Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
420001
  Кочетова С. "...для покорения сердец..." Заметки к теме "Вячеслав Иванов в литературной критике О.Э. Мандельштама // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 83-86
420002
  Кузьменко Н. "Для одного народу - одна літературна мова й вимова, один правопис!" : (до 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2017. – № 1 (165), січень. – С. 4-7


  Стаття присвячена аналізу "мовних нарисів" видатного державного і релігійного діяча, ученого-енциклопедиста Івана Огієнка (митрополита Іларіона) про історію українського правопису впродовж одинадцяти століть - від доісторичного "руського письма" IX ст. ...
420003
  Іваничук Н. "Для перекладача головне - не переписувати текст під себе..." / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 30-31


  Розмова з українською перекладачкою з норвезької, німецької та шведської мов., членом Національної спілки письменників України, Наталією Іваничук - про норвезький орден, батька, любов до мов та доброї інтелектуальної прози.
420004
  Курбатов О. "Для приходу Архангела Михаила..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 50-53. – ISSN 0235-7089


  Новгородцы в боях за Литву в 1655 году.
420005
  Тимошик М. "Для радянської влади це були зрадники і люті вороги. Насправді, це був цвіт української нації, який формувався і на Волині, і на Галичині, і у Центральній Україні" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 81-90. – ISBN 978-966-399-815-2


  У день пам"яті Івана Франка.
420006
  Перепелиця Г. "Для реалізації хорватського плану потрібно мати президентом не "Порошенка", а "Туджмана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 січня (№ 6). – С. 8


  Про важливість для Києва вивчення хорватського досвіду.
420007
  Руда С.П. "Для рідного краю і народу..." : [життя та діяльність Д.К. Заболотного] // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (103). – С. 133-146. – ISSN 0374-3896
420008
  Радаускас Г. "Для світла писати в падіннях і злетах" : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 42-47. – ISSN 0320-8370
420009
  Даниленко Володимир "Для світу ми унікальні лише тоді, коли залишаємося самі собою" : [інтерв"ю з письменником В. Даниленком] / Даниленко Володимир, Ірванець Олександр; розмову вів О. Ірванець // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 97-98. – ISSN 0130-5212
420010
  Костенко Олег "Для свого порятунку людству залишилося всього 10 років" : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 25
420011
  Кусий Л. "Для службового користування": нововиявлені документи до історії відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 401-418. – ISSN 2524-0315
420012
  Капітоненко М. "Для США залишається невигідним будь-який розмін сирійського врегулювання на підтримку України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 листопада (№ 208). – С. 3
420013
  Ващук Р. "Для України надзвичайно важливо зберегти хвилю горизонтальної самоорганізації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 8-9


  Учасники Літньої школи "Дня" поспілкувалися з послом Канади в Україні. Участь також взяли студенти КНУ імені Тараса Шевченка Т. Літвінчук, Н. Пушкарук та Д. Трапезнікова.
420014
  Скринченко В. "Для чого писати романи, якщо саме життя роман?" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 3 (263). – С. 26-28. – ISSN 2308-8095
420015
  Гандзій О. "Дневник академика Заболотного подлежит уничтожению путем предания его огню" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 49 (252). – С. 54-57
420016
  Садовничий Юрий "Дневник Альпиниста. Восхождение на Монблан" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 24-31 : фото
420017
  Прохоров Г. "Дневник писателя" Достоевского: публицистика или новый жанр? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 82-96. – ISSN 0042-8795
420018
  Захарова Т.В. "Дневник писателя" и его место в творчестве Ф.М.Достоевского 1870-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захарова Т.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1975. – 27л.
420019
  Волгин Игорь Леонидович "Дневник писателя" Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Волгин Игорь Леонидович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
420020
  Грицай Ю. "Дневник провинциала в Петербурге" М.Е. Салтыкова-Щедрина : Дис... канд. филол. наук / Грицай Ю. ; Сталинский гос. пед. ин-т. – Сталино, 1946. – 310 л. – Бібліогр.: л. 307-308
420021
  Чимирис Ю.В. "Дневник" Суворина в контексте дневниковой прозы конца XIX - начала XX вв. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 190-201. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  В статті проведено стислий аналіз основних особливостей і характерних рис «Дневника» О.С. Суворіна – одного з видатних діячів літературного, культурного, політичного та суспільного життя Росії кінця XIX – початку XX ст. Серед головних рис «Дневника» ...
420022
  Никитенко А.В. "Дневник" т. 1-3; "Воспоминания" / И.И. Панаева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – 37 с. – Сост. Указатель имен к "Дневнику" А.В. Никитенко. Т. 1–3 и "Воспоминаниям" И.И. Панаева. СПб., 1903. – (Изд. Т-ва "Литература и наука" : Библиотека указателей / Сост. М.С. Боцяновская ; Вып. 1 ; № 12)


  Боцяновская Мария Семеновна
420023
   "Дней Александровых прекрасное начало" : Первое десятилетие ХІХ в. // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С. 54-58 : Фото


  Розвиток вищої освіти в період царювання Олександра І
420024
   [Дмитро Багалій] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 50. – ISBN 966-7060-92-6
420025
   [Дмитро Чижевський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 23. – ISBN 966-7060-92-6
420026
  Гацос Н. [Дмухай, вітерцю, дмухай, не вщухай допіру / Нікос Гацос ; вступний вірш О. Елітіса. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 278 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-19-O
420027
   Для наукових досліджень у Німеччині // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  В університеті відбулася лекція проф. з університету м. Регенсбург Вальтера Кошмаля, який входить до комісії з відбору стипендіантів Фонду ім. Александра фон Гумбольдта. Він розповів про умови та перспективи молодих учених України для проведення ...
420028
  Осипенко О.С. Для наших дітей / О.С. Осипенко. – Львів, 1960. – 44с.
420029
  Осипенко Я.О. Для нашого ознака і краса / Я.О. Осипенко. – Ужгород, 1982. – 72с.
420030
  Ільницький М. Для незабуття
420031
  Павленко М.Г. Для нинішнього і майбутніх поколінь / М.Г. Павленко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 111с.
420032
  Будько Євген Для новорічного фурору : себе показати / Будько Євген, Касьян Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 110-119 : Фото
420033
  Тереверко О. Для нього любити свою Батьківщину стало...злочином // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 46). – С. 19


  100 років від дня народження Михайла Масютка - письменника, правозахисника, політв"язня радянського режиму.
420034
  Тимошик М. Для одного народу - одна літературна мова : (часописи "Рідна мова", "Наша культура" як чинники національного пробудження і об"єднання українців діаспори) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-72. – (Журналістика ; Вип. 4)
420035
  Дмитриев О.М. Для одной души / О.М. Дмитриев. – М., 1985. – 112с.
420036
   Для освіти відстань - не перешкода // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 14 жовтня (№ 41). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров - про дистанційну освіту.
420037
   Для оснащення кабінетів і лабораторій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  До 13 червня 2020 року обласні та Київська міська державні адміністрації можуть подати пропозиції щодо оснащення навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році в закладах загальної середньої та профтехосвіти, що забезпечують здобуття повної ...
420038
  Буренков В.М. Для остроты сюжета / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1986. – 320с.
420039
  Уховский Я.И. Для Отчизны любимой / Я.И. Уховский. – Калинин, 1954. – 86с.
420040
   Для педагогів гірських шкіл // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Центрі інноваційних освітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника провели курси підвищення кваліфікації "Цифрові технології в дистанційній освіті" для педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної ...
420041
  Щербак А. Для перемоги важлива боротьба // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 1, 6


  "З 2000-го по 2008 р. економіка України динамічно розвивалася. Якщо ми зрозуміємо, завдяки чому це відбувалося, можна намітити більш обгрунтовані плани на майбутнє. Зазвичай найважливішою причиною швидкого зростання у той час вважають сприятливу ...
420042
  Шуткевич О. Для перемоги над туберкульозом знайшов ліки у землі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 12


  Про видатного вченого родом із Вінничини - Зельмана Ваксмана.
420043
   Для підготовки ІТ-шників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Факультет прикладної математики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та громадське об"єднання IT Dnipro Community підписауи Меморандум про співпрацю.
420044
   Для підготовки ІТ-шників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Сумському державному університеті разом із компанією ТОВ "Аптімайзд Оперейшнз" відкрили новий навчальний центр.
420045
   Для підготовки пілотів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На базі Національного авіаційного університету планують створити Міжнародний центр підготовки пілотів.
420046
   Для підготовки фахівців з кібербезпеки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
420047
  Сергійчук В. Для підтримки альма-матер // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 227-228. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 45-річчя створення Товариства прихильників Українського Вільного Університету в Мюнхені.
420048
   Для підтримки молодих учених // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)


  Підвищення з 1 січня 2013 року щомісячного розміру стипедій Президента України для молодих учених і стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.
420049
  Губерський Л. Для плекання майбутніх письменників / Л. Губерський, М. Наєнко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 8


  19 вересня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття Центру літературної творчості. Виступ на презентації ректора КНУ імені Тараса Шевченка, академіка НАНУ, Героя України Леоніда Губерського та директора "Центру..." ...
420050
  Губерський Л. Для плекання майбутніх письменників // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 11. – ISBN 978-617-7625-59-8


  20 років тому в КНУ імені Тараса Шевченка відкрито спеціальність "Літературна творчість".
420051
   Для победы в Сталинграде. – Москва, 1973. – 383с.
420052
  Возняк Тарас Для побудови успішного українського політичного проекту потрібна модернізація української культури : Публіцистика
420053
  Медведев Д.А. Для повышения престижа профессии инженера все средства хороши. Но лучшее из них - достойные стандарты жизни инженеров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х
420054
   Для пожилых. – Москва, 1964. – 254с.
420055
  Левитин М.Е. Для пользы дела / М.Е. Левитин. – Л, 1954. – 172с.
420056
   Для пользы дела. – Л., 1982. – 269с.
420057
  Ломоносов М.В. Для пользы общества... / М.В. Ломоносов. – М., 1990. – 381с.
420058
   Для порятунку озера Гарячка // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Переробка сміття на основі плазмових технологій може полегшити проблему тотального забруднення навколишнього середовища. Наукова група професора Валерія Черняка, яка працює над таким методом перетворення речовин на факультеті радіофізики, електроніки ...
420059
   Для поступающих в вуз. – Красноярск, 1968. – 39с.
420060
  Романченко М.З. Для праці жить : поезії / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1974. – 95 с.
420061
   Для прозорості вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 квітня (№ 17)


  Відкритість вступної компанії в 2012 році. Міністр МОНмолодьспорту Д. Табачник підписав лист керівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації щодо введення до складу приймальної комісії представників студентського самоврядування ВНЗ.
420062
   Для професійного розвитку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  У Сумському державному університеті розпочала роботу глобальна віртуальна програма професійного розвитку для науковців, що реалізується в рамках співробітництва з Вашингтонським державним університетом.
420063
  Іванов В.О. Для радянських людей. (Про діяльність буд. комісії Харк. міськ. Ради депутатів трудящих). / В.О. Іванов. – Х., 1966. – 36с.
420064
  Рассохин Олег Для реализации брэндинговой продукции требуется профессионализм : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 11 : Фото
420065
  Поліщук М. Для реформ в освіті найефективніший метод - хірургічний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 12
420066
   Для реформування вищої освіти... : міжнародна співпраця // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  На базі Технологічного інституту м. Холон (Держава Ізраїль) протягом двох днів тривав тематичний Міжнар. семінар для представників національних команд експертів з реформування вищої освіти "Співпраця між вищими навчальними закладами та бізнесом", який ...
420067
   Для розбудови вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Сорок шість українських вишів та інших організацій отримують фінансування на понад 9 мільйонів євро.
420068
   Для розвитку економіки і суспільства : державні премії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 1). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У клубі КМУ нагородили лауреатів Державних премій України в галузі науки і техніки. Державною премією відзначено двадцять робіт, 184 науковці стали її лауреатами. Премійовано цикл наукових праць з теорії моделювання, представлений КНУ ім. Т. Шевченка.
420069
   Для розвитку науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С.2. – ISSN 2219-5793


  Уряд схвалив проект Угоди про науково-технологічне співробітництво між Україною та Чорногорією.
420070
   Для розчинів хлориду алюмінію з рутином на механіку м"язового скорочення / Л.В. Литвинюк, О.М. Абрамчук, Д.М. Ноздренко, М.С. Мірошниченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 172-178. – ISSN 1023-2427


  Проведені тензометричні дослідження динаміки скорочення пучків волокон скелетного м"язу m.tibialis жаби Rana temporaria в ізотонічному режимі під дією модульованої стимуляції та розчинів хлориду алюмінію з рутином. Показана концентраційна залежність ...
420071
  Семченко Павел Для руссо особый прайс /Мехико : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 8-19 : Карта
420072
  Тарасюк Борис Для Руху Україна - понад усе // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 2. – С. 6-9
420073
  Янкелевич Е.И. Для самых маленьких / Е.И. Янкелевич. – 5-е изд., испр. – Москва, 1985. – 112с.
420074
  Пономарев С.А. Для самых маленьких / С.А. Пономарев. – М., 1988. – 93с.
420075
  Лебедев А.Г. Для саперой война не кончается / А.Г. Лебедев. – М., 1968. – 104с.
420076
  Артамонова В.Н. Для себя и для других / Артамонова В.Н. – Москва : Знание, 1984. – 95 с. – Библиогр.: с. 94 (9 назв.). – (Нар. ун-т. Пед. ф-т ; № 4)
420077
  Криштоф Е.Г. Для сердца нужно верить / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1988. – 412с.
420078
  Казначеев В. Для советских людей / В. Казначеев. – Москва, 1985. – 64 с.
420079
  Шулікін Д. Для стабільного розвитку і якісного прориву. Президент України Віктор Янукович відповідним указом схвалив національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 липня (№ 27). – С. 4. – ISSN 2219-5793
420080
   Для статуї Свободи позувала вдова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 30 (483), 1 серпня 2019. – С. 6
420081
   Для студентів з інвалідністю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Київському університеті імені Бориса Грінченка офіційно відкрили ресурсний центр підтримки студентів з інвалідністю.
420082
   Для студентів провели осінню академію НАТО // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 24 жовтня (№ 203). – С. 7


  На базі Запорізького національного університету відбулася осіння академія НАТО "НАТО 70: Колективна оборона в гібридному середовищі безпеки".
420083
  Сергійчук В. Для студентства - зірка першої величини // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 237-240. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 100-річчя від дня народження Андрія Голуба.
420084
  Семчик В.І. Для суддів не може бути більш чи меньш важливих справ // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 523-526. – ISBN 978-617-7021-00-0
420085
  Кравченко В. Для суспільства нового... : вірші / Володимир Кравченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 39, [1] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-7496-739
420086
  Володин А.И. Для театра и кино / А.И. Володин. – Москва, 1967. – 310с.
420087
  Сосюра В.М. Для тебе зорі сяють / В.М. Сосюра. – Київ : Веселка, 1981. – 12с. – (Перші книжечки дитячого садка)
420088
  Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий. – Москва, 1991. – 224с.
420089
  Чероков В.С. Для тебя, Ленинград! / В.С. Чероков. – Л., 1978. – 205с.
420090
  Чероков В.С. Для тебя, Ленинград! / В.С. Чероков. – Л., 1988. – 222с.
420091
  Алдан-Семенов Для тебя, Россия : повести / А. Алдан-Семенов. – Москва : Современник, 1983. – 320 с.
420092
  Каменецкий Ю.С. Для тебя. / Ю.С. Каменецкий. – М. : Советская Россия, 1962. – 103 с.
420093
  Пономарева Т.О. Для тех, кому не спится, или Молодежное нашествие / Татьяна Пономарева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 8 (194). – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Об участии Юношеской библиотеки Республики Коми во Всеросийской акции "Библионочь-2013".
420094
  Гай-Гулина Для тех, кто вяжет / Гай-Гулина, Б.М. Вайнберг. – М., 1965. – 180с.
420095
  Вавуле С. Для тех, кто вяжет = Дела домашние // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
420096
  Шпаковский О В. Для тех, кто любит мастерить / О В. Шпаковский. – М., 1990. – 189с.
420097
  Береговская Э.М. Для тех, кто любит читать : Книга для чтения / Э.М. Береговская. – М, 1981. – 128с.
420098
   Для тех, кто не боится мошки : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 124-125 : Фото.Карта. – ISSN 1029-5828
420099
  Орловский Ю.П. Для тех, кто работает и учится / Ю.П. Орловский. – М., 1985. – 80с.
420100
  Орловский Ю.П. Для тех, кто работает и учится / Ю.П. Орловский. – М., 1990. – 62с.
420101
  Павлинов П.Я. Для тех, кто рисует : советы художника / П.Я. Павлинов. – Москва : Советский художник, 1965. – 72, [2] с.
420102
  Камков И.А. Для тех, кто хочет учиться в военных вузах / И.А. Камков. – М., 1967. – 223с.
420103
  Камков И.А. Для тех, кто хочет учиться в военных училищах и академиях / И.А. Камков. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1968. – 255с.
420104
  Юдина Е.Н. Для тех, кто шьет. / Е.Н. Юдина, М.А. Евтушенко, О.А. Иерусалимская. – Л : Лениздат, 1985. – 414 с.
420105
  Іршад Улла Хан Для тих хто лічить дні: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 31. – ISSN 0320-8370
420106
  Картель М.В. Для тих, кого цікавлять питання виховання та освіти памолоді : (рецензія на книгу: Кузьмінський А. І., Омельяненко В. Л. Педагогіка: підручник. - К.: Знання. 2007. - 447 с.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 189-190
420107
  Мордвінцев В.М. Для тих, хто вірить, Бог Один : погляд історика // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2001. – № 8. – С. 1. – ISSN 0131-6753
420108
  Костюченко Ю. Для тих, хто й досі любить Сталіна. Дзеркало героїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 10


