Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
437001
  Осійчук А.С. "Жах душі" - готична основа "страшних" новел Е.А. По // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 53-54
437002
  Федянін В. "Жахливий спадок" Трампа. Вашингтон розірвав ядерну угоду з Тегераном // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 5


  "Американська адміністрація послідовно намагається відновити відносини зі своїми ключовими союзниками на Близькому Сході. Втягування США у протистояння з "Ісламською державою" в Іраку й Сирії, удар "томагавками" по сирійському аеродрому в квітні 2017 ...
437003
   "Ждем вестей из Вологды". – Архангельск, 1978. – 96с.
437004
  Кузнецов Л.М. "Жду леопарда...." / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1969. – 96 с.
437005
  Набитович І. "Жебрак, мандрівник, лицар і поет..." // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 48-53. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
437006
  Прусенко Г.Є. "Жезл Аарона" Андрея Белого как метатекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 339-348


  Стаття присвячена окресленню метатекстуальних параметрів праці Андрія Бєлого "Жезл Аарона", що розглядається у якості частини метатексту А. Бєлого 1916-1922-го років
437007
  Пономарева Е. "Железный закон олигархии". К вопросу о том, кто правит Америкой // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 9. – С. 34-47. – ISSN 0130-9625
437008
  Урляпов В.Ф. "Железный остров", по ошибке принятый за архипелаг // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 70-77. – ISSN 0321-5075
437009
  Таратухин С. "Железный полковник" : Советский спецназ во Второй Мировой войне // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.30-37


  (Полковник Дмитрий Николаевич Медведев.)
437010
  Хигерович Р.И. "Железный поток" А. Серафимовича / Р.И. Хигерович. – Москва, 1968. – 102с.
437011
  Жаров А. "Железо" IBM 2000 или все о современном компьютере : Ежегодник / А. Жаров. – 7-е изд., исправ. и дополн. – Москва : МикроАрт, 2000. – 352с. – ISBN 5-88579-016-7
437012
  Крюков В. "Жемчужина Африки", утопленная в крови // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 10. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670


  Фільм про Африку "Последний король Шотландии"
437013
  Помазов А.А. "Жемчужина любит прятаться в неброской оболочке" Урок по изучению японской классической поэзии // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2013. – № 4. – С. 29-33
437014
  Дубровский А.Х. "Жемчужина России" / А.Х. Дубровский. – Москва, 1985. – 81с.
437015
  Сергеева Елена "Жемчужина" - брэнд раскрученный : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 58-59 : Фото
437016
  Яковлев Ю.Я. "Жених и невеста" / Ю.Я. Яковлев. – М., 1974. – 95с.
437017
  Погребная В.Л. "Женская" критика 60-80-х гг. XIX ст. о женском литературном творчестве // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 139-144. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
437018
  Ковтун Н.В. "Женский вопрос" в творчестве В. Распутина // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 58-74. – ISSN 2310-4287
437019
  Погребная В.Л. "Женский вопрос" в творчестве Ф.М. Достоевского // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 74-80. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
437020
  Бондаренко А.Ф. "Женский журнал" представляет "Беседы с психологом" / Александр Бондаренко, Татьяна Петкова. – Киев : Свет, 2003. – 208 с. – ISBN 966-8560-00-0
437021
  Тимшина Е.Л. "Женское дело": к вопросу о современных тенденциях в развитии женского движения в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (80). – С .71-76. – ISSN 1812-8696
437022
  Злобина Т. "Женское искусство" в контексте формирования украинской политической нации // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 110-121. – ISSN 1822-5136
437023
  Каркавіцас А. [Жебрак / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1997. – 196 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 31]). – ISBN 960-05-0151-3
437024
  Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О.; Cамохіна В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 31 назва
437025
  Кірєєва О. Жарт як жанровий різновид традиційної комедії початку ХХ століття : на матеріалі п"єси Є. Кротевича "Сантиментальний чорт"
437026
  Підсуха О.М. Жарти жартами : комедія-гротеск / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 133 с.
437027
  Данилюк-Терещук Жартівлива пісня в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 110-118. – ISSN 2304-9383
437028
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
437029
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1963. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
437030
   Жартівливі пісні / [худож. Д.Д. Грибов]. – Київ : Дніпро, 1966. – 174 с. : іл. – Мініатюрне видання
437031
   Жартівливі пісні. – Київ : Наукова думка, 1967. – 800с.
437032
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упор. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І. Дея ; худож. В.Д. Чернуха]. – Київ : Дніпро, 1971. – 175 с. : іл. – Мініатюрне видання. – (Із джерел української пісні)
437033
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упоряд. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І.Дея]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 254 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
437034
   Жартівливі та сатиричні пісні. – Київ : Дніпро, 1988. – 325 с.
437035
  Клаз И.С. Жарцы / И.С. Клаз. – Минск, 1955. – 138с.
437036
  Хефлинг Г. Жарче ада / Г. Хефлинг; Пер. с немец. Осиповой М.С. – Москва : Мысль, 1986. – 205с. : іл. + карта
437037
  Мишин А.В. Жарынь. / А.В. Мишин. – М., 1973. – 79с.
437038
  Вехов Н.К. Жасмин / Н.К. Вехов. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 56с.
437039
  Гребенюк І.Ф. Жасмин / І.Ф. Гребенюк. – К., 1979. – 208с.
437040
  Максимов В.П. Жасмин за старой калиткой: Роман, повести / В.П. Максимов. – К., 1986. – 349с.
437041
  Фын Дэ-ин Жасмин. Роман. / Фын Дэ-ин. – М, 1961. – 695с.
437042
   Жасминовая песнь. – М., 1982. – 155с.
437043
  Рябий В.М. Жасминовий камінь / В.М. Рябий. – К., 1995. – 80с.
437044
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1951. – 532с.
437045
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1952. – 496с.
437046
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – Новосибирск, 1953. – 496с.
437047
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1981. – 496с.
437048
  Бербанк Лютер Жатва жизни / Бербанк Лютер, Холл Вильбург. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 212с.
437049
  Юрциньш П. Жатва мака : стихи / Петерис Юрциньш; авториз. пер. с латыш. Л.Романенко и С.Вольского. – Рига : Лиесма, 1974. – 94 с.
437050
  Черкасенко С.Ф. Жах : Драматичний етюд / Спиридон Черкасенко. – Київ ; Харьків : Дзвін ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва Ун-ту св. Володимиpа М.Т. Коpчак-Hовицького, 1918. – 18 с.
437051
  Дяченко С. Жах : Кіноповість про голод 1933 року / Сергій Дяченко. – Київ : Столиця, 1991. – 48с.
437052
   Жах // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 756. – ISBN 966-316-069-1
437053
  Дудкін Іван Жах на вулицях Нью-Йорка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 18-21 : фото
437054
  Лондон Д. Жахливі Соломонові острови / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 204 с.
437055
  Горобець Л. Жахливі ящери // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 36-39. – ISSN 2518-7104
437056
  Красновський О. Жахливо і прекрасно: онлайн дослідження в Україні / О. Красновський, Н. Харченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 14-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
437057
  Бовсуновський А.І. Жашківці / А.І. Бовсуновський. – К, 1971. – 158с.
437058
  Акишев З. Жаяу Муса : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 415 с.
437059
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Р.М. Федорів. – Ужгород : Карпати, 1968. – 317 с.
437060
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Київ : Дніпро, 1973. – 304 с.
437061
  Федорив Р.М. Жбан вина : роман в легендах / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 350 с.
437062
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1988. – 549 с.
437063
  Федорив Р.Н. Жбан вина. Каменное поле : романы / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Художественная литература, 1990. – 605 с.
437064
  Ластовецький А. Жбан роботи / А. Ластовецький. – Київ : Молодь, 1970. – 37 с.
437065
  Шумлянський В. Жванець // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 76-78. – ISSN 1819-7329


  Село Жванець, колишнє містечко, відоме своєю історією та залишками Жванецького, замку, який охороняв переправу через Дністер між знаними фортецями - Хотином і Кам"янцем-Подільським.
437066
  Шаров Володимир Жванецький відпочиває // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 15. – ISSN 0130-5212
437067
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Київ, 1967. – 144 с.
437068
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Ужгород : Карпати, 1969. – 384 с.
437069
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Москва, 1975. – 239 с.
437070
  Дальма А. Жварист Галуа, революционер и математик / А. Дальма. – М, 1960. – 223с.
437071
  Кожухов Михаил Жгучая латиница // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 30-36 : фото
437072
  Пестушко Валерий Жгучее лекарство : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52-53 : Іл.
437073
  Костромитин Ф.И. Жгучие травы. Стихи / Ф.И. Костромитин. – Х., 1969. – 60с.
437074
  Арбенов Э. Жданка остается с нами / Э. Арбенов. – Ташкент, 1963. – 129с.
437075
  Клименко М.С. Жданов / М.С. Клименко, Е.А. Тереков. – Донецк : Донбасс, 1965. – 42с.
437076
  Селезнев В.К. Жданов : Путеводитель на рус. и укр. яз / В.К. Селезнев. – Донецк, 1968. – 79с.
437077
  Грушевский Д.Н. Жданов / Д.Н. Грушевский. – Донецк, 1971. – 152 с.
437078
   Жданов Валерій Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 105. – ISBN 978-617-7530-19-9
437079
   Жданов Николай Дмитриевич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 57 : фото. – ISSN 0016-7126
437080
   Жданов. Справочник-путеводитель. – Сталино, 1959. – 110с.
437081
   Ждановский краеведческий музей : путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1969. – 84 с.
437082
   Ждановский металлургический институт : Проспект-справочник для поступающих в вуз. – Донецк : Донбас, 1972. – 22с.
437083
  Сікорський М.В. Ждановський курорт / М.В. Сікорський. – К., 1960. – 42с.
437084
  Дроздов С.С. Ждать больше нельзя. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1974. – 320с.
437085
  Жупан И.В. Ждем тебя : рассказы / И.В. Жупан. – Ужгород : Карпати, 1972. – 160 с.
437086
  Пестушко Валерий Ждем украинских цунами : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
437087
  Жильцов С.С. Ждет ли Каспий судьба Мексиканского залива / С.С. Жильцов, А.Г. Костяной, И.С. Зонн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
437088
  Лукин А. Ждет ли нас "демографический мир"? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 79-88. – ISSN 0131-2227
437089
  Дмитрук Андрей Ждет ли нас Всемирная катастрофа? / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 36-39 : Іл.
437090
  Пташников И.Н. Жди в далеких Гринях : роман / И.Н. Пташников. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343 с.
437091
  Симонов К.М. Жди мене : вірші. Поема ; пер. з рос. / Констянтин Симонов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с. : іл. – (Бібліотека "Братерство")
437092
  Симонов К. Жди меня / Константин Симонов. – Москва : Эксмо, 2008. – 352с. – ISBN 978-5-699-07113-5
437093
  Ябров А.С. Жди нас, океан! / А.С. Ябров. – Москва, 1978. – 207с.
437094
  Ребро П.П. Жди солдата : стихи / П.П. Ребро. – Москва : Советский писатель, 1972. – 111 с.
437095
  Ткач Д. Жди, люба дівчино : Оповідання / Д. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 92с.
437096
  Фолджер Тим Ждите викингов : капуста в Заполярье / Фолджер Тим, Эссик Питер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 116-131 : Фото
437097
  Холмогоров М.К. Ждите гостя : Повести и рассказы / М.К. Холмогоров. – Москва : Советский писатель, 1985. – 352с.
437098
  Шаганский М.Е. Ждите нас перед рассветом. / М.Е. Шаганский. – Иркутск, 1977. – 221с.
437099
  Песков В.М. и Ребров М.Ф. Ждите нас, звезды! / В.М. и Ребров М.Ф. Песков. – М., 1963. – 167с.
437100
  Эдлис Ю. Ждите ответа : Набросок романа // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 4. – С. 8-63. – ISSN 0012-6756
437101
  Хетагури М. Ждите ответа. / М. Хетагури. – М., 1986. – 94с.
437102
  Гребнев А.Б. Ждите писем / А.Б. Гребнев. – М., 1961. – 109с.
437103
  Бачило А.Г. Ждите событий / А.Г. Бачило. – Москва, 1991. – 240с.
437104
  Лушкин И.А. Ждите, Сибирь идет... / И.А. Лушкин. – М., 1964. – 216с.
437105
  Бондарева В.И. Жду весну / В.И. Бондарева. – Киев, 1986. – 53 с.
437106
  Карим М. Жду вестей : стихи и поэма / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Детская литература, 1976. – 191 с.
437107
  Рустамханлы С. Жду весточки : стихи / С. Рустамханлы. – Москва, 1983. – 312 с.
437108
  Смирнов В.В. Жду и надеюсь : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1977. – 520с.
437109
  Смирнов В.В. Жду и надеюсь / В.В. Смирнов. – Москва, 1980. – 95с.
437110
  Никольский Б.Н. Жду и надеюсь. / Б.Н. Никольский. – Л, 1976. – 272с.
437111
  Найдич М.Я. Жду лета / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1962. – 95с.
437112
  Попов Е.А. Жду любви не вероломной / Е.А. Попов. – М, 1989. – 316с.
437113
  Дубровина Э.М. Жду необыкновнного / Э.М. Дубровина. – Л, 1965. – 128с.
437114
  Родин А.А. Жду несказанного слова : стихи / Анатолий Родин. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 24 с. – Миниатюрное издание
437115
  Столяров В.П. Жду осени / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1972. – 159с.
437116
  Макарова Н.В. Жду подвига от вас / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1976. – 220с.
437117
  Сизоненко О.О. Жду тебе на островах... : оповідання та повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 167 с.
437118
  Саакова В.Г. Жду тебя на земле / В.Г. Саакова. – Л, 1972. – 167с.
437119
  Сундетов М. Жду тебя, Дидар! : повести / М. Сундетов. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 175 с.
437120
  Кузнецов Н.Ф. Ждут их страны / Н.Ф. Кузнецов. – М., 1966. – 112с.
437121
  Чаклайс М. Ждущий знаков : стихи / М. Чаклайс; пер. с латыш. – Москва : Правда, 1988. – 31 с.
437122
  Филь О.М. Жебокрицький Віктор Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 201. – ISBN 96966-8060-04-0
437123
  Цірбусова Йолана Жебрак : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 181-188. – ISSN 0320 - 8370
437124
  Тюллі Д. Жебраки життя. / Д. Тюллі. – Х, 1928. – 196с.
437125
  Шопінський В. Жебрацька Америка / В. Шопінський. – Харків, 1930. – 71с.
437126
  Гримайло Я.В. Жевжик та інші оповідання. / Я.В. Гримайло, О. Донченко, 1927. – 31с.
437127
  Алексеев В.В. Жезл автоинспектора : повесть, рассказы / В.В. Алексеев. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 269 с.
437128
  Нзекву О. Жезл офо / О. Нзекву. – М., 1964. – 207с.
437129
  Кузнецов С.А. Жезлов и его друзья / С.А. Кузнецов. – М., 1946. – 112с.
437130
   Жезлом по бамперу : анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : в 7 кн. ; [кн. 3]). – ISBN 978-966-2434-11-8
437131
  Матвиенко В.П. Желаемое и действительное : Правы ли классики / В.П. Матвиенко. – Киев : Наукова думка, 2003. – 30с.
437132
  Коновалов В.Ф. Желаемое или действительное? : (экскурсия в тайны психики) / В.Ф. Коновалов. – Москва : Знание, 1991. – 45 с. – (Знак вопроса ; 6,91). – ISBN 5-07-001805-1
437133
  Ермоленко Татьяна Желаете овладеть компьютером? Это просто! // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-69. – ISSN 0869-4915
437134
  Иоффе С.А. Желание / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1964. – 49с.
437135
  Кукаев А.М. Желание : стихи / А.М. Кукаев. – Элиста : КАлмиздат, 1966. – 28 с.
437136
  Квик А. Желание / А. Квик. – М., 1996. – 432с.
437137
  Цетинич Франо Желание быть хорватом : Хорватия. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 86-90 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
437138
  Рустам С. Желание сердца : стихи и драматическая поэма / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1959. – 191 с.
437139
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – М, 1981. – 222с.
437140
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – Москва, 1984. – 222 с.
437141
  Франс А. Желания Жана Сервиан : [повесть] / Анатоль Франс ; Пер. с фр. Ив. Наживина. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1916. – 149 с. – (Универсальная библиотека ; № 1177-1178)


