Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
438001
  Салига Т. "... Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263
438002
  Салига Т. "...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." : у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми... // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 263-274. – ISSN 0130-528Х


  Це літературознавчий портрет Маркіяна Шашкевича в оцінках його творчості найавторитетнішими дослідниками різних часів. Автор статті зводить у "конфлікт" дискусійні погляди на творчість галицького Будителя, щоб таким способом суперечливість оцінок та ...
438003
   "Женщина - директор года" : Москва отметила лучших бизнес-леди. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
438004
  Гончаров Ю. "Женщина в Сибири не раба мужчине" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 149-153. – ISSN 0235-7089
438005
  Князева Дарья "Женщины - главный капитал России" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 162 : фото. – ISSN 1029-5828
438006
   "Женщины - художники Москвы", выставка произведений Москвы 1975. – М, 1975. – 278с.
438007
  Конашевич С. "Женя-Ялта": рік без майданівця Євгена Сіканова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 6
438008
  Крупина В.О. "Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть..." // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 140-153. – ISSN 0130-5247


  Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві.
438009
  Руснак І. "Жертва пані Маї" як зразок інтелектуальної драми Уласа Самчука // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 408-417. – ISBN 978-966-2248-94-4
438010
  Золя Э. "Жертва рекламы" и другие рассказы / Э. Золя. – Москва, 1958. – 192 с.
438011
  Дырдин А.А. "Жертвовать собой и всем для правды". Национальное сознание как оснвоа характерологии в повести В.Г. Распутина "Живи и помни" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 56-62. – ISSN 2310-4287
438012
  Давыдов Ю. "Жесткая" и "мягкая" сила в международных отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-24. – ISSN 0321-2068
438013
  Алексеев В.Н. "Жесткие" меры директора С.- Петербургской Академии наук княгини Е.Р. Дашковой // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-23. – ISSN 1813-100X


  Обсуждаются факты «жесткого» правления Академией наук ее директором княгиней Е.Р. Дашковой в 1783–1784 гг., в частности ее конфликты с адъюнктом В.Ф. Зуевым, академиком А.И. Лекселлем, механиком И.П. Кулибиным. В целом, все конфликты могут быть ...
438014
  Бой "Жесткий режим" : тема номера / Бой, Анн-Дорит, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 89 : Фото. – ISSN 1029-5828
438015
  Лалак О. "Жива бібліотека" як інноваційна соціально-комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 17-21. – ISSN 1029-7200


  Виокремлено роль бібліотечної діяльності у процесі міжкультурної комунікації, висвітлено інноваційну соціально-комунікаційну технологію здійснення інтеркультурних комунікаційних процесів - інтерактивний захід «жива бібліотека».
438016
  Ковалів Ю. "Жива вода" Ю. Яновського в інтер"єрі "соцреалістичних" збочень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 111-116
438017
  Клименко Ж. "Жива душа поетова святая...". Вивчення творчості М.Ю.Лермонтова крізь призму української культури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – C. 2-5
438018
  Пахаренко В. "Жива правда у Господа Бога". Ще раз про Шевченкову теодицею // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 7. – С.111-133. – ISSN 0585-8365
438019
  Яровий О. "Жива троянда" - 2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Про конкурс поезії "Жива троянда", що відбувся в Інституті філології КНУ. Очолювала журі конкурсу професор Н.В. Костенко. В газеті представлена поезія студентки Юліїї Бойко.
438020
  Малинський Володимир Петрович "Жива" лялька : [інтерв"ю з актором Київського академічного театру ляльок В.П. Малинським] / Малинський Володимир Петрович, Чукашкіна Ольга; розмову вела О. Чукашкіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
438021
  Нямцу А.Е. "Живая жизнь" русской классики в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 88с. – ISBN 966-568-852-9
438022
  Иванов А.В. "Живая инновация"- новый учебный курс или курс в новое ? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С. 47 - 52. – ISSN 0869-561Х
438023
  Мухачев В.М. "Живая" вода / В.М. Мухачев. – М., 1975. – 143с.
438024
  Абрамович С.Д. "Живая" и "мертвая" душа в художественном мире Чехова-повествователя : (Романтич. тип поведения в изображении Чехова) : [Учеб. пособие для спец. "Рус. яз. и лит."] / С.Д. Абрамович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т им. Ю.А. Федьковича. – Киев : УМКВО, 1991. – 86, [1] с. – Библиогр.: с. 80-86. – ISBN 5-7763-0335-4
438025
  Сухорукова Е.М. "Живая" и "неживая" натура библиографа (на примере правки рукописи П.Н. Беркова об А.Г. Фомине) // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 1 (390). – С. 20-34. – ISSN 0869-6020


  Дается историко-книговедческий анализ правки текста рукописи П.Н. Беркова о выдающемся отечественном библиографе А.Г. Фомине.
438026
  Щепак В.М. "Живая" правда о "живой" воде // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 91-115 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
438027
  Кірєєва Т.І. "Живе знання" у творчості митців / Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Пропонована наукова стаття присвячена сучасній інтерпретації культури України, яка передбачає відкриття нового культурного простору, в якому "живе знання" у творчості митців відкриває глибинні виміри буття, як вищу істину Універсуму, Актуальність ...
438028
  Кобан О.Г. "Живе право" Євгена Ерліха та сучасні цифрові технології // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 18-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
438029
  Корнев А. "Живи, и умирать не надо!". Творческое наследие Владислава Эллиса и Владимира Одинокова. 1945-1947 г.г. Стихи и иллюстрации, созданные в лагере для перемещенных лиц : [альбом] / Андрей Корнев, Владимир Тарасов, Станислав Эллис ; под ред. С.В. Эллиса ; [руковотитель проекта В. Завершинский]. – Харків : Раритети України, 2016. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Структуры повседневности = Структури повсякденності / науч. ред.: О. Коляструк). – ISBN 978-966-2408-65-2
438030
  Яців Р. "Живий живе гадає!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 14-15


  Досвіди Івана Іванця - як мистця, воїна та громадянина - тепер знову актуалізуються.
438031
  Корсак В. "Живий Іван Корсак" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 41)
438032
  Марченко Н. "Живий" Василь Стефаник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 20


  У Києві представили документальний фільм про класика української літератури.
438033
  Подлісецька О. "Живі" і "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 452-458. – ISBN 966-7053-09-1
438034
  Корнарос В. [Жертва Авраама / Віцендзос Корнарос ; вступ Ангелоса Терзакіса ; за ред. Е. Цанцанонглу. – 3-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 120 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 14]). – ISBN 960-05-0670-1
438035
   Женщина-колхозница в художественной литературе. – Горький, 1954. – 15с.
438036
  Опимах И. Женщина-легенда // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 66-77


  О польской и французской пианистке, музе и покровительнице поэтов, живописцев, музыкантов, хозяйке литературного и музыкального салона, моделе известных художников Мизии Серт.
438037
  Роидис Э. Женщина-папа : Папесса Иоанна : [Иоанн VIII : повесть] / Эммануил Роидис. – Минск : Беларусь, 1991. – 331 с. – В изд. также: Жизнь и деятельность Балтазара Коссы / А. Парадисис. – ISBN 5-338-00660-X
438038
   Женщина-призрак. – М, 1991. – 519с.
438039
  Крупская Н.К. Женщина-равноправный гражданин СССР / Н.К. Крупская. – М, 1937. – 72с.
438040
  Комаров Е.И. Женщина-руководитель / Е.И. Комаров. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 173, [2] с. – Библиогр.: с. 172-174. – (Библиотечка делового человека)
438041
  Шабурова М. Женщина - большая сила / Шабурова М. – Киев, 1935. – 196 с.
438042
  Линдсей Джоанна Женщина - воин : Роман / Линдсей Джоанна. – Москва : АСТ, 1996. – 448с. – (Формула любви). – ISBN 5-88196-956-1
438043
  Овчарова Н.Г. Женщина - имя твое / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1983. – 320с.
438044
   Женщина - папа Римский : Произведения русских и зарубежн. писателей. – Москва : Контракт, 1997. – 368с. – (Женщина на троне). – ISBN 5-900785-14-9
438045
  Сяньлян Ч. Женщина - половинка мужчины : повесть / Чжан Сяньлян ; пер. с кит. и предисл. Д. Сапрыки. – Москва : Известия, 1990. – 192 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
438046
  Шведова Н.А. Женщина - президент США? // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 3-19. – ISSN 0321-2068


  Женщина-президент в США - вполне реальная перспектива недалекого будущего, о чем свидетельствует расстановка сил на политическом поле США.
438047
  Нгуен Конг Хоан Женщина - слабое создание / Нгуен Конг Хоан. – Москва, 1960. – 151 с.
438048
  Плосс Г. Женщина
т.2. – 1899
438049
  Плосс Г. Женщина / Г. Плосс
Т.1. – 1903
438050
  Плосс Г. Женщина / Г. Плосс
т.2. – 1903
438051
  Арисима Такэо Женщина / Арисима Такэо. – Москва, 1962. – 382с.
438052
  Савицкий А. Женщина : роман / А. Савицкий. – Минск : Беларусь, 1965. – 336 с.
438053
  Элксне А. Женщина : стихи / А. Элксне; пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1976. – 112 с.
438054
  Упит А.М. Женщина : роман. Рассказы ; пер. с латишского / А.М. Упит; [Сост. Любови Осиповой]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 541 с.
438055
  Эндо Сюсаку Женщина , которую я бросил / Эндо Сюсаку. – М, 1968. – 144с.
438056
  Аллахвердиев А.Г. оглы Женщина в азербайджанской художественной прозе XIX-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Аллахвердиев А. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. им.Низами. – Баку, 1981. – 21л.
438057
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – М., 1957. – 671с.
438058
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – М., 1958. – 672с.
438059
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Алма-Ата, 1959. – 640с.
438060
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Л., 1975. – 592с.
438061
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Краснодар, 1982. – 508с.
438062
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Кишинев, 1984. – 480с.
438063
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Махачкала, 1988. – 480с.
438064
  Коллинз У. Женщина в белом : роман ; пер. с англ. / Уилки Коллинз. – Москва : Детская литература, 1989. – 669 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
438065
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – М., 1990. – 666с.
438066
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – К., 1991. – 509с.
438067
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Минск, 1991. – 605с.
438068
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – М., 1991. – 666с.
438069
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Саратов, 1992. – 476с.
438070
  Коллинз У. Женщина в белом : Роман / Уилки Коллинз; Пер. с англ. Лещенко-Сухомлина Т.Л. – Москва : Профиздат, 2005. – 592с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01443-5
438071
  Коллинз У. Женщина в белом : роман : перевод с английского / У. Коллинз ; [худож.- оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 544 с. : илл. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4537-9
438072
  Попова Н.В. Женщина в борьбе с фашизмом. Первый конгресс Союза французских женщин. Париж, июнь, 1945 г. / Н.В. Попова. – Москва, 1946. – 76с.
438073
  Вардиман Е.Е. Женщина в древнем мире. / Е.Е. Вардиман. – Москва, 1990. – 334с.
438074
  Абашели А.В. Женщина в зеркале : науч.-фант. роман / А.В. Абашели ; [пер. с груз. В. Гасса и др.]. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 147 с., [1] л. портр.; : ил.
438075
  Шериф Абдэль Азым Женщина в Исламе и в иудео-христианском мире : (мифы и реальность) / Шериф Абдэль Азым. – Кингстон ; Онтарио : [Engineering house press]. – 37, [1] с.
438076
  Королевич В. Женщина в кино / В. Королевич. – М. – 93с.
438077
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Чита, 1957. – 251с.
438078
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – М., 1964. – 311с.
438079
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Архангельск, 1966. – 147с.
438080
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Одесса, 1984. – 241с.
438081
  Врохно К. Женщина в Народной Польше. / К. Врохно. – Варшава, 1969. – 112с.
438082
   Женщина в новой Венгрии. – Будапешт : Венгерский бюллетень, 1951. – 82 с. : ил. – Миниатюрное издание
438083
  Теленова-Гавличкова Женщина в новой Чехословакии / Теленова-Гавличкова. – Прага, 1948. – 39с.
438084
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
438085
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
438086
  Кунгурова Н.И. Женщина в общественном производстве при социализме / Н.И. Кунгурова. – М., 1983. – 166с.
438087
  Амфитеатров А.В. Женщина в общественных движениях Росии / А. Амфитеатров. – С.-Петербург ; Петроград : Книгоизд. Живое слово, 1907. – 81 с.
438088
  Юнина Л.М. Женщина в однокомнатной квартире / Л.М. Юнина. – Москва : Современник, 1985. – 255с. – (Новинки Современника)
438089
   Женщина в озере. – М, 1991. – 416с.
438090
  Икap (D" S. Icard) Женщина в период месячных очищений : этюд по психопатологии и судебной медицине / Icard ; пер. с фр. под ред. А. Дохман, прив.-доцента Казанского ун-та. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – VIII, 150, II с. – Экз. деф. без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тип. л. печать кн. маг. И. Лингера
438091
  Яукачева М. Женщина в персидской прозе. / М. Яукачева. – Ташкент : Изд-во "Наука" Узбекской ССР, 1964. – 92 с.
438092
  Абэ Кобо Женщина в песках : повести. рассказы, сцены / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина ; худож.: В.В. Локшин]. – Москва : Наука, 1987. – 490 с. : ил.
438093
  Абэ Кабо Женщина в песках : роман : пер. с яп. В. Гривнина / Абэ Кабо. – Москва : МПИ, 1991. – 128 с . – ISBN 5-8122-0002-5
438094
  Абэ Кобо Женщина в песках. Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; пер. с яп. В. Гривнина; [предисл. Г. Злобина ; ил. М. Дорохова]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 348 с. : ил. – (Библиотека японской литературы)
438095
  Морозова Е.А. Женщина в поиске работы : как найти и сохранить хорошую работу / Елена Морозова. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2002. – 160 с. – (Деньги, карьера, успех). – ISBN 5-94371-135-X
438096
  Салтыков Д.И. Женщина в порно и проблема насилия // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 177-179
438097
  Новикова Э.Е. Женщина в развитом социалистическом обществе / Э.Е. Новикова. – М., 1985. – 157с.
438098
  Ленцевич О.М. Женщина в религии древнего Рима // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 475-485. – ISSN 1993-5560