  Про історію створення "Малюнків із ГУЛАГУ". Данциг Сергійович Балдаєв - автор графіки — співробітник НКВС і МВС СРСР, автор праць із судової медицини. Дослідник і тлумач мови і тутуювань радянського і російського кримінального світу. Автор численних ...
420109
   Для тих, хто не з ЖЕКом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  З метою полегшення об"єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), на кафедрі обліку та аудиту економічного факультету нашого університету, створено методику бухгалтерського обліку в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків ...
420110
  Матюшенко Анастасія Для тих, хто не любить снігу // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 50-51
420111
   Для тіла й душі : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-17 : Фото
420112
  Дьяконов Ю.А. Для того, чтобы жить / Ю.А. Дьяконов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 190с.
420113
  Ермаков Дмитрий Для турбизнеса Турции - сайт о России : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 64 : Фото
420114
  Михайлов В.Н. Для убийства зарезервирована суббота / В.Н. Михайлов, В. Притула. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 271с.
420115
  Сергійчук В. Для увічнення українського єства. Публікація архівних матеріалів з Закерзоння 40-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 115-121
420116
  Губерський Л.В. Для України вигідний той вектор розвитку, який забезпечував би українцям гідний рівень життя та рівні можливості з громадянами інших країн Європи / Леонід Губерський // Україна і Росія: момент істини : "Круглий стіл" з провідними вітчизняними суспільствознавцями з приводу взаємин України і Російської Федерації / [Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2009. – С. 81-88
420117
  Богданова Светлана Для устойчивости нужен фундамент : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 35
420118
   Для утвердження доброчесності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  За порушення академічної доброчесності, атестаційна колегія МОН скасовує рішення вченої ради та відмовляє у видачі державного документа про присвоєння вченого звання.
420119
   Для фізиків і математиків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Стартував конкурс спільних науково-дослідних проектів України та Німеччини для вишів та академічних установ. Переможці отримають грантову підтримку на фундаментальні дослідження в 2019 році. Організатори - Державний фонд фундаментальних досліджень і ...
420120
  Іщенко М.Г. Для цього живу : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1987. – 326 с.
420121
  Іщенко М.Г. Для цього живу : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Воєнне видавництво, 1991. – 347 с.
420122
  Пфейфер С.И. Для чего и как знакомить дошкольников с природой / С.И. Пфейфер. – Л, 1939. – 48с.
420123
   Для чего инки использовали узелковое письмо? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 76 : Іл.
420124
   Для чего люди одурманиваются?. – Москва, 1988. – 287с.
420125
  Севастьянов В.И. Для чего люди осваивают космос? / В.И. Севастьянов. – Москва, 1982. – 64с.
420126
  Грабарь И.Э. Для чего надо охранять и собирать сокровища искусства и старины // Местные музеи и как их устраивать / Н.И. Романов. – Москва, 1919. – 32 с.
420127
  Грабарь И.Э. Для чего надо сохранять и собирать сокровища искусства, 1919
420128
  Тарутин О.А. Для чего нам светофор / О.А. Тарутин. – Л., 1980. – 20с.
420129
  Гареев М. Для чего НАТО нужен Афганистан? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 109-116. – ISSN 1998-1813
420130
  Крупская Н.К. Для чего нужна грамота / Н.К. Крупская. – М.-Л, 1929. – 31с.
420131
   Для чего нужна корреспондентская сеть и как должен работать корреспондент по защите растений. – М.-Л., 1931. – 8с.
420132
   Для чего нужна Русская Ассоциация, как ее устроить на пользу Русского Естествознания Съездов Русских естествоиспытателей. – 34с.
420133
  Солоухин В.З. Для чего ты живешь? / В.З. Солоухин. – Минск, 1964. – 36 с.
420134
  Щербаков Д.И. Для чего ученые исследуют Арктику / Д.И. Щербаков. – М., 1956. – 56 с.
420135
  Сапегин А.А. Для чего учреждена , как работает, чего достигла Одесская сельскохозяйственная селекционная станция / А.А. Сапегин. – Одесса, 1922. – 23с.
420136
   Для чего чаю купаж? // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 32 : Іл.
420137
  Данин Д.С. Для человека / Д.С. Данин. – Москва, 1957. – 310с.
420138
   Для человека. – М., 1980. – 528с.
420139
   Для человека растущего.. – М. : Советская Россия, 1959. – 248 с.
420140
  Романов Д.М. Для чести живы / Д.М. Романов. – Тула, 1991. – 239с.
420141
  Кашкин И.А. Для читателя-современника : статьи исследования / Иван Кашкин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 558 с. : 1 л. портр.
420142
  Кашкин И.А. Для читателя-современника. / И.А. Кашкин. – М., 1968. – 562с.
420143
  Самойлов Юрій Для чого "рубати" Грецію? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
420144
  Городня Н. Для чого Америці підтримувати Україну? // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 69-77


  Висвітлюються основні чинники підтримки Америкою України в умовах російської агресії та місце України в системі національних інтересів США. Показано, щодо російської агресії США надавали пріоритетного значення відносинам з Росією, порівняно з іншими ...
420145
  Білолус П. Для чого було створено "Слово про Ігорів похід" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – C. 46-50. – ISSN 0130-5263
420146
  Княжанський В. Для чого є воля, а для чого немає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 червня (№ 109). – С. 8


  Тіньова економіка в Україні за обсягами наближається чи вже й обганяє реальну і становить 60%. Згадується коментар професора кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка З. Варналія.
420147
  Сизоненко О.О. Для чого живеш на світі : оповідання, повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 248 с.
420148
  Неганов В. Для чого заклади вищої освіти МВС мають надавати правову освіту? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
420149
  Невинний М. Для чого звужують межі об"єктів патентування в Україні? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9. – С. 67-69. – ISSN 1608-6422
420150
  Мінєєв А.И. Для чого ми організували експедицію Папаніна / А.И. Мінєєв. – Київ, 1938. – 32с.
420151
  Стрельбицький М. Для чого ми пишемо критику // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 385-397. – ISBN 978-966-00-1462-6
420152
  Шміц Г. Для чого нова феноменологія? // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 158-168. – ISBN 966-96471-2-6
420153
  Бежевець О. Для чого потрібен комплаєнс-контроль у фармацевтичній компанії / О. Бежевець, Я. Вергун // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 16
420154
  Яценко О. Для чого потрібен Національний архів українського гончарства? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 15
420155
  Новиков М.В. Для чого потрібна наукова діяльність в Україні / М.В. Новиков // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 33-44. – ISSN 0374-3896
420156
  Комісаренко С.В. Для чого потрібні циркадні ритми, або як змінити хід "біологічного годинника" / С.В. Комісаренко, С.І. Романюк // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 89, N 6, november - december. – С. 63-73. – ISSN 2409-4943


  2 жовтня Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті оголосив імена лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини за 2017 рік. Ними стали троє американських учених: Джеффрі Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Росбаш (Michael Rosbash) і ...
420157
  Кралюк П. Для чого Путіну історична міфологія? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 204). – С. 4-5


  Російське керівництво, відкриваючи пам"ятник князю Володимиру в Москві, продемонструвало, що пропонує росіянам жити у світі кривих дзеркал.
420158
  Афанасьєва К. Для чого розшифровувати геном? // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 4


  Про медичну генетику - сучасну галузь медицини, у якій працюють усі світові лабораторії пренатальної діагностики і якій навчають у ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Траса Шевченка.
420159
  Птахів Семен Для чого турагентові City Card? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 58-65 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
420160
   Для чого Україні якісніші дані про міжнародну міграцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 11


  "Українські експерти часто сперечаються щодо кількості трудових мігрантів за кордоном, адже важко порахувати українських мігрантів, які проживають або працюють у різних країнах світу. Але чи має наша держава дані про тих мігрантів, які приїжджають в ...
420161
  Однороженко О. Для чужого столу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 37 (202). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Розпад Руського Королівства та інкорпорація його частин у XIV - XV століттях до Польщі, Литви та Угорщини засвідчиди невміння українських еліт домовлятися заради збереження незалежності.
420162
  Треніна А.С. Для шанувальників солярію // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 37 : фото
420163
  Ільченко Н. Для школярів цікаво про безпеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 16 : фото
420164
  Рыклин Г.Е. Для эстрады / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1957. – 96с.
420165
  Ардов В.Е. Для эстрады : лит.-худож. сборник / В.Е. Ардов. – Москва : Искусство, 1957. – 86 с.
420166
  Рюмін В.В. Для юних хеміків / В.В. Рюмін. – Харків : Молодий більшовик, 1932. – 104 с.
420167
   Для якісної підготовки медиків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 61. – ISSN 2219-5793
420168
  Яковлєва А. Для"залізничих птахів" / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Про те, як вдалося здобути перемогу в конкурсі проектів наукових робіт та науково-технічних (експерементальних) розробок молодих учених, та про майбутні плани розповідає науковий керівник проекту "Нові реформульовані авіаційні палива з вітчизняної ...
420169
  Шведова М.А. Длящееся мгновение. Время полудня и полуночи в восточнославянской мифологии // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 359-362
420170
  Ришелюк Андрей Николаевич Длящиеся и продолжаемые преступления в уголовном праве : Дис... канд. юр.наук: 12.00.08. / Ришелюк Андрей Николаевич; Ин-т гос и права. – Киев, 1992. – 245 с. – Бібліогр.:л.235-245
420171
  Ришелюк А.Н. Длящиеся и продолжаемые преступления в уголовном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ришелюк А. Н. ; МОУ, КУ. – Киев, 1992. – 25 с.
420172
   Дм. Фурманов - писатель-большевик. – Иваново, 1951. – 139с.
420173
   Дм.Семеновский и поэты его круга.. – Л., 1989. – 430с.
420174
   Дманисское землетрясение 2 января 1978 года.. – М., 1982. – 173с.
420175
  Білокінь І.П. Дмитpо Пилипович Пpоценко / І.П. Білокінь. – Київ : Київський університет, 1959. – 3 с. – Окр.відбиток з: Вісник Київського ун-ту, №2, 1959. Сер. біології, вип.1
420176
  Вакуленко С. Дмиторо Чижевський як член Празького лінгвістичного гуртка // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 243-246. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
420177
  Сніжко С.І. Дмитренко Віталій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 8. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
420178
  Казьмирчук Г. Дмитренко Лариса Клайдівна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 148. – ISBN 978-617-7107-52-0
420179
  Іскорко-Гнатенко Дмитренко М.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 95. – ISBN 978-617-7442-69-0
420180
  Астаф"єв О.Г. Дмитренко Микола Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С.10-11. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
420181
  Іскорко-Гнатенко Дмитренко О.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 96. – ISBN 978-617-7442-69-0
420182
  Астаф"єв О.Г. Дмитренко Юлія Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 13. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
420183
  Богданов В.В. Дмитри й Николаевич Анучин. Антрополог и географ (1843-1940) / В.В. Богданов. – Москва, 1940. – 67с.
420184
  Костина Е.М. Дмитриев / Е.М. Костина. – М., 1957. – 61с.
420185
   Дмитриев Владимир Владимировия: Театр, живопись: Каталог выставки. – М., 1976. – 23с.
420186
  Белов В.Н. Дмитриева Н.А. Русское неокантианство: "Марбург" в России. Историко-философские очерки. М.: РОССПЭН, 2007. - 512 с. : [рецензия] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 181-184. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISSN 0042-8744
420187
  Евсеенко И. Дмитриевская суббота : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 76-111. – ISSN 0027-8238
420188
  Сагайдак М.А. Дмитриївський монастир XI ст. у Києві: версії інтерпретацій та нові дослідження // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 408-412. – ISBN 978-966-02-5651-4


  Присвячено розгляду питання заснування в XI ст. в Києві патрональних монастирів, і, зокрема, Дмитріївського монастиря членами династії Рюриковичів.
420189
  Богрова Е.Л. Дмитрий I : Ист. очерк из эпохи Смут. времени. – Москва : "Польза", В. Антик и К°, 1913. – 104 с.
420190
  Ржонсницкий Б.Н. Дмитрий Александрови Лачинов : Жизнь и труды / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 352 с.
420191
  Добровольский В.А. Дмитрий Александрович Граве (1863-1939) / В.А. Добровольский. – М., 1968. – 112 с.
420192
  Баркова Н.В. Дмитрий Александрович Косьмин, заслуженный художник РСФСР, г. Москва : Северный край : [альбом репродукций] / Н.В. Баркова. – Москва : Советский художник, 1980. – [6] с. : ил., 14 л. ил.
420193
   Дмитрий Александрович Косьмин.. – М., 1968. – 13с.
420194
  Ржонсницкий Б.Н. Дмитрий Александрович Лачинов / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 108 с.
420195
   Дмитрий Александрович Лачинов. – Москва, 1950. – 20 с.
420196
  Пацюков Виталий Дмитрий Александрович Пригов // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 93-99