  Пер.: Наживин, Иван Федорович 1874-1940
437142
  Кирсанов С.И. Желания. -- Походная сумка. -- Новая скорость. / С.И. Кирсанов. – М., 1935. – 124с.
437143
  Курбанов Ташли Желанная : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1984. – 463 с.
437144
  Токарев В. Желанная тревога : стихи / В. Токарев. – Москва : Современник, 1986. – 78 с. – (Новинки "Современника")
437145
  Локотков К.П. Желанное / К.П. Локотков. – Воронеж, 1966. – 301с.
437146
  Парубоча Наталия Желанные гости с востока Европы : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-49 : Фото
437147
  Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и преподавании // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 373-388. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
437148
  Подкорытов Н.П. Желаю вам солнца / Н.П. Подкорытов. – Донецк, 1963. – 50с.
437149
  Кешоков А.П. Желаю здоровья ! : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Правда, 1964. – 32 с.
437150
  Маркуша А.М. Желаю счастья, девочки! / А.М. Маркуша. – М, 1983. – 160с.
437151
  Юфит М.И. Желаю счастья. / М.И. Юфит. – М., 1960. – 275с.
437152
  Николаева Е.М. Желаю тебе добра / Е.М. Николаева. – Петрозаводск, 1979. – 446с.
437153
  Дианова В.М. Желающее производство: человек в трактовке Ж.Делеза и Ф.Гваттари // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 108-118. – ISSN 0236-2007
437154
  Курто О.И. Желгутинская республика: опыт социального обустройства на границе России и Китая // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 135-142. – ISSN 1563-0102
437155
  Соколов С.А. Железеный путь / С.А. Соколов. – Саратов, 1985. – 159с.
437156
  Захаров В.Н. Железины / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1981. – 297с.
437157
   Железисто-кремниевые формации докембрия еворопейской части СССР. – К, 1991. – 211с.
437158
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 155с.
437159
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 156с.
437160
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 171с.
437161
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 191с.
437162
   Железисто-кремниевые формации докембрия Европейской части СССР. – К, 1989. – 148с.
437163
  Ветренников В.В. Железисто-кремниевые формации докембрия Латвии и их прогнозная оценка / В.В. Ветренников. – Рига, 1991. – 180с.
437164
   Железисто-кремниевые формации докембрия Мариупольского рудного поля. – М, 1974. – 151с.
437165
   Железисто-кремнистые формации докембрия : (формационніе типі, условия метаморфизма и рудообразования). – Москва : Наука, 1979. – 207с.
437166
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Стратиграфия. – Киев : Наукова думка, 1988. – 192 с.
437167
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Типы формаций. – Киев : Наукова думка, 1988. – 189 с.
437168
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Тектоника. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204 с.
437169
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Минералогия. – Киев : Наукова думка, 1989. – 168 с.
437170
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.1 : Докембрий І,ІІ. – 1978. – 326с.
437171
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.2 : Докембрий ІІІ. – 1978. – 367с.
437172
  Михайлов Д.А. Железистые кварциты докембрия - кладезь полезных ископаемых / Д.А. Михайлов; АН СССР, Инст.геологии и геохронологии докембрия; Отв. ред. Ю.М.Соколов. – Ленинград : Наука, 1989. – 63с. : ил. – Парал. тит.л. на англ.яз. – (Лик докембрия СССР)
437173
  Ермаков В.К. Железистые кварциты Урала и юга Центральной Сибири : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Ермаков В.К. ; Казан. гос. ун-т , Объедин. совет по геол.-минерал. и геогр. наук. – Казань, 1966. – 41 с. – Бібліогр. : с. 39-41
437174
  Горяинов П.М. Железистык кварцы Приимандрсовского района и их формационное положение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горяинов П. М.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1964. – 17л.
437175
  Кашук Ю.И. Железная береза / Ю.И. Кашук. – Москва, 1989. – 286с.
437176
  Городской Я.З. Железная бригада / Я.З. Городской. – Харьков, 1933. – 106с.
437177
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М., 1945. – 64с.
437178
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1946. – 199с.
437179
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1946. – 116с.
437180
  Тиховский А. Железная доблесть // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 40-43


  За свою долгую историю эта награда стала символом доблести прусской и немецких армий, причем последними Железными крестами награждали солдат Третьего рейха.
437181
  Ахо Ю. Железная дорога / Ю. Ахо. – Петрозаводск, 1949. – 102с.
437182
   Железная дорога пошла в Интернет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 24-25 : фото
437183
  Берберова Н.Н. Железная женщина / Н.Н. Берберова. – Москва : Книжная палата, 1991. – 320 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 5-7000-0222-1
437184
  Берберова Н.Н. Железная женщина / Н.Н. Берберова. – Репринтное изд. 1981 г. – Москва : Политиздат, 1991. – 383 с. – ISBN 5-250-01838-6
437185
  Жариков Л.М. Железная земля / Л.М. Жариков. – М., 1959. – 72с.
437186
   Железная земля. – Белгород, 1961. – 98с.
437187
  Воробьев А.Н. Железная игра / А.Н. Воробьев. – Москва, 1980. – 288с.
437188
  Павленко А. Железная леди - 2 // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 25 (106), 15 июля 2016. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  Новый премьер Великобритании Тереза Мэй.
437189
  Лаймон Ричард Железная леди // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 3. – С.110-117. – ISSN 0132-0831
437190
  Рябова С. Железная леди Востока // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 22-25


  Беназір Бхутто.
437191
  Добрынин Сергей Железная логика // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 86-92 : карта
437192
  Пятышева Н.В. Железная маска из Херсона / Н.В. Пятышева. – Москва, 1964. – 24 с.
437193
   Железная математика // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 20 : фото
437194
  Райс К. Железная мисс / Интервью взяла Карпенко К. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 37 (525). – С. 26-28


  Экс-секретарь США Кондолиза Райс рассказала, как судили бы Юлию Тимошенко в Америке, почему ее так беспокоет Россия и как она из дочери афроамериканского священника превратилась в одного из самых влиятельных политиков мира
437195
  Андреев Д. Железная мистерия / Д. Андреев. – Москва, 1990. – 315с.
437196
  Гинзбург И.И. Железная промышленность за время войны / И.И. Гинзбург : Тип. акц. общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – 11с.
437197
   Железная промышленность России в 1901 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга и С-вья
№ 127 : Ноября 12 1902. – 1902. – 45, 125 с. + Табл. 37. – Таблицы
437198
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Паровая тип., литогр. и перепл. И.М. Варшавчика
№ 182 : Октября 31 дня 1903 ; Вып. 2-й. Общие сведения о железной промышленности России в 1902 году. – 1903. – XVI, 8, 55 с. + Табл. 13. – Таблицы
437199
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 198 : февраля 12 дня 1904 ; Вып. 3-й. Железная промышленность Уральской, Замосковской, Северной и Северо-Западной горных областей в 1902 году. – 1904. – 6, 57 с. + Табл. 8. – Таблицы
437200
   Железная промышленность южной России в 1900 году = L"industrie siderurguque dans la Russie meridionale pour l"anne / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
№ 70 : октября 31 дня 1905. – 1901. – 19, 41 с. + Табл. 19. – Таблицы
437201
   Железная промышленность южной России в 1903 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 228 : 22-го марта 1907. – 1905. – XXXII, 65 с. + Табл. 30. – Таблицы
437202
   Железная промышленность южной России в 1906 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 303 : 20-го ноября 1907. – 1907. – XXVII, 98 с. + Табл. 35. – Таблицы
437203
   Железная промышленность южной России в 1908 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 358 : 22-го ноября 1909. – 1909. – XXV, 90 с. + Табл. 3+29. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1908 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1908 года
437204
   Железная промышленность южной России в 1909 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 390 : 10-го января 1911. – 1911. – XXXI, 95 с. + Табл. 3+33. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1909 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1909 года
437205
   Железная промышленность южной России в 1910 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 429 : 15-го декабря 1911. – 1911. – XXXIV, 95 с. + Табл. 3+32. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1910 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1910 года
437206
   Железная промышленность южной России в 1915 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 696 : 9 февраля 1917. – 1917. – 16, VI, 95 с. + Табл. 52. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1915 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1916 года
437207
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1923. – 112с.
437208
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1984
437209
  Ключарев Н.П. Железная роза / Н.П. Ключарев. – Изд. 2-е. – Горький, 1966. – 200с.
437210
  Коваль И.Я. Железная рука / И.Я. Коваль. – М, 1967. – 80с.
437211
  Новожилов О.А. Железная свадьба : пьеса / О.А. Новожилов. – М., 1983. – 87с.
437212
  Бахметьев В.М. Железная трава / В.М. Бахметьев. – М, 1934. – 32с.
437213
  Бахметьев В.М. Железная трава / В.М. Бахметьев. – М, 1987. – 286с.
437214
  Сидоряк Н.Н. Железная трава; Иосиф Прекрасный / Н.Н. Сидоряк. – М., 1982. – 456с.
437215
  Талев Д. Железният светилник. Роман. / Д. Талев. – София, 1955. – 332с.
437216
  Мамушин С.А. Железноводск / С.А. Мамушин. – Ростов, 1928. – 62с.
437217
  Лозовенко А.З. Железноводск / А.З. Лозовенко, В.И. Коваленко. – Ставрополь, 1990. – 156с.
437218
  Юрченко И.И. Железногроск. / И.И. Юрченко. – М., 1961. – 48с.
437219
  Соловьева А.М. Железнодоржный транспорт России во второй половине 19 в. / А.М. Соловьева. – М., 1975. – 315с.
437220
  Карпенко К.Г. Железнодорожная реформа 1855-1856 гг. в России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается история железнодорожного вопроса в России в середине 19 века.
437221
  Короткевич М.А. Железнодорожная статистика / М. А. Короткевич ; под ред. Центр. отд. стат. и карт. Н.К.П.С. ; НКПС, Высший технический комитет. – Москва : 11-я Типо-литография М.С.Н.Х.,, 1922. – [2], II, 380, [3] с. : с табл., график, бланк.
437222
   Железнодорожная статистика. – М, 1939. – 372с.
437223
  Полетаев Н.Г. Железнодорожники / Н.Г. Полетаев. – М, 1925. – 46с.
437224
  Лыч Л.М. Железнодорожники Белоруссии в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лыч Л.М.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1966. – 20л.
437225
   Железнодорожники в Великой Отечественной войне. – М, 1985. – 575с.
437226
  Яшин С.В. Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 150-155. – ISSN 0042-8779
437227
  Григорьев Б.В. Железнодорожники Западной Сибири в борьбе за поъем советского транспорта в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев Б.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
437228
  Куршева Галина Васильевна Железнодорожники Западной Сибири в послевоенные годы (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Куршева Галина Васильевна; МВ и ССО РСФСР, Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
437229
  Филатов Л.Г. Железнодорожники Московско-Казанской дороги в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов Л.Г.; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 24л.
437230
  Пушкарева И.М. Железнодорожники России в буржуазно-демократических революциях. / И.М. Пушкарева. – М., 1975. – 390с.
437231
  Абубекиров З.Л. Железнодорожники Туркестана в борьбе за восстановление транспорта : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абубекиров З.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 18 с.
437232
  Буз Л.В. Железнодорожники Юго-Западной магистрали в борьбе за установление советской власти на Украине / Л.В. Буз. – Киев, 1958. – 55с.
437233
  Сигалов Железнодорожное строительство в практике хозяйственного освоеням Сибири / Сигалов, В.А. Ламин. – Новосибирск, 1988. – 130 с.
437234
  Жихарев С. Железнодорожное строительство в России в XIX в.: государственная политика и частная инициатива // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 82-87. – (Історичні науки ; № 8)
437235
   Железнодорожные билеты онлайн: новые возможности : новый модуль Amadeus Symphony позволит агентам предложить услуги бронирования железнодорожных билетов онлайн // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 8-9 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
437236
   Железнодорожные билеты онлайн: новые возможности // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 8-9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
437237
  Белоусов М.П. Железнодорожные выходы из Сибири / М.П. Белоусов. – М, 1930. – 84с.
437238
  Поскребышев В.С. Железнодорожные рабочие Урала в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Поскребышев В.С.; Куйбышев. гос. пед.ин-т. – Куйбышев, 1972. – 32л.
437239
  Серафимович. А. Железнодорожные рассказы. / А. Серафимович. – М., 1926. – 64с.
437240
  Яшин С.В. Железнодорожные сообщения в период сражения на Курской дуге // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 80-88. – ISSN 0042-8779
437241
  Белимов И.Т. Железнодорожный пролетариат Сибири в революции 1905-1907 гг. / И.Т. Белимов. – Новосибирск, 1967. – 236с.
437242
   Железнодорожный роман : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 102-107 : Фото
437243
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт - Отечественной войне / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1943. – 47с.
437244
   Железнодорожный транспорт. – М, 1935. – 108с.
437245
  Кричевский С.О. Железнодорожный транспорт в важнейших документах / С.О. Кричевский. – М, 1940. – 278с.
437246
   Железнодорожный транспорт в металлургии. – М, 1951. – 592с.
437247
  Ковалев И.В. Железнодорожный транспорт в новой пятилетке / И.В. Ковалев. – Москва : Правда, 1946. – 24 с.
437248
  Абдуллаев А.И. Железнодорожный транспорт в период. восстановления народного хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: / Абдуллаев А.И.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
437249
   Железнодорожный транспорт в третьей сталинской пятилетке. – Москва : Трансжелдориздат, 1956. – 232 с.
437250
  Робель Р.И. Железнодорожный транспорт в шестой пятилетке / Р.И. Робель. – Москва, 1956. – 30с.
437251
  Кривонос П.Ф. Железнодорожный транспорт как важнейшая отрасль народрного хозяйства Союза ССР / П.Ф. Кривонос. – К., 1957. – 15с.
437252
  Богданова Светлана Железнодорожный транспорт накануне сезона : С ветерком и комфортом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 48-50 : Фото
437253
  Торнер В. Железнодорожный транспорт наподъеме / В. Торнер. – М, 1936. – 64с.
437254
  Сержанин Н.Н. Железнодорожный транспорт Польской Народной Республики. : Автореф... канд. географ.наук: 692 / Сержанин Н.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
437255
  Рза Оглы Касим Гаджи Железнодорожный транспорт современного Ирана : Автореф... канд. эконом.наук: / Рза Оглы Касим Гаджи; АН Аз.ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1970. – 20л.
437256
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1952. – 264с.
437257
   Железнодорожный транспорт СССР в документах Коммунистической партии и Советского Союза. – М, 1957. – 383с.
437258
  Карабанов А А. Железнодорожный транспорт СССР за 15 лет / А А. Карабанов, . – М.-Л., 1932. – 48с.
437259
  Новицкий Б.Ф. Железнодорожный указатель для Северного Кавказа на 1913-1914 гг. / Б.Ф. Новицкий. – с.
437260
  Новицкий Б.Ф. Железнодорожный указатель для Северного Кавказа на 1913-1914 гг. / Б.Ф. Новицкий. – 98с.
437261
  Катаев В.П. Железное кольцо / В.П. Катаев. – Москва, 1989. – 590с.
437262
  Хетата Ш. Железное око. / Ш. Хетата. – М., 1988. – 436с.
437263
  Слинько Д. Железное царство // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 45 (686), 13 ноября 2015. – С. 46-49


