Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
440001
  Аксси В. "ДНК ангелов" : расссказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 36-49. – ISSN 0131-8136
440002
  Амосова К. "До "після ковіду" нам ще треба дожити" / розмову вела Інна Лиховид // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 14-15


  Разом з Катериною Амосовою "День" проаналізував останні тенденції пандемії та ризики в умовах реформи.
440003
   [До 165-річчя заснування Музею мистецтв і старожитностей при Київському університеті] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 59. – ISBN 966-7060-92-6
440004
   [До 180-річчя написання збірки М. Максимовича "Малороссийские песни" ] : Часопис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 59. – ISBN 966-7060-92-6
440005
   [До 180-річчя спорудження будівлі Університету Св. Володимира] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 59. – ISBN 966-7060-92-6
440006
   [До 50-річчя журналу "Кибернетика и системный анализ"] // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2015. – Т. 51, № 1. – С. 3-6. – ISSN 0023-1274


  Журнал засновано в 1965 році видатним українським вченим Віктором Михайловичем Глушковим. У статті згадується про його наукову школу з теорії автоматів та алгоритмів.
440007
   [До 75-річчя з дня народження Бориса Борисовича Шалагінова] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 28. – ISSN 0236-1477
440008
   [до 75-річчя Миколи Самійловича Вашуленко] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Вашуленко Микола Самійлович – головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент, дійсний член АПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
440009
   [до 80-річчя Георгія Балла] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
440010
   [До 80-річчя доктора біологічних наук В.Д. Чміля] // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (77/78). – С. 156-158. – ISSN 1609-0446
440011
  Гримайло Я.В. Дні-про-струм : роман / Ярослав Гримайло. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 85 с.
440012
  Карнаух А.Л. Дніпро-Святослав, Дорошенкоград : мета перейменування міст - назавжди відкинути спекуляції про Новоросію / Карнаух Андрій Леонідович. – Дніпро : Академія історії, 2018. – 43, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2286-07-6
440013
  Лапко М.В. Дніпропетровська область : Геогр. нарис / М.В. Лапко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 104с. – (Області Української РСР)
440014
  Лапко М.В. Дніпропетровська область. Географічний нарис / М.В. Лапко. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Радянська школа, 1967. – 156с. : Карти. – (Області Української РСР)
440015
  Литвинова Д. Дніпропетровська община Слов"янська Православна Віра: діяльність та ключові ідеологічні позиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті було проаналізовано діяльність та основні ідеологічні мотиви неоязичницької общини міста Дніпропетровська Слов"янська Православна Віра. The article presents analysis of the activity and the basic ideological reasons of a neopagan community ...
440016
  Колоскова Г. Дніпропетровська ОУНБ як центр інтеграції інформаційних ресурсів регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 30-37. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто діяльність Дніпропетровська ОУНБ як центру інтеграції інформаційних ресурсів міста й регіону. ВІизначено елементи інформаційного простору регіону. Досліджено цифрові ресурси, продукти та сервіси , представлені на сайті бібліотеки. ...
440017
  Півняк Г. Дніпропетровська політехніка - шлях до світової освітянської спільноти / Г. Півняк, О. Шашенко, К. Тюхменьова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
440018
  Іванов О.В. Дніпропетровська промислова агломерація в умовах адміністративно-територіальної реформи // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 81-83
440019
  Демченко В.Д. Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики в контексті підготовки фахівців з масової комунікації (концептуальні та методологічні засади) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розкрито основні засади Дніпропетровської школи журналістикознавства та комунікативстики. Подано історію становлення школи. The article deals with the basic principles of Dnipropetrovsk school of journalism and communication studies. It ...
440020
  Савчук В.С. Дніпропетровський Інститут соціального виховання: виникнення, трансформації, наслідки / В.С. Савчук, Н.М. Кушлакова, О.Л. Рябченко // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 125-138. – ISSN 2664-9950
440021
   Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 18с.
440022
   Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 148с. – ISBN 966-551-128-9
440023
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара = Oles Honcar Dnipropetrovsk national university / [ упорядники: М.В. Поляков, М.М., Дронь ; ред. кол.: М.В. Поляков, М.М. Дронь, О.О. Кочубей та ін. ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 240с. – 90-річчю ДНУ присвячується. – ISBN 978-966-551-263-9
440024
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 1993-. – ISSN 9125-0912
Т. 22, № 10/1. – 2014. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2))
440025
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 1993-. – ISSN 2312-6779
Т. 22, № 10/1. – 2014. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3))
440026
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Серія "Біологія, медицина" : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Ліра
  вип. 6 (1). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
440027
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
Т. 23, № 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2))
440028
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
Т. 23, № 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3))
440029
  Медяник В.Ю. Дніпропетровський університет у науково-педагогічній діяльності Д.Ф. Красицького / В.Ю. Медяник, В.Д. Мирончук // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 261-266. – ISBN 978-966-551-327-8


  До 95-річчя заснування ДНУ імені Олеся Гончара. Проаналізовано "університетський" сюжет у науково-педагогічній діяльності праонука Т.Г. Шевченка - Д.Ф. Красницького, визначено його внесок у становлення історичного факультету ДДУ та підготовку перших ...
440030
   Дніпропетровський художній музей = Днепропетровский художественный музей. – Київ : Мистецтво, 1967. – 20 с.
440031
   Дніпропетровський художній музей = Днепропетровский художественный музей : альбом. – Київ : Мистецтво, 1981. – 74 с.
440032
   Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки Другої світової війни : Анотований перелік документів і матеріалів. – Київ, 2000. – 76с. – (Доля культ. скарбів Укр. під час ДСВ: архіви, бібл., музеї. ; Вип. 3)
440033
  Рижков В. Дніпропетровські студенти вже готові до голодування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 2


  Радикальні настрої посилюються в міру того, як влада ухиляється від прямих відповідей. Студенти та викладачі Дніпропетровського державного аграрного університету оголосили про проведення безстрокових акцій протесту. Їхня мета - скасувати рішення про ...
440034
  Рижков В. Дніпропетровці пропонують встановити меморіальний знак у селі Василівка -на - Дніпрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 11


  Дніпропетровці вважають, що Кобзар заповідав поховати його саме там.
440035
   Дніпропетровщина в цифрах.. – Дніпропетровськ, 1927. – 224с.
440036
  Іваненко В. Дніпропетровщина і "великий перелом" на селі кінця 1920 - початку 30-х років : монографія / Валентин Іваненко, Наталя Романець. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2009. – 256 с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 978-966-348-199-9
440037
  Казьмирчук Г.Д. Дніпропетровщина і декабрист О.С. Гангеблов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 208-209. – ISBN 978-966-171-565-2
440038
  Білан Г.І. Дніпропетровщина трудова і промислова (1946-1960) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 26-30. – ISSN 2077-1800
440039
  Суходський А.Н. Дніпропетроський річноковий порт. / А.Н. Суходський, Е.І. Шведер. – Х-Дніпропетровськ, 1932. – 96с.
440040
  Буряк Юрій Дніпрополь : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 15-29. – ISSN 0130-1608
440041
  Хільчевський В.К. Дністер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 88-89. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
440042
  Підмогильна С. Дністер. Подорожі каньйоном : Туристичний путівник / С. Підмогильна, С. Підмогильний; Світлана і Сергій Підмогильні. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2007. – 64с. : іл. – (Ріки України ; Т. 1). – ISBN 966-410-000-5 (т.1)
440043
  Петраш П.А. Дністра течія / П.А. Петраш. – Ужгород, 1988. – 286с.
440044
  Гетьман В. Дністровський каньйон у національному природному парку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-29. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімаються питання збереження природних та історико-культурних цінностей території національного природного парку "Дністровський каньйон", висвітлюються історичні передумови його становлення. Ландшафтно-естетичний та рекреаційний ресурс ...
440045
  Гетьман В. Дністровські плавні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-22 травня (№ 20). – С. 12-13


  Нижньодністровський національний природний парк — природоохоронна територія, національний природний парк в Україні в пониззі р. Дністер.
440046
  Чайковський М.П. Дністроський каньйон / М.П. Чайковський. – Львів, 1981. – 60с.
440047
   Дністрянський Мирослав Степанович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 14. – ISBN 978-617-7069-48-4
440048
  Каралаш Н. Дністрянський Станіслав Северинович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 98-100. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
440049
  Полохіна К.В. ДНК-зв"язуюча та антиканцерогенна активність кластерних сполук ренію з біологічно активними лігандами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Полохіна Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
440050
  Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.06 / Оберемок В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – 121 л. – Бібліогр.: л. 112-121
440051
  Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Оберемок В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
440052
  Спектер Майкл ДНК-революция. Скальпель для генов / Спектер Майкл, Жирард Грег // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 84-107 : фото
440053
  Вербицкая Т.Г. ДНК-технологии в селекции растений: от кинетики реассоциации до генной инженерии // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2015. – Вип. 25 (65). – С. 9-18. – ISSN 2409-5524
440054
  Перч В. ДНК - аналіз у судово - медичній практиці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.93-95
440055
  Наливайко С. ДНК - генеалогія у сучасних етнологічних концепціях про походження українців // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 118-122
440056
   ДНК : роман / [Сергій Жадан та ін. ; авт. ідеї Сергій Жадан, Фоззі ; відп. за вип. О.В. Стратілат]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 237, [3] с. : іл. – Текст укр., рос. - Зміст: Марко / С. Жадан. Андреас / Ю. Винничук. 1960. Гены Гены / Фоззі. Банан:етапи великого шляху / А. Кокотюха. Dulcis fumus patriae / В. Рафєєнко. Захар та Андрій / М. Кідрук. – (Проект "Z"). – ISBN 978-617-12-1460-6
440057
  Мотрич К. ДНК варвара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 10-11


  "Войовничі агресивні народи - чи не найбільша печаль людства".
440058
  Мотрич К. ДНК варвара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 10
440059
  Чихачев А.С. ДНК и Дезоксирибонуклеазы мозга крыс при гипербарооксигенации и защитном действии мочевины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чихачев А.С.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов, 1974. – 20л.
440060
   ДНК мастера = Подлинность картин Сальвадора Дали определят генетики : GEOскоп. Генная экспертиза // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
440061
  Тищенко К. ДНК: фальш старту - з аріями Гітлера // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  У презентованому на телеканалі "Україна" документальному фільмі про походження українців думки експертів вмонтовано у ненауковий контекст.
440062
  Хейзен Б. Дно Атлантического океана. / Б. Хейзен. – М.
1. – 1962. – 147с.
440063
  Фаріон І. Дно мови у верхах влади і низах суспільства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 5-6
440064
  Леонтьев О.К. Дно океана / О.К. Леонтьев. – Москва : Мысль, 1968. – 320с.
440065
  Зейболд Е. Дно океана = Введение в морскую геологию / Е. Зейболд, В. Бергер. – Москва : Мир, 1984. – 320с.
440066
  Матишов Г.Г. Дно океана в ледниковый период / Г.Г. Матишов; Отв. ред. Ю.А.Лаврушин. – Ленинград : Наука, 1984. – 176с. : карты
440067
  Емельянов В. Дно Черного моря - перспективный источник углеводородов для энергетического обеспечения Украины // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-4324-8
440068
  Ефимов Ф.А. Дням настоящим / Ф.А. Ефимов. – Минск, 1972. – 110с.
440069
  Назаренко В. До "будинку над кручею" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 листопада (№ 216). – С. 2


  Прах видатного українського поета, перекладача, радіожурналіста, літературо- і мовознавця, останнього неокласика українс ької літератури Ігоря Качуровського поховали на його малій батьківщині - в селі Крути Ніжинського району Чернігівщини. Таким був ...
440070
  Граб У. До "історії намірів" українського еміграційного музикознавства // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 27-37
440071
  Русина О. До "неможливих джерел" вітчизняної історії": "Рукопис Войнича" в українському контексті // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 611-618. – ISSN 0363-5570
440072
  Дашкевич Я. До "перебудови" в українській радянській історіографії (1989 рік) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 217-238. – ISBN 5-7702-0810-4
440073
  Нетудихаткін І.А. До "портрета" архієпископа Київського і Галицького Рафаїла Заборовського (побутові аспекти життя архіпастиря в 1730-ті рр.) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 23 : Ювілейний збірник. Київські духовні школи. 400 років (1615 - 2015). – С. 264-281
440074
  Томенко М. До "темників" слід підходити творчо : Про методи виживання в країні утисків свободи і брудних політ. технологій // Україна молода, 2003. – 18 лютого
440075
  Бойченко А. До "Українське агенство з авторських та суміжних прав": результати роботи // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-17 : рис. – ISSN 1608-6422
440076
  Комаров М. До "Української драматургії" : збірка библіографічного знадібку до історії української драми і театра за 1906-1912 рік : з додатками та поправками до "Української драматургії" до 1906 року / Зібрав і впорядкував [з передм.] М. Комаров. – Одесса : Друк. Є. Фесенка, 1912. – 107 с. – (Видавництво "Сніп" ; № 3)
440077
   До "широкої Європи" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Лондоні відбувся Світовий освітній форум. У форумі взяла участь і міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Ключовими питаннями, які порушувалися на форумі були забезпечення якості вищої освіти, її відповідальністьпевним стандартам у різних ...
440078
  Поліщук О. До 10-ліття відділу компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 120-123. – ISSN 0236-1477


  В Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України в рамках роботи літературно-критичного клубу "Академічні бесіди" відбулося чергове зібрання, приурочене до 10-ліття створення відділу компаративістики, що його очолює докт.філол. наук, акад. НАН ...
440079
  Гаманкова О. До 10-річчя кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана / О. Гаманкова, С. Осадець // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 4-7 : табл. – ISSN 1810-7923
440080
   До 10-річчя Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 71. – ISSN 1561-4980
440081
   До 100- річчя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова / В.І. Герасименко, М.Ф. Городній, А.Г. Загородній, І.О. Парасюк, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817
440082
  Тупілко В. До 100-ї річниці Олекси Гірника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)
440083
  Великожон В. До 100-літнього ювілею з дня народження О. Ольжича "Dulse et decorum est pro patria mori!" ("Солодко і почесно вмерти за Батьківщину!") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-38
440084
  Денисова Т. До 100-ліття передачі Андреєм Шептицьким Національного музею у Львові в дар українському народові // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
440085
  Максимюк С. До 100-ліття Української капели бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 147-151. – ISSN 2413-4767
440086
  Пустовалов С.Ж. До 100-рiччя Дмитра Яковича Телегiна / С.Ж. Пустовалов, І.Д. Потєхіна // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 130-132. – ISSN 0235-3490
440087
  Носовський А.В. До 100-річного ювілею Національної академії наук України // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2018. – Вип. 31. – C. 5. – ISSN 1813-3584
440088
   До 100-річчя академіка Бориса Євгеновича Патона / НАН України. – Київ : Академперіодика, 2018. – 10, [2] с. : портр. – Назва обкл.: Академік НАН України Борис Євгенович Патон 100
440089
  Костюченко О.А. До 100-річчя Баухаузу. Спадок функціоналізму в Україні / О.А. Костюченко, В.М. Симоненко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 2 (25). – С. 76-85. – ISBN 978-617-7890-20-0
440090
  Алєксєєнко І. До 100-річчя Бориса Патона // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 821-824. – ISBN 978-617-7446-57-5
440091
  Супруненко О.Б. До 100-річчя вивчення Більського городища / О.Б. Супруненко, С.А. Скорий, В.В. Приймак // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
440092
  Алєксєєнко І. До 100-річчя видавництва "Наукова думка" НАН України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 32-40. – ISSN 2076-9326
440093
  Руденко Л.Г. До 100-річчя від дня народження А.П.Золовського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 70 : фото. – ISSN 1561-4980
440094
   До 100-річчя від дня народження А.С. Харченка // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2008. – Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 230-232. – ISBN 978-966-455-058-8
440095
  Руденко Л.Г. До 100-річчя від дня народження А.С.Харченка : Пам"ятні дати / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, В.П. Разов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57 : Фото. – ISSN 1561-4980
440096
  Круцан Г.М. До 100-річчя від дня народження академіка Г.В. Карпенка // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 4. – С. 122-125. – ISSN 0430-6252
440097
  Бублик С. До 100-річчя від дня народження академіка НАН України В.С. Будника // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 5 (84). – С. 70-72. – ISSN 1561-8889
440098
  Матковський О. До 100-річчя від дня народження академіка Олександра Сергійовича Поваренних // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 187-189. – ISSN 2078-6220
440099
  Воскобойнікова-Гузєва До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  Рецензія: Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; упоряд.: О.В. Сухомлинська, Л.Д. Березівська, Л.І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант ...
440100
  Таранов В.В. До 100-річчя від дня народження Григорія Олександровича Пушина / В.В. Таранов, І.К. Лур"є // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2018. – Т.11, № 1 (26), січень - квітень. – С. 126-127. – ISSN 2306-8094


  "...23 січня 2018 року виповнилося 100 років від дня народження засновника та першого завідувача кафедри соціальної гігієни та організацї охорони здоров"я з історією медицини Запорізького державного медичного інституту професора Пушина Григорія ...
440101
  Козаченко Т.І. До 100-річчя від дня народження І.Ф.Мукомеля // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-76 : Фото. – ISSN 1561-4980
440102
  Веремійчик О. До 100-річчя від дня народження Ігоря Качуровського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 12
440103
  Буйських С.Б. До 100-річчя від дня народження Миколи Івановича Сокольського // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
440104
  Олійник Я.Б. До 100-річчя від дня народження О.Т.Діброви : До 100-річчя О.Т. Діброви / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, М.Д. Пістун // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-69. – ISSN 1561-4980
440105
   До 100-річчя від дня народження Олександра Мефодійовича Маринича / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, Є.І. Стеценко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 5-12 : фото. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
440106
  Усенко О.Ю. До 100-річчя від дня народження Олександра Олексійовича Шалімова / О.Ю. Усенко, Р.В. Салютін // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2017. – № 4 (57). – С. 5-8. – ISSN 2304-0041
440107
  Палієнко В.П. До 100-річчя від дня народження П.К. Заморія / В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко, С.Ю. Бортник // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-74 : Фото. – ISSN 1561-4980
440108
   До 100-річчя від дня народження почесного члена УМТ академіка АН України О.С. Поварених // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 149-150. – ISSN 2218-7472


  20-го травня 2015 р. в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України відбулися Наукові читання, присвячені 100-річчю від дня народженя видатного українського мінералога Олександра Сергійовича Поваренних. З доповіддю ...
440109
  Тимченко А.С. До 100-річчя від дня народження Семена Семеновича Лаврика / А.С. Тимченко, Т.О. Калиниченко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 416-418. – ISSN 2413-7944


  "2 листопада 2015 р. виповнилось 100 років від дня народження видатного вченого-гематолога, організатора охорони здоров"я та науки, педагога, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, лауреата премії ім. О. О. Богомольця АН УРСР та Державної премії ...
440110
  Мірошниченко М.О. До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Григорія Івановича Денисенка // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 130-131. – ISSN 0374-3896
440111
  Головатюк В.Д. До 100-річчя від дня народження Юзефа Буршти // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 183-192. – ISBN 966-02-2984-4
440112
  Батюк І.В. До 100-річчя голодомору 1921-1923 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 3


  Наприкінці травня відбулася Міжнародна наукова конференція "Перший голодомор українського народу 1921 - 1923 років, організований російським комуністичним режимом.
440113
   До 100-річчя Державного архіву Черкаської області (добірка документів) / упорядник – Т. А. Клименко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 93-98. – ISSN 0320-9466
440114
   До 100-річчя з дня заснування кафедри педіатрії № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Укр. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2018. – № 4 (92). – С. 8-16. – ISSN 1992-5913
440115
  Дрбал А. До 100-річчя з дня народження А.В.Буткевича (1914-1983) / А. Дрбал, І.С. Тревого // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 48-52 : фото. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2311-9780
440116
  Пясковський Б.В. До 100-річчя з дня народження академіка Д.О. Граве // Нариси з історії техніки і природознавства / Акад. наук Української РСР [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Бондарчук, І.Т. Швець, Й.З. Штокало, М.В. Пасічник]. – Київ, 1963. – Вип. 4. – С. 125-129
440117
  Самойленко А.М. До 100-річчя з дня народження академіка О.Ю. Ішлінського / А.М. Самойленко, І.О. Луковський, В.О. Стороженко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 297-307. – ISSN 1815-2910
440118
  Петренко О.М. До 100-річчя з дня народження В.І.Галицького // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 70 : фото. – ISSN 1561-4980
440119
   До 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна.. – К., 1970. – 151с.
440120
  Кисіль В.І. До 100-річчя з дня народження Генадія Костянтиновича Матвєєва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-45.
440121
   До 100-річчя з дня народження Головного арбітра Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР Івана Івановича Корчака // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 147-152
440122
  Михайленков В.С. До 100-річчя з дня народження Іллі Яковича Дехтяра / В.С. Михайленков, М.М. Нищенко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 713-720. – ISSN 1024-1809
440123
   До 100-річчя з дня народження лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки професора І,Б. Мізецької // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника : сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев, 2011. – Вып. 46. – С. 140-141. – ISSN 0233-7577