  Російський художник, поет, перформансист
420197
  Федякин А.В. Дмитрий Алексеевич Галицын // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.88-94. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
420198
  Цверава Г.К. Дмитрий Алексеевич Голицын. 1734-1803 / Г.К. Цверава. – Л., 1985. – 185с.
420199
  Петаченко Г.А. Дмитрий Алексеевич Жаринов // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 264-268. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Создатель отечественной методики преподавания гуманитарных наук, профессор БГУ.
420200
  Генкель П.А. Дмитрий Анатольевич Сабинин / П.А. Генкель. – Москва, 1980. – 183с.
420201
  Костюк Г.Г. Дмитрий Анатольевич Сабинин. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 255-260. – ISBN 5-12-000444-X
420202
   Дмитрий Андреевич Кисловский. – Москва, 1954. – 29 с.
420203
   Дмитрий Андреевич КИсловский. – М., 1954. – 29с.
420204
   Дмитрий Андреевич Фурманов. – М, 1950. – 10с.
420205
  Калнберзина А. Дмитрий Андреевич Фурманов / А. Калнберзина. – Рига, 1953. – 252с.
420206
  Парамонов А.В. Дмитрий Аркадьевич Набалдян / А.В. Парамонов. – Москва, 1976. – 207с.
420207
  Бабенчиков М. Дмитрий Аркадьевич Налбандян : [художник] / М. Бабенчиков. – Москва : Искусство, 1950. – 23 с., 4 л. ил. – (Массовая библиотека)
420208
  Абрамова А.В. Дмитрий Аркадьевич Налбандян : [художник] / А.В. Абрамова. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [13] с., [31] л. ил. : ил. – (Мастера советского искусства)
420209
  Лапунова Н.Ф. Дмитрий Аркадьевич Налбандян / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1968. – 163с.
420210
  Парамонов А.В. Дмитрий Аркадьевич Налбандян / А.В. Парамонов. – Москва, 1979. – 61с.
420211
  Березовский Д.И. Дмитрий Березовский / Д.И. Березовский. – М, 1983. – 16с.
420212
  Чернишин А. Дмитрий Бортнянский (1751-1825) // Віра і розум : Богословсько-філософський журнал. – Харків, 2002. – № 3. – С.336
420213
  Тимашева Л.Е. Дмитрий Брюханов : монография / Л.Е. Тимашева; ред.: В.И. Першин. – Магадан : Магаданская областная типография Управления по печати, 1969. – 56 с.
420214
   Дмитрий Васильевич Волков. Статьи, очерки, воспоминания. – Харьков : Тимченко А.Н., 2007. – 682 с., [ 24 ] с. илл. – ISBN 978-966-8661-25-9
420215
  Покровский В.И. Дмитрий Васильевич Григорович : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1910. – VIII, 173 с. : портр. на обл.
420216
  Шпис К.В. Дмитрий Васильевич Наливкин / К.В. Шпис. – М.-Л., 1950. – 36с.
420217
   Дмитрий Васильевич Наливкин. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1982. – 97с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 28 ; Серия геологических наук)
420218
  Наливкин В.Д. Дмитрий Васильевич Наливкин 1889-1982 / В.Д. Наливкин. – Ленинград : Наука, 1987. – 275с.
420219
  Пермяков В.В. Дмитрий Васильевич Наливкин. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 334-339. – ISBN 5-12-000444-X
420220
   Дмитрий Васильевич Ульянинский. Сб .ст.. – 68с.
420221
  Тартаковская Л.А. Дмитрий Веневитинов / Л.А. Тартаковская. – Ташкент, 1974. – 157 с.
420222
   Дмитрий Владимирович Горлов : каталог выставки. – Москва : Союз художников СССР, 1970. – 44 с.
420223
  Вреден-Кобецкая Дмитрий Владимирович Скобельцын / Вреден-Кобецкая. – Москва, 1962. – 50с.
420224
  Сарсенбаева Г.Ж. Дмитрий Владимирович Сокольский / Г.Ж. Сарсенбаева. – Алма-Ата, 1973. – 302с.
420225
  Любка А. Дмитрий Воденников: "Стихи - это ступеньки..." // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 11 (49). – С. 84-87.
420226
  Василенко Б.Е. Дмитрий Гаврилович Топчий : рассказ о Генеральном директоре / Б.Е. Василенко. – Днепропетровск : Верба, 2008. – 416 с. : фотогр. – 80-летию со дня рождения Дмитрия Гавриловича Топчия посвящается. – ISBN 978-966-2226-00-3
420227
   Дмитрий Гаврилович Топчий / Находкин Н.Г. [и др.] ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 60 с. : фотоилл. – (Выдающиеся воспитанники)
420228
   Дмитрий Галкин: "Будем бороться за клиентов повышением качества услуг" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 70
420229
  Станишевский Ю.А. Дмитрий Гнатюк / Ю.А. Станишевский. – Москва : Музыка, 1979. – 32 с.
420230
   Дмитрий Гончаренко, Юрий Либхабер: Живопись. Графика. Скульптура. Монум. искусство. Кат. (выст.). – М., 1984. – 31с.
420231
  Урбанский В.М. Дмитрий Граве и время / В.М. Урбанский. – Київ : Наукова думка, 1998. – 272сю. – ISBN 966-00-0476-1
420232
  Гершензон-Чегодаева Дмитрий григорьевич Левицкий / Гершензон-Чегодаева. – Москва : Искусство, 1964. – 457 с.
420233
  Валицкая А.П. Дмитрий Григорьевич Левицкий, 1735-1822 гг. / А.П. Валицкая. – Ленинград, 1985. – 96с.
420234
  Бгажба Х.С. Дмитрий Гулиа / Х.С. Бгажба, К.Л. Зелинский. – М, 1956. – 153с.
420235
  Гулиа Г.Д. Дмитрий Гулиа / Г.Д. Гулиа. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 254 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 19(352))
420236
  Гулиа Г.Д. Дмитрий Гулиа / Г.Д. Гулиа. – Изд. 2-е доп. и испр. – Москва, 1965. – 255 с.
420237
  Бгажба Х.С. Дмитрий Гулиа / Х.С. Бгажба, К.Л. Зелинский. – Сухуми, 1965. – 192с.
420238
  Дюжев Ю.И. Дмитрий Гусаров / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1984. – 120с.
420239
   Дмитрий Данилович Брежнев. – Л, 1975. – 49с.
420240
  Селиханович В.Г. Дмитрий Данилович Гедеонов - военный геодезист и астроном : очерк жизни и научной деятельности / В.Г. Селиханович. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 64 с.
420241
   Дмитрий Дмитриевич Арсенин : выставка произведений, посвященная 50-летию со дня рождения художника. Каталог / Арсенин Дмитрий Дмитриевич. Выставка произведений; Сост.: В. Батуро. – Горький : Союз художников РСФСР, 1976. – 64 с. : ил.
420242
   Дмитрий Дмитриевич Благой. – Москва, 1958. – 52с.
420243
  Хохлов А.Н. Дмитрий Дмитриевич Покотилов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 36-54. – ISSN 0042-8779
420244
  Орлов Г.А. Дмитрий Дмитриевич Шостакович / Г.А. Орлов. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 120 с.
420245
  Мерзон А. Дмитрий Донской / А. Мерзон. – Москва, 1940. – 56с.
420246
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – Москва, 1942. – 95с.
420247
  Данилевский В. Дмитрий Донской / В. Данилевский. – М, 1942. – 20с.
420248
  Данилевский В. Дмитрий Донской / В. Данилевский. – М, 1943. – 23с.
420249
  Данилевский В. Дмитрий Донской / В. Данилевский. – М, 1944. – 31с.
420250
  Данилевский В. Дмитрий Донской / В. Данилевский. – М, 1944. – 23с.
420251
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – М., 1944. – 124с.
420252
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – М., 1947. – 376с.
420253
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин, 1948. – 412с.
420254
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – Л., 1949. – 396с.
420255
  Карасев А.В. Дмитрий Донской / А.В. Карасев. – М, 1950. – 60с.
420256
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – Новосибирск, 1952. – 376с.
420257
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – Ташкент, 1963. – 375с.
420258
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – М., 1977. – 395с.
420259
  Бородин С.П. Дмитрий Донской : Роман / С.П. Бородин. – Москва : Воениздат, 1979. – 376с. : ил.
420260
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – М., 1980. – 381с.
420261
  Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1980. – 367с.
420262
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – М., 1982. – 381с.
420263
  Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской / Ю.М. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 367 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 4 (610))
420264
  Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской / Ю.М. Лощиц. – Москва : Воениздат, 1984. – 351с.
420265
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – М., 1987. – 380с.
420266
  Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1989. – 126с.
420267
  Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1989. – 398с.
420268
  Бородин С.П. Дмитрий Донской / С.П. Бородин. – Ярославль, 1991. – 349с.
420269
  Саенко Я.Д. Дмитрий Жлоба / Я.Д. Саенко. – Краснодар, 1964. – 112с.
420270
  Саенко Я.Д. Дмитрий Жлоба / Я.Д. Саенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар, 1974. – 143с.
420271
  Саенко Я.Д. Дмитрий Жлоба. : Историко-биографический очерк / Я.Д. Саенко. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1964. – 112 с.
420272
  Саенко Я.Д. Дмитрий Жлоба. / Я.Д. Саенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар, 1974. – 143с.
420273
   Дмитрий Жуков. – Москва, 1987. – 16 с.
420274
   Дмитрий Иванович Архангельский : к 75-летию со дня рождения. – Ульяновск : [б. и.], 1960. – 48 с. : ил.
420275
   Дмитрий Иванович Блохинцев. К 70-летию со дня рождения. – Дубна : ОИЯИ, 1977. – 77 с.
420276
  Ракчеев Е.Н. Дмитрий Иванович Журавский / Е.Н. Ракчеев. – Москва, 1984. – 240с.
420277
  Шифман М.Л. Дмитрий Иванович Курский / М.Л. Шифман. – Москва : Издательство Московского университета, 1956. – 44 с.
420278
  Писаржевский О.Н. Дмитрий Иванович Манделеев. Его жизнь и деятельность. / О.Н. Писаржевский. – Москва, 1953. – 96с.
420279
  Вольфкович С.И. Дмитрий Иванович Менделеев - гордость отечественной науки / С.И. Вольфкович, В.И. Семишин. – Москва, 1969. – 31с.
420280
  Чугаев Л.А. Дмитрий Иванович Менделеев : Жизнь и деятельность / Проф. Л.А. Чугаев. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1924. – 58 с., 1 л. портр.
420281
  Какабадзе В.М. Дмитрий Иванович Менделеев / В.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1938. – 119с.
420282
   Дмитрий Иванович Менделеев. – Л., 1969. – 332с.
420283
   Дмитрий Иванович Менделеев. – Л., 1973. – 316с.
420284
   Дмитрий Иванович Менделеев. – Л., 1974. – 379с.
420285
  Каменоградская О.П. Дмитрий Иванович Менделеев / О.П. Каменоградская, Т.К. Тарасова. – Л., 1978. – 335с.
420286
   Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907). – М., 1941. – 48с.
420287
  Писаржевский О.Н. Дмитрий Иванович Менделеев. 1834-1907 / О.Н. Писаржевский. – Москва, 1951. – 464с.
420288
  Фигуровский Н.А. Дмитрий Иванович Менделеев. 1834-1907 / Н.А. Фигуровский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
420289
  Писаржевский О.Н. Дмитрий Иванович Менделеев. 1834-1907. / О.Н. Писаржевский. – Москва, 1949. – 474с.
420290
   Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и труды. – М., 1957. – 256с.
420291
  Кирпотин В.Я. Дмитрий Иванович Писарев / В.Я. Кирпотин. – Ленинград, 1929. – 83 с.
420292
  Логачев Г.В. Дмитрий Иванович Писарев / Г.В. Логачев. – Липецк, 1960. – 24 с.
420293
  Кружков В. Дмитрий Иванович Писарев. / В. Кружков. – М., 1942. – 88 с.
420294
  Кришталь В.В. Дмитрий Иванович Пихно - ученый с активной общественной позицией // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (24). – С. 144-147. – ISSN 1990-9780
420295
  Радкевич Е.А. Дмитрий Иванович Соколов,1788-1852 / Е.А. Радкевич; АН СССР. – Москва : Наука, 1969. – 102с. – (Науч.- биогр. серия)
420296
  Шпис К.В. Дмитрий Иванович Щербаков / К.В. Шпис. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 60с.
420297
  Вольфсон Ф.И. Дмитрий Иванович Щербаков 1893 - 1966 / Ф.И. Вольфсон, Н.С. Зонтов, Г.Р. Шушания; Отв. ред. Лаверов Н.П. – Москва : Наука, 1987. – 205с.
420298
  Желтова Е.А. Дмитрий Ильич Ульянов / Е.А. Желтова. – Ульяновск, 1971. – 28с.
420299
   Дмитрий Исидорович Митрохин : каталог выставки. – Ленинград : Ленинградский художник, 1958. – 22, [18] с.
420300
  Русаков Ю.А. Дмитрий Исидорович Митрохин / Ю.А. Русаков. – Ленинград - Москва : Искусство, 1966. – 208 с.
420301
  Воинов В. Дмитрий Исидорович Митрохин 1903-1933 : к 30-летию творческой деятельности. Каталог выставки / В. Воинов; отв. ред.: Д.А. Соловей. – Ленинград : Типография Государств. Гидрологич. Института, 1933. – 42 с.
420302
   Дмитрий Исидорович Митрохин. Рисунки. Акварели : каталог выставки / Митрохин, Выставка, Москва. произведений., 1982; Сост.: Н.И. Александрова. – Москва : Советский художник, 1982. – 50, [18] с.
420303
  Данилевич Л.В. Дмитрий Кабалевский / Л.В. Данилевич. – Москва, 1954. – 128с.
420304
   Дмитрий Кабалевский. – Москва : Советский композитор, 1974. – 397 с.
420305
  Ермуратский В.Н. Дмитрий Кантемир / В.Н. Ермуратский. – Кишинев, 1973. – 154с.
420306
  Бабий А.И. Дмитрий Кантемир / А.И. Бабий. – Москва : Мысль, 1984. – 173 с. – Библиогр.: с. 167-172 (93 назв.). – (Мыслители прошлого. МП)
420307
  Потлог В.И. Дмитрий Кантемир как историк. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Потлог В.И.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
420308
  Широков С.Е. Дмитрий Кедрин / С.Е. Широков. – Днепропетровск, 1961. – 175 с.
420309
  Красухин Г.Г. Дмитрий Кедрин / Г.Г. Красухин. – М : Советская Россия, 1976. – 91 с.
420310
  Тартаковский П.И. Дмитрий Кедрин. (1907-1945) / П.И. Тартаковский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 253 с.
420311
  Кумыков Т.Х. Дмитрий Кодзоков / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1985. – 178с.
420312
  Белоконь И.П. Дмитрий Константинович Зеров / И.П. Белоконь. – Л., 1978. – 58с.
420313
   Дмитрий Константинович Зеров : [Ботаник]. – Киев : Наукова думка, 1988. – 35с. – (Библиография ученых УССР). – ISBN 5-12-000408-3
420314
  Белоконь П И. Дмитрий Константинович Зеров (20 IX 1895-20 XII 1971) : Потери науки / П И. Белоконь; АН СССР. Всесоюзное ботаническое общество. – Ленинград : Наука
№8. – 1973. – 1228-1235с. – Отдельный оттиск
420315
  Глобачева С.И. Дмитрий Константинович Мочальский / С.И. Глобачева. – Л, 1962. – 52с.
420316
  Борейко В.Е. Дмитрий Константинович Соловьев (1886-1931) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 32-34. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
420317
   Дмитрий Константинович Третьяков : [Зоолог, морфолог, гистолог]. – Киев : Наукова думка, 1990. – 51с. – (Библиография ученых УССР). – ISBN 5-12-002525-0
420318
  Гумилевский Л.И. Дмитрий Константинович Чернов / Л.И. Гумилевский. – М., 1944. – 63с.
420319
  Лебедева Ю. Дмитрий Краснопевцев: стихотворения в линиях // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 72-81.
420320
   Дмитрий Лебедев, 1905-1987 гг.. – М., 1988. – 11с.
420321
   Дмитрий Лион. Шествие : выставка произведений. Каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – 44, [4] с.
420322
  Санкин Л Дмитрий Лихачев – имя университетское / Л. Санкин // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 100-107. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
420323
  Хлапонин А. Дмитрий Львович Иванов / А. Хлапонин, А. Криштофович. – Л., 1925. – с.
420324
  Шутова Наталья Дмитрий Медведев побывал в Угличе. Разговор с президентом : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 14-15 : Фото
420325
  Эрлихман Вадим Дмитрий Менделеев : Химия и жизнь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 78-88 : Фото. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1029-5828
420326
  Шекет Ю. Дмитрий Менделеев: Мир как система // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 4-20. – ISSN 1819-6268
420327
  Зобнин Ю.В. Дмитрий Мережковский. Жизнь и деяния / Юрий Зобнин. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 438с. – (Жизнь замечательных людей ; (1091)). – ISBN 978-5-235-03072-5
420328
  Ямпольский И.Г. Дмитрий Минаев. / И.Г. Ямпольский. – Л., 1948. – 5-50с.
420329
  Тарасов Дмитрий Михайлович Чудинов. / Тарасов, В.П. Деденко. – Уфа, 1969. – 64с.
420330
   Дмитрий Моор : Альбом сатир. рисунк. – Москва, 1987. – 78с.
420331
  Васильев Л.Г. Дмитрий Морской. Очерк жизни и творчества. / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1964. – 88 с.
420332
   Дмитрий Надежин. – Москва, 1987. – 54с.
420333
   Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Сто лет со дня рождения. 1852-1952. – Свердловск, 1953. – 208 с.
420334
  Карпов Г.В. Дмитрий Николаевич Анучин. / Г.В. Карпов. – Москва : Московский университет, 1962. – 64с. – (Замечательные ученые Московского университета)
420335
  Верховский Н.Ю. Дмитрий Николаевич Журавлев / Н.Ю. Верховский. – Москва, 1951. – 68с.
420336
  Подобедова О.И. Дмитрий Николаевич Кардовский 1866-1943 / О.И. Подобедова; О.И. Подобедов. – Москва : Искусство, 1953. – 40 с.
420337
   Дмитрий Николаевич Курсанов. – М, 1974. – 71с.
420338
  Трошин А.С. Дмитрий Николаевич Насонов, 1895-1957 / А.С. Трошин, П В. Трошина, . – Ленинград, 1984. – 100с.
420339
  Яковлев В. Дмитрий Николаевич Орлов / В. Яковлев. – Москва, 1953. – 92 с.
420340
   Дмитрий Николаевич Орлов. – Москва, 1962. – 311 с.
420341
   Дмитрий Николаевич Прянишников. – Москва, 1960. – 124с.
420342
   Дмитрий Николаевич Прянишников. – М., 1964. – 12с.
420343
  Добровольский Г.В. Дмитрий Николаевич Прянишников / Г.В. Добровольский, В.Г. Минеев, Л.А. Лебедева. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 51 с.
420344
  Разумовский Н.К. Дмитрий Николаевич Соколов / Н.К. Разумовский, А.В. Хабаков. – Л, 1925. – 6с.
420345
   Дмитрий Николаевич Узнадзе-классик современной психологии : Психологич. исследования посвященные 100-ю со дня рождения Д.Н. Узнадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 388с.
420346
  Павлов В.Д. Дмитрий Павлов / В.Д. Павлов. – Л., 1975. – 272с.
420347
   Дмитрий Петрович Шварц.. – М., 1967. – 36с.
420348
  Шестакова А. Дмитрий Плавинский. Офорты. Все состояния // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 92
420349
  Данилевский В. Дмитрий Пожарский / В. Данилевский. – М, 1942. – 23с.
420350
  Данилевский В. Дмитрий Пожарский / В. Данилевский. – М, 1943. – 27с.
420351
  Данилевский В. Дмитрий Пожарский / В. Данилевский. – М, 1944. – 32с.
420352
  Березов П.И. Дмитрий Пожарский / П.И. Березов. – Москва, 1954. – 300с.
420353
  Итенберг Б.С. Дмитрий Рогачев революционер-народник / Б.С. Итенберг. – М., 1960. – 80с.
420354
  Иконников В.С. Дмитрий Самозванец и Сигизмунд ІІІ / эпизод из истории Смутного времен Московского государства. – [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1890. – [2], 18 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора летописца, кн. 4
420355
  Шпис К.В. Дмитрий Сергеевич Коржинский / К.В. Шпис. – Москва, 1959. – 48с.
420356
   Дмитрий Сергеевич Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 159с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 11)
420357
   Дмитрий Сергеевич Лихачев. – Москва : Наука, 1989. – 305с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 17)
420358
  Платов В.С. Дмитрий Склизков / В.С. Платов. – М., 1962. – 44с.
420359
  Козлов А.Н. Дмитрий Стахиевич Моор / А.Н. Козлов. – Москва-Ленинград : Советский художник, 1949. – [56] с.
420360
  Иоффе М.Л. Дмитрий Стахиевич Моор 1883-1946 / М.Л. Иоффе. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 39 с.
420361
  Безбородов М.А. Дмитрий Степанович Белякин (1876-1953) / М.А. Безбородов; Отв.ред.В.П.Петров. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
420362
  Белоконь И.П. Дмитрий Степанович Проценко / И.П. Белоконь. – М.-Л., 1960. – 2с.
420363
  Белецкий И.В. Дмитрий Толстой / И.В. Белецкий. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
420364
  Федотова М. Дмитрий Туптало - игумен Батуринского Николо-Крупницкого монастиря // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 200-211. – ISBN 978-966-355-023-7
420365
  Яроцкий Б.М. Дмитрий Ульянов / Б.М. Яроцкий. – М, 1977. – 239с.
420366
  Яроцкий Б.М. Дмитрий Ульянов / Б.М. Яроцкий. – 2-е изд. – М, 1989. – 269с.
420367
  Фурманова А. Дмитрий Фурманов / А. Фурманова. – М, 1938. – 40с.
420368
  Фурманова А. Дмитрий Фурманов / А. Фурманова. – Алма-Ата, 1941. – 96с.
420369
  Шишмарева А.Н. Дмитрий Фурманов / А.Н. Шишмарева. – Ленинград, 1950. – 32 с.
420370
  Венгров Н. Дмитрий Фурманов / Н. Венгров, М.С. Эфрос. – Москва, 1955. – 223с.
420371
  Венгров Н. Дмитрий Фурманов / Н. Венгров. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1962. – 222с.
420372
  Горбунов Г.И. Дмитрий Фурманов / Г.И. Горбунов. – Москва, 1965. – 160с.
420373
  Горбунов Г.И. Дмитрий Фурманов / Г.И. Горбунов. – 2-е изд. – М, 1967. – 175с.
420374
  Сотскова М.Н. Дмитрий Фурманов / М.Н. Сотскова. – Москва, 1969. – 136с.
420375
  Калнберзина А.М. Дмитрий Фурманов и его роль в литературной борьбе периода 1920-1925 годов : Автореф... канд. филол. наук: / Калнберзина А.М.; Акад. общественных наук при ЦК вКП(б). Кафедра теории и истории литературы. – Москва, 1950. – 26 л.
420376
  Сидорин В.С. Дмитрий Фурманов(1891-1926 гг.) / В.С. Сидорин. – Москва, 1955. – 20с.
420377
  Дмитриева Т.Б. Дмитрий Фурманов. / Т.Б. Дмитриева, В.М. Сидельников. – М., 1957. – 32с.
420378
  Горбунов Г.И. Дмитрий Фурманов. Ефимово счастье / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1971. – 272с.
420379
  Ундалова Василиса Дмитрий Харатьян = Бунгальский тигр : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 36-39 : Іл.
420380
  Журавлев А.М. Дмитрий Чечулин / А.М. Журавлев. – Москва, 1985. – 160 с.
420381
  Надъярных Н.С. Дмитрий Чижевский. Единство смысла / Н.С. Надъярных ; РАН ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 2005. – 364, [3] с. – ISBN 5-02-033225-9
420382
  Шутова Наталья Дмитрий Чичканов: "НТК Интурист" дарит свободу выбора : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 50-51
420383
  Кожевин В.Е. Дмитрий Шилов / Кожевин В.Е. – Улан-Удэ, 1979. – 184 с.
420384
  Мартынов И.И. Дмитрий Шостакович / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 111 с.
420385
  Сабинина М.Д. Дмитрий Шостакович / М.Д. Сабинина. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
420386
  Сабинина М. Дмитрий Шостакович / М. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1959. – 54 с.
420387
  Третьякова Л.С. Дмитрий Шостакович / Л.С. Третьякова. – Москва : Советская Россия, 1976. – 240 с.
420388
  Данилевич Л.В. Дмитрий Шостакович / Л.В. Данилевич. – Москва, 1980. – 302с.
420389
  Эристави Д. Дмитрий Эристави. Графика. : Каталог выставки / Д. Эристави. – Москва : Советский художник, 1975. – 10 с.
420390
  Гешко О. Дмитрикова подорож : новели, вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 124-135