  Полтора века назад по Украине пошли первые поезда. Железная дорога стала не просто средством передвижения, но и настоящей империей со своими городами, дворцами, королями и поддаными.
437264
   Железнорудные месторождения Алапаевского типа на восточном склоне Среднего Урала и их генезис. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Серия Уральская ; Вып.3)
Том1. – 1936. – 288с.
437265
  Гулян Э.Х. Железнорудные месторождения Армении. / Э.Х. Гулян, Г.А. Дажаян. – Ереван, 1963. – 92с.
437266
   Железнорудные месторождения докембрия Украины и их поопнозная оценка. – Киев, 1981. – 231 с.
437267
   Железнорудные месторождения мира. – Москва
Т.1. – 1955. – 492с.
437268
   Железнорудные месторождения мира. – Москва
Т.2. – 1955. – 440с.
437269
   Железнорудные месторождения СССР. – М, 1958. – 492с.
437270
   Железнорудные месторождения СССР. – Москва
1. – 1958. – 332с.
437271
   Железнорудные месторождения Центрального Казахстана и пути из использования. – М, 1960. – 558с.
437272
   Железнорудные формации докембрия Белоруссии. – Минск, 1974. – 142с.
437273
   Железнорудные формации Зауралья. – Свердловск, 1987. – 229с.
437274
   Железнорудные формации Зауралья. – Свердловск, 1988. – 256с.
437275
   Железнорудные формации Среднего и Южного Урала. – М
1. – 1989. – 250с.
437276
   Железнорудные формции докембрия КМА и их перспективная оценка на железные руды. – М, 1982. – 227с.
437277
  Белевцев Я.Н. Железные pуды Кpивоpожского железноpудного бассейна / Я.Н. Белевцев; АН УССР. Институт геологических наук. – Киев : АH УССР, 1955. – 288с.
437278
  Осипов П.Н. Железные версты / П.Н. Осипов. – Алма-Ата, 1969. – 192с.
437279
  Стаднюк И.Ф. Железные ветры / И.Ф. Стаднюк. – Москва : ДОСААФ, 1982. – 287с.
437280
  Франгяс А. Железные ворота / А. Франгяс. – М., 1965. – 423с.
437281
  Теплов Олег Железные всадники // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
437282
  Иващенко А. Железные всходы / А. Иващенко. – М, 1987. – 87с.
437283
  Симонов П.Ф. Железные дересья / П.Ф. Симонов. – М., 1961. – 106с.
437284
  Хон Р. Железные дороги Америки. Достижения последних лет. / Р. Хон. – М., 1931. – 179с.
437285
  Сорвачев М.В. Железные дороги Африки. (Экон.-географ. анализ) : Автореф... канд. географ.наук: 11.692 / Сорвачев М.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 28л.
437286
  Рибер А.Д. Железные дороги в России и их модернизация. / А.Д. Рибер. – М., 1970. – 6с.
437287
  Хачатуров Т.С. Железные дороги западных областей Белоруссии и Украины / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1940. – 88 с.
437288
  Оппенгейм К.А. Железные дороги земного шара / К.А. Оппенгейм. – М, 1923. – 40с.
437289
  Журавлев В.В. Железные дороги Северного Кавказа в период капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Журавлев В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 17л.
437290
   Железные дороги СССР : Направления и станции. – Москва : ГУГК ГГК СССР, 1965. – 150с.
437291
   Железные дороги СССР. – 2-е. – Москва, 1966. – 150с.
437292
   Железные дороги СССР : Направления и станции. – 2-е изд. – Москва : ГУГК ГГК СССР, 1967. – 150с.
437293
   Железные дороги СССР. – 3-е. – Москва, 1968. – 150с.
437294
   Железные дороги СССР. – 5-е. – Москва, 1970. – 1970с.
437295
  Шилов С.И. Железные дороги СССР в 1923-1924 году. / С.И. Шилов. – М., 1925. – 40с.
437296
  Якоби А. Железные дороги СССР в цифрах / А. Якоби. – М, 1935. – 192с.
437297
  Артемов И.И. Железные дороги Японии / И.И. Артемов. – Москва, 1929. – 116с.
437298
   Железные дороги: вызов рынка // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 8-9 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
437299
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка. – М., 1925. – 82с.
437300
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка. – М.-Л., 1925. – 1-83с.
437301
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 81, [2] с., 6 табл. диаграмм. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
437302
  Слинько Д. Железные изгнанники // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 2 (592). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Из дореволюционных "политических" памятников Киева советский период пережили только три. Монументов времен СССР при независимой Украине в столице сохранилось куда больше.
437303
   Железные комбриги. – Уфа, 1978. – 332с.
437304
  Патрина Дарья Железные леди Клара Цеткин, Роза Люксембург // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 32-33 : фото
437305
  Паль Р.В. Железные люди, или Повесть о суровом времени, большом походе и верной мужской дружбе / Р.В. Паль. – Уфа, 1974. – 104с.
437306
   Железные руды. – М, 1957. – 768с.
437307
   Железные руды. – М, 1959. – 912с.
437308
   Железные руды Дальнего Востока. – Владивосток, 1989. – 100с.
437309
   Железные руды для качественной металлургии. – М, 1986. – 150с.
437310
  Кобзарь В. Железные руды Западной Сибири / В. Кобзарь, Г. Малкин. – Новосибирск, 1933. – 36с.
437311
  Платонов Н.Х. Железные руды и другие полезные ископаемые Хоперского округа / Н.Х. Платонов. – Саратов, 1930. – 71с.
437312
  Белевцев Я.Н. Железные руды Криворожского железорудного бассейна / Я.Н. Белевцев. – Киев, 1955. – 288с.
437313
  Богданович К.И. Железные руды России : Геологический характер их месторождений, распространение и запасы / Издание Геологического Комитета ; К.И.Богданович. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Ствсюлевича, 1911. – 325 с. + с 72 разрезами и картами
437314
  Долгополов К.В. Железные руды СССР : Пособие для учителя / К.В. Долгополов, А.В. Соколов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 159 с.
437315
  Тагиров К.Х. Железные руды. / К.Х. Тагиров, Л.М. Цылев. – М.-Л., 1948. – 76с.
437316
  Корнилов И.И. Железные сплавы / И.И. Корнилов. – М.-Л., 1951. – 223с.
437317
  Рустам С. Железные строки : стихи / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1982. – 183 с.
437318
   Железные цветы. – М, 1980. – 176с.
437319
  Богданов Н.В. Железный ангел. Талисман / Н.В. Богданов. – М, 1958. – 49с.
437320
   Железный век Африки. – М, 1982. – 192с.
437321
  Шаинян Карен Железный век будущего // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 46-62 : фото
437322
  Готье Ю.В. Железный век в Восточной Европе / Ю.В. Готье. – Москва-Ленинград : Красный пролетарий, 1930. – 280 с.
437323
  Готье Ю.В. Железный век в Восточной Европе / Ю.В. Готье. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство, 1930. – 280с.
437324
   Железный век Марийского края // Труды Марийской археологической экспедиции / Марийск. НИИ языка, литературы при Совмине Марийск.ССР ; АН СССР, Казанский филиал Ин-та языка, лит-ры и истории. – Йошкар-Ола : Марийск кн. изд-во, 1962. – Т. 2 : Железный век Марийского края. – С. 1-268
437325
  Митрофанов А.Г. Железный век средней Белоруссии (VII-VI вв до н.э. -- VIII в н.э.) / А.Г. Митрофанов. – Минск, 1978. – 160с.
437326
  Смирнов А.П. Железный век Чувашского Поволжья / Смирнов А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 95 : Железный век Чувашского Поволжья / Смирнов А.П. – С. 1-171, рис.
437327
  Пасховер Александр Железный Вова // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 43 (382). – С. 78-80
437328
  Айрапетян Г.А. Железный Гай : (Советские полководцы и военачальники) / Г.А. Айрапетян. – изд. 2-е, перераб. и испр. – Москва : Воениздат, 1980. – 125 с. : ил. – (Советские полководцы и военачальники)
437329
  Филюшкин Александр Железный голубь. Чей ты , Великий Новгород? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 47-51. – ISSN 0235-7089
437330
  Браун Л. Железный город / Л. Браун. – М., 1953. – 240с.
437331
  Черевков В.Г. Железный город. / В.Г. Черевков. – М., 1927. – 56с.
437332
  Фаллада Х. Железный Густав / Х. Фаллада. – М, 1969. – 878с.
437333
  Кринов Е.Л. Железный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва : Наука, 1981. – 191 с.
437334
  Миллер А. Железный дровосек : проза: бизнес-мистерия для театра // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 56-98. – ISSN 0131-8136
437335
  Ванюшин В. Железный комбат / В. Ванюшин. – Алма-Ата, 1958. – 151с.
437336
  Варзаков В.Н. Железный комдив. / В.Н. Варзаков. – Пермь, 1968. – 147с.
437337
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва, 1979. – 588с.
437338
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Тбилиси, 1980. – 495с.
437339
  Дрюон М Железный король / М Дрюон. – Минск, 1981. – 415с.
437340
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Минск, 1983. – 413с.
437341
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Саратов, 1990. – 277с.
437342
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва : Дружба народов, 1991. – 303 с.
437343
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Иваново, 1992. – 470с.
437344
  Дрюон М. Железный король : Роман / М. Дрюон. – Одеса : Маяк, 1992. – 253с.
437345
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва : БИМПА, 1992. – 448 с.
437346
  Дрюон М. Железный король (на француз. яз.) / М. Дрюон. – Ленинград, 1976. – 112с.
437347
  Дрюон М. Железный король. Узница Шато-Гайара : романы / Морис Дрюон. – Львов : Манускрипт ; Обл. организация Общества книголюбов, 1992. – 384 с. – (Проклятые короли). – ISBN 5-7707-1315-1
437348
  Дрюон М. Железный король. Узница Шато-Гайяра / М. Дрюон. – Москва : Художня література, 1981. – 493с.
437349
  Маяковский В.В. Железный марш. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Военное издательство, 1977. – 271с.
437350
  Калинченко А.И. Железный олень / А.И. Калинченко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 403 с.
437351
  Корнеев П.В. Железный опыт личности / П.В. Корнеев. – М., 1985. – 128с.
437352
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1975. – 239с.
437353
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1976. – 235с.
437354
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1976. – 235с.
437355
  Пембертон М. Железный пират. / М. Пембертон. – Вильнюс, 1993. – 591с.
437356
  Машковцев В.И. Железный полюс / В.И. Машковцев. – М., 1975. – 40с.
437357
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – Москва, 1938. – 231с.
437358
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – Пермь, 1987. – 428-538с.
437359
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – К., 1987
437360
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – К., 1987
437361
  Серафимович А. Железный поток : роман // Чапаев : роман / Фурманов Д.А. – Москва : Правда, 1987
437362
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – 5-е изд., испр. – М.-Л., 1930. – 280с.
437363
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – 4-е изд. – М.-Л., 1930. – 192с.
437364
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1931. – 15-180с.
437365
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1933. – 251с.
437366
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1933. – 194с.
437367
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1935. – 212с.
437368
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1936. – 206с.
437369
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Иркутск, 1937. – 260с.
437370
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1944. – 192с.
437371
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1946. – 94с.
437372
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1946. – 208с.
437373
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Л., 1947. – 162с.
437374
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1947. – 202с.
437375
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1950. – 192с.
437376
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1951. – 172с.
437377
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1952. – 175с.
437378
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1952. – 170с.
437379
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1957. – 172с.
437380
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Йошкар-Ола, 1962. – 160с.
437381
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1964. – 469с.
437382
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1967. – 275-421с.
437383
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Минск, 1986. – 554с.
437384
  Серафимович А.С. Железный поток. Драм. поэма. / А.С. Серафимович, И. Всеволжский. – 2-е изд. – М., 1935. – 92с.
437385
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть / А.С. Серафимович. – М., 1976. – 176с.
437386
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть / А.С. Серафимович. – Симферополь : Таврія, 1976. – 172с.
437387
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть. / А.С. Серафимович. – М., 1978. – 126с.
437388
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1979. – 638с.
437389
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1979. – 175с.
437390
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1986. – 378с.
437391
  Серафимович А.С. Железный поток: роман / А.С. Серафимович. – М., 1987. – 204с.
437392
  Серафимович А.С. Железный поток: роман / А.С. Серафимович. – М., 1988. – 175с.
437393
  Бржезовский Б. Железный потолок / Б. Бржезовский. – М, 1961. – 488с.
437394
  Белевцев Я.Н. Железный пояс Земли / Я.Н. Белевцев. – Киев : Наукова думка, 1987. – 115 с.
437395
  Шпаков В. Железный Ренессанс : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.84-96. – ISSN 0012-6756
437396
  Силаков А.С. Железный романтик / А.С. Силаков. – М., 1973. – 256с.
437397
  Велтистов Е.С. Железный рыцарь / Е.С. Велтистов. – Москва, 1969. – 79с.
437398
  Велтистов Е.С. Железный Рыцарь на Луне / Е.С. Велтистов. – Москва, 1986. – 62с.
437399
  Талев Д. Железный светильник. / Д. Талев. – М., 1970. – 367с.
437400
  Талев Д. Железный светильник. Роман. / Д. Талев. – М., 1957. – 351с.
437401
  Лылык Лиля Железный Таллинн : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 48-57 : Іл.
437402
  Чиладзе О. Железный театр : роман / О. Чиладзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
437403
  Чиладзе О. Железный театр : роман / О. Чиладзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382с.
437404
  Лях А. Железный хромец // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 140-149. – ISSN 1728-8568
437405
  Великанов В. Железный цирк / В. Великанов. – Ярославль, 1970. – 182с.
437406
  Могилев Л.Н. Железный человек / Л.Н. Могилев. – Иркутск, 1963. – 188с.
437407
  Осипов Н.Ф. Железный Чутык / Н.Ф. Осипов. – М, 1971. – 79 с.
437408
  Довбуш Е.Ф. Железо- и магнийпорфирины в онтогенезе растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Довбуш Е.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 26 с.
437409
   Железо-магнезиальный метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1980. – 195с.
437410
   Железо-марганцевые конкреции подводных гор Тихого океана. – М, 1990. – 228с.
437411
   Железо-марганцевые конкреции Центральной котловины Индийского океана. – Москва : Наука, 1989. – 222с.
437412
  Халилова Т.А. Железо-марганцевые месторождения Ханларского района / Т.А. Халилова. – Баку, 1960. – 90с.
437413
  Чернышев Г.Б. Железо / Г.Б. Чернышев. – М., 1962. – 1-79с.
437414
  Беккерт М. Железо / Беккерт М. – Москва, 1988. – 240 с.
437415
  Верболович П.А. Железо в животном организме / П.А. Верболович, А.Б. Утешев. – Алма-Ата, 1967. – 267с.
437416
  Богданович К.И. Железо в России / К.И. Богданович. – Пг., 1920. – 22с.
437417
  Каменецкая Д.С. Железо высокой степени чистоты. / Д.С. Каменецкая. – М., 1978. – 248с.
437418
  Мутускин А.А. Железо и его соединения в дыхании и биосинтезе гема проростков злаков. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мутускин А.А.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1963. – 24л.
437419
  Иванович В. Железо и сталь в мировом хозяйстве / В. Иванович. – М, 1930. – 144с.
437420
  Попов В.М. Железо из земли. / В.М. Попов. – Воронеж, 1971. – 456с.
437421
  Балин А. Железо мое золото / А. Балин. – Москва, 1983. – 159с.
437422
  Успенский Е.Е. Железо, как фактор распределения водорослей. / Е.Е. Успенский. – М, 1925. – 94с.
437423
  Беккерт М. Железо: факты и легенды : пер. с нем. / М. Беккерт. – Москва : Металлургия, 1984. – 232 с.
437424
  Холодный Н.Г. Железобактерии / Н.Г. Холодный. – М., 1953. – 224с.
437425
   Железобетонные и металлические сооружения башенного типа. – К, 1970. – 124с.
437426
  Кириллов А.П. Железобетонные корпуса ядерных реакторов. / А.П. Кириллов. – М., 1988. – 248с.
437427
  Анненкова И.Б. Железовисмутмолибденовые катализаторы окислительного дегидрирования бутенов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Анненкова И.Б.; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азербайдж. ин-т нефти и химии им. Азизбекова. – Баку, 1970. – 28л.
437428
  Касперович Г. Железоделательная промышленность России за последнее десятилетие (1903-1912 гг.) : Статистическо-экономический очерк / Г. Касперович ; Ред. период. изд. М-ва фин.: "Вестн. финансов" и "Торг.-пром. газ.". – Санкт-Петербург : Тип. Ред. период. изд. Мин. фин., 1913. – X, 71 с., 5 л. диагр. : табл.
437429
  Возненская Г.А. Железоделательное и кузнечное производство в древнем Киеве / Г.А. Возненская, С.В. Паньков // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 84-87. – ISBN 966-8029-58-5
437430
  Пушкарева И.М. Железодорожники России во Всероссийской октябрьской политической стачке 1905 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пушкарева И.М.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1959. – 20л.
437431
  Трусов Владимир Викторович Железокарбонильные комплексы ароматических азинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Трусов Владимир Викторович; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1985. – 23л.
437432
  Кузнецов В. Железом пахут зори : стихи / Владимир Кузнецов. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 24 с. – Миниатюрное издание
437433
  Шнюков Е.Ф. Железомарганцевые конкреции Мирового океана / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1981. – 48с.
437434
  Величко Е.А. Железомарганцевые конкреции океана - новый тип многометальных руд : Обзор. Морская геология и геофизика / Е.А. Величко, Е.А. Контарь, С.Ю. Истошин. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 51 с.
437435
  Соколов Г О. Железомарганцевые сплавы / Г О. Соколов, К.Б. Кацов. – К., 1982. – 213с.
437436
  Перцев Н.Н. Железоносный комплекс Цнтрального Алдана / Н.Н. Перцев, А.Л. Кулаковский. – М., 1988. – 236с.
437437
  Артилаква В.Е. Железообрабатывающее ремесло древней Грузии / В.Е. Артилаква. – Тбилиси, 1976. – 264с.
437438
   Железоокисные пигменты. – Махачкала, 1974. – 99с.
437439
  Кряучюнас И.И. Железоокисные пигменты из пиритных огарков : Автореф... канд. хим.наук: / Кряучюнас И.И.; АН ЛитССР. Ин-тут химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1951. – 7 с.
437440
  Гзелишвили И.А. Железоплавильное производство в древней Грузии / И.А. Гзелишвили. – Тбилиси, 1964. – 122с.
437441
   Железорудная база черной металлургии СССР. – Москва : АН СССР, 1957. – 566с.
437442
  Браун Г.А. Железорудная база черной металлургии СССР / Г.А. Браун. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1970. – 312с.
437443
   Железорудная и марганцовая промышленность южной России в 1906 году = L"industrie du mineral de fer et de maganese dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Типо-литогр. И.А. Цедербаум
№ 298 : 25 июля 1907 г. – 1907. – V, 46, 16 с. + Табл. 4+11. – Таблицы 1. Криворогский район; 2. Таблицы. Керченский район ; Во второй части таблицы марганцовой промышленности Южной России в 1906 г
437444
   Железорудная промышленность южной России в 1901 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 123 : Октября 31 дня 1902 г. – 1902. – VIII, 41 с. + Табл. 5+3. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
437445
   Железорудная промышленность южной России в 1902 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 179 : Октября 31 дня 1903 г. – 1903. – XIV, 32 с. + Табл. 4. – Таблицы 1. По Криворогскому району
437446
   Железорудная промышленность южной России в 1903 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Типо-литогр. И.А. Цедербаум
№ 209 : Сентября 1 дня 1904 г. – 1904. – VIII, 41 с. + Табл. 5+3. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
437447
   Железорудная промышленность южной России в 1904 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 248 : Ноября 10 дня 1905 г. – 1905. – VIII, 44 с. + Табл. 5+8. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
437448
   Железорудная промышленность южной России в 1905 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
№ 270 : 25 сентября 1906. – 1906. – VII, 45 с. + Табл. 5+9. – Таблицы 1. По Криворогскому району Таблицы 2. По Керченскому району
437449
   Железорудная промышленность южной России в 1907 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 327 : 5 сентября 1908. – 1908. – VI, 54 с. + Табл. 4. – Статистические таблицы Криворогского района за 1907 год ; Таблицы 2) Керченский район - 1907 год
437450
   Железорудная промышленность южной России в 1907 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 333 : 26 ноября 1908. – 1908. – XXVII, 85 с. + Табл. 7+25. – Статистические сведения о деятельности передельных заводов юга России по месяцам 1907 года
437451
   Железорудная промышленность южной России в 1910 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 423 : 1 декабря 1911. – 1911. – XX, 95 с. + Табл. 4+16. – Таблицы 1. Криворогский район 1910 год. Таблицы 2. Керченкий район; 3. Местный Донецкий район; 4. Район Корсак-Могила
437452
   Железорудная промышленность южной России в 1911 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 472 : 25 ноября 1912. – 1912. – XIX, 97 с. + Табл. 4+17. – Таблицы 1. Криворогский район 1911 год; Таблицы 2. Керченский район 1911 год
437453
   Железорудная промышленность южной России в 1912 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 512 : 25 ноября 1913. – 1913. – XVI, 44 с. + Табл. 3+14. – Таблицы 1. Криворогский район 1912 год; Таблицы 2. Керченский район 1912 год 1912 год
437454
  Айнберг Л.Ф. Железорудное месторождение окрестностей Сретенки Мариупльского округа : [оттиск] / Л.Ф. Айнберг. – Ленинград : Издательство Геолгиза, 1931. – с. 581-601 : табл., карт.
437455
   Железорудные месторождения Алате-Саянской горной области. – Москва
1. – 1959. – 603с.
437456
  Смирнов С.С. Железорудные месторождения восточно-сибирского края / С.С. Смирнов. – Иркутск, 1931. – 80с.
437457
  Щегольев И.Н. Железорудные месторождения докембрия методы их изучения / И.Н. Щегольев. – Москва, 1985. – 196с.
437458
  Русаков М.П. Железорудные месторождения Кеньтюбе и Тогай в Восточно-Каркаролинском районе Киргизской степи. / М.П. Русаков. – Л., 1929. – 30с.
437459
   Железорудные месторождения мира. – Москва : Иностранная литература
Т.2. – 1955. – 439 с.
437460
  Ярощук М.А. Железорудные формации Белоцерковско-Одесской металлогенической зоны / М.А. Ярощук. – К., 1983. – 224с.
437461
  Березина Р.Н. Железотрикарбонильные комплексы бензолониевых ионов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Березина Р.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
437462
  Мицкевич М.С. Железы внутренней секреции в зародышевом развитии птиц и млекопитающих. / М.С. Мицкевич. – М., 1957. – 426с.
437463
  Драгожинский Б.А. Железы пищевода. (Анатомо-эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Драгожинский Б.А. ; Днепропетр. гос. мед. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 16 с.
437464
  ПришвинМ.М Желенная книга / ПришвинМ.М. – М., 1987. – 413с.
437465
  Гриценко І.С. Желєзнов Володимир Якович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 188. – ISBN 978-966-06-0557-2
437466
  Тищенко С. Желіховська Наталія Степанівна : [спогади] / Світлана Тищенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 116. – ISBN 978-966-2726-03-9
437467
  Кожемякин В.И. Желтая акация / В.И. Кожемякин. – Магадан, 1960. – 68с.
437468
  Дубовка В.Н. Желтая акация : повесть / В.Н. Дубовка; пер. с белорус. М.Горбачев. – Москва : Детская литература, 1970. – 222 с.
437469
  Сторидж П. Желтая долина или поющие в терновнике 4. / П. Сторидж. – Рига, 1994. – 363с.
437470
   Желтая книга. – Птгр. – 192с.
437471
  Ляховицький Ю.М. Желтая Книга / Ю.М. Ляховицький. – Харьков, 1994. – 123с.
437472
  Фехер К. Желтая лихорадка: Повести / К. Фехер. – М, 1990. – 286с.
437473
  Коллинз У. Желтая маска / У. Коллинз. – Ашхабад, 1959. – 107с.
437474
  Коллинз У. Желтая маска / У. Коллинз. – М., 1991. – 79с.
437475
  Коллинз У. Желтая маска. Женщина в белом / У. Коллинз. – М., 1991. – 686с.
437476
  Франс А. Желтая опасность и Человечество в будущем / Анатоль Франс ; с предисл А Плетнева. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В.А. Тиханова, 1905. – 36 с.
437477
  Тычинин В.В. Желтая операция / В.В. Тычинин. – Воронеж, 1967. – 167с.
437478
  Йокаи М. Желтая роза / М. Йокаи. – Москва, 1956. – 88 с.
437479
  Борхес Хорхе Луис Желтая роза : Рассказы / Пер. с исп. / Х.Л.Борхес. – Москва : АСТ, Фолио, 2002. – 190с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 966-03-1529-5
437480
  Пелевин В. Жёлтая стрела : Роман / В. Пелевин. – Москва : Вагриус, 2000. – 496с. – ISBN 5-264-00363-7
437481
  Хаксли Олдос Желтный Кром : Роман; Рассказы / Олдос Хаксли. Пер. с англ. Л. Паршина. – Москва, 1987. – 300с.
437482
  Гриценко А.И. Желтобровое поле / А.И. Гриценко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 94с.
437483
  Корчинский А.В. Желтогорлая и полевая мыши Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Корчинский А. В.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1980. – 21л.
437484
  Мальцев О.В. Желтое воскресенье: Рассказы. / О.В. Мальцев. – Мурманск, 1983. – 174с.
437485
  Ванюшин В.Ф. Желтое облако / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1963. – 208с.
437486
  Задорнов Н.П. Жёлтое, зелёное, голубое... / Н.П. Задорнов. – М., 1967. – 215с.
437487
  Догадина Т.В. Желтозеленые водоросли СССР: Флора, систематика, эволюция, филогения : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.05 / Догадина Т.В.; АН УССР. – Киев, 1986. – 45л.
437488
  Курманов З. Желтоксан-1986 и его роль в национальном освобождении Кыргызстана // Материалы Международной научно-практической конференции "Историческое и международное значение декабрьского (1986) восстания в Казахстане" : 25.10.2016 / "Историческое и международное значение декабрьского (1986) восстания в Казахстане", науч.-практ. конф. – Астана : Бакорда ьаспа уйі, 2016. – С. 39-56. – ([Желтоксан-86] ;[1986-2016 Жыл ]). – ISBN 978-601-280-816-2
437489
   Желтые бананы. – Л, 1974. – 239с.
437490
  Гессен В.М. Желтые листья / Владимир Гессен. – Санкт-Петербург : [Тип. В. Безобразов и К°], 1911. – 99 с.
437491
  Дюртен Л. Желтые люди и белые боги. / Л. Дюртен. – М., 1937. – 32с.
437492
  Михайлов Б. Желтые профлидеры без маски. / Б. Михайлов, Т. Ремизов. – М., 1952. – с.
437493
  Михайлов Б.Я. Желтые профлидеры без маски. / Б.Я. Михайлов, Т. Ремизов. – М., 1952. – 68с.
437494
   Желтые страницы : Лучшие ресурсы сети Internet 2001. – С.-Пб.; М.; Харьков; Мн. : Питер, 2001. – 688с. – ISBN 5-318-00031-2


