Гнат Бердо. – Торонто : Самвидав, 2003. – 22 с.
431051
  Борковський Р. Дмитро Донцов - духовний будівничий української національної держави // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт, 1955. – Рік 4, зошит 6. – С. 24-28
431052
  Щур М. Дмитро Донцов - не типова фігура українського націоналізму. Нове дослідження американського історика // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 27 листопада (№ 44). – С. 10


  На тлі російсько-української війни і лавини повідомлень про "українських націоналістів" із російських джерел у російському і багатьох західних суспільствах сформувалася думка про те, що українці - небезпечні радикали, що українські націоналісти - це ...
431053
  Щур М. Дмитро Донцов - нетипова фігура українського націоналізму. Нове дослідження американського історика // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 3 грудня (№ 45). – С. 10
431054
  Веремійчик О. Дмитро Донцов - редактор Літературно-наукового вісника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – С. 1
431055
  Квіт С. Дмитро Донцов : Ідеологічний портрет / С. Квіт; КУ. – Київ : Київський університет, 2000. – 260с. – ISBN 966-594-125-9
431056
  Іванишин Петро Дмитро Донцов // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 45-48
431057
  Іванишин Василь Дмитро Донцов // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 5-12. – ISSN 0042-9422
431058
  Квіт С.М. Дмитро Донцов і "Літературно-науковий вістник" ("Вістник") на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х-30-х років. Ідеологічні,естетичні та організаційні принципи : Автореф...док.філолог.наук:10.01.08 / Квіт С.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.31-32
431059
  Квіт Сергій Миронович Дмитро Донцов і "Літературно-науковий вістник" ("Вістник") на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х - 30-х років. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 366л. – Бібліогр.:л.329-364
431060
  Грабовська І. Дмитро Донцов і героїчне українське жіноцтво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 8
431061
  Єндик Р. Дмитро Донцов ідеолог українського націоналізму / Др. Ростислав Єндик. – Мюнхен : Українське Видавництво, 1955. – 176 с.
431062
  Борщевська Н. Дмитро Донцов у дослідженнях вітчизняних вчених (після 1991 р.) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 13. – С. 186-189


  Найавторитетніший сучасний біограф Д. Донцова - міністр освіти й науки України С. Квіт.
431063
  Чугуєнко М.В. Дмитро Донцов як головний редактор "Літературно-Наукового Вістника" і "Вістника" (1922-1939 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 144-150. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
431064
  Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01- Історія України / Шліхта І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 263л. + Додатки:л.239-263. – Бібліогр.: л.194-239
431065
  Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шліхта Ірина Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
431066
  Грабовський С. Дмитро Донцов... та паралелі й перпендикуляри української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 11
431067
  Борисов Г. Дмитро Донцов: від початку громадської діяльності до першої політичної еміграції // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 223-225. – ISBN 978-966-171-893-6
431068
  Квіт С. Дмитро Донцов: діалектика боротьби за незалежну державу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 15


  "Минулого року завершився великий шестирічний проект видання десятитомника праць Дмитра Донцова (Вибрані твори у 10 томах. — Дрогобич—Львів, видавнича фірма "Відродження". — 2011—2016). Його успішна реалізація цілком є заслугою доцента кафедри теорії ...
431069
  Божко Я.В. Дмитро Донцов: повстання проти сучасного світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 111-113
431070
  Матвіенко В. Дмитро Дорошенко - визначний український дипломат і науковець // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 204-213. – ISBN 966-7522-09-1
431071
  Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 50-53
431072
  Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 54-57
431073
  Пиріг Р. Дмитро Дорошенко - міністр закордоних справ Ураїнської Держави (травень-серпень 1918 р.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-43. – (Політичні науки)
431074
  Білецький Леонід Дмитро Дорошенко / Л. Білецький; Українська вільна академія наук. – Вінніпег, 1949. – 24с. – (Українські вчені ; Ч.1)
431075
   Дмитро Дорошенко // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; Канадський ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 126-136. – ISBN 966-518-344-3
431076
  Мельничук О.П. Дмитро Дорошенко в Київському університеті в 1906-1909 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; вип. 47)


  Висвітлюється участь Д. Дорошенка в студентському громадсько-політичному житті та його навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету в 1906-1909 рр.
431077
  Мазур Н.В. Дмитро Дорошенко про роль української преси в розвитку мовно-культурного дикурсу початку XX ст. // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 235-241. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
431078
  Андрєєв В.М. Дмитро Дорошенко: "перший" чи "другий" в українській історіографії першої половини ХХ ст.? (Досвід вивчення інтелектуальної біографії історика) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-122. – ISSN 0130-5247
431079
  Журжа І. Дмитро Дорошенко: історик, дипломат і вимушений емігрант // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 квітня (№ 65). – С. 10
431080
   Дмитро Єлисейович Макаренко (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 129-130 : фото. – ISSN 0367-4290
431081
  Великохатько Ф. Дмитро Загул (Спогади) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 21). – С. 15
431082
  Мінченко Т. Дмитро Загул в колі європейських культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 27-29


  Досліджується творчість Дмитра Загула, поета-лірика, літературознавця і публіциста, одного із організаторів літературного життя на Україні
431083
  Колоїз Ж.В. Дмитро Загул і його поетичний переспів "Екклезіаста" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 58-61


  Створення віршованих перекладів біблійних книг є давньою традицією як в українській, так і у світовій літературі.Це пов"язано насамперед із тим, що, по-перше, значна частина Біблії складається з поетичних розділів і цілих віршованих книг, по-друге, ...
431084
  Подоляка Н.С. Дмитро Загул та його український переклад "Слова о полку Ігоревім" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 112-117. – ISSN 2077-804X
431085
  Кулик Н. Дмитро Загул: обличчя контрреволюціонера // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 вересня (№ 37). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
431086
  Шахова К. Дмитро Затонський - літературознавець і письменник // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 10-19
431087
  Неуважний Ф. Дмитро Затонський : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 220
431088
  Зав"ялов Б.М. Дмитро Захарович Мануїльський / Б.М. Зав"ялов. – Київ, 1963. – 152с.
431089
  Зав"ялов Б.М. Дмитро Захарович Мануїльський / Б.М. Зав"ялов. – Київ, 1967. – 229с.
431090
  Суярко Л.О. Дмитро Захарович Мануїльський (1883-1959) / Л.О. Суярко. – Київ, 1979. – 112с.
431091
  Худояр О. Дмитро Іваненко - редактор і співробітник полтавської преси // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 33-35
431092
   Дмитро Іванов - журналіст і редактор. А нійперше - поет і Шевченківський лауреат // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-31
431093
  Крижанівська Т. Дмитро Іванович Багалій - "цілком свідомий українець" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 45-47.
431094
  Щербань Т.О. Дмитро Іванович Багалій (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-135. – ISSN 0374-3896
431095
  Чернова М. Дмитро Іванович Безперечий / М. Чернова. – К., 1963. – 60с.
431096
   Дмитро Іванович Блохінцев (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 158. – ISSN 0374-3896
431097
  Проданюк Ф. Дмитро Іванович Дорошенко - міністр закордонних справ Української держави // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 448-459. – ISBN 978-966-611-889-2
431098
  Єфименко В. Дмитро Іванович Дорошенко: штрихи до портрету українського дипломата // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 177-178
431099
  Кагановська Т.Є. Дмитро Іванович Каченовський : (З нагоди 180-річчя з дня народнення видатного юриста,вченого,педагога Д.І.Каченовського / Т.Є. Кагановська, А.О. Червяцова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 3. – С. 24-32.
431100
   Дмитро Іванович Мартинюк : (до 60-річчя від дня народження) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.В. Кириченко, В.Я. Данилов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: с. 9-19 (91 назв.). – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9
431101
   Дмитро Іванович Мартинюк (11.03.1942 - 26.11.1996) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, М.Ф. Городній, О.А. Бойчук, В.В. Кириченко, І.О. Парасюк, О.М. Станжицький, В.Г. Самойленко, Ю.В. Теплінський, І.М. Конет, В.Я. Данілов, В.І. Кравець, В.Г. Паньков, Г.В. Верьовкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 63-64. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  11 березня 2017 р. виповнилося 75 років від дня народження відомого українського математика, доктора фізико-математичних наук, професор а, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки Мартинюка Дмитра Івановича, який майже 30 років працював ...
431102
  Шевченко Віктор Дмитро Іванович Менделеєв - дослідник-географ : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 41-45 : Фото
431103
  Шовкопляс Т.К. Дмитро Іванович Менделєєв / Т.К. Шовкопляс. – К., 1971. – 55с.
431104
  Писаржевський О.М. Дмитро Іванович Менделєєв, його життя і діяльність / О.М. Писаржевський. – Київ : Технічна література УРСР, 1953. – 88 с.
431105
   Дмитро Іванович Чижевський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, О. Коновал, Р. Рахманний [та ін.]. – Toronto, 1977. – Рік 28, ч. 331, вересень : вересень. – С. 17
431106
  Пизюр Є. Дмитро Іванович Чижевський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 617-637
431107
   Дмитро Іванович Чижевський // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 348. – ISBN 966-613-240-0
431108
   Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд.: І.В. Валявко, О.В. Чуднов, В.В. Янцен]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 527, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-270-4


  Зміст: Дмитро Чижевський. Життєпис ; Живі про живе. Спогади ; Дмитро Чижевський згадує... ; Особисті зв’язки. Листування ; Дмитро Чижевський: Proetcontra. У прим. № 1693687 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса ...
431109
  Гапусенко І.М. Дмитро Іванович Яворницький / Вступ. ст. І.М. Гапусенка; Бібліогр. склад. І.М. Гапусенком. – Київ : Наукова думка, 1969. – 60с. – (Біобібліографія вчених Української РСР : АН УРСР)
431110
  Негодченко О.П. Дмитро Іванович Яворницький та журнал "Киевская старина" (1882-1906) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 44-59
431111
  Сміянова О.А. Дмитро Іванович Яворницький: аспекти повсякденного життя // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 164-174. – ISBN 978-966-551-327-8
431112
  Москаленко Леся Дмитро Ігнатьєв. Удача сама йде до рук, коли перестаєш напружуватися й боротися / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-88 : фото
431113
  Ремезовський Й.Д. Дмитро Ілліч Ульянов / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1976. – 190с.
431114
  Людмила Кара Чобан-Марін Дмитро Кара Чобан - літератор, кінематограф, художник гагаузької літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 169-178
431115
  Сміжак А.Р. Дмитро Катамай – член Бойової управи Українських січових стрільців // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 157-164. – ISSN 0320-9466
431116
  Чапленко В. Дмитро Кислиця як редактор "Нових днів" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 26-27
431117
  Бадрак В. Дмитро Ківа. Останній конструктор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 11


  Приводом для написання цієї статті стала ліквідація на ДП "Антонов" посади генерального конструктора як ланки в ланцюгу розробки та виробництва літаків. З 1 жовтня ц.р. генконструктора на ДП "Антонов" більше немає… До речі, повноваження ...
431118
  Кільдеров Д. Дмитро Кільдеров: "Трудове навчання - предмет світоглядний" / розмову провела Наталія Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Розмова с деканом інженерно-педагогічного факультету Національного-педагогічного університету імені М.П Драгоманова.
431119
  Черкашина М. Дмитро Клебанов // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 126-131
431120
  Мовчан В.А. Дмитро Кокет Третяков / В.А. Мовчан. – К., 1946. – 64 с.
431121
  Міловідова Олена Дмитро Комаров: "Мені доводиться забиратися дедалі глибше. щоб здивувати самого себе" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 41-47 : фото
431122
  Бузусько А. Дмитро Костянтинович Зеров - засновник української палінологічної школи з вивчення викладів квартеру: (До 110-річчя з дня народження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 11-18. – (Серія географічна ; Вип. 33). – ISSN 0201-758Х
431123
  Батіг М.І. Дмитро Крвавич : [скульптор] : моногр. нарис / М.І. Батіг. – Київ : Мистецтво, 1968. – 45 с. : іл.
431124
  Голиш Г.М. Дмитро Лисун : від Гірників до Плешканів / Г.М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2020. – 269, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 171-174. – ISBN 978-617-7475-85-8
431125
  Ісаюк О. Дмитро Маївський: дипломат на фронті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 січня (№ 2). – С. 15


  Про Дмитра Маївського, члена бюро Проводу ОУН, головного редактора органу ОУН "Ідея і чин", генерал-політвиховника УПА.
431126
  Тодорюк С. Дмитро Макогон в історії української літератури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 85-89.
431127
  Машкевич С. Дмитро Малаков - дослідник і співбесідник // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 149-151. – ISSN 2222-5250
431128
   Дмитро Малаков : бібліогр. покажч. / Київ. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко ; відп. ред. Г.П. Савченко]. – Київ : Кий, 2012. – 144, [2] с., [1] арк. портр. – Алф. покажч.: с. 108-136. - Імен. покажч.: с. 137-144. – (Краєзнавці Київщини). – ISBN 978-966-8825-78-1


  На єкз. № 1675632, с. 3 дарчий надп.: Вельмишановному Володимиру Анатоліївичу Бугрову - автогр. 9.4.2013
431129
  Буй С. Дмитро Малаков: "Ні в радянській Україні, ні в незалежній - нікого ніколи не було покарано за пошкодження пам"яток архітектури" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 2


  Дмитро Малаков - один із найвідоміших краєзнавців України зустрівся з учасниками XI Літньої школи журналістики "Дня".
431130
  Головченко В.І. Дмитро Мануїльський - керівник зовнішньополітичного відомства Української РСР (1944-1952 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 14-26. – ISSN 2308-6912


  Створення зовнішньополітичного відомства Української РСР у ході радянської конституційної реформи 1944 р., якими б не були справжні мотиви й політичні наміри офіційного Кремля - системною "great strategy", тактичним ходом, кон"юнктурним політичним ...
431131
  Дойко С. Дмитро Медведєв - новий господар Кремля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-7.
431132
  Дойко Сергій Дмитро Медведєв - новий господар Кремля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-6


  7 березня ЦВК Росії оприлюднила остаточні результати перегонів. А 7 травня відбудеться інавгурація нового президента Дмитра Медведєва. Він переміг! А Володимир Путін переїде в Білий дім і спокійнісінько сяде в прем"єрське крісло, І життя великої й ...
431133
  Дойко Сергій Дмитро Медведєв - новий господар Кремля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-6


