Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
431001
  Тюпа В. "Доктор Живаго": композиция и архитектоника // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 380-410. – ISSN 0042-8795
431002
  Мірошниченко Л.Я. "Доктор Кримінале М. Бредбері: британський інтелектуал " vs "континентальний" // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 137-168. – ISBN 978-966-11-0683-2
431003
  Артамонов О. "Доктор Серафікус" В. Домонтовича: осмислення епохи через призму біблійних символів
431004
  Поліщук І. "Доктор" Євгена Гребінки як предтеча психологічного роману в українській літературі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 316-320. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено прийоми психологічного аналізу в романі Є.Гребінки "Доктор". В статье исследованы приемы психологического анализа в романе Е.Гребенки "Доктор". In the article the receptions of psychological analysis are investigational in the ...
431005
  Демартино А.П. "Доктрина Герасимова" та її роль у забезпеченні агресивного зовнішньополітичного курсу Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-170. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
431006
  Шумилин А. "Доктрина и Обамы" и ливийский кризис // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 53-62. – ISSN 0869-44435
431007
  П"ятничук Т. "Доктрина Монро": еволюція трактування та спроби реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізоване місце "доктрини Монро" в системі міжнародних відносин ХІХ ст. Розглянуті спроби практичного застосування та еволюція її трактування. Автором також висвітлено ставлення великих держав до "доктрини Монро". Abstract. In the ...
431008
   "Доктрина Никсона". – Москва, 1972. – 232 с. – Библиогр.: Сп. лит. в прим. : с. 222-231
431009
  Булай И.Б. "Доктрина Никсона" и политика республиканской демократии в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Булай И. Б.; АН СССР, Ин-т США. – М., 1974. – 24л.
431010
  Камінський Є. "Доктрина Обами" : від передвиборних гасел до реалізму // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 12-17
431011
  Шуткевич О. "Документ" з передової для президента Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 11


  Українсько-литовський прапор, на якому залишили свої автографи бійці з передової, вінницькі волонтери і добровольці подарували Далі Грибаускайте.
431012
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственной Номенклатуре специальностей научных работников : Статья третья. Оптимистические предложения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены варианты отнесения научной специальности "Бибилотековедение, библиографоведение, и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в класс социологичесих наук либо в класс культурологии.
431013
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственнойНоменклатуре специальностей научных работников.Статья первая.Введение в проблему // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 5-13. – ISSN 0130-9765
431014
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките.; Българска академия на науките. – София, 1996. – ISSN 0861-1459


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431015
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 11/12. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431016
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 1/2. – 1998
431017
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 3/4. – 1998
431018
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 5/6. – 1998
431019
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 7/8. – 1998
431020
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 1/2. – 1999
431021
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 3/4. – 1999
431022
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 5/6. – 1999
431023
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 7/8. – 1999
431024
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 9/10. – 1999
431025
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 6. – 2000
431026
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 8. – 2000
431027
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 9. – 2000
431028
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 10. – 2000
431029
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 11. – 2000
431030
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 12. – 2000
431031
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 12. – 2001
431032
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 1. – 2001
431033
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 2. – 2001
431034
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 3. – 2001
431035
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 4. – 2001
431036
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 5. – 2001
431037
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 6. – 2001
431038
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 7. – 2001
431039
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 8. – 2001
431040
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 9. – 2001
431041
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 10. – 2001
431042
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 11. – 2001
431043
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 4. – 2002
431044
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 5. – 2002
431045
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 6. – 2002
431046
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 7. – 2002
431047
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 8. – 2002
431048
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 9. – 2002
431049
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
T.55,N 4. – 2002
431050
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 4. – 2003
431051
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 5. – 2003
431052
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 6. – 2003
431053
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 7. – 2003
431054
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56, N 8. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431055
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56, N 9. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431056
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 1. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431057
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431058
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 3. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431059
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 4. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
431060
   Доклади: Българската държава през вековете. – София, 1982. – 621с.
431061
   Доклади: история и съвременно състоние на българистиката. – София, 1982. – 320 с.
431062
   Доклади: Кръгли маси; Богомилство. – София, 1982. – 256с.
431063
   Доклади: Пленарни доклади. – София, 1982. – 284с.
431064
   Доклади: Симпозиум болгарский роспев. – София, 1982. – 128с.
431065
  Барсуков А.П. Докладная выписка 121 (1613) г. о вотчинах и поместьях / сообщил А.П. Барсуков. – [Москва : Университетск. тип., 1895. – VІІІ, 24 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Московском обществе истории и древностей Российских. 1895. Кн. 1


  Этот документ следует относить ко времени до 11 июля 1613 года: в нем князь И.Б. Черкасский и князь Д.М. Пожарский показаны в том чину в котором они состояли до 11 июля, дня их пожалования в бояре. Даже в безгосударственное время санкция государя – ...
431066
  Лазаревский С.В. Докладная записка Министру Внутренних Дел о причинах крестьянского волнения в Ардатовском уезде Нижегородской губернии в 1852 году // Записки о дворовых людях, поданные в секретный комитет 1844 года / [нап. С.В. Лазаревский]. – [Нижний Новгород] : [Тип. "Нижегородское печ. дело" З.А. Остафьевой], 1912. – С. 165-167
431067
  Витте С.Ю. Докладная записка Николаю II = Всеподданейший доклад министра финансов. О положении нашей промышленности. 1900 г. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 351-360. – ISSN 0320-4421
431068
  Никитин С.Н. Докладная записка о геологических условиях орошения полей / С.Н. Никитин. – С-Пб. – 10с.
431069
   Докладная записка об опыте идейно-воспитательной работы в Киевском ордена Ленина гос. университете им. Т.Г. Шевченко в 1964-65 и 1965-66 уч. годах. – Київ, 1966. – 118 с.
431070
  Соколов Н.М. Докладная записка цензора Санкт-Петербургского цензурного комитета статс-секретаря Н. М. Соколова о циркулярных распоряжениях по Главному управлению по делам печати с 1 сентября 1865 года по 1 января 1900 года : [записка]. – [Санкт-Петербург]. – 99 с. – Год изд. в пределах 1897–1904 гг.


  Данные этой докладной в полном объеме находятся (РГИА. Ф. 777, оп 5, Д. 205. л. 1–48 об.) - РАШИФРОВКА (РГИА. (Российский Государственный Исторический архив) Ф. 777 (Номер фонда : 777 ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ ...
431071
   Докладъ его имп. величеству отъ комитета, учрежденного для разсмотрънія Лифландскихъ делъ, 1882. – 138, XVI, (12с.
431072
   Доклады / Всесоюзный симпозиум по импульсным давлениям. – Москва
1. – 1974. – 201 с.
431073
  Всесоюзный Доклады / Всесоюзный, по имитационному моделированию экономических систем. Москва. симпозиум, 1973. – Москва, 1975. – 346 с.
431074
   Доклады : Вторая международная конференция / Язык и культура; Укр. институт международных отношений при КУ; Сост. С.Б. Бураго. – Киев, 1993. – 192с.
431075
   Доклады 1-й Научной сессии Молдавской научно-исследовательской базы Академии наук СССР. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1950. – 176 с.
431076
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 1. – 1979. – 374 с.
431077
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 2. – 1979. – 311 с.
431078
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 3. – 1979. – 374 с.
431079
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 4. – 1979. – 286 с.
431080
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 1. – 1982. – 259 с.
431081
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 2. – 1982. – 251 с.
431082
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 3. – 1982. – 259 с.
431083
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 4. – 1982. – 276 с.
431084
   Доклады 4-й Межвуз. конф. по применению физич. и математич. моделирования в различ. отраслях техники. Применение математич. моделирования и цифровых вычислит. машин для решения энергетич. задач. – М., 1962. – 368с.
431085
   Доклады 5-й межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция математич. вопросы вероятностного и кибернетического моделирования. – Москва, 1968. – 122с.
431086
   Доклады 6-й Науч. конф. Ин-та археологии (АН УССР). – К., 1953. – 276с.
431087
   Доклады 7-го Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел. – Ташкент : Унитувчи
Т. 1. – 1981. – 108 с.
431088
   Доклады 7-го Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел. – Ташкент
Т.2. – 1981. – 170с.
431089
   Доклады 7-го Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел. – Ташкент : Унитувчи
Т. 3. – 1981. – 164 с.
431090
   Доклады 8 Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел 1-3 сент. 1981 г.. – Таллин
2. – 1986. – 247с.
431091
   Доклады II-ой конференции по физике плазмы и проблеме управляемых термоядерных реакций. – Харьков, 1961. – 20 с.
431092
   Доклады II-ой конференции по физике плазмы и проблеме управляемых термоядерных реакций. – Харьков, 1961. – 26 с.
431093
   Доклады II Научной конференции, посвященной проблемам "Климам, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 239с.
431094
   Доклады XIX научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Томск, 1972. – 140 с.
431095
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.86 №№ 1-5. – 1988
431096
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.87 №№ 1-5. – 1988
431097
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.88 №№ 1-5. – 1989
431098
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.89 №№ 1-5. – 1989
431099
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.90 №№ 1-5. – 1990
431100
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.91 №№ 1-5. – 1990
431101
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.92 №№ 1-5. – 1991
431102
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.93 №№ 1-4. – 1992
431103
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.94 №№ 1-5. – 1993
431104
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.95 №№ 1-4. – 1995
431105
  Академия Доклады Академии наук Республики Таджикистан / Академия, наук Республики Таждикистан. – Душанбе
Т.35 № 3/4. – 1992. – до 1991 наз. "Доклады Академии наук Таджикской ССР"
431106
  Академия Доклады Академии наук Республики Таджикистан / Академия, наук Республики Таждикистан. – Душанбе
Т.35 № 5/6. – 1992. – до 1991 наз. "Доклады Академии наук Таджикской ССР"
431107
  Академия Доклады Академии наук Республики Узбекистан / Академия, наук Республики Узбекистан. – Ташкент
№ 1. – 1992
431108
  Академия Доклады Академии наук Республики Узбекистан / Академия, наук Республики Узбекистан. – Ташкент
№ 2. – 1992
431109
  Академия Доклады Академии наук Республики Узбекистан / Академия, наук Республики Узбекистан. – Ташкент
№ 3. – 1992
431110
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 1. – 1977. – С. 3-239
431111
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 2. – 1977. – С. 241-496
431112
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 3. – 1977. – С. 497-719
431113
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 4. – 1977. – С. 721-983
431114
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 5. – 1977. – С. 987-1231
431115
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 6. – 1977. – С. 1233-1475
431116
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 6. – 1977. – С. 1281-1516
431117
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 5. – 1977. – С. 1033-1280
431118
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 1. – 1977. – С. 3-271
431119
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 4. – 1977. – С. 753-1000
431120
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 3. – 1977. – С. 497-751
431121
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 2. – 1977. – С. 249-495
431122
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 1. – 1977. – С. 3-248
431123
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 262, № 2. – 1982
431124
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 2. – 1984
431125
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 4. – 1984
431126
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 1. – 1984
431127
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.27 №№ 1-12. – 1984. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
431128
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.28 №№ 1-12. – 1985. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
431129
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.29 №№ 1-12. – 1986. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
431130
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.32 №№ 1-7, 10-12. – 1989. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
431131
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.33 №№ 1-2. – 1990. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
431132
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.33 №№ 3-12. – 1990. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
431133
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.34 №№ 1-3, 5-8. – 1991. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
431134
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1976
431135
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1976
431136
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1977
431137
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1977
431138
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1978
431139
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1978
431140
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-11. – 1979
431141
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-11. – 1979
431142
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1980
431143
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1980
431144
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1981
431145
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1981
431146
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1982
431147
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1982
431148
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1983
431149
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1983
431150
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1984
431151
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1984
431152
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1985
431153
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1985
431154
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-6, 8, 10-12. – 1986
431155
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-6, 8-12. – 1986
431156
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1987
431157
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1987
431158
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1988
431159
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1988
431160
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1989
431161
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-4, 7-12. – 1989
431162
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1990
431163
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1990
431164
   Доклады в центральном науч.-исследоват. геолого-разведочном институте. – Новосибирск, 1934. – 56с.
431165
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : 1-й очередной сессии 1911 : По Губернской земской кассе мелкого кредита С № 119 по № 123. – Житомир : Электро-тип. "Работник", 1911. – 43 с. – (Волынская губ. земская управа)
431166
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Первой очередной сессии. По статистическому отделу. №224-226. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1911. – 14 с.
431167
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Третьей очередной сессии. По училищному отделу. №№16-36 и 221-229. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1913. – 14 с.
431168
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция филологических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1965. – 126с.
431169
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция физико - математических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1966. – 112с.
431170
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции (секция филологических наук). – Ростов
2. – 1966. – 152 с.
431171
   Доклады Всесоюзному симпозиуму по социологическим проблемам села. – Новосибирск, 1968. – 208с.
431172
   Доклады второго симпозиума по океанографическим исследованиям в ТРОПЭКС -74. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 83с.
431173
   Доклады второй Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленингоад, 23-25 июня 1981 г.) : В четырех томах. – Ленинград
Том 2. – 1982. – 318с.
431174
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 112 с.
431175
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 276 с.
431176
   Доклады Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию 1915 года (январь-февраль 1916 г.) : По секретарскому, бухгалтерскому и училищному отдел. – Киев : типо-Литография насл.К.Ш.Круглянского
в.1. – 1916. – 24 с.
431177
  Самоквасов Д.Я. Доклады и прения на VIII Археологическом съезде / Д.Я. Д.Я. Самоквасов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова и К*, 1897. – [2], 20, [1] с.