  Самое полное издание о русскоязычной части сети Интернет и содержит информацию о самых интересных и стабильных ресурсах
437495
  Хан Харли Желтые страницы Internet / Хан Харли. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 744с.
437496
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 6/7. – 2001
437497
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 8. – 2001
437498
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 10. – 2001
437499
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 11. – 2001
437500
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 12. – 2001
437501
  Сигалов А. Желтые страницы Internet (русские ресурсы) / А. Сигалов. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 280 с.
437502
   Желтые страницы Internet 2000. Русские ресурсы : Гл.ред.В.Усманов. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 600с. – (Желтые страницы Internet). – ISBN 5-2722-00008-0
437503
   Желтые страницы Internet 98 / Под. ред. Сигалова А.; Авт.-сост.: А.Дергачев, А.Козлихин, А.Макеенков и др. – Санкт-Петербург : Питер. – ISBN 5-88782-169-8
Компьютеры и телекоммуникации. – 1998. – 576c. + CD-ROM
437504
   Желтые страницы World Wide Web : Издание 1997 г. – Киев : Диалектика, 1997. – 576с. – ISBN 966-506-056-2
437505
  Смолянов А.В. Желтый ветер Гиндукуш / А.В. Смолянов, Г.В. Соколовский. – Минск, 1992. – 76с.
437506
  Куликов А.П. Желтый донник. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1975. – 128с.
437507
   Желтый дракон. – Владивосток, 1981. – 704с.
437508
  Левин А.М. Желтый дракон Цзяо / А.М. Левин. – М., 1990. – 75-343с.
437509
  Левин А.М. Желтый дракон Цзяо: Повесть / А.М. Левин. – М., 1980. – 288с.
437510
  Аникин А. Желтый дьявол / А. Аникин. – Москва, 1982. – 278с.
437511
  Федоров А.А. Желтый караван / А.А. Федоров. – М., 1991. – 285с.
437512
  Дзордзенон Н. Желтый комбинезон / Н. Дзордзенон. – М., 1975. – 191с.
437513
  Брускин С.Г. Желтый крестик / С.Г. Брускин. – Свердловск, 1960. – 34с.
437514
  Бондаренко И. Желтый круг / И. Бондаренко. – Ростов -на-Дону, 1973. – 168 с.
437515
  Иванов В.Д. Желтый металл : роман / Валентин Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 407 с.
437516
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – Москва, 1960. – 480 с.
437517
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – Москва, 1961. – 480 с.
437518
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – изд. 2-е. – М, 1967. – 180с.
437519
  Мураталиев М. Желтый снег : роман, повесть, рассказы / М. Мураталиев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 304 с.
437520
  Волков А.М. Желтый туман / А.М. Волков. – Фрунзе, 1988. – 240с.
437521
  Волков А.М. Желтый туман : [ сказочная повесть : для младшего школьного возраста ] / Александр Волков ; художники И. Чукавина, А. Чукавин. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2006. – 320 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-035035-X
437522
  Волков А.М. Желтый туман. Тайна заброшенного замка / А.М. Волков. – Воронеж, 1990. – 299с.
437523
  Волков А.М. Желтый Туман. Тайна заброшенного замка / А.М. Волков. – Кемерово, 1991. – 381с.
437524
  Курбанов Ташли Желтый цветок : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Ашхабад : Туркменистан, 1975. – 80 с.
437525
   Желтым водам - 100 : Историч. очерк. – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 118с.
437526
  Розит П. Желудевое ожерелье : стихи / П. Розит; пер. с латыш. Л.Черевичник. – Рига : Лиесма, 1978. – 168 с.
437527
  Леонов Ю.Н. Желуди для красной конницы / Ю.Н. Леонов. – М, 1983. – 220с.
437528
  Ковылова В.И. Желудочная секреция в условиях систематического применения дополнительного раздражения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Ковылова В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
437529
   Желудочная секреция и микроциркуляция при старении (обзор литературы и собственных исследований) / О.В. Коркушко, Ю.В. Гавалко, Д.М. Якименко, С.С. Наскалова, В.Б. Шатило // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 321-333. – ISSN 2413-7944
437530
  Кривова Наталья Андреевна Желудочная секреция при дефиците кортикостеридов : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Кривова Наталья Андреевна; ТОм. гос. ун-т им Куйбышева. – Томск, 1982. – 152л. – Бібліогр.:л.120-140
437531
  Кривова Н.А. Желудочная секреция при дефиците кортикостерроидов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кривова Н.А.; КГУ. – К., 1983. – 25л.
437532
  Скляров Я.П. Желудочная секреция. / Я.П. Скляров. – 2-е изд. – М., 1961. – 220с.
437533
  Кассиль В.Г. Желудочно-кишечный тракт и пищевое поведение : Автореф... д-р мед.наук: 102 / Кассиль В.Г.; Ин-т физиологии. – Л, 1968. – 21л.
437534
  Енилеева В.Х. Желудочные овода лошадей (iptera gastrophilidae) Самаркандской областей Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Енилеева В.Х.; АН УзССР. – Самарканд, 1970. – 20л.
437535
  Грунин К.Я. Желудочные оводы (Gastrophidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1955. – 1-96с.
437536
  Султанов М.А. Желудочные оводы лошадей в Узбекистане / М.А. Султанов. – Ташкент, 1953. – 55с.
437537
  Мовчан П.М. Желудь : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1990. – 351 с.
437538
  Попков В.Л. Желчевыведение после общего рентгеновского облучения у собак с нарушенным функциональным состоянием высших отделов центральной нервной системы.. : Автореф... канд. мед.наук: / Попков В.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1962. – 13л.
437539
  Саратиков А.С. Желчеобразование и желчегонные средства / А.С. Саратиков. – Томск, 1962. – 158с.
437540
  Жалило Л.И. Желчеобразовательная функция печени при различных состояниях углеводного и водно-солевого обмена : Автореф... канд. биол.наук: / Жалило Л.И.; АН УССР. Ин-т физиологии. – Киев, 1972. – 25л.
437541
  Фащевская И.А. Желчеобразовательная функция печени собак и морфологический состав крови животных в условиях измененного снабжения печени инсулином. : Автореф... канд. мед..наук: / Фащевская И.А.; Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Л., 1965. – 16л.
437542
  Мхитарова Г.Б. Желчеотеление, желчевыделение и влияние минеральной воды Кармадон на эти процессы : Автореф... Канд.мед.наук: / Мхитарова Г.Б.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16л.
437543
  Прокофьев В.А. Желябов / В.А. Прокофьев. – М., 1960. – 384с.
437544
  Прокофьев В.А. Желябов / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 367 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 23(299))
437545
  Божилов Б. Желязно сърце. / Б. Божилов. – София, 1972. – 40с.
437546
   Желязова Воля. – Варшава, 1964. – 11 с.
437547
  Хартвиг Э. Желязова Воля / Э. Хартвиг. – Варшава, 1975. – 88с.
437548
  Зорина И.П. Жемчуг / И.П. Зорина. – Москва, 1972. – 48с.
437549
  Сребродольский Б.И. Жемчуг / Б.И. Сребродольский. – М., 1985. – 136с.
437550
  Карпунин Г.Ф. Жемчуг "Слова" или Возвращение Игоря / Г.Ф. Карпунин. – Новосибирск, 1983. – 382с.
437551
  Фролов Л.А. Жемчуг северных рек. / Л.А. Фролов. – М, 1988. – 221с.
437552
  Фарн А. Жемчуг: натуральный, культивированный и имитации / А. Фарн. – Москва : Мир, 1991. – 192с.
437553
  Грабарь Л. Жемчуга от Тэт-а-Тэта / Л. Грабарь. – МЛ., 1928. – 119с.
437554
  Стейнбек Джон Жемчужина / Дж. Стейнбек ; пер. с анг. Н. Волжиной. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 74 с.
437555
  Ерикеев А.Ф. Жемчужина / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1961. – 123 с.
437556
  Эрнандес-Ката Жемчужина / Эрнандес-Ката. – Москва, 1962. – 167 с.
437557
  Антошкин Е.А. Жемчужина / Е.А. Антошкин. – Москва, 1986. – 30с.
437558
  Шустов К.С. Жемчужина Антилл и янки. / К.С. Шустов. – Алма-Ата, 1967. – 356с.
437559
  Панков А.С. Жемчужина БАМа : (Путешествие по южной Якутии) / А.С. Панков. – Москва : Мысль, 1982. – 157с.
437560
  Самалавичус С.Л. Жемчужина барокко / С.Л. Самалавичус. – Вильнюс, 1977. – 26 с.
437561
  Крутоярова Н. Жемчужина барокко // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 4. – С. 2-24