  Целью настоящей работы является исследование роли женщины в классической римской религии. Данная проблема не становилась объектом специального исследования, ее изучали в рамках общих работ по античной истории, как в зарубежной, так и в российской ...
438099
  Лильин Я Т. Женщина в серой шинели / Я Т. Лильин, . – М., 1961. – 46с.
438100
  Дарси Э. Женщина в сером костюме. / Э. Дарси. – М, 1992. – 176с.
438101
  Нгуен Минь Тяу Женщина в скором поезде. / Нгуен Минь Тяу. – М., 1987. – 190с.
438102
  Савинова Л.Н. Женщина в советском обществе. / Л.Н. Савинова. – М., 1979. – 63с.
438103
  Савинова Л.Н. Женщина в современном мире и идеологическая борьба: науч.-аналит. обзор. / Л.Н. Савинова. – Москва, 1981. – 76 с.
438104
   Женщина в СССР. – М, 1936. – 172с.
438105
   Женщина в Стране Советов. – М, 1938. – 68с.
438106
  Крупская Н.К. Женщина в стране социализма / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 64с.
438107
   Женщина в Таджикской ССР. – Сталинбад, 1960. – 96с.
438108
  Дудник П. Женщина возраста полудня : стихи / П. Дудник. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 111 с.
438109
  Каспарова В. Женщина Востока / В. Каспарова. – Л., 1925. – 91с.
438110
  Эльдарова Б Р.А. Женщина Дагестана -- активный строитель коммунизма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Эльдарова Р.А.Б. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 27 с.
438111
  Базалук О.А. Женщина для вдохновения : поэма / О.А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2013. – 351, [1] с. – ISBN 978-966-182-230-5
438112
  Лубченков Ю.Н. Женщина и власть / Ю.Н. Лубченков, В.И. Романов, 1990. – 54с.
438113
  Цеткин К. Женщина и ее экономическое положение. / К. Цеткин. – Птгр, 1919. – 40с.
438114
  Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских компаний // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.73-83. – ISSN 0132-1625
438115
  Стародуб В.И. Женщина и общественный труд / В.И. Стародуб. – Л., 1975. – 92с.
438116
  Шинелева Л Женщина и общество. = Декларации и реальность / Л Шинелева. – Москва : Политиздат, 1990. – 175с.
438117
  Крывелев И.А. Женщина и религия / И.А. Крывелев. – М., 1937. – 56с.
438118
  Воробьева Е.Р. Женщина и религия. / Е.Р. Воробьева, С.С. Попов. – Москва-Ленинград, 1931. – 63с.
438119
  Пролеева В. Женщина и религия. / В. Пролеева. – Ижевск, 1960. – 28с.
438120
  Лысенко В.Д. Женщина и религия. / В.Д. Лысенко. – Грозный, 1964. – 32с.
438121
  Брайко П.Е. Женщина и смерть / П.Е. Брайко. – М., 1971. – 48с.
438122
   Женщина и социализм. – М, 1979. – 214с.
438123
  Бебель А. Женщина и социализм. / А. Бебель. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 592 с.
438124
  Крефф А.-Ф. Женщина и спорт / А.-Ф. Крефф, М.-Ф. Каню. – М., 1986. – 143с.
438125
  Николаева-Терешкова Женщина и труд / Николаева-Терешкова. – М, 1969. – 37с.
438126
  Захаров Н.И. Женщина из "Добрых Вод" / Н.И. Захаров. – Пермь, 1963. – 23с.
438127
  Буй Дык Ай Женщина из Бай Шао / Буй Дык Ай. – Москва, 1964. – 127с.
438128
  Кярнер Я. Женщина из бедного мира : рассказ, роман / Ян Кярнер; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1966. – 238 с.
438129
  Гарги Бальвант Женщина из Пенджаба / Гарги Бальвант. – М, 1956. – 106с.
438130
  Юшков Г.А. Женщина из села Вилядь : повести и рассказы / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1972. – 190 с.
438131
  Суворова А.А. Женщина как архетип кашмирской проблемы: символика образа Лал Дэд // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 0869-1908
438132
  Болдырева И.И. Женщина как наследница и завещательница в англосаксонской правовой практике IX - XI вв. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 24-29. – ISSN 2070-9773
438133
  Мастяница О. Женщина между сословной и этнической идентичностью // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2012. – № 3. – С. 49-77. – ISBN 978-5-89423-110-5


  На примере женского образования в Северо-Западном крае Российской империи в 1830-1860-е годы.
438134
   Женщина Молдавии. – Кишинев, 1961. – 72с.
438135
  Татаринова Н.И. Женщина на камне / Н.И. Татаринова. – М., 1975. – 103с.
438136
  Кузнецова Л.Н. Женщина на работе и дома / Л.Н. Кузнецова. – М., 1980. – 231с.
438137
   Женщина Народной Республики Болгарии. – София, 1959. – 47с.
438138
  Уайльд О. Женщина о которой говорить не стоит / О. Уайльд. – Москва. – 94 с.
438139
  Канахин У. Женщина оталась одна... : роман / У. Канахин. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 272 с.
438140
  Шейнов В.П. Женщина плюс мужчина. Познать и покорить / В.П. Шейнов. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2006. – 1008 с. – ISBN 5-17-034279-9
438141
  Боярская З.Ф. Женщина под гнетом капитала / З.Ф. Боярская. – М.-Л., 1927. – 96с.
438142
  Евсеева С.Г. Женщина под яблоней / С.Г. Евсеева. – М., 1962. – 112с.
438143
   Женщина поставившая барьер между мозгом и кровью // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 24
438144
   Женщина русской революции. – М, 1982. – 254с.
438145
  Баранская Н.В. Женщина с зонтиком / Н.В. Баранская. – Москва, 1981. – 271 с.
438146
  Белянкин Е.О. Женщина с историей / Е.О. Белянкин. – М., 1964. – 451с.
438147
  Бестужева-Лада Женщина с мертвым сердцем : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 4-15


  Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926) - революционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, советская писательница.
438148
  Лупан А.П. Женщина с печальными глазами : повесть и рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. – 268 с.
438149
  Евстафьев П.П. Женщина с фабрики / П.П. Евстафьев. – Л., 1936. – 237с.
438150
  Оразбердыева О. Женщина с характером : повесть, рассказы / Оразбердыева О.. пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1984. – 240 с.
438151
  Якубова Х. Женщина Советского Узбекистана / Х. Якубова. – Ташкент, 1947. – 52с.
438152
  Крупская Н.К. Женщина страны Советов-равноправный гражданин / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 168с.
438153
  Мезенхеллер Матиас Женщина у власти. Власть женщин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
438154
  Кондакова Л. Женщина, изменившая мир // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 30-33


  Маргарет Тетчер.
438155
  Александров М. Женщина, которая пела... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 38-46.
438156
  Мартин Р.Г. Женщина, которую он любил / Р.Г. Мартин. – М, 1993. – 238с.
438157
  Тимченко И.П. Женщина, религия, атеизм / И.П. Тимченко. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 151 с.
438158
  Таган А. Женщина, снявшая чадру : документальная повесть / А. Таган. – Москва : Детская литература, 1978. – 63 с.
438159
  Арисима Такэо Женщина. Потомок Каина / Арисима Такэо. – Москва, 1967. – 396с.
438160
  Новикова Э.Е. Женщина. Труд. Семья. : (социологический очерк) / Э.Е. Новикова, В.С. Языкова, З.А. Янкова. – М. : Профиздат, 1978. – 110, [2] с.
438161
  Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе : ( Гендерный аспект ) / Н.В. Лавриненко; НАНУ. Ин-тут социологии. – Київ, 1999. – 172с. – ISBN 966-02-1255-0
438162
  Иванова Л.М. Женщинаж за рулем / Л.М. Иванова, В.Н. Иванов. – Тверь, 1995. – 175с.
438163
  Толстой Л.Н. Женщинам / Л.Н. Толстой. – М. – 16с.
438164
  Эсенова Т. Женщинам Востока / Т. Эсенова. – Ашхабад, 1955. – 108с.
438165
  Каплан Б.Л. Женщинам о раке / Б.Л. Каплан. – Рига, 1979. – 100 с.
438166
  Сермеев Б.В. Женщинам о физической культуре / Б.В. Сермеев. – Киев, 1991. – 189с.
438167
   Женщинам одресуется, 1975. – 172с.
438168
   Женщине обо всем.... – М, 1990. – 143с.
438169
  Окунев Ю. Женщине посвящается. / Ю. Окунев. – Волгоград, 1966. – 167с.
438170
  Кумарова Ш. Женщине сорок лет : роман в новеллах / Ш. Кумарова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 255 с.
438171
  Баженова К.М. Женщине старше пятидесяти / К.М. Баженова, Ф.Н. Голубицкая. – Москва, 1976. – 80 с.
438172
  Новикова В.Л. Женщины-горянки Чечено-Ингушетии в борьбе за свое раскрепощение и социализм (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новикова В.Л.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Грозный, 1967. – 21л.
438173
  Веретенникова Н.М. Женщины-лётчицы во время Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 2-3. – ISSN 0321-0626
438174
  Колосов Д. Женщины-математики // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 8 (75) август. – С. 9-16
438175
  Скальковский К.А. Женщины-писательницы XIX столетия / [соч.] К. Скальковского. – Санкт-Петербург : В тип. Н. Рейхельта
Т. 1 : Французские писательницы. – 1865. – [4], IV, 321 с., 3 л. портр.
438176
  Учок Б. Женщины-правительницы в мусульманских государствах / Б. Учок. – Москва, 1982. – 175с.
438177
  Яковлева Н.М. Женщины-президенты американских стран // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
438178
  Данилова Т.Н. Женщины-путешественницы : новые книги, карты, фильмы / Т.Н. Данилова, К.С. Миронов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75. – ISSN 0016-7207
438179
  Зотова Н. Женщины-трудовые мигранты из Таджикистана (старшая возрастная група) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-87. – ISSN 1727-1770
438180
  Тарновская П.Н. Женщины-убийцы / П.Н. Тарновская, 1902
438181
   Женщины-художники Москвы-Всемирному конгрессу женщин. – М, 1987. – с.
438182
   Женщины - Герои Советского Союза. – М, 1978. – с.
438183
   Женщины - механизаторы. – Москва, 1981. – 208 с.
438184
   Женщины - механизаторы. – М, 1983. – 239с.
438185
   Женщины - революционеры и ученые. – Москва, 1982. – 189 с.
438186
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 71с.
438187
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 128с.
438188
  Велембовская И.А. Женщины / И.А. Велембовская. – Москва, 1967. – 283с.
438189
  Велембовская И. Женщины / И. Велембовская. – Москва, 1971. – 312с.
438190
  Сыдыкбеков Т. Женщины : трилогия / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 528 с.
438191
  Сыдыкбеков Т. Женщины : роман / Т. Сыдыкбеков; Перев. с киргизского М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 607 с.
438192
  Вакуловская Л.А. Женщины / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1975. – 319с.
438193
  Кокышев Л.В. Женщины : романы / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А,Китайника. – Новосибирск, 1982. – 382 с.
438194
  Гоциридзе М.С. Женщины Аджарии в борьбе за построение социализма (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гоциридзе М. С.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марскс. ленин. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 32л.
438195
   Женщины Албании. – Москва, 1959. – 28с.
438196
   Женщины Башкирии. – Уфа, 1968. – 452с.
438197
  Барабанщикова Л.Н. Женщины борются / Л.Н. Барабанщикова. – Москва, 1960. – 63с.
438198
  Соловьева Т. Женщины Братства прерафааэлитов // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 882 (3). – С. 44-48. – ISSN 0320-331Х
438199
  Овсянникова М.Д. Женщины в борьбе за мир / М.Д. Овсянникова. – Москва, 1950. – 36с.
438200
   Женщины в борьбе за мир / . – М., 1951. – 40с.
438201
   Женщины в борьбе за мир. – М, 1951. – 28с.
438202
  Бережная Н.А. Женщины в борьбе за мир / Н.А. Бережная, Е.П. Блинова. – М, 1986. – 111с.
438203
  Гагарина З.Н. Женщины в борьбе за мир и демократию / З.Н. Гагарина. – Москва, 1949. – 28с.
438204
  Николаева К. Женщины в боях за коммунизм / К. Николаева, Л. Карасева. – Москва, 1941. – 32с.
438205
  Фроман-Мерис Женщины в генеалогии Иисуса // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 24-40. – ISSN 1812-867Х


  Генеалогию Иисуса приводят только Матфей и Лука. Матфей начинает с нее свое повествование, а Лука рассказывает о происхождении Иисуса в конце третьей главы своего Евангелия. Матфей1 ведет рассказ от Авраама и, в точности повторяя Ветхий Завет, ...
438206
   Женщины в математике - ситуация улучшается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. С 2


  Американка иранского происхождения Мариам Мирзахани стала первой в истории женщиной-лауреатом Филдсовской премии, аналога Нобелевской премии для математиков. Это событие послужило поводом не только для радости, но и для определенных ...
438207
  Шереметьев О.В. Женщины в наполеоновских войнах // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 108-121. – ISSN 0042-8779
438208
   Женщины в науке. – Москва : ИНИОН, 1989. – 175 с. – (Науковедение за рубежом)
438209
   Женщины в обществе: реалии, проблемы, прогнозы. – М, 1991. – 125с.
438210
  Хушкадамова Х.О. Женщины в политике и управлении Таджикистана // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 76-80. – ISSN 0132-1625
438211
  Мыца С. Женщины в политической власти республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 47-52. – ISSN 1810-3081
438212
   Женщины в революции. – М, 1959. – 471с.
438213
   Женщины в революции. – Новосибирск, 1968. – 176с.
438214
  Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1988. – 269с.
438215
  Хушкадамова О. Женщины в системе политической власти и управления Таджикистана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 91-97. – ISSN 1998-1813
438216
  Пушкарева Н.Л. Женщины в советской науке. 1917 - 1980-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 92-102. – ISSN 0042-8779
438217
   Женщины в современном мире. – М, 1989. – 358с.
438218
  Мурманцева В.С. Женщины в солдатских шинелях / В.С. Мурманцева. – М., 1971. – 159с.
438219
   Женщины в СССР. – Москва, 1964. – 11 с.
438220
   Женщины в СССР. – М, 1966. – 12с.
438221
   Женщины в СССР. – М, 1972. – 19с.
438222
   Женщины в СССР. – М, 1975. – 135с.
438223
   Женщины в СССР. – М, 1978. – 14с.
438224
   Женщины в СССР. – М, 1979. – 12с.
438225
   Женщины в СССР. – М, 1980. – 12с.
438226
   Женщины в СССР. – Москва, 1981. – 31с.
438227
   Женщины в СССР. – Москва, 1982. – 32 с.
438228
   Женщины в СССР. – М, 1983. – 34с.
438229
  Перченок Е. Женщины в СССР / Е. Перченок. – М., 1985. – 56с.
438230
   Женщины в СССР. – М, 1987. – 37с.
438231
   Женщины в СССР. – М, 1989. – 240с.
438232
   Женщины в СССР, 1984. – М, 1984. – 31с.
438233
   Женщины в СССР, 1985. – М, 1985. – 35с.
438234
   Женщины в СССР, 1988. – М, 1988. – 38с.
438235
   Женщины в СССР, 1989. – М, 1989. – 61с.
438236
   Женщины в СССР, 1990. – М, 1990. – 62с.
438237
   Женщины в СССР, 1991. – М, 1991. – 62с.
438238
  Малышева А. Женщины в темное время суток: Роман. / А. Малышева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 446с.
438239
  Ванчугов В.В. Женщины в философии : Из истории философии в России конца XIX- нач. XX вв. / В.В. Ванчугов. – Москва : Пилигрим, 1996. – 304с. – ISBN 5-87475-004
438240
  Шнырова О.В. Женщины Великобритании в Первой мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 221-227. – ISSN 0130-3864
438241
  Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполеона. / Г. Кирхейзен. – М., 1991. – 428с.
438242
  Петрученя А.Г. Женщины вузовской науки Украины: скрытый учебный план высшей школы // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 95-102. – ISSN 1561-2465


