Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
420001
  Гончаров М.А. "Журнал Министерства народного просвещения" и его роль в формировании научно-педагогического потенциала России в XIX - начале XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 52-58. – ISSN 0869-608Х
420002
  Михайловская Н.М. Журнал "Сын отечества" 1812-1825 годов (из истории декабристской журналистики) : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайловская Н.М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1952. – 12л.
420003
  Войнич Л.В. Журнал "Сын отечества" в литературной и общественной борьбе 1812-1825 гг. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Войнич Л. В.; Харьк. гос. пед. ин-т им. Г. Сковороды. – Харьков, 1986. – 232л. – Бібліогр.:л.200-232
420004
  Наволоцкая Н.И. Журнал "Телескоп" и московский университет : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Наволоцкая Н.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
420005
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" (1912-1917) як джерело дослідження діяльності осередків "Просвіти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Аналізується діяльність заснованого 1912 р. в Москві діячами українського відродження журналу "Украинская жизнь" у контексті захисту програмних цілей товариства "Просвіта".
420006
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" та його редактор Симон Петлюра в зарубіжній та українській науковій літературі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 118-126


  Подається ретроспективний огляд наукових публікацій зарубіжних та українських авторів у контексті проблематики журналу "Украинская жизнь", що його заснував Симон Петлюра. The article presents retrospective review of scientific publications of foreign ...
420007
  Сидоренко Н.М. Журнал "Украинский вестник" (Петербург, 1906) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 166-170.
420008
  Савчук І. Журнал "Україна" крізь призму тематичних зацікавлень його авторів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 147-157. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
420009
   Журнал "Україна. Українознавство і французьке культурне життя" : Анотований бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 48с. – ISBN 966-7482-07-3
420010
  Ярошинський О. Журнал "Українознавство": покажчик змісту номерів 1-4 за 2007 р. / упорядник О. Ярошинський // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 319-325
420011
  Клековкін О. Журнал "Український театр": від бюлетеня до аналітичного театралізованого видання // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 0207-7159
420012
  Михальчук Р. Журнал "Український Хлібороб" та концепт "жидо-большевизму" на його сторінках у рівненський період видання (січень - жовтень 1942 року) / Р. Михальчук, М. Луценко // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2012. – № 1 (11). – С. 34-77. – ISSN 1998-3883
420013
  Губар А. Журнал "Церква і життя" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 219
420014
  Чагина Н.Г. Журнал "Что читать" и его роль в развитии советской массовой рекомендательной библиографии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чагина Н.Г. ; Лен. гос. библиотечный ин-т им. Н.К. Крупской. – Ленинград, 1952. – 24 с.
420015
  Абдурагимова Д.А. Журнал "Шарк кадыны" -- воевой орган Азербайджанских женщин : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Абдурагимова Д.А. ; Азебр. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 30 с.
420016
  Голоднікова Ю.О. Журнал "ШО" як форма журналістської творчості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 173-175


  Стаття присвячена аналізу функцій журналу "ШО" як форми журналістської творчості. Ключовим поняттям для аналізу цього видання пропонується вважати "ресурс покоління". Концептуальна драматургія журналу пов"язана з карнавально-гральним перетворенням ...
420017
  Карлина Н.Н. Журнал "Юность" в последние советские годы // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 21–24. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
420018
  Коновалова М.А. Журнал "Юридический вестник" в истории Московского юридического общества во второй половине XIX века (1867-1892 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 53-57. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается издательская деятельность Московского юридического общества на примере журнала «Юридический вестник». Анализируется редакционная политика журнала как способ знакомства общественности с либеральными идеями.
420019
  Мхитарян М.А. Журнал "Юсисапайл". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мхитарян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 23л.
420020
  Балашова Наталья Александровна Журнал *Московский еженедельник*/1906-1910 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 10.07.00 / Балашова Наталья Александровна; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – 16л.
420021
  Ляшенко А.В. Журнал «Вопросы литературы» в 2005 году. // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 72-76
420022
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 123-139. – ISSN 0869-6020
420023
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 135-159. – ISSN 0869-6020


  Анализ посвящен литературному, научному и политическому журналу "Летопись" как библиографическому об"екту, издаваемому А.М. Горьким в Санкт-Петербурге в 1915-1917 гг.
420024
  Рыскин Е.И. Журнал А.С. Пушкина "Современник" 1836-1837 / Е.И. Рыскин. – М, 1967. – 94 с.