  7 березня ЦВК Росії оприлюднила остаточні результати перегонів. А 7 травня відбудеться інавгурація нового президента Дмитра Медведєва. Він переміг! А Володимир Путін переїде в Білий дім і спокійнісінько сяде в прем"єрське крісло, І життя великої й ...
431134
  Моргунова І. Дмитро Меньшов - російський військовий історик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена Дмитру Меньшову - батьку Н. Полонської-Василенко. Висвітлено його діяльність в історичних дослідженнях і архівній науці. Розглянуто вплив Дмитра Петровича на дочку у формуванні її світогляду і наукових інтересів. The article is ...
431135
  Берзін П.С. Дмитро Миколайович Бородин // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 403-411. – ISBN 978-617-7020-05-8
431136
  Грушко В.І. Дмитро Миколайович Черваньов / В.І. Грушко, П.М. Леоненко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 77-84. – ISBN 966-7419-44-4
431137
  Лобановський Б.Б. Дмитро Миколайович Шавикін. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1962. – 33 с.
431138
  Стефаник М.П. Дмитро Михайлович Гнатюк / М.П. Стефаник. – К, 1961. – 22с.
431139
  Андріанова-Городенко Дмитро Мілютенко : [укр. рад. актор] / Андріанова-Городенко; Андріанова-Гордієнко Н.М. – Київ : Мистецтво, 1990. – 179, [2] с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 172-173 (55 назв). – (Майстри сцени та екрана)
431140
  Крижанівський Степан Дмитро Надіїн, що поліг "смертю хоробрих", або Як це було насправді // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 45-47. – ISSN 0130-5263
431141
   Дмитро Нальотов - будемо оптимістами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
431142
   Дмитро Нестерович Кавунець : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 50 : Фото
431143
  Фісан Г.А. Дмитро Овчаренко / Г.А. Фісан. – К, 1972. – 47 с.
431144
  Лисоченко І.Д. Дмитро Олександрович Граве // Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : збірник наукових праць / Акад. наук Української РСР, Центральна наукова б-ка ; [відп. ред. М.П. Візир]. – Київ : Наукова думка, 1982. – С. 4-12
431145
  Терещенко Р.М. Дмитро Омелянович Мілютенко / Р.М. Терещенко. – Київ, 1961. – 46 с.
431146
  Теребус О. Дмитро Павличко - дослідник і перекладач літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 166-174
431147
  Козак С. Дмитро Павличко - ляудація з нагоди признання Doktora Honoris Causa Варшавського університету // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 339-349. – ISBN 978-83-935845-4-3
431148
  Ратнер О. Дмитро Павличко - явище світової поезії (уривок) // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7201-57-0
431149
  Волиняк П. Дмитро Павличко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 205, лютий : лютий. – С. 19-20
431150
  Ільницький М.М. Дмитро Павличко / М.М. Ільницький. – Київ, 1985. – 189с.
431151
  Соколова М. Дмитро Павличко презентував п"ятий том спогадів. Поет відзначив 90-річчя // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 86). – С. 15


  Зала музею літератури в Києві не вміщає охочих потрапити на творчий вечір Дмитра Павличка. Наприкінці вересня поету виповнилося 90. Презентував найновіші свої книжки "Спогади. Том 5", "Мова", "Яса", "Омела". Гості, переважно пенсіонери, стоять навіть у ...
431152
  Пилипчук Д. Дмитро Павличко, класик української та світової літератури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 8-10
431153
  Пилипчук Д. Дмитро Павличко, класик української та світової літератури // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 3-14. – ISBN 978-617-7201-57-0
431154
  Мельниченко В. Дмитро Павличко: "Україно, ми йдемо до бою - дай нам смертоносного меча!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Червень (№ 11/12). – С. 22-23


  Про духовну присутність Тараса Шевченка в творчості Дмитра Павличка.
431155
  Коцарев О. Дмитро Павличко: урок тяглості й (не)розуміння // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С.156-160. – ISBN 978-966-8201-83-7


  Як Д. Павличко врятував шкільну програму з української літератури
431156
  Рагойша В. Дмитро Павличко: художній переклад у креативному дискурсі державотворення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 20-37. – ISSN 1682-2366
431157
   Дмитро Павлович Пойда (1908-1992) : біобібліогр. покажчик : (до 100-річчя від дня народження) / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Каф. рос. історії ; [уклад. В.В. Іваненко, М.Е. Кавун, О.С. Кучерук [та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2008. – 65, [2] с. – (Біобібліографія вчених ДНУ)
431158
   Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. – Одеса : Астропринт, 2006. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-68. – (Серія: Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету ; Випуск: Історики). – ISBN 966-318-543-0
431159
   Дмитро Павлович Хрущов (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 112-114. – ISSN 0367-4290
431160
   Дмитро Паліїв. Життя і діяльність 1896-1944 : Збірник праць і матеріялів. – Львів, 2007. – 863с. – ISBN 966-7155-92-7
431161
  Гейда О. Дмитро Панасович Бочков - історик та бібліограф // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 105-118
431162
  Шишацький В.Б. Дмитро Петрович Журавський : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-70. – (Географія ; Вип. 43)


  Описано життєвий і творчий шлях видатного краєзнавця ХІХ ст., автора "Статистичного опису Київської губернії".
431163
  Галицька Е.В. Дмитро Петрович Журавський (до 200-річчя з дня народження) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 93-94
431164
  Оленівська Л. Дмитро Пилипчук - самотній трудівник на українській толоці // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-23 грудня (№ 47/48). – С. 11
431165
  Книш І. Дмитро Пильчиков та "Українська громада" // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 27-29
431166
  Злупко С.М. Дмитро Піхно // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 273. – ISBN 966-346-208-6
431167
  Карась М.А. Дмитро Прилюк і "Сільські вісті" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 50-52
431168
  Коновець О.Ф. Дмитро Прилюк як теоретик публіцистики: уроки майстерності // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 25-30
431169
  Ярмиш Ю.Ф. Дмитро Прилюк, перші кроки науковця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 44-47
431170
   Дмитро Разумков: "Все залежить саме від вас!" // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 2


  Про зустріч спікера українського парламенту Д. Разумкова зі студентами Ін-ту міжнародних відносин. Студентів цікавили тонкощі земельної реформи, перспективи залучення молоді до державної служби, особливості адміністративної реформи. Говорили про фейки ...
431171
  Іваненко В. Дмитро Ревуцький // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 216-217
431172
  Стех Я. Дмитро Ревуцький і сучасне України // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 500, жовтень : жовтень. – С. 14-16
431173
  Кузик В. Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії (ще раз про "міфотворчість" радянських істориків") // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-78. – ISSN 0130-6936
431174
  Бойчук Т. Дмитро Сергійович Ловля – один із засновників Чернівецького державного медичного інституту / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 6-24. – ISSN 2311-9896
431175
   Дмитро Сергійович Наливайко : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Академія, 1999. – 20с. – (Вчені НаУКМА)
431176
  Михед П. Дмитро Сергійович Наливайко, учений і педагог // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 19-22. – ISSN 0236-1477
431177
  Тітова Г.І. Дмитро Смолич: початок творчого шлях // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 118-126
431178
   Дмитро Соловей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 23


  Некролог: Дмитро Федорович Соловей — історик, економіст і статистик, педагог і публіцист, дійсний член УВАН у США.
431179
  Мельник С.М. Дмитро Спиридонович Сусло // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 66-76. – ISBN 966-594-133-X
431180
  Перехейда В.В. Дмитро Степовик - видатний український культуролог і богослов // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 117-120


  Perekheyda Valentyn. Dmytro Stepovyk is the well-known Ukrainian cultural specialist and theologian (review of the book: Tymoshyk M. S. Dmytro Stepovyk. The life and scientific activity : monograph. - K. : Our culture and science, 2010. - 559 ...
431181
   Дмитро Степовик. Бібліографічний покажчик за 1988-1998 роки = Prpf. Dr. Dmytro Stepovyk . Bibliographical guide 1988-1998 : до 60-річчя з дня народження. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 136 с. : іл. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-26-6


  У пр. №1717405 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - від колишнього студента ф-ту журналістики КДУ (1955-1960 р.) Дмитра Степовика. 7 листопада 2017 Р.Б.
431182
  Тимошик М.С. Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність = Dmytro Stepovyk Life and Scientific Activity / Микола Тимошик. – Київ : Архангельський Глас, 2008. – 656 с. : фотоіл.
431183
   Дмитро Степовик. Українська мистецька класика. Болгаристика : бібліогр. покажчик. – Київ : [б. в.], 1988. – 55, [4] с., [1] арк. портр. : портр. – Імен. покажч.: с. 53-55. – Бібліогр.: с. 48-52


  У пр. №1717403 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - від колишнього студента ф-ту журналістики КДУ (1955-1960 р.) Дмитра Степовика. 7 листопада 2017 Р.Б.
431184
  Сорока П. Дмитро Стецько: Стигми історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 15


  Дмитро Григорович Стецько — український живописець, скульптор.
431185
  Гайдук О. Дмитро Стус: Ми єдина європейська країна, яка не зробила доступною свою класику // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 88-93. – ISSN 0868-9644


  Про стратегію роботи з популяризації спадщини Т.Г. Шевченка напередодні визначення 200-літнього ювілею поета та про конкретні кроки в реалізації планів і задумів Національного музею Тараса Шевченка - розповідає директор Дмитро Стус.
431186
  Басанько Н. Дмитро Сусло - видвтний український професор-правознавець // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 10-11
431187
  Медведська Л. Дмитро Табачник вручив державні премії в галузі освіти 2012 року // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 листопада (№ 48)


  21 листоп.2012 р. в МОНмолодьспорту нагороджено лауреатів Державної премії України в галузі освіти 2012 р. : у номінації "Вища освіта" за навчально-методичний комплект "Диференціальні рівняння" - А.М. Самойленку, М.О. Перестюку, С.А. Кривошеї, В.В. ...
431188
   Дмитро Табачник назвав освітні пріоритети - 2013 / Прес-служба МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У прес-центрі Кабінету Міністрів України відбулася прес-конференція міністра освіти і науки Д. Табачника на тему " Основні пріоритети освітньої політики у 2013 році "
431189
   Дмитро Табачник очолив комітет з присудження премії імені Максима Рильського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні уряду прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Про заснування премії імені Максима Рильського". Згідно з відповідним положенням, премією відзначатимуть здобутки в галузі художнього перекладу українською мовою творів видатних ...
431190
   Дмитро Табачник разом зі студентами та викладачами послухав лекцію Віктора Садовничого // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С.3. – ISSN 1682-2366


  Відбулося урочисте підписання Віктором Садовничим, президентом Російського союзу ректорів, та Леонідом Губерським, головою Спілки ректорів ВНЗ України, Угоду про співпрацю об"єднань керівників університетоа Росії та України. На першій сторінці журналу ...
431191
   Дмитро Табачник: Україна увійшла до десятки світових лідерів з надання освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки відповідає на запитання школярів, студентів, абітурієнтів.
431192
  Табачник Д. Дмитро Табачник: українські садочки і виші - одні з кращих / Світлана Галата, Оксана Ковтонюк // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник підбив підсумки 2013-го і окреслив завдання на 2014 рік.
431193
   Дмитро Табачник: штучного скорочення викладачів не буде // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням міністра освіти і науки Дмитра Табачника відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору. Плідну дискусію вели: ...
431194
   Дмитро Табачник:Найважливішим фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 3. – ISSN 0131-6788
431195
  Сухобоков О.В. Дмитро Тарасович Березовець // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 92-104. – ISBN 966-02-2441-9
431196
  Мех Н. Дмитро Туптало - видатний український агеограф, церковний та культурний діяч // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 58-64. – ISSN 2664-4282
431197
  Андрієнко Л. Дмитро Туптало (Ростовський) - видатний культурний і церковний діяч епохи українського Бароко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 344-349. – ISBN 966-7865-75-4
431198
  Грищук Д.М. Дмитро Фальківський (Левчук) у спогадах знайомих, друзів, колег // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 30 жовтня (№ 38). – С. 1
431199
  Дупленко Ю.К. Дмитро Федорович Чеботарьов (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 130-131. – ISSN 0374-3896
431200
   Дмитро Фреїк - видатний український фізик та матеріалознавець, фундатор наукової школи матеріалознавства / В. Литовченко, Л. Межиловська, Д. Корбутяк, В. Прокопів, О. Сторонський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 53-56. – ISSN 1819-7329
431201
  Фурманова А. Дмитро Фурманов / А. Фурманова; Куприяновский П.В. – 2-е изд., испр. – Киев, 1939. – 40с.
431202
  Рахно К. Дмитро Чередниченко // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Жовтень (число 10)


  Пам"яті Дмитра Чередниченка.
431203
  Прокопенко М. Дмитро Чернявський: чотири роки по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 5


  Про вбивство, після якого в Донецьку почався системний антиукраїнський терор.
431204
  Тетерина Дмитро Чижевський - дослідник філософії Г. Сковороди / Тетерина, -Блохин // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 225-231
431205
  Заярна І.С. Дмитро Чижевський - дослідник футуризму в російській літературі: діахронічний вектор // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 127-134. – ISSN 2520-2103
431206
  Костенко Н.В. Дмитро Чижевський - історик і теоретик українського вірша // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 6-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Висвітлюється віршознавчий аспект "Історії української літератури" Дмитра Чижевського в послідовності, що запропонована видатним вченим.
431207
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - подвижник філософії, філології, освіти // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 216-219. – ISBN 978-617-7993-01-7
431208
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - славіст // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 140-147. – ISBN 978-966-02-6227-0


  У статті розглянуто особливості німецькомовних досліджень Дмитра Чижевського, присвячених проблемам славістики
431209
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - славіст // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 77-84. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
431210
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - славіст // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 136-142. – ISBN 978-617-7480-77-7
431211
  Феденко П. Дмитро Чижевський // Кур"єр Кривбасу : двотижневий часопис України. – Кривий Ріг, 1994. – № 14. – С. 17-21
431212
  Клековкін О.Ю. Дмитро Чижевський // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 302-306. – ISBN 978-966-136-114-9
431213
  Гайда Л. Дмитро Чижевський // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 21-22
431214
  Наєнко М.К. Дмитро Чижевський і Київський університет // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про зв"язки Д. Чижевського з Київським університетом, про період навчання, оформлення на викладацьку роботу та використання праць ученого в освітній і науковій діяльності українських філологів.
431215
  Блашків О. Дмитро Чижевський і наукова Чехословаччина 1930-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 303-311. – ISSN 0869-2556


  Наукова Чехословаччина періоду міжвоєння відіграла вийнятково важливу роль у житті Д. Чижевського, оскільки в цей час відбувалося становлення вченого як славіста світового масштабу з унікальним підходом до порівняльного вивчення історії слов"янських ...
431216
  Ткачук Марина Леонідівна Дмитро Чижевський і традиція українського "серцезнавства" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 52-60. – ISSN 0235-7941
431217
  Колодний А. Дмитро Чижевський про періоди української духовності // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 507-511. – ISBN 978-617-696-609-8
431218
  Грицай Я. Дмитро Чижевський як дослідник літератури українського бароко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 33-35
431219
  Корпанюк М. Дмитро Чижевський як історик національного літописання // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 41-54. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517


  "Розвідка присвячена дослідженню результативного внеску Д. Чижевського в аналіз художньої наповненості давніх літописів за допомогою використання стилевого методу аналізу".
431220
  Корпанюк М.П. Дмитро Чижевський як історик національного літописання // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 193-200. – ISSN 2520-2103
431221
  Погорілий Андрій Олександрович Дмитро Чижевський як історик філософії : Дис... канд. філ.наук: 09.00.05 / Погорілий Андрій Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1999. – 155л. – Бібліогр.:л. 151-155
431222
  Погорілий Андрій Олександрович Дмитро Чижевський як історик філософії : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Погорілий Андрій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 20л.
431223
  Козак С. Дмитро Чижевський. Деякі аспекти дослідження // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 75-87. – ISBN 978-83-935845-4-3
431224
  Орел С. Дмитро Чижевський: шлях до України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 15


  Весь гуманітарний вчений світ відзначив 120-річчя видатного славіста, філософа, літературознавця, дослідження якого стали надбанням багатьох європейських народів. Та чомусь до України, де він народився і виріс, його наукова спадщина повертається ...
431225
  Ковач І. Дмитро Чуб-Нитченко: "Живий Шевченко" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 191-200. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Дмитро Чуб уперше видав (свою) біографію Поета (Тараса Шевченка – Н.а.) 1947 року. Вона здобула прихильну оцінку в українській еміґрантській пресі, згодом вийшла другим виданням у 1963 р.; в 1985р. появилася в ан-глійському перекладі Юрія Ткача. ...
431226
  Караіванов Н. Дмитро Шелудько // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 99-102. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
431227
  Квіт С. Дмитро Штогрин: бібліотекар української справи // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 5-8. – ISBN 978-966-518-773-8
431228
  Мацибок-Стародуб Дмитро Шуров: "Приголомшлива свобода зосереджується саме в музиці" // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 7


