Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
440001
  Мануйкін О. "Дорога болю" Василя Стуса / О. Мануйкін, В. Притиковська // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 141-154. – (Філологічні науки)
440002
  Потапов Владимир "Дорога в облака" : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 252-254 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
440003
   "Дорога до раю" : фанфік / А.-М. Ковита, Б. Чебикін, Я. Мисюра, А. Загорулько // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 78-79
440004
  Бурдиляк С. "Дорога життя" для нашої держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 10-11


  "Чи скористається Україна історичною можливістю стати повноправним учасником нової цивілізаційної реальності в Євразії."
440005
  Бегун Б. "Дорога и в ночи - дорога"?.. : (повесть Макса Фриша "Человек появился в эпоху голоцена" и постмодернистские концепции истории) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.79-88
440006
  Стріха М. "Дорога надії" Ярослава Яцкова (неювілейні нататки) // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
440007
  Поклад Н. "Дорога нашого приходу..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80-86. – ISSN 0208-0710
440008
  Трегуб М. "Дорога" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 80-83. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
440009
  Лазорак Б. "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 186-229. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
440010
  Скорик Б. "Дороге і важливе" від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Презентація книжки спогадів Івана Дзюби "Не окремо взяте життя"
440011
  Гажа Т. "Дороги вольні і невольні" Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 144-150. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
440012
  Бродский В.З. Д-оптимальные планы для частного случая линейной регрессии / В.З. Бродский, Т.И. Голикова. – М., 1971. – 19 с.
440013
  Горохов С. Допомога Чернігівського губернського земства переселенцям на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено переселенську діяльність Чернігівського губернського земства у період 1908-1914 рр. Основну увагу приділено політичним умовам становлення земської переселенської організації, економічним формам допомоги переселенцям та її значенню. This ...
440014
  Озадовський А.А. Допомога чи експансія? / А.А. Озадовський. – Київ, 1972. – 48с.
440015
  Новожилов Є. Допомога чи плутанина? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 35


  Про антикорупційні методичні рекомендації для юридичних осіб.
440016
  Кучма О.Л. Допомоги по тимчасовій втраті працездатності і вагітності та пологам: зміни законодавства // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7069-63-7
440017
  Кучма О.Л. Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України : [монографія] / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Маслаков, 2018. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 236-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-04-8
440018
   Допомогли добровольцям батальйону "Січ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...У липні за ініціативою Студпарламенту КНУ та за підтримки ректора університету Л. В. Губерського було вирішено надати допомогу батальйонові спеціального призначення "Січ" (місто формування - Київ). Для облаштування казарми та тренувальної бази ...
440019
   Допомогти врятувати історичну спадщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 13


  Учасники Міжнародного конгресу україністів звернулися до Президента України з питанням щодо створення Національного історико-культурного заповідника "Родина Симиренків" у с. Млієві, Городищенського району, Черкаської області.
440020
   Допомогти знайти точку опори. З досвіду роботи методиста ІМЦО м. Тернополя, вчителя зарубіжної літератури Л.В. Ярець // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
440021
  Пижов В.В. Допомогти масовому навчанню школярів плаванню // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-36
440022
   Допомогти після інсульту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студентка Запорізького національного університету А. Лоцман винайшла пристрій, що допомагатиме людям, які перенесли інсульт, відновити фізичну активність, мовлення чи артикуляцію.
440023
  Семчик В.І. Допоможе науково-правова експертиза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 527-528. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
440024
   Допоможем здійснити загально обов"язкове політехнічне навчання. – Х.-Одеса, 1930. – 32с.
440025
  Нитченко Д. Допоможімо онукові Б. Антоненка-Давидовича // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 23
440026
   Допоможуть онлайн-курси // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  До кінця року заклади ПТО отримають 4 онлайн-курси для навчання учнів найбільш популярних професій.
440027
  Ячейкін Ю.Д. Допотопна історія / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Молодь, 1966. – 64 с.
440028
  Князева Дарья Допотопные острова // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 50-65 : фото
440029
  Черкасов А.Н. Допплер-сдвинутый циклотронный резонанс в вольфраме, молибдене и цинке : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Черкасов А.Н. ; МВ и ССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 22 с.
440030
  Лу Эрленд Допплер : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.6-78. – ISSN 1130-6545
440031
  Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
440032
   Допризовна підготовка : підручник для 10-11 класів загальноосвітних навч. закладів / Ю.О. Квашньов, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, М.І. Томчук; Квашньов Ю.О. [та ін.] ; за ред. Ю.О. Квашньова, М.І. Томчука. – 3-тє вид., із змінами. – Київ : Вежа, 2005. – 416 с. – ISBN 966-7091-56-2
440033
  Тарана Лиева Допрос-коррелятивный фактор положений азербайджанского уголовного процесса и криминалистики при получении показаний свидетелей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 45-51
440034
  Ефимичев С.П. Допрос / С.П. Ефимичев. – Волгоград, 1978. – 46с.
440035
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : (факты, документы и авторские домыслы : [докум. повесть] / Юрий Кларов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 302 с.
440036
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : допрос Колчака : протоколы заседаний Чрезвычайн. следств. комис. по делу Колчака : стеногр. отчет / Ю. Кларов // Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке] : стенограф. отчет. – Москва : Политиздат, 1990. – С. 5-235. – ISBN 5-250-01405-4


  Содерж.: Допрос в Иркутске / .
440037
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике / Н.И. Порубов. – Минск, 1968. – 276с.
440038
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н.И. Порубов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1973. – 367с.
440039
  Иогансон Б.В. Допрос коммунистов / Б.В. Иогансон. – Москва, 1966. – 8с.
440040
  Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводстве / Н.Ш. Сафин. – Казань, 1990. – 158с.
440041
  Воронин С.А. Допрос о любви / С.А. Воронин. – Москва, 1977. – 63с.
440042
  Аллег А. Допрос под пыткой / Анри Аллег ; пер. с фр. В. Марино ; ред. Е.А. Бродский. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 60 с. – Доп. тит. л.: Henri Alleg. La question. Paris, Les ed. de minuit, 1958
440043
  Аллег А. Допрос под пыткой / Анри Аллег ; пер. с фр. В. Марино ; ред. А. Брагинског и А. Литвинова. – Москва : Правдв, 1958. – 39 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 30)
440044
  Соя-Серко Допрос подсудимого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Соя-Серко О.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 16л.
440045
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расселедовании : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
440046
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расследовании : Дис... канд. юридич.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. уголовного права. – Киев, 1954. – 317, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
440047
  Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего / А.Б. Соловьев ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1974. – 126, [2] с. – Библиогр.: с. 128 и в подстроч. примеч. – (Библиотека следователя)
440048
  Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология : Учебное пособие / В.Е. Коновалова. – Харків : Консум, 1999. – 157с. – ISBN 966-7124-50-9
440049
  Гомонюк О.М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 64-69
440050
  Загоруйко Л. Допрофесійна підготовка молоді в Данії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 104-106. – ISBN 978-966-2249-24-8
440051
  Цехмістер Я.В. Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: теорія і практика / Я.В. Цехмістер; Акад. педагогічних наук України; Нац. медичн. ун-тет ім.О.О.Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2002. – 620с. – ISBN 5-8238-0783-Х
440052
  Круглик Лідія Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення соціальної географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-10. – Бібліогр.: 10 назв
440053
  Юрчак В. Допрофільна підготовка та профільна освіта: регіональний вимір / В. Юрчак, М. Лавренчук, І. Ціко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 11-17
440054
  Погорецький М. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становить державну таємницю // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 209-220. – ISSN 1993-0909
440055
  Семенюк О.Г. Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 94-100
440056
  Васильев И.А. Допуск на инициативу / И.А. Васильев. – Москва, 1983. – 349с.
440057
  Бадьева Э.А. Допуск на магистраль : повести, рассказы / Э. А. Бадьева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 336 с.
440058
  Затулко К.А. Допуск суден під іноземним прапором до внутрішніх водних шляхів України // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7605-90-3
440059
  Одинг И.А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность металлов / И.А. Одинг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1962. – 260с.
440060
  Фомин А.В. Допуски в радиоэлектронной аппаратуре / А.В. Фомин, В.Ф. Борисов, В.В. Чермошенский. – Москва : Советское радио, 1973. – 128 с.
440061
  Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения. / М.Н. Сокольский. – Л., 1989. – 220с.
440062
  Абрамов О.В. Допуски и номиналы систем управления / О.В. Абрамов, В.В. Здор, А.А. Супоня ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления с Вычислит. центром. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-159
440063
   Допуски и посадки. – Москва, 1963. – 88с.
440064
   Допуски и посадки. – Москва, 1965. – 87с.
440065
  Апарин Г.А. Допуски и технически е измерения / Г.А. Апарин, И.Е. Городецкий. – 3-е доп. и испр. – Москва, 1953. – 640с.
440066
  Журавлев А.Н. Допуски и технические измерения / А.Н. Журавлев. – Изд. 7-е, испр. – М., 1981. – 256с.
440067
  Рябчій В.А. Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
440068
  Федосєєв І. Допустима межа "похабщини" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 229). – С. 5


  "Будь-яка поступка з боку України, аж ніяк спричинить падіння режиму Путіна, а, навпаки, зміцнить його."
440069
  Меженный Сергей Яковлевич Допустимая несимметрия напряжений по условиям вибрации и шума асинхронных электродвигателей в сельскохозяйственном приводе : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Меженный Сергей Яковлевич;. – К., 1976. – 26л.
440070
  Высоцкий С. Допустимая оборона // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 22-23. – ISSN 2075-7093


  Глава военного ведомства Юрий Ехануров рассказал, за кого готова воевать и голосовать армия, а также о том, разгонит ли она второй Майдан
440071
  Задорожна С.Ф. Допустимість альтернативного вирішення спорів як обов"язкова умова звернення до позасудового вирішення спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 85-89. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
440072
  Смирнов М Допустимість використання в кримінальному пооцесі показань анонімних свідків // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.34-37. – ISBN 966-667-078-Х
440073
  Полюхович Н.А. Допустимість використання інтернет-контенту як доказу в цивільному процесі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 114-116. – ISBN 978-966-419-279-5
440074
  Когутич І. Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.596-601. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
440075
  Барабаш Т. Допустимість використання негативних обставин при доказуванні в кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.107-112
440076
  Варфоломєєва Т.В. Допустимість використання похідних речових доказів у процесі доказування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 43-48. – (Серія права ; № 12)


  В практике расследования уголовных дел довольно часто вместо первоначальных вещественных доказательств используются их копии. Такие копии вещественных доказательств как фотоснимки, слепки, оттиски, полученные с использованием современных ...
440077
  Навроцька В.В. Допустимість відмови від виконання процесуальних обов"язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 116-118. – ISSN 2308-9636
440078
  Вапнярчук В.В. Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 177-183. – ISSN 2306-9082
440079
  Кучер Т.М. Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 140-144. – (0). – ISSN 2078-9165
440080
  Степанов О. Допустимість доказів за кримінально - процесуальним правом України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.61-65. – ISSN 0132-1331
440081
  Сергєєва Д.Б. Допустимість доказів у криміналному процесі: проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 500-502. – ISBN 978-617-7220-83-0
440082
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 195-218
440083
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
440084
  Шевчишен А.В. Допустимість доказів у кримінальному процесі України та США (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 166-173
440085
  Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.125-129. – ISSN 0132-1331
440086
  Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С.69-77. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-0361
440087
  Малько І.В. Допустимість доказів як складова права на справедливий суд // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7096-97-8
440088
  Федорчук І. Допустимість доказів, отриманих із джерел іноземної держави // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 160-163.
440089
  Прилуцький С. Допустимість доказів: сучасність та перспективи кримінального процесу України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
440090
  Колотова О.В. Допустимість застосування аналогії у галузях права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
440091
  Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 113-114
440092
  Жовтяк Л. Допустимість зміни цільового призначення сільськогосподарських земель за законодавством деяких зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-28-6
440093
  Марусенко Р.І. Допустимість і доцільність установлення земельних сервітутів як передумови ефективного використання та охорони земельних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання допустимості встановлення земельних сервітутів в аспекті їхнього можливого негативного впливу на стан земельних ресурсів. Крім цього, зачіпаються питання доцільності встановлення сервітутів, котрі можуть ускладнити користування ...
440094
  Проценко Д. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 179-184
440095
  Костін М. Допустимість способів захисту обвинуваченого для забезпечення його публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
440096
  Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сибилева Н.В.; МВ и ССО, Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 23л.
440097
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 216с.
440098
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в приземный слой атмосферы. – М., 1980. – 237с.
440099
  Кольцова Светлана Васильевна Допустимые комплексы плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кольцова Светлана Васильевна; Моск. ин. электромашиностр. – М., 1978. – 11л.
440100
  Карасик А.Ю. Допустить к исполнению / А.Ю. Карасик. – М, 1987. – 320с.
440101
  Смирнова Марина Допущены к показу : столпы культуры / Смирнова Марина, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-106 : Фото
440102
  Цимбалюк Н. Дор Рональд // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 124-126. – ISBN 978-966-418-286-4
440103
  Удовиченко Д. Дора : (перша збірка моїх віршів) / Удовиченко Дарина [з побажанням Особливого Божого Благословіння]. – Лебедин : ОП Лебединська районна друкарня, 2018. – 164, [1] с. – Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-96258-4-7
440104
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. : спогади радянського розвідни ка / Ш. Радо. – Скор.пер.з угорської. – Ужгород : Карпати, 1973. – 318с.
440105
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. / Ш. Радо. – Ужгород : Карпати, 1979. – 319 с.
440106
  Кальна-Дубінюк Дорадча діяльність у галузі аквакультури України / Кальна-Дубінюк, М.М. Гнідан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасний стан галузі аквакультури, проблемні питання організації та розвитку аквапідприємств в Україні. Визначено вплив дорадчої діяльності у подальшому розвитку вітчизняної галузі аквакультури. Рассмотрено современное состояние отрасли ...
440107
  Шаравара Т.О. Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 44-47. – ISBN 966-7686-12-8
440108
  Шаравара Т. Дорадянська історіографія університетських реформ другої половини XIX - початку XX століття у Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 99-103