  Барокко ("жемчужина с пороком") - характеристика европейской культуры 17-18I вв., центром которой была Италия. Стиль барокко появился в 16-17 вв. в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции.
437562
  Лановенко П.К. Жемчужина Белогорска / П.К. Лановенко. – Киев, 1962. – 297с.
437563
  Хапаев С.А. Жемчужина Большого Кавказа / С.А. Хапаев. – Ставрополь, 1979. – 127с.
437564
  Куц К. Жемчужина в короне : киносценарий / К. Куц; Пер. с польского З.Е. Шаталовой. – Москва : Искусство, 1976. – 111 с. – (Библиотека кинодраматургии)
437565
  Скотт П. Жемчужина в короне : роман / П. Скотт; Пер. с англ. М. Лорие. – Москва : Радуга, 1984. – 464 с.
437566
  Кошечкин Б.И. Жемчужина в ладонях Лапландии: оз. Имандра / Б.И. Кошечкин. – Л., 1985. – 85 с.
437567
  Шапошникова В.Д. Жемчужина в ожерелье / В.Д. Шапошникова. – М., 1972. – 367с.
437568
  Дядюченко Л.Б. Жемчужина в стене казармы / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1986. – 218с.
437569
  Юсупов Александр Жемчужина во мгле : Открытие // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-40 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
437570
  Серова О.В. Жемчужина Восточной Сибири / О.В. Серова, С.Г. Саркисян. – Улан-Удэ, 1961. – 171с.
437571
  Цветов П. Жемчужина вьетнамского туризма // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 111-114. – ISSN 0321-5075
437572
  Белобородова Л.П. Жемчужина дальневосточной природы: Хинганский государственный природный заповедник : География и екология. Особо охраняемые природные территории // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 43-44. – ISSN 0016-7207
437573
  Упит А.М. Жемчужина из перстня : рассказы / А.М. Упит. – Москва : Правда, 1967. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
437574
  Швецов В.М. Жемчужина КМА / В.М. Швецов. – Москва, 1979. – 96с.
437575
  Наймарк Елена Жемчужина коллекции. Скелеты завролофов / Наймарк Елена, Тесакова Екатерина, Аникеев Тимур // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 18 : рис., фото
437576
  Буассьер Ральф де Жемчужина короны / Буассьер Ральф де. – М., 1958. – 384с.
437577
   Жемчужина Кузбасса. – Москва ; Ленинград, 1935. – 10 с.
437578
  Самусенко Э.Г. Жемчужина Полесья / Э.Г. Самусенко. – Минск, 1968. – 1102с.
437579
  Самусенко Э.Г. Жемчужина Полесья / Э.Г. Самусенко. – Минск, 1968. – 102с.
437580
  Пачулиа В.П. Жемчужина Причерноморья : Гагра / В.П. Пачулиа. – Москва, 1987. – 62с.
437581
  Полянский Д.С. Жемчужина России / Д.С. Полянский. – Москва, 1958. – 183с.
437582
  Рыжиков В.В. Жемчужина Северного Кавказа / В.В. Рыжиков. – Грозный, 1988. – 26с.
437583
  Федорченко И.М. Жемчужина современного материаловедения: о порошковой металлургии. / И.М. Федорченко. – К., 1986. – 48с.
437584
  Баландинский Николай Жемчужина Танзании : заповедники / Баландинский Николай, Вейсман Лев // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 118-129
437585
  Минаков А. Жемчужина университета - Научная библиотека : Научная библиотека Воронежского гос. ун-та / А. Минаков, А. Мещерякова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 83-88. – ISSN 0869-3617
437586
  Рыжиков В.В. Жемчужина Чечено-Ингушетии / В.В. Рыжиков. – Грозный, 1972. – 32с.
437587
  Стейнбек Джон Жемчужина. Квартал Тортилья-Флэт : пер. с анг. / Джон Стейнбек. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 262 с.
437588
   Жемчужины анатолийской ривьеры // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 52-53 : фото
437589
  Имад М.Н. Жемчужины бесед / М.Н. Имад. – Москва : Наука, 1985. – 400 с.
437590
   Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1974. – 120с.
437591
   Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1978. – 150с.
437592
   Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1982. – 154с.
437593
  Климишин И.А. Жемчужины звездного неба / Климишин И.А. – Киев : Радянська школа, 1988. – 205 с. – ISBN 5-330-00383-0
437594
  Кученева Г.Г. Жемчужины зеленого мира / Г.Г. Кученева. – Калининград, 1975. – 63с.
437595
   Жемчужины испанской лирики. – М, 1984. – 295с.
437596
   Жемчужины китайской живописи. – 48с.
437597
   Жемчужины китайской живописи. – 14с.
437598
   Жемчужины китайской живописи. – 11с.
437599
   Жемчужины мысли. – Минск, 1987. – 432с.
437600
   Жемчужины мысли. – К, 1990. – 357с.
437601
   Жемчужины мысли. – Минск, 1991. – 476с.
437602
   Жемчужины мысли народной. – Ташкент, 1972. – 206с.
437603
   Жемчужины народной мудрости. – Смоленск, 1959. – 169с.
437604
  Дроздов Н.Н. Жемчужины природы - заповедники. / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : Просвещение, 1985. – 191с.
437605
  Бентли Дж. Жемчужины программирования / Дж. Бентли; Пер. с англ. Д.Солнышков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 272с. – (Библиотека программиста). – ISBN 5-318-00715-5
437606
  Усман Т. Жемчужины таджикской поэзии. / Т. Усман. – Сталинабад, 1960. – 123с.
437607
  Бентли Д. Жемчужины творчества программистов / Д. Бентли. – М., 1990. – 223с.
437608
  Саломаа Арто Жемчужины теории формальных языков. / Саломаа Арто. – М., 1986. – 129с.
437609
  Рулев А. Жемчужины химической науки / А. Рулев, М. Воронков // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 73-80. – ISSN 0028-1263