  Содержание: Доклады: 1. О происхождении русских и польских славян и причине появления кладов римских монет в земле древних руссов и ляхов; 2. Хронологическая классификация могил Южной и Центральной России; Прения: 1. По докладу о кладах римских ...
431178
   Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем Cенате в царствование Петра Великаго, изданные Императорской Академией наук / под ред. Н.О. Дубровина. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 5 : Год 1715-й. Кн. 1 (январь-июнь). – 1892. – 584 с. стп. – Экз. № 252781 дефектный, отсутствуют с. 561-584
431179
  Киров С.М. Доклады и речи 1930-1933 гг. / С.М. Киров. – Л., 1934. – 117с.
431180
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 268 с.
431181
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 264, [4] с. – VII Международный конгресс доисториков и протоисториков
431182
   Доклады и сообщения делегации ГДР на тему "Преподавание русского языка специалистам-нефилологам". – Прага, 1982. – 78с.
431183
   Доклады и сообщения итоговой научной сесии за 1965 год : Тезисы. Биология и география, апрель 1966 г. – Луганск, 1966. – 76с.
431184
   Доклады и сообщения на итоговой научной конференции за 1962 год, март 1963 г.. – Луганск, 1963. – 41с.
431185
   Доклады и сообщения на научной конференции на тему "Развитие социалистического соревнования в угольной промышленности Кузбаса". – Кемерово, 1962. – 116с.
431186
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 г., 20-23 марта 1967 г.. – Москва
Ч. 2 : Секция учета статистики и высшей математики, Товароведения промышленных товаров, Товароведения пищевых продуктов, Химии. – 1967. – 156с.
431187
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 год : Пленарное заседание, секции: истории КПСС и марксистски-ленинской философии, Политеческой экономии и экономики торговли, Организаци торговли, 20-23 марта 1967 года. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 160с.
431188
   Доклады и сообщения на совещании по вопросам консервации и реставрации художественных ценностей. – М.
2. – 1960. – 99с.
431189
   Доклады и сообщения научной конференции архивных учреждений и вузов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 50-летию ленинского декрета по архивному строительству. – Томск, 1968. – 331с.
431190
   Доклады и сообщения научной сессии (Винницкого гос. пед. ин-та им. Н. Островского), посвященной 20-летию со дня смерти Николая Островского. – Винница, 1957. – 48 с.
431191
   Доклады и сообщения секции 3 "Химический метод борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва
Часть 2. – 1975. – С.401-674
431192
   Доклады и сообщения секции 5 "Биологические и генетические методы борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 203с.
431193
   Доклады и сообщения секции 6 "Интегрированная защита растений" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 264с.
431194
   Доклады и сообщения секции и комиссии Географического общества УССР: Картография (1972-1974) : сборник научных статей. – Киев : Наукова думка
2. – 1976. – 80 с.
431195
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. 1. – 1974. – 79с.
431196
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. II. – 1976. – 79с.
431197
   Доклады и тезисы / 1 Всерос. съезд преп. физики, химии и космографии. С.-Петербург, 27 дек. 1913-6 янв. 1914 г. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича
Секция 2 : Химия. – 1913. – [3], 40 с
431198
   Доклады из педагогическите четения по български език и литература. – София, 1959. – 120с.
431199
   Доклады института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Новосибрск : Наука
Вып. 42. – 1974. – 79с
431200
   Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Иркутск
Вып. 41. – 1973. – 99с
431201
   Доклады Историко-археологической секции Восточно-Сибирского отдела Географического общества СССР. – Иркутск, 1949. – 20с.
431202
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультеров (декабрь 1971 г.). – Томск, 1973. – 163с.
431203
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). – Томск, 1965. – 176с.
431204
   Доклады итоговой научной конференции юридического факультета Томского университета (январь 1975 г.). – Томск, 1976. – 283с.
431205
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.1. – 2002. – 512с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
431206
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.2. – 2002. – 572с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
431207
   Доклады к VII международному социологическому конгрессу. – Свердловск, 1970. – 152с.
431208
   Доклады к XXII Международному географическому конгрессу. – Ленинград, 1972. – 142 с.
431209
   Доклады к научно-краеведческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Челябинск, 1967. – 174с.
431210
   Доклады к научно-технической конференции ЛЭИС. – Ленинград
Вып. 5. – 1966. – 50с.
431211
   Доклады Киевской Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1916 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1916 году. – Киев : Тип.Имп.Ун-та Св.Владимира, Акц. О-ва Н.Т.Корчак-Новицкого
в.5, ч.2. – 1916. – 229 с.
431212
   Доклады Киевской Губернской земской управы шестому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1917 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1917 году. – Киев : Типо-Литография К.Ш.Круглянского
ч.3. – 1917. – 176 с.
431213
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 6. – 1974. – 246 с.
431214
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 7. – 1974. – 340 с.
431215
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 683 с.
431216
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1970. – 211с.
431217
   Доклады межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. 1969 год. – Ростов-на-Дону, 1969. – 371 с.
431218
   Доклады МОИП 1985: Зоология и ботаника. Использования и охрана ресурсов флоры и фауны СССР. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
431219
   Доклады МОИП I полугодие 1977 г. Зоология и ботаника. – Москва : Московский университет, 1979. – 71 с.
431220
   Доклады МОИП. Общая биология : особенности морфофункциональных характеристик в норме, развитии и в экстримальных условиях. – Москва : Наука, 1989. – 113 с.
431221
   Доклады на 4 Конференции младших науч. сотрудников и аспирантов. – М., 1966. – 92с.
431222
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 86 с.
431223
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 32с.
431224
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 40с.
431225
   Доклады на V конфернции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 50 с.
431226
   Доклады на XIV Международном конгрессе по психологии. – М., 1954. – 120с.
431227
   Доклады на ежегодных чтениях памяти В.А. Обручева, I - V. – М.-Л., 1961. – 164с.
431228
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 1-3. 1952-1954. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1956. – 209 с.
431229
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 4-7. 1956-1959. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1960. – 191 с.
431230
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XIII - XIV 1960-1966. – Ленинград : Наука, 1968. – 215 с.
431231
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XV-XIX 1967-1971 : Ритмичность природных явлений. – Ленинград : Наука, 1973. – 256 с.
431232
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XX: Развитие идей Л.С. Берга в области исторической географии. – Ленинград : Наука, 1978. – 119 с.
431233
   Доклады на конференции, посвященной памяти Н.Е. Введенского : 26-28 декабря 1947 г. – М.-Л., 1949. – 139с.
431234
   Доклады на Международной конференции по мерзлотоведению. – М., 1963. – 260с.
431235
   Доклады на научно-политической конференции тт. М. Прилучкого, Л. Рубцовой, Н. Аникеевой. – Новосибирск, 1963. – 26 с.


  Содержание: 1. Прилуцкий М. Воспитание самостоятельности учащихся в процессе внеклассной работы; 2. Рубцова Л. О самоуправлении в Сузунской средней школе №1 р.п.Сузун; 3. Аникеева Н. Некоторые пути повышения воспитательной эффективности пионерской ...
431236
   Доклады на научно-практической конференции тт. А. Ефимовой и В. Завадской. – Новосибирск, 1963. – 20 с.


