Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
440001
  Андрущенко В. " Закон визначає тенденції" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 5


  Дискус яким бути закону " про вищу освіту". Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова висловлює свою думку.
440002
  Новак С. "...зажди вірю, що служу добрій справі..." : (публіцистика Володимира Бірчака за матеріалами газ. "Українське слово") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 31-39. – ISSN 0236-1477


  Уперше в українському літературознавстві на матеріалах газ. "Українське слово" окреслено тематичні обрії та розглянуто ідейне спрямування публіцистики Володимира Бірчака 20-40-х рр.XX ст.
440003
  Первушин А. "Задачу выполнил. Гагарин" // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-16. – ISSN 0028-1263
440004
   "Задиры". – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 271 с.
440005
   "Задля сьогодення і майбутнього України". До 90-річчя "Наукової думки" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326


  Грунтовні праці провідних українських вчених вперше вийшли саме в цьому видавництві: економістів М. Птухи, К. Воблого, філологів А. Кримського, математика М. Кравчука, ботаніка М. Холодного.
440006
  Назаревский А.А. "Задонщина" в исследованиях / А.А. Назаревский, 1956
440007
  Котляренко А.Н. "Задонщина" как памятник русского языка конца XIV века : Автореф... канд. филол.наук: / Котляренко А.Н.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1957. – 13л.
440008
  Сидоренко Н. "Задротяне життя" українських часописів на чужині (1919-1924) / Н. Сидоренко; Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 2000. – 88с. – ISBN 966-95154-5-9
440009
  Павелец Сергей "Задумываясь о себе..." : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 7. – ISSN 0131-8136
440010
  Пальгуева Галина Михайловна "Зажигать" или "прозябать"? : итоги кадрового мониторинга / Пальгуева Галина Михайловна, Вешнякова Ольга Владимировна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 29-32. – ISSN 1727-4893


  А вы думаете, библиотекарям уютно сидеть порой в нетопленых комнатах, где окна зачастую разбиты еще в "проклятые 90-е", а сегодня заткнуты старыми ватниками или заколочены фанерой? И при этом "зажигать" любовь к чтени и быть "навигатором в море ...
440011
  Голотенко А. "Зазирни в майбутнє": зустріч з практиками соціальної роботи // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Викладачі кафедри соціальної роботи факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка організували зустріч студентів з практиками соціальної роботи під назвою "Зазирни в майбутнє". Найкращі випускники різних років навчання розповіли студентам про ...
440012
  Гандзій О. "Займав високе становище, однак в українських справах виступав скрізь сміливо" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 27 (330), 14 липня 2016. – С. 47-50


  Антон Синявський опублікував списки інформаторів імператорської "охранки".
440013
  Авдеев В.Ф. "Зайцем" на Парнас : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев ; [ил.: Н.А. Шеберстов). – Москва, 1971. – 407 с., 1 л. портр. : ил., портр.
440014
  Гальчук О. "Заклинаю вас нашою спільною любов"ю до античності..." : з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 126-133. – ISSN 0869-3595
440015
  Слепенчук Р. "Заклятые" друзья или братья по крови? // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 34-43