420025
   Журнал аналитической химии. – Москва : Изд-во академии наук СССР. – ISSN 0044-4502
Т. 13. – 1958
420026
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 1. – 1995
420027
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 2. – 1995
420028
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 3. – 1995
420029
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 4. – 1995
420030
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 5. – 1995
420031
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 6. – 1995
420032
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 7. – 1995
420033
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 8. – 1995
420034
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 9. – 1995
420035
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 10. – 1995
420036
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 11. – 1995
420037
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 12. – 1995
420038
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 2. – 1996
420039
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 3. – 1996
420040
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 4. – 1996
420041
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 5. – 1996
420042
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 6. – 1996
420043
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 7. – 1996
420044
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 8. – 1996
420045
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 9. – 1996
420046
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 10. – 1996
420047
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 11. – 1996
420048
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 12. – 1996
420049
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 1. – 1996
420050
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 1. – 1997
420051
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 2. – 1997
420052
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 3. – 1997
420053
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 4. – 1997
420054
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 5. – 1997
420055
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 6. – 1997
420056
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 7. – 1997
420057
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 8. – 1997
420058
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 9. – 1997
420059
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 10. – 1997
420060
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 11. – 1997
420061
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 12. – 1997
420062
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 3. – 1998
420063
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 4. – 1998
420064
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 5. – 1998
420065
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 6. – 1998
420066
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 7. – 1998
420067
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 8. – 1998
420068
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 9. – 1998
420069
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 10. – 1998
420070
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 11. – 1998
420071
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 12. – 1998
420072
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 2. – 1998
420073
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 1. – 1998
420074
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 1. – 1999
420075
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 2. – 1999
420076
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 3. – 1999
420077
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 4. – 1999
420078
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 5. – 1999
420079
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 6. – 1999
420080
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 7. – 1999
420081
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 9. – 1999
420082
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 8. – 1999
420083
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 10. – 1999
420084
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 11. – 1999
420085
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 12. – 1999
420086
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 2. – 2000
420087
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 3. – 2000
420088
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 4. – 2000
420089
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 5. – 2000
420090
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 6. – 2000
420091
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 7. – 2000
420092
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 8. – 2000
420093
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 9. – 2000
420094
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 10. – 2000
420095
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 11. – 2000
420096
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 12. – 2000
420097
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 1. – 2000
420098
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 1. – 2001
420099
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 6. – 2001
420100
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 8. – 2001
420101
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 9. – 2001
420102
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 3. – 2001
420103
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 4. – 2001
420104
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 5. – 2001
420105
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 2. – 2001
420106
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 7. – 2001
420107
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 10. – 2001
420108
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 11. – 2001
420109
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 12. – 2001
420110
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 2. – 2002
420111
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 1. – 2002
420112
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 3. – 2002
420113
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 4. – 2002
420114
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 5. – 2002
420115
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 7. – 2002
420116
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 6. – 2002
420117
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 8. – 2002
420118
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 9. – 2002
420119
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 10. – 2002
420120
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 11. – 2002
420121
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 12. – 2002
420122
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 1. – 2003
420123
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 12. – 2003
420124
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 5. – 2003
420125
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 11. – 2003
420126
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 6. – 2003
420127
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 7. – 2003
420128
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 8. – 2003
420129
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 9. – 2003
420130
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 10. – 2003
420131
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 3. – 2003
420132
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 4. – 2003
420133
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 2. – 2003
420134
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 1. – 2004
420135
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 2. – 2004
420136
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 3. – 2004
420137
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 4. – 2004
420138
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 5. – 2004
420139
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 6. – 2004
420140
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 12. – 2004
420141
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 7. – 2004
420142
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 8. – 2004
420143
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 9. – 2004
420144
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 10. – 2004
420145
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 11. – 2004
420146
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 9. – 2005
420147
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 10. – 2005
420148
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 11. – 2005
420149
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 12. – 2005
420150
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 1. – 2005
420151
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 2. – 2005
420152
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 3. – 2005
420153
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 4. – 2005
420154
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 5. – 2005
420155
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 6. – 2005
420156
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 7. – 2005
420157
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 8. – 2005
420158
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 1. – 2006
420159
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 7. – 2006
420160
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 2. – 2006
420161
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 3. – 2006
420162
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 4. – 2006
420163
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 5. – 2006
420164
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 6. – 2006
420165
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 8. – 2006
420166
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 9. – 2006
420167
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 10. – 2006
420168
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 11. – 2006
420169
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 12. – 2006
420170
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 1. – 2007
420171
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 2. – 2007
420172
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 3. – 2007
420173
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 4. – 2007
420174
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 5. – 2007
420175
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 6. – 2007
420176
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 7. – 2007
420177
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 8. – 2007
420178
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 9. – 2007
420179
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 10. – 2007
420180
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 11. – 2007
420181
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 12. – 2007
420182
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 10. – 2008
420183
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 11. – 2008
420184
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 3. – 2008
420185
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 4. – 2008
420186
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 5. – 2008
420187
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 6. – 2008
420188
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 7. – 2008
420189
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 8. – 2008
420190
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 9. – 2008
420191
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 1. – 2008
420192
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 2. – 2008
420193
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 12. – 2008
420194
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 1. – 2009
420195
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 2. – 2009
420196
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 3. – 2009
420197
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 4. – 2009
420198
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 5. – 2009
420199
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 6. – 2009
420200
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 7. – 2009
420201
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 8. – 2009
420202
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 9. – 2009
420203
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 10. – 2009
420204
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 11. – 2009
420205
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 12. – 2009
420206
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 1. – 2010
420207
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 2. – 2010
420208
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 8. – 2010
420209
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 9. – 2010
420210
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 12. – 2010
420211
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 3. – 2010
420212
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 4. – 2010
420213
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 5. – 2010
420214
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 10. – 2010
420215
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 11. – 2010. – мова рез. рос.,англ.