  Содержание: 1. Завадская В. Опыт проведения уроков внеклассного чтения; 2. Ефимов А. Сочинение по картине как вид самостоятельной работы.
431237
   Доклады на научных конференциях. – Ярославль
3. – 1964. – 166 с.
431238
   Доклады на пятнадцатом ежегодном чтении памяти Н.А.Холодковского. – М-Л : Наука, 1964. – 94с.
431239
   Доклады на пятой и шестой научных сессиях. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное изд-во, 1954. – 120 с.
431240
   Доклады на пятой научной сессии Биология : биология. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1954. – 135 с.
431241
   Доклады на Пятом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского. – М.-Л., 1953. – 42с.
431242
   Доклады на седьмом и восьмом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского. – Москва-Л., 1956. – 67с.
431243
   Доклады на сессии Государственного собрания Венгерской Нар. Республики 15-17 нояб. 1955 года., 1955. – 32с.
431244
   Доклады на совещании по вопросам психологии 3-8 июля 1953 г.. – Москва : Академия Педагогических Наук РСФСР, 1954. – 348с.
431245
   Доклады на совещании по стационарным геоботаническим исследованиям (22-25 дек. 1951 г.). – М.-Л., 1954. – 296с.
431246
   Доклады на сороковом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского 2 апр. 1987 г.. – Ленинград : Наука, 1988. – 96 с.
431247
   Доклады на третьей научной сессии. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное издательство
1. – 1953. – 76 с.
431248
   Доклады на шестнадцатом и семнадцатом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского 3 апр. 1963 г., 3 апр. 1964 г.. – Москва-Л., 1965. – 100с.
431249
   Доклады на юбилейной сессии, посвященной 40-летию Великого Октября. – Нальчик, 1958. – 184 с.
431250
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1967-68 уч. г.. – Иркутск, 1968. – 181с.
431251
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1968-69 уч. г.. – Иркутск, 1969. – 144с.
431252
   Доклады научно-теоретической конференции /март 1964 года/ : Тематика сб.: Экономика, право, философия, история. – Минск, 1964. – 106с.
431253
   Доклады научно-теоретической конференции 1957 г.. – Бухара, 1957. – 272с.
431254
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – ч. 1. – Москва
Ч. 1. – 1970. – 178 с.
431255
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – Москва
Ч. 2. – 1970. – 141 с.
431256
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исслед. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 145 с.
431257
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 112с.
431258
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследов. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 68с.
431259
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 120с.
431260
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 44с.
431261
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 40с.
431262
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 277с.
431263
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 135с.
431264
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 108с.
431265
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 64с.
431266
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 102с.
431267
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 91с.
431268
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 337с.
431269
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 131с.
431270
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 312с.
431271
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 192с.
431272
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 264с.
431273
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 204с.
431274
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
431275
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
431276
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 140с.
431277
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 108с.
431278
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
431279
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 112с.
431280
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 126с.
431281
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 100с.
431282
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 150с.
431283
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 167 с.
431284
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 84с.
431285
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
431286
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 422с.
431287
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 132с.
431288
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 272с.
431289
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
431290
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 224с.
431291
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
431292
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 196с.
431293
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 87с.
431294
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
431295
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 256с.
431296
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 234с.
431297
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 368с.
431298
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 190с.
431299
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 268с.
431300
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 годы.. – Москва, 1967. – 224с.
431301
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 110с.
431302
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 124с.
431303
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислит. и измирит. техники. Подсекция вычислит. техники. – Москва, 1969. – 180с.
431304
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислительной и измерительной техники: Подсекция измерительной техники. – Москва, 1969. – 72с.
431305
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 256с.
431306
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 164с.
431307
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 153с.
431308
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 162с.
431309
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 184с.
431310
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 112с.
431311
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 155с.
431312
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 158с.
431313
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 134с.
431314
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 130с.
431315
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 95с.
431316
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 156с.
431317
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 98с.
431318
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 168с.
431319
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 228с.
431320
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 164с.
431321
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 204с.
431322
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 188с.
431323
   Доклады научно-технической конференции по картографии (12, 13 мая 1964 г.). – Ленинград : РТП ГО СССР, 1965. – 149 с.
431324
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Новосибирск, 1961. – 111 с.
431325
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Томск, 1964. – 217 с.
431326
   Доклады научного симпозиума по ионосфере (Ростов н/Д. 21-22 апреля 1960 г.) 5 Раздел программы МГТ (ионосферы). – Ростов -на-Дону, 1961. – 151с.
431327
   Доклады научной конференции. – Красноярск, 1966. – 152с.
431328
   Доклады научной конференции "Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе", Канев, 26-28 сентября 1974 г. / Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе; МВиССО УССР ; Киев. гос. ун-т. – Канев
Вып. 2 : Вычислительные методы в математической физике, теории управления и оптимизации. – 1974. – 340 с.
431329
   Доклады научной конференции (5-8 мая 1965 г.) : История. Право. Экономика. Язык и литература. Математика. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 500с.
431330
   Доклады научной конференции аспирантов и молодых ученых, посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Серия философских наук.. – Минск, 1967. – 208с.
431331
   Доклады научной конференции кафедр общественных наук (по работам 1964-1965 гг.). – Иваново, 1966. – 139с.
431332
   Доклады научной конференции кафедры истории КПСС. – Донецк, 1970. – 194с.
431333
   Доклады научной конференции по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики 15-20 февр. 1960 г.. – Томск, 1960. – 128 с.
431334
   Доклады научной конференции профессоров и преподавателей 17-27 января 1966 года : Секция соц.-эконом. наук. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 100с.
431335
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава : Секция механизации сельскохозяйственного производства. – Кишинев, 1967. – 128с.
431336
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава по материалам 1966 г. : Секция животноводства. – Кишинев, 1967. – 108с.
431337
   Доклады научной конференции, посвященной 75-летию со дня октрытия библиотеки университета. – Томск, 1963. – 85с.
431338
   Доклады научной сессии 1963 года : Всеобщая история, история СССР, право. – Кишинев, 1964. – 191с.
431339
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 1. – 1994
431340
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 2. – 1994
431341
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 3. – 1994
431342
  Чиликин М.Г. Доклады начуно-технической конфереции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-65 гг. / М.Г. Чиликин. – Москва, 1965. – с.
431343
   Доклады о научно-исследовательских работах. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1968. – 82 с.
431344
   Доклады палеоботанической конференции : (декабрь 1961г.). – Томск : Томский ун-тет, 1962. – 172с.
431345
   Доклады Первой всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Гелиоэнергетика. – вып. 1. – М., 1972. – 296с.
431346
   Доклады Первой Всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Фотоэнергетика растений. – вып. 3. – М., 1972. – 215с.
431347
   Доклады по геоморфологии и палеогеографии Дальнего Востока. – вып. 1. – Ленинград, 1964. – 68 с.
431348
  Археологический съезд (12 ; 1901 ; Харьков) Доклады Председателя историко-филологического Общества при Институте князя Безбородко, профессора Добиаша : доклад о результатах деятельности состоящей при Обществе особой комиссии по собиранию археологических и этнографических сведений, а также предметов древности в пределах Черниговской губернии, к XII Археологическому съезду. – Харьков : Тип. Зильберберг, 1901. – 39 с. – Отдельн. оттиски из Запис. Имп. Харьк. Унив. 1901 г.
431349
   Доклады пятой межвуз. конф. по физическому и математ. моделированию. Секция аналоговое моделирование в различ. областях техники. – М., 1968. – 148с.
431350
   Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1. – 1985. – 261 с.
431351
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1, №3. – 1985. – 179 с.
431352
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
2. – 1985. – 191 с.
431353
   Доклады Республиканской конференции по вопросам германской, романской и классической филологии = Germanu, romanu ir klasikines filologijos respublikines konferencijos Pranesimai : Посвящ. 50-летию Октября. – Вильнюс, 1968. – 239с. – Обкладинка та парал. тит. арк. литовською мовою
431354
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 1. – 1995
431355
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 2. – 1995
431356
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 3. – 1995
431357
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 4. – 1995
431358
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 5. – 1995
431359
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 6. – 1995
431360
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 1. – 1995
431361
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 2. – 1995
431362
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 3. – 1995
431363
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 4. – 1995
431364
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 5. – 1995
431365
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 6. – 1995
431366
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 1. – 1995
431367
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 2. – 1995
431368
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 3. – 1995
431369
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 4. – 1995
431370
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 5. – 1995
431371
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 6. – 1995
431372
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 1. – 1995
431373
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 2. – 1995
431374
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 3. – 1995
431375
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 4. – 1995
431376
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 5. – 1995
431377
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 6. – 1995
431378
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 1. – 1995
431379
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 2. – 1995
431380
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 3. – 1995
431381
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 4. – 1995
431382
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 5. – 1995
431383
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 6. – 1995
431384
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 1. – 1995
431385
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 2. – 1995
431386
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 3. – 1995
431387
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 4. – 1995
431388
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 5. – 1995
431389
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 6. – 1995
431390
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 2. – 1996
431391
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 3. – 1996
431392
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 4. – 1996
431393
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 5. – 1996
431394
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 6. – 1996
431395
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 1. – 1996
431396
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 1. – 1996
431397
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 2. – 1996
431398
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 3. – 1996
431399
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 4. – 1996
431400
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 5. – 1996
431401
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 6. – 1996
431402
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 1. – 1996
431403
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 2. – 1996
431404
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 3. – 1996
431405
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 4. – 1996
431406
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 5. – 1996
431407
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 6. – 1996
431408
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 1. – 1996
431409
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 2. – 1996
431410
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 3. – 1996
431411
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 4. – 1996
431412
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 5. – 1996
431413
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 6. – 1996
431414
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 1. – 1996
431415
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 2. – 1996
431416
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 3. – 1996
431417
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 4. – 1996
431418
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 5. – 1996
431419
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 6. – 1996
431420
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 1. – 1996
431421
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 2. – 1996
431422
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 3. – 1996
431423
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 4. – 1996
431424
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 5. – 1996
431425
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 6. – 1996
431426
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 2. – 1997
431427
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 3. – 1997
431428
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 4. – 1997
431429
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 5. – 1997
431430
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 6. – 1997
431431
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 1. – 1997
431432
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция общественных наук. – Таганрог, 1963. – 322с.
431433
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция педагогических наук. – Таганрог, 1963. – 166с.
431434
   Доклады советских почвоведов к седьмому нар. конгрессу в США. – Москва, 1960. – 488 с.
431435
   Доклады советских ученых к 16-му Междунар. конгрессу по садоводству (Брюссель, Бельгия). – Москва, 1962. – 404 с.
431436
   Доклады советских ученых на ХХХ сессии междунар. статистич. института. – М., 1957. – 48с.
431437
   Доклады советских ученых на ХХХІ сессии междунар. статистич. института. – М., 1958. – 116с.
431438
   Доклады советской делегации VII конференции Балтийской геодезической комиссии Ленинград - Москва1934 г.. – Вып. 7. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 60 с.
431439
   Доклады студенческой науч. конф. 1959 г.. – Пермь, 1960. – 46с.
431440
   Доклады студенческой научной конференции 1966 г.. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 102с.
431441
  Московский уезд. съезд земских учителей и учительниц Доклады Съезду учителей и учительниц Московского уезда в августе 1901 года / Доклад Я.Е. Жукова. – [Москва] : [Б. и.], 1901. – 187 с. – Без обл. и тит. л.
431442
  Брежнев Л.И. Доклады тов. Л.И.Брежнева и тов. А.Н.Косыгина / Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин. – М, 1966. – 352с.
431443
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
2. – 1984. – 486с.
431444
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
3. – 1984. – 486с.
431445
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
4. – 1984. – 486с.
431446
   Доклады Третьей Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Ленинград : ЦНИИатоминформ
Т. 1. – 1984. – 486с.
431447
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
431448
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
431449
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 3. – 1970. – 96 с.
431450
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 4. – 1970. – 88 с.
431451
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 52 с.
431452
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон, ноябрь, 1965 г. – Москва
Вып. 2. – 1969. – 60 с.
431453
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон. ноябрь. 1965 г. – Москва
Вып. 1. – 1969. – 56 с.
431454
   Доклады третьей Сибирской конференции по математике и механике 8-13 сент. 1964 г.. – Томск, 1964. – 407 с.
431455
  Нагорный А. Доклады ЦРУ о планах модернизации китайской экономики / А. Нагорный, А. Парканский // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 25. – С. 220-230
431456
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению моделирования в различных отраслях техники. Матем. моделирование полей. – сб. 1. – М., 1962. – 359с.
431457
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники. Применение методов математ. моделирования в инженерных исследованиях. – сб. 3. – М., 1962. – 348с.
431458
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники.Теория подобия и методы физического моделирования в применении к электротехнич. задачам. – сб. 4. – М., 1962. – 484с.
431459
   Доклады экономического семинара на тему "Повышение качества продукции - важнейшная народнохозяйственная задача". – Уфа, 1965. – 78с.
431460
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Аккурратов В. Аэронавигация в высоких широтах Арктики : Аэронавигация в высоких широтах Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 16 с.
431461
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Березкин В.А. О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопредельных морей : О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопридельных морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
431462
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Богоров В.Г. Роль биологических индикторов в познании биологического режима моря : Роль биологических индикаторов в познании гидрологического режима моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
431463
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Бруевич С.В. Некоторые задачи химической океанографии Арктики : Некоторые задачи химической океаногроафии Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 28 с.
431464
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Буйницкий В. Х. Основные итоги и перспективы научно-исслед. работ Арктического ин-та : Основные итоги и перспективы научно-исследовательских работ Арктического института. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
431465
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Вангенгейм Г.Я. О макрометеорологических исследованиях и долгосрочных прогнозах погоды : О микрометеорологических исследованиях в долгосрочных прогнозах погоды в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 13 с.
431466
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Визе В.Ю. Колебание солнечной деятельности и ледовитость арктических морей : Колебание солекчной деятельности в ледовитость Арктических морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
431467
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гирс А.А. Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратос : Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратосферы с адвекцией в свободной атмосфере. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 22 с.
431468
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гневышев М.Н. Физика ионосферы высоких широт : Физика ионосферы высоких широт. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 10 с.
431469
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гомоюнов К.А. О приведении гидрологических величин (на примере Карского моря) : О приведении гидрологических величин ( на примере Карского моря). – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
431470
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Жонголович И.Д. Гравиметрия и Арктика : Гравиметрия и Арктика. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
431471
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Исаченко Б.Л. Об очередных задачах микробиологического изучения воды и грунтов морей. – Москва-Л., 1945. – 13с.
431472
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Кленова М.В. Процессы осадкообразования в полярных морях : Процессы осадкообразования в полярных морях. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 14 с.
431473
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Коптева А.В. Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны : Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
431474
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Лобза П.Г. Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока : Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока. – Москва, Лен инград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 17 с.
431475
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Марков Ф.Г. Таймырский каменноугольный бассейн : Таймырский каменноугольный бассейн. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
431476
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – Москва, Ленинград : Главсевморпути
Ледовитость Восточносибирского моря в связи с условиями дрейфа льдов в высоких широтах/Д.В. Карелин. – 1945. – 14 с.
431477
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Моря Советской Арктики в четвертичный период/В.И. Сакс. – 1945. – 11с.
431478
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Проблемы топлива в советской Арктике/А.Е. Пробст. – 1945. – 18с.
431479
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Окладников А.П. Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра : Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 9 с.
431480
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Славин С.В. Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР : Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
431481
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Спижарский Т.Н. Схема тектоники советского сектора Арктики : Схема тектоники советского сектора Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 20 с.
431482
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Струмилин С. Факторы времени в проектировках капитальных вложений : Фактор времени в проектировках капитальных вложений. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 24 с.
431483
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Терлецкий П.Е. Проблема заселения Крайнего Севера СССР : Проблемы заселения крайнего севера СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 11 с.
431484
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Тимофеев В.Т. Опыт приближенного определения теплового баланса Баренцова моря : Опыт приближенного определения теплового баланса Каренцова моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 21 с.
431485
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Федченко К.К. Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике : Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 8 с.
431486
   Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль : Типолитография Губернской Земской Управы, 1913
431487
   Доклады, посвященные столетию со дня рождения И.В. Мичурина. – Саратов : Коммунист, 1957. – 168 с.
431488
   Доклады, представленные на первый Всероссийский Съезд деятелей по прикладной энтомологии в г.Киеве в 1913 году. – Киев, 1913. – 66 с.
431489
   Доклады, представляемые Гидрографическим Управлением СССР на 1-й Географический съезд созываемый Госпланом в Москве в мае 1925 г.. – Ленинград, 1925. – 51 с.
431490
   Доклады, прочитанные на ХІ Всесоюзной студенческой археологической конференции 1965 г. в Ереване. – Ереван, 1968. – 72с.
431491
   Доклады. Науч. конф. 6-13 дек. 1945 г.. – Москва
Выпуск 4. – 1946. – 256с.
431492
  Салтыков Н.Д. Докладываю в Генеральный штаб / Н.Д. Салтыков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
431493
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция в области теплоэнергетики.. – М., 1968. – 146с.
431494
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование и теория подобия при решении гидравлических и гидроэнергетических задач.. – М., 1968. – 134с.
431495
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении задач радиотехники и электроники. – М., 1968. – 164с.
431496
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении электроэнергетических и электромеханич. задач. Подсекция электромеханич.. – М., 1968. – 229с.
431497
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция общие вопросы метода моделирования. – М., 1968. – 266с.
431498
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение методов программного моделирования при проектировании сложных систем переработки информции и ЦВМ. – М., 1968. – 220с.
431499
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение цифрового моделирования. – М., 1968. – 168с.
431500
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применения методов теории подобия при решении технико-эконом. задач. – М., 1968. – 118с.
431501
  Бугаенко В.П. Доклинические формы алкоголизма / В.П. Бугаенко, А.Т. Филатов. – Киев, 1989. – 78,2с.
431502
  Бекмухамедова В. Доклінічне дослідження гострої токсичності препарату "кокарніт" на щурах / В. Бекмухамедова, О. Вороніна, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Старіння населення планети, висока ступінь урбанізації, погіршення екологічного становища сприяють збільшенню кількості людей з захворюваннями багатьох систем організма. Кокарніт - препарат, який покращує метаболізм та енергозабезпечення тканин, це ...
431503
  Горелов Олег Доколе будем препираться? К вопросу о российско-польских отношениях // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 69-84. – ISSN 0130-9625
431504
  Киселев Г.С. Доколониальная Африка / Г.С. Киселев. – Москва, 1985. – 150с.
431505
  Лебедев Н.Л. Доколумбова Мексика в русской печати XIX в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 73-81. – ISSN 044-748Х
431506
  Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность / В.И. Гуляев. – Москва : Международные отношения, 1991. – 191с. – (К 500-летию открытия Америки)
431507
  Хелимский Е.И. Доколхозное крестьянство Киргизии / Е.И. Хелимский. – Фрунзе, 1991. – 218с.
431508
  Зозуля О.І. Доконституційний період інституалізації апарату Президента Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 89-96. – (Право. Економіка. Управління)
431509
  Чухно А.А. Докорінна зміна характеру праці та її стимулів // Вчення про матеріальн. та моральн. стимули та його здійснення на сучасному етапі, 1969
431510
  Мельник Р. Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні / Р. Мельник, О. Шаблій, Б. Шлоер // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1026-9932
431511
  Волошин О.А. Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 16-17
431512
  Вольвач П. Докорінне оновлення кадрів як запорука відродження Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 6


