Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
437001
  Таньшина Н.П. "Заметки о России" французского дипломата барона де Баранта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 184-204. – ISSN 0130-3864
437002
  Романова В.Ю. "Замічений антирадянськими елементами..." (Московський історико-архівний інститут у 30-ті рр.) / В.Ю. Романова, Т.І. Хорхордіна // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 62-82. – ISSN 0320-9466
437003
  Прокопов Д.Є. "Замкнена торгова держава" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 424-427. – ISBN 966-316-069-1
437004
  Лавринович Л.Б. "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя: форми художнього втідення авторської аксіології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 71-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано поетики збірки новел "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя в ракурсі системи авт. аксіології. Увагу зосереджено на композиційних та оповідних особливостях збірки і їх проекції на ідейне звучання книги.
437005
  Ісаюк О. "Замовні вбивства" від НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ: параноя лідерів чи атрибут Системи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 15


  Однією з причин, через які Сталін зажив слави параноїка, є звичка радянських спецслужб переслідувати і вбивати політичних противників не тільки в межах країни, а й поза ними. Список тих, кого вистежували і врешті-решт знищували, широкий — від Симона ...
437006
  Кушнір Л. "Заможне суспільство" для професора. До викладачів вишів теж докотилося "покращення" - їх очікує більше навантаження або звільнення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 24 квітня (№ 62). – С. 3


  Щодо програми економічних реформ на 2010-2014 рр. Пунктом 39.2 цього указу передбачено "приведення у відповідність з європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів" і, зокрема, "збільшення показника ...
437007
  Рудницький Ю. "Замок Радомисль". Повернення до себе через ламання стереотипів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 64-69. – ISSN 1819-7329
437008
  Глухова Л. "Замок света" как воплощение идеи современной национальной библиотеки / Людмила Глухова, Вера Ялышева // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 9 (243). – С. 36-41. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена Национальной библиотеке Латвии (г. Рига), ее новому зданию - "Замку света".
437009
  Тангі А. "Заморожені конфлікти - це інструмент впливу Росії" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 14 (490), 7-13.04.2017 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Розмова із французьким політологом та істориком Анн де Тангі про радянські практики, які дублює і відтворює сучасна Росія.
437010
  Савчин Л. "Заморожені конфлікти": виклики та перспективи врегулювання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 48-49
437011
  Федулова Надежда Георгиевна "Замороженные" конфликты в СНГ и позиция России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 59-67. – ISSN 0131-2227
437012
  Худицький В. "Заморозки" в тепличному бізнесі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "У радянські часи рентабельність тепличних господарств перевищувала 100—150%. Це було результатом дешевих енергоносіїв. Нині охочих вкладати кошти у розвиток тепличних господарств украй мало. Навіть іноземці, які торік інвестували в цю галузь, не ...
437013
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
437014
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
437015
  Вярцінскі А. "Заозер"я" / Анатоль Вярцінскі ; [ переклав з білорус. Л. Полтава ]. – New York. – 24 с.
437016
  Сергійчук В. "Заокруглений образ нашого минулого й сучасного" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 160-162. – ISBN 966-7060-92-6
437017
  Шевченко Оксана "Заочна" очна ставка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
437018
  Романюк О. "Заочне" провадження в кримінальних справах. Крок вперед чи два назад? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.46--50
437019
  Вріоніс С. [Занепад середньовічної грецької культури в Малій Азії та процес ісламізації з XI по XV століття / Спірос Вріоніс ; переклад К. Галатаріону ; Освітня установа Національного банку. – Афіни : Освітня установа Національного банку, 1996. – [8], 664 с. – Видання новогрецькою мовою, - На тит. арк.автор : Speros Vryonis, Jr. – ISBN 960-250-117-0
437020
  Тертычный Александр Заметка-жанр заметный // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.71-73. – ISSN 0130-3589
437021
  Кузнецов В.Н. Заметка о Dorycephalus baeri J. Kusch, (Homoptera, Jassidae) / В.Н. Кузнецов. – 47-50с.
437022
  Бирштейн Я.А. Заметка о бокоплавах Алтая / Я.А. Бирштейн. – Томск, 1950. – 113-117с.
437023
  Зверезомб-Зубовский Заметка о годах массового появления на Дону вредных саранчевых / Зверезомб-Зубовский, 1926. – С. 63-68
437024
  Чирвинский П.Н. Заметка о грязевых сопках Керченкого полуострова / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1908. – 7с. – Отд.оттиск из Т.ХХ "Записок Киевск.О-ва Естествоиспыт."
437025
  Городцов В.А. Заметка о доисторических стоянках побережья Белого моря / В.А. Городцов. – Москва : Товарищество Типографии А.И. Мамонтова, 1901. – 7 с.
437026
  Грацианов В.И. Заметка о коллекции рыб Минской экспедиции. – 5 с.
437027
  Федоров Е.С. Заметка о кунгурских пещерах / Е.С. Федоров. – 219-243с.
437028
  Абрикосов Г.Г. Заметка о мшанках, собранных Северо-Кавказской гидробиологической станцией в Персии / Г.Г. Абрикосов. – Владикавказ : [б. и.]
1. – 1926. – С. 33-34
437029
  Яцко И.Я. Заметка о новых данных для сармата окрестностей гор. Рыбницы / И.Я. Яцко. – 341-346с.
437030
  Степович А.И. Заметка о переводах сочинений Алоиза Ирасека / А.И. Степович. – с.
437031
  Ешевский С. Заметка о пермских древностях / С. Ешевский. – 11с.
437032
  Фильд А. Заметка о попадавшихся в последние годы в окресностях Петербурга чешуекрылых / А. Фильд. – вырезка. – 127-160с.
437033
  Криштофович А.Н. Заметка о растительных отпечатках / А.Н. Криштофович. – 2с.
437034
  Коржинский С.И. Заметка о родоначальной форме обыкновенного миндаля и близких видах. / С.И. Коржинский
14. – 85-94с.
437035
  Рейхрадт А.Н. Заметка о типах Histeridae описанных Гохгутом. / А.Н. Рейхрадт. – 160-161с.
437036
  Сташевский Е.Д. Заметка о торговле Нижняго-Новгорода в первой половине XVIII в.. – Київ, 1911. – 3с. – Отд. оттиск


  Дарственная надпис от автора № 48562 - Полонской; № 48561 - проф. В. З. Завиткевичу
437037
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 5 с.
437038
  Кузнецов В.Н. Заметка о цикадах собранных проф. Д.Н. Кашкаровым в районе Арслан-боба / В.Н. Кузнецов. – 31-35с.
437039
  Крулівський Л.К. Заметка о чешуекрылых окрестностей города Саратова / Л.К. Крулівський. – 6с.
437040
  Чернышев Ф.Н. Заметка об артинских и каменноугольных губках Урала и Тимана : [доложено в заседании Физ.-мат. отд. 10-го дек. 1897 г.] // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 36 с., 5 л. табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
437041
  Бодуэн-де-Куртенэ Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний / Бодуэн-де-Куртенэ. – Санкт-Петербург, 1885. – 15 с.
437042
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 3 с.


  На с. 1 дарственная надпись Косоногову от автора
437043
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 3 с.
437044
  Добиаш А.В. Заметка об основной библиотеке Историко-филологического института князя Безбородько, составленній по случаю реорганизации библиотеки / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 39 с.
437045
  Кахадзе И.Р. Заметка об угленосных отложениях Мингрелии и Абхазии. / И.Р. Кахадзе, 1943. – с.
437046
  Кеппен Н. Заметка об эмбриональных шарах Podophrya quadripartita. – 2 с.
437047
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1907. – 10 с. – Отд. оттиск из Известий Киевского политехн. ин-та. Перепл. с: Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел/В.Ермаков
437048
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Ермаков В. – Киев : В унив. типографии, 1871
437049
  Перетц В.Н. Заметка по поводу издания "Русские повести XVII-XVIII вв." I. 1905. Под ред. В.В. Сиповского / Акад. В.Н. Перетц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – 7с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. Наук, т.10, кн. 3, 1905г., с. 428-434


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці житія та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. — К.: Укр. Ак. Наук, 1927, т. 1, с. 161–166
437050
  Осипов И. Заметка по поводу теплот горения кислот фумаровой и малеиновой / И. Осипов. – С.-Пб, 1890. – 6с.
437051
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 227-238
437052
  Бутовский А.Н. Заметки : Утверждение акта и выдача выписки // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 212-222
437053
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. Из практики по делам железнодорожным // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 158 -163
437054
  Новиков В. Заметки атеиста. / В. Новиков. – Тула, 1967. – 60с.
437055
  Самсонов Б. Заметки беспокойного / Б. Самсонов. – М.-Л., 1926. – 29с.
437056
  Соболевский А.И. Заметки в области русской диалектологии : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Б. м., 1906. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник 1906, т. 3-4, с. 218-234
437057
  Тоичкина А.В. Заметки Д.И. Чижевского о Достоевском и Н.Н. Страхове // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 104-109. – ISSN 0042-8744
437058
  Канетти Э. Заметки для Мари-Луизы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 184-193. – ISSN 1130-6545
437059
  Маркович Д. Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче / [Соч. Дмитрия Марковича]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 28 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина, 1893, т. 41, № 4, с. 50-77
437060
  Александренко В. Заметки и известия : Учение Монро / В. Александренко. – 37-46с.
437061
  Черепахов М.С. Заметки и корреспонденция. / М.С. Черепахов. – М., 1954. – 60с.
437062
  Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения : Из записных книжек разных лет / Д.С. Лихачев. – Ленинград, 1989. – 605 с.
437063
  Цзи Ю. Заметки из хижины "Великте о малом" / Ю. Цзи. – М, 1974. – 588с.
437064
  Зенгер Г.Э. Заметки к "" Этне и Сташевым "Сильвам" : памяти В.К. Ернштедта / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1903. – 48 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1903, с. 433-478
437065
  Мажюлис В. Заметки к вопросу о древнейших оношениях балтийских и славянских языков / В. Мажюлис. – Вильнюс, 1958. – 20с.
437066
  Зенгер Г.Э. Заметки к второй книге Стациевых "Сильв" / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 32 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
437067
  Зенгер Г.Э. Заметки к Горацию и Проперцию / Г.Э. Зенгер, 1898. – [29] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
437068
  Чиркин В.Е. Заметки к дискуссии о юридическом лице публичного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23-30. – ISSN 0132-0769
437069
  Сперанский М.Н. Заметки к истории "Энеиды" И. П. Котляревского / М.Н. Сперанский. – Львов : Изд. "Галицко-русской Матицы" ; Уделовая тип., 1902. – 16 с. – Отд. оттиск: Научно-литературный сборник Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 2
437070
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским поэтам / Г.Э. Зенгер. – [7] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
437071
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [12] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
437072
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [18] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
437073
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Григорий Зенгер. – Варшава : Тип. К. Ковалевского
Вып. 2. – 1887. – [2], 60 с. – Отд. оттиск из: Варшавские университетские известия, 1887
437074
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 38 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
437075
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 42 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
437076
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1909. – С. 120-154. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
437077
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1913. – С. 224-278. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
437078
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Памяти П.В. Никитина / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1916. – С. 353-398. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
437079
  Зенгер Г.Э. Заметки к первой книге "Сильв" Стация : Посвящается В.В. Латышеву к 31 мая 1901 г. / Г.Э. Зенгер, 1901. – [8] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
437080
  Косоногов И.И. Заметки к работе Левшин..... / И.И. Косоногов
437081
  Фоменко К. Заметки к уразумению месяце слова / К. Фоменко. – К, 1896. – 25с.
437082
  Логачев Е.Д. Заметки к фауне жесткокрылых Омской и Северо-Казахстанской областей. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1949. – 9с.
437083
  Панова В.Ф. Заметки литератора. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1972. – 238с.
437084
  Коробка П.С. Заметки мирового судьи / П.С. Коробка. – Чернигов : Тип. Губ. земства
[Ч.] 6 : Как нужно устроить местный суд?. – 1909. – 39 с.
437085
  Энтелис Л.А. Заметки на нотных страницах / Л.А. Энтелис. – Ленинград, 1974. – 184с.
437086
  Эко У. Заметки на полях "Имени розы" = Postille al nome della Rosa / Умберто Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович ; [глав. ред. В. Горностаева]. – Москва : Астрель; Corpus, 2012. – 157, [3] с. – Парал. тит. л. на итал. языке. – ISBN 978-5-271-36786-1


  Умберто Эко написал шесть романов: планетарный бестселлер "Имя розы", известнейшие "Маятник Фуко", "Остров Накануне", "Баудолино", "Таинственное пламя царицы Лоаны" и "Пражское кладбище". Книги эти считаются занимательными, но и сложными; ясными, но и ...
437087
  Рицос Я. Заметки на полях времени / Я. Рицос. – М, 1985. – 566с.
437088
  Хорев В.А. Заметки на полях книги Марека Радзивона "Ивашкевич. Писатель после катастрофы" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-92. – ISSN 0132-1366
437089
  Глезер Д. Заметки на полях Собрания сочинений А. Упита // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. – С. 296-316
437090
  Пристли Д.Б. Заметки на полях: художественная публицистика / Д.Б. Пристли. – М., 1988. – 472с.
437091
  Мантейфель П.А. Заметки натуралиста. / П.А. Мантейфель. – М., 1961. – 191с.
437092
  Лесков Н.С. Заметки неизвестного / Н.С. Лесков. – М., 1989. – 507с.
437093
   Заметки о "Драматических сценах" / [соч.] С. Ч.....ова. – Москва : Типо-лит. И.Е. Ермакова, 1898. – 63 с.