  История отношений украинского и татарского народов уходит в глубь веков, а точнее ко времени распада Золотой Орды и междоусобной борьбы ее ханов.
440016
  Гребенюк С. "Закон АнтиСавченко" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 38
440017
  Костомаров М. "Закон Божий" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 160-172. – ISBN 978-966-500-300-7
440018
  Франко І.Я. За-для празника : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 18с.
440019
   Задачник-практикум по алгоритмическим языкам. – Новосибирск, 1982. – 88с.
440020
  Аргунов Б.И. Задачник-практикум по аналитической геометрии / Б.И. Аргунов, В.К. Цыганова. – Москва, 1968. – 168с.
440021
   Задачник-практикум по аналитической геометрии и высшей алгебре. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 259 с.
440022
   Задачник-практикум по высшей математике. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 224с.
440023
  Семянистый В.И. Задачник-практикум по курсу "Методы математической физики" / В.И. Семянистый. – Москва, 1965. – 164 с.
440024
   Задачник-практикум по курсу общей физики. – 2-е изд. – Москва : ГУПИ
Вып. 4 : Оптика и атомная физика. – 1963. – 123 с.
440025
  Авдеев Н.Я. Задачник-практикум по курсу теории функций комплексного переменного : [для студентов-заочников матем. спец. пед. ин-тов] / Н.Я. Авдеев ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 46 с. : черт.
440026
  Егорова И.А. Задачник-практикум по математическому анализу : Часть 3-я. Функции нескольких перемнных / И.А. Егорова. – Изд. 2-е. – Москва, 1962. – 104 с.
440027
  Бохан К.А. Задачник-практикум по математическому анализу. / К.А. Бохан. – М.
1. – 1959. – 136с.
440028
  Белевец П.С. Задачник-практикум по методам математической физики / П.С. Белевец, И.Г. Кожух. – Минск, 1989. – 107с.
440029
  Дагаев В.В. Задачник-практикум по общей астрономии / В.В. Дагаев. – Москва : Просвещение, 1965. – 140 с.
440030
  Зайцева А.М. Задачник-практикум по общей физике. Механика : учеб. пособие / А.М. Зайцева. – Москва : Просвещение, 1972. – 128с.
440031
  Горбунова О.И. и др. Задачник-практикум по общей физике. Оптика. Атомная физика : Учеб.пособие / О.И. и др. Горбунова. – Москва : Просвещение
Оптика. Атомная физика. – 1977. – 112с.
440032
  Горбунова О.И. Задачник-практикум по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика : учеб. пособие / О.И. Горбунова; Ред. Александров Н.В. – Москва : Просвещение, 1978. – 120 с.
440033
  Горбунова О.И. и др. Задачник-практикум по общей физике. Электричество. Электромагнетизм : учеб. пособие / О.И. и др. Горбунова. – Москва : Просвещение, 1975. – 160с.
440034
   Задачник-практикум по оптимальному отраслевому планированию. – Новосибирск, 1982. – 48с.
440035
  Гутер Р.С. Задачник-практикум по программированию и вычислительной математике / Р.С. Гутер. – М., 1973. – 128с.
440036
  Дрозд В.Л. Задачник-практикум по решению арифметических задач. / В.Л. Дрозд, М.А. Урбан. – Минск, 1991. – 61с.
440037
  Коба В.И. Задачник-практикум по теории вероятностей / В.И. Коба. – К., 1971. – 99с.
440038
  Суязов В.М. Задачник-практикум по теории относительности : учеб. пособие / В.М. Суязов. – Воронеж : ВГПИ, 1988. – 54с.
440039
  Александров В.А. Задачник-практикум по теории чисел / В.А. Александров, С.М. Горшенин. – Москва, 1963. – 72 с.
440040
  Серова Ф.Г. Задачник-практикум по термодинамике. : пособие / Ф.Г. Серова, А.А. Янкина. – Москва : Просвещение, 1972. – 136с.
440041
  Бескин Н.М. Задачник-практикум по тригонометрии. / Н.М. Бескин. – Москва, 1959. – 150с.
440042
  Бескин Н.М. Задачник-практикум по тригонометрии. / Н.М. Бескин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1962. – 184с.
440043
  Бескин Н.М. Задачник-практикум по тригонометрии. / Н.М. Бескин. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1966. – 174с.
440044
  Романцова С.А. Задачник-практикум по элементарной математике для студентов четвертого курса математического факультета / С.А. Романцова, А.Ф. Сычиков. – Калинин
4. – 1973. – 106с.
440045
  Стреовский В.А. Задачник для семинарский и практических занятий по советскому уголовному процессу / В.А. Стреовский. – Ростов-на-Дону, 1960. – 48с.
440046
   Задачник з основ теплотехніки. – К., 1967. – 341с.
440047
   Задачник з теоретичних основ теплотехніки. – К.
1. – 1961. – 344с.
440048
   Задачник з теорії змінних струмів. – Харків, 1937. – 152 с.
440049
  Вальтер А.Ф. Задачник з фізики / А.Ф. Вальтер. – Харків, 1932. – 76 с.
440050
  Вальтер А.Ф. Задачник з фізики : пер. з рос. / А.Ф. Вальтер, В.Н. Кондратьєв, Ю.Б. Харітон. – Харків : ДНТВ України, 1935. – 99 с.
440051
  Пономарьов Р.Д. Задачник з фізики для шкіл соцвиху : посібник вчителя / Р.Д. Пономарьов. – Харків; Одеса : Державне видавництво України, 1930. – 116 с.
440052
  Забронський В.В. Задачник за начертательної геометрії / В.В. Забронський. – Киев; Москва, 1955. – 152 с.
440053
  Татевский В.М. Задачник к курсу "Строение молекул" / В.М. Татевский, В.К. Матвеев. – М., 1984. – 134с.
440054
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА / Н.В. Алипов. – Москва, 1986. – 160 с.
440055
  Кречмар В.А. Задачник по алгебре / В.А. Кречмар. – Ленинград-Москва, 1937. – 424 с.
440056
  Кречмар В.А. Задачник по алгебре / В.А. Кречмар. – 2-е изд. – Москва, 1950. – 440 с.
440057
  Кутепов А.К. Задачник по алгебре и элементарным функциям / А.К. Кутепов, А.Т. Рубанов. – М., 1969. – 288с.
440058
   Задачник по анализу хозяйственной деятельности в промышленности. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 144с.
440059
   Задачник по анализу хозяйственной деятельности предприятий отраслей народного хозяйства : учеб. пособие для слушателей фак. повышения квалификации руководящих работников и специалистов нар. хоз-ва. – Ташкент : [б. и.]. – (Серия учебных пособий)
Ч. 2. – 1980. – 150 с.
440060
   Задачник по анализу хозяйственной деятельности предприятия. – М., 1967. – 247с.
440061
  Вайвод Р.А. Задачник по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий / Р.А. Вайвод. – Рига
1. – 1990. – 51с.
440062
   Задачник по аналитической химии. – М., 1993. – 224с.
440063
   Задачник по атомной физике. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 129 с.
440064
   Задачник по аэродинамике самолёта. – М.
1. – 1946. – 128с.
440065
  Горощенко Б.Т. Задачник по аэродинамике самолёта / Б.Т. Горощенко. – М.
1. – 1946. – с.
440066
  Масталыгина Н.А. Задачник по бухгалтерскому учету в строительстве. / Н.А. Масталыгина. – М., 1963. – 272с.
440067
  Синцов Д.М. Задачник по высшей математике / Д.М. Синцов. – Х, 1922. – 277 с.
440068
  Синцов Д.М. Задачник по высшей математике / Д.М. Синцов. – Харьков, 1922. – 277 с.
440069
   Задачник по высшей математике. – Москва, 1965. – 44 с.
440070
  Шипачев В.С. Задачник по высшей математике : Учеб. пособие для студ.высш.учеб.зав. / В.С. Шипачев. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1998. – 304с. – ISBN 5.06-003575-1
440071
  Шипачев В.С. Задачник по высшей математике : Учебное пособие для вузов / В.С. Шипачев. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 2001. – 304с. – ISBN 5-06-003575-1
440072
  Рогов А.Т. Задачник по высшей математике для техникумов. / А.Т. Рогов. – 2-е изд., перераб. – М., 1973. – 248с.
440073
  Гуляев Г.В. Задачник по генетике / Г.В. Гуляев. – Минск : Колос, 1973. – 78с.
440074
  Субботин Г.П. Задачник по географии. Пятьсот заданий, тестов, вопросов : Приложение к основному учебнику Т.П. Герасимова, О.В. Крылова "Физическая география" 6 кл. / Г.П. Субботин. – Москва : Аквариум, 1997. – 256с. – ISBN 5-85684-163-8
440075
  Гиршберг М.А. Задачник по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодез. вузов / М.А. Гиршберг; ред. А.В. Гордеев. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1961. – 288 с.
440076
  Селиханович В.Г. Задачник по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. вузов / В.Г. Селиханович. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1962. – 272 с.
440077
  Селиханович В.Г. Задачник по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович, Г.П. Логинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Ч. 2. – 1970. – 288 с.
440078
  Шварцман Б.Е. Задачник по геодезии : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Б.Е. Шварцман. – Москва : Недра, 1977. – 223 с. – Библиогр.: с. 220-221
440079
  Моргунов Н.Ф. Задачник по геодезии : учеб. пособ. для техникумов железнодорожного транспорта / Н.Ф. Моргунов, В.И. Родионов. – Москва : Недра, 1979. – 222 с.
440080
  Милосердина Г.Г. Задачник по геологоическому делу / Г.Г. Милосердина. – 2-е. – М., 1968. – 212с.
440081
  Делоне Б.И. Задачник по геометрии / Б.И. Делоне, О. Житомирский. – Ленинград-Москва, 1935. – 276 с.
440082
   Задачник по гидравлике. – Москва ; Ленинград, 1956. – 344 с.
440083
  Гордеев Н.А. Задачник по горным работам, проведению и креплению выработок / Н.А. Гордеев. – М, 1961. – 220с.
440084
   Задачник по динамической метеорологии : Уч. пос. для вузов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 181с.
440085
   Задачник по динамической метеорологии : уч. пос.для вузов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 218с.
440086
   Задачник по динамической метеорологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 163с.
440087
  Надеждин Ф.В. Задачник по єкспериментальной аэродинамике / Ф.В. Надеждин, Н.Д. Левчук. – М., 1945. – 167с.
440088
  Козаченко И.Я. Задачник по исправительно-трудовому праву. / И.Я. Козаченко, Ю.И. Шутов. – Свердловск, 1976. – 79с.
440089
   Задачник по количественному анализу. – Л.-М., 1950. – 280с.
440090
  Толстоусов В.Н. Задачник по количественному анализу. / В.Н. Толстоусов, С.М. Эфрос. – Л., 1986. – 160с.
440091
  Шутова А.И. Задачник по коллоидной химии / А.И. Шутова. – Москва, 1966. – 88с.
440092
  Яковлев Я.М. Задачник по криминалистике / Я.М. Яковлев, Л.В. Франк. – Душанбе, 1962. – 222с.
440093
   Задачник по криминалистической тактике. – Свердловск, 1980. – 72с.
440094
  Переломова Н.В. Задачник по кристаллофизике / Н.В. Переломова, М.М. Тагиева. – Москва : Наука, 1972. – 192с.
440095
  Переломова Н.В. Задачник по кристаллофизике : учеб.пособие / Н.В. Переломова, М.М. Тагиева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – 287с.
440096
  Переломова Н.В. Задачник по кристаллофизике. / Н.В. Переломова, М.М. Тагиева. – М., 1968. – 164с.
440097
  Зоркий П.М. Задачник по кристаллохимии и кристаллографии / П.М. Зоркий. – М., 1981. – 40с.
440098
  Клюева В.Н. Задачник по курсу "Введение в языкознание" / В.Н. Клюева. – М., 1962. – 112с.
440099
  Курбатова А.В. Задачник по курсу "Общая метеорология", раздел "Вода в атмосфере". / А.В. Курбатова, Т.В. Ушакова. – Л., 1980. – 90с.
440100
  Жуков В.П. Задачник по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы" / В.П. Жуков, В.Г. Карташев, А.М. Николаев. – Москва, 1986. – 159 с.
440101
  Лутошкин Г.С. Задачник по курсу "Сбор и подготовка нефти, газа и воды к транспорту". / Г.С. Лутошкин. – М., 1975. – 92с.
440102
   Задачник по курсу "Элементарная математика и начала анализа". – М., 1988. – 47с.
440103
  Двойрин И.Ю. Задачник по курсу бухгалтерского учета в промпредприятиях / И.Ю. Двойрин. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – Москва : В/О "Союзоргучет" редакционно-издательское управление
Кн. I : Задачи. – 1937. – 184 с.
440104
  Двойрин И.Ю. Задачник по курсу бухгалтерского учета в промпредприятиях / И.Ю. Двойрин. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – Москва : В/О "Союзоргучет" редакционно-издательское управление
Кн. II : Бланки для решения задач. – 1937. – 375 с. – (Приложения к книге 1)
440105
   Задачник по курсу математического анализа. – М.
1. – 1971. – 350с.
440106
   Задачник по курсу математического анализа. – М.
2. – 1971. – 336с.
440107
  Быков Ю.С. Задачник по курсу радиоприемных устройств / Ю.С. Быков, Р.А. Валитов, Л.С. Гуткин. – Москва-Ленинград, 1947. – 216 с.
440108
   Задачник по курсу советского конституционного (государственного) права. – Свердловск, 1979. – 76с.
440109
  Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре : Учебное пособие / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1975. – 319с.
440110
  Лебедев А.Т. Задачник по масс-спектрометрии органических соединений / А.Т. Лебедев. – М., 1991. – 103с.
440111
  Горбатов В.А. Задачник по математике и логике / В.А. Горбатов, Д.А. Поспелов. – М., 1972. – 126с.
440112
  Крылова Н.И. Задачник по математической и теоретической статистике / Н.И. Крылова. – М, 1971. – 116с.
440113
  Мерзон Э.Д. Задачник по машиностроительному черчению. / Э.Д. Мерзон, И.Э. Мерзон. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 295с.
440114
  Мерзон Э.Д. Задачник по машиностроительному черчению. (Для втозов). / Э.Д. Мерзон. – М., 1961. – 218с.
440115
  Мерзон Э.Д. Задачник по машиностроительному черчению. (Для втозов). / Э.Д. Мерзон. – 2-е изд., доп. – М., 1964. – 320с.
440116
  Гуральник И.И. Задачник по метеорологии. / И.И. Гуральник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 252с.
440117
  Алферьев Г.П. Задачник по методам геологической съемки / Г.П. Алферьев. – Львов
1. – 1949. – 70с.
440118
  Алферьев Г.П. Задачник по методам геологической съемки / Г.П. Алферьев. – Львов
Ч. 1. – 1949. – 70с.
440119
  Маслов Н.Н. Задачник по механике грунтов с подробными решениями : Учебное пособие для вузов / Н.Н. Маслов, М.Ф. Котов, Н.В. Зинюхина. – Москва : Высшая школа, 1963. – 312с.
440120
   Задачник по начертательной геометрии. – Москва, 1957. – 107с.
440121
   Задачник по начертательной геометрии. – Москва, 1959. – 89с.
440122
   Задачник по начертательной геометрии. – Томск, 1964. – 93с.
440123
  Альтшулер И.С. Задачник по начертательной геометрии / И.С. Альтшулер. – 2-е, переработ. и доп. – Минск, 1964. – 98с.
440124
  Локтев О.В. Задачник по начертательной геометрии / О.В. Локтев, П.А. Числов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 103с.
440125
  Будасов Б.В. Задачник по начертательной геометрии с элементами программирования / Б.В. Будасов, В.И. Нилова. – Воронеж, 1978. – 131с.
440126
   Задачник по начертательной геометрии с элементами программирования. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Воронеж, 1984. – 176с.
440127
  Хелевин Н.В. Задачник по общей и медицинской генетике / Н.В. Хелевин. – М, 1976. – 159с.
440128
  Хелевин Н.В. Задачник по общей и медицинской генетике / Н.В. Хелевин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1984. – 159с.
440129
  Бройдо А.Г. Задачник по общей метеорологии : Учебное пособие / А.Г. Бройдо. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1970. – 224с.
440130
  Зверева С.Ф. Задачник по общей метеорологии = Атмосферная оптика. Электричество, Акустика : Учебное пособие для вузов / С.Ф. Зверева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 125с.
440131
   Задачник по общей метеорологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 312с.
440132
  Крылов Н.Н. Задачник по общей радиотехнике / Н.Н. Крылов. – Москва
Ч. 1. – 1936. – 138 с.
440133
   Задачник по общей теории статистики. – М., 1968. – 196с.
440134
  Бузукова Н.В. Задачник по общей теории статистики. / Н.В. Бузукова. – Новосибирск, 1972. – 76с.
440135
   Задачник по общей части судеб. бухгалтерии. – Свердловск, 1977. – 88с.
440136
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электотехнике с основами электроники / Т.Ф. Березкина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников. – Москва : Высшая школа, 1991. – 383 с.
440137
  Рабинович Э.А. Задачник по общей электротехнике / Э.А. Рабинович, В.Д. Сургучев. – М.-Л., 1951. – 160с.
440138
  Лови А.А. Задачник по основам стрельбы и з стрелкового, танкового, артиллерийского и ракетного оружия. / А.А. Лови. – М, 1964. – 184с.
440139
  Панин И.М. Задачник по подземной разработке рудных месторождений / И.М. Панин, И.А. Ковалев. – М., 1984. – 181с.
440140
  Михайлов Д.Д. Задачник по правописанию / Д.Д. Михайлов. – Л, 1947. – 156с.
440141
  Фефилов Б.В. Задачник по прикладной оптике : учеб.пособие / Б.В. Фефилов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 159с.
440142
  Апенко М.И. Задачник по прикладной оптике : учеб. пособие / М.И. Апенко. – Москва : Недра, 1987. – 307 с.
440143
  Гарматюк С.С. Задачник по радиопередающим устройствам СВЧ : Передатчики ламповые, клистронные, магнетронные, митронные и лазерные / С.С. Гарматюк, Л.И. Телятников. – Таганрог, 1978. – 84 с.
440144
  Масанов Д.Ф. Задачник по радиотехнике / Д.Ф. Масанов. – 2-е изд. – Москва, 1949. – 288 с.
440145
   Задачник по радиотехнике и радиолокации. – М.-Л., 1962. – 415с.
440146
  Масанов Д.Ф. Задачник по радиотехнике. / Д.Ф. Масанов. – М., 1948. – 288с.
440147
  Фабрикант В.Л. Задачник по релейной защите : [для электроэнерг. специальностей вузов] / В.Л. Фабрикант, В А. Андреев, Е.В. Бондаренко ; под ред. проф. В.Л. Фабриканта. – Москва : Высшая школа, 1971. – 608 с. : черт.
440148
   Задачник по сетям электрических систем. – М.-Л., 1953. – 160с.
440149
  Шураков В.В. Задачник по сновам алгоритмизации, алгоязыкам и машинной обработке. / В.В. Шураков, В.П. Морозов. – М, 1978. – 198с.
440150
   Задачник по советскому административному праву. – Свердловск, 1979. – 81с.
440151
   Задачник по советскому гражданскому праву. – Владивосток, 1986. – 140с.
440152
  Худяков П.К. Задачник по сопротивлению материалов / П.К. Худяков. – Москва, 1924. – 212 с.
440153
  Худяков П.К. Задачник по сопротивлению материалов / П.К. Худяков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1930. – 266 с.
440154
  Казицына Л.А. Задачник по спектрохимической идентификации органических соединений. / Л.А. Казицына, В.А. Калявин. – Москва : Московский университет, 1991. – 136с.
440155
  Казицына Л.А. Задачник по спектрохимической идентификации органических соединений. В 2-х ч. : Пособие / Л.А. Казицына, В.А. Калявин, Б.Н. Тарасевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Химич. фак-тет. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-01866-4
Ч.1. – 1995. – 159с.
440156
  Казицына Л.А. Задачник по спектрохимической идентификации органических соединений. В 2-х ч. : Пособие / Л.А. Казицына, В.А. Калявин, Б.Н. Тарасевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Химич. фак-тет. – Москва : Московский университет. – (Химия). – ISBN 5-211-01866-4
Ч.2. – 1995. – 128с.
440157
  Стеценко С.Г. Задачник по статистике населения / С.Г. Стеценко, Л.Л. Викторова. – М., 1980. – 207с.
440158
  Глазер Р. Задачник по стереометрии : с 435 задачами и 54 чертежами / Р. Глазер ; авториз. пер. с последнего нем. изд. М.Ю. Мансфельда. – Берлин ; Рига : Наука и Жизнь, 1923. – 152 с. : с черт. – (Библиотека Гешен : русское издание ; [50])
440159
  Хлюстин Б.П. Задачник по сферической тригонометрии и мореходной астрономии / Б.П. Хлюстин. – Москва, Ленинград : Военмориздат, 1941. – 319 с.
440160
  Зайцев И.А. Задачник по теоретическим основам электротехники / И.А. Зайцев, А.Г. Лурье. – Ленинград-Москва : Государственное энекргетическое издательство, 1952. – 440 с.
440161
   Задачник по теоретическим основам электротехники. – Москва-Ленинград, 1962. – 160 с.
440162
  Колли Я.Н. Задачник по теоретическим основам электротехники / Я.Н. Колли, Л.П. Соболева, Б.М. Фрадкин. – Москва, 1972. – 168 с.
440163
   Задачник по теоретическим основам электротехники : теория цепей / Г.П. Андреев, С.Н. Андреев, В.Е. Боголюбов, А.А. Брауде, Н.М. Бурдак, А.И. Донской; под общ. ред. К.М. Поливанова. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1973. – 303 с.
440164
   Задачник по теории авиационных двигателей, 1958. – 202с.
440165
   Задачник по теории автоматического управления. – М., 1971. – 496с.
440166
   Задачник по теории автоматического управления. – М., 1979. – 545с.
440167
  Гиленко Н.Д. Задачник по теории вероятностей / Н.Д. Гиленко. – Москва, 1943. – 140 с.
440168
  Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей / Г.И. Агапов. – Москва, 1986. – 79с.
440169
  Емельянов Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике : Учеб.пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 331с.
440170
  Крылова Н.И. Задачник по теории вероятности / Н.И. Крылова. – М, 1975. – 104с.
440171
  Крылова Н.И. Задачник по теории вероятности / Н.И. Крылова. – М, 1975. – 104с.
440172
  Белоногов В.А. Задачник по теории групп : Учебное пособие для студ.высших учеб.завед.обуч.по спец."Математика" / В.А. Белоногов; РАН Уральское отделение; Ин-т математики и механики. – Минск : Наука, 2000. – 239с. – ISBN 5-02-002533-Х
440173
  Цымбал Владимир Петрович Задачник по теории информации и кодированию : Для вузов / Цымбал Владимир Петрович. – Киев : Вища школа, 1976. – 275с. – Список лит. в конце кн. (22 назв.)
440174
  Лосев А.К. Задачник по теории линейных электрических цепей / А.К. Лосев, Ю.М. Зиемелис. – Москва : Высшая школа, 1989. – 269 с.
440175
  Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей : Учеб. пособ. для студ. электротехнич. и радиотехнич. спец. вузов / М.Р. Шебес, М.В. Каблукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 544с. : илл. – ISBN 5-06-000678-6
440176
  Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей / О.Е. Гольдин. – Москва, 1969. – 312 с.
440177
  Садовский А.С. Задачник по теории электрической связи / А.С. Садовский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Связьиздат, 1963. – 350 с.
440178
  Садовский А.С. Задачник по теории электрической связи. / А.С. Садовский. – 2-е изд., перераб. – М., 1963. – 350с.
440179
  Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче / Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 280с.
440180
   Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена. – М., 1986. – 383с.
440181
   Задачник по уголовному процессу. – Свердловск, 1977. – 79 с.
440182
  Зайчик И.Ю. Задачник по усилительным и радиоприемным устройствам / И.Ю. Зайчик, С.Н. Усов. – Москва, 1965. – 316 с.
440183
  Зайчик И.Ю. Задачник по усилительным и радиоприемным устройствам / И.Ю. Зайчик, С.Н. Усов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1974. – 359 с.
440184
  Кельзи Е.Н. Задачник по физике / Е.Н. Кельзи. – Москва ; Ленинград, 1931. – 158 с.
440185
  Халфин Э.П. Задачник по физике / Э.П. Халфин. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1932. – 209 с.
440186
  Вальтер А.Ф. Задачник по физике / А.Ф. Вальтер, В.Н. Кондратьев, Ю.Б. Харитон. – 5-е изд., испр. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 103 с.
440187
  Чертов Задачник по физике : учеб. пособие / Чертов, А.А. Воробьев. – 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 496 с.
440188
  Чертов А.Г. Задачник по физике : Учеб. пособие / А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 526 с. – ISBN 506-001183-6
440189
  Чертов А.Г. и др. Задачник по физике (с примерами решения задач и справочными материалами) : учеб.пособие / А.Г. и др. Чертов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 510с.
440190
  Веденов А.А. Задачник по физике плазмы / А.А. Веденов. – Москва : Атомиздат, 1981. – 159 с.
440191
   Задачник по физике с примерами решения задач и справочными материалами : учеб. пособие. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 399 с.
440192
   Задачник по физике с примерами решения задач и справочными материалами : учеб.пособие / А.Н. Волохов, А.А. Воробьев, М.Ф. Федоров, А.Г. Чертов; Чертов А.Г. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1968. – 491 с.
440193
   Задачник по физико-химическим методам анализа. – М., 1972. – 271с.
440194
  Гудиев А.Х. Задачник по функциональному анализу / А.Х. Гудиев. – Орджоникидзе, 1982. – 72с.
440195
  Куколев Г.В. Задачник по химии кремния и физической химии силикатов. / Г.В. Куколев, И.Я. Пивень. – М, 1971. – 238с.
440196
  Боголюбов С.К. Задачник по черчению / С.К. Боголюбов. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 272с.
440197
  Боголюбов С.К. Задачник по черчению / С.К. Боголюбов. – Москва, 1964. – 275с.
440198
  Боголюбов С.К. Задачник по черчению / С.К. Боголюбов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1967. – 268с.
440199
  Соловьев С.А. и др. Задачник по черчению и перспективе / С.А. и др. Соловьев. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 368с.
440200
  Леонов А.П. Задачник по эектротехнике / А.П. Леонов. – М.-Л, 1965. – 112с.
440201
   Задачник по экономике качества продукции. – Л., 1984. – 82с.
440202
   Задачник по экономике промышленности. – Л., 1984. – 71с.
440203
  Понкратова В.П. Задачник по экономической статистике / В.П. Понкратова, озанова. – Л., 1983. – 46с.
440204
  Терехов В.А. Задачник по электровакуумным и полупроводниковым приборам / В.А. Терехов. – Ленинград : Энергия, 1971. – 128 с.
440205
  Коростелев Г.Н. Задачник по электродинамике СВЧ / Г.Н. Коростелев. – Саратов, 1974. – 44 с.
440206
  Терехов В.А. Задачник по электронным проборам / В.А. Терехов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 280 с.
440207
  Лайн В. Задачник по электротехнике / В. Лайн. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1936. – 140 с.
440208
   Задачник по электротехнике. – Москва, 1992. – 335 с.
440209
  Раскатов А.И. Задачник по электротехнике и электрооборудованию. / А.И. Раскатов. – 3-е изд., испр. идоп. – М., 1964. – 563с.
440210
  Раскатов А.И. Задачник по электротехнике, электрическим измерениям, электрическим машинам и электрооборудованию. / А.И. Раскатов. – Москва : Профтехиздат, 1962. – 519 с.
440211
  Фабрикант В.Л. Задачник по элементам автоматических устройств / В.Л. Фабрикант. – М., 1976. – 176с.
440212
  Сивашинский И.Х. Задачник по элементарной математике : / И.Х. Сивашинский. – М., 1966. – 512с.
440213
  Топчеев Ю.И. Задачник потерии автоматическогорегулирования / Ю.И. Топчеев, А.П. Цыпляков. – М, 1977. – 592с.
440214
  Глухов М.М. Задачник практикум по курсу высшей алгебры / М.М. Глухов, А.С. Солодовников. – М, 1965. – 207с.
440215
   Задачу Кеплера розв"язано // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Наприкінці березня український математик Марина Вязовська опублікувала розв’язання задачі оптимального розміщення сфер у 8-вимірному просторі, яку для 3-вимірного простору ще в 1611 році розглядав відомий астроном Йоганн Кеплер. Ще за тиждень Марині з ...
440216
  Розенцвит Ц.И. Задающие устройства / Ц.И. Розенцвит. – Москва, 1971. – 112 с.
440217
  Трубенок А.Д. Задающие устройства. / А.Д. Трубенок. – К., 1968. – 35с.
440218
  Гребнев А.Г. Задевая за листья и звезды / А.Г. Гребнев. – М., 1984. – 64с.
440219
  Александровский А.Г. Задерание подозреваемого в совершении преступления и применение вотношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления ему обвинения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александровский А.Г. ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 26 с.
440220
  Батюк Н В. Задержание и заключение под стражу в стадии предварительного расследования / Н В. Батюк. – К, 1990. – 92с.
440221
  Храмов С.М. Задержание лица, совершившего преступление (соотношение уголовных и уголовно- процессуальных аспектов) // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-65.
440222
  Александровский А.Г. Задержание подозреваемого в совершении преступления и применение в отношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления ему обвинения. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Александровский А.Г.; МО Украины, КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 233л. – Бібліогр.:л.217-233
440223
  Словин Л.С. Задержать на рассвете / Л.С. Словин. – М, 1969. – 334с.
440224
  Хватал Э Задержать скорый 306 / Э Хватал. – М, 1968. – 62с.
440225
  Мордань В.Г. Задесення моє : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1962. – 91 с.
440226
  Грабович Г. Задзеркалля героїчної доби // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 42


