Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
431001
  Звиняцковский В.Я. "...дух наш и мысли сродны": Н.С. Лесков и Н.Н. Ге (по следам одного письма) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-60
431002
  Грицак Я.Й. "...дух, що тіло рве до бою...". : спроба політичного портрета Івана Франка / Я.Й. Грицак. – Львів : Каменяр, 1990. – 176 с.
431003
  Водолазька С. "Друк на вимогу": інноваційний мотиватор трансформації видавничої галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326
431004
  Сорокина Н. "Друкарь книг, пред тым невиданных" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 4-16. – ISSN 1812-867Х
431005
  Щербаков Владимир "Дубинки" межконтинентального значения : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 112-122 : Фото, схеми
431006
  Гончаренко Е. "Дублінці" Джойса і європейська новела ХІХ - початку ХХ століття: нові художні орієнтири письменника // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 149-157. – ISBN 966-587-044-0
431007
  Шевченко Оксана "Дублювати не можна титрувати" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
431008
  Гордеева Е.М. "Дубровский" Э.Ф. Направника / Е.М. Гордеева. – Москва : Музгиз, 1960. – 52с.
431009
  Антоненко П. "Дуель" : етюд // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 116
431010
  Комар Ю. (Мосенкіс Ю.) "Дуель" Пушкіна з графом Монте-Крісто = Невідомий підтекст відомого роману Олександра Дюма // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 341-352. – ISBN 978-2-919320-35-6


  Як відомо, декотрі твори крім тексту мають іще підтекст. У цьому акспекті не раз досліджувалися твори О. Толстого, М. Булгакова та багатьох ін. відомих авторів. Останнім часом - у зв"язку з 200-літтям першодруку "Енеїди" І. Котляревського - пожвавився ...
431011
  Масенко Л. "Дуже важливо подолати обмеженість вживання української мови у неформальному міському спілкуванні" / бесіду вела І. Кириченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Українська мова — це інтелект і душа нашого народу, і розвивати його — справа національної гідності українців. Любити й поважати свою культуру треба саме тому, що вона своя, — думка прозора у своїй істинності. Так вважає Лариса Масенко, доктор ...
431012
  Терещенко М. "Дуже гордий , що і Ленін, І Гітлер хотіли вбити діда, але їм це не вдалося" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 34-39


  Родина цукрозаводчиків Тетещенків 80 відсотків своїх прибутків віддавала на благодійність.
431013
  Грицяк Є. "Дуже кривава конфронтація з росіянами була" / розмову вів Євген Сверстюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 10-11


  Спогади одного із лідерів Норильського повстання 1953 року Євгена Грицяка.
431014
  Самокиш І. "Дуже недвозначний сигнал..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 жовтня (№ 195). – С. 3


  Експерти - про військове й ідеологічне протистояння країн Балтії кремлівським планам.
431015
  Перепелиця Г. "Дуже позитивний знак для України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 3


  Західні ЗМІ вимагають від урядів довгострокової стратегії боротьби з Росією.
431016
  Саката Тоічі "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні..." // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 8-11. – (Політичні науки)


  Про співпрацю у сфері подолання наслідків аварії на АЕС та умови припливу японських інвестицій в Україну розповів у ексклюзивному інтерв"ю "Зовнішнім справам" Надзвичайний і Повноваждний Посол Японії в Україні Тоічі Саката.
431017
  Павлюк М. "Дужий розумом, гарячий любов"ю..." / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 10


  Степан Теодорович Качала — руський (український) галицький греко-католицький священик, з 1861 до смерті — посол до Галицького сейму; посол до Австрійського райхсрату (1861—1879). Член-засновник Товариства ім. Шевченка, Народного Дому, товариства ...
431018
  Конча С. "Дулібський союз" між міфом і дійсністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-28. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема існування на теренах України великого союзу слов"янських племен на чолі з дулібами (доба раннього середньовіччя). The problem of existing the Slavic tribes great union with Dulib"s leading ( early Meddle Ages) on Ukraine lands is ...
431019
  Сахарова Е.М. "Дум высокое стремленье". / Е.М. Сахарова. – М., 1982. – 95с.
431020
  Труш О. "Дума про вчителя": Іван Драч із присвятою Василеві Сухомлинському // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 441-447. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
431021
  Бабенко О. "Дума про Довбуша " В.С. Бібіка в аспекті діалогу композитора з фольклором // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 93-105. – ISSN 2310-0583
431022
  Фролов В.С. "Думающее" оружие / В.С. Фролов. – Москва, 1991. – 62с.
431023
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." = Мисли мои, мисли мои / Тарас Шевченко ; пер. от украински Д. Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-587-167-5
431024
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 595-598. – ISBN 978-966-500-300-7
431025
  Гуляк А.Б. "Думки про поезію" Андрія Малишка у дзеркалі сучасної літературознавчої есеїстики / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 45-53


  У статті з позицій новітнього літературознавства прочитується добре знана свого часу критична праця Андрія Малишка "Думки про поезію". Показано, що цей твір, завдяки доцільному сполученню елементів наукового, публіцистичного та художнього стилю, ...
431026
  Бурак Р. "Думки" Тараса Шевченка: фольклористичне прочитання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 220-229
431027
   "Думы мои, думы" ... : сборник стихотворений / сост. С.Ан. Г-ин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Смирновой, 1900. – 52 с. – На обл. сост. не указан; подзаг.: "Стихотворения русских поэтов"
431028
  Салевич П. "Дунай" у "Слові о полку Ігоревім": образ "річки великої, славної і віддаленої" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 118-125. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  "У дослідженні на основі багатьох різноаспектних наукових спостережень, головно над «українською народною словесністю», вияснено історичне значення (присутнього як сакральний архетип в українській культурній картині світу) міфологічного образу Дунаю, ...
431029
   "Дунайська Січ" 5 років! Як це було // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1998-8044
431030
   "Дунайська Січ": шостий завершився, сьомий - розпочався! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
431031
  Куприянов Александр "Дурацкие" костюмы. Студенты, мода и национальная идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
431032
  Григорук А. "Дух в мені примножить велич мого роду..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 4-5


  Тема Євромайдану в творчості Ярослава Ткачівського.
431033
  Таран Л. "Дух життя справляє торжество...". Штрихи до портрету Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 170-182. – ISBN 978-617-7201-57-0
431034
  Шуткевич О. "Дух Леонтовича живе у Шершнях" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 19


  "У селі на Вінничині представили проект реновації будинку, де, за переказами місцевих жителів, провів дитинство видатний композитор."
431035
  Дубинин Б. "Дух мелочей":воздушные изваяния Роберта Вальзера // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 186-188. – ISSN 1130-6545
431036
  Завірюхіна І.Г. "Дух музики" в українській символістській драмі початку ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 159-166


  Статтю присвячено розгляду ролі й місця музичного супроводу в структурі п"єс українських символістських драм початку XX століття
431037
  Исаев И.А. "Дух римского права" и историческая школа права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 23-27. – ISSN 1812-3805
431038
  Станкович Є. "Дух свободи в наших генах" / спілкувалася Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 15


  Композитор Євген Станкович - про музику, життя і війну.
431039
  Компаніченко Т. "Дух свободи внутр в нас рордить" / спілкувався Микола Цимбалюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 8


  Творчість Тараса Компаніченка, кобзаря, бандуриста, лірника, лідера гурту "Хорея Козацька" - унікальне явище сучасної української культури.
431040
   "Дух Ямато" в прошлом и настоящем. – М., 1989. – 215с.
431041
  Іванова Н.В. "Дух" як фактор формування свідомості та гуманітарного мислення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 88-91


  Досліджується проблема формування гуманітарного мислення в контексті теоретичного аналізу сутності і ролі "духу" в соціокультурному житті. Показано, що поняття "дух" входить в структуру свідомості, складність розуміння якої обумовлене її само ...
431042
  Тарнашинська Л. "Дух, злютований з мечем" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Тимчасова окупація очима Альбера Камю.
431043
  Степовий О. "Дух, що тіло рве до бою..." : ювілеї // Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 134)


  Украинский политический и военный деятель, организатор и руководитель повстанческого движения на юге Украины во время гражданской войны 1918-1922 гг. Известен также как батько Махно (официально подписывал так некоторые приказы). Автор мемуаров ...
431044
  Багрицкий Г Э. ,,,Дума про Опанаса : [поэма] / Э. Багрицкий ; ил. Александра Тышлера. – Москва : Художественная. литература, 1937. – 24 с., [5] вкл. л. ил.
431045
   [Дрьомін Віктор Михайлович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 318-320. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Віктора Дрьоміна (до 65-річчя від дня народження).
431046
  Шеметков Л.А. Д-строение конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шеметков Л. А.; Ин-т матем. и вычисл. техн. АН БССР, МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
431047
  Селянкин О.К. Друзья-однополчане / О.К. Селянкин. – Молотов, 1951. – 132с.
431048
  Аземша А.А. Друзья-охотники : рассказы / А.А. Аземша. – Свердловск : Книжное издательство, 1958. – 200 с.
431049
  Стальский Н.П. Друзья-писатели. / Н.П. Стальский. – М., 1970. – 207с.
431050
  Рябинин Б.С. Друзья-товарищи / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 84с.
431051
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1954. – 232с.
431052
  Голубев Н.Т. Друзья-товарищи / Н.Т. Голубев. – Москва, 1956. – 24с.
431053
  Синельников Г.В. Друзья-товарищи : повесть / Г.В. Синельников. – Ужгород, 1956. – 140 с.
431054
  Волков Д.И. Друзья-товарищи / Д.И. Волков. – Воронеж, 1959. – 134с.
431055
  Науменко Я И. Друзья-товарищи : рассказы / Я И. Науменко; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 203 с.
431056
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1962. – 208с.
431057
  Александров Н.И. Друзья-товарищи / Н.И. Александров. – Москва : Воениздат, 1963. – 176 с. – (Воен. мемуары)
431058
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1969. – 176с.
431059
  Мординов Н.Е. Друзья-товарищи : повесть / Николай Мординов ; авториз. пер. с якут. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1976. – 488 с.
431060
  Маршак С.Я. Друзья-товарищи / С.Я. Маршак. – Москва, 1985. – 24с.
431061
  Скачков И.С. Друзья-товарищи. / И.С. Скачков. – М., 1961. – 54с.
431062
  Лідин Ю. Друїди // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20. – ISSN 1814-5078
431063
  Лисенко М. Друїди як соціальний інститут в кельтському суспільстві // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 71-72
431064
   Друк України (1991-1996) : Статистичний збірник. – Київ, 1998. – 45с. – ISBN 9667308227
431065
   Друк України (1997) : Статистичний збірник. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 44с. – ISBN 966-7308-36-7
431066
   Друк України (2006) : стат. збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2007. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
431067
   Друк України (2007) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. І.С. Сіренко]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
431068
   Друк України (2008) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. Н.В. Регідайло]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2009. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
431069
   Друк України (2010) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2011. – 138, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
431070
   Друк України (2011) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2012. – 143, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
431071
   Друк України 1999 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2000. – 44с. – ISBN 966-7710-10-6
431072
   Друк України 2001рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2002. – 52с. – ISBN 966-7865-29-0
431073
   Друк України 2003 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2004. – 60с. – ISBN 966-7865-14-2
431074
   Друк України 2004 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2005. – 144с. – ISBN 966-7865-14-2
431075
   Друк України 2005 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїниім. Івана Федорова, 2006. – 132с. – ISBN 966-7865-14-2
431076
  Романовський В. Друкар Іван Федорович, його життя та діяльність // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. / [за ред. М.О. Макаренка, С.І. Маслова]. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – С. 1-55
431077
  Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у XVI-XIX століттях / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 38-41
431078
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – Київ : Молодь, 1947. – 30 с.
431079
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – 2-ге вид. – Київ : Дитвидав, 1964. – 67 с.
431080
  Осадчий А. Друкар, лексикограф, письменник // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 85-86


  "Одним із найвидатніших діячів української культури першої половини XVII століття є друкар, учений-філолог, письменник, художник і педагог Павло Беринда, більш відомий під чернечим іменем Памво. Проте якщо запитати пересічних українців, що вони знають ...
431081
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 373-375


  Друкованої продукції, розмножуваної кількома тисячами разового накладу засобами малої поліграфії, на Майнаді справді багато. Творять її переважно ентузіасти на власні кошти чи пожертви однодумців. Саме такі видають, для прикладу, «Громадянський ...
431082
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану, або Як багатотисячний мітинг став неповториним культурним феноменом новочасної української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 20
431083
  Мацюк Орест Друкарні в Україні XV століття // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 31-35. – ISSN 0130-7037
431084
  Мацюк О. Друкарні на Україні в XV ст. // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 340-345
431085
  Ціборовська-Римарович Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів : історія та видавнича діяльність 1758-1844 / Ірина Ціборовська-Римарович ; [НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 648, [4] с. : іл., фотоіл. – Покажчики: с. 597-646. – Бібліогр.: с. 583-596. – ISBN 978-966-360-394-0
431086
  Саламаха М.П. Друкарня Почаївського монастиря василіанського чину у XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 19-24. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
431087
   Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : збірник наукових праць / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ред. кол.: О.С. Онищенко, В.П. Леонов, П.Т. Тронько [та ін.]]. – Київ, 2011. – 260, [3] с. – Бібліогр.: с. 247-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5961-4
431088
  Грабовецький В. Друкарня Федорова у Львові 1573 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 102-104
431089
  Русинська Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету / Русинська, Гєртих Г. - // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 65-75. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
431090
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1995
431091
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1995
431092
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8. – 1995
431093
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/4 (січень - квітень). – 1996
431094
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (травень - червень). – 1996
431095
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/10 (липень - жовтень). – 1996
431096
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 (листопад - грудень). – 1996
431097
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1997
431098
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1997
431099
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8 (травень - серпень). – 1997
431100
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
431101
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
431102
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
431103
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
431104
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 1998
431105
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 (лип.-серп.). – 1998
431106
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/12 (верес.-груд.). – 1998
431107
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1999
431108
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1999
431109
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 1999
431110
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 1999
431111
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 1999
431112
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 1999
431113
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2 : січ-лют. – 2000
431114
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4 : бер-квіт. – 2000
431115
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 : трав-черв. – 2000
431116
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 : лип-серп. – 2000
431117
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10 : вер-жовт. – 2000
431118
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 : лтст-груд. – 2000
431119
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
431120
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
431121
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
431122
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
431123
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
431124
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
431125
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
431126
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
431127
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
431128
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
431129
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
431130
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
431131
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2003
431132
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2003
431133
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2003
431134
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2003
431135
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2003
431136
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
431137
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2004
431138
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2004
431139
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2004
431140
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2004
431141
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2004
431142
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2004
431143
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2005
431144
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2005
431145
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2005
431146
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2005
431147
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2005
431148
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2005
431149
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2006
431150
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2006
431151
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2006
431152
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2006
431153
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2006
431154
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2006
431155
  Маслов С.І. Друкарство на Україні в в XVI-XVIII ст. / С. Маслов ; Український науковий ін-т книгознавства. – Київ : Київ, 1924. – 39 с.