  Содержание: Сцена из Фауста Скупой рыцарь Моцарт и Сальери Каменный гость Пир во время чумы
437094
  Люкс Л. Заметки о "революционно-традиционалистской" культурной модели "евразийцев" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.23-35. – ISSN 0042-8744
437095
  Сырейщиков Д.П. Заметки о Cytisus ratiehonensis Schaefferu Cytisus ruthenicus Fische / Д.П. Сырейщиков. – 207-210с.
437096
  Константинов А.И. Заметки о бережливости / А.И. Константинов. – Сталинград, 1957. – 60с.
437097
  Емельянов Ю.В. Заметки о Бухарине / Ю.В. Емельянов. – М., 1989. – 318с.
437098
  Кизевветтер Е.Я. Заметки о В.О. Ключевском. 1911 год // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 46-48. – ISSN 2070-9773


  Отрывки из дневника. Подготовка текста к печати Н.В. Гришиной.
437099
  Холкин В. Заметки о Вельтмане и Кюхельбекере // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 341-366. – ISSN 0042-8795
437100
  Энгельс Ф. Заметки о войне / Ф. Энгельс. – Москва, 1941. – 247 с.
437101
  Бережков Р.П. Заметки о вредных сибирских насекомых : Отдельный оттиск из Трудов Биологического НИИ, том 4, 1937 г. / Р.П. Бережков. – Томск, 1937. – 173с.
437102
  Рокитянский И.И. Заметки о геоэлектрике // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 235-244. – Библиогр.: с. 243-244. – ISSN 0203-3100
437103
  Каллаш В.В. Заметки о Гоголе : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 679--685


  Содержани сборника:
437104
  Баровский В.В. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание малоизвестного представителя рода Xylobanuss Ch. Watterh/ (Coleoptera, Malocadermata) / В.В. Баровский, 1931. – 363-364с.
437105
  Баруздин С.А. Заметки о детской литературе / С.А. Баруздин. – М., 1975. – 366с.
437106
  Лучник В.Н. Заметки о жестокрылых Кавказа. / В.Н. Лучник. – 3-5с.
437107
  Лучник В. Заметки о жужелицах палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1915. – 4 с. – Отд. оттиск
437108
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках-усачах палеарктической области (Coleoptera, Cerambycidae). – 5 с. – Отд. оттиск
437109
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках Кавказа (Coleoptera) : Тип. Канц. ОсобогоЗакавк. Комиссариата. – 4 с.
437110
  Каландарова М.С. Заметки о Колкате // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 70-72. – ISSN 0321-5075


  Город Колката до января 2001 г. назывался Калькуттой.
437111
  Соллертинский И.И. Заметки о комической опере / И.И. Соллертинский. – Москва : Музгиз, 1963. – 24 с.
437112
  Янцен В. Заметки о лексике переводов русской и немецкой философской литературы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
437113
  Сильман Т.И. Заметки о лирике / Т.И. Сильман. – Ленинград, 1977. – 223с.
437114
  Городской Я.З. Заметки о литературе / Я.З. Городской. – Львов, 1941. – 228с.
437115
  Ибрагимов А М. Заметки о литературе / А М. Ибрагимов. – М., 1971. – 456с.
437116
  Фурманов Д.А. Заметки о литературе. / Д.А. Фурманов. – М., 1979. – 162с.
437117
  Зивельчинская Л.Я. Заметки о литературном матерстве / Л.Я. Зивельчинская. – Москва, 1962. – 195с.
437118
  Мамаев С.Г. Заметки о М.И. Глинке (окончание) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 6. – С. 59-62.
437119
  Сумцов Н.Ф. Заметки о малорусских думах и духовных виршах / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
437120
  Чубинов Н Г. Заметки о Манглисском храме / Н Г. Чубинов, , 1921. – 62 с.
437121
  Севастьянов В.С. Заметки о мастерстве оратора. / В.С. Севастьянов. – М., 1971. – 152с.
437122
  Гаджиев Камалудин Серажудинович Заметки о метаморфозах либеральных ценностей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 14-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
437123
  Мясников В.С. Заметки о методологии современных исследований по Китаю // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 184-188. – ISSN 1608-0599


  Доповідь на ХІІ читаннях А. Кримського, Інститут сходознавства НАН України, Київ, 2-3 жовтня 2008 р.
437124
  Фенюк Заметки о миграциях мышевидных грызунов под влиянием "инстинкта дома" / Фенюк, А.А. Попова. – 120с.
437125
  Круликовский Л. Заметки о млекопитающих южных уездов вятской губернии / Л. Круликовский. – 10 с.
437126
  Гибу Н. Заметки о молдавском кино / Н. Гибу. – Кишинёв, 1968. – 122с.
437127
  Гершуни Е.П. Заметки о музыкальной эстраде / Е.П. Гершуни. – Л., 1963. – 58с.
437128
  Михеев С.М. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть II // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 74-84. – ISSN 2071-9574
437129
  Михеев С.М. Заметки о надписях граффити новгородского Софийского собора. часть 1. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 91-102. – ISSN 2071-9574
437130
  Сумцов Н.Ф. Заметки о народной словесности / Н.Ф. Сумцов. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1905. – 23 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник, 1905, № 1
437131
  Терещенко В. Заметки о науке поведения / В. Терещенко. – Алма-Ата, 1968. – 12с.
437132
  Ячевский Т.Л. Заметки о некоторых Corixidae (Heteroptera) из СССР / Т.Л. Ячевский, 1962. – 545-647с.
437133
  Синцов И. Заметки о некоторых видах неогеновых окаменелостей / И. Синцов. – 51-72с.
437134
  Синцов И. Заметки о некоторых видах неогеновых окаменелостей, найденных в Бессарабии / И. Синцов. – 51-72с.
437135
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о некоторых видах рода Cortodera Mulz / Н.Н. Плавильщиков, 1927. – [5] с. – Отд.оттиск из : Изв. Ставр. Энтом. Об-ва, III, №2,1927, [c. 42-46]
437136
  Гезе В. Заметки о некоторых киевских древностях / В. Гезе. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1901. – 8 с.
437137
  Петухов Е.В. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-филологического Института кн. Безбородко / Е.В. Питухов // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – [6], 56 с.
437138
  Бычков И.А. Заметки о некоторых старопечатных / И.А. Бычков, 1888
437139
  Цильштейн А.И. Заметки о партийной работе в школе. / А.И. Цильштейн. – М, 1955. – 64с.
437140
  Пастернак Б. Заметки о переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 105-110


  О Шекспире.
437141
  Перетц В.Н. Заметки о песнях XVIII в. / В.Н. Перетц. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из жур.: Русский филологический вестник, 1907, № 1
437142
  Тярин Н. Заметки о поезде на нижегородскую ярмарку, 1827
437143
  Тярин Н. Заметки о поездке на нижегородскую ярмарку, 1827
437144
  Яблоков М.Н. Заметки о полиграфии США. / М.Н. Яблоков. – М., 1975. – 238с.
437145
  Такин Ч.М. Заметки о политической жизни Бирмы / Ч.М. Такин. – М., 1976. – 296с.
437146
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Заметки о Полтавском ярусе / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Киев, 1939. – 57-62с.
437147
  Яковлев В.Е. Заметки о полужесткокрылых / В.Е. Яковлев. – 517-523с.
437148
  Кириченко А.Н. Заметки о полужесткокрылых (Hemiptera -Heteroptera) русской фауны, 1911. – С. 40-43. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 11, № 1, 1911 г.
437149
  Михалек Б. Заметки о польском кино / Б. Михалек. – М., 1964. – 304с.
437150
  Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях "национализм" и "патриотизм" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
437151
  Костин В.Н. Заметки о посещении предприятий цветной металлургии ФРГ / В.Н. Костин, В.А. Наумов. – Алма-Ата, 1959. – 58с.
437152
  Васильев А.В. Заметки о послеоктябрьском творчестве А.М.Горького / А.В. Васильев. – Пятигорск, 1957. – 260 с.
437153
  Лакоба Н.П. Заметки о поэзии Д.И. Гулиа / Н.П. Лакоба. – Сухуми, 1985. – 64с.
437154
  Котов М.П. Заметки о поэзии. / М.П. Котов. – Саратов, 1954. – 84с.
437155
  Лапин Е. Заметки о правовых взглядах В.Г. Белинского. (К 190-летию со дня рождения) // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.24-27
437156
  Дубровин А.Г. Заметки о прекрасном / А.Г. Дубровин. – М, 1967. – 32с.
437157
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе Пушкина / В.Б. Шкловский. – М. : Советский писатель, 1937. – 144 с.
437158
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – М., 1953. – 324с.
437159
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 460с.
437160
  Вайсбург А.В. Заметки о профессиональной подготовке социологов // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 130-133. – ISSN 0132-1625
437161
  Бутурлин С.А. Заметки о птицах восточной Лифляндии / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. – Москва : Университетская тип., 1902. – 7 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Отделения, т. 3, № 3
437162
  Страхов Н. Заметки о Пушкине / Н. Страхов. – Санкт-Петербург : Тип. брат. Пантелеевых, 1888. – XX, 247 с. – Экз. без ориг. обл.


  Содержание: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
437163
  Климов А. Заметки о работе пропагандиста / А. Климов. – Ставрополь, 1952. – 56с.
437164
  Инал-Ипа Заметки о развитии абхазской литературы. К 50-летию Великого Октября / Инал-Ипа. – Сухуми, 1967. – 196с.
437165
  Бах А.Н. Заметки о роли науки в социалистическом хозяйстве / А.Н. Бах. – М.-Л, 1939. – 20с.
437166
  Бицилли П.М. Заметки о роли фольклора в развитии современного русского языка и русской литературы = Бележки въерху ролята на фольклора въ развитието на съвремения руски езикъ и руска литература / от П. Бицилли. – София : Унив. печатница, 1944. – 53 с. – Отд. оттиск из: Годишник на Университета св. Климент Орхидски, Историко-филологический факультет (София), т. 40, 1943-44
437167
  Асадуллаев С. Заметки о романе / С. Асадуллаев. – Баку, 1978. – 160с.
437168
  Алфераки С. Заметки о росте животных и о музеях / С. Алфераки, 1909. – 20 с. – Отд. оттиск
437169
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – М., 1981. – 71с.
437170
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 62с.
437171
  Боровков А. Заметки о русском авангарде : книги, открытки, графика / Анатолий Боровков. – Москва : Любимая книга, 2007. – 208 с. : илл. – ISBN 978-5-903228-09-6
437172
  Рачинский С.А. Заметки о сельских школах / [соч.] С. Рачинского. – Санкт-Петербург : В синод. тип., 1883. – [4], 123 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
437173
  Рябинин В. Заметки о силурийских строматопороидеях / В. Рябинин. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – С.1041-1054. – Отдельный оттиск из т.48, №9-10 Известий Геологического комитета
437174
  Самко К.П. Заметки о скакунах и жужелицах (Coleoptera, Cicindelidae et Carabtdae) Тобольской фауны. [Ч. 2] / К.П. Самко // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 7 с.


  На тит. л. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Г. Тобольск 4/III-1931
437175
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск
437176
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1912. – 2 с. – Отд. оттиск
437177
  Гуревич Л. Заметки о современной литературе : Мечты и мысли о новой драме : памяти Комиссаржевской / Л. Гуревич // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [17] с.
437178
  Чернышевский Н.Г. Заметки о современной литературе 1856-1862 гг. : ("Современник" 1856-1862 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1894. – [2], VI, 444 с. – Авт. в кн. не указан
437179
  Фриче В.М. Заметки о современной литературе. / В.М. Фриче. – М-Л, 1928. – 165с.
437180
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – М, 1961. – 204с.
437181
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1967. – 275с.
437182
  Кокошин А.А. Заметки о создании " Российской инновационной Армии " // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 29-36. – ISSN 0321-2017
437183
  Осадчая Г.И. Заметки о социологическом образовании в России : рефлексия новых требований общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.102-106. – ISSN 0132-1625
437184
  Рыстенко А.В. Заметки о сочинении Алексея Ремизова : очинения Алексея Ремизова, тт. 1-8, издательство: "Шиповник", СПб., 1911-1912 г. / А.В. Рыстенко, проф. – Одесса : "Экономическая" тип., 1913. – 114 с.