  Зміст: "Дмитрикова подорож", "Повернення", "Чорнобривці", "А завтра - Новий рік!", "І пішов сніг...", "Недоторканість першого снігу", "Туман", "Передчуття весни", "Вишневі ночі", "Явдошина заметіль", "Красуня-берізка", "Альтанка для душі" (поезія), ...
420391
   Дмитриченко Володимир Савелійович (1925-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 134. – ISBN 978-966-439-754-1
420392
   Дмитриченко Володимир Савелійович (1925-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 147. – ISBN 978-966-933-054-3
420393
   Дмитрию Власьевичу Айналову от учеников к двадцатипятилетию его ученой деятельности. – Петроград : Типография М.А. Александрова, 1915. – 16, [1], 140 с., XXIX табл.
420394
  Моргун В.В. Дмитрию Михайловичу Гродзинскому - 85 лет / В.В. Моргун, А.П. Дмитриев // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2014. – Т. 46, № 4 (270). – С. 362-366. – ISSN 2308-7099
420395
  Короткий В.А. Дмитрієва Галина Кирилівна / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 23. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
420396
   Дмитрієва Галина Кирилівна (н. 1940) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 134. – ISBN 978-966-439-754-1
420397
  Ульяновський В.І. Дмитрієвський Олексій Опанасович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 24-25. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
420398
  Войцехівська І.Н. Дмитрієнко Марія Федорівна // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 165. – ISBN 5-7702-0849-Х
420399
  Войцехівська І.Н. Дмитрієнко Марія Федорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 25. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
420400
  Клос В. Дмитріївський монастир Ізяслава Ярославовича (1051-1128 рр.) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 07 (223), квітень. – С. 5


  До 900-літнього ювілею з часу закладення кам"яного храму Михайлівського Золотоверхого монастиря.
420401
  Келембет С. Дмитро-Корибут Ольгердович - перший литовський князь південної Сіверщини // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 13-34
420402
  Сокальська О.В. Дмитро Андрійович Дріль – російський Чезаре Ломброзо // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 383-386. – ISSN 2524-017X
420403
  Шаповал Андрій Дмитро Антонович - редактор, критик, публіцист (1917-1919 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-52. – Бібліогр. в кінці ст.
420404
  Шаповал А. Дмитро Антонович - редактор, критик, публіціст (1917-1919 рр) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-52.
420405
  Клековкін О.Ю. Дмитро Антонович // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 189-294. – ISBN 978-966-136-114-9


  Антонович Дмитро Володимирович - український історик мистецтва й театру, політичний діяч, син Володимира Антоновича; один із засновників Революційної української партії, редактор численних українських часописів; член Української Центральної Ради, член ...
420406
  Шаповал А.І. Дмитро Антонович: життя і діяльність / А.І. Шаповал. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2012. – 346, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 331-343. – Бібліогр.: с. 244-290, 302-312 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-2428-32
420407
  Коцур А. Дмитро Багалій - видатний діяч українського наукового відродження // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 42-48. – ISBN 978-966-2464-25-2
420408
   Дмитро Багалій // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 126-127 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
420409
   Дмитро Багалій (1857-1932): історик, педагог, організатор освіти і науки // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 36-37 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
420410
  Масненко В.В. Дмитро Багалій і його місце в українській національній історичній думці // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 12-20. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються викладачі Університету Св.Володимира: В. Антонович, П. Житецький, О. Кістяківський, І. Лучицький, М. Костомаров, М. Драгоманов, О. Лазаревський.
420411
  Верба І. Дмитро Багалій і Олександр Оглоблин: до історії творчих стосунків / І. Верба, С. Кіржаєв // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українозн. ім. Ковальских; Харків. держ. ак. культури та інш. – Харків, 1999. – Вип. 2. – С. 218-270. – ISBN 966-7077-81-0
420412
  Завальнюк О. Дмитро Багалій і творення національної університетської освіти в Україні (1918–1919 роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 37-43
420413
  Гордієнко Д. Дмитро Багалій та Єгор Рєдін: кілька епізодів взаємин (за епістолярними даними) / Д. Гордієнко, Г. Стариков // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 176-200. – ISSN 2310-3310
420414
  Романовський В. Дмитро Багалій як учасник археологічних з"їздів // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 21-36. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
420415
  Замлинський В. Дмитро Байда-Вишневецький // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 185-193. – ISBN 5-319-01062-1
420416
   Дмитро Белінг // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 81 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
420417
  Шандра В. Дмитро Бібіков // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 101-112. – ISBN 978-966-524-429-5
420418
  Петренко А.А. Дмитро Бібіков та його зібрання рідкісних російських книг в колекції Університету св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто життєвий шлях Д.Г. Бібікова. Досліджено історію передання колекції книг генерала-губернатора до Університету св. Володимира. Подано короткий огляд російських зібрань з бібліотеки Д. Бібікова. We investigate D.G. Bibikov"s life. The history ...
420419
  Понипаляк О. Дмитро Білінчук-"Хмара" – історичний портрет командира УПА Гуцульщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-48. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено діяльність Дмитра Білінчука - командира Української повстанської армії (УПА) і керівника Організації українських націоналістів (ОУН) на території Прикарпатського та Карпатського регіонів України в часи збройної активності українського ...
420420
  Томенко М.Д. Дмитро Білоус / М.Д. Томенко. – К., 1988. – 70с.
420421
  Левчук М. Дмитро Богдашевський - публіцист, журналіст і редактор // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 93-99


  Досліджується журналістська спадщина Дмитра Багдашевського в контексті православноі церковної періодики, з "ясовуються концептуальні засади публікацій вченого, наголошується на значенні постаті цього діяча для розвитку церковної періодики. Maria ...
420422
  Ковалів Ю. Дмитро Борзяк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 93-96. – ISSN 0236-1477
420423
  Іванов В.Ф. Дмитро Бортнянський / В.Ф. Іванов. – Київ : Музична Україна, 1980. – 144 с.
420424
   Дмитро Бортнянський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 31-44
420425
  Білинська М. Дмитро Бортнянський в Італії // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 145-147
420426
  Марко Роберт Стех Дмитро Бортнянський у невідомій п"єсі Юрія Косача // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 274-278
420427
  Новакович М. Дмитро Бортнянський як "винайдена традиція" галицької музичної культури XIX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 19-31. – ISSN 2310-0583
420428
  Брюховецька Л. Дмитро Бузько: від чекіста до редактора ВУФКУ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 21
420429
  Ільїн О. Дмитро Булгаковський - збирач і видавець фольклору Пинчуків // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 9 травня (№ 18). – С. 1
420430
   Дмитро В. Кислиця. З нагоди його сімдесятиліття // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 5-7
420431
  Рабчун І. Дмитро Васильович Малаков - історик-краєзнавець та меценат // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-966-95419-8-7
420432
  Горак Р. Дмитро Вергун з городка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 105-114. – ISSN 0868-4790
420433
  Сергійчук І В. Дмитро Вишневецький / І В. Сергійчук. – Київ : Україна, 2003. – 192с. – (Українські державники). – ISBN 966-524-129-Х
420434
  Біляєв Д. Дмитро Вишневецький // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 11-12. – ISSN 1814-5078
420435
  Чухліб Т. Дмитро Вишневецький (1520-1563) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 30-33
420436
   Дмитро Вишневецький (Байда) : Художньо-документальна книжка. Для середнього і старшого шкільного віку. – Київ : Веселка, 1995. – 77 с. – (Гетьмани України). – ISBN 5-301-01476-5
420437
  Кондратюк А.Ю. Дмитро Вікторович Шелест (1953-1992) - дослідник, громадський діяч, особистість // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 277-. – ISBN 978-966-651-576-9
420438
  Цюп"як Р. Дмитро Вітовський // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 21-27


  Дмитро Дмитрович Вітовський — український політик, військовик і літератор, сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник, начальний командант Української Галицької армії, Державний секретар військових справ ЗУНР.
420439
  Гай-Нижник Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати та обставин загибелі // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 47-54
420440
  Кауфман Л.С. Дмитро Володимирович Ахшарумов / Л.С. Кауфман. – Київ : Музична Україна, 1971. – 97 с.
420441
  Осипов О.К. Дмитро Володимирович Пясковський / О.К. Осипов, І.Ф. Білокінь // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 149-155. – ISBN 966-594-644-7
420442
   Дмитро Гаврилович Топчій / Находкін М.Г. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
420443
  Берзін П.С. Дмитро Германович Тальберг - перший заступник О.Ф. Кістяківського на кафедрі // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 433-464. – ISBN 978-617-7020-05-8
420444
  Мельник С.М. Дмитро Германович Тальберг // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 19-28. – ISBN 966-594-133-X
420445
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк – від практики до теорії: узагальнення виконавського досвіду в Оперній студії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 31-36. – ISSN 2226-0285
420446
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк – у боротьбі за естетичну ідентифікацію вітчизняного культурно-мистецького простору 1960-х років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 128-137. – ISSN 2225-7586
420447
  Жишкович М. Дмитро Гнатюк // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 141-143. – ISSN 2224-0926
420448
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк в просторі культурно-мистецької парадигми ХХ століття (становлення особистості) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 190-195. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
420449
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк на оперній сцені (1951-1952) // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 194-201. – ISSN 0130-5298


  "Розкрито процес становлення творчої особистості Д. Гнатюка в коорди-натах культурологічного і мистецтвознавчого дискурсу в контексті культурно-мистецького життя 50-х років, зокрема діяльності Київського театру опери та балету. На основі матеріалів, ...
420450
  Станішевський Ю.О. Дмитро Гнатюк. / Ю.О. Станішевський. – К., 1975. – 167с.
420451
  Герей В. Дмитро Гнатюк: маловідомі факти // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 12
420452
  Бондарчук В. Дмитро Гнатюк: сторінками творчої біографії митця // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 52-58. – ISSN 2224-0926
420453
  Корнієнко В. Дмитро Гордєєв - забутий вчитель Віктора Лазарєва (за епістолярними даними) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 380-398. – ISSN 2310-3310
420454
  Журавльов Д.В. Дмитро Гуня // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 132-135. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Гуня Дмитро Тимошович (роки народження і смерті невідомі) — один з керівників селянсько-козацьких повстань в Україні в 1630-х років проти польсько-шляхетського гніту, козацький гетьман (1637, 1638), кошовий отаман 1640 року.
420455
  Бердо Гнат Дмитро Донцов - дух давнини / Бердо Гнат. – Торонто : Самвидав, 2003. – 22с.
420456
  Борковський Р. Дмитро Донцов - духовний будівничий української національної держави // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт, 1955. – Рік 4, зошит 6. – С. 24-28
420457
  Щур М. Дмитро Донцов - не типова фігура українського націоналізму. Нове дослідження американського історика // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 27 листопада (№ 44). – С. 10


  На тлі російсько-української війни і лавини повідомлень про "українських націоналістів" із російських джерел у російському і багатьох західних суспільствах сформувалася думка про те, що українці - небезпечні радикали, що українські націоналісти - це ...
420458
  Щур М. Дмитро Донцов - нетипова фігура українського націоналізму. Нове дослідження американського історика // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 3 грудня (№ 45). – С. 10
420459
  Веремійчик О. Дмитро Донцов - редактор Літературно-наукового вісника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – С. 1
420460
  Квіт С. Дмитро Донцов : Ідеологічний портрет / С. Квіт; КУ. – Київ : Київський університет, 2000. – 260с. – ISBN 966-594-125-9
420461
  Іванишин Василь Дмитро Донцов // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 5-12. – ISSN 0042-9422
420462
  Іванишин Петро Дмитро Донцов // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 45-48
420463
  Квіт С.М. Дмитро Донцов і "Літературно-науковий вістник" ("Вістник") на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х-30-х років. Ідеологічні,естетичні та організаційні принципи : Автореф...док.філолог.наук:10.01.08 / Квіт С.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.31-32
420464
  Квіт Сергій Миронович Дмитро Донцов і "Літературно-науковий вістник" ("Вістник") на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х - 30-х років. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 366л. – Бібліогр.:л.329-364
420465
  Грабовська І. Дмитро Донцов і героїчне українське жіноцтво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 8
420466
  Єндик Р. Дмитро Донцов ідеолог українського націоналізму / Др. Ростислав Єндик. – Мюнхен : Українське Видавництво, 1955. – 176 с.
420467
  Борщевська Н. Дмитро Донцов у дослідженнях вітчизняних вчених (після 1991 р.) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 13. – С. 186-189


  Найавторитетніший сучасний біограф Д. Донцова - міністр освіти й науки України С. Квіт.
420468
  Чугуєнко М.В. Дмитро Донцов як головний редактор "Літературно-Наукового Вістника" і "Вістника" (1922-1939 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 144-150. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
420469
  Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01- Історія України / Шліхта І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 263л. + Додатки:л.239-263. – Бібліогр.: л.194-239
420470
  Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шліхта Ірина Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
420471
  Грабовський С. Дмитро Донцов... та паралелі й перпендикуляри української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 11
420472
  Борисов Г. Дмитро Донцов: від початку громадської діяльності до першої політичної еміграції // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 223-225. – ISBN 978-966-171-893-6
420473
  Квіт С. Дмитро Донцов: діалектика боротьби за незалежну державу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 15


  "Минулого року завершився великий шестирічний проект видання десятитомника праць Дмитра Донцова (Вибрані твори у 10 томах. — Дрогобич—Львів, видавнича фірма "Відродження". — 2011—2016). Його успішна реалізація цілком є заслугою доцента кафедри теорії ...
420474
  Божко Я.В. Дмитро Донцов: повстання проти сучасного світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 111-113
420475
  Матвіенко В. Дмитро Дорошенко - визначний український дипломат і науковець // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 204-213. – ISBN 966-7522-09-1
420476
  Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 50-53
420477
  Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 54-57
420478
  Пиріг Р. Дмитро Дорошенко - міністр закордоних справ Ураїнської Держави (травень-серпень 1918 р.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-43. – (Політичні науки)
420479
  Білецький Леонід Дмитро Дорошенко / Л. Білецький; Українська вільна академія наук. – Вінніпег, 1949. – 24с. – (Українські вчені ; Ч.1)
420480
   Дмитро Дорошенко // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; Канадський ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 126-136. – ISBN 966-518-344-3
420481
  Мельничук О.П. Дмитро Дорошенко в Київському університеті в 1906-1909 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; вип. 47)


  Висвітлюється участь Д. Дорошенка в студентському громадсько-політичному житті та його навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету в 1906-1909 рр.
420482
  Мазур Н.В. Дмитро Дорошенко про роль української преси в розвитку мовно-культурного дикурсу початку XX ст. // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 235-241. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
420483
  Андрєєв В.М. Дмитро Дорошенко: "перший" чи "другий" в українській історіографії першої половини ХХ ст.? (Досвід вивчення інтелектуальної біографії історика) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-122. – ISSN 0130-5247
420484
  Журжа І. Дмитро Дорошенко: історик, дипломат і вимушений емігрант // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 квітня (№ 65). – С. 10
420485
   Дмитро Єлисейович Макаренко (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 129-130 : фото. – ISSN 0367-4290
420486
  Великохатько Ф. Дмитро Загул (Спогади) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 21). – С. 15
420487
  Мінченко Т. Дмитро Загул в колі європейських культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 27-29


  Досліджується творчість Дмитра Загула, поета-лірика, літературознавця і публіциста, одного із організаторів літературного життя на Україні
420488
  Колоїз Ж.В. Дмитро Загул і його поетичний переспів "Екклезіаста" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 58-61


  Створення віршованих перекладів біблійних книг є давньою традицією як в українській, так і у світовій літературі.Це пов"язано насамперед із тим, що, по-перше, значна частина Біблії складається з поетичних розділів і цілих віршованих книг, по-друге, ...
420489
  Подоляка Н.С. Дмитро Загул та його український переклад "Слова о полку Ігоревім" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 112-117. – ISSN 2077-804X
420490
  Кулик Н. Дмитро Загул: обличчя контрреволюціонера // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 вересня (№ 37). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
420491
  Шахова К. Дмитро Затонський - літературознавець і письменник // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 10-19
420492
  Неуважний Ф. Дмитро Затонський : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 220
420493
  Зав"ялов Б.М. Дмитро Захарович Мануїльський / Б.М. Зав"ялов. – Київ, 1963. – 152с.
420494
  Зав"ялов Б.М. Дмитро Захарович Мануїльський / Б.М. Зав"ялов. – Київ, 1967. – 229с.
420495
  Суярко Л.О. Дмитро Захарович Мануїльський (1883-1959) / Л.О. Суярко. – Київ, 1979. – 112с.
420496
  Худояр О. Дмитро Іваненко - редактор і співробітник полтавської преси // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 33-35
420497
   Дмитро Іванов - журналіст і редактор. А нійперше - поет і Шевченківський лауреат // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-31
420498
  Крижанівська Т. Дмитро Іванович Багалій - "цілком свідомий українець" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 45-47.
420499
  Щербань Т.О. Дмитро Іванович Багалій (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-135. – ISSN 0374-3896
420500
  Чернова М. Дмитро Іванович Безперечий / М. Чернова. – К., 1963. – 60с.
420501
   Дмитро Іванович Блохінцев (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 158. – ISSN 0374-3896
420502
  Проданюк Ф. Дмитро Іванович Дорошенко - міністр закордонних справ Української держави // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 448-459. – ISBN 978-966-611-889-2
420503
  Єфименко В. Дмитро Іванович Дорошенко: штрихи до портрету українського дипломата // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 177-178
420504
  Кагановська Т.Є. Дмитро Іванович Каченовський : (З нагоди 180-річчя з дня народнення видатного юриста,вченого,педагога Д.І.Каченовського / Т.Є. Кагановська, А.О. Червяцова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 3. – С. 24-32.
420505
   Дмитро Іванович Мартинюк : (до 60-річчя від дня народження) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.В. Кириченко, В.Я. Данилов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: с. 9-19 (91 назв.). – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9
420506
   Дмитро Іванович Мартинюк (11.03.1942 - 26.11.1996) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, М.Ф. Городній, О.А. Бойчук, В.В. Кириченко, І.О. Парасюк, О.М. Станжицький, В.Г. Самойленко, Ю.В. Теплінський, І.М. Конет, В.Я. Данілов, В.І. Кравець, В.Г. Паньков, Г.В. Верьовкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 63-64. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  11 березня 2017 р. виповнилося 75 років від дня народження відомого українського математика, доктора фізико-математичних наук, професор а, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки Мартинюка Дмитра Івановича, який майже 30 років працював ...
420507
  Шевченко Віктор Дмитро Іванович Менделеєв - дослідник-географ : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 41-45 : Фото
420508
  Шовкопляс Т.К. Дмитро Іванович Менделєєв / Т.К. Шовкопляс. – К., 1971. – 55с.
420509
  Писаржевський О.М. Дмитро Іванович Менделєєв, його життя і діяльність / О.М. Писаржевський. – Київ, 1953. – 88с.
420510
   Дмитро Іванович Чижевський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, О. Коновал, Р. Рахманний [та ін.]. – Toronto, 1977. – Рік 28, ч. 331, вересень : вересень. – С. 17
420511
  Пизюр Є. Дмитро Іванович Чижевський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 617-637
420512
   Дмитро Іванович Чижевський // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 348. – ISBN 966-613-240-0
420513
   Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд.: І.В. Валявко, О.В. Чуднов, В.В. Янцен]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 527, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-270-4