  На обкл. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко. Сергей Маслов 1925 г.
431156
  Заболотна Н.В. Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов"яноруського" П. Беринди) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 164-171. – ISSN 2222-4203
431157
  Попов П.М. Друкарство, його початок і поширення в Європі (XV-XVI ст.) / П.М. Попов. – Київ, 1925. – 74 с.
431158
  Рихлік Є. Друкарська техніка / Є. Рихлік. – [Київ] : Державне видавництво України, 1925. – 91 с. : мал. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю.О. Меженка ; Вип. 5)
431159
  Макарова М.В. Друкована книга 16-18 ст. як фактор спадкоємності духовної культури України : автореф. дис. ... канд.культурології : спец. 26.00.01 - теорія й іст. культури / Макарова М.В. ; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
431160
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті йдеться про особисте сприйняття друкованої книги і читання сучасним українським медіаспоживачем. Рецептивний аналіз виконаний на матеріалах інтернет-дискурсу.
431161
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Тетяна Крайнікова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
431162
  Васьківська О. Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
431163
  Харенко О.В. Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
431164
  Штангрет А.М. Друкована продукція: стан та проблеми на шляху України до економіки знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 15-19. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
431165
  Біленький М.С. Друкована пропаганда на службі збереження здоров"я та життя людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 18 : фото
431166
  Коровянська Н. Друкована реклама - основні помилки у виготовленні електронного оригінал-макету // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.36-37
431167
  Голубник Т.С. Друкована реклама як вид поліграфічної продукції // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 105-111. – ISSN 1998-6912
431168
  Водолазька С.А. Друкована та електронна книга Білорусі: динаміка розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 149-153


  У статті розкриваються особливості книговидання Білорусі. Проводиться аналіз ключових тенденцій на ринку, з"ясовується взаємодія державного та приватного книговидання, характеризується динаміка випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. ...
431169
  Добрянська Т.А. Друковане "Житіє св. князя Володимира" у складі рукописного збірника 1671 р. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 161-163. – ISBN 978-966-02-7706-9
431170
  Ярошенко Р. Друковане слово в історії України XX століття / Р. Ярошенко, Д. Приліпко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 28-34
431171
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-104-4
В.1 : 1808-1900. – 1999. – 296с.
431172
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Вип.2 : 1901-1910. – 2003. – 528с.
431173
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Видавництво Харитоненка. – (Національна бібліографія України). – ISBN 5-86248-191-5
Вип.3 : 1911-1916. – 2003. – 263с.
431174
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Том 2 : 1901-1910. – 2003. – 331 с.
431175
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 / М-во культури і туризму України ; Нац. парламентська б-ка України ; [уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. Р.С. Жданова]. – Харків : Фоліо. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-03-4747-2
Вип. 4 : 1917 - 1919. – 2008. – 288 с.
431176
  Кужель Л. Друковані видання 1914–1939 рр. про державні символи України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 61-83. – ISSN 2524-0315


  Згадується М. Грушевський.- С. 64, 66, 67
431177
  Ісіченко Ю.А. Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української барокової агіографії // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 220-243
431178
   Друковані видання УРСР у 1979 році.. – Харків, 1980. – 375с.
431179
   Друковані видання УРСР у 1980 році. – Харків, 1981. – 359 с.
431180
   Друковані видання УССР у 1981 році. – Харків, 1982. – 356с.
431181
  Клименко Ю.С. Друковані видання Харківського історико-філологічного товариства як джерело вивчення історико-краєзнавчого руху у II половині XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-175. – (Історія та географія ; вип. 48)
431182
  Балух В.О. Друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства в пізньосередньовічній Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Історія ; вип. 50)


  Аналізуються друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства пізньосередньовічної Польщі.
431183
  Співак А.І. Друковані засоби масової інформації в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 109-112
431184
   Друковані засоби масової інформації міцно утримують позиції / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 51-52
431185
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-041-1(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2003. – 372с.
431186
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-042-Х(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2003. – 328с.
431187
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 січня 2005 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-048-9(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2005. – 452с.
431188
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-047-7(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2005. – 400с.
431189
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ. – ISBN 966-647-081-0
Ч.1 : Газети: Станом на 1 жовтня 2006 року (3719 назв). – 2006. – 500 с.
431190
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-082-9
Ч.2 : Журнали: Станом на 1 жовтня 2006 року (3012 назв). – 2006. – 400с.
431191
  Мелещенко О. Друковані засоби масової інформації України в мережі Інтернет: порівняння з газетами Заходу / О. Мелещенко, Г. Почтарь // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 83-91. – ISBN 966-7181-44-8
431192
  Харенко О.В. Друковані засоби масової інформації як суб"єкт інформаційної діяльності // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 75-78. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
431193
  Семьоркіна О.М. Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 144-148
431194
  Бідзіля Ю. Друковані ЗМІ - засіб формування національної ідентичності поліетнічного регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Акцентується увага на тому, що зростання ваги мас-медіа в умовах побудови громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційних прагнень принципово ставить питання про необхідність дослідження сегменту друкованих ЗМІ як засобу формування ...
431195
  Заяць Л.С. Друковані каталоги бібліотек Центральної і Східної України (ІІ половина ХІХ - поч. ХХ ст.): історико-типологічний аналіз // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 23-42. – ISBN 966-02-0834-0
431196
   Друковані маски // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" почали виготовляти захисні багаторазові екрани-маски на 3D-принтері.
431197
  Кавун Л. Друковані органи ВАПЛІТЕ: формування модерного естетичного простору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 63-67. – (Філологічні науки)
431198
  Горєвалов С. Друковані органи Збройних сил Незалежної України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 449-454. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
431199
  Кобченко К. Друковані органи Київських вищих жіночих курсів // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 91-100


  У статті розглядаються історія видання та змістове наповнення друкованих органів Київських вищих жіночих курсів, аналізуються наукові статті курсисток. Екатерина Кобченко. Печатные издания Киевских высших женских курсов. В статье рассматриваются ...
431200
   Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії кільтури, (1947-1998) : бібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-28-5
Ч. 1. – 2000. – 400с.
431201
   Друковані праці Державного університету "Львівська Політехніка" за 1999 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 328с. – ISBN 966-553-099-2
431202
   Друковані праці Інституту історії АН УРСР.. – К, 1971. – 130с.
431203
   Друковані праці Ісаака Михайловича Трахтенберга 1943-2018 : [перелік друк. праць акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І.М. Трахтенберга / уклад. бібліогр. покажчиків І. Губар ; ред. Н. Данкевич]. – Київ : Авіцена, 2018. – 191, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7597-07-9
431204
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2000 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 496с. – ISBN 966-553-267-7
431205
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2001 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2003. – 436с. – ISBN 966-553-332-0
431206
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2002 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 444с. – ISBN 966-553-416-5
431207
   Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік : бібліографічний покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Науково-технічна б-ка ; за ред. : О.В. Шишки, І.О. Бєлоус, Н.Е. Кунанець ; [уклад. : І.О. Войтович, І.В. Гамола, Т.І. Кріп та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 788 с. – ISBN 978-617-607-036-8
431208
   Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за1966-1970 роки.. – Львів, 1980. – 587с.
431209
   Друковані праці професорсько-викладацького складу : (2000-2008 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов, Біблотека ; [ укладачі: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 404с.
431210
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліографічний покажчик за 2009 рік) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, Б-ка ; [уклад.: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 160 с.
431211
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажчик за 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Бібліотекака ; [уклад.: Н.О. Борисова та ін. ; відп. за вип. Рачинська Л.М.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 163, [1] с. – Покажч.: с. 153-163
431212
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Східноукраїнського державного університету за 1961-1997 роки : Бібліографічний покажчик. – Луганськ : Східноукраїнського державного ун-ту, 1999. – 31с.
431213
   Друковані праці прфесорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1944-1960 роки.. – Львів, 1962. – 768с.
431214
  Каганова І. Друковані та архівні джерела про Чернігівщину часів 1941 - 1943 років // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.172-175
431215
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. – Київ : Кн. палата України
Ч. 1, кн. 2 : Газети. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
431216
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. – Київ : Кн. палата України
Ч. 1, кн. 1 : Газети. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
431217
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. – Київ : Кн. палата України
Ч. 2 : Журнали. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
431218
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Довідник: У 3-х ч. : Станом на 1 жовтня 1998 р. – Київ. – ISBN 966730826Х
Ч.2 : Журнали. – 1998. – 184c.
431219
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Кн.1. – 2000. – 274с.
431220
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Книга 2. – 2000. – 282с.
431221
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.2)
Ч.2. : Журнали. – 2000. – 216с.
431222
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
431223
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2, ч. 2. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
431224
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 2 Журнали : довідник: у 3 ч. – Київ : Кн. палата України
Ч. 2. – 1998. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
431225
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
431226
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
431227
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга І. (Автономна Республіка Крим - Запорізька область). – 1999. – 224с.
431228
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга 2. (Івано-Франківська область - Чернігівська область). – 1999. – 256с.
431229
  Хоментовська Е. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 76–84. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
431230
  Марущак А. Друкованы ЗМІ напередодні реформування: реальність і перспективи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 88-91.
431231
  Грищенко О.Ю. ДС-аглоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 17-25. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Вiдмiчено особливостi та побудовано алгоритми розв"язування початково-крайових задач iз залежними вiд часу коефiцiєнтами на багатопроцесорних обчислювальних системах. Запропоновано схему розпаралелювання, основану на ДС–алгоритмi, наведено оцiнку ...
431232
  Грищенко О.Ю. ДС-алгоритм з різницями проти потоку для консервативних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано узагальнення двокрокового (ДС) різницевого алгоритму на випадок початково-крайових задач для рівнянь першого порядку, записаних в дивергентному вигляді. Розв"язок задачі за допомогою ДС-алгоритму знаходиться явно. Доведено теорету, яка ...
431233
  Грищенко О.Ю. ДС-різницеві алгоритми розв"язування крайових задач для параболічних рівнянь другого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму [2-4] (ДС-алгоритму) в застосуванні до крайових задач для рівнянь параболічного типу в достатньо загальному випадку. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
431234
  Тарасенко Т. ДСА vs ECITC, або Чи з"явиться в Україні "Електронний суд"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
431235
  Деревянкин Т.И. Дсформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.34-50. – ISSN 1993-6788
431236
  Толстой Л. Дтинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – Київ : Молодь, 1950. – 266 с.
431237
  Суковата Валентина ДТП - травматична епідемія сьогодення / Суковата Валентина, Вихрестюк Олександр, Хмельницький Леонід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 40 : фото
431238
  Бежин Л.Е. Ду Фу / Л.Е. Бежин. – М, 1987. – 271с.
431239
  Серебряков Е.А. Ду Фу. / Е.А. Серебряков. – М, 1958. – 163с.
431240
  Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр / Р.Ф. Иванов. – Москва : Мысль, 1983. – 295 с.
431241
  Дубинянский М. Дуайт Эйзенхауэр: герой в Белом доме // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 48-71. – ISSN 1819-6268
431242
  Бойко О.С. Дуализация эго-субстанции: отстранение vs восстановление // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 71-73
431243
  Саква Р. Дуализм внешней политики России: неоревизионизм и биконтинентализм // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 22-31. – ISSN 0201-7083
431244
  Мартынов Д. Дуализм и актуальные тенденции рынка прессы // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
431245
  Шмыгановский А.В. Дуализм исполнительной власти Французской Республики как признак наличия политической конкуренции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (83). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  Политическая конкуренция - это прежде всего соперничество между различными политическими институтами. Зачастую борьба за власть происходит между партиями и между различными ветвями власти. Однако Французская Республика является замечательным примером ...
431246
  Ящук Т.Ф. Дуализм местного управления в советской деревне 1920-х годов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805
431247
  Денильханов А.Х. Дуализм права как основа общественного идеала в мировоззрении русских мыслителей (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 103-114. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
431248
  Бурлай Є.В. Дуалізм "природного" та "позитивного" в праві як філософсько - правова проблема // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.83-86. – ISBN 966-568-656-9
431249
  Журба Я.М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-134
431250
  Авер"янов В. Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 106-115
431251
  Черіпко С. Дуалізм естетики поезії Михайла Драй-Хмари
431252
  Овчаренко О. Дуалізм зовнішньої політики радянської Росії та розбіжності в більшовицькому керівництві з визначення позиції на Генуезькій конференції 1922 року // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 241-259. – ISBN 978-617-7475-32-2
431253
  Тимченко О.М. Дуалізм інтересів платників податків як суб"єктів податкового боргу : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 53-62 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
431254
  Копанєва В. Дуалізм наукометрії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто розбіжність концептуальних поглядів учених щодо наукометричної діяльності, зумовлених дуалізмом наукометрії. Визначено його сутність - подвійність (двоїстість) співвідношень формалізованих (кількісних) та експертних критеріїв оцінювання ...
431255
  Лук"янова В.В. Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 216-220. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
431256
  Савчук В.А. Дуалізм понять "місцеві бюджети" та "місцеві фінанси" // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 18 (4). – С. 56-60. – ISSN 2306-0050
431257
  Міма Д.О. Дуалізм права в УНР та ЗУНР: теоретичні та практичні проблеми // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 192-194. – ISBN 978-966-97457-5-0
431258
  Корж І.Ф. Дуалізм правового механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 20-27