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із солістом і лідером музичної групи Pianoбой Дмитром Шуровим. Привітав гостя від імені керівництва Шевченкового університету проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.
431229
   Дмитро Юрійович Садовий (16.07.1988 - 30.08.2020) / О.О. Безущак, М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, Т.А. Мельник, В.Г. Самойленко, Є.С. Вакал, В.А. Бородін, Г.В. Верьовкіна, І.В. Гап"як, Б.П. Довгий, А.П. Креневич, А.В. Ловейкін, О.В. Обвінцев, А.В. Клевцовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 60. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817
431230
  Руснак І. Дмитро Яворницький - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 48-52
431231
  Крилатий Ю. Дмитро Яворницький // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 179-181
431232
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / Сергій Світленко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 311, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 297-309. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-690-4
431233
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / Сергій Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – 311, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 297-309. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-690-4
431234
  Наулко В.І. Дмитро Яворницький / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 86. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
431235
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький і постать Тараса Шевченка // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 19-26


  Розгладається місце і роль постаті Т.Г. Шевченка в інтелектуальному житті і творчій спадщині Д.І. Яворницького
431236
  Лопата П. Дмитро Яворницький на Соловках // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 12 липня (число 27/28). – С. 14
431237
  Кавун М.Е. Дмитро Яворницький у вирі мультикультурного Катеринослава: топонімічний проект 1906 р. як персонально-світоглядна та культурно-символічна презентація // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 83-103
431238
   Дмитро Якович Петрина // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436


  20 червня 2006 р. раптово зупинилося серце видатного математика акад НАН України Д.Я. Петрини. Упродовж 30-ти років він викладав у КНУТШ на фіз. та мех.-мат. ф-те
431239
   Дмитро Якович Петрина : до 80-річчя від дня народження / Є.Д. Білоколос, В.І. Герасименко, М.Л. Горбачук, А.Г. Загородній, А.Г. Нікітін, О.Л. Ребенко, А.М. Самойленко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 7-9. – ISSN 1815-2910


  Академік НАН України Дмитро Якович Петрина був і залишається видатним українським вченим в галузі сучасної математичної фізики. Він є одним з фундаторів нерівноважної математичної статистичної механіки і евклідової теорії поля.
431240
  Залізняк Л. Дмитро Якович Телегін (1919-2011) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 724-726. – (Нова серія ; вип. 16/17)
431241
  Пустовалов С.Ж. Дмитро Якович Телегін: 100 років від дня народження // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 439-441. – ISSN 2227-4952
431242
  Наливайко С.І. Дмитро, Софія та київський князь Дір // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 58-62. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  З"ясовується походження й значення імені київського князя Діра. Водночас досліджується ім"я Деметр із вірменської легенди про трьох братів, яке виявляє зв"язок з іменем Дір. Определяется происхождение и значение имени киевского князя Дира. В то же ...
431243
  Богданова Светлана Дмитров: Новая сказка об острове буяне : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 80-81 : Фото
431244
  Чичкина Светлана Дмитров: территория туризма : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 66 : Фото
431245
  Музалев И.Н. Дмитровск / И.Н. Музалев. – Тула, 1973. – 145с.
431246
   Дмитровский историко-художественный музей. – Дмитров, 1986. – 36с.
431247
   Дмитру Затонському - 80 // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С. 3. – ISSN 0236-1477
431248
   Дмитру Микитовичу Притиці - 60 // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.7. – ISSN 0132-1331
431249
  Моргун В.В. Дмитру Михайловичу Гродзинськиму - 85! / В.В. Моргун, О.П. Дмитрієв, Я.П. Дідух // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 631-633. – ISSN 0372-4123
431250
  Микитенко Ю. Дмитру Сергійовичу Наливайку - 90! / Ю. Микитенко, Д. Дроздовський, О. Микитенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 248-249. – ISSN 0320-8370


  Поздоровлення з нагоди 90-ліття Дмитра Сергійовича Наливайка.
431251
  Шевчук П.М. Дмитру Федоровичу Байсі - 80 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 45-46 : фото. – ISSN 2311-9780
431252
   Дмитрук Ігор Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 134-135. – ISBN 978-966-439-754-1
431253
   Дмитрук Ігор Миколайович (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 148. – ISBN 978-966-933-054-3
431254
   Дмитрук Олександр Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 37-38
431255
  Шищенко П.Г. Дмитрук Олександр Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 29. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
431256
   Дмитрук Олександр Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-72 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
431257
   Дмитрук Олександр Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 135. – ISBN 978-966-439-754-1
431258
   Дмитрук Олександр Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 75-77. – ISBN 978-966-439-961-3
431259
   Дмитрук Олександр Юрійович (1965) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 39-40. – ISBN 966-95774-3-5
431260
   Дмитрук Олександр Юрійович (1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 148. – ISBN 978-966-933-054-3
431261
  Іскорко-Гнатенко Дмуховський С.Е. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 96. – ISBN 978-617-7442-69-0
431262
  Руденко Ірина ДНВП "Картографія" - краще картографічне видавництво Європи 2005 року! // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10
431263
  Белокуров С.А. Дневальные записки Приказа тайных дел 7165-7183 г. / С.А. Белокуров. – Москва : Изд. Имп. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те ; Тип. Штаба Моск. воен. округа, 1908. – X, 347 с.
431264
  Миттон С. Дневная звезда: Рассказ о нашем Солнце : пер. с англ. / С. Миттон. – Москва : Мир, 1984. – 207 с.
431265
  Макитов С.И. Дневная песня : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. Н.Коржавина. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 103 с.
431266
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – Москва, 1963. – 239с.
431267
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва, 1966. – 381с.
431268
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1977. – 287с.
431269
  Мокрицкий А.Н. Дневни художника А.Н.Мокрицкого. / А.Н. Мокрицкий. – М, 1975. – 271с.
431270
  Сагайдачный П. Дневние Пети Сагайдачного, ученика московской школы №211 / П. Сагайдачный. – Москва, 1963. – 287с.
431271
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – разд. пагин. – Вырезка из журн. "Основа"
431272
  Лассаль Ф. Дневник / Ф. Лассаль. – Птгр, 1918. – 168с.
431273
  Лассаль Ф. Дневник / Ф. Лассаль. – Птгр, 1919. – 168с.
431274
  Кропоткин П.А. Дневник / П.А. Кропоткин. – М-Птгр, 1923. – 292с.
431275
  Шевченко Т. Дневник / Т. Шевченко. – б.м. : Пролетарий, 1925. – 289с.
431276
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва; Ленинград : Академия, 1931. – 438с. – (Памятники литературного и общественного быта)
431277
  Ламздорф В.Н. Дневник / В.Н. Ламздорф. – Москва-Л., 1934. – 411с.
431278
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва : ГИХЛ, 1939. – 359с.
431279
  Шкловский В.Б. Дневник / В.Б. Шкловский. – Москва, 1939. – 163с.
431280
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 340с.
431281
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко; [Подготовка текста, вступ. статья с. V-XLIV, и прим. И.Я. Айзенштока]. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров / Под общ. ред. Н.Л. Бродского [и др.])
Т. 1 : 1826-1857. – 1955. – XLIV, 543 с.
431282
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 2 : 1858-1865. – 1955. – 652 с.
431283
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 3 : 1866-1877. – 1956. – 582 с.
431284
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
1. – 1961. – 451с.
431285
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
1. – 1961. – 451с.
431286
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
2. – 1961. – 441с.
431287
  Ренар Ж. Дневник / Ж. Ренар. – М., 1965. – 502с.
431288
  Захарова В.И. Дневник / В.И. Захарова. – Иркутск, 1973. – 55с.
431289
  Плитченко А.И. Дневник / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1975. – 94с.
431290
  Перельмутер В.Г. Дневник / В.Г. Перельмутер. – М., 1985. – 88с.
431291
  Филов Б. Дневник / Б. Филов. – София, 1986. – 808 с.
431292
  Смирнова-Россет Дневник / Смирнова-Россет. – Москва, 1989. – 789с.
431293
  Блок А.А. Дневник / А.А. Блок. – М, 1989. – 508с.
431294
  Будберг А. Дневник / А. Будберг. – Москва, 1990. – 172-240с.
431295
  Ламздорф В.Н. Дневник / В.Н. Ламздорф. – Москва, 1991. – 453с.
431296
  Стамболов С. Дневник / С. Стамболов. – София, 1991. – 167с.
431297
  Филова Е. Дневник / Е. Филова. – София, 1992. – 222с.
431298
  Башкирцева М. Дневник / Мария Башкирцева ; [ред. И. Богат]. – 4-е изд., доп. – Москва : Захаров, 2005. – 686, [2] с., [16] с. ил. – (Серия "Биографии и мемуары"). – ISBN 5-8159-0538-0
431299
  Акопов В.Ф. Дневник : сентябрь 1979 - декабрь 1981 / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2009. – 461, [1] с. : портр.
431300
  Пуришкевич В.М. Дневник "Как я убил Распутина" / В.М. Пуришкевич. – Репринтное воспроизведение изд. 1924 г. – Москва : Советский писатель, 1990. – 155с.
431301
  Гренье Ф. Дневник "странной войны". Сент. 1939 - 1940 / Ф. Гренье. – Москва : Прогресс, 1971. – 262 с.
431302
  Сухотина-Толстая Дневник (1878-1932 гг.) / Сухотина-Толстая. – Москва, 1987. – 573 с.
431303
  Сухотина-Толстая Дневник (1878-1932) / Сухотина-Толстая. – Москва, 1984. – 559с.
431304
   Дневник 1-го Всероссийского съезда русских ботаников в Петрограде в 1921 году, созванного Русским Ботаническим обществом при Российской Академии наук. – Петроград, 1921. – 107с.
431305
  Бенуа. А.Н. Дневник 1906 года // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 46-77. – ISSN 0234-1395
431306
  Всероссийский съезд представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания Дневник II Всероссийского, имени К.Д. Ушинского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания : (29 дек. 1913 г. - 5 янв. 1914 г.). – Санкт-Петербург : Изд. газ. "Школа и жизнь", 1914. – 100 с. разд. паг.
431307
  Киевский съезд преподавателей естественных наук Дневник III Киевского съезда преподавателей естественных наук (28-31 декабря 1904 года) / Под ред. прив.-доц. Т.В. Локтя. – Киев : [Б. и.]
№ 1. – 1904. – 16 с. – Без тит. л. и обл.
431308
  Киевский съезд преподавателей естественных наук Дневник III Киевского съезда преподавателей естественных наук (28-31 декабря 1904 года) / Под ред. прив.-доц. Т.В. Локтя. – Киев : [Б. и.]
№ 2. – 1904. – 17-32 с. – Без тит. л. и обл.
431309
  Киевский съезд преподавателей естественных наук Дневник III Киевского съезда преподавателей естественных наук (28-31 декабря 1904 года) / Под ред. прив.-доц. Т.В. Локтя. – Киев : [Б. и.]
№ 3. – 1904. – 84 с. – Без тит. л. и обл.
431310
  Съезд русских естествоиспытателей и врачей (8; 1889-1890; Петербург) Дневник VIII-го Съезда Русских естествоиспытателей и врачей, издаваемый Распорядительным комитетом Съезда / под ред. А.С. Фаминцына. – [Санкт-Петербург]
№ 1-9. – 1890. – [154] с. разд. паг. – Без тит. л. и обл.


  Ред.: Фаминцын, Александр Сергеевич (1841-1896)
431311
   Дневник X-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Киеве. – Киев : Тип. Кульженко С.В., 1898. – 671 с.
431312
   Дневник XI-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге (20-30 декабря 1901 года). – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1902. – 754 с.
431313
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 1. – 1910. – 64 с.
431314
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 3. – 1910. – 35 с.
431315
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 4. – 1910. – [47] с.
431316
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 5. – 1910. – [44, 46] с.
431317
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 6. – 1910. – [31 с.
431318
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 7. – 1910. – [66] с.
431319
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 8. – 1910. – [48, 7] с.
431320
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 9. – 1910. – [61] с.
431321
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 10. – 1910. – [320] с.
431322
  Голечкова О.Ю. Дневник А.А. Половцова (1893-1909 гг.): источниковедческие и археографические проблемы реконструкции // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 171-179. – ISSN 0869-5687
431323
  Блок А.А. Дневник А.Блока. 1917-1921 / А.А. Блок. – Л, 1928. – 275с.
431324
  Храповицкий А.В. Дневник А.В. Храповицкого 1782-1793 / По подлин. его рукописи, с биогр. ст. и объясн. указ. Николая Барсукова, чл. Археогр. комис. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Базунов, 1874. – XII, XXIV, 610 с. : портр.
431325
  Храповицкий А.В. Дневник А.В. Храповицкого 1782-1793 : С 18 января 1782 по 17 сентября 1793 года / По подлин. его рукописи, с биогр. ст. и объясн. указ. Николая Барсукова, чл. Археогр. комис. – Москва : Унив. тип., 1901. – XXII, 404 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр.
431326
  Достоевская А.Г. Дневник А.Г. Достоевской / А.Г. Достоевская, 1923. – 392с.
431327
  Пушкин А.С. Дневник А.С. Пушкина / А.С. Пушкин. – М-Л, 1923. – 578с.
431328
  Кубатьян Григорий Дневник автопробега "Экспедиция - Трофи 2010" : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 144-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
431329
  Твен М. Дневник Адама / М. Твен. – Москва, 1981. – 295 с.
431330
  Твен М. Дневник Адама : Сборник публицистических произведений / М. Твен. – Москва : Политиздат, 1982. – 295с. – (Б-ка атеист. литературы)
431331
  Твен М. Дневник Адама : (сборник публицистической произведений) / Марк Твен. – Киев : Политиздат, 1985. – 312 с.
431332
  Михеев М. Дневник Александра Гладкова - последнего ихтиозавра интеллигенции или "мейерхольдовского Эккермана" // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 104-127. – ISSN 0203-5847
431333
  Чичерин А.В. Дневник Александра Чичерина. / А.В. Чичерин. – М., 1966. – 280с.
431334
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – Москва, 1980. – 85с.
431335
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 85с.
431336
  Паркс Д. Дневник американского солдата / Д. Паркс. – М., 1972. – 128с.
431337
  Гудрич Ф. Дневник Анны Франк : пьеса в двух актах / Ф. Гудрич и А. Хаккет ; [пер. с англ. Г. Алперс и В. Луи]. – Москва : Искусство, 1957. – 128 с.
431338
  Франк А. Дневник Анны Франк. 12 июня 1942 -- 1 авг. 1944 / А. Франк. – М., 1960. – 237с.
431339
  Филипович К. Дневник антигероя / К. Филипович. – М, 1966. – 91с.
431340
  Городцов В.А. Дневник Археологических исследований в Зеньковском уезде, Полтавской губернии, в 1906 году; Результаты Археологических исследований на месте развалин г Маджар в 1907 году / В.А. Городцов. – Москва : Тип. О-ва распр. полезн. кн. Преемн. В.И. Воронов, 1911. – 116 с., 3 л. табл. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды XIV Археологического съезда в Чернигове в 1909, т. 3, с. 93-161


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от автора
431341
  Городцов В.А. Дневник археологических исследования в долине р. Оки, произведенных 1898 года / [соч.] В.А. Городцева, чл.-корр. – [Москва] : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1901. – 28 с., ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества. Т. 18 / под ред. В.К. Трутовского