  Щодо спогадів Юрія Шевельова про його зустрічі з Романом Якобсоном.
440227
  Вєдєнєєв Д.В. Задзеркалля історії : нариси минулого спеціальних служб / Дмитро Вєдєнєєв; Український ін-т воєнної історії. – Київ : К.І.С., 2008. – 288с. – (Таємні війни: історія та сучасність ; Кн. 7). – ISBN 978-966-2141-07-8
440228
  Кодак М. Задзеркалля Надії Гуменюк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 151-154
440229
  Хоркавий Р. Задзеркалля філософії : (три органони) / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2012. – 569 с. : іл. – ISBN 966-7280-09-8
440230
  Павличко Д.В. Задивлений в будущину : поезії / Д.В. Павличко. – Львів, 1986. – 103 с.
440231
  Степула Н. Задивлений у вічність (Олександр Олесь) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 32-35. – ISBN 966-7379-16-7
440232
  Басараб В.С. Задивляюсь у твої зіниці... / В.С. Басараб. – Ужгород, 1972. – 175с.
440233
  Кодзяс К. Задимлене небо : роман / Костас Кодзяс ; [Пер. з гр. Я. Мочоса та інш. ; За ред. проф. А.О. Білецького]. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 268 с. : іл.
440234
  Стрезовов В.Г. Задита Отечества - священный долг граждан СССР / В.Г. Стрезовов. – М., 1980. – 64с.
440235
  Садова О. Задля казки : Вірші 1998-2000 р.р. / О. Садова. – Львів : Аверс, 2002. – 64с. – ISBN 966-7466-71-Х
440236
  Горак Р.Д. Задля празника / Р.Д. Горак. – К., 1989. – 372с.
440237
  Колоїз Ж.В. Задля створення довершених художніх образів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 189-204. – ISSN 2305-3852
440238
   Задля успішної кар"єри // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  "Традиційними для економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка стали щорічні ярмарки вакансій провідних компаній України. Тут студенти і випускники можуть ознайомитися з діяльністю провідних вітчизняних та міжнародних компаній".
440239
  Рошка В.Ф. Задним умом : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. М.Арсеньевой. – Кишинев : Картя молдовэняске, 1968. – 67 с.
440240
  Тимофєєв В.Я. Задністрова Січ. Ч. 1 / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 2 : Задністрова Січ. – 302 с. : фотоіл., табл.
440241
  Тимофєєв В.Я. Задністрова Січ. Ч. 1 / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 4 : Задністрова Січ. – 302 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
440242
  Тимофєєв В.Я. Задністрова Січ. Початок III тисячоліття. Суб"єктивні нотатки Козака. Ч. 2 / Тимофєєв В. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 4 : Задністрова Січ. – 116 с. : табл.
440243
  Тимофєєв В.Я. Задністрова Січ. Початок III тисячоліття. Суб"єктивні нотатки Козака. Ч. 2 / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 2 : Задністрова Січ. – 116 с. : фотоіл., табл.
440244
  Тимофєєв В.Я. Задністрова Січ. Початок III тисячоліття. Суб"єктивні нотатки Козака. Ч. 3 / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 2 : Задністрова Січ. – 60 с. : фотоіл. – Бібліогр в підрядк. прим.
440245
   Задністрова Січ. Початок III тисячоліття. Суб"єктивні нотатки Козака. Ч. 3 / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 4 : Задністрова Січ. – 58 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
440246
  Ушанова С.В. Задністровці : (нарис) / С.В. Ушанова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2009. – Збірка 7 : Задністрова Січ. – 80 с.
440247
  Завгородній Ю. Задовгий день "Ч". Зона поза часом : [роман] / Юрій Завгородній. – Львів : Кальварія, 2012. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-663-341-8
440248
  Кропивин О. Задовго до війни : проза : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 47-52. – ISSN 0130-1608
440249
  Моргун Ф.Т. Задовго до салютів : правда про генерала Кирпоноса / Федір Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 1994. – 89 с. – ISBN 5-7707-7325-1
440250
  Кириленко Т. Задоволеність якістю життя як фактор зниження ризику синдрому вигорання / Т. Кириленко, Н. Водоп"янова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить результати теоретичного та емпіричного дослідження причин і наслідків синдрому вигорання. Констатується, що синдром вигорання є як причиною так і наслідком незадоволеності якістю життя, втратою смислів і значимості професійної ...
440251
  Дроздовський Д. Задоволення для мозку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 15


  Нотатки із XX конгресу Світової асоціації літературознавчої компаративістики.
440252
  Вилегжаніна М. Задоволення інформаційних потреб користувачів у правовій інформації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 4 (46 ). – С. 18 - 21
440253
  Зоріна Н. Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістового опрацювання наукових збірників // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 201-210
440254
  Мазука Л.І. Задоволення освітніх потреб закордонного українства як фактор збереження етнічної ідентичності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 124-131
440255
  Стрільчук Л. Задоволення освітніх потреб української національної меншини в Польщі та польської національної меншини в Україні: проблеми, здобутки, перспективи // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 86-91. – ISSN 2305-9389
440256
  Кравченко М. Задоволення потреб державних службовців як один з чинників успішного впровадження нової управлінської ідеології // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.95-101. – ISBN 966-73-53-51-Х
440257
  Жовновач Р.І. Задоволення потреб споживача як основа планування конкурентноспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 171-180 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
440258
  Фурса С.Я. Задоєнко Олексій Володимирович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 52. – ISBN 978966-97130-0-1
440259
  Крючкова О. Задолволення статевої пристрасті протиприродним способом. Проблемні питання кваліфікації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.37-40
440260
  Матюхин Г.Г. Задолженность развивающихся стран - новая форма неоколониализма / Г.Г. Матюхин. – М., 1986. – 62с.
440261
  Рогачев А.А. Задонское эхо. / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1971. – 131с.
440262
   Задонщина. – М., 1947. – 47с.
440263
   Задонщина. – Тула, 1980. – 125с.
440264
   Задонщина : Похвала Великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу, когда победили с помощью божьей поганого Мамая со всеми его силами / [ вступит. статья и библиогр. указ. Л.А. Дмитриева ; пер. текста и примеч. О.В. Творогова ; худож. Г.А. Комаров]. – Москва : Книга, 1980. – 139 с. : ил. – Авторство приписывается Софонию Рязанцу. - Миниатюрное издание в суперобл.
440265
   Задонщина. – Москва, 1982. – 263 с.
440266
  Владимирский-Буданов М.Ф. Задружная теория и древнерусское землевладение / М. Влад.-Буданов. – [Киев] : [В Унив. тип.], 1884. – 22 с. – Рец. на кн.: О формах землевладения в древней России, Г.Ф.Блюменфельда, Одесса, 1884. - Отд. оттиск: Университетские известия, 1885, № 11, с. 283-304
440267
  Проді Романо Задум об"єднаної Європи = Un"idea dell Europa / Проді Романо; Переклад з італійської К.Тищенка. – Київ : К.І.С., 2002. – 140с. – ISBN 966-8039-12-2
440268
  Пушик С.Г. Задума гір : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 96 с.
440269
  Бодельсон А. Задумай число / А. Бодельсон. – М, 1990. – 63с.
440270
  Бодельсен А. Задумай число : Роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – 272с. – В кн. также: Мейсон рискует/Э. Гарднер; Берлинский меморандум/А. Холл. – (Библиотека зарубежного детектива)
440271
  Бодельсен А. Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – 272 с. – В кн. также: Мейсон рискует/Э. Гарднер; Берлинский меморандум/А. Холл. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
440272
  Царенко Максим Задумано як державну нагороду, засновано як відзнаку Президента, а вийшло..."як завжди"? // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (51). – С. 32-33. – ISSN 1811-542X
440273
  Нечитайло В.В. Задуми П. Скоропадського у сфері земельного порядкування та їх реалізація // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 61-68. – ISBN 978-966-2187-00-7
440274
  Дудник П. Задумчивые краски / П. Дудник. – Кишинев, 1975. – 143с.
440275
  Бианки В.В. Задумчивые рассказы / В.В. Бианки. – Архангельск, 1987. – 382с.
440276
  Шихов А.И. Задумчивый парень из Петрозаводска / А.И. Шихов. – М, 1985. – 240с.
440277
  Макушев В.В. Задунайские и адриатические славяне : Очерки статистические, этнографические и исторические / [соч.] Викентия Макушева. – С.Петербург : Изд. ред. Лит. биб.-ки; Тип. Ю.А. Бокрама, 1867. – [4], IV, 304 с.
440278
  Бачинська О. Задунайська запорозька старшина між османами та росіянами // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 52-55


  Зруйнування Запорозької Січі на початку червня 1775 р. призвело до виходу частини запорожців у межі Османської імперії: у межиріччя Південного Бугу, Дністра й Дунаю.
440279
  Сапожников І.В. Задунайська січ в Дунавцях за спогадами останнього запорозького кошового отамана Йосипа Гладкого // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.249-254. – ISBN 966-7089-17-7
440280
  Любоємський Сергій Задунайська Січ та Російська імперія: генеза взаємовідносин // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 161-163. – ISBN 966-7865-75-4
440281
  Крилач К.І. Задунайська Січ у працях Ф.К. Вовка // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 165-167. – ISBN 5-7702-0775-2
440282
  Габрншея В. Задунайська Січ: останній форпост українства.... // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 23-29
440283
  Каюк С. Задунайська Січ: участь запорожців у політичних подіях Османської імперії кінця XVIII - початку XIX ст. // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 805-814. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
440284
  Науменко В. Задушевність : поезії / В. Науменко. – Київ : Молодь, 1966. – 60 с.
440285
  Богданова Светлана Задушевные встречи на проселках Костромской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 60-61 : Фото
440286
  Головин Д.И. Задушевный разговор / Д.И. Головин. – Орел, 1950. – 72с.
440287
  Курбатов В.В. Задушевный разговор. / В.В. Курбатов. – Одесса, 1957. – 91с.
440288
  Куксов В.К. Задушевный разговор. / В.К. Куксов. – Грозный, 1959. – 84с.
440289
  Безсмертний-Анзіміров Задушення України як російська національна ідея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 10
440290
  Болл Д. Задушлива ніч. / Д. Болл. – Київ, 1969. – 149с.
440291
  Чендей І.М. Задушна субота / І.М. Чендей. – Київ, 1960. – 378 с.
440292
  Глаз А.Б. Задчи линейного и нелинейного программирования в технологической подготовке производства / А.Б. Глаз, В.А. Гончаров. – Рига, 1978. – 83с.
440293
  Шпиталь І.Г. Заєць-репортер / І.Г. Шпиталь. – К., 1975. – 111с.
440294
  Корнєєв О.П. Заєць-русак на Україні / О.П. Корнєєв. – Київ, 1960. – 108с.
440295
   Заєць Вадим Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 249 : фото
440296
  Франко І.Я. Заєць і ведмідь : Казка / І.Я. Франко. – Львів : Молодь, 1960. – 14с.
440297
  Ендеберя В.Т. Заєць на перелазі / В.Т. Ендеберя. – Х., 1980. – 80с.
440298
   Зажги своё солнце. – Хабаровск, 1974. – 205с.
440299
  Стрельченко И.И. Зажги свою звезду / И.И. Стрельченко. – К., 1976. – 188с.
440300
   Зажги свою звезду. – Киев : Радянська школа, 1985. – 304с.
440301
  Лагунов К.Я. Зажги свою звезду. / К.Я. Лагунов. – Москва, 1964. – 359с.
440302
  Белаш Б.Ф. Зажги снега / Б.Ф. Белаш. – Донецк, 1976. – 95с.
440303
  Дубровина Э.М. Зажги снега / Э.М. Дубровина. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 95 с.
440304
  Осипов В.Д. Зажги снега / В.Д. Осипов. – М, 1986. – 619с.
440305
  Финкель Л.М. Зажги солнце / Л.М. Финкель. – Ужгород, 1979. – 152с.
440306
  Алферов В.Г. Зажглась звезда далекая / В.Г. Алферов. – Куйбышев, 1956. – 100с.
440307
  Василевич А. Зажди, зупинись... : повість / А. Василевич. – Київ, 1982. – 472 с.
440308
  Аракчеев Ю.С. Зажечь звезду / Ю.С. Аракчеев. – Москва, 1985. – 447с.
440309
  Фирсов А.В. Зажечь победы свет / А.В. Фирсов. – М, 1973. – 175с.
440310
   Зажженный факел : Диспут поколения в старейшем на Тереке учебном заведении - горском сельскохозяйственном институте. – Орджоникидзе, 1976. – 256с.
440311
  Сергеенков М.М. Заживо погребенные / М.М. Сергеенков. – М., 1964. – 144с.
440312
  Смирнов М. Зажигайте огни соцсоревнования в деревне / М. Смирнов. – М.-Л., 1931. – 72с.
440313
  Рерих Н.К. Зажигайте сердца / Н.К. Рерих. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 207 с.
440314
  Рерих Н.К. Зажигайте сердца : [о культуре и искусстве] / Н.К. Рерих. – 3-е изд., перер. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 190с. – ISBN 5-235-00719-0
440315
  Гусева Л.Г. Зажигание в разреженных газах высоковольтной формы разряда : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Гусева Л.Г. ; Всесоюзн. ордена Ленина электротехн. ин-т. – Москва, 1959. – 14 с.
440316
  Михеев В.Ф. Зажигание порохов светвым излучением. : Автореф... канд. техн.наук: 01.056 / Михеев В.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 18л.
440317
  Исакаев М.-Э.Х. Зажигание разряда в ячейке Пеннинга в высоком вакууме и магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исакаев М.-Э. Х.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 9л.
440318
  Мен Ч.В. Зажигание титана интенсивным излучением в воздушном потоке. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.14 / Мен Ч.В.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
440319
  Грабовой И.Д. Зажигательное оружие и защита от него / И.Д. Грабовой, В.К. Кадюк. – М, 1983. – 141с.
440320
  Шевчук М.К. Зажигательные средства и защита от них / М.К. Шевчук. – М., 1961. – 120с.
440321
  Макушенко Г.Т. Зажигательные средства и противопожарная защита / Г.Т. Макушенко, И. Новиченко. – М., 1958. – 48с.
440322
  Новиченко И. Зажигательные средства и противопожарная защита / И. Новиченко. – М, 1958. – с.
440323
  Пальчиков В.А. Зажигаются окна / В.А. Пальчиков. – Омск, 1962. – 79с.
440324
  Прада О.Р. Зажигающие зарю / О.Р. Прада. – Москва, 1972. – 108 с.
440325
  Ратанов Е. Зажигающие солнца. / Е. Ратанов. – М., 1965. – 61с.
440326
  Колодій В.Д. Зажинки : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1967. – 48 с.
440327
  Цілий В.П. Зажинки : поезії / В.П. Цілий. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 47 с.
440328
  Гай А.І. Зажинки / А.І. Гай. – К., 1979. – 144с.
440329
  Подлубняк Н.Е. Зажинки. (Праздник первого снопа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 67-71
440330
   Зажинок. – Х., 1985. – 94с.
440331
  Клименко М.Д. Зажнив"я : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 119 с.
440332
  Гаврилів В.М. Зажура / Віра Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2011. – 16 с. – ISBN 978-966-8460-88-3
440333
  Атаманюк В.І. Зажурені флояри : поезії 1923-1927 / Василь Атаманюк. – Київ : Маса, 1928. – 122 с.
440334
  Лавлейс Р. Заздравная песнь в остроге // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 291-294. – ISSN 1130-6545
440335
  Шподарунок Н. Заздрість була його колискою // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Листопад [№] 22. – С. 4


  Село Заздрість, де народився Йосиф Сліпий.
440336
  Іщенко Ю. Заздрість, нерівність, нетерпимість // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.127-147
440337
  Коношевич В. Заздрю вам... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Звернення випускника факультету психологіі до першокурсників.
440338
  Тузкова И.В. Зазевавшаяся звезда: Лирический план рассказа А.Чехова "Без заглавия" // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С.16-18