  Здійснено аналіз стану українського законодавства в частині обмеження доступу до інформації про особу, його відповідність принципам міжнародного права в умовах євроінтеграції України; виокремлюються окремі його положення що, на думку дослідника, не ...
431259
  Гулєвська Г. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад управління нотаріатом в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.20-25
431260
  Сірбіладзе С. Дуалізм приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-14-9
431261
  Мельник К.П. Дуалізм приватного права в Україні як реальність // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 165-170
431262
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
431263
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 208 л. – Бібліогр.: л.192-208
431264
  Пентелейчук А.В. Дуалізм суб"єктивної сторони складу злочину як кримінально-правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 185-187. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується діалектика суб"єктивної сторони складу злочину. Аналізуються проблемні аспекти даного феномену в розрізі з"ясування його сутності. The dialectics of the subjective side of the corpus delicti of a crime is dealt with. Problem aspects of ...
431265
  Сайкевич М.І. Дуалізм сучасної економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 9-15. – ISSN 1993-6788


  Представлено короткий огляд історії дуалістичної моделі економіки як наріжного каменя теорій розвитку для країн, що розвиваються.
431266
  Волошин Ю.О. Дуалістична доктрина співвідношення національного й міжнародного права: історія формування та сучасний зміст в умовах міждержавної інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
431267
  Вишницька Ю.В. Дуалістична міфомодель творів Тараса Шевченка та Марії Матіос: "Перехресні координати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 175-186


  У статті досліджено індивідуально-авторську реалізацію бінарної опозиції "свій - чужий" як відображення дуалістичних міфів у творчості Тараса Шевченка та Марії Матіос. Описано дуалістичну міфомодель як поліваріантну, представлену в художніх текстах ...
431268
  Черничинець С. Дуалістична природа системи корпоративного управління // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 151-155
431269
  Антоневська А.К. Дуалістичний аспект скандинавських магічних практик. Їх зв"язок з культами Одіна і Фрейї // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Серед численних визначень магії, цікавою є народна мудрість: "Магія - це мистецтво опинитися в потрібному місці, в потрібний час і в потрібному стані свідомості". У світлі сучасного пожвавленого інтересу до магічних практик і таємних вчень Північної ...
431270
  Сахань О.М. Дуалістичний вплив глобальних трансформацій на розвиток сучасної української держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 199-208. – ISSN 0201-7245
431271
  Предборський В.А. Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 3-7
431272
  Лукашенко А.І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV - сер. XVII ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Лукашенко Аліса Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 425 арк. – Додатки: арк. 420-425. – Бібліогр.: арк. 12-17, 380-419 та в додатках: арк. 420425
431273
  Лукашенко А.І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV - сер. XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Лукашенко Аліса Іванівна ; М-во освіти і науки україни ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
431274
  Ковальова Г.М. Дуалістичність мовних партій автора та персонажів при творенні мовної картини світу : (на матеріалі роману-дилогії В. Земляка "Лебедина зграя", "Зелені млини") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 133-139. – (Мовознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196


  Через призму дуалістичних стосунків автора та персонажів аналізуються сутність і способи творення мовної картини світу.
431275
  Осипчук Н. Дуальна освіта - від теорії до практичних кроків // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 5
431276
  Соловйова А.О. Дуальна освіта в Україні: основні характеристики та переваги // Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 72-74. – ISBN 978-966-97734-6-3
431277
  Кулалаєва Н. Дуальна освіта в Україні: проблеми та перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
431278
  Олеськова Г. Дуальна освіта ж особливість фахової підготовки сестринського персоналу Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 2. – С. 102-109. – ISSN 2308-4081
431279
   Дуальна освіта на прикладі співпраці КПІ та Укроборонпрому // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
431280
  Осипчук Н. Дуальна освіта на українському грунті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 4-5


  Федерація роботодавців України разом з Вищою дуальною школою Гера-Айзенах, Німецьким товариством дружби в Тюрінгії з країнами Східної Європи, факультетом комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом математики НАН України та ...
431281
  Шевченко І.Ю. Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 171-185. – ISSN 2222-4459
431282
  Матат Д. Дуальна освіта: досвід і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В "Укрінформі" презентували Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні.
431283
  Шулікін Д. Дуальна освіта: про експерименти, концепцію і "підводні камені" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
431284
  Осипчук Н. Дуальна освіта: чи приживеться німецький досвід? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про семінар-дискусії "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України". Та про перспективи провадження сиситеми дуальної освіти в окремих ВНЗ України.
431285
  Худолей В. Дуальна форма вищої освіти як інноваційна інтерактивна технологія навчання та парадигма підвищення якості підготовки фахівців / В. Худолей, Г. Калінічева // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 94-110. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
431286
  Давліканова О. Дуальна форма здобуття освіти: передумови та практика впровадження в українському законодавчому полі / О. Давліканова, І. Перевозова // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 110-136. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
431287
  Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (285). – C. 5-15. – ISSN 2221-1055


  Розкрито сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців. Висвітлено особливості запровадження дуального навчання у Миколаївському національному аграрному університеті. Показано, що впровадження ...
431288
  Вем"ян В.Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти / В.Г. Вем"ян, Тер-Ованес"ян // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 29-33. – ISBN 978-617-601-117-0


  Проаналізовано суть і значення дуальної системи професійної освіти та впроваджено освітні заходи для використання зарубіжного досвіду організації навчального процесу. Розглянуто модульна система професійного навчання як інноваційна концепція, яка ...
431289
  Алекси Р. Дуальная природа права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 138-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
431290
  Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 53-56. – ISSN 1606-3732
431291
  Гулянич Ю. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої радиції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.18-22. – ISSN 1728-6875
431292
  Астрахан Н. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 185-194. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
431293
  Маслак В.І. Дуальність підготовки фахівців сфери культури: pro at contra / В.І. Маслак, Л.В. Бутко, Д.П. Василенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 54-60. – ISSN 2226-3209
431294
  Максимов С. Дуальність права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
431295
  Кобан О.Г. Дуальність процесу соціалізації особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7638-01-7
431296
  Бакун О.В. Дуальність, дихотомія, бінарність як методологічний принцип європейського гуманітарного пізнання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 120-123


  У статті розглядається важлива для процесу спілкування здатність бачити світ у бінарних протиставленнях, порівнюється інтенсивність такого типу мислення у представників різних народів. The article considers the tendency to construct reality in terms ...
431297
  Яаксоо Ю.И. Дуальное управление безынерционными объектами : Автореф... канд. техн.наук: 009 / Яаксоо Ю.И.; АН ЭССР. Совет физ.-техн. и матем. наук. – Таллин, 1969. – 19л.
431298
  Полищук Алексей Викторович Дуальность между квантовыми калибровочными теориями и теорией суперструн : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук.: 01.04.02 / Полищук Алексей Викторович; РАН, Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 2002. – 9 с.
431299
  Богородицкий А.А. Дуальность методов аналогово-цифрового преобразователя / А.А. Богородицкий. – К, 1972. – 15с.
431300
  Пашнев А.И. Дуальность, суперсимметрия и принцип Адлера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашнев А.И.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
431301
  Енковски Ласло Ласлович Дуальные аналитические модели рассеяния адронов : Автореф... д-ра. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Енковски Ласло Ласлович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1983. – 20л.
431302
  Репич Е.А. Дуальные и полудуальные отношения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 18-22. – ISSN 2226-7549
431303
  Егорова Л.Д. Дуальные квадратичные пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Егорова Л.Д.; Казан.гос.ун-т. – М, 1972. – 14л.
431304
  Белецкая И.Е. Дуальные отношения / И.Е. Белецкая, С.А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 48-60. – ISSN 2226-7514
431305
  Енковски Л.Л. Дуальные резонансные модели : Обзор / Л.Л. Енковски. – К.
1. – 1970. – 52 с.
431306
  Маркина Л.М. Дуальные эрмитовы пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Маркина Л.М.; МВ и ССО СССО. Казан. гос. ун-т. – М., 1971. – 14л.
431307
  Масалова К.Ю. Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 1608-0599
431308
  Санд Ж. Дуб-говорун : Бабусина казка / Ж. Санд; Жорж Занд; Переклала Ольга Кривинюк. – Катеринослав, 1918. – 44с.
431309
  Журавлев Андрей Дуб-долгожитель. Осень патриарха / Журавлев Андрей, Полонский Евгений, Шинкаренко Станислав // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 104-115 : фото
431310
  Ромен Левко Дуб - нелин / Ромен Левко. – Лондон; Торонто : Світання, 1969. – 80с.
431311
  Кулиев К.М. Дуб араксинский Quercus araxina (trautv.) A.Grossh., его биология, экология и лесоводственные свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кулиев К.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1964. – 20л.
431312
  Харитонович Ф.Н. Дуб в степных условиях и его выращивание / Ф.Н. Харитонович. – МоскваЛ., 1951. – 56 с.
431313
  Гущина Е.Г. Дуб и дубравы Московской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гущина Е.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
431314
  Юркевич М.С. Дуб и его поведение в Средней Азии : Автореф... кандид. биологич.наук: / Юркевич М.С.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства (СРЕДАЗНИИЛ. – Ташкент, 1951. – 12 с.
431315
  Вальзер М. Дуб и кролик / М. Вальзер. – Москва, 1974. – 239с.
431316
  Матюковский Г.И. Дуб и молния : стихи и поэма-сказка / Геннадий Матюковский ; авториз. пер. с мар. А.Казакова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с.
431317
  Джафарли Ф.М. Дуб крупнопыльниковый (восточный) : Автореф... канд. биол.наук: / Джафарли Ф. М.; АН АзССР, Отд-ние биол и мед. наук. – Баку, 1963. – 20л.
431318
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1960. – 71с.
431319
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1963. – 192с.
431320
  Бабаев Наби Дуб на скале : стихи / Бабаев Наби; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1959. – 100 с.
431321
  Мамакаев М.А. Дуб над Ассой : стихи и поэмы / Магомет Мамакаев ;. – Москва, 1961. – 128 с.
431322
  Гвоздяк Р.И. Дуб черешчатый в Украине : биология, экология, бактериальные болезни / Р.И. Гвоздяк, М.И. Гордиенко, А.Ф. Гойчук; Жданова Н.М. – Киев : Наукова думка, 1993. – 220 с.
431323
  Харламова Татьяна Дубай - волшебная планета для детей и взрослых : погружение в фантастику. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-37
431324
  Харламова Татьяна Дубай - всесезонное направление : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63
431325
  Шутова Наталья Дубай - место для встреч, особенно деловых : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 56
431326
   Дубай - мировой лидер среди туристических направлений // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 6 : Фото
431327
   Дубай - у топ-15 найкращих напрямків для МІСЕ // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
431328
  Оппитц Клаудия Дубай - утопия посреди пустыни : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 150-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
431329
   Дубай : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 78-80 : Іл.
431330
   Дубай : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 76-77 : Іл.
431331
   Дубай : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 68-72 : Фото
431332
   Дубай : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 70-74 : Фото
431333
   Дубай : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 50-54 : Фото
431334
  Мазур Владимир Дубай как зеркало эволюции : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 76-87 : Іл.
431335
  Самойлов Юрий Дубай как эксклюзивный турпродукт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
431336
   Дубай можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 68 : фото
431337
   Дубай нарощує в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
431338
   Дубай прагне стати центром світової авіації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
431339
   Дубай с видом на арматуру // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-43 : фото
431340
   Дубай. Активный отдых : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 98-101 : Іл.
431341
  Гассель Штеффен Дубай. В тени Абу-Даби / Гассель Штеффен, Кюн Фолькер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
431342
  Мазур Владимир Дубай. Время дорого, пространство ограничено, возможности неисчерпаемы : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 64-71 : Іл.
431343
  Горобець Ірина Дубай. Квітковий рай пустелі / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 106-113 : фото
431344
   Дубай. Новини із затоки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 60-61
431345
  Малко Ромко Дубай. Пустеля здійснених мрій : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 26-32 : Фото
431346
  Крутоверцев Євген Дубай. Стихії розваг // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 32-39 : фото
431347
  Пендраковська Саша Дубай. Суспільство добробуту / Пендраковська Саша, Колобова Лада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 38-43 : Фото
431348
  Ільченко Володимир Дубай. Фоторепортаж. З висоти Дубая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 50-51 : фото
431349
  Смирнов І.Г. Дубай: від нафти до туризму і логістики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 18-26
431350
  Харламова Татьяна Дубай: воплощение в фантастику : волшебная планета для детей и взрослых. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27
431351
  Сагура Катерина Дубай: Впереди планеты всей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 32-37 : фото
431352
   Дубайский аэропорт празднует 50-летний юбилей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
431353
   Дубайское столпотворение : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 144 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
431354
   Дубайські канікули : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
431355
  Андрусяк І. Дуби і леви : [статті та есеї] / Іван Андрусяк. – Київ : Грані-Т, 2011. – 166, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-326-5
431356
  Козлов Р.А. Дуби й ліщина, плесінь і мурава: літпроцес у метафорах Івана Франка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 51-56. – ISBN 978-617-7442-48-5
431357
  Кимпяну П. Дуби не виростають за п"ять днів / П. Кимпяну. – К, 1964. – 164с.
431358
  Ачимович Т.М. Дуби не гнуться / Т.М. Ачимович. – Київ, 1971. – 320с.
431359
  Хоменко І. Дуби не хиляться : поезії / І. Хоменко. – К., 1958. – 156 с.
431360
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1970. – 317 с.
431361
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1990. – 569 с.
431362
  Каган А.Л. Дубильное корье / А.Л. Каган, Б.Н. Калинин. – М-Л, 1930. – 136с.
431363
  Бокучаева М.А. Дубильные вещества и окислительные ферменты грузинского чая : Автореф... докт. биол.наук: / Бокучаева М. А.; АН СССР, Ин-т биодхим. им. Баха. – Москва, 1949. – 34 с.
431364
  Дурмишидзе С.В. Дубильные вещетва и антицианы виноградной лозы и вина : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Дурмишидзе С.В. ; Ин-т биохимии. – Москва, 1952. – 48 с.
431365
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л., 1932. – 391с.
431366
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
3. – 1934. – 435с.
431367
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
4. – 1936. – 364с.
431368
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 1 : Таран, его заготовка и разведение. – 1947. – 71 с.
431369
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 2 : Чухра, ее заготовка и разведение. – 1947. – 59 с.
431370
  Шлыков Г.Н. Дубильные растения СССР / Г.Н. Шлыков. – Л-М, 1932. – 190с.
431371
  Михайлова В.П. Дубильные растения флоры Казахстана и их освоение / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1968. – 327с.
431372
  Павлович П.И. Дубильные экстракты / П.И. Павлович. – Ростов -на-Дону, 1928. – 192с.
431373
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 27--28. – ISBN 978-966-96992-6-8
431374
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7107-52-0
431375
   Дубина Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 93-94
431376
  Кувалдин С. Дубина национальной памяти // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 40. – С. 48-51