  Видатний український вчений в галузі хімії напівпровідників, випускниця хімічного фак-ту КДУ.
440124
   До 100-річчя з дня народження Олександра Кошиця // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – С. 2
440125
  Мушкетик Л. До 100-річчя з дня народження Петра Лінтура (1909-2009) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 91-92. – ISSN 0130-6936
440126
   До 100-річчя з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка.. – Суми, 1961. – 56с.
440127
  Шалівська З. До 100-річчя закінчення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 вересня (№ 160/161). – С. 13


  Перша світова війна в фотографіях та родинних спогадах.
440128
  Дземан М.І. До 100-річчя заснування Національної академії наук України: акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (1-ше подання) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 7, № 3 (27). – С. 54-73. – ISSN 2413-5461
440129
  Сверстюк Є. До 100-річчя Івана Багряного // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 69.
440130
  Головаха Є. До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів Інституту // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 137-139. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
440131
  Ульянов В.В. До 100-річчя Іллі Михайловича Лівшиця (1917-1982) // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 14-15
440132
  Ткаченко М.М. До 100-річчя кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; голов. ред. Красносельський М.В. ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 28, вип. 2. – С. 170-186. – ISSN 2708-7166


  "Обрана медичним факультетом Університету св. Володимира комісія <...> від 26 грудня 1916 р. за № 14965 дійшла висновку: "1) з причини величезної важливості рентгенології як для цілей діагностики, так і для лікування, викладання рентгенології на ...
440133
   До 100-річчя Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107. – ISSN 1811-3141
440134
  Черніков І. До 100-річчя Молодотурецької революції 1908 р. // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 111-123. – ISBN 966-7522-07-5
440135
  Баранов М.І. До 100-річчя Національної академії наук України - колиски вітчизняної науки і техніки / М.І. Баранов, В.Ю. Розов, Є.І. Сокол // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т ; ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 2074-272X
440136
  Семиноженко В. До 100-річчя Національної академії наук України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 14-15


  "Наука повинна стати не лише повноцінним економічним, але й значущим політичним явищем".
440137
   До 100-річчя Національної академії наук України (добірка фотодокументів) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 196-209. – ISSN 0320-9466
440138
   До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 19-20. – ISSN 1029-7200


  2 серпня 2018 р. Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського виповниться 100 років. Заснована за ініціативою видатних діячів української науки М. П. Василенка, В. І. Вернадського, указом гетьмана України Павла Скоропадського як ...
440139
   До 100-річчя Олеся Гончара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 1


  КНУ імені Тараса Шевченка широко відзначає ювілей класика. 3 квітня в Інституті філології з ініціативи і за підтримки ректора університету Л.В. Губерського і директора ІФ Г.Ф. Семенюка відбулися заходи, що стали видатною суспільною і культурною подією.
440140
  Кадомська М. До 100-річчя особняка Ковалевського в Києві / М. Кадомська, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685
440141
   До 100-річчя осушення і освоєння заплавних земель Лісостепу / М.І. Штакал, В.М. Вірьовка, В.О. Ткачов, В.М. Штакал // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С.174-180. – Бібліогр.: 9 назв.
440142
  Єфіменко В. До 100-річчя Прокопа Миколайовича Полупана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-58. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  У серпні 2018 р. виповнюється 100 років з часу народження Прокопа Миколайовича Полупана, який понад півстоліття свого життя присвятив Астрономічній обсерваторії. Виходець із багатодітної бідної родини, пройшов через битви Другої світової війни, був ...
440143
  Нечаїв С. До 100-річчя Російсько-українського медичного словника Мартирія Галина // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 12, № 1 (84). – С. 77-79. – ISSN 2709-4456


  Військовий хірург, з 1888 р. - доктор медицини в Імператорському університеті Св. Володимира.
440144
  Лопата П. До 100-річчя смерті Василя Доманицького // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 4 листопада (число 43). – С. 14
440145
  Левченко В. До 100-річчя становлення та розвитку вищої освіти водогосподарського комплексу в Україні: одеський вектор // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 135-146. – ISSN 2222-5250
440146
  Самородов В. До 100-річчя створення В. І. Вернадським Полтавського товариства любителів природи / В. Самородов, С. Кигим, Л. Чеботарьова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 178-183. – (Серія біологічна ; вип. 78). – ISSN 0206-5657
440147
  Любарська Л.В. До 100-річчя створення Української Центральної Ради. Фотодобірка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 24-33. – ISSN 0320-9466
440148
  Веремійчик О. До 100-річчя талановитого поета Михайла Ситника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 травня - 10 червня (№ 21/22). – С. 17
440149
  Веремійчик О. До 100-річчя українського мистця Леоніда Полтави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 17
440150
  Іванець А. До 100-річчя Української Революції та утвердження національної символіки / А. Іванець, С. Губський // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 244-249. – ISSN 2413-7065


  25 січня 2018 року в Науково-дослідному інституті українознавства МОН України (НДІУ) відбувся круглий стіл "Українська Центральна Рада: шлях від автономії до незалежності України". З доповідями виступили викладачі Київського націоналного ун-ту імені ...
440151
   До 100-річчя Федора Семеновича Бабичева // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 81


  "На протязі 1968-1978 років декан хімічного факультету, 1971 – 1988 років – завідувач кафедри органічної хімії. В 1973 р. обраний академіком НАН України; в 1978–1988 роках – віце-президент НАН України. З 1988 року радник Президії НАН України".
440152
  Абашина Н.С. До 100 - річчя Євгенії Володимирівни Махно / Н.С. Абашина, Г.О. Станиціна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-3490


  Махно Євгенія Володимирівна - український археолог, науковець та дослідник зарубинецької, черняхівської і синхронних культур.
440153
   До 100 - річчя з дня народження Золовського Андрія Петровича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 101. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
440154
   До 100 річниці з дня народження Марисової Людмили Йосипівни // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 213. – ISSN 2520-6265


  У 2017 році виповнилося 100 років з дня народження видатного українського психолога Людмили Йосипівни Марисової. Вона була засновником і першим завідувачем кафедри соціальної і педагогічної психології. За період роботи в університеті Л.Й. Марисова ...
440155
  Ковальчук А. До 102-ї річниці подвигу українських героїв на Трубежі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
440156
  Зубай Ю. До 105-річчя Миколи Сільванського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2022. – 7 лютого (№ 1/2). – С. 18-19. – ISSN 2519-4429
440157
  Стрижак А. До 11-ї річниці утворення Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-54.
440158
  Борщевський С. До 110-ї річниці з дня народження Григорія Кочура // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 16 листопада (№ 23). – С. 13
440159
   До 110-річчя від дня народження академіка АН України Л.Г. Ткачука, почесного члена УМТ // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 148-149. – ISSN 2218-7472
440160
  Стех Я. До 110-річчя від дня народження визначної письменниці Ірини Вільде (Макогін) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 19 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 0027-8254
440161
  Шевчук П.М. До 110-річчя від дня народження Г.Є.Левадного // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 50-52 : фото. – ISSN 2311-9780
440162
  Матющенко С.П. До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 157-162. – ISSN 0320-9466
440163
  Матющенко С.П. До 110-річчя від дня народження Михайла Гришка // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 196-204. – ISSN 0320-9466
440164
   До 110-річчя від дня народження почесного члена УМТ академіка АН УРСР М.П. Семененка // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 147-148. – ISSN 2218-7472
440165
  Кононенко В. До 110-річчя від дня народження Ф. Максименка // Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-22.
440166
   До 110-річчя з дня народження Заморія Петра Костьовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 83. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  25 червня виповнилось 110 років від дня народження відомого геолога, геоморфолога, професора, доктора геолого-мінералогічних наук Петра Костьовича Заморія.
440167
   До 110-річчя з дня народження Мукомеля Ізраїля Феліксовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 88-89. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  19 квітня виповнилось 110 років від дня народження відомого економіко-географа, професора, доктора географічних наук Мукомеля Ізраїля Феліксовича.
440168
  Трохименко О.М. До 110 роковин третього видання монографії "Введение въ химическій анализъ и таблицы качественного химического анализа" / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 6-9


  Автори монографії - професори Київського університету св. Володимира хімік-органік С.М. Реформатський та фізико-хімік-неорганік Я.І. Михайленко.
440169
  Піддубний С. До 1140-річчя Велесової Книги // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 6
440170
  Селіверстова С. До 115-річчя Володимира Сосюри // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 121-122. – ISSN 0236-1477


  Літературно-мистецький вечір з нагоди 115-ої річниці Володимира Сосюри відбувся в Київському міському будинку вчителя
440171
   До 115-річчя з дня народження Арсенія Петровича Хоменка (1891-1939) // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 111-112
440172
  Козловский Борислав До 115 и не старше // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
440173
  Ковальчук О. До 120-річчя від дня народження Георгія Нарбута, корифея української графічної школи // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 2. – С.16-21. – ISSN 0130-1799
440174
  Мага І.М. До 120-річчя від дня народження корифея української архівістики Віктора Олександровича Романовського (1890–1971) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 178-192. – ISSN 0320-9466


  У статті здійснено реконструкцію життєвого і творчого шляху В. О. Романовського, розкрито внесок історика-архівіста у розвиток національної архівознавчої думки та архівної справи, процес становлення централізованої системи архівних установ України. У ...
440175
   До 120-річчя від дня народження М. Булгакова. Київські сторінки життя письменника // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 5 (367). – С. 4 обкл.
440176
   До 120-річчя від Дня народження Федора Пилиповича Мацкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – C. 6-8. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (40)). – ISSN 1992-4917
440177
   До 120-річчя вченого-гідролога А.В. Огієвського (деякі архівні дослідження) / В.К. Хільчевський, В.В. Соколов, А.В. Куций, С.А. Куций // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 104-113. – ISSN 2306-5680
440178
   До 120-річчя з дня народження видатного вченого, людини доброти, порядності Семена Микитовича Московця (нотатки спогадів) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 149-150 : фото. – ISSN 2077-4893
440179
  Соломаха Н.Г. До 125-річчя від дня заснування Велико-Анадольської дільниці Докучаєвської експедиції / Н.Г. Соломаха, Т.М. Короткова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 18-25. – ISSN 0459-1216


  "Стисло висвітлено історію створення, становлення та функціонування Велико-Анадольської дільниці Докучаєвської експедиції (нині – державне підприємство «Маріупольська лісова науково-дослідна станція»). Узагальнено та охарактеризовано ключові наукові ...
440180
  Погрібний Анатолій До 125-річчя від дня народження Григорія Ващенка // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 118-131
440181
  Корнус А.О. До 125-річчя від дня народження М.І.Дмитрієва : Пам"ятні дати // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
440182
  Ковалів Ю. До 125-річчя від дня народження Миколи Вороного (Розмова про письменника з професором, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Юрієм Ковалівим) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 126-141. – ISBN 966-7379-16-7
440183
  Любарська Л.В. До 125-річчя від дня народження О.П. Довженка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 89-99. – ISSN 0320-9466


  Добірка фотодокументів.
440184
  Паламарчук О.Л. До 125-річчя з дня народження академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського / О.Л. Паламарчук, Л Н. Білuк // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 259-260. – ISSN 2075-437X


  2013 рік без перебільшення можна назвати роком пам"яті академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського - відбулися престижні наукові зібрання, опубліковано низку наукових статей, присвячених дослідженню спадщини видатного українського вченого-мовознавця, ...
440185
   До 125-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка (1814-1861). – Дніпропетровськ, 1939. – 54с.
440186
  Фраєр Д.І. До 125-річчя з дня нарродження Т.Г.Шевченка (1814-1939) / Д.І. Фраєр. – Київ, 1938. – 46 с.
440187
   До 125-річчя заснування кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Украин. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2014. – № 8 (64). – C. 16-17. – ISSN 1992-5913


  "Кафедрі педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, що є правонаступницею кафедри дитячих хвороб Університету Святого Володимира, цього року виповнилось 125 років. Пливуть роки, десятиліття та вже й сплило більше століття ...
440188
  Веремійчик О. До 130-річчя від дня народження Євгена Коновальця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 15 травня - 28 червня (№ 23/24)
440189
  Волкова Н.Е. До 130-річчя від дня народження М.І. Вавилова. Протистояння науки й антинауки, особистості та влади // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2017. – Вип. 30 (70). – С. 128- 135. – ISSN 2409-5524
440190
  Стоянова Е. До 130-річчя з дня смерті першого болгарського просвітника Неофіта Рильського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 98-105. – ISSN 0869-3595
440191
  Панченко О. До 130-річчя письменника Миколи Лазорського // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – С. 16, 20
440192
  Лазарєва О. До 135-річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-36
440193
  Лазарєва О. До 135-річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-36
440194
  Гордійчук М. До 140-річчя "Малорусских народных преданий и рассказов" Михайла Драгоманова: внесок у збірник етнографа Володимира Менчиця // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 84-91. – ISSN 0130-6936


  У статті проаналізовано внесок видатного фольклориста В. Менчиця в збірник М. Драгоманова "Малорусские народные предания и рассказы"; подано інформацію про збирання етнографічних матеріалів В. Менчицем та їх передачу до Південно-Західного відділу ...
440195
  Нешатаєв Б.М. До 140-річчя від дня народження академіка Г.М. Висоцького / Б.М. Нешатаєв, А.О. Корнус // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
440196
   До 140-річчя від дня народження С.В. Петлюри (добірка фотодокументів) / упорядник – Л.В. Любарська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 33-41. – ISSN 0320-9466
440197
  Веремійчик О. До 140-річчя від дня народження Симона Петлюри (Симон Петлюра у дослідженнях істориків) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 травня - 4 червня (№ 21/22). – С. 6


  Згадується М.С. Тимошик та В.І. Сергійчук.
440198
   До 140-річчя з дня народження Костянтина Григорович Воблого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 88. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  27 травня виповнилось 140 років від дня народження відомого економіко-географа, економіста, академіка АН УРСР, професора, доктора політекономії і статистики, заслуженого діяча науки УРСР Костянтина Григоровича Воблого.
440199
  Якімова А. До 145-річчя виходу у світ перших перекладів поезії Т.Г. Шевченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 319-321
440200
  Якімова А.М. До 145-річчя виходу у світ перших перекладів поезії Т.Г. Шевченка болгарською мовою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 337-339
440201
  Савчук К. До 145-річчя з дня народження Володимира Грабаря // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 26-30.
440202
  Тартачинська З. До 145-річчя кафедри геодезії // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 31-38 : фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1819-1339
440203
   До 15-ліття нашого часопису : (зміст журналу за час від вересня 1993 до червня 2008 р.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 143-152
440204
   До 15-ліття нашого часопису : (зміст журналу за час від вересня 1993 до червня 2008 р.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 190-222
440205
  Митник Ю.В. До 150-рiччя вiд дня народження Георгiя Феодосiйовича Вороного (1868–1908) / Ю.В. Митник, О.І. Кашпіровський, Б.В. Олійник // Могилянський математичний журнал : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Руссєв А.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – C. 3-5. – ISSN 2617-7080
440206
   До 150-річчя від дня народження академіка В.І.Вернадського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 3-6. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1561-4980
440207
  Любарська Л.В. До 150-річчя від дня народження архієпископа Андрея Шептицького // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 175-182. – ISSN 0320-9466
440208
  Гамалія В.М. До 150-річчя від дня народження М.Ф. Гамалії (1859-1949) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 66-75. – ISSN 0374-3896
440209
   До 150-річчя з дня народження Антіна Степановича Синявського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 82. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  12 липня виповнилось 150 років від дня народження відомого економіко-географа, історика, економіста, політичний діяча, професора, доктора географічних наук Антіна Степановича Синявського.
440210
   До 150-річчя з дня народження Богдана Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий, 1999. – 86с.
440211
  Кириленко І.Г. До 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 111-119. – ISSN 2221-1055
440212
   До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса = Dedicated to 150th anniversary of the birth of Mykola Serhiyovych Bokarius, the Honored Professor : Бокаріус Микола Сергійович, про нього / [О.М. Клюєв та ін.] ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М.С. Бокаріуса. – Харків : ХНІДСЕ : Промінь, 2019. – 175, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 165–174 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7180-33-2
440213
  Мельничук І.В. До 150-річчя з дня народження К.М. Феофілактова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817
440214
   До 150-річчя з дня народження Овксентія Васильвича Корчак-Чепурківського // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-113
440215
  Сердюк Ж. До 150-річчя заснування жіночих гімназій в Наддніпрянській Україні // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 159-164. – ISSN 2519-2523
440216
  Базилевич А.Я. До 150-річчя Івана Бережницького - співзасновника та мецената громадських медичних організацій Галичини початку XX ст. / А.Я. Базилевич, В.С. Гриновець // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. Лікарське Т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Базилевич А.Я., Богомолець О.В., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 13, № 3/4 (88/89). – С. 212-217. – ISSN 2709-4456
440217
  Асланов С.К. До 150-річчя кафедри теоретичної механіки Одеського університету та 40-річчю спеціальності "механіка" / С.К. Асланов, М.Б. Косой // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 159-177. – ISBN 978-617-689-150-5
440218
  Козловський І. До 150-річчя Михайла Грушевського відзначають у Польщі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 184). – С. 6
440219
  Павлюк М. До 150-річчя створення товариства "Просвіта" в Галичині / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 4-5
440220
  Пахолок З. До 150 - річчя від дня народження М.В. Крушевського // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.132-137 : Фото. – ISSN 0869-3595
440221
  Толстых А.В. До 16-ти и старше... / А.В. Толстых. – М., 1988. – 63с.
440222
  Сіньова Л.М. До 160-річчя виникнення волонтерського руху: історико-правові аспекти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 171-174. – ISBN 978-966-916-562-6
440223
  Стех Я. До 160-річчя від дня народження поета о. Богдара Кирчева // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 18 грудня (N 51). – С. 9. – ISSN 0027-8254
440224
  Морозова Г. До 165-річчя з дня народження О.Ф. Кістяківського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 65-67
440225
   До 165-річчя університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Для відзначення ювілею створено Організаційний комітет, який очолив ректор В.В. Скопенко, заступник - перший проректор О. Третяк. Організаційною групою керує В Ярошовець. Інформація про те, що гутується до ювілею.
440226
  Стех Я. До 170-річчя від дня народження видатного педагога Олександра Барвінського // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 26, 29 июня


  "Саме Барвінський, а не Грушевський, як це прийнято вважати, упровадив термін "Русь-Україна" в історіографію.
440227
  Кушнерець В. До 170-річчя від дня народження науковця і громадського діяча Івана Пулюя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 3 лютого (№ 15). – С. 10
440228
  Опанасенко В. До 170-річчя з дня смерті І.С. Орлая // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 1. – С. 95-98
440229
  Лук"янчук Г. До 170-річчя написання "Розритої могили" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 2


  Минає 170 років відтоді, як 9 жовтня 29-тирічний Тарас Шевченко написав поезію "Розрита могила" - один зі своїх найвідоміших творів.
440230
  Ковальчук А. До 170-річчя переяславського періоду творчості Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – С. 10
440231
  Ковальчук А. До 172-ї річниці поезії "Розрита могила" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – С. 10
440232
  Ковальчук А. До 175-ї річниці написання "Заповіту" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 грудня - 12 січня (№ 1/2)
440233
   До 175-річчя від дня заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (40). – C. 6-7. – ISSN 1998-4235