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
440339
  Вильгейм Р. Заземление нейтрали в высоковольтных системах / Р. Вильгейм, М. Уотерс. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1959. – 415 с.
440340
  Фингер Л.М. Заземление нейтрали в сетях напряжением до 110 кв / Л.М. Фингер. – М, 1964. – 88с.
440341
  Черногубовский З.П. Заземление нейтрали электрических систем высокого напряжения / З.П. Черногубовский. – Ленинград, 1934. – 202 с. – (Библиотека электротехника ; Монографии, обзоры, расчеты)
440342
  Лебль О. Заземление, зануление, защита выключателями / О. Лебль. – Ленинград ; Москва, 1937. – 152 с.
440343
  Найфельд М.Р. Заземления и защитные в электротехнических установках / М.Р. Найфельд. – Изд. 2-е, перераб. – М.-Л., 1959. – 215с.
440344
  Корж Н.А. Заземления. / Н.А. Корж. – Х.
1. – 1969. – 135с.
440345
  Белова Г.М. Зазеркалье / Г.М. Белова. – Москва, 1988. – 157с.
440346
  Александров Юрий Зазеркальная империя Чингисхана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 128-135 : рис.
440347
  Кено Р. Зази в метро / Р. Кено. – М, 1992. – 155с.
440348
  Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 269-284. – ISBN 978-966-500-300-7
440349
  Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції. Листи з хутора / Пантелеймон Куліш ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 55, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-28-3
440350
  Бойко В.С. Зазимки. / В.С. Бойко. – Х., 1990. – 75с.
440351
  Годенко М.М. Зазимок / М.М. Годенко. – Москва, 1970. – 280с.
440352
  Годенко М.М. Зазимок / М.М. Годенко. – М, 1970. – 94с.
440353
  Годенко М.М. Зазимок / М.М. Годенко. – Москва, 1972. – 287с.
440354
  Граховский С.И. Зазимок : стихи и поэмы / С.И. Граховский; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
440355
  Баянов В.М. Зазимок / В.М. Баянов. – Кемерово, 1984. – 174с.
440356
  Кулагин В.А. Зазимок. / В.А. Кулагин. – М., 1972. – 128с.
440357
  Алікіна Н. Зазираючи в душу // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.32-35. – ISSN 1726-3077


  Використання психологічних знань у судово- слідчій практиці
440358
  Панамарчук Д. Зазирнемо до радіокухні // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 55-57
440359
  Мовчан Ю. Зазирнімо в історію. Інституту журналістики - 50! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Друкуються укази Президента України: "Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги" від 30 травня 1997 р.№ 481 та "Про присвоєння почесних звань України працівникам Інституту журналістики Київського національного університету ...
440360
  Кулик Н. Зазирнути за горизонт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Лекцію про інновації, розвиток модерних технологій і майбутнє економіки прочитав представник космічної агенції NASA, доктор Омар Хатамле в КНУ імені Тараса Шевченка. Лекція відбулася за підтримки організації Brain&Ukraine, Науково-дослідної частини ...
440361
  Дериведмедь В. Зазирнути правді в очі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 4


  Командир танкового взводу 181-го мотострілкового полку 1980 - 1981 років в Афганістані Володимир Дериведмедь: "Якщо виходити з погляду незалежної України, то для нас війна в Афганістані була чужою".
440362
  Палій О. Зазирнути у 2015-й і згадати 1999-й // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 жовтня (№ 197)


  Хід та результати парламентських виборів 2012 р. дають можливість зробити перші висновки.
440363
  Чекаленко Л. Зазіхання на суверенітет // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 12 (182). – С. 36-41


  Хронологію відносин між Україною та РФ, які за часів незалежності завжди відзначалися суттєвим тиском з боку Кремля, мовно можна поділити на два етапи - єльценський та путінський періоди розвитку Росії.
440364
  Катков Н.И. Зазнавшийся слон. / Н.И. Катков. – Пенза, 1955. – 47с.
440365
  Орлюк О. Зазначення походження товарів як об"єкт правового регулювання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 27-32
440366
   Заикание у подростков. – М., 1989. – 172с.
440367
   Заиление водохранилища "Волчьи ворота" и цепочек прудов на его водосборе. – Ленинград, 1971. – 228с.
440368
  Тарвердиев Р.Б. Заиление Мингечаурского водохранилища / Р.Б. Тарвердиев. – Баку : ЭЛМ, 1974. – 156с.
440369
  Молдованов А.И. Заиление прудов и водохранилищ в степных районах / А.И. Молдованов. – Л., 1978. – 128с.
440370
  Гуриков Д.Е. Заилийский Алатау / Д.Е. Гуриков. – Алма-Ата : Кайнар, 1981. – 255 с.
440371
  Зверев М.Д. Заимка в бору / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1979. – 207с.
440372
  Брагина М.К. Заимствование англо-американизмов французским языком с середины XIX века. (На материале нарицательных имен существительных) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Брагина М.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1968. – 24л.
440373
  Амирова Тамилла Гусейн гызы Заимствование и его роль в развитии и обогощении синонимии. (На материале разносистемных языков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Амирова Тамилла Гусейн гызы; МВ и ССО Азербайджанской ССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 32л.
440374
  Ломакина З.И. Заимствование и освоение русским языком иноязычной лексики в 60-80-е годы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Ломакина З.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
440375
  Ломакина З.И. Заимствование и освоение русским языком иноязычной лексики в 60-е 80-е годы 20 века. : Дис... Канд. филол.наукнаук: / Ломакина З.И.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1985. – 284л. – Бібліогр.:л.196-224
440376
  Нейдорф Я.Я. Заимствование и пуризм в немецком языке / Я.Я. Нейдорф. – Одесса, 1966. – 40с.
440377
  Ковтун Т.В. Заимствование из старославянского языка Т.Г. Шевченко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 24-27
440378
  Иваницкая А.А. Заимствование иноязычной лексики и ее освоение : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.05 / Иваницкая А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 20с.
440379
  Иваницкая Алла Александровна Заимствование иноязычной лексики и ее освоение : Дис... канд. филол. наук: 10.02.05 / Иваницкая Алла Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 238л. – Бібліогр.:л.196-221
440380
  Данияров Ренат Заимствование русско-интернациональных личных имен узбекских языков : Автореф... канд. филол.наук: / Данияров Ренат; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 29л.
440381
  Глинкина С.П. Заимствование рыночных институтов развитых стран: опыт Центрально-Восточной Европы / С.П. Глинкина, Н.В. Куликова // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 4 (64), октябрь - декабрь. – С. 105-118. – ISSN 0201-7083


  Авторы обобщают в статье теоретически и практически наиболее важные результаты своих многолетних исследований постсоциалистических трансформаций и оценивают социально-экономические эффекты системных преобразований, осуществленных в странах ЦВЕ.
440382
  Суперанская А.В. Заимствование слов и практическая транскрипция / Суперанская А.В. ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания, Сектор структурной и прикладной лингвистики. – Москва : [б. и.], 1962. – 48 с. – (Предварительные публикации)
440383
  Секирин В.П. Заимствования в английском языке / В.П. Секирин. – Киев, 1964. – 152с.
440384
  Акулов Иосиф Моисеевич Заимствования в структуре белорусского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Акулов Иосиф Моисеевич; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
440385
  Асланов Г.Н. Заимствования из азербайджанского языка в русском островном говоре. : Автореф... наук: / Асланов Г.Н.; Аз. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18л.
440386
  Смирнова Т.Н. Заимствования из близкородственных языков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 135-138. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
440387
  Акперова Э. Заимствования из европейских языков в современном турецком языке // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 158-162. – ISSN 2076-1554


  Досліджуються деякі аспекти проблеми запозичення з європейських мов в сучасній турецькій мові. Наголошується, що запозичення проникли практично в усі сфери турецької мови: як у політичну, економічну, спортивну, наукову, так і побутову. На даному ...
440388
  Кустра А. Заимствования из западноевропейских языков в русский литературный язык конца XVII -- первой трети XIX : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кустра А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 24л.
440389
  Скибина М.П. Заимствования из казахского языка в русских говорах Казахстанского Прииртышья. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Скибина М.П.; Казах.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
440390
  Опельбаум Е .В. Заимствования из русского языка в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Опельбаум Е.В. ; М-во культ. СССР, КГУ. – Львов, 1953. – 15 с.
440391
  Россихина М.Ю. Заимствования как источник пополнения молодежного жаргона в русском и немецком языках : На материале словарей ХІХ-ХХІ вв. // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0130-9730
440392
   Заимствования русского языка в историко-функциональном аспекте. – Казань, 1991. – 190с.
440393
  Плугин Ю.В. Заимствованная и новая немецкая спортивная лексика в контексте реакционного пуристического движения Германии конца 19 - начала 20 века // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 536-542. – ISSN 1993-5560
440394
  Вейсбергс А.Г. Заимствованная фразеология латышского языка / А.Г. Вейсбергс. – Рига, 1990. – 186с.
440395
  Седакова И.А. Заимствованное слово и его этнокультурное содержание (болг. КЪСМЕТ) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2005. – № 3. – С. 44-52. – Библиогр.: с. 21-23. – ISSN 0373-658Х
440396
  Чагина Л.И. Заинский говор русского языка (Татарская АССР. Восточное Закамье). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чагина Л.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1953. – 16л.
440397
  Половина В.Н. Заинтересованность детей чтением // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 37-41


  У статті пропонується кілька прийомів пробудження в учнів бажання прочитати книг більше і уважніше на прикладі літературних кросвордів. В статье предлагается несколько приемов пробуждения у учащихся желания прочитать книг больше и внимательнее на ...
440398
  Зинченко Г.И. Заинтересованность, ответственность, дисциплина / Г.И. Зинченко, Н Мю. Лаптин, . – Москва, 1966. – 79с.
440399
  Тяпкин Н.К. Заинтересовать, разъяснить, убедить / Н.К. Тяпкин. – М, 1970. – 30с.
440400
  Винокуров Ю.Н. Заир / Ю.Н. Винокуров. – Москва : Мысль, 1976. – 79с. – (У карты мира)
440401
  Коэльо П. Заир / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 416 с. – ISBN 978-5-050857-0
440402
   Заир Исаакович Азгур. – М., 1953. – 70с.
440403
  Рогинская Ф.С. Заир Исаакович Азгур. / Ф.С. Рогинская. – М., 1961. – 92с.
440404
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Заира / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва, 1987. – 223с.
440405
  Курочкин В.А. Заиски народного судьи Семена Бузыкина / В.А. Курочкин. – М, 1990. – 334с.
440406
  Майоров А.П. Заиствования в лексико-семантической системе языка (На прим. англо-американизмов в нем. яз. в ФРГ и ГДР) : Автореф. дис. ... канд. фиол. наук / Майоров А.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1967. – 22 с.
440407
  Івашина Н.М. Заінвентаризований цап / Н.М. Івашина. – Дніпропетровськ, 1966. – 95с.
440408
  Штефан М.Й. Заінтересовані особи в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 83-88
440409
  Підлуцький О. Заїд бін Султан Аль Нахайян: монарх, який став президентом квітучої федерації // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 79-93. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
440410
  Підлуцький О. Заїд бін Султан Аль Нахаян: монарх, який став президентом квітучої федерації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-29 серпня (№ 29). – С. 14


  Об"єднані Арабські Емірати стали одним з найулюбленіших місць відпочинку українців із середнім і вищим за середній рівнем доходів. Розкішні готелі на березі теплого, аж гарячого, моря, чисті пляжі, суперсучасна вражаюча архітектура міст, сади і парки, ...
440411
  Волков О.М. Зайва година життя / О.М. Волков. – Донецьк, 1967. – 124с.
440412
  Житник А.А. Зайвий свідок : пригодницька повість / А.А. Житник. – Київ : Молодь, 1981. – 167 с.
440413
  Лордкипанидзе К.А. Зайві люди : роман / К.А. Лордкипанидзе. – Харків, 1930. – 104 с.
440414
  Рябчук А. Зайві люди: бездомні на вулицях Києва / Анастасія Рябчук. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 100 с. – ISBN 966-529-118-1
440415
  Хафиз Абру Зайл-и Джами ат-Таварих-и Рашиди : "Дополнение к собранию историй Рашида" / Хафиз Абру; перев. с персидского Э.Р. Талышханова; НАН Азербайджана, Институт востоведения им. акад. З.М. Буниятова. – Баку, 2007. – 322 с. – (Источники по истории Азербайджана). – ISBN 978-9952-437-01-0
440416
  Томенко М. Займатися можна сексом, а не коханням // Українська газета, 2003. – 6-12 березня


  Нар. депутат України, голова парлам. Ком. з питань свободи слова та інформації про свою книгу "Теорія українського кохання"
440417
  Иванова Т.И. Займемся делом! / Т.И. Иванова. – М, 1987. – 175с.
440418
  Кофман А. Займемся исследованием операций / А. Кофман, Р. Фор. – М, 1966. – 279с.
440419
  Михайлова Є. Займенник у граматичній системі турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 9-17


  У статті розглядаються займенники, співвідносні з іменниками та прикметниками. Визначаються їх синтаксичні та морфологічні ознаки.
440420
  Вишенський С. Займенники // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 217-258
440421
  Шаренко Ю.О. Займенники Я і ТИ як репрезентація поетичного світу Оксани Забужко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 97-102. – ISSN 2312-0665
440422
  Висоцька З.І. Займенники як засіб експлікації авторської індивідуальності (на матеріалі економічних праць Івана Франка) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 43-47


  Проаналізовано семантичну структуру та з"ясовано ункціонально-стилістичне й комунікативне навантаження займенників я та ми в наукових економічних текстах Івана Франка. Pronouns as means of author’s individuality (based on Ivan Franko’s ...
440423
  Ломакович С.В. Займеннико-співвідносні конструкції в системі складнопідрядного речення україниської мови / С.В. Ломакович. – К., 1993. – 68с.
440424
  Ломакович С.В. Займенниково-співвідносні конструкції в системі складнопідрядного речення української мови / Ломакович С.В.; Тернопільський педагогічний інститут. – Київ : НМК ВО, 1993. – 52 с.
440425
  Ломакович С.В. Займенниково-співвідносні речення в сучасній українській мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Ломакович С.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 52 с.
440426
  Ломакович С.В. Займенниково-співвідносні речення в сучасній українській мові. : Дис... Канд.пед.наукнаук: / Ломакович С.В.; Тернопільський держ. пед. ін-т. – Тернопіль, 1993. – 382л. – Бібліогр.:л.371-382
440427
  Лукьянова И. Займитесь, господа, культурой // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. март. – . 48-53


  Корней Чуковский всю жизнь верно и бескорыстно служил русской литературе, про которую еще в 1906 году сказал: "Литература абсолютна".
440428
  Болдырев Б.Г. Займы как орудие закабаления Китая империалистическими державами. / Б.Г. Болдырев. – М, 1962. – 223с.
440429
  Пановко М. Займы СССР / М. Пановко. – М., 1935. – 48с.
440430
  Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи. / А.Н. Болдырев. – Сталинабад, 1957. – 355с.
440431
  Баласинович Б. Зайнятість в банківській системі Німеччини: проблеми та тенденції : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
440432
  Баласинович Богдан Олександрович Зайнятість в умовах становлення інформаційного суспільства : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Баласинович Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 219л. – Додатки: л.196-219. – Бібліогр.: л.179-195
440433
  Баласинович Богдан Олександрович Зайнятість в умовах становлення інформаційного суспільства : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Баласинович Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
440434
  Нартюк О.В. Зайнятість економічно активного населення в країнах СНД: демоекономічні тенденції та перспективи розвитку. // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 1 (34). – С. 53-56
440435
  Терюханова І. Зайнятість інвалідів: реалії та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-8 : табл.
440436
   Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями. – Київ, 2003. – 139с. – ISBN 966-7902-38-2
440437
  Семенова Л.Ю. Зайнятість молоді як найважливіша складова державної молодіжної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
440438
  Медвідь М.М. Зайнятість найманих працівників у з"єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України : монографія / М.М. Медвідь ; МВС України, Акад. внутрішніх військ МВС України. – Харків : Академія ВВ МВС України, 2011. – 134 с. : іл., табл., схеми. – Додатки: с. 107-123. – Бібліогр.: с. 124-132. – ISBN 978-966-8671-23-4
440439
  Семенова Л.Ю. Зайнятість населення в контексті державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 59-66. – ISSN 2306-6814
440440
  Руженський М.М. Зайнятість населення в контексті формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні / М.М. Руженський, В.А. Куліш // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 26-29
440441
  Кіліна Т.М. Зайнятість населення в системі соціально-економічних показників = проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 106-108 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
440442
  Дієсперов В. Зайнятість населення в сільському районі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-9 : табл.
440443
  Майсюра О.М. Зайнятість населення і вирішення кадрової проблеми в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 166-174. – ISSN 1993-6788
440444
  Гудзеляк Ірина Зайнятість населення Львівської області: просторовий аналіз / Гудзеляк Ірина, Горовий Олег // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 159-167 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
440445
  Глибовець В.Л. Зайнятість населення на туристичному ринку України: фактори впливу, актуальні проблеми та перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 47-52
440446
  Глибовець В. Зайнятість населення на туристичному ринку України: фактори впливу, актуальні проблеми та перспективи розвитку // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 35-38
440447
  Кулінич І. Зайнятість населення та безробіття в Україні: соціально-економічний аналіз // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 228-233. – ISSN 2078-5860
440448
  Руденко Н.В. Зайнятість населення у контексті інтеграційної перспективи / Н.В. Руденко, В.В. Осокіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 49-51
440449
  Міненко В.Л. Зайнятість населення у неформальному секторі економіки: сутність та методи вимірювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 111-113
440450
  Харчук С.А. Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
440451
  Александрова О.Д. Зайнятість населення як соціально-економічне явище // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-966-434-364-7
440452
  Цвіркун В. Зайнятість по-новому: що залишилось у тіні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 15). – С. 25-27