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от автора
431342
  Романов Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича, 1915 год / ред. и предисл. В. П. Семенникова. – Ленинград ; Москва : Госиздат, 1925. – 111, [1] с.
431343
   Дневник белогвардейца.. – Новосибирск, 1991. – 400 с.
431344
  Уильямс А. Дневник Берии / А. Уильямс. – Москва, 1992. – 263 с.
431345
  Хаким С. Дневник беспокойной души : стихи / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Детгиз, 1960. – 128 с.
431346
  Кюхельбекер В.К. Дневник В.К.Кюхельбекер : материалы к истории русской литератуной и общественной жизни 10-40 годов XIX века / В.К. Кюхельбекер; ред., введ. и предисл. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. – Ленинград : Прибой, 1929. – 372, [3] с., 1л. портр. (фронт.)
431347
   Дневник Весоюзного съезда ботаников : в Ленинграде в январе 1928 года. – Ленинград, 1928. – 372с.
431348
  Аскоченский В.И. Дневник Виктора Ипатьевича Аскоченского. – [Москва], 1882. – [181] с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Исторический вестник, 1882, №№ 1—9, с. 85-106, 318-344, 534-565, 280-288, 502-521, 30-52, 259-294, 471-482
431349
   Дневник второго Менделеевского съезда по общей и прикладной химии и физике : В С.-Петербурге с 21-го по 28-ое дек. 1911 г / Изд. Распоряд. ком. Съезда, под ред. А.П. Афанасьева и В.Н. Ипатьева при участии М.М. Глаголева и И.И. Жукова. – Санкт-Петербург
№ 1. – 1911
431350
  Коковцов Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 г. // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
431351
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
431352
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
431353
  Косичев Л.А. Дневник генерала Пратса, который он не писал // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С.90-99. – ISSN 044-748Х
431354
  Ханенко Н. Дневник генерального хоружаго Николая Ханенка 1727-1753 г.. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. I-XV, 524 с., 12 с.
431355
  Мирбо Октав Дневник горничной. / Мирбо Октав. – М., 1992. – 360с.
431356
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1883-1886 / А.А. Половцов. – Москва
Т.1. – 1966. – 550 с.
431357
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1887-1892 гг. / А.А. Половцов. – Москва
Т.2. – 1966. – 578 с.
431358
  Милютин Д.А. Дневник Д.А. Милютина : в 4 т. / Д.А. Милютин; Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина, Отдел рукописей ; ред. и примеч. П.А. Зайончковского. – Москва : [Б. и.]
Т. 3 : 1878-1880. – 1950. – 326с.
431359
  Милютин Д.А. Дневник Д.А. Милютина : в 4 т. / Д.А. Милютин; Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина, Отдел рукописей ; ред. и примеч. П.А. Зайончковского. – Москва : [Б. и.]
Т. 4 : 1881-1882. – 1950. – 203 с.
431360
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
1. – 1947. – 255с.
431361
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
2. – 1949. – 292с.
431362
  Акимкулов Е. Дневник девушки : повести и рассказы / Еркинбай Акимкулов ; [худож. М. Егергепова]. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 301, [2] с. : ил.
431363
  Делакруа Э. Дневник Делакруа / Э. Делакруа. – М, 1950. – 632с.
431364
  Шагинян М.С. Дневник депутата Моссовета / М.С. Шагинян. – М, 1936. – 167с.
431365
  Харди Л. Дневник детского сада / Лилиен Харди ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. Н.В. Чехова. – Москва : Задруга, 1914. – 56 с., 8 л. ил. : ил.
431366
  Харди Лилиен Дневник детского сада. / Харди Лилиен. – М., 1919. – 55с.
431367
  Свифт Д. Дневник для Стеллы. / Д. Свифт. – Москва, 1981. – 623с.
431368
  Мелехин П.Л. Дневник души / П.Л. Мелехин. – М, 1982. – 88с.
431369
  Шекспир У. Дневник европейского путешествия : 1-е изд. на рус. яз. / Уильям Шекспир ; [отв. ред. Е.З. Чучмарева ; под общ. ред. О.А. Сапрыкиной, А.В. Маркова] ; пер. с англ. Светланы Макуренковой. – Москва : Река времен. – ISBN 978-5-85319-099-3
[Т. 1]. – 2016. – CXLII, 366, [2] с., [20] л. ил. : ил., портр. – Назв. на корешке: Кориэтовы нелепицы. Текст рус., част. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Т. 1. : Кориэтовы нелепицы, в спешке заглотанные во время пятимесячного путешествия по Франции, Савойе, Италии, Греции, в обиходе именуемой Страною Серых, Гельвеции или Швейцарии, отдельным провинциям Верхней Германии и Нидерланд ; позже переваренные в ...
431370
  Булгакова Е.С. Дневник Елены Булгаковой / Е.С. Булгакова. – М., 1990. – 398с.
431371
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой : на высших женских курсах (1895-1899 г.). – Санкт-Петербург : Тип. М.П.С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1904. – 305 с.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
431372
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой 1886-1902 г. : Литературные этюды, стихотворения, статьи, письма / Под ред. и с вступ. ст. А.А. Дьяконова. – 4-е изд. знач. доп. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – XLI, [5], 837 с., 4 л. ил. – Экз. деф. отсутств. 2 л. портр.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
431373
  Молчанов Н.Н. Дневник Жана Дюфоре / Н.Н. Молчанов, О.Н. Прудков. – Москва, 1964. – 192с.
431374
  Закарий Акулисский Дневник Закария Акулисского : [армян. купец XVII в.] / Закарий Акулисский ; Акад. наук СССР, Арм. филиал., Ин-т истории и материал. культуры. – Ереван : АрмФАН, 1939. – 160 с.
431375
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1984. – 287с.
431376
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного. Письма / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1966. – 333с.
431377
   Дневник заложника : 7 месяцев плена в Карлсбад. – Петроград : Двигатель, 1915. – 226 с.
431378
  Комиссия для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музее древностей Дневник заседаний Комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музеуме древностей. – Вильна : Тип. Р.М. Ромма, 1865. – VI, 74 с. – (Из "Вестн. Зап. России")
431379
  Комиссия для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музее древностей Дневник заседаний Комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музеуме древностей. – Вильна : Тип. А. Сыркина, 1865. – VI, 74 с. – (Из "Вестн. Зап. России")
431380
  Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Зоологический отдел (до 1917 г.; Москва) Дневник Зоологического отделения Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии = ournal de la Section Zoologique de la Societe Imperial des Amis des Sciences Naturelles, d"Anthropologie et d"Ethnographie : новая серия / под ред. В.С. Елпатьевского. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских
Т.III, № 5 : Нефридий Sipunculidae (Phascolion spitxoergense и Phaseolosoma eremita) : (предварительное сообщение) / Л.А. Зенкевич ; Протоколы 180-187-го заседаний. – 1916. – С. 197-228, 3 л. ил.


  Зенкевич, Лев Александрович $d 1889-1970
431381
  Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854-1886) / Е.А. Штакеншнейдер. – Москва-Л., 1934. – 583с.
431382
  Кулагин Г.А. Дневник и память. / Г.А. Кулагин. – Л., 1978. – 317с.
431383
  Константинова И.А. Дневник и письма Ины Константиновой / И.А. Константинова; [Сост. и ред. Е.А. Ковалева]. – Калинин : Кн. изд-во, 1957. – 236 с. : ил.
431384
  Сребрянский М. В. Дневник из времен Русско-Японской войны священника 51-го Драгунского (позднее 17 Гусарского) Черниговского полка Митрофана Васильевича Сребрянского с момента отправления полка в Манчжурию 11 июня 1904 года и по день возвращения его в г. Орел 2-го. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1912. – [4], 323 с., 1 л. портр. : ил.
431385
  Ерошкина О.Н. Дневник К.И. Чуковского как источник изучения истории интеллигенции Петрограда - Ленинграда 1920-х гг. // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 18-24. – ISSN 2070-9773
431386
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – 2-е изд. – Москва : В тип. Каткова и К*
Ч. 1 : 1721-й год. – 1858. – VIII, 275 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
431387
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 3 : 1723-й год. – 1860. – 292 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
431388
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 4 : 1724-й год и 1725-й год. – 1860. – 242 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
431389
  Стефанович Я.В. Дневник карийца / Я. Стефанович. – [Санкт-Петербург] : Новый мир, 1906. – 168, [7] с.
431390
  Кулаков Г. Дневник комиссара. / Г. Кулаков. – М., 1967. – 176с.
431391
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – Москва-Ленинград
1. – 1930. – 320с.
431392
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1966. – 238с.
431393
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1989. – 301с.
431394
  Цешковский Л. Дневник Краковского возстания в 1794 году. – Львов, 1897. – 43 с.
431395
  Виллие Я.В. Дневник лейб-медика баронета Я.В.Виллие. 1925 г. : Пер. с франц. // Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин. – 11с.
431396
  Клипель В.И. Дневник летних странствий, или рассказ о великой реке Амур, о городах и селах на амурских берегах, о встречах с удивительными людьми, а также о том, что радует и что заботит всех нас / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1970. – 255с.
431397
  Тургенев И.С. Дневник лишнего человека. Постоялый двор / И.С. Тургенев. – Москва; Ленинград, 1928. – 128с.
431398
  Кобрин Ю.Л. Дневник любви / Ю.Л. Кобрин. – М, 1987. – 111с.
431399
   Дневник Люблинского сейма 1569 года : Соединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1869. – VII, [3], 780 с.
431400
  Киселева А.Н. Дневник Люды Кубанцевой / А.Н. Киселева. – Воронеж, 1963. – 140с.
431401
  Коэльо П. Дневник мага / П. Коэльо. – Москва : София, ООО Издательство, 2006. – 336. – Шифр. дубл. 809т Коэл. – ISBN 5-91250-045-4
431402
  Крюкова О.Ф. Дневник малыша / О.Ф. Крюкова. – Саранск, 1980. – 56с.
431403
  Бирзнек-Упит Дневник Малыша / Бирзнек-Упит. – Рига, 1976. – 392 с.
431404
  Башкирцева Дневник Марии Башкирцевой : С прил. ст. Гладстона и Франсуа Коппе и 2 портр. авт. / ред. "Сев. вестн.". – Пер. с фр. – Санкт-Петербург : Тип. главн.управления уделов, 1894
431405
  Башкирцева М.К. Дневник Марии Башкирцевой : избранные страницы / М.К. Башкирцева. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 318 с.
431406
  Мнишек Марина Дневник Марины Мнишек (1607-1909) : по рук. Краков. музея кн. Чарторыйского № 1633 : [рус. пер.] / с предисл. Андрея Титова. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1908. – [4], 60, VII с., [6] л. ил., портр.