  У статті доліджуються погляди представників російської та української інтелігенції на реформи й модернізацію вищої школи 2-ї половини 19 - початку 20 ст. у Російській імперії. Висвітлено історіографію розробки й запровадження університетських ...
440109
  Бондаренко О. Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) / Олександр Бондаренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 74-84


  Стаття присвячена дослідженню дорадянської історіографії фінансової діяльності органів громадського самоврядування міст Новоросійських губерній. Статья посвящена исследованию досоветской историографии финансовой деятельности органов общественного ...
440110
  Яшний Д.В. Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895-1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 215-227. – ISSN 2078-0133
440111
  Цибуленко Л.О. Дорадянські дослідження проблем соціально-економічного розвитку міського самоврядування // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 190-197
440112
  Ефремов И.А. Дорга ветров / И.А. Ефремов. – М, 1956. – 360с.
440113
  Михайлова Наталія Дордонь. Французи і кроманьйонці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 134-139 : фото
440114
  Ишмурзин У.Ю. Дореволюционная история города Джамбула (1864-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмурзин У.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
440115
  Семенович А.А. Дореволюционная проза Якуба Коласа. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенович А.А.; Акад.наук Белорус.ССР.Ин-т языка, литер.и искусства. – Минск, 1950. – 18 с.
440116
  Кофман А.Ф. Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 044-748Х
440117
  Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов / М.Г. Худяков. – Л., 1933. – 162с.
440118
  Кереева-Канафиева Дореволюционная русская печать о Казахстане / Кереева-Канафиева. – Алма-Ата, 1963. – 304 с.
440119
  Аннакурдов М.Д. Дореволюционное состояние народного образования в Туркменистане и первые шаги в его развитии после великой Октябрьской социалистической революции : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; Туркм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Ашхабад : ТГУ, 1981. – 89 с.
440120
  Коваленко В.А. Дореволюционное творчество Змитрока Бядули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Коваленко В.А.; АН БССР. Ин-тут лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1959. – 20л.
440121
  Тиханчева Е.П. Дореволюционное творчество С. П. Подъячева : Автореф... канд. филол.наук: / Тиханчева Е. П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 29л.
440122
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
1. – 1964. – 418с.
440123
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
2. – 1966. – 180с.
440124
  Акопджанова М.О. Дореволюционные памятники уголовно-правовой науки о налоговых преступлениях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
440125
  Гриднева Л.Н. Дореволюционные сказы рабочих Урала : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Гриднева Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
440126
  Колымагин Б.Ф. Дореволюционный опыт сохранения церковных памятников культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47. – ISSN 2073-9702
440127
  Волынкин Н.М. Дореволюционный Петербург / Н.М. Волынкин, М.О. Малышев. – Ленинград, 1957. – 54с.
440128
  Волкова О. Дореволюційна дворянська історіографія діяльності декабристів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 114-116. – ISBN 978-966-171-793-9
440129
  Вахонєєв В. Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 8-11. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті детально проаналізована історіографія колонізаційного процесу берегів Боспору Кіммерійського (Керченської протоки) від появи перших наукових праць до повної ліквідації "старої" школи археології в 1929 р. Простежена еволюція наукових гіпотез та ...
440130
  Седляр Анатолій Дореволюційна історіографія діяльності органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1917 рр.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 1999-4966
440131
  Мартинюк О.В. Дореволюційна історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 118-123. – ISSN 1563-3349
440132
  Ласінська М. Дореволюційна преса, як джерело з історії єврейських міжконтинентальних міграцій кінця ХІХ - початку ХХ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 237-252. – ISSN 1998-4634
440133
  Сарнацький О.П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату влади щодо українства (1907-1917 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 67-69. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
440134
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII– першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
440135
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правобережної України кінця XVIII - першої чверті XIX ст. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
440136
  Казьмирчук Г.Д. Дореволюційне декабристознавство в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 24-36. – ISBN 978-617-7107-36-0
440137
  Третьяков А. Дореволюційний Хрещатик і його домовласники // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 2-35. – ISSN 0131-2685
440138
  Бойко-Гагарін Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 134-145. – ISSN 2222-5250
440139
  Преловська І. Дореволюційні публікації митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864 - 1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 229-246. – ISSN 2523-4234
440140
  Казьмирчук М. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних дослідників різних періодів, у яких розкриваються особливості соціального розвитку Київської губернії пореформеної доби. Деякі проблеми будуть досліджені у наступних статтях. The article analyzes ...
440141
  Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1959. – 248с.
440142
  Катаев И.М. Дореформенная бюрократия : по запискам, мемуарам и литературе / И.М. Катаев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 180 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 10)
440143
  Фадеев А.В. Дореформенная Россия / А.В. Фадеев. – М, 1960. – 184с.
440144
  Зельцер В. Дореформенная экономика. / В. Зельцер, А. Гайсинович. – Х., 1930. – 160с.
440145
  Петров Л.А. Доржи Банзаров / Л.А. Петров. – Иркутск, 1975. – 88с.
440146
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Иркутск, 1952. – 342 с.
440147
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Улан-Удэ, 1954. – 442 с.
440148
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара / Чимит-Доржи Цыдендамбаев ;. – 6-е. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1969. – 420 с.
440149
  Левин Дорис Дорохтер / Левин, 1934. – 375 с.
440150
  Гальперин Ю.М. Дорисовывая портреты / Ю.М. Гальперин. – М, 1991. – 315с.
440151
   Дорифейские метапелиты Енисейского кряжа: химический состав, источники сноса, палеогеодинамика / А.Д. Ножкин, А.В. Маслов, Н.В. Дмитриева, Ю.Л. Ронкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 644-682 : табл., рис. – Библиогр.: с. 680-682. – ISSN 0016-7525
440152
  Сюндюков І. Дорівнятись до Стуса // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Видавництво "Кліо" випустило велику збірку спогадів про геніального українського поета та борця за првду.
440153
  Яців Р. Доріженька додому...чиста ностальгія Тетяни Кобзар // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 вересня (№ 35). – С. 11


  Українська художниця.
440154
   Доріжка з кам"яного листя // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78 : фото
440155
  Шпиталь А. Доріс Лессінг
440156
   Дорно дахиныг чолоолох их уурэг. – М., 1982. – 224с.
440157
  Бажан М.П. Доробок : вибрані поезії / М. П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1979. – 376 с.
440158
  Литвинко А.С. Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 12-17. – ISSN 2415-7422
440159
  Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція


  Творчий доробок І. Чендея художньо розмаїтий. У художньому світі письменника реалістичні деталі, ліризм органічно поєднуються із сатиричним зображенням, елементами театру абсурду, що є ознаками постмодерну. У творчості він не зважає на канони, постійно ...
440160
  Янко Н. Доробок майстра перекладу // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.168-169


  Про бібліографічний покажчик "Г.П.Кочур",що видано 1999 року у Львові
440161
  Вовченко В. Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
440162
  Сорокіна О. Доробок П. Іванова як джерело з історії розвитку вітчизняної етнографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається доробок П. Іванова, присвячений проблемам вітчизняної етнографії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Спадщина етнографа попри значну кількість публікацій залишається маловивченим. Елементи культурологічного аналізу, що властиві ...
440163
  Гнатюк І. Доробок С.Я. Єрмоленко у царині лексикографії // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
440164
  Цебро О. Доробок Тараса Шевченка як засіб радянської пропаганди з мобілізації духовних сил українського народу під час війни 1941-1945 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 133-141


  У статті розглянуто використання творчого спадку Тараса Шевченка радянською пропагандою в період війни 1941-1945 рр. У той час твори поета видавались великими накладами. Шевченківська тематика використовувалась у ЗМІ, пропагандистській літ., наочних ...
440165
  Білоус В. Доробок Якова Стефановича // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 214-232. – ISBN 978-966-02-8837-9
440166
  Панова И.Ю. Дорог у песни много: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1979. – 32с.
440167
  Потапов Владимир Дорога - это жизнь. Всегда : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8 : Фото. – ISSN 1029-5828
440168
  Бажан М.П. Дорога : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Пролетарська правда. – 45с. – (Б-ка газ. "Пролетарська правда")
440169
  Стефаник В.С. Дорога : Новели // Моє слово : Оповідання / В.С. Стефаник. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 90, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Доpога; Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодїй; Такий панок
440170
  Стефаник В.С. Дорога : Новелі / Василь Стефаник ; З малюнками О. Кульчицької. – 2-ге вид. – Львів : Накл. укр. вид. спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 100 с. : портр., мал.


  Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодій; Такий панок.
440171
  Терещенко М.І. Дорога : вибрані поезії / М. Терещенко. – Харків : Гарт, 1931. – 137 с.
440172
  Евдокимов И.В. Дорога / И.В. Евдокимов. – Москва, 1933. – 318с.
440173
  Герасименко К. Дорога / К. Герасименко. – К, 1939. – 69с.
440174
  Львов М.Д. Дорога / М.Д. Львов. – Челябинск, 1944. – 63с.
440175
  Голованівський С.О. Дорога : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 192 с.
440176
  Амосов А. Дорога / А. Амосов. – Смоленск : Облгиз, 1952. – 96 с.
440177
  Бикбай Б. Дорога : лирика, драма / Б. Бикбай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 228 с.
440178
  Ашкинази Г.А. Дорога : рассказы, повести / Г. А. Ашкинази. – Днепропетровск : Обл. издание, 1957. – 214 с.
440179
  Сангаджиева Б. Дорога / Бося Сангаджиева ;. – Элиста, 1960. – 48 с.
440180
  Сериков С.В. Дорога / С.В. Сериков. – Липецк, 1961. – 36с.
440181
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; предисл. А. Суркова. – Київ : Держлітвидав, 1964. – 267 с.
440182
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; пер. с укр. А. Суркова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 26 с.
440183
   Дорога. – Москва, 1964. – 199 с.
440184
  Рахимова Г. Дорога / Г. Рахимова. – Ташкент, 1967. – 120с.
440185
  Абдуллаханов Д. Дорога : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [пер. с узб. М. Мирзамухамедова] ; [ил.: П. Воронкин]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1967. – 151 с. : ил.
440186
  Хавпачев Х.Х. Дорога : повесть / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. М.Эльберд. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 166 с.
440187
  Дубровкина Ю.В. Дорога / Ю.В. Дубровкина. – М, 1970. – 111 с.
440188
  Иоффе С.А. Дорога / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1976. – 95с.
440189
  Митрохин В.В. Дорога / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1976. – 64с.
440190
  Гнатюк І.Ф. Дорога : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 176 с.
440191
  Эмин С. Дорога / С. Эмин. – Краснодар, 1980. – 63с.
440192
  Гижа О.Р. Дорога : повість, оповідання / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 271 с.
440193
   Дорога. – Москва, 1983. – 189 с.
440194
  Крандиевская-Толстая Дорога / Крандиевская-Толстая. – М, 1985. – 287с.
440195
  Омон М.Л. Дорога / М.Л. Омон. – Москва, 1985. – 382с.
440196
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – М., 1985. – 350с.
440197
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – Уфа, 1987. – 344с.
440198
  Мустафин Я.М. Дорога : роман / Рафаэль Мустафин ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 442 с.
440199
  Круглянская И.Е. Дорога / И.Е. Круглянская. – М, 1987. – 224с.
440200
  Балаян З.Г. Дорога : публицистика / З.Г. Балаян. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 374 с. : портр.
440201
  Шесталов Ю. Дорога / Ю. Шесталов. – Ленинград, 1988. – 174 с.
440202
  Чивилихин В.А. Дорога / В.А. Чивилихин. – М., 1989. – 541с.
440203
  Никонов В.Г. Дорога / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1991. – 314с.
440204
  Кравців М. Дорога : роман / М. Кравців. – Львів, 1994. – 253 с.
440205
  Кравців М. Дорога : роман / Меланія Кравців. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 257, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш
440206
  Ильин В. Дорога : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 33-36. – ISSN 0131-8136
440207
  Медвідь Л. Дорога Андрія Ментуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 8-9
440208
  Вайсберг Л.М. Дорога без брода : повести / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1985. – 376 с.
440209
  Довнар Г.С. Дорога без кінця : роман / Г.С. Довнар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 272 с.
440210
  Баранов А.П. Дорога без перекрестков : [докум. повесть о слесаре-сборщике Колом. з-да тяжолого станкостроения А.И. Федосеева] / А.П. Баранов. – Москва : Политиздат, 1979. – 111 с., [4] л. ил. : ил. – (Герои Сов. Родины)
440211
  Ярмолюк М.Я. Дорога без початку і кінця : роман / Микола Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 637 с.
440212
  Сгибнев А. Дорога без привала. / А. Сгибнев. – М., 1969. – 32с.
440213
  Коряков О.Ф. Дорога без привалов / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1977. – 278с.
440214
  Бабошин Н.П. Дорога без привалов : роман / Николай Бабошин. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 166 с.
440215
  Ардаматский В.И. Дорога бесчестья / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 254 с.
440216
   Дорога богатырей. – Москва, 1949. – 304 с.
440217
  Стус В.С. Дорога болю : поезії / В.С. Стус. – Київ, 1990. – 222 с.
440218
  Денисов В.Г. Дорога в авиацию / В.Г. Денисов, А.В. Скрипец. – М., 1987. – 190с.
440219
  Малицкий Б.А. Дорога в академики / Б.А. Малицкий. – К., 1985. – 48с.
440220
  Барбас Л.Г. Дорога в аэропорт : стихи / Людмила Барбас. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 71 с.
440221
  Масловський В.І. Дорога в безодню / В.І. Масловський. – Львів, 1978. – 208с.
440222
  Антонов С.Ф. Дорога в Березовку : рассказы и повесть / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 191 с.
440223
  Длуговской М.Ф. Дорога в бессмертие / М.Ф. Длуговской. – Барнаул, 1967. – 48с.
440224
  Тюфяков И.Н. Дорога в бессмертие / И.Н. Тюфяков. – М., 1985. – 159с.
440225
  Хейфец В.Л. Дорога в Буэнос-Айрес. История подготовки Первой конференции компартий Латинской Америки / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 52-73. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется подготовка первого общеконтинентального мероприятия Коминтерна в Латинской Америке, показаны сложности его организации. Проанализированы далеко не однозначные промежуточные итоги деятельности III Интернационала в регионе.
440226
  Ладлэм Р. Дорога в Гандольфо. / Р. Ладлэм. – М., 1995. – 363с.
440227
  Ханзадян Серо Дорога в горах : рассказы / Серо Ханзадян; пер. с арм. Е.Алексанян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 223 с.
440228
  Барышев М.И. Дорога в гору / Михаил Барышев ; [худож. О. Тарасенко]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 456 с. : ил. – (Современный горный роман)
440229
  Новохатко В.Г. Дорога в гору / В.Г. Новохатко. – М., 1985. – 127с.
440230
  Маринов В.К. Дорога в гору. / В.К. Маринов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 86с.
440231
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – Минск, 1961. – 158с.
440232
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – М., 1966. – 147с.
440233
  Семенець О.Є. Дорога в Дамаск // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 36-44. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
440234
  Лецка Е. Дорога в два конца : Повести / Е. Лецка. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
440235
  Масловский В.Д. Дорога в два конца: Роман. : роман / В.Д. Масловский. – Москва : Военное издательство, 1989. – 463с. – ISBN 5-203-00293-2
440236
  Маркин П.Г. Дорога в детство : повести / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1986. – 350с.
440237
  Буачидзе Т.П. Дорога в детство : повесть / Т.П. Буачидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 317 с.
440238
  Краснов Н.С. Дорога в Дивное / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1981. – 239с.
440239
  Шацкий И.П. Дорога в жизнь / И.П. Шацкий. – Краснодар, 1953. – 83 с.
440240
   Дорога в жизнь. – Тула, 1959. – 120 с.
440241
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь / Ф.А. Вигдорова. – Київ, 1982. – 607с.
440242
  Шпарман Анке Дорога в жизнь : природа / Шпарман Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 112-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
440243
  Коленский В.П. Дорога в жизнь. / В.П. Коленский. – Луганск, 1960. – 146с.
440244
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1957. – 675с.
440245
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1961
440246
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1967. – 736с.
440247
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1972. – 695с.
440248
  Шеремет М.С. Дорога в життя : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1957. – 159 с.
440249
  Дементьев А. Дорога в завтра : поэма / А. Дементьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
440250
  Стрельник Л.П. Дорога в квітень / Л.П. Стрельник. – Донбас, 1980. – 48с.
440251
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1963. – 305с.
440252
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1969. – 352с.
440253
  Сергеева Н.А. Дорога в космос / Н.А. Сергеева. – М., 1971. – 32с.
440254
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1978. – 336с.
440255
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1981. – 336 с.
440256
  Гагарін Ю.О. Дорога в космос: Нотатки льотчика-космонавта СРСР : пер. з рос. / Ю.О. Гагарін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 325 с.
440257
   Дорога в країну здоров"я. – Київ, 1984. – 154 с.
440258
  Зябрев А.Е. Дорога в легенду / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1966. – 192с.
440259
  Рытхэу Ю. Дорога в Ленинград / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 458 с.
440260
  Коломієць Т.О. Дорога в листопад / Т.О. Коломієць. – К., 1990. – 141с.
440261
   Дорога в Литву. – Москва, 1944. – 124 с.
440262
  Стальной П.Д. Дорога в люди. / П.Д. Стальной. – Рига, 1952. – 304с.
440263
   Дорога в майбутнє - дорога в Європу. – Київ, 2000. – 108с.
440264
  Никольская Ксения Дорога в Мандалай : Золотой Мандалай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 118-129 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
440265
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
440266
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
440267
  Шидов Ю.Х. Дорога в мой аул / Ю.Х. Шидов. – Черкесск, 1986. – 245 с.
440268
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : Роман / Н.П. Круговых. – Москва : Воениздат, 1975. – 285с.
440269
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : роман / Н.П. Круговых. – Москва : Военное издательство, 1975. – 285 с.
440270
  Круговых Н.П. Дорога в мужество. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1986. – 559 с.
440271
  Карпович Н.М. Дорога в Мустанг / Н.М. Карпович. – Москва, 1978. – 192с.
440272
  Троцан Д. Дорога в народній лікувальній магії українців (XIX - поч. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 88-89
440273
  Кирчів Р. Дорога в науку / Роман Кирчів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 509-510. – ISSN 1028-5091
440274
  Борискин Н.М. Дорога в небо / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1960. – 78с.
440275
  Павлов И.Т. Дорога в небо : докум. повесть / И.Т. Павлов. – Москва, 1979. – 96 с.
440276
  Немтушкин А. Дорога в Нижний мир : повести и рассказы / Алитет Немтушкин ;. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1990. – 317 с.
440277
   Дорога в никуда. – Москва, 1986. – 253 с.
440278
  Мориак Ф. Дорога в никуда : романы, повесть, статьи / Ф. Мориак. – Москва : Правда, 1989. – 557 с.
440279
  Ханиг Флориан Дорога в никуда. Погоня за миражом / Ханиг Флориан, Мэтр Паскаль // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 106-121 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
440280
  Димитрова Б. Дорога в об"їзд / Б. Димитрова. – К., 1970. – 160с.
440281
  Зарудный А.С. Дорога в оба конца / Александр Зарудный. – Харьков : Савчук О.О., 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2562-24-8
440282
  Злобин А.П. Дорога в один конец / А.П. Злобин. – М., 1965. – 223с.
440283
  Злобин А.П. Дорога в один конец : документальные повести / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 416 c.
440284
  Шопотов К.А. Дорога в океан : Справочник для поступ. в высшие военно-морские училища. / К.А. Шопотов, А.Б. Стрелов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 95 с.
440285
  Воробьев К.Д. Дорога в отчий дом / К.Д. Воробьев. – Москва, 1966. – 160с.
440286
   Дорога в отчий дом. – Пермь, 1970. – 307 с.
440287
  Кубанский Г.В. Дорога в Пешт / Г.В. Кубанский. – Москва, 1948. – 207с.
440288
  Шаповалов В. Дорога в полмира : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 0012-6756
440289
  Светличный В.Е. Дорога в пустыню / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1960. – 215с.
440290
  Кузьмин С.И. Дорога в революцию / С.И. Кузьмин, Н.Н. Митрованов. – М, 1979. – 191с.
440291
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 2) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-389-1
Т. 2. – 2006. – 184 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
440292
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (базовый уровень) / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ, 2007. – 256 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 2. – ISBN 978-5-86547-449-4
440293
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 1) : [в 2 т.] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-301-8
Т. 1. – 2007. – 200 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
440294
  Каткова Н.М. Дорога в Сан-Донато. / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1971. – 125с.
440295
  Нехода І.І. Дорога в свято : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95с.
440296
  Есин С.Н. Дорога в Смольный / С.Н. Есин. – М, 1985. – 240с.
440297
  Алиев С.М. Дорога в современность / Салав Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1977. – 143 с.
440298
  Авдеев В.Ф. Дорога в Сокольники : повесть / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 315 с. : портр.
440299
  Коренев В.В. Дорога в сосновый бор / В.В. Коренев. – М., 1981. – 367с.
440300
  Кузнецов В.Д. Дорога в спорт / В.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
440301
   Дорога в сто парсеков. – Москва, 1959. – 285 с.
440302
  Салимов Байрам Дорога в Судур. : стихи / Байрам Салимов; пер. с лезг. – Москва : Советский писатель, 1986. – 77 с.
440303
  Полторацкий В.В. Дорога в Суздаль. Кн. о любимой земле. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1971. – 205с.
440304
  Вишневский Е.М. Дорога в счастье / Е.М. Вишневский. – Брянск, 1959. – 63с.
440305
  Шевчук В.О. Дорога в тисячу років : Роздуми, статті, есе / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 411с. – ISBN 5-333-00427-7
440306
  Левина А.Л. Дорога в три шага / А.Л. Левина. – М, 1974. – 112с.
440307
  Велиев А. Дорога в Тураджлы : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 391 с.
440308
  Федоровский П Е. Дорога в тысячу верст / П Е. Федоровский, . – Москва, 1971. – 207с.
440309
  Любченко Л.Н. Дорога в хороший день. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1965. – 58с.
440310
  Шатько Е.И. Дорога в цветущие долины / Е.И. Шатько. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224с.
440311
  Стрелкова И.И. Дорога в Читай -город / И.И. Стрелкова. – М., 1971. – 151с.
440312
  Передреев А.К. Дорога в Шемаху / А.К. Передреев. – Баку, 1981. – 101с.
440313
  Маркуш О.І. Дорога в Широке : повісті та оповідання / О.І. Маркуш. – Ужгород : Карпати, 1978. – 364 с.
440314
  Михайлов В.М. Дорога вдаль зовет / В.М. Михайлов. – М, 1960. – 92с.
440315
  Кравченко И.Г. Дорога вдоль неба / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1982. – 110с.
440316
  Дуэль И.И. Дорога вдоль фасада / И.И. Дуэль. – М, 1982. – 303с.
440317
  Кучер В.С. Дорога веде на заставу / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 99 с.
440318
  Брусиловский Р.М. Дорога ведет к мысу Желаний / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1966. – 374с.
440319
  Ардаматский В.И. Дорога ведет к человеку... : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский писатель, 1964. – 496 с.
440320
  Варшавский А.С. Дорога ведет на Юг / А.С. Варшавский. – Москва, 1960. – 96с.
440321
  Чандар К. Дорога ведет назад / К. Чандар. – М, 1964. – 143с.
440322
   Дорога века. – Москва, 1986. – 175 с.
440323
  Акопян К.Н. Дорога верности : стихотворения / Акопян К.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 110 с.
440324
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 360 с.
440325
  Куликов Н.А. Дорога ветров / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1971. – 72с.
440326
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 416 с.
440327
  Теліга Тетяна Дорога вимагає відповідальності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
440328
  Іванина В. Дорога від Щастя : роман / Василь Іванина. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 237, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-046-9
440329
  Журахович С.М. Дорога вірних : повість / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 220 с.
440330
  Сквайрс Р. Дорога войны. / Р. Сквайрс. – М,, 1952. – 168с.
440331
   Дорога воспоминаний. – Москва, 1981. – 439 с.
440332
  Попков Ф.Е. Дорога времени / Ф.Е. Попков. – Кишинев, 1979. – 79 с.
440333
  Каспаров Б.М. Дорога голубых сталактитов / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1960. – 160с.
440334
  Лобанов Валерий Дорога далека : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 105-107. – ISSN 0130-7673
440335
  Межиров А.П. Дорога далека. / А.П. Межиров. – Л, 1947. – 102с.
440336
  Байтанаев А. Дорога дальняя зовет : роман / А. Байтанаев ; пер. с каз. М.Тиморшина. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 179 с.
440337
   Дорога дальняя, казенный дом.... – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 380 с.
440338
  Олійник С.І. Дорога дама / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 16)
440339
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – М., 1969. – 180с.
440340
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – 2-е изд. – М., 1985. – 167с.
440341
  Тер-Григорян Дорога длинною в жизнь / Тер-Григорян. – Москва : Известия, 1986. – 239 с.
440342
  Орестов О.Л. Дорога длинною в полвека / О.Л. Орестов. – М., 1987. – 197с.
440343
   Дорога длиною 1418 дней. – Алма-Ата, 1980. – 496 с.
440344
  Сонин А.С. Дорога длиною в век: Из истории открытия и исследования жидких кристаллов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
440345
  Триус И.Б. Дорога длиною в жизнь / И.Б. Триус. – М., 1989. – 270с.
440346
  Гюльназарян Х.М. Дорога дней : роман / Х.М. Гюльназарян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 256 с.
440347
  Горак Я. Дорога до "Мойсея" : до 110-ліття з часу написання поеми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 8 (849), серпень. – С. 145-153. – ISSN 0868-4790
440348
  Борняк Г. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 107-108. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
440349
  Осьмак Н. Дорога до батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329