  "... Критичний погляд на новели законодавства про зайнятість".
440453
  Коваленко Т.О. Зайнятість селян: проблеми правового забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 218-224. – ISBN 978-966-521-631-5
440454
  Прокопа І.В. Зайнятість сільського населення в Україні: територіальна диференціація / І.В. Прокопа, О.Л. Попова, М.Г. Бетлій // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
440455
  Карпенко В. Зайнятість сільського населення України як умова ефективного відтворення кадрового потенціалу аграрного сектора // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-39
440456
  Гнибіденко І. Зайнятість сільського населення як похідна реформування аграрного сектора економіки // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 114-117
440457
  Машика Ю.В. Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 278-282. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
440458
  Лесько Олександр Йосипович Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення) : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.09.01 / Лесько О.Й.; Нац. акад.наук України; Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
440459
   Зайнятість та ринок : Методологія. Розвиток та конкурентоспроможність. Проблеми ефективності / НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; [ шеф-ред. Б.М. Данилишин ; гол. ред. В.В. Онікієнко ; редкол. : Хвесик М.А., Бандур С.І., Заяць Т.А. та ін. ]. – Київ : РВПС, 2008. – 200 с.
440460
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 6. – 1998
440461
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 7. – 1998
440462
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 8. – 1998
440463
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 9. – 1999
440464
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 10. – 1999
440465
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 11. – 2000
440466
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 12. – 2000
440467
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 13. – 2000
440468
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 14. – 2001
440469
   Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 15. – 2001
440470
   Зайнятість та ринок праці : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-. – ISBN 966-02-2459-1
№ 16. – 2002
440471
   Зайнятість та ринок праці : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-. – ISBN 966-02-2480-Х
№ 17. – 2002
440472
   Зайнятість та ринок праці : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 18. – 2003
440473
   Зайнятість та ринок праці : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 19. – 2004
440474
   Зайнятість та ринок праці : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992-
№ 20. – 2005
440475
  Василенко П.М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття : у питаннях та відповідях / Василенко П.М., Федоренко В.Г. ; М-во соц. політики України, Держ. центр зайнятості - Виконав. дирекція фонду загальнообов"язк. держ. соц. страхування України на випадок безробіття, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – Київ : Алерта, 2011. – 303, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-072-0
440476
  Крайнякова Е. Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної кризи / Е. Крайнякова, С. Войтович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 172-180. – ISSN 1562-0905
440477
  Онікієнко В.В. Зайнятість та якість життя населення // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.111-121. – ISSN 1681-116Х
440478
  Онікієнко В.В. Зайнятість та якість життя населення // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.111-121. – ISSN 1681-116Х
440479
  Біттер О. Зайнятість як основа підвищення рівня життя сільського населення / О. Біттер, М. Назаркевич // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-3627
440480
  Панасюк О.Т. Зайнятість як фактор сучасного (трудо)правоутворення // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 109-112
440481
  Федоренко С.В. Зайнятість, фінанси та інформаційні технології на підприємстві / С.В. Федоренко, М.С. Федоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 39-41 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
440482
  Топорецька З. Зайняття гральним бізнесом: поняття та його значення для процесу розслідування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 515-520. – ISSN 1026-9932
440483
  Ковальчук М. Зайняття Харкова радянськими загонами (грудень 1917 р.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 425-437
440484
   Зайончковский П.А.. – М., 1974. – 36с.
440485
   Зайцев А.. – М., 1989. – 47с.
440486
   Зайцев Александр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 223-240. – ISBN 966-594-386-3
440487
   Зайцев Е.А., народный художник Белорусской ССР. – Москва, 1980. – 6с.
440488
   Зайцев Олександр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 60-71. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
440489
  Короткий В.А. Зайцев Олександр Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 280. – ISBN 966-06-0393-2
440490
   Зайцева Людмила Леонтіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 249-250 : фото
440491
  Яців Р. Зайцеве у променях світової слави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 18-19


  Про віртуозного скульптора Миколу (Богдана) Мухіна, сторіччя від дня народження якого минуло без уваги.
440492
  Гуреев А.А. Зайцеобразные / А.А. Гуреев. – М.-Л., 1964. – 1-276с.
440493
  Одинашоев А. Зайцеобразные и грызуны Памира / А. Одинашоев. – Душанбе, 1987. – 172с.
440494
  Шушпанов К.И. Зайцеобразные и грызуны чишмикиойской позднеплиценовой фауны : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Шушпанов К.И. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1979. – 19 с.
440495
  Котов В.П. Зайцы на пляже. / В.П. Котов. – М, 1959. – 31с.
440496
  Луньова Т.В. Зайченятко У : [казка для дошк. та мол. шк. віку] / Тетяна Луньова ; [художник Яна Кернер-Вернер]. – Київ : Веселка, 2015. – 82, [4] с., включ. обкл. : іл. – В кінці кн. авт.: Луньова (Горицвіт) Тетяна Володимирівна. – ISBN 978-966-01-0466-2
440497
  Білоусенко О.Г. Зайчик-побігайчик : збірка байок / О. Білоусенко [псевд.] ; обривки Віктора Цимбала. – Львів : Накл. вид. "Світ дитини", 1928. – 70 с. : мал. – (Діточа бібліотека ; Кн. 83)


  (псевдоніми та криптоніми — Білоусенко О., Купер’ян Спориш, Лотоцці, О.І.Подоляк, О.Липовецький, О.Лобанський, О.Любенький, П.Краєвський, П.Сухоцький, Чиж, Spektator, А.Б., А.Л., О.Б., О.І.Л., О.Л-ий (усього 56)
440498
  Вольф Ф. Зайчик Перекидайко і Дракс / Ф. Вольф. – Київ, 1983. – 22с.
440499
  Слапчук В. Зайчик під ялинкою : уривок з роману // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 15-49. – ISSN 0130-1608
440500
  Подорожанский И.А. Зайчики в трамвайчике / И.А. Подорожанский. – Куйбышев, 1967. – 74с.
440501
   Зайчук Олег Володимирович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 13-14. – ISBN 966-7024-23-1
440502
   Зайчуку Олегу Володимировичу - 60 років // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 155-156. – ISSN 1993-0909


  "...з 1980 до 1986 р. працював асистентом, доцентом кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка".
440503
   Зайчуку Олегу Володимировичу - 60 років // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 155-156. – ISSN 1993-0909


  15 серпня 2015 р. виповнилося 60 років відомому організатору юридичної освіти і науки, вченому, доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України, лауреату Премії імені Ярослава Мудрого, дійсному члену (академіку) Національної академії ...
440504
  Власов В.А. Закабаление мелких предприятий Японии монополистическим капиталом / В.А. Власов. – Москва, 1958. – 116с.
440505
  Аесенчук В. Закабаление промышленнсоти Румынии иностранным капиталом в период частичной и временной стабилизации капитализма (1923-1929 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аесенчук В. ; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1956. – 16 с.
440506
  Матвієнко В.М. Закавказзя у зовнішній політиці Української держави // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.356-367
440507
  Пестерев В. Закавказская баллада // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 8. – С. 91-131. – ISSN 0012-6756
440508
  Саакян А.Т. Закавказская федерация и победа ленинской национальной политики : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян А. Т.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1959. – 32л.
440509
  Явруян Э.Г. Закавказский дикий баран : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.097 / Явруян Э.Г. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 22 с.
440510
   Закавказский экономический район. – Москва : Наука, 1973. – 245 с.
440511
  Клупт В.С. Закавказье / В.С. Клупт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1929. – 156с.
440512
  Сургуладзе А.Н. Закавказье в борьбе запобеду социалистической революции / А.Н. Сургуладзе. – Тбилиси, 1971. – 472с.
440513
  Цкитишвили К.В. Закавказье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1969. – 492с.
440514
  Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны : Автореф... д-ра ист.наук: / Басилая Ш.И.; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографи им. И.А.Джавахишвили. – Сухуми, 1965. – 41л.
440515
  Цкитишвили К.В. Закавказье в партизанской войне. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1973. – 302с.
440516
  Бадалян Х.А. Закавказье в период германо-турецкой интервенции : Автореф... докт ист.наук: / Бадалян Х.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 68л.
440517
  Мегрелидзе Ш.В. Закавказье в русско-турецкой войне / Ш.В. Мегрелидзе. – Тбилиси, 1972. – 303с.
440518
  Погребова М.Н. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. / М.Н. Погребова. – М., 1984. – 248с.
440519
  Худадов В.Н. Закавказье. / В.Н. Худадов. – М.-Л., 1926. – 209с.
440520
  Двинянин Алексей Закавказье. Проблемы и перспективы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 21-33. – ISSN 0130-9625
440521
  Чучалин А. Заказ на качество. Стране нужна национальная система сертификации инженеров // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 12


  Активное участие в работе очередного конгресса Международного инженерного альянса (International Engineering Alliance, IEA), состоявшегося нынешним летом в Сеуле (Республика Корея), приняла делегация Ассоциации инженерного образования России (АИОР). ...
440522
  Філатова І.О. Заказник "Базальтові стовпи" в геологічному туризмі / І.О. Філатова, Д.В. Целікова // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 380-382. – ISBN 978-966-02-6827-2
440523
  Латишенко М.Д. Заказник "Черная гора" и охрана его флоры и растительности : теория и практика экологических исследований в физической географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип.38. – С. 131-136. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0201-4122
440524
  Костров Б.А. Заказник. / Б.А. Костров. – Л., 1941. – 59с.
440525
  Приходько И.Г. Заказные материалы в период избирательных кампаний : медийное освещение проблемы // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 286-294


  У статті розглядаються особливості медійного висвітлення проблеми замовних матеріалів у період виборчих кампаній. В статье рассматриваются особенности медийного освещения проблемы заказных материалов в период избирательных кампаний. The article ...
440526
   Заказные преступления : Убийства, кражи, грабежи. – Минск : Литература, 1998. – 640с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-437-127-1
440527
  Бондаренко Дмитрий Заказываем шторы для отеля или как вложить деньги с умом // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 72-73 : фото
440528
  Простаков В.Б. Закал / В.Б. Простаков. – Смоленск, 1969. – 36 с.
440529
  Симеонов С. Закаленные крылья: Воспоминания / С. Симеонов. – М., 1976. – 278с.
440530
  Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье / А.П. Лаптев. – Москва, 1991. – 158с.
440531
  Подшибякин А.К. Закаливание - залог здоровья / А.К. Подшибякин. – М, 1981. – 63с.
440532
  Празников В.П. Закаливание детей дошкольного возраста / В.П. Празников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Медицина, 1988. – 221с.
440533
  Богачев М.И. Закаливание организма человека воздухом в системе физического воспитания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Богачев М.И. ; Лен. инж. строит. ин-т, Ин-т физиол. им. Павлова АН СССР. – Ленинград, 1950. – 16 с.
440534
  Подшибякин А.К. Закаливание человека / А.К. Подшибякин. – Киев, 1986. – 76с.
440535
  Чусов Ю.Н. Закаливание школьников / Ю.Н. Чусов. – М, 1985. – 128с.
440536
  Кулаковский А.Н. Закалка : повесть и рассказы / А.Н. Кулаковский. – Москва : Советский писатель, 1950. – 232 с.
440537
  Мирошниченко И.С. Закалка из жидкого состояния / И.С. Мирошниченко. – М., 1982. – 168с.
440538
  Савин В.А. Закалка мужества. Рассказы. / В.А. Савин. – Свердловск, 1962. – 86с.
440539
  Галимов Ш.З. Закалка таланта / Ш.З. Галимов. – Архангельск, 1972. – 224с.
440540
   Закалюк Анатолій Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 275-276. – ISBN 978-617-573-038-6
440541
  Чуйков В.И. Закалялась молодость в боях / В.И. Чуйков. – М, 1968. – 189с.
440542
  Чуйков В.И. Закалялась молодость в боях / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1970. – 271с.
440543
  Чуйков В.И. Закалялась молодость в боях / В.И. Чуйков. – 3-е изд. – М, 1978. – 256с.
440544
  Земной В.П. Закаляющим сталь / В.П. Земной. – М., 1972. – 191с.
440545
  Христенко В.Т. Закаляясь в труде / В.Т. Христенко. – М, 1985. – 53с.
440546
  Харчук Б.М. Закам"янілий вогонь : повісті та оповідання / Б.М. Харчук. – Київ, 1966. – 198 с.
440547
  Канигін Ю. Закам"янілі вершники // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.32-33. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
440548
  Галданова Г.Р. Закаменские буряты. / Г.Р. Галданова. – Новосибирск, 1992. – 170,2с.
440549
  Буканова Р.Г. Закамская черта XVII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буканова Р. Г.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1981. – 22л.
440550
  Дудин М.А. Заканчивается двадцатый век... / М.А. Дудин. – Л., 1989. – 79с.
440551
  Мюс Д.Ф. Заканчивание скважин без спуска насосно-компрессорных труб / Д.Ф. Мюс. – М., 1961. – 22с.
440552
  Кухта М.І. Закарпатоукраїнська література 20-30 рр. XX ст.: пошук виховного ідеалу / М.І. Кухта ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1998. – 91, [1] с. : портр. – На звороті тит. арк. зазнач.: "Поличка "Карпатського краю", № 1 (82), 1998. ISSN 0869-0782. – Бібліогр.: с. 86-88
440553
  Ротман Н.Е. Закарпатская коммунистическая организация в борьбе за создание единого рабочего и народного фронта против фашизма и угрозы войны (1933-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ротман Н.Е.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1966. – 22л.
440554
  Анучин В.А. Закарпатская область : (Научно-популярное географическое описание) / В.А. Анучин, А.И. Спиридонов. – Москва : ОГИЗ Географгиз, 1947. – 171с.
440555
   Закарпатские новеллы : сборник. – Москва : Советский писатель, 1959. – 445 с.
440556
  Томчаний М. Закарпатские рассказы. / М. Томчаний. – М., 1955. – 198с.
440557
  Гудзенко С.П. Закарпатские стихи / С.П. Гудзенко. – Л, 1948. – 100с.
440558
   Закарпатские умельцы. – К, 1974. – 95с.
440559
   Закарпатский краеведческий музей. – Ужгород, 1969. – 53с.
440560
   Закарпатский краеведческий музей. – Ужгород, 1972. – 72с.
440561
  Байрак Я.М. Закарпатский музей народной архитектуры и быта / Я.М. Байрак, П.М. Федака. – Ужгород, 1986. – 130 с.
440562
  Піпаш В. Закарпатська гуцульщина : іст.-етногр. нарис / Володимир Піпаш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", НДІ політ. регіоналістики, Закарпатське обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 65, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 65 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-075-5
440563
  Шпонтак О.В. Закарпатська діаспора в Америці (1870-1960 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 86-92. – (Історія ; Вип. 19)
440564
  Казакевич Г. Закарпатська легенда про Поган-Дівча та балканські культи богині-вершниці // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 262-272. – ISBN 978-966-02-7872-1
440565
  Лащук Ю.П. Закарпатська народна кераміка / Ю.П. Лащук. – Ужгород, 1960. – 63 с.
440566
  Улиганець М. Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія в умовах незалежності України // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 86-93


  .У статті розглянуто та проаналізовано процес впливусуспільно-політичних умов незалежної України на розвиток Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії. The article is devoted to the investigation and analysis of the process of the influence ...
440567
  Улиганець М. Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія напередодні незалежності України (1987-1990) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 22-30