420216
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 6. – 2010
420217
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 7. – 2010
420218
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 2. – 2011
420219
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 1. – 2011
420220
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 11. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
420221
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 12. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
420222
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 6. – 2011
420223
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 8. – 2011
420224
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 9. – 2011
420225
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 10. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
420226
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 3. – 2011. – 65 лет 1946-2011
420227
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 4. – 2011
420228
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 5. – 2011
420229
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 7. – 2011
420230
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 2. – 2012
420231
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 1. – 2012
420232
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 3. – 2012
420233
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 7. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
420234
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 8. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
420235
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 4. – 2012
420236
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 5. – 2012
420237
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 6. – 2012
420238
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
420239
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 9. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
420240
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
420241
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 10. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
420242
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 2. – 2013. – Резюме на языке статьи
420243
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 3. – 2013. – Резюме на языке статьи
420244
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 1. – 2013. – Резюме на языке статьи
420245
   Журнал аналитической химии / Российская акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 4. – 2013. – Резюме на языке статьи
420246
   Журнал аналитической химии / Российская акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 5. – 2013. – Резюме на языке статьи
420247
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 6. – 2013. – Резюме на языке статьи
420248
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
420249
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 9. – 2013. – Резюме на языке статьи
420250
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 10. – 2013. – Резюме на языке статьи
420251
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 11. – 2013. – Резюме на языке статьи
420252
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 12. – 2013. – С. 1145-1248. – Резюме на языке статьи
420253
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
420254
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 5. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
420255
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 4. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
420256
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 11. – 2014. – С. 1121-1232. – Резюме на языке статьи
420257
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 12. – 2014. – С. 1011-1120. – Резюме на языке статьи
420258
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 6. – 2014. – С. 563-672. – Резюме на языке статьи
420259
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 10. – 2014. – С. 1011-1120. – Резюме на языке статьи
420260
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 3. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
420261
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 7. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
420262
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 8. – 2014. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
420263
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 9. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
420264
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 1. – 2014. – С. 1-112. – Резюме на языке статьи
420265
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 2. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
420266
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 9. – 2015. – С. 897-1008. – Резюме на языке статьи
420267
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 6. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
420268
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 7. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
420269
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 8. – 2015. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
420270
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 3. – 2015. – С. 227-336. – Резюме на языке статьи
420271
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 5. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
420272
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 4. – 2015. – С. 337-448. – Резюме на языке статьи
420273
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 1. – 2015. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
420274
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 2. – 2015. – С. 1-112. – Резюме на языке статьи
420275
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 10. – 2015. – С. 1009-1120. – Резюме на языке статьи
420276
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 11. – 2015. – С. 1121-1232. – Резюме на языке статьи
420277
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 12. – 2015. – С. 1233-1344. – Резюме на языке статьи
420278
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 1. – 2016. – С. 1-144. – Резюме на языке статьи
420279
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 2. – 2016. – С. 145-224. – Резюме на языке статьи
420280
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 3. – 2016. – С. 225-336. – Резюме на языке статьи
420281
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 4. – 2016. – С. 337-448. – Резюме на языке статьи
420282
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 6. – 2016. – С. 561-672. – Резюме на языке статьи
420283
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 7. – 2016. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
420284
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 8. – 2016. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
420285
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 9. – 2016. – С. 897-1008. – Резюме на языке статьи
420286
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 10. – 2016. – С. 1009-1120. – Резюме на языке статьи
420287
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 11. – 2016. – С. 1121-1232. – Резюме на языке статьи
420288
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 12. – 2016. – С. 1233-1344. – Резюме на рус. языке
420289
   Журнал военных действий армии ея императорского величества 1769 года. – Спб, 1769. – с.
420290
   Журнал военных действий имп. Российской армии с начала до окончания кампании т.е. с ноября 1806 по 7 июня 1807 года. – СПб. : В тип. Академии Наук, 1807. – 276 с.


  Титульний аркуш відсутній. Вихідні дані з титульного аркушу виписані від руки на передньому форзаці (почерк імовірно кінця XIX - початку XX ст., стара орфографія). Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. ...
420291
   Журнал военных действий, войск состоявших под начальством генерал-майора графа Каменского. – Спб, 1809. – 140с.
420292
   Журнал Высочайше учрежденного Особого совещания при Государственном совете для предварительного рассмотрения проекта Уголовного уложения. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.], 1901. – [2], 546 с.


  Тема: Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государство и право России в период с 1861 г. до нач. 20 в. -- ...
420293
  Литвин А Журнал высочайшего путешествия / А Литвин, М. Сидорова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 11-14. – ISSN 0235-7089


  Описание поездки Пвла I из Петербурга в Казань.