  1841 р. - відкрито медичний факультет, першим деканом якого став послідовник Пирогова, відомий випускник Казанського університету хірург Володимир Опанасович Караваєв (1811-1892).
440234
   До 175-річчя флагмана української медицини: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - святкування славетного ювілею // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (133/134). – С. 8-18. – ISSN 1729-2344
440235
  Бадюк М.І. До 180-річчя видання "Воєнно-похідної медицини" Я.О. Чаруківського / М.І. Бадюк, І.В. Пасько, Л.М. Бадюк // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 3/4. – С. 149-159
440236
  Булгакова Т.О. До 180-річчя відкриття Інституту шляхетних дівчат у Києві (за документами Державного архіву м. Києва) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 41-45. – ISSN 0320-9466
440237
  Ковбаса Т.С. До 180-річчя з дня народження видатного вченого та педагога, президента руського ентомологічного товариства Е.К. Брандта // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 118-120
440238
  Дземан М.І. До 180-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: засновник Київської школи внутрішньої медицини Федір Степанович Цицурін // Терапевтика імені професора М.М. Бережницького : квартальний науково-практичний часопис / Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Рожко М.М., Вірстюк Н.Г., Дземан М.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Т. 2, № 2. – С. 71-79. – ISSN 2709-7404
440239
  Жигало О. До 190-річчя з дня народження та 110-річчя з дня смерті ректора Київської духовної академії єпископа Канівського Сильвестра (Малеванського) // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Сіменарії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2018. – № 2 (23) : Свобода чи "Свобода". – С. 20-23
440240
   До 2-ї п"ятирічки УСРР : Матеріали по доповідях на Всеукраїнській конференції електрифікації 2-5 липня 1931 р. – Полтава : Господарство України, 1931. – 54 с.
440241
  Патон Б.Є. До 20-річчя незалежності України. Наука в незалежній Україні // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 33/34 (700/701). – С. 6-9
440242
  Шемякін О. До 20-річчя прийняття Конвенції Організації об"єднаних Націй з морського права 1982 р. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.147-150. – ISSN 0132-1331
440243
  Амоша О.І. До 20-річчя створення Академії економічних наук України: ретроспектива та перспективи / О.І. Амоша, Ф.Ю. Поклонський, В.І. Ляшенко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2013. – № 1 (23). – С. 227-246. – ISSN 1729-7206
440244
  Радько Г. До 200-ліття від дня народження письменника, педагога, видавця Євгена Павловича Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 270-272. – ISSN 2075-1222


  2-3 лютого 2012 р. у Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка відбулася Міжнародна наукова конференція "Євген Гребінка в крайовому, українському та світовому літературно-мистецькому контексті". На конференції ...
440245
  Бобровський Ю. До 200-ліття скасування Запорізької Січі // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 17-21
440246
  Козирєва Т. До 200-річчя - меморіальна дошка. У "Львівській політехніці" масштабно відзначають ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 грудня (№ 224). – С. 2


  "...в головному корпусі "ЛП" <...> урочисто встановили пам"ятну таблицю, на якій викарбувано дату створення, відповідно до цісарського рішення Франца І, Реальної школи, і був то 1816 рік. Зазначену Реальну школу віднедавна вважають провісницею ...
440247
  Коновал О. До 200-річчя Абрагама Лінкольна // Свобода, 2009. – Рік 115, 17 квітня (число 16). – С. 17
440248
  Овчаренко Е. До 200-річчя від дня народження Куліша // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 32). – С. 12


  До 200-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, етнографа, перекладача і громадського діяча Пантелеймона Куліша у Чернігові підготували дві виставки: одну - в бібліотеці, іншу - в музеї.
440249
  Чернухін Є.К. До 200-річчя Грецької революції 1821 року: Софроній Каллігас про османську окупацію Афона 1821-1830 років // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 270-284. – ISSN 2222-4203
440250
   До 200-річчя з дня народження Адама Міцкевича. – Київ, 1998. – 49, [3] с. – (Бюлетень : спеціальний випуск / Державний комітет України у справах національностей та міграції ; [редкол.: С.А. Давиденко (відп. за вип.) та ін.] ; Грудень, 1998)
440251
  Гарачковський О. До 200-річчя першого біографа Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 37). – С. 6
440252
  Денисенко І.М. До 200-річчя Харківського університету // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 156-159
440253
   До 200 річчя від дня народження Миколи Гоголя // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 115. – ISBN 978-966-2374-12-4


  Портрет М. Гоголя (графіка)
440254
  Чистяков Олександр До 2050 року в українських водоймах може зникнути риба // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 7 : фото
440255
  Вовк О.І. До 210-річчя Харківського університету. Особистість В.Н. Каразіна: спроба психобіографічного дослідження // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 131-139. – ISSN 2312-5675
440256
  Мельничук Є. До 25-ліття Фундації ім. Олега Оьжича // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 7 листопада (число 43). – С. 11,15
440257
   До 25-річного ювілею професійної соціологічної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
440258
   До 25-річчя від дня заснування державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України" / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.Д. Федоровський, В.Є. Філіпович, С.М. Єсипович, О.В. Седлерова // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 3-10. – ISSN 1561-8889
440259
   До 25-річчя від дня заснування Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України" / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.Д. Федоровський, В.Є. Філіпович, С.М. Єсипович, О.В. Седлерова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 101-108 : фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
440260
   До 25-річчя з дня заснування Української Технологічної Академії (1992-2017) // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 2017. – № 3. – С. 7-14. – ISSN 2219-9365
440261
   До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському державному екологічному університеті / І.Д. Лосєва, С.М. Степаненко, О.Г. Владимирова, Т.А. Сафранов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 244-249. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
440262
   До 25 -річчя кафедри фітотерапії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет" / Т.П. Гарник, В.О. Петріщева, К.В. Гарник, Парчамі Газає Сепідех, Т.М. Козименко, М.О. Головаха // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 63-65
440263
  Граціанська Л.М. До 250-річчя "Арифметики" Магницького / Л.М. Граціанська, 1954. – [16] с.
440264
  Ковальчук А. До 27-ї річниці важливих історичних подій: перших виборів президента України і припинення існування СССР // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-24 грудня (№ 47/48). – С. 12-13
440265
  Ковальчук А. До 27-ї річниці важливих історичних подій: перших виборів президента України і припинення існування СССР // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 грудня - 14 січня (№ 1/2). – С. 12-13
440266
  Макарова Т.О. До 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 115-121. – ISSN 0320-9466
440267
  Ковальчук А. До 30-ї річниці Народного Руху України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – С. 18-19
440268
  Шпілька Н. До 30-ліття відновлення чернечого життя у Києво-Печерській лаврі // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Сіменарії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2018. – № 2 (23) : Свобода чи "Свобода". – С. 24-27
440269
  Мурзін В.Ю. До 30-річчя археологічних досліджень на Мамай-Горі // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 147-149. – ISSN 0235-3490
440270
  Васильєв О.Д. До 30-річчя Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної Академії наук України / О.Д. Васильєв, С.О. Фірстов // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2013. – С. 3-7. – (Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" ; вып. 19)


  Надано нарис створення та розвитку Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної Академії наук України та стислий перелік творчих досягнень колективу Лабораторії.
440271
   До 30-річчя на Чорнобильській атомній електростанції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 141. – ISSN 0374-3896
440272
   До 30-річчя незалежності // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 379-381


  Молодіжна газета " Україна молода " опублікувала інтерв " ю заступника головного редактора газети Валентини Самченко з директором Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка професором Михайлом Наєнком. За матеріалами ...
440273
  Ромасюкова Тетяна До 35-річниці Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 24-26 : фото
440274
  Сухих Л. До 350-ї річниці Конотопської битви 1659 року. Українсько-російська війна 1658-1659 років: причини й передумови // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – C. 159-195. – ISSN 0320-9466
440275
  П"яткова А.В. До 40-річчя навчально-наукового стаціонару ГГФ ОНУ імені І.І. Мечникова "Кринички" / А.В. П"яткова, Н.О. Федорончук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 313-322. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Представлені основні досягнення, напрямки та перспективи роботи навчаль­но-наукового стаціонару «Кринички» за 40 років його існування. Надана його стисла характеристика, основні сфери досліджень, включаючи ландшафтні, ґрунтознавчі, геологічні, ...
440276
  Богуш П. До 400-річчя від дня народження Гійома Левассера де Боплана. Нікопольщина. Г. Боплан Б. Хмельницький. О. Довженко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 233-238. – ISBN 966-650-037-X
440277
  Покотильська І. До 440-річчя Острозької академії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 66). – С. 2


  Розпочався міжнародний інтелектуальний марафон мудрих висловів.
440278
   До 45-річчя від дня народження Шишацького Віктора Борисовича : (1972-2009) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 195. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  10 липня 2017 р. виповнилося 45 років від дня народження кандидата географічних наук, доцента, відомого українського економіко-географа Шишацького Віктора Борисовича.
440279
  Білокінь І.П. До 50-piччя закону Заленського / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 14с. – Окр.відбиток: Ботанічний журнал, Т.11, №4
440280
  Вавилова І.Б. До 50-ї річниці польоту у космос першого космонавта-українця Павла Романовича Поповича / І.Б. Вавилова, С.С. Вавілов // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 6. – С. 81-85. – ISSN 1561-8889
440281
   До 50-літнього ювілею професора Олега Шпотюка // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2008. – Т. 12, № 2. – С. 2998-1. – ISSN 1027-4642


  Олег Йосипович Шпотюк - відомий український учений у галузі фізики твердого невпорядкованого стану речовини. Сьогодні проф. О.Й. Шпотюк очолює колектив науковців Львівського НДІ матеріалів.
440282
   До 50-річчя В.П.Руденка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
440283
   До 50-річчя Василя Степановича Кравціва / редколегія журналу "Регіональна економіка" // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 230-231. – ISSN 1562-0905
440284
  Фелонюк А. До 50-річчя доктора історичних наук Мирона Миколайовича Капраля // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 199-202. – ISBN 978-917-7694-06-8
440285
  Білокінь І.П. До 50-річчя закону Заленського / І.П. Білокінь. – Київ, 1954. – С. 85-98. – Окр. відбиток
440286
  Руденко Л.Г. До 50-річчя заснування Інституту географії НАН України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
440287
   До 50-річчя заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів Національного авіаційного університету(1969-2019рр) / А.О. Бєлятинський, В.М. Першаков, А.І. Білеуш, О.І. Пилипенко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 2 (25). – С. 35-45. – ISBN 978-617-7890-20-0
440288
  Булат А.Ф. До 50-річчя Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 3-5. – ISSN 0041-5804
440289
   До 50-річчя Карпенко Зіновії Степанівни // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.176-177. – ISSN 1810-2131
440290
   До 50-річчя Костянтина Мезенцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 3 (115). – С. 78 : фото. – ISSN 1561-4980
440291
   До 50-річчя М.Д.Гродзинського : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 70. – ISSN 1561-4980
440292
   До 50-річчя обрання академіка Б.Є. Патона президентом Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0372-6436
440293
  Федець О.М. До 50-річчя професора Володимира Володимировича Стибеля // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 197-198. – ISBN 978-917-7694-06-8
440294
   До 50-річчя Р.І.Сосси : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68. – ISSN 1561-4980
440295
   До 50-річчя реорганізації Інституту електротехніки АН УРСР в Інститут електродинаміки АН УРСР / Підготував К. Липківський // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 7-8. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
440296
   До 50-річчя С.А. Лісовського : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 72 : Фото. – ISSN 1561-4980
440297
   До 50-річчя Стрихи Максима Віталійовича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 110-111. – ISSN 1815-7459
440298
   До 55-річчя від дня народження професора Віктора Павловича Польового / Р. Сидорчук, І. Білик, П. Волянюк, Р. Кнут, Ю. Мишковський, А. Паляниця, Б. Петрюк, О. Ротар // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 119-120. – ISSN 1681-2778
440299
   До 60-літнього ювілею Івана Олександровича Вакарчука : Біографія // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 1. – С. 1-2. – ISSN 1027-4642
440300
   До 60-річчя А.І.Кривульченка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69. – ISSN 1561-4980
440301
   До 60-річчя Андрія Головка. – Львів, 1957. – с. 113-118. – Окр. відб. з Радянського літературознавства № 6
440302
  Гаврилюк Н.О. До 60-річчя Андрія Юрійовича Алексєєва // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145. – ISSN 0235-3490
440303
   До 60-річчя Богдана Степановича Новосядлого // Журнал фізичних досліджень / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. І. Вакарчук ; редкол.: І. Андронов, О.Бакай, М. Ваврух [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 21, № 3. – C. 3998-1-3998-2. – ISSN 1027-4642
440304
  Гуцал В.А. До 60-річчя Богдана Степановича Строценя // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 150-151. – ISSN 0235-3490


  Богдан Степанович Строцень — український історик, археолог. Член Наукового товариства імені Шевченка, Національної спілки краєзнавців України (1991).
440305
   До 60-річчя Бориса Олександровича Вахрушева : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68. – ISSN 1561-4980
440306
   До 60-річчя Бурлачука Леоніда Фокича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 128. – ISSN 1810-2131
440307
   До 60-річчя В.М. Петліна : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
440308
   До 60-річчя В.М.Пащенка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
440309
   До 60-річчя В.П. Руденка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 67 : фото. – ISSN 1561-4980
440310
   До 60-річчя В.С.Давидчука : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78 : Фото. – ISSN 1561-4980
440311
  Отрощенко В.В. До 60-річчя Валентини Олексіївни Петрашенко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 133-138. – ISSN 0235-3490


  Український археолог.
440312
   До 60-річчя від дня народження Ігоря Остаповича Парасюка / В. Самойленко, М. Перестюк, М. Городній, О. Бойчук, О. Станжицький, О. Капустян, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-59. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  "...18 січня 2013 року виповнилось 60 років від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Ігоря Остаповича Парасюка. <...> На кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь Київського ...
440313
   До 60-річчя від дня народження Миколи Валениновича Карташова / В. Королюк, М. Городній, О. Борисенко, О. Василик, В. Голомозий, Ю. Козаченко, Р. Майборода, Ю. Мішура, М. Моклячук, І. Парасюк, О. Пономаренко, К. Ральченко, Л. Сахно, Г. Шевченко, Р. Ямненко, Т. Яневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-60. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  "...18 жовтня 2012 р. виповнилося 60 років талановитому українському вченому в галузі теорії ймовірностей і математичної статистики Миколі Валентиновичу Карташову. <...>Закінчивши аспірантуру, Микола Валентинович починає працювати на кафедрі теорії ...
440314
   До 60-річчя від дня народження Олександра Георгійовича Кукуша / М. Городній, М. Денисьєвський, О. Нестеренко, І. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Виповнилося 60 років із дня народження відомого математика, знаного фахівця з математичної статистики Олександра Георгійовича Кукуша.
440315
   До 60-річчя від Дня народження Петра Андрійовича М’ясоїда // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 11. – ISSN 1810-2131
440316
   До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента Національної академії правових наук України В.П. Нагребельного // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 719-720. – ISSN 1563-3349
440317
   До 60-річчя Віктора Омеляновича Мандибура // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110. – ISSN 1811-3141
440318
   До 60-річчя Віктора Петровича Чабая // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 153-154. – ISSN 0235-3490


  Віктор Петрович Чабай (1962) - український археолог, історик, член-корреспондент НАН України (2012), директор Інституту археології НАН України (2017).
440319
  Бунятян К.П. До 60-річчя Віталія Васильовича Отрощенка [Вчений-археолог] // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2005. – № 3. – С. 111-112. – ISSN 0235-3490
440320
  Бунятян К. До 60-річчя Віталія Михайловича Зубаря // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 131-143. – ISSN 0235-3490
440321
   До 60-річчя Володимира Васильовича Стецюка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
440322
   До 60-річчя Володимира Дмитровича Косянчука // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 50
440323
   До 60-річчя Володимира Михайловича Ткачука // Журнал фізичних досліджень / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. І. Вакарчук ; редкол.: І. Андронов, О.Бакай, М. Ваврух [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 21, № 1/2. – С. 1998-11-1998-12. – ISSN 1027-4642


  "6 лютого 2017 року яскравому представниковi львiвської школи теоретичної фiзики, талановитому педагоговi, докторовi фiз.-мат. наук, професоровi Володимиру Михайловичу Ткачуковi виповнилося 60 рокiв".
440324
   До 60-річчя вченого-фінансиста Ігоря Олексійовича Лютого // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (294). – С. 126-128. – ISSN 2305-7645
440325
   До 60-річчя Г.В.Балабанова : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77 : Фото. – ISSN 1561-4980
440326
   До 60-річчя Г.І. Денисика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 70. – ISSN 1561-4980
440327
  Отрощенко В.В. До 60-річчя Геннадія Миколайовича Тощева // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 0235-3490


  Г.М. Тощев - український археолог.
440328
  Грінченко В.Ф. До 60-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Місце його в підготовці фахівців геологічних спеціальностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-9. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817
440329
  Бойко О.Д. До 60-річчя доктора історичних наук професора В.Ф. Верстюка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 230-232. – ISSN 0130-5247
440330
  Литвин М.Р. До 60-річчя доктора історичних наук професора Л. В. Войтовича // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 230-231. – ISSN 0130-5247
440331
  Швидкий В.П. До 60-річчя доктора історичних наук С.І. Білоконя // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247
440332
  Зашкільняк Л. До 60-річчя доктора історичних наук Я.Грицака // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – C. 231-236. – ISSN 0130-5247
440333
  Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, пофесора О. М. Лебеденка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
440334
  Матях В.М. До 60-річчя доктора історичних наук, професора В. С. Степанкова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 236-238. – ISSN 0130-5247


  Професор Валерій Степанович Степанков
440335
  Віднянський С.В. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л.О. Зашкільняка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
440336
  Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.А. Удода // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 228-232. – ISSN 0130-5247
440337
  Тронько П.Т. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.В. Кузьминця // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 234-237. – ISSN 0130-5247
440338
  Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.І. Гуржія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – C. 232-235. – ISSN 0130-5247


  У двох однойменних і знакових статтях-доповідях (1980 та 1990 рр.) видатного українського історика, сходознавця, першого директора Українського наукового інституту Гарвардського університету О. Пріцака висвітлюються найважливіші проблеми ...
440339
  Іваненко В.В. До 60-річчя доктора історичних наук, професора С.І. Світленка // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 231-236. – ISSN 0130-5247


  Сергій Іванович Світленко - український історик, україніст. Доктор історичних наук (2000), професор кафедри історії України (2001), декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2002).
440340
  Брехуненко В.А. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Ю. А. Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 230-231. – ISSN 0130-5247
440341
   До 60-річчя з дня народження Віктора Косаківського // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (393), січень - березень. – С. 5-8. – ISSN 2664-4282
440342
   До 60-річчя з дня народження Володимира Ярошовця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 8 : Фото. – ISSN 1810-2131
440343
   До 60-річчя з дня народження вченого-економіста В.Д. Лагутіна // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 1811-3141
440344
   До 60-річчя з дня народження головного отоларинолога МО України, полковника медичної служби, Заслуженого лікаря України Шербула Валерія Івановича // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 91-92. – ISSN 0044-4650
440345
   До 60-річчя з дня народження Кузьминської Олени Костянтинівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  9 вересня 2014 р. виповнилося 60 років від дня народження економіко-географа, доцента, кандидата географічних наук Кузьмінської Олени Костянтинівни.
440346
   До 60-річчя з дня народження Малишевої Людмили Леонідівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Восени цього року виповнилося 60 років від дня народження знаного фізико-географа, ландшафтознавця, доктора географічних наук, професора Малишевої Людмили Леонідівни.
440347
   До 60-річчя І.П. Ковальчука : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
440348
  Герасименко О.О. До 60-річчя Івана Михайловича Цифри // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 105-109 : фото. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISSN 0203-3100
440349
  Кентій А.В. До 60-річчя історика-архівіста В.С. Лозицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 209-210. – ISSN 0130-5247
440350
  Кентій А.В. До 60-річчя історика-архівіста В.С. Лозицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 209-212. – ISSN 0130-5247
440351
   До 60-річчя Любомира Павловича Михайлини // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 335-336. – ISSN 2078-1849
440352
   До 60-річчя Максименка Юрія Борисовича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.178-179. – ISSN 1810-2131
440353
   До 60-річчя О.О. Косовця : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 72 : Фото. – ISSN 1561-4980
440354
   До 60-річчя Олексія Яковича Чебикіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.179-182. – ISSN 1810-2131
440355
  Сусло Д.С. До 60-річчя органів радянського правосуддя на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 68-74. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье изложены основные вопросы организации и деятельности органов правосудия на Украине за 60 лет Советской власти; освещены роль В.И. Ленина и опыт судебного строительства РСФСР в организации и деятельности органов правосудия УССР.
440356
  Герасимчук В. До 60-річчя Петра Сороки. Літописець доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 202-206. – ISSN 0868-4790
440357
  Демченко В.В. До 60-річчя професора Василя Степановича Кравціва // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 188-192. – ISBN 978-917-7694-06-8
440358
   До 60-річчя професора Василя Степановича Поповича // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2008. – Т. 51, № 3. – С. 227-228. – ISSN 0130-9420
440359
   До 60-річчя професора Георгія Теодоровича Сулима // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2008. – Т. 51, № 3. – С. 229-230. – ISSN 0130-9420


  Визнаний в Україні та світі спеціаліст у галузі механіки деформівного твердого тіла.
440360
   До 60-річчя професора Євгена Ярославовича Чаплі // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2008. – Т. 51, № 3. – С. 231-232. – ISSN 0130-9420