  У статті розглянуто та проаналізовано структуру Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії, тематичне та жанрове наповнення програм. В статье рассмотрены и проанализированы структуры Закарпатской областной государственной телерадиокомпании, ...
440568
   Закарпатська область. – Ужгород, 1947. – 108с.
440569
  Діброва О.Т. Закарпатська область : (географічний нарис) / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1957. – 104 с.
440570
   Закарпатська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 5 : фото
440571
  Діброва О.Т. Закарпатська область УРСР : Лекція для студентів-заочників / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1949. – 28 с.
440572
  Носа-Пилипенко Закарпатська область як складова Карпатського єврорегіону: виклики та можливості // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 246-249. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  У статті досліджуються питання стратегічного планування прикордонних регіонів. Опрацьовано загальну логічну послідовність розробки стратегій економічного та соціального розвитку територій на прикладі Стратегії Карпатського Єврорегіону 2020. Метою ...
440573
  Діброва О.Т. Закарпатська область. Географічний нарис / О.Т. Діброва. – Київ : Радянска школа, 1957. – 104с. + 1 карта. – Бібл.:с.98. – (Області УРСР)
440574
  Діброва О.Т. Закарпатська область. Географічний нарис / О.Т. Діброва. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1967. – 123с. + 1 карта. – Бібл.:121-122с. – (Області УРСР)
440575
  Бідзіля Ю. Закарпатська преса в добу інформаційної глобалізації // Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Ю. Бідзіля. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – С. 146-157. – ISBN 978-617-7132-48-5
440576
  Бадан О.І. Закарпатська Україна : соціяльно-економічний нарис / Олександр Бадан ; Укр. ін-т марк.-лен., катедра нац. питання ; за ред. і передм. М. Скрипника. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 169, [2] с.
440577
  Качанюк М. Закарпатська Україна / М. Качанюк. – К., 1930. – 31с.
440578
  Безега Т.М. Закарпатська Україна: історіографія питання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 8-13. – ISSN 2077-1800
440579
  Габор Василь Васильович Закарпатська україномовна преса 20-30-х років ХХ століття у контексті національного відродження краю : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Габор Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
440580
  Габор Василь Васильович Закарпатська україномовна преса 20-30 років ХХ століття у контексті національного відродження краю : Дис... на здоб. вченого ступ. кандидата філолог.наук: / Габор Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченко Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – 156л. – Бібліогр.:л.150-156
440581
  Бокотей Л. Закарпатське візуальне мистецтво - живописна мова трансавангардиста Ловранта Бокотея // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 70-79. – ISSN 0236-4832
440582
  Куля Ф. Закарпатське обласне товариство німців "Відродження" / Ф. Куля, П. Петрище // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 78-83


  У статті розглядаються питаня, пов"язані з історією створення та діяльності національно-культурного товариства німецької етнічної меншини в Закрпатті "Відергебурт". На прикладі функціонування цього товариства показано особливості та специфіку ...
440583
   Закарпатське оповідання 20 століття : Антологія. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 528с. – (Красне письменство Закарпаття). – ISBN 966-7703-54-1
440584
  Делеган М. Закарпатське православ"я у 1920 р. - спадшина Української Держави? // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 188-191
440585
  Лавренко Я. Закарпатське село Білки / Я. Лавренко. – Ужгород, 1959. – 75с.
440586
  Ілько В.І. Закарпатське село на початку XX ст. (1900-1919 рр.) / В.І. Ілько. – Львов, 1973. – 181с.
440587
  Гаврош О.Д. Закарпатське століття: 20 інтерв"ю / Олександр Гаврош. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 330с. : іл. – 15-й річниці незалежності України присвячується. – ISBN 966-8764-31-5
440588
  Небесник І. Закарпатський Гуру // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0130-1799
440589
   Закарпатський діалект : бібліографічний покажчик / МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; [ відп. ред. І.В. Сабадош ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-2095-37-1
440590
   Закарпатський краєзнавчий музей. – Ужгород, 1968. – 90с.
440591
  Держалюк М. Закарпатський край у нестримному прагненні до Української державності // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 44-60
440592
  Гайдук С. Закарпатський лірик планетарного масштабу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С.97-98. – ISSN 0236-1477
440593
  Задорожний Микола Закарпатський музей народної архітектури та побуту : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 6
440594
  Байрак Я.М. Закарпатський музей народної архітектури та побуту: Путівник / Я.М. Байрак, П.М. Федака. – Ужгород, 1986. – 130с.
440595
  Кралюк П. Закарпатський феномен // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 368-374. – ISBN 978-966-2254-74-7


  Чимало вихідців із Закарпаття на рубежі XVIII - XIX ст. зробили помітний внесок у розвиток української, російської та інших культур.
440596
   Закарпатський художній музей. – Київ, 1970. – 20 с.
440597
  Сабадош І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 24-31. – (Філологія ; Вип. 19)
440598
  Сабадош І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 2 // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 94-106. – Бібліогр.: С. 104-106 ;
440599
  Сабодаш І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 5 // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 51-62


  У статті розглядаються закарпатські діалектизми, успадковані переважно від праслов"янської мови і відсутність в багатьох українських діалектах та в літературній мові чи вживанні в останній рідко або як архаїзми.
440600
  Довганич О.Д. Закарпатські добровольці / О.Д. Довганич. – Ужгород, 1990. – 164с.
440601
  Довганич О.Д. Закарпатські добровольці : Hариси з історії та бойового шляху / О.Д. Довганич; Обласна організація тов.добровольців Закарпаття - учасників війни. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформаці, 1998. – 168с. – ISBN 9667186202
440602
  Кашка Марія Закарпатські землі у фокусі політики мадяризації напередодні революції 1848 - 1849 рр. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Накануне революции 1848 г. активно внедрялась в жизнь политика мадяризации, которая отрицательно отразилась на политическом и социально-экономическом развитии северо-восточных комитатов. Его тормозила централистическая политика Габсзбурской власти, ...
440603
  Ковач Г. Закарпатські народні назви, що характеризують мисливських собак // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 45-53. – Бібліогр.: С. 50-52 ; 61 назв.
440604
   Закарпатські народні страви. – Ужгород : Карпати, 1990. – 246с.
440605
  Вишневський І.П. Закарпатські новелісти. / І.П. Вишневський. – Львов, 1960. – 116с.
440606
  Томчаній М. Закарпатські оповідання / М. Томчаній. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 272 с.
440607
   Закарпатські пісні та коломийки. – Ужгород, 1965. – 336с.
440608
   Закарпатські сміховинки : народний гумор. – Ужгород : Карпати, 1966. – 146 с.
440609
   Закарпатські сміховинки : народний гумор / 2-ге доп. вид. – [упорядкував В.Л. Микитась ; худож. Ю.Ю. Жолудєв і В.В. Лигирда]. – Ужгород : Карпати, 1967. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
440610
   Закарпатські стежки Якова Головацького і Володимира Гнатюка // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 174-188. – ISBN 978-966-671-338-7
440611
   Закарпатські сторінки творчості В. Пачовського, Марійки Підгорянки, О. Олеся // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 243-257. – ISBN 978-966-671-338-7
440612
  Ур Л. Закарпатські угорські назви їжі як предмет наукового вивчення // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 194-201
440613
   Закарпатські умельці. – К, 1974. – 95с.
440614
   Закарпатські умільці = Meister aus Transkarpatien = Handicraftsmen of transcarpathia : [фоторозповідь про творчість талановитих нар. митців Закарпат. обл. УРСР ]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 83, [13] с. – (Перлини народного мистецтва)
440615
   Закарпатській художній музей. – Київ, 1984. – 125с.
440616
   Закарпаття. – К, 1967. – 10с.
440617
   Закарпаття : [Фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 188 с. : фот. – (Області Радянської України)
440618
   Закарпаття. – Київ, 1987. – 144с.
440619
  Івченко Андрій Закарпаття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 55
440620
   Закарпаття в етнополітичному вимірі = Transcarpathia in etnopolitical dimension / М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко, Т. Горбань, О. Заремба та ін. ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ редкол. : Левенець Ю., Панчук М., Войналович В. та ін. ]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-02-4757-4
440621
  Офіцинський Р.А. Закарпаття в етнополітичному вимірі (1939-1944) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 394-403
440622
  Зан М. Закарпаття в контексті легальної та нелегальної міграції до країн Європейського Союзу // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 118-135
440623
  Посівнич М. Закарпаття в концепціях ОУН у 1937 - 1938 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 173-178. – ISBN 978-617-7235-56-8
440624
  Марценюк Р. Закарпаття в науковій та політичній діяльності Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються наукові дослідження відомого вченого-історика Михайла Грушевського, які доводять безпідставність тверджень теоретиків неорусинства та вказують на етнічну та національну приналежність Закарпаття до України. Розкриваються особливості ...
440625
  Довганич О.Д. Закарпаття в роки війни / О.Д. Довганич, З.А. Пашкуй, М.В. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.
440626
  Гранчак І.М. Закарпаття в сім"ї народів СРСР : До 40-річчя возз"єднання Закарпаття з УРСР / І.М. Гранчак. – Київ, 1985. – 47 с.
440627
   Закарпаття в складі Чехословаччини: проблеми відродження і національного розвитку : доп. наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утворення Чехословаччини, Ужгород, 28 жовтня 1998 р. / Ужгород. держ. ун-т, Іст. ф-т, Ін-т карпатознавства [та ін.] ; [редкол.: І. Гранчак (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 1999. – 251, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7400-03-6
440628
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни : (етнополітичний аналіз). Рух опору, входження до складу СРСР // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-60. – Бібліогр. в кінці ст.
440629
  Панчук М. Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99
440630
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз). Угорська окупація краю // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99. – Бібліогр. в кінці ст.
440631
  Іващенко Микола Закарпаття в цвіту : Україна / Лікування // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 14-16 : Фото
440632
  Шандор В. Закарпаття історично правний нарис від ІХ ст. до 1920 р. / В. Шандор. – Нью-Йорк, 1992. – 292с.
440633
   Закарпаття на соціалістичному шляху. – Ужгород, 1948. – 168с.
440634
  Калакура Я. Закарпаття очима знаного історіографа та краєзнавця // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 171-174. – ISSN 2222-5250
440635
  Макаренко Н. Закарпаття під тиском мадяризації: 1867-1914 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 176-187. – ISBN 978-966-02-4630-8
440636
   Закарпаття туристичне : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 317с. : кольорові іл. – ISBN 966-8352-19-Х
440637
  Щербак І. Закарпаття у XX столітті: погляд очевидця // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 14-19. – ISSN 0130-6936
440638
  Грін О.О. Закарпаття у відносинах між Чехословаччиною та Радянським Союзом у роки другої світової війни. Радянсько-чехословацький договір 29 червня 1945 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
440639
  Лемак В.В. Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької республіки (1919-1939 рр.) : Дис... канд. юрид.наук: 123.00.01 / Лемак В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
440640
  Лемак Василь Васильович Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької Республіки (1919-1939 рр.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Лемак Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
440641
  Іващенко Микола Закарпаття. Вино і лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 46-47 : фото
440642
  Дорожовець Христина Закарпаття. Дві твердині : Конкурс читацьких публікацій. Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 144 : Фото
440643
  Крушинська Олена Закарпаття. День над Ужем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 106-110 : фото
440644
   Закарпаття. Хто є хто : міжнародне довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-45-9
Вип. 1. – 2004. – 256 с.
440645
   Закарпаття: минуле і сучасне. – Ужгород, 1986. – 231с.
440646
   Закарпаття: найкращий туристичний регіон // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 75 : фото. – ISSN 1998-8044
440647
  Шандор Ф.Ф. Закарпаття: регіональні проблеми в туристичній галузі напередодні Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 13-23 : рис.
440648
  Крушинська Олена Закарпаття: церква-смерека : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 121 : Фото
440649
   Закарпатье. – М, 1966. – с.
440650
  Вацулик Я. Закарпатье в 1937 - 1938 гг. // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 14-21
440651
  Сато В. Закарпатье в русской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сато В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1966. – 14 с.
440652
  Марьина В.В. Закарпатье как объект международной политики. 1938-1943 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 31-46. – ISSN 0130-3864
440653
  Ерофеев Н.А. Закат Британской империи / Н.А. Ерофеев. – М., 1967. – 280с.
440654
  Степанов Г.Г. Закат в крови / Г.Г. Степанов. – Москва, 1985. – 479с.
440655
  Степанов Г.Г. Закат в крови / Г.Г. Степанов. – Москва, 1989. – 665с.
440656
  Шпенглер О. Закат Европы : Н.А.Бердяев, Я.М.Букшпан, Ф.А.Степун,с.Л. Франк / О. Шпенглер. – Москва : Берег, 1922. – 95с.
440657
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; предисл. проф. А. Деборина ; пер. с нем. Н.Ф. Гарелина. – Москва ; Петроград : Изд. Л.Д. Френкеля
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – 445 c.
440658
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; с предисл. А. Деборина ; пер. Н.Ф. Горелина. – оград : Л.Д. Френкель
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – XXXII, 467 с.
440659
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; пер. с нем. под ред. А.А. Франковский. – Петербург : Academia
Т. 1, ч. 1 : Причинность и судьба. – 1923. – 211 с.
440660
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : в 2 т. / О. Шпенглер. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1993. – 663 с.
440661
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 638с. – ISBN 5-222-00249-7
440662
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер; Пер. с нем., вступ. статья и примеч. К.А. Свасьяна. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1998. – 663 с.
440663
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – Минск : Попурри. – ISBN 985-438-179-Х; 985-438-178-1
Т. 1 : Образ и действительность. – 1998. – 688 с.
440664
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер; пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00658-4
Т. 2 : Всемирно-исторические перспективы. – 1998. – 606 с.
440665
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер ; [пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна]. – Москва : Эксмо, 2006. – 797, [3] с. – Библиогр. в примеч. и в подстроч. примеч. – (Антология мысли : сер. осн. в 1997 г.). – ISBN 5-699-15818-9
440666
  Шахнович М.И. Закат иудейской религии / М.И. Шахнович. – Л, 1965. – 243с.
440667
   Закат Карфогена. – СПБ, 1994. – 520с.
440668
  Шмитт Уве Закат мира цветов и ив : Япония. Гейши // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 82-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
440669
  Фостер У.З. Закат мирового капитализма / У.З. Фостер. – М., 1951. – 252с.
440670
  Лейфер Константин Закат над краем земли Булонь-сюр-Мер : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 30-32 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
440671
  Хазанов А.М. Закат португальского колониализма / А.М. Хазанов. – М, 1974. – 48с.
440672
  Бернштейн М.С. Закат прагматической педагогики. / М.С. Бернштейн. – Москва, 1963. – 48с.
440673
  Кравчук А. Закат Птолемеев / А. Кравчук. – Москва : Наука, 1973. – 216с.
440674
  Григорян А. Закат романтизма: Гессе и Новалис // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 352-368. – ISSN 0042-8795
440675
  Пискулов Ю.В. Закат рыночного фундаментализма // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 11/12. – С. 16-28. – ISSN 2074-6040


  Автор утверждает реалистичность, прагматизм и приоритет (особенно в периоды кризиса и стагнации) современной интерпретации экономической теории кейнсианства (неокейнсианства) над печально известными экономическими опытами и методами неолиберализма. В ...
440676
  Парето В. Закат свободы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С.111-120. – ISSN 0132-1625
440677
  Амфитеатров А.В. Закат старого века / А.В. Амфитеатров. – Кишинёв, 1989. – 669с.
440678
  Шабанов В.В. Заката светлая звезда. / В.В. Шабанов. – Саратов, 1984. – 111с.
440679
   Закатальский заповедник. – М, 1985. – 184с.
440680
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1958. – 163с.
440681
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1959. – 164с.
440682
  Зорин Л.Г. Закаты / Л.Г. Зорин. – М., 1988. – 46с.
440683
  Колычев О.Я. Закаты и рассветы / О.Я. Колычев. – М., 1957. – 241с.
440684
  Алієва З. Заквітчана перлами й омита красою // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-24


  Матеріалом для написання статті послужили публікації зі "Сборника для описания местностей и племен Кавказа", які не були ще в науковому обігові й становлять велику зацікавленість сучасних дослідників-орієнталістів.
440685
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання / Г.М. Косинка. – Київ, 1923. – 12 с.
440686
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання, спогоди про Г.Косинку. Для ст. шк. віку / Г.М. Косинка; Упоряд. та прим. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Веселка, 1990. – 285 с. – ISBN 5-301-00965-6
440687
   Закерзоння = Zakerzonia : Спогади вояків Української Повстанської Армії. – Варшава : Український архів. – ISBN 83-86112-01-8
Том 1. – 1994. – 440с.
440688
  Малкович П. Закиненість як культуротворчий аспект людської природи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-117. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
440689
  Попов В.Ф. Закипела сталь / В.Ф. Попов. – Москва, 1956. – 455с.
440690
  Моисеенко Т.И. Закисление водосборов арктических регионов / Т.И. Моисеенко, Г.В. Калабин, В.Ю. Хорошавин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 49-58 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
440691
  Москаленко Леся Закінтос. Сезон черепах : спецрепортаж. Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-63 : Фото
440692
  Каткова В Т. Закінчення досудового слідства у кримінальних справах : практичний посібник / Т.В. Каткова, А.Г. Каткова. – Харків : Право, 2011. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-134. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-458-225-1
440693
  Воробель У. Закінчення розгляду справ про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 153-160. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
440694
  Недобор І. Закінчення строків давності виконання обвинувального вироку як підстава для звільнення особи від відбування покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 346-347. – ISBN 978-617-7069-17-0
440695
  Нестеренко С.С. Закінчення строків давності як інструмент захисту прав людини в інституті екстрадиції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 66-74
440696
  Носік Ю.В. Закінчення строку правової охорони комерційної таємниці // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 108-115
440697
  Савченко А. Закінчити Кембридж, підкорити Кіліманджаро і ... поливати брудом Україну // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Відповідь на статтю в часописі " Дзеркало тижня" викладачу Києво-Могилянської академії А. Симковичу.
440698
   Закінчім розпочате діло : Український Гарвард при праці. – Торонто : [б. в.], 1979. – 24 с. – Кн. описана за обкл. - Текст укр., англ.
440699
  Горобець Ірина Заклад з історією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 38-41 : фото
440700
  Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-68. – ISSN 0132-1331
440701
   Закладено алею пам"яті / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  На честь викладачів, студентів, співробітників, які свої сили, своє життя поклали на вівтар Перемоги, за пропозицією Ради ветеранів університету, на площі біля фізичного факультету закладено алею пам"яті. Ректор університету Л.В. Губерський, ...
440702
  Год Б.В. Заклади вищої педагогічної освіти в Полтаві у 1918-1933 роках / Б.В. Год, О.П. Єрмак // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 104-118. – ISSN 2075-1451