  Химия традиционно считалась сугубо мужской вотчиной. Так, вышедший в 1991 году биографический справочник «Выдающиеся химики мира» содержит имена 1220 учёных, и лишь 20 из них — женские. Среди 160 лауреатов Нобелевской премии по химии, названных с 1901 ...
437610
  Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества / Б.И. Туров. – М., 1978. – 208с.
437611
  Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества / Б.И. Туров. – 3-е изд., доп. – М., 1991. – 318с.
437612
  Гребенщиков О.С. Жемчужины Югославии : этюды о городах / О.С. Гребенщиков. – Москва : Мысль, 1978. – 155 с.
437613
  Варшавский А.С. Жемчужное ожерелье / А.С. Варшавский. – Москва, 1975. – 223с.
437614
   Жемчужное ожерелье. – М, 1980. – 127с.
437615
   Жемчужное ожерелье. – Ташкент, 1987. – 334с.
437616
  Ойстач Инна Жемчужное сердце Вьетнама : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 152
437617
  Еремина Марина Жемчужный декабрь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 22 : фото
437618
  Велиев С. Жемчужный дождь : повести и рассказы / С. Велиев; переводы. – Москва : Советский писатель, 1963. – 311 с.
437619
  Таганов Т.К. Жемчужный клад / Т.К. Таганов. – Ашхабад : Туркмениздат, 1965. – 122 с.
437620
  Габриелян Г.К. Жемчужный Севан / Г.К. Габриелян. – Москва : Мысль, 1978. – 111с.
437621
  Рагимов А. Жена в командировке / А. Рагимов. – Баку, 1970. – 45с.
437622
  Михайлов А. Жена в снега: новели / А. Михайлов. – София, 1990. – 218с.
437623
  Данилов Никита Жена Ганса : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.169-180. – ISSN 1130-6545
437624
  Носик Б.М. Жена для странника / Б.М. Носик. – М, 1990. – 443с.
437625
  Терешенков Е.Я. Жена Журавина / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1958. – 228с.
437626
  Терешенков Е.Я. Жена Журавина / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1963. – 204с.
437627
  Коваленко Р.М. Жена и дети майора милиции : повести и рассказы / Р.М. Коваленко. – Москва : Советский писатель, 1990. – 478 с.
437628
  Третьяков И.П. Жена капитана / И.П. Третьяков. – Баку, 1958. – 139с.
437629
  Заикина С.А. Жена командира / С.А. Заикина. – Ставрополь, 1975. – 95с.
437630
  Платонов А.П. Жена машиниста / А.П. Платонов. – Свердловск, 1979. – 399с.
437631
  Джумагельдиев Т. Жена младшего брата : повести и рассказы / Т. Джумагельдиев. – Москва : Советский писатель, 1968. – 248 с.
437632
  Донцова Д. Жена моего мужа : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004921-8
437633
  Донцова Д. Жена моего мужа : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384с. – (Иронический роман). – ISBN 5-04-004921-8
437634
  Курносенко В. Жена Монаха : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 8-35. – ISSN 0012-6756
437635
  Кайсар Ш. Жена моряка. / Ш. Кайсар. – М., 1978. – 128с.
437636
  Шницлер А. Жена мудреца / А. Шницлер. – М., 1967. – 702с.
437637
  Буш В.В. Жена писателя. Александра Васильевна Бараева-Успенская / В.В. Буш. – Л., 1924. – 61с.
437638
  Белов С.В. Жена писателя: Последняя любовь Ф.М.Достоевского / С.В. Белов. – Москва, 1986. – 206с.
437639
  Драбкина А. Жена по заказу : [роман] / Алла Драбкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2003. – 319 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-3013-9
437640
  Гамарра Пьер Жена Симона / Гамарра Пьер. – М.-Л., 1965. – 104с.
437641
  О"Флахерти Лиэм Жена соседа / Лиэм О"Флахерти ; Пер. с англ. Н. Камионской. – Москва ; Леннград : Госиздат, 1929. – 294 с.
437642
  Холт В. Жена ювелира : первый роман дилогии "Лорды тоже плачут" / Виктория Холт. – Москва, 1994. – 368с. – (Лир). – ISBN 5-7024-0128-X
437643
  Сажин И. Жена. / И. Сажин. – Смоленск, 1958. – 93с.
437644
  Сажин И. Жена. / И. Сажин. – Смоленск, 1958. – 93с.
437645
   Жената - майка, труженичка, общественичка. – София : Партиздат, 1974. – 486с.
437646
  Кузнецов А.Ю. Женатый жених. Комедия / А.Ю. Кузнецов, Г.Г. Штайн. – М., 1965. – 63с.
437647
  Рид П.П. Женатый мужчина / П.П. Рид. – М, 1990. – 286с.
437648
  Большаков В.В. Женева / В.В. Большаков. – М, 1986. – 128с.
437649
  Зеленский Ю.И. Женева прошлая и современная. / Ю.И. Зеленский. – М., 1980. – 229с.
437650
  Гатто Андрей Женева. Город без компромисов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 38-41 : фото
437651
  Бурлацкий Ф.М. Женева: вчера, сегодня, завтра / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1986. – 159с.
437652
   Женева: космополит у озера // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 96-98 : фото
437653
   Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. – Москва, 1932. – 23 с.
437654
  Дмитричев Т.Ф. Женевская конференция по разоружению / Т.Ф. Дмитричев. – М., 1987. – 90,1с.
437655
  Опарина М.В. Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним (теоретико-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805
437656
   Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 года : конвенции ратифицированы президиумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г. : ратификационная грамота Союза ССР депонирована правительству Швейцарии 10 мая 1954 г. – Москва : Изд-во "Известия советов депутатов трудящихся СССР", 1969. – 241, [2] с.
437657
   Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним. – Москва, 1994. – 320с. – ISBN 5-88351-001-9
437658
   Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним = Les protokoles аdditionnels aux conventions de Geneve du 12 Aout 1949. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Международный Комитет Красного креста, 2005. – 344 с. – ISBN 5-88044-158-X
437659
  Тепфер Р. Женевские новеллы / Р. Тепфер. – Москва : Наука, 1982. – 455с.
437660
  Ляхс М. Женевские соглашения 1954 г. об Индо-Китае / М. Ляхс. – М., 1956. – 198с.
437661
  Дмитричев Т.Ф. Женевские форумы переговоров по разоружению, 1945-1987 гг. / Т.Ф. Дмитричев. – М., 1988. – 89,2с.
437662
  Грибачев Н.М. Женевский репортаж / Н.М. Грибачев. – Москва, 1954. – 96с.
437663
  Судин Д.Ю. Женевський період діяльності українського соціологічного інституту (серпень 1919 - березень 1920 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 37-51. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто перший етап діяльності Українського соціологічного інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.). Виявлено соціально-політичні передумови формування ідеї М. Грушевського про створення української наукової соціологічної установи на ...
437664
  Литвин В І. Третьякова Женевський період життя та діяльності Михайла Петровича Драгоманова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 122-125
437665
  Лазебник Ю Женевський щоденник / Ю Лазебник. – К., 1963. – 175с.
437666
  Дорошенко В. Женевські видання Шевченкових поезій / Володимир Дорошенко. – Львів ; Краків : Накладом "Укр. вид-ва", 1942. – 20 с. – Окнр. выдб. "Украънська книга", 4. "У столыття Шевченкового Кобзаря". – (Укрїнська книгознавча бібліотека ; [№] 4)