  На основе анализа статистических материалов рассмотрены особенности отраслевого, должностного и статусного положения преподавательниц высшей школы Украины. Выявлены тенденции и феномены профессиональной сегрегации научно-педагогического состава высшей ...
438243
  Гагиева М.А. Женщины гор / М.А. Гагиева. – 2-е изд., перераб и доп. – Орджоникидзе, 1973. – 272с.
438244
  Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. / Н.Л. Пушкарева. – М., 1989. – 286с.
438245
   Женщины за рулем. – М, 1972. – 87с.
438246
   Женщины зарубежного Востока и современность. – Ташкент : ФАН Узбекской ССР, 1988. – 199 с. – ISBN 5-648-00130-4
438247
  Амундсен Кирстен Женщины и американская демократия / Амундсен Кирстен; Пер. с англ. В.П. Пронина; Под ред. Л.Г. Балаховской; Вступ. ст. Е.В. Клиновой. – Москва : Прогресс, 1976. – 171с.
438248
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
438249
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 14-17. – ISSN 0321-5075
438250
   Женщины и дети в Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 50с.
438251
   Женщины и дети в СССР. – М, 1961. – 230с.
438252
   Женщины и дети в СССР. – М, 1963. – 203с.
438253
   Женщины и дети в СССР. – М, 1969. – 208с.
438254
   Женщины и дети в СССР. – М, 1985. – 159с.
438255
  Гриценко Е.С. Женщины и женственность в американском предвыборном дискурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 112-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
438256
   Женщины и Холокост : мужество и милосердие : учебное пособие / [Программа просвет. деятельности "Холокост и ООН" ; Ин-т визуал. истории и просвещения Фонда Шоа Ун-та Юж. Калифорнии ; Орг. "Яд ва-Шем" ; ред.: К. Манн]. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 42 с. : фотогр.
438257
  Вуолийоки Хелла Женщины из Нискавуори / Вуолийоки Хелла. – Москва, 1956. – 95с.
438258
  Абдуллаев М.Г. Женщины Индии : [альбом репрод.] / Микаил Гусейн оглы Абдуллаев, нар. худож. СССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 6 с., [13] л. ил. : ил.
438259
  Нурбекова Г.Д. Женщины Казахстана - фронту / Г.Д. Нурбекова. – Алма-Ата, 1968. – 158с.
438260
  Козьмина А. Женщины Китая / А. Козьмина. – М., 1940. – 72с.
438261
  Коровкин В.В. Женщины Курской области в антифашистских добровольческих военизированных формированиях / В.В. Коровкин, А.Н. Манжосов // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 1606-0219
438262
   Женщины Латвии. – Рига, 1989. – 229с.
438263
   Женщины Литовской ССР. – Вильнюс, 1975. – 113с.
438264
  Тумаркин Д.Д. Женщины Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 95-110. – ISSN 0869-5415


  В статье рассматриваются перипетии интимной жизни путешественника и ученого Н.Н. Миклухо-Маклая.
438265
  Петрова Л.И. Женщины мира / Л.И. Петрова. – Москва, 1964. – 56с.
438266
   Женщины мира в борьбе за социальный прогресс. – М, 1972. – 381с.
438267
  Новикова Э.Е. Женщины мира в труде и борьбе / Э.Е. Новикова. – М., 1972. – 44с.
438268
   Женщины мира о мире. – М, 1975. – 351с.
438269
  Игумнова З.П. Женщины Москвы в годы гражданской войны / З.П. Игумнова. – М., 1958. – 94с.
438270
  Одинец Р.Ф. Женщины МССР в строителстве социализма (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Одинец Р. Ф.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 21л.
438271
  Дюбессе-Шатлен Лор Женщины на пути к равноправию // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 90-91 : фото. – ISSN 1029-5828
438272
  Мэкки Л. Женщины на работе / Л. Мэкки, П. Паттулло. – Москва, 1982. – 302с.
438273
   Женщины на работе и дома. – М, 1978. – 93с.
438274
  Паулине Х. Женщины находят путь / Х. Паулине. – М., 1957. – 298с.
438275
   Женщины нашей Родины : очерки и стихи. – Новосибирск : Новосибирское областное государственное издательство, 1950. – 142 с.
438276
   Женщины наших сел. – М, 1957. – 152с.
438277
  Салимова Ф.С. Женщины независимой Индии / Ф.С. Салимова. – М., 1974. – 176с.
438278
   Женщины Равенсбрюка. – М, 1960. – 178с.
438279
  Морозова В.А. Женщины революции : Повести / В.А. Морозова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 255с.
438280
  Морозова В.А. Женщины революции / В.А. Морозова. – 2-е изд. – М., 1982. – 256с.
438281
  Сидельников И.В. Женщины русских селений / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1982. – 144с.
438282
  Щеглов А.И. Женщины русских селений. / А.И. Щеглов. – Тула, 1966. – 80с.
438283
   Женщины русской революции. – М, 1968. – 576с.
438284
  Димов Д. Женщины с прошлым / Д. Димов. – М., 1959. – 87с.
438285
  Климанская К.Е. Женщины Сибири в социалистическом строительстве. / К.Е. Климанская. – Томск, 1976. – 116с.
438286
  Татыбекова Ж.С. Женщины Советского Киргизстана в борьбе за социализм и коммунизм / Ж.С. Татыбекова. – Фрунзе, 1967. – 260с.
438287
  Халикова С.А. Женщины Советского Таджикистана. / С.А. Халикова. – Сталинабад, 1949. – 95с.
438288
   Женщины Советского Узбекистана. – Ташкент, 1963. – 24с.
438289
  Бартанова А.А. Женщины Советской Бурят-Монголии / А.А. Бартанова. – Улан-Удэ, 1952. – 120с.
438290
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Дис... док. истнаук: 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 388л. – Бібліогр.:л.345-388
438291
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 44 с.
438292
  Емец Г. Женщины Сталина // Viva! Биография. Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 3 (80). – С. 82-92. – ISSN 1818-3948
438293
   Женщины Стран Советов. – М, 1977. – 240с.
438294
  Вавилина В.Е. Женщины страны Советов / В.Е. Вавилина. – Москва, 1969. – 48с.
438295
   Женщины страны социализма. – М, 1939. – 164с.
438296
  Набиева Р.А. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. / Р.А. Набиева. – Душанбе, 1973. – 276с.
438297
  Смирнова В.Н. Женщины Татарии в борьбе за власть Советов / В.Н. Смирнова. – Вып.1. – Казань, 1963. – 116с.
438298
  Белль Г. Женщины у берега Рейна : роман в диалогах и монологах / Г. Белль. – Москва : Международные отношения, 1989. – 170с.
438299
  Насриддинова Я.С. Женщины Узбекистана / Я.С. Насриддинова. – Ташкент, 1964. – 188с.
438300
  Витрук Л.Д. Женщины Украинской ССР в борьбе за создание фундамента социалистической экономики /1926-1932/ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Витрук Л.Д. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 22 с.
438301
   Женщины Урала в революции труде. – Свердловск, 1963. – 536с.
438302
  Коровин В. Женщины центрального Черноземья в добровольческих военизированных формированиях / В. Коровин, А. Манжосов, А. Немцев // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 1606-0219
438303
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции. / Г.И. Серебрякова. – М, 1958. – 158с.
438304
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции. / Г.И. Серебрякова. – М, 1964. – 278с.
438305
  Гансон Оля Женщины, каких много : Новеллы ; К физиологии современной любви / Оля Гансон ; Пер. под ред. Н. Кауфмана ; Заставки, концовки - худ.: Гейне, Бирдслей, Вальзера и др. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пропилей", 1908. – 64 с.


  Содерж.: Пустоцвет; Три розы; Mater dolorosa; В дамском пансионе; История одной жизни; Без дороги
438306
   Женщины, которыми мы гордимся. – 16с.
438307
  Дэвис А. Женщины, расы, класс / А. Дэвис. – Москва : Прогресс, 1987. – 280 с.
438308
  Фигнер В.Н. Жены декабристов / В.Н. Фигнер. – М., 1925. – 18с.
438309
  Дюбин В.В. Женя / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1955. – 80с.
438310
  Абрамов И.В. Женя Большова : рассказы и повести / И.В. Абрамов ; [ил.: М. Носков]. – Брянск : Брянский рабочий, 1960. – 218 с. : ил.
438311
  Вечтомова А Е. Женя Егорова / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1981. – 199с.
438312
  Мамаев В.И. Женя Жук - гвардии солдат / В.И. Мамаев. – М., 1969. – 191с.
438313
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону
1. – 1974. – 156с.
438314
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – М., 1989. – 441с.
438315
  Близнець В.С. Женя і Синько : повість / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1974. – 194 с.
438316
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – М, 1953. – 453с.
438317
  Добровольский В. Женя Маслова / В. Добровольский. – Харьков, 1953. – 396с.
438318
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – Х, 1954. – 396с.
438319
  Окуджава Б.Ш. Женя, Женечка и "катюша", или Необыкновенные и достопоучительные фронтовые похождения гвардии рядового Евгения Колышкина, вчерашего школяра / Б.Ш. Окуджава, В. Мотыль. – Москва, 1968. – 87с.
438320
  Пришвин М.М. Жень-Шень / М.М. Пришвин. – М., 1934. – 164с.
438321
  Кирьянов А.П. Жень-шень. / А.П. Кирьянов, А.Д. Турова. – М., 1955. – 16с.
438322
  Куренцова Г.Э. Жень - шень : Опыт культуры / Г.Э. Куренцова. – Владивосток : Примиздат, 1946. – 22 с.
438323
  Ібо Чжан Жень Сихун - орієнтир китайського постмодернізму // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0130-1799
438324
  Лойко Н.В. Женька-Наоборот / Н.В. Лойко. – М., 1971. – 174с.
438325
  Мосияш С.П. Женька Квочкин встает на ноги. / С.П. Мосияш. – Алма-Ата, 1967. – 171с.
438326
  Шевченко М.П. Женьке петь хотелось / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1963. – 19с.
438327
  Журавлев П.Н. Женькин характер / П.Н. Журавлев. – Пермь, 1963. – 79с.
438328
  Сергиенко Е.П. Женькина жена / Е.П. Сергиенко. – М., 1966. – 48с.
438329
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1980. – 208с.
438330
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1987. – 102с.
438331
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – Киев : Урожай, 1989. – 56 с.
438332
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – изд. 2-е. – Киев : Урожай, 1992. – 71 с.
438333
  Малышев А.А. Женьшень : (Биология и разведение). / А.А. Малышев. – М., 1978. – 151с.
438334
  Гегельский И.Н. Женьшень в вашем саду / И.Н. Гегельский; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1992. – 32 с. – (Земля і люди ; 3)
438335
  Востриков Л.А. Женьшень и его братья / Л.А. Востриков. – Хабаровск, 1979. – 182 с.
438336
  Мельников В.Н. Женьшень и его выращивание в Сибири / В.Н. Мельников. – Новосибирск, 1991. – 93с.
438337
  Брисевич В.А. Женьшень на грядке : Восемь уроков из практики наставника-женьшеневода по выращиванию этой необычной культуры в условиях Белоруссии / В.А. Брисевич. – Минск : Ураджай, 1989. – 96с.
438338
  Дардымов Женьшень, элеутерококк. / Дардымов, ИВ. – М, 1976. – 184с.
438339
  Малышев А.А. Женьшень. / А.А. Малышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
438340
  Грушвицкий И.В. Женьшень. Вопросы биологии / И.В. Грушвицкий : Изд-во Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР, 1961. – 342с.
438341
  Брагинский А. Жерар Депардье / А. Брагинский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – В кн. также: Украденные письма / Жерар Депардье. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-00596-8
438342
   Жерар Филип - человек, артист, гражданин. – Москва : Просвещение, 1989. – 116 с.
438343
   Жерар Филип. – М.-Л., 1962. – 387с.
438344
  Шмаков Г.Г. Жерар Филип / Г.Г. Шмаков. – Л, 1974. – 231с.
438345
  Геппенер Н. Жерденівські ганчарі Лавренюки-Полив"яні / Н. Геппенер. – Київ, 1928. – 29с.
438346
   Жердецкий Евгений Федорович Выставка произведений Харьков 1979. – Х, 1979. – 42с.
438347
  Шолохов М. Жеребенок / М. Шолохов. – М, 1963. – 20с.
438348
  Зеленский В. Жеребенок в траве / В. Зеленский. – Новосибирск, 1970. – 168с.
438349
  Якименко Л.Г. Жеребенок с колокольчиком / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 351с.
438350
   Жеребко Тетяна Михайлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243 : фото
438351
  Больдт П. Жеребята : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119-128. – ISSN 0130-6545
438352
  Руденко В.Н. Жеребьевка из Золотой Урны - институт публичного права Китая (с приложением документов об избрании духовных лидеров тибетского буддизма) // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 284-309. – ISSN 1818-0566
438353
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Люстpациї земель Галицької й Пеpемиської. – 1895. – VIII, 53, 311 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян на Подністpовю галицькім в половині XVI в. на основі описей коpолївщин / М. Гpушевський
438354
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 4 : Матеріяли до історії Галичини. Т. 1. Акти з р. 1648-1649. – 1898. – VI, 411 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Зміст: З життя галицько-pуських соймиків / С. Томашівський. - Решта матеріалів польською мовою - Покажчик геогpафичних імен: с. 365-411.
438355
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 3. Люстpациї земель Холмської, Велзької, Львівської. – 1900. – II, 27, 585 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян в Сяницьким старостві в середині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
438356
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 5 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 2:: Галицькі акти з p. 1649-1651. – 1901. – [2], LII, 354 с : табл. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.


  Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.
438357
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – 1911. – VI, 545 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст арх. документів нім., латин. - В кн. також розвідка: Боротьба за польський престіл по смерти Володислава IV / М. Кордуба. - Покажчик імен осіб: с. 515-532. - Покажчик географічних імен: с. 533-545.
438358
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 6 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 3: Лїтописні памятки з p. 1648-1657. – 1913. – XX, 152, 244 с. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Зміст об"єднує другу частину книги: Arrma Cosacica, conscripta a Samuele Casimira Kuszewicz cive Leopoliensi (1648-1655) c.1-243


  Зі змісту: Межи Пилявцями і Замостєм / С. Томашівський. - Решта матеpіалів та аpх. документів латин., пол. - Дописки і додатки: с. 115-151 в сеpедині кн. - Показчик [геогp., пpедм., імен.] / Уложив Ю. Чайківський: с. 227-240.
438359
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – Київ; Львів : З друкарні Дpук. Л. Кpинського ; НакладомНаук. т-ва ім. Шевченка
Т. 22 : Дневник Якова Маpковича Т. 4: 1735-1740 pоки. / Видав [pед., авт. пеpедм. та пpиміт.] Вадим Модзалевський. – 1913. – VIII, 385 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст щоденника.: Дневник Якова Маpковича українською мов. у транслітерації символами російскої мови старої орфографії, пеpедм. та пpиміт. укp. мовою


  На обкладанці при виданні книги Дневник Якова Марковича рр.датуеться 1635-1640. - Схоже помилка редакції. Прим. під № 108319 - дефектний, закінчуеться стор. 320 (відсутні стор. 321-385) Прим. під № 44815 - дефектний, відсутня обкладанка та додаткова ...
438360
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 16, 1 : Ватиканські матеріали до історії України / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 1: Донесення римських нунціїв про Україну 1648-1657. Вип. 1. Тексти. – 1924. – 235 с. – Заголовок та сер. парал.: латин. та українською мовами


  Зі змісту: !.
438361
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 2. Люстpациї земель Пеpемиської й Сяноцької. – 1897. – VI, 35, 314 с. : табл. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Матеpіали с. 1-310 польск. мовою
438362
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 7 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 4. Люстpация 1870 р. – 1903. – II, 362 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Тексти аpх. документів польск. мовою. Показчик імен: с. 229-357


  В кн. ст.: Економічне становище селян в Львівськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
438363
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 8 : Матеpіали до істоpії укpаїнської козаччини / Видані під загальною pедакцією [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Документи по pік 1631 / Зібpав і видав [з поясн. та пеpедм. "Вступне слово до т. 1"] Іван Кpипякевич. – 1908. – XI, 46, 407, [2] с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: - Тексти аpх. документів пол., латин. мовами. - В кн. також pозвідка: Козаччина і Батоpієві вольности / І. Кpипякевич. Показчик імен: с. 369-380
438364
  Беше-Головко Жерж Ведель: ода демократии, проникнутая гуманизмом и реализмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 196-209. – ISSN 1812-7126
438365
   Жерико о себе и современники о нем. – М, 1962. – 128с.
438366
  Кенигсберг А.К. Жермена Гейне-Вагнер / А.К. Кенигсберг. – М, 1981. – 118с.
438367
  Травушкин Н.С. Жерминаль - месяц всходов / Н.С. Травушкин. – Москва, 1979. – 96 с.
438368
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Рига, 1949. – 491с.
438369
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1954. – 495с.
438370
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Петрозаводск, 1956. – 468с.
438371
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1971. – 411с.
438372
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кызыл, 1979. – 469с.
438373
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1980. – 488с.
438374
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Харьков, 1980. – 454 с.
438375
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Вильнюс, 1984. – 344с.
438376
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Саратов, 1984. – 400с.
438377
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Ташкент, 1984. – 480с.
438378
  Золя Э. Жерминаль : роман / Эмиль Золя. – Харьков : Вища школа, 1986. – 454с.
438379
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Йошкар-Ола, 1987. – 463с.
438380
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Х., 1987. – 454с.
438381
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1987. – 381с.
438382
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Минск, 1988. – 460с.
438383
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Воронеж, 1988. – 447с.
438384
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Нальчик, 1988. – 654с.
438385
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк, 1989. – с.
438386
  Тарле Е.В. Жерминаль и прериаль / Е.В. Тарле. – 3-е изд. – М., 1957. – 358с.
438387
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – М., 1937. – 276с.
438388
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1951. – 312 с.
438389
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Э. Гонкур, Ж. Гонкур. – Л., 1961. – 663с.
438390
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр.]. – Москва, 1972. – 494 с.
438391
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр. ]. – Москва, 1990. – 590 с.
438392
  Золя Е. Жерміналь / Е. Золя. – К., 1961. – 496с.
438393
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ : [ пер. з фр. В. Черняхівської; за ред. І. Стешенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4403-7
438394
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з франц. В.Черняхівської за ред. І. Стешенко. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3980-4
438395
  Петров А.В. Жернова / А.В. Петров. – Л., 1974. – 111с.
438396
  Петерс Я.Я. Жернова : стихи / Я.Я. Петерс; пер с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
438397
  Федорив Р.Н. Жернова : [роман] / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 463 с.
438398
  Гладышева О.Н. Жертв и разрушений нет / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1990. – 269с.
438399
  Штефэнеску А.И. Жертва / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1969. – 40с.
438400
  Клдиашвили Д.С. Жертва : повести. рассказы / Д.С. Клдиашвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1987. – 351 с.
438401
  Рыбас С.Ю. Жертва / С.Ю. Рыбас. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 239с.
438402
   Жертва. – М, 1991. – 494с.
438403
  Осипенко О. Жертва "руского міра" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  205-та річниця співака, актора, основоположника національної класичної музики, автора першої української опери "Запорожець за Дунаєм" Семена Степановича Гулака-Артемовського.
438404
  Осипенко О. Жертва "русского міра" 16 лютого виповнилося 205 років С.С. Гулаку-Артемовському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
438405
  Иансон Г. Жертва Авраама : Роман из Трансваальской войны / Густав Иансон. – Санкт-Петербург : Ттипо-лит. В.В. Комарова, 1901. – 288 с.
438406
  Катков Н.И. Жертва Аполлона. / Н.И. Катков. – Саратов, 1964. – 116с.
438407
  Іларіон Жертва вечірняя : (Ісус і Варавва): Поема / Іларіон. – 3е вид. – Вінніпег, 1949. – 48с. – (Бібліотека "Слова істини" / Видавн. комітет Митрополитального Собору ; № 2)
438408
  Захаров С.А. Жертва детектива / С.А. Захаров. – Свердловск, 1963. – 99с.
438409
  Мванги М. Жертва для гончих псов / М. Мванги. – М, 1983. – 125с.
438410
  Чечель Н. Жертва злочину і віктимність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 96-99
438411
  Клевець І. Жертва злочину як основний елемент предмета кримінологічної віктимології // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 361-368. – ISSN 2218-5348
438412
  Козырев Г.И. Жертва и конфликт: социально-антропологический анализ
438413
  Кристи А. Жертва интуиции // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-93. – ISSN 0132-0831
438414
  Січовик І.П. Жертва моди / І.П. Січовик. – Київ : Молодь, 1974. – 39 с.
438415
  Пальчик М.І. Жертва науки / М.І. Пальчик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 115с.
438416
  Фалькбергет Ю. Жертва огня / Ю. Фалькбергет. – Москва, 1965. – 212 с.
438417
  Семеняка В.П. Жертва прогресу : Гуморески / В.П. Семеняка. – Харків : Прапор, 1991. – 175с.
438418
  Сю Э. Жертва судебной ошибки. / Э. Сю. – Пермь, 1991. – 380с.
438419
  Мироненко Б.М. Жертва телепатії / Б.М. Мироненко. – Львів, 1986. – 71с.
438420
  Клочко Р. Жертва українських гнид: трагедія Петра Болбочана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 15


  "Петра Болбочана з"їли не "московські воші", а "українські гниди". Члени Директорії УНР у м. Кам’янець-Подільський, весна 1919 р. Через усю коротку історію УНР червоною ниткою проходить страх тодішніх можновладців перед "українським Бонапартом" - ...
438421
  Брицький П.П. Жертва української революції: трагічна доля полковника П. Болбочана / П.П. Брицький, Є.П. Юрійчук. – Чернівці : Знання, 2005. – 112с. – ISBN 966-568-700-X112
438422
  Шимко Л.И. Жертва условного рефлекса. / Л.И. Шимко. – Нальчик, 1978. – 87с.
438423
  Гринда С. Жертва уяви / С. Гринда. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с. – (Перша книга прозаіка)
438424
  Христофоров Игорь Жертва царской опалы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 126-135 : Іл.
438425
  Премчанд Жертвенная корова / Премчанд. – Москва : Художественная литература, 1956. – 535 с.
438426
   Жертви "тихого полювання" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 34-35
438427
  Лоза П. Жертви (не) допоможуть у польсько-українському порозумінні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 4. – ISSN 0027-8254
438428
  Голубєва О.В. Жертви кіберзлочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 211-212
438429
  Пиріг Л. Жертви російсько-більшовицьких репресій і терору в Україні очима філателіста // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 69-77. – ISSN 1819-7329
438430
  Грабко М.К. Жертви сімейно-побутових злочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 49-50
438431
  Гіждіван Л.Ю. Жертви стихійного лиха і право на гуманітарну допомогу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 445-448. – ISSN 1563-3349
438432
  Леонов Б.Д. Жертви тероризму: віктимологічний аспект / Б.Д. Леонов, В.О. Василишин, С.В. Пиріг // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 117-123


  У статті висвітлюється психологічний аспект жертв тероризму.
438433
  Покальчук О. Жертви хіндсайту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 13


  "Перегодіть сміятися, я спершу інше смішне слово скажу — "примордіальність". Для недосвідченого українського вуха воно звучить не просто смішно, а ульотно. На кшталт "щось там біля морди". А якщо вдивитися, то не так уже далеко це від істини, інстинкту ...
438434
  Процюк С. Жертвопринесення : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 160. – С. 5-105.
438435
  Лефевр Р. Жертвоприношение Авраама : роман / Р. Лефевр; Перев. с франц. О. Добровольского. – Москва, 1968. – 224с.
438436
  Ківалов С. Жертвоприношення без жертв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
438437
  Сливинський Остап Жертвоприношення великої риби : Поезії / Сливинський Остап. – Львів : Каменяр, 1998. – 51с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антоновича "Привітання життя"). – ISBN 966-7255-54-9
438438
  Мелешкіна І. Жертвоприношення за Маркішем. Постановки п"єси "Сім"я Овадіс" на єврейській радянській сцені // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 80-89. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
438439
  Козар К.В. Жертвоприношення у релігіях світу: компаративний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 28-30
438440
  Масленников П.В. и др. Жертвуя собой : Очерк о боевом пути 92-й стрелковой дивизии. / П.В. и др. Масленников. – М., 1989. – 214с.
438441
   Жертвы глобального потепления // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
438442
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – М, 1980. – 272с.
438443
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – Минск, 1985. – 248с.
438444
  Воробьев-Обухов Алексей Жертвы на алтарь безопасности : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 182-185 : Фото
438445
   Жертвы репрессий. – К, 1993. – 274с.
438446
  Премчанд Жертовна корова. / Премчанд. – Київ, 1979. – 384с.
438447
  Капелюшний Л. Жертовна кров : хроніки наперед відомого злочину : дайджест-дослідження / Леонід Капелюшний. – Київ : Дзеркало тижня, 2004. – 573, [1] с. – ISBN 966-7868-74-6
438448
  Погрібний В.О. Жертовне вогнище: воєнні оповіді / В.О. Погрібний. – Кировоград, 1995. – 173с.
438449
  Шпак В. Жертовний патріотизм проти безмірної зажерливості // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 липня (№ 122). – С. 10


  Петро Яцик добився багатства завдяки підприємницькому таланту та чесному імені в бізнесі.
438450
  Іванишин В. Жерці імпрези : Майже науковий трактат зі сфери політичної паталогії / В. Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2003. – 19с. – ISBN 966-538-142-3
438451
  Ханна Жорж Жерці храму / Ханна Жорж. – Київ, 1958. – 124с.
438452
  Винокуров Е.М. Жест / Е.М. Винокуров. – Москва, 1969. – 80с.
438453
  Котов Павел Жест да Винчи : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 56-57 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
438454
  Николаева Т.М. Жест и мимика в лекции / Т.М. Николаева. – М, 1972. – 37с.
438455
  Цимбалиста О.А. Жест і його мовні засоби в процесі комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 293-301


  У статті детально описано походження і значення слова жест; проаналізовано, які функції виконують жести в процесі комунікації; виділено основні семіотичні класи жестів. В статье детально описано происхождение и значение слова жест; проанализировано, ...
438456
  Ємець-Доброносова Жест можливого // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 9-11


  Ідеї Славоя Жіжека, словенського психоаналітика лаканівської школи, марксистського соціолога, філософа, та культуролога. Жижек використав теорії визначного французького психоаналітика Жака Лакана для перепрочитання сучасної ідеології та поп-культури. В ...
438457
  Матросова Е. Жест не політичний, а естетичний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 серпня (№ 148)