  На тит. л.: Из книг П.П. Кудрявцева....? написан от руки
437185
  Лопаков Х. Заметки о сочинении преп / Х. Лопаков. – 21с.
437186
  Артоболевский Г.В. Заметки о стрекозах Полтавской губернии / Г.В. Артоболевский. – Киев. – 17-34с. – Отд.оттиск
437187
  Верещагин А. Заметки о судебном нормотворчестве // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 136-145. – ISSN 1812-7126
437188
  Толченова Н.П. Заметки о театральном сезоне / Н.П. Толченова. – М., 1964. – 47с.
437189
  Мочалов П.С. Заметки о театре, письма, стихи и пьесы / П.С. Мочалов. – М, 1953. – 440с.
437190
  Селиванкин С.А. Заметки о торговле в Китае / С.А. Селиванкин. – М, 1959. – 70с.
437191
  Марр Н.Я. Заметки о турецком языке окрестностей Абстумиани / Н.Я. Марр, Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1937. – 31с.
437192
  Асадов А.И. Заметки о философском статусе понятия "мышление" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 169-172. – ISSN 0042-8744
437193
  Гроссгейм А.А. Заметки о флоре Колхиды / А.А. Гроссгейм. – Отд.отт. – [Тбилиси], 1915. – [3] с. – Отд. оттиск из: Вестник Тбилисского ботанического сада, т. 21 (с. 85-57)
437194
  Сиротина В.А. Заметки о фразеологии публицистических статей А.М. Горького: (советского периода) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 30-32
437195
  Внуковский В.В. Заметки о чешуекрылых восточной Сибири / В.В. Внуковский, 1926. – 152с.
437196
  Варшавский А.С. Заметки о Югославии / А.С. Варшавский. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 78с.
437197
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1876. – 190, [2] с.
437198
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1877. – 343 с.
437199
  Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре / А.Е. Глускина. – М, 1979. – 296с.
437200
   Заметки об американских библиотеках // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 62-71.
437201
  Лециус И.А. Заметки об аттических филах // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 18-36
437202
  Гришина Р.П. Заметки об изданиях, посвященных 130-летию русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Освобождению Болгарии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
437203
  Назаревский А.А. Заметки об имени автора и списках / А.А. Назаревский, 1916
437204
  Пальгунов Н.Г. Заметки об информации / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1967. – 104с.
437205
  Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 96-120. – ISSN 0321-1878
437206
  Браунер А. Заметки об экскурсиях, совершенных в 1905 году в Ставропольской губ. и в Крыму, 1907. – С. 113-126. – Отд. оттиск
437207
  Юдин А.А. Заметки об эстетике М.Хайдеггера в связи с понятием автора // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 6-18. – ISBN 966-72-77-79-8
437208
  Метлинский А. Заметки относительно южнорусского языка. / А. Метлинский. – Харків, 1839. – 1-35с.
437209
  Романюк В.Г. Заметки парашютиста-испытателя / В.Г. Романюк. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1953. – 132с.
437210
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1962. – 371с.
437211
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 543с.
437212
  Корецкий В.Б. Заметки плакатиста. / В.Б. Корецкий. – М., 1958. – 178с.
437213
  Поповский И. Заметки по анатомии. / И. Поповский. – 91с.
437214
  Ласкарев В.Д. Заметки по вопросу о тектонике южнорусской кристаллической площади / В.Д. Ласкарев, 1905. – 295с.
437215
  Майков Л.Н. Заметки по географии Древней Руси : по поводу сочинения Н.П. Барсова " Очерки русской исторической географии : география начальной летописи. Варшава, 1873 // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 53 с.
437216
  Лященко А.И. Заметки по изучению современной народной песни / А. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова
[Ч.] 1 : Отзыв о сочинении В.Н. Перетца "Современная русская народная песня; Сравнительные этюды. С.-Петербург, 1893 г. – 1894. – 17 с.
437217
  Жидков Н.П. Заметки по истории и методологии прикладной математики / Н.П. Жидков. – Москва, 1985. – 70с.
437218
  Дашкевич Н.П. Заметки по истории Литовско-Русского государства / Н.П. Дашкевич. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира, 1885. – 192с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
437219
  Ведель Г.Е. Заметки по истории методов обучения и иностранным языкам / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1968. – 36с.
437220
  Генри Э. Заметки по истории современности / Э. Генри. – Москва, 1970. – 430с.
437221
  Линдон Р.К. Заметки по логике / Р.К. Линдон. – Москва : Мир, 1968. – 128с.
437222
  Зайцев М.И. Заметки по методике обучения иностранным языкам (на материале немецкого языка) / М.И. Зайцев. – Вологда, 1970. – 48с.
437223
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп.У-та Св.Владимира; Тип. В.И. Завадского, 1895. – 38 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1895. - Один экз. без обл. и тит. л.
437224
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер, 1900. – 9 с. – Отд.оттиск: Физическое обозрение. - Экз. без обл. и тит. л.
437225
  Чирвинский П.Н. Заметки по минералогии России / П.Н. Чирвинский; Из каб.Прикладной геологии и минералогии Донского Политех.ин-та. – Новочеркасск : Тип.Т-ва"Время", 1919. – 61с. – Отд.оттиск из "Изв. Донского Политехн. ин-та", 1919 г., Т.7, отд.2
437226
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada : (Предварительное сообщение)
ч. 1 : Строение тела Cercyra papillisa Uljanin 1870. – 15 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 179
437227
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada / Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. – Казань : Типо-литография Университета
ч. 2 : О планариях Онежского озера. – 18 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 191
437228
  Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Ф. Соссюр. – М., 1990. – 280с.
437229
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Дополнения и исправления к сообщению 1. Неворобьинообразные (Non-Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 126-127. – ISSN 1727-0200
437230
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Сообщение 2. Воробьинообразные (Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 107-125. – ISSN 1727-0200
437231
  Берг Л.С. Заметки по систематике байкальских Cottidae. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1903. – 15 с. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 8, 1903 г.
437232
  Четвериков С.С. Заметки по систематике ночниц / С.С. Четвериков, 1925. – 53-58с.
437233
  Букреев Б.Я. Заметки по теории рядов / Б.Я. Букреев. – Киев. – 6 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
437234
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск, 1953. – 74с.
437235
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск, 1955. – 96с.
437236
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1984. – 142 с.
437237
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов. – 189-204с.
437238
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов. – 189-204с.
437239
  Богородицкий В.А. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. 1 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – 31 с.
437240
  Цвиич И. Заметки по этнографии македонских славян / И. Цвиич. – Перевод со втор. доплненн. изд. 1906 г. А.О. – С.-Петербург : Типография Д.В. Чичинадзе, 1906. – 60 с.
437241
  Каликов Н.В. Заметки пропагандиста / Н.В. Каликов. – Омск, 1949. – 32с.
437242
  Генри Э. Заметки публициста. / Э. Генри. – М, 1988. – 312с.
437243
  Томский Н. Заметки скульптора. / Н. Томский. – М., 1965. – 144с.
437244
  Беляев С. Заметки советского врача / С. Беляев. – Л., 1926. – 135с.
437245
  Малинин М.В. Заметки советского диссидента о правах человека / М.В. Малинин. – Нью-Йорк, 2005. – 331 с.
437246
  Сулима Семен Заметки старого киевлянина : (Киев в 1812 и 1824 году). // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.614-624
437247
  Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 287с.
437248
  Стрижев А.Н. Заметки фенолога / А.Н. Стрижев. – М., 1975. – с.
437249
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – М, 1962. – 112с.
437250
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1967. – 143с.
437251
  Набатов И. Заметки эстрадного сатирика. / И. Набатов. – М., 1957. – 155с.
437252
  Батырай Заметки, статьи о творчестве / Батырай. – Махачкала, 1976. – 149с.
437253
  Воробьев К.Д. Заметы сердца : (Из арх. писателя) / Константин Воробьев; [Сост. и послесл. В. В. Воробьевой; Предисл. В. Смирнова. – Москва : Современник, 1989. – 236,[2] с. ; 21 см. – ISBN 5-270-00778-9.
437254
  Малышев А.В. Заметы: рассказы, повесть / А.В. Малышев. – М., 1987. – 287с.
437255
  Давыдов Д. Замечание на некрологию Н.Н. Раевского / Д. Давыдов, 1832
437256
  Толчельникова С.А. Замечание о методах определения расстояний // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-12. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
437257
  Бекташов С. Замечание о статистической эргодичности однородных случайных полей / С. Бекташов, М.И. Ядренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджується зв"язок між статистичною ергодичністю однорідного випадкового поля і відповідного йому квантового випадкового поля.
437258
  Минлос Р.А. Замечание о характере убывания корреляции в термодинамической системе. / Р.А. Минлос, Я.Г. Синай. – М., 1971. – 12с.
437259
  Лавровский П.А. Замечание об этимологических особенностях старинного языка польского. / П.А. Лавровский. – 50с.
437260
  Люти Г. Замечание по поводу одной из проблем британско-индийской истории к вопросу об "имперском партнерстве" в годы первой мировой войны и после ее окончания / Г. Люти. – М., 1970. – 5с.
437261
   Замечания для приготовленя молодых офицеров к военным действиям. Изданы при Главном штабе 1-й Армии
ч. 1. – 1819. – 245с.
437262
   Замечания до Малой России принадлежащия, 1848
437263
  Золотаревский М. Замечания к еврейской истории / Марк Золотаревский. – Иерусалим : Скопус, 2009. – 108 с. – ISBN 978-965-7129-53-1
437264
  Всехсвятский С.К. Замечания к работам Я. Оорта, посвященным вопросам происхождения и эволюции комет : Відбиток / С.К. Всехсвятский : АН СССР, 1955. – 537-543 с.
437265
  Любомиров П.Г. Замечания на исследование П.Г. Любомировича: Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. [Рецензия Л.М. Сухотина]. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1915. – 16 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1915, кн. 3


  Рец.: Сухотин, Лев Михайлович (1879-1948)
437266
  Вяземский П.П. Замечания на исследования Слово о полку Игореве. – Москва. – 66 с.
437267
  Руссов С. Замечания на историю ...соч. Н. Полевым : [Полевой Н.], 1830
437268
  Ленин В.И. Замечания на книгу Клаузевица "О войне и ведении войн" / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 35с.
437269
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н. Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – Ленинград, 1931. – 64 с.
437270
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н.Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 64 с.
437271
   Замечания на Проект уголовного уложения : (Имущественные посягательства) ; Мнение Юрид. факультета Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1887. – 52 с. – Экз. в разных тип. переплетах
437272
  Вяземский Павел Петрович Замечания на Слово о полку Исгореве. – Санкт-Петербург, 1875. – 105 с.
437273
  Ленин В.И. Замечания на сочинения Клаузевица "О войне " / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 40 с.
437274
  Ленин В.И. Замечания на статьи Бухарина о государстве / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 48с.
437275
   Замечания о знаниях абитуринтов на вступительных экзаменах по физике в ПЭТИ в 1966-1967 гг.. – Новосибирск, 1968. – 28с.
437276
  Магазов С.С. Замечания о метафорах в работах Хайдеггера "Бытие и время" и "Время и бытие" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
437277
   Замечания о недостатках действующих гражданских законов : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Изд. ред. коммис. по сост. проекта Гражд. уложения ; [В гос. тип.], 1891. – [4], 792, VI с. – Экз. в разных тип. переплетах
437278
  Лучник В. Замечания о некоторых видах рода Platysmma (Bon.) Tschitsch. палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 3, № 3-4, 1913 г.
437279
  Сементовский К. Замечания о праздниках у малороссиян / К. Сементовский, 1843. – 74 с.
437280
  Струминский Б.В. Замечания о распаде n - 3П. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 7с.
437281
  Хандриков М. Замечания о сочинении Г.Оппольцера / М. Хандриков. – Б.м. – С.189-201
437282
  Дубовенко Ю.И. Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
437283
  Ладынин И. Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья представляет опыт интерпретации концепции истории Египта в ее знаменитом очерке, созданном Манефоном Севеннитским (III в. до н.э.), с особым вниманием к переходным периодам между ее крупными эпохами, соответствующими частям этого труда ...
437284
  Срезневский И.И. Замечания об изучении русского языка и словесности в средних учебных заведениях / [соч. И. Срезневского]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1871. – 23 с.
437285
  Векуа И. Замечания об общем представлении решений дифференциальных уравнений эллиптического типа / И. Векуа, 1943. – 392с.
437286
  Радченко К.Ф. Замечания относительно отдельных мест книги Иоанна Боголова по списку изданному Деллингером / К. Радченко. – Санкт-Петербург : Титп. имп. Акад. наук, 1904. – [2], 8 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению, 1. – Библиогр. в примеч.


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
437287
  Незабитовский В.А. Замечания по вопросу о чиншевом владении в Западных губерниях / [Соч.] Проф. В. Незабитовского. – Киев : В университетской тип., 1883. – [2], 87 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия. К. 1883. – Библиогр. в примеч.


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
437288
  Герцрикен С.Д. Замечания по поводу статьи Ф.А.Санталова: "Преобразование и его влияние на скорость отгонки летучего компонента из сплава" / С.Д. Герцрикен, И. Дехтяр, 1951. – С. 375-377
437289
   Замечания правительства СССР по поводу проекта США мирного договора с Японией, 1951. – 6с.
437290
  Нюрина Ф.Е. Замечательная дочь великого народа. / Ф.Е. Нюрина, А.М. Куртик. – М., 1937. – 136с.
437291
  Назаровский Б.Н. Замечательное дело / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1970. – 188с.
437292
  Карнович Е.П. Замечательные богатства : экономическо-историческое исследование Е.П. Карновича. – Санкт-Петербург : Тип. К.Н. Плотникова, 1874. – VIII, 380 с.
437293
  Бескин Н.М. Замечательные дроби. / Н.М. Бескин. – Минск, 1980. – 124с.
437294
  Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших времен / Л.Л. Иванов, 1906
437295
  Карнович Е.П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. -- (Репринт. воспроизведения). / Е.П. Карнович. – Л., 1990. – 520с.
437296
  Никольский А. Замечательные и невезучие // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 42-46. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення паровозів
437297
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – Москва-Ленинград, 1951. – 32 с.
437298
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – М, 1978. – 48с.
437299
  Джумалиев К. Замечательные люди : воспоминания. / К. Джумалиев. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 207 с.
437300
  Яковкина Е.И. Замечательные люди на Кавказских Минеральных Водах / Е.И. Яковкина. – Ставрополь, 1962. – 136с.
437301
  Беннеян А.О. Замечательные люди Франции / А.О. Беннеян. – М., 1969. – 96с.
437302
  Храбровицкий А. Замечательные места Пензенской области. / А. Храбровицкий. – Пенза, 1943. – 40с.
437303
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Из записной книжки минералога / В.И. Соболевский. – Москва- Лениград : Госгеолиздат, 1940. – 224с.
437304
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1949. – 221с.
437305
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – М, 1971. – 182с.
437306
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Книга для учащихся / В.И. Соболевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 191с.
437307
  Кулябко Е.С. Замечательные питомцы академического университета. / Е.С. Кулябко. – Ленинград : Наука, 1977. – 229 с.
437308
   Замечательные полотна. – Л., 1961. – 379с.
437309
   Замечательные полотна. – Л., 1962. – 379с.
437310
   Замечательные полотна. – Л., 1964. – 405с.
437311
  Уфимцев Г.Ф. Замечательные природные объекты Китая : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-27 : Фото. – ISSN 0016-7207
437312
  Лобач-Жученко М Б. Замечательные путешествия и географические открытия. / М Б. Лобач-Жученко. – Москва, 1926. – 88с.
437313
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия. / Лобач-Жученко. – Москва, 1926. – 168с.
437314
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия. / Лобач-Жученко. – Москва, 1927. – 136с.
437315
  Вирганский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Вирганский. – Москва, 1950. – 152с.
437316
  Виргинский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Виргинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Машгиз, 1952. – 24с.
437317
   Замечательные русские исторические деятели : чтение для наро=дных учителей и пособие при уроках русской истории в учительских семинариях / сост. И. Б-ъ [И.Н. Божерянов]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. И.И. Глазунова, 1878. – [2], II, 178, II с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов / Масанов. М., 1956, т. 1
437318
  Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры / Д.Л. Локшин. – М., 1963. – 212с.
437319
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Москва, 1965. – 91с.
437320
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 95с.
437321
   Замечательные ученые. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 9)
437322
  Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы / М.И. Пыляев. – М., 1990. – 760с.
437323
  Оре О. Замечательный математик Нильс Хенрик Абель [1802-1829] / О. Оре ; [Пер. с англ. Ю. С. Родман ; Под ред. А. М. Яглома]. – Москва : Физматгиз, 1961. – 343 с., [9] л. ил.
437324
  Андреев Д.Л. Замечательныые исследователи горной Средней Азии / Д.Л. Андреев, С.Н. Матвеев; Под ред.Н.Г.Фрадкина. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 96с.
437325
  Кобков В.П. Замещение в английском языке / В.П. Кобков. – Новосибирск, 1964. – 56с.
437326
  Фишелев Я.Р. Замещение зрительных функций при обучении слепых детей с использованием фотоэлектрических приборов : Автореф... канд. пед.наук: / Фишелев Я.Р.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Свердловск, 1959. – 16л.
437327
  Жаров Б.С. Замещение как языковое явление / Б.С. Жаров. – Л., 1984. – 116с.
437328
  Мащенко Валентина Васильевна Замещенные 2, 2", 4" - триоксиазобензола как аналитические реагенты: взаимодействие с металлами, фотометрическое определение алюминия : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Мащенко Валентина Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с.
437329
  Дорогов В.В. Замещенные арил-пиридил-метаны, арил-пиперидил-метаны, и бензо изохинолины : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дорогов В.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 20л.
437330
  Голубева Инесса Владимировна Замещенные висмутовые и таллиевые купраты со свойствами высокотемпературных сверхпроводников : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Голубева Инесса Владимировна; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
437331
  Иоанну А.Р. Замещенные пиридины и 2(4)-азафлуорены в синтезах индолизинов, инденоинодолизинов и инденидпиридиниев. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иоанну А.Р.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1978. – 22л.
437332
  Возіянов М.К. Заміж до Європи : гумор / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2004. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-8478-31-2


  Підпис.
437333
  Черепков В. Заміжня вдова : Поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 2-13. – ISSN 0131-2561
437334
  Лівар Ю.О. Заміна адміністративних стягнень у провадженні по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 110-113. – ISSN 2219-5521
437335
  Ус О. Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 214-221. – ISSN 1993-0909
437336
  Кур"янова М.О. Заміна іменника вказівним займенником у німецькому реченні науково-технічного контексту та знаходження відповідників цьому явищу в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 227-229. – ISBN 966-8188-07-1
437337
  Каліта Т. Заміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин / Т. Каліта, Оканенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено ліпідний вміст вегетативних органів видів роду Rhododendron L культивованих в природних умовах Лісостепу України. Проведено визначення кількісного вмісту гліколіпідів протягом вегетаційного періоду. ...
437338
  Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м"яким // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 182-191. – ISSN 1993-0909
437339
  Навроцька В.В. Заміна неналежного відповідача при розгляді цивільного позову // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 29-34.
437340
  Герасименко В.П. Заміна покарання в стадії його призначення // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 204-212.
437341
  Герасименко В. Заміна покарання як інститут кримінального права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 276-284. – ISSN 1993-0909
437342
  Маркова С.В. Заміна полівождизму сталінською автократією (20-ті - 30-ті рр.): сучасні тенденції розробки теми у російській історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 67-74. – (Історичні науки ; Вип. 5)
437343
  Ковтун М. Заміна свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: порядок та особливості // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 3 (11), березень. – С. 20-21
437344
  Задоя К. Заміна смертної кари довічним позбавленням волі. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рубан проти України" (2016 р.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
437345
  Спіцина Л. Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-39
437346
  Новохатська Я.В. Заміна сторін у зобов"язанні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
437347
  Куліш П. Заміна університетських лекцій народовивченням // Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / П. Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – С. 200-229. – ISBN 966-7586-09-X


  П. Куліш збирав матеріали з історії української державності і культури. У цьому розділі книги автор висловлює своє ставлення до викладачів Київського університету, його першого ректора М. Максимовича.
437348
  Лисенко Ф.К. Замінники просяться в цехи / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1968. – 48с.
437349
  Гнатюк М. Заміри глибини : До 155-річчя Івана Франка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 138-143. – ISSN 0130-321Х
437350
  Автухов К.А. Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. Автухов, А.В. Байлов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 173-183. – ISSN 2304-4556
437351
  Коваль О. Замість батога й пряника - пояс і шлях. Китай пропонує світові підтримати свою концепцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  14-15 травня у Пекіні відбувся форум високого рівня з міжнародного співробітгництва "Пояс і шлях". "Оголосивши свою ініціативу "Пояс і шлях" проектом століття, китайський лідер підкреслив, що ініціативу буде реалізовано лише в тому разі, якщо її ...
437352
  Портянко В. Замість весілля - каземат // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 квітня (№ 16). – С. 10


  Про автора: "Володимир Костянтинович Портянко, інженер-будівельник за проф., захопився колекціонуванням "Кобзарів" понад 35 р. тому, коли серед зібраної сином макулатури несподівано знайшов ротопринтне видання "Кобзаря" 1840 р. Нині в київській ...
437353
  Корчак-Городинський Замість вигадок / Корчак-Городинський. – Івано-Франковськ, 1994. – 199с.
437354
  Первомайський Л.С. Замість віршів про кохання : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 446 с.
437355
  Осипчук Н. Замість вступних екзаменів - тестування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Нотатки з Колегії МОН України. Згадується ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенко щодо надання пільг медалістам.
437356
  Корнієнко О.М. Замість вступу: роль випадкових подій у великих відкриттях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 2-3
437357
  Крюков В. Замість етнічної державності - громадянська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  На захист"деяких тез львівського історика Ярослава Грицака".
437358
  Матвієнко М. Замість меморіальної дошки - афіша ?.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 13
437359
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2007. – № 4 : вересень - листопад. – С.20-40.