  Суд над Войцехом Ярузельським в Польщі
431377
   Дубіс Лідія Францівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78-79 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
431378
  Бурдыкин Б.Е. Дублер / Б.Е. Бурдыкин. – Пермь, 1965. – 46с.
431379
  Морозова Н.В. Дублинское ядро. Проблемы интеграции сетевых ресурсов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительный журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 2013. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 1560-7968


  В статье рассматриваются особенности организации электронных каталогов в различных информационных системах, а также система метаданных Дублинское ядро в качестве основной для интеграции электронных каталогов библиотек, архивов и музеев.
431380
  Джойс Д. Дублинцы / Д. Джойс. – Москва, 1982. – 255 с.
431381
  Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
431382
  Ховайба Н. Дублювання фільмів українською мовою у другій половині 1960-х - 80-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 62-63
431383
  Проць Л.І. Дубляни : поезії / Л. І. Проць. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 75 с.
431384
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
431385
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42-43
431386
   Дубняк Сергій Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 79-80 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
431387
   Дубняк Сергій Сергійович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 44-45. – ISBN 966-95774-3-5
431388
  Баканов Н. Дубов и его бойцы : поучительные рассказы / Н. Баканов. – Москва : Воениздат
Вып. 3. – 1978. – 39 с.
431389
  Лановенко П.К. Дубова брость : повість / П. К. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 158 с.
431390
  Федосеенко В.К. Дубовая Гряда : романи / Владимир Федосеенко; пер. с бел. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1987. – 371 с.
431391
  Эрендженов К. Дубовая трубка : рассказы и очерк / Константин Эрендженов ;переводы. – Элиста : Калмиздат, 1961. – 64 с.
431392
  Бернакевич Л. Дубове військо / Л. Бернакевич, Ю. Підсадочний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 170-175. – ISSN 0868-4790
431393
  Шпорта Я.Г. Дубове листя : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 159 с.
431394
   Дубове лыстє. – К, 1903. – 278с.
431395
   Дубове лыстє [Дубове листя] : Альманах на згадку про П.О. Кулиша : З 4 портретамы Кулишевымы та з малюнкамы його хаты, похорону й могылы / Упорядкувалы: М. Чернявськый, М. Коцюбинськый, Б. Гринченко. – У Кыиви : Зрукарн Петра Барського, 1903. – 278 с., 7 аpк. іл.: нот., фот. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогp.: Пpо Кулиша: с. 15. - Библіогpафичный покажчык пысаннив П. Кулиша / Уклад. А.М. Балика; Ред. Б. Гpінченко: с. 245-276


  Авт. пpозових і поет. твоpів: П. Миpний, Г. Гpигоpенко, Л.О. Яновська, Л. Укpаїнка, І.Я. Фpанко, В.І. Самійленко, H.І. Кобpинська, М.Ф. Чеpнявський, М.М. Коцюбинський, М.К. Воpоний, Б.Д. Гpінченко, О.Ю. Кобилянська, О.С. Маковей, П.А. Гpабовський, С.О. ...
431396
  Осадчий В.П. Дубовий пагін : поезії / В. О. Осадчий. – Київ : Молодь, 1977. – 46 с.
431397
  Малишко А.С. Дубовий цвіт : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 244 с.
431398
  Карлаш К.В. Дубовий шовкопряд і вигодування його в колгоспах / К.В. Карлаш. – К, 1953. – 52с.
431399
   Дубові деревостани північного сходу України та особливості природного поновлення в них / В.П. Ткач, М.Г. Румянцев, В.А. Лук"янець, Л.С. Луначевський, В.П. Чигринець, В.П. Самодай // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 77-85. – ISSN 0459-1216
431400
  Юрова Т.В. Дубовской Н.Н. Альбом. / Т.В. Юрова. – М,, 1963. – с.
431401
  Удра И.Ф. Дубовые леса Среднего Приамурья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Удра И.Ф.; СЗ и СССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л.
431402
  Мусатов А.И. Дубовые листья / А.И. Мусатов. – М., 1975. – 368с.
431403
  Вознесенский А.А. Дубовый лист виолончельный / А.А. Вознесенский. – Москва, 1975. – 589с.
431404
  Корженевская И.В. Дубовый листок.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1964. – 512с.
431405
  Меньков А.Т. Дубрава / А.Т. Меньков. – М., 1973. – 95с.
431406
  Ефимов Г.А. Дубрава : стихи / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
431407
  Селезнев М.С. Дубрава. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1967. – 103с.
431408
  Карасев А.И. Дубравные дети / А.И. Карасев. – Пенза, 1971. – 104с.
431409
  Юзыкайн А.М. Дубравы : роман / Александр Юзыкайн ; авториз. пер. с мармйск. В.Михайловой. – Москва : Современник
2. – 1983. – 272 с.
431410
  Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба (гырнецы) Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева Л. П.; АН СССР, Ботан. ин-т, Бот. сад. Молдав. Филиал АН СССР. – Л., 1955. – 20л.
431411
   Дубравы лесостепи в биогеоценологическом освещении. – М, 1975. – 375с.
431412
   Дубравы Хоперского заповедника. – Воронеж : ВГУ
Ч.2 : Современное состояние пойменных насаждений. – 1976. – 104 с.
431413
  Тарунов А.М. Дубровицы / А.М. Тарунов. – Москва, 1991. – 109с.
431414
  Попенко Дубровиця / Попенко, в.П. – Львів, 1986. – 40с.
431415
   Дубровник. – Загреб, 1973. – 84с.
431416
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1984. – 286с.
431417
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1989. – 302с.
431418
   Дубровник. Живий музей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 52-53 : фото
431419
   Дубровник. Медом помазано // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 62-63 : фото
431420
  Біленко Василь Дубровник. Морозиво з пивом : Хорватія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 92-95 : Фото
431421
  Сидоренко Віктор Дубровник. Пішки в історію : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 78-84 : Фото
431422
  Крутоверцев Євген Дубровник. Смачна осінь Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 88-93 : фото
431423
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М. – 232с.
431424
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 148с.
431425
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин ; ред. и примеч. Д.Д. Благого. – Москва : Гослитиздт, 1936. – 96 с.
431426
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1936. – 98с.
431427
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
431428
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
431429
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 110с.
431430
  Гроссман В.А. Дубровский / В.А. Гроссман. – Москва, 1937. – 84с.
431431
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 95с.
431432
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М-Л, 1947. – 96с.
431433
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
431434
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тула, 1951. – 80с.
431435
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Смоленск, 1953. – 72с.
431436
  Волков Н.Д. Дубровский / Н.Д. Волков. – Москва : Искусство, 1955. – 70 с.
431437
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 96с.
431438
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1972. – 192 с.
431439
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин; иллюстр. и оформление Д. Шмаринова. – М, 1978. – 110с.
431440
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 188с.
431441
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 158с.
431442
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1980. – 239с.
431443
  Пушкин А.С. Дубровский : Книга для чтения со словарем и комментарием на французском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1987. – 167с.
431444
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1989. – 219с.
431445
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка : повести / А.С. Пушкин. – Москва, 1965. – 200 с.
431446
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Горький, 1984. – 255с.
431447
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 152с.
431448
  Іванченко Л. Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 165-171
431449
  Пушкін О.С. Дубровський. Капітанська дочка / О.С. Пушкін. – Київ, 1981. – 192 с.
431450
  Меницкий Ю.Л. Дубы Азии / Ю.Л. Меницкий. – Ленинград, 1984. – 316с.
431451
  Меницкий Ю.Л. Дубы Кавказа / Ю.Л. Меницкий. – Л., 1971. – 196с.
431452
  Сумцов Н.Ф. Дубы Т.Г.Шевченко / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1911. – [2], 4 с. – Отд. оттис из: Вестн. Харьк. ист.-филол. о-ва, 1911, вып. 1
431453
  Волков М. Дубье / М. Волков. – Изд. 2-е дополн. – Москва-Ленинград, 1925. – 134с.
431454
  Шошин М.Д. Дувушки выходят замуж / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1964. – 230с.
431455
  Клименченко Ю.Д. Дуга большого круга / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград, 1968. – 280с.
431456
  Крейн Л.А. Дуга большого круга / Л.А. Крейн. – Мурманск, 1980. – 285 с.
431457
  Леушин А.И. Дуга горения / А.И. Леушин. – М., 1973. – 239с.
431458
  Струве В.Я. Дуга меридиана : Избранные главы / В.Я. Струве; Под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва, 1957. – 255с.
431459
  Кулькин Е.А. Дуга с колокольчиком / Е.А. Кулькин. – М., 1988. – 287 с.
431460
   Дугаров Даши-Нима.Выставка произведений.Москва.1985. – Москва, 1985. – 23с.
431461
  Зверева Ю.Н. Дуги в конечных проективных плоскостях малых порядков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зверева Ю.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-14
431462
  Денискина В.Я. Дуглас Дж. Консервативная партия: От прагматизма к идеологии - и назад к прагматизму // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 163-168
431463
  Сузюмов Е.М. Дуглас Моусон и Антарктида / Е.М. Сузюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 216с.
431464
  Годес А.Ю. Дугова тріщина в електрострикційному композиті / А.Ю. Годес, В.В. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача визначення напружено-деформованого стану електрострикційної матриці з включенням з іншого матеріалу і дуговою тріщиною на межі розділу середовищ під дією на нескінченності механічного навантаження та електричного поля. Проведено ...
431465
  Лобода В.В. Дугова тріщина з зонами контакту між включенням і матрицею / В.В. Лобода, А.Є. Шевельова, К.О. Тулін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язується плоска задача для дугової тріщини між круговим включенням та нескінченною матрицею під дією довільно орієнтованого рівномірного напруження на нескінченості. Побудована та розв"язана методом механічних квадратур система сингулярних ...
431466
  Дорожкин Н.Н. Дуговая газопорошковая наплавка / Н.Н. Дорожкин, Н.Н. Петюшев. – Минск, 1989. – 92с.
431467
  Лендєл І.В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною подачею електродного дроту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лендєл Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
431468
  Марзунов В.Л. Дуговой разряд в атмосфере различных газов как источник света для спектрльного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марзунов В.Л.; М-во высш. и сред. спец. образования КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 11л.
431469
  Фриш М.С. Дуговые источники света для измерения вероятностей переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фриш М.С.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1967. – 16с.
431470
  Афиногенов В. Дуда-дудырь / В. Афиногенов. – Москва, 1969. – 48с.
431471
  Ганудельова Н.Г. Дуда як рудимент архаїки в аерофонній музиці Закарпаття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 210-215


  Дуда - архаїчний народний музичний духовий інструмент, подібний до волинки, що є міхом із козячої, баранячої або телячої шкіри з вставленими у нього трубкою для нагнітання повітря, басовими трубками і трубкою з отворами (як у сопілки), на якій грають ...
431472
  Тичина П.Г. Дударик : казка / Павло Тичина ; [мал. З. Волковинської]. – Київ : Веселка, 1964. – 23 с.
431473
  Кулик Н. Дударківський янгол // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 15. – ISSN 2219-5793
431474
  Гинзбург Л.В. Дудка Крысолова / Л.В. Гинзбург. – М., 1960. – 222с.
431475
   Дудун Тетяна Володимирівна - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 55 років з дня народження Дудун Тетяни Володимирівни - українського картографа, кандидата географічних наук, асистента кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
431476
   Дудун Тетяна Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-81 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
431477
   Дудун Тетяна Володимирівна (1967) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45. – ISBN 966-95774-3-5
431478
   Дудченко Микола Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 102. – ISBN 978-617-7530-19-9
431479
   Дудченко Микола Андрійович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50


  Член спецради попередніх каденцій.
431480
  Гужва В.Ф. Дуель : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1969. – 125 с.
431481
  Бедзик Ю.Д. Дуель. Капітан і Марта / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1989. – 427 с.
431482
  Ворожбит О. Дует чи какафонія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Якою є природа протиріч у найвищих ешелонах німецької влади.
431483
  Будько Євген Дуже глибоке хобі : Троянда вітрів / Будько Євген, Медведєва Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 108-111 : Фото
431484
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 305 с.
431485
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Львів, 1940. – 399 с.
431486
  Копиленко О.І. Дуже добре / О.І. Копиленко. – Київ, 1982. – 342 с.
431487
  Копиленко О. Дуже добре. Десятикласники / О. Копиленко. – Київ, 1950. – 335 с.
431488
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1965. – 423 с.
431489
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1969. – 403 с.
431490
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1972. – 406 с.
431491
  Чмир О. Дуже доречним видається образ сестер, або Чому так важливо перечитати спільну історію, правильно розставляючи акценти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 37
431492
  Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
431493
  Войцехівська О. Дуже незвичайний редактор // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33


  Головний редактор часопису Павло Дорожинський в червні цього року відзначив чвертьстолітній ювілей свого редакторства "Самостійної України". Часопис бів заснований у 1937 році в Сша як пресовий орган Організації державного відродження України. І тільки ...
431494
  Синьов В. Дуже хороший учитель / спілкувався Олександр Козинець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5


  Розмова з деканом факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Віктором Миколайовичем Синьовим щодо впровадження інклюзивної й інтегрованої освіти та ін.
431495
  Хорунжий А.М. Дужчий за океан : Маленька повість: Для серед. шк. віку / А.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1978. – 34 с.
431496
  Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. – К, 1970. – 168с.
431497
  Волік К.С. Дукачі - традиційна народна прикраса в просторі української культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Волік Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
431498
  Русінова Т. Дукачі з фондової колекції Національного музею народної архітектури та побуту України / [Тамара Русінова ; фот. Катерина Астаулова] ; Нац. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 59, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2017 р. - На тит. арк.: екслібрис Благодійна орг. "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька". - Кн. у суперобкл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Золотий фонд України : каталог 2). – ISBN 978-617-7548-09-5