  Коментар студентки Інституту журналістики КНУТШ Ельвіри Матросової щодо ініціативи "Дня" вдягнутися у День Незалежності красиво і стильно - у вишиванки.
438458
  Павличко Д.В. Жест Нерона : вірші / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1962. – 26 с.
438459
  Нарчинська Т. Жест фотографа, або "непроявлені знімки" Богдани Матіяш // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 302-311. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
438460
  Шерр Д. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : влияние России за рубежом : пер. с англ. / Джеймс Шерр ; редкол. русскоязыч. проекта: А. Мельник (рук.) [и др.] ; Королевский ин-т междунар. отношений Chatham House ; Укр. центр экон. и полит. исслед. им. Александра Разумкова (Центр Разумкова). – Киев : Заповіт, 2013. – 138, [2] с. – Загл. обл.: Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : российское влияние за рубежом. – Библиогр.: c. 130-139 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2050-01-1
438461
  Дубов И Н. Жесткая проба : повесть / И Н. Дубов, . – Москва : Советский писатель, 1961. – 181с.
438462
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1964. – 176с.
438463
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – Архангельск, 1966. – 165с.
438464
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1981. – 576с.
438465
  Самченко Е.Д. Жесткий вагон / Е.Д. Самченко. – М, 1975. – 79с.
438466
  Самченко Е.Д. Жесткий вагон / Е.Д. Самченко. – М., 1975. – 79с.
438467
  Кузнечихин С.Д. Жесткий вагон / С.Д. Кузнечихин. – Красноярск, 1979. – 23с.
438468
  Никитин Ю.М. Жесткий ветер-афганец / Ю.М. Никитин. – М, 1978. – 207с.
438469
  Ильин В.А. Жесткий контур / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 96 с.
438470
  Спартаков А.А. Жесткий электрический дипольный момент коллоидных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спартаков А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
438471
   Жестко-мягкие взаимодействия в координационной химии. – Ростов -на-Дону, 1986. – 271с.
438472
   Жесткокрылые Сибири. – Иркутск, 1984. – 93с.
438473
  Цветков В.Н. Жесткоцепные полимерные молекулы / В.Н. Цветков. – Л, 1986. – 378с.
438474
   Жестокая игра. – Хабаровск, 1990. – 78с.
438475
  Фигера А.А. Жестокая красота / А.А. Фигера. – М., 1968. – 103с.
438476
  Пиеридис Г. Жестокие времена / Г. Пиеридис. – М, 1965. – 80с.
438477
  Ланкаускас Р. Жестокие игры : повести и романы / Ромуальдас Ланкаускас; пер. с лит. В.Чяпайтис. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 328 с.
438478
  Арбузов А.Н. Жестокие игры / Алексей Арбузов. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 816с., [ 32с. илл. ]. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045501-0
438479
  Вилье дел Лиль-Адан Жестокие рассказы : Рассказы / Вилье де Лиль-Адан ; Пер. Брониславы Рунт ; Под ред. и со ст. Валерия Брюсова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пантеон", 1908. – 112, [1] с. – (Мировая литература)
438480
  Вилье Жестокие рассказы / Вилье, де Лиль-Адан. – Москва, 1975. – 240 с.
438481
  Веллер М. Жестокий : такое кино : сб. повестей / Михаил Веллер. – Санкт-Петербург ; Харьков : Пароль ; Фолио, 2003. – 396, [4] с. – Сер. осн. в 1997 г. - Кн. содерж. произведения: Жестокий ; Кавалерийский марш с вариациями ; Баллада о бомбере ; О Дикий Запад! ; Москва бьет с носка ; Сопутствующие условия. – (Серия современной прозы ; Настоящее). – ISBN 966-03-1937-1
438482
  Калашников И.К. Жестокий век. : исторический роман / И.К. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 720 с.
438483
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман / И.К. Калашников. – М. : Современник, 1991. – 734с.
438484
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман о Чингисхане / И.К. Калашников. – М. : Советский писатель, 1978. – 832 с.
438485
  Борисов Л.И. Жестокий воспитатель / Л.И. Борисов. – Л., 1961. – 379с.
438486
  Кондратов Э.М. Жестокий год / Э.М. Кондратов. – М, 1987. – 603с.
438487
  Бруштейн А.Я. Жестокий мир / А.Я. Бруштейн. – М, 1954. – 76с.
438488
  Андреева Е.В. Жестокий путь / Е.В. Андреева, . – Ленинград, 1964. – 224с.
438489
  Андреева Е.В. Жестокий путь / Е.В. Андреева, . – Ленинград, 1970. – 367с.
438490
  Шукин М. Жестокий спрос / М. Шукин. – Новосибирск, 1988. – 192с.
438491
  Жемайтес С.Г. Жестокий шторм / С.Г. Жемайтес. – М, 1981. – 336с.
438492
  Дилов Л. Жестокий эксперимент; Незавершенный роман студентки / Л. Дилов. – М., 1990. – 384с.
438493
  Мушкетик Ю.М. Жестокое милосердие : Белая тень: Романы / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 486с.
438494
  Масс А.В. Жестокое солнце. / А.В. Масс. – М., 1967. – 189с.
438495
  Клугер Д.М. Жестокое солнце: трилогия о Митридате Евпаторе / Д.М. Клугер. – К., 1988. – 156с.
438496
  Клив Б. Жестокое убийство разочарованного англичанина. // Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва : Радуга, 1992. – С. 151-333. – (Зарубежный детектив)
438497
  Логинов В.Н. Жестокой зимой и жарким летом / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1971. – 480с.
438498
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – М., 1957. – 391с.
438499
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – М., 1988. – 539с.
438500
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – М., 1988. – 352с.
438501
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – М., 1988. – 368с.
438502
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – М., 1966. – 443с.
438503
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – М., 1977. – 239с.
438504
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – М., 1979. – 222с.
438505
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Красноярск, 1984. – 359с.
438506
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Иркутск, 1987. – 188-416с.
438507
  Нилин П.Ф. Жестокость: Повесть. / П.Ф. Нилин. – Ижевск, 1991. – 205с.
438508
  Шиленко О.И. Жесты / О.И. Шиленко. – Алма-Ата, 1989. – 62с.
438509
  Ратнер А. Жесты доброй воли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 24 (484), 17.06.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
438510
  Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи : лингвострановедческий словарь / А.А. Акишина, Х. Кано, Т.Е. Акишина. – Москва : Русский язык, 1991. – 145 с. – ISBN 5-200-01098-5
438511
  Кемаль Я. Жестянка / Я. Кемаль. – М, 1970. – 96с.
438512
  Шадрин Л. Жестянка.RU : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 6. – С. 9-78. – ISSN 0131-2332
438513
  Лазарчук А.Г. Жестяной бор : повести, роман / Андрей Лазарчук. – Харьков; Донецк : Фолио; Сталкер, 1996. – 448с. – (Новая русская фантастика). – ISBN 5-7150-0380-6
438514
  Цвеленьев Максимилиан Жесть как она есть : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 52-59 : Фото
438515
  Нейштадт Я.И. Жетва ферзя / Я.И. Нейштадт. – М., 1989. – 157с.
438516
  Бартошук Игорь Жетоны Министерства торговли СССР // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (51). – С. 23-31. – ISSN 1811-542X
438517
  Дон Ц. Жибжэнэй мэргэн / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1964. – 76с.
438518
  Положій В.І. Жив-був Іван / В.І. Положій. – К., 1983. – 235с.
438519
  Іршад Улла Хан Жив-був чоловік який мав сина / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 24. – ISSN 0320-8370
438520
  Василенко И.Д. Жив Алеша / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1960. – 354с.
438521
  Слабошпицький М. Жив і писав так... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 12


  У видавництві "Ярославів Вал" побачила світ книжка спогадів "Живий Іван Корсак".
438522
  Быковский Егор Жив курилка / Быковский Егор, Енчи Чон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 38-39 : фото
438523
  Твен М. Жив он или умер? : сб. юморист. рассказов (адаптировано) / М. Твен. – Москва : Высшая школа, 1976. – 95 с.
438524
  Твен М. Жив он или умер? / М. Твен. – Москва, 1985. – 89с.
438525
  Мазаев В.М. Жив останусь - свидимся : Повести, рассказы / В.М. Мазаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 318с.
438526
  Максимов В.Е. Жив человек: повести / В.Е. Максимов. – М., 1964. – 104с.
438527
  Содомора А.О. Жива античність / А.О. Содомора. – Київ, 1983. – 230 с.
438528
  Кархут В.В. Жива аптека: Про лікар. рослини, які ростуть на території України / В.В. Кархут. – Київ, 1992. – 306с.
438529
   Жива бібліотека "Ініціативи розмаїття" : посібник для організаторів / [Луа Потт"є]. – Київ : Інжиніринг, 2010. – 40 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2344-07-3
438530
  Кожевніков О.В. Жива вода / О.В. Кожевніков. – К., 1951. – 376с.
438531
  Кугультінов Д.М. Жива вода / Д.М. Кугультінов. – Київ, 1976. – 125 с.
438532
  Фольварочний В.І. Жива вода / В.І. Фольварочний. – Київ : Мистецтво, 1983. – 302 с.
438533
   Жива вода. – К, 1990. – 147с.
438534
  Краснодемський В. Жива вода Шевченкового слова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 11 жовтня (№ 190). – С. 10-11
438535
  Перельман Я.І. Жива геометрія. Терія й завдання / Я.І. Перельман. – Х., 1930. – 131с.
438536
  Погрібний А.Г. Жива душа Донбасівського краю / Анатолій Погрібний. – Київ : Дніпро, 2006. – 96с. – ISBN 966-578-190-1
438537
  Мосенкіс Ю. Жива душа і пісенне слово Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 287-289.
438538
  Рибальченко В.К. Жива електрика: Для ст. шк. віку. / В.К. Рибальченко, Н.І. Конотопець. – К., 1990. – 172с.
438539
  Кичинський А. Жива і скошена тече в мені трава
438540
  Зеленчук І. Жива історія Гуцульщини у спогадах столітніх гуцулів / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 218-222
438541
  Бажан О.Г. Жива історія про український голокост 1932-1933 років. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 118-122
438542
  Токар Л.О. Жива клітина / Л.О. Токар. – Київ, 1968. – 199с.
438543
  Бурлакова В. Жива кров // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Вперше за дев"ять років українці довели, щр здатні на масові протести.
438544
  Клименко П.П. Жива легенда / П.П. Клименко. – Ужгород, 1951. – 304с.
438545
  Шитова Л. Жива легенда // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-11.
438546
  Федорук О. Жива легенда Григорія Лапченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0130-1799
438547
  Коваленко О. Жива легенда ефективної освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  Віктор Федорович Шаталов - великий педагог-новатор
438548
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 8-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1968. – 150с.
438549
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 3-є вид. – К., 1971. – 150с.
438550
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 5-е вид. – К., 1990. – 135с.
438551
  Дячко І.П. Жива основа / І.П. Дячко. – К., 1974. – 158с.
438552
  Марусик В. Жива пам"ять - вічна! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 5


  Про видатного діяча новітнього просвітництва, професора КНУ імені Тараса Шевченка Анатолія Григоровича Погрібного.
438553
  Сапейко В. Жива пам"ять про Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 13


  Розповіді, збережені нащадками генія, містять чимало цікавих деталей.
438554
  Журавльов О. Жива пластика душі // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 8 : Володимир Гавронський. – С. 3-4.


  Художник Володимир Гавронський
438555
  Дейч Є. Жива плоть доби // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 490-497


  Лесь Танюк.
438556
  Ванченко П. Жива реклама / П. Ванченко, 1928. – 32 с.
438557
  Масенко Т.Г. Жива річка: (Записки учасника культпоходу) / Т.Г. Масенко. – Харків, 1930. – 75 с.
438558
  Шкурупій В.М. Жива роса / В.М. Шкурупій. – К., 1987. – 237с.
438559
  Попчук Л. Жива свіча моєї долі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 24-25. – ISSN 0868-4790
438560
  Нестеренко П. Жива твоя лінія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 3/4. – С. 185-189. – ISSN 0208-0710


  Шевченкіана київського графіка Юрія Галіцина.
438561
  Яровий А. Жива троянда // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про поетичний конкурс "Жива троянда". Журі конкурсу складалося з професорки кафедри теорії літератури та компаративістики Наталії Костенко; доцента цієї ж кафедри Олександра Ярового, аспіранта Олега Здорика, магістранта В"ячеслава Левицького.
438562
  Яровий О. Жива троянда // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Про конкурс поезії "Жива троянда", який пройшов в Інституті філології нашого університету. Призерами конкурсу стали студенти "Літературної творчості".
438563
  Фартух Анатолій Жива Україна / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 8с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.5)
438564
   Жива Україна. – Київ
№ 9/10. – 1999
438565
   Жива Україна. – Київ
№ 11/12. – 1999
438566
   Жива Україна. – Київ
№ 13/14. – 1999
438567
   Жива Україна. – Київ
№ 15/16. – 1999
438568
   Жива Україна. – Київ
№ 17/18. – 1999
438569
  Сокур Л.І. Жива характеристика. / Л.І. Сокур. – К., 1961. – 85с.
438570
  Різванов А.К. Жива хімія / А.К. Різванов. – Харків : Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(17)). – ISBN 966-333-039-2
438571
  Петров П. Живата връзка : Обществено-политическата дейност на поборническо-опълченското дружество "Шипка" (1944-1958 г.) / П. Петров. – София : Военно издателство, 1988. – 120 с.
438572
   Живая Антарктида. – Ленинград, 1976. – 184с.
438573
  Успенский С.М. Живая Арктика / С.М. Успенский. – Москва : Мысль, 1987. – 268с.
438574
   Живая березка : литературно-художественный сборник. – Казань : Татгосиздат, 1953. – 156 с.
438575
  Талвир А.Ф. Живая ветка : повести / А.Ф. Талвир. – Москва : Советская Россия, 1962. – 373 с.
438576
  Рыленков Н.И. Живая вода / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1946. – 109с.
438577
  Василенко И.Д. Живая вода / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1947. – 147с.
438578
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – М., 1950. – 512с.
438579
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,, 1951. – 76с.
438580
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,
1. – 1951. – 84с.
438581
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1952. – 460с.
438582
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – М., 1954. – 520с.
438583
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – М., 1955. – 472с.
438584
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – М., 1961. – 475с.
438585
  Колумб В.Х. Живая вода : стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 68 с.
438586
  Ковусов А. Живая вода / А. Ковусов. – Москва, 1962. – 32 с.
438587
  Сергеев-Ценский Живая вода / Сергеев-Ценский. – М., 1963. – 493с.
438588
  Ермилин Ю. Живая вода / Ю. Ермилин. – Калининград, 1968. – 32с.
438589
  Шкода В.Г. Живая вода / В.Г. Шкода. – К., 1969. – 95с.
438590
   Живая вода. – Сыктывкар
1. – 1969. – 164с.
438591
  Бабаджан Р.Н. Живая вода / Р.Н. Бабаджан. – Ташкент, 1971. – 46 с.
438592
  Имам А.А. Живая вода / А.А. Имам. – Москва, 1971. – 56с.
438593
  Лешкова М.П. Живая вода / М.П. Лешкова. – Ярославль, 1973. – 47с.
438594
  Никитин С.К. Живая вода / С.К. Никитин. – М, 1973. – 383с.
438595
  Шумков О.А. Живая вода / О.А. Шумков. – М, 1974. – 160с.
438596
  Ваганов Н.В. Живая вода : стихи / Н.В. Ваганов. – Москва : Современник, 1974. – 62, [2] с.
438597
   Живая вода. – Сыктывкар, 1975. – 152с.
438598
  Бабаджан Р.Н. Живая вода / Р.Н. Бабаджан. – Москва, 1976. – 79 с.
438599
  Адаров А. Живая вода : стихи и поэмы : пер. с алт. / Аржан Адаров ; [худож. Е.А. Вознесенская]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 173 с. : ил.
438600
   Живая вода. – 2-е. – Москва, 1977. – 367с.
438601
   Живая вода. – Сыктывкар
3. – 1978. – 158с.
438602
  Гребенкин А.А. Живая вода / А.А. Гребенкин. – Пермь, 1979. – 38с.
438603
   Живая вода. – Москва, 1981. – 464с.
438604
  Александров В.А. Живая вода / В.А. Александров. – Москва : Мысль, 1982. – 126 с.
438605
  Барабышкин В.Ф. Живая вода / В.Ф. Барабышкин. – Воронеж, 1982. – 95с.
438606
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 295с.
438607
  Даценко И.И. Живая вода / И.И. Даценко. – Львов, 1984. – 111с.
438608
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 48с.
438609
  Зорич А.А. Живая вода / А.А. Зорич. – К., 1985. – 288с.
438610
   Живая вода. – Москва, 1986. – 543с.
438611
   Живая вода. – Москва : Детская литература, 1987. – 462с.
438612
   Живая вода. – Иркутск, 1989. – 536с.
438613
  Кингсолвер Барбара Живая вода : эликсир жизни // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 88-103 : Фото
438614
   Живая вода "Чувашии" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 52-53
438615
  Швецов П.Ф. Живая вода в недрах Севера / П.Ф. Швецов. – Москва : Наука, 1981. – 86с.
438616
  Могилевский Л.Б. Живая вода дружбы / Л.Б. Могилевский. – М, 1973. – 270с.
438617
  Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1988. – 508с.
438618
  Маняк В.А. Живая вода из камня : повести / В.А. Маняк. – Москва, 1974. – 271 с.
438619
   Живая вода Непрядвы. – Москва, 1988. – 635 с.
438620
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1970. – 199с.
438621
  Богатырев В.С. Живая волна / В.С. Богатырев. – М, 1979. – 63с.
438622
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1990. – 350с.
438623
  Сейтаков Б. Живая дань : повесть / Б. Сейтаков. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1962. – 160 с.
438624
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1907. – 207с.
438625
  Осетров Е. Живая Древняя Русь : повесть о великом, добром и вечном / Е. Осетров. – Москва, 1970. – 208с.
438626
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1976. – 255с.
438627
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1984. – 304с.
438628
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1959. – 80с.
438629
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – М, 1962. – 102с.
438630
  Вовчок Марко Живая душа : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь, 1962. – 334с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
438631
  Юшков Г.А. Живая душа : повести и рассказы / Г.А. Юшков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 336 с.
438632
  Рябинина Н.В. Живая душа / Н.В. Рябинина. – М., 1985. – 63с.
438633
  Екимов Б.П. Живая душа / Б.П. Екимов. – Москва, 1987. – 189с.
438634
  Дюжев Ю.И. Живая душа народа / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1983. – 207 с.
438635
  Елагина А.Г. Живая душа. / А.Г. Елагина. – М, 1956. – 54с.
438636
  Самош А.И. Живая душа. / А.И. Самош. – М, 1973. – 238с.
438637
  Самошенко А.И. Живая душа. / А.И. Самошенко. – М., 1973. – 238с.
438638
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 1911. – 214 с.
438639
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 1911. – 214 с. – Конволют. - Пер. Живая жизнь, ч. 2