  У статті показується становлення вищої педагогічної освіти в Полтаві.
440703
  Поліщук Л.О. Заклади клубного типу України: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 176-184
440704
   Заклади культури і атеїстична робота. – К, 1987. – 148с.
440705
  Гарбар Г.А. Заклади культури Миколаївської області як складова сфери гостинності в контексті розвитку туризму першої половини 80-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 222-230
440706
  Задворний С.І. Заклади культурно-мистецької сфери Тернопільської області і їх роль у розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 155-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
440707
  Крайнік Р. Заклади освіти в умовах повоєнного терору: сучасна історіографія // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 178-187. – ISBN 978-966-1594-12-7
440708
  Двірна К. Заклади освіти та освітянська політика в м. Києві (1941 - 1945 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 330-335. – ISBN 978-966-95419-8-7
440709
  Пелях М.А. Закладка виноградника и уход за ним / М.А. Пелях. – Ташкент, 1952. – 64с.
440710
  Богданов Б.Г. Закладка геодезических центров в районах многолетней мерзлоты / Б.Г. Богданов; Рец. Забнев В.И. – Москва : Недра, 1990. – 160с. – ISBN 5-247-01307-7
440711
  Негода В.І. Закладка саду / В.І. Негода, О.П. Леонтьєв. – К., 1990. – 15с.
440712
  Мезенцев В.І. Закладна дошка домової церкви І.Мазепи в Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII - XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 176-188. – ISSN 2218-4805
440713
  Локотков К.П. Заклёпка / К.П. Локотков. – Воронеж. – 28с.
440714
  Губерський Л. Заклик до єднання, зміцнення державності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – С. 4


  Від імені Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України ректор КНУ імені Тараса Шевченка привітав наукові, науково-педагогічні колективи, студентів із початком нового року.
440715
  Трасі А.В. Заклик до рідного народу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14
440716
  Губерський Л.В. Закликає спілка ректорів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 7-14 травня (№ 20). – С. 4


  Спілка ректорів ВНЗ України закликає взяти найактивнішу участь у виборах Президента України.
440717
  Бодріяр Ж. Закликання імбециклів : публіцистика (стаття) / українською мовою опублікована в газеті "Liberacion" // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 166-172


  У статті фран. філософ висловлює думку, що в нинішній Франції політика втратила свій зміст боротьби за владу.
440718
  Марченко Г. Заклинальні паремії в еволюції традиційної культури та менталітеті українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-336


  У статті порушуються питання генези і взаємозв"язку таких найдавніших фольклорних жанрів, як заговори, заклинання, замовляння, закляття, приповідки, примовляння, побажання. Визначається взаємозв"язок в обряді слова і дії та їхня функціональна ...
440719
  Левчев Л. Заклинание / Л. Левчев. – М, 1980. – 31с.
440720
  Гампер Г.С. Заклинание / Г.С. Гампер. – Л., 1983. – 55с.
440721
  Стерин В. Заклинание Бабатци. / В. Стерин. – Орджоникидзе, 1966. – 139с.
440722
  Домнин А.М. Заклинание огня / А.М. Домнин. – Пермь, 1971. – 79 с.
440723
  Завадский М. Заклинание Олимпиады // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 44-47


  Після Олімпійських ігор народився новий Китай
440724
  Олійник Б.І. Заклинання вогню : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1978. – 96с.
440725
  Павлишин М. Заклинання Центральної Європи: Геополітичний простір та сучасна українська література // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 62-74. – ISBN 978-966-8518-96-6
440726
  Чайкова Наталья Заклинатели ягуаров // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 108-111 : фото
440727
  Шевченко Оксана Заклинателі снігів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
440728
  Ильясов Я. Заклинатель змей / Я. Ильясов. – Ташкент : Литература и искусство имени Гафура Гуляма, 1979. – 415с.
440729
   Заклинатель змей. – Москва : Правда, 1985. – 6 с.
440730
   Заклинатель змей, и другие эстонские сказки. – Таллин, 1980. – 157с.
440731
  Суздалев Г.М. Заклинаю любовью. / Г.М. Суздалев. – М., 1978. – 80с.
440732
  Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1965. – 143с.
440733
  Колибаб К.Е. Заключение брака, отношения между супругами, поощрение и охрана материнства, расторжение брака, признание брака недействительнім. / К.Е. Колибаб. – М., 1960. – 48с.
440734
  Амерханов Г.С. Заключение договора по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Амерханов Г.С. ; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 19 c.
440735
  Каткова Е.А. Заключение договора поставки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Каткова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Каф. гражд. права. – Москва, 1970. – 18 с.
440736
  Переплетова В.И. Заключение договора поставки продукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Переплетова В.И.; Саратовский юридич. ин-т им. Д.И.Курского. Кафедра гражданского процесса. – Саратов, 1971. – 20л.
440737
  Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров / В.В. Луць. – Москва, 1978. – 143с.
440738
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Дис... канд. юридич.наук: / Топольницкий Н.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 388л. – Бібліогр.:л.378-388
440739
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Топольницкий Н.К. ; МВО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 16 с.
440740
  Здыбский И.И. Заключение и расторжение трудового договора / И.И. Здыбский. – Нальчик, 1983. – 188с.
440741
  Дружков Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. / Дружков, МП. – К, 1986. – 102с.
440742
  Пак Дон Дин Заключение перемирия в Корее и его историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Пак Дон Дин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 18л.
440743
  Каткова Е.А. Заключение регелируемых договоров поставки. / Е.А. Каткова. – Иркутск, 1980. – 80с.
440744
  Родионов А.А. Заключение русско-американского договора о взаимной выдаче преступников 1887 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 99-103
440745
  Буткевич С.А. Заключение хозяйственных договоров / С.А. Буткевич. – К., 1978. – 64с.
440746
  Семеусов В.А. Заключение хозяйственных договоров. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1981. – 69с.
440747
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
440748
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
440749
  Пюсса О. Заключение эксперта как судебное доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пюсса О.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1954. – 22л.
440750
  Павленко Ю.В. Заключение. Этнонациональная общность как динамическая социокультурная система // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 408-416. – ISBN 978-966-136-032-6
440751
  Жеффруа Густав Заключенный / Жеффруа Густав. – 2-е. – М-Л, 1925. – 274с.
440752
  Авелин К. Заключенный : роман / Клод Авелин ; Пер. с франц. А. П. Зельдович. – Ленинград : Гослитиздат, 1937. – 257, [2] с.
440753
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – Москва, 1936. – 176 с.
440754
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – М., 1936. – 180с.
440755
  Лисицын Г.М. Заключительная часть шахматной партии. / Г.М. Лисицын. – Л., 1956. – 524с.
440756
   Заключительные балансы трестов, автономных предприятий и хозорганизаций республиканского подчинения Народного комиссариата местной промышленности РСФСР за 1935 г.. – Москва : Легкая индустрия, 1936. – 40 с.
440757
   Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека : Сборник документов. – Київ : К.И.С., 2004. – 160 с. – В деяких книгах відсутній ISBN. – ISBN 966-8039-84-X
440758
  Шкловский И. Заключительные модальные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Представлены особенности модальных частиц, определение которых выделено из термина "модально-экспрессивные частицы". Понятие модальности рассмотрено с позиций философии Канта и лингвистики. Определен круг служебных слов, подпадающих под ...
440759
  Никитинский И.И. Заключительные уроки по темам курса ботаники / И.И. Никитинский. – Л, 1955. – 63с.
440760
  Вивюрский В.Я. Заключительные уроки по химии в средней школе / В.Я. Вивюрский. – Москва, 1980. – 144с.
440761
  Шкловский И. Заключительные экспрессивные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Рассмотрены средства выражения экспрессивности в японском языке. Предложен подход, предполагающий разбиение термина "модально-экспрессивные частицы" на составляющие и раздельное рассмотрение экспрессивных частиц. Определен структурный состав и ...
440762
  Еремин А.С. Заключительные этапы анализа учебных кейсов и оценка работы студентов при использовании кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 120-141. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены особенности подготовки и проведения обсуждения кейса на занятии в большой группе, оценка работы студентов по итогам такого обсуждения, особенности написания эссе по наиболее распространенным типам кейсов и оценка работы студентов ...
440763
  Хофе Г. Заключительный аккорд. / Г. Хофе. – М., 1982. – 143с.
440764
  Хофе Г. Заключительный аккорд: роман. / Г. Хофе. – М., 1976. – 416с.
440765
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1985. – 80с.
440766
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1987. – 78с.
440767
  Тублин В.С. Заключительный период. / В.С. Тублин. – Л., 1990. – 525с.
440768
  Карасев С.А. Заключительный урок по курсу <<Социально - экономическая география мира>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 57-58
440769
   Заключна конференція спільної американсько - української Науково- дослідницької програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.247-262
440770
  Руденко Л.Г. Заключне слово : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 35-37 : Табл. – ISSN 1561-4980
440771
  Лисенко О. Заключний акорд Другої світової / О. Лисенко, В. Грицюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 58-60. – ISSN 2313-559X
440772
  Малюська А.Л. Заключні експертні зауваження і рекомендації ООН стосовно забезпечення прав національних меншин в Україні та прикордонних з нею державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 113-122


  The present research is dedicated to the problematic of analyzing the expert conclusions of the UN concerning the providing of the rights of national minorities in Ukraine. The same problems due to Ukrainian border states are also researched.
440773
   Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини, Україна, 2011 рік : версія, адаптована для дітей та підлітків / [текст підготували : М. Алексєєнко, К. Шендеровський, О. Москаленко]. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 38 с. : фотоіл.
440774
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 448 с. – Текст парал. укр., рос. та англ. мовами
440775
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 148 с.
440776
   Заключні спостереження: Україна : [неофіційний переклад] / Комітет ООН з прав дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, Представництво в Україні, 2011. – 36 с. – На колонтитулі також зазнач.: 56-та сесія
440777
  Ганейзер Є.А. Заклята крыныця [Заклята криниця] : жарт в 2 одминах Хомы Брута. – Выд. 2-е. – Киев : Кн. магазина П.Ф Панчешникова, 1887. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
440778
  Череватенко Л.В. Закляте залізо / Леонід Череватенко ; [ред. В.Б. Богуславська]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-378-239-3
440779
   Заклятие Даоса. – 2-е. – М, 1987. – 314 с.
440780
  Томилин А. Заклятие Фавна / А. Томилин. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 256 с. – (Разум познает мир)
440781
  Лохвицкий М.Ю. Заклятие цыганки / М.Ю. Лохвицкий. – Калуга, 1964. – 238с.
440782
  Логвин Ю.Г. Заклятий вершник : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1990. – 446 с.
440783
   Заклятий козак. – Київ : Обереги, 1994. – 544 с. – ISBN 5810400477
440784
  Олійник Ю. Закляті союзники // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Німеччина та Росія - дві держави, відносини між якими щонайменше протягом двох із половиною століть визначають долю Європи, зокрема й України.
440785
  Логвин Ю. Закляття відьмака : повість / Ю. Логвин. – Київ, 1995. – 270 с.
440786
  Басария Э. Заклятый друг : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 3. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
440787
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников. – Москва : Географгиз, 1959. – 213с.
440788
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников; Ред.кол. Мурзаев Э.М. и др. – Москва : Мысль, 1973. – 164-371с. – (ХХ век. Путешествия. Открытия. Исследования)
440789
  Волков М. Заковыка / М. Волков. – Москва, 1923. – 200с.
440790
  Чубенко В.А. Закодоване доброчестя / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 47с.
440791
   Заколдованная буква. – М, 1988. – 320с.
440792
  Торбан Р.С. Заколдованная палата / Р.С. Торбан. – Воронеж, 1972. – 143с.
440793
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детгиз, 1960. – 304 с.
440794
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детгиз, 1963. – 544 с.
440795
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детская литература, 1985. – 511 с.
440796
  Лозинский В. Заколдованная усадьба / В. Лозинский. – М., 1984. – 375с.
440797
  Бахтиаров С.С. Заколдованное место / С.С. Бахтиаров. – Казань, 1963. – 91с.
440798
  Маляков Л.И. Заколдованное счастье. / Л.И. Маляков. – Л., 1966. – 103с.
440799
  Полухин Ю.Д. Заколдованные берега: Докум. повесть о бригадире монтажников на стр-ве КамАЗа А.Б.Новолодском. / Ю.Д. Полухин. – М., 1976. – 253с.
440800
  Мейс Джеймс Заколдованные круги идола, или Тоталитаризм и геноцид в истории Украины // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 328-337. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
440801
   Заколдованные леса. – М, 1984. – 246с.
440802
  Павленко А. Заколдованные острова // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 28 (157), 11 августа 2017. – С. 48-51


  Островная Папуа - Новая Гвинея застряла в Средневековье: ежегодно под одобрительные возгласы сограждан здесь казнят по обвинению в колдовстве сотни женщин и мужчин.
440803
  Гинда В. Заколдованный Адольф // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 15. – С. 92-96


  Персона фюрера
440804
   Заколдованный город. – Москва, 1972. – 95 с.
440805
   Заколдованный замок. – Минск, 1992. – 320с.
440806
  Герлингер Ю.Е. Заколдованный звук / Ю.Е. Герлингер, 1982. – 107с.
440807
   Заколдованный круг. – Чита, 1956. – 67с.
440808
  Хаанпяя П. Заколдованный круг : [роман] / [П. Хаанпяя ; пер. с фин. Т. Сумманена и Э. Киуру, послесл. А. Мантере]. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1961. – 154 с.
440809
  Коллинз Б. Заколдованный круг / Б. Коллинз. – М., 1971. – 48с.
440810
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1975. – 208с.
440811
  Саар А. Заколдованный круг / А. Саар. – М, 1975. – 271с.
440812
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1980. – 432с.
440813
  Полымова А. Заколдованный круг репродуцирования / Алла Полымова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0869-4915
440814
  ЧАщин Заколдованный круг. / ЧАщин. – Курск, 1961. – 216с.
440815
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва : Ленинград, 1926. – 29 с.
440816
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва, 1956. – 110 с.
440817
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной : повести и рассказы : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; Пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1984. – 527 с.
440818
  Хель С. Заколдованый круг / С. Хель. – М, 1980. – 350с.
440819
  Нгуен Конг Хоан Заколдоованная монета / Нгуен Конг Хоан. – М., 1973. – 254с.
440820
  Ткач Леся Заколише голубінь ласкою : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0868-9644
440821
  Ефер В. Заколот атомів : фантастична повість / В. Ефер. – [Лондон] : На чужині ; Універсальна Бібліотека, 1947. – 104 с. : іл. – (Бібліотека пригод на суходолі, на морі і в повітрі)
440822
  Рубель В.А. Заколот Тайра Масакадо : реконструкція політичної програми // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599