  Наталія Осьмак про свого батька Кирила Осьмака - одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
440350
  Вардзарук Л. Дорога до безсмертя / Лук"ян Вардзарук; Науково-редакційний відділ "Реабалітовані історією" при Івано-Франківській облдержадміністраціїї. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 204с. – ISBN 966-8090-27-6
440351
  Василевська В.Л. Дорога до весни : статті, нариси, памфлети / В.Л. Василевська; пер. з польськ. П.Козланюк та ін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 279 с. – (Бібіліотека публіциста)
440352
  Салига Т. Дорога до генія // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 42-50. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
440353
  Шкарівська Є.П. Дорога до дому : поезії / Є.П. Шкарівська. – Київ, 1990. – 45 с.
440354
  Макарський О. Дорога до ефірної "цифри" як типова українська дорога // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 29-31
440355
  Максимчук С. Дорога до Кобзаря // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 15


  До 200-річчя Тараса Шевченко народний артист України Святослав Максимчук випустив компакт-диск поетичних творів Кобзаря "Мій Шевченко". Диск містить 110 творів Т. Шевченка.
440356
  Гриценко М. Дорога до Куліша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 17


  "Маємо констатувати відсутність стратегії гуманітарної політики України на третьому десятку незалежності".
440357
  Курелла Альфред Дорога до Леніна. / Курелла Альфред. – Київ, 1970. – 140с.
440358
  Бабляк В.С. Дорога до любові : оповідання / В.С. Бабляк. – Київ : Молодь, 1964. – 203 с. : іл.
440359
  Кучер В.С. Дорога до людей : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1958. – 226 с.
440360
  Чорногуз О.Ф. Дорога до Майдану / Олег Чорногуз ; [передм. Л. Томи]. – Харків : Майдан, 2014. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-493-5
440361
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1978. – 183 с.
440362
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / Володимир Дрозд. – Київ : Молодь, 1979. – 216 с.
440363
  Холодний М.К. Дорога до матері : поезії / Микола Холодний. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
440364
  Кондратюк А. Дорога до матері : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
440365
  Ваш І.М. Дорога до мети / І.М. Ваш. – Ужгород, 1963. – 311с.
440366
  Вольвач П. Дорога до моря // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)


  Зв"язок центрального Криму з Південнобережжям.
440367
  Сюндюков І. Дорога до народної правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 8


  Професор Павло Зайцев - один із найкращих біографів Тараса Шевченка
440368
  Шпак В. Дорога до паперу встелена листям // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 7). – С. 4


  Щодо створення паперу з опалого листя, який винайшов студент КНУ імені Тараса Шевченка Валентин Фречка.
440369
   Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м.
440370
  Власенко І.М. Дорога до себе : повість / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1972. – 167 с.
440371
  Маландій О. Дорога до себе : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 1998. – 106с. – ISBN 5-308-01702-6
440372
  Швидюк А. Дорога до себе самого // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-75. – ISSN 0130-1799


  Ппро художника Володимира Пасівенка.
440373
  Боришевський М.Й. Дорога до себе: від основ суб"єктності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський. – Київ : Академвидав, 2010. – 410 с., [5] с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-92-2 (978-617-572-001-1)


  Адресована психологам, педагогам, соціологам, усім, кого цікавить людина як феномен світу і процес становлення її як унікальної, самодостатньої особистості
440374
  Муратов І.Л. Дорога до сина : документальна повість у прозі / І.Л. Муратов. – Київ, 1967. – 52 с.
440375
  Кулик В.П. Дорога до тебе: Вірші. / В.П. Кулик. – Сімферополь, 1989. – 60с.
440376
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію і церкву в нашій національній історії.
440377
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію та церкву в нашій національній історії.
440378
  Шпрангер Г. Дорога до фортеці / Г. Шпрангер. – К., 1975. – 176с.
440379
  Панченко В. Дорога до Хвильового // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 649-675. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
440380
  Томенко М.Д. Дорога до хліба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1985. – 149 с.
440381
  Кухаренко Р. Дорога до храму // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.4-5
440382
  Слабошпицький М. Дорога до храму // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 19 вересня (№ 35/36). – С. 5


  Микола Горбаль і його книги.
440383
  Рись М.А. Дорога до Храму : повість, оповідання, нариси / Марія Рись. – Київ : Криниця, 2016. – 222, [2] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-2434-36-1
440384
  Кара-Васильєва Дорога до Храму // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 190-195. – ISSN 2413-4767
440385
  Ламонова О. Дорога до Храму: про офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 20. – ISSN 2519-4429
440386
  Зейда Олександр Дорога до школи (Пам"ятка для школяра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22
440387
  Керашев Т. Дорога до щастя : роман / Тембот Керашев;. – Київ, 1956. – 276 с.
440388
  Журба К.Т. Дорога до щастя : поезії / К.Т. Журба. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 85 с.
440389
  Серпілін Л.С. Дорога довжиною в три десятиліття. : нарис / Л.С. Серпілін. – Київ : Веселка, 1970. – 100 с.
440390
  Соловйова Т. Дорога додому - до храму (до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Г.Д. Казьмирчука) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 218-221. – ISSN 2415-3567


  "Відомий вчений і освітянин, організатор науки, талановитий керівник і чуйна людина. Наявність численної плеяди учнів засвідчує Ваш непересічний хист педагога та широку людську натуру. Ваша невтомна науково-дослідницька та викладацька праця, віддане ...
440391
  Чабанівський М.І. Дорога додому : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1966. – 252 с.
440392
  Бойко Б.М. Дорога додому : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1985. – 199 с.
440393
  Лубська О. Дорога додому : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 70-80. – ISSN 0208-0710
440394
  Карп"юк М. Дорога додому : [повість, оповідання] / Марія Карп"юк. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-385-3
440395
  Содомора А. Дорога додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30-31


  Про смак і не тільки: повернення Леонтини Лучаківської. Книга "Домашна кухня. Як варити і печи".
440396
  Пахаренко В. Дорога додому. Риси метамодернізму в романі Сергія Жадана "Інтернат" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик
440397
  Хорозова О. Дорога додому... Михайла Чабанівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 15
440398
  Чабанивский М.И. Дорога домой : повести и рассказы / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 383 с.
440399
   Дорога домой. – Москва, 1975. – 383 с.
440400
  Крупин В.Н. Дорога домой / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 272с.
440401
   Дорога домой. – Москва, 1986. – 334 с.
440402
  Волокитин Н.И. Дорога домой / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1986. – 355с.
440403
  Туркин В.П. Дорога дружбы / В.П. Туркин. – Хабаровск, 1955. – 72с.
440404
  Титов Александр Федорович Дорога дружбы. Записки партизана / Титов Александр Федорович. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1958. – 271с.
440405
  Титов Александр Дорога дружбы. Записки партизана. / Титов Александр. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1955. – 236с.
440406
  Цыбульский П.Д. Дорога друзей / П.Д. Цыбульский. – К, 1960. – 160с.
440407
  Туренская В.И. Дорога Елены Никитиной / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1956. – 528с.
440408
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Минск, 1950. – 157 с.
440409
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Москва, 1952. – 30 с.
440410
  Грива Ж. Дорога жизни : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. В.Беркович. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 568 с.
440411
  Сапаров А.В. Дорога жизни / А.В. Сапаров. – Л, 1959. – 268с.
440412
  Дудин М.А. Дорога жизни / М.А. Дудин. – Л., 1968. – 38с.
440413
  Петров Ю.В. Дорога жизни / Ю.В. Петров. – К., 1971. – 171с.
440414
  Исаков И. Дорога жизни : стихи / Исабек Исаков ; пер. с кирг. А.Зайца. – Москва : Советский писатель, 1984. – 70 с.
440415
  Гражданская З.Т. Дорога жизни / З.Т. Гражданская. – М., 1986. – 94с.
440416
  Джонсон Иэн Дорога жизни Древнего Китая. Китайская дорога жизни / Джонсон Иэн, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 104-117 : фото
440417
  Захарченко В. Дорога жизни: Избранное / В. Захарченко. – Москва, 1987. – 366с.
440418
  Цакунов О.А. Дорога жизни: стихи разных лет / О.А. Цакунов. – Ленинград, 1986. – 141с.
440419
  Бухбіндер Й.Ш. Дорога життя / Й.Ш. Бухбіндер. – Київ, 1966. – 119 с.
440420
  Іван Лужецький о. Дорога життя / Лужецький о. Іван. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1990. – 247 с. – (Українська духовна бібліотека ; Ч. 79)
440421
  Мінчак Г. Дорога життя
440422
  Лидин В.Л. Дорога журавлей / В.Л. Лидин. – Москва, 1962. – 448с.
440423
  Белугин В.А. Дорога за горизонт / В.А. Белугин. – Пермь, 1966. – 41с.
440424
  Васильев В.И. Дорога за горизонт, ведущая в реальность / В.И. Васильев, З.Д. Усманов. – Душанбе, 1988. – 56с.
440425
  Морозов С.Т. Дорога за горизонт. Очерки / С.Т. Морозов. – Москва, 1972. – 256с.
440426
  Никулин Ю.В. Дорога за перевал. / Ю.В. Никулин. – М, 1955. – 32с.
440427
  Гончар О.Т. Дорога за хмари : Оповідання / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 72с. – (Б-ка українського оповідання)
440428
  Кичинський А.І. Дорога завдовжки в любов : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1988. – 112 с.
440429
   Дорога зажигает огни. – Абакан, 1963. – 146с.
440430
  Регистан Г. Дорога земная : книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175с.
440431
  Наконечна О.В. Дорога зі школи додому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 27-33 : рис.
440432
  Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-534-359-3
440433
  Ликашин В.В. Дорога зовёт / В.В. Ликашин. – Саратов, 1957. – 48с.
440434
  Акаткин В.М. Дорога и память : о Твардовском / В.М. Акаткин. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 190, [2] с.
440435
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – Москва, 1967. – 127 с.
440436
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – М, 1967. – 127с.
440437
  Михеев М.П. Дорога идет на перевал / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 103с.
440438
  Даганов А.Г. Дорога из аула : стихотворения и поэма / А.Г. Даганов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1986. – 62 с.
440439
  Ионов А.В. Дорога из мрака. / А.В. Ионов. – К., 1962. – 238с.
440440
  Хыдыров М.Н. Дорога издалека / М.Н. Хыдыров. – Ашхабад
2. – 1977. – 183с.
440441
  Вахрушева Е.А. Дорога исканий / Е.А. Вахрушева. – Рига, 1958. – 239с.
440442
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – Москва, 1962. – 515с.
440443
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 512с.
440444
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний / Б.С. Ямпольский. – Москва : Гослитиздат
(Роман-газета № 7 (115)). – 1955. – 86с.
440445
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний : повесть / Б.С. Ямпольский. – Москва : Воениздат, 1960. – 243с.
440446
  Ольшвангер А.Я. Дорога испытаний / А.Я. Ольшвангер. – Рига, 1973. – 302с.
440447
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 703 с.
440448
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 719 с.
440449
  Смирнов В.В. Дорога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 156 с.
440450
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 156с.
440451
  Болдырев С.Н. Дорога к большой реке : роман / С.Н. Болдырев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 536 с.
440452
  Бараташвили М. Дорога к вам : стихи : пер. с грузин. / Марика Бараташвили ; худож. Е. Балашева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 119 с. : ил.
440453
  Васильев З.Д. Дорога к вершинам / З.Д. Васильев. – Ленинград, 1980. – 175с.
440454
  Шошин М.Д. Дорога к всенародной славе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1948. – 57с.
440455
  Отрошко В.Д. Дорога к высокому небу / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1983. – 190с.
440456
  Миндлин Э.Л. Дорога к дому / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1957. – 462с.
440457
  Асанов Н.А. Дорога к дому : повести и рассказы / Н.А. Асанов ; худож. А.Я. Салтанов. – Москва : Воениздат, 1976. – 367 с.
440458
  Симонова О.И. Дорога к дому / О.И. Симонова. – Минск, 1977. – 279с.
440459
  Шухов И.И. Дорога к дому / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1988. – 218с.
440460
  Еськов М.Н. Дорога к дому,дорога светлая / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1985. – 304с.
440461
  Томин В.Р. Дорога к дому. / В.Р. Томин. – М., 1980. – 112с.
440462
  Неподоба В.П. Дорога к дому. Очерки / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1989. – 318с.
440463
  Езова Светлана Андреевна Дорога к другому, путь к себе : важное условие гуманизации межличностных отношений в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как выстраиваются отношения читателя и библиотекаря, что мешает их общению? Возвращаюсь к излюбленному мною методу осознания типов поведения библиотекаря с читателем: декартовой прямоугольной системе координат.
440464
  Мирзоев Г. Дорога к другу : стихи / Г. Мирзоев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 96 с.
440465
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Москва, 1957. – 440с.
440466
  Саркисянц Р. Дорога к другу / Р. Саркисянц. – Ереван, 1968. – 43с.
440467
  Грудзинский В.А. Дорога к другу / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1975. – 142с.
440468
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 192с.
440469
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1982. – 176с.
440470
  Исаев Е.А. Дорога к другу / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 144с.
440471
  Шмидт Б. Дорога к друзьям / Б. Шмидт. – Л., 1941. – 68с.
440472
  Комиссарова М.И. Дорога к друзьям / М.И. Комиссарова. – Л., 1968. – 88с.
440473
   Дорога к замку. – Москва, 1987. – 250 с.
440474
  Дьяков Б.А. Дорога к звездам / Б.А. Дьяков, М Пенкин. – М-Л, 1949. – 128с.
440475
  Борисов М.Ф. Дорога к звездам / М.Ф. Борисов. – М., 1974. – 92с.
440476
   Дорога к звёздам. – Москва, 1986. – 394 с.
440477
  Криванчиков Н.Г. Дорога к звездам. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – К., 1962. – 123с.
440478
  Чибилев А.А. Дорога к Каспию / А.А. Чибилев. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
440479
  Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 272с.
440480
  Веленгурин Н.Ф. Дорога к Лукоморью / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1984. – 334с.
440481
  Агеев Н.Е. Дорога к любви : стихотворения и поэма / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 80 с.
440482
  Калимуллин И. Дорога к людям / И. Калимуллин. – М. : Современник, 1978. – 78 с.
440483
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1978. – 352с.
440484
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – Москва, 1981. – 344с.
440485
  Олейник Е.Ф. Дорога к людям / Е.Ф. Олейник. – М., 1983. – 112с.
440486
  Касьянова Л.И. Дорога к мастерству. Портреты кинорежиссеров ГДР / Л.И. Касьянова, А.В. Каравашкин. – М., 1973. – 208с.
440487
  Инанишвили Р. Дорога к материнскому дому : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 230 с.
440488
  Луконин М.К. Дорога к миру / М.К. Луконин. – Москва, 1951. – 120с.
440489
  Баныкин В.И. Дорога к морю : повести и рассказы / В.И. Баныкин. – Пенза : Книжное издательство, 1957. – 336 с.
440490
  Баева А.А. Дорога к морю / А.А. Баева. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 95с.
440491
  Волынский Л.Н. Дорога к новой земле / Л.Н. Волынский. – Москва, 1966. – 372с.
440492
  Корабельников Г.М. Дорога к образу / Г.М. Корабельников. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 286с.
440493
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – М., 1975. – 248с.
440494
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – Москва, 1979. – 399с.
440495
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1984. – 316с.
440496
  Сурков А.А. Дорога к победе / А.А. Сурков. – Рига, 1946. – 280с.
440497
   Дорога к Победе. – Новосибирск, 1981. – 399 с.
440498
  Мельник Е.П. Дорога к подполью / Е.П. Мельник. – Симферополь, 1961. – 315с.
440499
  Ермаков Дмитрий Дорога к премии: отели - лидеры : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-16 : Фото
440500
  Трофимова С.А. Дорога к пропасти. / С.А. Трофимова. – Москва, 1963. – 76с.
440501
  Гоцуленко В.Н. Дорога к Пушкину / В.Н. Гоцуленко. – К, 1987. – 236с.
440502
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1964. – 68с.
440503
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Москва, 1964. – 121с.
440504
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – М, 1964. – 121с.
440505
  Мансо А. Дорога к рассвету. / А. Мансо. – М., 1961. – 92с.
440506
  Полторацкий В.В. Дорога к родникам : Стихи / В.В. Полторацкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 196с.
440507
  Павленко В.Г. Дорога к родному дому : повесть / В.Г. Павленко. – Х., 1984. – 112с.
440508
  Пархомов М.Н. Дорога к самому себе: повесть и рассказы / М.Н. Пархомов. – К., 1980. – 256с.
440509
  Портнов В.В. Дорога к себе : Повести / В.В. Портнов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220с. – (Молодые писатели)
440510
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
1. – 1989. – 336с.
440511
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Нью-Йорк
4. – 1991. – 500с.
440512
  Юр Лоз (Лидын) Дорога к себе : энергетическая диагностика материалистических знаний / Юр Лоз (Лидын). – Кн. 4. – Нью-Йорк : Я
ч. 2. – 1992. – 288 с.
440513
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
5. – 1993. – 348с.
440514
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
6. – 1994. – 144с.
440515
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
Кн. 6, ч. 2. – 1995. – 168 с.
440516
  Каменная Г.А. Дорога к сердцу / Г.А. Каменная. – М., 1960. – 49 с.
440517
  Наседкин Ф.И. Дорога к сердцу. Повести и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1965. – 656с.
440518
  Шангин Н.А. Дорога к солдатской доблести / Н.А. Шангин. – Киев, 1975. – 111с.
440519
  Жданов И. Дорога к солнцу / И. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 76 с.
440520
  Нури З. Дорога к солнцу : стихи / Заки Нури ; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 188 с.
440521
  Костюковский Б.А. Дорога к солнцу. / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – М., 1967. – 456с.
440522
  Штуден Л.Л. Дорога к старому дому / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1990. – с.
440523
  Керашев Т.М. Дорога к счастью : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1948. – 312 с.
440524
  Шамилов А. Дорога к счастью / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 463 с.
440525
  Шамилов А. Дорога к счастью : роман / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 455 с.
440526
   Дорога к счастью. – Москва, 1978. – 574 с.
440527
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – [Москва] : Фонд Дорога к счастью, 2007. – 248 с. : ил. – Автор указан на обороте титульного листа. – ISBN 1-59970-011-5
440528
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
440529
  Матвеев А.Ф. Дорога к счастью. / А.Ф. Матвеев. – Алма-Ата, 1966. – 136с.
440530
  Керашев Т.М. Дорога к счатью : роман / Тембот Керашев;. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1969. – 294 с.
440531
   Дорога к сыну. – Москва, 1983. – 110 с.
440532
   Дорога к танцу. – Москва, 1989. – 72 с.
440533
  Айрапетов О. Дорога к Туркманчаю // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0235-7089