420294
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 1. – 1995
420295
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 2. – 1995
420296
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 3. – 1995
420297
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 4. – 1995
420298
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 5. – 1995
420299
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 6. – 1995
420300
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 7. – 1995
420301
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 8. – 1995
420302
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 9. – 1995
420303
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 11. – 1995
420304
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 12. – 1995
420305
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 6. – 1996
420306
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 7. – 1996
420307
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 8. – 1996
420308
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 9. – 1996
420309
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 10. – 1996
420310
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 11. – 1996
420311
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 12. – 1996
420312
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 2. – 1996
420313
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 3. – 1996
420314
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 4. – 1996
420315
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 5. – 1996
420316
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 1. – 1996
420317
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 1. – 1997
420318
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 2. – 1997
420319
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 3. – 1997
420320
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 4. – 1997
420321
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 7. – 1997
420322
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 8. – 1997
420323
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 9. – 1997
420324
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 10. – 1997
420325
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 11. – 1997
420326
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 12. – 1997
420327
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 2. – 1998
420328
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 3. – 1998
420329
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 4. – 1998
420330
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 5. – 1998
420331
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 6. – 1998
420332
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 9. – 1998
420333
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 10. – 1998
420334
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 11. – 1998
420335
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 12. – 1998
420336
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 8. – 1999
420337
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 9. – 1999
420338
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 10. – 1999
420339
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 11. – 1999
420340
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 12. – 1999
420341
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 1. – 1999
420342
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 2. – 1999
420343
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 3. – 1999
420344
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 4. – 1999
420345
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 5. – 1999
420346
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 6. – 1999
420347
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 7. – 1999
420348
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 1. – 2000
420349
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 8. – 2000
420350
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 2. – 2000
420351
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 3. – 2000
420352
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 4. – 2000
420353
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 5. – 2000
420354
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 6. – 2000
420355
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 7. – 2000
420356
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 9. – 2000
420357
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 10. – 2000
420358
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 11. – 2000
420359
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 12. – 2000
420360
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 9. – 2001
420361
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 7. – 2001
420362
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 6. – 2001
420363
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 3. – 2001
420364
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 2. – 2001
420365
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 4. – 2001
420366
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 5. – 2001
420367
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 11. – 2001
420368
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 12. – 2001
420369
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 10. – 2001
420370
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 8. – 2001
420371
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 1. – 2001
420372
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 1. – 2002
420373
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 2. – 2002
420374
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 3. – 2002
420375
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 8. – 2002
420376
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 9. – 2002
420377
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 6. – 2002
420378
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 7. – 2002
420379
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 5. – 2002
420380
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 12. – 2002
420381
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 11. – 2002
420382
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 4. – 2002
420383
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 10. – 2002
420384
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 43, № 1. – 2003
420385
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 43, № 7. – 2003
420386
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 5. – 2003
420387
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 6. – 2003
420388
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 2. – 2003
420389
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 3. – 2003
420390
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 4. – 2003
420391
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 8. – 2003
420392
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 12. – 2003
420393
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 43, № 10. – 2003
420394
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 43, № 11. – 2003
420395
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 9. – 2003
420396
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 1. – 2004
420397
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 8. – 2004
420398
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 7. – 2004
420399
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 6. – 2004
420400
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 4. – 2004
420401
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 5. – 2004
420402
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 3. – 2004
420403
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 2. – 2004
420404
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 12. – 2004
420405
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 9. – 2004
420406
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 11. – 2004
420407
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 10. – 2004
420408
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 11. – 2005
420409
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 12. – 2005
420410
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 1. – 2005
420411
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 2. – 2005
420412
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 3. – 2005
420413
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 4. – 2005
420414
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 5. – 2005
420415
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 6. – 2005
420416
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 7. – 2005
420417
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 8. – 2005
420418
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 9. – 2005
420419
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 10. – 2005
420420
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 1. – 2006
420421
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 6. – 2006
420422
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 7. – 2006
420423
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 4. – 2006
420424
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 5. – 2006
420425
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 2. – 2006
420426
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 3. – 2006
420427
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 8. – 2006
420428
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 9. – 2006
420429
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 10. – 2006
420430
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 11. – 2006
420431
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 12. – 2006
420432
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 1. – 2007
420433
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 9. – 2007
420434
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 10. – 2007
420435
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 11. – 2007
420436
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 12. – 2007
420437
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 5. – 2007
420438
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 6. – 2007
420439
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 7. – 2007
420440
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 8. – 2007
420441
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 2. – 2007
420442
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 3. – 2007
420443
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 4. – 2007
420444
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 1. – 2008
420445
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 2. – 2008
420446
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 5. – 2008
420447
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 3. – 2008
420448
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 4. – 2008
420449
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 6. – 2008
420450
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 8. – 2008
420451
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 9. – 2008
420452
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 10. – 2008
420453
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 11. – 2008
420454
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 12. – 2008
420455
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 1. – 2009
420456
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 2. – 2009
420457
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 3. – 2009
420458
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 4. – 2009
420459
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 5. – 2009
420460
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 6. – 2009
420461
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 7. – 2009
420462
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 8. – 2009
420463
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 9. – 2009
420464
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 10. – 2009
420465
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 11. – 2009
420466
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 12. – 2009
420467
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 1. – 2010
420468
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 2. – 2010
420469
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 3. – 2010
420470
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 4. – 2010
420471
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 7. – 2010
420472
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 5. – 2010
420473
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 6. – 2010
420474
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 8. – 2010
420475
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 9. – 2010
420476
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 10. – 2010
420477
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 11. – 2010
420478
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 12. – 2010
420479
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 1. – 2011
420480
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 5. – 2011
420481
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 6. – 2011
420482
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 4. – 2011
420483
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 2. – 2011
420484
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 3. – 2011
420485
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 7. – 2011
420486
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 8. – 2011
420487
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 9. – 2011
420488
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 10. – 2011
420489
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 11. – 2011
420490
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 12. – 2011
420491
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 1. – 2012
420492
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 2. – 2012
420493
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 3. – 2012
420494
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 4. – 2012
420495
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 5. – 2012
420496
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 11. – 2012
420497
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 6. – 2012
420498
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 7. – 2012
420499
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 8. – 2012
420500
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 9. – 2012
420501
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 10. – 2012
420502
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 12. – 2012
420503
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 1. – 2013
420504
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 2. – 2013
420505
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 3. – 2013
420506
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 4. – 2013
420507
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 5. – 2013
420508
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 6. – 2013
420509
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 7. – 2013
420510
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 9. – 2013
420511
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 10. – 2013
420512
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 8. – 2013
420513
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 11. – 2013
420514
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 12. – 2013
420515
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 2. – 2014
420516
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 3. – 2014
420517
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 4. – 2014
420518
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 5. – 2014
420519
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 6. – 2014
420520
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 7. – 2014
420521
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 8. – 2014
420522
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 9. – 2014
420523
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 12. – 2014
420524
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 10. – 2014
420525
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 11. – 2014
420526
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 1. – 2015
420527
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 2. – 2015
420528
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 3. – 2015
420529
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 4. – 2015
420530
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 5. – 2015
420531
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 6. – 2015
420532
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 1. – 2016
420533
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 2. – 2016
420534
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 3. – 2016
420535
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 5. – 2016
420536
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 6. – 2016
420537
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 7. – 2016
420538
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 8. – 2016
420539
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 9. – 2016
420540
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 10. – 2016
420541
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 4. – 2016
420542
   Журнал Губернского совещания по организации сети местных опытных учреждений, созванного Киевской губернской земской управой 7 ноября 1911 года. – Киев, 1911. – 19с.