  На обкл. дарчий надпис: М. Драгоманову від автора
437667
  Орлова Т.В. Женевські конвенції / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 141. – ISBN 966-642-073-2
437668
  Дрвошанов В. Жени - творци во лингвистиката / Васил Дрвошанов. – Скопjе : Национален совет на жените на Республика Македониjа, 2008. – 161 с. : ил. – ISBN 978-9989-2028-6-5
437669
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М. – 73с. – (1809-1852)
437670
  Данилов С.С. Женитьба / С.С. Данилов. – Л, 1934. – 136 с.
437671
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1937. – 101с. – (1809-1852)
437672
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1938. – 84с. – (1809-1852)
437673
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 96с. – (1809-1852)
437674
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 64с. – (1809-1852)
437675
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 67с. – (1809-1852)
437676
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – Л, 1981. – 119с. – (1809-1852)
437677
  Федоров В.Д. Женитьба Дон-Жуана / В.Д. Федоров. – М., 1977. – 45-112с.
437678
  Федоров В.Д. Женитьба Дон-Жуана / В.Д. Федоров. – М., 1977. – 224с.
437679
  Федоров В.Д. Женитьба Дон-Жуана / В.Д. Федоров. – М., 1982. – 239с.
437680
  Санги В.М. Женитьба Кевонгов : роман / В.М. Санги. – Москва : Известия, 1977. – 558 с.
437681
  Санги В.М. Женитьба Кевонгов : роман / В.М. Санги. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1987
437682
  Пайро Р.Х. Женитьба Лаучи / Р.Х. Пайро. – М., 1961. – 48с.
437683
  Пайро Р.Х. Женитьба Лаучи / Р.Х. Пайро. – М., 1978. – 367с.
437684
  Лоти Пьер Женитьба Лоти : роман Пьера Лоти / (пер. с фр. В. Горленко)
Ч. 2, [гл. 1-12]. – С. 326-341. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, № 3, 4
437685
  Лоти Пьер Женитьба Лоти : роман Пьера Лоти / (пер. с фр. В. Горленко)
Ч. 2, [гл. 13-47]. – С. 744-781. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, № 3, 4, 5
437686
  Лоти Пьер Женитьба Лоти : роман Пьера Лоти / (пер. с фр. В. Горленко)
Ч. 3, [гл. 13-35] ; Ч. 4, [гл. 1-12]. – С. 208-250. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, № 3, 4, 5
437687
  Чжао Женитьба маленьго Эр Хэя / Чжао, Шу-Ли. – М., 1950. – 62с.
437688
  Сумцов Н.Ф. Женитьба свечки : [Нар. обряд] // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 16 с.


  надпись ... от автора
437689
  Бомарше Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – Л, 1973. – 192с.
437690
  Рытхэу Ю. Женитьбенная бумага : рассказы / Ю. Рытхэу. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
437691
  Одинокова Е. Жених : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 129-138. – ISSN 0012-6756
437692
  Машкин Г.Н. Жених и невеста / Г.Н. Машкин. – М., 1976. – 86с.
437693
  Воднева А.К. Жених и невеста / А.К. Воднева. – Минск, 1986. – 93с.
437694
  Лазарев Е.В. Жених и невеста. / Е.В. Лазарев. – М., 1976. – 238с.
437695
  Лоуренс Девід Жених про запас : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 187-194. – ISSN 0320 - 8370
437696
  Канивец В.В. Жених с орденом / В.В. Канивец. – Орел, 1959. – 76 с.
437697
  Мишин А.С. Жених с Черных земель / А.С. Мишин. – Астрахань, 1958. – 91с.
437698
  Єсенський Я. Жених та інші новели / Я. Єсенський. – Київ : Дніпро. – (Зарубіжна новела)
Кн. 14. – 1973. – 235с.
437699
  Токаев А. Женихи : Пьесы / А. Токаев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 156 с.
437700
  Волков А. Женихи : юморист. повесть / Арсий Волков; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 157 с.
437701
  Волков А. Женихи : юморист. повесть / Арсий Волков; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158 с.
437702
  Дорнеман Л. Женни Маркс / Л. Дорнеман. – М., 1961. – 168с.
437703
  Виноградская П.С. Женни Маркс / П.С. Виноградская. – Москва, 1966. – 359с.
437704
  Хардель Герхард Женни Маркс / Хардель Герхард. – Москва : Просвещение, 1973. – 79 с.
437705
  Виноградская П.С. Женни Маркс / П.С. Виноградская. – 7-е изд. – Москва, 1987. – 270с.
437706
  Дорнеман Л. Женни Маркс / Л. Дорнеман. – Москва : Политиздат, 1988. – 366с.
437707
  Гардель Г. Женні / Г. Гардель. – Київ, 1963. – 150с.
437708
  Гардель Г. Женні / Г. Гардель. – К, 1968. – 124с.
437709
  Гардель Г. Женні / Г. Гардель. – К, 1976. – 133с.
437710
  Аюбджданова М.А. Женсий вопрос в Туркестане (1865-1917) : Автореф... канд.ист.наук: / Аюбджданова М.А.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 23л.
437711
  Гольдман Юнна Женская армия Израиля. Новые амазонки / Гольдман Юнна, Фаркаш Алина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 63-73 : фото
437712
  Дюма А. Женская война / А. Дюма, отец. – Воронеж, 1991. – 444с.
437713
  Дюма А. Женская война / А. Дюма, отец. – Х., 1991. – 415с.
437714
  Дюма А. Женская война / А. Дюма, отец. – Л., 1991. – 445с.
437715
  Марко Н. Женская генеративная сфера Paeonia tenuifolia L. (Раеоnіасeае) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-152. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати дослідження особливостей формування І будови насінного зачатку та жіночого гаметафіту Paeonia tenuifolia в природних умовах зростання. The results of the investigation of Paeonia tenuifolia female gametophytes formation ...
437716
   Женская гимностика. – Москва, 1976. – 150с.
437717
  Боровиковский А.Л. Женская доля по малороссийским песням : очерк из малороссийской поэзии А. Боровиковского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Сувоpина, 1879. – 64 с. – Текст кн. на рус. яз. - В кн. также укp. наp. песни изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
437718
  Громова О.Б. Женская и детская миграция в Субсахарской Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 41-47. – ISSN 0321-5075
437719
  Азимов А. Женская интуиция : сборник : перевод / Айзек Азимов. – Ленинград : Политехника, 1991. – 46, [2] с. : ил.
437720
  Снегирев В. Женская история // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 35 (625), 5 сентября. – С. 49-51. – ISSN 2305-3364


  Оригинал знаменитой скульптуры "Девушка с веслом" за излишнюю сексапильность "сослали" из Москвы в Луганс. Ее создал ученик Огюста Родена Иван Шадр, а прототипом послужила героиня Великой Отечественной войны Вера Волошина.
437721
   Женская логика. – Москва, 1989. – 622с.
437722
   Женская магия. – Москва, 1990. – 240с.
437723
  Шаров К.С. Женская мода и гендерные мифологии // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 4. – С. 88-105. – ISSN 0236-2007
437724
  Дзеконьска-Козловска Женская мода ХХ века / Дзеконьска-Козловска. – М., 1977. – 295с.
437725
  Джавахишвили М. Женская ноша : роман / М. Джавахишвили; пер. с груз. Э.Ананниашвили. – Москва : Советский писатель, 1963. – 403 с.
437726
  Безарашвили Ц.И. Женская одежада в горных районах Восточной Грузии (тушино-пшаво-хевсурский талавари) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Безарашвили Ц.И.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1972. – 25л.
437727
  Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях / Н.В. Ерзенкова. – Минск, 1990. – 318с.
437728
  Зеланд Н.Л. Женская преступность / Николай Зеланд. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова, 1899. – [2], 40 с.
437729
   Женская преступность. – Минск, 1996. – 576 с.
437730
  Хорни К. Женская психология / К. Хорни. – Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Ин-т Психоанализа. – (Шедевры мировой науки). – ISBN 5-85-084-003-6
Т.1. – 1993. – 222с.
437731
  Михайлова Л.С. Женская рабочая сила и проблемы ее функционирования в условиях развитого социализма.. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Михайлова Л.С.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 23л.
437732
  Уайт П Женская рука / П Уайт, . – Москва : Известия, 1986. – 121с.
437733
  Свядощ А.М. Женская сексопатология / А.М. Свядощ. – 3- е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 176 с. – ISBN 5-225-00188-2
437734
  Свядощ А.М. Женская сексопатология. / А.М. Свядощ. – М., 1974. – 184с.
437735
  Пронин М.А. Женская сексуальность : философско-антропологический очерк // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 99-110. – ISSN 0235-1188
437736
   Женская устная история : Гендерные исследования. – Бишкек : ОФ Центр Издат. развития. – ISBN 9967-11-193-3
Ч.1. – 2004. – 304с.
437737
  Папаскири И.Г. Женская честь : роман в 3-х кн. / И.Г. Папаскири; пер. с абхаз. П.Слетова. – Сухуми : Алашара, 1987. – 784 с.
437738
  Шелковый А.С. Женская школа самозащиты / А.С. Шелковый. – К., 1993. – 115с.
437739
   Женские имена // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 55-81


  Крымскотатарские имена, их толкование.
437740
  Пушкина Оксана Женские истории Оксаны Пушкиной / Пушкина Оксана. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 313с. – ISBN 5-227-00368-8
437741
  Чиджавадзе Ш.И. Женские историко-художественные персонажи в грузинской агиографии (Шушаника, Нина). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чиджавадзе Ш.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1952. – 24 с.
437742
  Фекета И.И. Женские личные названия в украинском языке (образование и употребление) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Фекета И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
437743
  Пискун Владимир Тимофеевич Женские личные номинации в современном белорусском литературном языке. (На матери. спортивной терминологии) : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Пискун Владимир Тимофеевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
437744
  Эрьзя С.Д. Женские образы / С.Д. Эрьзя. – Москва, 1974. – 31с.
437745
  Кузьмина Е.Н. Женские образы в героическом эпосе бурятского народа / Е.Н. Кузьмина. – Новосибирск, 1980. – 160с.
437746
  Омиадзе Д.В. Женские образы в персидских народных сказках : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.09 / Омиадзе Д.В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 26л.
437747
  Корнильева Л.Н. Женские образы в поэзии Р. Саути // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 83-89. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
437748
  Голомбьевский И.М. Женские образы в поэтическом творчестве Тараса Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Голомбьевский И.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 18 с.
437749
  Голомбьевский Иосиф Михайлович Женские образы в поэтическом творчестве Тараса Шевченко : Автореф... канд. филос.наук: 01.01.03 / Голомбьевский Иосиф Михайлович; КГУ. – К., 1976. – 27л.
437750
  Голомбьевский Иосиф Михайлович Женские образы в поэтическом творчестве Тараса Шевченко : дис... канд. филол. наук / Голомбьевский Иосиф Михайлович ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1976. – 190 с. – Бібліогр.: л. 182-189
437751
  Сахни К. Женские образы в творчестве Л. Н. Толстого и Рабиндраната Тагора : Автореф... канд. филол.наук: / Сахни К.; Ун-т дружбы нар., Каф. русск. и заруб. лит. – М., 1971. – 24л.
437752
  Шарипова Т. Женские образы в творчестве Хамзы Хаким-заде Ниязи / Т. Шарипова. – Ташкент, 1982. – 72с.
437753
  Стреляный А.И. Женские письма / А.И. Стреляный. – Москва : Советская Россия, 1981. – 78 с.
437754
  Бурлак Т.А. Женские политические элиты в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 53-61. – ISSN 044-748Х
437755
   Женские преступления : Жены перед лицом уголовного суда. – Минск : Литература, 1997. – 576с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-437-014-3
437756
  Лазарев А. Женские проблемы // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-9
437757
  Сахарова Н.А. Женские резервы трудовых ресурсов городов и рабочих поселков УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сахарова Н. А. ; КИНХ. – Киев, 1962. – 18 с.
437758
  Бражникова Е.Ф. Женские советы на Алтае / Е.Ф. Бражникова. – Барнаул, 1961. – 12с.
437759
  Стоякина А.С. Женские советы. / А.С. Стоякина. – М., 1962. – 30с.
437760
  Рейснер Л.М. Женские типы Шекспира / Лео Ринус [псевд.]. – Рига : Наука и жизнь. – (Миниатюрная библиотека "Наука и жизнь" ; № 34)
[Ч.] 2 : Клеопатра. – 1913. – 48 с. – Миниатюрное издание
437761
  Суслова С.В. Женские украшения казанских татар середины 19 - начала 20 вв / С.В. Суслова. – М., 1980. – 128с.
437762
  Кравченко Ю.М. Женские характеры в русской советской прозе 60-70-х годов (социально-нравственная проблематика) : Автореф . дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Кравченко Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
437763
  Кравченко Юлия Михайловна Женские характеры в русской советской прозе 60-70х годов (социально-нравственная проблематика) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кравченко Юлия Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К, 1983. – 210л.
437764
  Аксенов В. Женские художественные образы, сексуальное раскрепощение и революционное насилие // Историк и художник / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 1. – С. 119-132
437765
  Пустотин В. Женский брендинг: как женщины воспринимают самих себя? // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 23-27. – ISSN 1606-3732
437766
  Натитник Анна Женский вопрос : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 76-81 : Фото
437767
  Бузескул В.П. Женский вопрос в древней Греции. – Б. м., 1904. – 29 с. – Авт. указан в конце статьи : Отд. оттиск. - К свету. Юбилейный сборник С.-Петербургских Высших женских курсов. СПб., 1904 (статья издана также отдельной брошюрой в Харькове в 1905