  З 1992 року є директором Центру математичного моделювання ІППММ ім Я. С. Підстригача НАН України.
440361
  Хахула Л. До 60-річчя професора Миколи Романовича Литвина // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 181-183. – ISBN 978-917-7694-06-8
440362
   До 60-річчя професора О.А. Галича / колектив кафедри української літератури Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-26
440363
  Кривошеїн В.В. До 60-річчя професора Олексія Борисовича Шляхова / В.В. Кривошеїн, Ковальська-Павелко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 165-166. – ISSN 2077-1800


  Шляхов Олексій Борисович, доктор історичних наук, професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
440364
  Лях С.Р. До 60-річчя професора Федора Григоровича Турченка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 229-235. – ISSN 0130-5247
440365
  Вадзюк С.Н. До 60-річчя професора, академіка української академії наук О.Я. Склярова // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Т. 18, № 3 (68). – С. 103-104. – ISSN 2410-681Х


  Виповнилось 60 років від дня народження д-ру мед. наук, заслуженому професор Львів. наці. мед. ун-еу імені Данила Галицького, академіку УАН Склярову Олександру Яковичу
440366
  Степанков В.С. До 60-річчя ректора Кам"янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка О.М. Завальнюка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 226-230. – ISSN 0130-5247
440367
  Мартинчук І.І. До 60-річчя ректора Рівненського державного гуманітарного університету Р.М. Постоловського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 228-230. – ISSN 0130-5247
440368
   До 60-річчя Рибалки Валентина Васильовича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 129. – ISSN 1810-2131
440369
   До 60-річчя С.А. Лісовського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 70 : фото. – ISSN 1561-4980
440370
   До 60-річчя Самойлова Олександра Єжеєвича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.180. – ISSN 1810-2131
440371
  Буйських С.Б. До 60-річчя Сергія Борисовича Охотнікова // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-121. – ISSN 0235-3490


  Відомий укр. вчений, археолог-антикознавець, канд. іст. н.
440372
  Кук В. До 60-річчя утворення УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Українська повстанська армія та її коріння.
440373
  Кук В. До 60-річчя утворення УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)


  Українська повстанська армія та її коріння.
440374
  Удод О.А. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Боряка // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 229-233. – ISSN 0130-5247


  Згадуються історики: О. Оглоблин, М. Грушевський, М. Слабченко, М. Яворський та ін.
440375
   До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р.М. Кушніра / Г.С. Кіт, В.О. Пелих, В.С. Попович, Б.Й. Пташник // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2014. – Т. 57, № 4. – С. 186-191. – ISSN 0130-9420
440376
  Белан Б. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Романа Євгеновича Гладишевського / Б. Белан, С. Пукас // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 193-196. – ISBN 978-917-7694-06-8
440377
  Мриглод І.М. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Юрія Васильовича Головача / І.М. Мриглод, О.Л. Іванків // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 184-187. – ISBN 978-917-7694-06-8
440378
  Швидкий В.П. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України, професора В.М. Даниленка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 227-229. – ISSN 0130-5247
440379
  Лисенко О.Є. До 60-річчя члена-кореспондента НАНУ О.П. Реєнта // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 230-234. – ISSN 0130-5247
440380
   До 60-річчя Ю.М. Палехи // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 74 : фото. – ISSN 1561-4980
440381
   До 60-річчя Юрія Васильовича Головача // Журнал фізичних досліджень / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. І. Вакарчук ; редкол.: І. Андронов, О.Бакай, М. Ваврух [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 21, № 1/2. – C. 1998-15-1998-16. – ISSN 1027-4642
440382
   До 60-річчя Я.Б. Олійника // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
440383
  Заболотна Т. До 65-річчя Великої Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Університет готується урочисто відзначити 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. На фак-тах та в ін-ах читатимуть лекції про захисників Вітчизни, ветеранів ун-ту й трудівників тилу; побачать світ спеціальні випуски інститутських і ...
440384
   До 65-річчя від дня народження Віталія Івановича Сущанського / О.О. Безущак, М.Ф. Городній, Ю.А. Дрозд, В.В. Кириченко, Я.В. Лавренюк, А.С. Олійник, М.О. Перестюк, А.П. Петравчук, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
440385
   До 65-річчя від дня народження Володимира Васильовича Кириченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-113. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
440386
   До 65-річчя від дня народження Дмитра Івановича Мартинюка / А.М. Самойленко, О.І. Парасюк, М.О. Перестюк, В.В. Кириченко, Я.В. Данилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-111 : Фото. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
440387
   До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка / А.М. Самойленко, В.А. Вишенський, В.В. Кириченко, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, В.Н. Нагорний, В.В. Плахотник, І.О. Шевчук, І.О. Парасюк, О.В. Капустян, М.Ф. Городній, В.В. Мелешко, О.М. Станжицький, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
440388
  Шевченко В.П. До 65-річчя доктора історичних наук, професора П.В. Доброва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
440389
   До 65-річчя з дня народження Володимира Миколайовича Селіванова - відомого теоретика права, державного діяча, доктора юридичних наук, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого юриста України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 130-131
440390
  Лисенко О. До 65-річчя з дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, головного редактора журналу "Краєзнавство" Олександра Петровича Реєнта // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 5-14. – ISSN 2222-5250
440391
   До 65-річчя з дня народження Гуцала Віктора Олександровича (1953-2004) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  7 квітня 2018 р. виповнилося 65 років від дня народження кандидата географічних наук, економіко-географа, краєзнавця Віктора Олександровича Гуцала.
440392
   До 65-річчя з дня народження Шевченка Віктора Олексійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  19 вересня 2014 року виповнилося 65 років від дня народження відомого географа-картографа, доктора географічних наук, професора Шевченка Віктора Олексійовича.
440393
   До 65-річчя Л.П. Кавуненко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 114-115. – ISSN 0374-3896
440394
  Ковальчук А. До 70-ї річниці загальної Декларації прав людини // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – С. 16-17
440395
   До 70-літнього ювілею видатного вченого-економіста В.М. Гейця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 117-118. – ISSN 1811-3141
440396
  Отрошенко В.В. До 70-рiччя Леонiда Залiзняка // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 136-140. – ISSN 0235-3490
440397
  Пустовалов С.Ж. До 70-річного ювілею Георгія Івановича Шаповалова // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 141-144. – ISSN 0235-3490
440398
   До 70-річного ювілею професора Володимира Стецюка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 47-48 : фото
440399
   До 70-річчя А.Б.Богуцького : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59 : Фото. – ISSN 1561-4980
440400
   До 70-річчя академіка Віталія Івановича Цимбалюка // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – C. 70-71. – ISSN 1998-4235
440401
   До 70-річчя Академіка Леоніда Булавіна // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 685-686. – ISSN 0372-400Х
440402
  Барська М.Л. До 70-річчя академіка НАН України Андрія Андрійовича Сибірного // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 177-180. – ISBN 978-917-7694-06-8
440403
   ДО 70-річчя академіка НАН України Веніаміна Дмитровича Кубенка // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2008. – Т. 51, № 3. – С. 225-226. – ISSN 0130-9420


  Відомий український вчений-математик.
440404
  Лаврів І.М. До 70-річчя академіка НАН України Володимира Васильовича Снітинського // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 170-173. – ISBN 978-917-7694-06-8
440405
  Карпаш М.О. До 70-річчя академіка НАН України Євстахія Івановича Крижанівського // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 174-176. – ISBN 978-917-7694-06-8
440406
   До 70-річчя академіка НАН України О.М. Івасишина // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4, жовтень - грудень. – С. 401-405. – ISSN 1608-1021


  Протягом багатьох років був професором кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
440407
  Данилова В.М. До 70-річчя академіка НАН України С.О. Костеріна // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 92, N 4, jule - august. – С. 165-169. – ISSN 2409-4943


  Сергій Олексійович Костерін - відомий біохімік та біофізик, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор. З 1977 р. викладає в КНУ ім. Тараса Шевченка на кафедрі біохімії та біофізики біологічного факультету (ННЦ "Інститут біології та ...
440408
  Пацай Т. До 70-річчя академіка НАН України Степана Петровича Павлюка // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 166-169. – ISBN 978-917-7694-06-8
440409
   До 70-річчя академіка Національної академії аграрних наук України П.І. Гайдуцького // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (705). – С. 100-102. – ISSN 2522-9303
440410
   До 70-річчя академіка Ю.С.Шемшученка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 231-234
440411
   До 70-річчя акдеміка НАН України Віктора Тимофійовича Грінченка // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2007. – Т. 50, № 4. – С. 200-201. – ISSN 0130-9420


  Видатний український вчений, дійсний член НАН України.
440412
   До 70-річчя Б.П. Яценка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
440413
  Діденко С.В. До 70-річчя Бориса Вікторовича Магомедова // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 142-143. – ISSN 0235-3490
440414
   До 70-річчя В.О. Бокова : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 66 : Фото. – ISSN 1561-4980
440415
   До 70-річчя В.П.Разова : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60 : Фото. – ISSN 1561-4980
440416
   До 70-річчя В.Ю.Некоса : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76 : Фото. – ISSN 1561-4980
440417
  Кудінов Ю. До 70-річчя видатного українського та американського ученого, історика Любомира-Романа Винара — збірка праць // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 473-477. – ISSN 1028-5091
440418
   До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ; Українське математичне тов-во. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1
440419
   До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
440420
   До 70-річчя від дня народження В"ячеслава Івановича Розумнюка / М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, А.Ф. Улітко, О.В. Зайцев, О.В. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817
440421
  Попик В.І. До 70-річчя від дня народження В.С. Чишка // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 13-18. – ISSN 2520-2855
440422
  Станжицький О.М. До 70-річчя від дня народження Григорія Логвиновича Кулініча / О.М. Станжицький, В.В. Плахотник, О.В. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817
440423
   До 70-річчя від дня народження Ігоря Олександровича Шевчука / А. Самойленко, М. Перестюк, М. Городній, Я. Жук, О. Лимарченко, Ю. Мішура, І. Парасюк, А. Петравчук, В. Самойленко, О. Станжицький, О. Кукуш, О. Курченко, В. Радченко, А. Чайковський, О. Нестеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-60. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  29 квітня 2017 р. виповнилось 70 років видатному українському математику, завідувачу кафедри математичного аналізу, доктору фізико-математичних наук, професору Ігорю Олександровичу Шевчуку.
440424
   До 70-річчя від дня народження Ірини Семенівни Федько // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 113-114. – ISSN 1727-5741
440425
   До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича / М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, Ю.С. Мішура, В.В. Мелешко, М.П. Моклячук, В.Г. Самойленко, М.В. Карташов, Р.Є. Майборода, Р.Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
440426
  Палієнко В.П. До 70-річчя від дня народження М.Г.Волкова : До 70-річчя М.Г. Волкова / В.П. Палієнко, Л.Ю. Чеботарьова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 84. – ISSN 1561-4980
440427
   До 70-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка / А.М. Самойленко, М.Ф. Городній, Я.О. Жук, О.В. Капустян, В.В. Кириченко, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, О.С. Лимарченко, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, І.О. Парасюк, А.П. Петравчук, В.В. Плахотник, В.Г. Самойленко, О.М. Станжицький, І.О. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-64. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  1 січня 2016 року виповнилося 70 років видатному українському науковцю і педагогу, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України та АН вищої школи України, завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь ...
440428
   До 70-річчя від дня народження Огороднікова Володимира Івановича : (1947-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 194. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  24 серпня 2017 р. виповнилося 70 років від дня народження доктора географічних наук, відомого українського геолога Огороднікова Володимира Івановича.
440429
   До 70-річчя від дня народження Олега Олексійовича Грачева // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 140-141. – ISSN 1560-4926
440430
  Світленко С.І. До 70-річчя від дня народження професора В.В. Іваненка / С.І. Світленко, О.Б. Шляхов // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – C. 4-13. – ISBN 978-966-981-185-1


  Розглянуто основні віхи біографії, життєвий та творчий шлях відомого українського історика, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, професора.
440431
  Кононенко Петро До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28
440432
  Кононенко П. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28
440433
  Пиріг Р.Я. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Степановича Калакури // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 5. – С. 227-233. – ISSN 0130-5247
440434
   До 70-річчя від дня народження та 45-річчя професійної діяльності Ігоря Миколайовича Смілки // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 45 : фото. – ISSN 2311-9780
440435
   До 70-річчя від дня народження та 50-річчя професійної діяльності Олександра Людомировича Дорожинського : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-51 : Фото
440436
   До 70-річчя вітчизняного соціолога Євгена Івановича Головахи! // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 171-172. – ISSN 1681-116Х
440437
   До 70-річчя Володимира Андрійовича Плюйка // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 21, № 2. – С. 215-216. – ISSN 1818-331Х
440438
   До 70-річчя Володимира Миколайовича Павловича // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 324-325. – ISSN 1818-331Х
440439
   До 70-річчя Володимира Олексійовича Боброва // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (93). – С. 6
440440
   До 70-річчя Г.В. Балабанова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 73 : фото. – ISSN 1561-4980
440441
  Верстюк В.Ф. До 70-річчя доктора історичних наук професора Р. Я. Пирога // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 224-229. – ISSN 0130-5247
440442
  Іваненко В.В. До 70-річчя доктора історичних наук, професора А.Г. Болебруха // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 229-231. – ISSN 0130-5247
440443
  Корольов Г. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В. Верстюка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 232-236. – ISSN 0130-5247
440444
  Офіцинський Р.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В. Є. Задорожного // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
440445
  Каністратенко М.М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.М. Шейка / М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
440446
  Матях В.М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.С.Степанкова // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 232-235. – ISSN 0130-5247
440447
  Калакура Я. До 70-річчя доктора історичних наук, професора М. Юрія // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 231-233. – ISSN 0130-5247
440448
  Віднянський С.В. До 70-річчя доктора історичних наук, професора М.М. Алексієвця // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
440449
  Удод О.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 223-225. – ISSN 0130-5247
440450
  Гомотюк О. До 70-річчя доктора історичних наук, професора Ярослава Калакури / О. Гомотюк, Є. Паньків // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 4. – С. 84-85.
440451
  Любовець О.М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента HAH України В.Ф. Солдатенка // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 233-237. – ISSN 0130-5247
440452
  Вегеш М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України С. Віднянського / М. Вегеш, О. Іваненко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 225-230. – ISSN 0130-5247
440453
   До 70-річчя з дня народження Володимира Сергійчука // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 3-4. – ISSN 2664-4282
440454
   До 70-річчя з дня народження Романа Чайки (1943-2005) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 337-338. – ISSN 2078-1849
440455
   До 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової кар"єри Віктора Даниленка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 5-6. – ISSN 2664-4282
440456
   До 70-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 561-567. – ISSN 1024-1809
440457
  Чундак С.Ю. До 70-річчя з дня народження Шманька Павла Івановича, кандидата хімічних наук, доцента // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-6. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (36)). – ISSN 2414-0260
440458
   До 70-річчя Івана Олександровича Вакарчука // Журнал фізичних досліджень / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. І. Вакарчук ; редкол.: І. Андронов, О.Бакай, М. Ваврух [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 21, № 1/2. – C. 1998-13-1998-14. – ISSN 1027-4642
440459
  Голда Д.М. До 70-річчя кафедри генетики / Д.М. Голда, Т.В. Мариненко, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Восени 2004 р. виповнюється 70 років з дня заснування кафедри генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наведено історичний огляд розвитку кафедри й сучасний стан наукової та викладацької роботи. The Department of Genetics ...
440460
   До 70-річчя Л.Г. Руденка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 67-68 : Фото. – ISSN 1561-4980
440461
   До 70-річчя М.В.Багрова : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
440462
   До 70-річчя Миколи Івановича Фащевського : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 65. – ISSN 1561-4980
440463
  Максименко С.Д. До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 157-161. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772


  У жовтні 2015 р. виповнилось 70 років наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
440464
  Максименко С.Д. До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 162-167. – ISSN 2310-4368
440465
  Максименко С.Д. До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 317-326. – ISSN 2226-4078
440466
   До 70-річчя О.Г. Топчієва // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 66. – ISSN 1561-4980
440467
   До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-121. – ISSN 0235-3490
440468
   До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко / підготував Андрій Франко // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 235-237. – ISSN 0320-9466


  Оксана Омелянівна Франко (1939–2021) - професорка кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка, докторка історичних наук, знана в України та за кордоном дослідниця видатних постатей української історії, етнології та ...
440469
  Макарчук С. До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 784-785. – ISSN 1028-5091
440470
  Червоненко О.В. До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 151-153. – ISSN 2219-7516
440471
   До 70-річчя П.Г.Шищенка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
440472
   До 70-річчя Петра Феодосійовича Гожика : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
440473
   До 70-річчя професора Гжегожа В. Колодко. Економіст із світовим ім"ям // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 92 : фото. – ISSN 2522-9303
440474
   До 70-річчя професора О.І.Шаблія // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69. – ISSN 1561-4980
440475
   До 70-річчя професора О.М. Адаменка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 70. – ISSN 1561-4980
440476
  Михальчук Р. До 70-річчя професора Р.М. Постоловського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
440477
   До 70-річчя професора Степана Дмитровича Івасишена // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2007. – Т. 50, № 4. – С. 202-203. – ISSN 0130-9420


  Завідувач каф. математичної фізики НТУ "КПІ", працював доцентом і професором каф. мат. аналізу Київського ун-ту ім. Т. Шевченка.
440478
   До 70-річчя професора, доктора економічних наук О.І. Павлова. Авторитетний вчений економіст-аграрник // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 92 : фото. – ISSN 2522-9303
440479
  Гайдай Т. До 70-річчя професора, члена-кореспондента НАН України Віктора Дмитровича Базилевича // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 117-119. – ISSN 1811-3141
440480
  Кулеба Д. До 70-річчя Ради Європи. Вітальне слово віце-прем"єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 23. – ISSN 1814-3385
440481
  Любарська Л.В. До 70-річчя Руслана Пирога // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 255-261. – ISSN 0320-9466
440482
   До 70-річчя С.П.Позняка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 73 : фото. – ISSN 1561-4980
440483
   До 70-річчя створення Європейської антиревматичної ліги: досягнення ревматології / В.М. Коваленко, І.Ю. Головач, О.Б. Яременко, Д.Г. Рекалов, Н.М. Шуба, О.О. Гарміш, А.М. Гнилорибов, Тер-Вартаньян // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 3-10. – ISSN 1607-2669
440484
   До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Юрійовича Розова // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2015. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1607-7970
440485
  Іщук-Пазуняк До 70-річчя Юрія Буряківця (26 квітня 1922 - 26 квітня 1992) // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 339-343. – ISBN 978-966-355-044-2
440486
  Іщук-Пазуняк До 70-річчя Яра Славутича // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 344-352. – ISBN 978-966-355-044-2
440487
   До 70-річчя Ярослава Софроновича Кравчука : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 66. – ISSN 1561-4980
440488
  Грабовський С. До 70-х роковин операції "Вісла" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 квітня (№ 73). – С. 5


  Чи була в минулому Польща надійним союзником України й українців?
440489
   До 70 - річчя С.І.Іщука : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87. – ISSN 1561-4980
440490
  Ковальчук А. До 73-ї річниці Загальної декларації прав людини // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14 грудня - 28 грудня (№ 47/48)
440491
  Ковальчук А. До 74-ї річниці Загальної декларації прав людини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 15-21 грудня (№ 45). – С. 4-5
440492
   До 75-ї річниці від дня народження Миколи Олексійовича Дудченка // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 111-112. – ISSN 1727-5741
440493
  Павлова О.Ф. До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (283). – C. 121-126. – ISSN 0320-9466
440494
   До 75-ї річниці створення Організації Об"єднаних Націй // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 314-321. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
440495
  Преловська І. До 75-ої річниці Першого "надзвичайного" Церковного Собору (січень 1930 р.) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 47-48. – ISSN 0203-5863
440496
   До 75-річчя А.Г. Шапара : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
440497
   До 75-річчя академіка НАН України В.М. Гейця // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 196-197. – ISSN 1681-116Х
440498
   До 75-річчя академіка НАН України Стогнія Бориса Сергійовича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 80. – ISSN 1607-7970
440499
   До 75-річчя Аркадія Олександровича Козловського // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 152-153. – ISSN 0235-3490
440500
   До 75-річчя Бориса Мозолевського // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 141-142. – ISSN 0235-3490
440501
   До 75-річчя В. П. Соловйова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 113-114. – ISSN 0374-3896
440502
   До 75-річчя В.І. Нудельмана // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70. – ISSN 1561-4980
440503
   До 75-річчя В.М.Котлякова : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66. – ISSN 1561-4980
440504
   До 75-річчя В.Т.Гриневецького : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76 : Фото. – ISSN 1561-4980
440505
  Буйськиих С.Б. До 75-річчя Валентини Миколаївни Корпусової // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 142-143. – ISSN 0235-3490