  Зміст: Дмитро Чижевський. Життєпис ; Живі про живе. Спогади ; Дмитро Чижевський згадує... ; Особисті зв’язки. Листування ; Дмитро Чижевський: Proetcontra. У прим. № 1693687 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса ...
420514
  Гапусенко І.М. Дмитро Іванович Яворницький / Вступ. ст. І.М. Гапусенка; Бібліогр. склад. І.М. Гапусенком. – Київ : Наукова думка, 1969. – 60с. – (Біобібліографія вчених Української РСР : АН УРСР)
420515
  Негодченко О.П. Дмитро Іванович Яворницький та журнал "Киевская старина" (1882-1906) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 44-59
420516
  Сміянова О.А. Дмитро Іванович Яворницький: аспекти повсякденного життя // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 164-174. – ISBN 978-966-551-327-8
420517
  Москаленко Леся Дмитро Ігнатьєв. Удача сама йде до рук, коли перестаєш напружуватися й боротися / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-88 : фото
420518
  Ремезовський Й.Д. Дмитро Ілліч Ульянов / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1976. – 190с.
420519
  Людмила Кара Чобан-Марін Дмитро Кара Чобан - літератор, кінематограф, художник гагаузької літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 169-178
420520
  Чапленко В. Дмитро Кислиця як редактор "Нових днів" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 26-27
420521
  Бадрак В. Дмитро Ківа. Останній конструктор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 11


  Приводом для написання цієї статті стала ліквідація на ДП "Антонов" посади генерального конструктора як ланки в ланцюгу розробки та виробництва літаків. З 1 жовтня ц.р. генконструктора на ДП "Антонов" більше немає… До речі, повноваження ...
420522
  Кільдеров Д. Дмитро Кільдеров: "Трудове навчання - предмет світоглядний" / розмову провела Наталія Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Розмова с деканом інженерно-педагогічного факультету Національного-педагогічного університету імені М.П Драгоманова.
420523
  Черкашина М. Дмитро Клебанов // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 126-131
420524
  Мовчан В.А. Дмитро Кокет Третяков / В.А. Мовчан. – К, 1946. – 64с.
420525
  Міловідова Олена Дмитро Комаров: "Мені доводиться забиратися дедалі глибше. щоб здивувати самого себе" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 41-47 : фото
420526
  Бузусько А. Дмитро Костянтинович Зеров - засновник української палінологічної школи з вивчення викладів квартеру: (До 110-річчя з дня народження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 11-18. – (Серія географічна ; Вип. 33). – ISSN 0201-758Х
420527
  Батіг М.І. Дмитро Крвавич : [скульптор] : моногр. нарис / М.І. Батіг. – Київ : Мистецтво, 1968. – 45 с. : іл.
420528
  Ісаюк О. Дмитро Маївський: дипломат на фронті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 січня (№ 2). – С. 15


  Про Дмитра Маївського, члена бюро Проводу ОУН, головного редактора органу ОУН "Ідея і чин", генерал-політвиховника УПА.
420529
  Тодорюк С. Дмитро Макогон в історії української літератури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 85-89.
420530
  Машкевич С. Дмитро Малаков - дослідник і співбесідник // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 149-151. – ISSN 2222-5250
420531
   Дмитро Малаков : бібліогр. покажч. / Київ. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко ; відп. ред. Г.П. Савченко]. – Київ : Кий, 2012. – 144, [2] с., [1] арк. портр. – Алф. покажч.: с. 108-136. - Імен. покажч.: с. 137-144. – (Краєзнавці Київщини). – ISBN 978-966-8825-78-1


  На єкз. № 1675632, с. 3 дарчий надп.: Вельмишановному Володимиру Анатоліївичу Бугрову - автогр. 9.4.2013
420532
  Буй С. Дмитро Малаков: "Ні в радянській Україні, ні в незалежній - нікого ніколи не було покарано за пошкодження пам"яток архітектури" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 2


  Дмитро Малаков - один із найвідоміших краєзнавців України зустрівся з учасниками XI Літньої школи журналістики "Дня".
420533
  Головченко В.І. Дмитро Мануїльський - керівник зовнішньополітичного відомства Української РСР (1944-1952 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 14-26. – ISSN 2308-6912


  Створення зовнішньополітичного відомства Української РСР у ході радянської конституційної реформи 1944 р., якими б не були справжні мотиви й політичні наміри офіційного Кремля - системною "great strategy", тактичним ходом, кон"юнктурним політичним ...
420534
  Дойко С. Дмитро Медведєв - новий господар Кремля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-7.
420535
  Дойко Сергій Дмитро Медведєв - новий господар Кремля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-6


  7 березня ЦВК Росії оприлюднила остаточні результати перегонів. А 7 травня відбудеться інавгурація нового президента Дмитра Медведєва. Він переміг! А Володимир Путін переїде в Білий дім і спокійнісінько сяде в прем"єрське крісло, І життя великої й ...
420536
  Дойко Сергій Дмитро Медведєв - новий господар Кремля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-6


  7 березня ЦВК Росії оприлюднила остаточні результати перегонів. А 7 травня відбудеться інавгурація нового президента Дмитра Медведєва. Він переміг! А Володимир Путін переїде в Білий дім і спокійнісінько сяде в прем"єрське крісло, І життя великої й ...
420537
  Моргунова І. Дмитро Меньшов - російський військовий історик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена Дмитру Меньшову - батьку Н. Полонської-Василенко. Висвітлено його діяльність в історичних дослідженнях і архівній науці. Розглянуто вплив Дмитра Петровича на дочку у формуванні її світогляду і наукових інтересів. The article is ...
420538
  Берзін П.С. Дмитро Миколайович Бородин // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 403-411. – ISBN 978-617-7020-05-8
420539
  Лобановський Б.Б. Дмитро Миколайович Шавикін. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1962. – 33 с.
420540
  Стефаник М.П. Дмитро Михайлович Гнатюк / М.П. Стефаник. – К, 1961. – 22с.
420541
  Андріанова-Городенко Дмитро Мілютенко : [укр. рад. актор] / Андріанова-Городенко; Андріанова-Гордієнко Н.М. – Київ : Мистецтво, 1990. – 179, [2] с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 172-173 (55 назв). – (Майстри сцени та екрана)
420542
  Крижанівський Степан Дмитро Надіїн, що поліг "смертю хоробрих", або Як це було насправді // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 45-47. – ISSN 0130-5263
420543
   Дмитро Нальотов - будемо оптимістами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
420544
   Дмитро Нестерович Кавунець : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 50 : Фото
420545
  Фісан Г.А. Дмитро Овчаренко / Г.А. Фісан. – К, 1972. – 47 с.
420546
  Лисоченко І.Д. Дмитро Олександрович Граве // Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : збірник наукових праць / Акад. наук Української РСР, Центральна наукова б-ка ; [відп. ред. М.П. Візир]. – Київ : Наукова думка, 1982. – С. 4-12
420547
  Терещенко Р.М. Дмитро Омелянович Мілютенко / Р.М. Терещенко. – Київ, 1961. – 46 с.
420548
  Теребус О. Дмитро Павличко - дослідник і перекладач літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 166-174
420549
  Козак С. Дмитро Павличко - ляудація з нагоди признання Doktora Honoris Causa Варшавського університету // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 339-349. – ISBN 978-83-935845-4-3
420550
  Ратнер О. Дмитро Павличко - явище світової поезії (уривок) // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7201-57-0
420551
  Волиняк П. Дмитро Павличко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 205, лютий : лютий. – С. 19-20
420552
  Ільницький М.М. Дмитро Павличко / М.М. Ільницький. – Київ, 1985. – 189с.
420553
  Соколова М. Дмитро Павличко презентував п"ятий том спогадів. Поет відзначив 90-річчя // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 86). – С. 15


  Зала музею літератури в Києві не вміщає охочих потрапити на творчий вечір Дмитра Павличка. Наприкінці вересня поету виповнилося 90. Презентував найновіші свої книжки "Спогади. Том 5", "Мова", "Яса", "Омела". Гості, переважно пенсіонери, стоять навіть у ...
420554
  Пилипчук Д. Дмитро Павличко, класик української та світової літератури // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 3-14. – ISBN 978-617-7201-57-0
420555
  Пилипчук Д. Дмитро Павличко, класик української та світової літератури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 8-10
420556
  Коцарев О. Дмитро Павличко: урок тяглості й (не)розуміння // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С.156-160. – ISBN 978-966-8201-83-7


  Як Д. Павличко врятував шкільну програму з української літератури
420557
  Рагойша В. Дмитро Павличко: художній переклад у креативному дискурсі державотворення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 20-37. – ISSN 1682-2366
420558
   Дмитро Павлович Пойда (1908-1992) : біобібліогр. покажчик : (до 100-річчя від дня народження) / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Каф. рос. історії ; [уклад. В.В. Іваненко, М.Е. Кавун, О.С. Кучерук [та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2008. – 65, [2] с. – (Біобібліографія вчених ДНУ)
420559
   Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. – Одеса : Астропринт, 2006. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-68. – (Серія: Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету ; Випуск: Історики). – ISBN 966-318-543-0
420560
   Дмитро Павлович Хрущов (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 112-114. – ISSN 0367-4290
420561
   Дмитро Паліїв. Життя і діяльність 1896-1944 : Збірник праць і матеріялів. – Львів, 2007. – 863с. – ISBN 966-7155-92-7
420562
  Гейда О. Дмитро Панасович Бочков - історик та бібліограф // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 105-118
420563
  Шишацький В.Б. Дмитро Петрович Журавський : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-70. – (Географія ; Вип. 43)


  Описано життєвий і творчий шлях видатного краєзнавця ХІХ ст., автора "Статистичного опису Київської губернії".
420564
  Галицька Е.В. Дмитро Петрович Журавський (до 200-річчя з дня народження) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 93-94
420565
  Оленівська Л. Дмитро Пилипчук - самотній трудівник на українській толоці // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-23 грудня (№ 47/48). – С. 11
420566
  Книш І. Дмитро Пильчиков та "Українська громада" // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 27-29
420567
  Злупко С.М. Дмитро Піхно // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 273. – ISBN 966-346-208-6
420568
   Дмитро Разумков: "Все залежить саме від вас!" // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 2


  Про зустріч спікера українського парламенту Д. Разумкова зі студентами Ін-ту міжнародних відносин. Студентів цікавили тонкощі земельної реформи, перспективи залучення молоді до державної служби, особливості адміністративної реформи. Говорили про фейки ...
420569
  Іваненко В. Дмитро Ревуцький // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 216-217
420570
  Стех Я. Дмитро Ревуцький і сучасне України // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 500, жовтень : жовтень. – С. 14-16
420571
  Кузик В. Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії (ще раз про "міфотворчість" радянських істориків") // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-78. – ISSN 0130-6936
420572
  Бойчук Т. Дмитро Сергійович Ловля – один із засновників Чернівецького державного медичного інституту / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 6-24. – ISSN 2311-9896
420573
   Дмитро Сергійович Наливайко : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Академія, 1999. – 20с. – (Вчені НаУКМА)
420574
  Михед П. Дмитро Сергійович Наливайко, учений і педагог // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 19-22. – ISSN 0236-1477
420575
  Тітова Г.І. Дмитро Смолич: початок творчого шлях // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 118-126
420576
   Дмитро Соловей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 23


  Некролог: Дмитро Федорович Соловей — історик, економіст і статистик, педагог і публіцист, дійсний член УВАН у США.
420577
  Мельник С.М. Дмитро Спиридонович Сусло // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 66-76. – ISBN 966-594-133-X
420578
  Перехейда В.В. Дмитро Степовик - видатний український культуролог і богослов // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 117-120


  Perekheyda Valentyn. Dmytro Stepovyk is the well-known Ukrainian cultural specialist and theologian (review of the book: Tymoshyk M. S. Dmytro Stepovyk. The life and scientific activity : monograph. - K. : Our culture and science, 2010. - 559 ...
420579
   Дмитро Степовик. Бібліографічний покажчик за 1988-1998 роки = Prpf. Dr. Dmytro Stepovyk . Bibliographical guide 1988-1998 : до 60-річчя з дня народження. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 136 с. : іл. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-26-6


  У пр. №1717405 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - від колишнього студента ф-ту журналістики КДУ (1955-1960 р.) Дмитра Степовика. 7 листопада 2017 Р.Б.
420580
  Тимошик М.С. Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність = Dmytro Stepovyk Life and Scientific Activity / Микола Тимошик. – Київ : Архангельський Глас, 2008. – 656 с. : фотоіл.
420581
   Дмитро Степовик. Українська мистецька класика. Болгаристика : бібліогр. покажчик. – Київ : [б. в.], 1988. – 55, [4] с., [1] арк. портр. : портр. – Імен. покажч.: с. 53-55. – Бібліогр.: с. 48-52


  У пр. №1717403 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - від колишнього студента ф-ту журналістики КДУ (1955-1960 р.) Дмитра Степовика. 7 листопада 2017 Р.Б.
420582
  Сорока П. Дмитро Стецько: Стигми історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 15


  Дмитро Григорович Стецько — український живописець, скульптор.
420583
  Гайдук О. Дмитро Стус: Ми єдина європейська країна, яка не зробила доступною свою класику // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 88-93. – ISSN 0868-9644


  Про стратегію роботи з популяризації спадщини Т.Г. Шевченка напередодні визначення 200-літнього ювілею поета та про конкретні кроки в реалізації планів і задумів Національного музею Тараса Шевченка - розповідає директор Дмитро Стус.
420584
  Басанько Н. Дмитро Сусло - видвтний український професор-правознавець // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 10-11
420585
  Медведська Л. Дмитро Табачник вручив державні премії в галузі освіти 2012 року // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 листопада (№ 48)


  21 листоп.2012 р. в МОНмолодьспорту нагороджено лауреатів Державної премії України в галузі освіти 2012 р. : у номінації "Вища освіта" за навчально-методичний комплект "Диференціальні рівняння" - А.М. Самойленку, М.О. Перестюку, С.А. Кривошеї, В.В. ...
420586
   Дмитро Табачник назвав освітні пріоритети - 2013 / Прес-служба МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У прес-центрі Кабінету Міністрів України відбулася прес-конференція міністра освіти і науки Д. Табачника на тему " Основні пріоритети освітньої політики у 2013 році "
420587
   Дмитро Табачник очолив комітет з присудження премії імені Максима Рильського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні уряду прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Про заснування премії імені Максима Рильського". Згідно з відповідним положенням, премією відзначатимуть здобутки в галузі художнього перекладу українською мовою творів видатних ...
420588
   Дмитро Табачник разом зі студентами та викладачами послухав лекцію Віктора Садовничого // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С.3. – ISSN 1682-2366


  Відбулося урочисте підписання Віктором Садовничим, президентом Російського союзу ректорів, та Леонідом Губерським, головою Спілки ректорів ВНЗ України, Угоду про співпрацю об"єднань керівників університетоа Росії та України. На першій сторінці журналу ...
420589
   Дмитро Табачник: Україна увійшла до десятки світових лідерів з надання освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки відповідає на запитання школярів, студентів, абітурієнтів.
420590
  Табачник Д. Дмитро Табачник: українські садочки і виші - одні з кращих / Світлана Галата, Оксана Ковтонюк // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник підбив підсумки 2013-го і окреслив завдання на 2014 рік.
420591
   Дмитро Табачник: штучного скорочення викладачів не буде // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням міністра освіти і науки Дмитра Табачника відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору. Плідну дискусію вели: ...
420592
   Дмитро Табачник:Найважливішим фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 3. – ISSN 0131-6788
420593
  Андрієнко Л. Дмитро Туптало (Ростовський) - видатний культурний і церковний діяч епохи українського Бароко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 344-349. – ISBN 966-7865-75-4
420594
  Грищук Д.М. Дмитро Фальківський (Левчук) у спогадах знайомих, друзів, колег // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 30 жовтня (№ 38). – С. 1
420595
  Дупленко Ю.К. Дмитро Федорович Чеботарьов (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 130-131. – ISSN 0374-3896
420596
   Дмитро Фреїк - видатний український фізик та матеріалознавець, фундатор наукової школи матеріалознавства / В. Литовченко, Л. Межиловська, Д. Корбутяк, В. Прокопів, О. Сторонський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 53-56. – ISSN 1819-7329
420597
  Фурманова А. Дмитро Фурманов / А. Фурманова; Куприяновский П.В. – 2-е изд., испр. – Киев, 1939. – 40с.
420598
  Прокопенко М. Дмитро Чернявський: чотири роки по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 5


  Про вбивство, після якого в Донецьку почався системний антиукраїнський терор.
420599
  Тетерина Дмитро Чижевський - дослідник філософії Г. Сковороди / Тетерина, -Блохин // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 225-231
420600
  Заярна І.С. Дмитро Чижевський - дослідник футуризму в російській літературі: діахронічний вектор // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 127-134. – ISSN 2520-2103
420601
  Костенко Н.В. Дмитро Чижевський - історик і теоретик українського вірша // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 6-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Висвітлюється віршознавчий аспект "Історії української літератури" Дмитра Чижевського в послідовності, що запропонована видатним вченим.
420602
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - славіст // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 140-147. – ISBN 978-966-02-6227-0