  Що стоїть за берегами організованої на сторінках " Вісника Книжкової палати" нової полеміки довколо старої проблеми: "Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова?"
437360
  Семена М. Замість нових законів - новий тип навчального закладу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Мовною ситуацію у Криму незадоволені практично всі національно-культурні групи автономії. Кримські експерти шукають вихід із цієї ситуації.
437361
  Нічрук Г. Замість огляду стінгазет // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 10 квітня (№ 9). – С. 4
437362
  Коваль Л. Замість парт - прилавки // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 5 (61), листопад - грудень. – С. 12


  Спробу (В.В. Скопенка) перепрофілювання навчальних приміщень, що перебувають на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на комерційні об"єкти зупинили працівники столичної прокуратури.
437363
   Замість післямови // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 139-147
437364
  Тичина П.Г. Замість сонетів і октав / П. Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 29, [2] с. – Hа окp. аpк.: Гpигоpію Савичу Сковоpоді пpисвячую Автоp
437365
   Замість спростування : Про кримінальну справу порушену у 1973 році проти Віктора Медведчука. Документи і матеріали. – Броди : Просвіта, 2003. – 47с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 3). – ISBN 966-7544-15-Х
437366
  Пастух Б. Замість хреста - калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 31-33. – ISSN 0130-5263
437367
  Гогоцький С.С. Замітка на статтю "Современника" "Національна безтактність" // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 246-250. – ISBN 966-613-240-0
437368
  Лепікаш Л.А. Замітка про геологічні умови знахідки давнього палеоліту в околицях с. Старий Кодак на Дніпропетовщині / Л.А. Лепікаш. – 71-77с.
437369
   Замітка про праці Михайла Кравчука. – Київ, 1929. – 20 с.
437370
  Пфейфер Г.В. Замітка про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції = Note sur les conditions que le systeme dлquations lineaires aux derivees parttielles du premier ordre dьne fonction inconnue soit complet : докладено 8-XII-1922 / [доп.] акадю Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [5] с.
437371
  Чекалюк В.В. Замітка як приклад лаконічності в сучасних медіа // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 10-12


  З появою масового доступу до інтернету перед сучасною журналістикою постає неминуча потреба опановувати нові способи інформування. Авторка зосередила увагу на інформаційних жанрах, найпопулярнішим серед яких є замітка, та способах викладу новин, до ...
437372
  Дрозд Н.С. Замітка як провідний жанр новинної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 182-188


  У статті йдеться про жанрові можливості замітки, ті різновиди та структуру. The article concerns genre capabilities of a paragraph, its types and structure. В статье идет речь о жанровых возможностях заметки, ее разновидностях и структуре.
437373
  Попов П.М. Замітки до історії українського письменства XVII-XVIII вв. / Українська Академія Наук. – Київ : Друкарня Української Академії Наук
Ч.1-3. – 1923. – 23 с. – Окр. від. з " Записок Історико-філолог. від-лу", кн.4 (1923), стор.213-233
437374
  Пачовський М. Замітки до науки рускої мови в середних школах / Подав др. Михайло Пачовский. – Львів : Накл. ред. "Учителя" ; З друк. НТШ під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 48 с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
437375
  Гладилін В.М. Замітки до трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 119-122. – ISSN 0235-3490
437376
  Булавінов А.Н. Замітки з семантики пропозиційної інтуїціоністської логіки / А.Н. Булавінов, П. Штайнаккер // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
437377
  Ямпольський І.Г. Замітки про Куліша / І.Г. Ямпольський. – Київ, 1928. – 224-241с. – Окр. відбиток
437378
  Пфейфер Г.В. Замітки про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції : докладено 8-XII-1922
437379
  Горощенко Ю. Замітки про фауну Trichoptera річки Дніпра / Ю. Горощенко, 1926. – 39-41с.
437380
  Спасибо-Фатєєва Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту приватної власності для становлення громадянського суспільства. Статья посвящена исследованию значения института частной собственности для становления гражданского общества.
437381
  Наливайко Дмитро Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються зв"язки соцреалізму з пролетарською літературою та її художніми джерелами. Висвітлюється роль натуралізму у формуванні категорії "творчого методу" в соцреалістичній естетиці. Засадничі принципи реалізму протиставляються ...
437382
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 00.02.01 / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 142 л. – Бібліогр. : л. 123-142
437383
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рфдкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
437384
  Неділько С.А. Заміщені купрати вісмуту та рідкісноземельних елементів : хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
437385
  Толмачова В.С. Заміщені та гетареноконденсовані 1,3/3-триметил-2-метилен-1 1,2,3,3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Толмачова В.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.
437386
  Толмачова Валентина Сергіївна Заміщені та гетареноконденсовані 1.3.3-триметил-2-метилен-1 1.2.3.3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Толмачова Валентина Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 181л. – Бібліогр.:л.164-178
437387
  Неділько С.А. Заміщені хроміти рідкісноземельних елементів = хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 19-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
437388
  Войтенко Т. Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) < X < 0,6 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLnxBa2-xCu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd 0< X <0,6). Досліджено залежність параметрів, виду симетрії кристалічної гратки систем та кисневої стехіометрії від ступеня заміщення х. Встановлено, що для ...
437389
  Ольхов А.В. Заміщення ітрію на елементи зі змінним ступенем окиснення у ВТНП кераміці складу [хімічна формула] / А.В. Ольхов, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 24
437390
  Хансен Эрик Замки = В поисках рыцарей : Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 118-131 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
437391
  Ткачев М.А. Замки Белоруссии / М.А. Ткачев. – Минск, 1987. – 220 с.
437392
  Степанчук В.В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
437393
  Савельев Владимир Замки и воды Германии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 38-40
437394
  Вирт З. Замки и дворцы в Чехии и Моравии / З. Вирт. – Прага, 1960. – 136 с.
437395
  Араньоши Замки и крепости Венгрии // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 262-289. – ISBN 978-966-579-271-0


  Будапешт. Здание Парламента.
437396
  Захар"єв В.А. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху : присвяч. П.А. Болтанюку, І.В. Олійнику, Р.В. Палашу, Р.В. Йолтуховському, та ін. історикам, археологам, пам"яткоохоронцям і краєзнавцям, які обороняли і боронять незалежність України / Володимир Захар"єв, Сергій Шпаковський ; Від. охорони пам"яток історії та культури у Хмельниц. обл., Держ. архів Хмельниц. обл., Центр дослідження історії Поділля [та ін.]. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 103, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-617-513-343-9
437397
  Мацюк О. Замки і фортеці Західної України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 251-261. – ISBN 978-966-579-271-0


  Оборонні споруди Закарпаття.
437398
  Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Львів, 1993. – 176 с.
437399
   Замки та фортеці = Castles and fortresses. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352с. : іл. – Текст укр., англ.; рез. та перелік іл. рос. і фр. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-078-7
437400
  Вечерський В. Замки та Фортеці України / Віктор Вечерський ; [основна фотозйомка С. Тарасова]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 151, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-79-2
437401
  Колодій М. Замки Тернопілля // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-17


  В місті Збаражі існує Національний Заповідник "Замки Тернопілля"
437402
   Замки України [ Електронний ресурс ] : історія, фотогалерея, легенди і таємниці. – Київ : АТЛАНТІК, 2006. – 1 CD. – Систем. вимоги : Microsoft Windows 98/2000/XP, 300 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.- Рекомендовані вимоги : Microsoft Windows XP, 1000 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.-заголовок з етикетки диску. – (Atlantic project)


  Диск разрахований на широкий загал українців та іноземних туристів. Ви ознайомитесь з істрією виникнення, зовнішним описом та сучасним станом замків України.
437403
  Петринка Л.В. Замки України: Львівщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 37-42 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
437404
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39 : Фото
437405
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-53 : Фото
437406
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-63 : Фото
437407
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51 : Фото
437408
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 56-60 : Фото
437409
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-55 : Фото
437410
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-55 : Фото
437411
  Ткачоу М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоу. – Минск, 1991. – 184с.
437412
  Шевал М. Замкнена кімната : роман / Май Шеваль, Пер Вале ; [Зі швед. пер. О. Д. Сенюк] // У пастці : роман / Д. Френсіз. – Київ : Молодь, 1984. – С. 191-406
437413
  Ліщинська Н. Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 161-169. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
437414
  Будницька Н. Замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених двовимірних багатовидах / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи вкладення графів у двовимірні багатовиди, подано топологічну класифікацію замкнених 1-форм, в яких усі рекурентні інтегральні криві замкнені, на замкнених двовимірних багатовидах. Обчислено кількість топологічно нееквівалентних 1-форм, ...
437415
  Білун С.В. Замкнені 1-форми Морса на замкнених поверхнях / С.В. Білун, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-81. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Установлено критерії топологічної еквівалентності 1-форми Морса із замкненими рекурентними траєкторіями замкненій формі. Для таких форм побудовано повний топологічний інваріант і доведено критерій їх топологічної еквівалентності.
437416
  Волошина Т.В. Замкнені інверсні піднапівгрупи моногенних інверсних напівгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи інверсної напівгрупи з скінченною піднапівгрупою ідемпотентів. Цей опис використовується для дослідження замкнених інверсних піднапівгруп моногенних інверсних напівгруп типу (k,l) та (k,w). ...
437417
  Татаров О. Замкнута система. Деякі неупереджені міркування щодо створення Вищого антикорупційного суду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 1992-9277
437418
   Замкнутая система: человек - высшие растения : (четырехмесячный эксперемент). – Новосибирск : Наука, 1979. – 160 с.
437419
  Охрімович А. Замкнутий простір / А. Охрімович. – Коломия, 1993. – 64с.
437420
  Вакуленко Т.О. Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури – констативні мовленнєві акти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 65-71


  У статті подається дослідження особливостей функціонування замкнутих питальних речень фразеологізованої структури (ПРФС) в контексті констативних мовленнєвих актів. Проаналізовано залежність усталеності прагматичних характеристик ПРФС від ступеню ...
437421
  Левицька Ж. Замкнутість світу і трагізм життя у фільмах Робера Брессона // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 1562-3238
437422
  Блинкин С.А. Замкнуто асептический метод производства протикоревой сыворотки / С.А. Блинкин. – Москва, 1948. – 11 с.
437423
  Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство. Философский проект , служащий дополнением к науке о праве и попытке построения грядущей политики / И.Г. Фихте. – М, 1923. – 175с.
437424
  Слепова Людмила Михайловна Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Людмила Михайловна; Гомельский гос. ун-тет. – Гомель, 1979. – 95л. – Бібліогр.:л.91-95
437425
  Слепова Л.М. Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Л.М.; КГУ. – Киев, 1981. – 9л.
437426
  Князев Г.И. Замкнутые и фрагментальные рудные пояса / Г.И. Князев; Отв. ред. Скаржинский В.И. – Киев : Наукова думка, 1973. – 258с.
437427
  Арцимович Л.А. Замкнутые плазменные конфигурации / Л.А. Арцимович. – Москва : Наука, 1969. – 160 с.
437428
  Унегова Т.А. Замкнутые поверхности с данной средней кривизной в пространствах постоянной кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Унегова Т.А.; Одесс. гос. ун-т им И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 11л.
437429
  Роткоп Л.Л. Замкнутые систем импульсного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей : Автореф... канд. тхен.наук: / Роткоп Л.Л.; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 15л.
437430
  Гордин И.В. Замкнутые системы аграрно-промышленного водопользования / И.В. Гордин, П.П. Марков. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 272 с. : табл. 62, ил. 56, библиогр. 37 назв.
437431
  Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов / Л.А. Алферова, А.П. Нечаев. – Москва, 1984. – 272с.
437432
  Беличенко Ю.П. Замкнутые системы водообеспечения химических производств. / Ю.П. Беличенко. – М., 1989. – 208с.
437433
  Гостев В.И. Замкнутые системы с периодически изменяющимися параметрами / В.И. Гостев. – М, 1979. – 272с.
437434
  Волков В.Ф. Замкнутый круг / В.Ф. Волков. – Горький, 1971. – 192с.
437435
  Кедров Н.Г. Замкнутый круг российской историографии коллективизации крестьянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 154-171. – ISSN 0042-8779