  У пр. №1727639 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
431499
  Полюшко Г. Дукачі. Збірка національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-107. – ISSN 0131-2685
431500
  Наєнко М. Дукин Микола // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 175-177. – ISBN 5-333-01078-1
431501
   Дукля : літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Пряшів : Культурна спілка українських трудящих
№ 1/4. – 1958. – Рік вид. 6
431502
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 3/4. – 1991. – Рік вид. 49
431503
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 2. – 1995. – Рік вид. 43
431504
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 6. – 1995. – Рік вид. 43
431505
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 44, № 1. – 1996. – Рік вид. 44
431506
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 1. – 2001. – Рік вид. 49
431507
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 2. – 2001. – Рік вид. 49
431508
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 51, № 1. – 2003. – Рік вид. 51
431509
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
№ 3. – 2007. – Рік вид. 55
431510
  Коновалов А.Д. Дулевский фарфоровый / А.Д. Коновалов. – М., 1980. – 95с.
431511
  Мандзюк Ф. Дуля із знаком якості : гумор і сатира / Ф. Мандзюк. – Луцьк : Надстир"я, 1991. – 79 с.
431512
  Хрусталева И. Дульсинея Тамбовская : [роман] / Ирина Хрусталева. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [3] с. : ил. – Сер. основана в 2006 г. – (Дамский смешной детектив). – ISBN 978-5-699-21841-7
431513
   Дум высокое стремленье. Декабристы в Сибири. – Иркутск, 1975. – 335с.
431514
  Лапшин В.М. Дума - даль: стихи / В.М. Лапшин. – М., 1989. – 95с.
431515
  Молдагалиев Т. Дума джигита : стихи / Туманбай Молдагалиев ; пер. с каз. В.Савельева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 126 с.
431516
  Гущак І.В. Дума землі : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
431517
  Гадаев В.А. Дума и судьба / В.А. Гадаев. – Саранск, 1980. – 128с.
431518
  Сом М.Д. Дума над вогнем : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1968. – 102 с.
431519
  Косарик Д.М. Дума над Тясмином / Д.М. Косарик. – Москва, 1971. – 352 с.
431520
  Бровка Петрусь Дума о бессмертии : стихотворения и поэмы / Петрусь Бровка ;. – Москва : Воениздат, 1973. – 230 с.
431521
  Загребельный П.А. Дума о бессмертном : Повесть и рассказы : Авториз. пер. с укр. / П.А. Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1959. – 287с.
431522
  Яновский Ю. Дума о Британке : пъеса / Ю. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 101 с.
431523
  Литвак Г.Н. Дума о весне / Г.Н. Литвак. – Х, 1950. – 92с.
431524
  Маликов К. Дума о завтрашнем дне : стихи и поэмы / Кубанычбек Маликов ;. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
431525
  Иванов Г.Ф. Дума о командире / Г.Ф. Иванов, 1959. – 47с.
431526
  Волынський Т. Дума о Родине // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Стихотворение посвящается освободителям Киева.
431527
  Смердов А.И. Дума о родном крае. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1956. – 166с.
431528
  Кобзев И.И. Дума о России / И.И. Кобзев. – Москва, 1976. – 174с.
431529
  Прокушев Ю.Л. Дума о России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 624 с.
431530
  Кедрин Д.Б. Дума о России / Д.Б. Кедрин. – М, 1990. – 492с.
431531
  Гиталов А.В. Дума о хлебе / А.В. Гиталов. – М., 1972. – 14с.
431532
  Черкашина Л.Е. Дума о человеке / Л.Е. Черкашина. – Сталино, 1961. – 162с.
431533
  Сухомлинский В.А. Дума о человеке / Сухомлинский В.А. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 120 с. – (Из серии о коммунистической морали)
431534
  Сумцов Н.Ф. Дума об Алексее Поповиче / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
431535
  Петренко В.М. Дума про Баштанку / В.М. Петренко. – Одесса : Маяк, 1979. – 63 с.
431536
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1938. – 90 с.
431537
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 107 с.
431538
   Дума про возз"єднання. – Львів, 1979. – 281с.
431539
  Драч І.Ф. Дума про вчителя : драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 132 с.
431540
   Дума про Ганджу Андыбера / [записано П. Кулишем]. – Харьков : Изд. кн. маг. Б. Хавкина и Д. Полуехтова, 1886. – 15 с. – Миниатюрное издание. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
431541
  Скринченко В. Дума про гетьмана Івана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С.147-152. – ISSN 0131-2561
431542
  Скринченко В. Дума про гетьману Івана Мазепу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 220-228. – ISSN 0320-8370
431543
  Запаренко П.З. Дума про дитинство / П.З. Запаренко. – Київ, 1990. – 289с.
431544
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 139 с.
431545
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1981. – 194 с. – (Поетична б-ка комсомольця)
431546
  Юрченко О.С. Дума про землю рідну : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 48 с.
431547
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1970. – 80 с.
431548
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 104 с.
431549
  Грінченко Б.Д. Дума про княгыню- кобзаря та инши вирши [Дума про княгиню-кобзаря та інші вірши] / Понапысував В. Чайченка [псевд.]. – Харькив : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 44 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дума пpо княгыню-кобзаpя; Сыpитка; Кpюк, велыка птиця; Дуpень думкою багатіе; Рыбъячи таньци; Два моpозы
431550
  Плачинда С.П. Дума про людину : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Вече, 1974. – 176 с.
431551
  Кривда Г.Ф. Дума про матір : повість та новели / Г.Ф. Кривда. – Донецьк, 1980. – 160 с.
431552
  Слободянюк Б.Й. Дума про матроса Кішку : історична повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Молодь, 1981. – 256 с.
431553
  Олійник Б.І. Дума про місто : Поема / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1982. – 48с.
431554
  Авксентьєва В.В. Дума про народний подвиг / В.В. Авксентьєва, Г.Б. Зельдович. – Київ : Мистецтво, 1978. – 71 с. : ил.
431555
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Повість / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1957. – 255с.
431556
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : історія недокінченого житття / Павло Загребельний. – Київ : Веселка, 1978. – 159с. : іл.
431557
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Історія недокінченого життя : Для ст. шк. віку / Павло Загребельний. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – (Шкільна бібліотека : Сер. засн. в 1964 р.). – ISBN 5-301-00962-1
431558
  Загребельний П. Дума про невмирущого. День шостий. В-ван! : Повісті / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2171-6


  Повість розповідає про трагічну долю українського юнака, яка стала символом гідності й непереможності людського духу
431559
  Сушко Олександр Дума про невмирущу людину : [рецензія]
431560
  Жур П.В. Дума про огонь : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1985. – 434 с.
431561
  Жур П.В. Дума про огонь : Повесть исследование / П.В. Жур. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 304с.
431562
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса : (либретто оперы) / Эд. Багрицкий . – Москва : Гослитиздат, 1935. – 66 с..
431563
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса / Багрицкий Э.Г. ; [худож. М. Майофис]. – Москва : Худож. лит., 1976. – 56 с.
431564
   Дума про Остапа Нечая. – К., 1938. – 79с.
431565
   Дума про Остапа Нечая. – М., 1939. – 32с.
431566
  Гончаренко В.В. Дума про отчу землю / В.В. Гончаренко. – Днепропетровск, 1984. – 30с.
431567
  Микитин Т. Дума про полковника Нечая : історичні повісті / Т. Микитин. – Львів, 1993. – 420 с.
431568
  Красюк М.І. Дума про світло : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 110 с.
431569
  Як М.А. Дума про талант добро творящий / Микола Як. – Київ : Леся, 2012. – 199, [1] с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Якименко, Микола Андрійович. – ISBN 966-8126-19-X
431570
   Дума про Тараса Шевченка. – Б.м : Вид. "Воля і доля" ; Вид. в книгарні "Діло", 1917. – 13 с. – (Видавництво "Воля і доля" ; № 3)
431571
  Стельмах М.П. Дума про тебе : роман / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 396 с.
431572
  Стельмах М. Дума про тебе / М. Стельмах. – Київ : Молодь, 1971. – 392с.
431573
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Москва, 1972. – 391с.
431574
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1976. – 351 с.
431575
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ, 1984. – 390с.
431576
  Стельмах М.П. Дума про тебя / М.П. Стельмах. – Москва, 1971. – 400 с.
431577
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №9 (703) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Начало). – 1972. – 79с.
431578
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №10 (704) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Окончание). – 1972. – 79с.
431579
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Воениздат, 1972. – 391с.
431580
  Стельмах М.П. Дума про тебя : роман / М.П. Стельмах. – Москва, 1979. – 398 с.
431581
  Ковалюк В.М. Дума про трьох братів / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
431582
  Гіталов А.В. Дума про хліб / А.В. Гіталов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 15 с.
431583
   Дума про хліб. – Київ, 1973. – 175с.
431584
   Дума про хліб. – К., 1975. – 236с.
431585
   Дума про Хмельницького та Барбаша : од кобзаря Павла Братиці, у Ніжині, списав М. Лисенко // Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / Прокопович Феофан. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 6 с.
431586
  Масенко Т.Г. Дума про щастя : поезії і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 114 с.
431587
  Кольцов А.В. Дума сокола : стихи / А.В. Кольцов; Рисунки Н. Пластова ; составление, вступ. статья К.П. Орешина. – Москва : Детская литература, 1968. – 111с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
431588
  Дем"янчук Г.С. Дума Червоного бору / Г.С. Дем"янчук. – Львів, 1990. – 120с.
431589
  Земляний В. Дума яблунева : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 120-125. – ISSN 0208-0710
431590
  Лавриненко В. Думай, что и как говоришь : школа чистого слова для будущих инженеров // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 0869-4915
431591
  Литвин М.К. Думайте, читайте / М.К. Литвин. – К., 1961. – 40с.
431592
  Кузьменко О.М. Думала, що розірветься серце і стане легше. Лежала пластом днів 20 / розмову вела Юлія Ліпіч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 43-44


  Про музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) згадує його мама О.М. Кузьменко.
431593
   Думали, наука - це нудно? Тільки не на факультеті соціології! // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 2


  Соціологія - унікальна наука, яка дозволяє стати дослідником суспільства і при цьому вивчати будь-яку тему, що цікавить молодого науковця.
431594
   Думанський Антон Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 404. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
431595
  Алєксєєв Ю.М. Думати, діяти, не ждати... // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 7-16. – ISBN 978-966-2530-21-6


  Юрій Миколайович Алексєєв — дослідник історії культури й освіти слов"янських народів про своє життя.
431596
  Аврамчук О.Н. Думати, шукати, творити : з досвіду роботи комсомольської організації Сімфероп. серед. школи № 9 / О.Н. Аврамчук, С.О. Кузнецова. – Київ : Молодь, 1964. – 32 с. : схеми
431597
  Алексєєв Ю.М. Думать, сіять, не ждать... : Науково-популярне видання / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 215 c. – ISBN 966-7486-31-1
431598
  Верб Л.Я. Думать, спорить, обсуждать / Л.Я. Верб, В.Т. Лисовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
431599
  Мегрелишвили Г. Думах : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 0012-6756
431600
  Петрук-Попик Думаю вголос : поезії / Петрук-Попик. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
431601
  Озеров Л.А. Думаю о тебе / Л.А. Озеров. – Москва, 1981. – 367 с.
431602
  Акош К Думают ли животные? / Акош К. – Москва : Наука, 1965. – 94 с.
431603
  Фишель В. Думают ли животные? / В. Фишель. – Москва, 1973. – 159с.
431604
   Думаючи і шукаючи себе у літературі
431605
  Рафаэл Б. Думающий компьютер / Б. Рафаэл. – Москва, 1979. – 409 с.
431606
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с.


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
431607
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с. – Конволют переплетено: Китиця незабутків / Ірма Рсиапівна. Чернівці, 1911


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
431608
  Стратілат А. Думи - окрас національного фольклору


  Максимович М. - С. 149, 151.
431609
   Думи. – У Полтаві (Полтава) : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи. Електp. дpук. Бp[атів] Рабіновичів], 1918. – 31 с. – (Кнжки для читання в класі ; Низка, вип. 3)


  Зміст: Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Хвеська Андибеpа; Смеpть Федоpа Безpідного
431610
   Думи. – Київ, 1959. – 187с.
431611
   Думи. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 354 с. – (Б-ка поета)
431612
   Думи / [упор., вступ. ст. і примітки В.Г. Хоменко]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 278 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
431613
  Москалець К.В. Думи / К.В. Москалець. – Київ, 1989. – 36 с.
431614
  Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства
431615
  Таран А.В. Думи джерел : вірші та поеми / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 130 с.
431616
  Українка Леся Думи і мрії : Поезиї Лесї Укpаїнки. – [Львів] : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [2], 123 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки ; Сер. 1; ч. 8)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
431617
  Шевченко Т.Г. Думи і пісні / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1908. – 66с. – (Читальня Народної Школи)
431618
  Амосов М.М. Думи і серце : повість / М.М. Амосов ; пер. з рос. М. Шумило. – Київ : Дніпро, 1967. – 256 с. – (Романи й повісті ; 1967. Квітень)
431619
  Бажан М. Думи і спогади / М. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 325 с.
431620
  Грінченко Б.Д. Думи кобзарські / З пеpедмовою ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов]. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – XII, 107 с. – Пеpедмова ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов] с. I-XII - вилучені. – (Видавництво "Сіяч" ; № 3)