420543
   Журнал департамента народного просвещения
ч. 5. – 1822. – Видання старою орфографією
420544
   Журнал департамента народного просвещения
ч. 9 - 10. – 1823. – Видання старою орфографією
420545
   Журнал департамента народного просвещения
ч. 11. – 1824. – Видання старою орфографією
420546
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 2, (№ 2). – 2003
420547
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 2, (№ 3). – 2003
420548
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 2, (№ 1). – 2003
420549
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, (№ 4). – 2006
420550
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 5, (№ 1). – 2006
420551
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 5, (№ 2). – 2006
420552
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, (№ 3). – 2006
420553
   Журнал европейской экономики : научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, (№ 2). – 2007
420554
   Журнал европейской экономики : научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, (№ 3). – 2007
420555
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.6, №1. – 2007
420556
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, (№ 4). – 2007
420557
   Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, ( № 1). – 2008
420558
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 1, № 3. – 2002
420559
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 1, № 1. – 2002
420560
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 1, № 2. – 2002
420561
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 1. – 2003
420562
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 2. – 2003
420563
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 3. – 2003
420564
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 4. – 2003
420565
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 1. – 2004
420566
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 2. – 2004
420567
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 4. – 2004
420568
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 3. – 2004
420569
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 4. – 2005
420570
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 3. – 2005
420571
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 2. – 2005
420572
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 1. – 2005
420573
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 1. – 2006
420574
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 2. – 2006
420575
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 3. – 2006
420576
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 4. – 2006
420577
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 5. – 2006
420578
   Журнал європейської економіки : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, № 4. – 2007
420579
   Журнал європейської економіки : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, № 3. – 2007
420580
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, № 1. – 2007
420581
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (2). – 2008
420582
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (1). – 2008
420583
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (3). – 2008
420584
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (4). – 2008
420585
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (2). – 2009
420586
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (1). – 2009
420587
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (3). – 2009
420588
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (4). – 2009
420589
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№ 1). – 2010
420590
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№4). – 2010
420591
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№ 3). – 2010
420592
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№ 2). – 2010
420593
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 10 (№ 3). – 2011
420594
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.10 (№ 4). – 2011
420595
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.10 (№ 2). – 2011
420596
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 11 (№ 3). – 2012
420597
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.11 (№ 2). – 2012
420598
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 11 (№ 1). – 2012
420599
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.11 (№ 4). – 2012
420600
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 2), червень. – 2013
420601
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 3), вересень. – 2013
420602
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 4), грудень. – 2013
420603
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 1), березень. – 2013
420604
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 1). – 2014
420605
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 4). – 2014
420606
   Журнал європейської економіки = Журнал европейской экономики : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 3). – 2014
420607
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 2). – 2014
420608
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 1 ),березень. – 2014
420609
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 1). – 2015
420610
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 4). – 2015. – С. 365-481
420611
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 3). – 2015. – С. 237-363
420612
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 2). – 2015
420613
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 1). – 2016. – С. 1-140
420614
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 2). – 2016. – С. 141-254
420615
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 3). – 2016. – С. 255-368
420616
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 4). – 2016. – С. 369-482
420617
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – 2017. – С. 1-144
420618
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – 2017. – С. 145-271
420619
   Журнал журналов. – М., 1990. – 287с.
420620
   Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – Москва. – ISSN 1991-3222
Вып. 1 (№ 8). – 2007
420621
   Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – Москва. – ISSN 1991-3222
Вып. 2 (№ 9). – 2007
420622
   Журнал изящных искуств. – Санкт-Петербург
ч. 1. – 1823. – Видання старою орфографією
420623
   Журнал изящных искуств. – Санкт-Петербург
ч. 2. – 1825. – Видання старою орфографією
420624
  Рычков Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 году. – С-Пб, 1770. – 190с.