  На тит. л. автограф.? 10.IX.1922 г.
438640
  Вересаев В.В. Живая жизнь. Ч. 2 : в 2 ч. / В Вересаев // Живая жизнь : в 2 ч. / В.В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 144, [1] с.
438641
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон
Ч. 2 : Аполлон и Дионис (О Ницше). – 1915. – 144, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
438642
  Вересаев В.В. Живая жизнь / В.В. Вересаев; Вст.ст. З.В. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1988. – 522с. – ISBN 5-308-00129-4
438643
   Живая жизнь : Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 316 с.
438644
  Анисимов И.И. Живая жизнь классики / И.И. Анисимов. – Москва, 1974. – 519с.
438645
  Вересаев В.В. Живая жизнь. О Достоевском и Л.Толстом. Аполлон и Дионис (о Ницше) / В.В. Вересаев. – Москва : Политиздат, 1991. – 336с.
438646
  Вересаев В. Живая жизнь: О Достоевском. О Льве Толстом. О Ницше / В. Вересаев. – Москва : Республика, 1999. – 447с. – ISBN 5-250-02656-7
438647
  Попов В.М. Живая защита. / В.М. Попов. – М, 1979. – 336с.
438648
  Сафонов В.А. Живая земля / В.А. Сафонов. – М., 1949. – 64с.
438649
  Макаров И.Н. Живая земля / И.Н. Макаров. – Минск, 1985. – 208с.
438650
  Старостенко А.Л. Живая земля. / А.Л. Старостенко. – Одесса., 1982. – 63с.
438651
   Живая и мертвая вода Иордании // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 24-32 : Фото
438652
  Викторов Б.М. Живая изгородь / Б.М. Викторов. – Кишинев, 1975. – 96с.
438653
  Кушнер А.С. Живая изгородь / А.С. Кушнер. – Л., 1988. – 142с.
438654
  Ларионов С. Живая история : рассказы / Сергей Ларионов; пер. с мордов.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 127 с.
438655
   Живая история Востока : Сборник. – Москва : Знание, 1998. – 368с. – ISBN 5-07-002786-7
438656
  Попов В. Живая история. / В. Попов. – Молотов, 1949. – 148с.
438657
   Живая клетка. – М, 1962. – 223с.
438658
   Живая клетка. – Москва : Мир, 1966. – 238 с.
438659
  Либерман Е.А. Живая клетка / Е.А. Либерман. – Москва : Наука, 1982. – 161 с. – (Наука и технический прогресс)
438660
  Сергиенко И.В. Живая клетка как компьютер общего назначения / И.В. Сергиенко, Б.А. Белецкий, А.М. Гупял // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 87-96. – ISSN 0023-1274
438661
   Живая копейка. – Кишинев, 1969. – 128с.
438662
  Белоусов В.Н. Живая копия / В.Н. Белоусов. – М, 1984. – 240с.
438663
  Иванов А.С. Живая красота творчества / А.С. Иванов. – М., 1985. – 317с.
438664
  Курбанов Байрам Живая легенда : рассказы / Курбанов Байрам. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1961. – 148 с.
438665
  Золотов Д.И. Живая легенда / Д.И. Золотов. – Новосибирск, 1962. – 114с.
438666
  Буланов И.И. Живая легенда / И.И. Буланов. – Ташкент, 1962. – 226с.
438667
  Иремадзе А. Живая легенда / Акакий Иремадзе; авториз. пер. с груз. Н.Аккермана. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 360 с.
438668
  Рузакова Р.Г. Живая летопись / Р.Г. Рузакова, М.А. Бочкарева. – М, 1973. – 96с.
438669
   Живая листва. – Красноярск, 1985. – 174с.
438670
   Живая Литва. – М, 1942. – 78с.
438671
   Живая литература. – М, 1983. – 268с.
438672
  Перельман Я.И. Живая математика / Я.И. Перельман. – Москва : Наука, 1978. – 160с
438673
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 238с.
438674
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 4-е изд. – Москва, 1955. – 184 с.
438675
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1958. – 184 с.
438676
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 10-е изд., стереотип. – М., 1974. – 160с.
438677
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – М., 1976. – 250с.
438678
  Яшин А.А. Живая материя : ноосферная биология (нообиология) / А.А. Яшин. – Москва : ЛКИ, 2007. – 216 с. – ISBN 978-5-382-00008-4
438679
   Живая методика для преподавателя русского языка как иностранного / Э.В. Аркадьева, Н.Б. Битехтина, Е.В. Вайшнорене, Г.В. Горбаневская, Т.Л. и др. Жаркова; Э.В. Аркадьева и др. ; [ Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина ]. – Москва : Русский язык. Курсы, 2005. – 336 с. – ISBN 5-88337-010-1
438680
  Макдональд Р. Живая мишень / Р. Макдональд. – Таллинн, 1991. – 150с.
438681
  Татьяничева Л. Живая мозаика / Л. Татьяничева. – М., 1969. – 128с.
438682
  Абдуллаева З.К. Живая натура : картины Р. Балаяна / З.К. Абдуллаева. – Москва : Киноцентр, 1989. – 215, [8] с. : ил.
438683
  Семенов В.В. Живая ограда / В.В. Семенов. – М., 1960. – 101с.
438684
  Портнягин Э.А. Живая осыпь / Э.А. Портнягин. – М., 1974. – 95с.
438685
  Сухоруков Я.А. Живая память / Я.А. Сухоруков. – М., 1967. – 78с.
438686
   Живая память : роман-газета №10 (656). – М, 1970. – 128с.
438687
  Кобраков П.Г. Живая память / П.Г. Кобраков. – Л, 1981. – 71с.
438688
  Петряев Е.Д. Живая память / Е.Д. Петряев. – М., 1984. – 288с.
438689
  Олиянчук В.П. Живая память / В.П. Олиянчук. – М., 1984. – 127с.
438690
  Финк Л.А. Живая память / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1985. – 303с.
438691
   Живая память поколенийё. – М : Художественная литература, 1965. – 359 с.
438692
   Живая память революций. – М, 1988. – 112с.
438693
  Субботин В.Е. Живая память. / В.Е. Субботин. – М., 1962. – 48с.
438694
  Савин О.М. Живая память: ист.-лит. очерки. / О.М. Савин. – Саранск, 1981. – 175 с.
438695
  Толченова Н.П. Живая Пашенная / Н.П. Толченова. – М., 1969. – 383с.
438696
  Толченова Н.П. Живая Пашенная / Н.П. Толченова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 126с.
438697
  Тулегенова Б.А. Живая песня / Б.А. Тулегенова. – М., 1984. – 149с.
438698
  Эттенборо Д. Живая планета / Д. Эттенборо. – М., 1988. – 326с.
438699
  Кузьмина Лидия Живая плоть // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 78-87


  Іспанська актриса Пенелопа Крус
438700
  Золотницкий Н.Ф. Живая природа в школе / Н.Ф. Золотницкий. – М, 1920. – 221с.
438701
  Наседкина В.А. Живая природа. / В.А. Наседкина. – М., 1968. – 111с.
438702
  Бабаев А.Г. Живая пустыня / А.Г. Бабаев, З.Г. Фрейкин. – Москва : Просвещение, 1980. – 225с. – (Моя советская родина)
438703
  Клименко И А. Живая радиоэлектроника / И А. Клименко. – Москва, 1968. – 128с.
438704
  Наровчатов С.С. Живая река. Литературоведение и критика. / С.С. Наровчатов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 156 с.
438705
  Меркурьев И.С. Живая речь кольских поморов / И.С. Меркурьев. – Мурманск, 1979. – 184с.
438706
   Живая речь уральского города. – Свердловск, 1988. – 133с.
438707
  Гус М Живая Россия и "Мертвые души" / М Гус. – М, 1981. – 335с.
438708
  Чумак И.В. Живая россыпь. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1964. – 59с.
438709
  Чумак И.В. Живая россыпь. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1967. – 128с.
438710
  Зубарев В.И. Живая связь / В.И. Зубарев. – Ашхабад, 1965. – 136с.
438711
  Болтачева С.И. Живая связь времен : О памятниках архитектуры и монументального искусства РСФСР; Рекоменд.указатель литературы / С.И. Болтачева, О.П. Стахевич; Мин-во культуры РСФСР; Гос. республ.юношеская б-ка РСФСР; Всесоюзное добровольное о-во любителей книги; Совет по работе с юношеской литературой. – Москва, 1978. – 75с.
438712
  Пикуль В.С. Живая связь времен / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 555с.
438713
  Чивилихин В.А. Живая сила / В.А. Чивилихин. – М., 1957. – 167с.
438714
  Черноуцан И.С. Живая сила ленинских идей / И.С. Черноуцан. – Москва, 1982. – 248с.
438715
  Черноуцан И.С. Живая сила ленинских идей / И.С. Черноуцан. – М, 1985. – 320с.
438716
  Галицкая Ирина Живая сила Мертвого моря : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 158-165 : Фото
438717
  Баскин М.И. Живая сила музыки / М.И. Баскин. – Москва, 1978. – 134 с.
438718
  Шолохов М.А. Живая сила реализма / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 144с.
438719
  Хрулев С.Н. Живая сила соревнования / С.Н. Хрулев. – М, 1973. – 67с.
438720
   Живая сказка. – Москва, 1967. – 154с.
438721
  Трейгер Н.Д. Живая спираль / Н.Д. Трейгер. – Кишинев, 1966. – 116с.
438722
  Кожевников А.В. Живая спираль / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1985. – 231с.
438723
  Полунина Н.М. Живая старина Приангарья / Н.М. Полунина. – Москва, 1990. – 175 с.
438724
  Миненко Н.А. Живая старина: / Н.А. Миненко. – Новосибирск, 1989. – 158с.
438725
  Федоров Ю.В. Живая струя / Ю.В. Федоров. – Иркутск, 1963. – 291с.
438726
   Живая тектоника. – Москва, 1957. – 339с.
438727
  Когошвили Л.В. Живая тектоника Грузии и её воздействие на рельеф / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1970. – 220с.
438728
   Живая тектоника, вулканы и сесмичность Станового нагорья. – М, 1966. – 232с.
438729
  Горский Г.Н. Живая тишина / Г.Н. Горский. – Рига, 1971. – 167с.
438730
  Белоус В.Г. Живая ткань истории. К выходу в свет книги "Сборник "Вехи" в контексте русской культуры" (М.: Наука, 2007) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 139-142. – ISSN 0042-8744
438731
   Живая традиция. – Тюмень, 1958. – 59с.
438732
  Серафимович А. Живая тюрьма. / А. Серафимович. – М.-Л., 1925. – 239с.
438733
  Калашников Геннадий Живая тьма : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 110-112. – ISSN 0130-7673
438734
  Воробьев В.И. Живая химия: обмен веществ - основа жизни / В.И. Воробьев, Р.И. Воробьев. – Москва, 1985. – 96с.
438735
  Чехов А.П. Живая хронология / А.П. Чехов. – М, 1944. – 64с.
438736
  Соколов В.Г. Живая Этика в системе Космическая эволюция - метаистория - Культура // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 42-45
438737
  Комаренко Н. Живе - хто іскрить : урок-спогад про Олеся Гончара
438738
  Акулін Е. Живе Білорусь!; Вертання; Льон; Орда; Грішник: Юдин цілунок; Принади; "Щось мені аніяк не спиться..."; Дар : переклад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 316-320
438739
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 165-174. – ISSN 0868-4790
438740
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 7 (861). – С. 182-187. – ISSN 0868-4790


  Славетні гості Львова: М. Бойчук, М. Дашкевич, В. Кельсієв, король Румунії Кароль I. У галицьку столицю м. Львів Микола Дашкевич завітав під час закордонного відрядження саме тоді, коли тут загострились українсько-польські стосунки. Дашкевич у Львові ...
438741
  Маценко Г. Живе відчуття доби. Славетні гості Львова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 176-182. – ISSN 0868-4790


  В журналі розміщено спогади гостей Львова, серед них і письменники, і художники й мовознавці, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова: Шпільман Рудольф (1883-1942), Клюдський ...
438742
  Маценко Г. Живе відчуття доби: [славетні гості Львова] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 190-197. – ISSN 0868-4790


  "В журналі розміщено спогади гостей Львова, серед них і письменники, і художники й мовознавці, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова".
438743
   Живе джерело дружби. – Дніпропетровськ, 1979. – 70с.
438744
  Гетьман В. Живе диво Канівського заповідника // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 5-6


  Історія Канівського природного заповідника, яка пов"язана з іменем відомого українського історика, краєзнавця, фундатора Українського історичного музею академіка М.Ф. Біляшівського.
438745
  Хоменко І.Є. Живе зерно : вірші, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1965. – 163 с.
438746
  Маценка С. Живе мистецтво Генріха Белля // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 201-210. – ISSN 0320-8370
438747
  Сліпушко О. Живе мова - живе народ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Сучасне співробітництво між Україною та Казахстаном, обмін думками є завдання м першочергової ваги. Саме тому ректор університету Л.В. Губерський наголошує, що стан освіти в державі визначає рівень розвитку самої держави. Нещодавно в Астані зустрічали ...
438748
  Швець В.С. Живе намисто : лірика / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1971. – 127 с.
438749
  Ференц Н. Живе світла пам"ять // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 105-106


  Марко Василь Петрович - професор кафедри української літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
438750
  Матвієнко А.М. Живе слово / А.М. Матвієнко. – К., 1964. – 159с.
438751
   Живе слово : нововведені імена в програму з укр. літератури : навч.-метод. посіб. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 1 : Класична література / H.М. Гаєвська. – 1997. – 116 с.
438752
   Живе слово : нововведені імена в програму з української літератури : [навч.-метод. посіб.]. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 2 : Розстріляне відродження / Монастирецький Л.С. – 1997. – 83, [1] с.
438753
   Живе слово : нововведені імена в програму з укр. літератури : навч.-метод. посіб. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 3 : Із-під заборон і преслідувань / Гаєвська H.М., Монастирецький Л.С. – 1997. – 112 с.
438754
  Пилипенко Л.І. Живе слово : 5 клас. Розв. мовл.. Тренув. вправи. Творчо-пошукові завд. Лінгвист. ігри / Пилипенко Л.І., О.Д. Сандулєєва. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 256 с. – ISBN 966-7177-51-3
438755
  Пилипенко Л.І. Живе слово : Розвиток мовлення. Тренувальні вправи. Творчо-пошукові завдання. Лінгвистичні ігри: 6 клас / Л.І. Пилипенко, О.Д. Сандулєєва. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 288с. – ISBN 966-7177-92-0
438756
  Ревуцький Д. Живе Слово : (теорія виразноо читтаня для школи) / Д. Ревуцький. – Київ : Видання Т-ва шкільної освіти, 1920. – 162 с.