  Зміст: Пpо вдову і тpьох синів; Пpо сестpу та бpата; Hевольницький плач; Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Кішку Самійла; Пpо Олексія Поповича; Пpо козака Голоту; Пpо Хведоpа Безpідного; Пpо смеpть тpьох бpатів коло Самаpки; ...
431621
  Шевченко Т.Г. Думи мої : Поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ; Тбілісі : Дніпро; Сабчота Сакартвело, 1987. – 229с.
431622
   Думи мої, думи мої... : Из дневника Остапа Вишни. К 120-летию со дня рождения Остапа Вишни // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 5-7
431623
   Думи мої.... – Київ, 1963. – 170 с.
431624
  Ярмоленко Н. Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю: сюжетно-мотивний покажчик // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 475-486
431625
  Юрченко О.О. Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 19-22. – ISSN 2076-1554
431626
  Плісецький М.М. Думи та історичні пісні / М.М. Плісецький. – Київ, 1941. – 303с.
431627
   Думи та пісні про Богдана Хмельницького. – Київ, 1970. – 132с.
431628
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав "Рукопис", 1996. – 68с. – Видання є ксерокопією рукопису автора
431629
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 82с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.1)
431630
  Гримич М. Думи як джерело вивчення соціології українського переселенства XVI- XVII ст. / Марина Гримич // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 431-437. – ISSN 1028-5091
431631
  Павленко Л. Думи як історична основа бандурного репертуару // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 214-219. – ISSN 2312-4679
431632
  Грабович О. Думи, як перфоманс // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 13-21
431633
   Думи: історико-героїчний цикл. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с.
431634
  Азарова А. Думка в українсько-польських музичних зв"язках // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 168-179. – ISSN 2413-4767
431635
  Сіроштан М.А. Думка економіста про екологію // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
431636
   Думка киян та експертів про події в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-45
431637
  Сурякова М.В. Думка особистості як прояв життєвої активності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 149-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
431638
  Рудик П.А. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого - початок березня 2014 року) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 93-107. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
431639
  Коцаренко Т. Думка як голос душі: (Діяльність Амвросія Метлинського на фольклористичній і літературній нивах)
431640
  Луків Микола Думками обіймати цілий світ // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
431641
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
431642
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
431643
  Даниш В. Думки - лелеки : збірка поезій / Василь Даниш. – Львів : Світло й тінь, 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-75-94-48-0
431644
  Данилейко В. Думки / В.Данилейко; Зібрав та узгод. О.Ханко. – Полтава, 2006. – 516с. – (Українське мислення ; Вип.1). – ISBN 966-96592-1-3
431645
  Паскаль Блез Думки / пер. з фр.: А Перепадя, О. Хома // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 0235-7941
431646
  Паскаль Б. Думки = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
431647
  Паскаль Блез Думки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.114-140. – ISSN 0235-7941


  Продовження публікації фрагментів "Думок" Б. Паскаля, розпочатої в №5 за 2008 рік. Фрагменти подані французською і українською мовами
431648
  Миколин С. Думки / Сергій Миколин. – Рівне : О. Зень, 2017. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-601-193-4
431649
  Мірошниченко В. Думки автора: від читача до слухача й далі... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 144-145. – ISSN 0130-321Х
431650
  Ліщина К.Ю. Думки античних філософів про місце жінки в суспільстві // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 15-22. – ISBN 978-617-689-216-8
431651
  Колас Якуб Думки в дорозі / Колас Якуб. – Київ, 1972. – 187 с.
431652
  Степаненко М.І. Думки вголос і про себе / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
431653
  Ващенко Г. Думки Григорія Ващенка. Шкільні екскурсії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 3 с. обкл.
431654
  Качор А. Думки з приводу 40-ліття Пласту в Канаді // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 32-34
431655
  Солдатенко В. Думки з приводу Винниченкової політичної долі (до 130-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 76-80. – ISSN 1819-7329
431656
  Шандор В. Думки з приводу державности Карпатської України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 19-21


  У статті подається мапа та проект грошей Карпатської України.
431657
  Рогозинський В. Думки з приводу есе С"юзен Зонтаг "Проти інтерпретації" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-20.
431658
  Могила А. Думки и песни / А. Могила, 1839
431659
  Метлицький А. Думки і пісні, 1897
431660
  Ільницький М. Думки й почуття в формуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-22. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
431661
  Іщук-Пазуняк Думки й спостереження. Про Лесю Українку // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 381-387. – ISBN 978-966-355-009-1
431662
  Степаненко Л.В. Думки мої ... : вірші / Людмила Степаненко. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 66, [2] с. : портр. – ISBN 966-8589-75-066 с.


  В пр. №1714643 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка і всім її читачам, щиро ! Автор. Підпис.
431663
  Скорина Л. Думки на грані: (спыльне й выдмынне у художньому освоєнні повоєнної дійсності у збірках "На грані" Наталі Лівицької_Холодної та "Спрага" Яра Славути // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 22-35. – ISBN 966-8547-61-6
431664
  Огиевский П. Думки на могилі, 1856
431665
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист : [1991-1997] / Павло Загребельний. – Київ : KM Academia, 1998. – 129, [1] с. – На обкл. зазнач роки: 1991-1997. – ISBN 966-518-120-3
431666
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист, 1974 - 2003 / Павло Загребельний. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-2171-06-8
431667
  Єрмоленко С. Думки понад часом // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 9-13. – ISSN 0201-419


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
431668
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Лондон : Бібліотечка тижневика "Слово", 1967
431669
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Київ : [б. в.], 1994. – 176c. – (Бібліотечка тижневика "Слово")
431670
  Багряний І. Думки про літературу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 12
431671
  Кралюк П. Думки про людський поступ. Михайло Драгоманов та Іван Франко: якою бути Українській державі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 21


  "Якщо молодий Іван Франко перебував під політичним впливом ідей Драгоманова, то в зрілі роки великий українець ставився до них доволі критично".
431672
  Кралюк П. Думки про людський поступ. Михайло Драгоманов та Іван Франко: якою бути Українській державі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 21
431673
  Дідро Д. Думки про малярство / Д. Дідро. – Х., 1937. – 363с.
431674
  Гарсіа Лорка Думки про мистецтво / Гарсіа Лорка. – Київ : Мистецтво, 1975. – 191 с.
431675
  Белинский В.Г. Думки про мистецтво / В.Г. Белинский. – К., 1976. – 336с.
431676
  Роллан Р. Думки про мистецтво / Р. Роллан. – Київ, 1977. – 352 с.
431677
  Бальзак Оноре де Думки про мистецтво / Бальзак Оноре де. – Київ, 1981. – 255с.
431678
  Амеліна Л. Думки про мистецтво : зі щоденника Миколи Мурашка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 130-144. – ISSN 1728-6875
431679
  Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію / Р.М. Рільке. – К, 1986. – 293с.
431680
  Сюндюков І. Думки про незнищенність народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 8


  Публіцистика Володимира Винниченка як блискучий зразок викриття московського імпер-шовінізму.
431681
  Хайлов К. Думки про організацію й еволюцію на фоні міжнаукового знання / К. Хайлов, О. Празукін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 50-87. – ISSN 1819-7329
431682
  Галата С. Думки про педагогіку в часи пандемії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про авторські уроки, новації та педагогічні лайфхаки вчителя української мови і літератури Юря Гайдученко.
431683
  Малишко А.С. Думки про поезію / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 149с.
431684
  Тихий О. Думки про рідний донецький край // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – січень (№ 1/2). – С. 10


  Стаття дисидента, філософа, педагога Олекси Тихого.
431685
  Саксаганский П.К. Думки про театр / П.К. Саксаганский. – Київ, 1955. – 235с.
431686
  Доценко Ростислав Думки проти ночі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 41. – ISSN 0868-9644
431687
  Хвильовий М. Думки проти течії / М. Хвильовий. – К, 1926. – 124с.
431688
  Клок Т. Думки святого Григорія Богослова про подружжя у "Слові 37" // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 46-60
431689
  Мороз О. Думки, концепції, дії = Thoughts, cjnsepts and actions / О. Мороз. – Київ : Авокадо, 2005. – 140с. – ISBN 966-8709-01-2
431690
  Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література : онтологія спадковості : навчальний посібник / Наталія Малинська. – Київ : Амадей, 2001. – 214 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7689-08-5
431691
  Бровченко В.Я. Думна гора : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1975. – 110 с.
431692
  Андріяшик Р.В. Думна дорога : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 264 с.
431693
  Шевченко А. Думний лад України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 126-131


  Українська дума в контексті загального розвитку епічної традиції.
431694
  Турчинська А.Ф. Думний Потік : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 152 с.
431695
  Пилипчук С. Думознавство Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 258-269. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено внесок Івана Франка у розвиток українського думознавства. Зосереджено увагу на Франковій інтерпретації проблеми походження жанру, його функціонального потенціалу та художньо-виражальних особливостей. Окремо розглянуто рефлексії ученого щодо ...
431696
  Підгорна Л. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 161-168. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історіографію "думознавства" першої половини ХІХ століття. Простежено національне походження дум, їхню автентичність та оригінальність. Подано еволюцію записування та публікування текстів дум. Наведено дефініцію терміна "дума" у візії ...
431697
   Думский сборник. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
1. : Государственная Дума первого сохыва (27 апреля-8 июля 1906 г.). – 1906. – 400 с. : 6 ил. портр. в тексте
431698
  Щипачев С.П. Думы / С.П. Щипачев. – Москва, 1963. – 39с.
431699
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – Москва : Наука, 1975. – 254с.
431700
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Д. Рылеев ; АН СССР : изд. подг. Л.Г. Фризман. – Москва : Наука, 1975. – 254 с. – (Литературные памятники)
431701
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев ; [худож. Н.И. Домашенко]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
431702
  Ткаченко-Петренко Е.А. Думы в изданиях и исследованиях / Е. Ткаченко-Петренко. – Киев : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с. – Отд. оттиск из: Украина. 1907, июль, август
431703
  Кулибай С. Думы в пути : стихи, поэма / С. Кулибай. – Москва : Советский писатель, 1963. – 102 с.
431704
  Цыбин В.Д. Думы дальние / В.Д. Цыбин. – М., 1981. – 151с.
431705
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1962. – 95с.
431706
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1966. – 147с.
431707
  Минаев Д.Д. Думы и песни Д.Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (тёмного человека) [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. тип. В. Головина, 1863. – [4], IV, [4], 308, IV, [1] с.
431708
  Минаев Д.Д. Думы и песни Д.Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (тёмного человека) [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. тип. В. Головина, 1864. – [4], 604, IV с.
431709
  Грінченко Б.Д. Думы кобзарськи [Думи кобзарські] / Видано пид доглядом [уклад.] Б. Гpинченка. – У Чернигови (Чернігів) : З дpук. Губеpн. Земства, 1897. – 106 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  На тит. стор. прим. № 37801 дарчий надпис: На добру память вид щирого серця К. Верзилову Я. Антоновича ... Кіив 18 12/V 98 року
431710
  Дорошко П.О. Думы мои : стихотворения / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 107 с.
431711
  Калугин Ю.А. Думы мои, думы / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крым, 1964. – 235 с.
431712
  Вишня Остап Думы мои, думы мои : Рассказы, фельетоны, дневники / Вишня Остап. – Москва : Советский писатель, 1959. – 517с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
431713
  Митта В.Е. Думы мои, мечты мои / В.Е. Митта. – Москва, 1976. – 63с.
431714
  Попович М.Д. Думы о Верховине / М.Д. Попович. – Ужгород, 1959. – 135с.
431715
  Стамов А. Думы о Горьком. / А. Стамов. – Фрунзе, 1968. – 75 с.
431716
  Сюндюкле М. Думы о Донбассе : цикл стихов / М. Сюндюкле; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 75 с.
431717
  Воронин Думы о жизни / Воронин, с.А. – Москва, 1968. – 63с.
431718
  Малинина П.А. Думы о новом Уставе колхоза / П.А. Малинина. – М., 1970. – 94с.
431719
  Островитянов К.В. Думы о прошлом : из истории первой русской революции, большевистского подполья и октябрьских боев против контрреволюции в Москве / К.В. Островитянов. – Москва, 1967. – 313 с.
431720
  Стальский С. Думы о родине : стихи / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Москва : Детгиз, 1938. – 48 с.
431721
  Сусеев А.И. Думы о Родине / Аксен Сусеев ;. – Элиста : Калм.кн.изд., 1966. – 24 с.
431722
  Югов А.К. Думы о русском слове / А.К. Югов. – Москва, 1972. – 216с.
431723
  Югов А Думы о русском слове / А Югов. – Москва, 1975. – 215с.
431724
  Вэнь И-до Думы о хризантеме / Вэнь И-до. – Москва, 1973. – 183с.
431725
  Нигер Думы Осетии / Нигер. – М., 1981. – 191с.
431726
  Жига И.Ф. Думы рабочих, заботы, дела. / И.Ф. Жига. – Днепропетровск, 1927. – 136с.
431727
  Крючкин М.А. Думы солдатские / М.А. Крючкин. – Москва, 1960. – 62с.
431728
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – Минск, 1962. – 175с.
431729
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – М., 1963. – 78с.
431730
   Думы солдатские. – Воронеж, 1964. – 80с.
431731
  Довженко А.П. Думы у карты Родины / А.П. Довженко. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 463 с.
431732
  Бекбаулов У. Думы у Синь-моря : роман / У. Бекбаулов; пер. с каракалп. С.Тельнюка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 367 с.
431733
  Биишева Зайнаб Думы, думы... : повести / Биишева Зайнаб; пер. с башк. – Москва, 1979. – 237 с.
431734
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 303с.
431735
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – Москва : Художественная литература, 1989. – 302 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-280-00099-Х
431736
  Грінченко Б.Д. Думы: пpо "Туpецьку неволю" и пpо "Самійла Кишку" : этногpафическій тpуд В. Чайченко. – Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. – Кыив (Київ) : [Тип. А.О. Штеpензона в Житомире], 1886. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Бібліогp.: В кн. магазине П.Ф. Панчешникова бывшем Л.В. Ильницкаго пpодаются кн.: с. 21-32.
431737
  Минченок Д.А. Дунаевский : Красный Моцарт / Дмитрий Минченок. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 384 с. : [16 л. фот]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1223 (1023)). – ISBN 5-235-02931-3
431738
  Сараева-Бондарь Дунаевский в Ленинграде / Сараева-Бондарь. – Л., 1985. – 214с.
431739
  Вайнкоп Я Ю. Дунаевский И.О. / Я Ю. Вайнкоп, . – Ленинград, 1938. – 8с.
431740
  Шафер Н.Г. Дунаевский сегодня / Н.Г. Шафер. – М., 1988. – 183с.
431741
  Астаф"єв О. Дунай-ріка в українських піснях і в сучасних поезіях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-19