420625
   Журнал или поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго с 1698 года. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1. – 1770. – 430 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
420626
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
1. – 1817. – Видання старою орфографією
420627
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
2. – 1817. – Видання старою орфографією
420628
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
3. – 1818. – Видання старою орфографією
420629
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
3. – 1818. – Видання старою орфографією
420630
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
4. – 1818. – Видання старою орфографією
420631
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
4. – 1818. – Видання старою орфографією
420632
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
5. – 1818. – Видання старою орфографією
420633
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
6. – 1818. – Видання старою орфографією
420634
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
7. – 1819. – Видання старою орфографією
420635
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
8. – 1819. – Видання старою орфографією
420636
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
9. – 1819. – Видання старою орфографією
420637
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
10. – 1819. – Видання старою орфографією
420638
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
11. – 1820. – Видання старою орфографією
420639
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
12. – 1820. – Видання старою орфографією
420640
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
13. – 1820. – Видання старою орфографією
420641
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
14. – 1820. – Видання старою орфографією
420642
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
15-2. – 1821. – Видання старою орфографією
420643
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
16-2. – 1821. – Видання старою орфографією
420644
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
17. – 1821. – Видання старою орфографією
420645
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
18. – 1821. – Видання старою орфографією
420646
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
19. – 1822. – Видання старою орфографією
420647
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
20. – 1822. – Видання старою орфографією
420648
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
21-2. – 1822. – Видання старою орфографією
420649
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
22. – 1822. – Видання старою орфографією
420650
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
23. – 1823. – Видання старою орфографією
420651
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
24. – 1823. – Видання старою орфографією
420652
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
25. – 1823. – Видання старою орфографією
420653
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
26. – 1823. – Видання старою орфографією
420654
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
27. – 1824. – Видання старою орфографією
420655
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
28. – 1824. – Видання старою орфографією
420656
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
29. – 1824. – Видання старою орфографією
420657
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
30. – 1824. – Видання старою орфографією
420658
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
31. – 1825. – Видання старою орфографією
420659
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
32. – 1825. – Видання старою орфографією
420660
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
33. – 1826. – Видання старою орфографією
420661
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
34. – 1826. – Видання старою орфографією
420662
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
35. – 1826. – Видання старою орфографією
420663
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
36. – 1826. – Видання старою орфографією
420664
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 12, № 3. – 2014
420665
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 12, № 4. – 2014
420666
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 13, № 1. – 2015
420667
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 13, № 2. – 2015
420668
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 13, № 3. – 2015
420669
   Журнал іноземної літератури "Всесвіт" у 20 сторіччі (1925 - 2000) = Rewie of world literature "Vsesvit" (The world) in 20 centry (1925-2000) : Бібліографічний покажчик змісту. – Київ : Всесвіт, 2004. – 712с. – ISBN 966-95968-1-5
420670
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 3, № 4. – 2015. – С. 510-684. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420671
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 4, № 2. – 2016. – С. 180-352. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420672
  Неміч З.Г. Журнал лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1966. – 86с.
420673
  Рашеєв Д.М. Журнал лябораторних вправ з електротехніки. / Д.М. Рашеєв. – Харків-Київ : Держтехвидав України, 1931. – 47с.
420674
  Никитин Е.Н. Журнал М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 135-142. – ISSN 0869-6020
420675
  Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских "Время". 1861-1863 / В.С. Нечаева. – Москва, 1972. – 317с.
420676
  Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских "Время". 1864-1865 / В.С. Нечаева. – Москва, 1975. – 303 с.
420677
  Стаховський Дмитро Журнал МАНДРИ втретє став найкращим спеціалізованим туристичним виданням року : журналісти визначили найкращих в українському туризмі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-93 : Фото
420678
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420679
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 4. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420680
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 1. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420681
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 3. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420682
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 1. – 2016. – С. 1-98. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420683
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 2. – 2016. – С. 99-182. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420684
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 3. – 2016. – С. 183-284. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420685
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 4. – 2016. – С. 285-388. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. т.12, №2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г.: "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
420686
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 13, № 1. – 2017. – С. 1-104. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420687
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 13, № 2. – 2017. – С. 105-202. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
420688
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1995
420689
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1995
420690
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1995
420691
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1995
420692
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1995
420693
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1995
420694
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1996
420695
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1996
420696
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1996. – + приложение
420697
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1996
420698
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1996
420699
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1996
420700
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1997
420701
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1997
420702
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1997
420703
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1997
420704
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1997
420705
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1997
420706
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1998
420707
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1998
420708
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1998
420709
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1998
420710
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1998
420711
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1998
420712
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 2001
420713
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 2001
420714
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 2001
420715
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 2001
420716
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 2001
420717
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 2001. – + приложение
420718
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 2002
420719
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 2002
420720
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 2002
420721
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 2002
420722
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 2002
420723
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 2002
420724
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 2006
420725
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 2006
420726
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 3 + прилож. – 2006
420727
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 2006
420728
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 2006
420729
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 2006
420730
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 2006
420731
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 1 : ч. I. – 1829. – Видання старою орфографією
420732
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 1 : ч. 2. – 1830. – Видання старою орфографією
420733
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 2 : кн. 2. – 1830. – Видання старою орфографією
420734
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 3 : кн. 3. – 1830. – Видання старою орфографією
420735
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 4 : ч. 3. – 1830. – Видання старою орфографією
420736
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 4 : ч. 3. – 1830. – Видання старою орфографією
420737
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 5 : кн. 5. – 1830. – Видання старою орфографією
420738
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 6 : кн. 6. – 1830. – Видання старою орфографією
420739
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 1 : ч. 4. – 1831. – Видання старою орфографією
420740
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 1 : ч. 4. – 1831. – Видання старою орфографією
420741
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 2 : кн. 2. – 1831. – Видання старою орфографією
420742
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 3 : кн. 3. – 1831. – Видання старою орфографією
420743
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 4 : ч. 5. – 1831. – Видання старою орфографією
420744
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 5 : кн. 5. – 1831. – Видання старою орфографією
420745
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 6 : кн. 6. – 1831. – Видання старою орфографією
420746
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 7 : ч. 7. – 1832. – Видання старою орфографією
420747
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 7 : ч. 6. – 1832. – Видання старою орфографією
420748
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 8 : ч. 8. – 1833. – Видання старою орфографією
420749
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 9 : ч. 9. – 1833. – Видання старою орфографією
420750
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 10 : ч. 10. – 1833. – Видання старою орфографією
420751
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 11 : ч. 11. – 1834. – Видання старою орфографією
420752
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 12 : ч. 12. – 1834. – Видання старою орфографією
420753
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 13 : ч. 13. – 1834. – Видання старою орфографією
420754
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 14 : ч. 14. – 1834. – Видання старою орфографією
420755
  Шпеер Г.А. Журнал Н.А.Некрасова "Отечественные записки" (1868-1870 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Шпеер Г.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1950. – 16л.