  Ще до передачі Кримської області Україні партійне керівництво та урядовці республіки добре вивчили стан кримської економіки.
431513
  Стефанов Христо Докосвания до необхватното / Стефанов Христо. – София, 1989. – 183 с.
431514
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.4 : Грецький спадок і сучасність. – 2003
431515
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.5 : Логос і праксис сміху. – 2004
431516
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – 2012. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431517
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – 2012. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431518
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : Акваторія. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431519
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (25) : Сміх у світі смислу. – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431520
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431521
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (27) : Пам"ять та ідентичність. – 2017. – 325, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431522
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – 2017. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431523
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – 2018. – 227, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431524
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431525
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гуманітарна традиція ; редкол.: М. Вак, Д. Йонкус, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (31) : Сміх та сміхова культура. – 2019. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
431526
  Франскевич Д. Доксорубіцин - модулятор продукування активних форм кисню та рівня цитозольного Сa2+ у нормальних і лейкемічних клітинах / Д. Франскевич, Д. Гребіник, О. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  З використанням специфічних флуоресцентних зондів оцінено продукування активних форм кисню та концентрацію цитозольного кальцію у клітинах. Виявлено позаядерні ефекти ДНК-ушкоджуючого протипухлинного препарату доксорубіцину - тривале посилення ...
431527
  Гребенка Е.П. Доктор : роман / Е.П. Гребенка. – 2-е изд. – [Москва] : Изд. кни гопрод. М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1900. – 216 с.
431528
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1978. – 104с.
431529
  Д"Агата Доктор / Д"Агата. – М., 1980. – 255с.
431530
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1984. – 96с.
431531
  Брати Балаганови Доктор : проза: історія хвороби // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-22. – ISSN 0130-321Х
431532
  Флеминг Я. Доктор "NO" / Я. Флеминг. – Москва, 1990. – 171с.
431533
  Шубин Б.М. Доктор А.П. Чехов / Б.М. Шубин. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 176с.
431534
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – М., 1977. – 128с.
431535
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 143с.
431536
  Болтівець С. Доктор Аарон Бек: Україна - це країна кохання моїх батьків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 83-89 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-2131
431537
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1985. – 103с.
431538
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1989. – 110с.
431539
  Фатеев Г.С. Доктор Алексеев / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1986. – 254с.
431540
  Руфини Доктор Антонио / Руфини. – 86с.
431541
  Баскакова Т. Доктор Бенн - птолемеец и мыслепроходец : Рецензия на русское издание прозы Бенна // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-151. – ISSN 0130-6545


  Готфрид Бенн (1886-1956) - немец. эссеист, новеллист, поэт-экспрессионист. Будучи доктором медицины, он сначала был сторонником, а затем критиком Национал-социалистической революции. Бенн оказал большое влияние на немецкую литературу до- и ...
431542
  Чжоу Эр-фу Доктор Бетьюн / Чжоу Эр-фу. – М., 1960. – 110с.
431543
  Парфенова А.В. Доктор богослов"я професор Харківського університету Митрофорний протоієрей Тимофій Іванович Буткевич : До 50-річчя з Дня народження та 200-річчя заснування Харківського університету // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 126-127


  Українська історіографія поповнюється статтею, у якій висвітлюється історія в особах, вихованців та працівників Харківського національного університету імені В.Р. Каразіна
431544
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : монография / Ю.Г. Виленский. – Киев : Здоровья, 1991. – 254, [2] с.
431545
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : к 120 летию со дня рождения / Ю. Виленский. – Киев : Авіцена, 2011. – 361, [7] с. – К 170-летию Нац. мед. ун-та им. А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - Парал. тит. л. портр. – Библиогр.: с. 360-362. – ISBN 978-966-2144-33-8
431546
  Рассаднев С.А. Доктор В.И.Смидович. / С.А. Рассаднев. – Тула, 1988. – 104с.
431547
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1947. – 136с.
431548
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1957. – 318с.
431549
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1971. – 400с.
431550
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1966. – 415с.
431551
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1967. – 112с.
431552
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 400с.
431553
   Доктор Гааз: рус. врач, первооткрыватель Кавказских Мин. вод. – Ставрополь, 1989. – 347с.
431554
  Стецюк О. Доктор географії Петро Оришкевич (1909–1982): життєвий шлях та наукова спадщина // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 283-292. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
431555
  Седерберг Я. Доктор Глас. Серьезная игра : пер. со шв. / Яльмар Седерберг. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
431556
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – М., 1957. – 176с.
431557
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 260с.
431558
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Москва, 1970. – 159с.
431559
  Клековкін О.Ю. Доктор Дапертутто та інші // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 220-224. – ISBN 978-966-136-114-9
431560
  Нагорная Н.В. Доктор Даун / Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, Н.А. Усенко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – С. 159-162. – ISSN 2224-0551
431561
  Зубек Л. Доктор Есениус / Л. Зубек. – М, 1961. – 398с.
431562
  Конашевич С. Доктор Єлисей Волянський - голова української громади Керчі (1917 - 1918 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 5 июня (№ 11)
431563
  Павлов А.Е. Доктор Жестков. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1966. – 211с.
431564
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд. – М., 1990. – 428с.
431565
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго / Б.Л. Пастернак. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624с. – (Русская классика. 20 век). – ISBN 5-04-004105-5
431566
  Пастернак Б. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 544с. – (Русский сериал). – ISBN 5-224-05473-7
431567
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [ роман ] / Борис Леонидович Пастернак. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2008. – 544 с. – (Книга на все времена. Золотая классика). – ISBN 978-5-17-049227-5
431568
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [роман] / Борис Пастернак. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 539, [5] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-063290-9
431569
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 622, [2] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-40643-2
431570
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2014. – 699, [4] с. – Печ. по изд.: Собрание сочинений: в 2 т. / Пастернак Б. СПб., 2010. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01724-5
431571
  Пастернак Борис Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма / Пастернак Борис. – Москва : Гудьял-Пресс, 1998. – 744с. – ISBN 5-8026-0005-5
431572
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Повести / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 765, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-54382-3
431573
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 1. – 1988. – 222с.
431574
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 2. – 1988. – 256с.
431575
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – М. : Советский писатель, 1989. – 734с.
431576
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – М. : Книжная палата, 1989. – 431с.
431577
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Барнаул, 1990. – 456с.
431578
  Мишкевич Г.И. Доктор занимательных наук: Жизнь и творчество Я.И.Перельмана. / Г.И. Мишкевич. – М., 1986. – 190с.
431579
  Гомыранов Илья Доктор зло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 98-103 : фото
431580
  Мадер Ю. Доктор Зорге радирує з Токіо / Ю. Мадер. – Київ, 1968. – 223 с.
431581
  Пруссаков А. Доктор Зубровин и компания : Комедия в шести картинах. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1909. – 131 с.
431582
  Франкл В. Доктор и душа = V.Frankl The Doktor and the Soul / В. Франкл; Пер. с англ. А.А.Бореев. – Санкт-Петербург : Ювента, 1997. – 288с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-87399-017-4
431583
  Панкратов А.И. Доктор из Знаменского предместья. / А.И. Панкратов, Г.И. Панкратов. – Иркутск, 1974. – 83с.
431584
  Нувахов Б.Ш. Доктор Илизаров / Б.Ш. Нувахов. – М, 1988. – 156с.
431585
  Попов И. Доктор Ионов : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 63-67. – ISSN 0321-1878
431586
  Різник Л. Доктор і професор, або На шляху поступу : проза: роман-есей / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 31-79. – ISSN 0868-4790


  Молода муза. Михайло Сергійович Грушевський.
431587
  Кришан Н. Доктор Комес / Н. Кришан. – Бухарест, 1967. – 40 с.
431588
  Гордеева В.И. Доктор Красов / В.И. Гордеева. – Москва, 1969. – 87с.
431589
  Герцен А.И. Доктор Крупов / А.И. Герцен. – Сталинград, 1937. – 56с.
431590
  Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський - речник Української Держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 9


  "Він був членом уряду ЗУНР і саме йому випала честь зачитати Акт злуки між ЗУНР і УНР біля пам"ятника Богдану Хмельницькому в Києві."
431591
  Лавров В.В. Доктор медицины Университета Св. Владимира в Киеве Гельвиг Р.И. - первый ректор Таврического университета (этапы жизненного пути) // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 66-67
431592
  Новицкий С.А. Доктор медицины, Владимир Степанович Александров / С.А. Новицкий. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1894. – 19, 48, 48, 32 с.
431593
  Ржига Б. Доктор Мелюзін. / Б. Ржига. – Київ, 1976. – 192с.
431594
  Несіна О. Доктор Михайло Михайлович Несін // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 18-19
431595
  Габор А. Доктор Никто / А. Габор. – Москва, 1978. – 308с.
431596
  Габор А. Доктор Никто // Пять форинтов / Толнаи Л. – Москва : Правда, 1984
431597
  Боголепова Л.С. Доктор Обух / Л.С. Боголепова, Смирнова-Ракитина. – М., 1960. – 22с.
431598
  Верн Ж. Доктор Окс / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1944. – 56с.
431599
  Василашко Василь Доктор Ониськів і його Хутір Мазепа в Канаді // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
431600
  Кислиця Д. Доктор П.Ф. Чепик // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 32-33
431601
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Киев ; Харьков. – 334 с.
431602
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Новосибирск, 1955. – 319 с.
431603
   Доктор Паук = Шелковые нити паутины кругопряда можно использовать для ремонта поврежденных нервных волокон : GEOскоп. Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
431604
   Доктор педагогических наук заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Николаевич Волков : к 75-летию со дня рождения. – Москва : Советский художник, 1972. – 11 с.
431605
  Земная Т. Доктор Перерва : проза: рассказ-быль // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
431606
  Суржик Л. Доктор Плагіат. Академічна експертиза докторської дисертації дружини віце-прем"єра показала: плагіат і безліч помилок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  "Редакція DT.UA отримала у своє розпорядження дуже цікавий і серйозний документ — "Експертний висновок щодо мовностилістичної коректності і оригінальності тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук К.М.Кириленко ...
431607
  Джорджеску П. Доктор Поэнару / П. Джорджеску. – М., 1979. – 207с.
431608
  Тимощук Л. Доктор права з Палермо в Острозькій Академії // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 20
431609
  Чисніков В. Доктор права Степан Гик - автор першого україномовного підручника "Криміналістика" (до 150-річчя з дня народження) / В. Чисніков, П. Біленчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
431610
  Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 64-71. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168


  В історії становлення та розвитку юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, якому цього року виповнилося 232 роки від дня утворення, є ще чимало маловідомих подій, особистостей, зокрема професорів і доцентів, які ...
431611
  Домонтович В. Доктор Серафікус / В. Домонтович ; [ред. вид. і авт. комент.: Ю. Корибут ; обкл.: Я. Гніздовський]. – Мюнхен : Українська трибуна, 1947. – 174, [1] с. – Резюме англ.
431612
  Домонтович В. Доктор Серафікус : роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 0130-321Х