  В.М. Корпусова - відомий український вчений-антикознавець. Закінчила історичний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Належала до славної когорти учнів видатного вітчизняного вченого професора Л.М. Славіна.
440506
   До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка / М. Городній, І. Парасюк, М. Перестюк, В. Самойленко, О. Станжицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  "...2 січня 2013 року виповнилось 75 років видатному українському математику, академіку Національної академії наук України Анатолію Михайловичу Самойленку. <...> У період з 1974 по 1987 рік А.М. Самойленко очолює кафедру інтегральних та ...
440507
   До 75-річчя від дня народження Георгієвського Віктора Петровича // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 158-159. – ISSN 1991-0290


  23 червня 2012 року виповнилось 75 років видатному діячу фармацевтичної галузі України Георгієвському Віктору Петровичу, члену-кореспонденту НАН України, доктору фармацевтичних наук, професору, заслуженому діячу науки та техніки України.
440508
   До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-64. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  9 грудня 2013 року виповнилося 75 рокув відомому українському вченому, доктору фізико-математичних наук, заслуженому професору КНУ ім.Т. Шевченка, академіку Академії наук вищої школи України Кулінічу Григорію Логвиновичу.
440509
   До 75-річчя від дня народження Михайла Йосиповича Ядренка / А.В. Скороход, В.С. Кородлюк, М.О. Перестюк, О.І. Парасюк, Ю.С. Мішура, Ю.В. Козаченко, О.І. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-109 : Фото. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
440510
   До 75-річчя від дня народження Юрківського Віктора Миновича // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 162. – ISBN 966-95774-3-8
440511
  Гирич І.Б. До 75-річчя доктора історичних наук О.А. Купчинського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
440512
  Гуржій О.І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І. Бушина / О.І. Гуржій, В.М. Лазуренко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
440513
  Боряк Г.В. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я. Пирога / Г.В. Боряк, І.Б. Матяш // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 231-236. – ISSN 0130-5247


  Особисті дослідницькі інтереси Р.Я. Пирога як історика сконцентрувалися на вивчення життя й діяльності М.С. Грушевського
440514
  Шаповал Ю.І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 234-235. – ISSN 0130-5247
440515
  Любовець О. До 75-річчя доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України В. Солдатенка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 234-237. – ISSN 0130-5247


  Валерій Федорович Солдатенко (1946) — український історик, голова Українського інституту національної пам"яті (2010-2014), доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (з 2006 року). Член Комуністичної партії України (з 1969 року; ...
440516
   До 75-річчя Е.Т.Палієнка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
440517
   До 75-річчя з дня народження Горєва Леоніда Миколайовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  3 серпня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження гідрохіміка, гідроеколога, гідрогеолога, доктора географічних наук, професора Горєва Леоніда Миколайовича.
440518
   До 75-річчя з дня народження Є.Л. Дудки // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 181 : фото. – ISSN 2311-6609
440519
   До 75-річчя з дня народження Кобзистого Павла Івановича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  1 вересня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження географа-кліматолога, доцента, кандидата географічних наук Кобзистого Павла Івановича.
440520
   До 75-річчя з дня народження О.О.Фадєєева.. – К., 1976. – 16с.
440521
   До 75-річчя з дня народження Патиченко Галини Олександрівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  6 травня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження географа-картографа, фотограмметриста, кандидата технічних наук, доцента Патиченко Галини Олександрівни.
440522
   До 75-річчя з дня народження Ткаченка Анатолія Григоровича (1943-2013) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  23 березня 2018 р. виповнилося 75 років від дня народження кандидата технічних наук, геодезиста, географа-картографа Анатолія Григоровича Ткаченка.
440523
   До 75-річчя І.Г. Черваньова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 71 : фото. – ISSN 1561-4980
440524
   До 75-річчя І.Ю.Левицького : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66. – ISSN 1561-4980
440525
   До 75-річчя Івана Івановича Мовчана // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 148-149. – ISSN 0235-3490
440526
  Охотников С.Б. До 75-річчя Івана Тихоновича Чернякова / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов, Л.В. Субботін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 139-141. – ISSN 0235-3490
440527
   До 75-річчя із дня народження Ромася Миколи Івановича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 81. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817
440528
  Кириленко О.В. До 75-річчя Інституту електродинаміки НАН України // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 1607-7970
440529
  Круть М.В. До 75-річчя Інституту захисту рослин НААН України. Ентомологічні школи // Український ентомологічний журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Мартинов., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (19). – С. 85-101. – ISSN 2226-4272
440530
  Борзих О.І. До 75-річчя Інституту захисту рослин НААН України. Школа хіміків-аналітиків та екотоксикологів / О.І. Борзих, М.В. Круть // Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 67. – С. 18-29. – ISSN 1606-9773
440531
  Борзих О.І. До 75-річчя Інституту захисту рослин НААН України. Школи фітопатологів / О.І. Борзих, М.В. Круть // Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 67. – C. 30-41. – ISSN 1606-9773
440532
   До 75-річчя корифея фармації професора Парновського Бориса Людомировича // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 3-4. – ISSN 0367-3057


  "6 жовтня 2016 р. відзначив свій ювілейний день народження корифей фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Людомирович Парновський, ...
440533
   До 75-річчя Костянтина Михайловича Гупала (1947-2010) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 149-150. – ISSN 0235-3490
440534
   До 75-річчя Леоніда Анатолійовича Булавіна // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 21, № 3. – С. 287-288. – ISSN 1818-331Х
440535
  Дзиговський О.М. До 75-річчя Леоніда Васильовича Субботіна / О.М. Дзиговський, А.С. Островерхов, С.Б. Охотников // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-141. – ISSN 0235-3490
440536
  Макар Ю.І. До 75-річчя Любомира Романа Винара / Ю.І. Макар, А.Є. Атаманенко // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 225-229. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються місце М.І. Костомарова в суспільно-політичних та наукових процесах другої половини 19 ст.
440537
   До 75-річчя М.Д.Пістуна : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 75 : Фото. – ISSN 1561-4980
440538
   До 75-річчя О.І.Шаблія : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
440539
   До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 150-152. – ISSN 0235-3490
440540
   До 75-річчя П.Г. Шищенка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
440541
   До 75-річчя профессора П.В. Зарицького [геолог, Харьк. нац. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 182-183
440542
  Бічуя Н. До 75-річчя Романа Кудлика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 190-198. – ISSN 0868-4790
440543
   До 75-річчя С.М.Злупка. Шлях ученого і патріота // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-109. – ISSN 1811-3141
440544
  Климович Н.М. До 75-річчя українського політичного діяча, Героя України В"ячеслава Чорновола // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0320-9466
440545
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2, квітень - травень. – С. 201-208. – ISSN 1608-1021
440546
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Колодяжного // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 99. – ISSN 2412-4176
440547
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України Стрижала Володимира Олександровича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. – Киев, 2015. – № 4. – С. 168-170. – ISSN 0556-171Х
440548
   До 75-річчя Ю.С. Шемшученка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 4-5
440549
  Овсянникова О. До 77-річчя академіка АЕНУ Михайла Швайки. Михайло Швайко - активний подобрник кредитної грошової системи // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 193-201. – ISSN 1729-7206
440550
  Мигашко М.Д. До 78 річниці Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.56


  Буздалін С.Ф. - перший голова Верховного Суду України
440551
  Ковальчук А. До 80-ї роковини вбивства братів Ковальчуків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – С. 16-18
440552
  Гураленко М. До 80-ліття Олекси Гай-Головка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 3
440553
  Зінченко В.П. До 80-ліття Харківської психологічної школи // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 171-191. – ISSN 2226-4078
440554
  Вахніна Л. До 80-річного ювілею професора Єжи Ковальчика // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 151-152. – ISSN 1728-6875


  Відомий польський иистецтвознавець, доктор архітектури, професор Єжи Ковальчик (1930 р.)
440555
   До 80-річного ювілею та з нагоди світлої пам"яті Ніли Йосипівни Волошиної // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (148). – С. 44-45
440556
  Пендзей І. До 80-річчя "Процесу 59-ти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  "Процес 59-ти" - цинічний і жорстокий судовий процес сталінської репресивної машини, наголошують історики. Відбувся 15-18 січня 1941 року у Львові в приміщенні обласного управління НКВС. Перед судом постали 59 молодих українців, переважно, студентів ...
440557
   До 80-річчя А.І. Доценка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
440558
  Бакуменко І. До 80-річчя академіка Миколи Володимировича Соболєва / І. Бакуменко, О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 185-188. – ISSN 2078-6220
440559
   До 80-річчя академіка НАН України Анатолія Андрійовича Чухна // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1811-3141
440560
  Завілопуло А.М. До 80-річчя академіка НАН України Отто Бартоломійовича Шпеника // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 158-162. – ISBN 978-917-7694-06-8
440561
   До 80-річчя академіка НАН України Ярослава Михайловича Григоренка // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2007. – Т. 50, № 4. – С. 197-199. – ISSN 0130-9420


  Відомий вчений-механік,академік НАНУ, головний наук. співробітник Ін-ту механіки ім. С. П. Тимошенка З 1971 р. - професор Київського університету ім. Т. Шевченка
440562
  Кураєва І.В. До 80-річчя Анатолія Івановича Самчука / І.В. Кураєва, К.В. Вовк // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 105-107. – ISSN 2519-2396
440563
   До 80-річчя В.П. Дмитренка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 70 : Фото. – ISSN 1561-4980
440564
  Ленчовський Р. До 80-річчя Валерія Євгеновича Хмелька // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 211-215. – ISSN 1563-3713
440565
   До 80-річчя видатного вченого та заслуженого винахідника СРСР у галузі фармації Олександра Івановича Тихонова // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4, травень - серпень. – C. 9-11. – ISSN 0367-3057


  До 80-річчя з дня народження Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого винахідника СРСР, академіка Української академії наук, доктора фармацевтичних наук, заслуженого професора ...
440566
   До 80-річчя видатного вченого, педагога та громадського діяча : [Іван Сергійович Чекман] // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2016. – № 3 (39). – C. 89-90. – ISSN 2312-0967
440567
   До 80-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Лялька // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 92-93. – ISSN 1561-8889
440568
   До 80-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка / М. Перестюк, О. Бойчук, М. Городній, О. Капустян, І. Парасюк, В. Самойленко, О. Станжицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-63. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817
440569
   До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 3-5. – ISSN 2313-092X
440570
   До 80-річчя від дня народження Іщука Степана Івановича : (1937-2017) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 193. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  13 грудня 2017 р. виповнилося 80 років від дня народження українського економікогеографа, доктора географічних наук, професора кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Іщука Степана ...
440571
   До 80-річчя від дня народження М.Г. Находкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 259-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9
440572
  Матвіїшина Ж.М. До 80-річчя від дня народження М.Ф. Веклича / Ж.М. Матвіїшина, В.І. Передерій, В.М. Нагірний // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-70. – ISSN 1561-4980
440573
   До 80-річчя від дня народження Мельничука Івана Васильовича : (1937-2008) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 193-194. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  19 серпня 2017 р. виповнилося 80 років від дня народження професора, доктора географічних наук, відомого українського палеогеографа та геоморфолога Мельничука Івана Васильовича.
440574
  Пащенко В.М. До 80-річчя від дня народження професора І.М. Рослого // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69. – ISSN 1561-4980
440575
   До 80-річчя від дня народження та 55-річчя трудової діяльності Я. С. Калакури : [фотодобірка] // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 294-302. – ISSN 0320-9466
440576
   До 80-річчя від дня народження Чекмана Івана Сергійовича // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 4. – С. 85-88


  Відомий український вчений, фундатор досліджень з біохімічної та загальної фармакології, засновник напрямків фізико-хімічної, квантової та нанофармакології в Україні, член-кореспондент НАН України, НАМН України, академік Нью-Йоркської академії наук, ...
440577
  Наумко І. До 80-річчя від уродин Зенона Івановича Ковалишина // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 152-155 : фото. – ISSN 2078-6220
440578
   До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України / І.В. Косаківська, Н.П. Веденичова, В.А. Негрецький, О.А. Шейко // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 626-630. – ISSN 0372-4123
440579
  Черніков І.Ф. До 80-річчя Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства - 10 січня 1926 р. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599


  Згадуються вчені Київського ун-ту : Зуммер В.М., Кримський А. Ю. та інш.
440580
  Циганкова Е.Г. До 80-річчя ВУНАС // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 86-95. – ISSN 1608-0599


  Всеукраїнська наукова асоціація Сходознавства.
440581
   До 80-річчя доктора економічних наук, професора М.А. Дудченка // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 99-100. – ISSN 2522-9303


  Дудченко Микола Андрійович (1941) - український учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.
440582
  Кудлай О.Б. До 80-річчя доктора історичних наук А.П. Гриценко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 234-235. – ISSN 0130-5247
440583
  Добржанський О.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора В.М.Ботушанського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247
440584
  Савойська С.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора В.Ф. Панібудьласки // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
440585
  Реєнт О.П. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Г.І. Гончарука // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247


  Григорій Іванович Гончарук - завідувач кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету, доктор історичних наук, професор.
440586
  Ковальчук О О. До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф. Чернікова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
440587
  Гура В.К. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Л.О. Лещенка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
440588
  Падалка С.С. До 80-річчя доктора історичних наук, професора М. Р. Плюща // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 230-232. – ISSN 0130-5247
440589
  Іваненко О.А. До 80-річчя доктора історичних наук, професора М.М. Варварцева // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 229-230. – ISSN 0130-5247
440590
  Корольов Г. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Р. Пирога // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 228-233. – ISSN 0130-5247
440591
  Юркова О.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 231-233. – ISSN 0130-5247
440592
  Реєнт О.П. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Я.С. Калакури // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 224-231. – ISSN 0130-5247
440593
  Барановська Н. До 80-річчя доктора філософських наук, професора В. Онопрієнка / Н. Барановська, Г. Січкаренко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 232-236. – ISSN 0130-5247
440594
   До 80-річчя Євгена Михайловича Шеремета // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 95-97 : фото. – ISSN 2519-2396
440595
   До 80-річчя з дня народження Анатолія Григоровича Григоренка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 89. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  18 червня виповнилось 80 років від дня народження відомого геодезиста, професора, доктора технічних наук Анатолія Григоровича Григоренка.
440596
   До 80-річчя з дня народження Антона Юрійовича Лучки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 114-115. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
440597
  Зубар Віталій Михайлович До 80-річчя з дня народження І.А. Антонової - невтомної дослідниці Херсонеса / Зубар Віталій Михайлович, Сорочан Сергій Борисович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
440598
   До 80-річчя з дня народження Пастуха Володимира Васильовича (1937-2016) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 165. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Виповнилося 80 років від дня народження кандидата технічних наук, доцента, відомого українського топографа та геодезиста Пастуха Володимира Васильовича.
440599
  Поперенко Л.В. До 80-річчя з дня народження почесного професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чл.-кор. НАН України Білого Михайла Уляновича : проф. М.У. Білий - засновник наукової школи "Спектроскопія невпорядкованих та домішкових конденсованих систем" / Л.В. Поперенко, Б.А. Охріменко, Г.І. Гайдідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-10. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Огляд основних наукових результатів проф. М.У. Білого та його школи.
440600
   До 80-річчя І.Г. Черваньова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 69 : фото. – ISSN 1561-4980
440601
   До 80-річчя Ігоря Миколайовича Гудкова // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 21, № 3. – С. 285-286. – ISSN 1818-331Х
440602
   До 80-річчя із дня народження Щура Юрія Володимировича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817
440603
  Кадурін В. До 80-річчя Іполита Васильовича Носирєва (згадка про Вчителя і друга) / В. Кадурін, О. Чепіжко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 120-126. – ISSN 2078-6220


  Двадцять шостого вересня 2013 року виповнилося 80 років доктору геолого-мінералогічних наук, професору Іполіту Васильовичу Носирєву.
440604
   До 80-річчя К.М. Мисевича : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 65 : Фото. – ISSN 1561-4980
440605
   До 80-річчя М.Є.Барщевського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 66 : фото. – ISSN 1561-4980
440606
   До 80-річчя Національної академії наук України : Фотоальбом. – Київ : АртЕк, 1998. – 142 с. – ISBN 966-505-235-7
440607
   До 80-річчя О.М. Адаменка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 65-66 : фото. – ISSN 1561-4980
440608
   До 80-річчя П.С. Єщенка // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 114-115. – ISSN 1811-3141


  Відомий український економіст, доктор економічних наук, професор.
440609
  Вергунов В. До 80-річчя професора В"ячеслава Вировця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 13


  Усі площі з технічними коноплями в Україні засіяні сортами, створеними за участю цього видатного ученого.
440610
  Савчук В.С. До 80-річчя професора В.І. Онопрієнка / В.С. Савчук, В.М. Гамалія // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. В.С. Савчук ; ред. рада: М.В. Поляков, О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 1. – С. 75-76. – ISSN 2617-1929


  Доктор філософських наук, професор Валентин Іванович Онопрієнко – відомий український вчений та педагог, знаний фахівець у галузі філософії, соціології, методології та історії науки.
440611
   До 80-річчя професора В.І. Пелешенка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 216
440612
  Атаманенко А.Є. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А.Є. Атаманенко, А.А. Хеленюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 231-233. – ISSN 0130-5247


  Любомир Винар - визначний дослідник української історії та історіографії.
440613
   До 80-річчя ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, відповідального редактора збірника наукових праць "Проблеми законності" Тація Василя Яковича // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 4-13. – ISSN 2224-9281
440614
  Дем"янчук І. До 80-річчя розстрілів у Бабиному Яру // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 24 вересня (№ 19)
440615
   До 80-річчя Ф.Д. Заставного // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 65. – ISSN 1561-4980
440616
   До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Йосиповича Сугакова / В.І. Слісенко, О.Я. Дзюблик, І.І. Фіщук, І.Ю. Голіней // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 322-323. – ISSN 1818-331Х
440617
  Швайка А.М. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Ігоря Васильовича Стасюка / А.М. Швайка, О.Л. Іванків // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 163-165. – ISBN 978-917-7694-06-8
440618
   До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 108-109. – ISSN 1815-7459
440619
  Плахонін А.Г. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф. Котляра // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
440620
   До 80–річчя з дня народження Осауленко Лариси Єфремівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  30 січня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження картографа, кандидата географічних наук, доцента Осауленко Лариси Єфремівни.
440621
   До 80–річчя з дня народження Тютюнника Дмитра Андрійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  30 квітня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження фізико-географа, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Тютюнника Дмитра Андрійовича.
440622
   До 80–річчя з дня народження Цара Василя Васильовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  5 жовтня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження фізико-географа, грунтознавця, кандидата географічних наук, доцента Царя Василя Васильовича.
440623
   До 80 - річчя від дня народження В.М. Юрківського // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 322-325
440624
  Огієнко В. До 83-х роковин... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 20-21


  Історії, які підтверджують: Голодомор одночасно створив радянську систему та людину, але й почав її руйнувати.
440625
  Ковальчук А. До 845-их роковин погрому Києва московитами // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-15 квітня (№ 15). – С. 14
440626
  Єрмоленко В.М. До 85-річного ювілею академіка В.І. Семчика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 570-572. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
440627
  Каракаш І.І. До 85-річного ювілею Віталія Івановича Семчика - талоновитого вченого і мудрої людини // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 583-586. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
440628
   До 85-річчя академіка НАН України Матвєєва Валентина Володимировича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев, 2014. – № 6. – С. 159-161. – ISSN 0556-171Х
440629
   До 85-річчя академіка НАН України Счастлівого Геннадія Григоровича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2015. – № 1. – С. 95-96. – ISSN 1607-7970