  Російсько-персидська війна 1826-1828 рр. та її завершення
440534
  Жога Елена Дорога к храму / Жога Елена, Бухановский Юрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-90 : Фото
440535
  Копировский А. Дорога к храму = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 30-35


  Церковь Покрова на Нерли - белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы (1165 /1158), является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но ...
440536
  Будур Н.В. Дорога к Храму : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
440537
  Дацышен В.Г. Дорога к храму "Чистого облака" или каким богам молятся китайцы / В.Г. Дацышен, А.Б. Чегодаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
440538
  Старшинов Н.К. Дорога к читателю / Н.К. Старшинов. – М, 1985. – 224с.
440539
  Голышев Г.Ф. Дорога к Эмгуэме. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1965. – 87с.
440540
  Колоане Ф. Дорога китов : роман / Франсиско Колоане ; Пер. с исп. З. Брагинской и И. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239 с.
440541
  Юхма М. Дорога кончается в полдень : повести и рассказы / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
440542
  Шевченко Ю.А. Дорога которую выбрал Чунг / Ю.А. Шевченко. – Москва, 1973. – 79 с.
440543
   Дорога крізь джунглі. – Київ, 1978. – 159 с.
440544
  Стадниченко Ю.І. Дорога крізь довге літо : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1983. – 47 с.
440545
  Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
440546
  Ларин О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры-Москва: через 250 лет по пути великого помора ) / О.И. Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175с. : Ил.
440547
  Бабляк В.С. Дорога любви : рассказы / В.С. Бабляк ; пер. с укр. Б. Яковлева ; [ил. : Д.С. Мухин]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с. : ил.
440548
  Алимжанов А.Т. Дорога людей : роман / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 255 с. : ил.
440549
   Дорога Мгера. – Москва, 1990. – 166 с.
440550
  Медвідь Л. Дорога Ментуха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31. – ISSN 0130-1799
440551
  Марвич С.М. Дорога мертвых : роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва : Советский писатель, 1968. – 872 с.
440552
  Марвич С.М. Дорога мертвых. Роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва, 1958. – 839с.
440553
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
440554
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
440555
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
440556
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
440557
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1958. – 49с.
440558
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1975. – 240с.
440559
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
440560
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Денис Исламов ; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
440561
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
440562
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
440563
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
440564
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
440565
   Дорога мужества и героизма. – Москва
1. – 1975. – с.
440566
  Борисов Н. Дорога мщения / Н. Борисов. – Куйбышев, 1943. – 108 с.
440567
  Найманбаев К. Дорога на Аккент / К. Найманбаев. – М., 1982. – 383с.
440568
  Москвина М. Дорога на Аннапурну : повесть-странствие : путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Ташкова / Марина Москвина. – Москва : Гаятри, 2007. – 224с. : ил. – ISBN 978-5-9689-0103-3
440569
  Березин В. Дорога на Астапово : проза: путевой роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 8-62. – ISSN 0130-7673
440570
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
440571
  Осипов К. Дорога на Берлин / К. Осипов. – М, 1946. – 256с.
440572
  Стецюк Я.Н. Дорога на верховину / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1956. – 152 с.
440573
  Авдеенко А.О. Дорога на Верховину : очерк / А.О. Авдеенко ; ил. А. Пауков. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 120 с., [4] л. ил. : ил.
440574
  Вергасов И.З. Дорога на Верхоречье / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1957. – 123с.
440575
  Силлитоу А. Дорога на Волгоград / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 48с.
440576
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1967. – 127с.
440577
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – К., 1971. – 123с.
440578
  Колобов В.М. Дорога на высоту / В.М. Колобов. – Москва, 1985. – 224с.
440579
  Трипільський А. Дорога на Дніпро : фронтові нариси і оповідання / А. Трипільський. – Київ ; Харків : Держвидав УРСР, 1944. – 83 с.
440580
  Райт Г. Дорога на запад. / Г. Райт. – М, 1994. – 622с.
440581
  Тихонов Игорь Дорога на зарю / Тихонов Игорь. – Ярославль : Верхне-Волжское изд-во, 1964. – 56с.
440582
  Пагіря О. Дорога на Збруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  1946 року Західна Україна дала голодуючим селянам із Наддніпрянщини допомогу, яка пом"якшила "останній сталінський удар" і відвернула повторення Голодомору.
440583
  Городской Я.З. Дорога на Ирпень / Я.З. Городской. – Х., 1936. – 164с.
440584
  Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох: Экол. очерки / Б.С. Лапченко. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 255 с. – ISBN 5-239-00663-6
440585
  Сапожников В.К. Дорога на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
440586
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва : Порлитиздат, 1980. – 152 с. – (Герои Советской Родины)
440587
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром : о конструкторе косм. техники А.М. Исаеве / М.С. Арлазоров. – Москва : Политиздат, 1984. – 141 с. – (Герои Советской Родины)
440588
  Кундзіч О.Л. Дорога на Крем"янець / О.Л. Кундзіч. – К., 1946. – 51с.
440589
  Шкраб"юк П. Дорога на Крути // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 9


  "Спогад про першу поїздку галичан на місце незабутнього бою."
440590
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
440591
  Маковецкий В.Я. Дорога на Митридат / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1984. – 176с.
440592
  Ильин-Юхма Дорога на Москву / Ильин-Юхма. – Москва, 1968. – 320 с.
440593
  Юхма М. Дорога на Москву : роман-легенда / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 176 с.
440594
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
440595
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 624с.
440596
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 95с.
440597
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 63с.
440598
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
440599
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 510с.
440600
  Леонов Л.М. Дорога на Океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1987. – 575с.
440601
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
440602
  Лашков И.В. Дорога на перевал / И.В. Лашков. – М, 1956. – 159с.
440603
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
440604
  Нагнибіда М.Л. Дорога на південь / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1940. – 48с.
440605
  Ляшенко М. Дорога на Північ / КНУТШ; Інститут філології; Ляшенко Микола, Михайлишин В"ячеслав. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 320с. – ISBN 966-7419-84-3
440606
  Самихов Х.И. Дорога на Порт-Артур / Х.И. Самихов. – Уфа, 1990. – 112с.
440607
  Сметанин А.И. Дорога на Порт-Артур. / А.И. Сметанин. – М., 1981. – 206с.
440608
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
440609
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1959. – 374с.
440610
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1974. – 576с.
440611
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
440612
  Васильев А.С. Дорога на Родину / А.С. Васильев. – Тюмень, 1961. – 128с.
440613
  Костров В. Дорога на Родину. Стихи. Поэма / В. Костров. – М., 1983. – 150с.
440614
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
440615
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
440616
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
440617
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
440618
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
440619
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
440620
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
440621
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – Москва, 1983. – 48с.
440622
  Соболев А.Н. Дорога на стадион / А.Н. Соболев. – М, 1963. – 32с.
440623
  Аль Д. Дорога на Стрельну / Д. Аль. – Ленинград, 1991. – 238с.
440624
  Поліщук Я. Дорога на схід: парадокси східноєвропейської ідентичності // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 70-71


  Уявлення про європейський континент упродовж тривалого часу історії радикально змінювались. Східна Європа - відносно молодий конструкт, що виражає зміст геополітичних процесів XIX-XX століть, зокрема формування національних держав на місці колишніх ...
440625
  Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1977. – 192с.
440626
  Плеханов Р.Ф. Дорога на Урман // Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1986
440627
  Москаленко Леся Дорога на Халкідіки : Греція / спецрепортаж / Москаленко Леся, Некрасов Андрій, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 64-69 : Фото
440628
  Амитов Э.О. Дорога над кручей : рассказы / Эмиль Амитов. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 87 с.
440629
  Моруга В.В. Дорога над лугом : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1985. – 183 с.
440630
  Куранов Ю.Н. Дорога над озером. / Ю.Н. Куранов. – М., 1977. – 335с.
440631
  Стріха М. Дорога надії й особливості обертання Землі. Неювілейні нотатки до дати астронома Ярослава Яцків // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 12-13