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, «Слові о полку Ігоревім», творах Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Івана Драча, Бориса Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми Володимира Каліки «Перепливу ...
431742
  Пестушко Валерий Дунай - інтереси України : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 55
431743
  Сергеева Н.А. Дунай - река дружбы / Н.А. Сергеева, Р.Л. Насековский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1983. – 143с.
431744
  Насековский Р.Л. Дунай - река дружбы. Краткий путеводитель. / Р.Л. Насековский. – Одесса, 1966. – 87с.
431745
  Штахель П. Дунай - река европейская // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 62-67. – ISSN 0235-7089
431746
  Максаковский В.П. Дунай / В.П. Максаковский. – Москва, 1959. – 53 с.
431747
  Андриевский Н.Ю. Дунай в огне / Андриевский Н.Ю. – Одесса : Одесское книжное издательство, 1959. – 44 с.
431748
  Скорик Микола Дунай та Карпати не перепона тісній співпраці / Скорик Микола, Олійник Ігор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 5-7


  За оцінками міжнародних і вітчизняних експертів, Україна досягла певних успіхів і прогресу на шляху євроінтеграції. Це і лібералізація візового режиму, і створення зон вільної торгівлі, і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. ...
431749
  Кайн Ф. Дунай тече мимо / Ф. Кайн. – К., 1963. – 52с.
431750
  Буков Е. Дунай, неспокойные воды : пьеса в 3-х д. / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 100 с.
431751
  Козлов Ю. Дунай: от ""Черного леса" до Черного моря // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
431752
  Канитц Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров : исторические, географические и этнографические путевые наблюдения. 1860-1875 / Ф. Канитц. – С.-Петербург : Типография Министерсва Путей Сообщения (А. Бёнке), 1876. – 362, 9 с.
431753
  Канитц Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров : исторические, географические и этнографические путевые наблюдения. 1860-1875 / Ф. Канитц. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бёнке), 1876. – 362, XVII, 317 с.
431754
  Урбанич П. Дунайская монархия? : Понятие и историческая действительность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 93-97. – ISSN 0235-7089
431755
  Ожиганов Н.И. Дунайская проблема (1918-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук / Ожиганов Н.И.; Урал . ГУ. – Свердловск, 1968. – 22 с.
431756
  Мунтян М.А. Дунайская проблема в международных отношениях (1945-1948) / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1977. – 260с.
431757
  Мунтян Михаил Алексеевич Дунайская проблема после второй мировой войны (1945-1948) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Мунтян Михаил Алексеевич; АН СССР. Ин-т всеобщей ист. – М., 1979. – 37л.
431758
  Лебеденко Н. Дунайская самобытность Бессарабии / Н. Лебеденко, Т. Шевчук // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 85-87. – ISSN 0235-7089
431759
  Розенблюм Б. Дунайская федерация / Б. Розенблюм. – Москва : Партиздат, 1932. – 63 с.
431760
  Локтионов И.И. Дунайская флотиливи в Великой Отечественной войне / И.И. Локтионов. – М., 1962. – 318с.
431761
  Лапоногов И.С. Дунайские были. (События и люди) / И.С. Лапоногов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
431762
  Борисов Л.И. Дунайские волны / Л.И. Борисов. – Л., 1947. – 264с.
431763
  Андрющенко С.А. Дунайские волны : о боевых действиях 23-го Краснознам. Братислав. стрелкового корпуса / Андрющенко С.А. ; лит. запись Н. Сердюкова. – Львов : Каменяр, 1967. – 112 с., 9 л. ил., 2 отд. л. схем. : ил., схем.
431764
  Белов М. Дунайские импрессии. Русские путешественники, дипломаты и военачальники в повстанческой Сербии (1804-1813) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 80-84. – ISSN 0235-7089
431765
  Гросул Г.С. Дунайские княжества в политике России 1774-1806 гг. / Г.С. Гросул. – Кишинев, 1975. – 221 с.
431766
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия. – Вырезка из "Современника". – 577-612с.
431767
   Дунайские княжества. Молдавия и Валахия. – 35с. – Отд. оттиск из "Современника"
431768
   Дунайские страны. – Москва, 1945. – 23с.
431769
  Крупаткин Б.Л. Дунайский венок / Б.Л. Крупаткин. – Саратов, 1968. – 144с.
431770
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1958. – 560с.
431771
  Верн Ж. Дунайский лоцман : роман / Ж. Верн. – Одесса : Маяк, 1986. – 182 с.
431772
  Напрейчиков Ф М. Дунайский лящ / Ф М. Напрейчиков, . – К., 1958. – 40с.
431773
  Шемякин А. Дунайское закулисье "братоубийственной" войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089
431774
  Лучканин С.М. Дунайська латина: історико-лінгвістичні виміри // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 234-249. – ISBN 978-966-439-842-5
431775
  Діброва О.С. Дунайська легенда / О.С. Діброва. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
431776
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / Іван Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 189 с.
431777
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – 2-е вид. випр. – Київ, 1955. – 168 с.
431778
  Рубель О. Дунайська стратегія ЄС - інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 16-19. – ISSN 1810-3944
431779
  Мошинський В. Дунайське козацтво // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 9-16
431780
  Гетьман В.І. Дунайський біосферний заповідник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 40-43 : карта. – Бібліогр.: 3 назв.
431781
  Березовська В.В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856-1857 рр // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 13-16. – ISSN 2076-1554
431782
  Авдєєнко О.О. Дунайські ночі. Чорні дзвони : повість, роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1966. – 504 с. : іл.
431783
  Бандровський О.Г. Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в добу правління Августа та Тіберія // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 30-43
431784
  Ричка В. Дунайсько-болгарський проект Святослава Славного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 20
431785
  Поярков Ф.В. Дунгане : свадьба (Цюй-си-фур) / Ф.В. Поярков. – Москва : Поставщ. Двора Его Величества т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1908. – 67 с. – (Отд. оттиск из "Этнографического Обозрения", кн. 75)
431786
  Юсупов И. Дунгане в период Октября / И. Юсупов. – Фрунзе, 1958. – 60с.
431787
  Сушанло М.Я. Дунгане. / М.Я. Сушанло. – Фрунзе, 1971. – 306с.
431788
  Юсуров Х.Ю. Дунганская кухня / Х.Ю. Юсуров, З.Г. Юсурова. – Фрунзе, 1988. – 93с.
431789
   Дунганские народные сказки и предания. – М., 1977. – 572с.
431790
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров, В. Шахматов. – Алма-Ата, 1946. – 148с.
431791
   Дунганские сказки / Юсуров Х. – Алма-Ата, 1952. – 160с.
431792
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1970. – 260 с.
431793
  Сердюченко Д.П. Дуниты Северного Кавказа / Д.П. Сердюченко, 1949. – 225с.
431794
  Эрастов Е. Дуновенье высокой судьбы : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 23-28. – ISSN 0131-2332
431795
  Алєксандрова О.В. Дунс Скот Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 235-237. – ISBN 966-316-069-1
431796
  Алексеев Г.В. Дунькино счастье / Глеб Алексеев. – Москва : Огонек, 1928. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
431797
  Шварц Б.А. Дуплексная радиосвязь при совместной установке передатчиков и приемников / Б.А. Шварц. – Москва : Связьиздат, 1953. – 56 с.
431798
  Глазков М.И. Дуплет солью / М.И. Глазков. – Ярославль, 1972. – 192с.
431799
  Грибов Ю.Т. Дуплетом огонь / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1962. – 84с.
431800
  Романеев Н.С. Дуплогнездные птицы в лесных биогеоценозах Центрального Приднепровья : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Романеев Н. С.; МВССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24 с.
431801
  Микулина Е.Н. Дуплянка / Е.Н. Микулина. – Москва, 1965. – 176с.
431802
  Андрей Дурак на склоне холма : сборник стихов / Андрей и Владимир. – Ленинград : [б. и.], 1991. – 46 с.
431803
  Скирюк Дмитрий Дурак по-джентльменски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 106-107 : фото
431804
   Дуранкулак = Durankulak. – София : Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1989. – 311 с. : ил.
431805
  Задорожный Олег Дурианово царство // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 68-73 : фото
431806
  Левицький М.П. Дурисвіти : (пригоди з життя). / М. Левицький. – Київ : Друк. Я.Б. Неймана і К-о; [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки, 1911. – 48 с.
431807
  Кропивницький М. Дурисвітка / М. Кропивницький. – Київ, 1936. – 40с.
431808
  Соколов Б. Дурість чи зрада? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 208). – С. 4


  Мюнхенство Еммануеля Макрона.
431809
  Смирнов-Денисов Дурман-трава / Смирнов-Денисов. – Москва, 1987. – 237с.
431810
  Волжский А. Дурман / А. Волжский. – Москва-Ленинград, 1924. – 43с.
431811
  Караславов Г. Дурман / Г. Караславов. – М, 1958. – 207с.
431812
  Хайтон Д. Дурман желаний : Роман / Пер. с англ. И.Д.Бирюкова; Дороти Хайтон. – Москва, 1995. – 192с. – ISBN 5-7024-0259-6
431813
   Дурман индейский. – М., 1953. – 80с.
431814
  Чеботарь А.А. Дурман. / А.А. Чеботарь, П.М. Битнаренко. – Кишинев, 1978. – 60с.
431815
  Ботнаренко П.М. Дурман: Систематика, биология развития, мутагенез / П.М. Ботнаренко, А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1978. – 60с.
431816
   Дурманов Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 81-83. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
431817
  Вереш П. Дурная жена / П. Вереш. – Москва, 1956. – 147с.
431818
  Станкович Б. Дурная кровь / Б. Станкович. – Москва, 1961. – 190 с.
431819
  Станкович Б. Дурная кровь / Борислав Станкович // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 338-522. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
431820
  Нахбар Г. Дурная примета / Г. Нахбар. – Москва, 1963. – 278 с.
431821
  Хенли В. Дурная слава : роман / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Е.В. Моисеевой ]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008. – 320 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 978-5-17-050669-9
431822
  Стусенко О. Дурненький : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.69-77. – ISSN 0130-321Х
431823
  Редько Юліан Дурні діти : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 27-77. – ISSN 0868-4790
431824
  Крук-Мазепинець (Юліан Редько) Дурні діти (Хроніка наших днів) / Ю.Р. Крук-Мазепинець (Юліан Редько). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 221, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Юліан Редько


  Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)
431825
  Успенский М.Г. Дурной глаз / М.Г. Успенский. – Красноярск, 1988. – 94 с.
431826
  Гольцман Е.Е. Дурной глаз / Е.Е. Гольцман. – Москва, 1991. – 59 с.
431827
  Буало П. Дурной глаз / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва, 1994. – 191с.
431828
  Булгарин Ф.В. Дурные времена : очерки русских нравов / Фаддей Булгарин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-352-02051-7
431829
  Мазурин В.И. Дурные деньги / В.И. Мазурин. – Москва, 1990. – 221с.
431830
  Мирбо Октав Дурные пастыри : Драма в 5 д. О. Мирбо / Пер. с фр. В. Тучапской. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1906. – 99 с.
431831
   Дуровы. – М., 1963. – 14с.
431832
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (90/91). – 2010
431833
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (92). – 2010
431834
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (93). – 2010
431835
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5 (94). – 2010
431836
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (95). – 2010
431837
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (96/97). – 2010
431838
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (98/99). – 2010
431839
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 11/12 (100/101). – 2010
431840
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (102/103). – 2011
431841
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (104/105). – 2011
431842
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (106/107). – 2011
431843
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (108/109). – 2011
431844
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (110/111). – 2011
431845
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (112/113). – 2012
431846
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (114). – 2012
431847
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4/5 (115/116). – 2012
431848
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (117). – 2012
431849
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (118/119). – 2012
431850
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (120). – 2012
431851
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (121/122). – 2012
431852
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1 (123). – 2013
431853
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (124). – 2013
431854
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (125/126). – 2013
431855
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (127/128). – 2013
431856
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (129/130). – 2013
431857
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (131). – 2013
431858
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (132/133). – 2013
431859
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 12 (134). – 2013
431860
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (135), март. – 2014
431861
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (140), октябрь. – 2014
431862
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7 (141), ноябрь. – 2014
431863
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 8 (142), декабрь. – 2014
431864
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 136/137, май - июнь. – 2014
431865
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 138, сентябрь. – 2014
431866
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 139, сентябрь. – 2014
431867
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (144), февраль. – 2015
431868
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (145), март. – 2015
431869
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (146), апрель. – 2015
431870
  Хакимов М.Х. Дуст Мухамедович Устабаев / М.Х. Хакимов. – Ташкент, 1960. – 68с.
431871
  Абдурахимов М. Дутар мудрого бахши : легенды, сказки / Максуд Абдурахимов ; худож. Р. Камалетдинов. – Ташкент : Еш гвардия, 1980. – 30 с. : ил. – (Первая книга автора)
431872
  Кадыри Р. Дутары Древних дорог / Р. Кадыри. – Ташкент, 1972. – 117с.
431873
  Андієвська Е. Дутики = Balloons : поезії / Емма Андієвська. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – 301, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7380-85-5
431874
  Попов Ф. Дутовщина (Борьба с казачьей контрреволюцией в Оренбургском крае) / Ф. Попов; ИСТПАРТ Средневолжского крайкома ВКП(б). – Москва-Самара : Средневолжское краевое изд., 1934. – 208с.
431875
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 9


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
431876
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над Даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 11


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
431877
   Дух беспокойства. – Пермь, 1967. – 134с.
431878
  Бюффон Дух Бюффона. – Москва, 1783. – 278 с.
431879
  Фісак І. Дух Володимира Короленка живе в добрих справах // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 7-8