  На с. 1 напись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому автор? В конце книги печать: Из книг З.О. профессора Университета Св. Владимира (1858-1906) Александра Васильевича Романовича-Славатинского 3. VII. 1832 - 25. VIII. 1910
437768
  Тишкин Г.А. Женский вопрос в России 50- 60-е годы XIX в. / Г.А. Тишкин. – Ленинград : Изд. ЛГУ, 1984. – 239 с. – Именной указ. : с. 232
437769
  Аюбджданова М.А. Женский вопрос в Туркестане (1865-1917) : Автореф... канд.ист.наук: / Аюбджданова М.А.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 23л.
437770
  Казанский М.М. Женский восточногерманский костюм V - начала VI вв. в Северной Галии: два поколения / М.М. Казанский, А.В. Мастыкова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 141-149. – ISSN 2227-4952
437771
  Смирнов А.Г. Женский гаметофит покрытосеменных и его эволюция / А.Г. Смирнов. – Казань, 1982. – 120с.
437772
  Цалик С. Женский день календаря // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 10 (566), 09.03.2018. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093


  История праздника 8 марта.
437773
  Ищук-Фадеева Женский детектив как зеркало русской перестройки // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 112-131. – ISSN 0042-8795
437774
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
437775
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
437776
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2002
437777
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2002
437778
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
437779
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
437780
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
437781
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2002
437782
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
437783
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2002
437784
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
437785
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
437786
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
437787
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
437788
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
437789
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2003
437790
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
437791
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2003
437792
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
437793
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
437794
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
437795
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
437796
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
437797
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
437798
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
437799
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
437800
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
437801
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2004
437802
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
437803
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
437804
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
437805
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2004
437806
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
437807
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
437808
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
437809
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
437810
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
437811
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
437812
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
437813
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
437814
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2005
437815
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
437816
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2005
437817
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2005
437818
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
437819
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
437820
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
437821
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
437822
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2006
437823
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2006
437824
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2006
437825
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2006
437826
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2006
437827
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2006
437828
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2006
437829
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2006
437830
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2006
437831
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2006
437832
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2006
437833
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2006
437834
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
437835
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
437836
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
437837
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
437838
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
437839
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006
437840
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006
437841
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
437842
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
437843
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006
437844
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006
437845
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
437846
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
437847
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
437848
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
437849
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 5. – 2007
437850
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 6. – 2007
437851
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 7. – 2007
437852
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 8. – 2007
437853
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 9. – 2007
437854
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 10. – 2007
437855
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 11. – 2007
437856
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 12. – 2007
437857
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 1. – 2008
437858
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 2. – 2008
437859
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 3. – 2008
437860
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 4. – 2008
437861
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 5. – 2008
437862
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 6. – 2008
437863
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 7. – 2008
437864
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 8. – 2008
437865
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 9. – 2008
437866
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 10. – 2008
437867
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 11. – 2008
437868
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 12. – 2008
437869
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 1. – 2009
437870
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 2. – 2009
437871
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 3. – 2009
437872
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 4. – 2009
437873
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 5. – 2009
437874
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 6. – 2009
437875
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 7. – 2009
437876
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 8. – 2009
437877
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 9. – 2009
437878
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 10. – 2009
437879
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 11. – 2009
437880
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 12. – 2009
437881
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1 январь. – 2010
437882
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2 февраль. – 2010
437883
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3 март. – 2010
437884
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 4 апрель. – 2010
437885
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 5 май. – 2010
437886
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 6 июнь. – 2010
437887
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 7 июль. – 2010
437888
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2010
437889
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 9 сентябрь. – 2010
437890
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 10 октябрь. – 2010
437891
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 11 ноябрь. – 2010
437892
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 12 декабрь. – 2010
437893
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1 январь. – 2011
437894
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2 февраль. – 2011
437895
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3 март. – 2011
437896
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 4 апрель. – 2011
437897
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 5 май. – 2011
437898
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 6 июнь. – 2011
437899
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 7 июль. – 2011
437900
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2011
437901
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 9 сентябрь. – 2011
437902
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 10 октябрь. – 2011
437903
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 11 ноябрь. – 2011
437904
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 12 декабрь. – 2011
437905
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1 январь. – 2012
437906
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2 февраль. – 2012
437907
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3 март. – 2012
437908
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 4 апрель. – 2012
437909
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 5 май. – 2012
437910
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 6 июнь. – 2012
437911
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 7 июль. – 2012
437912
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2012
437913
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 9 сентябрь. – 2012
437914
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 10 октябрь. – 2012
437915
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 11 ноябрь. – 2012
437916
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 12 декабрь. – 2012
437917
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1, январь. – 2013
437918
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2, февраль. – 2013
437919
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3, март. – 2013
437920
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 4, апрель. – 2013
437921
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 5, май. – 2013
437922
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 6, июнь. – 2013
437923
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 7, июль. – 2013
437924
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2013
437925
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 9, сентябрь. – 2013
437926
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 10, октябрь. – 2013
437927
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 11, ноябрь. – 2013
437928
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 12, декабрь. – 2013
437929
  Пашеткина З.М. Женский и детский труд в США в период общего кризиса капитализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пашеткина З.М.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1955. – 16с.
437930
  Королева И.Е. Женский идеал с точки зрения православия // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 77-83. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
437931
   Женский календарь. – М, 1969. – 64с.
437932
   Женский календарь. – М, 1969. – 64с.
437933
   Женский календарь. – М, 1971. – 34с.
437934
   Женский календарь 1967. – Куйбышев, 1966. – с.
437935
   Женский календарь 1968. – Москва, 1967. – с.
437936
  Науялис Женский кочедыжник и щитовник мужской как компоненты хвойно-широколиственных лесов Подмосковья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Науялис Ионас-Ремигиюс Ионо; МГУ. – М., 1980. – 17л.
437937
  Итс Р.Ф. Женский лик Земли / Р.Ф. Итс. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 223с.
437938
  Чернякова В.А. Женский политический дискурс в Испании и Украине (контрастивный аспект) // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 227-233. – ISBN 978-617-7041-71-8
437939
   Женский портрет в русском искусстве 12I - начала 20 века. – Ленинград, 1974. – 233с.
437940
  Джеймс Г Женский портрет. / Г Джеймс. – М, 1981. – 591с.
437941
  Джеймс Г. Женский портрет. / Г. Джеймс. – М, 1984. – 591с.
437942
  Рязанова А. Женский труд / А. Рязанова. – М, 1923. – 319с.
437943
  Багрова И.В. Женский труд / И.В. Багрова. – Киев, 1983. – 152 с.
437944
  Четина В.И. Женский труд в колхозном производстве в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Четина В.И. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
437945
  Новоселов П.К. Женский труд в крупной промышленности царской России и в промышленности СССР / П.К. Новоселов. – М., 1951. – 15с.
437946
  Новоселов П.К. Женский труд в крупной промышленности царской России и в промышленности СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Новоселов П.К.; МВО СССР. Москов. гос. эконом. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
437947
  Татаринова Н.И. Женский труд в пищевой промышленности СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Татаринова Н.И.; Моск. высш. школа профдвижения. – Москва, 1953. – 18 с.
437948
  Михайлова Б.Г. Женский труд в промышленности БССР (1900-1937 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлова Б.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва.-Минск, 1954. – 18л.
437949
  Бекходжаева С. Женский труд в промышленности Киргизии : Автореф... канд. экон.наук: / Бекходжаева С.; Ташкентский ин-т нар. хозяйства. – Ташкент, 1967. – 28л.
437950
  Араловец Н.Д. Женский труд в промышленности СССР. / Н.Д. Араловец. – Москва, 1954. – 176с.
437951
  Коробицына М.А. Женский труд в системе общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Коробицына М.А.; Урал. ГУ. – Свердолвск, 1967. – 19л.
437952
  Панова Н.В. Женский труд в социалистическом производстве (По матер. ЛитССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Панова Н.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 22л.
437953
  Серебренников Г.Н. Женский труд в СССР / Г.Н. Серебренников. – М.-Л., 1934. – 240с.
437954
  Журевский П.Б. Женский труд в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Журевский П. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 23 с.
437955
  Андреева Г.В. Женский труд в США // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 16. – С. 167-179
437956
  Разумова Ж.Г. Женский труд и общественное производство. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Разумова Ж.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 23л.
437957
  Бурякова Н.Ф. Женский труд и проблемы его использования в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бурякова Н. Ф.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
437958
  Шведова Н.А. Женский электорат и президентские выборы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 61-72. – ISSN 0321-2068
437959
  Гейнце Н.Э. Женский яд // Запутанный клубок / Э. Орчи. – Киев : АВДИ, 1994. – с. – (Любителям мелодрамы). – ISBN 5-8238-0329-X
437960
  Тарасов Н. Женскийвзгляд Мэри Кассат // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 6. – С. 42-51.
437961
  Дресвина Ю.Ю. Женское богословие в позднесредневековой Англии и его частный случай - "Книга Марджери Кемп" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 33-44. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
437962
  Дресвина Ю.Ю. Женское богословие в позднесредневековой Англии и его частный случай - "Книга Марджери Кемп" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 119-138. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
437963
  Маторин Н. Женское божество в православном культе / Н. Маторин. – М., 1931. – 144с.
437964
  Бугашев С.И. Женское движение в Великобритании в XIX - начале XX в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 6 (66). – С. 38-42. – ISSN 2070-9773
437965
  Махкамова С.А. Женское движение в Пакистане / С.А. Махкамова. – М., 1978. – 72с.
437966
  Пустынникова И. Женское дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 51 (641). – С. 48-51. – ISSN 2305-3364


  Імена перших українських феміністок – Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської, Софії Русової – знайомі багатьом. А ось про художницю Марію Дуленбянку, яскраву зірку жіночого руху у Львові початку XX століття, мало хто знає. Проте саме вона стояла біля ...
437967
  Бережная Н.А. Женское демократическое движение в странах Латинской Америки и практика решения женского вопроса на Кубе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бережная Н.А. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1966. – 20 с.
437968
  Шведова Н.А. Женское здравохранение в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 85-98. – ISSN 0321-2068
437969
  Яковлева Н.М. Женское лицо аргентинской политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 51-69. – ISSN 044-748Х
437970
  Коробова А. Женское лицо войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 0235-7089


  Фотографии, представленные в статье, посвящены Великой Отечественной войне и той роли, которую сыграла в ней женщина.
437971
  Хушкадамова Х.О. Женское лицо миграции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.99-104. – ISSN 0132-1625
437972
  Ленч Л.С. Женское обаяние / Л.С. Ленч. – М, 1945. – 62с.
437973
  Мамлеева Т.М. Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии : Автореф... канд. пед.наук: / Мамлеева Т.М.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 20 с.
437974
  Бородина С. Женское образование в крестьянской среде ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 254-256. – ISBN 978-966-439-357-4
437975
  Мижуев П.Г. Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев // Начальное и среднее образование в Швеции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1903. – 70 с.
437976
  Мижуев П.Г. Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1893. – 70 с. – Из. журнала "Русская школа"
437977
  Торбурн Д. Женское образование с физиологической точки зрения : лекция / Д. Торбурн. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. – 27 с.
437978
  Нерсисян Е.Н. Женское образование у армян в XIX веке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нерсисян Е. Н. ; МВО СССР , Ереван. ГУ. – Ереван, 1958. – 23 с.
437979
  Суворова А.А. Женское политическое лидерство в Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 17-24. – ISSN 0321-5075
437980
  Онорин Эммануэлль Женское право : Марокко: Семья // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 108-110 : Іл. – ISSN 1029-5828
437981
  Кириченко О.В. Женское православное старчество в России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 171-188. – ISSN 0869-5415
437982
  Чернышева О.В. Женское священнослужение в Швеции // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 86-102. – ISSN 0130-3864
437983
  Крбовская В.А. Женское сердце / В.А. Крбовская. – М., 1951. – 63с.
437984
  Воронов Н. Женское счастье / Н. Воронов. – Пермь, 1969. – 216 с.
437985
  Мынжасарова С. Женское счастье : роман / С. Мынжасарова; пер. с каз. Н.Новикова В.Краснопольского. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 376 с.
437986
  Шоун Робин Женское счастье // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
437987
  Протопопов М. Женское творчество / М. Протопопов // Экскурсы в область русского эпоса : (посвящаются академику А.Н. Веселовскому) / В.Ф. Миллер. – [Москва, 1891. – [Ч.] 1 : Князь Владимир и Евпраксия. – [44] с.
437988
  Ким И.А. Женское участие в терроризме: религиозный женский опыт или женская дискриминация // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Т. 9, № 3. – С. 66-74. – ISSN 1029-8053
437989
  Музыря А.А. Женсовет / А.А. Музыря, В.В. Копейко. – М., 1989. – 192с.
437990
  Дубинянская Я. Женственная сталь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 68-85. – ISSN 1819-6268
437991
  Мниховский А. Женственность / А. Мниховский. – 74с.
437992
   Женурь ши спечий фолклоиче. – Кишинэу, 1972. – 199с.
437993
   Женцина в Гражданской войне. – М, 1937. – 193с.
437994
  Дубинский М. Женцина в жизни великих и наменитых людей / М. Дубинский. – К, 1995. – 296с.
437995
   Женцина в социалистическом обществе. – М, 1985. – 82с.
437996
  Осипов А.А. Женцина под крестом / А.А. Осипов. – Л, 1966. – 214с.
437997
  Медведь Н.Т. Женцины Страны Советов и революции, труде и бою / Н.Т. Медведь, А.Г. Мушруб. – М, 1971. – 60с.
437998
  Дэвинс А. Женцины, раса, класс / А. Дэвинс. – М, 1987. – 277с.
437999
  Мовчанюк Д. Женченко Марина Іванівна : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 117-118. – ISBN 978-966-2726-03-9
438000
  Лесюэр М. Женщина : Рассказы / М. Лесюэр. – Москва : Художественная литература, 1989. – 348с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,