  5 січня 2015 року виповнюється 85 років з дня народження академіка НАНУ, професора, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки 1985, 1999 рр., лауреата премії АН УССР ім. Г.Ф. Проскури, заслуженого діяча науки і техніки НАНУ Счастлівого ...
440630
   До 85-річчя від дня народження Андрія Арсеновича Глущенка / М.Ф. Городній, О.О. Горошко, В.Я. Данілов, С.І. Ляшко, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
440631
   До 85-річчя від дня народження Володимира Семеновича Королюка / А.М. Самойленко, І.М. Коваленко, М.О. Перестюк, О.К. Закусило, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, Р.Є. Майборода, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, Д.В. Гусак, І.В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
440632
   До 85-річчя від дня народження Михайла Ілліча Щербаня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817
440633
  Перестюк М.О. До 85-річчя від дня народження Олега Олександровича Горошка / М.О. Перестюк, В.В. Мелешко, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817
440634
   До 85-річчя від дня народження Петра Івановича Колісника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817
440635
   До 85-річчя відомого правника академіка В.І. Семчика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 416-417
440636
  Брилинська Н. До 85-річчя Володимира Андрійовича Моторного // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 245-246. – ISSN 0203-9494
440637
  Єгоршина О. До 85-річчя доктора історичних наук, проофесора В.Я. Білоцерківського // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С, 211. – (Історія та географія ; вип. 48)
440638
  Коцур В. До 85-річчя доктора історичних наук, професора В. Шевчука // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 226-228. – ISSN 0130-5247
440639
   До 85-річчя з дня народження Опанаса Андроновича Підопригори (13.07.1926 - 01.01.2005) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 118
440640
   До 85-річчя з дня народження професора В.М. Юрківського // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 319-320
440641
   До 85-річчя з дня народження Сергієнка Бориса Петровича (1933-2013) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  26 червня 2018 р. виповнилося 85 років від дня народження кандидата географічних наук, геодезиста-картографа Бориса Петровича Сергієнка.
440642
   До 85-річчя з дня народження Федора Глібовпча Бурчака - видатного вченого-правознавця, академіка - засновника Академії правових наук України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 132-134.
440643
   До 85-річчя Ісаака Бенціоновича Клеймана // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122. – ISSN 0235-3490


  Археолог Одеси, відомий дослідник Тіри
440644
   До 85-річчя О.І. Шаблія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 4 (112). – С. 71 : фото. – ISSN 1561-4980
440645
  Кулинич П.Ф. До 85-річчя Семчика Віталія Івановича // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 587-589. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
440646
   До 85-річчя Сергія Дмитровича Крижицького // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 3-4. – ISSN 0235-3490
440647
   До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 93-94. – ISSN 1815-7459
440648
  Віднянський С.В. До 85-річчя члена-кореспондента НАН України П.С. Соханя / С.В. Віднянський, В.В. Павленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 220-227. – ISSN 0130-5247
440649
   До 85–річчя з дня народження Козинцевої Лариси Максимівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  1 березня 2014 року виповнилося 85 років від дня народження гідролога, кандидата географічних наук, доцента Козінцевої Лариси Максимівни.
440650
  Півоваров О.А. До 85 річниці з дня заснування Українського державного хіміко-технологічного університету // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 2 (100). – С. 4-6. – ISSN 0321-4095
440651
   До 85 річчя Галини Павлівни Курдіної // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 49
440652
  Ковальчук А. До 850-их роковин погрому Києва москалями // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – С. 19
440653
  Соболь В. До 90-ліття від дня народження професора Ярослава Розумного (1925 - 2013), українського літературознавця, громадського діяча // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 16 листопада (ч. 21/22)


  Ярослав Григорович Розумний — український мовознавець і літературознавець, доктор філософії з 1968, доктор славістики (1968), дійсний член НТШ з 1987, почесний професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" з 1996 р.
440654
   До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 9-11. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  "Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки" виходить в дні ювілею доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, заслуженого працівника та відмінника народної освіти ...
440655
   До 90-річчя The Ukrainian Biochemical Journal (Historical excursus, 1926-2016) // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – С. 8-11. – ISSN 2409-4943
440656
   До 90-річчя академіка НАН України Гриневича Феодосія Борисовича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 5. – С. 87-88. – ISSN 1607-7970
440657
  Максимчук В. До 90-річчя Великої Поетеси / В. Максимчук, Н. Опанасюк // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 12-17


  Поетична словотворчість Ліни Костенко третього тисячоліття.
440658
  Клюєв О.М. До 90-річчя видатного вченого-криміналіста Лева Юхимовича Ароцкера // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 3-4. – ISBN 978-966-937-203-1
440659
  Поровчук С. До 90-річчя визначного поета і громадяького діяча Дмитра Павличка // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 10 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 0027-8254
440660
  Гнатюк І. До 90-річчя від дні народження Л.С. Паламарчука, визначного лексиколога і лексикографа // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 134-142. – ISSN 1682-3540
440661
  Руденко Л.Г. До 90-річчя від дня народження А.П. Золовського // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
440662
  Руденко Л.Г. До 90-річчя від дня народження академіка М.М.Паламарчука // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-73 : Фото. – ISSN 1561-4980
440663
  Коваленко Т. До 90-річчя від Дня народження Василя Зіновійовича Янчука // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 100-101


  "...90-річчя від Дня народження видатного українського вченого-юриста, педагога, фундатора вітчизняної школи колгоспного та аграрного права, професора, академіка Академії правових наук України Василя Зіновійовича Янчука. Із 1952 по 1985 рр. В.З. Янчук ...
440664
  Борисенко В. До 90-річчя від дня народження видатного етнолога Володимира Горленка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 19-21. – ISSN 0130-6936


  "...Не можна не згадати й таку важливу сферу діяльності вченого, як виховання кадрів. Уперше 1965 року він запропонував читання курсу "Історія української етнографії" на історичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, ...
440665
   До 90-річчя від дня народження Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 103-105. – (Серія "Біологія" ; вип. 2 (47)). – ISSN 1992-4917


  "5 серпня 2019 року могло б виповнитися 90 років всесвітньо відомому вченому, заслуженому діячеві науки і техніки України, двічі лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАН України Дмитру Михайловичу Гродзинському. Не ...
440666
   До 90-річчя від дня народження дорогого вчителя - Марка Веніаміновича Цвіка // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 477-478. – ISSN 2227-7153
440667
  Палієнко В.П. До 90-річчя від дня народження І.Л.Соколовського : Пам"ятні дати // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-74 : Фото. – ISSN 1561-4980
440668
   До 90-річчя від дня народження Н.О. Сіренко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 70-71 : фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
440669
   До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-107 : Фото. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
440670
   До 90-річчя Г.Х. Рябошапко. Життєва шляхетність і ворчий злет вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 417
440671
  Кавуненко Л.Ф. До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва. Про заходи, присвячені Г.М. Доброву // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 72-74. – ISSN 0374-3896
440672
  Великочий В.С. До 90-річчя доктора історичних наук, професора О. Ю. Карпенка / В.С. Великочий, М.В. Кугутяк, І.Я. Райківський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 221-223. – ISSN 0130-5247
440673
  Товажнянський Л.Л. До 90-річчя електротехнічного факультету Харківського технологічного інституту. Відкриття пам"ятника професору Копняєву П.П. / Л.Л. Товажнянський, В.Б. Клепіков, О.Є. Тверитнікова // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-82. – ISSN 1607-7970


  Стаття присвячена 90-річчю створення електротехнічного факультету в Харківському технологічному інституті і відкриттю пам2ятника засновнику факультету Заслуженому професору Павлу Петровичу Копняєву (1867-1932), якому належить важлива роль у створенні ...
440674
  Давиденко М.М. До 90-річчя з дня народження академіка НАН України Д.М. Гродзинського (1929-2016) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 468-471


  Професор КНУ імені Тараса Шевченка.
440675
  Брижик Л.С. До 90-річчя з дня народження Давидова Олександра Сергійовича (26.12.1912 - 19.02.1993) // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 110-112. – ISSN 1023-2427
440676
   До 90-річчя з дня народження Л.А. Пономаренко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 46-47 : фото
440677
  Драгулєва В. До 90-річчя з дня народження Наталії Драгоманової // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 49. – ISSN 1314-927Х
440678
   До 90-річчя з дня народження Пелешенка Василя Іларіоновича (1927-2014) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 164-165. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Виповнилося 90 років від дня народження Пелешенка Василя Іларіоновича - українського гідролога (гідрохімік, гідрогеолог, гідроеколог), професора, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України.
440679
   До 90-річчя з дня народження професора Пелеха Л.Є. // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 2 (78). – С. 61-62. – ISSN 1810-3154


  "Цього року виповнилося 90 років від дня народження доктора медичних наук професора Пелеха Леоніда Євстафійовича (31.05.1927 – 28.09.1994) —фундатора нового напрямку в медичній науці, основоположника нейрореабілітаційної служби не лише в Україні, а і ...
440680
   До 90-річчя з дня народження Юрківського Віктора Миновича (1927-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 164. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Виповнилося 90 років від дня народження кандидата економічних наук, професора, соціо-економіко-географа, країнознавця, декана Географічного факультету - Віктора Миновича Юрківського.
440681
  Лук"янчук Г. До 90-річчя з дня смерти Миколи Міхновського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 12
440682
   До 90-річчя заснування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 223-225. – ISBN 966-628-104-X
440683
   До 90-річчя заснування Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності: сторінки історії, досягнення та перспективи / А.В. Іпатов, О.М. Мороз, І.Я. Ханюкова, А.О. Маметьєв, Н.О. Гондуленко, Л.В. Кузьміна, Ю.І. Коробкін // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2/3 (20/21), вересень. – С. 5-16. – ISSN 2224-0454
440684
   До 90-річчя із дня народження Грубріна Юрія Львовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817
440685
   До 90-річчя Національної академії наук України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 1. – ISSN 1819-7329


  Історія академії. Є фото В.І. Вернадського, П.П. Скоропадського.
440686
   До 90-річчя президента НАН України Бориса Євгеновича Патона // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2008. – Т. 51, № 4. – С. 229-232. – ISSN 0130-9420
440687
  Мовша Т.Г. До 90-річчя Тетяни Сергіївни Пассек // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 153-155. – ISSN 0235-3490
440688
  Мхитарян Н.І. До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 148-163. – ISSN 1682-671Х
440689
  Подкур Р.Ю. До 95-річчя академіка НАН України П.Т. Тронька // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
440690
   До 95-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Моссаковського (27.08.1919-13.07.2006) // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 22. – С. 291-293. – ISSN 2079-1836
440691
  Веремійчик О. До 95-річчя з дня народження світлої пам"яті Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-22 травня (№ 19/20). – С. 5
440692
  Кінозерська Н. До 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України. Історія і діяльність відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (142), липень - серпень - вересень. – С. 41-44


  Науково-дослідна робота відділу зосереджується на розв"язуванні методичних проблем навчання біології, хімії, фізики й астрономії в сучасній українській школі і спрямовується на задоволення суспільного запиту на якісну природничо-наукову освіту й ...
440693
   До 95-річчя Національної академії наук України // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 3-6. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
440694
  Олійник Я.Б. До 95-річчя О.Т.Діброви / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Ю.І. Пітюренко // Український географічний журнал. – №1(25)
440695
   До 95-річчя С.М. Стойка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 65 : фото. – ISSN 1561-4980
440696
   До 95 - річчя з дня народження Маринича Олександра Мефодійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 101. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
440697
  Рудюк Д. До 950-ліття від дня народження преподобного Нестора-Літописця // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 48-51. – ISSN 0203-5863
440698
   До IV-го окружного з"їзду профспілок Ніженщини.. – Ніжен, 1929. – 15с.
440699
   До IX річниці грабіжницького захоплення Бесарабії.. – Харків, 1927. – 8с.
440700
  Багмут А.Й. До iстоpiї культуpно-наукових зв`язкiв з Чехословаччиною / А.Й. Багмут. – Київ, 1958. – 28с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
440701
  Бойчак М. До iсторiї Київського вiйськового шпиталю у XVIII ст. / М. Бойчак, Р. Лякіна // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 34-47
440702
   До XX Великої Жовтневої соціалістичної революції : Список літератури. – Київ : Жовтень, 1937. – 35 с.
440703
  Яновський С. До абітурієнтів ректор і за кордон поїде // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 23 липня (№ 137). – С. 10


  Залучити іноземних студентів в Україну допоможе досвід польського вишу - Поморської академії м. Слутськ. За програмами подвійних дипломів Поморська академія ось уже вісім років приймає вчитися студентів Херсонського державного університету.
440704
  Лондон Д. До Адама / Джэк Лондон ; пер. с англ. Э. Пименовой. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 186 с. – (Всеобщая библиотека ; № 74)
440705
  Лондон Д. До Адама. Белый клык. Джерии-островитянин : [пер. с англ.] / Д. Лондон; [Послесл. Н. Банникова]. – Москва : Правда, 1990. – 479 с.
440706
   До актуальних проблем українського політичного життя. – Hью Йорк : Видавнича Секція Президії Ради Гетьманського Руху, 1967. – 46с.
440707
  Радзієвський В. До актуальніших питань культурології сьогодення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 42-48
440708
  Філевська Т.В. До актуальності проблеми визначення статусу естетичних категорій // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 113-115
440709
  Нікітіна Н. До актуальності проблеми розповсюдження білінгвізму на основі мови міжнародної комунікації // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 140-145. – ISSN 2411-6548
440710
  Кисельова О.О. До аналізу ерозійного розчленування північної окраїни Донбасу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 77-80 : Табл.
440711
  Іщенко Є. До аналізу концепту смерті в українській літературі 20 ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 120-122


  У статті йдеться про необхідність виокремлення аналізу концепту смерті в українській літературі в самостійну проблему для дослідження науковцями. The article deals with the need to highlight the analysis of the concept of death in Ukrainian ...
440712
  Сіренко А.П. До аналізу методів розрахунку стійкості схилів та їх класифікації // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 79-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-4049
440713
  Сергеєва Л.Н. До аналізу міжнародного досвіду оцінювання розвитку інформаційного суспільства / Л.Н. Сергеєва, М.О. Дворнік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
440714
  Юшко С.В. До аналізу наслідків пенсійної реформи 2004 року // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 59-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
440715
  Терентьєва Л.М. До аналізу структури фізичного закону // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
440716
  Ніколко В.М. До аналізу структури філософських проблем сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
440717
  Коровай До аналізу тексту на протилежне слово / Коровай. – с.
440718
  Волобой П.В. До аналізу функціональної структури господарства економічного району / П.В. Волобой, В.А. Поповкін // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 34-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
440719
  Мойсєєва М.Н. До анатомічної будови стебла кленів в зв"язку з їх філогенією / М.Н. Мойсєєва, 1939. – С. 13-17
440720
  Мойсєєва М.Н. До анатомічної будови хвоїнки і деревени української сосни. / М.Н. Мойсєєва, 1938. – 241-278с.
440721
  Лукач Д. До антології суспільного буття. Пролегомени // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 155-156. – ISBN 978-966-668-480-9
440722
  Крикуненко В. До антології української поезії Росії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 467


  Крикуненко В. - поет і літературний критик (м. Москва). В Україні вже знають українських письменників із Америки та Канади , Бразилії й Аргентини , з країн Європи та навіть Близького Сходу чи Туреччини . Їхні книги сьогодні можна знайти в ...
440723
  Носов А.Н. До антропології болгарів / А.Н. Носов, 1930. – 51с.
440724
  Носов А.Н. До антропології болгарів / А.Н. Носов. – Київ, 1931. – 75 с.
440725
  Зіневич Г.П. До антропології могильника біля с. Завітне в Криму // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 111-121
440726
  Трублаїні М. До Арктики через тропіки / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Більшовик, 1931. – 455с.
440727
  Мельник-Антонович До археологічної статистики степової Полтавщини / Мельник-Антонович. – 57-60с.
440728
  Відибіда К. До архівів Шевченка - лише один "клік" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 липня (№ 27). – С. 11


  Завершився проект "Віртуальний архів Тараса Шевченка".
440729
  Рочняк Ю.А. До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 376-386 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
440730
  Вовк П. До атласу української літературної вимови : доповідь на конференції "7 славістичні читання, присвячені пам"яті акад. Л.А. Булаховського", 27 квітня 2007 року / Поліна Вовк ; Ін-т української мови НАНУ ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16 с. : іл.
440731
  Вовк П. До атласу української літературної вимови : доповідь на конференції "7 славістичні читання, присвячені пам"яті акад. Л.А. Булаховського", 27 квітня 2007 року / Поліна Вовк ; Ін-т української мови НАНУ ; КНУТШ. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 16 с. : іл.
440732
  Вовк П. До атласу української літературної вимови / Поліна Вовк ; КНУТШ ; Лабораторія експериментальної фонетики кафедри сучасної української мови ; Кафедра загального мовознавства. – Київ
Вип. 3. – 2007. – 22 с. : іл.
440733
  Кучерук О. До атрибутації окремих графічних творів Т. Шевченка 1840-х рр., пов"язаних з Археографічною комісією // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 89-97. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На одному з примірників книги “Древности, изданные комиссией для разбора древних актов” (К. 1846), з бібліотеки Інституту археології НАНУ, є напис: “Справка. Текст настоящей книги принадлежит профессору Киевского университета Н.Д. Иванишеву, а рисунки ...
440734
  Мацело А. До атрибуції портрету Вольтера з колекції Музею Ханенків // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 22-23
440735
  Бондар Н.П. До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання "Символу віри" Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 3-8. – ISSN 2222-4203
440736
  Патлань Ю.В. До атрибуції фотопортрету майстрині народного декоративного розпису Параски Хоми - нового надходження до архівного фонду НЦНК "Музей Івана Гончара" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 108-109
440737
  Погребняк П.С. До балансу азоту в природних геосистемах / П.С. Погребняк, Л.М. Шевченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
440738
  Мороз О. До балансу і гармонії всіх гілок влади // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-7.


  Про проблеми конституційної реформи
440739
  Стрелкова И.И. До берега доплыть... / И.И. Стрелкова. – Москва, 1984. – 416с.
440740
  Ступка М. До берегів Атлантійського океану : Спогади. / М. Ступка. – Асторія-Нью-Йорк
2. – 1985. – 357с.
440741
  Сеїтов С. До берегів Дніпра / С. Сеїтов. – Київ, 1985. – 158 с.
440742
  Полевой Б.Н. До Берлина - 896 километров / Б.Н. Полевой. – Москва, 1973. – 285с.
440743
  Полевой Б.Н. До Берлина - 896 километров / Борис Полевой. – Москва : Воениздат, 1978. – 296 с.
440744
  Никулин С.П. До Берлина было далеко / С.П. Никулин. – М, 1984. – 240с.
440745
  Ніколаєва Т.О. До бібліографії праць відомого українського військового діяча і письменника Осипа Думіна (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 154-156. – ISSN 0320-9466
440746
  Стебницький П. До біографіії проф. Хв. К. Вовка (Волкова) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 17-20. – ISSN 2227-4952
440747
  Полонська-Василенко До біографії академіка Агатангела Кримського // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1953. – Рік 16, ч. 7(184), травень. – С. 7-10
440748
  Ковбаса В. До біографії Байди-Вишневецького: поїздка до Туреччини 1553 року // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 3-24. – ISSN 0869-3595
440749
  Яременко М.В. До біографії Василя Івановича Лучицького // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 26-31. – ISSN 1996-9872
440750
  Ротач О. До біографії Григорія Майфета (за архівними матеріалами) // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 208-216
440751
  Щурат В.Г. До біографії і писань Івана з Вишні / В. Щурат. – 16 с. – Окр.відбиток
440752
  Титаренко Г. До біографії І.М. Стешенка // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 241-246. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Іван Матвійович Стешенко стояв біля витоків української національної освіти і був першим міністром освіти незалежної України в Уряді Центральної Ради.
440753
  Граховецький Д. До біографії І.П. Котляревського // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 10-11
440754
  Петровський М.Н. До біографії Івана Богуна / М.Н. Петровський. – Ніжин, 1930. – 47-58с.
440755
  Франко І.Я. До біографії Івана Вагилевича / І.Я. Франко. – 45с. – З "Записок Наук. т-ва ім. Шевченка" № 29-й
440756
  Непомнящий А. До біографії Миколи Ернста: нові документи з архівів Санкт-Петербурга та Києва // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-126.