  Доктор Серафікус - роман Віктора Петрова-Домонтовича, написаний у 1929 році й опублікований вперше у 1947 році в Німеччині. Роман був створений безпосередньо перед зникненням автора з літературного обрію.
431613
  Домонтович Віктор Доктор Серафікус. Без грунту : Романи / В. Домонтович. – Київ : Критика, 1999. – 380с. – (Бібліотека 21 століття). – ISBN 966-7679-06-3
431614
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Л, 1946. – 400с.
431615
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Ленинград, 1960. – 302 с.
431616
  Нахлік Є. Доктор теології Микола Конрад vs доктора філософії Івана Франка // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 150-194. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
431617
  Сохин Влад Доктор транс // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 66-72 : фото
431618
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом : роман / Томас Манн ; пер. с нем. С. Апта и Наталии Ман. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1959. – 615 с.
431619
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман : роман / Т. Манн. – Москва : Художественная литература, 1975. – 607с.
431620
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман / Т. Манн. – Ташкент, 1986. – 559с.
431621
  Манн Т. Доктор Фаустус : життя нім. комп. Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля / Томас Манн ; пер. з нім. Євгена Поповича ; [передм. та прим. Д.С. Наливайка] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 573, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / редкол.:... Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5011-3
431622
  Манн Т. Доктор Фаустус : роман / Томас Манн ; [пер. с нем. : Н. Ман, С. Апта]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 570, [6] с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-046251-3
431623
  Манн Т. Доктор Фаустус: Життя німецького композитора Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля. Роман : Роман / Т. Манн. – Київ : Дніпро, 1990. – 572с. – ISBN 5-308-00718-7
431624
   Доктор филологических наук Валдис Янович Бисениек : Биобиблиогр. указ. – Рига, 1989. – 29с.
431625
  Вельский К.С. Доктор финансового права, ученый-административист и сенатор Российской империи (К 150-летию со дня рождения Э.Н. Берендтса) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
431626
  Шулікін Д. Доктор філософії: виклики і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 4, 61. – ISSN 2219-5793


  Як виміряти якість підготовки в аспірантурі, яким буде формат спецрад, який взаємозв"язок між атестацією ЗВО і наукових установ та акредитацією освітньо-наукових програм? Про це йшлося під час вебінару "Доктори філософії як освітньо-науковий рівень: ...
431627
  Железняк Александр Доктор Флип спасает львов : голоса // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-42 : Фото
431628
  Карлейль Т. Доктор Франсиа : статья Карлейля // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [51] с. – (Библиотека для чтения)
431629
  Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина: его переводы, печатные издания и язык : исследование П.В. Владимирова. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – XXVI, 351, [12] с., [12] л. ил. – Библиогр.: "Обзор литературы предмета" (с. I-XXVI)
431630
  Козлов-Куманский Доктор Хвощев / Козлов-Куманский. – М, 1975. – 216с.
431631
   Доктор химических наук Раймонд Эдуардович Валтер. – Рига, 1988. – 73с.
431632
  Хемллер Ф. Доктор Ц / Ф. Хемллер. – Ленинград, 1927. – 197 с.
431633
  Кулик Н. Доктор чистої математики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  175 років із дня народження і 98 - з дня смерті Василя Єрмакова - видатного математика і педагога, професора Університету святого Володимира та Політехнічного інституту, засновника Київського математичного товариства і відкривача нової ознаки збіжності ...
431634
   Доктор Штокман (По Ибсену). – [Санкт-Петербург] : Изд. М.Н. Слепцовой ; Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1901. – 122, [1] с. : портр. – (Книжка за книжкой ; Сер. 1, кн. 105)
431635
  Померанцев В.М. Доктор Эшке / В.М. Померанцев. – Москва, 1980. – 271 c.
431636
  Жуков Борис Доктор, скажите правду... : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 154-160 : Фото
431637
  Брусянин В.В. Доктора и пациенты : типы врачей в художественной литературе : Литературно-общественные параллели / В.В. Брусянин. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. д-ра Б.А. Бакса, 1914. – IV, 275 с.
431638
  Баренбойм Е.Л. Доктора флота : роман / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1985. – 574 с. : ил., 1 л. портр.
431639
   Докторанти й аспіранти про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 144-173


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Вітають ювіляра: Л. Циганенко, І.В. ...
431640
  Шестак В.П. Докторантура // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-52. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены вопросы текущей работы и перспективы развития докторантур федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных ...
431641
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; арбітражний процес" (12.00.04) за станом на 1 липня 2001р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2001. – 70с. – ISBN 966-7695-50-6
431642
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; господарське процесуальне право" (12.00.04) за станом на 1 липня 2002 р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2002. – 76с. – ISBN 966-7695-95-6
431643
   Доктори наук України у 2008 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 59. – ISSN 1810-3944
431644
  Скопенко В.В. Доктором наук нині бути модно. Аж яким? : Уривки з інтерв"ю голови ВАКу В.Скопенка // Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-44
431645
  Скопенко В. Доктором наук нынче быть модно. Но каким? // Человек и закон, 2000. – №12


  Интервью с председателем ВАК Украины, ректором Киевского университета В.В. Скопенко
431646
   Докторская диссертация по педагогическим наукам. Библ. указатель. – М., 1961. – 180с.
431647
  Шубик Юрий Докторская колбаса : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 77-104. – ISSN 0321-1878
431648
  Полковникова Т.Н. Докторские диссертации по политическим наукам, утвержденные ВАК в 2007 г. / подгот.: А.Л. Демчук, Т.Н. Полковникова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 187-189. – ISSN 0321-2017
431649
   Докторские диссертации по социологии - 2001 г. // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.138-141. – ISSN 0132-1625
431650
  Прошанов С.Л. Докторские диссертации по социологии (1990-2010) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 30-39. – ISSN 0132-1625
431651
  Бродская Д.Ф. Докторские и кандидатские дисертации защищенные в Институте востоковедения Академии Наук СССР с 1950 по 1970 гг / Д.Ф. Бродская. – М, 1972. – 244с.
431652
  Гаспарян Л.А. Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Ереванском государственном университете с 1938 по 1969 гг. / Л.А. Гаспарян. – Ереван, 1972. – 268с.
431653
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библ. указатель. – вып. 2. – М., 1957. – 219с.
431654
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г.. Библ. указатель. – М., 1956. – 256с.
431655
  Михнюк В.Н. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР. 1944-1982 гг. : Библиогр. указ. / В.Н. Михнюк. – Минск, 1982. – 108с.
431656
  Сборщикян М.А. Докторские и кандидатские диссертации, / М.А. Сборщикян, Т.А. Касабян. – Ереван
вып. 2. – 1978. – 150с.
431657
   Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библиогр. указатель.. – вып. 3. – М., 1960. – 203с.
431658
  Попов О. Докторские программы для европейского общества знания (реферат доклада Ассоциации европейских университетов) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 4. – ISSN 0321-0383
431659
  Попов О. Докторские программы для европейсого общества знания: реферат доклада АЕУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
431660
   Докторский диспут профессора Ф.А. Терновского / [С.]. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1877. – 587-600 с. – Из журн. "Тр. Киев. духов. акад.". 1877 г.. - В конце текста: С.. - Без тит. л. и обл.
431661
  Сурмін Ю. Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми / Ю. Сурмін, І. Шпильовий // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 287-304
431662
  Логвиненко Т. Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано досвід реалізації докторських програм для фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: Норвегії, Швеції. Розглянуто структуру, зміст цих програм у різних університетах в умовах модернізації систем вищої освіти країн ...
431663
   Докторську дисертацію наша викладачка захистила у Франції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Університеті імені Поля Валері - Монпельє III (Франція) відбувся публічний захист докторської дисертації асистентки кафедри французької філології університету Тетяни Угрин на тему "Соціальні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у ...
431664
  Сидельников О.В. Доктортолик / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1975. – 422с.
431665
   Доктору економічних наук, професору Кравціву Василю Степановичу - 60 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 105-108 : фото. – ISSN 1562-0905
431666
   Доктору медичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти україни, завідувачу кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету Андрію Головацькому – 80 / О. Вайнагій, М. Кочмар, Т. Росола, О. Гецко, А. Гербут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 178-182. – (Серія " Медицина" ; вип. 1 (55)). – ISSN 2415-8127
431667
  Нагачевський А. Доктору Романові Кирчіву: спогади та вшанування з діаспори // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 23-28. – ISSN 1028-5091
431668
   Доктору юридичних наук, професору, члену корреспонденту Академії правових наук України А.С. Довгерту - 60 років // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 178-180. – ISSN 0132-1331
431669
  Таш"ян Р. Доктрина "culpa in contrahendo" в ученні про недійсність правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 36-40. – ISSN 2663-5313
431670
  Иванов К.В. Доктрина "богатых и бедных стран". / К.В. Иванов. – М., 1972. – 63с.
431671
  Добідовська Я. Доктрина "Відкритого неба" в практиці повітряних сполучень ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
431672
  Волошин Ю.О. Доктрина "глобального конституціоналізму" в механізмі забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-мстодологічний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
431673
  Филатов Г.А. Доктрина "испанидад" и ее роль в отношениях франкистской Испании со странами Латинской Америки в 1940-х годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 63-71. – ISSN 0130-3864


  Об общности иберо-американских стран, неразделимости судеб Испании и стран Латинской Америки, ставшей основой концепции "испанидад", активно используемой во франкистской Испании в 1940-х годах.
431674
  Дорошенко Сергій Доктрина "історичних прав" у структурі французького консерватизму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 33-38. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
431675
  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 65-68.
431676
  Ашин Г.К. Доктрина "Массового общества" / Г.К. Ашин. – Москва : Политиздат, 1971. – 192 с.
431677
  Марушкин Б.И. Доктрина "морального лидерства" и реальности времени. / Б.И. Марушкин. – М, 1978. – 63с.
431678
  Стрельников К.А. Доктрина "Москва-третий Рим": предпосылки, идеи и государственно-правовые перспективы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
431679
  Модржинская Е.Д. Доктрина "наведения мостов" / Е.Д. Модржинская. – Москва, 1969. – 64 с.
431680
  Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной сратегии США / В.Ф. Петровский. – Москва, 1980. – 335с.
431681
  Перфилов В.В. Доктрина "ограниченной войны" во внешней политике США : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.574 / Перфилов В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
431682
  Чернявский С.В. Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Чернявский С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
431683
  Чернявский Сергей Викторович Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Чернявский Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 207л.
431684
  Селіванов А. Доктрина "Охорони Конституції України" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 87-91. – ISBN 978-966-349-240-7
431685
  Селіванов А. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82
431686
  Задорожний А.В. Доктрина "правового реализма" и формирование международно-правовой теории в скандинавских странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
431687
  Бірюков О.М. Доктрина "свіжий старт" у законодавстві країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-156. – ISSN 1026-9932
431688
  Акоян С М. Доктрина "сдерживания" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Акоян М.С. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1972. – 38 с.
431689
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
431690
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США (на примере анализа взглядов одного из ее авторов Д. Кеннади) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 198л.
431691
  Попов В. Доктрина "християнського світогляду" в сучасному неокальвінізмі // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 59-67. – ISSN 2410-2601
431692
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" -- идеологическое оружие американских монополий : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богомолова Н. Н. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – Москва, 1968. – 15 с.
431693
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" / Н.Н. Богомолова. – М, 1970. – 175с.
431694
  Шніцер І. Доктрина "чехословакізму" та її вплив на чесько-словацькі відносини в 1918 - 1920 рр. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2530-21-6
431695
  Костюченко Я. Доктрина acquis у праві Європейського Союзу та її відображення в правовій системі України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
431696
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний вимір // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 26-38. – ISSN 2707-6849
431697
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний виміри // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 36-47
431698
  Виговський О. Доктрина ultra vires та її еволюція в англійській законодавчій та судовій практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
431699
  Ожеван М.А. Доктрина Барака Обами: нова "стратегія національної безпеки" США / М.А. Ожеван, Д.В. Дубов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.16-20. – Бібліогр. в кінці ст.
431700
  Багрій О.І. Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 117-125
431701
  Довгань Г. Доктрина верховенства права Європейського Союзу: національний аспект (позиція конституційних судів окремих держав – членів ЄС) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 98-107. – ISSN 1026-9932
431702
  Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення
431703
  Бобровник С.В. Доктрина верховенства права як важливий засіб захисту прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 414-415
431704
  Сірий Є.В. Доктрина взаємовідносин бізнесу та суспільства: пошуки ідентичності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 1 (18). – С. 41-52. – ISSN 1681-116Х
431705
  Щербина В. Доктрина виробничої солідарності - основа ідеології сучасного трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
431706
  Щербина В.І. Доктрина виробничої солідарності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
431707
  Копан О.В. Доктрина внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 8. – С.19-32. – Бібліогр.: 48 н.
431708
  Перемот С. Доктрина впливу в конкурентному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 171-183. – ISSN 1026-9932
431709
  Перемот С.В. Доктрина впливу та екстратериторіальне застосування конкурентного права: становлення, розвиток та проблеми методології // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 554-565. – ISSN 1563-3349
431710
  Васильев А.А. Доктрина глоссаторов как источник права в средневековой Европе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются вопросы преподавания римского права в Средние века в Европе. Предлагается оп-ределение глоссаторов. Определяется порядок создания и функционирования первых университетов. Освещаются взгляды глоссаторов, касающиеся соотношения ...
431711
  Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
431712
  Хужокова И.М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И.М. Хужокова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-91768-189-4
431713
  Ханова Р. Доктрина доказування у судових провадженнях із вирішення податкових спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 142-152. – ISSN 1026-9932
431714
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 220-235. – ISSN 2310-6158