420756
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-
Т. 1, № 2. – 2009. – мова резюме рос. та укр.
420757
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 1, № 3. – 2009. – мова резюме рос. та укр.
420758
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 2, № 1. – 2010. – мова резюме рос. та укр.
420759
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 2, № 3. – 2010. – мова резюме рос. та укр.
420760
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 2, № 4. – 2010. – мова резюме рос. та укр.
420761
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 3, № 2. – 2011. – мова резюме рос. та укр.
420762
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 3, № 3. – 2011. – мова резюме рос. та укр.
420763
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 3, № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
420764
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 7, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420765
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 2. – 1995
420766
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 3. – 1995
420767
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 4. – 1995
420768
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 5. – 1995
420769
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 6. – 1995
420770
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 1. – 1995
420771
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 1. – 1996
420772
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 2. – 1996
420773
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 3. – 1996
420774
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 4. – 1996
420775
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 5. – 1996
420776
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 6. – 1996
420777
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 42, № 1. – 1997
420778
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 42, № 2. – 1997
420779
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ, 1995-
Т. 18, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420780
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ, 1995-
Т. 18, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420781
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ, 1995-
Т. 18, № 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420782
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ, 1995-
Т. 18, додаток 2012 : Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми регенеративної медицини", тези. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420783
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ, 1995-
Т. 18, № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420784
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ, 1995-
Т. 19, додаток 2013 : Конференція молодих вчених, присвячена 20-річчю Національної академії медичних наук України, (5 березня 2013 р.). – 2013
420785
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ, 1995-
Т. 19, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420786
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 1. – 1995
420787
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 2. – 1995
420788
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 3. – 1995
420789
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 4. – 1995
420790
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 5. – 1995
420791
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 6. – 1995
420792
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 7. – 1995
420793
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 8. – 1995
420794
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 9. – 1995
420795
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 10. – 1995
420796
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 11. – 1995
420797
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 40, № 12. – 1995
420798
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 2. – 1996
420799
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 3. – 1996
420800
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 4. – 1996
420801
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 5. – 1996
420802
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 6. – 1996
420803
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 7. – 1996
420804
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 8. – 1996
420805
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 9. – 1996
420806
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 10. – 1996
420807
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 11. – 1996
420808
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 12. – 1996
420809
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 1. – 1996
420810
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 1. – 1997
420811
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 2. – 1997
420812
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 3. – 1997
420813
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 4. – 1997
420814
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 5. – 1997
420815
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 6. – 1997
420816
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 7. – 1997
420817
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 8. – 1997
420818
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 9. – 1997
420819
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 10. – 1997
420820
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 11. – 1997
420821
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 12. – 1997
420822
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 1. – 1998
420823
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 2. – 1998
420824
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 3. – 1998
420825
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 4. – 1998
420826
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 5. – 1998
420827
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 6. – 1998
420828
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 7. – 1998
420829
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 8. – 1998
420830
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 9. – 1998
420831
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 10. – 1998
420832
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 11. – 1998
420833
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 12. – 1998
420834
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 2. – 1999
420835
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 3. – 1999
420836
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 4. – 1999
420837
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 5. – 1999
420838
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 6. – 1999
420839
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 7. – 1999
420840
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 8. – 1999
420841
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 9. – 1999
420842
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 10. – 1999
420843
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 11. – 1999
420844
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 12. – 1999
420845
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 1. – 1999
420846
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 1. – 2000
420847
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 2. – 2000
420848
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 3. – 2000
420849
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 4. – 2000
420850
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 5. – 2000
420851
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 6. – 2000
420852
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 7. – 2000
420853
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 8. – 2000
420854
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 9. – 2000
420855
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 10. – 2000
420856
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 11. – 2000
420857
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 45, № 12. – 2000
420858
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 46, № 1. – 2001
420859
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 46, № 5. – 2001
420860
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 46, № 2. – 2001
420861
   Журнал неорганической химии. – Москва, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 46, № 3. – 2001
420862
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 46, № 4. – 2001
420863
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 46, № 9. – 2001
420864
   Журнал неорганической химии. – Москва, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 5. – 2002
420865
   Журнал неорганической химии. – Москва, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 6. – 2002
420866
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 7. – 2002
420867
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 8. – 2002
420868
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 9. – 2002
420869
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 10. – 2002
420870
   Журнал неорганической химии. – Москва, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 12. – 2002
420871
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 48, № 3. – 2003
420872
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 48, № 2. – 2003
420873
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 48, № 1. – 2003
420874
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 48, № 11. – 2003