  "Якби для українського вченого існувала відзнака "За активність на громадській ниві", всі підстави на її здобуття мав би академік НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, президент Української астрономічної асоціації, почесний ...
440632
  Соколов В. Дорога начинается в Москве / В. Соколов. – Минск, 1952. – 160с.
440633
  Магнушевский К.П. Дорога начинается с шага / К.П. Магнушевский. – М., 1965. – 103с.
440634
   Дорога наша-верная. – Москва, 1973. – 325с.
440635
  Горев В.А. Дорога наша верная / В.А. Горев, Т.Ф. Войтеховкая. – Минск, 1986. – 190с.
440636
  Курас С.Б. Дорога наша людина // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 621-625. – ISBN 978-966-611-701-7


  Пам"яті І.Ф. Кураса.
440637
  Чубакова В.С. Дорога не кончается за горизонтом / В.С. Чубакова. – Л, 1960. – 391с.
440638
  Грин А.С. Дорога никуда : [роман] / А. Грин ; [гравюры на дереве В. Козлинского. – Москва : Советский писатель ; [Типо-лит. им. Воровского], 1935. – 499, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Размер: 17х11 см
440639
  Грин А. Дорога никуда [Електронний ресурс] / Александр Грин, чит. А. Резалин, звукореж. М. Мануилова ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 9 ч. 58 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Романтика приключений и путешествий ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884152892


  Наименее фантастический и, пожалуй, самый грустный роман Грина. Дорога главного героя Тиррея - это путь разочарований, на котором его ждут предательство, обман, тюрьма, одиночество.
440640
  Евтушенко Е.А. Дорога номер один / Е.А. Евтушенко. – М, 1972. – 189с.
440641
  Александров В.А. Дорога обратно / В.А. Александров. – Ташкент : Ешгвардия, 1981. – 240 с.
440642
  Бикмухаметов Р. Дорога остается / Р. Бикмухаметов. – Москва, 1969. – 168с.
440643
  Грачев Л.П. Дорога от Волхова / Л.П. Грачев. – Л., 1983. – 296с.
440644
  Синегуб Г.Г. Дорога от порога далека / Г.Г. Синегуб. – Сыктывкар, 1976. – 151с.
440645
  Губерський Л. Дорога пам"яті... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8


  Вступне слово Ректора КНУТШ Л.В. Губерського до наукового збірника Інституту філології, присвяченого пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни (1948-2006)
440646
   Дорога пані Тетяно! / кафедра ВСР // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.9-10


  Кафедра видавничої справи та редагування вітає Т. О. Приступенко з ювілеєм !
440647
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – Свердловск, 1950. – 88с.
440648
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – М, 1951. – 124с.
440649
   Дорога під громами. – Київ, 1985. – 504 с.
440650
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
440651
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 80 с.
440652
   Дорога побед. – Киров, 1948. – 216с.
440653
  Рубинштейн Л.В. Дорога победы / Л.В. Рубинштейн. – М-Л, 1954. – 640с.
440654
   Дорога Победы. – Москва, 1980. – 477 с.
440655
  Ковальчук В.М. Дорога победы осажденного Ленинграда / В.М. Ковальчук. – Л, 1984. – 213 с.
440656
  Труханов В.И. Дорога под ветром. / В.И. Труханов. – К., 1960. – 116с.
440657
  Карпеко В.К. Дорога под небом / В.К. Карпеко. – Москва, 1967. – 47с.
440658
  Решетников Л.В. Дорога под огнем. / Л.В. Решетников. – М., 1968. – 270с.
440659
  Меркулов А.Г. Дорога под парусами / А.Г. Меркулов. – Москва, 1963. – 72с.
440660
  Браткова Т.В. Дорога под радугой. / Т.В. Браткова. – М., 1980. – 135с.
440661
  Малышко А.С. Дорога под яворами : Стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 279с.
440662
  Саулит Б.Р. Дорога под ясенями : роман / Бруно Саулит ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с.
440663
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей / С.А. Лобков. – Ленинград, 1976. – 120 с.
440664
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей. / С.А. Лобков. – 2-е изд. – Л, 1981. – 120с.
440665
  Рибак Н.С. Дорога правди і миру : Нариси. Статті. Спогади. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 343с.
440666
  Баграновский В.М. Дорога призвания : роман / В.М. Баграновский. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 528 с.
440667
   Дорога с продолжением. – Москва, 1968. – 32 с.
440668
  Скороходов М.А. Дорога с продолжением / М.А. Скороходов. – М., 1970. – 48с.
440669
  Гитович А. Дорога света / А. Гитович. – Ленинград, 1968. – 208с.
440670
  Дзюбенко-Мейс Дорога свічки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 21


  Джеймс Мейс - дослідник Голодомору в Україні.
440671
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1949. – 412с.
440672
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1950. – 288с.
440673
  Слуцкис М.Г. Дорога сворачивает к нам : рассказы и повесть / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1964. – 93 с.
440674
  Матіяш Д. Дорога святого Якова / Дзвінка Матіяш ; [фото: Євген Іларіонов]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 220, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-679-393-9
440675
  Раннет Э. Дорога сильных : докум. повесть / Э. Раннет; пер. с эст. С.Мелло. – Таллин : Эстгосидат, 1956. – 398 с.
440676
  Медников А.М. Дорога сильных / А.М. Медников. – М, 1964. – 336с.
440677
  Лукашевич В.П. Дорога сквозь заросли : Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 302с.
440678
  Цыбко В.А. Дорога сквозь сердце : стихи и афоризмы / Владимир Цыбко. – Киев : Интеллект, 2000. – 127, [1] с. – ISBN 966-646-006-8
440679
   Дорога сквозь Чёрный лес. – Москва, 1977. – 133 с.
440680
  Лубківський Р. Дорога Словацького і Шевченка - наша дорога! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 12
440681
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – М., 1950. – 192с.
440682
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – Изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 223с.
440683
  Ермолович Н. Дорога солдата / Н. Ермолович. – Москва : Малыш, 1983. – 31 с.
440684
  Корецький Ф. Дорога спадщина / Ф. Корецький. – Київ, 1960. – 102 с.
440685
  Луценко Д.С. Дорога спадщина : лірика / Д.С. Луценко. – Київ, 1984. – 150 с.
440686
  Різник Л. Дорога стелилась тонко-тонко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
440687
  Попков А. Дорога счастья. / А. Попков, 1950. – 300с.
440688
   Дорога творений. – Казань, 1988. – 111с.
440689
   Дорога Тетяно Олегівно! / кафедра історії літератури та журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 11


  Кафедра історії літератури та журналістики вітає Т.О. Приступенко з днем народження.
440690
  Санбаев С. Дорога только одна : повести и роман / Сатимжан Санбаев; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 429 с.
440691
  Липкан А.М. Дорога тополей : роман / А.М. Липкан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 227 с.
440692
  Кимягаров Б. Дорога уходит в горы / Б. Кимягаров. – Москва, 1970. – 51 с.
440693
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Москва, 1973. – 156 с.
440694
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Ташкент, 1979. – 211 с.
440695
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Детская литература, 1964. – 735 с.
440696
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – М, 1969. – 736с.
440697
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Советский писатель, 1985. – 496 с.
440698
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М
1-2. – 1965. – 496с.
440699
  Мамбетов И. Дорога уходит вдаль / И. Мамбетов. – Алма Ата, 1968. – 95с.
440700
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М, 1980. – 735с.
440701
  Кочетков А. Дорога уходит дальше / А. Кочетков. – Москва : Советская Россия, 1970. – 111 с.
440702
  Рыленков Н.И. Дорога уходит за околицу / Н.И. Рыленков. – Москва, 1968. – 144с.
440703
  Сімон Клод Дорога Фландрії; Зоосад = La route des flandres. Le jardin des plantes : Романи / Сімон Клод; З французької перекл. Р.Осадчук. – Київ : Юніверс, 2002. – 496с. – (Лауреати Нобелівської премії 1985). – ISBN 966-7305-73-2
440704
  Мурхед А. Дорога через безмолвие / А. Мурхед. – Москва : Наука, 1988. – 207с.
440705
  Скачков В.Н. Дорога через Бруны: повести. / В.Н. Скачков. – Волгоград, 1982. – 303с.
440706
  Минутко И.А. Дорога через весну. / И.А. Минутко. – Тула, 1964. – 231с.
440707
  Покальчук Ю.В. Дорога через горы. / Ю.В. Покальчук. – М, 1988. – 540с.
440708
  Кемоклидзе Г.В. Дорога через красивый лес / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1981. – 255с.
440709
  Тооминг О.А. Дорога через лес : повесть / Освальд Тооминг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1961. – 176 с.
440710
  М"ястківський А.П. Дорога через молодість : вибрані поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Дніпро, 1973. – 210 с.
440711
  Сіренко М. Дорога через молодість : поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 90-92. – ISSN 0130-321Х
440712
  Краминов Д.Ф. Дорога через ночь / Д.Ф. Краминов. – М., 1961. – 415с.
440713
  Комар Б.П. Дорога через пекло : повість / Б.П. Комар. – Київ : Молодь, 1982. – 256 с.
440714
  Радлов Василий Дорога через перевал : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 86 : Фото
440715
  Щербановский О.С. Дорога через перевал. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1957. – 264с.
440716
  Шевченко М.П. Дорога через руины / М.П. Шевченко. – М, 1984. – 48с.
440717
  Калягин Н.И. Дорога через свет / Н.И. Калягин. – М., 1989. – 233 с.
440718
  Кочетков Г. Дорога через сердце / Г. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1966. – 286 с.
440719
  Раздольский В.А. Дорога через Сокольники / В.А. Раздольский. – Москва, 1981. – 184 с.
440720
  Волошенюк І.С. Дорога через тишу : повісті та оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 350 с.
440721
  Виноградов И.В. Дорога через фронт / И.В. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 336с.
440722
  Анчаров М.Л. Дорога через хаос : Михаил Анчаров / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 256 с.
440723
  Бонт Ф. Дорога чести / Ф. Бонт. – Москва, 1949. – 364с.
440724
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1957. – 234 с. : ил., портр.
440725
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1959. – 296 с.
440726
  Ардаматский В.И. Дорога чести : рассказы / В.И. Ардаматский ; худож. Л. Саксонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 649, [2] с. : ил.
440727
  Третьяков А. Дорога чести. / А. Третьяков. – Кострома, 1952. – 55с.
440728
  Лука Ш. Дорога шла лесом. / Ш. Лука. – Бухарест, 1960. – 52с.
440729
  Сьомочкіна О. Дорога як "велика подорож життя". На матеріалі рубаїв Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-617-7201-57-0
440730
  Янковська Ж. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 647-655
440731
  Фераун М. Дорога, ведущая в гору / М. Фераун. – М, 1965. – 175с.
440732
  Синельников Сергей Дорога, ведущая к храму : Семь чудес России // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 90-93 : Фото
440733
  Румянцева М.А. Дорога, встреча, любовь... / М.А. Румянцева. – М., 1978. – 159с.
440734
  Туренко А. Дорога, довжиною у 90 літ [Харківський національний автомобільно-дорожній університет] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23-30 вересня (№ 35/36). – С. 4
440735
  Різник Л. Дорога, і правда, і життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 190-199. – ISSN 0868-4790


  Український літературознавець Тарас Салига.
440736
  Посниченко С.В. Дорога, которой идем / С.В. Посниченко. – Донецк, 1970. – 70с.
440737
  Тарба И.К. Дорога, которой нет конца... : стихотворения и поэмы / Иван Тарба ;. – Москва : Художественная литература, 1976. – 365 с.
440738
  Гайдабура В. Дорога, незабутня наша... (листи Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської до Тамари Позняківни) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 205-207. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
440739
  Михайленко А.Г. Дорога, пройдена двічі : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1985. – 263 с.
440740
  Ген Т.Г. Дорога, уходящая вдаль. : повести, рассказы, очерки / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 392 с.
440741
  Смеляков Я.В. Дорога. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 47с.
440742
  Скобелев Э.М. Дорога. / Э.М. Скобелев. – Минск, 1969. – 80с.
440743
  Ульянинский А.В. Дорога. / А.В. Ульянинский. – М., 1974. – 176с.
440744
  Делибес М. Дорога. Крысы. Пять часов с Марио / М. Делибес. – М, 1975. – 431с.
440745
  Немчинов Г.А. Дорога. Повести и рассказы. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1975. – 315с.
440746
  Полякова Н.М. Дорога: рассказы, воспоминания / Н.М. Полякова. – Л., 1990. – 366с.
440747
  Багно В.Е. Дорогами "Дон Кихота" : [судьба романа Сервантеса] / В.Е. Багно. – Москва : Книга, 1988. – 448 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 437-446. – (Судьбы книг)
440748
  Лобовская Р.А. Дорогами "Золотого кольца" / Р.А. Лобовская, С.П. Лялин. – Москва, 1981. – 96с.
440749
  Осьмак Н. Дорогами батька / розмову вела Наталка Капустянська // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  До 100-річчя з дня народження Кирила Осьмака.
440750
   Дорогами батьків. – Київ, 1970. – 140 с.
440751
  Гончаров И.М. Дорогами бессмертия / И.М. Гончаров. – М, 1989. – 159 с.
440752
  Москвин Н.И. Дорогами боевого братства / Н.И. Москвин. – Минск, 1986. – 318с.
440753
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 303с.
440754
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1974. – 303с.
440755
  Лобанов Л.Г. Дорогами бурь. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1958. – 63с.
440756
   Дорогами варягов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 111-115 : фото
440757
  Аркашев В.И. Дорогами Василия Теркина : альбом : страницы из фронтовой жизни А.Т. Твардовского / В.И. Аркашев. – Минск : Беларусь, 1985. – 72 с.
440758
  Эрлих К. Дорогами великих цадиким : [книга-альбом] / [авт. кн. К. Эрлих ; пер.: Г. Ныркова, Я. Слуцкий, П. Мулин]. – Симферополь : Открытый мир. – ISBN 978-966-16-2825-9
Т. 1. – 2011. – 188 с. : ил., фот. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Текст рус., перев. иврит, англ. - Имен. указ.: с. 183. – Библиогр.: с. 186