  На тит. арк. дарчий надпис Високошановному М.П. Василенковs з щирим поважанком автор. Киъв, 1921, IV, 20
438757
  Фльоріна Е.О. Живе слово в дошкільних закладах / Е.О. Фльоріна, Е.Ю. Шабад. – К, 1939. – 88с.
438758
  Ляшкевич Антоніна Живе слово: розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів : програма гуртка для школярів 5 - 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
438759
  Серажим Н. Живе царство Сетона-Томпсона. система уроків 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.39-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
438760
   Живее всех живых. – Кишинев, 1967. – 145с.
438761
   Живее всех живых. – М, 1970. – 336с.
438762
   Живее всех живых. – М, 1977. – 219с.
438763
  Жадько Н. Живее всех живых, или Зачем библиотеке методист? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 22 - 23. – ISSN 1727-4893
438764
  Потапов Н.А. Живее всех живых. Образ В.И. Ленина в советской драматургии / Н.А. Потапов. – Москва, 1969. – 376с.
438765
  Потапов Н.А. Живее всех живых: Образ В.И. Ленина в сов. драматургии / Н.А. Потапов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 351 с.
438766
  Гальперин Л.З. Живее, красивее, но как? / Л.З. Гальперин. – Л, 1969. – 62с.
438767
  Афанасьев А А. Живем в гостях / А А. Афанасьев, . – Москва, 1976. – 77с.
438768
  Тичина П.Г. Живем комуною : поема / Павло Тичина. – Харків : Червоний шлях. – 14 с.
438769
  Углов Ф.Г. Живем ли мы свой век / Ф.Г. Углов, И.В. Дроздов. – Москва, 1983. – 240с.
438770
  Уханов И.С. Живем один раз / И.С. Уханов. – М, 1978. – 333с.
438771
  Силаев Б.Д. Живем рядом / Б.Д. Силаев. – К., 1978. – 252с.
438772
  Стрехнин Ю.Ф. Живем среди друзей / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1964. – 248с.
438773
  Есин С.Н. Живем только два раза / С.Н. Есин. – М, 1976. – 143с.
438774
  Багров С.П. Живем только раз / С.П. Багров. – Архангельск, 1981. – 234с.
438775
  Сенатович О.П. Живемо в одному домі. / О.П. Сенатович. – Львів, 1983. – 48с.
438776
  Гуцало Є.П. Живемо на зорі : лірика / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1984. – 142 с.
438777
   Живет в веках твой подвиг благородный. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 383с.
438778
  Лиханов И.А. Живет в гарнизоне лейтенант... / И.А. Лиханов. – М., 1966. – 104с.
438779
  Наджафов Г.Д. Живет в Ростове Витя Чеевичкин... / Г.Д. Наджафов. – М., 1963. – 79с.
438780
  Шалыгина В.И. Живет в селе девочка / В.И. Шалыгина. – Курск, 1962. – 32с.
438781
  Грибанов В.И. Живет мечта / В.И. Грибанов. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1964. – 47 с.
438782
  Вохменцев Я.Т. Живет на свете человек / Я.Т. Вохменцев. – Москва, 1971. – 158с.
438783
  Порохняков А.Н. Живет на селе человек... / А.Н. Порохняков. – Челябинск, 1963. – 58с.
438784
  Бек М. Живет Родина / М. Бек. – Москва, 1942. – 51с.
438785
  Халфина М.Л. Живет рядом семья... / М.Л. Халфина. – М., 1966. – 174с.
438786
  Гольденштейн М.Л. Живет с тобой песня / М.Л. Гольденштейн. – Л.-М., 1971. – 96с.
438787
  Оровецкий П.А. Живет солдат... / П.А. Оровецкий. – М., 1966. – 248с.
438788
   Живет солдат.... – М, 1982. – 368с.
438789
  Ганизаде Ф. Живет среди нас человек / Ф. Ганизаде. – Баку, 1976. – 84с.
438790
  Антипов Павел Живет такой Леха : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-57. – ISSN 0012-6756
438791
  Шукшин В.М. Живет такой парень / В.М. Шукшин. – М, 1964. – 74с.
438792
  Федоров Николай Живешь только дважды / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 90-95 : фото
438793
   Живи біля моря! = Елітні апартаменти Едінбург Тауер в Ялті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38
438794
  Хиир Э.Я. Живи и здравствуй! : избр. стихотворения / Эрни Хиир; пер. с ест. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 135 с.
438795
  Распутин В.Г. Живи и помни : Повесть, рассказы / В.Г. Распутин. – Москва : Современник, 1975. – 271с. – (Новинки "Современника")
438796
  Распутин В.Г. Живи и помни / В.Г. Распутин. – Донецк : Донбас, 1988. – 186с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-7740-0048-6
438797
  Распутин В.Г. Живи и помни / В.Г. Распутин. – Барнаул, 1988. – 693с.
438798
  Распутин В.Г. Живи и помни. / В.Г. Распутин. – М., 1980. – 207с.
438799
  Распутин В.Г. Живи и помни. / В.Г. Распутин. – Омск, 1985. – 208с.
438800
  Распутін В.Г. Живи і пам"ятай. / В.Г. Распутін. – К., 1977. – 199с.
438801
  Распутін В.Г. Живи і пам"ятай. / В.Г. Распутін. – К., 1986. – 428с.
438802
  Алданов М. Живи как хочешь / М. Алданов. – Москва : Новости, 1995. – 608 с.
438803
  Губин Дмитрий Живи как хочешь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 88-89 : фото. – ISSN 1029-5828
438804
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – 3-е. – Свердловск, 1956. – 583с.
438805
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – Москва, 1965. – 599 с.
438806
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – М., 1976. – 766с.
438807
  Уилсон М. Живи с молнией : Роман / М. Уилсон. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
438808
  Гасенко Г.С. Живи у нас / Г.С. Гасенко. – Ростов-на-Дону, 1978. – 128с.
438809
  Петровичь М.М. Живи храм / Милан М. Петровичь ; песме изабрао Ранко Р. Радовичь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 2002. – 71, [5] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. Д. Лакичьевичь, М. Недичь). – ISBN 86-379-0780-6
438810
   Живи, Египет!. – М, 1973. – 254с.
438811
  Тичина П.Г. Живи, живи, красуйся : вибр. поезії / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1975. – 190 с.
438812
   Живи, живое!. – Южно-Сахалинск, 1984. – 191с.
438813
  Тимаев Р.А. Живи, книга! / Р.А. Тимаев. – Москва : Мол. гвардия, 1978. – 96 с.
438814
  Тимаев Р.А. Живи, книга! / Р.А. Тимаев. – 3-е изд. – Москва : Мол.гвардия, 1985. – 96 с.
438815
  Тимаєв Р.О. Живи, книго! : Практичні поради, як продовжити життя книжок / Р.О. Тимаєв. – Київ : Молодь, 1980. – 96 с.
438816
  Ефанов П. Живи, Корея ! / П. Ефанов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 108 с.
438817
  Коломийченко М.С. Живи, людино / М.С. Коломийченко. – Вид. 3-є, доп. – К., 1972. – 318с.
438818
  Бейлин П.Е. Живи, солдат / П.Е. Бейлин. – М, 1960. – 131с.
438819
  Бейлин П.Е. Живи, солдат / П.Е. Бейлин. – М, 1966. – 400с.
438820
  Погодин Р.П. Живи, солдат : Повести / Р.П. Погодин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 414с.
438821
  Стельмах М.П. Живи, Україно! / М.П. Стельмах, М. Юдін. – Київ, 1958. – 60с.
438822
   Живи, Україно!. – К, 1968. – 247с.
438823
  Вьолль А. Живий "Українікум" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  Німецький університет став одним із центрів україністики в Європі. Розмова з професором, завідувачем кафедри східної та західнослов"янської філології, деканом філософського факультету Грайфсвальдського університету імені Ернста Морітца Арндта, головою ...
438824
  Громова Н. Живий вертеп як основна форма Бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 32-37.
438825
   Живий дощ. – Київ, 1983. – 160 с.
438826
  Степанюк М.І. Живий захист / М.І. Степанюк. – К., 1982. – 240с.
438827
  Старицька-Черняхівська Живий зв"язок із минулим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 25-30 грудня (№ 45/48). – С. 14


  Уривок спогадів Людмили Старицької-Черняхівської про батька.
438828
  Татенко В.О. Живий зв"язок поколінь / В.О. Татенко. – К., 1984. – 78с.
438829
  Корсак В. Живий Іван Корсак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 40). – С. 10-11
438830
  Цимбал А. Живий інститут пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 11


  Творчий вечір Романа Коваля
438831
  Гургула Роман Живий класик вітчизняної музики / Гургула Роман, Гургула Іван // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Музикант Маркіян Трофим"як
438832
  Павлишин В. Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 15-23. – ISSN 2078-6220


  Стаття присвячена 85-річчю видатного вченого-мінералога, професора Львівського на-ціонального університету імені Івана Франка О.Матковського. Висвітлено розмаїту нау-кову й організаційну діяльність ученого, спрямовану на розвиток мінералогії України.
438833
  Черненко Г. Живий мрець (тлумачення оксюморонів у різних стилях і жанрах) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 192-195.
438834
   Живий Олексій Кундзіч. – К, 1977. – 301с.
438835
   Живий Остап Вишня. – К, 1966. – 303с.
438836
  Єфремов С. Живий пам"ятник // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 229-232. – ISBN 5-7763-1258-2
438837
  Сиротюк М.Й. Живий перегук епох і народів / М.Й. Сиротюк. – К, 1981. – 248с.
438838
  Курильчук М.М. Живий попіл.Роман. / М.М. Курильчук. – К., 1988. – 291с.
438839
  Васильківський О.Т. Живий потік : повість / О.Т. Васильківський. – Київ, 1955. – 368 с.
438840
  Бернашевський О.Г., Васильев Г.М. Живий рахунок : ілюстрований збірник аритметичних задач та вправ для сільських шкіл / О.Г. Бернашевський, Г.М. Васильєв Г.М. ; Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз. – Київ : Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз. – (Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз ; [№] 60)
Ч. 1. – 1920. – 64 с. – На с. 3 епіграф з твору К.Д. Ушинського
438841
  Наріжний К.Г. Живий світ геральдики. Тварини і рослини в державній символіці / К.Г. Наріжний. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 184с. – ISBN 5-88500-073-5
438842
  Левченко М.О. Живий серед живих / М.О. Левченко. – К : Атлас, 1973. – 280 с.
438843
  Домонтович В. Живий словник живої мови (мій "студентський" Грінченко)
438844
  Прус Б. Живий телеграф : (оповідання) / Болеслав Прус // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
438845
  Толстой Л.М. Живий труп : драма в 6-ти актах (12-ти картинах) / Лев Н. Толстой ; З великоруського переклав Петро Білоскурський. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна. [Друк. А.В. Кисїлевського і Ски], 1912. – 112 с. – (Загальна бібліотека ; № 85/86)
438846
  Барбюс Анрі Живий труп / Барбюс Анрі. – Х., 1935. – 44с.
438847
   Живий у пам"яті народній. – К, 1975. – 166с.
438848
  Зінченко О. Живий Харків // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 5 (175). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
438849
  Мигаль Т.С. Живим і мертвим / Т.С. Мигаль. – Львів, 1967. – 207 с.
438850
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 424 с.
438851
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 510 с.
438852
  Бажов П.П. Живинка в деле / П.П. Бажов. – М., 1948. – 204с.
438853
   Живинка в деле. – Челябинск, 1976. – 205с.
438854
   Живинка в деле. – Челябинск, 1987. – 207с.
438855
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Симферополь, 1966. – 360с.
438856
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Киев, 1976. – 300с.
438857
  Капустина В. Живите долго : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 72-75. – ISSN 0130-7673
438858
  Клатт Р. Живите долго и с наслаждением : Как всегда оставаться здоровым, активным и привлекательным: Медицинские советы / Пер. з німецької Ж.Левінтон; Рихард Клатт. – Київ : Либідь, 2004. – 224с. – ISBN 966-06-0338-Х
438859
  Сент-Джеймс Живите легко и просто / Сент-Джеймс. – П., 1996. – 192с.
438860
  Калчев К. Живите помнят / К. Калчев. – 4-то изд. – София, 1958. – 556 с.
438861
  Заруба А.Л. Живите светло / А.Л. Заруба. – Донецк, 1975. – 128с.
438862
  Покровский Н. Живите спокойно, дорогие товарищи ! // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-36. – ISSN 0130-1640


  Студент факультета социологии Санкт-Петербургского университета Ф. Погорелов провел небольшое самостоятельное исследования уровня и специфики социологического образования в России и конкретно в университете.
438863
  Строганов В.А. Живите, живые / В.А. Строганов. – Ташкент, 1962. – 46с.
438864
  Попова Н. Живители камня : Художественные камни / Н. Попова, К. Рождественская. – Свердловск, 1950. – 148с.
438865
  Юр Лоз (Лидын) Живительный родник энергетизма = The life giving spring of energetism : Куммулятивный том цикла "Дорога к себе" / Юр Лоз (Лидын). – 3-е изд., доп. и перераб. – Berkeley : Publishing house Я, 2007. – 332 с. : илл.
438866
  Бакуменко Д.О. Живих кличу : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ, 1984. – 374 с.
438867
  Устинов В.А. Живица / В.А. Устинов. – Архангельск, 1971. – 64с.
438868
  Вирьял Ю.П. Живица / Ю.П. Вирьял. – Москва, 1980. – 96 с.
438869
  Башунов В.М. Живица / В.М. Башунов. – М, 1982. – 64с.
438870
  Рыжов А.М. Живица / А.М. Рыжов. – Горький, 1983. – 174с.
438871
   Живица. – М, 1989. – 382с.
438872
  Ногин К.И. Живица, ее добывание и переработка / К.И. Ногин. – Л, 1930. – 205с.
438873
  Субботин В.Е. Живица. Рассказы. / В.Е. Субботин. – М., 1966. – 101с.
438874
  Уманец С. Живица. Стихи. / С. Уманец. – Петрозаводск, 1971. – 16с.
438875
  Сіренко М.П. Живиця / М.П. Сіренко. – К, 1964. – 70с.
438876
  Нижник І.Й. Живиця : поезії / І.Й. Нижник. – Львів : Каменяр, 1967. – 95 с.
438877
  Шкляр В.М. Живиця / В.М. Шкляр. – Київ : Молодь, 1982. – 240 с.
438878
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття. У двох книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-3-6
Кн.1. – 1998. – 720с.
438879
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття у 2-х книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-6-0
Кн.2. – 1998. – 620с.
438880
  Копайкриницю І. Живиця замість омели // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 3