  Историография коллективизации рассматривается автором как череда сменяющих друг друга исследовательских программ.
437436
  Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Рутинський; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 432с. – Шифр дубл.796 Рути.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-363-3
437437
  Куліш І.М. Замковий туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 113-115
437438
  Лазарук І.А. Замкові комплекси Волинської та Рівненської областей та їх використання у туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 259-262
437439
  Шпарага Т.І. Замкові комплекси України як об"єкт туристичної діяльності / Т.І. Шпарага, І.В. Ломачук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
437440
  Золотов В.А. Замковый камень / В.А. Золотов. – Рига, 1968. – 332с.
437441
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 202. – ISBN 96966-8060-04-0
437442
   Замлинський Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 183-184. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
437443
  Белоусов В.В. Замная кора и верхняя мантия материков / В.В. Белоусов. – М, 1966. – 124с.
437444
  Форсайт Фредерік Замовлення : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 98-100. – ISSN 0320-8370
437445
  Герасименко С.С. Замовлення на інформацію - основний чинник її надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 156-161. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
437446
  Павлов О.Д. Замовлення як вербальная магія. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Павлов О.Д.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 28л.
437447
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку : Автореф. дис. ... канд. фіол. наук : 10.01.09. / Антонюк В.Г. ; КУ. – Київ, 1994. – 23 с.
437448
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку. : Дис... канд. філол.наук: / Антонюк В.Г.; КУ ім.Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 163л. – Бібліогр.:л.153-163
437449
  Колодюк І. Замовляння в системі духовної культури українців Полісся // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 57-64
437450
  Гудзенко О.П. Замовляння епохи. Стильова домінанта творчості Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 153-157. – (Б-ка Ін-ту філології)
437451
  Павлов Олег Данилович Замовляння як вербальна магія : 10.01.07 : Дис. ... канд. філолог. наук / Павлов Олег Данилович; КУ ім Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 172 л. – Бібліогр. : л. 161-172
437452
  Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії = Заговоры как вид русской народной поэзии / М. Крушевський; Упоряд. перекл., вступ. стаття, додатки З.О.Пахолок. – Луцьк : Вісник і К, 2002. – 192 с. – ISBN 966-96095-3-4
437453
  Федоренко Тетяна Замовляти і одержувати // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 27. – ISSN 0130-5212
437454
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
437455
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
437456
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
437457
  Самбор М. Замовник, як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз чинного законодавства України щодо поглядів на замовника, як сторону договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку. Автором досліджуються існуючі погляди на найменування сторони замовника у договорі про надання ...
437458
  Плачинда Сергій Замовчуваний, обійдений, забутий... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 18-20


  Олександр Чертков - учений-енциклопедист, історик-антикознавець.
437459
  Поляковська Ю.В. Замовчування і натяк як засоби вираження непрямої інформації // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 164-172
437460
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Фоліо, 2014. – 793, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiблiотека свiтової лiтератури). – ISBN 978-966-03-7019-7
437461
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 793, [4] с. – ISBN 978-617-7013-29-6
437462
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Калинин, 1932. – 189с.
437463
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Москва, 1932. – 15-189с.
437464
  Диккенс Ч. Замогильные записки Пикквикского клуба, или подробный и достоверный рапорт о странствованиях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов-корреспондентов покойного клуба : иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 2-х т. – Изд. 5-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; ["Русская" типо-литогр.]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1 и 2 : Замогильные записки Пикквикского клуба, или Подробный и достоверный рапорт о странствованиях, опасностях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов корреспондентов покойного клуба. – 1898. – [2], II с., 898 стб. ил.
437465
  Печерин В.С. Замогильные записки. / В.С. Печерин, 1932. – 15-129с.
437466
  Лазуренко В.М. Заможне селянство України в умовах НЕПУ / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 160с. – ISBN 966-693-026-9
437467
  Бондарук В.О. Замойська академія (1594-1784) у європейському пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 529-534. – ISSN 0869-2491


  Визначено ключові моменти європейського освітньо-правового простору в їхній динаміці. Серед них вирізнено ієрархічно-універсальний християнський чинник та університетський рух, з яким автором пов"язується становлення і розвиток освітнього простору як ...
437468
  Шапіро І. Замойська академія та її роль у розвитку медичної освіти на західноукраїнських землях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 210-224.
437469
  Онищук Ігор Замойський синод 1720 р. - вимога часу чи порятунок Київської Церкви? // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 50-77
437470
  Левицький Олександр Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 21-39
437471
  Кафка Ф. Замок / Ф. Кафка. – М., 1990. – 221с.
437472
  Кафка Ф. Замок / Ф. Кафка. – М., 1991. – 574с.
437473
  Кафка Франц Замок : Роман. Новеллы / Кафка Франц; Пер.с нем. – Київ : Борисфен, 1995. – 479с. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7628-5
437474
  Кафка Ф. Замок : роман / Ф. Кафка; [Пер. с нем. и прим. Г.Ноткина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 415 с. – (Millenium). – ISBN 5-8301-0012-6; 5-8301-0003-7
437475
  Кафка Франц Замок : Роман; Рассказы / Кафка Франц. – Ростов-на-Дону. Харьков : Феникс. Фолио., 1999. – 352с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-00547-8
437476
  Кафка Франц Замок / Кафка Франц; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 480с. – (Азбука-2000). – ISBN 5-267-00307-7
437477
  Кафка Ф. Замок : Роман / Франц Кафка; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Москва : Профиздат, 2005. – 288с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01457-5
437478
  Кафка Ф. Замок : Роман / Ф.Кафка; Пер. з нім. передмова та приміт. Н.Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка, НАН України; Редкол.: Т.Денисова, Р.Доценко, І.Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3136-3
437479
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка; пер. з нім., передмова та примітки Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3137-1
437480
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з німецької Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4693-2
437481
  Кафка Ф. Замок : роман, рассказы / Франц Кафка ; [пер. с нем. : Р. Райт-Ковалева, Р. Гальперина, И. Татаринова и др.]. – Москва : Эксмо, 2011. – 542, [2] с. : портр. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-37872-2


  Франц Кафка - один из тех писателей, кто оказал мощное влияние на литературу XX века. Роман "Замок" для многих поколений стал культовой книгой, до сих пор завораживающей причудливым переплетением правды и вымысла.
437482
  Пермяк Е.А. Замок без ключа / Е.А. Пермяк. – М., 1982. – 64с.
437483
  Горак Й. Замок Бецків / Й. Горак. – К., 1972. – 173с.
437484
  Брежнева Алла Замок Блуа - "Версаль Ренессанса" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 74-97. – ISSN 1812-867Х
437485
  Алтофф Ф. Замок Бойнице / Ф. Алтофф. – Братислава, 1986. – 52с.
437486
  Коган А. Замок братьев Сенарега / А. Коган. – Кишинёв, 1979. – 327с.
437487
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Ставрополь, 1955. – 604с.
437488
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1956. – 664с.
437489
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Ставрополь, 1956. – 592с.
437490
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – К, 1957. – 620с.
437491
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1957. – 611с.
437492
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1957. – 611с.
437493
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Владимир, 1960. – 616с.
437494
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Ташкент, 1963. – 628с.
437495
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1980. – 560с.
437496
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Кишинев, 1986. – 766с.
437497
  Кронин А. Замок Броуди : роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Киев : Вища школа, 1989. – 511с. – ISBN 5-11-000454-4
437498
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Горький, 1990. – 494с.
437499
  Кронин А.Дж. Замок Броуди : Роман / А.Дж. Кронин. – Москва : Правда, 1990. – 591с.
437500
  Гордер Ю. Замок в Піренеях = Slottet i Pyreneene / Юстейн Гордер ; пер. з норвез. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2009. – 243, [1] с. – Парал. тит. арк. норвез. – ISBN 978-966-7007-80-5


  Це роман інтелектуальних ідей на тлі зворушливої історії кохання, духовну глибину якого читач віднаходить у форматі електронного листування. Це сучасна історія одвічного конфлікту між ідеалізмом і матеріалізмом, вірою та безвір"ям, який спонукає ...
437501
  Кіріце К. Замок дівчини в білому: Роман. / К. Кіріце. – К., 1980. – 344с.
437502
  Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 0131-2685
437503
  Терешина Ярослава Замок Жозефины : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 42-47 : Фото, схема
437504
  Будько Євген Замок її душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 10-16 : фото
437505
  Завитневич В.З. Замок князя Семена Олельковича и летописный Городец под Киевом. / В.З. Завитневич. – 8с.
437506
  Алуве К.Э. Замок Курессааре / К.Э. Алуве. – Таллин, 1979. – 63 с.
437507
  Алуве К.Э. Замок Курессааре / К.Э. Алуве. – Таллин, 1979. – 63 с.
437508
   Замок Монсальват: легенды европейского средневековья. – М., 1994. – 352с.
437509
  Дубчак Валерия Замок на воде : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 36-41 : Фото
437510
  Лисак Л. Замок на вулиці Мейн = Castle on main street : Оповідання / Леся Лисак. – Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1976. – 186, [4] с. : портр.
437511
  Почепцов Г.Г. Замок на загадочной планете / Г.Г. Почепцов. – К, 1989. – 249с.
437512
  Мэрдок А. Замок на песке / А. Мэрдок. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 216с.
437513
  Абрамов А.И. Замок на реке Грон / А.И. Абрамов. – Свердловск, 1984. – 176с.
437514
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон. Не ради славы / А.С. Абрамов. – Свердловск, 1974. – 295с.
437515
  Лещук Т.Й. Замок над прірвою : документальна повість про Раву Руську і Равщину (від найдавніших часів до сьогодення) / Тихон Йосипович Лещук. – Львів ; Рава Руська : Сполом, 2008. – 615 с. – ISBN 966-665-571-7
437516
  Уолпол Г. Замок Отранто / Г. Уолпол. – Л, 1967. – 294с.
437517
  Уолпол Г. Замок Отранто // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
437518
  Эджворт М. Замок Рэкрент. Романы / М. Эджворт. – М., 1972. – 399с.
437519
  Рязанова Е.М. Замок с секретом / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1958. – 168с.
437520
  Буало П. Замок спящей красавицы / П. Буало, Т. Нарсежак, 1992. – 286с.
437521
  Раадик Э. Замок Тоомпеа / Э. Раадик. – Таллин, 1973. – 32 с.
437522
  Кантор Жужа Замок у зошиті. / Кантор Жужа. – К., 1981. – 54с.
437523
  Будянська Т.М. Замок у Кам"янець-Подільському / Т.М. Будянська. – Київ, 1961. – 16 с.
437524
  Верн Ж. Замок у Карпатах / Ж. Верн. – Львов, 1992. – 105с.
437525
  Брежнева А. Замок французских королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 1812-867Х


  Королівський замок Фонтенбло
437526
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М, 1964. – 480с.
437527
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг; Пер. А. Кобецкой И Н. Крымовой. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1965. – 95 с.
437528
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М
2. – 1965. – 112с.
437529
  Донцова Д.А. Замок храпящей красавицы : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2011. – 348, [1] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив / оформ. сер. В. Остапенко). – ISBN 978-5-699-47984-9
437530
  Прокофьева С. Замок Черной Королевы. Ученик волшебника : [ повести-сказки ] / Софья Прокофьева ; [ ил. А. Власовой ]. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 320, [6] с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-038587-4
437531
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс : часть IV. "Желая сохранить для Франции" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 16-47. – ISSN 1812-867Х


  Шантийи - одна из наиболее значительных аристократических резиденций Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамента Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки Уазы.
437532
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс. Часть I. Резиденция Монморанси" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 68-87. – ISSN 1812-867Х


  Среди многочисленных замков Франции особенно славится Шантийи, расположенный в небольшом городке к северу от Парижа. Некогда он принадлежал баронам Монморанси и принцам Конде, превратившим средневековую крепость в пышную резиденцию, известную во всей ...
437533
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль - де - Франс : Часть 2. Усадьба Великого Конде // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 34-55. – ISSN 1812-867Х
437534
  Кафка Ф. Замок. Превращение : [роман, рассказы] ; пер. с нем. / Ф. Кафка ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [3] с. : ил., портр. – Сер. осн. в 2008 г. - Содерж.: Замок ; Превращение ; Сборник "Созерцание ; Сборник "Кары" ; Голодарь. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4541-6
437535
  Нагибин Ю.М. Замолчавшая весна: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1979. – 48с.
437536
   Замораживание гоных пород при проходке стволов шахт. – М., 1961. – 219с.
437537
  Белоус А.М. Замораживание и криопротекция / А.М. Белоус, Е.А. Гордиенко, Л.Ф. Розанов. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Биохимия мембран. – 1987. – 80с.
437538
   Заморій Петро Костянтинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 84-85 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
437539
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 45-47
437540
   Заморій Петро Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 66. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
437541
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 47-48. – ISBN 966-95774-3-5
437542
  Белькампо Заморожений феєрверк = Bevroren vuurwerk / Белькампо ; з нідерланд. переклав Я. Довгополий. – Київ : Юніверс, 2006. – 197, [3] с. – Справж. ім"я авт.: Герман Пітер Шенфельд Віхерс. - Дані тит. арк. частково парал. нідерланд. - Зміст: Погребання ; Американські гірки ; Музей ; Диктатура речей ; Розповідь Остергойса ; Велика подія ; Потрійний стрибок ; Бедлам ; Зізнання. – (Нідерландська література XX сторіччя). – ISBN 966-8118-37-5
437543
  Галина М. Замороженная вода : поезия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
437544
  Сливкин Е. Замороженный сигнал : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 85-89. – ISSN 0130-7673
437545
  Ярославцев И.М. Заморозки / И.М. Ярославцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 26с.
437546
  Чудновский А.Ф. Заморозки / А.Ф. Чудновский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 124с.
437547
  Жилкина Е.В. Заморозки / Е.В. Жилкина. – М, 1986. – 109с.
437548
  Каушила К.А. Заморозки в Литовской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушила К.А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
437549
  Павлова М.Д. Заморозки в Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 27с.
437550
  Копачевська М.Н. Заморозки на Україні : Заморозки на Україні / М.Н. Копачевська. – Київ : УАСГН, 1961. – 67с.
437551
  Попов С.Р. Заморозкоустойчивость растений в условиях многолетней мерзлоты / С.Р. Попов. – Новосибирск, 1982. – 97с.
437552
  Мутовин И.И. Заморская волна / И.И. Мутовин. – Краснодар, 1980. – 191с.
437553
   Заморская курица. – М., 1967. – 120с.
437554
  Абрамовская К. Заморская наука. Образование за рубежом уже не привилегия детей миллионеров. // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 33 (345), 16 августа. – С. 30-33. – ISSN 2075-7093


  Европейские вузs по карману украинцам среднего класса, а получаемые знания дают широкие возможности для трудоустройства.
437555
  Шейнин Л.Р. Заморские гости / Л.Р. Шейнин. – М, 1955. – 87с.
437556
  Гарсиа М. Заморские похождения дона Антолина из Корохо и открытие Нового Света Славянином / М. Гарсиа, М. Луис. – М., 1990. – 220с.
437557
  Лотовский Я. Заморские рассказы о старом Киеве // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 5/6. – С. 11-35. – ISSN 0131-8136
437558
  Туулик Ю. Заморское дело : рассказы и повести / Ю. Туулик. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 240 с. – (Молодые писатели)
437559
  Шпет Г.И. Заморы, их причины, последствия и меры предупреждения / Г.И. Шпет. – М., 1963. – 11с.
437560
  Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке : опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси / Ю. Готье. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. – VIII, 603 с., 1 л. карт. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. фамилия-подпись Н Полонская 1915, V.
437561
  Готье Ю.В. Замосковский край в XVII веке : опыт исслед. по истории экон. быта Моск. Руси / Ю.В. Готье. – 2-е изд. – Москва : Соцэгиз ; Тип. арт "Печатня" [в Лгр.], 1937. – [III], 411 с.
437562
  Мечетная Н. Замочили в эфире // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 38-40


  Между Россией и Беларусью разразилась информационная война. Некогда главный друг Кремля Лукашенко теперь в опале.
437563
  Зорин Виталий Замочить Фиджи : the adventures / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 94-101 : Фото
437564
  Єременко В.Н. Замочування рідкими металами поверхень тугоплавких сполук / В.Н. Єременко, Ю.В. Найдич. – К., 1958. – 60с.
437565
  Мечетная Н. Замужем за смертью // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 31. – С. 48-49