  У статті розкривається зміст доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Л. Юзькова (КУ), першого Голови Конституційного Суду України, а також роль цієї ...
431715
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 115-129. – ISSN 2310-6158


  "У статті автор продовжує дослідження доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Юзькова Л.".
431716
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 390 арк. – Додатки: арк. 385-390. – Бібліогр.: арк. 340-384
431717
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
431718
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 418 арк. – Бібліогр.: арк. 376-418
431719
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
431720
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 416 арк. – Додатки: арк. 411-416. – Бібліогр.: арк. 369-410
431721
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
431722
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 423 арк. – Додатки: арк. 418-423. – Бібліогр.: арк. 372-417
431723
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 29 назв
431724
  Куликов В.Г. Доктрина защиты мира и социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1988. – 96с.
431725
  Демин Г.И. Доктрина защиты социализма и мира / Г.И. Демин, Е.В. Жуков. – М, 1988. – 63с.
431726
  Кірик А. Доктрина зняття корпоративної вуалі в праві Англії та Уельсу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 306-308
431727
  Шамшур О.В. Доктрина и практика национальных отношений в США : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Шамшур О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
431728
  Шамшур Олег Владиславович Доктрина и практика национальных отношений в США (60-70-е гг. ХХ в.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Шамшур Олег Владиславович; Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
431729
  Радивилов Д.А. Доктрина ибадитов: об истислахе при избрании имама // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 118-130. – ISSN 1682-671Х


  Ибадиты (абадиты) - течение ислама, отличающееся, как от суннизма, так и от шиизма. Ибадизм часто характеризуют как умеренную фракцию в движении хариджитов. Ибадиты возникли в VII в. в Ираке; получили название по имени Абдаллаха ибн Ибада, ...
431730
  Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму:"на грунті історичного прецеденту" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-13. – ISSN 0132-1331
431731
  Баглікова М.С. Доктрина інформаційної війни в США: питання теорії та практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 323-333
431732
  Федоров С.С. Доктрина камакалы в каула-тантрах школы шривидья // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-11
431733
  Селіванов А. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 33-36
431734
  Скворцов В.Н. Доктрина конвергенции и ее пропаганда / В.Н. Скворцов. – Москва, 1974. – 64с.
431735
  Єзеров А. Доктрина конституційності нормативних актів (рецензія на монографію Сергія Різника "Конституційність нормативних актів. Cутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 189-196. – ISSN 1026-9932
431736
  Врублевський В Доктрина Кравчука : Начерк програми інтелектуалізації і формування модерної української нації / В Врублевський, О. Мороз, Ю. Саєнко; Укр.товариство "Інтелект нації". Ін-тут соціології НАН України. – Київ : Інтелект, 2001. – 84с. – ISBN 966-646-027-0
431737
  Панов М. Доктрина кримінального права України: значення для науки і практики кримінального законотворення та правозастосування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
431738
  Їжак О. Доктрина Макрона. Франція з допомогою Росії намагається збалансувати американо-китайську біполярність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 3


  "Наприкінці серпня на щорічній зустрічі з послами президент Франції Еммануель Макрон виголосив промову, що виходила за рамки формальності. Її можна зарахувати до прикладів стратегічного бачення, яке час від часу демонструють провідні світові ...
431739
  Сенюта І. Доктрина медичного права України: правова суть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
431740
  Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.16-20. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
431741
  Довгерт А. Доктрина міжнародного приватного права в Україні на зламі століть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 13-40. – ISSN 1026-9932
431742
  Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро / Н.Н. Болховитинов. – Москва, 1959. – 336с.
431743
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 199-220
431744
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
431745
  Лукач І. Доктрина Монро і Венесуельська криза 1895 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 30-31
431746
  Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 143-154. – ISSN 1026-9932
431747
   Доктрина национального единства Казахстана = Казакстаннык ел бірлігі доктринасы : [научно-практ. комментарий] / [Ассамблея народа Казахстана ; сост. : Н.П. Калашникова, Ж.У. Байбосынов ; под. общ. ред. Тугжанова Е.Л.]. – Астана : ТОО "Дэме", 2011. – 58, [2] с. : табл. – Текст книги на казахском и русском языках. – ISBN 9965-23-271-7
431748
  Газетдинов Н.И. Доктрина о принципах уголовного судопроизводства в Великобритании // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 1991-3222
431749
  Шутак І.Д. Доктрина обмеження законодавчої, виконавчої та судової гілки влади в парадигмі підготовки, прийняття та тлумачення законодавчих актів України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 5-14. – ISSN 2523-4889
431750
  Сафрастян Р.А. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи (50-70 гг. ХІХ в.) / Р.А. Сафрастян. – Ереван, 1985. – 147с.
431751
  Кучерявенко М. Доктрина податкового права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 1026-9932
431752
  Лукашев О. Доктрина податкового права і нормотворчість у сфері оподаткування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 1026-9932
431753
  Нижник Н.Р. Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права / Н.Р. Нижник, М.В. Кармаліта // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 52-56. – ISSN 2524-017X
431754
  Галів М.Д. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 23-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Аналізуються найважливіші ідеї вченого з філософії позитивізму в працях про освіту, освітні інституції і культурно-освітніх діячів.
431755
  Христова Г. Доктрина позитивних зобов"язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 100-118. – ISSN 1026-9932
431756
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Сокоринський Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 479 арк. – Додатки: арк. 474-479. – Бібліогр.: арк. 436-473
431757
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сокоринський Юрій Володимирович М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
431758
  Полянский Є.Ю. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
431759
  Вдовичин І. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 386-395
431760
  Козюбра М. Доктрина природного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-42. – ISSN 1026-9932
431761
  Пуделька Й. Доктрина розсуду в податковому праві Німеччини та України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 93-104. – ISSN 1026-9932
431762
  Макаренко Є.А. Доктрина світового лідерства США (2012 - 2016) // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 184-210. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
431763
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
431764
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 409 арк. – Додатки: арк. 406-409. – Бібліогр.: арк. 366-405
431765
  Бондарь А.А. Доктрина справедливого общества / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 506, [1] с., [1] вклеен. лист : ил. + 1 вклеен. лист. – (Эпоха Переосмысления). – ISBN 978-966-139-080-4
431766
  Батанов О.В. Доктрина сучасного унітаризму: проблеми формування та реалізації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 33-42. – ISSN 2524-017X
431767
  Позняк Д.Ю. Доктрина сучасної криміналістики / Д.Ю. Позняк, Г.С. Семаков // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 119-122
431768
  Тертишник В.М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи України // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 147-160. – ISSN 2518-7546
431769
  Сірук М. Доктрина Трампа і Україна / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 36). – С. 3
431770
  Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625


  В кінці 2007 р. в Сінгапурі відбулася 13-а щорічна зустріч глав держав країн-членів АСЕАН
431771
  Слюсаренко Ю.А. Доктрина Трумена / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115-116. – ISBN 966-642-073-2
431772
  Аністратенко Т. Доктрина Трумена 1947 року і принципи зовнішньої політики США: погляд радянської та сучасної російської історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-12. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні висвітлюється погляд радянської та сучасної російської історіографії на зовнішньополітичну доктрину Трумена 1947 року. Стаття містить спогади дипломата В. Тарасенка про політичний портрет Гаррі Трумена. В исследовании описывается взгляд ...
431773
  Рижков М.М. Доктрина Трумена і стратегія стримування: актуалізація наукового забезпечення стратегічного планування // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 32-70. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
431774
  Джунь В. Доктрина установчої влади народу: історичний поступ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – C. 133-144. – ISSN 1026-9932
431775
  Бредіхин А. Доктрина Х.Д. Перона та її вплив на розвиток Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 85-88. – ISSN 1728-9343


  Перон (Perуn) Хуан Домінго президент Аргентини в 1946-55 (в 1949-55 фактич. диктатор), генерал. У 1955-73 в еміграції.
431776
  Мельник Я. Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новілізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 243-244
431777
  Кунина А.Е. Доктрина Эйзенхауэра / А.Е. Кунина. – М, 1957. – 80с.
431778
  Вовк В. Доктрина... нападу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8


  Ми є свідками того, як Росія намагається істотно змінити баланс сили, який склався внаслідок закінчення холодної війни.
431779
  Полонка І. Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
431780
  Явдокименко Д.М. Доктринальна характеристика адміністративно-правових спорів в зарубіжних країнах // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X
431781
  Хряпінський П.В. Доктринальне визначення загальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 50-56
431782
  Волошин Ю.О. Доктринальне визначення конституціоналізму: порівняльно-ретроспективний аналіз концепцій зарубіжної науки конституційного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 103-111.
431783
  Хряпінський В П. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 129-137. – ISSN 2222-5374
431784
  Строган А.Ю. Доктринальне і законодавче визначення ознак злочину в кримінальному праві України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
431785
  Петришин О. Доктринальне обгрунтування формування національної правової системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 144-152. – ISSN 1993-0909
431786
  Хряпінський П.В. Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 97-107. – ISSN 2524-0323
431787
  Гордшюв А.В. Доктринальне тлумачення в контексті гуманізації правових систем сучасності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-44
431788
  Малента В. Доктринальне тлумачення норм права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-36.
431789
  Євграфова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 40-51. – ISSN 1993-0909
431790
  Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 80-90. – ISSN 1993-0909
431791
  Пирожкова Ю.В. Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 129-137. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
431792
  Бобровник С.В. Доктринальний аналіз правового компромісу та його роль у забезпеченні прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 42-47. – ISSN 2524-017X
431793
  Лекарь С.І. Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 110-115. – ISSN 2220-1394
431794
  Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та припинення суб"єктивних цивільних прав і юридичних обов"язків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 101-107. – ISSN 1026-9932
431795
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 186-189
431796
  Бондаренко Н. Доктринальні аспекти становлення та розвитку ідеї прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 20-23
431797
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти юридичного складу свободи заповіту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 389-393. – ISSN 1563-3349
431798
  Харченко Г.Г. Доктринальні відмінності інституту права власності: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 158-164.
431799
  Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 147-154. – ISSN 1026-9932
431800
  Тарнавська В.М. Доктринальні документи та доктринальні правові акти: теоретико-методологічний аналіз змісту та співвідношення понять // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 245-250. – ISSN 2524-017X
431801
  Андрашек М.Й. Доктринальні засади застосування сили в зовнішній політиці США в XXI столітті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 447-455
431802
  Біленчук П. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 7-10
431803
  Цись С.С. Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 69-72. – ISSN 2219-5521
431804
   Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-66-0
431805
  Бойко І. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
431806
  Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 302-309. – ISSN 1026-9932