  У статті розглянуто особливості німецькомовних досліджень Дмитра Чижевського, присвячених проблемам славістики
420603
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - славіст // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 77-84. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
420604
  Феденко П. Дмитро Чижевський // Кур"єр Кривбасу : двотижневий часопис України. – Кривий Ріг, 1994. – № 14. – С. 17-21
420605
  Клековкін О.Ю. Дмитро Чижевський // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 302-306. – ISBN 978-966-136-114-9
420606
  Гайда Л. Дмитро Чижевський // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 21-22
420607
  Наєнко М.К. Дмитро Чижевський і Київський університет // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про зв"язки Д. Чижевського з Київським університетом, про період навчання, оформлення на викладацьку роботу та використання праць ученого в освітній і науковій діяльності українських філологів.
420608
  Блашків О. Дмитро Чижевський і наукова Чехословаччина 1930-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 303-311. – ISSN 0869-2556


  Наукова Чехословаччина періоду міжвоєння відіграла вийнятково важливу роль у житті Д. Чижевського, оскільки в цей час відбувалося становлення вченого як славіста світового масштабу з унікальним підходом до порівняльного вивчення історії слов"янських ...
420609
  Ткачук Марина Леонідівна Дмитро Чижевський і традиція українського "серцезнавства" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 52-60. – ISSN 0235-7941
420610
  Колодний А. Дмитро Чижевський про періоди української духовності // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 507-511. – ISBN 978-617-696-609-8
420611
  Грицай Я. Дмитро Чижевський як дослідник літератури українського бароко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 33-35
420612
  Корпанюк М. Дмитро Чижевський як історик національного літописання // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 41-54. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517


  "Розвідка присвячена дослідженню результативного внеску Д. Чижевського в аналіз художньої наповненості давніх літописів за допомогою використання стилевого методу аналізу".
420613
  Корпанюк М.П. Дмитро Чижевський як історик національного літописання // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 193-200. – ISSN 2520-2103
420614
  Погорілий Андрій Олександрович Дмитро Чижевський як історик філософії : Дис... канд. філ.наук: 09.00.05 / Погорілий Андрій Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1999. – 155л. – Бібліогр.:л. 151-155
420615
  Погорілий Андрій Олександрович Дмитро Чижевський як історик філософії : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Погорілий Андрій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 20л.
420616
  Козак С. Дмитро Чижевський. Деякі аспекти дослідження // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 75-87. – ISBN 978-83-935845-4-3
420617
  Орел С. Дмитро Чижевський: шлях до України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 15


  Весь гуманітарний вчений світ відзначив 120-річчя видатного славіста, філософа, літературознавця, дослідження якого стали надбанням багатьох європейських народів. Та чомусь до України, де він народився і виріс, його наукова спадщина повертається ...
420618
  Ковач І. Дмитро Чуб-Нитченко: "Живий Шевченко" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 191-200. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Дмитро Чуб уперше видав (свою) біографію Поета (Тараса Шевченка – Н.а.) 1947 року. Вона здобула прихильну оцінку в українській еміґрантській пресі, згодом вийшла другим виданням у 1963 р.; в 1985р. появилася в ан-глійському перекладі Юрія Ткача. ...
420619
  Квіт С. Дмитро Штогрин: бібліотекар української справи // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 5-8. – ISBN 978-966-518-773-8
420620
  Мацибок-Стародуб Дмитро Шуров: "Приголомшлива свобода зосереджується саме в музиці" // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 7


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із солістом і лідером музичної групи Pianoбой Дмитром Шуровим. Привітав гостя від імені керівництва Шевченкового університету проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.
420621
   Дмитро Юрійович Садовий (16.07.1988 - 30.08.2020) / О.О. Безущак, М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, Т.А. Мельник, В.Г. Самойленко, Є.С. Вакал, В.А. Бородін, Г.В. Верьовкіна, І.В. Гап"як, Б.П. Довгий, А.П. Креневич, А.В. Ловейкін, О.В. Обвінцев, А.В. Клевцовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 60. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817
420622
  Руснак І. Дмитро Яворницький - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 48-52
420623
  Крилатий Ю. Дмитро Яворницький // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 179-181
420624
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / Сергій Світленко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 311, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 297-309. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-690-4
420625
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / Сергій Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – 311, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 297-309. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-690-4
420626
  Наулко В.І. Дмитро Яворницький / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 86. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
420627
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький і постать Тараса Шевченка // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 19-26


  Розгладається місце і роль постаті Т.Г. Шевченка в інтелектуальному житті і творчій спадщині Д.І. Яворницького
420628
  Лопата П. Дмитро Яворницький на Соловках // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 12 липня (число 27/28). – С. 14
420629
  Кавун М.Е. Дмитро Яворницький у вирі мультикультурного Катеринослава: топонімічний проект 1906 р. як персонально-світоглядна та культурно-символічна презентація // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 83-103
420630
   Дмитро Якович Петрина // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436


  20 червня 2006 р. раптово зупинилося серце видатного математика акад НАН України Д.Я. Петрини. Упродовж 30-ти років він викладав у КНУТШ на фіз. та мех.-мат. ф-те
420631
   Дмитро Якович Петрина : до 80-річчя від дня народження / Є.Д. Білоколос, В.І. Герасименко, М.Л. Горбачук, А.Г. Загородній, А.Г. Нікітін, О.Л. Ребенко, А.М. Самойленко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 7-9. – ISSN 1815-2910


  Академік НАН України Дмитро Якович Петрина був і залишається видатним українським вченим в галузі сучасної математичної фізики. Він є одним з фундаторів нерівноважної математичної статистичної механіки і евклідової теорії поля.
420632
  Залізняк Л. Дмитро Якович Телегін (1919-2011) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 724-726. – (Нова серія ; вип. 16/17)
420633
  Пустовалов С.Ж. Дмитро Якович Телегін: 100 років від дня народження // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 439-441. – ISSN 2227-4952
420634
  Наливайко С.І. Дмитро, Софія та київський князь Дір // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  З"ясовується походження й значення імені київського князя Діра. Водночас досліджується ім"я Деметр із вірменської легенди про трьох братів, яке виявляє зв"язок з іменем Дір. Определяется происхождение и значение имени киевского князя Дира. В то же ...
420635
  Богданова Светлана Дмитров: Новая сказка об острове буяне : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 80-81 : Фото
420636
  Чичкина Светлана Дмитров: территория туризма : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 66 : Фото
420637
  Музалев И.Н. Дмитровск / И.Н. Музалев. – Тула, 1973. – 145с.
420638
   Дмитровский историко-художественный музей. – Дмитров, 1986. – 36с.
420639
   Дмитру Затонському - 80
420640
   Дмитру Микитовичу Притиці - 60 // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.7. – ISSN 0132-1331
420641
  Моргун В.В. Дмитру Михайловичу Гродзинськиму - 85! / В.В. Моргун, О.П. Дмитрієв, Я.П. Дідух // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 631-633. – ISSN 0372-4123
420642
  Микитенко Ю. Дмитру Сергійовичу Наливайку - 90! / Ю. Микитенко, Д. Дроздовський, О. Микитенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 248-249. – ISSN 0320-8370


  Поздоровлення з нагоди 90-ліття Дмитра Сергійовича Наливайка.
420643
  Шевчук П.М. Дмитру Федоровичу Байсі - 80 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 45-46 : фото. – ISSN 2311-9780
420644
   Дмитрук Ігор Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 134-135. – ISBN 978-966-439-754-1
420645
   Дмитрук Ігор Миколайович (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 148. – ISBN 978-966-933-054-3
420646
   Дмитрук Олександр Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 37-38
420647
  Шищенко П.Г. Дмитрук Олександр Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 29. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
420648
   Дмитрук Олександр Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-72 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
420649
   Дмитрук Олександр Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 135. – ISBN 978-966-439-754-1
420650
   Дмитрук Олександр Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 75-77. – ISBN 978-966-439-961-3
420651
   Дмитрук Олександр Юрійович (1965) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 39-40. – ISBN 966-95774-3-5
420652
   Дмитрук Олександр Юрійович (1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 148. – ISBN 978-966-933-054-3
420653
  Іскорко-Гнатенко Дмуховський С.Е. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 96. – ISBN 978-617-7442-69-0
420654
  Руденко Ірина ДНВП "Картографія" - краще картографічне видавництво Європи 2005 року! // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10
420655
  Белокуров С.А. Дневальные Приказа тайных дел 7165-7183 / С.А. Белокуров. – Москва : Изд. Имп. О-во ист. и древностей российских при Моск. ун-те ; Тип. Штаба Моск. воен. округа, 1908. – X, 347 с.
420656
  Миттон С. Дневная звезда: Рассказ о нашем Солнце : пер. с англ. / С. Миттон. – Москва : Мир, 1984. – 207 с.
420657
  Макитов С.И. Дневная песня : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. Н.Коржавина. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 103 с.
420658
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – Москва, 1963. – 239с.
420659
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва, 1966. – 381с.
420660
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1977. – 287с.
420661
  Мокрицкий А.Н. Дневни художника А.Н.Мокрицкого. / А.Н. Мокрицкий. – М, 1975. – 271с.
420662
  Сагайдачный П. Дневние Пети Сагайдачного, ученика московской школы №211 / П. Сагайдачный. – Москва, 1963. – 287с.
420663
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – разд. пагин. – Вырезка из журн. "Основа"
420664
  Лассаль Ф. Дневник / Ф. Лассаль. – Птгр, 1918. – 168с.
420665
  Лассаль Ф. Дневник / Ф. Лассаль. – Птгр, 1919. – 168с.
420666
  Кропоткин П.А. Дневник / П.А. Кропоткин. – М-Птгр, 1923. – 292с.
420667
  Шевченко Т. Дневник / Т. Шевченко. – б.м. : Пролетарий, 1925. – 289с.
420668
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва; Ленинград : Академия, 1931. – 438с. – (Памятники литературного и общественного быта)
420669
  Ламздорф В.Н. Дневник / В.Н. Ламздорф. – Москва-Л., 1934. – 411с.
420670
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва : ГИХЛ, 1939. – 359с.
420671
  Шкловский В.Б. Дневник / В.Б. Шкловский. – Москва, 1939. – 163с.
420672
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 340с.
420673
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко; [Подготовка текста, вступ. статья с. V-XLIV, и прим. И.Я. Айзенштока]. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров / Под общ. ред. Н.Л. Бродского [и др.])
Т. 1 : 1826-1857. – 1955. – XLIV, 543 с.
420674
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 2 : 1858-1865. – 1955. – 652 с.
420675
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 3 : 1866-1877. – 1956. – 582 с.
420676
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
1. – 1961. – 451с.
420677
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
1. – 1961. – 451с.
420678
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
2. – 1961. – 441с.
420679
  Ренар Ж. Дневник / Ж. Ренар. – М., 1965. – 502с.
420680
  Захарова В.И. Дневник / В.И. Захарова. – Иркутск, 1973. – 55с.
420681
  Плитченко А.И. Дневник / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1975. – 94с.
420682
  Перельмутер В.Г. Дневник / В.Г. Перельмутер. – М., 1985. – 88с.
420683
  Филов Б. Дневник / Б. Филов. – София, 1986. – 808 с.
420684
  Смирнова-Россет Дневник / Смирнова-Россет. – Москва, 1989. – 789с.
420685
  Блок А.А. Дневник / А.А. Блок. – М, 1989. – 508с.
420686
  Будберг А. Дневник / А. Будберг. – Москва, 1990. – 172-240с.
420687
  Ламздорф В.Н. Дневник / В.Н. Ламздорф. – Москва, 1991. – 453с.
420688
  Стамболов С. Дневник / С. Стамболов. – София, 1991. – 167с.
420689
  Филова Е. Дневник / Е. Филова. – София, 1992. – 222с.
420690
  Башкирцева М. Дневник / Мария Башкирцева ; [ред. И. Богат]. – 4-е изд., доп. – Москва : Захаров, 2005. – 686, [2] с., [16] с. ил. – (Серия "Биографии и мемуары"). – ISBN 5-8159-0538-0
420691
  Акопов В.Ф. Дневник : сентябрь 1979 - декабрь 1981 / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2009. – 461, [1] с. : портр.
420692
  Пуришкевич В.М. Дневник "Как я убил Распутина" / В.М. Пуришкевич. – Репринтное воспроизведение изд. 1924 г. – Москва : Советский писатель, 1990. – 155с.
420693
  Гренье Ф. Дневник "странной войны". Сент. 1939 - 1940 / Ф. Гренье. – Москва : Прогресс, 1971. – 262 с.
420694
  Сухотина-Толстая Дневник (1878-1932 гг.) / Сухотина-Толстая. – Москва, 1987. – 573 с.
420695
  Сухотина-Толстая Дневник (1878-1932) / Сухотина-Толстая. – Москва, 1984. – 559с.
420696
   Дневник 1-го Всероссийского съезда русских ботаников в Петрограде в 1921 году, созванного Русским Ботаническим обществом при Российской Академии наук. – Петроград, 1921. – 107с.
420697
  Бенуа. А.Н. Дневник 1906 года // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 46-77. – ISSN 0234-1395
420698
  Всероссийский съезд представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания Дневник II Всероссийского, имени К.Д. Ушинского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания : (29 дек. 1913 г. - 5 янв. 1914 г.). – Санкт-Петербург : Изд. газ. "Школа и жизнь", 1914. – 100 с. разд. паг.
420699
  Киевский съезд преподавателей естественных наук Дневник III Киевского съезда преподавателей естественных наук (28-31 декабря 1904 года) / Под ред. прив.-доц. Т.В. Локтя. – Киев : [Б. и.]
№ 1. – 1904. – 16 с. – Без тит. л. и обл.
420700
  Киевский съезд преподавателей естественных наук Дневник III Киевского съезда преподавателей естественных наук (28-31 декабря 1904 года) / Под ред. прив.-доц. Т.В. Локтя. – Киев : [Б. и.]
№ 2. – 1904. – 17-32 с. – Без тит. л. и обл.
420701
  Киевский съезд преподавателей естественных наук Дневник III Киевского съезда преподавателей естественных наук (28-31 декабря 1904 года) / Под ред. прив.-доц. Т.В. Локтя. – Киев : [Б. и.]
№ 3. – 1904. – 84 с. – Без тит. л. и обл.
420702
  Съезд русских естествоиспытателей и врачей (8; 1889-1890; Петербург) Дневник VIII-го Съезда Русских естествоиспытателей и врачей, издаваемый Распорядительным комитетом Съезда / под ред. А.С. Фаминцына. – [Санкт-Петербург]
№ 1-9. – 1890. – [154] с. разд. паг. – Без тит. л. и обл.


  Ред.: Фаминцын, Александр Сергеевич (1841-1896)
420703
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 1. – 1910. – 64 с.
420704
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 3. – 1910. – 35 с.
420705
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 4. – 1910. – [47] с.
420706
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 5. – 1910. – [44, 46] с.
420707
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 6. – 1910. – [31 с.
420708
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 7. – 1910. – [66] с.
420709
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 8. – 1910. – [48, 7] с.
420710
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 9. – 1910. – [61] с.
420711
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 10. – 1910. – [320] с.
420712
  Голечкова О.Ю. Дневник А.А. Половцова (1893-1909 гг.): источниковедческие и археографические проблемы реконструкции // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 171-179. – ISSN 0869-5687
420713
  Блок А.А. Дневник А.Блока. 1917-1921 / А.А. Блок. – Л, 1928. – 275с.
420714
  Храповицкий А.В. Дневник А.В. Храповицкого 1782-1793 / По подлин. его рукописи, с биогр. ст. и объясн. указ. Николая Барсукова, чл. Археогр. комис. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Базунов, 1874. – XII, XXIV, 610 с. : портр.
420715
  Храповицкий А.В. Дневник А.В. Храповицкого 1782-1793 : С 18 января 1782 по 17 сентября 1793 года / По подлин. его рукописи, с биогр. ст. и объясн. указ. Николая Барсукова, чл. Археогр. комис. – Москва : Унив. тип., 1901. – XXII, 404 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр.
420716
  Достоевская А.Г. Дневник А.Г. Достоевской / А.Г. Достоевская, 1923. – 392с.
420717
  Пушкин А.С. Дневник А.С. Пушкина / А.С. Пушкин. – М-Л, 1923. – 578с.
420718
  Кубатьян Григорий Дневник автопробега "Экспедиция - Трофи 2010" : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 144-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
420719
  Твен М. Дневник Адама / М. Твен. – Москва, 1981. – 295 с.
420720
  Твен М. Дневник Адама : Сборник публицистических произведений / М. Твен. – Москва : Политиздат, 1982. – 295с. – (Б-ка атеист. литературы)
420721
  Твен М. Дневник Адама : (сборник публицистической произведений) / Марк Твен. – Киев : Политиздат, 1985. – 312 с.
420722
  Михеев М. Дневник Александра Гладкова - последнего ихтиозавра интеллигенции или "мейерхольдовского Эккермана" // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 104-127. – ISSN 0203-5847
420723
  Чичерин А.В. Дневник Александра Чичерина. / А.В. Чичерин. – М., 1966. – 280с.
420724
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – Москва, 1980. – 85с.
420725
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 85с.
420726
  Паркс Д. Дневник американского солдата / Д. Паркс. – М., 1972. – 128с.
420727
  Гудрич Ф. Дневник Анны Франк : пьеса в двух актах / Ф. Гудрич и А. Хаккет ; [пер. с англ. Г. Алперс и В. Луи]. – Москва : Искусство, 1957. – 128 с.
420728
  Франк А. Дневник Анны Франк. 12 июня 1942 -- 1 авг. 1944 / А. Франк. – М., 1960. – 237с.
420729
  Филипович К. Дневник антигероя / К. Филипович. – М, 1966. – 91с.
420730
  Городцов В.А. Дневник Археологических исследований в Зеньковском уезде, Полтавской губернии, в 1906 году; Результаты Археологических исследований на месте развалин г Маджар в 1907 году / В.А. Городцов. – Москва : Тип. О-ва распр. полезн. кн. Преемн. В.И. Воронов, 1911. – 116 с., 3 л. табл. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды XIV Археологического съезда в Чернигове в 1909, т. 3, с. 93-161


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от автора
420731
  Городцов В.А. Дневник археологических исследования в долине р. Оки, произведенных 1898 года / [соч.] В.А. Городцева, чл.-корр. – [Москва] : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1901. – 28 с., ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества. Т. 18 / под ред. В.К. Трутовского