  У пр. № 1739514 напис: 19 декабря 2014. Уважаемому Владимиру Анатольевичу с наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество ! Михаэль Каспи
440759
  Бродский А.И. Дорогами весны / А.И. Бродский. – К, 1953. – 115с.
440760
  Аламиа Г.Ш. Дорогами ветвей : стихи / Г.Ш. Аламиа ; пер. с абхаз. – Сухуми, 1980. – 64 с.
440761
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1971. – 448с.
440762
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1979. – 764 с.
440763
   Дорогами війни. – Київ : Д.О.Н.-97, 2005. – 240с. – 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – ISBN 966-8429-02-10
440764
  Дмитріюк В.Р. Дорогами війни і миру : спомини з дод. матеріялів до історії сім"ї / д-р Василь Дмитріюк ; [опряцювали. : Мирослава та Володимир Дмитріюки]. – [Б. м. : б. в.], 2012. – 160 с. : іл., портр.
440765
  Лукашенко А.И. Дорогами воздушного десанта: докум. повествование о 4-м воздушнодесант. корпусе / А.И. Лукашенко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1978. – 200с.
440766
  Кожевников В.М. Дорогами войны / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 380с.
440767
   Дорогами войны. – Кишинёв, 1964. – 261с.
440768
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1973. – 552с.
440769
  Стрехнин Ю.Ф. Дорогами войны / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1982. – 286с.
440770
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – 2-е изд. доп. – Орджоникидзе, 1985. – 640с.
440771
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Москва, 1985. – 368с.
440772
   Дорогами войны. – Киев, 1986. – 143 с.
440773
  Джасмэ Д. Дорогами времен : стихи и поэмы / Д. Джасмэ; авториз. пер. с курд. Н.Алибеговой. – Москва : Художественная литература, 1968. – 127 с.
440774
  Былова Г.И. Дорогами героев / Г.И. Былова. – Минск, 1985. – 167с.
440775
  Тендюк Л.М. Дорогами двух океанов / Л.М. Тендюк. – Владивосток, 1974. – 199 с.
440776
  Эсенов Р.М. Дорогами доброты / Рахим Эсенов ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 263 с.
440777
  Сорока П. Дорогами долі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 12-13


  Життя і творчість Степана Пушика.
440778
  Верига В. Дорогами Другої світової війни = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
440779
   Дорогами дружби. – Москва, 1981. – 30с.
440780
   Дорогами дружби. – Киев, 1989. – 314 с.
440781
   Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1972. – 536с.
440782
   Дорогами дружбы. – Пермь, 1978. – 134с.
440783
   Дорогами дружбы. – Ставрополь, 1979. – 240с.
440784
  Кухарчук Н.В. Дорогами дружбы : (очерки) / Н.В. Кухарчук, В.П. Ткачук. – Киев, 1979. – 143 с.
440785
   Дорогами дружбы. – Москва, 1981. – 46с.
440786
  Пирожник И.И. Дорогами дружбы : Белорусское и Украинское Полесье / И.И. Пирожник. – Минск, 1985. – 206с.
440787
   Дорогами дружбы. – Москва, 1986. – 40 с.
440788
   Дорогами дружбы. – Москва, 1987. – 42 с.
440789
  Баканидзе О.А. Дорогами дружбы : груз.-укр. лит. и театр. взаимосвязи : [пер. с груз.] / О.А. Баканидзе. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 461 с., [8] л. ил.
440790
  Тажев П.М. Дорогами дружбы и братства / П.М. Тажев. – Нальчик, 1976. – 192с.
440791
  Василенко В.Г. Дорогами дружбы и солидарности / В.Г. Василенко. – Москва, 1973. – 64с.
440792
  Эренбург И.Г. Дорогами Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 80с.
440793
   Дорогами Европы. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1974. – 287с.
440794
  Нагнибеда М.Л. Дорогами жизни : Стихотворения и поэмы / М.Л. Нагнибеда; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 288с.
440795
  Барский Л.М. Дорогами жизни : [рассказы] / Л.М. Барский ; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 152 с.
440796
  Барский Л.М. Дорогами жизни : роман и рассказы : [авториз. перевод с молдавского] / Л.М. Барский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 472 с. : 1 л. портр.
440797
  Гаркуша А.Т. Дорогами жизни / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1981. – 268с.
440798
  Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
440799
  Гончаренко М.В. Дорогами західного світу / М.В. Гончаренко. – Київ, 1967. – 196с.
440800
  Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1984. – 191с.
440801
  Романов А.А. Дорогами земли / А.А. Романов. – М., 1965. – 109с.
440802
  Гнедовский Б.В. Дорогами земли Вятской / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1971. – 135 с.
440803
  Рибак Н.С. Дорогами змагань : Новели / Н.С. Рибак : Рух, 1931. – 71с.
440804
   Дорогами знаний .. – М., 1976. – 93 с.
440805
  Колосова К.А. Дорогами знань / К.А. Колосова. – К., 1973. – 16с.
440806
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1974. – 183с.
440807
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1978. – 187с.
440808
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1976. – 176 с. – (Библиотечная серия)
440809
   Дорогами испытаний и побед. – Москва, 1986. – 270 с.
440810
  Недвигин Н.А. Дорогами испытаний. / Н.А. Недвигин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 136с.
440811
  Ярмиш Ю.Ф. Дорогами Індії / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1978. – 136 с.
440812
  Стріха М. Дорогами й путівцями Єгупця // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-29


  Українсько-єврейські відносини. "Єгупець" - художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки.
440813
  Швец В.Н. Дорогами Крыма / В.Н. Швец. – Симферополь, 1967. – 144с.
440814
  Кузнецов А.Ф. Дорогами Крыма / А.Ф. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
440815
  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1976. – 143с.
440816
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – Москва, 1967. – 184с.
440817
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 368с.
440818
  Іванченко О.С. Дорогами Маклая : Роман. Пригоди. Подорожі. Фантастика / О.С. Іванченко. – Київ : Молодь, 1987. – 363с.
440819
  Рудик С.К. Дорогами мандрівок О.С. Пушкіна по Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 132-138