  Про М.С. Грушевського - С. 302, 304; про М.П. Драгоманова. - С. 302, 303; про О.О. Ейхельмана. -С. 302, 304; про М.І. Костомарова. - С. 302; про С.А. Подолинського. - С. 302, 303.
431807
  Луцький Р.П. Доктринальні ознаки позитивного права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 52-56. – ISSN 2524-017X
431808
  Куян І. Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту всеукраїнського референдуму // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 53-71. – ISSN 1026-9932
431809
  Волошин Ю.О. Доктринальні підходи до визначення змісту теорії конституціоналізму  досвід зарубіжної науки конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 185-193. – ISSN 1563-3349
431810
  Кохановська О.В. Доктринальні підходи до визначення місця і ролі інформації та інформаційних відносин у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доктринальних підходів до визначення місця та ролі інформаційних відносин у праві. Issues of doctrinal approaches to the definition of the place and role of informational relations in law are researched into.
431811
  Бакалінська О. Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 83-90. – ISSN 2308-9636
431812
  Шевчук О.Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 27-30
431813
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 221-225. – ISSN 2219-5521
431814
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення цивільно-правової природи права фізичної особи на власне зображення // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 70-86. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
431815
  Штефан О. Доктринальні підходи до визначення цивільного процесуального права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 82-90. – ISSN 2308-0361
431816
  Литвиненко Є.Ю. Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
431817
  Пархоменко Н.М. Доктринальні підходи до зясування сутності та змісту правових актів судової діяльності // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 27-33. – ISSN 2524-017X
431818
  Ковтун В.М. Доктринальні підходи до категорії (правопорушення) у сфері фінансових відносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 36-41. – ISSN 2413-6433
431819
  Саленко І.В. Доктринальні підходи до періодизації робочого часу // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 297-300. – ISBN 978-617-7450-09-1
431820
  Влялько І.В. Доктринальні підходи до правової регламентації сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 94-95.
431821
  Бартків Н. Доктринальні підходи до розуміння поняття "адміністративне інформаційне правопорушення": деякі методологічні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 310-311
431822
  Васильєва В.В. Доктринальні підходи до розуміння поняття "професія" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 139-144. – ISSN 2617-5967
431823
  Денисюк М.О. Доктринальні підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових правовідносин / М.О. Денисюк, В.М. Андріїв // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7625-74-1
431824
  Страшинський Б.Р. Доктринальні підходи до характеристики функцій права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-940-002-4
431825
  Смирнова К.В. Доктринальні підходи та практика застосування актів "м"якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 157-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Стаття присвячена аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі.
431826
  Шатіло В.А. Доктринальні підходищодо визначення поняття механізму державної влади // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 18-25. – ISSN 2310-9769
431827
  Гордієнко С. Доктринальні положення інформаційної безпеки України в умовах сучасності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
431828
  Луценко Ю.В. Доктринальні положення кримінально-правової політики держави у сфері забезпечення воєнної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 84-96. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено науковий аналіз теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері охорони воєнної безпеки України при реалізації кримінально-правової політики держави в сучасних умовах. В роботі звертається увага на поняття та сутність ...
431829
  Дорохіна Ю.А. Доктринальні положення кримінально-правової політики щодо протидії злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 32-45. – ISSN 2304-4556
431830
  Цимбалюк В.С. Доктринальні положення телекомунікаційного права як підгалузі інформаційного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 19-26. – ISSN 2306-9082
431831
  Косович В. Доктринальні положення теорії права, як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 8-11
431832
  Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-76
431833
  Супруновський А. Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 87-90. – ISSN 2311-6676
431834
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-220-5
Т. 1 : Основна частина. – 2011. – 140 с. – Бібліогр.: с. 115-140
431835
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-219-9
Т. 2 : Додатки. – 2011. – 428 с.
431836
  Міщенко О.П. Доктринальні та законодавчі проблеми встановлення обмеження здійснення суб"єктивних авторських прав // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 109-118
431837
  Запара С. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С. Запара, О. Роговенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 112-123. – ISSN 1026-9932
431838
  Подлужна Н.О. Доктринальні та концептуальні підходи щодо формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 34-45. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
431839
  Мільман М. Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-28-6
431840
  Бусыгин К Л. Доктринально-правовая характеристика основ местного самоуправления / К Л. Бусыгин, А.В. Москалев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 51-61. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
431841
  Грушецкий Б.П. Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998 - 2013 гг.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 124-130. – ISSN 2077-1800
431842
  Шугуров М.В. Доктринальные аспекты применения международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-10. – ISSN 1812-3910
431843
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. !60-182. – ISSN 1998-1813
431844
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 50-65. – ISSN 1684-2618
431845
  Радченко Л.И. Доктринальные проблемы толкования личного статута и "национальности" юридического лица // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 589-620. – ISBN 978-617-566-164-2
431846
  Армин Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа на насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе / Армин, фон Богданди // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Основной формой исследований в области конституционного права в Европе является доктрина, хотя с самого начала она критиковалась как научно несостоятельная, политически консервативная или социально безответственная. В данной статье представлено ...
431847
  Шкуратенко О.В. Доктрини зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради УНР // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 304-307. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
431848
  Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-1331
431849
  Кіндюк Б.В. Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 35-42
431850
  Кузнєцов С. Доктринотворення - стадія процесу державного (владно-вольового) управління соціальною поведінкою суб"єктів суспільних відносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 59-68. – ISSN 2524-0129
431851
  Уткин А.И. Доктрины атлантизма и европейская интеграция. / А.И. Уткин. – М., 1979. – 211с.
431852
  Алафузов В.А. Доктрины германского флота / В.А. Алафузов. – Москва : Воениздат, 1956. – 191 с.
431853
  Черкезов В. Доктрины марксизма / В. Черкезов. – М, 1905. – 64с.
431854
  Артемюк Б.Т. Доктрины марксизма: пророчество и реальность / Б.Т. Артемюк. – Киев, 2004. – 140с. – ISBN 966-531-162-X
431855
  Буглай В.Б. Доктрины наднационального регулирования экономических отношений / В.Б. Буглай. – М., 1984. – 168с.
431856
   Доктрины. Паритеты. Безопасность. – М., 1990. – 45с.
431857
  Ремизов А.М. Докука-сказка "Заяц" / А.М. Ремизов. – М, 1991. – 29с.
431858
  Ремизов А.Н. Докука и Балагурье : русские сказки / Алексей Ремизов. – Санкт-Петербург : Изд. "Сирин", 1914. – 278 с.
431859
  Уоллес И. Документ "Р" : пер. с англ. / И. Уоллес. – Москва : Военное издательство, 1982. – 255 с.
431860
  Ластовський В.В. Документ 1945 року про порядок відкриття церков і його політико-правове значення // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 120-122
431861
  Мицик Ю. Документ XVI століття до історії подільської шляхти (Волковинські) / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 785-786. – (Нова серія ; вип. 18)
431862
  Ларьков Н.С. Документ в меняющемся мире // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 71-75


  Об информационном потенциале документов как исторических источников.
431863
  Рачкова Є.С. Документ в університетських ритуалах // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 143-150. – ISSN 2312-2587


  Університет розглянуто не лише як соціальний інститут, але й як культурна спільнота, важливими умовами існування якої є певні ритуали та пов"язані з ними символи.
431864
  Михайловський В. Документ для Кам"янецького підстарости Яна Срочицького 1527 року на пляц у Кам"янці (історія однієї родини з Поділля у XVI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 273-284. – ISBN 978-966-02-4741-3
431865
  о. Юрій Мицик Документ з архіву М. Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 437-438. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
431866
  Клименко І.В. Документ з історії літературного об"єднання "Плуг" (1922-1932 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 291-299. – ISBN 966-02-4450-4
431867
  Вовченко В.Б. Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М.В. Левитського в Женеві 1896 р. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 385-391. – ISBN 966-02-3854-1
431868
  Козоровицкий Я.Б. Документ и картина на уроках истории средних веков / Я.Б. Козоровицкий. – М, 1964. – 111с.
431869
  Свято Роксоляна Документ і його імітація, або Про деякі особливості псевдодокументального кіно : теорія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 2 (88). – С. 21-24. – ISSN 1562-3238
431870
  Швецова-Водка Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Галина Миколаївна Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 437, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-437. – ISBN 5-7763-1610-3
431871
   Документ Копенгагенского совещания 5-29 июня 1990 г.: конференция по человеческому измерению СБСЕ. – М., 1990. – 39с.
431872
  Ботушанський В. Документ народної скорботи (про "Національну книгу пам"яті жертв голодоморів 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. Чернівецька область") / В. Ботушанський, Г. Чайка // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 165-170
431873
  Гречило А. Документ про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 214-216. – ISBN 5-7702-0810-4
431874
  Петриченко П. Документ соціального захисту // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 24. – С. 10-13
431875
  Левицький В. Документ у доробку письменника-експериментатора: текстуальні особливості // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 91-102. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Досліджено основні тенденції в оформленні ділових паперів письменника Олекси Влизька. Бачення документа, притаманне цьому авторові, інтерпретується в біографічному, власне лінгвістичному й текстологічному аспектах. Як наслідок, узагальнено риси ...
431876
  Збанацька О. Документ у реаліях сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 23-27


  Автор статті говорить про визначення ролі та місця документа в системі соціальних комунікацій, дослідження його як засобу передавання інформації в просторі і часі
431877
  Шулікін Д. Документ усієї науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 травня уряд схвалив проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
431878
  Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 313-319. – (Право. Економіка. Управління)
431879
  Скачкова Т. Документ як джерело інформації про особу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 145-147
431880
  Піляй А.О. Документ як об"єкт дослідження в нотаріальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 81-87
431881
  Перехейда В.В. Документ як основа використання писемного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 53-54


  У статті йдеться про стилістичні проблеми в сучасній діловій українській мові. Автор наводить визначення поняття "документ", подає таблицю поділу документів на групи в залежності від функціональних характеристик та надає рекомендації щодо укладання ...
431882
  Парасюк Н.М. Документ як предмет складу злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 356-365. – (Юридична ; Вип. 1)
431883
  Бездрабко В.В. Документ, архів, пам"ять в контексті літературної спадщини Джорджа Орвелла // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 33. – С. 5-13. – ISSN 2227-183Х
431884
  Шик Э.Г. Документ, факт, образ / Э.Г. Шик. – Новосибирск, 1973. – 87с.
431885
  Столяров Ю.Н. Документ: инвариантная и вариантная компоненты дефиниции // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-33. – ISSN 0130-9765
431886
  Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 255с.
431887
  Берестова Т.Ф. Документ: методологические основания изучения, предыстория возникновения, сущность и явление // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 42-54. – ISSN 0130-9765
431888
  Берестова Т.Ф. Документ: функции,определение, особенности функционирования в электронной среде // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-39. – ISSN 0130-9765
431889
  Суменов Н.М. Документализм в игровом кино / Н.М. Суменов. – Москва : Знание, 1973. – 40с.
431890
  Суменов Н.М. Документализм и проблема художественной правды в современном игровом кино : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 822 / Суменов Н.М. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – Москва, 1971. – 16 с.
431891
   Документализм и современное кино. – Л., 1985. – 155с.
431892
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс, 1970. – 214с.
431893
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс
ч. 2. – 1970. – 200с.
431894
  Оляндэр Л.К. Документалистика о Великой Отечественной войне / Л.К. Оляндэр. – Львов, 1990. – 141 с.
431895
  Бежан О.А. Документалізм у сучасній прозі про війну: традиційний та новітній підходи до проблеми // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 135- 139. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
431896
  Веретейченко І. Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії
431897
  Сащук Г.М. Документалістика як інструментарій політичного PR / Г.М. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 64-68
431898
  Наумова А.М. Документалістика: Телевізійний вимір // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 247-254
431899
  Круцик Р. Документальна виставка "Народна війна 1917-1932 рр." // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 49-52


  Матеріали з недавно розсекречених архівних фондів, що проливають світло на маловідомі буремні сторінки історії України.
431900
  Комова М.В. Документальна і фактична інформація: функціонування та інтерпретація в соціальних комунікаціях : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Комова Марія Василівна ; Класичний приват. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Запоріжжя, 2020. – 552, [5] арк. – Додатки: арк. 453-552, [5]. – Бібліогр.: арк. 402-452
431901
  Бодак О.П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю. Брайчевського (1924 - 2001) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Бодак О.П.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
431902
  Демчина Л.І. Документальна комунікація як детермінанта змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 113-123. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується базове значення документальної комунікації для визначення документологічної суті бібліотечно-інформаційної професії.
431903
  Швецова-Водка Документальна комунікація як об"єкт загальної теорії документології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 49 - 54
431904
  Корольова А.С. Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 134-140. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визначають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та енергетичної політики зокрема, ...
431905
  Жупанин А. Документальна повірка // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 40-43. – ISSN 1726-3077


  Законодавчі нововведення в оформленні установчих документів: технічні зміни чи спроба вирішення корпоративних конфліктів.
431906
  Ярмолинський М. та ін. Документальна ревізія промислового підприємства / М. та ін. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
431907
  Кічаєв О.М. Документальна ревізія промислового підприємства / О.М. Кічаєв, М. Ярмлинський. – К., 1940. – с.
431908
  Комова М.В. Документальна реконструкція як різновид наукового ретроспективного моделювання / М.В. Комова, А.І. Петрушка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування методу документальної реконструкції як різновиду наукового ретроспективного моделювання. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонауковихметодів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, ...
431909
  Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / Олена Кульчий, Тамара Малярчук, Юлія Бентя ; Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистец. України. – Київ : Кліо, 2013. – 347, [5] с. : портр., фотогр. – На авантитулі: Т. Шевченко - 200. - Розгорнутий тит. арк. - Резюме. англ. – Бібліогр.: с. 323-347. – ISBN 978-617-7023-13-4
431910
  Шаповал А.І. Документальна спадщина академіка НАН України П.Т. Тронька / А.І. Шаповал, Ю.В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 56-68. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
431911
  Березкіна В.В. Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 392-406. – ISBN 966-02-3854-1
431912
  Шипко Л.В. Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т.С. Петіпи (1927-1992): за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 56-63. – ISSN 2222-4203
431913
  Вєдєнєєв Д.В. Документальна спадщина драматичного часу. Роздуми історика щодо російського документального видання з історії українського націоналізму // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 300-330. – ISBN 978-966-8809-48-4
431914
  Удовик В.М. Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-59. – ISSN 2409-9805
431915
   Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI-XVIII cт. : з фондів національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник документів / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, I. Л. Синяк, Я. В. Затилюк. – Київ : [б. в.], 2011. – 558, [1] с. : [31] іл. : іл. – Бібліогр.: с. 521-522 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-6328-4
431916
  Піскун В. Документальна спадщина української еміграції в країнах Європи, США й Канади : [рецензія] // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 238-243
431917
  Якобчук С.О. Документальна спадщина Ф.П. Матушевського (1869 - 1919) як джерело дослідження діяльності надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 98-100
431918
  Рибачок О.М. Документальна спадщина як складова культурних цінностей і культурної спадщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-91. – ISSN 2409-9805