  До наукового обігу вводиться невідоме раніше листування відомого кримознавця, археолога Миколи Ернста до його брата - визначного діяча музеєзнавства, організатора пам"яткоохоронної справи Федора Ернста. 1911 року, відразу після закінчення ...
440757
  Сергієнко Б.П. До біографії О.Ф. Трембачова. Деякі факти та роздуми / Б.П. Сергієнко, В.В. Соколов, В.О. Шевченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 192-202


  Маловідомі факти з біографії одного з видатних викладачів кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного университету імені Тараса Шевченка за всю історію її існування – Олександра Федоровича Трембачова ...
440758
  Новікова О.О. До біографії професора В.К. Піскорського: текст вступної лекції перед студентами у вересні 1905 р. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 271-273. – ISSN 0320-9466
440759
  Власенко В.М. До біографії Степана Федоровича Колесникова (за матеріалами Архіву Югославії) / В.М. Власенко, С.І. Побожій // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 68-73. – ISSN 2227-183Х
440760
  Кондратенко О. До біографії та наукової діяльності члена-кореспондента Серафима Юшкова // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 713-731
440761
  Дудко В. До біографії фундатора "Основи" Миколи Котеніна // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 143-146. – ISBN 978-966-2449-92-1
440762
  Мицик Ю.А. До біографії Яна Оришовського / Ю.А. Мицик, І.Ю. Тарасенко // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 75-82. – ISBN 5-7702-0775-2


  Ян Оришевський — козацький старшина, козацький гетьман 1581 р., 1585 р. (за інш. даними — 1590 р.), один з організаторів реєстрового козацтва (РК). Походив зі спольщеної української шляхти. Засновник міста Гайсина.
440763
  Рева Л.Г. До біографічних джерел і творчості Ватрослава Ягича // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 333-340. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються знакові віхи життя й творчості видатного хорватського науковця Ватрослава Ягича. В статье освещаются знаковые вехи жизни и творчества выдающегося хорватського ученого Ватрослава Ягича. In article sign marks of life and ...
440764
  Підоплічка І.Г. До біології хом"яка (Cricetus Cricetus L.) / І.Г. Підоплічка, 1927. – С. 23-36. – Окр. відбиток
440765
  Парамонов А.Я. До біології червиці в"ідливої - Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera) / А.Я. Парамонов, 1936. – С. 79-96
440766
   До біологічної характеристики водойм середньої течії Дніпра : З лабораторії Дніпрянської біологічної станції ВУ АН. (Передова до праць Д.Белінга та М.Коротуна), 1932. – [1] с. – Окремий відб.
440767
  Охрименко Іван Павлович До біохімії молочної залози : Дис... кандид. біологічн.наук: / Охрименко Іван Павлович; Інститут біохімії АН УРСР. Кафедра тваринництва Житомирського сільгосп. ін-ту. – Житомир, 1948. – 154л. – Бібліогр.:л.150-152
440768
  Кухар Р.В. До блакитних вершин : перша Українська Академічна Гімназія у Львові в історичні перспективі / Д-р Роман В. Кухар. – Лондон : Об"єднання абсольвентів Української Академічної Гімназії у Львові [та ін.], 1981. – 146 с. : іл., портр. – Резюме англ. та нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
440769
  Яременко Б. До Бориса Грінченка по "достиглий овоч" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 8
440770
  Яременко В. До Бориса Грінченка по "достиглий овоч" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 липня - 1 серпня (№ 30/31). – С. 8-9


  Згадуються вчені: М.І. Костомаров, А.Ю. Кримський, І.І. Огієнко.
440771
  Здоровило Т. До бою під Крутами... // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 31). – С. 9
440772
  Корогодський Р.М. До Брами Світла : портрети: Віктор Петров, Юрій Шевельов, Юрій Луцький, Сергій Параджанов, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Опанас Заливаха / Роман Корогодський. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 429, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-473-1
440773
  Вірченко В.М. До бріофлори Древлянського природного заповідника / В.М. Вірченко, О.О. Орлов // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 7-14. – ISSN 2414-9810
440774
  Меньков А.Т. До будущего лета... / А.Т. Меньков. – М., 1988. – 256с.
440775
  Астафьев В.П. До будущей весны : рассказы / В.П. Астафьев. – Молотов : Книжное издательство, 1953. – 152 с.
440776
  Потанин В.Ф. До будущей осени / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1974. – 302с.
440777
  Мороз О.О. До булави треба голови. Так було. Так є. Як буде? : Так було. Так є. Як буде? / Олександр Мороз. – Вінниця : Парламентське видавництво, 2016. – 591, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-966-922-048-6
440778
  Ясінський В.П. До валеологічної компетентності викладачів закладів вищої освіти з підготовки психологів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 252-261. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
440779
  Олефіренко В.А. До вас прийшов лектор / В.А. Олефіренко. – К., 1962. – 27с.
440780
  Будяк Ю. До великої брами : повісті / Ю. Будяк. – Харків, 1929. – 116 с.
440781
  Опанасюк Ю.А. До верифікації релятивістичних теорій тяжіння при великих швидкостях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-96. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Обговорюється проблема верифікації релятивістичних теорій тяжіння. Показано, що можливі відхилення від метричності є практично неспостережуваними ...
440782
  Гарасевич А. До вершин : зібрані поезії / Андрій Гарасевич ; [літ. ред. і ст. Богдана Кравцева]. – Ню Йорк : Молоде життя, 1959. – 122, [6] c. : портр.
440783
  Юсупов Е.Ю. До вершин духовного прогресу / Е.Ю. Юсупов, Т.М. Махмудов. – К, 1981. – 230с.
440784
  Подолинний А.М. До вершин Кобзаревого генія // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-35
440785
  Захожай В. До вершин освітянського вдосконалення // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 1. – С. 68-76. – ISSN 0868-8893


  Про плани МАУП розповідає ректор Валерий Борисович Захожай.
440786
  Федоренко В. До вершин професіоналізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 37-40
440787
  Орначук Л. До вершини - з "людським" обличчям. Акмеологічні підходи до формування світоглядної позиції учнів у процесі вивчення СЛ // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 12, червень
440788
  Кулиниченко П. До весняної сівби / П. Кулиниченко. – К., 1930. – 20с.
440789
  Крупин В.Н. До вечерней звезды / В.Н. Крупин. – М, 1977. – 302с.
440790
  Маньковська Т. До взаємин Івана Франка та Ватраслава Ягича // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 104-108. – ISBN 966-7653-03-5
440791
  Верба І. До взаємин Олександра Оглоблина з Михайлом Грушевським (1920-ті р.р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія наук.-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 1999. – № 1/2. – С. 233-259.
440792
  Скржинська М.В. До взаємин скіфів із греками в Північному Причорномор"ї // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 0235-3490
440793
   До виборів Верховної Ради СРСР.. – К., 1937. – 159с.
440794
   До виборів у Верховну Раду СРСР.. – К., 1954. – 33с.
440795
  Мельник В.М. До вибору картографічних проекцій транскордонних екологічних ситуацій / В.М. Мельник, В.Л. Расюн, Н.В. Лавренчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 66-73 : табл. – Бібліогр.: с.70-71. – ISSN 0130-1039
440796
  Буряк К. Ярош До вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 43-46 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
440797
  Чумак П.Я. До вивчення Arachnida, що мешкають в оранжереях ботанічних садів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено 30 видів Arachnida, що мешкають в оранжереях Ботанічних садів України.
440798
  Синицький М.М. До вивчення біології бурякової нематоди Heterodera schachtii Schm. / М.М. Синицький. – Київ, 1930. – 7 с.
440799
  Белінг Д. До вивчення біоценозів каміння / Белінг Д.О. – Київ : [б. в.]
Тваринні компоненти біоценоза каміння р. Дніпра та його приток. – 1940. – С 23-105. – Окремий відб.:КДУ Т.4. 1940,- Праці науково-дослідного інституту біології- VOL. IV. 1940
440800
  Белінг Д. До вивчення біоценозів каміння і штучних кам"яних споруд р.Дніпрі / Д. Белінг. – Київ, 1939. – 7-47с. – Окремий відб.: КДУ - Праці науково-дослідного Інституту Біології- VOL. ІІ. 1939
440801
  Бачинський А.І. До вивчення вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Metaheterocera) Заліщицького Придністров"я / А.І. Бачинський, Ю.М. Геряк // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 25-32. – ISSN 2219-7516
440802
  Цимбрикевич Й.С. До вивчення впливу біологічних факторів на активність відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
440803
  Моця О.П. До вивчення джерельної бази "Повісті временних літ" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 144-149. – ISSN 0130-5247


  У статті наводяться приклади, які ілюструють твердження, що при підготовці "Повісті временних літ" широко використовувалися цитати й цілі сюжети не лише з Біблії, а й з багатьох творів візантійських авторів.
440804
  Котлярова В.С. До вивчення економіки та техніки зернових бобових культур. / В.С. Котлярова. – К, 1931. – 43с.
440805
  Кришталь О.П. До вивчення ентомофауни дикої бобової рослинності / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха, 1937. – 40 с.
440806
  Крицевий О.Т. До вивчення життя і творчості Юрія Федьковича : Дис... канд. филол.наук: / Крицевий О. Т.; Чернівецький держ. ун-т. – 146л.
440807
  Крицевий О.Т. До вивчення життя і творчості Юрія Федьковича (Федькович і Шевченко) : Дис... канд. филол.наук: / Крицевий О. Т.; Чернівецький держ. ун-т. – 174л. – Бібліогр.:л.166-174
440808
  Белінг Д. До вивчення життя р. Дніпра : (експедиційна та екскурсійна робота Дніпрянської біологічної станції 1930-1931 рр.) / Белінг Б.О. – [Київ : б. в., 1926. – С. 93-100. – Перепл. з відбиткою: Белінг Д. Науково-дослідча робота Дніпрянської біологічної станції у 1926 році
440809
   До вивчення історії.. – К., 1939. – 36с.
440810
  Вакуленко Н.І. До вивчення локалізації ефірних масел і дії каталази у листків різного віку ментольної м"яти / Н.І. Вакуленко. – С. 171-192. – Окр. відбиток
440811
  Страуман Ф.І. До вивчення орнітофауни Східних Карпат. - До поширення карпатського білоспинного дятла Dryobates leucotos Carpathicus Buturlin / Ф.І. Страуман. – Львів, 1948. – 53-61с.
440812
  Страутман Ф.І. До вивчення орнітофауні східних Карпат. Птахи, характерні для полонин східних Карпат / Ф.І. Страутман, 1948. – 27-40с.
440813
  Мазепа І.І. До вивчення п"ядунів-шкідників лісу долини середньої течії Дніпра / І.І. Мазепа, 1964. – С. 147-150
440814
  Поривкіна О.В. До вивчення перетворених ландшафтів УРСР / О.В. Поривкіна, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 11-17. – Бібліогр.: 11 назв
440815
  Буйських А.В. До вивчення планування структури житлового будинку в VII кварталі Херсонеса // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0235-3490
440816
  Клодницький І.І. До вивчення попелиць України / І.І. Клодницький. – К., 1921. – 15с.
440817
  Комаренко Т. До вивчення проблеми рорзселення українців у державах колишнього СРСР // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
440818
  Помогайбин О.В. До вивчення роду Juglans у Ботанічному саду Самарського держуніверситету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Приводятся морфометрические показатели плодов некоторых интродуцированных видов орехов, их зимостойкость и засухоустойчивость. Дается характеристика района интродукции ~ лесостепи Среднего Поволжья. The morphological fruit parameters of some Juglans ...
440819
  Дудко В. До вивчення сибірського періоду біографії і творчості Павла Грабовського // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 701-712. – (Нова серія ; вип. 16/17)
440820
  Крашенінніков С.М. До вивчення солодководої малакофауни околиць Києва / С.М. Крашенінніков, 1929. – 421-429с.
440821
  Паламар С. До вивчення сонетів М. Рильського за програмою спецкурсу "Сонет в історії української та світової літератури" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-37
440822
  Грунський М.К. До вивчення старослов"янських пам""яток : Київські глаголичні листки / М.К. Грунський. – С. 23-31. – Окр. відбиток
440823
  Юрченко Т.І. До вивчення сучасного пилкового опаду у степовій зоні України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 224-228 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
440824
  Ковбасенко Ю. До вивчення творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 3-9
440825
  Прожогіна І. До вивчення телевізійного тексту як семіотичного об"єкта: символіка кольору в телегрі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 257-260
440826
  Іщук А.О. До вивчення української літератури кінця XIX і початку XX ст. / А.О. Іщук. – [Київ]. – [8] с. – Окр. відб.: Научные записки КДУ т. 6, в. 1, 51-59
440827
  Сахно І.І. До вивчення фауни звірів і птахів полезахисних смуг Одеської і Миколаївської областей і впливу фауни на прилеглі поля / І.І. Сахно, 1938. – С. 97-138. – Окремий відбиток
440828
  Сінгаєвський Є. До вивчення фауни павуків (ARACHNIDA, ARANEI) вологих вільшаників заплави р. Стугна (Київська область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-26. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та відносну чисельність герпетобіонтних павуків вільшаників у долині р. Стугна, виявлено 52 види павуків із 12 родин, виділено домінуючі види. Встановлено, що за кількістю видів переважає родина Linyphiidae - 16 (28,8%), а за ...
440829
  Дорохіна Ю.А. До визначення "універсального" поняття юридичної особи в правовій системі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 14-18. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
440830
  Ромась М.І. До визначення антропогенних складових іонного стоку р. Південний Буг / М.І. Ромась, О.В. Чунарьов, І.О. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 118-123.
440831
  Москалюк Б.І. До визначення вікової структури популяцій Gentiana lutea L. та Gentiana punctata L. Чорногірського та Мармароського масивів Карпатського біосферного заповідника // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 133-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
440832
  Фис М.М. До визначення еквіпотенціальних поверхонь планет з використанням біортогональних розкладів / М.М. Фис, А.Р. Согор, М.І. Юрків // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 39-43 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 42-43. – ISSN 2414-9993
440833
  Холоденко В.С. До визначення екологічного допустимого рівня відбору води з річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 138-144. – Бібліогр.: 14 назв
440834
  Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
440835
  Вихрист С. До визначення екстрадиції // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 57-60


  Статтю присвячено розробці визначення поняття "екстрадиція". В ній проаналізовано складові частини поняття, міститься порівняння різних підходів і запропоновано свій погляд на визначення. Автор пропонує наступну дефініцію: видача - це процес, який ...
440836
  Погорільчук Н.М. До визначення елементарної одиниці при морфолітосистемних дослідженнях (огляд стану проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Як один із можливих варіантів вирішення проблеми елементарної одиниці дослідження запропоновано досвід структурного аналізу басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем, виділення та обґрунтування морфолітокомплексів як структурних елементів ...
440837
  Пархаменко Н.М. До визначення змісту загальних (філософських) методів теорії держави і права / Н.М. Пархаменко, С.М. Легуша // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-32.
440838
  Пархоменко Н.М. До визначення змісту окремих методів теорії держави і міжнародного права / Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 144-149. – ISBN 966-7196-06-2
440839
  Даренська Т. До визначення змісту поняття "національний образ світу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-9. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Аналізується поняття "національний образ світу". Розглядається сучасний рівень філософського обгунтування категорій "світ" і "образ світу". Визначається специфіка національних образів світу й актуальність дослідження українського образу світу в ...
440840
  Приходько Х. До визначення історичних і змістовно-пізнавальних коренів формалізації конституційного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 16-23
440841
  Крисань Т. До визначення категорії "правова гарантія" у цивільному праві // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 95-99. – ISSN 1561-4999
440842
   До визначення кінетичних параметрів каталітичного окиснення сажі / В.Я. Зубуга, Г.Г. Цапюк, В.Є. Діюк, А.В. Яцимирський // Катализ и нефтехимия / Нац. акад.наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2008. – № 16. – С. 95-99


  У роботі зроблено спробу обчислити рівняння Арреніуса - константи швидкості каталітичного окиснення сажі на основі уявлення про паралельний перебіг каталітичного і некаталітичного процесів, а також оцінки частки каталітичного процесу з урахуванням ...
440843
  Бондаренко І. До визначення конституційно-правового статусу спільної власності територіальних громад // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 1561-4999
440844
  Пархоменко Н.М. До визначення методів дослідження джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 10-16. – ISSN 1563-3349
440845
  Андрухович Д. До визначення міжнародних соціальних стандартів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 299-301. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
440846
  Гаращенко Л.П. До визначення напрямів удосконалення законодавства України про порядок вирішення колективних трудових спорів / Л.П. Гаращенко, О.М. Боднарук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-123
440847
  Петров С.Г. До визначення національних інтересів України у банківській сфері // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 288-297. – ISSN 1609-0462
440848
  Петренко С. До визначення об"єкта права інтелектуальної власності-програма для комп"ютера // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-44
440849
  Котенко В.М. До визначення поняття "адміністративний процес": історичний досвід та сучасне трактування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 85-91
440850
  Савойська С.Н. До визначення поняття "антиукраїнська діяльність" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 105-109. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
440851
  Соколова О. До визначення поняття "вчинок" і до розв"язання проблеми "внутрішнє - зовнішнє" у роботах В.А. Роменця та О.М. Леонтьєва // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 130-142. – ISSN 1810-2131
440852
  Косович В. До визначення поняття "Нормативно-правовий акт": практична необхідність і теоретична можливість уточнення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 274-280. – ISSN 1026-9932
440853
  Погорецький М. До визначення поняття "оперативно-розшукова діяльність" // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.82-90


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
440854
  Поліщук І.О. До визначення поняття "політико-правова ментальність" // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 296-298. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
440855
  Качур В.О. До визначення поняття "правова культура" у правознавстві // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 1. – С. 12-19. – ISSN 2663-1350
440856
  Качур В.О. До визначення поняття "правосубєктність" у теорії права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 24-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
440857
  Осипчук А.Д. До визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 10-16. – ISSN 1996-5931
440858
  Новосад М. До визначення поняття "учасники бюджетного процесу" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 181-185. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
440859
  Кумилко А.С. До визначення поняття оперативного опитування як пошукового заходу ознак злочинів, що вчиняються при рефінансуванні банків Національним банком України // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 137-140. – ISBN 978-966-520-183-0
440860
  Плавич С.В. До визначення поняття правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-52.
440861
  Крячок С.Д. До визначення постійної поправки електронних віддалемірів // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
440862
  Романчук С.П. До визначення природної еталонності ландшафтів України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-29. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Обгрунтована необхідність визначення природної еталонності ландшафтів України і надання відповідного природоохоронного статусу ландшафтам з властивостями природної еталонності. Запропоновані критерії та методологічні підходи до визначення еталонності ...
440863
  Опанасюк Є.Г. До визначення сил, що діють на автомобільне колесо при буксуванні / Є.Г. Опанасюк, Д.Б. Бегерський // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 128-137. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
440864
  Лусь В.І. До визначення стану комплексних контактних з"єднань прецизійних роторних систем // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 29-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
440865
  Заверуха М.М. До визначення суті тіньових економічних процесів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 72-83
440866
  Ірза В. До визначення сутності поняття "дослідно-експериментальна робота" // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 46-52. – ISSN 2077-1827


  У статті представлено різні теоретико-методологічні підходи науковців до визначення сутності поняття "дослідно-експериментальна робота". Досліджено зміст даного поняття, виділено та проаналізовано основні його складові.
440867
  Пархоменко Н.М. До визначення сутності права та його джерел в контексті філософсько-правових концепцій стародавнього світу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 103-107. – ISBN 966-660-151-6
440868
  Корнєв М.Н. До визначення сутності предмету соціальної психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 6-12.
440869
  Анісімов І.О. До визначення та інтерпретації швидкості біжучого фронту: (на прикладі хвилі запалювання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 167-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  На основі нелінійного кінетичного рівняння з дифузією, що описує бістабіпьне середовище, отримано ряд формул для швидкості стаціонарної хвилі (біжучого фронту) в такому середовищі, що є узагальненням відомої в літературі формули. Одна з формул цього ...
440870
  Аріон О.В. До використання ландшафтно-геохімічних досліджень для екологічного аналізу заповідних та прилеглих територій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-99 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглядаються основні положення ландшафтно-геохімічного аналізу та його місце у ландшафтно-екологічних дослідженнях заповідних територій на прикладі Державного історико-культурного заповідника "Качанівка" та прилеглих земель.
440871
  Ушакова А.М. До використання методу товстошарових фотопластинок для дослідження деяких розсіяних елементів в гірських породах // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-28
440872
  Багратіон-Мухранська До використання морально-етичних категорій "добро" та "зло" в українських народних приказках та шотландських баладах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 9-12
440873
  Калюга К.В. До використання нетрадиційних методів дактилоскопії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 64-68. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
440874
  Романчук С.П. До використання природних ресурсів Придніпров"я в епоху Київської Русі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
440875
  Клочко В.П. До виміру глибини глобалізаційних змін в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 27-34. – ISSN 1993-6788
440876
  Загірняк М. До вирішення проблеми підготовки з іноземної мови для професійного спілкування майбутніх інженерів / М. Загірняк, М. Гордієнко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-112.
440877
  Миколенко О.М. До вироку чи після? Роздуми щодо спеціальної конфіскації // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 145-147. – ISBN 978-966-927-199-0
440878
  Патон Б.Є. До висот науки / Б.Є. Патон. – Київ, 1977. – 136 с.
440879
  Кізач Олена До витоків // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 67 : фото
440880
  Шульченко М.В. До витоків "русского мира" або деякі аспекти соціокультурної пропаганди Російської імперії на сторінках Полтавської губернської преси: початок Першої світової війни // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 64-69. – ISSN 2226-0285
440881
  Попович М. До витоків "Червоного століття": погляд крізь оптику сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4 : Якого кольору XXI століття?. – С. 6-11. – ISSN 0235-7941