  Мало хто знає, що О.С. Пушкін впродовж 1820-1824 років, подорожуючи по Україною, подолав 5760 км та проїхав через 132 населені пункти, з якими детально ознайомився. О.С. Пушкін особливо полюбляв мандрівки і ретельно до них готувався. Заздалегідь від ...
440820
  Николаев В.Н. Дорогами мечты и поиска / В.Н. Николаев. – М, 1965. – 200 с.
440821
  Мащак І. Дорогами минулого / Іванна Мащак. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Кліо, 2019. – 254, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-79-0
440822
  Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 242-246. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
440823
   Дорогами молодости. – Воронеж, 1971. – 440с.
440824
  Скундрик В.П. Дорогами мужания / В.П. Скундрик. – Грозный, 1990. – 117с.
440825
  Федоров А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Федоров. – М., 1968. – 56с.
440826
  Ганичев Д.В. Дорогами мужества / Д.В. Ганичев, Д.З. Муриев. – М., 1988. – 182с.
440827
  Харазия Х.Л. Дорогами мужества. / Х.Л. Харазия. – Москва, 1984. – 176с.
440828
  Фарфоровський В.П. Дорогами мужності / В.П. Фарфоровський. – К, 1983. – 48с.
440829
  Козловский Ф.М. Дорогами неизвестности / Ф.М. Козловский. – Минск, 1981. – 271 с.
440830
  Куварзин А.И. Дорогами нескончаемых битв / А.И. Куварзин. – Киев, 1982. – 159с.
440831
  Буянов В.С. Дорогами отцов / В.С. Буянов, В.А. Левин. – Минск, 1967. – 52с.
440832
   Дорогами отцов. – Москва, 1969. – 288 с.
440833
   Дорогами отцов. – Москва, 1975. – 239с.
440834
  Тутковский П.А. Дорогами П.А. Тутковского : путешествия по Славечанско-Овручскому кряжу : cб. трудов акад. П.А. Тутковского, посвященных описанию Славечанско-Овручского кряжа / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природовед. музей ; [авт. проекта: С.Р. Коженевский, Е.И. Деревская]. – Киев : Водоспад, 2013. – 216 с., [24] л. фото. : фото., табл. – К 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского. - В рамках проекта "Сохранение национального научного наследия". - Загл. обл.: Дорогами Павла Аполлоновича Тутковского. – Библиогр.: с. 135-141, 208-212. – ISBN 978-966-02-6698-8
440835
  Дорофей В.Т. Дорогами пам"яті / В.Т. Дорофей. – К., 1984. – 47с.
440836
   Дорогами памяти. – Ленинград, 1984. – 144 с.
440837
  Кац С.А. Дорогами памяти. / С.А. Кац. – М., 1978. – 223с.
440838
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – Москва, 1944. – 64 с.
440839
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 30с.
440840
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
440841
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1945. – 110с.
440842
  Рахмат А. Дорогами побед : очерки / А. Рахмат. – Ташкент, 1965. – 56 с.
440843
  Сафиуллин Г.Б. Дорогами побед / Г.Б. Сафиуллин. – Казань, 1966. – 224с.
440844
   Дорогами побед. – Москва, 1969. – 352 с.
440845
   Дорогами побед. – Саратов, 1980. – 207с.
440846
   Дорогами побед. – Киев, 1988. – 135 с.
440847
  Макаренко Д.Г. Дорогами подвигов / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олейник. – Х, 1973. – 175с.
440848
  Ажажа В.Г. Дорогами подводных открытий / В.Г. Ажажа. – Москва : Знание, 1977. – 160 с. : ил.
440849
  Тимощук Б.О. Дорогами предків : путівник укр. і рос. мовами / [фото Л.Г. Гулянського, Ю.Л. Друкмана, В.О. Смолянінова, Б.О. Тимощука]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 126 с.
440850
   Дорогами приключений. – Новосибирск
3. – 1991. – 460с.
440851
   Дорогами революции. 50 лет спустя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 36-54
440852
  Папченко Анна Дорогами революции. 50 лет спустя : большое путешествие / Папченко Анна, Тягни-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 34-54 : Фото
440853
  Кривда Г.Ф. Дорогами рідного краю : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 91 с.
440854
   Дорогами России. – Москва, 1981. – 503 с.
440855
   Дорогами России. – М., 1983. – 488с.
440856
   Дорогами России. – Москва, 1984. – 471с.
440857
   Дорогами России. – М., 1985. – 510 с.
440858
   Дорогами России. – М., 1986. – 478 с.
440859
   Дорогами России : очерки. – Москва : Советский писатель, 1987. – 459 с.
440860
  Муравьев В.Б. Дорогами российских провинций : Путешествия петра - Симона Палласа / В.Б. Муравьев. – Москва : Мысль, 1977. – 94с.
440861
  Григулевич И.Р. Дорогами Сандино. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1984. – 192с.
440862
  Наулко В. Дорогами світу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Стаття чл.-кор. НАН України, доктора іст. наук про свою наукову діяльність, науковий туризм, зарубіжні поїздки та перешкоди на цьому шляху зі сторони адміністрації КДУ ім. Т.Г. Шевченка, керівництва історичного факультету, Міжнародного відділу ...
440863
  Асоян Б.Р. Дорогами свободы / Б.Р. Асоян. – Москва : Политиздат, 1982. – 208 с.
440864
  Эбаноидзе Игорь Дорогами святых апостолов : большое путешествие / Эбаноидзе Игорь, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-84
440865
  Родионов В.Н. Дорогами Скандинавии : Путевые очерки журналиста / Виктор Родионов. – Москва : Мысль, 1985. – 143с.
440866
  Бакін О.І. Дорогами слави батьків : путівник по місцях рев., бойової і труд. слави / О.І. Бакін, Г.В. Бурнашов. Р.К. Свистович. – Ужгород : Карпати, 1975. – 127 с.
440867
  Москвин Б.В. Дорогами славы / Б.В. Москвин. – М, 1983. – 271с.
440868
  Жуков И.М. Дорогами славы отцов / И.М. Жуков, Л. Николаев. – Москва, 1973. – 142 с.
440869
  Будяк Лілія Дорогами Словаччини (Мандрівки географічного клубу "Горизонт") // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-45 : Іл.
440870
  Побожий А.А. Дорогами тайги / А.А. Побожий. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 174с.
440871
  Лисневский И.Е. Дорогами театров / И.Е. Лисневский. – Минск, 1987. – 54 с.
440872
  Драчук В.С. Дорогами тисячоліть : Про що розповіли письмена: Нариси / В.С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 245с.
440873
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254с. : ил. – (Эврика)
440874
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254с. : ил. – (Эврика)
440875
   Дорогами тысячелетий. – Москва, 1987. – 302 с.
440876
   Дорогами тысячелетий. – Москва
2. – 1988. – 238 с.
440877
   Дорогами тысячелетий. – Москва
3. – 1989. – 269с.
440878
  Дергачев А.И. Дорогами Тянь-Шаня / А.И. Дергачев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159 с.
440879
  Дашкевич Я. Дорогами української Кліо (про становище історичної науки в Україні) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 54-63. – ISBN 5-7702-0877-5
440880
  Будько Євген Дорогами українців : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-57 : Іл.
440881
  Конфорович А.Г. Дорогами унікурсалії / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – Вид. 3-є, доп. – Київ, 1988. – 312 с.
440882
  Когут М. Дорогами чужини / Микола Когут. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 724 с. : фото. – ISBN 978-966-656-129-2
440883
  Кобленц А.Н. Дорогами шахматных сражений / А.Н. Кобленц. – Рига, 1963. – 200с.
440884
  Цюпа И.А. Дорогами юности : Рассказы / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286с.
440885
  Усенко П.М. Дорогами юності / П.М. Усенко. – Київ, 1951. – 312 с.
440886
  Цюпа І.А. Дорогами юності / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1957. – 280 с.
440887
  Манойло Виктория Дорогами Японии парки Канадзави // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 78-87 : фото
440888
  Савченко Б.А. Дорогая Алла Борисовна... / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 53с.
440889
  Поляков С.П. Дорогая душа / С.П. Поляков. – Одесса, 1958. – 96с.
440890
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 56-59
440891
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-59
440892
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж. С.Липкина. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
440893
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи и поэма / Мирзо Турсун-заде ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 48 с.
440894
  Бакбергенов С. Дорогая моя мама : роман : [о каз. домбристке Д. Нурпеисовой] / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 300 с.
440895
  Смирнов С.В. Дорогая моя провинция / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1979. – 223с.
440896
  Молчанов-Сбириский Дорогая моя Сибирь / Молчанов-Сбириский. – Иркутск, 1959. – 155с.
440897
  Лисянский М.С. Дорогая моя столица / М.С. Лисянский. – М, 1977. – 160с.
440898
  Панченко А. Дорогая наша гривня. 20 лет нацвалюте // Сегодня. – Киев, 2016. – 2-4 сентября (№ 164). – С. 28-29
440899
   Дорогая наша земля. – Москва, 1967. – 83 с.
440900
  Крупеников И.А. Дорогая природа Молдавии / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1982. – 167с.
440901
  Вигдорова Ф.А. Дорогая редакция / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1963. – 136с.
440902
  Коротовский М.П. Дорогая улыбка / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1977. – 30с.
440903
  Воскресенська З. Дороге ім’я / З. Воскресенська. – Київ, 1983. – 48с.
440904
  Маркуша А. Дороге нет конца : рассказы / А. Маркуша. – Москва, 1963. – 239 с.
440905
  Кожевников Н.Н. Дороге нет конца / Н.Н. Кожевников. – Свердловск, 1968. – 388с.
440906
  Белкина М.О. Дороге нет конца. / М.О. Белкина. – М., 1965. – 142с.
440907
  Сенченко І.Ю. Дороги - близькі й далекі : повість та оповідання / Сенченко І.Ю. ; [ іл. Михайлюк А. ]. – Київ : Веселка, 1965. – 159 с. : іл.
440908
  Бытовой С.М. Дороги / С.М. Бытовой. – Москва-Л., 1931. – 103с.
440909
  Почивалин Н.М. Дороги / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1954. – 104с.
440910
  Пилипенко М.М. Дороги / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1955. – 104с.
440911
  Петров Ю.Д. Дороги / Ю.Д. Петров. – Йошкар-Ола, 1959. – 86с.
440912
  Отаров К.С. Дороги : стихи / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 111 с.
440913
  Стрілець О.О. Дороги : поезії / О.О. Стрілець. – Київ, 1960. – 52с.
440914
  Глотов В.И. Дороги / В.И. Глотов. – Львов, 1962. – 62с.
440915
  Вилкомир Л.В. Дороги / Л.В. Вилкомир. – Москва, 1964. – 80с.
440916
  Романенко А.С. Дороги / А.С. Романенко. – Донецк, 1966. – 55с.
440917
  Титов Василий Сергеевич Дороги : очерки / Титов Василий Сергеевич. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1966. – 336 с.
440918
  Хухашвили Г.М. Дороги : народная драма / Георгий Хухашвили; авториз. пер. с груз. Ю.Чепурина. – Москва : Искусство, 1968. – 80 с.
440919
  Софронов А.В. Дороги / А.В. Софронов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 365с.
440920
  Ананко А.С. Дороги : стихи / А. Ананко ; [худож. Р.В. Паранюшкин]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1975. – 79 с. : ил.
440921
  Барвиш Б.Я. Дороги : повести и рассказы / Б. Барвиш, В. Кудрявцева, В. Пономарев. – Свердловск : Свер.-Уральск. кн. изд-во, 1975. – 296 с. : ил.
440922
  Васильев Ф.И. Дороги : кн. стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 287 с.
440923
  Шогенцуков А.О. Дороги : стихи / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1981. – 248 с.
440924
   Дороги. – Москва, 1982. – 150с.
440925
  Ильина Н.И. Дороги : автобиографическкая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335с.
440926
  Звірик А.П. Дороги : повість, оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1983. – 152 с.
440927
  Селютина Л.Я. Дороги / Л.Я. Селютина. – Одесса, 1984. – 271с.
440928
  Утков В.Г. Дороги "Конька-Горбунка". / В.Г. Утков. – Москва, 1970. – 112 с.
440929
   Дороги / Roads: Stories by Soviet Writers : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на английском языке. – 2-е. – Москва : Русский язык, 1983. – 158с.
440930
  Алешко А.А. Дороги без следов / А.А. Алешко. – Минск, 1972. – 280с.
440931
  Дубровик-Рохова Дороги без ям і майже без... аварій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 9


  Шведський підхід до сталого розвитку. Частина 3.
440932
  Колесниченко В.Т. Дороги белых журавлей / В.Т. Колесниченко. – Саратов, 1989. – 248с.
440933
  Шумаров Г.М. Дороги бортхирурга Басова / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1988. – 510с.
440934
  Плахтін І.О. Дороги в безсмертя / І.О. Плахтін. – Сімферополь, 1977. – 142с.
440935
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах / Н.Г. Дворцов. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1968. – 630 с.
440936
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул
1. – 1959. – 268с.
440937
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Новосибирск
1. – 1959. – 284с.
440938
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1964. – 328с.
440939
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1981. – 321с.
440940
  Голобородько Ю.К. Дороги в грозах : документальна повість / Ю.К. Голобородько. – Київ : Молодь, 1976. – 151 с.
440941
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1958. – 64с.
440942
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1959. – 127с.
440943
  Мусатов А.И. Дороги в жизнь / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 64с.
440944
  Крашенинников А.Н. Дороги в лучшие пространства / А.Н. Крашенинников. – М., 1990. – 382с.
440945
  Райнов Б. Дороги в никуда / Б. Райнов. – София, 1967. – 223с.
440946
  Кристианс Ф.В. Дороги в Россию / Ф.В. Кристианс. – М, 1990. – 276с.
440947
  Охотников Дороги вглубь / Охотников, Д. – М., 1950. – 216с.
440948
  Дручин С И. Дороги ведут в Сантарес. / С И. Дручин, . – Чебоксары, 1978. – 128с.
440949
  Юрьев Е.П. Дороги ведут к людям / Е.П. Юрьев. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 118 с.
440950
  Никитин А.Л. Дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1980. – 527 с.
440951
  Моложавенко С В. Дороги вели в Прагу / С В. Моложавенко, . – Х., 1985. – 181с.
440952
   Дороги верности. – Прага, 1981. – 71с.
440953
  Іваничук Р.І. Дороги вольні і невольні : щоденники 1991-1994 / Роман Іваничук ; [упоряд. В.В. Габор]. – Харків : Орбіта, 2016. – 553, [4] с. – ISBN 978-617-7466-08-5
440954
  Минковский А. Дороги воспоминаний. / А. Минковский. – М., 1967. – 208с.
440955
  Шерешевский Л.В. Дороги дальние / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1958. – 72 с.
440956
  Жуковский В.С. Дороги дальние / В.С. Жуковский. – Воронеж, 1967. – 168с.
440957
  Северов П.Ф. Дороги дальние / П.Ф. Северов. – К., 1975. – 239с.
440958
  Уяр Хведер Дороги дальние и близкие : повести, путевые очерки : пер. с чуваш. / Федор Уяр ;. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1987. – 254 с. – В вып. дан. авт.: Уяр Федеор Ермилович
440959
  Шеремет М.С. Дороги дальні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1960. – 180 с.
440960
  Шапошникова Л.В. Дороги джунглей / Л.В. Шапошникова. – Москва, 1968. – 294с.
440961
   Дороги до братів : Нариси, публіцистика. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 234с.
440962
   Дороги до братів. – Київ, 1973. – 235 с.
440963
  Забашта Л.В. Дороги дружби : поезії / Любов Забашта. – Київ : Молодь, 1953. – 144 с.
440964
  Егорова Л.П. Дороги дружбы / Л.П. Егорова. – Черкесск, 1969. – 160с.
440965
  Лихарев Б.М. Дороги дружбы. / Б.М. Лихарев. – Л., 1954. – 220с.
440966
  Эренбург И.Г. Дороги Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 148с.
440967
  Вильде И. Дороги жизни / И. Вильде. – Київ, 1951. – 379с.
440968
  Журавлева В.Н. Дороги жизни / В.Н. Журавлева. – Ростов -на-Дону, 1958. – 447с.
440969
  Домовитов Н.Ф. Дороги жизни / Н.Ф. Домовитов. – К, 1959. – 112с.
440970
  Жахаев И. Дороги жизни / И. Жахаев. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
440971
  Ковалев Д.М. Дороги жизни и любви / Д.М. Ковалев. – М, 1987. – 397с.
440972
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання, біогафічні розповіді, спогади / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 231 с.
440973
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ, 1980. – 479 с.
440974
  Василів-Базюк Дороги життя : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799, [1] с., [16] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-399-644-8
440975
  Ходов В.В. Дороги за горизонт / В.В. Ходов, Н.А. Григорьева. – Москва : Мысль, 1981. – 191с. : іл.
440976
  Косолапов В.В. Дороги за обрій / В.В. Косолапов. – Київ, 1968. – 240с.
440977
  Колунцев Ф. Дороги зовут / Ф. Колунцев. – М., 1955. – 208с.
440978
  Гарнакерьян А.Г. Дороги зовут / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1955. – 128с.
440979
  Волошин А.Н. Дороги зовут / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1963. – 247с.
440980
  Ахунова Э. Дороги зовут : стихи / Э. Ахунова ; пер. с узб. Н. Кондаковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
440981
  Мацкевич О.В. Дороги и встречи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1959. – 156с.
440982
  Наседкин Ф.И. Дороги и встречи. / Ф.И. Наседкин. – М., 1947. – 176с.
440983
  Кахаров А.К. Дороги и встречи. / А.К. Кахаров. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 308с.
440984
  Апресян В.З. Дороги и годы : роман / В.З. Апресян ; [ил.: В.В. Харчев]. – Москва : Советская Россия, 1965. – 448 с. : ил.
440985
  Калашников И.Ф. Дороги и годы: избранное / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 190 с.
440986
  Решетов А.Е. Дороги и думы. / А.Е. Решетов. – Л., 1963. – 222с.
440987
  Глазков Н.И. Дороги и звезды / Н.И. Глазков. – М, 1966. – 118с.
440988
  Каноатов Мумин Дороги и крылья : стихи и поэма / Каноатов Мумин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 84 с.
440989
  Серебряков К.Б. Дороги и люди. / К.Б. Серебряков. – М, 1982. – 295с.
440990
  Мазурин Г.А. Дороги и мечты / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1957. – 80с.
440991
  Кулеев М.Т. Дороги и окружающая среда. / М.Т. Кулеев, Э.Н. Хабибуллина. – Казань, 1990. – 109с.
440992
  Артыкбаев К. Дороги и судьбы : стихи и поэмы / Артыкбаев К. ; пер. с кирг. Ю. Смышляева. – Фрунзе : Мектен, 1972. – 79 с.
440993
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы : Автобиографическая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 559с.
440994
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1988. – 590с.
440995
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1991. – 654с.
440996
  Песков В.М. Дороги и тропы / В.М. Песков. – Москва, 1976. – 112с.
440997
   Дороги из Африки : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 154 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
440998
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – М.-Л. : Всерос. театральное о-во, 1962. – 306 с.
440999
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 240 с.
441000
  Богданов-Березовский Дороги искусства / Богданов-Березовский. – Ленинград : Музыка
Кн. 1. – 1971. – 280 с.
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,