  Ред.-изд.: Титов, Андрей Александрович 1844-1911 Из предисл.: "Изд. мною "Дневник …"представляет собой окончание того дневника, который напечатан Н. Г. Устряловым в его "Сказаниях современников о Самозванце".
431407
  Павлова А.Д. Дневник матери : записки о развитии ребенка от рождения до 6 1/2 лет / А.Д. Павлова ; с предисл. и под ред. Н.А. Рыбникова. – Москва : Гос. изд-во, 1924. – 186 с. : ил. – Библиогр. в предисл. – (Педагогическая библиотека ; серия 3)
431408
  Нефедова Н.В. Дневник матери / Нефедова Н.В. – Москва : Просвещение, 1966. – 302 с. – (Книги для родителей)
431409
  Мухина В.С. Дневник матери : (первоклассники) / В.С. Мухина. – Москва : Знание, 1977. – 95 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 7)
431410
  Роменкова В. Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (1) : Психологія. – С. 148-160. – ISSN 2309-1797
431411
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Радуга, 1985. – 416 с.
431412
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело Неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Прогресс, 1980. – 383 с.
431413
  Обухович М.Л. Дневник Михаила Обуховича стражника Великого княжества литовского, писанный в плену в Москве с 1660 года. – Киев : Изд. ред. газ. "Киев. телеграф", 1862. – 66 с.
431414
  Гаглоев Ф.С. Дневник моего отца / Ф.С. Гаглоев. – Орджоникидзе, 1978. – 136с.
431415
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий / Юрий Анненков ; [вступ. статья В. Жоржа]. – Репринтное изд. – Москва : Советский композитор. – 344 с.
431416
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Ю.П. Анненков ; вступ. ст. П. Николаева. – [Репринт. изд.]. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 344, [2] с. : портр.
431417
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Юрий Анненков. – [Репринт. воспроизведение изд. 1966 г.]. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 336, [1] с. : ил.
431418
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Юрий Анненков. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение
Т. 2. – 1991. – 301, [2] с. : портр.
431419
  Мохнач Константин Дневник моих египетских приключений // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 78-81 : фото
431420
  Джакоббе М. Дневник молодой учительницы. / М. Джакоббе. – М, 1959. – 141с.
431421
   Дневник молодости Л.Н. Толстого. – Москва, 1988. – 48 с.
431422
  Драганов П. Дневник на Първан Драганов / П. Драганов. – София, 1993. – 75 с.
431423
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина, Л.П. Чистова. – 13-е изд. – М, 1990. – 32с.
431424
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над прородой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина. – 3-е изд. – М, 1990. – 47с.
431425
  Амалицкий В.П. Дневник наблюдений по Малой Северной Двине : (С краткой биографией автора) / В.П. Амалицкий ; ред. изд. акад. А. П. Карпинский. – Ленинград : изд. и тип. изд-ва Акад. наук СССР, 1931. – 57 с., [1] вкл. л. портр. : черт. – (с краткой биографией автора). – Библиогр.: с. 9-12. – (Северо-Двинские раскопки профессора В.П. Амалицкого / Акад. наук СССР ; 6)
431426
  Севастьянов В.И. Дневник над облаками. / В.И. Севастьянов. – М., 1977. – 64с.
431427
  Барто А.Л. Дневник Наташи Ивановой / Агния Барто. – Свердловск : Облгиз, 1943. – 64 с.
431428
  Кернер-Шрадер Дневник немецкого солдата / Кернер-Шрадер. – М., 1961. – 270с.
431429
   Дневник Нины Вишняковой : дневники, письма, воспоминания. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1990. – 256 с.
431430
  Карсов Н. Дневник Нины Карсов. / Н. Карсов, Щ. Шехтер. – London, 1992. – 293с.
431431
  Костерина Н.А. Дневник Нины Костериной / Н.А. Костерина. – М., 1964. – 126с.
431432
  Менчинская Н.А. Дневник о развитии ребенка / Н.А. Менчинская. – М.-Л., 1948. – 192с.
431433
  Кьеркегор С. Дневник обольстителя / С. Кьеркегор. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 352с. – ("Антология мудрости"). – ISBN 5-04-002923-3
431434
  Дали С. Дневник одного гения / С. Дали. – М, 1991. – 268с.
431435
  Дико Ахмаду Дневник одного поражения (О референдуме 28 сент. 1958 г.) / Дико Ахмаду. – М., 1962. – 90с.
431436
  Фейє О. Дневник однои пані : повість Октава Фейлєта : (переклад з франц.). – Львів : Накл. ред. "Діла", 1895. – 156 с. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літературний додаток "Діла" / под ред. И. Белея ; Т. 51)
431437
  Ясаков В.С. Дневник одной экспедиции / В.С. Ясаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 143с.
431438
  Руммо П. Дневник отпускника : поэмы / П. Руммо; пер. с эст. Л.Тоома. – Москва : Советский писатель, 1964. – 59 с.
431439
  Фролов А.А. Дневник отца / А.А. Фролов. – Москва, 1975. – 95с.
431440
  Сарсенбаев А. Дневник офицера : повесть / Абу Сарсенбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 157 с.
431441
  Чехович Н. Дневник офицера. Письма лейтенанта н.Чеховача к матери и невесте : Письма лейтенанта Николая Чеховича к матери и невесте / Н. Чехович. – [Москва] : Молодая гвардия, 1945. – 103 с. : ил. – (Советская молодежь в Отечественной войне : Записки и документы)
431442
  Кирис И.Д. Дневник охотоведа (охоторганизатора) по стационарному учету пушных зверей. / И.Д. Кирис. – М., 1950. – 328с.
431443
  Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
1. – 1961. – 422с.
431444
  Валуев П.А. Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
2. – 1961. – 588с.
431445
   Дневник Павла Пущина 1812-1814. – Ленинград, 1987. – 219 с.
431446
  Генов И.Г. Дневник партизана. / И.Г. Генов. – Симферополь, 1963. – 280с.
431447
  Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий 1812 г. / Д.В. Давыдов. – Л., 1985. – 512с.
431448
  Варналис К. Дневник Пенелопы. / К. Варналис. – Москва, 1983. – 126с.
431449
  Всероссийский съезд по образованию женщин Дневник Первого Всероссийского съезда по образованию женщин / Под ред. Ан.Н. Кремлева. – Санкт-Петербург, 1913. – 137 разд. паг. – Без тит. л. и обл. ; № 1-9
431450
  Кайгородов Д.Н. Дневник петебургской весенней и осенней природы за десятилетие 1888-1897 гг. : Сборник весенних и осенних Бюллетеней и обзоров, с добавлением обзоров зим 1894/95-1896/97 гг. : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1899. – [8], 132 с., 1 л. табл. : табл. – Без обл.
431451
  Булгаковский Д.Г. Дневник Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге : историческое исследование, основанное на официциальных документах ; с 6 гравюрами / [соч.] Свящ. Д. Булгаковского. – 4-е изд., без перемен, пер. в 1898 г. на фр. яз. – Санкт-Петербург : Тип. И. Генералова, 1911. – 42 с., 1 л. пл., ил.
431452
  Шагинян М.С. Дневник писателя / М.С. Шагинян. – М, 1953. – 512с.
431453
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 555с.
431454
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1873 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 579с.
431455
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 569с.
431456
  Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и Великому князю Московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоанном Георном Корбом : [С прил. точнейших фотолитогр. снимков, исполн. в С.-Петербурге в картогр. заведении А.А. Ильина, с рисунков, находящихся в Дневнике Корба, изд. 1700 г.] / / Пер. с лат. Б. Женева и М. Семевского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип., 1867. – [2], XII, 382, XXIV с., 6 л. ил. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
431457
  Додд У.Э. Дневник посла Додда. 1933 - 1938 / У.Э. Додд. – Москва, 1961. – 567 с.
431458
  Гияс-ад-дин Али Дневник похода Тимура в Индию : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд-ния 29 янв. 1914 г.) / [Соч.] Гияс-ад-дина Али ; С прил. соответствующих отр. из "Зафер-намэ" Низам-ад-дина Шами ; Под ред. [и с предисл.] В.В. Бартольда. – Москва : Изд. Л.А. Зимина, 1915. – XXXVI, [2], 231 с. староараб. паг. – Текст дневника на персид. яз. – Библиогр. в примеч. – (Тексты по истории Средней Азии ; Вып. 1)
431459
  Гийсаддин А. Дневник похода Тимура в Индию / А. Гийсаддин. – Москва, 1958. – 208с.
431460
  Асеев Н.Н. Дневник поэта : [Сборник статей] / Николай Асеев. – Ленинград : Прибой, 1929. – 227 с. – Экз. деф., отсутств. с. 223-227
431461
  Зиедонис И. Дневник поэта : очерки / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 184 с.
431462
  Чичагов Л.М. Дневник пребывания царя освободителя в Дунайской армии в 1877 году / Сост. Л.М. Чичагов. – 3-е изд. (народное). – Санкт-Петербург : Типо-лит. инж. М.С. Персона, 1902. – [2], XVI, 426 стб.
431463
  Куваев О.М. Дневник прибрежного плавания / О.М. Куваев. – М., 1988. – 350с.
431464
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Дневник провинциала в Петербурге / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Пратц, 1873. – 387, [1] с.
431465
  Салтыков-Щедрин Дневник провинциала в Петербурге. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 475с.
431466
  Демиденко М.И. Дневник пройдохи Ке / М.И. Демиденко. – Л, 1976. – 240с.
431467
  Росциус Ю.В. Дневник пророка? / Ю.В. Росциус. – М., 1990. – 48с.
431468
  Джером Джером Клапка Дневник путешественника и другие рассказы / Джером К. Джером ; Пер. с англ. Л. Соколовой. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова, 1901. – 372 с. – В части тиража отсутствует надзаг.- Пер. также под загл.: Дневник паломника. – (Собрание сочинений / Джером К. Джером ; Т. 8)
431469
  Колыхалов В. Дневник путешествий : Повести. / В. Колыхалов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 368с.
431470
  Зайн Дневник путешествий Ибрахим-бека или его заключения по причине фантастической любви к родине / Зайн, Ал-Абидин. – М.-Л., 1963. – 268 с.
431471
  Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию : [С прил.19 рисунков на отдельных листах и указателей) / Пер. и примечания А.И.Малеина. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1906. – [2], XII, 9, 322с. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
431472
  Кэрролл Л. Дневник путешествия в Россию в 1867 // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.261-267. – ISSN 1130-6545
431473
  Клавихо Р. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406) / Р. Клавихо. – М, 1990. – 210с.
431474
  Пушкин А.С. Дневник Пушкина / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 275с.
431475
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы : лит. запись М. Лисянского / Софья Аверичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 349 с. : ил.
431476
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы / С.П. Аверичева ; худож. А.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1986. – 350, [2] с. : ил. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
431477
  Федоровский А.С. Дневник раскопок Верхне-Салтовского могильника / А.С. Федоровский. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1914. – 12 с. – Отд. оттиск из 5 вып. Вестника Харьк. Истор.-Филол. Общества
431478
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудного" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1964. – 223с.
431479
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудового" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1974. – 239с.
431480
  Волл Ян Эрик Дневник Рут Майер. Еврейская беженка в Норвегии : дневники и письма // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 245-265. – ISSN 1130-6545


  Війна очима дітей
431481
  Станева Н. Дневник с продължение. / Н. Станева. – 2-е изд. – София, 1981. – 371 с.
431482
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время первой поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие варийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-130
431483
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-116
431484
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время полездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 11-116
431485
  Песиков Ю.В. Дневник С.Г. Уралова / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1990. – 260с.
431486
  Кравченко Я.П. Дневник С.И. Смирновой-Сазоновой как пример женской стратегии самопрезентации // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 82-85. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
431487
  Чьулум J. Дневник са Атлантика и други есеjи / J. Чьулум; [уред.: С. Галогажа та ін.]. – Београд : Нолит, 1974. – 166, [2] c.
431488
  Андреев Л.Н. Дневник Сатаны : [роман, рассказы] / Леонид Андреев. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 263, [2] с. – Содерж.: Большой шлем: рассказ ; Он: рассказ неизвестного ; Дневник Сатаны: роман. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00783-9
431489
  Дюамель Жорж Дневник святого / Дюамель Жорж, 1927. – 258 с.
431490
  Никитин И.С. Дневник семинариста : повесть / И.С. Никитин. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]. – 112 с. – Экз. деф. отсутств. с. 79-112. – (Универсальная библиотека ; № 551)