  Всеукраїнська науково-практична конференція "IX Короленківські читання" відбулася 19-20 листопада 2015 року в Полтаві. Із доповіддю виступив Михайло Наєнко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.
431880
  Крамар Ю. Дух вольности // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 46-53. – ISSN 1681-9012
431881
   Дух генерала Кульнева, или черты и анекдоты, изображающие великие происшествия как из частной, так и военной его жизни.... – С.-Пб., 1817. – XVI, 114, 21,с.
431882
  Литвиненко Анна Дух гор / Литвиненко Анна, Мильзе Торстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 48-63 : фото. – ISSN 1029-5828
431883
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1926. – 32с.
431884
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – Москва, 1967. – 48с.
431885
  Погребенник В. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105 річчя від дня народження Оксани Лятуринської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С.220-223. – ISBN 966-7060-92-6
431886
  Терещенко Ю. Дух державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 38 (203). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Нереалізований проект українського консерватизму. В"ячеслав Липинський - лідер українського консерватизму.
431887
  Никитин Дмитрий Дух долголетия : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 36-41 : Фото


  Сеул
431888
  Иоанн Мосх Дух духовный / Иоанн Мосх. – 2-е изд, перераб. – Сергиев Посад, 1915. – 282с.
431889
   Дух Екатерины Великия, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Санкт-Петербург : В типографии Департамента Внешней торговли
Част первая. – 1814. – 139, 162с. – Видання старою орфографією. Переплетено з частиною другою


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
431890
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
1. – 1815. – Видання старою орфографією
431891
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – Видання старою орфографією
431892
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
10. – 1816. – Видання старою орфографією
431893
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
11. – 1816. – Видання старою орфографією
431894
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
12. – 1816. – Видання старою орфографією
431895
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
13. – 1816. – Видання старою орфографією
431896
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
14. – 1816. – Видання старою орфографією
431897
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
15. – 1816. – Видання старою орфографією
431898
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
17. – 1817. – Видання старою орфографією
431899
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
18. – 1817. – Видання старою орфографією
431900
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
19. – 1817. – Видання старою орфографією
431901
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
23. – 1817. – Видання старою орфографією
431902
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
24. – 1817. – Видання старою орфографією
431903
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
29. – 1818. – Видання старою орфографією
431904
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
37. – 1819. – Видання старою орфографією
431905
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
38. – 1820. – Видання старою орфографією
431906
  Обретенов Б. Дух закалившая в огне: Историческая судьба и характер болгарской творческой интреллигенции. / Б. Обретенов. – София, 1987. – 107с.
431907
  Монтеск"є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 387-443. – ISBN 978-966-8865-81-7
431908
  Монтескю Шарль Луи де Дух законов : творение знаменитого французского писателя де Монтескю : [в 3 частях] / пер. Е. Корнеева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [В тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи]
Ч. 3 : 1862. – 1862. – 384, VIII c. – Пер. также под загл.: О духе законов, О разуме законов, О существе законов


  На тит. л. фамилия-печать: Мишобенцкий
431909
  Ведекинд Франк Дух земли. Лулу. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванова ; [Тип. "Петр Барский"], 1908. – 92 с. : ил. – Пьеса переведена также под загл.: "Женщина" и "Вампир" и составляет 1-ю ч. произведения того же авт. "Лулу"
431910
  Гетьман В. Дух Землі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 1. 3
431911
  Юнг К.Г. Дух и жизнь / К.Г. Юнг; Пер. с нем. Акопяна Л.О., под ред. Лахути Д.Г. – Москва : Практика, 1996. – 560с. – ISBN 5-88001-011-2
431912
  Диас И.Ф. Дух и метаморфоза Кацалькоатля / И.Ф. Диас. – Москва, 1981. – 173-231с.
431913
  Медведчук В. Дух и принципы социал-демократии: украинская перспектива / Виктор Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 215с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
431914
  Тарханов И.Р. Дух и тело / И.Р. Тарханов. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 176с.
431915
   Дух изящнейших мнений, избранных большей частью из сочинений г. Рошефокольда [Ларошфуко] и прочих лучших писателей / Перевел и избрал Н. С. [Страхов]. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788. – 183с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
431916
  Фігель М.В. Дух і буква у правотворчості в контексті історичної школи права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
431917
  Рудакова Н.І. Дух і душа в народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 119-123. – Бібліогр.: С. 123-124
431918
   Дух і літера : присвячується пам"яті Юрія Прилюка. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 1/2. – 1997
431919
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 3/4. – 1998
431920
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 5-87534-053-3
№ 5/6. – 1999
431921
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2001
431922
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 9-10. – 2002
431923
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 11-12. – 2003
431924
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 13/14. – 2004. – 559 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
431925
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 15/16. – 2006. – 534 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
431926
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 17/18. – 2007
431927
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 19, спец. вип. : Університетська автономія. – 2008
431928
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 20. – 2008. – (Польські студії ; спец. вип. ; I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
431929
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 21. – 2010. – 336 с.
431930
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 22. – 2010. – (Польські студії ; № 2/3 ; II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
431931
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 23. – 2011. – (Польські студії ; № 4 ; IV конкурс ім. Єжи Гедройця)
431932
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 24. – 2012. – 302 с.
431933
  Михайлова Наталя Дух і мандри Українки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
431934
  Мазур Л. Дух і плоть : Філософія життя та проблема людської тілесності: Монографія / Леонід Мазур. – Львів, 2003. – 380 с. – ISBN 966-7119-00-9
431935
   Дух і порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.746-747. – ISBN 966-316-069-1
431936
  Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 200с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
431937
  Пилипенко Дух і тіло Парижа : вояж-колекція / Пилипенко, Георгій-Григорій, Малка Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 86-91 : Фото
431938
  Беседин А.П. Дух как объект познания в имматериализме Беркли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 17-25. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
431939
  Козловець М.А. Дух капіталізму: рro et contra релігійна етика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 98-103
431940
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
431941
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
431942
  Гельбак П.А. Дух картошки у костра / П.А. Гельбак. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 80 с.
431943
   Дух лета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 58-59 : фото
431944
  Соболь Валентина Дух Мазепи в діях та "діаріуші" його наступника ( на матеріалі факсиміле его - документа Пилипа Орлика) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
431945
  Чухліб Т. Дух Мазепи над Бендерською фортецею, Одесою та...Росією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Національна пам"ять та пропаганда чужих героїв - несумісні. Чому Бендерська фортеця славнозвісна? Та тому, що від часу її заснування молдавськими князями на початку XV століття (хоча, очевидно, людські поселення тут були ще задовго до того, як ...
431946
  Задорожна О. Дух материнства в оповіданні Олександра Довженка "Мати" і оповіданні Оксани Забужко "Сестро, сестро" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 125-127.
431947
  Беляєва Л.Г. Дух музики: за межею критики чистого розуму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-43
431948
  Никитин Н. Дух музыки Вольфганг Амадей : феномен // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268


  Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан ...
431949
  Томсон Д. Дух науки. : пер. с англ. / Д. Томсон. – Москва : Знание, 1970. – 175с.
431950
  Лозко Г.С. Дух нації в метафізиці Ордену Бога Сонця Володимира Шаяна : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 69-70
431951
  Веркалець М. Дух нації на ординських воловодах // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – С. 14


  9 березня 1939 року розпочалося політичне судилище над членами Спілки визволення України. Реалізуючи спланований Москвою геноцид над українським народом, репресивна інституція розпочала з поводирів нації - С. Єфремова, А. Кримського, М. Зерова, Л. ...
431952
  Мовчан П. Дух нашого сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 7


  Дмитро Донцов.
431953
  Донцов Д. Дух нашої давнини // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 113-114. – ISBN 978-966-668-480-9
431954
  Д-Р Дух нерожденных : посвящается родителям грядущей расі / Д-Р; Д. Р. – Рига : Книгоиздат Н. Гудкова, 1933. – 56 с.
431955
  Пастух Б. Дух неспокою на відхідній молитві // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 14, 15


  Роздуми над романом О. Ульяненка "Ангели помсти"
431956
  Сизонов Д. Дух нового часу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 10


  У рамках Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених "Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту", що проводилися в Інституті філології 7-9 квітня 2015 року, відбувся круглий стіл із медіалінгвістики. Організатором та модератором круглого ...
431957
  Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини / Нестор Мизак, Юзеф Зімельс ; Тернопільський іст.-меморіал. музей політ. в"язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 3). – ISBN 978-966-399-127-6
431958
  Лена М. Дух освіти = L"esprit de l"education / Маргеріт Лена ; [пер. з фр. О. Паніча]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 340, [3] с. – Парал. тит. арк. фр. - Вих. дан. ориг.: Parole et Silence, 2004. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-403-8
431959
  Марченко Т.М. Дух особистості та знак епохи в епістолярії Марка Вовчка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 91-94. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
431960
   Дух отрицания, дух сомненья.... – М., 1977. – 303с.
431961
   Дух Петра Великого имп. всероссийского и соперника его Карла Х11 короля шведского. – С-Пб, 1798. – 250с.
431962
  Конт О. Дух позитивной философии. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1910. – 80 с.
431963
  Панченко В. Дух Полуботка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Чому Московії-Росії не вдалося "приспати" Україну?
431964
  Соловей Е. Дух прямостояння // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 39-40


  "Бо – горстка нас. Малесенька щопта – так мовив Василь Стус про коло найближчих по духу. Ще відтоді репресії, гоніння, просто – час забирали одного по одному, тепер ось відійшла Михайлина Коцюбинська..."
431965
  Ульяновский Ю. Дух Пушкина живет в "Шато д"Антес" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
431966
  Литошенко А. Дух революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 5. – С. 93-95. – ISSN 0235-7089


  Идеи Петра Кропоткина и анархистское движение в Испании.
431967
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1985. – 160с.
431968
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1986. – 159с.
431969
  Ланда С.С. Дух революционных преобразований.... / С.С. Ланда. – Москва, 1975. – 381 с.
431970
  Ольжич О. Дух руїни : [по сторінках історії] / Олег Ольжич; післямова Івана Дзюби. – Київ : Смолоскип, 2007. – 52с. – ISBN 978-966-8499-72-2
431971
  Ольжич О. Дух руїни / Олег Ольжич ; післямова Івана Дзюби. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2008. – 52 с. – ISBN 978-966-8499-72-2
431972
  Карпенко Маргарита Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
431973
  Карпенко М. Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – ISSN 0869-3595
431974
  Салій А.В. Дух самотності Дмитра Мережковського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 42-51. – ISSN 2075-1443
431975
  Коник Є. Дух свята : проза: святковий щоденник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-321Х
431976
  Денисов В. Дух сдержанного оптимизма шестисторонних переговоров // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 48-57. – ISSN 0130-9625
431977
  Кияк Т.Р. Дух слова, дух мови, дух народу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 3-6


  О.О. Потебня, творчо розвинувши лінгвософські бачення В. фон Гумбольдта, піднявся до сучасного рівня антропоцентричного підходу до мови, до мовної картини світу; формує положення про зв"язок мови й нації, що так актуально для реалізації мовної політики ...
431978
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату / В.М. Черниш, І.П. Лихолат // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 16-21
431979
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 40-46
431980
   Дух Ташкента торжествует. – Ташкент, 1980. – 160с.
431981
  Ричка В. Дух у просторі літер // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 16-17


  Журнал "Дух і літера", що почав виходити 1997 року під маркою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та Центру європейських гуманітарних досліджень.
431982
  Паучок В. Дух України в поезії Тараса Шевченка / В. Паучок, Н. Гнасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 6-20. – ISSN 1810-2131
431983
  Черній А.М. Дух українства й село: пошук виходу із кризи // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 99. – С. 115-120
431984
  Підлуцький О. Дух українства світового // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Якщо забити в Гугл слово "Мушинка", то менше ніж за секунду пошукова система видасть понад 16 тисяч посилань на різні сайти, де згадується видатний український учений і громадський діяч зі Словаччини Микола Мушинка. Серед тих посилань є навіть на один ...
431985
  Кремень В. Дух українсько-польської співпраці // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
431986
  Балаш Б. Дух фильмы. / Б. Балаш. – М., 1935. – 200с.
431987
  Громадська Л. Дух Холодного Яру живе у наших серцях // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 13
431988
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання / Hаталїя з Озаpкевичів Кобpинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Рускої Видавн. Спілки ; З дpук. С. Манєцкого і Сп[ілки], 1899. – 123, [1] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 6)


  Зміст: Дух часу; Судия; Вибоpець; Задля кусника хліба
431989
  Кобринська Н.І. Дух часу / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1960. – 40 с.
431990
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання, повість / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1990. – 352 с.
431991
  Уитнэсс Л. Дух человека, ключ к ощущению Христа / Л. Уитнэсс. – 23с.
431992
  Лука Дух, душа и тело / Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). – 2-е изд. – Киев : Авіцена, 2011. – 209, [7] с. : портр. – К 170-летию Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - В содерж. также: Я полюбил страдание... : автобиография. – Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-966-2144-31-4
431993
  Ковпік С. Дух, душа і духовність героїв та антигероїв у переспіві П. Куліша "Дон Жуан" Дж. Байрона // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 190194
431994
  Иоанн Златоустый Дух, или мысли святого Иланна Златоуста, архиепископа Константинопольского , или сокращенное нравственное его учение. – 2-е изд. – Москва
1. – 1799. – 188 с.
431995
  Юнг Э. Дух, или Нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из нощных его размышлений : с присовокуплением некоторых нравственных стихотворений лучших российских и иностранных стихотворцев: Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, Томсона и других / пер. с франц. яз. надворным советником Александром Андреевым. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : В типографии Государственной Медицинской Коллегии, 1798. – VI, 222 с. – На корешке: Дух Юнга


  «перевод» Александра Андреева 1798 года, На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная ...
431996
  Мід Джордж Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста / Мід Джордж. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 416с. – ISBN 966-7276-84-8
431997
  Цимбалюк М. Дух, що душу рве до праці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 1, 8-9


  Вручення однієї з найпрестижніших премій України - імені Івана Огієнка в Брусилові. Просвітяни і представники громадськості Брусилова відкрили пам"ятну дошку Івану Огієнку на будинку колишнього початкового училища.
431998
  Книш Зиновій Дух, що тіло рве до бою... : (Юліян Головінський, Крайовий Командант У.В.О.) / Книш Зиновій. – Вінніпег : ОДВУ, 1951. – 199с.
431999
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; АСТ Москва ; Хранитель, 2006. – 336, [3] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-17-035930-6


  Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и чья жизнь была бездарно растрачена...
432000
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 336с. : илл. – ISBN 978-5-17-040575-6


  Духless - книга о потерянном поколении 1970-1976 годов рождения, чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,