  З’ясовуються поняття «документальна спадщина», «унікальна документальна спадщина» в контексті терміносистеми «культура», «культурна спадщина» та «культурні цінності», їхня спільність і відмінність, що має значення у практичній діяльності архівів, ...
431919
  Кондратьєва М. Документальна стилістика початку XXIІ ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 247-254. – ISBN 966-7021-87-4
431920
  Груша А.И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV- первая треть XVI в.) / А.И. Груша ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуска навука, 2015. – 464, [2] с. – Библиогр.: с. 426-459 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-08-1811-9
431921
  Григорьев Ю.А. Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности внешнеторгового объединения. (Основы ее методики и организации) : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьев Ю.А.; Ин-т внешней торговли МВТ СССР. – М., 1958. – 15л.
431922
  Малиновський Б.М. Документальная трилогия : Памятники нашей молодости. Друзья, которых я не увижу. Глазами ветерана / Б.Н. Малиновский. – Киев : Горобець, 2011. – 335, [1] с. : ил., фот. – Библиогр.: c. 331. – ISBN 978-966-2377-19-4
431923
  Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 7-11 : табл.
431924
  Подмешальська Ю.В. Документальне забезпечення обліку товарних запасів на підприємстві / Ю.В. Подмешальська, О.В. Парнюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 97-104. – ISSN 2306-6792
431925
  Бірюк О.Г. Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва / О.Г. Бірюк, О.Ю. Смольська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 224-229 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
431926
  Десятерик Д. Документальний вибух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Одним із феноменів цього року в Україні став приголомшений розквіт неігрового кіно - з цілком очевидних причин.
431927
  Міщенко М.М. Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 47-51. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
431928
  Горбач Т.С. Документальний склад архіву Сергія Захаровича Заремби: проблеми систематизації // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Сергій Захарович Заремба (1947–2003) належить до когорти видатних українських істориків-пам’яткознавців, котрі впродовж свого насиченого наукового життя лишили по собі значний доробок у царині дослідження ранньомодерної історії України. Не менший ...
431929
  Барахаєв О.І. Документальний та науково-популярний фільм / О.І. Барахаєв. – Київ : Держмузвидав, 1961. – 44с. – (Б-чка з питань мистецтвознавства. Кіно)
431930
  Апчел О.А. Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 213-222
431931
  Драчова О.П. Документальний фільм І. Стрембіцького "Подорожні" як комунікативна подія в сучасному українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 209-212


  Аналізуються особливості глядацької аудиторії телебачення, залежність типологічного образу глядача від його участі у телевізійних проектах, моделі інтерактивного телебачення та перспективні напрями розвитку мовлення. Displays of post-modernist ...
431932
  Оляндер Л. Документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 224-231. – ISSN 0320-8370
431933
  Шевченко Н. Документальний фонд з обліку людських втрат Києва у Великій Вітчизняній війні: теоретико-джерелознавчий аналіз та інформаційний потенціал / Н. Шевченко, В. Сімперович // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 100-112. – ISBN 978-966-97201-9-1
431934
  Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944-1956) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 99-109. – ISBN 966-02-4450-4
431935
  Казьмирчук Г.Д. Документальні видання про російсько-польському революційному союзі 20-30-х років XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Г.М. Куликівська // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 42-48. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
431936
  Сукало А. Документальні джерела з історії комп"ютеризації архівної справи в Україні // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.281-293. – ISBN 966-625-033-0
431937
  Круглова Л. Документальні джерела з історії України у часописі "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті подано огляд документальних джерел з соціально-економічної, політичної історії та історії релігійного і культурного життя України XV-XVIII ст., вміщених на сторінках часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914). The ...
431938
  Іващук Л. Документальні джерела музею українських діячів науки та мистецтва при ВУАН (1918-1933) (загальний огляд) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 195-210


  У цьому нарисі зроблено загальний огляд архівних та друкованих джерел Музею українських діячів науки та мистецтва при Всеукраїнській Академії наук за період 1918-1933 рр.
431939
  Бутнік-Сіверський Документальні докази, пов"язані зі збитками від неправомірного використання об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 33-44. – Бібліогр.: 17 назв
431940
  Старовойт С. Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання / С. Старовойт, Т. Коваль // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 59-61. – ISSN 1029-7200


  7 листопада 2018 р. у рамках Міжнародної наукової кон-ференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» відбувся семінар «Документальні історико-культурні фон- ди: традиції та новації місць ...
431941
   Документальні матеріали М.С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР : Каталог. – Київ, 1991. – 115с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; Вип.16)
431942
  Мокляк В. Документальні пам"ятки з історії українського козацтва в зібранні К.М. Скаржинської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 190-193. – ISBN 966-95758-1-8
431943
  Зубавіна О. Документальні побрехеньки Олександра Коваля // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 75-81.
431944
  Перехейда В.В. Документальні потоки як засіб управління інформаційними процесами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 155-157


  У статті охарактеризовано різні групи аудиторії, що оперує документами. Розглянуто основні шляхи вирі шення проблеми формування громадської думки документальними потоками. The article describes different groups of audience that operate with documents. ...
431945
  Макарчук Сергій Сергійович Документальні публікації в Україні з історії другої світової війни : Дис... канд.іст.наук: / Макарчук Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
431946
  Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз / О.І. Галенко. – К., 1991. – 142с.
431947
  Яковлєв С.О. Документальні публікації про боротьбу українського народу за зміцнення Радянської влади (1918-1920 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 82-91. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
431948
  Климчук Л. Документальні ресурси краєзнавчих досліджень: класифікаційний аспект // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 161-167
431949
  Трегуб Л.М. Документальні ресурси ХVІІІ - початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 391-399. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
431950
  Галицька Т.В. Документальні свідчення політики радянської влади у сфері українознавства (1919-1932 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 342-349
431951
  Марусяк І. Документальність мемуарів Михайла Бажанського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 138-143. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
431952
  Плешкевич Е.А. Документально-библиотековедческие исследования: некоторые проблемы теории и терминологии // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 30-41
431953
  Комова М.В. Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 72-80. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування поняття документально-інтерпретаційне поле, встановлення системності та інтегрованості його структурних елементів. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, ...
431954
  Матвієнко А.Т. Документально-інформаційне забезпечення туристичної галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Матвієнко Анатолій Тихонович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
431955
  Політова О. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динамика та сучасні тенденції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
431956
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 386 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
431957
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
431958
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
431959
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 56-61. – ISSN 2409-9805


  Подано авторське бачення суті управління документально-інформаційними комунікаціями, розглянуто роль документально-інформаційних комунікацій у забезпеченні здійснення комунікативного менеджменту, розкрито основні терміни та поняття, особливості їхньої ...
431960
  Ковальська Л.А. Документально-інформаційні ресурси радянського руху опору в Україні (1941-1944 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 27.00.02 / Ковальська Леся Андріївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України. – Київ, 2019. – 30 с. – Бібліогр.: 54 назви
431961
   Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – в. 2. – Х., 1996. – 91с.
431962
  Филипчикова Р.Л. Документально-художественный жанр в литературе социалистической Чехословакии / Р.Л. Филипчикова. – М, 1986. – 287с.
431963
   Документальное и художественное в современном искусстве. – М., 1975. – 278с.
431964
  Рзаева М.З. Документальное кино Азербайджана. (1920-1965 гг.) / М.З. Рзаева. – М., 1971. – 204с.
431965
  Ратников Г.В. Документальное кино Белоруссии (1925-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Ратников Г.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1968. – 21л.
431966
   Документальное кино сегодня. – Москва, 1963. – 270с.
431967
  Мартыненко Ю.Я. Документальное киноискусство / Ю.Я. Мартыненко. – Москва : Знание, 1979. – 112 с.
431968
  Бархатова Н.Н. Документальное наследие академика А. А. Полканова в архиве Академии наук СССР : науч. описание / сост. Н.Н. Бархатова, Т.И. Лысенко. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 175с. – Библиогр. в примеч. в тексте
431969
  Исаченко Т.А. Документальное наследие: становление и коммуникация (отчет о конференции в Вильнюсском университете и не только...) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0869-608Х


  Статья рассказывает о ежегодной конференции, проведенной факультетом коммуникаций Вильнюсского университета и Библиотекой Академии наук Литвы им. Врублевских в ноябре 2011 года. Тема конференции этого года - "Документальное наследие: становление и ...
431970
  Петров Юрий Арсентьевич Документальное обеспечение управления в полевых условиях : Автореф... канд. ист.наук: / Петров Юрий Арсентьевич; Моск. гос. историко-архив. ин. – М., 1978. – 23л.
431971
  Колосов С.Н. Документальность легенды: Из творч. опыта режиссера / С.Н. Колосов. – Москва : Искусство, 1977. – 183 с.
431972
  Явчуновский Я.И. Документальные жанры / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1974. – 232с.
431973
  Летунов Юрий Александрович Документальные жанры советского радиовещания. (Ист. опыт и современность) : Автореф... канд. ист.наук: / Летунов Юрий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Секция журналистики. – М., 1967. – 16л.
431974
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артема) : Дис... канд. ист.наук: 07.0001 / Гагал Петр Григорьевич; Киев. инженер.-строит. ин-т. – К., 1983. – 294л. – Бібліогр.:л.192-264
431975
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артемы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Гагал Петр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
431976
  Селезнев М.С. Документальные источники о рабочем контроле. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селезнев М.С.; Моск.гос.истор-архивн.ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
431977
   Документальные источники по истории Коммунистической партии Казахстана. Науч.-информац. библиография. Окт. 1917 - окт. 1962 гг.. – Алма-Ата, 1963. – 136с.
431978
  Вексельман М.И. Документальные источники по истории установления Советской власти в Узбекистане : Автореф... канд. ист.наук: / Вексельман М.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М, 1964. – 21л.
431979
  Сырченко Л.Г. Документальные материалы деятелей русской литературы в составе Государственного архива фонда Союза ССР. (Проблемы их собирания и науч. организации). : Автореф... канд. ист.наук: / Сырченко Л.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1966. – 20л.
431980
  Рахимов Нурмамед Документальные материалы министерства сельского хозяйства Туркменской ССР как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Рахимов Нурмамед; МГУ. – Москва, 1977. – 25л.
431981
  Кутьев В.Ф. Документальные материалы московских государственных архивов по истории рабочего класса г.Москвы в 90-е годы XIX века (1890-1898 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутьев В.Ф.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1955. – 12л.
431982
  Бармина З.В. Документальные материалы Народного комиссариата земледелия СССР как источник по истории сельского хозяйства в предвоенные годы третьей пятилетки /1938-июль 1941 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Бармина З.В.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1967. – 21л.
431983
  Обушенкова Л.А. Документальные материалы о восстании 1863 года в архивах Советского Союза : Автореф... кандидата ист.наук: / Обушенкова Л.А.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1964. – 19л.
431984
  Тоом В.А. Документальные материалы партийных органов и организаций как источники по истории Коммунистической партии Эстонии (1920-1923). : Автореф... канд. ист.наук: / Тоом В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1967. – 16л.
431985
  Грицеляк А. Документальные материалы филиала ЦГИА УССР во Львове о жизни и деятельности Ивана Франка / А. Грицеляк, П. Фостык
431986
  Трещенок Я.И. Документальные материалы ЦГАОР БССР как источник по истории рабочего класса Белоруссии в период первой пятилетки. (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трещенок Я.И.; БГУ. Каф. истории СССР. – Минск, 1971. – 18л.
431987
  Антоновская А.А. Документальные новеллы о Грузии / Антоновская А.А., Черный Б.К. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 126 с.
431988
   Документальные операции банков : аккредитивы и инкассо в расчетах по торговым операциям. – М., 1995. – 120с.
431989
   Документальные памятники: выявление, учет, использование. – Москва : Высшая школа, 1988. – 253с.
431990
  Коншин Г.И. Документальные потоки зарубежной информации по морской геологии и геофиизке / Г.И. Коншин. – М., 1974. – 41с.
431991
  Ивницкая Т.В. Документальные публикации по истории борьбы рабочего класса СССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкая Т.В.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
431992
   Документальные публикации по истории гражданской войны в СССР. – М., 1961. – 52с.
431993
   Документальные системы в управлении. – М., 1973. – 207с.
431994
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна ; КГУ. – Киев, 1981. – 28 с.
431995
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 226л. – Бібліогр.:л.199-226
431996
  Смирнов В.В. Документальные фильмы о Великой отечественной войне / В.В. Смирнов. – Москва, 1947. – 280 с.
431997
   Документальный видеофильм: этап становления. – Москва, 1982. – 127с.
431998
  Вагин А.А. Документальный материал на уроках истории / А.А. Вагин. – Ленинград, 1959. – 107с.
431999
  Стреков М.И. Документальный фильм / М.И. Стреков. – М., 1960. – 167с.
432000
   Документальный экран в борьбе. – М., 1984. – 224с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,