  Кн. может быть: 1911, 1917, 1918 г.
431491
  Никитин И.С. Дневник семинариста / И.С. Никитин. – М, 1976. – 145с.
431492
  Крашевский Ю.И. Дневник Серафины : романы / Ю.И. Крашевский; Пер. с польского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 588 с.
431493
  Грудинина Н.И. Дневник сердца / Н.И. Грудинина. – Л., 1960. – 80с.
431494
  Костенко Н.Ф. Дневник сердца : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1973. – 111 с.
431495
  Генно Ж. Дневник сорокалетнего европейца. / Ж. Генно, 1936. – 191с.
431496
   Дневник тайской няни : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 56-60 : Фото
431497
  Грижевский К. Дневник Феликса Штамма. / К. Грижевский. – М., 1973. – 399с.
431498
  Рупин Ю. Дневник фотографа // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2020. – № 4 (118) : Місяць литовської фотографії в Києві. – С. 34-43. – ISSN 2222-436X
431499
  Ловцов Алексей Дневник Фриды Кало : Дикая роза. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 22-35 : Фото
431500
  Хирен З.А. Дневник фронтового корреспондента / З.А. Хирен. – М., 1983. – 48с.
431501
  Сирге Р. Дневник Хуго Охъяка : романы / Рудольф Сирге; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1973. – 422 с.
431502
  Жуков Н.Н. Дневник художника : рисунки и текст / Н.Н. Жуков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 99, [13] с.
431503
  Пашнев Э.И. Дневник человека с деревянной саблей. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1969. – 254с.
431504
  Шилова Ю. Дневник эгоистки, или Мужчины идут на красное / Юлия Шилова. – Москва : Эксмо, 2007. – 410, [2] с. – Режим доступа: http://shilova.eksmo.ru. – (Криминальная мелодрама). – ISBN 978-5-699-23466-0
431505
  Певзнер Е.Л. Дневник юных путешественников. / Е.Л. Певзнер. – Горно-Алтайск, 1958. – 72с.
431506
  Шевченко Т.Г. Дневник, 1857-1858 / Т.Г. Шевченко. – Киев : Молодь, 1963. – 278с.
431507
  Чуковский К. Дневник, 1901-1929 / К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1991. – 541с.
431508
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1970. – 200с.
431509
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1972. – 5с.
431510
  Веревкин И.Ф. Дневник, пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1974. – 224с.
431511
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1931. – 375с.
431512
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1932. – 410с.
431513
  Решетников Ф.М. Дневник. / Ф.М. Решетников, 1932. – 167-196с.
431514
  Григорьян Л.Г. Дневник. / Л.Г. Григорьян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 70с.
431515
  Сухотина-Толостая Дневник. / Сухотина-Толостая. – М., 1979. – 559с.
431516
  Суворин А.С. Дневник. / А.С. Суворин. – М., 1992. – 496с.
431517
  Шевченко Т.Г. Дневник. Автобиография / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1972. – 206с.
431518
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1964. – 711 с.
431519
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1964. – 750 с.
431520
  Дзержинский Ф.Э. Дневник. Письма к родным / Ф.Э. Дзержинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1958. – 268с.
431521
  Веревкин И.Ф. Дневник. пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1989. – 237с.
431522
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – Л., 1928. – 212с.
431523
  Вульф А.Н. Дневники / А.Н. Вульф. – Москва, 1929. – 442с.
431524
  Шагинян М.С. Дневники / М.С. Шагинян. – Л, 1932. – 432с.
431525
  Дюрер А. Дневники / А. Дюрер. – Л.-М.
1. – 1957. – 288с.
431526
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
1. – 1978. – 606с.
431527
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
2. – 1978. – 481-602с.
431528
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 1. – 1981. – 333 с.
431529
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 3. – 1985. – 559 с.
431530
  Пришвин М.М. Дневники / М.М. Пришвин. – Москва, 1990. – 480с.
431531
  Друскин Яков Дневники / Друскин Яков. – Санкт-Петербург : ГА Академический проект, 1999. – 605с. – ISBN 5-73310149-0
431532
  Фаулз Джон Дневники // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 227-282. – ISSN 1130-6545
431533
  Вернадский В.И. Дневники 1917-1921 : октябрь 1917 - январь 1920 / В.И. Вернадский ; [сост.: М.Ю. Сорокина и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Комис. по разработке науч. наследия акад. В.И. Вернадского, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1994. – 269, [3] с., [8] фотоил. : фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 209-270. – ISBN 5-12-004641-X
431534
  Вернадский В.И. Дневники 1935-1941 : в 2 кн. / В.И. Вернадский ; отв. ред. В.П. Волков. – Москва : Наука. – (Библиотека трудов академика В.И. Вернадского / Сер. осн. в 1990 акад. А.Л. Яншиным). – ISBN 5-02-033832-Х
Кн. 2 : 1931-1941. – 2006. – 295 с.
431535
  Таунсенд С. Дневники Адриана Моула / С. Таунсенд. – М., 1989. – 219с.
431536
  Жуковский В.А. Дневники В.А. Жуковского / с примеч. И.А. Бычкова. – Санкт-Петербург, 1901. – 536 с.
431537
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва, 1974. – 432с.
431538
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва : Советская Россия, 1979. – 432 с.
431539
  Антуан А. Дневники директора театра . 1887-1906. Свободный театр. Одеон. Театр Антуана. / Антуан А. ; общ. ред. А.А. Гвоздева ; перевод и вступ. ст. А.Г. Мовшенсова. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – XXXII, 504 с., 1 портр.
431540
  Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино; статьи, интервью; Добряк Тото / Ч. Дзаваттини. – Москва : Искусство, 1982. – 302 с.
431541
  Шиян А.И. Дневники жизни, или Тайны человеческого разума : [стихи, проза] / Анастасия Шиян. – Одесса : Юридична література, 2016. – 50, [2] с. : ил.
431542
  Тургенев Николай Иванович Дневники за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1913. – 501с.
431543
  Афиногенов А.Н. Дневники и записные книжки / А.Н. Афиногенов; Афеногенов А.Н. ; подготовка текста и коммент. К.Н. Кириленко ; вступ. ст. А. Каратанова. – Москва : Совецкий писатель, 1960. – 551 с., [9] л. ил.
431544
  Толстой Л.Н. Дневники и записные книжки 1910 года / Л.Н. Толстой ; ред. Н.С. Родионова. – Москва : Художественная литература
2. – 1935. – IX, 679 с., 8 л. ил. : портр., факс.
431545
  Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским степям / А. Янушкевич ; [пер. с пол. и предисл., с. I-XXXVIII, Ф. Стекловой]. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – XXXVIII, 267 с., [2] л. ил.
431546
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806-1811 года / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1911. – 510с.
431547
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Тургенев Николай Иванович. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 526с.
431548
  Тургенев Н.И. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Н.И. Тургенев. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 528с.
431549
  Островский А.Н. Дневники и письма. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 430с.
431550
  Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе 10-13 вв. / В.Н. Горегляд. – М, 1975. – 377с.
431551
  Тургенев Николай Иванович Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – С.-Пб.
Т. 2. – 1913. – 501с.
431552
  Блик Оливер Дневники Пройкера / /Буало-Нарсежак;Жизнь вдребезги // Жизнь вдребезги / Буало-Насержак. – Тбилиси : Марихи, 1993. – С.333-432. – (Библиотека остросюжетного романа)
431553
  Балакшина Ю.В. Дневники прот. Александра Шмемана: к истории жанра // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-9730
431554
  Минаев И.П. Дневники путешествий в Индию и Бирму 1880 и 1885-1886 / И.П. Минаев. – Москва : АН СССР, 1955. – 250 с.
431555
  Кропоткин П.А. Дневники разных лет / П.А. Кропоткин. – Москва, 1992. – 460с.
431556
  Антонович В.Б. Дневники раскопок, произведенных в Черниговской губ. в 1881 году Вл. Бониф. Антоновичем. – Москва : Тип. О-ва Распространения полезных книг, 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из: Труды Московского Предварительного комитета по устройству 14 Археологического съезда, 1906, вып. 1
431557
  Щербиновский Н.С. Дневники самарской природы 1916 г. / Н. Щербиновский ; Самарск. губ. отд. нар. образования. – Самара : Тип. № 2 Самарского Губ. Совета народного хоз-ва, 1919. – 146 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Москва 8-II-22 г.
431558
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – Москва-Ленинград, 1937. – 193с.
431559
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 199, 32 с.
431560
  Мордвинов Н.Д. Дневники, 1938-1966 / Н.Д. Мордвинов. – Москва, 1976. – 680 с.
431561
  Яшин А.Я. Дневники, 1941-1945 / А.Я. Яшин. – М., 1977. – 192с.
431562
  Багрицкий В.Э. Дневники, письма, стихи / В.Э. Багрицкий ; книга сост. и подгот. к печати Л.Г. Багрицкой и Е.Г. Боннэр. – Москва : Советский писатель, 1964. – 125 с. : ил., 7 л. ил.
431563
  Инфессура И. Дневники. / И. Инфессура, С. Бурхард. – М., 1939. – 244с.
431564
  Дюрер А. Дневники. / А. Дюрер. – Л.-М.
2. – 1957. – 255с.
431565
  Кафка Ф. Дневники. / Ф. Кафка. – Москва : Аграф, 1998. – 448с.
431566
  Кафка Ф. Дневники. (1913-1923) / Пер. с нем. Е.А.Кацевой; Франц Кафка. – Москва; Харьков : АСТ; Фолио, 2001. – 336с. – (Классическая и современная проза, вып. 56)). – ISBN 5-17-006665-1; 966-03-1218-0
431567
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1931. – 203 с.
431568
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 292 с.
431569
  Пришвин М.М. Дневники. 1914-1917 / М.М. Пришвин. – Москва, 1991. – 430с.
431570
  Пушкин А.С. Дневники. Автобиографическая проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1989. – 384 с.
431571
  Паасикиви Дневники. Война-продолжение : 11 марта 1941-27 июня 1944 / Паасикиви, Юхо-Кусти; Пер. с финского А.И.Рупасова. – Санкт-Петербург : Европейский дом, 2004. – 424с. – ISBN 5-8015-0170-3
431572
  Редько К.Н. Дневники. Воспоминания. Статьи / К.Н. Редько. – Москва : Советский художник, 1974. – 135с.
431573
  Байрон Дж.Г. Дневники. Письма / Дж.Г. Байрон; изд. подгот. З.Е. Александрова [и др. ; пер. З.Е. Александровой ; примеч. А. Николюкина ; послесл. А.А. Елистратовой] ; Акад. наук СССР. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР,. – (Литературные памятники)
1. – 1963. – 440 с.
431574
  Гарбар М.А. Дневниковая проза З.Н. Гиппиус (1914-1921) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 200-204. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
431575
  Довженко А.П. Дневниковые записи, 1939-1956 = Щоденникові записи, 1939-1956 / Александр Довженко ; [редкол.: А.Н. Артизов и др. (рос. сторона), О.П. Гинзбург и др. (укр. сторона) ; сост.: В.В. Забродин, Е.Я. Марголит ; пер. укр. текста: Е.Е. Чугунова] ; Гос. архив. служба Украины [и др.]. – Харьков : Фолио, 2013. – 877, [3] с., [2] л. фотоил. – Текст укр., рос. - Указ. имен: с. 865-878. – Библиогр.: с. 820-823, в коммент.: с. 824-864 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-6219-2
431576
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз.: П. Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-44-5
Т. 1 : Дневникот на писателот за 1873 година. – 1998. – 443, [2] c.
431577
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-45-3
Т. 2 : Дневникот на писателот за 1876 година (маj - декември). – 1998. – 487, [ 1 ] c.
431578
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-46-1
Т. 3 : Дневникот на писателот за 1877 година (маj - декември). – 1998. – 527 с.
431579
  Колумб Христофор Дневници / Колумб Христофор. – Варна : Държавно издателство, 1972. – 448 с. – (Библиотека морета, брегове и хора / Оформл. И. Кьосев ; № 26)
431580
  Обретенов Н. Дневници и спомени (1877-1939) / Н. Обретенов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1988. – 435 с.
431581
  Лукьяненко С. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва, Донецк : АСТ; ЛЮКС; Сталкер, 2005. – 380с. – (Звездный лабаринт). – ISBN 5-17-008349-1(АСТ); 5-9660-0228--2(Люкс); 966-339-028-X(Сталкер)
431582
  Лукьяненко С.В. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 384 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-008349-1
431583
  Воробьев В.П. Дневной свет / В.П. Воробьев. – Иваново, 1961. – 126с.
431584
  Нерцев И.М. Дневной свет / И.М. Нерцев. – Л., 1974. – 87с.
431585
   Дневной свет : сборник стихов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 304 с. – ISBN 5-265-0025-65-0
431586
  Пристли Д.Б. Дневной свет в субботу / Д.Б. Пристли. – Москва, 1944. – 376с.
431587
  Ермольева Р.М. Дневной сеанс / Р.М. Ермольева. – Москва, 1984. – 159с.
431588
  Некрутенко Ю.П. Дневные бабочки Кавказа / Ю.П. Некрутенко. – К, 1990. – 214с.
431589
  Ольшванг В.Н. Дневные бабочки Урала / В.Н. Ольшванг, Ю.Н. Баранчиков. – Свердловск, 1982. – 99с.
431590
  Бутаков А.И. Дневные записки плавания А.И.Бутакова на шхуне "Константин" для исследования Аральского моря в 1848-1849 гг / А.И. Бутаков. – Ташкент : АН УзССР, 1953. – 52с.
431591
  Лепехин И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук
Ч. 1. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
431592
  Рычков Николай Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в киргис-кайсацкой степе, 1771 году. – С-Пб, 1772. – 104с.
431593
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды : [автобиогр. повесть] / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 164 с.
431594
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды : [автобиогр. повесть] / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 240 с. : ил.
431595
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 212 с.
431596
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды : [автобиогр. повесть] / О.Ф. Берггольц. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1967. – 151 с.
431597
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды : автобиогр. повесть / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 253 с. : ил.
431598
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Москва : Современник, 1975. – 172 с. : ил.
431599
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды : [для сред. и ст. школьного возраста] / Ольга Берггольц ; хухдож. А. Голяховская. – Москва : Советская Россия, 1977. – 206 с. : ил.
431600
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград / Ольга Берггольц. – Москва : Правда, 1990. – 477, [2] с. – (Б-ка журн. "Знамя")
431601
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград. Статьи : стихи / Ольга Берггольц. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 256 с., [1] л. портр. : ил.
431602
  Сальницкая Лия Николаевна Дневные флуоресцентные пигменты для полиэтилена : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.05 / Сальницкая Лия Николаевна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 24л.
431603
  Штегман Б.К. Дневные хищники / Б.К. Штегман. – М.-Л., 1937. – 1-294с.
431604
  Сонин В.Д. Дневные хищные птицы и совы Предбайкалья (распространение, биология и практическое значение) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сонин В.Д.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 22л.
431605
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1973. – 78с.
431606
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1977. – 47с.
431607
  Гуриненко П.В. Дней твоих немного : Роман / П.В. Гуриненко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 398с.
431608
  Семенов Г.В. Дней череда : рассказы, повесть / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
431609
   Днем и ночью : повести, рассказы. – Ленинград : Ленинградское книжное издательство, 1962. – 452 с.
431610
  Грылев А.Н. Днепр - Карпаты - Крым. Освобождение Правобережной Украины и Крыма в 1944 г / А.Н. Грылев. – Москва, 1970. – 352с.
431611
  Мальков Д.К. Днепр - река героев / Д.К. Мальков. – М., 1973. – 80с.
431612
   Днепр - река героев. – Киев : Политиздат, 1983. – 371 с.
431613
   Днепр - река героев. – Киев, 1988. – 391 с.
431614
  Максимович Н.И. Днепр / Н.И. Максимович. – Киев, 1901. – 370с. + Приложение. карты
431615
  Юдович А. Днепр / А. Юдович. – Москва, 1938. – 135с.
431616
  Рыбак Н.С. Днепр : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Вл. Рассельса. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 270с.
431617
   Днепр. – Москва : Водтрансиздат, 1954. – 285с.
431618
  Рыбак Н.С. Днепр : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Рассельса. – Москва : Воениздат, 1960. – 303с.
431619
   Днепр : Путеводитель. – Киев : Киевское обл. книжн.-газетн. изд., 1962. – 332с.
431620
   Днепр : Набор открыток. – Москва, 1963. – 12 откр. – (По родной стране)
431621
   Днепр в Крыму : сборник. – Симферополь : Таврия, 1977. – 254 с.
431622
  Лапоногов А.Н. Днепр вчера, сегодня, завтра / А.Н. Лапоногов. – Л, 1978. – 71с.
431623
  Бедзик Д.И. Днепр горит : роман / Д. Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1960. – 254 с.
431624
  Бедзык Д.И. Днепр горит : роман / Д. Бедзык. – Москва : Советский писатель, 1974. – 255 с. – В вып. дан. авт.: Бедзык Дмитро (Бедзык Дмитрий Иванович)
431625
   Днепр и его система. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 111 с.
431626
  Портенко Л.А. Днепр и приднепровье / Л.А. Портенко. – Москва-Ленинград, 1928. – 182с.
431627
  Гаврилов А.М. Днепр идёт в степь / А.М. Гаврилов, И.В. Попов. – Л., 1951. – 64с.
431628
  Сотников И.В. Днепр могучий / И.В. Сотников. – Москва, 1963. – 391с.
431629
  Максимович Н.И. Днепр у гор. Киева : краткий гидрографический и исторический очерк / Н.И. Максимович. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1898. – 59 с.
431630
  Лапоногов А.Н. Днепр. : Пособие для учителя / А.Н. Лапоногов. – Москва : Просвещение, 1965. – 103с.
431631
  Максимович Н.И. Днепр. Приложение / Н.И. Максимович. – Киев, 1901. – 91с.
431632
  Лапоногов А.Н. Днепр.Вчера. Сегодня. Завтра. / А.Н. Лапоногов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 670с.
431633
  Лысенко А.С. Днепровская военная флотилия в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Лысенко А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 32 с.
431634
  Лысенко А.С. Днепровская военная флотилия в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: / Лысенко А. С.; КГУ. – Киев, 1971. – 246л. – Бібліогр.:л.I-XII
431635
  Сухойван П.Г. Днепровская тарань. / П.Г. Сухойван. – Киев, 1956. – 132с.
431636
  Полевой Б. Днепровская эпопея / Б. Полевой. – Пенза : Издание газеты "Сталинское знамя", 1946. – 19 с.
431637
  Гордиенко А.К. Днепровские были / А.К. Гордиенко. – М, 1967. – 255с.
431638
  Бакшеев Е.А. Днепровские водохранилища и их народнохозяйственный эффект : воспоминания и размышления проектировщика / Е.А. Бакшеев ; [ под ред. Хорева В.М. ]. – 2-е, доп. изд. – Киев : Довіра, 2008. – 160 с. : илл. – ISBN 978-966-507-235-5
431639
  Коломиец В.Р. Днепровские ключи : Стихи / В.Р. Коломиец. – Москва : Советский писатель, 1980. – 126с.
431640
   Днепровские огни : Как из руин и пепла был поднят после войны Запорож. индустр. комплекс. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 191 с. : ил., портр.
431641
  Нестеренко П.Г. Днепровский буроугольный бассейн / П.Г. Нестеренко. – М., 1957. – 83с.
431642
   Днепровский буроугольный бассейн. – Киев : Наукова думка, 1987. – 328с.
431643
  Головченко И.Х. Днепровский вал / И.Х. Головченко, А.Г. Мусиенко. – М., 1982. – 461с.
431644
  Гончар О.Т. Днепровский ветер : Рассказы / О.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 287с.
431645
  Железняк И.А. Днепровский каскад гидроэлектростанций / И.А. Железняк. – Киев, 1961. – 48 с.
431646
  Гаврусев С. Днепровский плес : сборник стихов / С. Гаврусев. – Москва, 1959. – 128 с.
431647
   Днепровско-Бугская эстуарная экосистема. – Киев : Наукова думка, 1989. – 239 с. – ISBN 5-12-000803-8
431648
  Умеренков А.Н. Днепровско-Бугский лиман / А.Н. Умеренков. – Одесса, 1979. – 95с.
431649
  Ляпушкин И.И. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа : Археологические разыскания о времени заселения Левобережья славянами / Ляпушкин И.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1961. – № 104 : Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа / Ляпушкин И.И. – С. 1-384, вкл. л.
431650
  Матошко А.В. Днепровское оледенение территории Украины : (геологический аспект) / А.В. Матошко, Ю.Г. Чугунный; АН Украины; Ин-т геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1993. – 189с.
431651
  Усачев П.А. Днепровское половодье / П.А. Усачев. – К., 1962. – 78с.
431652
  Александров И.Г. Днепровское строительство и его экономическое значение / Александров И.Г. – Харьков : ГИЗ Укр., 1925. – 46 с. – (Государственное днепровское строительство = Александров И.Г.)
431653
  Ракша С.И. Днепровцы. / С.И. Ракша. – М, 1959. – 131с.
431654
  Рубин М.С. Днепрогэс : Как строились плотина, гидростанция и шлюз / М.С. Рубин, И.С. Ибатулин, И.И. Дукаревич. – Харків : ОНТВУ Енерговидав, 1932. – 68 с.
431655
  Каменецкий И.С. Днепрогэс и Днепрокомбинат / И.С. Каменецкий. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1934. – 119 с. – (Юношеская научно-техническая библиотека)
431656
  Луценко В.А. Днепродзержинск / В.А. Луценко, И.И. Бражник. – Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1987. – 118с.
431657
  Швидковский О.А. Днепропетровск / О.А. Швидковский. – Москва, 1960. – 160 с.
431658
   Днепропетровск : Краткий путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1966. – 240 с. : ил.
431659
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1970. – 208с.
431660
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1974. – 246с.
431661
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко. – 2-е испр. и доп. – Днепропетровск, 1976. – 263с.
431662
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – 3-е доп. – Днепропетровск, 1979. – 246с.
431663
  Андрушенко Н.П. Днепропетровск : архит.-ист. очерк / Н.П. Андрушенко, С.Е. Зубарев, В.А. Ленченко; Н.П. Андрущенко, С.Е. Зубарев, В.А. Ленченко ; Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, НИИ теории, истории и перспектив. пробл. сов. архитектуры в г. Киеве (КиевНИИТИ). – Киев : Будівельник, 1985. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 150
431664
   Днепропетровск сегодня и завтра.. – Днепропетровск, 1973. – 149с.
431665
   Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза.. – Днепропетровск, 1962. – 362с.
431666
  Ревенко Н.Г. Днепропетровская область, ее производительные силы : Учебное пособие / Н.Г. Ревенко, С.А. Федько, М.В. Дроботова; Мин.образования Украины ; Ин-т системн.исследований ; Днепродзерж. гос. техн. ун-т. – Днепродзержинск, 1998. – 191с. – ISBN 5-7763-2177-8
431667
  Шевцов С.В. Днепропетровская школа философии: от региона метафизики к метафизике региона // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 112-117. – ISSN 2077-1800
431668
   Днепропетровский горный ин-т им. Артема,1899-1949 гг.. – Днепропетровск, 1949. – 101с.
431669
   Днепропетровский горный институт. – М.
1. – 1990. – 343,1с.
431670
   Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого : путеводитель / [сост.: А.Ф. Ватченко, Л.П. Елинова, А.И. Перкова и др.]. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 150 с. : 8 л. ил. – Мініатюрне видання
431671
   Днепропетровский медицинский ин-т : 5-я научно-методическая конференция по оптимизации учебного процесса. – Днепропетровск, 1974. – 42 с.
431672
  Вежичанина О.С. Днепропетровский музей истории религии и атеизма / О.С. Вежичанина, В.Е. Сандриков, О.М. Огрызкина. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 29 с.
431673
   Днепропетровский облплан и областной энергетический комитет.. – Днепропетровск
1. – 1934. – с.
431674
   Днепропетровский облплан и областной энергетический комитет.. – Днепропетровск
2. – 1934. – с.
431675
   Днепропетровский университет - школе : Учебн. пособие: Вопросы методики преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе. – Днепропетровск, 1974. – 147с.
431676
   Днепропетровский художественный музей : путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 88 с.
431677
   Днепропетровскому государственному университету -- 70 лет. – Днепропетровск, 1988. – 86 с.
431678
   Днепропетровску 200 : Историко-публицистический очерк. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 143 с.
431679
   Днепропетровску 200 лет, 1776-1976 : Сборник документов и материалов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 511с.
431680
  Калинина П.Ф. Днепропетровщина : Природа и экономика / П.Ф. Калинина. – Днепропетровск, 1959. – 279с.
431681
  Петренко В.М. Днепропетровщина заповедная / В.М. Петренко, А.Г. Лындя. – Днепропетровск, 1980. – 160с.
431682
  Мацкевич С. Днепрострой / С. Мацкевич. – с предисловием и под ред. А.А. Горева. – Москва : Мосполиграф "Молодая гвардия". – 96 с. – с 16 рисунками и 1 картой
431683
  Александров И.Г. Днепрострой : Развитие Южного Горно-промышленного района и днепровское строительство / Александров И.Г. ; предис. Г.М. Кржижановского. – Москва : Издательство "Плановое хозяйство", 1927. – 77 с. : с 20 чертежами
431684
  Александров И.Г. Днепрострой : проект / Александров И.Г. ; НКТП СССР. Главгидроэнергострой. Гидростройпроект. – Москва
Т. 2 : Чертежи и иллюстрации. – 1935. – 124 с.
431685
  Шарко В.А. Днепрострой и его народно-хозяйственное значение / В.А. Шарко ; под ред. Г.М. Кржижановского. – Ленинград : рабочее изд-во "Прибой", 1927. – 100 с. : с 7-ю рис. в тексте
431686
  Аржанов Днепрострой к XVI cъезду ВКП (б) / Аржанов, , Махалевич. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 87 с.
431687
  Гвазава-Санадзе Днепру отданная юность / Гвазава-Санадзе. – Тбилиси, 1977. – 168с.
431688
  Пчелинцев А.В. Днепряне / А.В. Пчелинцев. – К, 1966. – 174с.
431689
   Днестр.. – Кишинев, 1954. – 204с.
431690
  Орленко В.Ф. Днестровская новь / В.Ф. Орленко. – Одесса, 1979. – 87с.
431691
   Днестровская тетрадь. – 3-е. – Новосибирск, 1982. – 52 с.
431692
   Днестровские зори.. – Кишинев, 1965. – 216с.
431693
   Днестродунайское междуречье в I -- начале II тыс. н.э.. – Киев, 1987. – 120,3с.
431694
  Власенко Андрій Днесь весна красується... : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-105 : Іл.
431695
  Шульгин В. Дни / В. Шульгин. – Ленинград. – 281 с.
431696
  Хусейн Т. Дни / Т. Хусейн. – Л, 1934. – 127с.
431697
  Хусейн Т. Дни / Т. Хусейн. – Москва, 1958. – 232с.
431698
  Орлов С.С. Дни : Стихи / С.С. Орлов. – Москва, Ленинград : Советский писатель, 1966. – 99 с.
431699
  Скалбе А. Дни : стихи / Карлис Скалбе ;. – Рига : Лиесма, 1968. – 103 с.
431700
  Садыбакасов Ш. Дни : роман / Шатман Садыбакасов ; пер. с кирг. Н.Голосовской. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 239 с.
431701
  Пагирев Г.В. Дни / Г.В. Пагирев. – Ленинград, 1985. – 248 с.
431702
  Гусев В.И. Дни / В.И. Гусев. – М, 1986. – 421с.
431703
   Дни антияпонской войны : [Очерки о Ким Ир Сене]. – Пхеньян : Изд. лит-ры на иностр. яз., 1987. – 169 с. : 1 фото. – (Великий человек мира)
431704
  Сагань Ю.П. Дни без передышки : повести / Юрий Сагань. – Донецк : Донбас, 1988. – 230, [2] с. – (Дебют)
431705
  Гельбак П.А. Дни беспокойные / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1970. – 391 с.
431706
  Дебольский Г.С. Дни богослужения православной греко-российской церкви / [Свящ. и законоучитель магистр Григорий Дебольский]. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. внеш. торговли, 1837. – [8], VIII, 380 с. – Авт. указан в конце посвящения. - Без обл.
431707
   Дни боевые. – Москва-Л., 1945. – 168с.
431708
  Кузнецов П.Г. Дни боевые / П.Г. Кузнецов. – М., 1964. – 326с.
431709
  Эрен-Прайс Дни боевых тревог / Эрен-Прайс. – Л, 1985. – 150с.
431710
  Шамхалов М. Дни большой жизни / М. Шамхалов. – Москва, 1975. – 255с.
431711
  Бабушкин В.Ф. Дни великих событий : повесть / Виктор Бабушкин ; [ил.: Р.Я. Янбулатов]. – Москва : Советская Россия, 1967. – 304 с. : ил.
431712
  Бабушкин В.Ф. Дни великих событий : повесть и рассказы / Виктор Бабушкин ; [предисл. Г. Коновалова ; худож. Л. Безрученков]. – Переизд. – Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1984. – 287 с. : ил.
431713
  Глебка П.Ф. Дни великого времени : стихи / П.Ф. Глебка. – Москва, 1965. – 141 с.
431714
  Митрофанов Н.Н. Дни великого штурма : повесть-хроника / Н.Н. Митрофанов. – Москва, 1983. – 191с.
431715
  Митрофанов Н.Н. Дни великого штурма: повесть-хроника / Н.Н. Митрофанов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 222с.
431716
  Боруля В.Л. Дни великой жизни / В.Л. Боруля. – М., 1964. – 142с.
431717
  Парыгина Н.Д. Дни весенние / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1959. – 192с.
431718
  Лавров И.М. Дни ветров и метелей / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1967. – 504с.
431719
  Грива Ж. Дни далекие, дни близкие / Ж. Грива; пер. с латыш. – Москва : Политиздат, 1972. – 367 с.
431720
  Грива Ж. Дни далекие, дни близкие / Ж. Грива. – Рига : Лиесма, 1985. – 349 с.
431721
  Сейсебаев Р. Дни декабря : повести, рассказы / Роллан Сейсебаев ;. – Москва : Известия, 1986. – 493 с.
431722
  Токунага С. Дни детства / С. Токунага. – Москва, 1958. – 156 с.
431723
  Еленин М.С. Дни доброй надежды / М.С. Еленин. – Ленинград, 1974. – 407с.
431724
  Шехтер М.А. Дни и годы / М.А. Шехтер. – Москва, 1955. – 132с.
431725
  Фрейдкина Л.М. Дни и годы / Л.М. Фрейдкина. – Москва, 1962. – 643 с.
431726
  Вендров З. Дни и годы : рассказы / З. Вендров; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962. – 383 с.
431727
  Русакова Ю. Дни и годы в Шадрине // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0869-8171