  З історії Японії, Х ст.
440823
   Заколот торі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Цілком несподівна перемога консерваторів на виборах віщує ослаблення Британії.
440824
  Слюсаренко А.Г. Заколот, путч / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
440825
  Фурманов Д. Заколот. / Д. Фурманов. – Одеса, 1938. – 161с.
440826
  Бирс А. Заколоченное окно / А. Бирс. – Свердловск, 1989. – 269с.
440827
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1965. – 168с.
440828
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1979. – 303с.
440829
  Мальков М.Г. Закон - для всех и каждого / М.Г. Мальков. – М., 1973. – 110с.
440830
  Картавых В.И. Закон - дышло : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 3). – ISBN 978-617-690-667-4
Кн. 3 : Закон - дышло. – 2016. – 398, [2] с. – Сер. осн. в 2012 г. - Слов. угол.-прав. терминов и жаргон. слов, используемых в тексте произведений: с. 382-399
440831
  Ковалев М.И. Закон - о тебе, тебе - о законе / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1987. – 127с.
440832
   Закон. – Москва
№ 1. – 1995
440833
   Закон. – Москва
№ 2. – 1995
440834
   Закон. – Москва
№ 3. – 1995
440835
   Закон. – Москва
№ 4. – 1995
440836
   Закон. – Москва
№ 5. – 1995
440837
   Закон. – Москва
№ 6. – 1995
440838
   Закон. – Москва
№ 7. – 1995
440839
   Закон. – Москва
№ 8. – 1995
440840
   Закон. – Москва
№ 9. – 1995
440841
   Закон. – Москва
№ 10. – 1995
440842
   Закон. – Москва
№ 11. – 1995
440843
   Закон. – Москва
№ 12. – 1995
440844
   Закон. – Москва
№ 1. – 1996
440845
   Закон. – Москва
№ 2. – 1996
440846
   Закон. – Москва
№ 3. – 1996
440847
   Закон. – Москва
№ 4. – 1996
440848
   Закон. – Москва
№ 5. – 1996
440849
   Закон. – Москва
№ 6. – 1996
440850
   Закон. – Москва
№ 7. – 1996
440851
   Закон. – Москва
№ 9. – 1996
440852
   Закон. – Москва
№ 10. – 1996
440853
   Закон. – Москва
№ 11. – 1996
440854
   Закон. – Москва
№ 12. – 1996
440855
   Закон. – Москва
№ 1. – 1997
440856
   Закон. – Москва
№ 2. – 1997
440857
   Закон. – Москва
№ 3. – 1997
440858
   Закон. – Москва
№ 4. – 1997
440859
   Закон. – Москва
№ 5. – 1997
440860
   Закон. – Москва
№ 6. – 1997
440861
  Юровский Б. Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства" не меняет порядка перехода на единый налог / Б. Юровский, А Романов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 6. – С.27-29
440862
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо вибоpи наpодних депутатiв Укpаїни" : Попул. комент. / С.Л. Лисенков, О.Д. Тихомиров. – Київ : Либiдь, 1998. – 188с.Обл.-вид.аpк.8,. – ISBN 9660600550
440863
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо Конституцiйний суд Укpаїни" : Популяpний коментаp / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 1998. – 103с. – (Сер."Закони України"). – ISBN 9660600313
440864
  Лазебний Л. Закон "Про адвокатуру" та адвокатську діяльність" - початок реформи адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 3
440865
  Баранов-Мохорт Закон "Про вищу освіту" повинен враховувати краще, що є в світовому освітньому просторі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  Взяти на озброєння найкраще, що випробували в себе такі країни, як Китай.
440866
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": стратегія нагальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 4


  "Одна з помилок, пов"язаних із Законом України "Про вищу освіту" 2014 року, полягає в тому, що цей спеціальний закон було прийнято ще до нового базового Закону "Про освіту". Через те багато запропонованих ним нововведень виглядали передчасними і не ...
440867
  Дегтярьов М. Закон "Про декомунізацію" як доля київських пам"яток епохи тоталітаризму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 4-5
440868
  Нагорна О. Закон "Про державний земельний кадастр" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 45-47
440869
   Закон "Про освіту" - ключ до майбутнього України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Делегація науковців НАПН України на чолі з Президентом академії, професором Василем Кременем прибула до Варшави (Республіка Польща) для участі у VII польсько-українському, українсько-польському науковому форумі "Освіта для майбутнього", що відбувся ...
440870
   Закон "Про освіту" - на фінішній прямій / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити проект нового Закону "Про Освіту" (№3491-д) у другому читанні й у цілому
440871
  Кармазін К.Ю. Закон "Про систему джерел права України": актуальність та перспективи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 101-106.
440872
  Філоненко С. Закон "Про судовий збір" - іще один крок судової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 25


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
440873
  Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" у контексті судово - правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-6
440874
  Михайлин І.Л. Закон "розгалуження знань" у журналістикознавстві крізь оптику інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 35-38.


  Внутрішня структура науки про журналістику: теорія та історія журналістики, медіакритика, методика наукових досліджень та навчання журналістики, соціологія масової комунікації і журналістська деонтологія, історіографія та бібліографія. Журналістська ...
440875
  Александроввский Ю.В. Закон 14 июня 1910 г. об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : Законодательные мотивы, разъяснения Правительства, практика Правительствующего Сената, циркуляры М-ва вн. дел, фин., юст. и Гл. упр. землеустройства и земледелия / [Сост.] Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Т-во по изд. новых законов ; [Тип. Спб акац. общ. "Слово"], 1911. – XVI, 608 с.


  В РГБ есть электр. версия
440876
   Закон 15 июня 1912 года о преобразовании местного суда. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 108 с. – Бесплатное приложение к : Журнал Министерства юстиции. 1912, № 7 (сентябрь)
440877
  Будзинский С.М. Закон 18 мая 1882 г. о краже : С комментарием С. Будзинского. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], VI, 81 с.
440878
   Закон 20 ноября 1895 г. о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения Министерства финансов : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Бюро представителей сахорозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1896. – 52 с.


  На обл. надпись: Николаю Андреевичу Бунге
440879
  Максимов В.Я. Закон 9 ноября 1906 года о выходе из общины : с разъяснениями / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 139, [4] с.


  [с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего сената, Министерства внутренних дел, и утвержденными им замечаниями съезда непременных членов губернских присутствий]
440880
  Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner"a при раздражении кожи человека индукционными токами / А.В. Леонтович. – 40 с.
440881
  Столяров Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней среды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-34. – ISSN 0130-9765
440882
  Рустамзаде А.Х. Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в качестве правовой основы деятельности судебной системы // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 150-154. – ISSN 2220-1394
440883
  Шумилов В.Н. Закон Архимеда и землятрясения / В.Н.Шумилов. – Киев : Ника-Принт, 2005. – 304с. – (О природе - просто). – ISBN 966-8578-01-5
440884
  Мелешко В.В. Закон асимптотических выражений Бубнова-Кояловича / В.В. Мелешко, С.О. Папков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 5. – С. 164-173. – (Механіка ; вип. 15, т. 2). – ISSN 9125-0912


  Представлен короткий анализ подхода И.Г. Бубнова и Б.М.Кояловича к рассмотрению асимптотики поведения неизвестных в бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, возникающей при решении методом суперпозиции классической задачи об изгибе жестко ...
440885
  Бабко А.К. Закон Беpа и диссоциация окpашенных комплексных соединений. 1 / Заводская лаборатория. Кафедра аналитической химии // Методы химичекого анализа
440886
  Башкирова Г.Б. Закон бегуна / Г.Б. Башкирова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224с.
440887
  Владимиров В.В. Закон Беркулли. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1979. – 358с.
440888
  Владимиров В.В. Закон Бернулли / В.В. Владимиров. – Москва, 1983. – 304 с.
440889
  Котницкий Г.П. Закон Благодарности. / Г.П. Котницкий. – Магадан, 1988. – 100с.
440890
  Ростан Ж. Закон богачей / Ж. Ростан; Пер. В. Л. Галяшкина ; Под ред. А. Н. Горлина. – Москва : Госиздат, 1923. – 79 с.
440891
   Закон Божий : первая книга о православной вере. – 4-е факсимильное изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 724с.
440892
   Закон Божий. – Репринтное изд. – Москва : Советский писатель. – ISBN 5-265-02228-7
Кн. 1. – 1990. – 273с.
440893
  Костомаров М.І. Закон Божий : Книга буття українського народу / М.І. Костомаров ; [Сост. И.И. Глызь]. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. – Тит. арк. і текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 5-325-00119-1
440894
   Закон Божий. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 273с.
440895
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Интербук
Кн. 2. – 1991. – 237с.
440896
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-019-1
Кн. 3. – 1991. – 263с.
440897
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-020-5
Кн. 4. – 1991. – 313с.
440898
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-021-3
Кн. 5. – 1991. – 349с.
440899
  Серафим Слобідський Закон Божий : Підручник для сім"ї та школи / Серафим Слобідський. – 3-є вид. – Київ : УПЦ КП, 2003. – 654с. – ISBN 966-7567-11-7
440900
  Кикнадзе А.В. Закон больших игр / А.В. Кикнадзе. – М, 1975. – 167с.
440901
  Каугвер Р.А. Закон больших чисел : роман / Р.А. Каугвер. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 303 с.
440902
  Золотарев В.М. Закон больших чисел / В.М. Золотарев. – М., 1987. – 45с.
440903
  Новикова О.М. Закон больших чисел и его роль в статистическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Новикова О.М. ; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. теории статистики. – Москва, 1969. – 35 с.
440904
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса. / И.С. Пасхавер. – М., 1966. – 207с.
440905
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. / И.С. Пасхавер. – М., 1974. – 152с.
440906
  Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская. – М, 1987. – 141с.
440907
   Закон в борьбе с нетрудовыми доходами. – Кишинев, 1989. – 111с.
440908
  Богданова Светлана Закон в вопросах и ответах : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-57 : Фото
440909
  Друянов А Л. Закон в системе философских категорий / А Л. Друянов, . – Москва, 1973. – 63 с.
440910
  Язев В.А. Закон в советской торговле. / В.А. Язев. – М., 1987. – 237с.
440911
  Кундзич Г.А. Закон Вавилова о постоянстве квантового выхода фотолюминесценции в случае паров органических веществ / Г.А. Кундзич, А.А. Шишловский, 1954. – С. 429-432
440912
  Балацкий Е. Закон Вагнера, кривая Арми-Рана и парадокс богатства // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-97. – ISSN 0207-3676
440913
  Ястремський І.С. Закон вартості та його використання в економічних зв"язках між державою та колгоспом / І.С. Ястремський. – Київ, 1966
440914
  Мацак І.К. Закон великих чисел для схеми максимуму в банахових гратках // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 100-105. – ISSN 0868-6904
440915
   Закон великой дружбы. – Москва, 1963. – 33 с.
440916
   Закон Венгерской Народной Республики о кооперативах. – Будапешт, 1971. – 75 с.
440917
  Колычев О.Я. Закон весны / О.Я. Колычев. – М., 1962. – 126с.
440918
  Мацковский М.С. Закон весов, или об эмоциональном и рациональном в семейной жизни / М.С. Мацковский, Т.В. Золотова. – М., 1980. – 64с.
440919
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Тбилиси, 1979. – 368 с.
440920
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Москва, 1980. – 80 с.
440921
  Думбадзе Н. Закон вечности : роман / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Художественная литература, 1984. – 207 с.
440922
  Думбадзе Н. Закон вечности : роианы, повесть, рассказы / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 335 с.
440923
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть. рассказы / Н. Думбадзе; пер. с груз. – Москва, 1988. – 286 с.
440924
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Москва : Художественная литература, 1988. – 589 с.
440925
  Думбадзе Н.В. Закон вечности : романы / Н.В. Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 557 с. – В изд. также: Год активного солнца / Г. Панджикидзе. – (Библиотека советского романа)
440926
  Думбадзе Н.В. Закон вечности. Белые флаги / Н.В. Думбадзе. – Москва, 1980. – 358 с.
440927
  Вязовкин В.С. Закон взаимного перехода количества и качества в реакциях макромолекулярной химии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вязовкин В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
440928
  Гей В.С. Закон вірності : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59 с.
440929
  Зінчук С. Закон вірності : поезії / С. Зінчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 157с.
440930
  Думбадзе Н. Закон вічності : романи і повісті / Н. Думбадзе. – Київ : Дніпро, 1981. – 191 с.
440931
  Цирка К. Закон воды / К. Цирка. – М., 1978. – 112с.
440932
  Белоусов В.М. Закон возвышения личных потребностей при социализме: сущность и формы проявления : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белоусов В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
440933
  Клинков Ю.Л. Закон возвышения потербностей в сфере международных социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Клинков Ю.Л.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 21л.
440934
  Калинков Юрий Леонидович Закон возвышения потребностей в сфере международных социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Калинков Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 21л.
440935
  Тарасенко Г.Д. Закон возвышения потребностей и жизненный уровень трудящихся. / Г.Д. Тарасенко. – Киев, 1977. – 191с.
440936
  Малыхин Вячеслав Васильевич Закон возвышения потребностей и закономерности структуры личного протребления (на примере потребления населения СССР за 1965-1977 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыхин Вячеслав Васильевич; АН Сиб. отд. Ин-т экон. и организации промышленного производства. – Новосибирск, 1979. – 18л.
440937
  Булочникова Л.А. Закон возвышения потребностей и формирование работника нового типа / Л.А. Булочникова. – М., 1984. – 76с.
440938
  Новашина Т.С. Закон возвышения потребностей: методология исследования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новашина Т. С.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1981. – л.
440939
  Мезенцева Нина Семеновна Закон возмещения затрат рабочей силы и его проявления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мезенцева Нина Семеновна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 19л.
440940
  Штаєрман І.Я. Закон всесвітнього тяжіння : додаток до журналу "Більшовик України" / І.Я. Штаєрман. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б) У, 1941. – 24 с.
440941
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости : Доклад на 3-ем Всероссийском Селекционном С"езде в г. Саратове 4 июня 1920 г. / Н.И. Вавилов. – Саратов, 1920. – 16 с.
440942
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 56с.
440943
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд., перераб. и расш. – Москва-Ленинград : Гос. из-во, 1935. – 56 с.
440944
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1987. – 256 с.
440945
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид как система / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1967. – 92 с.
440946
  Медников Б.М. Закон гомолочической изменчивости / Б.М. Медников. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Биология ; № 2)
440947
  Алиева Ф.Г. Закон гор / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1969. – 136 с.
440948
  Алиева Ф.Г. Закон гор / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1977. – 414 с.
440949
  Абрамов М.А. Закон границы : [Рассказы] / М.А. Абрамов. – Москва : Знание, 1960. – 61 с. : ил. – (Прочти, товарищ! / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний)
440950
  Курбатов В.Я. Закон Д.И.Менделеева. / В.Я. Курбатов. – Л., 1925. – 454с.
440951
  Алексеев В.А. Закон движения / В.А. Алексеев. – Иркутск, 1962. – 33с.
440952
  Ласточкина Екатерина Закон действует : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 16 : Фото
440953
  Бойкова О. Закон действует: особенности применения / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 5 (83). – С. 10-27. – ISSN 1608-4071


  В статье излагаются комментарии к российскому законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также методические рекомендации по его применению в библиотеках.
440954
  Богданова Светлана Закон действует: от анархии сговора - к демократии закона : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-21 : Фото
440955
  Атлас З.В. Закон денежного обращения / З.В. Атлас. – Москва, 1957. – 71с.
440956
  Лиховид І. Закон для вишів-переселенців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 листопада (№ 223). – С. 9


  У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, який гарантуватиме право на освіту тим, хто лишився в зоні АТО, і тим, хто звідти виїхав.
440957
   Закон для всех один. – Саранск, 1988. – 184 с.
440958
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
440959
   Закон для человека. – Москва, 1988. – 238 с.
440960
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
440961
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
440962
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
440963
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
440964
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
440965
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – М., 1958. – 68с.
440966
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – М., 1960. – 32с.
440967
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей / С.П. Дудель, Г.М. Штракс. – Москва, 1967. – 247с.
440968
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
440969
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
440970
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
440971
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
440972
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
440973
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
440974
  Мартьянова Л.П. Закон единства и борьбы противоположностей. / Л.П. Мартьянова. – М, 1967. – 34с.
440975
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – М., 1963. – 64с.
440976
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
440977
  Безуглов А.А. Закон есть закон / А.А. Безуглов. – М, 1979. – 176с.
440978
  Чебан И.И. Закон есть мера политическая / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128 с.
440979
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
440980
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
440981
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии / А.Ф. Водолазский. – Москва, 1975. – 331с.
440982
  Сергієнко О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "... 9 листопада Верховна Рада після другого (!) повторного читання прийняла в цілому нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1581-д). У лютому 2016-го DT.UA опублікувало аналіз цього закону, прийнятого в першому читанні, під назвою ...
440983
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
440984
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
440985
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
440986
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
440987
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
440988
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
440989
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
440990
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
440991
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
440992
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
440993
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
440994
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
440995
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
440996
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
440997
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – М., 1981. – 208с.
440998
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
440999
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
441000
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – мова рез. англ., рос.
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,