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от автора
420732
  Романов Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича, 1915 год / ред. и предисл. В. П. Семенникова. – Ленинград ; Москва : Госиздат, 1925. – 111, [1] с.
420733
   Дневник белогвардейца.. – Новосибирск, 1991. – 400 с.
420734
  Уильямс А. Дневник Берии / А. Уильямс. – Москва, 1992. – 263 с.
420735
  Хаким С. Дневник беспокойной души : стихи / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Детгиз, 1960. – 128 с.
420736
  Кюхельбекер В.К. Дневник В.К.Кюхельбекер : материалы к истории русской литератуной и общественной жизни 10-40 годов XIX века / В.К. Кюхельбекер; ред., введ. и предисл. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. – Ленинград : Прибой, 1929. – 372, [3] с., 1л. портр. (фронт.)
420737
   Дневник Весоюзного съезда ботаников : в Ленинграде в январе 1928 года. – Ленинград, 1928. – 372с.
420738
  Аскоченский В.И. Дневник Виктора Ипатьевича Аскоченского. – [Москва], 1882. – [181] с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Исторический вестник, 1882, №№ 1—9, с. 85-106, 318-344, 534-565, 280-288, 502-521, 30-52, 259-294, 471-482
420739
   Дневник второго Менделеевского съезда по общей и прикладной химии и физике : В С.-Петербурге с 21-го по 28-ое дек. 1911 г / Изд. Распоряд. ком. Съезда, под ред. А.П. Афанасьева и В.Н. Ипатьева при участии М.М. Глаголева и И.И. Жукова. – Санкт-Петербург
№ 1. – 1911
420740
  Коковцов Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 г. // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
420741
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
420742
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
420743
  Косичев Л.А. Дневник генерала Пратса, который он не писал // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С.90-99. – ISSN 044-748Х
420744
  Ханенко Н. Дневник генерального хоружаго Николая Ханенка 1727-1753 г.. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. I-XV, 524 с., 12 с.
420745
  Мирбо Октав Дневник горничной. / Мирбо Октав. – М., 1992. – 360с.
420746
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1883-1886 / А.А. Половцов. – Москва
Т.1. – 1966. – 550 с.
420747
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1887-1892 гг. / А.А. Половцов. – Москва
Т.2. – 1966. – 578 с.
420748
  Милютин Д.А. Дневник Д.А. Милютина : в 4 т. / Д.А. Милютин; Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина, Отдел рукописей ; ред. и примеч. П. А. Зайончковского. – Москва : [Б. и.]
Т. 4 : 1881-1882. – 1950. – 203 с.
420749
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
1. – 1947. – 255с.
420750
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
2. – 1949. – 292с.
420751
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
3. – 1950. – 326с.
420752
  Акимкулов Е. Дневник девушки : повести и рассказы / Еркинбай Акимкулов ; [худож. М. Егергепова]. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 301, [2] с. : ил.
420753
  Делакруа Э. Дневник Делакруа / Э. Делакруа. – М, 1950. – 632с.
420754
  Шагинян М.С. Дневник депутата Моссовета / М.С. Шагинян. – М, 1936. – 167с.
420755
  Харди Л. Дневник детского сада / Лилиен Харди ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. Н.В. Чехова. – Москва : Задруга, 1914. – 56 с., 8 л. ил. : ил.
420756
  Харди Лилиен Дневник детского сада. / Харди Лилиен. – М., 1919. – 55с.
420757
  Свифт Д. Дневник для Стеллы. / Д. Свифт. – Москва, 1981. – 623с.
420758
  Мелехин П.Л. Дневник души / П.Л. Мелехин. – М, 1982. – 88с.
420759
  Шекспир У. Дневник европейского путешествия : 1-е изд. на рус. яз. / Уильям Шекспир ; [отв. ред. Е.З. Чучмарева ; под общ. ред. О.А. Сапрыкиной, А.В. Маркова] ; пер. с англ. Светланы Макуренковой. – Москва : Река времен. – ISBN 978-5-85319-099-3
[Т. 1]. – 2016. – CXLII, 366, [2] с., [20] л. ил. : ил., портр. – Назв. на корешке: Кориэтовы нелепицы. Текст рус., част. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Т. 1. : Кориэтовы нелепицы, в спешке заглотанные во время пятимесячного путешествия по Франции, Савойе, Италии, Греции, в обиходе именуемой Страною Серых, Гельвеции или Швейцарии, отдельным провинциям Верхней Германии и Нидерланд ; позже переваренные в ...
420760
  Булгакова Е.С. Дневник Елены Булгаковой / Е.С. Булгакова. – М., 1990. – 398с.
420761
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой : на высших женских курсах (1895-1899 г.). – Санкт-Петербург : Тип. М.П.С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1904. – 305 с.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
420762
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой 1886-1902 г. : Литературные этюды, стихотворения, статьи, письма / Под ред. и с вступ. ст. А.А. Дьяконова. – 4-е изд. знач. доп. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – XLI, [5], 837 с., 4 л. ил. – Экз. деф. отсутств. 2 л. портр.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
420763
  Молчанов Н.Н. Дневник Жана Дюфоре / Н.Н. Молчанов, О.Н. Прудков. – Москва, 1964. – 192с.
420764
  Закарий Акулисский Дневник Закария Акулисского : [армян. купец XVII в.] / Закарий Акулисский ; Акад. наук СССР, Арм. филиал., Ин-т истории и материал. культуры. – Ереван : АрмФАН, 1939. – 160 с.
420765
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1984. – 287с.
420766
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного. Письма / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1966. – 333с.
420767
   Дневник заложника : 7 месяцев плена в Карлсбад. – Петроград : Двигатель, 1915. – 226 с.
420768
  Комиссия для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музее древностей Дневник заседаний Комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музеуме древностей. – Вильна : Тип. Р.М. Ромма, 1865. – VI, 74 с. – (Из "Вестн. Зап. России")
420769
  Комиссия для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музее древностей Дневник заседаний Комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музеуме древностей. – Вильна : Тип. А. Сыркина, 1865. – VI, 74 с. – (Из "Вестн. Зап. России")
420770
  Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Зоологический отдел (до 1917 г.; Москва) Дневник Зоологического отделения Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии = ournal de la Section Zoologique de la Societe Imperial des Amis des Sciences Naturelles, d"Anthropologie et d"Ethnographie : новая серия / под ред. В.С. Елпатьевского. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских
Т.III, № 5 : Нефридий Sipunculidae (Phascolion spitxoergense и Phaseolosoma eremita) : (предварительное сообщение) / Л.А. Зенкевич ; Протоколы 180-187-го заседаний. – 1916. – С. 197-228, 3 л. ил.


  Зенкевич, Лев Александрович $d 1889-1970
420771
  Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854-1886) / Е.А. Штакеншнейдер. – Москва-Л., 1934. – 583с.
420772
  Кулагин Г.А. Дневник и память. / Г.А. Кулагин. – Л., 1978. – 317с.
420773
  Сребрянский М. В. Дневник из времен Русско-Японской войны священника 51-го Драгунского (позднее 17 Гусарского) Черниговского полка Митрофана Васильевича Сребрянского с момента отправления полка в Манчжурию 11 июня 1904 года и по день возвращения его в г. Орел 2-го. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1912. – [4], 323 с., 1 л. портр. : ил.
420774
  Ерошкина О.Н. Дневник К.И. Чуковского как источник изучения истории интеллигенции Петрограда - Ленинграда 1920-х гг. // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 18-24. – ISSN 2070-9773
420775
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – 2-е изд. – Москва : В тип. Каткова и К*
Ч. 1 : 1721-й год. – 1858. – VIII, 275 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
420776
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 3 : 1723-й год. – 1860. – 292 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
420777
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 4 : 1724-й год и 1725-й год. – 1860. – 242 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
420778
  Стефанович Я.В. Дневник карийца / Я. Стефанович. – [Санкт-Петербург] : Новый мир, 1906. – 168, [7] с.
420779
  Кулаков Г. Дневник комиссара. / Г. Кулаков. – М., 1967. – 176с.
420780
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – Москва-Ленинград
1. – 1930. – 320с.
420781
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1966. – 238с.
420782
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1989. – 301с.
420783
  Цешковский Л. Дневник Краковского возстания в 1794 году. – Львов, 1897. – 43 с.
420784
  Виллие Я.В. Дневник лейб-медика баронета Я.В.Виллие. 1925 г. : Пер. с франц. // Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин. – 11с.
420785
  Клипель В.И. Дневник летних странствий, или рассказ о великой реке Амур, о городах и селах на амурских берегах, о встречах с удивительными людьми, а также о том, что радует и что заботит всех нас / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1970. – 255с.
420786
  Тургенев И.С. Дневник лишнего человека. Постоялый двор / И.С. Тургенев. – Москва; Ленинград, 1928. – 128с.
420787
  Кобрин Ю.Л. Дневник любви / Ю.Л. Кобрин. – М, 1987. – 111с.
420788
   Дневник Люблинского сейма 1569 года : Соединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1869. – VII, [3], 780 с.
420789
  Киселева А.Н. Дневник Люды Кубанцевой / А.Н. Киселева. – Воронеж, 1963. – 140с.
420790
  Коэльо П. Дневник мага / П. Коэльо. – Москва : София, ООО Издательство, 2006. – 336. – Шифр. дубл. 809т Коэл. – ISBN 5-91250-045-4
420791
  Крюкова О.Ф. Дневник малыша / О.Ф. Крюкова. – Саранск, 1980. – 56с.
420792
  Бирзнек-Упит Дневник Малыша / Бирзнек-Упит. – Рига, 1976. – 392 с.
420793
  Башкирцева Дневник Марии Башкирцевой : С прил. ст. Гладстона и Франсуа Коппе и 2 портр. авт. / ред. "Сев. вестн.". – Пер. с фр. – Санкт-Петербург : Тип. главн.управления уделов, 1894
420794
  Башкирцева М.К. Дневник Марии Башкирцевой : избранные страницы / М.К. Башкирцева. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 318 с.
420795
  Мнишек Марина Дневник Марины Мнишек (1607-1909) : по рук. Краков. музея кн. Чарторыйского № 1633 : [рус. пер.] / с предисл. Андрея Титова. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1908. – [4], 60, VII с., [6] л. ил., портр.


  Ред.-изд.: Титов, Андрей Александрович 1844-1911 Из предисл.: "Изд. мною "Дневник …"представляет собой окончание того дневника, который напечатан Н. Г. Устряловым в его "Сказаниях современников о Самозванце".
420796
  Павлова А.Д. Дневник матери : записки о развитии ребенка от рождения до 6 1/2 лет / А.Д. Павлова ; с предисл. и под ред. Н.А. Рыбникова. – Москва : Гос. изд-во, 1924. – 186 с. : ил. – Библиогр. в предисл. – (Педагогическая библиотека ; серия 3)
420797
  Нефедова Н.В. Дневник матери / Нефедова Н.В. – Москва : Просвещение, 1966. – 302 с. – (Книги для родителей)
420798
  Мухина В.С. Дневник матери : (первоклассники) / В.С. Мухина. – Москва : Знание, 1977. – 95 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 7)
420799
  Роменкова В. Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (1) : Психологія. – С. 148-160. – ISSN 2309-1797
420800
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Радуга, 1985. – 416 с.
420801
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело Неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Прогресс, 1980. – 383 с.
420802
  Обухович М.Л. Дневник Михаила Обуховича стражника Великого княжества литовского, писанный в плену в Москве с 1660 года. – Киев : Изд. ред. газ. "Киев. телеграф", 1862. – 66 с.
420803
  Гаглоев Ф.С. Дневник моего отца / Ф.С. Гаглоев. – Орджоникидзе, 1978. – 136с.
420804
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий / Юрий Анненков ; [вступ. статья В. Жоржа]. – Репринтное изд. – Москва : Советский композитор. – 344 с.
420805
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Ю.П. Анненков. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение
Т. 1. – 1991. – 341, [2] с. : ил.


  Содерж.: О М. Горьком, А. Блоке, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, В. Хлебникове, С. Есенине, В. Маяковском, А. Ремизове, С. Прокофьеве, Е. Замятине и др.
420806
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Ю.П. Анненков ; вступ. ст. П. Николаева. – [Репринт. изд.]. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 344, [2] с. : портр.
420807
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Юрий Анненков. – [Репринт. воспроизведение изд. 1966 г.]. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 336, [1] с. : ил.
420808
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Юрий Анненков. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение
Т. 2. – 1991. – 301, [2] с. : портр.
420809
  Мохнач Константин Дневник моих египетских приключений // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 78-81 : фото
420810
  Джакоббе М. Дневник молодой учительницы. / М. Джакоббе. – М, 1959. – 141с.
420811
   Дневник молодости Л.Н. Толстого. – Москва, 1988. – 48 с.
420812
  Драганов П. Дневник на Първан Драганов / П. Драганов. – София, 1993. – 75 с.
420813
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина, Л.П. Чистова. – 13-е изд. – М, 1990. – 32с.
420814
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над прородой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина. – 3-е изд. – М, 1990. – 47с.
420815
  Амалицкий В.П. Дневник наблюдений по Малой Северной Двине : (С краткой биографией автора) / В.П. Амалицкий ; ред. изд. акад. А. П. Карпинский. – Ленинград : изд. и тип. изд-ва Акад. наук СССР, 1931. – 57 с., [1] вкл. л. портр. : черт. – (с краткой биографией автора). – Библиогр.: с. 9-12. – (Северо-Двинские раскопки профессора В.П. Амалицкого / Акад. наук СССР ; 6)
420816
  Севастьянов В.И. Дневник над облаками. / В.И. Севастьянов. – М., 1977. – 64с.
420817
  Барто А.Л. Дневник Наташи Ивановой / Агния Барто. – Свердловск : Облгиз, 1943. – 64 с.
420818
  Кернер-Шрадер Дневник немецкого солдата / Кернер-Шрадер. – М., 1961. – 270с.
420819
   Дневник Нины Вишняковой : дневники, письма, воспоминания. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1990. – 256 с.
420820
  Карсов Н. Дневник Нины Карсов. / Н. Карсов, Щ. Шехтер. – London, 1992. – 293с.
420821
  Костерина Н.А. Дневник Нины Костериной / Н.А. Костерина. – М., 1964. – 126с.
420822
  Менчинская Н.А. Дневник о развитии ребенка / Н.А. Менчинская. – М.-Л., 1948. – 192с.
420823
  Кьеркегор С. Дневник обольстителя / С. Кьеркегор. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 352с. – ("Антология мудрости"). – ISBN 5-04-002923-3
420824
  Дали С. Дневник одного гения / С. Дали. – М, 1991. – 268с.
420825
  Дико Ахмаду Дневник одного поражения (О референдуме 28 сент. 1958 г.) / Дико Ахмаду. – М., 1962. – 90с.
420826
  Фейє О. Дневник однои пані : повість Октава Фейлєта : (переклад з франц.). – Львів : Накл. ред. "Діла", 1895. – 156 с. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літературний додаток "Діла" / под ред. И. Белея ; Т. 51)
420827
  Ясаков В.С. Дневник одной экспедиции / В.С. Ясаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 143с.
420828
  Руммо П. Дневник отпускника : поэмы / П. Руммо; пер. с эст. Л.Тоома. – Москва : Советский писатель, 1964. – 59 с.
420829
  Фролов А.А. Дневник отца / А.А. Фролов. – Москва, 1975. – 95с.
420830
  Сарсенбаев А. Дневник офицера : повесть / Абу Сарсенбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 157 с.
420831
  Чехович Н. Дневник офицера. Письма лейтенанта н.Чеховача к матери и невесте / Н. Чехович. – М, 1945. – 103с.
420832
  Кирис И.Д. Дневник охотоведа (охоторганизатора) по стационарному учету пушных зверей. / И.Д. Кирис. – М., 1950. – 328с.
420833
  Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
1. – 1961. – 422с.
420834
  Валуев П.А. Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
2. – 1961. – 588с.
420835
   Дневник Павла Пущина 1812-1814. – Ленинград, 1987. – 219 с.
420836
  Генов И.Г. Дневник партизана. / И.Г. Генов. – Симферополь, 1963. – 280с.
420837
  Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий 1812 г. / Д.В. Давыдов. – Л., 1985. – 512с.
420838
  Варналис К. Дневник Пенелопы. / К. Варналис. – Москва, 1983. – 126с.
420839
  Всероссийский съезд по образованию женщин Дневник Первого Всероссийского съезда по образованию женщин / Под ред. Ан.Н. Кремлева. – Санкт-Петербург, 1913. – 137 разд. паг. – Без тит. л. и обл. ; № 1-9
420840
  Кайгородов Д.Н. Дневник петебургской весенней и осенней природы за десятилетие 1888-1897 гг. : Сборник весенних и осенних Бюллетеней и обзоров, с добавлением обзоров зим 1894/95-1896/97 гг. : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1899. – [8], 132 с., 1 л. табл. : табл. – Без обл.
420841
  Булгаковский Д.Г. Дневник Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге : историческое исследование, основанное на официциальных документах ; с 6 гравюрами / [соч.] Свящ. Д. Булгаковского. – 4-е изд., без перемен, пер. в 1898 г. на фр. яз. – Санкт-Петербург : Тип. И. Генералова, 1911. – 42 с., 1 л. пл., ил.
420842
  Шагинян М.С. Дневник писателя / М.С. Шагинян. – М, 1953. – 512с.
420843
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 555с.
420844
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1873 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 579с.
420845
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 569с.
420846
  Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и Великому князю Московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоанном Георном Корбом : [С прил. точнейших фотолитогр. снимков, исполн. в С.-Петербурге в картогр. заведении А.А. Ильина, с рисунков, находящихся в Дневнике Корба, изд. 1700 г.] / / Пер. с лат. Б. Женева и М. Семевского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип., 1867. – [2], XII, 382, XXIV с., 6 л. ил. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
420847
  Додд У.Э. Дневник посла Додда. 1933 - 1938 / У.Э. Додд. – Москва, 1961. – 567 с.
420848
  Гияс-ад-дин Али Дневник похода Тимура в Индию : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд-ния 29 янв. 1914 г.) / [Соч.] Гияс-ад-дина Али ; С прил. соответствующих отр. из "Зафер-намэ" Низам-ад-дина Шами ; Под ред. [и с предисл.] В.В. Бартольда. – Москва : Изд. Л.А. Зимина, 1915. – XXXVI, [2], 231 с. староараб. паг. – Текст дневника на персид. яз. – Библиогр. в примеч. – (Тексты по истории Средней Азии ; Вып. 1)
420849
  Гийсаддин А. Дневник похода Тимура в Индию / А. Гийсаддин. – Москва, 1958. – 208с.
420850
  Асеев Н.Н. Дневник поэта : [Сборник статей] / Николай Асеев. – Ленинград : Прибой, 1929. – 227 с. – Экз. деф., отсутств. с. 223-227
420851
  Зиедонис И. Дневник поэта : очерки / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 184 с.
420852
  Чичагов Л.М. Дневник пребывания царя освободителя в Дунайской армии в 1877 году / Сост. Л.М. Чичагов. – 3-е изд. (народное). – Санкт-Петербург : Типо-лит. инж. М.С. Персона, 1902. – [2], XVI, 426 стб.
420853
  Куваев О.М. Дневник прибрежного плавания / О.М. Куваев. – М., 1988. – 350с.
420854
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Дневник провинциала в Петербурге / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Пратц, 1873. – 387, [1] с.
420855
  Салтыков-Щедрин Дневник провинциала в Петербурге. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 475с.
420856
  Демиденко М.И. Дневник пройдохи Ке / М.И. Демиденко. – Л, 1976. – 240с.
420857
  Росциус Ю.В. Дневник пророка? / Ю.В. Росциус. – М., 1990. – 48с.
420858
  Джером Джером Клапка Дневник путешественника и другие рассказы / Джером К. Джером ; Пер. с англ. Л. Соколовой. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова, 1901. – 372 с. – В части тиража отсутствует надзаг.- Пер. также под загл.: Дневник паломника. – (Собрание сочинений / Джером К. Джером ; Т. 8)
420859
  Колыхалов В. Дневник путешествий : Повести. / В. Колыхалов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 368с.
420860
  Зайн Дневник путешествий Ибрахим-бека или его заключения по причине фантастической любви к родине / Зайн, Ал-Абидин. – М.-Л., 1963. – 268 с.
420861
  Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию : [С прил.19 рисунков на отдельных листах и указателей) / Пер. и примечания А.И.Малеина. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1906. – [2], XII, 9, 322с. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
420862
  Кэрролл Л. Дневник путешествия в Россию в 1867 // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.261-267. – ISSN 1130-6545
420863
  Клавихо Р. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406) / Р. Клавихо. – М, 1990. – 210с.
420864
  Пушкин А.С. Дневник Пушкина / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 275с.
420865
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы : лит. запись М. Лисянского / Софья Аверичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 349 с. : ил.
420866
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы / С.П. Аверичева ; худож. А.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1986. – 350, [2] с. : ил. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
420867
  Федоровский А.С. Дневник раскопок Верхне-Салтовского могильника / А.С. Федоровский. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1914. – 12 с. – Отд. оттиск из 5 вып. Вестника Харьк. Истор.-Филол. Общества
420868
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудного" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1964. – 223с.
420869
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудового" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1974. – 239с.
420870
  Волл Ян Эрик Дневник Рут Майер. Еврейская беженка в Норвегии : дневники и письма // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 245-265. – ISSN 1130-6545