  Жительки Близького Сходу поспішають приміряти пояс шахіда. Смертниці - зброя Аль-Каїди
437566
  Прево Марсель Замужество Жюльены / Прево Марсель. – М. – 63с.
437567
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – М, 1964. – 92с.
437568
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1964. – 290с.
437569
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1977. – 384с.
437570
  Кремінь Д. Замурована музика : лірика, симфонії, поеми / Дмитро Кремінь ; [передм.: В. Базилевський ; іл.: А. Антонюк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 359, [1] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-002-5


  У новій книзі відомого поета, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, зібрано кращі лірико-філософські твори та вірші про кохання в їх емоційній глибині та стильовому розмаїтті. Вперше в одному форматі зібрано поетичні симфонії Дмитра ...
437571
  Ніколаєнко С. Замурована освіта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 лютого (№ 3). – С. 12


  Якість освіти в Україні низька, і це вже не підлягає сумніву. 2013 р. не приніс нічого видатного в історію укр. освіти. Галузь просто виживає. Мінімум держ. фінансів, безгрошів"я, постійні втручання влади в освітній процес, блокування рахунків навч. ...
437572
  Черкаська Г. Замурований заживо за слово правди // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 14


  Саму царицю Катерину II звинуватив у порушенні прав Української Православної Церкви українець-митрополит Арсеній Мацієвич. За це він був живцем замурований у ревельській в"язниці-фортеці, де промучився чотири роки.
437573
  Мордовцев Д.Л. Замурованная царица : Романы / Д.Л. Мордовцев. – Москва, 1991. – 367с.
437574
  Белоусов В.Н. Замурованные письма / В.Н. Белоусов. – Тула, 1965. – 127с.
437575
  Гаврилюк Іван Замурувати демона : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-62. – ISSN 0130-321Х
437576
  Сидор І. Замучений правди ради Митрополіт Арсеній // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 05 (317), березень. – С. 6-7


  Священномученик Арсеній Мацієвич.
437577
  Коломійченко М.І. Замучений тяжкою неволею / М.І. Коломійченко, В.З. Гарін. – Київ, 1961. – 31с.
437578
  Крещик В.А. Замыканье / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1976. – 104с.
437579
  Булыгин И.А. Замыкательная и редепторная функции вегетативных ганглиев. / И.А. Булыгин. – Минск, 1964. – 228с.
437580
  Рабинович М.Я. Замыкательная функция мозга / М.Я. Рабинович. – М., 1975. – 248с.
437581
  Мухин А.В. Замыкающие затраты на минеральное сырье и их динамика / А.В. Мухин. – Москва : Наука, 1991. – 91с.
437582
  Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. / Б. Коммонер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 279с.
437583
  Ефимов Э.М. Замысел - фильм - зритель / Э.М. Ефимов. – М, 1987. – 269с.
437584
  Бек Т.А. Замысел / Т.А. Бек. – Москва, 1987. – 126с.
437585
  Денисенко Я Г. Замысел / Я Г. Денисенко, . – Львов, 1990. – 105с.
437586
  Хижняк Л.М. Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 310-315. – ISSN 2073-9591
437587
  Юдин А.А. Замысел и/или текст: теоретические и практические заметки о повести "Капианская дочка" А.С. Пушкина и в связи с ней // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 3 (33). – С. 15-25.
437588
   Замысел. труд, воплощение. – М., 1977. – 240с.
437589
  Соловьев С.П. Замыслы и планы / С.П. Соловьев. – М., 1964. – 336с.
437590
  Пухов Ю.С. Замыслы и свершения. / Ю.С. Пухов. – М., 1979. – 304с.
437591
  Кашен М. Замыслы французских империалистов против СССР / М. Кашен. – Москва ; Ленинград, 1928. – 47 с.
437592
  Шавырин Ю.М. Замять / Ю.М. Шавырин. – М, 1974. – 79с.
437593
  Науменко Я И. Замять желтолистья : повести / Я И. Науменко. – Москва, 1978. – 296 с.
437594
  Кочетов А.Н. Занавес не опускается / А.Н. Кочетов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 100 с.
437595
  Марш Н. Занавес опускается : роман / Найо Марш. – Москва : Радуга, 1990. – 448 с. – В изд. также: Кураж : роман / Дик Френсис. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-05-002717-9
437596
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят / Ю.А. Колесников. – М., 1984. – 591с.
437597
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят: Роман. / Ю.А. Колесников. – М., 1979. – 623с.
437598
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят: Роман. / Ю.А. Колесников. – М.
1. – 1983. – 112с.
437599
  Ворфоломеев М.А. Занавески / М.А. Ворфоломеев. – Москва, 1990. – 334с.
437600
  Мозговий Віктор Занадто людяний герой / Мозговий Віктор, Дзюба Сергій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-55. – ISSN 0130-5212
437601
  Лурье Нотэ Занвл "Ноги" / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Київ ; Харків : Література і мистецтво, 1931. – 47 с.
437602
  Хлебников В. Зангези / В. Хлебников. – М., 1922. – 35с.
437603
  Абасов Э. Зангезур : роман : [в 2 кн.] / Эйюб Абасов ; пер. с азерб. А.М. Минчковского. – Баку : Детюниздат
Кн. 1. – 1959. – 534 с., [10] л. ил. : ил.
437604
  Абасов Э. Зангезур : роман : [в 2 кн.] / Эйюб Абасов ; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Детюниздат
Кн. 2. – 1959. – 436 с. : ил.
437605
  Абасов Э. Зангезур : роман : [в 2 кн.] / Эйюб Абасов ; пер. с азерб. А.М. Минчковского. – Баку : Язычы
Кн. 1. – 1988. – 448 с. : ил.
437606
  Абасов Э. Зангезур : [в 2 кн.] / Эйюб Абасов ; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Язычы
Кн. 2. – 1988. – 351, [1] с. : ил.
437607
  Шагинян М.С. Зангезурская медь / М.С. Шагинян. – М-Л, 1927. – 56с.
437608
  Айвазян С.Б. Зангезурские рассказы / С.Б. Айвазян; пер. М.Геворкяна. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 165 с.
437609
  Бехбудов С.М. Зангеланский говор азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бехбудов С.М.; Ин-т литературы и яз. – Баку, 1966. – 25л.
437610
  Микалауская А. Зандры Юго-Восточной Литвы : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Микалауская А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
437611
  Лазарева А. Занепад біпартизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Які тенденції продемонстрували недавні місцеві вибори у Франції та Іспанії.
437612
  Півторак Г.П. Занепад зредукованих Ъ, Ь і його вплив на формування фонологічних систем слов"янських мов // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 245-261. – ISBN 978-966-439-859-3
437613
  Райхель Ю. Занепад лівої зірки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 72)


  Із наближенням з"їзду Компартії Китаю в керівництві посилюється боротьба.
437614
  Коцур Ю. Занепад народних ремесел та промислів на Роменщині в 30-х роках XX століття // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 292-293. – ISBN 978-966-623-745-6
437615
  Данилова Валентина Васильевна Занечение практических действий с совокупностями объектов для умственного развития детей полутора-трех лет : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилова Валентина Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 22л.
437616
  Котлоу Л. Занзабуку. / Л. Котлоу. – М, 1960. – 240с.
437617
  Рубанов Сергей Занзибар. Рай по-африкански / Рубанов Сергей, Осина Анна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 68-73 : фото
437618
  Горобець Ірина Занзібар. Останнє шоу Шахразади / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 92-105 : фото
437619
  Черняк Ю.Л. Занимаемой должности не соответствует... / Ю.Л. Черняк. – М., 1988. – 79с.
437620
  Бахнов В.Е. Занимайте ваши места! / В.Е. Бахнов, Я.А. Костюковский. – М, 1954. – 83с.
437621
  Зверев В.П. Занимайтесь велосипедным спортом / В.П. Зверев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1953. – 39с.
437622
  Гибнер Б.Г. Занимайтесь водно-моторным спортом / Б.Г. Гибнер, Р.И. Жемарин. – М., 1965. – 109с.
437623
  Кабанов Е.Л. Занимайтесь гребным спортом. / Е.Л. Кабанов. – М, 1955. – 52с.
437624
  Коробков Г.В. Занимайтесь легкой атлетикой / Г.В. Коробков. – М, 1953. – 52с.
437625
  Фирсов З.П. Занимайтесь лечебной гимнастикой / З.П. Фирсов. – М-Л, 1942. – 72с.
437626
  Фирсов З.П. Занимайтесь плаванием / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 56с.
437627
  Иванова О.А. Занимайтесь ритмической гимнастикой / О.А. Иванова, И.Н. Шарабарова. – М, 1988. – 63с.
437628
  Колосова Е.Е. Занимайтесь туризмом! / Е.Е. Колосова. – М., 1955. – 84с.
437629
  Серый П Н. Занимайтесь утренней гимнастикой. / П Н. Серый, . – М, 1952. – 40с.
437630
  Беляков Б.И. Занимайтесь фехтованием / Б.И. Беляков. – М., 1957. – 31с.
437631
  Юдович М.М. Занимальные шахматы. / М.М. Юдович. – М, 1966. – 176с.
437632
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – М., 1978. – 142с.
437633
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1987. – 255с.
437634
  Гармаш И.И. Занимательная автоматика / И.И. Гармаш. – Киев, 1982. – 169с.
437635
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1934. – 252 с.
437636
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1937. – 248 с.
437637
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 12-е изд., стереотип. – Москва, 1970. – 200 с.
437638
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1975. – 200 с.
437639
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1976. – 200 с.
437640
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1978. – 200 с.
437641
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – Москва, 1980. – 159 с.
437642
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
437643
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 7-е изд., пересм. и доп. – Москва-Ленинград, 1938. – 196с.
437644
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 8-е изд., сокр. – Москва, 1954. – 192 с.
437645
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 9-е изд., доп. – Москва, 1959. – 192 с.
437646
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 220 с.
437647
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 7-е изд.. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 212 с.
437648
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 8-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 212 с.
437649
  Дояренко А.Г. Занимательная астрономия / А.Г. Дояренко. – М, 1956. – 184с.
437650
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 212 с.
437651
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 212 с.
437652
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 5-е изд., доп. и перераб. – 224с.
437653
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – Л.-М., 1935. – 300с.
437654
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1938. – 292с.
437655
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1945. – 224с.
437656
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1946. – 224с.
437657
  Комаров В.Н. Занимательная астрофизика / В.Н. Комаров, Б.Н. Пановкин. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
437658
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – М., 1983. – 184с.
437659
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Знание, 1987. – 208с. + 32с. вкл. – (Б-ка "Знание")
437660
  Лункевич В.В. Занимательная биология / В.В. Лункевич. – Москва : Наука, 1965. – 273 с. : 1 порт. ил.
437661
  Акимушкин И И. Занимательная биология / И И. Акимушкин. – Москва, 1967. – 336с.
437662
  Акимушкин И.И. Занимательная биология / И.И. Акимушкин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 303 с.
437663
  Микулич И.Н. Занимательная биология. / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 228с.
437664
  Цингер А.В. Занимательная ботаника / А.В. Цингер; Под ред. Станкова С.С. – 6-е изд. – Москва : Советская наука, 1954. – 236с.
437665
  Сарычева З.А. Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – 99, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 96-100. – ISBN 966-306-113-7
437666
  Цингер А.В. Занимательная ботаника. / А.В. Цингер. – Л, 1934. – 187с.
437667
  Цингер А.В. Занимательная ботаника. / А.В. Цингер. – 5-е изд. – М, 1951. – 248с.
437668
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 1. – Москва, 1960. – 80с.
437669
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. – М., 1965. – 92с.
437670
  Супрычев В.А. Занимательная геммология / В.А. Супрычев. – К., 1984. – 199с.
437671
  Лаптев Ю.П. Занимательная генетика / Ю.П. Лаптев. – Москва : Колос, 1982. – 127 с. : ил.
437672
  Ярошенко П.Д. Занимательная геоботаника / П.Д. Ярошенко, А.Х. Кушхов. – Нальчик, 1972. – 155с.
437673
  Аржанов С.П. Занимательная география / С.П. Аржанов. – Изд 2-е испр. – Ленинград : Время, 1930. – 189с.
437674
  Студенцов Н.Н. Занимательная география / Н.Н. Студенцов. – 2-е перераб. изд. – Саратов, 1951. – 92с.
437675
   Занимательная география. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1974. – 207с.
437676
  Платонова В.И. Занимательная география / В.И. Платонова. – Калининград, 1992. – 252с.
437677
  Разумовская О.К. Занимательная география / О.К. Разумовская, Е.Т. Козловский. – Санкт- Петербург : Кристалл, 1999. – 192с. – ISBN 5-85300-00
437678
  Косолапова Л.В. Занимательная география : Методика и опыт / Л.В. Косолапова, А.Б. Косолапов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 55-56. – ISSN 0016-7207
437679
  Скарлато Г. Занимательная география для детей и взрослых. / Г. Скарлато. – К., 1996. – 415с.
437680
  Микулич И.Н. Занимательная география. / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 256с.
437681
  Якуш Г.Н. Занимательная география. / Г.Н. Якуш. – Минск, 1967. – 168с.
437682
  Рощин А.Н. Занимательная геодезия / А.Н. Рощин. – Киев : Радянська школа, 1989. – 237 с. – ISBN 5-330-00744-3
437683
  Эстреле О.В. Занимательная геокибернетика / О.В. Эстреле. – Алма-Ата, 1990. – 158с.
437684
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – Москва : АН СССР, 1961. – 367с.
437685
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 344с.
437686
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 286 с.
437687
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва, 1955. – 304 с.
437688
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 10-е изд., стереотип. – Москва, 1958. – 303 с.
437689
  Франтов Г.С. Занимательная геофизика / Г.С. Франтов, Ю.С. Глебовский. – Москва : Недра, 1987. – 126с.
437690
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1948. – 303с.
437691
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1950. – 312с.
437692
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия : Химия земли / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Детгиз, 1954. – 488с.
437693
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 3-е, испр. – М., 1958. – 488с.
437694
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – М., 1959. – 399с.
437695
  Ларионов А.К. Занимательная гидрогеология / А.К. Ларионов. – Москва : Недра, 1979. – 157с.
437696
  Пронин Л.А. Занимательная гравитация. / Л.А. Пронин. – Свердловск, 1989. – 317с.
437697
  Макаров А.П. Занимательная грамматика / А.П. Макаров. – Ульяновск, 1959. – 64 с.
437698
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Минск, 1964. – 252с.
437699
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Минск, 1965. – 252с.
437700
  Нуртазина Р.Б. Занимательная грамматика / Р.Б. Нуртазина. – Алма-Ата, 1966. – 96с.
437701
  Леонова Л.А. Занимательная грамматика / Л.А. Леонова. – Калинин, 1974. – 120с.
437702
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. (Для учащихся 5-8-х классов). / Е.К. Мережинская. – К., 1968. – 231с.
437703
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. Материалы для работы по рус. яз. на уроке и во внеклассное время. / Е.К. Мережинская. – К., 1964. – 154с.
437704
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция : Рассказы о древнегреческой культуре / М.Л. Гаспаров. – Москва : Новое литературное обозрение, 1998. – 384с. – ISBN 5-86793-047-5
437705
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. / М.Л. Гаспаров. – М., 1995. – 383с.
437706
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
1. – 1923. – 119с.
437707
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
2. – 1923. – 112с.
437708
  Ралль Ю.М. Занимательная зоология / Ю.М. Ралль. – М., 1947. – 56с.
437709
  Заянчковский И.Ф. Занимательная зоология / И.Ф. Заянчковский. – Челябинск, 1955. – 248с.
437710
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1957. – 151с.
437711
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1963. – 184с.
437712
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – М, 1961. – 236с.
437713
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1968. – 231с.
437714
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 280с.
437715
  Чемоданов Л.А. Занимательная история / Л.А. Чемоданов. – Горький, 1969. – 32 с.
437716
  Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология / В.Б. Сабунаев. – Л., 1967. – 255с.
437717
  Куприн А.М. Занимательная картография : книга для учащихся 6-8 кл. сред. шк. / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001479-5
437718
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – М, 1974. – 64с.
437719
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 223с.
437720
  Ясаманов Н.А. Занимательная климатология / Н.А. Ясаманов. – Москва : Знание, 1989. – 191с.
437721
  Зигель Ф.Ю. Занимательная космонавтика / Ф.Ю. Зигель. – М, 1970. – 304с.
437722
   Занимательная криминалистика. – Х, 1995. – 287с.
437723
  Девкин В.Д. Занимательная лексикология : Worthumor/язык и юмор. Пособие для развлекательного чтения и лингвистического анализа / В.Д. Девкин. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 312с. – ISBN 5-691-00059-4
437724
  Кольман Э.Я. Занимательная логика / Э.Я. Кольман, О. Зих. – Москва, 1966. – 127с.
437725
   Занимательная математика. – М, 1987. – 112с.
437726
  Косневски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер / Ч. Косневски; Баяковский Ю.М. – Москва : Мир, 1987. – 192 с.
437727
  Мезенин Н.А. Занимательная металургия / Н.А. Мезенин. – Свердловск, 1967. – 132с.
437728
  Святский Д.О. Занимательная метеорология. / Д.О. Святский, Т.Н. Кладо. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1935. – 288с.
437729
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – Ленинград. – 212 с.
437730
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – 5-е изд.. – Москва-Ленинград, 1948. – 172 с.
437731
   Занимательная микробиология. – М, 1967. – 192с.
437732
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Л. – 318с.
437733
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – Л., 1935. – 252с.
437734
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Москва ; Ленинград : Изд. детской л-ры, 1937. – 240 с., 6 вкл. л. ил.
437735
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 2-е. – М.-Л., 1945. – 251с.
437736
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Изд-во детской л-ры, 1953. – 271с.
437737
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., доп. – Ленинград : Время, 1953. – 299с.
437738
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е. – Л., 1975. – 238с.
437739
  Шпадарук И.П. Занимательная мозаика: О Вселенной, о растениях, о животных, о человеке / И.П. Шпадарук. – Минск, 1992. – 154с.
437740
  Лисица М.П. Занимательная оптика : памяти Марии Кирилловны Лисицы и Марии Александровны Валах / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-334-Х
Т. 1 : Атмосферная и космическая оптика. – 2002. – 255 с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
437741
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, Е.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-204-2
Т. 2 : Физиологическая оптика. Мир людей. – 2003. – 222с. : илл.
437742
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-836-8
Т. 3 : Физиологическая оптика. Мир животных. – 2006. – 512 с. : илл