  Муніципальний заклад в Росії "Шадринський краєзнавчий музей ім. В.П. Бірюкова"
431728
   Дни и годы П.И.Чайковского. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 743 с.
431729
   Дни и годы.. – М., 1963. – 288с.
431730
  Калмановский Е.С. Дни и годы. Жизнь Т.Н.Грановского / Е.С. Калмановский. – Л. : Советский писатель, 1975. – 199 с.
431731
  Михальский Ф.Н. Дни и люди Художественного театра. / Ф.Н. Михальский. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 216 с.
431732
   Дни и люди. : Всесоюзная выставка художественной фотографии "Семилетка в действии". – Москва : Искусство, 1962. – 30 с.
431733
   Дни и ночи. – Москва, 1942. – 16 с.
431734
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Современник, 1944. – 217с.
431735
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 280с.
431736
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1955. – 292с.
431737
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1971. – 272с.
431738
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 254с. – (Б-ка Победы)
431739
  Симонов К.М. Дни и ночи / Константин Симонов. – Киев : Радянська школа, 1990. – 270 . : ил.
431740
  Шухов И.П. Дни и ночи Америки. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1961. – 216с.
431741
   Дни и ночи границы. – Алма-Ата, 1981. – 256с.
431742
   Дни и ночи границы. – Ужгород, 1983. – 172с.
431743
  Галеано Э. Дни и ночи любви и войны. / Э. Галеано. – М., 1985. – 175с.
431744
  Василевский Л.П. Дни и ночи Мадрида : повесть-воспоминание / Л.П. Василевский. – Москва : Правда, 1974. – 47, [1] с.
431745
  Дунаевский А.М. Дни и ночи Мурманска / А.М. Дунаевский. – М., 1985. – 223с.
431746
  Пешхала Я. Дни и ночи на три части деленные. / Я. Пешхала. – Катовице. – 254с.
431747
  Шелест И.И. Дни и ночи напролет / И.И. Шелест. – М., 1991. – 334с.
431748
  Рамазанов Дни и судьбы : стихи / Рамазанов, , Бавади; пер. с лакск. – Москва : Современник, 1976. – 78 с.
431749
  Гейкинг Дни императора Павла, 1889. – 70 с.
431750
  Лебедев К.В. Дни испытаний / К.В. Лебедев. – 2-е изд. испр. – Казань, 1952. – 303с.
431751
  Гвоздев Г.Б. Дни испытаний и мужества. / Г.Б. Гвоздев. – М., 1977. – 214с.
431752
  Фераун М. Дни Кабилии / М. Фераун. – М, 1981. – 304с.
431753
  Фроловская Т.Л. Дни календаря: стихи. / Т.Л. Фроловская. – Алма-Ата, 1977. – 79с.
431754
  Гафуров Б.Г. Дни колониализма сочтены / Б.Г. Гафуров. – М., 1963. – 131с.
431755
  Брехт Б. Дни Комунны / Б. Брехт. – Л.-Москва, 1958. – 74с.
431756
   Дни леса и сада. – Рига, 1954. – 260 с.
431757
   Дни леса и сада.. – Рига, 1987. – 167,4с.
431758
  Комарденков В.П. Дни минувшие. : из воспоминаний художника / В.П. Комарденков. – Москва : Советский художник, 1972. – 136с.
431759
  Сулейманов М. Дни минувшие... / М. Сулейманов. – Баку, 1990. – 340с.
431760
   Дни мирные -- дела боевые.. – М., 1985. – 272с.
431761
   Дни мирные, подвиги боевые.. – М., 1965. – 302с.
431762
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1959. – 323с.
431763
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1961. – 740с.
431764
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1969. – 717с.
431765
  Затуловский Д.М. Дни на Памире / Д.М. Затуловский, Л.М. Красавин. – Москва : Профиздат, 1956. – 191с.
431766
  Москвитин А.М. Дни напролет / А.М. Москвитин. – М, 1979. – 143с.
431767
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Л., 1953. – 782с.
431768
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Л.
2. – 1953. – 439с.
431769
   Дни нашей жизни. – Ташкентё, 1959. – 221с.
431770
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Ленинград, 1976. – 735с.
431771
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни : Роман / В.К. Кетлинская. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 584с.
431772
  Левин Л.И. Дни нашей жизни : кн. о Ю. Германе и его друзьях / Л.И. Левин. – М., 1984. – 464с.
431773
  Кудрявцев П.П. Дни нашей жизни. / П.П. Кудрявцев. – М, 1960. – 120с.
431774
  Левин Л.И. Дни нашей жизни: Кн. о Ю.Германе и его друзьях. / Л.И. Левин. – М., 1981. – 455с.
431775
  Чачко М.И. Дни нашей юности. : повесть / М.И. Чачко. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 207 с.
431776
  Мифтахутдинов А.В. Дни ожиданий: повести и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – Владивосток, 1979. – 255с.
431777
  Пархомовский П.Г. Дни ожидания / П.Г. Пархомовский. – Москва, 1979. – 190с.
431778
  Козловский А.Д. Дни осени / А.Д. Козловский. – Красноярск, 1977. – 53с.
431779
  Тихонов Н Дни открытий / Н Тихонов. – Ереван : Айастан, 1970. – 260с.
431780
   Дни перед Рождеством // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 58 : фото
431781
  Высоцкий В.И. Дни поздней осени / В.И. Высоцкий. – Минск, 1963. – 211с.
431782
  Богданов В.К. Дни поздней осени / В.К. Богданов. – Грозный, 1980. – 304с.
431783
  Алиев Х.М. Дни поздней осени : повести / Хабиб Алиев ; пер. с даргин. К.Ткаченко. – Москва : Современник, 1983. – 302 с. – (Новинки "Современника")
431784
  Сергиенко К.К. Дни поздней осени / К.К. Сергиенко. – М., 1983. – 208с.
431785
  Чухин С.В. Дни покоя / С.В. Чухин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 32с. – (Молодые голоса)
431786
  Попов В.М. Дни покоя. / В.М. Попов. – Воронеж, 1980. – 224с.
431787
  Гайдар Е. Дни поражений и побед / Е. Гайдар. – Москва : Вагриус, 1997. – 368с. – (Мой 20 век). – ISBN 5-7027-0497-5
431788
  Жукровский В. Дни поражения / В. Жукровский. – Москва, 1958. – 296 с.
431789
  Неверов И.М. Дни потрясающего века: Стих. и поэмы. / И.М. Неверов. – Одесса, 1984. – 135с.
431790
  Шулейкин В.В. Дни прожитые / В.В. Шулейкин. – Москва, 1956. – 398с.
431791
  Шулейкин В.В. Дни прожитые / В.В. Шулейкин. – 3-е перераб.и доп. – Москва : Наука, 1972. – 603с.
431792
  Романов А.А. Дни прозрения / А.А. Романов. – М., 1985. – 110с.
431793
  Кан А. Дни с Улановой / А. Кан. – Москва, 1963. – 225с.
431794
  Луконин М.К. Дни свиданий / М.К. Луконин. – Москва, 1947. – 62с.
431795
  Старосельский В.А. Дни свобод... / В.А. Старосельский. – Тбилиси, 1985. – 120с.
431796
  Тан В.Г. Дни свободы. – Санкт-Петербург : Типография "Север" А.М.Лесмана, 1906. – 58 с.
431797
  Куранов Ю.Н. Дни сентрября. / Ю.Н. Куранов. – М., 1969. – 79с.
431798
  Кононов А.Т. Дни Сергея Глушкова / А.Т. Кононов. – Москва, 1943. – 128с.
431799
  Крушинский М.С. Дни скорби и мужества / М.С. Крушинский, А.Д. Проценко. – М., 1989. – 92с.
431800
   Дни славы.. – М.-Л., 1944. – 48с.
431801
  Мельниченко И.М. Дни сокровенных признаний / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1980. – 78с.
431802
  Нежный А.И. Дни счастливых открытий / А.И. Нежный. – М., 1975. – 159с.
431803
  Липатов В. Дни твоей дороги / В. Липатов. – М., 1981. – 240с.
431804
  Пас И. Дни твоей жизни / И. Пас. – Бухарест, 1966. – 38с.
431805
  Бельше Вильгельм Дни творения : из истории развития мира / В. Бельше ; пер. с нем. В. Александрова. – Санкт-Петербург : Изд. В.Л. Богушевского, 1908. – 109 с., [6] л. ил. : ил.
431806
  Бельше В. Дни творения и другие очерки / Вильгельм Бельше ; пер. Э.К. Пименовой. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 92 с.
431807
   Дни тревог. – Свердловск, 1983. – 335с.
431808
  Караславов Г. Дни тревог и надежд / Г. Караславов. – Москва, 1976. – 416 с.
431809
  Лернер А. Дни тревоги нашей / А. Лернер. – Баку, 1978. – 138с.
431810
  Грачев В.В. Дни тревожной юности : роман / В.В. Грачев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 248с.
431811
  Булгаков М.А. Дни Турбиных / М.А. Булгаков. – Москва, 1955. – 120с.
431812
  Булгаков М. Дни Турбиных [Електронний ресурс] / М. Булгаков; упор. Г. Кутасевич; студія "Книга вголос"; оформлення диска І. Баранов; читает Народный артист Украины, Лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко Николай Рушковский. – б/м : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги: для відтвор. МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК. - Не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ Audio CD, 13 час: Дни Турбиных - 2ч.20мин. Бег - 2ч.15мин Кабала святош -1ч.52мин. Мертвые души -2ч.01мин. Дон Кихот -2ч.41мин. Александр Пушкин - 1ч.49мин. У папці DEMO розміщено демонстраційні ...
431813
  Шарипова В. Дни унижения и гнева : сборник публицист. статей / Валентина Шарипова. – Прага : VT - Word Communication Agency, 2014. – 175, [1] с. – ISBN 978-617-7047-07-9
431814
  Битов А. Дни человека / А. Битов. – М., 1976. – 351с.
431815
  Рымарев Д.Г. Дни штормовые / Д.Г. Рымарев. – М., 1975. – 118с.
431816
   Дни этого года. – М., 1986. – 413,1с.
431817
  Крал В. Дни, которые потрясли Чехословакию / В. Крал. – Москва, 1980. – 386с.
431818
   Дни, люди, события.. – Л., 1964. – 40с.
431819
   Дни, что нас сближают. – Москва, 1983. – 368 с.
431820
  Самойлов Д.С. Дни. / Д.С. Самойлов. – М, 1970. – 88с.
431821
   Дни.. – Фрунзе, 1974. – 50с.
431822
  Чернухин И.А. Дни. / И.А. Чернухин. – М, 1978. – 79с.
431823
  Михайлов Б.Н. Дни. Избр. стихи / Б.Н. Михайлов. – Пермь, 1969. – 66с.
431824
  Кравченко А.И. Дни. Стихотворения. / А.И. Кравченко. – Донецк, 1972. – 168с.
431825
  Павличко Д.В. Днина : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1960. – 179 с. – (Декада української літератури та мистецтва)
431826
  Пинчук В.Г. Днипрова Чайка. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Пинчук В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
431827
  Плужник Є.П. Дні : поезії / Є.П. Плужник. – Київ, 1926. – 96 с.
431828
  Коржевский Ю. Дні : повість / Ю. Коржевский. – Київ ; Харків, 1932. – 185 с.
431829
  Малишко А.С. Дні : вибрані поезії для дітей / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1952. – 299 с.
431830
  Ребрик І.М. Дні : поезії / І.М. Ребрик. – Київ, 1991. – 39 с.
431831
  Даниленко В. Дні білоруської літератури в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 3