  "Ярославів Вал" презентував книжку нових віршів Дмитра Павличка "Омела" та збірку прози "Живиця".
438881
  Влад М.М. Живиця. / М.М. Влад. – Київ, 1973. – 102с.
438882
  Лозинський О. Живі архетипи : Навчальні матеріали з політичної психології: політичні установки, символізм у політиці / Олег Лозинський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 84с.
438883
  Заянчковський І.П. Живі барометри, компаси, сейсмографи / І.П. Заянчковський. – Київ, 1986. – 192с.
438884
  Володимир Р. Живі в моїй пам"яті : Профілі відомих і невідомих громадян / Р. Володимир. – Київ-Ніжин, 1998. – 320с.
438885
   Живі голоси України: нариси про радіожурналістів. – Київ : Київський університет, 2004. – 237с. – ISBN 966-594-169-0
438886
  Дорошко П.О. Живі джерела : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 196 с.
438887
  Бабійчук Т. Живі джерела для молоді : науково-практична конференція "Іван Огієнко - великий син України")


  У статті розглянуто питання залучення широкого кола студентської молоді до осмислення творчої спадщини Івана Огієнка. Представлено тези виступів студентів на науково-практичній конференції, присвяченій 130-річчю з дня народження великого українця
438888
  Кочерга Ю.Т. Живі для живих / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1964. – 233с.
438889
  Пузиренко В.В. Живі дощі / В.В. Пузиренко. – Сімферополь, 1990. – 231с.
438890
  Меламуд Х.Г. Живі зерна / Х.Г. Меламуд. – Ужгород, 1967. – 60 с.
438891
  Катаєнко К.П. Живі зустрінуться / К.П. Катаєнко. – К., 1975. – 221с.
438892
  Письменна Л.М. Живі зустрічають світанок / Л.М. Письменна. – Київ, 1969. – 210с.
438893
  Тасін С. Живі і мертві / С. Тасін. – Х., 1930. – 72с.
438894
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовича. – Киев : Держлітвидав, 1961. – 501с.
438895
  Мінач В. Живі і мертві / В. Мінач. – К., 1961. – 324с.
438896
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовичя. – Киев : Дніпро, 1964. – 495с.
438897
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов. – Киев : Дніпро, 1970. – 523с.
438898
  Коцарев О. Живі й непарадні факти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 31


  У "Смолоскипі" вийшла збірка архівних документів про Леся Курбаса і його театр.
438899
  Каменецький В.Т. Живі лабораторії міст. / В.Т. Каменецький, Б.Е. Симкін. – К., 1991. – 48с.
438900
  Де Олнксандр Живі легенди / Де Олнксандр. – Лондон : Чайка, 1965. – 144с.
438901
  Ясинська Н. Живі ляльки // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 0131-6753


  Заслужений майстер народної творчості України Галина Павлів
438902
  Зарицький П. Живі не зневажають мертвих... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 7


  Відкрито меморіальну дошку Василю Земляку у Миколаївці Козятинського району на Вінничині.
438903
  Мандрика М.І. Живі образи давноминулого // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1960. – Рік 23, число 10/11 (82/83), серпень-вересень. – С. 16-17


  Митрополит Іларіон; "Вікові наші рани". Драматичні поеми. Вінніпег, 1960.
438904
  Величко І.М. Живі охоронці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 86 с.
438905
  Зенін І.Є. Живі паростки комунізму / І.Є. Зенін. – К., 1964. – 68с.
438906
  Зуєв Г.В. Живі ракети / Г.В. Зуєв. – Київ, 1968. – 71с.
438907
   Живі смарагди України : Оповіді про рослини. – Київ, 1990. – 224с.
438908
   Живі сторінки української музики : статті, дослідження, публікації. – Київ : Наукова думка, 1965. – 199 с.
438909
  Книшов І.М. Живі традиції / І.М. Книшов, В.М. Пронь. – Дніпропетровськ, 1967. – 135с.
438910
   Живі традиції. – К, 1985. – 173с.
438911
  Кирилюк Є.П. Живі традиції І. Котляревський та українська література / Є.П. Кирилюк. – К., 1969. – 350с.
438912
  Шевельов М.П. Живі у пам"яті людській. / М.П. Шевельов. – Дніпропетровськ, 1975. – 135с.
438913
  Перерва А.А. Живіть жита / А.А. Перерва. – Харків : Прапор, 1978. – 64 с.
438914
  Білецький Ф.М. Живіший з усіх живих / Ф.М. Білецький. – Київ : Знання України, 1968. – 46 с.
438915
  Мельничук Г.Л. Живлення молоді осетрових риб у пониззях Дунаю,Дніпра і в Дніпровському лимані / Г.Л. Мельничук; Я.В.Ролл. – Київ, 1960. – 112с.
438916
  Власюк П.А. Живлення та удобрення рослин / П.А. Власюк; Тюленєв М.О. – Київ : АН Української РСР, 1955. – 192 с.
438917
  Власюк П.А. Живлення та удобрення рослин / П.А. Власюк. – Київ : АН УРСР, 1955. – 192 с.
438918
  Городинская В.С. Живое-живому / В.С. Городинская. – Москва : Знание, 1988. – 160 с.
438919
  Филев А.А. Живое-живым / А.А. Филев. – М, 1977. – 365с.
438920
  Кнорре Е.С. Живое в пожекторах науки / Е.С. Кнорре. – Москва : Детская литература, 1986. – 159 с. – (Горизонты познания)
438921
  Зограф Н.Ю. Живое вещество : Речь, прочтенная в заседании Естественноисторического отделения Московского педагогического общества 31 декабря 1900 г. : с 5 рис. / Николай Зограф. – Москва : Университетская тип., 1901. – 19 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Естествознание и география. 1901, № 6
438922
  Кизель В А. Живое вещество / В А. Кизель. – Вологда, 1925. – 50с.
438923
  Заварзин А.А. Живое вещество / А.А. Заварзин. – Ленинград, 1928. – 208 с.
438924
  Вернадский В.И. Живое вещество / В.И. Вернадский. – Москва, 1978. – 358с.
438925
  Ле-Дантек, Феликс Живое вещество (La matiere vivante) / Ф. Ле-Дантек ; С двумя доп. его ст. "Жизнь и смерть" и предисл. проф. А. Жиара; Пер. с фр. В.К. Агафонова. - Москва : маг. "Книжное дело". – Москва : изд. маг. "Книжное дело", 1898. – 220 с., 6 черт. – Библиогр.: с. 122-123


  Пер.: Агафонов, Валериан Константинович (1863-1955) Авт. предисл.: Жиар, Альфред (1846-1908)
438926
  Вернадский В.И. Живое вещество в химии моря / В.И. Вернадский. – Петроград, 1923. – 37с.
438927
  Вернадский В.И. Живое вещество в химии моря / В.И. Вернадский. – Петроград, 1923. – 37с.
438928
  Халупский И.Я. Живое время. / И.Я. Халупский. – М., 1982. – 64с.
438929
  Несынов Е.П. Живое глазами химика. / Е.П. Несынов. – К., 1981. – 150с.
438930
  Бернштейн А.Д. Живое движение / А.Д. Бернштейн. – Москва, 1964. – 47с.
438931
  Петросов В.А. Живое движение / В. Петросов. – Киев : Аграр МедиаГрупп, 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-617-646-259-0
438932
  Коротеев Н.И. Живое дерево / Н.И. Коротеев. – М., 1960. – 48с.
438933
  Мирнев В.Н. Живое дерево / В.Н. Мирнев. – М., 1988. – 158с.
438934
  Дорош Е.Я. Живое дерево искусства / Е.Я. Дорош. – Москва, 1967. – 270с.
438935
   Живое дерево искусства / Е Дорош, Я, , . – 2-е доп. – М, 1970. – 368с.
438936
  Шабад Е.Ю. Живое детское слово / Е.Ю. Шабад. – Москва, 1925. – 72 с.
438937
  Белевич А.П. Живое диво : стихи / А.П. Белевич; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1973. – 168 с.
438938
  Догадина Татьяна Михайловна Живое дыхание столетий : формирование фонда редких изданий // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 25-29. – ISSN 1727-4893


  В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке сектор редких изданий занимает небольшое помещение. Но здесь на стеллажах собраны самые ценные книги Белгородской области. Возраст у них солидный - сто, двести, а то и все триста лет. ...
438939
  Догадина Татьяна Михайловна Живое дыхание столетий : формирование фонда редких изданий // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 25-29. – ISSN 1727-4893


  В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке сектор редких изданий занимает небольшое помещение. Но здесь на стеллажах собраны самые ценные книги Белгородской области. Возраст у них солидный - сто, двести, а то и все триста лет. ...
438940
  Семеновский К. Живое дыхание. / К. Семеновский. – Кишинев, 1962. – 48с.
438941
   Живое единство. – М., 1974. – 398с.
438942
  Попова Э. Живое зеркало / Э. Попова. – Свердловск, 1955. – 132с.
438943
   Живое знание. – М., 1989. – 173с.
438944
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – М., 1978. – 96с.
438945
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
438946
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1981. – 128 с.
438947
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 4-е изд., доп. – Москва, 1983. – 160 с.
438948
  Чаттопадхьяя Дебипрасад Живое и мертвое в индийской философии / Чаттопадхьяя Дебипрасад. – Москва : Прогресс, 1981. – 416 с.
438949
  Никольский С.А. Живое и мертвое: путешествие Андрея Платонова по царству смерти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 110-120. – ISSN 0042-8744
438950
  Яковлев Н.Н. Живое и среда / Н.Н. Яковлев. – Л, 1986. – 175с.
438951
  Рашидов Р.М. Живое к солнцу тянется : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва, 1965. – 68 с.
438952
  Новиков Иван Живое кольцо. / Новиков Иван. – М., 1933. – 152с.
438953
  Дедков А И. Живое лицо времени : Очерки прозы семидесятых - восьмидесятых / А И. Дедков, . – М, 1986. – 389с.
438954
  Кусто Ж.-И. Живое море / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 475с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763203380
438955
  Зотов И.А. Живое наследие Константина Иванова / И.А. Зотов. – Чебоксары, 1983. – 104с.
438956
  Иезуитов А.Н. Живое оружие / А.Н. Иезуитов. – Л, 1973. – 211с.
438957
   Живое пламя. – Липецк, 1962. – 63с.
438958
  Носов Е.И. Живое пламя / Е.И. Носов. – Москва, 1985. – 79с.
438959
  Кузин Н.Г. Живое пламя правды / Н.Г. Кузин. – Свердловск, 1976. – 154 с.
438960
  Ивахненко М.Ф. Живое прошлое Земли / М.Ф. Ивахненко, В.А. Корабельников; Книга для учащихся. – Москва : Просвещение, 1987. – 251с.
438961
  Беспалова Л.Г. Живое прошлое: Писател XIX в. о Тюмени. / Л.Г. Беспалова. – Свердловск, 1987. – 268с.
438962
   Живое русское слово. – М., 1961. – 127с.
438963
  Кешоков А.П. Живое седло / А.П. Кешоков. – М., 1970. – 320с.
438964
  Браиловский И.А. Живое сердце / И.А. Браиловский. – Ростов-на-Дону, 1960. – 324с.
438965
  Ноздрин А.С. Живое серебро / А.С. Ноздрин. – М, 1955. – 191с.
438966
  Мантейфель Б.П. Живое серебро / Б.П. Мантейфель. – Москва : Мысль, 1965. – 231с.
438967
   Живое серебро Скандинавии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 56-59 : фото
438968
  Баюканский А.Б. Живое слово / А.Б. Баюканский. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 16с.
438969
   Живое слово. – М., 1960. – 543с.
438970
   Живое слово. – М., 1969. – 750с.
438971
   Живое слово : Литературно-художественный сборник. – Москва : Детская литература, 1973. – 559с.
438972
  Ладыженская Т.А. Живое слово / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1986. – 124с.
438973
   Живое слово. – М., 1991. – 637с.
438974
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1976. – 136с.
438975
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1982. – 152с.
438976
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1985. – 126с.
438977
   Живое слово в русской речи Прикамья : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : ПГУ, 1989. – 172 с.
438978
   Живое слово и наглядность в лекции. – М., 1982. – 64с.
438979
   Живое слово науки. – Москва, 1981. – 224 с.
438980
   Живое слово писателя. – Саратов, 1973. – 28 с.
438981
   Живое слово пропагандиста. – М., 1959. – 96с.
438982
  Ножин Е.А. Живое слово руководителя / Е.А. Ножин. – М, 1987. – 47с.
438983
  Тарасенко А.А. Живое слово. / А.А. Тарасенко. – М., 1966. – 248с.
438984
  Тарасенко А.А. Живое слово. / А.А. Тарасенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 247с.
438985
   Живое творчество масс. – М., 1975. – 128с.
438986
   Живое, творческое дело. – Сталино, 1955. – 88с.
438987
  Линовицький П.П. Живої пам"яті багаття / П.П. Линовицький. – К., 1988. – 82с.
438988
  Можаев Б.А. Живой : Повесть и рассказы / Можаев Б.А.; [Предисл. Ф. Кузнецова]. – Москва : Сов. Россия, 1977. – 348 с. – (Земля родная / Ред. колл. сер.: Полторацкий В.В. и др.)
438989
   Живой Английский = Living English : беседы носителей языка (Великобритания) по 19 темам с параллельным русским переводом, контрольными заданиями и ответами : плюс 7 часов звучания : [учеб. пособие.]. – 2-е изд. – Киев : Юниор, 2004. – 263, [1] с. – (Плюс 7 часов звучания). - Текст рус., англ. – (Новая серия учебных пособий). – ISBN 966-7323-51-X
438990
  Урбан М. Живой бич : Роман / М. Урбан. – Москва : Художественная литература, 1973. – 335с. – (Зарубежный роман XX века)
438991
   Живой в царстве мертвых. – Москва, 1971. – 359 с.
438992
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – М, 1970. – 272с.
438993
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – М, 1975. – 271с.
438994
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – Москва, 1986. – 300 с.
438995
  Свистунов И.И. Живой голос. Рассказы. / И.И. Свистунов. – М., 1955. – 48с.
438996
  Овчаренко А.И. Живой Горький / А.И. Овчаренко. – Москва : Правда, 1986. – 45 с.
438997
  Булатов И.В. Живой гранит. / И.В. Булатов. – Свердловск, 1960. – 87с.
438998
  Зульфия Живой дождь : лирика / Зульфия. – Ташкент, 1965. – 126 с.
438999
  Калашников А. Живой Жутовский // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 50. – С. 48-50. – ISSN 0131-0097


  Художник Борис Жутовський
439000
  Силин А.Н. Живой и овеществленный труд в механизме экономических процессов / А.Н. Силин. – М., 1990. – 102с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,