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
437743
  Лисица М.П. Занимательная оптика : 90-летию Нац. акад. наук Украины посвящается / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 978-966-171-067-1
Т. 4 : Физиологическая оптика. Биолюминесценция. – 2008. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-161


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
437744
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1987. – 126с.
437745
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1989. – 126с.
437746
  Панов М.В. Занимательная орфография: Кн. для внекл. чтен. учащ. 7-8 кл. / М.В. Панов. – М., 1984. – 159с.
437747
  Губин Д. Занимательная политология / Дмитрий Губин. – Харьков : Фолио, 2008. – 317 с. – ISBN 978-966-03-4687-1
437748
  Фридман Э.П. Занимательная приматология / Э.П. Фридман. – М., 1985. – 192с.
437749
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1964. – 381с.
437750
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – 4-е изд., перераб. – М., 1986. – 222с.
437751
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – М.Л., 1956. – 264с.
437752
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 264 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 454)
437753
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
437754
  Никитин Ю.З. Занимательная самопроверка / Ю.З. Никитин. – Минск, 1991. – 238с.
437755
  Белоусов В.М. Занимательная стандартизация / В.М. Белоусов. – Л, 1974. – 127с.
437756
   Занимательная статистика. – М, 1980. – 120с.
437757
  Голуб И.Б. Занимательная стилистика / И.Б. Голуб, Д.Э. Рознеталь. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с.
437758
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 147 с.
437759
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва, 1964. – 174 с.
437760
  Лебедев В.И. Занимательная техника в прошлов / В.И. Лебедев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л.
1. – 1933. – 210с.
437761
  Рюмин В.В. Занимательная техника наших дней / В.В. Рюмин. – Л., 1934. – 144с.
437762
  Куприн А.М. Занимательная топография : пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1977. – 112 с.
437763
  Куприн А.М. Занимательная топография : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
437764
  Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика / Г.П. Смолицкая. – М., 1990. – 126с.
437765
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 4-е изд. – Петроград
Кн. 1. – 1919. – 172 с.
437766
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 3-е изд. – Петроград
Кн. 2. – 1920. – 176 с.
437767
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 5-е изд. – Ленинград : Госиздат
Кн. 2. – 1922. – 176 с.
437768
  Гартман З. Занимательная физика / З. Гартман, 1924. – 95 с.
437769
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 11-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : ОГИЗ
Кн. 1. – 1934. – 206 с.
437770
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 15-е изд. – Москва ; Ленинград
1. – 1949. – 268 с.
437771
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн.1 и 2 / Я.И. Перельман. – 17-е изд. – Москва
2. – 1965. – 280 с.
437772
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1971. – 215с.
437773
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1971. – 263с.
437774
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1979. – 223с.
437775
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 271с.
437776
  Перельман Я.И. Занимательная физика : в 2-х кн. / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1982. – 224 с.
437777
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1982. – 272 с.
437778
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1986. – 224 с.
437779
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1986. – 272 с.
437780
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 23-е изд. – Москва : Наука
кн. 1 и 2. – 1991. – 495 с.
437781
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
Кн. 1. – 1994. – 223 с.
437782
  Перельман Я.И. Занимательная физика: : кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 14-е изд. – Москва ; Ленинград
2. – 288 с.
437783
  Перельман Я.И. Занимательная физика: в 2-х т. / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
кн. 2. – 1994. – 270 с.
437784
  Перельман Я.И. Занимательная физика: кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 19-е изд. – М.
1. – 1976. – 224с.
437785
  Разумович М.Б. Занимательная физиология / М.Б. Разумович. – Минск, 1962. – 173с.
437786
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – М., 1969. – 336с.
437787
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1977. – 303с.
437788
  Артамонов В.И. Занимательная физиология растений / В.И. Артамонов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 336с.
437789
  Дягилев В.В. Занимательная философия : Экспериментальное учебное пособие для учащ.старших классов гимназий,лицеев,колледжей и школ гуманитарного профиля / В.В. Дягилев. – Москва : Издательский центр, 1996. – 176 с. – (Новое в образование). – ISBN 5-88895-011-2
437790
  Гритчин Н.В. Занимательная философия / Николай Гритчин. – Луганск : Резников В.С., 2014. – 275, [1] с. : табл. – В кн. также: О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных систем / Курт Гедель. – Библиогр.: с. 246. – (Учебная книга). – ISBN 978-617-509-334-4
437791
  Левашов В.И. Занимательная химия / В.И. Левашов. – М., 1962. – 132с.
437792
  Леденцов Н.И. Занимательная хрестоматия о животных / Н.И. Леденцов. – Саратов, 1964. – 148с.
437793
  Грошев В.П. Занимательная экономика / В.П. Грошев. – М, 1989. – 176с.
437794
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на дому / В.В. Рюмин. – Ленинград : Время, 1927. – 144 с.
437795
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на стройке / В.В. Рюмин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1933. – 232 с.
437796
  Вальдгард С.Л. Занимательная электротехника. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1961. – 275с.
437797
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1960. – 191с.
437798
  Злотин А.З. Занимательная энтомология / А.З. Злотин, А.П. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с. : ил.
437799
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1990. – 190с.
437800
  Вишневецкий И. Занимательная энтомология : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
437801
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 272 с.
437802
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 2-е изд,. переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1972. – 296 с.
437803
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1985. – 311с.
437804
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – М., 1969. – 240с.
437805
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – М., 1972. – 224с.
437806
  Малахов А.А. Занимательно о геологии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240с. – (Эврика)
437807
  Мезенин Н.А. Занимательно о железе / Н.А. Мезенин. – 2-е изд. – М, 1977. – 151с.
437808
  Томилин А.Н. Занимательно о космогонии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 208 с.
437809
  Томилин А.Н. Занимательно о космогонии. / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 336с. – (Эврика)
437810
  Томилин А.Н. Занимательно о космологии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 335 с.
437811
  Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке / В.А. и др. Иванова. – Л, 1990. – 251с.
437812
   Занимательно о физике и математике. – Москва : Наука, 1987. – 144 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 50)
437813
  Ивченко С.И. Занимательно о фитогеографии / С.И. Ивченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 176с.
437814
  Власов Л.Г. Занимательно о химии / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1968. – 254с.
437815
  Томилин А. Занимательно об астрономии. / А. Томилин. – М., 1970. – 304с.
437816
  Куприн А.М. Занимательно об ориентировании : пособ. для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1980. – 96 с.
437817
  Седов Е.А. Занимательно об электронике / Е.А. Седов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352с.
437818
  Чирков Ю.Г. Занимательно об энергетике / Ю.Г. Чирков. – М., 1981. – 206с.
437819
   Занимательное азбуковедение. – М, 1991. – 368с.
437820
  Ларионов А.К. Занимательное грунтоведение / А.К. Ларионов. – М., 1984. – 136с.
437821
  Соколов Н.А. Занимательное из жизни птиц / Н.А. Соколов. – Минск, 1974. – 143с.
437822
  Гниловской В.Г. Занимательное краеведение : Беседы с юными краеведами о природе Ставропольского края / В.Г. Гниловской. – Ставрополь, 1954. – 328с.
437823
  Борисов В.И. Занимательное краеведение / В.И. Борисов. – Краснодар, 1969. – 96с.
437824
  Буруковская Т.Г. Занимательное краеведение / Т.Г. Буруковская. – Калининград, 1989. – 188с.
437825
   Занимательное природоведение. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1978. – 95с.
437826
  Григорьев Г.П. Занимательное пчеловодство. / Г.П. Григорьев. – Донецк, 1968. – 392с.
437827
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1956. – 128с.
437828
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1960. – 130с.
437829
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1969. – 129с.
437830
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1977. – 192с.
437831
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1990. – 222с.
437832
  Бурдина М.И. Занимательное чтение / М.И. Бурдина, К.П. Кипарисова. – М.
1. – 1948. – 62с.
437833
  Бурлакова А. Занимательное чтение / А. Бурлакова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
437834
  Щетинина А Занимательное чтение. / А Щетинина. – М., 1967. – 64с.
437835
  Злотин А.З. Занимательное шелководство / А.З. Злотин. – К., 1973. – 58с.
437836
  Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание / В.Г. Ветвицкий. – Москва-Ленинград, 1966. – 159с.
437837
  Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе. : книга для учителя / И.Л. Юфанова. – Москва : Просвещение, 1990. – 157с.
437838
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии / Н.Х. Гробштейн. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 62 с.
437839
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии : Из опыта работы / Н.Х. Гробштейн. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 104 с.
437840
  Завьялов А.И. Занимательные вопросы юного географа / А.И. Завьялов. – М., 1960. – 45с.
437841
  Нагорный Б.А. Занимательные географические вопросы / Б.А. Нагорный. – М., 1968. – 136с.
437842
  Студенцов Н.Н. Занимательные географические задачи и вопросы : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва, 1956. – 80с.
437843
   Занимательные географические задачи и вопросы. – 5-е изд., перераб. и доп. – М, 1978. – 128с.
437844
  Перельман Я.И. Занимательные задачи / Я.И. Перельман. – 2-е изд. – Ленинград, 1930. – 152 с.
437845
  Беррондо М. Занимательные задачи / М. Беррондо. – Москва : Мир, 1983. – 229 с.
437846
  Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. / Я.И. Перельман. – М., 1972. – 463с.
437847
  Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание / Г. Линдгрен; Пер. с англ. Ю.Н.Сударева; Под ред. И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1977. – 256с.
437848
  Рассохин В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В. Рассохин, Н. Целинский. – [S. l.] : Государственное изд-во технико-теорет. лит-ры, 1951. – 77 c.
437849
  Рассохин В.В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В.В. Рассохин. – Москва-Свердловск, 1962. – 168 с.
437850
   Занимательные занятия с юннатами. – Ижевск, 1968. – 164с.
437851
  Русских Р.Д. Занимательные занятия с юннатами / Р.Д. Русских. – 2-е изд. – Ижевск, 1981. – 236с.
437852
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с.
437853
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де Рео Жедеон. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с. – (Литературные памятники)
437854
  ат-Танухи М А.А. Занимательные истории и примечательные события из рассказов собеседников / М А.А. ат-Танухи. – Москва, 1985. – 304с.
437855
  Мусабеков Ю.С. Занимательные истории из жизни ученых / Ю.С. Мусабеков. – Ярославль, 1967. – 140с.
437856
  Гик Е.Я. Занимательные математические игры / Е.Я. Гик. – М., 1982. – 144с.
437857
  Гик Я Е. Занимательные математические игры / Я Е. Гик, . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 157с.
437858
  Ушаков Н.Н. Занимательные материалы к урокам русского языка в начальных классах. / Н.Н. Ушаков. – М., 1967. – 207с.
437859
  Шевчук В.Г. Занимательные опыти по химии / В.Г. Шевчук. – Ярославль, 1960. – 88с.
437860
  Гарднер М. Занимательные опыты / М. Гарднер. – 3 изд. – М, 1986. – 80с.
437861
  Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах средней школы : книга для учителя / Л.А. Горев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 175 с.
437862
  Шкурко М.И. Занимательные опыты по химии / М.И. Шкурко. – Минск, 1968. – 64с.
437863
  Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии / В.Н. Алексинский. – Москва, 1980. – 126с.
437864
  Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии / В.Н. Алексинский. – Москва, 1980. – 126с.
437865
  Эйдельс Л.М. Занимательные проекции : от пещер. рис. до кинопанорамы / Л.М. Эйдельс. – М., 1982. – 207с.
437866
  Сафи А. Занимательные рассказы : для сред. и ст. возр. / А. Сафи; пер. с тадж. – Москва, 1991. – 155с.
437867
  Сафи А. Занимательные рассказы о разных людях / А. Сафи. – Москва, 1966. – 343с.
437868
  Бирбрагер И. Занимательные шахматы / И. Бирбрагер. – Ташкент, 1961. – 120с.
437869
  Юдович М.М. Занимательные шахматы / М.М. Юдович. – Москва, 1976. – 232с.
437870
  Вдовикин А.И. Занимательные электронные устройства / А.И. Вдовикин. – Москва, 1981. – 80 с.
437871
  Махлин М.Д. Занимательный аквариум / М.Д. Махлин. – М., 1975. – 288с.
437872
   Занимательный алфавит. – 2-е изд. – М, 1986. – 126с.
437873
  Бурлакова А.П. Занимательный алфавит. / А.П. Бурлакова. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
437874
  Кирюшкин В.В. Занимательный рейс / В.В. Кирюшкин. – Хабаровск, 1957. – 128с.
437875
   Занимательный французский. – М, 1992. – 143с.
437876
  Симонович С. Заниматильное программирование: С++ : Книга для детей, родителей и учителей / С. Симонович, Г. Евсеев. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА. Инфорком-Пресс, 2001. – 368с. – ISBN 5-7805-0728-7
437877
   Занин Юрий Николаевич (1930-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1221 : фото. – ISSN 0016-7886
437878
  Трапезников В.Н. Занины. / В.Н. Трапезников. – Тула, 1978. – 256с.
437879
  Уэйд М. Заново "изобретая" библиотеку: роль стратегического планирования, маркетинга, внешних связей в деятельности Национальной библиотеки Шотландии / Мартин Уэйд // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0130-9765