  Війна очима дітей
420871
  Станева Н. Дневник с продължение. / Н. Станева. – 2-е изд. – София, 1981. – 371 с.
420872
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время первой поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие варийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-130
420873
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-116
420874
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время полездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 11-116
420875
  Песиков Ю.В. Дневник С.Г. Уралова / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1990. – 260с.
420876
  Кравченко Я.П. Дневник С.И. Смирновой-Сазоновой как пример женской стратегии самопрезентации // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 82-85. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
420877
  Чьулум J. Дневник са Атлантика и други есеjи / J. Чьулум; [уред.: С. Галогажа та ін.]. – Београд : Нолит, 1974. – 166, [2] c.
420878
  Андреев Л.Н. Дневник Сатаны : [роман, рассказы] / Леонид Андреев. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 263, [2] с. – Содерж.: Большой шлем: рассказ ; Он: рассказ неизвестного ; Дневник Сатаны: роман. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00783-9
420879
  Дюамель Жорж Дневник святого / Дюамель Жорж, 1927. – 258 с.
420880
  Никитин И.С. Дневник семинариста : повесть / И.С. Никитин. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]. – 112 с. – Экз. деф. отсутств. с. 79-112. – (Универсальная библиотека ; № 551)


  Кн. может быть: 1911, 1917, 1918 г.
420881
  Никитин И.С. Дневник семинариста / И.С. Никитин. – М, 1976. – 145с.
420882
  Крашевский Ю.И. Дневник Серафины : романы / Ю.И. Крашевский; Пер. с польского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 588 с.
420883
  Грудинина Н.И. Дневник сердца / Н.И. Грудинина. – Л., 1960. – 80с.
420884
  Костенко Н.Ф. Дневник сердца : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1973. – 111 с.
420885
  Генно Ж. Дневник сорокалетнего европейца. / Ж. Генно, 1936. – 191с.
420886
   Дневник тайской няни : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 56-60 : Фото
420887
  Грижевский К. Дневник Феликса Штамма. / К. Грижевский. – М., 1973. – 399с.
420888
  Рупин Ю. Дневник фотографа // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2020. – № 4 (118) : Місяць литовської фотографії в Києві. – С. 34-43. – ISSN 2222-436X
420889
  Ловцов Алексей Дневник Фриды Кало : Дикая роза. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 22-35 : Фото
420890
  Хирен З.А. Дневник фронтового корреспондента / З.А. Хирен. – М., 1983. – 48с.
420891
  Сирге Р. Дневник Хуго Охъяка : романы / Рудольф Сирге; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1973. – 422 с.
420892
  Жуков Н.Н. Дневник художника : рисунки и текст / Н.Н. Жуков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 99, [13] с.
420893
  Пашнев Э.И. Дневник человека с деревянной саблей. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1969. – 254с.
420894
  Шилова Ю. Дневник эгоистки, или Мужчины идут на красное / Юлия Шилова. – Москва : Эксмо, 2007. – 410, [2] с. – Режим доступа: http://shilova.eksmo.ru. – (Криминальная мелодрама). – ISBN 978-5-699-23466-0
420895
  Певзнер Е.Л. Дневник юных путешественников. / Е.Л. Певзнер. – Горно-Алтайск, 1958. – 72с.
420896
  Шевченко Т.Г. Дневник, 1857-1858 / Т.Г. Шевченко. – Киев : Молодь, 1963. – 278с.
420897
  Чуковский К. Дневник, 1901-1929 / К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1991. – 541с.
420898
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1970. – 200с.
420899
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1972. – 5с.
420900
  Веревкин И.Ф. Дневник, пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1974. – 224с.
420901
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1931. – 375с.
420902
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1932. – 410с.
420903
  Решетников Ф.М. Дневник. / Ф.М. Решетников, 1932. – 167-196с.
420904
  Григорьян Л.Г. Дневник. / Л.Г. Григорьян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 70с.
420905
  Сухотина-Толостая Дневник. / Сухотина-Толостая. – М., 1979. – 559с.
420906
  Суворин А.С. Дневник. / А.С. Суворин. – М., 1992. – 496с.
420907
  Шевченко Т.Г. Дневник. Автобиография / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1972. – 206с.
420908
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1964. – 711 с.
420909
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1964. – 750 с.
420910
  Дзержинский Ф.Э. Дневник. Письма к родным / Ф.Э. Дзержинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1958. – 268с.
420911
  Веревкин И.Ф. Дневник. пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1989. – 237с.
420912
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – Л., 1928. – 212с.
420913
  Вульф А.Н. Дневники / А.Н. Вульф. – Москва, 1929. – 442с.
420914
  Шагинян М.С. Дневники / М.С. Шагинян. – Л, 1932. – 432с.
420915
  Дюрер А. Дневники / А. Дюрер. – Л.-М.
1. – 1957. – 288с.
420916
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
1. – 1978. – 606с.
420917
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
2. – 1978. – 481-602с.
420918
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 1. – 1981. – 333 с.
420919
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 3. – 1985. – 559 с.
420920
  Пришвин М.М. Дневники / М.М. Пришвин. – Москва, 1990. – 480с.
420921
  Друскин Яков Дневники / Друскин Яков. – Санкт-Петербург : ГА Академический проект, 1999. – 605с. – ISBN 5-73310149-0
420922
  Фаулз Джон Дневники // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 227-282. – ISSN 1130-6545
420923
  Вернадский В.И. Дневники 1917-1921 : октябрь 1917 - январь 1920 / В.И. Вернадский ; [сост.: М.Ю. Сорокина и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Комис. по разработке науч. наследия акад. В.И. Вернадского, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1994. – 269, [3] с., [8] фотоил. : фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 209-270. – ISBN 5-12-004641-X
420924
  Вернадский В.И. Дневники 1935-1941 : в 2 кн. / В.И. Вернадский ; отв. ред. В.П. Волков. – Москва : Наука. – (Библиотека трудов академика В.И. Вернадского / Сер. осн. в 1990 акад. А.Л. Яншиным). – ISBN 5-02-033832-Х
Кн. 2 : 1931-1941. – 2006. – 295 с.
420925
  Таунсенд С. Дневники Адриана Моула / С. Таунсенд. – М., 1989. – 219с.
420926
  Жуковский В.А. Дневники В.А. Жуковского / с примеч. И.А. Бычкова. – Санкт-Петербург, 1901. – 536 с.
420927
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва, 1974. – 432с.
420928
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва : Советская Россия, 1979. – 432 с.
420929
  Антуан А. Дневники директора театра . 1887-1906. Свободный театр. Одеон. Театр Антуана. / Антуан А. ; общ. ред. А.А. Гвоздева ; перевод и вступ. ст. А.Г. Мовшенсова. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – XXXII, 504 с., 1 портр.
420930
  Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино; статьи, интервью; Добряк Тото / Ч. Дзаваттини. – Москва : Искусство, 1982. – 302 с.
420931
  Шиян А.И. Дневники жизни, или Тайны человеческого разума : [стихи, проза] / Анастасия Шиян. – Одесса : Юридична література, 2016. – 50, [2] с. : ил.
420932
  Тургенев Николай Иванович Дневники за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1913. – 501с.
420933
  Афиногенов А.Н. Дневники и записные книжки / А.Н. Афиногенов; Афеногенов А.Н. ; подготовка текста и коммент. К.Н. Кириленко ; вступ. ст. А. Каратанова. – Москва : Совецкий писатель, 1960. – 551 с., [9] л. ил.
420934
  Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским степям / А. Янушкевич ; [пер. с пол. и предисл., с. I-XXXVIII, Ф. Стекловой]. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – XXXVIII, 267 с., [2] л. ил.
420935
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806-1811 года / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1911. – 510с.
420936
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Тургенев Николай Иванович. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 526с.
420937
  Тургенев Н.И. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Н.И. Тургенев. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 528с.
420938
  Островский А.Н. Дневники и письма. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 430с.
420939
  Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе 10-13 вв. / В.Н. Горегляд. – М, 1975. – 377с.
420940
  Тургенев Николай Иванович Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – С.-Пб.
Т. 2. – 1913. – 501с.
420941
  Блик Оливер Дневники Пройкера / /Буало-Нарсежак;Жизнь вдребезги // Жизнь вдребезги / Буало-Насержак. – Тбилиси : Марихи, 1993. – С.333-432. – (Библиотека остросюжетного романа)
420942
  Балакшина Ю.В. Дневники прот. Александра Шмемана: к истории жанра // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-9730
420943
  Минаев И.П. Дневники путешествий в Индию и Бирму 1880 и 1885-1886 / И.П. Минаев. – Москва : АН СССР, 1955. – 250 с.
420944
  Кропоткин П.А. Дневники разных лет / П.А. Кропоткин. – Москва, 1992. – 460с.
420945
  Антонович В.Б. Дневники раскопок, произведенных в Черниговской губ. в 1881 году Вл. Бониф. Антоновичем. – Москва : Тип. О-ва Распространения полезных книг, 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из: Труды Московского Предварительного комитета по устройству 14 Археологического съезда, 1906, вып. 1
420946
  Щербиновский Н.С. Дневники самарской природы 1916 г. / Н. Щербиновский ; Самарск. губ. отд. нар. образования. – Самара : Тип. № 2 Самарского Губ. Совета народного хоз-ва, 1919. – 146 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Москва 8-II-22 г.
420947
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – Москва-Ленинград, 1937. – 193с.
420948
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 199, 32 с.
420949
  Мордвинов Н.Д. Дневники, 1938-1966 / Н.Д. Мордвинов. – Москва, 1976. – 680 с.
420950
  Яшин А.Я. Дневники, 1941-1945 / А.Я. Яшин. – М., 1977. – 192с.
420951
  Багрицкий В.Э. Дневники, письма, стихи / В.Э. Багрицкий ; книга сост. и подгот. к печати Л.Г. Багрицкой и Е.Г. Боннэр. – Москва : Советский писатель, 1964. – 125 с. : ил., 7 л. ил.
420952
  Инфессура И. Дневники. / И. Инфессура, С. Бурхард. – М., 1939. – 244с.
420953
  Дюрер А. Дневники. / А. Дюрер. – Л.-М.
2. – 1957. – 255с.
420954
  Кафка Ф. Дневники. / Ф. Кафка. – Москва : Аграф, 1998. – 448с.
420955
  Кафка Ф. Дневники. (1913-1923) / Пер. с нем. Е.А.Кацевой; Франц Кафка. – Москва; Харьков : АСТ; Фолио, 2001. – 336с. – (Классическая и современная проза, вып. 56)). – ISBN 5-17-006665-1; 966-03-1218-0
420956
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1931. – 203 с.
420957
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 292 с.
420958
  Пришвин М.М. Дневники. 1914-1917 / М.М. Пришвин. – Москва, 1991. – 430с.
420959
  Пушкин А.С. Дневники. Автобиографическая проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1989. – 384 с.
420960
  Паасикиви Дневники. Война-продолжение : 11 марта 1941-27 июня 1944 / Паасикиви, Юхо-Кусти; Пер. с финского А.И.Рупасова. – Санкт-Петербург : Европейский дом, 2004. – 424с. – ISBN 5-8015-0170-3
420961
  Редько К.Н. Дневники. Воспоминания. Статьи / К.Н. Редько. – Москва : Советский художник, 1974. – 135с.
420962
  Байрон Дж.Г. Дневники. Письма / Дж.Г. Байрон; изд. подгот. З.Е. Александрова [и др. ; пер. З.Е. Александровой ; примеч. А. Николюкина ; послесл. А.А. Елистратовой] ; Акад. наук СССР. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР,. – (Литературные памятники)
1. – 1963. – 440 с.
420963
  Довженко А.П. Дневниковые записи, 1939-1956 = Щоденникові записи, 1939-1956 / Александр Довженко ; [редкол.: А.Н. Артизов и др. (рос. сторона), О.П. Гинзбург и др. (укр. сторона) ; сост.: В.В. Забродин, Е.Я. Марголит ; пер. укр. текста: Е.Е. Чугунова] ; Гос. архив. служба Украины [и др.]. – Харьков : Фолио, 2013. – 877, [3] с., [2] л. фотоил. – Текст укр., рос. - Указ. имен: с. 865-878. – Библиогр.: с. 820-823, в коммент.: с. 824-864 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-6219-2
420964
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз.: П. Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-44-5
Т. 1 : Дневникот на писателот за 1873 година. – 1998. – 443, [2] c.
420965
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-45-3
Т. 2 : Дневникот на писателот за 1876 година (маj - декември). – 1998. – 487, [ 1 ] c.
420966
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-46-1
Т. 3 : Дневникот на писателот за 1877 година (маj - декември). – 1998. – 527 с.
420967
  Колумб Христофор Дневници / Колумб Христофор. – Варна : Държавно издателство, 1972. – 448 с. – (Библиотека морета, брегове и хора / Оформл. И. Кьосев ; № 26)
420968
  Обретенов Н. Дневници и спомени (1877-1939) / Н. Обретенов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1988. – 435 с.
420969
  Лукьяненко С. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва, Донецк : АСТ; ЛЮКС; Сталкер, 2005. – 380с. – (Звездный лабаринт). – ISBN 5-17-008349-1(АСТ); 5-9660-0228--2(Люкс); 966-339-028-X(Сталкер)
420970
  Лукьяненко С.В. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 384 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-008349-1
420971
  Воробьев В.П. Дневной свет / В.П. Воробьев. – Иваново, 1961. – 126с.
420972
  Нерцев И.М. Дневной свет / И.М. Нерцев. – Л., 1974. – 87с.
420973
   Дневной свет : сборник стихов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 304 с. – ISBN 5-265-0025-65-0
420974
  Пристли Д.Б. Дневной свет в субботу / Д.Б. Пристли. – Москва, 1944. – 376с.
420975
  Ермольева Р.М. Дневной сеанс / Р.М. Ермольева. – Москва, 1984. – 159с.
420976
  Некрутенко Ю.П. Дневные бабочки Кавказа / Ю.П. Некрутенко. – К, 1990. – 214с.
420977
  Ольшванг В.Н. Дневные бабочки Урала / В.Н. Ольшванг, Ю.Н. Баранчиков. – Свердловск, 1982. – 99с.
420978
  Бутаков А.И. Дневные записки плавания А.И.Бутакова на шхуне "Константин" для исследования Аральского моря в 1848-1849 гг / А.И. Бутаков. – Ташкент : АН УзССР, 1953. – 52с.
420979
  Лепехин И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук
Ч. 1. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
420980
  Рычков Николай Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в киргис-кайсацкой степе, 1771 году. – С-Пб, 1772. – 104с.
420981
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Л, 1959. – 164с.
420982
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Л, 1960. – 240с.
420983
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 212 с.
420984
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Петрозаводск, 1967. – 151с.
420985
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Ленинград, 1971. – 253с.
420986
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – М, 1975. – 172с.
420987
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – М, 1977. – 206с.
420988
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград / О.Ф. Берггольц. – М, 1990. – 480с.
420989
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград. Статьи / О.Ф. Берггольц. – Л, 1985. – 256с.
420990
  Сальницкая Лия Николаевна Дневные флуоресцентные пигменты для полиэтилена : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.05 / Сальницкая Лия Николаевна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 24л.
420991
  Штегман Б.К. Дневные хищники / Б.К. Штегман. – М.-Л., 1937. – 1-294с.
420992
  Сонин В.Д. Дневные хищные птицы и совы Предбайкалья (распространение, биология и практическое значение) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сонин В.Д.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 22л.
420993
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1973. – 78с.
420994
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1977. – 47с.
420995
  Гуриненко П.В. Дней твоих немного : Роман / П.В. Гуриненко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 398с.
420996
  Семенов Г.В. Дней череда : рассказы, повесть / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
420997
   Днем и ночью : повести, рассказы. – Ленинград : Ленинградское книжное издательство, 1962. – 452 с.
420998
  Максимович Н.И. Днепр / Н.И. Максимович. – Киев, 1901. – 370с. + Приложение. карты
420999
   Днепр. – Москва : Водтрансиздат, 1954. – 285с.
421000
   Днепр : Путеводитель. – Киев : Киевское обл. книжн.-газетн. изд., 1962. – 332с.
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,