  Книга М. Поповича "Червоне століття". Ця книга
440882
  Конча С.В. До витоків билини про Святогора ("Весілля на Святих Горах") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 61-65


  "На основі історичного, етнографічного та археологічного матеріалів пропонується тлумачення змісту билини «Ілля Муромець і Святогор». Особливу увагу приділено варіантам билини, в яких згадується жінка Святогора".
440883
  Панасюк Л. До витоків білінгвізму в Україні: мовна асиміляція населення українських міст в межах Речі Посполитої та Російської імперії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 258-273
440884
  Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920 - 1944 рр. (історико-політологічний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості формування двомовного середовища в Україні, освітня політика держав, до складу яких належали українські етнічні землі. Визначаються основні тенденції освітньої політики в Україні в 1920–1944 рр., що вплинули на розвиток ...
440885
  Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1944-1989 рр. (історико-політологічний аналіз) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 125-130


  Розглядаються особливості формування двомовного середовища в Україні, освітня політика держав, до складу яких належали українські етнічні землі. Визначаються основні тенденції освітньої політики в Україні в 1944-1989 рр., що вплинули на розвиток ...
440886
  Подоляка Н. До витоків видавничої справи на Сумщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток книгописання, книговидання й друкарства на Сумщині від часів Київської Русі і до початку ХХ ст. The development of book-writing, book-publishing and printing in Sumy region from the times of Kievan Rus and up to the beginning of ...
440887
  Живора С.М. До витоків вищої сільськогосподарської школи у Києві (1898-1923) // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 110-113


  Розвиток аграрної освіти та науки в Україні на початку ХХ ст. пов"язаний з діяльністю сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, відкритого в липні 1898 р., який став першим у Російській імперії багатопрофільним ВНЗ.
440888
  Васюта О.П. До витоків вокального та вокально-хорового мистецтва Чернігівщини (XVII – XVIII ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 96-99
440889
  Резніченко В.І. До витоків дипломатичного протоколу. Деякі історичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-109. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Норми дипломатичного протоколу - це не винахід певної країни чи групи дипломатів, а підсумок багатовікового спілкування держави. Протокол - категорія історична. З незапам"ятних часів людський досвід накопичував і відбирав із нескінченних правил ...
440890
  Чекаленко Л. До витоків дипломатії // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Початок дипломатичній службі сучасної України було покладено з проголошенням незалежної держави Українською Центральною Радою і Українською Народною Республікою. 22 грудня 1917 року почав діяти Генеральний секретаріат у міжнародних справах, який ...
440891
  Ченчик Д. До витоків європейської інтеграції: Гаазький конгрес 1948 року й утворення Ради Європи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 186-195. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
440892
  Дубровіна Л.А. До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 213-232. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
440893
  Пухонська О.Я. До витоків меморіального дискурсу (за романом Василя Шкляра "Маруся") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
440894
  Горська Н.Д. До витоків музейної справи в Україні. Перший Всесоюзний музейний з"їзд 1930 року // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 472-476. – ISBN 978-966-651-576-9
440895
  Панькова С. До витоків роду Олександра Григоровича Черняхівського // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 75-92. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Олександр Григорович Черняхівський — український громадський діяч, лікар-гістолог, активний творець української медичної термінології. Михайло Грушевський і Олександр Черняхівський були братами не лише по духу, але і по крові (брати в ...
440896
  Мазуренко О. До витоків Ужа
440897
  Мазуренко О. До витоків Ужа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 15-18 : фото
440898
  Рендюк Т. До витоків українсько-румунських дипломатичних відносин: проблема українців в Румунії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 143-151. – ISBN 966-7522-07-5
440899
  Краснопольський О.В. До витоків української географії / О.В. Краснопольський, Н.В. Краснопольська // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 27-32


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голову Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Боніфатійовича Антоновича
440900
  Краснопольська Н.В. До витоків української географії / Н.В. Краснопольська, С.О. Пугач, І.О. Маржан // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1729-360Х
440901
  Рендюк Т. До витоків української еміграції: передумови, основні форми та напрями формування перших зарубіжних груп і колоній етнічних українців // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 15-27. – ISSN 2663-2675
440902
  Трачук Т.А. До витоків української науки про журналістику // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 82-89


  Простежено шлях розвитку українського журналістикознавства на його початковому етапі, виокремлено найсуттєвіше з наукового доробку перших дослідників вітчизняної преси О.Маковея, І.Франка, М.Возняка, М.Грушевського, Б.Грінченка, І.Кревецького, ...
440903
  Паславська Н. До витоків фінансової Конституції ФРН // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 55-60
440904
  Гуменюк Б.І. До витоків формування взаємодії колишніх колоніальних країн по подоланню відсталості / Б.І. Гуменюк, В.І. Резніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 80-85. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
440905
  Омельчук В. До витоків формування політико-правового статусу Нахічеваня у складі Азербайджану (20-ті роки XX ст.) / В. Омельчук, О. Омельчук // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 438-441. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
440906
  Богданова І.Є. До витоків формування української художньої мови: поетична спадщина М. Костомарова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 6 (226). – С. 7-9
440907
  Луняк Є. До витоків французького шевченкознавства: перші спроби аналізу поетичної творчості Кобзаря у французькій літературі другої половини XIX століття // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 85-89. – ISBN 978-966-95419-8-7
440908
  Жадько В.О. До витоків: педагогічний шлях драгоманівців // Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. : до 180-річчя від дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – С. 5-14 : фото. – ISBN 978-966-2530-76-6
440909
   До виходу "Шевченківської енциклопедії": погляд зсередини і ззовні / М. Жулинський, М. Бондар, С. Росовецький, Ю. Барабаш, Н. Костенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 36). – С. 4, 11


  Унікальні шість томів нині вже йдуть до читача.
440910
  Тимошенко Л. До виходу в світ "Зібраних творів і матеріалів" о. Михайла Зубрицького // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Ч. 2/97 (108). – С. 64-73
440911
  Заблоцький Ф.Д. До виходу в світ англійсько-українського геодезичного словника : загальні питання / Ф.Д. Заблоцький, О.Ф. Заблоцька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 7-8. – Бібліогр.: 13 назв
440912
  Політова О. До виходу в світ науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Українське бібліотекознавство (1991-2008)" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 36-38


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
440913
   До виходу Національного атласу України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 1561-4980
440914
  Євсюков Т. До вишу за інженерною освітою - це перспективно : [інтерв"ю] / Тарас Євсюков ; розмовляла Галина Денисенко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 20-23
440915
   До вищої мети. – Львів : Каменяр, 1984. – 136 с.
440916
  Співаковський О. До вищої освіти якісно нового рівня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 178). – С. 4


  Щодо відкиття Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти.
440917
  Божок А.П. До відбору показників для карт природних умов використання сільскогосподарських машин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 63-66. – Бібліогр.: 12 назв
440918
  Зайцева С.Л. До відношення "енергія-сутність" у догматиці православ"я // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 71-75. – ISBN 966-7943-03-8
440919
  Єршов А. До відомостей "Черниговского наместничества топографического описанія" О. Шафонского. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 98-99 с. – Без. обкл. і тит. л.
440920
  Сластьон О. До відродження українського архітектурного стилю // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 10-16


  Сластіон (Сластьон) Опанас Георгійович (1855 - 1933) - маляр і графік романтично-народницького напряму, етнограф і педагог
440921
  Сивий М.Я. До вілею Георгія Ілліча Рудька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 226-227. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 52)). – ISSN 2311-3383
440922
  Будзиновський В. До віри батьків : історичне оповідання / В. Будзиновський. – Львів, 1924. – 66 с.
440923
  Кант І. До вічного миру // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 118-119. – ISBN 978-966-668-480-9


  Розглядається ідея вічного миру в системі кантівської філософії. Аналізуються погляди Канта щодо політико-правових умов досягнення і збереження миру, а також такої його передумови, як єдність політики і моралі.
440924
  Майданська С. До вічності // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 129
440925
  Талвир А.Ф. До войны, на войне, после войны : повести / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1978. – 431 с.
440926
  Ніковський А. До Вороного М.К. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 270. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
440927
  Дудин М.А. До востребования / М.А. Дудин. – Л., 1963. – 259с.
440928
  Лаврентьева Н.Я. До востребования / Н.Я. Лаврентьева. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1963. – 92с.
440929
  Чернобильська До впливу деяких біологічно. / Чернобильська. – Москва, 1948
440930
   До впровадження екологічного моніторінгу на об"єкті військового призначення / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, Н.В. Коновалова, В.М. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається використання екологічного менеджменту і аудиту як одного із загальновизнаних в світі напрямку практичного вирішення екологічних проблем та формування промислової екологічної культури і екологічної культури українських підприємств ...
440931
  Солодовник М. До всемирного признания "Щедрика" композитор не дожил полгода // КП в Украине. – Київ, 2018. – 21 декабря (№ 189/190). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  В 2019 году исполнится 100 лет пятой редакции "Щедрика", а впервые она прозвучала на публике 103 года назад.
440932
   До Всесвітнього Дня науки // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Святкування Дня науки й сталого розвитку в Університеті розпочалося із освітнього тижня Science week, а продовжилося урочистим врученням відзнак найкращим співробітникам КНУ імені Тараса Шевченка й відкриттям виставки «#Наукапросто»".
440933
  Серіщев Я. До всіх викладачів, співробітників, аспірантів та студентів КДУ / Я. Серіщев, В. Мордвінцев // Київський університет, 1991. – 22 березня


  [заклик до написання історії КДУ]
440934
   До всіх осередків КП(б)У колгоспів, МТС, радгоспів і сіл; до всіх райпарткомів, начполітвідділів МТС і радгоспів Дніпропетровськоїобласти : Лист секретаря Дніпропетровського Обкому КП(б)У тов. М. Хатаєвича. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський Обком КП(б)У, 1933. – 16 с.
440935
   До всіх робітниць і трудящих селянок Харківщини.. – Х., 1929. – 14с.
440936
  Балюк Г.І. До встановлення причинного зв"язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Досліджуються проблеми встановлення причинного зв"язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою. The paper deals with the existing foreign experience in determining the casual relationship between a nuclear incident and nuclear damage, for the purpose ...
440937
  Квливидзе М.Г. До встребования : стихи / М.Г. Квливидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература и искусство, 1964. – 124 с.
440938
  Стародуб А.Э. До встречи в Москве / А.Э. Стародуб. – М., 1978. – 170с.
440939
  Крімова С. До встречи на платформе? Интересам государства, науки и бизнеса пора пересечься // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Предметом особого рассмотрения участников конференции стали технологические платформы (ТП). Технологические платформы - на сегодня их тридцать - стали одним из важнейших инструментов содействия инновационному развитию. Государство поддерживает их в ...
440940
  Романов Р.Г. До встречи, Земля / Р.Г. Романов. – М., 1961. – 82с.
440941
  Дічек Н. До втілення ідей К.Д.Ушинського про педагогічну психологію: експериментальні дослідження І.О.Сікорського // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-40.
440942
  Лыков В.М. До вызова "Скорой" / В.М. Лыков. – М., 1986. – 48с.
440943
  Краснов И.Г. До высоты знамён : стихи / И.Г. Краснов. – Москва : Военное издательство, 1973. – 144с.
440944
  Наконечний О.Г. До гарантованих оцінок розв"язків лінійних алгебраїчних рівнянь в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко, М.В. Лосєва // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 39-49. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In the paper estimation problem for solution of linear algebraic equations with unknown right-sides part represented by determined or stochastic vector is considered. The realization of random vector linearly connected to these solutions is observed. ...
440945
  Колобков В.В. До гармонії праці. Шляхи подолання істотних відмінностей між фіз. і розумовою працею / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 48с.
440946
  Булах Г. До генеалогії роду Шпаковичів (Шпаківських) гербу одинець // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 100-104


  Укр. шляхетський рід Шпаківських
440947
  Пастух Х. До генези "Марка Проклятого" Олекси Стороженка (деякі українські матеріали, Біблія, англійська готика // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 349-358. – ISSN 0130-528Х


  Опубліковано анонімну поему з кінця VIII ст. "Пекельний Марко", яка є поясненням прислів"я "товчеться як Марко по пеклу", а також легенди про покарання грішника носінням тягару і безсмертям, що їх можна розглядати як часткові джерела образу Марка ...
440948
  Бондар Л. До генези "Сойчиного крила": віл Осипа Маковея до Івана Франка (образ самітника) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 90-103
440949
  Дужий П. До генези відновлення української державності в 1941 році // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 20-29. – ISBN 5-7702-0432-X
440950
  Легкий М.З. До генези головного образу повісти Івана Франка "Boa constrictor" (декілька гіпотез) // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 144-153


  Boa constrictor - повість Івана Франка, опублікована вперше в 1878-му році, а окремою книжкою — в 1884-му. Вважається одним із перших зразків натуралізму в українській літературі. Належить до «Бориславського циклу» Франка і на думку Магдалини ...
440951
  Мочульський М. До генези й пояснення "Інтродукції" до "Гайдамаків" Т. Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 8-19. – ISBN 978-966-493-248-3
440952
  Пасько І. До генези наукової концепції дошкільної педагогіки в Україні (до 100-річчя створення Київського Фребелівського педагогічного товарситва) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 163-167. – ISBN 966-628-104-X
440953
  Шухова О.О. До генези та сутності синтаксичного поняття інверсії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 70-78. – ISSN 0027-2833
440954
  Калініна П.Ф. До географічного аналізу ерозійних процесів у степовій зоні України (на прикладі Дніпропетровської області) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 55-59. – Бібліогр.: 2 назви
440955
  Усенко І.С. До геології острова Зміїного / І.С. Усенко, 1947. – 20с.
440956
  Красівський Л. До геології Придністрянщини / Л. Красівський. – К., 1928. – 16с.
440957
  Сліпченко В.А. До геології та умов утворення дайкових порід Західного Приазовья / В.А. Сліпченко. – Київ : КДУ, 1959. – С. 189-199
440958
  Радзівілл А. До геологічних проблем і можливостей енергозабезпечення України // Геолог України / "Спілка геологів України". – Київ, 2005. – № 2. – С. 26-32. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1727-835Х
440959
  Добрянський Ю.Є. До геологічного обгрунтування водопостачання м. Києва за рахунок Байоського горизонту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 45-48. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
440960
  Гура К.О. До геологічної будови Молдавської РСР та суміжних областей УРСР за даними геофізичних методів розвідки // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 45-48
440961
  Пігулевський П. До геологічної природи південно-західної частини Томаківського гравітаційного максимуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз результатів декількох варіантів інтерпретації природи аномалії регіонального Томаківського гравітаційного максимуму. За результатами комплексних геофізичних досліджень у структурі земної кори південно-західної частини максимуму ...
440962
  Тадеєв П.О. До геометрії векторного поля n-вимірного афінного простору / П.О. Тадеєв, О.А. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано основи диференціальної геометрії векторного поля п-вимірного афінного простору. Записано основну систему диференціального рівняння векторного поля, побудовано серію тензорів, квазітензорів та інваріантів, які визначаються через ...
440963
  Шмигевський М.В. До геометрії немає царських шляхів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 3-4. – ISSN 2518-7104
440964
  Гордєєв П.І. До геоморфології басейну ріки Кой-кап і верхів"я ріки Уч-чат / П.І. Гордєєв. – С. 255-276, [1] с.
440965
  Люнгерсгаузен Л.Ф. До геоморфології долини Західної Двіни / Л.Ф. Люнгерсгаузен. – С. 31-40. – Оттиск
440966
  Лапчик Т.Ю. До геоморфології долини р.Інгульця частині між х.Білоусовим і с.Івано-Левуцьким (Іванівкою). / Т.Ю. Лапчик. – 85-105с.
440967
  Рослий І.М. До геоморфології правого берега долини Нижнього Дніпра (в межах Н. Воронцовка - гирло річки Інгульця) // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 30-32
440968
  Шищенко П.Г. До геоморфологічного районування Лівобережного Полісся України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 134-141 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв
440969
  Легкий З.М. До гераклових стовпів / З.М. Легкий. – Львів : Каменяр, 1987. – 173 с.
440970
  Лукас Е. До гібридної війни ми не готові // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  "Витівки Путіна усе ще дивують світову спільноту, однак не зустрічають жорсткої відсічі."
440971
  Солдак А.Г. До гідрології району Нижнього Дніпра // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 48-50
440972
  Шпет Г.Й. До гістологічної картини росту комах / Г.Й. Шпет. – 49-65с.
440973
   До глибин біології з юних літ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 2


  "В ННЦ уже сім років поспіль за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки керівництва Університету проходить Всеукраїнська біологічна школа для обдарованих учнів "Від теорії до практики один крок". Учні 8-11 класів загальноосвітніх ...
440974
  Дончик В.Г. До глибин життя / В.Г. Дончик. – Київ, 1970. – 48 с.
440975
  Кононенко П. До глибин і висот українознавства. Ad Fontes! // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 22-29


  Від філологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка до Українського національного гуманітарного ліцею, Міжнародної асоціації "Інститут українознавства (з 2000 р. "Україна і світове українство"), наукового Інституту ...
440976
  Яців Р. До глибин і нової якості наукового мислення (Олегу Сидору — 70) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1015-1017. – ISSN 1028-5091
440977
  Чмихов М. До глибин історії // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 7. – ISSN 0130-1632
440978
  Вассиян Ю. До головних засад націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 89-95. – ISBN 978-966-1513-01-2
440979
   До голубих Уральських гір. – Дніпропетровськ, 1974. – 367с.
440980
   До голубых Уральских гор.. – Саратов, 1975. – 327с.
440981
  Власенко В. До громадсько-політичної діяльності Василя Филоновича у Болгарії у 1921-1922 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 97-115. – ISSN 0869-3595
440982
  Шугаевський В. До грошового обігу Чернигівщини XVII в. / В. Шугаевський. – К. – 319-324с.
440983
  Самойлов Юрій До Грузії - за ID-картками // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 74 : фото. – ISSN 1998-8044
440984
   До дальших успіхів громадського твариництва в колгоспах.. – К., 1939. – 195с.
440985
  Алексієнко Л. До двадцятиріччя лабораторії комп"ютерної лінгвістики / Л. Алексієнко, Н. Дарчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077
440986
  Лоссовський І. До двадцятої річниці Будапештського меморандуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 8


  Які уроки має засвоїти світ і Україна після того, як "безпекові заповнення" з боку ядерних держав виявилися простим папірцем.
440987
  Смирнов О. До десятиріччя проходження археологічної практики студентів МНУ імені В.О. Сухомлинського на о. Березань / О. Смирнов, К. Волкова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 46-53. – ISSN 1998-4634
440988
  Павлова О.Ю. До дефініції поняття "культурна індустрія": дескрипція симптомів та аналіз тенденцій // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 39-47


  Стаття присвячена аналізу такого феномена сучасності, як культурна індустрія, який містить дві зустрічні тенденції: індустріалізацію виробництва об"єктів культури й культурофікацію індустрії. Перша передбачає наявність таких симптомів сучасності, як ...
440989
  Осташова В.О. До дефініції правового самовиховання молоді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
440990
  Куцина М. До деяких аспектів розуміння терміну "imputare" / М. Куцина, І. Безклубий // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 45
440991
  Бандурка О.М. До деяких питань вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 81-90. – ISSN 2218-5348
440992
  Харченко Д. До деяких питань зонування та районування земель як функцій державного регулювання земельних відносин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 323-324. – ISBN 978-617-7069-17-0
440993
  Сталін Й.В. До деяких питань мовознавства. / Й.В. Сталін. – К., 1950. – 11с.
440994
  Сталін До деяких питань мовознавства. Віфдповідь товаришці Е.Крашенінніковій / Сталін. – К. : Держполітвидав УРСР, 1950. – 11 с.
440995
  Бандурка О.М. До деяких питань організації виборів до рад об"єднаних громад // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 26-29. – ISBN 978-617-7069-57-6
440996
  Кашпур О.Ф. До деяких питань поліноміальної інтерполяції в евклідових просторах / О.Ф. Кашпур, В.В. Хлобистов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 10-14. – ISSN 1025-6415
440997
  Драч І.Ф. До джерел : вірші, поеми, переклади / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1972. – 298 с.
440998
  Кравченко О.В. До джерел семантики слів на позначення володіння сакральним знанням
440999
  Кравченко О.В. До джерел семантики слів на позначення володіння сакральним знанням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 101-109. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))


  Стаття присвячена питанням семантичних особливостей номінації в группі слов на позначення осіб-носіїв сакральних знань з урахуванням походження цих лексем. У статті виділено групи лексичних одиниць з відповідним значенням; вказано семантичні ...
441000
  Рендюк Т. До джерел української еміграції // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 6-23. – ISSN 2313-8505
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,