  Освещена деятельность Национальной библиотеки Шотландии: пересмотр своей роли и задачи как национальной и ведущей научной публичной библиотеки. Изложены основные факторы, влияющие на работу в условиях перемен, представлены три главных элемента, на ...
437880
  Шойгу Сергей Заново открыть Россию!... // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 52-55 : фото
437881
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий. – Москва : Наука, 1984. – 447с. – (Памятники письменности Востока)
437882
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий (Синь Бянь V - Дай Ши Пинхуа). – М, 1984. – 447с.
437883
  Обухова Л.А. Заноза / Л.А. Обухова. – М., 1961. – 408с.
437884
  Некрасов Андрій Занурення в Малайзію : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 26-30 : Фото
437885
  Котлярчук Андрій Занурення під землю : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-86 : Фото
437886
  Бацун В.Н. Занятие по творчеству Д. Шостаковича в общеобразовательной школе / В.Н. Бацун. – Куйбышев, 1974. – 15с.
437887
  Волкова А.А. Занятия в детском саду / А.А. Волкова. – Москва, 1940. – 36с.
437888
   Занятия историко-архивного кружка студентов Черниговского ИНО при Губархе, 1924. – 11с.
437889
  Бородич Л.А. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков / Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова. – М., 1988. – 77с.
437890
  Полетаева О. Занятия по географии / О. Полетаева. – М, 1922. – 67с.
437891
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – М, 1956. – 160с.
437892
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – 2-е изд. – М, 1957. – 168с.
437893
   Занятия по сельскохозяйственному труду в 4-7 классах. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1975. – 288с.
437894
  Федоренко Л.П. Занятия по стилистике в вечерней школе / Л.П. Федоренко. – М., 1968. – 160с.
437895
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Курапов Н.К.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 31л.
437896
  Щербатский Б.М. Занятия по стилистике в старших классах средней школы / Б.М. Щербатский. – Москва, 1951. – 183с.
437897
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике. / Н.К. Курапов. – М., 1960. – 76с.
437898
  Кириллов Б.Н. Занятия по тактической подготовке на ящике с песком. / Б.Н. Кириллов, М.Д. Шерстнев. – М., 1967. – 78с.
437899
   Занятия по техническому труду, 1985. – 128с.
437900
   Занятия по техническому труду. – М, 1985. – 224с.
437901
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (4-6 классы). – М, 1971. – 368с.
437902
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (7-8 кл.). – М, 1972. – 208с.
437903
   Занятия по трудовому обучению. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 206с.
437904
   Занятия по трудовому обучению (5-7 кл.). – М, 1989. – 191с.
437905
  Чумак Н.Г. Занятия по трудовому обучению в 5 классе: пособие для учителя. / Н.Г. Чумак, М.И. Матрохин. – К., 1989. – 140с.
437906
   Занятия по трудовому обучению. 5 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1989. – 174с.
437907
  Лабзина А.Я. Занятия по трудовому обучению. Обработка тканей, кулинарные, ремонтные и электротехнические работы: (5-й кл.) / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 141с.
437908
  Рипа М.Д. Занятия физической культурой со школьниками , отнесенными к специальной медицинской группе / М.Д. Рипа. – М, 1988. – 175с.
437909
  Третьяков Н.А. Занятия физкультурой и спортом по месту жительства / Н.А. Третьяков, Р.А. Белов. – К., 1988. – 102с.
437910
  Азизян Зинаида Геворковна Занятность населения в сфере услуг Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Азизян Зинаида Геворковна ; АН Армянской ССР, Ин-т экономики. – Ереван, 1974. – 36 с.
437911
   Занятость в небольших городах. – М, 1978. – 207с.
437912
  Гурвич Е. Занятость в российском бюджетном секторе: значимы социальные или экономические факторы? / Е. Гурвич, А. Хазанов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 28-56 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
437913
  Бабкина З.В. Занятость в социалистической экономике глазами запада / З.В. Бабкина. – Москва, 1989. – 93 с.
437914
  Новицкий А.Г. Занятость в сфере обслуживания населения / А.Г. Новицкий. – М, 1987. – 269с.
437915
  Ламанов П.И. Занятость в условиях интенсификации колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ламанов П.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
437916
  Рузавина Е.И. Занятость в условиях интенсификации производства / Е.И. Рузавина. – Москва, 1975. – 124с.
437917
  Машика Т.А. Занятость женщин и материнство / Т.А. Машика. – Москва : Мысль, 1989. – 285с.
437918
   Занятость и безработица в странах развитого капитализма. – М, 1982. – 304с.
437919
  Капустин К.И. Занятость и воспроизводство народонаселения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Капустин К.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра политэкономии. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
437920
  Базылева М.М. Занятость и ее мотивационные особенности в современной Беларуси // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 130-136. – ISSN 2306-546X
437921
  Нефедова Т.Г. Занятость и отходничество населения в Ставропольском крае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100 : рис. – Библиогр.: с. 99-100. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
437922
   Занятость населения. – М, 1983. – 183с.
437923
  Квон Л.А. Занятость населения в условиях социалистического расширения воспроизводства / Л.А. Квон. – Алма-Ата, 1982. – 155с.
437924
  Русанов Е.С. Занятость населения и использование трудовых ресурсов. / Е.С. Русанов. – М., 1965. – 144с.
437925
  Безпер О.Д. Занятость населения как фактор устойчивого развития // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 56-60
437926
  Райкевич А. Занятость населения Польши / А. Райкевич. – М, 1970. – 272с.
437927
  Новицкий А.Г. Занятость пенсионеров / А.Г. Новицкий, Г.В. Миль. – М, 1981. – 248с.
437928
  Закарян Г.А. Занятость т использование трудовых ресуров (на материалах колхозов Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Закарян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
437929
  Грязнова Л.Н. Занятость: уровень, структура и формы регулирования / Л.Н. Грязнова, Г. Марусис. – Минск, 1994. – 93с.
437930
  Лутак Н.Г. Заняття "Електричний струм" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 10-11 : рис.
437931
  Лутак Н.Г. Заняття "Хімічна небезпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-13 : фото
437932
  Юхимович О.А. Заняття гуртка з економіки на тему "Грошові реформи. Історія розвитку українських грошей. Грошові реформи в Україні" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 17-21 : фото
437933
  Карпенко Ю. Заняття для справжніх метеорологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Навчальна практика студентів кафедри метеорології та кліматології географічного факультету.
437934
  Білоножко Н.Є. Заняття з англійської мови на тему "Цінності сучасного світу" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 54-62. – ISSN 1817-8510
437935
  Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) : Навч. пос. для вчителів англ. мови та студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 250с. – ISBN 966-7659-33-X
437936
  Климентова О.В. Заняття з мови як засіб психокорекції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 57-60
437937
  Богуш А.М. Заняття з розвитку мови дітей старшого дошкільного віку / А.М. Богуш. – Київ, 1980. – 155 с.
437938
  Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку : [посібник] / Е.С. Вільчковський. – Київ : Радянська школа, 1985. – 225 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
437939
  Беженар І.В. Заняття на тему "Мовний портфель для навчання англійського писемного мовлення" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 63-72. – ISSN 1817-8510
437940
   Занятые пары в Аркадакском районе. – Саратов, 1961. – 8 с.
437941
  Сидельников О.В. Заоблачные гвардейцы / О.В. Сидельников. – Ташкетн, 1963. – 89с.
437942
  Кешоков А.П. Заоблачные люди : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Детская литература, 1964. – 79 с.
437943
  Кузнецов В.К. Заоблачный перевал: рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1980. – 96с.
437944
  Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. / О.Л. Опрышко. – М, 1976. – 146с.
437945
  Морозова Юлія Заодно и помолодеем : Талассотерапия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С.124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
437946
  Ігнатенко М.І. Заозерна далина : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1960. – 84 с.
437947
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны. Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1980. – 400с.
437948
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны: Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1986. – 383с.
437949
  Викулов С.В. Заозерье / С.В. Викулов. – Москва, 1956. – 142с.
437950
  Русаков Е.Е. Заозерье: стихи / Е.Е. Русаков. – М., 1982. – 63с.
437951
  Ивашко И.А. Заокеанские встречи / И.А. Ивашко. – Симферополь, 1970. – 102с.
437952
  Журавлева В.И. Заокеанское путешествие С.Н. Сыромятникова, или Как убедить американцев изучать Россию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 87-100. – ISSN 0130-3864


  Статья, основанная на российских и американских источниках, посвящена деятельности Сергея Николаевича Сыромятникова, русского публициста, писавшем под литературным псевдонимом Сигма, мыслителя и общественного деятеля консервативного толка, ...
437953
   Заокеанська мрія. Аспен (Колорадо, США) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 21 : фото
437954
  Гаврилюк Ю. Заокеанська несподіванка Першої світової - табори інтернування ... у Канаді // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 35-36. – ISSN 1230-2759
437955
  Радчик Р.В. Заокеанське життя Уласа Самчука в епістолярному інтер"єрі (З листів письменника до літературознавця Марії Білоус-Гарасевич) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 95-100


  У статті зроблено спробу дослідити пошук власного "я" в еміграції після Другої світової війни відомого українського письменника, першого редактора газети "Волинь" у Рівному (1941–1942 рр.) Уласа Самчука за його листами, надісланими до Марії ...
437956
  Олесенко Ю.О. Заокеанські "ультра" / Ю.О. Олесенко. – Київ, 1964. – 60с.
437957
  Гиппенрейтер В. Заонежье : Музей-заповедник под открытым небом / Фотографии и текст В.Гиппенрейтера; Худож.-сост. Г. Дмитриев. – Москва : Планета, 1972. – Расст.знак для научного фонда СФ/570217
437958
  Богданова Светлана Заонежье приоткрывает тайны : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-77 : Фото
437959
  Черный-Диденко Заостренные карандаши. / Черный-Диденко. – Киев, 1967. – 327с.
437960
  Кондратюк О.П. Заохочення і покарання дітей у сім"ї / О.П. Кондратюк. – Київ, 1964. – 48с.
437961
  Шелухін Д.Я. Заохочення і покарання як засіб виховання в радянській школі / Д.Я. Шелухін. – К, 1963. – 111с.
437962
  Гриценко Є.М. Заохочення переможців соціалістичного змагання / Є.М. Гриценко; АН УРСР. Інститут держави і права. – Київ : Наукова думка, 1975. – 88 с.
437963
  Парсяк В. Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг / В. Парсяк, К. Парсяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 6 (344), червень. – С. 4-7. – ISSN 1810-3944


  У контексті розширення меж економічної автономії вищих навчальних закладів викладено пропозиції щодо використання економічної мотивації персоналу до підвищення якості освітніх продуктів, які пропонуються ринку.
437964
  Хряпінський Петро Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 51-57
437965
  Крикун О.І. Заохочення соціального інвестування населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 201-211
437966
  Хряпінський П. Заохочення та покарання як парні категорії кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 137-141.
437967
  Льовіна В. Заохочення та порядок їхнього застосування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 102-105.
437968
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві європейських країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 195-206. – ISSN 2304-4556
437969
  Фіночко Ф.Д. Заохочення як вид переконання: історико-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 79-85. – ISSN 0201-7245
437970
  Форманюк В. Заохочення як засіб забезпечення трудової дисципліни // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 1561-4999
437971
  Хряпінський П.В. Заохочення як метод кримінально-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
437972
  Лазаренко В. Заохочувальна відзнака "За зразкову службу у Збройних Силах України" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 14-16. – ISSN 1811-542X


  Становлення та розвиток відомчої нагородної системи Міністерства оборони України.
437973
  Дудоров О. Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.73-79


  Звільнення від крим. відповідальності за несплату податків у разі їх сплати і сплати фінансових санкцій до вироку Суду
437974
  Гойко А.Ф. Заохочувальні виплати як засіб ефективного стимулювання ІТП / А.Ф. Гойко, Н.В. Бекініна // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-80.
437975
  Карпов В. Заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 144-148
437976
  Щербина В.С. Заохочувальні заходи в господарських відносинах та їх профілактичне значення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються заохочувальні заходи в господарських відносинах і їх стимулююче, попереджувальне значення. Здійснена спроба класифікувати форми матеріального заохочення підприємств і організацій в господарсько-договірних відносинах. Робиться висновок про ...
437977
  Федоренко В. Заохочувальні норми в конституційному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 100-105
437978
  Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.В. Хряпінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.34 Хряп.Доп. 1 карт. юр. – ISBN 978-966-364-557-5
437979
  Хряпінський П. Заохочувальні норми у Кримінальному кодексі Наполеона // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 149-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
437980
  Хряпінський П.В. Заохочувальні санкції в системі заходів кримінально-правового характеру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-96. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
437981
  Капліна Г. Заохочувальні способи правового регулювання оплати найманої праці в умовах ринкових перетворень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 80-85.
437982
  Хряпінський П. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 220-230. – ISSN 1993-0909
437983
  Чухно А.А. Заохочувальні фонди та їх роль у матеріальному стимулюванні і підвищенні життєвого рівня трудящих // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
437984
   Заохочуємо розвиток турпотоків / Самойлов Юрій, Лакіс Аліна, Ларіна Оксана, Хорхе Урбіола Лопес де Монтенегро // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 28-33 : фото. – ISSN 1998-8044
437985
   Заочна математична олімпіада журналу "У світі математики" // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 70-71. – ISSN 1029-4171
437986
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 1. – 1957. – 71с.
437987
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 2. – 1959. – 104 с.
437988
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 3. – 1959. – 92 с.
437989
   Заочная школа юных математиков. Задание 4. – Казань, 1967. – 25с.
437990
   Заочная школа юных математиков. Задание 7. – Казань, 1968. – 20с.
437991
  Найдыш Л.М. Заочная экскурсия по Третьяковской галерее // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 34-38
437992
  Венгаренко Т.Л. Заочне рішення суду: доцільність впровадження // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 311-314. – ISBN 966-660-151-6
437993
  Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 123-130.
437994
  Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
437995
  Джордаш В. Заочне судочинство: "Гамлет" без Гамлета? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 16. – ISSN 1992-9277
437996
  Немирович І.О. Заочний жених : гумористичні повісті / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 271 с.
437997
  Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 175-190 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-360-5
437998
  Коссак С. Заочний розгляд справи за процесуальним законодавством України та зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-57.
437999
  Кучерук К.І. Заочний розгляд цивільних справ як форма цивільного судочинства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 45-48. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
438000
  Новоселов А. Заочники // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 237-238. – ISSN 1728-8568
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,