420875
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 48, № 12. – 2003
420876
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 48, № 9. – 2003
420877
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 49, № 1. – 2004
420878
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 49, № 6. – 2004
420879
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 49, № 7. – 2004
420880
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 49, № 8. – 2004
420881
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 49, № 9. – 2004
420882
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 49, № 10. – 2004
420883
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 50, № 12. – 2005
420884
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 50, № 1. – 2005
420885
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 50, № 3. – 2005
420886
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 50, № 4. – 2005
420887
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 50, № 9. – 2005
420888
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 1. – 2006
420889
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 7. – 2006
420890
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 5. – 2006
420891
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 6. – 2006
420892
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 8. – 2006
420893
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 9. – 2006
420894
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 10. – 2006
420895
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 11. – 2006
420896
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 51, № 12. – 2006
420897
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 52, № 1. – 2007
420898
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 52, № 2. – 2007
420899
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 52, № 8. – 2007
420900
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 52, № 9. – 2007
420901
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 52, № 10. – 2007
420902
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 52, № 11. – 2007
420903
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 52, № 12. – 2007
420904
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 53, № 10. – 2008
420905
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 53, № 11. – 2008
420906
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 53, № 12. – 2008
420907
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 1. – 2009
420908
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 2. – 2009
420909
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 3. – 2009
420910
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 4. – 2009
420911
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 5. – 2009
420912
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 6. – 2009
420913
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 7. – 2009
420914
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 8. – 2009
420915
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 9. – 2009
420916
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 10. – 2009
420917
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 11. – 2009
420918
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 54, № 12. – 2009
420919
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 1. – 2010
420920
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 2. – 2010
420921
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 3. – 2010
420922
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 4. – 2010
420923
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 5. – 2010
420924
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 6. – 2010
420925
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 7. – 2010
420926
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 8. – 2010
420927
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 10. – 2010
420928
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 11. – 2010
420929
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 55, № 12. – 2010
420930
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 1. – 2011
420931
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 2. – 2011
420932
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 3. – 2011
420933
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 4. – 2011
420934
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 5. – 2011
420935
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 6. – 2011
420936
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 7. – 2011
420937
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 8. – 2011
420938
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 9. – 2011
420939
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 10. – 2011
420940
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 11. – 2011
420941
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 56, № 12. – 2011
420942
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 1. – 2012
420943
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 2. – 2012
420944
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 3. – 2012
420945
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 4. – 2012
420946
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 10. – 2012
420947
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 11. – 2012
420948
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 12. – 2012
420949
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 5. – 2012
420950
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 6. – 2012
420951
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 7. – 2012
420952
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 8. – 2012
420953
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 57, № 9. – 2012
420954
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 1. – 2013
420955
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 2. – 2013
420956
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 10. – 2013
420957
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 8. – 2013
420958
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 9. – 2013
420959
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 3. – 2013
420960
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 4. – 2013
420961
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 5. – 2013
420962
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 6. – 2013
420963
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 7. – 2013
420964
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 11. – 2013
420965
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 58, № 12. – 2013
420966
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 4. – 2014
420967
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 5. – 2014
420968
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 6. – 2014
420969
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 7. – 2014
420970
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 8. – 2014
420971
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 9. – 2014
420972
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 1. – 2014
420973
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 2. – 2014
420974
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 10. – 2014
420975
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 11. – 2014
420976
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 59, № 12. – 2014
420977
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 2. – 2015
420978
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 1. – 2015
420979
   Журнал неорганической химии / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 3. – 2015
420980
   Журнал неорганической химии / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 4. – 2015
420981
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 9. – 2015. – С. 1130-1280
420982
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 8. – 2015. – С. 990-1128
420983
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 6. – 2015
420984
   Журнал неорганической химии / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 5. – 2015. – С. 605-724
420985
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 7. – 2015. – С. 851-988
420986
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 10. – 2015. – С. 1281-1416
420987
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 11. – 2015. – С. 1417-1564. – Резюме на рус., англ. яз.
420988
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 60, № 12. – 2015. – С. 1565-1740
420989
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 1. – 2016. – С. 1-136
420990
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 2. – 2016. – С. 137-276
420991
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 3. – 2016. – С. 277-420
420992
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 9. – 2016. – С. 1113-1256
420993
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 8. – 2016. – С. 973-1112
420994
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 5. – 2016. – С. 569-700
420995
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 4. – 2016. – С. 421-568
420996
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 7. – 2016. – С. 841-972
420997
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 6. – 2016. – С. 701-840
420998
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 11. – 2016. – С. 1389-1540
420999
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 12. – 2016. – С. 1541-1692
421000
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 10. – 2016. – С. 1257-1388
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,