  19-20 листопада в Києві пройшли Дні білоруської літератури в Україні, які викликали інтерес в українському суспільстві. Про те, як пройщла ця подія, розповідає головний її ідеолог та організатор. Під час зустрічі в Інституті філології КНУ імкені Тараса ...
431832
  Попель М.К. Дні в полум"ї / М.К. Попель. – Київ : Дніпро, 1968. – 538, [2] с.
431833
  Ляшенко І. Дні відкритих дверей в університеті // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1, 4


  Для орієнтування майбутніх абітурієнтів в університеті проведено загальноуніверситетський День відкритих дверей, який пройшов у два етапи: 8 грудня відбулася зустрія з керівництвом природничо-математичних факультетів та інститутів, а 15 грудня - ...
431834
  Суходольський В. Дні війни / В. Суходольський, 1943. – 90с.
431835
  Усенко П.М. Дні війни : фронтові щоденники / П.М. Усенко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 352 с.
431836
   Дні гагаузької культури. Особливості / І. Капсамун, Ю. Дімчогло, Т. Арнаут, О. Кулаксиз // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 22-23


  Дні гагаузької культури відбулися 23-24 вересня в місті Болград Одеської області. Головна ідея заходу - консолідація української гагаузької громадськості. Цього року в КНУ імені Тараса Шевченка на кафедрі тюркології Інституту філології було набрано ...
431837
  Ауслендер С. Дні завзяття : повість / Сергій Ауслендер ; пер. М. Щербак ; за ред. Б. Гадзінського. – Одеса : ДВУ, 1926. – 109 с.
431838
  Максимович М.О. Дні і місяці українського селянства // Фольклор : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет, 2013. – Ч. 1. – С. 171-175. – ISBN 978-966-439-652-0
431839
  Скирда Л.М. Дні і ночі : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1987. – 197 с.
431840
   Дні і ночі В"єтнаму.. – К., 1968. – 131с.
431841
  Симонов К.М. Дні й ночі : Повість / К.М. Симонов; Перекл. з рос. А. Хуторян. – Киев : ДЛВ, 1947. – 283с.
431842
   Дні кар"єри, «Tetrix» та інші // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Співробітники сектору працевлаштування КНУ постійно шукають нові можливості задля професійного розвитку студентів та аспірантів, добирають перспективних партнерів і щороку проводять цікаві та корисні заходи. За словами проректора Володимира Бугрова, ...
431843
  Дорошенко К. Дні Кобзаря у Шевченковому університеті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 12). – С. 3


  10 березня у КНУ імені Тараса Шевченка пройшов захід, присвячений 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Відкрив захід ректор Л.В. Губерський.
431844
  Калініченко Катерина Дні Лесі Українки на Донеччині // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8. – ISSN 0868-9644


  Незабутніми були Дні Лесі Українки на Донеччині, які проходили в рамках програми підтримки творчої молоді України "Мистецтво без кордонів". Чотири дні тривало свято високої української поезії, організаторами якого стали Донецький будинок працівників ...
431845
   Дні міжнародної співпраці [у Сумському державному університеті] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793
431846
  Хусейн Т. Дні мого життя / Т. Хусейн. – Київ, 1979. – 324с.
431847
  Сайяр Дні мої / Сайяр. – Київ, 1980. – 88 с.
431848
  Круковець О.В. Дні народження : повісті / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1974. – 159 с.
431849
  Полтавчук В. Дні народження і все життя Івана Гайдаєнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 12
431850
   Дні науки 9-10 квітня 1998 року : Матеріали наукових доповідей та виступів студентів, аспірантів, докторантів, викладачів. – Київ : Київський університет, 1998. – 212 с.
431851
  Бойко Т. Дні науки в Науково-дослідному інституті українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 192-194
431852
  Толочко Д. Дні науки в НДІ українознавства в рамках проведення X Всеукраїнського фестивалю науки (19-21 травня 2016 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 245-249. – ISSN 2413-7065
431853
   Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту
Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – 2007. – 95. [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
431854
   Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів
Вип. 1, ч. 1. – 2008. – 199, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
431855
   Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ
Вип. 1, ч. 2. – 2008. – 176 с.
431856
   Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 4, ч. 5. – 2011. – 63, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
431857
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 1. – 2012. – 51, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
431858
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 2. – 2012. – 67, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
431859
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.]
Вип. 5, ч. 3. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
431860
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 4. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
431861
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 5. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
431862
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 7. – 2012. – 91, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
431863
   Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – 655, [1] с. : портр., іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-90295
431864
   Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-795-3
Т. 1. – 2014. – 639, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
431865
   Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-793-9
Т. 2. – 2014. – 471, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
431866
   Дні науки й освіти Росії в Україні / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Інформація про те, що у рамках проведення Днів науки університет відвідав міністр освіти й науки РФ Д. Ліванов, який побував у пересувній навчальній лабораторії "Нанонтрак" (РФ). Сюди ж завітали міністр освіти і науки, молоді і спорту України Д. ...
431867
  Онищенко О. Дні науки Македонії у Харкові / Олексій Онищенко // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 11-15. – ISBN 978-966-02-7146-3
431868
   Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук. 2011-2012 : [Україна, Київ, 19 берез. 2012 р.] : тези наук. доп. та повідомлень / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правн. наук ; [редкол.: Мелешевич А.А. та ін.]. – Київ : Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", 2012. – 188 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
431869
   Дні науки Республіки Македонія в Україні / В.Н. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-115
431870
   Дні науки студентів Львівського ордена Леніна державного університету імені Івана Франка, 19-20 березня. – Львів, 1970. – 33с.
431871
  Якубін О. Дні науки у філософів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Пройшла традиційна міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2008". За повних два дні на конференції було заслухано більше тисячі доповідей представників в 17 секціях основних ...
431872
   Дні науки у філософів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  На філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Дні науки - 2015". На урочистому відкритті учасників привітали декан філософського факультету А.Є. Конверський, ...
431873
   Дні науки України в Республіці Македонія : 22-23 жовтня 2002 року, м. Скоп"є. – Скоп"є : Македонська академія наук і мистецтв, 2003. – 78, 80 с., [ 4 арк. іл. ] : іл. – Книга-"переверт" в спіл. опр. з кн. македон. мовою: Денови на украинската наука во Республика Македониjа. – (Македонсько-українські наукові збори ; кн. 1). – ISBN 9989-101-22-1
431874
   Дні науки філософського факультету - 2006 : міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року). Матеріали доповідей та виступів. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2006. – 147 с.
431875
   Дні науки філософського факультету - 2006 : міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року). Матеріали доповідей та виступів. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2006. – 145 с.
431876
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2008. – 119, [1] с. – Ст. рос. та укр. мовами
431877
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. рос. та укр. мовами
431878
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2008. – 135, [1] с. : табл. – Ст. укр. та рос. мовами
431879
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431880
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2008. – 159, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431881
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2008. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431882
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431883
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2008. – 135, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431884
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2008. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431885
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А.Є. Конверський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2008. – 127, [1] с.
431886
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 11. – 2008. – 135, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431887
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2009. – 153, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431888
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2009. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431889
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2009. – 147, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431890
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2009. – 137, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431891
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2009. – 146, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431892
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2009. – 148, [2] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431893
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2009. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431894
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2009. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431895
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2009. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431896
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 11. – 2009. – 275, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431897
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2010. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431898
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2010. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431899
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2010. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431900
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2010. – 131, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431901
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2010. – 131, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431902
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р).: матеріали доповідей та виступів / КНУТШ ; [редкол.: А.Є. Конверський, С.В. Руденко, І.С. Добронравова та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2010. – 196 с.
431903
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2010. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431904
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.): матеріали доповідей та виступів / КНУТШ ; [редкол.: А.Є. Конверський, С.В. Руденко, І.С. Добронравова та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2010. – 224 с.
431905
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2011. – 227, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431906
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2011. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431907
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2011. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
431908
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2011. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431909
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2011. – 159, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431910
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2011. – 171, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431911
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2011. – 183, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431912
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2011. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431913
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2011. – 155, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431914
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2011. – 163, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431915
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2012. – 239, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431916
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2012. – 271, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431917
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2012. – 231, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431918
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2012. – 199, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431919
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2012. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431920
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2012. – 175, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431921
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2012. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431922
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2012. – 199, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431923
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2012. – 415, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431924
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2012. – 119, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431925
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2013. – 319, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431926
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2013. – 299, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431927
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2013. – 247, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431928
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2013. – 195, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431929
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2013. – 287, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431930
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2013. – 303, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431931
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2013. – 275, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431932
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2013. – 391, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431933
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2013. – 403, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431934
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2013. – 119, [1] с. : іл. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
431935
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2014. – 279, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431936
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2014. – 195, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431937
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2014. – 195, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431938
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2014. – 275, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431939
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2014. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431940
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2014. – 227, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431941
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2014. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431942
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2014. – 207, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431943
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2014. – 139, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431944
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2014. – 215, [1] с. – Ст. укр., рос., англ. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
431945
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2015. – 243, [1] с. – Ст. укр. та рос. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431946
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2015. – 101, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431947
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2015. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431948
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2015. – 171, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431949
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2015. – 203, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431950
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2015. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431951
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2015. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431952
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2015. – 139, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431953
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2015. – 187, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431954
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2015. – 263, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
431955
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2016. – 231, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431956
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2016. – 151, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431957
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2016. – 183, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431958
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2016. – 119, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431959
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2016. – 247, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431960
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2016. – 223, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431961
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2016. – 231, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431962
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2016. – 151, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
431963
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2016. – 279, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431964
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2016. – 199, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
431965
  Кетлінська В.К. Дні нашого життя / В.К. Кетлінська. – К., 1958. – 771с.
431966
  Гюльназарян Х.М. Дні нашого життя / Х.М. Гюльназарян. – Київ, 1962. – 247 с.
431967
  Жукровський В. Дні поразки / В. Жукровський. – К., 1960. – 352с.
431968
  Самійленко Степан Дні слави = Days of glory : (Спогади полковника української армії) / Самійленко Степан; Літ. ред.: Л.Дражевська. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1958. – 131,[3]с.
431969
  Палій Л. Дні смутку : старі і нові поезії / Ліда Палій ; [вступне сл.: В. Вовк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 61, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-005-6
431970
  Максимович М.О. Дні та місяці українського селянина / Михайло Максимович ; [упоряд., пер. з рос., вступ. стаття та примітки. В. Гнатюка]. – Київ : Обереги, 2002. – 189 с. – ISBN 966-513-090-0
431971
  Білоусова Н. Дні України в Лондоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 жовтня (№ 191). – С. 7


  Дні України у Великобританії, організовані Firtash Foundation.
431972
  Корзаченко Василь Дні України як стимул для в"їзного туризму : від першої особи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
431973
  Руданець О. Дні українського театру в Ольштині // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 8. – ISSN 2519-4429
431974
  Різникова Я. Дні української культури в Щецині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 12
431975
  Волошин І. Дні художника : оповідання, нариси / І. Волошин. – Київ, 1958. – 200 с.
431976
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
431977
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
431978
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1980. – 438 с.
431979
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1984. – 447 с.
431980
  Коломенський Д.В. Дніпрельстан / Д.В. Коломенський, В.Г. Александров. – Х., 1930. – 52с.
431981
  Сосюра В. Дніпрельстан : Зб. поезій / В. Сосюра. – Харків : Український робітник, 1930. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
431982
  Єлісеєв О. Дніпрельстан : Нариси / О. Єлісеєв, В. Куліченко. – Харків : Радянська школа, 1932. – 119 с.
431983
   Дніпрельстан : [щодекадний журнал "Шляхи індустріялізації"]. – Харків : Вид. "Шляхи індустріялізації", 1932. – 108 с.
431984
  Синявский А. Дніпрельстан і сільське господарство на території, що буде затоплено / А. Синявский. – К, 1927. – 21с.
431985
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2013
431986
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4/6. – 2013
431987
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2013
431988
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2013
431989
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2014
431990
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2014
431991
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2014
431992
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2014
431993
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2015
431994
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4/6. – 2015
431995
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10/12. – 2015
431996
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2016. – 174 с.
431997
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2016. – 195 с.
431998
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2016. – 186 с.
431999
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2016. – 194 с.
432000
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8/9. – 2016. – 178 с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,